Back to top

Domači projekti

Mednarodni projekti

Tržni projekti

Raziskovalci Filozofske fakultete se vključujejo v mnoge domače in mednarodne projekte. Trenutno aktivni projekti so navedeni v tabelah, zaključene projekte pa najdete na tej povezavi.

 

Domači projekti

 

Raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

P5-0062

Uporabna razvojna psihologija

dr. M. Zupančič

01.01.15-31.12.19

122441/
6236

UM FF , UM PF, PI

P5-0110

Psihološki in nevroznanstveni vidiki kognitivnega nadzora, osebnosti in psihičnega blagostanja

dr. A. Podlesek

01.01.15-31.12.18

122442/
6237

-

P5-0174

Pedagoško-andragoške raziskave - učenje in izobraževanje za kakovostno življenje v skupnosti

dr. J. Kalin

01.01.16-31.12.20

122443/
6238

-

P6-0187

Slovenske identitete v evropskem in svetovnem kontekstu

dr. B. Jezernik

01.01.15-31.12.20

122444/
6239

SEM

P6-0194

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

dr. R. Kuhar

01.01.15-31.12.18

122445/
6240

-

P6-0199

Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana

dr. M. Klemenčič

01.01.14-31.12.18

122446/
6241

UL PEF

P6-0215

Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave

dr. V. Gorjanc

01.01.15-31.12.18

122447/
6242

UL FDV

P6-0218

Teoretične in aplikativne raziskave jezikov: kontrastivni, sinhroni in diahroni vidiki

dr. M. Currie Ožbot

01.01.17-31.12.20

122448/
6243

-

P6-0229

Trajnostni regionalni razvoj Slovenije

dr. B. Lampič

01.01.17-31.12.20

122449/
6244

-

P6-0235

Slovenska zgodovina

dr. B. Repe

01.01.15-31.12.20

122450/
6245

-

P6-0239

Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave

dr. T. Virk

01.01.15-31.12.20

122451/
6246

-

P6-0243

Azijski jeziki in kulture

dr. J. Rošker

01.01.14-31.12.18

122452/
6247

UP FHŠ

P6-0247

Arheologija

dr. D. Mlekuž

01.01.18-31.12.23

122453/
6248

-

P6-0252

Filozofske raziskave

dr. S. Žižek

01.01.15-31.12.20

122454/
6249

-

P6-0265

Medkulturne literarnovedne študije

dr. T. Žigon

01.01.14-31.12.18

122455/
6250

UM FF

P5-0361

Modeliranje bibliografskih informacijskih sistemov

dr. M. Žumer

01.01.17-31.12.22

122456/
6251

-

P6-0400

Družbena pogodba v 21. stoletju: historično-sociološki, filozofsko-etični in izobraževalno-pedagoški vidiki

dr. K. Vidmar Horvat

01.01.15-31.12.19

122461/
6258

UP ZRS, PI

P2-0214

Računalniški vid

dr. F. Solina (Jasna Maver)

01.01.15-31.12.18

122457/
6252

FRI (N)

P3-0338

Fiziološki mehanizmi nevroloških motenj in bolezni

dr. S. Podnar (Grega Repovš)

01.01.14-31.12.19

122458/
6253

UKC (N)

P6-0004

Raziskave slovenske glasbene preteklosti

dr. J. Snoj (Matjaž Barbo)

01.01.15-31.12.20

122460/
6256

ZRC SAZU (N)

 

Temeljni, aplikativni in podoktorski raziskovalni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

J6-6834

Ženske in prva svetovna vojna

dr. M. Verginella

01.07.14-28.02.18

122450/
6542

ZRC SAZU

J7-6856

Konec zgodovine: dvajset let pozneje. Filozofija – politika – ekonomija

dr. M. Dolar

01.07.14-28.02.18

122454/
6546

EF, ZRC SAZU

J6-6845

Konfucijanska prenova in teoretske osnove kitajske modernizacije

dr. J. Rošker

01.07.14-28.02.18

122452/
6544

UP ZRS

J7-6829

Mehanizmi integracije možganske aktivnosti za učinkovit nadzor kognicije

dr. G. Repovš

01.07.14-28.02.18

122458/
6545

MF, UKC

J6-6842

Viri, orodja in metode za raziskovanje nestandardne spletne slovenščine

dr. D. Fišer

01.07.14-28.02.18

122447/
6543

IJS

J6-7173

Dediščina prve svetovne vojne: reprezentacije in reinterpretacije

dr. B. Jezernik

01.01.16-31.12.18

122444/
6559

UL FDV, ZRC SAZU

J6-7180

Slogovna in kompozicijsko-tehnična raznolikost slovenske glasbe od leta 1918 do sodobnosti v luči družbenih sprememb

dr. G. Pompe

01.01.16-31.12.18

122460/
6560

ZRC SAZU

J7-7276

Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v Avstro-ogrski monarhiji (1872-1918)

dr. T. Smolej

01.01.16-31.12.18

122455/
6562

ZRC SAZU, IJS

J6-7364

Jezik in znanost: možnost realizma v moderni filozofiji

dr. S. Žižek

01.01.16-31.12.18

122454/
6561

ZRC SAZU

J5-8247

Metodološki okvir merjenja uporabniške izkušnje v digitalnih knjižnicah

dr. M. Žumer

01.05.17-30.04.20

122456/
6575

IZUM

J6-8248

Napravite mi to deželo nemško … italijansko … madžarsko … hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva

dr. B. Repe

01.05.17-30.04.20

122450/
6576

ZRC SAZU, UL PE, INZ

J6-8255

Kolokacije kot temelj jezikovnega opisa: semantični in časovni vidiki

dr. I. Kosem

01.05.17-30.04.20

122447/
6578

UL FDV, IJS

J6-8259

Slovenska literatura in družbene spremembe: nacionalna država, demokratizacija in tranzicijska navzkrižja

dr. T. Virk

01.05.17-30.04.20

122451/
6579

ZRC SAZU, UP FHŠ

J6-8261

Glasba in etnične manjšine: (trans)kulturna dinamika v Sloveniji po letu 1991

dr. S. Pettan

01.05.17-30.04.20

122460/
6580

ZRC SAZU

J6-8263

Struktura in genealogija indiference: logika - epistemologija - ideologija

dr. S. Hajdini

01.05.17-30.04.20

122454/
6581

ZRC SAZU

J7-8275

Stabilni in dinamični vzorci EEG in fMR funkcijske konektivnosti ter njihove povezave z individualnimi razlikami

dr. G. Repovš

01.05.17-30.04.20

122458/
6582

UKC, UL MF

Z6-8252

Onstran snovnosti: prazgodovinske skupnosti in njihovi pogrebni običaji v luči novih naravoslovnih analiz

dr. B. Škvor Jernejčič

01.05.17-30.04.20

122440/
6577

---

J6-6843

Zgodovinski slovar slovenskega knjižnjega jezika 16. stoletja - 1. zvezek

dr. K. Ahačič (Irena Orel)

01.07.14-28.02.18

122447/
6549

SAZU (N)

J6-6849

Rekonfiguracije ontologije

dr. A. Zupančič Žerdin (Miran Božovič)

01.07.14-28.02.18

122454/
6550

SAZU (N)

J6-6853

Prožnost alpskih pokrajin z vidika naravnih nesreč

dr. B. Komac (Uroš Stepišnik)

01.07.14-28.02.18

122449/
6551

SAZU (N)

L6-6852

Pokrajinska raznolikost in vroče točke Slovenije

dr. D. Perko (Barbara Lampič)

01.10.14-28.02.18

122449/
6553

SAZU (N)

J6-6846

Nacionalni pesniki in kulturni svetniki Evrope: komemorativni kulti, kanonizacija in kulturni spomin

dr. M. Dović (Bojan Baskar)

01.10.14-28.02.18

122444/
6554

SAZU (N)

J6-7094

Slovenska znanstvena besedila: viri in opisi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.01.16-31.12.18

122454/
6564

IJS (N)

J6-7282

Študija kognitivnih temeljev hierarhije funkcuinalnih projekcij v samostalniški zvezi

dr. R. Žaucer (Gregor Sočan)

01.01.16-31.12.18

122441/
6566

UNG (N)

J6-7152

Oborožena meja. Politično nasilje v severnem Jadranu, 1914-1941

dr. B. Klabjan (Marta Verginella)

01.01.16-31.12.18

122450/
6567

UP ZRS (N)

J6-7069

Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monahije

dr. B. Golec (Sebastjan Vörös)

01.01.16-31.12.18

122454/
6565

ZRC SAZU (N)

J3-7320

Vpliv različnih nevronavigacijskih postopkov na učinkovitost terapevtskega draženja z repetitivno transkranialno magnetno stimulacijo pri depresiji

dr. P. Pregelj (G. Repovš)

01.01.16-31.12.18

122458/
6569

PSIH-KLINIKA(N), UKC, UL MF

J6-7480

Misliti bodočnost: primerjalna antropološka študija pričakovanj v jugovzhodni Evropi

dr. M. Petrović-Šteger (Miha Kozorog)

01.01.16-31.12.18

122444/
6570

ZRC SAZU (N), INZ

L1-7542

Napredek računsko intenzivnih metod za učinkovito sodobno splošnonamensko statistično analizo in sklepanje

dr. E. Štrumbelj (Grega Repovš)

01.01.16-31.12.18

122458/
6568

UL FRI (N)

J5-8233

Integracija mobilnih naprav v anketno raziskovanje v družboslovju: Razvoj celostnega metodološkega pristopa

dr. V. Vehovar (Marko Krevs)

01.05.17-30.04.20

122449/
6583

UL FDV (N), IJS

J6-8249

Begunci - nikoli dokončana zgodba

dr. P. Svoljšak (Jernej Kosi)

01.05.17-30.04.20

122450/
6584

ZRC SAZU (N), INZ

J6-8256

Nova slovnica sodobne standardne slovenščine: viri in metode

dr. S. Krek (Vojko Gorjanc)

01.05.17-30.04.20

122447/
6585

IJS (N), UL FRI

J6-8258

Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih

dr. A. Jelnikar (Tamara Ditrich)

01.05.17-30.04.20

122452/
6586

ZRC SAZU (N), ZRS KP

J6-8264

Evropa kot filozofska ideja in politični subjekt

dr. J. Šumić Riha (Miran Božovič)

01.05.17-30.04.20

122454/
6587

ZRC SAZU (N)

J7-8280

Viri, metode in orodja za razumevanje, prepoznavanje in razvrščanje različnih oblik družbeno nesprejemljivega diskurza v informacijski družbi

dr. T. Erjavec (Darja Fišer)

01.05.17-30.04.20

122447/
6588

IJS (N), UL FDV, MI

J3-8200

Subjektivna kognitivna pritožba: definicija entitete in določanje napovednih markerjev za napredovanje v blago kognitivno motnjo in demenco

dr. Z. Pirtošek (Grega Repovš)

01.05.17-30.04.20

122458/
6589

UKC (N)

J6-8254

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja.

dr. J. Fikfak (Peter Simonič)

01.06.17-31.05.20

122444/
6590

ZRC SAZU (N), INV

 

Ciljni raziskovalni programi

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Sodelujoči

V6-1509

Koncept madžarsko-slovenskega slovarja: od jezikovnega vira do uporabnika

dr. I. Kosem

01.10.15-14.02.18

122447/6555

INV, UM FF

V5-1655

Razvijanje zgodnje in akademske pismenosti v družini, vrtcu in šoli

dr. L. Marjanovič Umek

01.10.16-30.09.18

122441/6572

UL PEF

V4-1631

Potenciali in ovire za razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah v Sloveniji

dr. A. Udovč (B. Lampič)

01.10.16-31.03.18

122449/6571

UL BF (N)

V6-1633

Priložnosti in možnosti za ohranjanje oz. revitalizacijo slovenščine med slovensko manjšino skupnostjo v sosednjih državah

dr. S. Novak Lukanovič (V. Gorjanc)

01.10.16-31.01.18

122447/6573

INV (N), SLORI, ZRC SAZU

Opombe:

(N)

RO je nosilka projekta

FF je soizvajalka projekta (koordinator projekta na FF)

 

Projekti ESF in ERC

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/

Sodelujoči

 

 

 

 

 

 

 

Bilateralni projekti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Država

BI-AT/18-19-013 Primerjalna analiza univerzitetnega poučevanja migrantske in etnične književnosti v angleščini v Avstriji in Sloveniji dr. I. Maver 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-AT/18-19-015 Vrednotenje pisne znožnosti pri izpitih z visoko stopnjo tveganja – avstrijsko-slovenska primerjalna študija dr. G. Ilc 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-AT/18-19-017 Diskurzni označevalci v govorjeni in pisni nemščini in slovenščini. Kontrastivni pristop v okviru diskurzne analize in kognitivnega jezikoslovja dr. M. Smolej 01.01.18-31.12.19 122704 AVSTRIJA
BI-FR-PROTEUS/17-18-008 Gradnja slovensko-francoskih terminoloških virov za prevajanje strokovnih besedil in njihova uporaba na področju poučevanja in raziskovanja dr. S. Vaupot 01.01.17-31.12.18 122704 FRANCIJA
BI-FR/18-19-PROTEUS-009 Glagolska valenca v slovenščini za frankofone govorce dr. M Schlamberger Brezar 01.01.17-31.12.18 122704 FRANCIJA
BI-CN/17-18-010 Politika KP Jugoslavije in KP Kitajske: nacionalno vprašanje, federalizem, meje in regije dr. B. Repe 01.01.17-31.12.18 122704 KITAJSKA
BI-MK/17-18-015 Družbeni, politični in gospodarski razvoj Slovenije in Makedonije po letu 1991 (transformacija, podobnosti in razlike) dr. B. Balkovec 01.01.17-31.12.18 122704 MAKEDONIJA
BI-RU/16-18-031 Prevajanje in tolmačenje v Rusiji in Sloveniji kot medkulturna izmenjava: od tradicionalnih do hibridnih metod in tehnik dr. V. Gorjanc 01.10.16-30.09.18 122704 RUSIJA
BI-RU/16-18-009 Kontrastivno in primerjalno preučevanje ruščine in slovenščine dr. M. Šekli 01.10.16-30.09.18 122704 RUSIJA
BI-RU/16-18-042 Subjektivni kriteriji medsebojnega zaupanja v poslovnih odnosih med Slovenijo in Rusijo dr. A. Avsec 01.10.16-30.09.18 122704 RUSIJA
BI-US/17-18-046 Uporaba digitalnih tehnologij pri razvijanju akademske pismenosti dr. A. Pisanski Peterlin 01.02.17-31.12.18 122704 ZDA
BI-US/17-18-050 Zgodovina jezika, jezikovna standardizacija in književni klasiki (s posebnim ozirom na italijansko situacijo) dr. M. Currie Ožbot 01.02.17-31.12.18 122704 ZDA
BI-US/17-18-033 Raba slovarjev z vidika različnih skupin uporabnikov: Kaj se lahko leksikografi naučijo od uporabnikov slovarjev dr. M. Vrbinc 01.02.17-31.12.18 122704 ZDA
BI-US/18-19-010 Razvoj in razširitve modela IFLA LRM dr. M. Žumer 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-014 Sodobne oblike postsocialistične samoartikulacije: potrošnja, verovanja in domovanja dr. M. Mencej 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-021 Multimodalno preučevanje možganske integracije v zdravju in bolezni dr. G. Repovš 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-046 Variacije negacije: filozofija - psihoanaliza - literatura dr. S. Hajdini 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-048 Vpliv geopolitičnih diskurzov na slovensko azilno politiko dr. J. Zupančič 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-052 Migracije in revščina skozi zorni kot otroške književnosti: oblikovanje kritične pismenosti in družbene zavesti za potrebe aktivnega državljanstva med mladimi dr. L. Burcar 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-063 Kolonialna tekstovna dediščina misijonarjev iz Srednje Evrope, posebej Slovenije, na ameriškem jugozahodu ter književnost frontere/meje dr. I. Maver 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-070 Medjezikovni vidiki pleonastičnega zanikanja v okviru tvorbeno-pretvorbenega jezikoslovja dr. G. Ilc 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-087 Preučevanje pešanja jezika pri demenci dr. C. Manouilidou 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-088 Prenašanje rezultatov znanstvenih raziskav arheoloških krajin v varstvo kulturne dediščine in njeno turistično promocijo (ZnanostZaDediščino) dr. M. Črešnar 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-089 Slovarski projekt slovensko-angleškega in angleško-slovenskega jezikoslovnega izrazja: nadaljevanje. dr. E. Sicherl 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA
BI-US/18-19-090 Učenje modernih jezikov s predznanjem klasičnih jezikov: pristop korpusnega jezikoslovja dr. J. Kavčič 01.01.18-31.12.19 122704 ZDA

 

Mladi raziskovalci

Mladi raziskovalec

Mentor-ica

Trajanje

SM/SN

Nejc Slukan

dr. B. Luthar

01.10.17-30.09.21

122500/6662

Nina Purg

dr. G. Repovš

01.10.17-30.09.21

122500/6662

Mateja Brus

dr. M. Currie Ožbot

01.10.17-30.09.21

122500/6662

Sara Turk

dr. M. Klemenčič

01.10.17-30.09.21

122500/6663

Izidor Barši

dr. M. Dolar

01.10.17-30.09.21

122500/6656

Matej Petrič

dr. P. Štih

01.10.17-30.09.21

122500/6657

Bojana Jovićević

dr. J. Simoniti

01.10.17-30.09.21

122500/6660

Maja Vehar

dr. B. Repe

01.10.16-30.09.20

122500/6652

Luka Gruškovnjak

dr. D. Mlekuž

01.10.16-30.09.20

122500/6655

Ana Svetel

dr. J. Repič

01.10.16-30.09.20

122500/6654

Marko Ogrizek

dr. J. Rošker

01.10.16-30.09.20

122500/6651

Meta Furlan

dr. J. Kalin

01.10.16-30.09.20

122500/6650

Kristina Glojek

dr. M. Ogrin

01.10.16-30.09.20

122500/6653

Mojca Poredoš

dr. M. Zupančič

01.10.15-30.09.19

122500/6696

Ana Jenko

dr. P. Štih

01.10.15-30.09.19

122500/6697

Alexander Rath

dr. R. Grošelj

01.10.15-30.09.19

122500/6698

Matic Kocijančič

dr. T. Virk

01.10.15-30.09.19

122500/6699

Martin Uranič

dr. J. Lozar Mrevlje

01.10.15-30.09.18

122500/6973

Ana Vida Politakis

dr. G. Repovš

01.11.14-30.04.18

122500/6637

Matej Zima

dr. J. Rošker

01.11.14-30.04.18

122500/6641

Tjaša Jug

dr. M. Žumer

01.11.14-30.04.18

122500/6638

Robert Devetak

dr. M. Verginella

01.11.14-30.04.18

122500/6639

Marjana Strmčnik

dr. B. Jezernika

01.10.13-31.03.17

122500/6635

Mihela Budanović Pauman

dr. M. Žumer

01.10.13-31.03.17

122500/6633

Sara Špelec

dr. B. Jezernik

01.12.12-31.05.16

122500/6631

Manca Noč

dr. M. Žumer

01.12.12-31.05.16

122500/6630

 

Promocija slovenske znanosti

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122700

 

 

 

 

 

 

Delovanje v mednarodnih znanstvenih združenjih

Šifra

Združenje

Delegat

Trajanje

SM

 

 

 

 

 

Na vrh

Mednarodni projekti

 

Evropski projekti  - H2020

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

GA No. 742683

EIRENE - Post-war transitions in gendered perspective: the case of the North-Eastern Adriatic region

dr. M. Verginella

01.12.17-30.11.22

6398

pdf

GA No. 694893

SENSOTRA - Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe, 1950-2020

dr. R. Muršič

01.05.17-30.04.20

6837

-

GA. 772835

NEWBIE - New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture

dr. I. Potočnik Slavič

01.05.17-31.12.21

6852

pdf

PARTHENOS

PARTHENOS - Pooling Activities, Resources and Tools for Heritage E-research Networking, Optimization and Synergies (PARTHENOS)

dr. D. Fišer

01.01.18-30.04.19

6834

pdf

 

Evropski projekti  - 7. okvirni program

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122600/

 

GA. No. 613344

MIME - Mobility and Inclusion in Multilingual Europe

dr. N. Pokorn Kocijančič

01.03.14-31.08.18

6348

pdf

 

Projekti INTERREG in projekti strukturnih skladov

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122610/

 

C3330-17-319173

SKUM - Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig kompetenc - razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo

dr. R. Kroflič

18.08.17-30.06.22

6836

 

DTP1-1-248-2.2

Iron-Age-Danube - Monumentalized Early Iron Age Landscapes in the Danube river basin

dr. M. Črešnar

01.01.17-30.06.19

6387

pdf

Interreg Alpine Space

YOUrALPS - Educating YOUth for the ALPS: (re)connecting youth and mountain heritage for an inspiring future in the Alps

dr. M. Ogrin

01.11.16-30.10.19

6388

pdf

5442/138/2016/62

OBJEM - Bralna pismenost in razvoj slovenščine

dr. L. Marjanovič Umek

04.11.16-30.06.22

6833

 

 

Projekti Evropske komisije

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

122620/

 

2017-1576/001-001

Tracing the Art of the Family Straub (TrArS)

dr. M. Klemenčič

01.06.17-30.11.19

6395

pdf

EP 04/2017-2018

Quality Assurance – European Masters in Conference Interpreting Consortium – QA EMCI Consortium – 2017-2018

dr. A. Maček

01.10.17-30.09.18

6832

pdf

EC 12– 2017-18

Online (OPEN) resources for Conference Interpreter Training VIII (ORCIT VIII)

dr. V. Gorjanc

01.10.17-30.09.18

6396

pdf

No. 764731

CIH - Call It Hate: Raising Awareness of Anti-LGBT Hate Crime

dr. R. Kuhar

01.01.18-31.12.19

6831

 

 

Erasmus + projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM/SN

 

2015-1-PL01-KA203-016480

Freely Accessible Central European Soil (FACES)

dr. B. Repe

01.10.15-31.08.18

122910/
4028

-

2016-1-AT01-KA203-0146762

Information Literacy Online - Developing Multilingual Open Educational Resources Reflecting Multicultural Aspects (ILO)

dr. M. Žumer

01.11.16-31.08.19

122620/
6378

-

2016-1-HR01-KA203-022180

European Information Science Education: encouraging mobility and learning outcomes harmonization (EINFOSE)

dr. M. Žumer

01.10.16-30.09.18

122620/
6379

-

16-204-021604

Old Guys Say Yes to Community

dr. S. Jelenc Krašovec

01.09.16-31.08.19

122620/
6376

-

TELI 2

Transnational Education in LEADER Implementation 2 (TELI 2)

dr. I. Potočnik Slavič

01.09.16-31.08.19

122620/
6377

-

2016-1-SI01-KA203-021558

DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics

dr. Š. Vintar

01.09.16-31.08.19

122620/
6373

-

VIME

Working with volunteers in migrant language education: roles and competences (VIME)

dr. I. Ferbežar

01.10.16-30.09.18

122620/
6380

-

KA1-SE-24/17

Ocenjevanje pisne zmožnosti na splošni maturi iz angleščine

dr. G. Ilc

01.06.17-30.09.18

122620/
6393

-

 

Ostali mednarodni projekti  

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM / SN

 

RG003-N-15 Religious organizations and disaster response in contemporary Taiway and China dr. M. Veselič 01.01.16-31.12.18

122640/

6384

-

Na vrh

 

Tržni projekti

 

 

Šifra

Naslov

Vodja

Trajanje

SM

Naročnik

CLARIN ERIC

CLARIN - European Research Infrastructure for Language Resources and Technology

dr. D. Fišer

01.10.16-01.10.18

122630/
6382

 
Izdaja slovarja

Izdaja slovarja namenjenega lažji komunikaciji migrantov z zdravstvenim osebjem

dr. U. Lipovec Čebron

19.07.16-18.01.18

122710/
6827

Ministrstvo za notranje zadeve RS

3340-15-141007

Nadgradnja korpusov Gigafida, Kres, ccGigafida in ccKres

dr. S. Krek

04.11.15-15.11.18

122710/
6849

Ministrstvo za kulturo RS

Life o grassland

Analiza socialno-ekonomskih vplivov projektnih aktivnosti na lokalno gospodarstvo in prebivalstvo

dr. K. Vintar Mally

01.08.16-01.08.20

122720/
6829

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Varni brez nasilja

Varni brez nasilja - Celostni program primarne preventive nasilja nad vrstniki in spolnega nasilja na škodo otrok in mladostnikov

dr. T. Pirc

01.10.17-30.09.19

122710/
6397

 

ARC-Arheološki raziskovalni center

ARC  - KS Poljanska dolina: Arheološko ovrednotenje in analiza srednjeveških ostalin v Predgradu (tabor)

dr. P. Novaković

09.11.11 do preklica

122300/
6750

KS Poljanska dolina

PP-2013-10

Center za jezikovne vire intehnologije (CJVT UL)

dr. Š. Vintar

07.12.12 do preklica

122740/
6822

različni

ICCHS

Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave

dr. M. Klemenčič

01.01.16 do preklica

145419/
1201

 

Labboratorij

Laboratorij za kognitivno nevroznanost

dr. G. Repovš

05.03.15 do preklica

122301/
6731

 

Na vrh