muri                                               

Osrednja humanistična knjižnica

Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko

 

 

 

 

    

Seznam novosti                                                                                2017, št. 3

 

 

Uredila Anka Sollner Perdih

September 2017

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

 

 

 

 

 

Seznam novosti, 2017, št. 3

 

1.
        ANIMAL umwelten in a changing world : zoosemiotic perspectives / Timo Maran, Morten Tønnessen, Kristin Armstrong Oma, Laura Kiiroja, Riin Magnus, Nelly Mäekivi, Silver Rattasepp, Paul Thibault, Kadri Tüür. - Tartu : University of Tartu Press, cop. 2016. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tartu Semiotics Library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 18)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Loomade omailmad muutuvas maailmas : zoosemiootilisi vaateid . - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Umvel´ty životnyh v izmenjajuščemsja mire : zoosemiotičeskie perspektivy. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-9949-77-280-3
ISBN 9949-77-280-X
ISBN 978-9949-77-281-0 (pdf)
ISBN 9949-77-281-8

81'22:59(082)
SLA Phil II 4474/18 ANIMAL
COBISS.SI-ID 64857186

2.
ARALICA, Ivan
        Propast Magnuma / Ivan Aralica. - Sarajevo : Svjetlost, 1988. - 137 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremenici. Proza / Svjetlost)

O avtorju in fotografija na hrbtni str. ov.

ISBN 86-01-01245-0

821.163.42-31
SLA L.A I 7198 ARALICA I. Propast
COBISS.SI-ID 1982210

3.
        ARHITEKTURA klauzy v parametričeskih modeljah : sintaksis, informacionnaja struktura, porjadok slov / otvetstvennye redaktory A. V. Cimmerling, E. A. Ljutikova. - Moskva : Izdatel´skij dom JASK, 2016. - 606 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studia Philologica)

Cir. - Annotacii i ključevye slova: str. 587-595. - Literatura: str. 496-535. - Povzetek v angl.: Clause architecture in the parametric models: syntax, information structure, word order. - Kazali

ISBN 978-5-9908826-4-5
ISBN 5-9908826-4-5

81'367(100)(082)
SLA Phil II 4472 ARHITEKTURA
COBISS.SI-ID 65158242

4.
BAČER, Karel, 1917-2008
        Iz dolenjske preteklosti : ob stoletnici rojstva Karla Bačerja / Karel Bačer. - 2. dopolnjena izd. - Novo mesto : Knjižnica Mirana Jarca, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 147 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Uvodni besedi Boruta Novaka in Mateje Kambič: str. 3-5. - Profesor Karel Bačer / Vinko Blatnik: str. 133-136. - Karel Bačer / Nataša Petrov: str. 137-140. - Bibliografija Karla Bačerja: str. 141-144. - Bibliografija o Karlu Bačerju: str. 145

ISBN 978-961-92608-8-3

39(497.434)(081) 821.163.6(497.434).09(081)
SLA L.H II 5786 BAČER K. Iz dolenjske
COBISS.SI-ID 290189312

5.
BAJZA, Jozef Ignác
        Dielo / Jozef Ignác Bajza ; [výber zostavila, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísala Erika Brtáňová]. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009. - 596 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 24)

Koméntar a vysvetlívky: str. 523-568. - Kalendárium života a diela: str. 569-770. - Originálny rozprávač / Erika Brtáňová: str. 571-581

ISBN 978-80-8101-279-2 (karton z ov.)

821.162.4-32 821.162.4-31 821.162.4.09 Bajza J. I.
SLA L.H II 5240/24 BAJZA J. I. Dielo
COBISS.SI-ID 514931556

6.
BECCADELLI, Lodovico, 1502-1572
        Prepiska Lodovika Bekadelija, nadbiskupa dubrovačkog (1555-1560) / [priredili] Snežana Milinković, Nikša Stipčević ; urednik Slobodan Grubačić. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 455 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Srpska akademija nauka i umetnosti ; knj. 682. Odeljenje jezika i književnosti ; vknj. 59 = Collana speciale / Accademia serba delle scienze e delle arti ; vol. 682. Sezione di lingua e di letteratura ; vol. 59)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Lettere di Lodovico Beccadelli, arcivescovo di Ragusa (1555-1560). - Besedilo v srb. in it. - Cir. in lat. - Na nasl. str. tudi: Primljeno na VIII skupu Odeljenja jezika i književnosti od 1. decembra 2015. godine ... - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-86-7025-693-4

272:929Beccadelli L. 821.131.1.09-6"15" 821.131.1-6
SLA Zb II 409/682 BECCADELLI L. Prepiska
COBISS.SI-ID 223392780

7.
BEĆKOVIĆ, Matija
        O međuvremenu : zapisi / Matija Bećković. - Dopunjeno izd. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1985. - 241 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

Beleška o piscu: str. 241

821.163.41-4
SLA L.A I 2393 BEĆKOVIĆ M. O međuvremenu
COBISS.SI-ID 12477959

8.
        BEITRÄGE zur Translation von gestern, heute und morgen / Vlasta Kučiš und Petra Žagar-Šoštarić (Hrsg.). - U Rijeci : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2017. - 252 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/01/END_WEB_VERSION.pdf. - 300 izv. - Besedilo v nem. in angl. - Bibliografija in povzetek v nem. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7975-47-0

81ʼ25(082)
SLA Phil II 4468 BEITRÄGE
COBISS.SI-ID 22982152

9.
BENIAK, Valentín
        Žofia a iné básne / Valentín Beniak ; [výber zostavil, komentáre, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Ján Gavura]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012. - 656 str. : portr. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 44)

Komentáre a vysvetlivky: str. 574-616. - Kalendárium života a diela: str. 617-626. - NeviditeÍný a neprehliadnuteÍný Básnik Beniak: str. 627-642. - Obrazová príloha: str. 643-656. - Na sprednjem zavihku ov. o avtorju in njegovem delu

ISBN 978-80-8101-677-6 (karton sa omotom)

821.162.4-14 821.162.4.09 Beniak V.
SLA L.H II 5240/44 BENIAK V. Žofia
COBISS.SI-ID 520970340

10.
        BERGAMO nella cultura russa e dei paesi slavi : per Rosanna Casari / a cura di Ugo Persi. - Salerno : Università di Salerno, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, 2016. - 194 str., [8] str. ilustr. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Europa orientalis ; 27)

Bibliografia degli scritti di Rossana Casari: str. [9]-15

ISBN 978-88-97174-11-0
ISBN 88-97174-11-6

821.161.1.09(08):94(450.2/.4)
SLA Zb II 1348/27 BERGAMO
COBISS.SI-ID 64260450

11.
BÍLIK, René
        Historický žáner v slovenskej próze / René Bílik. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008. - 247 str. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; 5 zv.)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Literatúra ; Pramene: str. 228-236. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-80-8101-137-5

821.162.4.09
SLA L.H II 5240/5 BÍLIK R. Historický
COBISS.SI-ID 7489907

12.
BÍLIK, René
        Ĺubomír Feldek / René Bílik. - Bratislava : Kalligram, 2000. - 189 str. ; 19 cm. - (Edícia Váhy)

Kalendarium: str. 175-180. - Bibliografické minumum Ĺ. Feldeka: str. 181-183. - Bibliografija: str. 184-189

ISBN 80-7149-360-0

821.162.4.09Feldek Ĺ.
SLA L.H I 2120 BÍLIK R. Ĺubomír Feldek
COBISS.SI-ID 65015394

13.
BLAŽKE, Jaroslav, 1938-
        Kouzelné zrcadlo literatury. [2], Písemnictví 19. věku / Jaroslav Blažke. - 1. vyd. - Praha : Velryba, 1999. - 256 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazala

ISBN 80-85860-10-4
ISBN 978-80-85860-10-8

821.162.3.09(075.3)
SLA Č.L II 185/2 BLAŽKE J. Kouzelné
COBISS.SI-ID 63824994

14.
        Den BLICK nach Osten weiten : 50 Jahre Slavisches Seminar der Universität Zürich (1961-2011) / herausgegeben von Peter Brang ... [et al.]. - Zürich : Chronos, cop. 2011. - 220 str. : ilustr. ; 23 cm

"Lizentiatsarbeiten und Dissertationen": str. 198-209

ISBN 978-3-0340-1099-3
ISBN 3-0340-1099-0

811.16:378.4(494)"1961/2011"(082)
SLA Phil II 4471 DEN BLICK
COBISS.SI-ID 65137506

15.
BOŽIĆ, Mirko, 1982-
        Kristalno zvono / Mirko Božić. - Zaprešić : Fraktura ; Sarajevo : Synopsis, 2017. - 211 str. ; 21 cm

O avtoru: str. 211

ISBN 978-953-266-888-9 (Fraktura)
ISBN 978-9958-01-047-7 (Synopsis)

821.163.4(497.6)-32
SLA L.A II 7521 BOŽIĆ M. Kristalno
COBISS.SI-ID 64902498

16.
BUKOVAC, Slađana
        Stajska bolest / Slađana Bukovac. - Zagreb : Sandorf, 2016. - 292 str. ; 21 cm

Kratka bio- in bibliografija avtorice na hrbtni str.ov.

ISBN 978-953-351-004-0

821.163.42-31
SLA L.A II 7500 BUKOVAC S. Stajska
COBISS.SI-ID 64631138

17.
BULATOVIĆ, Miodrag, 1930-1991
        Gullo gullo : roman / Miodrag Bulatović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1985. - 316 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

821.163.41-31
SLA L.A I 1081 BULATOVIĆ M. Gullo gullo
COBISS.SI-ID 11032327

18.
BULATOVIĆ, Miodrag, 1930-1991
        Heroj na magarcu : roman / Miodrag Bulatović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, [1981]. - 357 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga : Beletristika ; 12)

Iz recenzija nove verzije "Heroja na magarcu" / Mirko Đorđević, Vaso Milinčević: str. 356-357

821.163.4-311.2=163.4
SLA L.A I 1075/12 BULATOVIĆ M. Heroj
COBISS.SI-ID 5048217

19.
BULATOVIĆ, Miodrag, 1930-1991
        Jahač nad jahačima : moje istrgnute ljubavne stranice / Miodrag Bulatović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1983. - 216 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

821.163.41--3
SLA L.A I 1056 BULATOVIĆ M. Jahač
COBISS.SI-ID 14281473

20.
BULGAKOV, Mihail Afanas´evič, 1891-1940
        Izbrannoe : roman "Master i Margarita" , rasskazy / Mihail Bulgakov ; [predislovie E. Sidorova ; primečanija M. Čudakovoj. - Moskva : Hudožestvennaja literatura, 1983. - 478 str. ; 21 cm

Cir. - M. A. Bulgakov (1891-1940) / Evgenij Sidorov: str. 3-9. - O rasskazah ; O romane / M. Čudakova: str. 475-[479]

821.161.1-31 821.161.1-32
SLA Rus II 2300 BULGAKOV M. A. Izbrannoe
COBISS.SI-ID 65125986

21.
BURKAT, Agnieszka
        Po polsku 2. Podręcznik studenta / Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska. - Wyd. 3. - Kraków : Prolog, cop. 2010. - 188 str. : ilustr. ; 28 cm + 2 CD. - (Hurra!!! : seria do nauki języka polskiego jako obcego = comprehensive set of Polish teaching and learning materials)

Na ov.: Propozycja programowa na poziom A2. - O avtorjih na str. [190-191]

ISBN 978-83-60229-26-2
ISBN 83-60229-26-0

811.162.1'243(075)
SLA Gram II 1333 BURKAT Po polsku 1 SLA Gram II 1333 BURKAT A. Po polsku 2
COBISS.SI-ID 52126818

22.
BURKAT, Agnieszka
        Po polsku 2. Zeszyt ćwiczeń / Agnieszka Burkat, Agnieszka Jasińska. - Wyd. 3. - Kraków : Prolog, cop. 2010. - 91 str. : ilustr. ; 27 cm + CD. - (Hurra!!! : seria do nauki języka polskiego jako obcego = comprehensive set of Polish teaching and learning materials)

Na ov.: Propozycja programowa na poziom A2. - O avtorjih na str. [93-94]

ISBN 978-83-60229-27-9
ISBN 83-60229-27-9

811.162.1'243(076)
SLA Gram II 1333 BURKAT A. Po polsku 1-5
COBISS.SI-ID 52127586

23.
BUŽAROVSKA, Rumena
        Moj mož / Rumena Bužarovska ; prevedel Aleš Mustar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 166 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 112)

Prevod dela: Mojot maž. - 500 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-015-7

821.163.3-32
SLA L.A I 7017/112 BUŽAROVSKA R. Moj
COBISS.SI-ID 290709504

24.
        CONCEPTS for semiotics / edited by Claudio Julio Rodríguez Higuera, Tyler James Bennett. - Tartu : University of Tartu Press, cop. 2016. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tartu Semiotics Library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 16)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Mõisteid semiootikale . - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Koncepty dlja semiotiki. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-9949-77-258-2
ISBN 9949-77-258-3
ISBN 978-9949-77-265-0
ISBN 9949-77-265-6

81'22(082)
SLA Phil II 4474/16 CONCEPTS
COBISS.SI-ID 64858978

25.
ČECHURA, Jaroslav, 1952-
        Lexikon českých panovnických dynastií / Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - IX, 212 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 191-193. - Kazalo

ISBN 80-85770-30-X
ISBN 978-80-85770-30-8

929.7(437.1/.2)(03)
SLA Lex II 1898 ČECHURA J. Lexikon
COBISS.SI-ID 64452706

26.
ČORNEJOVÁ, Ivana
        Ve stínu tvých křídel --- : Habsburkové v českých dějinách / Ivana Čornejová, Jiří Rak, Vít Vlnas. - 1. vyd. - Praha : Grafoprint Neubert, 1995. - 289 str. : ilustr. ; 24 cm

Opomba o bibliografiji: str. 266-271. - Kazali

ISBN 80-85785-20-X

94(437.3)"12/19"
SLA Hist II 1316 ČORNEJOVÁ I. Ve stínu
COBISS.SI-ID 606835

27.
        ČRNA mati zemla / Kristian Novak ; redateljica Dora Ruždjak Podolski ; autor dramatizacije Tomislav Zajec. - Zagreb : Zagrebačko kazalište mladih, travanj 2017. - [48] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Gledališki list

821.163.42-1Novak K.:792(497.5)
SLA Br II 7580 ČRNA
COBISS.SI-ID 65000290

28.
ČUČNIK, Primož
        Ti na S / Primož Čučnik. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 95 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

250 izv.

ISBN 978-961-7017-01-4

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/87 ČUČNIK P. Ti na S
COBISS.SI-ID 289440256

29.
ĆOSIĆ, Dobrica
        Koreni / Dobrica Ćosić. - Rijeka : "Otokar Keršovani", 1981. - 316 str. ; 21 cm. - (Odabrana djela jugoslovenskih pisaca. Romani Dobrice Ćosića)

Predgovor: zemlja, ljudi i jezik u Korenima / Miroslav Egerić: str. [7]-31

821.163.41-31
SLA L.A II 600 ĆOSIĆ D. Koreni
COBISS.SI-ID 22505991

30.
        DALMATINOVA Biblija. Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo / [[prevedel] Jurij Dalmatin ; prevod v danes razumljivo slovenščino, spremna beseda Vinko Ošlak, Benjamin Hlastan]. - Slovenj Gradec : Združenje Trubarjev forum, 2017 (Budapest : Interpress). - 354 str. : ilustr. ; 22 cm

50.000 izv.

ISBN 978-961-92432-8-2 (brezplačno)

27-246
SLA Text II 788 DALMATINOVA SOC 2 DALMATINOVA Ošlak, V.
COBISS.SI-ID 289726208

31.
DAROVEC, Peter
        Pavel Vilikovský alebo Prepísat sa k citu, prečítat sa k zmyslu / Peter Darovec ; [fotografie Matúš Zajac]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2007. - 190 str. : portr. ; 19 cm. - (Edícia Váhy)

Kalendárium: str. 179-180. - Portreti na spojnih listih in na ov. - Bibliografija: str. 181-189

ISBN 978-80-7149-999-2

821.162.4.09 Vilikovský P.
SLA L.H I 2117 DAROVEC P. Pavel Vilikovský
COBISS.SI-ID 514110564

32.
DENTON, David Stuart
        "The life and works of Ciril Kosmač" / by David Stuart Denton. - Nottingham : [D. S. Denton], 1984. - XIII, 395 f., [13] f. pril. ; 30 cm : ilustr.

Na nasl. str. tudi: Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy. - Bibliografija: f. 328-395. - Abstract. - Univ. of Nottingham

821.163.6.09Kosmač C.
SLA Diss 298 DENTON D. S. The life
COBISS.SI-ID 719688

33.
DEŽELAK Trojar, Monika
        Janez Ludvik Schönleben (1618-1681) : oris življenja in dela / Monika Deželak Trojar ; [imensko kazalo Nina Ditmajer ; prevoda povzetka Deks (angleščina) in Ana Monika Habjan (nemščina)]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 516 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Apes academicae, ISSN 2536-2747 ; 1)

Iz recenzije Igorja Grdine in Franceta Martina Dolinarja na prvem zavihku ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 421-463. - Kazalo. - Abstract ; Zusammenfassung

ISBN 978-961-05-0009-4

929Schönleben J. L. 27-789.5(497.4)"16" 930.1(497.4):929Schönleben J. L.
SLA Hist II 1315/1 DEŽELAK TROJAR M. Janez
COBISS.SI-ID 290419968

34.
DOVIĆ, Marijan
        Prešeren po Prešernu : kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika / Marijan Dović. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 343 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 67)

400 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 311-329 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary: Prešeren after Prešeren: the canonization of a national poet and cultural saint. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-04-5

821.163.6.09Prešeren F. 929Prešeren F.
PRK 11587 821.163.6.09 DOVIĆ M. Prešeren po Prešernu 1, 2 SLA L.H I 2045/67 DOVIĆ M. Prešeren 1, 2 SOC 82 DOVIĆ M. Prešeren po Prešernu
COBISS.SI-ID 290117376

35.
        DVANAJST : umetnost prihodnosti / [uredila Maja Brodschneider Kotnik ; fotografije Miha Sagadin]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 155 str. : fotogr. ; 23 cm

13.000 izv.

ISBN 978-961-6744-59-1

929(047.53)
SLA Var II 1435 DVANAJST
COBISS.SI-ID 72314881

36.
        DVIŽENIE i prostranstvo v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi : sbornik s dokladi ot Dvanadesetite meždunarodni slavistični četenija - Sofija, 9-10 maj 2014 g. T. 2, Literaturoznanie i folkloristika / [s˝staviteli Margarita Mladenova ... et al.]. - P˝rvo izd. - Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2015 . - 598 str. : ilustr.

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=029631380&sequence=000002&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service _type=MEDIA (Kazalo). - Prispevki v bolg., angl., hrv., ruš., srb. in češ. - Cir. in lat. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v angl.

ISBN 978-954-07-4046-1
ISBN 954-07-4046-0

821.16(082)
SLA L.H II 5776/2 DVIŽENIE
COBISS.SI-ID 64681058

37.
DYBALSKA, Renata
        Sekundarne gatunki mowy w reklamie / Renata Dybalska. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2010. - 471 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografia: str. 462-471

ISBN 978-80-7308-326-7
ISBN 80-7308-326-4

811.162.2'38:659.1
SLA Phil I 904 DYBALSKA R. Sekundarne
COBISS.SI-ID 65199714

38.
        ENCYKLOPEDIA popularna PWN / [opracowanie redakcyne Wojciech Baturo ... et al.]. - 36 wyd. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2011. - 1158 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

ISBN 978-83-01-16714-1
ISBN 83-01-16714-9

03(438)
SLA Lex III 69 ENCYKLOPEDIA
COBISS.SI-ID 65196130

39.
        ENCYKLOPEDIA PWN : A-Z : oryginalna Azetka / [redaktor prowadzący Bartłomiej Kaczorowski ; opracowanie redakcyjne Zorica Dmochowska ... et al.]. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. - 1288 str., XXXII str. z barvnimi ilustr. : ilustr. ; 25 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Na ov.: Wyd. z płyta CD-ROM

ISBN 978-83-01-15622-0
ISBN 83-01-15622-8

030(438)
SLA Lex II 1904 ENCYKLOPEDIA
COBISS.SI-ID 65197666

40.
        ETIMOLOŠKI rječnik hrvatskoga jezika. Sv. 1, A - Nj / urednik Ranko Matasović ; autori Ranko Matasović ... [et al.]. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, cop. 2016. - XXXIV, 729 str. ; 25 cm

Predgovor: str. VII-XII. - Kratice: str. XXX-XXXIV. - Citirana literatura: str. XIII-XXIX

ISBN 978-953-7967-51-2

811.163.42'373.7(038)
SLA Lex II 1900 ETIMOLOŠKI
COBISS.SI-ID 64828002

41.
        EXPRESIONIZMUS / [výber zostavil, medailóny autorov, komentáre, vysvetlivky a doslov napísala Dagmar Kročanová]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. - 757 str. ; 21 cm. - (Edícia Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 51)

Komentáre a vysvetlivky: str. 699-724. - O autoroch antológie: str. 727-734. - Expresionizmus medzi predpokladom a realizáciami / Dagmar Kročanová: str. 735-750. - Bibliografija: str. 751-754

ISBN 978-80-8101-856-5 (karton z ov.)

821.162.4-32(082.2)
SLA L.H II 5240/51 EXPRESIONIZMUS
COBISS.SI-ID 521841252

42.
FABRIO, Nedjeljko
        Berenikini lasje : Familienfuge / Nedjeljko Fabrio ; prevedla Sonja Polanc, [soprevajalca Klarisa Jovanović, Gašper Malej ; spremna beseda Julijana Matanović]. - Koper : KUD AAC Zrakogled ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2014 (Ljubljana : Demat). - 413 str. ; 21 cm. - (Jadranska trilogija / Nedjeljko Fabrio ; 2) (Zbirka Helia ; 9)

Prevod dela: Berenikina kosa. - 500 izv. - Partitura za nemočne junake in zgodovino z veliko začetnico / Julijana Matanović ; prevedel in priredil Gašper Malej: str. 392-413

ISBN 978-961-93099-6-4 (KUD AAC Zrakogled)

821.163.42-311.2 821.163.42.09Fabrio N.
SLA L.A II 6693/9 FABRIO N. Berenikini
COBISS.SI-ID 277324544

43.
        FABRYKA Słowian : modernizacje / pod redakcją naukową Danuty Sosnowskiej. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2017. - 407 str. : ilustr. ; 21 cm

Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v polj., povzetki v angl. - Kazala

ISBN 978-83-64111-07-5

821.16:930.85"19"(082)
SLA L.H II 5774 FABRYKA
COBISS.SI-ID 64549218

44.
        FENOMÉN : polská literární reportáž / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Univerzita Karlova, Karolinum, 2016. - 202 str. ; 21 cm

Bibliografie: str. 199-202. - Summary

ISBN 978-80-246-3282-7

821.162.1.09-92"18/19"(082)
SLA L.H II 5785 FENOMÉN
COBISS.SI-ID 65201506

45.
FRITZ, Ervin
        Velika radost : vse zbirke / Ervin Fritz. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2017 ([Žabnica] : Pro grafika). - 878 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm

400 izv. - Esej ; 4 časopisne ocene / Peter Kolšek: str. 829-850. - Kazalo

ISBN 978-961-6140-68-3

821.163.6-1(081.2) 821.163.6.09Fritz E.
SLA L.A II 7515 FRITZ E. Velika
COBISS.SI-ID 290314752

46.
GAVURA, Ján
        Ján Buzássy / Ján Gavura ; [fotografie Matúš Zajac]. - 1 vyd. - Bratislava : Kalligram, 2008. - 219 str. : portr. ; 19 cm. - (Edícia Váhy)

Kalendárium: str. 199-209. - Portreti na spojnih listih in na ov. - Bibliografické minimum Jána Buzássyho: str. 210-212. - Bibliografija: str. 210-212.

ISBN 978-80-8101-139-9 (karton)

821.162.4.09 Buzássy J.
SLA L.H I 2121 GAVURA J. Ján Buzássy
COBISS.SI-ID 520386916

47.
GOREČAN, Katja J.
        Hana i wszystko inne = Hana and everything else ; Hana in vse ostalo / Katja Gorečan ; ze słoweńskiego przelożyl Miłosz Biedrzycki ; translated fro the Slovenian by Jernej Županič ; [tłumaczenie tekstu o autorze Agata Teperek]. - Gdansk : Instytut Kultury Miejskiej, 2017. - 58 str. ; 21 cm. - (Seria Versopolis)

O avtorici na str. 20-21 (v polj.) in sr. 40 (v angl.)

ISBN 978-83-64610-86-8

821.163.6-1=162.1 821.163.6-1=111
SLA L.A II 7525 GOREČAN K. J. Hana
COBISS.SI-ID 64957794

48.
GORLÉE, Dinda L.
        From translation to transduction : the glassy essence of intersemiosis / Dinda L. Gorlée. - Tartu : University of Tartu Press, [2015] . - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tartu semiotics library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 15)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Tõlkest transduktsioonini : intersemioosi klaasjas olemus. - Nasl. na vzpor. nasl. str. : Ot perevoda do transdukcii : prozračnaja suščnost´ intersemiozisa. - References: str. 236-252. - Kazalo

ISBN 978-9949-32-989-2
ISBN 9949-32-989-2
ISBN 978-9949-77-010-6 (on-line)
ISBN 9949-77-010-6 !

81'22:81'25
SLA Phil II 4474/15 GORLÉE D. L. From translation

COBISS.SI-ID 64859490

49.
GÖTZ, František
        Ánarchie v nejmladší české poesii / František Götz. - 2. vyd. - Brno : S. Kočí, 1922. - 209 str. ; 20 cm. - (Zajímavá knihovna ; sv. 4)

821.162.3.09-1
SLA Čech I 538/4 GÖTZ F. Ánarchie
COBISS.SI-ID 65127778

50.
GRADNIK, Alojz, 1882-1967
        Narobe svet in druge pesmi za mladino / Alojz Gradnik ; [uredili Morana Sossi, Annamaria Antonič in Alina Carli ; ilustracije Barbara Boneta, učenci OŠ Alojza Gradnika, Repentabor]. - Trst : ZTT = EST ; Repentabor : OŠ Alojza Gradnika, 2017 (Gorica : Grafica Goriziana). - 119 str. : ilustr. ; 29 cm

Moja srečanja z Gradniki / Jaro Komac: str. 4-9. - Alojz Gradnik Narobe svet in druge pesmi za mladino, 2017 / Milena Mileva Blažić: str. 116-117. - O avtorju: str. 10-11

ISBN 978-88-7174-216-8

821.163.6-93-1 821.163.6.09-93Gradnik A.
SLA L.A II 7529 GRADNIK A. Narobe
COBISS.SI-ID 9873644

51.
GRAFENAUER, Niko
        Stara Ljubljana / pesmi Niko Grafenauer ; ilustracije Kamila Volčanšek ; kulturno zgodovinska besedila Janez Lombergar in Breda Kovič. - Ljubljana : MIK trade : N. Grafenauer, 1992 (Ljubljana : Iskra Invest). - 76 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Matjaževa knjižnica)

Ilustr. na spojnih listih

821.163.6-93-1 930.85(497.12 Lj.)(02.053.2)
SLA L.A I 7189 GRAFENAUER N. Stara
COBISS.SI-ID 177225

52.
HEDL, Drago
        Osječka slikovnica / Drago Hedl. - Ponovljeno izd. - Čakovec : "Zrinski", 1984. - 117 str. ; 20 cm. - (Biblioteka posebnih izdanja ; knj. 31)

821.163.42-32:908(497.13 Osijek)
SLA Zb II 720/31 HEDL D. Osječka
COBISS.SI-ID 1940489

53.
        HERBERT Środkowoeuropejczyk : twórczość Zbigniewa Herberta w kontestach i kontaktach środkowoeuropejskich / pod redakcją Krzystofa Krasuskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2011

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-83-60406-15-1

821.162.1.09-1Herbert Z.
SLA L.H II 5784 HERBERT
COBISS.SI-ID 188121100

54.
HERZOG, Miran
        Cvetje v jeseni : dramatizacija Mirana Herzoga v poljanskem narečju / [avtor literarne predloge] Ivan Tavčar ; [spremno besedo napisal Andrej Šubic ; ilustrirala Maja Šubic ; fotografije Franci Dolenc]. - Ljubljana : Modrijan ; Poljane : KD dr. Ivan Tavčar, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 222 str. : ilustr. ; 22 cm

400 izv. - Sto let po izidu povesti Cvetje v jeseni sta Tavčar in Cvetje še vedno poljanska / Andrej Šubic: str. 203-222. - Vsebuje tudi: Cvetje v jeseni / Ivan Tavčar

ISBN 978-961-287-052-2 (Modrijan)

821.163.6-2
SLA L.A II 7514 HERZOG M. Cvetje
COBISS.SI-ID 291008000

55.
HOMERUS
        Ilijada / Homer ; preveo Miloš N. Ćurić. - 3. izd. - [Novi Sad] : Matica srpska, 1977. - 604 str. : ilustr. ; 25 cm

Cir. - Homer kao umetnik / Miloš N. Ćurić: str. 7-44

821.14'02-13=163.41
SLA L.A II 7508 HOMERUS Ilijada
COBISS.SI-ID 64728162

56.
HOMERUS
        Odiseja / Homer ; preveo Miloš N. Ćurić. - 3. izd. - [Novi Sad] : Matica srpska, 1977. - 500 str. : ilustr. ; 25 cm

Cir. - O Homeru i njegovim epopejama / Miloš N. Ćurić: str. 7-49

821.14'02-13=163.41
SLA L.A II 7507 HOMERUS Odiseja
COBISS.SI-ID 64727906

57.
HORA, Josef
        Domov / Josef Hora. - Praha : F. Borový, 1938. - 66 str. ; 19 cm. - (České básně ; sv. 26)

821.162.3-1
SLA Čech II 818/26 HORA J. Domov
COBISS.SI-ID 4107891

58.
HORA, Josef
        Jan houslista / Josef Hora. - Praha : F. Borový, 1939. - 68 str. ; 20 cm. - (Dílo / Josef Hora ; 15)

821.162.3-1
SLA Čech I 225/15 HORA J. Jan
COBISS.SI-ID 65120866

59.
        HRVATSKE glagoljične i ćirilične isprave iz zbirke Stjepana Ivšića : 1100.-1527. / u latinicu preslovio i bilješke napravio Stjepan Ivšić ; transliteraciju osuvremenio, bilješke popunio i za tisak priredio Josip Bratulić ; kazala osobnih imena i mjesta sastavio Zoran Ladić. - Zagreb : Hrvatska akademija nauka i umjetnosti, 2017. - XXXVIII, 532 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Acta Croatica = Hrvatski spomenici ; knj. 1)

Literatura: str. XXXV-XXXVII

ISBN 978-953-347-103-7

003.349(497.5)"1100/1527":929Ivšić S. 811.163.41"1100/1527":003.349
SLA Phil II 4469/1 HRVATSKE
COBISS.SI-ID 64937570

60.
        HRVATSKI ćirilički molitvenik 1512 : u povodu 500. obljetnice izlaska Molitvenika = The Croatian cyrillic prayer book of 1512 : marking the 500the anniversary of the first edition of the Prayer book = Das kroatische kyrillische Gebetbuch aus dem Jahre 1512 : anlässlich der 500-Jahr-Feier der Ersterscheinung des Gebetbuches = Le paroissien croate en alphabet cyrillique de 1512 : à l'occasion du 500e anniversaire de la parution du Paroissien / [glavna urednica Anica Nazor]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Nacionalna i sveučilišna knjižnica : Matica hrvatska, 2013. - 2 zv. ; 16 cm : faksimil.

Gl. stv. nasl. preuzet iz kolofona. - Podnaslovi preuzeti iz kolofona. - Vsebuje 2 zv. v eni škatli: faksimile in spremno študijo (122 str.). - Faks. izd. iz 1512.

ISBN 978-953-154-212-8 (HAZU; celina)
ISBN 978-953-500-120-1 (NSK; celina)
ISBN 978-953-341-006-7 (MH; celina)

272-532.2-282(497.5)"1512"
SLA Text I 250 HRVATSKI SLA Text I 250/Ad HRVATSKI
COBISS.SI-ID 1540445674

61.
HUČKOVÁ, Dana
        Kontexty slovenskej moderny / Dana Hučková. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry, 2014. - 353 str. ; 21 cm. - (Edícia Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 11)

Na sprednjem zavihku ov. o avtorici in njenem delu. - Edičná poznámka: str. 303-305. - Bibliografija: str. 306-331. - Summary: Context of the Slovak Modern School. - Kazalo

ISBN 978-80-8101-863-3 (Karton z ov.)

821.162.4.09"19"
HUČKOVÁ DANA Kontexty SLA L.H II 5240/11a HUČKOVÁ D. Kontexty
COBISS.SI-ID 520384356

62.
HUDOLIN, Jurij
        Trst via Ljubljana / Jurij Hudolin. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 122 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv.

ISBN 978-961-7018-53-0

821.163.6-31
SLA L.A I 7206 HUDOLIN J. Trst
COBISS.SI-ID 92655873

63.
IHAN, Alojz
        Čas nesmrtnosti : smrt v dobi bionike / Alojz Ihan ; ilustracije Samira Kentrić. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 193 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

700 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-284-222-2

612.68:602 612.013:316 602:612
SLA Var II 1432 IHAN A. Čas
COBISS.SI-ID 287477248

64.
IHAN, Alojz
        Državljanski eseji : o fiziologiji človeške moralnosti / Alojz Ihan ; [spremna beseda Rado Pezdir]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 237 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Ob državljanskih esejih / Rado Pezdir: str. 225-237. - Rožančeva nagrada, 2013

ISBN 978-961-242-512-8

821.163.6-4
SLA L.A II 543 IHAN A. Državljanski
COBISS.SI-ID 263058944

65.
JANČAR, Drago
        Mesto, meje in ustvarjalnost / Drago Jančar. - Maribor : Zavod Maribor 2012, 2012 (Ljubljana : Fotoprospekt). - 34 str. : ilustr. ; 18 cm

O avtorju: str. 33-34

316.7(497.4Maribor)(042.5) 821.163.6-5
SLA Br I 398 JANČAR D. Mesto
COBISS.SI-ID 262258944

66.
JENSTERLE-Doležal, Alenka
        Ključi od labirinta : o slovenski poeziji / Alenka Jensterle-Doležal ; [prevod v angleščino Alenka Jensterle-Doležal]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 267 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 122)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Zaključek tudi v angl. in češ. - 200 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 239-253. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-036-3

821.163.6.09-1
SLA Zb II 1179/122 JENSTERLE-DOLEŽAL A. Ključi 1, 2

COBISS.SI-ID 91893249

67.
JESENOVEC, Ana, 1960-
        Književnost na maturi 2018 / Ana Jesenovec, Jaka Lenardič. - [Posodobljena izd.]. - Mengeš : Ico, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 297 str. ; 30 cm. - (Zbirka Priročniki / Ico ; št. 73)

Podatek o izd. naveden na ov. - Bibliografija: str. 296-297

ISBN 978-961-6868-76-1

821.09:37.091.27:373.5 37.091.27:821.09:373.5 82.0:821.163.6.09(035)
SLA L.H II 4291/73 JESENOVEC A. Književnost

COBISS.SI-ID 288859136

68.
JESIH, Milan
        Maršal : 88 pesmic / Milan Jesih. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 113 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-282-6

821.163.6-1
SLA L.A II 7531 JESIH M. Maršal
COBISS.SI-ID 290899712

69.
JEVNIKAR, Martin
        Autori sloveni in Italia / Martin Jevnikar ; a cura di Neva Zaghet. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2015 ([Gorizia] : Grafica Goriziana). - 119 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Introduzione / di Neva Zaghet: str. 5-6

ISBN 978-88-7342-218-1

821.163.6(450.36).09:929
SLA L.H II 5778 JEVNIKAR M. Autori
COBISS.SI-ID 8229612

70.
JUVAN, Marko, 1960-
        Hibridni žanri : študije o križancih izkustva, mišljenja in literature / Marko Juvan. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 221 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 68)

400 izv. - Bibliografija: str. 199-210 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary: Hybrid genres: crossing literature with thinking and experience. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-05-2

82.0 821.163.6.09:82.0
PRK 11588 82.0 JUVAN M. Hibridni žanri 1, 2 SLA L.H I 2045/68 JUVAN M. Hibridni
COBISS.SI-ID 290117632

71.
        KALEVALA / [predgovor Irma-Rita Jervinen ; preveo s finskog Ivan S. Šajković]. - Beograd : Rad, 1980 (Beograd : Prosveta). - 418 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Dom i škola)

Cir. - 10.000 izvodov. - Kalevala Irma-Rita Jervinen: str. 5-16.

(Broš.)

821.511.111-13:398
SLA L.A I 7192 KALEVALA
COBISS.SI-ID 45377543

72.
KALINČIAK, Ján
        Reštavrácia a iné / Ján Kalinčiak ; [zostavil, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal René Bílik]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009. - 555 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 29)

Koméntar a vysvetlivky: str. 498-515. - Kalendárium života a diela: str. 516-520. - Prozaik životnej harmónie aj intelektuálneho nepokoja: str. 482-492. - Doslov / René Bílik: str. 521-549

ISBN 978-80-8101-275-4 (karton z ov.)

821.162.4-3 821.162.4-3.09 Kalinčiak J.
SLA L.H II 5240/29 KALINČIAK J. Reštavrácia

COBISS.SI-ID 65029730

73.
KAPOR, Momo
        Beleške jedne Ane : [hronika u 26 glava] / Momo Kapor. - 4. izdanje. - Zagreb : Znanje, 1978. - 259 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Itd)

Podnasl. na ov. - O avtorju in njegovem delu na hrbtni str. ov.

821.163.41-311.2
SLA L.A I 2654 KAPOR M. Beleške
COBISS.SI-ID 6678322

74.
KARAKAŠ, Damir
        Sjećanje šume / Damir Karakaš. - 3. izd. - Zagreb : Sandorf, 2017. - 132 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Avantura)

ISBN 978-953-351-003-3

821.163.42-311.2=163.4
SLA L.A I 7190 KARAKAŠ D. Sjećanje
COBISS.SI-ID 64631906

75.
KERN, Boris
        Stopenjsko besedotvorje : na primeru glagolov čutnega zaznavanja / Boris Kern. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 256 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica, ISSN 1855-9425 ; 11)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Zapisa iz recenzij na hrbtni str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 239-246. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-05-0024-7

159.93:81'373.611
SLA Phil II 3560/11 KERN B. Stopenjsko 1, 2

COBISS.SI-ID 291202048

76.
KNAP, Josef
        Zöllnerové : dějiny divadelního rodu : 1745-1945 / Josef Knap ; [predmluvu napsal A. Branald]. - Praha : Orbis, 1958. - 245 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knihovna divadelní tvorby)

821.162.3:929"17/19"
SLA Čech II 194 KNAP J. Zöllnerové
COBISS.SI-ID 65124450

77.
KNEŽEVIĆ, Đurđa
        Pravila igre / Đurđa Knežević. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 237 str. ; 22 cm

O avtorici: str. 237

ISBN 978-953-266-852-0

821.163.42-311.2=163.4
SLA L.A II 7498 KNEŽEVIĆ Đ. Pravila
COBISS.SI-ID 1113459806

78.
KOKELJ, Nina
        Mala pastirica / Nina Kokelj ; ilustrirala Bojana Dimitrovski. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - [15] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 449)

Velike tiskane črke. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4101-3

821.163.6-93-32 087.5
SLA L.A I 2329/449 KOKELJ N. Mala
COBISS.SI-ID 285248768

79.
KOMELJ, Miklavž
        Liebestod / Miklavž Komelj. - Novo mesto : Goga, 2017. - 458 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

300 izv.

ISBN 978-961-277-179-9

821.163.6-1
SLA L.A II 7518 KOMELJ M. Liebestod
COBISS.SI-ID 290176512

80.
KONGRES saveza Slavističkih društava Srbije (18 ; 2014 ; Beograd)
        Savremeno izučavanje srpskog jezika i književnosti i slovenskih jezika kao maternjih, inoslovenskih i stranih. 2 : tematski zbornik / [Osamnaesti kongres Saveza slavističkih društava Srbije, Beograd, 29 -31. avgust 2014. godine] ; [urednik Ljiljana Bajić]. - Beograd : Savez slavističkih društava Srbije, 2016 (Beograd : Čigoja štampa). - 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. - 300 izvodov. - Uvodna reč / Ljiljana Bajić: str. 9-10. - Opombe z bibliografijo ponekod tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Rezjume ; Summary.

ISBN 978-86-917949-1-0 (broš.)

811.163.41:811.16(082) 371.3::811.163.41(082) 821.16.09(082)
SLA Zb II 1683/18 KONGRES Savremeno
COBISS.SI-ID 231034892

81.
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7178 KOPINŠEK S. Mila
COBISS.SI-ID 90860545

82.
KOSOVEL, Srečko
        Integrali / Srečko Kosovel ; preveo sa slovenačkog Josip Osti. - Beograd : Knjižuljak, 2016 (Zemun : Grafovid). - 196 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Integrali / [Udruženje građana Knjižuljak])

Prevod dela: Integrali. - 300 izv. - Čovek ili svetiljka / Bojan Savić Ostojić: str. 191-193. - O avtorju: str. 194. - O prevajalcu: str. 196. - Iz bibliografije [S. Kosovela]: str. 195

ISBN 978-86-6377-007-2 (trda vezava)

821.163.6-1 821.163.6.09Kosovel S.
SLA L.A I 7208 KOSOVEL S. Integrali
COBISS.SI-ID 228355596

83.
KOVAČ, Polonca, 1937-
        Kaj se komu sanja : izbrane zgodbe / Polonca Kovač ; [ilustrirali Marjanca Jemec Božič ... [et al.] ; uvodno besedilo napisala Nika Kovač, spremno besedilo napisala Marjana Kobe ; bibliografijo sestavili Breda Mahkota, Darja Lavrenčič Vrabec in Konrad Zadravec]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 407 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica)

4.000 izv. - Življenjske skrivnosti Polončinih pravljic / Nika Kovač: str. 6-7. - Rojena pripovedovalka ; O pisateljici / Marjana Kobe: str. 395-401. - Bibliografija mladinskih del Polonce Kovač: str. 404-407

ISBN 978-961-01-4543-1

821.163.6-93-34 821.163.6.09-93Kovač P.
SLA L.A II 7527 KOVAČ P. Kaj se
COBISS.SI-ID 290940928

84.
        KRÁTKY slovník ruských spisovateĺov : 100 hesel z ruskej literatúry 11.-20. storočia / [Oĺga Kovačičová ... et al.]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003. - 254 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 233-254

ISBN 80-223-1807-8 (Broš.)

821.161.1.09
SLA Lex II 1901 KRATKY
COBISS.SI-ID 65115490

85.
KRLEŽA, Miroslav
        Gospoda Glembajevi : drama u tri čina / Miroslav Krleža ; [priredio Dževad Karahasan]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1984 (Novi Sad : Budućnost). - 189 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ars. Lektira)

5000 izvodov. - Između tragedije i komedije / Dževad Karahasan: str. 5-15. - Bilješka o piscu / Dž.[Dževad] K. [Karahasan]: str. 185-187. - Bibliografija: str. 187

821.163.42-2 821.163.42.09-2Krleža M.
SLA L.A II 7511 KRLEŽA M. Gospoda
COBISS.SI-ID 134918

86.
KRLEŽA, Miroslav
        Hrvatski bog Mars / Miroslav Krleža ; [priredio Ivan Lovrenović]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1984 (Novi Sad : Budućnost). - 276 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ars. Lektira)

5000 izvodov. - Izbor iz kritika: str. 269-274. - Bilješka o piscu / I.[Ivan] L. [Lovrenović]: str. 275. - Bibliografija: str. 276

821.163.42-32 821.163.42.09-32Krleža M.
SLA L.A II 7512 KRLEŽA M. Hrvatski
COBISS.SI-ID 42758

87.
KRLEŽA, Miroslav
        Povratak Filipa Latinovicza / Miroslav Krleža ; [priredio Radovan Vučković]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1984 (Novi Sad : Budućnost). - 211 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ars. Lektira)

5000 izvodov. - Izbor iz kritika: str. 197-207. - Bilješka o piscu / Radovan Vučković: str. 209-210. - Objašnjenje stranih i manje poznatih riječi i izraza: str. 189-193. - Bibliografija: str. 210-211

821.163.42-31 821.163.42.09-31Krleža M.
SLA L.A II 7513 KRLEŽA M. Povratak
COBISS.SI-ID 64845410

88.
KRONGAUZ, Maksim Anisimovič
        Pristavki i glagoly v russkom jayzke : semantičeskaja grammatika / M. A. Krongauz. - Moskva : Kniga po trebovanii, 2017. - 286 str. ; 25 cm. - (Studia philologica)

Cir. - Tisk na zahtevo. - Literatura: str. 276-286. - Kazalo

ISBN 5-7859-0056-4
ISBN 978-5-7859-0056-1

811.161.1'367.625
SLA Phil II 4473 KRONGAUZ M. A. Pristavki
COBISS.SI-ID 65156450

89.
KUKUČÍN, Martin, 1860-1928
        Dom v stráni a iné prózy / Martin Kukučín ; [zostavil, komentár, vysvetlivky, kalendárium života a diela a doslov napísal Ján Gbúr]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2009. - 509 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 27)

Pravo ime autora: Matej Bencur. - Koméntar a vysvetlivky: str. 457-474. - Kalendárium života a diela: str. 475-481. - Prozaik životnej harmónie aj intelektuálneho nepokoja: str. 482-492

ISBN 978-80-8101-278-5 (karton sa omotom)

821.162.4-3 821.162.4-3.09 Kukučín M.
SLA L.H II 5240/27 KUKUČÍN M. Dom
COBISS.SI-ID 251990791

90.
KUL´BAKIN, Stepan Mihajlovič
        Kratkaja serbskaja grammatika dlja russkih˝ : s˝ tekstami i slovarčikom˝ k˝ nim˝ / sostavil˝ S. M. Kul´bakin˝. - Beograd : Knjižarnica Gece Kona, 1920. - 103 str. ; 23 cm

Cir. - Slovar´: str. 79-103

(Broš.)

811.163.41(075)
SLA Gram II 1427 KUL´BAKIN S. M. Kratkaja
COBISS.SI-ID 134370567

91.
KUNDERA, Milan, 1929-
        L'insoutenable légèreté de l'être / Milan Kundera ; traduit du tchèque par François Kérel ; postface de François Ricard. - Nouvelle éd. / revue par l'auteur. - [S. l.] : Gallimard, 1997. - 475 str. ; 18 cm. - (Collection Folio)

Prevod dela: Nesnesitelná lehkost bytí. - L'Idylle et l'idylle Relecture de Milan Kundera / François Ricard: str. 457 -476

ISBN 2-07-038165-X

821.162.3-31=133.1
SLA L.A I 7193 KUNDERA M. L'insoutenable
COBISS.SI-ID 64727394

92.
KUŽNIK, Ivana
        Limona pove ribi ; Povest o zeleni limoni = Tale of a green lemon / Ivana Kužnik ; [prevod 2. knjige v angleščino Pavel Koltaj ; ilustriral Brane Kotar]. - Novo mesto : samozal., 2016 (Novo mesto : Špes). - 105 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugo delo v slov. in angl. prevodu. - 100 izv.

ISBN 978-961-283-646-7

821.163.6-32
SLA L.A II 7509 KUŽNIK I. Limona
COBISS.SI-ID 284810752

93.
KUŽNIK, Ivana
        Zlatosrebrni dih / [[besedilo in] fotografije] Ivana Kužnik. - Novo mesto : Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 2002 ([Novo mesto] : Tiskarna Novo mesto). - 147 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Siga ; knj. 29)

ISBN 961-6297-58-9

821.163.6-94
SLA L.A II 3314/29 KUŽNIK I. Zlatosrebrni
COBISS.SI-ID 118935296

94.
KVEDER, Zofka
        Zbrano delo / Zofka Kveder ; [uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]. - Maribor : Litera, 2005-<2016>. - Zv. <1-4> : sl. avtorice ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 213; 229; 256; 271)

Od zv. 2 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Misterij žene ; Odsevi ; Iz naših krajev ; Iskre. - 2005 ([Maribor] : Železnik in Železnik). - 560 str.
Knj. 2: Nezbrana proza 1898-1903 : črtice, povesti, novele. - 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 838 str. - 400 izv.
Knj. 3: Nezbrana proza 1904-1933 : črtice, povesti, novele / [uredil in komentar napisal Katja Mihurko Ponič (!)]. - 2013 (Begunje : Cicero). - 1008 str. - 300 izv. - Vsebina tretje knjige: str. 981-999. - Bibliografija: str. 1003-1004
Knj. 4: Nada ; Njeno življenje ; Neobjavljena kratka pripovedna proza. - 1. izd., 1. natis. - 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 457 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 455- 457

ISBN 961-6422-74-X (zv. 1)
ISBN 978-961-254-228-3 (zv. 2)
ISBN 978-961-254-488-1 (zv. 3)
ISBN 978-961-254-963-3 (zv. 4)

821.163.6-821 821.163.6.09Kveder Z.
PRK 8055 KVEDER Z. Zbrano delo SLA L.A II 1185 KVEDER Z. Zbrano 1, 2 SLA L.A II 1185 KVEDER Z. Zbrano delo 1, 2
COBISS.SI-ID 54781185

95.
LAINŠČEK, Feri
        Los intocables : (el mito de los gitanos) / Feri Lainšček ; [traducción Ana Fras]. - Málaga ; Benalmádena : EDA Libros, 2017. - 177 str. ; 22 cm. - (Los días terrestres : (narrativa) ; 36)

Prevod dela: Nedotakljivi. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Nota preliminar / Ana Fras: str. 7-10

ISBN 978-84-92821-85-3

821.163.6-311.2
ROM 886.3=60 LAINŠČEK F. Los intocables SLA L.A II 7523/36 LAINŠČEK F. Los intocables

COBISS.SI-ID 290513152

96.
LAINŠČEK, Feri
        Ki jo je megla prinesla / Feri Lainšček ; [spremno besedo napisal Urban Vovk ; fotografija avtorja Jože Suhadolnik ; bibliografijo sestavil Matjaž Hočevar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 256 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 356)

800 izv. - Dvom kot počelo pristnega zbliževanja z najvišjim / Urban Vovk: str. 187-200. - Bibliografija Ferija Lainščka / Matjaž Hočevar: str. 201-256. - Nagrada Prešernovega sklada, 1995

ISBN 978-961-01-4554-7

821.163.6-311.2 821.163.6.09Lainšček F. 012Lainšček F.
SLA LA I 1736/356 LAINŠČEK F. Ki jo je
COBISS.SI-ID 290656512

97.
LEM, Stanisław
        Opowieści o pilocie Pirxie / Slanisław Lem. - Wyd. 2., poszerzone. - Warszawa : Czytelnik, 1973. - 489 str. ; 20 cm

Avtorjeva fotografija in o njegovem delu na sprednjem zavihku ov.

821.162.1-31
SLA Pol 1070 LEM S. Opowieści
COBISS.SI-ID 65117794

98.
LEM, Stanisław
        Wizja lokalna / Stanisław Lem. - [Wyd. 2]. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. - 314 str. ; 20 cm

Rozumowany słowniczek Ziemsko-Ziemski luzańskich i kurdlanzkich wyrazów obiegowych oraz synturalnych (patrz: Syntura): str. 309-[315]

ISBN 83-08-01113-6 (broš.)

821.162.1-31
SLA Pol 1069 LEM S. Wizja
COBISS.SI-ID 188425735

99.
LEVSTIK, Fran
        Martin Krpan / Fran Levstik ; ilustracije Hinko Smrekar ; [spremno besedo napisala Judita Krivec Dragan]. - Jubilejna izd. ob 100 obletnici natisa prve slovenske slikanice. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Maribor : Ma-tisk). - 31 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Velike slikanice)

3.400 izv. - Podobe Hinka Smrekarja / Judita Krivec Dragan: str. 30-31

ISBN 978-961-01-4939-2

821.163.6-93-34 087.5
SLA L.A II 7528 LEVSTIK F. Martin Krpan
COBISS.SI-ID 290656256

100.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-009-6

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7017/109 LIKAR BAJŽELJ M. Babuškin

COBISS.SI-ID 290238720

101.
LIPTÁKOVÁ, Ĺudmila
        Okazionalizmy v hovorenej slovenčine / Ĺudmila Liptáková. - 1. vyd. - Prešov : Náuka, 2000. - 145 str. ; 21 cm

Príloha - zoznam zachytených okazionalizmov: str. 113-142. - Bibliografija: str. 107-112. - Zusammenfassung ; Summary.

ISBN 80-968202-8-1 (Broš.)

811.162.4'276.3'373.43
SLA Phil II 4320 LIPTÁKOVÁ Ĺ. Okazionalizmy

COBISS.SI-ID 513348452

102.
        LITERÁRNOVEDNÉ štúdie. 2 / [podsudzovatelia Zdenko Kasáč, Ivan Sulík]. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, katedra slovenskej literatúry, 2002. - 187 str. ; 22 cm

Bibliografske opombe pri posameznih člankih. - Résumé

ISBN 80-8050-475-X (Broš.)

821.162.4.09
SLA L.H II 5781/2 LITERÁRNOVEDNÉ
COBISS.SI-ID 65129058

103.
        MAKEDONSKI narodni umotvorbi / [sobral] Petar A. Čačarov ; podgotvil i predgovor Koce Stojmenov. - Kočani : Centar za kultura Beli mugri, 2015 (Kočani : Evropa 92). - 126 str. ; 21 cm

Cir. - 300 izvodov. - Opombe tekoče na dnu str. - Predgovor: str. 5-8. - Rečnik na nepoznati ili malku poznati zborovi: str. 120-126

ISBN 978-608-65178-5-4

398.9(=163.3)
SLA Fol II 603 MAKEDONSKI
COBISS.SI-ID 100134922

104.
        MAKEDONSKOTO prašanje : kultura, istoriografija, politika / uredil Viktor Rudometof ; prevela [od angliski] Nevenka Mitrevska. - Skopje : Evro-Balkan Press, 2003 (Skopje : Koma lab.). - XV, 430 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Krstopati)

Prevod na deloto: The Macedonian question / edited by Victor Roudometof. - Beleški kon trudovite. - Tiraž 500. - Predgovor kon makedonskoto izdanie: razmisli za makedonskoto prašanje / Jovan Donev: str. VII-XIV. - Za avtorite: str. 425-430. - Dosedanja vsebina: Kulturata, identitetot i makedonskoto prašanje:voved / Viktor Rudometof. Crkovniot nacionalizam i makedonskoto prašanje vo avstraliskata dijaspora / Loring Denfort. Transformiranje na identitetot, sozdavanje na svesta: prinuda i homogenost vo severozapadna Grcija / Anastasija Karakasidu. Peroto i mečot: pregled na istoriografijata na makedonskoto prašanje / Vasilis Gunaris, Jakovos Maihailidis. Vostanie na koe treba da se smeta: Ilinden megu politikata i istoriijata vo postjugoslovenska Makedonija / Kit Braun. Moderniot makedonski standarden jazik i negovata vrska so moderniot makedonski identitet / Viktor A. Fridman. Sfakanja na etnicitetot vo Bugarskata politička kultura: nerazbiranja i iskrivikolčuvanja / Stefan E. Nikolov. Potraga po "snežniot čovek": sopernički identiteti vo Pirinska Makedonija, Bugarija / Bonka Stojanova-Boneva, Stefan E. Nikolov, Viktor Rudometof. Konfliktni ambicii i zaednički sudbini: minatoto, segašnosta i idninata na Albancite i Makedoncite / Dankan Peri

ISBN 9989-136-04-1

323.1(=163.3)"18/19"(082) 94(497.7)"18/19"(082)
SLA Hist I 308 MAKEDONSKOTO
COBISS.SI-ID 55943178

105.
MAKSIMOVIĆ, Desanka
        Izabrane pesme / Desanka Maksimović ; [priredio Uglješa Krstić]. - 4. dopunjeno izd. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1983. - 197 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga / Beogradski izdavačko-grafički zavod. Beletristika)

Beleška / U. K.: str. 197-[198]

821.163.41-14
SLA L.A I 1197 MAKSIMOVIĆ D. Izabrane
COBISS.SI-ID 12931847

106.
        MARNVAM po domače : živi narečni besednjak slovenskega govora v zgornjem Rožu : od Huma pri Rožeku do Mute pri Svečah / zbral in uredil Franc Kattnig, pd. Prosenov Francej ; [uvodna beseda Janko Zerzer, ; spremna beseda Martina Piko-Rustia ; [izdala] Slovenski narodopisni inštitut "Urban Jarnik", Celovec [in Kulturno društvo "Peter Markovič, Rožek]. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2017 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 183 str. ; 17 cm

Potiskani spojni listi. - 300 izv. - Bomo še marnvali po domače? / Janko Zerzer: str. 5-8. - Bogata zbirka domačih besed / Martina Piko-Rustia: str. 9-14

ISBN 978-3-7086-0850-1

811.163.6'282(436.5)(038) 811.163.6(436.5=163.6)(038)
SLA Lex I 740 MARNVAM
COBISS.SI-ID 287254528

107.
        MASTERSTVO pisatelja : sbornik statej / [sostaviteli M. P. Lobanov, P. I. Pavlovskij]. - Moskva : Sovetskaja Rossija, 1961. - 242 str. ; 22 cm

Cir.

821.161.1.09(082)
SLA L.H II 5779 MASTERSTVO
COBISS.SI-ID 64844130

108.
MATEJOVIČ, Pavel
        Ivan Kadlečík / Pavel Matejovič. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2001. - 148 str. ; 19 cm. - (Edícia Váhy)

Kalendárium / zostavila Iva Kadlečíková: str. 135-143. - Bibliografija: str. 144-148.

ISBN 80-7149-422-4

821.162.4.09 Kadlečík I.
SLA L.H I 2118 MATEJOVIČ P. Ivan Kadlečík
COBISS.SI-ID 512808548

109.
MEDNARODNI literarni festival (32 ; 2017 ; Vilenica)
        Vilenica : literatura, ki spreminja svet, ki spreminja literaturo = literature that changes the world that changes literature / 32. Mednarodni literarni festival = 32nd International Literary Festival ; [uredili Kristina Sluga, Maja Kavzar Hudej]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2017. - 370 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Dosedanji udeleženci in nagrajenci Vilenice = Previous participants and Vilenica prize winners: str. 352-370

ISBN 978-961-6995-22-1

7.079:82(497.4Vilenica)"2017"(082)
SLA Zb II 931/32 MEDNARODNI Vilenica
COBISS.SI-ID 291431936

110.
MEĐUNARODNA studentska konferencija Jučer, danas, sutra, slavistika (2 ; 2015 ; Zagreb)
        Zbornik sažetaka / II. međunarodna studentska konferencija Jučer, danas, sutra, slavistika, 21.-23. listopada 2015 ; urednice Nikolina Penava, Antonia Raguž. - Zagreb : Klub studenata južne slavistike A-302 Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Lat. in cir. - Prispevki v hrv., srb., mak. ali slov. in prevod v angl. ali nem. jeziku

ISBN 978-953-58388-4-5

811.16+821.16(082)
SLA Zb II 1688/2 Ad MEĐUNARODNA Zbornik
COBISS.SI-ID 4093947

111.
MEHMEDINOVIĆ, Semezdin
        Me'med, crvena bandana i pahuljica / Semezin Mehmedinović. - Zaprešič : Fraktura, 2017. - 203 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorju: str. 203

ISBN 978-953-266-834-6

821.163.4(497.6)-31
SLA L.A II 7499 MEHMEDINOVIĆ S. Me'med
COBISS.SI-ID 64633954

112.
        MEKO tkivo : izbor iz nove poezije regiona / priredio Srđan Gagić. - Zagreb : Klub studenata južne slavistike A-302 Filozofskog fakulteta, 2015 ([Zagreb] : Uvez). - 263 str. ; 21 cm

Predgovor / Srđan Gagić: str. [7-13]. - Besedilo v hrv., bos. in srb. - O avtorjih: str. 260-263

ISBN 978-953-58388-3-8

821.163-1(082)
SLA L.A II 7506 MEKO TKIVO
COBISS.SI-ID 286117120

113.
        MIHAIL Bulgakov i slavjanskaja kul´tura : [sbornik naučnyh statej po materialam meždunarodnoj konferencii "Mihail Bulgakov i slavjanska kul´tura" / [redakcionnaja kollegija N. A. Lun´kova, N. N. Starikova, E. A. Jablokov (otv. redaktor)]. - Moskva : Sovpadenie, 2017. - 383 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija pri posameznih člankih. - Povzetki na koncu besedila v ruš. in angl.

ISBN 978-5-9909157-8-7

821.161.1.09Bulgakov M. A.
SLA L.H II 5775 MIHAIL BULGAKOV
COBISS.SI-ID 64648034

114.
MIJATOVIĆ, Nada
        Do ljubavi i natrag / Nada Mijatović. - [1. izd. (džepno)]. - Gornji Milanovac : Dečje novine, 1983. - 148 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Tom. Serija Tom Kupidon ; 06/0002)

821.163.41-31
SLA L.A I 7201/06/0002 MIJATOVIĆ N. Do ljubavi

COBISS.SI-ID 12425223

115.
MIL neuf cent dix-sept
        1917 en Russie : la philologie à l'épreuve de la Révolution : politique de la langue, évolution disciplinaires, trajectories individuelles / sous la direction de Catherine Depretto. - Paris : EUR'ORBEM-UMR 8224 : Institut d' études slaves, 2017. - Str. 9-348. - (Revue des études slaves, ISSN 0080-2557 ; t. 88, fasc. 1/2)

Čelni nasl. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografije pri posameznih prispevkih

811.161.1"1917" (082 821.161.1.09"1917"(082) 94(47)"1917"(082)
COBISS.SI-ID 64939106

116.
MIŁOSZ, Czesław, 1911-2004
        Wiersze wszystkie / Czesław Miłosz. - Wyd. 1. - Kraków : Znak, 2011. - 1406 str. ; 24 cm

ISBN 978-83-240-1600-6

821.162.1-1
SLA Pol 1067 MIŁOSZ C. Wiersze
COBISS.SI-ID 65194082

117.
NASTASIJEVIĆ, Slavomir
        Miloš Obilić : legende / Slavomir Nastasijević. - Beograd : Jovo Karadžić [etc.], 1989 (Bor : Bakar). - 214 str. ; 17 cm

Cir. - 3.000 izvodov. - Objašnjenja: str. 213-[215]

((Broš.))

821.163.41(02.053.2)-343
SLA L.A I 7202 NASTASIJEVIĆ S. Miloš Obilić

COBISS.SI-ID 6308098

118.
NAZOR, Vladimir
        Pjesni ljuvene / Vladimir Nazor. - Zagreb : St. Kugli, 1915. - 104 str. ; 17 cm

821.163.42-1
SLA L.A I 1055 NAZOR V. Pjesni
COBISS.SI-ID 6836999

119.
NOVAK, Maja, 1960-
        Współlokatorki / Maja Novak ; tłumaczenie y języka słoweńskiego Kinga Dyszerowicz. - 1. wyd. - London : Sarem, 2017. - 259 str. ; 20 cm

Prevod dela: Cimre. - O avtorici na zadnji str. ov.

ISBN 978-0-9955377-1-2

821.163.6-312.4
SLA Pol 1066 NOVAK M. Współlokatorki
COBISS.SI-ID 290515968

120.
OLEJNICZAK, Józef
        Czytając Miłosza / Jósef Olejniczak. - Wydanie 2., poszerzone i poprawione. - Katowice : Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski, 2011. - 376 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Interpretacji)

Kalendarium twórczości Czesława Miłosza: str. 21-28. - Kazalo

ISBN 978-83-7164-684-3

821.162.1.09-1Miłos C.
SLA L.H II 5787 OLEJNICZAK J. Czytając
COBISS.SI-ID 65130594

121.
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2

929Pahor B. 351.746.1(497.4)(091) 323.28(497.4)"1945/1991"
SLA Hist II 1319 OMERZA I. Boris Pahor
COBISS.SI-ID 290096896

122.
        OPAZOVANI / Polona Glavan ... [et al.] ; uredila Gabriela Babnik. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 125 str. ; 21 cm

300 izv. - Povečani tisk. - Vsebina: Nobene razlike / Polona Glavan. Poteza z amarantno figuro / Mojca Kumerdej. Teorija o obstoju svetlobe (in druge teorije) / Davorin Lenko. Levi kroše (resnična zgodba) / Samo Rugelj. Klara / Ana Schnabl.

ISBN 978-961-6954-79-2 (UMco)

821.163.6-32(082)
SLA L.A II 7516 OPAZOVANI
COBISS.SI-ID 289859328

123.
OSTI, Josip
        Sarajevo između Ljubljane i Beograda : iz prepiske, 1994-1999 / Josip Osti & Vera Zogović. - Skopje : Blesok, 2013. - 257 str. ; 20 cm. - (Edicija von edicii ; knj. 08)

O Josipu Ostiju: str. 248-252. - O Veri Zogović: str. 253-255. - Zbirka navedena v CIP zapisu.

ISBN 978-9989-59-543-1

821-6=163
SLA L.A I 7194/08 OSTI J. Sarajevo
COBISS.SI-ID 6379673

124.
        OVDJE i sada : panorama novijeg slovenskog pjesništva 2000.-2015. / izbor, prijevod i predgovor Božidar Brezinščak Bagola. - Zagreb : Vlastita naklada Đuretić : Studio moderna, 2016 (Zagreb : Studio moderna). - 247 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Antologije ; knj. 2)

Bilješka o priređivaču: str. 237

ISBN 978-953-7911-39-3

821.163.6-1(082.2)
SLA L.A II 7532/2 OVDJE
COBISS.SI-ID 284998656

125.
PALIN´SKA, Olesja
        KROK 1 : ukraïns´ka mova jak inozemna. Elementarnyj/osnovnyj riven´ A1-A2 : knyga dlja studenta / Olesja Palins´ka, Oksana Turkevyč. - Vyd. 2., vypravlene i dopolnene. - L'viv : Vydavnyctvo L´vivs´koï politehniky, 2014. - 100 str. : ilustr. ; 26 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Cir.

ISBN 978-617-607-572-1
ISBN 617-607-572-6

811.161.2'243(075)
SLA Gram II 1425 PALIN´SKA O. KROK 1
COBISS.SI-ID 64708962

126.
PALIN´SKA, Olesja
        KROK 1 : ukraïns´ka mova jak inozemna. Elementarnyj/osnovnyj riven´ A1-A2 : knyga dlja vykladača / Olesja Palins´ka, Oksana Turkevyč. - Vyd. 2., vypravlene i dopolnene. - L'viv : Vydavnyctvo L´vivs´koï politehniky, 2014. - 80 str. : ilustr. ; 26 cm

Cir.

ISBN 978-617-607-573-8

811.161.2'243(035))
SLA Gram II 1426 PALIN´SKA O. KROK 1
COBISS.SI-ID 64709474

127.
PANGERC, Boris
        Zlatih dni spomin : vodnik po Gregorčičevem imenu : ob 110-letnici pesnikove smrti, ob 50-letnici poimenovanja : Državna nižja srednja šola "Simon Gregorčič" / Boris Pangerc ; [uvodna misel Fiorella Benčič]. - Dolina : Večstopenjska šola Josip Pangerc, 2017 (Dolina : B.B.). - 115 str. : ilustr. ; 21 cm

Tretji dodatek k nasl. nad nasl. - Bibliografija: str. 112-115

373.3(450.361Dolina=163.6) 929Gregorčič S. 821.163.6.09-1Gregorčič S.
SLA Var II 1434 PANGERC B. Zlatih
COBISS.SI-ID 9888236

128.
PERŠAK, Tone
        Preobrazbe : roman / Tone Peršak. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 573 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-239-2

821.163.6-312.6
SLA L.A II 7519 PERŠAK T. Preobrazbe
COBISS.SI-ID 289356032

129.
        PETAR Šimunović : 1933.-2014. / [uredio August Kovačec]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. - 72 str. : portret ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ISSN 1330-0865 ; sv. 210)

Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića / Anđela Frančić i Silvana Vranić: str. 33-72

ISBN 978-953-347-120-4

929Šimunović P. 012Šimunović P.
SLA Zb II 1541/210 PETAR ŠIMUNOVIĆ
COBISS.SI-ID 64934498

130.
PETROVIĆ, Uroš, 1967-
        Misteriji Ginkove ulice / avtor Uroš Petrović ; ilustracije Dejan Mandić ; [prevedla Đurđa Strsoglavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 78 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Misterije Ginkove ulice. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 78

ISBN 978-961-01-4736-7

821.163.41-93-32
SLA L.A I 7203 PETROVIĆ U. Misteriji
COBISS.SI-ID 290927616

131.
PETROVIĆ, Uroš, 1967-
        Temačne skrivnosti Ginkove ulice : roman v ugankah / avtor Uroš Petrović ; ilustracije Dejan Mandić ; [prevedla Đurđa Strsoglavec]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 109 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Mračne tajne Ginkove ulice. - 2.000 izv. - O avtorju: str. 106. - "Roman v ugankah Temačne skrivnosti Ginkove ulice je nadaljevanje knjige Misteriji Ginkove ulice." --> str. [112]

ISBN 978-961-01-4735-0

821.163.41-93-311.3
SLA L.A I 7204 PETROVIĆ U. Temačne
COBISS.SI-ID 290927872

132.
        PISMO Święte Starego i Nowego Testamentu : najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem / opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła ; [redakcja naukowa Tadeusz Brzegowy ... [et al.]. - Częstochowa : Święty Paweł, 2008. - 2777, [7] str : zvd. ; 22 cm

ISBN 9788374241969 !
ISBN 978-83-7424-196-0
ISBN 83-7424-196-9

27-23=162.1
SLA Text II 789 PISMO
COBISS.SI-ID 65193826

133.
PIVKA, Jurij
        Moč valov / Jurij Pivka. - Maribor : Litera, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Spremna beseda / Veronika Podgoršek: str. 177

ISBN 978-961-7018-49-3

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7197 PIVKA J. Moč
COBISS.SI-ID 91907329

134.
PLETERŠNIKOVI dnevi (2017 ; Pišece)
        Jezikovna politika Republike Slovenije : zbornik povzetkov / Pleteršnikovi dnevi, Pišece, 13. 9. 2017 ; uredila Nataša Gliha Komac in Mako Jesenšek. - [Pišece] : Univerza v Mariboru [etc.], 2017. - [22] f. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerza v Mariboru, ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Društvo za varovanje materinega jezika, naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnik Pišece, Strokovni odbor za slovenski jezik Maksa Pleteršnika, Občina Brežice. - Nekaj f. potiskanih obojestransko

811.163.6'272(082)
SLA Br III 487 PLETERŠNIKOVI Jezikovna
COBISS.SI-ID 65062754

135.
        PO polsku 3. Podręcznik studenta / Agnieszka Burkat ... [at al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Prolog, cop. 2010. - 168 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD. - (Hurra!!! : seria do nauki języka polskiego jako obcego = comprehensive set of Polish teaching and learning materials)

Na ov.: Propozycja programowa na poziom B1. - O avtorjih na str. [170-171]

ISBN 978-83-60229-28-6
ISBN 83-60229-28-7

811.162.3'243(075)
SLA Gram II 1334 PO POLSKU 3 1, 2
COBISS.SI-ID 52128610

136.
        PO polsku 3. Zeszyt ćwiczeń / Agnieszka Burkat ... [at al.]. - Wyd. 2. - Kraków : Prolog, cop. 2010. - 88 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD. - (Hurra!!! : seria do nauki języka polskiego jako obcego = comprehensive set of Polish teaching and learning materials)

Na ov.: Propozycja programowa na poziom B1. - O avtorjih na str. [89-90]
- - Po polsku 3. Przykładowe testy certyfikatowe : poziom B1 / opracowanie Test 1 A. Jasińska, M. Małolepsza, A. Szymkiewicz ; Test 2 A. Burkat

ISBN 978-83-60229-29-3
ISBN 83-60229-29-5

811.162.1'243(076)
SLA Gram II 1334 PO POLSKU 1, 2
COBISS.SI-ID 52129634

137.
POČEK, Pero
        Pero Poček i Risto Stijović : [Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića, Podgorica, maj 2017. godine] : [Narodni muzej Crne Gore, Njegošev muzej, Biljarda, Cetinje, novembar 2017. godine] / [tekst Aleksandar Čilikov ; fotografija Lazar Pejović]. - 1. izd. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; Cetinje : Narodni muzej Crne Gore, 2017 (Podgorica : DPC). - 59 str. : fotogr. ; 27 x 23 cm. - (Katalozi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 12)

Cir. - Nasl. na ov.: Poček / Stijović : 170 godina Gorskog vijenca. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: 170 godina Gorskog vijenca. - 500 izvodov. - Vsebuje bio- in bibliografske podatke o umetnikih

ISBN 978-86-7215-398-9 (Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; broš.)
ISBN 978-86-85567-73-5 (Narodni muzej Crne Gore)

73/76 75.071 730.071(497.16)(083.824)
SLA Var II 1433/12 POČEK P. Pero Poček
COBISS.SI-ID 32947472

138.
        POD gorami : folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, Storžičem in Krvavcem / [zbrali] Anica Arh ... [et al.] ; [uredil, ilustriral Miha Mohor ; spremna beseda Drago Papler ; kartografija Drago Papler, Simon Papler, Manca Volk Bahun]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 411 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 49)

Zvd. na spojnih listih. - 850 izv. - Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 5-7. - Življenje pod gorami, za borštom in na Kranjskem polju / Drago Papler: str. 9-31. - Slovar narečnih in namj znanih besed: str. 377-385. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazala

ISBN 978-961-254-997-8

398.2(497.4)
SLA L.A II 2718/49 POD GORAMI
COBISS.SI-ID 290096640

139.
        PODOBY autobiografickej literatúry 19. storočia / [výber zostavila, komentár, vysvetlivky, medailóny autorov a doslov napísala Ivana Taranenková]. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012. - 708 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edícia Knižnica slovenskej literatúry ; 46. zv.)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027207355&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Písat o sebe, písat seba : (k podobám slovenskej autobiografickej literatúry v 19. storočí / Ivana Taranenková: str. 679-698

ISBN 978-80-8101-684-4
ISBN 80-8101-684-8

821.162.4.09"18/19":929
SLA L.H II 5240/46 PODOBY
COBISS.SI-ID 65033826

140.
        La POESIA liturgica slava antica = Drevneslavjanskaja liturgičeskaja poèzija : XIII Congresso internazionale degli slavisti : (Lubiana, 15-21 Agosto 2003). Bloco tematico No. 14, Relazioni / [a cura di Krassimir Stantchev e Maria Yovcheva = sostaviteli Krasimir Stančev i Marija Jovčeva]. - Roma : Dipartimento di letterature comparate dell'Universita degli studi ; Sofia : Centro di studi cirillometodiani presso l'Accademia bulgara delle scienze, 2003. - 112 str. : note ; 25 cm

Cir. in lat. - Članki v ruš., povzetki v nem., ita. in bolg. - Bibliografije ob posameznih člankih

ISBN 954-9787-06-0 (Broš.)

821.163.1.09:27-528
SLA Zb II 1027 LA POESIA
COBISS.SI-ID 64768866

141.
        POÉZIA slovenskej katolíckej moderny / [vyber zostavil, komentáre a vysvetlivky, medailóny básnikov a doslov napísal Milan Hamada ; kalendárium katolíckej modrny, výber z literatúty o katolíckej moderne a obrazovú prílohu pripravila Mária Sukeníková]. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2008. - 668 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; 18 zv.)

Poézia katolíckej moderny / Milan Hamada: str. 604-630. - Medailóny básnikov katolíckej moderny: str. 631-640. - Kalendárium katolíckej moderny: str. 641-651. - Výber literatúry ku katolíckej moderny: str. 652-655

ISBN 978-80-8101-125-2

821.162.4-194 821.162.4.09-1"19"
SLA L.H II 5240/18 POÉZIA
COBISS.SI-ID 7482739

142.
POLÓNYOVÁ, Soňa
        Z kultúrnych dejín Slovákov v Madarsku : (1945-1990) / Soňa Polónyová. - Kraków : Spolok Slovákov v Poĺsku ; Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016. - 177 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 141-154. - Summary

ISBN 978-83-7490-620-3

323.15(=162.4)(439)"1945/90":930.85
SLA Hist II 1323 POLÓNYOVÁ S. Z kultúrnych
COBISS.SI-ID 64882274

143.
POPIEL, Magdalena
        Oblicza wzniosłości : estetyka powieści młodopolskiej / Magdalena Popiel. - Wyd. 2. - Kraków : Universitas, cop. 2003. - 288 str. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=012830953&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 83-242-0280-3
ISBN 978-83-242-0280-5

821.162.1.09-31
SLA L.H II 5783 POPIEL M. Oblicza
COBISS.SI-ID 65204066

144.
POPOVIĆ, Ana, slavistka
        Etnički stereotipi i bugarskoj frazeologiji : diplomski rad / Ana Popović. - Zagreb : Klub studenata južne slavistike A-302, 2015. - 68 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija A-302 ; knj. 4)

Opombe tekoče na dnu str. - Rječnici: str. 51-64. - Popis literature: str. 65-68

ISBN 978-953-58388-7-6

811.163.2'373.7:316.647.8
SLA L.H II 5551/4 POPOVIĆ A. Etnički
COBISS.SI-ID 64718946

145.
PREGELJ, Sebastijan
        Vdih. Izdih. : kratek roman / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Aljaž Krivec]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 191 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Nasl. v CIP-u: Vzdih. Izdih. - 500 izv. - Legenda pravi, da je nekje mesto, kjer se nazadnje vsi najdejo / Aljaž Krivec: str. 180-191

ISBN 978-961-277-178-2

821.163.6-311.2 821.163.6.09Pregelj S.
SLA L.A II 7517 PREGELJ S. Vdih.
COBISS.SI-ID 290176000

146.
PREGL, Arjan
        O ženski, ki ni hotela z balkona / Arjan Pregl. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 92 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv. - Predstavitev knjige na zavihku ov. zadaj

ISBN 978-961-7017-03-8

821.163.6-32
SLA L.A I 7085/90 PREGL A. O ženski
COBISS.SI-ID 289795072

147.
        PROMĚNY polonistiky : tradice a výzvy polonistických studií / Michala Benešová, Renata Rusin Dybalska, Lucie Zakopalová a kol. - Vyd. 1. - V Praze : Univerzita Karlova, Karolinum, 2014. - 300 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografie: str. 280-300. - Povzetki v angl. na koncu zbornika: Transformations of Polish studies: history and contemporary challenges

ISBN 978-80-246-2732-8

811.162.1+821.162.1.09(437.4)(082)
SLA Zb II 1730 PROMĚNY
COBISS.SI-ID 65202786

148.
PRTENJAČA, Ivica, 1969-
        Tiho rušenje / Ivica Prtenjača. - Zagreb : V.B.Z., 2017. - 151 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 456)

O avtoru: str. 165

ISBN 978-953-304-940-3

821.163.42-31
SLA L.A II 4701/456 PRTENJAČA I. Tiho
COBISS.SI-ID 64901730

149.
RADZINSKIJ, Èdvard Stanislavovič
        Sočinenja v semi tomah. T. 1, Nikolaj II : žizn´ i smert´ / Èdvard Radzinskij. - Moskva : Vagrius, 2006. - 510 str. : ilustr. ; 22 cm

Cir. - Bibliografija: str. 507-[511]

ISBN 59-697-0271-4 (celota)
ISBN 5-9697-0270-6
ISBN 978-5-9697-0270-7

821.161.1-311.6:929Nikolaj II, ruski car
SLA Rus II 2299/1 RADZINSKIJ È. S. Sočinenja

COBISS.SI-ID 64939618

150.
RADZINSKIJ, Èdvard Stanislavovič
        Stalin / Èdvard Radzinskij. - Moskva : Vagrius, 2004. - 734 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija: str. 724-[735]

ISBN 5-9560-0206-9

929Stalin I. V.:930.85(47)"19"
SLA Hist II 1318 RADZINSKIJ È. S. Stalin
COBISS.SI-ID 64855394

151.
        RAZLIČNE ženske pjesme : rukoveti narodne lirike / priredila Hatidža Krnjević. - Beograd : Beogradski-izdavačko grafički zavod, 1987 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - 284 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Klasika)

Cir. - 10.000 izvodov. - Lirske narodne pesme iz zbirke Vuka Karadžića Četiri godišnja doba: str. 5-34. - Beleške uz izbor / H[atidža] K[rnjević]: str. 265-276. - Na zadnjem ov.: Za Vukovu dvestogodišnjicu / Dušan Ivanić. - Rečnik manje poznatih reči i objašnjenja: str. 271-280

ISBN 86-13-00206-4 ((Broš.))

821.163.41-14:398.8(497.11)
SLA L.A I 7199 RAZLIČNE
COBISS.SI-ID 2492674

152.
REBECCHINI, Damiano
        Il business della storia : il 1812 e il romanzo russo della prima metà dell'Ottocento fra ideologia e mercato / Damiano Rebecchini. - Salerno : Università, Dipartimento di Studi Umanistici, 2016. - 222, [16] str. ilustr. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Europa Orientalis ; 28) (Edizioni Culturali Interanzionali)

Bibliografija: str. [189]-198. - Kazalo

ISBN 978-88-97174-12-7
ISBN 88-97174-12-4

821.161.1.09:32"18"
SLA Zb II 1348/28 REBECCHINI D. Il business

COBISS.SI-ID 64260962

153.
REBULA, Alojz
        Sjene koje plešu / Alojz Rebula ; [preveo Milivoj Slaviček]. - Zagreb : Globus, 1981 (Ljubljana : Delo). - 297 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Globus)

Prevod dela: Senčni ples. - 2.000 izv. - Predgovor / Jože Pogačnik: str. 7-20

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7505 REBULA A. Sjene
COBISS.SI-ID 20162304

154.
        REČNIK srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut za srpskohrvatski jezik, 1959-<2014>. - Zv. <1-13, 15-18> ; 28 cm

Cir.

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: A-Bogoljub / [glavni urednik Aleksandar Belić]. - 1959. - CXIX, 694 str.
Knj. 2: Bogoljub-Vražogrnci / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1962. - XII, 800 str.
Knj. 3: Vraznuti-guščurina / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1965. - XIV, 794 str.
Knj. 4: D-digilja / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1966. - 798 str.
Knj. 5: Duguljan-zaključiti / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1968. - 798 str.
Knj. 6: Zaključnica-zemljen / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1969. - 798 str.
Knj. 7: Zemljenast-intoniranje / [urednici Mihailo Stevanović ...et al.]. - 1971. - 798 str.
Knj. 8: Intonirati-jurve / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1973. - XI, 798 str.
Knj. 9: Jurget -kolitva / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1975. - 800 str.
Knj. 10: Koliti-kukutica / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1978. - VIII, 800 str.
Knj. 11: Kukutka-makva / [urednici knjige Mitar Pešikan ... et al.]. - 1981. - 800 str.
Knj. 12: Makven-mozurica / [urednici Mitar Pešikan ... et al.]. - 1984. - 800 str.
Knj. 13: Moire-naklapuša / [urednici Mitar Pešikan ... et al.]. - 1988. - VIII, 800 str.
Knj. 15: Nedotupav-nokavac / [urednici Mitar Pešikan ... et al.]. - 1996. - VII, 799 str.
Knj. 16: Nokat-odvrzivati / [urednici knjige Mitar Pešikan ... et al.]. - 2001. - XII, 781 str.
Knj. 17: Odvrkao-opovo / [urednici knjige Mitar Pešikan ... et al.]. - 2006. - CXIII, 800 str.
Knj. 18: Opovrganje-ocariti / [urednici knjige Darinka Gortan-Premk ... et al.]. - 2010. - VII, 800 str.
Knj. 19: ocat-petoglasnik. - 1. izd. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2014. - CXVI, 800 str.

ISBN 86-7025-309-7 (knj. 17)
ISBN 978-86-7025-510-4 (knj. 18)

811.163.4'374
SLA Lex II 245 REČNIK SRPSKOHRV SPJ ČOP 75 RECNIK SPJ ČOP 76 RECNIK SPJ ČOP 77 RECNIK
COBISS.SI-ID 898050

155.
RÉDEY, Zoltán
        Ján Ondruš / Zoltán Rédey. - Bratislava : Kalligram, 2003. - 434 str. ; 19 cm. - (Edícia Váhy)

Kalendarium: str. 416-426. - Bibliografické minimum J. Ondruša: str. 427. - Bibliografija: str. 428-432

ISBN 80-7149-603-0

821.162.4.09Ondruš J.
SLA L.H I 2119 RÉDEY Z. Ján Ondruš
COBISS.SI-ID 114608140

156.
REPAR, Primož
        Trije dnevi v Istri in en dan prej / Primož Repar ; [spremna beseda Milan Dekleva]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2017 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 65 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 73)

400 izv. - Biti na pravem mestu / Milan Dekleva: str. 63-65. - Spremna beseda Jurija Hudolina na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6894-89-0

821.163.6-1
SLA L.A I 5697/73 REPAR P. Trije
COBISS.SI-ID 290038784

157.
RIGLER Šilc, Katarina
        Frazeološka kompetenca slovenskega mladostnika : doktorska disertacija / Katarina Rigler Šilc. - Ljubljana : [K. Rigler Šilc], 2017. - 233 f. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Povzetek ; Summary. - Mentorica Erika Kržišnik. - Literatura: f. 174-183. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

811.163.6'373.7:81'276.2-053.6
SLA Diss 299 RIGLER ŠILC K. Frazeološka
COBISS.SI-ID 64670562

158.
ROBINSON, Douglas, 1954-
        Semiotranslating peirce / Douglas Robinson. - Tartu : University of Tartu Press, cop. 2016. - 280 str. ; 24 cm. - (Tartu Semiotics Library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 17)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Peirce semiotõlkes . - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Pirs v semioperevode . - References: str. 223-235. - Kazalo

ISBN 978-9949-77-247-6
ISBN 9949-77-247-8
ISBN 978-9949-77-306-0
ISBN 9949-77-306-7

81'22:81'25
SLA Phil II 4474/17 ROBINSON D. Semiotranslating

COBISS.SI-ID 64858210

159.
        La RUSSIE et l'antiquité. La littérature et les arts : XIXe-XXe siècle / sous la direction de Nadia Podzemskaia. - Paris : Institut d'études slaves, 2016. - Str. 7-106 : ilustr. ; 24 cm. - (Revue des études slaves, ISSN 0080-2557 ; T. 87, fasc. 1)

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-2-7204-0541-9

82.0(47):7(47)(082)
COBISS.SI-ID 64723810

160.
SAJKO, Ivana
        Žena-bomba / Ivana Sajko. - Zagreb : Meandar, 2005 (Zagreb : Kika graf). - 129 str. ; 17 cm. - (Edicija Sretne ulice. 5 kolo ; knj. 2)

Monolozi za žene koje ponekad govore / Lada Čale Feldman: 121-127. - Na zadnji str. ov. fotografija ter podatki o avtorici in njenem delu Hrvoja Ivankovića. - Biografija [ibibliografija]: str.129

ISBN 953-206-164-9 (broš.)

821.163.42-31
SLA L.A I 6492/5,2 SAJKO I. Žena-bomba
COBISS.SI-ID 64984674

161.
SAVIČEVIĆ Ivančević, Olja
        Pjevač u noći : (romansa) / Olja Savičević Ivančević. - Zagreb : Sandorf, 2016. - 146 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Avantura)

O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-953-7715-92-2 (broš.)
ISBN 978-953-7715-95-3 (trda vezava)

821.163.42-311.2
SLA L.A II 7501 SAVIČEVIĆ IVANČEVIĆ O. Pjevač

COBISS.SI-ID 16512566

162.
SEIFERT, Jaroslav
        Přilba hlíny / Jaroslav Seifert ; [s kresbami Václava Rabase]. - [Praha] : Práce, 1945. - 21 cm. - ilustr. - 92 str. - (Klín : verše českýh basníků)

821.162.3.-1
SLA Čech II 203 SEIFERT J. Přilba
COBISS.SI-ID 94748928

163.
SEIFERT, Jaroslav
        Prsten Třeboňské Madoně / Jaroslav Seifert ; [frontispis Cyril Bouda]. - 2. vyd. - [České Budějovice] : Nakladatelství České Budějovice, 1966. - 13 str. : ilustr. ; 22 cm

821.162.3-1
SLA Čech II 819 SEIFERT JA. Prsten
COBISS.SI-ID 65118562

164.
SEIFERT, Jaroslav
        Ruka a plamen / Jaroslav Seifert. - 1. vyd. - V Praze : F. Borový, 1948. - 88 str. ; 21 cm. - (České básně ; sv. 77)

821.162.3-1
SLA Čech II 818/77 SEIFERT JA. Ruka
COBISS.SI-ID 65119330

165.
SEIFERT, Jaroslav
        Světlem oděna / Jaroslav Seifert. - Praha : Fr. Borový, 1940. - 49 str. ; 22 cm. - (České básně ; sv. 47)

821.162.3-1
SLA Čech II 818/47 (2. izd.) SEIFERT J. Světlem

COBISS.SI-ID 4109427

166.
SEIFERT, Jaroslav
        Šel malíř chudě do světa : verše k obrázkům Mikoláše Alše / Jaroslav Seifert. - V Praze : Družstevní práce, 1949. - 92 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Slunovrat ; 34)

821.162.3-1
SLA Čech II 820/34 SEIFERT J. Šel malíř
COBISS.SI-ID 65119842

167.
SEIFERT, Jaroslav
        Zpíváno do rotačky / Jaroslav Seifert ; [kresby Františka Bidla]. - 5. vyd. - V Praze : Melantrich, [1937]. - 56 str. ; 20 cm

821.162.3-1
SLA Čech I 539 SEIFERT J. Zpíváno
COBISS.SI-ID 65124962

168.
SELIMOVIĆ, Meša
        Sjećanja / Meša Selimović. - Jubilarno izd. povodom tridesetogodišnjice stvaralaštva. - Beograd : Sloboda, 1977. - 363 str. ; 20 cm. - (Sabrana dela / Meša Selimović)

Odbrana od samoće / Milivoje Marković: str. 303-[364]

821.163.4(497.6)-94 821.163.4(497.6).09Selimović M.
SLA L.A I 1196 SELIMOVIĆ M. Sjećanja
COBISS.SI-ID 12727089

169.
SIMONEK, Stefan, 1964-
        Distanzierte Nähe : die slawische Moderne der Donaumonarchie und die Wiener Moderne / Stefan Simonek. - Bern [etc.] : Lang, 2002. - 242 str. ; 22 cm. - (Wechselwirkungen : österreichische Literatur im internationalen Kontext, ISSN 1424-7674 ; Bd. 5)

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 215-229. - Kazalo

ISBN 3-906769-49-6

821.16(091)"18/19" 821.16.09:929
SLA L.H II 5780/5 SIMONEK S. Distanzierte
COBISS.SI-ID 16487430

170.
SLAVEC, Vojko, 1950-
        Rép[e]lce : Boljunec - življenje in jezik nekdaj in danes / Vojko Slavec ; [fotografije fotografski arhiv Društva France Prešeren - Boljunec]. - 1. izd. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2017 (Gorica : Grafica Goriziana). - 347 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. je na nasl. str. zapisan z obrnjeno črko "e". - Potiskane notranje str. ov. - O avtorju: str. 347. - Vtisi k zgodbi o malih ljudeh / Katja Hrobat Virloget: str. 7-11. - Slovar narečnih besed iz Boljunca pri Trstu: str. 271-341. - Bibliografija: str.11, 342-343. - Kazalo

ISBN 978-88-7174-212-0 (23 EUR)

908(450.361Boljunec=163.6) 811.163.6(450.361Boljunec pri Trstu)'374 930-85(450.361Boljunec pri Trstu)
SLA Hist II 1320 SLAVEC V. Rép[e]lce 1, 2
COBISS.SI-ID 9836268

171.
SLON, Jožef
        Potep po fucking Lublani : (my common sense LSD experience) / Jožef Slon ; [spremna beseda Ines ; pesem na začetku O. Verhnjak]. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2015. - 132 str. ; 15 cm

200 izv. - Spremna beseda / Ines: str. I-IX

ISBN 978-961-283-264-3

821.163.6-32
SLA L.A I 7191 SLON J. Potep
COBISS.SI-ID 278401792

172.
        SLOVANSKÝ literární svět : kontexty a konfrontace. 2, Literární žánry ve slovanských literaturách / Eliška Gunišová, Lenka Paučová (eds). - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - 299 str. ; 21 cm

Prispevki v češ., slovaš., ukr., angl., ruš., srb. in polj. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl. ter v češ., slovaš., ruš., srb. ali polj.

ISBN 978-80-210-8388-2

821.163.09(08)
SLA L.H II 5760/2 SLOVANSKÝ
COBISS.SI-ID 64716130

173.
        SLOVAR zvonjenja in pritrkavanja / Mojca Kovačič ... [et al.] ; [angleški ustrezniki Mojca Kovačič ; skici zvona priredil Drago Bokal st. ; avtorji fotografij Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Zgodovinski oddelek ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 172 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Angleško-slovenski slovar: str. 143-164. - Slovarju za popotnico / Mirko Ramovš: str. 9. - Iz recenzij / Matjaž Barbo, Tjaša Jakop, Vlado Nartnik: str. 171-172. - Bibliografija: str. 165-170

ISBN 978-961-05-0010-0

780.8:780.633.133(497.4)(038)=163.6 780.8:780.633.133(497.4)(038)=111=163.6 781.7:780.633.1(4)(038)=163.6 781.7:780.633.1(4)(038)=111=163.6
SLA Lex II 1899 SLOVAR
COBISS.SI-ID 290509056

174.
        SLOVENSKÉ rozprávky (1845-1883) / [zostavila, edičnú poznámku a komentáre, stručný náčrt dejín rozprávky v literárnom prostredí a doslov napísala Jana Pácalová]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2012. - 579 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; 42. zv.)

Slovník: str. 510-548. - Stručný náčrt dejín slovenskej rozprávky v literárnom prostredí (1834-1883): str. 549-554. - Doslov / Jana Pácalová: str. 549-566

ISBN 978-80-8101-639-4
ISBN 80-8101-639-2

821.162.4-34(082.2)
SLA L.H II 5240/42 SLOVENSKÉ
COBISS.SI-ID 65032546

175.
        SLOVINSKÝ film a František Čáp / [editorka Marie Barešová ; redaktor Martin Lukáš ; na vydání spolupracoval Milan Kostelník ; překlad ze slovinštiny Jana Šnytová]. - Vyd. 1. - Klenov : Nakladatelství Pavel Kotrla, 2017. - 140 str. : ilustr. ; 17 cm

Filmografie Františka Čápa: str. 129-137. - Výberová bibliografie: str. 138-140

ISBN 978-80-905649-2-3

791(497.4):929Čáp F.(082)
SLA Var I 538 SLOVENSKÝ
COBISS.SI-ID 65029218

176.
        SLOVNÍK slovenských spisovatel'ov. - 2., prepracované a doplnené vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005. - 651 str. ; 21 cm. - (Knižnica Slovenskej literatúry ; zv. 2)

Bibliografija: str. 650-[652]

ISBN 80-7149-801-7

821.163.4.09:929(031)
SLA L.H II 5240/2 SLOVNÍK
COBISS.SI-ID 227007232

177.
SMILEVSKI, Goce
        Sestrata na Sigmund Frojd / Goce Smilevski. - Skopje : Kultura, 2007 (Skopje : Datapons). - 182 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Sovremen makedonski roman)

Avtorjeva fotografija in bio- ter bibliografski podatki na hrbtni str. ov. - Cir.

ISBN 978-9989-32-530-4

821.163.3-31
SLA L.A II 504 SMILEVSKI G. Sestrata
COBISS.SI-ID 70330634

178.
SNOJ, Jože
        Re kapitulacije : prototipski retroroman z luknjo za zgodbe / Jože Snoj ; [spremna beseda Malina Schmidt Snoj]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 778 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

Nasl. v kolofonu: Re-kapitulacije. - 400 izv. - Re-kapitulacije lovca na zgodbe / Malina Schmidt Snoj: str. 755-778

ISBN 978-961-7018-70-7

821.163.6-312.6 821.163.6.09-31Snoj J.
SLA L.A I 7207 SNOJ J. Re kapitulacije
COBISS.SI-ID 92771841

179.
        SONDY : interpretácie kl'účových diel slovenskej literatúry 20. storočia / [zostavil a na vydanie pripravil Peter Zajac]. - Dotlač 1. vyd. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2014. - 703 str. - (Edícia Knižnica slovenskej literatúry : Odborný rad ; ; 4)

Autori: str. 696-699

ISBN 978-80-8101-024-8
ISBN 80-8101-024-6

821.162.4.09"19"(082)
SLA L.H II 5240/4 SONDY
COBISS.SI-ID 65045858

180.
        SONDY do slovenskej literatúry 19. storočia / [zostavili a na vydanie pripravili Peter Zajac a Dana Hučková]. - Bratislava : Kalligram [etc.], 2011. - 452 str. ; 21 cm. - (Edícia Knižnica slovenskej literatúry ; zv. 8)

Autori: str. 441-443. - Kazalo

ISBN 978-80-8101-568-7 (karton z ov.)

821.162.4.09"18"(082)
SLA L.H II 5240/8 SONDY
COBISS.SI-ID 521834852

181.
SOUKUPOVÁ, Petra, 1982-
        Pod snegom / Petra Soukupová ; prevedla Nives Vidrih. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 361 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pod sněhem. - 500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-333-4

821.162.3-311.2
SLA L.A II 7526 SOUKUPOVÁ P. Pod snegom
COBISS.SI-ID 289948928

182.
STANIŠIĆ, Saša, 1978-
        Uoči slavlja / Saša Stanišić ; prevela s njemačkog Anda Bukvić Pažin. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 293 str. ; 21 cm

Prevod dela: Vor dem Fest. - O avtorju: str. 291. - O prevajalki: str. 293. - Preis der Leipziger Buchmesse, 2014

ISBN 978-953-266-832-2

821.112.2-311.2=163.4
SLA L.A II 7497 STANIŠIĆ S. Uoči
COBISS.SI-ID 1113460062

183.
STANONIK, Marija
        Etnolingvistika po slovensko / Marija Stanonik ; [prevod povzetkov Franc Smrke]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 328 str. ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 291-312 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Summaries

ISBN 978-961-05-0014-8

811.163.6'27 398(497.4)
SLA Phil II 4467 STANONIK M. Etnolingvistika

COBISS.SI-ID 290541312

184.
STEFAN, Anna
        Struktury posesywne i partytywne w języku polskim i słoweńskim / Anna Stefan. - Łódż : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - 218 str. ; 24 cm

Bibliografia: str. 213-[219]

ISBN 978-83-8088-372-7

811.162.1'373:811.163.6'373
SLA Phil II 4470 STEFAN A. Struktury
COBISS.SI-ID 65101922

185.
STOJANOVSKA, Jovanka, 1958-
        Carstvoto na zborot / Jovanka Stojanovska-Drugovac. - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2000. - 212 str. : portr., faks. ; 21 cm

Cir. - Literatura: str. 199-201

ISBN 9989-886-18-0

929Kostovski J. D.:821.163.6
SLA L.H II 5782 STOJANOVSKA J. Carstvoto
COBISS.SI-ID 1117551844

186.
STONE, Gerald
        Matija Čop's correspondence with English friends / Gerald Stone. - New York : Society for Slovene studies, 1976 <izšlo 1977>. - Str. 24-55

Notes: str. 53-55. - P. o.: Papers in Slovene studies 1976 (1977)

821.163.6.09Čop M.
SLA Br II 7582 STONE G. Matija Čop's
COBISS.SI-ID 65038178

187.
SVETINA, Ivo
        Ojdip v Korintu / Ivo Svetina. - [S. l. : s. n.], 1998. - 89 f. ; 30 cm

Ovojni nasl. - Kserograf.

821.163.6-2
SLA L.A II 7504 SVETINA I. Ojdip
COBISS.SI-ID 457203

188.
SVETINA, Peter, 1970-
        Molitvice s stopnic / Peter Svetina ; ilustrirala Ana Zavadlav. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 448)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4100-6

821.163.6-93-1 087.5
SLA L.A I 2329/448 SVETINA P. Molitvice
COBISS.SI-ID 285266432

189.
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/88 SVETINA P. Vsakdanje
COBISS.SI-ID 289551360

190.
        SVETOVNI dnevi slovenske kulture, 3.-9. december 2016 : Slovenščina na tujih univerzah / [knjižico uredila Mojca Nidorfer Šiškovič] ; [izdal] Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenščino. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 26 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.800 izv.

908(497.4) 930.85(497.4) 7(497.4) 008(497.4) 811.163.6(100)'243
SLA Br II 7578 SVETOVNI
COBISS.SI-ID 287804416

191.
ŠAPKAREVA, Elisaveta
        Tiho / Elisaveta Šapkareva. - 1. izd. - Sofija : Izdatelsko atelie Ab, 2002. - 63 str. : ilustr. ; 13 cm

Cir.

ISBN 954-737-324-2

821.163.3-1
SLA Bolg I 302 ŠAPKAREVA E. Tiho
COBISS.SI-ID 64716386

192.
ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič
        Teorie prózy / Viktor Šklovskij ; [v překladu a s doslovem Boh. Mathesia]. - v Praze : Melantrich, 1933. - 273 str. ; 20 cm. - (Výhledy : knihy zkušenosti a úvah ; sv. 18)

Formální metoda / Boh. Mathesius: str. 249-265. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

82.0
SLA Phil I 877/18 ŠKLOVSKIJ V. B. Teorie
COBISS.SI-ID 5213299

193.
ŠKORUĆAK, Viktorija
        Mali priručnik za srpski jezik : razlike u odnosu na hrvatski standardni jezik / Viktorija Škorućak i Valentin Bedi. - Zagreb : Klub studenata južne slavistike A-302, 2015. - 51 str. : ilustr. ; 21 cm

Na ov. tudi zapis naslova v cirilici. - Konzultirana literatura i izvori za primjere: str. 50

ISBN 978-953-58388-5-2

811.163.41:811.163.42(035)
SLA Phil II 4466 ŠKORUĆAK V. Mali
COBISS.SI-ID 64719714

194.
ŠOJAT, Ivana
        Unterstadt / Ivana Šojat. - Novo izd. - Zaprešić : Fraktura, 2013 (Zagreb : Znanje). - 383 str. ; 21 cm

O avtorici: str. 383

ISBN 978-953-266-809-4

821.163.42-311.2
SLA L.A II 7502 ŠOJAT I. Unterstadt
COBISS.SI-ID 64632930

195.
ŠPERANDA, Ivo
        Mjestance jedno puno draži. Knj. 1, Orsag / Ivo Šperanda. - Zagreb : I. Šperanda, 2007. - 215 str. ; 22 cm

ISBN 978-953-95915-1-7 (1. dio)
ISBN 978-953-95915-0-0 (cjelina)
ISBN 953-95915-0-3 (cjelina)

821.163.42-31
SLA L.A II 7533 ŠPERANDA I. Mjestance
COBISS.SI-ID 65157474

196.
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Čarimatika / Bina Štampe Žmavc ; ilustrirala Andreja Peklar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - [24] str., [2] zganj. str. pril. : ilustr. ; 25 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-6968-75-1

821.163.6-93-1
SLA L.A II 7530 ŠTAMPE ŽMAVC B. Čarimatika
COBISS.SI-ID 89187073

197.
ŠTOKA, Drago
        Po stezicah in brezpotjih / Drago Štoka ; [spremna beseda Erika Jazbar ; izdali Goriška Mohorjeva družba in Mohorjeva založba Celovec]. - Gorica : Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017 (Gorica : Budin). - 117 str. : ilustr. ; 19 cm

V ospredju naj bo vedno človek! / Erika Jazbar: str. 9-11

ISBN 978-88-96632-66-6 (Goriška Mohorjeva družba)
ISBN 978-3-7086-0964-5 (Mohorjeva založba Celovec)

821.163.6(450.36)-94
SLA L.A I 7205 ŠTOKA D. Po stezicah
COBISS.SI-ID 9915884

198.
ŠUŠA, Ivan
        Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989 : vedecká monografia / Ivan Šuša. - V Banskej Bystrici : Belianum, 2017. - 241 str. : ilustr. ; 21 cm

O autorovi: str. 240-241. - Bibliografija: str. 222-237. - Kazali. - Summary

821.131.1.09:821.162.4
SLA L.H II 5788 ŠUŠA I. Talianska
COBISS.SI-ID 64870242

199.
TANESKI, Zvonko
        Makedonsko-slovački priračnik za konverzacija : (vo sekoja situacija i za sekogo) = Macedónsko-slovenská konverzačná príručka : (v každej situácii a pre každého) / Zvonko Taneski. - Skopje : Magor, 2006. - 102 str. : tabele ; 16 cm

Cir. in lat.

ISBN 9989-144-79-6
ISBN 978-9989-144-79-0

811.163.5:811.162.4
SLA Lex I 741 TANESKI Z. Makedonsko-slovački

COBISS.SI-ID 65102434

200.
TOKIN, Ivan
        Najbolj normalen človek na svetu / Ivan Tokin ; prevedel Urban Vovk ; [spremna beseda Saša Ćirić]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 145 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Najnormalniji čovek na svetu. - 400 izv. - Sentimentalni šarm samoozdravitve / Saša Ćirić: str. 141-145

ISBN 978-961-6949-88-0

821.163.41-31
SLA L.A I 7196 TOKIN I. Najbolj
COBISS.SI-ID 89831681

201.
TOMAN, Karel
        Básně : [definitivní soubor] / Karel Toman. - V Praze : F. Borový, 1946. - 191 str. ; 22 cm

V katalogu češke nacionalne knjižnice preverjeno, da sta 1. in 2. izd. izšli v istem letu. - Podnasl. v kolofonu

821.162.3-1
SLA Čech II 816 TOMAN K. Básně
COBISS.SI-ID 65127266

202.
TOPOL, Jáchym
        Nočno delo / Jáchym Topol ; prevedla Nives Vidrih. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 359 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Noční práce. - 500 izv. - Avtorjeva fotografija ter podatki o njem in njegovem delu na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-282-212-5

821.162.3-311.2
SLA L.A II 7510 TOPOL J. Nočno
COBISS.SI-ID 285453056

203.
        TRE alfabeti per gli slavi : catalogo della mostra allestita nella biblioteca Vaticana per l'undicesimo centenario della morte di san Metodio / Comitato della santa Sede per i santi Cirillo e Metodio. - [Città del Vaticano] : Biblioteca apostolica vaticana, 1985. - 192 str., [54] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

017(064)::091:811.16
BIB 01 TRE BIB SK 01 TRE SLA Bibl II 1104 TRE
COBISS.SI-ID 1660931

204.
        TRNAVSKÁ skupina - konkretisti / [výber zostavila, komentár, vysvetlivky, medailóny autorov a doslov napísala Andrea Bokníková-Tóthová]. - Bratislava : Kalligram : Ústav slovenskej literatúry SAV, 2006. - 659 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knižnica slovenskej literatúry ; 11. zv.)

Kalendárium Trnavskej skupiny - konkretistov: str. 551-576. - Medailóny členov Trnavskej skupiny - konkretistov: str. 577-588. - Skupina odlišných individualít s fantáziou i s metodikou písania: str. 589-621

ISBN 80-7149-914-5

821.162.4.09-1
TRNAVSKÁ SLA L.H II 5240/11 TRNAVSKÁ
COBISS.SI-ID 7483507

205.
TROYAT, Henri
        Rasputin / Anri Truajja ; [perevod s francuzskogo E. V. Šafirovoj. - Popjularnoe izd. - Rostov-na-Donu : "Feniks" ; Moskva : "Zevs", 1997. - 251 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Sled v istorii)

Cir.

ISBN 5-222-00033-8
ISBN 978-5-222-00033-5

929 Rasputin G. E.
SLA Var II 1436 TROYAT H. Rasputin
COBISS.SI-ID 64949090

206.
UGREŠIĆ, Dubravka
        Evropa v sepiji / Dubravka Ugrešić ; prevedla Đurđa Strsoglavec. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 288 str. ; 21 cm. - (Vilenica)

Prevod dela: Europa u sepiji. - 500 izv. - O knjigi in avtorici na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-282-283-5

821.163.42-4
SLA L.A II 7524 UGREŠIĆ D. Evropa
COBISS.SI-ID 291123200

207.
UGREŠIĆ, Dubravka
        Lisica / Dubravka Ugrešić. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 309 str. ; 21 cm

O autorici: str. 309

ISBN 978-953-266-870-4

821.163.42-31
SLA L.A II 7520 UGREŠIĆ D. Lisica
COBISS.SI-ID 64903010

208.
VELMAR-Janković, Svetlana
        Lagum / Svetlana Velmar-Janković. - 7. izd. - Beograd : Studio Mono, 1995 (Batajnica : ZM). - 284 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga / Studio Mono)

Cir. - 2.000 izvodov. - Beleška o piscu: str. 284

821.163.41-31
SLA L.A I 7200 VELMAR-JANKOVIĆ S. Lagum
COBISS.SI-ID 34776844

209.
VERČ, Ivan
        Kornevye morfemy v Evgenni Onegine A. S. Puškina / Ivan Verč. - Trieste : EUT, Edizioni Università, 2016. - 3 zv. : ilustr. ; 24 cm

Cir.

Vsebina:
T. 1: Vstupitel´noe slovo ; Slovar´ kornevyh morfem: A - L. - 301 str.
T. 2: Slovar´ kornevyh morfem: M - Ja. - 308 str.
T. 3: Priloženija. - 204 str. : ilustr.

ISBN 978-88-8303-787-0 (zv. 1)
ISBN 978-88-8303-788-7 (zv. 2)
ISBN 978-88-8303-789-4 (zv. 3)

811.163.1'373'374:821.161.1.09Puškin A. S.
SLA Lex II 1897 VERČ I. Kornevye
COBISS.SI-ID 290185472

210.
VERČ, Ivan
        Verifiche = Preverjanja = Proverki / Ivan Verč. - Trieste : ZTT = EST : EUT [i. e.] Edizioni Università, 2016. - 4 zv. ; 24 cm

Besedilo v slov., rus. in/ali it. - Lat. in cir. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Schede riassuntive ; Povzetki ; Rezjume

Vsebina na nasl. str.:
1: Analisi del testo = Analiza besedila = Analiz teksta. - 380 str. - Bibliografija: str. 345-358
2: La letteratura della differenza = Književnost razlike = Literatura različija. - 381 str. - Bibliografija: str. 341-354
3: Scritti di teoria della letteratura ; Scritti sull'etica = O literarni teoriji ; O etiki = O teorii literatury ; Ob ètike. - 402 str. - Bibliografija. str. 349-363
4: Cultura, insegnamento, teatro = Kultura, poučevanje, gledališče = Kult´ura, prepodavanie, teatr. - 411 str. - Bibliografija: str. 345-355

ISBN 978-88-7174-197-0 (zv. 1)
ISBN 978-88-7174-198-7 (zv. 2)
ISBN 978-88-7174-199-4 (zv. 3)
ISBN 978-88-7174-103-1 (zv. 4)

821.161.1.09 821.163.6.09
SLA L.H II 5773 VERČ I. Verifiche
COBISS.SI-ID 9473772

211.
VINTAR, Špela
        Prijevodne tehnologije / Špela Vintar ; [preveli Jelena Zahrastnik, Dražen Nemet]. - Zagreb : Stentor, 2017. - 103 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Prevajalske tehnologije. - Prevajalca navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 97-99. - Kazalo

ISBN 978-953-59614-0-6

81'322:81'25(075.8) 81'25:81'322(075.8)
GER AR VINTAR Š. Prijevodne SLA Phil II 4465 VINTAR Š. Prijevodne
COBISS.SI-ID 64608866

212.
VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
        Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina / Vladimir Vojnovič ; s ruskog prevela Lola Vlatković. - [1. izd.]. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1988 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - 261 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga. Beletristika)

Prevod dela: Žizn´ i neobyčajnye priključenija soldata Ivana Čonkina. - 10.000 izvodov

ISBN 86-13-00325-7 ((Broš.))

821.161.1-31=163.41
SLA L.A I 1077 VOJNOVIČ V. N. Život
COBISS.SI-ID 2728706

213.
VOJNOVIĆ, Goran
        Smokva / Goran Vojnović ; prevela sa slovenskog Anita Peti. - Zaprešić : Fraktura, 2016. - 367 str. ; 21 cm

Prevod dela: Figa. - O avtorju: str. 365. - O prevajalki: str. 367

ISBN 978-953-266-793-6

821.163.6-311.2=163.42
SLA L.A II 7496 VOJNOVIĆ G. Smokva
COBISS.SI-ID 17030961

214.
VOLAVŠEK Kurasch, Nadja
        Zdaj razumem [Zvočni posnetek] : vaje za za slušno razumevanje in sporočanje : začetniška stopnja / Bernarda Volavšek Kurasch. - 1. izd. = 1. Aufl. - Celovec : Mohorjeva družba, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 2 CD (51 min; 50 min) : stereo ; 12 cm

Uvodna beseda v slov. in nem. - 300 izv. - Berejo: Ljuba Črnivec, Peter Svetina, Bernarda Volavšek Kurasch, Aleksander Kurasch
- - Zdaj razumem : vaje za za slušno razumevanje in sporočanje : začetniška stopnja / Bernarda Volavšek Kurasch. - 64 str. ; 15 x 21 cm

ISBN 978-3-7086-0822-8 (knjižica)

811.163.6'271.1(035)
SLA Gram I 194 VOLAVŠEK KURASCH N. Zdaj
COBISS.SI-ID 274999296

215.
VOLOS, A. G., 1955-
        Vrnitev v Pandžrud / Andrej Volos ; prevod Simon Dobravec ; [spremna beseda Urša Zabukovec]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 445 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 97)

Prevod dela: Vozvraščenie v Pandžrud. - 500 izv. - Bogastvo življenja in usodnost "podrobnosti" / Urša Zabukovec: str. 437-445. - Ruska Bookerjeva nagrada, 2013

ISBN 978-961-282-274-3

821.161.1-311.6 821.161.1.09Volos A.
PRK 8400/97 VOLOS A. G. Vrnitev v Pandžrud SLA L.A II 4877/97 VOLOS A. G. Vrnitev
COBISS.SI-ID 290445312

216.
VRCHLICKÝ, Jaroslav
        Před branami Eldoráda : (výbor z lyriky) / Jaroslav Vrchlický ; [verše vybral a uspořádal Václav Stejskal]. - Vyd. výboru 1. - Praha : Československý spisovatel, 1983. - 275 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Klub přátel poezie ; roč. 23. sv. 1) (Zlatý fond poezie)

Hledání Jaroslava Vrchlického / Václav Stejskal: str. 215-232

821.162.3-1 821.162.3.09-1
SLA Čech II 424/32, 1 VRCHLICKÝ J. Před branami

COBISS.SI-ID 65126498

217.
VRCHLICKÝ, Jaroslav
        Výbor z básní Jaroslava Vrchlického / uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Arne Novák. - 2. rozšířené vyd. - V Praze : Státní nakladatelství, 1937. - 239 str. ; 21 cm. - (Kytice ; sv. 13)

Úvod / Arne Novák: str. 5-13

821.162.3-1
SLA Čech II 188/13 (2. izd.) VRCHLICKÝ J. Výbor

COBISS.SI-ID 65125474

218.
VRCHLICKÝ, Jaroslav
        Zahrada slov / [ilustrační doprovod Max Švabinský ; básně vybral, uspořadal a doslov napsal Rudolf Havel]. - Vyd. 1. - Praha : Odeon, 1983. - 223 str. : ilustr. ; 18 cm

Mistr formy / Rudolf Havel: str. 199-214

821.162.3-1
SLA Čech I 536 VRCHLICKÝ J. Zahrada
COBISS.SI-ID 65122146

219.
VUKUŠIĆ, Stjepan
        Uskraćene blagosti / Stjepan Vukušić. - Pula : Istarska naklada, 1982 (Pula : "Otokar Keršovani"). - 186 str. ; 20 cm

O pisatelju in fotografija na hrbtni str. ov.

821.163.42-31
SLA L.A II 602 VUKUŠIĆ S. Uskraćene
COBISS.SI-ID 1715721

220.
        VÝUKA jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5.-1. 6. 2013 / editoři Elena Krejčová, Pavel Krejčí. - Brno : Porta Balkanica, 2014. - 702 str. : ilustr. ; 21 cm

Lat. in cir. - Prispevki v češ., bolg., srb., hrv., slov., mak. in rom. - Bibliografija in povzetki pri vseh prispevkih. - Izvlečki v angl. in večinoma tudi v jeziku prispevka

ISBN 978-80-904846-7-2

[811.16+821.16]:37(4)(063)(082)
SLA Zb II 1728 VÝUKA
COBISS.SI-ID 20867336

221.
        WIELKI słownik angielsko-polski = English-Polish dictionary / redaktor naczelna, chief editor Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; autorzy hasel, entry compilers Pawel Beręsewicy ... et al.]. - Wyd. 1, 10. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2006. - CXX, 1384 str. ; 26 cm

- - Fałszywi przyjaciele = False friends. - [1] optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-83-01-13708-3

811.162.1'374.82:811.111'374.82
SLA Lex II 1903 WIELKI
COBISS.SI-ID 65103714

222.
        WIELKI słownik polsko-angielski = Polish-English dictionary / redaktor naczelna, chief editor Jadwiga Linde-Usiekniewicz ; autorzy hasel, entry compilers Pawel Beręsewicy ... et al.]. - Wyd. 1, 7. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2012. - IX, 1426 str. ; 26 cm

ISBN 978-83-01-14136-3

811.111'374.82:811.162.1'374.82
SLA Lex II 1902 WIELKI
COBISS.SI-ID 65102690

223.
WOJACZEK, Rafaĺ, 1945-1971
        Wiersze i proza : 1964-1971 / Rafał Wojaczek ; redakcja Bogusław Kierc. - Wrocław : Biuro Literackie, 2014. - 553 str. ; 24 cm

ISBN 978-83-63129-68-2
ISBN 83-63129-68-2

821.162.1-1
SLA Pol 1068 WOJACZEK R. Wiersze
COBISS.SI-ID 65194338

224.
WOŹNIAK-Łabieniec, Marzena
        Jarosław Marek Rymkiewicz : metafizyka / Marzena Woźniak-Łabieniec. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. - 215 str. ; 21 cm. - (Projekt: Egzystencja i Literatura)

Ovojni nasl.: Rymkiewicz : metafizyka . - Bibliogr. s. 205-210. Indeks. - Kazalo

ISBN 978-83-8088-386-4
ISBN 83-8088-386-1
ISBN 978-83-8088-387-1
ISBN 83-8088-387-X

821.162.1.09-1Rymkiewicz J. M.
SLA L.H II 5777 WOŹNIAK-ŁABIENIEC M. Jarosław

COBISS.SI-ID 64715362

225.
ZAPLOTNIK, Nejc
        Pot / Nejc Zaplotnik. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2007 (Ljubljana : Euroadria). - 278 str. ; 18 cm. - (Zbirka Žepnice. (Iz)brano leposlovje / Mladinska knjiga)

2.500 izv. - Spremna beseda / Viki Grošelj: str. 265-277. - Bibliografija / Mitja Košir: str. 278

ISBN 978-86-11-17435-8

821.163.6-94 796.52(497.4):929Zaplotnik N.
SLA L.A I 7209 ZAPLOTNIK N. Pot
COBISS.SI-ID 234036480

226.
ZDRUŽENJE za slovansko jezikoslovje. Letno srečanje (12 ; 2017 ; Ljubljana)
        Povzetki prispevkov / 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, 21.-24. september 2017 ; [urednika, editors, redaktory Luka Repanšek, Matej Šekli]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed. = Izd. 1-e. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 254 str., [14] str. pril. : tabele ; 24 cm

Lat. in cir. - Prispevki v slov., angl. ali rus., uvod v slov. in prevod v angl. in rus., dve plenarni predavanji v slov. ali hrv. in prevod v angl. ter obvestila organizatorjev v slov. in prevod v angl. ali rus. - Vzpor. nasl. na naslednjih nasl. str.: Book of abstracts / 12th Slavic Linguistics Society Annual Meeting, Ljubljana, 21.-24. september 2017 = Tezisy dokladov / XII ežegodnaja konferencija Obščestva slavjanskogo jazykoznanija, Ljubljana, 21-24 sentjabrja 2017 g. - Na vrhu nasl. str.: Združenje za slovansko jezikoslovje; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje. - 200 izv. - Bibliografija pri prispevkih

ISBN 978-961-05-0027-8

811.16(082)
SLA Zb II 1731/12 ZDRUŽENJE Povzetki
COBISS.SI-ID 291584512

227.
ZIRIĆ, Mustafa
        Lošinj je poezija, psorijaza je stvarnost / Mustafa Zirić ; [likovni prilozi Maja Arčanin]. - Zagreb : Društvo psorijatičara Hrvatske, 1984. - 51 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilješka o piscu / Z. R.: str. 49

821.163.42-1
SLA L.A I 501 ZIRIĆ M. Lošinj
COBISS.SI-ID 21591303

228.
ZNANSTVENI skup o Marijanu Jaiću (1995 ; Slavonski Brod)
        Jaićev zbornik : zbornik radova sa znanstvenoga skupa o Marijanu Jaiću u Slavonskom Brodu 9. i 10. studenog 1995 / [glavni i odgovorni urednik Stjepan Babić]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest : Franjevački samostan, 1998. - 264 str. : portret, ilustr. ; 29 cm

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. ali na koncu prispevkov. - Summary: The Life nad works of Marijan Jaić ; Zusammenfassung: Das Leben und Werke von Marijan Jaić

ISBN 953-154-361-5

929 Jaić M.(082)
SLA Zb III 40 ZNANSTVENI Jaićev ZGO E 1229
COBISS.SI-ID 44276225

229.
ZNANSTVENI skup s međunarodnim sudjelovanjem Riječki filološki dani (11 ; 2016 ; Rijeka)
        Riječki filološki dani : jedanaesti znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem, Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za kroatistiku, 24-26. studenoga 2016. : knjižica sažetaka / [urednice Lada Badurina i Nikolina Palašić]. - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2016. - 64 str. ; 22 cm

Povzetki v hrv. ali angl.

ISBN 978-953-7975-42-5

81(082) 82.09(082)
SLA Br II 7579 ZNANSTVENI Riječki
COBISS.SI-ID 64727138

230.
ZUPAN, Vitomil
        Igra s đavolovim repom : roman / Vitomil Zupan ; sa slovenačkog preveo Živojin Pavlović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1985. - 316 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

Nasl. na ov.: Igra s djavolovim repom. - Beleška o piscu / Ž. P.: str. 340-341

821.163.6-31=163.41
SLA L.A I 1058 ZUPAN V. Igra
COBISS.SI-ID 64923746

231.
        ŽENSKE - še vedno prezrta polovica? : literarni natečaj / [uredila Jožica Jožef Beg]. - Novo mesto : Slavistično društvo Dolenjske in Bele krajine, 2017 ([Mirna Peč] : BS team). - 188 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Dolenjske in Bele krajine ; 2)

200 izv.

ISBN 978-961-285-733-2

821.163.6-82
SLA L.A II 7503/2 ŽENSKE
COBISS.SI-ID 290404352


NASLOVNO KAZALO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IMENSKO KAZALO