Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave vljudno vabi na predavanje

 

dr. Tomaž Lazar: Italijanski vplivi na razvoj vojskovanja in oborožitve v slovenskih deželah od 14. do 16. stoletja

 

 Predavanje bo v sredo, 15. maja 2018 ob 12.00 v prostorih Narodnega muzeja Slovenije - Metelkova (predavalnica v prvem nadstropju).

 

 

 

 VSEBINA PREDAVANJA 

 Slovenske dežele so se uvrščale med tiste dele srednjeveške Evrope, kjer je bilo najmočneje občutiti mešanje vplivov iz različnih kulturnih okolij. Posledice tega procesa je bilo opaziti tudi v vojskovanju, tako na področju vojaške organizacije  kot oborožitve. Večji del slovenskega prostora se je pod oblastjo habsburške dinastije politično umeščal v pretežno nemško orientirano srednjo Evropo, vendar je živel v nenehnem stiku z Italijo in Sredozemljem. Od tod so prihajale številne novosti, ki so tako ali drugače preoblikovale način vojskovanja pri nas. Izkušnje vzhodnoalpskih vojakov, prekaljenih v najemniški službi italijanskih mestnih državic, so v 14. stoletju temeljito preoblikovale obrambni ustroj domačih dežel, saj je fevdalno obveznost začela izpodrivati plačana vojaška služba. Vplivi Italije pa so se pokazali tudi v bojni opremi, z uvažanjem izdelkov vodilnih orožarskih središč iz bližnje Lombardije. Takšne izmenjave žal niso vedno potekale mirno – na pragu novega veka je trk germanskega in romanskega sveta privedel do uničujočega spopada z izbruhom beneške vojne (1508–1516). O teh razburljivih epizodah ne govorijo le pisni viri, temveč tudi pogosto spregledani materialni ostanki v muzejskih zbirkah, ki jim bomo tokrat posvetili posebno pozornost.

 

 

 KRATKA PREDSTAVITEV PREDAVATELJA 

 Dr. Tomaž Lazar, kustos Narodnega muzeja Slovenije, je doktoriral leta 2010 na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom akad. red. prof. dr. Petra Štiha z doktorsko disertacijo »Vojaška zgodovina   slovenskega ozemlja od 13. do 15. stoletja«. Njegovo raziskovanje razvoja orožja in tehnik bojevanja je razvidno iz številnih strokovnih in znanstvenih prispevkov doma in v tujini. V Narodnem muzeju Slovenije je zaposlen od leta 2008, v   njegov delokrog pa med drugim sodijo naslednje zbirke: orožje in bojna oprema, naprave, merila, igrače, nakit, pečati in pečatniki. Iz njegovega dela v muzejski stroki je potrebno omeniti novo postavitev zbirke orožja v prostorih NMS –   Metelkova ter postavitev odmevne občasne razstave »Vitez, dama in zmaj: dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem« (december 2012–februar 2014).