Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

Napovednik

5. 6. 2018, soba 343, ob 12:00: dr. Daniel Premerl, Zagreb: Zagreb u Bolonji – Ikonografija baroknih zidnih slika u refektoriju Ilirsko-ugarskog kolegija u Bolonji

 

8. 6. 2018, soba 343, ob 9:30: dr. Martin Krummholz, Praga: "Artisti dei Laghi" in Bohemia in 16th–18th century