Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) bo od 24. do 26. septembra 2020 organiziralo mednarodno konferenco Naročniki, posredniki in beneški umetniki na Dunaju in v cesarskih deželah (1650-1750). Konferenca je del projekta, ki ga na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani vodi dr. Enrico Lucchese. Poziva k sodelovanju sta na voljo v angleški in italijanski verziji:

CFP (angleško/English): Patrons, Intermediaries and Venetian Artists in Vienna and Imperial Domains (1650-1750)

CFP (italijansko/Italian): Mecenati, intermediari e artisti veneziani a Vienna e nei dominî imperiali (1650-1750)

Rok za prijave na naslov Enrico.Lucchese@ff.uni-lj.si je 15. april 2020.