COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Novosti OHK FF - junij 2017


OHK 2017/6 1
ADAMSON, Peter, 1972-
        A history of philosophy without any gaps. Vol. 3, Philosophy in the Islamic world / Peter Adamson. - 1st ed., 2nd impression. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XXI, 511 str. : zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 449-502. - Kazalo

ISBN 978-0-19-957749-1

1(=411.21)
FIL XI.3 ADAMSON P. History of philosophy
COBISS.SI-ID 64284258

OHK 2017/6 2
        AKAKIJ Akakijevič v plašču sodobnosti : zbornik prispevkov za literarni natečaj, in Plašč / [avtor drugega dela] Nikolaj Vasiljevič Gogolj ; [urednica [prvega dela in] prevod [drugega dela] Sara Špelec ; ilustrator [prvega dela] Zvonko Pušnik]. - 1. izd. - Sveta Trojica v Slovenskih goricah : Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 2012. - 146 str. ; 30 cm

150 izv.

ISBN 978-961-269-688-7

821.163.6-32(082) 821.161.1-32
SLA L.A II 7490 AKAKIJ AKAKIJEVIČ
COBISS.SI-ID 261779456

OHK 2017/6 3
AL-Asadi, Andrej
        Midnight blues / Andrej Al-Asadi ; [korica Aleksandar Kovačevski]. - [1. izd.]. - Skopje : Antolog, 2013 (Skopje : Grafoden). - 35 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 15)

Cir. - 300 izvodov. - Kratka biografija: str. 35

ISBN 978-608-4507-62-8 (13)
ISBN 608-4507-62-X (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/15 AL-ASADI A. Midnight
COBISS.SI-ID 94155274

OHK 2017/6 4
ALESSI, Rino
        Carlo Cossutta : un tenore venuto dal Carso = the tenor from the Carso / Rino Alessi ; [traduzione, translation David Snelling]. - Trieste : Comunicarte, 2010. - 220 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Carte comuni ; 6)

Vzpor. besedilo v it. in angl. - Bibliografija : str. 220. - Kazalo
- - Otto arie per una voce [Zvočni posnetek] = Eight arias for one voice / Carlo Cossutta. - 1 CD (ca 38 min) : zvok ; 12 cm

ISBN 978-88-6287-053-5

782.071.2(450):929Cossutta C.
MUZ 942 ALESSI R. Carlo Cossutta
COBISS.SI-ID 4141036

OHK 2017/6 5
ALESSI, Rino
        Piero Cappuccilli : un baritono da leggenda = the baritone become a legend / Rino Alessi ; [traduzione David Snelling]. - Trieste : Comunicarte, 2009. - 174 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Carte comuni ; 4)

Bibliografija: str. 173. - Kazalo

ISBN 978-88-6287-047-4

782.071.2(450):929Cappuccilli P.
MUZ 939 ALESSI R. Piero Cappuccilli
COBISS.SI-ID 4153836

OHK 2017/6 6
        ALI v deveti deželi še raste škrlatni cvet? : zbornik prispevkov literarnega natečaja za najboljšo sodobno pravljico / [urednica Sara Špelec]. - 1. izd. - Sveta Trojica v Slovenskih goricah : Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 2015. - 96 str. ; 30 cm

120 izv.

ISBN 978-961-93516-4-2

821.163.6-34(082)
SLA L.A II 7488 ALI V DEVETI
COBISS.SI-ID 281075456

OHK 2017/6 7
ALLEN, John, 1951-
        Topologies of power : beyond territory and networks / John Allen. - London ; New York, NY : Routledge, 2016. - 178 str. ; 24 cm. - (Culture, economy and the social)

Bibliografija:str.161-171. - Kazalo

ISBN 978-0-415-52134-5 (broš.)
ISBN 9780203101926 ! (e-knjiga)

911.3:304.2:316
SOC 91 ALLEN JOHN Topologies of power
COBISS.SI-ID 64295522

OHK 2017/6 8
        AMERICAN poetry since 1945 / edited by Eleanor Spencer. - London, New York : Palgrave, 2017. - XXII, 250 str. ; 22 cm. - (New casebooks : a collection of all new critical essays by contemporary scholars)

Kazalo

ISBN 978-1-137-32445-0

821.111(73)-1"1945/20"
GER 820(73).09"19/2" AMERICAN POETRY SpencerE. (ur.)

COBISS.SI-ID 64527202

OHK 2017/6 9
ANGEHRN, Emil
        Sein Leben schreiben : Wege der Erinnerung / Emil Angehrn. - Frankfurt am Main : V. Klostermann, cop. 2017. - 256 str. ; 20 cm. - (Klostermann RoteReihe, ISSN 1865-7095 ; 94)

Kazalo. - Bibliografija: str. 239-253

ISBN 978-3-465-04299-0

115:159.953
FIL II ANGEHRN E. Sein Leben
COBISS.SI-ID 64471650

OHK 2017/6 10
        ARHITEKTURA in politika / uredila Renata Novak Klemenčič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 140 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbirka Arhitekturna zgodovina, ISSN 2536-3182 ; št. 3)

Prispevki v slov., angl. in hrv. - 200 izv. - Bibliografija in Povzetek ali Summary pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-237-919-3

72.03:32
UMZG Bb1/64/iii UMZG Bb1/64/iii/d
COBISS.SI-ID 290049792

OHK 2017/6 11
ASSOCIATION Internationale pour lʼHistoire du Verre. Congres (10 ; 1985 ; Madrid - Segovie)
        Annales du 10e Congrès de lʼAssociation internationale pour l'histoire du verre, Madrid-Segpvie, 23-28 septembre 1985. - Amsterdam : Association Internationale pour l'Histoire du Verre, 1987. - X, 642 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v angl. franc. in nem. jeziku. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 90-72290-01-1

903
ARH 04 205/10
COBISS.SI-ID 64426594

OHK 2017/6 12
ASSOCIATION Internationale pour lʼHistoire du Verre. Congres (11 ; 1988 ; Bâle)
        Annales du 11e Congrès de lʼAssociation internationale pour l'histoire du verre, Bâle, 29 août -3 septembre 1988. - Amsterdam : Association Internationale pour l'Histoire du Verre, 1990. - X, 540 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v angl. franc. in nem. jeziku. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 90-72290-02-X

903
ARH 04 205/11
COBISS.SI-ID 64427106

OHK 2017/6 13
ASSOCIATION Internationale pour lʼHistoire du Verre. Congres (12 ; 1991 ; Vienne - Wien)
        Annales du 12e Congrès de lʼAssociation internationale pour l'histoire du verre, Vienne - Wien, 26-31 août 1991. - Amsterdam : Association Internationale pour l'Histoire du Verre, 1993. - X, 566 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v angl. franc. in nem. jeziku. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 90-72290-03-8

903
ARH 04 205/12
COBISS.SI-ID 64427618

OHK 2017/6 14
ASSOCIATION Internationale pour lʼHistoire du Verre. Congres (13 ; 1995 ; Pays Bas)
        Annales du 13e Congrès de lʼAssociation internationale pour l'histoire du verre, Pays Bas, 28 août - 1 septembre 1995. - Lochem : Association Internationale pour l'Histoire du Verre, 1996. - X, 614 str. : ilustr. ; 23 cm

Prispevki v angl. franc. in nem. jeziku. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 90-72290-04-6

903
ARH 04 205/13
COBISS.SI-ID 64427874

OHK 2017/6 15
        ÄSTHETIK - Religion - Säkularisierung / Silvio Vietta [et al.] (Hrsg.). - München : Wilhelm Fink, 2008-2009. - 2 zv. (204 ; 285 str.) ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/986681393/04 - kazalo vsebine, 1. zv.
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/995559988/04 - kazalo vsebine, 2. zv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Vsebina: Bd. 1: Von der Renaissance zur Romantik / Silvio Vietta, Herbert Uerlings (Hrsg.) ; Bd. 2: Die klassische Moderne / Silvio Vietta, Stephan Porombka (Hrsg.) ; unter Mitarbeit von Sanne Ziethen

ISBN 978-3-7705-4633-6 (Zv. 1, broš.)
ISBN 978-3-7705-4922-1 (Zv. 2, broš.)

82.0:2
PRK 11508/1 111.852 ÄSTHETIK I Vietta S. (ur.) PRK 11508/2 111.852 ÄSTHETIK I Vietta S. (ur.)

COBISS.SI-ID 64257890

OHK 2017/6 16
AVANESSIAN, Armen
        Phänomenologie ironischen Geistes : Ethik, Poetik und Politik der Moderne / Armen Avanessian. - Paderborn ; München : Fink, 2010. - 386 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3394202&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/998875708/04 - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Bibliografija: str. 367-386

ISBN 978-3-7705-4266-6 (broš.)
ISBN 3-7705-4266-5 (broš.)

82.0
PRK 11539 82.0 AVANESSIAN A. Phänomenologie

COBISS.SI-ID 64351074

OHK 2017/6 17
AVANESSIAN, Armen
        Present tense : a poetics / Armen Avanessian and Anke Hennig ; translated by Nils F. Schott with Daniel Hendrickson. - New York : Bloomsbury Academic, An imprint of Bloomsbury Publishing Inc, 2015 . - VI, 291 str. ; 23 cm

Prevod dela: Präsens : Poetik eines Tempus (Zürich, 2012). - Glosar: str. 223-232. - Opombe z bibliografijo: str. 233-280. - Kazalo. - Vsebina: Machine generated contents note: ; Introduction ; 1. The Present Tense Novel ; 2. Readings in Method ; 3. The Imaginary Present Tense ; 4. Tense Philosophy ; Epilogue: Why Poetics? ; Glossary ; Bibliography ; Index

ISBN 978-1-62892-765-8 (trda vezava)
ISBN 1-62892-765-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-62892-764-1 (broš.)
ISBN 1-62892-764-X (broš.)

82.0-3"19/20"
PRK 11527 82.0-3 AVANESSIAN A. Present tense

COBISS.SI-ID 64322146

OHK 2017/6 18
        AVANTGARDEN in Ost und West : Literatur, Musik und Bildende Kunst um 1900 / herausgegeben von Hartmut Kircher, Maria Kłańska, Erich Kleinschmidt. - Köln : Böhlau, 2002. - X, 336 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009675598&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 3-412-18301-6 (broš.)
ISBN 978-3-412-18301-1 (broš.)

82.02"19"
PRK 11575 82.02 AVANTGARDEN Kircher H. (ur.)

COBISS.SI-ID 64494178

OHK 2017/6 19
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Simboli neizrekljivega : izvori in transformacije motivov in simbolov v literaturi in jezikih = Symbols of the inexpressible : the sources and transformations of motifs and symbols in literature and languages / Irena Avsenik Nabergoj, Andreja Žele, Jože Krašovec. - Ljubljana : Intelego, 2013. - 245 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 197-198 in na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-6558-31-0

82.02"18/19" 81'373.612.2
PRK 11586 82.0 AVSENIK N. I. Simboli SLA L.H II 5769 AVSENIK NABERGOJ I. Simboli

COBISS.SI-ID 268080128

OHK 2017/6 20
BAINTON, Roland Herbert
        The reformation of the sixteenth century / Ronald H. Bainton. - Boston : Beacon, 1956, cop. 1952. - [10], 278 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 0-8070-5695-2

94(411)"1542/1603"
ZGO C 6815 94(100) )"15/17" BAINTON R. H. Reformation

COBISS.SI-ID 64353378

OHK 2017/6 21
BALAŽIC, Janez, 1958-
        Pomurje : umetnostnozgodovinski oris / Janez Balažic ; [fotografije Janez Balažic ... et al.]. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 125 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Podobe Panonije)

500 izv. - O avtorju: str. 124. - Bibliografija: str. 100-111

ISBN 978-961-255-041-7

7.03(497.4-18)(091)
UMZG T/svn/t/Prm/6
COBISS.SI-ID 68318465

OHK 2017/6 22
BALÌ, Maria
        Nuovo Espresso 4 : corso di italiano. Libro dello studente e esercizi / Maria Balì, Irene Dei ; con la collaborazione di Katia D'Angelo. - 1a ed. - Firenze : Alma, 2017. - 191 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD

Na nasl. str. tudi: B2

ISBN 978-88-6182-505-5 (učbenik s CD-jem)
ISBN 978-88-6182-508-6 (CD)

811.131.1'243(075)(076)
ROM 805.0-07 NUOVO espr. 4 uč. CD ROM 805.0-07 NUOVO espresso 4 uč.
COBISS.SI-ID 64531042

OHK 2017/6 23
BANDELJ, David
        Obrazi slovenske literature / David Bandelj. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 157 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 147-153. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-79-0

821.163.6.09
PRK 11559 821.163.6.09 BANDELJ D. Obrazi SLA L.H II 5607 BANDELJ D. Obrazi
COBISS.SI-ID 277352704

OHK 2017/6 24
BANDELJ, David
        V iskanju jaza : teorija in praksa dnevniške književnosti / David Bandelj. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013 ([Dob] : Grafika 3000). - 178 str. ; 24 cm

Delo na osnovi doktorske disertacije. - 300 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 159-166. - Povzetek ; Summary ; Sommario. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-45-5

82.0-94 821.163.6.09-94
PRK 11558 82.0-1/-9 BANDELJ D. V iskanju jaza SLA L.H II 5523 BANDELJ D. V iskanju
COBISS.SI-ID 270865920

OHK 2017/6 25
BÄRFUSS, Lukas
        Hagard : Roman / Lukas Bärfuss. - Göttingen : Wallstein, cop. 2017. - 173 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-8353-1840-3

821.112.2(494)-311.2
GER 830 BÄRFUSS L. Hagard
COBISS.SI-ID 64387938

OHK 2017/6 26
BARNHISEL, Greg
        Cold War modernists : art, literature, and American cultural diplomacy / Greg Barnhisel. - New York : Columbia University Press, 2015. - XII, 322 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027812374&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo: str. 259-303. - Kazalo. - Vsebina: Freedom, individualism, modernism ; "Advancing American art" : modernist painting and public-private partnerships ; Cold warriors of the book : American book programs in the 1950s ; Encounter magazine and the twilight of modernism ; Perspectives USA and the economics of Cold War modernism ; American modernism in American broadcasting : the voice of (middlebrow) America

ISBN 978-0-231-16230-2 (trda vezava)
ISBN 0-231-16230-8

821.111(73).09:327.54
PRK 11531 BARNHISEL G. Cold War modernists
COBISS.SI-ID 64336994

OHK 2017/6 27
BARROWS, Adam
        The cosmic time of empire : modern Britain and world literature / Adam Barrows. - Berkeley : University of California Press, cop. 2011. - XII, 211 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Flashpoints ; 3)

Bibliografija: str. 193-204. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : modernism and the politics of time ; Standard time, Greenwich, and the cosmopolitan clock ; "Turning from the shadows that follow us": modernist time and the politics of place ; At the limits of imperial time; or, dracula must die! ; "The shortcomings of timetables" : Greenwich, modernism, and the limits of modernity ; "A few hours wrong" : standard time and Indian literature in English ; Conclusion : a postmodern politics of time? Negri's "global phenomenological fabric" and Amis's backward arrow

ISBN 978-0-520-26099-3 (broš.)
ISBN 0-520-26099-6 (broš.)

821.111.09
PRK 11530 821.111.09 BARROWS A. Cosmic time

COBISS.SI-ID 64337250

OHK 2017/6 28
BAUMAN, Zygmunt, 1925-
        Retrotopia / Zygmunt Bauman. - Malden ; Cambridge : Polity, 2017. - V, 179 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 168-179

ISBN 978-1-5095-1531-8 (trda vezava)
ISBN 1-5095-1531-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-5095-1532-5 (broš.)
ISBN 1-5095-1532-1 (broš.)

316.45
SOC 316.3 BAUMAN Z. Retrotopia
COBISS.SI-ID 34611037

OHK 2017/6 29
        BECOMING world : probing hybridity in postmodern American fiction / Mojca Krevel (ed.). - 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Povzetek v slov. in angl. na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-961-237-916-2

821.111(73).09(082)
GER 820(73).09"19/2" BECOMING Krevel M. (ed.) GER AR KREVEL M. BECOMING world PRK 11532 821.111.09 BECOMING WORLD Krevel M.(ur.)

COBISS.SI-ID 289867008

OHK 2017/6 30
BEEBEE, Thomas O.
        Millennial literatures of the Americas, 1492-2002 / Thomas O. Beebee. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - XI, 248 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Imagining the Americas)

Bibliografija: str. 211-232. - Kazalo. - Vsebina: Eschatechnologies of the Americas ; The new Jerusalem : land without evil ; Hybrid messiahs ; Tribulations of the late nineteenth century ; Kingdoms of this world : millennial literature as reflective dissonance ; Golden UFOs : Ernesto Cardenal and millennial ufology ; The old, millennial America : Bob Dylan and the traditions ; The DNA of the lamb : the race for the end (times) in American millennial fiction

ISBN 978-0-19-533938-3 (trda vezava)
ISBN 0-19-533938-X (trda vezava)

821.111(73).09:2-175
PRK 11580 821.111.09 BEEBEE T. O. Millennial

COBISS.SI-ID 64517730

OHK 2017/6 31
BEERSMANS, Frans
        Langenscheidts Taschenwörterbuch Niederländisch : Niederländisch-Deutsch, Deutsch-Niederländisch / von Frans Beersmans ; herausgegeben von der Langenscheidt-Redaktion. - 3. Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1999. - XV, 508 str. ; 16 cm

Na vzporedni str.: Langenscheidts zakwoordenboek Nederlands: Nederlands-Duits, Duits-Nederlands

ISBN 3-468-11232-7

(038)=112.2=112.5 (038)=112.5=112.2
GER LexD 803.0 LANGSCHEIDTS Niederländisch

COBISS.SI-ID 64489058

OHK 2017/6 32
BEIKIRCHER, Konrad, 1945-
        Der große Opernführer : in zwei Bänden / Konrad Beikircher. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2008. - 2 zv. : ilustr. ; 22 cm, v škatli 22 x 14 x 5 cm. - (Kiwi paperback ; 1073)

Nasl. vzet s škatle. - Kazalo

Vsebina:
[1]: Palazzo Bajazzo : ein Opernführer. - 371 str.
[2]: Bohème suprême : der neue Opernführer. - 436 str. - O avtorju: str. [437-438]. - Bibliografija: str. 423-428

ISBN 978-3-462-04054-8

782(031) 782.071.1(031)
MUZ A 3758/1 BEIKIRCHER K. Opernführer Bd. 1 MUZ A 3758/2 BEIKIRCHER K. Opernführer Bd.2

COBISS.SI-ID 7285278

OHK 2017/6 33
BELAK, Mojca
        The Digitshire project / Mojca Belak.

V: IATEFL 2015 / edited by Tania Pattison. - Faversham : IATEFL, 2016. - ISBN 978-1-901095-81-4. - Str. 82-84.

37.011.3-051:004.738.5
COBISS.SI-ID 64394850

OHK 2017/6 34
BELAK, Mojca
        Država, učitelji, učenci [Elektronski vir] : učitelji : slavčki, 1 : 0 / Mojca Belak. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): https://www.dnevnik.si/1042719740. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 19. 6. 2017.

V: Dnevnik online [Elektronski vir]. - ISSN 1581-3037. - (5. sep. 2015).

37.011.3-051
COBISS.SI-ID 64398946

OHK 2017/6 35
BELAK, Mojca
        EFL : a simplified version of Standard English for the new millennium / Mojca Belak. - Bibliografija: str. 11.

V: IATEFL Slovenia newsletter. - ISSN 1855-6833. - Vol. 13, no. 61 (Summer 2014), str. 8-11.

811.111
COBISS.SI-ID 64396898

OHK 2017/6 36
BELAK, Mojca
        How good is your Naturese? / Mojca Belak. - Ilustr. - Bibliografija: str. 34.

V: IATEFL Slovenia newsletter. - ISSN 1855-6833. - Vol. 13, no. 58 (Summer 2013), str. 32-34.

811.111
COBISS.SI-ID 64397922

OHK 2017/6 37
BELAK, Mojca
        Teaching young and not-so-young learners of English through tree-related activities / Mojca Belak. - Ilustr. - Bibliografija: str. 41-42.

V: IATEFL GISIG newsletter. - ISSN 1026-4310. - Issue 35 (Dec. 2016), str. 38-42.

811.111'243:37
COBISS.SI-ID 64404578

OHK 2017/6 38
BELAK, Urša
        Razumevanje koncepta kulturne inteligentnosti pri Slovencih : magistrsko delo / Urša Belak. - Ljubljana : [U. Belak], 2017. - 40 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 34-37. - Izvleček ; Abstract: Slovenians and understanding of the cultural inteligence [!] concept. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.4.072(497.4)(043.2)
CC-APA: 2930
PSI MagB BELAK U. Razumevanje
COBISS.SI-ID 64501858

OHK 2017/6 39
        La BELGIQUE en toutes lettres / textes assemblés par Véronique Jago-Antoine et Hugues Robaye ; sous la direction de Marc Quaghebeur. - Bruxelles : L. Pire, 2008. - 3 zv. ; 19 cm. - (Espace Nord)

Na skupni škatli tudi : "Un itinéraire littéraire à travers les paysages, l'histoire et les hommes : 350 textes signés par des auteurs belges et étrangers"

Vsebina:
[1:] Le pays. - 283 str. - Bio-bibliografija. - Kazalo
[2:] L'histoire et les hommes. - 459 str. - Bio-bibliografija. - Kazalo
[3:] Tranches de vie. - 303 str. - Bio-bibliografija - Kazalo

ISBN 978-2-50700-156-8 (knj. 1)
ISBN 978-2-50700-157-5 (knj. 2)
ISBN 978-2-50700-158-2 (knj. 3)

82(082.2):930.85(493) 821.133.1(493)(082.2) 930.85(493)
ROM 840(082.2) BELGIQUE 1 Jago-Antoine V. (ur.) ROM 840(082.2) BELGIQUE 2 Jago-Antoine V. (ur.) ROM 840(082.2) BELGIQUE 3 Jago-Antoine V. (ur.)

COBISS.SI-ID 64506978

OHK 2017/6 40
BENNASSAR, Bartolomé
        1492 : Un monde nouveau? / Bartolomé Bennassar, Lucile Bennassar. - Paris : Perrin, cop. 1991. - [16] str. pril., 273 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 259-261. - Kazali

ISBN 2-262-00752-7

93/94:7.034
ZGO D 8987 94(100) )"15/17" BENNASSAR B. 1492

COBISS.SI-ID 64373090

OHK 2017/6 41
BENNETT, Andrew, 1960-
        Ignorance : Literature and Agnoiology / Andrew Bennett. - 1st pbk ed. - Manchester : Manchester University Press, 2015. - 260 str. ; 22 cm

Prva izd. 2009. - Opombe z bibliografijo na koncu vsakega pogl. - Kazalo

ISBN 978-0-7190-9743-0 (broš.)
ISBN 0-7190-9743-6 (broš.)

82.0:165
PRK 11522 82.091PRK BENNETT A. Ignorance
COBISS.SI-ID 64302434

OHK 2017/6 42
BERRES, Thomas
        Der Diskus von Phaistos : Grundlagen seiner Entzifferung / Thomas Berres. - Frankfurt am Main : V. Klostermann, cop. 2017. - XIV, 336 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: https://portal.dnb.de/opac.htm?query=Diskus+von+Phaistos+Grundlagen+seiner+Entzifferung&method=simpleSearch - kazalo. - Bibliografija: str. 314-331. - Kazalo

ISBN 978-3-465-03977-8

003.326.1 930.85
FIL IX.3 BERRES T. Diskus
COBISS.SI-ID 64503906

OHK 2017/6 43
BERTONCELJ, Julij
        Ne vojna, ne vojna, ampak dialog! : en dan z Borisom Pahorjem / Julij Bertoncelj. - 1. izd. - Kranj : Berton, 2017 (Kranj : Košir). - 144 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - Predgovor / Julij Bertoncelj: str. 7-13. - Nekaj mnenj o sporočilu te knjige / Jože Hlebanja ; Janez Jerovšek ; Peter Starič: str. 17-30. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93353-3-8

929Pahor B. 172:929Pahor B.
SLA L.A I 7179 BERTONCELJ J. Ne vojna
COBISS.SI-ID 287979520

OHK 2017/6 44
BIENNALE di Venezia. Arte (57 ; 2017 ; Venezia)
        Viva arte viva : biennale arte 2017 : participating countries & collateral events / La Biennale di Venezia, 57. Esposizione Internazionale d'Arte ; [translations from Italian Lucian Comoy, Robert Burns]. - 1st ed. - Venezia : La Bienalle, 2017. - 254 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo

ISBN 978-88-98727-08-7

7:069.9(100)(083.824)
UMZG Kr/Ve/1/lvii
COBISS.SI-ID 64460642

OHK 2017/6 45
BINDING, Paul, 1943-
        Hans Christian Andersen : European witness / Paul Binding. - New Haven ; London : Yale University Press, [2014] . - IX, 482 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 428-471. - Kazalo

ISBN 978-0-300-16923-2 (trda vezava)

821.113.4.09-343 929Andersen H. C.
PRK 11577 821.0A/Ž ANDERSEN H. C. Binding P.

COBISS.SI-ID 64502626

OHK 2017/6 46
BJELOVUČIĆ, Nikola Zvonimir
        Crvena Hrvatska i Dubrovnik / N. Z. Bjelovučić. - Zagreb : Matica Hrvatska, 1929. - 66, [16] str. : ilustr. ; 23 cm

94(497.584)"8/9"
UMZG T/hrv/Dub/7
COBISS.SI-ID 64278626

OHK 2017/6 47
BLAŽEVIĆ, Nevenka
        Grundlagen der Didaktik und Methodik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache / Nevenka Blažević. - 2. izd. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2007. - 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Udžbenici Filozofskoga fakulteta u Rijeci ; 2)

Bibliografija: str. 269-279

ISBN 978-953-6104-59-8
ISBN 953-6104-59-8

37.091.3:811.112.2'243 811.112.2'243:37.091.3
GER 803.0:37 BLAŽEVIĆ N. Grundlagen
COBISS.SI-ID 64386658

OHK 2017/6 48
BOER, Karin de
        On Hegel : the sway of the negative / Karin de Boer. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XI, 266 str. ; 23 cm. - (Renewing philosophy)

"Softcover reprint of the hardcover 1st edition"--> kolofon. - Bibliografija: str. 251-259. - Kazalo

ISBN 978-1-349-32009-7 (trda vezava)

1(430)"18" 16Hegel G. F. W.
FIL XI.4 BOER K. On Hegel
COBISS.SI-ID 64528482

OHK 2017/6 49
BOGDANOVIĆ, Milan, 1892-1964
        Branko Radičević / Milan Bogdanović. - Beograd : Prosveta, 1949. - 34 str. ; 17 cm. - (Ogledi iz književnosti ; 5)

Cir. - Vsebuje tudi: Naša građanska lirika u XVIII veku

821.163.41-4 821.163.41.09Radičević B. 821.163.41-14.09"17"
SLA L.H I 187/I, 5 BOGDANOVIĆ M. Branko Radičević

COBISS.SI-ID 17151751

OHK 2017/6 50
BRACHER, Karl Dietrich
        The German dictatorship : the origins, structure, and effects of national socialism / translated from the German by Jean Steinberg with an introduction by Peter Gay. - New York ... [etc.] : Praeger, cop. 1970. - XV, 553 str. ; 24 cm

Prevod dela: Die deutsche Diktatur: Entstehung, Struktur, Folgen des Nationalsozialismus. - Bibliografija: str. 503-533. - Kazalo. - Vsebina: The preconditions ; The origins of the National Socialist Movement ; The new party in the "era of struggle" ; The road to power ; The formation of the Third Reich ; Foreign policy between revision and expansion ; Domestic mobilization and resistance ; The wartime regime ; Breakdown and continuity of National Socialism

94(430):
ZGO D 2588 94(100) BRACHER K. D. German dictatorship

COBISS.SI-ID 26447197

OHK 2017/6 51
BRALA Vukanović, Maja
        Perspectives on meaning : an introduction to philosophical, lexical and cognitive semantics / Marija Brala-Vukanović. - Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka, 2013. - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 232-240

ISBN 978-953-6104-97-0

81'23
FIL VI BRALA VUKANOVIĆ M. Perspectives
COBISS.SI-ID 64527458

OHK 2017/6 52
        BŘECLAV - Pohansko. 7, Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí / Jiří Macháček ... [et al.]. - Vyd. 1. - Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016. - 506 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 455)

Bibliografija: str. 475-491. - Summary

ISBN 978-80-210-8455-1

903.5(437.3)"08/09"
ARH 015 138,3
COBISS.SI-ID 41376557

OHK 2017/6 53
BRENNER, Peter J.
        Neue deutsche Literaturgeschichte : vom "Ackermann" zu Günter Grass / Peter J. Brenner. - 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; New York : De Gruyter, cop. 2011. - XI, 439 str. ; 23 cm. - (De Gruyter Studium)

Kazalo. - Bibliografija: str. 371-423

ISBN 978-3-484-10897-4

821.112.2(091)
GER 830(091) BRENNER P.J. Neue deutsche
COBISS.SI-ID 84913921

OHK 2017/6 54
        BRENNPUNKT Sozialethik : Theorien, Aufgaben, Methoden / herausgegeben von Marianne Heimbach-Steins, Andreas Lienkamp und Joachim Wiemeyer. - Freiburg [etc.] : Herder, 1995. - 485 str. ; 23 cm

Na nasl. str.: "für Franz Furger". - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 3-451-23634-6

282:172
FIL IV BRENNPUNKT Heimbach-Steins (ur.)
COBISS.SI-ID 37370113

OHK 2017/6 55
BROOKS, Peter, 1938-
        Realist vision / Peter Brooks. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 2005. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip055/2004029501.html - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo: str. 231-241. - Kazalo. - Vsebina: Realism and representation ; Balzac invents the nineteenth century ; Dickens and nonrepresentation ; Flaubert and the scandal of realism ; Courbet's house of realism ; George Eliot's delicate vessels ; Zola's combustion chamber ; Unreal city : Paris and London in Balzac, Zola, and Gissing ; Manet, Caillebotte, and modern life ; Henry James's turn of the novel ; Modernism and realism : Joyce, Proust, Woolf ; The future of reality?

ISBN 0-300-10680-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-300-13896-2 (broš.)

82.02"19" 7.036
PRK 11585 82.02 BROOKS P. Realist vision SOC 8 BROOKS, P. Realist...
COBISS.SI-ID 30475874

OHK 2017/6 56
BROWN, David J.
        Access to scientific research : challenges facing communications in STM / David J. Brown. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2016. - XXII, 423 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Global studies in libraries and information ; vol. 2, ISSN 2195-0199)

Bibliografija: str. 404-416. - Kazalo

ISBN 978-3-11-037516-9

001.891(41)
BIB 001 BROWN D. J. Access
COBISS.SI-ID 64428386

OHK 2017/6 57
BRUSSIG, Thomas
        Beste Absichten : Roman / Thomas Brussig. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2017. - 189 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-397243-6

821.112.2-311.2
GER 830 BRUSSIG T. Beste Absichten
COBISS.SI-ID 64381026

OHK 2017/6 58
BRYZGEL, Amy
        Performance art in Eastern Europe since 1960 / Amy Bryzgel. - Manchester : Manchester University Press, 2017 . - XVII, 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Rethinking art's histories)

ISBN 978-1-7849-9422-8

792.01:316.74"19"
SOC 792 BRYZGEL A. Performance
COBISS.SI-ID 64377698

OHK 2017/6 59
BUJIŠIĆ, Ana
        Psihosocialne značilnosti mladostnikov s prekomerno telesno težo : magistrsko delo / Ana Bujišić. - Ljubljana : [A. Bujišić], 2017. - 65 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina, somentor Primož Kotnik. - Bibliografija: str. 55-63. - Povzetek ; Abstract: Psychosocial characteristics of overweight adolescents. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616-056.257-053.6(043.2)
CC-APA: 3260
PSI MagB BUJIŠIĆ A. Psihosocialne
COBISS.SI-ID 64525666

OHK 2017/6 60
BURCAR, Lilijana
        Social ills of (global) capitalism under scrutiny in American literature classes : teaching to transgress / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 36-38. - Abstract ; Povzetek: Zlá (globalnega) kapitalizma pod kritičnim drobnogledom skozi obravnavo ameriške književnosti: učenje s preseganjem.

V: Addressing learners' and teachers' needs / editors Kirsten Hempkin, Melita Kukovec and Katja Težak. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 14, no. 1). - ISBN 978-961-237-930-8. - No. 1, Vol. 14 (2017), str. 25-38.

doi: 10.4312/elope.14.1.25-38

821.111(73).09:37.091.3
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 64340322

OHK 2017/6 61
CAMPOS, Lucie
        Fictions de l'après : Coetzee, Kertész, Sebald : temps et contretemps de la conscience historique / Lucie Campos. - Paris : Classiques Garnier, 2012. - 424 str. ; 22 cm. - (Littérature, histoire, politique ; 1)

Delo na osnovi doktorske disertacije

ISBN 978-2-8124-0389-7 (broš.)
ISBN 2-8124-0389-6 (broš.)

82.091-31:930
PRK 11579 82.091PRK CAMPOS L. Fictions de l'après

COBISS.SI-ID 64512610

OHK 2017/6 62
CAPUS, Alex
        Das Leben ist gut : Roman / Alex Capus. - München : C. Hanser, cop. 2017. - 238 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-25267-7

821.112.2(494)-311.2
GER 830 CAPUS A. Leben
COBISS.SI-ID 64388962

OHK 2017/6 63
CARUSO, Dorothy
        Enriko Karuzo : njegov život i smrt / Doroti Karuzo ; [prevela s engleskog Milica Simeonović]. - Beograd : "Rad", 1956. - 240 str., [15] str. pril. ; 21 cm. - (Romansirane biografije)

Prevod dela: Enrico Caruso. His life and death

782.071.2 (450):929Caruso E.
MUZ 940 CARUSO D. Enriko Karuzo
COBISS.SI-ID 2028348

OHK 2017/6 64
CASAR, Tamara
        Muzejska dejavnost v Pomurskem muzeju Murska Sobota : magistrsko delo / Tamara Casar. - Ljubljana : [T. Casar], 2017. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 160-169. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:93/94
ZGO MagB 42 CASAR Tamara
COBISS.SI-ID 64308322

OHK 2017/6 65
        CASSELL'S English dictionary : an index of the words and phrases used in the English of the present day : together with American words and forms, technical terms, colloquial and slang expressions, obsolete and archaic words - the whole based upon the Encyclopædic dictionary / edited by John Williams. - London ; Paris ; Melbourne : Cassell & Co., 1891. - VIII, 1100 str. ; 22 cm

811.111(038)
GER Lex 802.0 CASSELL'S ENGLISH Williams J. (ur.)

COBISS.SI-ID 64333666

OHK 2017/6 66
CERAR, Kaja Manca
        Čustvena regulacija, mentalizacija in spoprijemanje s stresom pri bolnikih s kronično vnetno črevesno boleznijo : magistrsko delo / Kaja Manca Cerar. - Ljubljana : [K. M. Cerar], 2017. - 56 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 45-51. - Izvleček ; Abstract: Emotion regulation, mentalization and stress coping style in patients with inflammatory bowel disease. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944.4:616.34-002.2(043.2)
CC-APA: 3290
PSI MagB CERAR K.M. Čustvena
COBISS.SI-ID 64525922

OHK 2017/6 67
CHALFONT, Arthur Gwynne Jones, Baron
        Montgomery : Rommels Gegenspieler / Alun Chalfont. - München : W. Heyne, cop. 1977. - 410 str. : [4] str. pril., ilustr., zvd. ; 18 cm

Bibliografija: str. 403-405. - Kazalo

929 Montgomery
ZGO B 1066/5626 94(100)"1939/1945" CHALFONT A. G. J. Montgomery

COBISS.SI-ID 64371810

OHK 2017/6 68
CHARNEY, Noah
        Slovenologija : življenje v najboljši deželi na svetu in popotovanje po njej / Noah Charney ; [prevod Mateja Štrajhar, Lisa Mislej ; ilustracije Ivan Mitrevski]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. stv. nasl: Slovenology. - 600 izv.

ISBN 978-961-284-289-5

821.111(73)-94 821.111(73)-4
SLA L.A II 7485 CHARNEY N. Slovenologija
COBISS.SI-ID 289910784

OHK 2017/6 69
CHEAH, Pheng
        Spectral nationality : passages of freedom from Kant to postcolonial literatures of liberation / Pheng Cheah. - New York : Columbia University Press, cop. 2003. - XVI, 408 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010456350&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo. - Vsebina: Introduction. The Death of the Nation? ; pt. I. Culture as Freedom: Territorializations and Deterritorializations ; 1. The Rationality of Life: On the Organismic Metaphor of the Social and Political Body ; 2. Kant's Cosmopolitanism and the Technic of Nature ; 3. Incarnations of the Ideal: Nation and State in Fichte and Hegel ; 4. Revolutions That Take Place in the Head: Marx and the National Question in Socialist Decolonization

ISBN 978-0-231-13018-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-231-13019-6 (broš.)

141.7:321
PRK 11518 3 CHEAH P. Spectral
COBISS.SI-ID 64291170

OHK 2017/6 70
CH'OE, In-ho
        Another man's city / Ch'oe In-ho ; a novel translated from the Korean by Bruce and Ju-Chan Fulton. - 1st ed. - Champaign ; Dublin ; London : Dalkey Archive Press, 2014. - 254 str. ; 22 cm. - (Library of Korean literature ; 14)

Prevod dela: Nat igun t'aiundul ui tosi

ISBN 978-1-62897-101-9 (broš.)

821.531-31(519.5)
AAŠ KOR 82 CH'OE I. Another
COBISS.SI-ID 64480866

OHK 2017/6 71
        COMENTARIOS de textos literarios hispánicos : homenaje a Miguel Ángel Garrido / ed. Esteban Torre, José Luis García Barrientos. - Madrid : Síntesis, 2010. - 447 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Letras Universitarias)

Bibliografija pri opombah

ISBN 84-7738-345-6

821.134.2.09 821.134.2(7/8).09
ROM 860.09 TEXTOS LITERARIOS
COBISS.SI-ID 64458594

OHK 2017/6 72
        A COMPANION to the American novel / edited by Alfred Bendixen. - Chichester [ertc.] : Wiley Blackwell, 2015. - XVIII, 633 str. ; 26 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 80)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-118-91748-0

821.111(73).09-31(082)
GER 820(73).09-3/-9 COMPANION Bendixen A. (ur.) PRK ČIT 11297 821.111.09 AMERICAN NOVEL Bendixen A. (ur.)

COBISS.SI-ID 62271330

OHK 2017/6 73
        A COMPANION to the history of the English language / edited by Haruko Momma and Michael Matto. - Chichester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2011. - XXXIII, 690 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-470-65793-5
ISBN 0-470-65793-6

811.111(091)(082)
GER 802.0(091) COMPANION Momma H. (ur.)
COBISS.SI-ID 64463458

OHK 2017/6 74
        A COMPANION to the modern American novel 1900-1950 / edited by John T. Matthews. - Chichester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2013. - XXII, 592 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell companions to literature and culture)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-631-20687-3 !
ISBN 978-1-118-49208-6

821.111(73).09-31"190/194"(082)
GER 820(73).09-3/-9 COMPANION Matthews J. T.(ur.)

COBISS.SI-ID 64461922

OHK 2017/6 75
        A CONCISE companion to American fiction 1900-1950 / edited by Peter Stoneley and Cindy Weinstein. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2008. - XVIII, 308 str. ; 24 cm. - (Blackwell concise companions to literature and culture)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2007020966-b.html - Contributor biographical information
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2007020966-d.html - Publisher description. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-3367-8
ISBN 1-4051-3367-8

821.111(73).09-3"190/194"(082)
GER 820(73).09"19/2" CONCISE COMPANION Stoneley P. (ur.)

COBISS.SI-ID 64457314

OHK 2017/6 76
        A CONCISE companion to twentieth-century American poetry / edited by Stephen Fredman. - Malden (MA) ; Oxford (UK) ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2005. - XXVII, 258 str. ; 24 cm. - (Blackwell concise companions to literature and culture)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip053/2004025183.html - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0802/2004025183-b.html - Contributor biographical information. - Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-2002-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-4051-2003-6 (broš.)
ISBN 1-4051-2002-9 (trda vezava)
ISBN 1-4051-2003-7 (broš.)

821.111(73).09-1"19"(082)
GER 820(73).09-1 CONCISE COMPANION Fredman S. (ur.)

COBISS.SI-ID 64443490

OHK 2017/6 77
CONGRÈS International dʼÉtude Historique du Vere (9 ; 1983 ; Nancy, France)
        Annales du 9e Congrès international d'étude historique du verre : Nancy, France, 22-28 mai 1983 / Association internationale pour l'histoire du verre. - Liège : Centre de publications de l'A.I.H.V., 1985. - 439 str. : ilustr., načrti ; 23 cm

Prispevki v angl. franc. in nem. jeziku. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

903
ARH 04 205/9
COBISS.SI-ID 64424802

OHK 2017/6 78
        CONSULARIA Constantinopolitana und verwandte Quellen : Consularia Constantinopolitana, Fastenquelle des Sokrates, Berliner Chronik, Alexandrinische Weltchronik / ediert, übersetzt und kommentiert von Maria Becker ... [et al.]. - Paderborn : F. Schöningh, 2016. - XXXIV, 330 str. ; 24 cm. - (Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike (KFHist). G ; 1-4)

ISBN 978-3-506-78210-6

94(3)
ZGO D 8977/G 1-4 94(3) CONSULARIA
COBISS.SI-ID 64352098

OHK 2017/6 79
CONTI Jiménez, Carmen
        Fundamentos de sintaxis tipológica / Carmen Conti Jiménez. - Madrid : Síntesis, 2016. - 227 str. ; 23 cm. - (Claves de la lingüística)

Bibliografija: str. 225-227

ISBN 978-84-9077-263-8

811.134.2'367
ROM 806.0 CONTI JIMÉNEZ C. Fundam. de sintaxis

COBISS.SI-ID 64339554

OHK 2017/6 80
CORPAS, Jaime
        Aula internacional : a spanish course for english speakers. 1 / Jaime Corpas, Eva García, Augustín Garmendia ; coordinación pedagógica Neus Sans. - New ed. - Barcelona : Difusión, 2017. - 222 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 CD

stopnja A1. - Vsebuje špansko angleški glosar

ISBN 978-84-15846-77-2

811.134.2-07
ROM 806.0-07 AULA INTERNACIONAL Alumno 1 ROM 806.0-07 AULA INTERNACIONAL CD 1
COBISS.SI-ID 64531298

OHK 2017/6 81
CORTÁZAR, Julio
        La vuelta al día en ochenta mundos / Julio Cortázar. - 15a ed. - Madrid : Siglo veintiuno, 1979. - 2 zv. (179, 193 str.) ; 19 cm

821.134.2(82)-4
ROM 860(7/8) CORTÁZAR J. La vuelta al día/1 ROM 860(7/8) CORTÁZAR J. La vuelta al día/2

COBISS.SI-ID 64547938

OHK 2017/6 82
CROGHAN, Vera
        Swedish [Dva medija] / Vera Croghan. - 11th impression. - London : Hodder & Stoughton, 2008
VI, 330 str. : ilustr. ; 20 cm
2 zvočna CD-ja (68 min 52 sek; 60 min 55 sek) ; 12 cm
(Teach yourself)

Knjiga in CD-ja v škatli 23 x 17 x 5 cm

ISBN 978-0-340-88753-0 (komplet)
ISBN 978-0-340-88752-3 (knjiga)
ISBN 978-0-340-88754-7 (2 CD-ja)

811.113.6'24(075)
GER 803.97 CROGHAN V. Swedish
COBISS.SI-ID 64426082

OHK 2017/6 83
CURK, Iva
        Sto zgodb arheoloških spomenikov v Sloveniji / Iva Curk ; [fotografije Borut Križ]. - Ljubljana : Prešernova družba, Vrba, 1995. - 228 str. : barvne fotogr. ; 21 cm

Bibliografija navedena na koncu posamezne zgodbe. - Kazalo

ISBN 961-6186-09-4

903/904(497.4)
ARH 017-SLO 120 GEO SLO I 3183 908 CURK I. Sto zgodb SLA Var II 771 CURK I. Sto ZGO C 6786 CURK I. Sto zgodb arheoloških
COBISS.SI-ID 54782464

OHK 2017/6 84
        ČE nisi bil ti, je bil pa tvoj brat! : zbornik prispevkov za literarni natečaj / [urednica Sara Špelec], in Volk in jagnje / Ivan Andrejevič Krilov ; [prevod Sara Špelc]. - 1. izd. - Sveta Trojica v Slovenskih goricah : Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 2013. - 99 str. ; 30 cm

150 izv.

ISBN 978-961-93516-0-4

821.163.6-191(082) 821.163.6-342(082) 821.161.1-191
SLA L.A II 7489 ČE NISI
COBISS.SI-ID 267390464

OHK 2017/6 85
ČECHURA, Jaroslav, 1952-
        Lexikon českých panovnických dynastií / Jaroslav Čechura, Jiří Mikulec, František Stellner. - 1. vyd. - Praha : Akropolis, 1996. - IX, 212 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 191-193. - Kazalo

ISBN 80-85770-30-X
ISBN 978-80-85770-30-8

929.7(437.1/.2)
COBISS.SI-ID 64452706

OHK 2017/6 86
ČEPIN, Monika, 1993-
        Načini iskanja informacij uporabnikov Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja (ODKJG) : diplomsko delo / Monika Čepin. - Ljubljana : [M. Čepin], 2017. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Marija Petek. - Bibliografija: f. 42-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027.7:659.2(043.2)
BIB DiplB 027.7 ČEPIN M. Načini
COBISS.SI-ID 64433250

OHK 2017/6 87
ČEŠAREK, Domen, 1988-
        Postavitev domoznanske zbirke v Knjižnici Miklova hiša Ribnica : diplomsko delo / Domen Češarek. - Ljubljana : [D. Češarek], 2016. - 68 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

027:908(497.4Ribnica)(043.2)
BIB DiplB 027 ČEŠAREK D. Postavitev
COBISS.SI-ID 64431970

OHK 2017/6 88
ČMAK, Marija
        Ozri se proti domu / Marija Čmak. - Celje : samozal., 2006 (Celje : Grafika Gracer). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 961-245-104-4

821.163.6-94
ZGO C 6788 94(497.4)"1939/1945" ČMAK M. Ozri se proti domu

COBISS.SI-ID 226477056

OHK 2017/6 89
ČORNEJOVÁ, Ivana
        Ve stínu tvých křídel--- : Habsburkové v českých dějinách / Ivana Čornejová, Jiří Rak, Vít Vlnas. - 1. vyd. - Praha : Grafoprint Neubert, 1995. - 289 str. : ilustr. ; 24 cm

Opomba o bibliografiji: str. 266-271. - Kazali

ISBN 80-85785-20-X

94(437)"12/19"
COBISS.SI-ID 606835

OHK 2017/6 90
ČUKA, Maja
        Tajna niti : od samih početaka do rimskog doba = Il segreto dei fili : dai primordi all'eta romana = The secret of thread : from its genesis to the roman period / [autorica izložbe i teksta,autrice della mostra e del testo, exhibition and text author] Maja Čuka ; uredništvo, redazione, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; [prijevod na talijanski, traduzione italiana, translation in Italian Elis Barbalich-Geromella, prijevod na engleski, traduzione inglese, translation in English Neven Ferenčić ; autorica fotografija, autrice delle fotografie, photographer Tanja Draškić Savić]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archaelogico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 25 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalozi izložbe = Cataloghi delle mostre = Exhibition catalogues, ISSN 2459-864X ; 3)

Besedilo vzporedno v hrv. ter prevod v ital. in angl. - "Izložba /Mostra / Exhibition: ... Prozor u prošlost / Una finestra sul passato / Window to the Past, 13.04. - 16.05.2017" --> kolofon. - Bibliografija: str. 24

ISBN 978-953-8082-10-8

ARH 017-HR 11/3 UMZG Kt/Pu/8/iii ZGO ZD 1569/3 ČUKA M. Tajna niti
COBISS.SI-ID 9646432

OHK 2017/6 91
ĆUK, Barbara
        Ivan Duns Škot - čuđenje, dvojba, pitanje / Barbara Ćuk. - Zagreb : Breza, 2015. - 227 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Phos ; knj. 29)

Bibliografija: str. 219-226

ISBN 978-953-7036-92-8

141.31:111
FIL XI.2 ĆUK B. Ivan Duns Škot
COBISS.SI-ID 64505186

OHK 2017/6 92
DANE, Joseph A.
        The critical mythology of irony / Joseph A. Dane. - Pbk ed. - Athens ; London : University of Georgia Press, 2011, cop. 1991. - 236 str. ; 23 cm

Prva izd. 1991. - Bibliografija: str. 221-230. - Kazalo

ISBN 978-0-8203-3808-8 (broš.)
ISBN 0-8203-3808-7 (broš.)

82.0
PRK 11554 82.0 DANE J. A. Critical mythology

COBISS.SI-ID 64413026

OHK 2017/6 93
DANTA, Chris
        Literature suspends death : sacrifice and storytelling in Kierkegaard, Kafka and Blanchot / Chris Danta. - 1st pbk ed. - London [etc.] : Bloomsbury, 2013. - 167 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024467864&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type - kazalo vsebine. - Prva izd. 2011. - Bibliografija: str. 154-161. - Kazalo. - Vsebina: Testing the tested ; The melancholic imagination: Kierkegaard's Abraham ; Sarah's laughter: Kafka's Abraham ; "The absolutely dark moment of the plot": Blanchot's Abraham ; Coda: Agnes and the merman

ISBN 978-1-62356-045-4 (broš.)
ISBN 1-62356-045-4 (broš.)

141.4
PRK 11545 1 DANTA C. Literature
COBISS.SI-ID 64366434

OHK 2017/6 94
DE Pra Cavalleri, Lia
        Maja S. Franković : grafike = opera grafica : 1981-1998 / Lia De Pra Cavalleri ; [fotografije Miljenko Smokvina, Marko Franković, Istog Žorž ; prijevod na hrvatski Roberto Paliska, Maja Franković, prijevod na engleski Tanja Paškvan Čepić]. - Rijeka : Filozofski fakulteu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci : F & F, 1998. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Prizma ; knj. 32)

Besedilo v hrv. in it. - Bibliografija: str. 146-151. - Summary

ISBN 953-6104-19-9

76(497.5)"1981/1998":929Franković M.S.
UMZG M/Franko/1
COBISS.SI-ID 64456290

OHK 2017/6 95
        The DECISIVE battles of the western world and their influence upon history : volume two / edited by John Terraine. - [London] : Paladin, 1985, cop. 1954. - 595 str. : zvd. ; 20 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. pri posameznem poglavju. - Kazalo

94(4)
ZGO C 6792/2 94(100) DECISIVE BATTLES
COBISS.SI-ID 64448610

OHK 2017/6 96
DICKERSON, Glenda, 1945-2012
        African American theater : a cultural companion / Glenda Dicker/sun. - Cambridge (UK) ; Malden (MA) : Polity, 2008. - XIV, 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0902/2008300323-t.html - Table of contents only
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0902/2008300323-b.html - Contributor biographical information. - Bibliografija: str. 193-201. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-3442-5 (trda vezava)
ISBN 0-7456-3442-7
ISBN 978-0-7456-3443-2 (broš.)
ISBN 0-7456-3443-5

792(73=013)(091)
GER 791/792 DICKERSON G. African American
COBISS.SI-ID 64461154

OHK 2017/6 97
        DIJALOZI s baštinom : 2011.-2016. : prvih šest godina / [glavni urednik Marijan Bradanović]. - Rijeka : Filozofski fakulteu u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, 2017. - 106 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 92-102. - Kazalo

ISBN 978-953-7975-54-8

7.025(497.5)"2011/2016"
UMZG G/Dijalozi/1
COBISS.SI-ID 64452194

OHK 2017/6 98
DOBNIK Renko, Bernarda
        Razvoj psihološkega diagnostičnega postopka za zgodnje odkrivanje avtizma : doktorska disertacija / Bernarda Dobnik Renko. - Ljubljana : [B. Dobnik Renko], 2017. - 238 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 186-213. - Izvleček ; Abstract: Development of early psychological diagnosis of autism. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Razvojnopsihološke študije

159.97.072:616.896(043.3)
CC-APA: 3250
PSI Diss DOBNIK RENKO B. Razvoj
COBISS.SI-ID 64489826

OHK 2017/6 99
        DOING contemporary literature : Praktiken, Wertungen, Automatismen / Maik Bierwirth, Anja Johannsen, Mirna Zeman (Hrsg.). - München : Wilhelm Fink, [2012] . - 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriftenreihe des Graduiertenkollegs "Automatismen")

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1022977911/04 - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4050396&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Prispevki s konference na univerzi v Paderbornu, julija 2010. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-7705-5399-0 (broš.)
ISBN 3-7705-5399-3 (broš.)

82.0
PRK 11543 82.091PRK DOING CONTEMPORARY Bierwirth M. (ur.)

COBISS.SI-ID 64363362

OHK 2017/6 100
DOMINKO, Tanja, 1986-
        Posthumano in literatura : doktorska disertacija / Tanja Dominko. - Ljubljana : [T. Dominko], 2017. - 191 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Opombe na dnu str. - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: str. 173-191. - Izvleček ; Abstract: The posthuman and literature. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, Področje: Literarne vede

82.0-311.9.:17
PRK Diss 11574 DOMINKO T. Posthumano
COBISS.SI-ID 64469858

OHK 2017/6 101
DONOVAN, Josephine, 1941-
        The aesthetics of care : on the literary treatment of animals / Josephine Donovan. - New York [etc.] : Bloomsbury Academic, an imprint of Bloomsbury, 2016. - X, 244 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 219-233. - Kazalo

ISBN 978-1-5013-1719-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-5013-1720-0 (broš.)

82-1/-9:7.03:59
PRK 11528 82.0 DONOVAN J. Aesthetics of care

COBISS.SI-ID 40388141

OHK 2017/6 102
DOVIĆ, Marijan
        Prešeren po Prešernu : kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika / Marijan Dović. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 343 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 67)

400 izv. - Bibliografija: str. 311-329. - Summary: Prešeren after Prešeren: the canonization of a national poet and cultural saint. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-04-5

821.163.6.09Prešeren F. 929Prešeren F.
PRK 11587 821.163.6.09 DOVIĆ M. Prešeren po Prešernu 1, 2

COBISS.SI-ID 290117376

OHK 2017/6 103
DRAGAN, Srečo
        Prostor, vržen iz tira = Space is out of joint : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Museum of Contemporary Art, Ljubljana, 22. 12. 2016-5. 3. 2017 / Srečo Dragan ; [besedila, texts Ješa Denegri, Igor Španjol, Teja Merhar ; prevod, translation Tamara Soban ; fotografije, photos Lado Mlekuž ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 77 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Biografija: str. 45. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 66-73. - Videografija: str. 74-77. - Filmografija: str. 77

ISBN 978-961-206-122-7

7.038.53(497.4):929Dragan S.
UMZG M/Drag/2
COBISS.SI-ID 287640064

OHK 2017/6 104
        DRAGO Gervais : zbornik radova u povodu obljetnice rođenja (1904.-2004.) i pedesete obljetnice smrti (1957.-2007.) / [urednice Ines Srdoč-Konestra, Marija Trinajstić ; prijevod sažetaka Anita Memišević]. - Opatija : Katedra Čakavskog sabora, 2007. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Liburnijske teme ; knj. 16)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v hrv., povzetki v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-6104-60-4

821.163.42.09Gervais D.(082)
SLA Zb II 1727/16 DRAGO GERVAIS
COBISS.SI-ID 64531554

OHK 2017/6 105
DRESLER, Petr
        Břeclav - Pohansko. VIII., Hospodářské zázemí centra nebo jen osady v blízkosti centra? / Petr Dresler. - Vydání první. - Brno : Muni Press, 2016 . - 275 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Summary

ISBN 978-80-210-8417-9
ISBN 80-210-8417-0

902
ARH 015 138,4
COBISS.SI-ID 64291938

OHK 2017/6 106
DROBNIČ, Miha, 1992-
        Taborišče Šentvid : magistrsko delo / Miha Drobnič. - Ljubljana : [M. Drobnič], 2017. - 147 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 141-144. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Šentvid)"1945"
ZGO MagB 49 DROBNIČ Miha
COBISS.SI-ID 64511842

OHK 2017/6 107
DROLC, Sara
        Otroci revolucije : doživljanje socialne revolucije civilnega prebivalstva na Kubi od začetka revolucije do 1965 : diplomsko delo / Sara Drolc. - Ljubljana : [S. Drolc], 2017. - 32 f. ; 30 cm

Mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: f. 29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(729.1)"19"
ZGO DiplB DROLC Sara
COBISS.SI-ID 64510562

OHK 2017/6 108
DUNS Scotus, Joannes
        Sloboda uzvišenija od nužnosti / Ivan Duns Škot ; priredio, s latinskog preveo, tumačenje dodao i bilješkama popratio Mile Babić. - Zagreb : Breza, 2012. - 223 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Phos ; knj. 23)

Besedilo v lat. in vzpor. prevod v hrv. - Bibliografija: str. 197-201. - Kazali

ISBN 978-953-7036-74-4

123
FIL II DUNS SCOTUS J. Sloboda
COBISS.SI-ID 64518242

OHK 2017/6 109
DUNSHEATH, Percy
        A history of electrical engineering / Percy Dunsheath. - London : Faber and Faber, cop. 1962. - 368 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Technology today and tomorrow)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

621.3(091)
ZGO C 6816 94(100) DUNSHEATH P. History of electrical

COBISS.SI-ID 33683717

OHK 2017/6 110
DŽINGOVA, Zore
        Šepotot na mislata vo nokta / Zore Džingova ; [ilustracii Riste Jakovlev]. - Skopje : Antolog, 2015 (Skopje : Grafoden). - 63 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 23)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. 62

ISBN 978-608-243-066-9 (13)
ISBN 608-243-066-2 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/23 DŽINGOVA Z. Šepotot
COBISS.SI-ID 98816266

OHK 2017/6 111
ECO, Umberto, 1932-2016
        Art and beauty in the Middle Ages / Umberto Eco ; translated by Hugh Bredin. - 3rd printing, with corrections. - New Haven ; London : Yale University Press, 1988. - X, 131 str. ; 22 cm

Prevod dela: Sviluppo dell'estetica medievale. - Bibliografija: str. 120-129. - Kazalo

ISBN 0-300-03676-0
ISBN 0-300-04207-8

111.852:7.01"08/14" 7.01
UMZG C/Eco/1/d
COBISS.SI-ID 64466018

OHK 2017/6 112
        The EDGE of the precipice : why read literature in the digital age? / edited by Paul Socken. - 1st paperback ed., Reprinted. - Montreal ; Kingston : Mcgill-Queen's University Press, 2014. - VIII, 232 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026848966&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2013. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-7735-4250-1 (broš.)

028
PRK 11550 82.091PRK EDGE OF THE PRECIPICE Socken P. (ur.)

COBISS.SI-ID 15676726

OHK 2017/6 113
EGIDO, Aurora
        Bodas de arte e ingenio : estudios sobre Baltasar Gracián / Aurora Egido. - Barcelona : Acantilado, 2014. - 491 str. ; 21 cm. - (El Acantilado ; 289)

Bibliografija: str. 486-[492]

ISBN 978-84-16011-01-8

821.134.2.09"16"
ROM 860.09GRACIAN BALTASAR
COBISS.SI-ID 64428898

OHK 2017/6 114
        "EGO Quirina" : testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261) / a cura di Fernanda Sorelli ; documenti trascritti da Laura Zamboni e Laura Levantino. - 1a ed. - Roma : Viella, 2015. - XCIV, 239 str. ; 24 cm. - (Testi / Deputazione di storia patria per le Venezie ; 1)

Bibliografija: str. 191-206. - Kazala

ISBN 978-88-6728-518-1

347.67(450Benetke)"1200/1261"
ZGO D 8886/1 94(450) EGO Quirina
COBISS.SI-ID 64411490

OHK 2017/6 115
ELKIND, David, 1931-
        Giants in the nursery : a biographical history of developmentally appropriate practice / David Elkind. - St. Paul (MN) : Redleaf Press, 2015. - XI, 228 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-60554-370-3

37.015.3:373.2
CC-APA: 3530 2800
PSI 37.015.3:373.2 ELKIND D. Giants
COBISS.SI-ID 64395362

OHK 2017/6 116
ENDRESS, Charles A.
        History of Europe 1500-1848 / Charles A. Endress. - New York [etc.] : Barnes & Noble, 1975. - VIII, 310 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 295-300. - Kazalo

94(4)"1500/1848"
ZGO C 6823 94(4) ENDRESS C. A. History of Europe

COBISS.SI-ID 64564066

OHK 2017/6 117
ENGELS, Friedrich
        The peasant war in Germany / by Frederick Engels ; [with introduction and notes by D. Riazanov ; translated from the German by Moissaye J. Olgin]. - New York : International publishers, 1984, cop. 1926. - 191 str. ; 21 cm

Prevedeno iz nem. jezika

ISBN 0-7178-0152-7

930.85
ZGO C 6813 94(100)"03/14" ENGELS F. Peasant war

COBISS.SI-ID 64288866

OHK 2017/6 118
ERCOLINO, Stefano
        The maximalist novel : from Thomas Pynchon's Gravity's rainbow to Roberto Bolaño's 2666 / Stefano Ercolino ; translated by Albert Sbragia. - 1st pbk ed. - New York [etc.] : Bloomsbury Academic, 2015. - XVI, 187 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027205343&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2014. - Bibliografija: str. 165-180. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: Maximalist Paradigms ; Part 1 ; Length ; Encyclopedic Mode ; Dissonant Chorality ; Minamalism/Maximalism ; Diegetic Exuberance ; Completeness ; Narratorial Omniscience ; Paranoid Imagination ; Internal dialectic: Chaos-function/cosmos-function ; Part 2 ; Intersemioticity ; Ethical Commitment ; Hybrid Realism

ISBN 978-1-5013-1429-2 (broš.)

82.091-31"19/20"
PRK 11573 82.0-1/-9 ERCOLINO S. Maximalist novel

COBISS.SI-ID 64490850

OHK 2017/6 119
        Die ERFAHRUNG des Orpheus / Armen Avanessian, Gabriele Brandstetter, Franck Hofmann (Hrsg.). - München : Wilhelm Fink, 2010. - 292 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1002362555/04 - kazalo vsebine

ISBN 978-3-7705-4927-6 (broš.)
ISBN 3-7705-4927-9 (trda vezava)

82.091
PRK 11538 82.091TIM ERFAHRUNG DES ORPHEUS Avanessian A. (ur.)

COBISS.SI-ID 64350306

OHK 2017/6 120
        ETHNIC minorities and power / edited by Pasi Hannonen, Bo Lönnqvist and Gábor Barna. - Helsinki : Fonda Publishing, 2001. - 195 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 951-97311-4-8 (broš.)
ISBN 978-951-97311-4-8 (broš.)

323.15 316.7
ETN C.7 13371 ETHNIC Hannonen P. (ur.)
COBISS.SI-ID 64113506

OHK 2017/6 121
        ETHNICITY, minorities, and cultural encounters / edited by Ingvar Svanberg. - Uppsala : Centre for Multiethnic Rese[a]rch, Uppsala University, 1991. - 143 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Uppsala multiethnic papers ; 25, ISSN 0281-448X)

Bibliografija v opombah. - Vsebina: Generations and Danishness in the Argentine Pampas / Maria M. Bjerg ; Changes of ethnic composition in Hungarian border regions 1880-1980 / Gyorgy Eger ; The fate of the Karaim / Robert F. Harney ; Multiculturalism in the Canadian context / Cornelius J. Jaenen ; Uighur historiography and Uighur ethnic identity / Justin Jon Rudelson ; Contemporary changes among the Kazaks / Ingvar Svanberg ; New Persian as an interethnic medium / Bo Utas ; Research projects at the Centre ; Publications by scholars at the Centre for Multiethnic Research 1988-1991 ; Conferences, lectures, etc. by scholars at the centre, 1990-1991

ISBN 91-86624-05-9
ISBN 978-91-86624-05-7

323.1
ETN A.3 13390 ETHNICITY Svanberg I. (ur.)
COBISS.SI-ID 64374370

OHK 2017/6 122
EVROPSKI kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945 (1 ; 2009 ; Ljubljana)
        Referati kongresnih delegacij / Prvi evropski kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945, 6. junij 2009, Ljubljana, Slovenija ; [zbrala Ivica Žnidaršič]. - Ljubljana : Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, 2009 (Ljubljana : Skušek). - 138 str. ; 21 cm

Navedba korporativnega avtorja v kolofonu: Prvi evropski kongres izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920-1945. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-91582-8-9

314.151.3-054.73/.74(4)"1920/1945"(082)
ZGO C 6806 94(4) EVROPSKI KONGRES
COBISS.SI-ID 245831424

OHK 2017/6 123
        EXPORTGUT Reformation : ihr Transfer in Kontaktzonen des 16. Jahrhunderts und die Gegenwart evangelischer Kirchen in Europa / herausgegeben von Ulrich A. Wien und Mihail-D. Grigore. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2017. - 486 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz : Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte ; Beih. 113)

Opombe z bibliografijo pod besedilom. - Kazali

ISBN 978-3-525-10154-4

274(4)"15/20"
ZGO D 3078/113 27-9 EXPORTGUT Reformation
COBISS.SI-ID 64493410

OHK 2017/6 124
EYKMAN, Christoph
        Über Bilder schreiben : zum Umgang der Schriftsteller mit Werken der bildenden Kunst / Christoph Eykman. - Heidelberg : Winter, 2003. - 248 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte, ISSN 0179-4027 ; Bd. 198)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=010295194&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 233-241

ISBN 3-8253-1522-3 (broš.)
ISBN 978-3-8253-1522-1 (broš.)

111.852 82:75
PRK 11581 111.852 EYKMAN C. Über Bilder
COBISS.SI-ID 64518498

OHK 2017/6 125
FABBRI, Paolo, 1939-
        Semiotski obrat / Paolo Fabbri ; [prevod Jurij Verč]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 123 str. ; 21 cm

Prevod dela: La svolta semiotica. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-931-5

81'22
PRK 11560 81 FABBRI P. Semiotski obrat 1-3
COBISS.SI-ID 290441216

OHK 2017/6 126
FAJFAR, Tanja
        Terminologija v Evropski uniji / Tanja Fajfar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 274 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica, ISSN 1855-9425 ; 9)

300 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 241-268 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-254-975-6

811.163.6'373.46:34 061.1EU:81'373.46:34
SLA Phil II 3560/9 FAJFAR T. Terminologija 1, 2

COBISS.SI-ID 287738112

OHK 2017/6 127
FEKADU, Sarah
        Musik in Literatur und Poetik des Modernism : Lowell, Pound, Woolf / Sarah Fekadu. - München : W. Fink, 2013. - 357 str. ; 22 cm. - (Theorie und Geschichte der Literatur und der Schönen Künste ; 120)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024734312&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4199189&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Bibliografija: str. 323-354. - Kazalo

ISBN 978-3-7705-5280-1 (broš.)
ISBN 3-7705-5280-6 (broš.)

82.02"19":78
PRK 11544 821.111.09 FEKADU S. Musik in Literatur

COBISS.SI-ID 64364130

OHK 2017/6 128
FFORDE, Katie
        The rose revived / Katie Fforde. - Harmondsworth : Penguin Books, 1996. - 343 str. ; 20 cm

ISBN 0-14-024668-1

821.111-311.2
GER 820 FFORDE K. Rose
COBISS.SI-ID 64327010

OHK 2017/6 129
FIELDHOUSE, David Kenneth, 1925-
        The colonial empires : a comparative survey from the eighteenth century / by D. K. Fieldhouse. - New York : Dell, cop. 1966. - XIII,[32] str., 450 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (Delacorte world history)

Bibliografija: str. 417-433. - Kazalo. - Vsebina: The Spanish and Portuguese empires in America ; The French and Dutch empires in America ; The British empire, 1700-1815 ; Myths and realities of the American empires ; The disintegration of the American empires ; Europeans in Africa before 1815 ; Europeans in the east before 1815 ; The second expansion of Europe, 1815-1939 ; Expansion, partition and redivision, 1883-1939 ; The British empire after 1815 : I ; The British empire after 1815 : II ; The French colonial empire after 1815 ; The Dutch, Russian and United States colonial empires ; The Portuguese, Belgian and German colonial empires ; Myths and realities of the modern colonial empires

327.2
ZGO C 6819/2 94(100) FIELDHOUSE D. K. Colonial empires

COBISS.SI-ID 64387682

OHK 2017/6 130
        FIKTION, Wahrheit, Interpretation : philologische und philosophische Perspektiven / Eva-Maria Konrad ... (Hrsg.). - Münster : mentis, 2013. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026884864&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4476206&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 3-89785-826-6 (broš.)
ISBN 978-3-89785-826-8 (broš.)

82.0
PRK 11536 82.0 FIKTION, WAHRHEIT Konrad E.-M. (ur.)

COBISS.SI-ID 64347234

OHK 2017/6 131
FIŠER, Zbyněk, 1930-2007
        Invalidna sorojenca / Egon Bondy ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. - 277 str. ; 20 cm. - (Zbirka Solaris ; 4)

Prevod dela: Invalidní sourozenci. - Egon Bondy je psevdonim. - 500 izv. - Spremna beseda Tatjane Jamnik za zadnji notr. str. ov. - O avtorju na prednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-93732-8-6

821.162.3-31
SLA L.A II 6624/4 FIŠER Z. Invalidna
COBISS.SI-ID 290128640

OHK 2017/6 132
        FOLKLORE processed : in honour of Lauri Honko on his 60th birthday 6th march 1992 / edited by Reimund Kvideland. - Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1992. - 259 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studia fennica : Folkloristica ; 1) (Nordic institute of folklore publications ; 24)

Bibliografija nakoncu vsakega prispevka. - Bibliografija Lauri Olavi Honko od 1955 do1991: str. 233-259

Vsebina:
Folkloristic methodology and a modern legend / David Buchan, p. 89-103

ISBN 951-717-696-1
ISBN 978-951-717-696-5

398
ETN B.5 13391 FOLKLORE Kvideland R. (ur.)
COBISS.SI-ID 64376674

OHK 2017/6 133
        FORMA viva Ravne : 1964-2014 / [besedila Tomaž Rožen ... [et al.] ; dokumentacija Katarina Hergold Germ ; prevodi Polona Petek, Biljana Božinovski ; fotografije Tomo Jeseničnik, arhiv Koroškega muzeja Ravne]. - Ravne na Koroškem : Občina, 2015 (Ravne na Koroškem : ZIP center). - 205 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. slov. in angl. besedilo. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 197-205

730(497.4Ravne na Koroškem)"1964/2014"(083.824) 730(100)"19"(083.824)
UMZG Kr/Rav/3
COBISS.SI-ID 83630081

OHK 2017/6 134
FRADEJAS Rueda, José Manuel
        Las lenguas románicas / José Manuel Fradejas Rueda. - 2a ed. - Madrid : Arco/ Libros, 2016. - 159 str. : ilustr., zvd ; 22 cm. - (Bibliotheca philologica)

Bibliografija: str. [157]-159

ISBN 978-84-7635-811-5

811.13
ROM 806.0(091) FRADEJAS RUEDA J. M. Las lenguas románicas

COBISS.SI-ID 64326754

OHK 2017/6 135
FRANKENA, William K., 1908-1994
        Analytische Ethik : eine Einführung / William K. Frankena ; herausgegeben und übersetzt von Norbert Hoerster. - 5. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch, 1994. - 143 str. ; 18 cm. - (DTV Wissenschaft ; 4640)

Prevod dela: Ethics. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 3-423-04640-6

17
FIL IV FRANKENA W. K. Analytische Ethik
COBISS.SI-ID 64381794

OHK 2017/6 136
FRELIH, Tone
        Krvavi denar / Tone Frelih. - Ljubljana : Studio print, 2017 (Ljubljana : Studio print). - 269 str. ; 21 cm. - (Zbirka Umori ; knj. 6)

ISBN 978-961-93848-2-4 (trda vezava)
ISBN 978-961-93848-3-1 (broš.)

821.163.6-312.4
SLA L.A I 6815/6 FRELIH T. Krvavi
COBISS.SI-ID 290108672

OHK 2017/6 137
FREYTAG, Tim
        Bildungsgeographie / Tim Freytag, Holger Jahnke, Caroline Kramer. - Darmstadt : WBG, 2015. - VIII, 135 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Geowissen kompakt)

Bibliografija: str. 127-134. - Kazalo

ISBN 978-3-534-24983-1

910.1:37
GEO II 11427 91:37 FREYTAG T. Bildungsgeographie

COBISS.SI-ID 64309090

OHK 2017/6 138
FUGGER Germadnik, Rolanda
        Boj za dediščino Celjskih / Rolanda Fugger Germadnik ; [fotografije Boris Blažko ... et al.]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2016 ([Celje] : Dikplast). - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Starožitnosti : vodniki Pokrajinskega muzeja Celje ; 9)

Nasl. v kolofonu: Boj za dediščino Celjskih (1456-1461). - 500 izv. - Bibliografija: str. 61-63

ISBN 978-961-6411-32-5

94(497.4)"1456/1461" 94(4-191.2)"1456/1461" 929.52Celjski
ZGO E 1702/9 94(4) FUGGER G. R. Boj za dediščino

COBISS.SI-ID 286962688

OHK 2017/6 139
FUGGER Germadnik, Rolanda
        K zvezdam in nazaj : ob 550-letnici smrti poslednjega grofa Celjskega / [besedilo Rolanda Fugger Germadnik ; fotografije Tomaž Lauko, Romuald Kaczmarek ; slikovno gradivo Arhiv Republike Slovenije ... et al.]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2006 ([Ljubljana] : Hren). - 31 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Starožitnosti : vodniki Pokrajinskega muzeja Celje ; 1)

3.000 izv.

ISBN 961-6411-06-3 (ISBN-10)
ISBN 978-961-6411-06-6 (ISBN-13)

929.52 Celjski
ZGO E 1702/1 FUGGER G. R. K zvezdam
COBISS.SI-ID 229647616

OHK 2017/6 140
FURLAN, Maja, umetnostna zgodovinarka
        Metoda razlage pri pouku zgodovine v osnovni in srednji šoli : magistrsko delo / Maja Furlan. - Ljubljana : [M. Furlan], 2017. - 160 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 150-153. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:93/94
ZGO MagB 43 FURLAN Maja
COBISS.SI-ID 64310114

OHK 2017/6 141
        GALLISCHE Chroniken / ediert, übersetzt und kommentiert von Jan-Markus Kötter und Carlo Scardino. - Paderborn : F. Schöningh, 2017. - XXXVI, 264 str. - (Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike (KFHist). G ; 7-8)

ISBN 978-3-506-78489-6

94(3)
ZGO D 8977/G 7-8 94(3) GALLISCHE CHRONIKEN
COBISS.SI-ID 64469346

OHK 2017/6 142
GANGULY, Debjani
        Caste, colonialism and counter-modernity : notes on a postcolonial hermeneutics of caste / Debjani Ganguly. - Digital printing. - London ; New York : Routledge, 2009. - XIV, 287 str. ; 22 cm

Prva izd. 2005. - Bibliografija: str. 269-281. - Kazalo

ISBN 0-415-54435-1 (broš.)
ISBN 978-0-415-54435-1 (broš.)

PRK 11557 3 GANGULY DEBJANI Caste, colonialism

COBISS.SI-ID 64416610

OHK 2017/6 143
GANTAR, Lija
        Kratka zgodba Dazaija Osamuja "Teci, Melos!" na ozadju Zahodne literature : diplomsko delo / Lija Gantar. - Ljubljana : [L. Gantar], 2017. - 74 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Chikako Shigemori Bučar, Vid Snoj. - Bibliografija: str. 71-74. - Izvleček ; Abstract: Dazai Osamu's Short Story "Run, Melos!" on the Basis of Western Literature. - Povzetek v japonščini: str. 65-70. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.521.09-3Dazai O.
PRK DiplB 240/BD GANTAR L. Kratka zgodba
COBISS.SI-ID 64379234

OHK 2017/6 144
GARANČA, Elina, 1976-
        Wirklich wichtig sind die Schuhe / Elina Garanča ; aufgezeichnet von Ida Metzger und Peter Dusek. - 1. Aufl. - Salzburg : Ecowin, cop. 2013. - 211 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-3-7110-0045-3

929Garanča E. 782.071.2(474.3):929Garanča E.
MUZ 941 GARANČA E. Wirklich wichtig
COBISS.SI-ID 1106091614

OHK 2017/6 145
GARCÍA Barrientos, José Luis
        Cómo se analiza una obra de teatro : ensayo de método / José Luis García Barrientos. - Madrid : Síntesis, 2017. - 392 str. ; 23 cm. - (Teoría literaria ; 1)

Bibliografija: str. 385-392

ISBN 978-84-9077-448-9

821.134.2-2.09:81'42 82-2
ROM 82.0 GARCÍA BARRIENTOS Cómo se analiza

COBISS.SI-ID 64442722

OHK 2017/6 146
GENTILE, Emilio
        Fascismo : storia e interpretazione / Emilio Gentile. - 3. ed. - Roma : GLF Editori Laterza, 2007. - XIV, 324 str. ; 21 cm. - (Economica Laterza ; 346)

Bibliografija: str. 302-307. - Kazalo

ISBN 978-88-420-7544-8

94(450)
ZGO C 5939/346 94(450) GENTILE E. Fascismo
COBISS.SI-ID 64389730

OHK 2017/6 147
        GEORGE III, tyrant or constitutional monarch? / Edited with an introduction by E. A. Reitan. - Englewood : D. C. Heath, [1964]. - XXII, 106 str. ; 24 cm. - (Problems in European civilization)

94(410.1)
ZGO D 4334/18 94(100) GEORGE III
COBISS.SI-ID 64361570

OHK 2017/6 148
        GESCHICHTE als Literatur : Formen und Grenzen der Repräsentation von Vergangenheit / Hartmut Eggert, Ulrich Profitlich, Klaus R. Scherpe (Hrsg.). - Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1990

Opombe z bibliografijo na koncu vsakega prispevka

ISBN 3-476-00736-7 (trda vezava)
ISBN 978-3-476-00736-0 (trda vezava)

82.0:930
PRK 11520 82.091TIM GESCHICHTE Eggert H. (ur.)

COBISS.SI-ID 64298850

OHK 2017/6 149
        GEZICHTEN : negen nieuwe Nederlandse stemmen / [Kader Abdolah ... et al.] ; samengesteld door Ad van den Kieboom en Reinjan Mulder. - Breda : De Geus, cop. 1999. - 176 str. ; 20 cm

Nasl. na ov.: Gezichten: negen verhalen. - Hrbtni nasl.: Verhalen van Kader Abdolah, Yasmine Allas, Marion Bloem e. a. - Avtorji zgodb navedeni na ov. - Vsebuje kratke zgodbe nizozemskih in tujih avtorjev, slednje so prevedene v niz. - Vsebina: Vrouw / Kader Abdolah. Her ministerie van Pijn / Dubravka Ugrešić. Alcohol en zeeschelpen / Rashid Novaire. De geschiedenis van mijn kaalheid / Marek van der Jagt. Greenwich achttienvierenegentig / Esther Gerritsen. Haten / Sana Valiulina. Gezichten / Vamba Sherif. Samater / Yasmine Allas. Meisjes vechten niet / Marion Bloem

ISBN 90-5226-780-4

821.112.5-32(082.2) 821(100)-32(082.2)
GER 839.31/.32A GEZICHTEN Kieboom A. v. d. (ur.)

COBISS.SI-ID 64454498

OHK 2017/6 150
GFELLER, Nicolas
        Kleine Geschichte der Ethik : von Buddha bis Ernst Bloch : mit zahlreichen Abbildungen / Nicolas Gfeller. - Zürich : Diogenes, 1991. - 225 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Diogenes Taschenbuch ; 21989)

ISBN 3-257-21989-X

17(091)
FIL IV GFELLER N. Kleine Geschichte
COBISS.SI-ID 64380258

OHK 2017/6 151
GLAVINIC, Thomas
        Der Jonas-Komplex : Roman / Thomas Glavinic. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 2016. - 747 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-10-002464-0

821.112.2(436)-311.2
GER 830 GLAVINIC T. Jonas-Komplex
COBISS.SI-ID 64383074

OHK 2017/6 152
GOGOV, Aco
        Edinstven matičen broj / Aco Gogov. - Skopje : Antolog, 2012. - 93 str. ; 17 cm. - (Edicija Damar ; kn. 12)

Cir. - O avtorju na hrbtni str. ov. - Kratka sredba so raskažuvačot (i so negovite raskažuvački svetovi) / Vladimir Martinovski: str. 87-90. - Igra otade vidlivoto / Slavica Gadžova: str. 91-93. - Iz vsebine: Zapisi od detskata soba ; Edinstven matičen broj ; Bračen par ; Naoganje kamila

ISBN 978-608-4507-65-9 (13)
ISBN 608-4507-65-4 (10)

821.163.3-32
SLA L.A I 7176/12 GOGOV A. Edinstven
COBISS.SI-ID 90435594

OHK 2017/6 153
GOGOV, Aco
        Geografija na malenkosta / Aco Gogov. - Skopje : Antolog, 2009. - 61 str. ; 21 cm. - (Edicija Damar ; kn. 5)

Cir. - Velikodušnost na golem majstor / Jasna Koteska: str. 57-58. - Razgovor so pred-zborovite i zborovite / Nikola Madžirov: str. 59-60. - Razgovor so pred slikite i slikite: str. 60-61. - Razgovor so geografijata na malenkosta: str. 61

ISBN 978-608-4507-17-8 (13)
ISBN 608-4507-17-4 (10)

821.163.3-32
SLA L.A I 7176/5 GOGOV A. Geografija
COBISS.SI-ID 80691210

OHK 2017/6 154
GOJKOVIĆ, Boro
        Dvosmisleni Maurice Merleau-Ponty : (ogled o prerefleksivnom iskustvu) / Boro Gojković. - Sarajevo : V. Masleša, 1979. - 184 str. ; 23 cm. - (Polis-savremena društvena misao)

Tiraž: 1.000. - Bibliografija: str. 177-181

1Merleau-Ponty M.
FIL XI.5 GOJKOVIĆ B. Dvosmisleni
COBISS.SI-ID 369943

OHK 2017/6 155
GOLEŽ Kaučič, Marjetka
        "Fantje se zbirajo ---" : vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi / Marjetka Golež Kaučič ; [prevod povzetka Deks]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 127 str. : ilustr., note ; 21 cm. - (Zbirka Folkloristični zvezki, ISSN 2335-4038 ; 1)

300 izv. - O avtorici na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 103-108. - Kazali. - Summary

ISBN 978-961-254-445-4

398.8(497.4):355
MUZ 936 GOLEŽ KAUČIČ M. "Fantje se zbirajo"

COBISS.SI-ID 267528960

OHK 2017/6 156
GOLOB, Borut, 1973-
        Raclette / Borut Golob ; [přeložil Petr Mainuš]. - 1. vyd. - [Brno] : Větrné mlýny, 2016 ([s. l.] : CPI Moravia Books). - 196 str. ; 18 cm

Prevod dela: Raclette. - O avtorju na ov.

ISBN 978-80-7443-194-4

821.163.6-311.2
SLA Čech I 533 GOLOB B. Raclette
COBISS.SI-ID 289365760

OHK 2017/6 157
GONG, Wen
        Sheng huo zhi lü / Gong Wen zhu. - Beijing : Wuzhou chuanbo chubanshe, 2007. - 152 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zhongguo zhi lü cong shu)

ISBN 978-7-5085-1101-6

908(510) 39(510)
AAŠ K 908 GONG W. Sheng huo
COBISS.SI-ID 64292194

OHK 2017/6 158
GOSUDARSTVENNYJ Èrmitaž (St. Peterburg)
        Zapadnoevropejskaja živopis' : katalog. 1, Italija, Ispanija, Francija, Švejcarija = Peinture de l'Europe occidentale : Catalogue. 1, Italie, Espagne, France, Suisse / Gosudarstvennyj Èrmitaž = Musée de l'Ermitage. - Leningrad : Aurora, 1976. - 341 str. : ilustr. ; 27 cm

Cir. - Hrbtni nasl.: Gosudarstvennyj Èrmitaž. - Kazali

069(470 St. Peterburg):75(4)
UMZG Kt/StPet/8
COBISS.SI-ID 64294754

OHK 2017/6 159
GRADIŠNIK, Janez
        Nemško-slovenski slovar ; Slovensko-nemški slovar / Janez Gradišnik. - 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2000 (v Mariboru : MA-TISK). - 560 str. ; 18 cm. - (Glota : slovarji in jezikovni priročniki)

Na vzporedni nasl. str.: Deutsch-slowenisches Handwörterbuch ; Slowenisch-deutsches Handwörterbuch

ISBN 961-230-169-7

811.112.2(038)=163.6 811.163.6(038)=112.2
GER LexD 803.0 GRADIŠNIK J. NEM-SLO+SLO-NEM

COBISS.SI-ID 44929025

OHK 2017/6 160
GRAFIČNI muzej (Rogaška Slatina)
        Stare vedute Dubrovnika s okolicom : Grafični muzej, Rogaška Slatina : Dubrovnik, Dubrovački muzej, Kulturno-historijski odjel, Knežev dvor, VII-VIII 1990. - Dubrovnik : Dubrovački muzej, 1990. - [8] str. : ilustr. ; 22 str.

76.047(497.5 Dubrovnik)
UMZG mf T/hrv/Dub/13
COBISS.SI-ID 64312162

OHK 2017/6 161
GRAHAM, Stephen, 1965-
        Vertical : the city from satellites to bunkers / Stephen Graham. - London ; New York : Verso, 2016. - XIII, 402 str. ; 24 cm

Kazalo Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-1-78168-793-2 (trda vezava)

316.334.56: 307.76:316.3
SOC 316.3 GRAHAM S. Vertical
COBISS.SI-ID 64296034

OHK 2017/6 162
GRAZIO, Jelena
        Terminologija v slovenskih glasbenih učbenikih od leta 1867 do danes : doktorska disertacija / Jelena Grazio. - Ljubljana : [J. Grazio], 2017. - 371 str. : ilustr., note ; 30 cm

Zagovor disertacije je bil 16. 6. 2017. - Mentor Leon Stefanija, somentor Špela Vintar. - Bibliografija: str. 229-245. - Izvlečka v slov. in angl. ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

781(035)"18/20"=163.6:81
MUZ Diss GRAZIO J. Terminologija
COBISS.SI-ID 64437090

OHK 2017/6 163
GRJASNOWA, Olga, 1984-
        Gott ist nicht schüchtern : Roman / Olga Grjasnowa. - 2. Aufl. - Berlin : Aufbau, 2017. - 309 str. : zvd., ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-3-351-03665-2

821.112.2-311.2
GER 830 GRJASNOWA O. Gott
COBISS.SI-ID 64383586

OHK 2017/6 164
GROZDANOSKI, Živko
        Prikazni za trevite i drugi prikazni / Živko Grozdanoski. - [1. izd.]. - Skopje : Antolog, 2011. - 158 str. ; 17 cm. - (Edicija Damar ; kn. 11)

Cir. - Opombe tekoče na dnu str.

Dosedanja vsebina:
Sinot na pajtondžijata
Izbeganata bukva "D"
Mojata devojka od supermarketot
Klopec
Platno
Prikazna za petka
Učilište za čovekojadci
M.A.T.E.R.
Oblini
Koga bev mlad, često se fakav sebesi kako razmisluvam---
Prikazna za bafalata
Čovek
Mali bukvi golemi zboroj

ISBN 978-608-4507-44-4 (13)
ISBN 608-4507-44-1 (10)

821.163.3-32
SLA L.A I 7176/11 GROZDANOSKI Ž. Prikazni
COBISS.SI-ID 87033866

OHK 2017/6 165
GRUIĆ Grmuša, Lovorka
        Romaneskni svijet Kurta Vonneguta / Lovorka Gruić Grmuša. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2015. - 260 str. ; 21 cm

Bibliografija: 245-259

ISBN 978-953-7975-19-7

821.111(73).09Vonnegut K.
GER 820(73).09 Vonnegut K. GRUIĆ GRMUŠA L.

COBISS.SI-ID 64385634

OHK 2017/6 166
GUSTAVSON, Carl G.
        Europe in the world community since 1939 / Carl G. Gustavson. - Boston : Allyn and Bacon, cop. 1971. - XII, 548 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 512-536. - Kazalo

94(4)"19"
ZGO C 6824 94(4) GUSTAVSON C. G. Europe in the world

COBISS.SI-ID 6386952

OHK 2017/6 167
        GUTE Kartographische Praxis im Gesundheitswesen (GKPiG) / Jobst Augustin ... [et al.] (Hrsg.) ; [Mitherausgeber] Arbeitskreis Medizinische Geographie in der Deutschen Gesellschaft für Geographie (DGfG) [und] Arbeitsgruppe Health Geography in der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie (DGEpi) [und] Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL). - Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, 2017. - 36 str. : zvd. ; 30 cm. - (Forum ifl ; H. 32)

Bibliografija: str. 33

ISBN 978-3-86082-104-6

528.9
GEO PerZ 472/32 GUTE
COBISS.SI-ID 41643821

OHK 2017/6 168
HADŽISELIMOVIĆ, Dževdet
        Klima se mijenja, a mi--- : prilozi psihologiji klimatskih promjena / Dževdet Hadžiselimović. - Pula : Društvo psihologa Istre = Associazione psicologi dell'Istria, 2015. - 199 str. : ilustr. ; 21 cm

Mali rječnik klimatskih promjena: str. 197-199. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-953-95206-5-4

159.9:502.1
CC-APA: 4070
PSI 159.9-049.8 HADŽISELIMOVIĆ D. Klima se mijenja

COBISS.SI-ID 64408418

OHK 2017/6 169
        HALOŠKO petje na tretko [Glasbeni tisk] / [gradivo zbrala in uredila Urša Šivic ; avtorji strokovnih besedil Urša Šivic ... [et al.] ; transkripcije besedil Marija Klobčar ; transkripcije melodij in notografiranje Urša Šivic ; urednik Drago Kunej ; prevod Tanja Kuret]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2017 (Begunje : Cicero). - 1 partitura (83 str.) ; 24 cm

450 izv. - Uvodna beseda / Urša Šivic: str. 7-8. - Moje prvo srečanje s petjem na tretko / Lojzka Merc: str. 9-10. - Moja srečanja s haloškim petjem / Mirko Ramovš: str. 11-14. - Moji spomini na haloško petje na tretko / Jasna Vidakovič: str. 15-16. - Etnomuzikološki pogled na haloško petje na tretko / Urša Šivic: str. 17-29. - Haloško petje na tretko ... / Marija Klobčar: na ov. - Za starejšo mladino in odrasle

ISMN 979-0-9009015-3-8

784.4(497.412) 398.8(497.412) 781.7(497.412) 78.087.612(497.412)
MUZ P ž HALOŠKO PETJE
COBISS.SI-ID 288461568

OHK 2017/6 170
        HALOŠKO petje na tretko [Zvočni posnetek] = Na tretko - the traditional multipart singing of Haloze / [avtorja zgoščenke, ki sta pripravila izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, audio material from the Archives of the Institute of Ethnomusicology selected by Urša Šivic, Peter Vendramin ; spremna študija, research Urša Šivic ; prevod v angleščino, English translation Tanja Kuret ; priprava in obdelava zvočnega gradiva, preparation and processing of the selected audio material Peter Vendramin]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print run. - Ljubljana : Založba ZRC : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2017 ([Ljubljana] : Silveco). - 1 CD (61 min, 14 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (18 str.). - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta = From the Archives of the Institute of Ethnomusicology)

Besedilo knjižice v slov. in angl. prevodu. - 450 izv. - Vsebina: Šla bom na goro visoko ; Snočkaj sem no pošto dobil ; To je veselje Štajerca ; Ko sem te prvič zagledal ; Marija z Ogrskega gre ; Pozimi, poleti sem hodil k dekleti ; Deklica v ogradi rožce sadi ; Dober večer, oj kristjani ; V jesenski noči jaz ne morem spati ; Medžimursko ravno polje ; Po gorci Jezus hodil ; Lansko leto sem se ženil ; Odplula, odplula je barčica moja ; Preljubi ti ženin ; Eno drevce mi je zraslo ; Sem šel, sem šel čez gmajnico ; Voda mi teče in šumlja ; Šla bom na goro visoko

ISBN 978-961-254-986-2 (knjižica)
GNI CD 021

784.4(086.76)
MUZ CD 1361 HALOŠKO PETJE
COBISS.SI-ID 288509184

OHK 2017/6 171
HAMOVIĆ, Dragan
        Matični prostor / Dragan Hamović. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 295 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura. Kolekcija Nova tradicija)

O avtorju na str. 295 in s sliko na hrbtni str. ov. - 500 izvodov. - O autoru: str. 295. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-86-519-1368-9 (broš.)

821.163.41.09"19"
SLA L.H I 2116 HAMOVIĆ D. Matični
COBISS.SI-ID 190879500

OHK 2017/6 172
HARKIVS'KIJ hudožnij muzej
        Harkivs'kij hudožnij muzej : Al'bom = Harkovskij hudožestvennyj muzej = Kharkov Museum of Art. - Kiïv : Mistectvo, 1983. - 158 str. : ilustr. ; 29 cm

Cir. - Zusammenfassung. - Rezjume

069(477 Harkiv):73/76
UMZG Kt/Har/1
COBISS.SI-ID 64259426

OHK 2017/6 173
HARRIS, R. W., zgodovinar
        Absolutism and enlightenment, 1660-1798 / R. W. Harris. - Toronto : C. Clark, 1964. - VIII, 382 str. : zvd. ; 22 cm. - (European history series)

Kazalo

94(4)
ZGO C 6810/1 94(4) HARRIS R. W. Absolutism
COBISS.SI-ID 64286818

OHK 2017/6 174
HELD, Klaus, 1936-
        Europa und die Welt : Studien zur welt-bürgerlichen Phänomenologie / Klaus Held. - 1. Aufl. - Sankt Augustin : Academia, 2013. - 207 str. ; 21 cm. - (West-östliche Denkwege ; Bd. 22)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4305166&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - opis založnika. - Bibliografija: str. 203-207

ISBN 978-3-89665-604-9

130.2:165.62
FIL XI.5 HELD K. Europa
COBISS.SI-ID 64487266

OHK 2017/6 175
HELD, Klaus, 1936-
        Phänomenologie der natürlichen Lebenswelt / Klaus Held. - Frankfurt am Main : P. Lang, 2012. - 329 str. ; 22 cm. - (New studies in phenomenology = Neue Studien zur Phänomenologie, ISSN 1618-999X ; Bd. 9)

Dostopno tudi na: https://portal.dnb.de/opac. htm?method=showFullRecord¤tResultId=Ph%C3%A4nomenologie+and+der+and+nat%C3%BCrlichen+and+Lebenswelt%26any¤tPosition=1 - kazalo
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4022628&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - opis založnika. - Bibliografija: str. 323-329

ISBN 978-3-631-62434-0

113/119
FIL XI.2 HELD K. Phän. der natürlichen
COBISS.SI-ID 64487522

OHK 2017/6 176
HELLMUTH, Anja
        Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 2, Brončanodobna keramika s gradine Monkodonja = Teil 2 =Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja / Anja Hellmuth Kramberger ; [prijevodi, Übersetzungen Mario Gavranović, Elis Barbalich Geromella, anja Hellmuth Kramberger]. - Pula : Arheološki muzej Istre = Archäologisches Museum Istriens, 2017. - 2 zv. (438; 247 str.) : ilustr., zvd. ; 31 cm. - (Monografije i katalozi / Arheološki muzej Istre = Monographien und Kataloge / Archäologisches Museum Istriens ; 28/1; 28/2)

Vzpor. besedilo v hrv. in nem. - Bibliografija: str. 423-438. - Sažetak i rezultati ; Zusammenfassung und Ergebnisse ; Sintesi e risultati : Summary and conclusions

Vsebina:
Zv. 1: Tekst
Zv. 2: Katalog

ISBN 978-953-6153-92-3 (celota)
ISBN 978-953-8082-03-0 (knj. 2/1)
ISBN 978-953-8082-04-7 (knj. 2/2)

903.3(497.57)"637"
ARH Per 02-HR 5/28 UMZG T/hrv/Monk/1/ii-1 UMZG T/hrv/Monk/1/ii-2 ZGO ZD 990/28/1 94(497.1) HELLMUTH K. A. Monkodonja 2 ZGO ZD 990/28/2 94(497.1) HELLMUTH K. A. Monkodonja 2

COBISS.SI-ID 17639217

OHK 2017/6 177
HENNIGES, Norman
        Die Spur des Eises : eine praxeologische Studie über die wissenschaftlichen Anfänge des Geologen und Geographen Albrecht Penck (1858-1945) / von Norman Henniges. - Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, cop. 2017. - 556 str., XXII str. pril. : graf. prikazi, zvd. ; 25 cm. - (Beiträge zur regionalen Geographie ; 69)

Nekoliko predelana avtorj. dokt. disert. - Bibliografija: str. 493-556

ISBN 978-3-86082-097-1

929Penck A. 551.33(234.3)
GEO PerP 187/a/69 HENNIGES N. Die Spur des Eises

COBISS.SI-ID 41706285

OHK 2017/6 178
HERINGER, Hans Jürgen
        Interkulturelle Kommunikation : Grundlagen und Konzepte / Hans Jürgen Heringer. - 4., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Tübingen : A. Francke, 2014. - 255 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB. Sprachwissenschaften ; 2550)

Bibliografija: str. 251-255

ISBN 978-3-8252-4161-2

81:316.7
GER 800:007 HERINGER H. J. Interkult.
COBISS.SI-ID 22093064

OHK 2017/6 179
HERINGER, Hans Jürgen
        Interkulturelle Kompetenz [Dva medija] : ein Arbeitsbuch mit interaktiver CD und Lösungsvorschlägen / Hans Jürgen Heringer. - Tübingen ; Basel : Francke, 2012
192 str. : ilustr. ; 27 cm
1 CD-ROM ; 12 cm
(UTB ; 8503)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=025148180&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=serviceetdoc_library=BVB01etdoc_number=025148180etline_number=0001etfunc_code=DB_RECORDSetservice_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025148180&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4043699&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1022530054/04 - Inhaltsverzeichnis
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4043699etprov=Metdok_var=1etdok_ext=htm - Inhaltstext. - Bibliografija: str. 181-182

ISBN 3-8252-8503-0
ISBN 978-3-8252-8503-6

316.77:008
GER 316.77 HERINGER H. J. Interkulturelle
COBISS.SI-ID 80754689

OHK 2017/6 180
HERNANDO Cuadrado, Luis Alberto
        Curso de lengua española / Luis Alberto Hernando Cuadrado, Alberto Hernando García-Cervigón. - Valencia : Tirant Humanidades, 2011. - 221 str. ; 22 cm. - (Prosopopeya)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-84-15442-12-7

811.134.2
ROM 806.0 HERNANDO C.L.A. Curso de lengua esp

COBISS.SI-ID 64334434

OHK 2017/6 181
HILL, Justin, 1971-
        Passing under heaven / Justin Hill. - London : Abacus, 2004. - 440 str. ; 22 cm

ISBN 0-349-11739-X

821.111-311.6
GER 820 HILL J. Passing
COBISS.SI-ID 64328546

OHK 2017/6 182
HOČEVAR, Kristina, 1977-
        Naval / Kristina Hočevar. - Ljubljana : Škuc, 2017 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 3 zv. (45; 55; 33 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 128)

200 izv.

ISBN 978-961-6983-15-0

821.163.6-1
SLA L.A II 2899 HOČEVAR K. Naval
COBISS.SI-ID 289848832

OHK 2017/6 183
        HODILI so jih poslušat [Zvočni posnetek] : pesemsko izročilo kamniškega območja = They went to hear them sing : song traditions of the Kamnik area / [avtorji zgoščenke, ki so pripravili izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta, audio material from the Archives of the Institute of Ethnomusicology selected by Marija Klobčar, Robert Vrčon, Peter Vendramin ; spremna študija, research Marija Klobčar ; prevod v angleščino, English translation Tanja Kuret] ; priprava in obdelava zvočnega gradiva, preparation and processing of the selected audio material Peter Vendramin ; uredila, edited by Urša Šivic]. - 1. izd., 1. natis = 1st printing, 1st impression. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Silveco). - 1 CD (54 min, 29 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (39 str.). - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta = From the Archives of the Institute of Ethnomusicology)

Besedilo spremne knjižice v slov. in angl. prevod. - Bibliografija: str. 39. - Vsebina: Zvonjenje z malim zvonom --- ; Zato smo skup povablen ; Kermu se dremle, nej gre spat ; V Kamniku majo štacune nov'e ; Kaj se je men prpetivo ; Jeno žalostno ptičko --- ; Pa sm fantič s Tržiča ; Dober večer, Marička ; Pa bom v Šiško v vas hodiv ; Eno nowo pošto nosim ; Prelubi moj prijatu ; Tam na un pwat Rima ; Aj tutaj, aj tutaj ; Moja glavca je zaspana ; Stoji, stoji en klošter lep ; Hvaljen bodi, Jezus Kristus ; Te tunške dekleta ; Preljub moj mož --- ; Prešme'ntani pust --- ; Zdej so pršl trje krali ; Jezus krvavi pot potiv ; Okol in okol smo priromali ; V nedeljo popoldne na dirki --- ; Pa knap je baron ; Za vasjo je čredo pasla ; Sveta Marija, usmili se nas ; Štrdst nas je restantov ; Zelene planine, visoke gore ; Klicanje živine ; Jaz sem Drejčev Neče ; O, preljubi sveti Anton ; Dons je en dan, svet petk ; Dobr večer, dobr večer ; Me smo s treh vasi doma ; Po vodi plava

ISBN 978-961-254-977-0 (knjižica)
GNI CD 022 Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU

784.4(497.4)(086.76) 398.8(497.451)(086.76)
MUZ CD 1359 HODILI SO
COBISS.SI-ID 287963648

OHK 2017/6 184
        HORIZONTE des Horizontbegriffs : hermeneutische, phänomenologische und interkulturelle Studien / Ralf Elm (Hrsg.). - 1. Aufl. - Sankt Augustin : Academia, 2004. - 392 str. ; 21 cm. - (West-östliche Denkwege ; Bd. 7)

Sorodni elektronski vir: https://portal.dnb.de/opac. htm?method=showFullRecord¤tResultId=%22Horizonte%22+and+%22des%22+and+%22Horizontbegriffs%22%26any¤tPosition=1 - kazalo. - Večina prispevkov v nem., en v angl. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 3-89665-276-1

130.2
FIL XI.5 HORIZONTE Elm R. (ur.)
COBISS.SI-ID 64488290

OHK 2017/6 185
HORVAT, Maša
        Les Sirènes de Bagdad : prevajanje arabskih in islamskih kulturno vezanih prvin iz francoščine v angleščino in slovenščino : magistrsko delo / Maša Horvat Sardi. - Ljubljana : [M. Horvat Sardi], 2017. - 102 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: str. 82-89. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1(65)-31=111=163.6(043.2)
GER MagB HORVAT M. Sirènes
COBISS.SI-ID 64429410

OHK 2017/6 186
HOWELLS, Coral Ann
        Alice Munro / Coral Ann Howells. - Manchester ; New York : Manchester University Press, 2007, cop. 1998. - XV, 184 str. ; 20 cm. - (Contemporary world writers)

Bibliografija str. 173-179. - Kazalo

ISBN 978-0-7190-4559-2

821.111(71).09Munro A.
GER 820(71).09 Munro A. HOWELLS C. A.
COBISS.SI-ID 64516706

OHK 2017/6 187
HRIBAR, Tine, 1941-
        Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 1, Od šamanov do kristjanov / Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Ljubljana] : Rotosi). - 274 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 69)

400 izv. - Bibliografija: str. 265-272 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-213-264-4

2-187:130.2
FIL X HRIBAR T. Nesmrtnost PRK 11471 1 HRIBAR T. Nesmrtnost
COBISS.SI-ID 288024832

OHK 2017/6 188
HRIBERNIK, Rudolf, 1921-2002
        Partizanski Ključ / Rudolf Hribernik-Svarun ; [skice Milenko Nonković ; fotografije iz knjige Dolomiti v NOB]. - Ljubljana : Odbor skupnosti borcev Dolomitskega odreda NOV in POS, 1982 (v Ljubljani : Delo). - 71 str., [10] str. pril. : ilustr., zvd. ; 20 cm

3.000 izv.

94(497.4)"1941/1943"
ZGO C 6787 94(497.4)"1939/1945" HRIBERNIK R. Partizanski Ključ

COBISS.SI-ID 20003847

OHK 2017/6 189
HRVATSKI slavistički kongres (5 ; 2010 ; Rijeka)
        Zbornik sažetaka / Peti hrvatski slavistički kongres, Rijeka, 7. - 10. rujna 2010 ; [urednik Marija Turk]. - Rijeka : Hrvatski slavistički odbor Hrvatskoga filološkog društva ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2010. - 384 str. ; 19 cm

Lat. in cir. - Kazalo

ISBN 978-953-6104-72-7

811.163.42(063)(048) 821.163.42.09(063)(048)
SLA Zb II 1142/5 HRVATSKI Zbornik
COBISS.SI-ID 43345762

OHK 2017/6 190
HUGHES, Henry Stuart, 1916-
        Contemporary Europe : a history / H. Stuart Hughes. - 2nd ed. - Englewood Cliffs : Prentice-Hall, [1966]. - XIV, [17] str. pril., 582 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Kazalo

94(4)
ZGO D 8982 94(4) HUGHES H. S. Contemporary Europe

COBISS.SI-ID 64405602

OHK 2017/6 191
        HUMANISMO solidario : poesía y compromiso en la sociedad contemporánea / Remedios Sánchez García ; Selección de poemas de Marina Bianchi. - Madrid : Visor Libros, 2014. - 227 str. ; 21 cm. - (Colección Visor literario ; 16)

ISBN 978-84-9895-692-4

821.134.2-1(082.2) 821.134.2(7/8)-1
ROM 860 HUMANISMO SOLIDARIO
COBISS.SI-ID 64324962

OHK 2017/6 192
HUSSERL, Edmund
        Formalna i transcendentalna logika : pokušaj kritike logičkog uma / Edmund Husserl ; s njemačkoga preveo Željko Pavić. - Zagreb : Breza, 2013. - 310 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Phos ; knj. 24)

Prevod dela: Formale und transzendentale logik

ISBN 978-953-7036-79-9

16 165.62
FIL V HUSSERL E. Formalna
COBISS.SI-ID 64517218

OHK 2017/6 193
HUSSERL, Edmund
        Iskustvo i sud : istraživanja genealogije logike / Edmund Husserl ; s njemačkoga preveo Željko Pavić. - Zagreb : Breza, 2017. - 338 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Phos ; knj. 33)

Prevod dela: Erfahrung und Urteil

ISBN 978-953-8139-05-5

16 165.62
FIL V HUSSERL E. Iskustvo
COBISS.SI-ID 64517474

OHK 2017/6 194
        IDENTITETA Evrope / uredila Anja Zalta, Rok Svetlič. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 277 str. ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; Letn. 21 (2016), št. 81-82)

Ov. nasl. - 250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu zbornika

ISBN 978-961-6964-69-2

930.85(4)(082) 316.73(4)(082) 130.2(4)(082)
PRK 7683/2016, 81/82 IDENTITETA EVROPE Zalta A. (ur.) SOC 1 POLIGRAFI 81/82
COBISS.SI-ID 288688384

OHK 2017/6 195
INTERNATIONAL Committee of Deportees and Refugees, Victims of Fascism and Nazism in 1920-1945. Meeting (2012 ; Kiïv)
        Meeting of the International Committee of Deportees and Refugees, Victims of Fascism and Nazism in 1920-1945, held in Kiev on 14 and 15 September 2012 = Zasedanie Meždunarodnogo komiteta izgnannikov i bežencev, žertv nacizma i fašizma v 1920-1945 gody, v Kievu 14-go i 15-go sentjabr 2012 goda = Sestanek Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920-1945, v Kijevu 14. in 15. septembra 2012 / [compiled and edited by Ivica Žnidaršič, Gregor Kaplan]. - Ljubljana : Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v angl., rus. in nem., po en prispevek tudi v srb. ali slovaš. - Lat. in cir.

ISBN 978-961-93080-4-2

314.151.3-054.73/.74(4)"1920/1945"(082) 355.1-058.65(4)"1939/1945"(082)
ZGO C 6808 94(4) INTERNATIONAL
COBISS.SI-ID 268225280

OHK 2017/6 196
INTERNATIONAL Philosophical Conference Rationality in belief and action (2004 ; Rijeka)
        Rationality in belief and action : proceedings of the international philosophical conference held in Rijeka, May 27-28, 2004 / edited by Elvio Baccarini and Snježana Prijić-Samaržija. - Rijeka : Faculty of Arts and Sciences : Croatian Society for Analytic Philosophy, 2006. - 308 str. ; 23 cm

200 izv.

ISBN 953-6104-53-9 (alk. papir)

101(063)(082) 17(063)(082)
FIL X RATIONALITY Baccarini E. (ur.)
COBISS.SI-ID 15032584

OHK 2017/6 197
        INTRODUCCIÓN a la lingüística española / Manuel Alvar (director). - 2a impr. - Barcelona : Ariel, 2014. - 628 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ariel Lingüística)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 8434482395 !

811.134.2
ROM 806.0 ALVAR M. Linguistica esp.
COBISS.SI-ID 64441954

OHK 2017/6 198
        IRA - Wut und Zorn in Kultur und Literatur / Bozena Anna Badura, Kathrin Weber (Hg.) ; mit Vorwort von Lilith Jappe. - Originalausg. - Giessen : Psychosozial-Verlag, 2013. - 318 str. ; 21 cm. - (Imago)

Dostopno tudi na: http://d-nb.info/1028312059/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-8379-2224-0 (broš.)
ISBN 3-8379-2224-3 (broš.)

82.091:159.942
PRK 11547 82.091PRK IRA - WUT UND ZORN BozenaA. B. (ur.)

COBISS.SI-ID 64370018

OHK 2017/6 199
IVANETIČ, Kaja
        Poučevanje občutljivih učnih vsebin pri pouku zgodovine : povojni poboji in prikrita grobišča : magistrsko delo / Kaja Ivanetič. - Ljubljana : [K. Ivanetič], 2017. - 127 str. ; 30 cm

Mentorja Damijan Štefanc, Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 120-126. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za zgodovino

371.3
PED DIP IVANETIČ K. Poučevanje ZGO MagB 47 IVANETIČ Kaja
COBISS.SI-ID 64370786

OHK 2017/6 200
JACOBS, Jürgen
        Aporien der Aufklärung : Studien zur Geistes- und Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts / Jürgen Jacobs. - Tübingen : Francke, 2001. - 178 str. : ilustr. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009530329&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 3-7720-2773-3 (broš.)
ISBN 978-3-7720-2773-4 (broš.)

821(4).02"17" 130.2"17"
PRK 11540 82.02 JACOBS J. Aporien der Aufklärung

COBISS.SI-ID 64359266

OHK 2017/6 201
JANČAR, Drago
        In ljubezen tudi / Drago Jančar. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 351 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-284-275-8

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7494 JANČAR D. In ljubezen
COBISS.SI-ID 289723648

OHK 2017/6 202
JAPP, Uwe
        Ironien der Hermeneutik / Uwe Japp ; Hrsg. von Christoph Deupmann, Stefan Scherer, Claudia Stockinger. - Heidelberg : Winter, 2013. - 363 str. ; 22 cm. - (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte ; Bd. 316)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4394426&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1037793846/04 - kazalo vsebine. - Spominski zbornik ob avtorjevi 65-letnici. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibiografija del Uweja Jappa: str. 355-363

ISBN 978-3-8253-6163-1 (trda vezava)
ISBN 3-8253-6163-2 (trda vezava)

82.0
PRK 11555 82.0 JAPP U. Ironien
COBISS.SI-ID 64414562

OHK 2017/6 203
JELENC, Vitomir Fedor
        Spomini jugoslovanskega dobrovoljca : 1914-1918 / Vitomir Feodor Jelenc ; [spremna beseda Ljubica Rodošek]. - V Ljubljani : Karantanija, 2004 ([Ljubljana] : Karantanija). - 217 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sledi / Karantanija)

Spremna beseda / Ljubica Rodošek: str. 213-214

ISBN 961-226-625-5 (trda vezava)
ISBN 961-226-635-2 (broš.)

94(100)"1914/1918"(092) 929 Jelenc V.F. 821.163.6-94"1914/1918" 355.337.2(497.11=163.6)"1914/1918"
ZGO C 5685/4 94(100)"1914/1918" JELENC V. F. Spomini dobrovoljca

COBISS.SI-ID 213239296

OHK 2017/6 204
JOHNSON, Paul, novinar
        A history of the modern world : from 1917 to the 1980s / Paul Johnson. - London : Weidenfield and Nicolson, 1984. - VII, 817 str. ; 22 cm

ISBN 0-297-78475-7
ISBN 978-0-2977-8475-3

94(100)
ZGO C 6811 94(100) JOHNSON P. History
COBISS.SI-ID 64290914

OHK 2017/6 205
JÜNGER, Ernst, 1895-1998
        Na zidu časa / Ernst Jünger ; prevedel Alfred Leskovec. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 270 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica, ISSN 1408-2160 ; zv. 64)

Prevod dela: An der Zeitmauer. - 600 izv. - Ernst Jünger in zgodovinska postava / Dean Komel: str. 259-270. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-213-269-9

130.2
FIL IX.2 JÜNGER E. Na zidu
COBISS.SI-ID 290142720

OHK 2017/6 206
        JURIJ Dalmatin / zbral, zapisal in uredil Lucijan Adam. - V Lescah : [samozal.] L. Adam ; Žirovnica : Tiskarna Medium, 2017. - 2 zv. (283; 725 str.) : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenski protestantski spomeniki)

Nasl. na ov. in hrbtu: Dalmatin. - Besedilo v slov., nekatera pisma v nem. - 147 izv. - Bibliografija: str. 264-283

Vsebina:
Del 1: Prispevki za življenjepis
Del. 2: Gradivo in izpisi. - Oštevilčeni izvod št. 63 50037 - OHK FF - Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete, Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko

ISBN 978-961-283-873-7

929Dalmatin J. 821.163.6.09"15" 274.5(497.4)"15"
SLA L.H II 5767 JURIJ DALMATIN ZGO D 8980 929A/Z JURIJ Dalmatin
COBISS.SI-ID 289300992

OHK 2017/6 207
JUSDANIS, Gregory, 1955-
        A tremendous thing : friendship from the Iliad to the internet / Gregory Jusdanis. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2014. - X, 213 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 193-209. - Kazalo. - Vsebina: The politics of friendship ; Mourning becomes friendship ; Duty and desire ; Friends and lovers ; Afterword: digital friends

ISBN 978-0-8014-5284-0 (trda vezava)
ISBN 0-8014-5284-8 (trda vezava)

82.091:177.63
PRK 11564 82.091TIM JUSDANIS G. Tremendous thing

COBISS.SI-ID 64455778

OHK 2017/6 208
        JUSTIN : epitome of the Philippic history of Pompeius Trogus. Books 11-12, Alexander the Great / translation and appendics by J. C. Yaedley ; commentary by Waldemar Heckel. - New York : Oxford University Press, 2003. - XXIV, 360 str. ; 22 cm. - (Claredon ancient history series ; vol. 1)

Kazalo

ISBN 0-19-814908-5

94(3)
ZGO C 6791/1 94(3) JUSTIN
COBISS.SI-ID 64473698

OHK 2017/6 209
        JUSTIN : epitome of the Philippic history of Pompeius Trogus. Books 13-15, the successors to Alexander the Great / Translation and appendices by J. C. Yardley ; commentary by Pat Wheatley and Waldemar Heckel. - New York : Oxford University Press, 2011. - XXX, 343 str. ; 22 cm. - (Clarendon ancient history studies ; vol. 2)

Kazalo

ISBN 978-0-19-927760-5

94(3)
ZGO C 6791/2 94(3) JUSTIN
COBISS.SI-ID 64476002

OHK 2017/6 210
JUVAN, Marko, 1960-
        Hibridni žanri : študije o križancih izkustva, mišljenja in literature / Marko Juvan. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 221 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 68)

400 izv. - Bibliografija: str. 199-210. - Summary: Hybrid genres: crossing literature with thinking and experience. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-05-2

82.0
PRK 11588 82.0 JUVAN M. Hibridni žanri 1, 2

COBISS.SI-ID 290117632

OHK 2017/6 211
KANGRGA, Milan, 1923-
        Fenomenologija ljudskog svijeta : stvaralaštvo, vremenitost, smisao : izbor tekstova - ein Lesebuch / Milan Kangrga ; odabrao i priredio Dragan Jakovljević. - Podgorica : D. Jakovljević, 2016. - 110 str. ; 21 cm. - (Edicija Fiducia : spisi iz humanističkih i duhovnih nauka ; kolo 1, sv. 1)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-9940-9756-0-9

165.62
FIL XI.5 KANGRGA M. Fenomenologija
COBISS.SI-ID 64307810

OHK 2017/6 212
KARDOŠ, Štefan
        Vse moje Amerike / Štefan Kardoš ; [spremna beseda Franci Just]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Slovar manj znanih besed, besednih zvez in povedi: str. 276-284. - Spremna beseda / Franci Just: str. 287-311

ISBN 978-961-7018-48-6

821.163.6-311.2 821.163.6.09Kardoš Š.
SLA L.A I 7184 KARDOŠ Š. Vse
COBISS.SI-ID 91855873

OHK 2017/6 213
KARLOVŠEK, Jože
        Slovenske bajeslovne in pripovedne podobe / avtor knjige in vseh slik Jože Karlovšek ; avtor uvoda Niko Kuret ; avtor prvih treh poglavij Ivan Grafenauer ; avtor poglavja Uvod k diafilmu Albert Papler ; avtor pesmi Neurje nad Šmarjeto Dušan Ludvik ; avtorja strokovnih prispevkov Boštjan Kenda, Monika Kropej Telban ; avtorji uredniškega komentarja Domen Češarek, Matija Kenda, Nejc Petrič ; prevod povzetka v angleščino Daša Peternel, prevod povzetka v ruščino Anastasia Plotnikova. - 2. izd. - Ljubljana : Društvo Slovenski staroverci, 2017. - 219 str. : ilustr. ; 24 cm

Literatura: str. 216. - Book summary ; Annotacija knigi

ISBN 978-961-285-654-0

398.4:75(497.4)
SLA Fol II 602 KARLOVŠEK J. Slovenske
COBISS.SI-ID 289601792

OHK 2017/6 214
KATKOV, George
        Lenin's path to power / George Katkov, Harold Shukman. - London : Macdonald ; New York, : American Heritage, 1971. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Library of the 20th century)

Kazalo

930.85
ZGO C 6812 94(4-12)"18" KATKOV G. Lenin's path

COBISS.SI-ID 64290146

OHK 2017/6 215
KERMANI, Navid
        Zwischen Koran und Kafka : west-östliche Erkundungen / Navid Kermani. - München : Beck, 2014. - 364 str. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 351-362. - Vsebina: In eigener Sache ; Folgt nicht den Dichtern!: der Koran und die Poesie ; Der Aufstand gegen Gott: Attar und das Leiden ; Welt ohne Gott: Shakespeare und der Mensch ; Die heroische Schwäche: Lessing und der Terror ; Gott-atmen: Goethe und die Religion ; Schmutz meiner Seele: Kleist und die Liebe ; Die Wahrheit des Theaters: das schiitische Passionspiel und die Verfremdung ; Befreit Bayreuth!: Wagner und die Einfühlung ; Nachmittag Schwimmschule: Kafka und Deutschland ; Der Auftrag der Literatur: Hedayat und Kafka ; Nach Europa: Zweig und die Grenzen ; Apologie des Glasperlenspiels: Hesse und der Untergang ; Gewalt des Mittleids: Arendt und die Revolution ; Kampf gegen Windmühlen: Mosebach und der Roman ; Ein Gott, eine Frau, ein Käse: Golschiri und die Freundschaft ; Anhang: zum 65. Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes: Rede vor dem deutschen Bundestag am 23 Mai 2014

ISBN 978-3-406-66662-9 (trda vezava)
ISBN 3-406-66662-0 (trda vezava)

82.091
PRK 11519 82.091REC KERMANI N. Zwischen Koran

COBISS.SI-ID 64297058

OHK 2017/6 216
KERSKI, Joseph J.
        Interpreting our world : 100 discoveries that revolutionized geography / Joseph J. Kerski. - Santa Barbara, California : ABC-CLIO, 2016. - XL, 386 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Bibliografija: str. 363-366. - Kazalo

ISBN 978-1-61069-919-8

910.1
GEO II 8125 910 KERSKI J. J. Interpreting
COBISS.SI-ID 64358242

OHK 2017/6 217
KESSEL, Katja
        Basiswissen deutsche Gegenwartssprache / Katja Kessel, Sandra Reimann. - 4., durchgesehene Aufl. - Tübingen ; Basel : A. Francke, 2012. - XIII, 282 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB. Sprachwissenschaft ; 2704)

Hrbt. stv. nasl.: Deutsche Gegenwartssprache. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-3692-2

811.112.2'36(076.2)
GER 803.0 KESSEL K. Basiswissen
COBISS.SI-ID 64353634

OHK 2017/6 218
KETABGIAN, Tamara
        The lives of machines : the industrial imaginary in Victorian literature and culture / Tamara Ketabgian. - Ann Arbor : Univ. of Michigan Press, 2011. - XI, 237 str. ; 23 cm. - (Digitalculturebooks)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022524568&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Includes bibliographical references and index. - Bibliografija: str. 203-219. - Kazalo

ISBN 978-0-472-07140-1 (trda vezava)
ISBN 0-472-07140-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-472-05140-3 (broš.)
ISBN 0-472-05140-7 (broš.)

821.111.09-31"18"
PRK 11513 821.111.09 KETABGIAN T. Lives of machines

COBISS.SI-ID 64269154

OHK 2017/6 219
KIM, Namcheon
        Scenes from the enlightenment : a novel of manners / Kim Namcheon ; translated from the Korean by Charles La Shure. - 1st ed. - Champaign ; Dublin ; London : Dalkey Archive Press, 2014. - 254 str. ; 22 cm. - (Library of Korean literature ; 13)

Prevod dela: Taeha

ISBN 978-1-62897-068-5 (broš.)

821.531-31(519.5)
AAŠ KOR 82 KIM N. Scenes
COBISS.SI-ID 64478562

OHK 2017/6 220
KOCH, Herman
        Zomerhuis met zwembad / Herman Koch ; bewerkt door Marian Hoefnagel. - Amsterdam : Eenvoudig Communiceren ; [Brussel] : Lezen voor lederren, cop. 2011. - 159 str. ; 21 cm. - (Leeslicht : lezen in gewone taal)

ISBN 978-90-8696-129-0

821.112.5-311.2(0.046.6)
GER 839.31/.32 KOCH H. Zomerhuis
COBISS.SI-ID 64451426

OHK 2017/6 221
KÖHLER, Sigrid G., komparativistka
        Körper mit Gesicht : rhetorische Performanz und postkoloniale Repräsentation in der Literatur am Ende des 20. Jahrhunderts / Sigrid G. Köhler. - Köln : Böhlau, 2006. - 245 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=014847421&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=014847421&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - založnikova predstavitev. - Bibliografija: str. 227-245

ISBN 978-3-412-05606-3 (broš.)
ISBN 3-412-05606-5 (broš.)

82.091
PRK 11542 82.0 KÖHLER S. G. Körper mit Gesicht

COBISS.SI-ID 64362594

OHK 2017/6 222
KOLER, Gregor
        Gradbena in kreditna zadruga Dom in vrt : diplomsko delo / Gregor Koler. - Ljubljana : [G. Koler], 2017. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 39. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

334.73(497.4Ljubljana)"1920/1940"
ZGO DiplB KOLER Gregor
COBISS.SI-ID 64512866

OHK 2017/6 223
KOLŠEK, Peter
        Slavospevi, ki jih pojejo vrane / Peter Kolšek. - Ljubljana : Knjižna zadruga : distribucija Buča, 2017 (Begunje : Cicero). - 85 str. ; 20 cm

300 izv. - Spremni besedi Gabriele Babnik in Iva Svetine na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6140-66-9

821.163.6-1
SLA L.A I 7180 KOLŠEK P. Slavospevi
COBISS.SI-ID 288880896

OHK 2017/6 224
KOMŠO, Darko
        Blago iz dubina : Spondylus gaederopus, najdragocjeniji nakit neolitičke Europe = Un tesoro degli abissi : Spondylus gaederopus, il gioiello piu prezioso dell'Europa neolitica = A treasure from the depths : Spondylus gaederopus, neolithic Europe's most prized jewellery : [exhibition] / [autor izložbe i teksta,autore della mostra e del testo, exhibition and text author] Darko Komšo ; uredništvo, redazione, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; [prijevod na talijanski, traduzione italiana, translation in Italian Elis Barbalich-Geromella, prijevod na engleski, traduzione inglese, translation in English Neven Ferenčić ; autor fotografija, autore delle fotografie, photographer Tanja Draškić Savić, Enzo Morović, Darko Komšo]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archaelogico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalozi izložbe = Cataloghi delle mostre = Exhibition catalogues, ISSN 2459-864X ; 2)

Besedilo vzporedno v hrv. ter prevod v ital. in angl. - "Izložba /Mostra / Exhibition: ... Prozor u prošlost / Una finestra sul passato / Window to the Past, 10.03. - 11.04.2017" --> kolofon. - Bibliografija: str. 20

ISBN 978-953-8082-08-5

ARH 017-HR 11/2 UMZG Kt/Pu/8/ii ZGO ZD 1569/2 KOMŠO D. Blago iz dubina
COBISS.SI-ID 9646176

OHK 2017/6 225
KOMŠO, Darko
        Glazba na škrinjici : prikaz glazbe i plesa na pulskoj koštanoj škrinjici iz 10. stoljeća = La musica sul cofanetto : raffigurazioni musicali e tersicoree sullo scrignetto osseo polese del X sec. = Music on a cascet : music and dance depicted on the tenth century bone Pula cascet / [autor izložbe i teksta,autore della mostra e del testo, exhibition and text author] Darko Komšo ; uredništvo, redazione, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; [prijevod na talijanski, traduzione italiana, translation in Italian Elis Barbalich-Geromella, prijevod na engleski, traduzione inglese, translation in English Neven Ferenčić ; autor fotografija, autore delle fotografie, photographer Goran Vranić]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archaelogico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalozi izložbe = Cataloghi delle mostre = Exhibition catalogues, ISSN 2459-864X ; 1)

Besedilo vzporedno v hrv. ter prevod v ital. in angl. - "Izložba /Mostra / Exhibition: ... Prozor u prošlost / Una finestra sul passato / Window to the Past, 27.01. - 05.02.2017" --> kolofon. - Bibliografija: str. 19

ISBN 978-953-8082-06-1

ARH 017-HR 11/1 UMZG Kt/Pu/8/i ZGO ZD 1569/1 KOMŠO D. Glazba na škrinjici
COBISS.SI-ID 9644384

OHK 2017/6 226
KOPINŠEK, Simona
        Mila / Simona Kopinšek ; [spremna beseda Muanis Sinanović]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Dialektika celega in necelega / Muanis Sinanović: str. 173-177

ISBN 978-961-7018-41-7

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 90860545

OHK 2017/6 227
KOŠIR, Marko, 1946-
        Mariborske operne zvezde / Marko Košir. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2013 (Celje : Dikplast). - 319 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Svetovid)

200 izv. - Bibliografija: str. [334]

ISBN 978-961-93373-9-4

782.071.2(497.4Maribor)(092)
MUZ 934 KOŠIR M. Mariborske
COBISS.SI-ID 267140096

OHK 2017/6 228
        KRASNA nova Evropa : izbor najboljših kratkih zgodb / [urednica Sara Špelec]. - 1. izd. - Sveta Trojica v Slovenskih goricah : Kulturno-gledališko društvo Reciklaža, 2016. - 141 str. ; 30 cm

140 izv.

ISBN 978-961-93516-5-9

821.163.3-32
SLA L.A II 7487 KRASNA
COBISS.SI-ID 286169344

OHK 2017/6 229
KRAVOS, Marko, 1943-
        Kot suho zlato / Marko Kravos ; [spremna beseda Ivo Svetina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 95 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

300 izv. - Kako se besede pozlatijo / Ivo Svetina: str. 91-95. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4580-6

821.163.6-1 821.163.6.09Kravos M.
SLA L.A II 7484 KRAVOS M. Kot suho
COBISS.SI-ID 289061888

OHK 2017/6 230
KRSTEVSKI-Kristan, Duško
        Alhemija na 21 vek / Duško Krstevski-Kristan. - Skopje : Antolog, 2013 (Skopje : Grafo den). - 64 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 11)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. 62

ISBN 978-608-4507-93-2 (13)
ISBN 608-4507-93-X (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/11 KRSTEVSKI-KRISTAN D. Alhemija

COBISS.SI-ID 93890570

OHK 2017/6 231
KÜHNEL, Ernst
        Miniaturmalerei im islamischen Orient / von Ernst Kühnel. - Berlin : Cassirer, 1922. - 68, 154 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Die Kunst des Ostens ; Bd. 7)

Hrbtni nasl.: Islamische Miniaturmalerei

75.056(5-15):28
UMZG Bk216/1
COBISS.SI-ID 64368738

OHK 2017/6 232
KUJUNDŽISKI, Nikola, 1920-1997
        Mojot portret / Nikola Kujundžiski ; [fotografii Nikola Kujundžiski]. - Skopje : Antolog, 2010. - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 3)

Cir. - Fusnoti kon tekstot. - "Portretot" na Nikola Kujundžiski / Vera Stojčevska-Antik: str. 63

ISBN 978-608-4507-25-3 (13)
ISBN 608-4507-25-5 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/3 KUJUNDŽISKI N. Mojot
COBISS.SI-ID 81710858

OHK 2017/6 233
KUJUNDŽISKI, Žarko
        [Trinaeset]
        13 / Žarko Kujundžiski. - Skopje : Antolog, 2010. - 143 str. ; 20 cm. - (Edicija Damar ; kn. 7)

Cir. - Očuduvanje na svetot, čudo vo tekstot / Venko Andonovski: str. 139-140. - Beleška za avtorot: str. 143. - Dosedanja vsebina: DETSTVO ; MOMČEŠTVO ; MLADOST ; POTOA

ISBN 978-608-4507-22-2 (13)
ISBN 608-4507-22-0 (10)

821.163.3-32
SLA L.A I 7176/7 KUJUNDŽISKI Ž. 13
COBISS.SI-ID 81384714

OHK 2017/6 234
KUNEJ, Drago
        Glasba z obeh strani : gramofonske plošče Matije Arka in Hoyer tria / Drago Kunej, Rebeka Kunej. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU ; Ribnica : Rokodelski center, 2016 ([Ljubljana] : Luart). - 116 str. : ilustr., note ; 24 cm

500 izv. - Knjigi na pot / Polona Rigler-Grm: str. 7. - Bibliografija: str. 103-107. - Kazalo. - Summary: Music from both sides

ISBN 978-961-254-850-6 (Založba ZRC, ZRC SAZU)

78.085.22(497.4)
MUZ A 3756 KUNEJ D. Glasba
COBISS.SI-ID 282308352

OHK 2017/6 235
KUNEJ, Drago
        Music from both sides : gramophone records made by Matija Arko and the Hoyer Trio / Drago Kunej and Rebeka Kunej ; [translator Mateja Žuraj]. - 1st English ed., 1st printing. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 116 str. : ilustr., note ; 24 cm

Prevod dela: Glasba z obeh strani. - 300 izv. - Foreword to the English edition / Joseph Valencic: str. 7-8. - Foreword / Polona Rigler Grm: str. 9. - Bibliografija: str. 103-108. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-254-999-2

78.085.2(736.637.2=163.6) 314.161.3(736.637.2=163.6)
MUZ A 3757 KUNEJ D. Music from
COBISS.SI-ID 289674240

OHK 2017/6 236
KÜRTHY, Ildikó von
        Blaue Wunder : Roman / Ildikó von Kürthy. - 10. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 2008, cop. 2004. - 251 str. : fotogr. ; 19 cm. - (Rororo ; 23715)

ISBN 978-3-499-23715-7

821.112.2-311.2
GER 830 KÜRTHY I. V. Blaue Wunder
COBISS.SI-ID 64435554

OHK 2017/6 237
KÜRTHY, Ildikó von
        Freizeichen : Roman / Ildikó von Kürthy ; Fotos von Gabo. - 17. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch, 2008, cop. 2003. - 231 str. : barvne fotogr. ; 19 cm. - (Rororo ; 23614)

ISBN 978-3-499-23614-3

821.112.2-311.2
GER 830 KÜRTHY I. V. Freizeichen
COBISS.SI-ID 64435042

OHK 2017/6 238
KUŠAR, Meta
        Lago : antologia / Meta Kušar ; a cura di Pia Todorovic e Armida Demarta ; traduzioni Aleksander Veccari, Patrizia Vascotto. - Lugano : Edizione Poestate, 2017. - 57 str. ; 19 cm

ISBN 978-88-8191-453-1

821.163.6-1
SLA L.A I 7186 KUŠAR M. Lago
COBISS.SI-ID 64499554

OHK 2017/6 239
KUTSCHERA, Franz von, 1932-
        Grundlagen der Ethik / Franz von Kutschera. - 2., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; New York : W. de Gruyter, 1999. - XII, 386 str. ; 21 cm. - (De Gruyter Studienbuch)

Bibliografija: str. 372-378. - Kazalo

ISBN 3-11-016290-3

17
FIL IV KUTSCHERA F. Grundlagen
COBISS.SI-ID 64319586

OHK 2017/6 240
KUUSI, Matti
        Mind and form in folklore : selected articles / Matti Kuusi ; edited by Henni Ilomäki ; translations from Finnish Hildi Hawkins. - Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. - 199 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studia fennica. Folkloristica ; 3, ISSN 1235-1946)

Publikacija ob 80-letnici Mattija Kuusija, 25. marec 1994. - Bibliografija; str.194-197

ISBN 951-717-797-6
ISBN 978-951-717-797-9

398(480)
ETN H.3 13392 KUUSI M. Mind
COBISS.SI-ID 64399202

OHK 2017/6 241
LAH, Andrijan
        Slovenski književniki in književnice v komunističnih zaporih / Andrijan Lah ; [spremna beseda Marjan Dolgan]. - 1. natis. - Ljubljana : Družina, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 228 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izv. - Rojstvo nasilja iz duha utopije / Marjan Dolgan: str. 157-204. - Bibliografija: str. 205-213. - Kazalo

ISBN 978-961-04-0395-1

821.163.6.09:929"19" 929(497.4)"19" 94(497.4)"1941/1990" 323.28(497.4)"1941/1990"
SLA L.H II 5764 LAH A. Slovenski
COBISS.SI-ID 289369856

OHK 2017/6 242
LAINESTE, Liisi, 1978-
        Post-socialist jokes in Estonia : continuity and change / Liisi Laineste. - Tartu : Tartu University Press, 2008. - 199 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-7366 ; 12)

Besedila v angl. in est. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Tartu University, Institute of cultural research and fine arts

ISBN 9949-19-021-5
ISBN 978-9949-19-021-8
ISBN 9949-19-022-3
ISBN 978-9949-19-022-5

398.23(474.2)
ETN B.5 13387 LAINESTE L. Post-socialist
COBISS.SI-ID 64362850

OHK 2017/6 243
LAVRIN, Janko
        Gogol / Janko Lavrin. - Abingdon ; New York : Routledge, 2016. - 263 str. : portret ; 22 cm. - (Routledge revivals)

Chronological list of Gogol's works: str. 249-254. - Bibliography: str. 255-260. - Kazalo. - First published in 1926 by Routledge & Sons

ISBN 978-1-138-94164-9 (mehka vezava)

821.161.1.09Gogol´ N. V.
SLA L.H II 5765 LAVRIN J. Gogol
COBISS.SI-ID 64407138

OHK 2017/6 244
LAVRIN, Janko
        An introduction to the Russian novel / by Janko Lavrin. - Abingdon ; New York : Routledge, 2016. - 253 str. ; 22 cm. - (Routledge revivals)

Kazalo. - First published in 1942 by Methuen

ISBN 978-1-138-94178-6

821.161.1.09-31
SLA L.H II 5766 LAVRIN J. An introduction
COBISS.SI-ID 64407394

OHK 2017/6 245
LEBEN, Nika, 1952-
        Grad Strmol na Gorenjskem / Nika Leben ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 216)

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 97

ISBN 978-961-6902-63-2

728.8(497.452)(036)
ARH 017-SLO 45/216 ETN O.10 6286/216 LEBEN N. Grad Strmol GEO PerZ 336/216 LEBEN N. Grad UMZG mf T/svn/Strm/1 ZGO B 682/216 94(497.4A/Ž) LEBEN N. Grad Strmol

COBISS.SI-ID 271186944

OHK 2017/6 246
LEČIČ, Rada
        Slovenščina od A do Ž. 1. del, [Učbenik za začetnike] / Rada Lečič ; [ilustracije Tamara Korošec ; avtorji in viri fotografij Rada Lečič ... et al.]. - 1. natis. - Cerkno : Gaya, 2017-. - 184 str. : ilustr. ; 28 cm

Slovensko-angleški slovar / Slovene-English dictionary: str. 155-168. - Rešitve: str. 169-178. - O avtorici in njena fotografija na hrbtni str. ov. - Viri ; Literatura: str. 180

ISBN 978-961-92674-9-3 (zv. 1)

811.163.6(075)
SLA Gram II 1423 LEČIČ R. Slovenščina 1, 2
COBISS.SI-ID 290275072

OHK 2017/6 247
LEESON, Robert
        Doomwater / Robert Leeson. - London [etc.] : Mammoth, 1997. - 153 str. ; 18 cm. - (Suspense)

ISBN 0-7497-2765-9

821.111-93-312.4
GER 820M LEESON R. Doomwater
COBISS.SI-ID 64327778

OHK 2017/6 248
LEVIČAR, Janja
        Ovrednotenje modula za katalogizacijo v sistemu COBISS3 : magistrsko delo : s prilogami na CD ROMu / Janja Levičar. - Ljubljana : [J. Levičar], 2017. - 201 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Marija Petek. - Bibliografija: f. 178-186. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

025.4:004.42(497.4)(043.2)
BIB MagB 025.4 LEVIČAR J. Ovrednotenje
COBISS.SI-ID 64317538

OHK 2017/6 249
        LEXIKON der Ethik / herausgegeben von Otfried Höffe ... [et al.]. - 5., neubearbeitete und erweiterte Aufl. - München : C. H. Beck, 1997, cop. 1977. - 364 str. ; 18 cm. - (Beck'she Reihe ; 152)

ISBN 3-406-42652-2

17(031)
FIL O LEXIKON DER ETHIK Höffe O. (ur.)
COBISS.SI-ID 1859921

OHK 2017/6 250
        LEXIKON des Blasmusikwesens / herausgegeben von Wolfgang Suppan ... [et al.]. - 2. ergänzte und erweiterte Aufl. - Freiburg im Breisgau : F. Schulz, 1976. - 342 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

78(433)(031)=112.2
MUZ A 3761 LEXIKON DES Blasmusikwesens
COBISS.SI-ID 5585305

OHK 2017/6 251
LIANG, Minling
        Colorful China / written by Liang Minling ; translated by Liu Bingwen, Pan Zhongming. - 1st ed. - Beijing : China intercontinental press, 2007. - 148 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Duocai Zhongguo

ISBN 978-7-5085-1080-4
ISBN 7-5085-1080-1

008(510) 908(510)
AAŠ K 908 LIANG M. Colorful China
COBISS.SI-ID 252639488

OHK 2017/6 252
        LIEBE bis aufs Blut : Geschichten über die Eifersucht / herausgegeben von Uwe-Michael Gutzschhahn. - München : Deutscher Taschenbuch, 2003, cop. 2001. - 141 str. ; 20 cm. - (DTV ; 62145) (Reihe Hanser)

Vsebina: Gras und Rüben / Maike Wetzel. Lolo /Tanja Dückers. Auf der Treppe / Alexa Hennig von Lange. Austausch / Simone Buchholz. Raffael, Mustafa, Gerd, Heinz und Kurt / Sylvia Szymanski. Atropa Bella-Donna / Jenny Erpenbeck. Deine Finger reichen nicht bis November / Alissa Walser. Sophies Sommer / Zoë Jenny. Zigaretten / Judith Hermann

ISBN 3-423-62145-1

821.112.2-32(082.2)
GER 830-3A LIEBE Gutzschhahn U.-M.(ur.)
COBISS.SI-ID 342202

OHK 2017/6 253
LIEBERMAN, Daniel E.
        Zgodba človeškega telesa : evolucija, zdravje in bolezen / Daniel E. Lieberman ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2015 ([Ljubljana] : NTD). - 561 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The story of the human body. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 441-518. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-43-3

159.9:575.8 575.8:572.5
CC-APA: 2510
PSI 159.9:575 LIEBERMAN D.E. Zgodba človeškega

COBISS.SI-ID 281433088

OHK 2017/6 254
LINDEN, David J.
        Dotik : znanost dlani, srca in uma / David J. Linden ; prevedla Špela Vodopivec. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 318 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: Touch. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 247-300. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-61-7

159.935 316.6 612.8
CC-APA: 2320
PSI 159.93 LINDEN D.J. Dotik
COBISS.SI-ID 285818624

OHK 2017/6 255
        LINGÜÍSTICA y pragmática / editores Ramón González Ruiz, Ana Jimeno Zuazu, Carmen Llamas Saíz. - Madrid : Síntesis, 2016. - 194 str. - (Lingüística. Serie Mayor ; 5)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-84-9077-427-4

811.134.2'4
ROM 806.0 LINGUIST/PRAGMAT
COBISS.SI-ID 64439650

OHK 2017/6 256
LIPUŠ, Florjan
        Gramoz / Florjan Lipuš ; [spremna beseda Blaž Gselman]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 88 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Pisanje "svetovne literature" kot sredstvo političnega upora / Blaž Gselman: str. 81-88

ISBN 978-961-7018-43-1

821.163.6(436.5)-311.2 821.163.6(436.5).09Lipuš F.
SLA L.A I 7182 LIPUŠ F. Gramoz
COBISS.SI-ID 91715073

OHK 2017/6 257
        LITERATUR.DIGITAL : Formen und Wege einer neuen Literatur / herausgegeben Roberto Simanowski. - Originalausg. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2002. - 193 str. ; 18 cm + 1 CD-ROM. - (DTV ; 24302. Premium)

Bibliografija: str. 179-192

ISBN 3-423-24302-3

821:004.55(082)
GER 82(100).09 LITERATUR Simanowski R.(ur.)

COBISS.SI-ID 64495714

OHK 2017/6 258
        LITTERAE pictae : scripta varia in honorem Nataša Golob septuagesimum annum feliciter complentis / uredila Tine Germ in Nataša Kavčič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 498 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. v lat., prispevki v slov., angl., nem, it. in franc. - 200 izv. - Bibliografija in Abstract pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-237-912-4

7.072(497.4):929Golob N.(082)
UMZG C/Golo/1 UMZG C/Golo/1/d UMZG NG C/Golo/1/d
COBISS.SI-ID 289786112

OHK 2017/6 259
LJUBIN, Dimitri Sole
        Nož i perduv : zaminuvanje na perjaninot / Dimitri Sole Ljubin. - Skopje : Antolog, 2010. - 127 str. ; 20 cm. - (Edicija Damar ; kn. 9)

Cir. - Koj e Dimitri Sole Ljubin? : Str. 127. - Nož i perduv / Lijana Uzunovik: str. 123-125. - Recenzija za deloti Nož i Perduv - Dimitri Sole Ljubin / Vesna Apasieva: str. 125-126

ISBN 978-608-4507-27-7 (13)
ISBN 608-4507-27-1 (10)

821.163.3-31
SLA L.A I 7176/9 LJUBIN D. S. Nož
COBISS.SI-ID 81712394

OHK 2017/6 260
LÖFFLER, Sigrid, 1942-
        Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler / Sigrid Löffler. - München : C. H. Beck, 2014. - 343 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1033322806/04 - kazalo vsebine. - Nasl. na hrbtu: Die neue Weltliteratur. - Bibliografija: str. 337-340. - Kazalo

ISBN 978-3-406-65351-3

82.09:314.117-054.52
PRK 11523 82.091PRK LÖFFLER S. Neue Weltliteratur

COBISS.SI-ID 515484556

OHK 2017/6 261
LOZANOSKA, Jana
        Izložba / Jana Lozanoska. - Skopje : Antolog, 2011. - 47 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 6)

Cir. - Diplejki go neboto okolu sebe / Maja Muhik: str. 46-47. - Kratka biografija: str. [48].

ISBN 978-608-4507-45-1 (13)
ISBN 608-4507-45-X (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/6 LOZANOSKA J. Izložba
COBISS.SI-ID 87037194

OHK 2017/6 262
LUKANC, Maja
        Ana Celjska : [celjska grofica na poljskem prestolu] = Anna Cylejska : [cylejska hrabianka na polskim tronie] / Maja Lukanc & Rolanda Fugger Germadnik ; [[uvod] Stane Rozman = [wstęp] Stane Rozman ; prevod v poljski jezik Joanna Sławińska = przekład na język polski Joanna Sławińska ; fotografija Codices Electronici AG ... [et al.] ; fotografie Codices Electronici AG ... et al.]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2016 ([Celje] : Dikplast). - 69 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Starožitnosti : vodniki Pokrajinskega muzeja Celje = Starożytności : przewodniki Muzeum Regionalnego w Celju ; 8)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v pol. - Rodovnik grofov Celjskih v povezavi s Piasti in Anžuvinci na spojnih listih. - 1.000 izv. - Uvod / Stane Rozman: str. 6-7. - Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-961-6411-31-8

929Ana Celjska, poljska kraljica 929.52Celjski
ZGO E 1702/8 929A/Z LUKANC M. Ana Celjska
COBISS.SI-ID 284579328

OHK 2017/6 263
LUKEŽIĆ, Irvin
        Riječki kvartet / Irvin Lukežić. - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2016. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka časopisa Fluminensia ; knj. 5)

Bibliografija: str. 263-269 in pod besedilom

ISBN 978-953-6104-68-0

929
UMZG T/hrv/Ri/8 ZGO D 8883 929 LUKEŽIĆ I. Riječki kvartet
COBISS.SI-ID 62928994

OHK 2017/6 264
        LUTHER und die Deutschen : Begleitband zur Nationalen Sonderausstellung auf der Wartburg, 4. Mai - 5. November 2017 / herausgegeben von der Wartburg-Stiftung Eisenach. - Petersberg : M. Imhof, [2017]. - 456 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 421-440. - Kazali

ISBN 978-3-7319-0360-4

94(411)"1542/1603:069.538
ZGO E 1865 929A/Z LUTHER
COBISS.SI-ID 64403810

OHK 2017/6 265
        LUTHER! : 95 Schätze - 95 Menschen : Begleitbuch zur Nationalen Sonderausstellung : Augusteum, Lutherstadt Wittenberg 13. Mai - 5. November 2017 / [herausgegeben von der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt ; Konzeption und Redaktion Mirko Gutjahr ... et al.]. - München : Hirmer, 2017 . - 623 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-7774-2803-1 (trda vezava)

069.538:929
ZGO D 8981 929A/Z LUTHER
COBISS.SI-ID 64399970

OHK 2017/6 266
MACK, Michael, 1969-
        How literature changes the way we think / Michael Mack. - Reprint. - London ; New York : Continuum, 2012. - VI, 194 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 179-186. - Kazalo. - Vsebina: Think again: an introduction ; 1. Death again: reimagining the end ; The Humanities, the demography of aging, and the philosophy of birth ; The test and the copy of the Mad Men ; 2. Revisiting torture and torment. Spinoza's Post-Human Critique of Mimesis ; Nietzsche, Post-Humanism and back to the Biopolitical Economics of Mad Men ; 3. Revisiting clones: change and the politics of life. Cloning and art as mere copy of Ishiguro's Never Let Me Go ; The market verifies the truth of life: Foucault's Biopolitics of Free Market Liberalism ; The Nazi Genocide, Hannah Arendt and the Philosophy of Birth ; 4. Rethinking suffering: self and substance. Literature's mediation between substantive and subjective suffering, or the Critique of Zizek: Can We Do Justice to Suffering Without a Notion of Substance? ; Aging, the changing demography, and literature's transformation of consciousness ; Literature's Critique of Fiction: Ishiguro's Remains of the Day ; 5. The birth of literature. From the market economy of the Romantic genius to art's disruption of the status quo ; A new cosmos of poetry ; Walter Benjamin's alternative to Martin Heidegger's and Paul de Man's approach to literature and its implications for cultural studies (Slavoj Zizek) ; Excursus: Agamben, Doctorow, and the Biopolitics of Representation ; Zizek, de Man, and Spinoza's Cartesian break with Descartes ; Hölderlin, Benjamin, and the poetry of new beginnings ; Celan, the void and the aftermath of the Nazi Genocide ; 6. The birth of politics. Benjamin's Poetics of Kantian Transcendental Philosophy ; Art's interconnected universe ; Heidegger or poetry as a function of history/politics and art as basis for politics in Benjamin ; 7. Rethinking birth and aging: a conclusion. The stereotype of the Jew as representation of aging and decay ; Philip Roth or revisiting Plato and Aristotle on Mimesis

ISBN 978-1-4411-1914-8 (broš.)

82.0:17
PRK 11526 82.0 MACK M. How literature
COBISS.SI-ID 64316770

OHK 2017/6 267
MAETERLINCK, Maurice
        L'intruse ; Les aveugles ; Les sept princesses / Maurice Maeterlinck ; édition établie et commentée par Fabrice Van de Kerckhove. - Bruxelles : L. Pire, 2009. - 301, [3] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Espace Nord ; 294)

Gl. stv. nasl. na ov.: Petite trilogie de la mort. - Obsežna komentirana izdaja. - Bibliografija: str. 279-299

ISBN 978-2-507-00441-5

821.133.1(493)-2 821.133.1(493).09-2Maeterlinck M.
ROM 840 MAETERLINCK M. Intruse
COBISS.SI-ID 64517986

OHK 2017/6 268
MALNAR, Eva
        Notranjski pesniki med vojno in ljubeznijo : diplomsko delo / Eva Malnar. - Ljubljana : [E. Malnar], 2017. - 47 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Irena Novak-Popov. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček v slov in angl.: Inner Carniola's poets between war and love. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-1
PRK DiplB 242/BD MALNAR E. Notranjski pesniki SLA DiplB 312 MALNAR E. Notranjski
COBISS.SI-ID 64431458

OHK 2017/6 269
MANNIX, Daniel Pratt, 1911-1997
        Black cargoes : a history of the Atlantic slave trade, 1518 - 1865 / Daniel P. Mannix in collaboration with Malcolm Cowley. - London : Penguin, 1977, cop 1962. - XIV, [16] str. pril., 306 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 288-295. - Kazalo

ISBN 978-0-1400-4253-5

94(6)
ZGO C 6819 94(100) MANNIX D. P. Black cargoes

COBISS.SI-ID 64357986

OHK 2017/6 270
MANUŠEV, B.
        Ke / Mane Manušev ; [korica Aleksandar Kovačevski]. - Skopje : Antolog, 2012. - 63 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 9)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. 63

ISBN 978-608-4507-76-5 (13)
ISBN 608-4507-76-X (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/9 MANUŠEV B. Ke
COBISS.SI-ID 93342730

OHK 2017/6 271
MAROJEVIĆ, Igor
        Beograđanke / Igor Marojević. - 4. izd. - Beograd : Laguna, cop. 2014. - 194 str. : ilustr. ; 20 cm

O autoru: str. 193-194

ISBN 978-86-521-1565-5

821.163.41-311.2
SLA L.A I 7181 MAROJEVIĆ I. Beograđanke
COBISS.SI-ID 11053598

OHK 2017/6 272
MARTIĆ, Igor
        Vpliv rock poezije na sodobno ameriško pesniško tradicijo = The influence of rock poetry on the contemporary American poetic tradition : doktorska disertacija / Igor Martić. - Ljubljana : [I. Martić], 2017. - XIII, 269 str. ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v slov. (str. 250-269). - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 190-196. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, področje: Ameriške študije

821.111(73)-1.09:784.66(043.3) 784.66:821.111(73)-1.09
GER Diss MARTIĆ I. Vpliv
COBISS.SI-ID 64415074

OHK 2017/6 273
MASSEI, Giorgio
        Nuovo Espresso 5 : corso di italiano. Libro dello studente e esercizi / Giorgio Massei, Rosella Bellagamba. - 1a ed. - Firenze : Alma, 2017. - 191 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD

Na nasl. str. tudi: C1

ISBN 978-88-6182-506-2 (učbenik s CD-jem)
ISBN 978-88-6182-509-3 (CD)

811.131.1'243(075)(076)
ROM 805.0-07 NUOVO espr. 5 uč. CD ROM 805.0-07 NUOVO espresso 5 uč.
COBISS.SI-ID 64530018

OHK 2017/6 274
MATKOVIĆ, Stjepan, zgodovinar
        Premili Ivane : korespondencija Ivana Hribara s hrvatskom elitom / Stjepan Matković. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2016. - 410 str., [18] slik. pril. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-953-7840-55-6

93/94:930.25
ZGO D 7149/14 94(100)"1750/1914" MATKOVIĆ S. Premili Ivane

COBISS.SI-ID 64375650

OHK 2017/6 275
MATURANA, Humberto R., 1928-
        Was ist Erkennen? / Humberto Maturana ; mit einem Essay zur Einführung von Rudolf zur Lippe ; aus dem Englischen von Hans Günter Holl. - München ; Zürich : Piper, cop. 1994. - 243 str. ; 21 cm

ISBN 3-492-03594-9

165
FIL VI MATURANA H. R. Was ist Erkennen?
COBISS.SI-ID 64409954

OHK 2017/6 276
MATZKOWSKI, Bernd
        Textanalyse und Interpretation zu Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker / Bernd Matzkowski. - 1. Aufl. - Hollfeld : C. Bange, 2011. - 128 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Königs Erläuterungen ; Bd. 368)

Nasl. na ov.: Friedrich Dürrenmatt, Die Physiker. - Hrbtni nasl.: Dürrenmatt, Die Physiker. - Bibliografija: str. 123-125. - Kazalo

ISBN 978-3-8044-1921-6

821.112.2(494).09Dürrenmatt F.
GER 830.09 Dürrenmatt F. Physiker/MATZKOWSKI

COBISS.SI-ID 64423010

OHK 2017/6 277
MAURINA, Barbara
        Ricerche archeologiche a Sant´ Andrea di Loppio (Trento, Italia) : Il Castrum Tardoantico-Altomedievale / Barbara Maurina ; con contributi di Ivana Angelini ... [et al.]. - Oxford : Archaeopress, 2016. - XIV, 793 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 755-793. - Povzetki v angl. jeziku pri posameznih poglavjih. Predgovor v ita. angl. in nem. jeziku.

ISBN 978-1-78491-361-8

904(450.321)"652/653"
ARH 015 13
COBISS.SI-ID 41222957

OHK 2017/6 278
MAZZINI, Miha
        Spomniti se, pomeni narediti zgodbo = Ricordare vuol dire creare una storia / Miha Mazzini ; disegni, risbe PUT [i. e. Pinacoteca universale di Topolò = Topolovska univerzalna pinakoteka] ; [traduttore, prevajalec Michele Obit]. - Grimacco : Associazione Topolò ; Cividale del Friuli : Circolo di cultura Ivan Trinko = Garmak : Društvo Topoluove ; Čedad : Kulturno društvo [Ivan Trinko], 2015 (Cormòns : Poligrafiche San Marco). - 55 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Collana Koderjana = Zbirka [Koderjana] ; 9)

Vzpor. it. prevod in slov. besedilo. - V kolofonu tudi: Stazione di Topolò-Postaja Topolove, XXII edizione-22. izvedba. - O avtorju: 52-53

821.163.6-32
SLA L.A I 7178 KOPINŠEK S. Mila SLA L.A II 6837/9 MAZZINI M. Spomniti
COBISS.SI-ID 8034284

OHK 2017/6 279
MCEWAN, Ian, 1948-
        Nutshell / Ian McEwan. - London : Vintage, 2017, cop. 2016. - 199 str. ; 18 cm

ISBN 978-1-784-70512-1

821.111-31
GER 820 McEWAN I. Nutshell
COBISS.SI-ID 64516194

OHK 2017/6 280
MCGONIGAL, Kelly
        Druga stran stresa : zakaj je stres dober za nas in kako ga izkoristiti sebi v prid / Kelly McGonigal ; prevedla Helena Marko. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 356 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The upside of stress. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 285-331. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-71-6

159.944.4 159.944.4
CC-APA: 3290
PSI 159.97 MCGONIGAL K. Druga stran stresa

COBISS.SI-ID 288315136

OHK 2017/6 281
MEDNARODNA konferenca o skrbi za izgnance in prisilne delavce v nekaterih evropskih državah (2010 ; Ljubljana)
        Mednarodna konferenca o skrbi za izgnance in prisilne delavce v nekaterih evropskih državah, v Ljubljani, 4. in 5. junija 2010 / [gradivo zbrala in uredila Ivica Žnidaršič ; prevodi v tuje jezike Multilingual, prevajalska agencija]. - Ljubljana : Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 252 str. : ilustr. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: Mednarodni odbor izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma v letih 1920 do 1945. - Prispevki v slov., in/ali angl., rus., češ., polj., slovaš., hrv., srb. - Vsebuje tudi: Prva seja Mednarodnega odbora izgnancev in beguncev žrtev fašizma in nacizma 1920-1945, v Ljubljani, 4. junija 2010 = First Meeting of International Committee of Exiles and Refugees that were Victims of Fascism and Nazism in 1920-1945

ISBN 978-961-93080-1-1

314.151.3-054.73/.74(4)"1920/1945"(082) 355.1-058.65(4)"1939/1945"(082) 341.384(4)(082)
ZGO C 6807 94(4) MEDNARODNA KONFERENCA
COBISS.SI-ID 255980288

OHK 2017/6 282
MEDVEŠČEK, Pavel
        Iz nevidne strani neba : razkrite skrivnosti staroverstva / [[zbral in napisal ter] risbe predmetov] Pavel Medvešček-Klančar ; [fotografije Marko Zaplatil]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 (Begunje : Cicero). - 576 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 12)

800 izv. - Znanstvenokritična študija: Staroverstvo in pričevanja starovercev / Andrej Pleterski: str. 15-31. - Bibliografija pri uvodni znanstvenokritični študiji

ISBN 978-961-254-784-4

398.22(497.473Posočje) 398.3/.4(497.473Posočje) 2-5/-522.5(497.473Posočje)
ARH 010 144 ETN D.3.1 13187/12 MEDVEŠČEK P. Iz nevidne SLA Ethn II 291/12 MEDVEŠČEK P. Iz nevidne ZGO D 7093/12 39 MEDVEŠČEK Pavel Iz nevidne strani

COBISS.SI-ID 281556224

OHK 2017/6 283
MEĐUNARODNI znanstveni skup Riječki filološki dani (8 ; 2008 ; Rijeka)
        Riječki filološki dani : zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održanoga u Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008. Knj. 8 / [urednice Lada Badurina, Danijela Bačić-Karković]. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2010. - 773 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Zbornik radova 8. - Bibliografija pri vseh člankih. - Kazalo. - Povzetki v različnih jezikih

ISBN 978-953-6104-70-3

061.31(497.5 Reka)"2010":811.163.42 821.163.41(063)
SLA Phil II 3145/8 MEĐUNARODNI Riječki
COBISS.SI-ID 31855661

OHK 2017/6 284
MEIER, Christian, 1929-
        Caesar / Christian Meier. - Berlin : Severin und Siedler, cop. 1982. - 590 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 3-88680-027-X

929Cezar
ZGO C 6793 9 MEIER C. Caesar
COBISS.SI-ID 64416866

OHK 2017/6 285
MELE, Andraž
        Besedilna in prevodna analiza zbirke Zgodbe Davida Fosterja Wallacea = Textual and translational analyses of David Foster Wallace's Zgodbe : magistrsko delo / Andraž Mele. - Ljubljana : [A. Mele], 2017. - IV, 92 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Besedilo v slov. (str. 1-25, 86-87) in angl. (str. 26-85). - Mentorja Danica Čerče, Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 88-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

81'255.4=163.6:821.111(73).09Wallace D. F. 821.111(73).09Wallace D. F.
GER MagB MELE A. Besedilna PRK MagB 21 MELE A. Besedilna
COBISS.SI-ID 64443234

OHK 2017/6 286
MELLE, Thomas
        Die Welt im Rücken / Thomas Melle. - 7. Aufl. - Berlin : Rowohlt, 2016. - 347 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-87134-170-0

821.112.2-312.6 616.895.1(092)
GER 830 MELLE T. Welt
COBISS.SI-ID 64389218

OHK 2017/6 287
        MENS sana in corpore sano : medicina v antiki : katalog razstave / avtorji kataloga Izidor Janžekovič ... [et al.] ; avtorji razstave Izidor Janžekovič ... [et al.] ; oblikovanje Milan Drobnak ; recenzent Andrej Gaspari. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Knjižnica oddelka za arheologijo, 2017. - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Projekt Vitrina meseca ; 4)

Bibliografija: str. [15-16]

904"652"
FRASCATI: 6-103
COBISS.SI-ID 64311650

OHK 2017/6 288
MERCINA, Marija
        Esej na maturi 2018 / Marija Mercina, Nada Barbarič Naskov. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

4.500 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4942-2

82.0-4:37.091.27 821.09:37.091.27:373.5
SLA L.H II 5762 MERCINA M. Esej
COBISS.SI-ID 289922304

OHK 2017/6 289
MERETOJA, Hanna
        The narrative turn in fiction and theory : the crisis and return of storytelling from Robbe-Grillet to Tournier / Hanna Meretoja. - 1. publ. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014. - XVIII, 282 S. - (Palgrave studies in modern European literature)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027480394&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027480394&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (založnikova predstavitev). - Bibliografija: str. 243-266. - Kazalo

ISBN 978-1-137-40105-2 (trda vezava)
ISBN 1-137-40105-2 (trda vezava)

82.0-3
PRK 11563 82.0-3 MERETOJA H. Narrative turn

COBISS.SI-ID 64451938

OHK 2017/6 290
MERMOLJA, Ace
        Čivk duše / Ace Mermolja. - Volčji Grad : Sfera, 2017 ([Ljubljana] : Maruji). - 120 str. ; 22 cm

150 izv. - O avtorju: str. 120

ISBN 978-961-94202-0-1

821.163.6-1
SLA L.A II 7495 MERMOLJA A. Čivk
COBISS.SI-ID 289605632

OHK 2017/6 291
MESARIČ, Tomaž, zgodovinar
        Mesto na pragu novega časa : Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa : magistrsko delo / Tomaž Mesarič. - Ljubljana : [T. Mesarič], 2017. - 106 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rok Stergar. - Bibliografija: str. 99-105. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Ptuj)"1900/1914"
ZGO MagB 45 MESARIČ Tomaž
COBISS.SI-ID 64314466

OHK 2017/6 292
METLIČAR, Sanja
        Primerjava pristopov ocenjevanja otrokovih sposobnosti razlikovanja med resničnostjo in domišljijo : doktorska disertacija / Sanja Metličar Sternad. - Ljubljana : [S. Metličar Sternad], 2017. - 150 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 127-136. - Povzetek ; Abstract: Comparison of evaluation approaches to children's ability to distinguish fantasy and reality. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Razvojnopsihološke študije

159.922.7(043.3)
CC-APA: 2800
PSI Diss METLIČAR STERNAD S. Primerjava
COBISS.SI-ID 64393826

OHK 2017/6 293
MIJAKOVSKA, Marina
        Nomadska duša / Marina Mijakovska. - Skopje : Antolog, 2010. - 63 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Vestibul. Ognovi ; kn. 2)

Cir. - Biografija: str. [64]. - Iz vsebine: Kapki nadež ; Žensko pismo ; Šekerno budenje

ISBN 978-608-4507-21-5 (13)
ISBN 608-4507-21-2 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7168/2 MIJAKOVSKA M. Nomadska
COBISS.SI-ID 81386762

OHK 2017/6 294
MILLER, Delbert Charles, 1913-1998
        Handbook of Research Design and Social Measurement / Delbert C. Miller. - 5th ed. - Newbury Park [etc.] : Sage Publications, 1991. - XIV, 704 str. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 0-8039-4220-6 (pbk)

303(035) 001.891:316(035)
SOC 303 MILLER D. C. Handbook
COBISS.SI-ID 18482

OHK 2017/6 295
MILLER, Joseph Hillis
        The conflagration of community : fiction before and after Auschwitz / J. Hillis Miller. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, cop. 2011. - XX, 309 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1024065626/04 - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=34156 - recenzija. - Opombe z bibliografijo: str. 273-300. - Kazalo. - Vsebina: Theories of community ; Nancy contra Stevens ; Franz Kafka: premonitions of Auschwitz ; Foreshadowings of Auschwitz in Kafka's writings ; The breakdown of community and the disabling of speech acts in Kafka's The trial ; The castle: no Mitsein, no verifiable interpretation ; Holocaust novels ; Three novels about the Shoah ; Imre Kertész's Fatelessness: fiction as testimony ; Fiction after Auschwitz ; Morrison's Beloved

ISBN 978-0-226-52721-5 (trda vezava)
ISBN 0-226-52721-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-226-52722-2 (broš.)
ISBN 0-226-52722-0

82.091
PRK 11529 82.091TIM MILLER J. H. Conflagration

COBISS.SI-ID 64334690

OHK 2017/6 296
MILOVANOVIK, Gavrilo
        Antiepitaf / Gavrilo Milovanovik. - [1. izd.]. - Skopje : Antolog, 2014 (Skopje : Grafoden). - 47 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 16)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. 47

ISBN 978-608-243-010-2 (13)
ISBN 608-243-010-7 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/16 MILOVANOVIK G. Antiepitaf

COBISS.SI-ID 95541258

OHK 2017/6 297
        MINDFUL aesthetics : literature and the science of mind / edited by Chris Danta and Helen Groth. - 1st pbk ed. - New York [etc.] : Bloomsbury Academic, 2015. - X, 236 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025779093&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2014. - Bibliografija: str. 212-231. - Kazalo

ISBN 1-5013-0867-X (broš.)
ISBN 978-1-5013-0867-3 (broš.)

82.0:165
PRK 11552 82.0 MINDFUL AESTHETICS Danta C. (ur.)

COBISS.SI-ID 64410978

OHK 2017/6 298
MINNEY, Safia
        Slave to fashion / Safia Minney. - Oxford : New Internationalist Publications Ltd, 2017. - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-78026-398-4 (broš.)

331.7:17:316.7
SOC 33 MINNEY S Slave
COBISS.SI-ID 64380002

OHK 2017/6 299
MISLEJ, Lisa-Ana
        A comprehensive analysis of the TOEFL and IELTS tests = Celostna analiza testov TOEFL in IELTS : magistrsko delo / Lisa-Ana Mislej. - Ljubljana : [L.-A. Mislej], 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 38-39. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.26(043.2)
GER MagB MISLEJ L.-A. Comprehensive
COBISS.SI-ID 64337762

OHK 2017/6 300
        MLETAČKO-austrijska granica u Istri = Il confine veneto-austriaco in Istria / urednica, a cura di Tatjana Bradara ; [autori tekstova, autori dei testi Tatjana Bradara ... [et al.] ; transkripcija i prijevod latinskog teksta, trascrizione e traduzione del testo latino Milena Joksimović, Jan Šipoš ; prijevod na talijanski, traduzione italiana Elis Geromella Barbalich ; prijevod s talijanskog, traduzione croata Katja Radoš-Perković, Biserka Budicin ; fotografije, fotografie Tatjana Bradara ... [et al.]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria, 2017. - 420 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm. - (Monografije i katalozi / Arheološki muzej Istre = Monografie e cataloghi / Museo archeologico dell'Istria ; 29)

Vzpor. besedilo v hrv. in prevod v ital. - Tridentski pravorijek : transkripcija i prijevod / Milena Joksimović, Jan Šipoš: str. 288-333. - Bibliografija: str. 401-414

ISBN 978-953-8082-05-4

904(497.4/.5Istra)"1421/1797"
ARH Per 02-HR 5/29 UMZG T/hrv/t/Is/38 ZGO ZD 990/29 94(497.1) MLETAČKO-austrijska

COBISS.SI-ID 9642336

OHK 2017/6 301
MLINAR, Miha
        Prapoti skozi praproti [Videoposnetek] : arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice : [izobraževalno-dokumentarni film]. - Tolmin : Tolminski muzej, [2016]. - 1 video DVD (21 min, 31 sek) : barve, zvok ; 12 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden na video DVD-ju. - Scenarist Miha Mlinar. - Produkcija: Tolminski muzej. - Posneto 2016. - 20 izv.

ISBN 978-961-6635-36-3

903/904(497.473)(086.82)
ARH MM 69
COBISS.SI-ID 288062208

OHK 2017/6 302
MLINAR, Miha
        Prapoti skozi praproti : arheološka topografija dolin Tolminke in Zadlaščice : [katalog razstave] / [avtorja kataloga] Miha Mlinar, Matija Turk ; [avtorji dodatnega besedila Mirjam Bajt Leban ... [et al.] ; fotografije Marko Grego ... [et al.] ; kartografske podloge Geodetska uprava Republike Slovenije, Agencija RS za okolje ; ilustracije Tamara Korošec ; risbe arheoloških predmetov Teja Gerbec ... et al.]. - Tolmin : Tolminski muzej, 2016 (Žirovnica : Medium). - 87 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6635-35-6

903/904(497.473)(083.824)
ARH 017-SLO 176,1
COBISS.SI-ID 287474944

OHK 2017/6 303
MONDINI, Marco
        La guerra italiana : partire, raccontare, tornare 1914-18 / Marco Mondini. - Bologna : Società editrice il Mulino, cop. 2014. - 458 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteca storica)

Opombe z bibliografijo: str. 373-443. - Kazalo

ISBN 978-88-15-25163-3

94(450)"1914/1918"
ZGO C 6789 94(450) MONDINI M. Guerra italiana

COBISS.SI-ID 39000621

OHK 2017/6 304
MOSSE, Werner Eugen, 1918-2001
        Alexander II and the modernization of Russia / by W. E. Mosse. - London : English Universities Press, 1966. - X, 294 str. ; 18 cm. - (Teach yourself history library)

Kazalo

929Alexander II
ZGO B 1102/2 94(100)"1750/1914" MOSSE W. E. Alexander II

COBISS.SI-ID 64430178

OHK 2017/6 305
MÜLLER-Zettelmann, Eva
        Lyrik und Metalyrik : Theorie einer Gattung und ihrer Selbstbespiegelung anhand von Beispielen aus der englisch- und deutschsprachigen Dichtkunst / Eva Müller-Zettelmann. - Heidelberg : Winter, cop. 2000. - 270 str. ; 25 cm. - (Beiträge zur neueren Literaturgeschichte ; Bd. 171)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008936873&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Delo na osnovi doktorske disertacije (Univerza v Grazu, 1998). - Bibliografija: str. 256-270

ISBN 3-8253-0951-7 (broš.)
ISBN 978-3-8253-0951-0 (broš.)

82.0-1
PRK 11562 82.0-1/-9 MÜLLER-ZETTELMANN E. Lyrik und Metalyrik

COBISS.SI-ID 64451170

OHK 2017/6 306
MUNK, Martina
        Ungeheuerliche Massen : Tierbilder für das Phänomen des Massenhaften in der Literatur des 20. Jahrhunderts / von Martina Munk. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2011. - X, 355 str. ; 24 cm. - (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte : Reihe A, Slavistische Forschungen : Neue Folge ; ; 73)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022456221&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 313-341. - Kazalo

ISBN 978-3-412-20696-3 (trda vezava)
ISBN 3-412-20696-2 (trda vezava)

82.091
PRK 11541 82.091TIM MUNK M. Ungeheuerliche Massen

COBISS.SI-ID 64361314

OHK 2017/6 307
MUSEK, Vitko, 1917-1994
        Kratka zgodovina filmske umetnosti : od Altamirskih jam do kinoskopa / Vitko Musek. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1960 (Ljubljana : Ljudske pravice). - 238 str., [9] f. pril. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 235

791(091)
SOC 791/792 MUSEK V. Kratka
COBISS.SI-ID 723509

OHK 2017/6 308
MUSEU del modernisme Catala. Barcelona
        Museu del modernisme Catala / [text Fernando Pinós Sánchez]. - Barcelona : Museu del modernisme Catala, [2010?]. - 244 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. kat. besedilo in prevod v špa. - Bibl. pri kataloškem opisu

UMZG Kt/Barc/2
COBISS.SI-ID 8553312

OHK 2017/6 309
MUSEUM für angewandte Kunst (Wien)
        Führer durch das K. K. Österr. Museum für Kunst und Industrie. - Wien : [s. n.], 1901. - 221 str., [20] f. pril. : ilustr. ; 19 cm

069(436 Wien):73
UMZG Kt/Wien/4
COBISS.SI-ID 64266082

OHK 2017/6 310
MUZEUL Naţional de Artǎ (Chişinǎu)
        Gosudarstvennyj hudožestvennyj muzej Moldavskoj SSR = The State Art Museum of the Moldavian SSR = Das Staatliche Kunstmuseum der Moldavischen SSR. - Kišinev : Timpul, 1982. - XIX, 251 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v rus. s povzetkoma v ang. in nem., podnapisi k ilustr. v rus., ang. in nem. - Cir.

069(478 Chişinǎu):73/76
UMZG Kt/Chis/1
COBISS.SI-ID 64258146

OHK 2017/6 311
        MYTH and violence in the contemporary female text : new Cassandras / [edited by] Sanja Bahun-Radunović and V.G. Julie Rajan. - 1st pbk ed. - London ; New York : Routledge, 2016. - XII, 214 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024154920&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2011. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-138-26054-2 (broš.)
ISBN 1-138-26054-1 (broš.)

82.091:305-055.2
PRK 11570 82.091PRK MYTH AND VIOLENCE Bahun S. (ur.)

COBISS.SI-ID 64474210

OHK 2017/6 312
        NARRATIVITY, fictionality, and literariness : the narrative turn and the study of literary fiction / [ed. Lars-Åke Skalin]. - Örebro : Örebro University, 2008. - 270 str. ; 24 cm. - (Örebro studies in literary history and criticism, ISSN 1650-5840 ; 7)

Bibliografija: str. 255-260. - Kazalo

ISBN 978-91-7668-629-4 (broš.)
ISBN 91-7668-629-9 (broš.)

82.0-3
PRK 11567 82.0-3 NARRATIVITY Skalin L.-A. (ur.)

COBISS.SI-ID 64470882

OHK 2017/6 313
        NETINALJU Stalinist / koostanud ja toimetanud Arvo Krikmann = Internet-anekdoty o Staline / sostavitel´ i redaktor Arvo Krikmann = Internet humour about Stalin / edited by Arvo Krikmann ; [tõlkijad Nikolai Kuznetsov (vene k.), Alexander Harding (inglise k.), Kristin Kuutma (inglise k.)]. - Tartu : Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti kultuuriloo ja folkloristika keskus, 2004. - 397 str. ; 24 cm

Lat. in cir. - Bibliografija: str. 373-374

ISBN 9985-867-71-8

398 929 Stalin I.V.
ETN B.5 13385 NETINALJU Kirkmann A. (ur.)
COBISS.SI-ID 23001901

OHK 2017/6 314
NEUMAN, Justin
        Fiction beyond secularism / Justin Neuman. - Evanston, Illinois : Northwestern University Press, [2014] . - XIV, 242 str. ; 23 cm. - (Flashpoints ; 15)

Bibliografija: str. 217-234. - Kazalo. - Vsebina: Salman Rushdie's Wounded secularism ; J.M. Coetzee's Prophets of asceticism ; Time and terror ; Messianic narrative ; Reading Islam ; Coda: The novel and the secular imagination

ISBN 978-0-8101-2989-4 (broš.)
ISBN 0-8101-2989-2 (broš.)

82.0-3"20":2
PRK 11515 82.091PRK NEUMAN J. Fiction
COBISS.SI-ID 64287842

OHK 2017/6 315
NEWMARK, Kevin
        Irony on occasion : from Schlegel and Kierkegaard to Derrida and de Man / Kevin Newmark. - New York : Fordham University Press, 2012. - VIII, 370 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=025098861&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine

ISBN 978-0-8232-4012-8 (trda vezava)
ISBN 0-8232-4012-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-8232-4013-5 (broš.)
ISBN 0-8232-4013-4 (broš.)

82.0
PRK 11551 1 NEWMARK K. Irony on occasion
COBISS.SI-ID 64406114

OHK 2017/6 316
NEWSOM, Carol Ann, 1950-
        The roots of Christianity / Carroll V. Newsom. - Englewood Cliffs (New Jersey) : Prentice-Hall, cop. 1979. - IX; 263 str. ; 24 cm

O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 0-13-783050-5

27-9
FIL X NEWSOM C.A. Roots
COBISS.SI-ID 64308834

OHK 2017/6 317
NICHOLS, Ashton, 1953-
        Beyond romantic ecocriticism : toward urbanatural roosting / Ashton Nichols. - Digital printing. - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XXIII, 230 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Nineteenth-century major lives and letters)

Prva izd. 2011. - Bibliografija: str. 213-221. - Kazalo. - Vsebina: Prologue: urbanatural roosting ; Spring, vernal roosting: romantic ecocriticism: March: a new urbanatural year & the history of natural history; April: poetry and science & nature as culture, culture as society; May: species science & saving cities, saving tigers ; Summer, estival roosting: ecocriticism: June: vestiges of time & Thoreau and urbanature; July: wild animals have no souls & ecomorphic urbanature; August: the loves of plants and animals & romantic poetry and pleasures of nature ; Fall, autumnal roosting: urbanature: September: from natural pleasure to natural pain & a perfect bird, a perfect poem; October: hawks I have watched & urbanatural roosting on display; November: science and poetry & a hard rain's gonna fall ; Winter, hibernal roosting: beyond romantic ecocriticism: December: zoos: romantic rhinos and Victorian vipers; January: displaying human beings & romantic urbanature; February: death and dying & ecomorphic ecocentrism

ISBN 978-1-137-03399-4 (broš.)

821.111.09:502/504
PRK 11525 821.111.09 NICHOLS A. Beyond romantic

COBISS.SI-ID 64313954

OHK 2017/6 318
        NINGXIA : a land blessed by the Yellow River. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 263 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04298-X

908(514NIN)
AAŠ K 908 NINGXIA
COBISS.SI-ID 238258176

OHK 2017/6 319
        NOVO mesto [Kartografsko gradivo] : kolesarske in pohodniške poti = bicycle and hiking trails. - 1. izd. - 1:50.000. - Novo mesto : Občina, 2016 (Ljubljana : Geodetski inštitut Slovenije). - 1 zvd. : barve ; 81 x 69 cm na listu 92 x 69 cm, zložen na 12 x 25 cm

Zadaj: seznami gostiln, vinotočov, različnih tipov namestitev, kulturnih znamenitosti, naravnih znamenitosti in kolesarskih poti. - Nasl. v kolofonu: Kolesarske in pohodniške poti, Novo mesto in okolica. - 5.000 izv. - Kazalo. - Viri: Kartografska osnova SIGI 50, Geodetski inštitut Slovenije, tematski podatki, Mestna občina Novo mesto, planinske poti, PZS

912.43(497.4.Novo mesto)
GEO ZK III DOLENJSKA NOVO MESTO
COBISS.SI-ID 64502114

OHK 2017/6 320
OH, Sae-young
        Night-sky checkerboard : poems / by Oh Sae-Young ; translated from the Korean by Brother Anthony of Taizé. - 1st ed. - Los Angeles (California) : Phoneme Media, 2016. - I, 125 str. ; 23 cm

Besedilo v ang. in prevod v kor.

ISBN 978-1-939419-47-7

821.531-1(519.5)
AAŠ KOR 82 OH S. Night-sky
COBISS.SI-ID 64484194

OHK 2017/6 321
O'HARA, Daniel
        The art of reading as a way of life : on Nietzsche's truth / Daniel T. O'Hara. - Evanston, Ill. : Northwestern University Press, cop. 2009. - 123 str. ; 23 cm

Opombe z bibliografijo: str. 107-115. - Kazalo. - Vsebina: The art of reading as a way of life: an introduction to Nietzsche's truth ; Experiments in creative reading: the Cambridge Nietzsche ; Nietzsche's passion in The gay science: an experiment in creative reading ; Nietzsche's book for all and none: the singularity of Thus spoke Zarathustra ; Ecce homo: Nietzsche's two natures ; Nietzsche's critical vortex: on the global tragedy of theoretical man

ISBN 978-0-8101-2622-0 (trda vezava)

1Nietzsche F.
PRK 11511 1 O'HARA D. Art of reading
COBISS.SI-ID 64263522

OHK 2017/6 322
OINAS, Felix J.
        Studies in Finnic folklore : homage to the Kalevala / Felix J. Oinas. - [Helsinki] : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1985. - 218 str. ; 21 cm. - (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 387) (Indiana University Uralic and Altaic series / Finnish Literature Society ; vol. 147)

Bibliografija v opombah na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 951-717-315-6 (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura)
ISBN 0-933070-15-2

398(480)(04)
ETN H.3 13374 OINAS F. J. Studies
COBISS.SI-ID 42306816

OHK 2017/6 323
        OKNO v svet Slovencev v Italiji : Primorski dnevnik, 1945 - 2015 : [70 let Primorskega dnevnika] / [uredila Dušan Kalc in Vojmir Tavčar ; fotografije Mario Magajna ... [et al.] ; prevodi Tamara Lipovec ; sodelavci Rado Gruden, Tom Marc, Jasna Rauber]. - Trst : DZP [i. e.] Družba za založniške pobude z enim družabnikom, 2015 ([S. l.] : Sinegraf). - 325 str., [10] str. pril. : ilustr. ; 30 cm + knjižni znak

Ov. nasl. - V kolofonu: Posebna priloga k današnji številki Primorskega dnevnika. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Riassunto: Per gli Sloveni in Italia una finestra aperta sul mondo ; Summary: A window on the world of Slovenians in Italy

070(450.36=163.6)"1945/2015" 050.8/.9(091)
ZGO F 678 94:323.15 (=163.6) OKNO v svet
COBISS.SI-ID 4446647

OHK 2017/6 324
ONIČ, Tomaž
        Slog v dramskem prevodu / Tomaž Onič. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 260 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Znanstvena literatura)

250 izv. - O avtorju in delu na notr. zavihkih ov. - Bibliografija: str. 232-257. - Kazalo

ISBN 978-961-7018-45-5

821.111.09-2:81'25:81'38 81'25:81'38
SLA Phil I 903 ONIČ T. Slog
COBISS.SI-ID 91742465

OHK 2017/6 325
ORING, Elliott, 1945-
        Jokes and their relations / Elliott Oring. - Lexington : University press of Kentucky, 1992. - XII, 171 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 145-167. - Kazalo

ISBN 0-8131-1774-7

398 316.6:159.942.3
ETN B.5 13383 ORING E. Jokes
COBISS.SI-ID 64320354

OHK 2017/6 326
ORTIZ-Robles, Mario
        The novel as event / by Mario Ortiz Robles. - Ann Arbor : University of Michigan Press, cop. 2010. - XVIII, 253 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020619449&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - založnikova predstavitev. - Opombe z bibliografijo: str. 217-247. - Kazalo. - Vsebina: Preface: "I do" ; What the novel does ; Plotting Jane ; Dickens and the secret ; Thackeray's murderous realism ; Middlevoice ; Figure and affect in Collins ; Afterword: After words

ISBN 978-0-472-07113-5 (trda vezava)
ISBN 0-472-07113-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-472-05113-7 (broš.)
ISBN 0-472-05113-X (broš.)

821.111.09-3"18"
PRK 11512 821.111.09 ORTIZ-ROBLES M. Novel asevent

COBISS.SI-ID 64264802

OHK 2017/6 327
ORWELL, George, 1903-1950
        Selected writings / George Orwell ; edited by George Bott. - Reprinted. - London : Heinemann Educational Books, 1969, cop. 1958. - 183 str. ; 19 cm. - (The twentieth century series)

Bibliografija: str. 182-183. - Vsebina: Shooting an elephant ; Down the mine ; Skirmish in Spain (from Homage to Catalonia) ; Marrakech ; The English class system ; Politics and the English language ; Writers and Leviathan ; Why I write ; Poetry and the microphone ; Boys' weeklies ; Charles Dickens ; The sporting spirit ; The re-writing of history (from 1984)

821.111-821
GER 820 ORWELL G. Selected writings
COBISS.SI-ID 64274018

OHK 2017/6 328
OSRAJNIK, Lara
        Magični realizem v romanih Isabel Allende : diplomsko delo / Lara Osrajnik. - Ljubljana : [L. Osrajnik], 2017. - 34 str. ; 30 cm

Mentor Tomoislav Virk. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; Abstract: Magic realism in the novels of Isabel Allende. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.02 821.134.2(83).09Allende I.
PRK DiplB 237/BD OSRAJNIK L. Magični realizem

COBISS.SI-ID 64319330

OHK 2017/6 329
PANGERC, Boris
        Ptice v mojem oljčniku = Gli uccelli nel mio uliveto / [[pesmi in] prevod pesmi v italijanščino, [poesie e] traduzioni delle poesie in italiano] Boris Pangerc ; [spremna beseda, introduzione Marija Pirjevec, Marino Vocci ; prevod spremnih besed, traduzione delle introduzioni Darja Betocchi, Boris Pangerc ; fotografije, fotografie Boris Pangerc, Maria Claudia Dominguez]. - Trst : Mladika, 2017 ([s. l.] : Sinegraf). - 93 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Ko spet zaslišati je oljke glas --- = E di nuovo si sente il fruscio dell'ulivo --- / Marija Pirjevec: str. 7-15 ; Sogni Tomizziani = Sanje po Tomizzi / Marino Vocci: str. 16-21

ISBN 978-88-7342-245-7

821.163.6-1 821.163.6.09Pangerc B.
SLA L.A II 7483 PANGERC B. Ptice
COBISS.SI-ID 9728236

OHK 2017/6 330
PANGERC, Boris
        Srce v prgišču zemlje : ob 60. obletnici Kmečke zveze = L'amore per una manciata di terra : nel 60° anniversario dell'Associazione agricoltori / Boris Pangerc ; [sodelovali Dušan Kalc ... [et al.] = collaboratori Dušan Kalc ... [et al.] ; fotografsko gradivo Narodna in študijska knjižnica v Trstu - Odsek za zgodovino - fototeka ... [et al.] = materiale fotografico Biblioteca nazionale slovena e degli studi di Trieste - Sezione storica - Fototeca ... [et al.] ; prevodi Laura Sgubin in Mario Gregori-Gregorič = traduzioni Laura Sgubin e Mario Gregori-Gregorič]. - Trst : Kmečka zveza : Tržaška trgovinska zbornica : Narodna in študijska knjižnica = Trieste : Associazione agricoltori : Camera di commercio : Biblioteca nazionale slovena e degli studi, 2010 (Dolina : Graphart). - 217 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

1.200 izv. - Vzpor. besedilo v slov. in prevod v it. - Bibliografija: str. 217

334.734:63(450.36=163.6)"1950/2010"
GEO SLO II 11439 91:323.15(450=163.6) PANGERCB. Srce

COBISS.SI-ID 3972076

OHK 2017/6 331
        Los PAPELES del autor/a : marcos teóricos sobre la autoría literaria / A. Pérez ... [et al.] ; complicación, edición y bibliografía, Aina Pérez Fontdevila, Meri Torras Francés. - Madrid : Arco Libros, 2016. - 356 str. ; 21 cm. - (Bibliotheca Philologica)

Bibliografija: str. 343-354

ISBN 978-84-7635-952-5

808.1:82.0
ROM 82.0 PAPELES DEL AUTOR
COBISS.SI-ID 64457826

OHK 2017/6 332
PARK, Min-gyu
        Pavane for a dead princess / Park Ming-gyu ; a novel translated by Amber Hyun Jung Kim. - 1st ed. - Champaign ; Dublin ; London : Dalkey Archive Press, 2014. - 262 str. ; 22 cm. - (Library of Korean literature ; 11)

Prevod dela: Chugun wangnyo rulwihan P'abannu

ISBN 978-1-62897-066-1 (broš.)

821.531-31(519.5)
AAŠ KOR 82 PARK M. Pavane
COBISS.SI-ID 64479842

OHK 2017/6 333
PARK, Ynhui
        Philosophy of the nest / Park Ynhui ; translated by Lee Min Goo. - London : Saffron Books, cop. 2015. - 220 str. : portret ; 22 cm. - (Saffron Korea Library Series)

Prevod dela: Tungji ui ch'orhak. - Bibliografija: str. 205-206. - Kazalo

ISBN 978-1-8728-4367-4

1:93/94
AAŠ KOR 1 PARK Y. Philosophy
COBISS.SI-ID 64352610

OHK 2017/6 334
PASCUAL, Carlos, 1964-
        De sirvientas, tacones altos y oportunidades perdidas y otros ensayos eslovenos / Carlos Pascual. - Ljubljana : Malabar, 2016. - 141 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-94124-0-4

821.134.2(721/727)-4 316.72(497.4+721/727) 308(497.4+721/727)
ROM 860(7/8) PASCUAL C. De sirvientas
COBISS.SI-ID 287337472

OHK 2017/6 335
PAUMGARTNER, Bernhard, 1887-1971
        Mozart : mit einem Nachwort und Ergänzungen zu Anmerkungen, Bibliographie und Werkverzeichnis von Gerhard Croll / Bernhard Paumgartner. - 10., erg. Aufl. - Zürich : Atlantis Musikbuch-Verlag ; Wien : Kremayr & Scheriau, cop. 1993. - 599 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 570-580. - Kazalo

ISBN 3-254-00167-2 (Atlantis Musikbuch-Verl.)
ISBN 3-218-00568-X (Kremayr & Scheriau)

78.071.1:929Mozart W. A.
MUZ A 3760 PAUMGARTNER B. Mozart
COBISS.SI-ID 64373346

OHK 2017/6 336
PAVČEK, Tone, 1928-2011
        Meni je lep ta svet = A me piace questo mondo / Tone, Marko, Saša Pavček ; izbrala, prevedla in uredila, scelta, traduzione e cura di Jolka Milič ; [spremna beseda, prefazione Saša Pavček ; prevod [spremne besede] v italijanščino, traduzione [della prefazione] in italiano Nives Zudič Antonič ; fotografija Toneta Pavčka, fotografia di Tone Pavček Joco Žnidaršič, fotografija Saše Pavček, fotografia di Saša Pavček Tihomir Pinter]. - Trst : ZTT = Trieste : EST, 2017 (Divača : Mljač). - 311 str. : ilustr. ; 20 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Zdaj je čas za Jolko = È tempo di andare da Jolka / Saša Pavček: str. 6-19

ISBN 978-88-7174-210-6

821.163.6-1
SLA L.A I 7187 PAVČEK T. Meni
COBISS.SI-ID 9673196

OHK 2017/6 337
PAVEL, Thomas G., 1941-
        The lives of the novel : a history / Thomas G. Pavel. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2013. - XII, 346 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026184924&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026184924&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - založnikova predstavitev. - Prevod dela: La pensée du roman. - Bibliografija: str. 301-317. - Kazalo

ISBN 978-0-691-12189-5 (trda vezava)

82.0-31 821.09-31
PRK 11576 82.0-1/-9 PAVEL T. G. Lives of the novel

COBISS.SI-ID 64497506

OHK 2017/6 338
PAVLIN, Luka, 1993-
        Motivational aspects of using children's literature in ELT for young children = Motivacijski vidiki uporabe otroške literature pri pouku angleščine za majhne otroke : magistrsko delo / Luka Pavlin. - Ljubljana : [L. Pavlin], 2017. - 95 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 57-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:[82-93:37](043.2) [82-93:37]:811.111'243(043.2)
GER MagB PAVLIN L. Motivational
COBISS.SI-ID 64372578

OHK 2017/6 339
PEAT, Alexandra
        Travel and modernist literature : sacred and ethical journeys / Alexandra Peat. - 1st pbk ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - XI, 197 str. ; 24 cm. - (Routledge studies in twentieth-century literature ; 15)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=018924384&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2011

ISBN 978-1-138-86884-7 (broš.)

82.091
PRK 11571 82.091TIM PEAT A. Travel
COBISS.SI-ID 64474722

OHK 2017/6 340
PERKO, Janja, 1958-
        Slovenščina na ustni maturi 2018 : priročnik / Janja Perko, Marjana Hodak. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 282 str. ; 30 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 281-282. - Kazala

ISBN 978-961-01-4941-5

37.091.27:821.09:373.5(035) 37.091.27:811.163.6:373.5(035)
SLA L.H II 5367/2018 PERKO J. Slovenščina
COBISS.SI-ID 289921280

OHK 2017/6 341
PERKO, Vesna, 1990-
        Das Vorkommen des Wortes Wein im deutschen Wortschatz = Pojavnost besede Wein v neški leksiki : magistrsko delo / Vesna Perko. - Ljubljana : [V. Perko], 2017. - 87 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 84-85. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373(043.2)
GER MagB PERKO V. Vorkommen
COBISS.SI-ID 64334946

OHK 2017/6 342
        PHILOSTORGIOS Kirchengeschichte / ediert, übersetzt und kommentiert von Bruno Bleckmann und Markus Stein. - Paderborn : F. Schöningh, 2015. - 2 zv. (LXXIII, 439; 618 str.) ; 24 cm. - (Kleine und fragmentarische Historiker der Spätantike (KFHist). E ; 7)

LXXIII, 439 str. - Vsebina: Bd. 1: Einleitung, Text und Übersetzung. - LXXIII, 439 str. ; Bd. 2: Kommentar. - 618 str.

ISBN 978-3-506-78199-4

94(38)
ZGO D 8977/E 7 94(3) PHILOSTORGIOS
COBISS.SI-ID 64328034

OHK 2017/6 343
PIEPER, Annemarie, 1941-
        Einführung in die Ethik / Annemarie Pieper. - 3. überarbeitete Aufl. - Tübingen ; Basel : Francke, 1994. - 294 str. ; 19 cm. - (UTB für Wissenschaft : UNI-Taschenbücher ; 1637)

Bibliografija: str. 269-286. - Kazalo

ISBN 3-8252-1637-3 (UTB)
ISBN 3-7720-1698-7 (Francke)

17
FIL IV PIEPER A. Einführung
COBISS.SI-ID 50211328

OHK 2017/6 344
PIKULIK, Lothar
        Ästhetik des Interessanten : zum Wandel der Kunst- und Lebensanschauung in der Moderne / Lothar Pikulik. - Hildesheim ; Zürich ; New York : Georg Olms Verlag, 2014. - 232 str. ; 22 cm. - (Germanistische Texte und Studien, ISSN 0175-9388 ; Band 93)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1047644940/04 - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4598323&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - založnikova predstavitev. - Bibliografija: str. 223-228. - Kazalo. - Vsebina: Vorwort ; Theoretische Grundlegung im historischen Kontext ; Interesse, das Interessante : Wort : und Begriffserklärung ; Zwei theoretische Modelle ; Historischer Wandel : vom objektiv Schönen zum subjektiv Interessanten ; Geistesgeschichtliche Grundlage : der moderne Subjektivismus ; Sentimentalisches Interesse : Ästhetische Freiheit ; Existentielle Langeweile und das Interessante ; Umwertung von Kunst und Leben im Zeichen des Interessanten ; Ewiges Sehnen und Suchen : Romantisierung der Liebe ; Natur in neuer Sicht : Romantisierung der Welt ; Innovation der Erotik : Verführung als Kunst-Stück ; Ästhetizismus : Schönheit als Daseinsform ; Sympathie mit dem Tode : Vorzeichen des Faschismus ; Das Rätsel Leben : eine neue Erfahrung ; Diabolische Lebensverneinung : der Reiz des Bösen ; Formale Neuerungen : Fragment, Essay, Experiment ; Epilog ; Literaturverzeichnis ; Autoren : und Werkregister

ISBN 978-3-487-15108-3 (broš.)
ISBN 3-487-15108-1 (broš.)

111.852
PRK 11578 111.852 PIKULIK L. Ästhetik
COBISS.SI-ID 64511586

OHK 2017/6 345
PLAHUTNIK Baloh, Blažka
        Separacijska anksioznost staršev in njihovih otrok v povezavi s slogi navezanosti : magistrsko delo / Blažka Plahutnik Baloh. - Ljubljana : [B. Plahutnik Baloh], 2017. - 57 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 49-54. - Izvleček ; Abstract: Separation anxiety in parents and their children in connection with attachment styles. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7/.8(043.2)
CC-APA: 2840
PSI MagB PLAHUTNIK BALOH B. Separacijska
COBISS.SI-ID 64485986

OHK 2017/6 346
PLATONOV, Sergej Fedorovič, 1860-1933
        Smutnoe vremja / S. P. Platonov. - Praga : Plamja, 1924. - 244 str. ; 18 cm

Cir.

(Broš.)

94(470+571)"15/16"
SLA Hist I 307 PLATONOV S. F. Smutnoe
COBISS.SI-ID 512729768

OHK 2017/6 347
PLAZAR, Anja
        Primerjava izbranih množičnih selitev v Evropi v obdobju 1880-2015 : magistrsko delo / Anja Plazar. - Ljubljana : [A. Plazar], 2017. - 77 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/magB_201706_anja_plazar.pdf. - Mentor Marko Krevs, somentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 62-70. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

314.15(4)
GEO MagB 48 PLAZAR A. CD GEO MagB 48 PLAZAR A. Primerjava ZGO MagB 46 PLAZAR Anja
COBISS.SI-ID 64349538

OHK 2017/6 348
PLESCHINSKI, Hans
        Korolevskaja alleja : roman / Hans Plešinski ; perevod Tat´jani Baskakovoj. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2016. - 557 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Kommentarii: str. 491-556

ISBN 978-5-00087-080-8

821.112.2-31=161.1
SLA Rus II 2298 PLESCHINSKI H. Korolevskaja

COBISS.SI-ID 64259682

OHK 2017/6 349
        POLITIČKO i sudbeno razdjeljenje i repertorij prebivališta Kraljevina [!] Hrvatske i Slavonije : po stanju od 1. siječnja 1913. - Zagreb : Kralj. hrv.-slav.-dalm. zemaljska vlada, 1913. - XXXV, 284 str. ; 27 cm

314(439.24)
FRASCATI: 5-404
GEO HR III 2733 32 POLITIČKO ZGO E 1864 31 POLITIČKO i sudbeno
COBISS.SI-ID 94158592

OHK 2017/6 350
        POTI samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017] / [pisci veznih besedil Tomaž Lazar, Dušan Koman, Barbara Trnovec ; pisci kataloških besedil Tomaž Lazar ... [et al.] ; odgovorni urednik Tomaž Lazar ; prevodi japonske poezije Luka Culiberg ; japonska kaligrafija Chikako Shigemori Bučar ; avtorji kataloških fotografij Tomaž Lauko ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 377 str. : ilustr. ; 30 cm

Slovarček japonskih izrazov / Luka Culiberg: str. 365-371. - Bibliografija: str. 360-363. - Kazalo

ISBN 978-961-6981-15-6

930.85(520)(083.824) 623.4(520)(091)(083.824) 739.7(520)(091)(083.824)
AAŠ J 93/94 POTI samurajev Lazar T. (Ur.)
COBISS.SI-ID 289999872

OHK 2017/6 351
PRAWY, Marcel
        Marcel Prawy ërzahlt aus seinem Leben / mit Beiträgen von Peter Dusek und Christoph Wagner-Trenkwitz. - 4. überarbeitete Aufl. - Wien : Kremayr & Scheriau, 1997. - 336 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 3-218-00624-4

929Prawy M. 821.112.2(436)-94 78.07(436)(092)
MUZ A 3759 PRAWY M. Marcel Prawy
COBISS.SI-ID 64368994

OHK 2017/6 352
PREMRL, Aleša
        Kritika ideologije Pax Avgusta pri avtorjih kasnejših obdobij - od Tacita do Avguština : diplomsko delo / Aleša Premrl. - Ljubljana : [A. Premrl], 2017. - 20 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rajko Bratož. - Bibliografija: str. 18. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(3)
ZGO DiplB PREMRL Aleša
COBISS.SI-ID 64336738

OHK 2017/6 353
        PROSPER Trio, Chronik ; Laterculus Regum Vandalorum et Alanorum / ediert, übersetzt und kommentiert von Maria Becker und Jan-Markus Kötter. - Paderborn : F. Schöningh, 2016. - XXXIV, 379 str. ; 24 cm. - (Kleine und Fragmentarische Historiker der Spätantike (KFHist). G ; 5-6)

ISBN 978-3-506-78211-3

94(3)
ZGO D 8977/G 5-6 94(3) PROSPER Trio
COBISS.SI-ID 64380770

OHK 2017/6 354
PUTZ, Gertraud
        Christentum und Menschenrechte / Gertraud Putz. - 2. Aufl. - Innsbruck ; Wien : Tyrolia-Verlag, 1992. - 449 str. ; 23 cm. - (Veröffentlichungen des Internationalen Forschungszentrums für Grundfragen der Wissenschaften. Neue Folge ; Bd. 40)

Na vrhu nasl. str.: Internationales Forschungszentrum Salzburg. - Bibliografija: str. 400-431 in na dnu strani. - Kazali

ISBN 3-7022-1766-5

282:341.231.14
FIL IV PUTZ G. Christentum
COBISS.SI-ID 3209306

OHK 2017/6 355
RA, Heeduk
        Wild apple / HeeDuk Ra ; translated by Daniel Parker and YoungShil Ji. - 1st ed. - Buffalo (NY) : White Pine Press, cop. 2015. - 88 str., [3] str. ; 23 cm. - (Korean voices series ; vol. 21)

ISBN 978-1-935210-73-3

821.531-1(519.5)
AAŠ KOR 82 RA H.D. Wild apple
COBISS.SI-ID 64354914

OHK 2017/6 356
RABINOWICH, Julya, 1970-
        Dazwischen: ich / Julya Rabinowich. - 3. Aufl. - München : C. Hanser, 2017, cop. 2016. - 254 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-446-25306-3

821.112.2-93-311.2
GER 830M RABINOWICH J. Dazwischen
COBISS.SI-ID 64499042

OHK 2017/6 357
        RAD und Wagen : der Ursprung einer Innovation : Wagen im Vorderen Orient und Europa : [wissenschaftliche Begleitschrift zur Sonderausstellung ... vom 28. März bis 11. Juli 2004 im Landesmuseum für Natur und Mensch, Oldenburg] / [herausgegeben Mamoun Fansa, Stefan Burmeister ; Übersetzung aus dem Russischen Christiane Pöhlmann, aus dem Englischen Elke Grave ... et al.]. - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, [2004]. - 531 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Beiheft der Archäologische Mitteilungen aus Nordwestdeutschland ; nr. 40)

Besedilo v nem. in prevod nekaterih prispevkov iz rušč. in angl. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov

ISBN 3-8053-3322-6

903.2"63":656.125(082)
ARH 09 152,4
COBISS.SI-ID 30981933

OHK 2017/6 358
RAHTEN, Andrej
        Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije : slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla / Andrej Rahten ; [spremna beseda Franc Rode ; slikovno gradivo Arhiv družine Fabiani-Krtina ... [et al.] ; viri, literatura in imensko kazalo Gregor Antoličič]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 339 str., [16] str. pril. ; 25 cm

Potiskani spojni listi. - 500 izv. - Knjigi na pot / Franc Rode: str. 7-8. - Bibliografija: str. 303-323 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-278-245-0

94(497.4)"1917/1922" 94(436-89)"1917/1918" 323.1(436-89)"1917/1918"
ZGO D 8984 94(497.4)"1914/1918" RAHTEN A. Od Majniške

COBISS.SI-ID 283560704

OHK 2017/6 359
RAKOVEC-Felser, Zlatka
        Vražja Liza : čarovnije v zraku / Zlatka Rakovec-Felser ; [spremna beseda Polona Vidmar]. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - Knjigi na pot / Polona Vidmar: str. 7-8. - O avtorici na zavihkih ov. - Slikovna priloga: str. 197-203. - Bibliografija: str. 193

ISBN 978-961-6968-88-1

821.163.6-311.6
SLA L.A II 7491 RAKOVEC-FELSER Z. Vražja Liza

COBISS.SI-ID 90040065

OHK 2017/6 360
RAND, Ayn
        The virtue of selfishness : a new concept of egoism / Ayn Rand ; with additional articles by Nathaniel Branden. - New York [etc.] : Signet, cop. 1964. - XII, 173 str. ; 18 cm. - (Signet non-fiction ; AE 6393)

Kazalo

ISBN 0-451-16393-1

17
FIL IV RAND A. Virtue
COBISS.SI-ID 64360802

OHK 2017/6 361
        RAZ-stavljena usta : z Luthrom v svet besed = Aufs Maul geschaut : mit Luther in die Welt der Wörter / uredil Kozma Ahačič ; [prevod v slovenščino Urška Brodar in Irena Smodiš ; fotografije Tomato Košir]. - Ljubljana : Goethe-Institut, 2017 ([Ljubljana] : Mat format). - 59 str. : ilustr. ; 29 cm

1.000 izv. - Besedilo v slov., Luthrovi frazemi in besede zveze pri instalacijah tudi v nem. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-961-93740-2-3

811.112.2(091) 811.163.6(091) 930.85(4)"15" 274.5(091)
GER 803.0(091) RAZ-STAVLJENA USTA Ahačič K. (ur.) SLA Hist II 1314 RAZ-STAVLJENA ZGO E 1868 930.85 RAZ-STAVLJENA usta
COBISS.SI-ID 289513216

OHK 2017/6 362
        REIHENGRÄBER des frühen Mittelalters : nutzen wir doch die Quellenfülle! : Beiträge der Tagung vom 17. bis 19. Februar 2015 in Mannheim / herausgegeben von Ursula Koch ; unter Mitarbeit von Roland Prien und Jörg Drauschke. - Remshalden : "Bernhard Albert Greiner", 2016. - 311 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Forschungen zu Spätantike und Mittelalter, ISSN 2195-2221 ; 3) (Mannheimer Geschichtsblätter. Sonderveröffentlichung ; 8)

Povzetki v angl. in nem. jeziku pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-86705-078-4
ISBN 3-86705-078-3

902
ARH 015 36,12
COBISS.SI-ID 64297570

OHK 2017/6 363
REISS, Teofil Tobias
        In the line of fire : a soldier's diary WWI 1914-1918 / Teofil Tobias Reiss ; [translated from German by George Reiss]. - [s.n.] : Notssa, 2016. - 375 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-153-5342-53-7

94(4)"1914/1918"
ZGO D 8978 94(100)"1914/1918" REISS T. T. In the line of fire

COBISS.SI-ID 64300898

OHK 2017/6 364
RENAULD, Marion
        Philosophie de la fiction : vers une approche pragmatiste du roman / Marion Renauld ; préface de Thomas Pavel. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014. - 319 str. ; 21 cm. - (Aesthetica)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027648059&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine)
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027648059&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (založnikova predstavitev). - Delo na osnovi doktorske disertacije (Université de Lorraine, 2013). - Bibliografija: str. 307-312. - Kazalo

ISBN 978-2-7535-3482-7 (broš.)
ISBN 2-7535-3482-9 (broš.)

82.0:1
PRK 11569 82.0 RENAULD M. Philosophie
COBISS.SI-ID 64473186

OHK 2017/6 365
RESMAN, Blaž
        Šentjakobska cerkev v Ljubljani / Blaž Resman ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Littera picta). - 100 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 217)

Fotogr. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 94-96

ISBN 978-961-6037-63-1

726:27-523.42(497.451.1)(036)
ARH 017-SLO 45/217 ETN O.10 6286/217 RESMAN B. Šentjakobska GEO PerZ 336/217 RESMAN B. Šentjakobska UMZG mf T/svn/Lj/160 ZGO B 682/217 94(497.4A/Ž) RESMAN B. Šentjakobska cerkev

COBISS.SI-ID 274472960

OHK 2017/6 366
        RETHINKING ethnology and folkloristics / edited by Pille Runnel. - Tartu : Tartu Nefa Rühm, 2001. - 265 str. - (VanaVaraVedaja, ISSN 1406-0795 ; 6)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 9985-78-218-6
ISBN 978-9985-78-218-7

39
ETN B.1 13388 RETHINKING Runnel P. (ur.)
COBISS.SI-ID 64367714

OHK 2017/6 367
REY Rosa, Rodrigo
        Los sordos / Rodrigo Rey Rosa. - México : Santillana, 2012. - 232 str. ; 24 cm

ISBN 978-607-11-2112-7

821.134.2(728.1)-3
ROM 860(7/8) REY ROSA R. Los sordos
COBISS.SI-ID 64429666

OHK 2017/6 368
RICKEN, Friedo
        Allgemeine Ethik / Friedo Ricken. - 3., erweiterte und überarbeitete Aufl. - Stuttgart ; Berlin ; Köln : W. Kohlhammer, 1998, cop. 1983. - 256 str. ; 19 cm. - (Urban-Taschenbücher ; Bd. 348 : Grundkurs Philosophie ; Bd. 4)

Bibliografija: str. 241-251. - Kazalo

ISBN 3-17-015098-7

17
FIL IV RICKEN F. Allgemeine
COBISS.SI-ID 64319842

OHK 2017/6 369
RIDLEY, Mark
        The cooperative gene : how Mendelʼs demon explains the evolution of complex beings / Mark Ridley. - New York [etc.] : The Free Press, 2001. - XII, 324 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 304-315. - Kazalo

ISBN 978-1-4391-4404-6

575.8
FIL VIII RIDLEY M. Cooperative
COBISS.SI-ID 64283490

OHK 2017/6 370
        RISKANTE Kontakte : Postkoloniale Theorien und Systemtheorie? / hrsg. von Mario Grizelj und Daniela Kirschstein. - Unveränderter Nachdruck. - Berlin : Kadmos, 2017, cop. 2014. - (Kaleidogramme ; Bd. 106)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026863954&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4466003&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Bibliografija ob koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86599-209-3 (broš.)
ISBN 3-86599-209-9

316.7
PRK 11584 3 RISKANTE KONTAKTE Grizelj M. (ur.)

COBISS.SI-ID 64521314

OHK 2017/6 371
RODENBACH, Georges, 1855-1898
        Bruges-la-morte / Georges Rodenbach ; Postface de Christian Berg. - [Bruxelles] : Fédération Wallonie-Bruxelles, Communauté française de Belgique, 2016. - 205, [3] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Espace nord ; 37)

Postface / de Christian Berg: str. 131-167. - Contextes: str. 169-194. - Éléments biographiques: str. 195-197. - Bibliografija: str. 199-[206]

ISBN 978-2-87568-108-9

821.133.1(493)-311.2 821.133.1(493).09Rodenbach G.
ROM 840 RODENBACH G. Bruges-la-morte
COBISS.SI-ID 64521826

OHK 2017/6 372
RODRÍGUEZ Barcia, Susana
        Introducción a la lexicografía / Susana Rodríguez Barcia. - Madrid : Síntesis, 2016. - 310 str. ; 23 cm. - (Claves de la Lingüística)

Bibliografija: str. 305-309

ISBN 978-84-9077-384-0

811.134.2'374
ROM 806.0 RODRÍGUEZ B. S. a la lexicografía

COBISS.SI-ID 64339298

OHK 2017/6 373
ROJC, Lara
        Zbirna taborišča za vojne ujetnike v severni Afriki v času 2. svetovne vojne : Slovenci in preostali narodi v taboriščih : diplomsko delo / Lara Rojc. - Ljubljana : [L. Rojc], 2017. - 31 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Ajlec Kornelija. - Bibliografija: str. 28-29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(6):343.819.5
ZGO DiplB ROJC Lara
COBISS.SI-ID 64553058

OHK 2017/6 374
ROSNER, Erhard
        Leitzeichen des Imperiums : programmatische Ortsnamen in der Geschichte Chinas / Erhard Rosner. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2013. - X, 326 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Ostasien-Instituts der Ruhr-Universität Bochum, ISSN 0340-6687 ; Band 61)

Bibliografija: str. 295-322. - Kazalo

ISBN 978-3-447-06443-9 (broš.)

94(510):81'373.21
AAŠ K 93/94 ROSNER E. Leitzeichen
COBISS.SI-ID 64293218

OHK 2017/6 375
        The ROUTLEDGE companion to literature and science / edited by Bruce Clarke with Manuela Rossini. - London ; New York : Routledge, 2012. - XVIII, 550 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-49525-7 (hbk)
ISBN 978-0-415-50959-6 (pbk)
ISBN 978-0-203-84873-9 (ebk)

82.091:001.92
PRK 11517 82.0 LITERATURE AND SCIENCE Clarce B. (ur.)

COBISS.SI-ID 36979757

OHK 2017/6 376
ROZMAN, Ksenija, 1935-
        Cerkev sv. Janeza v Bohinju / Ksenija Rozman ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 92 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 215)

Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 86-88

ISBN 978-961-6902-09-0

726:27-523.4(497.4Bohinj)(036)
ARH 017-SLO 45/215 ETN O.10 6286/215 ROZMAN K. Cerkev GEO PerZ 336/215 ROZMAN K. Cerkev UMZG mf T/svn/Boh/5 ZGO B 682/215 94(497.4A/Ž) ROZMAN K. Cerkev sv. Janeza

COBISS.SI-ID 264493312

OHK 2017/6 377
RUS, Lucija, 1994-
        Trije kresniki Andreja E. Skubica: Grenki med, Koliko si moja? ter Samo pridi domov : diplomsko delo / Lucija Rus. - Ljubljana : [L. Rus], 2017. - 36 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: f. 33-34. - Izvleček ; Abstract: Andrej E. Skubic's three Kresnik Prizes: Bitter Honey, How Much Are You Mine? and You Just Come Home. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-31Skubic A. E.
PRK DiplB 239/BD RUS L. Trije kresniki
COBISS.SI-ID 64378466

OHK 2017/6 378
SADIKOVIĆ-Šubat, Snježana
        Popotni kompas : jezikovni in medkulturni vseved za potovanja. Hrvaščina / Snježana Sadiković-Šubat ; [prevod Alexandra Natalie Zaleznik ; fotografije po izvirniku]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 286 str. : ilustr. ; 20 cm

Nasl. v kolofonu: Pons popotni kompas. - 2.000 izv.

ISBN 961-209-598-1

811.163.42'24(035)
GEO HR I 5128 908 SADIKOVIĆ-ŠUBAT S. Popotni kompas

COBISS.SI-ID 226832896

OHK 2017/6 379
SAJE, Jakob, 1990-
        Pouk zgodovine na waldorfski šoli Tübingen : magistrsko delo / Jakob Saje. - Ljubljana : [J. Saje], 2017. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 113-115. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:93/94
ZGO MagB 44 SAJE Jakob
COBISS.SI-ID 64311394

OHK 2017/6 380
SALEHI, Djavid
        Kritik des ethischen relativismus / Djavid Salehi. - Marburg : Tectum, 1999. - 153 str. ; 21 cm. - (Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag. Unterreihe Philosophie ; Bd. 1)

Bibliografija: str. 138-153

ISBN 3-8288-8005-3

17
FIL IV SALEHI D. Kritik
COBISS.SI-ID 64297314

OHK 2017/6 381
SAMOLSKY, Russell
        Apocalyptic futures : marked bodies and the violence of the text in Kafka, Conrad, and Coetzee / Russell Samolsky. - 1st ed. - New York : Fordham University Press, 2011. - X, 237 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=024565890&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo: str. 211-231. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: writing violence : marked bodies and retroactive signs ; Metaleptic machines : Kafka, Kabbalah, Shoah ; Kafka and Shoah ; Kafka and Kabbalah ; Inscriptional machines ; Apocalyptic futures : Heart of darkness, embodiment, and African genocide ; Heart of darkness and African genocide ; The genealogy of apocalypse ; Delayed decodings ; Marlow and messianism ; The body in ruins : torture, allegory, and materiality in J.M. Coetzee's Waiting for the barbarians ; The politics of the eternal present ; Torture and allegory ; The body in ruins ; The materiality of the letter ; Mourning the bones ; Coda : the time of inscription: Maus and the apocalypse of number

ISBN 978-0-8232-3479-0 (trda vezava)
ISBN 0-8232-3479-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-8232-3480-6 (broš.)
ISBN 0-8232-3480-0 (broš.)

82.091:17
PRK 11582 82.091PRK SAMOLSKY R. Apocalyptic futures

COBISS.SI-ID 64519778

OHK 2017/6 382
SÁNCHEZ Jiménez, Antonio
        Leyenda negra : la batalla sobre la imagen de España en tiempos de Lope de Vega / Antonio Sánchez Jiménez. - Madrid : Cátedra, 2016. - 414 str. ; 21 cm. - (Crítica y estudios literarios)

Bibliografija: str. 379-414

ISBN 978-84-376-3601-6

821.134.2.09"15" 94(460)
ROM 860.09 SÁNCHEZ JIMÉNEZ A. Leyenda negra

COBISS.SI-ID 64323426

OHK 2017/6 383
SANZ Álava, Inmaculada
        El español profesional y académico en el aula universitaria : el discurso oral y escrito / Immaculada Sanz Álava. - Valencia : Tirant Lo Blanch, 2007. - 334 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Prosopopeya)

Bibliografija: str. [317]-334

ISBN 978-84-8456-999-2

811.134.2:378
ROM 806.0 SANZ ÁLAVA I. El español profesional

COBISS.SI-ID 64416098

OHK 2017/6 384
SCHILLER, Friedrich, 1759-1805
        Die Räuber : ein Schauspiel / Friedrich Schiller ; mit einem Kommentar von Wilhelm Große. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2011, cop. 2005. - 264 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp BasisBibliothek ; SBB 67)

Kommentar / Wilhelm Große: str. 197-240. - Bibliografija: str. 241-245

ISBN 978-3-518-18867-5

821.112.2-2 821.112.2.09Schiller F.
GER 830 SCHILLER F. Räuber /SBB 2011
COBISS.SI-ID 64422754

OHK 2017/6 385
SCHIMMELPFENNIG, Roland
        An einem klaren, eiskalten Januarmorgen zu Beginn des 21. Jahrhunderts : Roman / Roland Schimmelpfennig. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2016. - 253 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-002470-1

821.112.2-311.2
GER 830 SCHIMMELPFENNIG R. An einem klaren

COBISS.SI-ID 64384354

OHK 2017/6 386
SCHMALIX, A.
        Ragusa und Umgebung / von A. Schmalix ; Federzeichnungen von Ida v. Lasser-Schmalix. - München ; Brixen : Pressvereinsbuchhandlung, 1906. - 141 str., [2] f. zganj. pril. : ilustr., zvd. ; 18 cm

Nasl. na ov.: Führer durch Ragusa und Umgebung

908((497.5 Dubrovnik)(036)
UMZG T/hrv/Dub/10
COBISS.SI-ID 64264290

OHK 2017/6 387
        A SEA of languages : rethinking the Arabic role in medieval literary history / ed. by Suzanne Conklin Akbari and Karla Mallette. - Toronto : Univ. of Toronto Press, 2013. - X, 310 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026232953&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Bibliografija: str. 267-305

ISBN 0-8020-9868-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-8020-9868-9 (trda vezava)

82.091"4/14"
PRK 11565 82.091REC SEA OF LANGUAGES Akbari S. C. (ur.)

COBISS.SI-ID 64458082

OHK 2017/6 388
SEBALD, Winfried Georg, 1944-2001
        Austerlitz / W. G. Sebald. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2006. - 420 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbuch ; 14864)

ISBN 978-3-596-14864-6

821.112.2-311.2
GER 830 SEBALD W. G. Austerlitz
COBISS.SI-ID 64478050

OHK 2017/6 389
SEDGWICK, Eve Kosofsky
        The weather in Proust / Eve Kosofsky Sedgwick ; Jonathan Goldberg, editor. - Durham [N.C.] : Duke University Press, 2011. - XVI, 222 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Series Q)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024669876&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo na koncu vsakega pogl. - Kazalo. - Vsebina: The weather in Proust ; Cavafy, Proust, and the queer little gods ; Making things, practicing emptiness ; Melanie Klein and the difference affect makes ; Affect theory and theory of mind ; Anality : news from the front ; Making gay meanings ; Thinking through queer theory ; Reality and realization

ISBN 978-0-8223-5144-3 (trda vezava)
ISBN 0-8223-5144-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-8223-5158-0 (broš.)
ISBN 0-8223-5158-7 (broš.)

82.091:176 821.133.1.09Proust M. 821.14'06.'0-1Kavafis K.
PRK 11549 82.091PRK SEDGWICK E. K. Weather inProust

COBISS.SI-ID 64371554

OHK 2017/6 390
SEMENIČ, Simona
        Tri drame / Simona Semenič ; [spremna beseda Nika Leskovšek]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 477 str. ; 22 cm + kazalka. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Dramska pisava za današnji čas / Nika Leskovšek: str. 433-477. - Vsebina na nasl. str.: Tisoč devetsto enainosemdeset ; Sedem kuharic, štirje soldati in tri Sofije ; Mi, evropski mrliči

ISBN 978-961-284-280-2
ISBN 978-961-284-295-6 !

821.163.6-2 821.163.6.09Semenič S.
SLA L.A II 7492 SEMENIČ S. Tri drame
COBISS.SI-ID 290262272

OHK 2017/6 391
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (53 ; 2017 ; Ljubljana)
        Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 3.-14. 7. 2017 ; [urednica Alojzija Zupan Sosič ; prevajalec in lektor izvlečkov angleščini David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 139 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561 ; 53)

Dostopno tudi na: http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/53-ssjlk/. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečka v slov. in angl.

ISBN 978-961-237-934-6

doi: 10.4312/SSJLK.53

811.163.6(082) 821.163.6.09(082) 930.85(497.4)(082)
ETN PerSl SEMINAR 35 ETN PerSl SEMINAR Ljubezen PRK 4796/53 LJUBEZEN Zupan Sosič A. (ur.) SLA Zb II 370/53 SEMINAR Ljubezen 1-5
COBISS.SI-ID 290542336

OHK 2017/6 392
SEO, Hajin
        A good family : stories / Seo Hajin ; translated by Ally H. Hwang and Amy C. Smith. - 1st ed. - Victoria (TX) ; Dublin ; London : Dalkey Archive Press, 2015. - 213, [9] str. ; 22 cm. - (Library of Korean literature ; 19)

Prevod dela: Chakhan Gajok

ISBN 978-1-62897-118-7 (broš.)

821.531-32(519.5)
AAŠ KOR 82 SEO H. A good
COBISS.SI-ID 64483170

OHK 2017/6 393
SEŠEK, Urška, 1973-
        English for horticulture 1 : učbenik angleščine za poklicne programe s področja hortikulture / [besedilo, fotografije] Urška Sešek, Simona Duška Zabukovec. - Strahinj : Biotehniški center Naklo, 2017. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-94007-4-6

811.111'373.46:634(075.3)
GER AR SEŠEK U. English
COBISS.SI-ID 290203904

OHK 2017/6 394
SHIRER, William Lawrence, 1904-1993
        The rise and fall of the Third Reich : a history of Nazi Germany / by William L. Shirer. - New York : Fawcett Crest, 1983, cop. 1960. - 1599 str. ; 18 cm

Bibliografija: str. 1533-1545. - Kazalo

ISBN 0-449-20495-2
ISBN 978-0-44920-495-5

94(430)
ZGO B 1103 94(100)"1939/1945" SHIRER W. L. rise and fall

COBISS.SI-ID 64311138

OHK 2017/6 395
SHIRER, William Lawrence, 1904-1993
        Der Zusammenbruch Frankreichs : Aufstieg und Fall der Dritten Republik / William L. Shirer ; [deutsche Übersetzung von Norbert Wölfl, Karl Abshagen und Peter de Mendelssohn]. - München : W. Heyne, 1978. - 2 zv. (597; 1247 str.) : ilustr. ; 18 cm. - (Heyne Geschichte ; 12)

Bibliografija: str. 1171-1198. - Kazalo

ISBN 3-453-48040-6

94(44)"1871":323.2
ZGO B 1075/12 94(41/49) SHIRER W. L. Zusammenbruch

COBISS.SI-ID 64561762

OHK 2017/6 396
SIMANOWSKI, Roberto
        Interfictions : vom Schreiben im Netz / Roberto Simanowski. - Originalausg., 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 197 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 2247)

Bibliografija: str. 179-[198]

ISBN 3-518-12247-9

821:004.55
GER 82.081/.085 SIMANOWSKI R. Interfictions

COBISS.SI-ID 64492898

OHK 2017/6 397
SIMČIČ, Špela
        Kulturni razvoj mesta Kostanjevica na Krki po drugi svetovni vojni : diplomsko delo / Špela Simčič. - Ljubljana : [Š. Simčič], 2017. - 61 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 56-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

497.4 Kostanjevica na Krki
ZGO DiplB SIMČIČ Špela
COBISS.SI-ID 64551522

OHK 2017/6 398
SKELA, Janez
        A review of the scientific monograph Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene (Intercultural Competence in Foreign Language Teaching: From Theoretical Concepts to Applications) by Ana Petravić / Janez Skela. - Ocena. - Bibliografija: str. 119.

V: Addressing learners' and teachers' needs / editors Kirsten Hempkin, Melita Kukovec and Katja Težak. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 14, no. 1). - ISBN 978-961-237-930-8. - No. 1, Vol. 14 (2017), str. 115-119.

doi: 10.4312/elope.14.1.115-119

81'243:316.7(049.3)
COBISS.SI-ID 64349026

OHK 2017/6 399
SKELA, Lara Petra
        Gervaise, rojena za propad? : Zolajeva Beznica in položaj ženske v Franciji 19. stoletja : diplomsko delo / Lara Petra Skela. - Ljubljana : [L. P. Skela], 2017. - 40 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 40. - Izvleček ; Abstract: Gervaise, a woman destined for failure?. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.133.1.09Zola E.:305-055.2
PRK DiplB 241/BD SKELA L. P. Gervaise
COBISS.SI-ID 64402018

OHK 2017/6 400
SLEIGH, Charlotte
        Literature and science / Charlotte Sleigh. - Houndsmill, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2011. - XI, 220 str. ; 22 cm. - (Outlining literature)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020711280&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020711280&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo: str. 205-211. - Kazalo. - Vsebina: Empiricism and the novel ; Epistolarity and the democratic ideal ; Idealism and the inhuman ; Realism in literature and the laboratory ; Scientist, moral realism and the new world order ; Subjects of science ; Says who? science and public understanding

ISBN 978-0-230-21817-8 (broš.)
ISBN 0-230-21817-2 (broš.)

82:001.1
PRK 11583 82.0 SLEIGH C. Literature and science

COBISS.SI-ID 64520290

OHK 2017/6 401
SLEMENJAK, Tanja
        Barve jezika 2. Učbenik za slovenščino v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol / Tanja Slemenjak, Katja Premru Kampuš, Dubravka Berc Prah ; [ilustracije Miroslav Mrva ; fotografije Shutterstock in drugi viri]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2017. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Seznam virov: str. [132]. - Kazalo

ISBN 978-961-271-779-7

811.163.6(075.3)
SLA Gram II 1422 SLEMENJAK T. Barve
COBISS.SI-ID 289839872

OHK 2017/6 402
SMITH, Valerie, 1956-
        Toni Morrison : writing the moral imagination / Valerie Smith. - Chicester [etc.] : Wiley-Blackwell, 2014. - IX, 153 str. ; 23 cm. - (Blackwell introductions to literature ; 21)

Bibliografija: str. 137-146. - Kazalo

ISBN 978-1-118-91769-5
ISBN 1-118-91769-3

821.111(73=013).09Morrison T.
GER 820(73).09 Morrison T. SMITH V.
COBISS.SI-ID 64446562

OHK 2017/6 403
SMOTLAK, Maja
        Narodna identiteta v sodobnem slovenskem romanu v Italiji (1991-2015) / Maja Smotlak. - Trst : Mladika, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 211-220. - Kazalo

ISBN 978-88-7342-243-3

821.163.6.09(450.36)"1991/2015"
SLA L.H II 5763 SMOTLAK M. Narodna
COBISS.SI-ID 9520364

OHK 2017/6 404
SMREKAR, Andrej, 1954-
        Kostanjevica na Krki / Andrej Smrekar ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 116 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 218)

Ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 110-113

ISBN 978-961-6902-97-7

7:069(497.4Kostanjevica na Krki)(036)
ETN O.10 6286/218 SMREKAR A. Kostanjevica na Krki GEO PerZ 336/218 SMREKAR A. Kostanjevica na Krki UMZG mf T/svn/KoK/10 UMZG mf T/svn/KoK/10/d
COBISS.SI-ID 282672128

OHK 2017/6 405
SOSIČ, Sarival
        Starec in jaz / Sarival Sosič ; [spremna beseda Barbara Korun, Samo Krušič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 203 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - O neponovljivosti izkušnje / Barbara Korun: str. 191-196. - Starec in jaz - o ponavljanju / Samo Krušič: str. 197-203

ISBN 978-961-7018-46-2

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7183 SOSIČ S. Starec
COBISS.SI-ID 91619841

OHK 2017/6 406
SOUTHGATE, Beverley
        History meets fiction / Beverley Southgate. - London ; New York : Routledge, 2014, cop. 2009 (Pearson Education Limited). - XI, 215 str., [4] f. uv. pril. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=019011387&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 201-209. - Kazalo

ISBN 978-1-4082-2012-2 (broš.)
ISBN 1-4082-2012-1 (broš.)

82.0-311.6:930.1
PRK 11556 82.091PRK SOUTHGATE B. History meets fiction

COBISS.SI-ID 64415330

OHK 2017/6 407
        SOZIALARCHÄOLOGISCHE Perspektiven : gesellschaftlicher Wandel 5000-1500 v. Chr. zwischen Atlantik und Kaukasus : Internationale Tagung 15.-18. Oktober 2007 in Kiel / herausgegeben von Svend Hansen und Johannes Müller. - Mainz : Ph. von Zabern, cop. 2011. - VII, 467 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Archäologie in Eurasien ; Bd. 24)

Besedilo v nem. ali angl. - Na vrhu nasl. str.: Deutsches Archäologisches Institut, Eurasien-Abteilung, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Institut für Ur- und Frühgeschichte. - Bibliografija ter povzetek v nem., angl. in rus. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-8053-4386-2

94(4)"-5000/-1500":902(082)
ARH 04 212
COBISS.SI-ID 32950317

OHK 2017/6 408
        The SPACE of culture : the place of nature in Estonia and beyond / edited by Tiina Peil. - Tartu : Tartu University Press, 2011. - 190 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Approaches to culture theory series ; vol. 1)

Izbrani prispevki s konference z naslovom Spatiality and visualisation of culture - Nature relationship; Centre of Excellence in Cultural Theory, Talinn, Estonia, 22-24 oct. 2009. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-9949-19-623-4 (trda vezava)
ISBN 9949-19-623-X (trda vezava)

71
ETN A.1 13375 SPACE Peil T. (ur.)
COBISS.SI-ID 64136802

OHK 2017/6 409
        Das SPIEL mit der Wahrheit - Fälschungen in Literatur, Film und Kunst / Barbara Potthast (Hrsg.). - Berlin : Lit, 2012. - 170 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kultur und Technik ; Bd. 23)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020705989&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-3-643-10932-3 (broš.)
ISBN 3-643-10932-6 (broš.)

82.0 7.01
PRK 11535 82.0 SPIEL Potthast B. (ur.)
COBISS.SI-ID 64345698

OHK 2017/6 410
        SPOMINI in pričevanja III. / [zbrali in uredili Ivica Žnidaršič in Zdenka Kaplan]. - Ljubljana : Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, 2012 (Ljubljana : Skušek). - 342 str. : ilustr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: III. knjiga

ISBN 978-961-93080-2-8

314.151.3-054.74(497.4)"1941/1945"(092) 94(497.4)"1941/1945"(092)
ZGO C 6809 94(100)"1939/1945" SPOMINI IN PRIČEVANJA

COBISS.SI-ID 258848768

OHK 2017/6 411
SRDOČ-Konestra, Ines
        Obrednik po Garanjinu : prilog proučavanju književnojezične baštine grada Raba / Ines Srdoč-Konestra, Saša Lajšić. - Rijeka : Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008. - 222 str. : pril. ; 24 cm

Bibliografija: str. 201-207 in na dnu str.

ISBN 978-953-6104-61-1

811.163.42(497.5Rab)"17" 262.12Garanjin I.L.
SLA Text II 787 SRDOČ-KONESTRA I. Obrednik
COBISS.SI-ID 31886381

OHK 2017/6 412
STAMM, Peter
        Weit über das Land : Roman / Peter Stamm. - 3. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2016. - 222 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-10-002227-1

821.112.2(494)-311.2
GER 830 STAMM P. Weit
COBISS.SI-ID 64384866

OHK 2017/6 413
STAUB, Ervin
        The roots of goodness and resistance to evil : inclusive caring, moral courage, altruism born of suffering, active bystandership, and heroism / Ervin Staub. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2016. - XIII, 389 str. ; 26 cm

Nasl. na ov.: The roots of goodness & resistance to evil. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 0-19-060798-X
ISBN 978-0-19-060798-2 (broš.)
ISBN 0-19-538203-X
ISBN 978-0-19-538203-7 (trda vezava)

159.923
CC-APA: 3120
PSI 159.923 STAUB E. Roots of goodness
COBISS.SI-ID 64321122

OHK 2017/6 414
STIRNER, Max
        Der Einzige und sein Eigentum / Max Stirner ; mit einem Nachwort herausgegeben von Ahlrich Meyer. - Durchgesehene und verbesserte Ausg. - Stuttgart : P. Reclam Jun., 2000. - 462 str. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; 3057)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 3-15-003057-9

17.035.1
FIL IV STIRNER M. Einzige
COBISS.SI-ID 64378978

OHK 2017/6 415
STOJANOVIĆ, Miroljub M.
        Ljudsko lice istorije u književnosti / Miroljub Stojanović. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 235 str. : fotogr. ; 20 cm. - (Slavistička biblioteka ; knj. 6)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Čelovečeskoe lico istorii v literature / Miroljub Stojanovič. - 500 izvodov. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Biobibliografija Miroljuba M. Stojanovića / Danijela Kostadinović: str. 213-233

ISBN 86-7391-016-1

821.163.41.09 821.163.3.09 012 Stojanović M.
SLA Zb I 197/6 STOJANOVIĆ M. M. Ljudsko
COBISS.SI-ID 136788492

OHK 2017/6 416
STOJIĆ, Aneta
        Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache : (Handbuch für die Lehrveranstaltung "Grammatische Übungen") / Ameta Stojić. - Rijeka : Filozofski fakultet, 2007. - 195 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 195

ISBN 978-953-6104-58-1

811.112.2'36(075.8)
GER 803.0-5(076) STOJIĆ A. Lehr- und
COBISS.SI-ID 64386402

OHK 2017/6 417
STONE, Norman, 1941-
        Europe transformed 1878-1919 / Norman Stone. - Glasgow : Fontana, cop. 1983. - 447 str. ; 18 cm. - (Fontana history of Europe)

Bibliografija: str. 413-432. - Kazalo

ISBN 0-00-634262-0

94(4)
ZGO B 918/3 94(4) STONE N. Europe transformed

COBISS.SI-ID 64276578

OHK 2017/6 418
STRLE, Urša, 1994-
        Elementi viktorijanskega romana v Fowlesovi Ženski francoskega poročnika : diplomsko delo / Urša Strle. - Ljubljana : [U. Strle], 2017. - 38 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: str. 36-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09-31Fowles J.
PRK DiplB 238/BD STRLE U. Elementi
COBISS.SI-ID 64377954

OHK 2017/6 419
        STRONG opinions : J.M. Coetzee and the authority of contemporary fiction / edited by Chris Danta, Sue Kossew and Julian Murphet. - 1st pbk ed. - New York [etc.] : Bloomsbury, 2013. - XX, 165 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024491476&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd.: New York, Continuum, 2011. - Bibliografija: str. 158-163. - Kazalo

ISBN 1-62356-958-3 (broš.)
ISBN 978-1-62356-958-7 (broš.)

821.111(94).09Coetzee J.M.
PRK 11546 821.0A/Ž COETZEE J.M. Strong opinions

COBISS.SI-ID 64368226

OHK 2017/6 420
        STUDENTS in a cross-border region : higher education for regional social cohesion / Zoltán Györgyi & Zoltán Nagy (eds.). - Oradea : Editura Universitǎţii din Oradea, 2013. - 213 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

Dostopno tudi na: http://mek.oszk.hu/11800/11867/11867.pdf. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-606-10-0992-3

378
SOC 37 STUDENTS Györgyi Z. (ur.)
COBISS.SI-ID 64303970

OHK 2017/6 421
SUHY, Branko
        Suhy Branko : [monografija] / [spremna besedila] Ivan Sedej ...[et al.] ; fotografije Zvone Pelko, Katjuša Borsan]. - 1. nat. - Ljubljana : Delavska enotnost : Mladinska knjiga, 1987 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 227 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Predstavitve)

1.000 izv.

75/76(497.4):929 Suhy B.
UMZG M/Suh/9
COBISS.SI-ID 22487553

OHK 2017/6 422
SUTER, Martin
        Elefant : Roman / Martin Suter. - Zürich : Diogenes, cop. 2017. - 347 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-257-06970-9

821.112.2(494)-31
GER 830 SUTER M. Elefant
COBISS.SI-ID 64384098

OHK 2017/6 423
SVEDENBLAD, Anne
        Sofia kär / Anne Svedenblad. - [Bromma] : Opal, 1996. - 93 str. ; 21 cm

ISBN 91-7270-778-X

821.113.6-311.2
GER 839.7 SVEDENBLAD A. Sofia kär
COBISS.SI-ID 64425058

OHK 2017/6 424
SYMPOSIUM on Christian Folk Religion (1997 ; Tartu)
        Papers delivered at the Symposium Christian Folk Religion / edited by Ülo Valk. - Tartu : Deptartment of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu, 1999. - 2 zv. (256, 267 str.) : ilustr. ; 20 cm. - (Studies in folklore and popular religion ; vol. 2; 3, ISSN 1406-1090)

"[...] papers delivered at the symposium on Christian Folk Religion in Tartu, (October 1-4, 1997)." --> str. 7. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 9985-4-0080-1

398:2(438.23)
ETN B.5 13389 Papers Valk U. (ur.)
COBISS.SI-ID 27036717

OHK 2017/6 425
ŠALJAPIN, Fedor Ivanovič, 1873-1938
        Moje življenje / Fjodor Ivanovič Šaljapin ; [prevedel Dušan Željeznov]. - Maribor : Obzorja, 1966 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 248 str., [12] str. pril. ; 22 cm. - (Veliki možje ; 7)

Prevod dela: Stranicy iz moej žizni

78.07Šaljapin F.J.:929 78.071.2
MUZ 935 ŠALJAPIN F. I. Moje življenje
COBISS.SI-ID 3513345

OHK 2017/6 426
ŠKUFCA, Nina
        Knjige v angleščini v slovenskih splošnih knjižnicah : magistrsko delo / Nina Škufca. - Ljubljana : [N. Škufca], 2017. - 77 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 67-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027:028(497.4)(043.2)
BIB MagB 027 ŠKUFCA N. Knjige
COBISS.SI-ID 64318818

OHK 2017/6 427
ŠTAMPE Žmavc, Bina
        Vse-stvar-je / Bina Štampe Žmavc ; [spremna beseda Miljana Cunta ; fotografije Andrej Žmavc]. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Branje. Poezija / Pivec)

500 izv. - Na sledi slutljivega / Miljana Cunta: str. 73-77

ISBN 978-961-7026-06-1

821.163.6-1
SLA L.A II 7493 ŠTAMPE ŽMAVC B. Vse-stvar-je

COBISS.SI-ID 91852545

OHK 2017/6 428
ŠTIGLIC Hribernik, Neža
        Razumevanje in raba besed za poimenovanje barv pri malčkih in otrocih : magistrsko delo / Neža Štiglic Hribernik. - Ljubljana : [N. Štiglic Hribernik], 2017. - 55 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 49-51. - Izvleček ; Abstract: Color word production and comprehension of toddlers and children. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.72(043.2)
CC-APA: 2820
PSI MagB ŠTIGLIC HRIBERNIK N. Razumevanje
COBISS.SI-ID 64486498

OHK 2017/6 429
ŠTUMBERGER, Saška
        Študijsko gradivo za vaje pri predmetu Besedotvorje slovenskega knjižnega jezika : [študijsko leto] 2016/17 / Saška Štumberger. - Ljubljana : [S. Štumberger], maj 2017. - 101, [2] str. : ilustr. ; 30 cm

Gradivo za interno uporabo pri študiju slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. - Bibliografija navedena posameznih besedilih

811.163.6'366'373.611(076)
SLA Br III 486 ŠTUMBERGER S. Študijsko 1, 2

COBISS.SI-ID 64258914

OHK 2017/6 430
TAVČAR, Ana
        Komunikativne in slogovne funkcije desne periferije v nemški povedi : doktorska disertacija / Ana Tavčar-Pirkovič. - Ljubljana : [A. Tavčar-Pirkovič], 2017. - 420 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., glosar v nem. in slov., primeri besedil v prilogi v nem. - Mentor Stojan Bračič, somentorica Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 333-340. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., doktorski program Humanistika in družboslovje, področje jezikoslovje in besediloslovje

811.112.2'367'38(043)
GER Diss TAVČAR-PIRKOVIČ A. Komunikativne GER DissCD TAVČAR-PIRKOVIČ A. Komunikativne

COBISS.SI-ID 64459362

OHK 2017/6 431
        TELLING reality : folklore studies in memory of Bengt Holbek / edited by Michael Chesnutt. - Copenhagen ; Turku : Department of Folklore, University of Copenhagen ; Turku : Nordic Institute of Folklore, 1993. - 294 str. : portret ; 24 cm. - (Copenhagen folklore studies ; 1, ISSN 0907-9580) (NIF publications ; 26, ISSN 0355-8924)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Vsebina: Once upon a time : personal reminiscences of Bengt Holbeck / Iørn Piø ; Telling reality : an analysis of a multilevelled narrative / Birgitte Rørbye ; Bibliography of the published writings of Bengt Holbek 1958-1992 / ed. by Michael Chesnutt ; Transforming the monster : notes on Bengt Holbek's interpretation of Kong Lindorm / John Lindow ; The parson's wife : an analysis of a tale recorded by Evald Tang Kristensen / Bengt af Klintberg ; Die Bremer Stadtmusikanten : ein Märchen und seine Interpreten / Hans-Jörg Uther ; The study of folktale repertoires / Reimund Kvideland ; (cont.) A blind storyteller's perception of reality / Gun Herranen ; Folktales and reality : some remarks on the "reflection theory" as applied to folktales / Michèle Simonsen ; On the understanding of folk legends / Ulf Palmenfelt ; The fairy tale pattern of The odyssey / Minna Skafte Jensen ; The epic laws of folk narrative / Brynjulf Alver ; The folklore of hurt / Lee Haring ; Die Geschichte der Kreuznägel : Version und Gegenversion? : Überlegungen zu Roma-Varianten / Ines Köhler-Zülch ; The demise of historicism in Nordic folktale research / Michael Chesnutt ; Is the comparative method out of date? / Leea Virtanen ; It's all Greek to me : the invention of Pan-Hellenic dances and other national stories / Lisbet Torp

ISBN 952-9724-04-7 (broš.)
ISBN 978-952-9724-04-8 (broš.)

398
ETN B.5 13378 TELLING Holbek B.
COBISS.SI-ID 64268386

OHK 2017/6 432
        TEXTE zur Ethik / herausgegeben von Dieter Birnbacher und Norbert Hoerster. - 10. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch, 1997, cop. 1976. - 345 str. ; 20 cm

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 3-423-30096-5

17(082)
FIL IV TEXTE ZUR ETHIK Birnbacher D. (ur.)

COBISS.SI-ID 64360290

OHK 2017/6 433
THOMAS, Hugh, 1923-
        An unfinished history of the world / Hugh Thomas. - London ; Sydney : Pan, cop. 1981. - XVII, [VIII] zvd., 792 str. : zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 498-518. - Kazalo

ISBN 0-330-26458-3

94(100)
ZGO C 6817 94(100) THOMAS H. Unfinished
COBISS.SI-ID 64365154

OHK 2017/6 434
THOMSON, Gladys Scott
        Catherine the Great and the expansion of Russia / Gladys Scott Thomson. - London : English University Press, 1965. - X, 294 str. ; 18 cm. - (Teach Yourself History Library)

Kazalo

929Katarina II
ZGO B 1102/1 94(100) )"15/17" THOMSON G. S. Catherine the Great

COBISS.SI-ID 64428642

OHK 2017/6 435
TODD, Mabel Elsworth
        Misleče telo : študija o uravnovešanju sil, ki delujejo na človeško telo med premikanjem / Mabel Elsworth Todd ; [prevod Urban Belina ; predgovor Urban Belina, Nina Meško]. - Ljubljana : Emanat, 2014 (Begunje : Cicero). - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Prehodi ; letnik 10)

Prevod dela: The thinking body. - 500 izv. - Predgovor Lule E. Sweigard k angleški izdaji leta 1968 / Lula E. Sweigard: str. 18-20. - Uporabna anatomija, vednost telesa in telesnega / Urban Belina: str. 24-26. - Knjigi na pot / Nina Meško: str. 27. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 270-271. - Kazali

ISBN 978-961-93643-1-4

159.9.016.1 612.76
CC-APA: 2500
PSI 159.91 TODD M.E. Misleče telo
COBISS.SI-ID 276826880

OHK 2017/6 436
TORRE, Esteban
        Teoría de la traducción literaria / Esteban Torre. - 2a reimp. - Madrid : Síntesis, 2009. - 255 str. ; 21 cm. - (Teoría de la literatura y literatura comparada)

Bibliografija: str. 243-254

ISBN 84-7738-220-4

811.134.2'8255.2
ROM 81'25 TORRE E. Teoría de la trad
COBISS.SI-ID 64335202

OHK 2017/6 437
TOŠ, Melisa
        Socialna opora v povezavi z depresivnostjo in anksioznostjo pri bolnikih s presajeno ledvico : magistrsko delo / Melisa Toš. - Ljubljana : [M. Toš], 2017. - 67 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Gregor Žvelc, somentor Jernej Pajek. - Bibliografija: str. 45-57. - Izvleček ; Abstract: Social support in connection with depression and anxiety in renal transplant recipients. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944.4:616-61-089.844(043.2)
CC-APA: 3360
PSI MagB TOŠ M. Socialna opora
COBISS.SI-ID 64526434

OHK 2017/6 438
        TRAPPED in folklore? : studies in music and dance tradition and their contemporary transformations / edited by Drago Kunej and Urša Šivic. - Zürich ; Berlin : LIT, 2013. - 222 str. : ilustr., note ; 21 cm. - (Musikethnologie ; Bd. 7 = Ethnomusicology ; vol. 7)

"The publication consists of a selection of articles presented by scholars ... at the international interdisciplinary symposium What to do with folklore?, an event held in Ljubljana in 2009..." --> str. 7. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstracts

ISBN 978-3-643-90232-0

39:87:793.31
MUZ 937 TRAPPED in folklore?
COBISS.SI-ID 35680301

OHK 2017/6 439
        TUMULI e sepolture monumentali nella protostoria europea : atti del convegno internazionale, Celano, 21-24 settembre 2000 / Alessandro Naso (ed.). - Mainz : Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, 2011. - X, 310 str. : ilustr. ; 30 cm. - (RGZM-Tagungen, ISSN 1862-4812 ; Bd. 5)

Besedilo v it., dva prispevka v špan. - Na vrhu nasl. str.: Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Vor- und Frühgeschichte in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali. - Bibliografija ter povzetek v it. in nem. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-88467-178-8

903.5(4)"63"
ARH Per 02-D 59/5
COBISS.SI-ID 33945645

OHK 2017/6 440
UJČIČ Zrimšek, Manja
        Etika prehranjevanja : etični premislek človeškega načina prehranjevanja in prehranske industrije : diplomsko delo / Manja Ujčič Zrimšek. - Ljubljana : [M. Ujčič Zrimšek], 2016. - 72 str. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: str. 67-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17:612.39(043.2)
FIL DIP IV UJČIČ ZRIMŠEK M. Etika
COBISS.SI-ID 64307554

OHK 2017/6 441
        "UND die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" : literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen : Festschrift für Mira Miladinovič Zalaznik / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 515 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14)

Prispevki v slov. ali nem. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v nem. in slov. na koncu zbornika. - Kazalo

ISBN 978-961-237-928-5

821.112.2.09(082) 821.163.6.09(082)
GER 082.2 Miladinović Z. M. UND DIE BRÜCKE GER AR KRAMBERGER P. UND DIE BRÜCKE SLA L.H II 5087/14 "UND DIE BRÜCKE
COBISS.SI-ID 290286336

OHK 2017/6 442
        UPRAVNA enota Trbovlje : občina Trbovlje / [avtorji Simona Kermavnar ... et al.] ; uredil Franci Lazarini ; [tlorisi Nejc Bernik ; izdelava kazal Andreja Rakovec] ; [izdajatelj] Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2017 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 354 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Umetnostna topografija Slovenije, ISSN 2232-3783)

Zvd. na zadnji notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 347-354. - Kazala

ISBN 978-961-254-987-9

7.072(497.4Trbovlje) 930.85:7.03(497.4Trbovlje)
UMZG T/svn/t/16/vi
COBISS.SI-ID 288710656

OHK 2017/6 443
        VÁLOGATÁS magyar magángyűjteményekbõl = Selections from Hungarian private collections : Magyar Nemzeti Galéria, Hungarian National Gallery, Budapest, 1981. október-november. - [Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 1981]. - 334 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 30-48. - Kazalo

73/76(439)(083.824)
UMZG Kt/hun/2
COBISS.SI-ID 64380514

OHK 2017/6 444
VAN der Kolk, Bessel A., 1943-
        The body keeps the score : mind, brain and body in the transformation of trauma / Bessel van der Kolk. - [London etc.] : Penguin Books, 2015. - VIII, 443 str. : ilustr. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 371-421. - Kazalo

ISBN 978-0-141-97861-1
ISBN 0-141-97861-9

615.851:[159.97+159.944.4]
CC-APA: 3200 3310
PSI 615.851 VAN DER KOLK B.A. Body keeps
COBISS.SI-ID 64294498

OHK 2017/6 445
VASIL´EVA, T.
        Govorite vmeste s nami! / T. Vasil´eva ; [hudožnik D. Bikašov]. - [S. l.] : Zareal´e : Retorika A, 1997. - 272 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v ruš. in angl. - Ov. nasl.: Say it with us! : Russian for beginners. - Vocabulary: str. 235-246

ISBN 9984-9229-3-6 (Broš.)

811.161.1(075)
SLA R.L II 585 VASIL'EVA T. Govorite
COBISS.SI-ID 64337506

OHK 2017/6 446
VAVTAR, Valerija
        The effect of socio-historical context on Slovenian translations of African American vernacular English in The adventures of Huckleberry Finn = Vpliv socialno-zgodovinskega konteksta na slovenske prevode afro-ameriške pogovorne angleščine v Huckleberryju Finnu : magistrsko delo / Valerija Vavtar. - Ljubljana : [V. Vavtar], 2017. - 78 str. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 70-74. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'255.4:821.111(73=013)=163.6:81'27(043.2) 81'27:81'255.4:821.111(73=013)=163.6
GER MagB VAVTAR V. Effect
COBISS.SI-ID 64298082

OHK 2017/6 447
VEBER, Glorjana
        Poezija - element družbene spremembe : doktorska disertacija / Glorjana Veber. - Ljubljana : [G. Veber], 2016. - 310 str. ; 30 cm : ilustr., graf. prikazi

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Opombe na dnu str. - V prilogah (str. 224-310) grafični prikazi izsledkov empiričnih raziskav. - Mentor Boris A. Novak. - Bibliografija: str. 210-223. - Izvleček ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, Področje: Literarne vede

82.0-1:316.7 821.163.6.09-1"19/20"
PRK Diss 11524 VEBER G. Poezija
COBISS.SI-ID 64298338

OHK 2017/6 448
VEDDER, Ulrike
        Das Testament als literarisches Dispositiv : kulturelle Praktiken des Erbes in der Literatur des 19. Jahrhunderts / Ulrike Vedder. - Paderborn : W. Fink, 2011. - 428 str. ; 24 cm. - (Trajekte)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=020429296&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 399-421. - Kazalo

ISBN 978-3-7705-5061-6 (broš.)
ISBN 3-7705-5061-7 (broš.)

82.091:347.67 821.112.2.09"18":347.67
PRK 11537 82.091TIM VEDDER U. Testament
COBISS.SI-ID 64348514

OHK 2017/6 449
VELE, Špela
        Projekti v knjižnici Osnovne šole Kajetana Koviča Poljčane : diplomsko delo / Špela Vele. - Ljubljana : [Š. Vele], 2017. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Marija Petek. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

027.8:028.5(497.4Poljčane)(043.2)
BIB DiplB 027.8 VELE Š. Projekti
COBISS.SI-ID 64320610

OHK 2017/6 450
VELKOSKI, Dejan
        Prikazni za avgust / Dejan Velkoski. - Skopje : Antolog, 2010. - 64 str. ; 15 cm. - (Edicija Damar ; kn. 10)

Cir.

ISBN 978-608-4507-42-0

821.163.3-32
SLA L.A I 7176/10 VELKOSKI D. Prikazni
COBISS.SI-ID 86190346

OHK 2017/6 451
VELKOVSKI, Stefan
        Nokniot um / Stefan Velkovski ; [korica Aleksandar Kovačevski]. - [1. izd.]. - Skopje : Antolog, 2013 (Skopje : Grafoden). - 63 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 14)

Cir. - 200 izvodov. - Kratka biografija: str. 63

ISBN 978-608-4507-52-9 (13)
ISBN 608-4507-52-2 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/14 VELKOVSKI S. Nokniot
COBISS.SI-ID 94353930

OHK 2017/6 452
VIDA Castro, Matilde Ángeles
        Manual práctico de sociolingüística / Matilde Angeles Vida Castro, Antonio Manuel Avila Muñoz, Francisco M. Carriscondo Esquivel. - Madrid : Sintesis, 2016. - 257 str. ; 23 cm. - (Lingüística. Serie Mayor ; 4)

Bibliografija: str. 247-257

ISBN 978-84-9077-380-2

811.134.2'27
ROM 806.0 VIDA CASTRO M. Manual de socioling

COBISS.SI-ID 64338018

OHK 2017/6 453
VIDEC, Samo
        Nizozemski upor 1568-1648 : diplomsko delo / Samo Videc. - Ljubljana : [S. Videc], 2017. - 52 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Marko Štuhec. - Bibliografija: str. 45. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(492:460)"1568/1648"
ZGO DiplB VIDEC Samo
COBISS.SI-ID 64468578

OHK 2017/6 454
VIETTA, Silvio
        Die literarische Moderne : eine problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen Literatur von Hölderlin bis Thomas Bernhard / Silvio Vietta. - Stuttgart : J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 1992. - 361 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/19699522.pdf - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 327-350. - Kazalo

ISBN 3-476-00790-1

821.112.2.09
PRK 11548 821.112.2.09 VIETTA S. LiterarischeModerne

COBISS.SI-ID 582842

OHK 2017/6 455
        VIRGINIA Woolf / edited by James Acheson. - London : Palgrave, 2017. - XI, 213 str. ; 22 cm. - (New casebooks : a collection of all new critical essays by contemporary scholars)

Bibliografija str. 209-211. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-43081-6 (broš.)
ISBN 978-1-137-43082-3 (trda vez.)

821.111.09Woolf V.
GER 820.09 Woolf V. ACHESON J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64524130

OHK 2017/6 456
        VIRTUE and the moral life : theological and philosophical perspectives / edited by William Werpehowski and Kathryn Getek Soltis. - Lanham, Maryland : Lexington Books, 2014. - IX, 209 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 187-197. - Kazalo

ISBN 978-0-7391-8231-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-7391-9452-2 (broš.)

17
PRK 11521 1 VIRTUE Werpehowski W. (ur.)
COBISS.SI-ID 64300130

OHK 2017/6 457
VOIGT, Vilmos
        Europäische Linien : Studien zur Finnougristik, Folkloristk und Semiotik / Vilmos Voigt. - Budapest : Akadémiai Kiadó, 2005. - 274 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in ethnology ; 2)

Bibliografija: str. 244-250

ISBN 963-05-8195-7 (trda vezava)
ISBN 978-963-05-8195-0 (trda vezava)

398(4)
ETN H.3 13376 VOIGT V. Europäische
COBISS.SI-ID 64265570

OHK 2017/6 458
        VOORLEESWOORDENBOEK. - 2e druk. - Utrecht : NDC/VBK, [med 2008 in 2010] (Ljubljana : DZS). - 144 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. na ov.: Van Dale voorleeswoordenboek. - Za otroke od 2. leta dalje

ISBN 978-90-6648-100-8

811.112.5'373
GER 839.31/.32M VOORLEESWOORDENBOEK
COBISS.SI-ID 64459874

OHK 2017/6 459
VOSS, Torsten
        Die Distanz der Kunst und die Kälte der Formen / Torsten Voss. - Paderborn ; München : Fink, 2007. - 341 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2879050&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/982063520/04 - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Bibliografija: str. 319-335. - Kazalo

ISBN 978-3-7705-4393-9 (broš.)
ISBN 3-7705-4393-9 (broš.)

82.0
PRK 11509 82.0 VOSS T. Distanz der Kunst
COBISS.SI-ID 64262754

OHK 2017/6 460
VOŠNJAK, Bogumil, 1882-1959
        Ustava in uprava Ilirskih dežel : (1809-1813) : prispevki k nauku o recepciji javnega prava prvega francoskega cesarstva / Bogumil Vošnjak. - [Ljubljana] : Matica Slovenska, 1910 (v Ljubljani : Narodna tiskarna). - 285 str. ; 24 cm. - (Zbornik / Matica Slovenska ; zv. 12)

Opombe z bibliografijo pri posameznih poglavjih. - Kazalo

32(497.4)"1809/1813" 94(497.4)"1809/1813"
GEO EVR II 2490 91:32 VOŠNJAK B. Ustava ZGO D 8979 94(497.4)"1800/1914" VOŠNJAK B. Ustava in uprava

COBISS.SI-ID 2724355

OHK 2017/6 461
VRBINC, Marjeta
        Multiple labels marking connotative values of idioms in the Oxford Idioms dictionary for learners of English / Marjeta Vrbinc, Alenka Vrbinc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 108. - Abstract.

V: Journal of language teaching, linguistics and literature. - ISSN 0128-5157. - Vol. 23, No. 2 (2017), str. 96-108.

doi: 10.17576/3L-2017-2302-08

811.111'373.72'374
COBISS.SI-ID 64440418

OHK 2017/6 462
VUCHEVA, Evgenia
        Estilística del español actual : teoría y práctica del estilo / Eugenia Vucheva. - Valencia : Tirant Humanidades, 2014. - 334 str. ; 22 cm. - (Colección Prosopopeya)

ISBN 978-84-16062-22-5

811.134.2'38
ROM 806.0 VUCHEVA E. Estilística
COBISS.SI-ID 64327266

OHK 2017/6 463
VUCHEVA, Evgenia
        Un modelo integral del hablar : niveles, unidades y categorías : hacia la lingüística del hablar / Eugenia Vucheva. - Valencia : Tirant Humanidades, 2016. - 554 str. ; 22 cm. - (Prosopopeya)

Bibliografija: str. 485-522. - Kazalo

ISBN 978-84-16349-37-1

81'322.5:1
ROM 80 VUCHEVA E. Un modelo
COBISS.SI-ID 64440930

OHK 2017/6 464
        WAHRHEIT in Übertreibungen : Schriftsteller über die moderne Welt / Gerhard Bauer et al. - Bielefeld : Aisthesis-Verl., 1989. - 331 str. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc%5Flibrary=BVB01&doc%5Fnumber=004054507&line%5Fnumber=0001&func%5Fcode=DB%5FRECORDS&service%5Ftype=MEDIA - kazalo vsebine

ISBN 3-925670-21-1 (broš.)
ISBN 978-3-925670-21-3 (broš.)

82.091
PRK 11553 82.091PRK WAHRHEIT Bauer G.
COBISS.SI-ID 64411746

OHK 2017/6 465
        WAHRHEIT, Wissen und Erkenntnis in der Literatur : philosophische Beiträge / Christoph Demmerling, Íngrid Vendrell Ferran (Hrsg.). - Berlin : De Gruyter, 2014. - 348 str. ; 25 cm. - (Deutsche Zeitschrift für Philosophie : Sonderbände ; 35)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027213917&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4364017&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Opombe na dnu str. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazali

ISBN 3-05-006277-0 (trda vezava)
ISBN 978-3-05-006277-8 (trda vezava)

82.0:165
PRK 11561 82.0 WAHRHEIT, WISSEN Demmerling C.(ur.)

COBISS.SI-ID 64450914

OHK 2017/6 466
WAKABAYASHI, Haruko
        The seven tengu scrolls : evil and the rhetoric of legitimacy in medieval Japanese Buddhism / Haruko Wakabayashi. - Honolulu : University of Hawaiʼi Press, cop. 2012. - XX, 203 str, [4] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=36477 - Book review (H-Net). - Bibliografija: str. 189-198. - Kazalo

ISBN 978-0-8248-3416-6 (trda vezava)

24"653"(520):398.41
AAŠ J 2 WAKABAYASHI H. The seven tengu
COBISS.SI-ID 64283746

OHK 2017/6 467
WALSER, Alissa
        Eindeutiger Versuch einer Verführung / Alissa Walser. - München : C. Hanser, cop. 2017. - 154 str. ; 19 cm

ISBN 978-3-446-25454-1

821.112.2-32
GER 830 WALSER A. Eindeutiger
COBISS.SI-ID 64382306

OHK 2017/6 468
WALSER, Alissa
        Die kleinere Hälfte der Welt : Erzählungen / Alissa Walser. - 1. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2000. - 108 str. : ilustr. ; 20 cm

Vsebina: Die kleinere Hälfte der Welt ; Die Lust der Gans beim Gestopftwerden ; Goldene Nägel ; Wenn Sie mich anschauen, wenn Sie es ; Eine Geschichte will ich mir nicht anhören ; Ein Auto, ein Lastwagen, eine Schildkröte ; Graue Briefe

ISBN 3-498-07346-X

821.112.2-32
GER 830 WALSER A. Kleinere
COBISS.SI-ID 251066

OHK 2017/6 469
WANG, Jie
        Cities in China / Wang Jie ; translation by Andrea Lee ; [photo credit Imagine China ... et al.]. - 1st ed. - Beijing : China Intercontinental Press, 2007. - 154 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Journey into China = Zhongguo zhi lü)

Prevod dela: Chengshi zhi lü

ISBN 978-7-5085-1091-0 (broš.)
ISBN 7-5085-1091-7 (broš.)

908(510)
AAŠ K 908 WANG Jie Cities in China
COBISS.SI-ID 15699769

OHK 2017/6 470
WARNES, Christopher
        Magical realism and the postcolonial novel : between faith and irreverence / Christopher Warnes. - Pbk ed. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014. - VII, 189 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016956101&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2009. - Bibliografija: str. 167-179. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction: re-thinking magical realism ; 2. Magical realism as postcolonial romance ; 3. Faith, idealism, and irreverence in Asturias, Borges, and Carpentier ; 4. Magical realism and defamiliarisation in Gabriel García Márquez's 'One hundred years of solitude' ; 5. Migrancy and metamorphosis in Salman Rushdie's 'The satanic verses' ; 6. The African world view in Ben Okri's 'The famished road' ; 7. Conclusion

ISBN 978-1-137-44086-0 (broš.)
ISBN 1-137-44086-4 (broš.)

82.02"19"
PRK 11566 82.02 WARNES C. Magical realism
COBISS.SI-ID 64468834

OHK 2017/6 471
WATT, Donald Cameron
        A history of the world in the twentieth century, 1899-1918 / D.C. Watt. - London : Pan, 1967. - XII, 384 str. : ilustr. ; 18 cm

93/94"17/19"
ZGO B 1107 94(100) WATT D. C. History of the world

COBISS.SI-ID 64566370

OHK 2017/6 472
WEIK von Mossner, Alexa
        Cosmopolitan minds : literature, emotion, and the transnational imagination / by Alexa Weik von Mossner. - 1st ed. - Austin : University of Texas Press, 2014. - X, 236 str. ; 24 cm. - (Cognitive approaches to literature and culture)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026900288&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 209-225. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : Literature, emotion, and the cosmopolitan imagination ; Empathetic cosmopolitanism : Kay Boyle and the precariousness of human rights ; Sentimental cosmopolitanism : the transcultural feelings of Pearl S. Buck ; Cosmopolitan sensitivities : bystander guilt and interracial solidarity in the work of William Gardner Smith ; Cosmopolitan contradictions : fear, anger, and the transgressive heroes of Richard Wright ; The limits of cosmopolitanism : disgust and intercultural horror in the fiction of Paul Bowles ; Conclusion : (Eco- )cosmopolitan feelings?

ISBN 978-0-292-73908-6 (trda vezava)
ISBN 0-292-73908-7 (trda vezava)

821.111(73).09
PRK 11572 821.111.09 WEIK VON MOSSNER A. Cosmopolitan minds

COBISS.SI-ID 64488546

OHK 2017/6 473
        WENN der Kater kommt : neues Erzählen : 38 deutschsprachige Autorinnen und Autoren / Martin Hielscher (Hrsg.). - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1996. - 329 str. ; 24 cm

ISBN 3-462-02570-8

821.112.2-3(082.2)
GER 830 WENN DER KATER KOMMT Hielscher M.(ur.)

COBISS.SI-ID 64480098

OHK 2017/6 474
WESTERMAN, Gerhart von
        Knaurs Opernführer : eine Geschichte der Oper : mit einem Geleitwort von Hans Knappertsbusch : 54 Abbildungen / Gerhart von Westerman. - Lizenzausg. - Wien : Buchgemeinschaft Donauland, cop. 1952. - 541 str., [28] str. ilustr. pril. : note ; 21 cm

Hrbtni nasl.: Opernführer. - Kazali

782.1(100)(035) 792.54:82-2(100)(035)
MUZ 943 WESTERMAN G. Knaurs Opernführer
COBISS.SI-ID 64372066

OHK 2017/6 475
        WESTERN civilization : recent interpretations / [edited by Charles D. Hamilton, C. Stewart Doty]. - New York, : Crowell, cop. 1973. - 2 zv. (VIII, 599; VIII, 625 str.) ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 0-690-87469-3 (zv. 1)
ISBN 0-690-87470-7 (zv. 2)

930.85
ZGO D 8983/1 94(100) WESTERN CIVILIZATION ZGO D 8983/2 94(100) WESTERN CIVILIZATION
COBISS.SI-ID 64275042

OHK 2017/6 476
WHITE, Hayden
        The practical past / Hayden White. - Evanston, Illinois : Northwestern University Press, [2014] . - XV, 117 str. ; 23 cm. - (Flashpoints ; 17)

Opombe z bibliografijo: str. 105-114. - Kazalo. - Vsebina: The practical past ; Truth and circumstance : what (if anything) can properly be said about the Holocaust? ; The historical event ; Contextualism and historical understanding ; Historical discourse and literary theory

ISBN 978-0-8101-3006-7 (broš.)
ISBN 0-8101-3006-8 (broš.)

82.0:930
PRK 11534 82.0 WHITE H. Practical past
COBISS.SI-ID 64344674

OHK 2017/6 477
WHITMARSH, Tim
        Narrative and identity in the ancient Greek novel : returning romance / by Tim Whitmarsh. - 1st pbk ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2015. - XII, 299 str. ; 24 cm. - (Greek culture in the Roman world)

Prva izd. 2011. - Bibliografija: str. 265-294. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Part I. Returning Romance; 1. First romances: Chariton and Xenophon; 2. Transforming romance: Achilles Tatius and Longus; 3. Hellenism at the edge: Heliodorus ; Part II. Narrative and Identity: 4. Pothos; 5. Telos; 6. Limen ; Conclusion ; Appendix: the extant romances and the larger fragments

ISBN 978-1-107-49102-1 (broš.)

821.14'02.09-3
PRK 11568 821.124+821.14.09 WHITMARSH T. Narrative

COBISS.SI-ID 64472418

OHK 2017/6 478
WIESE, Doro
        The powers of the false : reading, writing, thinking beyond truth and fiction / Doro Wiese. - Evanston, Illinois : Northwestern University Press, [2014] . - XII, 263 str. ; 23 cm. - (Flashpoints ; 18)

Bibliografija: str. 227-257. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; The truth of narration and the powers of the false ; Accepting complicated legacies by being once removed from the world : Everything is illuminated (Foer 2002) ; "He looked for truth in facts and not in stories" : crimes of historiography and forces of fabulation in Richard Flanagan's Gould's book of fish (2003) ; Making time, undoing race: Richard Powers' The time of our singing (2003) ; Conclusion

ISBN 978-0-8101-3004-3 (broš.)
ISBN 0-8101-3004-1 (broš.)

821.111(73).09:165.023.1
PRK 11514 821.111.09 WIESE D. Powers
COBISS.SI-ID 64276834

OHK 2017/6 479
WINKLER, Philipp, 1986-
        Hool : Roman / Philipp Winkler. - 3. Aufl. - Berlin : Aufbau, 2016. - 312 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-351-03645-4

821.112.2-311.2
GER 830 WINKLER P. Hool
COBISS.SI-ID 64375394

OHK 2017/6 480
        The WISDOM of many : essays on the proverb / edited by Wolfgang Mieder and Alan Dundes. - Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 1994, cop. 1981. - XVI, 330 str. : ilustr. ; 23 cm

Prvič izšlo: New York : Garland, 1981. (Garland folklore casebooks ; v. 1). - Bibliografija: str. 323-330. - Vsebina: The wisdom of many and the wit of one / Archer Taylor ; Proverbs in Africa / Ruth Finnegan ; On the structure of the proverb / Alan Dundes ; Towards a structural analysis of Yiddish proverbs / Beatrice Silverman-Weinreich ; The invading guest : some aspects of oral transmission / Pierre Crépeau ; Toward a theory of proverb meaning / Barbara Kirshenblatt-Gimblett ; Proverbs : a social use of metaphor / Peter Seitel ; Proverbs and practical reasoning : a study in socio-logic / Paul D. Goodwin and Joseph W. Wenzel ; Uses of the proverb in the Synoptic Gospels / William A. Beardslee ; The proverbial wisdom of Shakespeare / F.P. Wilson ; The bird that fouls its nest / John G. Kunstmann ; Stuff a cold and starve a fever / Stuart A. Gallacher ; Reliability and validity of proverb interpretation to assess mental status / Nancy C. Andreasen ; A proverb test for attitude measurement / Franziska Baumgarten ; Chinese proverbs and their lessons / Alfred Lister ; The humour of Spanish proverbs / A.A. Parker ; Fatalistic traits in Finnish proverbs / Mattit Kuusi ; Irish proverbs and Irish national character / F.N. Robinson ; Tensions in proverbs : more light on international understanding / Joseph Raymond ; Tradition and innovation : proverbs in advertising / Barbara Meider and Wolfgang Meider

ISBN 0-299-14360-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-299-14360-2 (trda vezava)
ISBN 0-299-14364-3 (broš.)
ISBN 978-0-299-14364-0 (broš.)

398.91
ETN B.5 13379 WISDOM Dundes A. (ur.)
COBISS.SI-ID 64273506

OHK 2017/6 481
WODIN, Natascha, 1945-
        Sie kam aus Mariapol / Natascha Wodin. - 5. Aufl. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 2017. - 363 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 363-[364]. - Preis der Leipziger Buchmesse, 2017

ISBN 978-3-498-07389-3

821.112.2-311.2
GER 830 WODIN N. Sie kam aus Mariapol
COBISS.SI-ID 64497762

OHK 2017/6 482
WÖRSDÖRFER, Rolf
        Vom "Westfälischen Slowenen" zum "Gastarbeiter" : slowenische Deutschland-Migrationen im 19. und 20. Jahrhundert / Rolf Wörsdörfer. - Paderborn : F. Schöningh, cop. 2017. - 491 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studien zur historischen Migrationsforschung : SHM ; Bd 33)

Bibliografija: str. 453-479. - Kazali

ISBN 978-3-506-78603-6 (trda vezava)

331.556.44(430=163.6)"18/19": 314.15
ZGO D 7490/33 94(4) WÖRSDÖRFER R. Vom Westfälischen

COBISS.SI-ID 288896768

OHK 2017/6 483
XIAO, Mo
        Zhongguo jian zhu / Xiao Mo zhu. - di 1 ban. - Beijing : Wenhua yishu chubanshe, 1999. - III, 178 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zhongguo wenhua yishu congshu)

ISBN 7-5039-1828-4

72(510)
AAŠ K 7 XIAO Mo Zhongguo jian
COBISS.SI-ID 64299106

OHK 2017/6 484
XU, Ying
        Ethnic minorities of China / Xu Ying & Wang Baoqin ; translation by Li Guoqing. - 2nd print run. - Beijing : China Intercontinental Press, 2008. - 133 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Journey into China)

ISBN 978-7-5085-1100-9

39:316.347(510) 908
AAŠ K 908 XU Y. Ethnic minorities
COBISS.SI-ID 1113226334

OHK 2017/6 485
YI, Munyol, 1948-
        Son of man : a novel / by Yi Mun-yol ; translated by brother Anthony. - 1st ed. - Victoria (TX) ; Dublin ; London : Dalkey Archive Press, 2015. - 242 str. ; 22 str. - (Library of Korean literature ; 20)

Prevod dela: Saram ui adul

ISBN 978-1-62897-119-4 (broš.)

821.531-31(519.5)
AAŠ KOR 82 YI M. Son of man
COBISS.SI-ID 64476514

OHK 2017/6 486
        ZAČETKI grškega mišljenja / uredila Franci Zore in Jan Ciglenečki. - Ljubljana : KUD Logos : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 303 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 08)

Besedilo v slov. ali hrv. - Predgovor / urednika: str. 7-8. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v različnih jezikih

ISBN 978-961-6519-97-7 (KUD Logos)

1(38)"-06/-05"(082)
FIL XI.2 ZAČETKI GRŠKEGA Zore F. (ur.) PRK 11489 1 ZAČETKI GRŠKEGA Zore F. (ur.)
COBISS.SI-ID 286750976

OHK 2017/6 487
        ZAJUCKAJ in zapoj [Zvočni posnetek] = Shout & sing / [avtorja zgoščenke in izbor zvočnega gradiva iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta Mojca Kovačič, Peter Vendramin ; spremna beseda Urša Šivic, Maša Komavec Marty, Mojca Kovačič ; etnomuzikološki komentarji Mojca Kovačič ; prevod v angleščino Alenka Ropret]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (66 min, 21 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica (27 str.). - (Iz arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta = From the Archives of the Institute of Ethnomusicology)

Besedilo spremne knjižice v slov. in prevod v angl. - Podatki o odgovornosti iz spremne knjižice. - Juckanje in petje na ljubljanskem Novem trgu = Shouting and singing at Novi trg, Ljubljana / Urša Šivic: str. 3-5. - Posneto v obdobju 1998-2012. - Vsebina: Dober večer vam Bog daj ; Plesačica ; Sonce je tak nizk sijalo ; Drvarska koračnica ; Kameraten marš ; Dvanajst deklet na delo gre ; Kranjska ; Sem vidu Marjanco ; Egy késö éjszakán ; Šamarjanka ; Temna noč zemljo pokriva ; Rožic ne bom trgala ; V klošter pojdem, nunca bom ; Dobro jutro Milka moja ; Plesna viža ; Moj se dragi ; Tri po štiri ; Dober večer, dober den ; Eno drevce mi je zraslo ; Čardaš ; Doletela tičica ; Polka za Lojzko ; Golubice bela ; Ko lunica bo zasijala ; Zdravičke. - Za mladino in odrasle

ISBN 978-961-254-478-2 (knjižica)
GNI 019 Glasbenonarodopisni inštitut

784.4(497.4)(086.76) 398.8(497.4)(086.76)
MUZ CD 1360 ZAJUCKAJ
COBISS.SI-ID 268627456

OHK 2017/6 488
ZAVODNIK, Urša, 1994-
        Primerjava poznoantičnih utrjenih višinskih naselbin v slovenskem prostoru v drugi polovici 5. st. in v 6. st. : diplomsko delo / Urša Zavodnik. - Ljubljana : [U. Zavodnik], 2017. - 43 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Rajko Bratož. - Bibliografija: f. 42-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"04/05"
ZGO DiplB ZAVODNIK Urša
COBISS.SI-ID 64348770

OHK 2017/6 489
ZIAREK, Krzysztof
        The historicity of experience : modernity, the avant-garde, and the event / Krzysztof Ziarek. - Evanston (Ill.) : Northwestern University Press, cop. 2001. - VII, 355 str. ; 23 cm. - (Avant-garde & modernism studies)

Bibliografija: str. 343-351. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: the avant-garde as a critique of experience ; Reproducing history: Benjamin and Heidegger on the work of art in modernity ; Contestations of the everyday: the avant-garde, technology, and the critique of aesthetics ; Sexuate experience: Irigaray and the poetics of sexual difference ; Gertrude Stein's poetics of the event: avant-garde, the ordinary, and sexual difference ; History and revolution: Khlebnikov's futurist revision of modern rationality in Zangezi ; How to write the everyday in Eastern Europe: Miron Biaĺoszewski's "minor" poetry ; "A sounding of uncertainty": Susan Howe's poetic gendering of history ; Beyond the negative: an afterword on the avant-garde

ISBN 0-8101-1835-1 (trda vezava)
ISBN 0-8101-1836-X (broš.)
ISBN 978-0-8101-1836-2 (broš.)

82.02-1"19" 111.852 7.03.7.3
PRK 11510 82.02 ZIAREK K. Historicity
COBISS.SI-ID 512241792

OHK 2017/6 490
ZIDIĆ, Igor
        Avtobiografizmi, avtobiografemi, avtobiografsko: Branko Suhy : branje, ustvarjanje in predelovanje tradicije / Igor Zidić. - [Novo mesto : Dolenjski muzej, 1994] ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - [6] str. ; 30 cm

Čelni nasl. - Ov. nasl.: Suhy : grafika 1973-1994 : 28. 10. 1994 - 4. 12. 1994, DM Dolenjski muzej - Novo mesto. - Uvod / Konrad Oberhuber: str. [2]. - Teksta sta iz knjige z nasl.: Suhy

76(497.12):929 Suhy B. 061.4(497.12 N.mesto)
UMZG M/Suh/10
COBISS.SI-ID 44657664

OHK 2017/6 491
ZLATUNIĆ, Romuald
        Izrada i pečenje keramike na neolitički način : izložba = The making and firing of neolithic pottery : exhibition / Romuald Zlatunić ; [urednik kataloga, catalogue editor Romuald Zlatunić ; fotografije, photography Romuald Zlatunić ... [et al.] ; prijevod, translation Tamara Levak Potrebica]. - Pula : Arheološki muzej Istre = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 17 X 24 cm. - (Katalog = Catalogue / Arheološki muzej Istre Pula, ISSN 1845-8025 ; 84)

Besedilo vzporedno v hrv. in prevod v angl. - Keramičko tumačenje eksperimentalne arheologije : vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda = A potter's interpretation of the experimental archaeology : extraction of natural sediment and shaping and firing of ceramic vessels / Marina Orlić: str. 45-54. - Bibliografija: str. 62-66

ISBN 978-953-8082-07-8

903/904
ARH 017-HR 12/84 UMZG Dd/17 ZGO ZD 1411/84 ZLATUNIĆ R. Izrada i pečenje

COBISS.SI-ID 9641312

OHK 2017/6 492
ZWAGERMAN, Joost
        Duel / Joost Zwagerman. - Een uitg. van de Stichting CPNB ter gelegenheid van de Boekenweek 2010. - Amsterdam ; Antwerpen : De Arbeiderspers : Stiching Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, cop. 2010. - 95 str. ; 20 cm

ISBN 978-90-5965-104-3

821.112.5-31
GER 839.31/.32 ZWAGERMAN J. Duel
COBISS.SI-ID 64444002

OHK 2017/6 493
ŽAGAR, Mirjana
        Osnovna šola Babno Polje skozi arhivsko gradivo : magistrsko delo / Mirjana Žagar. - Ljubljana : [M. Žagar], 2017. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://gofile.me/3w82m/2cZu9G8HL. - Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 73-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Babno Polje)
MagB 48 ŽAGAR Mirjana
COBISS.SI-ID 64469602

OHK 2017/6 494
ŽELJEŽIČ, Mirjana
        Debate in the EFL classroom / Mirjana Želježič. - Bibliografija: str. 52-54. - Abstract ; Povzetek: Debata pri pouku angleščine.

V: Addressing learners' and teachers' needs / editors Kirsten Hempkin, Melita Kukovec and Katja Težak. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts = Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (ELOPE, ISSN 1581-8918 ; vol. 14, no. 1). - ISBN 978-961-237-930-8. - No. 1, Vol. 14 (2017), str. 39-54.

doi: 10.4312/elope.14.1.39-54

[811.111'243:37.091.3]:808.5
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 64340578

OHK 2017/6 495
ŽNIDARŠIČ, Ivica
        Bučka na Dolenjskem skozi čas : o izgonu krajanov od leta 1941 do 1945 in uveljavljanju pravic / [gradivo zbrala, napisala in uredila] Ivica Žnidaršič. - 2., dopolnjena izd. - Bučka : Krajevna organizacija Društva izgnancev Slovenije ; Škocjan : Občina, 2010 (Ljubljana : SŽ, Železniška tiskarna). - 288 str. : ilustr. ; 21 cm

Beseda o avtorici / Janez Komljanec: str. 285-287. - Ivica Žnidaršič, častna občanka Občine Škocjan / Anton Zupet: str. 288. - Bibliografija: str. 281

94(497.4Bučka)"1941/1945" 908(497.4Bučka)
ZGO C 6818 94(497.4)"1939/1945" ŽNIDARŠIČ I. Bučka na Dolenjskem

COBISS.SI-ID 251559424


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO