Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko

 

Seznam novosti 2017, št. 4

 

1.
ANDREEVSKI, Petre M.
        Poslednji vaščani / Petre M. Andreevski ; prevedla [in spremno besedo napisala] Namita Subiotto. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2011 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 247 str. ; 22 cm. - (Zbirka Sto slovanskih romanov)

500 izv. - (I)zumiranje junakov nekega časa / Namita Subiotto: str. 241-247

ISBN 978-961-6547-61-1

821.163.3-311.2 821.163.3.09Andreevski P.M.
FRASCATI: 6-200
SLA L.A II 5650 ANDREEVSKI P. M. Poslednji 1, 2

COBISS.SI-ID
258552832

2.
AŠKERC, Anton, 1856-1912
        Poslednji Celjan : epska pesnitev / napisal A. Aškerc ; [spremno besedilo Krajnc Matej]. - Celje : Antika, 2017 (Celje : Zlatečan). - 184 str. ; 19 cm

250 izv. - Celjski grad na strmi gorski skali / Matej Krajnc: str. 173-184. - Bibliografija: str. 170. - Izv. izd.: V Ljubljani : Kleinmayr & Fed. Bamberg, 1912

ISBN 978-961-93661-6-5

821.163.6-13 821.163.6.09-13Aškerc A.
SLA L.A I 7213 AŠKERC A. Poslednji
COBISS.SI-ID
290933760

3.
        ATLAS ĺudovej kultúry Slovákov v Juhoslávii = Atlas narodne kulture Slovaka u Jugoslaviji / [autori máp Mojmír Benža, Peter Slavkovský, Rastislava Stoličná ; autori textov Ján Babiak, Rastislav Surový ; preklad Daniela Lačoková, Jarmila Stojimirovićová, Samuel Boldocký]. - Báčsky Petrovec : Matica slovenská v Juhoslávii = Bački Petrovac : Matica slovačka u Jugoslaviji, 2002, [i. e] 2003. - 117, 296 str. : mapy ; 29 cm

Besedilo vzporedno slo. in srb. - Bibliografija: str. 103-104.

ISBN 86-903775-0-6 (Broš.)

930.85(=162.4)(497.113)(084.4) 39(=162.4)(497.113)(084.4)
SLA Ethn II 312 ATLAS
COBISS.SI-ID
185140487

4.
AUGUSTYNIAK, Urszula
        Historia Polski : 1572-1795 / Urszula Augustyniak. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 1005 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografia: str. 916-952. - Kazali

ISBN 978-83-01-15592-6

94(438)"1572/1795"
SLA Hist II 1324 AUGUSTYNIAK U. Historia
COBISS.SI-ID
65283426

5.
        AZ igaz tanár üzenete : Pável Ágoston születésének 125. évfordulója tiszteletére = Sporočilo iskrenega učitelja : s spoštovanjem ob 125. obletnici rojstva Avgusta Pavla / [szerkesztők, uredila Karel Gadányi, Marko Jesenšek]. - Szombathely : [s. n.], 2011. - 181 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Bibliotheca Slavica Savariensis, ISSN 1216-0016 ; tom. 12)

Bibliografija pri prispevkih

811.163.6(082) 821.163.6.09(082) 929Pavel A.(082) 908(497.4-18)(082)
SLA Phil II 3275/12 AZ IGAZ
COBISS.SI-ID
18681352

6.
BALAŠOV, Dmitrij Mihajlovič
        Simeon Gordyj : istoričeskij roman / Dimitrij Balašov. - Moskva : Ast : Astrel´ : Tranzitkniga, 2006. - 601 str. : portr. ; 21 cm

Cir.

ISBN 5-17-037183-7 (Ast)
ISBN 5-271-14091-1 (Astrel´)
ISBN 5-9578-4256-7 (Tranzitkniga)

821.161.1-311.6:929Simeon Gordyj
SLA Rus II 2303 BALAŠOV D. M. Simeon Gordyj

COBISS.SI-ID
65567074

7.
BALÁŽ, Anton, 1943-
        The camp of fallen women / Anton Baláž ; translated by Jonathan Gresty ; [afterword Mića Vujičić]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2016 ([Celje] : Dikplast). - 301 str. ; 22 cm. - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Tábor padlých žien. - Hunting down the Colorado potato beetle or A million pricks for comrade Stalin / Mića Vujičić ; translated from Serbian into English by Mateja Jančar: str. 293-295. - O avtorju in prevajalcu: str. 297, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94006-0-9

821.162.4-311.2 821.162.4.09Baláž A.
SLA L.A II 7543 BALÁŽ A. The camp
COBISS.SI-ID
284234752

8.
BAŠANOVIĆ-Čečović, Jelena
        Jezik i stil Janka Đonovića / Jelena Bašanović-Čečović ; urednik Branislav Ostojić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2017 (Podgorica : Pro File). - 439 str. : faks. ; 24 cm. - (Posebna izdanja (Monografije i studije) / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 132. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 14)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: The language and style of Janko Đonović. - 150 izvodov. - Bibliografija: str. 411-422. - Summary

ISBN 978-86-7215-404-7 (broš.)

821.163.4(497.16).09 Đonović J.
SLA Zb II 630/132 BAŠANOVIĆ-ČEČOVIĆ J. Jezik

COBISS.SI-ID
33559824

9.
BAŠEVSKI, Dimitar, 1943-
        Bunar / Dimitar Baševski ; prevod s makedonskog Biljana Andonovska ; pogovor Jasmina Vrbavac. - Beograd : Arhipelag, 2010 (Novi Sad : Artprint). - 164 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Sto slovenskih romana)

Cir. - 1.000 izvodov. - Kineska kutija Dimitra Baševskog / Jasmina Vrbavac: str. 157-164. - O avtorju in njegovem delu na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-86-86933-71-3 (karton z ov.)

821.163.3-31 821.163.3.09-31Baševski D.
SLA L.A II 7553 BAŠEVSKI D. Bunar
COBISS.SI-ID
177468428

10.
BAŠEVSKI, Dimitar, 1943-
        The well / Dimitar Bashevski ; translated by Ljubica Arsovska and Margaret Peggy Reid ; [afterword Maja Bojadzievska]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2016 ([Celje] : Dikplast). - 165 str. ; 22 cm. - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Bunar. - 1.000 izv. - The well of the secret / Maja Bojadzievska: str. 155-161. - O avtorju in prevajalcu: str. 163, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94006-2-3

821.163.3-311.2 821.163.3.09-31Bashevski D.
SLA L.A II 7544 BAŠEVSKI D. The well
COBISS.SI-ID
285342464

11.
BELAJ, Branimir
        Kognitivna gramatika hrvatskoga jezika. Knj. 2, Sintaksa jednostavne rečenice / Branimir Belaj - Goran Tanacković Faletar. - Zagreb : Disput, 2017. - 325 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Thesaurus ; 12. knj.)

Literatura: str. 307-317. - Kazali

ISBN 978-953-260-211-1 (celota)
ISBN 978-953-260-279-1 (knj. 2)

811.163.42'367 811.163.42'23
SLA Phil II 4157/12 BELAJ B. Kognitivna
COBISS.SI-ID
65854562

12.
BLAŠKOVIĆ, Laslo
        The madonna's jewels : based on a true story / Laslo Blašković ; translated by Randall A. Major ; [afterword Ljiljana Šop]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2015 ([Celje] : Dikplast). - 367 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Madonin nakit. - 1.000 izv. - Between two Madonnas / Ljiljana Šop: str. 359-365. - O avtorju in prevajalcu: str. 366, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-92433-9-8

821.163.41-311.2 821.163.41.09-31Blašković L.
SLA L.A II 7542 BLAŠKOVIĆ L. The madonna's
COBISS.SI-ID
281667328

13.
BLOK, Aleksandr Aleksandrovič
        Dvenadcat´ : na russkom i drugih evropejskih jazykah / Aleksandr Blok ; illjustracii k poème Nikolaj Popov. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2017. - 271 str. : ilustr. ; 30 cm

Cir. in lat. - Med drugimi prevodi vsebuje na str. 198-207 tudi prevod v slov. - Aleksandr Blok kak čelovek i poèt / Kornej Čukovskij: str. 7-19

ISBN 978-5-00087-090-7

821.161.1-1:81'25(100) 821.161.1.09-Blok A. A.
SLA Rus II 2306 BLOK A. A. Dvenadcat´
COBISS.SI-ID
65923682

14.
BOROVNIK, Silvija
        Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti / Silvija Borovnik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 (Begunje : Cicero). - 172 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 123)

300 izv. - Nasl. v kolofonu: Multiculturality and interculturality in Slovenian literature. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Bibliografija: str. 157-162. - Povzetek ; Abstract: Multiculturality and interculturality in Slovenian literature. - Kazalo

ISBN 978-961-286-093-6

821.163.6.09
SLA Zb II 1179/123 BOROVNIK S. Večkulturnost1, 2

COBISS.SI-ID
93062657

15.
BRBORIĆ, Veljko
        Pravopis i škola / Veljko Brborić. - Beograd : Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 155 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Književnost i jezik ; knj. 38)

Cir. - 1.000 izvodov. - Biografija: str. 151-152. - O ovoj knjizi: str. 153-154. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 141-150.

ISBN 978-86-84885-49-6 (broš.)

811.163.41'35 371.3::811.163.41
SLA Zb II 1192/38 BRBORIĆ V. Pravopis
COBISS.SI-ID
183642380

16.
BUCHWALD, Sabina
        Ali je kaj pošte zame? : vojna pošta 1938-1945 / Sabine Buchwald. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (Celovec : Mohorjeva družba). - 367 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 355-367 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-7086-0936-2

821.163.6(436.5).09-6:94(100)"1939/1945" 94(100)"1939/1945":821.163.6(436.5).09-6 801.73:82.0-6 929Buchwald F.(044.2)
SLA L.H II 5796 BUCHWALD S. Ali je
COBISS.SI-ID
290794752

17.
BUTTOLO, Franca
        Vera : avtobiografija z avtobibliografijo / Franca Buttolo. - Dopolnjeni natis. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Kopirbiro Fic). - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

60 izv. - Summary. - Kazali. - Bibliografija: str. 97-103

ISBN 978-961-288-061-3

929Buttolo F. 821.163.6-94
SLA L.A II 7589 BUTTOLO F. Vera
COBISS.SI-ID
292333824

18.
        CHIMÉRA prekladania : antológia slovenského myslenia o preklade. 1 / editorka Dagmar Sabolová. - Vyd. 1. - Bratislava : Veda, 1999. - 232 str. : ilustr. ; 24 cm

Summary. - Kazalo. - Bibliografija: str. [233-234].

ISBN 80-224-0562-0 (Broš.)

81'25(082)=162.4
SLA Zb II 1735 CHIMÉRA PREKLADANIA
COBISS.SI-ID
512336484

19.
        COMPENDIUM Grammaticae Russicae (1731) : die erste Akademie-Grammatik der russischen Sprache / herausgegeben von Helmut Keipert in Verbindung mit Andrea Huterer. - München : Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften : in Kommission bei C. H. Beck, 2002. - 219 str. : faks. ; 30 cm. - (Abhandlungen / Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, ISSN 0005-710X ; N. F., H. 121)

Bibliografija: str. 123-127

ISBN 3-7696-0116-5 (Broš.)

811.161.1'36"1731"
SLA Zb II 1733/121 COMPENDIUM
COBISS.SI-ID
20609581

20.
        ČAS za slovenščino 1. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A1 / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Damjana Kern ... [et al.] ; ilustrator Miha Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Bori). - 122 str. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na:
http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_DZ_web_lockd.pdf. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-237-773-1

811.163.6(075.4)(076)
SLA Gram II 1428/2 ČAS 1-3
COBISS.SI-ID
291323904

21.
        ČAS za slovenščino 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike [Dva medija] : A1 / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Damjana Kern, Tjaša Alič, Mihaela Knez ; ilustrator Miha Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Bori)
111 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD : stereo ; 12 cm

Dostopno tudi na:
http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-237-772-4

811.163.6(075.4)
SLA Gram II 1428/1 ČAS 1-3
COBISS.SI-ID
291323136

22.
DEANOVIĆ, Mirko
        Odrazi talijanske akademije "degli Arcadi" preko Jadrana / Mirko Deanović. - Zagreb : Tisak nadbiskupske tiskare, 1934. - 125,33 str. ; 24 cm

Na vrhu nasl. str.: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti u Zagrebu. - Riflessi dell' Accademia degli Arcadi nell' oltre Adriatico: str. 1-33. - P. o.: Rad / Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (1934), knj. 248, 250.

821.163.42.09:001.32"17"
COBISS.SI-ID
65162082

23.
DEBELJAK, Aleš, 1961-2016
        Tukaj, zate, tam : pesmi in eseji / Aleš Debeljak ; [izbrala, uredila in spremni besedi napisala Uroš Zupan in Urban Vovk ; bibliografijo sestavil Martin Grum]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 389 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 358)

1.000 izv. - Brbotajoča energija / Uroš Zupan: str. 251-274. - Še tišina ne / Urban Vovk: str. 275-291. - Bibliografija Aleša Debeljaka / sestavil Martin Grum: str. 293-389

ISBN 978-961-01-4555-4 (trda vezava)

821.163.6-821 821.163.6.09Debeljak A. 012Debeljak A.
PRK 2560/358 DEBELJAK A. Tukaj, zate, tam SLA L.A I 1736/358 DEBELJAK A. Tukaj
COBISS.SI-ID
291657472

24.
DEKLEVA, Milan
        Gestalt / Milan Dekleva ; [spremna beseda Milan Vincetič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 71 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Matrika velike alegorije / Milan Vincetič: str. 67-71

ISBN 978-961-7018-74-5

821.163.6-1 821.163.6.09Dekleva M.
SLA L.A I 7217 DEKLEVA M. Gestalt
COBISS.SI-ID
93114881

25.
DESANKINI majski razgovori (2009 ; Beograd)
        Poezija Miroslava Maksimovića : zbornik radova / Desankini majski razgovori, Beograd, 25. maja 2009. ; priredila Nada Mirkov. - Beograd : Zadužbina Desanke Maksimović, 2011 (Beograd : Draslar partner). - 130 str. ; 21 cm. - ("Desankini majski razgovori" ; knj. 27)

Cir. - 300 izvodov. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Summaries ; Zussammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-86-82377-32-0 (broš.)

821.163.41.09Maksimović M.
SLA Zb II 741/27 DESANKINI Poezija
COBISS.SI-ID
183259660

26.
DESANKINI majski razgovori (2010 ; Beograd)
        Poezija Rajka Petrova Noga : zbornik radova / Desankini majski razgovori, Beograd, 19. maja 2010. ; priredio Staniša Tutnjević. - Beograd : Zadužbina "Desanka Maksimović", 2011 (Beograd : Draslar partner). - 284 str. : note ; 21 cm. - (Desankini majski razgovori ; knj. 28)

Cir. - 300 izvodov. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Summaries. - Kazalo

ISBN 978-86-82377-33-7 (broš.)

821.163.41.09-1 Nogo R. P.(082)
SLA Zb II 741/28 DESANKINI Poezija
COBISS.SI-ID
183298572

27.
DEŠIĆ, Milorad
        Pravopis srpskog jezika : školsko izdanje / Milorad Dešić. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2015 (Subotica : Rotografika). - 293 str. ; 24 cm

3.000 izv.

ISBN 978-86-7762-536-8 (broš.)

811.163.41'35(035)(02.053.2)
SLA Lex II 1905 DEŠIĆ M. Pravopis
COBISS.SI-ID
215288332

28.
DETELA, Lev
        Panonska elegija : deset pripovedi / Lev Detela. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 113 str. ; 21 cm

300 izv. - Krog v krogu s kačo / Ivo Antič: str. 107-112. - O avtorju na zavihku ov.

ISBN 978-3-7086-0953-9

821.163.6-32 821.163.6.09-32Detela L.
SLA L.A II 7578 DETELA L. Panonska
COBISS.SI-ID
291342848

29.
DIMKOVSKA, Lidija
        Črno na belem / Lidija Dimkovska ; prevedel Aleš Mustar. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 78 str. ; 21 cm

Prevod dela: Črno na belo. - 300 izv. - O avtorici: str. [85]

ISBN 978-961-282-277-4

821.163.3-1
SLA L.A II 7573 DIMKOVSKA L. Črno
COBISS.SI-ID
290888192

30.
DRAGIĆEVIĆ, Rajna
        Leksikologija srpskog jezika / Rajna Dragićević. - 2. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2010 (Beograd : Scanner studio). - XV, 366 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Cir. - Bibliografija: str. 333-351. - Rezime ; Summary: The lexicology of Serbian language. - Kazalo

ISBN 978-86-17-16957-0

811.163.41'373
SLA Phil II 4477 DRAGIĆEVIĆ R. Leksikologija

COBISS.SI-ID
177423628

31.
DUBOČANIN, Alija H.
        Evergreen tongue / Alija H. Dubočanin ; [translated from the Bosnian, Croatian, Serbian into English by Olja Knežević]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 212 str. ; 21 cm. - (Edition International affirmation of contemporary literature of Bosnia and Herzegovina)

Prevod dela: Zimzeleni jezik. - 400 izv. - About the author: str. 205-2016 in na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-9926-410-18-6

821.163.4(497.6)-1=111
SLA L.A II 7548 DUBOČANIN A. H. Evergreen
COBISS.SI-ID
23786246

32.
        L' ENSEIGNEMENT du polonaise en France : Assises 2001 / publié sous la direction de Maria Delaperrière et Hélène Włodarczyk. - Paris : Institut d'étude slaves, 2002. - 164 str. ; 24 cm. - (Travaux / Institut d'études slaves ; 43)

ISBN 2-7204-0368-7 (Broš.)

930.85(438+44) 811.162.1:37
SLA Phil II 324/43 L' ENSEIGNEMENT
COBISS.SI-ID
65778530

33.
        ÈPOHA Napoleona : russkij vzgljad / [predislovie, sostavlenie, kommentarii I. Bordačenkova]. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2013-<2017>. - Zv. <1-4> : ilustr. ; 25 cm

Cir.

Vsebina:
Kn. 1 / [vstup. stat´ja V. Jarošenko]. - 2013. - 637 str. - Kazalo
Kn. 2. - 2015. - 797 str. - Kazalo
Kn. 3. - 2016. - 733 str. - Kazalo
Kn. 4. - 2017. - 781 str. - Kazalo

ISBN 978-5-905626-73-9 (kn. 1)
ISBN 978-5-00087-049-5 (kn. 2)
ISBN 978-5-00087-056-3 (kn. 3)
ISBN 978-5-00087-091-4 (kn. 4)

94(44):929Napoléon I, francoski cesar
SLA Hist II 1288 ÈPOHA ZGO D 8920/1 94(4) ÈPOHA Napoleona ZGO D 8920/2 94(4) ÈPOHA Napoleona ZGO D 8920/3 94(4) ÈPOHA Napoleona
COBISS.SI-ID
59761250

34.
FLISAR, Evald
        Greh : prenovljena izdaja romana Mrgolenje prahu / Evald Flisar ; [spremna beseda Alenka Urh]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2017 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 198 str. ; 23 cm

400 izv. - Sonce vzide kot temna krogla --- / Alenka Urh: str. 179-198

ISBN 978-961-6970-84-6

821.163.6-311.2 821.163.6.09Flisar E.
SLA L.A II 7572 FLISAR E. Greh
COBISS.SI-ID
291658240

35.
        FLOS medicinae : sive Scholae Salernitanae de conservanda bona valetudine praecepta metrica = Cvit likarije : prva tiskana medicinska knjiga na hrvatskom jeziku / preveo fra Emerik Pavić. - Split : Zbornik Kačić, 1980. - 143 str. : faks. ; 24 cm. - (Knjižnica zbornika Kačić. Monografije, dokumenti, građa ; br. 7)

Besedilo v lat. in prevod v hrv., spremno besedilo v hrv. - Latinski original je znana zbirka napotkov za ohranitev zdravja Salernske šole zdravstva --> predgovor. - Bibliografija: str. 21-22. - Summarium ; Zusammenfassung ; Summary. - Kazali. - Izv. izd.: Pestini : Typis Eitzenbergerianis, 1768

615.89"12" 61(091)
SLA Var II 1440 FLOS
COBISS.SI-ID
2008954

36.
GAL Štromar, Maja
        Ženska drugje / Maja Gal Štromar. - Novo mesto : Goga, 2017. - 272 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - O avtorici in njenem delu na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-277-185-0

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7584 GAL ŠTROMAR M. Ženska
COBISS.SI-ID
292573184

37.
GAZIZOVA, Lilija Ribkatovna
        Verlibry : stihi / Lilija Gazizova ; [avt. predisl. A. Pereverzin]. - Kazan´ : Tatarskoe knižnoe izdatel´stvo, 2016. - 158 str. : ilustr. ; 17 cm

Cir. - Stihija polnoznačnogo slova Liliji Gazizovoj / Aleksandr Pereverzin: str. 7-8. - Biografičeskaja spravka: str. 154-155

ISBN 978-5-298-03120-2

821.161.1-1
SLA Rus I 1281 GAZIZOVA L. R. Verlibry
COBISS.SI-ID
65880930

38.
        GLAGOLSKI vid v slovenščini in ruščini : kontrastivni in (zgodovinsko)primerjalni vidik : povzetki prispevkov, Ljubljana, 5. december 2017 = Glagol´nyj vid v slovenskom i russkom jazykah : sopostavitel´naja i sravnitel´no- istoričeskaja perspektiva : tezisy dokladov, Ljubljana, 5. dekabrja 2017 g. / [urednika Matej Šekli, Mladen Uhlik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 70 str. : tabele ; 21 cm

Cir. in lat. - Besedila v slov. ali ruš. - Bibliografija pri skoraj vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-986-5

81'366.58=163.6=161.1 81'362=163.6=161.1
SLA Br II 7583 GLAGOLSKI 1, 2
COBISS.SI-ID
292904704

39.
GOREČAN, Katja J.
        Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopesem duhov, senc, sanj in volkov / Katja Gorečan ; [spremni zapis Marcello Potocco]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 51 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbirki / Marcello Potocco: str. 51-[52]. - O avtorici: str. [53]

ISBN 978-961-7016-06-2

821.163.6-1
SLA L.A II 7560 GOREČAN K. J. Neke
COBISS.SI-ID
291982080

40.
GORENC, Boštjan, 1977-
        Kaj se skriva očku v bradi? / napisal Boštjan Gorenc - Pižama ; ilustriral Igor Šinkovec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 453)

1.400 izv.

ISBN 978-961-01-4970-5

821.163.6-93-1 087.5
SLA L.A I 2329/453 GORENC B. Kaj se
COBISS.SI-ID
290821888

41.
GOSTIŠA, Lojze
        Beležke in zapisi : z opusom fotografij arh. Jožeta Plečnika in njegovega spremljevalca arh. Vinka Glanza na Brionih / Lojze Gostiša. - [S.l. : s. n.], 2017. - 82 str. [26] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

929Gostiša L.
SLA L.A I 7220 GOSTIŠA L. Beležke
COBISS.SI-ID
3773556

42.
GRDINA, Igor, 1965-
        Pluti je treba : kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2017. - 247 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 25)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-961-6554-40-4

929Bubnov A. D.
SLA Bibl II 909/25a GRDINA IG. Pluti
COBISS.SI-ID
291866368

43.
GREGUR, Marko
        Kako je zgorel presvetli Trombetashizh / Marko Gregur ; prevod [in spremna beseda] Tomo Podstenšek. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 175 str. ; 19 cm

Prevod dela: Kak je zgorel presvetli Trombetassicz. - 300 izv. - Kaj osvetljuje presvetli Trombetashizh / Tomo Podstenšek: str. 169-175. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7018-71-4

821.163.42-311.6 821.163.42.09Gregur M.
SLA L.A I 7211 GREGUR M. Kako
COBISS.SI-ID
92852481

44.
        GUSTAV Špet i sovremennaja filosofija gumanitarnnogo znanija / [redakcionnaja kollegija V. A Lektorskij ... et al.]. - Moskva : Jazyki slavjanskih kul´tur, 2006. - 459 str. ; 25 cm

Cir. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 5-9551-0109-8

1(47)Špet G. G. (082)
SLA Zb II 1740 GUSTAV ŠPET
COBISS.SI-ID
65786978

45.
HEINONEN, Jussi
        Èto i to v povesti Staruha Daniila Harmsa / Jussi Hejnonen = Jussi Heinonen. - Helsinki : Universiti of Helsinki, Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, 2003. - 231 str. ; 22 cm. - (Slavica Helsingiensia, ISSN 0780-3281 ; 22)

Cir. - Abstract. - Bibliografija: str. 222-230

ISBN 952-10-0880-6 (Broš.)
ISBN 952-10-0881-4 (PDF)

821.161.1.09Harms D.
SLA Phil II 3230/22 HEINONEN J. Èto i to
COBISS.SI-ID
65679202

46.
HILJADU
        1000-godišnjica svetog Jovana Vladimira : zbornik radova sa naučne konferencije, 21. oktobar 2016. godine, SANU, Podgorica / urednik Đorđe Borozan. - Podgorica : [Crnogorska akademija nauka i umjetnosti], 2017 (Podgorica : Pro File). - 335 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; vol. 142 = Scientific meetings / Montenegrin Academy of Sciences and Arts ; vol. 142)

Na vzpor. nasl. str.: The 1000th anniversary of Saint Jovan Vladimir : proceedings from the scientific conference, October 21, 2016, MASA, Podgorica. - Besedilo v srb. ali angl. - Na prelim. str. tudi: Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u saradnji sa Akademijom nauka Albanije, Bugarskom akademijom nauka, Makedonskom akademijom nauka i umjetnosti. - Bibliografija pri večini prispevkov, izvlečki v srb. ali angl., povzetki v angl.

ISBN 978-86-7215-399-6

27-36:929sv. Jovan Vladimir 930.85(497.16)(082)
SLA Zb II 611/142 1000-GODIŠNJICA
COBISS.SI-ID
32964368

47.
        HISTORIA Polski / [autorzy tekstów syntezy] Henryk Samsonowicz ... [et al.]. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2007. - 2 zv. (599 ; 599 str.) : ilustr. ; 26 cm

Kalendarium: zv. 2, str. 284-384. - Słownik biograficzny: zv. 2, str. 385-395. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-83-01-15038-9 (t. 1)
ISBN 978-83-01-15038-9 (t. 2)

94(438)(091)
SLA Hist II 1321 HISTORIA
COBISS.SI-ID
65246562

48.
HOČEVAR, Andrej, 1980-
        Seznam / Andrej Hočevar ; [risba Anja Delbello]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 91 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4577-6

821.163.6-1
SLA L.A II 7538 HOČEVAR A. Seznam
COBISS.SI-ID
290680320

49.
HOHLER, Tanja P., 1967-
        Drobljenje razdalj : (nazaj v votlino) / Tanja P. Hohler ; [spremni zapis Zoran Pevec]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 59 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - V votlini skrivališč in zavedanju sebstva / Zoran Pevec: str. [63]. - O avtorici: str. [65]

ISBN 978-961-7016-02-4

821.163.6-1
SLA L.A II 7563 HOHLER T. P. Drobljenje
COBISS.SI-ID
291980544

50.
        HORIZONTY kognitivně-kulturní lingvistiky : schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích / Irena Vaňková, Veronika Vodrážková, Radka Zbořilová (eds.). - Vydání 1. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 . - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Varia / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ; 61. sv.)

Povzetek v angl.: Horizons of cognitive-cultural lingustics. Schemas and stereotypes in spoken and sign languages. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-80-7308-727-2
ISBN 80-7308-727-8

811.162.3'23(082) 811.161.3'42(082) 81'221.24 81'23 81:316.7 81'373.612.2 159.942
SLA Var II 1316/61 HORIZONTY
COBISS.SI-ID
65378146

51.
HUDEČEK, Lana
        Hrvatska školska gramatika / Lana Hudeček i Milica Mihaljević ; [ilustratori Josip Sršen, Sebastijan Čamagajevac]. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2017. - XIII, 180 str. : ilustr. ; 21 cm + [3] zganjeni listi

ISBN 978-953-7967-66-6

811.163.6'36(075)
SLA Gram II 1433 HUDEČEK L. Hrvatska
COBISS.SI-ID
65853538

52.
        I ti svetnuva parče ubavina : sovremena slovenečka poezija / prepev od slovenečki jazik Viktorija Blažeska, Sonja Dolžan. - Skopje : Matica makedonska, 2016 (Skopje : Grafostil). - 119 str. ; 21 cm

Cir. - 500 izvodov. - Kapki apsurd vo zemjata na sonceto / Milan Jazbec: str. 111-116

ISBN 978-608-10-0531-8 (13)
ISBN 608-10-0530-5 (10)

821.163.6-1(082.2)=163.3
SLA L.A II 7539 I TI SVETNUVA
COBISS.SI-ID
102164746

53.
IVANČIČ, Dana
        Gozd iz besed / Dana Ivančič ; [spremna beseda Slavica Mlekuž]. - Bovec : samozal., 2017. - 78 str. : ilustr. ; 21 cm

Spremna beseda / Slavica Mlekuž: str. 76-77. - Fotografija in o avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-288-088-0

821.163.6-1
SLA L.A II 7587 IVANČIČ D. Gozd
COBISS.SI-ID
292607744

54.
IVANOVIĆ, Radomir
        Njegoš. ; Njegošologija. ; Njegošolozi / Radomir V. Ivanović ; urednik Niko Martinović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2017. - 270 str. : Njegoševa slika ; 25 cm. - (Monografije i studije / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 10)

Cir. - Nasl. na ov.: 170 godina Gorskog vijenca, 1847-2017. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Njegoš. Njegošology. Njegošologists / Radomir V. Ivanović. - Kazali. - Selektivna bibliografija Petra II Pertrovića Njegoša: str. 245-263

ISBN 978-86-7215-402-3

821.163.4(497.16).09 Petrović Njegoš P. II
SLA L.H II 4297/10 IVANOVIĆ R. Njegoš
COBISS.SI-ID
33303056

55.
JALEN, Janez, 1891-1966
        Bobri / Janez Jalen ; [ilustriral Francè Goršè]. - V Ljubljani : Konzorcij "Slovenca", 1942-1943 (v Ljubljani : Zadružna tiskarna). - 3 zv. : ilustr. ; 21 cm. - (Slovenčeva knjižnica ; letn. 2, 1; 2, 32; 3, 9 = št. 26; 57; 71)

Vsebina:
Knj. 1: Sam. - 1942. - 250 str.
Knj. 2: Rod. - 1943. - 237 str.
Knj. 3: Vrh. - 1943. - 221 str.

821.163.6-32
SLA L.A I 724 JALEN J. Bobri
COBISS.SI-ID
4232963

56.
JANČAR, Drago
        Desejo debochado / Drago Jančar ; [traduzido por] Thaís Caroline Schmitt Vrečko ; [prefácio de Gojko Božović]. - 1a ed. - Ljubljana : Fundação Internacional FSK, 2015 ([Celje] : Dikplast). - 269 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Slawa : dos autores eslavos para o mundo)

Prevod dela: Posmehljivo poželenje. - 1.000 izv. - Os mundos se encontram / texto de Gojko Božović ; traduzido para o esloveno por Tânia Tuma: str. 259-263. - O avtorju: str. 264

ISBN 978-961-92433-8-1

821.163.6-311.2
ROM 886.3=690 JANČAR D. Desejo Debochado SLA L.A II 7540 JANČAR D. Desejo
COBISS.SI-ID
280911104

57.
JANČAR, Drago
        Posakuvanje za potsmev / Drago Jančar ; prevod od slovenečki Lidija Arizankovska. - Skopje : Slovo, 2011 (Skopje : Akademski pečat). - 308 str., 3 f. pril. ; 21 cm. - (Sto slovenski romani ; 5)

Prevod dela: Posmehljivo poželenje. - Cir.

ISBN 978-608-4656-00-5

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7550 JANČAR D. Posakuvanje
COBISS.SI-ID
89724426

58.
JEMERŠIĆ, Ven
        PWC : znanstveno raziskovalna poezija / Ven Jemeršić. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Partizanka, 2017. - 131 str. ; 20 cm

800 izv. - Vzporedno besedilo v slov. in esp. - Spremna beseda avtorja: str. 129-131

ISBN 978-961-285-959-6

821.163.6-1
SLA L.A I 7218 JEMERŠIĆ V. PWC
COBISS.SI-ID
292582912

59.
        JEZICI i kulture u vremenu i prostoru : tematski zbornik. 6 / [urednice Snežana Gudurić, Biljana Radić-Bojanić]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2017 (Budisava : Krimel). - 639 str. : ilustr. ; 28 cm

Cir. in lat. - Prispevki v razl. jezikih. - 100 izvodov. - Umesto predgovora / Snežana Gudurić, Marija Stefanović: str. 5. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v jeziku prispevka, povzetki v razl. jezikih

ISBN 978-86-6065-432-0

811.1(082) 008(082)
SLA Zb II 1718/6 JEZICI
COBISS.SI-ID
318149639

60.
        JOSIP Vončina : 1932.-2010. / [uredio August Kovačec]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. - 56 str. : portr. ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : sv. 174)

Bibliografija radova akademika Josipa Vončine / Loretana Farkaš, Tena Babić: str. 37-56

ISBN 978-953-154-117-6

929Vončina J. 012Vončina J.
SLA Zb II 1541/174 JOSIP VONČINA
COBISS.SI-ID
65435746

61.
JUKIĆ, Boris
        Umetnost lokostrelstva / Boris Jukić ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 253 str. ; 21 cm. - (Jubilejna zbirka / Mladinska knjiga)

500 izv. - Besede kot glasba, fragmenti kot zidaki / Matej Bogataj: str. 237-253

ISBN 978-961-01-4574-5

821.163.6-32 821.163.6.09Jukić B.
SLA L.A II 7566 JUKIĆ B. Umetnost
COBISS.SI-ID
291949312

62.
KARAMUCKA, Magdalena
        Antyczny Rzym Norwida / Magdalena Karamucka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. - 507 str., [2] f. pril. ; 25 cm. - (Seria Filologia polska, ISSN 0554-8179 ; nr 165)

Fotografija, o avtorici in njenem delu na hrbtni str. ov. - Bibliografia: str. 490-504. - Summary: Norwid's Ancient Rome

ISBN 978-83-232-3072-4

821.162.1.09-1Norwid C.
SLA Phil II 1668/165 KARAMUCKA M. Antyczny
COBISS.SI-ID
248178956

63.
KARLOVČEC, Senka
        Sidonija : samostojna pesniška zbirka / Senka Karlovčec ; [fotografije domač arhiv avtorice]. - Velenje : samozal., 2016 ([Velenje] : Eurograf). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Nekatere pesmi tudi v nem. ali hrv. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-736-5

821.163.6-1
SLA L.A II 7546 KARLOVČEC S. Sidonija
COBISS.SI-ID
286763264

64.
KARPOWICZ, Ignacy
        Osti / Ignacy Karpowicz ; prevedla Jana Unuk. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. - 453 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 15)

Prevod dela: Ości. - Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju in prevajalki na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-7020-20-5

821.162.1-311.2
SLA L.A I 6937/15 KARPOWICZ I. Osti
COBISS.SI-ID
291335168

65.
KLEČ, Milan
        Moji spomini na morje / Milan Kleč. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4579-0

821.163.6-94
SLA L.A II 7536 KLEČ M. Moji
COBISS.SI-ID
290658816

66.
        KLÍČOVÉ problémy současné slavistiky : kolektivní monografie / editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka, Lenka Paučová. - Brno : Česká asociace slavistů, 2017. - 222 str. ; 21 cm

Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Izvlečki v angl. in jeziku besedila

ISBN 978-80-906798-3-2

811.16+821.16(082)
SLA Zb II 1737 KLÍČOVÉ
COBISS.SI-ID
65570914

67.
KOCBEK, Edvard
        Tovarišija : dnevniški zapiski od 17. maja 1942 do 1. maja 1943 / Edvard Kocbek. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1949. - 435 str. ; 21 cm

821.163.6-94"1942/1943" 94(497.4)"1942/1943"(093.3)
SLA L.A II 334 KOCBEK E. Tovarišija 2 ZGO C 1899
COBISS.SI-ID
602881

68.
KOCIJANČIČ, Gorazd
        Erotika, politika itd. : tri opita o duši / Gorazd Kocijančič ; preveli Pavle Rak i Milosav Gudović. - Beograd : Otačnik ; Stari Banovci : Bernar, 2016 (Beograd : Finegraf). - 238 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ishodišta / [Otačnik] ; knj. 8)

500 izvodov. - Str. 236-238: Razbiće se nastavlja / Alen Širca. - Prevod dela: Erotika, politika, itn. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-86-87057-33-3 (Otačnik)
ISBN 978-86-6431-036-9 (Bernar; broš.)

14 Kocijančič G.
SLA Var II 1438/8 KOCIJANČIČ G. Erotika
COBISS.SI-ID
226300684

69.
KOLJEVIĆ, Svetozar
        Između zavičaja i tuđine : susreti različitih kultura u srpskoj književnosti / Svetozar Koljević. - Novi Sad : Akademska knjiga : Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak u Novom Sadu, 2015. - 230 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Horizonti / [Akademska knjiga])

Cir. - O avtorju: str. 229-230. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-86-6263-081-0

821.163.41.09:316.73
SLA L.H II 5793 KOLJEVIĆ S. Između
COBISS.SI-ID
295156999

70.
KOMADINA, Tanja
        Moj lajf : po motivih povesti Moje življenje Ivana Cankarja / [riše] Tanja Komadina ; [piše] Boštjan Gorenc - Pižama ; [avtorica spremne besede Ženja Leiler]. - Bevke : Škrateljc, 2017. - 105 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 1)

Zaprašeno besedje: str. 92-93. - Življenje njegovega življenja / Ženja Leiler: str. 94-105

ISBN 978-961-94196-6-3
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet)

821.163.6-32(084.11) 084.11
SLA L.A II 7571/1 KOMADINA T. Moj
COBISS.SI-ID
292347904

71.
KÖNÖNEN, Maija
        Four ways of writing the city : St. Petersburg-Leningrad as a metaphor in the poetry of Joseph Brodsky / Maija Könönen. - Helsinki : Deptartment of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, 2003. - 340 str. ; 21 cm. - (Slavica Helsingiensia ; 23)

V Appendixu (str. 315-339) izbor pesmi J. Brodskega. - Bibliografija: str. 284-314

ISBN 952-10-0977-2 (Broš.)

821.161.1.09Brodskij I. A.
SLA Phil II 3230/23 KÖNÖNEN M. Four ways
COBISS.SI-ID
65852258

72.
KOSMAČ, Tomaž, 1965-
        Preko vode do svobode / Tomaž Kosmač ; [spremna beseda Zoran Božič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 121 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - O Tomažu, romanu, vojski in sreči / Zoran Božič: str. 108-121

ISBN 978-961-7018-72-1

821.163.6-312.6
SLA L.A I 7212 KOSMAČ T. Preko
COBISS.SI-ID
92950785

73.
KOŠUTA, Miroslav
        Ponikalnice : petinsedemdeset ugank in ena ugotovitev / Miroslav Košuta ; ilustracije Suzi Bricelj. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - [43] str. : ilustr. ; 25 cm

Velike tiskane črke. - 800 izv.

ISBN 978-961-272-271-5

821.163.6-93-32
SLA L.A II 7580 KOŠUTA M. Ponikalnice
COBISS.SI-ID
291458048

74.
KOVAČEVIĆ, Ana
        Negacija od čestice do teksta : usporedna i povijesna raščlamba negacije u hrvatskoglagoljskoj pismenosti / Ana Kovačević. - Zagreb : Staroslavenski institut, 2016. - 377 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteca glagolitica croatica : knj. 3.)

Literatura: str. 343-361. - Kazalo

ISBN 978-953-6080-21-2

811.163'36
SLA Zb II 1706/3 KOVAČEVIĆ A. Negacija
COBISS.SI-ID
65733730

75.
KOVAČEVIĆ, Miloš, 1953-
        Stilistika i gramatika stilskih figura / Miloš Kovačević. - 4. bitno dopunjeno izd. - Beograd : Jasen, 2015 (Beograd : Dijamant print). - 380 str. ; 26 cm. - (Biblioteka Jezikoslovlje / [Jasen, Beograd])

Cir. - 500 izvodov. - O autoru: str. 379-380. - Opombe z bibliografijo. - Bibliografija: str. 359-368. - Kazali

ISBN 978-86-6293-040-8 (broš.)

82.01 81'38
SLA L.H II 5794 KOVAČEVIĆ M. Stilistika
COBISS.SI-ID
217619980

76.
KOZAK, Primož, 1929-1981
        Zbrano delo / Primož Kozak ; [uredil in opombe napisal Dušan Voglar]. - Maribor : Litera, 2005-<2017>. - Zv. <1-4> : ilustr. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 216; 246; 259; 272)

Od zv. 2 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU

Dosedanja vsebina :
Knj. 1: Pesmi ; Pripovedni spisi ; Dodatek ; Osnutki . - 2005 (Maribor : Dravska tiskarna). - 966 str. : avtorj. sl. - Primus inter pares / Taras Kermauner: str. 920-956
Knj. 2: Dramski spisi I ; Dialogi ; Osnutki. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 547 str. : avtorj. sl. - Bibliografija: str. 521-539
Knj. 3: Dramski spisi II ; Afera. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014 (Begunje : Cicero). - 511 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Bibliografija avtorja: str. 464-473. - Bibliografija: str. 477-490
Knj. 4: Dramski spisi III ; Osnutki in delovni zapiski 1961-1967. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 552 str. : avtorj. sl. - 300 izv. - Komentar / Dušan Voglar: str. 411-534. - Bibliografija: str. 537-548

ISBN 961-6422-77-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-287-0 (zv. 2)
ISBN 978-961-254-700-4 (zv. 3)
ISBN 978-961-05-0003-2 (zv. 4)

821.163.6-821 821.163.6.09 Kozak P.
PRK 8054 KOZAK P. Zbrano delo SLA L.A II 1186 KOZAK P. Zbrano 1, 2
COBISS.SI-ID
55412993

77.
        KRIŽ kraž 1. Priročnik za učitelje / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednika Matej Klemen, Mihaela Knez ; ilustratorka Marta Bartolj]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-237-947-6

37.091.3:811.163.6(035)
SLA Gram II 1432/3 KRIŽ 1-3
COBISS.SI-ID
291212544

78.
        KRIŽ kraž 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke [Dva medija] / Mihaela Knez ... [et al.] ; [uredniki Matej Klemen, Mihaela Knez, Mateja Lutar ; ilustratorka Marta Bartolj]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
124 str. : ilustr. ; 30 cm
[1] CD ; 12 cm

Na ov. učbenika tudi: A1
- - Križ kraž 1. - [32] f. ; 28 cm

ISBN 978-961-237-946-9

811.163.6(075.2)
SLA Gram II 1432 KRIŽ 1-3
COBISS.SI-ID
291212288

79.
        KULTUREN transfer i b˝lgarska identičnost : sbornik s dokladi ot Tretata meždunarodna interdisciplinarna konferencija za studenti i doktoranti / B˝lgarski kulturen institut "Dom Vitgenštajn" - Viena, 7-9. 12. 2016 ; [s˝staviteli Elizabet Šore, Svetla Čerpokova, Rumjana Stančeva]. - Sofija : Nacionalno izdatelstvo "Az Buki", 2017. - 232 str.272 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. in lat. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v angl. ali bolg.

ISBN 978-619-7065-15-2

008(497.2)(082) 811.163.2(082) 821.163.2.09(082)
SLA Zb II 1741 KULTUREN
COBISS.SI-ID
65871202

80.
KUŽEL, Dušan
        Lampa / Dušan Kužel ; prevod sa slovačkog i pogovor Mihal Harpanj. - Beograd : Arhipelag, 2015. - 326 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Sto slovenskih romana)

Prevod dela: Lampa. - Cir. - Pustolovina i doba "socijalizma sa ljudskim licem" / Mihal Harpanj: str. 321-326

ISBN 978-86-523-0172-0

821.162.4-311.2 821.162.4.09Kužel D.
SLA L.A II 7558 KUŽEL D. Lampa
COBISS.SI-ID
285950464

81.
LAINŠČEK, Feri
        Donesena od maglata / Feri Lainšček ; prevod od slovenečki Bistrica Mirkulovska. - Skopje : Makavej, 2008 (Skopje : Steda-grafika). - 162 str. ; 20 cm. - (100 Slovenski romani ; [1])

Cir. - O avtorju in avtorjeva slika za zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-608-205-005-8
ISBN 608-205-005-3

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7549 LAINŠČEK F. Donesena
COBISS.SI-ID
74141450

82.
LAINŠČEK, Feri
        Koju je magla donela / Feri Lainšček ; prevod sa slovenačkog Ana Ristović ; pogovor Marija Nenezić. - Beograd : Arhipelag, 2016 (Novi Sad : Artprint media). - 158 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Sto slovenskih romana)

Prevod dela: Ki jo je megla prinesla. - Cir. - Fantazmagorija o čudu i grehu / Marija Nenezić: str. 153-155. - O avtorju in njegovem delu na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-86-523-0208-6

821.163.6-311.2 821.163.6.09Lainšček F.
SLA L.A II 7559 LAINŠČEK F. Koju je
COBISS.SI-ID
226153740

83.
        LANGUES et peuples d'Europe centrale et orientale dans la culture française / publié sous la direction de Danuta Bartol-Jarosińska. - Paris : Institut d'études slaves, 1998. - 206 str. ; 24 cm. - (Cultures & sociétés de l'Est, ISSN 0765-0213 ; 31)

Notices sur les auteurs: str. 203. - Opombe z bibliografijo

ISBN 2-7204-0335-0 (Broš.)

930.58(4-191.2+44)
SLA Zb II 1738/31 LANGUES ET PEUPLES
COBISS.SI-ID
267074311

84.
LARIN, Boris Aleksandrovič
        Filologičeskoe nasledie / B. A. Larin. - [Sankt Peterburg] : Izdatel´stvo S.-Peterburgskogo universiteta, 2003. - 948 str. : ilustr. ; 25 cm

Cir. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija trudov B. A. Larina i o B. A. Larine: str. 919-944

ISBN 5-288-03355-2

811.161.1:929Larin B. A. 012Larin B. A.
SLA Phil II 4481 LARIN B. A. Filologičeskoe

COBISS.SI-ID
65786722

85.
LEČIČ, Rada
        Slovenščina od A do Ž. [Učbenik za začetnike] = Slovenački od A do Ž. [Udžbenik za početnike] / Rada Lečič ; prevod Maja Đukanović ; [ilustracije Tamara Korošec ; avtorji in viri fotografij Rada Lečič ... et al.]. - 1. natis = 1. izd. - Cerkno : Gaya, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 28 cm

Slovar ; Rečnik: str. 158-170. - Rešitve ; Rešenja: str. 171-180. - Viri ; Izvori ; Literatura: str. 182

ISBN 978-961-94271-0-1

811.163.6(075)
SLA Gram II 1429 LEČIČ R. Slovenščina 1, 2
COBISS.SI-ID
291204864

86.
LINTHE, Maja
        Stročka ne ty! : die Figur der Ehefrau und Freundin russischer Schriftsteller / Maja Linthe. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, cop. 2003. - 257 str. ; 21 cm. - (Slavische Literaturen, ISSN 0939-8066 ; Bd. 30)

Vsebuje odlomke besedil v ruš. - Bibliografija: str. [234]-252

ISBN 3-631-39734-8 (Broš.)

821.161.1.09
SLA L.H II 4526/20 LINTHE M. Stročka
COBISS.SI-ID
65621858

87.
LORENČIČ, Teodor
        O ljubezni : zbrane pesmi : (1969-2014) / Teodor Lorenčič ; študija Korenina hrepenenja Borut Gombač. - 1. natis. - Maribor : samozal., 2017 (Maribor : Design studio). - 293 str. : fotogr. ; 18 cm. - (Zbirka A)

200 izv. - Korenina hrepenenja : (45 let ljubezni Teodorja Lorenčiča) / Borut Gombač: str. 11-35

ISBN 978-961-288-030-9

821.163.6-1 821.163.6.09Lorenčič T.
SLA L.A I 7214 LORENČIČ T. O ljubezni
COBISS.SI-ID
93038081

88.
MACHATA, Martin
        Po Slovensku po slovensky : učebnica slovenského jazyka pre pokročilých (B2 - C1) / Martin Machata. - Zagreb : FF Press : Spoločnost slovensko-chorvátskeho priateĺstva, 2017. - 273 str. : ilustr. ; 24 cm

KÍúč (riešenia: str. 265-[274]

ISBN 978-953-175-628-0

811.162.4(075.8)
SLA Gram II 1436 MACHATA M. Po Slovensku
COBISS.SI-ID
65964130

89.
MAJHEN, Zvezdana
        Zavestni časa - za vest ni časa : soneti / Zvezdana Majhen. - 1. natis. - Maribor : Založba Obzorja, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 107 str. ; 23 cm

Potiskane samo lihe str. - 200 izv.

ISBN 978-961-230-514-7

821.163.6-1
SLA L.A II 7579 MAJHEN Z. Zavestni
COBISS.SI-ID
93214209

90.
MAKAROVIČ, Svetlana
        Sapra the little mouse / Svetlana Makarovič ; illustrated by Gorazd Vahen ; translated from Slovene by Alan McConnell Duff. - 1st print. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Srbija : Rotografika). - [34] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Sapramiška. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4957-6

821.163.6-93-34=111 087.5
SLA L.A II 7577 MAKAROVIČ S. Sapra
COBISS.SI-ID
290355712

91.
MANDIĆ, Igor, 1939-
        Predsmrtni dnevnik / Igor Mandić. - Zagreb : V.B.Z., 2017. - 352 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 464)

O avtorju na sprednjem zavihku ov., njegova bibliografija na zadnjem zavihku ov., o njegovem delu na hrbtni str. ov. - Kazalo

ISBN 978-953-52-0011-6

821.163.42-94 821.163.42-4
SLA L.A II 4701/464 MANDIĆ I. Predsmrtni
COBISS.SI-ID
65653346

92.
MARKOVIĆ, Jordana
        Staroslovenski jezik : gramatika, vežbanja, tekstovi / Jordana Marković, Nadežda Jović. - Niš : Filozofski fakultet, 2014 (Niš : Scero print). - 197 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Elementi / [Filozofski fakultet, Niš])

Cir. - 150 izvodov. - Vežbanja: str. 134-153. - Rečnik: str. 169-197.

ISBN 978-86-7379-335-1 (broš.)
ISBN 978-98-7379-335-1 !

811.163.1'36(075)
SLA Gram II 1435 MARKOVIĆ J. Staroslovenski

COBISS.SI-ID
209741836

93.
MARTELANC, Saša
        Srečanja za spomin / Saša Martelanc ; [spremni besedi Majda Cibic in Jasna Merkù ; ilustracije Kristina Martelanc]. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2017 (Gorica : Grafica Goriziana). - 121 str. : ilustr. ; 21 cm

Redna knjiga GMD za leto 2018. - Spremni besedi na zavihkih ov.

ISBN 978-88-96632-67-3

821.163.6-32
SLA L.A II 7575 MARTELANC S. Srečanja
COBISS.SI-ID
10003692

94.
MATHIS, Sylvia
        Textinterferenz in russisch-deutschen Übersetzungen : eine sprachwissenschaftliche Untersuchung der deutschen Übersetzungen von Andrej Platonovs Erzahlüng Džan / Sylvia Mathis. - Bern [etc.] : Peter Lang, 2000. - 247 str. ; 21 cm. - (Slavica Helvetica ; Bd. 61)

Bibliografija: str. 183-192

ISBN 3-906761-77-0 (Br.)

811.161.1.09=112.1
SLA Zb II 572/61 MATHIS S. Textinterferenz
COBISS.SI-ID
65669474

95.
MAZZINI, Miha
        Skrivnost našega uspeha : izbrane kolumne za Planet Siol.net, 2014-2017 / Miha Mazzini. - Novo mesto : Goga, 2017. - 316 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv.

ISBN 978-961-277-181-2

821.163.6-92
SLA L.A I 7219 MAZZINI M. Skrivnost
COBISS.SI-ID
290783744

96.
MEDZINÁRODNÁ konferencia o komunikácii (4 ; 2001 ; Banská Bystrica)
        Jazyková komunikácia v 21. storočí / 4. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica 13.-14. september 2000 ; [zostavovateĺka Jana Klincková]. - 1. vyd. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2001. - 324 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summary.

ISBN 80-8055-464-1 (Broš.)

81'272(063)
SLA Zb II 1736 JAZYKOVA
COBISS.SI-ID
512477540

97.
MEDZINÁRODNÍ zjazd slavistov (12 ; 1998 ; Krakov)
        Zborník k XII. medzinárodnému zjazdu slavistov / zostavil Juraj Glovňa. - V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných vied, 1998. - 267 str. ; 22 cm

Povzetki v angl., nem. in ruš.

ISBN 80-8050-183-1 (Broš.)

811.16(082) 821.16(082)
SLA Zb II 1732 ZBORNIK
COBISS.SI-ID
65398114

98.
MEGUNARODEN seminar za makedonski jazik, literatura i kultura (49 ; 2016 ; Ohrid)
        Predavanja na 49. Megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura : Ohrid, 11-26 juni 2016 / [redakciski odbor Gordana Josifova Nedelkovska ... i dr.]. - Skopje : Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, 2017 (Skopje : Čokolografija). - 278 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Cir. - Ov. nasl.: Predavanja na XLIX Megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-9989-43-390-0

271.2-36Sv. Kliment Ohridski(062) 811.163.3(062) 821.163.3(062) 821.163.3-82 316.728(497.711)"1918/41"
SLA Zb II 507/49 MEGUNARODEN Predavanja
COBISS.SI-ID
103513354

99.
MIODUNKA, Władysław
        Cześć, jak się masz? : a Polish language textbook : level introduction to Polish A1. Cz. 1, Spotkajmy się w Polsce / Władysław Miodunka ; [tłumaczenie Andrzej Kurtyka, Marek Wójcikiewicz, Cara Thornton ; ilustracje Andrzej Piątkowski] ; Katedra Języka Polskiego Jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Wyd. 2. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2017. - 243, XVI, [6] str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM). - (Język Polski dla Cudzoziemców)

Nasl. na ov.: In accordance with the Polish language certification standards

ISBN 978-83-242-3108-9

811.162.1'243(075)
SLA Gram II 1437 MIODUNKA W. Cześć
COBISS.SI-ID
65903458

100.
MLINAR, Rudi
        Mati fabrika in njeni otroci / Rudi Mlinar. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 374 str. ; 21 cm. - (Družinske večernice ; zv. 74)

900 izv. - Redna knjiga knjižnega daru Mohorjeve družbe v Celovcu za leto 2018

ISBN 978-3-7086-0954-6

821.163.6-94
SLA L.A I 2942/74 MLINAR R. Mati
COBISS.SI-ID
291223552

101.
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Druga preteklost : freska / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Aljoša Harlamov]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 824 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

500 izv. - Roman sprave / Aljoša Harlamov: str. 817-[825]

ISBN 978-961-277-187-4

821.163.6-311.2 821.163.6.09-31Möderndorfer V.
SLA L.A II 7585 MÖDERNDORFER V. Druga
COBISS.SI-ID
292584960

102.
MODZELEWSKI, Karol
        Zajeździmy kobyłe historii : wyznania poobijanego jeźdźca / Karol Modzelewski. - Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop. 2013. - 436 str., črno-bele pril. ; 24 cm

Na sprednjem ov. avtorjeva fotografija, na hrbtni str. ov. bio- in bibliografski podatki o avtorju. - Kazalo

ISBN 978-83-244-0335-6

929Modzelevski K:94(438)
SLA Hist II 1328 MODZELEWSKI K. Zajeździmy
COBISS.SI-ID
65561442

103.
NAUČNI skup Crna Gora i Italija - književne, kulturne i jezičke veze (2016 ; Podgorica)
        Crna Gora i Italija - književne, kulturne i jezičke veze : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 31. oktobar 2016. / urednik Niko Martinović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2017 (Podgorica : Pro File). - 172 str. ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 143. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 10)

Nasl. na vzpor. nasl. str. : Montenegro and Italy - literary, cultural and linguistic ties. - 150 izvodov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in tekoče z opombami na dnu str. - Izvlečki v srb., povzetki v ita.

ISBN 978-86-7215-403-0 (broš.)

930.85(497.16:450)(082)
SLA Zb II 611/143 NAUČNI Crna Gora
COBISS.SI-ID
33404688

104.
NĚMEC, Jan, 1981-
        Zgodovina svetlobe : roman o fotografu Františku Drtikolu / Jan Němec ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana, 2017. - 504 str. - (Zbirka Eho ; 16)

Prevod dela: Dejiny světla. - O avtorju in prevajalki na notranji str. sprednjega ov., o romanu na notranji str. zadnjega ov.

ISBN 978-961-7020-21-2

821.162.3-312.6
SLA L.A I 6937/16 NĚMEC J. Zgodovina
COBISS.SI-ID
291401216

105.
NIESPOREK-Szamburska, Bernadeta
        Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie : na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych / Bernadeta Niesporek-Szamburska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersyteta Śląskiego, 2013. - 222 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; 3083)

Opombe tekoče na dnu str. - Literatura: str. 187-201. - Summary: The stereotype of a witch and modifying it ; Rezjume: Stereotipi koldun´i i ego modifikacii

ISBN 978-83-226-2231-5

82-93.09:398.47
SLA Zb II 556/3083 NIESPOREK-SZAMBURSKA Stereotyp

COBISS.SI-ID
65576034

106.
NOVAK, Kristian
        Črna mati zemla / Kristian Novak. - Zagreb : OceanMore, 2017. - 293 str. ; 23 cm

Pogovor / Kruno Lokotar: str. 289-293. - Fotografija ter podatki o avtorju in njegovem delu na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-953-332-059-5

821.163.42-31 821.163.42.09-31Novak K.
SLA L.A II 7534 NOVAK K. Črna
COBISS.SI-ID
65366114

107.
        NOWE perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 4 / pod redakcją Emilii Kubickiej, Małgorzaty Berend, Michaliny Rittner. - Wyd. 1. - Toruń : Wydawnictwo naukowe Universytetu Mikołaja Kopernika, 2017. - 492 str. : ilustr. ; 23 cm

Pri nekaterih prispevkih opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija in povzetki v angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-83-231-3883-9

811.162.1'243:37.091.3(082)
SLA Phil II 4480 NOWE
COBISS.SI-ID
65816418

108.
        O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji / [uredila Katja Kleindienst]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Kranj] : Tisk Žnidarič). - 100 str. ; 20 cm

300 izv. - [Uvodni nagovor] / Milček Komelj: str. 5-9

ISBN 978-961-213-273-6

821.163.6(436).09(082) 821.163.6(450).09(082)
PRK 11609 821.163.6.09 O SLOVENSKI Kleindienst K. (ur.) SLA L.H I 2122 O SLOVENSKI 1, 2
COBISS.SI-ID
291747584

109.
        OBLOMKI opytov : iz fracuzskoj poezii : perevodi : kommentarii : zametki na poljah / [perevody, esse, kommentarii] Mihail Jasnov. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2016. - 766 str. : ilustr. ; 25 cm

Cir. in lat. - Vzpor. franc. besedilo pesmi in prevod v ruš.

ISBN 978-5-00087-090-7

821.133.1-1=161.1
SLA Rus II 2308 OBLOMKI
COBISS.SI-ID
65923170

110.
        ON prepositions / Ljiljana Šarič, Donarld F. Reindl (eds.). - Oldenburg : Bibliotheks- und Informationssysem der Universität, 2001. - 327 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studia slavica Oldenburgensia ; 8)

Bibliografije pri posameznih prispevkih

ISBN 3-8142-0777-7 (Broš.)

81
SLA Zb II 1563/8 ON PREPOSITIONS
COBISS.SI-ID
65364322

111.
OSTI, Josip
        Rouška Veroničina : (ani hymny, ani elegie z Tomaje) / Josip Osti ; [překlad Hana Mžourková ; fotografie Pavel Mžourek]. - Praha : Fori Prague, 2009. - 193 str. : črno-bele fotogr. ; 21 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Veronikin prt : (tomajske ne himne ne elegije). - Vzporedno slov. besedilo in prevod v češ. - 600 izv.

ISBN 978-80-254-6554-7 (broš.)
ISBN 80-86284-80-8 !
ISBN 80-254-6554-3 (broš.)

821.163.6-1
SLA L.A II 7588 OSTI J. Rouška
COBISS.SI-ID
251200768

112.
PAHOR, Boris, 1913-
        Važka vesna : roman / Boris Pahor ; [pereklad zi slovens´ko Oleny Dzjuby-Pogrebnjak]. - Harkiv : Folio, 2016 (Harkiv : Folio). - 282 str. ; 21 cm. - (Karta svitu)

Prevod dela: Spopad s pomladjo. - Cir. - 1.000 izv.

ISBN 978-966-03-7343-3
ISBN 978-966-03-5083-0 (Karta svitu)

821.163.6-311.2
SLA Ukr 202 PAHOR B. Važka
COBISS.SI-ID
288485632

113.
        PANORÁMA slovenskej literatúry. - 1. vyd. - Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateĺstvo, 2004-2006. - 3 zv. ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
1: (Literárne dejiny od stredoveku po koniec romantizmu / Ladislav Čúzy ... [et al.] - 2004. - 169 str. - Bibliografija: str. 163-164. - Kazalo
2: (Literárne dejiny od realizmu po rok 1945) / Ladislav Čúzy ... [et al.]. - 2005. - 176 str. - Bibliografija: str. 171-173. - Kazalo
3: (Literárne dejiny od roku 1945 po súčasnost) / Ladislav Čúzy ... [et al.]. - 2006. - 171 str. - Bibliografija: str. 163-164. - Kazalo

ISBN 80-10-00316-6 (zv. 1)
ISBN 80-10-00674-2 (zv. 2)
ISBN 80-10-00846-X (zv. 3)

821.162.4(091)
SLA L.H II 5797 PANORÁMA
COBISS.SI-ID
221004288

114.
PARTLJIČ, Tone
        Ljudje iz Maribora / Tone Partljič. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 305 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

800 izv. - O avtorju in njegovem delu na zavihkih ov.

ISBN 978-961-284-292-5

821.163.6-312.6
SLA L.A II 7583 PARTLJIČ T. Ljudje
COBISS.SI-ID
292381696

115.
PAVIČIĆ, Jurica, 1965-
        Crvena voda / Jurica Pavičić ; [ilustracija na naslovnici Alem Ćurin]. - Zagreb : Profil Knjiga, 2017 (Zagreb : Feroproms). - 345 str. ; 21 cm. - (Profil krimić)

O avtorju na zavihku ov.

ISBN 978-953-313-601-1

821.163.42-312.4=163.42
SLA L.A II 7570 PAVIČIĆ J. Crvena
COBISS.SI-ID
16033843

116.
PAVLOVIĆ, Tanja
        Od jezika ka mitu / Tanja Pavlović. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Zmaj, 2013. - 141 str. ; 23 cm

200 izv. - Cir. - Besedilo v srb. in rus. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-86-489-0720-2

811.161.1'37 811.16:39
SLA Phil II 4475 PAVLOVIĆ T. Od jezika
COBISS.SI-ID
20360712

117.
PAVLOVIĆ, Tanja
        Život i smrt u jeziku i kulturi : (na ruskom i srpskom materijalu) = Žizn´ i smert´ v jazyke i kul´ture : (na russkom i serbskom materiale) / Tanja Pavlović. - Beograd : Čigoja štampa : autor, 2004. - 211 str. ; 20 cm

Cir. - Bibliografija: str. 191-204

ISBN 86-7558-289-7

811.161.1'37=163.41
SLA Phil I 905 PAVLOVIĆ T. Život
COBISS.SI-ID
119029260

118.
PEPELNIK, Ana
        Tehno / Ana Pepelnik. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 77 str. ; 19 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 45)

300 izv.

ISBN 978-961-6699-59-4

821.163.6-1
SLA L.A II 5187/45 PEPELNIK A. Tehno
COBISS.SI-ID
291583232

119.
PEROVIĆ, Slavica
        Pojmovna metafora kulturno srodnih pojmova / Slavica Perović ; urednik Branislav Ostojić. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2017 (Podgorica : Pro File). - 120 str. : tabele ; 24 cm. - (Posebna izdanja (Monografije i studije) / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 129. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 12)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Conceptual Metaphor of Culturally - Related Phenomena. - 200 izvodov. - Recenzenti: Vuković Nenad, Vuković-Stamenković Milica. - Bibliografija: str. 101-104. - Kazali

ISBN 978-86-7215-397-2

81'373.612.2
SLA Zb II 630/129 PEROVIĆ S. Pojmovna
COBISS.SI-ID
32756240

120.
PETERS, Jochen-Ulrich
        Tendenz und Verfremdung : Studien zum Funktionswandel des russischen satirischen Romans im 19. und 20. Jahrhundert / Jochen-Ulrich Peters. - Bern [et al.] : P. Lang, 2000. - 329 str. ; 21 cm. - (Slavica Helvetica, ISSN 0171-7316 ; Bd. 66)

Bibliografija: str. 313-329

ISBN 3-906765-23-7 (Broš.)

821.161.1.09
SLA Zb II 572/66 PETERS J.-U. Tendenz
COBISS.SI-ID
65553250

121.
PETKOVA, Galina
        "Da se dade r˝kovodešta niška..." : istorija na ruskata literatura ot prof. P. Bicili v tri knigi (B˝lgarija, 1931-1934 g.) / Galina Petkova. - Sofija : Fakel, 2017 ([Sofija] : [Didžital print ekspres]). - 656 str. : ilustr. ; 20 cm

Cir. - Fotografija ter biografski podatki o avtorici na hrbtni str. ov. - Bibliografija.: str. 596-618. - Rezjume ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-954-411-237-0

882(470)(092) 929Bicili, P´ot˝r Mihajlovič:821.161.1. 821.161.1.09
SLA L.H I 2123 PETKOVA G. "Da se
COBISS.SI-ID
1280634852

122.
PETKOVIĆ, Novica
        Poezija u ogledalu kritike / Novica Petković ; [registar Marija Jovancai]. - Novi Sad : Matica srpska, 2007 (Novi Sad : Budućnost). - 181 str. ; 21 cm. - (Edicija Matica ; kolo 1, knj. 4)

Cir. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-86-87079-04-5 (karton)

821.163.41.09-1:801.6 801.6 821.163.41.09
SLA L.H II 5791/1, 4 PETKOVIĆ N. Poezija
COBISS.SI-ID
225231367

123.
PETSTO
        500 let reformacije : zbornik povzetkov, Maribor, 9.-10. 11. 2017 / uredil Marko Jesenšek. - Maribor : Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnost : Evengeličanska cerkvena občina Maribor, 2017. - 63 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na:
https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/splosno/Documents/Zbornikpovzetkov_500%20let%20protestantizma.pdf. - Ov. nasl. - Besedilo v slov., slovaš., srb., češ., nem. ali pol.

821.163.6.09"15"(82) 811.163.6"15"(082)
SLA Br III 488 500 LET
COBISS.SI-ID
11818313

124.
PETSTO pedeset pet
        555 jezičnih savjeta / Goranka Blagus Bartolec ... [et al.]. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, cop. 2016. - 180 str. ; 24 cm

Kazali

ISBN 978-953-7967-56-7

811.163.42'35(035)
SLA Lex II 1906 555
COBISS.SI-ID
41025069

125.
PILCH, Jerzy, 1952-
        Moje pierwsze samobójstwo i dziewięć innych opowieści / Jerzy Pilch. - Warszawa : Świat Książki, 2014. - 381 str. ; 21 cm. - (Kolekcja 20-lecia)

O avtorju notranji str. zadnjega ščitnega ov.

ISBN 978-83-7943-719-1
ISBN 83-7943-719-5

821.162.1-31
SLA Pol 1071 PILCH J. Moje
COBISS.SI-ID
65564770

126.
        POČÁTKY novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců / M. Černý ... [et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015. - 475 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Ediční řada Varia ; zv. 43)

Opombe pri nekaterih prispevkih tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 441-462. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-80-7308-646-6

821.163.09"18/19" 821.135.1.09"18/19" 821.18.09"18/19"
SLA Var II 1316/43 POČÁTKY
COBISS.SI-ID
289770496

127.
        POEZIJA Nebojše Devetaka : zbornik radova / [urednici Ivan Negrišorac, Đorđe Despić]. - Novi Sad : Matica srpska, 2017 (Novi Sad : Sajnos). - 248 str. : fotogr. ; 23 cm

Cir. - 300 izvodov. - Građa za bibliografiju Nebojše Devetaka / priredile Melanija Blašković, Slađana Subašić: str. 185-240. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-86-7946-211-4 (broš.)

821.163.41.09Devetak N.(082) 012 Devetak N.
SLA L.H II 5799 POEZIJA
COBISS.SI-ID
317497607

128.
        POLSKA na przestrzeni wieków / Henryk Samsonowicz ... [et al.]. - Wyd. 2, 2. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - 802 str : zvd ; 24 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-83-01-14811-9

94(438)(091)
SLA Hist II 1326 POLSKA
COBISS.SI-ID
65284194

129.
PREAC, Gregor
        Ra-ta-ta Ruanda / Gregor Preac ; [ilustracije Mory Ouattara]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier. Poezija ; 102)

100 izv. - O avtorju: str. 152

ISBN 978-961-7030-05-1

821.163.6-1
SLA L.A I 5817/102 PREAC G. Ra-ta-ta
COBISS.SI-ID
92757249

130.
PREDIN, Zoran
        Dno nima dna / Zoran Predin ; [spremna beseda Janez Markeš]. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 206 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Ljubeznivo in s srcem z glavo skozi zid /Janez Markeš: str. 200-206

ISBN 978-961-7018-54-7

821.163.6-92
SLA L.A I 7210 PREDIN Z. Dno
COBISS.SI-ID
92886017

131.
RANKOVIĆ, Zoran
        Gramatika crkvenoslovenskog jezika / Zoran Ranković. - 2. izd. - Beograd : Pravoslavni bogoslovski fakultet, Univerzitet, Institut za teološka istraživanja, 2015 (Beograd : Štamparija SPC). - 142 str. : tabele ; 24 cm

Cir. - 1.000 izvodov. - Rečnik: str. 135-140. - Bibliografija: str. [143]

ISBN 978-86-7405-109-2 (broš.)

811.163.1'36(075.8)
SLA Gram II 1434 RANKOVIĆ Z. Gramatika
COBISS.SI-ID
213779724

132.
        REPREZENTAČNÝ zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre / zostavil Jaroslav Čukan. - V Nitre : Filozofická fakulta, 1999. - 277 str. ; 21 cm. - (Acta Nitriensiae = Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ; 2)

Povzetki v dveh jezikih

ISBN 80-8050-272-2 (Broš.)

81/82.09
SLA Zb II 1241/2 REPREZENTAČNÝ
COBISS.SI-ID
65725282

133.
        REPREZENTAČNÝ zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre / zostavil Jaroslav Čukan. - V Nitre : Filozofická fakulta, 2000. - 370 str. ; 21 cm. - (Acta Nitriensiae = Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ; 3)

Besedila v slovaščini, angl. in nem. - Povzetki v več jezikih. - Bibliografije ob posameznih prispevkih

ISBN 80-8050-348-6 (Broš.)

811.162.4(082)
SLA Zb II 1241/3 REPREZENTAČNÝ
COBISS.SI-ID
65431394

134.
        REPREZENTAČNÝ zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre / zostavil Jaroslav Čukan. - V Nitre : Filozofická fakulta, 2001. - 344 str. ; 21 cm. - (Acta Nitriensiae = Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ; 4)

ISBN 80-8050-490-3 (Broš.)

81/82.09
SLA Zb II 1241/4 REPREZENTAČNÝ
COBISS.SI-ID
65732706

135.
        REZIJA = Resia / [besedila uredila, testi a cura di Luigia Negro ; fotografije, foto Kulturno društvo, Circolo culturale resiano "Rozajanski dum" ... et al.]. - Ravanca : Kulturno društvo "Rozajanski dum" ; Gorica : Kulturna zadruga Maja ; Solbica : ZSKD - Rezija = Prato di Resia : Circolo Culturale Resiano"Rozajanski dum" ; Gorizia : Cooperativa culturale Maja ; Stolvizza : Unione circoli culturali sloveni - Resia, 2017 (Paluzza : C. Cortolezzis). - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

2.000 izv. - Vzpor. slov. in it. besedilo. - Potiskana notranja str. prednjega ov.

91(450.365Rezija)(036) 930.85(450.365Rezija)
SLA Br II 7584 REZIJA
COBISS.SI-ID
9891564

136.
RIHAR, Lenart
        Rojstvo novih domovin : bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji / Lenart Rihar, Helena Jaklitsch, Helena Janežič ; [predgovor] Kajetan Gantar ; [prevodi v angleški jezik Margit Strauss Fendi, prevodi v španski jezik Tatiana Rožanec ; avtorja arhivskih fotografij Lojze Erjavec in Marjan Hočevar]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 139 str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

600 izv. - Predgovor tudi v angl. in špan. - Predgovor = Introduction = Introducción / Kajetan Gantar: str. 5-11. - Povzetek v slov., angl. in špan. na koncu vseh poglavij

ISBN 978-961-6551-76-2 (Narodna in univerzitetna knjižnica)

94(100=163.6)"1945/1950" 314.151.3-054.73(436=163.6)"1945/1950" 314.151.3-054.73(450=163.6)"1945/1950"
SLA Hist II 1327 RIHAR L. Rojstvo ZGO C 6856 94:323.15 (=163.6) RIHAR L. Rojstvo novih domovin

COBISS.SI-ID
291513344

137.
        ROKOPISI slovenskega slovstva od srednjega veka do moderne / [uredniki Aleksander Bjelčevič, Matija Ogrin, Urška Perenič]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 431 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Obdobja, ISSN 1408-211X ; 36)

Prispevki v slov., eden v rus. - Rokopisi slovenskega slovstva kot nov in bogat raziskovalni predmet / Matija Ogrin: str. 9-11. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v slov. in angl.

ISBN 978-961-237-963-6

821.163.6.09:091(091)(082) 811.163.6(091)(082) 091=163.6(091)(082)
PRK 5149/36 ROKOPISI SLA Zb II 669/36 ROKOPISI 1-5 ZGO D 2264/36 8 OBDOBJA 36 Rokopisi
COBISS.SI-ID
292226816

138.
ROŠULJ, Žarko
        Čas opisa časopisa. 7, Leksikon srpske šaljive periodike : 1830-1918 / Žarko Rošulj. - Novi Sad : Matica srpska ; Beograd : Institut za književnost i umetnost, 2017 (Novi Sad : Sajnos). - 210 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Nauka o književnosti. Istorija srpske književne periodike)

Cir. - 300 izvodov. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-86-7946-208-4 (MS)

070.487(497.11)"1830/1918"
SLA Bibl I 183 ROŠULJ Ž. Čas
COBISS.SI-ID
317653255

139.
        La RUSSIE en devenir : mélanges en l'honneur de Nikita Struve / sous la direction de Anita Davidenkoff. - Paris : Institut d'études slaves, 2002. - 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves, ISSN 0078-9976 ; t. 106)

ISBN 2-7204-0361-X (Broš.)

821.161.1.09Puškin A. S. 930.58:347.172=161.1(44) 271.2
SLA Zb II 994/106 LA RUSSIE
COBISS.SI-ID
65797218

140.
        Der RUSSISCHE Symbolismus. Zur sinnlichen Seite seiner Wortkunst / herausgegeben von Andreas Ohme und Urlich Steltner. - München : O. Sagner, 2000. - 141 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Specimina philologiae slavicae, ISSN 0170-1320 ; Bd. 128)

Cir. in lat. - Bibliografija pri večini prispevkov in na str. 116-129

ISBN 3-87690-770-5 (Broš.)

7.036(47)(082) 821.161.1.09"189"(082)
SLA Zb II 560/128 DER RUSSISCHE
COBISS.SI-ID
110082816

141.
SCHNABL, Ana
        Razvezani : kratke zgodbe / Ana Schnabl ; [spremna beseda Aljoša Harlamov]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 143 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Sentimentalni bralec / Aljoša Harlamov: str. 133-143. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-276-5

821.163.6-32 821.163.6.09Schnabl A.
SLA L.A II 7537 SCHNABL A. Razvezani
COBISS.SI-ID
289723904

142.
SIMIĆ, Radoje
        Opšta stilistika / Radoje Simić, Jelena Jovanović Simić. - 3. (ispravljeno i dopunjeno) izd. - Beograd : Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika : Jasen, 2015 (Beograd : Beopres). - 339 str. ; 24 cm. - (Studije srpske i slovenske. Ser. 3, Udžbenici i priručnici / Naučno društvo za negovanje i proučavanje srpskog jezika ; br. 3)

Cir. - Bibliografija: str. 333-339 in v opombah z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-86-6293-044-6 (Jasen)

81'38(075.8)
SLA Phil II 3379/3 SIMIĆ R. Opšta
COBISS.SI-ID
218130956

143.
SIMPOZIJ Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti (2016 ; Opčine)
        Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem : [dopolnjeni zbornik predavanj s Simpozija Slovenska ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem od začetka 20. stoletja do sodobnosti, ki ga je organiziralo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm na Opčinah pri Trstu, 5. in 6. maja 2016] / uredila Marija Pirjevec. - Trst : Mladika : Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2017 ([s. l.] : Sinegraf). - 316 str. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Slovenske literarne ustvarjalke v Italiji : bibliografija/ Ksenija Majovski. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-88-7342-255-6

821.163.6.09"19/20"(082) 821.163.6(450).09(082)
SLA Zb II 1739 SIMPOZIJ Ženska
COBISS.SI-ID
10016492

144.
SINANOVIĆ, Muanis
        Anastrofa / Muanis Sinanović ; [spremna beseda Dinko Kreho]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 107 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Spremna beseda / Dinko Kreho: str. 104-107

ISBN 978-961-7018-73-8

821.163.6-311.2 821.163.6.09-31Sinanović, M.
SLA L.A I 7216 SINANOVIĆ M. Anastrofa
COBISS.SI-ID
93108481

145.
SKUBIC, Andrej E.
        Permafrost / Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 302 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 113)

600 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-063-8

821.163.6-31
SLA L.A I 7017/113 SKUBIC A. E. Permafrost
COBISS.SI-ID
291463168

146.
        SLAVISTIK - Computer - Internet : Rechneranwendungen in einer Geisteswissenschaft / Thomas Bruns (Hrsg.). - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, cop. 2002. - 148 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Trierer Abhandlungen zur Slavistik ; Bd. 4)

"Vom 30.09-03.10.2001 fand an der Universität Potsdam der VIII. Deutsche Slavistentag statt ..." -> str. 1. - Bibliografije ob posameznih člankih

ISBN 3-631-50171-4 (Broš.)

811.16./17:004
SLA Zb II 1734/4 SLAVISTIK
COBISS.SI-ID
65665890

147.
SLOVENISTIKA deset
        Slovenistika 10 : [zbornik predavanj, Budimpešta, 26. oktober 2016] / szerkesztette Lukácsné Bajzek Mária. - Budapest. - Budapest : ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2017. - 229 str. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)

Zbornik ob 10. obletnici študija slovenistike v Budmpešti. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečka v slov. in madž.

ISBN 978-963-284-885-3

811.163.6(082) 821.163.6.09(082)
SLA Zb I 296 SLOVENISTIKA 10
COBISS.SI-ID
65290338

148.
        SLOVENŠČINA v oblaku 6 : učni komplet za slovenščino v 6. razredu osnovne šole. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 6. razredu osnovne šole / Vesna Kumer ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Krajnc ; fotografije Shutterstock, Istockphoto in drugi viri ]. - 1. izd., 1. ponatis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 1 mapa (4 zv.) : ilustr. ; 30 cm

Na notranji str. mape priložena aktivacijska koda za dostop do interaktivnega gradiva. - 2.000 izv.

Vsebina:
Vrste besed. - 86 str.
Izgovarjamo in zapisujemo. - 66 str.
Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo. - 55 str.
Slovenščina.si. - 20 str.
Moji miselni vzorci. - 15 str.

ISBN 978-961-271-708-7

811.163.6(075.2)(076)
SLA Gram II 1430 SLOVENŠČINA
COBISS.SI-ID
288079360

149.
        SLOVENŠČINA v oblaku 7 : učni komplet za slovenščino v 7. razredu osnovne šole. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne šole / Vesna Kumer ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri ]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 1 mapa (4 zv.) : ilustr. ; 30 cm + navodilo za aktivacijo dostopa (4 str.)

Notranji str. mape priložena aktivacijska koda za dostop do interaktivnega gradiva. - 5.000 izv.

Vsebina:
Knjižni in neknjižni jezik. - 31 str.
Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo. - 55 str.
Vrste besed. - 102 str.
Stavek in stavčni členi. - 31 str.
- - Moj oblak znanja : brezplačna didaktična priloga. - 23 str.

ISBN 978-961-271-791-9 (komplet)

811.163.6(075.2)(076)
SLA Gram II 1431 SLOVENŠČINA
COBISS.SI-ID
289778688

150.
        SLOVENŠČINA v oblaku 7. Učbenik za slovenščino v 7. razredu osnovne šole / Vesna Kumer ... [et al.] ; [ilustracije Mojca Krajnc ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017. - 142 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-271-792-6

811.163.6(075.2)(076)
SLA Gram II 1431/1 SLOVENŠČINA
COBISS.SI-ID
289778944

151.
        SŁOWACKI aujourd'hui / publié sus le direction de Maria Delaperriére. - Paris : Institut d'études slaves, 2002. - 239 str., [2] f. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Travaux publiés par l'Institut d'Études slaves ; 41)

Anthologie / [Juliusz Słowacki ; trad. Edmond Marek, Roger Legras]: str. 198-239. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 2-7204-0359-8 (Broš.)

821.162.1.09Słowacki J.
SLA Phil II 324/41 SŁOWACKI AUJOURD'HUI
COBISS.SI-ID
65876578

152.
SOSIČ, Marko
        Balerina, balerina / Marko Sosič ; [perevod so slovenskogo Julii Sozinoj]. - Moskva : Lingvistika, 2016 (Ul´janovsk : Pervaja Obrazcovaja tipografija). - 126 str. ; 21 cm. - (Sto slavjanskih romanov)

Prevod dela: Balerina, balerina. - Prevajalka navedena v CIP-u. - Cir. - 1000 izv. - O avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnji str. zaščitnega ov. - V kolofonu tudi: literaturno-hudožestvennoe izdanie 16+

ISBN 978-5-91922-044-2

821.163.6-311.2
SLA Rus II 2301 SOSIČ M. Balerina
COBISS.SI-ID
9990636

153.
SOSIČ, Marko
        Balerina, balerina : kratki roman / Marko Sosič. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 133 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

600 izv. - Na zavihkih ov. o avtorju in njegovem delu

ISBN 978-961-284-337-3

821.163.6(450.36)-311.2
SLA L.A II 7576 SOSIČ M. Balerina
COBISS.SI-ID
291749120

154.
SOSNOWSKI, Andrzej, 1959-
        Oceani : izbrane pesmi in izbrana proza / Andrzej Sosnowski ; izbral in prevedel Primož Čučnik. - Ljubljana : LUD Šerpa, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 46)

Izbor iz: Dożynki ; Nouvelles impression d'Amerique. - 300 izv. - O avtorju: str. 145

ISBN 978-961-6699-60-0

821.162.1-82
SLA L.A II 5187/46 SOSNOWSKI A. Oceani
COBISS.SI-ID
291583488

155.
STABEJ, Marko
        Naj gre za jezik / Marko Stabej ; [avtor spremne besede Primož Vitez]. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 148 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Iz kota v slovensko jezikovno javnost / Primož Vitez: str. 143-146. - Tehnične male(n)kosti / urednica: str. 147-148. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94306-0-6

811.163.6'27
SLA Phil II 4478 STABEJ M. Naj
COBISS.SI-ID
292298240

156.
STAIKOV, Zvetelina
        Schweizer Impressionen um die Jahrhundertwende : die Schweiz in Leben und Werk russischer Symbolisten / Zvetelina Staikov. - Bern [etc.] : P. Lang, 2000. - 270 str. ; 21 cm. - (Slavica Helvetica ; Bd. 65)

Vsebuje literarna besedila v ruš. in prevode v nem. - Bibliografija: str. 261-270

ISBN 3-906763-96-X (Broš.)

821.161.1.09
SLA Zb II 572/65 STAIKOV Z. Schweizer
COBISS.SI-ID
65562210

157.
STANKOVIĆ, Bogoljub, lingvist
        60 godina Slavističkog društva Srbije / Bogoljub Stanković. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2008. - 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slavistička biblioteka. Posebna izdanja)

Cir. - Na vzpor. nasl. str.: 60 let Slavističeskogo obščestva Serbii. - Bibliografije v opombah pod besedilom. - Rezjume. - Kazalo

ISBN 978-86-7391-017-8 (Broš.)

061.6:811.16(497.11)"1948/2008" 811.16(497.11)"1948/2008"
SLA Zb II 1729 STANKOVIĆ B. 60 godina
COBISS.SI-ID
147754764

158.
STEPANČIČ, Damijan
        Hlapci : ko angeli omagajo : po motivih drame Hlapci Ivana Cankarja / [riše] Damijan Stepančič ; [piše] Andrej Rozman - Roza ; [avtor spremne besede Mladen Dolar ; avtorica dodatnega besedila Ana Perne]. - Bevke : Škrateljc, 2017. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 3)

Novi časi, stari časi / Mladen Dolar: str. 146-165. - Režiserji se menjajo, hlapci ostanejo --- na vekomaj / Ana Perne: str. 166-171. - Uprizoritve Hlapcev v slovenskih gledališčih: str. 172-173

ISBN 978-961-94196-5-6
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet)

821.163.6-2(084.11) 084.11
SLA L.A II 7571/3 STEPANČIČ D. Hlapci
COBISS.SI-ID
292347648

159.
        STO let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze : pedagogové a vědci ve stínu dějin / Alenka Jensterle-Doležalová, Jasna Honzak Jahić, Andrej Šurla (eds.) ; [translations Eliška Bernardová ... et al.]. - Vyd. 1. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. - 569 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Varia / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze ; sv. 27)

Prispevki v slov. ali češ. - Vzpor. nasl. v CIP-u: Sto let slovenistike na Karlovi univerzi v Pragi : pedagogi in znanstveniki v senci zgodovinskih sprememb. - Bibliografija pri večini prispevkov, izvlečki v slov., češ. in angl. pri vseh prispevkih, skupni povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-80-7308-543-8

811.163.6:378(437.3)"1914/2014"(082) 821.163.6.09:378(437.3)"1914/2014"(082)
SLA Var II 1316/27 STO 1, 2
COBISS.SI-ID
56807522

160.
STOYE, John
        Oblężenie Wiednia / John Stoye ; przełożył Mirosław Bielewicz. Spuścizna Sobieskiego / Norman Davis ; przełożyła Irena Eile. - Wyd. 1. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2009. - XIX, 334 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Prevod dela: The siege of Vienna, and, Sobieski's legacy. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-83-240-1275-6
ISBN 83-240-1275-3

94(438)"16"
SLA Hist II 1330 STOYE J. Oblężenie
COBISS.SI-ID
65577314

161.
STRUC, Nežka
        Nihanja / Nežka Struc ; [spremni zapis Dejan Koban]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 96 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - O zbriki / Dejan Koban: str. [99]. - O avtorici: str. [101]

ISBN 978-961-7016-04-8

821.163.6-1
SLA L.A II 7561 STRUC N. Nihanja
COBISS.SI-ID
291981312

162.
SUŠIĆ, Derviš
        Spies / Derviš Sušić ; [translated by Amira Sadiković]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 205 str. ; 21 cm. - (Edition International affirmation of contemporary literature of Bosnia and Herzegovina)

Prevod dela: Uhode. - 400 izv. - About the author: str. 203, o avtorju tudi na sprednjem zavihku ov. - Translator's note: str. 2015

ISBN 978-9926-410-19-3

821.163.4(497.6)-31=111
SLA L.A II 7547 SUŠIĆ D. Spies
COBISS.SI-ID
23881478

163.
SVETINA, Ivo
        Oče, tvoje oči gorijo : 2012-2016 / Ivo Svetina ; [spremna beseda Tanja Petrič]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 117 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv. - Konec začetka - začetek konca / Tanja Petrič: str. 103-116. - O avtorju in njegoven delu na zavihkih ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-338-0

821.163.6-1 821.163.6.09Svetina I.
SLA L.A II 7581 SVETINA I. Oče
COBISS.SI-ID
292380416

164.
ŚWIDZIŃSKI, Marek
        Semantics of indirect questions in Polish / Marek Świdziński. - Warsaw : ELIPSA, 1993. - 164 str. ; 21 cm

Bibliography: str. 161-[165]. - The list of verbs: str. 152-160

ISBN 83-85466-36-3
ISBN 978-83-85466-36-9

811.162.1'367
SLA Phil II 4479 ŚWIDZIŃSKI M. Semantics
COBISS.SI-ID
65494370

165.
ŠINKOVEC, Igor
        Hlapec Jernej in pasja pravica : po motivih povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja / [riše] Igor Šinkovec ; [piše] Žiga X Gombač ; [avtor spremne besede Matic Kocijančič]. - Bevke : Škrateljc, 2017. - 92 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Cankar v stripu ; št. 2)

Izgubljeni raj gospodarja Jerneja / Matic Kocijančič: str. 80-92

ISBN 978-961-94196-4-9
ISBN 978-961-94196-7-0 (komplet)

821.163.6-32(084.11) 084.11
SLA L.A II 7571/2 ŠINKOVEC I. Hlapec
COBISS.SI-ID
292346880

166.
ŠIROVNIK, Azra
        Pusti otrokom, naj se smejejo / Azra Širovnik ; [prevod odlomka Iva Andrića Janko Moder, prevod verzov Severin Šali ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 295 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Izv. stv. nasl.: Pusti djecu nek se smiju. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4630-8

821.163.6-311.2 821.163.4(497.6)-311.2
SLA L.A II 7535 ŠIROVNIK A. Pusti
COBISS.SI-ID
291523072

167.
ŠKRJANEC, Tone
        Dihaj / Tone Škrjanec. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2017 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 87 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 181)

200 izv. - Na zavihkih ov. zapis Primoža Čučnika o pesniku in njegovem delu

ISBN 978-961-6789-54-7

821.163.6-1
SLA L.A II 2316/181 ŠKRJANEC T. Dihaj
COBISS.SI-ID
291849472

168.
ŠNAJDER, Slobodan
        Doba mjedi / Slobodan Šnajder. - 2. izd. - Zagreb : TIM press, 2016. - 365 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Naslijeđe)

Bilješka o piscu: str. 365. - Bibliografija: str. 363. - Nagrada "Meša Selimović", 2016. - Nagrada "Mirko Kovač", 2016. - Nagrada "Radomir Konstantinović", 2016. - Nagrada "Kočićevo pero". - Nagrada
roman@tportal.hr

ISBN 978-953-8075-19-3

821.163.42-311.2
SLA L.A II 7569 ŠNAJDER S. Doba
COBISS.SI-ID
1112022622

169.
ŠPEGEL, Stojan
        Če ne ve, ve, če ve, ne ve / Stojan Špegel ; [spremni zapis Ivan Dobnik]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 59 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

200 izv. - Prehod iz notranjih v zunanje pokrajine / Ivan Dobnik: str. 57-58. - O avtorju: str. 59

ISBN 978-961-7016-05-5

821.163.6-1
SLA L.A II 7562 ŠPEGEL S. Če ne ve
COBISS.SI-ID
291981568

170.
ŠTÁFL, Otokar
        Chodsko : cyklus obrazů Otokara Štáfla / [napsal A. Weber]. - [V Praze : Politika, 1914]. - 52 str. : ilustr. ; 23 cm

908(37)
COBISS.SI-ID
65831010

171.
ŠTRAUS, František, 1933-
        Princíp hry v slovenskej poézii / František Štraus, Štefan Moravčík. - Martin : Matica slovenská, 2001. - 223 str. ; 21 cm. - (Knižnica slovenských pohladov ; zv. č. 3)

ISBN 80-7090-631-6 (Broš.)

821.162.4.09
SLA Phil II 3382/3 ŠTRAUS F. Princíp
COBISS.SI-ID
65452642

172.
ŠTYKAR, J.
        Kotomorfozy / Oksana Štyk ; [ illjustracii Tat´jana Nabatkova ... et al.]. - Moskva : Izdatel´stvo "Premudryj Sverčok", cop. 2016. - 47 str. : ilustr. ; 28 cm

Cir.

ISBN 978-5-906351-16-6

821.161.1-32
SLA Rus II 2309 ŠTYKAR J. Kotomorfozy
COBISS.SI-ID
65922914

173.
ŠUBIĆ, Anastazija
        With Shakespeare / Anastazija Šubić ; [translated from the Bosnian, Croatian, Serbian into English by Ulvija Tanović]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017. - 215 str. ; 21 cm. - (Edition International affirmation of contemporary literature of Bosnia and Herzegovina)

Prevod dela: Sa Šekspirom. - About the author: str. 215, o avtorici tudi na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-9926-410-20-9

821.111.09
SLA L.H II 5789 ŠUBIĆ A. With Shakespeare
COBISS.SI-ID
23898630

174.
        TA prawä pravicä od lisïca od Rezja = Resnična pravljica o lesici iz Rezije / [posnela in prepisala Catia Quaglia Bidrlinawa ; za prevod v slovenščino je poskrbel Peter Senizza ; knjigo ste [!] ilustrirali Anna Maria Di Lenardo Kafolawa in Daniela Negro Ojskina]. - 1. ponatis. - [S. l.] : Rozajanski čirkolo "Rozajanski dum" = Rezijansko kulturno društvo "Rozajanski Dum", 1997 [i. e.] 2017 (Tolmeč : Treu Arti Grafiche). - 47 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. besedilo v rezijanskem narečju in slov. - Na nasl. str. navedeni letnici 1. izd. in ponatisa

398.2(450.365=163.6)(02.053.2)
SLA Fol II 604 TA PRAWÄ
COBISS.SI-ID
10037228

175.
TABERY, Erik
        Opuštěná společnost : česká cesta od Masaryka po Babiše / Erik Tabery. - Vydání 1. - V Praze : Paseka, 2017 . - 280 str. : portr. ; 20 cm

Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. - Kazalo

ISBN 978-80-7432-849-7
ISBN 80-7432-849-X

32(437.3):821.162.3-4
SLA Var I 539 TABERY E. Opuštěná
COBISS.SI-ID
65378658

176.
TASIĆ, Vladimir
        Dar na rozlúčku : concerto / Vladimir Tasić ; preložila Katerína Petríková. - 1. vyd. - Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009. - 142 str. ; 21 cm

Prevod dela: Oproštajni dar. - Opombe tekoče na dnu str.

ISBN 978-80-89222-74-2

821.163.41(71)-31
SLA Slaš II 328 TASIĆ V. Dar
COBISS.SI-ID
175185676

177.
TOKARCZUK, Olga
        Jakobove bukve ali Veliko popotovanje čez sedmero meja, petero jezikov in troje velikih ver, če sploh ne štejemo tistih malih, o katerem pripovedujejo pokojniki, pisateljica pa jih dopolni po metodi konjekture, vzeto iz veliko raznoterih bukev in oprto na domišljijo, ki je človekov največji naravni dar : modrim v spominek, rojakom v premislek, neukim v poduk, melanholikom pa v kratek čas / Olga Tokarczuk ; prevedla Jana Unuk. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. - 921 str. : ilustr., sl. avtorice ; 24 cm. - (Zbirka Orbis pictus ; 1)

Prevod dela: Księgi Jakubowe. - 500 izv. - O avtorici: str. 921

ISBN 978-961-7020-18-2

821.162.1-311.6
SLA L.A II 7567/1 TOKARCZUK O. Jakobove
COBISS.SI-ID
290686976

178.
TRĄBA, Mariusz
        Poczet królów i książąt polskich / Mariusz Trąba, Lech Krzyżanowski. - Wyd. 2, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : ParkEdukacja, cop. 2010. - 632 str. : ilustr. ; 26 cm

Vsebuje tudi portrete poljskih kraljev J. Matejka. - Bibliografija: str. 594-609

ISBN 978-83-7446-715-5
ISBN 83-7446-715-0

94(438):929.731
SLA Hist II 1329 TRĄBA M. Poczet
COBISS.SI-ID
65566306

179.
TROBIŠ, Smiljan, 1956-
        Oboki tihe svetlobe / Smiljan Trobiš ; [spremna beseda Manja Žugman, foto Dina Nunić]. - 1. izd. - Ljubljana : Spes, 2017 (Novo mesto : Špes). - 47 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

O pesniku Smiljanu Trobišu: str. 41-42. - V rast proti nebu / Manja Žugman: str. 39-40. - 300 izv.

ISBN 978-961-6621-21-2

821.163.6-1
SLA L.A II 7545 TROBIŠ S. Oboki
COBISS.SI-ID
289989376

180.
TURGENEV, Ivan Sergeevič, 1818-1883
        Mesjac v derevne : komedija v pjati dejstvijah / I. S. Turgenev ; [dizajn, illjustracii M. N. Fedorov]. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2017. - 158 str., [5] zloženih barvnih pril. ; 27cm

Cir. - Ovoj zavezan z vrvico

ISBN 978-5-00087-123-2

821.161.1-2
SLA Rus II 2307 TURGENEV I. S. Mesjac
COBISS.SI-ID
65922658

181.
UGREŠIĆ, Dubravka
        Europa u sepiji / Dubravka Ugrešić. - Zagreb : Profil, 2014. - 288 str. ; 20 cm

ISBN 978-953-313-329-4

821.163.42-4
SLA L.A I 7215 UGREŠIĆ D. Europa
COBISS.SI-ID
65634658

182.
        UMETNOST besede [Dva medija] : berilo 1 : učbenik za slovenščino - književnost v 1. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol / Klemen Lah ... [et al.] ; [ilustratorja Matej Kocjan, Zvonko Čoh ; slikovno gradivo arhiv MKZ in drugi]. - 2. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča)
366 str. : ilustr. ; 26 cm
1 optični disk (DVD-ROM) : barve, zvoki ; 12 cm

2.000 izv. - Kazali

ISBN 978-961-01-1751-3

821.09(075.3) 821-82(075.3)
SLA Text II 790 UMETNOST
COBISS.SI-ID
279309824

183.
UROŠEVIK, Vlada
        Divja liga / Vlada Urošević ; prevedla [in spremno besedo napisala] Namita Subiotto. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev, 2009. - 204 str. ; 22 cm. - (Sto slovanskih romanov)

Prevod dela: Diva liga. - Obsedeni z arheologijo / Namita Subiotto: str. [197]-204. - Na zavihku ov. podatki o avtorju ter njegovem delu

ISBN 978-961-6547-35-2

821.163.3-311.2 821.163.3.09Urošević V.
SLA L.A II 5646 UROŠEVIĆ V. Divja 1, 2
COBISS.SI-ID
246390528

184.
VELIKONJA, Nataša
        Preveč vljudna / Nataša Velikonja ; [spremni zapis Cvetka Bevc]. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2017 ([Ljubljana] : Itagraf). - 96 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe)

O zbirki / Cvetka Bevc: str. [99]. - O avtorici: str. [101]

ISBN 978-961-7016-03-1

821.163.6-1
SLA L.A II 7564 VELIKONJA N. Preveč
COBISS.SI-ID
291981056

185.
        Le VERBE et l'histoire : Mickiewicz, la France et l'Europe / sous la direction de François-Xavier Coquin et Michel Masłowski. - Paris : Institut d'études slaves : La maison des sciences de l'homme, 2002. - 423 str. : ilustr. ; 21 x 26 cm. - (Travaux publiés par l'Institut d'études slaves, ISSN 0079-0028 ; 42)

Notices biographiques des auteurs: str. 400-404105. - Summary ; Streszczenie. - Kazala

ISBN 2-7204-0360-1 (Institut d'études slaves; Broš.)
ISBN 2-7351-0941-0 (Èditions de la maison des sciences de l'homme)

821.162.1.09Mickiewicz A.(082)
SLA Phil II 324/42 LE VERBE ETE
COBISS.SI-ID
233109511

186.
VIDMAR, Janja, 1962-
        Princeska z napako / Janja Vidmar. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ivančna Gorica] : Tiskarna Ljubljana). - 203 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska košarica ; knj. 4)

Na ov.: Nagrada 1998 Večernica, Mednarodna nagrada 1999 Besede brez meja

ISBN 86-341-4033-4

821.163.6-93-311.2
SLA L.A II 7590/4 VIDMAR J. Princeska
COBISS.SI-ID
216565504

187.
VIDMAR, Maja, 1961-
        Izby a iné básne / Maja Vidmar ; [zostavila, zo slovinčiny] preložila [a doslov napísala] Stanislava Repar ; [ilustrácie Lea Fekete]. - 1. vyd. - Bratislava : Literárna nadácia Studňa ; Ljubljana : JSKD, 2015 (Bratislava : Eterna). - 167 str. : ilustr. ; 21 cm

Izbor in prevod iz pesniških zbirk: Prisotnost, Sobe, Kako se zaljubiš, Minute prednosti. - 300 izv. - O lótovej žene v poézii Maje Vidmar / Stanislava Repar: str. 152-166. - Bibliografija: str. 166

ISBN 978-961-6819-81-7 (JSKD)
ISBN 978-80-89207-17-6 (SK)

821.163.6-1 821.163.6.09Vidmar M.
SLA Slaš II 329 VIDMAR M. Izby
COBISS.SI-ID
280372480

188.
VILIKOVSKÝ, Pavel
        Poslednji konj Pompeja / Pavel Vilikovski ; prevod sa slovačkog i pogovor Mihal Harpanj. - Beograd : Arhipelag, 2013 (Novi Sad : Artprint media). - 247 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Sto slovenskih romana)

Cir. - Prevod dela: Posledný kôň Pompejí. - 1.000 izvodov. - Napomena prevodioca: str. 239. - Postmoderna romaneskna slagalica Pavela Vilikovskog / Mihal Harpanj: str. 241-[248]. - O avtorju in jenovem delu na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-86-523-0097-6 (karton z ov.)

821.162.4-31
SLA L.A II 7556 VILIKOVSKÝ P. Poslednji
COBISS.SI-ID
203597068

189.
VIRK, Jani
        The last temptation of Sergij / Jani Virk ; translated by Tom Priestley, [afterword translated by Zoran Paunović] ; [afterword by Mladen Vesković]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2016 ([Celje] : Dikplast). - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Zadnja Sergijeva skušnjava. - Despair and spite : afterword / Mladen Vesković ; translated from Serbina into English by Zoran Paunović: str. 198-201. - O avtorju in prevajalcu: str. 203, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94006-3-0

821.163.6-311.2 821.163.6.09-31Virk J.
SLA L.A II 7541 VIRK J. The last
COBISS.SI-ID
286663936

190.
VLADIMOV, Georgij Nikolaevič
        Roman ; Povest´ ; Rasskazy ; P´esy / Georgij Vladimov ; [sostavitel´ L. Bykov]. - Ekaterinburg : U-Faktorija, 1999. - 730 : portreti ; 21 cm. - (Serija Zerkalo - XX vek)

Cir. - Biografičeskaja spravka: str. 730-[731]

ISBN 5-89178-120-4

821.161.1(082.1)
SLA Rus II 2304 VLADIMOV G. N. Roman
COBISS.SI-ID
65567330

191.
VODOFF, Vladimir
        Autour du Moyen Âge russe / par Vladimir Vodoff. - Paris : Institut d'études slaves, 2003. - 165 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cultures & sociétés de l'Est ; 38)

Kazalo

ISBN 2-7204-0374-1

003.072(=161.1)"04/14"
SLA Zb II 1738/38 VODOFF V. Autour
COBISS.SI-ID
121244172

192.
VODUŠEK, Božo, 1905-1978
        Zbrano delo / Božo Vodušek ; [uredil in komentar napisal Drago Bajt]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017-. - Zv. <1-> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 273)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Odčarani svet ; Izbrane pesmi ; Pesmi ; Pesmi v rokopisu ; Žene ob grobu. - 2017 (Begunje : Cicero). - 349 str. - 300 izv. - Komentar: 233-344

ISBN 978-961-254-996-1 (zv. 1)

821.163.6Vodušek B.1 821.163.6.09Vodušek B.
PRK 11618 VODUŠEK . Zbrano delo SLA L.A II 1196 VODUŠEK B. Zbrano 1, 2
COBISS.SI-ID
289419008

193.
VOGEL, Jerica
        Slovenščina 1 : z besedo do besede. Učbenik za slovenščino - jezik v 1. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Jerca Vogel, Silva Kastelic, Marjana Hodak ; [ilustrator Zvonko Čoh]. - Prenovljena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 152 str. : ilustr. ; 26 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3565-4

811.163.6(075.3)
SLA Gram II 1438/1 VOGEL J. Slovenščina
COBISS.SI-ID
279412992

194.
VOJINOVIĆ, Sanja
        Kodovi Borislava Pekića : tematske i poetičke srodnosti Pekićevih tekstova "Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana" i "Odbrana i poslednji dani" / Sanja Vojinović. - Cetinje : Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje "Vojislav P. Nikčević", 2010 (Cetinje : IVPE). - 145 str. ; 21 cm

300 izvodov. - Predgovor: str. 5-11. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 137-143.

ISBN 978-9940-541-06-4 (broš.)

821.163.4.09 Pekić B.
SLA L.H II 5792 VOJINOVIĆ S. Kodovi
COBISS.SI-ID
15996432

195.
VOJTECH, Miloslav, 1973-
        Slovenská klasicistická a preromantická literatúra / Miloslav Vojtech. - V Bratislave : Univerzita Komenského, 2017. - 185 str. : ilustr. ; 24 cm

Literatúra a pramene: str. 175-180. - Kazalo

ISBN 978-80-223-4391-6

821.162.4.09"17/18"(075)
SLA L.H II 5798 VOJTECH M. Slovenská
COBISS.SI-ID
65945698

196.
        VOZVRAŠČENNYJ mir. T. 1 / [avtorskij kollektiv toma Mihajlov O. N. ... et al.]. - Moskva : "Russkij mir", 2004. - 701 str., [24] str. s črno-belimi portreti, [8] str. barvnih pril. ; 24 cm. - (Antologija russkogo zarubež´ja)

Cir.

ISBN 5-85810-052-9 !

821.161.1(082.2)
SLA Rus II 2305 VOZVRAŠČENNYJ
COBISS.SI-ID
65787490

197.
VRŠČAJ, Tina
        Plah, plašen, najplašnejši Tapatapata : o zajcu, ki se je postavil zase / Tina Vrščaj ; ilustrirala Ana Baraga. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 452)

1.000 izv. - ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4948-4

821.163.6-93-34 087.5
SLA L.A I 2329/452 VRŠČAJ T. Plah
COBISS.SI-ID
290763776

198.
VUJČIĆ, Marina
        Pitanje anatomije : roman / Marina Vujčić. - 1. izd. - [Zagreb] : Hena com, [2017]. - 279 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Nokaut ; knj. 19)

Bilješka o autorici: str. 279. - Avtoričina fotografija na srednjem zavihku ov.

ISBN 978-953-259-179-8

821.163.42-311.2
SLA L.A II 7568/19 VUJČIĆ M. Pitanje
COBISS.SI-ID
16038195

199.
        Z besedo na poti : dodatne jezikovne dejavnosti na Škofijski gimnaziji Vipava in Liceju Pierre Termier / [pripravili Katarina Bittner Gerželj ... [et al.] ; prevod francoskih prispevkov iz angleščine v slovenščino Sonja Matelič ; uredila Martina Podbersič Smrdel]. - Vipava : Škofijska gimnazija, 2017 ([Ajdovščina] : Trio). - 66 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 50 izv.

ISBN 978-961-285-866-7

373.5:379.8(497.4+44)
SLA Var II 1441 Z BESEDO
COBISS.SI-ID
291675648

200.
ZDRADA, Jerzy
        Historia Polski : 1795-1914 / Jerzy Zdrada. - Wyd. 1, 1. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 859 str. : zvd. ; 24 cm

Bibliografia: str. 820-838. - Kazalo

ISBN 978-83-01-14506-4

94(438)"1795/1914"
SLA Hist II 1325 ZDRADA J. Historia
COBISS.SI-ID
65283938

201.
ZUPAN Sosič, Alojzija
        Teorija pripovedi / Alojzija Zupan Sosič. - Maribor : Litera, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 451 str. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Znanstvena literatura)

500 izv. - Bibliografija: str. 387-416 in v opombah na dnu str. - Kazali. - Povzetek ; Synopsis

ISBN 978-961-7018-47-9

82.0-3
PRK 11608 82.0-3 ZUPAN SOSIČ A. Teorija pripovedi 1-4 SLA L.H II 5790 ZUPAN SOSIČ A. Teorija 1, 2

COBISS.SI-ID
91812097

202.
ZUPAN, Uroš, 1963-
        Sedeti v temi / Uroš Zupan. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017. - 193 str. ; 21 cm. - (Kultura)

Fotografija ter kratki bio- in bibliografski podatki o avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4576-9

821.163.6-4
SLA L.A II 7574 ZUPAN U. Sedeti
COBISS.SI-ID
292076288

203.
ŻUREK, Piotr
        Słowenia pod rządami Tity (1945-1980) : w cieniu Jugosławii / Piotr Żurek. - Kraków : Universitas, 2017. - 324 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 285-305. - Kazalo. - Summary: Slovenia under the rule of Tito (1945-1980) in the shadow of Yugoslavia

ISBN 9-7883-242-3139-3

94(497.4)"1945/1980"
SLA Hist II 1331 ŻUREK P. Słowenia ZGO D 9026 94(497.4)"1945/%" ŻUREK P. Słowenia pod rządami

COBISS.SI-ID
65492066

204.
ZVEZA bibliotekarskih društev Slovenije. Kongres (2017 ; Podčetrtek)
        Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings / Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Podčetrtek, 27.-29. september 2017 = The Slovenian Library Association Congress, Podčetrtek, 27.-29. september 2017 ; [urednika Tomaž Bešter in Damjana Vovk]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2017 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 455 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Ali je branje res vrednota? Pa dajte no! Ne me zezat! / Sabina Fras Popović: str. 17-20. - Bibliografija, izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6683-20-3

028(082)
BIB 02 ZBDS. Kongres Povezovanje GER AR ROT GABROVEC V. ZBDS 2017 SLA Bibl II 1103 ZVEZA Povezovanje
COBISS.SI-ID
291645184

205.
ZVONAR, Darka
        Tržaški pogovori / Darka Zvonar Predan ; [fotografije Davorin Križmančič ... et al.]. - 1. natis. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 233 str. : portreti ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 106)

O avtorici: str. [234]. - Več kot pogovori / Tone Partljič: str. 7. - 150 izv.

ISBN 978-961-7030-06-8

323(450.361)(047.53)
SLA L.A I 5817/106 ZVONAR D. Tržaški
COBISS.SI-ID
92991233

206.
ŽABOT, Vlado
        Mora bukowa / Vlado Žabot ; przekład i posłowie Marlena Gruda. - Wyd. 1. - Mikołow : Instytut Mikołowski, 2016 (Gliwice : Zakład poligraficzny Waldemara Wilińskiego). - 109 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Arkadii : Pisma katastroficznego ; t. 136)

Prevod dela: Bukovska mati. - Układy ciał / Marlena Gruda: str. 97-108. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-83-65250-24-7

821.163.6-32 821.163.6.09Žabot V.
SLA Pol 1037/136 ŽABOT V. Mora
COBISS.SI-ID
289385984

207.
ŽABOT, Vlado
        Sveti boj / Vlado Žabot. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 315 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - 3. del trilogije, skupaj z deli Ljudstvo lunja in Sveta poroka. - O avtorju in njegovem delu na zavihkih ščitnega ov.

ISBN 978-961-284-286-4

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7582 ŽABOT V. Sveti
COBISS.SI-ID
292381184

208.
ŽABOT, Vlado
        Volč´i noči / Vlado Žabot ; perevod Marianny Beršadskoj. - Moskva : Lingvistika, 2014 (Ul´janovsk : Pervaja Obrazcovaja tipografija). - 191 str. ; 21 cm. - (Sto slavjanskih romanov)

Izv. stv. nasl.: Volčje noči. - Cir. - 500 izv. - O avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnji str. zaščitnega ov. - V kolofonu tudi: literaturno-hudožestvennoe izdanie 18+

ISBN 978-5-91922-030-5

821.163.6-311.2
SLA Rus II 2302 ŽABOT V. Volč´i
COBISS.SI-ID
279105792

209.
ŽABOT, Vlado
        Vučje noći / Vlado Žabot ; prevod sa slovenačkog Ana Ristović ; pogovor Tamara Krstić. - Beograd : Arhipelag, 2015 (Novi Sad : Artprint media). - 165 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Sto slovenskih romana)

Prevod dela: Volčje noči. - Cir. - 1.000 izv. - Misterija, kolektiv, podvojenost / Tamara Krstić: str. 163-165. - O avtorju in njegovem delu na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-86-523-0173-7

821.163.6-311.4 821.163.6.09-311.4Žabot V.
SLA L.A II 7557 ŽABOT V. Vučje
COBISS.SI-ID
217292044

210.
        ŽIVOT mora biti djelo duha : zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar / uredile Zrinka Kovačević i Ivana Vidović Bolt. - Zagreb : Disput, 2017. - 386 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; 73. knj)

Prispevki v hrv., češ., ukr. in polj. - Bibliografija prof. dr. sc. Dubravke Sesar: str. 25-41. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl.

ISBN 978-953-260-280-7

811.16(082) 821.161(082) 012Sesar D.
SLA Zb II 1384/73 ŽIVOT
COBISS.SI-ID
65857634


NASLOVNO KAZALO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IMENSKO KAZALO