COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI OHK FF - julij 2016


OHK 2016/7 1
        120. obljetnica Bogoslovije : znanstveni skup povodom obilježavanja 120. obljetnice organiziranog filozofsko-teološkog studija na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji (Sarajevo,16. listopada 2010.) / uredio Darko Tomašević. - Sarajevo : Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu pridružena članica Univerziteta u Sarajevu, [2011]. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studia Vrhbosnensia ; knj. 15)

ISBN 9789958747274

378.6:272(497.6Sarajevo)"1881/2011"(084)
UMZG T/bih/Sa/2
COBISS.SI-ID 513541662

OHK 2016/7 2
        ACADEMIC labour, unemployment and global higher education : neoliberal policies of funding and management / Suman Gupta, Jernej Habjan, Hrvoje Tutek, editors. - London : Palgrave Macmillan, cop. 2016. - XVI, 252 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Palgrave Critical University Studies)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

ISBN 978-1-137-49323-1 (hbk.)
ISBN 978-1-137-49324-8 (eBook)

doi: 10.1057/978-1-137-49324-8

316.334.22:378 316.323.64:378.4 378:33
FRASCATI: 5-410
SOC 316.334 ACADEMIC Gupta S. (ur.)
COBISS.SI-ID 61118306

OHK 2016/7 3
ADAMIČ, Mateja, 1984-
        Kulturna društva v Mengšu od 1873 in Trzinu od 1923 do konca dvajsetega stoletja : diplomsko delo / Mateja Adamič. - Ljubljana : [M. Adamič], 2016. - 98 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 95-97. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za zgodovino

94(497.4)
ZGO DIP ADAMIČ Mateja
COBISS.SI-ID 61116002

OHK 2016/7 4
ADAMS, James Noel
        Bilingualism and the Latin language / J. N. Adams. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - XXVIII, 836 str. ; 23 cm

O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 767-804. - Kazali

ISBN 978-0-521-73151-5 (broš.)
ISBN 0-521-73151-8 (broš.)
ISBN 978-0-521-81771-4 (trda vezava)

811.124'02'246.2".../03"
KLF V L 153 811.124 ADAMS J. N. Bilingualism
COBISS.SI-ID 61889793

OHK 2016/7 5
        ADAPTACJE. 2, Transfery kulturowe / pod redakcją Wioletty Hajduk-Gawron. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego : Wydawnictwo Gnome, 2015. - 423 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Postscriptum Polonistycznego ; t. 5)

Na ov. tudi ISSN serijske publikacije Postscriptum Polonistyczne: 1898-1593. - Na nasl. str. tudi: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Summaries

ISBN 978-83-63268-41-1
ISBN 83-63268-41-0

930.85(438)
COBISS.SI-ID 61263714

OHK 2016/7 6
AEBLI, Kurt, 1955-
        Die Flucht aus den Wörtern : Prosa / Kurt Aebli. - Zürich : Rauhreif, 1983. - 131 str. ; 21 cm

ISBN 3-907764-01-3

821.112.2(494)-32
GER 830 AEBLI K. Flucht
COBISS.SI-ID 61082210

OHK 2016/7 7
AKUNIN, Boris
        Komedija / Boris Akunin. - Moskva : Zaharov, 2015. - 60 str. : ilustr. ; 17 cm

Cir. - Vsebuje tudi delo tiskano v obratni smeri: Tragedija / Boris Akunin

ISBN 978-5-8159-1327-1

821.161.1-2
SLA Rus I 1268 AKUNIN B. Komedija
COBISS.SI-ID 61191778

OHK 2016/7 8
ALIGHIERI, Dante, 1265-1321
        Božestvennaja komedija / Dante Alig´eri ; perevod s italijanskogo A. A. Iljušina. - Moskva : Filologičeskij fakul´tet MGU, 1995. - 800 str. ; 23 cm

Cir. - Ešče odin razgovor o Dante / A. Iljušin : str. 4-35. - Primečanija: str. 716-793

ISBN 5-7552-0088-2

821.131.1-1=161.1
SLA Rus II 2270 ALIGHIERI D. Božestvennaja
COBISS.SI-ID 61182050

OHK 2016/7 9
ALLEN, William Sidney, 1918-
        Vox Latina : a guide to the pronunciation of Classical Latin / by W. Sidney Allen. - 2. ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004. - 133 str. ; 22 cm

Besedilo v angl. in lat. - Opombe z bibliografijo: str. 116-130. - Select bibliography: str. 131

ISBN 0-521-22049-1 (hbk)
ISBN 0-521-37936-9 (pbk)

811.124:81'342.2
KLF V L 154 811.124'02 ALLEN W. S. Vox Latina
COBISS.SI-ID 61255522

OHK 2016/7 10
ALTER, Torin Andrew, 1963-
        A dialogue on consciousness / Torin Alter, Robert J. Howell. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2009. - XI, 116 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 108-111. - Kazalo

ISBN 978-0-19-537530-5 (hbk.)
ISBN 978-0-19-537529-9 (pbk.)

165.12
FIL VI ALTER T. Dialogue
COBISS.SI-ID 61199970

OHK 2016/7 11
AMAN, Elisabeth, 1888-1966
        Das Vermächtnis : Roman / Elisabeth Aman ; herausgegeben von Elsbeth Pulver. - Bern ; Stuttgart ; Wien : P. Haupt, cop. 1997. - 657 str. : avtorj. sl., ilustr. ; 24 cm. - (Schweizer Texte. Neue Folge ; Bd. 9)

ISBN 3-258-05644-7
ISBN 978-3-258-05644-9 (ISBN-13)

821.112.2(494)-31 821.112.2(494).09Aman E.
GER 830 AMAN E. Vermächtnis
COBISS.SI-ID 16350216

OHK 2016/7 12
AMANSHAUSER, Martin, 1968-
        Im Magen einer kranken Hyäne : Wiener Stadtkrimi / Martin Amanshauser. - Wien ; München : Deuticke, cop. 1997. - 151 str. : ilustr. ; 21 cm

Glosar: str. 143-146. - Kazalo

ISBN 3-216-30320-9

821.112.2(436)-312.4
GER 830 AMANSHAUSER M. Im Magen
COBISS.SI-ID 61145442

OHK 2016/7 13
ANGELINI, Cinzia
        Bridging the gap : activation, participation and role modification / a manual by Cinzia Angelini ; introduction by Emma Nardi. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 95 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 3)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N3_DIG.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 3, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. [97-101]

ISBN 978-3-902796-31-8

069(4)(035)
ZGO C 6656 06 EMEE Bridging gap
COBISS.SI-ID 618348

OHK 2016/7 14
ANSAMBEL bratov Avsenik
        Zlati zvoki [Glasbeni tisk] : priredba za harmoniko / Ansambel bratov Avsenik ; [glasba Slavko in Vilko Avsenik]. - [S.l.] : samozal., 197?] (Ljubljana : Jeraša Antonija). - Zv. 18-21 ; 29 cm

Ov. nasl.

Vsebina:
Zv. 18 (A): Zlati zvoki ; Gremo na Pokljuko ; Ob slapu ; Valček s harmoniko ; Nikar domov ; Shujševalna kura. - 12 str.
Zv. 19 (B): Rana ura, huda ura ; Zinka, Zefka, Zofka ; Na avtocesti ; Pogled v dolino ; Na svidenje ; Cvetoče tulpe. - 12 str.
Zv. 20 (C): S polko v svet ; Pri sedmerih jezerih ; Z mano se ozri ; Med rojaki v Ameriki ; Čez Korensko sedlo ; Gozdovi v mesečini. - 12 str.
Zv. 21 (D): Gozdarjeva povest ; V švicarskih Alpah ; Jadraj z menoj ; Po planinski magistrali ; Miss ; Najlepše je doma. - 12 str.

784.69(497.4)
COBISS.SI-ID 10662198

OHK 2016/7 15
ARHIRE, Mona
        Corpus-based translation for reseacrch, practice and training / Mona Arhire. - Iaşi : Institutul European, 2014. - 253 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Colecţia Academica ; 215. Topics in translation)

Bibliografija: str. 230-253

ISBN 978-606-24-0037-8

81'25:81'322(075.8)
GER 81'32 ARHIRE M. Corpus-based
COBISS.SI-ID 61308770

OHK 2016/7 16
ARNIČ, Blaž
        Simfonija št. 8, op. 40 [Glasbeni tisk] : Na domači grudi : za simfonični orkester = 8th symphony, op. 40 : On native soil : for symphony orchestra / Blaž Arnič ; [notografija Marija Mihevc ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (224 str.) ; 30 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 753)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-41-7
Ed. DSS 753 Društvo slovenskih skladateljev

78.082.1:785.11 785.11
MUZ P p ARNIČ B. Simfonija št. 8
COBISS.SI-ID 257479168

OHK 2016/7 17
ATELŠEK, Simon
        Čebelarsko izrazje od 18. do srede 19. stoletja : doktorska disertacija / Simon Atelšek. - Ljubljana : [S. Atelšek], 2016. - 309 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorica Irena Orel. - Viri ; Literatura: str. 282-293. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Seznam poknjiženih oblik starejših čebelarskih izrazov, ki smo jih analizirali v disertaciji: str. 296-307. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

811.163.6'373.46:638
FRASCATI: 6-200
SLA Diss 290 ATELŠEK S. Čebelarsko
COBISS.SI-ID 61167458

OHK 2016/7 18
AUERBACH, Frank, 1931-
        Frank Auerbach : Gespräche und Malerei / Catherine Lampert ; aus dem Englischen vo Tracey Evans. - München : Sieveking, cop. 2015 ([Ljubljana] : DZS Grafik). - 240 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 228. - Kazalo

ISBN 978-3-944874-22-7

75.071(420):929Auerbach F.
UMZG M/Auerb/2
COBISS.SI-ID 61310562

OHK 2016/7 19
        AUTORINNEN des zwanzigsten Jahrhunderts [Dva medija] : wie die Engel fliegen : ein Literaturprojekt von Voices Editionen und der Achilla Presse Verlagsbuchhandlung / [Naja Marie Aidt ... et al.] ; [die Interpretinen Hanelore Elsner, Susanne Lothar, Hanna Schygula ; Konzept, Textauswahl und Regie Wolfgang Stockmann ; musikalische Konzeption und Komposition Vlatko Kucan]. - Hamburg : Achilla Presse ; Bremen : Voices Editionen, 1998
134 str. : v škatli s CD-ji 26 x 16 x 3 cm ; 24 cm
3 CD-ji ; 12 cm

Avtor naveden na ov.

ISBN 3-928398-50-4

821.112.2(082.2) 821(100)(082.2)=112.2
GER CD 830 AUTORINNEN Aidt N. M.
COBISS.SI-ID 61234018

OHK 2016/7 20
AVSENIK, Slavko, 1929-2015
        Veliki radijski uspehi kvinteta Avsenik [Glasbeni tisk] / glasba V. S. Avsenik ; besede Ferry Souvan ; [notografiral Ivan Jeraša]. - [S.l. : s.n., 197?] (Ljubljana : Jugoreklam). - 65 zv. ; 33 cm

Ov. nasl.

Vsebina:
Zv. 1: Večer na Robleku ; Tam kjer murke cveto ; Ob Savi ; Proti jutru
Zv. 2: Na Golici ; Rezka ; Pozno v noč ; Kmetič praznuje
Zv. 3: Reci le zakaj? ; Pod lipco ; Na zapravljivčku ; Se že dani
Zv. 4: Prelepa Gorenjska ; Spomin ; Če vinček govori ; Z Bohinja
Zv. 5: Moj rodni kraj ; Pri ljubci na Potokih ; Veseli Begunjčani ; Polka na okrog
Zv. 6: Na mostu ; Gasilska ; Pri Jožovcu ; Zaljubljena žanjica
Zv. 7: Šoferska polka ; Prišla pomlad bo spet ; Ostal sem sam ; Spet na vasi
Zv. 8: Vrh planin ; Na sankališču ; Gorenjska polka ; Pričakovanje
Zv. 9: Igral sem na orglice ; Na Bledu ; Klic gora ; Pod Špikom
Zv. 10: Po sončnih livadah ; Čaše nalijmo si ; Žalostno poje zvon prek planin ; Stara polka
Zv. 11: Uspavanka ; Planinsko veselje ; Zapojte z nami ; Čez zelene trate
Zv. 12: Kadar bom vandral ; Veseli svatje ; Hodil po gozdu sem ; Praznovanje na deželi
Zv. 13: Na tebe pa požvižgam se ; Na plesišču ; Nerodni France ; V planinski koči
Zv. 14: Nad Tržičem ; Pastirček ; Med drvarji ; Plovi, plovi
Zv. 15: Po brakadi med lovci ; Po trgatvi ; Sonce zašlo je že ... ; Stari mlin
Zv. 16: Jej, jej, k'mam težko glavo ; Od vasi do vasi ; Čez Gorjance ; Narodna noša
Zv. 17: Vlak drvi ; Rudarska ; Zaljubljeni trobentar ; Lunco poglej
Zv. 18: Zlati zvoki ; Gremo na Pokljuko ; Ob slapu ; Valček s harmoniko ; Nikar domov ; Shujševalna kura
Zv. 19: Rana ura, huda ura ; Zinka, Zefka, Zofka ; Na avtocesti ; Pogled v dolino ; Na svidenje ; Cvetoče tulpe
Zv. 20: S polko v svet ; Pri sedmerih jezerih ; Z mano se ozri ; Med rojaki v Ameriki ; Čez Korensko sedlo ; Gozdovi v mesečini
Zv. 21: Gozdarjeva povest ; V švicarskih alpah ; Jadraj z menoj ; Po planinski magistrali ; Miss ; Najlepše je doma
Zv. 22: Veselje, radost, srečo vam želimo ; Zaplešimo v novo leto ; Poročna koračnica ; Pomladni zvonovi ; Materinski dan ; Superavtomat
Zv. 23: Zlata poroka ; Praznik na vasi ; Po žetvi ; Zvezde na nebu gore ; Silvestrov večer ; Izlet po Sloveniji
Zv. 24: Srebrne smučine ; Slalom polka ; Smučarski začetnik Franc ; Strmo navzdol ; Na smučarskem tečaju ; Kraguljčki na saneh
Zv. 25: Povej mi, kje pomlad gostuje ; Zmagovalcu v čast ; Dilce se lomijo ; S teboj ; Zapeljiva smučarka ; Smučarski ples
Zv. 26: Slovenija, odkod lepote tvoje ; Prehitro mimo je mladost ; Polka za harmoniko ; Nobena ni lepša kot moja ; Jubilejna koračnica ; Za konec tedna
Zv. 27: Polka za klarinet ; Godrnjanje in meketanje ; Na promenadi ; Zidarska ; Lepo je biti muzikant ; Jutranjica na obzorju
Zv. 28: Prijatelji, ostanimo prijatelji ; Na Zbiljskem jezeru ; Le spomin, ljubica ; Koroška polka ; S pesmijo našo ; Nežno šepetanje
Zv. 29: Mi ga spet žingamo ; Megle v kotanjah ; Na festivalu ; S čolnom po Ljubljanici ; Holadri, holadra ; Po nevesto
Zv. 30: V deželi glasbe in petja ; Na martinovo ; Pomladni nasmeh ; Križi in težave ; Vsak zase naj se briga ; Zidarski ples
Zv. 31: Noč diši po pravljici ; Iz naših krajev ; Čar Julijskih Alp ; Zakaj me ne maraš ; Pokal - polka ; Počitnice na kmetih
Zv. 32: Ne maraj za težave ; Jutranja zarja ; Vrisk med brezami ; Takih ni nikjer ljudi ; Na zdravje vsem ; Svatje se zbirajo
Zv. 33: Oh, ta žeja ; Če prideš nazaj ; V domačem krogu lastovke ; Ob jezeru ; Harmonika in orglice ; Veseli Gorenjc
Zv. 34: Vrisk v hribih ; Pesem o divjem petelinu ; Lovci prihajajo ; Prelepa zelena Begunščica ; Ko lovec je na štoru spal ; Lovska trofeja
Zv. 35: Moj lovec ; Cvetoči lokvanj ; Lovske laži ; Lisička in Marička ; Lovska koračnica ; Na lovski veselici
Zv. 36: Potepanje s harmoniko ; Čevapčiči in ražnjiči ; Škofjeloški napev ; Z marelo naokrog ; V gozdni samoti ; Tam, kjer je naš dom
Zv. 37: Sinje morje, bela jadra ; Obisk v Lipici ; Pri nas doma ; Sanjam o domovini ; Pozdrav iz Kranjske Gore ; Srečanje v Begunjah
Zv. 38: Od Ljubljane do Maribora ; V Radence pot me pelje ; Moja Mojca ; Sončna brda ; Prelepi gorenjski svet ; Ohcet na Borlu
Zv. 39: Z gora prek jezerov do morja ; V treh koroških dolinah ; Nepozabni dnevi ; Zakonske težave ; Gremo na Gorenjsko ; V Postojnski jami
Zv. 40: Vsepovsod smo mi doma ; Tujec ; Ples v Rovtah ; Jadranje nad Gorenjsko ; S harmoniko v hribe ; Naš pozdrav
Zv. 41: Jutro na deželi ; Vsa vas je na nogah ; Na vrtu mojega očeta ; Nedeljski izlet ; Jurčki in lisičke ; Dopust se bliža
Zv. 42: Kako bi jo spoznal ; S kočijo v Bodešče ; Ne sveti zvezda v noč svetleje ; Ob Dravi ; Na valovih Jadrana ; Sobotni večer
Zv. 43: Veselo po planinah ; Gremo na ples ; Radovedni astronavt Franc ; Najina zvezda ; Mi ne gremo na drugi planet ; Tam daleč preko morja
Zv. 44: Po klančku gor, po klančku dol ; Sem ter tja ; Jaz pa pojdem k ljub´ci v vas ; Tarok-polka ; Ej, takšni smo vsi ; Ples kurentov
Zv. 45: Sprehod po Pohorju ; Pijem rad in dobro jem ; Le kdo ve ... ; Vabilo na ples ; Poleti, pozimi
Zv. 46: Moj hobi ; V prostem času ; Na Krki sem rib´ce lovil ; Za kratek čas ; Pustovanje na Gorenjskem ; Lov na polhe
Zv. 47: Te pa tikou vredi ; Ni važno od kod si doma ; V Mozirskem gaju ; En, dva in tri ; Večer pri Matuču ; Aljažev stolp
Zv. 48: V mraku pred nočjo hitim ; Vesele urice ; Fantje, zdaj pa domov ; Samo, da je modern´ ; Planinski valček ; Izlet v Istro
Zv. 49: Na podstrešju ; Prava ljubezen ; V veseli družbi ; Melodija za Tebe ; Pod zvezdnatim nebom ; Kadar na rajžo se podam
Zv. 50: Pesem v spomin ; Morda se srečamo ; Rosno mladi smo mi junaki ; Dišeče rože ; Samo enkrat imaš petdeset let ; Veseli zvoki harmonike
Zv. 51: Kadar grem na pot ; Če zunaj dežuje ; Polka za klarinet ; Veselo doživetje ; Sončni dan ; Nemirna mlada leta
Zv. 52: Teta iz Texasa ; Valček za bas ; Pod cvetočimi kostanji ; Tam daleč za gorami ; Sem ter tja ; Za tvoj rojstni dan
Zv. 53: Dolge so noči ; Srečno in veselo ; S trobento v svet ; Praktično je le kolo ; Vedno živ ostane le spomin ; O, moj dragi
Zv. 54: Srečno novo leto ; Izlet na deželo ; Pozdrav s Pohorja ; Ponočnjaki ; Na Gorjušah ; Prelep je svet
Zv. 55: Praznik terana in pršuta ; Domače veselje ; Ljubici v slovo ; Zaplešimo polko ; Le vrni se ; Našim znancem
Zv. 56: Jesenska polka ; Kam tako hitiš ; Ko boš tod mimo šel ; Vaški godec ; Najlepši cvet ; Kadar pridem na planinco
Zv. 57: Tingel-tangel-polka ; Franc-vseved ; Ko se zjutraj prebudim ; Prvi sončni žarek ; Zbrani in veseli ; Enkrat na leto praznujem
Zv. 58: Vse življenje sem posvetil glasbi ; Zaplešiva valček ; Velik´ grmenja, mal´ dežja ; Premišljevanje ; Zapuščena domačija ; Hopla-hopla polka
Zv. 59: Enkrat ja, enkrat ne ; Fantovsko veselje ; Čudoviti gorski svet ; Popolna zmeda ; Moje sanje ; Tam pod Zaloško goro
Zv. 60: Z vami 30 let ; Moja zlata mišika ; Živahno in veselo ; Prijateljem harmonike ; Sanjam o domovini ; Neprespane noči
Zv. 61: Večer za večerom ; Ne pozabi me ; Juhej, zavriskaj in zapoj ; Na oknu slonim ; Izlet na Jamnik ; Zapoj in zaigraj
Zv. 62: Šuštarska nedelja v Tržiču ; V tihem gozdu ; Kadar grem na Rodne ; Vsi nazaj v planinski raj ; Po cvetočih planinah ; Na Menini planini
Zv. 63: Tudi ti nekoč boš mamica postala ; Pri sankaški koči ; Gasilec Franc ; Na Poljški planini ; Sredi noči še lučka gori ; Veselo po domače
Zv. 64: Prav fletno se imamo ; Srečanje za vasjo ; Živ-žav na smučišču ; Na kranjskem sejmu ; V kraljestvu zlatoroga ; Na Jezerskem
Zv. 65: Na Krvavcu ; Pozdrav Selški dolini ; Pri Valvazorjevi koči ; Je že pač tako ; Cvetlični valček ; Če te Gorenjc povabi

784.69(497.4)
MUZ P p AVSENIK S. Veliki
COBISS.SI-ID 10661430

OHK 2016/7 21
BACHMANN, Ingeborg
        Der gute Gott von Manhattan : Hörspiel : mit der Rede zur Verleihung des Hörspielpreises der Kriegsblinden: Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar / Ingeborg Bachmann ; Bilder von Liselotte Schwarz. - Lizenzausg. - Frankfurt am Main ; Wien : Büchergilde Gutenberg, 1995, cop. 1958. - 79 str. : barvne ilustr. ; 28 cm

ISBN 3-7632-4386-0

821.112.2(436)-2
GER 830 BACHMANN I. Guter
COBISS.SI-ID 61237858

OHK 2016/7 22
BAJT, Drago
        Kar je Sonce za Luno, to je Rusija za nas : kaj je socialistični realizem / Drago Bajt ; [prevod angleškega povzetka Nada Grošelj]. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 407 str., XVI str. pril. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 63)

400 izv. - Bibliografija: str. 357-378. - Kazali. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6952-72-9

821.161.1.09 821.163.6.09 82.02"19"
PRK 11180 82.02 BAJT D. Kar je sonce 1-3 SLA L.H I 2045/63 BAJT D. Kar
COBISS.SI-ID 283377664

OHK 2016/7 23
BALANT, Tina
        "Zato žive ljudje v izobilju in pojedo neznansko veliko mesa" : srednjeveška prehrana s poudarkom na spodnjem Štajerskem in posebnim ozirom na Celje : diplomsko delo / Tina Balant. - Ljubljana : [T. Balant], 2016. - 183 f. ; 30 cm

Mentor Peter Štih, somentor Žiga Zwitter. - Bibliografija: f. 166-182. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

2-442(497.4Celje)"12/15"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP BALANT Tina
COBISS.SI-ID 61094242

OHK 2016/7 24
BALL, Warwick
        The monuments of Afghanistan : history, archaeology and architecture / Warwick Ball. - London ; New York : I.B. Tauris, cop. 2008. - XXIII, 298 str. : ilutr. ; 28 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. [279]-293. - Vsebina: pt. 1. Introduction ; The land ; The people ; pt. 2. The historical background ; Prehistory and Bronze Age civilisations ; Iron Age and the Iranians ; Alexander and the establishment of Greek Bactria ; Nomad invasions and the Kushan empire ; The Turk empire and last flowering of Gandharan art ; The early Islamic period ; The later Islamic period ; pt. 3. The architectural background ; Groundwork : Bronze Age beginnings ; Culminating traditions : Iron Age developments ; Convergent traditions : Hellenistism from the West, Buddhism from the East ; Greek, Roman, Buddhist : the art of Gandhara ; Formation of the new and transformation of the old : the architecture of Islam ; pt. 4. The discovery of Afghanistan ; Greeks bearing gifts ; Pilgrims of the middle way ; Exotic imagery and the first Muslims ; The European re-awakening ; Arcadia found : the first Mogul ; Soldiers, charlatans and scholars ; Players in the great game ; Advance of the archaeologists ; Road to Katmandu and road to ruin ; pt. 5. Gazetteer of main sites and monuments

ISBN 978-1-85043-436-8

725.94(581) 902
FRASCATI: 6-103
ARH 011 97,10
COBISS.SI-ID 1024255072

OHK 2016/7 25
BALZAC, Honoré de
        La peau de chagrin = Šagrenevaja koža / Honore Balzac, Onore Bal´zak ; [vstupitel´naja stat´ja, primečanija V. Ja. Bahmutskogo ; hudožnik S. M. Barhin]. - Moskva : Kniga, 1983. - 429 str. : ilustr. ; 13 cm

Cir. - "--- Naš vek --- naš egoizm ---" / V. Bahmutskij: str. 5-30. - Prevod dela: Le peau de chagrin. - Priloženija ; Primečanija: str. 394-417, 418-[430]. - Bibliografičeskij spisok: str. [430]

821.133.1-31=161.1
SLA Rus I 1264 BALZAC B. DE La peau
COBISS.SI-ID 61181794

OHK 2016/7 26
BAOTIĆ, Josip
        Približavanje jeziku ili približavanje jezika / Josip Baotić ; [prijevodi Senka Ahmetović-Palić (engleski), Linda Prugo-Babić (ruski)]. - Sarajevo : Slavistički komitet, 2012 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 427 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Posebna izdanja ; knj. 11)

O autoru: str. [429]. - Bibliografija: str. 387-390 in tekoče na dnu besedila. - Napomene uz radove u ovoj knjizi: str. 405-406. - Kazali

ISBN 978-9958-648-10-6

811.163.4*3'27 811.163.4*3'28(497.6 Posavina)
SLA Zb II 1604/11 BAOTIĆ J. Približavanje
COBISS.SI-ID 20081158

OHK 2016/7 27
BARTON, Debbie
        The business English teacher : professional principles and practical procedures / Debbie Barton, Jennifer Burkart, Caireen Sever. - Peaslake (Surrey) : Delta, 2010. - 120 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Delta teacher development series)

ISBN 978-1-905085-34-7
ISBN 1-905085-34-6

37.091.3:[811.111'276.6:005.57] [811.111'276.6:005.57]:37.091.3
GER 802.0:37 BARTON D. Business
COBISS.SI-ID 61171042

OHK 2016/7 28
BATES, Brian, 1944-
        The way of the wyrd : tales of an Anglo-Saxon sorcerer / Brian Bates. - London : Hay House, 2004. - 265 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 253-265

ISBN 1-4019-0477-7
ISBN 978-1-4019-0477-7

821.111-312.9:133.4
GER 820 BATES Brian Way of wyrd
COBISS.SI-ID 61235810

OHK 2016/7 29
BAUM, Marlene
        Das Pferd als Symbol : zur kulturellen Bedeutung einer Symbiose / Marlene Baum. - Originalausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1991. - 276 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Fischer Taschenbuch ; 10473. Geist und Psyche)

Bibliografija: str. 267-274

ISBN 3-596-10473-4

164.02:599.723.12 398.22:164.02 75:164.02 159.9:164.02
GER 159.9 BAUM M. Pferd
COBISS.SI-ID 61262434

OHK 2016/7 30
BAUSOVAC, Maja
        Vivas felix : Celeia : arheološko najdišče Osrednja knjižnica Celje = the Osrednja knjižnica Celje archaeological site / Maja Bausovac ; [fotografije Nina Sovdat ... [et al.] ; izdelava načrtov Maja Bausovac ... [et al.] ; risbe predmetov Drago Oman, Jožica Hrustel, Jure Krajšek ; ilustracije Marta Bartolj ; risba profila Tilen Kozamernik ; prevod v angleščino Andreja Maver, Meta Osredkar]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2014 ([Celje] : Dikplast). - 183 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Celeia antiqua = Rimska Celeja ; 1)

Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Predgovor / Stane Rozman: str. 7. - Bibliografija: str. 179-183

ISBN 978-961-6411-26-4

904(497.4 Celje)"652"
FRASCATI: 6-103
ARH 05-SLO 35,3
COBISS.SI-ID 276320512

OHK 2016/7 31
BECKMANN, Max, 1884-1950
        Max Beckmann / Friedheim W. Fischer ; translated by P. S. Falla. - London : Phaidon, cop. 1973. - 96 str. : ilustr. - (30 cm)

Prevod dela: Der Maler Max Beckmann. - Bibliografija: str. 96

ISBN 0-7148-1577-2

75(430):929Beckmann M.
UMZG M/Beck/1
COBISS.SI-ID 61199714

OHK 2016/7 32
BELINA, Ana Marija
        Možnost univerzalne etike v sodobnem globalizacijskem času : diplomsko delo / Ana Marija Belina. - Ljubljana : [A. M. Belina], 2016. - 47 f. ; 31 cm

Mentorja Igor Škamperle, Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 46-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

17:339.97(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV BELINA A. M. Možnost SOC DIP 3 BELINA A. III 2203
COBISS.SI-ID 61142114

OHK 2016/7 33
BELPOLITI, Marco, 1954-
        Primo Levi di fronte e di profilo / Marco Belpoliti. - Milano : U. Guanda, 2016. - 735 str. : portreti ; 22 cm. - (Biblioteca della Fenice)

Bibliografia degli scritti di Primo Levi: str. 667-683. - Bibliografia delle conversazioni e delle interviste: str. 685-698. - Bibliografia delle opere citate: str. 699-705. - Kazali

ISBN 978-88-6088-445-9

821.131.1.09Levi P. 929Levi P.
ROM 850.09 LEVI P. Belpoliti M.
COBISS.SI-ID 61266274

OHK 2016/7 34
BEVK, France
        Il cappellano Martin Čedermac / France Bevk ; traduzione di Ezio Martin ; prefazione di Boris Pahor ; illustrazioni di Moreno Tomasetig. - Cividale del Friuli = Čedad : Most, 2015 (Pasian di Prato : Lithostampa). - 181, 79 str. : ilustr. ; 25 cm

La lingua del cuore / Boris Pahor: str. 3-5. - Prefazione / Marino Qualizza: str. 7-9. - Vsebuje tudi strip v slov., tiskan v obratni smeri: Kaplan Martin Čedermac / France Bevk ; uvodna beseda Boris Pahor ; strip Moreno Tomasetig

ISBN 978-88-96269-11-4

821.163.6-311.2 821.163.6-311.2:741.52 741.52:821.163.6-311.2
SLA L.A II 7319 BEVK F. Il cappellano
COBISS.SI-ID 8867308

OHK 2016/7 35
BICHSEL, Peter
        Im Gegenteil : Kolumnen 1986-1990 / Peter Bichsel. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1990. - 160 str. ; 18 cm. - (Sammlung Luchterhand ; 920)

ISBN 3-630-61920-7

821.112.2(494)-32
GER 830 BICHSEL P. Im Gegenteil
COBISS.SI-ID 61188962

OHK 2016/7 36
BILIĆ, Blanka
        Samopodoba v povezavi z depresijo in anksioznostjo pri osebah s psoriazo : diplomsko delo / Blanka Bilić. - Ljubljana : [B. Bilić], 2016. - 74 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 63-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:616.517(043.2)
CC-APA: 3120 3290 5-100
PSI Dipl BILIĆ B. Samopodoba v
COBISS.SI-ID 61075810

OHK 2016/7 37
BISWAS, Rajiv
        Future Asia : the new gold rush in the East / Rajiv Biswas. - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XI, 197 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 188-189. - Kazalo

ISBN 978-1-137-02721-4

330.34(5)
GEO AZI II 11226 91:33 BISWAS R. Future
COBISS.SI-ID 61170274

OHK 2016/7 38
BIZJAK, Barbara, 21.5.1989-
        The role of interpreting in an alternative and complementary medical setting : interpreting at the Centre for traditional Chinese medicine with emphasis on ethical principles = Vloga tolmačenja v alternativnem in komplementarnem medicinskem okolju : tolmačenje v Centru za tradicionalno kitajsko medicino s poudarkom na etičnih načelih : master's thesis / Barbara Bizjak. - Ljubljana : [B. Bizjak], 2016. - 109 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 93-96. - Abstract ; Izvleček. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo in Karl-Franzens-Universität Graz, Institut für theoretische und angewandte Translantionswissenschaft

81'253:615.8(497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BIZJAK B. Role
COBISS.SI-ID 61284962

OHK 2016/7 39
BLATNIK, Andrej, 22.5.1963-
        Pisanje kratke zgodbe : od prvopisa do natisa / Andrej Blatnik. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 186 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi)

200 izv. - Bibliografija: str. 175-182. - Kazali

ISBN 978-961-6952-70-5

808.1:82.0-32(035) 82.0-3
FRASCATI: 6-200
SLA L.H I 2098 BLATNIK A. Pisanje
COBISS.SI-ID 282949632

OHK 2016/7 40
BLAŽKO, Tina
        American dystopian novel of the 20th century : between social criticism and hope for a better tomorrow = Ameriški distopični roman 20. stoletja : med družbeno kritiko in upanjem na boljši jutri : diplomsko delo / Tina Blažko. - Ljubljana : [T. Blažko], 2015. - 55 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 52-53. - Abstract ; Povzetek. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-313.2(043.2) 82.091-313.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BLAŽKO T. American
COBISS.SI-ID 61225826

OHK 2016/7 41
BOGDANOVIĆ, Bogdan
        Urbs & logos : ogledi iz simbologije grada / Bogdan Bogdanović. - Niš : Gradina, 1976. - 183 str., [60] f. pril. ; 23 cm. - (Biblioteka Misao)

Bibliografija: str. 159-183

930.85(100-21)(081) 711.4(100)(091)(081)
UMZG Bc/44
COBISS.SI-ID 20254720

OHK 2016/7 42
BOHINEC, Valter, 1898-1984
        Naše morje / spisali Valter Bohinec, Silvo Kranjec, Karel Dobida ; [uvod napisal Ivo Tartaglia]. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1933. - 128 str. : ilustr., zvd ; 23 cm

908.497.1(262.3) 656.6(262.3)
GEO YU II 3368 913 BOHINEC V. Naše morje 1-3 ZGO D 8826 94(497.1) BOHINEC V. Naše morje
COBISS.SI-ID 27802113

OHK 2016/7 43
        BOL´ŠOJ akademičeskij slovar´ russkogo jazyka / [glavnyj redaktor K. S. Gorbačevič]. - Moskva ; Sankt-Peterburg : Nauka, 2004-<2014>. - Zv. <1-23> ; 27 cm

Cir.

Dosedanja vsebina:
T. 1 : A-Biš´ / [redaktor pervogo toma L. I. Balahonova]. - 2004. - 661 str.
T. 2 : Blago-Vnjat´ / [redaktory vtorogo toma L. I. Balahonova ... et al.]. - 2005. - 657 str.
T. 3 : Vo-Vjaščij / [redaktory tret´ego toma L. I. Balahonova (Vo - Vybelka) i N. S. Solov´ev (Vybivala - Vjaščij)]. - 2005. - 664 str.
T. 4 : G-Den´ / [redaktory četvertogo toma L. I. Balahonova (G-Glubokon'kij) i L. E. Kruglikova (Glubokoryhlitel´-Den´). - 2006. - 677 str.
T. 5 : Den´ga-Žjuri / [redaktory pjatogo toma L. E. Kruglikova (Den´ga-Djatlovnyj) i N. V. Solov´ev (E-Žjuri). - 2006. - 693 str.
T. 6 : Z-Zjatjuška / [redaktory šestoga toma L. I Balahova (Zaporožskij-Zjatjuška), N. V. Solov´ev (Z-Zakačivat´), V. P. Felicyna (Zakačivat´sja-Zaporožec)]. -2006. - 825 str.
T. 7 : I-Kajur / [redaktory sedmogo toma L. I. Balahova ... [et al.]]. - 2007. - 728 str.
T. 8 :Kajuta-Kjuriny / [redaktory vos´mogo toma L. I. Balahova ...[et al.]]. - 2007. - 839 str.
T. 9 : L-Med´ / [redaktory devjatogo toma L. I. Balahova (pomoščnik redaktora N. G. Stulova), (L-Ljašskij), V. P. Felicyna (pomoščnik redaktora A. S. Marina) (M-Med´)]. - 2007. - 658 str.
T. 10 : Medjak-Mjačik / [redaktory desjatogo toma L. E. Kruglikova (pomoščnik redaktora U. V. Butorova (Mežgalaktičeskij-Mjačik) i V. P. Felicyna (pomoščnik A. S. Marina) (Medjak-Mežvidovoj)]. - 2008. - 571 str.
T. 11 : N-Nedrit´sja / [redaktory Slovar´ja L. I. Balahanova ... [et al.] ; redaktory odinnadcatogo toma N. V. Solov´ev - D. I. Pankov]. - 2008. - 632 str. + popravki
T. 12 : Nedrug-Njanja / [redaktory dvenadcatogo toma N. V. Solov´ev ... et al.] - 2009. - 651 str.
T. 13 : O-Opor / [redaktory trinadcotogo toma L. I. Balahova, L. E. Kruglikova]. - 2009. - 768 str.
T. 14 : Opora-Otryt´ / [redaktor četyrnadcatogo toma L. E. Kruglikova]. - 2010. - 665 str.
T. 15 : Otrjad-Pereval / [redaktory pjatnadcatogo toma L. E. Kruglikova , L. I. Balahonova]. - 2011. - 610 str.
T. 16 : Perevalec-Plamja / [redaktory šestinadcatogo toma L. I. Balahova ... [et al.]]. - 2011. - 638 str.
T. 17 : Plan -Podleč´ / [redaktory semnadcatogo toma V. P. Felicyna ... [et al.]]. - 2011. - 670 str.
T. 18 : Podlešč-Poroj / [redaktory vosemnadcatogo toma A. S. Marina ... [et. al.]. - 2011. - 772 str.
T. 19 : Porok-Press--- / [redaktory devjatnadcatogo toma L. E. Kruglikova ... [et al.]]. - 2011. -706 str.
T. 21 : Pressa-Prodel / [redaktory dvadcatogo toma L. E. Kruglikova, A. A. Šuškov]. - 2012. - 730 str.
T. 21 : Prodelat´-Pjat´ju / [redaktor dvadcat´ pervogo toma A. A. Šuškov]. - 2012. - 629 str.
T. 22 : R-Rasploh / [redaktory dvadcat´ vtorogo toma U. V. Butorova, L. E. Kruglikova]. - 2013. - 740 str.
T. 23 : Rasplyv -Roznit´sja / [redaktory dvadcat´ tret´ego toma L. E. Kruglikova (pomoščnik redaktora A. S. Šimorina) (Raslyv-Redkost´), D. I. Pankov (Rednina-Roznit´sja]. - 2014. - 734 str.

ISBN 5-02-033660-2 (Moskva (celota))
ISBN 5-02-033661-0 (v. 1)
ISBN 5-02-028491-2 (S.-Peterburg (celota)
ISBN 5-02-028492-0 (v. 1)
ISBN 5-02-033662-9 (v. 2)
ISBN 5-02-028493-9 (v. 2)
ISBN 5-02-033663-7 (t. 3)
ISBN 5-02-027424-0 (t. 3)
ISBN 5-02-034072-3 (t. 4)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 4 Moskva)
ISBN 5-02-027425-9 (t. 4)
ISBN 5-02-034073-1 (t. 5 Moskva)
ISBN 5-02-026420-2 (t. 5 S.-Peterburg)
ISBN 5-02-028491-2 (S.-Peterburg)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 6 Moskva)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 6. S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-036280-2 (t. 7 Moskva)
ISBN 978-5-02-026513-4 (t. 7 S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-036295-6 (t. 7 Moskva)
ISBN 978-5-02-025235-6 (t. 8 S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-036299-4 (t. 9 Moskva)
ISBN 978-5-02-025249-3 (t. 9 S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-036300-7 (t. 10 Moskva)
ISBN 978-5-02-025252-3 (t. 10 S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-036305-2 (t. 11 Moskva)
ISBN 978-5-02-025265-3 (t. 11 S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-036306-9 (t. 12 Moskva)
ISBN 978-5-02-025548-7 (t. 12 S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-036307-6 (t. 13 Moskva)
ISBN 978-5-02-025557-9 (t. 13, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037358-7 (t. 14)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 14, Moskva)
ISBN 978-5-02-025595-1 (t. 14)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 14, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037359-4 (t. 15)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 15, Moskva)
ISBN 978-5-02-025596-8 (t. 15)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 15, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037395-2 (t. 16)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 16, Moskva)
ISBN 978-5-02-025612-5 (t. 16)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 16, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037396-9 (t. 17)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 17, Moskva)
ISBN 978-5-02-038281-7 (t. 17)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 17, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037397-6 (t. 18)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 18, Moskva)
ISBN 978-5-02-038274-9 (t. 18)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 18, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037529-1 (t. 19.)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 19, Moskva)
ISBN 978-5-02-038282-4 (t. 19)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 19, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037530-7 (t. 20)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 20, Moskva)
ISBN 978-5-02-038294-7 (t. 20)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 20, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-037531-4 (t. 21)
ISBN 5-02-033660-2 (Moskva)
ISBN 978-5-02-038295-4 (t. 12)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 21. S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-039022-5 (t. 22)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 22, Moskva)
ISBN 978-5-02-038330-2 (t. 22)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 22, S.-Peterburg)
ISBN 978-5-02-039023-2 (t. 23)
ISBN 5-02-033660-2 (t. 23, Moskva)
ISBN 978-5-02-038221-3 (t. 23)
ISBN 5-02-028491-2 (t. 23, S.-Peterburg)

811.163.6'374.81
SLA Lex II 1562 BOL'ŠOJ
COBISS.SI-ID 31456866

OHK 2016/7 44
BONČINA, Gita
        Osebnostne lastnosti in zadovoljstvo z življenjem kot napovedniki značilnosti objav na socialnem omrežju Instagram : diplomsko delo / Gita Bončina. - Ljubljana : [G. Bončina], 2016. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 85-93. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:[004.738.5:316.472.4](043.2)
CC-APA: 3120 2750 5-100
PSI Dipl BONČINA G. Osebnostne lastnosti
COBISS.SI-ID 61240674

OHK 2016/7 45
BRADIĆ, Sanja
        Emocionalna inteligentnost in osebnostne lastnosti kot ščit ali korak bliže profesionalni izgorelosti učitelja : doktorska disertacija = Emotional intelligence and personality traits as a shield or step forward of teachers' burnout : doctoral dissertation / Sanja Bradić. - Ljubljana : [S. Bradić], 2016. - 276 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v angl., razširjeni povzetek v slov. - Mentor Drago Žagar. - Bibliografija: f. 226-243. - Povzetek v angl. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.011.3-051:159.944.4(043.3)
CC-APA: 3510 3120 5-100
PSI Diss BRADIĆ S. Emocionalna
COBISS.SI-ID 61125218

OHK 2016/7 46
BRENNER, Emil
        Die Literaturen der abendländischen Völker / E. Brenner. - Wels ; Wunsiedel : Leitner, 1951. - 461 str. ; 20 cm. - (Leitners Studienhelfer)

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo

821.09(4)
GER 82(100).09 BRENNER E. Literaturen PRK 1366 BRENNER E. Literaturen
COBISS.SI-ID 10015545

OHK 2016/7 47
BREZAR, Nina
        Prevajanje kulturnospecifičnih izrazov in neologizmov v delih Douglasa Adamsa : diplomsko delo / Nina Brezar. - Ljubljana : [N. Brezar], 2016. - 33 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetk ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111.09Adams D.=163.6(043.2) 821.111.09Adams D.:81'255.4=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP BREZAR N. Prevajanje
COBISS.SI-ID 61282658

OHK 2016/7 48
BRODSKAIA, Natal´ia Valentinovna
        Les Fauves / Nathalia Brodskaia. - New York : Parkstone International, cop. 2011 (en Slovénie). - 199 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Collection Art of century)

Bibliografija z opombami: str. 192-195. - Kazalo

ISBN 978-1-84484-865-2

75.037.1
UMZG Be251/30
COBISS.SI-ID 61302114

OHK 2016/7 49
BROOKS, Patricia, 1957-
        Feuerfahrt ; Winterspiel / Patricia Brooks. - Erstausg. - Wien : Klagenfurt : Edition Selene, cop. 1996. - 91 str. ; 21 cm

ISBN 3-85266-031-9

821.112.2(436)-32
GER 830 BROOKS P. Feuerfahrt
COBISS.SI-ID 61261666

OHK 2016/7 50
BRÜCKNER, Uwe R.
        Synaesthetic translation of perspectives : scenography - a sketchbook / a manual by Uwe R. Brückner and Linda Greci ; [sketches Uwe R. Brückner ; translations Sean McLaughlin]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 167 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 4)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N4.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 4, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. 164-167

ISBN 978-3-902796-32-5

069(4)(035)
ZGO C 6657 06 EMEE Synaesthetic
COBISS.SI-ID 618604

OHK 2016/7 51
BRUN, Manca
        Arten der Fragesätze in journalistischen Interviews = Vrste vprašalnih stavkov v časopisnih intervjujih : diplomsko delo / Manca Brun. - Ljubljana : [M. Brun], 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: 45-46. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'366.59'42:(047.53)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BRUN M. Arten
COBISS.SI-ID 61243746

OHK 2016/7 52
BRUNDAGE, Anthony
        Going to the sources : a guide to historical research and writing / Anthony Brundage. - 3rd ed. - Wheeling (IL) : H. Devidson, cop. 2002. - 107 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 103-104. - Kazalo

ISBN 0-88295-969-7 (alk. paper)

930.2
COBISS.SI-ID 61260386

OHK 2016/7 53
BRYANT, Mark
        The world's greatest war cartoonists and caricaturists : 1792-1945 / Mark Bryant. - London : Grub Street, [2011]. - 192 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-908117-08-3

741.52:929"1792/1945"(03)
UMZG Bs/25
COBISS.SI-ID 61304930

OHK 2016/7 54
BUKOVNIK, Anton
        Sever / Anton Bukovnik. - Ljubljana : Zveza policijskih veteranskih društev Sever, (Združenje Sever), 2002 (Vevče : Set). - 289 str. : ilustr. ; 23 cm

5.500 izv. - Predgovor / Božo Repe: str. 7-9. - Knjigi na pot / Združenje Sever: str. 11-13. - Beseda o avtorju Milana Horvata na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 275-284

ISBN 961-238-134-8

323(497.1)"1985/1989" 351.75:323.233(497.4)"1989"
ZGO D 8837 94(497.4)"1945/%" BUKOVNIK A. Sever
COBISS.SI-ID 120651264

OHK 2016/7 55
CARLI, Silvana
        Kobariško med obema vojnama (1918-1939) : diplomsko delo / Silvana Carli. - Ljubljana : [S. Carli], 2016. - 146 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: f. 139-144. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1918/1939"
ZGO DIP CARLI Silvana
COBISS.SI-ID 61171810

OHK 2016/7 56
CENTA, Jože
        Jože Centa / [avtorji besedil Marjana Dolšina, Janez Mesesnel, Stane Kljun (predgovor) ; uredila Marjana Dolšina ; fotografiranje Marko Burger ... et al.]. - Ribnica : Rokodelski center, 2014 ([Ljubljana] : Povše). - 155 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm

Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 143-151

ISBN 978-961-93468-2-2

75(497.4):929Centa J.
UMZG M/Cent/1
COBISS.SI-ID 272016128

OHK 2016/7 57
CERAR, Kaja
        Novejši razvoj industrije v Kamniku : zaključna seminarska naloga / Kaja Cerar. - Ljubljana : [K. Cerar], 2016. - 35 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/zaksem_201607_kaja_cerar.pdf. - Mentor Simon Kušar. - Bibliografija: str. 30-33. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

330.341.424(497.451Kamnik)
FRASCATI: 5-404
GEO DiplB 226 CERAR K. CD GEO DiplB 266 CERAR K. Novejši
COBISS.SI-ID 61260642

OHK 2016/7 58
CEZANNE, Paul, 1839-1906
        Cézanne / par Bernard Dorival. - Paris : Tisné, 1948. - 117, 202 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Prométhée)

Bibliografija: str. 189-[196]. - Kazala

75(44):929Cézanne P.
UMZG M/Ceza/5
COBISS.SI-ID 61076066

OHK 2016/7 59
CHARDIN, Jean Baptiste Siméon
        Chardin / étude biographique et critique par Pierre Rosenberg. - Lausanne : Skira, cop. 1963. - 126 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Le gout de notre temps ; 40)

Bibliografija: str. 113- [118]

75(44):929Chardin J.-B.-S.
FRASCATI: 6-302
UMZG M/Char/1
COBISS.SI-ID 61292898

OHK 2016/7 60
CHESTERMAN, Andrew
        Memes of translation : the spread of ideas in translation theory / Andrew Chesterman. - Revised ed. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2016. - XII, 225 str. ; 24 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 123)

Kazali. - Bibliografija: str. 201-221

ISBN 978-90-272-5869-4 (broš.)
ISBN 978-90-272-5868-7 (trda vezava)

81'25:159.955
GER AN 81'25 CHESTERMAN A. Memes (2016)
COBISS.SI-ID 61156962

OHK 2016/7 61
        CHRISTOPH Hein in perspective / edited by Graham Jackman. - Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 2000. - 306 str. ; 24 cm. - (German monitor ; No. 51)

8 prispevkov v angl. in 6 v nem. j. - Bibliografija v opombah na koncu večine prispevkov

ISBN 978-90-420-1482-4
ISBN 90-420-1482-2 !
ISBN 90-420-1492-X !

821.112.2.09Hein C.
GER 830.09 Hein C. Jackman G.(ur.)
COBISS.SI-ID 61219426

OHK 2016/7 62
CIGLARIČ, Jožica
        Fakultative Verbvalenz = Fakultativna glagolska vezljivost : diplomsko delo / Jožica Ciglarič. - Ljubljana : [J. Ciglarič], 2016. - 73 str., [19] f. pril. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 69-71. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanske jezike in književnosti

811.112.2'367.625(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN CIGLARIČ J. Fakultative
COBISS.SI-ID 61154146

OHK 2016/7 63
CINDRIČ, Alojz
        Anatolij Ignatjevič von Špakovski = Anatol von Spakovsky = Anatolij Ignat´evič von Špakovskij : prispevek k bio-bibliografiji / Alojz Cindrič ; [avtor dodatnega besedila Anatolij Ignatjevič Špakovski ; avtor predgovora Igor Grdina ; prevod uvodne besede v angleščino Janko M. Lozar, prevod uvodne besede v ruščino Tatjana Komarova]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 114 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Predgovor / Igor Grdina: str. 7-11. - Bibliografija dr. Anatolija Ignatjeviča von Špakovskega: str. 53-57. - Bibliografija: str. 58-62. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Psihološka analiza časa / Anatolij Špakovski

ISBN 978-961-237-838-7

929Špakovskij A. I.
FRASCATI: 6-301 6-100
BIB 9 CINDRIČ A. Anatolij FIL IX CINDRIČ, A. Anatolij SOC 929 CINDRIČ A. Anatolij
COBISS.SI-ID 285221120

OHK 2016/7 64
CLACKSON, James
        The Blackwell history of the Latin language / James Clackson and Geoffrey Horrocks. - Malden ; Oxford ; Carlton (Victoria) : Wiley-Blackwell, 2007. - VIII, 324 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 317-318 in na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4051-6209-8 (hardcover)

811.124(091)
KLF V L 152 811.124 CLACKSON, HORROCS The Blackwell history
COBISS.SI-ID 61193826

OHK 2016/7 65
        CLASSICS and class : Greek and Latin classics and communism at school / edited by David Movrin and Elżbieta Olechowska. - 1st ed. - Warsaw : Faculty of Artes Liberales ; Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 572 str. : ilustr. ; 25 cm

O avtorjih: str. 547-558. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-826-4 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
ISBN 978-83-7181-943-8 (Wydawnictwo DiG)

811.124'02:37(4-11)"1945/1991"(082) 821.124'02.09:37(4-11)"1945/1991"(082) 811.14'02:37(4-11)"1945/1991"(082) 821.14'02.09:37(4-11)"1945/1991"(082)
KLF Var.10 31 800 CLASSICS and class Movrin D. (ur.) a, b
COBISS.SI-ID 284550400

OHK 2016/7 66
COLJA, Anja, 1983-
        Constrasting traditional and blended English language learning in adult education in Slovenia = Primerjava tradicionalnega in kombiniranega učenja angleščine v izobraževanju odraslih v Sloveniji : diplomsko delo / Anja Colja. - Ljubljana : [A. Colja], 2016. - 51 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 48-49. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

811.111:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA COLJA A. Contrasting
COBISS.SI-ID 61227874

OHK 2016/7 67
        COLOUR / [edited by David Batchelor]. - London : Whitechapel Gallery ; Cambridge (Mass.) : The MIT Press, cop. 2008. - 238 str. ; 21 cm. - (Documents of contemporary art)

Urednik naveden na vzpor. nasl. str. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo. - Vsebina: The salon / Charles Baudelaire. The elements of drawing / John Ruskin. Thelife and work of Eugene Delacroix / Charles Baudelaire. The grammar ofpainting and engraving / Charles Blanc. On shades of grey / Vincent vanGogh. Titles of monochrome works / Alphonse Allais. The whiteness of the whale / Herman Melville. A season in hell / Arthur Rimbaud. On colour/ Gustave Moreau. Against nature / Joris-Karl Huysmans. Degeneration / Max Nordau. Notes on colour / Paul Gauguin. The education of the eye / Paul Signac. Cézanne / Maurice Denis. Letter on Cézanne / Rainer Maria Rilke. Notes of a painter / Henri Matisse. An essay in aesthetics / Roger Fry. Futurist painting: technical manifesto / Umberto Boccioni, Carlo Carra, Kuigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini. Concering the spiritual in art / Wassily Kandinsky. The decline of the west / Oswald Spengler. A child's view of colour / Walter Benjamin. Aphorisms on imagination and colour / Walter Benjamin. The aesthetic hypothesis / Clive Bell. Cubism / Albert Gleizes and Jean Metzinger. To Maximovitch Minsky / Robert Delaunay. The new plastic in painting / Piet Mondrian. Purism / C.E. Jeanneret (Le Corbusier) and Amédée Ozenfant. Non-objective art and suprematism / Kasimir Malevich. The realistic manifesto / Naum Gabo and Anton Pevsner. Line / Aleksandr Rodchenko. On modern art / Paul Klee. A coat of whitewash: the law of Ripolin / LeCorbusier. Space-time and colour / Theo van Doesburg. Towards white painting / Theo van Doesburg. Note on orphism / Robert Delaunay. Photography versus painting / Osip Brik. The archetypes and the collective unconscious / Carl Jung. Colour and form / Adrian Stokes. Objective impressionism / Mark Rothko. On monumentality and colour / FernandLéger. The role and modalities of colour / Henri Matisse. Black isa colour / Henri Matisse. On colour / Sergei Eisenstein. Philosophical investigations / Ludwig Wittgenstein. Remarks on colour / Ludwig Wittgenstein. Colour / Bernard Berenson. Reflections on colour / Carlos Cruz-Diez. Notes for a manifesto / Victor Vasarely. The doors of perception / Aldous Huxley. With mescaline / Henri Michaux. War between line and colour / Yves Klein. The evolution of art towards the immaterial/ Yves Klein. Free dimension / Piero Manzoni. Plastic / Roland Barthes. Andy Warhol / Donald Judd. Froniters of space / Barnett Newman. Colour, time and structure / Hélio Oiticica. Interaction of colour / Josef Albers. Interview with Henry Geldzahler / Helen Frankenthaler. On colour / Sonia Delaunay. Painting in colour / Jules Olitski. Notes on sculpture / Robert Morris. Black as a symbol and concept / Ad Reinhardt. On Who's afraid of red, yellow and blue / BarnettNewman. Beware! / Daniel Buren. Eye and mind / Maurice Merleau-Ponty. The elements of colour / Johannes Itten. Theraw and the cooked / Claude Lévi-Strauss. The crystal land / Robert Smithson. Metaphors of vision / Stan Brakhage. Cosmicomics / Italo Calvino. Atmospheric values: colour / Jean Baudrillard. Some colour terms from Gravity's rainbow / Thomas Pynchon. The man in black / Johnny Cash. On being blue / William H. Glass. Colour and human response / Faber Birren. Black as an ideal / Theodor Adorno. The triple register of colour / JuliaKristeva. Plato's pharmacy / Jacques Derrida. Colour / Roland Barthes. Cy Twombly / Roland Barthes. A mediterranean painting / Brice Marden. Daybook / Anne Truitt. Letter to E. de Wilde / Gerhard Richter. Colour, format and abstract art: interview with Diane Waldman / Kenneth Noland. On line / Peter Halley. The story of colours / Manlio Brusatin. Camera lucida/ Roland Barthes. On Antonioni / Gilles Deleuze. Colour and its name/ Thierry de Duve. How culture conditions the colours we see / Umberto Eco. Colour for philosophers / C.L. Hardin. The eloquence of colour / Jacqueline Lichtenstein. Colour has not yet been named / Stephen Melville. Playing with dead things: the uncanny / Mike Kelley. Leviathan / Paul Auster. Interview with Kathryn Hixon / Peter Halley. Some aspects of colour in general and red and black in particular/ Donald Judd. Perception and the use of colour: interview withErnst Gombrich / Bridget Riley. On colour / Jessica Stockholder.Testaments betrayed / Milan Kundera. Chroma / Derek Jarman. Reservoir dogs / Quentin Tarantino. The story of colours / SubcomanadanteInsurgente Marcos. Feeling blue / Owada. On white / Yoko Ono. The end of the rainbow / Victoria Finlay. Reno Dakota / Magnetic Fields. The future of colours is looking bright / Rem Koolhaas. Chromophobia / David Batchelor. Interview with Jérôme Sans / Daniel Buren. On colour / Ellsworth Kelly. On colour / Rachel Whiteread. On colour / Linda Besemer. On colour / Melanie Smith. La leçon de peinture /Beatriz Milhazes. Colour game / David Reed. On colour / Susan Hiller. Notes on colour / James Welling. On colour / Polly Apfelbaum. Colour: imperialism, race and taste / Yinka Shonibare. On colour / Jimmie Durham.Colour is notcoloured / Pedro Cabrita Reis. On colour / Mel Bochner. Magic hour / Tacita Dean.

ISBN 978-0-262-52481-0 (The MIT Press)
ISBN 0-262-52481-3 (The MIT Press)
ISBN 978-0-85488-160-4 (Whitechapel Gallery)

7.017.4
UMZG C/Colour/1
COBISS.SI-ID 2517358

OHK 2016/7 68
CONGRESO Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción (3 ; Barcelona ; 2016)
        DidTRAD PACTE 2016 / III Congreso Internacional sobre Investigación en Didáctica de la Traducción, 7-8 julio 2016, Barcelona = III Congrés Internacional sobre Investigació en Didactica de la Traducció, 7-8 juliol 2016, Barcelona = Third International Conference on Research into Didactics of Translation, 7-8 July 2016, Barcelona. - Barcelona : Universitat Autonoma, 2016. - 128 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://grupsderecerca.uab.cat/pacte/sites/grupsderecerca.uab.cat.pacte/files/cuaderno_CONGRESO_23_06_2016.pdf. - Ov. nasl. - Besedilo v špan., kat., angl. in nem. - Na nasl. str. tudi: Grupo, Grup PACTE Group

81'25:37(063)(082)
GER AR ŽIGON T. DidTRAD PACTE 2016
COBISS.SI-ID 61129570

OHK 2016/7 69
CONRAD, Patrick
        Getande raadsels : herinnerungen aan Hugo Claus / Patrick Conrad. - Amsterdam : Meulenhoff ; Antwerpen : Manteau, cop. 2009. - 164 str. : č-b fotogr. ; 21 cm

ISBN 978-90-8542-178-8

929Claus H. 821.112.5-94
GER 839.31/.32.09 Claus H. CONRAD P.
COBISS.SI-ID 61070178

OHK 2016/7 70
CORDIER, Sylvain
        Bellangé, ébénistes : une histoire du gout au XIXe siecle / Sylvain Cordier. - [Paris] : Éditions mare & martin, cop. 2012. - 671 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v franc. z vzpor. angl. prevodom predgovora. - Bibliografija: str. 647-659. - Kazali

ISBN 979-10-92054-00-2

745.51(44)"18":929Bellangé
UMZG M/BellaPA/1
COBISS.SI-ID 61311586

OHK 2016/7 71
COROT, Camille
        Corot / biographisch-kritische Studie von Jean Leymarie ; aus dem Französischen von Karl Georg Hemmerich. - Geneve : Skira, cop. 1966. - 137 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Der Geschmack unserer Zeit. Monographien)

Bibliografija: str. 121-123. - Kazalo

75(44):929 Corot C.
UMZG M/Corot/4
COBISS.SI-ID 61172834

OHK 2016/7 72
        CRKVA sv. Marka u Zagrebu : arhitektura, povijest, obnova / urednik Petar Puhmajer ; [prijevod sažetaka na engleski jezik Aleksandra Jablan, na njemački jezik Ines Meštrović ; fotografije današnjeg stanja Jovan Kliska]. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2013. - 245 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 217-228. - Kazalo. - Sažetak ; Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-953-7389-13-0

726:27-523.4(497.5Zagreb)(091)
UMZG T/hrv/Zg/31
COBISS.SI-ID 270543104

OHK 2016/7 73
CUNNINGHAM, Cliff
        Downov sindrom : priročnik za starše in skrbnike / Cliff Cunningham ; [prevod Jasmina Germadnik Kos ; predgovor k slovenski izdaji Alenka Šelih in Branka D. Jurišić]. - 1. naklada, 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 456 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Down syndrom, 3rd revised ed. - 400 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / Alenka Šelih in Branka D. Jurišić: str. 6-10. - Bibliografija: str. 442-450. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0332-9

616.899.6 616.899.6(035) 376
CC-APA: 3256
PED 376 CUNNINGHAM C. Downov PSI 37.015.3:376 CUNNINGHAM C. Downov sindrom
COBISS.SI-ID 283573248

OHK 2016/7 74
CUNNINGHAM, Michael, 1952-
        Ure : [roman] / Michael Cunningham ; prevod Suzana Tratnik ; [spremna beseda Alenka Vesenjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Sanje, 2003 (Ljubljana : Hren). - 206 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje)

Izv. nasl.: The hours. - Dodatek k nasl. ov. - Življenje je največja kreacija / Alenka Vesenjak: str. 197-206

ISBN 961-6387-17-0 (broš.)
ISBN 961-6387-18-9 (trda vezava)

821.111(73)-311.2=163.6
GER 820(73) CUNNINGHAM M. Ure (slv)
COBISS.SI-ID 123191296

OHK 2016/7 75
CVETAEVA, Marina Ivanovna, 1892-1941
        Nadejus' - sgovorimsja legko : pis'ma 1933-1937 godov / Marina Cvetaeva, Vadim Rudnev ; izdanie podgotovleno L. A. Mnuhinym. - Moskva : Vagrius, 2005. - 203 str. ; 22 cm

Predislovie / Veronika Losskaja: str. 5-10. - Kazalo

ISBN 5-9697-0049-5
ISBN 978-5-9697-0049-9

821.161.1
COBISS.SI-ID 61241186

OHK 2016/7 76
CYPHER, James M.
        The process of economic development / James M. Cypher. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014. - XVI, 716 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-64327-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-64328-3 (broš.)

330.34
GEO II 11289 91:33 CYPHER J.M. The process
COBISS.SI-ID 61144162

OHK 2016/7 77
ČEPCOV, Efim Mihajlovič
        Efim MIhajlovič Čepcov / [tekst: I. Emel'anceva]. - Moskva ; Leningrad : Sovetskij hudožnik, 1948. - [64] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mastera sovetskogo iskusstva)

Nasl. na ov.: E. M. Čepcov

75(470):929Čepcov E, M.
UMZG M/Čepc/1
COBISS.SI-ID 61088866

OHK 2016/7 78
ČRNIGOJ, Mihaela
        A contrastive analysis of the use of progressive verb forms in English and their equivalents in Slovene = Kontrastivna analiza rabe angleških progresivnih glagolskih oblik in njihovih slovenskih ustreznic : diplomsko delo / Mihaela Črnigoj. - Ljubljana : [M. Črnigoj], 2016. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 72. - Povzetek ; Abstract. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.58:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ČRNIGOJ M. Contrastive
COBISS.SI-ID 61160802

OHK 2016/7 79
ČUK, Jaka, 1991-
        Primerjava Martina Heideggerja in Jana Patočke v pojmovanju eksistence : magistrsko delo / Jaka Čuk. - Ljubljana : [J. Čuk], 2016. - 65 str. ; 30 cm

Mentor Dean Komel. - Bibliografija: str. 64. - Izvleček , Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.32:1Heidegger M.:1Patočka J.
FRASCATI: 6-301
FIL MagB XI.5 ČUK, J. Primerjava
COBISS.SI-ID 61214818

OHK 2016/7 80
DANUZA, Teuta
        Medvrstniško nasilje med učenci osnovnih šol na Kosovu : doktorska disertacija = Bullying phenomenon in primary school pupils in Kosovo : doctoral dissertation / Teuta Danuza. - Ljubljana : [T. Danuza], 2016. - XVII, 269 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl., razširjeni povzetek tudi v slov. - Mentor Robert Masten, somentor Robi Kroflič. - Bibliografija: str. 207-260. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:364.632(497.115)(043.3)
CC-APA: 3500 3230 5-100
PSI Diss DANUZA T. Medvrstniško nasilje
COBISS.SI-ID 61114210

OHK 2016/7 81
        DAS Museum der Zukunft : 48 Beiträge zur Diskusion über die Zukunft des Museums / [Gerhard Bott ... [et al.] ; Hrsg. von Gerhard Bott. - DuMont Schauberg : Köln, cop. 1970. - 311 str. : ilustr. ; 21 cm. - (DuMont Aktuell)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

069.01
UMZG H/Bott/1
COBISS.SI-ID 61324898

OHK 2016/7 82
DAS, Krishnasri
        China and Central Asia : political, economic and security co-operation / by Krishnasri Das. - New Delhi : New Century Publications, 2013. - XIII, 161 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 143-155. - Kazalo

ISBN 978-81-7708-335-4

91:32(5-191.2+510)
GEO AZI II 11227 91:32 KRISHNASRI D. China
COBISS.SI-ID 61161826

OHK 2016/7 83
DE Min, Giovanni
        Giovanni de Min : 1786-1859 / Giovanni Paludetti. - Udine : Del Bianco, 1959. - 365, [108] str., II f. pril. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. [303]-331

75(450):929De Min G.
UMZG M/Min/1
COBISS.SI-ID 61068386

OHK 2016/7 84
DEAK, John
        Forging a multinational state : state making in imperial Austria from the Enlightenment to the First World War / John Deak. - Standford (CA) : Stanford University Press, cop. 2015. - 355 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Stanford studies on Central and Eastern Europe)

Opombe z bibliografijo: str. 277-341. - Kazalo

ISBN 978-0-8047-9557-9 (cloth)
ISBN 978-0-8047-9593-7 (electronic)

94(430-89)"1740/1918"
ZGO D 8411/2 94(436-89) DEAK J. Forging
COBISS.SI-ID 61220962

OHK 2016/7 85
DEJINY slavistiky (1985 ; Smolenice)
        Aktuálne problémy dejín slavistiky : materiály zasadnutia Medzinárodnej komisie pre dejiny slavistiky, Smolenice 11.-14. február 1985 / na vydanie pripravili V. Matula a T. Ivantyšynová. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1986. - 321 str. ; 21 cm

Bibliografija ob posameznih prispevkih

811.16:061.31(437.6)"1985"
COBISS.SI-ID 2663981

OHK 2016/7 86
DEKLEVA, Igor
        Amabile [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir ali flavto in harfo = for flute and piano or flute and harp / Igor Dekleva ; [notografija Tomaž Bajželj]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (8 str.) ; 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 130)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-10-9
Mc. DSS 130 Društvo slovenskih skladateljev

780.641.2:780.616.433 780.641.2:780.613.31
MUZ P p DEKLEVA I. Amabile
COBISS.SI-ID 271004672

OHK 2016/7 87
DEMEESTER, Leen
        Fashion icons : fashion trends throughout the centuries / Leen Demeester. - 2nd ed. - [Tielt] : Lannoo, cop. 2012. - 184 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-90-209-0381-2

685.34.012(091)
UMZG Bj/19/23
COBISS.SI-ID 61304162

OHK 2016/7 88
DENK, Martina
        Problematik des Übersetzens von Phrasemen im Sachbuch Sprudelndes Leben - strömende Zeit von Petra Urban = Problematika prevajanja frazemov v strokovnem besedilu Sprudelndes Leben - strömende Zeit : diplomsko delo / Martina Denk. - Ljubljana : [M. Denk], 2016. - 138 str. : grafi ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., korpus primerov v nem. in slov. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 133-135. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:81'25=163.6(043.2) 81'25:811.112.2'373.7=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DENK M. Problematik
COBISS.SI-ID 61156706

OHK 2016/7 89
        DEUTSCHE Brüder : zwölf Doppelporträts / [Ferdinand Seibt ... et al.]. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1996, cop. 1994. - 399 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Rororo ; 60128. Sachbuch)

Avtor naveden na zadnji str. ov.

ISBN 3-499-60128-1

929(430)(082)
GER 929 DEUTSCHE
COBISS.SI-ID 61273698

OHK 2016/7 90
DEVETAK, Isabel
        Prevajanje prihodnjika in predprihodnjika iz italijanščine v slovenščino na primeru romana Il fu Mattia Pascal (Rajnki Matija Paskal) Luigija Pirandella : diplomska seminarska naloga / Isabel Devetak. - Ljubljana : [I. Devetak], 2016. - 50 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., tabele s primeri v it. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 26-27. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Sintesi. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.131.1'366.58:811.163.6(043.2) 81'255.4:821.131.1Pirandello L.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP DEVETAK I. Prevajanje
COBISS.SI-ID 61241442

OHK 2016/7 91
DEWITTE, Debra J.
        The Thames & Hudson introduction to art / Debra J. DeWitte, Ralph M. Larmann, M. Kathryn Shields. - [London] : Thames & Hudson, 2015 ([Ljubljana] : DZS-Grafik). - 624 str. : ilustr. ; 28 cm

Further reading: str. 598-604. - Kazalo

ISBN 978-0-500-23943-8

7.01:7.03
UMZG C/DeWit/1
COBISS.SI-ID 61309282

OHK 2016/7 92
        The DIALOGUE of cultures / Anca Dobrinescu, editor. - Ploieşti : Editura Universitatii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015 . - 289 str. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-973-719-617-0
ISBN 973-719-617-1

316.7:7/8(082)
GER 31 DIALOGUE OF Dobrinescu A. (ur.)
COBISS.SI-ID 61236834

OHK 2016/7 93
        DOBRE praktyki dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem : materiały konferencji "Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem" / [przygotowała Małgorzata Roge-Wiśniewska] ; Uniwersytet Warszawski, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". - Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2016. - 32 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v pol. in angl.

ISBN 978-83-63245-22-1
ISBN 83-63245-22-4

378.4:001(4)
GEO III 8057 0 DOBRE
COBISS.SI-ID 61187426

OHK 2016/7 94
DOBRÍK, Zdenko
        Mensch in den Kulturen, Kulturen in Menschen [Elektronski vir] / Zdenko Dobrík. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 102 str. - Bibliografija: str. 94-98. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1001-3 (PDF)

316.7:314.15(430+436+494)(075.8)
GER CDR 31 DOBRÍK Z. Mensch
COBISS.SI-ID 61298530

OHK 2016/7 95
DOLENC, Milan
        Veterinarska služba v NOB na Slovenskem / Milan Dolenc. - Ljubljana : Partizanska knjiga, 1975 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 391 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica NOV in POS ; 43)

600 izv. - Kazalo

94(497.4)"1941/1945" 636.09(497.4)(091)
ZGO C 4315/43 94(497.4)"1939/1945" DOLENC M. Veterinarska služba
COBISS.SI-ID 5427712

OHK 2016/7 96
DOLENC, Pavel
        Tri muze [Glasbeni tisk] : za pihalni trio = Three muses : for wind trio / Pavel Dolenc. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (25 str.) ; 30 cm + 3 parti. - (Edicije DSS ; št. 2089)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-60-4
Ed. DSS 2089 Društvo slovenskih skladateljev

785.73
MUZ P p DOLENC P. Part fagot MUZ P p DOLENC P. Part flavta MUZ P p DOLENC P. Part klarinet MUZ P p DOLENC P. Tri Muze
COBISS.SI-ID 279636224

OHK 2016/7 97
DOROVSKÝ, Ivan, 1935-
        Studia balkanica et slavica. 2 / Ivan Dorovský. - Vyd. 1. - Brno : Tribun EU, 2016. - 301 str. ; 21 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-80-263-0878-2

811.163.6
COBISS.SI-ID 61219938

OHK 2016/7 98
DREZGA, Dušan, 1926-
        Prvi maj / Dušan Drezga ; [prevod Olga in Kazimir Rapoša]. - Ljubljana : Univerzum, 1981 (Ljubljana : "Tone Tomšič"). - 165 str. : ilustr. ; 25 cm

2.500 izv.

331.326.2(091)
ZGO D 8836 32 DREZGA D. Prvi maj
COBISS.SI-ID 15944960

OHK 2016/7 99
DUBILSKI, Petra
        Berlin / Petra Dubilski. - 8., aktualisierte Aufl. - Köln : DuMont, 2000. - 263 str. : ilustr. ; 18 cm. - (DuMont Reisetaschenbuch ; 2022)

Potiskani notr. str. ov. - Kazali

ISBN 3-7701-2711-0

913(430-25)(036)
GER 908(430) DUBILSKI P. Berlin
COBISS.SI-ID 61197154

OHK 2016/7 100
DUDIĆ, Kristina
        Memory, trauma and identity in Toni Morrison's "Beloved" : diplomsko delo / Kristina Dudić. - Ljubljana : [K. Dudić], 2016. - 58 f. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 53-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73=013).09Morrison T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA DUDIĆ K. Memory
COBISS.SI-ID 61179746

OHK 2016/7 101
DUFOUR, Bernard
        Bernard Dufour / Fabrice Hergott ; bibliographie et appareil critique par Marie-Sophie Carron de la Carriere. - Paris : Éditions de la Différence, 2010 (Ljubljana : DZS Grafik). - 407 str. : ilustr. ; 28 x 30 cm

Bibliografija: str. 391-395

ISBN 978-2-7291-1856-3

75(44):929Dufour B.
UMZG M/Dufo/1
COBISS.SI-ID 61313378

OHK 2016/7 102
DUMA, Mihaela
        Words, meanings and discourses : religious ideological assumptions in same-sex marriage parliamentary debates / Mihaela Duma. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015 . - 251 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 239-[252]

ISBN 978-973-719-594-4
ISBN 973-719-594-9

811.111'27'42:32 [316.647.8:2]:316.362.34 316.362.34:[316.647.8:2]
GER 800:316 DUMA M. Words, meanings
COBISS.SI-ID 61254242

OHK 2016/7 103
DUPRÉ, Louis K., 1925-
        Passage to modernity : an essay in the hermeneutics of nature and culture / Louis Dupré. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1993. - X, 300 str. ; 23 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Opombe z bibliografijo: str. 255-285. - Kazalo

ISBN 0-300-05531-5 (trda vezava)
ISBN 0-300-06501-9 (broš.)
ISBN 978-0-300-06501-5 (broš.)

130.2
FIL XI.3 DUPRE L. Passage
COBISS.SI-ID 6556250

OHK 2016/7 104
DURJAVA, Iza
        Kontrastivno (AN - SLO) [Elektronski vir] : modulacija kot variacija pri večbesedni enoti v besedilu : doktorska disertacija / Iza Durjava. - Ljubljana : [I. Durjava], 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 12 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Izšlo skupaj s tiskano verzijo. - El. publikacija v formatu pdf obsega 332 str. - Mentor Dušan Gabrovšek, somentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 322-332. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, področje: jezikoslovje

81'25:81'367.4'373.74=111=163.6(043.3
FRASCATI: 6-200
GER DissCD DURJAVA I. Kontrastivno
COBISS.SI-ID 61078882

OHK 2016/7 105
DURJAVA, Iza
        Kontrastivno (AN - SLO) : modulacija kot variacija pri večbesedni enoti v besedilu : doktorska disertacija / Iza Durjava. - Ljubljana : [I. Durjava], 2015. - 332 str., [46] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek, somentorica Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 322-332. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program: Humanistika in družboslovje, področje: jezikoslovje

81'25:81'367.4'373.74=111=163.6(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss DURJAVA I. Kontrastivno
COBISS.SI-ID 61066850

OHK 2016/7 106
DVOŘÁKOVÁ, Daniela
        Čierna král'ovná : Barbora Celjská (1392-1451) : Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej král'ovnej / Daniela Dvořáková. - Bratislava : Vydavatel'stvo Rak : Historický ústav Slovenskej Akadémie vied, 2013. - 303 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. na ov.: Barbora Celjská. - Bibliografija z opombami: str. 259-279

ISBN 978-80-85501-60-5

94(100)"1392/1451"
ZGO D 8824 94(4) DVORAKOVA Daniela
COBISS.SI-ID 61202018

OHK 2016/7 107
ECO, Umberto
        Lüge und Ironie : vier Lesarten zwischen Klassik und Comic / Umberto Eco ; aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. - München ; Wien : C. Hanser, 1999. - 141 str. ; 20 cm

Prevod dela: Tra menzogna e ironia

ISBN 3-446-19793-1

821.131.1.09 741.52:821.131.1.09
GER 840/860.09 ECO U. Lüge und Ironie
COBISS.SI-ID 61205090

OHK 2016/7 108
ELTON, G. R., 1921-
        Reformation Europe : 1517-1559 / G. R. Elton. - 15th impression. - [London] : Fontana : Collins, 1974, cop. 1963. - 349 str. : zvd. ; 18 cm. - (The fontana history of Europe)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 0-00-632124-0

930.85(4)
FIL IX.3 ELTON G. R. Reformation
COBISS.SI-ID 61035106

OHK 2016/7 109
        EMILIA Romagna / by Riccardo Bacchelli ... [et al.] ; [texts translated by Rudolf G. Carpanini and Margaret Meringer]. - 1st English ed. - [Milano] : Electa Editrice for the Banca Nazionale del Lavoro, cop. 1972. - 440 str. : ilustr. ; 32 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 425-430. - Kazalo

7(450.45)(091)
UMZG T/ita/t/Emil/3
COBISS.SI-ID 15481145

OHK 2016/7 110
        ENERGIJA in mi : pogovori s strokovnjaki / [urednica Mojca Drevenšek ; fotografije David Guček, Mateja Jordović Potočnik]. - Mozirje : EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti, 2016 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 52 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

6.000 izv.

ISBN 978-961-285-248-1

620.9(082)
GEO SLO III 8066 91:330.15 ENERGIJA 2
COBISS.SI-ID 284720640

OHK 2016/7 111
ERASMUS, Harald
        Topographische Kenntnisse und Fähigkeiten im Geographieunterricht der Waldorfschule : eine Untersuchung auf der Grundlage zweier empirischer Erhebungen / Harald Erasmus. - Bonn : Scientia Bonnensis, 2016. - 269 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Giessener Geographische Schriften, ISSN 0435-978X ; H. 86)

Avtorj. predelana dokt. disert. - Bibliografija: str. 229-241. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-940766-74-8

911:373
GEO PerP 341/86 ERASMUS H. Topographische
COBISS.SI-ID 40057901

OHK 2016/7 112
ERŽENIČNIK, Meta
        Lezbična motivika v romanu Ocvrti zeleni paradižniki in njegovi filmski adaptaciji : diplomski seminar / Meta Erženičnik. - Ljubljana : [M. Erženičnik], 2016. - 24 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82:791.31 821.111(73).09Flagg F. 305-055.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 132/SD ERŽENIČNIK M. Lezbična
COBISS.SI-ID 61301858

OHK 2016/7 113
        EUROPEAN perspectives on museum objects : selected examples on the change of perspective / Susanne Schilling ... [et al.] (eds.) ; [concept descriptions Linda Greci ; sketches Uwe R. Brückner]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 273 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 6)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N6_DIG.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 6, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-902796-39-4

069(4)(035)(082)
ZGO C 6659 06 EMEE European perspectives
COBISS.SI-ID 619116

OHK 2016/7 114
FABEC, Tomaž, 1974-
        Arheologija vrtač na Krasu : doktorska disertacija / Tomaž Fabec. - Ljubljana : [T. Fabec], 2016. - 203 str., [170] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Predrag Novaković, somentorica Nina Zupančič. - Bibliografija: str. 183-203. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902(497.472)(043.3)
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Dr 101
COBISS.SI-ID 1268318

OHK 2016/7 115
FACHGESPRÄCH "Archäologie in Kartausen" (2014 ; Mauerbach)
        Fachgespräch "Archäologie in Kartausen", 17. Oktober 2014, Mauerbach (Niederösterreich) / Martin Krenn und Nikolaus Hofer (Hrsg.). - Horn : Ferdinand Berger & Söhne, 2016. - 80 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Fundberichte aus Österreich. Tagungsbände : FÖTag / herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, Wien, ISSN 2410-9193 ; Bd. 4)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

902:726:2-523.6726:2-523.6(082)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-A 30/4
COBISS.SI-ID 39792685

OHK 2016/7 116
FACHGESPRÄCH "Massenfunde - Fundmassen. Strategien und Perspektiven im Umgang mit Massenfundkomplexen" (2014 ; Mauerbach)
        Fachgespräch "Massenfunde - Fundmassen. Strategien und Perspektiven im Umgang mit Massenfundkomplexen", 21. August 2014, Mauerbach (Niederösterreich) / Nikolaus Hofer (Hrsg.). - Horn : Ferdinand Berger & Söhne, 2015. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Fundberichte aus Österreich. Tagungsbände : FÖTag / herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, Wien, ISSN 2410-9193 ; Bd. 2)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

902:903/904(082)
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-A 30/2
COBISS.SI-ID 39794221

OHK 2016/7 117
FATUR, Katarina
        Hipoteza o somatskih označevalcih : filozofska vprašanja : diplomsko delo / Katarina Fatur. - Ljubljana : [K. Fatur], 2016. - [11] f., 57 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Olga Markič. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.194:159.947.24(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VI FATUR K. Hipoteza
COBISS.SI-ID 61173858

OHK 2016/7 118
FECHTER, Paul
        Geschichte der deutschen Literatur : vom Naturalismus bis zur Literatur des Unwirklichen. Bd. 3 : mit 113 Abbildungen im Text, einer Tafel und 5 Handschriftenbeilagen / von Paul Fechter. - 5. Aufl. - Leipzig : Bibliographisches Institut, 1938. - [XII], 401 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 26 cm

Izšlo kot tretji del 5. izdaje knjige Geschichte der deutschen Literatur avtorjev Friedricha Vogta in Maxa Kocha. - V got. - Bibliografija: str.400-401. - Kazalo

821.112.2(091)
GER PK 830(091) FECHTER P. Geschichte
COBISS.SI-ID 61258082

OHK 2016/7 119
FERGUSON, Christopher J.
        Media psychology 101 / Christopher J. Ferguson. - New York : Springer, cop. 2016. - X, 274 str. : ilustr. ; 21 cm. - (The psych 101 series)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: 1. Society and media through history ; 2. Theories and methods of media effects ; 3. Advertising effects ; 4. The boob tube: media and academic achievement ; 5. Media addiction ; 6. Banned books ; 7. Media and body dissatisfaction ; 8. Media and teen sexual behavior ; 9. Race and the media ; 10. Crime in the news ; 11. Television/movie violence research ; 12. Video game violence research ; 13. Pornography ; 14. Social media ; 15. Now what?

ISBN 978-0-8261-9673-6

159.9:316.774:366.636
CC-APA: 2750
PSI 159.9:316.774 FERGUSON C.J. Media psychology
COBISS.SI-ID 61062242

OHK 2016/7 120
FIL´ŠTINSKIJ, Isaak Moiseevič
        My šagaem pod konvoem : rasskazy iz lagernoj žizni / Isaak Fil´štinskij. - Nižnij Novgorod : Dekom, 2005. - 251 str., [4] str. črno-belih pril. ; 20 cm. - (Imena)

ISBN 5-89533-133-5
ISBN 978-5-89533-133-0

821.161.1-94 326.95(470+571)"1949/55"
COBISS.SI-ID 61242978

OHK 2016/7 121
FLERIN, Petra
        Analiza najpogostejših napak v ljubiteljskih podnapisih : magistrsko delo / Petra Flerin. - Ljubljana : [P. Flerin], 2016. - 99 str., XXI str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 94-99. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:791=111=163.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB FLERIN P. Analiza
COBISS.SI-ID 61278306

OHK 2016/7 122
        FORSCHUNGSBERICHT ... . - Firenze = Florenz : Kunsthistorisches Institut, Max-Planck-Institut, [2005]-

Je nadaljevanje: Jahresbericht... - Kunsthistorisches Institut in Florenz = ISSN 1594-1698
UMZG Per 7
2012-2015 [Nr.] 1-2
COBISS.SI-ID 30068269

OHK 2016/7 123
FORTE, Nana
        Libera me [Glasbeni tisk] : za dva mešana zbora = for two mixed choirs / Nana Forte. - 2. ponatis. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (13 str.) ; 34 cm. - (Edicije DSS ; št. 1903)

200 izv.

ISMN 979-0-709025-14-5
Ed. DSS 1903

784.087.684(497.4)
MUZ P p FORTE N. Libera
COBISS.SI-ID 281181696

OHK 2016/7 124
FRANZA, Jasmin
        Prevajanje izbranih živalskih frazemov iz italijanščine v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Jasmin Franza. - Ljubljana : [J. Franza], 2016. - 34 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., tabele s primeri v it. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Robert Grošelj. - Bibliografija: f. 27-29. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Sintesi. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.131.1'373.72:59=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP FRANZA J. Prevajanje
COBISS.SI-ID 61224546

OHK 2016/7 125
FREEMAN, John, slikar
        A meander down the Esk : a journey in paint and pencil / John Freeman. - Newcastle upon Tyne : Zymurgy Publishing, 2015 (in Slovenia). - 128 str. : ilustr. ; 24 x 31 cm

Bibliografija: str. 127

ISBN 978-1-903506-42-4

75.021.32-035.676.332.2(420):929Freeman J.
UMZG M/Free/1
COBISS.SI-ID 61319522

OHK 2016/7 126
FRIEDREICH, Tina
        Max Frischs Andorra als Grundlage für Lehrmaterialien : Entwicklungsmodell einer literarischen Werkstatt für die Roma-Gemeinschaft = Andorra Maxa Frischa kot osnova za učno gradivo : razvojni model literarne delavnice za romsko skupnost : diplomsko delo / Tina Friedreich. - Ljubljana : [T. Fiedreich], 2016. - 45 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 43-44. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(494).09Frisch M.:37.091.3(043.2) 37.091.3:821.112.2(043.2) 323.15(=214.58):316.647.8(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FRIEDREICH T. Max Frischs
COBISS.SI-ID 61163362

OHK 2016/7 127
FRITSCH Križaj, Tjaša
        Das sprachliche Feld der Konzessivität im Gegenwartsdeutsch = Izrazna sredstva dopustnosti v sodobnem nemškem jeziku : magistrsko delo / Tjaša Fritsch Križaj. - Ljubljana : [T. Fritsch Križaj], 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: 80-82. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243'36:(075)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB FRITSCH KRIŽAJ T. Sprachliche
COBISS.SI-ID 61246818

OHK 2016/7 128
FÜRST, Irena
        Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948-1966 / [avtorica Irena Fürst ; prevodi Martin Cregeen ; objavljene fotografije, dokumenti in predmeti Muzej novejše zgodovine Slovenije, osebno gradivo pričevalcev, informatorjev in darovalcev]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016. - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv.

ISBN 978-961-6665-44-5

343.81:728.81(497.4Brestanica)"1948/1966"
ZGO F 663 94(497.4)"19/20" KAZENSKE
COBISS.SI-ID 285276672

OHK 2016/7 129
FÜRST, Irena
        Trapisti v Rajhenburgu = Trapists in Rajhenburg / [avtorica Irena Fürst ; prevodi Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2015 ([Žirovnica] : Medium). - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv.

ISBN 978-961-6665-39-1

27-789.255(497.4Brestanica)(091)(083.824)
ZGO F 662 27-9 TRAPISTI
COBISS.SI-ID 281026560

OHK 2016/7 130
GABREJNA, Ana
        The Byronic hero in English and Russian literature : a case study of A hero of our time and Jane Eyre = Byronski junak v angleški in ruski literaturi : analiza junaka v Junaku našega časa in Jane Eyre : diplomsko delo / Ana Gabrejna. - Ljubljana : [A. Gabrejna], 2016. - 127 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Besedilo delno v angl., delno v slov., odlomki del in citati tudi v rus. - Mentorja Jason Blake, Miha Javornik. - Bibliografija: str. 120-127. - Povzetek ; Abstract ; Rezjume. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za slavistiko

821.111.09:821.161.1.09"17/18"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GABREJNA A. Byronic SLA D-Rus 236 GABREJNA A. The Byronic
COBISS.SI-ID 61187170

OHK 2016/7 131
GEMÄLDEGALERIE Alte Meister (Dresden)
        Kriegsverluste der Dresdner Gemäldegalerie : vernichtete und vermisste Werke / Hans Ebert. - Dresden : Staatliche Kunstsammlungen, 1963. - 163 str. : ilustr. ; 31 cm

75:504.61(430.246.1)(083.824)
UMZG Kt/Dres/15
COBISS.SI-ID 61195618

OHK 2016/7 132
        GEOGRAPHISCH-landeskundliche Themen und Wissenswertes über die Region Westfalen-Lippe : Gebiet und Identität, Naturraum, Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft, Verkehr, Bildung, Kultur und Sport, Gesellschaft und Politik / herausgegeben von Rudolf Grothues, Karl-Heinz Otto und Markus Wieneke. - Münster : Aschendorff, 2016. - XI, 372 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Westfalen regional ; Bd. 3) (Siedlung und Landschaft in Westfalen ; 41)

Bibliografija: str. 328-357

ISBN 3-402-14835-8
ISBN 978-3-402-14835-8

913(430.119)
GEO PerP 377/41GEOGRAPHISCH-
COBISS.SI-ID 61263970

OHK 2016/7 133
GIORGIONE
        Giorgione als Maler und Dichter / von Herbert von Einem. - Mainz : Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; Wiesbaden : Steiner, cop. 1972. - 51 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse ; Jg. 1972, Nr. 2)

Bibliografija z opombami na dnu str.

75(450):929Giorgione
UMZG M/Giorgion/8
COBISS.SI-ID 61215586

OHK 2016/7 134
GIURICIN, Ezio
        Mezzo secolo di collaborazione : (1964-2014) : lineamenti per la storia delle relazioni tra la Comunita Italiana in Istria, Fiume e Dalmazia e la Nazione madre / Ezio e Luciano Giuricin. - Fiume : Unione Italiana ; Trieste : Universita popolare, 2015. - 309 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Etnia. Extra serie / Centro di ricerche storiche Rovigno, ISSN 0353-3271 ; 3)

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-953-7891-14-5

323.15(497.4/.5=131.1:450)"1964/2014"
ZGO D 8821/3 94(4-12)"19/20" GIURICIN E. Mezzo secolo
COBISS.SI-ID 513864272

OHK 2016/7 135
GLAVAN, Simona, 1974-
        Geografski in sociološki vidiki razvoja Sežane : diplomsko delo / Simona Glavan. - Ljubljana : [S. Glavan], 2016. - 80 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_simona_glavan.pdf. - Mentorja Dejan Rebernik, Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 76-78. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

911.372(497.472)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2005 GLAVAN S. CD GEO Dipl 2005 GLAVAN S. Geografski
COBISS.SI-ID 61105762

OHK 2016/7 136
GLAVINA, Bojan
        Dimenzije [Glasbeni tisk] : za klavir štiriročno = Dimensions : for piano four hands / Bojan Glavina ; [notografija Gal Hartman]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (11 str.) ; 21 x 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 133)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-80-6
Mc. DSS 133 Društvo slovenskih skladateljev

780.616.433
MUZ P p GLAVINA B. Dimenzije
COBISS.SI-ID 266341888

OHK 2016/7 137
GOGH, Vincent van
        Vincent van Gogh : aus den Briefen an seinen Bruder / ausgewählt und eingeleitet von Rudolf Schröder ; [Übersetzung von Juliette Lasserre und Rudolf Schröder]. - Düsseldorf : Drei Eulen, 1948. - 118 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Vincent

82-6:929Gogh V. van
UMZG M/Gogh/26
COBISS.SI-ID 61198434

OHK 2016/7 138
GOJANOVIĆ Vidaković, Tina
        Einbindung ästhetisch hochwertiger Literatur in den DaF-Unterricht - Popp und Mingel von Marie Luise Kaschnitz = Vključitev estetsko kakovostne književnosti v pouk nemščine kot tujega jezika - Popp und Mingel Marie Luise Kaschnitz : diplomsko delo / Tina Gojanović Vidaković. - Ljubljana : [T. Gojanović Vidaković], 2016. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 51-52 in z opombami na dnu str. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243:37.019.3(043.2) 821.112.2Kaschnitz M.L.:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GOJANOVIĆ V. T. Einbindung
COBISS.SI-ID 61222754

OHK 2016/7 139
GOLOB, Jani, 1948-
        Etuda [Glasbeni tisk] : za tolkalni ansambel = Etude : for percussion ensemble / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (7 str.) ; 21 x 30 cm + 5 partov. - (Muzicija DSS ; 229)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-83-3
Mc. DSS 229

785.7:780.634
MUZ P p GOLOB J. Etuda MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 1 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 2 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 3 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 4 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 5
COBISS.SI-ID 283011584

OHK 2016/7 140
GOLOB, Jani, 1948-
        Igre [Glasbeni tisk] : za violino, kitaro in harmoniko = Games : for violin, guitar and accordion / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2014. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 187)

ISMN 979-0-709047-41-3
Mc. DSS 187

785.7
MUZ P p GOLOB J. Igre MUZ P p GOLOB J. Part harmonika MUZ P p GOLOB J. Part kitara MUZ P p GOLOB J. Part violina
COBISS.SI-ID 277665536

OHK 2016/7 141
GOLOB, Jani, 1948-
        More fun [Glasbeni tisk] : za tolkala = for percussion / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (3 str.) ; 21 x 30 cm + 5 partov. - (Muzicija DSS ; 228)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-82-6
Mc. DSS 228

785.7:780.634
MUZ P p GOLOB J. More fun MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 1 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 2 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 3 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 4 MUZ P p GOLOB J. Part tolkalec 5
COBISS.SI-ID 283011328

OHK 2016/7 142
GOLOB, Jani, 1948-
        Refleksije [Glasbeni tisk] : za harfo in godalni kvartet = Reflections : for harp and string quartet / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (17 str.) ; 21 x 30 cm + 5 partov. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 197)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-56-7
Mc. DSS 197 Društvo slovenskih skladateljev

785.75.087.35:780.613:780.614.33
MUZ P p GOLOB J. Part harfa MUZ P p GOLOB J. Part viola MUZ P p GOLOB J. Part violina 1 MUZ P p GOLOB J. Part violina 2 MUZ P p GOLOB J. Part violončelo MUZ P p GOLOB J. Refleksije
COBISS.SI-ID 279466752

OHK 2016/7 143
GOLOB, Nataša, 1947-
        Decorated edges : works of art as evidence / Nataša Golob. - [Turnhout : Brepols, 2008]. - Str. [369]-387 : ilustr. ; 28 cm

Čelni nasl. - Bibliografija z opombami na dnu str. - P. o.: La reliure médiévale

75.056
UMZG S/GoloN/2008/4
COBISS.SI-ID 61210210

OHK 2016/7 144
GOLOB, Rok, 1975-
        Balada [Glasbeni tisk] : za vibrafon solo = Ballad : for solo vibraphone / Rok Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - [1] str. ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; 233)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-85-7
Mc. DSS 233

780.653.1.087.1
MUZ P p GOLOB R. Balada
COBISS.SI-ID 283012096

OHK 2016/7 145
GOLOB, Rok, 1975-
        Dance of the terminator puzzle [Glasbeni tisk] : za tolkala = for percussion / Rok Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (31 str.) ; 30 cm + 5 partov. - (Muzicija DSS ; 231)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-84-0
Mc. DSS 231

785.7:780.634
MUZ P p GOLOB R. Dance MUZ P p GOLOB R. Part tolkala 1 MUZ P p GOLOB R. Part tolkala 2 MUZ P p GOLOB R. Part tolkala 3 MUZ P p GOLOB R. Part tolkala 4 MUZ P p GOLOB R. Part tolkala 5
COBISS.SI-ID 283011840

OHK 2016/7 146
GOLOB, Urška, 1988-
        Nezanesljivi pripovedovalec v romanih Balerina, Balerina, Tito, amor mijo in Soba : diplomsko delo / Urška Golob. - Ljubljana : [U. Golob], jul. 2016. - V, 66 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Alojzija Zupan Sosič, Tomo Virk. - Bibliografija: f. 65-66. - Izvleček ; Abstract: Unreliable narrator in novels Balerina, Balerina, Tito, amor mijo and The Room. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091 821.163.6.09-3Sosič M. 821.111(417).09-3Donoghue E.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 854/SK GOLOB U. Nezanesljivi
COBISS.SI-ID 61318754

OHK 2016/7 147
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 (Maribor : Dravska tiskarna). - 131 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-341-2967-5

811.163.6(075.3)
SLA Gram II 1401 GOMBOC M. Besede 2
COBISS.SI-ID 128520448

OHK 2016/7 148
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2006 ([Maribor] : Ma-tisk). - 105 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-341-3648-5

811.163.6(075.3)
SLA Gram II 1404 GOMBOC M. Besede 3
COBISS.SI-ID 224677120

OHK 2016/7 149
GOMBOC, Mateja, 1964-
        Besede. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol / Mateja Gomboc ; [ilustracije Vili Vrhovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). - 139 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-341-4008-3

811.163.6
SLA Gram II 1400 GOMBOC M. Besede
COBISS.SI-ID 5006110

OHK 2016/7 150
GOSUDARSTVENNYJ Ermitaž (St. Petersburg)
        The Hermitage : selected treasures from the great museum / text written by the curatorial staff of The State Hermitage Museum ; [photographers Vladimir Terebenin, Leonard Haifets ; translators Jan Butler, Katharine Judelson]. - Leningrad : The State Hermitage Museum, 1990. - 164 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 0-904866-85-8

069.5:7(470.23)
UMZG Kt/StPet/51
COBISS.SI-ID 61274978

OHK 2016/7 151
GÖTSCH Unterberger, Barbara
        Leo Putz : (1869-1940) : das Gemälde Bacchanal im Spiegel der Presse um 1905 / Barbara Götsch Unterberger. - Weimar : Verlag und Datenbank für Geisteswissenschaften, cop. 2010. - 103, 17 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Studies in European culture ; Bd. 9)

Bibliografija: str. 97-103

ISBN 978-3-89739-712-5

75.035.93(430):929Putz L.
UMZG M/Putz/1
COBISS.SI-ID 61068130

OHK 2016/7 152
GOYA, Francisco de, 1746-1828
        Goya / par Georges Grappe. - Paris : Plon, [1937]. - 62 str. : ilustr. ; 23 cm

75(460):929Goya F.
UMZG M/Goy/4
COBISS.SI-ID 61215330

OHK 2016/7 153
        GRAMMATIKA i stilistika russkogo jazyka v sinhronii i diahronii : očerki / [otv. redaktory S. V. Vjatkina, D. V. Rudnev]. - Sankt-Peterburg : Filologičeskij fakul´tet Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta, 2012. - 503 str. : portret ; 23 cm. - (Universitetskie issledovanija)

Cir. - Očerk dejatel´nosti prof. G. N. Akimovoj / S. V. Vjaškina, V. P. Kazakov: str. 3-10. - Bibliografija tekoče na dnu str. in na koncu posameznih prispevkov. - Spisok osnovnyh naučnyh trudov prof. G. N. Akimovoj: str. 497-502. - Vsebuje tudi: Očerki po sintaksisu jazyka M. V. Lomonosova / G. N. Akimova

ISBN 978-5-8465-1254-2

811.161.1:801.8 (082) 811.161.1:801.8:929Lomonosov V. M. 012Akimova G. N.
SLA Phil II 4359 GRAMMATIKA
COBISS.SI-ID 61193314

OHK 2016/7 154
GRASSI, Nicola
        Nicola Grassi : 1682-1748 / Giuseppe Fiocco. - [Udine] : Del Bianco, [s.d.]. - [49] str. : ilustr. ; 16 cm. - (Biblioteca d'arte friulana ; n. 1)

Bibliografija: str. [15-16]

75(450):929Grassi N.
UMZG M/Gras/1
COBISS.SI-ID 61060450

OHK 2016/7 155
GRAY, Loretta S.
        Guide to Russian idioms = Spravočnik idiom russkoga jazyka / Loretta S. Gray, Dinara Georgeoliani. - Lincolnwood, Illinois : Ntc Pub Group, cop. 1997. - X, 182 str. ; 23 cm

Lat. in cir. - Kazali

ISBN 0-8442-4246-2

811.161.1'373.7
SLA Phil II 4356 GRAY L. Guide
COBISS.SI-ID 61174882

OHK 2016/7 156
GREGOR, Joseph, 1888-1960
        Weltgeschichte des Theaters : mit einem Bilderanhang / Joseph Gregor. - Zürich : Phaidon, cop. 1933. - 829 str., [78] f. pril. ; 21 cm

Bibliografija: str. 741-743. - Kazala

792(091)
GER 791/792 GREGOR J. Weltgeschichte PRK 236 GREGOR J. Weltgeschichte
COBISS.SI-ID 1202177

OHK 2016/7 157
GRILJ, Uroš
        Zagotavljanje samooskrbe s prašičjim mesom v Sloveniji : zaključna seminarska naloga / Uroš Grilj. - Ljubljana : [U. Grilj], 2016. - 49 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/zaksem_201607_uros_grilj.pdf. - Mentorica Barbara Lampič. - Bibliografija: str. 44-47. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

636:338.439(497.4)
FRASCATI: 5-404
GEO DiplB 265 GRILJ U. CD GEO DiplB 265 GRILJ U. Zagotavljanje
COBISS.SI-ID 61079138

OHK 2016/7 158
GRM, Janez
        Lik Jezusa v novozaveznih apokrifih : diplomsko delo / Janez Grm. - Ljubljana : [J. Grm], 2016. - 78 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. viru (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Viri in literatura: f. 75-76. - Izvleček ; Extract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

27-31:82.0
6-309
PRK Dipl 846/SK GRM J. Lik Jezusa
COBISS.SI-ID 61280866

OHK 2016/7 159
GRM, Janez
        Ženski liki in moški liki v ženskih vlogah v stripih Mikija Mustra : diplomski seminar / Janez Grm. - Ljubljana : [J. Grm], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. viru (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Viri in literatura: str. 41-43. - Seznam slikovnega gradiva: str. 44-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09:741.52Muster M.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 129/SD GRM J, Ženski liki
COBISS.SI-ID 61279330

OHK 2016/7 160
GROZDANOVA Panič, Maja
        Kolinska tovarna Ljubljana : od ustanovitve leta 1908 do 1985 : diplomsko delo / Maja Grozdanova Panič. - Ljubljana : [M. Grozdanova Panič], 2016. - 110 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: f. 97. - Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

338.4:94(497.4Kolinska)"1908/1985"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP GROZDANOVA PANIČ Maja
COBISS.SI-ID 61111138

OHK 2016/7 161
GRUM, Ana Marija
        Filozofija z otroki : pristop Sare Stanley : diplomsko delo / Ana Marija Grum. - Ljubljana : [A. M. Grum], 2016. - 80 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Marjan Šimenc. - Bibliografija: str. 75-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1(091):37.02-053.2
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XV GRUM, A. M. Filozofija z otroki
COBISS.SI-ID 61232226

OHK 2016/7 162
GUDIAŠVILI, Lado
        Lado Gudiashvili / [selection amd introduction by Moisei Kagan]. - Leningrad : Aurora, 1984. - 239 str. : ilustr. ; 35 cm

Bibliografija: str. 238-239

75(479.22):929Gudiašvili L.
UMZG M/Gud/1
COBISS.SI-ID 61323874

OHK 2016/7 163
GUNDERSON, Erik
        Laughing awry : Plautus and tragicomedy / Erik Gunderson. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - 283 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 257-268. - Kazali

821.124-22
KLF VII 561 821.124.09-2 GUNDERSON E. Laughing
COBISS.SI-ID 61206114

OHK 2016/7 164
HABE, Tomaž, 1947-
        Tako in tako [Glasbeni tisk] : za klarinet in klavir = This way and that way : for clarinet and piano / Tomaž Habe ; [notografija Accordia ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (18 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 141)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-95-0
Mc. DSS 141 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.1:780.616.433
MUZ P p HABE T. Part klarinet MUZ P p HABE T. Tako in tako
COBISS.SI-ID 267373056

OHK 2016/7 165
HABE, Tomaž, 1947-
        Zakrite stopinje [Glasbeni tisk] : za alt saksofon in klavir = Concealed footsteps : for alto saxophone and piano / Tomaž Habe ; [notografija Accordia ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (16 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 143)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-97-4
Mc. DSS 143 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.2:780.616.433
MUZ P p HABE T. Part saksofon MUZ P p HABE T. Zakrite
COBISS.SI-ID 267373568

OHK 2016/7 166
HABE, Tomaž, 1947-
        Želje [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir = Wishes : for flute and piano / Tomaž Habe ; [notografija Accordia ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (12 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 142)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-96-7
Mc. DSS 142 Društvo slovenskih skladateljev

780.641.2:780.616.433
MUZ P p HABE T. Part flavta MUZ P p HABE T. Želje
COBISS.SI-ID 267373312

OHK 2016/7 167
HANCOCK, Ana
        Aplikacija teorije fantastične literature Tzvetana Todorova na Hoffmannovo kratko prozo : diplomsko delo / Ana Hancock. - Ljubljana : [A. Hancock], jun. 2016. - 111 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 110-111. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.112.2.09-312.9Hoffmann E.T.A. 82.0-312.9
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 844/SK HANCOCK A. Aplikacija
COBISS.SI-ID 61273954

OHK 2016/7 168
HANCOCK, Ana
        Utopija v psihoanalizi : diplomsko delo / Ana Hancock. - Ljubljana : [A. Hancock], 2016. - 62 f. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26:141.81(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII HANCOCK A. Utopija
COBISS.SI-ID 61102690

OHK 2016/7 169
HANSEN, Jason D.
        Mapping the Germans : statistical science, cartography, and the visualization of the German nation, 1848-1914 / Jason D. Hansen. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XVI, 193 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Oxford studies in modern european history)

Bibliografija: str. 162-190. - Kazalo

ISBN 978-0-19-871439-2

94(430)"1848/1914"
ZGO D 8832/1 94(41/49) HANSEN J. Mapping
COBISS.SI-ID 61223266

OHK 2016/7 170
HARDOŠOVÁ, Mária
        English business correspondence : English-Slovak phrases, collocations and vocabulary / Mária Hardošová. - 2. doplnené a rozšírené vyd. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - 101 str. ; 21 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická fakulta. - Bibliografija: str. 101

ISBN 978-80-557-1033-4

811.111'374.26=162.4:651.7
COBISS.SI-ID 61250402

OHK 2016/7 171
HARGREAVES, Andy
        Teaching in the knowledge society : education in the age of insecurity / Andy Hargreaves. - Reprinted. - Maidenhead ; New York : Open University Press, 2004. - XXII, 206 str. ; 23 cm. - (Professional learning)

Kazalo

ISBN 0-335-20483-X (broš.)

37.015.3 37.091.3
CC-APA: 3500
PSI 37.015.3 HARGREAVES A. Teaching
COBISS.SI-ID 16290824

OHK 2016/7 172
HARLAMOV, Aljoša
        Slovenski modernistični roman : doktorska disertacija / Aljoša Harlamov. - Ljubljana : [A. Harlamov], jun. 2016. - 283 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorica Alojzija Zupan Sosič. - Viri ; Literatura: str. 269-282. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

821.163.6.09-31"19"
FRASCATI: 6-200
SLA Diss 289 HARLAMOV A. Slovenski
COBISS.SI-ID 61167970

OHK 2016/7 173
HESSE, Hermann, 1877-1962
        Kurgast : Aufzeichnungen von einer Badener Kur / Hermann Hesse. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1985, cop. 1953. - 108 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 383)

ISBN 3-518-36883-4

821.112.2-94
GER 830 HESSE H. Kurgast
COBISS.SI-ID 61273442

OHK 2016/7 174
        HISTORISCHE Volkssagen : aus dem 13. bis 19. Jahrhundert / herausgegeben von Gisela Bunde-Schneidewind ; unter Mitarbeit von Christiane Agricola. - Berlin : Akademie-Verlag, 1977. - 265 str. ; 25 cm. - (Veröffentlichungen zur Volkskunde und Kulturgeschichte / Akademie der Wissenschaften der DDR, Zentralinstitut für Geschichte ; Bd. 60. Deutsche Sagen demokratischen Charakters ; Bd. 4)

Abkürzungen und Literaturverzeichnis: str. 223-226. - Kazala

821.112.2-343.4"12/18"(082.2) 398.12(430)
GER 830-3A HISTORISCHE Burde-Schneid. G.(ur.)
COBISS.SI-ID 61361506

OHK 2016/7 175
        HISTORY skills : a student's handbook / edited by Mary Abbott. - reprinted. - London ; New York : Routledge, 1999. - 116 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu nekaterih poglavij. - Vsebina: The historian's territory ; Choosing a course ; Sources and resources ; Note making ; Essay writing / Mary Abbott ; Examinations / Adrian Gregory ; Classes : preparation and participation / Susan O'Brien ; Research methods / Kim Reynolds ; Quantification / Tony Kirby ; Historical terms / David Weigall

ISBN 0-415-11630-9

930.2
ZGO C 6663 93/94 HISTORY skills
COBISS.SI-ID 61281890

OHK 2016/7 176
HOBSBAWM, Eric John Ernest, 1917-2012
        Obdobje revolucije / Eric Hobsbawm ; [prevedel Mirko Avsenak]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1968 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - 429 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Kultura in zgodovina)

Prevod dela: The age of revolution. - Bibliografija: str. 423-429

94(4)"1789/1848"
ZGO C 2651/5 94(100)"1750/1914" HOBSBAWM E. Obdobje revolucije
COBISS.SI-ID 2231809

OHK 2016/7 177
HOFFER, Peter Charles, 1944-
        Past imperfect : facts, fictions, Freud - American history from Bancroft and Parkman to Ambrose, Bellesiles, Ellis and Goodwin / Robert A. Rosenstone. - New York : Public Affairs, cop. 2007. - 315 str. ; 22 cm

Opombe z bibliografjo: str. 263-296. - Kazalo

ISBN 978-1-58648-445-3 (pbk)
ISBN 978-1-58648-244-0 !

930:929
ZGO C 6671 930.1 HOFFER P. C. Past imperfekt
COBISS.SI-ID 61271394

OHK 2016/7 178
HOFFMANN, Ilse
        Der süddeutsche Kirchenbau am Ausgang des Barock : von Ilse Hoffmann. - München : Neuer Filser-Verlag, 1938. - 218, 24 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Münchener Beiträge zur Kunstgeschichte ; 2)

Bibliografija: str. 212-213. - Kazali

726(430-13)"17"
UMZG T/deu/b232/3
COBISS.SI-ID 61203042

OHK 2016/7 179
HOLEC Ravnikar, Lena
        Roman v stripu kot teoretski problem : diplomsko delo / Lena Holec Ravnikar. - Ljubljana : [L. Holec Ravnikar], 2016. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: str. 52-54. - Izvleček ; Abstract: Comic-book adaptation of a literary novel as a theoretical problem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-31:741.52
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 852/SK HOLEC RAVNIKAR L. Roman v stripu
COBISS.SI-ID 61314658

OHK 2016/7 180
HOMOLOVÁ, Eva
        Methodology of teaching English 2 [Elektronski vir] / Eva Homolová. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 102 str. - Bibliografija: str. 98 in na koncu vsakega poglavja. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1006-8 (PDF)

37.091.3:811.111'243(075.8)
GER CDR 802.0:37 HOMOLOVÁ E. Methodology 2
COBISS.SI-ID 61281378

OHK 2016/7 181
HOMOLOVÁ, Eva
        Research methods in education [Elektronski vir] / Eva Homolová. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 56 str. - Bibliografija: str. 55. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1005-1 (PDF)

001.891.5(075.8)
GER CDR 0 HOMOLOVÁ E. Research methods
COBISS.SI-ID 61282146

OHK 2016/7 182
HROVAT, Vladimir
        S come semplice --- [Glasbeni tisk] : variazioni giocose : za violo in klavir = for viola and piano / Vladimir Hrovat. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (6 str.) ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; št. 238)

Reprodukcija skladateljevega rokopisa. - 150 izv.

ISMN 979-0-709047-98-7
Mc. DSS 238 Edicije DSS

785.72:780.614.333:780.616.433
MUZ P p HROVAT V. S come
COBISS.SI-ID 284562944

OHK 2016/7 183
        HRVATSKI Apoksiomen = The Croatian Apoxyomenos / [tekstovi Iskra Karniš... [et al.] ; prijevod Graham McMaster, Edward Bosnar]. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2008. - 81 str. : ilustr. ; 28 cm

Vzpor. besedilo v hrv. in angl. jeziku

ISBN 953-7389-00-6
ISBN 978-953-6240-86-9

7.025:73
FRASCATI: 6-302
UMZG T/hrv/d213/3
COBISS.SI-ID 1446534

OHK 2016/7 184
HUMAR, Mojca, 1981-
        "Nevidna" meja med cono A in B od Gorice do Kanala : diplomsko delo / Mojca Humar. - Ljubljana : [M. Humar], 2016. - 55 f. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: f. 54. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za zgodovino

94(497.4)"1945/1947"
ZGO DIP HUMAR Mojca
COBISS.SI-ID 61102434

OHK 2016/7 185
HVALEC, Špela
        Družinsko funkcioniranje in socialno omrežje pri osebah z nevrotičnimi, stresnimi ali somatoformnimi motnjami : doktorska disertacija / Špela Hvalec. - Ljubljana : [Š. Hvalec], 2016. - 196 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Peter Praper. - Bibliografija: str. 183-196. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-008.441:364.64(043.3)
CC-APA: 3215 3020 5-100
PSI Diss HVALEC Š. Družinsko
COBISS.SI-ID 61195362

OHK 2016/7 186
IBSEN, Henrik, 1828-1906
        Sämtliche Werke : [Volksasugabe in fünf Bänden] / Henrik Ibsen ; [herausgegeben von Julius Elias und Paul Schlenther]. - Einzige autorisierte deutsche Ausg. - Berlin : S. Fischer, 1908. - 5 zv. : avtorj. sl. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na vzpor. str. - Vsebina: Bd. 1: Gedichte ; Catilina ; Frau Inger ; Das Fest auf Solhaug ; Die Helden auf Helgoland (Nordische Herrfahrt). - CLXXXIII, 438 str. : avtorj. sl. - Einleitung: str. XIII-CLXXXIII ; Bd. 2: Komödie der Liebe ; Die Kronprätendenten ; Brand ; Peer Gynt. - 590 str. ; Bd. 3: Der Bund der Jugend ; Kaiser und Galiläer ; Die Stützen der Gesellschaft. - 553 str. ; Bd. 4: Ein Puppenheim ; Gespenster ; Ein Volksfeind ; Die Wildente ; Rosmerholm. - 521 str. ; Bd. 5: Die Frau vom Meere ; Hedda Gabbler ; Baumeister Solness ; Klein Eyolf ; John Gabriel Borkman ; Wen wir Toten erwachen. - 532 str.

821.113.5Ibsen1
GER 839.6 IBSEN H. Sämtliche
COBISS.SI-ID 61269090

OHK 2016/7 187
        The IMPACT of climate on some sectors of the economy in Poland and Bulgaria and their adaptation. - Warsaw : Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2015. - 109 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Europa XXI, ISSN 1429-7132 ; Vol. 29)

Ov. nasl. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

551.583:631(438+497.2)
GEO PerZ 429/29 IMPACT
COBISS.SI-ID 61273186

OHK 2016/7 188
INDJIĆ, Urška
        Ljudska glasbila v Makedoniji : diplomsko delo / Urška Indjić. - Ljubljana : [U. Indjić], 2016. - [166] str. : ilustr., note ; 30 cm

Terminološki slovar makedonske ljudske glasbe: str. 164-[166]. - Mentorja Svanibor Pettan, Namita Subiotto. - Bibliografija: str. 162-163. - Izvlečka v slov. in angl.: Folk instruments in Macedonia ; Summary ; Apstrakt. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo, Oddelek za slavistiko

780.6(497.7)(038) 780.6(497.7)(043.2) 811.16.3.3'373.46:78(497.7)
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl INDJIĆ U. Ljudska
COBISS.SI-ID 61175906

OHK 2016/7 189
INGRAO, Charles W.
        Unlearnt lesson : central European idea and Serb national program / [authors Charles Ingrao, Lazar Vrkatić ; translated by Ivana Damjanović]. - Beograd : Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2001. - 202 str. ; 24 cm. - (Helsinki files ; no. 10)

Prevod dela: Nenaučena lekcija. - Avtorja navedena v kolofonu

ISBN 86-7208-048-3

323.1(4-014) 329.11(497.11)"18/19"
ZGO D 8834/10 94(497.1) INGRAO C. Unlearnt lesson
COBISS.SI-ID 1328756

OHK 2016/7 190
INSHAW, David
        David Inshaw / Andrew Lambirth. - London : Unicorn Press : Fine Art Society, 2015 (in Slovenia). - 255 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 978-1-910065-10-5

75(420):929Inshaw D.
UMZG M/Ins/1
COBISS.SI-ID 61323362

OHK 2016/7 191
        INTEGRACIJA multikulturne Evrope : muzeji kot družbene arene : priročnik za razumevanje vloge muzejev v družbi : [Evrovizija - muzeji predstavljajo Evropo] / Kaja Širok ... [et al.] ; [urednica Kaja Širok ; prevod Multilingual Pro prevajalska agencija]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 (Ljubljana : Solos). - 113, [12] str. : ilustr. ; 19 x 21 cm

Izv. stv. nasl.: Integrating a multicultural Europe. - Tretji dodatek k nasl. naveden na ov. in skrajšani nasl. str. - 450 izv. - Bibliografija: str. [2]-[8]

ISBN 978-961-6665-42-1

069(082)
UMZG H/Integracija/1 ZGO C 6653 06 EMEE Integracija
COBISS.SI-ID 284671744

OHK 2016/7 192
        INTEGRATING a multicultural Europe : museums as social arenas / a manual by Kaja Širok ... [et al.] ; [editor Kaja Širok]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 129 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 2)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2015/09/EMEE-Toolkit-2-Integrating-multicultural-Europe.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 2, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [130-137]

ISBN 978-3-902796-30-1

069(4)(035)(082)
ZGO C 6655 06 EMEE Integrating
COBISS.SI-ID 618092

OHK 2016/7 193
        INTERCONNECTING translation studies and imagology / edited by Luc van Doorslaer, Peter Flynn, Joep Leerssen. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2015. - VII, 333 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 119)

Bibliografija in povzetek v angl. pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-90-272-5860-1

81'25:654.1(082) 81'22(082) 316.72:81(082)
GER AR ZLATNAR MOE M. INTERCONNECTING
COBISS.SI-ID 60095842

OHK 2016/7 194
INTERNATIONAL Conference "Language as a Constitutive Element of a Gendered Society-Developments, Perspectives and Possibilities in the Slavonic Languages" (2014 ; Innsbruck)
        New approaches to gender and queer research in Slavonic studies : proceedings of the international conference "Language as a constitutive element of a gendered society-developments, perspectives, and possibilities in the Slavonic languages" (Innsbruck, 1-4 October 2014) / edited by Dennis Scheller-Boltz. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2015. - 489 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Die Welt der Slaven : Sammelbände = Sborniki, ISSN 2363-8605 ; Bd. 59)

Prispevki v angl., ruš., nem., ukr. in polj. - Preface and Acknowledgement / Dennis Scheller-Boltz: str. 11-13. - Lat. in cir. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Abstract ; Sažetak ; Abstrakt ; Povzetek ; Rezime ; Rezjume ; Streszczenie.

ISBN 978-3-447-10540-8 (karton)

811.16'366.52(082)
SLA Zb II 1323/59 INTERNATIONAL New
COBISS.SI-ID 1544078314

OHK 2016/7 195
INTERNATIONAL Meeting on Greek Linguistics (8 ; 2009 ; Agrigento)
        The Greek verb : morphology, syntax, and semantics : proceedings of the 8th International Meeting on Greek Linguistics, Agrigento, October 1-3, 2009 / edited by Annamaria Bartolotta. - Louvain-la-Neuve ; Walpole (MA) : Peeters, 2014. - 342 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bibliotheque des cahiers de l' Institut de Linguistique de Louvain ; 128, ISSN 0779-1666)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazala

ISBN 978-90-429-2722-3 (Peeters Leuven)
ISBN 978-2-7584-0176-6 (Peeters France)

811.14:81'367.625(082)
KLF V G 154 811.14'02 BARTOLOTTA A. (ur.) The Greek Verb
COBISS.SI-ID 61238114

OHK 2016/7 196
INTERNATIONALES Christine-Lavant-Symposion (2 ; 1998 ; Wolfsberg)
        Profile einer Dichterin / Beiträge des II. Internationalen Christine-Lavant-Symposions Wolfberg 1998 ; Arno Rußegger/ Johann Strutz (Hg.). - Salzburg ; Wien : O. Müller, cop. 1999. - 229 str. : faks. ; 21 cm

Devet prispevkov v nem. in en v angl. j. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 3-7013-0997-3

821.112.2(436).09Lavant C.(082)
GER 830.09 Lavant C. Rußegger A.(ur.)
COBISS.SI-ID 61298786

OHK 2016/7 197
ISRAELS, Isaac
        Isaac Israels : Hollands impressionist / Saskia de Bodt ... [et at.]. - Schiedam : Scriptum Art, 2014. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 138-140. - Kazali

ISBN 978-90-5594-595-5

75.036.2(492):929Israels I.(082)
UMZG M/Isr/1
COBISS.SI-ID 61325154

OHK 2016/7 198
IVANIŠIN, Krunoslav
        Dobrović in Dubrovnik : a venture in modern architecture / Krunoslav Ivanišin, Wolfgang Thaler, Ljiljana Blagojević. - Berlin : Jovis, cop. 2015. - 171 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-3-86859-357-0

72(497.1)
UMZG M/DobrN/1
COBISS.SI-ID 3226500

OHK 2016/7 199
        IZNIK : osmanska keramika iz dubine Jadrana = Ottoman pottery from the depths of the Adriatic : 15. srpnja - 30. rujna 2016. = 15 July - 30 September 2016 / [autori tekstova Nurhan Atasoy ... [et al.] ; urednici Igor Miholjek, Vesna Zmaić Kralj ; prijevod na engleski Iva Stojević, Graham McMaster ; fotografije Robert Mosković ... [et al.] ; crteži Suzana Čule ... et al.]. - Dubrovnik : Dubrovački muzeji = Dubrovnik Museums ; Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod = Croatian Conservation Institute, 2016. - 207 str. : ilustr. ; 23 x 24 cm

Besedilo v hrv. ter vzpor. angl. prevod. - Bibliografija: str. 203-207

ISBN 978-953-7037-66-6 (Dubrovački muzeji)
ISBN 978-953-7389-21-5 (HRZ)

738:691.433/.434(560Iznik)(091)
UMZG Kt/Dub/9
COBISS.SI-ID 61262690

OHK 2016/7 200
JACKSON, Douglas, novinar
        Mosaic : the story of Joseph Briggs, the English Tiffany / Douglas Jackson. - 1st ed. - Settle : 2QT Limited, 2015. - 173 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami: str. 166-170

ISBN 978-1-910077-37-5

748.035.93(420):929Briggs J.
UMZG M/Brig/1
COBISS.SI-ID 61318242

OHK 2016/7 201
JAGER, Tamara, germanistka
        Uwe Timms Novelle Die Entdeckung der Currywurst = Novela Uweja Timma Die Entdeckung der Currywurst : diplomsko delo / Tamara Jager. - Ljubljana : [T. Jager], 2016. - 43 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 39-41. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Timm U.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JAGER T. Uwe Timms
COBISS.SI-ID 61184610

OHK 2016/7 202
JAKLIČ, Franc, 1892-1967
        Misijonski škof Irenej Friderik Baraga / spisal Franc Jaklič. - V Celju : Družba sv. Mohorja, 1931 (v Celju : Mohorjeva tiskarna). - 237 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Friderik Baraga; nasl. na prelim. str.: Škof Friderik Baraga. - Redna publikacija za člane Družbe sv. Mohorja. - Bibliografija: str. [238-239]

929
FRASCATI: 5-402
ZGO D 8825 929A/Z Baraga F. JAKLIČ F.
COBISS.SI-ID 3810819

OHK 2016/7 203
JAKLIN, Stanka
        Ekonomski, socialni in politični položaj žensk na Slovenskem od konca 1. do konca 2. svetovne vojne v luči ženskih časopisov : diplomsko delo / Stanka Jaklin. - Ljubljana : [S. Jaklin], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: str. 72-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

305(497.4)"1918/1945"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP JAKLIN Stanka
COBISS.SI-ID 61120610

OHK 2016/7 204
JAKOBIČ, Maja
        Die Rezeption des Nibelungenliedes bei Lodemann = Recepcija Pesmi o Nibelungih pri Lodemannu : diplomsko delo / Maja Jakobič. - Ljubljana : [M. Jakobič], 2016. - 123 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 116-120 in z opombami na dnu str. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'04.091Nibelungenlied(043.2) 821.112.2.09Lodemann J.:821.111'04.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JAKOBIČ M. Rezeption
COBISS.SI-ID 61216866

OHK 2016/7 205
JAKOBSON, Roman, 1896-1982
        Slavjanskaja filologija v Rossii za gody vojny i revoljucii / R. Jakobson - P. Bogatyrev. - Berlin : "Opojaz", 1923. - 61 str. ; 22 cm

Prvič objavljeno v reviji Slavia 1, 1922, str. 171-184, 457-469, 626-634

811.16:821.16:940.3(47)"1914/1918"
SLA Phil II 4357 JAKOBSON R. Slavjanskaja
COBISS.SI-ID 61182306

OHK 2016/7 206
JAKOVINA, Tvrtko
        Treća strana hladnog rata / Tvrtko Jakovina. - [Zaprešić] : Fraktura, 2011. - 782, XVI. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 655-661. - Kazalo

ISBN 978-953-266-203-0

327.55(497.1)"1961/2010"
ZGO D 8829 94(497.1) JAKOVINA Treča strana hladnoga
COBISS.SI-ID 2873204

OHK 2016/7 207
JAKOVINA, Tvrtko
        Trenuci katarze : prijelomni događaji XX. stoljeća / Tvrtko Jakovina. - Zaprešić : Fraktura, 2013. - 382 str. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 359-371

ISBN 978-953-266-479-9

94(100)
ZGO D 8830 94(100)"19/20" JAKOVINA Trenuci katarze
COBISS.SI-ID 199534860

OHK 2016/7 208
JALEA, Ion
        Ion Jalea / text von Petru Comarnescu. - Bukarest : Meridian-Verlag, 1962. - 89 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Meister der rumänischen Kunst)

Nasl. na ov.: Jalea

73(498):929Jalea I.
UMZG M/Jale/1
COBISS.SI-ID 61263202

OHK 2016/7 209
JANJIČ, Katarina
        Pomen in vloga carinske službe v času osamosvojitve Slovenije / Katarina Janjič : diplomsko delo. - Ljubljana : [K. Janjič], 2016. - [72] f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Božo Repe. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1990/1991"
ZGO DIP JANJIČ Katarina
COBISS.SI-ID 61141346

OHK 2016/7 210
JAREB, Emilija
        Vpliv vojne na spremembo narodne sestave prebivalstva Požeško-slavonske županije : diplomsko delo / Emilija Jareb. - Ljubljana : [E. Jareb], 2016. - 70, XI f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_emilija_jareb.pdf. - Mentorja Dejan Rebernik, Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 65-68. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

314.116-022.252(497.541)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2006 JAREB E. CD GEO Dipl 2006 JAREB E. Vpliv
COBISS.SI-ID 61119330

OHK 2016/7 211
JAVORČÍKOVÁ, Jana
        A compendium of English literature [Elektronski vir] : an annotated companion to English literature and literary theory / Jana Javorčíková. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 202 str. - Vsebuje tudi odlomke iz literarnih del. - Bibliografija: str. 196-201. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1004-4 (PDF)

821.111(091)(075.8) 811.111(082.2)
GER CDR 820(091) JAVORČÍKOVÁ J. Compendium
COBISS.SI-ID 61283938

OHK 2016/7 212
JAZBEC, Gregor, 1972-
        Zakulisje / Gregor Jazbec. - 1. izd. - Trbovlje : [samozal.] G. Jazbec, 2012 (Trbovlje : Tori). - 75, XXXI str. ; 30 cm

100 izv. - Del vsebine tiskan v obratni smeri: Ezoterikom ; Racionalistom ; Miselnim atletom

ISBN 978-961-276-860-7

159.9:130.2 130.2
CC-APA: 2630
PSI 159.9-049.8 JAZBEC G. Zakulisje
COBISS.SI-ID 264472576

OHK 2016/7 213
JELNIKAR, Ana
        Universalist hopes in India and Europe : the worlds of Rabindranath Tagore and Srečko Kosovel / Ana Jelnikar. - 1st ed. - New Delhi : Oxford University Press, 2016 (New Delhi : Rakmo Press). - XV, 383 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorici: str. 389. - Bibliografija: str. 342-372. - Kazalo

ISBN 978-0-19-946090-8
ISBN 0-19-946090-6

821.163.6.09-1Kosovel S. 821.214.32.09Tagore R.
SLA L.H II 5687 JELNIKAR A. Universalist
COBISS.SI-ID 39668781

OHK 2016/7 214
JERMAN, Ivan
        Pevski zbor Jugoslovanske armade Srečko Kosovel / Ivan Jerman. - Ljubljana : Osrednji odbor prekomorskih brigad : Partizanska knjiga, 1970 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 220 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica NOV in POS ; 37)

Kazali

784(497.4)"1943/1946"
ZGO C 4315/37 94(497.4)"1939/1945" JERMAN I. Pevski zbor
COBISS.SI-ID 5425920

OHK 2016/7 215
JERMAN, Urška, 1989-
        Problem prirojenosti in naučenosti jezika : diplomsko delo / Urška Jerman. - Novo mesto : [U. Jerman], 2016. - 63 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 62-63. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

81:1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VI JERMAN U. Problem prirojenosti
COBISS.SI-ID 61160290

OHK 2016/7 216
JERŠE, Sašo
        Im Schutz und Schirm des Reiches : Spielräume der Reichspolitik der innerösterreichischen Landstände im 16. Jahrhundert / Sašo Jerše. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2016. - 290 str. ; 25 cm. - (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs ; Bd 110) (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark ; Bd 68)

Bibliografija: str. 261-288. - Kazalo

ISBN 978-3-205-79695-4

94(436)"1576"(043.3)
FRASCATI: 6-100
ZGO D 2535/110 94(100) )"15/17" JERŠE S. Im Schutz und Schirm 1, 2
COBISS.SI-ID 284219904

OHK 2016/7 217
JESENSKÁ, Petra
        English lexical morphology [Elektronski vir] / Petra Jesenská. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : tabele ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 96 str. - Bibliografija: str. 91-95. - Kazalo. - Abstract. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1007-5 (PDF)

811.111'373(075.8)
GER CDR 802.0-54 JESENSKÁ P. English lexical
COBISS.SI-ID 61270882

OHK 2016/7 218
JEVNIŠEK, Vesna
        Frauenfiguren in Lessings Theaterstücken = Ženski liki v Lessingovih dramah : magistrsko delo / Vesna Jevnišek. - Ljubljana : [V. Jevnišek], 2016. - 57 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 56-57. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2-22.09Lessing G. E.:305(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JEVNIŠEK V. Frauenfiguren
COBISS.SI-ID 61191266

OHK 2016/7 219
        JEZICI i kulture u vremenu i prostoru : tematski zbornik. 2 / [uredile Snežana Gudurić, Marija Stefanović]. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2013. - 2 zv. (469, 495 str.) : ilustr. ; 28 cm

Cir. in lat. - Bibliografija pri posameznih prispevkih in tekoče z opombami na dnu strani. - Izvlečki v jeziku besedila, povzetki v različnih jezikih

ISBN 978-86-6065-178-7 (1. del)
ISBN 978-86-6065-179-4 (2. del)

811.163.41(082) 821.163.41.09(082) 811.1(082 81'25
COBISS.SI-ID 61212002

OHK 2016/7 220
JOHNSON, Julie M.
        The memory factory : the forgotten women artists of Vienna 1900 / Julie M. Johnson. - West Lafayette, Ind. : Purdue University Press, cop. 2012. - xviii, 438 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Central European studies)

Bibliografija: str. 403-424. - Kazalo

ISBN 978-1-55753-613-6

930.85(436.1)"1900"
ZGO D 7752/4 94(4) JOHNSON J. M. Memory factory
COBISS.SI-ID 515578751

OHK 2016/7 221
JURAVIĆ, Dejan
        Vilko Ukmar in sodobni koncepti glasbenega zgodovinopisja : magistrsko delo / Dejan Juravić. - Ljubljana : [D. Juravić], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Mentor Matjaž Barbo. - Bibliografija: str. 79-81. - Izvleček ; Abstract. - Povzetek ; Summary. - Kazalo. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.072(497.4)Ukmar V.:930
FRASCATI: 6-307
MUZ Mag JURAVIĆ D. Vilko Ukmar
COBISS.SI-ID 61205346

OHK 2016/7 222
JURČÁKOVÁ, Edita
        Kapitel aus der Literaturgeschichte der deutschsprachigen Länder des 19. Jahrhunderts [Elektronski vir] : mit Lesetexten : skriptá / Edita Jurčáková. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 212 str. - Poleg zgodovinskega in teoretskega pregleda nemške književnosti 19. st. vsebuje tudi antologijo odlomkov ali celotnih književnih besedil. - Bibliografija: str. 199-202. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1003-7 (PDF)

821.112.2.09"18"(075.8) 821.112.2"18"(082.2)
GER CDR 830(091) JURČÁKOVÁ E. Kapitel
COBISS.SI-ID 61272930

OHK 2016/7 223
KAFEL, Maša
        Samozavedanje pri plesalcih sodobnega plesa : magistrsko delo / Maša Kafel. - Ljubljana : [M. Kafel], 2016. - 58 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Andreja Avsec. - Bibliografija: str. 51-54. - Izvleček ; Abstract: Self-consciousness of contemporary dancers. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo
- - Transkripcije intervjujev. - 1 optični disk (CD-ROM)

159.923.3:78.085.3(043.2)
CC-APA: 3120 2610 5-100
PSI MagB KAFEL M. Samozavedanje
COBISS.SI-ID 61091426

OHK 2016/7 224
KALEB, Vjekoslav
        Čudoviti prah / Vjekoslav Kaleb ; [prevedel Miroslav Ravbar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1975 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 267 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Odisej)

Prevod dela: Divota prašine. - Ilustracije so iz filma "Čudoviti prah". - Vjekoslav Kaleb: str. 255-[269]

821.163.42-311.6 821.163.42 Kaleb V.
SLA L.A II 3038 KALEB V. Čudoviti
COBISS.SI-ID 8564481

OHK 2016/7 225
KARAVANIĆ, Ivor
        U potrazi za dalmatinskim neandartalcima = In search of Dalmatian Neandertals / Ivor Karavanić, Natalija Čondić ; [prijevod na engleski, translation into English Sanjin Mihelić ; fotografije, photos Nera Meštrović... [et al.] ; crteži i karte, drawings and maps Ivan Čondić, Marta Perkić]. - Zadar : Arheološki muzej, 2016. - 60 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm. - (Katalozi i monografije = Catalogues and monographies / Arheološki muzej Zadar ; 17)

Vzpor. hrv. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 60

ISBN 978-953-7484-26-2

903/904(497.581Zadar)".../04"
FRASCATI: 6-103
ARH 017-HR 77/17
COBISS.SI-ID 589817

OHK 2016/7 226
KARDELJ, Edvard, 1910-1979
        O komuni / Edvard Kardelj. - Ljubljana : Državna založba Slovenije ; Beograd : Stalna konferenca mest in občin Jugoslavije : Radnička štampa, 1981. - 641 str. : ilustr. ; 21 cm

3.000 izv. - Kardelj - teoretik in arhitekt komune / Živorad Kovačević: str. 7-46. - Edvard Kardelj (1910-1979): str. 611-615. - Kazalo Poročila: Marjan Rožič, Delo 19.III.1982 št.65 str.3. - [Grupa avtorjev], TiP 1982 št.11/12 str. 1402-1425

352(497.1)(081)
SOC 35 KARDELJ E. O komuni ZGO C 6661 3 KARDELJ E. O komuni
COBISS.SI-ID 12732929

OHK 2016/7 227
KASTELIC Vukadinović, Uršula, 1972-
        Kulturno besedje v slovenskih prevodih del Juana Rulfa in Carlosa Fuentesa : magistrsko delo / Uršula Kastelic Vukadinović. - Ljubljana : [J. Markič], 2016. - 102 f. ; 30 cm : ilustr.

Mentorica Jasmina Markič. - Bibliografija: f. 91-102. - Resumen. - Mag. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jezike in književnosti

821.134.2(72): 81'255.4
FRASCATI: 6-200
ROM Mag 806.0 KASTELIC VUKADINOVIĆ Kulturno besedje
COBISS.SI-ID 61096290

OHK 2016/7 228
KASTL, Karl
        Moja doživetja z bojnega pohoda proti Prusiji leta 1866 = Meine Erlebnisse aus dem Feldzug gegen Preussen 1866 / Karl Kastl ; [izdajatelj] Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU ; [prevod izvirnika in povzetka Angelika Hribar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 170 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Thesaurus memoriae. Opuscula, ISSN 2232-3430 ; 4)

Besedilo prispevkov v slov., dnevnik v nem. in prevod v slov. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bitka, ki je spremenila (tudi slovensko) zgodovino / Miha Preinfalk: str. 7-9. - 300 izv. - Recenzenta Franc Rozman, Peter Vodopivec. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Zusammenfassung. - Vsebuje tudi: Spopad za Nemčijo : zunanjepolitične in vojaške okoliščine prusko-avstrijske vojne leta 1866 / Rok Stergar. Od Kraljevega Gradca do Ljubljane : vojaška pot topniškega častnika Karla pl. Kastla / Miha Šimac. Karl Kastl (1848-1920), njegova družina in javno delovanje v Ljubljani / Angelika Hribar

ISBN 978-961-254-908-4

94(436-89)"1866"(092) 355.48(436-89:431)"1866"(092)
ZGO D 7843/4 94(436-89) KASTL K. Moja doživetja
COBISS.SI-ID 284780544

OHK 2016/7 229
KAVČIČ, Špela, 1984-
        Summarisation - translation in the business of media monitoring = Povzemanje - prevajanje v službi spremljanja medijev : diplomsko delo / Špela Kavčič. - Ljubljana : [Š. Kavčič], 2016. - 83 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 68-70. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:659.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KAVČIČ Š. Summarisation
COBISS.SI-ID 61247586

OHK 2016/7 230
KEBER, Klemen
        Mit pri Mircea Eliadeju in magični realizem : diplomsko delo / Klemen Keber. - Ljubljana : [K. Keber], 2016. - 65 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Borut , Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 65. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.134.2(729.1).09Carpentier A. 2-5 165.191
FRASCATI: 6-200
FIL DIP VII KEBER K. Mit PRK Dipl 842/SK KEBER K. Mit
COBISS.SI-ID 61057122

OHK 2016/7 231
KECOJEVIĆ, Slobodan
        Ralph Waldo Emerson's transcendental presence : exploring his world view and understanding his legacy = Ralph Waldo Emersonova transcendentalna prisotnost : raziskovanje njegovega pogleda na svet in razumevanje njegove zapuščine : diplomsko delo / Slobodan Kecojević. - Ljubljana : [S. Kecojević], 2016. - 57 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 53-55. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Emerson R.W.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KECOJEVIĆ S. Ralph
COBISS.SI-ID 61124450

OHK 2016/7 232
KELEMEN, Maja
        Adaptacija Shakespearovega Kralja Leara v Kurosawovem filmu Ran : diplomski seminar / Maja Kelemen. - Ljubljana : [M. Kelemen], 2016. - 44 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Boris A. Novak. - Bibliografija: f. 41-42. - Filmografija: f. 43. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82:791.31 821.111.09-2Shakespeare W.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 133/SD KELEMEN M. Adaptacija
COBISS.SI-ID 61305186

OHK 2016/7 233
KELEMEN, Maja
        Podoba Juda v prekmurski književnosti : diplomska naloga / Maja Kelemen. - Ljubljana : [M. Kelemen], 2016. - 109 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: str. 106-108. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 849/SK KELEMEN M. Podoba Juda
COBISS.SI-ID 61306210

OHK 2016/7 234
KERIN, Nuša
        Psihološko osamosvajanje, doseženi kriteriji odraslosti ter njihova povezanost z osebnostnimi značilnostmi pri mladih na prehodu v odraslost : diplomsko delo / Nuša Kerin. - Ljubljana : [N. Kerin], 2016. - 78 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Maja Zupančič. - Bibliografija: str. 73-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8-053.81(043.2)
CC-APA: 2840 5-100
PSI Dipl KERIN N. Psihološko
COBISS.SI-ID 61142370

OHK 2016/7 235
KERMAVNAR, Alojz
        Ambulanta E preko 4G / Alojz Kermavnar. - Ljubljana : Borec, 1975. - 176 str. : ilustr. ; 19 cm

821.163.6-94 940.534.971.2:61
ZGO B 1090 94(497.4)"1939/1945" KERMAVNAR A. Ambulanta E
COBISS.SI-ID 672030

OHK 2016/7 236
KERNDL, Milena
        Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci / Milena Kerndl. - 1. izd. - Murska Sobota : BoMa, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 386 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Znanstvena monografija / BoMa)

250 izv. - Bibliografija: str. 355-369. - Kazalo

ISBN 978-961-93791-5-8

37.091.3:821.09 37.042:37.091.3
SLA L.H II 5685 ERNDL M. Sodoben
COBISS.SI-ID 283797248

OHK 2016/7 237
KIEFER, Sebastian
        Dichte ich in Worten, wenn ich denke? : Ferdinand Schmatz oder: nur der "Avantgardist" kann Romantiker sein / Sebastian Kiefer. - Klagenfurt ; Graz : Ritter Literatur, cop. 2012. - 2 zv. (609 str.) : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 593-601

ISBN 978-3-85415-460-0

821.112.2(436).09Schmatz F.
GER 830.09 Schmatz F. KIEFER S.
COBISS.SI-ID 61187682

OHK 2016/7 238
        Das KIND [!] in dem ich stak : Gedichte und Geschichten über die Kindheit / herausgegeben von Irma Hildebrandt und Eva Zeller. - Originalausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch, 1991. - 214 str. ; 18 cm. - (Fischer Taschenbuch ; 10429. Die Frau in der Gesellschaft)

O avtoricah: str.201-211. - Bibliografija: str. 212-[215]

ISBN 3-596-10429-7

821.112.2(082.2)
GER 830A KIND Hildebrandt I.(ur.)
COBISS.SI-ID 61085282

OHK 2016/7 239
        KINDHEIT und Schule im Ersten Weltkrieg / herausgegeben von Hannes Stekl, Christa Hämmerle und Ernst Bruckmüller. - Wien : NAP, New Academic Press, 2015. - 285 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Austriaca)

Bibliografske opombe pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-7003-1888-0 (broš.)

94(436-89)"1914/1918":37 37(436-89)"1914/1918"
ZGO C 6513/2 94(100)"1914/1918" KINDHEIT und Schule
COBISS.SI-ID 515606156

OHK 2016/7 240
KITANOVIĆ, Nudžejma
        Kontrastivna analiza rabe modalnih sredstev v časopisnih člankih za izražanje subjektivnega stališča : diplomsko delo / Nudžejma Kitanović. - Ljubljana : [N. Kitanović], 2016. - 34 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 20-24. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'366.59:070=163.6(043.2) 81'276.6:070=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl KITANOVIĆ N. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 61205602

OHK 2016/7 241
        KLIČE glavni štab : CQ DGA / [urednik in avtor uvoda Stanko Petelin]. - Ljubljana : Združeno PTT podjetje, 1972 (Ljubljana : PTT). - 733 str., [1] f. pril. zvd. : ilustr. ; 21 cm

94(497.4):654"1941/1945" 654(497.12)"1941/1945" 886.3-94"1941/1945"(082)
ZGO C 6660 94(497.4)"1939/1945" KLIČE glavni štab
COBISS.SI-ID 31529472

OHK 2016/7 242
KNEZ, Mihaela, 1972-
        Oblike v oblakih. Izbor slovničnih preglednic / Mihaela Knez, Andreja Ponikvar, Tanja Jerman. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 1 zgibanka (10 str.) : preglednice ; 21 cm

6.000 izv.

ISBN 978-961-237-837-0

811.163.6'36(084.2)
FRASCATI: 6-200
SLA Gram II 1405 KNEZ M. Oblike 1-3
COBISS.SI-ID 285163520

OHK 2016/7 243
KNIFIC, Timotej
        Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov / Timotej Knific,Tomaž Nabergoj ; [avtorica seznama razstavljenih predmetov Polona Bitenc ; ureditev seznamov literature Barbara Jerin ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; zemljevidi GeoPodobe ; risbe in načrti Ida Murgelj ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 239 str. : ilustr. ; 30 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 235-238

ISBN 978-961-6981-04-0

930.85(497.4)"653"(083.824) 94(4)"10/14"(083.824) 929.733(497.4)(091)(083.824)
FRASCATI: 6-103
ARH 017-SLO 192
COBISS.SI-ID 284712192

OHK 2016/7 244
KNITTEL, Susanne C.
        The historical uncanny : disability, ethnicity and the politics of holocaust memory / Susanne C. Knittel. - New York : Fordham University Press, 2015. - XII, 350 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 317-346. - Kazalo

ISBN 978-0-8232-6278-6

94(4)"19/20"
ZGO D 8835 94(100)"19/20" KNITTEL Susanne C.
COBISS.SI-ID 61255010

OHK 2016/7 245
KNJIŽEVNI susreti "Savremena srpska proza" (19 ; 2002 ; Trstenik)
        Zbornik Devetnaestih književnih susreta Savremena srpska proza, 8-9. novembar 2002., Trstenik / [glavni i odgovorni urednik Veroljub Vukašinović]. - Trstenik : Narodna biblioteka Jefimija, 2003. - 162 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena srpska proza ; zbornik br. 11)

Cir. - Portret Radovana B. Markovića na ov. - Radovan Beli Marković : građa za bibliografiju / Branka Jović: str. 67-82. - Vsebina: Književni portret Radovana Belog Markovića ; Jezik kao tema savremene srpske proze

ISBN 86-83191-09-5

821.163.41.09(082) 821.163.41.09:81
COBISS.SI-ID 60895330

OHK 2016/7 246
KNJIŽEVNI susreti "Savremena srpska proza" (21 ; 2004 ; Trstenik)
        Zbornik Dvadeset prvih književnih susreta Savremena srpska proza, 5-6. novembar 2004., Trstenik / [glavni i odgovorni urednik Veroljub Vukašinović]. - Trstenik : Narodna biblioteka Jefimija, 2005. - 163 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena srpska proza ; zbornik br. 17)

Cir. - Portret Gorana Petrovića na ov. - Selektivna bibliografija Gorana Petrovića / Bojana Vukotić: str. 37-84. - Vsebina na ov.: Književni portret Gorana Petrovića ; Srpski pesnici kao pripovedači

ISBN 86-83191-20-6

821.163.41.09(082)
COBISS.SI-ID 61210722

OHK 2016/7 247
KNJIŽEVNI susreti "Savremena srpska proza" (23 ; 2006 ; Trstenik)
        Zbornik 23. književnih susreta Savremena srpska proza, 10-11. novembar 2006., Trstenik / [glavni i odgovorni urednik Veroljub Vukašinović]. - Trstenik : Narodna biblioteka Jefimija, 2007. - 127 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena srpska proza ; zbornik br. 19)

Cir. - Portret V. Ognjenović na ov. - Selektivna bibliografija Vide Ognjenović / Dejan Vukićević: str. 31-54. - Vsebina: Književni portret Vide Ognjenović ; Dramatizacija proznih dela

ISBN 978-86-83191-27-7

821.163.41.09(082) 821.163.41.09:792
COBISS.SI-ID 61192034

OHK 2016/7 248
KNJIŽEVNI susreti "Savremena srpska proza" (24 ; 2007 ; Trstenik)
        Zbornik 24. književnih susreta Savremena srpska proza, 9-10. novembar 2007., Trstenik / [glavni i odgovorni urednik Veroljub Vukašinović]. - Trstenik : Narodna biblioteka Jefimija, 2008. - 270 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena srpska proza ; zbornik br. 20)

Cir. - Portret Milovana Danojlića na ov. - Selektivna bibliografija Milovana Danojlića / Dejan Vukićević: str. 95-133. - Vsebina na ov.: Književni portret Milovana Danojlića ; Srpska poetska proza

ISBN 978-86-83191-30-7

821.163.41.09(082)
COBISS.SI-ID 61211490

OHK 2016/7 249
KNJIŽEVNI susreti "Savremena srpska proza" (25 ; 2008 ; Trstenik)
        Zbornik 25. književnih susreta Savremena srpska proza, 14-17. oktobar 2008., Trstenik / [glavni i odgovorni urednik Veroljub Vukašinović]. - Trstenik : Narodna biblioteka Jefimija, 2009. - 398 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena srpska proza ; zbornik br. 21)

Cir. - Portret Dobrice Ćosića na ov. - Selektivna bibliografija Dobrice Ćosića / Dejan Vukićević: str. 183-223. - Vsebina: Književni portret Dobrice Ćosića ; Pisac i zavičaj

ISBN 978-86-83191-32-1

821.163.41.09(082)
COBISS.SI-ID 61212514

OHK 2016/7 250
KNJIŽEVNI susreti "Savremena srpska proza" (26 ; 2009 ; Trstenik)
        Zbornik 26. književnih susreta Savremena srpska proza, 12-13. novembar 2009., Trstenik / [glavni i odgovorni urednik Veroljub Vukašinović]. - Trstenik : Narodna biblioteka Jefimija, 2010. - 158 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena srpska proza ; zbornik br. 22)

Cir. - Portret D. Albaharija na ov. - Selektivna bibliografija Davida Albaharija : (od 1998) / Dejan Vukićević: str. 53-83. - Vsebina: Književni portret Davida Albaharija ; Fragment u srpskoj prozi

ISBN 978-86-83191-35-2

821.163.41.09(082)
COBISS.SI-ID 61192802

OHK 2016/7 251
KNJIŽEVNI susreti "Savremena srpska proza" (27 ; 2010 ; Trstenik)
        Zbornik 27. književnih susreta Savremena srpska proza, 16-17. novembar 2010., Trstenik / [glavni i odgovorni urednik Veroljub Vukašinović]. - Trstenik : Narodna biblioteka Jefimija, 2011. - 165 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Savremena srpska proza ; zbornik br. 23)

Cir. - Portret R. Petkovića na ov. - Selektivna bibliografija Radoslava Petkovića / Dejan Vukićević: str. 41-59. - Vsebina: Književni portret Radoslava Petkovića ; Stranost i lik stranca u savremenoj srpskoj prozi

ISBN 978-86-83191-39-0

821.163.41.09(082)
COBISS.SI-ID 61207394

OHK 2016/7 252
        KNOWLEDGE through imagination / edited by Amy Kind & Peter Kung. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 250 str. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-871680-8

159.954.2:165.4(082)
FIL VI KNOWLEDGE Kiind A. (ur.)
COBISS.SI-ID 61211746

OHK 2016/7 253
KOBAL, Aleksij
        Topologija zlatoroga : Galerija Kresija, 20. 7.-21. 8. 2016 / Aleksij Kobal ; [fotografija Arne Brejc ; prevod spremnega besedila Grens-Tim]. - Ljubljana : Galerija Kresija, [2016] (Coll). - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 21 cm + vabilo

Ov. nasl. - Besedilo v slov. ter prevod v angl.

75(497.4):929Kobal A.
UMZG M/KobaA/4 UMZG M/KobaA/4 pril.
COBISS.SI-ID 61183330

OHK 2016/7 254
KOBE, Katja, 1987-
        Zamolčana preteklost : tematizacija zgodovine koroških Slovencev v dramskih delih Angel pozabe, Še vedno vihar, Partizan in Zala : diplomsko delo = Die verschwiegene Geschichte : die Thematisierung der Geschichte der Kärntner Slowenen in Theaterstücken Engel des Vergessens, Immer noch Sturm, Partisan und Zala : Diplomarbeit / Katja Kobe. - Ljubljana : [K. Kobe], 2016. - 88 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Mateja Pezdirc Bartol, Špela Virant. - Bibliografija: str. 79-86. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436.5).09-2"20":94(436.5=163.6) 323.15(436.5=163.6)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KOBE K. Zamolčana SLA D-L 2189 KOBE K. Zamolčana
COBISS.SI-ID 61132898

OHK 2016/7 255
KOBE, Urška
        Primerjava Pančatantre z izbranim basnopisjem iz svetovne in slovenske književne tradicije : magistrska naloga / Urška Kobe. - Ljubljana : [U. Kobe], jun. 2016. - 72 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorici: Mateja Pezdirc Bartol, Vanesa Matajc. - Literatura: f. 65-71. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost

82.091-191 821.163.6.09:82-191 821.211.09
FRASCATI: 6-200
PRK MagB 12 KOBE U. Primerjava SLA MagB 37 KOBE U. Primerjava
COBISS.SI-ID 61132130

OHK 2016/7 256
KOBSA, Leopold
        Ilustrirana povijest narodnooslobodilačke borbe u Jugoslaviji 1941-1945 / [autori teksta Leopold Kobsa, Srečko Ljubljanović, Marijan Rastić]. - Zagreb : Stvarnost, 1973 (Ljubljana : ČGP Delo). - 319 str. : ilustr. ; 28 cm

Kazalo

94(497.1)"1941/1945"
ZGO E 1833 94(100)"1939/1945" KOBSA L. Ilustrirana povijest
COBISS.SI-ID 410419

OHK 2016/7 257
KOCINA, Martina
        Sledovi stikov s slovenskimi skladatelji v zapuščini Srečka Kumarja : diplomsko delo / Martina Kocina. - Ljubljana : [M. Kocina], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Aleš Nagode. - Bibliografija: str. 79-73. - Izvlečka v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.071(497.4)Kumar S.:78.071.1(044) 78.071.1(497.4):929
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl KOCINA M. Sledovi
COBISS.SI-ID 61201250

OHK 2016/7 258
KOLAR, Vilko
        Lačni, toda pogumni : spomini iz vojnega ujetništva / Vilko Kolar-Domen. - V Ljubljani : Borec, 1972 (v Ljubljani : Delo). - 182, [1] str., [28] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

Na ščitnem ov. beseda o avtorju s sl.

886.3-94:343.81 940.547.5
ZGO B 1089 94(497.4)"1939/1945" KOLAR V. Lačni, toda pogumni
COBISS.SI-ID 2167326

OHK 2016/7 259
KOMADINA, Katarina
        Simbolika v romanih F. S. Fitzgeralda : magistrsko delo / Katarina Čolović. - Ljubljana : [K. Čolović], 2016. - 116 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 114-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podipl. program Ameriške študije

821.111(73).09-31Fitszgerald F.S.
FRASCATI: 6-200
GER Mag KOMADINA K. Simbolika
COBISS.SI-ID 61081698

OHK 2016/7 260
KOMELJ, Miklavž
        Minima impossibilia / Miklavž Komelj. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 123 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

200 izv.

ISBN 978-961-6952-76-7

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/82 KOMELJ M. Minima
COBISS.SI-ID 284037376

OHK 2016/7 261
KOMERSTEINER, Johannes
        Figura in ornament : baročni kipar Johannes Komersteiner in njegov krog : [Narodna galerija, 15. junij - 25. september 2016] / [avtorica besedila Nela Tarbuk ; predgovor Barbara Jaki, Miroslav Gašparović ; urednica literature Nataša Kovačič ; prevod Vlado Motnikar ; fotografski posnetki Srećko Budek, Vedran Benović, Mario Krištofić]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 62 str. : ilustr. ; 27 cm

300 izv. - Razstavo pripravil Muzej za umetnost in obrt, Zagreb. - Bibliografija: str. 58-62

ISBN 978-961-6743-55-6

730:939Komersteiner J.
UMZG M/Komers/1
COBISS.SI-ID 285024000

OHK 2016/7 262
        KONGRESI naše partije / [avtori i urednici Jovan Marjanović, Slobodan Bosiljčić. - Beograd : "Mladost", [19 ?]. - 288, [61] str. : ilustr. ; 33 cm

329(497.1)
ZGO F 661 94(497.1) KONGRESI naše partije
COBISS.SI-ID 43035

OHK 2016/7 263
KOPAČ, Peter, 1949-
        Jutranjica [Glasbeni tisk] : za trobento in klavir = Matin : for trumpet and piano / Peter Kopač. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (8 str.). - (Muzicija DSS ; št. 234)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-94-9
Mc. DSS 234

785.72:780.646.1:780.616.433
MUZ P p KOPAČ P. Jutranjica
COBISS.SI-ID 283819776

OHK 2016/7 264
KORUZA, Jana
        Trendi pri pojavu megle v Ljubljanski kotlini v obdobju 1970-2015 : diplomsko delo / Jana Koruza. - Ljubljana : [J. Koruza], 2016. - 46 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_jana_koruza.pdf. - Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: f. 44-45. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.575(497.451.1)
FRASCATI: 1-400
GEO Dipl 2010 KORUZA J. CD GEO Dipl 2010 KORUZA J. Trendi
COBISS.SI-ID 61126754

OHK 2016/7 265
KOS, Božidar, 1934-2015
        Koncert za violončelo in orkester [Glasbeni tisk] = Concerto for cello and orchestra / Božidar Kos ; [notografija Gal Hartman ; prevod Božidar Kos]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (94 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 1998)

150 izv. - Navodila za izvajanje v angl.

ISMN 979-0-709047-04-8
Ed. DSS 1998 Društvo slovenskih skladateljev

785.6:780.614.334
MUZ P p KOS B. Koncert violončelo
COBISS.SI-ID 269566720

OHK 2016/7 266
KOS, Božidar, 1934-2015
        Simfonija št. 1 [Glasbeni tisk] : za orkester = Symphony no. 1 : for orchestra / Božidar Kos. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012 (Begunje : Cicero). - 1 partitura (138 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 1867)

150 izv.

ISBN 979-0-709036-43-1
Ed. DSS 1867

785.082.1
MUZ P p KOS B. Simfonija št. 1
COBISS.SI-ID 259157504

OHK 2016/7 267
KOS, Božidar, 1934-2015
        Simfonija št. 2 [Glasbeni tisk] : simfonija dveh celin : za orkester = Symphony no. 2 : the symphony of two continents : for orchestra / Božidar Kos. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2012 (Begunje : Cicero). - 1 partitura (145 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 1921)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-55-4
Ed. DSS 1921

785.082.1
MUZ P p KOS B. Simfonija št. 2
COBISS.SI-ID 263043584

OHK 2016/7 268
KOS, Božidar, 1934-2015
        Večerne meglice [Glasbeni tisk] : za komorni ansambel = The mists of evening : for chamber ensemble / [[glasba in] prevod] Božidar Kos ; [notografija Gal Hartman]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (27 str.) ; 24 x 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 2013)

150 izd. - Uvodno besedilo v slov., angl. in jap., navodila za izvajanje v angl. - Prva izvedba v Ljubljani, Slovenska filharmonija, Dvorana Marjana Kozine, 5. julij 2012

ISMN 979-0-709036-51-6
Ed. DSS 2013 Društvo slovenskih skladateljev

785.7
MUZ P p KOS B. Večerne
COBISS.SI-ID 262187776

OHK 2016/7 269
KOS, Dušan
        Valvasor, kuharica Ana in težave z duhom gospe Gallenberg : o prikazovanju duhov in reševanju nesrečnih duš na Slovenskem v novem veku / Dušan Kos ; [prevod v angleščino Martin Creegen]. - 2., dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2016. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gradivo in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana ; 37)

ISBN 978-961-6247-42-9

930.85(497.4)"16" 133(497.4)"16"
ZGO D 2350/37 930.85(497.4) KOS D. Valvasor, kuharica Ana
COBISS.SI-ID 284961280

OHK 2016/7 270
KOSI, Mateja, 1981-
        Prleški govori Murskega polja : magistrsko delo / Mateja Kosi. - Ljubljana : [M. Kosi], mar. 2016. - 236 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Vera Smole. - Literatura in viri: str. 181-193. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

811.163.6'282
FRASCATI: 6-200
SLA Mag 241 KOSI M. Prleški
COBISS.SI-ID 61231714

OHK 2016/7 271
KOSMAČ, Barbara, germanistka
        Lieder im Unterricht Deutsch als Fremdsprache = Pesmi pri pouku nemščine kot tujega jezika : diplomsko delo / Barbara Kosmač. - Ljubljana : [B. Kosmač], 2016. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Bibliografija: str. 42-44. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:811.112.2'243]:784(043.2) [811.112.2'243:37.091.3]:794(043.2) 784:[811.112.2'243:37.091.3](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KOSMAČ B. Lieder
COBISS.SI-ID 61165410

OHK 2016/7 272
KOŠIR, Fedja
        K arhitekturi / Fedja Košir. - Ljubljana : Fakulteta za arhitekturo, 2006-2007 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 3 zv. : ilustr. ; 27 cm

Del 1: Razvoj arhitekturne teorije. - 2006. - 260 str. - Bibliografija : str. 243-251. - Kazalo
Del 2: Razvoj arhitekturne teorije. - 2006. - 270 str. - Bibliografija : str. 250-261. - Kazalo
Del 3: Razvoj arhitekturne teorije na Slovenskem. - 2007. - 367 str. - 1.000 izv. - Povzetek. - Bibliografija : str. 355-360. - Kazalo

ISBN 961-6160-64-8
ISBN 978-961-6160-64-3 (45 EUR)

72.01(091) 711
SOC 72 KOŠIR F. K arhitekturi I. SOC 72 KOŠIR F. K arhitekturi II. SOC 72 KOŠIR F. K arhitekturi III. UMZG Bb1/73/i UMZG Bb1/73/ii UMZG Bb1/73/iii
COBISS.SI-ID 228801536

OHK 2016/7 273
KOVAČ Ažman, Anja
        Ekokritiški pogled na Borovo vizijo Šel je popotnik skozi atomski vek : diplomski seminar / Anja Kovač Ažman. - Ljubljana : [A. Kovač Ažman], 2016. - 33 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 32. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-1Bor M.:502/504
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 134/SD KOVAČ AŽMAN A. Ekokritiški
COBISS.SI-ID 61308002

OHK 2016/7 274
KOVAČIČ, Jakob, 1989-
        Zapuščina španskih borcev v Muzeju novejše zgodovine Slovenije : magistrsko delo / Jakob Kovačič. - Ljubljana : [J. Kovačič], 2016. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: str. 82-84. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(460)"1936/1939"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 22 KOVAČIČ Jakob
COBISS.SI-ID 61070434

OHK 2016/7 275
KREINZ, Natalija
        Geschlechterdifferenzen und Gewaltdiskurs im Nibelungenlied = Razlika med spoloma ter diskurz o nasilju v Pesmi o Nibelungih : diplomsko delo / Natalija Kreinz. - Ljubljana : [N. Kreinz], 2016. - 63 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: f. 58-60 in z opombami na dnu str. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'04.091Nibelungenlied(043.2) 305:821.111'04.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KREINZ N. Geschlechterdiff.
COBISS.SI-ID 61220450

OHK 2016/7 276
KRETSCHMER, Inga
        Demographische Untersuchungen zu Bevölkerungsdichten, Mobilität und Landnutzungsmustern im späten Jungpaläolithikum / Inga Kretschmer. - Rahden/Westf. : Verlag Marie Leidorf GmbH, 2015. - 365 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Kölner Studien zur prähistorischen Archäologie, ISSN 1868-2286 ; 6)

Zusammenfassung ; Summary ; Résumé. - Bibliografija: str. 131-187

ISBN 978-3-86757-366-5
ISBN 3-86757-366-2

903
FRASCATI: 6-103
ARH 012 45
COBISS.SI-ID 61289570

OHK 2016/7 277
KRISTOVIČ, Sebastjan
        Med smislom in nesmislom trpljenja : Dostojevski in Nietzsche / Sebastjan Kristovič. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Maribor : Alma Mater Europaea - Evropski center, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 139 str. : fotogr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 137-139

ISBN 978-961-278-249-8 (Celjska Mohorjeva družba)
ISBN 978-961-6966-11-5 (Alma Mater Europaea)

1Dostoevskij F.M. 821.161.1.09Dostoevskij F.M. 1Nietzsche F. 2-185.2:124.2
PRK 11158 821.161.1.09 KRISTOVIČ S. Med smislom SLA L.H II 5684 KRISTOVIČ S. Med
COBISS.SI-ID 283240448

OHK 2016/7 278
KRIVOKAPIČ, Igor
        Tri zvočne krajine [Glasbeni tisk] : za kvartet flavt = Three soundscapes : for flute quartet / Igor Krivokapič ; [notografija Igor Krivokapič]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (14 str.) ; 30 cm + 4 parti. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 154)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-01-7
Mc. DSS 154 Društvo slovenskih skladateljev

785.74:780.641.2
MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Part alt flavta MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Part bas flavta MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Part flavta MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Part pikolo MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Tri zvočne
COBISS.SI-ID 268281600

OHK 2016/7 279
KROFLIČ, Robert, 1983-
        Phraseme in deutschen Filmtiteln = Frazemi v naslovih nemških filmov : diplomsko delo / Robert Kroflič. - Ljubljana : [R. Kroflič], 2016. - 67 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 56-66. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:791(430)(043.2) 791(430):811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KROFLIČ R. Phraseme
COBISS.SI-ID 61225570

OHK 2016/7 280
KROFLIČ, Robert, 1983-
        Phraseme in deutschen Filmtiteln [Elektronski vir] = Frazemi v naslovih nemških filmov : diplomsko delo / Robert Kroflič. - Ljubljana : [R. Kroflič], 2016. - 67 str. : tabele ; 30 cm

Nasl. z nasl. zaslona. - Besedilo v nem. - El. publikacija obsega po 67 str. v formatih pdf in docx. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 56-66. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:791(430)(043.2) 791(430):811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplNCD KROFLIČ R. Phraseme
COBISS.SI-ID 61226082

OHK 2016/7 281
        KRONOLOGIJA revolucionarne dejavnosti Josipa Broza Tita / priredila Branislav Ilić, Vojislav Ćirković ; sodelavci Alija Bojić ... [et al.] ; [prevajalki iz srbohrvaščine Vera Mačkić, Marjana Pelicarić ; fotografije Foto služba "Tanjug" ... et al.]. - V Beogradu : Export press, 1978. - 350 str. : ilustr. ; 31 cm

Izv. so enaki, čeprav je 3000 izv. tiskal Gorenjski tisk, Kranj, 1.000 izv. pa Tipograf, Rijeka

929 Broz J.-Tito 327:929 Broz J.-Tito 949.71
ZGO F 275 94(497.1) KRONOLOGIJA
COBISS.SI-ID 1199134

OHK 2016/7 282
KRÜGER-Lorenzen, Kurt
        Deutsche Redensarten und was dahinter steckt / Krüger-Lorenzen ; [mit Zeichnungen von Franziska Bilek]. - Genehmigte, ungekürzte Taschenbuchausg. - München : W. Heyne, 1982. - 860 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Heyne ; 7187. Heyne Sachbuch)

Bibliografija: str. 786-788. - Vsebina na nasl. str.: "Das geht auf keine Kuhhaut" ; "Aus der Pistole geschossen" ; "Der lachende Dritte"

ISBN 3-453-01611-4

811.112.2'373.74(038)
GER 803.0-31 KRÜGER-LORENZEN K. Deutsche
COBISS.SI-ID 61075298

OHK 2016/7 283
KRUMPAK, Andrej
        Novi vek : zgodovina za 8. razred osnovne šole : od odkritja novega sveta do vzpona meščanstva / Andrej Krumpak ; [zemljevidi Mateja Rihtaršič ; tehnični risbi Darko Simeršek]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 172 str. : ilustr. ; 29 cm

3.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-241-946-2

94(075.2)
ZGO E 1832 94(075) KRUMPAK Andrej
COBISS.SI-ID 284026880

OHK 2016/7 284
KRŽAN, Marko, 1982-
        Avtonomija ekonomske sfere kot družbenozgodovinski pojav : doktorska disertacija / Marko Kržan. - Ljubljana : [M. Kržan], 2016. - 210 str. : ilustr. ; 30 cm

Priložen CD-ROM. - Mentor Rastko Močnik. - Bibliografija: str. 200-210. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316:34
FRASCATI: 5-410
SOC Diss 3 KRŽAN M. Avtonomija
COBISS.SI-ID 61099362

OHK 2016/7 285
KUMAR Kristančič, Katarina
        Pregled raziskav branja na Slovenskem od osamosvojitve pa do dandanes : diplomsko delo / Katarina Kumar Kristančič. - Medana : [K. Kumar Kristančič], 2016. - VI, 89 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Ana Vogrinčič Čepič. - Viri in literatura: f. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

028(497.4)"1991/2016"
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK Dipl 851/SK KUMAR KRISTANČIČ K. Pregled
COBISS.SI-ID 61307234

OHK 2016/7 286
KUŠEJ, Nina Gala, 1982
        Glasba kot protokolarni element : magistrsko delo / Nina Gala Kušej. - Ljubljana : [N. G. Kušej], 2016. - 140 str. : ilustr., note ; 30 cm

Mentor Matjaž Barbo. - Bibliografija: str. 127-132. - Izvleček ; Abstract. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78:394.44
FRASCATI: 6-307
MUZ Mag KUŠEJ N. G. Glasba
COBISS.SI-ID 61203810

OHK 2016/7 287
LAHOR, Jean
        L'Art nouveau / [auteur Jean Lahor (adaptation)]. - New York : Parkstone International, cop. 2011 (en Slovénie). - 199 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Collection Art of century)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - Bibliografija: str. 195. - Kazalo

ISBN 978-1-78042-156-8

7.035.93
UMZG Ba251/70
COBISS.SI-ID 61301346

OHK 2016/7 288
LAMUT, Miša
        Deutsche Phraseme mit den Komponenten Eisen, Glas, Gold, Holz und Stein im Vergleich mit ihren slowenischen Äquivalenten = Nemški frazemi s sestavinami Eisen, Glas, Gold, Holz in Stein v primerjavi s slovenskimi ustrezniki : diplomsko delo / Miša Lamut. - Ljubljana : [M. Lamut], 2016. - 49 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., seznam primerov v nem. in slov. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 42-47. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'373.7=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'373.7:811.163.6(043.2) 811.163.6'373.7:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LAMUT M. Deutsche Phraseme
COBISS.SI-ID 61151842

OHK 2016/7 289
LANGER, Norbert
        Die deutsche Dichtung seit dem Weltkrieg : von Paul Ernst bis Hans Baumann / Norbert Langer. - Karslbad ; Leipzig : A. Kraft, [1940]. - 366 str., [16] f. pril ; 24 cm

Got.

821.112.2.09"1918/1940"
GER SkK 830.09"19/2" LANGER N. Deutsche
COBISS.SI-ID 61188706

OHK 2016/7 290
LAPAJNE, Ivan, 1934-
        Kriza sistema : odsev časa: kje smo in kam gremo? / Ivan Lapajne. - Brezovica pri Ljubljani : Lara, 2014 (Grosuplje : Grafis trade). - 439, 29 str. ; 24 cm

Odziv na izziv / Viktor Žakelj: str. 15-31. - Mag. Ivan Lapajne - ekonomist in humanist / Janez Kavčič: str. 421-426. - 700 izv. - O avtorjih: str. 27-29. - Bibliografija: str. 431-432. - Vsebuje tudi: Manifest nove dobe / Ana Marija Cetin Lapajne

ISBN 978-961-281-543-1

330.34(497.4) 323(497.4):33
GEO II 11274 911.3 LAPAJNE I. Kriza SOC 33 LAPAJNE I. Kriza ZGO D 8822 32 LAPAJNE I. Kriza sistema
COBISS.SI-ID 275401984

OHK 2016/7 291
LAPAJNE, Ivan, 1934-
        Naprej : o svetu in Sloveniji - razmišljanja in iskanja / Ivan Lapajne. - Idrija : Bogataj, 2008 (Brezovica pri Ljubljani : Mond grafika). - 406 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju in knjigi / Janez Kavčič: str. 383-395. - Bibliografija: str. 403

ISBN 978-961-6035-40-8

94(497.4)"1945/..." 330.34(497.4)"1945/..." 323(497.4)"1945/..."
FIL IX LAPAJNE I. Naprej GEO SLO II 10285 93/94 LAPAJNE I. Naprej ZGO D 8823 32 LAPAJNE I. Naprej
COBISS.SI-ID 238331392

OHK 2016/7 292
LARSSON, Carl, 1853-1919
        At solsidan : 31 malningar med text / af Carl Larsson. - 2. uppl. - Stockholm : Bonners, 1914. - 32 str, [31] f : ilustr. ; 28 cm

75(485):929Larsson C. 811.113.6-94
UMZG M/Lars/1
COBISS.SI-ID 61100130

OHK 2016/7 293
LAUKOVÁ, Jana
        Text im interkulturellen Kontext [Elektronski vir] : skriptá / Jana Lauková. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 102 str. - Bibliografija: str. 95-100. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-0999-4 (PDF)

81'42:316.7(075.8)
GER CDR 81'42 LAUKOVÁ J. Text
COBISS.SI-ID 61291106

OHK 2016/7 294
LEBIČ, Lojze, 1934-
        Cantico II [Glasbeni tisk] : glasba za orkester = music for orchestra / Lojze Lebič ; [besedila Jelena Ukmar ; notografija Accordia]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 (Begunje : Cicero). - 1 partitura ([IV], 73 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 1600)

150 izv. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - "Glasba za orkester je natisnjena v dveh partiturah (Cantico I in Cantico II). Mogoče ju je izvesti ločeno ali skupaj kot celoto." --> str. [III]. - Prva izvedba v Ljubljani, Cankarjev dom 21. 3. 2002. - O avtorju: str. [74]

ISMN 979-0-709036-76-9
Ed. DSS 1600 Društvo slovenskih skladateljev

785.11
MUZ P p LEBIČ L. Cantico II
COBISS.SI-ID 265330944

OHK 2016/7 295
LEBIČ, Lojze, 1934-
        Invokacija (a Primož Ramovš) [Glasbeni tisk] : za alt saksofon in klavir = Invocation (a Primož Ramovš) : for alto saxophone and piano / Lojze Lebič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (15 str.) ; 24 x 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev. Muzicija ; št. 132)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-79-0
Mc. DSS 132 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.2:780.616.433
MUZ P p LEBIČ L. Invokacija
COBISS.SI-ID 266306816

OHK 2016/7 296
LEBIČ, Lojze, 1934-
        L'amour [Glasbeni tisk] = Ljubezen ; Avarice = Skopost : za mešani zbor in instrumente = for mixed choir and instruments / Lojze Lebič ; [notografija Accordia ; besedila Jelena Ukmar]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (20 str.) ; 24 x 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 2062)

150 izv. - Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - O avtorju: str. [21]

ISMN 979-0-709047-05-5
Ed. DSS 2062 Društvo slovenskih skladateljev

784.087.684(497.4)
MUZ P p LEBIČ L. L'amour
COBISS.SI-ID 269570304

OHK 2016/7 297
        The LEGACY of Charlemagne : 814-2014 / [editors Michele Gustin, Derek Hall and Elisabeth Schellen]. - Gent : Provincial Government of East Flanders, 2015. - 448 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: De erfenis van Karel de Grote. - "This book accompanies the international exhibition The Legacy of Charlemagne 841-2014 wich ran in the Provincial Heritage Centre in Ename from 10 May till 30 November 2014" --> kolofon. - Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 90-74311-90-3

930.85
FRASCATI: 6-100
ARH 04 208
COBISS.SI-ID 9133408

OHK 2016/7 298
LEMPAD, I Gusti Nyoman
        Lempad : a timeless Balinese master / Ana Gaspar, Antonio Casanovas, Jean Couteau ; [photography Orly Evan]. - Woudrichem : Pictures Publishers Art Books and Boek Design, cop. 2014. - 312 str., XV str. pril. : ilustr. ; 35 cm

Kazalo

ISBN 978-90-73187-82-5

72/75(594.61):929Lempad I.G.N.
UMZG M/Lem/1
COBISS.SI-ID 61326178

OHK 2016/7 299
LESJAK, Nika
        Geografske predstave o domači pokrajini v osnovnošolskih učilih na primeru Savinjske doline : diplomsko delo / Nika Lesjak. - Ljubljana : [N. Lesjak], 2016. - 67 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_nika_lesjak.pdf. - Mentorica Tatjana Resnik Planinc, somentorica Mimi Urbanc. - Bibliografija: f. 54-59. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

37.091.64(497.431)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2012 LESJAK N. CD GEO Dipl 2012 LESJAK N. Geografske
COBISS.SI-ID 61249890

OHK 2016/7 300
LESKOV, Nikolaj Semenovič
        Levša ; Tupejnyj hudožnik / N. S. Leskov. - Moskva : Ogiz, 1946. - 60 str. ; 20 cm

Cir.

821.161.1-32
SLA Rus I 1267 LESKOV N. S. Levša
COBISS.SI-ID 999795

OHK 2016/7 301
LIČKO, Roman
        From Holbein to Hockney [Elektronski vir] : British society in painting for students of English as a foreign language / Roman Ličko. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 92 str. - Učno gradivo za študente anglistike. - Bibliografija: str. 87. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-0995-6 (PDF)

75(410)(091):[378:811.111](075.8) 316.74(410):75(075.8)
GER CDR 7 LIČKO R. From Holbein
COBISS.SI-ID 61299298

OHK 2016/7 302
        LIČNOE delo No. : literaturno-hudožestvennyj al´manah / [hudožnik Aleksandr Julikov ; sostavitel´ Lev Rubinštejn ; černo-belaja fotos˝emka Romana Spektora]. - Moskva : V/O "Sojuzteatr", 1991. - 271 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 5-85717-002-8

821.161.1:7(47) (082.2)
SLA Rus II 2268 LIČNOE
COBISS.SI-ID 61173346

OHK 2016/7 303
LIHAČEV, Dmitrij Sergeevič
        Istoričeskaja poetika russkoj literatury : smeh kak mirovozzrenie i drugie raboty / D. S. Lihačev. - Sankt-Peterburg : Aleteija, 1997. - 508, [LXXIII] str. ; 22 cm

Cir. - Dimitrij Lihačev, istorik i teoretik literatury / Fransuaz Lesur: str. I-LXVII. - Opombe z bibliografijo: str. LXVIII-LXXIII in tekoče na dnu str.

ISBN 5-89329-014-3

821.161.1.09".../16"
SLA L.H II 5686 LIHAČEV D. S. Istoričeskaja
COBISS.SI-ID 113258752

OHK 2016/7 304
LINDNER, Johannes, 1896-1985
        Gedichte : Welt in einer Handvoll Staub / Johannes Lindner ; herausgegeben von der Josef-Friedrich-Perkonig-Gesellschaft ; [Porträt des Dichters von Egon Wucherer]. - Klagenfurt : Carinthia, cop. 1987. - 167 str. : avtorj. sl., faks. ; 21 cm

Nachwort / Helmut Scharf: str. 141-146. - Zeittafel: str. 163. - Worterklärungen: str. 164-165. - Bibliografija: str. 166

ISBN 3-85378-305-8

821.112.2(436)-1 929Lindner J.
GER 830 LINDNER J. Gedichte
COBISS.SI-ID 514134924

OHK 2016/7 305
LINDQVIST, Herman
        Historien om Sverige : fran islossning till kungarike / Herman Lindqvist. - Stockholm : Norstedts, 1997, cop. 1992. - 411 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 403-407. - Kazalo

ISBN 91-1-973001-2

94(485)
GER 908(4) LINDQVIST H. Historien
COBISS.SI-ID 61137506

OHK 2016/7 306
        LIRICHE del cinquecento / a cura di Monica Farnetti e Laura Fortini. - 1a ed. - [Guidonia Montecelio] : Iacobelli, 2014. - 377 str. ; 21 cm. - (Workshop ; 20)

Autrici / autori: str. 374-377. - Bibliografia delle edizioni dei classici di riferimento con sitografia e tavola delle abreviazioni / a cura di Laura Fortini: str. 368-373. - Bibliografija tudi pri posameznih poglavjih. - Vsebina na nasl. str.: Vittoria Colonna / Adriana Chemello. Veronica Franco / Tatiana Crivelli. Isabella Andreini / Marco Dorigatti. Gaspara Stampa / Monica Farnetti. Veronica Gambara / Laura Fortini. Isabella Morra / Maria Antoinetta Grignani. Chiara Matraini / Giuliana Ortu. Laura Terracina / Deanna Shemek

ISBN 978-88-6252-252-6

821.131.1.09-1"15" 821.131.1-1(082.2)
ROM 850.09 LIRICHE Farnetti M. (ur.)
COBISS.SI-ID 61270114

OHK 2016/7 307
        LJUBLJANA - mesto heroj : zbor jugoslovanskih pionirjev, junij 1981 / [uredili Ančka Čerin, Olga Vipotnik ; fotografije Muzej ljudske revolucije ; ilustracije Ivan Seljak-Čopič]. - [Ljubljana] : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1981 (Ljubljana : Delo). - 79 str. : ilustr. ; 20 cm

12.000 izv. - Literatura: str.77-78

949.712
ZGO C 6665 94(497.4)"1939/1945" LJUBLJANA
COBISS.SI-ID 18221824

OHK 2016/7 308
LO-Johansson, Ivar, 1901-1990
        Statarnoveller / Ivar Lo-Johansson. - [Stockholm] : Forum, 1975. - 3 zv. ; 20 cm

Vsebina: Statarna I. - 286 str. ; Statarna II. - 281 str. ; Jordproletärerna. - 340 str.

ISBN 91-37-05887-8 (zv. 1)
ISBN 91-37-05889-4 (zv. 2)
ISBN 91-37-05887-8 (zv. 3)

821.113.6-32
GER 839.7 LO-JOHANSSON I. Jordprolerätererna GER 839.7 LO-JOHANSSON I. Statarna 1 GER 839.7 LO-JOHANSSON I. Statarna 2
COBISS.SI-ID 61155426

OHK 2016/7 309
LO-Johansson, Ivar, 1901-1990
        Traktorn : roman / av Ivar Lo-Johansson. - Höganäs : Bra Böcker, 1973, cop. 1972. - 363 str. ; 21 cm

821.113.6-311.2
GER 839.7 LO-JOHANSSON I. Traktorn
COBISS.SI-ID 61153634

OHK 2016/7 310
LOGAR, Mitja, psiholog
        Povezanost med motnjami izvršilnih funkcij in težavami v vsakodnevnem funkcioniranju oseb s shizofrenijo : diplomsko delo / Mitja Logar. - Ljubljana : [M. Logar], 2016. - 63 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 54-63. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.895.8(043.2)
CC-APA: 3213 5-100
PSI Dipl LOGAR M. Povezanost
COBISS.SI-ID 61125730

OHK 2016/7 311
        LOMBARDIA / by Andrea Caizzi ... [et al.] ; [texts translated by Rudolf G. Carpanini, Daphne Hughes and Patricia Kennan]. - 1st English ed. - [Milano] : Electa Editrice for the Banca Nazionale del Lavoro, cop. 1973. - 512 str. : ilustr. ; 32 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 499-502. - Kazalo

7(450.25)(091)
UMZG T/ita/t/Lo/5
COBISS.SI-ID 15481913

OHK 2016/7 312
LORGER, Jana
        Kontrastivna analiza oziralnih stavkov v francoskih in slovenskih besedilih : magistrsko delo / Jana Lorger. - Ljubljana : [J. Lorger], 2016. - 139 str. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 137. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'36'38:811.163.6]:81'322(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB LORGER J. Kontrastivna analiza
COBISS.SI-ID 61276002

OHK 2016/7 313
LUKAN, Junoš
        Fiziološke spremembe pri reševanju testa inteligentnosti : diplomsko delo / Junoš Lukan. - Ljubljana : [J. Lukan], 2016. - 97 str. : barvne ilustr. ; 30 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentor Gregor Geršak. - Bibliografija: str. 87-97. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.955.072:159.91(043.2)
CC-APA: 2223 2340 2560 5-100
PSI Dipl LUKAN J. Fiziološke spremembe
COBISS.SI-ID 61311074

OHK 2016/7 314
LUX, Judita, 1975-
        Izbrana zgodnjebizantinska materialna kultura na ozemlju današnje Slovenije in Istre : magistrsko delo / Judita Lux. - Ljubljana : [J. Lux], 2016. - 143 str. [17] f. : ilustr., zvd., tabele ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 106-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Mr 49
COBISS.SI-ID 61140322

OHK 2016/7 315
LYNCH, Scott, 1978-
        The lies of Locke Lamora / Scott Lynch. - London : Gollancz, 2007. - 537 str. ; 20 cm. - (The gentleman bastard sequence ; book 1)

ISBN 0-57507-975-4
ISBN 978-0-57507-975-5

821.111(73)-312.9
GER 820(73) LYNCH S. Lies of Locke
COBISS.SI-ID 16104754

OHK 2016/7 316
MAJCEN, Matic
        Slovenski poosamosvojitveni film : institucija in nacionalna identiteta / Matic Majcen. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 212 str. : grafi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 15)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 196-204. - Kazali

ISBN 978-961-220-102-9

791.32:323.1(497.4)"1991/2015"
SOC 791 MAJCEN M. Slovenski
COBISS.SI-ID 84812289

OHK 2016/7 317
MAJER Jurišić, Krasanka
        Velika Onofrijeva fontana u Dubrovniku : povijesnoumjetnička i konzervatorska studija / Krasanka Majer Jurišić, Edita Šurina ; [prijevod na engleski Aida Njunjić]. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2016. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske, ISSN 1333-4190 ; 16)

Bibliografija: str. 78-81. - Summary

ISBN 978-953-312-034-8

725.948(497.5 Dubrovnik)
FRASCATI: 6-302
ARH 020-III 49 UMZG T/hrv/Dub/35
COBISS.SI-ID 1532404

OHK 2016/7 318
MAJZELJ Kralj, Maja
        Overpopulation as a central theme in Make room! Make room!, Stand on Zanzibar and The world inside = Prenaseljenost kot osrednja tema v Make room! Make room!, Stand on Zanzibar and The world inside : diplomsko delo / Maja Majzelj Kralj. - Ljubljana : [M. Majzelj Kralj], 2016. - III, 56 str. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 53-56. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.0-311.9(043.2) 821.111(73).09-311.9Harrison H.(043.2) 821.111.09-311.9Brunner J.(043.2) 821.111(73).09-311.9Silverberg R.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MAJZELJ KRALJ M. Overpopulation
COBISS.SI-ID 61138530

OHK 2016/7 319
MAKANIN, Vladimir Semenovič
        Dolgožiteli / Vladimir Makanin. - Moskva : Eksmo, 2014. - 378 str. : avtorjev portret na hrbtni str. ov. ; 21 cm. - (Proza sovremennogo klassika Vladimira Makanina)

Cir. - Na ov. tudi: Novaja avtorskaja redakcija

ISBN 978-5-699-75008-5

821.161.1-32
SLA Rus II 2271 MAKANIN V. S. Dolgožiteli
COBISS.SI-ID 61185122

OHK 2016/7 320
        MAKING Europe visible : re-interpretation of museum objects and topics / a manual by Anna-Lena Fuhrmann ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp ; translation Kerstin Bachmeier, Sofie Sonnenstatter, Maximilian Grundler]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 185 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 1)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N1_DIG-1.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 1, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [187-193]

ISBN 978-3-902796-29-5

069(4)(035)(082)
ZGO C 6654 06 EMEE Making Europe
COBISS.SI-ID 617836

OHK 2016/7 321
MALEC, Špela
        Analiza romana Metro 2033 Dmitrija Gluhovskega z vidika antiutopije in postmodernizma ter primerjava z romanom - poemo Moskva - Petuški Venedikta Jerofejeva : diplomsko delo / Špela Malec. - Ljubljana : [Š. Malec], 2016. - 84 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Tomo Virk, Miha Javornik. - Bibliografija: f. 77-82. - Izvleček ; Abstract; Rezjume. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slavistiko

821.161.1.09-31Gluhovskij D. A. 821.161.1.09Erofeev V. V.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 850/SK MALEC Š. Analiza romana SLA D-Rus 237 MALEC Š. Analiza
COBISS.SI-ID 61256034

OHK 2016/7 322
MANSER, José.
        Mary Fedden and Julian Trevelyan : life and art by the river Thames / José Manser. - London : Unicorn Press, 2012 (in Slovenia). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm

Further reading: str. 202. - Kazalo

ISBN 978-1-906509-11-8

75(420):929Fedden M. 75(420):929Trevelyan J.
UMZG M/Fedd/1
COBISS.SI-ID 61319010

OHK 2016/7 323
MARAVAL, Pierre
        Les fils de Constantin : Constantin II (337-340), Constance II (337-361), Constant (337-350) / Pierre Maraval. - Paris : CNRS Éditions, 2013. - 334 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Biblis. Histoire, ISSN 2119-2715 ; 126)

Bibligrafija: str. 296-319. - Kazali

ISBN 978-2-271-08819-2

37:929Konstantin Veliki"03"
ZGO B 1088 94(37) MARAVAL P. Fils de Constantin
COBISS.SI-ID 61216354

OHK 2016/7 324
MARINČIČ, Jana, 1983-
        Kontrastivna analiza stavčnih struktur slovenskih in angleških poročevalskih besedil na temo razlitja nafte v Mehiškem zalivu : diplomsko delo / Jana Marinčič. - Ljubljana : [J. Marinčič], 2016. - 83 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 79-81. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'367.335:070=111(043.2) 070:81'367.335=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl MARINČIČ J. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 61211234

OHK 2016/7 325
MARINIČ, Alenka
        Politika "New Deala" v slovenskem časopisju : prvih sto dni politike "New Deala" v časopisih Glas naroda, Slovenec in Slovenski narod : diplomsko delo / Alenka Marinič. - Ljubljana : [A. Marinič], 2016. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 38-39

94(497.4)"1933/1939"
ZGO DIP MARINIČ Alenka
COBISS.SI-ID 61197666

OHK 2016/7 326
MARJANOVIČ Umek, Ljubica
        Early vocabulary and grammar development : Slovenian CDI studies / Ljubica Marjanovič-Umek, Urška Fekonja-Peklaj. - Saarbrücken : Scholar's Press, cop. 2016. - VIII, 73 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 59-70. - Kazali

ISBN 978-3-659-83869-9

159.922.72:159.946.3(497.4)
CC-APA: 2820 5-100
PSI 159.922.7/.8 MARJANOVIČ UMEK L. Early vocabulary PSI ČIT 159.922.7/.8 MARJANOVIČ UMEK L. Early vocabulary
COBISS.SI-ID 60669282

OHK 2016/7 327
MARTIIN, Carin
        The world of agricultural economics : an introduction / Carin Martiin. - Abingdon ; New York : Routledge, 2013. - XiX, 350 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Textbooks in environmental and agricultural economics ; 8)

Bibliografija: str. 326-339. - Kazalo

ISBN 978-0-415-59360-1

631:338.43
GEO II 11288 91:63 MARTIIN C. The world
COBISS.SI-ID 8041849

OHK 2016/7 328
MAUKO, Tina
        Pionirček [Glasbeni tisk] : za klarinet in klavir = Little pioneer : for clarinet and piano / Tina Mauko ; [notografija Tina Mauko ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (7 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 136)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-92-9
Mc. DSS 136 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.1:780.616.433
MUZ P p MAUKO T. Part klarinet MUZ P p MAUKO T. Pionirček
COBISS.SI-ID 267372288

OHK 2016/7 329
MAUKO, Tina
        Romanca [Glasbeni tisk] : za alt saksofon in klavir = Romance : for alto sxophone and piano / Tina Mauko ; [notografija Tina Mauko ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (8 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 138)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-94-3
Mc. DSS 138 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.2:780.616.433
MUZ P p MAUKO T. Part saksofon MUZ P p MAUKO T. Romanca
COBISS.SI-ID 267372800

OHK 2016/7 330
MAUKO, Tina
        Sinička [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir = Tiny tit : for flute and piano / Tina Mauko ; [notografija Tina Mauko ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (5 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 137)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-93-6
Mc. DSS 137 Društvo slovenskih skladateljev

780.641.2:780.616.433
MUZ P p MAUKO T. Part flavta MUZ P p MAUKO T. Sinička
COBISS.SI-ID 267372544

OHK 2016/7 331
MAWER, Kyle
        Digital play : computer games and language aims / Kyle Mawer and Graham Stanley. - Peaslake : Delta Publishing, 2011. - 112 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Delta teacher development series)

ISBN 978-1-905085-55-2

[371.3:811.111]:[794:004.5] [004.5:794]:[37.091.3:81] 794:004.5
GER 802.0:37 MAWER K. Digital play
COBISS.SI-ID 11062089

OHK 2016/7 332
MCGINN, Colin, 1950-
        Inborn knowledge : the mistery within / Colin McGinn. - Cambridge (Massachusetts) ; London : The MIT Press, 2015. - X, 137 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 127-129. - Kazalo

ISBN 978-0-262-02939-1

165.6/.8
FIL VI McGINN C. Inborn knowledge
COBISS.SI-ID 61209698

OHK 2016/7 333
MEDNARODNI grafični likovni center (Ljubljana)
        Novosti iz zbirke MGLC = MGLC collection new acquisitions : 2013-2015 / [Janez Bernik ... [et al.] ; uredila, besedilo Breda Škrjanec = edited, text by Breda Škrjanec ; fotografija Jaka Babnik, arhiv umetnikov = photographs Jaka Babnik, artists archives ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi = translation Arven Šakti Kralj Szomi]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 68 str. : ilustr. ; 20 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 400 izv.

ISBN 978-961-6229-59-3
ISBN 978-961-6229-57-9 !

76(100)(083.82)
UMZG Kt/Lj/87
COBISS.SI-ID 284525568

OHK 2016/7 334
MENKE, Christoph, 1958-
        Die Souveränität der Kunst : ästhetische Erfahrung nach Adorno und Derrida / Christoph Menke. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1991. - 310 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 958. Wissenschaft)

Bibliografija: str. 294-305. - Kazali

ISBN 3-518-28558-0

111.852:7.01
GER 1 MENKE C. Souveränität
COBISS.SI-ID 34863105

OHK 2016/7 335
MEŠKOV, Vasilij Vasil'evič
        Vasilij Vasil'evič Meškov / [tekst: E. Braginskij]. - Moskva ; Leningrad : Sovetskij hudožnik, 1949. - [68] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mastera sovetskogo iskusstva)

Nasl. na ov.: V. V. Meškov

75(470):929Meškov V. V.
UMZG M/Mešk/1
COBISS.SI-ID 61090402

OHK 2016/7 336
MEZEG, Aljaž
        Strah pred letenjem : diplomsko delo / Aljaž Mezeg. - Ljubljana : [A. Mezeg], 2016. - 43 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 39-41. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-008.441.1:629.73(043.2)
CC-APA: 3215 4090 5-100
PSI Dipl MEZEG A. Strah pred letenjem
COBISS.SI-ID 61241954

OHK 2016/7 337
MICHALČÍKOVÁ, Jana
        K vybraným aspektom konzekutívneho tlmočenia s notáciou : metodologické aspekty evaluácie výstupov v dimenzii konzekutívneho tlmočenia / Jana Michalčíková. - Vyd. 1. - Banská Bystrica : Belianum, 2015. - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Filozofická fakulta UMB)

Bibliografija: str. 97-105. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-80-557-0894-2
ISBN 80-557-0894-0

81'25
COBISS.SI-ID 61246050

OHK 2016/7 338
MIHALKOV, Sergej Vladimirovič, 1913-2009
        Stihotvorenija / Sergej Mihalkov ; [vstupitel´naja stat´ja Igorja Motjašova ; hudožnik R. Vol´skij]. - Moskva : Detskaja literatura, 1986. - 157 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Poetičeskaja bibliotečka školnika)

Cir. - Poet vsegda s ljud´mi / Igor´ Motjašov: str. 5-10

821.161.1-1
SLA Rus I 1266 MIHALKOV S. V. Stihotvorenija
COBISS.SI-ID 61176930

OHK 2016/7 339
MIKAVICA, Dejan
        Srpska politika u Hrvatskoj i Slavoniji 1538-1918 / Dejan Mikavica. - Novi Sad : Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, 2015. - 340 str. ; 24 cm. - (Monografije / Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za istoriju ; knj. 60)

Cir. - Bibliografske op. - Kazalo

ISBN 978-86-6065-334-7

94(497.5)"1538/1918"
ZGO D 2565/60 94(497.1) MIKAVICA D. Srpska politika
COBISS.SI-ID 61229922

OHK 2016/7 340
MILAČ, Maja, 1982-
        Grotesk Nikolaja Vasil´eviča Gogolja i Franca Kafki = Das Groteske bei Nikolai Wassiljewitsch Gogol und Franz Kafka = Primerjava groteske pri Nikolaju Vasiljeviču Gogolju in Franzu Kafki : diplomsko delo / Maja Milač. - Ljubljana : [M. Milač], 2016. - 93 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Besedilo v slov., glavni stv. nasl. v cir. - Mentorja Miha Javornik, Špela Virant. - Bibliografija: str. 91-92. - Izvleček ; Abstract: A comparative study of the grotesque in N. V. Gogol and F. Kafka ; Rezjume ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

82.09-344(043.2) 821.161.1.09Gogolj N.V.:821.112.2.09Kafka F.(043.2) 821.112.2.09Kafka F.:821.161.1.09Gogolj N.V.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DIplN MILAČ M. Grotesk
COBISS.SI-ID 61251426

OHK 2016/7 341
MIRT, Miha, 1982-
        Koncentracijska taborišča v jugoslovanskih vojnah 1991-1995 : diplomsko delo / Miha Mirt. - Ljubljana : [M. Mirt], 2016. - 50 str. ; 30 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 44-50. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497)"1991/1995"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP MIRT Miha
COBISS.SI-ID 61092194

OHK 2016/7 342
MLAKAR, Marijan
        Otroški jok in smeh [Glasbeni tisk] : za klarinet in klavir = Child’s crying and laughter : for clarinet and piano / Marijan Mlakar ; [notografija Marijan Mlakar ; prevod Andrej Rijavec]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (12 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 147)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-84-4
Mc. DSS 147 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.1:780.616.433
MUZ P p MLAKAR M. Otroški MUZ P p MLAKAR M. Part klarinet
COBISS.SI-ID 267368960

OHK 2016/7 343
MLAKAR, Marijan
        Polka style [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir = for flute and piano / Marijan Mlakar ; [notografija Marijan Mlakar]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (7 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 148)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-85-1
Mc. DSS 148 Društvo slovenskih skladateljev

780.641.2:780.616.433
MUZ P p MLAKAR M. Part flavta MUZ P p MLAKAR M. Polka style
COBISS.SI-ID 267369728

OHK 2016/7 344
MLAKAR, Marijan
        Saturn [Glasbeni tisk] : za alt saksofon in klavir = for alto saxophone and piano / Marijan Mlakar ; [notografija Marijan Mlakar]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (6 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 149)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-86-8
Mc. DSS 149 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.2:780.616.433
MUZ P p MLAKAR M. Part alto sax MUZ P p MLAKAR M. Saturn
COBISS.SI-ID 267369984

OHK 2016/7 345
MLINARIČ, Mojca, 1980-
        Dva krsta v Krstu pri Savici : diplomski seminar / Mojca Mlinarič. - Ljubljana : [M. Mlinarič], 2016. - 43 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. viru (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Bibliografija: f. 43. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-1Prešeren F.:316.7
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 128/SD MLINARIČ M. Dva krsta
COBISS.SI-ID 61268066

OHK 2016/7 346
MOBERG, Vilhelm, 1898-1973
        Berättelser ur min levnad / Vilhelm Moberg. - Stockholm : A. Bonniers förlag, 1968. - 336 str. ; 19 cm

821.113.6-32 929Moberg V.
GER 839.7 MOBERG V. Berättelser
COBISS.SI-ID 61152354

OHK 2016/7 347
MOIČEVIĆ, Kristina
        Razvijanje medkulturne kompetence pri pouku slovenščine in geografije v gimnaziji : diplomsko delo / Kristina Moičević. - Ljubljana : [K. Moičević], 2016. - 157 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_kristina_moicevic.pdf. - Mentorici Jerca Vogel, Tatjana Resnik Planinc. - Bibliografija: f. 141-145. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za geografijo

37.013.43:91+811.163.6
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2011 MOIČEVIĆ K. CD GEO Dipl 2011 MOIČEVIĆ K. Razvijanje
COBISS.SI-ID 61254498

OHK 2016/7 348
MONET, Claude
        Claude Monet : paintings in California collections : [exhibited at the California Palace of the Legion of Honor, January 19-March 17, 1974, exhibited at The Santa Barbara Museum of Art, March 23-May 5, 1974, exhibited at the Fine Arts Gallery of San Diego, May 18-June 30, 1974]. - San Francisco : The Fine Arts Museums, M. H. de Young Memorial Museum, California Palace of the Legion of Honor, cop. 1973. - 31 str. : ilustr. ; 26 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Selected bibliography: str. 15

75.036.2(44):929Monet C.(083.824)
COBISS.SI-ID 61095010

OHK 2016/7 349
MONET, Claude
        Claude Monet : seasons and moments : the Museum of Modern Art, New York [9.3. - 15.5.1960] in collaboration with the Los Angeles County Museum [14.6. - 7.8.1960] / by William C. Seitz. - New York : The Museum of Modern Art, 1960. - 64 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 64

75(44):929Monet C.
UMZG M/Mone/3
COBISS.SI-ID 61069922

OHK 2016/7 350
        MONIKA Maron in perspective : "dialogische" Einblicke in zeitgeschichtliche, intertextuelle und rezeptionsbezogene Aspekte ihres Werkes / herausgegeben von Elke Gibson. - Amsterdam ; New York : Rodopi, 2002. - 341 str. ; 24 cm. - (German monitor ; No. 55)

Bio-bibliographische Anmerkungen zu den Beiträger(inne)n: str. 333-336. - Bibliografija: str. 255-332. - Kazali

ISBN 90-420-1350-8

821.112.2.09Maron M.
GER 830.09 Maron M. Gilson E.(ur.)
COBISS.SI-ID 61221218

OHK 2016/7 351
MONTANARI, Franco
        The Brill dictionary of Ancient Greek / by Franco Montanari ; editors of the english edition Madeleine Goh & Chad Schroeder ; under the auspices of the Center for Hellenic Studies, Harvard University. - Leiden ; Boston : Brill, cop. 2015. - LX, 2431 str. ; 30 cm

Besedilo v stari grš. in angl.

ISBN 978-90-04-19318-5 (hbk)

811.14=111(038)
KLF L 212 038 MONTANARI F. Dictionary of ancient
COBISS.SI-ID 61210466

OHK 2016/7 352
MORACE, Rosanna
        Dall'Amadigi al Rinaldo : Bernardo e Torquato Tasso tra epico ed eroico / Rosanna Morace. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2012. - 343, [2] str. ; 21 cm. - (Studi e testi / Commissione nazionale per l'edizione delle opere del Tasso ; 6)

Bibliografija: str. 319-337. - Kazalo

ISBN 978-88-6274-368-6

821.131.1.09"15" 929Tasso
ROM 850.09 TASSO T. Morace R.
COBISS.SI-ID 61189218

OHK 2016/7 353
MRAK, Urša, 1990-
        Prevajanje angleških deležniških polstavkov v slovenščino v pravnih besedilih Evropske unije : magistrsko delo / Urša Novak. - Ljubljana : [U. Novak], 2016. - 96 str., [62] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 93-96. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81'367.625.43=111=163.6(043.2) 81'367.625.43:81'25=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MRAK U. Prevajanje
COBISS.SI-ID 61208162

OHK 2016/7 354
MRKVIČKA, Jan Václav
        I. V. M'rkvička : Život i tvorčestvo / Andrej Protič. - Sofija : B'lgarski Hudožnik, 1955. - 59 str., IV, 78 f. : ilustr. ; 25 cm. - (Našeto nasledstvo ; No. 1)

Cir.

75(437.3+497.2):929Mrkvička J. V.
UMZG M/Mrk/1
COBISS.SI-ID 61159266

OHK 2016/7 355
MÜLLER Pograjc, Blažka
        Modalidade, temporalidade e papéis discursivos em estratégias narrativas dos paradigmas verbais para posterioridade em portuges e espanhol europeus = Modalnost, časovnost in diskurzivne vloge v pripovednih strategijah glagolskih paradigem za zadobnost v evropski portugalščini in španščini : doktorska disertacija / Blažka Müller Pograjc. - Ljubljana : [B. Müller Pograjc], 2016. - 374 f. ; 30 cm

Daljši povzetek v slovenščini: f. 322-342. - Mentorica Jasmina Markič. - Somentorica Clara Nunes Correia. - Bibliografija: f. 345-374. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za romanske j. in knjiž.

811.134.3'367.625-13-115 811.134.2'367.625-13-115
FRASCATI: 6-200
ROM Diss 806.90 MULLER POGRAJC B. Modalidade
COBISS.SI-ID 61084258

OHK 2016/7 356
MÜLLER, Nastja
        Edgar Allan Poe und sein Einfluss auf die deutsche Literatur = Edgar Allan Poe and his influence on German literature = Edgar Allan Poe in njegov vpliv na nemško literaturo : magistrsko delo / Nastja Müller. - Ljubljana : [N. Müller], 2016. - 103 str. ; 30 cm

Dve tretjini besedila v nem., tretjina v angl. - Mentorja Johann Georg Lughofer, Jason Blake. - Bibliografija: str. 99-102. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09-32Poe E. A.:821.112.2.09(043.2) 821.112.2.09:821.111(73).09Poe E. A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB MÜLLER N. Edgar Allan Poe
COBISS.SI-ID 61192290

OHK 2016/7 357
        MULTIDISCIPLINARY approaches to the study of Stone age weaponry / edited by Radu Iovita, Katsuhiro Sano. - Dordrecht : Springer, 2016. - XVII, 303 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Vertebrate paleobiology and paleoanthropology series, ISSN 1877-9077)

Način dostopa (URL): http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-7602-8 - SpringerLink
Način dostopa (URL): http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=4533871 (Click here to view book) - Ebook Library. - Kazalo. - Vsebina: 1 When is a Point a Projectile? Morphology, Impact Fractures, Scientific Rigor, and the Limits of Inference ; Identifying Weapon Delivery Systems Using Macrofracture Analysis and Fracture Propagation Velocity: A Controlled Experiment ; 3 Experiments in Fracture Patterns and Impact Velocity with Replica Hunting Weapons from Japan ; 4 Thirty Years of Experimental Research on the Breakage Patterns of Stone Age Osseous Points. Overview, Methodological Problems and Current Perspectives ; 5 Levers, Not Springs: How a Spearthrower Works and Why it Matters ; 6 Hunting Lesions in Pleistocene and Early Holocene European Bone Assemblages and their Implications for Our Knowledge on the Use and Timing of Lithic Projectile Technology ; 7 Edge Damage on 500-thousand-year-old Spear Tips from Kathu Pan 1, South Africa: the Combined Effects of Spear Use and Taphonomic Processes ; 8 Projectile Damage and Point Morphometry at the Early Middle Paleolithic Misliya Cave, Mount Carmel (Israel): Preliminary Results and Interpretations ; 9 Morpho-metric Variability of Early Gravettian Tanged "Font-Robert" Points, and Functional Implications ; 10 Early Gravettian Projectile Technology in Southwestern Iberian Peninsula: the Double Backed and Bipointed Bladelets of Vale Boi (Portugal) ; 11 Uncertain Evidence for Weapons and Craft Tools: Functional Investigations of Australian Microliths ; 12 Projectiles and Hafting Technology ; 13 Testing Archaeological Approaches to Determining Past Projectile Delivery Systems using Ethnographic and Experimental Data ; 14 Penetration, Tissue Damage, and Lethality of Wood- Versus Lithic-Tipped Projectiles ; 15 Experimental and Archeological Observations of Northern Iberian Peninsula Middle Paleolithic Mousterian Point Assemblages. Testing the Potential Use of Throwing Spears among Neanderthals ; 16 More to the Point: Developing an Multi-Faceted Approach to Investigating the Curation of Magdalenian Osseous Projectile Points ; 17 Survivorship Distributions in Experimental Spear Points: Implications for Tool Design and Assemblage Formation ; 8 Morphological Diversification of Stemmed Projectile Points of Patagonia (Southernmost South America). Assessing Spatial Patterns by Means of Phylogenies and Comparative Methods ; 19 Hunting Technologies during the Howiesons Poort at Sibudu Cave: What They Reveal about Human Cognition in KwaZulu-Natal, South Africa, between 65 and 62 ka ; 20 Summary and Conclusions

ISBN 978-94-017-7602-8
ISBN 94-017-7602-4
ISBN 978-94-017-7601-1 !

902
FRASCATI: 6-103
ARH 020-II 55,2
COBISS.SI-ID 61267554

OHK 2016/7 358
MUŠIČ, Zoran, 1909-2005
        Zoran Mušič : (1909-2005) : iz umetniške zbirke Ljubana, Milade in Vande Mušič : Narodni galeriji podarjena in posojena dela / [predgovor Barbara Jaki, Vanda Mušič ; avtorji besedil Jean Clair, Vanda Mušič, Gojko Zupan ; prevod iz francoščine Veronika Simoniti ; dokumentacija Tina Buh, Mateja Krapež ; fotografija Janko Dermastja ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 229 str. : ilustr. ; 27 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-6743-53-2

75(497.4):929Mušič Z.
UMZG M/Muš/20
COBISS.SI-ID 284644096

OHK 2016/7 359
        MUT zur Vielfalt : Strategien gegen das Verschwinden ethnischer Minderheiten / Peter Gstettner, Vladimir Wakounig (Herausgeber) ; [Graphiken von Karl Vouk]. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 1991 (Klagenfurt = Celovec : Drava). - 257 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Slowenische Jahrbücher ; 1989-1991)

Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 3-85435-120-8

323.15(436.5=163.6)(082)
GER 32 MUT Gstettner P.(ur.)
COBISS.SI-ID 3239428

OHK 2016/7 360
NAGY, Eva, 1979-
        Ureditev zasebne knjižne zbirke : primer Kulturno umetniškega društva Klati Vitez : diplomsko delo : s prilogo na CD-ROMU / Eva Nagy. - Ljubljana : [E. Nagy], 2016. - 126 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Alenka Šauperl. - Bibliografija: f. 46-51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

017.2(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 01 NAGY E. Ureditev
COBISS.SI-ID 285456128

OHK 2016/7 361
NARODNI muzej. Galerija fresaka (Beograd)
        Freske manastira Kosova i Metohije : [iz zbirke kopija Galerije fresaka Narodnog muzeja u Beogradu] : Galerija Progres - Beograd, juli-septembar = Frescoes of the monasteries in Kosovo and Metohija : [copies from colection of the Gallery of Frescoes - National Museum, Belgrade] : Progres Gallery - Belgrade, July-September 1998 / [autor teksta Sanja Pajić ; prevod Ljiljana Šobajić ; fotografije Nebojša Borić i Fototeka Narodnog muzeja]. - Beograd : Narodni muzej : zavod za međunarodnu naučnu, prosvetnu, kulturnu i tehničku saradnju Republike Srbije, [1998]. - 28 str. : ilustr. ; 28 cm

Prvi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilov srb. in vzpor angl. prevod. - Cir. in lat. - Bibliografija: str. 26

75.052:726(497.115)(083.824)
UMZG T/xks/e22/1
COBISS.SI-ID 61284450

OHK 2016/7 362
NATIONAL Gallery of Art. Library (Washington)
        Documenting the Salon : Paris Salon catalogs : 1673-1945 / National Gallery of Art Library, Washington. - Washington : Trustees of the National Gallery of Art, cop. 2016. - XV, 216 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 209-216

069.538:069.9(443.611)"1673/1945"(083.824)
UMZG Kt/Wash/13
COBISS.SI-ID 61152866

OHK 2016/7 363
NATIONAL Gallery of Art. Library (Washington)
        In the library : growth and development of the Salon livret : National Gallery of Art, June 20 - September 16, 2016 : [checklist of the exhibition] / [written by Yuri Long]. - Washington : Board of Trustees, National Gallery of Art, cop. 2016. - 8 str. : ilustr. ; 26 cm

Ov. nasl. - Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu

069.538:069.9(443.611)"1673/1945"(083.824)
UMZG Kt/Wash/14
COBISS.SI-ID 61153890

OHK 2016/7 364
NEF, Heidi
        Zerspiegelungen / Heidi Nef. - Aarau ; Frankfurt am Main : Sauerländer, cop. 1978. - 128 str. ; 22 cm

ISBN 3-7941-1678-X

821.112.2(494)-32
GER 830 NEF H. Zerspiegelungen
COBISS.SI-ID 61071714

OHK 2016/7 365
NEŘIMA, Aleksandra
        Igra kot antropološka lastnost človeka in oblika družbene komunikacije s frazeološkega vidika = Spielen als anthropologische Eigenschaft des Menschen und Form der gesellschaftlichen Kommunikation unter dem phraseologischen Aspekt : diplomsko delo / Aleksandra Neřima. - Ljubljana : [A. Neřima], 2016. - 105 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus frazemov v slov. in nem. - Mentorja Urška Valenčič Arh, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 99-106. - Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo

[811.112.2'373.7:793.5/.7]:811'163.6(043.2) [39:316]:793.5/.7(043.2) 793.5/.7:[39:316](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN NEŘIMA A. Igra
COBISS.SI-ID 61149794

OHK 2016/7 366
        NEW insights in the history of interpreting / edited by Kayoko Takeda, Jesús Baigorri-Jalón. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2016. - XVI, 278 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 122)

Izvleček v angl. in bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-90-272-5867-0 (trda vezava)

81'25(091)(082)
GER 81'253 NEW INSIGHTS Takeda K. (ur.)
COBISS.SI-ID 61159522

OHK 2016/7 367
        NEW York / main contributor Eleanor Berman ; [contributors Lester Brooks ... [et al.] ; photographers Max Alexander, Dave King, Michael Moran ; illustrators Richard Draper, Robbie Polley, Hamish Simpson ; US editor Mary Sutherland]. - Reprinted wit revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2004. - 432 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Eyewitness travel guides, ISSN 1542-1554)

Potiskani spojni listi. - Kazalo

ISBN 0-7894-9382-9

908(747.711)(036)
GER 908(73) NEW YORK Berman E.
COBISS.SI-ID 61199458

OHK 2016/7 368
NEWMAN, John Paul
        Yugoslavia in the shadow of war : veterans and the limits of state building, 1903-1945 / John Paul Newman. - Cambridge : Cambridge University Press, 2015. - IX, 286 str. ; 24 cm

Vsebina: Introduction: Liberation and unification ; Part I. Ultima Ratio Regnum, the Coming of Alexander's Dictatorship ; 1. All the king's men : civil-military relations in Serbia and Yugoslavia, 1903-1921 ; 2. A warriors' caste : veteran and patriotic associations against the state ; 3. Resurrecting Lazar : modernization, medievalization and the Chetniks in the "classical south" ; Part II. In the Shadow of War ; 4. In extremis : death throes and birth pains in the Habsburg south Slav lands ; 5. Refractions of the Habsburg war : ongoing conflicts and contested commemorations ; 6. No man's land : the invalid and volunteer questions ; Part III. Re-mobilization ; 7. Authoritarianism and new war, 1929-1941 ; 8. "The gale of the world," 1941-1945 ; Conclusion: Brotherhood and unity

ISBN 978-1-107-07076-9 (trda vezava)
ISBN 1-107-07076-7 (trda vezava)

329.75(497.1)
ZGO D 8831 94(497.1) NEWMAN J. P. Yugoslavia
COBISS.SI-ID 3314804

OHK 2016/7 369
NIKČEVIĆ, Vojislav
        Crnogorska književna raskršća : datiranja lokacije, autorstva, etničke atribucuje, veze / Vojislav Nikčević. - Cetinje : Matica crnogorska, 1996 (Podgorica : Slog). - 227 str. ; 20 cm. - (Istorija književnosti. Montenegrina)

Bibliografija z opombami na dnu str.

821.163.4(497.16)"08/14"
COBISS.SI-ID 1235472

OHK 2016/7 370
NIKČEVIĆ, Vojislav D.
        Gnostička kultura u Crnoj Gori : prolegomena / Vojislav D. Nikčević. - Podgorica : Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", 1999. - 179 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Edicija Studije)

Bilješka o autoru: str. 179. - Bibliografija: str. 171. - Resume ; Summary

ISBN 86-7260-034-7
ISBN 978-86-7260-034-6

27-87(497.16)
COBISS.SI-ID 61253474

OHK 2016/7 371
NIKOLOV, Andrej
        Andrej Nikolov : život i tvorčestvo / Mihail Jakovlevič Kac. - Sofija : B'lgarski hudožnik, 1954. - 34 str., 66 f. : ilustr. ; 25 cm. - (Majstori na iskustvoto ; no. 1)

Cir.

73(497.2):929Nikolov A.
UMZG M/Nikolo/1
COBISS.SI-ID 61143394

OHK 2016/7 372
NOEL, Ruth S.
        The languages of Tolkien's Middle-earth / Ruth S. Noel. - Boston : Houghton Mifflin, 1980. - 207 str. : ilustr. ; 19 cm

Prvotna izd. iz l. 1974 izšla pod naslovom: The languages of Middle-earth. - "The Tolkien dictionary": str. 93-207

ISBN 0-395-29129-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-395-29129-0 (trda vezava)
ISBN 0-395-29130-5 (broš.)
ISBN 978-0-395-29130-6 (broš.)

821.111.09Tolkien J.R.R.:81(038)
GER 820.09 Tolkien J.R.R. NOEL R. S.
COBISS.SI-ID 61231202

OHK 2016/7 373
NOVAK, Kristian
        Višejezičnost i kolektivni identiteti Iliraca : jezične biografije Dragojle Jarnević, Ljudevita Gaja i Ivana Kukuljevića Sakcinskoga / Kristian Novak. - Zagreb : Srednja Europa, 2012 ; U Rijeci : Filozofski fakultet sveučilišta. - 482 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 435-469. - Kazalo

ISBN 978-953-6979-97-4

94(497.5)"18"
COBISS.SI-ID 3066228

OHK 2016/7 374
        NOVI sjaj Marije Snježne : obnovljeni biser hrvatskog baroka u Belcu : (1994-2005.) = Mary of Snow's new splendour : restored pearl of Croatian Baroque in Belec : (1994-2005) / [urednici Mijo Ivurek, Mirko Kovačević ; autori fotografija Jurica Škudar ... [et al.] ; prijevod na engleski Marija Mrčela]. - Zagreb : INA Industrija nafte, 2005. - 183 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Biblioteka INA ; knj. br. 30)

Besedilo v hrv. ter vzpor. angl. prevod. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 953-7049-27-2

726:7.025.3/.4(497.5Belec)"1994/2005"
UMZG T/hrv/Bel/1
COBISS.SI-ID 61260898

OHK 2016/7 375
NOVOTNÝ, Vladimír, 1946-
        Ta naše postmoderna česká - - - : kritické vizitky literární současnosti / Vladimír Novotný. - Vyd. 1. - Praha : Protis, 2008. - 188 str. ; 20 cm. - (Kritiky a eseje ; sv. 1)

ISBN 978-80-7386-015-8 (broš.)
ISBN 80-7386-015-5 (broš.)

821.162.3-4
COBISS.SI-ID 61177186

OHK 2016/7 376
        OD textu k prekladu. 10 / editorka Alena Ďuricová. - Praha : Jednota tlumočníků a překladatelů, 2015. - 153 str. ; 21 cm

Bibliografija in izvleček v nem. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-80-7374-121-1

811.162.4'25
COBISS.SI-ID 61248610

OHK 2016/7 377
        OPĆI religijski leksikon : A-Ž / [glavni urednik Adalbert Rebić]. - Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2002. - 1062 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 953-6036-66-5

2(031)
ZGO D 8828 030 OPĆI religijski
COBISS.SI-ID 3423072

OHK 2016/7 378
OPEKA, Erika
        Lov v leposlovju : obdelava v literarni zgodovini in knjižničnem katalogu : diplomsko delo s prilogami na CD-ROMU / Erika Opeka. - Ljubljana : [E. Opeka], 2016. - 127 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Mentorja Alenka Šauperl, Miran Hladnik. - Bibliografija: f. 105-111. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Oddel

025.4:[821.163.6:639](043.2)
FRASCATI: 5-408 6-200
BIB DIP 025.4 OPEKA E. Lov
COBISS.SI-ID 285458176

OHK 2016/7 379
        The OXFORD handbook of Greek and Roman comedy / edited by Michael Fontaine and Adele C. Scafuro. - Oxford [etc.] : Oxford University press, 2014. - XIV, 894 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-974354-4

821.124+821.14-22(091)
KLF VI 480 821.124+821.14.09 FONTAINE M. Greek and Roman
COBISS.SI-ID 61194082

OHK 2016/7 380
        The OXFORD handbook of social relations in the Roman world / edited by Michael Peachin. - Oxford ; New York : Oxford University press, 2011. - XVI, 738 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-937600-1 (pbk)
ISBN 978-0-19-518800-4 (hbk)

94(37)
KLF Var.3 41 931(37) PEACHIN M. Social relations ZGO D 8607 94(37) SOCIAL relations
COBISS.SI-ID 55882338

OHK 2016/7 381
PAINKRET, Simona
        Evalvacija študijske prakse psihologov, izvedene po kompetenčnem modelu EuroPsy : diplomsko delo / Simona Painkret. - Ljubljana : [S. Painkret], 2016. - 106 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: str. 76-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:005.963.5(043.2)
CC-APA: 3410 5-100
PSI Dipl PAINKRET S. Evalvacija študijske
COBISS.SI-ID 61127010

OHK 2016/7 382
PAJ, Boštjan
        Analiza prevodov slovenskih turističnih besedil v nemščino na primeru spletnih strani turističnih kmetij : magistrsko delo / Boštjan Paj. - Ljubljana : [B. Paj], 2016. - 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 129-132. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[81'25=163.6=112.2]:338.48(043.2) [338.48:81'276.6=163.6=112.2]:81'25(043.2) [811.163.6'276.6:338.48]:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB PAJ B. Analiza prevodov
COBISS.SI-ID 61194850

OHK 2016/7 383
PANOV, Mihail Viktorovič
        Lingvistika i prepodavanie russkogo jazyka v škole / M. V. Panov. - Moskva : Fond "Razvitija fundamental´nyh lingvističeskih issledovanij", 2014. - 272 str. : ilustr., portr. ; 22 cm + [1] optični disk (CD-ROM). - (Studia philologica)

Cir. - Opombe z bibliografijo pri nekaterih poglavjih

ISBN 978-5-9906133-0-0

811.161.1'36
SLA Phil II 4358 PANOV M. V. Lingvistika
COBISS.SI-ID 61193570

OHK 2016/7 384
PAVLIN, Andreja, psihologinja
        Spremembe v družinskem sistemu ob prihodu pasjega mladiča v družino : specialistična naloga / Andreja Rihter. - Ljubljana : [A. Rihter], 2016. - VI, 98 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Peter Praper. - Bibliografija: str. 92-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851:364.64:636.7(043)
CC-APA: 3310 2950 2400
PSI Spec RIHTER A. Spremembe
COBISS.SI-ID 61227106

OHK 2016/7 385
PEČJAK, Vid
        Ustvarjam, torej sem / Vid Pečjak in Milan Štrukelj. - 1. natis. - Celovec : Mohorjeva založba, 2013 ([Ljubljana] : Pleško). - 239 str. : ilustr. ; 23 cm

700 izv. - O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 239. - Kazali

ISBN 978-3-7086-0790-0

159.954 159.954:930.85
CC-APA: 2340 3120
PED 159.928 PEČJAK V. Ustvarjam PSI 159.928 PEČJAK V. Ustvarjam, torej sem
COBISS.SI-ID 269201664

OHK 2016/7 386
PERKO, Nina, 1988-
        Mladostna dela Eugena Ionesca in njihov vpliv na dramatiko absurda : diplomsko delo / Nina Perko. - Ljubljana : [N. Perko], 2016. - 75 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: str. 73-75. - Izvleček ; Abstract: Youthful works of Eugene Ionesco and their influence on the theatre of the absurd. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.135.1.09-2Ionesco E.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 856/SK PERKO N. Mladostna
COBISS.SI-ID 61326690

OHK 2016/7 387
PERKO, Nina, 1988-
        Pesniški jezik Ane Blandiane in kulturno-zgodovinski kontekst : diplomski seminar / Nina Perko. - Ljubljana : [N. Perko], 2016. - 32 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Boris A. Novak. - Viri in literatura: f. 32. - Povzetek ; Abstract: Poetic language of Ana Blandiana and cultural historical context. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.135.1.09-1Blandiana A.:316.7 821.135.1.09-1Blandiana A.:81'255.4=163.6
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 136/SD PERKO N. Pesniški
COBISS.SI-ID 61325666

OHK 2016/7 388
        PERM and the Perm region : guide book and album / [executive editor Yulia Batalina ; translation by Maria Zlotkina]. - Perm : "Trajectory" Production Centre, 2012. - 322 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

ISBN 978-5-9903725-1-1

913(470.531)
GEO RU III 8068 913 PERM
COBISS.SI-ID 61324386

OHK 2016/7 389
PERSSON, Leif G. W.
        Linda, som i Lindamordet : roman om ett brott / Leif GW Persson. - [Stockholm] : Pirat, 2005. - 503 str. ; 22 cm

ISBN 91-642-0176-7

821.113.6-312.4
GER 839.7 PERSSON L. G.W. Linda
COBISS.SI-ID 61140066

OHK 2016/7 390
PERŠAK, Boris Tone
        Socialno psihološki vidiki socialne razslojenosti in družbenih skupin v Republiki Sloveniji : diplomsko delo / Boris Tone Peršak. - Ljubljana : [B. T. Peršak], 2016. - 91 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 79-81. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.6:177.5(043.2)
CC-APA: 3040 2910 5-100
PSI Dipl PERŠAK B.T. Socialno psihološki
COBISS.SI-ID 61240930

OHK 2016/7 391
PESERL, Matevž
        Deutsche Phraseme mit unikalen Komponenten und ihre Entsprechungen im Slowenischen = Nemški frazemi z unikalnimi sestavinami in njihovi ustrezniki v slovenščini : diplomsko delo / Matevž Peserl. - Ljubljana : [M. Peserl], 2016. - 121 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., tabele primerov v nem. in slov. - Mentorici Urška Valenčič Arh, Nataša Jakop. - Bibliografija: str. 65-67. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:811.163.6'373.7(043.2) 81'373.72:81'373.21=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PESERL M. Deutsche
COBISS.SI-ID 61180514

OHK 2016/7 392
PETELIN, Stanko, 1924-1984
        Prešernova brigada / Stanko Petelin ; [skice izdelal Vlado Štimac]. - 2. izd. - Ljubljana : Borec, 1980 (Ljubljana : Delo). - 650 str., [44] str. zvd. : ilustr. ; 21 cm

3.000 izv. - Kazalo Poročila: Slavko Rupel, Borec 1980 št.8/9 str.510-511. - D.Ž. [Dušan Željeznov], PDk 7.X.1980 št.231 str.4. - Jože Šifrer, NRazgl 26.XII.1980 št.24 str.710. - D.Ž. [Dušan Željeznov], Iskra 19.VII.1980 št.28 str.8. - D.Ž.[Dušan Željeznov] 10.VII.1980 št.159 str.4. - Mitja Košir, Dnevnik 28.XI.1980 št.326 str.14. - Stanko Petelin, TV-15 11.IX.1980 št.36 str.6

940.541.46(497.12)
ZGO C 6666 94(497.4)"1939/1945" PETELIN S. Prešernova brigada
COBISS.SI-ID 19511808

OHK 2016/7 393
PETELIN, Stanko, 1924-1984
        Prešernovci : sedma slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "France Prešeren" / Stanko Petelin. - Beograd : "Narodna armija", 1968 (Beograd : Beogradski grafički zavod). - 176 str., [8] str. pril. ; 18 cm. - (Zapiski o vojnih brigadah ; 5)

94(497.4)"1943/1945"
ZGO B 1094/5 94(497.4)"1939/1945" PETELIN S. Prešernovci
COBISS.SI-ID 582686

OHK 2016/7 394
        PETER Turrini : Schriftsteller : Kämpfer, Künstler, Narr und Bürger / mit einer Rede Peter Turrinis ; herausgegeben von Klaus Amann. - St. Pölten ; Salzburg : Residenz, cop. 2007. - 230 str. ; 22 cm

Bibliografija del Petra Turrinija: str. 201-210. - Opombe z bibliografijo: str. 213-230

ISBN 978-3-7017-3058-2 (broš.)
ISBN 3-7017-3058-X (broš.)

821.112.2(436).09Turrini P.
GER 830.09 Turrini P. Amann K.(ur.)
COBISS.SI-ID 61629441

OHK 2016/7 395
PETERSEN, Floriana
        111 Places in San Francisco that you must not miss / Floriana Petersen ; [all photographs Steve Werney, except page 32 Melissa Kaseman]. - 1st ed. - Köln : Emons, 2015. - 230 str., 4 str. zvd. : barv. fotograf. ; 21 cm. - (111 places)

O avtorjih: str. [240]

ISBN 978-3-95451-609-4

913(739.443.2)(036):7
SOC 7 PETERSEN F. 111
COBISS.SI-ID 280047360

OHK 2016/7 396
PETRAŞCU, Gheorghe
        Gheorghe Petraşcu / text von George Oprescu. - Bukarest : Meridian-Verlag, 1962. - 76 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Meister der rumänischen Kunst)

Nasl. na ov.: Petraşcu

75(498):929Petraşcu Gh.
UMZG M/Petras/1
COBISS.SI-ID 61231458

OHK 2016/7 397
PETRIĆ, Ivo, 1931-
        Integrali za Mirjam [Glasbeni tisk] : za mezzosopran in klavir = Integrals for Mirjam : for mezzo-soprano and piano / Ivo Petrić ; [[besedilo] S. Kosovel]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (26 str.) ; 30 cm. - (Edicije DSS ; št. 2090)

150 izv. - Vsebina: Pesem ; Dolgolasi romanik ; Ostri ritmi ; Tvoj glas je mil ; Po srebrni mesečini ; Kot mrzla, sinja svila ; Ves svet je kakor v modrino potopljen

ISMN 979-0-709047-59-8
Ed. DSS 2090

784.3.087.612.3
MUZ P p PETRIĆ I. Integrali
COBISS.SI-ID 279636736

OHK 2016/7 398
PISK, Klemen
        Foukač / Klemen Pisk ; přeložil Petr Mainuš. - 1. vyd. - Boskovice ; Brno : Albert, 2015. - 222 str. ; 22 cm

Izv. stvarni nasl.: Pihalec. - Smíchem k pravdě / Miran Štempihar: str. 5-7. - O avtorju in njegova fotografija na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-80-7326-261-7

821.163.6-32 821.163.6.09Pisk K.
COBISS.SI-ID 284396032

OHK 2016/7 399
PLATTE, Hans
        Les impressionistes / Hans Platte ; traduit de l'allemand par Matianne Duval-Valentin. - Paris : Arthaud, cop. 1962. - 192 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Zauber der Farbe

75.036(44)
UMZG Be24/23
COBISS.SI-ID 61274210

OHK 2016/7 400
PLEČNIK, Jože, 1872-1957
        Otevírání zakletého zámku : Josip Plečnik a Pražský hrad : průvodce = Opening the enchanted castle : Josip plečnik at the Prague Castle : guide / [text and photos Zdeněk Lukeš ; the plan of the Prague castel indicating the works of Plečnik was drawn by Vojtěch Veverka ; historical photographs and reproductions of the original plans provided by the Archives of the Prague Castle ; translation Kateřina Hilská, Alexandra Brabcová]. - [S. l.] : Panorama, [1993]. - [16] str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - Besedilo v češ. in vzpor. angl. prevod. - Priloga T 91 (Technical magazine)

728.81(437.311):929Plečnik J.
UMZG M/Pleč/44
COBISS.SI-ID 61279842

OHK 2016/7 401
PLETERSKI, Andrej, 1979-
        Prevajanje kot poetološko-ideološka manipulacija v sistemskem okviru na primeru romana Zadeva Twyborn Patricka Whita : diplomsko delo / Andrej Pleterski. - Ljubljana : [A. Pleterski], 2016. - 203 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: str. 196-201. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111(94).09White P.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PLETERSKI A. Prevajanje
COBISS.SI-ID 61203554

OHK 2016/7 402
        PO poteh odposlancev : 40 let Zbora odposlancev slovenskega naroda v Kočevju, 40 let I. kongresa slovenske mladine, 40 let II. zasedanja AVNOJa : Zbor pionirjev Jugoslavije, Kočevje, 21.V.1983 / [uredila Ančka Čerin]. - [Ljubljana] : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1983. - 63 str. : ilustr. ; 20 cm

4.000 izv.

94(497.4-133)"1941/1945" 329.78(497.4-133)"1941/1945" 329.78(497.1)(063)"1983" 342.53(497.4)(063)"1943"
ZGO C 6664 94(497.4)"1939/1945" PO poteh odposlancev
COBISS.SI-ID 22852615

OHK 2016/7 403
PODKRAJŠEK, Lea
        Sophie's choice on the page and on the screen = Sofijina odločitev v knjižni obliki in na filmskem platnu : diplomsko delo / Lea Podkrajšek. - Ljubljana : [L. Podkrajšek], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Mentorica Danica Čerče. - Bibliografija: str. 51-53. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)-31.09Styron W.(043.2) 791.221.8:82-31(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODKRAJŠEK L. Sophie's
COBISS.SI-ID 61190754

OHK 2016/7 404
PODLESNIK, Mateja, 1985-
        Life of Pi : a story made of hidden stories = Pijevo življenje : zgodba zgrajena iz skritih zgodb : diplomsko delo / Mateja Podlesnik. - Ljubljana : [M. Podlesnik], 2016. - 61, XI f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. XIII-XI. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71)-31.09Martel Y.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PODLESNIK M. Life
COBISS.SI-ID 61153122

OHK 2016/7 405
        POKRAJINSKA raznolikost in vroče točke Slovenije : projektna naloga, druga stopnja magistrskega študija Geografija / avtorji Barbara Gornik ... [et al.]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2016. - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Mentorja Barbara Lampič, Dejan Cigale

502.5:711.3(497.4)
COBISS.SI-ID 61077858

OHK 2016/7 406
POLLESCH, René
        Prater-Saga / René Pollesch ; mit Beiträgen von René Pollesch ... [et al.] ; herausgegeben von Aenne Quinones. - Erstausg. - Berlin : Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz : Alexander Verlag, 2005. - 244 str., [16] f. pril. ; 20 cm

Kurzbiografien: str.242-244

ISBN 3-89581-149-1

821.112.2-2
GER 830 POLLESCH R. Prater-Saga
COBISS.SI-ID 61209186

OHK 2016/7 407
POLLESCH, René
        World wide web-slums / René Pollesch ; herausgegeben von Corinna Brocher. - Originalausg. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2003. - 350 str. ; 19 cm. - (Rororo ; 23354)

Nasl. na ov.: WWW-slums. - Vsebuje tudi: Heidi Hoh arbeitet hier nicht mehr ; World wide web slums 1-7

ISBN 3-499-23354-1

821.112.2-2 821.112.2.09:792Pollesch R.
GER 830 POLLESCH R. World
COBISS.SI-ID 61164130

OHK 2016/7 408
POMPE, Gregor
        Na obrobju. Delovanje ljubljanske Opere med letoma 1950 in 1960 [Elektronski vir] / Gregor Pompe. - El. članek. - Način dostopa (URL): http://slovenskaglasbenadela.ff.uni-lj.si/?page_id=27 (Dostop brez gesla). - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 9. 6. 2016. - Bibliografija: str. 84-85. - Povzetek v slov. in angl.

V: Ustanove, politika in glasba v Sloveniji in Srbiji 1945-1963 [Elektronski vir] / urednika Tatjana Marković & Leon Stefanija. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. - (Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918). - ISBN 978-961-237-790-8. - Str. 66-85.

78.03(497.4)"195":321.64 782(497.4Ljubljana)"195"
FRASCATI: 6-307
COBISS.SI-ID 60849506

OHK 2016/7 409
POMPE, Urška
        Brst [Glasbeni tisk] : za tenor saksofon, harmoniko in violončelo = Budding : for saxophone, accordion and violoncello / Urška Pompe. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura ([II], 14 str.) ; 21 x 30 cm + 3 parti (3, 8, 4 str.). - (Muzicija DSS ; 227)

Brst = Budding / Neville Hall, str. [I]. - 150 izv.

ISMN 979-0-709047-81-9
Mc. DSS 227

785.73
MUZ P p POMPE U. Brst MUZ P p POMPE U. Part harmonika MUZ P p POMPE U. Part saksofon MUZ P p POMPE U. Part violončelo
COBISS.SI-ID 282590720

OHK 2016/7 410
PONIKVAR, Ivanka
        Pomen Fulbrightovega programa za Slovenijo : magistrsko delo / Ivanka Ponikvar. - Ljubljana : [I. Ponikvar], 2016. - 110 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 106-109. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podipl. program Ameriške študije

378.014.543.3(73:497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-300
GER Mag PONIKVAR I. Pomen
COBISS.SI-ID 61086050

OHK 2016/7 411
        POWIĄZANIA eksportowe gospodarki lokalnej w warunkach zmiennej koniunktury : analiza przestrzenna / Tomasz Komornicki ... [et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2015. - 266 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 250)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Export linkages of local economy in the changing economic situation : spatial analysis . - Bibliografija: str. 183-192. - Summary

ISBN 978-83-61590-69-9
ISBN 83-61590-69-2

339.5:330.34(438)
GEO PerP 37/a/250 POWIĄZANIA
COBISS.SI-ID 61292130

OHK 2016/7 412
POŽAR, Igor
        Ludwig Wittgenstein - arhitekt : diplomsko delo / Igor Požar. - Ljubljana : [I. Požar], 2016. - 58 f. ; 31 cm

Mentor Lev Kreft. - Bibliografija: f. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

72:1(043.2)
FRASCATI: 6-301 6-302
FIL DIP VII POŽAR I. Ludwig Wittgenstein
COBISS.SI-ID 61185890

OHK 2016/7 413
PRAPROTNIK, Miha, 1981-
        Hugo von Hofmannsthal in njegova poezija : diplomska naloga / Miha Praprotnik. - Ljubljana : [M. Praprotnik], 2016. - III, 43 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Boris A. Novak. - Bibliografija: f. 42-43. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.112.2(436).09Hofmannsthal H. von
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 857/SK PRAPROTNIK M. Hugo von Hofmannsthal
COBISS.SI-ID 61327458

OHK 2016/7 414
PRAZNIK, Irena, 1981-
        Primerjalna analiza izbranih skladenjskih kategorij v nemških izvirnih navodilih za uporabo in slovenskih prevodnih različicah : diplomsko delo / Irena Praznik. - Ljubljana : [I. Praznik], 2016. - 62 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primeri besedil v nem. in slov. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: f. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.6'367:629.33(083.1)=112.2=163.6(043.2) [811.112.2'276.6'367:629.33(083.1)]:811.163.6(043.2) 81'25:629.33(083.1)=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PRAZNIK I. Primerjalna
COBISS.SI-ID 61209442

OHK 2016/7 415
PREBIL, Andreja
        Ugodje in svoboda - domet in omejitve dveh moralnih principov : doktorska disertacija / Andreja Prebil. - Ljubljana : [A. Prebil], 2016. - 205 f. ; 31 cm

Mentor Borut Ošlaj. - Bibliografija: f. 192-200. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za filozofijo

17.023.34:123(043.3)
FRASCATI: 6-301
FIL Diss IV PREBIL A. Ugodje in svoboda
COBISS.SI-ID 61069154

OHK 2016/7 416
PRENDL, Nataša
        Književne objave v reviji The New Yorker (1967-2007) : magistrsko delo / Nataša Prendl. - Ljubljana : [N. Prendl], 2016. - 150 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 138-149. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podipl. program Ameriške študije

821.111(73).09-32"1967/2007":070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag PRENDL N. Književne
COBISS.SI-ID 61253986

OHK 2016/7 417
        PRENOVA Narodnega doma : uresničene sanje Narodne galerije / [avtorji besedil Anka Batič ... [et al.] ; uredila Dušan Benko, Mateja Krapež ; predgovor Barbara Jaki ... et al.]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 60 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6743-50-1

7:069(497.4Ljubljana)(091) 727:069:7(497.4Ljubljana)(091)
UMZG Kt/Lj/86
COBISS.SI-ID 282986752

OHK 2016/7 418
PRESADĂ, Diana
        Convenţie, iluzie şi realitate în dramaturgia secolului XX / Diana Presadă. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014. - 234 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 229-234

ISBN 978-973-719-579-1

82.09-2"19"
ROM 82.09 PRESADA D. Conventie
COBISS.SI-ID 61087586

OHK 2016/7 419
PREŠA, Katja
        Jazz v nekaterih romanih Fitzgeralda, Kerouaca, Sartra in Kundere : diplomsko delo / Katja Preša. - Ljubljana : [K. Preša], 2016. - 84 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 78-84. - Izvleček ; Abstract:: Jazz in novels of Fitzgerald, Kerouac, Sartre and Kundera. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091:78.036.9 821.111(73).09
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 847/SK PREŠA K. Jazz
COBISS.SI-ID 61297762

OHK 2016/7 420
PREŠA, Katja
        Komično in ironija v romanih Jeroma Klapke Jeroma Trije možje v čolnu, da o psu niti ne govorimo ter Trije možje se klatijo : diplomski seminar / Katja Preša. - Ljubljana : [K. Preša], 2016. - 41 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Viri in literatura: f. 38-41. - Izvleček ; Abstract:: Comical and irony in Jerome Klapke Jerome's novels Three Men in a Boat (To Say Nothing of the Dog) and Three Men on the Bummel. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09Jerome J.K.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 131/SD PREŠA K. Komično
COBISS.SI-ID 61295714

OHK 2016/7 421
        PRILOZI za istoriju Muzeja savremene umetnosti / priredio Dejan Sretenović ; [prevod rezimea na engleski Đorđe Čolić ; fotografije Hristifor Nastasić, Milena Maoduš, Saša Reljić]. - Beograd : Muzej savremene umetnosti, 2016 (Beograd : Alta Nova). - 346 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Edicija Oko umetnosti ; 2)

600 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-86-7101-320-8

069:7(497.11)(082)
UMZG Kt/Bg/28
COBISS.SI-ID 222200332

OHK 2016/7 422
PRIMC, Tina, 1994-
        Primerjava poročanja ameriških in slovenskih medijev o množičnem streljanju v Charlestonu : diplomska seminarska naloga / Tina Primc. - Ljubljana : [T. Primc], 2016. - 24 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 17-22. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'42:070:343.3/.7=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP PRIMC T. Primerjava
COBISS.SI-ID 61316194

OHK 2016/7 423
PRINČIČ, Mateja, 1985-
        Usklajevanje pluralnost interesov pri oblikovanju prioritetne razvojne pobude : primer Občine Ankaran : diplomsko delo / Mateja Prinčič. - Ljubljana : [M. Prinčič], 2016. - 115 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Mentorica Irma Potočnik Slavič. - Bibliografija: f. 97-111. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

711(497.472)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2007 PRINČIČ M. CD GEO Dipl 2007 PRINČIČ M. Usklajevanje
COBISS.SI-ID 61127778

OHK 2016/7 424
PRISELAC, Sandi
        Analiza napak v spletnem tedniku Slovenia news : diplomsko delo / Sandi Priselac. - Ljubljana : [S. Priselac], 2016. - 102 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Donald Reindl. - Bibliografija: f. 99-101. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81'271.14=163.6=111(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl PRISELAC S. Analiza
COBISS.SI-ID 61157218

OHK 2016/7 425
PRIVŠEK, Jože, 1937-1998
        Ideja [Glasbeni tisk] : za tolkala = An idea : for percussion / Jože Privšek. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (8 str.) ; 30 cm + 5 partov. - (Muzicija DSS ; 230)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-87-1
Mc. DSS 230

785.7:780.634
MUZ P p PRIVŠEK J. Ideja MUZ P p PRIVŠEK J. Part bobni MUZ P p PRIVŠEK J. Part ksilofon MUZ P p PRIVŠEK J. Part marimba MUZ P p PRIVŠEK J. Part timpani MUZ P p PRIVŠEK J. Part vibrafon
COBISS.SI-ID 283012864

OHK 2016/7 426
PRIVŠEK, Jože, 1937-1998
        Nad mestom se dani [Glasbeni tisk] : 32 skladb za glas in spremljavo / [Jože Privšek ; notografija Dečo Žgur]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura ([II], 83 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; št. 2040)

Avtor naveden v kolofonu. - 200 izv. - Jože Privšek / Dečo Žgur: str. I

ISMN 979-0-709047-12-3
Ed. DSS 2040 Društvo slovenskih skladateljev

784.4 784.011.26(497.4)
MUZ P p PRIVŠEK J. Nad mestom
COBISS.SI-ID 271180800

OHK 2016/7 427
PROKOF´EV, Aleksandr Andreevič
        Jablonja dolžna cvesti : stihi o rodine, o molodosti, o ljubvi / Aleksandr Prokof´ev ; [sostavitel´, avtor vstupitel´noj stat´i V. S. Bahtin ; risunki O. Zueva]. - Moskva : Detskaja literatura, 1987. - 141 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Poetičeskaja bibliotečka školnika)

Cir. - Poezija molodyh čustv / Vladimir Bahtin: str. 5-9

821.161.1-1
SLA Rus I 1265 PROKOF'EV A. A. Jablonja
COBISS.SI-ID 61178466

OHK 2016/7 428
PUNTAR, Katja
        Primerjalna aplikacija Proppove Morfologije pravljice na primeru slovenske in ruske pravljice : diplomski seminar / Katja Puntar. - Ljubljana : [K. Puntar], jun. 2016. - 39 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Viri in literatura: f. 39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-343 821.163.6.09-343 821.161.1.09-343
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 130/SD PUNTAR K. Primerjalna
COBISS.SI-ID 61281634

OHK 2016/7 429
PUNTIN, Maurizio
        L'antica pieve di Prepotto : toponomastica e onomastica = Starodavna prafara v Prapotnem : toponomastika in onomastika / Maurizio Puntin, Lauro Iacolettig ; prefazione, uvodna beseda Giorgio Banchig ; fotografie, slike Oddo Lesizza. - Cividale del Friuli = Čedad : Most : Združenje Don Eugenio Blanchini = Associazione Don Eugenio Blanchini, 2015. - 373 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v it., uvodna poglavja tudi v slov. - Bibliografija: str. 366-373

ISBN 978-88-96269-10-7

811.163.6'373.21(450.36)
SLA Phil II 4360 PUNTIN M. L'antica
COBISS.SI-ID 21416754

OHK 2016/7 430
        PURE energy! : the proposal for the European Capital of Culture 2012 : [European Capital of Culture 2012, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje] / [contents Peter Tomaž Dobrila ... [et al.] ; editors Snežana Štabi, Aleksandra Kostič ; translation Alenka Ropret... et al.]. - Maribor : Association for Culture and Education Kibla, 2008 (Novo mesto : Špes). - 183 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Edition Tox ; year 13, no. 26)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu

ISBN 978-961-6304-21-4

008(497.4)"19/20" 908(497.4)"19/20" 008(497.41)"19/20"
UMZG T/svn/o/32
COBISS.SI-ID 60627969

OHK 2016/7 431
        PUŠKIN europeo / a cura di Sante Graciotti. - 1. ed. - Venezia : Marsilio : Fondazione Giorgio Cini, 2001. - 317 str. ; 22 cm. - (Presente storico ; 17)

"Sono qui raccolti gli Atti di un Convegno ..."--> na hrbtu ov. - Besedilo v ita. in fra. - Bibligrafije ob posameznih prispevkih

ISBN 88-317-7687-8 (Broš.)

821.161.1.09
SLA Zb II 1717/17 PUŠKIN
COBISS.SI-ID 61097058

OHK 2016/7 432
PUŠNIK, Damjan
        Ontološki obstoj literature : diplomsko delo / Damjan Pušnik. - Ljubljana : [D. Pušnik], 2016. - 70 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Literatura in viri: str. 67-68. - Izvleček ; Abstract: Existence of literature. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0:111
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 853/SK PUŠNIK D. Ontološki
COBISS.SI-ID 61317474

OHK 2016/7 433
QUATEMBER, Wolfgang, 1961-
        Erzählprosa im Umfeld der österreichischen Arbeiterbewegung : von der Arbeiterlebenserinnerung zum tendenziösen Unterhaltungsroman ( 1867-1914) / Wolfgang Quatember. - Wien ; Zürich : Europaverlag, 1988. - 182 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Materialien zur Arbeiterbewegung ; Nr. 51)

Na vrhu nasl str.: Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung. - Bibliografija: str. 167-176

ISBN 3-203-51055-3

821.112.2(436).09-3"1867/1914" 316.343:316.323.62-058.14
GER 830(436).09 QUATEMBER W. Erzählprosa
COBISS.SI-ID 2386950

OHK 2016/7 434
RACHWAŁ, Tomasz
        Oblicza geografii 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum : zakres rozszerzony / Tomasz Rachwał. - Wyd. 3. - Warszawa : Nowa Era, 2015. - 352 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Kazalo

ISBN 978-83-267-1852-6
ISBN 978-83-267-1854-0 (komplet)

91:37(075.3)
GEO II 11263 91:37(075.3) RACHWAŁ T. Oblicza
COBISS.SI-ID 61171298

OHK 2016/7 435
RAJH, Maja, jezikoslovka
        Nemške prevzete besede v Kuharskih bukvah Valentina Vodnika = Deutsche Lehnwörter in Valentin Vodniks Kuharske bukve : skupno diplomsko delo / Maja Rajh. - Ljubljana : [M. Rajh], 2016. - 158 str., [16] str. pril. : portret ; 30 cm + f1] optični disk (CD-ROM)

Besedilo v slov. - Mentorici Irena Orel, Uršula Krevs Birk. - Bibliografija: str. 152-157. - Izvleček v slov., nem. in angl., povzetek v slov. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'276.6"18":641.55(083.12)(043.2) 811.112.2'373.45:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN RAJH M. Nemške prevzete SLA D-J 457 RAJH M. Nemške
COBISS.SI-ID 61136226

OHK 2016/7 436
RAMOVŠ, Primož, 1921-1999
        Med G in H [Glasbeni tisk] : za oboo in harfo = Between G and B : for oboe and harp / Primož Ramovš. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (14 str.) ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; 237)

Reprodukcija skladateljevega rokopisa. - 150 izv.

ISMN 979-0-709047-97-0
Mc. DSS 237

785.72
MUZ P p RAMOVŠ P. Med
COBISS.SI-ID 284289280

OHK 2016/7 437
RAMŠAK, Valerija
        Informacije na spletnih straneh in Facebook profilih gostinskih lokalov : diplomsko delo / Valerija Ramšak. - Ljubljana : [V. Ramšak], 2016. - 95 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Alenka Šauperl. - Bibliografija: f. 82-86. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

004.738.5:659.1(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 004.738.5 RAMŠAK V. Informacije
COBISS.SI-ID 285453312

OHK 2016/7 438
RANELID, Björn
        Min son fäktas mot världen : roman / Björn Ranelid. - [Stockholm] : A. Bonniers förlag, 2000. - 479 str. ; 23 cm

ISBN 91-0-057350-7

821.113.6-31
GER 839.7 RANELID B. Min son
COBISS.SI-ID 61150050

OHK 2016/7 439
RATAJ, Katja
        Language of modern Celts : Irish English : development, linguistic features and sociolinguistic aspects of bilingualism in The Republic of Ireland = Jezik modernih Keltov : irska angleščina : razvoj, jezikovne značilnosti in sociolingvistični pogled na dvojezičnost : diplomsko delo / Katja Rataj. - Ljubljana : [K. Rataj], 2016. - 89 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorici Frančiška Trobevšek Drobnak, Smiljana Komar. - Bibliografija: str. 85-88. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111(417):81'246.2(043.2) 81'27:811.111(417)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RATAJ K. Language
COBISS.SI-ID 61214562

OHK 2016/7 440
RAVNIKAR-Podbevšek, Štefanija
        Sv. Urh : kronika dogodkov iz narodnoosvobodilne vojne / Štefanija Ravnikar-Podbevšek. - Ljubljana : Borec, 1966 (v Ljubljani : Delo). - 629 str., [148] str. pril., [1] zganj. zvd. ; 21 cm. - (Zbirka Dokazi)

Nasl. na ov.: Sveti Urh. - Kazalo

94(497.4)"1941/1945"
ZGO C 6667 94(497.4)"1939/1945" RAVNIKAR-PODBEVŠEK Š. Sv. Urh
COBISS.SI-ID 154654

OHK 2016/7 441
REIĆ, Lovro, 1920-
        Tifusarji / Lovro Reić ; [prevedel Ervin Fritz]. - V Ljubljani : Borec, 1966 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 406 str. : ilustr. ; 19 cm

94(497.1)"1943"
ZGO B 1092 94(100)"1939/1945" REIĆ L. Tifusarji
COBISS.SI-ID 223794

OHK 2016/7 442
REID, Aleksandra
        Medical terms in Medieval English = Medicinsko izrazje v srednjeveški angleščini : diplomsko delo / Aleksandra Reid. - Ljubljana : [A. Reid], 2016. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 49-51. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'04:61(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA REID A. Medical
COBISS.SI-ID 61216610

OHK 2016/7 443
REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn
        Rembrandt : Gemälde / Kurt Bauch. - Berlin : De Gruyter, 1966. - XVI, [590], 53 str. : ilustr. ; 32 cm

75(492):929Rembrandt
UMZG M/Rem/31
COBISS.SI-ID 61303906

OHK 2016/7 444
RESIDORI, Matteo
        Tasso / Matteo Residori. - Bologna : Il mulino, 2014. - 151 str. ; 21 cm. - (Profili di storia letteraria) (Itinerari. Filologia e critica letteraria)

Bibliografija: str. 143-146. - Kazalo

ISBN 978-88-15-13200-0

821.131.1.09Tasso T.
ROM 850.09 TASSO T. Residori M.
COBISS.SI-ID 61257058

OHK 2016/7 445
        RESTAURIRANE slike iz crkve Gospe od Karmena u Dubrovniku / [tekstovi Ferdinand Meder ... [et al.] ; urednik kataloga Neda Kuzek ; fotografije Vid Barac ... [et al.] ; prijevod Graham McMaster]. - Dubrovnik : Hrvatski resturatorski zavod, 2007. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v hrv., pri uvodu pa tudi vzpor. angl. prevod. - Bibliografija z opombami na dnu str. in povzetek v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-7389-01-7

7.025:75.034.7(497.584)
UMZG T/hrv/Dub/37
COBISS.SI-ID 514139263

OHK 2016/7 446
        RESTAURIRANJE Tizianove slike iz crkve sv. Dominika u Dubrovniku / [urednica Višna Bralić ; prijevod na engleski Graham McMaster]. - Zagreb : Hrvatski resturatorski zavod, 2008. - 184 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v hrvaškem in prevod v angleškem jeziku. - Bibliografija: str. 113-119

ISBN 978-953-7389-05-5

7.025
UMZG T/hrv/Dub/38
COBISS.SI-ID 514139007

OHK 2016/7 447
REYNOLDS, Graham, 1914-
        The Raphael cartoons : lent by Her Majesty The Queen. - London : Victoria and Albert Museum, 1972. - 10 str. ; 25 cm

Ov. nasl. - Avtor naveden na koncu besedila

75.034.5(450):929Rafael
COBISS.SI-ID 61096802

OHK 2016/7 448
RIBIČIČ, Mitja, 1919-2013
        Pesmi partizana Cirila [Zvočni posnetek] / [zapis in priredba Ciril Cvetko] ; [[izvaja] Mladinski pevski zbor Maribor ; vodi Branko Rajšter ; pri klavirju Nevenka Hohnjec]. - Maribor : Obzorja, p 1980. - 1 zvočna kaseta (31 min, 43 sek) : stereo + 2 knjižici (126, [46] str.)

Kaseta v škatli skupaj z dvema knjigama. - Vsebina: Partizanka ; Naša četa v boj ; Pilotska ; Ivan ; V mraku gozda ; Na oknu glej ; Skojevka ; Počiva jezero v tihoti ; Spomini ; Pikapolonca ; Terzinka ; Kukavica ; Ljubljana ; Katjuša ; Pionirska ; Še veš

K 73 Obzorja

784.087.681:786.2(086.742) 786.2(086.742)
SLA L.A I 4043 RIBIČIČ M. Pesmi ZGO A 64/Kaseta 94(497.4)"1939/1945" RIBIČIČ M. Pesmi partizana
COBISS.SI-ID 2193546

OHK 2016/7 449
RIBIČIČ, Mitja, 1919-2013
        Pesmi partizana Cirila : 1942-1944 / Mitja Ribičič. - Ljubljana [i.e. Maribor] : Obzorja, 1980. - 2 zv. ; 15 cm

Knjigi v škatli skupaj s kaseto

Vsebina:
[1.] - Reproducirani ponat. - [46] str.
[2] : Transkripcija pesmi, spremno besedilo, opombe h glasbenem zapisu in priredbam pesmi, notni zapis. - 126 str. : ilustr. + kazalo in popravki. - Spremna beseda = Popratna reč = Introduction / Boris Paternu: str. 49-90

821.163.6-1 929Ribičič M.
SLA L.A I 4043 RIBIČIČ M. Pesmi ZGO A 64/1 94(497.4)"1939/1945" RIBIČIČ M. Pesmi partizana ZGO A 64/2 94(497.4)"1939/1945" RIBIČIČ M. Pesmi partizana
COBISS.SI-ID 12092417

OHK 2016/7 450
RINKE, Ernst Rudolf
        Literarische Texte im Unterricht : Lehrmaterialen zu "Deutsch als Fremdsprache II" / von Ernst Rudolf Rinke. - 1. Aufl. - Stuttgart : E. Klett, 1976. - 132 str. : ilustr. ; 20 cm

Hrbtni nasl.: Literarische Texte im Unterricht II

ISBN 3-12-554240-5

821.112.2:37.091.3
GER 82:37 RINKE E.R. Literarische
COBISS.SI-ID 61093986

OHK 2016/7 451
RIVA, Massimo
        Pinocchio digitale : postumanesimo e iper-romanzo / Massimo Riva. - Milano : FrancoAngeli, 2012. - 170 str. ; 23 cm. - (Letteratura italiana. Saggi e strumenti)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-568-4861-8

821.131.1.09-31"19"
ROM 850.09 RIVA M. Pinocchio
COBISS.SI-ID 61073762

OHK 2016/7 452
RODMAN, Nastja
        Ozelenitev streh in sten na primeru Bežigrajske soseske 3 v Ljubljani : diplomsko delo / Nastja Rodman. - Ljubljana : [N. Rodman], 2016. - 51 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_nastja_rodman.pdf. - Mentorica Katja Vintar Mally. - Bibliografija: f. 44-49. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

911.375:502/504(497.451.1)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2009 RODMAN N. CD GEO Dipl 2009 RODMAN N. Ozelenitev
COBISS.SI-ID 61102178

OHK 2016/7 453
ROPRET, Dunja
        Geomorfološke značilnosti Vremske doline : diplomsko delo / Dunja Ropret. - Ljubljana : [D. Ropret], 2016. - 55 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_dunja_ropret.pdf. - Mentor Uroš Stepišnik. - Bibliografija: f. 51-54. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.435.88(497.471)
FRASCATI: 1-400
GEO Dipl 2003 ROPRET D. CD GEO Dipl 2003 ROPRET D. Geomorfološke
COBISS.SI-ID 61112930

OHK 2016/7 454
ROSENSTONE, Robert A.
        History on film, film on history / Robert A. Rosenstone. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2012. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (History : concepts, theories and practice)

Bibliografija: str. 196-202. - Kazalo

ISBN 978-1-4082-8255-7 (pbk)

791:94+791.224
ZGO D 8841/1 930.85 ROSENSTONE R. A. History on film
COBISS.SI-ID 61268322

OHK 2016/7 455
ROSIK, Piotr, 1980-
        Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcie modalne w Polsce w latach 2000-2010 / Piotr Rosik, Karol Kowalczyk. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2015. - 215 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 248)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Development of road and railway infrastructure in Poland versus modal shift in the years 2000-2010. - Bibliograija: str. 204-209. - Povzetek v angl.

ISBN 978-83-61590-57-6

911.3:656(438)
GEO PerP 37/a/248 ROSIK P. Rozwój
COBISS.SI-ID 61275746

OHK 2016/7 456
ROSOFF, Meg
        How I live now / Meg Rosoff. - New York : W. Lamb, 2006, cop. 2004. - 194 str. ; 21 cm

Michael L. Printz Award for Excellence in Young Adult Literature, 2005

ISBN 0-553-37605-5
ISBN 978-0-553-37605-0

821.111(73)-93-311.2
GER 820M ROSOFF M. How I live now
COBISS.SI-ID 1892994

OHK 2016/7 457
ROZMAN, Nina, psihologinja, 1989-
        Odlašanje, občutek sreče in strah pred zamujenimi priložnostmi : diplomsko delo / Nina Rozman. - Ljubljana : [N. Rozman], 2016. - 50 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Darja Kobal Grum. - Bibliografija: str. 45-50. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3(043.2)
CC-APA: 3120 5-100
PSI Dipl ROZMAN N. Odlašanje, občutek
COBISS.SI-ID 61213538

OHK 2016/7 458
RÜHM, Gerhard
        Lügen über Länder und Leute : vollständige Erzählungen und Gedichte / Gerhard Rühm. - Klagenfurt ; Graz ; Wien : Ritter, cop. 2011. - 125 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-3-85415-476-1

821.112.2(436)Rühm3
GER 830 RÜHM G. Lügen
COBISS.SI-ID 61064290

OHK 2016/7 459
RUS, Tina, psihologinja
        Starševski stres in kakovost družinskega okolja kot dejavnika otrokovega govora v zgodnjem otroštvu : magistrsko delo / Tina Rus. - Ljubljana : [T. Rus], 2016. - 50 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 45-48. - Izvleček ; Abstract: Parenting stress and quality of the family environment as factors of the child's language development in early childhood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7:159.946.3:364.64(043.2)
CC-APA: 2820 2956 5-100
PSI MagB RUS T. Starševski stres
COBISS.SI-ID 61060962

OHK 2016/7 460
SANTIAGO Alonso, Gemma María
        Ensenanza significativa del artículo espanol desde la perspectiva de la gramática cognitiva = Pomensko poučevanje španskega člena z vidika kognitivne slovnice = Meaningful learning of spanish article from the perspective of cognitive grammar : doktorska disertacija / Gemma María Santiago Alonso. - Ljubljana : [G.M. Santiago Alonso], 2016. - 249, XCII str. : ilustr., graf. prikazi ; 31 cm

Daljši povzetek v slovenščini: str. 234-248. - Mentorica Meta Lah. - Somentorica Jasmina Markič. - Bibliografija: str. 215-233. - Resumen ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Študijski program Humanistika in družboslovje, področje Didaktika tujih jezikov

811.134.2'367.632:37.091.3
FRASCATI: 6-200
ROM DissB 806.0 SANTIAGO ALONSO G. Člen
COBISS.SI-ID 61072226

OHK 2016/7 461
        SAVE the blue heart of Europe : Balkan rivers under attack from hydropower lobby / editing and coordination EuroNatur and Riverwatch ; translated by Ute Bohnsack and Cornelia Wieser. - Radolfzell : EuroNatur Foundation ; Vienna : Riverwatch, 2015. - 51 str. : ilustr., zvd. ; 21 x 30 cm

502.171:546.212(292.45)
GEO EVR-JV I 5053 556 SAVE
COBISS.SI-ID 61186402

OHK 2016/7 462
SCHAUBACH, Matevž
        Grška državljanska vojna v časniku Slovenski poročevalec : diplomsko delo / Matevž Schaubach. - Ljubljana : [M. Schaubach], 2016. - 75 str. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: str. 64-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(495)"1946/1949"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP SCHAUBACH Matevž
COBISS.SI-ID 61074530

OHK 2016/7 463
SCHIERER, Alfred
        Sprechen Sie Österreichisch? [Dva medija] : ein Sprachführer für Einheimische und Zugereiste / Alfred Schierer, Thomas Zauner. - Wien : Ueberreuter, cop. 2009
140 str. ; 19 cm
1 CD ; 12 cm

ISBN 978-3-8000-7423-5

811.112.2'282.2(436)(038)
GER 803.0-087 SCHIERER A. Sprechen
COBISS.SI-ID 61230178

OHK 2016/7 464
SCHNABL, Ana
        Pojem izpovedi v Izpovedih Avguština in Rousseauja : diplomsko delo / Ana Schnabl. - Ljubljana : [A. Schnabl], 2016. - 89 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Eva Bahovec, Vid Snoj. - Literatura in viri: f. 86-88. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-312.6:1 1Foucault M.:159.964.2
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP VII SCHNABL A. Pojem izpovedi PRK Dipl 843/SK SCHNABL A. Pojem izpovedi
COBISS.SI-ID 61059170

OHK 2016/7 465
SELIGER, Katarina
        Vloga bibliotekarja pri soustvarjanju spletnih vsebin : prenova spletne strani Elektrotehniške zveze Slovenije : diplomsko delo / Katarina Seliger. - Ljubljana : [K. Seliger], 2016. - 78 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 60-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

004.738.5:621.3(043.2) 023.4-051:004.738.5
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 004.738.5 SELIGER K. Vloga
COBISS.SI-ID 285455616

OHK 2016/7 466
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (52 ; 2016 ; Ljubljana)
        Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 52. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 4.-15. 7. 2016 ; [urednica Alojzija Zupan Sosič ; prevajalec in lektor izvlečkov v angleščini David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 133 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561)

Dostopno tudi na: http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/52-ssjlk-2016/. - Bibliografije pri posameznih prispevkih. - Izvlečka v slov. in angl.

ISBN 978-961-237-835-6

811.163.6(082) 821.163.6.09(082) 930.85(497.4)(082)
FRASCATI: 6-200
ETN PerSl 3780 DRUGAČNOST ur. Zupan Sosič A. KLF Per 224 SSJLK 52 PRK 4796/52 DRUGAČNOST SLA Zb II 370/52 SEMINAR Drugačnost 1-5 ZGO C 3498/52 930.85(497.4) SEMINAR 52 Drugačnost
COBISS.SI-ID 285149952

OHK 2016/7 467
SEMLIČ Rajh, Zdenka
        Smernice za gesljenje, klasificiranje in izdelavo tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti : doktorska disertacija / Zdenka Semlič Rajh. - Ljubljana : [Z. Semlič Rajh], 2016. - 309 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Alenka Šauperl, somentor Izet Šabotić. - Bibliografija: f. 292-305. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

930.25:025.4(043.3)
FRASCATI: 5-408
BIB Diss 025.4 SEMLIČ Rajh Z. Smernice
COBISS.SI-ID 61089378

OHK 2016/7 468
SERAŽIN, Danaja
        Les noms géographiques slovenes dans les guides touristiques français : mémoire de master = Slovenska zemljepisna imena v francoskih turističnih vodnikih : magistrsko delo / Danaja Seražin. - Ljubljana : [D. Seražin], 2016. - 111 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v franc., tabele primerov v franc. in slov. - Zaključno delo skupnega mednarodnega magistrskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 79-81. - Résumé ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo [in] Institut de management et de communication interculturels (ISIT), Paris [in] Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris

81'25:[908(497.4)(036)=133.1](043.2) 811.163.6'373.21:[81'25=133.1](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB SERAŽIN D. Noms géographiques
COBISS.SI-ID 61198690

OHK 2016/7 469
        SERBSKA čitanka = Sorbisches Lesebuch / [herausgegeben von Kito Lorenc ; aus dem Sorbischen, Tschechischen und Lateinischen übertragen von Kito Lorenc ... et al.]. - 1. Aufl. - Leipzig : Ph. Reclam jun., 1981. - 730 str., [32] str. ilustr. pril. ; 18 cm. - (Reclams Universal-Bibliothek ; Bd. 602)

Zeittafel zur sorbischen Schrifttumsgeschichte: str. 692-719. - Besedilo literarnih prispevkov v luž. srb. in nem. prevod, ostalo v nem.

821.162.5(082.2)=112.2
GER 88 SORBISCHES Lorenc K.(ur.)
COBISS.SI-ID 513377932

OHK 2016/7 470
SETTON, Robin
        Conference interpreting : a complete course / Robin Setton, Andrew Dawrant. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2016. - XXVIII, 470 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 120)

Bibliografija: str. 435-449. - Kazali

ISBN 978-90-272-5861-8 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-5862-5 (broš.)

81'253:005.745(035)
GER 81'253 SETTON R. Conference
COBISS.SI-ID 61157730

OHK 2016/7 471
SETTON, Robin
        Conference interpreting : a trainer's guide / Robin Setton, Andrew Dawrant. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2016. - XXXIV, 650 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 121)

Bibliografija: str. 603-629. - Kazali

ISBN 978-90-272-5863-2 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-5864-9 (broš.)

81'253:005.745(035)(072)
GER 81'253 SETTON R. Conference TG
COBISS.SI-ID 61158498

OHK 2016/7 472
SEVŠEK, Meta
        Pravljica kot literarna zvrst v povezavi z mitom : (s posebnim ozirom na slogovno-literarno teorijo Maxa Lüthija) : diplomsko delo / Meta Sevšek. - Ljubljana : [M. Sevšek], 2016. - 65 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Viri in literatura: f. 64-65. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-343 821.163.6.09-343
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 845/SK SEVŠEK M. Pravljica
COBISS.SI-ID 61276258

OHK 2016/7 473
SKINNER, Michael
        The Savile Row Cutter : Michael Skinner - master tailor in conversation with Hormazd Narielwalla. - London : Bene factum Publishing, 2011 (in Slovenia : Latitude Press). - 240 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-903071-33-5

685.34.012(420):929Skinner M.
UMZG Bj/19/22
COBISS.SI-ID 61303394

OHK 2016/7 474
SLAVISTIČESKIE čtenija pamjati professora P. A. Dmitrieva i professora G. I. Safronova (9 ; 2007 ; Sankt-Peterburg)
        IX Slavističeskie čtenija pamjati professora P. A. Dmitrieva i professora G. I. Safronova : materialy mežvuzovskoj naučnoj konferencii 12-13 sentjabrja 2007 goda / [redaktor I. M. Poročkina]. - Sankt-Peterburg : Filologičeskij fakul´tet SPbGU, 2008. - 83 str. ; 21 cm

Cir. - Kazalo. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-5-8465-0842-2

811.16
COBISS.SI-ID 61238626

OHK 2016/7 475
        SOCIAL web and interaction : social media technologies for European national and regional museums / a manual by Anika Kronberger ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 115 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 5)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N5_DIG.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 5, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. 112-115

ISBN 978-3-902796-33-2

069(4):316.472.4(035)(082)
ZGO C 6658 06 EMEE Social web
COBISS.SI-ID 618860

OHK 2016/7 476
SOJAR Voglar, Črt
        Intrada [Glasbeni tisk] : za oktet flavt = for flute octet / Črt Sojar Voglar ; [notografija Črt Sojar Voglar]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (12 str.) ; 30 cm + 8 partov. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 150)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-98-1
Mc. DSS 150 Društvo slovenskih skladateljev

785.7:780.641.2 785.78:780.641.2
MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Intrada MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part alt flavta MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part bas flavta MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part flavta 1 MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part flavta 2 MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part flavta 3 MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part flavta 4 MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part picc1 MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part picc2
COBISS.SI-ID 268279808

OHK 2016/7 477
SOJAR Voglar, Črt
        Šala mala [Glasbeni tisk] : za klarinet in klavir = A piece of cake : for clarinet and piano / Črt Sojar Voglar ; [notografija Črt Sojar Voglar]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (6 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 139)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-87-5
Mc. DSS 139 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.1:780.616.433
MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Part klarinet MUZ P p SOJAR VOGLAR Č. Šala mala
COBISS.SI-ID 267370496

OHK 2016/7 478
        A SOURCE book of the Polish classical geography / [edited by Witold Wilcziński]. - Kraków : Księży Sercanów DEHON, 2012. - 132 str. : ilustr. ; 24 cm. - ("Lelevel Society" Research Group ; Vol. 2 = "Lohlhöffel-Gesselschaft" Forschugs-Gruppe ; Bd. 2)

Prispevki v angl., franc. in nem. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Povzetki v franc. in nem.

ISBN 978-83-7519-188-2
ISBN 83-7519-188-4

910(438)
GEO II 11262 910(100) SOURCE
COBISS.SI-ID 61176162

OHK 2016/7 479
SPITZER, Urška
        O povezavi med umetnostjo in spolom na primeru dunajskih in ljubljanskih likovnih umetnic med letoma 1867 in 1918 : diplomsko delo / Urška Spitzer. - Ljubljana : [U. Spitzer], 2016. - 61 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Lev Kreft. - Bibliografija: f. 55-60. - Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

7.071.1-055.2(497.4)"1867/1918"(043.2) 305-055.2(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII SPITZER U. O povezavi
COBISS.SI-ID 61198178

OHK 2016/7 480
SPITZWEG, Carl, 1808-1885
        Spitzweg / Erich Höhne. - Leipzig : Seemann, 1961. - 60, [152] str. : ilustr. ; 32 cm

Bibliografija: str. 59

75(4303):929Spitzweg C.
UMZG M/Spit/2
COBISS.SI-ID 61117026

OHK 2016/7 481
        SPODBUDNO učno okolje : ideje za delo z nadarjenimi v osnovni šoli / urednica Mojca Juriševič. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2014 ([Ljubljana] : Formatisk). - 276 str. : ilustr. ; 24 cm

350 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-253-166-9

37.015.3:159.924(082) 37.091.21:159.924-053.5(082) 159.924-053.5(082)
CC-APA: 3575
PSI 37.015.3:376 SPODBUDNO UČNO Juriševič M.(ur.)
COBISS.SI-ID 276725248

OHK 2016/7 482
        SPRUCHWÖRTERBUCH : Sammlung deutscher und fremder Sinnsprüche, Wahlsprüche, Inschriften an Haus und Gerät, Grabsprüche, Sprichwörter, Aphorismen, Epigramme, von Bibelstellen, Liederanfängen, von Zitaten aus älteren und neueren Klassikern, sowie aus den Werken moderner Schriftsteller, von Schnadahüpfln, Wetter- und Bauernregeln, Redensarten usw. / nach den Leitworten, sowie geschichtlich geordnet und unter Mitwirkung deutscher Gelehrter und Schriftsteller herausgegeben von Franz Freiherrn von Lipperheide. - 3., unveränderter Abdruck. - Berlin : J. Dörner, 1934. - VII, 1069 str. ; 21 cm

Got.

821.112.2-84(035) 811.112.2'373.7(035)
GER Lex 803.0-31 SPRUCHWÖRTERB. Lipperheide F.v.(ur.)
COBISS.SI-ID 61117538

OHK 2016/7 483
        SPUREN : Themenschwerpunkt / herausgegeben von Helga Mitterbauer und Katharina Scherke, gemeinsam mit Sabine Müller. - Innsbruck ; Wien ; Bozen : Studien-Verlag, cop. 2010. - 249 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Moderne : kulturwissenschaftliches Jahrbuch ; 5, 2009)

Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-7065-4852-6

316.77(4)
GER 316.77 SPUREN Mitterbauer H.(ur.)
COBISS.SI-ID 36902957

OHK 2016/7 484
SRAKA, Gregor
        Hieronimovi stiki z Ilirikom v času njegovega prebivanja na Vzhodu (375-420) : diplomsko delo / Gregor Sraka. - Ljubljana : [G. Sraka], 2016. - 139 str. : zvd., tabela ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83757&lang=slv. - Mentor Rajko Bratož, somentor Miran Špelič. - Bibliografija: str. 133-138. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Teološka fak.

930"652"(043.2)
ZGO DIP SRAKA Gregor
COBISS.SI-ID 7299162

OHK 2016/7 485
SRAKA, Marko
        Prazgodovinske kronologije in kulturna zaporedja : doktorska disertacija / Marko Sraka. - Ljubljana : [M. Sraka], 2016. - XXVI, 253 str., [9] f. : ilustr., tabele ; 30 cm + 1 CD-ROM

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 209-252. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Dr 100
COBISS.SI-ID 61139298

OHK 2016/7 486
SREČANJE kulturne dediščine Slovenije (5 ; 2016 ; Ptuj)
        Živa kulturna dediščina - seznami, zbirke, varovanje in predstavitev / 5. srečanje kulturne dediščine Slovenije 2016, [Ptuj] ; [uredil Andrej Brence]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2016. - [22] str. : ilustr.

150 izv.

39:719(497.4)
UMZG T/svn/n/48/v
COBISS.SI-ID 39836717

OHK 2016/7 487
        SREDNJEEVROPSKA glasba 19. stoletja : paradigme in popularni kanon = Nineteenth-century music in Central Europe : paradigms and popular canon / uredila, edited by Nataša Cigoj Krstulović, Ivano Cavallini. - Ljubljana : Muzikološki inštitut ZRC SAZU, 2016 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 122 str. ; 24 cm. - (De musica disserenda, ISSN 1854-3405 ; letn. 12, št. 1)

150 izv. - Uvod v slov. in prevod v angl., prispevki v angl. in dva v it. - Bibliografija in izvlečki v slov. in angl. ter povzetki v slov. ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-915-2

78(4-014)"18"(082)
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3507/5 SREDNJEEVROPSKA glasba 19. stol.
COBISS.SI-ID 285000960

OHK 2016/7 488
        SRPSKA konzervativna misao / priredio Mirko Đorđević. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2003. - 141 str. ; 21 cm. - (Ogledi ; 4)

Opombe z bibliografijo med tekstom

ISBN 86-7208-070-X

329.11(497.11)"18/19"
ZGO C 5661/4 94(497.1) SRPSKA konzervativna
COBISS.SI-ID 1466740

OHK 2016/7 489
STANIČ, Žiga
        Rubajati [Glasbeni tisk] : za mešani zbor = for mixed choir / Žiga Stanič ; [besedilo Omar Hajam ; prevod Alojz Gradnik]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (22 str.) ; 30 cm. - (Edicije DSS ; št. 2022)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-31-4
Ed. DSS 2022

784.087.684
MUZ P p STANIČ Ž. Rubajati
COBISS.SI-ID 276194816

OHK 2016/7 490
STANIČIĆ, Anto
        Gnezdo čaek / Anto Staničič ; perevod s serbskohorvatskogo I. Makarovskoj. - Moskva : Detskaja literatura, 1987. - 125 str : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Parusa istorii nad kotorskim zalivom / Aleksandr Romanenko: str. 119-126. - Prevod dela: Galebovo gnezdo

821.163.41-93-31
SLA Rus II 2269 STANIČIĆ A. Gnezdo
COBISS.SI-ID 61172322

OHK 2016/7 491
STANKOVSKA, Ljubica
        Toponimite so sufiksot -ica vo Makedonija / Ljubica Stankovska. - Skopje : Matica Makedonska ; Prilep : Institut za staroslovenska kultura, 2001. - 573 str. ; 24 cm

Cir. - Bibliografija: str. 509-519. - Kazalo

ISBN 9989-48-359-0 (Matica Makedonska)
ISBN 9989-9870-4-1 (Institut za staroslovenska kultura)

811.163.3'373.21(497.7)
SLA Phil II 4354 STANKOVSKA L. Toponimite
COBISS.SI-ID 29718317

OHK 2016/7 492
STEFANOVIĆ, Momčilo
        Podpis: Tito : "Bila sva Titova šifranta" : pripoved Branke in Pavleta Savića / Momčilo Stefanović ; [prevedla Tanja Dolinar, Vlado Šlamberger]. - [Ljubljana] ; Zagreb : Delo, Globus, tiskano 1980 (Ljubljana : Delo). - 258 str., [48] str. pril. ; 25 cm. - (Biblioteka "Za mir")

Izv. stv. nasl.: Potpis Tito. - Ov. nasl: Podpisano Tito. - Uvod / Leo Mates: str. 7-12. - Še beseda, dve o Branki in Pavletu Saviću: str. 249-254. - Zapis o piscu: str. 255-256

94(497.1)"1941/1945" 929 Broz J.-Tito(093)
ZGO D 4872/2 94(100)"1939/1945" STEFANOVIĆ M. Podpis: Tito
COBISS.SI-ID 21691648

OHK 2016/7 493
STUBBS, George, 1724-1806
        Stubbs / Basil Taylor. - London : Phaidon, cop. 1971. - 220 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. 57-58. - Kazali

ISBN 0-7148-1498-9

75(410):929Stubbs G.
UMZG M/Stub/1
COBISS.SI-ID 61186914

OHK 2016/7 494
SVEDELID, Olov, 1932-2008
        Kejsarbrevet : en historisk äventyrsroman / Olov Svedelid. - [Stockholm] : Forum, 1980, cop. 1979. - 417 str. ; 22 cm. - (Litteraturfrämjandet)

ISBN 91-37-07060-6

821.113.6-311.6
GER 839.7 SVEDELID O. Kejsarbrevet
COBISS.SI-ID 61138274

OHK 2016/7 495
ŠAFAR, Kristi
        Prevajanje idiomov v televizijski seriji Umori na podeželju iz angleščine v slovenščino : diplomska seminarska naloga / Kristi Šafar. - Ljubljana : [K. Škafar], 2014. - 24 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 22-23. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255:81'373.72=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠKAFAR K. Prevajanje
COBISS.SI-ID 61147490

OHK 2016/7 496
ŠAŠEL Kos, Marjeta
        Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone / Marjeta Šašel Kos. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 400 izv.

ISBN 978-961-254-763-9

904(497.4Ljubljana)"652" 930.85(497.4Ljubljana)"652"
FRASCATI: 6-103
ARH 05-SLO 43,3
COBISS.SI-ID 277934336

OHK 2016/7 497
ŠAVLI, Peter, 1961-
        Floridus II. Za alt saksofon in klavir = For alto saxophone and piano [Glasbeni tisk] / Peter Šavli ; [notografija Peter Šavli, Accordia]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (18 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 146)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-91-2
Mc. DSS 146 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.2:780.616.433
MUZ P p ŠAVLI P. Floridus II (sax) MUZ P p ŠAVLI P. Part saksofon
COBISS.SI-ID 267372032

OHK 2016/7 498
ŠAVLI, Peter, 1961-
        Floridus II. Za flavto in klavir = For flute and piano [Glasbeni tisk] / Peter Šavli ; [notografija Peter Šavli, Accordia]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (18 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 145)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-90-5
Mc. DSS 145 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.1:780.616.433
MUZ P p ŠAVLI P. Floridus II (fl) MUZ P p ŠAVLI P. Part flavta
COBISS.SI-ID 267371776

OHK 2016/7 499
ŠAVLI, Peter, 1961-
        Floridus II. Za klarinet in klavir = For clarinet and piano [Glasbeni tisk] / Peter Šavli ; [notografija Peter Šavli, Accordia]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (18 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 144)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-89-9
Mc. DSS 144 Društvo slovenskih skladateljev

780.643.1:780.616.433
MUZ P p ŠAVLI P. Floridus II (cl) MUZ P p ŠAVLI P. Part klarinet
COBISS.SI-ID 267371520

OHK 2016/7 500
ŠAVLI, Tomaž
        Dojemanje relikvij kot objektov čaščenja ali kot predmetov trgovanja na višku njihove pojavnosti v evropskem visokem in poznem srednjem veku : diplomsko delo / Tomaž Šavli. - Ljubljana : [T. Šavli], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Janez Mlinar in Anja Zalta. - Abstract ; Izvleček. - Bibliografija: f. 64-71. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo

94(4)"0375/1492"
ZGO DIP ŠAVLI Tomaž
COBISS.SI-ID 61248354

OHK 2016/7 501
ŠEBJANIČ Oražem, Maja
        Vloga obdobja pripravništva pri pridobivanju kompetenc za poučevanje slovenščine : doktorska disertacija / Maja Šebjanič Oražem. - Ljubljana : [M. Šebjanič Oražem], 2016. - 236 str. : a ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorica Boža Krakar Vogel. - Viri in literatura: str. 198-207. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

37.091:331.361.2:811.163.6
FRASCATI: 5-300
SLA Diss 291 ŠEBJANIČ ORAŽEM M. Vloga
COBISS.SI-ID 61191010

OHK 2016/7 502
ŠENK, Nina
        Schnitt [Glasbeni tisk] : za alt saksofon in ansambel = for alto saxophone and ensamble / Nina Šenk. - [Ljubljana] : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (32 str.) ; 34 cm. - (Muzicija DSS ; št. 223)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-89-5
Mc. DSS 223 Edicije DSS

780.643.2.087.2:785.7
MUZ P p ŠENK N. Part za bas cl MUZ P p ŠENK N. Part za flavto MUZ P p ŠENK N. Part za klavir MUZ P p ŠENK N. Part za pozavno MUZ P p ŠENK N. Part za saksofon MUZ P p ŠENK N. Part za tolkala MUZ P p ŠENK N. Part za violo MUZ P p ŠENK N. Part za violončelo MUZ P p ŠENK N. Schnitt
COBISS.SI-ID 283360256

OHK 2016/7 503
ŠENK, Nina
        Tangle [Glasbeni tisk] : za trobento in trobilni kvintet = for trumpet and brass quintet / Nina Šenk. - [Ljubljana] : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (21 str.) ; 30 cm + 6 partov. - (Muzicija DSS ; št. 212)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-73-4
Mc. DSS 212 Društvo slovenskih skladateljev

785.7:780.646
MUZ P p ŠENK N. Part cor MUZ P p ŠENK N. Part tba MUZ P p ŠENK N. Part tr 1 MUZ P p ŠENK N. Part tr 2 MUZ P p ŠENK N. Part tr solo MUZ P p ŠENK N. Part trbn MUZ P p ŠENK N. Tangle
COBISS.SI-ID 281398784

OHK 2016/7 504
ŠEPETAVC, Lara
        Jungian psychology in Fifth business = Jungovska psihologija v romanu Fifth business : diplomsko delo / Lara Šepetavc. - Ljubljana : [L. Šepetavc], 2016. - 57 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 56-57. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71)-31.09Davies R.:159(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠEPETAVC L. Jungian
COBISS.SI-ID 61188450

OHK 2016/7 505
ŠEST, Maja, 1980-
        Filmičnost pisanja Raymonda Carverja : diplomski seminar / Maja Šest. - Ljubljana : [M. Šest], 2016. - 36 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Literatura: f. 33-34. - Povzetek ; Extract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09-32Carver R.: 791.31:82.0-32
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 135/SD ŠEST M. Filmičnost
COBISS.SI-ID 61323106

OHK 2016/7 506
ŠEST, Maja, 1980-
        Strah in groza v Las Vegasu : film in knjiga : diplomsko delo / Maja Šest. - Ljubljana : [M. Šest], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Literatura: f. 65-67. - Povzetek ; Extract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09Thompson H. S.:791.43 791.31:82.0-32
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 855/SK ŠEST M. Strah
COBISS.SI-ID 61324642

OHK 2016/7 507
ŠIBILA, Polona
        Izguba naivnosti (naiveté) v seriji romanov Artemis Fowl = The loss of naiveté in the Artemis Fowl series : diplomsko delo / Polona Šibila. - Ljubljana : [P. Šibila], 2016. - 114 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. (str.1-84) in v angl. (str. 85-109). - Mentorici Lilijana Burcar, Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 110-114. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09-312.9Colfer E.(043.2) 82.0-312.9
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠIBILA P. Izguba PRK Dipl 859/SK ŠIBILA P. Izguba
COBISS.SI-ID 61286754

OHK 2016/7 508
ŠIPEK, Mojca
        Vsakdanja akademska odpornost, anksioznost in vedenje, povezano s testno situacijo : magistrsko delo / Mojca Šipek. - Ljubljana : [M. Šipek], 2016. - 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 45-51. - Izvleček ; Abstract: Academic buoyancy, test anxiety and test-related behaviour. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.091.275(043.2)
CC-APA: 3550 5-100
PSI MagB ŠIPEK M. Vsakdanja akademska
COBISS.SI-ID 61061218

OHK 2016/7 509
ŠIVIC, Tatjana
        Phraseologie im Roman Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel von Cornelia Funke = Frazeologija v romanu Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel pisateljice Cornelie Funke : [diplomsko delo] / Tatjana Šivic. - Ljubljana : [T. Šivic], 2016. - 80 str., [9] str. pril. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Dodatek k nasl. na ov. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 75-77. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:821.112.2.09Funke C.(043.2) 821.112.2.09Funke C.:811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠIVIC T. Phraseologie
COBISS.SI-ID 61145698

OHK 2016/7 510
ŠKERL, Jure
        Razdvoumljanje besednega pomena v strojnem prevajanju : diplomsko delo / Jure Škerl. - Ljubljana : [J. Škerl], 2016. - 60 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: str. 56-59. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'322.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl ŠKERL J. Razdvoumljanje
COBISS.SI-ID 61256546

OHK 2016/7 511
ŠKUFCA, Žiga
        Spreminjanje zimskega vremena in podnebja na Slovenskem v zadnjih 150 letih : diplomsko delo / Žiga Škufca. - Ljubljana : [Ž. Škufca], 2016. - 117 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_ziga_skufca.pdf. - Mentor Darko Ogrin. - Bibliografija: f. 91-94. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.583(497.4)
FRASCATI: 1-400
GEO Dipl 2004 ŠKUFCA Ž. CD GEO Dipl 2004 ŠKUFCA Ž. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 61099874

OHK 2016/7 512
ŠMAJGL, Samo
        Kolonializem, imperializem in dekolonizacija v slovenskih in belgijskih učbenikih za zgodovino : diplomsko delo / Samo Šmajgl. - Ljubljana : [S. Šmajgl], 2016. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 70-81. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:94(497.4:493)(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŠMAJGL Samo
COBISS.SI-ID 61106530

OHK 2016/7 513
ŠMIT, Jule
        Machiavellijev pogled na državo in vladanje : diplomsko delo / Jule Šmit. - Ljubljana : [J. Šmit], 2016. - 21 f. ; 30 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 21. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Machiavelli N.:321.01
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.3 ŠMIT, J. Machiavellijev pogled
COBISS.SI-ID 61229410

OHK 2016/7 514
ŠOSTER, Martina
        Od erotike do pornografije : žensko telo in sadizem pogleda : diplomsko delo / Martina Šoster. - Ljubljana : [M. Šoster], 2016. - 79 str. ; 30 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: str. 77-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

305-055.2(043.2) 141.72(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX ŠOSTER M. Od erotike
COBISS.SI-ID 61195874

OHK 2016/7 515
ŠTEFAŇÁKOVÁ, Janá
        Medien als Lehrwerkzeug und -gegenstand im Fremdsprachenunterricht [Elektronski vir] : skriptá / Jana Štefaňáková, Eva Molnárová. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 120 str. - Bibliografija: str. 111-114. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1000-6 (PDF)

37.091.3:811.112.2'243(075.8) [811.112.2'243:37.091.3]:004.738.5
GER CDR 803.0:37 ŠTEFAŇÁKOVÁ J. Medien als
COBISS.SI-ID 61272418

OHK 2016/7 516
ŠTEMBERGAR, Tomaž
        Kras Vremščice in okoliških reliefnih enot : diplomsko delo / Tomaž Štembergar. - Ljubljana : [T. Štembergar], 2016. - 64 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_tomaz_stembergar.pdf. - Mentor Andrej Mihevc. - Bibliografija: f. 58-63. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo

551.435.8(497.471)
FRASCATI: 1-400
GEO Dipl 2013 ŠTEMBERGAR T. CD GEO Dipl 2013 ŠTEMBERGAR T. Kras
COBISS.SI-ID 61244002

OHK 2016/7 517
ŠTIH, Matjaž, 1966-
        Reševanje ciganskega vprašanja v novomeškem srezu med 1. in 2. svetovno vojno : diplomsko delo / Matjaž Štih. - Ljubljana : [M. Štih], 2016. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Bojan Balkovec, Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Odd. za sociologijo

94(497.4Novo mesto)(=214.58)"1918/1941"
ZGO DIP ŠTIH Matjaž
COBISS.SI-ID 61120098

OHK 2016/7 518
ŠTRUKELJ, Ingrid
        Tema Lepe Vide v slovenskem romanu med letoma 1955 in 2007 : diplomsko delo / Ingrid Štrukelj. - Ljubljana : [I. Štrukelj], 2016. - 47 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 46-47. - Izvleček ; Abstract: Theme of "Beautiful Vida" in Slovenian novel between years 1955 and 2007. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 185/BD ŠTRUKELJ I. Tema Lepe Vide
COBISS.SI-ID 61302370

OHK 2016/7 519
ŠTULAJTEROVÁ, Alena
        Selected chapters from discourse analysis [Elektronski vir] / Alena Štulajterová. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 102 str. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-0997-0 (PDF)

811.111'42(075.8)
GER CDR 81'42 ŠTULAJTEROVÁ A. Selected chapters
COBISS.SI-ID 61269858

OHK 2016/7 520
ŠUKLAR, Slavko
        Marinada [Glasbeni tisk] : za tolkala = Marinade : for multi percussion / Slavko Ludvik Šuklar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 7 str. - (Muzicija DSS ; 232)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-86-4
Mc. DSS 232

780.8:780.634
MUZ P p ŠUKLAR S. L. Marinada
COBISS.SI-ID 283012352

OHK 2016/7 521
ŠUŠTAR, Miha
        Tolmaški poklic v spremenjenih okoliščinah : od načrtovanja do izobraževanja : magistrsko delo / Miha Šuštar. - Ljubljana : [M. Šuštar], 2016. - 75 str. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 69-74. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:378(043.2) 378:81'253(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ŠUŠTAR M. Tolmaški
COBISS.SI-ID 61134178

OHK 2016/7 522
ŠUŠTERIČ, Barbara
        Književnost ameriške revolucije : magistrsko delo / Barbara Šušterič Drobne. - Ljubljana : [B. Šušterič Drobne], 2016. - 127 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 120-126. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podipl. program Ameriške študije

821.111(73).09"1763/1800"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag ŠUŠTERIČ B. Književnost
COBISS.SI-ID 61083490

OHK 2016/7 523
TANG, Li
        Tangli zuopin ji = A collection of Chinese ink paintings by Tangli / [translator Fan Peixu Shao ; photographer Fang Su]. - Wuchang : Hubei meishu chubanshi = Hubei Arts Publish House, 1991. - [48] str. : ilustr. ; 25 x 27 cm

Besedilo v kit. in vzpor. angl. prevod. - Lat. in kit. pismenke

ISBN 7-5394-0230-X

75(510):929Tang L.(083.824)
COBISS.SI-ID 61164642

OHK 2016/7 524
TARABBIA, Andrea
        Il giardino delle mosche : vita di Andrej Čikatilo : [romanzo] / Andrea Tarabbia. - 1a ed., 2a ristampa. - [Milano] : Ponte alle Grazie, 2016. - 326 str. ; 21 cm. - (Scrittori ; 36)

2. podnasl. na ov. - O avtorju in delu na zavihkih ov.

ISBN 978-88-6833-345-4

821.131.1-312.6
ROM 850 TARABBIA A. Giardino
COBISS.SI-ID 61190242

OHK 2016/7 525
TASSO, Torquato
        Rinaldo / Torquato Tasso. - Ed. commentata a cura di Matteo Navone. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2014. - 536 str. ; 21 cm. - (Studi e testi / Commissione nazionale per l'edizione delle opere del Tasso ; 7)

Obsežna komentirana izd.

ISBN 978-88-6274-376-1

821.131.1-13 821.131.1.09Tasso T.
ROM 850 TASSO T. Rinaldo
COBISS.SI-ID 61187938

OHK 2016/7 526
TATSUNO, Toeko
        Toeko Tatsuno : 1986-1995 : The National Museum of Modern Art, Tokyo, September 15 - October 22, 1995. - Tokyo : The National Museum of Modern Art, cop. 1995. - [81] str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo in nasl. v kit. ter angl. prevod. - Lat. in kit. pismenke

75"1986/1995"(520):929Tatsuno T.(083.824)
COBISS.SI-ID 61306978

OHK 2016/7 527
        TEXT und Stil : Theorie und Praxis : Lehrmaterial / zusammengestellt von U. Fix ... [et al.]. - Leipzig : Institut für Germanistik, 1998. - 296 str. : ilustr. ; 30 cm

Učno gradivo za študente germanistike. - Bibliografija: str. 295-296

81'38'42(075.8)
GER NE 81'42 TEXT UND STIL Fix U. (ur.)
COBISS.SI-ID 61311842

OHK 2016/7 528
THORVALL, Kerstin
        Oskuldens död : en "flickbok" / Kerstin Thorvall. - Stockholm : Bonniers, 1977. - 212 str. ; 22 cm

ISBN 91-0-041917-6

821.113.6-311.2
GER 839.7 THORVALL K. Oskuldens
COBISS.SI-ID 61149282

OHK 2016/7 529
TIMOFEEV, Leonid Ivanovič
        Socialistični realizem / L. Timofejev ; [prevedel Leon Žlebnik]. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1946. - 16 str. ; 21 cm. - (Poljudno znanstvena knjižnica ; 9)

82.015
PRK 617 TIMOFEEV L. Socialistični SLA Br II 3018/9 TIMOFEEV L. I. Socialistični
COBISS.SI-ID 30705409

OHK 2016/7 530
TIŠLER, Tomaž, 1986-
        Etizacija sveta na podlagi Deklaracije o svetovnem etosu : diplomsko delo / Tomaž Tišler. - Ljubljana : [T. Tišler], 2016. - 83 f. ; 31 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV TIŠLER T. Etizacija sveta
COBISS.SI-ID 61091938

OHK 2016/7 531
TKALČIČ, Mateja, 1987-
        The influence of drugs on the life and literary production of the Beatnik Jack Kerouac = Vpliv drog na življenje in delo beatnika Jacka Kerouaca : diplomsko delo / Mateja Tkalčič. - Ljubljana : [M. Tkalčič], 2016. - 69 f. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: f. 66-68. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljanai, Filozofska fak., oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Kerouac J.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA TKALČIČ M. Influence
COBISS.SI-ID 61165154

OHK 2016/7 532
TOLMAČËVA, Valentina Dmitrievna
        Učebnyj slovar´ glagol´nyh form russkogo jazyka / V. D. Tolmačeva, S. I. Kokorina. - Izd. 2-e, ispravlennoe i dopolnennoe. - Moskva : Russkij jazyk, Kursy, 1995. - 324 str. ; 20 cm

Cir. - Nasl. na ov. in nasl. str.: Russkij glagol

ISBN 5-88337-002-0

811.161.1'374.81'376.625
SLA Lex I 663 TOLMAČËVA V. D. Učebny
COBISS.SI-ID 61169506

OHK 2016/7 533
TOMŠE, Jasmina
        Totalitarni režimi in človekove pravice v učbenikih za zgodovino in domovinsko in državljansko kulturo ter etiko v osnovni šoli : diplomsko delo / Jasmina Tomše. - Ljubljana : [J. Tomše], 2016. - 173 str. : ilustr. ; 30 cm

Diplomska naloga oddana tudi na CD-ju. - Mentorici Danijela Trškan, Alojzija Židan. - Bibliografija: str. 164-172. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

37.091.3:(94+17)(497.4)(043.2) 373.3(497.4)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP TOMŠE Jasmina
COBISS.SI-ID 61103714

OHK 2016/7 534
TOMŠIČ, Vida, 1913-1998
        Ženska v razvoju socialistične samoupravne Jugoslavije / Vida Tomšič ; [prevedel Franček Brglez]. - Ljubljana : Delavska enotonost : Naša žena, 1980. - 219 str. ; 21 cm

396(497.1)
ETN A.2 5291 TOMŠIČ V. Ženska SOC 396 TOMŠIČ V. Ženska ZGO C 6669 94:305-055.2 TOMŠIČ V. Ženska v razvoju
COBISS.SI-ID 5227265

OHK 2016/7 535
TONČIĆ, Marko
        Vpliv osebnosti in emocionalne reaktivnosti na variabilnost razpoloženja : doktorska disertacija = Effects of personality traits and emotional reactivity on mood variability : doctoral dissertation / Marko Tončić. - Ljubljana : [M. Tončić], 2016. - 139 f. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl. - Mentor Janek Musek. - Bibliografija: f. 96-120. - Abstract; (Razširjeni) povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.942.53:159.923(043.3)
CC-APA: 2360 3120 5-100
PSI Diss TONČIĆ M. Vpliv osebnosti
COBISS.SI-ID 61300578

OHK 2016/7 536
TOPOLOVEC, Laura
        Humor v zgodnjem ustvarjanju Antona Pavloviča Čehova : diplomsko delo / Laura Topolovec. - Ljubljana : [L. Topolovec], 2016. - 64 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tomislav Virk, Blaž Podlesnik. - Strokovna literatura in viri: f. 60-62. - Izvleček; Abstract ; Rezjume. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za za slavistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.161.1.09Čehov A. P.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 848/SK TOPOLOVEC L. Humor
COBISS.SI-ID 61302626

OHK 2016/7 537
TRČEK, Zarja
        Osnovna šola Gornji Logatec v luči gospodarskega razvoja kraja / Zarja Trček. - Logatec : Vojni muzej, 2016. - 146 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-93929-1-1

373.3(497.4Logatec)(091) 338(497.4Logatec)(091)
ZGO D 8827 94(497.4A/Ž) TRČEK Z. OŠ Gornji Logatec
COBISS.SI-ID 285087232

OHK 2016/7 538
TRDAN, Rok
        Družbenogospodarski razvoj župnije Dolenja vas : diplomsko delo / Rok Trdan. - Ljubljana : [R. Trdan], 2016. - 109 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201607_rok_trdan.pdf. - Mentorja Irma Potočnik Slavič, Božo Repe. - Bibliografija: f. 103-107. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

711.3:94(497.434Dolenja vas)(043.2)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2008 TRDAN R. CD GEO Dipl 2008 TRDAN R. Družbenogospodarski ZGO DIP TRDAN Rok
COBISS.SI-ID 61125474

OHK 2016/7 539
TRIDESET
        30 let v svobodi : 30 let zmage nad fašizmom / [uredniški odbor in sodelavci Ančka Čerin ... [et al.] ; grafike - delo pionirjev]. - [Ljubljana] : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1975. - 140 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo druge naslovne strani: Zbor pionirjev Jugoslavije - Ajdovščina : 1945-75

329.78(497.1)"1945/75"
ZGO C 6668 94(497.4)"1945/%" TRIDESET let v svobodi
COBISS.SI-ID 1827358

OHK 2016/7 540
TRNINIĆ, Viktorija
        Osebnostne lastnosti in motivacijski dejavniki športnikov v skupinskih športih : doktorska disertacija = Personality traits and motivational factors of athletes in team sports : doctoral thesis / Viktorija Trninić. - Ljubljana : [V. Trninić], 2016. - XXX, 311 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v angl., razširjeni povzetek v slov. - Mentor Matej Tušak, somentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 263-304. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.3:159.947:796(497.5)(043.3)
CC-APA: 3120 2360 3720 5-100
PSI Diss TRNINIĆ V. Osebnostne lastnosti
COBISS.SI-ID 61196386

OHK 2016/7 541
TUHÁRSKA, Zuzana
        Einführung in die Stilistik. 2, Moderne Tendenzen in der Stilistik [Elektronski vir] : skriptá / Zuzana Tuhárska. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 170 str. - Bibliografija: str. 160-168. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-0998-7 (PDF)

811.112.2'38(075.8)
GER CDR 803.0:82.081 TUHÁRSKA Z. Stilistik 2
COBISS.SI-ID 61287778

OHK 2016/7 542
        UKRAINS´KA literatura XVII st. : synkretyčna pysemnist´, poezija, dramarturgija, beletrystyka / [redakcijna kolegija I. O. Dzeverin ... et al.]. - Kyiv : Naukova dumka, 1987. - 608 str. ; 20 cm. - (Biblioteka ukrains´koi literatury : Dožovtneva ukrains´ka literatura)

Cir.

821.16/.17-3 (082.2)
SLA Ukr 201 UKRAINS´KA
COBISS.SI-ID 1096903006

OHK 2016/7 543
        UMETNOST iz tovarne : keramika Dekor = Factory-made art : Decor ceramics / [pisci besedil Breda Ilich Klančnik ... [et al.] ; urednica Mateja Kos ; prevod Franc Smrke ; fotografije Tomaž Lauko]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Fotogr. na notr. str. ov. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6169-77-6

738(497.4)
FRASCATI: 6-302
ETN D.3.2 13201 UMETNOST Kos M. (ur.) UMZG Bj/12/k/22
COBISS.SI-ID 261533952

OHK 2016/7 544
UNDSET, Sigrid
        Fru Marta Oulie / Sigrid Undset ; utgave ved Gry Berg og Liv Bliksrud. - Oslo : Aschehoug, 2007. - 114 str. ; 22 cm

ISBN 978-82-03-19262-3
ISBN 978-82-03-191262-3 !

821.113.5-311.2
GER 839.6 UNDSET S. Fru Marta Oulie
COBISS.SI-ID 61071202

OHK 2016/7 545
        UNGEFRAGT : über Literatur und Politik / im Auftrag der Internationalen Erich Fried Gesellschaft herausgegeben von Klaus Amann, Heinz Lunzer, Ursula Seeber. - Wien : Czernin, 2006. - 223 str. ; 22cm

Bibliografija: str. 221-222

ISBN 3-7076-0079-3

821.112.2-4:32(4) 821(4):32(4)(082)=112.2
GER 830-4/-9A UNGEFRAGT Amann K.(ur.)
COBISS.SI-ID 61284706

OHK 2016/7 546
UNICREDIT Art Collection
        Open mind. - [S. l.] : Uni Credit Group, [2007]. - 1 zgibanka ([14] str.) : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Nasl. se nadaljuje na zadnjo str. ov.

7:069.5
UMZG Kt/Zbirke/7
COBISS.SI-ID 61310306

OHK 2016/7 547
URŠIČ, Irena, 1979-
        Samostojni! : fotografije in fotoreporterji o samostojni Sloveniji in vojni / [avtorica besedila in urednica Irena Uršič ; avtorji fotografij Bojan Bauman ... et al.]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 (Žirovnica : Medium). - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 450 izv.

ISBN 978-961-6665-43-8

94(497.4)"1991"(084.12)(083.824) 77.044:94(497.4)"1991"(083.824)
ZGO F 664 94(497.4)"19/20" SAMOSTOJNI
COBISS.SI-ID 285022976

OHK 2016/7 548
URŠIČ, Julija
        K i Š : o avtobiografskem in metafikcijskem v prozi Danila Kiša / Julija Uršič. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015 (Begunje : Cicero). - 207 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 61)

400 izv. - Bibliografija: str. 191-199. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6952-48-4

821.163.41.09Kiš D.
PRK 10903 821.163.09 URŠIČ J. K i Š SLA L.H I 2045/61 URŠIČ J. KiŠ
COBISS.SI-ID 278713856

OHK 2016/7 549
URŠIČ, Neža
        Pozitivni in negativni vidiki sočutja v psihoterapiji : diplomsko delo / Neža Uršič. - Ljubljana : [N. Uršič], 2016. - 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 66-70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

615.851:177.74(043.2)
CC-APA: 3310 2360 5-100
PSI Dipl URŠIČ N. Pozitivni
COBISS.SI-ID 61272162

OHK 2016/7 550
        V temnem svetu : sodobna nemška proza : izbor / [izbral, prevedel in uredil Darko Dolinar]. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1969. - 140 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor ; zv. 113)

Spremna beseda / Darko Dolinar: str. 123-133. - Opombe: str. 139-140. - Naslovi izvirnikov: str. [141]. - Podatki o avtorjih: str. 134-138

821.112.2-3 821.112.2.09"1945/1968"
GER 830-3A V TEMNEM SVETU Dolinar D. (ur.) SLA L.A I 1736/113 V temnem
COBISS.SI-ID 389121

OHK 2016/7 551
VAJDIČ, Jože
        Hannah Arendt in Zygmunt Bauman o dejavnikih totalitarizma : diplomsko delo / Jože Vajdič. - Ljubljana : [J. Vajdič], 2016. - III, 73 str. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth in Bojan Žalec. - Bibliografija: str. 71-73. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Teološka fak.

1:321.64(043.2)
FIL DIP IX VAJDIČ J. Hannah Arendt
COBISS.SI-ID 7315034

OHK 2016/7 552
VAJDIČKOVÁ, Renata
        Pedagogical documentation [Elektronski vir] : skriptá / Renata Vajdičková. - Banská Bystrica : Vydavatel'stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Belianum, 2015. - 1 optični disk (CD-ROM) : ilustr. ; 12 cm

Sistemske zahteve: CD-ROM enota, Adobe Acrobat Reader. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 72 str. - Bibliografija: str. 65-68. - Abstrakt. - El. knjiga

ISBN 978-80-557-1002-0 (PDF)

37:001.8(075.8)
GER CDR 37 VAJDIČKOVÁ R. Pedagogical
COBISS.SI-ID 61295970

OHK 2016/7 553
        VALOVANJE v skulpturi = Waves in sculptures : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, Ljubljana, 21. 4.-19. 6. 2016 / Drago Tršar ... [et al.] ; [spremna študija, urednik Sarival Sosič ; angleški prevod Manca Gašperšič ; fotografije Matevž Paternoster]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 109 str. : ilustr. ; 24 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6969-10-9

730(497.4)"20"(083.824)
UMZG Kr/Lj/261
COBISS.SI-ID 284969728

OHK 2016/7 554
VEBLE-Hodnik, Jožica
        Preživela sem taborišče smrti / Jožica Veble-Hodnikova. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Borec, 1975 (Ljubljana : Delo). - 255 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

Izdano v počastitev 30-letnice osvoboditve. - Vsebuje tudi: Koncentracijsko taborišče v Oswiecimu (Auschwitzu). - Prevod po brošuri Oboz koncentracyjny Oswiecim iz leta 1955

94(438 Auschwitz)"1939/45" 821.163.6-94
ZGO B 1091 94(497.4)"1939/1945" VEBLE J. Preživela sem
COBISS.SI-ID 225079

OHK 2016/7 555
VEK, Mateja
        Povezanost nekaterih psiholoških in demografskih dejavnikov z dolžino uvajalnega obdobja pri vključevanju otrok v vrtec : diplomsko delo / Mateja Vek. - Ljubljana : [M. Vek], 2016. - 120 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 109-115. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

373.24:159.922.7(043.2)
CC-APA: 2840 3530 5-100
PSI Dipl VEK M. Povezanost nekaterih
COBISS.SI-ID 61140578

OHK 2016/7 556
VENDINA, Tat´jana Ivanovna
        Iz kirillo-mefodievskogo nasledija v jazyke russkoj kul´tury : [monografija] / T. I. Vendina. - Naučnoe izd. - Moskva : Rossijskaja akademija nauk, Institut slavjanovedenija, 2007. - 334 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija: str. 327-334

ISBN 5-7576-0204-X

811.163.1:811.161
COBISS.SI-ID 61239138

OHK 2016/7 557
VERŠNIK, Vojko
        Glasbeno življenje upokojencev na slovenskem Koroškem : doktorska disertacija / Vojko Veršnik. - Ljubljana : [V. Veršnik], 2016. - 355 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Svanibor Pettan. - Bibliografija: str. 327-355. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Humanistika in družboslovje, Muzikologija

78(497.4Koroška)-053.9 78:316.74
FRASCATI: 6-307
MUZ Diss VERŠNIK v. Glasbeno
COBISS.SI-ID 61166690

OHK 2016/7 558
VEŠIN, Jaroslav
        Jaroslav Vešin : Život i tvorčestvo / Mara Cončeva. - Sofija : B'lgarski Hudožnik, 1955. - 105, [64] str., [4] f. : ilustr. ; 25 cm. - (Našeto nasledstvo ; No. 2)

Cir. - Bibliografija: str. 103-105

75(437.3+497.2):929Vešin J.
UMZG M/Veš/1
COBISS.SI-ID 61127266

OHK 2016/7 559
VIDERGAR, Monika
        Grški svet bogov skozi oči Hezioda : diplomsko delo / Monika Vidergar. - Ljubljana : [M. Vidergar], 2016. - 50 f. ; 30 cm

Diplomska naloga oddana tudi na CD-ju. - Mentorica Alenka Cedilnik. - Bibliografija: str. 47-48. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

821.14:255.2(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB VIDERGAR Monika
COBISS.SI-ID 61110882

OHK 2016/7 560
VIDIC, Mateja, germanistka
        Casanova zwischen Dichtung und Wahrheit : Arthur Schnitzlers Casanovas Heimfahrt = Casanova med poezijo in resničnostjo : Vrnitev Casanove Arthurja Schnitzlerja : diplomsko delo / Mateja Vidic. - Ljubljana : [M. Vidic], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 46-47. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09 Schnitzler A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VIDIC M. Casanova
COBISS.SI-ID 61182562

OHK 2016/7 561
VIDIC, Matic, 1987-
        Paul Tillich : med filozofijo in teologijo : diplomsko delo / Matic Vidic. - Ljubljana : [M. Vidic], 2016. - 31 f. ; 31 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 30-31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1(430):929Tillich P.(043.2) 27-1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X VIDIC M. Paul Tillich
COBISS.SI-ID 61104994

OHK 2016/7 562
VIDOVIČ-Miklavčič, Anka
        Mladina med nacionalizmom in katolicizmom : pregled razvoja in dejavnosti mladinskih organizacij, društev in gibanj v liberalno-unitarnem in katoliškem taboru v letih 1929-1941 v jugoslovanskem delu Slovenije / Anka Vidovič-Miklavčič ; [imensko kazalo Marijeta Lovrić-Rigač]. - 1. izd. - Ljubljana : Študentska organizacija Univerze, 1994 ([Ljubljana] : Paco). - 265 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 89)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 253-259 in na dnu strani. - Kazalo

ISBN 86-7347-027-7

329.78(497.12)"1929/1941"
FIL IX.3 VIDOVIČ-MIKLAVČIČ A. Mladina PED 329.78 VIDOVIČ-MIKLAVČIČ A. Mladina PSI 316.6:364.64 VIDOVIČ MIKLAVČIČ A. Mladina SOC 32 VIDOVIČ-MIKLAVČIČ A. Mladina ZGO D 4941/89 94(497.4)"1919/1939" VIDOVIČ-MIKLAVČIČ A. Mladina
COBISS.SI-ID 40715264

OHK 2016/7 563
VIKSTEN, Sven
        Trygghetens byar / Sven Viksten. - Stockholm : Tidens f'örlag, 1975. - 284 str. ; 22 cm

ISBN 91-550-1919-6

821.113.6-31
GER 839.7 VIKSTEN S. Trygghetens byar
COBISS.SI-ID 61151586

OHK 2016/7 564
VIRK, Tomo
        Bakle in diktatorji : Jug, Bartol et consortes / Tomo Virk. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 285 str. ; 19 str. - (Zbirka Novi pristopi ; 65)

400 izv. - Opombe: str. 233-267. - Bibliografija: str. 269-276. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6952-81-1

821.163.6.09Bartol V.:1Jug K.
PRK 11182 821.163.6.09 VIRK T. Bakle 1, 2 SLA L.H I 2045/65 VIRK T. Bakle SOC 1 VIRK T. Bakle
COBISS.SI-ID 284597760

OHK 2016/7 565
VOGT, Friedrich, 1851-1923
        Geschichte der deutschen Literatur : von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart / von Friedrich Vogt und Max Koch. - 5. Aufl. / neubearbeitet und erweitert von Willi Koch. - Leipzig : Bibliographisches Institut, 1934, cop. 1933. - 2 zv. : ilustr. ; 26 cm

V got. - Vsebina: Bd. 1: XII, 427 str., [17] f. pril. : ilustr ; 26 cm. - Kazalo ; Bd. 2: XI, 459 str., [14] f. pril. : ilustr. ; 26 cm. - Kazalo

821.112.2(091)
GER PK 830(091) VOGT F. Geschichte
COBISS.SI-ID 61256802

OHK 2016/7 566
VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
        Maloe sobranie sočinenij v 5 tomah. T. 1, Povesti i rasskazy / Vladimir Vojnovič. - Moskva : Fabula : Rapid : Sia-Bank, 1995. - 701 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir.

ISBN 5-86090-155-0

821.161.1-32
SLA Rus II 2267/1 VOJNOVIČ V. N. Maloe
COBISS.SI-ID 61162082

OHK 2016/7 567
VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
        Maloe sobranie sočinenij v 5 tomah. T. 2, Žizn´ i neobyčajnye priključenija soldata Ivana Čonkina / Vladimir Vojnovič. - Moskva : Fabula : Rapid : Sia-Bank, 1995. - 215 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir.

ISBN 5-86090-156-9

821.161.1-32
SLA Rus II 2267/2 VOJNOVIČ V. N. Maloe
COBISS.SI-ID 61162338

OHK 2016/7 568
VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
        Maloe sobranie sočinenij v 5 tomah. T. 3, Moskva 2042 / Vladimir Vojnovič. - Moskva : Fabula : Rapid : Sia-Bank, 1995. - 542 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Vsebuje tudi: Šapka ; Ivan´kiada

ISBN 5-86090-157-7

821.161.1-31 8121.161-32
SLA Rus II 2267/3 VOJNOVIČ V. N. Maloe
COBISS.SI-ID 61162594

OHK 2016/7 569
VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
        Maloe sobranie sočinenij v 5 tomah. T. 5, Zamysel. Delo No 34840 / Vladimir Vojnovič. - Moskva : Fabula : Rapid : Sia-Bank, 1995. - 380 str. ; 21 cm

Cir.

ISBN 5-86090-159-3

821.161.1-31
SLA Rus II 2267/5 VOJNOVIČ V. N. Maloe
COBISS.SI-ID 61164898

OHK 2016/7 570
VONČINA, Drago
        Kronika šolstva med NOB v Beli krajini / Drago Vončina. - Ljubljana : Borec, 1978. - 374 str. : ilustr. ; 19 cm

940.53(497.12):371 371(497.12 Bela krajina)"1941/45" 37(497.12)(091)
PED 37(497.12)(091) VONČINA D. Kronika ZGO B 1095 94(497.4)"1939/1945" VONČINA D. Kronika šolstva
COBISS.SI-ID 23371009

OHK 2016/7 571
VRABIČ, Sašo
        Daleč stran, tako blizu : Galerija Kresija, [27. junija 2016 do 18. julija 2016] / Sašo Vrabič. - Ljubljana : Galerija Kresija, [2016]. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Del dodatka k nasl. naveden v kolofonu

75.038.6(497.4):929 Vrabič S.
UMZG M/Vra/2
COBISS.SI-ID 61086562

OHK 2016/7 572
VREVC, Marko, zgodovinar
        Mobilizacija v nemško vojsko na Gorenjskem 1942-1944 : diplomska naloga / Marko Vrevc. - Ljubljana : [M. Vrevc], 1993. - 52 f. ; 30 cm

Mentor Tone Ferenc. - Bibliografija: str. 49-52. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Gorenjska)"1942/44"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP VREVC Marko
COBISS.SI-ID 61123426

OHK 2016/7 573
VUJAČIĆ, Boro
        Crnogorci u anegdotama i pričama. Knj. 3. / [preradio] Boro Vujačić. - Podgorica : Kulturno-prosvjetna zajednica, 1999 (Podgorica : HKS Spektar). - 300 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svjedočanstva)

Cir.

821.163.4(497.16)-36:398
COBISS.SI-ID 3128592

OHK 2016/7 574
        VÝBĚROVÁ bibliografie prací PhDr. Zdeňka Mathausera, DrSc. : (rok 2000 - k osmdesátým narozeninám) / [vědecký redaktor a autor úvodu Jaroslav Vávra]. - Praha : Česká koordinační rada Společnosti přátel národů východu, 2000. - 18 str. : ilustr. ; 21 cm

Portret Zdeňka Mathauserja na str. 4

012Mathauser Z.
COBISS.SI-ID 61222498

OHK 2016/7 575
WAHLÖÖ, Per, 1926-1975
        Hövdingen / Per Wahlöö ; förord Jean Bolinder. - Högänas : Bra Klassiker, 1984. - 306 str. ; 21 cm. - (Bra klassiker)

821.113.6-31
GER 839.7 WAHLÖÖ P. Hövdingen
COBISS.SI-ID 61139042

OHK 2016/7 576
WAMBERGER, Alan
        Kontinuiteta nemško govorečega prebivalstva med Dravo in Muro : od zgodnjega novega veka do konca 19. stoletja : diplomsko delo / Alan Wamberger. - Ljubljana : [A. Wamberger], 2016. - V, 72 str. ; 30 cm

Mentor Boris Golec. - Bibliografija: str. 66-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

323.15(497.4)"16/18"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB WAMBERGER Alan
COBISS.SI-ID 61072994

OHK 2016/7 577
        WERBETEXTE, Texte zur Werbung : für die Sekundarstufe / herausgegeben von Ingo Springmann. - Stuttgart : P. Reclam jun., 1976, cop. 1975. - 87 str. ; 16 cm. - (Universal-Bibliothek ; Nr. 9522. Arbeitstexte für den Unterricht)

Bibliografija: str.79-87

ISBN 3-15-009522-0

811.112.2'276.6:659
GER 803.0-08 WERBETEXTE Springmann I.(ur.)
COBISS.SI-ID 61095522

OHK 2016/7 578
        WIESER Enzyklopädie des europäischen Ostens : Vorausband / [herausgegeben von der Abteilung Information und Dokumentation am Institut für Geschichte an der Universität Klagenfurt/Celovec und dem Wieser Verlag unter der Leitung von Günter Hödl und Lojze Wieser ; unter Mitarbeit von Feliks J. Bister ...[et al.]]. - Klagenfurt = Celovec [etc.] ; Wieser : Wieser, cop. 1999. - 269 str. : ilustr., faks. ; 25 cm

Ante Scriptum / von Lojze Wieser: str. [5]. - Biographisches zu jenen, die verantwortlich zeichen: str. 263-267. - Hrbtni nasl: Enzyklopädie des europäischen Ostens : Geschichte und Kultur. - Bibliographien = Bibliographies / zusammengestellt vom Michaela Strecker, bearbeitet von Martha Jauernig: str. 251-261

ISBN 3-85129-500-5

811(4-11):94(4-11)(031)
GER Lex 800 WIESER Vorausband ZGO D 8820 94(4) WIESER Enzyklopädie
COBISS.SI-ID 11099746

OHK 2016/7 579
WISEMAN, Harris
        The myth of moral brain : the limits of moral enhancement / Harris Wiseman. - Cambridge (Massachusetts) ; London : The MIT Press, 2016. - 340 str. ; 24 cm. - (Basic bioethics)

Bibliografija: str. 309-329. - Kazalo

17 616.8:159.9
FIL IV WISEMAN H. Myth
COBISS.SI-ID 61244258

OHK 2016/7 580
WITTMANN, Marc
        Felt time : the psychology of how we perceive time / Marc Wittmann ; translated by Erik Butler. - Cambridge (Massachusetts) ; London : The MIT Press, cop. 2016. - XIII, 167 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Gefühlte Zeit. - Bibliografija z opombami: str. 139-147

ISBN 978-0-262-03402-9

159.937.53:
FIL XIII WITTMANN M. Felt time
COBISS.SI-ID 61170018

OHK 2016/7 581
WORKSHOP "Alte Mauern - neue Konzepte. Arguntum - Konservierung und Entwicklung" (2014 ; Dölsach)
        Workshop "Alte Mauern - neue Konzepte. Arguntum - Konservierung und Entwicklung", 23. Oktober 2014, Dölsach (Tirol) / Bernhard Hebert und Nikolaus Hofer (Hrsg.). - Horn : Ferdinand Berger & Söhne, 2016. - 84 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Fundberichte aus Österreich. Tagungsbände : FÖTag / herausgegeben vom Bundesdenkmalamt, Wien, ISSN 2410-9193 ; Bd. 3)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

902:069(436)(082)
ARH Per 02-A 30/3
COBISS.SI-ID 39793965

OHK 2016/7 582
        WPŁYW wybranych korytarzy drogowych na środowisko przyrodnicze i rozwój społeczno-ekonomiczny obszarów przyległych / Tomasz Komornicki ... [et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, 2015. - 202 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace geograficzne, ISSN 0373-6547 ; nr. 249)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Impact of the selected road corridors on natural environment and socio-economic development of the adjacent areas . - Bibliografija: str. 189-196. - Povzetek v angl.

ISBN 978-83-61590-61-3
ISBN 83-61590-61-7

711.7:504(438)
GEO PerP 37/a/249 WPŁYW
COBISS.SI-ID 61279074

OHK 2016/7 583
        Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice / [avtorji Mihaela Barbaric ... [et al.] ; uredila Ana Tuk, Borut Batagelj ; prevod Lučka Mlinarič, Kristina Silaj]. - Celje [etc.] : Zgodovinski arhiv [etc.], 2015 (Celje : Grafika Gracer). - 80 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. in hrv. besedilo. - 700 izv. - Bibliografija: str. 80

ISBN 978-961-6448-37-6 (Zgodovinski arhiv Celje)

656.2(497.4/.5)(091)(083.824)
ZGO F 666 94(497.4) Z VLAKOM
COBISS.SI-ID 278954496

OHK 2016/7 584
        ZA dva snopa besed / [zbrala, uredila in komentirala Drago Bajt, Špela Omahen Regovc]. - Luša : Kulturno-zgodovinsko društvo Pustote, 2016. - 221 str. : ilustr. ; 24 str.

200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-285-233-7

821.163.6-1 821.163.6.09Vidmar F. 821.163.6.09Okorn J.
SLA L.A II 7305 ZA DVA
COBISS.SI-ID 284599808

OHK 2016/7 585
ZADNIKAR, Janja
        Med vidnim in slišnim : analiza zvočnih elementov v filmu Klavir : diplomsko delo / Janja Zadnikar. - Ljubljana : [J. Zadnikar], 2016. - 54 f. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 51-53. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

791.636:78(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ZADNIKAR J. III 2195
COBISS.SI-ID 61146978

OHK 2016/7 586
ZAGORIČNIK, Miha
        Celostni pogled na odločanje srednješolcev za študij : doktorsko delo / Miha Zagoričnik. - Ljubljana : [M. Zagoričnik], 2016. - X, 288 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 248-274. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:331.548-057.87(043.3)
CC-APA: 3580 3610 5-100
PSI Diss ZAGORIČNIK M. Celostni pogled
COBISS.SI-ID 61228386

OHK 2016/7 587
ZAJC, Petra, 1989-
        Traductions slovenes des livres de cuisine français autrefois et ajour'hui : mémoire de master = Slovenski prevodi francoskih kuharskih knjig zdaj in v preteklosti : magistrsko delo / Petra Zajc. - Ljubljana : [P. Zajc], 2016. - 64 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v franc., nazivi jedi in recepti v franc. in slov. - Zaključno delo skupnega mednarodnega magistrskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 60-63. - Izvleček v franc. in angl., povzetek v slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo [in] Institut de management et de communication interculturels (ISIT), Paris [in] Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), Paris

81'25:[641.55=133.1=163.6](043.2) [811.133.1'276.6:641.55]:[81'25=163.6](043.2) 641.55(083.12)=133.1:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ZAJC P. Traductions
COBISS.SI-ID 61200482

OHK 2016/7 588
        ZAKONIK cerkvenega prava = Codex iuris canonici : razglašen z oblastjo papeža Janeza Pavla II. - 1. ponatis. - Ljubljana : Družina, 1999 (Ljubljana : Delo). - 765 str. ; 21 cm

Vzpor. lat. besedilo in slov. prevod. - Novemu cerkvenemu zakoniku na pot / Alojzij Šuštar: str. 5. - Slovenski prevod Zakonika cerkvenega prava / Stanko Ojnik: str. 7-8. - Kazalo

ISBN 961-222-259-2

348.17
SOC 2 ZAKONIK cerkvenega ZGO C 6652 2 ZAKONIK cerkven. prava
COBISS.SI-ID 104039680

OHK 2016/7 589
        ZAPUŠČINA Franceta Miheliča / [urednik Martin Šteiner ; slikovno gradivo Boris Farič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2014 (Ptuj : A. Kelnerič). - 47 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv.

ISBN 978-961-281-581-3

930.253(497.4Ptuj):929Mihelič F.
UMZG M/MihF/27
COBISS.SI-ID 79844609

OHK 2016/7 590
        ZBORNIK radova u čast akademiku Desanki Kovačević Kojić / glavni urednik Rajko Kuzmanović ; odgovorni urednik Dragoljub Mirjanić ; urednik Đuro Tošić ; priređivač Željko Vujadinović. - Banja Luka : Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, 2015 (Laktaši : Grafomark). - 616 str. : portret, ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbornik radova ; knj. 10. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 38)

Na vzpor. nasl. str.: Conference Proceedings in Honor to Academician Desanka Kovačević Kojić. - Cir. in lat. - Prispevki v srb., angl. it., nem. ali franc., eden v slov. - Fotogr. Desanke Kovačević Kojić. - 300 izv. - Predgovor / Đuro Tošić: str. 13-15. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summaries

ISBN 978-99938-21-74-8

94(497)(082) 012Kovačević-Kojić D. 929Kovačević-Kojić D.
ZGO D 8833/10/38 94(497.1) ZBORNIK radova
COBISS.SI-ID 5542680

OHK 2016/7 591
ZELENKO, Karel, 1925-
        Bodi, kar si, in pri tem vztrajaj : pregledna razstava = Be who you are and keep to it : retrospective exhibition / Karel Zelenko ; [besedilo, text Karel Zelenko, Breda Škrjanec ; fotografije, photographs Jaka Babnik ; prevod, translation Arven Šakti Kralj Szomi]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 47 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 200 izv.

ISBN 978-961-6229-60-9

76(497.4):929Zelenko K.
UMZG M/Zel/10
COBISS.SI-ID 285029120

OHK 2016/7 592
        ZNAČILNOSTI starejšega prebivalstva v Sloveniji - prvi rezultati raziskave SHARE / urednik Boris Majcen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja = Institute for Economic Research, 2015 ([Ljubljana] : Littera Picta - Tiskarna Pleško). - 299 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u, podatek o natisu v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6906-34-0

159.922.62.07(497.4) 314-053.88(497.4)(082)
CC-APA: 2860
GEO SLO III 8067 91:314 ZNAČILNOSTI PED 159.922.6 ZNAČILNOSTI Majcen B. (ur.) PSI 159.922.62 ZNAČILNOSTI Majcen B.(ur.)
COBISS.SI-ID 281388032

OHK 2016/7 593
ZORKO, Julijana
        Življenje in delo Jožeta Moškriča : [diplomsko delo] / Julijana Zorko. - Ljubljana : [J. Zorko], 2016. - 189 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem viru (CD-ROM). - Mentorja Bojan Balkovec, Tomislav Virk. - Viri in literatura: f. 186-189. - Izvleček ; Abstract: Life and work of Jože Moškrič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

929Moškrič J. 94(497.4)"19" 821-163.6.09Moškrič J.
PRK Dipl 837/SK ZORKO J. Življenje ZGO DIP ZORKO Julijana
COBISS.SI-ID 60854882

OHK 2016/7 594
ZUBLENA, Paolo
        La lingua-pelle di Tommaso Landolfi / Paolo Zublena. - Firenze : Le Lettere, 2013. - 125 str., [16] str. pril. ; 22 cm. - (Saggi ; 134)

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-6087-638-6

821.131.1.09Landolfi T.:81'38
ROM 850.09 LANDOLFI T. Zublena P.
COBISS.SI-ID 61267042

OHK 2016/7 595
ZUPAN, Žak
        Začetek makedonske vladavine v Egiptu : Aleksander Veliki in Ptolemaj I. : diplomsko delo / Žak Zupan. - Ljubljana : [Ž. Zupan], 2016. - 57 str. ; 30 cm

Mentorici Alenka Cedilnik in Inga Vilogorac Brčić. - Bibliografija: str. 54-57. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(32)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ZUPAN Žak
COBISS.SI-ID 61093474

OHK 2016/7 596
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Individuation in relation to parents in emerging adulthood : predictors and outcomes : study materials for courses Child and adolescent individual differences for Erasmus students, Razvojnopsihološka diagnostika, Študije vseživljenskega razvoja / Maja Zupančič. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2016. - 21 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 19-21. - Abstract

159.922.8(076)
CC-APA: 2800 5-100
PSI 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Individuation PSI ČIT 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Individuation
COBISS.SI-ID 61148002

OHK 2016/7 597
ZUPANČIČ, Maja, 1959-
        Introduction to individuation in relation to parents in emerging adulthood : study materials for courses Child and adolescent individual differences for Erasmus students, Psihologija mladostništva in odraslosti, Razvojnopsihološka diagnostika / Maja Zupančič. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2016. - 31 str. ; 30 cm

Abstract. - Bibliografija: str. 27-31

159.922.8(076)
CC-APA: 2800 5-100
PSI 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Introduction PSI ČIT 159.922.7/.8 ZUPANČIČ M. Introduction
COBISS.SI-ID 61189730

OHK 2016/7 598
ZUPANEC Bajželj, Andreja
        Po ljubljanskih ulicah : prometni vrvež ljubljanskih ulic 20. stoletja = Through Ljubljana streets : traffic in Ljubljana in the 20th century / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj ; avtorji fotografij Dragan Arrigler ... [et al.] ; prevod Martin Cregeen]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 56 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo ob besedilu

ISBN 978-961-6665-41-4

711.7(497.4Ljubljana)"19" 656(497.4Ljubljana)"19"
ZGO F 665 94(497.4) PO ljubljanskih
COBISS.SI-ID 283680768

OHK 2016/7 599
ZVEZA komunistov Jugoslavije
        Program Zveze komunistov Jugoslavije, sprejet na sedmem kongresu Zveze komunistov Jugoslavije. - V Ljubljani : Cankarjeva založba, 1958. - 267 str. ; 16 cm

Ov. nasl.: Program in statut Zveze komunistov Jugoslavije

329.15(497.1)(060.132)
ZGO B 1093 32 PROGRAM ZKJ
COBISS.SI-ID 75681792

OHK 2016/7 600
ŽAGAR, Monika, 1949-
        Dva brata, trije svetovi : zgodba o družini Žagar / Monika Žagar ; [spremna beseda Igor Grdina ; fotografije arhiv družine Žagar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 228 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Spomini, izpovedi)

600 izv. - Pričevanje kot drugo ime za zapomnjeno preteklost / Igor Grdina: str. 217-228

ISBN 978-961-01-3763-4

821.163.6-312.6 929.52Žagar
SLA L.A II 7307 ŽAGAR M. Dva
COBISS.SI-ID 280292352

OHK 2016/7 601
ŽEMVA, Tjaša, 1978-
        Problematika denacionalizacije pokljuških gozdov : diplomsko delo / Tjaša Žemva. - Ljubljana : [T. Žemva], 2016. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: f. 60-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

33.025.28(497.4Pokljuka)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŽEMVA Tjaša
COBISS.SI-ID 61121378

OHK 2016/7 602
ŽITEK, Barbara
        Uresničevanje govorjenega knjižnega jezika pri konferenčnih tolmačih s poudarkom na narečni obarvanosti : magistrsko delo / Barbara Žitek. - Ljubljana : [B. Žitek], 2016. - 133 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Mojca Schlamberger Brezar, somentor Hotimir Tivadar. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'271.1:81'253(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ŽITEK B. Uresničevanje
COBISS.SI-ID 61237090

OHK 2016/7 603
ŽUNIČ, Karin
        Zur Benennung von Inseln aus der Perspektive der Morphologie, Wortbildung und Syntax im Deutschen und Slowenischen = oblikoslovni, besedotvorni in skladenjski vidiki poimenovanja otokov v nemščini in slovenščini : magistrsko delo / Karin Žunič. - Ljubljana : [K. Žunič], 2016. - [3] f., [81] str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., tabele s primeri v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 71-74. - Izvleček v nem., slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.21:811.163.6(043.3) 811.112.2'36'37:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ŽUNIČ K. Zur Benennung
COBISS.SI-ID 61223778

OHK 2016/7 604
ŽURAJ, Vito, 1979-
        La femme 100 tetes [Glasbeni tisk] : za sopran in kontrabas = for soprano and double bass / Vito Žuraj ; Libretto by Patrick Hahn. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (8 str.) ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; 220)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-92-5
Mc. DSS 220

784.087.612.1:780.614.335
MUZ P p ŽURAJ V. La femme
COBISS.SI-ID 283427584

OHK 2016/7 605
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Memento mori [Glasbeni tisk] : for soprano and piano = za sopran in klavir / Vito Žuraj ; [on a poem by France Prešeren]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (7 str.) ; 21 x 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; 224)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-76-5
Mc. DSS 224

784.087.612.1:780.616.433
MUZ P p ŽURAJ V. Memento
COBISS.SI-ID 282404096

OHK 2016/7 606
ŽURAJ, Vito, 1979-
        O magnum mysterium [Glasbeni tisk] : for mixed choir = za mešani zbor / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (13 str.) ; 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; 225)

Version 20th February 2005. - 150 izv.

ISMN 979-0-709047-80-2
Mc. DSS 225

784.087.684
MUZ P p ŽURAJ V. O magnum
COBISS.SI-ID 282407424

OHK 2016/7 607
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Ruée [Glasbeni tisk] : for clarinet solo = za klarinet solo / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 7 str. ; 21 x 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; 226)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-75-8
Mc. DSS 226

780.643.1.087.1
MUZ P p ŽURAJ V. Ruée
COBISS.SI-ID 282403840

OHK 2016/7 608
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Ueaueoi [Glasbeni tisk] : za šest moških glasov = for six male voices / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (14 str.) ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; 236)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-96-3
Mc. DSS 236

784.087.613
MUZ P p ŽURAJ V. Ueaueoi
COBISS.SI-ID 284058880

OHK 2016/7 609
ŽVOKELJ, Meta
        Mesijanstvo Kazimirja Maleviča : diplomsko delo / Meta Žvokelj. - Ljubljana : [M. Žvokelj], 2016. - 91 f. : barvne fotogr. ; 30 cm

Mentor Lev Krett. - Bibliografija: f. 86-89. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Malevič K.:7.01(4-11)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII ŽVOKELJ, M. Mesijanstvo
COBISS.SI-ID 61250658


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO