Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) vljudno vabi na predavanje:

 

Francesco Bettarini:

Notaries and notary services in Late Medieval Adriatic. Professional writers between public and private / Notarji in notarsko poslovanje na Jadranu v poznem srednjem veku. Poklicni pisci med javnim in zasebnim

 

Predavanje bo v torek, 8. oktobra 2019, ob 10.00 na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v predavalnici 343 (3. nadstropje).

Predavanje bo v angleškem jeziku.

 

Notar je med srednjeveškimi poklici zasedal posebno mesto. Notarji so bili »v službi papirja«: pravniki, odvetniki, kopisti in kanclerji, ampak predvsem so bili tvorci in razlagalci pravnega jezika v nenehno rastoči srednjeveški družbi. Na predavanju bomo analizirali notarje skozi njihovo dejavnost v različnih geografskih kontekstih. Natančneje, posvetili se bomo podobnostim in razlikam notarske prakse v treh regijah, v osrednji severni Italiji (t. i.  Italija komun), Benetkah in beneških lagunah ter Istri in Dalmaciji.

 

Francesco Bettarini je zgodovinar, medievist in raziskovalec na beneški univerzi Ca'Foscari. Leta 2009 je doktoriral na pariški univerzi Sorbona (Paris-Sorbonne IV), bil je gostujoči predavatelj in raziskovalec na univerzah v Readingu (Velika Britanija) in Chicagu (ZDA). Ukvarja se z družbeno in gospodarsko zgodovino poznosrednjeveških komun v današnji Italiji in na Hrvaškem, posebej z delovanjem trgovskih skupnosti onstran morja (skupnost trgovcev iz Prata v Dubrovniku) ter z notarji in notarsko prakso v severnoitalijanskih mestih in v mestih na vzhodnojadranski obali.

 

Vljudno vabljeni!