COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Novosti OHK FF - november 2016


OHK 2016/11 1
AKADEMIJA za gledališče, radio, film in televizijo (Ljubljana)
        Zbornik ob 70-letnici Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani / [uredil Blaž Lukan ; avtorji intervjujev Lev Mastnak Trobentar, Kaja Novosel in Mojca Podlesek ; izbor in ureditev fotografskega gradiva Simona Ješelnik in Miha Grum ; priprava preglednic Miha Grum ... et al.]. - Ljubljana : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, 2016 ([Ljubljana] : Kubelj). - 151 str. : ilustr. ; 29 cm + popravki

500 izv. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6269-13-1

378.6:791/792(497.4Ljubljana)"1946/2016"(082)
COBISS.SI-ID 286826752

OHK 2016/11 2
ALBERTI, Rafael
        Antología poética / Rafael Alberti ; edición Luis García Montero. - Madrid : Espasa-Calpe, 1992. - 274 str. ; 18 cm. - (Austral ; 278)

Bibliografija: str. [41]-44

ISBN 84-239-7278-X

821.134.2-1"19"
ROM 860 ALBERTI R. Antologia
COBISS.SI-ID 62693218

OHK 2016/11 3
        ALBIN Lugarič : (1927-2014) : iz umetnikove zapuščine / [uredila Marjeta Ciglenečki ; besedila Marjeta Ciglenečki ... [et al.] ; prevodi povzetkov v angleščino Tea Plaftak]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2016 ([s. l.] : Evrografis). - 120 str. : ilustr. ; 27 cm

500 izv.

73/76Lugarič A.(083.824)
UMZG M/Lug/3
COBISS.SI-ID 88974337

OHK 2016/11 4
ALEIXANDRE, Vicente, 1898-1984
        Antología esencial / Vicente Aleixandre ; prólogo, selección y notas de Alejandro Amusco. - Barcelona : Orbis, D.L. 1983. - 236 str. ; 21 cm. - (Los premios Nobel ; 29)

ISBN 84-7530-203-3

821.134.2-1
ROM 860 ALEIXANDRE V. Antologia
COBISS.SI-ID 62554722

OHK 2016/11 5
ALONSO, Encina
        Diverso. 3, Curso de español para jóvenes : libro de alumno + cuaderno de ejercicios / Encina Alonso, Jaime Corpas, Carina Gambluch. - Madrid : SGEL, 2016. - CD. - 200 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-84-9778-922-6

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 DIVERSO 3 Alumno ROM 806.0-07 DIVERSO 3 CD
COBISS.SI-ID 62611554

OHK 2016/11 6
ALPATOV, Mihail Vladimirovič, 1902-1986
        Il Maestro del Cremlino / Michele Alpàtov ; [traduzione di Barbara Mecheri]. - [s. l.] : Barbera, cop. 1963. - 325 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Collana d'arte ; 6)

Bibliografske navedbe v opombah. - Kazalo

75(470):27-526.62
UMZG MM/Kre/1
COBISS.SI-ID 62735202

OHK 2016/11 7
ALPERS, Svetlana, 1936-
        The vexation of art : Velázques and others / Svetlana Alpers. - 2nd printing. - New Haven ; London : Yale University Press, 2007. - VIII, 298 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija z opombami: str. 263-292. - Kazalo

ISBN 978-0-300-12613-6 (pbk.)
ISBN 0-300-10825-7 (hbk.)

7.01:75
UMZG C/Alp/1
COBISS.SI-ID 62752610

OHK 2016/11 8
        AMERIKA und die deutschsprachige Literatur nach 1848 : Migration - kultureller Austausch - frühe Globalisierung / Christof Hamann, Ute Gerhard, Walter Grünzweig (Hg.). - Bielefeld : Transcript, cop. 2009. - 291 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Lettre)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016785587&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3108635&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://ifb.bsz-bw.de/bsz282455612rez-1.pdf - recenzija. - Bibliografija: str. 265-284. - Kazalo

ISBN 978-3-89942-966-4 (broš.)
ISBN 3-89942-966-4 (broš.)

821.112.2.09
PRK 11340 821.112.2.09 AMERIKA Hamann C. (ur.)

COBISS.SI-ID 62668130

OHK 2016/11 9
        ANGEL Karaliičev 1902-1972 : [80 godini ot roždenieto mu] : [metodičeski] sbornik / [s˝stavitel Magdalena Baeva]. - Sofija : Dom na literaturata i izkustvata za deca i junoši, 1982. - 201 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm

821.163.2.09"19"(08)
COBISS.SI-ID 62797154

OHK 2016/11 10
ANGELOV, Pet˝r
        B˝lgarsko Srednovekovie : lekcionen kurs / Pet˝r Angelov. - Sofija : Polis, 2007. - 262 str. ; 20 cm

Cir. - O avtorju na ov.

ISBN 978-954-796-023-7

930.85(497.2)")9/13"
COBISS.SI-ID 62811490

OHK 2016/11 11
        ANTOLOGÍA del grupo poético de 1927 / edición de Vicente Gaos ; actualizada por Carlos Sahagún. - 5a. ed. - Madrid : Cátedra, 1979. - 239 str. ; 18 cm. - (Letras Hispánicas ; 30)

Introducción: str. 13-43. - Bibliografija: str. 47-56

ISBN 84-376-0053-7

821.134.2-1"19"
ROM 860 ANTOLOGIA 27 ROM 860 ANTOLOGÍA DE 1927
COBISS.SI-ID 62695266

OHK 2016/11 12
        ARCHÄOLOGIE Bern : Jahrbuch des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern 2016 = Archéologie bernoise 2016 : Annuaire du Service Archéologie du canton de Berne 2016. - Bern : Rub Media, 2016. - 247 str. ; 31 cm : ilustr.

Povzetki v nem. ali franc. jeziku

ISBN 978-3-9524659-0-5

902
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-CH 10/2016
COBISS.SI-ID 62647138

OHK 2016/11 13
        ARGUING comics : literary masters on a popular medium / edited by Jeet Heer and Kent Worcester. - Jackson : University Press of Mississippi, cop. 2004. - XXIII, 176 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015686827&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. XX-XXIII. - Kazalo

ISBN 1-57806-686-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-57806-686-5 (trda vezava)
ISBN 1-57806-687-5 (broš.)
ISBN 978-1-57806-687-2 (broš.)

741.52:316.7 821.0:741.52
PRK 11338 82.0-1/-9 ARGUING COMICS Heet J. (ur.)

COBISS.SI-ID 62665314

OHK 2016/11 14
ARH, Mateja, 1982-
        Anglicisms in Slovene written Media = Anglicizmi v slovenskih pisnih virih : diplomsko delo / Mateja Arh. - Ljubljana : [M. Arh], 2016. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 44. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.163.6'373.45:811.111(043.2) 81'373.45:070(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ARH M. Anglicisms
COBISS.SI-ID 62735970

OHK 2016/11 15
ARZENŠEK, Gordana
        Anna Magnani in neorealizem : analiza filma Poslanka Angelina : diplomsko delo / Gordana Arzenšek. - Ljubljana : [G. Arzenšek], 2016. - 38, [5] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. [1-5]. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:791(043.2) 791.635-055.2(450)"19"(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ARZENŠEK G. III 2283
COBISS.SI-ID 62579042

OHK 2016/11 16
        ÄSTHETISCHES Lernen im DaF-/DaZ-Unterricht : Literatur - Theater - bildende Kunst - Musik - Film / Nils Bernstein und Charlotte Lerchner (Hg.). - Göttingen : Universitätsverlag, 2014. - VIII, 382 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Materialien Deutsch als Fremdsprache, ISSN 1866-8283 ; Bd. 93)

Bibliografija in izvleček v nem. pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-86395-183-2

[811.112.2'243:37.091.3]:7(082)
GER AR LUGHOFER J. G. ÄSTHETISCHES
COBISS.SI-ID 56169826

OHK 2016/11 17
        AVENTURIERS russes du temps de Pierre le Grand : histoires de marins, de chevaliers et de gentilshommes (1700-1730) / textes traduits et commentés par Myriam d'Avezac-Odaysky. - Paris : Institut d'Études Slaves, 2016 . - 167 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliothèque russe de l'Institut d'Études Slaves, ISSN 0078-9976 ; T. 133)

Littérature et aventure au temps de Pierre le Grand / avant-propos de Pierre Gonneau: str. 7-18. - Glossaire des néologismes relevés dans les trois mouvelles pétroviennes: str. 163-166. - Bibliographie: str. 159-161

ISBN 978-2-7204-0543-3
ISBN 2-7204-0543-4

821.161.1-32"17"=133.1
SLA Zb II 994/133 AVENTURIERS
COBISS.SI-ID 62795618

OHK 2016/11 18
AŽMAN, Tatjana, 1962-
        Sodobni razrednik : priročnik za usposabljanje učiteljev za vodenje oddelčnih skupnosti / Tatjana Ažman. - 1. izd., 1. dotis k 1. natisu. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 204 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 197-203

ISBN 978-961-03-0019-9

37.091.12(035)
GEO III 8085 91:37 AŽMAN T. Sodobni
COBISS.SI-ID 262993664

OHK 2016/11 19
BAAR, Anna
        Die Farbe des Granatapfels : Roman / Anna Baar. - 3. Aufl. - Göttingen : Wallstein, 2015. - 319 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-8353-1765-9

821.112.2(436)-311.2
GER 830 BAAR A. Farbe
COBISS.SI-ID 62475874

OHK 2016/11 20
BABIČ, Andreja, 1991-
        Vloga čustveno-motivacijskih dejavnikov pri vedenju opazovalcev medvrstniškega nasilja : magistrsko delo / Andreja Babič. - Ljubljana : [A. Babič], 2016. - 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 54-57. - Izvleček ; Abstract: The role of emotional and motivational factors in behaviour of bystanders in peer-to-peer bullying. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:364.632(043.2)
CC-APA: 3500 3230 5-100
PSI MagB BABIČ A. Vloga čustveno
COBISS.SI-ID 62779490

OHK 2016/11 21
BACKES, Michael, 1958-
        Die Figuren der romantischen Vision : Victor Hugo als Paradigma / Michael Backes. - Tübingen : G. Narr, 1994. - 295 str. ; 23 cm. - (Romanica Monacensia, ISSN 0178-1294 ; Bd. 45)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=006353118&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Delo na osnovi doktorske disertacije (univerza v Münchnu, 1991). - Opombe na dnu str. - Biblografija: str. 287-295

ISBN 3-8233-4785-3 (broš.)
ISBN 978-3-8233-4785-9 (broš.)

821.133.1.09-1
PRK 11319 821.133.1.09 BACKES M. Figuren
COBISS.SI-ID 62553186

OHK 2016/11 22
BAETENS, Jan
        The graphic novel : an introduction / Jan Baetens, Hugo Frey. - New York : Cambridge University Press, 2015. - IX, 286 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge introductions to literature)

Opombe z bibliografijo: str. 259-275. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: The Graphic Novel, a Special Type of Comics ; Adult Comics before the Graphic Novel: From Moral Panic to Pop Art Sensationalism, 1945-c.1967 ; Underground Comix and Mainstream Evolutions, 1968-c.1980 ; "Not Just for Kids": Clever Comics and the New Graphic Novels ; Understanding Panel and Page Layouts ; Drawing and Style, Word and Image ; The Graphic Novel as a Specific Form of Storytelling ; The Graphic Novel and Literary Fiction: Exchanges, Interplays, and Fusions ; Nostalgia and the Return of History ; A short bibliographic guide

ISBN 978-1-107-02523-3 (trda vezava)
ISBN 1-107-02523-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-65576-8 (broš.)
ISBN 1-107-65576-5 (broš.)

82.0-3:741.52
PRK 11313 82.0-1/-9 BAETENS J., FREY H. Graphic novel

COBISS.SI-ID 62522722

OHK 2016/11 23
BAJŽELJ, Ana, 1981-
        Narava spremembe v jainistični filozofiji / Ana Bajželj. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 236 str. ; 24 cm

200 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 207-223. - Kazalo

ISBN 978-961-237-821-9

111:234 130.2(5)
FRASCATI: 6-301
AAŠ AZI 1 BAJŽELJ A. Narava FIL X BAJŽELJ A. Narava
COBISS.SI-ID 284386048

OHK 2016/11 24
BALAJC, Marina
        Knjižnične storitve na dvojezičnem območju Prekmurja : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROMu / Marina Balajc. - Ljubljana : [M. Balajc], 2016. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

027:327.58(497.4=511.141)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 027 BALAJC M. Knjižnične
COBISS.SI-ID 62634338

OHK 2016/11 25
BALANTIČ, Anja
        Pregled in ureditev dela geslovnika OHK knjižnice Oddelka za zgodovino : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu / Anja Balantič. - Ljubljana : [A. Balantič], 2016. - 24 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Alenka Šauperl. - Bibliografija: f. 23. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

025.343(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 025.3 BALANTIČ A. Pregled
COBISS.SI-ID 62610530

OHK 2016/11 26
BALLARD, Michel
        Histoire de la traduction : repères historiques et culturels / Michel Ballard. - 1re éd. - Bruxelles : De Boeck, [2013] . - 234 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Traducto)

Bibliografija: str. 211-220 in na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-2-8041-7074-5

81'25(091)
ROM 81'25 BALLARD M. Histoire
COBISS.SI-ID 62667874

OHK 2016/11 27
BANOŠEK, Petra
        Svetovni etos kot odgovor na krizo sodobnosti : diplomsko delo / [Petra Banošek]. - Ljubljana : [P. Banošek], 2016. - 40 f. ; 31 cm

Avtorica navedena na ov. - Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17:339.97(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV BANOŠEK P. Svetovni etos
COBISS.SI-ID 62668386

OHK 2016/11 28
BARBO, Matjaž
        Uvod v muzikologijo / Matjaž Barbo. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 202 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 195-202

ISBN 978-961-237-864-6

781(075.8)
FRASCATI: 6-100
MUZ A 3738 BARBO M. Uvod 1-3
COBISS.SI-ID 286932736

OHK 2016/11 29
BAROJA, Pío
        El mundo es ansí / Pío Baroja. - 7a ed. - Madrid : Espasa Calpe, 1978. - 152 str. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 331)

ISBN 84-239-0331-1

821.134.2-32
ROM 860 BAROJA P. El mundo es ansí
COBISS.SI-ID 16210066

OHK 2016/11 30
BAROJA, Pío
        Las noches del buen retiro / Pío Baroja. - 3a ed. - Madrid : Espasa-Calpe, 1972. - 207 str. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 1100)

821.134.2-31
ROM 860 BAROJA P. Las noches
COBISS.SI-ID 62783842

OHK 2016/11 31
BARŠI, Izidor
        O kritiki ; Foucault in vprašanje : kritični projekt Michela Foucaulta : diplomsko delo / Izidor Barši. - Ljubljana : [I. Barši], 2016. - 68 f. ; 30 cm

Mentorji Eva D. Bahovec, Jože Vogrinc, Stojan Pelko. - Bibliografija: f. 65-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

1Foucault M.(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP XI.5 BARŠI I. O kritiki
COBISS.SI-ID 62629986

OHK 2016/11 32
BAUMAN, Zygmunt, 1925-
        Postmoderna etika / Zygmunt Bauman ; [prevod Urban Tarman]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 269 str. ; 24 cm

Prevod dela: Postmodern ethics. - 300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Vsebuje tudi: O prihodnosti moralnega subjekta / Ksenija Vidmar Horvat v pogovoru z Zygmuntom Baumanom in Lilie Chouliaraki ; prevedel Urban Tarman

ISBN 978-961-237-827-1

17:141.78
FRASCATI: 5-410
FIL IV BAUMAN Z. Postmoderna PED 17 BAUMAN Z. Postmoderna PRK 11325 1 BAUMAN Z. Postmoderna etika SOC 1 BAUMAN, Z. Postmoderna
COBISS.SI-ID 284584448

OHK 2016/11 33
BAVDAŽ, Branko
        Informacijsko vedenje devetošolcev : magistrsko delo / Branko Bavdaž. - Ljubljana : [B. Bavdaž], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87659&lang=slv. - Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 67-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027.8:659.2:025.4.03(497.4Ljubljana)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 027.8 BAVDAŽ B. Informacijsko
COBISS.SI-ID 62643042

OHK 2016/11 34
        BAZA kolokacijskega slovarja slovenskega jezika [Elektronski vir] / Simon Krek ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Krek-et-al_Baza-kolokacijskega-slovarja-slovenskega-jezika.pdf. - Soavtorji: Polona Gantar, Iztok Kosem, Vojko Gorjanc, Cyprian Laskowski. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 11. 2016. - El. članek obsega 4 str. - Bibliografija: str. 105.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 101-105.

811.163.6'373.7'374:004.934
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62686818

OHK 2016/11 35
BECELE, Tanja
        Emmanuel Levinas in etika odgovornosti : diplomsko delo / Tanja Becele. - Ljubljana : [T. Becele], 2016. - 28 f. ; 30 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: f. 27-28. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Levinas E.:177.9
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV BECELE, T. Emmanuel
COBISS.SI-ID 62473058

OHK 2016/11 36
        BEČKI kongres 1814./1815. : historiografske refleksije o 200. obljetnici = The cogress of Vienna 1814/1815 : historiographical reflections on the occasion of its 200th anniversary / priredili = edited by Marko Trogrlić, Edi Miloš. - Zagreb : Leykam international ; Split : Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta, 2016. - 227 str. : ilustr. ; 22 cm

Prispevki v hr., it., slov. ali franc. - Bibliografija: str. 199-208 in pri posameznih prispevkih. - Kazali. - Povzetki v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-340-036-5 (Leykam international)
ISBN 978-953-7395-96-4 (Filozofski fakultet u Splitu)

94(4)"1814/1815"
ZGO C 6687 94(100)"1750/1914" BEČKI kongres

COBISS.SI-ID 62680930

OHK 2016/11 37
BEKIĆ, Luka
        Rani srednji vijek između Panonije i Jadrana : ranoslavenski arheološki nalazi od 6. do 8. stoljeća = The early medieval between Pannonia and the Adriatic : early Slavic ceramic and other archaeological finds from the sixth to eighth century : doktorska disertacija / Luka Bekić. - Pula : Arheološki muzej Istre, 2016. - 298 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Monografije i katalozi ; 27)

Bibliografija: str. 288-298. - Vzpor. besedilo v hrv. in angl. jeziku

ISBN 978-953-8082-01-6

904(497.4/.5)"653"(043.3) 94(497.4/.5)"05/07"(043.3)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-HR 5/27 UMZG T/exyu/a221/1 ZGO ZD 990/27 BEKIĆ L. Rani srednji vijek
COBISS.SI-ID 60652130

OHK 2016/11 38
BELTRAME, Pia
        Prispevek Gaudiya Vaisnavizma k rasa teoriji : diplomsko delo / Pia Beltrame. - Ljubljana : [P. Beltrame], 2016. - 61 str. ; 31 cm

Mentorica Maja Milčinski. - Bibliografija: str. 60-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

233-242(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X BELTRAME P.
COBISS.SI-ID 62520674

OHK 2016/11 39
BENČIĆ, Živa
        Lica Mnemozine : ogledi o pamćenju / Živa Benčić. - Zagreb : Ljevak, 2006. - 235 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Razotkrivanja)

Bibliografija: str. 207-223. - Kazalo

ISBN 953-178-747-6 (trda vezava)

82.091-94:159.953.3 821.161.1.09 821.163.42.09
PRK 11359 82.091PRK BENČIĆ Ž. Lica Mnemozine

COBISS.SI-ID 62730594

OHK 2016/11 40
BENDIKOWSKI, Tillmann, 1965-
        Der deutsche Glaubenskrieg : Martin Luther, der Papst und die Folgen / Tillmann Bendikowski. - München : C. Bertelsmann, 2016. - 379 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 356-368. - Kazali

ISBN 978-3-570-10197-1

94(430)"15"
ZGO C 6690 94(100) )"15/17" BENDIKOWSKI Tillman

COBISS.SI-ID 62759522

OHK 2016/11 41
BERGER, Stefan, 1946-
        The past as history : national identity and historical consciousness in modern Europe / Stefan Berger ; with Christoph Conrad. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. - XIII, 570 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Writing the nation series ; volume VIII)

Includes bibliographical references and index

ISBN 978-1-137-41409-0 (broš.)

ZGO D 8181/7 930.85 BERGER Stefan
COBISS.SI-ID 12649805

OHK 2016/11 42
BERNARD, Harvey Russell, 1940-
        Analyzing qualitative data : systematic approaches / H. Russell Bernard, Amber Wutich, Gery W. Ryan. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : SAGE, cop. 2017. - XXIV, 552 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 467-525. - Kazali

ISBN 978-1-4833-4438-6

159.9.018:303.442 001.891
CC-APA: 2240
PSI 159.9.07 BERNARD H.R. Analyzing
COBISS.SI-ID 5109611

OHK 2016/11 43
BEWES, Timothy
        The event of postcolonial shame / Timothy Bewes. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2011. - X, 224 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Translation/transnation)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020868827&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine)
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020868827&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (založnikova predstavitev). - Bibliografija: str. 193-218. - Kazalo

ISBN 978-0-691-14165-7 (trda vezava)
ISBN 0-691-14165-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-691-14166-4 (broš.)
ISBN 0-691-14166-5 (broš.)

821.111(6).091
PRK 11314 821.111(...) BEWES T. Event
COBISS.SI-ID 62522978

OHK 2016/11 44
BIERBRAUER, Volker
        Die Ausgrabungen im spätantik-frühmittelalterlichen Bischofssitz Sabiona-Säben in Südtirol. 1, Frühchristliche Kirche und Gräberfeld / Volker Bierbrauer, Hans Nothdurfter ; mit Beiträgen von Rajko Bratož ... [et al.]. - München : C. H. Beck, 2015. - 2 zv. ([XXVIII], 700 str., 144 str. pril.) : ilustr. ; 31 cm + 1 mapa (VI str., 36 zganj. pril.). - (Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte, ISSN 0580-1435 ; Bd. 58) (Veröffentlichungen der Kommission zur Vergleichenden Archäologie Römischer Alpen- und Donauländer der Bayerischen Akademie der Wissenschaften)

Ov. in hrbtni nasl.: Säben I. - Bibliografija: zv. 1, str. 427-476 in pri dodanih prispevkih. - Zusammenfassung ; Riassunto ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-3-406-10762-7

904(430.129)"652"
FRASCATI: 6-103
ARH 015 36,11/1 ARH 015 36,11/2 ARH 015 36, 11/pril.
COBISS.SI-ID 59304546

OHK 2016/11 45
BILBIJA, Tina
        Zgodovina Magreba in berbersko vprašanje po letu 1800 : diplomsko delo / Tina Bilbija. - Ljubljana : [T. Bilbija], 2016. - 47 str. ; 31 cm

Dipl. delo oddano tudi na CD-R v pdf formatu. - Mentorja Kornelija Ajlec in Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 45-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

323.15(61)(091)(043.2)
FRASCATI: 5-410 6-100
SOC DiplB 3 BILBIJA T. III 2304 ZGO DiplB BILBIJA Tina
COBISS.SI-ID 62520930

OHK 2016/11 46
BIRASCHI, Anna Maria
        Tradizioni epiche e storiografia : studi su Erodoto e Tucidide / Anna Maria Biraschi. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 1989. - 127 str., [4] str. slik. pril. ; 24 cm. - (Studi di storia e di storiografia / Università degli studi di Perugia, Dipartimento di scienze storiche dell'antichità)

Bibliografija z opombami pod besedilom. - Kazalo

ISBN 88-7104-523-8

930:94(3)
ZGO D 8874/11 94(3) BIRASCHI A. M. Tradizioniepiche

COBISS.SI-ID 62677090

OHK 2016/11 47
BIRSA, Arijana
        Zmožnost ohranjanja utopije : utopija v ekstremno težki življenjski situaciji : diplomsko delo / Arijana Birsa. - Ljubljana : [A. Birsa], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Cvetka Tóth, Tomo Virk. - Bibliografija: str. 55. - Izvleček ; Abstract: The capability to perserve utopia: utopia in the extremely difficult situation. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-313.2 130.2:167.5 821.111.09-313.2Orwell G. 821.163.6.09-313.2Blatnik A.
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP IX BIRSA A. Zmožnost PRK DiplB 205/BD BIRSA A. Zmožnost
COBISS.SI-ID 61840738

OHK 2016/11 48
BOHINC, Emil
        Kritična analiza neoliberalizma : (skupno diplomsko delo) / Emil Bohinc. - Ljubljana : [E. Bohinc], 2016. - 104 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Igor Pribac, Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 90-95. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

330.831.8(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX BOHINC E. Kritična SOC DIP 3 BOHINC E. III 2356
COBISS.SI-ID 62354786

OHK 2016/11 49
BOLLÓK, Ádám
        Ornamentika A 10. századi Kárpát-Medencében : formatörténeti tanulmányok a magyar honfoglalás kori díszítőművészethez / Bollók Ádám. - Budapest : Magyar tudományos Akadémia Bölcsészettudmányi kutatóközpont régészeti intézet, 2015. - XXVIII, 698 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: 597-688. - Summary

ISBN 978-615-5254-02-4
ISBN 615-5254-02-8

902
FRASCATI: 6-103
ARH 015 17,6
COBISS.SI-ID 62721122

OHK 2016/11 50
BONNEFOY, Yves, 1923-
        L'autre langue à portée de voix : essais sur la traduction de la poésie / Yves Bonnefoy. - [Paris] : Éditions du Seuil, cop. 2013. - 332, [16] str. ; 23 cm. - (Librairie du XXIe siècle)

Izbor avtorjevih prispevkov, natisnjenih ali javno predstavljenih v letih 1997-2012. - Note bibliographique: str. 327-330. - Autres écrits sur la traduction de la poésie: str. 331-[333]. - L'auteur: str. [337-338]

ISBN 978-2-02-108194-7

81'255.4:82.0-1
ROM 81'25 BONNEFOY Y. Autre
COBISS.SI-ID 62665826

OHK 2016/11 51
        BONTEMPELLIANO o plurimo? : il realismo magico negli anni di "900" e oltre : atti della Giornata internazionale di studi, Lubiana 14 maggio 2013 / a cura di Patrizia Farinelli. - Firenze : Le Lettere, cop. 2016. - 226 str. ; 22 cm. - (Saggi)

Recenzirani zbornik z mednarodne konference v Ljubljani maja 2013. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Povzetki v it. na koncu zbornika

ISBN 978-88-6087-828-1

821.131.1.09"19"(082) 008(450)"19"
FRASCATI: 6-200
ROM 850.09 BONTEMPELLIANO Farinelli P. (ur.)

COBISS.SI-ID 62501986

OHK 2016/11 52
        BORDER crossings : translation studies and other disciplines / edited by Yves Gambier, Luc van Doorslaer. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - XVI, 380 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 126)

Bibliografija in izvleček v angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5872-4

81'25(082) 81'25:004 81'26'27:81'25(082)
GER Zb 81'25 BORDER CROSSINGS Gambier Y. (ur.)

COBISS.SI-ID 62478690

OHK 2016/11 53
BORGES, Jorge Luis
        Narraciones / Jorge Luis Borges ; edición de Marcos Ricardo Barnatán. - 18a ed. - Madrid : Cátedra, 2008. - 255 str. ; 18 cm. - (Letras Hispánicas ; 123)

Introducción / Marcos Ricardo Barnatán: str.9-66. - Bibliografija: str. 67-70

ISBN 978-84-376-0235-6

821.134.2(72)-32
ROM 860(7/8) BORGES J.L. Narraciones
COBISS.SI-ID 62551138

OHK 2016/11 54
BORGHELLO, Giampaolo
        Come nasce un best seller : gli editori, il mercato, le strategie, il successo di Piero Chiara / Giampaolo Borghello. - Udine : Forum, 2016. - 183 str. ; 21 cm. - (Tracce. Itinerari di ricerca)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-8420-946-7

821.131.1.09:655.42 655.42:028.8
ROM 850.09 BORGHELLO G. Come
COBISS.SI-ID 62772834

OHK 2016/11 55
BOROMISA, Ana-Maria
        Green jobs for sustainable development / Ana-Maria Boromisa, Sanja Tišma and Anastasya Raditya Ležaić. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, 2016. - XVI,193 str. : tabele ; 24 cm. - (Routledge studies in ecological economics ; 41)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-0-415-74774-5

502.131.1 502.14:33
GEO II 11322 502/504 BOROMISA A.-M. Green
COBISS.SI-ID 62802530

OHK 2016/11 56
BOURDELLE, Antoine, 1861-1929
        Emile-Antoine Bourdelle : 1861-1929 / Emmanuel Auricoste. - Paris : Braun & Cie, cop. 1955. - [64] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Les Maitres)

73(44):929Bourdelle E.-A.
UMZG M/Bour/2
COBISS.SI-ID 62716002

OHK 2016/11 57
BOŽIČ, Ana, 1973-
        Fonološki in fonetični razvoj otroškega govora : usvajanje slovenskega jezika pri otroku, starem od tri do štiri leta : magistrsko delo / Ana Božič. - Ljubljana : [A. Božič], 2016. - 173 str., 43 str. pril. : tabele ; 30 cm

Mentorica Jožica Škofic, somentorica Martina Ozbič. - Bibliografija: str. 161-173. - Povzetek ; Abstract: Phonological and phonetic development of the child's speech. - AMEU-Institutum Studiorum Humanitatis, Fak. za podiplomski humanistični študij, Ljubljana

811.163.6'23'34-053.4
SLA Mag 244 BOŽIČ A. Fonološki
COBISS.SI-ID 1570445

OHK 2016/11 58
BRADARA, Tatjana
        Temporis signa : arheološka svjedočanstva istarskog novovjekovlja = testimonianze archeologiche dell'età moderna in Istria = archaeological evidence of the Istrian modern era / Tatjana Bradara, Ondina Krnjak ; s prilozima, contributi di, with contributions Elena Uljančić-Vekić, Tomislav Šeparović ; [prijevod na talijanski jezik, traduzione italiana, italian translation Elis Geromella Barbalich ; prijevod na engleski jezik, traduzione inglese, english translation Miloš Ilgo ; fotografije, fotografie, photography Alfio Klarić ... et al.] ; recenzenti Miroslav Bertoša, Katarina Predovnik, Predrag Marković. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2016. - 461, [3] str. : ilustr. ; 32 cm. - (Monografije i katalozi = Monografie e cataloghi = Monographs and catalogues ; 26)

Vzpor. besedilo v hrv., it. in ang. - Katalog razstave "Istra, lav i orao", Pula, 2.7.2015 - 31.1.2016. - Bibliografija: str. 449-[462]

ISBN 978-953-6153-99-2

904(497.5 Istra)"13/17"(083.824) 930.85(497.5 Istra)"13/17"(083.824)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-HR 5/26 UMZG T/hrv/t/Is/37 ZGO ZD 990/26 94(497.1) BRADARA T. Temporis signa

COBISS.SI-ID 1532916

OHK 2016/11 59
BRANDT, O. F.
        Francuzskaja gravjura XV-XVII vekov v sobranii Èrmitaža / O. F. Brandt. - Leningrad : Gosudarstvennij Èrmitaž, 1934. - 113, 24 str. : ilustr. ; 22 cm

Cir. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

76(44)"14/16"
UMZG Kt/StPet/21
COBISS.SI-ID 62674530

OHK 2016/11 60
BREGANT, Jan Anton
        Razvoj interaktivnih tehnologij in formiranje vednosti : diplomsko delo / Jan Anton Bregant. - Ljubljana : [J. A. Bregant], 2016. - 35 f. ; 31 cm

Mentorja Dean Komel, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

165.19:004.031.42(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB VI BREGANT J. A. Razvoj SOC DiplB 3 BREGANT J. A. III 2378
COBISS.SI-ID 62377570

OHK 2016/11 61
BREMEC, Iris
        American football as a violent sport - and Michael Oher's rags-to-riches journey = Ameriški nogomet kot nasilen šport - in popotovanje Michaela Ohra z dna na vrh : diplomsko delo / Iris Bremec. - Ljubljana : [I. Bremec], 2016. - 79 f. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 75-78. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09:796.333.7(043.2) 796.333.7:929Oher M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BREMEC I. American
COBISS.SI-ID 62617442

OHK 2016/11 62
BRETON, André
        Zgubljeni koraki / André Breton ; prevedla Suzana Koncut. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 127 str. ; 20 cm. - (Zbirka Labirinti ; 46)

Prevod dela: Les pas perdus. - 500 izv. - Spremna beseda Aleša Bergerja na sprednjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-6952-82-8

821.133.1-4 821.133.1.02"20"
PRK 11371 821.133.1.09 BRETON A. Zgubljeni koraki

COBISS.SI-ID 285416192

OHK 2016/11 63
BROOKS, Kevin
        The bunker diary / Kevin Brooks. - London [etc.] : Penguin Books, 2013. - 246 str. : ilustr. ; 20 cm

CILIP Carnegie Medal, 2014

ISBN 978-0-141-32612-2

821.111-311.2-93
GER 820M BROOKS K. Bunker diary
COBISS.SI-ID 62700642

OHK 2016/11 64
BUBER, Martin
        Problem človeka / Martin Buber ; [prevod Janez Zupet ; spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : Društvo Apokalipsa, 1999 ([Ljubljana] : Potens). - 139 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 8)

Prevod dela: Das Problem des Menschen. - Skica: Problem medsebojnosti in razodevanje bližnjega / Primož Repar: str. 131-139

ISBN 961-6314-06-8

141.319.8 1Buber M.
FRASCATI: 6-301
FIL III BUBER M. Problem PRK 11375 1 BUBER M. Problem človeka
COBISS.SI-ID 103128320

OHK 2016/11 65
BUCHER, Bruno, 1826-1899
        Kunstgeschichte / von Bruno Bucher. - Stuttgart : Spemann, [1908]. - 512 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Spemanns Compendien ; 1)

Got. - Kazalo

72/76::930.85
UMZG Ba1/10
COBISS.SI-ID 62743906

OHK 2016/11 66
BUONARROTI, Michelangelo
        Michelagniolo Buonarroti : sein Leben und seine Werke / dargestellt von Karl Frey. Bd. 1, Michelagniolos Jugendjahre. - Berlin : Curtius, 1907. - XXXVII, 345 str., [11] f. pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

73(430):929Michelangelo
UMZG M/Miche/4/ii
COBISS.SI-ID 62540130

OHK 2016/11 67
BURRY, Alexander
        Multi-mediated Dostoevsky : transposing novels into opera, film, and drama / Alexander Burry. - Evanston, Ill. : Northwestern University Press, 2011. - VIII, 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in Russian literature and theory)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=021083717&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Delo na osnovi doktorske disertacije (Northwestern University, 2001). - Bibliografija: str. 225-236. - Kazalo

ISBN 978-0-8101-2715-9 (trda vezava)
ISBN 0-8101-2715-6 (trda vezava)

821.161.1.09Dostojevski F. M.
PRK 11312 821.161.1.09 BURRY A. Multi-mediated

COBISS.SI-ID 62521954

OHK 2016/11 68
BUSH, M. L., 1938-
        Renaissance, Reformation and the outer world : 1450-1660 / M. L. Bush. - London : Blanford, 1967. - IX, 387 str. : zvd. ; 22 cm. - (Blanford history series)

Bibliografija: str. 366-372. - Kazalo

94(4)"1450/1660"
FIL IX.3 BUSH M. L. Renaissance
COBISS.SI-ID 62503266

OHK 2016/11 69
        B˝LGARSKI predanija i legendi / [s˝stavitel Dimitrina Georgieva Kovalakova]. - Plovdiv : Hermes, cop. 2007. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zlatno pero : detsko-junošeska klasika)

Cir.

ISBN 954-26-0044-5

39(=163.2)
COBISS.SI-ID 62806626

OHK 2016/11 70
CANKAR, Ivan, 1876-1918
        Lepa Vida ; (Hrepenenje ; Hamlet iz cukrarne) / Ivan Cankar ; konstrukcija prizorov Mile Korun. - Ljubljana : MGL, 2001. - 48 f. ; 29 cm

Kserograf. - MGL 2001/2002

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 178163

OHK 2016/11 71
CARTLEDGE, Paul
        Agesilaos and the crisis of Sparta / Paul Cartledge. - London : Duckworth, 1987. - XII, 508 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 461-487. - Kazali

ISBN 0-7156-2082-7

929 Agezilaj II, špartanski kralj 94(389.2)"-03"
FRASCATI: 6-100
ARH 08 94,1
COBISS.SI-ID 116099584

OHK 2016/11 72
CELA, Camilo José, 1916-2002
        La familia de Pascual Duarte / Camilo José Cela. - 9a ed. - Madrid : Espasa, 2009. - 319 str. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 577)

ISBN 978-84-233-3904-4 !

821.134.2
ROM 860 CELA C.J. Familia de Pascual
COBISS.SI-ID 44680546

OHK 2016/11 73
CERVANTES Saavedra, Miguel de
        Don Quijote de la Mancha : antología de textos / Miguel de Cervantes ; edición de Dámaso Chicharro Chamorro. - Madrid : Alhambra Longman, 2002. - 243 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Alhambra literatura)

Ovojni nasl.: Antología de El Quijote. - Bibliografija: str. 37-43

ISBN 978-84-205-2499-3

821.134.2-32
ROM 860 CERVANTES M. Quijote antologia
COBISS.SI-ID 62610018

OHK 2016/11 74
CÉZANNE, Paul
        Paul Cëzanne nach eigenen und fremden Zeugnissen : mit vierzig Tafeln / Hans Graber. - Basel : Schwabe, 1942. - 318 str., [40] f. pril. : ilustr. ; 25 cm

75(44):929Cëzanne P.
FRASCATI: 6-302
UMZG M/Ceza/4
COBISS.SI-ID 62586722

OHK 2016/11 75
CHAMAYOU, Grégoire
        Teorija drona / Grégoire Chamayou ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 239 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 180)

Prevod dela: Théorie du drone. - 400 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibbliografija z opombami: str. 203-239

ISBN 978-961-260-093-8

355/359:174
FIL IV CHAMAYOU G. Teorija
COBISS.SI-ID 286148352

OHK 2016/11 76
        CHRISTIAN Dietrich Grabbe / Gastherausgeber Sientje Maes und Bart Philipsen. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 108 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 212)

Čelni nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-86916-529-5

821.112.2.09Grabbe C. D.
COBISS.SI-ID 62563682

OHK 2016/11 77
CIMPERMAN, Anja
        Drugi spol iz perspektive etike dvoumnosti : diplomsko delo / Anja Cimperman. - Ljubljana : [A. Cimperman], sep. 2016. - 49 f. ; 30 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 47-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.72:17
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 CIMPERMAN, A. Drugi spol
COBISS.SI-ID 62633570

OHK 2016/11 78
CLARK, Charles Manning Hope, 1915-1991
        A short history of Australia / by Manning Clark. - Revised and updated. - New York ; Scarborough : New American Library ; London : The New English Library, 1969, cop. 1963. - 280 str. ; 18 cm. - (A mentor book ; MY 1389)

Bibliografija: str. 269-270 str. - Kazalo

94(94)
GER 908(94) CLARK M. Short history
COBISS.SI-ID 62628962

OHK 2016/11 79
COLLIER, John, 1884-1968
        Indians of the Americas : the long hope / by John Collier. - Slightly abridged. - New York ; Scarborough : New American Library ; London : The New English Library, cop. 1947. - 191 str. ; 18 cm. - (A mentor book ; MY 1273)

Kazalo

94(73)(=81/=82)
GER 908(73) COLLIER J. Indians
COBISS.SI-ID 62633826

OHK 2016/11 80
COLLOQUE international Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones (2016 ; Skopje)
        Livre des résumés [Elektronski vir] / Colloque international Le même, le semblable et le différent au sein de la langue, de la littérature et de la culture dans les pays francophones, Skopje, 4-5 novembre 2016 ; [organisée par] Département de langues et lettératures romanes = Kniga na rezimea / Megunaroden simpozium Istoto, sličnoto i različnoto vo jazikot, vo kniževnosta i vo kulturata vo frankofonskite zemji, Skopje, 4-5 noemvri 2016 ; [organiziran od strana na] Katedra za romanski jazici i kniževnosti. - El. zbornik. - Skopje : Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Filološki fakultet Blaže Koneski, Katedra za romanski jazici i kniževnosti, 2016. - 60 str. : ilustr.

Način dostopa (URL): https://mega.nz/#F!v4kWzZhT!3DHHR1rzZevQ6u7sNm6rJQ. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis z dne 15. 11. 2016. - El. publikacija v formatu pdf obsega 60 str.

811.133.1:316.7(048.3)(082) 821.133.1.09:316.7(048.3)(082)
COBISS.SI-ID 62626402

OHK 2016/11 81
COLLOQUIO Temesa e il suo territorio (1981 ; Perugia, Trevi)
        Temesa e il suo territorio : atti del colloquio di Perugia e Trevi (30 - 31 maggio 1981) / editi a cura di Gianfranco Maddoli. - Taranto : Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia, 1982. - 232 str., [22] f. slik. pril. : ilustr. ; 31 cm. - (Magna Graecia ; 2)

Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov

94(3)
ZGO F 668/2 94(3) TEMESA
COBISS.SI-ID 62737250

OHK 2016/11 82
        A COMPANION to border studies / edited by Thomas M. Wilson and Hastings Donnan. - Paperback ed. - Chichester : Wiley Blackwell, 2016. - XVI, 620 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell companions to anthropology ; 18)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-1191-1167-2 (broš.)
ISBN 1-1191-1167-6 (broš.)
ISBN 978-1-4051-9893-6 (trda vezava)
ISBN 1-4051-9893-1 (trda vezava)

911.3:32 341.222
GEO II 11327 91:32 COMPANION TO BORDER
COBISS.SI-ID 34352477

OHK 2016/11 83
        A COMPANION to the English novel / edited by Stephen Arata ... [et al.]. - Chichester (UK) ; Malden (USA) ; Oxford (UK) : Wiley-Blackwell, 2015. - XIV, 497 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 90)

Sorodni elektronski vir: http://catalogimages.wiley.com/images/db/jimages/9781405194457.jpg - Cover image. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-9445-7 (trda vezava)

821.111.09-31"17/20"(082)
GER 820.09-3/-9 COMPANION Arata S. (ur.)
COBISS.SI-ID 62467682

OHK 2016/11 84
        CONCILIORUM oecumenicorum decreta. Bd. 1, Konzilien des ersten Jahrtausends : vom Konzil von Nizäa (325) bis zum vierten Konzil von Konstantinopel (869/70) / Josef Wohlmuth (Hrsg.) ; im Auftrag der Görres-Gesellschaft ins Deutsche übertragen und herausgegeben unter Mitarbeit von Gabriel Sunnus und Johannes Uphus. - 3., durchgesehene Aufl. - Paderborn : F. Schöningh, 2002. - XXII, 186 str. ; 24 cm

ISBN 3-506-79806-5

93/94
ZGO D 8866/1 27-9 DEKRETE 1 Konzilien ersten Jhrt.

COBISS.SI-ID 62606178

OHK 2016/11 85
CONVEGNO di studi umbri (3 ; 1965 ; Gubbio)
        Aspetti dell'Umbria dall'inizio del secolo VIII alla fine del secolo XI : atti del III convegno di studi umbri, Gubbio, 23-27 maggio 1965 / a cura della Facoltà di lettere e filosofia dell' Università degli studi di Perugia. - Gubbio : Centro di studi umbri, 1966. - XIV, 396 str., slik. pril. ; 25 cm + 1 zvd.

Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

94(450Umbrija)"07/10"
ZGO D 8872/1965 94(450) CONVEGNO studi umbri Aspetti dell'Umbria

COBISS.SI-ID 62656098

OHK 2016/11 86
CONVEGNO internazionale (1991 ; Assisi)
        Assisi e gli Umbri nell' antichità : atti del convegno internazionale, Assisi 18-21 dicembre 1991 / a cura di Giorgio Bonamente, Filippo Coarelli. - Assisi : Minerva, 1996. - 658 str. : ilustr. ; 24 cm + Tavole I-VII (zvd.)

Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 88-87021-01-5

94(3)
ZGO D 8876 94(3) ASSISI e Umbri
COBISS.SI-ID 62647394

OHK 2016/11 87
COTTON, Charlotte
        The photograph as contemporary art / Charlotte Cotton. - 3rd ed., reprinted. - London : Thames & Hudson, 2015. - 256 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Thames & Hudson world of art)

Bibliografija: str. 250-251. - Kazalo

ISBN 978-0-500-20418-4

77.04"19/20"
UMZG Bf26/2
COBISS.SI-ID 62750818

OHK 2016/11 88
COX, Arnie
        Music and embodied cognition : listening, moving, feeling, and thinking / Arnie Cox. - Bloomington ; Indianapolis : Indiana University Press, cop. 2016. - 288 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Musical meaning and interpretation)

Bibliografija: str. 257-272. - Kazalo. - Vsebina: Mimetic comprehension ; Mimetic comprehension of music ; Metaphor and related means of reasoning ; Pitch height ; Temporal motion and musical motion ; Perspectives on musical motion ; Music and the external senses ; Musical affect ; Applications ; Review and implications

ISBN 978-0-253-02160-1

78:159.9
MUZ A 3739 COX A. Music
COBISS.SI-ID 62746210

OHK 2016/11 89
CRNOJEVIĆ-Carić, Dubravka
        O kazalištu i drami tijekom stoljeća. Knj. 1 / Dubravka Crnojević-Carić. - Zagreb : Alfa, 2014. - 223 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Anima Europae ; knj. 2/1)

1. knj. obravnava antično in srednjeveško gledališče in dramatiko. - Prijevodi i izdanja: str. 203-210. - Bilješka o autorici: str. 223. - Bibliografija: str. 211-214. - Kazalo

ISBN 978-953-297-741-7 (knj. 1)

792.01 82.0-2
PRK 11361 792 CRNOJEVIĆ-CARIĆ D. O kazalištu i drami

COBISS.SI-ID 62742882

OHK 2016/11 90
CVEK, Ana
        Vizualizacija podatkov v informacijskih bazah : diplomsko delo / Ana Cvek. - Ljubljana : [A. Cvek], 2016. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Jan Pisanski. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

001.818:004.65(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 001 CVEK A. Vizualizacija
COBISS.SI-ID 62552418

OHK 2016/11 91
ČOP, Lana
        Status utopije v neoliberalizmu : utopični otok v Ljubljani: Tovarna Rog : diplomsko delo / Lana Čop. - Ljubljana : [L. Čop], 2016. - 52 f. ; 31 cm

Mentorja Jože Vogrinc, Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

316.723(497.4Ljubljana):316.323.64(043.2)
FRASCATI: 5-410
ETN Dipl 3542 ČOP L. Status SOC DiplB 3 ČOP L. III 2311
COBISS.SI-ID 62872930

OHK 2016/11 92
ČOPAR, Urša
        Religija v starem Egiptu : diplomsko delo / Urša Čopar. - Ljubljana : [U. Čopar], 2016. - 57 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 54-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.7:251(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ČOPAR U. III 2281
COBISS.SI-ID 62575202

OHK 2016/11 93
ČURK, Tomaž
        Evaluation of serious computer games for learning English orthography = Evalvacija izobraževalnih računalniških iger za učenje angleške ortografije : diplomsko delo / Tomaž Čurk. - Ljubljana : [T. Čurk], 2016. - V, 58 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: f. 55-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

[37.091.3:811.111]: [004:794](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČURK T. Evaluation
COBISS.SI-ID 62482530

OHK 2016/11 94
DAHLHEIM, Werner
        Geschichte der römischen Kaiserzeit / von Werner Dahlheim. - 3., überarbeitete und erw. Aufl. - München : R. Oldenbourg, 2003. - XV, 452 str. : zvd. ; 24 cm. - (Oldenbourg Grundriss der Geschichte ; Bd. 3)

Bibliografija: str. 355-423. - Kazali

ISBN 3-486-49673-5

94(37)
ZGO D 5221/3/a DAHLHEIM W. Geschichte römischen

COBISS.SI-ID 62695010

OHK 2016/11 95
DARCY, Warren
        Wagner's Das Rheingold / Warren Darcy. - Oxford : Clarendon Press, 2002. - XV, 259 str. : note ; 24 cm. - (Studies in musical genesis and structure)

Bibliografija: str. 247-254. - Kazalo

ISBN 978-0-19-816603-0

782Rheingold
MUZ A 3742 DARCY W. Wagner's
COBISS.SI-ID 62792290

OHK 2016/11 96
DARÍO, Rubén
        El canto errante / Rubén Darío. - 4a ed. - Madrid : Espasa-Calpe, 1977. - 151 str. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 516)

ISBN 84-239-0516-0

821.134.2-1"19"
ROM 860(7/8) DARÍO R. El canto errante
COBISS.SI-ID 62773858

OHK 2016/11 97
DARWIN, Charles, 1809-1882
        The voyage of the Beagle : illustrated with maps, drawings and photographs / Charles Darwin ; annotadet and with introduction by Leonard Engel. - New York : Anchor Books ; The American Museum of Natural History, 1962. - XXXI, 524 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 18 cm. - (The natural history library)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 0-385-02767-2

910.4:929Darwin C. 82-992
FIL XIV DARWIN C. Voyage
COBISS.SI-ID 62717282

OHK 2016/11 98
        DEKRETE der ökumenischen Konzilien. Bd. 2, Konzilien des Mittelalters : vom ersten Laterankonzil (1123) bis zum fünften Laterankonzil (1512-1517) / Josef Wohlmuth (Hrsg.) ; im Auftrag der Görres-Gesellschaft ins Deutsche übertragen und herausgegeben unter Mitarbeit von Gabriel Sunnus und Johannes Uphus. - Paderborn : F. Schöningh, 2000. - XVII, str. 187-655 ; 24 cm

ISBN 3-506-79804-9

93/94
ZGO D 8866/2 27-9 DEKRETE 2 Konzilien Mittelalters

COBISS.SI-ID 62609506

OHK 2016/11 99
        DEKRETE der ökumenischen Konzilien. Bd. 3, Konzilien der Neuzeit : Konzilien von Trient (1545-1563). Erstes Vatikanisches Konzil (1869/70). Zweites Vatikanisches Konzil (1962-1965). Indices / Josef Wohlmuth (Hrsg.) ; im Auftrag der Görres-Gesellschaft ins Deutsche übertragen und herausgegeben unter Mitarbeit von Gabriel Sunnus und Johannes Uphus. - Paderborn : F. Schöningh, 2002. - XVIII, str. 657-1135 ; 24 cm

Kazala

ISBN 3-506-79805-7

94(4)"14/20"
ZGO D 8866/3 27-9 DEKRETE 3 Konzilien Neuzeit

COBISS.SI-ID 62614370

OHK 2016/11 100
DEMIROVIĆ, Nataša
        Vprašanje moralnega statusa nečloveških živali : diplomsko delo / Nataša Demirović. - Ljubljana : [N. Demirović], 2016. - 66 f. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: f. 65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

179.3(043.2) 17.036.24(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV DEMIROVIĆ N. Vprašanje
COBISS.SI-ID 62605666

OHK 2016/11 101
        Der DEUTSCHE Orden in Tirol : die Ballei an der Etsch und im Gebirge / herausgegeben von Heinz Noflatscher. - Bozen : Athesia ; Marburg : N.G. Elwert, 1991. - XI, 561 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 43)

Bibliografija: str. 524-529. - Kazalo

ISBN 88-7014-592-1

94(430)"12/19"
ZGO D 8520/43 93/94 DEUTSCHE ORDEN
COBISS.SI-ID 62712162

OHK 2016/11 102
        DICCIONARIO manual de la lengua española / redacción Regino Etxabe Díaz ... [et al.]. - 1. ed. - Barcelona : Larousse, 2000. - 1311 str. ; 21 cm

ISBN 84-8016-244-9

811.134.2(038)
ROM Lex 806.0 LAROUSSE Diccionario manual
COBISS.SI-ID 62653538

OHK 2016/11 103
DÍEZ Rodríguez, Miguel
        Antología de la poesía española del siglo XX / Miguel Díez Rodríguez y Ma Paz Díez Taboada. - 2a ed. - Madrid : Istmo, 196. - 334 str. ; 18 cm. - (Fundamentos ; 123)

ISBN 84-7090-251-2

821.134.2-1(082.21)
ROM 860(082.2) ANTOLOGIA XX st.
COBISS.SI-ID 62786146

OHK 2016/11 104
        DIGITALNI podatki / uredili Rok Ciglič ... [et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 272 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd. ; 24 cm. - (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954 ; 13)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1364. - 300 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-929-9
ISBN 978-961-254-930-5 (pdf)

910.1(082) 528(082) 659.2:004:91(082)
GEO II 11318 528:004 DIGITALNI 1, 2
COBISS.SI-ID 286121216

OHK 2016/11 105
        DISCOVERING Downtown Cairo : architecture : --- and stories / Vittoria Capresi, Barbara Pampe (eds.) ; [drawings Summer School Downtown Cairo ... et al.]. - Berlin : Jovis, cop. 2015. - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 266-269

ISBN 978-3-86859-296-2

72(620.123)"18/19"
UMZG X/egy/Cair/3
COBISS.SI-ID 62748002

OHK 2016/11 106
DNEVI poezije in vina (1996 ; Medana)
        Dnevi poezije & vina : [zbornik] = Days of Poetry & Vine, Medana, Goriška Brda, Slovenija, 1996 / [uredil Aleš Šteger]. - V Ljubljani : ŠOU, 1996 ([Ljubljana] : Košir). - 179 str. ; 20 cm

Podnasl. v kolofonu. - Vzpor. izvirno besedilo s prevodoma v slov. in angl. - 800 izv.

ISBN 961-6211-00-5

821-194 821.163.6-194
COBISS.SI-ID 61511424

OHK 2016/11 107
DODLEK, Tone
        Tilak / Tone Dodlek ; [spremna beseda Borut Gombač]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 46 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

200 izv. - Luknja v vodi / Borut Gombač; str. 45-46

ISBN 978-961-6949-81-1

821.163.6-1
SLA L.A I 7124 DODLEK T. Tilak
COBISS.SI-ID 88631553

OHK 2016/11 108
DONOŠA, Jan
        Promocija e-knjig za ožje ciljne skupine : diplomsko delo / Jan Donoša. - Ljubljana : [J. Donoša], 2016. - 24 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Andrej Blatnik. - Bibliografija: f. 21. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 DONOŠA J. Promocija
COBISS.SI-ID 62552674

OHK 2016/11 109
        DOSTOPNO in plemenito : razstava ob 200-letnici ustanovitve prve javne glasbene šole v Ljubljani / [avtorji besedil na razstavnih panojih in v katalogu Matjaž Barbo ... [et al.] ; avtorja razstave in urednika kataloga Stane Okoliš in Neža Gruden ; uvodni nagovor Boris Štih]. - Ljubljana : Zveza slovenskih glasbenih šol : Slovenski šolski muzej, 2016. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6764-14-8 (Slovenski šolski muzej)

37.018.54:78(497.4Ljubljana)(091)(083.824)
MUZ 922 DOSTOPNO in plemenito
COBISS.SI-ID 287153920

OHK 2016/11 110
DRAŽENOVIĆ, Filip
        Vpeljava pojma antiestetike pri Arthurju Dantu in Paulu Matticku : diplomsko delo / Filip Draženović. - Ljubljana : [F. Draženović], 2016. - 17 f. ; 30 cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 16. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.852(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB VII DRAŽENOVIĆ F. Vpeljava
COBISS.SI-ID 62569570

OHK 2016/11 111
DREWS, Robert
        The coming of the Greeks : Indo - European conquests in the Aegean and the Near East / Robert Drews. - Princeton : Princeton University press, 1989, cop. 1988. - XVIII, 257 str. ; 23 cm

ISBN 0-691-03592-X
ISBN 0-691-02951-2

938:355.01
6-103
ARH 08 68,2
COBISS.SI-ID 51245

OHK 2016/11 112
DROVENIK, Tina
        Bosanci brez Bosne : anti-nacionalizem na primeru Zenice : diplomsko delo / Tina Drovenik. - Ljubljana : [T. Drovenik], 2016. - 72 f. : ilustr. ; 30cm

Mentor Primož Krašovec, somentorica Alenka Bartulović. - Bibliografija: f. 65-72. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

323.1(497.6)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 DROVENIK T. III 2358
COBISS.SI-ID 62773602

OHK 2016/11 113
DROVENIK, Tina
        Evtanazija kot "umreti ob pravem času" : diplomsko delo / Tina Drovenik. - Ljubljana : [T. Drovenik], 2016. - 67 f. ; 30cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 63-67. - Izvleček ; Abstract : Euthanasia as "dying at the right time". - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

179.7(492):17(497.4)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV DROVENIK, T. Evtanazija
COBISS.SI-ID 62471778

OHK 2016/11 114
DUDA, Dean
        Kultura putovanja : uvod u književnu iterologiju / Dean Duda. - Zagreb : Ljevak, 2012. - 236 str. ; 21 cm. - (Biblioteka book marker)

Bibliografija: str. 221-236

ISBN 978-953-303-535-2 (trda vezava)
ISBN 978-953-303-534-5 (broš.)

82.0-992
PRK 11355 82.091TIM DUDA D. Kultura putovanja

COBISS.SI-ID 62717538

OHK 2016/11 115
        DUDEN Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutchen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen, rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil, einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache] / herausgegeben von der Dudenredaktion. - 7., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Mannheim ; Zürich : Dudenverlag, cop. 2011. - 2112 str. : tabele ; 25 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-3-411-05507-4

811.112.2'374.81
GER Lex 803.0 DUDEN DEUTSCHES Universalwb./2011

COBISS.SI-ID 62713954

OHK 2016/11 116
DUFLOU, Veerle
        Be(com)ing a conference interpreter : an ethnography of EU interpreters as a professional community / Veerle Duflou. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2016. - XXI, 392 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins Translation Library, ISSN 0929-7316 ; vol. 24)

Bibliografija: str. 322-339. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5870-0

81'253-051:061.1EU 39:81'253
GER 81'253 DUFLOU V. Be(com)ing
COBISS.SI-ID 62479202

OHK 2016/11 117
        Die DURCHBOHRTEN Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums (5. Jahrtausend v. Chr.) / Istvan Zalai-Gaal ... [et al.] ; [German translation: Istvan Zalai-Gaal]. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 185 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 30)

Bibliografija: str. 113-122

ISBN 978-963-9911-59-8
ISBN 963-9911-59-3

903
FRASCATI: 6-103
COBISS.SI-ID 62723938

OHK 2016/11 118
        DUŠA slovenska / pripravil [in spremno besedo napisal] Anej Sam ; [uvodne besede napisali Anej Sam ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Jasa, 2012 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 203 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Onežimo svet)

ISBN 978-961-92484-6-1

821.163.6-82 75(497.4)(084)
COBISS.SI-ID 261755904

OHK 2016/11 119
DUŠA, Romana Ana
        Spol in seksualna identiteta v literarnih delih Suzane Tratnik : diplomsko delo / Romana Ana Duša. - Ljubljana : [R. A. Duša], 2016. - 119 f. ; 31 cm

Mentor Roman Kuhar. - Bibliografija: f. 114-117. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.361.15:821.163.6.09Tratnik S.(043.2) 316.74:82
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 DUŠA R. A. III 2377
COBISS.SI-ID 62696546

OHK 2016/11 120
DUŠEK, Dušan, 1946-
        Jajčka vseh velikosti / Dušan Dušek ; [prevedle Maruša Avman ... et al.]. - Ljubljana : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 146 str. ; 19 cm. - (Zbirka Mentorjeva prevajalnica)

Prevod dela: Gombíky zo starej uniformy. - 400 izv. - O avtorju ns sprednjem zavihku ov. - Vsebuje tudi: Vsaka zgodba svojo obleko najde : intervju z avtorjem / Dušan Dušek ; pogovarjala se je Maša Senčer

ISBN 978-961-6819-95-4

821.162.4-32 821.162.4.09Dušek D.(047.53)
SLA L.A I 7126 DUŠEK D. Jajčka
COBISS.SI-ID 286198272

OHK 2016/11 121
        EASILY accessible language technologies for Slovene, Croatian and Serbian [Elektronski vir] / Nikola Ljubešić ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Ljubesic-et-al_Easily-Accessible-Language-Technologies.pdf. - Soavtorji: Tomaž Erjavec, Darja Fišer, Tanja Samardžić, Maja Miličević, Filip Klubička, Filip Petkovski. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 22. 11. 2016. - El. članek obsega 4 str. - Bibliografija: str. 124.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 120-124.

81'322:004.9
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62699874

OHK 2016/11 122
EDELMAN, Murray
        Politik als Ritual : die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns / Murray Edelman ; mit einem Vorwort von Claus Offe und einem Nachwort von Frank Nullmeier. - 3., erweiterte Aufl. - Frankfurt/Main ; New York : Campus, 2005. - (Campus Bibliothek)

Prevod iz angl. - Bibliografija: str. 192-198. - Kazalo

ISBN 3-593-37762-4

32
ZGO C 6691/1 32 EDELMAN M. Politik als Ritual

COBISS.SI-ID 62791522

OHK 2016/11 123
        EGZIL, emigracija : novi kontekst / priredila Irena Lukšić. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002. - 336 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)

Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 953-6050-71-4

82.091
PRK 8344 EGZIL Lukšić I. (ur.)
COBISS.SI-ID 35182178

OHK 2016/11 124
EHLERS, Jürgen
        The ice age / Jürgen Ehlers, Philip D. Hughes, Philip L. Gibbard. - [Chichester] : Wiley Blackwell, 2016. - XIII, 548 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Prevod dela: Das Eiszeitalter. - Bibliografija: str. 469-539. - Kazalo

ISBN 978-1-118-50780-3

911.2:551.32
GEO III 8080 551.32 EHLERS J. The ice
COBISS.SI-ID 62465378

OHK 2016/11 125
        EINBAUM, Lastensegler, Dampfschiff : frühe Schifffahrt in Südwestdeutschland / zusammengestellt von Ralph Röber. - Stuttgart : Theiss, 2000. - 240 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm. - (ALManach / herausgegeben vom Archäologischen Landesmuseum Baden-Württemberg ; 5/6)

ISBN 3-8062-1500-6
ISBN 978-3-8062-1500-7

902
FRASCATI: 6-103
ARH 09 146,4
COBISS.SI-ID 62614114

OHK 2016/11 126
        EMINE Sevgi Özdamar / Gastherausgeberinnen Yasemin Dayioğlu-Yücel und Ortrud Gutjahr. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 99 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 211)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 89-95

ISBN 978-3-86916-525-7

821.112.2.09Özdamar E. S.
COBISS.SI-ID 62562146

OHK 2016/11 127
        EU, Europe Unfinished : mediating Europe and the Balkans in a time of crisis / edited by Zlatan Krajina and Nebojša Blanuša. - London ; New York : Rowman & Littlefield International, 2016. - IX, 245 str. ; 22 cm. - (Radical cultural studies)

Includes bibliographical references and index. - Kazalo. - Vsebina: Why the Balkans, why now, who cares? / Zlatan Krajina ; Re-assembling and disciplining social Europe : turbulent moments and fragile f(r)ictions / Noémi Lendvai and Paul Stubbs ; European media policy limitations in the Balkans : observations on TV Pink BH / Monika Metykova ; The renaming machine in the Balkans as a strategy of "accumulation by dispossession" / Suzana Milevska ; Balkan mimesis : kitsch as a geographic concept / Ivaylo Ditchev ; "Europe unfinished" in Bosnia and Herzegovina : the 2014 protests in the international media / Eunice Castro Seixas ; The Balkans go global : Mikhail Veshim's The English neighbour and the post-socialist variations on "the Balkan" theme / Milena Marinkova ; EUrientation anxieties : Islamic sexualities and the construction of Europeanness / Piro Rexhepi ; Transitional aesthetics : apprehending time between the Balkans and Europe in contemporary art practices / Uro% ?voro ; How we survived Europe (and never laughed) : the role of liberal-humanitarian utopia in Croatia's accession to the EU / Orlanda Obad ; The foreigners / Claudia Ciobanu ; Can Western Europe be at home in the Balkans? : Slavenka Drakulic and David Morley in conversation with Zlatan Krajina and Nebojsa Blanusa

ISBN 978-1-78348-979-4 (broš. : brezkislinski papir)

342.24
SOC 34 KRAJINA Z. et al. ur. EU
COBISS.SI-ID 62482018

OHK 2016/11 128
EUROPEAN Composer and Songwriter Alliance (Brussels)
        ECCO featuring the Big Band of RTV Slovenia : Ljubljana, 28 September 2016, Kino Šiška / [European Composer & Songwriter Alliance] ; [introduction and comments by Leon Stefanija]. - Ljubljana : European Composer & Songwriter Alliance, 2016. - [32] str. : portreti ; 21 cm

Ov. nasl. - Koncertni list

785
FRASCATI: 6-307
MUZ 923 ECCO ft. Big Band
COBISS.SI-ID 62770018

OHK 2016/11 129
EUROPEAN Composer and Songwriter Alliance (Brussels)
        ECCO featuring the RTV Slovenia Symphony Orchestra : Ljubljana, 29 September 2016, Marjan Kozina Hall of the Slovenian Philharmonic / [European Composer & Songwriter Alliance] ; [introduction and comments by Leon Stefanija]. - Ljubljana : European Composer & Songwriter Alliance, 2016. - [24] str. : portreti ; 21 cm

Ov. nasl. - Koncertni list

785
FRASCATI: 6-307
MUZ 924 ECCO ft. RTV
COBISS.SI-ID 62770530

OHK 2016/11 130
        FAMILIE und Identität in der Gegenwartsliteratur / Goran Lovrić, Marijana Jeleč (Hrsg.). - Frankfurt am Main : P. Lang Edition, cop. 2016. - 281 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://dx.doi.org/10.3726/978-3-653-06998-3 (Dostop plačljiv). - "Der vorliegende Sammelband versammelt Beiträge der literaturwissenschaftlichen Konferenz Familie und Identität in der Gegenwartsliteratur, die im Mai 2015 an der Universität Zadar, Kroatien, stattfand -- > str. 7. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Abstracts

ISBN 978-3-631-67856-5

821.112.2.09-3"20"(082.2)
GER AR ŠLIBAR N. FAMILIE
COBISS.SI-ID 62530658

OHK 2016/11 131
FARKAS, Endre, 1948-
        Never, again / Endre Farkas. - Winnipeg : Signature Editions, cop. 2016. - 212 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm

ISBN 978-1-927426-86-9 (paperback)
ISBN 978-1-927426-87-6 (epub)

821.111(71)-311.6
GER 820(71) FARKAS E. Never, again
COBISS.SI-ID 62623842

OHK 2016/11 132
        FELDMARŠAL Radetzky in Slovenci : (ob 250-letnici rojstva) : znanstveni simpozij, 8. november 2016, Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana : program simpozija in povzetki referatov / [uredil Miha Preinfalk]. - Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2016. - 17 str. ; 21 cm

70 izv.

94(497.4):929Radetzky J.(048.3)
UMZG T/svn/z/149
COBISS.SI-ID 62568802

OHK 2016/11 133
FENATI, Maria Federica
        Lucio Flavio Silva Nonio Basso e la città di Urbisaglia / Maria Federica Fenati. - Macerata : Università degli Studi di Macerata, Facoltà di lettere e filosofia, Instituto di storia antica, 1995. - 197 str., XVI str. pril. ; 24 cm. - (Pubblicazioni dell'Istituto di storia antica / Università degli Studi di Macerata ; 1)

Bibliografija: str. 181-197

94(37):929 930.271(37)
ZGO D 8877 94(37) FENATI M. F. Lucio Flavio Silva

COBISS.SI-ID 6527533

OHK 2016/11 134
FERJANČIČ, Maja, 1980-
        Družba spektakla skozi prizmo Platonove alegorije o votlini : diplomsko delo / Maja Ferjančič. - Ljubljana : [M. Ferjančič], 2016. - 66 f. ; 30 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 61-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Plato:141.7:394
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.2 FERJANČIČ, M. Družba spektakla

COBISS.SI-ID 62628450

OHK 2016/11 135
FILIPIČ, Anja
        Mesto Potosíja v kolonialni družbi in kapitalističnem svetovnem-sistemu : diplomsko delo / Anja Filipič. - Ljubljana : [A. Filipič], 2016. - 34 f. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 31-34. - Povzetek v slov. angl. in špan. jeziku. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.72(8):339.9.012.438.2(4)(091)(043.2) 330.342.14:930.85(8)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 FILIPIČ A. III 2332
COBISS.SI-ID 62812770

OHK 2016/11 136
FILIPIČ, Petra, 1985-
        Narrative from novel to film : a comparative study of the novel Jane Eyre and a film adaptation = Pripovedništvo v romanu in filmu : primerjava romana Sirota iz Lowooda in po njem posnetega filma Jane Eyre : diplomsko delo / Petra Filipič. - Ljubljana : [P. Filipič], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 65. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-31Brontë C.:791.31(043.2) 791.31:82-31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FILIPIČ P. Narrative
COBISS.SI-ID 62462818

OHK 2016/11 137
FINK, Anja
        Falun Gong : Izzivi novih religioznih gibanj v Ljudski republiki Kitajski = Falun Gong : zhonghua renmin gongheguo xin zogjiao yundong de tiaozhan : diplomsko delo / Anja Fink. - Ljubljana : [A. Fink], 2016. - 118 str. ; 30 cm

Mentorja Mitja Saje, Anja Zalta. - Bibliografija: str. 109-117. - Izvleček ; Abstract ; Zhaiyou ; Zhongjie. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Oddelek za sociologijo

316.74:29(510)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 FINK A. III 2225
COBISS.SI-ID 62259298

OHK 2016/11 138
FIRTH, Peter E.
        Mighty things from small beginnings : Clarksons: the first 150 years 1852-2002 / Peter E. Firth ; with a foreword by Alexander Glen. - London : Clarson PLC, 2002. - XVIII, 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

656.612(410)"1852/2002"(091)
ZGO 8878 6 FIRTH P. Mighty things
COBISS.SI-ID 62766434

OHK 2016/11 139
FLAJS Smukovič, Julijana
        Trženje knjižničnih storitev na svetovnem spletu : primerjalna analiza spletnih strani splošnih knjižnic : diplomsko delo / Julijana Flajs Smukovič. - Ljubljana : [J. Flajs Smukovič], 2016. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jasna Maver. - Bibliografija: f. 66-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027.022:339.138:004.738.52(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 027 FLAJS SMUKOVIČ J. Trženje
COBISS.SI-ID 62507618

OHK 2016/11 140
FLISAR, Evald
        Pogovori z Evaldom Flisarjem / [pripravila in uredila Katja Klopčič Lavrenčič]. - Ljubljana : KUD Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - 223 str. ; 22 cm

500 izv. - Seznam prevodov v tuje jezike: str. 213-223. - "Vprašanja, ne nujno dobesedno tako, kot so zapisana, so avtorju v razdobju preteklih dvajset let postavljali Tina Kozin, Brane Šalamon, Igor Kavčič, Igor Bratož, Mateja Hočevar, Miroslav Slana - Miros, Špela Brecelj, Patricija Maličev, Gregor Butala, Sam Rugelj, Tatjana Zidar, Jože Horvat, Katja Klopčič Lavrenčič in še kdo" -> str. 212

ISBN 978-961-6970-49-5

821.163.6.09Flisar E.(047.53) 929Flisar E.(047.53) 930.85(497.4)(047.53)
SLA L.H II 5698 FLISAR E. Pogovori
COBISS.SI-ID 285951232

OHK 2016/11 141
        FORMATIVNO spremljanje v podporo učenju : priročnik za učitelje in strokovne delavce / Ada Holcar Brunauer ... [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević ; fotografije Shutterstock]. - 2. dopolnjena izd., 1. dotis k 1. natisu. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. - 1 mapa (7 snopičev) : ilustr. ; 30 cm

Vsebina:
Zakaj formativno spremljati. - 16 str. ; 30 cm. - Bibliografija: str. 15-16
Nameni učenja in kriteriji uspešnosti. - 16 str. ; 30 cm. - Bibliografija: str. 10
Dokazi. - 20 str. ; 30 cm. - Bibliografija: str. 14
Povratna informacija. - 20 str. ; 30 cm. - Bibliografija: str. 13
Vprašanja v podporo učenju. - 20 str. ; 30 cm. - Bibliografija: str. 12
Samovrednotenje, vrstniško vrednotenje. - 24 str. ; 30 cm. - Bibliografija: str. 12
Formativno spremljanje v vrtcu. - 32 str. ; 30 cm. - Bibliografija: str. 21-22

ISBN 978-961-03-0349-7

37.091.26(035)
GEO III 8086 91:37 DOKAZI 2 GEO III 8086 91:37 FORMATIVNO 2 GEO III 8086 91:37 FORMATIVNO V VRTCU 2 GEO III 8086 91:37 NAMENI 2 GEO III 8086 91:37 POVRATNA 2 GEO III 8086 91:37 SAMOVREDNOTENJE 2 GEO III 8086 91:37 VPRAŠANJA 2
COBISS.SI-ID 286440960

OHK 2016/11 142
FOTIVEC, Tjaša
        "How ca I be all of these different things at once" : memory and identity in Margaret Atwood's Alias Grace = Kako sem lahko vse te stvari naenkrat : spomin in identiteta v romanu Alias Grace avtorice Margaret Atwood : diplomsko delo / Tjaša Fotivec. - Ljubljana : [T. Fotivec], 2016. - 64 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 61-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Atwood M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA FOTIVEC T. How
COBISS.SI-ID 62481250

OHK 2016/11 143
        FRA_GRAC : zbornik studentske radionice francuske gramatike, Katedre za francuski jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, akademska godina 2014.-2015. / urednica Bogdanka Pavelin Lešić. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - FF-press, 2016. - 179 str. : preglednice ; 24 cm

Besedilo v franc. ali hrv. - Nasl. na ov.: Zbornik studentske radionice francuske gramatike FRA_GRAC Katedre za francuski jezik Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. - Zbornik prispevkov študentov franc. na Filozofski fak. Univ. v Zagrebu. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-953-175-579-5

811.133.1'36(082)
ROM 804.0 FRA_GRAC PAVELIN L. B. (ur.)
COBISS.SI-ID 62778978

OHK 2016/11 144
FREZZO, Mark
        The sociology of human rights : an introduction / Mark Frezzo. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2015. - XXIV, 192 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 176-182

ISBN 978-0-7456-6011-0 (papercover)

342.7:316
SOC 34 FREZZO M. Sociology
COBISS.SI-ID 62481762

OHK 2016/11 145
        FRONTIERS and cultures 2011 : Europe and the Americas : Intra and intercontinental migrations = Fronteras y culturas 2011 : Europa y las Américas : migraciones intra e intercontinentales / edited by Ludovica Paladini, Christina Tinelli. - 1a ed. - Venezia : Studio LT2, cop. 2012. - 109 str. ; 30 cm

Prispevki v angl. ali špan. - Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. ali špan.

ISBN 978-88-88028-99-6

314.15(7/8)(082)
GER 31 FRONTIERS Paladini L. (ur.)
COBISS.SI-ID 52574050

OHK 2016/11 146
FUNKL, Marko
        Prekarnost kot odraz postfordistične ureditve trga delovne sile : diplomsko delo / Marko Funkl. - Ljubljana : [M. Funkl], 2016. - 46 str. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: str. 44-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

331.106.27(043.2) 36:34(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX.2 FUNKL M. Prekarnost
COBISS.SI-ID 62603874

OHK 2016/11 147
GAČNIK, Katarina
        Socio-kulturni in politični razlogi za izseljevanje Slovencev v Kanado po 2. svetovni vojni : diplomsko delo / Katarina Gačnik. - Ljubljana : [K. Gačnik], 2016. - 44 f. ; 31 cm

Mentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: f. 36-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

314.151.3(71=163.6)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 GAČNIK K. III 2298
COBISS.SI-ID 62566498

OHK 2016/11 148
GALERIJA Božidar Jakac (Kostanjevica na Krki)
        Sinite parvulos! : Anton Vindišar - donacija umetniških del : Galerija Božidar Jakac, Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 26. 08. 2016-2. 10. 2016 / [besedilo, angleški prevod Andrej Smrekar ; fotografija Tomaž Grdin, družinski arhiv, Joško Knez]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2014 ([Ljubljana] : R-tisk). - 43 str. : ilustr. ; 29 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

7.074(497.4):929Vindišar A.
UMZG Kt/KoK/1
COBISS.SI-ID 286612480

OHK 2016/11 149
GAMONEDA, Antonio, 1931-
        Edad : poesía 1947-1986 / Antonio Gamoneda ; edición de Miguel Casado. - 4a. ed. - Madrid : Cátedra, 1989. - 385 str. ; 18 cm. - (Letras hispánicas ; 271)

Bibliografija: str. 65

ISBN 84-376-0692-6

821.134.2-1"19"
ROM 860 GAMONEDA A. Edad
COBISS.SI-ID 62693986

OHK 2016/11 150
GAMOW, George, 1904-1968
        One, two, three --- infinity / George Gamow ; illustrated by the author. - 8th printing. - New York ; Toronto ; New York : Bantam Books, 1972. - XII, 340 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Bantam science and mathematics ; 553)

Kazalo

52
FIL XIV GAMOW G. One, two, three
COBISS.SI-ID 3124488

OHK 2016/11 151
GARCÍA Márquez, Gabriel, 1928-2014
        Memoria de mis putas tristes / Gabriel García Márquez. - 3a ed. - Barcelona : Debols!llo, 2010. - 108 str. ; 19 cm. - (Contemporánea)

ISBN 978-84-9793-519-7

821.134.2(862)-311.2
ROM 860(7/8) GARCIA MARQUEZ Memorias
COBISS.SI-ID 62550370

OHK 2016/11 152
GARCÍA Santos, Juan Felipe.
        Español : curso de perfeccionamiento / Juan Felipe García Santos. - 3a reimpr. - Salamanca : Ediciones Universidad de Salamanca, 1992. - 492 str. ; 26 cm. - (Español para Extranjeros ; 6)

ISBN 84-7481-477-4

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 ESPANOL Perfeccionamiento
COBISS.SI-ID 62646370

OHK 2016/11 153
GARDE, Paul
        Grammaire russe. 1, Phonologie et morphologie / par Paul Garde. - 3ème ed. corrigée. - Paris : Institut d'Études Slaves, 2016. - 463 str. : preglednice ; 24 cm. - (Collection de grammaires de l'Institut d'études slaves, ISSN 0078-9984 ; 7, 1)

Lat. in cir. - Bibliographie: str. 425-430. - Kazali

ISBN 978-2-7204-0336-1

811.161.1'34'373
SLA Gram II 1410/7, 1 GARDE P. Grammaire
COBISS.SI-ID 62794850

OHK 2016/11 154
GELDER, Hilde van
        Photography theory in historical perspective : case studies from contemporary art / Hilde Van Gelder and Helen Westgeest. - Malden ; Oxford ; Chichester : Wiley-Blackwell, cop. 2011. - VI, 269 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 233-255. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-9197-5 (pbk.)
ISBN 978-1-4051-9161-6 (hbk.)

77.04:7.01"19/20"
UMZG Bf25/9
COBISS.SI-ID 62751586

OHK 2016/11 155
        GESCHICHTE der Oper im 19. Jahrhundert / Agnes Bohnert, Siegfried Mauser (Hrsg.). - Laaber : Laaber, cop. 2012. - VII, 438 str. : ilustr., note ; 25 cm. - (Geschichte der Oper ; Bd. 3)

Bibliografija: str. 417-429. - Kazalo

ISBN 978-3-89007-749-9
ISBN 978-3-89007-657-7 (Gesamtwerk)

782(100)"18" 792.5(100)"18"
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3736/3 GESCHICHTE OPER 19. Jh.
COBISS.SI-ID 36917293

OHK 2016/11 156
GIL de Biedma, Jaime, 1929-1990
        Antología personal / Jaime Gil de Biedma. - Madrid : Visor, 1998. - 70 str. ; 20 cm. - (Visor de poesía ; 369)

ISBN 84-7522-123-8

821.134.2-1
ROM 860 GIL DE BIEDMA J. Antologia
COBISS.SI-ID 62692450

OHK 2016/11 157
GIL-Albert, Juan
        Poesía completa / Juan Gil-Albert ; edición de María Paz Moreno ; introducción de Ángel Luis Prieto de Paula. - Valencia : Pre-Textos ; [Alicante] : Instituto Alicantino de CulturaJuan Gil-Albert., 2004. - 956 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 53-70

ISBN 84-8191-613-7

821.134.2-14"19"
ROM 860 GIL- ALBERT J. Poesia completa
COBISS.SI-ID 62697314

OHK 2016/11 158
GJURA Godec, Ana
        Disciplinska oblast in ženske v totalnih institucijah : diplomsko delo / Ana Gjura Godec. - Ljubljana : [Gjura Godec A.], 2016. - 86 str. ; 31 cm

Mentorici Eva D. Bahovec, Milica Antić Gaber. - Bibliografija: str. [87-91]. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

343.261-052-055.2 (043.2) 616.89(043.2) 159.922.1
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DiplB IX GJURA GODEC A. Disciplinska SOC DiplB 3 GJURA Godec A. III 2340
COBISS.SI-ID 62571618

OHK 2016/11 159
GLOBALEX (2016 ; Portorož)
        Lexicographic resources for human language technology [Elektronski vir] : Workshop programme / GLOBALEX 2016, [Portorož], 24th May 2016 ; [editors Ilan Kernerman ... et al.]. - El. zbornik. - [Paris : ELRA - European Language Resources Association], 2016. - 101 str.

Način dostopa (URL): http://ailab.ijs.si/globalex/files/2016/06/LREC2016Workshop-GLOBALEX_Proceedings-v2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis z dne 24. 11. 2016. - El. publikacija v formatu pdf obsega 101 str. - Publikacija vsebuje program konference in prispevke. - Bibliografija in izvleček v angl. pri vseh prispevkih

81'322'374:004(082)(0.034.2)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62741602

OHK 2016/11 160
GOLOBIČ Štucin, Tjaša
        Evangelijska binkoštna cerkev in vzgoja za krščanske vrednote v predšolskem obdobju ; Evangelijska cerkev Dobrega pastirja Novo mesto : študija primera : diplomsko delo / Tjaša Golobič Štucin. - Ljubljana : [T. Golobič Štucin], 2016. - V, 125 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85890&lang=slv. - Mentorja Stanko Gerjolj, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 123-125. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak. in Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

37:279.15-472-053.4(497.4Novo mesto)
SOC DIP 3 GOLOBIČ ŠTUCIN T. III 2361
COBISS.SI-ID 7364442

OHK 2016/11 161
GOLOBIČ, Ana
        Non-finites in the Slovene matura examination = Neosebne glagolske oblike na slovenski maturi : diplomsko delo / Ana Golobič. - Ljubljana : [A. Golobič], 2016. - 67 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Andrej Stopar. - Bibliografija: f. 61-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.625.4:37.091.27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GOLOBIČ A. Non-finites
COBISS.SI-ID 62787682

OHK 2016/11 162
GÖNC Moačanin, Klara, 1953-
        Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika : grčka tragedija - indijska nâtya - japanski nô / Klara Gönc Moačanin. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2002. - 282 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Književna smotra)

Bibliografija: str. 261-281. - Summary: Theatrical practice of classical theatrical forms: Greek tragedy - Indian nâtya - Japanese nô

ISBN 953-175-117-X

792.03
AAŠ AZI 79 GÖNC MOAČANIN K. Izvedbene PRK 11351 792 GÖNZ MOAČANIN K. Izvedbena
COBISS.SI-ID 53833826

OHK 2016/11 163
GOSUDARSTVENNIJ Èrmitaž
        Kratkij putevoditel' po muzeju. - Moskva : Iskusstvo, 1954. - 126 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Putevoditeli po vystavkam / Gosudarstvennij Èrmitaž)

Cir.

069(470)
UMZG Kt/StPet/4
COBISS.SI-ID 62688098

OHK 2016/11 164
GOSUDARSTVENNYJ Russkij muzej
        Gosudarstvennyj Russkij muzej ; otdel naučno-hudožestvennoj propagandy : spravočnik. - Leningrad : [s. n.], 1946. - 15 str. : ilustr. ; 16 cm

069(470)
UMZG Kt/StPet/5
COBISS.SI-ID 62706018

OHK 2016/11 165
        GRENZGÄNGE : der Schriftsteller Karl-Markus Gauß / Herbert Ohrlinger, Daniela Strigl (Hrsg.). - Wien : P. Zsolnay, 2010. - 271 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 255-268

ISBN 978-3-552-05513-1
ISBN 3-552055-13-4

821.112.2(436).09Gauß K.-M.
GER 830.09 Gauß K.-M. Ohrlinger H.(ur.)
COBISS.SI-ID 65928193

OHK 2016/11 166
GROBOVŠEK, Jernej
        The many layers of horror in H. P. Lovecraft's The festival, The call of Cthulhu and The shadow over Innsmouth = Sloji groze v delih H. P. Lovecrafta The festival, The call of Cthulhu and The shadow over Innsmouth : diplomsko delo / Jernej Grobovšek. - Ljubljana : [J. Grobovšek], 2016. - 58 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Danica Čerče. - Bibliografija: str. 57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-32Lovecraft H.P.(043.2) 82.08-344(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GROBOVŠEK J. Many
COBISS.SI-ID 62639714

OHK 2016/11 167
        Das GROßE Tanz Lexikon : Tanzkulturen, Epochen, Personen, Werke : mit 145 Abbildungen / herausgegeben von Annette Hartmann und Monika Woitas. - Laaber : Laaber, 2016. - XV, 755 str. : ilustr. ; 26 cm

Tanztraktate (Auswahl chronologisch): str. 727-730. - Tanzinstitutionen/Tanz im Internet: str. 731-737. - Bibliografija: str. 701-710. - Kazalo

ISBN 978-3-89007-780-2

793(03)
MUZ B 732 GROßE Tanz Lexikon
COBISS.SI-ID 62476642

OHK 2016/11 168
GRUDEN, Igo
        V pregnanstvo / Igo Gruden ; [naslovno risbo izdelal Francè Mihelič]. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1945 (Domžale : Veit). - 108 str. : ilustr. ; 19 cm

3.000 izv.

821.163.6-1
SLA L.A I 1049 GRUDEN I. V pregnanstvo
COBISS.SI-ID 60465

OHK 2016/11 169
GUSTINČIČ, Uroš
        Koncept nagona pri Freudu in Nietzscheju : diplomsko delo / Uroš Gustinčič. - Ljubljana : [U. Gustinčič], 2016. - 67 f. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.21(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII GUSTINČIČ J. Koncept
COBISS.SI-ID 62671970

OHK 2016/11 170
HAGEN, Hans, 1955-
        Lizina najljubša babica / Hans Hagen ; ilustriral Philip Hopman ; [prevedla Mateja Seliškar]. - Ljubljana : Epta, cop. 1999 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Jubelientje en haar liefste oma

ISBN 961-6018-71-X

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M HAGEN H. Lizina najljubša
COBISS.SI-ID 98504192

OHK 2016/11 171
HAUTECŒUR, Louis, 1884-1973
        Histoire de l'art. 3, De la nature à l'abstraction / Louis Hautecœur. - Paris : Flammarion, 1959. - 674 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. [443]-520. - Kazalo

7.03(091)
UMZG Ba1/53/iii
COBISS.SI-ID 62801762

OHK 2016/11 172
HAZELAAR, Loes
        Hip en Pip / Loes Hazelaar ; met illustraties van Richard Verschraagen. - Tielt : Lannoo, cop. 2010. - 94 str. : ilustr. ; 20 cm

AVI 1 t. e. m. AVI 3

ISBN 978-90-209-9052-2

821.112.5-93-1 087.5
GER 839.31/.32M HAZELAAR L. Hip en Pip
COBISS.SI-ID 62777442

OHK 2016/11 173
        HEIMSTÄTTEN der Nation : ostmitteleuropäische Vereins- und Gesellschaftshäuser im transnationalen Vergleich / hrsg. von Peter Haslinger, Heidi Hein-Kirchner und Rudolf Jaworski. - 2. überarbeitete Aufl. - Marburg : Herder-Institut, 2014. - VIII, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung ; 32)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-87969-369-6

930.85(292.45)
ZGO D 8870/32 930.85 HEIMSTÄTTEN der Nation

COBISS.SI-ID 62735458

OHK 2016/11 174
HENDRY, Leo B.
        Developmental transitions across the lifespan : selected works of Leo B. Hendry / Leo B. Hendry. - London ; New York : Psychology Press, Taylor & Francis Group, 2015. - XI, 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (World library of psychologists series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-84872-279-8

159.922
CC-APA: 2840
PSI 159.922 HENDRY L.B. Developmental
COBISS.SI-ID 62471522

OHK 2016/11 175
HERING, Ana
        Kitajska in človekove pravice : diplomsko delo / Ana Hering. - Ljubljana : [A. Hering], sep. 2016. - 49 str. ; 30 cm

Mentor Igor Pribac. - Bibliografija: str. 44-49. - Izvleček ; Abstract : China and human rights. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.7(510):342.7
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX.2 HERING, A. Kitajska
COBISS.SI-ID 62526050

OHK 2016/11 176
        HIBRIDNI prostori umetnosti / uredili Barbara Orel, Maja Šorli in Gašper Troha ; [izdala] Akademija za gledališče, radio, film in televizijo [in Center za teatrologijo in filmologijo] ; [prevodi povzetkov Jana Rennée [!] Wilcoxen]. - Ljubljana : Maska, 2012 ([Radovljica] : Medium). - 246 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. 33)

350 izv. - Recenzenta Lev Kreft, Janez Vrečko. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki ; Abstracts. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-32-3

792.01:7.038.531(497.4)
COBISS.SI-ID 265755136

OHK 2016/11 177
HIRSCHBERGER, Elisabeth
        Dichtung und Malerei im Dialog : von Baudelaire bis Eluard, von Delacroix bis Max Ernst / Elisabeth Hirschberger. - Tübingen : G. Narr, 1993. - 140 str. ; 23 cm. - (Romanica Monacensia ; Bd. 42)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=004234902&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije (Universität Passau, 1991). - Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 135-140

ISBN 3-8233-4309-2 (broš.)
ISBN 978-3-8233-4309-7 (broš.)

821.133.1.09-1:75
PRK 11318 821.133.1.09 HIRSCHBERGER E. Dichtung

COBISS.SI-ID 62552930

OHK 2016/11 178
        HISTORIA breve de la literatura española en su contexto / [Pedro Aullón de Haro ... [et al.] ]. - 7a. ed. - Madrid : Playor, 1988. - 874 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 803-814. - Kazalo

ISBN 84-359-0259-5

821.134.2.09
ROM 860.09 HISTORIA PLAYOR
COBISS.SI-ID 62696034

OHK 2016/11 179
HISTORIAE Augustae Colloquium (3 ; 1992 ; Macerata)
        Historiae Augustae Colloquium Maceratense, [1992] / a cura di Giorgio Bonamente, Gianfranco Paci. - Bari : Edipuglia, 1995. - XIII, 338 str. ; 25 cm. - (Historiae Augustae colloquia. Nova series ; 3) (Munera : studi storici sulla tarda antichità ; 4)

Nasl. na prelim. str.: Atti dei Convegni Internazionali sulla "Historia Augusta" / Centro interuniversitario per gli Studi sulla Historia Augusta, Università di Macerata e di Perugia. - Besedilo v it., franc., nem., špan. ali angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 88-7228-148-2

061.31(450.573)"1992":930.1 930.1(37):929(063) 929:930.1(37)(063)
ZGO D 8871/3 94(37) HISTORIAE Augusta
COBISS.SI-ID 4428845

OHK 2016/11 180
HISTORIAE Augustae Colloquium (4 ; 1993 ; Empúries)
        Historiae Augustae Colloquium Barcinonense, [1993] / a cura di Giorgio Bonamente, Marc Mayer. - Bari : Edipuglia, 1996. - 332 str. ; 25 cm. - (Historiae Augustae colloquia. Nova series ; 4) (Munera : studi storici sulla tarda antichità ; 7)

Nasl. na prelim. str.: Atti dei Convegni Internazionali sulla "Historia Augusta" / Centro interuniversitario per gli Studi sulla Historia Augusta, Università di Macerata e di Perugia. - Besedilo v it., franc., nem., angl. ali špan. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 88-7228-164-4

ZGO D 8871/4 94(37) HISTORIAE Augustae
COBISS.SI-ID 2313056

OHK 2016/11 181
HISTORIAE Augustae Colloquium (5 ; 1994 ; Maria Laach)
        Historiae Augustae Colloquium Bonnense, [1994] / a cura di Giorgio Bonamente, Klaus Rosen. - Bari : Edipuglia, 1997. - 282 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Historiae Augustae colloquia. Nova series ; 5) (Munera : studi storici sulla tarda antichità ; 9)

Nasl. na prelim. str.: Atti dei Convegni Internazionali sulla "Historia Augusta" / Centro interuniversitario per gli Studi sulla Historia Augusta, Università di Macerata e di Perugia. - Besedilo v nem., franc., špan., it. ali angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 88-7228-180-6

ZGO D 8871/5 94(37) HISTORIAE Augustae
COBISS.SI-ID 2313312

OHK 2016/11 182
HISTORIAE Augustae Colloquium (6 ; 1996 ; Strasbourg)
        Historiae Augustae Colloquium Argentoratense, [1996] / a cura di Giorgio Bonamente, François Heim, Jean-Pierre Callu. - Bari : Edipuglia, 1998. - 388 str. ; 25 cm. - (Historiae Augustae colloquia. Nova series ; 6) (Munera : studi storici sulla tarda antichità ; 11)

Nasl. na prelim. str.: Atti dei Convegni Internazionali sulla "Historia Augusta" / Centro interuniversitario per gli Studi sulla Historia Augusta, Università di Macerata e di Perugia. - Besedilo v it., franc., nem. ali angl. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 88-7228-188-1

ZGO D 8871/6 94(37) HISTORIAE Augustae
COBISS.SI-ID 2313568

OHK 2016/11 183
HISTORIAE Augustae Colloquium (7 ; 1998 ; Genève)
        Historiae Augustae Colloquium Genevense, [1998] / a cura di François Paschoud. - Bari : Edipuglia, 1999. - 358 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Historiae Augustae Colloquia. Nova series ; 7) (Munera : studi storici sulla tarda antichità ; 13)

Nasl. na prelim. str.: Atti dei Convegni Internazionali sulla "Historia Augusta" / Centro interuniversitario per gli Studi sulla "Historia Augusta", Università di Macerata e di Perugia. - Besedilo v franc., it., angl., nem. ali špan. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 88-7228-225-X

ZGO D 8871/7 94(37) HISTORIAE Augustae
COBISS.SI-ID 2317408

OHK 2016/11 184
HOFER, Stefan, germanist
        Die Ökologie der Literatur : eine systemtheoretische Annäherung : mit einer Studie zu Werken Peter Handke / Stefan Hofer. - Bielefeld : Transcript, cop. 2007. - 318 str. : 2 barv. ilustr. ; 23 cm. - (Lettre)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=015704304&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije ( Filozofska fakulteta univerze v Zürichu, 2006/2007). - Bibliografija: str. 283-315

ISBN 978-3-89942-753-0 (broš.)
ISBN 3-89942-753-X (broš.)

82.0:502/504 821.112.2(436).09Handke P.
PRK 11332 82.0 HOFER S. Ökologie
COBISS.SI-ID 60218625

OHK 2016/11 185
        HÖHLEN und Karst in Österreich / Christoph Spötl, Lukas Plan, Erhard Christian [Herausgeber, Verfasser] ; mit Beiträgen von Michael Behm ... [et al.]. - Linz : Land Oberösterreich, Oberösterreichisches Landesmuseum, 2016. - 752 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Denisia, ISSN 1608-8700 ; 37) (Kataloge des Oberösterreichischen Landesmuseums ; N. S. 177) (Wissenschaftliches Beiheft zur Zeitschrift "Die Höhle" ; Nr. 61)

Bibliografija in abstract pri posameznih prispevkih. - Kazala

ISBN 978-3-85474-321-7

551.44(436)(082)
ARH 016-A 11
COBISS.SI-ID 40127277

OHK 2016/11 186
HOLOZAN, Peter
        Računalniško postavljanje vejic v slovenščini : doktorska disertacija / Peter Holozan. - Ljubljana : [P. Holozan], 2016. - 152 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorica Andreja Žele, somentorica Špela Vintar. - Bibliografija: str. 111-114. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, področje: slovenistika

811.163.6'367.63(0.034.2)
FRASCATI: 6-200
SLA Diss 296 HOLOZAN P. Računalniško
COBISS.SI-ID 287071744

OHK 2016/11 187
HOLZER, Georg
        Abriss der polnischen Lautgeschichte : mit einleitenden Kapiteln und einem Glossar : Skriptum für das Polonistik-Studium an der Univeristät Wien / Georg Holzer. - Version vom März 2009. - [Wien : G. Holzer, 2009]. - 43 str. ; 30 cm

811.162.1'34-116
COBISS.SI-ID 62645090

OHK 2016/11 188
HORVÁTH, Tünde
        The prehistoric settlement at Balatonöszöd-Temetöi-dülö : the Middle Copper Age, Late Copper Age and Early Bronze Age occupation / Tünde Horváth ; with contributions by Erika Gál ... [et al.]. - Budapest : Archaeolingua, 2014. - 733 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Varia archaeologica hungarica ; 29)

Bibliografija: str. 670-733

ISBN 978-963-9911-54-3
ISBN 963-9911-54-2

903
FRASCATI: 6-103
COBISS.SI-ID 62724194

OHK 2016/11 189
HRIB, Grega
        New age in podjetništvo : (CPOEF kot primer spoja obeh diskurzov) : diplomsko delo / Grega Hrib. - Ljubljana : [G. Hrib], 2016. - 31 f. ; 31 cm

Mentor Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 28-29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

29:33(043.2) 316.334.2:339.13(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 HRIB G. III 2364
COBISS.SI-ID 62810466

OHK 2016/11 190
HRIBAR, Tanja, 1981-
        Aristotelovo razumevanje prijateljstva : diplomsko delo / Tanja Hribar. - Ljubljana : [T. Hribar], 2016. - 44 f. ; 30 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 42. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Aristoteles:177.63
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.2 HRIBAR, T. Aristotelovo
COBISS.SI-ID 62629730

OHK 2016/11 191
HUDOLIN, Jurij
        Razuzdanost : kusa hronika na edno dolgo vreme / Jurij Hudolin ; prevod od slovenečki Igor Isakovski. - Skopje : Blesok, 2011. - 150 str. ; 21 cm. - (Edicija S. R. ; kn. 18)

Prevod dela: Objestnost. - Cir. - O avtorju: str. 149-150

ISBN 978-9989-59-354-3

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7063/18 HUDOLIN J. Razuzdanost
COBISS.SI-ID 88544522

OHK 2016/11 192
HUDSON, Ray, geograf
        Approaches to economic geography : towards a geographical political economy / Ray Hudson. - London ; New York : Routledge, 2016. - XVII, 261 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Regions and cities)

Kazalo. - Bibliografija: str. 230-254

ISBN 978-1-138-80408-1

911.3:33
GEO II 11319 91:33 HUDSON R. Approaches
COBISS.SI-ID 62666594

OHK 2016/11 193
HUI, Yu
        Reading in China / written by Yu Hui ; translated by Ai Xianghua. - [Di 1 ban], di 2 yinshua. - [Beijing] : China Intercontinental Press, 2008. - 155 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Fashion China. Shi shang Zhongguo)

Prevod dela: Shuxiang piaopiao

ISBN 978-7-5085-1138-2
ISBN 7-5085-1138-7

028(510)
BIB 028 HUI YU Reading in China
COBISS.SI-ID 252626944

OHK 2016/11 194
HUIDOBRO, Vicente, 1893-1948
        Poesía y poética : (1911-1948) / Vicente Huidobro ; antología comentada por René de Costa. - Madrid : Alianza Editorial, 1996. - 311 str. ; 18 cm. - (El libro de bolsillo ; 1788. Sección Literatura)

ISBN 84-206-0788-6

821.134.2(83)-14"19"
ROM 860(7/8) HUIDOBRO V. Poesía y poética
COBISS.SI-ID 62764898

OHK 2016/11 195
        HUMANIZEM in humanistika : simpozij / [avtorji Frane Adam ... et al.] ; uredil Niko Grafenauer ; [prevod v angleščino Martin Hugh Cregeen]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 344 str. : ilustr. ; 25 cm

Spremna beseda v slov. in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl. na koncu zbornika

ISBN 978-961-268-042-8

7/9(082) 930.85(082)
FIL IX HUMANIZEM Grafenauer N. (ur.) SOC 930.85 HUMANIZEM Grafenauer N. ur. ZGO D 8863 930.85 HUMANIZEM
COBISS.SI-ID 284425984

OHK 2016/11 196
HÜPPAUF, Bernd-Rüdiger
        Vom Frosch : eine Kulturgeschichte zwischen Tierphilosophie und Ökologie / Bernd Hüppauf. - Bielefeld : Transcript, cop. 2011. - 417 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edition Kulturwissenschaft ; Bd. 1)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1008787051/04 - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3624046&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Bibliografija: str. 389-412. - Kazalo

ISBN 978-3-8376-1642-2 (broš.)
ISBN 3-8376-1642-8 (broš.)

130.2 316.7 82.091
PRK 11322 316.7 HÜPPAUF B. Vom Frosch
COBISS.SI-ID 62564706

OHK 2016/11 197
HUSEJNOVIĆ, Karmelina
        An analysis of translations of journalistic texts in licenced magazines = Analiza prevodov novinarskih besedil v licenčnih revijah : diplomsko delo / Karmelina Husejnović. - Ljubljana : [K. Husejnović], 2016. - 93 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., primeri prevodov tudi v slov., daljši povzetek v slov. - Mentorici Eva Sicherl, Monika Kalin Golob. - Bibliografija: f. 90-91. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Fakulteta za družbene vede

811.111'373.43=163.6:070(043.2) 070:811.111'373.43=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HUSEJNOVIĆ K. Analysis
COBISS.SI-ID 62660706

OHK 2016/11 198
HVALIČ, Pavla, 1987
        Ženskost kot problem negativnosti : diplomsko delo / Pavla Hvalič. - Ljubljana : [P. Hvalič], 2016. - 45 str. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: str. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII HVALIČ P. Ženskost
COBISS.SI-ID 62686050

OHK 2016/11 199
        HYBRID approaches to machine translation / Marta R. Costa-jussà ... [etc.], editors. - Berlin : Springer, 2016. - IX, 205 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Theory and applications of natural language processing)

Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-21310-1

doi: 10.1007/978-3-319-21311-8

81'25:004(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR VINTAR Š. HYBRID
COBISS.SI-ID 61379170

OHK 2016/11 200
ICKS, Martijn
        Elagabal : Leben und Vermächtnis von Roms Priesterkaiser / Martijn Icks ; aus dem Englischen von Erwin Fink. - Darmstadt : P. von Zabern, 2011. - 231 str. ; 25 cm

Izv. stv. nasl.: The crimes of Elagabalus; prevedeno iz angl. - Bibliografija: str. 209-220. - Kazalo

ISBN 978-3-8053-4760-0

929
ZGO D 8873 94(37) ICKS M. Elagabal
COBISS.SI-ID 62672738

OHK 2016/11 201
        IL'JA Efimovič Repin : katalog vystavki k stoletiju so dni roždenija : 1844-1944. - Molotov : Upravlenie po delam iskusstv pri SNK RSFSR, 1944. - 15 str. ; 15 cm

75(470):929Repin
UMZG M/Rep/2
COBISS.SI-ID 62718050

OHK 2016/11 202
        INTEGRAL green Slovenia : towards a social knowledge and value based society and economy at the heart of Europe / edited by Darja Piciga, Alexander Schieffer and Ronnie Lessem. - London [i. e.] Abingdon ; New York : Routledge, 2016. - XXXI, 236 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Integral green society and economy series)

Na ov. tudi: a Gower book. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summaries. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-6948-9 (trda vezava)

502.131.1:316.43(497.4)(082) 502.131.1:338(497.4)(082)
GEO SLO II 11326 502/504 INTEGRAL
COBISS.SI-ID 14722331

OHK 2016/11 203
        ISO Kršnjavi - veliki utemeljitelj : zbornik radova znanstvenog skupa, Zagreb, 21.-23. studenoga 2012., Zlatna dvorana Hrvatskog instituta za povijest / uredili Ivana Mance i Zlatko Matijević ; [prijevod sažetaka na engleski Tanja Trška]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti : Hrvatski institut za povijest, 2015. - 575 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo. - Povzetek v angl. na koncu prispevkov

ISBN 978-953-7875-18-3 (IPU)
ISBN 978-953-7840-46-4 (HIP)

719/72(497.5):929Kršnjavi I.(082)
UMZG M/Kršn/2 ZGO D 8869 929A/Z Kršnjavi Izidor ISO Kršnjavi

COBISS.SI-ID 60106850

OHK 2016/11 204
        IVAN Zajc (1832-1914) : glazbene migracije i kulturni transferi u srednjoj Europi i šire u "dugom" 19. stoljeću = Ivan Zajc (1832-1914) : musical migrations and cultural transfers in the "long" 19th century in central Europe and beyond / urednik, editor Stanislav Tuksar. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian musicological society, 2016. - 576 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Serija Muzikološki zbornici ; br. 17)

Prispevki v hrv. in angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. ali hrv. - Kazalo

ISBN 978-953-6090-56-3

78.07(497.5)Zajc I., ml.(062) 78:314.15(4)"18"(062)
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3741 IVAN ZAJC: Glazbene migracije
COBISS.SI-ID 62773346

OHK 2016/11 205
IVANKOVIĆ, Katica
        Češki poetizam u zrcalu djela Karela Teigea / Katica Ivanković. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2007. - 277 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)

Bibliografija: str. 271-277

ISBN 978-953-7067-27-4

821.162.3.09Teige K.
PRK 11350 821.162.09 IVANKOVIĆ K. Češki poetizam

COBISS.SI-ID 62703714

OHK 2016/11 206
        IZNIK : osmanska keramika iz dubine Jadrana = Ottoman pottery from the depths of the Adriatic : 15. srpnja - 30. rujna 2016. = 15 July - 30 September 2016 / [autori tekstova Nurhan Atasoy ... [et al.] ; urednici Igor Miholjek, Vesna Zmaić Kralj ; prijevod na engleski Iva Stojević, Graham McMaster ; fotografije Robert Mosković ... [et al.] ; crteži Suzana Čule ... et al.]. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji = Dubrovnik Museums ; Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod = Croatian Conservation Institute, 2016. - 207 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

Besedilo v hrv. ter vzpor. angl. prevod. - Bibliografija: str. 203-207

ISBN 978-953-7037-66-6 (Dubrovački muzeji)
ISBN 978-953-7389-21-5 (HRZ)

738:691.433/.434(560Iznik)(091)
FRASCATI: 6-103
ARH 015 183,10 UMZG Kt/Dub/9
COBISS.SI-ID 61262690

OHK 2016/11 207
JAKLIN, Stanka
        Vpliv francoske revolucije na politično in družbeno transformacijo zasebnega življenja : diplomsko delo / Stanka Jaklin. - Ljubljana : [S. Jaklin], 2016. - 46 f. : tabele ; 31 cm

Mentor Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 43-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

930.85(4)"17/18":316.36(043.2) 316.36:94(4)"1789/1799"(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 JAKLIN S. III 2244
COBISS.SI-ID 62596706

OHK 2016/11 208
JAKOPIČ-Kunaver, Marta
        Ne sejejo in ne žanjejo --- : Lk 12,26 : Šuštaršičevi dnevi : [v Galeriji mežnariji, v Mengšu, 28. oktobra do 9. novembra 2016] / Marta Jakopič Kunaver. - Mengeš : Galerija mežnarija : Kulturno društvo Franca Jelovška : Mestni muzej, [2016]. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 16 cm

Ov. nasl. - Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu

75(497.4):929Jakopič Kunaver M.
UMZG M/JakoKuna/1
COBISS.SI-ID 62466914

OHK 2016/11 209
        JAN Wagner / Gastherausgeber Frieder von Ammon. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 103 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 210)

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 88-100

ISBN 978-3-86916-468-7

821.112.2.09Wagner J.
COBISS.SI-ID 62560354

OHK 2016/11 210
JANČAR, Drago
        Pogled anđela : izbor pripovjedaka / Drago Jančar ; sa slovenačkog preveo Josip Osti. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2014 (Cetinje : IVPE). - 200 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Savremena proza)

Prevod dela: Pogled angela. - 500 izv. - Psihološko - egzistencijalno preplitanje sna i stvarnosti, te sudbine pojedinca i povijesti u pripovjedalaštvu Draga Jančara / Josip Osti: str. 165-196. - O avtorju: str. 197-199 in na zadnjem zavihku ov. s fotografijo

ISBN 978-86-85747-94-6

821.163.6-32 821.163.6.09Jančar D.
SLA L.A I 7133 JANČAR D. Pogled
COBISS.SI-ID 26073104

OHK 2016/11 211
JAVOR Briški, Marija
        Städtische Räume in Valvasors Ehre des Herzogthums Crain / Marija Javor Briški. - Praha : Slovanský sústav : Euroslavica, 2015. - 17 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Izvleček v angl. - P. o.: Germanoslavica ; 2015, Jg. 26

930.85(497.4)"16":929Valvasor J. V.
GER Sep JAVOR BRIŠKI M. Städtische Räume
COBISS.SI-ID 62544738

OHK 2016/11 212
JELEČ, Marijana
        Obitelj i povijest u suvremenom austrijskom generacijskom romanu / Marijana Jeleč. - Zagreb : Leykam international, 2015. - 235 str. ; 21 cm

Delo na osnovi doktorske disertacije. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 223-234

ISBN 978-953-340-032-7

821.112.2(436).09-31"2000/2010"
PRK 11368 821.112.2.09 JELEČ M. Obitelj i povijest

COBISS.SI-ID 62758242

OHK 2016/11 213
JESIH, Milan
        Srebrno rebro / Milan Jesih. - [Ljubljana : MGL, 2002]. - 68 f. ; 30 cm

Strojep. avtogr. - Na dnu nasl. str.: Napisano za Mestno gledališče ljubljansko leta 2001. - Premiera v MGL 20. 4. 2002

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 4147547

OHK 2016/11 214
        JEZICI i kulture u vremenu i prostoru : tematski zbornik. 4 / [uredile Snežana Gudurić, Marija Stefanović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2015. - 2 zv. (402, 373 str.) : ilustr. ; 28 cm

Cir. in lat. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in tekoče z opombami na dnu strani. - Izvlečki v jeziku besedila, povzetki v različnih jezikih

ISBN 978-86-6065-330-9 (1. del)
ISBN 978-86-6065-331-6 (2. del)

811.163.41(082) 821.163.41.09(082) 811.1(082) 81'25
COBISS.SI-ID 62698082

OHK 2016/11 215
JIMÉNEZ, Juan Ramón, 1881-1958
        Platero y yo / Juan Ramón Jiménez ; edición, introducción y apéndice Ana Suárez Miramón. - Madrid : Anaya, [1994]. - 231 str : Ilustr. ; 19 cm. - (Biblioteca Didáctica Anaya ; 10)

ISBN 84-207-2636-2

821.134.2
ROM 860 JIMENEZ J.R. Platero
COBISS.SI-ID 62693730

OHK 2016/11 216
JOHANNSEN, Anja K.
        Kisten, Krypten, Labyrinthe : Raumfigurationen in der Gegenwartsliteratur : W.G. Sebald, Anne Duden, Herta Müller / Anja K. Johannsen. - Bielefeld : Transcript, cop. 2008. - 237 str. ; 23 cm. - (Lettre)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016455686&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije (univerza v Paderbornu, 2007). - Bibliografija: str. 223-236

ISBN 978-3-89942-908-4 (broš.)
ISBN 3-8994-2908-7 (broš.)

821.112.2.09
PRK 11329 821.112.2.09 JOHANNSEN A. K. Kisten

COBISS.SI-ID 62640738

OHK 2016/11 217
        JORGE Guillén : Premio de literatura en lengua castellana "Miguel de Cervantes," 1976. - Barcelona : Anthropos ; Madrid : Ministerio de Cultura, Direccíon General del Libro y Bibliotecas, Centro de las Letras Españolas, 1987. - 124 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ámbitos literarios. Premios Cervantes ; 1)

ISBN 84-7658-054-1

821.134.2.09J.Guillén
ROM 860.09 GUILLEN JORGE
COBISS.SI-ID 62694498

OHK 2016/11 218
JOVANOVIĆ, Slobodan A., 1911-1991
        A guide to Yugoslav libraries and archives / compilers Slobodan Jovanović, Matko Rojnić ; editor Paul J. Horecky ; translator Elizabeth Beyerly. - 2nd printing. - Columbus, Ohio : American Association for the Advancement of Slavic Studies, 1976. - XIII, 108 str. ; 28 cm

02(497.1)(058)
SLA Bibl II 1096 JOVANOVIĆ S. A. A guide
COBISS.SI-ID 77558272

OHK 2016/11 219
JUANA Inés de la Cruz
        Poesías completas de Sor Juana Inés de la Cruz. - México : Epoca, [s.n.]. - 161 str. ; 19 cm

821.134.2(72)-1
ROM 860(7/8) CRUZ Sor J.I. Poesías completas

COBISS.SI-ID 62787426

OHK 2016/11 220
        JULIO Cortázar / edición de Pedro Lastra. - Madrid : Taurus, 1981. - 358 str. ; 21 cm. - (Persiles ; 126. Serie El Escritor y la crítica)

Bibliografija: str. 353-358

ISBN 84-306-2126-1

821.134.2(82).09
ROM 860(7/8).09 CORTAZAR JULIO
COBISS.SI-ID 62606434

OHK 2016/11 221
JUVAN, Dan
        Wallersteinov opis in razumevanje svetovnega kapitalističnega sistema : diplomsko delo / Dan Juvan. - Ljubljana : [D. Juvan], 2016. - 44 str. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: str. 41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.42:316.323.6(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 JUVAN D. III 2329
COBISS.SI-ID 62632802

OHK 2016/11 222
KALAŠ, Maja
        Uporaba psov v procesu resocializacije zapornikov : magistrsko delo / Maja Kalaš. - Ljubljana : [M. Kalaš], 2016. - 72 f. ; 31 cm

Mentor Roman Kuhar. - Bibliografija: f. 64-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

343.81:[364-786:636.7](043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC MagB 3 KALAŠ M. III 2400
COBISS.SI-ID 62771042

OHK 2016/11 223
KARALIJČEV, Angel
        Spodeleno : razmisli, nastroenija, statii, recenzii, otzivi, pisma / Angel Karalijčev. - Sofija : Dom na literaturata i izkustvata za deca i junoši : Kulturen cent˝r "Angel Karalijčev", [1992]. - 268 str. : ilustr. ; 22 cm

Leto izida preverjeno v katalogu Nacionalne biblioteke "Sv. sv. Kiril i Metodij", Sofija. - Cir. - Kazalo

821.163.2-4
COBISS.SI-ID 62798946

OHK 2016/11 224
KARLIN, Alma M.
        Magični obrazi Andov / Alma M. Karlin ; prevedla, uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Založništvo J. Jezernik, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 172 str. ; 17 cm. - (Zbirka Z Almo v svet. Peru ; 4)

Prevod dela: Der Todesdorn. - Povečani tisk. - 600 izv. - Alma M. Karlin in Magični obrazi Andov / Jerneja Jezernik: str. 169-172

ISBN 978-961-94032-2-8

821.112.2-32 821.112.2.09Karlin A.
SLA L.A I 7112/4 KARLIN A. M. Magični
COBISS.SI-ID 285793792

OHK 2016/11 225
KARLIN, Alma M.
        Vroča in grešna / Alma M. Karlin ; prevedla, uredila in spremno besedo napisala Jerneja Jezernik. - 1. izd. - Ljubljana : Založništvo J. Jezernik, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 185 str. ; 17 cm. - (Zbirka Z Almo v svet. Panama ; 3)

Prevod dela: Der Todesdorn. - Povečani tisk. - 600 izv. - Alma M. Karlin in --- vroča in grešna Panama / Jerneja Jezernik: str. 181-185

ISBN 978-961-94032-3-5

821.112.2-32 821.112.2.09Karlin A.
SLA L.A I 7112/3 KARLIN A. M. Vroča
COBISS.SI-ID 286244096

OHK 2016/11 226
KAŠIČ, Grega
        The language of political correctness = Jezik politične korektnosti : diplomsko delo / Grega Kašič. - Ljubljana : [G. Kašič], 2016. - 47 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Andrej Stopar. - Bibliografija: str. 45-46. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'27(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAŠIČ G. Language
COBISS.SI-ID 62788706

OHK 2016/11 227
KAVČIČ Mikuž, Helenca
        Using poetry in ELT primary and secondary classrooms = Uporaba poezije pri pouku tujega jezika - angleščine v osnovni in srednji šoli : diplomsko delo / Helenca Kavčič Mikuž. - Ljubljana : [H. Kavčič Mikuž], 2016. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 62-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2) 811.111'243:821.111-1
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAVČIČ MIKUŽ H. Using
COBISS.SI-ID 62655586

OHK 2016/11 228
KAVČIČ, Mateja, 1970-
        Zavetja = Schelters : Galerija Božidar Jakac - lapidarij, Kostanjevica na Krki, 9. september - 6. november 2016 / Mateja Kavčič ; [besedilo Goran Milovanović ; angleški prevod Sunčan Stone ; fotografija Tomaž Grdin]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2016 ([Ljubljana] : R tisk). - 35 str. : ilustr. ; 22 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - 300 izv.

75(497.4):929Kavčič M.
UMZG M/KavMat/3
COBISS.SI-ID 286455808

OHK 2016/11 229
KAVČIČ, Špela, 1984-
        Regionalni dialog v Uzbekistanu : študija primera : diplomsko delo / Špela Kavčič. - Ljubljana : [Š. Kavčič], 2016. - 55 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 49-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

321.011.5:061.2(575.1)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 KAVČIČ Š. III 2242
COBISS.SI-ID 62601826

OHK 2016/11 230
KELBIČ, Sara
        Middle English : variants and styles across the regions = Srednja angleščina : različice in stili po pokrajinah : diplomsko delo / Sara Kelbič. - Ljubljana : [S. Kelbič], 2016. - 55 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 52-54. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'04(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KELBIČ S. Middle
COBISS.SI-ID 62739298

OHK 2016/11 231
KELSEY, Marie
        Cataloging for school librarians / Marie Kelsey. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, cop. 2014. - 298 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 287-290. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-3246-4 (broš.)
ISBN 978-1-4422-3245-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4422-3247-1 (e-knjiga)

025.3:027.8
BIB 025.3 KELSEY M. Cataloging
COBISS.SI-ID 62491490

OHK 2016/11 232
KETIŠ, Matija
        Slovensko gospodarstvo skozi tokove globalizacije : diplomsko delo / Matija Ketiš. - Ljubljana : [M. Ketiš], 2016. - 77 f. ; 30 cm

Mentorja Božo Repe, Damjan Mandelc. - Bibliografija: f. 73-76. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

330.34(091)(497.4)"19"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 KETIŠ M. III 2280 ZGO DIP KETIŠ Matija
COBISS.SI-ID 62193250

OHK 2016/11 233
        KLASIČNI Rim u Puli = Roma classica a Pola / [urednice kataloga, redattrici del catalogo Giulia Codacci-Terlević, Sara Pancun ; prijevod, traduzione Cristina Sodomaco Damijanić]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria, 2014. - 121 str. : ilustr. ; 16 X 25 cm. - (Katalozi Edukacijskog odjela = Dipartimento didattico ; 13)

Vzpor. hrv. besedilo in it. prevod. - 700 izv. - Bibliografija: str. 119-121

ISBN 978-953-6153-91-6

903/904:069(497.5 Pulj) 37.01:069(497.5 Pulj)
UMZG R/Cod/7 ZGO ZD 1568/13 94(37) KLASIČNI Rim u Puli
COBISS.SI-ID 1531892

OHK 2016/11 234
KLINKERT, Thomas
        Bewahren und Löschen : zur Proust-Rezeption bei Samuel Beckett, Claude Simon und Thomas Bernhard / Thomas Klinkert. - Tübingen : Narr, 1996. - XI, 311 str. ; 23 cm. - (Romanica Monacensia, ISSN 0178-1294 ; Bd. 48)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007094783&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije (Univerza v Münchnu, 1994). - Bibliografija: str. 297-311. - Zusammenfassung ; Résumé

ISBN 3-8233-4788-8 (broš.)
ISBN 978-3-8233-4788-0 (broš.)

821.133.1.091Proust M.
PRK 11337 82.091REC KLINKERT T. Bewahren
COBISS.SI-ID 62665058

OHK 2016/11 235
KMECL, Matjaž
        Zgodnja leta slovenske državnosti : večer v čitalnici / Matjaž Kmecl. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2003. - 53 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2003/2004

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 1847131

OHK 2016/11 236
KNEZ, Darko, 1966-
        Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia / Darko Knez ; [prevod Tanja Kuret ; fotografija Tomaž Lauko]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources. Topics in Slovenian material culture / Narodni muzej Slovenije ; 12)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Naravoslovne raziskave ter konserviranje in restavriranje kovinskih relikviarijev / Nataša Nemeček, Marijan Nečemer, Peter Kump: str. 66-81. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 163-167 in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6169-93-6

069.5(497.4Ljubljana):27-526.7
FRASCATI: 6-100
BIB DR2 9 KNEZ D. Relikvije ETN D.3.1 13199 KNEZ D. Relikvije
COBISS.SI-ID 276528128

OHK 2016/11 237
KNIGHT, Stephen Thomas
        Crime fiction, 1800-2000 : detection, death, diversity / Stephen Knight. - Houndmills [etc.] : Palgrave Macmillan, 2004. - XV, 272 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.ulb.tu-darmstadt.de/tocs/113253494.pdf - Vsebina. - Bibliografija: str. 215-258. - Kazalo

ISBN 0-333-79178-9
ISBN 0-333-79179-7 (broš.)

82.0-312.4(04)"18/19"
PRK 11333 82.0-1/-9 KNIGHT S. Crime fiction

COBISS.SI-ID 25345581

OHK 2016/11 238
KNJIŽNICA (Logatec)
        Knjižnica Logatec - sedem desetletij bralnih doživetij : zbornik ob 70-letnici delovanja Knjižnice Logatec / [uredniški odbor Marija Maja Gregorič ... et al.]. - Logatec : Knjižnica, 2016. - 119 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Nasl. na ov.: 7 desetletij bralnih doživetij. - Bibliografija: str. 117-119

ISBN 978-961-94015-0-7

027(497.4Logatec)(091)
BIB 027 KNJIŽNICA Knjižnica Logatec
COBISS.SI-ID 284454656

OHK 2016/11 239
KOHLROSS, Christian
        Die poetische Erkundung der wirklichen Welt : literarische Epistemologie (1800-2000) / Christian Kohlross. - Bielefeld : Transcript, cop. 2010. - 226 str. ; 23 cm. - (Lettre)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017659742&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 221-226

ISBN 978-3-8376-1272-1 (broš.)
ISBN 3-8376-1272-4 (broš.)

82.0:165 821.112.2.09 111.852:82
PRK 11331 82.0 KOHLROSS C. Poetische
COBISS.SI-ID 62642018

OHK 2016/11 240
KOKALJ, Tjaša, 1983-
        Povezanost šolske izgorelosti osmošolcev in devetošolcev z vpletenostjo staršev v šolanje : diplomsko delo / Tjaša Kokalj. - Ljubljana : [T. Kokalj], 2016. - 61 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 54-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-057.87(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI Dipl KOKALJ T. Povezanost šolske
COBISS.SI-ID 62592610

OHK 2016/11 241
KOLAR, Božidar, 1988-
        Mišljenje političnega v filozofiji prakse : diplomsko delo / Božidar Kolar. - Ljubljana : [B. Kolar], 2016. - 66 str. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: str. 61-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

321.01(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX KOLAR B. Mišljenje
COBISS.SI-ID 62687330

OHK 2016/11 242
KOLŠEK, Anamarie
        Sociologija portreta : razvoj portretne umetnosti : diplomsko delo / Anamarie Kolšek. - Ljubljana : [A. Kolšek], 2016. - 33 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 28-31. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:7.041.5(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 KOLŠEK A. III 2343
COBISS.SI-ID 62808162

OHK 2016/11 243
        KOMPARATIVNI postsocijalizam : slavenska iskustva / uredila Maša Kolanović. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta, Zagrebačka slavistička škola, 2013. - 459 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-175-475-0

316.334.3(4)"19/20"(082) 821.16.09 930.85(497.1)
PRK 11364 316.7 KOMPARATIVNI Kolanović M. (ur.) SLA Var II 1314 KOMPARATIVNI
COBISS.SI-ID 52757090

OHK 2016/11 244
KOMPLET, Sergeja
        Vloga šolske knjižnice pri informacijskem opismenjevanju na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje smeri gastronom - hotelir : diplomsko delo / Sergeja Komplet. - Ljubljana : [S. Komplet], 2016. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 40-42. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer

027.8:659.2:373.5(497.4Celje)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 027.8 KOMPLET S. Vloga
COBISS.SI-ID 62563170

OHK 2016/11 245
        KOMUNIKACJA międzykulturowa : przekład / komparatystyka / teoria i historia literatury : księga jubileuszowa dedykowana profesor Bożenie Tokarzowej / redakcja Monika Gawlak, Alina Świeściak. - Katowice : "Śląsk", 2016. - 348 str. : portret ; 24 cm. - (Studia o przekładzie ; Nr 42)

Biobibliografia prac Profesor Bożeny Tokarzowej: str. 553-569. - Summaries. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-83-7164-915-8

82.091 821.16.091 012Tokarz B.
PRK 11326 82.091PRK KOMUNIKACJA Gawlak M. (ur.) SLA Phil II 3258/42 KOMUNIKACJA
COBISS.SI-ID 62592354

OHK 2016/11 246
KONFERENCA Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika (2016 ; Ljubljana)
        Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] = Proceedings of the Conference on Language Technologies & Digital Humanities, September 29th - October 1st, 2016 Faculty of Arts, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - 1. izd. = 1st ed. - El. zbornik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/isjt16/proceedings-sl.html
Način dostopa (URL): http://nl.ijs.si/isjt16/JTDH-2016-Proceedings.pdf. - El. publikacija v formatu PDF obsega 280 str. - Prispevki v slov., angl., hrv. ali bos. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov. in/ali angl. ali hrv. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-237-862-2 (pdf)

81'322(082)(0.034.2) 004.9:7/9(082)(0.034.2) 811.163.6:004.934
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 286548224

OHK 2016/11 247
KOS-Lajtman, Andrijana
        Poetika oblika : suvremene konceptualne i hipertekstualne proze / Andrijana Kos Lajtman. - Zagreb : Ljevak, 2016. - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Razotkrivanja)

Bibliografija na koncu vsakega pogl. - Kazali

ISBN 978-953-303-920-6 (trda vezava)

82.02-3"20/21" 821.163.42.09Horvat J.
PRK 11358 82.0 KOS-LAJTMAN A. Poetika oblika

COBISS.SI-ID 62729570

OHK 2016/11 248
KOŠIR, Barbara, 1975-
        Služkinje na Slovenskem od srede 19. stoletja do 1. svetovne vojne : diplomsko delo / Barbara Košir. - Ljubljana : [B. Košir], 2016. - 111 f. ; 31 cm

Mentorici Marta Verginella in Milica Antić Gaber. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 101-111. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(497.4)"18/19"
SOC DIP 3 KOŠIR B. III 2380 ZGO DIP KOŠIR Barbara
COBISS.SI-ID 61793890

OHK 2016/11 249
KOŠIR, Marko, 1946-
        Železniška proga Zidani Most-Sežana (Trst) (Koper) / Marko Košir, Mladen Bogić, Karel Rustja ; [fotografije Andrej Ivanuša]. - 1. izd. - Maribor : Pro-Andy, 2016 (Ljubljana : SŽ - Železniška tiskarna). - 323 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Svetovid)

600 izv. - Bibliografija: str. 317-323

ISBN 978-961-93507-6-8

911.3:656(497.4)(091) 656.1/.2(497.4)(091)
GEO SLO II 11320 91:656 KOŠIR M. Železniška

COBISS.SI-ID 284517376

OHK 2016/11 250
KOŠIR, Vesna, 1991-
        Razumevanje koncepta kaznovanja v srednjem in poznem otroštvu : magistrsko delo / Vesna Košir. - Ljubljana : [V. Košir], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 50-53. - Izvleček ; Abstract: Understanding the concept of punishment in middle and late childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI MagB KOŠIR V. Razumevanje
COBISS.SI-ID 62603106

OHK 2016/11 251
KOTAR, Sara
        Psihosomatika in dejavniki družinskega ter šolskega okolja pri mladostnikih : magistrsko delo / Sara Kotar. - Ljubljana : [S. Kotar], 2016. - 64 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek, somentorica Helena Jeriček Klanšček. - Bibliografija: str. 50-57. - Izvleček ; Abstract: Psychosomatics and factors of family and school environment in adolescence. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:616-053.5(043.2)
CC-APA: 3365 5-100
PSI MagB KOTAR S. Psihosomatika
COBISS.SI-ID 62556258

OHK 2016/11 252
KOVAČIČ, Mateja, profesorica slovenščine in bibliotekarka
        Stili vodenja v splošnih knjižnicah : diplomsko delo / Mateja Kovačič. - Ljubljana : [M. Kovačič], 2016. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Vlasta Zabukovec, somentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 79-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

316.46.058:027
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 027 KOVAČIČ M. Stili vodenja
COBISS.SI-ID 62492002

OHK 2016/11 253
KOZELJ, Urša
        Diving into the reading skill and improving it with pre-reading, while-reading and post-reading activities : diplomsko delo / Urša Kozelj. - Ljubljana : [U. Kozelj], 2016. - 65 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 62-63. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3:028(043.2) 028:811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOZELJ U. Diving
COBISS.SI-ID 62728802

OHK 2016/11 254
KOZINA, Tanja, 1973-
        Ideje idealne družbe : primer hindujske varnašrama-dharme in Platonove Države : diplomsko delo / Tanja Kozina. - Ljubljana : [T. Kozina], 2016. - 46 f. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

321.01(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 KOZINA T. III 2284
COBISS.SI-ID 62579554

OHK 2016/11 255
KRALJ, Simona, 1982-
        Primer Schreber : med Freudom in Jungom : diplomsko delo / Simona Kralj. - Ljubljana : [S. Kralj], 2016. - 49 str. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII KRALJ S. Primer
COBISS.SI-ID 62685282

OHK 2016/11 256
KRAUS, Franz Xaver
        Synchronistische Tabellen zur christlichen Kunstgeschichte : ein Hülfsbuch für Studierende / von Franz Xaver Kraus. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1989. - 280 str. ; 24 cm

Kazali

72/76(091)
UMZG Ba1/3
COBISS.SI-ID 62766178

OHK 2016/11 257
        KREUZ Ritter : Pilger, Krieger, Abenteurer / Schallaburg Kulturbetriebsges M. B. H. (HG.) ; [Katalogredaktion und Lektorat Barbara Sternthal]. - Schallaburg : Schallaburg Kulturbetriebsges, 2007. - 319 str. : ilustr. ; 29 cm

"Katalog zur Ausstellung 'Kreuzritter ...', Schallaburg Kulturbetriebsges. m. b. H., 31. März bis 4. November 2007 --> hrbet nasl. str. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-9502342-0-5
ISBN r !

UMZG NG ZC/22/7
COBISS.SI-ID 6529376

OHK 2016/11 258
KREVS Birk, Uršula
        Einführung in die germanistische Linguistik : eine Propädeutik für Germanistikstudierende mit interkulturellem Ansatz / Uršula Krevs Birk ; [avtorji risb Konstantin Kostja Birk, Aljoša Birk in Tomislav Birk]. - 2., überarbeitete und erweiterte Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 138 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 131-135. - Kazalo

ISBN 978-961-237-871-4

811.112.2-112(075.8)
FRASCATI: 6-200
GER 803.0 KREVS BIRK U. Einführung '16 GER AR KREVS BIRK U. Einführung '16
COBISS.SI-ID 287216896

OHK 2016/11 259
KRISTAN, Ingrid
        Medijski spektakel podob trpljenja : analiza preteklih in aktualnih medijsko izpostavljenih podob : magistrsko delo / Ingrid Kristan. - Ljubljana : [I. Kristan], 2016. - 61 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Ksenija Vidmar Horvat. - Bibliografija: f. 58-61. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.77:77.04(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC MagB 3 KRISTAN I. III 2399
COBISS.SI-ID 62738530

OHK 2016/11 260
KRIŽMAN Kastelic, Marijana
        Dejavniki depresivnega razpoloženja pri srednješolcih : diplomsko delo / Marijana Križman Kastelic. - Ljubljana : [M. Križman Kastelic], 2016. - 101 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten, somentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 94-101. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97-053.6(043.2)
CC-APA: 3211 2840 5-100
PSI Dipl KRIŽMAN KASTELIC M. Dejavniki
COBISS.SI-ID 62703970

OHK 2016/11 261
        KRÍŽOM-krážom : slovenčina A1 / Renáta Kamenárová ... [at al.] ; [ilustrace Michal Uhrín]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - 187 str. : ilustr. ; 27 cm + 2 CD + knjižica

Uvod in vsebinsko kazalo v slovaš. in angl. - Úvod ; Introduction: str. 4
- - Krížom-krážom [[Zvočno gradivo]] : slovenčina A1. - 2 CD ; 12 cm
- - Krížom-krážom : slovenčina A1. - 19 str. ; 12 x 12 cm

ISBN 978-80-223-2441-0

811.162.4'243(075)
SLA Gram II 1395 KRÍŽOM-KRÁŽOM
COBISS.SI-ID 60081250

OHK 2016/11 262
KROFLIN, Barbara
        Dejavnosti splošnih knjižnic na področju dela s srednješolsko mladino : diplomsko delo / Barbara Kroflin. - Ljubljana : [B. Kroflin], 2016. - 49 f. : ilustr., graf. prikazi ; 29 cm

Delovna mentorica Petra Kovič. - Mentorica Vlasta Zabukovec. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 42-44. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

027.02-057.87(043.2)
BIB DiplB 027 KROFLIN B. Dejavnosti
COBISS.SI-ID 26606903

OHK 2016/11 263
KUCHYŇKA, Petr
        Pojmy a vědecké teorie / Petr Kuchyňka, Jiří Raclavský. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 139 str. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Výzkumná sít teorie a dějin vědy. - Bibliografija: str. 127-135. - Kazalo. - Summary

(978-80-210-6791-2)

001.5:1
COBISS.SI-ID 38138413

OHK 2016/11 264
KUHAR, Maja, 1991-
        Profil obiskovalcev knjigarne v velikem nakupovalnem središču in izdelava trženjskega načrta : diplomsko delo : s prilogami na CD ROM-u / Maja Kuhar. - Ljubljana : [M. Kuhar], 2016. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Mihael Kovač. - Bibliografija: f. 30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5(497.4Ljubljana)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 KUHAR M. Profil
COBISS.SI-ID 62608482

OHK 2016/11 265
        KUNO Raeber / Gastherausgeber Heinrich Detering. - München : Edition Text + Kritik, 2016. - 106 str. ; 23 cm. - (Text + Kritik : Zeitschrift für Literatur / begründet von Heinz Ludvig Arnold, ISSN 0040-5329 ; Hft. 209)

Čelni nasl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-86916-464-9

821.112.2.09Raeber K.
COBISS.SI-ID 62559842

OHK 2016/11 266
KÜRBUS, Matevž
        Socialno razbojništvo : diplomsko delo / Matevž Kürbus. - Kamnik : [A. Kürbus], 2016. - 26, [1] f. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. [1]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.344.7(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 KÜRBUS M. III 2363
COBISS.SI-ID 62809442

OHK 2016/11 267
KUSTERLE, Jernej, 1987-
        Tipkopisi: Geneza : I. pesniški zvezek / Jernej Kusterle ; [predgovor Valentin Cundrič ; spremna beseda Cvetka Bevc ; ilustracije Zina Džamastagić]. - 1. natis. - Jesenice : Kulturno-umetniški klub Artista, 2016 ([Ljubljana] : Camera). - 69 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Pesniški zvezki ; 1)

Nasl. na ov.: Geneza. - 300 izv. - Ob pesmih Jerneja Kusterla / Valentin Cundrič: str. 7-8. - Popotnica mlademu pesniku / Cvetka Bevc: str. 67-69

ISBN 978-961-285-328-0

821.163.6-1
SLA L.A I 7127/1 KUSTERLE J. Tipkopisi
COBISS.SI-ID 285219584

OHK 2016/11 268
LAINŠČEK, Feri
        Češnjev cvet : ljubezenski roman / Feri Lainšček. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 143 str. ; 20 cm

300 izv. - Popravljena in dopolnjena verzija romana Ne povej, kaj si sanjala

ISBN 978-961-6949-80-4

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7125 LAINŠČEK F. Češnjev
COBISS.SI-ID 88628993

OHK 2016/11 269
LAINŠČEK, Feri
        Demon ljubezni : panonski spevi / Feri Lainšček ; [ilustrirala Zora Stančič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 72 str. : ilustr. ; 16 cm

1.500 izv.

ISBN 978-961-282-115-9

821.163.6-1
SLA L.A I 7128 LAINŠČEK F. Demon
COBISS.SI-ID 286106880

OHK 2016/11 270
LAPUH, Mateja, 1993-
        Prikaz vloge nevladnih organizacij pri reševanju problematike nasilja nad ženskami v Sloveniji na primeru Društva SOS telefon : diplomsko delo / Mateja Lapuh. - Ljubljana : [M. Lapuh], 2016. - 122 f. : tabele ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber, somentorica Jasna Podreka. - Bibliografija: f. 65-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

343.62-055.2:061.2(497.4)(043.2) 305(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 LAPUH M. III 2299
COBISS.SI-ID 62549090

OHK 2016/11 271
        LECTURES de la Marche de Radetzky : études réunies / par Stéphane Pesnel. - Mont-Saint-Aignan : Presses universitaires de Rouen et du Havre, cop. 2014. - 241 str. ; 24 cm. - (Austriaca : cahiers universitaires d'information sur l'Autriche, ISSN 0396-4590 ; no77)

Deset prispevkov v franc., trije v nem. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 221-224. - Résumés ; Zusammenfassungen ; Abstracts

ISBN 979-10-240-0368-9

821.112.2(436).09Roth J.(082)
COBISS.SI-ID 62540898

OHK 2016/11 272
LEDER, Sara Helena
        Development of modality from Old English to Modern English period = Razvoj modalnosti od staroangleškega obdobja do moderne angleščine : diplomsko delo / Sara Helena Leder. - Ljubljana : [S. H. Leder], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: f. 58-60. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.59(091)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LEDER S. H. Development
COBISS.SI-ID 62740834

OHK 2016/11 273
LEGIŠA, Martin
        Modeliranje poplav na malem vodotoku Šokatnica z orodjem HEC-RAS : magistrsko delo / Martin Legiša. - Ljubljana : [M. Legiša], 2016. - 84 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/magB_201611_martin_legisa.pdf. - Mentor Karel Natek. - Bibliografija: str. 78-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

504.4:556.166(497.4)
FRASCATI: 5-404
GEO MagB 37 LEGIŠA M. CD GEO MagB 37 LEGIŠA M. Modeliranje
COBISS.SI-ID 62758498

OHK 2016/11 274
LEGRAN, B.
        La reconstruction socialiste de l'Ermitage / B. Legran ; traduit par M. Meloup et H. Notgaft. - Leningrad : L'Ermitage, 1934. - 55 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

069.01
UMZG Kt/StPet/23
COBISS.SI-ID 62627682

OHK 2016/11 275
LEMEBEL, Pedro
        Tengo miedo torero / Pedro Lemebel. - Santiago : Seix Barral, 2002. - 217 str. ; 23 cm. - (Biblioteca breve)

ISBN 956-247-267-1

821.134.2(83)-31
ROM 860(7/8) LEMEBEL P. Tengo miedo torero

COBISS.SI-ID 62789474

OHK 2016/11 276
LENARDIČ, Jakob
        The middle construction in English and Slovene from a formal linguistic perspective = Srednjiška zgradba v angleščini in slovenščini z vidika formalnega jezikoslovja : magistrsko delo / Jakob Lenardič. - Ljubljana : [J. Lenardič], 2016. - 58 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Besedilo v angl. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 56-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'364:811.163.6'364(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB LENARDIČ J. Middle
COBISS.SI-ID 62792802

OHK 2016/11 277
LEOPOLD, Silke
        Die Oper im 17. Jahrhundert / Silke Leopold. - Laaber : Laaber, cop. 2006. - XIV, 401 str. : ilustr., note, portreti ; 25 cm. - (Geschichte der Oper ; Bd. 1)

Bibliografija: str. 379-389. - Kazalo

ISBN 3-89007-657-2 (Gesamtwerk)
ISBN 3-89007-658-0

782(100)"16" 792.5(100)"16"
MUZ A 3736/1 GESCHICHTE OPER 17. Jh.
COBISS.SI-ID 36916525

OHK 2016/11 278
LEŠNIK, Nastja
        Od Freudovega pojmovanja narcizma k možni vpeljavi kulture narcizma : diplomsko delo / Neja Lešnik. - Ljubljana : [N. Lešnik], 2016. - 20 str. ; 31 cm

Mentorica Eva Dolar Bahovec. - Bibliografija: str. 19-20. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26:616.89-008.442.6(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB XIII LEŠNIK N. Od Freuda
COBISS.SI-ID 62460770

OHK 2016/11 279
LETNÝ seminár slovenského jazyka a kultúry (52 ; 2016 ; Bratislava)
        Studia Academica Slovaca. 45 : prednášky 52. letnej školy slovenského jazyka a kultúry / [editori Jana Pekarovičová, Miloslav Vojtech]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. - 488 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Summaries

ISBN 978-80-223-4141-7

811.162.4(08) 821.162.4(08) 930.85(437.6)(08)
COBISS.SI-ID 62679394

OHK 2016/11 280
LETTERIE, Martine
        Opa sigaar / Martine Letterie ; met illustraties van Marjolein Hund. - 2e druk. - Amsterdam : Clavis ; Drunen : Delubas, 2005 ([Maribor : Ma-tisk]). - 49 str. : barvne ilustr. ; 21 cm. - (Leesparade : avi 7)

ISBN 90-6822-984-2 (Clavis)

821.112.5-93-32 087.5
GER 839.31/.32M LETTERIE M. Opa sigaar
COBISS.SI-ID 220681216

OHK 2016/11 281
LEVSTEK, Urška Anja
        Spremembe slovenskih knjižnih sejmov od 1972 do 2014 : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu. - Ljubljana : [U. A. Levstek], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Delovni mentor Samo Rugelj. - Mentor Andrej Blatnik. - Bibliografija: f. 57-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5"1972/2014"(043.2)
BIB DiplB 655.4/.5 LEVSTEK U. A. Spremembe

COBISS.SI-ID 62525794

OHK 2016/11 282
LEVY Scherrer, Paula
        Rivstart A1 + A2. Övningsbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. - 2a uppl., 4e tryckning. - Stockholm : Natur & Kultur, 2016, cop. 2014. - 192 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-91-27-43421-9

811.113.6'243(076)
GER 803.97 RIVSTART A1+A2 Övningsbok/2016
COBISS.SI-ID 62714210

OHK 2016/11 283
LEVY Scherrer, Paula
        Rivstart A1 + A2. Textbok / Paula Levy Scherrer, Karl Lindemalm. - 2a uppl., 4e tryckning. - Stockholm : Natur & Kultur, 2016, cop. 2014. - 240 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-91-27-43420-2

811.113.6'243(075.8)
GER 803.97 RIVSTART A1+A2 Textbok/2016
COBISS.SI-ID 62713698

OHK 2016/11 284
        LITERARISCHE Bildung im kompetenzorientierten Deutschunterricht / Heidi Rösch (Hrsg.). - 1. Aufl. - Stuttgart : Fillibach bei Klett, 2016, cop. 2013. - 263 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-12-688034-3

37.091.3:821.112.2(082)
GER 82:37 LITERARISCHE Rösch H.(ur.)
COBISS.SI-ID 62505314

OHK 2016/11 285
        LJUBEZNI pregoreče roža se razcveta : ob 140- in 100-letnici rojstev pesnikov Dragotina Ketteja in Bogomila Faturja / uredila in uvod napisala Urška Perenič ; [avtor ilustracij Vid Skrbinšek]. - 1. izd. - Ilirska Bistrica : Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2016. - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6819-99-2

821.163.6.09Kette D.(082) 821.163.6.09Fatur B.(082)
FRASCATI: 6-200
SLA L.H II 5704 LJUBEZNI
COBISS.SI-ID 287031040

OHK 2016/11 286
        LJUBLJANA, moje mesto : Trubarjeva hiša literature, 3. 11.-30. 11. 2016. - [Ljubljana] : Zavod Apis, [2016]. - [20] str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl.

77.04(497.4Ljubljana)(083.824)
UMZG Kr/Lj/262
COBISS.SI-ID 62517090

OHK 2016/11 287
LÖFFL, Josef, 1980-
        Die römische Expansion / Josef Löffl. - Berlin : Frank & Timme, 2011. - 697 str. ; 21 cm. - (Region im Umbruch, ISSN 1868-1875 ; Bd. 7)

Način dostopa (URL): http://site.ebrary.com/id/10645937 - Kazalo. - Bibliografija: str. 611-680. - Kazalo

ISBN 978-3-86596-959-0
ISBN 3-86596-959-3
ISBN 978-3-86596-286-7 !

93
6-100
ARH 08 141,1
COBISS.SI-ID 62610274

OHK 2016/11 288
LOKAR Grden, Tina
        Razredna struktura današnje družbe : diplomsko delo / Tina Lokar Grden. - Ljubljana : [T. Lokar Grden], 2016. - 121 str. ; 30 cm

Mentorja Lev Kreft, Gorazd Kovačič. - Bibliografija: str. 119-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

316.342.2(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.3 LOKAR GRDEN T. Razredna struktura SOC DIP 3 LOKAR GRDEN T. III 2303
COBISS.SI-ID 61922914

OHK 2016/11 289
LOKAR, Manja
        Vloga metakognicije pri učenju iz e-besedil : magistrsko delo / Manja Lokar. - Ljubljana : [M. Lokar], 2016. - 63 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 46-52. - Izvleček ; Abstract: The role of metacognition in learning from e-texts. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
- - Kemijska zgradba in obarvanost spojin. - 12 str. : ilustr. ; 21 cm

37.015.3:37.018.43:004(043.2)(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI MagB LOKAR M. Vloga
COBISS.SI-ID 62554978

OHK 2016/11 290
LOOBY, Robert
        Censorship, translation and English language fiction in people's Poland / Robert Looby. - Leiden ; Boston : Brill Rodopi, 2015. - 230 str. ; 23 cm. - (Approaches to translation studies, ISSN 0169-0523 ; 41)

Bibliografija: str. 202-223. - Kazalo

ISBN 978-90-04-29305-2

81'255.4(438)"194/198":351.751.5 351.751.5:81'255.4(438) 821.111(100):81'255.4=162.1 821.162.1:81'255.4=111
GER 81'255.4 LOOBY R. Censorship
COBISS.SI-ID 62482786

OHK 2016/11 291
LOOTENS, Ann
        Bos op zijn kop / Ann Lootens ; met illustraties van Leen van Durme : [meegroeiboek]. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis, cop. 2008. - 60 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Leesniveau 6+. - Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-90-448-0927-5

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M LOOTENS A. Bos
COBISS.SI-ID 62779234

OHK 2016/11 292
LOOTENS, Ann
        Rups in de room / Ann Lootens ; met illustraties van Marja Meijer. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis, cop. 2007. - 29 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Fien en sem. AVI 2)

ISBN 978-90-448-0750-9

821.112.5-93-32 087.5
GER 839.31/.32M LOOTENS A. Rups
COBISS.SI-ID 62778722

OHK 2016/11 293
LOREDAN, Ylenia
        Life of Pi : Yann Martel's bestseller and Ang Lee's feature film adaptation = Pijevo življenje : knjižna uspešnica Yanna Martela in Ang Leejeva filmska priredba : diplomsko delo / Ylenia Loredan. - Ljubljana : [Y. Loredan], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-59. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Martel Y.:791.31(043.2) 791.31:82-31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LOREDAN Y. Life
COBISS.SI-ID 62541922

OHK 2016/11 294
LOVŠIN, Živa
        Kulturno in družabno življenje v občini Ribnica na primeru nekaterih društev : diplomsko delo / Živa Lovšin. - Ljubljana : [Ž. Lovšin], 2016. - 47 f. ; 31 cm

Mentorja Božo Repe in Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 45-46. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(497.4)"19/20"
SOC DIP 3 LOVŠIN Ž. III 2291 ZGO DIP LOVŠIN Živa
COBISS.SI-ID 62187106

OHK 2016/11 295
LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav
        Antika, Čechy a evropská tradice / Jaroslav Ludvíkovský ; k vydání připravila, poznámky a vysvětlivky pořídila a úvodní studii napsala Jana Nechutová. - Brno : Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2002. - 169 str., pril. ; 24 cm. - (Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034 ; č. 339)

Bibliografija: str. 39-68

ISBN 80-210-2804-1

94(398)(081)
COBISS.SI-ID 20623661

OHK 2016/11 296
LURZ, John
        The death of the book : modernist novels and the time of reading / John Lurz. - 1. izd. - New York : Fordham University Press, 2016. - 199 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-195. - Kazalo

ISBN 978-0-8232-7097-2 (trda vezava)
ISBN 0-8232-7097-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-8232-7098-9 (broš.)
ISBN 0-8232-7098-X (broš.)

82.02"19"
PRK 11372 82.02 LURZ J. The death of the book

COBISS.SI-ID 62768994

OHK 2016/11 297
MADDOLI, Gianfranco
        Magna Grecia : tradizioni, culti, storia / Gianfranco Maddoli ; a cura di Anna Maria Biraschi, Massimo Nafissi, Francesco Prontera. - 1a ed. - Perugia : Morlacchi, 2013. - 316 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studi di storia e di storiografia / Università degli studi di Perugia, Dipartimento di scienze storiche ; 16 [41]) (Storia / Morlacchi)

Kazalo

ISBN 978-88-6074-485-2

94(3)
ZGO D 8874/42 94(3) MADDOLI G. Magna Grecia

COBISS.SI-ID 62729826

OHK 2016/11 298
MADJAR, Tanja, 1979-
        Diskurzi o abortusu v Sloveniji od 1975 do danes : etičnost poseganja v življenje zarodka ter družbeni vidiki nadzora žensk in reprodukcije : diplomsko delo / Tanja Madjar. - Ljubljana : [T. Madjar], 2016. - VII, 113 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorja Igor Pribac, Milica Antić Gaber. - Bibliografija: str. 106-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

17:618.39(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.3 MADJAR T. Diskurzi SOC DIP 3 MADJAR T. III 2306
COBISS.SI-ID 62302562

OHK 2016/11 299
MAIBOR, Carolyn R.
        Labor pains : Emerson, Hawthorne, and Alcott on work and the woman question / Carolyn R. Maibor. - Digital printing. - New York ; London : Routledge, 2009. - XXV, 152 str. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip048/2003018838.html - kazalo vsebine. - Prva izd. 2004. - Bibliografija: str. 143-148. - Kazalo. - Vsebina: The working self : Emerson's theory of vocation ; Democratic genius ; The division of labor ; Thoreau on the division of labor ; The value of work ; the individual and society ; Working girls : Emerson on female self-reliance and vocation ; The work of the dark lady : Hawthorne on vocation and women ; Hawthorne and the service of work ; Hester Prynne ; Zenobia ; Little women and working girls : Louisa May Alcott on women and work ; The Civil War ; Meaningful work and meaningful lives ; Finding one's job and finding oneself ; Independence

ISBN 0-415-80350-0 (broš.)
ISBN 978-0-415-80350-2 (broš.)

821.111(73).09:305-055.2
PRK 11345 821.111.09 MAIBOR C. R. Labor pains

COBISS.SI-ID 62697570

OHK 2016/11 300
MAILLARD, María Luisa
        María Zambrano : : literatura como conocimiento y participación / María Luisa Maillard. - [Lleida] : Edicions de la Universitat de Lleida, 1997. - 297 str. ; 20 cm. - (Ensayos/scriptura ; 6)

Bibliografija: str. 279-297

ISBN 84-89727-43-0

821.134.2.09:101.1
ROM 860.09 ZAMBRANO MARIA
COBISS.SI-ID 62652770

OHK 2016/11 301
        The MAKING of England : Anglo-Saxon art and culture : AD 600-900 / with contributions by Marion Archibald ... [et al.] ; edited by Leslie Webster and Janet Backhouse. - London : Trustees of the British Museum : British Library Board : British Museum Press, cop. 1991. - 312 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 293-304. - Kazalo

ISBN 0-7141-0555-4

7.033.41(410.1)"600/900"
UMZG NG T/gbr/a222/2
COBISS.SI-ID 62480226

OHK 2016/11 302
        MANUEL des anthologies, corpus et textes romans / édité par Maria Iliescu, Eugeen Roegiest. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2015. - XVIII, 701 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manuals of Romance linguistics ; vol. 7)

Prispevki v franc., špan., it. in portug., odlomki besedil tudi v drugih romanskih jezikih. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-11-033277-3

811.13
ROM 804.0/806.0 MANUALS 7 Iliescu M. (ur.)

COBISS.SI-ID 62676066

OHK 2016/11 303
        MARI romanzi, mari del contatto : lessico e paremiologia / a cura di Nikola Vuletić, Xose Afonso Álvarez Pérez, José Enrique Gargallo Gil. - Zadar : Sveučilište, 2016. - 279 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja Centra za jadranska onomastička istraživanja ; Knj. 4)

Prispevki v it., špan. ali franc. - Recenzenta Goran Filipi, August Kovačec. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-953-331-113-5

81'373.6(082) 811.13:811.16(082)
ROM 81 MARI romanzi Vuletić N. (ur.)
COBISS.SI-ID 40258861

OHK 2016/11 304
MARIJANOVIĆ, Dean
        Utopija med stvarnostjo in solidarnostjo : poteze pragmatične filozofije v ameriškem sindikalnem boju konec 19. stoletja : diplomsko delo / Dean Marijanović. - Ljubljana : [D. Marijanović], 2016. - 89 str. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Toth, Božo Repe. - Bibliografija: str. 85-89. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za filozofijo

9"331.105(7)"18/19"
FRASCATI: 6-100 6-301
FIL DIP IX MARIJANOVIĆ D. Utopija ZGO DIP MARIJANOVIĆ Dean
COBISS.SI-ID 61868386

OHK 2016/11 305
MARKO, Helena
        Psihopatologija v romanu in filmu Peklenska pomaranča : diplomsko delo / Helena Marko. - Ljubljana : [P. Petek], 2016. - 66 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Polona Petek. - Bibliografija: f. 62-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:[791+82](043.2) 821.111.09Burgess A.:791.31(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 MARKO H. III 2374
COBISS.SI-ID 62695778

OHK 2016/11 306
MARKOVIČ, Melanija
        Razumevanje pojmov harmonía in mousiké pri Platonu : diplomsko delo / Melanija Markovič. - Ljubljana : [M. Markovič], 2016. - 47 f. ; 31 cm

Mentor Franc Zore. - Bibliografija: f. 45-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

781.41:1(38)(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII MARKOVIČ M. Razumevanje
COBISS.SI-ID 62470754

OHK 2016/11 307
MARKUŠ, Saša
        Parodija u postmodernom filmu / Saša Markuš ; prevela sa španskog: Saša Markuš. - Beograd : Filmski centar Srbije, 2014. - 229 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edicija Filmski pisci iz dijaspore ; knj. 3)

Prevod dela: La parodia en el cine postmoderno. - Delo na osnovi doktorske disertacije (2010, Barcelona). - Bilješka o autoru: str. 229. - Bibliografija: str. 193-208. - Filmografija: str. 209-214. - Kazalo

ISBN 978-86-7227-088-4

791.21.01"20" 82.0-7"20"
PRK 11365 791 MARKUŠ S. Parodija
COBISS.SI-ID 62747234

OHK 2016/11 308
MATZAT, Wolfgang
        Diskursgeschichte der Leidenschaft : zur Affektmodellierung im französischen Roman von Rousseau bis Balzac / Wolfgang Matzat. - Tübingen : G. Narr, 1990. - 262 str. ; 23 cm. - (Romanica Monacensia ; Bd. 35)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=001701960&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Delo na osnovi doktorske disertacije (Ludwig Maximilians Universität München, 1989). - Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 249-258. - Kazalo

ISBN 3-8233-4302-5 (broš.)
ISBN 978-3-8233-4302-8 (broš.)

821.133.1.09
PRK 11316 821.133.1.09 MATZAT W. Diskursgeschichte

COBISS.SI-ID 62543202

OHK 2016/11 309
MAUHAR, Ana Maria
        Verstva in nacionalizmi : percepcija vernikov in vernic islamske veroizpovedi v Sloveniji : magistrska naloga / Ana Maria Mauhar. - Ljubljana : [A. M. Mauhar], 2016. - 105 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: f. 95-100. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC MagB 3 MAUHAR A. M. III 2292
COBISS.SI-ID 62519650

OHK 2016/11 310
MAVER, Igor, 1960-
        The Maori and the Pakeha in C. K. Stead's novel Talking about O'Dwyer / Igor Maver. - Bibliografija: str. 61. - Abstract ; Povzetek: Maori in Pakeha v romanu C. K. Steada Talking about O'Dwyer.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - [Letn.] 49, [št.] 1/2 (2016), str. 53-61.

doi: 10.4312/an.49.1-2.53-61

821.111(931).09-31Stead C.K.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62761314

OHK 2016/11 311
MAVRIČ Bordon, Katja
        Primerjava naslovov francoskih filmov s slovenskimi prevodi : diplomska seminarska naloga / Katja Mavrič Bordon. - Ljubljana : [K. Mavrič Bordon], 2015. - 32 f. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., tabele filmskih naslovov v franc. in slov. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 26. - Izvleček ; L'abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

791:81'25=133.1=163.6(043.2) 81'25:791=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP MAVRIČ BORDON K. Primerjava
COBISS.SI-ID 62494562

OHK 2016/11 312
MAVROGIANNIS, Theodoros
        Aeneas und Euander : mythische Vergangenheit und Politik im Rom vom 6. Jh. v. Chr. bis zur Zeit des Augustus / Theodoros Mavrogiannis. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2003. - 184 str., 12 str. slik. pril. ; 24 cm. - (Studi di storia e di storiografia / Università degli studi di Perugia, Dipartimento di scienze storiche dell'antichità)

Bibliografija: str. 179-184. - Kazalo

ISBN 88-495-0813-1

94(37)
ZGO D 8874/25 94(3) MAVROGIANNIS T. Aeneas und Euander

COBISS.SI-ID 62678114

OHK 2016/11 313
MAZALOVÁ, Lucie
        Eschatologie v díle Jana Husa / Lucie Mazalová. - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015 . - 370 str. : faks. ; 23 cm. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity =. Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae,, ISSN 1211-3034 ; č. 432)

Summary. - Bibliografija: str. 343-364

ISBN 978-80-210-7953-3
ISBN 80-210-7953-3

27-175(437.3) (048.8)
COBISS.SI-ID 62673762

OHK 2016/11 314
MEGLIČ, Manca, 12.4.1985-
        Pregled opreme v splošnih knjižnicah za uporabnike s posebnimi potrebami : diplomsko delo / Manca Meglič. - Ljubljana : [M. Meglič], 2016. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Jasna Maver. - Bibliografija: f. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027-056.262/3(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 027 MEGLIČ M. Pregled
COBISS.SI-ID 62649186

OHK 2016/11 315
MEIER, Franziska
        Leben im Zitat : zur Modernität der Romane Stendhals / Franziska Meier. - Tübingen : G. Narr, 1993. - 185 str. ; 23 cm. - (Romanica Monacensia ; Bd. 41)

Sorodni elektronski vir: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=3099353 - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije (Ludwig Maximilians Universität München, 1991). - Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 177-185

ISBN 3-8233-4308-4 (broš.)
ISBN 978-3-8233-4308-0 (broš.)

821.133.1.09Stendhal
PRK 11317 821.133.1.09 MEIER F. Leben im Zitat

COBISS.SI-ID 62551906

OHK 2016/11 316
MENCIGAR, Katja
        Plemiški etos v arhitekturi in ikonografiji 16. in 17. stoletja na Slovenskem : diplomsko delo / Katja Mencigar. - Kranj : [K. Mencigar], 2016. - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Sašo Jerše. - Bibliografija: str. 31. - Izvleček ; Abstract. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(569.4):341(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB MENCIGAR Katja
COBISS.SI-ID 62597218

OHK 2016/11 317
MEREŽKOVSKIJ, Dmitrij Sergeevič
        Leonardo da Vinci : historisches Roman : mit Bildern nach originalen des Meisters / Dmitri Mereschkowski ; aus dem Russischen übertragen von Erich Boehme. - Vollständige Ausg. - Berlin : Knaur, [med 1945 in 1960]. - 727 str., [7] f. pril. : ilustr. ; 20 cm

82-312.6
UMZG M/Leo/10
COBISS.SI-ID 62504802

OHK 2016/11 318
        METAFORE koje istražujemo : suvremeni uvidi u konceptualnu metaforu / uredio Mateusz-Milan Stanojević. - Zagreb : Srednja Europa, 2014. - 299 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Srednje Europe)

Biblješke o autorima: str. 283-286. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v hrv. - Kazali

ISBN 978-953-7963-12-5

81'373.612.2(082) 811.163.42'373.612.2
PRK 11363 81 METAFORE Stanojević M.-M. (ur.) SLA Phil II 4255 METAFORE
COBISS.SI-ID 56498530

OHK 2016/11 319
MEŽNAR, Urška, 1987-
        Odnosi med lestvicami slovenske priredbe preizkusa Bayley-III in njihova povezanost z demografskimi spremenljivkami pri malčkih : diplomsko delo / Urška Mežnar. - Ljubljana : [U. Mežnar], 2016. - 54 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7.072(043.2)
CC-APA: 2800 2222 5-100
PSI Dipl MEŽNAR U. Odnosi
COBISS.SI-ID 62685026

OHK 2016/11 320
MICHNICK Golinkoff, Roberta
        Becoming brilliant : what science tells us about raising successful children / Roberta Michnick Golinkoff, Kathy Hirsh-Pasek. - 1st ed., 3rd printing. - Washington, DC : American Psychological Association, APA LifeTools, 2016. - XIV, 314 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 267-299. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-2239-1
ISBN 1-4338-2239-3

37.015.3:159.922.7
CC-APA: 2800
PSI 37.015.3 MICHNICK GOLINKOFF Becoming brilliant

COBISS.SI-ID 62817122

OHK 2016/11 321
MIKLIČ, Zala
        Oko kot izkustveni temelj metafore entender es ver : kognitivna analiza metafore v španskem jeziku : diplomsko delo / Zala Miklič. - Ljubljana : [Z. Miklič], 2016. - 89 f. ; 30 cm : ilustr.

mentorici Olga Markič, Barbara Pihler Ciglič. - Bibliografija: f. 86-88. - Resumen: f. 65-85 ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jez. in knj.

81'373.612.2:316276
FRASCATI: 6-200
FIL DIP VI MIKLIČ Z. Oko ROM Dipl SPAN 625
COBISS.SI-ID 61953890

OHK 2016/11 322
MIKOLIČ, Vesna, 1965-
        Govor turizma / Vesna Mikolič ; [prevod povzetka Jerneja Umer Kljun]. - Koper : Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Končno, a nikoli prepozno za turizem Slovenije in njen govor! / Janez Bogataj: str. 9-10. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 167-178. - Povzetek ; Summary: Tourism discourse. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-39-5

338.48:81 811.163.6'373.46:338.48
SLA Phil II 4362 MIKOLIČ V. Govor
COBISS.SI-ID 284157440

OHK 2016/11 323
MIKŠA, Peter
        Kredar'ca : ob 120-letnici postavitve prve koče pod Triglavom / Peter Mikša, Maja Vehar. - V Ljubljani : Planinsko društvo Ljubljana-Matica, 2016 ([Ljubljana] : Tiskarna DTP). - 59 str. : fotogr. ; 25 cm

500 izv. - Uvod / Tomaž Willenpart: str. 7. - Triglavski dom v prihodnosti / Tomaž Willenpart: str. 46-49. - Opombe z bibliografijo: str. 54-55. - Bibliografija: str. 56-57

ISBN 978-961-285-361-7

728.5(234.323.6):94"1896/2016"
FRASCATI: 6-100
COBISS.SI-ID 285633024

OHK 2016/11 324
MILADINOVIĆ Zalaznik, Mira
        Die Reporterin Alice Schalek an der Adria / Mira Miladinović Zalaznik. - Bibliografija: str. 136-138. - Abstract ; Povzetek: Reporterka Alice Schalek na Jadranu.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - [Letn.] 49, [št.] 1/2 (2016), str. 127-138.

doi: 10.4312/an.49.1-2.127-138

94(262.3)"1914/1918":82-94Schalek A.
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62765666

OHK 2016/11 325
MILADINOVIĆ, Maja
        Kitajska in drugi spol : pravice žensk, družina in reprodukcija : diplomsko delo / Maja Miladinović. - Ljubljana : [M. Miladinović], 2016. - 139 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorici Jana S. Rošker, Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. 120-138. - Povzetek ; Abstract ; Zhaiyao. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za azijske študije - sinologija

305:314(510)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 MILADINOVIĆ M. III 2310
COBISS.SI-ID 62280290

OHK 2016/11 326
MILAVEC Žnidaršič, Mojca
        Motivation for English language learning in Slovenian prisons : diplomska naloga / Mojca Milavec Žnidaršič. - Ljubljana : [M. Milavec Žnidaršič], 2016. - V, 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: f. 54-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:343.811(497.4)(043.2) 343.811(497.4):81'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MILAVEC ŽNIDARŠIČ M. Motivation
COBISS.SI-ID 62727010

OHK 2016/11 327
MILER, Lucija
        Vegetarijanski ekofeminizem : diplomsko delo / Lucija Miler. - Ljubljana : [L. Miler], 2016. - 41 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta Bratuž. - Bibliografija: f. 36-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:502/504(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 MILER L. III 2379
COBISS.SI-ID 62638434

OHK 2016/11 328
MIOVIĆ, Rajka
        Vizija, poezija, filozofija : resnica iz podzemlja : psihopomp ali resnica kot udejanjanje lepote na poti individuacije ; od htoničnih kultov stare Grčije do evropske renesanse : [diplomsko delo] / Rajka Miović. - Ljubljana : [R. Miović], 2016. - 97 str. ; 30cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: str. 94-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.852:165.81:1(091)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII MIOVIĆ, R. Vizija
COBISS.SI-ID 62751074

OHK 2016/11 329
MIŠIČ, Andreja, 1993-
        Načini uporabe COBISS/OPAC-a med uporabniki Goriške knjižnice Franceta Bevka : diplomsko delo / Andreja Mišič. - Ljubljana : [A. Mišič], 2016. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Marija Petek. - Bibliografija: f. 50-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

025.4.036:027(497.4Nova Gorica)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 027 MIŠIČ A. Načini
COBISS.SI-ID 62724706

OHK 2016/11 330
MOLEMAKER, Rom
        Een brief in een fles / Rom Molemaker ; met illustraties van Natascha Stenvert. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2003 ([Maribor : Ma-tisk]). - 30 str. : barvne ilustr. ; 19 cm. - (Avi-niveau 3)

ISBN 90-269-9664-0

821.112.5-93-32 087.5
GER 839.31/.32M MOLEMAKER R. Brief
COBISS.SI-ID 124132608

OHK 2016/11 331
        MOMOWO : women architecture & design itineraries across Europe / [edited by Sara Levi Sacerdotti ... et al.]. - 1st ed., 1st print run. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Beinasco (TO) : Agit Mariogros). - 231 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.momowo.eu. - Na nasl. str. tudi: MoMoWo, Women's creativity since the Modern Movement. - Drugi dodatek k nasl. na ov: Barcelona, Lisbon, Paris, Turin, The Netherlands, Slovenia. - "Publication of the project MoMoWo - Women's creativity since the Modern Movement" --> kolofon. - Prečni format. - 3.000 izv. - Bibliografija: str. 213-218. - Kazalo

ISBN 978-961-254-906-0

72(4) 7.05-055.2(091)
UMZG Bb26/3
COBISS.SI-ID 284877568

OHK 2016/11 332
MOMOWO International Conference-Workshop (2 ; 2016 ; Ljubljana)
        Women designers, architects and engineers between 1946 and 1968 : programme and abstracts / MoMoWo 2nd International Conference-Workshop, Research Centre of Slovenian Academy of Sciences and Arts, Slovenia, France Stele Institute of Art History, Ljubljana, 3-4-5 October 2016 ; [edited by Helena Seražin, Caterina Franchini and Emilia Garda]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 59 str. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.momowo.eu. - Na nasl. str. tudi: MoMoWo, Women's creativity since the Modern Movement. - "Publication of the project MoMoWo (Women's creativity since the Modern Movement)" --> kolofon

ISBN 978-961-254-949-7

72-051-055.2(048.3) 72(4)(048.3)
UMZG Bb252/10
COBISS.SI-ID 286618112

OHK 2016/11 333
MORAVETZ, Monika
        Formen der Rezeptionslenkung im Briefroman des 18. Jahrhunderts : Richardsons Clarissa, Rousseaus Nouvelle Héloïse und Laclos' Liaisons dangereuses / Monika Moravetz. - Tübingen : G. Narr, 1990. - IX, 291 str. ; 23 cm. - (Romanica Monacensia ; Bd. 34)

Sorodni elektronski vir: http://www.gbv.de/dms/hebis-darmstadt/toc/12080306.pdf - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije (univerza v Münchnu). - Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 279-291

ISBN 3-8233-4301-7 (broš.)
ISBN 978-3-8233-4301-1 (broš.)

821(4).091-312.7"17"
PRK 11315 82.0-1/-9 MORAVETZ M. Formen
COBISS.SI-ID 62540386

OHK 2016/11 334
MORENO, María Concha
        Nuevo Avance : básico : curso de español / Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. - 4a ed. - Madrid : SGEL, 2014. - 222 str. : ilustr. + CD ; 29 cm. - (Español lengua extranjera)

ISBN 978-84-9778-595-2

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE Curso/basico ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE CD Curso/basico
COBISS.SI-ID 62614882

OHK 2016/11 335
MORENO, María Concha
        Nuevo Avance : intermedio : curso de español / Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. - 3a ed. - Madrid : SGEL, 2015. - 248 str. : ilustr. + CD ; 29 cm. - (Español lengua extranjera)

ISBN 978-84-9778-743-7

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE Curso/intermedio ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE CD Curso/intermedio

COBISS.SI-ID 62615138

OHK 2016/11 336
MOSES, Gavriel
        The nickel was for the movies : film in the novel from Pirandello to Puig / Gavriel Moses. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1995. - XXI, 335 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=007067349&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Vsebina. - Bibliografija: str. 303-315. - Kazalo. - Print-on-demand vol.: FFLJ: PRK 11335

ISBN 0-520-07943-4 (trda vezava)
ISBN 0-520-07944-2 (broš.)

821.09"19":791.43 791.43:821.09"19"
PRK 11335 82.091PRK MOSES G. Nickel
COBISS.SI-ID 58864640

OHK 2016/11 337
MRAKUŽIĆ, Zlatan
        Književnost eskapizma : studije o žanrovski književnosti / Zlatan Mrakužić. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2010. - 271 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)

Bibliografija: str. 263-270

ISBN 978-953-296-023-5

82.091
PRK 11347 82.0-1/-9 MRAKUŽIĆ Z. Književnost eskapizma

COBISS.SI-ID 62700386

OHK 2016/11 338
MURTI, Anja
        Reprezentacija žensk v žanru vampirskih filmov in serij : diplomsko delo / Anja Murti. - Ljubljana : [A. Murti], 2016. - 51 str. ; 31 cm

Mentor Roman Kuhar, somentorica Polona Petek. - Bibliografija: str. 47-51. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:[791.221.9:392.28](043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 MURTI A. III 2288
COBISS.SI-ID 62602594

OHK 2016/11 339
        MUSÉE de l'Ermitage. - Leningrad : [s. n.], 1925. - 61 str. : ilustr. ; 22 cm

069
UMZG Kt/StPet/22
COBISS.SI-ID 62648418

OHK 2016/11 340
        MUSIC: transitions/continuities / editors Mirjana Veselinović-Hofman ... [et al.]. - Belgrade : Faculty of Music, 2016 (Belgrade : Ton plus). - VII, 367 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Musicological studies. Monographs) (Music identities on paper and screen)

300 izv. - Napomene i bibliografske reference uz radove. Bibliografija z opombami na dnu str. - Izvlečki in povzetki v angl.

ISBN 978-86-88619-73-8 (broš.)

781(082) 78.01(082)
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3740 MUSIC Transitions/contin.
COBISS.SI-ID 223657996

OHK 2016/11 341
        MUSIKTHEATER im 20. Jahrhundert / Siegfried Mauser (Hg.) ; unter Mitarbeit von Jens Malte Fischer ... [et al.]. - Laaber : Laaber, cop. 2006. - IX, 549 str. : ilustr., note ; 25 cm. - (Geschichte der Oper ; Bd. 4)

Bibliografija: str. 509-526. - Kazalo

ISBN 3-89007-661-0
ISBN 3-89007-657-2 (Gesamtwerk)

782(100)"19"
MUZ A 3736/4 GESCHICHTE OPER 20. Jh.
COBISS.SI-ID 36917549

OHK 2016/11 342
MUŠIČ, Nika, 1990-
        Pripoved v literaturi in filmu : naratološka analiza filmov Larsa von Trierja: Dogville in Manderlay : magistrsko delo / Nika Mušič. - Ljubljana : [N. Mušič], 2016. - 86 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija in filmografija: str. 82-85 82-. - Izvleček ; Abstract: Narrative in fiction and film. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-3 791.3Trier L. von
FRASCATI: 6-200
PRK MagB 17 MUŠIČ N. Pripoved
COBISS.SI-ID 62793570

OHK 2016/11 343
        NATUR und Moderne um 1900 : Räume - Repräsentationen - Medien / Adam Paulsen, Anna Sandberg (Hg.). - Bielefeld : Transcript, cop. 2013. - 302 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Edition Kulturwissenschaft ; Bd. 23)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/102746758X/04 - kazalo vsebine

ISBN 978-3-8376-2262-1

821(4).02"18/19"
PRK 11323 82.091PRK NATUR Paulsen A. (ur.)
COBISS.SI-ID 20451592

OHK 2016/11 344
        NEUE Politikgeschichte : Perspektiven einer historischen Politikforschung / Ute Frevert, Heinz-Gerhard Haupt (Hg.). - Frankfurt/Main ; New York : Campus, 2005. - 315 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Historische Politikforschung ; Bd. 1)

Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 3-593-37735-7

32(091)
ZGO C 6110/1 32 NEUE Politikgeschichte
COBISS.SI-ID 62789986

OHK 2016/11 345
NEWTON, Eric
        European painting and sculpture / Eric Newton. - Harrnondsworth : Penguin, 1960. - 266 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Pelican books ; A 82)

Kazalo

73/75(4)
UMZG Ba1/56
COBISS.SI-ID 62803298

OHK 2016/11 346
NEŽIČ, Marko
        Filozofska misel Leva Šestova in njen vpliv na zahodnoevropsko filozofijo in kulturo : diplomsko delo / Marko Nežič. - Ljubljana : [M. Nežič], 2016. - 74 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Franci Zore, Blaž Podlesnik. - Viri: str. 69-73. - Izvleček ; Abstract ; Rezjume. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za slavistiko

1( 47): 929Šestov L. 165.612(47)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 NEŽIČ M. Filozofska SLA D-Rus 255 NEŽIČ M. Filozofska
COBISS.SI-ID 61817698

OHK 2016/11 347
NIKČEVIĆ, Dragan
        Teorija državne forme : diplomsko delo / Dragan Nikčević. - Ljubljana : [D. Nikčević], 2016. - 64 f. ; 30 cm

Mentorja Primož Krašovec in Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 61-63. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za zgodovino

321.01
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 NIKČEVIĆ D. III 2355 ZGO DIP NIKČEVIĆ Dragan
COBISS.SI-ID 62133346

OHK 2016/11 348
NIKOLOVA, Vidka
        Bogomilstvoto : predobrazi i idei : v p˝tja ot P˝rvi do Treti zavet / Vidka Nikolova. - 2 dop˝lneno izd. - Sofija : M-8-M, 2008. - 351 str. : ilustr. ; 24 cm

Avtorj. predgovor v bolg., rus. in franc. - Cir. in lat. - Opombe z bibliografijo za posameznimi poglavji

ISBN 978-954-8177-45-0

27-876.45:7.04
COBISS.SI-ID 30213933

OHK 2016/11 349
        NO country for old men : from novel to film / edited by Lynnea Chapman King, Rick Wallach, Jim Welsh. - Lanham ; Toronto ; Plymouth, UK : Scarecrow Press, 2009. - XXIII, 238 str. ; 23 cm

Sorodni elektronski vir: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=3763904 - kazalo vsebine. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-0-8108-6729-1 (broš.)
ISBN 0-8108-6729-X (broš.)

821.111(73).09-31McCarthy C. 791.31:82
PRK 11321 821.111.09 NO COUNTRY Chapman King L. (ur.)

COBISS.SI-ID 62555234

OHK 2016/11 350
NOČ, Katarina
        Načini zapisovanja kitajskih lastnih imen v romanu Porte de la Paix céleste : diplomska seminarska naloga / Katarina Noč. - Ljubljana : [K. Noč], 2015. - 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., tabele lastnih imen v franc. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'367.622.12:[003.344=581](043.2) 811.581'363.622.12:003.344=133.1(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP NOČ K. Načini zapisovanja
COBISS.SI-ID 62493538

OHK 2016/11 351
NOSAN, Tilen
        Kompradorska buržoazija v perifernem kapitalizmu : diplomsko delo / Tilen Nosan. - Ljubljana : [T. Nosan], 2016. - 62 f. ; 30 cm

Mentor Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 59-61. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.323.6:339.9(043.2) 316.334(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 NOSAN T. III 2367
COBISS.SI-ID 62775906

OHK 2016/11 352
NOVAK, Blaž, 1987-
        Contrastive analysis of participial structures in English and Slovene = Kontrastivna analiza deležniških struktur v angleščini in slovenščini : diplomsko delo / Blaž Novak. - Ljubljana : [B. Novak], 2016. - 68 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: str. 66-67. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'367.625.43:81'25=111=163.6(043.2) 81'25:81'367.625.43=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA NOVAK B. Contrastive
COBISS.SI-ID 62670434

OHK 2016/11 353
NOVAK, Boris A.
        Oblike duha : zakladnica pesniških oblik / Boris A. Novak ; ilustriral Marjan Manček. - 3. razširjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 531 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Sončnica)

Razširjena izdaja priročnika, ki je izšel l. 1991 pod naslovom Oblike sveta, leta 1997 pa Oblike srca. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 529-531

ISBN 978-961-01-4257-7

82.0-1 801.6 811.163.6'38
PRK 11370 NOVAK B. A. Oblike duha SLA L.H II 5700 NOVAK B. A. Oblike
COBISS.SI-ID 285644544

OHK 2016/11 354
NOVAK, Katja, 1986-
        Filozofska misel v delih Ladislava Klíme = Filozofická myšlenka v dílech Ladislava Klímy : diplomsko delo / Katja Novak. - Ljubljana : [K. Novak], sep. 2016. - 75 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Valentina Hribar Sorčan, Erik Gilk. - Literatura in viri: f. 73-75. - Izvleček ; Abstract ; povzetek v češ. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za slavistiko

821.162.3.09Klíma L.:14 1Klíma L.
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP VII NOVAK, K. Filozofska misel SLA D-ČPS 131 NOVAK K. Filozofska
COBISS.SI-ID 62286690

OHK 2016/11 355
NOVAKOVIĆ, Tina
        Primerjava slovenskih, hrvaških in srbskih prevedkov nekaterih Heideggerjevih pojmov iz dela Bit in čas : diplomsko delo / Tina Novaković Eder. - Ljubljana : [T. Novaković Eder], 2016. - 80 f. : preglednice ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Đurđa Strsoglavec. - Viri in literatura: f. 77-79. - Zaključak ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za slavistiko

1"19":929Heidegger M.:81'25=163.6=163.41=163.41
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 NOVAKOVIĆ EDER T. Primerjava SLA D-SHM 144 NOVAKOVIĆ T. Primerjava
COBISS.SI-ID 62039138

OHK 2016/11 356
NOVŠAK, Marjana
        Optimizem, duhovnost in vrednote : diplomsko delo / Marjana Novšak. - Ljubljana : [M. Novšak], 2016. - 157 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 148-157. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl NOVŠAK M. Optimizem
COBISS.SI-ID 62705506

OHK 2016/11 357
        NUEVO Avance : básico : cuaderno de ejercicios / Begoña Blanco... [et al.]. - Madrid : SGEL, 2012. - 150 str. : ilustr. + CD ; 29 cm. - (Español lengua extranjera)

ISBN 978-84-9778-748-2

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE Ejercicios/Basico ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE CD Ejercicios/Basico

COBISS.SI-ID 62613858

OHK 2016/11 358
        NUEVO Avance : intermedio : cuaderno de ejercicios / Elvira Herrador... [et al.]. - Madrid : SGEL, 2012. - 136 str. : ilustr. + CD ; 29 cm. - (Español lengua extranjera)

ISBN 978-84-9778-753-6

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE Ejercicios/intermedio ROM 806.0-07 NUEVO AVANCE CD Ejercicios/intermedio

COBISS.SI-ID 62615394

OHK 2016/11 359
        NUEVOS juegos prohibidos : jóvenes poetas de Cuba / selección y nota introductoria de Mayra Hernández Menéndez. - La Habana : Letras Cubanas, 1997. - 124 str. ; 17 cm

ISBN 959-10-0334-X

821.134.2-1(729.1)
ROM 860(7/8)A CUBA POESIA Nuevos juegos
COBISS.SI-ID 62654306

OHK 2016/11 360
        OB stoletnici Gregorčičevega rojstva : [govor]. - [S.l : s.n., 1944?]. - 9 str. ; 16 cm

Ov. in čel. nasl. - Izv. se med seboj razlikujeta po barvi platnic

821.163.6-5
COBISS.SI-ID 12081202

OHK 2016/11 361
        OD Atinianuma do Vodnjana = Da Atinianum a Dignano / [autorice tekstova, autrici dei testi Giulia Codacci-Terlević ... [et al.] ; urednica kataloga, redattrice del catalogo Giulia Codacci-Terlević ; prijevodi, traduzioni Elis Barbalich-Geromella, Atinianum]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria, 2016. - 158 str. : ilustr. ; 16 x 25 cm. - (Katalozi Edukacijskog odjela = Cataloghi del Dipartimento didattico ; 16)

Besedilo v hrv. in vzpor. it. prevod. - 700 izv. - Bibliografija: str. 154-157

ISBN 978-953-8082-02-3

903/904:069(497.5Vodnjan) 37.01:069(497.5Vodnjan)
ARH 017-HR 164/16 UMZG R/Cod/8 ZGO ZD 1568/16 94(497.1) OD Atinianuma
COBISS.SI-ID 62802018

OHK 2016/11 362
        OD gnezd do zvezd : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2015 / [urednici Darja Lavrenčič Vrabec, Ida Mlakar Črnič]. - Ljubljana : Mestna knjižnica, 2016 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 208 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str. tudi: Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo. - 350 izv. - Kazala

ISBN 978-961-93209-6-9

013:821-93 821-93(01)
BIB 028 PRIROČNIK Od gnezd
COBISS.SI-ID 287057664

OHK 2016/11 363
ODLAZEK-Hajdarpašić, Barbara
        [Dvajset]
        20 let izhajanja revije Šolska knjižnica : diplomsko delo : s prilogami na CD ROM-u / Barbara Odlazek Hajdarpašić. - Ljubljana : [B. Odlazek Hajdarpašić], 2016. - 51 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

001.891.3:02:070(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 001 ODLAZEK HAJDARPAŠIĆ B. 20 let
COBISS.SI-ID 62513762

OHK 2016/11 364
        ODYSSEUS / Passagiere : über Selbstbestimmung und Determination in Literatur, Medien und Alltag / hrsg. von Simone Schröder, Ulrike Weymann, Andreas Martin Widmann. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2011. - 208 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024504741&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prispevki s simpozija v Mainzu (16. okt. 2010). - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 3-8260-4608-0 (broš.)
ISBN 978-3-8260-4608-7 (broš.)

82.091
PRK 11334 82.091PRK ODYSSEUS Schröder S. (ur.)

COBISS.SI-ID 62645858

OHK 2016/11 365
OELHAFEN, Ingrid von
        Hitlerjevi pozabljeni otroci : moje življenje v Lebensbornu / Ingrid von Oelhafen in Tim Tate ; [prevedla Maja Kraigher]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 156 str. ; 24 cm

Prevod dela: Hitler's forgotten children

ISBN 978-961-241-979-0

94(100)"1941/1945"(092) 929Oelhafen I. von
ZGO C 6688 94(100)"19/20" Von OELHAFEN Ingrid

COBISS.SI-ID 286460672

OHK 2016/11 366
OLLIVIER, Reina
        De brieven van Viktor / Reina Ollivier ; met illustraties van Frow Steeman. - Tielt : Lannoo, cop. 2008. - 48 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Leesniveau AVI3 / M3

ISBN 978-90-209-7999-2

821.112.5(493)-93-1 087.5
GER 839.31/.32M OLLIVIER R. Brieven
COBISS.SI-ID 62777954

OHK 2016/11 367
ONE hundred
        100 works in 100 years : European women in architecture & design : 1918-2018 / [edited by Ana Maria Fernández García ...et al.]. - 1st ed. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Beinasco (TO) : Agit Mariogros). - 365 str. : ilustr. ; 22 x 22 cm

Ov. nasl. - V okviru projekta MoMoWo - Women's creativity since the modern movement, katalog k potujoči istoimenski razstavi (Španija, Lizbona, Grenoble, Amsterdam, Ljubljana, Torino). - Bibliografija: str. 348-361. - Kazalo

ISBN 978-961-254-922-0

72(4)(091) 7.05-055.2(091)
UMZG Bb25/31
COBISS.SI-ID 285585920

OHK 2016/11 368
        Die OPER im 18. Jahrhundert / Herbert Schneider, Reinhard Wiesend (Hg.) ; unter Mitarbeit von Daniel Brandenburg ... [et al.]. - Laaber : Laaber, cop. 2006. - XIV, 504 str. : ilustr., note ; 25 cm. - (Geschichte der Oper ; Bd. 2)

Bibliografija: str. 469-489. - Kazalo

ISBN 3-89007-659-9
ISBN 3-89007-657-2 (Gesamtwerk)

782(100)"17" 792.5(100)"17"
MUZ A 3736/2 GESCHICHTE OPER 18. Jh.
COBISS.SI-ID 36917037

OHK 2016/11 369
        The OXFORD handbook of global modernisms / edited by Mark Wollaeger with Matt Eatough. - 1st pbk ed. - New York : Oxford University Press, 2013. - VIII, 740 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024852397&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2012. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-932470-5 (broš.)

82.02"19"(082)
PRK ČIT 11327 82.02 GLOBAL MODERNISMS Wollaeger M. (ur.)

COBISS.SI-ID 62595170

OHK 2016/11 370
        The OXFORD handbook of religion and violence / edited by Mark Juergensmeyer, Margo Kitts and Michael Jerryson. - New York : Oxford University Press, cop. 2013. - XIII, 653 str. ; 26 cm

Includes bibliographical references and index. - Kazalo

ISBN 978-0-19-027009-4 (mehka vezava : brezkislinski papir)

2:34
SOC 2 JUERGENSMEYER M. Religion
COBISS.SI-ID 62483810

OHK 2016/11 371
        OZNAČEVANJE udeleženskih vlog v učnem korpusu za slovenščino [Elektronski vir] / Simon Krek ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Krek-et-al_Oznacevanje-udelezenskih-vlog-v-ucnem-korpusu-za-slovenscino.pdf. - Soavtorji: Polona Gantar, Kaja Dobrovoljc, Iza Škrjanec. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 11. 2016. - El. članek obsega 4 str. - Bibliografija: str. 110.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 106-110.

811.163.6'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62687586

OHK 2016/11 372
PAVČIČ, Simona, 1987-
        Tržna privlačnost različnih ponudb privatne psihološke prakse v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Simona Pavčič. - Ljubljana : [S. Pavčič], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 65-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:366.1(043.2)
CC-APA: 3920 5-100
PSI Dipl PAVČIČ S. Tržna privlačnost
COBISS.SI-ID 62590562

OHK 2016/11 373
PAVELIN Lešić, Bogdanka
        L'article grammatical en français : principaux emplois de l'article en français à l'usage des croatophones / Bogdanka Pavelin Lešić, Darja Damić Bohač. - Zagreb : Faculté de philosophie et lettres, Université de Zagreb - FF press, 2016. - 179 str. : preglednice ; 24 cm

Besedilo v franc., nekatere vaje iz pravajanja v hrv. - Bibliografija: str. 171-173. - Kazalo

ISBN 978-953-175-578-8

811.133.1'367.632(075)
ROM 804.0-07 PAVELIN L. B. Article
COBISS.SI-ID 62772066

OHK 2016/11 374
PAVLOV, Plamen
        Bulgaria and Bulgarians : a brief history / Plamen Pavlov ; [photos Vyara Kandjeva, Antoiny Handjiyski, Nikolay Genov ; translator Vladimir Pomakov]. - 1st ed. - Sofia : Borina, 2009. - 111 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-954-500-221-2

94(497.2)
COBISS.SI-ID 1024412778

OHK 2016/11 375
PAVLOVIĆ, Slobodan, 1967-
        Uzroci i mehanizmi sintaksičkih promena u srpskom jeziku / Slobodan Pavlović. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013 (Novi Sad : Sajnos). - 370 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Književnost, jezik, kultura)

Cir. - Bibliografija pri vsakem poglavju

ISBN 978-86-7543-271-5 (broš.)

811.163.41'367
SLA Phil II 4414 PAVLOVIĆ S. Uzroci
COBISS.SI-ID 280482055

OHK 2016/11 376
PEČOVNIK, Sergej
        Ljubiti ali imeti : diplomsko delo / Sergej Pečovnik. - Ljubljana : [S. Pečovnik], 2016. - 53 f. ; 30 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

177.6:141.7
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV PEČOVNIK, S. Ljubiti ali imeti
COBISS.SI-ID 62704738

OHK 2016/11 377
PERUŠKO, Ivana
        Poetika progonstva : Gor´kij i Bulgakov između srpa i čekića / Ivana Peruško. - Zagreb : Ljevak, 2013. - 221 str. : zemlj. ; 24 cm. - (Biblioteka Razotkrivanja)

Bibliografija: str. 203-213. - Kazalo

ISBN 978-953-303-565-9 (trda vezava)

821.161.1.09
PRK 11357 821.161.1.09 PERUŠKO I. Poetika progonstva

COBISS.SI-ID 62719330

OHK 2016/11 378
PESSOA, Fernando, 1888-1935
        Antología poética : el poeta es un fingidor / Fernando Pessoa ; edición y traducción Ángel Crespo. - 3a ed. - Madrid : Espasa Calpe, 1991. - 393 str. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 67)

ISBN 84-239-1867-X

821.134.3-1
ROM 869.0 PESSOA F. Antologia poetica
COBISS.SI-ID 62611298

OHK 2016/11 379
PETERKA, Karin
        Domoznanska zbirka gradiva v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu / Karin Peterka. - Ljubljana : [K. Pterka], 2016. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 40-42. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

027:908(497.4Murska Sobota)(043.2)
BIB DiplB 027 PETERKA K. Domoznanska
COBISS.SI-ID 62579298

OHK 2016/11 380
PETERNEL, Matej, 1979-
        Predmetni fetiš in globalizacija : diplomsko delo / Matej Peternel. - Ljubljana : [M. Peternel], 2016. - 43 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.7:330.567.22(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 PETERNEL M. III 2258
COBISS.SI-ID 62574946

OHK 2016/11 381
PETRUŠA, Nejc
        Odnos do motorizma, osebnost ter zaznave izbranih življenjskih in prometnih situacij : primerjava med motoristi in drugimi skupinami : diplomsko delo / Nejc Petruša. - Ljubljana : [N. Petruša], 2016. - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 94-96. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:656.05(043.2)
CC-APA: 4090 5-100
PSI Dipl PETRUŠA N. Odnos do motorizma
COBISS.SI-ID 62591330

OHK 2016/11 382
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        Navzkrižja svetov : študije o slovenski dramatiki / Mateja Pezdirc Bartol. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 156 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

O avtorici na zadnjem notr. zavihku ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 141-150. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-860-8

821.163.6.09-2"19/20"
FRASCATI: 6-200
PRK 11396 821.163.6.09 PEZDIRC-BARTOL M. Navzkrižja svetov SLA L.H II 5705 PEZDIRC-BARTOL M. Navzkrižja

COBISS.SI-ID 286542848

OHK 2016/11 383
PIBERNIK, France
        Vladimir Truhlar : [monografija] / France Pibernik. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 338 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 268) (Monografije k Zbranim delom slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-3724 ; knj. 15)

Dodatek k nasl. na ov. in na hrbtu. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-254-941-1

821.163.6.09Truhlar V. 929Truhlar V.
PRK 7676/15 PIBERNIK F. Vladimir Truhlar
COBISS.SI-ID 286500608

OHK 2016/11 384
PINOZA, Jasna
        Psihološki in fiziološki odzivi ob robotski vadbi v različnih pogojih navidezne resničnosti : magistrsko delo / Jasna Pinoza. - Ljubljana : [J. Pinoza], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentor Gregor Geršak. - Bibliografija: f. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:616.001(043.2)
CC-APA: 3380 4140 5-100
PSI MagB PINOZA J. Psihološki
COBISS.SI-ID 62558306

OHK 2016/11 385
PIRENNE, Henri, 1862-1935
        Srednjeveška mesta ; Gospodarska in socialna zgodovina srednjeveške Evrope / Henri Pirenne ; [prevedel Bogomil Fatur ; spremna beseda Fran Zwitter]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1956. - 363 str. ; 20 cm. - (Kultura in zgodovina)

Prevoda del: Les villes du moyen age ; La civilisation occidentale au moyen age du XIe au milieu du XVe siecle - le mouvement economique et social

908(4)"08/14" 308(4)"08/14"
GEO I 1213 911.37 PIRENNE H. Srednjeveška PRK 1413 PIRENNE H. Srednjeveška mesta SOC 93/94 PIRENNE H. Srednjeveška ZGO C 6685 94(100)"03/14" PIRENNE Henri Srednjeveška mesta

COBISS.SI-ID 2228737

OHK 2016/11 386
PIRŠ, Katarina
        Vrednote vodij v povezavi z njihovo čustveno inteligentnostjo in integriteto : magistrsko delo / Katarina Pirš. - Ljubljana : [K. Pirš], 2016. - 62 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 55-59. - Izvleček ; Abstract: Managers' values in relation to their emotional intelligence and integrity. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:316.46:316.752(043.2)
CC-APA: 3640 5-100
PSI MagB PIRŠ K. Vrednote vodij
COBISS.SI-ID 62534754

OHK 2016/11 387
PISANSKI Peterlin, Agnes
        Engagement markers in translated academic texts : tracing translators' interventions / Agnes Pisanski Peterlin. - Ilustr. - Bibliografija: str. 287-290. - Abstract.

V: English text construction. - ISSN 1874-8767. - Vol. 9, iss. 2 (2016), str. 268-291.

doi: 10.1075/etc.9.2.03pis

81'25:[808.1:001.8]
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62781538

OHK 2016/11 388
PLAČEK, Miroslav
        Veselí nad Moravou : středověký hrad v říční nivě / Miroslav Plaček, Miroslav Dejmal a kolektiv. - Brno : Archaia Brno, 2015. - 382 str. : ilustr., tabele ; 31 cm + 1 DVD

Bibliografija: str. 330-353
- - Příloha ke kapitole [Elektronski vir]. - 1 optični disk (DVD) ; 12 cm
Nasl. z nasl. zaslona

ISBN 978-80-905546-3-4

728.8(437.32)"12/15":902 902
FRASCATI: 6-103
ARH 015 210,19
COBISS.SI-ID 38961453

OHK 2016/11 389
PLAVEC, Vesna
        Spomini na branje : pogovor z upokojenci/varovanci doma za ostarele o prebranem leposlovju : diplomsko delo / Vesna Plavec. - Ljubljana : [V. Plavec], 2016. - 57 f. : ilustr. ; 31 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Ana Vogrinčič Čepič. - Bibliografija: f. 55-56. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo
- - Transkripcije intervjujev z upokojenci [Elektronski vir] / Vesna Plavec. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm. - El. knjiga
Nasl. z nasl. zasl. - Opis vira z dne 15. 11. 2016. - Publikacija v PDF-formatu obsega 92 str.

028:316.74(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 PLAVEC V. III 2324
COBISS.SI-ID 62605922

OHK 2016/11 390
PLEVEL, Matic
        Nekatere osebnostne značilnosti, vodenje in vrednote v povezavi s telesno vzdržljivostjo pri častnikih Slovenske vojske : diplomsko delo / Matic Plevel. - Ljubljana : [M. Plevel], 2016. - 73 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Robert Masten, somentor Matej Tušak. - Bibliografija: str. 65-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:355.092(043.2)
CC-APA: 3800 5-100
PSI Dipl PLEVEL M. Nekatere
COBISS.SI-ID 62588514

OHK 2016/11 391
        POČÁTKY měst ve střední Evropě ; Příspěvky z konference FUMA z let 2009-2012 = Origins of towns in Central Europe = Contributions from the FUMA conferences in 2009-2012 / [Vedoucí redakce/editor in chief Zdeněk Měřínský]. - Brno : Archaia, 2014. - 256 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Forum Urbes Medii Aevi ; VIII./1-2, ISSN 1803-1749)

ISBN 978-80-905546-2-7
ISBN 80-905546-2-8

902
FRASCATI: 6-103
ARH 04-CZ 8/1-2
COBISS.SI-ID 62618466

OHK 2016/11 392
PODLIPNIK, Špela, 1981-
        Ecocritical perspective on Ted Hughes' The Iron Man and The Iron Woman = Ekokritiški pogled na deli The Iron Man and The Iron Woman Teda Hughesa : diplomsko delo / Špela Podlipnik. - Ljubljana : [Š. Podlipnik], 2016. - 78 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-93Hughes T.:504(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODLIPNIK Š. Ecocritical
COBISS.SI-ID 62539362

OHK 2016/11 393
PODPEČAN, Katja, 1994-
        Knjižnica Šentjur in razvoj bralne kulture v Šentjurju skozi 20. stoletje : diplomsko delo / Katja Podpečan. - Ljubljana : [K. Podpečan], 2016. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Ana Vogrinčič Čepič. - Bibliografija: f. 46-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

027.028.1(497.4Šentjur)"19"(043.2)
BIB DiplB 027 PODPEČAN K. Knjižnica
COBISS.SI-ID 62595426

OHK 2016/11 394
        POETIK des Gegenwartsromans / herausgegeben von Nadine J. Schmidt und Kalina Kupczyńska. - München : Edition Text + Kritik, 2015. - 213 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Text + Kritik. Sonderband, ISSN 0040-5329 ; X/16)

Bibliografija v opombah na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-86916-533-2

821.112.2.09-31"1945/2014"(082) 821.112.2(436).09-31"1945/2015"(082)
COBISS.SI-ID 62564450

OHK 2016/11 395
POGAČNIK, Andrej, 1944-
        Urbanistična odstiranja 1965-2015 : (polstoletna strokovna avtobigrafija) / Andrej Pogačnik. - Ljubljana : samozal., 2016 (Kranj : Trajanus). - 216 str. : Ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija pomembnejših objav: str. 189-215

ISBN 978-961-283-671-9

929 Pogačnik A.:711(497.4)"1965/2015"
GEO II 11315 91:71 POGAČNIK A. Urbanistična

COBISS.SI-ID 285267712

OHK 2016/11 396
        POGLED 8 = A look 8 : pogled na slovensko likovno umetnost doma in po svetu = a look at Slovenian visual arts at home and all over the world : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 21. oktober - 20. november 2016 : bienalna razstava = biennial exhibition / [urednica kataloga, besedila Barbara Rupel ; prevod Andrej Hiti Ožinger ; fotografija Damjan Kocjančič, Peter Giodani in arhiv umetnikov]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 79 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6684-40-8

75/77(497.4)"20"(083.824)
UMZG Kr/KoK/2/viii
COBISS.SI-ID 286994944

OHK 2016/11 397
POLAK, Iva
        Razvoj književne proze australskih aboridžina : od nevidljive do postkolonijalne priče / Iva Polak. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2011. - 396 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)

Bibliografija: str. 357-382. - Kazalo

ISBN 978-953-296-036-5

821.111(94).09
PRK 11352 821.111(...) POLAK I. Razvoj
COBISS.SI-ID 62704482

OHK 2016/11 398
POLLAK, Tomaž
        Word-formation processes and semantic changes of words in the video game League of Legends = Besedotvorni procesi in pomenske spremembe besed v video-igri League of Legends : diplomsko delo / Tomaž Pollak. - Ljubljana : [T. Pollak], 2016. - 67 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Frančiška Lipovšek. - Bibliografija: str. 65-66. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611:794-028.23(043.2) 794-028.23:81.111'373.611(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA POLLAK T. Word-formation
COBISS.SI-ID 62486882

OHK 2016/11 399
        PONDJE proza een : verhalenboek voor de middenklassen van het voortgezet onderwijs / samengesteld door Ed Leeflang ; [geillustreerd door Guida Joseph, Jurriaan Leeflang en Gerrit van der Ven]. - 9e opl. - Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1984, cop. 1973. - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 90-280-0212-X

821.112.5-93-32(082.2)
GER 839.31/.32A PONDJE PROZA EEN Leeflang E.(ur.)

COBISS.SI-ID 62736482

OHK 2016/11 400
        PONDJE proza twee : verhalenboek voor de midden- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs / samengesteld door Ed Leeflang ; [geïllustreerd door Mart Kempers, Jan R. Mensinga en Hilke Tasman-Krohn]. - 9e opl. - Amsterdam : Meulenhoff Educatief, 1982, cop. 1975. - 198 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 90-280-0168-9

821.112.5-93-32(082.2)
GER 839.31/.32A PONDJE PROZA TWEE Leeflang E.(ur.)

COBISS.SI-ID 62737506

OHK 2016/11 401
PONGRAC, Maruša
        Več kot stroj : socialna robotika in umetna inteligenca v filmu : magistrsko delo / Maruša Pongrac. - Ljubljana : [M. Pongrac], 2016. - 85 f. ; 31 cm

Mentorica Ksenija Vidmar Horvat. - Bibliografija: f. 82-85. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:007.52(043.2) [791.221.8:82-311.9]:004.896
FRASCATI: 5-410
SOC MagB 3 PONGRAC M. III 2398
COBISS.SI-ID 62739554

OHK 2016/11 402
POPOVIČ, Judita
        Stigmatizacija in diskriminacija integrirane naglušne učenke v redno osnovno šolo : diplomsko delo / Judita Popovič. - Ljubljana : [J. Popovič], 2016. - 103 str. ; 30 cm

Mentorja Mojca Kovač Šebart, Roman Kuhar, somentorica Jasna Mažgon. - Bibliografija: str. 81-84. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo

37.015.4
FRASCATI: 5-300
PED DIP POPOVIČ J. Stigmatizacija SOC DIP 3 POPOVIČ J. III 2381
COBISS.SI-ID 62387298

OHK 2016/11 403
POROPAT, Klaudija
        Deinstitucionalizacija med svobodo in odvisnostjo : (skupno diplomsko delo) / Klaudija Poropat. - Ljubljana : [K. Poropat], 2016. - 112 f. ; 31 cm

Mentorja Eva D. Bahovec, Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 109-112. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

364-786.2(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.3 POROPAT K. Deinstitucionalizacija SOC DIP 3 POROPAT K. III 2319
COBISS.SI-ID 62211938

OHK 2016/11 404
POSPÍŠIL, Ivo
        Literární genologie / Ivo Pospíšil. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 118 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 109-118

ISBN 978-80-210-6894-0 (broš.)
ISBN 80-210-6894-9 (broš.)

82.0(075.8)
COBISS.SI-ID 62659426

OHK 2016/11 405
POTOČNIK, Elen
        Nekatere psihosocialne značilnosti učencev s socialno anksioznostjo : diplomsko delo / Elen Potočnik. - Ljubljana : [E. Potočnik], 2016. - 118 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Melita Puklek Levpušček. - Bibliografija: str. 106-118. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-057.87(043.2)
CC-APA: 3560 5-100
PSI Dipl POTOČNIK E. Nekatere
COBISS.SI-ID 62687074

OHK 2016/11 406
POZNIČ, Anja, 1991-
        Vpliv učiteljevih navodil na učno uspešnost dijakov pri učenju z elektronskimi učbeniki : magistrsko delo / Anja Poznič. - Ljubljana : [A. Poznič], 2016. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 77-82. - Izvleček ; Abstract: The effect of the teacher's instructions on the academic achievement of high school students in learning with electronic textbooks. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.018.43:004(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI MagB POZNIČ A. Vpliv učiteljevih
COBISS.SI-ID 62541410

OHK 2016/11 407
PRAH, Uroš, 1988-
        Avtenticizem v sodobni slovenski literarni kritiki : diplomsko delo / Uroš Prah. - Ljubljana : [U. Prah], avg. 2016. - 82 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Matevž Kos, Lev Kreft. - Bibliografija: f. 79-82. - Povzetek ; Summary: Authenticism in contemporary Slovenian literary critique. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za filozofijo

82.0-95:111.852
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP VII PRAH, U. Avtenticizem PRK Dipl 891/SK PRAH U. Avtenticizem
COBISS.SI-ID 61827938

OHK 2016/11 408
PREISINGER, Alexander
        Neoliberale Ökonomie erzählen : eine narratologisch-diskursanalytische Untersuchung der Kapitalismuskritik in der deutschsprachigen Literatur der 2000er Jahre / Alexander Preisinger. - Heidelberg : Synchron, 2015. - 339 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Diskursivitäten : Literatur. Kultur. Medien ; Bd. 20)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028203925&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Delo na osnovi doktorske disertacije (Univerza Duisburg-Essen, 2013)

ISBN 978-3-939381-74-7 (broš.)
ISBN 3-939381-74-8 (broš.)

821.112.2.09:316.7
PRK 11339 821.112.2.09 PREISINGER A. Neoliberale

COBISS.SI-ID 62665570

OHK 2016/11 409
PREŠERN, Maruša
        Didaktične igre za utrjevanje učne snovi pri predmetu sociologija : diplomsko delo / Maruša Prešern. - Ljubljana : [M. Prešern], 2016. - 53, [43] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Alojzija Židan. - Bibliografija: f. 52-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

303:37.02(043.2) 316:37.091.33(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 PREŠERN M. III 2293
COBISS.SI-ID 62566242

OHK 2016/11 410
PRIMORAC, Strahimir, 1945-
        Linija razdvajanja : hrvatska proza o ratu i njegovim posledicama 1990-2010 / Strahimir Primorac. - Zagreb : Ljevak, 2012. - 267 str. ; 24 cm. - (Posebna biblioteka)

Zbirka literarnih kritik

ISBN 978-953-303-484-3 (trda vezava)

821.163.42.09-311.6
PRK 11356 821.163.09 PRIMORAC S. Linija razdvajanja

COBISS.SI-ID 62718562

OHK 2016/11 411
PŠENIČNIK, Mateja
        Delovanje Mestnega ljudskega odbora Brežice, 1945-1952 : diplomsko delo / Mateja Pšeničnik. - Brežice : [M. Pšeničnik], 2016. - 74 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 71-73. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Brežice)(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP PŠENIČNIK Mateja
COBISS.SI-ID 62535522

OHK 2016/11 412
PUHAR, Rok
        Beziehungen zwischen dem slowenischen und dem österreichischen Kärnten im Spiegel der Sprache und Kultur = (Odnosi med slovenskim in avstrijskim delom Koroške v zrcalu jezika in kulture) : diplomsko delo / Rok Puhar. - Ljubljana : [R. Puhar], 2016. - 35 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 33-34. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

930.85(497.41:436.5)(043.2) 316.7(497.41:436.5)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB PUHAR R. Beziehungen
COBISS.SI-ID 62501218

OHK 2016/11 413
PUNTAR, Andrej
        Primerjava iskanja virov v DiKUL, COBISS in Google Scholar : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu / Andrej Puntar. - Ljubljana : [A. Puntar], 2016. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Maja Žumer. - Bibliografija: f. 34-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

02:004.5:659.2(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 02 PUNTAR A. Primerjava
COBISS.SI-ID 62594146

OHK 2016/11 414
        RABA vejice v uporabniških spletnih vsebinah [Elektronski vir] / Damjan Popič ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Popic-et-al_Raba-vejice-v-uporabniskih-spletnih-vsebinah.pdf. - Soavtorice: Darja Fišer, Katja Zupan, Polona Logar. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 11. 2016. - El. članek obsega 4 str. - Bibliografija: str. 153.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 106-110.

811.163.6'322
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62688354

OHK 2016/11 415
RABELAIS, François
        Gargantua in Pantagruel / François Rabelais ; prevedel, [opombe in spremno besedo napisal] Branko Madžarevič ; [ilustracije Suzana Bricelj]. - Nova, pregledana izd., 1. natis. - Ljubljana : Modrijan, 2003 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 975 str. : ilustr. ; 22 cm

Roman o trikrat velikih zagatah človekovega jezika, svobode in žeje / Branko Madžarevič: str. 946-975

ISBN 961-6465-56-2

82 821.133.1.09 Rabelais F.
PED 82 REBELAIS F. Gargantua PRK 11374 821.133.1 RABELAIS FRANÇOIS Gargantua ROM 840 RABELAIS F. Gargantua in P.
COBISS.SI-ID 126822144

OHK 2016/11 416
RABINOVIČ, Isaak Moiseevič
        I. Rabinovič / F. Ja. - Moskva : Sovetskij hudožnik, [1972]. - 220 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija: str. 216-[218]

75.054(470):929Rabinovič I. M.
UMZG M/Rabi/1
COBISS.SI-ID 62521186

OHK 2016/11 417
RADER, Ralph Wilson
        Fact, fiction, and form : selected essays / Ralph W. Rader ; edited by James Phelan and David H. Richter. - Columbus : Ohio State University Press, cop. 2011. - XII, 369 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Theory and interpretation of narrative)

Bibliografija: str. 351-360. - Kazalo. - Vsebina: Fact, theory, and literary explanation ; The concept of genre in eighteenth-century studies ; Literary permanence and critical change ; Literary constructs : experience and explanation ; Literary form in factual narrative : the example of Boswell's Johnson ; The dramatic monologue and related lyric forms ; Notes on some structural varieties and variations in dramatic "I" poems and their theoretical implications ; Defoe, Richardson, Joyce and the concept of form in the novel ; The emergence of the novel in England : genre in history vs. history of genre ; From Richardson to Austen : "Johnson's rule" and the eighteenth-century novel of moral action ; Tom Jones : the form in history ; "Big with jest" : the bastardy of Tristram Shandy ; The comparative anatomy of three "baggy monsters" : Bleak house, Vanity fair, Middlemarch ; Barchester towers : a fourth baggy monster ; Lord Jim and the formal development of the English novel ; Exodus and return : Joyce's Ulysses and the fiction of the actual ; The logic of Ulysses, or why Molly had to live in Gibraltar

ISBN 978-0-8142-5180-5 (broš.)
ISBN 0-8142-5180-3 (broš.)
ISBN 978-0-8142-1168-7 (trda vezava)
ISBN 0-8142-1168-2 (trda vezava)

821.111.09-31
PRK 11342 82.0-3 RADER R. W. Fact
COBISS.SI-ID 62685794

OHK 2016/11 418
RADIČ, Maja
        Teorija uma v povezavi s kakovostjo družinskega okolja in izpostavljenostjo otroški literaturi pri otrocih v zgodnjem otroštvu : magistrsko delo / Maja Radič. - Ljubljana : [M. Radič], 2016. - 43 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 38-42. - Izvleček ; Abstract: Theory of mind in relation to the quality of family environment and exposure to children's literacy in early childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.72:159.946.4(043.2)
CC-APA: 2820 5-100
PSI MagB RADIČ M. Teorija uma
COBISS.SI-ID 62782306

OHK 2016/11 419
RADOVANOVIĆ, Goran, 1974-
        Kreativni razred : ekonomski in revolucionarni potencial imaginacije : diplomsko delo / Goran Radovanović. - Ljubljana : [G. Radovanović], 2016. - 60 str. ; 31 cm

Mentor Lev Kreft. - Bibliografija: str. 59-60. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

33:159.954(043.2) 323.272:159.954(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX RADOVANOVIĆ G. Kreativni
COBISS.SI-ID 62622306

OHK 2016/11 420
        RAZVOJ so ljudje : leta 2015 je bilo leto pripovedovanja zgodb. - Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2016 (printed in Luxembourg). - 181 str. : ilustr. ; 19 x 26 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Leto zgodb. - Na dnu nasl. str.: 2015 Evropsko leto za razvoj. - Na nasl. str. tudi slogan: Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost

ISBN 978-92-79-54751-5

doi: 10.2841/41646

339.96:061.1EU 911.3 061.1EU
GEO SVET I 5079 911.3 RAZVOJ 1, 2
COBISS.SI-ID 1111864670

OHK 2016/11 421
REBERNIK, Lea, 1993-
        Religijski preporod budizma na Šrilanki : diplomsko delo / Lea Rebernik. - Ljubljana : [L. Rebernik], 2016. - 33 str. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: str. 32-33. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:24(548.7)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 REBERNIK L. III 2239
COBISS.SI-ID 62604386

OHK 2016/11 422
        REEMBEDDING translation process research / edited by Ricardo Muñoz Martín. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - 218 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 128)

Bibliografija pri vseh prispevkih, izvleček v angl. pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5874-8

81'25:159.942(082) 81'23:81'25(082)
GER AN 81'25 REEMBEDDING Muñoz Martín R. (ur.)

COBISS.SI-ID 62488674

OHK 2016/11 423
REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn
        Rembrandt : des Meisters Handzeichnungen / herausgegeben von Wilhelm R. Valentiner. Erster Band. - Stuttgart ; Berlin ; Leipzig : Deutsche Verlags-Anstalt, [1925]. - XXIX, 503 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben ; 31. Bd.)

Kazalo

74(492)"16"
UMZG M/Rem/4
COBISS.SI-ID 62558562

OHK 2016/11 424
RESNIK, Nina, 1993-
        Nietzsche in zgodovina morale : diplomsko delo / Nina Resnik. - Ljubljana : [N. Resnik], 2016. - 35 f. ; 31 cm

Mentor Janko Lozar. - Bibliografija: f. 33. - Izvleček ; Abstract: Nietzsche and the history of morality. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17(091)(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB IV RESNIK N. Nietzsche
COBISS.SI-ID 62553442

OHK 2016/11 425
        Il RESTAURO delle pitture del Quaglio nella cattedrale di Lubiana / [autori dei testi Marta Bensa ... [et al.] ; testi introduttivi Miljenko Domijan ... [et. al.] ; fonti e bibliografia a cure di Mateja Neža Sitar, Daniela Milotti Bertoni ; redazione [e] indici Mateja Neža Sitar ; traduzione dallo sloveno Daniela Milotti Bertoni, Boris Bertoni]. - Ljubljana : Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, 2012 (Medvode : Littera picta). - 294 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Res. : Dela = Papers ; 5)

Prevod dela: Restavriranje Quaglievih poslikav v ljubljanski stolnici. - 150 izv. - Bibliografija: str. 274-283. - Povzetek v it. pri večini prispevkov. - Kazala

ISBN 978-961-6902-15-1

75.052(450):929Quaglio G. 726:27-523.4(497.4Ljubljana)(082) 7.025.4(082)
UMZG T/svn/Lj/174
COBISS.SI-ID 264731136

OHK 2016/11 426
        The RESTORATION of Quaglioʼs wall paintings in Ljubljana Cathedral / [authors Marta Bensa ... [et al.] ; introductions Miljenko Domijan ... [et. al.] ; editing sources and literature Mateja Neža Sitar, Daniela Milotti Bertoni ; editor [and] indexing Mateja Neža Sitar ; translation into English Arven Šakti Kralj Szomi, David Limon, Maja Visenjak Limon]. - Ljubljana : Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2012 (Medvode : Littera picta). - 294 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Res. : Dela = Papers ; 5)

Prevod dela: Restavriranje Quaglievih poslikav v ljubljanski stolnici. - 200 izv. - Bibliografija: str. 274-283. - Povzetek v angl. pri večini prispevkov. - Kazala

ISBN 978-961-6902-14-4

75.052(450):929Quaglio G. 726:27-523.4(497.4Ljubljana)(082) 7.025.4(082)
UMZG T/svn/Lj/173
COBISS.SI-ID 264729088

OHK 2016/11 427
REŠETIČ, Anže
        Gensko spremenjeni organizmi in stališča slovenskih spletnih medijev : diplomsko delo / Anže Rešetič. - Novo mesto : [A. Rešetič], 2016. - 44 f. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Ksenija Vidmar Horvat. - Bibliografija: f. 41-42. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

604.6:316.7(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 REŠETIČ A. III 2297
COBISS.SI-ID 62546786

OHK 2016/11 428
REYNOLDS, Kev
        Walking in Austria : [101 routes - day walks, multy-day treks and classic hut-to-hut tours] / Kev Reynolds. - 2nd ed. - Milnthorpe : Cicerone, cop. 2016. - 423 str. : ilustr. ; 18 cm

Bibliografija: str. 413-414

ISBN 978-1-85284-859-0

796.52(436)(036)
GEO A I 5081 908(4) REYNOLDS K. Walking
COBISS.SI-ID 62794338

OHK 2016/11 429
RIEGEL, Herman
        Grundriss der bildenden Künste im Sinne einer allgemeinen Kunstlehre und als Hilfsbuch beim Studium der Kunstgeschichte / dargestellt von Herman Riegel. - 3., neu bearbeitete Ausgabe mit 34 Holzschnitten. - Hannover : Kümpler, 1875. - 428 str. : ilustr. ; 25 cm

Got. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

7
UMZG Ba1/2
COBISS.SI-ID 62744418

OHK 2016/11 430
RIZMAN, Tamara Sara, 1993-
        Posebnosti pri katalogizaciji serijskih publikacij v tiskani in elektronski obliki : diplomsko delo / Tamara Sara Rizman. - Ljubljana : [T. S. Rizman], 2016. - 66 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Marija Petek. - Bibliografija: f. 63-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

025.5:05(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 025.3 RIZMAN S. A. Posebnosti
COBISS.SI-ID 62575714

OHK 2016/11 431
ROBERTSON, John, 1951-
        Razsvetljenstvo : zelo kratek uvod / John Robertson ; [prevedla Mojca Dobnikar]. - Ljubljana : Krtina, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 153 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 25)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Prevod dela: The Enlightenment. - 400 izv. - Bibliografija: str. 141-147. - Kazalo

ISBN 978-961-260-095-2

930.85(4)"17" 130.2(4)"17"
FIL XI.4 ROBERTSON J. Razsvetljenstvo SOC 930.1 ROBERTSON J. Razsvetljenstvo
COBISS.SI-ID 286822656

OHK 2016/11 432
ROGELJ, Urška
        Chaucer's shrewish wives and the woes of marriage : the analysis of the Wife of Bath's prologue and tale, the Merchant's tale and the Shipman's tale : diplomsko delo / Urška Rogelj. - Ljubljana : [U. Rogelj], 2016. - 74 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 68-73. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-32Chaucer G.:305-055.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ROGELJ U. Chaucer's
COBISS.SI-ID 62659170

OHK 2016/11 433
ROJAS, Nelson
        Estudios sobre la poesía de Gonzalo Rojas / Nelson Rojas. - Madrid : Playor, 1984. - 150 str. ; 20 cm. - (Colección Nova-Scholar)

Bibliografija: str. 147-150. Índice

ISBN 84-359-0369-9

821.134.2-1.09(83)
ROM 860(7/8).09 ROJAS GONZALO
COBISS.SI-ID 62786658

OHK 2016/11 434
ROTER, Zdenko
        Katoliška cerkev in država v Jugoslaviji 1945-1973 : sociološki teoretični vidiki in raziskovalni model / Zdenko Roter. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1976 (v Ljubljani : "Jože Moškrič"). - 310 str. ; 21 cm. - (Zbirka Misel in čas)

Hrbtni nasl.: Katoliška cerkev. - Bibliografija: str. 293-310

322(497.1):282 282(497.1):322 322(497.1)"1945-1973"
SOC 32 ROTER Z. Katoliška
COBISS.SI-ID 9469441

OHK 2016/11 435
ROUDET, Robert
        Grammaire russe. 2, Syntaxe / par Robert Roudet. - Paris : Institut d'Études Slaves, 2016. - 398 str. ; 24 cm. - (Collection de grammaires de l'Institut d'études slaves, ISSN 0078-9984 ; 7, 2)

Lat. in cir. - Bibliographie succincte: str. 373-376. - Kazali

ISBN 978-2-7204-0542-6

811.161.1'367
SLA Gram II 1410/7, 2 ROUDET R. Grammaire
COBISS.SI-ID 62795106

OHK 2016/11 436
RUBENS, Petrus Paulus
        P. P. Rubens : des Meisters Gemälde in 551 Abbildungen / herausgegeben von Adolf Rosenberg. - 2. Aufl. - Stuttgart, ; Leipzig : Deutsche Verlags-Anstalt, 1906. - XLII, 519 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben ; 5. Bd.)

75(493):828Rubems P. P.
UMZG M/Rub/14
COBISS.SI-ID 62570082

OHK 2016/11 437
RUBENS, Petrus Paulus
        Risunki Rubensa / sostavil M. V. Dobroklonskij. - Moskva ; Leningrad : Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1940. - 25, XXIX str. : ilustr. ; 27 cm. - (Katalogi sobranij Èrmitaža ; 3)

Cir. - Bibliografija: str. 25-[26]

74(493):929Rubens P. P.
UMZG M/Rub/9
COBISS.SI-ID 62606946

OHK 2016/11 438
RUNJAK, Tjaša
        Simone de Beauvoir in njena dediščina : diplomsko delo / Tjaša Runjak. - Ljubljana : [T. Runjak], 2016. - 49 str. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 48-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:929Beauvoir S. de(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 RUNJAK T. III 2384
COBISS.SI-ID 62785378

OHK 2016/11 439
        RUSKA emigrantska književna kritika : zbirka članaka / priredila Irena Lukšić. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 1999. - 284 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 953-6050-81-1

821.161.1.09(082)
PRK 11348 821.161.1.09 RUSKA Lukšić I. (ur.)

COBISS.SI-ID 44350721

OHK 2016/11 440
        RUSKI album : veliko prijateljstvo v slikah = Russkij al´bom : velikaja družba v illjustracijah = Russian album : great friendship in pictures / [Igor Grdina, Neda Pagon (ur.) ; raziskovalna skupina Igor Grdina ... [et al.] ; prevodi v ruščino in angleščino Aleksandra Yagnyukova]. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 123 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in ruski in angl. prevod. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6554-39-8

327(497.4:47)(091)(084) 94(497.4:47)
SOC 32 RUSKI ALBUM Grdina I. et al. ZGO D 8868 930.85 RUSKI album
COBISS.SI-ID 285525760

OHK 2016/11 441
RYSTEN, Felix S. A.
        False prophets in the fiction of Camus, Dostoevsky, Melville, and others, / by Felix S. A. Rysten. - Coral Gables, Fla., : University of Miami Press, [1972]. - 139 str. ; 23 cm

Delo na osnovi doktorske disertacije (University of Southern California, 1968). - Bibliografija: str. 127-135. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; A literary climate, 1860-1960 ; Camus' The fall ; Dostoevsky's The possessed ; Melville's Moby-Dick ; Conclusion

ISBN 0-87024-226-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-87024-226-7

82.091:2-32
PRK 11336 82.091PRK RYSTEN F. False prophets

COBISS.SI-ID 62648162

OHK 2016/11 442
        SACHLEXIKON des Musiktheaters : mit 841 Stichwörtern und 163 Abbildungen / herausgegeben von Arnold Jacobshagen und Elisabeth Schmierer. - Laaber : Laaber, cop. 2016. - 669 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-3-89007-781-9

782(03)
MUZ A 3737 SACHLEXIKON des Musiktheaters
COBISS.SI-ID 62474850

OHK 2016/11 443
SAHORNIK, Janja, 1993-
        Človeško telo v novodobniški duhovnosti : diplomsko delo / Janja Sahornik. - Ljubljana : [J. Sahornik], 2016. - 52 f. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: f. 46-49. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:29(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 SAHORNIK J. III 2237
COBISS.SI-ID 62604898

OHK 2016/11 444
SAIDEL, Rochelle G.
        The Jewish women of Ravensbrück Concentration Camp / Rochelle G. Saidel. - Madison : University of Wisconsin Press, 2006. - xvii, 279 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 259-268. - Kazalo

ISBN 978-0-299-19864-0

323.1(430)"1939/1945"
ZGO D 8862 94(100)"1939/1945" SAIDEL RochelleG. The jewish women

COBISS.SI-ID 62575458

OHK 2016/11 445
SALDAÑA, Alfredo
        La huella en el margen : literatura y pensamiento crítico / Alfredo Saldaña Sagredo. - Zaragoza : Mira Editores, 2013. - 290 str. ; 24 cm

Bibliografija : str. 277-290

ISBN 978-84-8465-437-7

82.09
ROM 82.0 SALDANA A. Huella
COBISS.SI-ID 62524258

OHK 2016/11 446
SALDAÑA, Alfredo
        No todo es superficie : poesía española y postmodernidad / Alfredo Saldaña Sagredo. - Valladolid : Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial, 2009. - 259 str. ; 24 cm. - (Literatura ; 73)

Bibliografija: str. 245-259

ISBN 978-84-8448-496-7

821.134.2-1.09
ROM 860.09 SALDANA A. No todo
COBISS.SI-ID 62523234

OHK 2016/11 447
SALDAÑA, Alfredo
        El texto del mundo : crítica de la imaginación literaria / Alfredo Saldaña. - Zaragoza : Universidad de Zaragoza. Dpto. de Lingüístiv+ca General e Hispánicas, 2003. - 168 str. ; 21 cm. - (Trópica : anexos de Tropelías ; 11)

Bibliografija: str. [159]-168

ISBN 84-96214-11-7

82.09
ROM 82.0 SALDANA A. Texto del mundo
COBISS.SI-ID 62524770

OHK 2016/11 448
SAMOTORČAN, Saša
        Razmerje med humanitarnostjo in politiko : diplomsko delo / Saša Samotorčan. - Ljubljana : [S. Samotorčan], 2016. - 49 str. ; 31 cm

Mentor Gorazd Kovačič. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

314.15.045:061.23(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 SAMOTORČAN S. III 2366
COBISS.SI-ID 62785890

OHK 2016/11 449
SANABOR, Špela
        Organiziranost tečajev iskanja po elektronskih informacijskih virih za knjižnične uporabnike : diplomsko delo : s prilogami na CD ROM-u / Špela Sanabor. - Ljubljana : [Š. Sanabor], 2016. - 50 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 46-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo. - Manjka optični disk (CD-ROM): NUK

027.54-052:37(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 027.5 SANOBOR Š. Organiziranost
COBISS.SI-ID 286490880

OHK 2016/11 450
SÁNCHEZ, Aquilino
        Gramática práctica del español actual : español para extranjeros / Ramón Sarmiento Gonzáles, Aquilino Sánchez Pérez. - Alcobendas : Sociedad general Española de librería, 2005. - 270 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Español lengua extranjera : gramática)

ISBN 84-9778-115-5

811.134.2'24(076)=134.2
ROM 806.0 SANCHEZ PEREZ A. Gramatica practica

COBISS.SI-ID 14954898

OHK 2016/11 451
SCHMIDT, Annie M. G.
        De spin Sebastiaan / Annie M. G. Schmidt ; geïllustreerd door Wim Bijmoer. - 11e druk, 88.000-98.000. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1969, cop. 1951. - 200 str. : č-b ilustr. ; 19 cm. - (ABC for de jeugd ; 54)

voor jongens en meisjes van zes jaar en ouder

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M SCHMIDT A. M. G. Spin Sebastiaan

COBISS.SI-ID 62783330

OHK 2016/11 452
SCHMIDT, Annie M. G.
        Troost vor dames : een keuze uit de impressies van een simpele ziel / Annie M. G. Schmidt. - 8e druk. - Amsterdam : Em Querido's Uitgeverij, 1974, cop. 1962. - 159 str. ; 19 cm. - (Salamander ; 116)

ISBN 90-214-9116-8

821.112.5-31
GER 839.31/.32 SCHMIDT A. M. G. Troost vor dames

COBISS.SI-ID 62783586

OHK 2016/11 453
SCHULLER, Marianne
        Mikrologien : literarische und philosophische Figuren des Kleinen / Marianne Schuller, Gunnar Schmidt. - Bielefeld : Transcript, cop. 2003. - 180 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 169-179

ISBN 3-89942-168-X (broš.)
ISBN 978-3-89942-168-2 (broš.)

82.091
PRK 11330 82.091PRK SCHULLER M. Mikrologien

COBISS.SI-ID 62641250

OHK 2016/11 454
SCHUMACHER, Ernst Friedrich, 1911-1977
        Small is beautiful : economics as if people mattered / E. F. Schumacher ; foreword by Bill McKibben. - Repr. by arrangement. - New York [etc.] : Harper Perennial, 2010. - XVI, 324 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-06-091630-5 (pbk.)
ISBN 978-0-06-199776-1 (na ov.)

33:82-311.9
SOC 33 SCHUMACHER E. F. Small
COBISS.SI-ID 1024432344

OHK 2016/11 455
SEIFERT, Ana
        Determination of seasonal and latitudinal variations in BVOC emissions in the case of the selected tree species = Ugotavljanje variabilnosti emisij biogenih lahkohlapnih organskih spojin za izbrane drevesne vrste, kot posledica sezonskih sprememb in sprememb geografske širine : magistrsko delo / Ana Seifert. - Ljubljana : [A. Seifert], 2016. - 74 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/magB_201611_ana_seifert.pdf. - Mentor Blaž Repe, somentor Thomas Holst. - Bibliografija: str. 58-63. - Abstract ; Izvleček ; Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za anglistiko

582.09:504.5
FRASCATI: 1-400
GEO MagB 40 SEIFERT A. CD GEO MagB 40 SEIFERT A. Determination
COBISS.SI-ID 62755938

OHK 2016/11 456
SEKAVČNIK, Andreja
        Filozofija eksistence pri Kierkegaardu in Camusu : diplomsko delo / Andreja Sekavčnik. - Ljubljana : [A. Sekavčnik], 2016. - IV, 63 f. ; 31 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 59-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.32(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 SEKAVČNIK A. Filozofija
COBISS.SI-ID 62648930

OHK 2016/11 457
SENČIN, Roman Valer´evič
        Zona zatoplenija : roman / Roman Senčin. - Moskva : AST : Redakcija Eleny Šubinoj, 2016. - 381 str. ; 21 cm. - (Proza Romana Senčina)

Cir. - "Finalist premij "Bol´šaja kniga", "Russkij Buker", "Nacional´nyj bestseller" --> hrbtna str. nasl. str.

ISBN 978-5-17-089482-6

821.161.1-311.2
COBISS.SI-ID 62626658

OHK 2016/11 458
SENDER, Ramón José, 1901-1982
        Mesto človeka : roman / Ramón José Sender ; [prevedel M. B.]. - V Ljubljani : Prešernova družba, 1967 (v Ljubljani : Triglavska tiskarna). - 139 str. ; 18 cm. - (Ljudska knjiga ; 84)

Prevod dela: El lugar de un hombre. - O Senderju in njegovem delu: str. 5-6

821.134.2-311.2
ROM 860 SENDER J.R. Mesto človeka
COBISS.SI-ID 2553141

OHK 2016/11 459
SENKER, Boris
        Uvod u suvremenu teatrologiju / Boris Senker. - Zagreb : Leykam international, 2010-2013. - 2 zv. (269; 412 str.) : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Uvodi)

Bibliografija: 1. zv., str. 243-251; 2. zv., str. 379-392. - Kazali na koncu vsakega zv.

ISBN 978-953-7534-60-8 (celota)
ISBN 978-953-7534-61-5 (1. zv.)
ISBN 978-953-340-000-6 (2. zv.)

792.01
PRK 10527/1 SENKER B. Uvod I PRK 10527/2 SENKER B. Uvod I
COBISS.SI-ID 53228130

OHK 2016/11 460
SETTIGNANO, Desiderio da, 1428?-1464
        Desiderio da Settignano : mit 87 Abbildungen / Leo Planiscig. - Wien : Schroll, 1942. - 49, [76] str. : ilustr. ; 26 cm

73(450):929Desiderio da S.
UMZG M/Desid/1
COBISS.SI-ID 62593122

OHK 2016/11 461
        SHAKESPEARE Jubilees : 1769-2014 / ed. by Christa Jansohn and Dieter Mehl. - Zürich : Lit, 2015. - 383 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studien zur englischen Literatur ; Bd. 27)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1078512701/04 - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 3-643-90590-4 (trda vezava)
ISBN 978-3-643-90590-1 (trda vezava)

821.111.09Shakespeare W.
PRK 11341 821.0A/Ž SHAKESPEARE W. Jansohn C. (ur.)

COBISS.SI-ID 62684770

OHK 2016/11 462
SHEPPARD, Eric
        Limits to globalization : disruptive geographies of capitalist development / Eric Sheppard. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2016. - XX, 212 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 161-199. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968116-7

911.3:33
GEO II 11325 91:33 SHEPPARD E. Limits
COBISS.SI-ID 62786402

OHK 2016/11 463
SHORE, Robert
        Post-photography : the artist with a camera / Robert Shore. - London : L. King, 2014. - 272 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 270-271

ISBN 978-1-78067-228-1 (trda vezava)

77.04
UMZG Bf26/1
COBISS.SI-ID 33211485

OHK 2016/11 464
SIMČIČ, Zorko
        Tako dolgi mesec avgust : drama v dveh dejanjih / Zorko Simčič ; [spremna beseda Brane Senegačnik]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 190 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Zagrnjeno ogledalo / Brane Senegačnik: str. 141-152. - O avtorju in njegova fotografija na zavihkih ov.

ISBN 978-961-278-286-3

821.163.6-2 821.163.6.09Simčič Z.(082)
SLA L.A II 7339 SIMČIČ Z. Tako
COBISS.SI-ID 285860352

OHK 2016/11 465
SIMPOZIJ Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov (2016 ; Maribor)
        Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review / Simpozij Arhivi v službi človeka - človek v službi arhivov [v okviru prireditve] 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka = Symposium Archives in the Service of People: People in the Service of Archives [in conjunction with] 4th International Scientific Conference All About People: Society and Science for Integrated Care of People, Maribor, 11.-12. 3. 2016 ; [urednik Bojana Filej]. - Maribor : Alma Mater Europea - ECM, 2016. - 223 str. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://almamater.si/upload/userfiles/files/zborniki%20konf%202016/Konferenca_zbornik_povzetki_WEB.pdf. - Prispevki v slov., angl., nem., hrv. ali srb., uvodni besedili v slov. in angl. prevodu. - 200 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetek v slov., angl., it., hrv. in/ali nem. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6966-13-9

930.25(082)
BIB 9 SIMPOZIJ ARHIVI Zbornik
COBISS.SI-ID 283892736

OHK 2016/11 466
        SINONIMNI slovar slovenskega jezika / [avtorji Jerica Snoj ... [et al.] ; glavna urednica Jerica Snoj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 1292 str. ; 30 cm

Potiskani spojni listi. - 2.300 izv.

ISBN 978-961-254-918-3

811.163.6'373.421(038)
SLA Lex III 66 SINONIMNI 1-3 SOC 038 SINONIMNI Snoj. J. et al.
COBISS.SI-ID 286687744

OHK 2016/11 467
SKRINJAR, Pavel
        Sežana : sonce nad prestolnico Krasa / Pavel Skrinjar ; [avtor fotografije Rafael Marn, fotografije prispeval Emil Kariž ; spremna beseda Miroslav Klun]. - Logatec : Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2006 (Ljubljana : Littera Picta). - 285 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Popotnica soncu nad prestolnico Krasa / Miroslav Klun: str. 7-8. - Bibliografija: str. 278-281

ISBN 961-91721-2-4
ISBN 978-961-91721-2-4

94(497.4Sežana)
GEO PRIM III 8087 913 SKRINJAR P. Sežana
COBISS.SI-ID 229833472

OHK 2016/11 468
SLATAPER, Scipio
        Moj Kras = Il mio Carso / Scipio Slataper ; izvirnik in slovenski prevod Marka Kravosa = testo originale con la traduzione in sloveno di Marko Kravos ; [spremni besedi] Roberto Dedenaro Po sledovih Slataperja, Sulle orme di Slataper in, e Marko Kravos Slovenci ob Mojem Krasu, Gli sloveni di fronte al Mio Carso. - Trieste : Beit, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 243 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Beit classici)

Vzpor. it. besedilo in prevod v slov. - V CIP-u letnica izd. 2015. - O avtorju: str. 208-209. - Bibliografija: str. 210

ISBN 978-88-95324-46-3

821.131.1-311.2=131.1=163.6 821.131.1.09Slataper S.
ROM 850 SLATAPER S. Moj Kras
COBISS.SI-ID 8539884

OHK 2016/11 469
        SLOVENSKO javno glasbeno šolstvo - pogledi v preteklost in vizija za prihodnost : mednarodni znanstveni simpozij, 16. novembra 2016, Šantlova dvorana, Akademija za glasbo : [programi in izvlečki] = Slovenian public music education - a view into the past and a vision for the future : international scientific symposium, Šantl's Hall, Academy of Music : [programme and abstracts] / [uredila Tina Bohak ; prevod Aljoša Vrščaj]. - Ljubljana : Akademija za glasbo, 2016. - 31 str. ; 21 cm

Besedilo v slov. in angl.

ISBN 978-961-6393-19-5

37.018.54:78(497.4)(082)
MUZ 925 SLOVENSKO javno glasbeno
COBISS.SI-ID 287262208

OHK 2016/11 470
SMODIČ, Katja
        Čustvene in vedenjske težave otrok in mladostnikov : študija primerov : magistrsko delo / Katja Smodič. - Ljubljana : [K. Smodič], 2016. - 140 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Drago Žagar. - Bibliografija: str. 126-133. - Izvleček ; Abstract: Emotional and behavioral problems of children and adolescents - a case study. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-053.2/.6(043.2)
CC-APA: 3211 3230 5-100
PSI Mag SMODIČ K. Čustvene
COBISS.SI-ID 62533986

OHK 2016/11 471
SNOWDEN, Frank M., 1911-2007
        Blacks in antiquity : Ethiopians in the Greco-Roman experience / Frank M. Snowden. - Cambridge ... [etc.] : The Belknap Press of Harvard University Press, 1970. - XXII, 364 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na koncu. - Kazali

ISBN 0-674-07625-7 (cloth)
ISBN 0-674-07626-5 (paper)

94(3)
ZGO D 8867 94(3) SNOWDEN F. M. Blacks in antiquity

COBISS.SI-ID 62674786

OHK 2016/11 472
SODEC, Tina
        The effectiveness of the Helen Doron method with Slovenian learners = Učinkovitost metode Helen Doron pri slovenskih učencih : diplomsko delo / Tina Sodec. - Ljubljana : [T. Sodec], 2016. - V, 45 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 43-44. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SODEC T. Effectiveness
COBISS.SI-ID 62725730

OHK 2016/11 473
SOFTIĆ, Mateja
        Promoting a culture of dialogue in the secondary English classroom = Spodbujanje kulture dialoga pri pouku angleškega jezika v gimnazijah : diplomsko delo / Mateja Softić. - Ljubljana : [M. Softić], 2016. - VI, 51 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 48-50. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SOFTIĆ M. Promoting
COBISS.SI-ID 62727522

OHK 2016/11 474
SOLAR, Milivoj
        Retorika postmoderne : ogledi i predavanja / Milivoj Solar. - Zagreb : Matica hrvatska, 2005. - 185 str. ; 18 cm. - (Mala knjižnica Matice hrvatske. Novi niz ; kolo 11, sv. 62)

Bilješka o autoru: str. 183-184. - Bibliografija: str. 177-180. - Kazalo

ISBN 953-150-719-8

82.02:130.2"20"
PRK 11366 82.02 SOLAR M. Retorika postmoderne

COBISS.SI-ID 62748258

OHK 2016/11 475
SOLINA, Rok
        Koncept ideologije pri Althusserju in Žižku : diplomsko delo / Rok Solina. - Ljubljana : [R. Solina], 2016. - 46 f. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 44-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

316.75(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX SOLINA R. Koncept
COBISS.SI-ID 62555746

OHK 2016/11 476
SOMOGYI, Péter
        Byzantinische Fundmünzen der Awarenzeit in ihrem europäischen Umfeld / Péter Somogyi. - Budapest : Eötvös Loránd University, Institute of Archaeological Sciences, 2014. - 263 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eötvös nominatae Budapestinensis provenientes. Series 4 ; Vol. 2)

Bibliografija: str. 213-233

ISBN 978-963-236-805-4

902
ARH Per 02-H 2/4,2
COBISS.SI-ID 62719842

OHK 2016/11 477
SORČIČ, Nino
        Knjižnična zbirka na bibliobusu v Mariboru : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu / Nino Sorčič. - Ljubljana : [N. Sorčič], 2016. - 62 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 56-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

021.65(497.4Maribor)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 02 SORČIČ N. Knjižnična
COBISS.SI-ID 62626146

OHK 2016/11 478
        SOUL of Slovenia / edited by Anej Sam ; [introductory notes Vid Pečjak ... [et al.] ; translators Jason Blake ... et al.]. - Ljubljana : Jasa, 2013 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 196 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-92484-8-5

821.163.6-82 75(497.4)(084)
GER AR MOZETIČ U. SOUL OF SLOVENIA
COBISS.SI-ID 264257024

OHK 2016/11 479
        SPRACHE und Literatur durch das Prisma der Interkulturalität und Diachronizität : Festschrift für Anton Janko zum 70. Geburtstag = Jezik in književnost skozi prizmo medkulturnosti in diahronosti : jubilejni zbornik za Antona Janka ob 70-letnici / Marija Javor Briški, Mira Miladinović Zalaznik, Stojan Bračič (Hrsg.) = Marija Javor Briški, Mira Miladinović Zalaznik, Stojan Bračič (ur.) ; [slovenski povzetki Marija Javor Briški in Andraž Briški Javor ter posamezni avtorji ; stvarno in imensko kazalo Andraž Briški Javor]. - 1. natis = 1. Aufl. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 453 str. ; 24 cm. - (Slovenske germanistične študije = Slowenische germanistische Studien, ISSN 2232-6219 ; 4)

Prispevki v nem., slov. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-237-341-2

821.112.2.09(082) 821.112.2.091:821.163.6.09(082) 811.112.2:811.163.6 316.7(430:497.4)
FRASCATI: 6-200
GER 082.2 Janko A. SPRACHE UND GER AR JAVOR BRIŠKI M. SPRACHE UND PRK 11376 821.112.2.09 SPRACHE Javor Briški M. (ur.) SLA L.H II 5087/4 SPRACHE
COBISS.SI-ID 249222912

OHK 2016/11 480
        SPRACHEN des Politischen : Medien und Medialität in der Geschichte / herausgegeben von Ute Frevert und Wolfgang Braungart. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2004. - 371 str. : ilustr. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 3-525-36274-9

316.77
ZGO C 6692 32 SPRACHEN Politischen
COBISS.SI-ID 8496387

OHK 2016/11 481
        SPREMEMBE očetovstva : moški med delom in starševstvom / uredila Majda Hrženjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 182 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-84-8

316.356.2-055.52-055.1(082) 331.5:316.36(082)
SOC 316.35 SPREMEMBE Hrženjak M. (ur.)
COBISS.SI-ID 286426880

OHK 2016/11 482
STANONIK-Filipič, Nina
        Kritične likovne reprezentacije kitajske kapitalistične urbane prenove = Zhongguo ziben zhuyi chengshi gaizao de piping huizhi biaoxian : diplomsko delo / Nina Stanonik Filipič. - Ljubljana : [N. Stanonik Filipič], 2016. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. v slov. in kit., besedilo v slov. - Mentorja Mitja Saje in Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 73-78. - Izvleček ; Abstract ; Zhaiyao. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Oddelek za sociologijo

316.74:7(510)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 STANONIK-FILIPIČ N. III 2389
COBISS.SI-ID 62308194

OHK 2016/11 483
        STANONIKOV zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved / Igor Maver (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 300 str. : faks. ; 25 cm

300 izv. - Recenzenta Waldemar Zacharasiewicz, Nada Šabec. - Bibliografija ter povzetki v slov. in angl. pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-852-3

82.0(082) 929Stanonik J.(082)
SLA Zb II 1720 STANONIKOV
COBISS.SI-ID 286202112

OHK 2016/11 484
STEFANIJA, Leon
        Continuity and originality : notes on an old controversy between aesthetics and poetics - the case of Uroš Rojko / Leon Stefanija. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Abstract ; Summary.

V: Music: transitions/continuities / editors Mirjana Veselinović-Hofman ... [et al.]. - Belgrade : Faculty of Music, 2016. - (Musicological studies. Monographs). - ISBN 978-86-88619-73-8. - Str. 160-167.

78.01:78.071.1(497.4)Rojko U.
COBISS.SI-ID 62765154

OHK 2016/11 485
STEFANIJA, Leon
        Ivan Zajc - a contribution to his reception history in Slovenia / Leon Stefanija. - ilustr. - Bibliografija: str. 275-276. - Povzetek v hrv.

V: Ivan Zajc (1832-1914) / urednik, editor Stanislav Tuksar. - Zagreb : Hrvatsko muzikološko društvo = Croatian musicological society, 2016. - (Serija Muzikološki zbornici ; br. 17). - ISBN 978-953-6090-56-3. - Str. 269-277.

78.071(497.5)Zajc I.:78(497.4)"18/19"
COBISS.SI-ID 62774882

OHK 2016/11 486
STEFANIJA, Leon
        Poučevanje teorije glasbe na Slovenskem in vprašanje interdisciplinarnosti = Teaching music theory in Slovenia and the question of interdisciplinarity / Leon Stefanija, Matej Bonin.

V: Slovensko javno glasbeno šolstvo - pogledi v preteklost in vizija za prihodnost / [uredila Tina Bohak. - Ljubljana : Akademija za glasbo, 2016. - ISBN 978-961-6393-19-5. - Str. 15-16.

37.018.54:78(497.4)
FRASCATI: 6-307
COBISS.SI-ID 62784098

OHK 2016/11 487
STEFANIJA, Leon
        Slovene musicians and the concept of Yugoslavism 1918-1941 / Leon Stefanija.

V: Book of Abstracts / International conference Kosta P. Manojlović and the Idea of Slavic and Balkan Cultural Unification (1918-1941), Belgrade, 28-29 November 2016. - Belgrade : Institute of Musicology SASA, 2016. - ISBN 978-86-80639-26-0. - Str. 21.

78.071(497.4)"1918-1941":316.74
FRASCATI: 6-307
COBISS.SI-ID 62762594

OHK 2016/11 488
STEINER, Stephan, 1963-
        Rückkehr Unerwünscht : Deportationen in der Habsburgermonarchie der Frühen Neuzeit und ihr europäischer Kontext. - Wien : Böhlau, 2014. - 653 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 557-638. - Kazalo

ISBN 978-3-205-79499-8

94(436-89)"16/18"
ZGO D 8865 94(4) STEINER S. Rückkehr
COBISS.SI-ID 62596194

OHK 2016/11 489
STEPANČIČ, Lucija
        Tramvajkomanda, oddelek za pritožbe / Lucija Stepančič. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 169 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-213-0

821.163.6-32
SLA L.A II 7338 STEPANČIČ L. Tramvajkomanda

COBISS.SI-ID 286512384

OHK 2016/11 490
STEPANOVA, Elena
        Den Krieg beschreiben : der Vernichtungskrieg im Osten in deutscher und russischer Gegenwartsprosa / Elena Stepanova ; Vorwort von Peter Jahn. - Bielefeld : Transcript, cop. 2009. - 338 str. - (Lettre)

Delo na osnovi doktorske disertacije (Frei Universität Berlin, 2008). - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 311-336

ISBN 978-3-8376-1105-2 (broš.)
ISBN 3-8376-1105-1 (broš.)

82.091:94(4)"1939/1945" 821.161.1.09 821.112.2.09
PRK 11328 82.091TIM STEPANOVA E. Den Krieg beschreiben

COBISS.SI-ID 62639970

OHK 2016/11 491
STOJKOV, Stojko
        Izbrani ezikovedski trudove / Stojko Stojkov ; [s˝stavitelstvo, predgovor i studija Vasilka Radeva]. - 1. izd. - Sofija : Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ohridski", 2008. - 444 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Lingvistično nasledstvo)

Cir. - Bibliografija na trudovete na prof. Stojko Stojkov / Maksim Sl. Mladenov: str. 18-42

ISBN 978-954-07-2612-0
ISBN 954-07-2612-3

811.163.2
COBISS.SI-ID 62813026

OHK 2016/11 492
STOPAR, Ana Tanja
        Kitajska od Konfucija do vesoljskih poletov : analiza otvoritvene slovesnosti olimpijskih iger v Pekingu 2008 : diplomsko delo / Ana Tanja Stopar. - Ljubljana : [A. T. Stopar], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Nikolai Jeffs. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.77:796.032.2(511.12)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 STOPAR A. T. III 2294
COBISS.SI-ID 62574178

OHK 2016/11 493
        STRABONE : contributi allo studio della personalità e dell'opera. II / editi a cura di Gianfranco Maddoli. - Perugia : Università degli studi, 1986. - 197 str. ; 25 cm. - (Pubblicazioni degli Istituti di storia antica e di filologia classica della Facoltà di lettere e filosofia)

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

913(3):929 Strabon
ZGO D 8875/2 94(3) STRABONE 2
COBISS.SI-ID 4442925

OHK 2016/11 494
        STRABONE e l'Asia minore / a cura di Anna Maria Biraschi e Giovanni Salmeri. - Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, 2000. - 650 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studi di storia e di storiografia / Università degli studi di Perugia, Dipartimento di scienze storiche dell'antichità)

Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 88-495-0151-X

94(3)
ZGO D 8874/20 94(3) STRABONE e Asia
COBISS.SI-ID 62735714

OHK 2016/11 495
STREHOVEC, Janez
        Text as ride / Janez Strehovec ; edited by Kwabena Opoku-Agyemang and Sandy Baldwin. - Morgantown (WV), Rochester (NY) : Computing literature, 2016. - VI, 249 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Computing literature : vol. 7)

Bibliography: str. 223-237. - Kazalo

ISBN 978-1-943665-36-5

82.0:004
SLA L.H II 5702/7 STREHOVEC J. Text
COBISS.SI-ID 62543714

OHK 2016/11 496
STRINDBERG, August
        Šest enodejank / August Strindberg ; prevod Nada Grošelj ; spremni besedi Nada Grošelj, Tone Smolej. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016 (Medvode : Nonparel). - 197 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Documenta / ISH, ISSN 1408-1199 ; 19)

200 izv. - August Strindberg in naturalistična enodejanka / Nada Grošelj: str. 7-25. - Zgodnja slovenska recepcija Strindbergovih enodejank / Tone Smolej: str. 27-36. - Vsebina: Močnejša ; Parija ; Samum ; Pred smrtjo ; Materinska ljubezen ; Vez ; O moderni drami in modernem gledališču : dodatek

ISBN 978-961-6192-67-5

821.113.6-2 821.113.6.09Strindberg A.
PRK 11369 STRINDBERG A. Šest enodejank
COBISS.SI-ID 286882816

OHK 2016/11 497
STROUT, Elizabeth
        My name is Lucy Barton : a novel / Elizabeth Strout. - New York : Random House, 2016. - 209 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-8129-7952-7

821.111(73)-311.2
GER 820(73) STROUT E. My name is
COBISS.SI-ID 62489698

OHK 2016/11 498
SUHADOLC, Maruša
        Motiv Marijinega oznanenja kot novo oznanilo družbi skozi humanizem in renesanso : diplomsko delo / Maruša Suhadolc. - Ljubljana : [M. Suhadolc], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 63-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:7(043.2) 7.04-27-312.47(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 SUHADOLC M. III 2282
COBISS.SI-ID 62576994

OHK 2016/11 499
SVETELŠEK, Ajda
        Medosebni vidiki osebnosti in socialna zaželenost kot napovedniki zadovoljstva z odnosi : diplomsko delo / Ajda Svetelšek. - Ljubljana : [A. Svetelšek], 2016. - 78 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 70-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl SVETELŠEK A. Medosebni vidiki
COBISS.SI-ID 62755170

OHK 2016/11 500
ŠČEDRIN, Sil'vestr
        Pis'ma / Sil'vestr Ščedrin. - Moskva : Iskusstvo, cop. 1978. - 229 str. ; 23 cm

Bibliografske navedbe v opombah. - Kazalo

75(470)"18"(044)
UMZG M/Ščed/2
COBISS.SI-ID 62469730

OHK 2016/11 501
ŠČEDRIN, Sil'vestr
        Sil'vestr Ščedrin : 1791-1830 / È. N. Acarkina. - Moskva : Iskusstvo, cop. 1978. - 205 str. : ilustr. ; 23 cm

Cir. Cir. - Bibliografske navedbe v opombah. - Kazalo

75(470):929Ščedrin S.
UMZG M/Ščed/1
COBISS.SI-ID 62456674

OHK 2016/11 502
ŠESNIĆ, Jelena
        Mračne žene : prikazi ženstva u američkoj književnosti (1820.-1860.) / Jelena Šesnić. - Zagreb : Leykam international, 2010. - 371 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 325-342. - Kazali. - Summary: Dark ladies: figures of femininity in American literature, 1820-1860

ISBN 978-953-7534-50-9

821.111(73).09"18":305-055.2
PRK 11367 ŠESNIĆ J. Mračne žene
COBISS.SI-ID 62757218

OHK 2016/11 503
        ŠEZDESETE = The sixties / priredila Irena Lukšić. - Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2007. - 320 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-953-7067-42-7

821.0"1960/1970":930.85
PRK 11349 82.091PRK ŠEZDESETE Lukšić I. (ur.)

COBISS.SI-ID 62702434

OHK 2016/11 504
ŠILJAK, Tamara
        Prevajanje zvez s predlogoma con in senza iz italijanščine v slovenščino na primeru romana Io non ho paura (Ni me strah) Niccoloja Ammanitija : diplomska seminarska naloga / Tamara Šiljak. - Ljubljana : [T. Šiljak], 2016. - 61 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v it. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 33. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1Ammaniti N.=163.6(043.2) 81'367.633:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠILJAK T. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62495074

OHK 2016/11 505
ŠKERBINC, Albina
        Applying Glasser's choice theory to teaching English = Uporaba Glasserjeve teorije izbire pri poučevanju angleščine : diplomsko delo / Albina Škerbinc. - Ljubljana : [A. Škerbinc], 2016. - IV, 73 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 70-73. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠKERBINC A. Applying
COBISS.SI-ID 62621538

OHK 2016/11 506
ŠKRABČEVI dnevi (9 ; 2015 ; Nova Gorica)
        Zbornik prispevkov s simpozija 2015 [Elektronski vir] / Škrabčevi dnevi 9 ; uredili Franc Marušič, Petra Mišmaš, Rok Žaucer. - El. knjiga. - Nova Gorica : Založba Univerze, 2016. - Ilustr.

Način dostopa (URL): http://www.ung.si/sl/zalozba/
Način dostopa (URL): http://www.ung.si/en/publisher/. - Publikacija v pdf formatu obsega III, 138 str.

ISBN 978-961-6311-95-3 (pdf)

811.163.6:929Škrabec S.(082)(0.034.2) 082.2Škrabec S.(0.034.2)
COBISS.SI-ID 286501376

OHK 2016/11 507
ŠOBA, Miran
        Fleksibilizacija in prekarizacija dela : primerjava Slovenije in Poljske : diplomsko delo / Miran Šoba. - Ljubljana : [M. Šoba], 2016. - 28 f. : graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.323.6(497.4+438):331.1/.5(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 ŠOBA M. III 2375
COBISS.SI-ID 62738274

OHK 2016/11 508
        ŠOLAR 2.0 [Elektronski vir] : nadgradnja korpusa šolskih pisnih izdelkov / Iztok Kosem ... [et al.]. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.sdjt.si/wp/wp-content/uploads/2016/09/JTDH-2016_Kosem-et-al_Solar-2-0-nadgradnja-korpusa-solskih-pisnih-izdelkov.pdf. - Soavtorji: Tadeja Rozman, Špela Arhar Holdt, Polona Kocjančič, Cyprian Laskowski. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 21. 11. 2016. - El. članek obsega 5 str. - Bibliografija: str. 100.

V: Zbornik konference Jezikovne tehnologije in digitalna humanistika, 29. september - 1. oktober 2016, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija [Elektronski vir] / uredila, edited by Tomaž Erjavec, Darja Fišer. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - ISBN 978-961-237-862-2. - Str. 95-100.

811.163.6'322:004.65
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62681442

OHK 2016/11 509
ŠOPOV, Aco
        Zlij se s tišino / Aco Šopov ; [prevedel: Ivan Minatti]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957. - 72 str. ; 19 cm

Makedonski pesnik / Fran Petrè: str. 67-73

821.163.3-1
SLA L.A I 1798 ŠOPOV A. Zlij
COBISS.SI-ID 187190

OHK 2016/11 510
ŠPAN, Irena
        The portrayal of women in J. R. R. Tolkien's The lord of the rings and George R. R. Martin's A song of ice and fire = Portretiranje ženskih likov v Gospodarju prstanov J. R. R. Tolkiena in Pesmi ledu in ognja Georgea R. R. Martina : diplomsko delo / Irena Špan. - Ljubljana : [I. Špan], 2016. - 59 str. ; 30 cm

Mentorica Danica Čerče. - Bibliografija: str. 55-59. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.091-312.9 821.111.09-312.9Tolkien J.R.R. 821.111(73).09-312.9Martin G.R.R.
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠPAN I. Portrayal
COBISS.SI-ID 62480994

OHK 2016/11 511
ŠROT, Tamara
        Informacijska pismenost uporabnikov knjižnice Antona Sovreta Hrastnik : poudarek na računalniški pismenosti : diplomsko delo : s prilogami na CD ROMu / Tamara Šrot. - Ljubljana : [T. Šrot], 2016. - 34 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Jasna Maver. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

027:004.738.5(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 027 ŠROT T. Informacijska
COBISS.SI-ID 62556514

OHK 2016/11 512
ŠTEFANČIČ, Alenka
        Translating agented and agentless passives from English to Slovene = Prevajanje trpnika z izraženim in brez izraženega vršilca dejanja iz angleščine v slovenščino : diplomsko delo / Alenka Štefančič. - Ljubljana : [A. Štefančič], 2016. - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Tatjana Marvin. - Bibliografija: str. 68-69. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.573:81'25=163.6(043.2) 81'25:811.111'366.573=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠTEFANČIČ A. Translating
COBISS.SI-ID 62488418

OHK 2016/11 513
ŠTIH, Peter, 1960-
        Slovenska zgodovina : od prazgodovinskih kultur do začetka 21. stoletja / Peter Štih, Vasko Simoniti, Peter Vodopivec ; [tematski zemljevidi Mateja Rihtaršič]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016. - 2 zv. (875 str.) : ilustr., zvd. ; 28 cm

Bibliografija: str. 847-862. - Kazalo

ISBN 978-961-241-971-4

94(497.4)
FRASCATI: 6-100
PED 9 ŠTIH P. Slovenska SOC 94(41/49) ŠTIH PETER Slovenska zgodovina SOC 94(41/49) ŠTIH PETER Slovenska zgodovinaI. ZGO E 1841/1 94(497.4) ŠTIH Peter Slovenska zgodovina 1 ZGO E 1841/2 94(497.4) ŠTIH Peter Slovenska zgodovina 1

COBISS.SI-ID 284841984

OHK 2016/11 514
ŠUŠTAR, Lara
        Povezava med kajenjem marihuane ter depresivnostjo in anksioznostjo pri študentih : magistrsko delo / Lara Šuštar. - Ljubljana : [L. Šuštar], 2016. - 49 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract: Correlation between cannabis use, depression, and anxiety among college students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:663.992-057.875(043.2)
CC-APA: 3233 5-100
PSI MagB ŠUŠTAR L. Povezava
COBISS.SI-ID 62560610

OHK 2016/11 515
ŠVABIĆ, Šura
        Nekateri vidiki Marxove teorije vrednosti : diplomsko delo / Švabić Šura. - Ljubljana : [Š. Švabić], 2016. - 66 f. ; 31 cm

Mentor Lev Kreft, somentor Primož Kraševec. - Bibliografija: f. 62-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

330.138(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.1 ŠVABIĆ Š. Nekateri vidiki SOC DIP 3 ŠVABIĆ Š. III 2371
COBISS.SI-ID 62469474

OHK 2016/11 516
TAGUNG der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens (2012 ; Wien)
        Priester im Deutschen Orden : Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Wien 2012 / herausgegeben von Udo Arnold. - Weimar : VDG, 2016. - XIV, 242 str. ; 23 cm. - (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens ; Bd. 77. Veröffentlichungen der internationalen historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ; Bd. 15)

Kazalo

ISBN 978-3-89739-866-5

94(430)"13/20"
ZGO D 8520/77 94(4) PRIESTER im Deutschen
COBISS.SI-ID 62709090

OHK 2016/11 517
        TASK force : soil matters : solutions under foot / compiled and edited by Stephen Nortcliff. - Reiskirchen : Catena, [2015]. - 154 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Geoecology Essays)

"On behalf of the International Union of Soil Sciences"-->Nasl. str. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-923381-63-0
ISBN 1-59326-268-X (US-ISBN)

631.4:502/504(082) 502/504:911(082)
GEO II 11316 631.4 TASK FORCE
COBISS.SI-ID 62554210

OHK 2016/11 518
TAYLOR, Sandra
        Gerund : a nominal verb or a verbal noun = Glagolnik : samostalniški glagol ali glagolski samostalnik : diplomsko delo / Sandra Taylor. - Ljubljana : [S. Taylor], 2016. - 32 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: f. 31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.625.43(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TAYLOR S. Gerund
COBISS.SI-ID 62790754

OHK 2016/11 519
        TEATRO puertorriqueño en Estados Unidos : antología de traducciones / [ed.] Rosalina Perales. - [San Juan] : Instituto de Cultura Puertorriqueña, cop. 2011. - 199 str. ; 22 cm

Vsebuje: Marisol / José Rivera. Las flores de Miriam / MIgdalia Cruz. Despiadada fortuna / Edwin Sánchez.

ISBN 978-1-934325-73-5 (broš.)

821.134(7/8)-2
ROM 860(7/8) PORTORRIQUENO Teatro
COBISS.SI-ID 4063067

OHK 2016/11 520
TIEPOLO, Giovanni Battista, 1696-1770
        Kartin'i T'epolo iz dvorca Dol'fino v Èrmitaže / M. I. Ščerbačeva. - Leningrad : [Gosudarstvennij Èrmitaž], 1941. - 45, 16 str. : ilustr. ; 30 cm

Cir. - Bibliografske navedbe v opombah

75.052(450)"17"
UMZG M/Tie/2
COBISS.SI-ID 62624098

OHK 2016/11 521
        TIJELO u tekstu : aspekti tjelesnosti u suvremenoj kulturi / uredila Jasmina Vojvodić. - Zagreb : Disput, 2016. - 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 67)

Bibliografija in rus. ali angl. povzetek ob vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-953-260-260-9

821.161.1.09
PRK 11354 821.161.1.09 TIJELO U TEKSTU Vojvodić J. (ur.)

COBISS.SI-ID 62708066

OHK 2016/11 522
TIMBERLAKE, Alan
        A reference grammar of Russian / Alan Timberlake. - 1st paperback ed. - Cambridge : Oxford University Press, 2012. - 503 str. : ilustr. ; 25 cm

Lat. in cir. - Bibliography: str. 473-492. - Kazalo

ISBN 978-1-107-40525-7 (Broširana izd.)

811.161.1'36
SLA Gram II 1411 TIMBERLAKE A. A reference
COBISS.SI-ID 62794594

OHK 2016/11 523
TINTORETTO, 1518-1594
        Tintoretto / V. R. Vipper. - Moskva : Izdatel'stvo Gosudarstvennogo muzeja izobrazitel'nyih iskusstv im. A. S. Puškina, 1948. - 189 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografske navedbe v opombah

75(450):020Tintoretto J.
UMZG M/Tin/7
COBISS.SI-ID 62502754

OHK 2016/11 524
TINTORETTO, 1518-1594
        Zeichnungen des Giacomo Tintoretto / Detlev von Hadeln. - Berlin : Cassirer, 1922. - 57 str., [72] f. : ilustr.

Nasl. na ov.: Handzeichnungen des Giacomo Tintoretto. - Bibliografija z opombami na dnu str.

74(450):929Tintoretto J.
UMZG M/Tin/4
COBISS.SI-ID 62604642

OHK 2016/11 525
TODOROVA, Rumyana
        Theory and practice in text linguistics / Rumyana Todorova. - Shumen : Konstantin Preslavsky University Press, 2007. - 222 str. ; 21 cm

ISBN 978-954-577-437-9

811.163.2'42
COBISS.SI-ID 62810210

OHK 2016/11 526
TOLAR, Katja
        Ekološka/okoljska kriza in družbeno delovanje : diplomsko delo / Katja Tolar. - Ljubljana : [K. Tolar], 2016. - 58 f. ; 31 cm

Mentor Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 54-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.42:502/504(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 TOLAR K. III 2245
COBISS.SI-ID 62580066

OHK 2016/11 527
TOLIĆ, Aleksandra
        Napredovanje žensk na vodilna mesta v javnem in zasebnem sektorju : diplomsko delo / Aleksandra Tolić. - Ljubljana : [A. Tolić], 2016. - 75 f. : graf. prikazi, tabele ; 30cm

Mentorica Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. 69-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:331.5(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 TOLIĆ A. III 2382
COBISS.SI-ID 62774626

OHK 2016/11 528
TOMŠIČ Essomba, Simona
        Francosko razsvetljenstvo in vloga žensk v družbi : diplomsko delo / Andreja Tomšič Essomba. - Ljubljana : [A. Tomšič Essomba], 2016. - 41, [3] f. ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. [1-2]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:342.726-055.2"16/18"(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 TOMŠIČ Essomba S. III 2323
COBISS.SI-ID 62636130

OHK 2016/11 529
TOPLAK, Damir
        Zum Gebrauch von Phrasemen in der Textsorte Sportübertragung im Internet, Fernsehen und Rundfunk = K uporabi frazemov v besedilni vrsti športni komentar na internetu, televiziji in radiu / Damir Toplak. - Ljubljana : [D. Toplak], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 79. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:796(043.2) [81'373.7:796]:654.191(043.2) [004.738.5:796]:81'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN TOPLAK D. Zum Gebrauch
COBISS.SI-ID 62490722

OHK 2016/11 530
        TOPORIŠIČEVA obdobja / [urednika Erika Kržišnik, Miran Hladnik] ; [izdal] Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 567 str. : graf. prikazi, preglednice ; 24 cm. - (Obdobja, ISSN 1408-211X. Simpozij = Symposium ; 35)

Dostopno tudi na: http://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-35/. - Nasl. na zadnji str. ov.: Toporišič's era. - Besedilo v slov., nem., rus., polj. ali slovaš. - Opombe tekoče na dnu str. pri posameznih prispevkih. - Bibliografija ter izvlečki v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-866-0

811.163.6(082) 811.163.6:929Toporišič J.(082)
FRASCATI: 6-200
PRK 5149/35 TOPORIŠIČEVA SLA Zb II 669/35 TOPORIŠIČEVA 1-5 ZGO D 2264/35 8 OBDOBJA 35 Toporišičeva obdobja

COBISS.SI-ID 286999296

OHK 2016/11 531
TROHA, Frank, 1894-1980
        Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika / Frank Troha Rihtarjev ; uredila in slovarček pripravila Alenka Veber ; uvod Helga Glušič ; ilustracije Maja Šubic. - Babno Polje : Zavod Rihtarjeva domačija, 2017 ([Izlake] : Grafex). - 31 str. : ilustr. ; 16 cm

2.000 izv. - " Objavljeno v : Slovensko-Amerikanski koledar, 1932, 46-59" - - > str. 29. - Uvod / Helga Glušič: str. 5-6. - Ilustr. in tekst na notr. str. ov.

ISBN 978-961-93590-1-3

821.163.6(73)-94 639.1(092)
COBISS.SI-ID 286149376

OHK 2016/11 532
TRPIN, Eva, 1992-
        Reprezentacija ženskih likov v slovenskem filmu po letu 1991 : diplomsko delo / Eva Trpin. - Ljubljana : [E. Trpin], 2016. - 40 str. ; 31 cm

Mentorica Polona Petek. - Bibliografija: str. 33-34. - Izvleček ; Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

791(497.4)"1991/2016":305(043.2) 316.74:791
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 TRPIN E. III 2296
COBISS.SI-ID 62521442

OHK 2016/11 533
        TUMULI iz Krneze i Podvršja kod Zadra = Tumuli from Krneza and Podvršje near Zadar / priredio, edited by Brunislav Marijanović ; [fotografije Brunislav Marijanović ... [et al.] ; prijevod Marija Korona]. - Zadar : Sveučilište, 2012. - 184 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedno besedilo v hrv. in angl. jeziku. - Bibliografija pri vsakem poglavju

ISBN 978-953-331-001-5

903
FRASCATI: 6-103
ARH 016-HR 6
COBISS.SI-ID 62641762

OHK 2016/11 534
TURKOVIĆ, Hrvoje
        Retoričke regulacije : stilizacije, stilske figure i regulacija filmskog i književnog izlaganja / Hrvoje Turković. - Zagreb : AGM, 2008. - 251 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebno izdanje)

Bilješka o piscu: str. 251. - Bibliografija: str. 219-230. - Filmografija: str. 215-217. - Kazalo

ISBN 978-953-174-337-2

791.21.01
PRK 11362 791 TURKOVIĆ H. Retoričke regulacije

COBISS.SI-ID 62743394

OHK 2016/11 535
        UNDERSTANDING the populist shift : othering in a Europe in crisis / edited by Gabriella Lazaridis and Giovanna Campani. - London ; New York : Routledge, 2017. - XV, 203 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in extremism and democracy)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-10165-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-65677-9 (e-knjiga)

32:316
COBISS.SI-ID 62700898

OHK 2016/11 536
UNETIČ, Ines
        Kultura vrtov : oblikovane zelene površine v Ljubljani od sredine 18. stoletja do zgodnjega 19. stoletja / Ines Unetič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 161-190. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-861-5

7.01:712(497.4Ljubljana)"17/18"
FRASCATI: 6-302
SOC 7 UNETIČ I. Kultura vrtov UMZG T/svn/Lj/171
COBISS.SI-ID 286543360

OHK 2016/11 537
URBANČIČ, Mihael
        Sodobne liberalne teorije : diplomsko delo / Mihael Urbančič. - Ljubljana : [M. Urbančič], 2016. - 48 str. ; 31 cm

Mentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

321.01:329.12(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 URBANČIČ M. III 2307
COBISS.SI-ID 62605410

OHK 2016/11 538
UŽAREVIĆ, Josip
        Književni minimalizam / Josip Užarević. - Zagreb : Disput, 2012. - 272 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 54)

Na zadnjem zavihku ov. bio- in bibliografski podatki o avtorju. - Literatura; Bilješka o objavljenim raspravama i esejima: str. 241-250, 271-272. - Kazali

ISBN 978-953-260-156-5

811.163.42'42:82-84 82.091-84
PRK 11353 82.0-1/-9 UŽAREVIĆ J. Književni minimalizam SLA Zb II 1384/54 UŽAREVIĆ J. Književni
COBISS.SI-ID 52000098

OHK 2016/11 539
VACEK, Jiří
        Slovanská knihovna - můj osud : mozaika vzpomínek / Jiří Vacek. - Vyd. 1. - Praha : Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2016 . - 174 str. : ilustr., portr. ; 22 cm. - (Publikace Slovanské knihovny ; 77)

O avtorju na ov. - Bibliografija: str.141-146. - Kazalo

ISBN 978-80-7050-671-4
ISBN 80-7050-671-7

026(437.311:929 Vacek J.
COBISS.SI-ID 1111762526

OHK 2016/11 540
VÁLEK, Vlastimil
        K specifičnosti memoárové literatury / Vlastimil Válek. - 1. vyd. - Brno : Univerzita J. E. Purkyně, 1984. - 160 str. ; 25 cm. - (Spisy filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně ; sv. 254)

Bibliografija. - Bibliografija. - Rezjume ; Zusammenfassung

82-94.091
COBISS.SI-ID 62676322

OHK 2016/11 541
VALLE-Inclán, Ramón del, 1866-1936
        Sonata de otoño ; Sonata de invierno : memorias del Marqués de Bradomín / Ramón del Valle-Inclán ; edición Leda Schiavo. - 18. ed. - Madrid : Espasa Calpe, 1993. - 190 str. ; 18 cm. - (Colección Austral. Literatura ; 61)

Introducción / Leda Schiavo: str.9-30

ISBN 84-239-1861-0

821.134.2 82 Valle-Inclán R.
ROM 860 VALLE INCLAN R. Sonata
COBISS.SI-ID 35503617

OHK 2016/11 542
VANDEN Heede, Sylvia
        Wolf en Hond / Sylvia Vanden Heede ; met illustraties van Marije Tolman. - Tielt : Lannoo, cop. 2009. - 91 str. : barvne ilustr. ; 19 cm

Naslov na vzporedni nasl. str. - AVI 1 tot 3 - Avi start tot M3

ISBN 978-90-209-8007-3

821.112.5-93-32
GER 839.31/.32M VANDEN HEEDE S. Wolf en Hond

COBISS.SI-ID 62782050

OHK 2016/11 543
VASILEVA, Liljana
        B˝lgarsko slovno bogatstvo : slovoobrazuvatelni heteronimi v b˝lgarskite govori / Liljana Vasileva. - Sofija : Multiprint EOOD, 2009. - 461 str. ; 24 cm

Cir. - Bibliografija: str. 441-452

ISBN 978-954-362-057-9

811.163.2'282
COBISS.SI-ID 1231220452

OHK 2016/11 544
VEGA, Lope de
        Fuente Ovejuna / Lope de Vega ; edición de Jesús Cañas Murillo. - Madrid : Libertarias, 1998. - 318 str. ; 19 cm. - (Clásicos Libertarias ; 14)

Bibliografija: str. 80-82

ISBN 84-7954-451-1

821.134.2-2
ROM 860 VEGA LOPE de Fuenteovejuna
COBISS.SI-ID 62549858

OHK 2016/11 545
VELÁZQUEZ, Diego Rodriguez de Silva y, 1599-1660
        Velaskes i ipanskij portret XVII veka / T. Kaptereva. - Moskva : Iskusstvo, 1956. - 261 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str.103-[104]

75.041.5(460)"16"
UMZG M/Vela/7
COBISS.SI-ID 62471266

OHK 2016/11 546
        VELKÁ válka a areálové souvislosti : kultura, literatura a kulturní historie slovanských národů / Václav Štěpánek (ed.). - Vyd. 1. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 265 str. ; 21 cm. - (Brněnské texty z filologicko-areálových studií ; sv. 5) (Brno - Bělehrad ; sv. 1)

Besedilo deloma v slovaš., ruš. in srb. - Bibliografija: str. 245-265. - Povzetki v angl.

ISBN 978-80-210-7703-4
ISBN 80-210-7703-4

94(100)"1914/1918":821.16(08)
COBISS.SI-ID 62668898

OHK 2016/11 547
VENDEL, Edward van de
        Superguppie / Edward van de Vendel ; met tekeninengen van Fleur van der Weel. - 7e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Em. Querido's Uitgeverij, 2005, cop. 2003. - 64 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

Woutertje Pieterse Prijs 2004, een Zilveren Griffel 2004 en een Vlag & Wimpsel van de Penseeljury 2004

ISBN 90-451-0042-8

821.112.5-93-1
GER 839.31/.32M VENDEL E. v. d. Superguppie

COBISS.SI-ID 62780514

OHK 2016/11 548
VESELY, Carola
        Objetivo DELE. C1 / Javier Voces, Carola Vesely. - Madrid : SGEL, 2015. - 200 str. : Ilustr. ; 29 cm + 1 CD audio MP3

Ovojni nasl.: Objetivo DELE : preparación para el DELE C1 con soluciones y transcripciones

ISBN 978-84-9778-639-3

811.134.2-07
ROM 806.0-07 DELE C1 ROM 806.0-07 DELE C1 CD
COBISS.SI-ID 62618210

OHK 2016/11 549
        La VIDA de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades / edición de Florencio Sevilla Arroyo. - Madrid : Libertarias, 1998. - 235 str. ; 19 cm. - (Clásicos Libertarias ; 5)

Uvod / Florencio Sevilla Arroyo: str. 13-84. - Bibliografija: str. 85-91

ISBN 84-7954-427-9

821.134.2-311.2
ROM 860 LAZARILLO DE TORMES
COBISS.SI-ID 62551394

OHK 2016/11 550
VIDA, Tivadar
        Late antique metal vessels in the Carpathian Basin : luxury and power in the Early Middle Ages / Tivadar Vida. - Budapest : Archaeolingua, 2016. - 141 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Hereditas archaeologica hungariae, ISSN 2498-5600 ; 1)

Bibliografija: str. 119-128

ISBN 978-963-9911-81-9
ISBN 963-9911-81-X

902
ARH 015 17,7
COBISS.SI-ID 62723426

OHK 2016/11 551
VIDIC, Urša, 1978-
        Glassworks = Ločeno od sveta : Galerija Kresija, 7. 10.-26. 10. 2016 / Urša Vidic ; [tekst ob razstavi Matjaž Brulc ; prevod Sunčan Stone]. - Ljubljana : Galerija Kresija, [2016]. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Slov. besedilo in prevod v angl.

7.038(497.4):929Vidic U.
UMZG M/VidiU/2
COBISS.SI-ID 62456930

OHK 2016/11 552
VIDMAR, Luka, 1977-
        A Slavic republic of letters : the correspondence between Jernej Kopitar and baron Žiga Zois / Luka Vidmar ; [translation from Slovenian Timothy Pogačar]. - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, cop. 2016. - 248 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Thought, society, culture : Slovenian and South Eastern European perspectives, ISSN 2195-2191 ; vol. 2)

Mimi Urbanc osebno potrdila uredništvo. - Recenzenta Raymond Miller, Peter Vodopivec. - Bibliografija: str. 227-241. - Kazalo

ISBN 978-3-631-66887-0 (print)
ISBN 978-3-653-06308-0 (e-book)

821.112.2.09-6"17" 929Zois Ž. 930.85(497.4)"17"
ZGO C 6686/2 94(497.4)"1800/1914" VIDMAR L. Slavic Republic

COBISS.SI-ID 39576621

OHK 2016/11 553
VIDMAR, Neža, 1988-
        Estetika razvalin in ruševin : diplomsko delo / Neža Vidmar. - Ljubljana : [N. Vidmar], 2016. - 55 str. : črno-bele in barvne fotogr. ; 30cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: str. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.852:7.025.21:159.942
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII VIDMAR, N. Estetika razvalin
COBISS.SI-ID 62462306

OHK 2016/11 554
VINČEC, Milan
        Slovenska Istra, Čičarija, Brkini in Kras : izbirni vodnik / Milan Vinčec ; [avtorji fotografij Milan Vinčec, Gorazd Gorišek]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 184 str. : ilustr. ; 22 cm

800 izv. - Bibliografija: str. 182. - Kazalo

ISBN 978-961-6870-26-9

796.52(497.472)(036)
GEO PRIM II 11321 908 VINČEC M. Slovenska Istra

COBISS.SI-ID 287069440

OHK 2016/11 555
VINDIŠ, Aljaž
        Podatki + oblikovanje = Data + design : Galerija Kresija, [3. novembra 2016 do 27. novembra 2016 = 3rd of November 2016 until November 27th, 2016] / Aljaž Vindiš. - Ljubljana : Galerija Kresija, [2016]. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Del dodatka k nasl. naveden v kolofonu. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl.

766(497.4):929Vindiš A.
UMZG M/Vind/1
COBISS.SI-ID 62680674

OHK 2016/11 556
        VISIÓN de España en la generación del 98 : antología de textos / introducción y selección de textos, José Luis Abellán. - 2a ed. - Madrid : Magisterio español, 1977, cop. 1968. - 494 str. : port. ; 18 cm. - (Colección Novelas y cuentos. Sección Cultura : Ciencias Humanas ; 17)

Bibliografija: str. 13

ISBN 84-265-7015-1

821.134.2(082.21)
ROM 860 VISIÓN DE ESPAÑA
COBISS.SI-ID 62763874

OHK 2016/11 557
VODNIK, Luka, bibliotekar
        Primerjava slovenskega in danskega knjižničarstva : diplomsko delo / Luka Vodnik. - Ljubljana : [L. Vodnik], 2016. - 83 f. ; 30 cm

Mentorja Primož Južnič, Drago Zajc. - Bibliografija: f. 80-83. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Fak. za družbene vede

02(497.4+489)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 02 VODNIK L. Primerjava
COBISS.SI-ID 34334813

OHK 2016/11 558
VOMER-Gojkovič, Mojca
        Pot v neznano : grobišča rimske Petovione = Path beyond : cemeteries of Roman Poetovio / [besedila Mojca Vomer Gojkovič in Ivan Žižek ; prevod besedila Tanja Ostrman Renault ; fotografije Fotoarhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož, Boris Farič ; risbe Barbara Jurkovšek, Nejka Uršič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož = Regional Museum Ptuj - Ormož, 2015 ([Limbuš] : Uprint). - 71 str. : ilustr. ; 29 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Večinoma vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - Ilustr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 71

ISBN 978-961-6438-57-5

904(497.4Ptuj)"652"(083.824) 930.85(497.4Ptuj)"652"(083.824) 393(497.4Ptuj)"652"(083.824)
UMZG T/svn/Pt/37
COBISS.SI-ID 85054465

OHK 2016/11 559
VONK, Roos
        Liefde, lust en ellende / Roos Vonk ; mit illustraties van Claudie de Cleen. - [Schiedam] : Scriptum, cop. 2013. - 154 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Scriptum Psychologie)

ISBN 978-90-5594-294-7

159.9(035)=112.5
GER 159.9 VONK R. Liefde
COBISS.SI-ID 62815842

OHK 2016/11 560
        The VOYAGE in : fictions of female development / edited by Elizabeth Abel, Marianne Hirsch, and Elizabeth Langland. - Hanover, NH ; London : Published for Dartmouth College by University Press of New England, 1983. - VII, 366 str. ; 22 cm

Seznam obravnavanih romanov: str. 357-359. - Opombe z bibliografijo: str. 321-356. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction ; 2. Nineteenth-century formulations: changing a tradition: Spiritual Bildung: the beautiful soul as paradigm / Marianne Hirsch ; The novel of awakening / Susan J. Rosowski ; "Fairy-born and human-bred": Jane Eyre's education in romance / Karen E. Rowe ; The reflecting reader in Villette / Brenda R. Silver ; Female stories of experience: Alcott's Little women in light of Work / Elizabeth Langland ; 3. Twentieth-century reformulations: claiming a tradition: The sisterhood of Jane Eyre and Antoinette Cosway / Elizabeth R. Baer ; Revolutionary turnings: The mountain lion reread / Blanche H. Gelfant ; Narrative structure(s) and female development: the case of Mrs. Dalloway / Elizabeth Abel ; Doris Lessing and the parables of growth / Catharine R. Stimpson ; 4. Contemporary transformations: creating new traditions: Through the looking glass: when women tell fairy tales / Ellen Cronan Rose ; The female novel of development and the myth of psyche / Mary Anne Ferguson ; Exiting from patriarchy: the lesbian novel of development / Bonnie Zimmerman ; "Why are you afraid to have me at your side?": from passivity to power in Salt of the Earth / Margo Kasdan ; Plain, Black, and decently wild: the heroic possibilities of Maud Martha / Mary helen Washington ; Family ties: female development in Clarice Lispector / Marta Peixoto ; Shadowing/surfacing/shedding: contemporary German writers in search of a female Bildungsroman / Sandra Frieden

ISBN 0-87451-250-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-87451-250-2 (trda vezava)
ISBN 0-87451-251-4 (broš.)
ISBN 978-0-87451-251-9 (broš.)

821.111.09:305-055.2 821.111(73).09:305-055.2
PRK 11344 821.111.09 VOYAGE IN Abel E. (ur.)

COBISS.SI-ID 62697058

OHK 2016/11 561
VRBINC, Alenka
        Illustrative examples in a bilingual decoding dictionary : an (un)necessary component? / Alenka Vrbinc and Marjeta Vrbinc. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1348/831. - Bibliografija: str. 309-310. - Abstract ; Opsomming.

V: Lexikos. - ISSN 1684-4904. - Vol. 26 (2016), str. 296-310.

811.111'374.8
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62645602

OHK 2016/11 562
VRTIN, Anita
        Zgodovinski turizem v Beli krajini : magistrsko delo / Anita Vrtin. - Ljubljana : [A. Vrtin], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Dejan Cigale, Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 97-101. - Izvleček ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

94(497.4Bela krajina)
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 35 VRTIN Anita
COBISS.SI-ID 62739042

OHK 2016/11 563
WARNECKE, Georg, umetnostni zgodovinar
        Hauptwerke der bildenden Kunst in geschichtlichem Zusammmenhange / zur Einführung erläutert von Georg Warnecke. - 2., verbesserte und vermehrte Aufl. - Leipzig : Seemann, 1907. - 457 str., XVI f. pril. : ilustr. ; 26 cm

Got.

72/76
UMZG Ba1/14 UMZG Ba1/14/d
COBISS.SI-ID 62784354

OHK 2016/11 564
WARNECKE, Georg, umetnostni zgodovinar
        Kunstgeschichte in Hauptwerken / von Georg Warnecke. - 5., verbesserte und mit besonderer Berücksichtigung der neuesten deutschen Malerei vermehrte Auflage. - Leipzig : Kröner, 1924. - 435 str., XVI f. pril. : ilustr. ; 28 cm

Got.

72/76
UMZG Ba1/14/d
COBISS.SI-ID 62784866

OHK 2016/11 565
WEHR, Christian
        Imaginierte Wirklichkeiten : Untersuchungen zum "récit fantastique" von Nodier bis Maupassant / Christian Wehr. - Tübingen : G. Narr, 1997. - 218 str. ; 23 cm. - (Romanica Monacensia ; Bd. 52)

Delo na osnovi doktorske disertacije (univerza v Münchnu, 1996). - Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 210-218

ISBN 3-8233-4792-6 (broš.)
ISBN 978-3-8233-4792-7 (broš.)

821.133.1.09
PRK 11320 821.133.1.09 WEHR C. Imaginierte
COBISS.SI-ID 62553954

OHK 2016/11 566
WEINSTEIN, Jay A., 1942-
        Demography : the science of population / Jay Weinstein, Vijayan K. Pillai. - 2nd ed. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2016. - XXVIII, 420 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 381-404. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-3519-9 (cloth)
ISBN 978-1-4422-3520-5 (pbk)

314
GEO II 11313 91:314 WEINSTEIN J. Demography

COBISS.SI-ID 62477410

OHK 2016/11 567
WEST, Michael Philip, 1888-1973
        A dictionary of spelling : British and American / Michael West. - 2nd impression. - London : Longmans, 1964. - VI, 122 str. ; 19 cm

811.111'342.22(03)
GER 802.0-1 WEST M. P. Dictionary
COBISS.SI-ID 655203

OHK 2016/11 568
WILENTZ, Sean
        The politicians & the egalitarians : the hidden history of American politcs / Sean Wilentz. - New York : W. W. Norton & Company, 2016. - XIX, 364 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 333-348. - Kazalo

ISBN 978-0-393-28502-4

94(73)"16/20"
ZGO D 8864 94(100) WILENTZ S. The politicians

COBISS.SI-ID 62587490

OHK 2016/11 569
WILLIAMS, Daniel G.
        Wales unchained : literature, politics and identity in the American century : writing Wales in English / Daniel G. Williams. - Reprint. - Cardiff : Univ. of Wales Press, 2015. - XIV, 224 str. - (CREW series of critical and scholarly studies)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028129546&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028129546&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext). - Ponatis izšel istega leta kot 1. izd.

ISBN 978-1-78316-212-3 (broš)
ISBN 1-78316-212-0 (broš.)

821.111(429).09:316.7
PRK 11346 82.091TIM WILLIAMS D. G. Wales unchained

COBISS.SI-ID 62699362

OHK 2016/11 570
WILLIS, Matt
        Serbia / Matt Willis ; [illustrators Peter Bull Art Studio, Sunita Gahir, Arun Pottirayil]. - London : Dorling Kindersley, 2016. - 176 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Eyewitness travel)

Zvd. in ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-0-2412-4717-4

913(497.11)(036)
GEO SRB II 11323 908(4) WILLIS M. Serbia
COBISS.SI-ID 1111888734

OHK 2016/11 571
WOLFE, Peter, 1933-
        Rebecca West : artist and thinker / Peter Wolfe ; with a preface by Harry T. Moore. - Carbondale ; Edwardsville : Southern Illinois University Press ; London ; Amsterdam : Feffer& Simons, cop. 1971. - XI, 166 str. ; 22 cm. - (Crosscurrents/modern critiques)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/73132486-b.html - Contributor biographical information
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0801/73132486-d.html - Publisher description. - Bibliografija: str. 159. - Kazalo

ISBN 0-8093-0483-X

821.111.09:929West R.
GER 820.09 West R. WOLFE P.
COBISS.SI-ID 62675810

OHK 2016/11 572
WORKSHOPY ke středověké a novověké keramice (2015 ; Panská Lhota)
        Workshopy ke středověké a novověké keramice, Panská Lhota 2015 / Zdeněk Měřínský et Jan Klápště curantibus editae. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2016. - 127 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque : DABP. Supplementum ; 3)

Bibliografija in izvleček v češ. in angl. ter povzetek v nem. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-80-210-8151-2

904.02(473.3)
ARH Per 02-CZ 16/2016/supl.3
COBISS.SI-ID 39726125

OHK 2016/11 573
YALOM, Marilyn
        The social sex : a history of female friendship / Marilyn Yalom with Theresa Donovan Brown. - New York : Harper Perennial, 2015. - VIII, 382 str. ; 25 cm

Bibliografija z opombami str. 349-366

ISBN 978-0-06-226550-0

930.85
ZGO C 6683 94:305-055.2 YALOM Marilyn The Social sex

COBISS.SI-ID 62557282

OHK 2016/11 574
YANG, Hu, 1980-
        Chinese publishing : homeland of printing / Yang Hu, Xiao Yang ; translated by Zha Xiaoyun & Lei Jing. - 1st ed. - Beijing : China Intercontinental Press, 2010. - 205 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Cultural China series)

Prevod dela: Zhongguo shuye

ISBN 978-7-5085-1315-7 (broš.)
ISBN 7-5085-1315-0 (broš.)

655.4/.5(510)(091)
BIB 655.4/.5 YANG HU Chinese publishing
COBISS.SI-ID 254369792

OHK 2016/11 575
        YELLOWSTONE below the surface [Kartografsko gradivo] : in the hot zone / [izdal] National Geographic Partnersmap ; map Charles Preppernau, Andrew Umentum ; text Eve Conant. - Washington : National Geographic society, 2016. - 1 zvd. : barve, obojestransko ; 52 x 79 cm, zložen na 13 x 20 cm

Priloga k National Geographic Slovenija maj 2016

912.43(7)
GEO ZK I/252 YELLOWSTONE
COBISS.SI-ID 62600290

OHK 2016/11 576
        Z dějin visegrádského prostoru : Richardu Pražákovi k pětasedmdesátinám / editoři Vladimír Goněc a Radomír Vlček. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - 281 str. ; 24 cm

Besedilo v češ. ali slovaš.; en prispevek v nem. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetki v angl. ali nem.

ISBN 80-210-3887-X

94(4-015)(082)
COBISS.SI-ID 25214509

OHK 2016/11 577
ZAJC, Dane
        Les enfants de la rivière : théâtre / Dane Zajc ; traduit du slovène par Jana Pavlič. - Paris : Les Éditions de l'Amandier, 2004. - 75 str. ; 22 cm

Prevod dela: Otroka reke. - O avtorju na hrbtni str. ov.

ISBN 2-907649-87-6

821.163.6-29
SLA L.A II 7353 ZAJC D. Les enfants
COBISS.SI-ID 214175488

OHK 2016/11 578
ZAJC, Neža
        Jezikovne etude, variacije in rime A. V. Isačenka : (ob treh "ljubljanskih" razpravah A. V. Isačenka) : [znanstvena monografija] / Neža Zajc. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015 ([Ljubljana] : Studio Print). - 166 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 27)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. 125-136. - Bibliografija Aleksandra Vasiljeviča Isačenka: str. 137-161. - Povzetek ; Summary / prevod Gregor Pobežin ; Rezjume / prevod Aleksandra Krašovec, Neža Zajc ; Resumé / prevod Metod Čepar. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-36-7

801.6Isačenko A.V. 811.161.1-112
SLA Bibl II 909/27 ZAJC N. Jezikovne 1, 2
COBISS.SI-ID 282733056

OHK 2016/11 579
ZAKOTNIK, Urša
        [Devetsto]
        900 dni obleganja Leningrada : herojska obramba mesta Lenina in osvoboditev iz nemškega obroča : diplomsko delo / Urša Zakotnik. - Ljubljana : [U. Zakotnik], 2016. - 53 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dipl. delo oddano tudi na DVD-ju v pdf formatu. - Mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: f. 51-52. - Izvleček ; Abstract. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(470+571Leningrad)"1941"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ZAKOTNIK Urša
COBISS.SI-ID 62641506

OHK 2016/11 580
ZAKOVŠEK, Simon
        Vzpon radikalne islamistične skupine Boko Haram na območju severovzhodne Nigerije : magistrsko delo / Simon Zakovšek. - Ljubljana : [S. Zakovšek], 2016. - 72 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: str. 65-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

28:323.285(669.1)(043.2) 28:343.341(669.1)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC MagB 3 ZAKOVŠEK S. III 2305
COBISS.SI-ID 62634594

OHK 2016/11 581
ZANDBERGEN, Paul A., 1968-
        Python scripting for ArcGIS / Paul A. Zandbergen. - 1. ed. - Redlands (Calif.) : Esri Press, 2013. - XIV, 343 str. : barvne ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-58948-282-1 (broš.)

659.2:004.91(035)
GEO II 11314 528:004 ZANDBERGEN P.A. Python

COBISS.SI-ID 4210536

OHK 2016/11 582
ZAPLOTNIK, Anja
        Diktatorski režim Avgusta Pinocheta : vzroki, posledice ter vpliv ZDA : diplomsko delo / Anja Zaplotnik. - Ljubljana : [A. Zaplotnik], 2016. - 39 f. ; 31 cm

Mentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: f. 37-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.323.6:321.64(83)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ZAPLOTNIK A. III 2287
COBISS.SI-ID 62548578

OHK 2016/11 583
ZAVODNIK, Uroš
        Gottscheabar Lont [Videoposnetek] : das verlorene Kulturerbe = Dežela kočevarjev : izgubljena kulturna dediščina / režiser Uroš Zavodnik ; produkcija, scenarij Hermann Leustik, Uroš Zavodnik. - Klagenfurt ; Wien ; Graz : Alpen-Adria Universität ; in Klagenfurt : Gottscheer Landsmannschaft ; [Klagenfurt] : Institut für Medien- und Kommunikationswissenschaft, 2015. - 1 video DVD (ca 59 min) : barve, zvok ; 12 cm

Besedilo v kočevarščini, podnapisi v slov. ali nem. - Nastopajo: Frank Mausser, Pia Maria Lipnik, itd.

94(497.434=112.2):791.229.2(086.82) 791.229.2:94(497.434=112.2)(086.82) 39(497.434=112.2)
GER DVD 791/792 ZAVODNIK U. Gottscheabar Lont

COBISS.SI-ID 26307127

OHK 2016/11 584
        ZGODOVINA historične misli : od Homerja do začetka 21. stoletja / Oto Luthar ... [et al.] ; s prispevkoma Aleša Bunte in Igorja Grdine ; [prevod Kozma Ahačič ... et al.]. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC, 2006 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 694 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 679-687. - Kazalo

ISBN 961-6568-12-4

930
FRASCATI: 6-100
FIL IX.3 ZGODOVINA ... Luthar O....[et al.] KLF Var.9 42 ZGODOVINA historične misli PRK 11373 93/94 ZGODOVINA Luthar O. idr. (ur.) ZGO D 7339 1
COBISS.SI-ID 223431424

OHK 2016/11 585
ZIMIC, Stanislav, 1930-2013
        Los cuentos y las novelas del Quijote / Stanislav Zimic. - 2a ed. - Pamplona : Universidad de Navarra ; Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2003. - 349 str. ; 24 cm. - (Biblioteca Aurea hispánica ; 4)

Bibliografija: str. 329-340

ISBN 3-89354-394-5 (Vervuert)
ISBN 84-8489-105-4 (Iberoamericana)

821.134.2.09
ROM 860.09 CERVANTES M. Zimic S.
COBISS.SI-ID 34524258

OHK 2016/11 586
ZINSSER, Hans, 1878-1940
        Rats, lice and history : being a study in biography, which, after twelve preliminary chapters indispensable for the preparation of the lay reader, deals with the life history of typhus fever / by Hans Zinsser. - Boston : Little, Brown and Company, cop. 1963. - XII, 301 str. ; 20 cm

ISBN 0-316-98896-0

93/94:616-036.22
FIL IX.3 ZINSSER H. Rats
COBISS.SI-ID 62484322

OHK 2016/11 587
ZOBAVNIK, Mojca
        Lik Prometeja skozi čas kot indikator človeškega napredka : diplomsko delo / Mojca Zobavnik. - Ljubljana : [M. Zobavnik], 2016. - 68 f. : barvne fotogr. ; 30cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 63-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.7:821.14:004.89
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX ZOBAVNIK, M. Lik Prometeja
COBISS.SI-ID 62458978

OHK 2016/11 588
ZORE, Štefka
        Učbeniški sklad in njegov vpliv na uporabo delovnih zvezkov : magistrsko delo / Štefka Zore. - Ljubljana : [Š. Zore], 2016. - 83 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=87660&lang=slv. - Mentor Mihael Kovač. - Bibliografija: f. 61-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

37.091(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 37 ZORE Š. Učbeniški
COBISS.SI-ID 62639458

OHK 2016/11 589
ZORKO, Lucija
        Povezanost nekaterih socialnih dejavnikov z značilnostmi identitete dvojčkov v obdobjih mladostništva in prehoda v odraslost : magistrsko delo / Lucija Zorko. - Ljubljana : [L. Zorko], 2016. - 68 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Abstract: Relation between some social factors and characteristics of identity of twins in adolescence and emerging adulthood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8-055.76(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI MagB ZORKO L. Povezanost
COBISS.SI-ID 62762338

OHK 2016/11 590
ZRNEC, Damjan, 1982-
        Platonova Politeja in Ciceronova Republika : diplomsko delo / Damjan Zrnec. - Ljubljana : [D. Zrnec], jul. 2016. - 68 f. ; 30 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1(37/38):321.01
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.2 ZRNEC, D. Platonova Politeja
COBISS.SI-ID 9027736

OHK 2016/11 591
ZÜGEL, Heinrich von, 1850-1941
        Heinrich von Zügel : ein Malerleben / von Ernst Theo Rohnert. - Berlin : Rembrandt-Verlag, cop. 1941. - 136 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 26 cm

75(430):929Zügel
UMZG M/Zueg/2
COBISS.SI-ID 62484066

OHK 2016/11 592
ZUPANČIČ, Matjaž, 1959-
        Bolje tič v roki kot tat na strehi : absurdna komedija / Matjaž Zupančič. - [Ljubljana] : Mestno gledališče ljubljansko, [2004]. - 62 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2004/2005

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 1850203

OHK 2016/11 593
ZUPANČIČ, Matjaž, 1959-
        Goli pianist ali Mala nočna muzika : črna komedija / Matjaž Zupančič. - [Ljubljana : MGL, 2001]. - 49 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr.

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 4133979

OHK 2016/11 594
ZURBARÁN, Francisco
        The paintings of Zurbaran / by Martin S. Soria. - Complete ed. - London, : Phaidon Press, 1953. - 199 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 190-192. - Kazalo

75(460):929Zurbaran F.
UMZG M/Zur/2
COBISS.SI-ID 62730082

OHK 2016/11 595
        ZURÜCK in die Zukunft - Digitale Medien, historische Buchforschung und andere komparatistische Abenteuer : Festschrift für Norbert Bachleitner zum 60. Geburtstag / hrsg. von Julia Danielczyk, Murray G. Hall, Christine Hermann und Sandra Vlasta. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2016 . - X, 347 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Buchforschung : Beiträge zum Buchwesen in Österreich ; Bd. 9)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-447-10640-5 (trda vezava)
ISBN 3-447-10640-9 (trda vezava)

82.091
PRK 11343 82.091PRK ZURÜCK Danielczyk J. (ur.)

COBISS.SI-ID 61013346

OHK 2016/11 596
ŽIGON, Tanja, 1974-
        Der Kulturtransfer und die Lesekultur in Laibach (Ljubljana) Ende des 19. Jahrhunderts / Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 150-153. - Abstract ; Povzetek: Kulturni transfer in bralna kultura v Ljubljani konec 19. stoletja.

V: Acta neophilologica. - ISSN 0567-784X. - [Letn.] 49, [št.] 1/2 (2016), str. 139-154.

doi: 10.4312/an.49.1-2.139-154

027.4(497.4Ljubljana)"189":028
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62767202

OHK 2016/11 597
ŽMEGAČ, Viktor
        Strast i konstruktivizam duha : temeljni umjetnički pokreti 20. stoljeća / Viktor Žmegač. - Zagreb : Matica hrvatska, 2014. - 412 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 393-399. - Kazalo

ISBN 978-953-341-023-4 (trda vezava)

82.02"19" 7.03"20"
PRK 11360 82.02 ŽMEGAČ V. Strast
COBISS.SI-ID 62737762

OHK 2016/11 598
ŽNIDAR, Saša
        Narrative focus and gender : Sandra Cisneros's Caramelo, and Junot Diaz's The brief wondrous life of Oscar Wao = Pripoved in spol : roman Caramelo (Sandra Cisneros) in The brief wondrous life of Oscar Wao (Junot Diaz) : diplomsko delo / Saša Žnidar. - Ljubljana : [S. Žnidar], 2016. - 68 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 67-68. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-31Cisneros S.(043.2) 821.111(73).09-31Diaz J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŽNIDAR S. Narrative
COBISS.SI-ID 62543458

OHK 2016/11 599
ŽURGA, Anja
        Vrednote, orientacije k sreči in subjektivno blagostanje : diplomsko delo / Anja Žurga. - Ljubljana : [A. Žurga], 2016. - 73 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 69-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:364.62(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl ŽURGA A. Vrednote
COBISS.SI-ID 62756450


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO