Back to top

ICCHS - Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave / International Center for Comparative Historical Studies

 

Kulturne izmenjave na križiščih in stičiščih Beneške republike in Svetega rimskega cesarstva / Cultural Exchange at and beyond the Crossroads of the Venetian Republic and the Holy Roman Empire

 

 

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani

in

Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo

 

vabita na predavanji o toskanskem in beneškem slikarstvu 14. in 15. stoletja (Duccio, Giotto, Jacobello del Fiore idr.), 

ki bosta v petek, 25. maja 2018, v Avditoriju Narodne galerije (Prešernova 22) z začetkom ob 16:30Predavanji bosta v italijanskem jeziku

 

Prof. dr. Andrea De Marchi, Univerza v Firencah

Santa Maria Novella 1285 e 1312: sistemi di immagini nella basilica in fieri e nella basilica conclusa

Santa Maria Novella 1285 in 1312: sistem podob v baziliki v gradnji in ob zaključku del

 

Prof. dr. Cristina Guarnieri, Univerza v Padovi

Le Storie di Santa Lucia di Jacobello del Fiore e la diffusione delle pale ribaltabili a Venezia

Zgodbe svete Lucije Jacobella del Fiore in širjenje oltarjev z zložljivimi krili v Benetkah

 

Andrea De Marchi, redni profesor na Univerzi v Firenzah, je eden najboljših poznavalcev italijanske poznosrednjeveške umetnosti in avtor številnih študij in razstavnih katalogov o slikarstvu tega obdobja v Benetkah, Markah in Toskani, mdr. tudi monografije o Gentilu da Fabriano (1992, 2006). Trenutno se ukvarja z opremo cerkva mendikantskih redov in z razvojem oltarjev med gotiko in renesanso. 

Cristina Guarnieri je profesorica na Univerzi v Padovi, njeno raziskovalno delo pa je posvečeno beneškemu slikarstvu od 13. do 15. stoletja. Med njenimi številnimi že objavljenimi študijami je tudi monografija o Lorenzu Venezianu (2006).

 

Vstop je prost. 

Vljudno vabljeni!