COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Novosti OHK FF - oktober 2016


OHK 2016/10 1
ABELING, Lutz
        Goethes Faust : eine philosophische Deutung / Lutz Abeling. - [S.l. : L. Abeling], 2015. - 184 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-511-41846-1 (broš.)

821.112.2.09Goethe J.W.
PRK 11288 821.112.2.09 ABELING L. Goethes
COBISS.SI-ID 62224482

OHK 2016/10 2
        ADA : archeologia delle Alpi. - 2014-        . - Trento : Provincia autonoma di Trento, Ufficio beni archeologici, 2014-

Je nadaljevanje: Archeologia delle Alpi
ISSN 0000-0000
COBISS.SI-ID 9352032

OHK 2016/10 3
ADAMS, Jeff
        Documentary graphic novels and social realism / Jeff Adams. - Bern : Peter Lang, 2008. - 214 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cultural interactions : studies in the relationship between the arts ; vol. 7)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017101379&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Bibliografija: str. 201-210. - Kazalo

ISBN 978-3-03911-362-0 (broš.)
ISBN 3-03911-362-3

82.02-94:741.52 741.52
PRK 11299 82.0-1/-9 ADAMS J. Documentary
COBISS.SI-ID 62287202

OHK 2016/10 4
ADANALIĆ, Denis
        Sodobne interpretacije Kantovega transcendentalnega idealizma : diplomsko delo / Denis Adanalić. - Ljubljana : [D. Adanalić], 2016. - 96 str. ; 31 cm

Mentor Zdravko Kobe. - Bibliografija: str. 93-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.31(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VI ADANALIĆ D. Sodobne
COBISS.SI-ID 62251618

OHK 2016/10 5
AGIER, Michel, 1953-
        Borderlands : towards an anthropology of the cosmopolitan condition / Michel Agier ; translated by David Fernbach. - English ed. - Cambridge ; Malden : Polity, 2016. - IX, 186 str. ; 23 cm

Prevod dela: La condition cosmopolite. - Bibliografske opombe: str. 158-176. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-9679-9 (hbk.)
ISBN 0-7456-9679-1 (hbk.)
ISBN 978-0-7456-9680-5 (pbk.)
ISBN 0-7456-9680-5 (pbk.)
ISBN 978-0-7456-9682-9 (mobi)
ISBN 978-0-7456-9683-6 (epub)

911.3:32 314.15-054.73:[911.3:32]
GEO II 11293 91:32 AGIER M. Borderlands
COBISS.SI-ID 62268258

OHK 2016/10 6
AHEARN, Laura M.
        Living language : an introduction to linguistic anthropology / by Laura M. Ahearn. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. - XVIII, 348 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Blackwell primers in anthropology ; 2)

O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 307-348. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-2440-9
ISBN 1-4051-2440-7
ISBN 978-1-4051-2441-6
ISBN 1-4051-2441-5

81'27:39
COBISS.SI-ID 62311266

OHK 2016/10 7
ALAUF, Jelena
        Die Erfahrung der Stadt im Fortunatus und in Georg Wickrams Werk Von guten und bösen Nachbarn = Doživljanje mesta v Fortunatusu in delu Von guten und bösen Nachbarn Georga Wickrama / Jelena Alauf. - Ljubljana : [J. Alauf], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 40-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'02:711.4(043.2) 821.112.2.09Wickram J.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ALAUF J. Erfahrung
COBISS.SI-ID 62211170

OHK 2016/10 8
ALIČ, Ivanka
        Nemško-slovenski glosar s področja carine : diplomsko delo / Ivanka Alič. - Ljubljana : [I. Alič], 2016. - 99 f. : tabele ; 30 cm

Prvi del naloge v slov., glosar v nem. in slov. - Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 43-46. - Abstract ; Zusammenfassung. - Kazalo. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'374:336.247=112.2=163.6(043.2) 336.247(038)=112.2=163.6(043.2) 81'373.45:336.247=112.2=163.6(038)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ALIČ I. Nemško-slovenski
COBISS.SI-ID 62383458

OHK 2016/10 9
ALLEN, David W., 1961-
        GIS tutorial for Python scripting / David W. Allen. - Redlands : Esri Press, cop. 2014. - X, 276 str. : ilustr. ; 26 cm

Vsebina: Preface ; Introduction ; Chapter 1 ; Using Python in labeling and field calculations ; Tutorial 1-1 Python introduction and formatting labels ; Tutorial 1-2 Decision making in the Label Expression window ; Tutorial 1-3 Using Python in the Field Calculator ; Tutorial 1-4 Decision making in the Field Calculator ; Tutorial 1-5 Working with Python date formats ; Chapter 2 ; Writing stand-alone Python scripts ; Special introduction: Working with Python ; Tutorial 2-1 Creating describe objects ; Tutorial 2-2 Scripting geoprocessing tasks ; Tutorial 2- Coding for multiple geoprocessing tasks ; Tutorial 2-4 Using while statements ; Tutorial 2-5 Using lists and for statements ; Tutoria 2-6 Building script tools ; Tutorial 2-7 Using cursors ; Tutorial 2-8 Combining loops ; Tutorial 2-9 Creating custom toolbars ; Chapter 3 a" The ArcPy mapping module ; Tutorial 3-1 Accessing map document elements ; Tutorial 3-2 Controlling the map extent ; Tutorial 3-3 Creating a map series ; Chapter 4 a" Python toolboxes ; Tutorial 4-1 Creating a Python toolbox ; Tutorial .

ISBN 978-1-58948-356-9 (broš.)

004.43
GEO III 8083 528:004 ALLEN D. W. GIS Tutorial

COBISS.SI-ID 6995553

OHK 2016/10 10
ALONSO, Encina
        Soy profesor/a : aprender a enseñar. 3, La diversidad en el aula / Encina Alonso ; con la colaboración de Sara Koller y Eugenia de Guzmán Alonso. - 1a ed. - Madrid : Edelsa, 2016. - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Colección Investigación didáctica)

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-84-9081-900-5

811.134.2:37.091.33
ROM 37 SOY PROFESOR/A 3
COBISS.SI-ID 62082146

OHK 2016/10 11
AMBROŽIČ, Neža
        Heiddegrova [!] pojma tesnobe in biti-k-smrti v kratki prozi Vitomila Zupana : diplomsko delo / Neža Ambrožič. - Ljubljana : [N. Ambrožič], 2016. - 31 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Janko Lozar Mrevlje, Tomislav Virk. - Bibliografija: f. 30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-32Zupan V. 165.62Heidegger M.
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DiplB XI.5 AMBROŽIČ, N. Heideggrova PRK DiplB 207/BD AMBROŽIČ N. Heideggrova
COBISS.SI-ID 61855074

OHK 2016/10 12
ANDREESCU, Florin
        Delta Dunǎrii = The Danube Delta = Das Donaudelta / fotografii Florin Andreescu ; text Dumitru Murariu. - Bucureşti : Ad Libri, 2007. - 155 str. : ilustr. ; 29 cm

Vzporedno romun. besedilo in prevoda v angl. in nem.

ISBN 978-973-7887-57-3

913(498)
GEO RO III 8079 913 DELTA
COBISS.SI-ID 20553224

OHK 2016/10 13
ANDREJČ, Anja
        Razveza zakonske zveze, konflikt med staršema ter vedenjska, emocionalna in učna prilagojenost otrok in mladostnikov : doktorska disertacija / Anja Andrejč. - Ljubljana : [A. Andrejč], 2016. - 249 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: f. 204-228. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Aplikativne psihološke študije

316.363.5:159.922.7/.8(043.3) 347.627.2:159.9(043.3)
CC-APA: 2953 2800 5-100
PSI Diss ANDREJČ A. Razveza zakonske
COBISS.SI-ID 286797824

OHK 2016/10 14
ARCHEOLOGIA delle Alpi
        Archeologia delle Alpi / a cura die Franco Nicolis. - Trento : Provincia Autonoma, Soprintendenza Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici, 2015. - 252 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-88-7702-405-3

903
FRASCATI: 6-103
ARH 04 147,6 / 2015
COBISS.SI-ID 62368354

OHK 2016/10 15
ARMSTRONG, Nancy, 1938-
        Fiction in the age of photography : the legacy of British realism / Nancy Armstrong. - 1st pbk ed. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2002. - XIII, 338 str. : ilustr. ; 25 cm

Prva izd. 1999. - Opombe z bibliografijo: str. 279-331. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: What Is Real in Realism? ; The Prehistory of Realism ; The World as Image ; Foundational Photographs: The Importance of Being Esther ; Race in the Age of Realism: Heathcliff's Obsolescence ; Sexuality in the Age of Racism: Hungry Alice ; Authenticity after Photography

ISBN 0-674-00801-4

821.111.09:77
PRK 11293 821.111.09 ARMSTRONG N. Fiction
COBISS.SI-ID 62263650

OHK 2016/10 16
        ART and its responses to changes in society / edited by Ines Unetič ... [et al.]. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - X, 240 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 1-4438-9708-6
ISBN 978-1-4438-9708-2

7.03(082)
FRASCATI: 6-302
UMZG Icl/Art/1
COBISS.SI-ID 62064994

OHK 2016/10 17
ATTALI, Jacques
        Diderot ou Le bonheur de penser : biographie / Jacques Attali. - [Paris] : Fayard, 2013. - 512 str., [12] str. pril. ; 24 cm. - (Biographie)

Bibliografija: str. 471-495. - Kazalo

ISBN 978-2-213-66845-1

929Diderot D.
ROM 840.09 DIDEROT D. Attali J.
COBISS.SI-ID 62342498

OHK 2016/10 18
AUTOR, Sabina
        Pojem tolerance v politični filozofiji : magistrsko delo / Sabina Autor. - Ljubljana : [S. Autor], 2016. - 93 str. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: str. 87-93. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

316.647.5:1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL Mag IX AUTOR S. Pojem tolerance
COBISS.SI-ID 62066274

OHK 2016/10 19
AVSEC, Diana
        Arheološka turistična pot v Beli Krajini : diplomsko delo / Mihael Budja. - Ljubljana : [M. Budja], 2016. - V, 37 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: f. 32-35. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 403
COBISS.SI-ID 62113634

OHK 2016/10 20
AVSEC, Sabina
        A bleak new world : science fiction elements in Cormac McCarthy's The road = Mračni novi svet : Elementi znanstvene fantastike v Cesti Cormaca McCarthyja : diplomsko delo / Sabina Avsec. - Ljubljana : [S. Avsec], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-59. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-311.9McCarthy C.(043.2) 82.0-311.9(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA AVSEC B. Bleak
COBISS.SI-ID 62216034

OHK 2016/10 21
        AZ Európai Unió támogatásával : helyreállított műemlékek Magyarországon = EU support for cultural heritage : restored historic sites in Hungary. - Budapest : Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1997. - 24 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl.

ISBN 963-7143-68-8

719(439)
UMZG G/Kal/1
COBISS.SI-ID 62234466

OHK 2016/10 22
BABIĆ, Tomaž
        Paradigma utelešenosti in jezik : diplomsko delo / Tomaž Babić. - Ljubljana : [T. Babić], 2016. - [27 str.] ; 30 cm

Mentor Sebastjan Vörös. - Bibliografija: [str. 24]. - Izvleček ; Abstract : Embodied cognition and linguistics. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.194:81:1
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB VI BABIĆ, T. Paradigma
COBISS.SI-ID 62304866

OHK 2016/10 23
BAĆIĆ, Mladen
        Pula leta 1915 : glavno avstrijsko vojaško pristanišče ob vstopu Italije v vojno : diplomsko delo / Mladen Baćić. - Ljubljana : [M. Baćić], 2016. - 58 str. : zvd. ; 31 cm

Mentor Rok Stergar. - Bibliografija: str. 57-58. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94 (497.57)"1915"
ZGO DIP BAĆIĆ Mladen
COBISS.SI-ID 62195042

OHK 2016/10 24
BAJROVIĆ Frelih, Jasmin
        Histerični realizem : diplomsko delo / Jasmin Bajrović Frelih. - Ljubljana : [J. Bajrović Frelih], 2016. - [32] f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. [31-32]. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.02-3"1990/2000" 821.111(73).09-31"1990/2000"
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 927/SK BAJROVIĆ FRELIH J. Histeričnirealizem

COBISS.SI-ID 62115170

OHK 2016/10 25
BAJROVIĆ Frelih, Jasmin
        Povojni New York Roberta Mosesa : diplomsko delo / Jasmin Bajrović Frelih. - Ljubljana : [J. Bajrović Frelih], 2016. - 48 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Dušan Nečak. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 47. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(5/9)
ZGO DIP BAJROVIĆ Frelih Jasmin
COBISS.SI-ID 62104930

OHK 2016/10 26
BALAŽIC, Milan, 1958-
        Zakaj je Slovenija postala samostojna država : pogumen skok v prihodnost / Milan Balažic. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 567 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6661-71-3

94(497.4)"1990/1991" 323(497.4)"1990/1991"
ZGO D 8850 94(497.4) BALAŽIC Milan Zakaj je Slovenija

COBISS.SI-ID 284797696

OHK 2016/10 27
BALEK Jurjavčič, Manja
        Hominidne populacije poznega pleistocena v Evropi : kulturna in biološka izmenjava med neandertalci in anatomsko modernimi ljudmi : diplomsko delo / Manja Balek Jurjavčič. - Ljubljana : [M. Balek Jurjavčič], 2016. - 116 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: f. 108-116. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 397
COBISS.SI-ID 62092898

OHK 2016/10 28
BALOH, Urška, 1991-
        Solidarnost z metafiziko : magistrsko delo / Urška Baloh. - Ljubljana : [U. Baloh], 2016. - 110 str. ; 30 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: str. 107-108. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111:177.6:141.12
FRASCATI: 6-301
FIL MagB IV BALOH, U. Solidarnost
COBISS.SI-ID 62323810

OHK 2016/10 29
BALTIĆ Papež, Nermina
        Teaching grammar to different age groups using different teaching methods and approaches to fit the learners' needs = Poučevanje slovnice za različne starostne skupine z uporabo različnih učnih metod in pristopov, ki ustrezajo potrebam učencev : diplomsko delo / Nermina Baltić Papež. - Ljubljana : [N. Baltić Papež], 2016. - 47 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 44. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BALTIĆ PAPEŽ N. Teaching
COBISS.SI-ID 62311778

OHK 2016/10 30
BÁRDOS, Edith
        Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek. Teil 2 / Edith Bárdos; Éva Garam. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum [u.a.], 2014. - 236 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Monumenta Avarorum archaeologica ; 10)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1067268014/04 - Kazalo

ISBN 978-615-5209-36-9
ISBN 615-5209-36-7

903
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-H 10/10
COBISS.SI-ID 62267234

OHK 2016/10 31
BARLE Kragelj, Sabina
        Bližnja rekreacija prebivalcev občine Postojna : diplomsko delo / Sabina Barle Kragelj. - Ljubljana : [S. Barle Kragelj], 2016. - 130 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_sabina_barle_kragelj.pdf. - Mentorja Dejan Cigale, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 114-117. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

911.3:338.483(497.471)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2055 BARLE KRAGELJ S. Bližnja GEO Dipl 2055 BARLE KRAGELJ S. CD SOC DIP 3 BARLE KRAGELJ S. III 2333
COBISS.SI-ID 61806178

OHK 2016/10 32
BARLIČ, Špela
        Metafikcija v literaturi in filmu : primer Tristram Shandy : diplomsko delo / Špela Barlič. - Ljubljana : [Š. Barlič], 2016. - 76 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentorja Tomo Virk, Polona Petek. - Bibliografija: f. 73-76. - Izvleček ; Abstract: Metafiction in literature and film: the case of Tristram Shandy. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

821.111.09Sterne L.: S.:791.31 791.31:82
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 886/SK BARLIČ Š. Metafikcija SOC DIP 3 BARLIČ Š. III 2347
COBISS.SI-ID 61779810

OHK 2016/10 33
BARRY, Peter, 1947-
        Beginning theory : an introduction to literary and cultural theory / Peter Barry. - 3rd ed. - Manchester ; New York : Manchester University Press, 2009. - XII, 338 str. ; 20 cm. - (Beginnings)

Prva izd. 1995. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-7190-7927-6 (broš.)

82.0
PRK 11286 82.0 BARRY P. Beginning
COBISS.SI-ID 31421485

OHK 2016/10 34
BECKMANN, Max, 1884-1950
        Der Traum von der Imagination des Raumes : zu den Raumvorstellungen auf einigen ausgewählten Triptychen Max Beckmanns / Peter J. Gärtner. - Weimar : Verlag und Datenbank fürGeisteswissenschaften, 1996. - 371, [48] str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 341-[372]

ISBN 3-932124-00-6

75(430):929Beckmann M.
UMZG M/Beck/4
COBISS.SI-ID 62067810

OHK 2016/10 35
BELL, Allan, 1947-
        The guidebook to sociolinguistics / Allan Bell. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. - XVIII, 367 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju na ov.

ISBN 978-0-631-22865-3
ISBN 0-631-22865-9
ISBN 978-0-631-22866-0
ISBN 0-631-22866-7

81'27(035)
COBISS.SI-ID 62369890

OHK 2016/10 36
BELLETTO, Steven
        No accident, comrade : chance and design in Cold War American narratives / Steven Belletto. - 1st pbk ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. - VIII, 206 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024709304&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Prva izd. 2012. - Bibliografija: str. 185-198. - Kazalo. - Vsebina: Chance, narrative, and the logic of the Cold War ; Aesthetic responses to political fictions : Pynchon and the violence of narrative chance ; The Zemblan who came in from the cold : Nabokov's Cold War ; Accidents going somewhere to happen : African-American self-definition at mid-century ; The game theory narrative and the myth of the national security state ; Their country, our culture : the persistence of the Cold War ; Coda : Cold War meaning

ISBN 978-0-19-935435-1

821.111(73).09:327.54
PRK 11287 821.111.09 BELLETTO S. No accident

COBISS.SI-ID 62213986

OHK 2016/10 37
BEMBEL', Andrèj
        Andrèj Bembel' / È. A. Petèrson. - Minsk : Belarus', 1980. - 47 str. : ilustr. ; 22 cm

Povzetka v rus. in ang.

73(476):929Bembel' A.
UMZG M/Bemb/1
COBISS.SI-ID 62378338

OHK 2016/10 38
BENVENUTI, Giuliana
        Il romanzo neostorico italiano : storia, memoria, narrazione / Giuliana Benvenuti. - Roma : Carocci, 2012. - 142 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Lingue e letterature Carocci ; 146)

Riferimenti bibliografici: str. 133-142

ISBN 978-88-430-6651-3

821.131.1.09-311.6"19/20"
ROM 850.09 BENVENUTI G. Romanzo
COBISS.SI-ID 62105954

OHK 2016/10 39
BERIČIČ, Marijan
        Horuk v nove čase : obnova in udarniško delo / Marijan Beričič. - Idrija : Bogataj, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 218 str. : ilustr. ; 30 cm

Pogled v skoraj že pozabljeni čas / Ivica Kavčič: str. 5-6. - Bibliografija: str. 216-217

ISBN 978-961-6035-60-6

94(497.4Idrija)"1945/..." 331.578-053.6(497.4Idrija)(091) 331.578-053.6(497.1)(091)
ZGO E 1837 94(497.4) BERIČIČ Marijan
COBISS.SI-ID 279326464

OHK 2016/10 40
BERTOK, Luka
        Antisemitizem v slovenskem tržaškem časopisju (1876-1901) : diplomsko delo / Luka Bertok. - Ljubljana : [L. Bertok], 2016. - 90 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Marta Verginella, Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 85-88. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

26-674(450.361Trst)"1876/1901"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 BERTOK L. III 2286 ZGO DIP BERTOK Luka
COBISS.SI-ID 61762402

OHK 2016/10 41
BEŠIĆ, Sabina, 1984-
        Zgodovinski in geografski oris občine Litija : diplomsko delo / Sabina Bešić. - Ljubljana : [S. Bešić], 2016. - 50 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_sabina_besic.pdf. - Mentorja Dejan Rebernik, Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 47-49. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

913:93/94(497.451Litija)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2061 BEŠIĆ S. CD GEO Dipl 2061 BEŠIĆ S. Zgodovinski ZGO DIP BEŠIĆ Sabina
COBISS.SI-ID 61801058

OHK 2016/10 42
BEŽAN, Jure
        Gastarbajterji v Zvezni republiki Nemčiji : podpis sporazuma o zaposlovanju in socialnem zavarovanju med Zvezno republiko Nemčijo in Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (1964-1968) : diplomsko delo / Jure Bežan. - Ljubljana : [J. Bežan], 2016. - VI, 114 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Nečak, somentorica Kornelija Ajlec. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(4)"19/20"
ZGO DIP BEŽAN Jure
COBISS.SI-ID 62091362

OHK 2016/10 43
BIRIŞ, Gabriela
        Romanian grammar for you / Gabriela Biriş, Elena Petre, Elisabeta Şoşa. - Craiova : Sitech, 2015. - 2 zv. : preglednice ; 24 cm

Vezno besedilo v angl., primeri v romun., v zv. 2 romun.-angl. slovar

Vsebina:
Part 1: Rules and exceptions. - 271 str.
Part 2: Annexes. - 111 str. - Selective bibliography: str. 111

ISBN 978-606-11-4634-5 (komplet)
ISBN 978-606-11-4635-2 (knj. 1)
ISBN 978-606-11-4636-9 (knj. 2)

811.135.1(035)
ROM 805.90-07 BIRIS G. Romanian 1 ROM 805.90-07 BIRIS G. Romanian 2
COBISS.SI-ID 62230882

OHK 2016/10 44
BIRK, Tina
        Od ognjišta do kamina - razvoj bajke od narodne bajke do fantastične priče = Od ognjišča do kamina - razvoj pravljice od ljudske pravljice do fantastične pripovedi : diplomsko delo / Tina Birk. - Ljubljana : [T. Birk], 2016. - 78 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Đurđa Strsoglavec, Igor Škamperle. - Izvori i literatura: f. 76-78. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za sociologijo

821.163.42.0939:398(497.5)
FRASCATI: 6-301
SLA D-SHM 143 BIRK T. Od ognjišta SOC DIP 3 BIRK T. III 2387
COBISS.SI-ID 62139490

OHK 2016/10 45
BIRSA, Tjaša, 1991-
        Narodni stereotipi o Slovencih in o Italijanih : diplomska seminarska naloga / Tjaša Birsa. - Ljubljana : [T. Birsa], 2015. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tamara Mikolič Južnič. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

316.647.8(=163.6:=131.1)(043.2) 316.7(497.4:44)(043.2)
FRASCATI: 5-415
GER DiplBP BIRSA T. Narodni
COBISS.SI-ID 62372962

OHK 2016/10 46
BIZJAK, Nejc, 1984-
        Vojaške utrdbe iz časa francosko-avstrijskih vojn v okolici Ljubljane : diplomsko delo / Nejc Bizjak. - Ljubljana : [N. Bizjak], 2016. - 55, [9] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 402
COBISS.SI-ID 62113122

OHK 2016/10 47
BLAŽIČ Hočevar, Marjanca
        Hollywood v sodobni ameriški prozi : magistrsko delo / Marjanca Blažič Hočevar ; mentor Igor Maver. - Novo mesto : [M. Blažič Hočevar], 2016. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 108-113. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, podiplomski študijski program Ameriške študije

821.111(73).09"19"(043.2)
GER Mag BLAŽIČ HOČEVAR M. Hollywood
COBISS.SI-ID 62130018

OHK 2016/10 48
BOHINC, Emil
        Kritična analiza neoliberalizma : (skupno diplomsko delo) / Emil Bohinc. - Ljubljana : [E. Bohinc], 2016. - 104 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Igor Pribac, Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 90-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

330.831.8(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX BOHINC E. Kritična
COBISS.SI-ID 62354786

OHK 2016/10 49
BOHINC, Rok, 1987-
        Improvizacijsko gledališče v Sloveniji : diplomsko delo / Rok Bohinc. - Ljubljana : [R. Bohinc], 2016. - 85 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - V prilogah (f. 63-83) zgod. pregled delovanja Impro lige v Sloveniji, dopisi, zapisniki itd. - Mentorja Tomaž Toporišič, Gašper Troha. - Bibliografija: f. 58-61. - Povzetek ; Abstract: Improvisational theatre in Slovenia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

79.225(497.4)
FRASCATI: 6-308
PRK Dipl 878/SK BOHINC R. Improvizacijsko SOC DIP 3 BOHINC R. III 2396
COBISS.SI-ID 61750626

OHK 2016/10 50
BOLHA, Petra
        Perzej in Meduza : družboslovna analiza mita, mit v umetnosti in njegove aplikacije na sodobnost : diplomsko delo / Petra Bolha. - Ljubljana : [P. Bolha], 2016. - 66 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 50-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.7:2-264(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 BOLHA P. III 2263
COBISS.SI-ID 62192994

OHK 2016/10 51
BOROVIČANIN, Siniša
        Psihoanalitična kultura v javnem vrtcu : diplomsko delo / Siniša Borovičanin. - Ljubljana : [S. Borovičanin], 2016. - 64 str. ; 30 cm

Mentorja Mojca Kovač Šebart, Roman Kuhar. - Bibliografija: str. 61-64. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo

37.015.4
FRASCATI: 5-300
PED DIP BOROVIČANIN S. Psihoanalitična SOC DIP 3 BOROVIČANIN S. III 2269
COBISS.SI-ID 61677666

OHK 2016/10 52
BOSCH, Hieronymus
        Bosch / par Marcel Brion. - Paris : Plon, 1938. - 62 str. : ilustr. ; 24 cm

75(492):929Bosch H.
UMZG M/Bosc/9
COBISS.SI-ID 62100834

OHK 2016/10 53
BOŽNIK, Nina
        Zgodba o zgodbah : diplomsko delo / Nina Božnik. - Ljubljana : [N. Božnik], 2016. - 154 f. ; 30 cm

Mentorja Marjan Šimenc, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 152-154. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

37.015.31:1(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP XV BOŽNIK N. Zgodba SOC DIP 3 BOŽNIK N. III 2277
COBISS.SI-ID 61925474

OHK 2016/10 54
        BRATISLAVA city guide : top atractions in Bratislava, pull-out map of city centre, a 7-day city visit plan / editor Howard Swains. - Bratislava : #The #Rock, 2016. - 112 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 zganj. zvd.

Ov. nasl. - Kazalo

908(439.22Bratislava)(036)
GEO SK II 11297 908(4) BRATISLAVA
COBISS.SI-ID 62124898

OHK 2016/10 55
BREGANT, Jan Anton
        Razvoj interaktivnih tehnologij in formiranje vednosti : diplomsko delo / Jan Anton Bregant. - Ljubljana : [J. A. Bregant], 2016. - 35 f. ; 31 cm

Mentorja Dean Komel, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

165.19:004.031.42(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB VI BREGANT J. A. Razvoj
COBISS.SI-ID 62377570

OHK 2016/10 56
BREMEC, Maja
        Figure ženske in problem subjekta : magistrsko delo / Maja Bremec. - Ljubljana : [M. Bremec], 2016. - 70 str. ; 30 cm

Mentorica Eva Bahovec. - Bibliografija: str. 67-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.72:165.75
FRASCATI: 6-301
FIL Mag XI.5 BREMEC, M. Figure ženske
COBISS.SI-ID 62073698

OHK 2016/10 57
        BREZPRAVJE v imenu ljudstva / [uredila Mateja Čoh Kladnik ; prevajanje Alkemist]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2016. - 267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi ; 5)

Prispevki v slov., dva v hrv. - Uvodnik: Brezpravje "v imenu ljudstva" / Mateja Čoh Kladnik: str. 5-8. - 500 izv. - Recenzent Milko MIkola. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki ; Abstracts ; Summaries

ISBN 978-961-93925-2-2

94(497.4)"1941/1990"(082) 343.19(497.4)"1941/1990"(082) 323.282(497.4)"1941/1990"(082)
ZGO F 570/5 94(497.4) BREZPRAVJE
COBISS.SI-ID 285670400

OHK 2016/10 58
BRITOVŠEK, Teja
        Primerjava nemškega in slovenskega prevoda angleškega izvirnika Room on the broom : diplomsko delo / Teja Britovšek. - Ljubljana : [T. Britovšek], 2016. - 63 f. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele prevodov v angl., nem. in slov. - Mentorica Tanja Žigon, somentorica Marija Zlatnar Moe. - Bibliografija: f. 60-62. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-93=163.6=112.2(043.2) 821.111-93Donaldson J.=163.6=112.2:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl BRITOVŠEK T. Primerjava
COBISS.SI-ID 62401634

OHK 2016/10 59
BRUDAR, Anamarija
        Primerjava glasbene in filmske adaptacije Hugojevega romana Nesrečniki (Les misérables) : diplomska seminarska naloga / Anamarija Brudar. - Ljubljana : [A. Brudar], 2016. - 42 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v slov., v prilogi besedila pesmi iz muzikala v franc. in angl. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

821.133.1.09Hugo V.:791.31(043.2) 81'255.4:821.133.1=111(043.2) 791.31:821.133.1Hugo V.(043.2) 782.8:821.133.1Hugo V.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BRUDAR A. Primerjava
COBISS.SI-ID 62333282

OHK 2016/10 60
BUCOVAZ, Antonella
        3 x 3 parole per il teatro / Antonella Bukovaz ; [testi introduttivi Angelo Floramo, Ace Mermolja ; traduzioni in sloveno Alenka Jovanovski, Marko Ipavec, Ace Mermolja ; fotografie Nada Žgank]. - Trieste : ZTT = EST, 2016 ([Divača] : Mljač). - 59, 61 str. : ilustr. ; 21 cm

Quanto resta di noi / Angelo Floramo: str. 9-11. - Divenire nel mondo / Ace Mermolja: str. 13-15. - Vsebuje tudi prevod v slov., tiskan v obratni smeri: 3 x 3 besede za teater / Antonella Bukovaz

ISBN 978-88-7174-186-4

821.131.1-1 821.131.1.09
SLA L.A II 7326 BUCOVAZ A. 3 x 3
COBISS.SI-ID 8964332

OHK 2016/10 61
BUONOMO, Leonardo
        Immigration, ethnicity, and class in American writing, 1830-1860 : reading the stranger / Leonardo Buonomo. - Madison ; Teaneck : Farleigh Dickinson Univ. Press, 2014. - XIII, 201 str- ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027137261&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 181-193. - Kazalo

ISBN 978-1-61147-652-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-61147-867-9 (broš.)

821.111(73).09"18"
PRK 11282 821.111.09 BUONOMO L. Immigration

COBISS.SI-ID 62191458

OHK 2016/10 62
BURLEY, Mikel, 1972-
        Rebirth and the stream of life : a philosophical study of reincarnation, karma and ethics / Mikel Burley. - New York [etc.] : Bloomsbury, 2016. - VIII, 202 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 163-190. - Kazalo

ISBN 978-1-6289-2225-7 (hb.)
ISBN 978-1-6289-2226-4 (pbk.)

129 2-1
FIL X BURLEY M. Rebirth
COBISS.SI-ID 62188898

OHK 2016/10 63
BUTALA, Gregor
        Od privida do pošasti : vprašanje avtorstva v filmu kot analitični in ontološki problem : diplomsko delo / Gregor Butala. - Ljubljana : [G. Butala], 2016. - 79 f. ; 31 cm

Mentorja Lev Kreft, Polona Petek. - Bibliografija: f. 74-77. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

791.32(043.2)
FRASCATI: 5-410
FIL DIP VII BUTALA G. Od privida SOC DIP 3 BUTALA G. III 2390
COBISS.SI-ID 62285666

OHK 2016/10 64
BŮŽEK, Václav
        Ferdinand Tyrolský mezi Prahou a Innsbruckem : šlechta z českých zemí na cestě ke dvorům prvních Habsburků / Václav Bůžek. - České Budějovice : Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity, 2006. - 325 str., slik. pril. ; 22 cm. - (Monographia historica ; sv./vol. 7)

Bibliografija: str. 260-297. - Zusammenfassung: Ferdinand von Tirol zwischen Prag und Innsbruck. - Kazalo

ISBN 80-7040-908-8

94(436-89)"15"
ZGO C 6677 94(436-89) BŮŽEK V. Ferdinand Tyrolský

COBISS.SI-ID 62217058

OHK 2016/10 65
CALLAHAN, Daniel
        The five horsemen of the modern world : climate, food, water, disease, and obesity / Daniel Callahan. - New York ; Chichester : Columbia University Press, cop. 2016. - XIX, 393 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografske opombe na koncu besedila. - Kazalo

ISBN 978-0-231-17002-4 (cloth)
ISBN 978-0-231-54152-7 (e-book)

502/504(100) 911.3:30
GEO II 11302 502/504 CALLAHAN D. The five horsemen

COBISS.SI-ID 62314594

OHK 2016/10 66
        The CAMBRIDGE handbook of sociolinguistics / edited by Rajend Mesthrie. - New York : Cambridge University Press, 2011. - 530 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cambridge handbooks in language and linguistics)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024393761&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Vsebinsko kazalo
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=024393761&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Besedilo na ščitnem ovitku). - O avtorju na str. I. - Bibliografija: str. 440-522. - Kazalo

ISBN 978-0-521-89707-5
ISBN 0-521-89707-6

81'27(035)
COBISS.SI-ID 62161250

OHK 2016/10 67
CANKAR, Tjaša
        Manifestacije antifeminizmov v postsocializmu : diplomsko delo / Tjaša Cankar. - Ljubljana : [T. Cankar], 2016. - 29 f. ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 CANKAR T. III 2265
COBISS.SI-ID 62376290

OHK 2016/10 68
CAR, Nataša, 1989-
        Alkohol: olajševalna okoliščina pri kazenskih deliktih na začetku 20. stoletja : diplomsko delo / Nataša Car. - Ljubljana : [N. Car], 2016. - 41 f. ; 30 cm

Mentor Andrej Studen. - Bibliografija: f. 39-40. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

343.573(497.4Ljubljana)"1910"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP CAR Nataša
COBISS.SI-ID 62150754

OHK 2016/10 69
CASTILLO Gómez, Antonio
        Leer y oír leer : ensayos sobre la lectura en los Siglos de Oro / Antonio Castillo Gómez. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2016. - 231 str. : ilustr., faksim. ; 23 cm. - (Tiempo emulado. Historia de América y España ; 50)

Bibliografija: str. [189]-215. - Kazalo. - Vsebina: "Del donoso y grande escrutinio" : la lectura entre la norma y la transgresión ; Leer y anotar : la lectura erudita ; Pasiones solitarias : lectores y lecturas en la cárceles inquisitoriales ; Leer en comunidad : moriscos, beatas y monjas ; Leer en la calle : coplas, avisos y panfletos ; Lectura y autobiografía

ISBN 978-84-8489-957-0 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-494-1 (Vervuert)

82.09(460)"16/17"
ROM 860.09 CASTILLO GOMEZ A. Leer
COBISS.SI-ID 62148962

OHK 2016/10 70
CEKOVA, Sonja
        Vlaška kultura na Balkanu in v Sloveniji : diplomsko delo / Sonja Cekova Stojanoska. - Ljubljana : [S. Cekova Stojanoska], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Primož Krašovec. - Bibliografija: str. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.347:323.15(497.434=135)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 CEKOVA STOJANOSKA S. III 2252
COBISS.SI-ID 62095458

OHK 2016/10 71
CERAR, Luka, 1992-
        Bilateralni odnosi med Jugoslavijo in Nemško demokratično republiko : magistrsko delo / Luka Cerar. - Ljubljana : [L. Cerar], 2016. - 79 f. ; 30 cm

Mentor Dušan Nečak. - Bibliografija: f. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

327(497.1:430)"1949/1989"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 33 CERAR Luka
COBISS.SI-ID 62176866

OHK 2016/10 72
        CERVANTES y los géneros literarios / director & general editor, Jesús G. Maestro. - Vigo : Academia del Hispanismo, 2016. - 411 str. ; 21 cm. - (Anuario de estudios cervantinos ; 12)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Vsebina: Lírica y poesía ; Teatro ; Cervantes y los clásicos ; Cervantes y los géneros caballerescos ; Cervantes y la novela como género literario ; Cervantes y la litearatura picaresca ; Cervantes y la teoría de los géneros literarios

ISBN 978-84-1618-731-7

821.134.2-1/-9"16".09
ROM 860.09 CERVANTES MIGUEL
COBISS.SI-ID 62172514

OHK 2016/10 73
CHITRAKAR, Rok
        Tehnološko podprto konsekutivno tolmačenje : doktorska disertacija / Rok Chitrakar. - Ljubljana : [R. Chitrakar], 2016. - 148 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus primerov v slov. in angl. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: 141-147. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:004.7(043.3)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62067042

OHK 2016/10 74
        CHRISTIANITY and national identity in twentieth-century Europe : conflict, community, and the social order / edited by John Carter Wood. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz ; Suppl. 111)

Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-525-10149-0

32:27(4)"19"
ZGO D 3078/111 94(4) CHRISTIANITY
COBISS.SI-ID 62227042

OHK 2016/10 75
        CLIMATE change and public health / edited by Barry S. Levy and Jonathan A. Patz. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2015. - XXIX, 405 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-020245-3
ISBN 0-19-020245-9

551.583:61
GEO II 11309 91:61 CLIMATE
COBISS.SI-ID 62178658

OHK 2016/10 76
CLISSOLD, Stephen
        Djolas : the progress of a revolutionarty / Stephen Clissold ; introduction by Hugh Seton-Watson. - Hounslow : M. Temple Smith, 1983. - 342 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 0-85117-236-9

929Djilas M.
ZGO D 8857 929A/Z Djilas M. CLISSOLD S.
COBISS.SI-ID 62233442

OHK 2016/10 77
        A COMPANION to American literary studies / edited by Caroline F. Levander and Robert S. Levine. - 1st pbk ed. - Chicester : Wiley-Blackwell, 2015. - XV, 576 str. ; 25 cm. - (Blackwell Companions to Literature and Culture ; 78)

Prva izd. 2011. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-119-06251-6 (broš.)
ISBN 1-119-06251-9 (broš.)

82.0(73) 821.111(73).09
PRK ČIT 11296 82.091TEO AMERICAN Levander C. F. (ur.)

COBISS.SI-ID 62270306

OHK 2016/10 78
        A COMPANION to German realism, 1848-1900 / edited by Todd Kontje. - Pbk reprint. - Columbia, S.C. : Camden House, 2010. - VI, 412 str. ; 23 cm. - (Studies in German literature, linguistics and culture)

Prva izd. 2002. - Bibliografija: str. 365-396. - Kazalo

ISBN 978-1-57113-445-5 (broš.)

821.112.2.02"1948/1900"
PRK 11285 821.112.2.09 GERMAN Kontje T. (ur.)

COBISS.SI-ID 62199394

OHK 2016/10 79
        A COMPANION to literature, film and adaptation / edited by Deborah Cartmell. - 1st pbk ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. - XIII, 433 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 81)

Prva izd. 2012. - Opombe in bibliografija za vsakim prispevkom. - Kazalo

ISBN 1-118-91753-7 (broš.)
ISBN 978-1-118-91753-4 (broš.)

82:791.41
PRK ČIT 11295 82.091PRK LITERATURE, FILM Cartmell D. (ur.)

COBISS.SI-ID 62265954

OHK 2016/10 80
        A COMPANION to the American novel / edited by Alfred Bendixen. - 1st pbk ed. - Chicester : Wiley Blackwell, 2015. - XVIII, 633 str. ; 26 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 80)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-118-91748-0 (broš.)

821.111(73).09-31
PRK ČIT 11297 821.111.09 AMERICAN NOVEL Bendixen A. (ur.)

COBISS.SI-ID 62271330

OHK 2016/10 81
        A COMPANION to the philosophy of literature / edited by Garry L. Hagberg and Walter Jost. - 1st pbk ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2015. - XIV, 552 str. ; 26 cm. - (Blackwell companions to philosophy ; 44)

Prva izd. 2010. - Bibliografija z opombami na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-118-96387-6 (broš.)

82.0:1
PRK ČIT 11294 82.0 PHILOSOPHY OF LIT. HagbergG. L. (ur.)

COBISS.SI-ID 62264162

OHK 2016/10 82
        CONCISE encyclopedia of sociolinguistics / edited by Rajend Mesthrie ; consulting editor R. E. Asher. - Oxford [etc.] : Elsevier, 2007. - XXVII, 1031 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pergamon)

Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 0-08-043726-5

81'27(031)
COBISS.SI-ID 62159970

OHK 2016/10 83
        CONOSCERE il nemico : apparati di intelligence e modelli culturali nella storia contemporanea / a cura di Paolo Ferrari, Alessandro Massignani. - Milano : F. Angeli, 2010. - 528 str. ; 23 cm. - (Storia : studi e ricerche storiche ; 386)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-568-1761-4

327(100)"19"
ZGO C 4592/386 94(4) CONOSCERE nemico
COBISS.SI-ID 62229346

OHK 2016/10 84
CÖR, Gregor
        Frank Wedekinds Frühlings Erwachen als erwachende Sexualität = Pomladno prebujenje Franka Wedekinda kot prebujenje seksualnosti : diplomsko delo / Gregor Cör. - Ljubljana : [G. Cör], 2016. - 17 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 16. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko s skandinavistiko in nederlandistiko

821.112.2.09-21Wedekind F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB CÖR G. Frank Wedekinds
COBISS.SI-ID 62099810

OHK 2016/10 85
CORNYETZ, Nina
        The ethics of aesthetics in Japanese cinema and literature : polygraphic desire / Nina Cornyetz. - Digital printing. - London ; New York : Routledge, 2008. - X, 225 str. ; 24 cm

Prva izd. 2007. - Bibliografija: str. 205-217. - Kazalo

ISBN 978-0-415-47460-3 (broš.)
ISBN 0-415-47460-4 (broš.)

821.521.09 791.3(520)"19"
PRK 11277 821.51/.57 CORNYETZ N. Ethics
COBISS.SI-ID 1384971

OHK 2016/10 86
COROT, Jean-Baptiste-Camille
        Corot / par Germain Bazin. - 2. éd revue et augumentée. - [Paris] : Tisné, 1951. - 83, 155 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija; str. 139-142. - Kazali

75(44):929Corot C.
UMZG M/Corot/3
COBISS.SI-ID 62145634

OHK 2016/10 87
COSSE, Isabella
        Mafalda : historia social y política / Isabella Cosse. - Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A., 2014. - 313 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Sección de obras de sociología)

Bibliografija: str. 283-300. - Kazalo

ISBN 978-987-719-024-3

741.52: 94(82)"19"
ROM 860.09 COSSE I. Mafalda
COBISS.SI-ID 62154082

OHK 2016/10 88
COSSÍO, José María de
        Los Toros. 4, El toreo / Cossío. - Madrid : Espasa Calpe, 2007. - 703 str. : ilustr. ; 19 cm

ISBN 978-84-670-2528-6 (obra completa)
ISBN 978-84-670-2532-3 (vol. 4)

351.765.5(460)
ROM 3 COSSIO Toros
COBISS.SI-ID 62328162

OHK 2016/10 89
COSTEA, Diana
        Sémantique et lexicologie / Diana Costea. - Ploieşti : Editura Universitǎţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2016. - 208, [4] str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 207-[209]

ISBN 978-973-719-650-7

811.133.1'37
ROM 804.0 COSTEA D. Semantique
COBISS.SI-ID 62233954

OHK 2016/10 90
        COUNTERACTING urban heat island effects in a global climate change scenario / Francesco Musco, editor. - [Cham] : Springer International Publishing, cop. 2016. - LIII, 400 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 24 cm

Bibliografija in povzetek v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-319-10424-9
ISBN 978-3-319-10425-6 (eBook)

doi: 10.1007/978-3-319-10425-6

911.2:551.58(4)(082) 911.375:551.58(4)(082)
GEO II 11299 551.5 COUNTERACTING
COBISS.SI-ID 40201005

OHK 2016/10 91
CROSATO, Giambattista
        Giambattista Crosato : pittore di Casa Savoia / Giuseppe Fiocco. - Venezia : Le Tre Venezie, 1941. - 61, [132] str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 58-59

75(450):929Fiocco G.
UMZG M/Cros/1
COBISS.SI-ID 62099298

OHK 2016/10 92
CRYSTAL, David, 1941-
        The Cambridge encyclopedia of language / David Crystal. - 3rd ed., 5. printing. - New York : Cambridge University Press, 2015. - 516 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

O avtorju na ov. - Bibliografija str. 484-493. - Kazala

ISBN 978-0-521-51698-3 (Trda vez.)
ISBN 978-0-521-73650-3 (Broš.)

81(031)
COBISS.SI-ID 62161762

OHK 2016/10 93
CUCULIĆ, Vlatka
        Vplivi na spolnost mladostnikov v adolescenci : diplomsko delo / Vlatka Cuculić. - Ljubljana : [V. Cuculić], 2016. - 83, [70] f. ; 31 cm

Mentor Roman Kuhar. - Bibliografija: f. 78-82. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.3(497.5):[159.922.1:613.88-053.6](043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 CUCULIĆ V. III 2279
COBISS.SI-ID 62187618

OHK 2016/10 94
CURAVIĆ, Aneta
        Francesco Petrarka v 21. st. : humanizem v času Facebooka : diplomsko delo / Aneta Curavić. - Ljubljana : [A. Curavić], 2016. - 28 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 27-28. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.7(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 CURAVIĆ A. III 2314
COBISS.SI-ID 62178146

OHK 2016/10 95
CVIRKO, Vitalij
        Vitalij Cvirko = Vitali Tsvirko = Witali Zwirko / B. A. Krepak. - Minsk : Belarus', 1985. - 126 cm : ilustr. ; 30 cm

Povzetki ter opisi del v ang., fr., nem. in šp. - Bibliografija: str. 113

75(476):929Cvirko V.
UMZG M/Cvi/1
COBISS.SI-ID 62399586

OHK 2016/10 96
ČAS, Tina, slovenistka
        Analiza TV oddaje Bognedaj, da bi crknu televizor : diplomsko delo / Tina Čas. - Ljubljana : [T. Čas], 2016. - 58 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.77(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ČAS T. III 2268
COBISS.SI-ID 62376546

OHK 2016/10 97
DABASHI, Hamid, 1951-
        Iran without borders : towards a critique of the postcolonial nation / Hamid Dabashi. - London ; New York : Verso, 2016. - 248 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo. - Bibliografske opombe na dnu str.

ISBN 978-1-78478-068-5 (hbk.)
ISBN 978-1-78478-069-2 (US Ebook)
ISBN 978-1-78478-070-8 (UK Ebook)

911.3:32(55)
GEO AZI-JZ II 11303 91:32 DABASHI H. Iran
COBISS.SI-ID 62101090

OHK 2016/10 98
DAJČMAN, Blaž
        Translating English film titles into Slovene = Prevajanje angleških filmskih naslovov v slovenščino : diplomsko delo / Blaž Dajčman. - Ljubljana : [B. Dajčman], 2016. - 58 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 55-57. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:791=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DAJČMAN B. Translating
COBISS.SI-ID 62113890

OHK 2016/10 99
DANC'IG, Maj Vol'favič
        Maj Danc'ig / B. A. Krèpak. - Minsk : Belarus', 1976. - 39 str. : ilustr. ; 22 cm

Povzetka v rus. in ang. - Bibliografija: str. 36

75(476):929Danc'ig
UMZG M/Danc/1
COBISS.SI-ID 62338914

OHK 2016/10 100
DANI Cvita Fiskovića (14 ; 2014 ; Orebići)
        Razmjena umjetničkih iskustava u Jadranskome bazenu : zbornik radova znanstvenog skupa Dani Cvita Fiskovića održanog 2014. godine / [XIV. Dani Cvita Fiskovića, 30. rujna do 3. listopada 2014. u Orebićima i Korčuli] ; uredili Jasenka Gudelj, Predrag Marković ; [prijevod na talijanski Jasenka Gudelj, Giuseppe Bonaccorso]. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, FF press, 2016. - 198 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Zbornik Dana Cvita Fiskovića ; 6)

Korporativna odgovornost navedena na hrbtu nasl. str. - Bibliografija z opombami in povzetek v it. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-175-600-6

7.01(082)
UMZG T/hrv/t/Dal/33
COBISS.SI-ID 62142050

OHK 2016/10 101
DANI Cvita Fiskovića (15 ; 2016 ; Zadar)
        Likovne umjetnosti, arhitektura i povijesni identiteti : knjižica sažetaka / Znanstveni skup XV. Dani Cvita Fiskovića, 28. rujna - 1. listopada 2016., Zadar. - [Zagreb] : Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti ; [Zadar] : Sveučilište u Zadru, Filozofski fakultet, Odsjek za povijest umjetnosti, [2016]. - 34 str. ; 21 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-953-175-616-7

7(497.5)(048.3)
UMZG T/hrv/a1/25
COBISS.SI-ID 62143074

OHK 2016/10 102
        DATA collection in sociolinguistics : methods and applications / edited by Christine Mallinson, Becky Childs, and Gerard Van Herk. - New York ; Milton Park : Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. - XIV, 334 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih na ov. - Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-89856-0
ISBN 0-415-89856-0
ISBN 978-0-415-89857-7
ISBN 0-415-89857-9

81'27:303.42
COBISS.SI-ID 62280546

OHK 2016/10 103
DEGAS, Edgar
        Degas / ëtude biographique et critique de François Fosca]. - Genève : Skira, cop. 1954. - 108 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Le goût de notre temps ; 5)

75(44):929Degas E.
UMZG M/Deg/3
COBISS.SI-ID 62168674

OHK 2016/10 104
DEKLEVA, Milan
        In Darwinu zadrhti roka : (rapsodija Coleoptera) / Milan Dekleva. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 67 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Na zavihkih ov. o avtorju in njegovem delu. - Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-284-207-9

821.163.6-1
SLA L.A II 7328 DEKLEVA M. In Darwinu
COBISS.SI-ID 285740544

OHK 2016/10 105
DEMŠAR, Ana, 1984-
        Nietzsche in zen : diplomsko delo / Ana Demšar. - Škofja Loka : [A. Demšar], 2016. - 59 f. ; 31 cm

Mentorja Janko Lozar Mrevlje, Anja Zalta. - Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

244.82:1Nietzsche F.(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X DEMŠAR A. Nietzsche in zen SOC DIP 3 DEMŠAR A. III 2253
COBISS.SI-ID 61751650

OHK 2016/10 106
DERVIŠEVIĆ, Amira, 1973-
        Novelistička i šaljiva priča u bošnjačkoj usmenoj prozi / Amira Dervišević ; [indeksi Amela Mujagić ; prijevod rezimea Mirzada Čaušević-Prša (engleski), Adijata Ibrišimović-Šabić (ruski)]. - Sarajevo : Slavistički komitet : Fondacija "Novi vidici", 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 271 str. : portret ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Monografije ; knj. 14 / Slavistički komitet)

O autorici: str. [273]. - Bibliografija: str. [247]-261 ; Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Sažetak ; Summary ; Rejume. - Kazalo

ISBN 978-9958-648-13-7 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9926-8068-0-4

821.163.4(497.6).09-32:398 821.163.4(497.6).09-7:398
COBISS.SI-ID 22776326

OHK 2016/10 107
        The DETECTIVE as historian : history and art in historical crime fiction / edited by Ray B. Browne and Lawrence A. Kreiser, Jr. ; preface by Robin W. Winks. - Bowling Green, OH : Bowling Green State University Popular Press, cop. 2000. - X, 310 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=009380072&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 0-87972-816-7 (broš.)
ISBN 978-0-87972-816-8 (broš.)

82.091-312.4
PRK 11310 82.0-1/-9 DETECTIVE Browne R. B. (ur.)

COBISS.SI-ID 62413154

OHK 2016/10 108
        DEUTSCHE Morphologie / herausgegeben von Elke Hentschel und Petra M. Vogel. - Berlin ; New York : W. de Gruyter, cop. 2009. - 478 str. : ilustr. ; 24 cm. - (De Gruyter Lexikon)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-11-018562-8
ISBN 978-3-11-018562-1 (ISBN-13)

811.112.2'366(038)
GER Lex 800 DEUTSCHE Hentschel E.(ur.)
COBISS.SI-ID 17295368

OHK 2016/10 109
        DEVELOPMENT from adolescence to early adulthood : a dynamic systemic approach to transitions and transformations / Marion Kloep ... [et al.]. - London ; New York : Psychology Press, Taylor & Francis Group, 2016. - 163 str. ; 25 cm. - (Explorations in developmental psychology series ; 4)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-64009-1

159.922.8:316.6-053.81
CC-APA: 2840 3000
PSI 159.922.7/.8 DEVELOPMENT Kloep M.
COBISS.SI-ID 62235746

OHK 2016/10 110
DEŽELNI muzej Rudolfinum (Ljubljana)
        Bericht für das Jahr ... - 1906-1912. - Laibach : Landesmuseum Rudolfinum, 1907-1913

Deloma se nadaljuje kot: Poročilo deželnega muzeja Rudolfinum v Ljubljani
COBISS.SI-ID 68828672

OHK 2016/10 111
DICKENS, Charles, 1812-1870
        Oliver Twist / Charles Dickens ; [poslovenil Oton Župančič, [besede o Dickensu] prevedel Ivan Skušek ; ilustracije Georga Cruikshanka ; besede o Dickensu napisal Lunačarski]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1950 ([Celje] : Celjska tiskarna). - 460 str. : ilustr. ; 21 cm

Charles Dickens / A. Lunačarski: str. 447-460. - Izv. stv. nasl.: Oliver Twist. - 5.000 izv.

821.111-93-311.2=163.6 821.111.09Dickens C.
GER 820 DICKENS C. Oliver Twist (slv)
COBISS.SI-ID 20847361

OHK 2016/10 112
        DISCOURSE in psychoanalysis and literature / edited by Shlomith Rimmon-Kenan. - Abingdon, Oxon ; New York : Routledge, 2015. - XVI, 240 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Routledge revivals)

Dostopno tudi na: http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht002932841.pdf - Table of contents. - Ponatis prve izd. iz leta 1987 (London in New York, založba Methuen). - Bibliografija: str. 230-232. - Kazalo

ISBN 978-1-138-82703-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-82704-2 (broš.)

82.0:159.964.2
PRK 11281 82.0 DISCOURSE Rimmon-Kenan S. (ur.)

COBISS.SI-ID 62189154

OHK 2016/10 113
DOBNIKAR, Damjana
        Prevajanje pravljic Marcela Ayméja Pravljice čepeče mačke : diplomsko delo / Damjana Dobnikar. - Ljubljana : [D. Dobnikar], 2016. - 111 str. : sl. M. Ayméja ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki iz pravljic ter celotna pravljica Mačja šapica v franc. in slov. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 67-71. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1Aymé M.=163.6(043.2) 821.133.1-34Aymé M.=163.6:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl DOBNIKAR D. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62392930

OHK 2016/10 114
DOBROVIČ, Dimit'r
        Dimit'r Dobrovič : život i tvorčestvo : (1816-1905) / Dobri Dobrev. - Sofija : B'lgarski hudožnik, 1957. - 37, [38] str. : ilustr. ; 25 cm

75(497.2):929Dobrovič D.
UMZG M/Dobr/1
COBISS.SI-ID 62126434

OHK 2016/10 115
        DOING community-based research : perspectives from the field / Greg Halseth ... [et al.] ; with vignette contributions from Nikolaus Gantner ... [et al.]. - Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, 2016. - XIV, 333 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 287-313. - Kazalo

ISBN 978-0-7735-4727-8 (cloth)
ISBN 978-0-7735-4728-5 (paper)
ISBN 978-0-7735-9922-2 (ePDF)
ISBN 978-0-7735-9923-9 (ePUB)

910.1:303.442.23
GEO II 11301 910.1 DOING
COBISS.SI-ID 62291042

OHK 2016/10 116
DOLINAR, Maja, 1973-
        Obravnava umetnostnih besedil pri osnovnošolcih z učnimi težavami : magistrsko delo / Maja Dolinar. - Ljubljana : [M. Dolinar], 2016. - 192 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Boža Krakar Vogel. - Viri in literatura: str. 149-157. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

37.091.3:82:373.3-056.3
FRASCATI: 6-200
SLA Mag 243 DOLINAR M. Obravnava
COBISS.SI-ID 62188130

OHK 2016/10 117
DOLINAR, Nejc
        Neo-eneolitska jama iz Kranja : diplomsko delo / Dolinar Nejc. - Ljubljana : [N. Dolinar], 2016. - IX, 102 f., 29 f. tabel : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: f. 54.-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 404
COBISS.SI-ID 62127714

OHK 2016/10 118
DONIGER, Wendy
        Dreams, illusion and other realities / Wendy Doniger O´Flaherty. - Chicago ; London : The University of Chicago press, 1984. - XVI, 366 str., 16 str. pril. ; 23 cm

Bibliografija: str. 339-346. - Kazalo

ISBN 978-0-226-61855-5

23:159.963.3
FIL X DONIGER W. Dreams
COBISS.SI-ID 62231394

OHK 2016/10 119
DONIGER, Wendy
        The origins of evil in Hindu mythology / Wendy Doniger OʼFlaherty. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1980, cop. 1976. - IX, 411 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 381-396. - Kazalo

ISBN 0-520-04098-8

23:111.84
FIL X DONIGER W. Origins
COBISS.SI-ID 62230114

OHK 2016/10 120
DONŠA, Daniel
        Zu Anglizismen in der Sprache der Deutschen Bahn = Anglicizmi v jeziku Nemških železnic : diplomsko delo / Daniel Donša. - Ljubljana : [D. Donša], 2016. - 33, 62 str., [25] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 31-33. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.45:811.111:656.2(043.2) 81'373.45:656.2(043.2) 656.2:821.112.2'373.45(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DONŠA D. Zu Anglizismen
COBISS.SI-ID 62264674

OHK 2016/10 121
DOPLIHAR, Vanesa
        Genderdarstellung in Irmgard Keuns Roman Nach Mitternacht = Prikaz spola v romanu Irmgard Keun Nach Mitternacht : diplomsko delo / Vanesa Doplihar. - Ljubljana : [V. Doplihar], 2016. - 36 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 36. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Keun I.:305(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB DOPLIHAR V. Genderdarstellung
COBISS.SI-ID 62297442

OHK 2016/10 122
        DR. Viktor Murnik : zbornik s posveta, 24. 3. 2006 / [uredila Tomaž Pavlin, Ivan Čuk ; (opombe Pričevanj napisal Tomaž Pavlin) ; fotografije Arhiv R Slovenije, Zbirka Ljubljanski Sokol in Muzej športa]. - 1. izd. - Ljubljana : Muzej športa, 2009 ([Ljubljana] : Studio Print). - 89 str. : č-b fotogr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija in izvleček pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-269-187-5

796(497.4):929Murnik V.(082)
ZGO D 8856 929A/Z MURNIK Viktor Dr. Viktor Murnik

COBISS.SI-ID 249108736

OHK 2016/10 123
DRAGOŠ, Jaka
        Arheološka interpretacija laserskega snemanja Kučarja pri Podzemlju : diplomsko delo / Jaka Dragoš. - Ljubljana : [J, Dragoš], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Dimitrij Mlekuž. - Bibliografija: str. 31-32. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 401
COBISS.SI-ID 62111074

OHK 2016/10 124
DREMELJ, Klemen
        Podobe vojakov na rimskih spomenikih Norika in Panonije : diplomsko delo / Klemen Dremelj. - Ljubljana : [K. Dremelj], 2016. - VIII, 211 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija: f. 66-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 392
COBISS.SI-ID 62090338

OHK 2016/10 125
DRNOVŠEK, Jana
        Dimensionen der Verständlichkeit in medizinischen Fachtexten = Dimenzije razumljivosti v medicinskih besedilih : diplomsko delo / Jana Drnovšek. - Ljubljana : [J. Drnovšek], 2016. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 55-88. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:61=112.2(043.2) 811.112.2'276.6:61(043.2) 61:811.112.2'276.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DRNOVŠEK J. Dimensionen
COBISS.SI-ID 62132578

OHK 2016/10 126
DROLC, Sonja
        Challenges in translating advertising materials and slogans from English to Slovene = Izzivi pri prevajanju oglaševalskih materialov in sloganov iz angleščine v slovenščino : diplomsko delo / Sonja Drolc. - Ljubljana : [S. Drolc], 2016. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 82-85. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:659.1=163.6=111(043.2) 659.1:81'25=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DROLC S. Challenges
COBISS.SI-ID 62195298

OHK 2016/10 127
DUDUŢǍ, Ionela
        Politeţea în conversaţie / Ionela Duduţǎ. - Bucureşti : Editura Universitarǎ, 2013. - 210 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Filologie)

Bibliografija: str. 199-209

ISBN 978-606-591-660-9

doi: 10.5682/9786065916609

811.135.1'27:395 395:81'27
ROM 805.90 DUDUTA I. Politetea
COBISS.SI-ID 62343778

OHK 2016/10 128
DUDUŢǍ, Ionela
        Übungssammlung zur DaF-Grammatik : Niveaustufen A1-A2 / Ionela Duduţǎ. - Bucureşti : Editura Universitarǎ, 2015. - 118 str. ; 20 cm. - (Filologie)

Bibliografie: str. 117-118

ISBN 978-606-28-0239-4

811.112.2'243'36(076)
GER 803.0-5(076) DUDUŢǍ I. Übungssammlung
COBISS.SI-ID 62372706

OHK 2016/10 129
DURANTI, Alessandro
        Linguistic anthropology / Alessandro Duranti. - 15th printing. - New York : Cambridge University Press, 2013. - 398 str. ; 24 cm. - (Cambridge textbooks in linguistics)

ISBN 978-0-521-44993-9

81:39(075.8)
COBISS.SI-ID 62151778

OHK 2016/10 130
DÜRER, Albrecht, 1471-1528
        Die Kunst Albrecht Dürers / Heinrich Wölfflin. - 3., durchgearbeitete Aufl. - München : Bruckmann, 1919. - XI, 339 str. : ilustr. ; 26 cm

75.071(430):929 Dürer A.
UMZG M/Duer/9
COBISS.SI-ID 62191970

OHK 2016/10 131
DUŠA, Ana
        Predstava Tisoč in ena noč (MGL, sezona 2015/16) skozi prizmo odrskega pripovedovanja : diplomski seminar / Ana Duša. - Ljubljana : [A. Duša], 2016. - 42 f. ; 30 cm

Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 41-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

792.01:82.0-3
FRASCATI: 6-200 6-308
PRK Dipl 152/SD DUŠA A. Predstava
COBISS.SI-ID 62117218

OHK 2016/10 132
DUŠA, Ana
        Vloga zbirke Zgodba zgodb ali zabava za najmlajše Giambattiste Basila v razvoju evropske pravljične tradicije : diplomsko delo / Ana Duša. - Ljubljana : [A. Duša], 2016. - 63 f. ; 30 cm

Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.131.1.09-343Basile G.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 928/SK DUŠA A. Vloga
COBISS.SI-ID 62118242

OHK 2016/10 133
DVORŠAK, Simona Lucija
        Primerjava Slovenije in Avstrije z vidika jezikovne politike : diplomsko delo / Simona Lucija Dvoršak. - Ljubljana : [S. L. Dvoršak], 2016. - [75] f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 70-74. - Izvleček ; Auszug ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'26'272(497.4:436)(043.2) 811'163.6'272:811.112.2'272(436)(043.2) 811.112.2(436)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl DVORŠAK S. L. Primerjava
COBISS.SI-ID 62446690

OHK 2016/10 134
        DYNAMICS of memory and identity in contemporary Europe / [ed. by] Eric Langenbacher, Bill Niven, and Ruth Wittlinger. - 1st pbk ed. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2015. - VI, 242str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=6225681&custom%5Fatt%5F2=simple%5Fviewer. - Prva izd. 2012. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-78238-917-0 (broš.)
ISBN 1-78238-917-2 (broš.)

930.85(4)"19":316.7
PRK 11266 930.85 DYNAMICS Langenbacher E. (ur.)

COBISS.SI-ID 62132066

OHK 2016/10 135
DŽIDIĆ, Diana
        Antične spolije v Celju. Od gradbenegaa materiala do reprezentacije. : diplomsko delo / Diana Džidić. - Ljubljana : [D. Džidić], 2016. - 245 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija: f. 236-241. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 396
COBISS.SI-ID 62092386

OHK 2016/10 136
ECCLESIA catholica. Ljubljanska nadškofija
        Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824 / [ureditev in transkripcija vira, avtor spremne študije in kazal] Jure Volčjak. - Ljubljana : Arhivsko društvo Slovenije, 2013-2016. - 2 zv. : ilustr. ; 30 cm. - (Viri / Arhivsko društvo Slovenije ; št. 36; 39)

Spremna študija v slov., protokol v lat. - 250 izv. - Kazali

Vsebina:
Del 1: 1711-1756. - 2013. - 286 str. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Bibliografija: str. 19-20
Del 2: 1761-1824. - 2016. - 289 str. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Bibliografija: str. 27-33

ISBN 978-961-6143-42-4 (zv. 1)
ISBN 978-961-6143-42-4 (zv. 2)

27-772(497.451.1)"17/18"(093) 930.25(497.451.1)"17/18" 27-558.5(497.451.1)"17/18"
ZGO E 768/36 930.25 VIRI 36 Ordinacijska protokola ZGO E 768/39 930.25 VIRI 36 Ordinacijska protokola

COBISS.SI-ID 270153728

OHK 2016/10 137
ECKERT, Penelope
        Linguistic variation as social practice : the linguistic construction of identity in Belten High / Penelope Eckert. - Malden (Ma.) ; Oxford (UK) ; Carlton (Australia) : Blackwell, 2003. - XVI, 240 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Language in society ; 27)

O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 229-234. - Kazalo

ISBN 0-631-18603-4
ISBN 0-631-18604-2 (broš.)

811.111'27(73):373.5
COBISS.SI-ID 62341986

OHK 2016/10 138
ELSEN, Hilke
        Linguistische Theorien / Hilke Elsen. - Tübingen : Narr, cop. 2014. - 264 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Narr Studienbücher, ISSN 0941-8105)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026884537&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026884537&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext)
Dostopno tudi na: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4482176&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4482176&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1043288058/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 235-256. - Kazalo

ISBN 978-3-8233-6847-2

81(075.8)=112.2
GER 800 ELSEN H. Linguistische
COBISS.SI-ID 79754497

OHK 2016/10 139
        EMERGING adulthood in a European context / edited by Rita Žukauskiene. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - X, 225 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Na ov.: A Psychology Press book. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Preface ; Introduction and conceptual foundations ; The experience of being an emerging adult in Europe / R. Sukauskiene ; Emerging adulthood, early adulthood and quarter-life crisis : updating Erikson for the 21st century / O. Robinson ; Experiencing the transition to adulthood ; What does it mean to be an adult? : importance assigned to criteria for adulthood in Italian emerging adults / Crocetti, E., Tagliabue, S ; What does it mean to be an adult? : perceptions of adulthood among Lithuanian ; Emerging adults / Vosylis, R. Kaniusonyte, G., Raisiene, S ; Experiencing the transition to adulthood in germany : including emerging adults of the "forgotten half" / Seiffge-Krenke, I ; The transition to adulthood in Turkey : views from college students and working individuals / Dogan, A., Demet, V., Meliksah Demir, M ; Trajectories and diverse patterns in the transition to adulthood ; Becoming an adult in Portugal : negotiating pathways between opportunities and constraints / Saraiva, L.M. & Matos, P. M ; Emerging adulthood in Finland / Katariina Salmela-Aro, K., Sortheix, F., Ranta, M ; Swedish emerging adults' sense of identity and perceptions of adulthood / Wängqvist, M., Frisén, A ; Emerging adults in the Czech Republic : views into and across different domains of life / Macek, P., Jecek,S., Lacinová, L., Bouca, O., Kvitkovicová, L., Neucilová Michalcáková, R., & Irucek, J ; Closing summary ; Emerging adults in Europe : common themes, diverse paths, and future directions / Arnett, J.J

ISBN 978-1-138-80846-1 (trda vezava)
ISBN 1-138-80846-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-80847-8 (broš.)
ISBN 1-138-80847-4 (broš.)

159.922.8-053.81(4)(082) 37:159.9
CC-APA: 2840
PSI 159.922.7/.8 EMERGING ADULTHOOD Žukauskiene R.(ur.)

COBISS.SI-ID 2893655

OHK 2016/10 140
ÈPŠTEJN, Mihail Naumovič
        Russian postmodernism : new perspectives on post-Soviet culture / Mikhail Epstein, Alexander Genis, and Slobodanka Vladiv-Glover ; translated by Slobodanka Vladiv-Glover. - Revised ed. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2016. - XXII, 579 str. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028715793&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Prva izd. 1999. - Ov. podnasl.: New perspectives on post-Soviet literature. - Bibliografija: str. 555-563. - Kazali

ISBN 978-1-78238-864-7 (broš.)
ISBN 1-78238-864-8 (broš.)

821.161.1.09"20"
PRK 11308 821.161.1.09 EPŠTEJN M. idr. Russian

COBISS.SI-ID 62382690

OHK 2016/10 141
ERDELJAN, Jelena
        Izabrana mesta : konstruisanje Novih Jerusalima kod pravoslavnih Slovena / Jelena Erdeljan. - Beograd : Pravoslavni bogoslovski faklutet Univerziteta, Institut za teološka istraživanja, 2013 (Novi Sad : Artprint). - 263 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija: 238-253. - Summary. - Kazali

ISBN 978-86-7405-133-7

930.85(=16)"04/14"
UMZG ZC/220/1
COBISS.SI-ID 204070412

OHK 2016/10 142
        ESCRITURAS en libertad : poesía experimental española e hispanoamericana del siglo XX. - [Madrid] : Instituto Cervantes : Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009. - 519 str. : ilustr. ; 24 cm

Katalog razstave na Institutu Cervantes v Madridu, 6.3.2009-24.5.2009. - nekatere pesmi v katalon., franc. in angl.

ISBN 978-84-88252-82-1 (Instituto Cervantes)
ISBN 978-84-96411-76-0 (Secc)

821.134.2-1.09 821.134.2.(7/8)-1.09
ROM 860.09 ESCRITURAS EN LIBERTAD
COBISS.SI-ID 62329698

OHK 2016/10 143
        El ESPAÑOL en América : contactos lingüísticos en Hispanoamérica / Julio Calvo ... [et al.] ; Azucena Palacios... [coord.]. - Barcelona : Ariel, 2008. - 319 str. : zvd. ; 24 cm. - (Ariel letras)

Bibliografija Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-84-344-8275-3

811.134.2(8)
ROM 806.0 ESPANOL EN AMERICA
COBISS.SI-ID 42290274

OHK 2016/10 144
FABČIČ, Tea
        Pripoved izročila talov : ledinska imena v vaseh Podgrič, Lozice in Otošče / Tea Fabčič ; [fotografije prispevali Arhiv Republike Slovenije ... [et al.] ; prevod povzetka Marko Ipavec ; pisec spremne besede Vito Hazler]. - Lozice : Kulturno turistično športno društvo Zdravljica, 2010. - 135 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm + 1 zvd.: barve ; 48 x 68 cm, zložen na 17 x 17 cm

Ledinska imena v vaseh Podgrič, Lozice in Otošče / Vito Hazler: str. 2-3. - Bibliografija: str. 129-131

ISBN 978-961-92866-0-9

811.163.6'373.21(497.473)
FRASCATI: 5-402
ZGO C 6676 94(497.4A/Ž) FABČIČ T. Pripoved izročila ZGO C 6676/pril. 94(497.4A/Ž) FABČIČ T. Pripoved izročila

COBISS.SI-ID 251178752

OHK 2016/10 145
FASOLD, Ralph W.
        The sociolinguistics of language / Ralph Fasold. - Oxford (UK) ; Malden (Ma.) : Blackwell, 2003. - X, 342 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Language in society ; 6) (Introduction to sociolinguistics ; vol. 2)

O avtorju na ov. - Bibliografija: str. 315-334. - Kazalo

ISBN 0-631-13825-0 (broš.)

81'27
COBISS.SI-ID 13941512

OHK 2016/10 146
FASOLD, Ralph W.
        The sociolinguistics of society / Ralph Fasold. - Oxford ; New York : Basil Blackwell, 2004. - XIII, 335 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Language in society ; 5. Introduction to sociolinguistics ; vol. 1)

O avtorju na ov. - Bibliografija: str. 316-331. - Kazalo

ISBN 0-631-13385-2
ISBN 0-631-13462-X (broš.)

81'27
COBISS.SI-ID 761851

OHK 2016/10 147
FER, Briony
        O abstraktni umetnosti : razprava / Briony Fer ; [prevod Ljubica Klančar]. - Koper : Hyperion, 2010 (Izola : Repro point). - 291 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Edicija Hyperion)

Prevod dela: On abstract art. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6382-67-0

7.038
UMZG C/Fer/1
COBISS.SI-ID 253707008

OHK 2016/10 148
FIELD, Andy P.
        Discovering statistics using R / Andy Field, Jeremy Miles, Zoë Field. - Los Angeles [etc.] : Sage, cop. 2012. - XXXIV, 957 str. : ilustr. ; 27 cm

Glossary: str. 913-928. - Bibliografija: str. 941-947 in pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-0046-9 (pbk.)
ISBN 1-4462-0046-9 (pbk.)
ISBN 1-4462-0045-0 (hbk.)
ISBN 978-1-4462-0045-2 (hbk.)

159.9.075:004.4R(075.8) 311
CC-APA: 2240
PSI 159.9.075 FIELD A. Discovering/R
COBISS.SI-ID 3574292

OHK 2016/10 149
FIJAVŽ, Lucija
        Individuum v budistični filozofiji : diplomsko delo / Lucija Fijavž. - Ljubljana : [L. Fijavž], 2016. - 35 f. ; 30 cm

Mentorica Maja Milčinski. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract : Individual in Buddhist philosophy. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.612:24:111
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB X FIJAVŽ, L. Individuum
COBISS.SI-ID 62308706

OHK 2016/10 150
FISTER, Polona
        Zanos in izgorelost pri delu vodilnih zaposlenih : doktorska disertacija / Polona Fister. - Ljubljana : [P. Fister], 2016. - 157 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 133-156. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za psihologijo

331.101.31:159.923.3:159.944.4-057.177(043.3) 159.923-057.11(043.3) 159.944.4(043.3)
CC-APA: 3640 3120 5-100
PSI Diss FISTER P. Zanos
COBISS.SI-ID 286658048

OHK 2016/10 151
FLOOD, Gavin D., 1954-
        An introduction to Hinduism / Gavin Flood. - Cambridge : Cambridge University Press, 1996. - XVIII, 341 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 305-328. - Kazalo

ISBN 978-0-521-43878-0

233
FIL X FLOOD G. Hinduism
COBISS.SI-ID 62147426

OHK 2016/10 152
FOENKINOS, David
        La délicatesse : roman / David Foenkinos. - [Paris] : Gallimard, 2013. - 200 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-07-012641-5

821.133.1-311.2
ROM 840 FOENKINOS D. Delicatesse
COBISS.SI-ID 62152546

OHK 2016/10 153
FOENKINOS, David
        Nos séparations : roman / David Foenkinos. - [Paris] : Gallimard, 2013. - 177 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-07-012225-7

821.133.1-311.2
ROM 840 FOENKINOS D. Nos separations
COBISS.SI-ID 62153826

OHK 2016/10 154
FORJAN Vnuk, Nataša
        Lažni prijatelji v slovenskem in nemškem jeziku : kontrastivna analiza = Falsche Freunde in der slowenischen und deutschen Sprache : kontrastive Analyse : diplomsko delo / Nataša Forjan Vnuk. - Ljubljana : [N. Forjan Vnuk], 2016. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 33. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'373.42=112.2(043.2) 811.112.2'373.42:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FORJAN VNUK N. Lažni
COBISS.SI-ID 62312034

OHK 2016/10 155
FRAS, Mojca, 1988-
        Pomen predstavljanja rezultatov arheoloških raziskav v lokalni javnosti : primer raziskav v Ljubljani in Kranju : diplomsko delo / Mojca Fras. - Ljubljana : [M. Fras], 2016. - XV, 183 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Predrag Novaković, somentorica Verena Vidrih Perko. - Bibliografija: f. 114-127. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 399
COBISS.SI-ID 62108770

OHK 2016/10 156
FTIČAR, Erik
        Pozna bronasta doba v Pomurju : diplomsko delo / Erik Ftičar. - Ljubljana : [E. Ftičar], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 45-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 400
COBISS.SI-ID 62109538

OHK 2016/10 157
FURLAN, Metka, 1955-
        Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji / Metka Furlan. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 208 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 32)

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 300 izv. - Recenzenti Varja Cvetko Orešnik, Goran Filipi, Silvo Torkar. - Bibliografija. str. 157-173. - Kazali. - Povzetek ; Summary ; Rezjume

ISBN 978-961-254-925-1

811.163.6'373.6 811.16'373.6
SPJ 1.10. FURLAN M. Prispevki
COBISS.SI-ID 285919488

OHK 2016/10 158
FURLAN, Slavko
        Pittur vagante : 1952-2007 : [pregledna razstava : Mestna galerija Nova Gorica, rotunda SNG Nova Gorica, Grad Kromberk, Coroninijev dvorec v Šempetru pri Gorici, Krajevna skupnost Rožna Dolina, Hiša kulture Šmartno, Kulturni dom Gorica (Italija), 23. september - 31. december 2016] / [Slavko Furlan ; besedila Pavla Jarc ... [et al.] ; dokumentacija David Kožuh ; fotografije Matej Vidmar ... et al.]. - Nova Gorica : Kulturni dom, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 206 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi in tretji dodatek k nasl. navedena v kolofonu. - Nasl. na ov.: Slavko Furlan Slavc. - Nasl. na hrbtu: Slavko Furlan - Slavc. - 700 izv. - Bibliografija: str. 206

ISBN 978-961-6783-18-7

75(497.4):929Furlan S.(083.824)
UMZG M/FurlS/1
COBISS.SI-ID 286255104

OHK 2016/10 159
GAĆEŠA, Saša
        Izvor jezika pri človeku : dva pristopa k vprašanju izvora jezikovne zmožnosti na podlagi tvorbenega jezikoslovja : diplomsko delo / Saša Gaćeša. - Ljubljana : [S. Gaćeša], 2016. - 88 str. ; 31 cm

Mentorja Olga Markič, Sašo Živanović. - Bibliografija: str. 86-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

81'364(043.2) 81:1
FRASCATI: 6-301 6-200
FIL DIP V GAĆEŠA S. Izvor SPJ 0.C. GAĆEŠA S. Izvor
COBISS.SI-ID 62358882

OHK 2016/10 160
GAJŠEK, Karmen
        Vpliv globalizacije na prostorski in gospodarski razvoj Prage : na primeru stanovanjske problematike četrtne skupnosti Vinohrady : magistrsko delo / Karmen Gajšek. - Ljubljana : [K. Gajšek], 2016. - 96 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/magB_201609_karmen_gajsek.pdf. - Mentorja Dejan Rebernik, Rudi Rizman. - Bibliografija: str. 89-95. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

911.375:005.44(437.3Praga)
FRASCATI: 5-404
GEO MagB 32 GAJŠEK K. CD GEO MagB 32 GAJŠEK K. Vpliv SOC MagB 3 GAJŠEK K. III 2395
COBISS.SI-ID 61654114

OHK 2016/10 161
GANERI, Jonardon, 1963-
        Philosophy in classical India : the proper work of reason / Jonardon Ganeri. - London ; New York : Routledge, 2001. - VI, 207 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 192-202. - Kazalo

ISBN 0-415-24034-4 (hbk.)
ISBN 0-415-24035-2 (pbk.)

1(540)
FIL II GANERI J. Philosophy
COBISS.SI-ID 116225792

OHK 2016/10 162
GAŠPERŠIČ, Alenka
        Das Lexem Herz als phraeologische Strukturkomponente in der deutschen Gegenwartssprache = Leksem Herz kot frazeološka sestavina v sodobnem nemškem jeziku : diplomsko delo / Alenka Gašperšič. - Ljubljana : [A. Gašperšič], 2016. - 81 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 72-80. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GAŠPERŠIČ A. Lexem Herz
COBISS.SI-ID 62261346

OHK 2016/10 163
GAŠPERŠIČ, Maja, 1979-
        Francosko-slovenski terminološki glosar s področja računovodstva - računovodski izkazi - bilanca stanja : diplomsko delo / Maja Gašperšič. - Ljubljana : [M. Gašperšič], 2016. - 66 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., glosar v slov. in franc. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 62-65. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'374.26:657=133.1=163.6(043.2) 657.3(038)=133.1=163.6
FRASCATI: 6-200
GER Dipl GAŠPERŠIČ M. Francosko-slovenski
COBISS.SI-ID 62394722

OHK 2016/10 164
GAULDIE, Robin
        The AA guide to Scotland / [Robin Gauldie, Sally Roy]. - Basingstoke : AA Publishing, cop. 2016. - 431 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (The AA guide : your trusted guide)

Av. navedena v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-0-7495-7758-2

908(410.5)(036)
GEO GB II 11308 908(4) SCOTLAND
COBISS.SI-ID 62170978

OHK 2016/10 165
GEC, Kristina
        Analiza pravopisnih in sintaktičnih posebnosti francoskega jezika spletnih komentarjev na spletni strani YouTube : diplomska seminarska naloga / Kristina Gec. - Ljubljana : [K. Gec], 2016. - 40 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus spletnih komentarjev v franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'35'367:004.773(043.2) 004.773:811.133.1'35'367(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GEC K. Analiza
COBISS.SI-ID 62338402

OHK 2016/10 166
GEFFROY, Gustave, 1855-1926
        Versailles / Gustave Geffroy. - Paris : Nilsson, [19--?]. - 160 str., [57] f pril. : ilustr. ; 27 cm. - (Les musées d'Europe)

728.82(44)
UMZG T/fra/Vers/1
COBISS.SI-ID 62266210

OHK 2016/10 167
GIANNONI, Karl
        Heimatschutz / von Karl Giannoni. - Wien : Gerlach & Wiedling, 1911. - 87 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Flugschriften des Vereines zum Schutze und zur Erhaltung der Kunstdenkmäler Wiens und Niederösterrreichs ; 6)

Bibliografija z opombami na dnu str.

719(436)
UMZG G/Gia/1
COBISS.SI-ID 62212450

OHK 2016/10 168
GIBER, Tina
        Šola kot mesto reprodukcije družbe : primerjava človeka samoupravnega socializma in patološkega narcisa : diplomsko delo / Tina Giber. - Ljubljana : [T. Giber], 2016. - 30, XI f. ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. 30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:37(043.2) 316.614(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 GIBER T. III 2318
COBISS.SI-ID 62158178

OHK 2016/10 169
GIORNATA di studi (2013 ; Padova)
        Antonio Bonazza e la scultura veneta del settecento : atti della Giornata di studi, Padova, Museo Diocesano, Venerdì 25 ottobre 2013 / a cura di Carlo Cavalli e Andrea Nante. - Padova : Museo Diocesano ; Verona : Scripta edizioni, cop. 2015. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na koncu prispevkov

ISBN 978-88-98877-41-6

730.034.7(450.34):929Bonazza A.(082)
UMZG M/Bonaz/1
COBISS.SI-ID 62356066

OHK 2016/10 170
GLAMUZINA, Nikola
        Historijska geografija Hrvatske / Nikola Glamuzina, Borna Fuerst-Bjeliš ; [karte izradio Robert Maršić]. - Split : Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet, 2015. - 304, X str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

Bibliografija: str. 288-304

ISBN 978-953-7395-71-1

911.3:94(497.5)
GEO HR II 11294 911.3 GLAMUZINA N. Historijska

COBISS.SI-ID 62234210

OHK 2016/10 171
        GLOBALIZATION and marginalization in mountain regions : assets and challenges in marginal regions / editors Raghubir Chand, Walter Leimgruber. - [S. l.] : Springer, cop. 2016. - XVI, 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Perspectives on Geographical Marginality, ISSN 2367-0002, ISSN 2367-0010 ; Vol. 1)

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-32648-1
ISBN 978-3-319-32649-8 (e-knjiga)

911.3(23)(082)
GEO II 11305 91:33 GLOBALIZATION
COBISS.SI-ID 1538642884

OHK 2016/10 172
GLOBOČNIK, Damir
        Črtomirov poslednji boj : Prešernov Krst pri Savici v likovni umetnosti in Črtomirov čas v arheoloških predmetih : Galerija v Prešernovi hiši v Kranju, december 2013 / [avtorja besedila Damir Globočnik, Verena Vidrih Perko ; fotografija Igor Pustovrh, Drago Holynski, Tomaž Lauko]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2013 ([Žabnica] : Pro grafika). - 36 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 24

ISBN 978-961-6478-52-6

7.04:821.163.6.09Prešeren F.(083.824)
ARH 09 307
COBISS.SI-ID 270418944

OHK 2016/10 173
GLUŠIČ, Andreja
        Boksarska vstaja in vpletenost Avstro-Ogrske monarhije = Yihetuan yundong he aoxiong dihuo de canyu : diplomsko delo / Andreja Glušič. - Ljubljana : [A. Glušič], 2016. - 97 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Mitja Saje, Marta Verginella. - Bibliografija: f. 95-97. - Izvleček ; Abstract ; Zhaiyou. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za azijske študije

94(510)"18/19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP GLUŠIČ Andreja
COBISS.SI-ID 62185314

OHK 2016/10 174
GODEŠA, Matija, 1994-
        Prevajanje angleških glagolskih časov present perfect v šestem delu mladinskega romana Harry Potter : diplomska seminarska naloga / Matija Godeša. - Ljubljana : [M. Godeša], 2016. - 25 str. ; 30 cm

Zaključno delo prve bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: str. 22. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25:811.111'366.58=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GODEŠA M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62221154

OHK 2016/10 175
GODICELJ, Rok Vinko
        Analiza prevajanja kulturnospecifičnih elementov v računalniški igri World of Warcraft : diplomska seminarska naloga / Rok VInko Godicelj. - Ljubljana : [R. V. Godicelj], 2015. - 22 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 21. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255:[004.5:794]=112.2(043.2) [004.5:794]:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP GODICELJ R. V. Analiza
COBISS.SI-ID 62364002

OHK 2016/10 176
GOLIČNIK, Klementina
        Spolni stereotipi v oddajah za otroke : diplomsko delo / Klementina Goličnik. - Ljubljana : [K. Goličnik], 2016. - 38 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Roman Kuhar. - Bibliografija: f. 34-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

159.922.1:316.77(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 GOLIČNIK K. III 2270
COBISS.SI-ID 62378082

OHK 2016/10 177
GOLJEVŠČEK, Petra
        Alexis de Tocqueville in kolonizacija alžirskega ozemlja : diplomsko delo / Petra Goljevšček. - Ljubljana : [P. Goljevšček], 2016. - 47 str. ; 30 cm

Mentorica Marta Verginella. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(44)"17/18"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB GOLJEVŠČEK Petra
COBISS.SI-ID 62174050

OHK 2016/10 178
GOLOB, Darja, 1987-
        Reflecting and shaping the roaring twenties : Fitzgerlad's The great Gatsby and Waugh's Vile bodies = Reflektiranje in oblikovanje divjih dvajsetih : Fitzgeraldov Veliki Gatsby in Waughova Izdajalska telesa : diplomsko delo / Darja Golob. - Ljubljana : [D. Golob], 2016. - 61 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 58-60. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-31Fitzgerlad F. S.(043.2) 821.111.09-31Waugh E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GOLOB D. Reflecting
COBISS.SI-ID 62137186

OHK 2016/10 179
GONZÁLEZ Núñez, Gabriel
        Translating in linguistically diverse societies : translation policy in the United Kingdom / Gabriel González Núñez. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - XIV, 289 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 125)

Bibliografija: str. 251-274. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5871-7

81'25:81'246'27(410)
GER AN 81'25 GONZÁLEZ NÚÑEZ G. Translating

COBISS.SI-ID 62202978

OHK 2016/10 180
GORINŠEK, Ana
        Primerjava vzorcev obnašanja na družbenih omrežjih : uradne Facebook strani in zasebni profili : diplomsko delo / Ana Gorinšek. - Slovenske Konjice : [A. Gorinšek], 2016. - 65 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.77(043.2) 316.472.4:658.8(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 GORINŠEK A. III 2278
COBISS.SI-ID 62189410

OHK 2016/10 181
GORIŠEK, Gorazd
        [Desetkrat]
        10 x Krk : pohodniški vodnik / Gorazd Gorišek ; [zemljevidi Štefan Erman ; avtorji fotografij Gorazd Gorišek ... et al.]. - Selo pri Vodicah : Kibuba, 2016 (Kranj : Oman). - 61 str. : ilustr., zvd. ; 17 cm

Ov. nasl. - Potiskani notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija na zadnji notr. str. ov.

ISBN 978-961-285-295-5

908(497.5 Krk):796.5(036)
GEO HR I 5070 908 GORIŠEK G. KRK
COBISS.SI-ID 284961792

OHK 2016/10 182
GOROPEVŠEK, Aleksandra
        Junaki našega časa : liki v filmskih adaptacijah sodobnih slovenskih romanov po letu 1990 : diplomsko delo / Aleksandra Goropevšek. - Ljubljana : [A. Goropevšek], 2016. - 69 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: str. 66-68. - Izvleček ; Abstract: Heroes of our time - characters in adaptation of Slovenian novels since 1990. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09:791.41
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 931/SK GOROPEVŠEK A. Junaki
COBISS.SI-ID 62274658

OHK 2016/10 183
GOROPEVŠEK, Aleksandra
        Prehod iz cikličnega v linearno dojemanje časa - Gilgameš in Ahil : diplomski seminar / Aleksandra Goropevšek. - Ljubljana : [A. Goropevšek], 2016. - 54 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Janez Vrečko. - Bibliografija: str. 50-53. - Izvleček ; Abstract: Transfer from cyclic to linear conception of time - Gilgamesh and Achilles. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-13
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 153/SD GOROPEVŠEK A. Prehod
COBISS.SI-ID 62274146

OHK 2016/10 184
GORŠIČ, Lidija
        Povezave med skupino Bloomsbury, Virginio Woolf in romanom K svetilniku : diplomsko delo / Lidija Goršič. - Ljubljana : [L. Goršič], 2016. - 103 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 101-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

821.111.09Woolf V.
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK Dipl 884/SK GORŠIČ L. Povezave SOC DIP 3 GORŠIČ L. III 2301
COBISS.SI-ID 61775714

OHK 2016/10 185
GOULD, Stephen Jay, 1941-2002
        Ever since Darwin : reflections in natural history / Stephen Jay Gould. - New York ; London : W. W. Norton & Company, 1979. - 285 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Norton paperback)

Bibliografija: str. 272-276. - Kazalo

ISBN 0-393-00917-3

575.8
FIL XIV GOULD S. J. Ever since
COBISS.SI-ID 62191714

OHK 2016/10 186
GRACIA García, Jordi, 1965-
        Miguel de Cervantes : la conquista de la ironía / Jordi Gracia. - Barcelona : Taurus, 2016. - 467 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Memorias y biografías)

Kazalo

ISBN 978-84-3061-764-7

821.134.2-94
ROM 860.09 CERVANTES MIGUEL
COBISS.SI-ID 62175074

OHK 2016/10 187
        GRAD Mirna med včeraj, danes in jutri / [besedila Matjaž Briški ... [et al.] ; urednik Marko Kapus ; prevod iz italijanščine Živa M. Brecelj]. - Mirna : Studio 5, 2016 (Ljubljana : Primitus). - 215 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Grad Mirna ; zv. 6)

Potiskane notr. str. ov. - 220 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-91224-8-8

728.81(497.4 Mirna)(091)
UMZG T/svn/Mir/4 ZGO C 6233/6 94(497.4A/Ž) GRAD Mirna 6
COBISS.SI-ID 284028928

OHK 2016/10 188
GRAHAM, Lucy Valerie
        State of peril : race and rape in South African literature / Lucy Valerie Graham. - 1st pbk ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - X, 253 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=024887513&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prva izd. 2012. - Bibliografija: str. 229-247. - Kazalo

ISBN 978-0-19-025641-8 (broš.)

821.111(68).09
PRK 11304 821.42/.45 GRAHAM L. V. State of peril

COBISS.SI-ID 62364770

OHK 2016/10 189
        GRAPHIC subjects : critical essays on autobiography and graphic novels / edited by Michael A. Chaney. - Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 2011. - IX, 339 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Wisconsin studies in autobiography)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022576759&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-299-25104-8 (broš.)
ISBN 0-299-25104-7 (broš.)

82.091-312.6:741.52
PRK 11311 82.091PRK GRAPHIC Chaney M. A. (ur.)

COBISS.SI-ID 62415714

OHK 2016/10 190
GRAŠIČ, Eva
        izida s Horom v slovenskih muzejskih zbirkah : diplomsko delo / Eva Grašič. - Ljubljana : [E. Grašič], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 68-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 407
COBISS.SI-ID 62131042

OHK 2016/10 191
El GRECO, ca 1541-1614
        El Greco : paintings, drawings and sculptures / by Ludwig Goldscheider. - 3rd ed. - London : Phaidon, 1954. - 19, 223 str. : ilustr. ; 30 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 223

75(460):929Greco
UMZG M/Grec/8
COBISS.SI-ID 62149986

OHK 2016/10 192
GRUŠOVNIK, Lucija
        Brina Svit in migrantstvo v literaturi : diplomsko delo / Lucija Grušovnik. - Ljubljana : [L. Grušovnik], sep. 2016. - 58 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Marko Juvan, Jože Vogrinc. - Viri in literatura: f. 53-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za sociologijo

821.163.6.09Švigelj-Mérat B.:314.15
FRASCATI: 6-200
SLA D-L 2205 GRUŠOVNIK L. Brina Svit SOC DIP 3 GRUŠOVNIK L. III 2392
COBISS.SI-ID 62273378

OHK 2016/10 193
GRŽANIĆ, Lidija
        Das Lexem Zwang als Wortbildungsmittel zum Ausdruck der Notwendigkeit im Deutschen = Leksem Zwang kot besedotvorni element za izražanje nujnosti v nemščini : diplomsko delo / Lidija Gržanić. - Ljubljana : [L. Gržanić], 2016. - 46 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 41-45. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.611(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GRŽANIĆ L. Lexem Zwang
COBISS.SI-ID 62281826

OHK 2016/10 194
GUNA, Primož
        Čas in drugi, izvor misli Emmanuela Levinasa : diplomsko delo / Primož Guna. - Ljubljana : [P. Guna], 2016. - 24 str. ; 31 cm

Mentor Janko Lozar. - Bibliografija: f. 24. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17Levinas E.(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB IV GUNA P. Čas
COBISS.SI-ID 62423138

OHK 2016/10 195
GUPTA, Bina, 1947-
        Reason and experience in Indian philosophy / Bina Gupta. - New Delhi : Indian Council of Philosophical Research, cop. 2009. - XII, 305 str. ; 23 cm

O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 285-292. - Kazalo

ISBN 978-81-89963-07-1

165.0:233 1(540)
FIL X GUPTA B. Reason
COBISS.SI-ID 62125410

OHK 2016/10 196
GYULA, László
        Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta / Gyula László ; mit Beiträgen von Gergely Csiky ... [et al.] ; Redaktion József Szentpétery. - Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2015. - 413 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Monumenta Avarorum archaeologica ; 11)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1111908605/04 - Kazalo

ISBN 978-963-416-020-5
ISBN 963-416-020-4

903
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-H 10/11
COBISS.SI-ID 62268514

OHK 2016/10 197
HAFNER, Teja
        Motiv homofobije in transfobije v romanih Suzane Tratnik in Zuzane Brabcové : diplomsko delo / Teja Hafner. - Ljubljana : [T. Hafner], 2016. - IV, 102 f. : zvd. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Alojzija Zupan Sosič, Roman Kuhar. - Viri in literatura: f. 94-98. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za sociologijo

316.74:82(043.2) 821.163.6.9-31Tratnik S.:821.162.3.09-31Brabcová Z.
FRASCATI: 6-200
SLA D-L 2202 HAFNER T. Motiv SOC DIP 3 HAFNER T. III 2369
COBISS.SI-ID 62096482

OHK 2016/10 198
HALE, Sandra Beatriz
        Research methods in interpreting : a practical resource / Sandra Hale and Jemina Napier. - Reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XII, 267 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Research methods in linguistics)

Bibliografija: str. 243-261. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-6851-1 (broš.)
ISBN 978-1-4411-4770-7 (trda vezava)

81'253:001.89
GER 81'253 HALE S. Research methods
COBISS.SI-ID 62423650

OHK 2016/10 199
        The HANDBOOK of bilingualism and multilingualism / edited by Tej K. Bhatia and William C. Ritchie. - 2nd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2015. - XXIII, 940 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

O avtorjih na str. XII-XX, o urednikih na ov. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-118-94127-0 (broš.)

81'27'246.2(035)
COBISS.SI-ID 62348642

OHK 2016/10 200
        The HANDBOOK of discourse analysis / ed. by Deborah Schiffrin, Deborah Tannen, and Heidi E. Hamilton. - 9th ed. - Malden (Ma.) : Blackwell Publishing, 2011. - XX, 851 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

O avtorjih na str. X-XX, o urednicah na ov. - Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-631-20596-8
ISBN 0-631-20596-9
ISBN 978-0-631-20595-1
ISBN 0-631-20595-0

81'27(035)
COBISS.SI-ID 62371170

OHK 2016/10 201
        The HANDBOOK of English pronunciation / edited by Marnie Reed and John M. Levis. - Chichester (UK) ; Malden (MA) ; Oxford (UK) : Wiley-Blackwell, 2015. - XVIII, 530 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

Sorodni elektronski vir: http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781118314470.jpg - Cover image. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-118-31447-0

811.111'355(035)
GER 802.0-1 ENGLISH PRONUNC. Reed M. (ur.)

COBISS.SI-ID 62418018

OHK 2016/10 202
        The HANDBOOK of language socialization / edited by Alessandro Duranti, Elinor Ochs, and Bambi B. Schieffelin. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2014. - XV, 660 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

O avtorjih na str. IX- XV, o urednikih na ov. - Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-118-77299-7
ISBN 1-118-77299-7

81'27(035)
COBISS.SI-ID 62371682

OHK 2016/10 203
        The HANDBOOK of speech perception / ed. by David B. Pisoni and Robert E. Remez. - Malden (Ma.) : Blackwell, 2006. - XI, 708 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Blackwell handbooks in linguistics)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016509349&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Vsebinsko kazalo
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0420/2004016173.html - Vsebinsko kazalo. - O avtorjih na str. VII-VIII, o urednikih na ov. - Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 0-6312-2927-2
ISBN 978-0-6312-2927-8
ISBN 978-1-4051-7641-5
ISBN 1-4051-7641-5

81'34(035)
COBISS.SI-ID 62371938

OHK 2016/10 204
HANŽELIČ, Miroslav
        Adjektivische Derivate mit dem Suffix -lich = Nemške pridevniške izpeljanke s pripono -lich : diplomsko delo / Miroslav Hanželić. - Ljubljana : [M. Hanželič], 2016. - 13 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 12. - Izvleček v slov., nem. in angl., povzetek v slov. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'367.623(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB HANŽELIČ M. Adjektivische
COBISS.SI-ID 62166114

OHK 2016/10 205
HARB, Igor
        Batman's comedic comeback : an analysis of the relationship between drama and humour in Batman = Batmanova komična vrnitev : analiza razmerja med dramo in humorjem v Batmanu : diplomsko delo / Igor Harb. - Ljubljana : [I. Harb], 2016. - 63 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 56-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

741.52(043.2) 791.221.8:741.52(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HARB I. Batman's
COBISS.SI-ID 62364258

OHK 2016/10 206
HARRIS, Richard, 1973-
        Quantitative geography : the basics / Richard Harris. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2016. - XX, 304 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 289-296. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-9653-0
ISBN 978-1-4462-9654-7 (pbk.)

91:001.891
GEO II 11306 910.1 HARRIS R. Quantitative
COBISS.SI-ID 62292834

OHK 2016/10 207
HARTMANN, Pierre
        Diderot : la figuration du philosophe / Pierre Hartmann. - Paris : J. Corti, 2003. - 366, [2] str. ; 22 cm

ISBN 2-7143-0806-6

1Diderot D.:821.133.1.09 821.133.1.09Diderot D.:1
ROM 840.09 DIDEROT D. Hartmann P.
COBISS.SI-ID 62180706

OHK 2016/10 208
HASAN, Ruqaiya
        The collected works of Ruqaiya Hasan / Ruqaiya Hasan ; edited by Jonathan J. Webster. - London ; Oakville (CT) : Equinox Pub., 2008. - 371 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 354-371. - Kazalo

ISBN 1-904768-33-4
ISBN 978-1-904768-33-3 (trda vezava)
ISBN 1-904768-34-2 (broš.)
ISBN 978-1-904768-34-0 (broš.)

81:81'27:81'22:13
AAŠ 81 HASAN R. Language
COBISS.SI-ID 62379362

OHK 2016/10 209
HAUPTMANN, Gerhart
        Rose Bernd / Gerhart Hauptmann ; prevedla Mojca Kranjc. - [Celje : Slovensko ljudsko gledališče], 2016. - 52 str. ; 18 cm. - (Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje, ISSN 0350-6274. Sezona 2015/2016 ; št. 7)

Ov. nasl. - Besedilo v ločeno paginirani sredici Gledališkega lista SLG

821.112.2-2
PRK 11298/65.2015/16, št. 7 HAUPTMANN G. RoseBernd

COBISS.SI-ID 4082011

OHK 2016/10 210
HENDA, Ferisa
        Sigismund von Herberstein und sein Russlandbuch = Žiga Herberstein in njegova knjiga o Rusiji : diplomsko delo / Ferisa Henda. - Ljubljana : [F. Henda], 2016. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 32-33. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(497.4).09-992:910.4(470)"15" 929Herberstein S. v.(043.2) 910.4(470):82-992Herberstein S. v.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HENDA F. Sigismund
COBISS.SI-ID 62075234

OHK 2016/10 211
HERGENHAHN, B. R., 1934-
        An introduction to the history of psychology / B. R. Hergenhahn, Tracy B. Henley. - 7th ed., international ed. - Australia [etc.] : Wadsworth Cengage Learning, cop. 2014. - XX, 698 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 629-664 in pri posameznih poglavjih. - Kazali

ISBN 1-133-95804-4
ISBN 978-1-133-95804-8

159.9:9(075.8)
CC-APA: 2140
PSI 159.9 HERGENHAHN B.R. Introduction
COBISS.SI-ID 62065250

OHK 2016/10 212
HERRERA Cepero, Daniel
        Lorca en Nueva York y Nueva York en Lorca : diversificación e hibridez expresiva / Daniel Herrera Cepero. - Madrid : Fundación Universitaria Española, 2016. - 203 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Tesis doctorales "cum laude". Serie L (Literatura) ; 71)

Sorodni elektronski vir: http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb45042803q - Notice et cote du catalogue de la Bibliothèque nationale de France. - Bibliografija: str. 179-190

ISBN 978-84-7392-852-6 (br)

821.134.2-1"19".09
ROM 860.09 GARCIA LORCA
COBISS.SI-ID 62204002

OHK 2016/10 213
HEU, Élodie
        Édito [Dva medija]. Cahier d'activités / Élodie Heu-Boulhat, Jean-Jacques Mabilat. - [3e éd.]. - [Paris] : Didier, 2016
143 str. : ilustr. ; 23 cm
1 zvočni CD (69 min, 30 sek) : stereo ; 12 cm

Izd. navedena na ov. - Posneto v zvočnem zapisu MP3

ISBN 978-2-278-08112-7

811.133.1'243(076.2)
ROM 804.0-07 EDITO Vaje ROM 804.0-07 EDITO Vaje CD
COBISS.SI-ID 62147170

OHK 2016/10 214
HIRŠENFELDER, Ida
        Kolektivno avtorstvo kitajskih propagandnih plakatov : diplomsko delo / Ida Hiršenfelder. - Ljubljana : [I. Hiršenfelder], 2016. - 101 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Nataša Vampelj Suhadolnik. - Bibliografija: str. 91-97. - Povzetek v slv., ang., kit. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske in študije

[7:316.625(084.5)](510):141.82 316
FRASCATI: 6-399
COBISS.SI-ID 62305890

OHK 2016/10 215
HOFMAN, Barbara, 1959-
        Zagorica pri Velikem Gabru : arhitektura podeželskega naselja : magistrsko delo / Barbara Hofman. - Ljubljana : [B. Hofman], 2016. - 112 f., 3 zganj f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Božidar Slapšak. - Bibliografija: f. 80-95. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Mr 52
COBISS.SI-ID 62139234

OHK 2016/10 216
        HÖLDERLIN und Leopardi / hrsg. von Sabine Doering und Sebastian Neumeister. - Tübingen : Hölderlin-Gesellschaft ; Eggingen : Ed. Isele, 2011. - 180 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1019734388/04 - Inhaltsverzeichnis. - Prispevki z medn. konference nov. 2009 v Tübingenu. - Opombe z bibliografijo an dnu str.

ISBN 978-3-86142-534-2 (broš.)
ISBN 3-86142-534-3 (broš.)

82.091-1 821.112.2.09-1Hölderlin F. 821.131.1.09-1Leopardi G.
PRK 11306 82.091PRK HÖLDERLIN Doering S. (ur.)

COBISS.SI-ID 62376034

OHK 2016/10 217
HOLLAND, Kate
        The novel in the age of disintegration : Dostoevsky and the problem of genre in the 1870s / Kate Holland. - Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 2013. - XI, 251 str. ; 24 cm. - (Studies in Russian literature and theory)

Bibliografija: str. 225-241. - Kazalo. - Vsebina: Context ; From Time to Demons: genre, history, and modernization, 1861-1871 ; Dostoevsky as editor: conflicting visions of Russian modernity in The Citizen ; Readings ; The Adolescent: remaking the noble family novel ; Between Babel and a new word: A Writer's Diary as monojournal ; The novel and legend: religious narrative in The Brothers Karamazov

ISBN 978-0-8101-2926-9 (trda vezava)
ISBN 0-8101-2926-4

821-161.1.09-31Dostojevski F.M.
PRK 11272 821.161.1.09 HOLLAND K. Novel
COBISS.SI-ID 62165346

OHK 2016/10 218
HOLMES, Janet
        An introduction to sociolinguistics / Janet Holmes. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIX, 489 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Learning about language)

Bibliografija: str. 454-474. - Kazalo

ISBN 978-1-4082-7674-7

81'27=111
GER 800:316 HOLMES J. Introduction/2013
COBISS.SI-ID 56019042

OHK 2016/10 219
HONNETH, Axel, 1949-
        Ideja socializma : poskus aktualizacije / Axel Honneth ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Gorazd Kovačič]. - Ljubljana : Krtina, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 153 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 179)

Prevod dela: Die Idee des Sozialismus. - 400 izv. - Honnethova liberalna prenova liberalizma / Gorazd Kovačič : str. 129-149. - Bibliografija z opombami na dnu str. in na str. 149. - Kazalo

ISBN 978-961-260-094-5

141.82 321.74
FIL IX HONNETH A. Ideja SOC 1 HONNETH A. Ideja
COBISS.SI-ID 285881600

OHK 2016/10 220
HORN, Rebecca, 1944-
        Zrcalo lune / Rebecca Horn ; prevod Brane Čop. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 84 str. : ilustr. ; 23 cm. - (12 - umetnost prihodnosti = [12] - the art of future ; 7)

Prevod dela: Mondspiegel. - Kraji v ničilišču / Doris von Drathen: str. 7-43. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-6744-54-6

7.038(083.824)
GER 7 HORN R. Zrcalo lune
COBISS.SI-ID 71116545

OHK 2016/10 221
HORVAT, David, 1975-
        Konativne in kognitivne dimenzije modrosti : magistrsko delo / David Horvat. - Ljubljana : [D. Horvat], 2016. - 105 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Janek Musek. - Bibliografija: str. 99-105. - Izvleček ; Abstract: Cognitive and conative dimensions of wisdom. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo, študijski program Kognitivna psihologija

159.923.3(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Mag HORVAT D. Konativne
COBISS.SI-ID 62397026

OHK 2016/10 222
HORVAT, Julija
        Prevajanje nedoločnika iz francoščine v slovenščino v časopisnih besedilih : magistrsko delo / Julija Horvat. - Ljubljana : [J. Horvat], 2016. - 60 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 53-54. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'81'367.625.4:811.163.6]:070(043.2) 070:81'367.625.4=133.1=163.6(043.2) 81'25'367.625.4=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB HORVAT J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62332002

OHK 2016/10 223
HORVAT, L. A.
        Konzervatorski rad kod Hrvata / L. A. Horvat. - U Zagrebu : Hrvatski državni konzervatorski zavod, 1944. - 73 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Izdanja Hrvatskog državnog konzervatorskog zavoda ; broj 1)

719(497.5)
UMZG G/Hor/1
COBISS.SI-ID 62215010

OHK 2016/10 224
HORVAT, Matjaž, 1977-
        Canadian multicultural short stories = Kanadske multikulturne kratke zgodbe : diplomsko delo / Matjaž Horvat. - Ljubljana : [M. Horvat], 2016. - 81 f. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 74-78. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71)-32.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HORVAT T. Canadian
COBISS.SI-ID 62368098

OHK 2016/10 225
HORVAT, Nadja, 1986-
        Dvije škole pod jednim krovom : (na primjeru školskog sustava u BiH) = Dve šoli pod eno streho : (na primeru šolskega sistema v BiH) : diplomsko delo / Nadja Horvat. - Ljubljana : [N. Horvat], 2016. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Đurđa Strsoglavec, Damjan Mandelc. - Izvori i literatura: f. 81-83. - Sklep ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za sociologijo

82:37(497.15):316.35
FRASCATI: 5-300
SLA D-SHM 128 HORVAT N. Dvije SOC DIP 3 HORVAT N. III 2313
COBISS.SI-ID 61812578

OHK 2016/10 226
HRANJEC, Nika
        Feminizacija revščine : diplomsko delo / Nika Hranjec. - Ljubljana : [N. Hranjec], 2016. - 47 f. : tabele ; 31 cm

Mentorica Ksenija Vidmar Horvat. - Bibliografija: f. 25-26. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316:364.662-055.2(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 HRANJEC N. III 2312
COBISS.SI-ID 62179938

OHK 2016/10 227
HRASTAR, Matej, 1984-
        Začetki demokracije v Rusiji. Politične stranke in volitve v državno dumo v 90. letih 20. stoletja : diplomsko delo / Matej Hrastar. - Ljubljana : [M. Hrastar], 2016. - 96 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Nečak. - Bibliografija: f. 94-95. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(470)"19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP HRASTAR Matej
COBISS.SI-ID 62175586

OHK 2016/10 228
HROVAT, Marko, 1994-
        Svobodna volja v grški mitologiji : diplomsko delo / Marko Hrovat. - Ljubljana : [M. Hrovat], 2016. - 22 str. ; 31 cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: str. 20. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

255.2:159.947.2(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X HROVAT M. Svobodna
COBISS.SI-ID 62213218

OHK 2016/10 229
HRVATIN, Mojca, 1985-
        Muzejske dejavnosti in pouk zgodovine v Koroškem pokrajinskem muzeju za osnovno šolo : diplomsko delo / Mojca Hrvatin. - Ljubljana : [M. Hrvatin], 2016. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 107-108. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:94:373.3(497.4Ravne na Koroškem)(043.2) 069:94(497.4Ravne na Koroškem)(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP HRVATIN Mojca
COBISS.SI-ID 62208866

OHK 2016/10 230
HUDOKLIN, Metka
        Ljubezen do sebe na poti do solidarnosti : diplomsko delo / Metka Hudoklin. - Ljubljana : [M. Hudoklin], 2016. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract : Self-love on the path to solidarity. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

177.61:316.7
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IV HUDOKLIN, M. Ljubezen SOC DIP 3 HUDOKLIN M. III 2266
COBISS.SI-ID 61688674

OHK 2016/10 231
HUDSON, Kenneth, 1916-1999
        A social history of museums : what the visitors thought / Kenneth Hudson. - London ; Basingstoke : Macmillan, cop. 1975. - 210 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 197-204. - Kazalo

719:930.85
UMZG H/Hud/2
COBISS.SI-ID 62230626

OHK 2016/10 232
HVALA, Nejc
        Adaptation of science fiction short stories into film = Priredba znanstveno fantastičnih kratkih zgodb v film : diplomsko delo / Nejc Hvala. - Ljubljana : [N. Hvala], 2016. - 66 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 62-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-32Dick P.K.:791.221.8(043.2) 791.221.8:82-32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HVALA N. Adaptation
COBISS.SI-ID 62180194

OHK 2016/10 233
ILIĆ, Danijel
        Bojevanje v visokogorju : na primeru soške fronte : diplomsko delo / Danijel Ilić. - Kranj : [D. Ilić], 2016. - 63 f. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 60. - Izvleček ; Extract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1915/1917" 355.48/49(497.4)"1915/1917"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ILIĆ Danijel
COBISS.SI-ID 62136930

OHK 2016/10 234
        INTER-group relations and migrant integration in European cities : changing neighbourhoods / Ferruccio Pastore, Irene Ponzo, editors. - Cham [etc.] : Springer Open, cop. 2016. - VI, 216 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 25 cm. - (IMISCOE research series (Print), ISSN 2364-4087)

Bibliografija na koncu vsakega prispevkih

ISBN 978-3-319-23095-5
ISBN 978-3-319-23096-2 (eBook)

doi: 10.1007/978-3-319-23096-2

911.375(4):314.15-026.48(082)
GEO EVR II 11295 91:314 INTER-GROUP
COBISS.SI-ID 62197602

OHK 2016/10 235
INTERNATIONAL Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates (3 ; 2016 ; Belgrade)
        Migrations in visual culture : book of abstracts / 3rd International Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates, Belgrade, 8-10 September 2016. - 1st ed. - Belgrade : Faculty of Philosophy, University of Belgrade, 2016 (Belgrade : Copy Planet). - 49 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-86-6427-036-6

72/75(048.3)
FRASCATI: 6-302
UMZG Icl/ICPS/3
COBISS.SI-ID 225690380

OHK 2016/10 236
IRŠIČ, Tomaž
        George Orwell: 1984 : dystopian science fiction or grim reality = George Orwell: 1984 : distopijska znanstvena fantastika ali mračna realnost : diplomsko delo / Tomaž Iršič. - Ljubljana : [T. Iršič], 2016. - 99 f. ; 30 cm

Mentorja Mojca Krevel, Jernej Amon Prodnik. - Bibliografija: f. 89-98. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Fakulteta za družbene vede, Oddelek za komunikologijo

821.111.09Orwell G.:316.77(043.2) 316.77:821.111.09Orwell G.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA IRŠIČ T. George
COBISS.SI-ID 62209634

OHK 2016/10 237
ISCM Svetovni glasbeni dnevi (2015 ; Slovenija)
        Tromostovje - tri smeri = Three Bridges - three directions / ISCM Svetovni glasbeni dnevi, Slovenija 2015 = ISCM World Music Days, Slovenia 2015, 26. september - 2. oktober 2015 ; [uredila in pripravila Tinka Zadravec ; prevod Mojca Šorli, Neville Hall]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015 (Begunje : Cicero). - 146, 146 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Three Bridges - three directions

ISBN 978-961-91080-8-6

78:7.079(497.4Ljubljana)"2015"
MUZ A 3683 SVETOVNI glasbeni dnevi 2015
COBISS.SI-ID 281092608

OHK 2016/10 238
ISPAS, Lucia
        Istoria literaturii române : perioada interbelicǎ : poezia / Lucia Ispas. - Ploieşti : Editura Universitǎţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015. - 251 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 243-251

ISBN 978-973-719-619-4

821.135.1.09-1(075.8)
ROM 859.0.09 ISPAS L. Istoria
COBISS.SI-ID 62244450

OHK 2016/10 239
IVANČIČ, Gorazd
        Tragedija španskega anarhizma, 1868-1937 : diplomsko delo / Gorazd Ivančič. - Ljubljana : [G. Ivančič], 2016. - 174 f. ; 30 cm

Mentorja Dušan Nećak, Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 167-174. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(460)"1868/1937"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 IVANČIČ G. III 2327 ZGO DIP IVANČIČ Gorazd
COBISS.SI-ID 62173282

OHK 2016/10 240
IVANČIČ, Nina, 1990-
        Razvoj ekspertnih timov v delovni organizaciji : magistrsko delo / Nina Ivančič. - Ljubljana : [N. Ivančič], 2016. - XIV, 82 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 71-81. - Povzetek ; Abstract: Expert team development in working organization. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.101.23(043.2)
CC-APA: 3630 5-100
PSI MagB IVANČIČ N. Razvoj ekspertnih
COBISS.SI-ID 62098786

OHK 2016/10 241
IVANEK, Vita
        Pregled prevajanja leposlovja iz nizozemščine v slovenščino med letoma 2000 in 2013 : diplomska seminarska naloga / Vita Ivanek. - Ljubljana : [V. Ivanek], 2014. - 43 f. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 26-40. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.112.5=163.6"2000/2013"(043.2) 821.112.5:81'255.4=163.6"2000/2013"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP IVANEK V. Pregled
COBISS.SI-ID 62367074

OHK 2016/10 242
JACOBS, J. Bruce
        The Kaohsiung Incident in Taiwan and memoirs of a foreign big beard / by J. Bruce Jacobs. - Leiden ; Boston : Brill, cop. 2016. - X, 178 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 165-173. - Kazalo

ISBN 978-90-04-31541-9 (trda vezava)
ISBN 978-90-04-31601-0 (broš.)
ISBN 978-90-04-31592-1 ! (e-knjiga)

32:82-94Jacobs B. J.
AAŠ TK 32 JACOBS J. B. The Kaohsiung
COBISS.SI-ID 62396258

OHK 2016/10 243
JAKAC, Suzana
        Sledovi odsotnega v literaturi : analiza študije Nicole Gardinija Lacune. Saggio sul non detto. : diplomsko delo / Suzana Jakac. - Ljubljana : [S. Jakac], 2016. - 70 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. 67-69. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-3
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 926/SK JAKAC S. Sledovi
COBISS.SI-ID 62105698

OHK 2016/10 244
JAKOŠ, Katja
        Vloga likovne umetnosti pri ozaveščanju sonaravnega bivanja : diplomsko delo / Katja Jakoš. - Ljubljana : [K. Jakoš], 2016. - 38 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 36-38. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:7(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 JAKOŠ K. III 2295
COBISS.SI-ID 62155362

OHK 2016/10 245
JAMBROVIČ, Tadej
        Avtonomija pri ljudeh z duševno motnjo v bioetiki : diplomsko delo / Tadej Jambrovič. - Ljubljana : [T. Jambrovič], 2016. - 58 f. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac, somentor Luka Omladič. - Bibliografija: f. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17.025.2:616.89-052(043.2) 17.023.33(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV JAMBROVIČ T. Avtonomija
COBISS.SI-ID 62317410

OHK 2016/10 246
JAMNIK, Jelka, 1974-
        Zametki literarne vede v Ljubljanskem zvonu : Murko, Kelemina, Lavrin : diplomsko delo / Jelka Jamnik. - Ljubljana : [J. Jamnik], 2016. - 37 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - V pril. (f. 32-34) bibliografski seznam obravnavanih prispevkov iz Ljubljanskega Zvona. - Mentor Tomislav Virk. - Bibliografija: f. 35-36. - Izvleček ; Abstract: The origins of literary studies in Ljubljanski zvon. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0(497.4):070.488
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 921/SK JAMNIK J. Zametki
COBISS.SI-ID 62081378

OHK 2016/10 247
JANET, Mateja
        Povezanost odlašanja z akademsko samopodobo in s samospoštovanjem pri študentih in študentkah : magistrsko delo / Mateja Janet. - Ljubljana : [M. Janet], 2016. - 59 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 55-59. - Izvleček ; Abstract: Correlation of university students' procrastination with academic self-concept and self-esteem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3-057.875(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI MagB JANET M. Povezanost
COBISS.SI-ID 62339170

OHK 2016/10 248
JANKOVICH, B. Dénes
        Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén / Jankovich B. Dénes, Szatmári Imre. - Budapest : Archaeolingua : MTA Régészeti Intézet, 2013. - 706 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 28)

Summary. - Bibliografija: str. 657-682. - Kazalo

ISBN 978-963-9911-43-7
ISBN 963-9911-43-7

902
FRASCATI: 6-103
ARH 015 234,21
COBISS.SI-ID 62245474

OHK 2016/10 249
JANKOVIČ, Vita
        Uskoško prebivalstvo v Beli krajini : diplomsko delo / Vita Jankovič. - Ljubljana : [V. Jankovič], 2016. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Sašo Jerše, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 59-60. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak, Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(497.4Bela krajina)"15/19"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 JANKOVIČ V. III 2285 ZGO DIP JANKOVIČ Vita
COBISS.SI-ID 62015330

OHK 2016/10 250
JAREB, Emilija
        Vpliv vojne na spremembo narodne sestave prebivalstva Požeško-slavonske županije : diplomsko delo / Emilija Jareb. - Ljubljana : [E. Jareb], 2016. - 70, XI f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_emilija_jareb.pdf. - Mentorja Dejan Rebernik, Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 65-68. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

314.116-022.252(497.541)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2006 JAREB E. CD GEO Dipl 2006 JAREB E. Vpliv SOC DIP 3 JAREB E. III 2328
COBISS.SI-ID 61119330

OHK 2016/10 251
JARRETT, Mark
        The Congress of Vienna and its legacy : war and great power diplomacy after Napoleon / Mark Jarrett. - London : I.B. Tauris, 2014. - XVI, 522 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 498-514. - Kazalo

ISBN 978-1-78453-056-3
ISBN 1-78453-056-5

327(4)
ZGO D 8852 94(100)"1750/1914" JARRETT Mark The congress

COBISS.SI-ID 3315316

OHK 2016/10 252
JAZBEC, Kristina, 1989-
        Rudnik Zabukovica in vključenost žensk v rudniško dejavnost : magistrsko delo / Kristina Jazbec. - Ljubljana : [K. Jazbec], 2016. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.dropbox.com/s/kb26sg8y63ryr14/Kristina%20Jazbec%20magistrska.pdf?dl=0. - Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

622.012.2(497.4Zabukovica)"1945/1966"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 30 JAZBEC Kristina
COBISS.SI-ID 62166882

OHK 2016/10 253
JELENC, Blaž, 1984-
        Heideggerjevo soočenje s Hölderlinom : diplomsko delo / Blaž Jelenc. - Ljubljana : [B. Jelenc], 2016. - 57 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vid Snoj, Janko M. Lozar. - Bibliografija: f. 55-56. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za filozofijo

821.112.2.09-1Hölderlin F.:111Heidegger M. 111Heidegger M.
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP XI.5 JELENC, B. Heideggerjevo PRK Dipl 900/SK JELENC B. Heideggerjevo
COBISS.SI-ID 61884258

OHK 2016/10 254
JENKOLE, Romana
        Yunnan-najlepša provinca na Kitajskem in njeni atributi za razvoj turizma : diplomsko delo / Romana Jenkole. - Ljubljana : [R. Jenkole], 2016. - 75 f. ; 30 cm

Mentor Mitja Saje. - Bibliografija: f. 71-74. - Zhaiyao. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Oddelek za sociologijo

908(510):338.48 338.48
FRASCATI: 6-399
COBISS.SI-ID 62310242

OHK 2016/10 255
JEPSON, Tim
        AA citypack guide to Lisbon : [with pull-out map] / [written by Tim Jepson ; additional writing by Jackie Staddon and Hilary Weston]. - New ed. - Basingstoke : AA Publishing, 2016. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (AA citypack guide : top 25 sights and experiences)

Av. navedeni v kolofonu. - Zvd. na notranji strani ovitka. - Kazalo

ISBN 978-0-7495-7801-5

908(469)(036)
GEO P I 5072 908(4) LISBON
COBISS.SI-ID 62170466

OHK 2016/10 256
JERIČ, Nina, 1994-
        Phraseme in der Anzeigewerbung der deutschen Zeitschrift Focus = Frazemi v reklamnih besedilih v nemški reviji Focus : diplomsko delo / Nina Jerič. - Ljubljana : [N. Jerič], 2016. - 33 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.72:[070:659.1](043.2) [659.123:070]:811.112.2'373.72(043.2) [070:659.1]:811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB JERIČ N. Phraseme
COBISS.SI-ID 62226530

OHK 2016/10 257
JERMAN, Gabrijela
        Oscar Wilde's commedies of manners : hypocrisy, the position of women, marriage and society = Komedije Oscarja Wilda : hipokrizija, položaj žensk, zakon in družba : diplomsko delo / Gabrijela Jerman. - Ljubljana : [G. Jerman], 2016. - III, 82 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 80-81. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-22Wilde O.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JERMAN G. Oscar
COBISS.SI-ID 62348130

OHK 2016/10 258
JERMAN, Mateja, 1987-
        Grad Sevnica in njegovi lastniki skozi čas : diplomsko delo / Mateja Jerman. - Ljubljana : [M. Jeraj], 2016. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Štuhec. - Bibliografija: f. 45-47. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

728.8(497.4Sevnica)"12/19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP JERMAN Mateja
COBISS.SI-ID 62156898

OHK 2016/10 259
JESENŠEK, Marko
        Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi / Marko Jesenšek. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 2016. - 235 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 117)

Spremna beseda / Marko Jesenšek: str. 9-12. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 300 izv. - Bibliografija: str.: 218-231

ISBN 978-961-6930-42-0

811.163.6´272:378(497.4)
SLA Zb II 1179/117 JESENŠEK M. Slovenski 1, 2

COBISS.SI-ID 88400385

OHK 2016/10 260
JEŽ-Brezavšček, Brina
        Moon in the heart (2009) [Glasbeni tisk] : für Flöte : Anja Brezavšček gewidmet / Brina Jež-Brezavšček. - Klei-Winternheim : Certosa, 2011. - 7 str. : note ; 30 cm

CV J-B13 Certosa Verlag

78.087.1:780.641.2
MUZ P p JEŽ-BREZAVŠČEK B. Moon
COBISS.SI-ID 9075273

OHK 2016/10 261
JEŽ-Brezavšček, Brina
        Presenečenje [Glasbeni tisk] : za violino solo = Surprise : for violin solo / Brina Jež-Brezavšček. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 1988 (Ljubljana : Ozimek). - 1 partitura (3 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1178)

150 izv.

Ed. DSS 1178 Društvo slovenskih skladateljev

78.087.1:780.614.332
MUZ P p JEŽ-BREZAVŠČEK B. Presenečenje
COBISS.SI-ID 3961346

OHK 2016/10 262
JEŽ-Brezavšček, Brina
        Samo drobec modrega [Zvočni posnetek] = A piece of blue only / Brina Jež Brezavšček ; [producenti Anton Jurca, Matjaž Prah, Janja Velkavrh]. - [Ljubljana] : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč : [Radio Slovenija, Program ARS], 2015 ([Austria] : Sony DADC). - 1 CD (69 min, 39 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica (15 str.). - (Klasika)

Besedilo knjižice v slov. in angl. - "Posneto: Radio Slovenija, Studio 14, 4.12.2014 (1), 5.1.2015 (5-6), 20.1.2015 (10), 8.6.2015 (11), Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 17.5.2013(2-4), Zavod Sv. Stanislava, 24.1.2015 (7-9)". - Izvajalci: Anja Brezavšček, flavta (1), Miran Kolbl, violina, Mojca Zlobko, harfa (2-4), Branko Brezavšček, violina, (5-6, 10), Fulvio Drosolini, violončelo, Luka Juhart, akordeon (5-6), Franc Kosem, trobenta, Tomaž Sevšek, orgle (7-9), Astrid Rönig, igralka, Franc Krevh, tolkala, Brina Jež Brezavšček, klavir (10), Maruša Brezavšček, kljunaste flavte, Martina Okoliš, čembalo (11)

Vsebina:
Luna v srcu za flavto solo = Moon in the heart for solo flute
Zelene pokrajine za violino in harfo = Green landscapes for violin and harp
Samo drobec modrega. Odsev za violino, violončelo in akordeon = A Piece of blue only. Reflection for violin, violoncello and accordion
Upanje za Upanišade za trobento in orgle = Hope for Upanishad for trumpet and organ
Gandijevi epigami za igralko, violino, tolkala in klavir = Gandhi's epigrams for an actress, violin, percussion and piano
Ptiči za kljunaste flavte (en izvajalec/-ka) in čembalo = Birds for recorders (one performer) and harpsichord

114038 RTVS ZKP

780.641.2.087.1(086.76) 785.72(086.76) 785.73(086.76)
MUZ CD 1315 JEŽ BREZAVŠČEK B. Samo drobec
COBISS.SI-ID 283200768

OHK 2016/10 263
JEŽ-Brezavšček, Brina
        Vboki, izbokline [Glasbeni tisk] : za pozavno solo = Protoberances, concavities : for solo trombone / Brina Jež Brezavšček. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2002 (Ljubljana : Pleško). - 1 partitura (8 str.) ; 24 x 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1632)

ISMN M-709009-13-8
Ed. DSS 1632 Društvo slovenskih skladateljev

78.087.1:780.646.2
MUZ P p JEŽ BREZAVŠČEK B. Vboki
COBISS.SI-ID 121283584

OHK 2016/10 264
JONES, Jeanette Elaine
        The little gift book of Canada / [text by Elaine Jones]. - 4th print. - [Toronto] : Smithbooks, 1995. - 106 str. : str. ; 24 cm

Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 0-88665-119-0

908(71)(036)
GEO CDN II 11310 913 CANADA
COBISS.SI-ID 62148194

OHK 2016/10 265
        A JOURNEY to the unknown : the rights of unaccompanied migrant children : between theory and practice / edited by Mateja Sedmak ... [et al.]. - Koper : Univerzitetna založba Annales = Annales University Press, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 279 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorjih: str. 276-277. - The interview with a former unaccompanied minor: str. 233-275. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-50-0

342.726-054.7-053.2(082) 314.151.3-054.7-053.2(082)
SOC 34 JOURNEY Sedmak M. et al.
COBISS.SI-ID 283254016

OHK 2016/10 266
JUDÁK, Viliam
        The Nitra Castle and Cathedral Church - Basilica of St. Emmeram / Viliam Judák et al. - Nitra : Bishop's Office : Arte Libris, 2012. - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025449004&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Kazalo)

ISBN 978-80-971057-5-4
ISBN 80-971057-5-6

728.8:902
FRASCATI: 6-302
ARH 05-SK 3
COBISS.SI-ID 62283618

OHK 2016/10 267
JUDEŽ, Brigita
        Intelektualec v dramatiki Primoža Kozaka : diplomsko delo / Brigita Judež. - Novo mesto : [B. Judež], 2016. - 85 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Lev Kreft, Matevž Kos. - Bibliografija: str. 81-85. - Izvleček ; Abstract: Intellectual in Primož Kozak's plays. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-2Kozak P.:172.1 172.1
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP VII JUDEŽ, B. Intelektualec PRK Dipl 892/SK JUDEŽ B. Intelektualec
COBISS.SI-ID 61830242

OHK 2016/10 268
JURCA, Ariana
        Fantasy genre and archetypal characters in Wizard's first rule by Terry Goodkind = Fantazijski žanr in arhetipski liki v romanu Terryja Goodkinda Wizard's first rule : diplomsko delo / Ariana Jurca. - Ljubljana : [A. Jurca], 2016. - IV, 83 str. ; 30 cm

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 77-82. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Goodkind T.(043.2) 82.09-312.9(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA JURCA A. Fantasy
COBISS.SI-ID 62335586

OHK 2016/10 269
JURGEC, Ana
        Das Morphem sol und Salz als Bestandteil der slowenischen und deutschen Lexik = Morfem sol in Salz kot sestavina slovenskega in nemškega besedišča : diplomsko delo / Ana Jurgec. - Ljubljana : [A. Jurgec], 2016. - 25 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 24. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'366'373:811.112.2(043.2) 811.112.2'366'373:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JURGEC A. Morphem
COBISS.SI-ID 62177378

OHK 2016/10 270
JURŠA, Barbara
        Ekokritika : doktorska disertacija / Barbara Jurša Potocco. - Ljubljana : [B. Jurša Potocco], 2016. - 352 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Opombe na dnu str. - Mentorica Vanesa Matajc, somentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 321-351. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, Področje: Literarne vede

82.0:502/504
FRASCATI: 6-200
PRK Diss 11271 JURŠA POTOCCO B. Ekokritika
COBISS.SI-ID 62153570

OHK 2016/10 271
JUS, Eva
        Feministični potencial impro gledališča in njegovih tehnik : diplomsko delo / Eva Jus. - Ljubljana : [E. Jus], 2016. - 58 f. ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber, somentor Gregor Moder. - Bibliografija: f. 67-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:792.25(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 JUS E. III 2275
COBISS.SI-ID 62186594

OHK 2016/10 272
KAFKA, Franz
        Dnevniki : 1915-1923 ; Popotni dnevniki / Franz Kafka ; prevedel Tomo Virk. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 267 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prvi nasl. v kolofonu in na ov.: Dnevnik. - Prvi nasl. na hrbtu ov.: Dnevnik III. - 500 izv. - Dodatek k naslovu v CIP: 1914-1923

ISBN 978-961-242-432-9

821.112.2(436)-94"1914/1923" 929Kafka F.
PRK 8540/11 821.112.2 KAFKA F. Dnevnik 1915-1923

COBISS.SI-ID 259254016

OHK 2016/10 273
KALC, Andreja
        'Gon po smrti' v ruski poeziji postsimbolizma : magistrsko delo / Andreja Kalc. - Ljubljana : [A. Kalc], 2016. - 169 str. : preglednice ; 30 cm

Mentor Miha Javornik. - Literatura: str. 157-167. - Povzetek ; Rezjume ; Zusammenfassung ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko

821.161.1.09-1Cvetaeva M. I.
FRASCATI: 6-200
SLA Mag 242 KALC A. 'Gon
COBISS.SI-ID 62183778

OHK 2016/10 274
KALIN, Klemen
        Exploring the world of the Voivod : a look into the lyrics of a French-Canadian heavy metal band : diplomsko delo / Klemen Kalin. - Ljubljana : [K. Kalin], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 55-58. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

784.66:316.723(043.2) 811.111:811.133.1(71):784.66(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KALIN K. Exploring
COBISS.SI-ID 62228066

OHK 2016/10 275
KARLOVŠEK, Igor
        Teci! / Igor Karlovšek. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 247 str. ; 24 cm. - (Zbirka Z(o)renja+)

700 izv.

ISBN 978-961-272-221-0

821.163.6-93-311.2
SLA L.A II 7335 KARLOVŠEK I. Teci!
COBISS.SI-ID 285668352

OHK 2016/10 276
KASTELIC, Urška, komparativistka, 1989-
        Glasba W. A. Mozarta v literarnem ustvarjanju J. W. Goetheja : diplomsko delo / Urška Kastelic. - Ljubljana : [U. Kastelic], 2016. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 59-63. - Izvleček ; Abstract: Music of W. A. Mozart in the literary works of J. W. Goethe. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.112.2.09Goethe J.W.:78Mozart W. A.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 923/SK KASTELIC U. Glasba
COBISS.SI-ID 62088034

OHK 2016/10 277
KAŠIČ, Grega
        Saussures allgemeine Sprachwissenschaft und die Sprache der politischen Korrektheit = Saussurjevo splošno jezikoslovje in jezik politične korektnosti : diplomsko delo / Grega Kašič. - Ljubljana : [G. Kašič], 2016. - 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 44. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81-116.2Saussure F.d.:141.82(043.2) 81'27:32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KAŠIČ G. Saussures
COBISS.SI-ID 62294882

OHK 2016/10 278
KAŠKURÈVIČ, Arlen Mihajlavič
        Arlen Mihajlavič Kaškurèvič / M. I. Gančarou. - Minsk : Belarus', 1976. - 52 str. : ilustr. ; 22 cm

Povzetka v rus. in ang. - Nasl. na ov.: Arlen Kaškurèvič. - Bibliografija: str. [56-57]

76(476):929Kaškurèvič A.
UMZG M/Kašk/1
COBISS.SI-ID 62359394

OHK 2016/10 279
        KATALOG CCIV 2016 : Österreich (Kaisertum), Ungarn (Königreich). - Berlin : Antiquariat Nikolaus Struck, [2016]. - 161 str. : ilustr. ; 19 x 21 cm

017.3/.4"2016":528.9(430+439) 7.074(083.82)
GEO I 5074 528 KATALOG
COBISS.SI-ID 62201186

OHK 2016/10 280
KATKOU, Sjargej Pjatrovič
        Sjargej Katkou / A. A. Bjaspaly. - Minsk : Belarus', 1985. - 62 str. : ilustr. ; 22 cm

Spisek del tudi v rus. in ang. - Bibliografija: str. 58

75(476):929Katkou S.
UMZG M/Katk/1
COBISS.SI-ID 62340194

OHK 2016/10 281
KEFELJA, Marija
        Grozdasti uhani tipa 17 v prostoru in času : magistrsko delo / Marija Kefelja. - Ljubljana : [M. Kefelja], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 51-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Mr 50
COBISS.SI-ID 62137698

OHK 2016/10 282
KESSLER, Mario, 1955-
        Antisemitismus, Zionismus und Sozialismus : Arbeiterbewegung und jüdische Frage im 20. Jahrhundert / Mario Kessler. - 1. Aufl. - Mainz : Decation Verlag, 1993. - 156 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=003692346&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=003692346&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://media.obvsg.at/AC00641501-1002 - Inhaltsverzeichnis. - Kazalo

ISBN 3-929455-00-5

32
SOC 32 KESSLER M. Antisemitismus
COBISS.SI-ID 62295650

OHK 2016/10 283
KETIŠ, Matija
        Slovensko gospodarstvo skozi tokove globalizacije : diplomsko delo / Matija Ketiš. - Ljubljana : [M. Ketiš], 2016. - 77 f. ; 30 cm

Mentorja Božo Repe, Damjan Mandelc. - Bibliografija: f. 73-76. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

330.34(091)(497.4)"19"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 KETIŠ M. III 2280 ZGO DIP KETIŠ Matija
COBISS.SI-ID 62193250

OHK 2016/10 284
KIÇMARI, Sabri
        Republik Kosova : Staatsgründung und Sozialstruktur / Sabri Kiçmari. - [Neckenmarkt] : united p.c., cop. 2015. - 352 str. : tabele, zvd. ; 21 cm

Bibliografija: str. 317-346

ISBN 978-3-7103-1825-2

911.3:316.3(497.115) 911.3:314(497.115) 911.3:323.11(497.115)
GEO KOS I 5076 911.3 KICMARI S. Republik
COBISS.SI-ID 62301026

OHK 2016/10 285
KIMOVEC, Urška, 1988-
        Prevajanje pogovornega jezika v leposlovju in zastaranje prevodov : magistrsko delo / Urška Kimovec. - Ljubljana : [U. Kimovec], 2016. - 233 str. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus pogovorne leksike v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 148-155. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Queneau R.=163.6(043.2) 81'255.4:821.133.1.08Ajar É.=163.6(043.2) 811.133.1'271:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB KIMOVEC U. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62451298

OHK 2016/10 286
KIRCHNER, Ernst Ludwig
        Ernst Ludwig Kirchner : die Straßenszenen / Magdalena M. Moeller. - München : Hirmer, cop. 1993. - 197 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 189-192

ISBN 3-7774-6190-3

74/76(430):929Kirchner E. L.
UMZG M/Kirch/2
COBISS.SI-ID 62087266

OHK 2016/10 287
KISELJAK, Kristijan
        Nejasnost in sorites nizi : diplomsko delo / Kristijan Kiseljak. - Ljubljana : [K. Kiseljak], 2016. - 30 f. ; 31 cm

Mentor Matjaž Potrč. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.412(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP V KISELJAK K. Nejasnost
COBISS.SI-ID 62402146

OHK 2016/10 288
KISELJAK, Kristijan
        Življenje in delo doktorja Igorja Rosine : diplomsko delo / Kristijan Kiseljak. - Ljubljana : [K. Kiseljak], 2016. - 74 f. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 71-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

929Rosina I.(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP KISELJAK Kristijan
COBISS.SI-ID 62193506

OHK 2016/10 289
KISS, Viktória
        Middle Bronze Age encrusted pottery in western Hungary / Kiss Viktória. - Budapest : Archaeolingua, 2012. - 447, [1] str. : ilustr. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 27)

Bibliografija: str. 321-376

ISBN 978-963-9911-37-6
ISBN 963-9911-37-2

903
FRASCATI: 6-103
COBISS.SI-ID 62243682

OHK 2016/10 290
KLAUŽAR, Jasna
        Hatred, prejudice and stereotypes in Harper Lee's novel To kill a mockingbird : Atticus Finch's rejection of the conservative laws = Sovraštvo, predsodki in stereotipi v romanu pisateljice Harper Lee Ubiti ptico oponašalko : Atticusovo zavračanje konzervativnih zakonov : diplomsko delo / Jasna Klaužar. - Ljubljana : [J. Klaužar], 2014. - 77 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 71-76. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Lee H.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KLAUŽAR J. Hatered
COBISS.SI-ID 62110050

OHK 2016/10 291
KLEČ, Milan
        Nekaj centrov / Milan Kleč. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2016. - 275 str. ; 23 cm

Tisk na zahtevo

ISBN 978-961-6922-91-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-6922-92-0 (broš.)

821.163.6-32
SLA L.A II 7336 KLEČ M. Nekaj
COBISS.SI-ID 285964288

OHK 2016/10 292
KLEMENČIČ, Jakob, 1968-
        Alma M. Karlin : svetovljanka iz province : življenjepis v stripu / [narisal Jakob Klemenčič ; po besedilih Alme M. Karlin sestavil in napisal Marijan Pušavec]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Forum, 2016 (Žirovnica : Medium). - 162 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdaja revije Stripburger) (Zbirka Republika Strip ; 22)

Avtorja navedena v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - 400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6553-73-5

084.11:7:929Karlin A. 929Karlin A.(084.11)
SOC 74 KLEMENČIČ J. Alma M. Karlin
COBISS.SI-ID 283289600

OHK 2016/10 293
KLEMENČIČ, Matjaž, 1955-
        Jim Pugel and other Slovenian pioneers of Pueblo, Colorado / Matjaž Klemenčič, Karl Pugelj. - 2nd ed. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2013 (Ljubljana : Littera picta). - 141 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Ethnicity ; no. 6)

400 izv. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 120-124. - Povzetek v slov. - Kazali

ISBN 978-961-6159-43-2

929Pugel J. 314.151.3-054.72(738.835.4=163.6)(091) 94(738.835.4)"1880/19"
GER 929 Pugel J. KLEMENČIČ M.
COBISS.SI-ID 267858688

OHK 2016/10 294
KLINKON Kogoj, Jasmina
        Prevajanje humorja v otroški in mladinski književnosti : primerjava slovenskega in nemškega prevoda knjige Winnie-the-Pooh : diplomsko delo / Jasmina Klinkon Kogoj. - Ljubljana : [J. Klinkon Kogoj], 2016. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki iz knjige Winnie-the-Pooh v slov., angl. in nem. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 49-54. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111.08Milne A.A.=163.6=112.2(043.2) 82-7:81'255.4(043.2) 821.111.08-7-93Milne A.A.:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KLINKON KOGOJ J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62349666

OHK 2016/10 295
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Jezikovna zmožnost v slovenščini pri otrocih migrantih, vključenih v drugo in tretjo triado slovenskih osnovnih šol : doktorska disertacija / Mihaela Knez. - Ljubljana : [M. Knez], 2016. - 318 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Stabej. - Bibliografija: str. 279-293. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

811.163.6'33-054.72-053.2(043.3)
FRASCATI: 6-200
SLA Diss 294 KNEZ M. Jezikovna
COBISS.SI-ID 286657024

OHK 2016/10 296
KOBULADZE, Sergo
        Sergo Kobuladze : grapik'a, teat'ris dzkhat'vroba, pernera = Sergo Kobuladze : graphics, theatre set design, painting / [t'eksti, text Mariam Gachechiladze, Aka Morchiladze ; pot'o, photo Gia Gersamia ; targmani, translation Vikt'oria Pildi, Natalia Bukia-Petersi, Elene Tatishvili]. - Tbilisi : Sakartvelos k'elt'erisa da meglta datsvis saminst'ro = Ministry of Culture and Monument protection of Georgia : Sakartvelos erovnuli mzhzeumi = Georgian National Museum, 2012. - 172 str. : ilustr. ; 28 cm

Gruz. in lat. - Besedilo v gruz. in angl. prevod. - Bibliografija: str. 172

ISBN 978-9941-0-4513-4

75(479.22):929Kobuladze S.
UMZG M/Kobu/1
COBISS.SI-ID 62071394

OHK 2016/10 297
KOČEVAR, Tamara
        Existential sentences in George R. R. Martin's A game of thrones : a contrastive analysis = Bivanjski stavki v Igri prestolov avtorja Georga R. R. Martina : kontrastivna analiza : diplomsko delo / Tamara Kočevar. - Ljubljana : [T. Kočevar], 2016. - 68 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 47-48. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.332.6:81'25=163.6(043.2) 81'25:811.111'367.332.6=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOČEVAR T. Existential
COBISS.SI-ID 62185826

OHK 2016/10 298
KODRIČ, Karmen Brina
        Fonetična analiza samoglasnikov v slovenskih pétih besedilih : doktorska disertacija / Karmen Brina Kodrič. - Ljubljana : [K. B. Kodrič], 2016. - 380 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentor Hotimir Tivadar. - Bibliografija: str. 282-298. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Slovenistika

811.163.6'342.41:784(043.3)
FRASCATI: 6-200
SLA Diss 293 KODRIČ K. B. Fonetična
COBISS.SI-ID 286767872

OHK 2016/10 299
KOGOJ, Oliver
        Nemško vprašanje v srednji Evropi : magistrsko delo / Oliver Kogoj. - Ljubljana : [O. Kogoj], 2016. - 193 str. ; 30 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 175-188. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"19" 323.15(497.4)"19"
FRASCATI: 6-100
ZGO H 442 KOGOJ Oliver
COBISS.SI-ID 62114658

OHK 2016/10 300
KOMAROMI, Ann
        Uncensored : samizdat novels and the quest for autonomy in Soviet dissidence / Ann Komaromi. - Evanston, Ill. : Northwestern Univ. Press, 2015. - X, 254 str. - (Studies in Russian literature and theory)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028191933&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 227-246. - Kazalo

ISBN 978-0-8101-3123-1 (trda vezava)
ISBN 0-8101-3123-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-8101-3186-6 (broš.)
ISBN 0-8101-3186-2 (broš.)

821.161.1.09
PRK 11270 821.161.1.09 KOMAROMI A. Uncensored

COBISS.SI-ID 62150242

OHK 2016/10 301
KOREN, Saša, arheologinja
        Tehnološki razvoj šivanih ladij : diplomsko delo / Saša Koren. - Ljubljana : [S. Koren], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 57-60. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 408
COBISS.SI-ID 62133602

OHK 2016/10 302
KOS, Janko, 1931-
        Sociologija slovenske literature / Janko Kos. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Ljubljana] : Studio Print). - 162 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 68)

400 izv. - Bibliografija: str. 158-159 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-213-259-0

316.74:821.163.6.09 316.74:821.163.6.09 821.163.6.09
SOC 316.7 KOS J. Sociologija
COBISS.SI-ID 285065472

OHK 2016/10 303
KOS, Luka
        Subjekt skozi točko sinhronizacije v Filmu Samuela Becketta : diplomsko delo / Luka Kos. - Ljubljana : [L. Kos], 2016. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mladen Dolar. - Bibliografija: str. 68-69. - Povzetek ; Abstract : The subject through the point of synchronisation in Film by Samuel Beckett. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.81:791 159.964.2
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 KOS, L. Subjekt
COBISS.SI-ID 62266466

OHK 2016/10 304
KOSEC, Žiga, 1985-
        Filozofske teorije o humorju : diplomsko delo / Žiga Kosec. - Ljubljana : [Ž Kosec], 2016. - 69 f. ; 31 cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 66-68. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.942.3:1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII KOSEC Ž. Filozofske
COBISS.SI-ID 62306914

OHK 2016/10 305
KOSTRIC Grubišić, Maja
        Pedagoško delo etnologov v muzejih in v javnem življenju : magistrsko delo / Maja Kostric Grubišić. - Ljubljana : [M. Kostric Grubišić], 2016. - 157 f. ; 30 cm : graf. prikazi

Mentorica Mateja Habinc. - Bibliografija: f. 112-127. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

069:37
FRASCATI: 5-402
COBISS.SI-ID 62252386

OHK 2016/10 306
KOŠIR, Jan, 1984-
        Metafizika trpljenja - glasnica totalitarizmov : diplomsko delo / Jan Košir. - Ljubljana : [J. Košir], 2016. - 73 str. ; 30 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract : Metaphysics of suffering - herald of totalitarianism. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.842:17
FRASCATI: 6-301
FIL DIP II KOŠIR, J. Metafizika
COBISS.SI-ID 62125666

OHK 2016/10 307
KOZINA, Tanja, 1973-
        Zaključek referenčnega pogovora : diplomsko delo s prilogami na CD-ROMU / Tanja Kozina. - Ljubljana : [T. Kozina], 2016. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 68-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

025.5(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 025 KOZINA T. Zaključek
COBISS.SI-ID 62461282

OHK 2016/10 308
KOŽELJ, Barbara
        Pojem simulakra : Platon, Deleuze, Baudrillard : diplomsko delo / Barbara Koželj Podlogar. - Ljubljana : [B. Koželj Podlogar], 2016. - 55 f. ; 30 cm

Mentor Mladen Dolar. - Bibliografija: f. 55. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.78:1(38)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 KOŽELJ Podlogar, B. Pojem
COBISS.SI-ID 62272354

OHK 2016/10 309
KRAJAČIĆ, Kristina
        Hannah Arendt : značilnosti totalitarizma : diplomsko delo / Kristina Krajačić. - Ljubljana : [K. Krajačić], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 46-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

177:316.75:32
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IV KRAJAČIĆ, K. Hannah Arendt SOC DIP 3 KRAJAČIĆ K. III 2267
COBISS.SI-ID 61678178

OHK 2016/10 310
KRALJ, Gašper
        Rok trajanja / Gašper Kralj ; [spremna beseda Matej Bogataj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 213 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

500 izv. - Od groba do groba / Matej Bogataj: str. 209-213. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-257-073-6

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7121 KRALJ G. Rok
COBISS.SI-ID 285089024

OHK 2016/10 311
KRAMER, Klaudija
        Onomastische Benennungen der Gerichte in deutscher und slowenischer Sprache = Onomastična poimenovanja jedi v nemškem in slovenskem jeziku : diplomsko delo / Klaudija Kramer. - Ljubljana : [K. Kramer], 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., tabele s primeri tudi v slov. in franc. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 70-77. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:641.5=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'373.2:641.5]:811.163.6(043.2) [811.163.6'373.2:641.5]:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KRAMER K. Onomastische
COBISS.SI-ID 62165090

OHK 2016/10 312
KRAŠEVEC, Rok, zgodovinar
        Manevrska struktura narodne zaščite skozi časopisje 1990-2010 : diplomsko delo / Rok Kraševec. - Ljubljana : [R. Kraševec], 2016. - VI, 42 str. ; 31 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1990/2010
ZGO DiplB KRAŠEVEC Rok
COBISS.SI-ID 62180962

OHK 2016/10 313
KRIVEC, Tamara
        Evil women in Shakespeare's Macbeth and King Lear = Zlobne ženske v Shakespearovih tragedijah Macbeth in Kralj Lear : diplomsko delo / Tamara Krivec. - Ljubljana : [T. Krivec], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 53-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111-2.09Shakespeare W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KRIVEC T. Evil
COBISS.SI-ID 62429282

OHK 2016/10 314
KROFIČ, Jasmina
        Hybride Identität, Stil und deren Potenzial im Roman Schwager in Bordeaux der Autorin Yoko Tawada = Hibridna identiteta, stil in njun potencial v romanu Schwager in Bordeaux avtorice Yoko Tawada : diplomsko delo / Jasmina Kroflič. - Ljubljana : [J. Kroflič], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 40-43. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Tawada Y.:316.7(043.2) 821.521.09Tawada Y.:316.7(043.2) 316.7:82.0(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KROFIČ J. Hybride
COBISS.SI-ID 62298722

OHK 2016/10 315
KRŽIŠNIK, Rok
        Verbale Handlungen im slowenischen und deutschen Wortschatz der Fischerei = Glagolska dejanja v slovenskem in nemškem ribiškem besedišču : diplomsko delo / Rok Kržišnik. - Ljubljana : [R. Kržišnik], 2016. - 62 str. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus primerov v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 57-61. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.163.6'373.7:597]:811.112.2(043.2) 811.112.2'373.7:811.163.6(043.2) 81'367.625=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KRŽIŠNIK R. Verbale
COBISS.SI-ID 62196066

OHK 2016/10 316
KUDER, Jernej
        Hmeljarstvo v Savinjski dolini v dvajsetem stoletju : diplomsko delo / Jernej Kuder. - Ljubljana : [J. Kuder], 2016. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Božo Repe, Peter Mikša. - Bibliografija: f. 66-68. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

633.791(497.4Savinjska dolina)"19"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP KUDER Jernej
COBISS.SI-ID 62241378

OHK 2016/10 317
KUHAR, Gregor, 1983-
        Sodoločenost tehnike in časa : Bernard Stiegler : diplomsko delo / Gregor Kuhar. - Ljubljana : [G. Kuhar], 2016. - 42 f. ; 30 cm

Mentor Dean Komel. - Bibliografija: f. 42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

130.2:111:62
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 KUHAR, G. Sodoločenost
COBISS.SI-ID 62089058

OHK 2016/10 318
KULOVEC, Marjetka
        Percepcija in razumevanje tolmačenja v slovenski znakovni jezik pri gluhih in naglušnih dijakih / Marjetka Kulovec in Špela Vintar. - Tabele. - Bibliografija: str. 135-136. - Izvleček v slov. ; Abstract: The perception and understanding of interpreting in Slovenian sign language amongst deaf and hard of hearing students.

V: Jezik in slovstvo. - ISSN 0021-6933. - Letn. 61, št. 2 (2016), str. 117-137, 195.

811.163.6'221.24:616.28-008.14-057.87
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62269026

OHK 2016/10 319
KUPLJENIK, Eva
        Vulgarismen in der Jugendsprache in deutschen Medien = Vulgarizmi v jeziku mladih v nemških medijih : diplomsko delo / Eva Kupljenik. - Ljubljana : [E. Kupljenik], 2016. - 22 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 20-21. - Izvleček ; Abstract: Vulgarisms in youth language in German media ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.2-053.6:004.738.5(043.2) 004.738.5:811.112.2'276.2-053.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB KUPLJENIK E. Vulgarismen
COBISS.SI-ID 62163810

OHK 2016/10 320
LABOHAR, Robert
        Kompetence kot mediator med individualnimi značilnostmi in delovno uspešnostjo pri nižjem managementu : magistrsko delo / Robert Labohar. - Ljubljana : [R. Labohar], 2016. - 118 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Gregor Sočan, somentor Edvard Konrad. - Bibliografija: str. 92-100. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:005.32-057.173(043.2)
CC-APA: 3640 5-100
PSI Mag LABOHAR R. Kompetence
COBISS.SI-ID 62375010

OHK 2016/10 321
LAČAN, Iva
        Poročanje izbranih slovenskih in čeških medijev po nesreči v Fukushimi = Fukushima genpatsu jiko no hôdô : surobenia to cheko no media : diplomsko delo / Iva Lačan. - Ljubljana : [I. Lačan], 2016. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v slov. in jap., besedilo v slov. - Mentorici Chikako Shigemori Bučar, Petra Stankovska. - Bibliografija: str. 109-113. - Povzetek v jap. in češ. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Oddelek za slavistiko

070(497.4)(437.31):656.085.2
FRASCATI: 5-410
SLA D-ČPS 135 LAČAN I. Poročanje
COBISS.SI-ID 62371426

OHK 2016/10 322
        LANGUAGE and gender : a reader / edited by Jennifer Coates and Pia Pichler. - 2nd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. - XVII, 615 str. : ilustr. ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1203/2010035178-t.html - vsebinsko kazalo
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022495923&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - vsebinsko kazalo
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=022495923&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - vsebinsko kazalo. - Ovojni nasl.: Language & gender . - O urednicah na ov. - Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-9144-9
ISBN 1-4051-9144-9
ISBN 978-1-4051-9127-2
ISBN 1-4051-9127-9

81'27:305(08)
COBISS.SI-ID 62334818

OHK 2016/10 323
LEBAN, Barbara, 1990-
        Magični realizem v romanih Sto let samote in Poljub ženske pajka : magistrsko delo / Barbara Leban. - Ljubljana : [B. Leban], 2016. - 44 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Literatura in viri: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract: Magical realism in novels One hundred years of solitude and Kiss of a spider woman. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.02"1950/2000" 821.134.2(7/8).09
FRASCATI: 6-200
PRK MagB 16 LEBAN B. Magični
COBISS.SI-ID 62066018

OHK 2016/10 324
LEBAR, Sandra
        25 let odmevov na osamosvojitev Slovenije : diplomsko delo / Sandra Lebar. - Ljubljana : [S. Lebar], 2016. - 86 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: f. 84-85. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1991"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP LEBAR Sandra
COBISS.SI-ID 62178914

OHK 2016/10 325
        LEGACIES of romanticism : literature, culture, aesthetics / edited by Carmen Casaliggi and Paul March-Russell. - 1st pbk ed. - New York ; London : Routledge, 2013. - 304 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Routledge studies in Romanticism ; 17)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=025015133&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prva izd. 2012. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-415-73067-9 (broš.)

82.02 821.111.02
PRK 11292 82.02 LEGACIES Casaliggi C. (ur.)

COBISS.SI-ID 62244706

OHK 2016/10 326
LEPPIN, Volker
        Die fremde Reformation : Luthers mystische Wurzeln / Volker Leppin. - München : C.H.Beck, 2016. - 247 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-3-406-69081-5

94(430)"14/16"
ZGO C 6679 94(4) LEPPIN Volker Die fremde
COBISS.SI-ID 62227554

OHK 2016/10 327
LESKOVŠEK Pečak, Nuša
        Samopodoba in zadovoljstvo z življenjem pri ljudeh z anksiozno in depresivno motnjo : magistrsko delo / Nuša Leskovšek Pečak. - Ljubljana : [N. Leskovšek Pečak], 2016. - 155 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 132-154. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:616.89(043.2)
CC-APA: 3120 3211 5-100
PSI Mag LESKOVŠEK PEČAK N. Samopodoba
COBISS.SI-ID 62302050

OHK 2016/10 328
        Le LETTERATURE dei paesi slavi : storia e problemi di periodizzazione / a cura di Giovanna Brogi Bercoff. - Milano : Associazione italiana degli slavisti, 1999. - 224 str. ; 25 cm

Bibliografije pri posameznih prispevkih

821.16/.17.09
SLA L.H II 5697 LR LETTERATURE
COBISS.SI-ID 62346082

OHK 2016/10 329
LIČEN, Maja
        Pomen lezbičnega prostora skozi poezijo Kristine Hočevar : diplomsko delo / Maja Ličen. - Ljubljana : [M. Ličen], 2016. - 47 f. : preglednice ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Irena Novak Popov, Roman Kuhar. - Knjižna literatura in viri: f. 42-44. - Izvleček ; Abstract: Meaning of Lesbian Space Through Kristina Hočevar's poetry. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za sociologijo

821.163.6.09-1Hočevar K.:316.5
FRASCATI: 6-200
SLA DiplB 262 LIČEN M. Pomen SOC DiplB 3 LIČEN M. III 2289
COBISS.SI-ID 61836386

OHK 2016/10 330
LIMON, David
        British society and culture : from a Slovene perspective / David Limon. - 2. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 270 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 263-265

ISBN 978-961-237-855-4

308(410)(075.8) 008(410)(075.8) 316.7(410)(075.8)
GER 908(41) LIMON D. British (2016)
COBISS.SI-ID 286322432

OHK 2016/10 331
LIPSKI, John M.
        El español de América / John M. Lipski ; traducción de Silvia Iglesias Recuero. - 8a ed. - Madrid : Cátedra, 2014. - 446 str. : zvd. ; 21 cm. - (Lingüística)

Prevod dela: Latin American Spanish. - Bibliografija: str. 387-446. - Vsebina: La evolución del Español de América: . La clasificación de los dialectos del español de América ; La herencia lingüística de España ; Antes y después de España: la contribución indígena ; La conexión africana ; La variación social en el español de América ; Los dialectos del Español de América: Introducción a la descripción de los dialectos del español de América ; El español de Argentina ; El español de Bolivia ; El español de Chile ; El español de Colombia ; El español de Costa Rica ; El español de Cuba ; El español de Ecuador ; El español de El Salvador ; El español de Guatemala ; El español de Honduras ; El español de México ; El español de Nicaragua ; El español de Panamá ; El español de Paraguay ; El español de Perú ; El español de Puerto Rico ; El español de la República Dominicana ; El español de Uruguay ; El español de Venezuela

ISBN 978-84-376-1423-6

811.134.2(7/8)
ROM 806.0 LIPSKI J. Espanol de America
COBISS.SI-ID 62087778

OHK 2016/10 332
LOGAR, Mojca, 1985-
        Geografsko-sociološki oris občine Vrhnika : diplomsko delo / Mojca Logar. - Ljubljana : [M. Logar], 2016. - 62 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_mojca_logar.pdf. - Mentorja Dejan Rebernik, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 59-61. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo in Oddelek za sociologijo

913:316(497.4Vrhnika)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2067 LOGAR M. CD GEO Dipl 2067 LOGAR M. Geografsko-sociološki SOC DIP 3 LOGAR M. III 2330
COBISS.SI-ID 61729378

OHK 2016/10 333
LOMBAR, Sergeja
        Analiza kliničnopsihološke dejavnosti v Sloveniji : magistrsko delo / Sergeja Lombar Bogataj. - Ljubljana : [S. Lombar Bogataj], 2016. - 129 f. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Peter Praper. - Bibliografija: f. 113-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97(497.4)(043.2)
CC-APA: 3400 5-100
PSI Mag LOMBAR BOGATAJ S. Analiza
COBISS.SI-ID 62377826

OHK 2016/10 334
LONGAR, Žiga
        Koncepcija trajnostnega razvoja v političnem programu Združene levice : diplomsko delo / Žiga Longar. - Ljubljana : [Ž. Longar], 2016. - 39 str. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: str. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

329(497.4):[502.131.1:332.146.2](043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 LONGAR Ž. III 2309
COBISS.SI-ID 62182754

OHK 2016/10 335
LORBER, Črtomir
        Fašistična kolonizacija Istre : historična arheologija Raše : magistrska naloga / Črtomir Lorber. - Ljubljana : [Č. Lorber], 2016. - VI, 115, III str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik, somentor Predrag Novaković. - Bibliografija: str. 110-115. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Mr 51
COBISS.SI-ID 62138466

OHK 2016/10 336
LOTRIČ, David
        LGBT turizem v Sloveniji : diplomsko delo / David Lotrič. - Ljubljana : [D. Lotrič], 2016. - 94 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_david_lotric.pdf. - Mentorja Dejan Cigale, Roman Kuhar. - Bibliografija: f. 56-66. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

338.48:616.89-008.442.36(497.4)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2044 LOTRIČ D. CD GEO Dipl 2044 LOTRIČ D. LGBT SOC DIP 3 LOTRIČ D. III 2322
COBISS.SI-ID 61820258

OHK 2016/10 337
LOVŠIN, Živa
        Kulturno in družabno življenje v občini Ribnica na primeru nekaterih društev : diplomsko delo / Živa Lovšin. - Ljubljana : [Ž. Lovšin], 2016. - 47 f. ; 31 cm

Mentorja Božo Repe in Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 45-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(497.4)"19/20"
SOC DIP 3 LOVŠIN Ž. III 2291 ZGO DIP LOVŠIN Živa
COBISS.SI-ID 62187106

OHK 2016/10 338
        Las LUCHAS por la memoria en América Latina : historia reciente y violencia política / Eugenia Allier Montaño y Emilio Crenzel (coordinadores). - México, D.F. : Bonilla Artigas Editores ; ; Coyoacán, México : Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales ; Madrid : Iberoamericana Vervuert, 2016. - 427 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Tiempo emulado : historia de España y de América ; 47)

Bibliografija: str. 381-420. - Vsebina: lntroducción / Eugenia Allier Montaño y Emilio Crenzel ; Dictaduras y regímenes militares ; Hacia una historia de la memoria de la violencia política y los desaparecidos en Argentina / Emilio Crenzel ; Los ciclos de la memoria en el Uruguay posdictadura: 1985-2011 / Álvaro Rico y Carla Larrobla ; Políticas de memoria en Chile, 1973-2010 / Claudio Javier Barrientos ; Historia y memoria de la violencia política del Brasil dictatorial / Samantha Viz Quadrat ; El legado del autoritarismo y la construcción de memoria histórica en el Paraguay poststronista / Luis Roniger, Leonardo Senkman y María Antonia Sánchez ; Guerras y regímenes autoritarios ; De conjura a lucha por la democracia: una historización de las memorias políticas del 68 mexicano / Eugenia Allier Montaño ; La verdad después de 10 años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú / Cynthia E. Milton ; Las comisiones de estudio sobre la violencia en Colombia: un examen a los dispositivos y narrativas oficiales sobre el pasado y el presente de la violencia / Jefferson Jaramillo Marín ; Las limitaciones de la paz en el caso salvadoreño: memorias confrontadas y víctimas permanentes / Eduardo Rey Tristán, Alberto Martín Álvarez y Jorge Juárez Ávila ; La naturalización de la guerra y de la paz: los discursos hegemónicos sobre la violencia política en Guatemala / Julieta Carla Rostica ; Escrituras de la historia reciente ; "It is not a part of American history that we are proud of": Los proyectos de desclasificación estadounidenses (1993-2002) / Benedetta Calandra ; Encuentros y desencuentros entre memoria e historiografía en el caso argentino / Marina Franco

ISBN 978-607-8348-81-7 (Bonilla Artigas)
ISBN 978-84-8489-921-1 (iberoamericana)

94(7/8)"19":321.6
ROM 9 LUCHAS
COBISS.SI-ID 62232162

OHK 2016/10 339
LÜDTKE, Jens
        Los orígenes de la lengua española en América : los primeros cambios en las Islas Canarias, las Antillas y Castilla del Oro / Jens Lüdtke. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2014. - 662 str. ; 24 cm. - (Lingüística iberoamericana ; 54)

Bibliografija: str. [585]-628. - Kazalo

ISBN 978-84-8489-709-5 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-86527-760-2 (Vervuert)

811.134.2(7/8)
ROM 806.0 LUDTKE J. Origenes
COBISS.SI-ID 62136674

OHK 2016/10 340
LUKAN, Lea
        Položaj ženske v Franciji v devetnajstem stoletju : diplomsko delo / Lea Lukan. - Ljubljana : [L. Lukan], 2016. - 52 f. ; 30 cm

Mentorja Katarina Marinčič in Roman Kuhar. - Bibliografija: f. 50-51. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo in Oddelek za romanske jezike in književnosti

316.346.2-055.2"18"(44)(043.2) 821.133.1.09-31"18"(043.2)
FRASCATI: 5-410 6-200
ROM Dipl FRAN/809 SOC DIP 3 LUKAN L. III 2376
COBISS.SI-ID 61908834

OHK 2016/10 341
MACGREGOR, Neil, 1946-
        Germany : memories of a nation / Neil MacGregor. - London : Penguin books, 2016. - XXIII, 598 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-0-141-97978-6

94(430)
ZGO C 6678 94(4) MACGREGOR Neil Germany
COBISS.SI-ID 62221410

OHK 2016/10 342
MAEßE, Jens
        Die vielen Stimmen des Bologna-Prozesses : zur diskursiven Logik eines bildungspolitischen Programms / Jens Maeße. - Bielefeld : Transcript, cop. 2010. - 282 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Science studies)

Bibliografija: str. 261-282

ISBN 978-3-8376-1322-3

378"200"
GER 37 MAEßE J. Viele
COBISS.SI-ID 62219362

OHK 2016/10 343
MAHKOVIC, Nataša
        Contrastive comma position in Slovene and English = Kontrastivna lega vejice v slovenščini in angleščini : diplomsko delo / Nataša Mahkovic. - Ljubljana : [N. Mahkovic], 2016. - 53 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 50-52. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

[811.163.6:811.111]:003.086(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MAHKOVIC N. Contrastive
COBISS.SI-ID 62218594

OHK 2016/10 344
MALI, Andraž
        Pogoji in potenciali sindikalnega organiziranja : nekatere značilnosti slovenskega sindikalnega gibanja : diplomsko delo / Andraž Mali. - Ljubljana : [A. Mali], 2016. - 87 f. ; 31 cm

Mentorja Primož Krašovec, Igor Pribac, somentor Luka Omladič. - Bibliografija: f. 81-84. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

331.105.44(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.3 MALI A. Pogoji SOC DIP 3 MALI A. III 2393
COBISS.SI-ID 62184034

OHK 2016/10 345
MALI, Mojca
        Hrana jutrišnjega dne: globalni izzivi in lokalni odgovori z vidika izobraževanja : diplomsko delo / Mojca Mali. - Ljubljana : [M. Mali], 2016. - 180 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_mojca_mali.pdf. - Mentorja Tatjana Resnik Planinc, Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 163-173. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

911.3:316:351.778.2(497.4)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2081 MALI M. CD GEO Dipl 2081 MALI M. Hrana SOC DIP 3 MALI M. III 2321
COBISS.SI-ID 61831266

OHK 2016/10 346
MALONE, Erin, 1970-
        Hover / Erin Malone. - 1st ed. - Huntington Beach (CA) : Tebot Bach, 2015. - 73 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 1-939678-13-7
ISBN 978-1-939678-13-3

821.111(73)-1
GER 820(73) MALONE E. Hover
COBISS.SI-ID 62335074

OHK 2016/10 347
MALONE, Erin, 1970-
        What sound does it make : poems / by Erin Malone. - Kingston : Concrete Wolf, cop. 2008. - 36 str. ; 22 cm. - (Concrete wolf poetry chapbook series)

ISBN 978-0-9797137-2-9

821.111(73)-1
GER 820(73) MALONE E. What sound
COBISS.SI-ID 62331746

OHK 2016/10 348
MANDEL, Ernest
        Leo Trotzki : eine Einführung in sein Denken / Ernest Mandel ; [aus dem Englischen von Willi Boepple]. - Berlin : Olle und Wolter, 1981. - 166 str.

ISBN 3-88395-428-4

32:929Trotzki
SOC 32 MANDEL E. Leo Trotzki
COBISS.SI-ID 62296162

OHK 2016/10 349
MARCEN, Slavko
        Steklarna Hrastnik v socialistični Jugoslaviji (1945-1991) : diplomsko delo / Slavko Marcen. - Kovk : [S. Marcen], 2016. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, [somentor] Peter Mikša. - Bibliografija: f. 56. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

666.1(497.4)(091)"1945/1991"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP MARCEN Slavko
COBISS.SI-ID 62131554

OHK 2016/10 350
MARCEN, Slavko
        Totalitarni sistemi - od Platona do neoliberalizma : diplomsko delo / Slavko Marcen. - Kovk : [S. Marcen], 2016. - 54 str. ; 30 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: str. 52-53. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

321.64:1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX MARCEN S. Totalitarni
COBISS.SI-ID 62126946

OHK 2016/10 351
MARENTIČ, Tadeja
        Valenz der deutschen verbalen Internationalismen im Vergleich mit ihren slowenischen Äquivalenten = Vezljivost nemških glagolskih internacionalizmov v primerjavi s slovenskimi ustreznicami : diplomsko delo / Tadeja Marentič. - Ljubljana : [T. Marentič], 2016. - 97 str. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Osnovno besedilo v nem., tabele in korpus primerov v nem. in slov. - Mentorica Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 89-96. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.625:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MARENTIČ T. Valenz
COBISS.SI-ID 62216802

OHK 2016/10 352
MARIBOR (Slovenija ; mestna občina)
        Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1857-1859 : kritična objava arhivskih dokumentov / [[pripravila], prevodi] Zdenka Semlič Rajh. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 180 str. ; 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora, ISSN 1855-198X ; zv. 41)

Besedilo v slov. ali nem. - 100 izv. - Zusammenfassung ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6507-70-7

352:94(497.4Maribor)"1857/1859"
ZGO D 4705/41 94(497.4A/Ž) MARIBOR Sejni zapisniki

COBISS.SI-ID 87300609

OHK 2016/10 353
MARINČIČ, Maja, 1984-
        Razvoj patronažne službe v Ljubljani do leta 1954 : diplomsko delo / Maja Marinčič. - Krško : [M. Marinčič], 2016. - 75 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: str. 73-75. - Izvleček v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

614.2(497.4Ljubljana)"1914/1954"(091)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP MARINČIČ Maja
COBISS.SI-ID 62135138

OHK 2016/10 354
MARINIČ, Alenka
        Buster Keaton : smisel in nesmisel fizične komedije : diplomsko delo / Alenka Marinič. - Ljubljana : [A. Marinič], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

791.221.2:111.852(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII MARINIČ A. Buster
COBISS.SI-ID 62398818

OHK 2016/10 355
MARKO, Helena
        Psychopathology in the novel and film A clockwork orange = Psihopatologija v romanu in filmu Peklenska pomaranča : diplomsko delo / Helena Marko. - Ljubljana : [H. Marko], 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 60-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Burgess A.:791.31(043.2) 791.31:82-31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MARKO H. Psychopathology
COBISS.SI-ID 62448482

OHK 2016/10 356
MARKOVIČ, Saša, 1977-
        English-Slovene glossary of Bitcoin terminology = Angleško-slovenski glosar terminologije s področje Bitcoina : diplomsko delo / Saša Markovič. - Ljubljana : [S. Markovič], 2016. - 71 f. : tabele ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 28-30. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25=111=163.6:336.74(043.2) 336.74(038)=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MARKOVIČ S. English-Slovene
COBISS.SI-ID 62315362

OHK 2016/10 357
MARSHALL, Tim, 1959-
        Prisoners of geography : ten maps that tell you everything you need to know about global politics / Tim Marshall. - 1st published. - London : Elliott and Thompson, 2016. - XVI, 303 str. : zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 285-290. - Kazalo

ISBN 978-1-78396-243-3
ISBN 1-78396-243-7

91:32
GEO I 5068 91:32 MARSHALL T. Prisoners
COBISS.SI-ID 62169186

OHK 2016/10 358
MARTIN, Andrew, 1952-
        The knowledge of ignorance : from Genesis to Jules Verne / Andrew Martin. - Digitally printed version. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - X, 259 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Cambridge studies in French)

Prva izd. 1985. - Bibliografija: str. 248-256. - Kazalo

ISBN 978-0-521-11248-2 (broš.)
ISBN 0-521-11248-6 (broš.)

82.091:165 821.133.1.09Verne J.
PRK 11275 821.133.1.09 MARTIN A. Knowledge
COBISS.SI-ID 62176098

OHK 2016/10 359
MARTINČIČ, Sebastijan
        Kierkegaard kot prerok postmoderne religioznosti : diplomsko delo / Sebastijan Martinčič. - Ljubljana : [S. Martinčič], 2016. - IV, 90 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86513&lang=slv. - Mentorja Franci Zore, Branko Klun. - Bibliografija: str. 85-90. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Teološka fak.

141.78:2-184.3(043.2) 2-184.3Kierkegaard S.
FRASCATI: 6-301 6-309
FIL DIP X MARTINČIČ, S. Kierkegaard
COBISS.SI-ID 7397978

OHK 2016/10 360
MARTÍNEZ, José A.
        La oración compuesta y compleja / José A. Martínez. - 4a. ed. - Madrid : Arco/Libros, 2005. - 83 str. ; 22 cm. - (Cuadernos de lengua española ; 12)

Bibliografija: str. 83

ISBN 84-7635-149-6

811.134.2'367
ROM 806.0 CUADERNOS Martinez
COBISS.SI-ID 62083682

OHK 2016/10 361
MARX, Konstanze
        Internetlinguistik : ein Lehr- und Arbeitsbuch / Konstanze Marx, Georg Weidacher. - Tübingen : Narr, cop. 2014. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Narr Studienbücher, ISSN 0941-8105)

Bibliografija: str. 215-234. - Kazalo

ISBN 978-3-8233-6809-0 (broš.)

81:004.738.5(075.8)=112.2
GER 800 MARX K. Internetlinguistik
COBISS.SI-ID 79755265

OHK 2016/10 362
MAŠEK, Manja
        The representation of the Beatles in English and German literature = Die Repräsentation der Beatles in englischer und deutscher Literatur = Upodobitev skupine The Beatles v angleški in nemški literaturi : magistrsko delo / Manja Mašek. - Ljubljana : [M. Mašek], 2016. - 81 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorja Jason Blake, Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 76-80. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.111(417).09:784.4.071Beatles(043.2) 821.112.2.09:784.4.071Beatles(043.2) 929Lennon J.:82(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MAŠEK M. Representation
COBISS.SI-ID 62397794

OHK 2016/10 363
MATIJAŠEVIĆ, Maša
        Primerjava jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja v Sloveniji in Franciji : diplomsko delo / Saša Matijašević. - Ljubljana : [S. Matijašević], 2016. - 56 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 46-52. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'26'272(497.4:44)(043.2) 811'163.6'272:811.133.1'272(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl MATIJAŠEVIĆ M. Primerjava
COBISS.SI-ID 62445154

OHK 2016/10 364
MATKOVIĆ, Dijana
        Andrej Nikolaidis in stanje nacionalnih svetinj na področju nekdanje Jugoslavije : diplomska naloga / Dijana Matković. - Ljubljana : [D. Matković], 2016. - [60] str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. [59-60]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.41(497.16).09Nikolaidis A.:316.7
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 922/SK MATKOVIĆ D. Andrej Nikolaidis

COBISS.SI-ID 62085986

OHK 2016/10 365
MATKOVIĆ, Dijana
        Prevzemanje načel fizike 20. stoletja v poeziji Gregorja Strniše : diplomski seminar / Dijana Matković. - Ljubljana : [D. Matković], 2016. - [35] str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: f. [33]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-1Strniša G.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 151/SD MATKOVIĆ D. Prevzemanje
COBISS.SI-ID 62082402

OHK 2016/10 366
MAVRI, Marjeta
        Rdeča : mladinski roman / [[besedilo], ilustracije] Marjeta Mavri. - Idrija : Bogataj, 2016 (Idrija : ABC Merkur). - 251 str. : ilustr. ; 19 cm

300 izv.

ISBN 978-961-6035-64-4

821.163.6-93-311.2
SLA L.A I 7123 MAVRI M. Rdeča
COBISS.SI-ID 282994432

OHK 2016/10 367
MAVRIČ, Erik
        Business as usual : 23. 12. 2014-4. 2. 2015 / Erik Mavrič ; [tekst, prevod Rebeka Vidrih]. - Nova Gorica : Galerija Dimenzija napredka, 2014 ([Nova Gorica] : Arttech). - [7] str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 150 izv.

74(497.4):929Mavrič E.(083.824)
FRASCATI: 6-302
UMZG M/Mav/1
COBISS.SI-ID 62303074

OHK 2016/10 368
MAZZOTTA, Patrizia
        La scrittura in lingua straniera : riflessioni teoriche e didattiche / Patrizia Mazzotta. - Lecce : Pensa multimedia, 2015. - 267 str. ; 21 cm. - (La stadera : collana di linguistica, letteratura e glottodidattica)

Besedilo v it., le nekateri citati v angl. - Riferimenti bibliografici: str. 225-267

ISBN 978-88-6760-303-9

81'243:37.091.3
ROM 37 MAZZOTTA P. Scrittura
COBISS.SI-ID 62114146

OHK 2016/10 369
MAŽGON, Luka, 1991-
        Phraseme im Roman Das Parfum: die Geschichte eines Mörders von Patrick Süskind und ihre Übersetzungen im Slowenischen = Frazemi v romanu Parfum: zgodba o morilcu pisatelja Patricka Süskinda in njihovi prevodi v slovenščino : diplomsko delo / Luka Mažgon. - Ljubljana : [L. Mažgon], 2016. - 33 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 32. - Izvleček v nem., slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:821.112.2.09Süskind P.(043.2) 821.112.2.09Süskind P.:81'255.4=163.6(043.2) 81'255.4:821.112.2Süskind P.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB MAŽGON L. Phraseme
COBISS.SI-ID 62212194

OHK 2016/10 370
MCKINNON, Malcolm
        Asian cities : globalization, urbanization and nation-building / Malcolm McKinnon. - Copenhagen S : NIAS Press, 2011. - 258 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Nordic Institute of Asian Studies monograph series ; no. 120)

New Zealand author. - Bibliografija: str. 235-249. - Kazalo

ISBN 978-87-7694-078-2 (trda vezava)
ISBN 978-87-7694-079-9 (broš.)

908
AAŠ TK 908 McKINNON M. Asian
COBISS.SI-ID 62395746

OHK 2016/10 371
MCKITTERICK, David
        Old books, new technologies : the representation, conservation and transformation of books since 1700 / David McKitterick. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - X, 286 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo Bibliografija: str. 245-277

ISBN 978-1-107-03593-5 (hbk.)
ISBN 978-1-107-47039-2 (pbk.)

655.4/.5"17/19"
BIB 655.4/.5 McKITTERICK D. Old books
COBISS.SI-ID 62381154

OHK 2016/10 372
MEDNARODNI literarni festival (31 ; 2016 ; Vilenica)
        Vilenica : literatura in etika = literature and ethics / 31. Mednarodni literarni festival = 31st International Literary Festival ; [uredili Kristina Sluga, Maja Kavzar Hudej]. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev = Slovene Writers' Association, 2016 ([s. l.] : Ulčakar&JK). - 455 str. : fotogr. ; 24 cm

Prispevki v jeziku avtorja ter prevod v slov. in angl., portreti avtorjev v slov. in angl. - 500 izv.

ISBN 978-961-6995-12-2

821(4)-82 7.079:82(497.4Vilenica)"2016"
COBISS.SI-ID 285941248

OHK 2016/10 373
MEĐUNARODNI znanstveni skup ikonografskih studija (10 ; 2016 ; Rijeka)
        Marijanska ikonografija na istoku i zapadu / Deseti međunarodni znanstveni skup ikonografskih studija, Rijeka, 02.-04. lipanj 2016., Filozofski fakultet u Rijeci ; [organizatori Centar za ikonografske studije, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci ... et al.] = Marian iconography east and west / Tenth International Conference of Iconographic Studies, Rijeka, 2-4 June, 2016, Faculty of Humanities and Social Sciences in Rijeka ; [organizers Center for Iconographic Studies, Department of Art History, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Rijeka ... et al.]. - [Rijeka : Filozofski fakultet, 2016]. - [44] str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Nasl. v hrv., vzpor. stv. nasl. in prispevki v angl.

7.046.3:27-312.47(082)(048.3)
FRASCATI: 6-302
UMZG Icl/MZSIS/10
COBISS.SI-ID 62127458

OHK 2016/10 374
MELE, Andreja, prevajalka
        Vpliv Lutrovega prevoda Biblije na nemški knjižni jezik = Der Einfluss der Bibelübersetzung Martin Luthers auf die deutsche Schriftsprache : diplomska naloga / Andreja Mele. - Ljubljana : [A. Mele], 2016. - 75 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo je v slov. jeziku. - Mentorja Marko Štuhec in Marija Javor Briški. - Abstract ; Izvleček. - Bibliografija: str. 71-74. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino in Oddelek za germanistiko z nederlanistiko in skandinavistiko

811.112.2(091):929Luther M.(043.2) 930.85(4):274"15"(043.2) 27-23:81'25=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MELE A. Vpliv ZGO DIP MELE Andreja
COBISS.SI-ID 62255458

OHK 2016/10 375
MELLINGER, Christopher Davey
        Quantitative research methods in translation and interpreting studies / by Christopher D. Mellinger and Thomas A. Hanson. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVII, 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 249-270. - Kazalo. - Kazalo

ISBN 978-1-138-12495-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-12496-7 (broš.)

81'25:001.8
GER AN 81'25 MELLINGER C. D. Quantitative
COBISS.SI-ID 62434658

OHK 2016/10 376
MENTON, Seymour
        Caminata por la narrativa latinoamericana / Seymour Menton. - México : Fondo de Cultura Económica, 2002. - 803 str., [32] slikovnih pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Tierra firme)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 968-16-6389-6

821.134.2(7/8)-3"19".09
ROM 860(7/8).09 MENTON S. Caminata
COBISS.SI-ID 62192738

OHK 2016/10 377
MERTIK, Matej, 1977-
        Likalnik na muhte / Matej Mertik ; [ilustracije Nina Mertik ; spremna beseda Milan Dekleva]. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 85 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Frontier) (Simfonica Slovenica ; 001)

150 izv. - Spremna beseda / Milan Dekleva: str. [87-88]. - O avtorju: str. [91]

ISBN 978-961-6620-70-3

821.163.6-1
SLA L.A II 7333/001 MERTIK M. Likalnik
COBISS.SI-ID 85065729

OHK 2016/10 378
MESINA, Laura
        Imaginarul medieval : forme şi teorii / Laura Mesina. - Iaşi : Institutul European, 2015. - 234, [6] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Academica. Litere ; 204)

Bibliografija: str. 215-229. - Résumé ; Abstract

ISBN 978-606-24-0016-3

008"04/14" 930.85(498)"13/17"
ROM 9 MESINA L. Imaginarul
COBISS.SI-ID 62246498

OHK 2016/10 379
MEURER, Reinhard
        Max Frisch: Andorra : Interpretation / von Reinhard Meurer. - 1. Aufl., unveränderter Nachdruck. - München : Oldenbourg, 2009, cop. 1990. - 132 str. ; 20 cm. - (Oldenbourg Interpretationen ; Bd. 35)

Bibliografija: str. 129-130

ISBN 978-3-486-88634-4
ISBN 978-3-637-88634-6 (po 1. 1. 2009)

830(494)Frisch M.7Andorra.06 821.112.2(494).09Frisch M.
GER 830.09 Frisch M. Andorra/MEURER R.
COBISS.SI-ID 62262370

OHK 2016/10 380
MEŽA, Maja
        The female characters in Cather's O pioneers! and Rølvaag's Giants in the earth : Alexandra Bergson vs. Beret Hansa = Ženski liki v O pioneers! Wille Cather in Giants in the earth Oleja Edvarta Rølvaaga : Alexandra Bergson proti Beret Hansa : diplomsko delo / Maja Meža. - Ljubljana : [M. Meža], 2016. - 60 f. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 56-59. - Univ v Ljubljani, Filofofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Cather W.(042.2) 821.111(73).09Rølvaag O. E.
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MEŽA M. Female
COBISS.SI-ID 62433378

OHK 2016/10 381
        MICROBERLÍN : de minificciones y microrrelatos / (Eds.) Ottmar Ette... [et al]. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main, 2015. - 314 str. ; 23 cm. - (Bibliotheca Ibero-Americana, ISSN 0067-8015 ; 161)

Bibliografija pri vseh prispevkih Hacia una semiótica de la minificción / Lauro Zavala ; El microrrelato como género literario / Fernando Valls ; Nanofilología y teoría literaria / Ottmar Ette ; De ínsulas mediterráneas y archipiélagos : el microrrelato patagónico / Laura Pollastri ; El canon en el microrrelato del siglo XXI / Basilio Pujante Cascales ; La tradición clásica en el microrrelato hispánico : la órbita homérica y otras estelas / Antonio Serrano Cueto ; Microrrelato y novela : convergencias y divergencias / Andreas Gelz ; La minificción y lo grotesco : una pareja bien avenida / Francisca Noguerol ; Kafka y la minificción latinoamericana / Guillermo Siles ; Cuestionamiento de la ciencia y de la tecnología en el microrrelato español actual / Irene Andres-Suárez ; Elogio de lo mínimo : Pedro Guillermo Jara y el microrrelato patagónico chileno / Gabriela Espinosa ; Los microrrelatos de José Moreno Villa : primeras aproximaciones / Darío Hernández ; La fauna de Hipólito G. Navarro / Ma Isabel Cortijo Delgado ; La fragmentariedad tragicómica y de terror : los microrrelatos de Andrés Neuman y Patricia Esteban Erlés / Ángeles Encinar ; Distancias cortas : microrrelato y derivas genéricas en Marosa di Giorgio / Julio Prieto ; Difícil diminuto : midiendo el impacto de la microficción en el contexto de una tipología general de lo micromediático / Rike Bolte ; Los litblogs de microficción : un universo rizomático en la red / Graciela S. Tomassini ; En torno a la minificción y las TIC / Azucena Franco Chávez ; Gorjear cuentos : hacia una poética de la microficción en tuiter / Eliseo Carranza Guerra ; Museos de palabras, museos de miradas : algunos microrrelatos literarios y cinematográficos en México / Friedhelm Schmidt-Welle

ISBN 978-84-8489-929-7 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-475-0 (Verveurt)

821.134.2-3.09"20"
ROM 860.09 MICROBERLIN
COBISS.SI-ID 62238818

OHK 2016/10 382
MIĆIĆ, Milorad
        Prevajanje absurdne dramatike na primeru analize izvirnika in prevoda J. Tardieuja Les amants du métro : diplomsko delo / Milorad Mićić. - Ljubljana : [M. Mićić], 2016. - 85 str., [7] str. pril. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele primerov v franc. in slov. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 81-85. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1Tardieu J.=163.6(043.2) 821.133.1.08Tardieu J:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl MIĆIĆ M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62435938

OHK 2016/10 383
MIHELČIČ, Matjaž, 1969-
        Kognitivna obremenitev in stres bližinskega vida : doktorska disertacija / Matjaž Mihelčič. - Ljubljana : [M. Mihelčič], 2016. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 95-104. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Eksperimentalna psihologija

159.931:617.753.2(043.3) 159.9.07:617.751(043.3)
CC-APA: 2323 5-100
PSI Diss MIHELČIČ M. Kognitivna
COBISS.SI-ID 286748160

OHK 2016/10 384
MIHELIČ, Anja, arheologinja
        Arheološka izkopavanja na Pohorskem dvoru v letu 2007 : diplomsko delo / Anja Mihelič. - Slovenj Gradec : [A. Mihelič], 2016. - loč. pag. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 87-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 398
COBISS.SI-ID 62093666

OHK 2016/10 385
MIKLAVČIČ, Jonas
        Zgodovina morale pri Nietzscheju : diplomsko seminarsko delo / Jonas Miklavčič. - Ljubljana : [J. Miklavčič], 2016. - IV, 19 f. ; 31 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: f. 17. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17(091)(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV MIKLAVČIČ J. Zgodovina
COBISS.SI-ID 62183266

OHK 2016/10 386
MILIČIĆ, Igor
        Delovanje enot RAF v slovenskem zračnem prostoru med II. svetovno vojno : magistrsko delo / Igor Miličić. - Ljubljana : [I. Miličić], 2016. - 179 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Nećak. - Bibliografija: str. 154-159. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1941/1945"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 29 MILIČIĆ Igor
COBISS.SI-ID 62071906

OHK 2016/10 387
MILOŠEVIĆ, Ante
        Varvaria Breberium Bribir : Geschichte und Denkmäler / Autor Ante Milošević ; Herausgegeber Museum der kroatischen archäologischen Denkmäler. - Split : Dalmacijapapir, 2015. - loč. pagin. : ilustr. ; 24 cm

903
FRASCATI: 6-103
ARH 017-HR 169 D
COBISS.SI-ID 62275938

OHK 2016/10 388
MITTERER, Felix, 1948-
        Die Piefke-Saga : Komödie einer vergeblichen Zuneigung : Drehbuch / Felix Mitterer. - Ungekürzte Taschenbuchausg. - Innsbruck ; Wien : Haymon, 2009, cop. 1991. - 311 str. ; 20 cm. - (Haymon Taschenbuch ; 13)

ISBN 978-3-85218-813-3

821.112.2(436):791.632
GER 830 MITTERER F. Piefke-Saga
COBISS.SI-ID 62243426

OHK 2016/10 389
MIZOGUCHI, Koji
        Archaeology, society and identity in modern Japan / Koji Mizoguchi. - 1st paperback ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - 183 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge studies in archaeology)

Bibliografija: str. 170-178. - Kazalo

ISBN 978-0-521-18779-4 (broš.)
ISBN 978-0-521-84953-1 (trda vezava)

902:314/316:159.923.2 316
AAŠ J 90/91 Mizoguchi K. Archeology
COBISS.SI-ID 62384994

OHK 2016/10 390
MLAKAR, Vesna, 1992-
        Stopinje neslišnih korakov / Vesna Mlakar ; ilustrirala Teja Jalovec. - Kresniške Poljane : Vital, 2016 (Maribor : Ma-tisk). - 30 str. : ilustr. ; 21 cm

200 izv.

ISBN 978-961-285-319-8

821.163.6-1
SLA L.A II 7337 MLAKAR V. Stopinje
COBISS.SI-ID 285183232

OHK 2016/10 391
MLINAR, Žan
        Kremirani in inhumirani pokopi otrok na območju Balkana v neolitiku : diplomsko delo / Žan Mlinar. - Ljubljana : [Ž. Mlinar], 2016. - IV, 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 55-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 406
COBISS.SI-ID 62130786

OHK 2016/10 392
MLINARIČ, Mojca, 1980-
        Terezino dojemanje ljubezni v romanu Slavenke Drakulić Okus po moškem : diplomsko delo / Mojca Mlinarič. - Ljubljana : [M. Mlinarič], 2016. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 51-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.42.09Drakulić S.:316.7 305-055.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 924/SK MLINARIČ M. Terezino
COBISS.SI-ID 62090594

OHK 2016/10 393
MOČNIK, Marta, pevka
        Upodobitve glasbil na kamnitih spomenikih Norika in Panonije Superior : diplomsko delo / Marta Močnik Pirc. - Ljubljana : [M. Močnik Pirc], 2016. - 149 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija: f. 137-146. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 391
COBISS.SI-ID 62091874

OHK 2016/10 394
MODER, Janez, 1977-
        Kanadske knjižnice in informacijska politika Kanade : diplomsko delo / Janez Moder. - Ljubljana : [J. Moder], 2016. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 43-46. - Povzetek; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027:314.176(71)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 021 MODER J. Kanadske
COBISS.SI-ID 62464098

OHK 2016/10 395
MOLNAR, Urška
        Izražanje dovršnosti in nedovršnosti v slovenskih in nemških pravnih besedilih : diplomska seminarska naloga / Urška Molnar. - Ljubljana : [U. Molnar], 2016. - 23 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., tabela primerov v nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 21-22. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'366.58=163.6=112.2(043.2) 81'25:[81'276.6:34]=163.6=112.2(043.2) 811.163.6'366.58:811.112.2(043.2) 811.112.2'366.58:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MOLNAR U. Izražanje
COBISS.SI-ID 62062946

OHK 2016/10 396
MORENO Fernández, Francisco
        Las variedades de la lengua española y su enseñanza / Francisco Moreno Fernández. - Madrid : Arco/ Libros, 2010. - 264 str. ; 22 cm. - (Manuales de formación de profesores de español 2/ L)

Bibliografija: str. 239-249. - Kazalo

ISBN 978-84-7635-802-3

811.134.2'27
ROM 37 MORENO FERNANDEZ Variedades
COBISS.SI-ID 62147938

OHK 2016/10 397
MORETTI, Adi
        The Western Imaginary of Russia in the works of Joseph Conrad = Zahodni imaginarij Rusije v delih Josepha Conrada : diplomsko delo / Adi Moretti. - Ljubljana : [A. Moretti], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 51-56. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Conrad J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MORETTI A. Western
COBISS.SI-ID 62333026

OHK 2016/10 398
MURATORE, Mary Jo
        Exiles, outcasts, strangers : icons of marginalization in post World War II narrative / Mary Jo Muratore. - 1st pbk ed. - New York [etc.] : Bloomsbury, 2013. - XIV, 194 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=024598538&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prva izd. 2011 (Continuum). - Bibliografija: str- 186-192. - Kazalo

ISBN 978-1-62356-354-7 (broš.)

82.091
PRK 11283 82.091PRK MURATORE M. J. Exiles
COBISS.SI-ID 62194530

OHK 2016/10 399
MURATOVIĆ, Meliha
        Posttravmatska rast pri bolnicah z rakom dojk : diplomsko delo / Meliha Muratović. - Ljubljana : [M. Muratović], 2016. - 60 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 54-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:618.19-006(043.2)
CC-APA: 3293 5-100
PSI Dipl MURATOVIĆ M. Posttravmatska
COBISS.SI-ID 62232418

OHK 2016/10 400
MUSEO archeologico Montereale Valcellina (Montereale Valcellina)
        MAMV : guida al museo / a cura di Serena Vitri e Susi Corazza. - Montereale Valcellina : Comune di Montereale Valcellina, [2011?]. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 122-127

069
FRASCATI: 6-103
ARH 017-I 120
COBISS.SI-ID 8058208

OHK 2016/10 401
        MUTANTES : narrativa española de última generación / selección y prólogos de Julio Ortega y Juan Francisco Ferré. - [Córdoba] : Berenice, 2007. - 310 str. ; 23 cm. - (Nova/Berenice)

Vsebina: Aremioi Devlin / Germán Sierra ; Madame Bel / Flavia Company ; Cuatro capitulos de la novela magia / Manuel Vilas ; Spiroot / Camen Velasco ; Fragmento de esa ciudad / Javier Pastor ; Moda de Londres / Juan Francisco Ferré ; 500 % costa / Jordi Costa ; Palabras / David Roas ; Primeros capítulos de Noelia Dram / Agustín Fernández Mallo ; Cero absoluto / Javier Fernández ; Soltheth / Vicente Luis Mora ; Ventriloquía / Mercedes Cebrian ; Fue Lucy Melville víctima de una maldición egipcia / Braulio Oritiz Poole ; Camber Sands / Javier Calvo ; Cuando despertó, la República todavía estaba allí / Imma Turbau ; Respuesta de lucha, respuesta de huida / Isaac Rosa ; Fragmentos de boxeo sobre hielo / Mario Cuenca Sandoval ; Búsquedas (para un viaje futuro a Andalucía) / Jorge Carrión ; El deslumbrado / Robert Juan-Cantavella ; El eco del pantano / Eloy Fernández Porta

ISBN 978-84-96756-21-2

821.134.2-3"20"
ROM 860 MUTANTES Ultima generacion
COBISS.SI-ID 62237282

OHK 2016/10 402
        The MYSTERIOUS karst / [edited by Srečko Šajn, Marija Rožman, Miha Renko ; introductory text by Andrej Kranjc ; photographs archives Slovenian Tourist Board ... [et al.] ; information collected, processed and organised by Marica Gombač ; Map Geodetic Institute of Slovenia]. - Postojna [etc.] : Tourist Association of Brkini, Karst, Notranjska Region [etc.], 2016 ([Kranj] : Tisk Žnidaršič). - 41, [6] str. : fotogr., zvd. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Skrivnostni kras in turistične jame Slovenije. - Ov. nasl. - K nasl. dodan slogan: Slovenia - green, active, healthy. - Znak "I feel Slovenia" na ov. levo zgoraj. - 50.000 izv. - Katalog informacij za obiskovalce in turiste

913(497.471/.472):551.44(036)
GEO SLO III 8074 908 MYSTERIOUS
COBISS.SI-ID 40165165

OHK 2016/10 403
        NA stičišču mnogoterih svetov : azijske študije v Sloveniji / Luka Culiberg, Mateja Petrovčič (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 313 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-850-9

008(5)(082)
FRASCATI: 6-399
AAŠ 0 NA stičišču
COBISS.SI-ID 286123520

OHK 2016/10 404
NACYJANAL'NY mastacki muzej Rèspubliki Belarus' (Minsk)
        Dzjaržauny mastacki muzej BSSR : žyvapis, grafika, skul'ptura, prykladnoe mastactva = Gosudarstvennij hudožestvenij muzej BSSR : živopis', grafika, skul'ptura, prikladnoe iskusstvo = State Art Museum of the BSSR : painting, drawing, sculpture, applied art = Musée d'Etat des Beaux-Arts de la RSSB : peinture, art graphique, sculpture, art applique. - Minsk : Belarus', cop. 1979. - 254 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v bel., rus., ang. in fr.

069(476):73/76
UMZG Kt/Mos/14
COBISS.SI-ID 62284642

OHK 2016/10 405
NANJARA, Žarko
        Aristotelova iskana modrost : opredelitev filozofije v Aristotelovi Metafiziki : diplomsko delo / Žarko Nanjara. - Ljubljana : [Ž. Nanjara], 2016. - 66 f. ; 31 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

663.4 1(38)(091)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP II NANJARA Ž. Aristotelova
COBISS.SI-ID 62079586

OHK 2016/10 406
NARANĐA, Martin
        Machiavellijev vladar : diplomsko delo / Martin Naranđa. - Ljubljana : [M. Naranđa], 2016. - 22 f. ; 31 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 22. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

321.01:929Machiavelli N.(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB IX.2 NARANĐA M. Machiavellijev
COBISS.SI-ID 62336098

OHK 2016/10 407
NAROČNICKAJA, Natalija Alekseevna
        Ruski narod v bitki civilizacij : kontrola nad prostranstvi in geopolitična realnost : (zbrani spisi 1995-2010) / Natalija Naročnicka ; [prevod Just Rugel in Marija Sotnikova Štravs]. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2011 ([Trzin] : NTD). - 191 str. ; 22 cm. - (Zbirka Ruska misel)

300 izv., sprotni tisk. - Kaj je Rusija? / Dmitrij Balašov: str. 9-17

ISBN 978-961-6803-27-4

94(47)"18/19" 911.3:32(470)
ZGO C 6385/4 94(41/49) NAROČNICKA N. Ruski narod

COBISS.SI-ID 257241344

OHK 2016/10 408
NAUČNI i umetnički simpozijum "Muzika između teorije i prakse" (1 ; 2015 ; Novi Sad)
        Zbornik radova / 1. naučni i umetnički simpozijum "Muzika između teorije i prakse", 30-31. oktobar 2015, Novi Sad ; [urednica Vesna Ivkov]. - Novi Sad : Akademija umetnosti, 2016 (Petrovaradin : Alfa graf). - 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Prispevki v srb., hrv. in bos. - 350 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvl. v srb., hrv. ali bos. ter povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-88191-64-7

781(082)
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3734 MUZIKA IZMEĐU teorije i prakse 1

COBISS.SI-ID 308591367

OHK 2016/10 409
NAVOTNIK, Vesna
        Pedocentrizem kot družinska struktura v mladih družinah : magistrsko delo / Vesna Navotnik. - Ljubljana : [V. Navotnik], 2016. - 76 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 61-64. - Izvleček ; Abstract: Child-centrism as a family structure in families with children of preschool age. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7:316.614.5(043.2)
CC-APA: 2956 2840 5-100
PSI MagB NAVOTNIK V. Pedocentrizem
COBISS.SI-ID 62103394

OHK 2016/10 410
NDARURINZE, Renate
        Albanien : mit Tirana, Adriaküste und Albanischen Alpen / Renate Ndarurinze ; [Stadtpläne und Karten Johann Maria Just, Martin Kapp]. - 6., aktualisierte und erweiterte Aufl. - Berlin : Trescher, 2015. - 348 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Zvd. na notranji strani ovitka. - Kazalo

ISBN 978-3-89794-307-0

908(496.5)(036)
GEO AL I 5075 908(4) NDARURINZE R. Albanien

COBISS.SI-ID 62290018

OHK 2016/10 411
NEMETH-Ehrlich, Dorica
        [Dvije tisuće]
        2000 godina Andautonije : od rimskog grada do arheološkog parka = 2000 years of Andautonia : from the roman town to the archaeological park / Dorica Nemeth-Ehrlich, Dora Kušan Špalj. - Zagreb : Arheološki muzej, 2007. - 102 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. hrv. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 102

902
FRASCATI: 6-103
ARH 013 352,8
COBISS.SI-ID 7389280

OHK 2016/10 412
NEŽIČ, Urška
        Joseph Roth, Die Flucht ohne Ende : über das Buch und die Verfilmung = Beg brez konca avtorja Josepha Rotha : o knjižni in filmski izvedbi : diplomsko delo / Urška Nežič. - Ljubljana : [U. Nežič], 2016. - 70 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 66-69. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Roth J.:791.31(043.2) 791.31:821.112.2(436).09Roth J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN NEŽIČ U. Joseph Roth
COBISS.SI-ID 62295394

OHK 2016/10 413
NIKČEVIĆ, Dragan
        Teorija državne forme : diplomsko delo / Dragan Nikčević. - Ljubljana : [D. Nikčević], 2016. - 64 f. ; 30 cm

Mentorja Primož Krašovec in Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 61-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za zgodovino

321.01
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP NIKČEVIĆ Dragan
COBISS.SI-ID 62133346

OHK 2016/10 414
NORKUS, Zenonas
        On Baltic Slovenia and Adriatic Lithuania : a qualitative comparative analysis of patterns in post-communist transformation / Zenonas Norkus. - Vilnius : Apostrofa, cop. 2012. - 375 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 339-360. - Kazalo

ISBN 978-615-5053-50-4 (trda vezava)

316.323.6/.7:32(497.4)(474.5)
SOC 316.3 NORKUS Z. On Baltic
COBISS.SI-ID 1024501313

OHK 2016/10 415
NOVAK, Matevž
        Geološki sprehod po Ljubljani : naravni kamen v kulturnih znamenitostih / [avtor besedila Matevž Novak ; avtorja fotografij Matevž Demšar in Matevž Novak]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja, 2016 ([Ljubljana] : Camera). - [37] str. : fotogr., zvd. ; 17 cm

800 izv. - Ov. nasl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Avtor naveden v kolofonu

908:551.7(497.4Ljubljana)(036)
GEO LJU I 5077 55 NOVAK M. Geološki 1, 2
COBISS.SI-ID 286983424

OHK 2016/10 416
NOVOGRADEC, Ana
        Hikikomori v okviru sprememb v povojni japonski družbi : diplomsko delo / Ana Novogradec Račeta. - Ljubljana : A. Novogradec Račeta], 2016. - 125 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Chikako Shigemori Bučar, somentor Luka Culiberg. - Bibliografija: str. 97-105. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek v jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije

316(520)
FRASCATI: 5-410
COBISS.SI-ID 62260322

OHK 2016/10 417
NUREDINI, Leonora
        The evil woman and feminism in Margaret Atwood's The robber bride = Zlobna ženska in feminizem v The robber bride Margaret Atwood : diplomsko delo / Leonora Nuredini. - Ljubljana : [L. Nuredini], 2016. - 65 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. in daljši povzetek (f. 59-61) v slov. - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Jason Blake, Tomislav Virk. - Bibliografija: f. 62-64. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(71).09-31Atwood M.:305-055.2
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NUREDINI L. Evil PRK Dipl 929/SK NUREDINI L. Evil woman
COBISS.SI-ID 62119010

OHK 2016/10 418
NUREDINI, Mersije
        Ich weiss nur, dass mein Vater grosse Hände hat, Das Lachen der Schafe, Meine italienische Reise : Trilogie : Reflexionen über die albanische kultur und Migration im Werk von Francesco Micieli = Refleksije o albanski kulturi in migraciji v delu Francesca Micielia : diplomsko delo / Mersije Nuredini. - Ljubljana : [M. Nuredini], 2016. - 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje blonjskega programa. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: f. 51-52. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(494).09Micieli F.:316.7(=18)(043.2) 316.7Hofstede G.:82.0(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB NUREDINI M. Ich weiss nur
COBISS.SI-ID 62301794

OHK 2016/10 419
        O Danetu Zajcu : (1929-2005) : spomini, razumevanja, misli (ob desetletnici pesnikove smrti) : [znanstvena monografija] / Niko Grafenauer ... [et al.] ; zbrala, uredila in spremna besedila napisala, [slikovno gradivo] Neža Zajc. - Ljubljana : Slovenska matica : KUD Logos, 2017. - 223 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-213-261-3 (Slovenska matica)

821.163.6.09Zajc D.(082) 821.163.6-82 012Zajc D.
COBISS.SI-ID 286707200

OHK 2016/10 420
OBERMAJER, Petra
        Prilagoditveno in socialno vedenje v zgodnjem otroštvu : primerjava normativnih otrok in otrok s težavami s sluhom : magistrsko delo / Petra Obermajer. - Ljubljana : [P. Obermajer], 2016. - 63 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 53-57. - Izvleček ; Abstract: Adaptive and social behavior. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7-056.263(043.2)
CC-APA: 2840 3299 5-100
PSI MagB OBERMAJER P. Prilagoditveno
COBISS.SI-ID 62098274

OHK 2016/10 421
OJSTERŠEK, Klementina
        Darstellung des Holocausts und der Konzentrationslager bei Ivan Ivanji = Prikaz holokavsta in koncentracijskih taborišč pri Ivanu Ivanjem : diplomsko delo / Klementina Ojsteršek. - Ljubljana : [K. Ojsteršek], 2016. - 32 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 31. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-94Ivanji I.(043.2) 341.485(=411.16) :82.09(043.2) 821.112.2(436).09Améry J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB OJSTERŠEK K. Darstellung
COBISS.SI-ID 62092642

OHK 2016/10 422
OLETIČ, Peter
        The question of evil in David Andrew Gemmell's Waylander series = Vprašanje zla v seriji knjig Waylander avtorja Davida A. Gemmella : diplomsko delo / Peter Oletič. - Ljubljana : [P. Oletič], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 68-72. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-312.9Gemmell D.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OLETIČ P. Question
COBISS.SI-ID 62328674

OHK 2016/10 423
OLETIČ, Peter
        Wasserkraftanlagenbau : eine terminologische Untersuchung im Deutschen und Slowenischen = Hidrogradnja : terminološka raziskava v nemščini in slovenščini : diplomsko delo / Peter Oletič. - Ljubljana : [P. Oletič], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus terminov z razlago v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 73-81. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:621.311.21=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'276.6:621.311.21]:811.163.6(043.2) 81'25:621.311.21=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN OLETIČ P. Wasserkraftanlagenbau
COBISS.SI-ID 62285410

OHK 2016/10 424
OMAN, Špela, 1984-
        Odmevi španskega in portugalskega pesništva pri Prešernu : doktorska disertacija / Špela Oman. - Ljubljana : [Š. Oman], 2016. - 169 f. ; 30 cm

Primeri pesmi tudi v špan. in port. j. - Mentorica Branka Kalenić Ramšak. - Bibliografija: f. 156-168. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jezike in književnosti

821.163.6-1.09"18":821.13
FRASCATI: 6-200
ROM Diss OMAN Š. Odmevi
COBISS.SI-ID 62117986

OHK 2016/10 425
OÑORO Otero, Cristina
        Enrique Vila-Matas : juegos, ficciones, silencios / Cristina Oñoro Otero. - Madrid : Visor Libros, 2015. - 326 str. ; 21 cm. - (Biblioteca filológica hispana ; 169)

Bibliografija: str. [301]-325

ISBN 978-84-9895-169-1

821.134.2-3.09"20"
ROM 860.09 VILA-MATAS ENRIQUE
COBISS.SI-ID 62237026

OHK 2016/10 426
        OSNOVNO strokovno usposabljanje presojevalcev varnosti cest / [avtorji Zvonko Zavasnik ... [et al.] ; uredila Andraž Murkovič, Vesna Marinko ; slikovno gradivo Marko Polič ... et al.]. - Ljubljana : Javna agencija RS za varnost prometa, 2016 ([Ljubljana] : R-tisk). - 167 str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.

ISBN 978-961-6025-24-9

159.9:656-027.45 625-027.45
CC-APA: 4090 5-100
PSI 159.9-049.8 OSNOVNO STROKOVNO Zavasnik Z.(ur.)

COBISS.SI-ID 286661888

OHK 2016/10 427
OSTERC, Vesna
        Magični realizem v romanu Bena Okrija The famished road : diplomsko delo / Vesna Osterc. - Ljubljana : [V. Osterc], sep. 2016. - 45 f. ; 30 cm

Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. 42-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.02(669)"1990/2010" 821.111(669).09Okri B. 821.432.09Okri B.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 930/SK OSTERC V. Magični
COBISS.SI-ID 62122082

OHK 2016/10 428
OTAVNIK, Alja
        Razvoj ustavnosti in demokratizacije-na primeru Japonske po letu 1868 = Meiji ikô no kenpô no seitei to minshuka no hatten : diplomsko delo / Alja Otavnik. - Ljubljana : [A. Otavnik], 2016. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v slov. in jap., besedilo v slov. - Mentorja Andrej Bekeš in Bogomil Ferfila. - Bibliografija: str. 83-87. - Povzetek v slv., eng. in jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije in Fakulteta za družbene vede, Oddelek za politologijo

340.131:32:93/94
FRASCATI: 5-409
COBISS.SI-ID 62444130

OHK 2016/10 429
OTRUBA Repovš, Karin
        Ernest Hemingway's style of writing and comparison of characters in The snows of Kilimanjaro and The short happy life of Francis Macomber = Slog pisanja Ernesta Hemingwaya in primerjava likov v zgodbah Sneg na Kilimandžaru ter Kratko srečno življenje Francisa Macombra : diplomsko delo / Karin Otruba Repovš. - Ljubljana : [K. Otruba Repovš], 2016. - 58 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 53-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Hemingway E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OTRUBA REPOVŠ K. Ernest
COBISS.SI-ID 62426466

OHK 2016/10 430
        The OXFORD handbook of the reception history of the Bible / edited by Michael Lieb, Emma Mason and Jonathan Roberts. - Reprint. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XV, 725 str. : ilustr. ; 25 cm

Prva izd. 2011, prva broš. izd. 2013. - Bibliografija pri vsakem pogl. - Kazali. - Vsebina: Introduction / Jonathan Roberts ; Genesis / Rachel Havrelock ; Job / John F.A. Sawyer ; Psalms / Katherine J. Dell ; Isaiah / John F.A. Sawyer ; Ezekiel / Paul M. Joyce ; Daniel / John J. Collins ; Judges / David M. Gunn ; The Gospel of John / Catrin H. Williams ; Romans / Guy J. Williams ; 1 Corinthians / Judith L. Kovacs ; Galatians / John Riches ; Revelation / Christopher Rowland ; The Bible and iconography / Albert C. Labriola ; Linguistic and cultural influences on interpretation in translations of the Bible / David J. Clark ; Memory, imagination, and the interpretation of Scripture in the Middle Ages / Mary Carruthers ; The origins, scope, and spread of the millenarian idea / Peter Clarke ; Non-retaliation and military force: their basis in the Bible / Richard Harries ; The Bible and anti-Semitism / Tobias Nicklas ; Dante and the Bible: a sketch / Piero Boitani ; George Friedric Handel and The Messiah / John Butt ; Elizabeth Cady Stanton's The woman's Bible / Ann Loades ; Uchimura and the Bible in Japan / Atsuhiro Asano ; One Bible, two preachers: patchwork sermons and sacred art in the American South / Carol Crown ; Bob Dylan's Bible / Michael J. Gilmour ; From John's Gospel to Dan Brown: the Magdalene code / Robin Griffith-Jones ; Gnostic Interpretations of Genesis / Ismo Dunderberg ; Samuel Wilberforce, Thomas Huxley, and Genesis / John Hedley Brooke ; Sodomy and gendered love: reading Genesis 19 in the Anglican communion / Jay Emerson Johnson ; Exodus in early twentieth century America: Charles Reynolds Brown and Lawrence Langner / Scott M. Langston ; Exodus in Latin America / Paulo Nogueira ; Elihu's spiritual sensation: William Blake's Illustrations to the Book of Job / Emma Mason ; Ezekiel 1 and the Nation of Islam / Michael Lieb ; Post-Holocaust Jewish Interpretations of Job / Isabel Wollaston ; Seventh-Day Adventists, Daniel, and Revelation / Kenneth G.C. Newport ; Esther and Hitler: a second triumphant Purim / Jo Carruthers ; Kierkegaard on the lilies and the birds: Matthew 6 / George Pattison ; Ghandi's interpretation of the Sermon on the mount / Jeremy Holtom ; Preaching, politics, and Paul in contemporary African American Christianity / Brad Braxton ; Ruskin, the Bible, and the death of Rose La Touche: a torn manuscript of the human soul / Zoë Bennett ; Karl Barth on Romans / Tim Gorringe ; Augustine and Pelagius on the Epistle to the Romans / Mark Edwards ; Luther on Galatians / Peter Matheson ; Joanna Southcott: enacting the woman clothed with the sun / Gordon Allan ; Bible reading and/after theory / Valentine Cunningham

ISBN 0-19-967039-0 (broš.)
ISBN 978-0-19-967039-0 (broš.)

82.091:27-23
PRK 11269 2 OXFORD HANDBOOK Lieb M. idr. (ur.)

COBISS.SI-ID 62146402

OHK 2016/10 431
PADILLA García, Xose A.
        La pronunciación del español : fonética y enseñanza de lenguas / Xose A. Padilla García. - Sant Vicent del Raspeig : Universitat d'Alacant, 2015. - 189 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Lingüística / Publicacions de la Universitat d'Alacant)

Bibliografija: str. [175]-189

ISBN 978-84-9717-347-6

811.134.2'342:37.02
ROM 806.0 PADILLA GARCIA X. Pronunciacion
COBISS.SI-ID 62135906

OHK 2016/10 432
PAHOR, Rasto
        Protagonisti in antagonisti v Larssonovi trilogiji Dekle z zmajskim tatujem : diplomsko delo / Rasto Pahor. - Ljubljana : [R. Pahor], jul. 2016. - 67 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

821.113.6.09Larsson S.
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK Dipl 885/SK PAHOR R. Protagonisti SOC DIP 3 PAHOR R. III 2317
COBISS.SI-ID 61776482

OHK 2016/10 433
PANGOS, Maja
        Narrative der Flucht bei Emine Sevgi Özdamar und Herta Müller = Pripoved bega pri Emine Sevgi Özdamar in Herti Müller : diplomsko delo / Maja Pangos. - Ljubljana : [M. Pangos], 2016. - 46 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 44-45. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09:316.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PANGOS M. Narrative
COBISS.SI-ID 62296418

OHK 2016/10 434
PAP, Nina
        Etični problemi z evgeniko in njeni vplivi na družbo prihodnosti : diplomsko delo / Nina Pap. - Ljubljana : [N. Pap], 2016. - 92 f. ; 31 cm

Mentorja Igor Pribac, Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 89-92. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

17.023.33(043.2) 608.1:575:612.6.05(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV PAP N. Etični SOC DIP 3 PAP N. III 2385
COBISS.SI-ID 62082658

OHK 2016/10 435
PARADIŽ, Vesna
        Aristofanova politična komedija in atenska demokracija : diplomsko delo / Vesna Paradiž. - Ljubljana : [V. Paradiž], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - V prilogi (f. 63-68) pregled Aristofanovih iger. - Mentorja Janez Vrečko, Franci Zore. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-22Aristophanes 1:321.7(38) 321.1:321.7(38)
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP XI.2 PARADIŽ, V. Aristofanova PRK Dipl 887/SK PARADIŽ V. Aristofanova
COBISS.SI-ID 61805154

OHK 2016/10 436
PARTLJIČ, Tone
        Izbrane komedije 4 / [[avtor], spremna beseda] Tone Partljič. - Ljubljana : Karantanija, 2016 ([s. l.] : ABO grafika). - 204 str. ; 23 cm

800 izv. - Avtor o svojih komedijah in ščukah: str. 180-190. - Drugi o Partljičevih Ščukah / Borut Trekman ... [et al.]: str. 192-198. - "Cankarjevo priznanje 2016/2017" --> ov. trak. - Nasl. na ov. traku: Ščuke pa ni, ščuke pa ne. - Bibliografija: str. 199-204. - Vsebina: Ščuke pa ni ; Ščuke pa ne ; Ščuka, da te kap

ISBN 978-961-275-153-1

821.163.6-22(081) 821.163.6.09Partljič T.(082)
SLA L.A II 4883/4 PARTLJIČ T. Izbrane
COBISS.SI-ID 286055680

OHK 2016/10 437
PASOLINI, Pier Paolo
        Un paese di temporali e di primule / Pier Paolo Pasolini ; a cura di Nico Naldini. - Nuova ed. - Parma : Guanda, 2015. - 329 str. ; 22 cm. - (Biblioteca della Fenice)

Besedilo v it., nekateri odlomki tudi v furl. - Al nuovo lettore di Pasolini : introduzione di Nico Naldini: str. 5-114

ISBN 978-88-235-1203-0

821.131.1 821.131.1.09Pasolini P. P.
ROM 850 PASOLINI P. P. Paese
COBISS.SI-ID 62150498

OHK 2016/10 438
PATERNU, Boris
        Premisleki o književnosti in jeziku / Boris Paternu. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 181 str. ; 21 cm

300 izv. - Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 978-961-282-211-8

821.163.6-4 821.163.6.09(081)
SLA L.H II 5696 PATERNU B. Premisleki
COBISS.SI-ID 285348864

OHK 2016/10 439
PAULIČ, Olga
        Študentova priprava za pouk umetnostne zgodovine in likovne umetnosti : didaktika umetnostne zgodovine I in II : gradivo za študijsko leto 2016/2017 / avtorica Olga Paulič ; dopolnitve Irena Šterman & Marjana Dolšina Delač. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino, 2016. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija: str. 5-8

7:37
UMZG R/Pau/7
COBISS.SI-ID 62163554

OHK 2016/10 440
PAVLIČ, Sara, 1993-
        Die Künstlerthematik in ausgewählten Novellen des 19. Jahrhunderts : Der arme Spielmann und Fräulein von Scuderi = Motiv umetnika v izbranih novelah 19. stoletja : Der arme Spielmann in Fräulein von Scuderi : diplomsko delo / Sara Pavlič. - Ljubljana : [S. Pavlič], 2016. - 36 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 33-35. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-32"18"(043.2) 821.112.2.09Hoffmann E. T. A.(043.2) 821.112.2(436).09Grillparzer F.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB PAVLIČ S. Künstlerthematik
COBISS.SI-ID 62084706

OHK 2016/10 441
PAVLIHA, Gal
        Razvoj Japonske (1952-1964) : diplomsko delo / Gal Pavliha. - Ljubljana : [G. Pavliha], 2016. - 36 f. ; 30 cm

Mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: f. 35-36. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(520)"1952/1964"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB PAVLIHA Gal
COBISS.SI-ID 62153314

OHK 2016/10 442
PAVLOSKA, Susanna
        Modern primitives : race and language in Gertrude Stein, Ernest Hemingway and Zora Neale Hurston / Susanna Pavloska. - 1st pbk ed. - London ; New York : Routledge, 2016. - XXIX, 123 str. ; 23 cm. - (Literary criticism and cultural theory)

1. izd.: New York, Garland Publ., 2000. - Bibliografija: str. 99-117. - Kazalo Vsebina: ; Introduction: Primitivism as a Theme in Rhetoric, Science, and Art ; 1. Stein and Picasso: The Anti-Aesthetes ; 2. The Fact of Blackness in "Melanctha" ; 3. Hemingway's Primal Scene ; 4. Zora Neale Hurston's Ethnological Fiction

ISBN 978-1-138-97626-9 (broš.)

821.111(73).09
PRK 11274 821.111.09 PAVLOSKA S. Modern
COBISS.SI-ID 62170210

OHK 2016/10 443
PAVLOVČIČ, Polona
        Persuasive Strategien in der Werbung für Kinderkosmetik = Prepričevalne strategije v oglasih za otroško kozmetiko : diplomsko delo / Polona Pavlovčič. - Ljubljana : [P. Pavlovčič], 2016. - 47 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.112.2'42:659.1]:665.68(043.2) [659.1:811.112.2'42]:665.68(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PAVLOVČIČ P. Persuasive
COBISS.SI-ID 62282594

OHK 2016/10 444
PAVLOVIĆ, Cvijeta, 1991-
        Simboli v Disneyjevih risankah : diplomsko delo / Cvijeta Pavlović. - Ljubljana : [C. Pavlović], 2016. - 31 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 30-31. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.7(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 PAVLOVIĆ C. III 2315
COBISS.SI-ID 62159202

OHK 2016/10 445
PERŠIČ, Jan
        Pojmovanje duše in telesa pri Platonu : diplomsko delo / Jan Peršič. - Ljubljana : [J. Peršič], 2016. - 77 str. ; 30 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: str. 76-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Plato:141.112
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.2 PERŠIČ, J. Pojmovanje
COBISS.SI-ID 62341730

OHK 2016/10 446
PESTIVŠEK, Nastja
        Pettauer Montag-Zeitung (1898) und das Feuilleton dieses deutschnationalen Organs für Untersteiermark = Pettauer Montag-Zeitung (1898) in kulturni podlistek tega nemško-nacionalnega organa za Spodnjo Štajersko : diplomsko delo / Nastja Pestivšek. - Ljubljana : [N. Pestivšek], 2016. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 29. - Abstrakt ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

070=112.2(497.4Ptuj)"1898"(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplB PESTIVŠEK N. Pettauer
COBISS.SI-ID 62112610

OHK 2016/10 447
PETERNELJ, Mohor
        Tovarna klobukov Šešir Škofja Loka v času obeh Jugoslavij : diplomsko delo / Mohor Peternelj. - Škofja Loka : [M. Peternelj], 2016. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: f. 62-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

687.42/45(497.4Škofja Loka)"1921/1991"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP PETERNELJ Mohor
COBISS.SI-ID 62200418

OHK 2016/10 448
PEVEC, Zoran
        Slovenska urbana poezija po Pesniškem almanahu mladih : doktorska disertacija / Zoran Pevec. - Ljubljana : [Z. Pevec], 2016. - 221 f. ; 31 cm

Mentorica Irena Novak Popov. - Bibliografija: f. 206-221. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

821.163.6.09-1(043.3)
FRASCATI: 6-200
SLA Diss 295 PEVEC Z. Slovenska
COBISS.SI-ID 286657536

OHK 2016/10 449
PFIFER, Ajda
        Zgodnji dostop do znakovnega jezika in jezikovna kompetentnost gluhih otrok : doktorska disertacija / Ajda Pfifer. - Ljubljana : [A. Pfifer], 2016. - XII, 264 str. : tabele, grafi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek, svetovalka za slovenski znakovni jezik Veronika Ciglar. - Bibliografija: str. 210-244. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7-056.263(043.3) 616.28-008.14-053.2:81'221(043.3)
CC-APA: 2820 3299 5-100
PSI Diss PFIFER A. Zgodnji dostop
COBISS.SI-ID 286465280

OHK 2016/10 450
        PHRASEOLOGIE und kommunikatives Handeln / Grażyna Zenderowska-Korpus (Hrsg.). - Landau : Empirische Pädagogik, 2015. - 324 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Beiträge zur Fremdsprachenvermittlung, ISSN 1861-3632 ; Sonderheft 21)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-944996-15-8

811.112.2'373.7(082) 811.162.1'373.7(082) 811.111'373.7(082) 811.162.3'373.7(082) 811.134.2'373.7(082)
GER 803.0-31 ZENDEROWSKA-KORPUS G. Phraseologie

COBISS.SI-ID 62222178

OHK 2016/10 451
PICCINNO, Valentina
        Musei e collezioni nella Provincia di Udine : percorsi di storia e arte = Museums and colleltions in the Udine province : iteniraries of history and art / Valentina Piccinno. - Ed. 2011 rivista ed aggiornatta. - Split : Dalmacijapapir, 2015. - 397 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzporedno besedilo v ita. in angl. jeziku

ISBN 978-88-906039-7-6

930.85
FRASCATI: 6-399
ARH 017-I 119
COBISS.SI-ID 62278754

OHK 2016/10 452
PILIH, Tanja
        Vas Levec, razpeta med Celjem in Žalcem : (zgodovinski razvoj vasi, s poudarkom na 20. stoletju) : diplomsko delo / Tanja Pilih. - Ljubljana : [T. Pilih], 2016. - 59 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: f. 56-59. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Levec)"19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP PILIH Tanja
COBISS.SI-ID 62081122

OHK 2016/10 453
PILON, Veno
        Veno Pilon : začetki = gli esordi : ob 120. obletnici rojstva Vena Pilona = in occasione del 120° anniversario della nascita di Veno Pilon : 23. september - 20. november 2016, 23 settembre - 20 novembre 2016, Pilonova galerija / [besedila Irene Mislej, Verena Koršič Zorn, Alessandro Quinzi ; uredila Tina Ponebšek ; prevod Tanja Passoni ; fotografije Primož Brecelj ... et al.]. - Ajdovščina : Pilonova galerija, 2016 ([Ljubljana] : Januš). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

7.04(497.4):929Pilon V.
UMZG M/Pilo/17
COBISS.SI-ID 9353824

OHK 2016/10 454
PLACER, Igor
        Fenomenologija religioznega življenja : pot k praizvirni neposrednosti : diplomsko delo / Igor Placer. - Ljubljana : [I. Placer], 2016. - 81 str. ; 30 cm

Mentor Franci Zore, somentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: str. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.6:2(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X PLACER I. Fenomenologija
COBISS.SI-ID 62284898

OHK 2016/10 455
PLASKAN, Valentina
        Psihoanaliza skozi filozofijo : sublimacija, kreativnost, performativnost : diplomsko delo / Valentina Plaskan. - Ljubljana : [V. Plaskan], 2016. - 28 f. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26:159.954(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII PLASKAN V. Psihoanaliza
COBISS.SI-ID 62105442

OHK 2016/10 456
PLATON, Elena
        Manual de limba românǎ ca limbǎ strǎinǎ (RLS) : A1-A2 / Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu. - Cluj-Napoca : Casa Cǎrţii de Ştiinţǎ, 2012. - 273, [3] str. : ilustr. ; 30 cm + 1 zvočni CD

Na nasl str. in ov. v večjem trikotnem okviru tudi: RLS

ISBN 978-606-17-0153-7

811.135.1'243(075)(076)
ROM 805.90-07 PLATON E. RLS Manual ROM 805.90-07 PLATON E. RLS Manual CD
COBISS.SI-ID 62192482

OHK 2016/10 457
PLEČNIK, Darja
        Delo z učenci z avtističnimi motnjami pri pouku zgodovine v redni osnovni šoli : diplomsko delo / Darja Plečnik. - Ljubljana : [D. Plečnik], 2016. - 106 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorja Damijan Štefanc, Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 83-88. - Povzetek ; Summary: Working with pupils with autistic disorders when learning history at a regular primary school. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za zgodovino

37.091.3:94(497.4)(043.2) 616.896:373.3(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-300 6-100
ZGO DIP PLEČNIK Darja
COBISS.SI-ID 62215522

OHK 2016/10 458
PODBEVŠEK, Neja, 1988-
        Analysis of foul language in Burroughs' Naked Lunch and its Slovene translation = Analiza psovk in kletvic v Burroughsovem delu Naked lunch in njegovem slovenskem prevodu : diplomsko delo / Neja Podbevšek. - Ljubljana : [N. Podbevšek], 2016. - 88 f. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedni nasl. na ov: Analiza psovk in kletvic v Burroughsovi knjigi Naked lunch in slovenskem prevodu. - Mentor Andrej Stopar. - Bibliografija: f. 34-35. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.47:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODBEVŠEK N. Analysis
COBISS.SI-ID 62392162

OHK 2016/10 459
PODBOJ, Mojca
        Female characters in Ernest Hemingway's works = Ženski liki v delih Ernesta Hemingwaya : diplomsko delo / Mojca Podboj. - Ljubljana : [M. Podboj], 2016. - 62 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič, somentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 55-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Hemingway E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODBOJ M. Female
COBISS.SI-ID 62427746

OHK 2016/10 460
PODBRŠČEK, Tristan
        Primerjava besedilne vrste novica in politični komentar v izbranih slovenskih in nemških spletnih medijih : diplomska seminarska naloga / Tristan Podbršček. - Ljubljana : [T. Podbršček], 2015. - 24 f. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki člankov v slov. in nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Ada Gruntar Jermol. - Bibliografija: f. 22. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'42:[070:32]=163.6=112.2(043.2) [070:32]:81'42=163.6=112.2(043.2) 004.738.5:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PODBRŠČEK T. Primerjava
COBISS.SI-ID 62374754

OHK 2016/10 461
PODGORNIK, Sebastijan, 1980-
        Fantastic elements in Edgar Allan Poe's selected short stories in comparison to the selected Tim Burton's movies = Fantastični elementi v izbranih kratkih zgodbah Edgarja Allana Poeja v primerjavi z izbranimi filmi Tima Burtona : diplomsko delo / Sebastijan Podgornik. - Ljubljana : [S. Podgornik], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 52-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-32Poe E.A.:791.31(043.2) 791.31:82-32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODGORNIK S. Fantastic
COBISS.SI-ID 62442594

OHK 2016/10 462
        POETRY northwest . - Seattle (WA) : University of Washington, 1959-

ISSN 0032-2113 = Poetry northwest
Per GER
Vol. 11 2016/2017 Iss. 1#
COBISS.SI-ID 26143744

OHK 2016/10 463
POGAČAR, Naja
        Institutionalised expressions in the Universal declaration of human rights = Institucionalizirani izrazi v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah : diplomsko delo / Naja Pogačar. - Ljubljana : [N. Pogačar], 2016. - 85 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 70-74. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.46:342.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POGAČAR N. Institutionalised
COBISS.SI-ID 62233186

OHK 2016/10 464
        POLITICS, policy and power in translation history / Lieven D'hulst, Carol O'Sullivan, Michael Schreiber (eds.). - Berlin : Frank & Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, cop. 2016. - 252 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Transkulturalität - Translation -Transfer, ISSN 2196-2405 ; Bd. 24)

10 prispevkov v angl., 2 v nem. - Bibliografija in izvleček pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-7329-0173-9
ISBN 3-7329-0173-4

81'25(091):32(082) 81'27:81'25(091)(082)
GER Zb 81'25 POLITICS, POLICY D'hulst L. (ur.)

COBISS.SI-ID 62341218

OHK 2016/10 465
        POLITIKA memorije in pozabe, načini izročila in interpretacije : zbornik mednarodnega simpozija ob 70-letnici osvoboditve koncentracijskega Taborišča Ljubelj, ki je potekal v Tržiškem muzeju, 11. in 12. junija 2015 = The politics of memory and oblivion, modes of transmission and interpretation : proceedings of the symposium coinciding with the 70th anniversary of the Ljubelj/Loibl camp liberation, held 11-12 June 2015 at Tržic Museum, Tržic, Slovenia / [avtorji besedila Taja Kramberger ... [et al.] ; uredili Jana Babšek, Tina Petras ; prevod Marko Petrović ... [et al.] ; fotografije arhiv Anice Clément ... et al.]. - 1. izd. - Tržič : Tržiški muzej, 2016 ([Tržič] : Uzar). - 274 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. in angl. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-92838-5-1

343.819.5(497.4Ljubelj)"1943/1945"(082)
ZGO D 8855 94(497.4)"1939/1945" POLITIKA memorije

COBISS.SI-ID 285099776

OHK 2016/10 466
POPOVIČ, Tina
        Pripovedi o preteklosti : diplomsko delo / Tina Popovič. - Ljubljana : [T. Popovič], 2016. - 66 f. ; 30 cm

Mentor Lev Krett. - Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

130.2:930
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 POPOVIČ, T. Pripovedi
COBISS.SI-ID 62258530

OHK 2016/10 467
POROPAT, Klaudija
        Deinstitucionalizacija med svobodo in odvisnostjo : (skupno diplomsko delo) / Klaudija Poropat. - Ljubljana : [K. Poropat], 2016. - 112 f. ; 31 cm

Mentorja Eva D. Bahovec, Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 109-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

364-786.2(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.3 POROPAT K. Deinstitucionalizacija SOC DIP 3 POROPAT K. III 2319
COBISS.SI-ID 62211938

OHK 2016/10 468
        PORTAL : godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda . - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2010-

ISSN 1847-9464 = Portal (Hrvatski restauratorski zavod)
UMZG Per 23,ARH Per 01 HR 59
6 2015
COBISS.SI-ID 514990719

OHK 2016/10 469
PORTOLÉS, José
        La censura de la palabra : estudio de pragmática y análisis del discurso / José Portolés. - València : Universitat de València, 2016. - 273 str. ; 23 cm. - (Oberta. Filologia ; 224)

Bibliografija: str. 227-257. - Kazalo

ISBN 978-84-370-9837-1

81'4:351.751.5
ROM 80 PORTOLES J. Censura
COBISS.SI-ID 62149218

OHK 2016/10 470
POSCHLOD, Peter
        Geschichte der Kulturlandschaft : Entstehungsursachen und Steuerungsfaktoren der Entwicklung der Kulturlandscahft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa / Peter Poschlod. - Stuttgart : Ulmer, 2015. - 320 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-8001-7983-1

911.3:911.53(4)
GEO EVR-SR II 11311 911.3 PESCHLOD P. Geschichte

COBISS.SI-ID 62378594

OHK 2016/10 471
POŽENEL, Aleš
        Od ideologije k materializmu srečanja : diplomsko delo / Aleš Poženel. - Ljubljana : [A. Poženel], 2016. - 67 str. ; 30 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: str. 66-67. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.12:316.75
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX POŽENEL, A. Od ideologije
COBISS.SI-ID 62291298

OHK 2016/10 472
POŽRL, Ina
        Osnovne šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem : diplomsko delo / Ina Požrl. - Ljubljana : [I. Požrl], 2016. - 57 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_ina_pozrl.pdf. - Mentorja Jernej Zupančič, Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 51-55. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

911.3:323.15(450=163.6)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2050 POŽRL I. CD GEO Dipl 2050 POŽRL I. Osnovne SOC DIP 3 POŽRL I. III 2326
COBISS.SI-ID 61753186

OHK 2016/10 473
PRAPROTNIK, Tilen, 1979-
        Tipološko-kronološka analiza zgodnjerimskih keramičnih najdb z arheološkega najdišča NUK II v Ljubljani (2008) : diplomsko delo / Tilen Praprotnik. - Ljubljana : [T. Praprotnik], 2016. - VII, 133, 18, 16 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari, somentorica Verena Vidrih Perko. - Bibliografija: str. 80-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 409
COBISS.SI-ID 62134370

OHK 2016/10 474
PREMROV, Emira
        Vpliv jezikovnih dražljajev televizijskih oglasov na čustveno odzivanje z vključitvijo meritve fizioloških parametrov : doktorska disertacija / Emira Premrov. - [Maribor : E. Premrov], 2016. - XII, 448 str., 48 str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64282. - Mentorica Karmen Teržan Kopecky, somentorica Karin Bakračevič Vukman. - Bibliografija: str. 399-448. - Izvleček v slov. in angl. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko

81'23:[659:159.942](043.3)
GER Diss PREMROV E. Vpliv
COBISS.SI-ID 22629896

OHK 2016/10 475
PRESTON, Marko
        Somaestetika : filozofija skozi telo : diplomsko delo / Marko Preston. - Ljubljana : [M. Preston], 2016. - 56 f. : barvne fotogr., graf. prikaz ; 30cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.852:796/799:37
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII PRESTON, M. Somaestetika
COBISS.SI-ID 62100066

OHK 2016/10 476
PREŠERN, Mojca
        Prevajanje lastnih imen in imenskih izpeljank v zgodbah o Smrkcih : diplomsko delo / Mojca Prešern. - Jesenice : [M. Prešern], 2016. - 52 f. ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:084.11Peyo=163.6(043.2) 811.133.1'373.23:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PREŠERN M. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62390626

OHK 2016/10 477
PRIBOŠIČ, Jernej
        Prevajanje kot igra [Elektronski vir] : prevajanje besedil OuLiPo na primeru romana Življenje, navodila za uporabo avtorja Georgesa Pereca : diplomsko delo / Jernej Pribošič. - Ljubljana : [J. Pribošič], 2016. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Osnovno besedilo v slov., odlomki iz romana v franc. in slov. - El. publikacija v formatu pdf obsega 52 str. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Perec G.=163.6(043.2) 821.133.1.08Perec G.=163.6:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplPCD PRIBOŠIČ J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62443362

OHK 2016/10 478
PRIBOŠIČ, Jernej
        Prevajanje kot igra : prevajanje besedil OuLiPo na primeru romana Življenje, navodila za uporabo avtorja Georgesa Pereca : diplomsko delo / Jernej Pribošič. - Ljubljana : [J. Pribošič], 2016. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., odlomki iz romana v franc. in slov. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Perec G.=163.6(043.2) 821.133.1.08Perec G.=163.6:81'25(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PRIBOŠIČ J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62440034

OHK 2016/10 479
PRIMOŽIČ, Sara, 1993-
        Turški roman v luči turške jezikovne politike : diplomsko delo / Sara Primožič. - Ljubljana : [S. Primožič], 2016. - 29 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Sonja Novak Lukanovič. - Bibliografija: f. 28-29. - Izvlečel ; Abstract: Turški roman v luči turške jezikovne politike. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za splošno jezikoslovje

821.512.161.09 811.512.161 930.85(496.1)
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 230/BD PRIMOŽIČ S. Turški roman
COBISS.SI-ID 62069346

OHK 2016/10 480
PROSENIK, Primož
        Der Mythos von König Artus und seine Rezeption in Christoph Heins Die Ritter der Tafelrunde = Mit o kralju Arturju in njegova recepcija v delu Die Ritter der Tafelrunde Christopha Heina : diplomsko delo / Primož Prosenik. - Ljubljana : [P. Prosenik], 2016. - 19 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 18. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Hein C.:398.22Artur(043.2) 398.22Artur:821.112.2.09Heim C.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB PROSENIK P. Mythos
COBISS.SI-ID 62208098

OHK 2016/10 481
        PROUST et les "Moyen Âge" / sous la direction de Sophie Duval et Miren Lacassagne ; avant-propos de Michel Zink. - Paris : Hermann, 2015. - 422, [2] str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 363-386. - Kazala

ISBN 978-2-7056-9037-3

821.133.1.09Proust M.
ROM 840.09 PROUST M. Duval S. (ur.)
COBISS.SI-ID 62118498

OHK 2016/10 482
PUCHALOVÁ, Ingrid
        "--- aber ich bin ein Weib, was ist es mehr, und seid froh, daß ihr es nicht zu sein braucht" : über die deutschschreibenden Autorinnen aus dem Gebiet der heutigen Slowakei / Ingrid Puchalová, Michaela Kováčová. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Filozofická fakulta, 2014. - 161 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Acta Facultatis philosophicae Universitatis Šafarikanae. Monographia ; 65/2014)

Bibliografija: str. 143-155. - Resumé

ISBN 978-80-8152-184-3

821.112.2.09-055.2(437.6)
GER 830.09 PUCHALOVÁ I. Aber
COBISS.SI-ID 62212962

OHK 2016/10 483
PUČKO, Veronika
        Teaching grammar to young learners = Poučevanje slovnice pri mladih učencih : diplomsko delo / Veronika Pučko. - Ljubljana : [V. Pučko], 2016. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 50-52. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PUČKO V. Teaching
COBISS.SI-ID 62324066

OHK 2016/10 484
PUH, Vesna
        Zadružništvo kot odgovor na ekonomsko gospodarsko krizo in temelj razvoja socialnega podjetništva v Sloveniji in po svetu : diplomsko delo / Vesna Puh. - Ljubljana : [V. Puh], 2016. - 43 f. : tabele ; 31 cm

Mentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316:334.73(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 PUH V. III 2308
COBISS.SI-ID 62179682

OHK 2016/10 485
PUHAR, Suzana
        Stekleno posodje v grobovih severnega emonskega grobišča, odkritih v letih 2007-2013 : diplomsko delo / Suzana Puhar. - Ljubljana : [S. Puhar], 2016. - V, 87, [9] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: f. 46-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 393
COBISS.SI-ID 62088290

OHK 2016/10 486
PUNGERŠIČ, Diana
        Slovenska lezbična pisateljica v literarnosistemskem opisu : diplomsko delo / Diana Pungeršič. - Ljubljana : [D. Pungeršič], 2016. - 88 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentor Roman Kuhar. - Bibliografija: str. 82-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:82(043.2) 821.163.6.09:316.367.7(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 PUNGERŠIČ D. III 2272
COBISS.SI-ID 62379874

OHK 2016/10 487
PUŠNIK, Gregor
        Retorika nezavednega : diplomsko delo / Gregor Pušnik. - Ljubljana : [G. Pušnik], 2016. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Ana Vogrinčič Čepič. - Bibliografija: f. 80-82. - Izvleček ; Abstract: Rhetorics of the unconscious. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

81-116:159.964.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 905/SK PUŠNIK G. Retorika SOC DIP 3 PUŠNIK G. III 2331
COBISS.SI-ID 61908066

OHK 2016/10 488
RABONI, Giovanni
        Tutte le poesie : 1949-2004 / Giovanni Raboni ; a cura di Rodolfo Zucco. - Torino : G. Einaudi, cop. 2014. - 2 zv. (XI, 287; XX, 261 str.) ; 18 cm. - (Collezione di poesia ; 423)

ISBN 978-88-06-22099-0

821.131.1-1
ROM 850 RABONI G. Tutte 1 ROM 850 RABONI G. Tutte 2
COBISS.SI-ID 62108258

OHK 2016/10 489
RAČIČ, Manca, 1993-
        Spol in razred : diplomsko delo / Manca Račič. - Ljubljana : [M. Račič], 2016. - 88 f. ; 31 cm

Mentor Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.342.2-055.2(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 RAČIČ M. III 2264
COBISS.SI-ID 62281314

OHK 2016/10 490
RADIĆ, Anja
        Queer young adult literature : defining non-heteronormative sexualities through expressions of sexual identity and prejudice in chosen novels written between 1969 and 2003 = Queer mladinska književnost : opredeljevanje neheteronormativnih seksualnosti skozi izražanje spolne identitete in predsodkov v izbranih romanih, napisanih med leti 1969 in 2003 : diplomsko delo / Anja Radić. - Ljubljana : [A. Radić], 2016. - 86 str. ; 30 cm

Mentorica Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 80-85. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-93:316.367.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RADIĆ A. Queer
COBISS.SI-ID 62418530

OHK 2016/10 491
RADIĆ-Bojanić, Biljana
        Fejsbuk kroz komunikaciju i kolaboraciju : društveno-obrazovna istraživanja / Biljana Radić-Bojanić. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016. - 100 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 85-90

ISBN 978-86-6065-366-8

316.47:004.738.5
FIL IX.3 RADIĆ-BOJANIĆ B. Fejsbuk
COBISS.SI-ID 62214498

OHK 2016/10 492
RADOVANOVIĆ, Maja
        Pojem empatije v filozofiji : teorija zrcalnih nevronov : diplomsko delo / Maja Radovanović. - Ljubljana : [M. Radovanović], 2016. - 19 f. ; 30 cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 18. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.194:159.942
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB VI RADOVANOVIĆ, M. Pojem
COBISS.SI-ID 62301282

OHK 2016/10 493
RAFOLT, Tanja
        Valenzrealisierung der Verben anhand von ausgewählten Märchen der Brüder Grimm = Uresničitev glagolske vezljivosti v izbranih Grimmovih pravljicah : diplomsko delo / Tanja Rafolt. - Ljubljana : [T. Rafolt], 2016. - 93 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentorica Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 81-84. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.625:821.112.2-34Grimm(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN RAFOLT T. Valenzreal. GER DiplN RAFOLT T. Valenzrealisierung
COBISS.SI-ID 62220642

OHK 2016/10 494
        RAZNOLIKOST v raziskovanju etničnosti : izbrani pogledi / uredila Danijel Grafenauer in Katalin Munda Hirnök ; [prevod povzetkov Meta Cerar Gostinčar]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-6159-58-6

323.15(=163.6)(082) 323.15(497.4)(082) 316.347(082)
GEO SLO II 11296 91:32 RAZNOLIKOST ZGO D 8858 323.15(=163.6) RAZNOLIKOST
COBISS.SI-ID 284852992

OHK 2016/10 495
REBOLJ, Dušan, 1975-
        Politični diskurz slovenskega osamosvajanja v luči sodobne normativne filozofije : diplomsko delo / D. Rebolj. - Ljubljana : [D. Rebolj], 2016. - 155 f. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: f. 149-154. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

32:1(043.2) 94(497.4)"19/20"
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX REBOLJ D. Politični
COBISS.SI-ID 62144098

OHK 2016/10 496
        REČNIK srpskih govora Vojvodine / redaktor Dragoljub Petrović. - Novi Sad : Matica srpska ; Tiski cvet, 2000-<2010>. - Zv. <1-10> : ilustr. ; 24 cm. - (Leksikografska izdanja / Matica srpska ; knj. 3. Dijalekatski rečnici ; knj. 2)

Cir. - Bibliografija

Dosedanja vsebina:
Sv. 1: A-B. - 2000. - 161, [1] str. pril.
Sv. 2: V-D. - 2002. - 288, [1] str. pril.
Sv. 3: Đ-J. - 2003. - 218, [1] str. pril. - Spremno besedilo Petra Weissa na zavihku ov.
Sv. 4: K-Lj. - 2004. - 296 str., pril.
Sv. 5: M-Nj. - 2005. - 189, [8] str. pril.
Sv. 6: O-Poljupčić. - 2006. - 233, [2] str. pril.
Sv. 7: poljučiti-rzati. - 2007. - 192, [2] str., [2] str. pril., [1] zganjena pril.
Sv. 8: riba-S. - 2008. - 209 str., [8] str. pril., [1] zganjena pril.
Sv. 9: T-F. - 2009. - 203 str., [9] str. pril., [1] zganjena pril.
Sv. 10: H-Š. - 2010. - 202 str., [11] str. pril., [1] zganjena pril.

ISBN 86-7264-011-X (Sv. 1)
ISBN 86-83651-05-3 (Sv. 2)
ISBN 86-83651-18-5 (Sv. 3)
ISBN 86-83651-31-2 (Sv. 4)
ISBN 86-83651-51-7 (Sv. 5)
ISBN 86-83651-77-0 (Sv. 6)
ISBN 978-86-83651-93-1 (Sv. 7)
ISBN 978-86-7946-019-6 (Sv.8)
ISBN 978-86-7946-052-3 (Sv. 9)
ISBN 978-86-7946-075-2 (Sv. 10)

811.163.41'282(497.113)(038)
SLA Lex II 1612 REČNIK
COBISS.SI-ID 21493805

OHK 2016/10 497
        REEXAMINING the national-philological legacy : quest for a new paradigm? / edited by Vladimir Biti. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2014. - 290 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studia imagologica ; 22)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027202153&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-90-420-3783-0 (broš.)

82.091:316.7
PRK 11268 82.091PRK REEXAMINING Biti V. (ur.)

COBISS.SI-ID 62144866

OHK 2016/10 498
REHAR, Barbara
        Antigonino dejanje med filozofijo in psihoanalizo : problem umestitve sorodstva v branjih Antigone : diplomsko delo / Barbara Rehar. - Ljubljana : [B. Rehar], 2016. - III, 33 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Eva Dolar Bahovec, Vid Snoj. - Bibliografija: str. 31-32. - Izvleček ; Abstract: The act of Antigone in philosophy and psychoanalysis: The problem of kinship in readdings of Antigone. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-21Sophocles 159.964.2 305-055.2 141.72
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DiplB XI.5 REHAR, B. Antigonino PRK DiplB 209/BD REHAR B. Antigonino
COBISS.SI-ID 61891682

OHK 2016/10 499
        RESEARCH methods in linguistics / edited by Robert J. Podesva and Devyani Sharma. - 3th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XVI, 525 str. : ilustr. ; 25 cm

O urednikih na ov. - Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 978-1-107-69635-8

001.89:81 81:001.891
COBISS.SI-ID 62250594

OHK 2016/10 500
        RETHINKING technical services : new frameworks, new skill sets, new tools, new roles / edited by Bradford Lee Eden. - Lenham [etc.] : Rowman & Littlefield, cop. 2016. - IX, 112 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Creating the 21st-century academic library ; 6)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-5789-4
ISBN 978-1-4422-5788-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4422-5790-0 (e-knjiga)

025.3:027.7
BIB 025.3 RETHINKING Eden (ur.)
COBISS.SI-ID 62414946

OHK 2016/10 501
REZMAN, Peter
        Barbara in Krištof / Peter Rezman ; [spremna beseda Agata Tomažič ; risbe Rok Poles]. - Novo mesto : Goga, 2016. - 242 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - "Na naših žrtvah gori luč po celi Sloveniji" / Agata Tomažič: str. 232-242. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-277-005-1

821.163.6-311.2 821.163.6.09Rezman P.
SLA L.A II 7331 REZMAN P. Barbara
COBISS.SI-ID 286099712

OHK 2016/10 502
RICHLE, Urs
        Fado Fantastico : Roman / Urs Richle. - Norderstedt : BoD - Books on Demand, cop. 2016. - 189 str. ; 19 cm

Tisk po naročilu. - Prvič izšlo 2001

ISBN 978-3-7392-2221-9

821.112.2(494)-31
GER 830 RICHLE U. Fado Fantastico
COBISS.SI-ID 62115426

OHK 2016/10 503
RIGLER, Marjeta
        Kje so tiste stezice, ki so včasih bile? : vodnik po slovenskem caminu / Marjeta in Metodij Rigler ; [spremno besedo napisal Jurij Bizjak ; fotografije Metodij Rigler ... et al.]. - Ponatis. - Ljubljana : samozal., 2010 [i. e.] 2013 ([s. l. : s. n.]). - 135 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: Jakobova pot, Slovenija. - Dodatek k nasl. na ov.: Vodnik po slovenskem caminu - Šentjakobski poti. - Podatek o ponatisu naveden v CIP-u. - Zvd. na notr. str. ov. - Spremna beseda / Jurij Bizjak: str. 6-7. - O avtorjih na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 125-126

ISBN 978-961-245-970-3

27-57(497.4)(036) 796.51(497.4)(036)
GEO SLO I 5073 908 RIGLER M. Kje
COBISS.SI-ID 273543936

OHK 2016/10 504
RIMMON-Kenan, Shlomith
        A glance beyond doubt : narration, representation, subjectivity / Shlomith Rimmon-Kenan. - Columbus : Ohio State University Press, cop. 1996. - XI, 160 str. ; 22 cm. - (The theory and interpretation of narrative series)

Bibliografija: str. 145-152. - Kazalo. - Vsebina: Narration, representation, subjectivity ; William Faulkner, Absalom, Absalom! : "something is always missing" ; Vladimir Nabokov, The real life of Sebastian Knight : "the painting of different ways of painting" ; Christine Brooke-Rose, Thru : "whoever you invented invented you too" ; Samuel Beckett, Company : "devised deviser devising it all for company" ; Toni Morrison, Beloved : "it was not a story to pass on."

ISBN 0-8142-0707-3 (broš.)
ISBN 978-0-8142-0707-9 (broš.)

82.0-3
PRK 11278 82.0-3 RIMMON-KENAN S. Glance
COBISS.SI-ID 62178402

OHK 2016/10 505
RIUNIONE Scientifica Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi (51 ; 2016 ; Forlì)
        Comunicazioni e poster / li Riunione Scientifica Italia tra Mediterraneo ed Europa: mobilità, interazioni e scambi, Forlì, 12-15 Ottobre 2016 = Abstract book / 51st scientific conference Italy between Europe and Mediterranean: mobility, interaction and exchange, Forlì, 12-15 October 2016. - [Firenze] : Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, [2016]. - 70 str. ; 30 cm

Prispevki v it. ali angl. - Ov. nasl. - Bibliografija pri posameznih povzetkih

903(4)"63"(082)
FRASCATI: 6-103
ARH 04-I 40
COBISS.SI-ID 40419117

OHK 2016/10 506
RODD, Lewis Charles
        A coincidence of wants : the novel and neoclassical economics / Charles Lewis. - 1st pbk issue. - New York ; London : Routledge, 2016. - (Literary criticism and cultural theory : the interaction of text and society)

Prva izd. 2000 (Garland Publishing). - Bibliografija: str. 145-150. - Kazalo

ISBN 1-138-97102-2 (broš.)
ISBN 978-1-138-97102-8 (broš.)

82.0-31:330 821.111.09:33 821.111(73).09:33
PRK 11289 82.091PRK LEWIS C. R. Coincidence

COBISS.SI-ID 62225762

OHK 2016/10 507
RODIČ, Aleš
        Koncepti prestolonaslednika Franca Ferdinanda za reformo Habsburške monarhije s posebnim ozirom na južne Slovane in njihove koncepte : diplomsko delo / Aleš Rodič. - Ljubljana : [A. Rodič], 2016. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Ana Cergol Paradiž. - Bibliografija: str. 81-83. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(436-89)"18/19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP RODIČ Aleš
COBISS.SI-ID 62194274

OHK 2016/10 508
ROGAN, Eugene L.
        The fall od the Ottomans : the great war in the middle east, 1914-1920 / Eugene Rogan. - London : Penguin Books, 2016. - xxvi, 485 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 445-458. - Kazalo

ISBN 978-1-846-14439-4

94(100)"1914/1918"
ZGO C 6681 94(100)"1914/1918" ROGAN Eugene
COBISS.SI-ID 62276450

OHK 2016/10 509
ROGER-Marx, Claude
        La gravure originale au XIXe siècle / par Claude Roger-Marx. - Paris : Aimery Somogy, cop. 1962. - 255 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 243-244. - Kazalo

76"18"
UMZG Bh24/6
COBISS.SI-ID 62299746

OHK 2016/10 510
ROHAN, Damjan
        Intertextuality in Neil Gaiman's The Sandman = Medbesedilnost v delu The Sandman Neila Gaimana : diplomsko delo / Damjan Rohan. - Ljubljana : [D. Rohan], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 70-73. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Gaiman N.(084.11)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ROHAN D. Intertextuality
COBISS.SI-ID 62134114

OHK 2016/10 511
ROJEC, Mirjam
        Perfekcionizem v povezavi s stili navezanosti, zgodnjimi slabo prilagojenimi shemami ter stili reševanja konfliktov : magistrsko delo / Mirjam Rojec. - Ljubljana : [M. Rojec], 2016. - 56 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 45-49. - Izvleček ; Abstract: Perfectionism in relation to attachment styles, early maladaptive schemas and conflict resolution styles. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851:159.923.3(043.2)
CC-APA: 3310 3120 5-100
PSI MagB ROJEC M. Perfekcionizem
COBISS.SI-ID 62300258

OHK 2016/10 512
        The ROMAN army between the Alps and the Adriatic / edited by Jana Horvat. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 224 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208 ; 31. Studia Alpium et Adriae, ISSN 2464-0131 ; 1)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1366. - Prispevki v it. ali angl. - Bibliografija in povzetek v angl. ali it. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-926-8

94(37)(082) 94(4-191.2)"652"(082) 355(37)(082)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-SLO 20/31
COBISS.SI-ID 286078720

OHK 2016/10 513
        ROMÂNA ca limbǎ strǎinǎ. Caiete didactice A1+ / autori Elena Platon ... [et al.] ; Elena Platon (coord.). - Cluj-Napoca : Casa Cǎrţii de Ştiinţǎ, 2012. - 172 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 zvočni CD

Na nasl str. in ov. v večjem trikotnem okviru tudi: RLS

ISBN 978-606-17-0151-3

811.135.1'243(076.3)
ROM 805.90-07 PLATON E. RLS /DZ ROM 805.90-07 PLATON E. RLS /DZ-CD
COBISS.SI-ID 62194786

OHK 2016/10 514
ROUSSEAU, Henri
        Henri Rousseau / Dora Vallier ; [Übertragung aus dem Französischen: Gerhard Weber]. - Köln : DuMont Schauberg, cop. 1961. - 327 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 323-326. - Kazalo

75(44):929Rousseau H.
UMZG M/RousH/3
COBISS.SI-ID 62190178

OHK 2016/10 515
ROYLE, Nicholas
        Telepathy and literature : essays on the reading mind / Nicholas Royle. - Oxford, OX, UK ; Cambridge, Mass., USA : B. Blackwell, 1991. - 222 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=002830333&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Opombe z bibliografijo: str. 180-218. - Kazalo

ISBN 0-631-16311-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-631-16311-4 (trda vezava)
ISBN 0-631-17691-8 (broš.)
ISBN 978-0-631-17691-6 (broš.)

82.0:159.961.6 821.111.09 821.111(73).09
PRK 11301 82.0 ROYLE N. Telepathy
COBISS.SI-ID 62307682

OHK 2016/10 516
ROZMAN, Andrej, 1955-
        Predpravljice in popovedke / Andrej Rozman Roza ; ilustriral Zvonko Čoh. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 107 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Zbirka Deteljica)

1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3705-4

821.163.6-93-32
SLA L.A II 7329 ROZMAN A. Predpravljice
COBISS.SI-ID 279747072

OHK 2016/10 517
ROŽANC, Nuša
        Approaches to grammar teaching in different Slovene primary school EFL coursebooks = Pristopi k poučevanju slovnice v različnih slovenskih osnovnošolskih učbenikih za angleščino : master's thesis / Nuša Rožanc. - Ljubljana : [N. Rožanc], 2016. - 81 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 81. - Izvleček ; Abstract. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

37.091.3:811.111'243'36(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ROŽANC N. Approaches
COBISS.SI-ID 62353762

OHK 2016/10 518
ROŽE, Aneja
        Odnos do revežev v severozahodni Istri v času Beneške republike : magistrsko delo / Aneja Rože. - Ljubljana : [A. Rože], 2016. - 140 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Štuhec. - Bibliografija: str. 128-137. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"14/15"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 34 ROŽE Aneja
COBISS.SI-ID 62257250

OHK 2016/10 519
ROŽMAN, Maša
        Primerjava družine v povojnih letih in sodobnem času na podlagi japonskih grozljivk : diplomsko delo / Maša Rožman. - Ljubljana : [M. Rožman], 2016. - 115 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Chikako Shigemori Bučar, somentorica Nataša Visočnik. - Bibliografija: str. 90-96. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek v jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije

347.61(520):791.221.6:316
FRASCATI: 5-410
COBISS.SI-ID 62260834

OHK 2016/10 520
RUMBAK, Jan
        Migration in Deutschland : 1945 bis heute = Migracija v Nemčiji : od leta 1945 do danes : diplomsko delo / Jan Rumbak. - Ljubljana : [J. Rumbak], 2016. - 35 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer, somentorica Daniela Kirschstein. - Bibliografija: str. 30-35. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

314.15(430)"1945/2016"(043.2) 314.151.3-054.73(430)"1945/2016"(043.2)
FRASCATI: 5-410
GER DiplN RUMBAK J. Migration
COBISS.SI-ID 62299490

OHK 2016/10 521
SADOWSKY, Janek
        Prevajanje ameriških političnih izrazov v podnapisih : diplomsko delo / Janek Sadowsky. - Ljubljana : [J. Sadowsky], 2016. - 80 f., [7] f. pril. : tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele s primeri v angl. in slov. - Mentor Vojko Gorjanc, somentor Damjan Popič. - Bibliografija: f. 76-80. - Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'25'373.45:321(73)=163.6(043.2) 81'25:791.634.2(043.2) 321(73):811.111'373.45=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl SADOWSKY J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62449762

OHK 2016/10 522
SAMARDŽIJA, Miro
        Nove manjšine v Republiki Sloveniji: med kulturnimi podobami in teorijo : doktorska disertacija / Miro Samardžija. - Kranj : [M. Samardžija], 2016. - 391 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 365-391. - Povzetek ; Abstract. - Dokt. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, 2016

316:32
SOC Diss 3 SAMARDŽIJA M. Nove
COBISS.SI-ID 62169698

OHK 2016/10 523
SAMARIN, Marko
        Deutsche Vergleiche vom Typ Adjektiv + wie + Substaniv [!] und deren slowenische Entsprechungen = Nemški primerjalni frazemi tipa pridevnik + wie + samostalnik in njihove slovenske ustreznice : diplomsko delo / Marko Samarin. - Ljubljana : [M. Samarin], 2016. - 88 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus primerov v nem. in slov. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 79-87. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'373.7=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'373.7:811.163.6(043.2) 811.163.6'373.7:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SAMARIN M. Deutsche
COBISS.SI-ID 62306146

OHK 2016/10 524
        SAMIZDAT, tamizdat, and beyond : transnational media during and after socialism / edited by Friederike Kind-Kovács and Jessie Labov. - 1st pbk ed. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2015. - XIII, 366 str. ; 24 cm. - (Studies in contemporary European history ; v. 13)

Dostopno tudi na: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz382466519inh.htm - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=40495 - Book review (H-Net). - Prva izd. 2013. - Bibliografija: str. 339-345. - Kazalo

ISBN 978-1-78238-918-7 (broš.)

316.77 82.091
PRK 11309 316.7 SAMIZDAT Kind-Kovacs F. (ur.)

COBISS.SI-ID 62393698

OHK 2016/10 525
        SATZTYPEN des Deutschen / herausgegeben von Jörg Meibauer, Markus Steinbach, Hans Altmann. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2013. - X, 941 str. : ilustr. ; 24 cm. - (De Gruyter Lexikon)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-11-022482-5

811.112.2'367.3(082)
GER PK 803.0-5 SATZTYPEN Meibauer J.(ur.)
COBISS.SI-ID 62205026

OHK 2016/10 526
SCHILLING, Heinz
        Martin Luther : Rebell in einer Zeit des Umbruchs / Heinz Schilling. - 4., aktualisierte Aufl. - München : C.H.Beck, 2016. - 728 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 978-3-406-70105-4

94(4)"1492/1914"
ZGO C 6682 94(100) )"15/17" SCHILLING Heinz Martin Luther

COBISS.SI-ID 62528354

OHK 2016/10 527
SCHILLING, Natalie
        Sociolinguistic fieldwork / Natalie Schilling. - New York : Cambridge University Press, 2013. - 313 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Key topics in sociolinguistics)

Bibliografija: str. 287-302. - Kazalo

ISBN 978-0-521-76292-2
ISBN 0-521-76292-8
ISBN 978-0-521-12797-4
ISBN 0-521-12797-1

81'27:001.891.7
COBISS.SI-ID 62160994

OHK 2016/10 528
SCHLOBINSKI, Peter
        Grundfragen der Sprachwissenschaft : eine Einführung in die Welt der Sprache(n) / Peter Schlobinski. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2014. - 272 str. : ilustr. ; 22 cm. - (UTB. Sprach-/Literaturwissenschaft ; Bd.-Nr. 4125)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027013462&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027013462&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4522626&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Kazalo. - Bibliografija: str. 261-272. - Kazalo

ISBN 978-3-8252-4125-4

81(075.8)=112.2
GER 800 SCHLOBINSKI P. Grundfragen
COBISS.SI-ID 79753217

OHK 2016/10 529
SCHUH, Julien
        Alfred Jarry, le colin-maillard cérébral / Julien Schuh. - Paris : H. Champion, 2014. - 646 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Romantisme et modernités, ISSN 1169-2944 ; 154)

Bibliografija: str. 587-624. - Kazalo

ISBN 978-2-7453-2689-8

821.133.1.09Jarry A.
ROM 840.09 JARRY A. Schuh J.
COBISS.SI-ID 62340450

OHK 2016/10 530
SCHWEIGER, Iva, 1989-
        CLIL and Immersion in Slovenia : current situation and possibilities = CLIL in jezikovna kopel v Sloveniji : trenutno stanje in možnosti : diplomsko delo / Iva Schweiger. - Ljubljana : [I. Schweiger], 2016. - 49 str. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 46-49. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SCHWEIGER I. CLIL
COBISS.SI-ID 62326626

OHK 2016/10 531
SEBAG-Montefiore, Hugh
        Somme : into the breach / Hugh Sebag-Montefiore. - London : Viking, 2016. - xlviii, 607 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-670-91838-6 (HB)
ISBN 978-0-670-91839-3 (PB)

94(100)"1914/1918"
ZGO D 8860 94(100)"1914/1918" SEBAG-Montefiore Hugh Somme

COBISS.SI-ID 62261090

OHK 2016/10 532
SELIHANAU, Sjargej
        Sjargej Selihanau / A. F. Kabalëu. - Minsk : Belarus', 1978. - 44 str. : ilustr. ; 22 cm

Povzetki v rus., ang. in fr. - Bibliografija: str. 42-44

73(476):929Selihanau S.
UMZG M/Seli/1
COBISS.SI-ID 62357602

OHK 2016/10 533
SELL, Jonathan P. A.
        Allusion, identity and community in recent British writing / Jonathan P.A. Sell. - Alcala de Henares : Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones, 2010. - 162 str. ; 24 cm. - (UAH monografías : Humanidades ; 36)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1208/2011497725-d.html - Publisher description. - Bibliografija: str. 147-157. - Kazalo

ISBN 978-84-8138-908-1 (broš.)
ISBN 84-8138-908-0 (broš.)

821.111.09
PRK 11302 821.111.09 SELL J. P. A. Allusion

COBISS.SI-ID 62309474

OHK 2016/10 534
SEMINAR Zagrebačke slavističke škole (44 ; 2016 ; Dubrovnik)
        Drugi : alteritet, identitet, kontakt u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi : zbornik radova 44. seminara Zagrebačke slavističke škole / [urednici Tatjana Pišković, Tvrtko Vuković]. - Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, Hrvatski seminar za strane slaviste, 2016. - 213 str.

Iz uvoda je razvidno, da je seminar od 17.-28. avgusta potekal v Dubrovniku. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v hrv., povzetki v angl.

ISBN 978-953-175-589-4

821.163.42.09(082) 811.163.42(082)
COBISS.SI-ID 62157410

OHK 2016/10 535
        SERBIAN-Italian relations : history and modern times / editors in chief Srđan Rudić, Antonello Biagini ; editor Biljana Vučetić ; [translation Jelena Todorović]. - Belgrade : The institute of history ; Roma : Sapienza University of Rome, Research center CEMAS, 2015. - 309 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Collection of works / The institute of history Belgrade ; vol. 28)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v ital. in cir. pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-7743-109-9

327(497.16:450)"18/19"
ZGO D 8859/28 32 SERBIAN-ITALIAN
COBISS.SI-ID 62239842

OHK 2016/10 536
        SHAKESPEARE in the worlds of communism and socialism / edited by Irena R. Makaryk and Joseph G. Price. - Pbk reprint. - Toronto : University of Toronto Press, 2013. - XII, 402 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz253663377inh.htm - Table of contents. - Prva izd. 2006. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-4426-2603-4 (broš.)
ISBN 1-4426-2603-8 (broš.)

82.091 821.111.09-2Shakespeare W. 821.16-09
PRK 11303 82.091REC SHAKESPEARE Makaryk I. (ur.)

COBISS.SI-ID 62310498

OHK 2016/10 537
SICHERL, Eva
        Primeri slovenskih manjšalnic z vidika evalvativne morfologije / Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 112-113. - Izvleček v slov. ; Abstract: The Diminutive in Slovene from the perspective of evaluative morphology.

V: Jezik in slovstvo. - ISSN 0021-6933. - Letn. 61, št. 2 (2016), str. 101-115, 194.

811.163.6'367.622.22:81'366
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62267490

OHK 2016/10 538
SIEBLER, Kay
        Learning queer identity in the digital age / Kay Siebler. - 1st edition. - New York, NY : Macmillan Publishers Inc., 2016. - XI, 201 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-137-60322-7 (trda vezava)

305:316
SOC 305 SIEBLER K. Learning
COBISS.SI-ID 62177122

OHK 2016/10 539
SILLI, Stefani
        Murakami Takashi : Superflat = Murakami Takashi : Suupaafuratto : diplomsko delo / Stefani Silli. - Ljubljana : [S. Silli], 2016. - 113 f. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v slov. in jap., besedilo v slov. - Mentorici Rebeka Vidrih, Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: f. 92-98. - Povzetek v jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za azijske študije

75(520):7
FRASCATI: 6-302
COBISS.SI-ID 62280034

OHK 2016/10 540
SILVERMAN, Gillian
        Bodies and books : reading and the fantasy of communion in nineteenth-century America / Gillian Silverman. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2012. - XIII, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 197-218. - Kazalo

ISBN 978-0-8122-4415-1

028.02:82(73)"19"
BIB 028 SILVERMAN G. Bodies
COBISS.SI-ID 62381666

OHK 2016/10 541
SIMIĆ, Vedrana
        Pogrebne prakse in rituali v neolitiku : diplomsko delo / Vedrana Simić. - Ljubljana : [V. Simić], 2016. - IV, 53 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: f. 51-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 405
COBISS.SI-ID 62128738

OHK 2016/10 542
SIMPOZIJ študijske skupine ICTM za glasbe slovanskega sveta (1 ; 2016 ; Ljubljana)
        Programme and abstracts = Program in izvlečki / 1st Symposium of the ICTM Study Group on Musics of the Slavic World, Ljubljana, 13-15 October 2016 = Prvi simpozij študijske skupine ICTM za glasbe slovanskega sveta, Ljubljana, 13.-15. oktober 2016 ; [uredili Mojca Kovačič, Urša Šivic, Svanibor Pettan ; prevod Mojca Kovačič ... et al.]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, faculty of Arts, 2016. - 60 str. ; 21 cm

80 izv.

ISBN 978-961-237-863-9

781.7(=16)(082)
MUZ 921 GLASBE slovanskega
COBISS.SI-ID 286782464

OHK 2016/10 543
SINDING, Michael
        Body of vision : Northrop Frye and the poetics of mind / Michael Sinding. - Toronto [etc.] : Univ. of Toronto Press, 2014. - XII, 251 str. ; 24 cm. - (Frye studies)

Bibliografija: str. 209-227. - Kazalo

ISBN 978-1-4426-4391-8 (trda vezava)
ISBN 1-4426-4391-9 (trda vezava)

82.0Frye N.
PRK 11280 82.0 SINDING M. Body of vision
COBISS.SI-ID 62186850

OHK 2016/10 544
SKOČAJ, Veronika
        Prevajanje besednih iger v Plešasti pevki : diplomska seminarska naloga / Veronika Skočaj. - Ljubljana : [V. Skočaj], 2016. - 32 f. : preglednice ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primeri tudi v franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract ; Résumé ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1-2Ionesco E.=163.6(043.2) 821.133.1.09-2Ionesco E.:81'255.4=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP SKOČAJ V. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62094690

OHK 2016/10 545
SMODIŠ, Vladka
        Izseljevanje iz Prekmurja v Argentino in Urugvaj in izseljenska organiziranost v času po 1. svetovni vojni : diplomsko delo / Vladka Smodiš. - Ljubljana : [V. Smodiš], 2016. - 148 str. ; 31 cm

Mentor Dušan Nećak. - Bibliografija: f. 134-144. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

930.85
ZGO DIP SMODIŠ Vladka
COBISS.SI-ID 62080866

OHK 2016/10 546
SMOLEJ, Hana Katarina
        Kitajski obredni poklon koutou : diplomsko delo / Hana Katarina Smolej. - Ljubljana : [H. K. Smolej], 2016. - 68 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorja Gorazd Kovačič, Mitja Saje. - Bibliografija: f. 62-68. - Povzetek v slov., angl. in kit. jeziku. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za azijske študije

316.3(510)(091):221.7-444(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 SMOLEJ H. K. III 2241
COBISS.SI-ID 62156386

OHK 2016/10 547
SMOLEJ, Tone
        Surovenia bungaku ni okeru wîn zô / Tône Sumorei ; Mita Jun yaku. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2016. - Str. 85-102 ; 26 cm

Prevod članka Podoba Dunaja v slovenski književnosti. - Bibliografija: str. 99-101. - Summary. - P. o.: Kitasato Daigaku ippan kyôiku kiyô št. 21 (2016)

821.163.6.09:712(436.1)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62404194

OHK 2016/10 548
        The SOCIAL lives of forests : past, present, and future of woodland resurgence / edited by Susanna B. Hecht, Kathleen D. Morrison and Christine Padoch. - Paperback ed. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2016. - XIV, 493 str. : ilustr. ; 23 cm

"Papers of the conference held at the University of Chicago, May 30-31, 2008."-->Kolofon. - Bibliografija: str. 389-467. - Kazalo

ISBN 978-0-226-32268-1 (pbk.)
ISBN 978-0-226-32266-7 (cloth)
ISBN 978-0-226-02413-4 (e-book)

doi: 10.7208/chicago/9780226024134.001.0001

502/504:574.9(082)
GEO II 11300 502/504 SOCIAL LIVES
COBISS.SI-ID 62231650

OHK 2016/10 549
        The SOCIOLINGUISTICS of identity / edited by Tope Omoniyi and Goodith White. - London ; New York : Continuum, cop. 2006. - X, 239 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Advances in sociolinguistics)

Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-8470-6332-8

81'27(08)
COBISS.SI-ID 62251106

OHK 2016/10 550
SOFTIĆ, Mateja
        Sprache des Dialogs : verbale und nonverbale Kommunikation bei Moderierung von BürgerInnenbeteiligungsprozessen im deutschen Kulturraum = Jezik dialoga : verbalna in neverbalna komunikacija pri moderiranju vključevanja javnosti v odločevalske procese v nemškem kulturnem okolju : diplomsko delo / Mateja Softić. - Ljubljana : [M. Softić], 2016. - 81 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: 77-80. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'42:316.77(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SOFTIĆ M. Sprache
COBISS.SI-ID 62309730

OHK 2016/10 551
SOVIČ, Simona
        Tokyo Rose : glas propagande na japonskem radiu v 2. svetovni vojni = Tôkyô rôzu : dai niji sekai taisen chû no nihon rajio no senden no koe : diplomsko delo / Simona Sovič. - Ljubljana : [S. Sovič], 2016. - 55 fol. ; 30 cm

Mentorica Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: fol. 52-55. - Povzetek v jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije

[316.658.4:654.191](520):94(100)"1939/1945" 32
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 62297186

OHK 2016/10 552
SPERANZA, Adriana
        Evidencialidad en el español americano : la expresión lingüística de la perspectiva del hablante / Adriana Speanza. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2014. - 197 str. ; 23 cm. - (Lingüística Iberoamericana ; 58)

Bibliografija: str. [189]-197

ISBN 978-84-8489-806-1 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-354-8 (Vervuert)

811.134.2(8)'27
ROM 806.0 SPERANZA A. Evidencialidad
COBISS.SI-ID 62153058

OHK 2016/10 553
        SPIRITUAL identities : literature and the post-secular imagination / Jo Carruthers and Andrew Tate (eds). - Bern : Peter Lang, 2010. - XI, 236 str. ; 23 cm. - (Cultural interactions : studies in the relationship between the arts ; vol. 17)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018999270&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-3-03911-925-7 (broš.)
ISBN 3-03911-925-7 (broš.)

82.091:2
PRK 11300 82.091PRK SPIRITUAL Carruthers J. (ur.)

COBISS.SI-ID 62287970

OHK 2016/10 554
        SPRACHWISSENSCHAFT - Fremdsprachendidaktik : neue Impulse / herausgegeben von Christoph Bürgel & Dirk Siepmann. - Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, cop. 2013. - 225 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Thema Sprache - Wissenschaft für den Unterricht ; Bd. 6)

Deset prispevkov v nem. in eden v angl. j. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-8340-1208-1

37.091.3:811.112.2 37.091.3:811.111 37.091.3:811.133.1 81'373.72:37.091.3
GER 800:37 SPRACHWISSENSCHAFT Bürgel C.(ur.)

COBISS.SI-ID 62193762

OHK 2016/10 555
SPRINGER, Katja
        Razvoj ideje in stvarno oblikovanje Afriške unije : diplomsko delo / Katja Springer. - Ljubljana : [K. Springer], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Mentorja Kornelija Ajlec, Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

327.3(6)"2002/..."
FRASCATI: 6-100
SOC DiplB 3 SPRINGER K. III 2290 ZGO DiplB SPRINGER Katja
COBISS.SI-ID 61881186

OHK 2016/10 556
STADDON, Jackie
        AA citypack guide to Milan : [with pull-out map] / [written by Jackie Staddon and Hilary Weston]. - New ed. - Basingstoke : AA Publishing, 2016. - 128 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zvd. - (AA citypack guide : top 25 sights and experiences)

Av. navedeni v kolofonu. - Zvd. na notranji strani ovitka. - Kazalo

ISBN 978-0-7495-7802-2

908(450)(036)
GEO I I 5071 908(4) MILAN
COBISS.SI-ID 62172002

OHK 2016/10 557
STANKOVIĆ, Aleksandar, 1988-
        Ideology, propaganda and control in George Orwell's Nineteen eighty-four and Aldous Huxley's Brave new world = Ideologija, propaganda in nadzor v romanih 1984 in Krasni novi svet Georgea Orwella in Aldousa Huxleja : diplomsko delo / Aleksandar Stanković. - Ljubljana : [A. Stanković], 2016. - 79 str. ; 30 cm

Mentorica Danica Čerče. - Bibliografija: str. 75-79. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09Orwell G.:316.77(043.2) 821.111.09Huxley A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA STANKOVIĆ A. Ideology
COBISS.SI-ID 62370402

OHK 2016/10 558
STANONIK-Filipič, Nina
        Kritične likovne reprezentacije Kitajske kapitalistične urbane prenove = Zhongguo ziben zhuyi chengshi gaizao de piping huizhi biaoxian : diplomsko delo / Nina Stanonik Filipič. - Ljubljana : [N. Stanonik Filipič], 2016. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v slov. in kit., besedilo v slov. - Mentorja Mitja Saje in Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 73-78. - Izvleček ; Abstract ; Zhaiyao. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Oddelek za sociologijo

7(510):316 316
FRASCATI: 6-302
COBISS.SI-ID 62308194

OHK 2016/10 559
        STARI grad Barilović : 10 godina arheoloških istraživanja / [tekstovi Ana Azinović Bebek ... [et al.] ; prijevod na engleski Tamara Levak Potrebica ; recenzenti Krešimir Filipec, Katarina Katja Predovnik, Tihomila Težak-Gregl]. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2014. - 238 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 222-237. - Summary

ISBN 978-9-537-38916-1

902
FRASCATI: 6-103
ARH 016-HR 5
COBISS.SI-ID 62199138

OHK 2016/10 560
STEFANIJA, Dragi
        Makedonistički pogledi / Dragi Stefanija. - Ohrid : NU Zavod za zaštita na spomenicite na kulturata i Naroden muzej, 2016 (Struga : Iris print). - 544 str. ; 25 cm

Cir. in lat. - Predgovor / Cvetan Grozdanov: str. 11-13. - FusnoOpombe tekoče na dnu str. - Biografija i bibliografija na prof. d-r. Dragi Stefanija: str. 530-544. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-9989-924-44-6

821.163.3"18"(045) 811.163.3(045) 930.85(497.7:497.4)(045) 012Stefanija D. 929Stefanija D.
COBISS.SI-ID 101649162

OHK 2016/10 561
STEFANOVSKI, Goran
        Odisej / Goran Stefanovski ; prevod Branka Nikl Klampfer. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 92 str. ; 23 cm. - (12 - umetnost prihodnosti = [12] - the art of future ; 11)

Izv. nasl.: Odisej. - 3.000 izv. - Odgovori na nezastavljena vprašanja: str. 87-92

ISBN 978-961-6744-55-3

821.163.3-4
COBISS.SI-ID 71462657

OHK 2016/10 562
STEINER, Stephan, 1963-
        Reisen ohne Wiederkehr : die Deportation von Protestanten aus Kärnten 1734-1736 / Stephan Steiner. - Wien ; München : R. Oldenbourg, 2007. - 381 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, ISSN 1012-5752 ; Bd. 46)

Bibliografija: str. 351-368. - Kazalo

ISBN 978-3-486-58077-8 (München)
ISBN 3-486-58077-8 !
ISBN 978-3-7029-0545-6 !
ISBN 978-3-7029-0545-X !

274-051(436.5)"17" 94(436.5)"17"
ZGO D 6786/46 94(436-89) STEINER S. Reisen ohne Wiederkehr

COBISS.SI-ID 237899776

OHK 2016/10 563
STEPHAN, Inge
        Musen & Medusen : Mythos und Geschlecht in der Literatur des 20. Jahrhunderts / Inge Stephan. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 1997. - 269 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Literatur - Kultur - Geschlecht : Studien zur Literatur- und Kulturgeschichte : Kleine Reihe ; Bd. 9)

Sorodni elektronski vir: http://www.gbv.de/dms/hbz/toc/ht007555285.pdf - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 253-267

ISBN 3-412-13296-9 (broš.)
ISBN 978-3-412-13296-5 (broš.)

82.091:305-055.2
PRK 11305 82.091PRK STEPHAN I. Musen
COBISS.SI-ID 62368610

OHK 2016/10 564
STERN, Joseph Peter
        The dear purchase : a heme in German modernism / J. P. Stern. - Digitally printed 1st pbk. version. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - 445 str. ; 22 cm. - (Cambridge studies in German)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0665/2006279871-d.html - Publisher description. - Prva izd. 1995. - Opombe z bibliografijo: str. 418-440. - Kazalo

ISBN 0-521-02440-4 (broš.)
ISBN 978-0-521-02440-2 (broš.)

821.112.2.02"1900/1950"
PRK 11279 821.112.2.09 STERN J. P. Dear purchase

COBISS.SI-ID 62185058

OHK 2016/10 565
STOPAR, Andrej, 1976-
        Item and task difficulty in a B2 reading examination [Elektronski vir] : perceptions of test-takers and CEFR alignment experts compared with psychometric measurements / Andrej Stopar and Gašper Ilc. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/article/view/53487/49044. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 7. 10. 2016. - Bibliografija: str. 337-342. - Abstract.

V: Círculo de lingüística aplicada a la comunicación. - ISSN 1576-4737. - 67 (2016), str. 318-342.

doi: 10.5209/CLAC.53487

811.111:37.091.26(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62147682

OHK 2016/10 566
STRAŠEK, Nina, 1982-
        Peter Stamms Kurzgeschichten = Kratke zgodbe Petra Stamma : diplomsko delo / Nina Strašek. - Ljubljana : [N. Strašek], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 42-43. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(494).09Stamm P.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN STRAŠEK N. Peter Stamms
COBISS.SI-ID 61510498

OHK 2016/10 567
        STREETS and neighbourhoods : Vladimir Braco Mušič and large scale architecture : [exhibition at the Museum of Architecture and Design, 17 May-20 November 2016] / [texts Matevž Čelik ... et al.] ; Luka Skansi, editor ; [bibliography Neli Grafenauer ; photographs Miran Kambič ; English translations Andreja Šalamon Verbič]. - Ljubljana : The Museum of Architecture and Design, 2016 ([Velden am Wörthersee] : GPS Group). - 237 str. : ilustr. ; 28 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izv. stv. nasl.: Soseske in ulice. - 400 izv. - Streets and neighbourhoods / Matevž Čelik: str. 9. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6669-41-2

711(497.4):929Mušič V.B.
UMZG M/MušV/2
COBISS.SI-ID 284931840

OHK 2016/10 568
STREHOVEC, Mirko
        Žumberški etnični otok na južni strani Gorjancev : diplomsko delo / Mirko Strehovec. - Ljubljana : [M. Strehovec], 2016. - 64 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorja Marko Krevs, Anja Zalta. - Bibliografija: f. 52-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za geografijo

323.15(497.5)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2080 STREHOVEC M. CD GEO Dipl 2080 STREHOVEC M. Žumberški SOC DIP 3 STREHOVEC M. III 2362
COBISS.SI-ID 61729634

OHK 2016/10 569
        SUSTAINABLE tourism in the global South : communities, environments and management / edited by Mohamed Aslam ... [et al.]. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016. - XIV, 338 str. : ilustr. ; 22 cm

"The chapters in this book are selected presentations from the 7th Tourism Outlook Conference and the 3rd Tropical Tourism Outlook Conference: Nature, culture and networking for sustainable tourism, held at the Heritance Kandalama Hotel, Dambulla, Sri Lanka, 8 to 10 August 2014"-->Nasl. str. - Povzetek in bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-4438-8818-9

911.3:338.483 338.48-6:502/504(1-13)
AAŠ 908 SUSTAINABLE Aslam M. (Ed.) GEO AZI II 11304 91:338.483 SUSTAINABLE
COBISS.SI-ID 62298466

OHK 2016/10 570
SUVIN, Darko, 1930-
        Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma / Darko Suvin ; [avtor spremne besede Aldo Milohnić ; prevajalka Seta Knop]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2016 (Ljubljana : Matformat). - 399 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 166)

400 izv. - O prometejski brechtologiji Darka Suvina / Aldo Milohnić: str. 369-399. - Bibliografija: str. 349-359. - Kazalo

ISBN 978-961-6369-40-4

821.112.2.09Brecht B. 792"19":321.74 321.74(497.1)"1945/1972"
COBISS.SI-ID 286405120

OHK 2016/10 571
SVETINA, Peter, 1970-
        Kako zorijo ježevci / Peter Svetina ; [ilustracije] Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [88] str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na notr. str. ov. - 700 izv. - Knjižna nagrada večernica 2016

ISBN 978-961-272-194-7

821.163.6-93-32
SLA L.A II 7334 SVETINA P. Kako
COBISS.SI-ID 280657920

OHK 2016/10 572
SWAIN, Virginia E.
        Grotesque figures : Baudelaire, Rousseau, and the aesthetics of modernity / Virginia E. Swain. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2004. - XIII, 268 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Parallax)

Dostopno tudi na: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=1731749&custom_att_2=simple_viewer - Table of contents. - Bibliografija: str. 249-259. - Kazalo. - Vsebina: 1. Grotesque Figures ; 2. Rococo Rhetoric: Figures of the Past in "Le Poème du hachisch" ; 3. Identity Politics: "Rousseau" and "France" in the Mid-Nineteenth-Century ; 4. Baudelaire's Physiologie: Rousseau as Caricature and Type in the Prose Poems ; 5. Machines, Monsters, and Men: Realism and the Modern Grotesque ; 6. Socio-Political Implications of the Grotesque: "Opéra" and "Les Yeux des Pauvres" ; 7. Rousseau, Trauma and Fetishism: "Le Vieux Saltimbanque."

ISBN 0-8018-7945-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-8018-7945-6 (trda vezava)

821.133.1.09
PRK 11307 821.133.1.09 SWAIN V. E. Grotesque

COBISS.SI-ID 62380386

OHK 2016/10 573
        SYMMEIKTA : zbornik radova povodom četrdeset godina Instituta za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu = collection of papers dedicated to the 40th anniversary of the Institute for Art History, Faculty of Philosophy, University of Belgrade / urednik Ivan Stevović = edited by Ivan Stevović. - Beograd : Filozofski fakultet, 2012 (Beograd : Dosije studio). - XXII, 596 str. : ilustr. ; 29 cm

Cir. in lat. - Nasl. v grš. - Prispevki v ang., srb., it., franc. in nem. - Bibliografija z opombami na dnu str. in povzetek v srb., franc. ali angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-86-88803-05-2 (FF)
ISBN 978-86-6047-078-4 (DS)

930.85(495.02)(082) 7.033.2(082) 72/76"11/19"(082)
UMZG C/Symmeikta/1
COBISS.SI-ID 193022988

OHK 2016/10 574
ŠALEŠKI akademski pevski zbor Velenje
        Magnum mysterium [Zvočni posnetek] / Šaleški akademski pevski zbor Velenje ; dirigentka Danica Pirečnik. - Velenje : Šaleški APZ Velenje, 2016. - 1 CD (61 min, 14 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([16] str.)

V spremni knjižici tudi besedilo skladbe v lat. - Posneto v živo. - Vsebina: Magnum Mysterium (O magnum mysterium ; Annuntiatio ; Magnificat ; Alleluia ; Gaudium magnum ; Hodie ; Amen) / Gašper Jereb ; Regina caeli / Damijan Močnik ; Exaudi Domine / Ambrož Čopi ; O lux beata Caelitum / Ambrož Čopi ; Otche nash / Andrej Makor ; O lux beata Trinitas / Andrej Makor ; Psalm 100 / Felix Mendelssohn Bartholdy ; Os justi / Anton Bruckner ; Alleluia / Romuald Twardowski ; Tota pulchra es / Ola Gjeilo ; Salve Regina / Vytatutas Miškinis

ŠAPZ CD 003

783:784.087.684(086.7)
MUZ CD 1318 ŠALEŠKI APZ Magnum
COBISS.SI-ID 62134626

OHK 2016/10 575
ŠALEŠKI akademski pevski zbor Velenje
        Šaleški akademski pevski zbor Velenje [Zvočni posnetek] / Šaleški akademski pevski zbor Velenje ; dirigentka Danica Pirečnik ; uredil Matjaž Šalej. - Velenje : Šaleški APZ Velenje, 2008. - 1 CD (71 min, 26 sek) : stereo ; 12 cm + brošura [8 str.]

Vsebina: Če rdeče rože zapade sneg / Josip Pavčič. Pomladni spev / A. G. Hartman, Anton Lajovic. Jablana / Pavle Merku. Bajka / Jože Šalej, Matjaž Šalej. Sen / Jože Šalej, Matjaž Šalej. Psalmus 108 / Ambrož Čopi. Epilog / Tadeja Vulc, Anton Funtek. Dober večer / ljudska, Tadeja Vulc. Dober večer / ljudska, Mihael Rožanc. Petelinček je zapieu / ljudska, Hilarij Lavrenčič. Ta rozjanska citira / ljudska. Pa kako bom ljubila / ljudska, Katarina Pustinek. Šürka je Tisa / ljudska, Mojca Prus. Zrejlo je žito / ljudska, Slavko Šukar. Belokranjsko kolo - Most / ljudska, Samo Vremšak. Drumica je zvozlana / ljudska, Lojze Lebič. Odhodnica svatov / ljudska, Samo Vremšak. Še rož´ce so žalvale, Vasilij Mirk. Visoki rej in druge pesmi iz Ziljske doline / ljudska, Lojze Lebič. O che felice giorno / Giovanni Gabrielli. Leggiadre ninfe / Luca Marenzio. Hard by a Crystal Fauntain / Thomas Morley. Ne moj peja, ptička ranobudna / Kiril Stefanov, Aleksander Tanev. Kasar mie la gaji / Alberto Grau. Penas / Beatriz Corona, Jose Marti

ŠAPZ CD 002

784.1
MUZ CD 1316 ŠALEŠKI APZ Šaleški
COBISS.SI-ID 9406871

OHK 2016/10 576
ŠANDA, Dragan, 1881-1963
        Slovencem / Dragan Šanda ; [Predgovor in Komentar urednika k izbranim spisom Dragana Šande Andrej Šiško]. - 1. natis. - Maribor : Zavod za javno predstavljanje slovenske kulture Lipa, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka slovenskemu narodu)

100 izv. - Predgovor / Andrej Šiško: str. 7-9. - Kdo je Dragan Šanda?: str. 11-18. - Komentar urednika k izbranim spisom Dragana Šande / Andrej Šiško: str. 19-79. - Bibliografija: str. 80-82 in v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-93684-3-5

94(497.4)
ZGO D 8849 94(497.4) ŠANDA Dragan Slovencem

COBISS.SI-ID 285199872

OHK 2016/10 577
ŠANTAVEC, Simon
        Polihistor Janez Vajkard Valvasor kot naravoslovec evropskih razsežnosti : diplomsko delo / Simon Šantavec. - Ljubljana : [S. Šantavec], 2016. - 81 str. ; 31 cm

Mentorja Boris Golec in Igor Škamperle. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 76-79. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

929
SOC DiplB 3 ŠANTAVEC S. III 2370 ZGO DIP ŠANTAVEC Simon
COBISS.SI-ID 62135394

OHK 2016/10 578
ŠARANGOVIČ, Vasil' Petrovič
        Vasil' Šarangovič / M. I. Gančarou. - Minsk : Belarus', 1981. - [68] str. : ilustr. ; 22 cm

Povzetka in spiska del v rus., ang. in fr. - Bibliografija: str. [62-63]

75/76(476):929Šarangovič V.
UMZG M/Šara/1
COBISS.SI-ID 62314338

OHK 2016/10 579
ŠČAMJALËU, Leonid
        Leanid Ščamjalëu / B. A. Krèpak. - Minsk : Belarus', 1981. - 54 str. : ilustr. ; 22 cm

Spiski del v rus., ang. in fr.

75(476):929Ščamjalëu L.
UMZG M/Ščam/1
COBISS.SI-ID 62317154

OHK 2016/10 580
ŠČASNAJA, Ninel'
        Ninel' Ščasnaja / U. I. Prakapcou, I. V. Harytonava, T. M. Karèlina. - Minsk : Belarus', 1984. - 63 str. : ilustr. ; 22 cm

Spisek del tudi v rus., ang. in fr. - Bibliografija: str.56

75(476):929Ščasnaja N.
UMZG M/Ščas/1
COBISS.SI-ID 62380898

OHK 2016/10 581
ŠEBUEV, Vasilij Kuz'mič
        Vasilij Kuz'mič Šebuev : (1777-1855) / V. Kruglova. - Leningrad : Iskusstvo - Leningradskoe otdelenie, 1982. - 151 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografske navedbe v opombah

75(470):929Šebuev V. K.
UMZG M/Šebu/1
COBISS.SI-ID 62400866

OHK 2016/10 582
ŠETINA, Ana
        Marko Kraljević između istorijske zbilje i legende = Kraljevič Marko med zgodovinsko resničnostjo in legendo : diplomsko delo / Ana Šetina. - Ljubljana : [A. Šetina], 2016. - 259 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Đurđa Strsoglavec, Dušan Mlacović. - Literatura i izvori: str. 244-253. - Izvleček ; Abstract: King Marko in history and oral tradition ; Zaključak ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za zgodovino

398.2(497.1):821.163:94(497.1)
FRASCATI: 6-200
SLA D-SHM 133 ŠETINA A. Marko Kraljević ZGO DIP ŠETINA Ana
COBISS.SI-ID 62047842

OHK 2016/10 583
ŠIMIĆ, Tihana
        Schopenhauerjev sistem - metafizika in etika v enem : diplomsko delo / Tihana Šimić. - Ljubljana : [T. Šimić], 2016. - 69 str. ; 31 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: str. 69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

11:17(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP II ŠIMIĆ T. Schopenhauerjev
COBISS.SI-ID 62268002

OHK 2016/10 584
ŠIVEC, Barbara, 1965-
        Bibliometrijska analiza diplomskih nalog v knjižnici Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani : diplomsko delo / Barbara Šivec. - Ljubljana : [B. Šivec], 2016. - XI, 70 f., [5] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 66-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

001.891.3:027.7(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 027.7 ŠIVEC, B. Bibliometrijska
COBISS.SI-ID 7704161

OHK 2016/10 585
ŠKOF, Kaja
        Attributive use of nouns and adjectives in the language of medicine : corpus-based analysis = Atributivna raba samostalnikov in pridevnikov v jeziku medicine : analiza na podlagi korpusa : diplomsko delo / Kaja Škof. - Ljubljana : [K. Škof], 2016. - 101 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: f. 100. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.333:61(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠKOF K. Attributive
COBISS.SI-ID 62198626

OHK 2016/10 586
ŠKOFLJANEC Jagodic, Veronika
        Brežice v predmarčni dobi : diplomsko delo / Veronika Škofljanec Jagodic. - Ljubljana : [V. Škofljanec Jagodic], 2016. - 35 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Irena Selišnik. - Bibliografija: f. 33-34. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Brežice)"17/18"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ŠKOFLJANEC JAGODIC Veronika
COBISS.SI-ID 62123362

OHK 2016/10 587
ŠMATAU, V. F.
        Belaruskaja knižnaja gravjura XVI-XVIII stagoddzjau / V. F. Šmatau. - Minsk : Navuka i tèhnika, 1984. - 181 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

76(476)"15/17"
UMZG T/blr/h23/1
COBISS.SI-ID 62303586

OHK 2016/10 588
ŠMID, Sara, 1986-
        Pogled slovenskega časopisja na dogodke na Kitajskem na prehodu iz 19. v 20. stoletje : primer Slovenskega gospodarja : diplomsko delo / Sara Šmid. - Ljubljana : [S. Šmid], 2016. - 74 f. ; 30 cm

Mentorja Mitja Saje, Kornelija Ajlec. - Bibliografija: f. 68-73. - Povzetek ; Summary ; Zhaiyao. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Oddelek za zgodovino

94(510)"18/19"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŠMID Sara
COBISS.SI-ID 62250082

OHK 2016/10 589
ŠMINTIĆ, Milena
        Soočanje gibalno oviranih mladih z vstopom na trg dela : diplomsko delo / Milena Šmintić. - Ljubljana : [M. Šmintić], 2016. - 133 str. ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 120-131. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.5-056.26(043.2)
CC-APA: 3610 3290 5-100
PSI Dipl ŠMINTIĆ M. Soočanje gibalno
COBISS.SI-ID 62339938

OHK 2016/10 590
ŠMON, Jure
        Filozofija Emila Ciorana : diplomsko delo / Jure Šmon. - Ljubljana : [J. Šmon], 2016. - 101 f. ; 30 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: f. 101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Cioran E.:130.2
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 ŠMON, J. Filozofija
COBISS.SI-ID 62146658

OHK 2016/10 591
ŠPAN, Irena
        George R. R. Martin - ameriški Tolkien? : primerjava Gospodarja prstanov Johna R. R. Tolkiena in Pesmi ledu in ognja Georgea R. R. Martina : diplomsko delo / Irena Špan. - Ljubljana : [I. Špan], sep. 2016. - 64 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. 59-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-312.9 821.111.09-312.9Tolkien J.R.R. 821.111(73).09-312.9Martin G. R. R.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 925/SK ŠPAN I. George R. R. Martin

COBISS.SI-ID 62091618

OHK 2016/10 592
ŠPEC, Kristina
        Dual im Slowenischen und dessen Äquivalente im Deutschen = Dvojina v slovenščini in njene nemške ustreznice : diplomsko delo / Kristina Špec. - Ljubljana : [K. Špec], 2016. - 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v nem., korpus primerov v slov. in nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'366.532:811.112.2(043.2) 811.112.2'366:811.163.6'366.573(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB ŠPEC K. Dual
COBISS.SI-ID 62181986

OHK 2016/10 593
ŠRAJ, Tanja
        Povezanost značilnosti spolne zlorabe s psihičnimi posledicami pri otrocih in mladostnikih : doktorska naloga / Tanja Šraj. - Ljubljana : [T. Šraj], 2016. - 265 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Peter Umek. - Bibliografija: str. 235-246. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:364.633(043.3) 159.97:343.541(043.3)
CC-APA: 3236 3300 5-100
PSI Diss ŠRAJ T. Povezanost
COBISS.SI-ID 286745088

OHK 2016/10 594
ŠTEFANČIČ, Nadina
        Ženska v naravi in narava v ženski : metaforični prepleti ženske in narave pri Zofki Kveder in Francisu Baconu : diplomsko delo / Nadina Štefančič. - Ljubljana : [N. Štefančič], sep. 2016. - 87 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Aleksander Bjelčevič, Franci Zore. - Viri in literatura: str. 83-86. - Izvleček ; Abstract: A woman in nature and nature in a woman. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za slovenistiko

821.163.6.09KvederZ:1Bacon F.
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP VIII ŠTEFANČIČ, N. Ženska SLA D-L 2207 ŠTEFANČIČ N. Ženska
COBISS.SI-ID 62006370

OHK 2016/10 595
ŠTEGER, Aleš
        Kurent / Aleš Šteger ; ilustrirala Tina Dobrajc. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 163 str. : ilustr. ; 26 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3586-9

821.163.6-32
SLA L.A II 7330 ŠTEGER A. Kurent
COBISS.SI-ID 276665856

OHK 2016/10 596
ŠTIMPFEL, Karmen Nina
        Povezanost dolžine abstinence, pri osebah zdravljenih zaradi odvisnosti od opioidov, z izbranimi psihološkimi spremenljivkami : diplomsko delo / Karmen Nina Štimpfel. - Ljubljana : [K. N. Štimpfel], 2016. - 81 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 65-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:615.015.6(043.2)
CC-APA: 3233 5-100
PSI Dipl ŠTIMPFEL K.N. Povezanost dolžine
COBISS.SI-ID 62170722

OHK 2016/10 597
ŠTOKA, Jaka, 1972-
        Oblikovanje nacionalne identitete v Dalmaciji skozi pogled časopisa Zora dalmatinska od 1844 do 1849 : diplomsko delo / Jaka Štoka. - Ljubljana : [J. Štoka], 2016. - 94 f. ; 30 cm

Mentor Rok Stergar. - Bibliografija: f. 90-93. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

323.1(497.5)"1844/1849"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŠTOKA Jaka
COBISS.SI-ID 62126178

OHK 2016/10 598
ŠTRUKELJ, Taša
        Nadrealizem proti toku : diplomsko delo / Taša Štrukelj. - Ljubljana : [T. Štrukelj], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Lev Kreft, Janez Vrečko. - Bibliografija: f. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.02"1920/1930":141.82 111.852:141.82 821.133.1.09-92Breton A.
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP XI.5 ŠTRUKELJ, T. Nadrealizem PRK Dipl 918/SK ŠTRUKELJ T. Nadrealizem
COBISS.SI-ID 62041698

OHK 2016/10 599
ŠTUKELJ, Gašper
        Skupno znanje in epistemske igre : magistrsko delo / Gašper Štukelj. - Ljubljana : [G. Štukelj], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Borut Cerkovnik. - Bibliografija: str. 53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165:81:1:16
FRASCATI: 6-301
FIL MagB VI ŠTUKELJ, G. Skupno znanje
COBISS.SI-ID 62327650

OHK 2016/10 600
ŠURBANOSKA, Mila
        Forum romanum Stobis II : arheološka i turistička valorizacija na rimskiot grad Stobi, 2007-2008 : archaeological and turist valuation of the roman town of Stobi, 2007-2008 / Mila Šurbaniska, Antonio Jakimovski. - Skopje : CISS Makedonija, 2010. - 119 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. mak. besedilo in prevod v angl. - Cir. in lat. - Bibliografija: str. 114-115

ISBN 978-608-65313-0-0

902
FRASCATI: 6-103
ARH 013 401,1
COBISS.SI-ID 8832352

OHK 2016/10 601
TAVARES, Ana
        Português XXI. 1, Caderno de exercícios / Ana Tavares ; direcção, Renato Borges de Sousa. - nova ed. - Lisboa : LIDEL, 2015. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Evropski jezikovni okvir A1

ISBN 978-972-757-933-4

811.134.3
ROM 806.90-07 PORTUGUES XXI Exercicios 1
COBISS.SI-ID 62116706

OHK 2016/10 602
TAVARES, Ana
        Português XXI. 1, Livro do aluno. 1 / Ana Tavares ; direcção, Renato Borges de Sousa. - nova ed. - Lisboa : LIDEL, 2016. - 239 str.+ CD : ilustr. ; 30 cm

Evropski jezikovni okvir A1

ISBN 978-972-757-138-3

811.134.3
ROM 806.90-07 PORTUGUES XXI Aluno 1 ROM 806.90-07 PORTUGUES XXI CD Aluno 1
COBISS.SI-ID 62115938

OHK 2016/10 603
TAVČAR, Mojca, 1981-
        Ples kot terapevtsko sredstvo : magistrsko delo / Mojca Tavčar. - Ljubljana : [M. Tavčar], 2016. - V, 175 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 152-169. - Izvleček ; Abstract: Dance as a therapeutic tool. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo, študijski program Klinična psihologija

615.851:793.3(043.2)
CC-APA: 3310 2610 5-100
PSI Mag TAVČAR M. Ples
COBISS.SI-ID 62337890

OHK 2016/10 604
TEODOROVIĆ, Damjana
        Diskursi postkolonijalizma - lik Drugoga u sesjistici Dubravke Ugrešić = Diskurzi postkolonializma - podoba Drugoga v esejistiki Dubravke Ugrešić : diplomsko delo / Damjana Teodorović. - Ljubljana : D. Teodorović, 2016. - 165 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorici Đurđa Strsoglavec, Svetlana Slapšak. - Izvori i literatura: f. 156-165. - Sklep v slov. ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za sociologijo kulture

821.163.42.09Ugrešić D.:316.7
FRASCATI: 6-200
SLA D-SHM 138 TEODOROVIĆ D. Diskursi SOC DIP 3 TEODOROVIĆ D. III 2320
COBISS.SI-ID 62017890

OHK 2016/10 605
        TEORÍAS de lo fantástico / J. Alazraki... [et al.] ; introducción, compilación de textos y bibliografía David Roas. - Madrid : Arco/Libros, 2001. - 307 str. ; 21 cm. - (Bibliotheca philologica. Lectura)

Bibliografija: str. [301]-307. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-84-7635-453-7

82.0-312.9
ROM 82.0 TEORIAS FANTASTICO
COBISS.SI-ID 62176354

OHK 2016/10 606
        TERROR and the postcolonial / edited by Elleke Boehmer and Stephen Morton. - 1st pbk ed. - Chichester : Wiley Blackwell, 2015. - XII, 395 str. ; 23 cm. - (Concise companions to literature and culture)

Prva izd. 2010

ISBN 978-1-119-05619-5 (broš.)
ISBN 1-119-05619-5 (broš.)

82.091
PRK 11284 82.091PRK TERROR Boehmer E. (ur.)

COBISS.SI-ID 62196578

OHK 2016/10 607
THOMASON, Sarah Grey
        Endangered languages : an introduction / Sarah G. Thomason. - Cambridge (United Kingdom) : Cambridge University Press, 2015. - XIII , 229 str. ; 25 cm. - (Cambridge textbooks in linguistics)

Sorodni elektronski vir: http://assets.cambridge.org/97805218/65739/cover/9780521865739.jpg - Slika naslovnice. - O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 199-213. - Kazala

ISBN 978-0-521-68453-8 (mehka vez.)
ISBN 978-0-521-86573-9 (trda vezava)

81'27
COBISS.SI-ID 62127970

OHK 2016/10 608
TITELBAH, Vladislav
        Akvarele i crteži = Aquarelles et dessins / Vladislav Titelbah. - Beograd : Etnografski muzej = Museé ethnographique, 1931. - [36] str. : ilustr. ; 31 cm. - (Posebna izdanja = Éditions spéciales / Etnografski muzej = Museé ethnographique ; sv. 2)

Život i rad Vladislava Titelbaha / Petar. Ž. Petrović: str. [3-5]. - Résumé

75:929Titelbah V.
COBISS.SI-ID 19472647

OHK 2016/10 609
TOMINC, Vanja
        Položaj žensk v času kolonialne Nove Španije (1521-1821) : diplomsko delo / Vanja Tominc. - Postojna : [V. Tominc], 2016. - 58 f. ; 30 cm

Mentor Marko Štuhec. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(100)"04/18"
ZGO DIP TOMINC Vanja
COBISS.SI-ID 62110818

OHK 2016/10 610
TORELLA, Raffaele
        The philosophical traditions of India : an apprasial / Raffaele Torella ; [translated from Italian by Kenneth Frederick Hurry]. - Varanasi : Indica, 2011. - 269 str. ; 23 cm

Prevod dela: Il pensiero dellʼIndia. - Bibliografija: str. 225-250. - Kazala

ISBN 81-86569-96-0

23/24
FIL X TORELLA R. Philosophical
COBISS.SI-ID 62122594

OHK 2016/10 611
TORKAR, Matej, 1982-
        Pojmovanje časa pri Kantu in Heideggru : diplomsko delo / Matej Torkar. - Solkan : [M. Torkar], 2016. - 59 str. ; 30 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: str. 57-58. - Izvleček ; Abstract : Kant's and Heidegger's notion of time. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

115:1Kant I.:1Heidegger M.
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 TORKAR, M. Pojmovanje
COBISS.SI-ID 62444642

OHK 2016/10 612
TÖWE, Christian
        Die Formen der entwickelnden Kunstgeschichtschreibung : zugleich ein Beitrag zur Deutung des Entwickelungsbegriffs / von Christian Töwe. - Berlin : Junker und Dünnhaupt, 1939. - 160 str. ; 25 cm. - (Neue deutsche Forschungen. Abteilung Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte ; Bd. 230)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

7.01
UMZG E/Toew/1
COBISS.SI-ID 62287714

OHK 2016/10 613
TRIFUNOVIĆ, Bogdan, zgodovinar
        Memory of old Serbia and the shaping of serbian identity / Bogdan Trifunović. - Warsaw : DiG, 2015. - 195 str., 8 str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Colloquia Balkanica ; vol. 3)

Bibliografija: str. 161-179

ISBN 978-83-7181-929-2

94(497.11)"18/19"
ZGO D 8851 94(100)"1750/1914" TRIFUNOVIĆ Bogdan Memory

COBISS.SI-ID 62072930

OHK 2016/10 614
TROHA, Boris, 1976-
        Robert Graves and Christa Wolf : alternatives to patriarchy = Robert Graves und Christa Wolf : Alternativen zum Patriarchat = Robert Graves in Christa Wolf : alternative patriarhatu : diplomsko delo / Boris Troha. - Ljubljana : [B. Troha], 2016. - 76 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Igor Maver in Špela Virant. - Bibliografija: str. 72-76. - Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

82.091:392.31(043.2) 821.111.09Graves R.:821.112.2.09Wolf C.(043.2) 821.112.2.09Wolf C.:821.111.09Graves R.(043.2) 392.31:82.091(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TROHA B. Robert Graves
COBISS.SI-ID 62328930

OHK 2016/10 615
TRŠAR, Mojca
        Likovna in druge inteligence kot dejavnik kakovostnega poučevanja in učenja zgodovinskih in socioloških učno kurikularnih vsebin : diplomsko delo / Mojca Tršar. - Ljubljana : [M. Tršar], 2016. - 149 str. : tabele ; 30 cm

Mentorici Danijela Trškan, Alojzija Židan. - Bibliografija: str. 125-136. - Povzetek ; Summary: Fine arts intelligence and other intelligences as a factor of quality teaching and learning of historical and sociological teaching curriculum contents. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

37.015.31:94(497.4)(043.2) 37.015.31:316(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 TRŠAR M. III 2325 ZGO DIP TRŠAR Mojca
COBISS.SI-ID 62219106

OHK 2016/10 616
TURK, Urška, 1994-
        Prevodi publicističnih poimenovanj francoskih političnih institucij v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Urška Turk. - Ljubljana : [U. Turk], 2016. - 45 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:321(44)=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP TURK U. Prevodi
COBISS.SI-ID 62336866

OHK 2016/10 617
TURŠIČ, Tadeja
        Zdravje in bolezen prebivalcev halštatskih Vač : diplomsko delo / Tadeja Turšič. - Ljubljana : [T. Turšič], 2016. - 104, [37] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 90-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903:61
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 395
COBISS.SI-ID 62086242

OHK 2016/10 618
        ÜBERSETZUNGSLANDSCHAFTEN : Themen und Akteure der Literaturübersetzung in Ost- und Mitteleuropa / Schamma Schahadat, Štěpán Zbytovský (Hg.). - Bielefeld : Transcript, cop. 2016. - 285 str. ; 23 cm. - (Interkulturalität : Studien zu Sprache, Literatur und Gesellschaft ; Bd. 9)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka in z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-8376-3302-3
ISBN 3-8376-3302-0

81'255.4(4-191.2)(082)
GER AR ŽIGON T. ÜBERSETZUNGSLANDS.
COBISS.SI-ID 60006754

OHK 2016/10 619
ULICKAJA, Ljudmila Evgen´evna
        Sonjica / Ljudmila Ulicka ; prevedel Marjan Poljanec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 118 str. ; 18 cm. - (Zbirka Svila)

Prevod dela: Sonečka. - 500 izv. - O avtorici in delu na notr. str. ov. - Prix Médicis étranger, 1996

ISBN 978-961-241-966-0

821.161.1-321.2
SLA L.A I 7120 ULICKAJA L. E. Sonjica
COBISS.SI-ID 284734720

OHK 2016/10 620
        UMJETNOST i tržište : vrednovanje umjetničkih djela u tržišnoj ekonomiji / urednice Vera Turković, Ariana Novina. - Zagreb : Akademija likovnih umjetnosti, 2015. - 180 str. : ilustr. ; 24 cm

Sažetak pri vseh in bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-953-7072-14-8

7.01:069(497.5)(082)
UMZG H/Umjetnost/1
COBISS.SI-ID 62283106

OHK 2016/10 621
UNRUH, Friedrich Franz von
        Bruderdorf : Erzählung / von Friedrich Franz von Unruh. - Essen : Essener Verlagsanstalt, 1942. - 71 str. ; 19 cm

821.112.2-32
GER 830 UNRUH F. F. v. Bruderdorf
COBISS.SI-ID 62358370

OHK 2016/10 622
        UPRAVLJANJE kompleksnih kriz v Republiki Sloveniji [Elektronski vir] / Janja Vuga Beršnak (ur.). - Elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2016. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2016/e-MORS_UpravljanjeSkrizami.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23. 10. 2016. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-93677-2-8 (pdf)

338.124.4:005(497.4)(082)(0.034.2) 005.931.11(497.4)(082)
CC-APA: 3640 4000
COBISS.SI-ID 285748480

OHK 2016/10 623
        URBARJI na Slovenskem skozi stoletja / uredila Matjaž Bizjak in Lilijana Žnidaršič Golec ; [prevod povzetkov Niko Hudelja]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : DTP). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 223-245. - Povzetek v nem. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6638-30-2

347.236.2(497.4)(091)(082)
ZGO D 8853 930.2 URBARJI na Slovenskem
COBISS.SI-ID 286281984

OHK 2016/10 624
URH, Alenka, 1983-
        Sodobne teorije tolerance : diplomsko delo / Alenka Urh. - Ljubljana : [A. Urh], 2016. - 77 str. ; 30 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: str. 72-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

316.647.5(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX URH A. Sodobne
COBISS.SI-ID 62252130

OHK 2016/10 625
URI, Helene, 1964-
        Jezičnica / Helene Uri ; prevod in priredba Darko Čuden ; ilustracije Jan Seušek ; [avtorji 11. in 12. poglavja Monika Kalin Golob, Nataša Gliha Komac in Nataša Logar ; priredba 11. in 12. poglavja Darko Čuden in Vojko Gorjanc]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 154 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Den store faktaboka om språk. - 500 izv. - Bibliografija: str. 154-[155]

ISBN 978-961-237-857-8

81(02.053.2)
GER 800 URI H. Jezičnica GER AR ČUDEN D. URI H.: Jezičnica SLA Phil II 4382 URI H. Jezičnica
COBISS.SI-ID 286355968

OHK 2016/10 626
UROŠEVIK, Vlada
        Nevarne svečanosti / Vlada Urošević ; prevedla Namita Subiotto. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 267 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Vzpor. mak. besedilo in prevod v slov. - Cir. in lat. - 800 izv. - O avtorju: str. 264-266. - Biographia litteraria / Vlada Urošević: str. 255-263

ISBN 978-961-284-205-5

821.163.3-1
SLA L.A II 7332 UROŠEVIK V. Nevarne
COBISS.SI-ID 285737984

OHK 2016/10 627
VALIČ, Lara
        Kaj je to biti intelektualka, filozofinja? : diplomsko delo / Lara Valič. - Ljubljana : [L. Valič], 2016. - 46 f. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Primož Kraševec. - Bibliografija: f. 44-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

32:1(043.2) 1-055.21(043.2) 340.126(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX VALIČ L. Kaj je to biti SOC DIP 3 VALIČ L. III 2391
COBISS.SI-ID 62029666

OHK 2016/10 628
VALLS, Fernando
        Sombras del tiempo : estudios sobre el cuento español contemporáneo (1944-2015) / Fernando Valls. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2016. - 716 str. ; 22 cm. - (La casa de la riqueza. Estudios de la cultura de España ; 33)

Bibliografija: str. 679-703. - Kazalo

ISBN 978-84-8489-874-0 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-414-9 (Vervuert)

821.134.2-32.09"1944/2015"
ROM 860.09 VALLS F. Sombras
COBISS.SI-ID 62236514

OHK 2016/10 629
VAN Herk, Gerard
        What is sociolinguistics? / Gerard Van Herk. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2012. - XV, 243 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Linguistics in the world)

O avtorju na ov. - Bibliografija: str. 213-228. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-9319-1
ISBN 1-4051-9319-0
ISBN 978-1-4051-9318-4 (br.)
ISBN 1-4051-9318-2 (br.)

81'27(075.8)
COBISS.SI-ID 62372194

OHK 2016/10 630
VANIČ, Miha
        Nagnjena nebesa : motiv spreobrnjenja v osmi knjigi Avguštinovih Izpovedi : diplomsko delo / MihaVanič. - Ljubljana : [M. Vanič], 2016. - 52 f. ; 31 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

2-767(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X VANIČ M. Nagnjena
COBISS.SI-ID 62081634

OHK 2016/10 631
VAVPOTIČ, Urška
        Spolna identiteta Alme Karlin = Geschlechtsidentität bei Alma Karlin : diplomsko delo / Urška Vavpotič. - Ljubljana : [U. Vavpotič], 2016. - 85 str., [21] str. pril. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Irena Samide, Roman Kuhar. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo

82.09-055.2-992:929Karlin A. M.(043.2) 305-055.2:159.922.1(043.2) 159.922.1:305-055.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VAVPOTIČ U. Spolna SOC DIP 3 VAVPOTIČ U. III 2316
COBISS.SI-ID 61794402

OHK 2016/10 632
VENIŠNIK, Primož
        Mediji kot orožje države : diplomsko delo / Primož Venišnik. - Ljubljana : [P. Venišnik], 2016. - 58 f. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 54-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.77(043.2) 070(497.11)"198":355.244.1(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 VENIŠNIK P. III 2271
COBISS.SI-ID 62378850

OHK 2016/10 633
        El VENTILADOR : curso de español de nivel superior / Maria Dolores Chamorro Guerrero... [et al.]. - Barcelona : Difusión, 2014. - 224 str. : ilustr. + 1 CD, 1 DVD

Evropski jezikovni okvir C1

ISBN 978-84-8443-226-5

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 VENTILADOR ROM 806.0-07 VENTILADOR CD ROM 806.0-07 VENTILADOR DVD
COBISS.SI-ID 62085218

OHK 2016/10 634
VEROVŠEK Musič, Saša
        Odnos moški-ženska, kot ga prikazuje delo Genji Monogatari = Genji monongatari ni okeru danjo kankei : diplomsko delo / Saša Verovšek Musič. - Ljubljana : [S. Verovšek Musič], 2016. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v slov. in jap., besedilo v slov. - Mentor Andrej Bekeš. - Bibliografija: str. 59-61. - Povzetek v slv., eng. in jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije

316:392.6:821.521 821.521
FRASCATI: 5-410
COBISS.SI-ID 62415970

OHK 2016/10 635
VERSCHUEREN, Jef
        Ideology in language use : pragmatic guidelines for empirical research / Jef Verschueren. - New York : Cambridge University Press, 2012. - XIV, 377 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorju na ov. - Bibliografija: str. 357-371. - Kazalo

ISBN 978-1-107-00652-2
ISBN 1-107-00652-X
ISBN 978-1-107-69590-0
ISBN 1-107-69590-2

81'27
COBISS.SI-ID 62136418

OHK 2016/10 636
VEZOJA, Daniel
        Teorija globalne pravičnosti Thomasa Poggeja : diplomsko delo / Daniel Vezoja. - Ljubljana : [D. Vezoja], 2016. - 60 f. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: f. 59-60. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

177.9:339.97(043.2) 339.923(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX VEZOJA D. Teorija
COBISS.SI-ID 62312802

OHK 2016/10 637
        VÍA rápida : curso intensivo de español. Cuaderno de ejercicios / María Cecilia Ainciburu... [et al.]. - Barcelona : Difusion, 2015. - 157 str. : ilustr. ; 28 cm

Evropski jezikovni okvir A1-B1

ISBN 978-84-8443-656-0

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 VIA RAPIDA Ejercicios A1-B1
COBISS.SI-ID 62071138

OHK 2016/10 638
        VÍA rápida : curso intensivo de español. Libro del alumno / María Cecilia Ainciburu ...[et al.]. - Barcelona : Difusion, 2015. - 269 str. + 2 CD : ilustr. ; 28 cm

Evropski jezikovni okvir A1-B1

ISBN 978-84-8443-655-3

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 VIA RAPIDA Alumno A1-B1 ROM 806.0-07 VIA RAPIDA CD1 A1-B1 ROM 806.0-07 VIA RAPIDA CD2 A1-B1
COBISS.SI-ID 62067298

OHK 2016/10 639
VIDIC, Janez, 23. 6. 1977-
        Povezave pojmov in miselnih figur filozofije in psihoanalize s spoznanji nevroznanosti v delih Catherine Malabou in Slavoja Žižka : diplomsko delo / Janez Vidic. - Ljubljana : [J. Vidic], 2016. - 74 str. ; 31 cm

Mentor Mladen Dolar. - Bibliografija: str. 70-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26:612.8(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII VIDIC J. Povezave
COBISS.SI-ID 62149474

OHK 2016/10 640
VIDMAR, Luka, 1977-
        Župnijska cerkev sv. Janeza Evangelista v Retečah : umetnostnozgodovinski oris / [tekst Luka Vidmar ; fotografije Marko Jelenc]. - Reteče : Župnija, 2016. - 12 str. : ilustr. ; 18 cm

Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-961-285-437-9

726:27-523.4(497.4Reteče)
UMZG tf T/svn/Ret/1
COBISS.SI-ID 286563328

OHK 2016/10 641
VIDMAR, Saša, 1985-
        Jean-Luc Godard : izpraševalec filmskih podob : slogovna in tematska analiza cineastove filmske umetnosti : diplomsko delo / Saša Vidmar. - Ljubljana : [S. Vidmar], 2016. - 129 f. ; 31 cm

Mentorica Polona Petek. - Bibliografija: f. 123-128. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

791.633-051(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 VIDMAR S. III 2262
COBISS.SI-ID 62190946

OHK 2016/10 642
        The VIOLENCE of representation : literature and the history of violence / edited by Nancy Armstrong and Leonard Tennenhouse. - 1st pbk ed. - London ; New York : Routledge, 2014. - VII, 263 str. ; 24 cm. - (Routledge revivals)

Prva izd. 1989. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-138-01542-5 (broš.)
ISBN 1-138-01542-3 (broš.)

82.091
PRK 11290 82.091PRK VIOLENCE Armstrong N. (ur.)

COBISS.SI-ID 62228578

OHK 2016/10 643
VODOLAZKIN, Evgenij Germanovič
        Laurus / Jevgenij Vodolazkin ; prevod Lijana Dejak ; [spremna beseda Neža Zajc]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 306 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 89)

Prevod dela: Lavr. - Podatek o izd. v CIP-u. - 400 izv. - Ruska duša v času in spominu / Neža Zajc: str. 291-306

ISBN 978-961-282-109-8

821.161.1-311.6 821.161.1.09Vodolazkin E. G.
PRK 8400/89 VODOLAZKIN J. Laurus SLA L.A II 4877/89 VODOLAZKIN E. G. Laurus
COBISS.SI-ID 280853248

OHK 2016/10 644
VOLK, Jasmina
        Prevajanje slovenskih običajev v promocijskih besedilih v nemški jezik : diplomska seminarska naloga / Jasmina Volk. - Ljubljana : [J. Volk], 2015. - 30 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 26-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[81'25=163.6=112.2]:338.48(043.2) [338.48:81'276.6=163.6=112.2]:81'25(043.2) [811.163.6'276.6:338.48]:811.112.2(043.2) 39(=163.6):338.48(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP VOLK J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62063714

OHK 2016/10 645
        VON Preußenland nach Italien : Beiträge zur kultur- und bildungsgeschichtlichen Vernetzung europäischer Regionen / herausgegeben von Mark Mersiowsky und Arno Mentzel-Reuters. - Innsbruck : StudienVerlag, 2015. - 248 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innsbrucker Historische Studien ; Bd. 30)

ISBN 978-3-7065-5401-5

94(4)"04/2"
ZGO D 8854/30 94(4) VON Preußenland
COBISS.SI-ID 62202722

OHK 2016/10 646
        VOSTOČNOSLAVJANSKAJA literatura v Velikom knjažestve Litovskom : antologija / sostavitelj´, avtor stupitel´nyh statej i kommentariev Pavel Ivinskij. - Vil´njus : Vil´njusskij univerzitet, Filoogičeskij fakultet, 1998. - 125 str. : ilustr. ; 27 cm

Cir. - Vostočnoslavjanskaja literatura v Velikom knjažestve Litovskom XII-XVII vv: str. 6-8. - Ime avtorja na ov.: Pavelas Ivinskis. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Rytu slavu literatura lietvos didžiojoje kunigaištysteje : antologija. - Bibliografija: str. 124-125

ISBN 9986-824-21-4

821.161
SLA Text II 748 VOSTOČNOSLAVJANSKAJA
COBISS.SI-ID 62293090

OHK 2016/10 647
VOZELJ, Ksenija
        Podoba Peruja in Berlina pri Alešu Štegru : diplomsko delo / Ksenija Vozelj. - Ljubljana : [K. Vozelj], 2016. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 33. - Povzetek ; Extract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09Šteger A.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 231/BD VOZELJ K. Podoba
COBISS.SI-ID 62074210

OHK 2016/10 648
VRAČIČ, Anja
        Razvijanje medkulturne zmožnosti pri pouku književnosti : diplomsko delo / Anja Vračič. - Ljubljana : [A. Vračič], sep. 2016. - 65 f., [20] f. pril. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM

Mentorici Alenka Žbogar, Alojzija Židan. - Viri in literatura: f. 61-64. - Izvleček ; Abstract: Developing and encouraging of the international competence at literature course. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za sociologijo

37.091:82:316.347
FRASCATI: 5-300
SLA D-Did 133 VRAČIČ A. Razvijanje SOC DIP 3 VRAČIČ A. III 2388
COBISS.SI-ID 62282338

OHK 2016/10 649
VREČKO, Asta
        Novi prostori, nove podobe = New spaces, new images : osemdeseta skozi prizmo dogodkov, razstav in diskurzov = the 1980s through the prism of events, exhibitions, and discourses : 1. del = part 1 : Moderna galerija, 14. 10. 2016-01. 01. 2017. - [Ljubljana : Moderna galerija, 2016]. - 1 zgibanka ([6] str.) ; 18 cm

Ov. nasl. - Avtorici nista navedeni

7.038:069.9(497.4)
UMZG T/svn/a252/27
COBISS.SI-ID 62424674

OHK 2016/10 650
VRHUNC, Larisa
        Glasbeni stavek : oblikoslovje / Larisa Vrhunc. - 4. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 221 str. : note ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 220-221

ISBN 978-961-237-317-7

781.6 78.08
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3324 VRHUNC L. Glasbeni stavek 6
COBISS.SI-ID 286379008

OHK 2016/10 651
        VSE poti vodijo na jug : antologija srbske novejše poezije / izbor in prevod Franjo Frančič. - 1. izd. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2016 (tiskano v Evropi). - 157 str. ; 20 cm. - (Zbirka Srebrna zbirka)

Povečani tisk. - Tiskano po naročilu. - Franjo Frančič: str. 155-157. - Spremna beseda / Denis Poniž: str. 137-138

ISBN 978-961-6934-81-7

821.163.41-194 821.163.41.09:929
SLA L.A I 7122 VSE
COBISS.SI-ID 285611264

OHK 2016/10 652
VUKSANOVIĆ, Aljoša
        Poročanje slovenskih medijev o dogodkih v Italiji, ki se navezujejo na slovensko manjšino v letih 1922 in 1929 : diplomsko delo / Aljoša Vuksanović. - Ljubljana : [A. Vuksanović], 2016. - 30 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.dropbox.com/s/zkt3e7ixtvg948c/Aljosa%20Vuksanovic%20diploma.pdf?dl=0. - Dipl. delo oddano tudi v pdf formatu na CD-ROM-u. - Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: f. 29-30. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

323.15:070(=163.6)"1922/1929"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB VUKSANOVIĆ Aljoša
COBISS.SI-ID 62236258

OHK 2016/10 653
VUKŠINIČ, Valentina
        Primerjava nemških in slovenskih učbenikov za pouk zgodovine v gimnaziji : magistrsko delo / Valentina Vukšinič. - Ljubljana : [V. Vukšinič], 2016. - 144 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: f. 133-135. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:94
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 31 VUKŠINIČ Valentina
COBISS.SI-ID 62168930

OHK 2016/10 654
        VÝZKUM slovesné valence ve slovanských zemích / Karolina Skwarska - Elżbieta Kaczmarska (eds.). - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2016. - 437 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada ; sv. 43)

Prispevki večinoma v češ., ostali v ruš., polj. in eden v angl. - Obsežna skupna bibliografija na koncu zbornika (str. 387-421), pri posameznih prispevkih opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Povzetki v angl. na koncu zbornika

ISBN 978-80-86420-60-8

811.161'367(082) 811.161'374(082)
COBISS.SI-ID 62191202

OHK 2016/10 655
WAIDACHER, Friedrich
        Handbuch der allgemeinen Museologie / Friedrich Waidacher. - 2., ergänzte Aufl. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 1996. - 792 str. ; 24 cm. - (Mimundus : wissenschaftliche Reihe des Österreichischen TheaterMuseums ; 3)

Bibliografija: str. 715-771. - Kazalo

ISBN 3-205-98445-5

069(035)
UMZG H/Waid/1
COBISS.SI-ID 62267746

OHK 2016/10 656
WALBY, Sylvia
        The future of feminism / Sylvia Walby. - Cambridge ; Malden (MA) : Polity, 2011. - 210 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 163-197. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-4756-2
ISBN 978-0-7456-4757-9 (broš.)

305:141.72
PRK 11276 3 WALBY S. Future
COBISS.SI-ID 30628445

OHK 2016/10 657
        WESTERN Balkans cultural antenna : Western Balkans' cultural innovators in a creative intercultural and cross-sectoral dialogue / edited by Denis Striković. - Ljubljana : Tribun, Institute for Culture, Research and Development = Tribun, zavod za kulturo, raziskovanje in razvoj, 2013 (Ljubljana : R-tisk). - 159 str. ; 21 cm

Fotogr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija ali opombe z bibliografijo na dnu str. pri večini prispevkov. - Povzetek v angl. in jeziku avtorja pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-281-211-9

316.7(497)(082)
SOC 316.7 WESTERN Striković D. ed.
COBISS.SI-ID 269696256

OHK 2016/10 658
        WHITE paper on human rights in North Korea 2016. - Seoul : Korean Institute for National Unification, 2016. - 534 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-89-8479-839-7

32:341.231.14
AAŠ KOR 3 WHITE paper
COBISS.SI-ID 62382946

OHK 2016/10 659
        WILLIAM Faulkner in the media ecology / edited by Julian Murphet & Stefan Solomon. - Baton Rouge : Louisiana State Univ. Press, 2015. - X, 276 str. ; 24 cm. - (Southern literary studies)

Opombe z bibliografijo pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-8071-5948-4 (trda vezava)
ISBN 0-8071-5948-4 (trda vezava)

821.111(73).09Faulkner W.:316.77
PRK 11291 821.0A/Ž FAULKNER W. Murphet J. (ur.)

COBISS.SI-ID 62231138

OHK 2016/10 660
WRIGHT, Charlotte M.
        Plain & ugly Janes : the rise of the ugly woman in contemporary American fiction / Charlotte M. Wright. - Iowa City : Univ. of Iowa Press, [2006]. - XIII, 136 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=014971914&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis
Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0666/2006044606-d.html. - 1. izd.: New York : Garland Pub., 2000. - Bibliografija: str. 125-130. - Kazalo

ISBN 0-87745-994-0 (broš.)
ISBN 978-0-87745-994-1 (broš.)

821.111(73).09:305-055.2
PRK 11273 821.111.09 WRIGHT C. M. Plain
COBISS.SI-ID 62167394

OHK 2016/10 661
WÜRTENBERGER, Thomas, 1907-
        Albrecht Dürer, Künstler, Recht, Gerechtigkeit / Thomas Würtenberger. - Frankfurt am Main : Klostermann, 1971. - 80 str. ; 21 cm

75(430)"14/15":340.114
UMZG M/Duer/49
COBISS.SI-ID 62128226

OHK 2016/10 662
YEATS, William Butler, 1865-1939
        Zbrana poezija / William Butler Yeats. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2014-<2016>. - Zv. <1-3> : avtorj. sl. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 47; 56 ; 62)

V vsakem zv. opombe in slovarček irskih imen

Dosedanja vsebina:
1: Lirika 1889-1914 / prevod, opombe in spremna besedila Nada Grošelj. - 2014 (Ljubljana : Itagraf). - 236 str. - Preglednica Yeatsovega življenja in poezije: str. 223-226. - Beseda o zbirkah v tem zvezku: str. 227-232
2: Lirika 1919-1928 / prevod, opombe in spremna besedila Nada Grošelj. - 2015 (Ljubljana : Itagraf). - 175 str. - Preglednica Yeatsovega življenja in poezije: str. 167-170. - Beseda o zbirkah v drugem zvezku: str. 171-174
3: Lirika 1933-1939 / prevod, opombe in spremna besedila Nada Grošelj. - 2016 (Ljubljana : Itagraf). - 197 str. - Preglednica Yeatsovega življenja in poezije: str. 185-188. - Beseda o zbirkah v tretjem zvezku: str. 189-192

ISBN 978-961-6758-47-5 (zv. 1)
ISBN 978-961-6758-61-1 (zv. 2)
ISBN 978-961-6758-92-5 (zv. 3)

821.111-1
GER 820 YEATS W. B. Zbrana poezija PRK 10848/1 821.111 YEATS W. B. Zbrana poezija 1 PRK 10848/2 821.111 YEATS W. B. Zbrana poezija 2 PRK 10848/3 821.111 YEATS W. B. Zbrana poezija 3

COBISS.SI-ID 275542528

OHK 2016/10 663
YEATS, William Butler, 1865-1939
        Zbrana poezija. 3, Lirika 1933-1939 / William Butler Yeats ; prevod, opombe in spremna besedila Nada Grošelj. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2016 ([Ljubjana] : Itagraf). - 197 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Poetikonove lire ; knj. 62)

Prevodi iz zbirk: 1. The winding stair and other poems = Polžasto stopnišče in druge pesmi ; 2. Parnell's funeral and other poems = Parnellov pogreb in druge pesmi ; 3. New poems = Nove pesmi ; 4. Last poems = Poslednje pesmi. - 700 izv. - Preglednica Yeatsovega življenja in poezije: str. 185-188. - Beseda o zbirkah v tretjem zvezku: 189-192

ISBN 978-961-6758-92-5

821.111(417)-1 821.111(417).09Yeats W. B.
GER 820 YEATS W. B. Zbrana poezija
COBISS.SI-ID 286268416

OHK 2016/10 664
ZAGER Kocjan, Gaja
        Zavzetost, strast in zanos pri zaposlenih : teoretična in empirična razmejitev : doktorska disertacija = Engagement, passion, and flow among employees : a theoretical and empirical distinction : doctoral dissertation / Gaja Zager Kocjan. - Ljubljana : [G. Zager Kocjan], 2016. - 229 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Andreja Avsec, somentor Gregor Sočan. - Bibliografija: str. 178-195. - Povzetek v angl. in slov., razširjen povzetek v slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Psihologija osebnosti

159.923.3:331.101.32(043.3) 159.942.6-057.11(043.3)
CC-APA: 3120 3630 5-100
PSI Diss ZAGER KOCJAN G. Zavzetost, strast

COBISS.SI-ID 286766848

OHK 2016/10 665
ZAGMAJSTER-Anko, Urša
        Ženske v novem nemškem filmu = Frauen im neuen deutschen Film : diplomsko delo / Urša Zagmajster-Anko. - Ljubljana : [U. Zagmajster-Anko], 2016. - [XIV], 59 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Polona Petek in Špela Virant. - Bibliografija: f. 59. - Izvleček v slov. in angl., daljši povzetek v nem. (f. V-XII). - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

791.633-051-055.2(430)"19"(043.2) 305-055.2:791(430)"19"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZAGMAJSTER-ANKO U. Ženske SOC DIP 3 ZAGMAJSTER ANKO U. III 2360
COBISS.SI-ID 61903458

OHK 2016/10 666
ZAKRAJŠEK, Jana, 1981-
        National identity in the novels of Michael Ondaatje : Running in the family, In the skin of a lion and Anil's ghost = Narodna identiteta v romanih Michela Ondaatjeja : Running in the family, In the skin of a lion and Anil's ghost : diplomsko delo / Jana Zakrajšek. - Ljubljana : [N. Zakrajšek], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Ondaatje M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZAKRAJŠEK J. National
COBISS.SI-ID 62369378

OHK 2016/10 667
ZASEDÁNÍ Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů (2016 ; Praha)
        Program ; Abstrakty příspěvků / Zasedání Komise pro gramatickou stavbu slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů = Zasedanie Komissii po izučeniju grammatičeskoj struktury slavjanskih jazykov Meždunarodnogo komiteta slavistov, Praha, 14.-16. 9. 2016. - Praha : Slovanský ústav AV ČR, 2016. - 41 str. ; 21 cm

Lat. in cir.

811.16'36(082):061
COBISS.SI-ID 62097506

OHK 2016/10 668
ZAVAŠNIK, Nina, 1993-
        Prevajanje elementov aboriginske kulture v romanu Poti pesmi : diplomska seminarska naloga / Nina Zavašnik. - Ljubljana : [N. Zavašnik], 2015. - 27 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo prve bolonjske stopnje. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:821.111=163.6(043.2) 81'255.4:316.7
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ZAVAŠNIK N. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62102626

OHK 2016/10 669
ZDOVC, Aleksander
        Platonov pojem duše : diplomsko delo / Aleksander Zdovc. - Ljubljana : [A. Zdovc], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Franci Zore, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 67-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

128Plato(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.2 ZDOVC A. Platonov SOC DIP 3 ZDOVC A. III 2394
COBISS.SI-ID 62102370

OHK 2016/10 670
ZEVNIK, Marko, 1984-
        Problematika prehoda iz mladostništva v odraslost na primeru romana Varuh v rži : diplomsko delo / Marko Zevnik. - Ljubljana : [M. Zevnik], 2016. - 56 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Ksenija Vidmar Horvat, Tomo Virk. - Bibliografija: f. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09Salinger J. D. 316.346.32-053.6
FRASCATI: 6-200 5-410
PRK Dipl 896/SK ZEVNIK M. Problematika SOC DIP 3 ZEVNIK M. III 2348
COBISS.SI-ID 61876066

OHK 2016/10 671
ZIHERL, Urška
        Vloga vrstnikov in medijev pri razvoju mladostnikove telesne samopodobe : magistrsko delo / Urška Ziherl. - Ljubljana : [U. Ziherl], 2016. - 57 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 48-52. - Izvleček ; Abstract: The role of peers and the media in the development of body image in adolescents. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8:159.923.2(043.2)
CC-APA: 2840 2900 5-100
PSI MagB ZIHERL U. Vloga vrstnikov
COBISS.SI-ID 62132834

OHK 2016/10 672
ZLATAREV, Vesna
        Benennung von Yoga-Übungen im Deutschen und im Slowenischen = Poimenovanje jogijskih položajev v nemškem in slovenskem jeziku : diplomsko delo / Vesna Zlatarev. - Ljubljana : [V. Zlatarev], 2016. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 73-77. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:233-852.5YOG=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'276.6:233-852.5YOG]:811.163.6(043.2 ) [811.163.6'276.6:233-852.5YOG]:811.112.2(043.2 )
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZLATAREV V. Benennung
COBISS.SI-ID 62183010

OHK 2016/10 673
ZRIM, Damijan
        Bližnjevzhodni konflikt : izraelsko-palestinski nacionalizem : diplomsko delo / Damijan Zrim. - Ljubljana : [D. Zrim], 2016. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Damjan Mandelc in Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 50-51. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(5-011)"20"
FRASCATI: 6-100
SOC DiplB 3 ZRIM D. III 2300 ZGO DiplB ZRIM Damijan
COBISS.SI-ID 61754210

OHK 2016/10 674
ZRIM, Katarina
        Henri Bergson : pojmovanje narave skozi pojem življenjskega zagona : diplomsko delo / Katarina Zrim. - Ljubljana : [K. Zrim], 2016. - 44 f. ; 31 cm

Mentor Marko Uršič. - Bibliografija: f. 44. - Povzetek; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

118(043.2) 1Bergson H.
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VIII ZRIM K. Henri
COBISS.SI-ID 62380642

OHK 2016/10 675
ZUPANC, Helena, 1994-
        Razvoj turizma v Bohinju do druge svetovne vojne : diplomsko delo / Helena Zupanc. - Ljubljana : [H. Zupanc], 2016. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://www.dropbox.com/s/g8uce981nuxjuim/Helena%20Zupanc%20diploma.pdf?dl=0. - Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

338.48(091)(497.4Bohinj)"1906/1941"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ZUPANC Helena
COBISS.SI-ID 62155618

OHK 2016/10 676
ZUPANČIČ, Selma
        Ali je vera brez boga vera brez nasilja? : primerjava monoteizma in theravada budizma : diplomsko delo / Selma Zupančič. - Ljubljana : [S. Zupančič], 2016. - 37 f. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: f. 35-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2) 2-81-154:241(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ZUPANČIČ S. III 2276
COBISS.SI-ID 62189922

OHK 2016/10 677
ZUPANČIČ, Selma
        Volja do življenja : preživetje v koncentracijskih taboriščih : diplomsko delo / Selma Zupančič. - Ljubljana : [S. Zupančič], 2016. - 41 f. ; 31 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 39-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17:159.947 (043.2) 343.819.5(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV ZUPANČIČ S. Volja
COBISS.SI-ID 62339426

OHK 2016/10 678
ZUPANČIČ, Žana
        (Pre)pesnitve ulične poezije v nemškem in slovenskem jeziku : diplomska seminarska naloga / Žana Zupančič. - Ljubljana : [Ž. Zupančič], 2016. - 59 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., raperska besedila v angl., nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 35-37. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:784.66=163.6=112.2(043.2) 784.66:81'255.4=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ZUPANČIČ Ž. (Pre)pesnitve
COBISS.SI-ID 62068834

OHK 2016/10 679
        ZUWANDERUNGSLAND Deutschland : die Hugenotten / für das Deutsche Historische Museum herausgegeben von Sabine Beneke und Hans Ottomeyer. - Berlin : Deutsches Historisches Museums ; Wolfratshausen : Minerva, cop. 2006. - 448 str. : ilustr. ; 29 cm

"Ausstellungshalle des Deutsches Historisches Museum, Berlin, 22. Oktober 2005 bis 12. Februar 2006" --> kolofon. - Bibliografija: str. 408-442

ISBN 3-938832-01-0 (Minerva)
ISBN 3-86102-135-8 (Deutsches Historisches Museum)

94(4)"04/18"
ZGO E 1840 94(41/49) HUGENOTTEN
COBISS.SI-ID 8031840

OHK 2016/10 680
ŽBONTAR, Tamma
        Ženska v renesančni Italiji : diplomsko delo / Tamma Žbontar. - Ljubljana : [T. Žbontar], 2016. - 58 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:7(043.2) 7.074-055.2"13/15"(450)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ŽBONTAR T. III 2274
COBISS.SI-ID 62187874

OHK 2016/10 681
ŽIBERNA, Marjan
        Straža : kraj topline, zelenja in modrine : vodnik po občini Straža / [besedilo Marjan Žiberna, Andreja Kren ; fotografije Dušan Šetina ... [et al.] ; kartografija GURS, zajem podatkov Dušan Šetina]. - 2. izd., 1. natis. - Straža : Občina, 2016 (Novo mesto : Špes, grafični studio). - 35 str. : barvne fotogr., zvd. ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: Dobrodošli v Straži. - Avtorja navedena v kolofonu. - 1.000 izv.

913(497.4Straža)(036) 908(497.4Straža)(036)
GEO DOL I 5063 908 ŽIBERNA I. Straža
COBISS.SI-ID 26224183

OHK 2016/10 682
ŽUMER, Uršula
        Raba in vpliv motivacijskih/učnih tehnik na kakovost pouka zgodovine v osnovni šoli : magistrsko delo / Uršula Žumer. - Smokuč : [U. Žumer], 2016. - 139 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 127-130. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:94
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 32 ŽUMER Uršula
COBISS.SI-ID 62179170

OHK 2016/10 683
ŽURA, Janez, 1977-
        Večvrstna realizacija in vprašanje redukcije psihičnega na fizično : diplomsko delo / Janez Žura. - Ljubljana : [J. Žura], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Mentorica Olga Markič. - Bibliografija: f. 44-47. - Povzetek ; Abstract : Multiple realizability and possibility of psychoneural reduction. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.194:141.112
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VI ŽURA, J. Večvrstna
COBISS.SI-ID 62363490


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO