Novosti 2013

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


Knjižne novosti OHK-BINK 17 (2013) 6/12


 

VSEBINA
164. ANDREJAŠ FELJA, Natalija. Primerjava izposoje slovenskih knjižnih literarnih del in po njih posnetih filmov v Valvasorjevi knjižnici Krško : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Andrejaš Felja], 2013. 76 f. [16 f. pril.], ilustr. [COBISS.SI-ID 11859105]

165. ANDREJČIČ, Darja. Oblikovanje napotkov za izdelavo priporočilnih seznamov za knjižničarje v osnovnošolskih knjižnicah : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Andrejčič], 2013. 94 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 52292194]

166. The handbook of international rights : a guide to the principles and practice of selling international publishing rights. New York, NY: Association of American Publishers, cop. 1991. 81 str. [COBISS.SI-ID 53534818]

167. Authors' rights : handbook of the European Writers' Congress EWC, (The European writer). Munich: EWC, 2000. XII, 224 str. [COBISS.SI-ID 4083537]

168. AVSEC, Mojca. Razvoj prosto dostopnega UDK : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Avsec], 2013. 21, [2] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52865122]

169. BAEZA-YATES, Ricardo, RIBEIRO, Berthier de Araújo Neto. Modern information retrieval : the concepts and technology behind search. 2nd ed. Harlow [etc.]: Addison Wesley, 2011. XXX, 913 str., ilustr. ISBN 978-0-321-41691-9. ISBN 0-321-41691-0. [COBISS.SI-ID 24561703]

170. BAGARIĆ, Željka. Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskih sustava u Republici Hrvatskoj = Model of cooperation of public library and prison system in Republic of Croatia : doktorski rad = doctoral thesis. Zagreb: [Ž. Bagarić], 2013. [X], 205, [3] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53384546]

171. BALANT, Jernej. Daisy knjiga : digitalna zvočna knjiga za uporabnike s slepoto in slabovidnostjo : diplomsko delo s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [J. Balant], 2013. 87 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53095266]

172. BIZJAK, Mojca. Zadovoljstvo kupcev knjigarne Konzorcij : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Bizjak], 2013. 54 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 52924514]

173. BLANA, Hubert. Die Herstellung : ein Handbuch für die Gestaltung, Technik und Kalkulation von Buch, Zeitschrift und Zeitung, (Grundwissen Buchhandel - Verlage, Band 5). 4., überarbeitete und erweiterte Ausg. München: Saur, 1998. 447 str., ilustr. ISBN 3-598-20067-6. [COBISS.SI-ID 633968]

174. BLAŽON, Cilka. Predstavitev vmesnika za katalogizacijo COBISS3 : diplomsko delo. Ljubljana: [C. Blažon], 2013. 28 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52939362]

175. Blockbücher des Mittelalters : Bilderfolgen als Lektüre. Mainz: P. von Zabern, cop. 1991. 454 str., ilustr. (nekatere barv.). ISBN 3-8053-1257-1. ISBN 978-3-8053-1257-8. ISBN 3-8053-1387-X. ISBN 978-3-8053-1387-2. [COBISS.SI-ID 53209442]

176. BORKO, Špela. Kako dobro uporabniki knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož poznajo COBISS/OPAC in v kolikšni meri ga uporabljajo : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Borko], 2013. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52943970]

177. BOZDOGANOVA, Mariche. Library users' needs in relation to social development : masters thesis : with appendix on CD-ROM. Ljubljana: [M. Bozdoganova], 2012 [i. e. 2013]. 88 f., ilustr., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 52622946]

178. BOŽIČ, Mija. Vpliv knjižnične zgradbe in okolice na uporabnike : Knjižnica Medvode : diplomsko delo s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [M. Božič], 2013. 34 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53096802]

179. Building the new British Library. London: New British Library, The Press and Publicity Office, [1996?]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68977408]

180. BURY, Richard de, MACLAGAN, Michael. Philobiblon = Philobiblon. Oxford: Published for the Shakespeare Head Press by Basil Blackwell, 1970, cop. 1960. LXXXIII, 191 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52282466]

181. BUTALA, Simona. Projekti za osebe s posebnimi potrebami - Projekt Drugačne pravljice v Knjižnici Črnomelj : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Butala], 2013. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52285794]

182. CAREY, David. Printing processes, (A Ladybird book. Series 654, 13). Loughborough: Ladybird Books, cop. 1971. 50 str., ilustr. ISBN 0-7214-0299-2. ISBN 978-0-7214-0299-4. [COBISS.SI-ID 53196642]

183. CHOWDHURY, G. G.. Introduction to modern information retrieval. 3rd ed. New York: Neal-Schuman Publishers, cop. 2010. XIV, 508 str., ilustr. ISBN 978-1-55570-715-6. ISBN 1-55570-715-7. [COBISS.SI-ID 53156194]

184. CIMERMAN, Andrej. Predstavitev barvnih informacij v CBIR sistemih : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Cimerman], 2013. 71 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52937058]

185. Freedom to publish. London: International Publishers Association, 1992. 108 str. [COBISS.SI-ID 5106018]

186. CROSSLEY, Heather, YOUNG, Anne. The British library : souvenir guide. 1st publ. London: The British library, cop. 1998. 63 str., ilustr. ISBN 0-7123-4586-8. [COBISS.SI-ID 44251393]

187. ČELIG, Martin. Prednosti in pomanjkljivosti uporabniškega vmesnika za e-knjige Ebrary : diplomsko delo : s prilogami na CD - ROMu. Ljubljana: [M. Čelig], 2013. 53 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52837474]

188. ČEŠAREK, Ana. Projekt digitalizacije v manjši visokošolski knjižnici : digitalizacija zbirke separatov v knjižnici na Oddelku za arheologijo Filozofske fakultete : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Češarek], 2013. 47 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 52961378]

189. ČUGASZJAN, Babken L.. Matenadaran imeni Maštoca : putevoditel'. Erevan: [NII Drevnih rukopisej im. Maštoca], 1983. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52285282]

190. Knjižnice: kamo i kako dalje? : zbornik radova, (Izdanja Hrvatskoga knjižničarskog društva, knj. 59). Zagreb: Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2013. XIV, 453 str., ilustr. ISBN 978-953-6001-89-7. [COBISS.SI-ID 53162338]

191. DE CARLO, Valentino. La meravigliosa storia del libro. Milano: La spiga Meravigli, cop. 1994. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 53196130]

192. DE HAMEL, Christopher. Scribes and illuminators, (Medieval craftsmen). Reprinted. London: British Museum Press, 1997, cop. 1993. 72 str., ilustr. ISBN 0-7141-2049-9. [COBISS.SI-ID 53203554]

193. DEMŠAR, Franci, DEMŠAR, Franci. Transparentnost in skrb za denar davkoplačevalcev, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2994-3. [COBISS.SI-ID 269409280]

194. Design and typographic terms, (The pocket glossaries). London: Blueprint, 1988. 138 str. [COBISS.SI-ID 14898432]

195. DIMOV DŽOLEVA, Ivana. The COBISS system in Macedonia with special emphasis on experiences of cataloguers : masters thesis. Ljubljana: [I. Dimov Džoleva], 2013. 98 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52575842]

196. DORNIK, Ema. Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Dornik], 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. [COBISS.SI-ID 270297088]

197. DORNIK, Ema. Informacijska podpora raziskovanju in klinični praksi v zdravstveni negi : doktorska disertacija. Ljubljana: [E. Dornik], 2013. 125 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 519600665]

198. EMERŠIČ, Katja. Otroci s posebnimi potrebami v šolski knjižnici: primer avtista : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [K. Emeršič], 2013. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52893794]

199. ERZAR, Rebeka Viktorija. Vpliv izgleda knjižnice in knjižničarjev na obisk in izposojo v knjižnici : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [R. V. Erzar], 2013. 51 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 52977506]

200. ERŽEN, Meta. Primerjava elektronskih učbenikov Založbe Rokus Klett in elektronskega gradiva na portalu SIO : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [M. Eržen], 2013. 37 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52910434]

201. FERČEC, Jakob. Promocija elektronskih informacijskih virov : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Ferčec], 2013. 36 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52942434]

202. FERLEŠ, Tamara. Vpliv interneta na izposojo izbranih Disneyevih pravljic v knjižni in DVD oblik v Knjižnici Šmarje pri Jelšah : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Ferleš], 2013. 38 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52834402]

203. Japan : a history in books. [Frankfurt]: Executive Committee of the Frankfurt Book Fair "Japan Year", cop. 1990. 159 str., barvne ilustr. [COBISS.SI-ID 513207948]

204. The FRBR family of conceptual models : toward a linked bibliographic future. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, 2013. IX, 429 str., ilustr. ISBN 0-415-64104-7. ISBN 978-0-415-64104-3. [COBISS.SI-ID 52143458]

205. GLAVAN, Mihael, GRDINA, Igor. Prve slovenske knjige : slovenski reformacijski tiski v izvirnikih in v ponatisih : ob 450. obletnici prve slovenske knjige : razstavni katalog : Galerija Cankarjevega doma, 23. november 2000 - 2. januar 2001. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2000. 93 str., ilustr. ISBN 961-6162-42-X. [COBISS.SI-ID 109918208]

206. GOLOB, Nataša. Manuscripta : pisatelji, prepisovalci, bralci = authors, scribes, readers : [Razstavna dvorana NUK, 3.-30. september 2010]. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-35-9. [COBISS.SI-ID 252259072]

207. GOLOB, Nataša. Twelfth-century Cistercian manuscripts : the Sitticum collection. Ljubljana: Slovenska knjiga; London: H. Miller Publishers, 1996. 230 str., ilustr. ISBN 1-872501-86-9. [COBISS.SI-ID 63658496]

208. AGTE, Rolf, GÖTZ, Christine, HEMMETER, Karlheinz. Das grosse Lexikon der Graphik : Künstler, Techniken, Hinweise für Sammler. Braunschweig: Westermann, 1984. 512 str., ilustr. ISBN 3-14-509079-8. [COBISS.SI-ID 20667649]

209. HEGLER, Zarja. Bralno-nakupne navade obiskovalcev v knjigarni Konzorcij : diplomsko delo : s prilogami na CD ROM-u. Ljubljana: [Z. Hegler], 2013. 34, [1] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52912226]

210. HIBLER, Gorazd. Digitalni obvezni izvod revij in knjig v različnih državah Evropske unije : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Hibler], 2013. 34 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 52964194]

211. HOSTETTLER, Rudolf, DODSON, Alan, BURNAND, G., BURNAND, A., GIANNI, Enrico, HUIJSMAN, A.. Technical terms of the printing industry = termes techniques des industries graphiques = Fachwörter der graphischen Industrie = termini tecnici delle industrie grafiche = vaktermen voor de grafische industrie. 5th rev. ed. St. Gallen: Verlag graphischer Fachbűcher, 1969. 195 str. [COBISS.SI-ID 53211746]

212. HRIBERNIK, Maja. Sodelovanje splošne in šolske knjižnice na primeru knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [M. Hribernik], 2013. 44 f. [COBISS.SI-ID 52892258]

213. Informacioannata gramotnost - modeli za obučenie i dobri praktiki = Information literacy - training models and best practices : sbornik c naučni dokladi i s'obščenija od Naučen seminar s meždunarodno učastie, 18-19 oktomvri 2012 g., Universitetska biblioteka na Inkonomičeskaja univerzitet, gr. Varna. Sofija: Izdatelstvo Za bukvite - O pismeneh', 2012. 380 str., ilustr. ISBN 978-954-2946-30-4. [COBISS.SI-ID 52034914]

214. The publisher in the changing markets : proceedings of the IPA Fourth International Copyright Symposium, Tokyo Big Sight, 22-24 January 1998. Tokyo: Japan Book Publishers Association: Ohmsha, 1998. 366,[10] str., ilustr. ISBN 4-274-90233-1. ISBN 978-4-274-90233-8. [COBISS.SI-ID 53534306]

215. JANIĆ, Miodrag. Industrijska svojina i autorsko pravo. Beograd: Službeni list SFRJ, 1973. 549 str. [COBISS.SI-ID 1467401]

216. JANJIĆ, Miodrag. Industrijska svojina i autorsko pravo. 2., prerađeno izd. Beograd: Službeni list SFRJ, 1982. 321 str. [COBISS.SI-ID 46331904]

217. JANŽEKOVIČ, Filip. Bibliometrijska analiza mednarodnih revij v multidisciplinarnih konzorcijih Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani : diplomsko delo. Ljubljana: [F. Janžekovič], 2013. 67 f, [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 52526178]

218. JENKO, Nataša. Prisotnost slovenskih splošnih knjižnic v družbenem omrežju Facebook : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Jenko], 2013. 92 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52963426]

219. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Internet. 1. izd. Ljubljana: Novi Forum, 1996. 87 str., ilustr. ISBN 961-90196-3-6. [COBISS.SI-ID 62901504]

220. JERŠE, Mateja. Zadovoljstvo mladostnikov s storitvami referenčne službe v Mestni knjižnici Grosuplje : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Jerše], 2013. 73 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 53107042]

221. JEVNIKAR, Tjaša. Oprema mladinskih leposlovnih knjig glede na žanr in vsebino s piktogrami : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Jevnikar], 2013. 40 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52944994]

222. JURIČEVIĆ, Branko. Ekonomija knjige : organizacija i tehnika rada. Zagreb: Školska knjiga, 1987. IX, 195 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17150465]

223. JURKIČ, Ana. Model posodobitve mreže splošnih knjižnic : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Zdravje], 2013. 163 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52916578]

224. KAFKA, Francis J.. How to clothbind a paperback book : a step-by-step guide for beginners. New York: Dover Publications, 1980. 25 str., ilustr. ISBN 0-486-23837-7. ISBN 978-0-486-23837-1. [COBISS.SI-ID 53192034]

225. KAJZER, Danijela. Oblikovanje nabavne politike v osnovnošolski knjižnici : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Kajzer], 2013. 78 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52974946]

226. KENNEDY, Marie R., LAGUARDIA, Cheryl. Marketing your library's electronic resources : a how-to-do-it manual. UK ed. London: Facet Publishing, 2013. XXI, 177 str., ilustr. ISBN 1-85604-942-6. ISBN 978-1-85604-942-9. [COBISS.SI-ID 52521570]

227. KIST, Joost. Elektronisches Publizieren : Übersicht, Grundlagen, Konzepte. Deutsche Übersetzung. Stuttgart: Raabe, 1988. 180 str., ilustr. ISBN 3-88649-152-8. [COBISS.SI-ID 53200738]

228. SIKORSKIJ, N. M.. Knigovedenie : enciklopedičeskij slovar'. Moskva: Sovetskaja enciklopedija, 1982. 661 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2001925]

229. Knjižnice za slepe v informacijski dobi : razvojne smernice, (Strokovna poročila IFLA, št. 86). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010. 98 str. ISBN 978-961-6683-12-8. [COBISS.SI-ID 251521024]

230. KOCIJANČIČ, Gorazd, HRIBAR, Tine, ŠALAMUN, Tomaž, DOLAR, Mladen, KOVAČ, Edvard, KOS, Janko, PRUNK, Janko, RAK, Pavle, URŠIČ, Marko. Kaj je --- knjiga? : pogovori s Tinetom Hribarjem, Tomažem Šalamunom, Mladenom Dolarjem, Edvardom Kovačem, Jankom Kosom, Jankom Prunkom, Pavletom Rakom in Markom Uršičem, (Zbirka Novi pristopi). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2009. 215 str., portreti. ISBN 978-961-6717-22-9. [COBISS.SI-ID 243420160]

231. KOLMAČIČ, Biserka. Vloga srednješolskega knjižničarja pri razvoju bralne pismenosti : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Kolmačič], 2013. 111 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 53092706]

232. KONJICIJA, Anita. Knjižničarstvo v državah nastalih iz nekdanje Jugoslavije : informacijska politika, zakonodaja in institucije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Konjicija], 2013. 148 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 53110114]

233. KOROŠEC KAVČIČ, Rajka. Evalvacija nacionalnega projekta "Rastem s knjigo SŠ 2010" v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Korošec Kavčič], 2013. 97 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52609890]

234. LABARRE, Albert. Histoire du livre, (Que sais-je, 620). 5e éd. Paris: Presses Universitaires de France, 1990. 127 str. ISBN 2-13-043253-0. [COBISS.SI-ID 13371]

235. LIPOVNIK, Marjetka. Uporaba in upravljanje zbirk standardov v CTK : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Lipovnik], 2013. 33 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 52927842]

236. LIPSZYC, Delia. Copyright and neighbouring rights. Paris: Unesco, 1999. 918 str. ISBN 92-3-102837-5. ISBN 978-92-3-102837-3. [COBISS.SI-ID 53212002]

237. MANSER, Martin H.. Printing and publishing terms, (Chambers commercial reference). Edinburgh: W & R Chambers, cop. 1988. 139 str. ISBN 055-0-18067-2. ISBN 978-0-550-18067-4. [COBISS.SI-ID 53191010]

238. MARKOVIĆ, Branislava. Bibliografija Zavoda za udžbenike : [1957-2007]. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike, 2007. 785 str., ilustr. ISBN 978-86-17-89009-2. ISBN 86-17-89009-6. ISBN 978-86-17-14959-6. ISBN 86-17-14959-0. [COBISS.SI-ID 52559714]

239. MAROLT, Marija. Prisotnost splošnih knjižnic na družbenih omrežjih : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Marolt], 2013. 49 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 52937314]

240. MARTIN, Douglas. An outline of book design. London: Blueprint, 1989. 206 str., ilustr. ISBN 0-948905-40-9. ISBN 978-0-948905-40-7. [COBISS.SI-ID 53194594]

241. ŠTOKA, Peter, VODOPIVEC, Jedert. Materialno varovanje knjižničnega domoznanskega gradiva v Sloveniji : ocena depojev v osrednjih območnih knjižnicah in Univerzitetni knjižnici Maribor = Preservation of library local history material in Slovenia : risk assessment of repositories in Slovenian central libraries and University of Maribor Library, (Zbirka Domfest, 2). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino, 2012. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-22-7. [COBISS.SI-ID 263243776]

242. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja : arhivi in ustvarjalci gradiva - stanje in perspektive : zbornik mednarodne konference, Radenci, 10. - 12. april 2013 = International Conference Proceedings, Radenci, 10 - 12 April 2013, (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 12). Maribor: Pokrajinski arhiv: = Regional Archives, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6507-53-0. ISBN 978-961-6507-54-7. [COBISS.SI-ID 73128705]

243. MEDVED, Tjaša. Bralna srečanja za uporabnike tretjega življenjskega obdobja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Medved], 2013. 33 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 52919394]

244. MIHORIČ, Aleš. Trilogije in serije kot založniški poslovni model : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Mihorič], 2013. 43, [2] f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 52831074]

245. MILANIČ, Nina. Iskalci zaposlitve kot uporabniki splošne knjižnice : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROMu. Ljubljana: [N. Milanič], 2013. 61 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 52886626]

246. MILIĆ, Dimitrije. Komentar zakona o autorskom pravu : sa sudskom praksom. Beograd: Privredni pregled, 1984. 209 str. [COBISS.SI-ID 5094144]

247. MILLAR, Laura. Archival gold : managing & preserving publishers' records. Vancouver, B.C.: Canadian Centre for Studies in Publishing, Simon Fraser University, British Columbia, cop. 1989. X, 69 str., ilustr., preglednice. ISBN 0-86491-084-3. ISBN 978-0-86491-084-4. [COBISS.SI-ID 53195362]

248. MITEVA, Katerina. Introduction of digital databases as a new service in Macedonian academic libraries : masters thesis : with appendixes on CD-ROM. Ljubljana: [K. Miteva], 2013. 83 f., ilustr., preglednice, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 52578658]

249. MORRIS, William. William Morris. London: P. Wilson Publishers: The Victoria and Albert Museum, 1996. 384 str., ilustr. ISBN 0-85667-441-9. [COBISS.SI-ID 9289273]

250. NOVAKOVIĆ, Ana. Popis zapuščine in ureditev gradiva : priprava seznama, preverjanje, urejanje gradiva in izbor gradiva za zbirko NUK : diplomsko delo s prilogami na CD ROM-u. Ljubljana: [A. Novaković], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52856674]

251. OWEN, Lynette. Selling rights. 2nd ed. London [etc.]; Blueprint: Chapman & Hall, 1994. 248 str. ISBN 1-85713-007-3. [COBISS.SI-ID 2368284]

252. OWEN, Lynette. Odkupne in prodajne pravice za literarna dela : praktični vodnik. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2008. 151 str. ISBN 978-961-204-411-4. [COBISS.SI-ID 242027520]

253. OWEN, Lynette. Selling rights. 3rd ed. London; New York: Routledge, 1997, cop. 1991, 1994, 1997. XV, 293 str. ISBN 0-415-16854-6. [COBISS.SI-ID 53210722]

254. PALČIČ, Polona. Prilagoditev signalizacije v splošni knjižnici osebam z disleksijo : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Palčič], 2013. 119 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53114978]

255. PAUMAN, Mihela. Variations: bibliografski informacijski sistem za glasbo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pauman], 2013. 104 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52274786]

256. PERKO, Urška. Popis gradiva in načrt ureditve knjižnice svetega Jurija v Piranu : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Perko], 2013. 50 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53468770]

257. PETERSON, William S.. The Kelmscott Press : a history of William Morris's typographical adventure. Oxford [England]: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, cop. 1991. XIV, 371 str., ilustr. (nekatere barv.). ISBN 0-19-812887-8. ISBN 978-0-19-812887-8. [COBISS.SI-ID 52285026]

258. POLIČNIK-ČERMELJ, Tereza, MALEŠIČ, Jasna. Oprema knjižničnega gradiva : na primerih kulturne dediščine NUK. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010. 136 str., ilustr., preglednice. ISBN 978-961-6551-34-2. [COBISS.SI-ID 251495168]

259. POTTER, Ned. The library marketing toolkit. London: Facet, 2012. XXII, 218 str., ilustr. ISBN 978-1-85604-806-4. ISBN 1-85604-806-3. [COBISS.SI-ID 264914432]

260. POVŠE, Klara. Pisateljski "portfelj" kot orodje mednarodne uveljavitve : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Povše], 2013. 25 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52929122]

261. PREGLAU, Mojca. Delovanje knjižnice ZDSSS v luči Iflinih smernic za slepe v informacijski dobi : izhodišča za izgradnjo knjižnične zbirke : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Preglau], 2013. 73 f., [7] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 52291938]

262. BOLDAN, Kamil. Příběh Pražské bible. 1. vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011. 119 str., ilustr. (pretežno barv.), portreti, faksim. ISBN 978-80-85041-23-1. ISBN 80-85041-23-5. [COBISS.SI-ID 52559202]

263. Publishing agreements : a book of precedents. 4th ed. London [etc.]: Butterworths, 1993. XVII, 270 str. ISBN 0-406-02094-9. [COBISS.SI-ID 1979957]

264. Publishing terms, (The pocket glossaries). London: Blueprint, 1988. 156 str. ISBN 0-948905-28-X. [COBISS.SI-ID 14900736]

265. PUNGARTNIK, Ana. Možnosti za uvedbo sistema Knjige na trgu v Sloveniji : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROMU. Ljubljana: [A. Pungartnik], 2013. 29 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52286050]

266. ROZMAN, Tamara. Odnos uporabnikov splošnih knjižnic do e-knjige : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Rozman], 2013. 126 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53014882]

267. RUPNIK, Katarina. Spletna stran kot založniško promocijsko orodje : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [K. Rupnik], 2013. 40, [1] f. [COBISS.SI-ID 52896098]

268. Sanje v podobah po najboljših virih zbrane, (Eod eBoooks & more). EOD reprint. [Ljubljana]: National and University Library, cop. 2011. [16], 80 str., ilustr. ISBN 3-226-00781-5. [COBISS.SI-ID 15597106]

269. SCHICKERLING, Michael, MENCHE, Birgit. Bücher machen : ein Handbuch für Lektoren und Redakteure, (Edition Buchhandel, Bd. 13). Frankfurt am Main: Bramann, 2004. 395 str., ilustr. ISBN 3-934054-17-X. [COBISS.SI-ID 230440448]

270. Letno poročilo 2004 : deseto redno letno poročilo, (Letno poročilo). Ljubljana: Republika Slovenija, Varuh človekovih pravic, [2005]. 246 str. [COBISS.SI-ID 10486070]

271. SMOLIK, Marijan. Semeniška knjižnica v Ljubljani, (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije, 54). V Mariboru: Obzorja, 1975. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3342849]

272. STEGMANN, Markus, ZEY, René. Lexikon der graphischen Künste : Techniken und Stile, (Rororo Handbuch, 6338). Originalausgabe. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1992. 246 str., ilustr. ISBN 3-499-16338-1. [COBISS.SI-ID 137402]

273. STIEHL, Ulrich. Die Buchkalkulation : ein Lehr- und Übungsbuch : mit 75 Musterkaklkulationen. 3., verbesserte Aufl. Wiesbaden: Harrassowitz, 1983. 157 str., ilustr. ISBN 3-447-02322-8. [COBISS.SI-ID 53202018]

274. STOJANOVIĆ, Suzana. Primerjava uporabe tiskanih in elektronskih revij v določenemu obdobju : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Stojanović], 2013. 25 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 52866402]

275. Strokovni standardi in priporočila za organizacijo, delovanje in evalvacijo visokošolskih knjižnic : (za obdobje 2012-2020). Ljubljana: Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 2012. http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov. si/pageuploads/zakonodaja/Veljavni/kultura/STANDARDI_visokosolske_knjiznice_14052012_sprejeti_objava_OBDOBJE.pdf. [COBISS.SI-ID 262010880]

276. Le Droit d'auteur enjeu économique et culturel = Copyright economic and cultural challenge. Paris: Litec, 1990. 348 str. ISBN 2-7111-1070-2. ISBN 978-2-7111-1070-4. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb36645999n. [COBISS.SI-ID 53163618]

277. ŠALAMON, Anja. Bibliobus v Posavju - kakšne so možnosti in potrebe po tej storitvi? : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [A. Šalamon], 2013. 35 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52867682]

278. ŠIMENC, Agata. Prisotnost slovenske literature v svetu prek Trubarjevega sklada : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROMu. Ljubljana: [A. Šimenc], 2013. 27 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 53099106]

279. ŠKUFCA, Nina. Privabljanje neuporabnikov Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. Ljubljana: [N. Škufca], 2013. 38, [4] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53096290]

280. ŠTEMPIHAR, Jurij. Avtorsko pravo. Ljubljana: Gospodarski vestnik, 1960. 217 str. [COBISS.SI-ID 8216121]

281. ŠUŠTARŠIČ, Marjeta. Iskalne navade uporabnikov mEga iskalnika NUK : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šuštaršič], 2013. 41 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52857442]

282. TAUZES, Vanja. Vrednotenje uporabniškega vmesnika: program GIG (Glasbena šola Izposoja gradiva) : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Tauzes], 2013. 78 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 53508706]

283. THOMAS, Alan G.. Great books and book collectors. London: Chancellor Press, cop. 1975. 280 str., ilustr. (nekatere barv.). ISBN 0-907486-13-4. ISBN 978-0-907486-13-8. [COBISS.SI-ID 52560482]

284. THOMAS, Monika, WILLBERG, Hans Peter. Schriften erkennen : eine Typologie der Satzschriften für Grafiker, Setzer, Buchhändler und Kunsterzieher. Mainz: H. Schmidt, 1988. 32 f., ilustr. ISBN 3-87439-171-X. [COBISS.SI-ID 52560226]

285. TOOLEY, Ronald Vere. Maps and map-makers. 6th ed. London: B. T. Batsford, 1978. XV, 140 str., [4] listi ilustr. pril., ilustr. ISBN 0-7134-1395-6. ISBN 978-0-7134-1395-3. [COBISS.SI-ID 53193570]

286. TRAMPUŽ, Miha. Avtorsko pravo in likovna umetnost : primerjalnopravna raziskava. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 1996. 259 str. ISBN 961-204-116-4. [COBISS.SI-ID 57809408]

287. TRBIŽAN, Blaž. Preverjanje kakovosti bibliografskih zapisov za monografske publikacije v vzajemnem katalogu COBIB : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROMu. Ljubljana: [B. Trbižan], 2012 [i. e. 2013]. 44 f., preglednice. [COBISS.SI-ID 52199266]

288. TROŠT, Neža. Potujoča knjižnica Ajdovščina od začetka do danes : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Trošt], 2013. 48 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52890978]

289. VENE, Marija. Knjige na filmskih platnih : vpliv filmov na branje knjižnih predlog pri mladini (Primer Harry Potter, Somrak, Gospodar prstanov, Srce iz črnila) : diplomsko delo : s prilogami na CD - ROMu. Ljubljana: [M. Vene], 2013. 39, [3] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52914274]

290. VERDNIK, Mateja. Pregled in popis starejših knjig v Slovenskem etnografskem muzeju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Verdnik], 2013. 64 f., ilustr., preglednice. [COBISS.SI-ID 52938850]

291. VUTE, Alja. Otroci kot uporabniki informacij v muzeju : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Vute], 2013. [6], 93 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53506914]

292. WEBB, Terry D.. Divided libraries : remodeling management to unify institutions. Jefferson, N.C.: McFarland, 2012. 209 str. ISBN 978-0-7864-6478-4. ISBN 0-7864-6478-X. [COBISS.SI-ID 52521826]

293. The Well-built book : art and technology. [Stamford, Conn.]: Book Manufacturers' Institute, cop. 1990. 1 videokaseta (28 min.), sd., col. [COBISS.SI-ID 16707170]

294. HESSE, Hermann. Die Welt der Bücher : Betrachtungen und Aufsätze zur Literatur, (Suhrkamp Taschenbuch, 415). Frankfurt a. Main: Suhrkamp, 1977. 373 str., 1 portret. ISBN 3-518-06915-2. ISBN 978-3-518-06915-8. [COBISS.SI-ID 53198690]

295. ZACHOS, George. Greek university libraries in the European context : a comparative evaluation. Ioannina, Greece: George Zachos, 1999. 332 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 52133730]

296. Zagovorništvo v knjižnici : kako pridobiti in obdržati podporo knjižnici?. Grosuplje: Jara, Zavod za razvoj knjižnic, 2013. 40 str. ISBN 978-961-269-988-8. [COBISS.SI-ID 266274560]

297. De Zeeuwse Bibliotheek presenteert De Columbus. [S.l.]: De Zeeuwse Bibliotheek, cop. 2011. 1 dvd-video (ca. 8 min.), zvok, barve. [COBISS.SI-ID 52199778]

298. ZIBLER, Teja. Zakaj uporabniki uporabljajo računalnike v knjižnici? : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Zibler], 2013. 30 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52566370]

299. ZUPANČIČ, Anika. Drobni tisk v Cankarjevi knjižnici Vrhnika : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROMu. Ljubljana: [A. Zupančič], 2013. 43 f., ilustr., graf. prikazi, preglednice. [COBISS.SI-ID 52938338]

300. Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika : 2003-2013-2023 : zbornik referatov = Challenges in librarianship: vision, strategy, tactics : 2003-2013-2023 : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2013. 459 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6683-24-1. [COBISS.SI-ID 268872192]

301. ŽABKAR, Lara. Sodelovanje leposlovja in poljudne znanosti : Cici Vesela šola : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Žabkar], 2013. 21 f., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 53097058]

302. ŽALIK, Diana. Delovanje šolske knjižnice v vrtcu : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROMu. Ljubljana: [D. Žalik], 2013. 28 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 52887394]

303. ŽIBERT, Nina. Ureditev področja 8 po UDK v šolski knjižnici : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Žibert], 2013. 24 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 53097826]


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO