COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI OHK FF-SEPTEMBER 2016


OHK 2016/9 1
ABARCA Kokol, Tanja
        Todesmotiv bei Arthur Schnitzler = Motiv smrti pri Arthurju Schnitzlerju : diplomsko delo / Tanja Abarca Kokol. - Maribor : [T. Abarca Kokol], 2016. - 55 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: f. 54-55. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09 Schnitzler A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ABARCA KOKOL T. Todesmotiv
COBISS.SI-ID 61624418

OHK 2016/9 2
ABRAHAMSBERG, Sara
        Poročanje revije Borec o sanitetni oskrbi med drugo svetovno vojno : diplomsko delo / Sara Abrahamsberg. - Ljubljana : [S. Abrahamsberg], 2016. - 40 str. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)
ZGO DiplB ABRAHAMSBERG Sara
COBISS.SI-ID 62036322

OHK 2016/9 3
ABRAHAMSBERG, Sara
        Primerjava tragedij Kral [!] Ojdip in Bakhe : diplomsko delo / Sara Abrahamsberg. - Ljubljana : [S. Abrahamsberg], 2016. - 35 str. ; 30 cm

Ov. nasl.: Primerjava tragedij Kralj Ojdip in Bakhe. - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Janez Vrečko. - Bibliografija: str. 34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-21
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 224/BD ABRAHAMSBERG S. Primerjava
COBISS.SI-ID 61952610

OHK 2016/9 4
ACHTHUNDERTVIERZEHN
        814 Karl der Grosse 2014 : archäologische und historische Beiträge zu Pfalzen, Herrschaft und Recht um 800 / Egon Wamers (Hg.) ; mit Beiträgen von Uta von Freeden [et al.]. - Regensburg : Schnell + Steiner, 2016. - 141 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt ; 27)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v nem. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-7954-2986-7
ISBN 3-79-542986-2

902
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-D 60/27
COBISS.SI-ID 9351008

OHK 2016/9 5
ADAM, Birgit
        Biznes anglijski : praktičen nar˝čnik : neformalno obščuvane, telefonni razgovori, korespondencija, s˝veščanija / Birgit Adam ; prevod Anna Dojčinova, Katja Rojdeva. - 1. izd. - Sofija : SoftPres, 2007. - 161 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Prevod dela: Business-Englisch

ISBN 978-954-685-650-0

811.111(035)
COBISS.SI-ID 61772130

OHK 2016/9 6
ADAMS, John Coolidge, 1947-
        Chamber symphony [Glasbeni tisk] / John Adams. - Score. - [New York] : Hendon Music : Boosey & Hawkes, cop. 1995. - 1 študijska partitura (106 str.) ; 27 cm. - (Hawkes pocket scores ; 1223)

Duration: ca. 22:00. - Programske opombe skladatelja v angl., nem. in franc. - Vsebina: Mongrel airs ; Aria with walking bass ; Roadrunner

HPS 1223 Boosey & Hawkes

785.089.6:78.082.1
MUZ P p ADAMS J. Chamber
COBISS.SI-ID 61897570

OHK 2016/9 7
ADAMS, John Coolidge, 1947-
        John's book of alleged dances [Glasbeni tisk] : for string quartet and pre-recorded tape / John Adams. - [New York] : Hendon Music : Boosey & Hawkes, 2007. - 1 študijska partitura (94 str.) ; 27 cm. - (Hawkes pocket scores ; 1285)

Trajanje: 35:00. - Vsebina: Hammer & chisel ; Dogjam ; Alligator escalator ; Pavane: She's so fine ; Toot nipple ; Habanera ; Stubble crotchet ; Rag the bone ; Ständchen: the little serenade ; Judah to ocean

ISBN 978-1-4234-4933-1
ISMN 979-0-051-21285-9
HPS 1285 Boosey & Hawkes

785.7.089.6
MUZ P p ADAMS J. John's Book
COBISS.SI-ID 61899874

OHK 2016/9 8
ADAMS, John Coolidge, 1947-
        Two fanfares for orchestra [Glasbeni tisk] / John Adams. - [New York] : Hendon Music : Boosey & Hawkes, cop. 1986. - 1 študijska partitura (66 str.) ; 27 cm. - (Hawkes pocket scores ; 1150)

Trajanje: cca. 8:00. - Vsebina: Tromba lontana ; Short ride in a fast machine

HPS 1150 Boosey & Hawkes

785.089.6
MUZ P p ADAMS J. Two fanfares
COBISS.SI-ID 61898338

OHK 2016/9 9
ADAMS, John Coolidge, 1947-
        Violin concerto [Glasbeni tisk] : for violin and orchestra / John Adams. - Full score. - [New York] : Hendon Music : Boosey & Hawkes, cop. 2006. - 1 partitura (122 str.) ; 31 cm

Trajanje: cca 33 min

ISMN 979-0-051-09639-8
HL48019232 Hal Leonard

785.6:78.082.4:780.614.332
MUZ P p ADAMS J. Violin concerto
COBISS.SI-ID 61914210

OHK 2016/9 10
AGREŽ, Maruška
        Členki v slovenskem knjižnem jeziku od 17. do 19. stoletja : doktorska disertacija / Maruška Agrež. - Ljubljana : [M. Agrež], 2016. - 395 str. ; 31 cm

Opombe tekoče na dnu str. - Mentorica Irena Orel, somentorica Mojca Smolej. - Bibliografija: str. 366- 381. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko

811.163.6'271.1"16/18"(043.3)
FRASCATI: 6-200
SLA Diss 292 AGREŽ M. Členki
COBISS.SI-ID 286567168

OHK 2016/9 11
AHČIN, Anja
        Manifestacija arhetipa kače v stari religiji južnih Slovanov in religiji kitajske etnične manjšine Naxi : diplomsko delo / Anja Ahčin. - Ljubljana : [A. Ahčin], 2016. - 50 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: f. 47-49. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 AHČIN A. III 2228
COBISS.SI-ID 61910882

OHK 2016/9 12
AKADEMIJA za likovno umetnost in oblikovanje (Ljubljana)
        Oblikovanje je povsod okoli nas = Design is all around us : 30 let oblikovanja na ALUO = 30 years of design at ALUO : [1984-2014] / uredili, edited by Petra Černe Oven, Barbara Predan ; [besedila Boštjan Botas Kenda ... [et al.] ; prevod v angeščino Borut Praper in Boris Benko (seznami) ; fotografije avtorji izbranih del, Miha Benedičič in arhiv ALUO]. - Ljubljana : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje = Academy of Fine Arts and Design, 2014 ([Ljubljana] : R-tisk). - 175 str. : ilustr. ; 23 cm

Drugi dodatek k nasl. na ov. in na str. 3. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 500 izv. - Kazalo. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-93514-3-7

378.6:73/77(497.4Ljubljana) 7.05(497.4Ljubljana)"1984/2014"
UMZG Bi26/9
COBISS.SI-ID 275579392

OHK 2016/9 13
        AKTUELLE Themen im Zweitsprachenerwerb : österreichische Beiträge / herausgegeben von Allan James. - Wien : Edition Praesens, 2000. - 168 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary

ISBN 3-7069-0045-9

81'246.2(082)=112.2
GER 800 AKTUELLE James A.(ur.)
COBISS.SI-ID 61746274

OHK 2016/9 14
ALEKSEEVA, T. V.
        Hudožniki škol'i Venecianova / T. V. Alekseeva. - Moskva : Iskusstvo, 1982. - 419 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

75(470)"18"
UMZG T/rus/e24/2
COBISS.SI-ID 61924194

OHK 2016/9 15
        ALTER ego + 4 : méthode de français : B2 / Marine Antier ... [et al.]. - Paris : Hachette français langue étrangere, 2016. - 224 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD

ISBN 978-2-01-401550-8

811.133.1'243(075)
ROM 804.0-07 ALTER ego 4+ methode ROM 804.0-07 ALTER ego 4+ methode CD
COBISS.SI-ID 61741154

OHK 2016/9 16
        ALTER ego + 4 : méthode de français : B2. Cahier d'activités / Emmanuel Lainé ... [et al.]. - Paris : Hachette français langue étrangere, 2016. - 127 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD

ISBN 978-2-01-401551-5

811.133.1'243(076.2)
ROM 804.0-07 ALTER ego 4+ Cahier ROM 804.0-07 ALTER ego 4+ Cahier CD
COBISS.SI-ID 61749090

OHK 2016/9 17
AMBROŽIČ Lavrenčič, Neža
        Primorska zgodovinska tematika v poeziji Alojza Gradnika : [diplomski seminar] / Neža Ambrožič Lavrenčič. - [Ljubljana : N. Ambrožič Lavrenčič], 2016. - 21 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 21. - Izvleček ; Abstract: History of the Primorska region in the poetry of Alojz Gradnik. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-1Gradnik A.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 145/SD AMBROŽIČ LAVRENČIČ N. Primorska
COBISS.SI-ID 61663842

OHK 2016/9 18
AMBROŽIČ Lavrenčič, Neža
        Zaporniški roman : Levitan, Noč do jutra, Umiranje na obroke : diplomsko delo] / Neža Ambrožič Lavrenčič. - [Ljubljana : N. Ambrožič Lavrenčič], sep. 2016. - 52 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Viri: f. 51-52. - Izvleček ; Abstract: Prison novel: Levitan, Noč do jutra and Umiranje na obroke. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 871/SK AMBROŽIČ LAVRENČIČ N. Zaporniški
COBISS.SI-ID 61673826

OHK 2016/9 19
AMBROŽIČ, Neža
        Heiddegrova [!] pojma tesnobe in biti-k-smrti v kratki prozi Vitomila Zupana : diplomsko delo / Neža Ambrožič. - Ljubljana : [N. Ambrožič], 2016. - 31 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Janko Lozar Mrevlje, Tomislav Virk. - Bibliografija: f. 30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-32Zupan V. 165.62Heidegger M.
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK DiplB 207/BD AMBROŽIČ N. Heideggrova
COBISS.SI-ID 61855074

OHK 2016/9 20
ANDROIĆ, Denis
        Zgodovina godbe v Novem mestu : diplomsko delo / Denis Androić. - Ljubljana : [D. Androić], 2016. - 73 str. ; 30 cm

Mentor Matjaž Barbo. - Bibliografija: str. 52-73. - Povzetek ; Abstract. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

785.12(497.4Novo mesto)
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl ANDROIĆ D. Zgodovina
COBISS.SI-ID 61658210

OHK 2016/9 21
ANDRUHOVYČ, Jurij
        Dvanajst krogov / Jurij Andruhovič ; prevod Primož Lubej in Janja Vollmaier Lubej ; [spremna beseda Janja Vollmaier Lubej]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 220 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 90)

Prevod dela: Dvanadcjat´ obručiv. - 500 izv. - V temni noči opotekajoči se pijan neznanec / Janja Vollmaier Lubej: str. 209-220

ISBN 978-961-282-172-2

821.161.2-311.2 821.161.2.09Andruhovič J.
PRK 8400/90 ANDRUHOVIČ J. Dvanajst krogov SLA L.A II 4877/90 ANDRUHOVYČ J. Dvanajst
COBISS.SI-ID 284137472

OHK 2016/9 22
ANNUAL Meeting on the Slavic Linguistics Society (8 ; 2013 ; Szczecin)
        New insights into Slavic linguistics / Jacek Witkós, Sylwester Jaworski (eds.). - Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2014. - 406 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Sprach- und Kulturkontakte in Europas Mitte : Studien zur Slawistik und Germanistik ; 3)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027757656&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Vsebinsko kazalo)
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1064277810/04 - Vsebinsko kazalo
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5118673&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Podatek o vsebini
Sorodni elektronski vir: http://www.peterlang.com/exportdatas/exportfiles/onix/intro/9783631647318_leseprobe01.pdf - Predgovor
Sorodni elektronski vir: http://www.peterlang.com/exportdatas/exportfiles/onix/toc/9783631647318_toc.pdf - Vsebinsko kazalo

ISBN 978-3-631-64731-8
ISBN 3-631-64731-X

811.16(08)
COBISS.SI-ID 61972066

OHK 2016/9 23
ANTIČ, Anja, 1982-
        Ljubljanski kongres in Laibacher Zeitung = Der Kongress von Ljubljana und die Laibacher Zeitung : diplomsko delo / Anja Antić. - Ljubljana : [A. Antić], 2016. - 69 str., [1] f. pril. zvd. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Petra Kramberger, Marija Mojca Peternel. - Bibliografija: str. 67-68 in z opombami na dnu str. - Zusammenfassung: str. 54-65 ; Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za zgodovino

070=112.2(497.4 Ljubljana)"1821"(043.2) 94(497.4)"1821":070=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-100
GER DiplN ANTIĆ A. Ljubljanski ZGO DIP ANTIĆ Anja
COBISS.SI-ID 61622626

OHK 2016/9 24
        ANTOLOGÍA de prosa medieval / edición modernizada, estudio y notas de Manuel Ariza Viguera. - Madrid : Alhambra, 1985. - VI, 126 str. ; 20 cm. - (Clásicos modernizados ; 5)

Bibliografija: str. 4-5

ISBN 84-205-1256-7

821.134.2-1"11/14"
ROM 860(082.2) EDAD MEDIA Ariza
COBISS.SI-ID 61756002

OHK 2016/9 25
        AQUA Romana : tecnica humana i força divina = tecnica humana y fuerza divina. - Lisboa [etc.] : Fundacio Agbar, 2005. - 289 str. : ilustr. ; 30 cm

930.85:902
FRASCATI: 6-103
ARH 09 154,3
COBISS.SI-ID 62002274

OHK 2016/9 26
ARENAS, Reinaldo, 1943-1990
        Infierno : (poesía completa) / Reinaldo Arenas ; prólogo de Juan Abreu. - Barcelona : Lumen, 2001. - 285 str. ; 21 cm. - (Poesía ; 129)

ISBN 84-264-2835-5

821.134.2(729.1)-14"19"
ROM 860(7/8) ARENAS R. Infierno
COBISS.SI-ID 61777506

OHK 2016/9 27
ARH Lapajne, Katjuša
        Razumevanje časa pri Platonu, Aristotelu in Plotinu : diplomsko delo / Katjuša Arh Lapajne. - Ljubljana : [K. Arh Lapajne], 2016. - IV, 40 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f 39-40. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

115(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VIII ARH LAPAJNE K. Razumevanje
COBISS.SI-ID 61844322

OHK 2016/9 28
        ART and history of Sicily : [the towns, the archaeological sites, the countryside] / [photographs Marco Banti ... [et al.] ; text by Giuliano Valdes ; translated by Rowena Hill]. - English ed. - Florence : Bonechi, cop. 1999. - 170 delno zganj. str. : ilustr. ; 29 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 88-7009-697-1

7:93/94(450.82)(036)
UMZG T/ita/t/Sic/6
COBISS.SI-ID 61800034

OHK 2016/9 29
ARTMANN, Hans C.
        How much, Schatzi? / H. C. Artmann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1973. - 170 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch ; 136)

ISBN 3-518-36636-X

821.112.2(436)-32
GER 830 ARTMANN H. C. How much
COBISS.SI-ID 26495233

OHK 2016/9 30
        ARTS asiatiques. - T. 1, fasc. 1 (1954)-        . - Paris : Presses universitaires de France, 1954-

Je nadaljevanje: Revue des arts asiatiques = ISSN 0995-7510
ISSN 0004-3958 = Arts asiatiques (Paris)
UMZG Per J
T. 54 1999
COBISS.SI-ID 6520160

OHK 2016/9 31
        ARTS of Asia . - Hong Kong : Arts of Asia Publications, 1971-

ISSN 0004-4083 = Arts of Asia
UMZG Per 23
Vol. 32 2002 no. ,4,
COBISS.SI-ID 61844066

OHK 2016/9 32
ASTER, Ernst von, 1880-1948
        Geschichte der Philosophie / Ernest von Aster ; durchgesehen, ergänzt, mit neuer Zeittafel und Bibliographie von Franz Josef Brecht. - 11. Aufl. - Stuttgart : Alfred Kröner, cop. 1956. - XXI, 504 str., 8 str. priloge ; 18 cm. - (Kröners Taschenausgabe ; Bd. 108)

Bibliografija: str. [476]-494. - Kazali

1(091)
FRASCATI: 6-301
FIL XI.1 ASTER, E. von Geschichte
COBISS.SI-ID 61842530

OHK 2016/9 33
ASTER, Ernst von, 1880-1948
        Geschichte der Philosophie / Ernest von Aster ; durchgesehen, ergänzt, mit neuer Zeittafel und Bibliographie von Franz Josef Brecht. - 14. Aufl. - Stuttgart : Alfred Kröner, cop. 1963. - XXI, 504 str. ; 18 cm. - (Kröners Taschenausgabe ; Bd. 108)

Bibliografija: str. [476]-495. - Kazali

1(091)
FRASCATI: 6-301
FIL XI.1 ASTER, E. von Geschichte
COBISS.SI-ID 61645154

OHK 2016/9 34
        ATHANOR . - Tallahassee, Fla. : Florida State University, Department of Art History, cop. 1981-

ISSN 0732-1619 = Athanor (Tallahassee, Fla.)
UMZG Per 16
[Vol.] 29 2011
COBISS.SI-ID 61845858

OHK 2016/9 35
        An AUDIOVISUAL exploration of Philippine music : the historical contribution of Robert Garfias / edited by Terada Yoshitaka. - Suita : National Museum of Ethnology, 2016. - 124 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Senri ethnological reports ; 133, ISSN 1340-6787)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-4-906962-41-9

781(599):791.229.2
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3731 AN AUDIOVISUAL exploration
COBISS.SI-ID 61644130

OHK 2016/9 36
        AUTOUR de Barbizon : [Couper Gallery, May 10th - June 18th 1966]. - London : Couper Gallery, [1966]. - [16] str. : ilustr. ; 23 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.

75.036.1/.4(44)(083.824)
UMZG T/fra/e24/29
COBISS.SI-ID 61757026

OHK 2016/9 37
        AVSTRO-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška / uredili Monika Kropej Telban in Ingrid Slavec Gradišnik ; [prevod [dela besedil iz nemščine] Alenka Novak ; spremna besedila Maja Godina Golija ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 248 str. : ilustr. ; 25 cm

Delni prevod dela: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. - Zvd. na sprednjem spojnem listu, ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-254-913-8

39(436-89=163.6)
SLA Ethn II 306 AVSTRO-OGRSKA
COBISS.SI-ID 284965376

OHK 2016/9 38
BABUDER, Sara
        Razvoj kompetenc bibliotekarjev v procesu vseživljenjskega učenja : diplomsko delo / Sara Babuder. - Ljubljana : [S. Babuder], 2016. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 46-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

023.5:37(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 023/024 BABUDER S. Razvoj
COBISS.SI-ID 61941602

OHK 2016/9 39
BAHOR, Matej
        Ofenziva Brusilova in njene posledice : diplomsko delo / Matej Bahor. - Ljubljana : [M. Bahor], 2016. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor: Rok Stergar. - Izvleček ; Abstract

94(100)"1914/1918"
ZGO DiplB BAHOR Matej
COBISS.SI-ID 61725538

OHK 2016/9 40
BAILEY, Iain
        Samuel Beckett and the Bible / Iain Bailey. - 1st pbk ed. - London ; New York : Bloomsbury Academic, 2015. - X, 200 str. ; 24 cm. - (Historicizing modernism)

Dostopno tudi na: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=6353053&custom_att_2=simple_viewer. - Prva izd. 2014. - Bibliografija: str. 185-196. - Kazalo

ISBN 978-1-4742-5025-2 (broš.)

821.111.09Beckett S.:27-23
PRK 11253 821.0A/Ž BECKETT S. Bailey I.
COBISS.SI-ID 61990754

OHK 2016/9 41
BAJDA, Urška
        Vloga knjižnice v procesu vseživljenjskega učenja uporabnikov : magistrsko delo / Urška Bajda. - Ljubljana : [U. Bajda], 2016. - 153 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 103-120. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027:028.3(043.2) 027-052:[37:159.955](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB Mag 028 BAJDA U. Vloga
COBISS.SI-ID 61753954

OHK 2016/9 42
BAJT, Ana
        Akademska nepoštenost in nagnjenost k doživljanju krivde in sramu pri študentih : magistrsko delo / Ana Bajt. - Ljubljana : [A. Bajt], 2016. - 54 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 39-44. - Izvleček ; Abstract: Academic dishonesty and guilt and shame proneness in students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:159.942-057.87(043.2)
CC-APA: 3550 2360 5-100
PSI MagB BAJT A. Akademska
COBISS.SI-ID 61893730

OHK 2016/9 43
BALANT, Špela
        Šolstvo v okupirani Ljubljani : diplomsko delo / Špela Balant. - Ljubljana : [Š. Balant], 2016. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja: Božo Repe, Kornelija Ajlec. - Bibliografija: f. 47-48. - Izvleček ; Abstract. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:37(497.4Ljubljana)"1941/1945"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB BALANT Špela
COBISS.SI-ID 61885282

OHK 2016/9 44
BALŞ, Ştefan
        The Humor monastery / Ştefan Balş. - Bucharest : Meridiane, 1965. - 30, 32 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Historical monuments : a pocket guide)

Bibliografija: str. [35]

7(498)
UMZG T/rou/Humor/1
COBISS.SI-ID 61643874

OHK 2016/9 45
BANFI, Jaka
        Dubrovniška diplomacija v srednjem veku : diplomsko delo / Jaka Banfi. - Ljubljana : [J. Banfi], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Mlacović. - Bibliografija: str. 41-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:341.71(497.5Dubrovnik)"13/15"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB BANFI Jaka
COBISS.SI-ID 61833826

OHK 2016/9 46
BARLIČ, Špela
        Metafikcija v literaturi in filmu : primer Tristram Shandy : diplomsko delo / Špela Barlič. - Ljubljana : [Š. Barlič], 2016. - 76 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentorja Tomo Virk, Polona Petek. - Bibliografija: f. 73-76. - Izvleček ; Abstract: Metafiction in literature and film: the case of Tristram Shandy. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

821.111.09Sterne L.: S.:791.31 791.31:82
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 886/SK BARLIČ Š. Metafikcija SOC DIP 3 BARLIČ Š. III 2347
COBISS.SI-ID 61779810

OHK 2016/9 47
        BAROCK im Vatikan : Kunst und Kultur im Rom der Päpste II, 1572-1676 : 25 November 2005 bis 19. März 2006, Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 12. April bis 10. Juli 2006, Martin-Gropius-Bau, Berlin / [Koordination: Jutta Frings]. - Leipzig : E.A. Seemann, 2005. - 535 str. : ilustr. ; 29 cm

Vsebuje bibliografijo in kazalo

ISBN 3865021255

UMZG T/ita/Roma/99
COBISS.SI-ID 513850751

OHK 2016/9 48
BAROJA, Pío
        Los recursos de la astucia : memorias de un hombre de acción : novela / Pío Baroja. - Barcelona : Planeta, 1967. - 308 str. ; 19 cm. - (Autores espanoles contemporáneos)

821.134.2-3
ROM 860 BAROJA P. Recursos
COBISS.SI-ID 61948002

OHK 2016/9 49
BARROS, Alvanira Lucia
        Estudos sobre o verbo em portugues : valores, marcas e construçoeses / Alvanira Lucia de Barros, Maria Teresa Brocardo. - Joao Pessoa : Ideia, 2016. - 109 str. ; 21 cm

Bibliografija Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-85-463-0073-0

811.134.3'367.625
ROM 806.90 BARROS A.L. Verbo portugues
COBISS.SI-ID 62018402

OHK 2016/9 50
BARRY, Peter, 1947-
        Reading Poetry / Peter Barry. - 1. publ. - Manchester ; New York : Manchester Univ. Press, 2013. - XII, 215 str. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027002353&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027002353&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Seznam obravnavanih pesmi: str. 200-202. - Slovar: str. 203-209. - Bibliografija: str. 210. - Kazalo

ISBN 978-0-7190-8850-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-7190-8851-3 (broš.)

82.0-1
PRK 11255 82.0-1/-9 BARRY P. Reading poetry
COBISS.SI-ID 61994082

OHK 2016/9 51
BARTOL, Vladimir, 1903-1967
        Zbrano delo / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-<2016>. - Zv. <1-3> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252; 261; 266)

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Al Araf. - 2012 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 778 str. - 320 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 399-770. - Bibliografija: str. 773-778.
Knj. 2: Krajša proza do leta 1935. - 2014 (Begunje : Cicero). - 633 str. - 300 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 457-630. - Bibliografija: str. 633
Knj. 3: Krajša proza 1935-1945. - 1. izd., 1. natis. - 2016 (Begunje : Cicero). - 445 str. - 300 izv. - Komentar ; Opombe / Tomo Virk: str. 363-444. - Bibliografija: str. 445

ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-748-6 (zv. 2)
ISBN 978-961-254-878-0 (zv. 3)

821.163.6Bartol V.1 821.163.6.09Bartol V.
PRK 10323 BARTOL V. Zbrano delo PRK 10323/1 BARTOL V. Zbrano delo 1 SLA L.A II 1192 BARTOL V. Zbrano 1, 2
COBISS.SI-ID 264865024

OHK 2016/9 52
BARTOL, Vladimir, 1903-1967
        Zbrano delo. Knj. 3, Krajša proza 1935-1945 / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. - 445 str. : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 266)

ISBN 978-961-254-878-0 (zv. 3)

821.163.6Bartol V.1 821.163.6.09Bartol V.
COBISS.SI-ID 61388130

OHK 2016/9 53
BARTOLOMMEO della Porta
        Fra Bartolommeo della Porta und die Schule von San Marco / von Fritz Knapp. - Halle a. S. : Knapp, 1903. - 326 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 324. - Kazalo

75(450):929Bartolommeo
UMZG M/Bart/1
COBISS.SI-ID 61619554

OHK 2016/9 54
BASALDELLA, Mirko
        120 giorni di scultura a Trieste : mostra antologica di Mirko : Trieste, Castello di San Giusto, Maggio-Settembre 1976 / saggio critico di Carlo Milic ; testi Laura Ruaro Loseri e Bruno Tellia ; a cura di Lucio Giordani. - [s.l. : s.n.], 1976?. - 224 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov.: Mirko

73(450):929Mirko
UMZG M/Mirk/1
COBISS.SI-ID 61896034

OHK 2016/9 55
BATONI, Pompeo, 1708-1787
        Pompeo Batoni : a complete catalogue of his works with an introductory text / Anthony M. Clark ; edited and prepared for publication by Edgar Peters Bowron. - Oxford : Phaidon, cop. 1985. - 416 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. [390]-396. - Kazala

ISBN 0-7148-2341-4

75(450):929Batoni P.
UMZG M/Bato/1
COBISS.SI-ID 61619810

OHK 2016/9 56
BAVDEK, Dušan
        Geste mrtvega časa [Glasbeni tisk] : za klarinet in klavir = The gestures of dead era : for clarinet and piano / Dušan Bavdek. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (25 str.) ; 30 cm + part cl. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 193)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-49-9
Mc. DSS 193 Društvo slovenskih skladateljev

785.72:780.643.1:780.616.433
MUZ P p BAVDEK D. Geste MUZ P p BAVDEK D. Part klarinet
COBISS.SI-ID 278752000

OHK 2016/9 57
BÉCQUER, Gustavo Adolfo
        Rimas y leyendas / Gustavo Adolfo Bécquer ; edición Francisco López Estrada ; edición, introducción, notas, comentarios y apéndice José Ángel Crespo Lloreda. - Madrid : Anaya, 1992. - 165 str. ; 19 cm : ilustr. - (Biblioteca didáctica Anaya ; 3)

Z avtorjevo sliko

ISBN 84-207-2593-5

821.134.2-1
ROM 860 BECQUER G. Rimas
COBISS.SI-ID 61914722

OHK 2016/9 58
BEDENE, Luka
        Razvoj človeka od prvega pojava rodu Homo : diplomsko delo / Luka Bedene. - Kranj : [L. Bedene], 2016. - 89 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 81-88. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 371
COBISS.SI-ID 61918050

OHK 2016/9 59
BELINA, Ana Marija
        Možnost univerzalne etike v sodobnem globalizacijskem času : diplomsko delo / Ana Marija Belina. - Ljubljana : [A. M. Belina], 2016. - 47 f. ; 31 cm

Mentorja Igor Škamperle, Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 46-47. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

17:339.97(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV BELINA A. M. Možnost SOC DIP 3 BELINA A. III 2203
COBISS.SI-ID 61142114

OHK 2016/9 60
        A BELL beaker settlement in Albertfalva, Hungary : (2470-1950 BC) / edited by by Anna Endrődi and László Reményi ; [co-authors Elvira Bodor ... [et al.] ; illustration and maps Margit Szabados ... [et al.] ; photography Csilla Tóth, László Reményi, Lászlóné Cserne ; translation Zoltán Törőcsik]. - Budapest : Budapesti Történeti Múzeum = Budapest History Museum, 2016. - 378 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm + 1 zganj. pril.

Bibliografija: str. 237-264

ISBN 978-615-5341-27-4

903.3(439)"634"
COBISS.SI-ID 40147501

OHK 2016/9 61
BELLINI, Giovanni, ok. 1431-1516
        Giovanni Bellini / by Philip Hendy & Ludwig Goldscheider. - Oxford ; London : Phaidon, 1945. - 34, [102] str. : ilustr. ; 36 cm

75(450):929Bellini G.
UMZG M/Belli/4
COBISS.SI-ID 61673314

OHK 2016/9 62
BELLOTTO, Bernardo, 1721-1780
        Mostra di Bernardo Bellotto, 1720-1780, Alessandro Gierymski, 1850-1901 : opere provenienti dalla Polonia : Venezia, Palazzo Grassi, 13 settembre-16 ottobre 1955. - Venezia ; Milano : Alfieri, 1955. - 105 str., [76] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Bilbliografske navedbe v opombah

75.047(083.824)
UMZG M/Bello/1
COBISS.SI-ID 61656930

OHK 2016/9 63
BENEDETTI, Mario, 1920-
        Inventario dos : poesía completa (1986-1991) / Mario Benedetti. - 1. ed., 3. reimpr. - Madrid : Visor Libros, 1996. - 477 str. - (Visor de poesía ; 315)

ISBN 84-7522-315-X

821.134.2-1(899)"19"
ROM 860(7/8) BENEDETTI M. Inventario
COBISS.SI-ID 61781346

OHK 2016/9 64
BENKA, Martin
        Náeodný umelec Martin Benka : súborne dielo : pri príležitosti 100. výročia nedožitých narodenín. - Bratislava : Tatran, 1988. - [90] str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slovaščini, povzetki v rus., ang. in nem.

75(437.6):929Benka M.
UMZG M/Benka/1
COBISS.SI-ID 61675362

OHK 2016/9 65
BEOVIČ, David
        The garden of earthly delights [Glasbeni tisk] : for string quartet = za godalni kvartet / David Beovič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (18 str.) ; 30 cm + 4 parti. - (Edicije DSS. Muzicija ; 195)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-53-6
Mc. DSS 195

785.74:780.614.33
MUZ P p BEOVIČ D. Garden MUZ P p BEOVIČ D. Part vc MUZ P p BEOVIČ D. Part vla MUZ P p BEOVIČ D. Part vln1 MUZ P p BEOVIČ D. Part vln2
COBISS.SI-ID 279324928

OHK 2016/9 66
BERNARD, Antonia, 1942-2010
        Cvetje bolečine = Fleurs de douleur / Antonia Bernard ; [prevod v slovenščino Miha Pintarič, Špela Žakelj ; avtorja ilustracij Bogdan Borčić, Rajko Šubic]. - Ljubljana : Buča, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk). - 208 str. : ilustr. ; 25 cm

Vzpor. franc. in slov. besedilo. - 300 izv. - Pesnica bolečine in cvetja = La poétesse de la douleur et de fleurs / Franc in Antonija Verovnik ; traduit par Špela Žakelj: str. 12-16. - Poeticae flores almae dolorosae / Florence Gacoin-Marks: str. 17-25. - Ljubezen za večno = L'amour pour l'éternité / Marija Stanonik ; traduit par Špela Žakelj : str. 186-207

ISBN 978-961-6704-60-1

821.163.6-1 821.133.1-1 821.163.6.09Bernard A.
SLA L.A II 7322 BERNARD A. Cvetje
COBISS.SI-ID 87744513

OHK 2016/9 67
BERNIK Mitič, Darja
        Birgit Vanderbekes Das Muschelessen im DaF-Unterricht = Das Muschelessen Birgit Vanderbeke pri pouku nemščine : diplomsko delo / Darja Bernik Mitič. - Ljubljana : [D. Bernik Mitič], 2016. - 65 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 54-57. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243.:37.019.3(043.2) 821.112.2Vanderbeke B.:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BERNIK MITIČ D. Birgit
COBISS.SI-ID 61830498

OHK 2016/9 68
BERTALANIČ, Sandra
        Bog kot ljubezen : diplomsko delo / Sandra Bertalanič. - Ljubljana : [S. Bertalanič], 2016. - 83 f. ; 30 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: f. 83. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

177.6:27-14:165.612
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X BERTALANIČ, S. Bog
COBISS.SI-ID 61850466

OHK 2016/9 69
BERTOK, Luka
        Antisemitizem v slovenskem tržaškem časopisju (1876-1901) : diplomsko delo / Luka Bertok. - Ljubljana : [L. Bertok], 2016. - 90 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Marta Verginella, Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 85-88. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

26-674(450.361Trst)"1876/1901"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 BERTOK L. III 2286 ZGO DIP BERTOK Luka
COBISS.SI-ID 61762402

OHK 2016/9 70
BEVK, Anja
        Zadovoljstvo predšolskih in šolskih otrok z različnimi organiziranimi dogodki za vzpodbujanje bralne kulture v Knjižnici Cirila Kosmača Tolmin : magistrsko delo / Anja Bevk. - Ljubljana : [A. Bevk], 2016. - 140 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85923&lang=slv. - Mentorica Marija Petek. - Bibliografija: f. 118-126. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Bibliotekarstvo

027:028(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 028 BEVK A. Zadovoljstvo
COBISS.SI-ID 61938018

OHK 2016/9 71
BIRSA, Arijana
        Zmožnost ohranjanja utopije : utopija v ekstremno težki življenjski situaciji : diplomsko delo / Arijana Birsa. - Ljubljana : [A. Birsa], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Cvetka Tóth, Tomo Virk. - Bibliografija: str. 55. - Izvleček ; Abstract: The capability to perserve utopia: utopia in the extremely difficult situation. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-313.2 130.2:167.5 821.111.09-313.2Orwell G. 821.163.6.09-313.2Blatnik A.
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK DiplB 205/BD BIRSA A. Zmožnost
COBISS.SI-ID 61840738

OHK 2016/9 72
BITENC, Miriam
        Einige Aspekte der Freimaurersprache in Gotthold Ephraim Lessings Werk Ernst und Falk, Gespräche für Freimaurer = Nekateri aspekti prostozidarskega jezika v delu Gottholda Ephraima Lessinga Ernst in Falk, pogovori za prostozidarje : diplomsko delo / Miriam Bitenc. - Ljubljana : [M. Bitenc], 2016. - 63 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 61-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.4:061.251(043.2) 821.112.2.09Lessing:[061.251:81'276.4](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BITENC M. Einige Aspekte
COBISS.SI-ID 61962082

OHK 2016/9 73
BLAGOVIČ, Nina
        Taboo topics in Stephen Chbosky's The perks of being a wallflower = Tabu teme v romanu Stephena Chboskyja Charliejev svet : magistrsko delo / Nina Blagovič. - Ljubljana : [N. Blagovič], 2016. - 65 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-64. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73)09-31Chbosky S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BLAGOVIČ N. Taboo
COBISS.SI-ID 62037858

OHK 2016/9 74
BLAŽIČ, Urška
        Maria Magdalene, Die Ratten, Rose Bernd : was wurde aus dem bürgerlichen Trauerspiel? = Maria Magdalene, Die Ratten, Rose Bernd : kaj se je zgodilo z meščansko žaloigro? : diplomsko delo / Urška Blažič. - Ljubljana : [U. Blažič], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 54. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2-21.09"18"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BLAŽIČ U. Maria Madgalene
COBISS.SI-ID 61618274

OHK 2016/9 75
BOČAJ, Uroš
        Arheološka topografija Šavrinskega gričevja : diplomsko delo / Uroš Bočaj. - Ljubljana : [U. Bočaj], 2016. - 70 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 67-70. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 383
COBISS.SI-ID 61965922

OHK 2016/9 76
BOGATAJ, Monika
        Biografija kot uvid v vojno in povojno dogajanje : primer Marije Rajgelj : diplomska naloga / Monika Bogataj. - Ljubljana : [M. Bogataj], 2016. - 48, XII f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: f. 45-48. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

929(=163.6Rajgelj M.)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP BOGATAJ Monika
COBISS.SI-ID 62110306

OHK 2016/9 77
BOHINC, Rok, 1987-
        Improvizacijsko gledališče v Sloveniji : diplomsko delo / Rok Bohinc. - Ljubljana : [R. Bohinc], 2016. - 85 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - V prilogah (f. 63-83) zgod. pregled delovanja Impro lige v Sloveniji, dopisi, zapisniki itd. - Mentorja Tomaž Toporišič, Gašper Troha. - Bibliografija: f. 58-61. - Povzetek ; Abstract: Improvisational theatre in Slovenia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

79.225(497.4)
FRASCATI: 6-308
PRK Dipl 878/SK BOHINC R. Improvizacijsko SOC DIP 3 BOHINC R. III 2396
COBISS.SI-ID 61750626

OHK 2016/9 78
BOJIĆ, Nastja
        Absurd v romanu Vitomila Zupana Igra s hudičevim repom : diplomsko delo / Nastja Bojić. - Ljubljana : [N. Bojić], 2016. - 39 f. ; 31 cm

Mentorici Alojzija Zupan Sosič, Valentina Hribar Sorčan. - Bibliografija: f. 36-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za slovenistiko

141.32:821.163.6.09-31Zupan V.(043.2)
FRASCATI: 6-301 6-200
FIL DIP VII BOJIĆ N. Absurd
COBISS.SI-ID 61904994

OHK 2016/9 79
BOKAL, Gašper
        Medijsko poročanje v času vietnamske vojne in njegov vpliv na razvoj mirovnega gibanja : diplomsko delo / Gašper Bokal. - Ljubljana : [G. Bokal], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Nečak, somentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 54. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

355.48/.49(597)"1964/1975"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB BOKAL Gašper
COBISS.SI-ID 61825890

OHK 2016/9 80
BOLDINI, Giovanni
        Genio e ironia nel budoir di Parigi : Giovanni Boldini : (1842-1931) / Giorgio Ruggeri. - Bologna : Marescalchi, 1977. - 85 str. : ilustr. ; 24 cm. - (I maestri : piccola collana d'arte ; 7)

Hrbtni nasl.: Giovanni Boldini. - Izbrana bibliografija: str. 83

75(450):929Boldini G.
UMZG M/Bold/2
COBISS.SI-ID 61691490

OHK 2016/9 81
BOLHA, Eva
        Zgodovina Mestnega muzeja Ljubljana in razvoj arheološkega oddelka : diplomsko delo / Eva Bolha. - Ljubljana : [E. Bolha], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Predrag Novaković. - Bibliografija: str. 54-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902(091)
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 367
COBISS.SI-ID 61846626

OHK 2016/9 82
BORISOV-Musatov, Viktor El'pidiforovič
        Borisov-Musatov. - Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1971. - [3], 18 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Obraz i cvet)

Naslovi slik prevedeni v ang. in franc.

75(470):929Borisov-Musatov V.
UMZG M/Bori/1
COBISS.SI-ID 61697378

OHK 2016/9 83
BOROVNICA, Urška
        Distopija v mladinskem romanu Iskanje modre ter trilogiji Igre lakote = Dystopia in the young adult novels Gathering blue and The hunger games trilogy : diplomsko delo / Urška Borovnica. - Ljubljana : [U. Borovnica], 2016. - 93 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. (f.1-67) in angl. (f. 68-90). - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorici Vanesa Matajc, Lilijana Burcar. - Bibliografija: f. 91-93. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.0-313.2 821.111(73).09-9
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 912/SK BOROVNICA U. Distopija
COBISS.SI-ID 62017122

OHK 2016/9 84
BORROMINI, Francesco
        Francesco Borromini / von Eberhard Hempel. - Wien : Schroll, 1924. - 201, 143 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Römische Forschungen des Kunsthistorischen Institutes Graz)

Bibliografija: str. 135-136. - Kazalo

72(450):929Borromini F.
UMZG M/Borr/1
COBISS.SI-ID 61632354

OHK 2016/9 85
BOŽIČ, Mija, 1991-
        Vrednotenje digitalnih knjižnic na primeru Manuscriptoriuma, ALO in Dlib : magistrsko delo s prilogami na CD ROM-u / Mija Božič. - Ljubljana : [M. Božič], 2016. - 48 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85095&lang=slv. - Mentorica Maja Žumer. - Bibliografija: f. 46-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Informacijska znanost z bibliotekarstvom

027:[005.922.52:09](043.2) 09:004.738.5(497.4+436+437.3)(043.2) 027:025.4.036-047.44(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 004.738.5 BOŽIČ M. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 61671010

OHK 2016/9 86
BOŽNIK, Nina
        Zgodba o zgodbah : diplomsko delo / Nina Božnik. - Ljubljana : [N. Božnik], 2016. - 154 f. ; 30 cm

Mentorja Marjan Šimenc, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 152-154. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

37.015.31:1(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP XV BOŽNIK N. Zgodba SOC DIP 3 BOŽNIK N. III 2277
COBISS.SI-ID 61925474

OHK 2016/9 87
BROSCHE, Anastazija
        Etnični elementi v književnem delu Garyja Sota : magistrsko delo / Anastazija Brosche. - Ljubljana : [A. Brosche], 2016. - 155 str. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 152-155. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09Soto G.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag BROSCHE A. Etnični
COBISS.SI-ID 62017378

OHK 2016/9 88
BROŽIĆ, Denis
        Morphologische und syntaktische Eigenschaften der deutschen Verben des Typs "Nomen + Verb" = Oblikoslovne in skladenjske značilnosti nemških glagolov tipa "samostalnik + glagol" : diplomsko delo / Denis Brožić. - Ljubljana : [D. Brožić], 2016. - 61 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 59-60. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'367'373.611(043.2) 811.112.2'367.625(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BROŽIĆ D. Morphologische
COBISS.SI-ID 61939042

OHK 2016/9 89
BRUEGEL, Pieter, ok. 1525-1569, st.
        Der Bauern-Bruegel / von W. Hausenstein. - 2. Aufl. - München : R. Piper & Co., [1920]. - 127 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Klassische illustratoren ; 6)

Bibliografija: str. 123-124

75(493):929Bruegel P.
UMZG M/Brue/1
COBISS.SI-ID 61634658

OHK 2016/9 90
BRULC, Barbara
        Postojna na prepihu : primerjava totalitarnih režimov na primeru Postojne med leti 1918 in 1950 : diplomsko delo / Barbara Brulc. - Ljubljana : [B. Brulc], 2016. - 70 f. ; 30 cm

Mentorja Avgust Lešnik in Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 67-69. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(497.4Postojna)"1918/1950" 321.64(497.4Postojna)"1918/1950"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 BRULC B. III 2213 ZGO DIP BRULC Barbara
COBISS.SI-ID 61090914

OHK 2016/9 91
BRUS, Teja
        Deutsche und slowenische Sprichwörter mit der Komponente Tierbenennung = Nemški in slovenski pregovori s sestavino za poimenovanje živali : magistrsko delo / Teja Brus. - Ljubljana : [T. Brus], 2016. - 72 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., primeri pregovorov z razlagami v nem. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 70-71. - Izvlečki v nem., slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[811.112.2'373.2:398.91]:811.163.6(043.2) 398.91=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB BRUS T. Deutsche
COBISS.SI-ID 62054498

OHK 2016/9 92
BUBENNOV, Mihail Semenovič, 1909-1983
        Bela breza : roman / Mihail Bubennov ; [prevedel Vladimir Levstik]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1950 (v Ljubljani : Blasnikova tiskarna). - 362 str. ; 21 cm.

3.000 izv. - Prevod dela: Belaja bereza. - Prevajalec naveden v kolofonu

821.161.1-3
SLA L.A II 409 BUBENNOV M. S. Bela
COBISS.SI-ID 24550407

OHK 2016/9 93
BUČAR, France, 1923-2015
        Rojstvo države : izpred praga narodove smrti v lastno državnost / France Bučar ; predgovor Jože Pirjevec. - Radovljica : Didakta, 2007 (Ljubljana : Formatisk). - 317 str. ; 22 cm

Predgovor / Jože Pirjevec: str. 5-12

ISBN 978-961-6646-53-6

94(497.4)"19":32:316
PED 9 BUČAR F. Rojstvo SOC 32 BUČAR F. Rojstvo ZGO C 6004
COBISS.SI-ID 235424768

OHK 2016/9 94
BUDIMIR Krišto, Kata
        English-Slovene glossary of musical terminology = Angleško-slovenski glosar muzikološke terminologije : diplomsko delo / Kata Budimir Krišto. - Ljubljana : [K. Budimir Krišto], 2016. - 57 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 55-56. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.21:781=111=163.6(043.2) 781:81'373.21=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA BUDIMIR KRIŠTO K. English-Slovene
COBISS.SI-ID 61915746

OHK 2016/9 95
BUGARSKI, Ranko
        Selektivna sociolingvistička bibliografija : SFRJ/SRJ-SCG/Srbija 1967-2014 / Ranko Bugarski. - Zemun : Mostart, 2015. - 139 str. ; 24 cm

Kazali

ISBN 978-86-84149-85-7 (broš.)

81'27(497.1):016"1967/2014" 81'27(497.11):016"1967/2014"
SLA Bibl II 1095 BUGARSKI R. Selektivna
COBISS.SI-ID 13039181

OHK 2016/9 96
BULIĆ, Halid, 1985-
        Teme iz lingvističke bosnistike / Halid Bulić. - Tuzla : Institut za bosanski jezik i književnost, 2016. - 268 str. : portret ; 21 cm

Podaci o autoru: str. 267-268. - Bibliografija: str. 235-250 ; opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazali

ISBN 978-9958-0398-2-9

811.163.4(497.15)'36
SLA Phil II 4365 BULIĆ H. Teme
COBISS.SI-ID 23100934

OHK 2016/9 97
        BULLETIN . - Stockholm : Nationalmuseum

Prevzame: xxxxxxxxxx = ISSN 0428-8084
ISSN 0347-7835 = Bulletin - Nationalmuseum
UMZG Per 22
Vol. 7 1983 no. 1,
COBISS.SI-ID 25999104

OHK 2016/9 98
BUNDERLA, Marko
        Žanrski elementi v romanu Georga Kleina Libidissi = Genreelemente in Georg Kleins Roman Libidissi : diplomsko delo / Marko Bunderla. - Ljubljana : [M. Bunderla], 2016. - 67 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. in daljši povzetek (f. 56-63) v nem. - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Špela Virant. - Bibliografija: f. 64-66. - Izvleček ; Abstract: Elements of genre in the novel Libidissi by Georg Klein ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-312.4Klein G. 82.0-312.4
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BUNDERLA M. Žanrski PRK Dipl 888/SK BUNDERLA M. Žanrski
COBISS.SI-ID 61808994

OHK 2016/9 99
BUSER, Gregor
        Slovensko misijonarstvo v Afriki v 19. stoletju : poročanje slovenskih revij in časopisov o misijonih : diplomsko delo / Gregor Buser. - Ljubljana : [G. Buser], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Irena Selišnik. - Bibliografija: str. 57-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

27-76(6):070(=163.6)"18"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP BUSER Gregor
COBISS.SI-ID 61741922

OHK 2016/9 100
BUŠINOSKI, Tine
        Anglizismen in deutschen Fachzeitschriften auf dem Gebiet der Telekommunikation = Anglicizmi v nemških strokovnih telekomunikacijskih revijah : diplomsko delo / Tine Bušinoski. - Ljubljana : [T. Bušinoski], 2016. - 57 str., [38] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 54-55. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.45:811.111(043.2) 81'373.45:[070(430):621.39]
FRASCATI: 6-200
GER DiplN BUŠINOSKI T. Anglizismen
COBISS.SI-ID 61860706

OHK 2016/9 101
        CAPITOL'S concise dictionary : from and to: English, Swedish, Dutch, German, French, Italian, Spanish, Slovene / urednik slovenske izdaje Željko Bujas ; prevod v slovenščino Milojka Lalić. - Zagreb : Spektar ; Bologna : Capitol Publishing House, cop. 1972. - 1189 str. ; 33 cm

Hrbtni nasl.: Slovar osmih jezikov : švedsko, nizozemsko, nemško, angleško, francosko, italijansko, špansko, slovensko

(038)=00
GER Lex 801.32 CAPITOL'S CONCISE Bujas Ž. (ur.)
COBISS.SI-ID 2127644

OHK 2016/9 102
CARENS, Joseph H.
        The ethics of immigration / Joseph H. Carens. - New York : Oxford University Press, 2013. - XVII, 364 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 341-352. - Kazalo

ISBN 978-0-19-993383-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-024679-2 (broš.)

314.15=111
FIL IV CARENS J. H. Ethics of immigration
COBISS.SI-ID 19238709

OHK 2016/9 103
CEHNER, Martina
        Hidromelioracije na Nizozemskem : diplomsko delo / Martina Cehner. - Ljubljana : [M. Cehner], 2016. - 120 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_martina_cehner.pdf. - Mentorja Metka Špes, Marko Štuhec. - Bibliografija: f. 106-119. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

631.62(492)
FRASCATI: 5-404 6-100
GEO Dipl 2014 CEHNER M. CD GEO Dipl 2014 CEHNER M. Hidromelioracije ZGO DIP CEHNER Martina
COBISS.SI-ID 61609570

OHK 2016/9 104
        A CENTENARY of English studies at Charles University : from Mathesius to present-day linguistics / Markéta Malá, Pavlína Šaldová (eds). - Vyd. 1. - Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2012. - 222 str. : ilustr., portr., faks. ; 25 cm

Besedilo večinoma v angl. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-80-7308-449-3 (trda vezava)
ISBN 80-7308-449-X (trda vezava)

378.4(437.311):[811.111+821.111]
GER 802.0+820 CENTENARY Malá M. (ur.) SLA Var II 1367 A CENTENARY
COBISS.SI-ID 57938018

OHK 2016/9 105
CETINA, Bojana
        Skladateljica Brina Jež Brezavšček in analiza skladb za solo instrumente : diplomsko delo / Bojana Cetina. - Ljubljana : [B. Cetina], 2016. - 115 str. ; 30 cm

Mentor Leon Stefanija. - Bibliografija: str. 109-114. - Izvlečka v slov. in angl., povzetek v angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.071.1(497.4)Jež Brezavšček B.:78.087.1
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl CETINA B. Skladateljica
COBISS.SI-ID 62154850

OHK 2016/9 106
CHAN, Lois Mai
        Cataloging and classification : an introduction / Lois Mai Chan and Athena Salaba. - 4th ed. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2016. - XVIII, 784 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 755-769. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-3249-5 (pbk.)
ISBN 978-1-4422-3248-8 (cloth)
ISBN 978-1-4422-3250-1 (electronic)

025.3/.4(035)
FRASCATI: 5-408
BIB 025.3 CHAN L. M. Cataloging
COBISS.SI-ID 61966178

OHK 2016/9 107
        CHAPTERS from the history of Czech functional linguistics / [edited by] Jan Chovanec. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 127 str. : ilustr. ; 24 cm

Deloma prevedeno iz češčine. - Terminološki slovar na str. 19-23. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-80-210-7483-5
ISBN 80-210-7483-3

81'1(437.3)(082)
SLA Phil II 4372 CHAPTERS
COBISS.SI-ID 61643106

OHK 2016/9 108
CHAUDHURI, Sukanta, 1950-
        The metaphysics of text / Sukanta Chaudhuri. - 1st pbk ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XII, 225 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018989930&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy1010/2010294958-d.html - Publisher description. - Prva izd. 2010. - Bibliografija: str. 209-219. - Kazalo. - Vsebina: General metaphysics. The heron in the water : textuality and the shapes of discourse ; The bounds of the text ; Adam's dream, Babel's curse ; The handkerchief and the cat ; The writer's hand : or the world, the text and the author ; The trajectories of texts ; Special territories. Orality : yesterday, today and tomorrow ; Shakespeare : the book of the play ; Translation and displacement : the life and works of Pierre Menard ; Writing pictures, drawing words : the manuscript doodles of Rabindranath Tagore

ISBN 978-1-107-41256-9 (broš.)
ISBN 1-107-41256-0 (broš.)

801.73
PRK 11241 81 CHAUDHURI S. Metaphysics
COBISS.SI-ID 61615202

OHK 2016/9 109
        CHILDREN and their environments : learning, using and designing spaces / [edited by] Christopher Spencer and Mark Blades. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - XIV, 279 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-521-83778-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-54682-9 (broš.)

159.922.7/.8:71(082)
CC-APA: 4050 2800
PSI 159.9-049.8 CHILDREN Spencer C.(ur.)
COBISS.SI-ID 61846114

OHK 2016/9 110
        CHUGUANG meishu guan yanjiu = Idemitsu Museum of Arts journal of art historical research. - [Tokyo] : Chuguang meishu = Idemitsu Museum of Arts, [199-]-

UMZG Per 23
Vol. 3 1997
COBISS.SI-ID 61849186

OHK 2016/9 111
CIZEL, Špela
        Die Darstellung Russlands und der Sowjetunion bei Joseph Roth = Podoba Rusije in Sovjetske zveze pri Josephu Rothu : magistrsko delo / Špela Cizel. - Ljubljana : [Š. Cizel], 2016. - 43 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 41-42. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Roth J.:308(470+571)(043.2) 070.41Roth J.:308(470+571)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB CIZEL Š. Darstellung
COBISS.SI-ID 61927778

OHK 2016/9 112
CLAPHAM, Alfred
        St. Augustine's Abby : Canterbury, Kent : [official guide-book] / by Alfred Clapham. - 6th impression with amendments. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1965. - 24 str., [2] zganjena f., [4] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Ancient monuments and historic buildings / Ministry of Public Building and Works)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

726:27-523.5(410Canterbury)
UMZG T/gbr/Can/2
COBISS.SI-ID 61775458

OHK 2016/9 113
CLEGG, Bill
        Did you ever have a family / Bill Clegg. - 1st Scout Press trade paperback ed. - New York [etc.] : Scout Press, 2016. - 291 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-4767-9818-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) CLEGG B. Did you ever
COBISS.SI-ID 61833570

OHK 2016/9 114
CLIFFORD Perks, John
        Chepstow Castle : Monmouthshire : [official guide-book] / by John Clifford Perks. - 2nd ed. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1967. - 35 str., [1] zganjen f., [4] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Ancient monuments and historic buildings / Ministry of Public Building and Works)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

728.81(410Chepstow)
UMZG T/gbr/Chep/1
COBISS.SI-ID 61803106

OHK 2016/9 115
COUDENHOVE-Kalergi, Richard Nicolaus von, 1894-1972
        Panevropa / Richard N. Coudenhove-Kalergi ; [prevedel, uredil in spremno besedo napisal Andrej Rahten ; predgovor France Bučar]. - Slov. licenčna izd. - Ljubljana : Slovensko panevropsko gibanje, 2000 (Izola : Pigraf). - 92 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pan-Europa. - 1.000 izv. - Predgovor k slovenski izdaji / France Bučar: str. 5-6. - Coudenhove-Kalergi in panevropsko gibanje / Andrej Rahten: str. 84-90

ISBN 961-6353-47-0

327.39(4)(091)
SOC 32 COUDENHOVE-Kalergi, R. Panevropa
COBISS.SI-ID 109306624

OHK 2016/9 116
        COUNTERING illicit traffic in cultural goods : the global challenge of protecting the world's heritage / edited by France Desmarais. - [Paris] : ICOM, cop. 2015. - XII, 196 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-92-9012-415-3 (broš.)

069
FRASCATI: 6-399
ARH 020-IV 18,2
COBISS.SI-ID 1646069

OHK 2016/9 117
COURT of Justice of the European Communities (Luxembourg)
        Architecture and art of the Court of Justice of the European Communities / Court of Justice of the European Communities. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2002. - 118 str. : ilustr. ; 27 x 32 cm

ISBN 92-829-0629-9

725.1
COBISS.SI-ID 2258820

OHK 2016/9 118
CREMER, Fritz
        Fritz Cremer / Einleitung von Peter H. Feist. - Dresden : Verlag der Kunst, 1959. - 16, 32 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Künstler der Gegenwart)

Veröffentlichung der Deutschen Akademie der Künste. - Bibliografija: str. 15

73(430):929Cremer F.
UMZG M/Crem/2
COBISS.SI-ID 61658722

OHK 2016/9 119
CVEK, Kristina
        E-učbeniki in CTK : diplomsko delo / Kristina Cvek. - Ljubljana : [K. Cvek], 2016. - 66 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 54-61. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

028:[002.1-057.875:004](043.2) 37.091.64:004(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 028 CVEK K. E-učbeniki
COBISS.SI-ID 62019682

OHK 2016/9 120
ČANDEK, Uroš
        Recepcija gledališča 'u fris' na Slovenskem : diplomsko delo / Uroš Čandek. - Ljubljana : [U. Čandek], 2016. - 106 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 91-105. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

792(497.4):821.111.09-2"1990/2015"
FRASCATI: 6-308
PRK Dipl 865/SK ČANDEK U. Recepcija
COBISS.SI-ID 61645666

OHK 2016/9 121
ČESNIK, Matej, 1993-
        Mlajšepaleolitska poselitev hladnejših predelov Evrazije : diplomsko delo / Matej Česnik. - Ljubljana : [M. Česnik], 2016. - 48 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 46-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 376
COBISS.SI-ID 61918818

OHK 2016/9 122
ČIČ, Ana
        Ruske begunke po oktobrski revoluciji pri nas : diplomsko delo / Ana Čič. - Ljubljana : [A. Čič], 2016. - 51 str. ; 30 cm

Dipl. delo oddano tudi v pdf formatu na DVD. - Mentorica Marta Verginella. - Bibliografija: str. 51. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

314.151.3-054.73-055.2(=161.1:497.1)(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ČIČ Ana
COBISS.SI-ID 61761378

OHK 2016/9 123
ČREMOŠNIK, Gregor
        Pisma Gregorja Čremošnika / [[zbral in] uredil] Ignacij Voje ; [uredila Peter Štih in Matej Hreščak v sodelovanju z Natašo Stergar]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016 ([Ljubljana] : Designpro). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Korespondence pomembnih Slovencev / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede = Epistulae Slovenorum illustrium / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis II: Philologia et litterae ; 15)

Na nasl. str. tudi: Razred za zgodovinske in družbene vede, Classis I: Historia et sociologia. - 300 izv. - Bibliografija: str. 153-159. - Summary: Gregor Črmošnik's letters / translated from Slovene by Saša Mlacović. - Kazalo

ISBN 978-961-268-044-2

821.163.6-6 929Čremošnik G.(044)
FRASCATI: 6-100
SLA Bibl II 256/15 ČREMOŠNIK G. Pisma ZGO D 2438/15 929A/Z PISMA G. ČREMOŠNIKA Voje I.
COBISS.SI-ID 284837376

OHK 2016/9 124
ČRNIGOJ, Eva
        Poskus retradicionalizacije družbenih ženskih spolnih vlog kot posledica implementacije varčevalnih politik : diplomsko delo / Eva Črnigoj. - Ljubljana : [E. Črnigoj], 2016. - VII, 101 f. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. 96-101. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:316.3(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ČRNIGOJ E. III 2221
COBISS.SI-ID 61900898

OHK 2016/9 125
ČUFER, Jure, 1995-
        Zgodovina slovenske geografije med obema svetovnima vojnama : zaključna seminarska naloga / Jure Čufer. - Ljubljana : [J. Čufer], 2016. - 36 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/zaksem_201610_jure_cufer.pdf. - Mentorja Katja Vintar Mally, Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 34-36. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

94:910.1(497.4)"1918/1941"
FRASCATI: 6-100
GEO DiplB 278 ČUFER J. CD GEO DiplB 278 ČUFER J. Zgodovina ZGO DiplB ČUFER Jure
COBISS.SI-ID 61852770

OHK 2016/9 126
        ČUJEČNOST : tradicija in sodobni pristopi / uredili Anja Zalta, Tamara Ditrich. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Ljubljana] : Grafika 3000). - 247 str. ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; letn. 20 (2015), št. 77-78)

Ov. nasl. - 250 izv. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige

ISBN 978-961-6964-56-2

159.964:2(082)
PRK 7683/2015, 77/78 ČUJEČNOST Zalta A. (ur.) SOC 1 POLIGRAFI 77/78 a, b
COBISS.SI-ID 283073280

OHK 2016/9 127
ČUK, Jure, 1988-
        Kritika tradicionalne kitajske družbe angažiranega intelektualca Lu Xuna : Lu Xun med politiko, književnostjo in filozofijo = Lu Xun dui chuantong shehui de pipan : yi Lu Xun zai zhengzhi, wenxue, yu zhexue shang de sixiang wei li : diplomsko delo / Jure Čuk. - Ljubljana : [J. Čuk], 2016. - 62 f. ; 31 cm

Mentorja Maja Lavrač, Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 60-62. - Izvleček ; Zhaiyao. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za azijske študije

821.581.09
FRASCATI: 6-301 6-200
FIL DIP IX ČUK J. Kritika
COBISS.SI-ID 62044770

OHK 2016/9 128
ĆORKOVIĆ, Sara
        Antične plovne poti na Jadranu : diplomsko delo / Sara Ćorković. - Ljubljana : [S. Ćorković], 2016. - V f., 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 46-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 390
COBISS.SI-ID 61980770

OHK 2016/9 129
DEAN, Martin R., 1955-
        Verbeugung vor Spiegeln : über das Eigene und das Fremde / Martin R. Dean. - 2. Aufl. - Salzburg ; Wien : Jung und Jung, cop. 2015. - 101 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-99027-069-1

821.112.2(494)-3
GER 830 DEAN M. R. Verbeugung
COBISS.SI-ID 61641570

OHK 2016/9 130
DECKER, Ken
        Understanding language choices : a guide to sociolinguistic assessment / Ken Decker, John Grummitt. - Dallas, Texas : SIL International, cop. 2012. - XI, 265 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 251-255. - Kazalo

ISBN 978-1-55671-331-6
ISBN 1-55671-331-2

81'27
COBISS.SI-ID 62014306

OHK 2016/9 131
DEČMAN, Nina, 1989-
        Mezolitska najdišča Slovenije : diplomsko delo / Nina Dečman. - Ljubljana : [N. Dečman], 2016. - 97 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: f. 91-96. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 386
COBISS.SI-ID 61972322

OHK 2016/9 132
        DEKARAT'IUNA-pr'ikladnoe mastactva Belarusi : XII-XVIII stagoddzjau : juvelirnae mastactva, mastacki metal, keramika, fajans, šklo, salomka, skura, tkanin'i, v'iš''iuka, karunki, špaler'i. - Minsk : Belarus', 1984. - 232 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetki v rus., ang., fr., nem., šp. - Podatki o umetninah v rus., ang., fr., nem., šp.

73(476)"11/17"
UMZG T/blr/a1/1/iii
COBISS.SI-ID 61942114

OHK 2016/9 133
DEKLEVA, Goran
        Pojmovanje revolucije v partizanskih dnevnikih Edvarda Kocbeka : diplomsko delo / Goran Dekleva. - Ljubljana : [G. Dekleva], 2016. - 83 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Matevž Kos, Marta Verginella. - Bibliografija: f. 80-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za zgodovino

821.163.6.09-94Kocbek E. 94(497.4)"1939/1945"
FRASCATI: 6-200 6-100
PRK Dipl 909/SK DEKLEVA G. Pojmovanje ZGO DIP DEKLEVA Goran
COBISS.SI-ID 61929826

OHK 2016/9 134
DELBERGUE, Sabina
        Dželaludin Rumi in Šamsudin Tabrizi : diplomsko delo / Sabina Delbergue. - Ljubljana : [S. Delbergue], 2016. - 38 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: f. 36-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.222.1.09Rumi:281
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 911/SK DELBERGUE S. Dželaludin
COBISS.SI-ID 61964642

OHK 2016/9 135
DEMŠAR, Ana, 1984-
        Nietzsche in zen : diplomsko delo / Ana Demšar. - Škofja Loka : [A. Demšar], 2016. - 59 f. ; 31 cm

Mentorja Janko Lozar Mrevlje, Anja Zalta. - Bibliografija: f. 56-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

244.82:1Nietzsche F.(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X DEMŠAR A. Nietzsche in zen SOC DIP 3 DEMŠAR A. III 2253
COBISS.SI-ID 61751650

OHK 2016/9 136
DEMŠAR, Eva, 1994-
        Sivo polje v nacističnih koncentracijskih taboriščih med 2. svetovno vojno : diplomsko delo / Eva Demšar. - Ljubljana : [E. Demšar], 2016. - 36 str. ; 30 cm

Mentorica Marta Verginella. - Bibliografija: str. 35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1939/1945"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB DEMŠAR Eva
COBISS.SI-ID 61660770

OHK 2016/9 137
        DESETLETJE slovenskega panevropskega gibanja / [urednik, prevodi Andrej Rahten]. - Celje : Cenesa, Založba Panevropa, 2001 ([Žalec] : Golc). - 76 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 961-90937-1-2

327.39(4)(082) 327(497.4:4)(082)
SOC 32 RAHTEN A. ur. Desetletje
COBISS.SI-ID 114696192

OHK 2016/9 138
DILLON, Michael, 1945-
        Biopolitics of security : a political analytic of finitude / Michael Dillon. - London ; New York : Routledge, 2015. - XI, 225 str. ; 24 cm. - (PRIO new security studies)

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-48432-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-48433-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-72501-7 (el. knj.)

1:321.011(100)"20"
SOC 32 DILLON M. Biopolitcs
COBISS.SI-ID 39741229

OHK 2016/9 139
DIVJAK, Alenka
        Studies in the traditions of Kirialax saga / Alenka Divjak ; [foreword Joyce Hill]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2009 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 399 str. : ilustr. ; 24 cm

Izv. nasl.: Saga o Kirialaxu. - 400 izv. - Foreword / Joyce Hill: str. 5-6. - Bibliografija: str. 361-391. - Kazalo

ISBN 978-961-92463-2-0

398.2(491.1)"12"(04) 821.113.3.09-34"12"
GER 839.59 DIVJAK A. Studies
COBISS.SI-ID 246867968

OHK 2016/9 140
DOBOVŠEK, Kristjan
        Tesnoba in filmske grozljivke : diplomsko delo : štiri reprezentacijske strategije filmskih grozljivk in Freudova teorija tesnobe / Kristjan Dobovšek. - Ljubljana : [K. Dobovšek], 2016. - 63 f. ; 30 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 61-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26:791.221.9(043.2) 159.942:791.221.9(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XIII DOBOVŠEK K. Tesnoba
COBISS.SI-ID 61726562

OHK 2016/9 141
DOERR, Anthony, 1973-
        All the light we cannot see : a novel / Anthony Doerr. - London : Fourth Estate, 2015. - 531 str. ; 20 cm

Pulitzer Prize for Fiction, 2015

ISBN 978-0-00-813830-1 (UK ed.)
ISBN 978-0-00-754869-9 (export ed.)

821.111(73)-311.6
GER 820(73) DOERR A. All the light
COBISS.SI-ID 19975477

OHK 2016/9 142
DOLAR, Inja
        Izsleditev in opis globalne produkcijske verige izbranega izdelka za široko potrošnjo : na primeru jeans hlač podjetja Levi Strauss : diplomsko delo / Inja Dolar. - Ljubljana : [I. Dolar], 2016. - 46 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 44-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:366(043.2) [338.314:646.4]:[334.726:330.112.2](043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 DOLAR I. III 2209
COBISS.SI-ID 61722722

OHK 2016/9 143
DOLAR, Tanja, 1990-
        Gorenjsko domobranstvo : diplomsko delo / Tanja Dolar. - Ljubljana : [T. Dolar], 2016. - 54 f. ; 30 cm

Dipl. delo oddano tudi v pdf formatu na CD-ROM. - Mentor Božo Repe. - Bibliografija: f. 53. - Izvleček ; Abstract. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Gorenjska)"1942/1945"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB DOLAR Tanja
COBISS.SI-ID 61773666

OHK 2016/9 144
DOLENJSKI muzej (Novo mesto)
        Dolenjska in njeni ljudje : [vodnik po stalni etnološki razstavi Dolenjskega muzeja Novo mesto] = The Dolenjska region and its people : [guide to the permanent etnological exibition at the Dolenjska Museum Novo mesto] / [pripravila] Ivica Križ ; [fotografije Branko Babič ; prevod Amidas ; predgovor Zdenko Picelj]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Predgovor / Zdenko Picelj. - Bibliografija: str. 70-71

ISBN 978-961-6306-40-9

069(497.4Novo mesto):39 39(497.434)
ARH 05-SLO 31,3
COBISS.SI-ID 264027392

OHK 2016/9 145
DOLENJSKI muzej (Novo mesto)
        Dolenjski muzej : 1950-2000 : [50 let Dolenjskega muzeja] / [avtorji, authors Borut Križ ... [et al.] ; izbor fotografij, selection of photographs Borut Križ ; prevod v angleški jezik, translation Amidas ; fotografije, photographs fototeka Dolenjskega muzeja]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2000 ([Novo mesto] : Tiskarna Novo mesto). - 188 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi podnasl. v kolofonu. - Uvodna besedila v slov. in angl. prevod. - 1.500 izv.

ISBN 961-6306-02-2

069(497.4 Novo mesto)"1950/2000"
ARH 05-SLO 31,4 UMZG Kt/Nm/5 ZGO D 6544
COBISS.SI-ID 107457024

OHK 2016/9 146
DOLINŠEK, Valerija
        Otroci v istospolnih družinah : diplomsko delo / Valerija Dolinšek. - Dob pri Domžalah : [V. Dolinšek], 2016. - 52 f. ; 31 cm

Mentor Roman Kuhar. - Bibliografija: f. 49-51. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.362.34(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 DOLINŠEK V. III 2217
COBISS.SI-ID 61900386

OHK 2016/9 147
DOŁOWY-Rybińska, Nicole
        Języki i kultury mniejszościowe w Europie : Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi / Nicole Dołowy-Rybińska. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. - 584 str. ; 20 cm. - (Communicare : historia i kultura)

Bibliografija: str. 569-585

ISBN 978-83-235-0647-8
ISBN 83-235-0647-7

811.153.2'27 811.162.2'27 811.162.5'27
COBISS.SI-ID 61752418

OHK 2016/9 148
DOSCIENTOS
        200 textos críticos sobre la obra poética de Justo Jorge Padrón / selección y prológo de Victor Ivanovici. - Sevilla : Fundación Fernando Rielo, 1991

ISBN 84-86942-12-8

821.134.2-1.09
ROM 860.09 PADRON JUSTO JORGE
COBISS.SI-ID 61950050

OHK 2016/9 149
DREMPETIČ, Alenka
        Die Verwendung deutscher und slowenischer Präpositionen vor ausgewählten geographischen Begriffen = Raba nemških in slovenskih predlogov pred izbranimi geografskimi pojmi : diplomsko delo / Alenka Drempetič. - Ljubljana : [A. Drempetič], 2016. - 56 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem., tabele primerov v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 53-55. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[81'367.633:91]=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'367.633:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN DREMPETIČ A. Verwendung
COBISS.SI-ID 61893474

OHK 2016/9 150
        DUHOVNOST žensk na Slovenskem / uredili Nadja Furlan Štante, Marjana Harcet. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 202 str. : tabele ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; letn. 19 (2014), št. 73-74)

Ov. nasl. - 250 izv. - O avtoricah: str. 199-202. - Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6862-99-8

133.2-055.2(497.4)(082) 27-584(497.4)(082)
PRK 7683/2014, 73/74 DUHOVNOST SOC 1 POLIGRAFI 73/74
COBISS.SI-ID 276067328

OHK 2016/9 151
DÜRIG, Regina
        2 1/2 Gespenster : Roman / Regina Dürig. - Weinheim ; Basel : Beltz & Gelberg, cop. 2015. - 136 str. ; 21 cm

Peter Härtling Preis 2015

ISBN 978-3-407-81197-4

821.112.2(494)-93-31
GER 830M DÜRIG R. Zweienhalb
COBISS.SI-ID 61638754

OHK 2016/9 152
DUTOURD, Jean
        Scandale de la vertu / Jean Dutourd. - Paris : Éditions de Fallois, 1997. - 137 str. ; 20 cm. - (L'Âge d'Homme)

ISBN 2-87706-293-7

17.022:321
FIL IV DUTOURD, J. Scandale
COBISS.SI-ID 61624162

OHK 2016/9 153
ĐONLIĆ, Hazemina
        Povezovanje aplikativne etnomuzikologije in socialnega dela na primeru študija glasbenega življenja dveh romskih skupnosti na Slovenskem : diplomsko delo / Hazemina Đonlić. - Ljubljana : [H. Đonlić], 2016. - 87 str. : ilustr., note ; 30 cm

Mentor Svanibor Pettan. - Bibliografija: str. 63-86. - Izvlečka v slov. in angl. ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78(497.4)(=914.99):364 781
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl ĐONLIĆ H. Povezovanje
COBISS.SI-ID 62104418

OHK 2016/9 154
ĐURIĆ Ribič, Zala
        Zbrka poezije / Zala Đurić Ribič. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 67 str. ; 19 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-93836-5-0

821.163.6-1
SLA L.A I 7119 ĐURIĆ RIBIČ Z. Zbrka
COBISS.SI-ID 285826304

OHK 2016/9 155
EGIĆ, Gaša
        Kratka zgodovina ribje predelovalne industrije v Izoli od njenih začetkov do razpada Jugoslavije : diplomsko delo / Gaša Egić. - Ljubljana : [G. Egić], 2016. - 68 f. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 66-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

664.95(091)(497.4Izola)"1879/2014"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP EGIĆ Gaša
COBISS.SI-ID 61860194

OHK 2016/9 156
EKAR, Nuša
        Arhetipskost ženskih likov v dramskem opusu Rudija Šeliga : diplomsko delo / Nuša Ekar. - Ljubljana : [N. Ekar], 2016. - 104 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 101-103. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-2Šeligo R.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 866/SK EKAR N. Arhetipskost
COBISS.SI-ID 61650018

OHK 2016/9 157
EMERŠIČ, Mojca, 1982-
        Razredi v Platonovi Politei : diplomsko delo / Mojca Emeršič. - Ljubljana : [M. Emeršič], 2016. - 54 str. ; 30 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: str. [55]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Plato:321.01
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB XI.2 EMERŠIČ, M. Razredi
COBISS.SI-ID 61689698

OHK 2016/9 158
ENRIGHT, Anne, 1962-
        The green road / Anne Enright. - London : Vintage, 2016. - 309 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-099-53979-7

821.111(417)-311.2
GER 820 ENRIGHT A. Green road
COBISS.SI-ID 11656607

OHK 2016/9 159
ERČULJ, Herman
        Platonova filozofija kot ideologija : diplomsko delo / Herman Erčulj. - Ljubljana : [H. Erčulj], 2016. - 64 f. ; 31 cm

Mentorja Franci Zore, Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 63-64. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

11:316.75(043.2) 1Plato(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP II ERČULJ H. Platonova SOC DIP 3 ERČULJ H. III 2206
COBISS.SI-ID 61033826

OHK 2016/9 160
ERIČ, Julijan
        Vonnegut in vprašljivost svobodne volje : (s posebnim ozirom na Kanta in Heideggerja) : diplomsko delo / Julijan Erič. - Ljubljana : [J. Erič], 2016. - 74 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tomo Virk, Janko M. Lozar. - Bibliografija: str. 72-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09Vonnegut K.:123.1 141.5:111
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP XI.5 ERIČ, J. Vonnegut PRK Dipl 874/SK ERIČ J. Vonnegut
COBISS.SI-ID 61709410

OHK 2016/9 161
ERMAN, Jerica
        Breme spomina - dokumentarni in literarni diskurz iz obdobja okupirane Varšave : diplomsko delo / Jerica Erman. - Ljubljana : [J. Erman], sep. 2016. - 121 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Nikolaj Jež, Vanesa Matajc. - Viri in literatura: str. 117-120. - Izvleček ; Abstract: The burden of memory - documentary and literary dicourse from the time of the Warsaw occupation ; Zakończenie. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.162.1.09-94"193/1944"
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 879/SK ERMAN J. Breme spomina SLA D-ČPS 117 ERMAN J. Breme
COBISS.SI-ID 61717346

OHK 2016/9 162
ERŽENIČNIK, Meta
        Zgodovinski kontekst lezbične literature in lezbični diskurz : diplomsko delo / Meta Erženičnik. - Ljubljana : [M. Erženičnik], 2016. - 58 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 55-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82:316.367.7 821.111(73).09Barnes J. 821.163.6.09Sukič N. 305-055.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 916/SK ERŽENIČNIK M. Zgodovinski
COBISS.SI-ID 62029922

OHK 2016/9 163
        ETHNOMUSICOLOGY and audiovisual communication : selected papers from the MusiCam 2014 symposium / editors Enrique Cámara de Landa ... [et al.]. - Valladolid : Universidad, Aula de Música, 2016. - 236 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-84-608-9291-5

781:791.229.2
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3732 ETHNOMUSICOLOGY and audiovisual
COBISS.SI-ID 61646434

OHK 2016/9 164
        ETIMOLOGIČESKIJ slovar´ slavjanskih jazykov : praslavjanskij leksičeskij fond / pod redakciej O. N. Trubačeva. - Moskva : Nauka, 1974-<2008, 2012-2014>. - Zv. <1-34, 38-39> ; 22 cm

Cir. - Na vrhu nasl. str.: Akademija nauk SSSR, Institut russkogo jazyka

Dosedanja vsebina:
Vyp. 1: (A-*besěd´liv"). - 1974. - 214 str.
Vyp. 2: (*bez-*bratr"). - 1975. -238 str.
Vyp. 3 : (*bratr´c´-*c´rky). - 1976. - 199 str.
Vyp. 4 : (*čaběniti-*děl'a). - 1977. - 235 str.
Vyp. 5 : (*dělo-*d´rž´l´). - 1978. - 232 str.
Vyp. 6 : (*e-*golva). - 1979. - 222 str.
Vyp. 7 : (*golvač´-*gyžati). - 1980. - 224 str.
Vyp. 8 : (*ha-*j´v'lga). - 1981. - 252 str.
Vyp. 9 : (*j´z-*klen´je). - 1983. - 197 str.
Vyp. 10 : (*klepač´-*kon´). - 1983. - 198 str.
Vyp. 11 : (*kon´c'-*kot´na(ja)). - 1984. - 220 str.
Vyp. 12 : (*koul´k'-*kroma/*krom´). - 1985. - 186 str.
Vyp. 13 : (*kroměžir´-*kyžiti). - 1987. - 285 str.
Vyp. 14 ; (*labati-*lětepl´j´). - 1987. - 268 str.
Vyp. 15 : (lětina-*lokač´). - 1988. - 263 str.
Vyp. 16 : (*lokadlo-*l´živ´c'). - 1990. - 264 str.
Vyp. 17: (*l"ž´-*matješ´n"j´). - 1990. - 269 str.
Vyp. 18 : (*matoga-*mękyš´ka). - 1992. - 255 str.
Vyp. 19 : (*męs´ar´-*morzak´). - 1993. - 254 str.
Vyp. 20 : (*morzat´j´-*m´rsknoti). - 1994. - 255 str.
Vyp. 21 : (*m´rskovat´j´-*naděj´n´j´). - 1994. - 236 str.
Vyp. 22 : (*naděliti-*narod"). - 1995. - 255 str.
Vyp. 23 : (*narod´n"j'-*navijak"). - 1996. - 239 str.
Vyp. 24 : *navijati(sę)/*navivati(sę)-*nerodim˝(j´). - 1997. - 234 str.
Vyp. 25 : (*neroditi-*novot´n˝(j´)). - 1999. - 238 str.
Vyp. 26 : (*novouk˝(j´)-*obgorditi). - 1999. - 237 str.
Vyp. 27 : (*obgordja/*obgordj´-*oblězati). - 2000. - 247 str.
Vyp. 28 : (*oblězti-*obpovědan´je). - 2001. - 266 str.
Vyp. 29 : (*obpovědati-*obsoj´nica). - 2002. - 253 str.
Vyp. 30 : (*obsoj´nik˝-*obved´n˝j´). - 2003. - 269 str.
Vyp. 31 : (*obvelčen´je-*obž´niviny). - 2005. - 258 str.
Vyp. 32 : (*obž'n˝-*orzbotati) / pod redakciej O. N. Trubačeva i A. F. Žuravleva. - 2005. - 261 str.
Vyp. 33 : (*orzbotěti-*orzmajati (sę)) / pod redakciej A. F. Žuravleva. - 2007. - 284 str.
Vyp. 34 : (*orzmaj'-*orzstegaj') / pod redakciej A. F. Žuravleva. - 2008. -307 str.
Vy. 39: (*ot˝rečatati /*ot˝rečatiti (sę)- *ot˝tęgnoti (sę)). - 2012. - 248 str.
Vyp. 39: (*ot˝tęti-*ozgoba). - 2014. - 242 str.

ISBN 5-02-010862-6 (Zv. 15)
ISBN 5-02-010920-7 (Zv. 16)
ISBN 5-02-010995-9 (Zv. 17)
ISBN 5-02-011039-6 (Zv. 18)
ISBN 5-02-011121-X (Zv. 19)
ISBN 5-02-011145-7 (Zv. 20)
ISBN 5-02-011172-4 (Zv. 21)
ISBN 5-02-011252-6 (Zv. 22)
ISBN 5-02-011214-3 (Zv. 23)
ISBN 5-02-011206-2 (Zv. 24)
ISBN 5-02-011672-6 (Zv. 25)
ISBN 5-02-011590-8 (Zv. 26)
ISBN 5-02-011793-5 (Zv. 27)
ISBN 5-02-022627-0 (Zv. 28)
ISBN 5-02-011808-7 (Zv. 29)
ISBN 5-02-006386-X (Zv. 30)
ISBN 5-02-033251-8 (Zv. 31)
ISBN 5-02-033868-0 (Zv. 31)
ISBN 5-02-033868-0 (Zv. 32)
ISBN 5-02-035689-1 (Zv. 33)
ISBN 978-5-02-036286-4 (Zv. 34)
ISBN 978-5-02-037545-1 (Zv. 38)
ISBN 978-5-02-039092-8 (Zv. 39)

811.16'373.6(038)
SLA Lex II 548 ETIMOLOGIČESKIJ SPJ 0. ETIMOLOGIČEKIJ SPJ ČOP 151 ETIMOLOGICESKIJ SPJ ČOP 152 ETIMOLOGICESKIJ SPJ ČOP 153 ETIMOLOGICESKIJ
COBISS.SI-ID 15670272

OHK 2016/9 165
EUROPEAN Association for Lexicography. International Congress (17 ; 2016 ; Tbilisi)
        Lexicography and linguistic diversity [Elektronski vir] : proceedings of the XVII EURALEX International Congress, 6-10 September, 2016 / edited by Tinatin Margalitadze, George Meladze. - El. knjiga. - Tbilisi : Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, cop. 2016

Način dostopa (URL): http://euralex2016.tsu.ge/publication2016.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 13. 9. 2016. - El. knjiga v formatu pdf obsega 918 str. - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-9941-13-542-2 (PDF)

81'373'374(082)
COBISS.SI-ID 61800546

OHK 2016/9 166
EUROPEAN Association of Archaeologists. Annual Meeting (22 ; 2016 ; Vilnius)
        Abstracts / 22nd Annual Meeting of the EAA, 31st August - 4th September 2016 Vilnius. - [s.l.] : The European Association of Archaeologists : Public Institution The Academy of Cultural Heritage : Agne Žilinskaité, 2016. - 712 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://eaavilnius2016.lt/wp-content/uploads/2016/08/Book-Abstract-A4_08-23_net.pdf

902
FRASCATI: 6-103
ARH 04 67,1/2016
COBISS.SI-ID 61795170

OHK 2016/9 167
EUROPEAN conference on information literacy (2013 ; Istanbul)
        European conference on information literacy (ECIL) : October 22-25, 2013, Istambul, Turkey : abstracts / Editors: Serap Korbanoglu ... [et al.]. - Ankara : Hacettepe University, Department of Information Management, 2013. - XXVI, 295 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-975-491-359-0

021.2:[028:37](048.3)
FRASCATI: 5-408
BIB 028 ECIL (2013) Abstracts
COBISS.SI-ID 1544284

OHK 2016/9 168
EUROPEAN Society of Translation Studies. Congress (8 ; 2016 ; Aarhus)
        Translation studies [Elektronski vir] : moving boundaries : book of abstracts / 8th EST Congress, Aarhus, 15-17 September 2016. - El. zbornik. - Aarhus : Aarhus University, Department of Business Communication, 2016

Način dostopa (URL): http://bcom.au.dk/fileadmin/Business_Communication/EST_Book_of_AbstractsV2.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v formatu pdf obsega 538 str. - Opis vira z dne 28. 9. 2016

81'25(082)
COBISS.SI-ID 62009698

OHK 2016/9 169
FABJAN, Sara, 1986-
        Spolne identitete v shôjo animejih : diplomsko delo / Sara Fabjan. - Ljubljana : [S. Fabjan], 2016. - fol. 107 ; 30 cm

Mentorica Nataša Visočnik. - Bibliografija: fol. 100-107. - Povzetek v jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije

791.228(520):613.88:159.923.2
FRASCATI: 6-308
COBISS.SI-ID 62039394

OHK 2016/9 170
        FALLGESCHICHTE(N) als Narrativ zwischen Literatur und Wissen / Thomas Wegmann, Martina King (Hg.). - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck university press, cop. 2016. - 321 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 84)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-901064-47-0

821.112.2.09:159.9(082) 821.112.2.09:343.9(082)
GER 830.09-3/-9 FALLGESCHICHTEN Wegmann T.(ur.)
COBISS.SI-ID 61696098

OHK 2016/9 171
FEHR, Michael, 1982-
        Simeliberg / Michael Fehr. - 3. Aufl. - Luzern : Der gesunde Menschenversand, 2015. - 134 str. ; 20 cm

Glossar: str. [137-139]

ISBN 978-3-03853-003-9

821.112.2(494)-312.4
GER 830 FEHR M. Simeliberg
COBISS.SI-ID 61636450

OHK 2016/9 172
FERENC, Tone
        Nacistička politika denacionalizacije u Sloveniji u godinama od 1941 do 1945 / Tone Ferenc ; [preveo Ivo Tominc]. - Ljubljana : Partizanska knjiga ; Beograd : Partizanska knjiga, 1979. - 747 str. : ilustr. ; 25 cm

4.000 izv. - Kazali

94(497.4)"1941/1945"
SOC 93/94 FERENC T. Nacistička ZGO D 8842 94(497.4)"1939/1945" FERENC A. Nacistička politika
COBISS.SI-ID 5073152

OHK 2016/9 173
FERNÁNDEZ Retamar, Roberto
        Hemos construido una alegría olvidada : : poesías escogidas (1949-1988) / Roberto Fernández Retamar ; selección de Jesús Benítez. - Madrid : Visor Libros, 1989. - 195 str. ; 20 cm. - (Visor de poesía ; 241)

ISBN 84-7522-241-2

821.134.2-1(729.1)
ROM 860(7/8) FERNANDEZ RETAMAR Poesias
COBISS.SI-ID 61875810

OHK 2016/9 174
FERRALL, Charles
        Modernist writing and reactionary politics / Charles Ferrall. - Digitally printed version. - Cambridge, U.K. [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - VIII, 202 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/cam023/00033705.html - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/description/cam021/00033705.html - Publisher description. - Prva izd. 2001. - Bibliografija: str. 186-198. - Kazalo. - Vsebina: 1. W.B. Yeats and the family romance of Irish nationalism ; 2. Ezra Pound and the poetics of literalism ; 3. 'Neither Living nor Dead': T.S. Eliot and the uncanny ; 4. Homosocial and fascism in D.H. Lawrence ; 5. 'Always a Deux': Wyndham Lewis and his doubles

ISBN 978-0-521-12082-1 (broš.)

821.111.02"19":32
PRK 11246 821.111.09 FERRALL C. Modernist
COBISS.SI-ID 61624674

OHK 2016/9 175
FESEL Kamenik, Maja
        Ključni dejavniki uspešnosti pri vodjih : doktorska disertacija / Maja Fesel Kamenik. - Ljubljana : [M. Fesel Kamenik], 2016. - XVI, 205 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 185-205. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani,Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:005.322:316.46(043.3) 005:159.947.3(043.3)
CC-APA: 3640 5-100
PSI Diss FESEL KAMENIK M. Ključni dejavniki
COBISS.SI-ID 286425344

OHK 2016/9 176
FESSY, Georges, 1937-
        Sodišče Evropskih skupnosti v novi sodni palači / [fotografije Georges Fessy ; skice, risbe in načrti Dominique Perrault]. - [Bruselj] : Sodišče Evropskih skupnosti : D. Devillez, cop. 2009. - 93 str. : ilustr. ; 27 x 31 cm

ISBN 978-92-829-0933-1

77.033
COBISS.SI-ID 1485307

OHK 2016/9 177
FICKO, Manja
        Wortschatzerweiterung durch Assoziationsketten = Širitev besedišča s pomočjo asociacijskih verig : diplomsko delo / Manja Ficko. - Ljubljana : [M. Ficko], 2016. - 102 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 91-93. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:81'243]:159.953(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FICKO M. Wortschatzerweit.
COBISS.SI-ID 61936226

OHK 2016/9 178
FICKO, Tina
        Die Rezeption von Klaus Manns Roman Mephisto = Recepcija romana Klausa Manna Mephisto : diplomsko delo / Tina Ficko. - Ljubljana : [T. Ficko], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 52-54. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Mann K.:82.09(497.1+497.4)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN FICKO T. Rezeption
COBISS.SI-ID 61903202

OHK 2016/9 179
FIFNJA, Barbara
        Sodelovanje šolskega knjižničarja in svetovalnega delavca pri izvajanju biblioterapije : magistrsko delo s prilogami na CD-ROMu / Barbara Fifnja. - Ljubljana : [B. Fifnja], 2016. - 89 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar, somentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 75-78. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Šolsko knjižničarstvo

027.8:[028.8:615.85](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 028 FIFNJA B. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 61809762

OHK 2016/9 180
FILOZOFSKA fakulteta (Ljubljana). Oddelek za sociologijo
        Petdeset let študija sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani : 1960-2010 / uredili Alojz Cindrič, Avgust Lešnik, Mojca Žaberl ; [fotografije Borut Krajnc in zasebni arhivi]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 171 str. : fotogr., graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Album / Znanstvena založba Filozofske fakultete ; 2)

Publikacija vsebuje portrete članov Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete. - 500 izv. - Bibliografija: str. [173]

ISBN 978-961-237-393-1

378.6:1(497.4Ljubljana).096:316(091)(082) 013:378.6:1(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 5-410
BIB 37 FILOZOFSKA Petdeset GEO I 4646 06 PETDESET LET SLA Hist II 1210/2 FILOZOFSKA Petdeset SOC 37 FF. ODD. SOCIOLOGIJA Petdeset let ZGO C 6674 37 FILOZOFSKA fakulteta Petdeset let
COBISS.SI-ID 253697792

OHK 2016/9 181
FIRŠT, Nenad
        Mala salonska glasba [Glasbeni tisk] : za štiri violine = A little salon music : for four violins / Nenad Firšt. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (11 str.) ; 30 cm + 4 parti. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 189)

ISMN 979-0-709047-44-4
Mc. DSS 189 Društvo slovenskih skladateljev

785.74:780.614.332
MUZ P p FIRŠT N. Mala salonska MUZ P p FIRŠT N. Part vln1 MUZ P p FIRŠT N. Part vln2 MUZ P p FIRŠT N. Part vln3 MUZ P p FIRŠT N. Part vln4
COBISS.SI-ID 278498816

OHK 2016/9 182
FIRŠT, Nenad
        Pantomima [Glasbeni tisk] : za dve violini = Pantomime : for two violins / Nenad Firšt. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (7 str.) ; 30 cm + 2 parta. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 190)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-45-1
Mc. DSS 190 Društvo slovenskih skladateljev

785.72:780.614.332
MUZ P p FIRŠT N. Pantomima MUZ P p FIRŠT N. Part vln1 MUZ P p FIRŠT N. Part vln2
COBISS.SI-ID 278499328

OHK 2016/9 183
FIRŠT, Nenad
        Peter's first rag [Glasbeni tisk] : za trobento in klavir = for trumpet and piano / Nenad Firšt. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (4 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 188)

ISMN 979-0-709047-43-7
Mc. DSS 188 Društvo slovenskih skladateljev

780.8.087.2:780.646.1:780.616.433
MUZ P p FIRŠT N. Part tr MUZ P p FIRŠT N. Peter's
COBISS.SI-ID 278496768

OHK 2016/9 184
        FORTIFIED settlements in early medieval Europe : defended communities of the 8th-10th centuries / edited by Neil Christie & Hajnalka Herold. - Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books, 2016. - XXVIII, 332 str. ; 29 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-1-78570-235-8
ISBN 1-78570-235-1
ISBN 978-1-78570-236-5 !

904"653"
FRASCATI: 6-103
ARH 015 11,8
COBISS.SI-ID 61926242

OHK 2016/9 185
FRANČIČ, Nuša
        Štefanovo v Dolenji Stari vasi - najstarejši neprekinjen običaj blagoslova konj v Sloveniji : diplomsko delo / Nuša Frančič. - Ljubljana : [N. Frančič], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: str. 36-37. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

39(=163.6Dolenja Stara vas)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB FRANČIČ Nuša
COBISS.SI-ID 61894498

OHK 2016/9 186
FRECE, Petra
        Majda Hauptman : zborovodkinja : diplomsko delo / Petra Frece. - Ljubljana : [P. Frece], 2016. - 75 str. ; 30 cm : ilustr.

Mentor Matjaž Barbo. - Bibliografija: str. 49-57. - Izvleček. - Povzetek v angl. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.071.1(497.4)Hauptman M.
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl FRECE P. Majda Hauptman
COBISS.SI-ID 61708898

OHK 2016/9 187
        FREEDOM and justice as a challenge of the humanities = Freiheit und Gerechtigkeit als Herausforderung der Humanwissenschaften = Svoboda in pravičnost kot izziv humanistike : abstracts = povzetki = Zusammenfassungen : international conference = Internationale Konferenz = mednarodna konferenca, 1-3 September 2016, Ljubljana, Slovenija / [uredila Dean Komel in Mira Miladinović Zalaznik ; prevodi povzetkov Andrej Božič]. - Ljubljana : Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2016. - 53 str. ; 21 cm

Na nasl. str. tudi: FORhUM

ISBN 978-961-93810-8-3

17.035.1(082) 177.9(082)
FRASCATI: 6-301
GER AR MILADINOVIĆ Z. M. FREEDOM
COBISS.SI-ID 286143744

OHK 2016/9 188
        FRISCHE freche Frauen : starke Geschichten. - Originalausg. - München ; Zürich : Piper, 1998. - 124 str. ; 16 cm. - (Serie Piper ; 2706)

Vsebina: Die Entscheidung / Gaby Hauptmann. Und gib den Jungs auch was / Yvonne Kroonenberg. Ach ja, dachte ich / Franziska Stalmann. Es geschah bei Edeka / Hilke Rosenboom. Wirklich wahr / Peter Van Straaten. Jetzt oder nie / Margherita Giacorino. Ein anderer Geruch / Marele Day.

ISBN 3-492-22706-6

821.112.2-32(082.2) 811.111(94)-32=112.2 811.112.5-32=112.2
GER 830-3A FRISCHE FRECHE
COBISS.SI-ID 61777250

OHK 2016/9 189
FUENTES, Carlos, 1928-2012
        En esto creo : [diccionario de la vida] / Carlos Fuentes. - Barcelona : Seix Barral, 2003. - 358 str. ; 18 cm. - (Booket ; 9034)

ISBN 84-322-1637-2

821.134.2(72)-4"19"
ROM 860(7/8) FUENTES C. En esto creo
COBISS.SI-ID 61970274

OHK 2016/9 190
        FUN reading about China. Chinese culture and art / edited by Yu Wen. - Di 1 ban. - Hefei : Huang Shan Publishing House, 2012. - 1, 3, 100 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Du tu shi dai = Du to time ; 799)

Prevod dela: Yue du Zhongguo. Zhongguo wen hua yi shu

ISBN 978-7-5461-2494-0 (broš.)
ISBN 7-5461-2494-8

75(510)
UMZG X/chn/a1/9
COBISS.SI-ID 283557632

OHK 2016/9 191
FURLAN, Boštjan, 1983-
        Slovenija in pika! / Boštjan Furlan, Ožbej Peterle, Marko Balažic. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016- (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - Zv. <1 > : ilustr. ; 25 cm

Kazalo

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: [intervjuvanci Igor Bavčar ... et al.]. - 2016. - 480 str. - 2.500 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-189-0 (zv. 1)

94(497.4)"1988/...":929(047.53) 323(497.4)"1988/...":929(047.53)
SOC 32 SLOVENIJA Logar T. ur. ZGO D 8845/1 94(497.4) SLOVENIJA
COBISS.SI-ID 284662528

OHK 2016/9 192
GABATHULER, Alice
        Lost souls Ltd. Blue blue eyes : (Katas Buch) : Thriller / Alice Gabathuler. - Stuttgart : Thienemann, cop. 2014. - 286 str. ; 22 cm

"Band 1 der Serie" --> zadnja str. ov.

ISBN 978-3-522-20204-6

821.112.2(494)-312.4
GER 830 GABATHULER A. Lost souls Ltd
COBISS.SI-ID 61682530

OHK 2016/9 193
GABREJNA Kraševec, Marija, 1979-
        Gosarjev socialni program : diplomsko delo / Marija Gabrejna Kraševec. - Ljubljana : [M. Gabrejna Kraševec], 2016. - 84 f. ; 31 cm

Mentor Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 78-83. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.2:929Gosar A.(043.2) 329.3:271/279(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 GABREJNA Kraševec M. III 2211
COBISS.SI-ID 61716834

OHK 2016/9 194
GABRIJELČIČ, Ana, 1988-
        Izrekanje ljubezni v poeziji Mile Kačič in Cirila Zlobca : diplomsko delo / Ana Gabrijelčič. - [Ljubljana : [A. Gabrijelčič], 2016. - 42 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: f. 41-42. - Izvleček ; Abstract: Expressing love in poetry of Mila Kačič and Ciril Zlobec. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-146.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 897/SK GABRIJELČIČ A. Izrekanje
COBISS.SI-ID 61879138

OHK 2016/9 195
GABRIJELČIČ, Ana, 1988-
        Problem razumevanja svetega : diplomsko delo / Ana Gabrijelčič. - Ljubljana : [A. Gabrijelčič], 2016. - 39 f. ; 31 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: f. 39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

2-13:1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X GABRIJELČIČ A. Problem
COBISS.SI-ID 62010722

OHK 2016/9 196
GABROVŠEK, Dejan
        Historiografska metafikcija v romanih Umberta Eca Praško pokopališče in Toneta Perčiča Izganjalec hudiča : diplomsko delo / Dejan Gabrovšek. - Ljubljana : [D. Gabrovšek], 2016. - 32 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-311.6 821.131.1.09-311.6Eco U. 821.163.6.09-311.6Perčič T.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 218/BD GABROVŠEK D. Historiografska
COBISS.SI-ID 61920866

OHK 2016/9 197
GALIMBERTI, Umberto, 1942-
        O ljubezni / Umberto Galimberti ; prevedel Matej Venier. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 156 str. ; 24 cm

Prevod dela: Le cose dell'amore. - 1.000 izv. - O avtorju z njegovo č-b fotogr. na zadnjem zavihku ov. - Bibliografske opombe na dnu večine str. - Bibliografija: str. 149-153. - Kazalo

ISBN 978-961-241-972-1

177.61:159.9
SOC 17 GALIMBERTI U. O ljubezni
COBISS.SI-ID 284887040

OHK 2016/9 198
GALUF, Ana
        "Ins drei Teufels Namen" : Gottfried Kellers Kleider machen Leute im DaF-Unterricht = "Ins drei Teufels Namen" : Obleka naredi človeka Gottfrieda Kellerja pri pouku nemščine : diplomsko delo / Ana Galuf. - Ljubljana : [A. Galuf], 2016. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 51-52. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243.:37.019.3(043.2) 821.112.2(494)Keller G.:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN GALUF A. Ins drei Teufels
COBISS.SI-ID 61831010

OHK 2016/9 199
GARELICK, Rhonda K., 1962-
        Rising star : dandyism, gender, and performance in the fin de siecle / Rhonda K. Garelick. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, cop. 1998. - 231 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/prin031/97021429.html - Table of contents. - Bibliografija: str. 213-226. - Kazalo. - Vsebina: The Treatises of Dandyism ; Balzac's Traite de la vie elegante ; Barbey's Du Dandysme et de George Brummell ; Baudelaire's Le Peintre de la vie moderne ; Idols and Effigies: Jean Lorrain's Une Femme par jour ; Mallarme: Crowds, Performance, and the Fashionable Woman ; Robotic Pleasures, Dance, and the Media Personality ; Electric Salome: The Mechanical Dances of Loie Fuller ; Camp Salome: Oscar Wilde's Circles of Desire

ISBN 0-691-01205-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-691-01205-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-691-04869-7 (broš.)
ISBN 0-691-04869-X (broš.)

82.02"1888/1900" 821.133.1.02"1888/1900" 821.111.02"1888/1900"
PRK 11264 82.091TIM GARELICK R. K. Rising star
COBISS.SI-ID 62020706

OHK 2016/9 200
GAŠI, Nataša
        Pirandello in dramatika v nekdanji Jugoslaviji : magistrsko delo / Nataša Gaši. - Ljubljana : [N. Gaši], sep. 2016. - 152 f. ; 30 cm

V pril. (f. 150-151) popis uprizoritev Pirandellovih dram v slovenskih gledališčih. - Mentor: Janez Vrečko. - Bibliografija: f. 146-149. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.131.1.09-2Pirandello L.
PRK Mag 11265/M GAŠI N. Pirandello
COBISS.SI-ID 62050146

OHK 2016/9 201
GEISER, Katharina
        Vierfleck oder Das Glück : Roman / Katharina Geiser. - Salzburg ; Wien : Jung und Jung, cop. 2015. - 262 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-99027-065-3

821.112.2(494)-31
GER 830 GEISER K. Vierfleck
COBISS.SI-ID 21808392

OHK 2016/9 202
GENDE, Jure
        Deutsche Interferenzen bei slowenischen Lernern der niederländischen Sprache = Nemške interference pri slovenskih študentih nizozemskega jezika = German interferences by Slovenian students of Dutch language = Duitse interferenties bij Sloveense studenten Nederlandse taal : diplomsko delo / Jure Gende. - Ljubljana : [J. Gende], 2016. - 29 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v slov. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.5'243-057.875(=163.6):811.112.2(043.2) [37.091.3:811.112.5'243]:[378-057.875(=163.6)](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB GENDE J. Deutsche
COBISS.SI-ID 61871202

OHK 2016/9 203
GERBEC, Lucija
        Poslovne možnosti nišnih e-izdaj : primer založbe UMco : diplomsko delo / Lucija Gerbec. - Ljubljana : [L. Gerbec], 2016. - 34 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Andrej Blatnik. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 32-33. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5:004(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 GERBEC L. Poslovne
COBISS.SI-ID 62045282

OHK 2016/9 204
GIOULAMI, Dagny
        Alle Geschichten, die ich kenne : Roman / Dagny Gioulami. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Weissbooks, 2015. - 148 str. : avtorj. sl. ; 20 cm

ISBN 978-3-86337-073-2

821.112.2(494)-31
GER 830 GIOULAMI D. Alle Geschichten
COBISS.SI-ID 21808648

OHK 2016/9 205
GIRÓN, Gabriel de Téllez
        El burlador de Sevilla ; Don Gil de las calzas verdes / Tirso de Molina. - Madrid : Club internacional del libro, 1994. - 222 str. ; 17 cm. - (Biblioteca del estudiante)

ISBN 84-7461-788-X

821.134.2-2
ROM 860 TIRSO DE MOLINA Burlador
COBISS.SI-ID 61646946

OHK 2016/9 206
GIURICIN, Ezio
        La comunita nazionale italiana / Ezio e Luciano Giuricin. - Fiume : Unione italiana ; Trieste : Universita popolare ; Rovigno : Centro di ricerche storiche, 2008 (Trieste : Mongolfiera). - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm. - (Etnia / Centro di ricerche storiche, Rovigno, ISSN 0353-3271 ; 10)

Sažetak ; Povzetek ; Abstract

Vsebina:
Vol. 1: Storia e istituzioni degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia (1944-2006). - 639 str.
Vol. 2: Documenti (1944-2006). - 415 str.

323.15(497.4/.5=50)"1944/2006"
ZGO F 468/10 94(4-12)"19/20" GIURICIN E. Comunita nazionale
COBISS.SI-ID 3725804

OHK 2016/9 207
GJUZELEV, Vasil
        Pokr˝stvane i hristijanizacija na b˝lgarite : izvorovedčesko izsledvane s priloženie / Vasil Gjuzelev. - Sofija : Tangra TanNakRa, 2006. - 291 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka B˝lgarska večnost ; 63)

Cir. - Summary

ISBN 954-378-001-3
ISBN 978-954-378-001-3

27(497.1)"08/09"
COBISS.SI-ID 29190189

OHK 2016/9 208
GLENK, Eva M. F.
        Die Funktion der Sprichwörter im Text : eine linguistische Untersuchung anhand von Texten aus Elfriede Jelineks Werken / Eva M. F. Glenk. - Wien : Edition Praesens, 2000. - 194 str. ; 21 cm

Bibliografija: str.187-194

ISBN 3-7069-0031-9

811.112.2'373.7
GER 803.0-31 GLENK E. M. F. Funktion
COBISS.SI-ID 61739106

OHK 2016/9 209
GOLJEVŠČEK, Petra
        B. M. Koltes: Roberto Zucco : morilec brez razloga : diplomsko delo / Petra Goljevšček. - Ljubljana : [P. Goljevšček], 2016. - 54 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: str. 52-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.133.1.09-2Koltes B.- M.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 215/BD GOLJEVŠČEK P. B. M. Koltes
COBISS.SI-ID 61913186

OHK 2016/9 210
GOLOB, Jani, 1948-
        Evforija [Glasbeni tisk] : za eufonij in klavir = for euphonium and piano / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (5 str.) ; 24 x 34 cm + 1 part (3 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 240)

Dodatek k nasl. na partu: za evfonij in klavir. - 150 izv.

ISMN 979-0-709059-00-3
Mc. DSS 240

785.72:780.646.7:780.616.433
MUZ P p GOLOB J. Evforija MUZ P p GOLOB J. Part evfonij
COBISS.SI-ID 284806400

OHK 2016/9 211
GOLOB, Jani, 1948-
        Ptujske vedute [Glasbeni tisk] : za klavir, akordeon, violino, kitaro in kontrabas = The sights of Poetovio : for piano, accordion, violine, guitar and double bass / Jani Golob. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (10 str.) ; 21 x 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 196)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-55-0
Mc. DSS 196 Društvo slovenskih skladateljev

785.75
MUZ P p GOLOB J. Part accord. MUZ P p GOLOB J. Part bas MUZ P p GOLOB J. Part kitara MUZ P p GOLOB J. Part piano MUZ P p GOLOB J. Part vln MUZ P p GOLOB J. Ptujske
COBISS.SI-ID 279373312

OHK 2016/9 212
GORŠIČ, Lidija
        Povezave med skupino Bloomsbury, Virginio Woolf in romanom K svetilniku : diplomsko delo / Lidija Goršič. - Ljubljana : [L. Goršič], 2016. - 103 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 101-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

821.111.09Woolf V.
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK Dipl 884/SK GORŠIČ L. Povezave SOC DIP 3 GORŠIČ L. III 2301
COBISS.SI-ID 61775714

OHK 2016/9 213
GRADIŠNIK, Matevž
        Viteški imaginarij od plemen do stanov ob delu Hieronymusa Megiserja "Ein Tractat von dem Dreyfachen Ritterstand" : diplomsko delo / Matevž Gradišnik. - Ljubljana : [M. Gradišnik], 2016. - VI, 56 str. ; 30 cm

Mentor Sašo Jerše. - Bibliografija: str. 53-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(4)"11/16"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB GRADIŠNIK Matevž
COBISS.SI-ID 61896546

OHK 2016/9 214
        La GRAFIE uficiâl de lenghe furlane / [coordenament editoriâl, coordinamento editoriale, publishing coordination William Cisilino ; e a colaborât, ha collaborato, cooperated Elena Zanussi]. - Udin = Udine : ARLeF, Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, 2016. - 103 str. : preglednice ; 24 cm

Besedilo zaporedno v furl., it. in angl. - Na ov. tudi angl. naslov: The official spelling of the Friulian language. - Nasl. it. prevoda: La grafia ufficiale della lingua friulana

811.132.1'35
ROM 805.99 GRAFIE Cisilino W. (ur.)
COBISS.SI-ID 61869666

OHK 2016/9 215
GRAHEK, Lucija
        Stična : železnodobna naselbinska keramika = Stična : Iron Age settlement pottery / [[besedilo], priloge] Lucija Grahek ; [prevod Andreja Maver ; risbe Dragica Knific Lunder, Tamara Korošec]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print. - Ljubljana : Inštitut za arheologijo ZRC SAZU : Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 447 str. : ilustr., graf. prikazi, zvd., risbe ; 30 cm + 7 zganjenih pril. - (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, ISSN 1408-5208 ; 32)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1365. - Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - Recenzenta Mitja Guštin, Marko Dizdar. - Bibliografija: str. 341-347

ISBN 978-961-254-923-7 (Založba ZRC)

903(497.4Stična)"638"
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-SLO 20/32
COBISS.SI-ID 285613824

OHK 2016/9 216
GREEN, Peter, 1924-
        Classical bearings : interpreting ancient history and culture / Peter Green. - 1st paperback print. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 1998. - 328 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 271-313. - Kazalo

ISBN 0-520-20811-0

94(100)"652"
FRASCATI: 6-100
ARH 09 113,3
COBISS.SI-ID 42994433

OHK 2016/9 217
GREGORČIČ, Simon, 1844-1906
        Izbrane pesmi Simona Gregorčiča / Simon Gregorčič ; [uredil, uvod in opombe napisal Mirko Rupel]. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1946 (v Ljubljani : Tiskarna Ljudske pravice). - 381 str. : avtorj. sl. in podpis ; 17 cm

Simon Gregorčič v življenju in pesmi / Mirko Rupel: str. 5-86. - Opombe: str. 337-370. - 2.000 izv. - Kazalo: str. 371-381

821.163.6-1
SLA L.A I 1048 GREGORČIČ S. Izbrane
COBISS.SI-ID 506113

OHK 2016/9 218
GRIGORCEA, Dana
        Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit : Roman / Dana Grigorcea. - 2. Aufl. - Zürich : Dörlemann, 2015. - 262 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-03820-021-5

821.112.2(494)-31
GER 830 GRIGORCEA D. Primäres
COBISS.SI-ID 61636962

OHK 2016/9 219
GRIL, Ana, 1984-
        Luca Marenzio : razvoj šestglasnih madrigalov : diplomsko delo / Ana Gril. - Ljubljana : [A. Gril], 2016. - 78 str. : ilustr., note ; 30 cm

Mentor Aleš Nagode. - Bibliografija: str. 76-78. - Izvlečka v slov. in angl., povzetek v angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.034(450):784Marenzio L. 78.071.1(450):929Marenzio L.
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl GRIL A. Luca Marenzio
COBISS.SI-ID 62108002

OHK 2016/9 220
GRM, Ana
        Performing posthuman subjectivity through hypertext fiction in Patchwork girl as a feminist practice = Uprizarjanje posthumanistične subjektivnosti skozi hipertekstno fikcijo Patchwork girl kot feministična praksa : diplomsko delo / Ana Grm. - Ljubljana : [A. Grm], 2016. - 64 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Mojca Krevel. - Bibliografija: f. 58-62. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09Jackson S.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA GRM A. Performing
COBISS.SI-ID 61651554

OHK 2016/9 221
GRUM, Katja
        Absurd, nonsens in družbena satira v Aličini čudežni deželi : diplomsko delo / Katja Grum. - Ljubljana : [K. Grum], 2016. - 35 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: f. 32-33. - Povzetek ; Abstract: Absurd, nonsense and social satire in Alice's wonderland. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09-93Carroll L.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 221/BD GRUM K. Absurd
COBISS.SI-ID 61940066

OHK 2016/9 222
GRŽAN, Karel
        V znamenju Oriona / Karel Gržan ; [slikovno gradivo Aleksander Lilik ... et al.]. - 1. izd. - Jurklošter : Odon, 2008 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 87 str. : ilustr. ; 32 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-238-963-5

903(497.4Gračnica) 524:903(497.4Gračnica) 113/119:903(497.4Gračnica)
ARH 018 100
COBISS.SI-ID 240154368

OHK 2016/9 223
GUILLÉN, Jorge, 1893-1984
        Mientras el aire es nuestro : antología / Jorge Guillén ; edición de Philip W. Silver. - 4a ed. - Madrid : Ediciones Cátedra, 1990. - 412 str. ; 18 cm. - (Letras hispánicas ; 89)

Bibliografija: str. 51-52

ISBN 84-376-0168-1

821.134.2-1
ROM 860 GUILLEN J. Mientras
COBISS.SI-ID 61948258

OHK 2016/9 224
GUILLÉN, Nicolás
        Summa poética / Nicolás Guillén ; Edición de Luis Ínigo Madrigal. - 7a ed. - Madrid : Cátedra, 1990. - 299 str. ; 18 cm. - (Letras Hispánicas ; 36)

Bibliografija: str. 49-56

ISBN 84-376-0062-6

821.134.2(729.1)-1
ROM 860(7/8) GUILLEN N. Summa
COBISS.SI-ID 61978978

OHK 2016/9 225
GUNDE, Katarina
        Oblikovanje programskih vsebin Hiše žive dediščine v Beli Cerkvi : diplomsko delo / Katarina Gunde. - Ljubljana : [K. Gunde], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Rajko Muršič. - Bibliografija: f. 62-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394(497.4 Bela Cerkev)
FRASCATI: 5-402
COBISS.SI-ID 62072674

OHK 2016/9 226
GUNJAČA, Zlatko
        Srima - Prižba : ostaci arhitekture i analiza građevinskih faza / Zlatko Gunjača ; [fotografije Zlatko Gunjača, Davor Šarić ; prijevod Stipe Grgas]. - Šibenik : Muzej grada, 2005. - 79 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Povremena izdanja Muzeja grada Šibenika ; sv. 21)

Bibliografija: str. 77-79. - Summary

ISBN 953-6844-08-7

902
FRASCATI: 6-103
ARH 015 180,4
COBISS.SI-ID 6569824

OHK 2016/9 227
GUŠTIN, Katja, 1985-
        Soočanje parov z neplodnostjo pred zdravljenjem z zunajtelesno oploditvijo : doktorska disertacija / Katja Guštin. - Ljubljana : [K. Guštin], 2016. - 222 str. : tabele, grafi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina, somentorica Vislava Globevnik Velikonja. - Bibliografija: str. 193-211. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.6:364.64:612.663(043.3) 159.923.2:616.697(043.3) 618.177-089.888.11:316.728(043.3)
CC-APA: 3290 2950
PSI Diss GUŠTIN K. Soočanje parov
COBISS.SI-ID 286464000

OHK 2016/9 228
GUYOT-Clément, Christine
        Apprendre la langue de l'argumentation : du texte a la dissertation / Christine Guyot-Clément. - Paris : Belin, 2012. - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Belin sup. Langues)

Na ov. tudi: Français langue étrangere. - Priročnik vsebuje tudi krajše odlomke besedil in vaje z rešitvami. - Bibliografija: str. 239-240

ISBN 978-2-7011-5891-4

811.133.1'243(035) 811.133.1'42(035)
ROM 804.0-07 GUYOT-C. Ch. Apprendre
COBISS.SI-ID 61642338

OHK 2016/9 229
HADLER, Lea
        Pod Kotom - cesta : diplomsko delo / Lea Hadler. - Ljubljana : [L. Hadler], 2016. - 119 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Pleterski. - Bibliografija: f. 118-119. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 377
COBISS.SI-ID 61932642

OHK 2016/9 230
HADŽIĆ Žavski, Samanta
        Primerjava nezanesljivega pripovedovalca pri Williamu Faulknerju in Marku Sosiču : diplomsko delo / Samanta Hadžić Žavski. - Ljubljana : [S. Hadžić Žavski], 2016. - 25 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 25. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-3 821.111(73).09-31Faulkner W. 821.163.6.09-31Sosič M.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 213/BD HADŽIĆ ŽAVSKI S. Primerjava
COBISS.SI-ID 61911138

OHK 2016/9 231
HAJDAREVIĆ, Sara
        Emerging roles of advanced practice nurses in Slovenia and the translation of their professional titles = Pojavnost vlog medicinskih sester v napredni praksi v Sloveniji in prevod njihovih strokovnih nazivov : diplomsko delo / Sara Hajdarević. - Ljubljana : [S. Hajdarević], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: f. 45-48. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.46:614.253.5=111=163.6(043.2) 614.253.5:81'25=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA HAJDAREVIĆ S. Emerging
COBISS.SI-ID 61851234

OHK 2016/9 232
        HANDBOOK of language & ethnic identity. Vol. 1, Disciplinary & regional perspectives / edited by Joshua A. Fishman and Ofelia García. - 2nd ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. - XXXV, 545 str. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Handbook of language and ethnic identity. - Kazalo. - Bibliografija na koncu posameznega poglavja

ISBN 978-0-19-537492-6

81'27:323
COBISS.SI-ID 66053633

OHK 2016/9 233
        HANDBOOK of language and ethnic identity. Vol. 2, The success-failure continuum in language and ethnic identity efforts / edited by Joshua A. Fishman and Ofelia García. - 2nd ed. - New York, N. Y. ; Oxford : Oxford University Press, cop. 2011. - XIX, 492 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-539245-6
ISBN 0-19-539245-0

81'28
COBISS.SI-ID 61946978

OHK 2016/9 234
HANŽELIČ, Antonina
        Die Bedeutung von Humor in den drei Phasen der türkischen Migrationsliteratur = Pomen humorja v treh fazah turške priseljenske književnosti : diplomsko delo / Antonina Hanželič. - Ljubljana : [A. Hanželič], 2016. - 77 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 72-76. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(=512.161).09"19/2"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HANŽELIČ A. Bedeutung
COBISS.SI-ID 61978722

OHK 2016/9 235
HAUPTMAN, Alenka
        Vpliv samoevalvacije na učiteljeva prepričanja in vedenje ter na dosežke učencev : doktorska disertacija / Alenka Hauptman. - Ljubljana : [A. Hauptman], 2016. - 211 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Sonja Pečjak, somentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 167-185. - Povzetek ; Abstract: Changing teacher's beliefs about school self-evaluation and the impact on teacher behaviour and student achievement. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.011.3-051(043.3)
CC-APA: 3510 5-100
PSI Diss HAUPTMAN A. Vpliv
COBISS.SI-ID 61994338

OHK 2016/9 236
HAWLINA, Andrej
        Wittgenstein in fideizem : diplomsko delo / Andrej Hawlina. - Ljubljana : [A. Hawlina], 2016. - 87 str. : fotogr., tabele ; 30 cm

Mentor Borut Cerkovnik. - Bibliografija: str. 81-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.612:81:17 1Wittgenstein L.
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 HAWLINA, A. Wittgenstein
COBISS.SI-ID 62031202

OHK 2016/9 237
        The HEINZ Memorial Chapel : at the University of Pittsburgh. - [S. l. : s. n., po 1938]. - 37 str. : ilustr. ; 30 cm

726.035.3:27-523.43(734.827.4)
UMZG T/usa/Pitt/1
COBISS.SI-ID 61820514

OHK 2016/9 238
HERGA, Tomaž
        Logika Želje : doktorska disertacija / Tomaž Herga. - Ljubljana : [T. Herga], 2016. - 273 str. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec, somentor Peter Klepec. - Bibliografija: str. 268-273. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za filozofijo

159.964.26(043.3)
FRASCATI: 6-301
FIL Diss XIII HERGA T. Logika želje
COBISS.SI-ID 61921378

OHK 2016/9 239
HERMAN, Luc
        Handbook of narrative analysis / written and translated by Luc Herman and Bart Vervaeck. - Lincoln ; London : University of Nebraska Press, cop. 2005. - 231 str. ; 23 cm. - (Frontiers of narrative)

Prevod dela: Vertelduivels: handboek verhaalanalyse. - Bibliografija: str. 209-220. - Kazalo

ISBN 0-8032-7349-5 (broš.)
ISBN 978-0-8032-7349-8 (broš.)
ISBN 0-8032-2413-3
ISBN 978-0-8032-2413-1

82.0-3
PRK 11261 82.0-3 HERMAN L. Handbook
COBISS.SI-ID 3220581

OHK 2016/9 240
HERMAN, Nika
        Upornice v glasbi : diplomsko delo / Nika Herman. - Ljubljana : [N. Herman], 2016. - 54 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 48-52. - Povzetek ; Extract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:78(043.2) 305:78(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 HERMAN N. III 2208
COBISS.SI-ID 61665122

OHK 2016/9 241
HERNÁNDEZ, Miguel, 1910-1942
        Perito en Lunas ; El rayo que no cesa / Miguel Hernández ; edición, estudio y notas de Agustín Sánchez Vidal. - 1. ed. - Madrid : Alhambra, 1976. - vi, 181 str. ; 20 cm. - (Clásicos)

Bibliografija: str. 71-72

ISBN 84-205-0005-4

821.134.2-1
ROM 860 HERNANDEZ M. Perito
COBISS.SI-ID 61945442

OHK 2016/9 242
HEU, Élodie
        Édito [Dva medija] : méthode de français / Élodie Heu, Jean-Jacques Mabilat. - 3e éd. - [Paris] : Didier, 2015
223 str. : ilustr. ; 28 cm
1 zvočni CD (79 min, 12 sek) : stereo ; 12 cm
1 video DVD (ca 24 min) : barve, zvok ; 12 cm

CD posnet v tehniki MP3

ISBN 978-2-278-08098-4

811.133.1'243(075)(076.2)
ROM 804.0-07 EDITO Uč. CD ROM 804.0-07 EDITO Uč. DVD ROM 804.0-07 EDITO Učbenik
COBISS.SI-ID 61754466

OHK 2016/9 243
HLADNIK, Miran
        Nova pisarija : strokovno pisanje na spletu / Miran Hladnik. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 327-328 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-237-845-5

001.8:378(075.8) 808.1:004.738.5(075.8)
FRASCATI: 6-200
PED 001 HLADNIK M. Nova SLA Var II 1402 HLADNIK M. Nova 1-3
COBISS.SI-ID 285920000

OHK 2016/9 244
HOČEVAR, Uroš
        Estetika reportažne fotografije po enajstem septembru 2001 : doktorska disertacija / Uroš Hočevar. - Ljubljana : [U. Hočevar], 2016. - 156 f. : fotogr. ; 30 cm

Mentor Lev Kreft. - Bibliografija: f. 144-151. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.852:77.03/08:323.28"20"
FRASCATI: 6-301
FIL Diss VII HOČEVAR, U. Estetika
COBISS.SI-ID 62010978

OHK 2016/9 245
HODDINOTT, Ralph F.
        Bulgaria in antiquity : an archaeological introduction / R. F. Hoddinott. - London ; Tonbridge : Benn, cop. 1975. - 368 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. [343]-352. - Kazalo

ISBN 0-510-03281-8

73/75(497.2)::902
UMZG T/bgr/a21/1
COBISS.SI-ID 61968994

OHK 2016/9 246
HOMERUS
        Odiseia / Homer ; prevedel Anton Sovre ; [ilustracije Marij Pregelj]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1951. - 378 str., [25] f. pril. ; 21 cm. - (Svetovni klasiki)

Lat. naslov dela: Odyssea. - Uvod: str. 5-10. - Dejanje Odiseje po dnevih: str. 349-365. - Vsebuje še: Ion / Platon

821.14-13 82 Homer
KLF Pre 24 HOMERUS Odiseja a-c SLA L.A II 443 HOMERUS Odiseia
COBISS.SI-ID 570881

OHK 2016/9 247
HOOPER, Michael S. D., 1965-
        Sexual politics in the work of Tennessee Williams : desire over protest / Michael S. D. Hooper. - 1st pbk ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2015. - VII, 251 str. : ilustr. ; 24 cm

Prva izd. 2012. - Bibliografija: 240-246. - Kazalo. - Vsebina: Geiger-counters of rebellion ; There will be pity for the wild ; Desiring others ; Emotional roots

ISBN 978-1-107-53300-4 (broš.)

821.111(73).09-2Tennessee W.
PRK 11252 821.0A/Ž TENNESSEE W. Hooper M, S. D.
COBISS.SI-ID 61988962

OHK 2016/9 248
HORVAT, Boštjan, 31.8.1985-
        Prispevki za kakovostnejše poučevanje socioloških pojmov : diplomsko delo / Boštjan Horvat. - Ljubljana : [B. Horvat], 2016. - 53 f. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Alojzija Židan. - Bibliografija: f. 50-52. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 HORVAT B. III 2222
COBISS.SI-ID 61910370

OHK 2016/9 249
HORVAT, Nina, 1993-
        Vrednotenje uporabniškega vmesnika COBISS : diplomsko delo / Nina Horvat. - Ljubljana : [N. Horvat], 2016. - 37 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Jan Pisanski. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

004.5:[017/019:02](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 004 HORVAT N. Vrednotenje
COBISS.SI-ID 61751138

OHK 2016/9 250
HRANJEC, Nika
        Ženske v antičnih dramah : diplomsko delo / Nika Hranjec. - Ljubljana : [N. Hranjec], 2016. - 27 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 26-27. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-21:305-055.2 303-055.2
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 214/BD HRANJEC N. Ženske
COBISS.SI-ID 61911650

OHK 2016/9 251
HRASTELJ, Mojca
        Odnos do ameriške angleščine in kulture v slovenskem prostoru : doktorska disertacija / Mojca Hrastelj Brelih. - Ljubljana : [M. Hrastelj Brelih], 2016. - 215 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Nada Šabec. - Bibliografija: f. 196-205. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Ameriške študije

811.111'282(73):316.72(497.4)(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss HRASTELJ M. Odnos
COBISS.SI-ID 61714786

OHK 2016/9 252
HREN, Klemen, 1985-
        Vergleich des Romans Die Klavierspielerin mit dessen Verfilmung = Primerjava romana in filma Učiteljica klavirja : diplomsko delo / Klemen Hren. - Ljubljana : [K. Hren], 2016. - 65 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 63-64. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Jelinek E.:791.31(043.2) 791.31:821.112.2(436).09Jelinek E.(043.2) 159.964.2:82.09
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HREN K. Vergleich
COBISS.SI-ID 61632098

OHK 2016/9 253
HRŽENJAK, Majda
        Simbolno : izbrana poglavja iz francoskega strukturalizma / Majda Hrženjak. - Ljubljana : Študentska založba, 2002 ([Ljubljana] : Pleško). - 214 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Scripta)

Bibliografija: str. 200-214

ISBN 961-6446-02-9

165.75(44):159.964.2
FIL XI.5 HRŽENJAK M. Simbolno
COBISS.SI-ID 118957312

OHK 2016/9 254
HUBER, Jožica
        Razvoj binkoštne cerkve na Slovenskem : diplomska naloga / Jožica Huber. - Ljubljana : [J. Huber], 2016. - 49 str. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: str. 44-46. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2) 279.15(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 HUBER J. III 2236
COBISS.SI-ID 61933666

OHK 2016/9 255
HUBER, Jožica
        ˝Zakaj Bog take dol ne včesne, ko kriminalsko delo delajo?˝ : Kriminal v Prekmurju od priključitve Prekmurja Kraljevini SHS do šestojanuarske diktature : diplomska naloga / Jožica Huber. - Ljubljana : [J. Huber], 2016. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Božo Repe. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.411)"1919/1929"
ZGO DIP HUBER Jožica
COBISS.SI-ID 61666658

OHK 2016/9 256
HUDELJA, Niko
        Nemško-slovenski zgodovinski slovar / Niko Hudelja. - 2., razširjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 1091 str. ; 25 cm

300 izv.

ISBN 978-961-237-841-7

93/94(038)=112.2=163.6
GER AR HUDELJA N. Nemško-slov./2016 GER LexD 803.0 HUDELJA N. Nemško-slov./2016 SOC 038 HUDELJA N. Nemško ZGO D 8838 94(075) HUDELJA Niko 1-5
COBISS.SI-ID 285341440

OHK 2016/9 257
HUDOKLIN, Metka
        Ljubezen do sebe na poti do solidarnosti : diplomsko delo / Metka Hudoklin. - Ljubljana : [M. Hudoklin], 2016. - 46 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract : Self-love on the path to solidarity. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

177.61:316.7
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IV HUDOKLIN, M. Ljubezen SOC DIP 3 HUDOKLIN M. III 2266
COBISS.SI-ID 61688674

OHK 2016/9 258
HUMAR, Mateja, 1985-
        Seznam del skladatelja Leopolda Belarja : diplomsko delo / Mateja Humar. - Ljubljana : [M. Humar], 2016. - 115 str. ; 30 cm

Seznam rokopisov in tiskov: str. 55-92. - Mentor Aleš Nagode. - Bibliografija: str. 109-114. - Kazala. - Izvleček v slov. in angl. ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.071.1(497.4)Belar L.:016 929Belar L.
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl HUMAR M. Seznam
COBISS.SI-ID 61776994

OHK 2016/9 259
HUMAR, Valentina, 1982-
        Haeckels Reise nach Indien = Haecklovo potovanje v Indijo : diplomsko delo / Valentina Humar. - Ljubljana : [V. Humar], 2016. - 62 str. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 57-61. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-992Haeckl E.(043.2) 910.4(540):929Haeckl E.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN HUMAR V. Haeckls
COBISS.SI-ID 61887586

OHK 2016/9 260
HUMBOLDT, Wilhelm von, 1767-1835
        Los vascos / Wilhelm von Humboldt ; [del prólogo y la traducción, Miguel de Unamuno]. - Donostia : Roger, 1998. - 230 str. ; 19 cm : ilustr. - (Roger para todos los gustos ; 5)

Prevod dela: Reiseskizzen aus Biscaya

ISBN 978-84-89979-29-1

914.601.5"18"
ROM 9 HUMBOLDT W. Los vascos
COBISS.SI-ID 61620834

OHK 2016/9 261
HVALIČ, Pavla, 1987
        Analiza Zlate beležnice med feministično teorijo, ženskimi študijami in literarno analizo : diplomsko delo / Pavla Hvalič. - Ljubljana : [P. Hvalič], 2016. - 54 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Literatura in viri: str. 50-52. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09Lessing D.:305-055.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 883/SK HVALIČ P. Analiza
COBISS.SI-ID 61759842

OHK 2016/9 262
ILC, Gašper
        English verbs in use I : exercises for students / Gašper Ilc. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 100 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 99

ISBN 978-961-237-154-8 (9,63 EUR)

811.111'367.625(075.3)(076.1)
FRASCATI: 6-200
GER AR ILC G. English v. 1 (2016)
COBISS.SI-ID 286177024

OHK 2016/9 263
ILIĆ, Luka
        Milost, vjera i grijeh : teologija Matije Vlačića Ilirika / Luka Ilić ; [prevela Melanie Ivančević]. - Pula : ZN Žakan Juri, 2014. - 145 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Portreti)

Prevod dela: The Undenstanding of Sin in the Theology of Mathias Flacius Illyricus. - Bibliografija: str.113-133. - Kazalo

ISBN 978-953-6487-41-1 !

929 Vlačić M.
ZGO C 6675 930.85 ILIĆ Luka Milost, vjera
COBISS.SI-ID 10199555

OHK 2016/9 264
ILIĆ, Maja, zgodovinarka
        Mengeš skozi poročanje občinskega glasila Očinski poročevalec in Slamnik : diplomska naloga / Maja Ilić. - Ljubljana : [M. Ilić], 2016. - 55 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: f. 51-54. - Izvleček ; Abstract. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

070:94(497.4Mengeš)(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ILIĆ Maja
COBISS.SI-ID 61832802

OHK 2016/9 265
        IM Labyrinth des Minos : Kreta, die erste europäische Hochkultur / [herausgegeben von Harald Siebenmorgen]. - München : Biering & Brinkmann, 2000. - 372 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Archäologische Veröffentlichungen des Badischen Landesmuseums ; Bd. 2)

Dostopno tudi na: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz089500911inh.htm - Table of contents. - Catalog of an exhibition held at Badisches Landesmuseum Karlsruhe, Jan. 27-Apr. 4, 2001. - Bibliografija: str. 358-368. - Kazalo

ISBN 3-930609-26-6
ISBN 978-3-930609-26-0

903
COBISS.SI-ID 62003042

OHK 2016/9 266
        IMPORTANT Chinese paintings. - New York : Frank Caro Gallery, [po 1974]. - [44] str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 44

75(510)(083.824)
UMZG X/chn/e1/4
COBISS.SI-ID 61828450

OHK 2016/9 267
INTERNATIONAL Congress of Roman Frontier Studies (19 ; 2003 ; Pécs, Hungary)
        Limes XIX : proceedings of the XIXth International Congress of Roman Frontier Studies held in Pécs, Hungary, September 2003 / edited by Zsolt Visy. - Pécs : University of Pécs, 2005. - 1004 str. : ilustr. ; 31 cm

"A conference held under the auspices of Ferenc Mádl, president of Republic Hungary and the Department of Ancient History and Archaeology of the University of Pécs" --> na sredini nasl. str. - Bibliografija nakoncu prispevkov

902
FRASCATI: 6-103
ARH 04 204/19
COBISS.SI-ID 7423840

OHK 2016/9 268
INTERNATIONAL L.A.U.D.-Symposium (34 ; 2010 ; Universität Koblenz-Landau)
        Variation in language and language use : linguistic, socio-cultural and cognitive perspectives / Monika Reif, Justyna A. Robinson, Martin Pütz (eds.). - Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang, 2013. - 420 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Duisburg Papers on Research in Language and Culture ; Band/volume 96)

Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 978-3-631-64020-3
ISBN 3-631-64020-X

81'27(08)
COBISS.SI-ID 61969762

OHK 2016/9 269
IPAVEC, Marko
        Encyclopaedic glossary of winemaking : English-Slovene = Angleško-slovenski enciklopedični glosar s področja vinarstva : diplomsko delo / Marko Ipavec. - Ljubljana : [M. Ipavec], 2016. - 70 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'373.21:634.8+663.2=111=163.6(043.2) 634.8+663.2:81'373.21=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA IPAVEC M. Encyclopaedic
COBISS.SI-ID 61913954

OHK 2016/9 270
IVAKIČ, Anja
        Mehki terorizem Marka Breclja : diplomsko delo / Anja Ivakič. - Ljubljana : [A. Ivakič], 2016. - 51 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Janez Vrečko, Ana Vogrinčič Čepič. - Literatura in viri: f. 47-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

316.7:7
FRASCATI: 5-415
PRK Dipl 858/SK IVAKIČ A. Mehki terorizem SOC DIP 3 IVAKIČ A. III 2238
COBISS.SI-ID 61338210

OHK 2016/9 271
IVANKOVIĆ, Ana
        Razširjenost novodobniških duhovnosti v manjšem mestu : primer Brežic : diplomsko delo / Ana Ivanković. - Ljubljana : [A. Ivanković], 2016. - 56 f. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: f. 42-44. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2) 29:614(497.4 Brežice)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 IVANKOVIĆ A. III 2231
COBISS.SI-ID 61981282

OHK 2016/9 272
IVANUŠ, Nataša
        Estetika grdega v likovni umetnosti 20. stoletja : diplomsko delo / Nataša Ivanuš Čuček. - Ljubljana : [N. Ivanuš Čuček], 2016. - 82 f. ; 30 cm

Mentor Lev Krett. - Bibliografija: f. 76-80. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.852:111.85:73/76"19"
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII IVANUŠ Čuček, N. Estetika grdega
COBISS.SI-ID 61757794

OHK 2016/9 273
        IZBOLJŠEVANJE kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory / uredili, edited by Katarina Aškerc ... [et al.] ; [prevajanje Babylon]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016 (Radovljica : Tiskarna). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/Monografija_projekt-EHEA_splet.pdf. - Besedilo v slov. ali angl. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6628-49-5

37.091.3:378(082) 378.147(082)
CC-APA: 3530
PED 378 IZBOLJŠEVANJE Aškerc K. (ur.) PSI 37.015.3 IZBOLJŠEVANJE Aškerc K.(ur.)
COBISS.SI-ID 285282816

OHK 2016/9 274
        IZBRANA literatura 5 : priročnik za študente zgodovine pedagoške smeri in učitelje - začetnike : didaktika zgodovine / [izbrala in uredila] Danijela Trškan. - 1. izd. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2016. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/enrol/index.php?id=3363 (Dostop z geslom). - Gradivo za interno uporabo

37.091.3:94
FRASCATI: 6-100
ZGO E 1838 37.091.3:93/94 IZBRANA literatura 5 ZGO E 1838/1 37.091.3:93/94 IZBRANA literatura 5
COBISS.SI-ID 62064482

OHK 2016/9 275
JAMES, John, 1931-
        The pioneers of the Gothic movement : interim report 1 / John James. - Wyong : Mandorla Publications, 1980. - 12 str. ; 22 cm

72.033.5(44):303.824
UMZG T/fra/b224/10
COBISS.SI-ID 61755490

OHK 2016/9 276
JAMES, Marlon, 1970-
        A brief history of seven killings / Marlon James. - New York : Riverhead Books, 2015, cop. 2014. - 688 str. ; 21 cm

Man Booker Prize, 2015

ISBN 978-1-59463-394-2

821.111(729.2)-311.2
GER 820(100) JAMES M. Brief history
COBISS.SI-ID 61651042

OHK 2016/9 277
JAMIESON, Dale
        Ethics and the environment : an introduction / Dale Jamieson. - 8th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016, cop. 2008. - XI, 221 str. ; 25 cm. - (Cambridge applied ethics)

Bibliografija: str. 206-215. - Kazalo

ISBN 978-0-521-86421-3 (hbk.)
ISBN 978-0-521-68284-8 (pbk.)

17:502/504 502.14
FIL IV JAMIESON D. Ethics
COBISS.SI-ID 61656674

OHK 2016/9 278
JAN, Anja, 1984-
        Filmske adaptacije nekaterih avstralskih romanov : diplomsko delo / Anja Jan. - Ljubljana : [A. Jan], 2016. - 53 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 50-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(94).09:791.31 791.31:82
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 915/SK JAN A. Filmske
COBISS.SI-ID 62025826

OHK 2016/9 279
JAN, Anja, 1984-
        Satan pri Johnu Miltonu in Williamu Blaku : diplomski seminar / Anja Jan. - Ljubljana : [A. Jan], 2016. - 27 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Viri in literatura: f. 26. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09-1
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 148/SD JAN A. Satan
COBISS.SI-ID 61777762

OHK 2016/9 280
JANC, Nežka
        Pomenska primerjava nemške pripone -schaft in angleške -ship = Der semantische Vergleich zwischen dem deutschen Suffix -schaft und dem englischen -ship = A semantic comparison of the German suffix -schaft and the English suffix -ship : diplomsko delo / Nežka Janc. - Ljubljana : [N. Janc], 2016. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno slov., tabele primerov v angl., nem. in slov. - Mentorja Darko Čuden in Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 50-51. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v angl. in nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.112.2'367.622:811.111(043.2) 811.111'367.622:811.112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JANC N. Pomenska
COBISS.SI-ID 61940322

OHK 2016/9 281
JANČAR, Doroteja
        Vzgoja in izobraževanje v Atenah v stari Grčiji : diplomsko delo / Doroteja Jančar. - Ljubljana : [D. Jančar], 2016. - 48 str. ; 30 cm

Mentorica Alenka Cedilnik. - Bibliografija: str. 45. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(38Atene):37
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB JANČAR Doroteja
COBISS.SI-ID 61739874

OHK 2016/9 282
JANČAR, Mojca, 1975-
        Lesene stavbne ostaline na arheološkem najdišču Špica : diplomsko delo / Mojca Jančar. - Ljubljana : [M. Jančar], 2016. - 91 f. : ilustr. ; 31 cm + 11 pril. v žepku

Mentorica Ljubinka Teržan. - Bibliografija: f. 83-88. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 380
COBISS.SI-ID 61942882

OHK 2016/9 283
JANKOVIČ, Vita
        Uskoško prebivalstvo v Beli krajini : diplomsko delo / Vita Jankovič. - Ljubljana : [V. Jankovič], 2016. - 63 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Sašo Jerše, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 59-60. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak, Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(497.4Bela krajina)"15/19"
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 JANKOVIČ V. III 2285 ZGO DIP JANKOVIČ Vita
COBISS.SI-ID 62015330

OHK 2016/9 284
JARC, Katarina, 1992-
        Vpliv italijanščine na korziščino in solkanščino : diplomska seminarska naloga / Katarina Jarc. - Ljubljana : [K. Jarc], 2016. - 33 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primerjava besedišča v slov., it., korziščini in solkanskem narečju. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Sonia Vaupot. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'282(497.4Solkan):811.131.1(043.2) 811.131.1:[811.163.6'282+811.133.3](043.2) 811.163.6'282(497.4Solkan):811.133.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JARC K. Vpliv
COBISS.SI-ID 61628514

OHK 2016/9 285
JAVORNIK, Neža, 1987-
        Šamanizem : šamanistični obred in prehod v spremenjeno stanje zavesti s pomočjo pripravka ayahuasce : diplomsko delo / Neža Javornik. - Ljubljana : [N. Javornik], 2016. - 37 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: f. 36-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2) 256(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 JAVORNIK N. III 2235
COBISS.SI-ID 61931874

OHK 2016/9 286
        JAZYK, soznanie, kommunikacija. [Vyp.] [53] : sbornik naučnyh statej posvjaščennyh pamjati V. N. Teljia / [otv. red. V. V. Krasnyh, A. I. Izotov]. - Moskva : MAKS Press, 2016. - 387 str. : 21 cm

Cir. - Opombe tekoče na dnu str. - V kolofonu tudi nasl. v angl.: Language - mind - communication. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v angl. in ruš.

ISBN 978-5-317-05348-2

811.16(082)
SLA Phil II 4366 JAZYK
COBISS.SI-ID 61916770

OHK 2016/9 287
JELENC, Blaž, 1984-
        Heideggerjevo soočenje s Hölderlinom : diplomsko delo / Blaž Jelenc. - Ljubljana : [B. Jelenc], 2016. - 57 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vid Snoj, Janko M. Lozar. - Bibliografija: f. 55-56. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za filozofijo

821.112.2.09-1Hölderlin F.:111Heidegger M. 111Heidegger M.
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK Dipl 900/SK JELENC B. Heideggerjevo
COBISS.SI-ID 61884258

OHK 2016/9 288
JENSTERLE, Nejc
        Samoodtujitev subjekta kot njegova konstitucija : Kant, Fichte, Hegel in načela predmetnosti : magistrsko delo / Nejc Jensterle. - Ljubljana : [N. Jensterle], 2016. - 89 str. ; 30 cm

Mentor Zdravko Kobe. - Bibliografija: str. 87-88. - Izvleček ; Abstract : Self-alienation of the subject as his constitution : Kant, Fichte, Hegel and the principles of objectivity. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.81:141
FRASCATI: 6-301
FIL MagB XI.4 JENSTERLE, N. Samoodtujitev
COBISS.SI-ID 62043490

OHK 2016/9 289
JERAJ, Ana
        Nominalni slog v nemški in slovenski različici Lizbonske pogodbe : diplomska seminarska naloga / Ana Jeraj. - Ljubljana : [A. Jeraj], 2016. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., primeri pravnih besedil v slov. in nem. - Mentorica Helena Kuster. - Bibliografija: str. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

[811.112.2'276.6:34]:811.163.6(043.2) 81'276.6:34=112.2=163.6(043.2) 341.24:81'276.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP JERAJ A. Nominalni
COBISS.SI-ID 61662050

OHK 2016/9 290
JERAJ, Juš
        Pesimizem v delih Woodyja Allena : diplomsko delo / Juš Jeraj. - Ljubljana : [J. Jeraj], 2016. - 16 f. ; 31 cm

Mentor Dean Komel. - Bibliografija: f. 14. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1:791Allen W.(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII JERAJ J. Pesimizem
COBISS.SI-ID 61906018

OHK 2016/9 291
JEREB, Ana
        Spolna razlika : psihoanalitična in feministična interpretacija transspolnosti : doktorska disertacija / Ana Jereb. - Ljubljana : [A. Jereb], 2016. - 208 f. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec, somentorica Renata Salecl. - Bibliografija: f. 188-208. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.

141.72:159.964.2(043.3)
FRASCATI: 6-301
FIL Diss XI.5 JEREB, A. Spolna razlika
COBISS.SI-ID 286564352

OHK 2016/9 292
JERINA, Gašper
        Konfliktnost jezika v luči budistične šole madhyamika : diplomsko delo / Gašper Jerina. - Ljubljana : [G. Jerina], 2016. - 27 f. ; 31 cm

Mentor Sebastjan Vörös. - Bibliografija: f. 27. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

242-852.5MAD:81(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X JERINA G. Konfliktnost
COBISS.SI-ID 61960290

OHK 2016/9 293
JEZNIK, Matjaž, 1980-
        Die slowenische Sprache auf den Gräbern der kärntnerischen Friedhöfe = Slovenski jezik na grobovih avstrijskokoroških pokopališč : diplomsko delo / Matjaž Jeznik. - Ljubljana : [M. Jeznik], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., primeri nagrobnih napisov v slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 60. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.163.6'373.23:726.825(436.5)(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JEZNIK M. Slowenische
COBISS.SI-ID 62007138

OHK 2016/9 294
JEŽ-Brezavšček, Brina
        Osem krikov in dva šepeta [Glasbeni tisk] : za saksofon (alt, bariton) in klavir = Eight cries and two whisperings : for saxophone (alto, baritone) and piano / Brina Jež Brezavšček. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (11 str.) ; 34 cm. - (Muzicija DSS ; št. 239)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-99-4
Mc. DSS 239 Edicije DSS

785.72:780.643.2:780.616.433
MUZ P p JEŽ BREZAVŠČEK B. Osem
COBISS.SI-ID 284630784

OHK 2016/9 295
JONAK, Ajda
        Einsatz von Märchen im Fremdsprachenunterricht = Uporaba pravljic pri pouku tujih jezikov : magistrsko delo / Ajda Jonak. - Ljubljana : [A. Jonak], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: f. 60-61. - Izvleček v slov., nem. in angl., povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko

[81'232'243:37.091.3]:82-34(043.2) 37.091.3:81'232'243(043.2) 82-34:81'232'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB JONAK A. Einsatz
COBISS.SI-ID 61828706

OHK 2016/9 296
JONAK, Mišo
        Schuld und Sühne in Heinrich Bölls Roman Billard um halbzehn = Krivda in pokora v romanu Biljard ob pol desetih Heinricha Bölla : diplomsko delo / Mišo Jonak. - Ljubljana : [M. Jonak], 2016. - 22 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 21. - Abstrakt ; Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Böll H.:17.024.1(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER DiplB JONAK M. Schuld
COBISS.SI-ID 61709666

OHK 2016/9 297
JUDEŽ, Brigita
        Intelektualec v dramatiki Primoža Kozaka : diplomsko delo / Brigita Judež. - Novo mesto : [B. Judež], 2016. - 85 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Lev Kreft, Matevž Kos. - Bibliografija: str. 81-85. - Izvleček ; Abstract: Intellectual in Primož Kozak's plays. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-2Kozak P.:172.1 172.1
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK Dipl 892/SK JUDEŽ B. Intelektualec
COBISS.SI-ID 61830242

OHK 2016/9 298
JURGELE, Kaja
        Gledališče zatiranih Augusta Boala v Sloveniji : diplomsko delo / Kaja Jurgele. - Ljubljana : [K. Jurgele], 2016. - 32 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 31. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

792.01Boal A.
FRASCATI: 6-308
PRK DiplB 227/BD JURGELE K. Gledališče
COBISS.SI-ID 61960034

OHK 2016/9 299
JURIŠIĆ, Klavdija
        Objekte und Umstandsbestimmungen zur adjektivischen Prädikatsergänzung = Predmeti in prislovna določila ob povedkovem določilu s pridevniško besedo : diplomsko delo / Klavdija Jurišić. - Ljubljana : [K. Jurišić], 2016. - 67 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 64-66. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367.333(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JURIŠIĆ K. Objekte
COBISS.SI-ID 62038370

OHK 2016/9 300
JUST, Snježana
        Humor im DaF Unterricht = Humor pri pouku nemškega jezika : diplomsko delo / Snježana Just Kočevar. - Ljubljana : [S. Just Kočevar], 2016. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 66-70. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN JUST KOČEVAR S. Humor
COBISS.SI-ID 61982306

OHK 2016/9 301
JUTERŠEK, Mihael
        Strip Mikija Mustra v podlistkih : diplomsko delo / Mihael Juteršek. - Ljubljana : [M. Juteršek], 2016. - 93 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Miha Kovač. - Bibliografija: f. 61-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

655.4/.5(497.4):[070.449.8:929Muster M.](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 655.4/.5 JUTERŠEK M. Strip
COBISS.SI-ID 61991010

OHK 2016/9 302
JUVAN, Dan
        Nietzschejevo razumevanje tradicionalne morale in njena kritika : diplomsko delo / Dan Juvan. - Ljubljana : [D. Juvan], 2016. - 50 str. ; 30 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: str 47. - Izvleček ; Abstract : Nietzsche's understanding of traditional morality and its critic. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Nietzsche F.:17.022.1
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV JUVAN, D. Nietzschejevo
COBISS.SI-ID 61812066

OHK 2016/9 303
JUVAN, Matija
        Medsebojni vpliv na razvoj nemškega in japonskega gledališča v prvi polovici 20. stoletja = Reziproker Einfluss auf die Entwicklung des deutschen und japanischen Theaters in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts = 20 seiki zenhan no doitsugoken to nihon ni okeru gekijô no hatten to sôgoteki eikyô : diplomsko delo / Matija Juvan. - Ljubljana : [M. Juvan], 2016. - 132 str. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Špela Virant in Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: str. 104-107. - Izvleček ; Abstract ; Daljša povzetka v nem. (str. 108-119) in jap. (str. 120-132). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za azijske študije

792(430):792(520)(043.2)
FRASCATI: 6-308
GER DiplN JUVAN M. Medsebojni
COBISS.SI-ID 62037602

OHK 2016/9 304
KAJBA, Katja
        Muzejska pedagoška dejavnost v Mestnem muzeju Ljubljana : diplomsko delo / Katja Kajba. - Ljubljana : [K. Kajba], 2016. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 79-90. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:94
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP KAJBA Katja
COBISS.SI-ID 62011490

OHK 2016/9 305
        KAK govori s˝vremennijat b˝lgarin. T. 1, Gramatika i ustna reč / Jovka Tiševa ... [et al.]. - Sofija : Fond naučni izsledvanija : Fondacija Fokus, 2014. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir.

ISBN 978-619-90196-1-0

811.163.2'27
COBISS.SI-ID 61758818

OHK 2016/9 306
KALAN, Mihael, 1989-
        Odnos med evropskim neandertalcem in modernim človekom : diplomsko delo / Mihael Kalan. - Ljubljana : [M. Kalan], 2016. - IV, 65 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 58-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 370
COBISS.SI-ID 61913698

OHK 2016/9 307
KALČIĆ, Špela
        Nisem jaz Barbika : oblačilne prakse, islam in identitetni procesi med Bošnjaki v Sloveniji / Špela Kalčić. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 2007 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 315 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 22)

700 izv. - Bibliografija: str. 285-304. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-223-1

316.7:28(497.4) 28-726.6-443.5(497.4) 391:28(497.4)
BIB 39 KALČIČ Š. Nisem ETN D.0.3 11768 KALČIĆ Š. Nisem 1, 2 FIL IX.3 KALČIČ Š. Oblačilne GEO SLO II 9953 314 KALČIĆ Š. Nisem jaz SOC 316.7 KALČIČ Š. Nisem jaz
COBISS.SI-ID 236902912

OHK 2016/9 308
KAPITAN, Polona, 1986-
        Vojsko v letu 1943 skozi oči duhovnika Fortunata Jeklina in lik primorskega duhovnika v izbranih romanih : diplomsko delo / Polona Kapitan. - Ljubljana : [P. Kapitan], 2016. - 145 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Božo Repe, Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 140-144. - Izvleček ; Abstract: Vojsko in 1943 through the eyes of priest Fortunat Jeklin and the character of the priest from the Slovene Littoral in selected novels. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

94(497.4Vojsko)"1939/1945" 821.163.6.09
FRASCATI: 6-200 6-100
PRK Dipl 904/SK KAPITAN P. Vojsko ZGO DIP KAPITAN Polona
COBISS.SI-ID 61906274

OHK 2016/9 309
KARAS, Jure
        Računalniško generirana poezija : diplomsko delo / Jure Karas. - Ljubljana : [J. Karas], jun. 2016. - 51 f. : tabela ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorji Olga Markič, Boris A. Novak, Primož Jakopin. - Bibliografija: f. 44-48. - Izvleček ; Abstract: Computer generated poetry. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-1:004 16
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP V KARAS, J. Računalniško PRK Dipl 877/SK KARAS J. Računalniško
COBISS.SI-ID 61730914

OHK 2016/9 310
KARLÍK, Petr
        Gramatika a lexikon češtiny / Petr Karlík. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 118 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 116-118

ISBN 978-80-210-6845-2 (broš.)
ISBN 80-210-6845-0 (broš.)

811.162.3'373(075.8)
SLA Phil II 4377 KARLÍK P. Gramatika
COBISS.SI-ID 61686370

OHK 2016/9 311
KAVČIČ, Janja
        Spomini in dnevniki s soške fronte - zgodovinski vir ali literarno delo? : diplomsko delo / Janja Kavčič. - Ljubljana : [J. Kavčič], 2016. - [48] str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Marta Verginella. - Bibliografija: str. [46-48]. - Izvleček ; Abstract: Memories and diaries from the Isonzo front - historic source or literary work?. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za zgodovino

821.163.6.09-94 930(497.4)"1914/1918"
FRASCATI: 6-200 6-100
PRK DiplB 206/BD KAVČIČ J. Spomini ZGO DiplB KAVČIČ Janja
COBISS.SI-ID 61850210

OHK 2016/9 312
KAVZAR Hudej, Maja
        Fenomen festivala Vilenica v slovenskem prostoru : diplomsko delo / Maja Kavzar Hudej. - Ljubljana : [M. Kavzar Hudej], 2016. - 71 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Literatura in viri: f. 65-68. - Povzetek ; Abstract: The Vilenica festival phenomenon in the Slovenian space. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091:06.05
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 867/SK KAVZAR HUDEJ M. Fenomen
COBISS.SI-ID 61650530

OHK 2016/9 313
KEENAN, Jeremy, 1945-
        The dying Sahara : US imperialism and terror in Africa / Jeremy Keenan. - London : Pluto Press, 2013. - XXV, 326 str. : maps ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1317/2013370725-t.html - Table of contents only
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1317/2013370725-b.html - Contributor biographical information
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy1317/2013370725-d.html - Publisher description. - Bibliografija in kazalo: str.283-326. - Vsebina: P20G : a long history of false-flag terrorism ; The US invasion of the Sahara-Sahel ; Repression and terrorism rents ; Footing the bill : did the World Bank fund state terrorism? ; Putting the GWOT back on track ; New Tuareg rebellions ; Uranium goes critical : why the Tuareg took up arms ; The fifth anniversary of 2003 : another kidnap ; The creation of AFRICOM ; The future ground zero ; Perfidious Albion : the murder of Edwin Dyer ; Drugs and the threat of western intervention ; Al-Qaeda in the west for the west ; 'Washing the Mountain' : desert borders, corruption and the DRS ; Sarkozy declares war on al-Qaeda ; Opening the gates of hell ; The past catches up : pressure on Algeria ; The Arab spring and Gaddafi intervene ; War crime? ; Preparing for the 'long war'

ISBN 978-0-7453-2961-1 (broš.)
ISBN 1849648271 ! (epub)

323.1:316:34
SOC 32 KEENAN J. Dying
COBISS.SI-ID 61905506

OHK 2016/9 314
KELEMEN, Maja
        Podoba Prage v romanih Gustava Meyrinka = Das Pragbild in den Romanen Gustav Meyrinks = Podoba Prahy v romanéch Gustava Meyrinka : skupno diplomsko delo / Maja Kelemen. - Ljubljana : [M. Kelemen], 2016. - 66 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Besedilo v slov. - Mentorja Špela Virant in Erik Gilk, somentor Andrej Rozman. - Bibliografija: f. 63-64. - Povzetki v slov., angl., nem. in češ. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za slavistiko

821.112.2(436).09Meyrink G.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KELEMEN M. Podoba Prage
COBISS.SI-ID 61785954

OHK 2016/9 315
KERMAVNER, Matej
        Značilnosti kratke proze Roberta Bolana : diplomsko delo / Matej Kermavner. - Ljubljana : [M. Kermavner], 2016. - 39 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: str. 34-35. - Izvleček ; Abstract: Characteristics of Roberto Bolano's short stories. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.134.2(83).09-32Bolano R.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 210/BD KERMAVNER M. Značilnosti
COBISS.SI-ID 61893986

OHK 2016/9 316
KETIŠ, Mojca, 1985-
        Emancipirana ženska in žensko vprašanje v Zgodbah iz tridesetih let Milene Mohorič : diplomsko delo / Mojca Ketiš Mavec. - Ljubljana : [M. Ketiš Mavec], 2016. - 41 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Literatura in viri: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract: Emancipated woman and the woman question in Zgodbe iz tridesetih let by Milena Mohorič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-32Mohorič M.:305-055.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 864/SK KETIŠ MAVEC M. Emancipirana
COBISS.SI-ID 61643362

OHK 2016/9 317
KHAM, Zala
        Odnos realno - imaginarno - virtualno v dokumentarni fotografiji : diplomsko delo / Zala Kham. - Ljubljana : [Z. Kham], 2016. - 78 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorja Marko Uršič, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 72-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

77.044(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VII KHAM Z. Odnos SOC DIP 3 KHAM Z. III 2246
COBISS.SI-ID 61606498

OHK 2016/9 318
KINCY, Chamya Pompey, 1976-2013
        Making the move to RDA : a self-study primer for catalogers / Chamya Pompey Kincy with Sara Shatford Layne. - Lanham : Rowman & Littlefield, 2014. - XIV, 332 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 315-316. - Kazalo. - Vsebina: Development, objectives, and principles ; Underlying models and organization ; Major differences between RDA and AACR2 ; Attributes of manifestations and items ; Attributes of works and expressions ; Attributes of persons, families, corporate bodies, and places ; Recording relationships ; Creating and interpreting bibliographic records for books ; Creating and interpreting bibliographic records for non-book resources ; Creating and interpreting authority records

ISBN 978-0-8108-8769-5 (pbk.)
ISBN 978-0-8108-8770-1 (ebook)

025.3(035)
FRASCATI: 5-408
BIB 025.3 KINCY C. P. Making
COBISS.SI-ID 61838946

OHK 2016/9 319
KLEMENČIČ, Iva
        "Fan, vad gör du?!" : om svärande och svordomar i det svenska och slovenska spraket = "Zum Teufel, was machst du?!" : über Flüche und Schimpfwörter im Schwedischen und Slowenischen = "Hudiča, kaj delaš?!" : o preklinjanju in kletvicah v švedskem in slovenskem jeziku : diplomsko delo / Iva Klemenčič. - Ljubljana : [I. Klemenčič], 2016. - 122 : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v švedščini, tabele primerov v slov. in švedščini. - Mentor Darko Čuden, somentorica Mita Gustinčič Pahor. - Bibliografija: str. 106-107. - Sammanfattning ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.113.6'373.47:163.6(043.2) 811.163.6'373.47:811.113.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KLEMENČIČ I. Fan, vad gör du
COBISS.SI-ID 61953378

OHK 2016/9 320
KLIER, Walter
        Es ist ein gutes Land : Österreich in den neunziger Jahren : in memoriam Karl Hirschbold / Walter Klier. - Wien : Deuticke, cop. 1995. - 128 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 127

ISBN 3-216-30151-6

908(436)"199"
GER 908(436) KLIER W. Es ist
COBISS.SI-ID 59939328

OHK 2016/9 321
KNEZ, Eva, 1993-
        Pregled baskovske literature v času frankizma : diplomsko delo / Eva Knez. - Ljubljana : [E. Knez], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: str. 53-55. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.361.09"1939/1975"
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 188/BD KNEZ E. Pregled
COBISS.SI-ID 61633634

OHK 2016/9 322
KOBOL, Judita
        Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih : diplomsko delo / Judita Kobol. - Ljubljana : [J.Kobol], 2016. - 236 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Božo Repe. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1941/1945"
ZGO DIP KOBOL Judita
COBISS.SI-ID 62035042

OHK 2016/9 323
KOGEJ, Katarina, 1993-
        Izgubljena v metafikciji : John Barth in David Foster Wallace : primerjava uporabe metafikcijskih postopkov : diplomsko delo / Katarina Kogej. - Ljubljana : [K. Kogej], sep. 2016. - 28 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. 26. - Izvleček ; Abstract: Lost in the metafiction: John Barth and David Foster Wallace. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09-32
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 219/BD KOGEJ K. Izgubljena
COBISS.SI-ID 61938530

OHK 2016/9 324
KOMEL, Anita
        Študija uporabnikov medicinske literature v Goriški knjižnici Franceta Bevka, Nova Gorica : diplomsko delo / Anita Komel. - Ljubljana : [A. Komel], 2016. - 93 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Maja Žumer. - Bibliografija: f. 78-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027.022:61(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 027 KOMEL A. Študija
COBISS.SI-ID 61726818

OHK 2016/9 325
KONČALOVSKIJ, Petr Petrovič
        P. P. Končalovskij : M. L. Nejman. - Moskva : Sovetskij hudožnik, 1967. - 292, [36] str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografske navedbe v opombah

75(470):929Končalovskij P. P.
UMZG M/Konč/1
COBISS.SI-ID 61905762

OHK 2016/9 326
KONJEDIC, Polona
        Tragično v romanu Lionel Shriver Pogovoriti se morava o Kevinu : diplomsko delo / Polona Konjedic. - Ljubljana : [P. Konjedic], sep. 2016. - 37 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 35. - Izvleček ; Abstract: Tragic in Lionel Shriver's novel We need to talk about Kevin. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09-31Shriver L.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 194/BD KONJEDIC P. Tragično
COBISS.SI-ID 61675106

OHK 2016/9 327
KOPRIVNIK, Simona
        Kriza vrednot ali kriza zdajšnjega sistema : diplomsko delo / Simona Koprivnik. - Ljubljana : [S. Koprivnik], 2016. - 64 f. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 62-64. - Izvleček ; Abstract : Value crisis or current system crisis. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

172:321.7''20''
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IV KOPRIVNIK, S. Kriza vrednot SOC DIP 3 KOPRIVNIK S. III 2218
COBISS.SI-ID 61607778

OHK 2016/9 328
KORDIŠ, Miha, 1989-
        Študentsko uporništvo kot pogoj kulture : diplomsko delo / Miha Kordiš. - Ljubljana : [M. Kordiš], 2016. - 79 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Tomo Virk. - Bibliografija: f. 77-79. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

323.26-057.87 316.7:378(497.4)-057.87
FRASCATI: 5-415
FIL DIP IX KORDIŠ M. Študentsko PRK Dipl 910/SK KORDIŠ M. Študentsko
COBISS.SI-ID 61933154

OHK 2016/9 329
KORELEC, Samo
        Podoba Rusije v delih Izlet v Rusijo Miroslava Krleže in Moskovski dnevnik Walterja Benjamina : diplomsko delo / Samo Korelec. - Ljubljana : [S. Korelec], 2016. - 46 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 41-42. - Izvleček ; Abstract: Image of Russia in works Trip to Russia by Miroslav Krleža and Moscow Diary by Walter Benjamin. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 191/BD KORELEC S. Podoba
COBISS.SI-ID 61635426

OHK 2016/9 330
KOROŠEC, Marijan
        Od jutra do jutra [Glasbeni tisk] : za trobilni trio = From morning to morning : for brass trio / Marijan Korošec. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (5 str.) ; 30 cm + 3 parti. - (Muzicija DSS ; št. 235)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-95-6
Mc. DSS 235

785.73
MUZ P p KOROŠEC M. Od jutra MUZ P p KOROŠEC M. Part rog MUZ P p KOROŠEC M. Part tr MUZ P p KOROŠEC M. Part trbn
COBISS.SI-ID 283900160

OHK 2016/9 331
KOROVIN, Konstantin Alekseevič
        Konstantin Korovin : tvorčestvo / R. I. Vlasova. - Leningrad : Hudožnik RSFSR, 1969. - 193 str, [10] f. pril. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

75(470):929Korovin K.
UMZG M/Kor/1
COBISS.SI-ID 61873250

OHK 2016/9 332
KORUZA, Jana
        Integracija migrantov v Franciji po 2. svetovni vojni in družbena gibanja kot posledica teh migracij : diplomsko delo / Jana Koruza. - Ljubljana : [J. Koruza], 2016. - 40 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 37-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

314.15-026.48:316.4(44)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 KORUZA J. III 2204
COBISS.SI-ID 61664610

OHK 2016/9 333
KOS, Janko, 1931-
        Sociologija slovenske literature / Janko Kos. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Ljubljana] : Studio Print). - 162 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 68)

400 izv. - Bibliografija: str. 158-159 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-213-259-0

316.74:821.163.6.09 316.74:821.163.6.09 821.163.6.09
SOC 316.7 KOS J. Sociologija
COBISS.SI-ID 285065472

OHK 2016/9 334
KOS, Klemen
        Kurdsko vprašanje v Turčiji : diplomsko delo / Klemen Kos. - Ljubljana : [K. Kos], 2016. - 69 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_klemen_kos.pdf. - Mentorja Jernej Zupančič, Dušan Nećak. - Bibliografija: str. 63-68. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

323.15(560)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2038 KOS K. CD GEO Dipl 2038 KOS K. Kurdsko ZGO DIP KOS Klemen
COBISS.SI-ID 61750882

OHK 2016/9 335
KOS, Mojca, 1984-
        R.E.A.D. program : pes kot pomočnik pri branju : diplomsko delo / Mojca Kos. - Ljubljana : [M. Kos], 2016. - 83 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 73-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

028.5-057.874:[636.7:615.85](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 028 KOS M. R.E.A.D.
COBISS.SI-ID 61945954

OHK 2016/9 336
KOSEK, Pavel
        Historická mluvnice češtiny - překlenovací seminář / Pavel Kosek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 102-110

ISBN 978-80-210-6974-9
ISBN 80-210-6974-0

811.162.3'36-116(075.8)
SLA Phil II 4374 KOSEK P. Historická
COBISS.SI-ID 61647970

OHK 2016/9 337
KOSEK, Pavel
        Historická mluvnice češtiny. 1 / Pavel Kosek. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 210 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 200-210

ISBN 978-80-210-6906-0 (broš.)
ISBN 80-210-6906-6 (broš.)

811.162.3'36-112(075.8)
SLA Phil II 4375 KOSEK P. Historická
COBISS.SI-ID 61646178

OHK 2016/9 338
KOSMAČ, Anja, 1993-
        Pedagoška znanja knjižničarjev v splošni knjižnici : diplomsko delo / Anja Kosmač. - Ljubljana : [A. Kosmač], 2016. - 35 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 29-30. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

027-057.11:37(043.2) 023.5:37(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 027 KOSMAČ A. Pedagoška
COBISS.SI-ID 61751906

OHK 2016/9 339
KOSTIĆ, Laza
        The basic principle : a critical introduction to general philosophy / Laza Kostić ; translated by Predrag Čičovački and Heidi Nada Grek. - Sombor : Town Library "Karlo Bijelicki" : Serbian Reading-room "Laza Kostić", 2016 (Budisava : Krimel). - 161 str. ; 19 cm. - (Edition Heritage)

Prevod dela: Osnovno načelo. - Laza Kostić and World Philosophy / Predrag Čičovački: str. 7-17. - Kostić's metaphysical principle of beauty / Saša Radojčić : str. 147-161. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-86-81749-82-1

1Kostić L.
FIL I KOSTIĆ L. Basic principle SOC 1 KOSTIĆ L. Basic
COBISS.SI-ID 304753671

OHK 2016/9 340
KOŠIR, Barbara, 1975-
        Služkinje na Slovenskem od srede 19. stoletja do 1. svetovne vojne : diplomsko delo / Barbara Košir. - Ljubljana : [B. Košir], 2016. - 111 f. ; 31 cm

Mentorici Marta Verginella in Milica Antić Gaber. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija: f. 101-111. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"18/19"
ZGO DIP KOŠIR Barbara
COBISS.SI-ID 61793890

OHK 2016/9 341
KOŠIR, Urška, 1987-
        Waldorfska glasbena šola Ljubljana : šola po načelihRudolfa Steinerja na primeru nauka o glasbi : diplomsko delo / Urška Košir. - Ljubljana : [U. Košir], 2016. - 109 str. : ilustr., note ; 30 cm

Mentor Leon Stefanija. - Bibliografija: str. 93-96. - Izvlečka v slov. in angl. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

781:398.332.1(497.4Drežnica) 785.071.2:39(497.4) 784.4
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl KOŠIR U. Waldorfska
COBISS.SI-ID 61661026

OHK 2016/9 342
KOŠMRLJ, Tadej
        Benennungen und Umbenennungen der Fußballnationalmannschaften im Slowenischen und im Deutschen = Imenovanja in preimenovanja nogometnih reprezentanc v slovenščini in nemščini : diplomsko delo / Tadej Košmrlj. - Ljubljana : [T. Košmrlj], 2016. - 103 str. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v nem., korpus primerov v nem. in slov. - Mentorja Darko Čuden in Monika Kalin Golob. - Bibliografija: str. 98-99. - Izvleček v slov. in nem., daljši povzetek v slov. (str. 89-97). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Fakulteta za družbene vede

81'373.612.2:796.332=163.6=112.2(043.2) 811.163.6'373:796.332(043.2) 811.112.2'373:796.332(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KOŠMRLJ T. Benennungen
COBISS.SI-ID 61943650

OHK 2016/9 343
KOŠNIK, Bor
        Knjige kot motivator družbene spremembe : primer založbe Sanje : diplomsko delo / Bor Košnik. - Ljubljana : [B. Košnik], 2016. - 41 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Andrej Blatnik. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 33-35. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5(497.4):316.7(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 KOŠNIK B. Knjige
COBISS.SI-ID 62046818

OHK 2016/9 344
KOTNIK, Tanja, 1986-
        Arabska pomlad - revolucija v Tuniziji : diplomsko delo / Tanja Kotnik. - Ljubljana : [T. Kotnik], 2016. - 59 f. ; 30 cm

Mentor Dušan Nećak. - Bibliografija: f. 51-58. - Summary. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(611)"2010/2011"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP KOTNIK Tanja
COBISS.SI-ID 61881698

OHK 2016/9 345
KOVAČ Ažman, Anja
        Odnos do staranja in starosti Dame v modrem Noélle Châtelet in Intimno Gabriele Babnik : staranje literarnih junakov : diplomsko delo / Anja Kovač Ažman. - Ljubljana : [A. Kovač Ažman], 2016. - 49 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Janez Vrečko. - Bibliografija: f. 48. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091:159.922.63 821.133.1.09Châtelet N. 821.163.6.09Babnik G.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 919/SK KOVAČ AŽMAN A. Odnos
COBISS.SI-ID 61977954

OHK 2016/9 346
KOVAČ, Milan, 1940-
        Pet tisoč let stavbarstva na območju današnje ožje Ljubljane. Zv. 1, Zaščita in predstavitev koliščarjev na Špici : arheološki park in povezava z Botaničnim vrtom : podzemni muzej, predstavitev kolišča Brkatega soma (predlagano ime kolišča v spomin pisatelju Janezu Jalnu) / predlogi in pobude Milana Kovača in Petra Kerševana ; [ilustracije Peter Kerševan]. - [S. l. : s. n., 2016]. - 49 str. : ilustr. ; 29 cm

Ov. nasl. - 200 izv. - Summary

71/72(497.4Ljubljana)(083.9)
UMZG T/svn/Lj/169/i
COBISS.SI-ID 61747810

OHK 2016/9 347
KOVAČ, Žiga, 1993-
        Novi ateizem : pregled temeljnih teoretskih in literarnih del sodobnega ateizma in antiteizma : diplomsko delo / Žiga Kovač. - Ljubljana : [Ž. Kovač], 2016. - 53 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://slov.si/dipl/kovac_ziga.pdf. - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorici Alojzija Zupan Sosič, Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 51-53. - Izvleček ; Abstract: New atheism: an overview of basic theoretical and literary works of new atheism and antitheism ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.0:141.45 821.111.09Rushdie S.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 202/BD KOVAČ Ž. Novi ateizem SLA DiplB 279 KOVAČ Ž. Novi
COBISS.SI-ID 61831522

OHK 2016/9 348
KOZAK, Anže
        The role of lexical context with mutiple meaning nouns using Google Translate = Vloga leksikalnega konteksta pri večpomenskih samostalnikih pri uporabi Google Translate : diplomsko delo / Anže Kozak. - Ljubljana : [A. Kozak], 2016. - 57 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 54-56. - Abstract ; Povzetek. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za anglistiko in amerikanistiko

81'322.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA KOZAK A. Role
COBISS.SI-ID 61803362

OHK 2016/9 349
KOZAMERNIK Jukić, Adriana
        Heinrich von Kleist, Amphytrion : das Sein-Schein-Verhältnis = Heinrich von Kleist, Amphytrion : razmerje med stvarnostjo in videzom : diplomsko delo / Adriana Kozamernik Jukić. - Ljubljana : [A. Kozamernik Jukić], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Petra Kramberger. - Bibliografija: str. 55-56. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Kleist H.v.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KOZAMERNIK JUKIĆ A. Heinrich
COBISS.SI-ID 61933410

OHK 2016/9 350
KOZAR, Ksenija
        Učne strategije in učni stili - dejavniki uspešnega učenja nemškega jezika : magistrsko delo / Ksenija Kozar. - Ljubljana : [K. Kozar], 2016. - 174, XXIX str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Ana Marija Muster. - Bibliografija: str. 168-174. - Povzetek ; Abstract: Learning strategies - key factors for a successful German language learning. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag KOZAR K. Učne strategije
COBISS.SI-ID 61900642

OHK 2016/9 351
KOZAR, Marko
        Literarna in kulturna tematika v časopisu The New York Times (1977-2007) : magistrsko delo / Marko Kozar. - Ljubljana : [M. Kozar], 2016. - 154 str. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Igor Maver, somentorica Nada Šabec. - Bibliografija: str. 147-154. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09:070"1977/2007"(043.2) 070:821.111(73).09
FRASCATI: 6-200
GER Mag KOZAR M. Literarna
COBISS.SI-ID 61785442

OHK 2016/9 352
KOZLOVSKIJ, Mihail Ivanovič
        Mihail Ivanovič Kozlovskij / V, N. Petrov. - Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1977. - 228 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v rus., povzetek v fr. - Bibliografija z opombami na dnu str.

73(470):929Kozlovskij M. I.
UMZG M/Koz/1
COBISS.SI-ID 62044258

OHK 2016/9 353
KOŽUH, Dejan
        Ceste pozne antike v Sloveniji : diplomsko delo / Dejan Kožuh. - Ljubljana : [D. Kožuh], 2016. - 53 str., 2 zganj. zvd. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 46-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"653"
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 368
COBISS.SI-ID 61848674

OHK 2016/9 354
KRAJAČIĆ, Kristina
        Hannah Arendt : značilnosti totalitarizma : diplomsko delo / Kristina Krajačić. - Ljubljana : [K. Krajačić], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 46-48. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

177:316.75:32
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IV KRAJAČIĆ, K. Hannah Arendt SOC DIP 3 KRAJAČIĆ K. III 2267
COBISS.SI-ID 61678178

OHK 2016/9 355
KRALJ Železnik, Anja
        Žensko vprašanje v fantazijski sagi Pesem ledu in ognja Georgea R. R. Martina : diplomsko delo / Anja Kralj Železnik. - Ljubljana : [A. Kralj Železnik], 2016. - 35 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract: Women's issues in George R. R. Marin's fantasy series A Song of Ice and Fire. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09-312.8Martin G. R. R.:305-055.2
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 223/BD KRALJ ŽELEZNIK A. Žensko
COBISS.SI-ID 61947234

OHK 2016/9 356
KRALJ, Monika, 1986-
        Osnovna šola Bled skozi šolske kronike med letoma 1875 in 1960 : diplomsko delo / Monika Kralj. - Zasip : [M. Kralj], 2016. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 77-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:37(497.4Bled)"1875/1960"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP KRALJ Monika
COBISS.SI-ID 61750370

OHK 2016/9 357
KRAMBERGER, Dušan
        Grajski vodnjaki = The castle wells / Dušan Kramberger ; [prevod v angleščino Neville Hall ; fotografije in risbe Miha Mally ... et al.]. - Ljubljana : Ljubljanski grad = Ljubljana Castle, 2016 ([Ljubljana] : Januš). - [18] str. : ilustr., fotogr., načrti ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 2.000 izv.

725.948(497.4Ljubljana)
ARH 020-III 39,3 ARH 020-III 39,3 D
COBISS.SI-ID 1024191031

OHK 2016/9 358
KRAMPAČ, Tone
        Gorenjske družine v 18. stoletju / iz izvirnih listinskih zapisov transkribiral Tone Krampač ; [uredil in spremno besedo napisal Lovro Šturm ; uvodno razpravo Popis prebivalstva leta 1754 kot prelomen dogodek naše zgodovine napisal Stane Granda ; Identifikacija krajevnih imen in gospostev Matjaž Bizjak]. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba ; Ljubljana : Slovenska matica : Inštitut Karantanija, 2016. - XXXIX, 743 str : ilustr., zvd. ; 30 cm

Zvd. na spojnih listih. - Popis prebivalstva leta 1754 kot prelomen dogodek naše zgodovine / Stane Granda: str. XIII-XXXIX. - 400 izv. - Opombe med besedilom in na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-278-278-8 (Celjska Mohorjeva družba)

314(497.452)"1754"
ZGO F 667 94(497.4)"15/17" KRAMPAČ Tone
COBISS.SI-ID 285239040

OHK 2016/9 359
KRANJC, Marjetka
        Izvori totalitarizma : diplomsko delo / Marjetka Kranjc. - Ljubljana : [M. Kranjc], 2016. - 78 f. ; 30 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 77-78. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

321.64(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX KRANJC M. Izvori totalitarizma
COBISS.SI-ID 61630818

OHK 2016/9 360
KRAPEŽ, Mateja, 1973-
        Uredniški in trženjski vidiki knjižno-založniške dejavnosti slovenskih muzejev in galerij v času po osamosvojitvi : magistrsko delo / Mateja Krapež. - Ljubljana : [M. Krapež], 2016. - 180 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Miha Kovač. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 160-169. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
- - Bibliografija izdaj slovenskih muzejev in galerij med letoma 1989 in 2014 [Elektronski vir] : priloga k magistrskemu delu Uredniški in trženjski vidiki knjižno-založniške dejavnosti slovenskih muzejev in galerij v času po osamosvojitvi / Mateja Krapež. - 1 optični disk (CD-ROM) : barve ; 12 cm. - El. knjiga
Nasl. z nasl. zasl. - Opis vira z dne 16. 9. 2016. - Publikacija v PDF-formatu obsega 403 str.

655.4/.5:069(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB Mag 655.4/.5 KRAPEŽ M. Uredniški
COBISS.SI-ID 61775202

OHK 2016/9 361
KRAŠEK, Anja
        Fran Prislan : notar v Laškem v letih 1925-1940 : diplomsko delo / Anja Krašek. - Ljubljana : [A. Krašek], 2016. - 32 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 30. - Izvleček ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

929(=163.6Prislan F.)"1925/1940" 347.9(497.4Laško)"1925/1940"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB KRAŠEK Anja
COBISS.SI-ID 61732194

OHK 2016/9 362
KREFT Lovrenčec, Natalija
        Stilistične značilnosti spletnih naslovov : na primeru dveh hrvaških in dveh nemških spletnih časopisov = Stilistische Charakteristika von Online-Überschriften am Beispiel von zwei kroatischen und zwei deutschen Online-Zeitschriften = Stilska obilježja naslova online-novina na primjeru dvaju hrvatskih i dvaju njemačkih online-novina : diplomsko delo / Natalija Kreft Lovrenčec. - Ljubljana : [N. Kreft Lovrenčec], 2016. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., odlomki iz spletnih revij v hrv. in nem. - Mentorja Tatjana Balažič Bulc in Darko Čuden. - Bibliografija: str. 89-93. - Sažetak ; Zusammenfassung: str. 68-86 ; Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za slavistiko

81'367:070=112.2=163.42(043.2) 070:81'367=112.2=163.42(043.2) [811.112.2'367:070]:811.163.42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN KREFT LOVRENČEC N. Stilistične
COBISS.SI-ID 62059618

OHK 2016/9 363
KRESE, Ana, 1974-
        Pojmovanje smrti v esejih Michela de Montaigna : diplomsko delo / Ana Krese. - Ljubljana : [A. Krese], 2016. - 43 f. ; 31 cm

Mentor Marko Uršič. - Bibliografija: f. 42-43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

128Montaigne M. de(043.2) 130.2(4)"17" 821.133.1.09
FRASCATI: 6-301
FIL DIP I KRESE A. Pojmovanje smrti
COBISS.SI-ID 61990242

OHK 2016/9 364
KRETIČ, Vanja
        Kreiranje metapodatkov kot trženjskega orodja za e-knjige : (na primeru knjige zbirke Beletrina) : diplomsko delo s prilogami na CD-ROMU / Vanja Kretič. - Ljubljana : [V. Kretič], 2015. - 53 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Miha Kovač. - Bibliografija: f. 34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, študijski program Bibliotekarstvo in informatika

655.4/.5:004.738.4(497.4)(043.2) 001.103.2:655.4/.5(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 KRETIČ V. Kreiranje
COBISS.SI-ID 61633890

OHK 2016/9 365
KRIVOKAPIČ, Igor
        Mladostni trio [Glasbeni tisk] : za sopranski helikon, tenorski helikon in klavir = Juvenile trio : for soprano helicon, tenor helicon and piano / Igor Krivokapič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (8 str.) ; 30 cm + 2 parta (7; 7 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; 198)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-52-9
Mc. DSS 198

785.7:780.646.7:780.616.433
MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Mladostni MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Part sop hel MUZ P p KRIVOKAPIČ I. Part ten hel
COBISS.SI-ID 279324416

OHK 2016/9 366
KRIŽ, Ivica
        Pečarska in keramična industrija v Novem mestu : katalog razstave, 9. december 2005-29. oktober 2006 = Stove-making and the ceramics industry in Novo mesto : exhibition catalogue, 9 December 2005-29 October 2006 / Ivica Križ ; [prevod v angleški jezik Amidas Ljubljana ; fotografije Borut Križ ... et al.]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2005 ([Novo mesto] : Tiskarna Novo mesto). - 172 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 101-102

ISBN 961-6306-14-6

683.94(497.4 Novo mesto)(091)(064) 693.7(497.4 Novo mesto)(091)(064) 68:39(497.4)
FRASCATI: 5-402
ARH 017-SLO 68,5 ETN D.1.4 10867 KRIŽ I. Pečarska
COBISS.SI-ID 223362048

OHK 2016/9 367
KRIŽ, Špela, 1982-
        Dehumanizacija v medijskem diskurzu : diplomsko delo / Špela Križ. - Ljubljana : [Š. Križ], 2016. - 54 f. ; 31 cm

Mentor Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 43-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.77:314.15(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 KRIŽ Š. III 2240
COBISS.SI-ID 61928802

OHK 2016/9 368
KRONOVŠEK, Simona
        Dejavnosti v osnovnošolski knjižnici kot aktivnosti za spodbujanje branja : magistrsko delo / Simona Kronovšek. - Ljubljana : [S. Kronovšek], 2016. - 96 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85089&lang=slv. - Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 85-92. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Šolsko knjižničarstvo

027.8:028.5(043.2) 028.5:027.8(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 027.8 KRONOVŠEK S. Dejavnosti
COBISS.SI-ID 61630562

OHK 2016/9 369
KUCEREVA-Žame, Anna
        Spasibo! : načal´nyj kurs russkogo jazyka / Anna Kucereva-Žame, Micusi Kitadzë. - Sankt-Peterburg : Zlatoust, 2010. - 190 str. : ilustr. + 1 CD (MP3, 157 min.) ; 28 cm

Na hrbtni str. nasl. strani nasl. v angl.: Spasybo! (Thank you!) : a Russian language course for beginners. - Cir. - Nivo: A1-A2
- - Slovar´. - 2-e izd. - 2013. - 32 str.

ISBN 978-5-86547-478-4
ISBN 5-86547-478-2

811.161.1(075)
SLA R.L II 652 KUCEREVA-ŽAME A. Spasibo!
COBISS.SI-ID 61761634

OHK 2016/9 370
KUMAR Kristančič, Katarina
        Pregled raziskav branja na Slovenskem od osamosvojitve pa do dandanes : diplomsko delo / Katarina Kumar Kristančič. - Medana : [K. Kumar Kristančič], 2016. - VI, 89 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Ana Vogrinčič Čepič. - Viri in literatura: f. 83-87. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

028(497.4)"1991/2016"
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK Dipl 851/SK KUMAR KRISTANČIČ K. Pregled SOC DIP 3 KUMAR K. K. III 2229
COBISS.SI-ID 61307234

OHK 2016/9 371
KUTNAR, Marija
        Arheološka podoba spanheimskih gradov v okolici Ljubljane : diplomsko delo / Marija Kutnar. - Ljubljana : [M. Kutnar], 2016. - 137 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 113-118. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 372
COBISS.SI-ID 61917538

OHK 2016/9 372
LALIĆ, Ivan V.
        Prostori upanja / Ivan V. Lalić ; [izbral, iz srbščine prevedel in spremne opombe napisal Peter Svetina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016. - (Zbirka Nova lirika ; 31)

Izbor iz: Izabrane i nove pesme ; Smetnje na vezama ; Strasna mera ; Pismo ; Četiri kanona. - V nekaj letnicah: str. 87-90. - Avtorjeva fotografija in zapis na ovoju Peter Svetina

ISBN 978-961-01-4061-0

821.163.41-1
SLA L.A II 6080/31 LALIĆ I. V. Prostori
COBISS.SI-ID 283955712

OHK 2016/9 373
LAMPIČ, Primož, 1957-
        Svetloba kot barva : obarvana in barvna fotografija ter barvni tisk na Slovenskem od začetkov do leta 1945 = Light as colour : colour and coloured photography and colour prints on Slovenian territory from its beginnings until 1945 / Primož Lampič ; [prevod v angleški jezik Darja Horvatič]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje : Beletrina, zavod za založniško dejavnost, 2015 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 387 str. : ilustr. ; 29 cm

Monografija izšla ob razstavah: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, 17. 4.-24. 8. 2014, Umetnostna galerija Maribor, 12. 12. 2014-22. 2. 2015. - 400 izv. - Predgovor / Matevž Čelik: 11. - Bibliografija: str. 349-355. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6669-33-7 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)

77.04(497.4)(091)
SOC 73/77 LAMPIČ P. Svetloba
COBISS.SI-ID 280085760

OHK 2016/9 374
        LANGUAGE and space : an international handbook of linguistic variation. V. 1, Theories and methods / edited by Peter Auer, Jürgen Erich Schmidt. - Berlin ; New York : De Gruyter Mouton, cop. 2010. - 889 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft = Handbooks of linguistics and communication science, ISSN 1861-5090 ; Bd. 30.1)

Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-11-018002-2
ISBN 978-3-11-022027-8 (e-ISBN)

81'28(035)
COBISS.SI-ID 61945698

OHK 2016/9 375
        LANGUAGE, migration and social inequalities : a critical sociolinguistic perspective on institutions and work / edited by Alexandre Duchene, Melissa Moyer and Celia Roberts. - Bristol ; Buffalo : Multilingual Matters, 2013. - XI, 282 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Language, mobility and institutions ; 2)

Bibliograrfija ob posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78309-100-3
ISBN 1-78309-100-2
ISBN 978-1-78309-099-0
ISBN 1-78309-099-5
ISBN 978-1-78309-101-0
ISBN 1-78309-101-0

81'27
COBISS.SI-ID 62003554

OHK 2016/9 376
LAWSON, Andrew, 1959-
        Downwardly mobile : the changing fortunes of American realism / Andrew Lawson. - Pbk ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2014. - 192 str. ; 24 cm

Prva izd. 2012. - Opombe z bibliografijo: str. 138-186. - Kazalo

ISBN 978-0-19-937502-8 (broš.)
ISBN 0-19-937502-X (broš.)

821.111(73).02
PRK 11256 821.111.09 LAWSON A. Downwardly
COBISS.SI-ID 61997410

OHK 2016/9 377
LAZARIDIS, Gabriella
        The rise of the far right in Europe : populist shifts and 'othering' / Gabriella Lazaridis ; [edited by] Gabriella Lazaridis, Giovanna Campani, Annie Benveniste. - 1st edition. - New York, NY : Springer Berlin Heidelberg, 2016. - VII, 289 str. : ilustr.

Kazalo

ISBN 978-1-137-55678-3 (Print)
ISBN 978-1-137-55679-0 (Online)

32:316.6:305
SOC 32 LAZARIDIS G. Rise
COBISS.SI-ID 61490274

OHK 2016/9 378
LESKOVŠEK, Matej, fotograf
        Erich Salomon, der Begründer der modernen Bildberichterstattung = Erich Salomon, utemeljitelj sodobnega fotoreporterstva : diplomsko delo / Matej Leskovšek. - Ljubljana : [M. Leskovec], 2016. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 95. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

77.044(430):929Solomon E.(043.2)
FRASCATI: 6-302
GER DiplN LESKOVŠEK M. Erich Salomon
COBISS.SI-ID 61836898

OHK 2016/9 379
LETUČIJ, Aleksandr Borisovič
        Tipologija labial´nyh glagolov / A. B. Letučij. - Moskva : Jazyki slavjanskoj kul´tury, 2013. - 384 str. ; 22 cm. - (Studia Philologica)

Bibliografija: str. 356-373. - Kazala

(978-5-9551-0697-7)

81'367.625 811.161.1.'367.625
SLA Phil II 4363 LETUČIJ A. B. Tipologija
COBISS.SI-ID 61759074

OHK 2016/9 380
LEWIS, C. S., 1898-1963
        Štiri ljubezni : [eseji o naklonjenosti, prijateljstvu, erosu in agape] / C. S. Lewis ; [prevod Mateja Jančar]. - Ljubljana : Družina, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 162 str. ; 19 cm

Prevod dela: The four loves. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-04-0248-0

27-423.79 177.61
SOC 17 LEWIS C.S. Štiri
COBISS.SI-ID 283158016

OHK 2016/9 381
LEWIS-Williams, J. David
        Inside the neolithic mind : consciousness, cosmos and the realm of the gods : with 104 illustrations, 29 in colour / David Lewis-Williams and David Pearce. - 1st paperback ed. - London : Thames & Hudson, 2009 (in Slovenia). - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 300-313. - Kazalo

ISBN 978-0-500-28827-6

903"634" 29"634" 316.722"634"
UMZG Ba20/22
COBISS.SI-ID 61774178

OHK 2016/9 382
LIČAR, Luka
        Stičišča med slovensko in škotsko književnostjo : estetske, kulturne in politične paradigme : doktorska disertacija / Luka Ličar. - Ljubljana : [L. Ličar], 2016. - IV, 175 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

V prilogi so zapisi intervjujev z naslednjimi slov. in škotskimi avtorji: Davorin Lenko, Miha Mazzini, Suzana Tratnik, Goran Vojnović, Zorko Simčič, Aonghas Pádraig Caimbeul, Zoë Strachan, Aonghas MacNeacail. - Na zgoščenki se nahajajo sledeči intervjuji: Davorin lenko, Miha Mazzini, Suzana Tratnik, Zorko Simčič. - Mentor Uroš Mozetič. - Bibliografija: f. 112-121. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(417).09:821.163.6.09"1980/..."(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LIČAR L. Stičišča GER Diss LIČAR L. Stičišča
COBISS.SI-ID 61995874

OHK 2016/9 383
LIGHTBOWN, Ronald
        Introduction to an essay towards an English school of painting / by R W Lightbown. - A limited ed. - London : Cornmarket Press, 1969. - [28] str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 26-28

93/94:7.01(420)
UMZG T/gbr/z/2
COBISS.SI-ID 61758562

OHK 2016/9 384
LIKAR, Florijan
        Izselitev vaščanov Mošenj v času druge svetovne vojne : diplomska naloga / Florijan Likar. - Brezje : [F. Likar], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: str. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Mošnje)"1941/1945"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB LIKAR Florijan
COBISS.SI-ID 61871458

OHK 2016/9 385
LIMON, David
        Does bilingualism have an economic value in the ethnically mixed regions of Slovenia? [Elektronski vir] / David Limon & Sonja Novak Lukanovič. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.tandfonline.com/eprint/EFTx3CybEnexsaxUUqrH/full (Celotno besedilo dostopno za študente in zaposlene na Univerzi v Ljubljani.). - Spletna predhodna objava, datum objave 19. 8. 2016. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 26. 9. 2016. - Bibliografija. - Abstract.

V: Journal of multilingual and multicultural development. - ISSN 1747-7557. - (19 August 2016), 1-12 str.

doi: 10.1080/01434632.2016.1221411

81'246.2(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61970786

OHK 2016/9 386
LIPAR, Boštjan
        Analiza verovanja avstralskih staroselcev - Aboriginov skozi sociološke definicije religije : diplomsko delo / Boštjan Lipar. - Ljubljana : [B. Lipar], 2016. - 29 str. : graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: str. 28-29. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:259.62(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 LIPAR B. III 2248
COBISS.SI-ID 62004066

OHK 2016/9 387
LISEC, Danijel
        English non-finite passive structures and their Slovene translational equivalents = Neosebne pasivne glagolske oblike v angleškem jeziku in njihove prevodne ustreznice v slovenskem jeziku : diplomsko delo / Danijel Lisec. - Ljubljana : [D. Lisec], 2016. - 87 f. : ilustr., graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: f. 37. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'366.573:81'25=163.6(043.2) 81'25:811.111'366.573=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA LISEC D. English
COBISS.SI-ID 62032226

OHK 2016/9 388
LISJAK, Anita
        Ženski liki v filmih režiserke Anne Fletcher : diplomsko delo / Anita Lisjak. - Ljubljana : [A. Lisjak], 2016. - 51 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 47-48. - Povzetek v slov. angl. jeziku. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

791.633-051-055.2Fletcher A.(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 LISJAK A. III 2226
COBISS.SI-ID 61912162

OHK 2016/9 389
        LITERATURA in prostor : zbornik mednarodne študentske konference primerjalne književnosti / [avtorji prispevkov Ljubica Anđelković Džambić ... [et al.] ; uvodnik Julija Ovsec ; uredila Katarina Rakušček ; prevod Damjan Aškerc Juković ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v slov. ali angl. - 100 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-847-9

821.09(082)
PRK 11250 82.091PRK LITERATURA IN PROSTOR Rakušček K. (ur.) 1-3
COBISS.SI-ID 285956352

OHK 2016/9 390
        LITURGIE oder Literatur? : die Kultrituale der Hethiter im transkulturellen Vergleich : Akten eines Werkstattgesprächs an der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz, 2.-3. Dezember 2010 / herausgegeben von Gerfrid G. W. Müller. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2016. - IX, 203 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studien zu den Bogazköy-Texten, ISSN 0585-5853 ; Bd. 60)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-447-10627-6

736
SPJ 1.1. LITURGIE Müller, G. G. W. (ed.)
COBISS.SI-ID 61878626

OHK 2016/9 391
LLOPIS, José J.
        Espana : literaturas castellana, catalana, gallega y vascuence / José J. Llopis, Miquel Ferrer. - Barcelona : Daimón, Manuel Tamayo, 1977. - 462 str. ; 18 cm. - (Historia universal de la literatura)

ISBN 84-231-1524-0
ISBN 978-84-231-1524-2

821.134.2.09
ROM 860.09 LLOPIS J. Espana literatura
COBISS.SI-ID 61780322

OHK 2016/9 392
LOBE, Max
        La trinité bantoue / Max Lobe. - Carouge-Geneve : Zoé, 2014. - 199 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-88182-926-0

821.133.1(671.1)-311.2
ROM 840 LOBE M. Trinite
COBISS.SI-ID 61636706

OHK 2016/9 393
LOCHHEAD, Judith Irene
        Reconceiving structure in contemporary music : new tools in music theory and analysis / by Judy Lochhead. - New York : Routledge, 2016. - XIV, 179 str. : ilustr., note ; 24 cm. - (Routledge studies in music theory ; 2)

Bibliografija ob koncu poglavij. - Kazalo. - Vsebina: "Modern" music analysis ; What is structure anyway? ; Music analysis ; producing knowledge ; Reconceiving structure : investigating, mapping, speculating ; Techne of radiance : Kaija Saariaho's Lonh (1996) ; Difference and identity : Sofia Gubaidulina's Second string quartet (1987) ; Incessance of memory : Stacy Garrop's String quartet no.2, Demons and angels (2004-05) ; Spiral morphing : emergence, saturation, and uncoiling in Anna Clyne's Choke (2004)

ISBN 978-1-138-82433-1 (hbk)
ISBN 978-1-315-74074-4 (ebk)

781:78.08"19/20"
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3733 LOCHHEAD J. Reconceiving
COBISS.SI-ID 61664866

OHK 2016/9 394
LOGAR, Tea, 1989-
        Blogi s področja bibliotekarstva in informacijske znanosti : magistrsko delo s prilogami na CD-ROMu / Tea Logar. - Ljubljana : [T. Logar], 2016. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85094&lang=slv. - Mentor Jan Pisanski. - Bibliografija: f. 60-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Informacijska znanost z bibliotekarstvom

021.7:004.738.5(093.3)(043.2) 021.7:[82-94:004.738.5](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 004.738.5 LOGAR T. Blogi
COBISS.SI-ID 61670754

OHK 2016/9 395
LOKAR Grden, Tina
        Razredna struktura današnje družbe : diplomsko delo / Tina Lokar Grden. - Ljubljana : [T. Lokar Grden], 2016. - 121 str. ; 30 cm

Mentorja Lev Kreft, Gorazd Kovačič. - Bibliografija: str. 119-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

316.342.2(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.3 LOKAR GRDEN T. Razredna struktura
COBISS.SI-ID 61922914

OHK 2016/9 396
        LONDÝN : [inspirace na cesty / z anglického originálu ... přeložil autorský kolektiv pracovníků Lingea]. - 1. vyd. - V Brně : Lingea, 2013. - 141 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Lingea průvodce) (Berlitz průvodce do kapsy)

Kazalo

ISBN 978-80-87471-81-4 (broš.)

913(410.1)(036)
SLA Lex I 734 LONDÝN
COBISS.SI-ID 61716322

OHK 2016/9 397
        LOOKING at Medea : essays and a translation of Euripides' tragedy / ed. by David Stuttard. - 1. publ. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XI, 219 str. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027387689&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 205-211. - Kazalo

ISBN 978-1-47252-772-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-47253-051-6 (broš.)

821.14'02.09-21Euripides
PRK 11254 821.124+821.14.09 LOOKING AT MEDEA Stuttard D. (ur.)
COBISS.SI-ID 61992546

OHK 2016/9 398
LOVŠE, Mitja
        Pusta dežela T.S. Eliota kot dramski monolog = T.S. Eliot's The waste land as a dramatic monologue : diplomsko delo / Mitja Lovše. - Ljubljana : [M. Lovše], 2016. - 112 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Besedilo v slov. (f.1-57) in v angl. (f. 58-107). - Mentorja Boris A. Novak, Igor Maver. - Bibliografija: f. 108-110. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111.09-1Eliot T.S.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 873/SK LOVŠE M. Pusta dežela
COBISS.SI-ID 61704546

OHK 2016/9 399
LOZAR, Nevenka
        Glasbeno delovanje Zveze slovenske katoliške prosvete od leta 1989 : diplomsko delo / Nevenka Lozar. - Ljubljana : [N. Lozar], 2016. - 67 str. ; 30 cm

Mentor Leon Stefanija. - Bibliografija: str. 61-66. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78:061.2(450.36Gorica)=163.6
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl LOZAR N. Glasbeno
COBISS.SI-ID 61711202

OHK 2016/9 400
LOŽAR, Petra, 1985-
        Phraseme und ihre Modifikationen in der Jugendzeitschrift Bravo = Frazemi in njihove modifikacije v mladinski reviji Bravo : diplomsko delo / Petra Ložar. - Ljubljana : [P. Ložar], 2016. - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Janja Polajnar Lenarčič. - Bibliografija: str. 48-49. - Povzetek ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.72:070-053.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN LOŽAR P. Phraseme
COBISS.SI-ID 61955170

OHK 2016/9 401
LUDWIG, Sämi
        Pragmatist realism : the cognitive paradigm in American realist texts / Sämi Ludwig. - Madison : University of Wisconsin Press, 2002. - X, 304 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009945022&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis). - Bibliografija: str. 277-294. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: Cybernetic Signs of Life ; Mark Twain: "Learning the River" ; The Cognitive Paradigm: Or, an Alternative Lineage of Pragmatism ; Pragmatism ; Cognitive Constructivism ; Interactional Concerns ; Contemporary Strands ; William Dean Howells: Interactional Representation ; Perceptualist Critique ; Experiential Representation ; Representation as Communication ; Representing Subjects ; Women's Logic ; Polylogic Representation ; Negotiated Meaning ; Henry James: Invoking a Reality Beyond Forms ; Allegorical Negotiations in The Portrait of a Lady ; "We should like to make it pay": On the Limitations of Appropriative Representation in "The Real Thing" ; From Ambiguity to Double Bind: Dramatizing The Turn of the Screw ; Charles Wadell Chesnutt: The "Pragmatist Deconstruction" of Racism ; Epilogue: Radical Animism

ISBN 0-299-17660-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-299-17660-0 (trda vezava)
ISBN 0-299-17664-9 (broš.)
ISBN 978-0-299-17664-8 (broš.)

821.111(73).02
PRK 11258 821.111.09 LUDWIG S. Pragmatist
COBISS.SI-ID 61997922

OHK 2016/9 402
LUŽEVIČ, Primož
        Zanikanje holokavstva na spletu : diplomsko delo / Primož Luževič. - Ljubljana : [P. Luževič], 2016. - 54 f. ; 30 cm

Mentorica Marta Verginella. - Bibliografija: f. 51-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

341.485(=411.16)"19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP LUŽEVIČ Primož
COBISS.SI-ID 61824098

OHK 2016/9 403
        MADE in YU 2015 / Dino Bauk ... [et al.] ; [urednika Tanja Petrović in Jernej Mlekuž ; fotografije Sandi Abram ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 214 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 zganj. plakata. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 4)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1314. - Nasl. str. raztegnjena čez dve str. - Fotogr. na spojnih listih. - 400 izv. - O avtorjih: str. 207-211. - Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-254-876-6

316.728:330.567.22(497.1)(082) 366.1(497.1)(082)
ZGO C 6475/2 930.85 MADE in YU
COBISS.SI-ID 283752192

OHK 2016/9 404
MADJAR, Tanja, 1979-
        Diskurzi o abortusu v Sloveniji od 1975 do danes : etičnost poseganja v življenje zarodka ter družbeni vidiki nadzora žensk in reprodukcije : diplomsko delo / Tanja Madjar. - Ljubljana : [T. Madjar], 2016. - VII, 113 str. : graf. prikazi, tabele ; 31 cm

Mentorja Igor Pribac, Milica Antić Gaber. - Bibliografija: str. 106-113. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

17:618.39(043.2)
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DIP IX.3 MADJAR T. Diskurzi
COBISS.SI-ID 62302562

OHK 2016/9 405
MAECHTIG, Saša J.
        Sistemi, strukture, strategije / Saša J. Mächtig ; [besedila Špela Šubic, Barbara Predan, Maja Vardjan] ; uredila, [intervjuji in opisi projektov] Maja Vardjan ; [prevod iz angleščine v slovenščino Darja Horvatič]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje : Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2016 (Begunje : Cicero). - 224 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. str. na str. 33. - 500 izv. - Bibliografija: str. 219-221

ISBN 978-961-6669-37-5 (Muzej za arhitekturo in oblikovanje)

7.05(497.4):929Maechtig S. J.
UMZG M/Maec/2
COBISS.SI-ID 283519232

OHK 2016/9 406
MAJCEN, Maša
        Johann Wolfgang Goethe: Trpljenje mladega Wertherja, Thomas Mann: Lotte v Weimarju : motiv Lotte : diplomsko delo / Maša Majcen. - Ljubljana : [M. Majcen], 2016. - 25 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: str. 24-25. - Izvleček ; Abstract: Johann Wolfgang Goethe: The sorrows of young Werther, Thomas Mann: Lotte in Weimar. Motif of Lotte. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.112.2.09
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 187/BD MAJCEN M. Johann
COBISS.SI-ID 61629794

OHK 2016/9 407
MAJDIČ, Saša, 1987-
        Leposlovje v Prosveti od leta 1916 do leta 1920 : diplomsko delo / Saša Majdič. - Ljubljana : [S. Majdič], 2016. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Miran Hladnik, Tone Smolej. - Bibliografija leposlovja v Prosveti 1916-1920: str. 44-56. - Literatura in viri: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

070.448(73=163.6)"1916/1920"
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 901/SK MAJDIČ S. Leposlovje
COBISS.SI-ID 61888354

OHK 2016/9 408
MAJHENIČ Tufek, Katja
        Gebrauch von Lernstrategien im DaF Unterricht = Uporaba učnih strategij pri učenju nemščine : diplomsko delo / Katja Majhenič Tufek. - Ljubljana : [K. Majhenič Tufek], 2016. - 81 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 73-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2) 811.112.2'243:37.091.3(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MAJHENIČ TUFEK K. Gebrauch
COBISS.SI-ID 61981794

OHK 2016/9 409
MAJOVSKI, Jaruška
        Podobe prostora Trsta in podoba drugega v izbranih delih Marka Sosiča in Maura Covacicha : diplomsko delo / Jaruška Majovski. - Trst : [J. Majovski], 2016. - 84 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Irena Novak Popov. - Viri in literatura: str. 76-82. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091 821.163.6.09Sosič M. 821.131.1.09Covacich M.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 863/SK MAJOVSKI J. Podobe SLA D-L 2198 MAJOVSKI J. Podobe
COBISS.SI-ID 61639010

OHK 2016/9 410
MAKOVEC, Klemen
        Kdo so bili stari Rusi? : diplomsko delo / Klemen Makovec. - Notranje Gorice : [K. Makovec], 2016. - 44 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: str. 40-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 388
COBISS.SI-ID 61978466

OHK 2016/9 411
MARENK, Vid
        Struktura in razlika v strukturalizmu in filozofiji : diplomsko delo / Vid Marenk. - Ljubljana : [V. Marenk], 2016. - 57 f. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 53-57. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165.75(043.2) 81-116(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 MARENK V. Struktura
COBISS.SI-ID 61870434

OHK 2016/9 412
MARÍAS, Javier
        Tu začne se zlo / Javier Marías ; prevod [in spremna beseda] Marjeta Drobnič. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 431 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 91)

Prevod dela: Así empieza lo malo. - 500 izv. - O čem beremo, ko beremo Maríasa / Marjeta Drobnič: str. 421-431

ISBN 978-961-282-176-0

821.134.2-311.2 821.134.2.09Marías J.
PRK 8400/91 MARIAS J. Tu začne se zlo
COBISS.SI-ID 284811520

OHK 2016/9 413
MARIJANOVIĆ, Dean
        Utopija med stvarnostjo in solidarnostjo : poteze pragmatične filozofije v ameriškem sindikalnem boju konec 19. stoletja : diplomsko delo / Dean Marijanović. - Ljubljana : [D. Marijanović], 2016. - 89 str. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Toth, Božo Repe. - Bibliografija: str. 85-89. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za filozofijo

9"331.105(7)"18/19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP MARIJANOVIĆ Dean
COBISS.SI-ID 61868386

OHK 2016/9 414
MARINIČ, Eva
        Aktivnost nizozemskih modrih čelad v srebreniški tragediji : diplomsko delo / Eva Marinič. - Ljubljana : [E. Marinič], 2016. - 49 str. ; 30 cm

Dipl. delo oddano tudi v pdf formatu na CD-ROM. - Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 46-48. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.6Srebrenica)"1992/1995(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB MARINIČ Eva
COBISS.SI-ID 61810274

OHK 2016/9 415
MARINIČ, Matjaž, 1980-
        Primerjava med novelo Cirila Kosmača Balada o trobenti in oblaku in istoimensko ekranizacijo Franceta Štiglica : diplomsko delo / Matjaž Marinič. - Prelog : [M. Marinič], 2016. - 60 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem viru (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: f. 58-60. - Povzetek ; Abstract: Comparison between novella The ballad of the trumpet and the cloud by Ciril Kosmač and its film adaptation by France Štiglic. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09Kosmač C.:791.31 791.31:82
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 881/SK MARINIČ M. Primerjava
COBISS.SI-ID 61757282

OHK 2016/9 416
MARINŠEK, Ana
        Umetniška gesta v poeziji Dmitrija Aleksandroviča Prigova : diplomsko delo / Ana Marinšek. - Ljubljana : [A. Marinšek], 2016. - 117 str. ; 31 cm

Pesmi v rus. - Mentorja Lev Kreft, Miha Javornik. - Bibliografija: str. 95-99. - Izvleček ; Abstract ; Rezjume. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za slavistiko

821.161.1.09-1(043.2) 82.0(043.2)
FRASCATI: 6-301 6-200
FIL DIP VII MARINŠEK A. Umetniška gesta SLA D-Rus 252 MARINŠEK A. Umetniška
COBISS.SI-ID 61822562

OHK 2016/9 417
MARKIČ, Marko
        Sopripadnost uma in dejanskosti : poskus aporetičnega pristopa in fenomenološke razlage po vodilu Husserlove ideje fenomenologije : magistrsko delo / Marko Markič. - Ljubljana : [M. Markič], 2016. - 91 str. ; 30 cm

Mentor Dean Komel. - Bibliografija: str. 87-89. - Izvleček ; Abstract : Coincidence of intellect and actuality. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Husserl E.:165.62
FRASCATI: 6-301
FIL MagB XI.5 MARKIČ, M. Sopripadnost
COBISS.SI-ID 61829474

OHK 2016/9 418
MARKOVIČ, Melanija
        Glasbeni arhiv starejših muzikalij v Stolni župniji sv. Janeza Krstnika v Mariboru : diplomsko delo / Melanija Markovič. - Ljubljana : [M. Markovič], 2016. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Popis Glasbenega arhiva starejših muzikalij Stolne župnije Maribor: str. 93-103. - Mentor Aleš Nagode. - Bibliografija: str. 89-92. - Izvlečka v slov. in angl. ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78:930.25(497.4Maribor)
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl MARKOVIČ M. Glasbeni
COBISS.SI-ID 62148450

OHK 2016/9 419
MARKOVIČ, Mihaela
        Sublimna estetika in temna plat romantike : diplomsko delo / Mihaela Markovič. - Ljubljana : [M. Markovič], 2016. - 107 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 99-102. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:7(043.2) 316.74:82(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 MARKOVIČ M. III 2220
COBISS.SI-ID 61901666

OHK 2016/9 420
MARŠANIĆ, Dario
        Bronastodobna keramika iz jame Loza 2 pri Šapjanah in jame Pupićina peć na Učki : diplomsko delo / Dario Maršanić. - Ljubljana : [D. Maršanić], 2016. - 42 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 382
COBISS.SI-ID 61950562

OHK 2016/9 421
MARTINS, Cidalia
        Guide de communication en français / Cidalia Martins, Jean-Jacques Mabilat. - Éd. actualisée et enrichie de l'ouvrage Conversations paru en 2003. - Paris : Didier, 2015, cop. 2014. - 223 str. : ilustr. ; 22 cm. - (100% FLE)

Besedilo v franc. - Na ov.: 75 dialogues-modeles téléchargeables sur site. - Kazala v franc., angl., špan., nem., kit., jap. in arab.

ISBN 978-2-278-07924-7

811.133.1'243(035)
ROM 804.0-07 MARTINS C. Guide
COBISS.SI-ID 515597599

OHK 2016/9 422
MARVIN, Tatjana
        English verbs in use II : exercises for students / Tatjana Marvin, Gašper Ilc. - 3. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 67 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 66-67

ISBN 978-961-237-306-1

811.111'367.625(075.3)(076.1)
FRASCATI: 6-200
GER AR ILC G. English v. 2 (2016)
COBISS.SI-ID 286177280

OHK 2016/9 423
MARZAL, Carlos
        Metales pesados / Carlos Marzal. - Barcelona : Tusquets, 2001. - 162 str. ; 21 cm. - (Marginales ; 196. Nuevos textos sagrados)

ISBN 84-8310-763-5

821.134.2-1
ROM 860 MARZAL C. Metales
COBISS.SI-ID 61980258

OHK 2016/9 424
MATIČIČ, Janez
        Polynesia, op. 67 [Glasbeni tisk] : suite no. 4 pour piano = suita št. 4 za klavir / Janez Matičič. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 14 str. ; 34 cm. - (Edicije DSS ; št. 2091)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-58-1
Ed. DSS 2091 Društvo slovenskih skladateljev

780.8.083.1:780.616.433
MUZ P p MATIČIČ J. Polynesia, op. 67
COBISS.SI-ID 279668224

OHK 2016/9 425
MATTHEWS, Graham, komparativist
        Ethics and desire in the wake of postmodernism : contemporary satire / Graham Matthews. - 1st pbk ed. - London [etc.] : Bloomsbury, 2013. - 200 str. ; 24 cm. - (Bloomsbury literary studies)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=025140276&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prva izd. 2012. - Bibliografija: str. 182-190. - Kazalo

ISBN 978-1-4725-2637-3 (broš.)

82.091-313.1:17
PRK 11260 82.091PRK MATTHEWS G. Ethics
COBISS.SI-ID 62013794

OHK 2016/9 426
MAULUCCI, Francesco Paolo
        Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli / Francesco Paolo Maulucci. - Napoli : Carcavallo, 1988. - 157 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 156-157

902
FRASCATI: 6-103
ARH 017-I 15,1
COBISS.SI-ID 61746530

OHK 2016/9 427
MAVRI, Nika
        Primerjava dveh filmskih adaptacij romana Dekle z zmajskim tatujem z vidika družbenokritične tematike : diplomsko delo / Nika Mavri. - Ljubljana : [N. Mavri], 2016. - 50 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 50. - Izvleček ; Summary: The girl with the dragon tattoo, comparative analysis of two film adaptations of the novel in terms of socially critical topics. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.113.6.09Larsson S.:791.31 791.32:82
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK DiplB 212/BD MAVRI N. Primerjava
COBISS.SI-ID 61897826

OHK 2016/9 428
MCCARTHY, Tom, 22.5.1969-
        Satin island : a novel / Tom McCarthy. - 1st Vintage Books ed. - New York : Vintage Books, 2016, cop. 2015. - 192 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-307-73962-9

821.111-311.2
GER 820 McCARTHY Tom Satin island
COBISS.SI-ID 61834850

OHK 2016/9 429
MCKENZIE, Elizabeth, 1958-
        The portable Veblen / Elizabeth McKenzie. - London : Fourth Estate, 2016. - 422 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-0-00-816063-0 (broš.)
ISBN 978-0-00-816038-8 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) McKENZIE E. Portable Veblen
COBISS.SI-ID 1110629726

OHK 2016/9 430
MCNALLY, Lisa
        Reading theories in contemporary fiction / Lisa McNally. - 1st pbk ed. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - 202 str.

Prva izd. 2013. - Bibliografija: str. 187-197. - Kazalo

ISBN 978-1-4725-8972-9 (broš.)
ISBN 1-4725-8972-6 (broš.)

82.0:1
PRK 11262 82.091PRK MCNALLY L. Reading
COBISS.SI-ID 62015842

OHK 2016/9 431
MEDJIMUREC, Daniel
        Avtomobilizem v SR Sloveniji : diplomsko delo / Daniel Medjimurec. - Ljubljana : [D. Medjimurec], 2016. - [71] f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:629.331(497.4)"19"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP MEDJIMUREC Daniel
COBISS.SI-ID 61988706

OHK 2016/9 432
MEDNARODNI komparativistični kolokvij (14 ; 2016 ; Ljubljana)
        Literatura in etika : zbornik povzetkov = Literature and ethics : book of abstracts / 14. mednarodni komparativistični kolokvij, Ljubljana, 9. in 10. september 2016 = 14th International Comparative Literature Colloquium, Ljubljana, 9-10 September 2016 ; [organizatorji Mednarodni literarni festival Vilenica [in] Slovensko društvo za primerjalno književnost [in] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani = organizers International Literary Festival Vilenica [and] Slovenian Comparative Literature Association [and] Faculty of Arts, University of Ljubljana ; uredniki [!] Špela Virant, Irena Samide]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. - 69 str. ; 21 cm

ISBN 978-961-237-851-6

82.0:17(048)(082)
FRASCATI: 6-200
GER AR VIRANT Š. LITERATURA (povz.)
COBISS.SI-ID 286155520

OHK 2016/9 433
MEDVED, Tjaša, 1991-
        Vsebinska obdelava v slovenskih knjižnicah : magistrsko delo s prilogami na CD ROMu / Tjaša Medved. - Ljubljana : [T. Medved], 2016. - 119 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85092&lang=slv. - Mentorica Alenka Šauperl. - Bibliografija: f. 98-100. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Bibliotekarstvo

025.4(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 025.4 MEDVED T. Vsebinska
COBISS.SI-ID 61631842

OHK 2016/9 434
MEDVEŠEK, Mojca, 1985-
        Witz, Weisheit und Groteske in George Taboris dramatischen Werken Mein Kampf und Goldberg Variationen = Humor, modrost in grotesknost v dramskih delih Mein Kampf in Goldbergove variacije Geroga Taborija : diplomsko delo / Mojca Medvešek. - Ljubljana : [M. Medvešek], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 67-68. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2-2-7.09Tabori G.(043.2) 341.485(=411.16) :82.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MEDVEŠEK M. Witz, Weisheit
COBISS.SI-ID 62032482

OHK 2016/9 435
MEDVEŠEK, Špela
        Slovenska mitologija v slovenskih ljudskih pravljicah v povezavi z umetnimi pravljicami Marjana Tomšiča Uroki polni lune : diplomsko delo / Špela Medvešek. - Ljubljana : [Š. Medvešek], 2016. - 30 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

398.21(497.4) 821.163.6.09-343Tomšič M.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 217/BD MEDVEŠEK Š. Slovenska
COBISS.SI-ID 61920610

OHK 2016/9 436
MEĐUNARODNI kongres slavista (3 ; 1939 ; Beograd)
        [Treći međunarodni kongres]
        III međunarodni kongres slavista, (Beograd, 18 - 25. IX 1939) : reprint izdanje materijala neodržanog kongresa / priredio Bogoljub Stanković. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2008 (Beograd : Čigoja štampa). - XXVII, 816 str. ; 23 cm. - (Slavistička biblioteka. Posebna izdanja)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: III Meždunarodnyj s˝ezd slavistov. - Prispevki v razl. jezikih. - 500 izvodov. - Umesto predgovora: Materijali neodržanog slavističkog kongresa / Bogoljub Stanković : str. XVI-XXVII. - Opombe z bibliografijo. - Kazalo

ISBN 978-86-7391-019-2

811.16:061.2(497.11) 811.16(048)
SLA Zb II 1719 MEĐUNARODNI III međunarodni
COBISS.SI-ID 144679180

OHK 2016/9 437
MEGLIČ, Barbara, 1979-
        Die Blechtrommel aus der Perspektive der Trichotomie "Körper-Seele-Geist" = Pločevinasti boben v perspektivi trihotomije "telo-duša-duh" : diplomsko delo / Barbara Meglič. - Ljubljana : [B. Meglič], 2016. - 49 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 46-48. - Izvlečka in povzetka v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Grass G.:141.319.8(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MEGLIČ B. Blechtrommel
COBISS.SI-ID 62051682

OHK 2016/9 438
MÉLA, Charles
        Variations sur l'amour et le Graal / Charles Méla ; préface de Michel Zink. - Geneve : Droz, 2012. - 203 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Publications romanes et françaises ; 256)

Vezno besedilo v franc., odlomki literarnih besedil tudi v stari franc., provans. in grš., lat. in nem. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij in na str. 197-199. - Kazalo

ISBN 978-2-600-01574-5

82.091 821.133.1.09"04/14"
ROM 840.09 MELA Ch. Variations
COBISS.SI-ID 61944418

OHK 2016/9 439
MENART, Sonca
        Glasbeni vidik pustovanja v Sloveniji na primeru iz Drežnice : diplomsko delo / Sonca Menart. - Ljubljana : [S. Menart], 2016. - 113 str. : ilustr., note ; 30 cm

Mentor Svanibor Pettan. - Bibliografija: str. 99-103. - Izvlečka v slov. in angl. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

781:398.332.1(497.4Drežnica) 785.071.2:39(497.4) 784.4
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl MENART S. Glasbeni
COBISS.SI-ID 61659234

OHK 2016/9 440
MÉNDEZ, Leopoldo
        Leopoldo Méndez / Manuel Maples Arce. - 1a. ed. - México : Fondo de Cultura Economica, cop. 1970. - 126 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Presencia de México ; 13)

76(725.1):929Méndez
UMZG M/Mende/1
COBISS.SI-ID 61653090

OHK 2016/9 441
MESERKO, Bojan
        [Oseminosemdeset]
        88 modra : rómanje - románje / Bojan Meserko. - Novo mesto : samozal., 2016. - [148] str. ; 21 cm. - (Zbirka 88 rómanje - románje)

ISBN 978-961-283-582-8

821.163.6-4
SLA L.A II 7321 MESERKO B. 88 modra
COBISS.SI-ID 284039936

OHK 2016/9 442
        METHODS of critical discourse analysis / edited by Ruth Wodak and Michael Meyer. - 3rd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2016. - IX, 256 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 238-252. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-8240-3
ISBN 978-1-4462-8241-0 (broš.)

81'28(08)
COBISS.SI-ID 4950635

OHK 2016/9 443
MIGRATION and convergence and divergence of dialects in a changing Europe (3 ; 1999 ; Heidelberg)
        Dialect and migration in a changing Europe / Klaus Mattheier (ed.). - Frankfurt am Main ... [etc.] : Lang, 2000. - IX, 244 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Variolingua : nonstandard - standard - substandard ; 12)

Sorodni elektronski vir: http://www.gbv.de/dms/bs/toc/31627092x.pdf (Brezplačno) - Vsebinsko kazalo
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/959312501/04 - Vsebinsko kazalo. - Prispevki v angl. in franc.

ISBN 3-631-36738-4
ISBN 978-3-631-36738-4

81'27
COBISS.SI-ID 61964898

OHK 2016/9 444
MIHOVILOVIĆ, Lara
        Satirom u ratu : (poetika Feral Tribunea i Borisa Dežulovića) = S statiro o vojni : (poetika Feral Tribunea in Borisa Dežulovića) : diplomsko delo / Lara Mihovilović. - Ljubljana : [L. Mihovilović], 2016. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Đurđa Strsoglavec, Božo Repe. - Literatura i izvori: str. 135-142. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za zgodovino

821.163.42Dežulović B.:355.01(497.1)"1991-"
FRASCATI: 6-200 6-100
ZGO DIP MIHOVILOVIĆ Lara
COBISS.SI-ID 62008162

OHK 2016/9 445
MIKOLA, Milko
        Kazenske ustanove in zaporniki v Sloveniji 1945-1951 / Milko Mikola. - Ljubljana : Nova obzorja : Inštitut Karantanija, 2016. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6942-30-0

343.811(497.4)"1945/1951"
ZGO D 8843 94(497.4) MIKOLA Kazenske ustanove
COBISS.SI-ID 284671488

OHK 2016/9 446
MIKULETIČ, Martin
        Slovene-English terminological dictionary of civil substantive law = Slovensko-angleški terminološki slovar civilno materialnega prava : diplomsko delo / Martin Mikuletič. - Ljubljana : [M. Mikuletič], 2016. - 78 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: f. 76-77. - Abstract ; Povzetek. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'374.26:347=163.6=111(043.2) 347(038)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA MIKULETIČ M. Slovene-English
COBISS.SI-ID 61924962

OHK 2016/9 447
MILIJIĆ, Petar
        Hemingway in španska državljanska vojna : zgodovina in zgodba : diplomska naloga / Petar Milijić. - Ljubljana : [P. Milijić], 2016. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Matevž Kos, Kornelija Ajlec. - Literatura in viri: f. 47-52. - Izvleček ; Abstract: Hemingway and the Spanish civil war. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09Hemingway E.:94(460)"1936/1939" 94(460)"1936/1939"
FRASCATI: 6-200 6-100
PRK DiplB 193/BD MILIJIĆ P. Hemingway ZGO DiplB MILIJIĆ Petar
COBISS.SI-ID 61655394

OHK 2016/9 448
MILOŠEVIČ, Daniela
        Ženske podobe v romanih Ernesta Hemingwaya : diplomska naloga / Daniela Miloševič. - Ljubljana : [D. Miloševič], 2016. - 73 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 68-73. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09Hemingway E.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 907/SK MILOŠEVIČ D. Ženske
COBISS.SI-ID 61925218

OHK 2016/9 449
MIRČEV, Dimitar
        Balkanski megaetnikum : nacionalne doktrine makedonskih sosed / Dimitar Mirčev ; [prevod Mina Špela Stepančič]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2015 (Skopje : Borografika). - 313 str. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Balkanskiot megaetnikum. - 200 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary: The Balkan mega-ethnos

ISBN 978-961-235-763-4

323.1(497)
ZGO C 6673 94(4-12)"19/20" MIRČEV Dimitar Balkanski
COBISS.SI-ID 282504192

OHK 2016/9 450
MLAKAR, Marijan
        Insects [Glasbeni tisk] : za altovski saksofon in klavir = for alto saxophone and piano / Marijan Mlakar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (8 str.) ; 30 cm + part sax (6 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 206)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-66-6
Mc. DSS 206

785.72:780.643.2:780.616.433
MUZ P p MLAKAR M. Insects MUZ P p MLAKAR M. Part sax
COBISS.SI-ID 280312576

OHK 2016/9 451
MLAKER, Simona
        Pripomočki za predenje in tkanje iz prazgodovinske naselbine na Rifniku pri Šentjurju : diplomsko delo / Simona Mlaker. - Ljubljana : [S. Mleker], 2016. - 63 f., 20 f. tabel : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Biba Teržan. - Bibliografija: f. 59-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 381
COBISS.SI-ID 61949538

OHK 2016/9 452
MOHORČIČ, Anton, filozof
        Spoznavna teorija Rudolfa Steinerja : doktorska disertacija / Anton Mohorčič. - Ljubljana : [A. Mohorčič], 2016. - 225 str. ; 31 cm

Mentor Andrej Ule. - Bibliografija: str. 216-225. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

165:141.333(043.3)
FRASCATI: 6-301
FIL Diss XI.5 MOHORČIČ, A. Spoznavna teorija
COBISS.SI-ID 286566400

OHK 2016/9 453
MOHORIČ Drožina, Tanja
        Wasser als Metapher in der politischen Berichterstattung deutscher Tageszeitungen zum Thema Migration = Metafora vode v nemških političnih časopisnih člankih o migracijah : diplomsko delo / Tanja Mohorič Drožina. - Ljubljana : [T. Mohorič Drožina], 2016. - 136 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 57-60. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in s skandinavistiko

[811.112.2'373.612.2]:546.212:070(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN MOHORIČ DROŽINA T. Wasser
COBISS.SI-ID 62071650

OHK 2016/9 454
MOJŠKERC, Katarina
        Valentin Stanič : življenje in delo : diplomsko delo / Katarina Mojškerc. - Ljubljana : [K. Mojškerc], 2016. - 44 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 40-42. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

930.85(497.473)"18":929Stanič V.(043.2) 796.526(497.4)"18"(091):929Stanič V.(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 MOJŠKERC K. III 2234
COBISS.SI-ID 61933922

OHK 2016/9 455
MOYES, Jojo
        After you / Jojo Moyes. - New York : Penguin Books, 2016. - 352, 16, 10 str. ; 22 cm

Nadaljevanje dela: Me before you

ISBN 978-0-14-310886-3 (broš.)
ISBN 978-0-525-42659-2 (trda vezava)

821.111-311.2
GER 820 MOYES J. After you
COBISS.SI-ID 61834338

OHK 2016/9 456
MOYES, Jojo
        Me before you / Jojo Moyes. - London [etc.] : Penguin Books, cop. 2012. - 480 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-718-15783-8

821.111-311.2
GER 820 MOYES J. Me before you
COBISS.SI-ID 15722805

OHK 2016/9 457
MOYES, Jojo
        One plus one / Jojo Moyes. - New York [etc.] : Penguin Books, 2014. - 368, 16, 10 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-14-312750-5 (broš.)
ISBN 978-0-525-42658-5 (trda vezava)

821.111-311.2
GER 820 MOYES J. One plus one
COBISS.SI-ID 61771874

OHK 2016/9 458
MOZETIČ, Brane
        Possessao / Brane Mozetič ; traduçao de Mateja Rozman em colaboraçao com Américo Meira e de Outros. - Lisboa : Roma Editora, 2016. - 111 str. ; 23 cm

ISBN 972-8490-68-7 !

821.163.6-1=134.3
ROM 886.3=690 MOZETIČ B. Possessao
COBISS.SI-ID 61760098

OHK 2016/9 459
MOŽINA, Jože
        Začetki oboroženih oddelkov protirevolucionarnega tabora v Ljubljanski pokrajini : doktorska disertacija / Jožef Možina. - Ljubljana : [J. Možina], 2016. - 664 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mitja Ferenc, somentor Boris Mlakar. - Bibliografija: str. 639-661. - Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1942"
FRASCATI: 6-100
ZGO H 441 MOŽINA Jože
COBISS.SI-ID 62046050

OHK 2016/9 460
MRAK, Anja, 1991
        Založniški standardi in komunikacijski krog knjige : magistrsko delo / Anja Mrak. - Ljubljana : [A. Mrak], 2016. - 60 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85924&lang=slv. - Mentor Andrej Blatnik. - Bibliografija: f. 55-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Založniški študiji

655.4/.5(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 655.4/.5 MRAK A. Založniški
COBISS.SI-ID 61989474

OHK 2016/9 461
MURILLO, A.
        Tourist guide to Portugal / [photography A. Murillo and José Barea ; text María Sainz]. - New English ed. - [Linda-a-Velha] : Jamp Ediçoes Turísticas, [2000]. - 128 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. na ov. in hrbtu: Portugal. - Fotografa navedena v kolofonu

ISBN 84-930952-9-X

7:908(469)
UMZG T/prt/a1/4
COBISS.SI-ID 61819490

OHK 2016/9 462
MUSEO Internazionale delle Ceramiche (Faenza)
        Guida al Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza / MIC ; a cura di, [curated by] Claudia Casali e Valentina Mazzotti ; [testi, texts Claudia Casali ... et al. ; glossari, glossaries Elena Dal Prato e Dario Valli ; traduzioni, translations Elisa Paola Sani con la collaborazione di, and Monica Gori]. - Misterbianco (CT) : EMIL edizioni, gennaio 2016. - 188 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Le guide / EMIL edizioni)

Besedilo vzporedno v it. in angl. prevod. - Slovarji.: str. 164-186. - Bibliografija: str. 187-188

ISBN 978-88-941408-2-8
(8-89-414082-2)

06
FRASCATI: 6-399
ARH 017-I 118
COBISS.SI-ID 9275488

OHK 2016/9 463
        MUSEUMS, ethics and cultural heritage / edited by Bernice L. Murphy. - New York, NY : Routledge, cop. 2016. - XXI, 410 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-67632-9 (broš.)

069
FRASCATI: 6-399
ARH 020-IV 18,1
COBISS.SI-ID 1645813

OHK 2016/9 464
        MUSIC and text : critical inquiries / edited by Steven Paul Scher. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XVII, 327 str. : ilustr., note ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-521-03102-8 (paperback)

78.01(082) 781.2(082)
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3730 MUSIC and text
COBISS.SI-ID 34762767

OHK 2016/9 465
        NAVIGATING the golden compass : religion, science and daemonology in His dark materials / edited by Glenn Yeffeth. - Dallas : Benbella Books, cop. 2005. - 185 str. ; 23 cm

ISBN 1-932100-52-0

821.111.09 Pullman P.
GER 820.09 Pullman P. His dark/YEFFETH
COBISS.SI-ID 61860450

OHK 2016/9 466
NEŘIMA, Aleksandra
        Igra kot antropološka lastnost človeka in oblika družbene komunikacije s frazeološkega vidika = Spielen als anthropologische Eigenschaft des Menschen und Form der gesellschaftlichen Kommunikation unter dem phraseologischen Aspekt : diplomsko delo / Aleksandra Neřima. - Ljubljana : [A. Neřima], 2016. - 105 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus frazemov v slov. in nem. - Mentorja Urška Valenčič Arh, Igor Škamperle. - Bibliografija: str. 99-106. - Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo

[811.112.2'373.7:793.5/.7]:811'163.6(043.2) [39:316]:793.5/.7(043.2) 793.5/.7:[39:316](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN NEŘIMA A. Igra SOC DIP 3 NERIMA A. III 2233
COBISS.SI-ID 61149794

OHK 2016/9 467
        NEW essays on Umberto Eco / edited by Peter Bondanella. - 1st pbk ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - XIV, 188 str ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://digitool.hbz-nrw.de:1801/webclient/DeliveryManager?pid=3776891 - Inhaltsverzeichnis. - Prva izd. 2009. - Bibliografija: str. 171-184. - Kazalo

ISBN 978-0-521-85209-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-61757-4 (broš.)

82.0:81'22 821.131.1.09Eco U.
PRK 11242 821.0A/Ž ECO UMBERTO Bondanella P. (ur.)
COBISS.SI-ID 61617762

OHK 2016/9 468
NEYAPTI, Bilin
        Macroeconomic institutions and development / Bilin Neyapti. - Cheltenham (UK) ; Northampton (MA) : E. Elgar, cop. 2010. - XVI, 172 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 151-167. - Kazalo. - Vsebina: 1.A modified approach to development economics ; 2.The model and empirics ; 3.Fiscal institutions and empirical evidence ; 4.Institutions of monetary policy and the financial sector

ISBN 978-1-84720-639-8

330.34
SOC 33 NEYAPTI B. Macroeconomic
COBISS.SI-ID 20400358

OHK 2016/9 469
NOVAK, Dominika, 1989-
        Vpliv informacijske družbe in posledice uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije v šolah, s poudarkom na pouku zgodovine : diplomsko delo / Dominika Novak. - Ljubljana : [D. Novak], 2016. - 69 str. ; 30 cm

Mentorica Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 64-68. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

37.091.3:94
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP NOVAK Dominika
COBISS.SI-ID 62014818

OHK 2016/9 470
NOVAK, Tatjana, 1970-
        Informacijsko vedenje učencev višjih razredov osnovne šole : magistrsko delo / Tatjana Novak. - Ljubljana : [T. Novak], 2016. - 76 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85922&lang=slv. - Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 59-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Šolsko knjižničarstvo

028-057.874:[001.102:004.738.5] 37.011.3-052:659.2(043.2) 37.046"465*11/14":[027.8:028]
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 027.8 NOVAK T. Informacijsko
COBISS.SI-ID 61937762

OHK 2016/9 471
NOVAKOVIĆ, Ana
        Primerjava iskanja virov v DiKUL in Google Scholar : magistrsko delo / Ana Novaković. - Ljubljana : [A. Novaković], 2016. - 99 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85088&lang=slv. - Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 84-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Bibliotekarstvo

004.659:[001.891:378](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 004 NOVAKOVIĆ A. Primerjava
COBISS.SI-ID 61630050

OHK 2016/9 472
        O psihoanalizi povsem odkrito / Eduard Klain in sodelavci ; urednik Eduard Klain, urednik slovenske izdaje Bojan Varjačić Rajko ; [prevod Pavel Koltaj ... [et al.] ; predgovor k slovenski izdaji Pavel Fonda]. - Ljubljana : Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo : Zavod za psihoterapijo, 2016 ([Maribor] : Evrografis). - 101 str. ; 24 cm

Prevod dela: O psihoanalizi sasvim otvoreno. - 500 izv. - Uvodna beseda k slovenski izdaji / Pavel Fonda: str. 9-10. - Bibliografija: str. 99-101

ISBN 978-961-285-105-7

159.964.2(082)
CC-APA: 3315
PSI 159.964.2 O PSIHOANALIZI Klain E.(ur.)
COBISS.SI-ID 282793216

OHK 2016/9 473
OATLEY, Keith
        Such stuff as dreams : the psychology of fiction / Keith Oatley. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. - XIV, 275 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=024158892&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA. - Bibliografija: str. 239-262. - Kazali

ISBN 978-0-470-97457-5 (broš.)

821.09:159.9
PRK 11248 82.091PRK OATLEY K. Such stuff
COBISS.SI-ID 67852801

OHK 2016/9 474
OBAL, Urška, 1988-
        Slikanice v anglofonskem literarnem sistemu 21. stoletja = Picturebooks in the Anglophonic literary system of the 21st century : diplomsko delo / Urška Obal. - Ljubljana : [U. Obal], 2016. - 104 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. (str.1-43 in 93-95) in angl. (str. 44-92). - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorici Vanesa Matajc, Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 96-103. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

82.0-93:087.5 821.111(94).09-92Tan S.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 906/SK OBAL U. Slikanice
COBISS.SI-ID 61922146

OHK 2016/9 475
OBIOMA, Chigozie, 1986-
        The fishermen / Chigozie Obioma. - 1st Back Bay trade paperback ed. - New York ; Boston ; London : Back Bay Books, 2016. - 297 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-0-316-33835-6 (broš.)
ISBN 978-0-316-33837-0 (trda vezava)

821.111(669.1)-311.2
GER 820(100) OBIOMA C. Fishermen
COBISS.SI-ID 61832546

OHK 2016/9 476
OITZL, Gašper
        Prostor - narava - človek v Julijskih Alpah : zgodovina nekega prostora med letoma 500 in 1500 : magistrsko delo / Gašper Oitzl. - Ljubljana : [G. Oitzl], 2016. - 164 str. ; 30 cm

Mentor Janez Mlinar. - Bibliografija: str. 147-163. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"04/14"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 27 OITZL Gašper
COBISS.SI-ID 62041442

OHK 2016/9 477
OMAN, Valentin
        Valentin Oman : Retrospektive : Museum Moderne Kunst Kärnten, Klagenfurt, 29. Oktober 2015 bis 6. März 2016, Künstlerhaus, Wien, 17. März bis 24. April 2016, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, Slowenien, 6. Mai bis 28. August 2016 / herausgegeben von, izdajateljica, edited by Christine Wetzlinger-Grundnig ; [Texte Michael Karrer ... [et al.] ; Übersetzungen Fiona Claire Mered ... [et al.] ; Fotos Ferdinand Neumüller ... et al.]. - Klagenfurt : J. Heyn, 2015 (Fürstenfeld : Schmidbauer). - 229 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v nem., slov. in angl. - Bibliografija: str. 224-226

ISBN 978-3-7084-0570-4

75(436.5=163.6)Oman V.(083.824)
UMZG M/Oma/7
COBISS.SI-ID 807407

OHK 2016/9 478
OPASSI, Oskar
        Moderna subjektivizacija in nov odnos do svetega : spopad fundamentalizmov : diplomsko delo / Oskar Opassi. - Ljubljana : [O. Opassi], 2016. - [35] f. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: f. [32-34]. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 OPASSI O. III 2250
COBISS.SI-ID 62003810

OHK 2016/9 479
OPASSI, Oskar
        Obrazi civiliziranja : diplomsko delo / Oskar Opassi. - Ljubljana : [O. Opassi], 2016. - 38 f. ; 30 cm

Mentor Marko Štuhec. - Bibliografija: f. 35-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

930.84(4)"15/16"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB OPASSI Oskar
COBISS.SI-ID 61880418

OHK 2016/9 480
        The OPENING up of international organizations : transnational access in global governance / Jonas Tallberg... [et al.]. - Cambridge : Cambridge University Press, [2013] . - XV, 316 str. ; 23 cm : ilustr.

Sorodni elektronski vir: http://assets.cambridge.org/97811070/42230/cover/9781107042230.jpg - Cover image. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-1-107-64079-5 (broš.)

34:316:32
SOC 34 TALLBERG J. et al. Opening
COBISS.SI-ID 61904482

OHK 2016/9 481
OSONKAR, Borut
        Primerjava klasikov taijiquana (taijiquan lun) in klasičnega daoizma (Dao te jing) : diplomsko delo / Borut Osonkar. - Ljubljana : [B. Osonkar], 2016. - 76 f. ; 31 cm

Mentorica Maja Milčinski. - Bibliografija: f. 72-74. - Izvleček ; Abstrakt. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

221.3:796.85(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP X OSONKAR B. Primerjava klasikov
COBISS.SI-ID 61996130

OHK 2016/9 482
OSTERC, Vesna
        Ritualno in heroično v grški tragediji : diplomski seminar / Vesna Osterc. - Ljubljana : [V. Osterc], sep. 2016. - 28 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Janez Vrečko. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-21
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 150/SD OSTERC V. Ritualno
COBISS.SI-ID 61824610

OHK 2016/9 483
OSTOJIĆ, Vladimir
        Govor Jezera i Šaranaca / Vladimir Ostojić ; urednik Niko Martinović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016 (Podgorica : Pro File). - 395 str. : zvd. ; 24 cm. - (Posebna izdanja. Monografije i studije / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 121. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 9)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: The Dialect of Jezera and Šaranci. - 250 izvodov. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 395-401. - Summary

ISBN 978-86-7215-380-4 (broš.)

811.163.4'282(497.16)
SLA Zb II 630/121 OSTOJIĆ V. Govor
COBISS.SI-ID 30112272

OHK 2016/9 484
OVEN, Damjan
        Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju : magistrsko delo / Damjan Oven. - Ljubljana : [D. Oven], 2016. - 84 str. ; 30 cm

Mentorica Irena Selišnik. - Bibliografija: str. 79-82. - Povzetek ; Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"18"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 26 OVEN Damjan
COBISS.SI-ID 61995618

OHK 2016/9 485
OVSEC, Julija
        Razpad Jugoslavije s perspektive pripovedovalcev : Sara in Serafina, Jevrejsko groblje, Američki fikcionar : diplomska naloga / Julija Ovsec. - Ljubljana : [J. Ovsec], 2016. - 47 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 46-47. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.09:94(497.1)"1991/1995"
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 201/BD OVSEC J. Razpad
COBISS.SI-ID 61820770

OHK 2016/9 486
        The OXFORD handbook of emerging adulthood / edited by Jeffrey Jensen Arnett. - 1st ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, cop. 2016. - XV, 631 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford library of psychology)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo. - Povzetek v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-0-19-979557-4

159.922.8-053.81(082)
CC-APA: 2820 2840
PSI 159.922.7/.8 EMERGING ADULTHOOD Arnett J.J.(ur.)
COBISS.SI-ID 61696610

OHK 2016/9 487
        The OXFORD handbook of sociolinguistics / edited by Robert Bayley, Richard Cameron, Ceil Lucas. - 1. issued as an Oxford University Press paperback. - Oxford ... [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XXV, 884 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Oxford handbooks in linguistics)

Bibliografija ob posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-023374-7 (broš.)

81'27(035)
COBISS.SI-ID 12955469

OHK 2016/9 488
OZIMEK, Urška
        The literary worlds of Raymond Carver and Judith Hermann in their debut collections of short stories - intersections = Die literarischen Welten von Raymond Carver und Judith Hermann in ihren Debüt-Sammlungen von Kurzgeschichten - Schnittstellen = Literarni svetovi Raymonda Carverja in Judith Hermann v njunih prvih zbirkah kratkih zgodb - presečišča : diplomsko delo / Urška Ozimek. - Edinburgh ; Ljubljana : [U. Ozimek], 2016. - 111 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Jason Blake, mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 103-109. - Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.111(73).09-32Carver R.(043.2) 821.112.2.09-32Hermann J.(043.2) 82.091-32(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA OZIMEK U. Literary
COBISS.SI-ID 61671778

OHK 2016/9 489
PADRÓN, Justo Jorge, 1943-
        Cien poemas de amor : antología (1966-2000) / Justo Jorge Padrón ; prólogo de Leopoldo de Luis. - Madrid : SIAL Ediciones, 2000. - 162 str. ; 21 cm. - (Contrapunto ; 17)

ISBN 84-95498-04-9

821.134.2-1
ROM 860 PADRON J.J. Cien poemas
COBISS.SI-ID 61883234

OHK 2016/9 490
PAHOR, Daša, 1977-
        Austria and the Balkans / [catalogue edited by Daša Pahor and Alexander Johnson]. - München : Antiquariat Daša Pahor, [2015]. - 96 str. : ilustr. ; 26 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 94-95

017.41:7
UMZG Bj/18/5
COBISS.SI-ID 61675874

OHK 2016/9 491
PAHOR, Daša, 1977-
        Rare objects with a story / [catalogue edited by Daša Pahor and Alexander Johnson]. - München : Antiquariat Daša Pahor, [2015]. - 216 str. : ilustr. ; 26 cm

Dostopno tudi na: http://antiquariat-pahor.de/RareObjectsWithaStory_catalogue.pdf. - Avtorja navedena v kolofonu. - Bibliografija: str. 212-214

017.41:7
UMZG Bj/18/4
COBISS.SI-ID 61676130

OHK 2016/9 492
PAHOR, Rasto
        Protagonisti in antagonisti v Larssonovi trilogiji Dekle z zmajskim tatujem : diplomsko delo / Rasto Pahor. - Ljubljana : [R. Pahor], jul. 2016. - 67 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 65-67. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

821.113.6.09Larsson S.
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK Dipl 885/SK PAHOR R. Protagonisti SOC DIP 3 PAHOR R. III 2317
COBISS.SI-ID 61776482

OHK 2016/9 493
PAHOR, Tanja, 1983-
        Razvoj turizma v Mariboru po drugi svetovni vojni : diplomsko delo / Tanja Pahor. - Ljubljana : [T. Pahor], 2016. - 71 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: f. 64-66. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:338.48(497.4Maribor)"1945/2015"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP PAHOR Tanja
COBISS.SI-ID 61993058

OHK 2016/9 494
PAJK, Milan, 1942-
        Prostori samote = Espaces de solitude / [fotografije in tekst] Milan Pajk ; [prevedla Mojka Žbona]. - Ljubljana : DesigNovak, 2010. - 118 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-961-269-317-6

77.04(497.4):929Pajk M.
UMZG M/Paj/2
COBISS.SI-ID 252676352

OHK 2016/9 495
PANGERŠIČ, Tina
        Schumannove uglasbitve Heinejeve poezije = Schumanns Vertonungen von Heine-Gedichten : diplomsko delo / Tina Pangeršič. - Ljubljana : [T. Pangeršič], 2016. - 87 str. : note ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Matjaž Barbo in Irena Samide. - Bibliografija: str. 83-85. - Izvlečka v slov. in angl. ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

784Schumann R.:821.112.2Heine H.(043.2) 821.112.2.09Heine H.:784Schumann R.(943.2)
FRASCATI: 6-200 6-307
GER DiplN PANGERŠIČ T. Schumannove MUZ Dipl PANGERŠIČ T. Schumannove
COBISS.SI-ID 61791586

OHK 2016/9 496
PAPEŽ, Elizabeta
        Dolina Mirne na Dolenjskem v halštatskem obdobju : diplomsko delo / Elizabeta Papež. - Ljubljana : [E. Papež], 2016. - 65 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Črešnar. - Bibliografija: str. 61-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 384
COBISS.SI-ID 61952098

OHK 2016/9 497
PARADIŽ, Vesna
        Aristofanova politična komedija in atenska demokracija : diplomsko delo / Vesna Paradiž. - Ljubljana : [V. Paradiž], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - V prilogi (f. 63-68) pregled Aristofanovih iger. - Mentorja Janez Vrečko, Franci Zore. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-22Aristophanes 1:321.7(38) 321.1:321.7(38)
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK Dipl 887/SK PARADIŽ V. Aristofanova
COBISS.SI-ID 61805154

OHK 2016/9 498
PAUKOVIĆ, Vanja
        Spreminjanje kriterijev za štipendije iz knjižničnega nadomestila : diplomsko delo / Vanja Pauković. - Ljubljana : [V. Pauković], 2016. - 23 f. : tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Andrej Blatnik. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

347.781:[02(497.4):024.5/.6](043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 PAUKOVIĆ V. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 62030434

OHK 2016/9 499
PAVELŠEK, Ivan
        The English prefix non- and its equivalents in Slovenian = Predpona non- in ustreznice v slovenščini : diplomsko delo / Ivan Pavelšek. - Ljubljana : [I. Pavelšek], 2016. - 77 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Eva Sicherl. - Bibliografija: f. 74-75. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.611:81'25=163.6(043.2) 81'25=111=163.6
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PAVELŠEK I. English
COBISS.SI-ID 62034018

OHK 2016/9 500
PAVLIHA, Gal
        Razumevanje začetkov grške filozofije : diplomsko delo / Gal Pavliha. - Ljubljana : [G. Pavliha], 2016. - 18 f. ; 31 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 17. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1(38):111.1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.2 PAVLIHA G. Razumevanje
COBISS.SI-ID 62012002

OHK 2016/9 501
PAVLIN, Martina, 1977-
        Alamut - filozofski roman : diplomsko delo / Martina Pavlin. - Ljubljana : [M. Pavlin], 2016. - 72 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Tomo Virk. - Bibliografija: f. 70-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-31Bartol V.:1 141:1(091)
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP XI.1 PAVLIN, M. Alamut PRK Dipl 861/SK PAVLIN M. Alamut
COBISS.SI-ID 61622882

OHK 2016/9 502
PAVOKOVIĆ, Maša
        Fenomen kavarne kot prostora za druženje in pomen za razvoj literature v času slovenske moderne : diplomski seminar / Maša Pavoković. - Ljubljana : [M. Pavoković], 2016. - 34 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Literatura: f. 33-34. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 146/SD PAVOKOVIĆ M. Fenomen kavarne
COBISS.SI-ID 61664354

OHK 2016/9 503
PAVOKOVIĆ, Maša
        Pomen sodobnih urbanih prostorov za razvoj literature v primerjavi s francoskimi saloni in kavarnami : (diplomsko delo) / Maša Pavoković. - Ljubljana : [M. Pavoković], 2016. - 59 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - V prilogah (f. 52-59) intervjuji z Jasminom B. Frelihom, Dejanom Kobanom, Nejcem Gazvodo, Milanom Jesihom in Manco Košir. - Mentorica Vanesa Matajc. - Literatura in viri: f. 47-50. - Povzetek ; Summary: Meaning of contemporary urban space on the evolution of literature in comparison with French saloons and Viennese coffee-houses. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091:316.7
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 876/SK PAVOKOVIĆ M. Pomen
COBISS.SI-ID 61713506

OHK 2016/9 504
PAZ, Octavio
        Árbol adentro / Octavio Paz. - [2a. ed.]. - Barcelona : Seix Barral, 1990. - 208 str. ; 20 cm. - (Biblioteca Breve)

ISBN 84-322-0575-3

821.134.2(72)-1"19"
ROM 860(7/8) PAZ O. Arbol
COBISS.SI-ID 3419961

OHK 2016/9 505
PAZ, Octavio
        Cuadrivio : Darío - López Velarde - Pessoa - Cernuda / Octavio Paz. - Barcelona : Seix Barral, 1991. - 139 str. ; 19 cm. - (Biblioteca de bolsillo)

ISBN 84-322-3079-0

821.134.2(72)-4
ROM 860(7/8) PAZ O. Cuadrivio
COBISS.SI-ID 61919074

OHK 2016/9 506
PAZ, Octavio
        Pasión crítica / Octavio Paz ; prólogo selección y notas de Hugo J. Verani. - 2a. ed. - Barcelona : Seix Barral, 1990. - 270 str. ; 20 cm. - (Biblioteca Breve)

Trinajst intervjujev z O. Pazom

ISBN 84-322-0513-3

821.134.2(72).09
ROM 860(7/8) PAZ O. Pasion critica
COBISS.SI-ID 61977698

OHK 2016/9 507
PAZ, Octavio
        Puertas al campo / Octavio Paz. - Barcelona : Seix Barral, 1989. - 223 str. ; 19 cm. - (Biblioteca de bolsillo)

ISBN 84-322-3065-0

821.134.2(72)-4
ROM 860(7/8) PAZ O. Puertas
COBISS.SI-ID 61914978

OHK 2016/9 508
PAZ, Octavio
        Tiempo nublado / Octavio Paz. - 3a ed. - Barcelona : Seix Barral, 1990. - 206 str. ; 19 cm. - (Biblioteca de bolsillo)

ISBN 84-322-3033-2

821.134.2(72)-4
ROM 860(7/8) PAZ O. Tiempo
COBISS.SI-ID 61915490

OHK 2016/9 509
PAZ, Octavio
        Vuelta : (1969-1975) / Octavio Paz. - 6a. ed. - Barcelona : Seix Barral, 1990. - 92 str. ; 20 cm. - (Biblioteca Breve)

ISBN 84-322-0433-1

821.134.2(72)-1"19"
ROM 860(7/8) PAZ O. Vuelta
COBISS.SI-ID 61976418

OHK 2016/9 510
PEČEČNIK, Rok
        Problematika narodne identitete v delih Ivana Cankarja : diplomsko delo / Rok Pečečnik. - Ljubljana : [R. Pečečnik], 2016. - 49 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 47-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09Cankar I.:329.7(497.4)
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 216/BD PEČEČNIK R. Problematika
COBISS.SI-ID 61917794

OHK 2016/9 511
PEERS, Charles
        Pevensey Castle : Sussex : [official guide-book] / by the late Charles Peers. - 9th impression with amendments. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1966. - 13 str., [1] zganjen f., [4] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Ancient monuments and historic buildings / Ministry of Public Building and Works)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

728.81(410Pevensey)
UMZG T/gbr/Pev/1
COBISS.SI-ID 61805666

OHK 2016/9 512
PEJIĆ, Katica
        Odnos med ruminacijo, humorjem in samomorilnimi mislimi : magistrsko delo / Katica Pejić. - Ljubljana : [K. Pejić], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek, somentorica Saška Roškar. - Bibliografija: str. 44-48. - Izvleček ; Abstract: The relationship between rumination, humor and suicidal ideation. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-008.441.44(043.2)
CC-APA: 3210 5-100
PSI MagB PEJIĆ K. Odnos
COBISS.SI-ID 61849698

OHK 2016/9 513
PELEŃSKI, Józef
        Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej : na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych / Józef Pełeński. - Kraköw : Akademia Umiejętności, 1914. - [4], III, [1], 207, XII str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - kazalo

72.033(437.4)
UMZG T/ukr/Hal/1
COBISS.SI-ID 61964130

OHK 2016/9 514
PENNYCOOK, Alastair, 1957-
        Language and mobility : unexpected places / Alastair Pennycook. - Bristol ; Buffalo : Multilingual Matters, 2012. - XVIII, 190 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Critical language and literacy studies ; vol. 15)

O avtorju na ov. - Bibliografija: str. 174-185. - Kazalo

ISBN 978-1-84769-765-3
ISBN 1-84769-765-8
ISBN 978-1-84769-764-6
ISBN 1-84769-764-X
ISBN 978-1-84769-763-9
ISBN 1-84769-763-1

81'111'27
COBISS.SI-ID 62002530

OHK 2016/9 515
        PENZENSKAJA oblastnaja kartinnaja galereja imeni K. A. Savickogo / [avtor vstupitel'noj stati i sostavitel' V Sazonov ; avtor'i kommentarijev N.Valukina, V. Sazonov]. - Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1979. - 19, [148] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Hudožestvenn'ie muzei SSSR)

069(470Penza):75
UMZG Kt/Pen/1
COBISS.SI-ID 62013282

OHK 2016/9 516
PEPPIS, Paul
        Literature, politics, and the English avant-garde : nation and empire, 1901-1918 / Paul Peppis. - Digitally printed version. - Cambridge, U.K. [etc.] ; New York : Cambridge University Press, 2009. - X, 236 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=008754369&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Delo na osnovi doktorske disertacije (University of Chicago). - Prva izd. 2000. - Bibliografija: str. 208-224. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: nations, empires, and the historical avant-garde ; Conjuring new character: The English Review, Wyndham Lewis, and the reconstruction of Englishness ; Narratives of ambition and anxiety: confronting Europe in The New Age ; Advancing art and empire: Futurism in England, Italy in Libya, and the founding of Vorticism ; "Surrounded by a multitude of other Blasts": Vorticism and the Great War ; Anti-individualism and fictions of national character in Lewis's Tarr

ISBN 978-0-521-11984-9 (broš.)

821.111.98"1901/1918"
PRK 11244 821.111.09 PEPPIS P. Literature
COBISS.SI-ID 61620066

OHK 2016/9 517
        PER Mickiewicz : atti del Convegno internazionale nel bicentenario della nascita di Adam Mickiewicz, Accademia Polacca di Roma, 14-16 dicembre 1998 / a cura di Andrea Ceccherelli ... [et al.]. - Varsavia ; Roma : Accademia Polacca delle scienze, Biblioteca e centro di studi, 2001. - 377 str. ; 25 cm. - (Conferenze / Accademia Polacca delle Scienze ; 114)

ISBN 83-85618-60-0 (Broš.)

821.162.1.09Mickiewicz A.
SLA L.H II 5691/114 PER MICKIEWICZ
COBISS.SI-ID 62004322

OHK 2016/9 518
PERIĆ, Tina
        Dometi ženskega družbenega gibanja pri demokratizaciji sodobne Turčije : diplomsko delo / Tina Perić. - Ljubljana : [T. Perić], 2016. - 107 f. ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. 68-69. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:[316.3:321.7](560)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 PERIĆ T. III 2214
COBISS.SI-ID 61884770

OHK 2016/9 519
PERKO, Eva, 1992-
        Sparta, agogé ter ženske v Sparti : diplomsko delo / Eva Perko. - Ljubljana : [E. Perko], 2016. - 34 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Alenka Cedilnik. - Bibliografija: str. 34. - Izvleček ; Thesis. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(38Sparta)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB PERKO Eva
COBISS.SI-ID 61741666

OHK 2016/9 520
PERKO, Matic
        Litijska cesta : zgodnjesrednjeveško grobišče (izkopavanja leta 2015) : diplomsko delo / Matic Perko. - Ljubljana : [M. Perko], 2016. - VI, 123 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Pleterski. - Bibliografija: f. 85-91. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 379
COBISS.SI-ID 61943906

OHK 2016/9 521
PERRUCHOT, Henri
        Toulouse-Lautrec / Henri Perruchot ; przełożyła Krystyna Dolatowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. - 429 str., 24 str. in 8 f. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: La vie de Toulouse-Lautrec. - Bibliografija: str. 414-425

74/76.036.45(44):929Toulouse-Lautrec H. de
UMZG M/Tou/12
COBISS.SI-ID 61679714

OHK 2016/9 522
        PERSONENLEXIKON Österreich / herausgegeben von Ernst Bruckmüller. - Wien : Verlagsgemeinschaft Österreich-Lexikon, cop. 2001 ([Ljubljana : Mladinska knjiga]). - 575 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 3-95004-387-X

929(436)(031)
GER Lex 929 PERSONENLEX. Bruckmüller E.(ur.)
COBISS.SI-ID 114650880

OHK 2016/9 523
PERTINAČ, Tjaša
        Rudnik Trobni Dol : magistrsko delo / Tjaša Pertinač. - Ljubljana : [T. Pertinač], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 50-52. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek

94:622.012.2(497.4Trobni Dol)"1850/1935"
FRASCATI: 6-100
ZGO MagB 25 PERTINAČ Tjaša
COBISS.SI-ID 61832034

OHK 2016/9 524
PESEK, Rosvita
        Bučar / Rosvita Pesek ; [fotografije arhiv družine Bučar ... [et al.] ; priprava imenskega kazala Matjaž Rebolj ; prevod povzetka v angleščino Urška Willewaldt, prevod povzetka v nemščino Andrea Haberl Zemljič]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 657 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Kako so gradili državo ; 3)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 456-458, 644-646. - Kazalo. - Povzetek v slov., angl. in nem.

ISBN 978-3-7086-0902-7

929Bučar F. 32(497.4):929Bučar F.
SOC 929 PESEK R. Bučar ZGO D 8848 929A/Z PESEK Rosvita Bučar
COBISS.SI-ID 285057024

OHK 2016/9 525
PETRINEC, Irena, 1985-
        Kinder- und Jugendliteratur im DaF-Unterricht - Untersuchungen zu Christine Nöstlinger = Otroška in mladinska književnost pri pouku nemščine kot tujega jezika - pogledi na Christine Nöstlinger : diplomsko delo / Irena Petrinec. - Ljubljana : [I. Petrinec], 2016. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Irena Samide. - Bibliografija: str. 43-45. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'243:[82-93:37](043.2) 37.091.3:821.112.2-93(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PETRINEC I. Kinder-
COBISS.SI-ID 62021474

OHK 2016/9 526
PETROVČIČ, Živa
        Primerjava nastanka prvih organizacij daoistične religije na Kitajskem in štintoizma na Japonskem : diplomsko delo / Živa Petrovčič. - Ljubljana : [Ž. Petrovčič], 2016. - str. 296 ; 30 cm : ilustr.

Mentorja Mitja Saje in Andrej Bekeš. - Bibliografija: str. 273-280. - Povzetek v kit. in jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije

221.3(510):225.2(520)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 62059106

OHK 2016/9 527
PETROVIĆ, Kika
        Geografsko-zgodovinska učna pot po Ljubljani : diplomsko delo / Kika Petrović. - Ljubljana : [K. Petrović], 2016. - 99 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_kika_petrovic.pdf. - Mentorici Tatjana Resnik Planinc, Danijela Trškan. - Bibliografija: f. 70-75. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

37:91+93/94(497.451.1)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2071 PETROVIĆ K. CD GEO Dipl 2071 PETROVIĆ K. Geografsko ZGO DIP PETROVIĆ Kika
COBISS.SI-ID 61788258

OHK 2016/9 528
PETRU, Simona
        Ujeti v čas : epizodični spomin in razvoj modernega mišljenja / Simona Petru ; [prevod povzetka Matic Večko]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 125-149. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-844-8

903:159.953 159.953:008"632" 599.892.3:575.8
FRASCATI: 6-103
ARH 020-I 60,3 ARH 020-I 60,3 D ARH 020-I 60,3 T
COBISS.SI-ID 285771520

OHK 2016/9 529
PIVAČ, Eva
        Sam Shepard's drama : Slovene critical reception and translations = Dramatika Sama Sheparda : slovenska recepcija in prevodi : magistrsko delo / Eva Pivač. - Ljubljana : [E. Pivač], 2016. - 133 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Besedilo v angl. (str.1-56) in v slov. (str. 57-128). - Mentorja Boris A. Novak, Jason Frederick Blake. - Bibliografija: str. 129-132. - Abstract ; Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09-2Shepard S.
FRASCATI: 6-200
PRK MagB 15 PIVAČ E. Sam Shepard's
COBISS.SI-ID 61803874

OHK 2016/9 530
        PLASTYKA Belarusi : XII-XVIII stagoddzjau : drobnaja plast'ika, skul'ptura, raz'ba, lepka, memar'ijal'naja plast'ika. - Minsk : Belarus', 1983. - 230 str. : ilustr. ; 30 cm

Povzetki v rus., ang., fr., nem., šp. - Podatki o umetninah v rus., ang., fr., nem., šp.

73(476)"11/17"
UMZG T/blr/a1/1/ii
COBISS.SI-ID 61948514

OHK 2016/9 531
PLAVEC, Vesna
        Dramatizacija romana Prevzetnost in pristranost v izvedbi Anton Podbevšek Teatra : diplomsko delo / Vesna Plavec. - Ljubljana : [V. Plavec], 2016. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 40-41. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

792(497.4) 821.111.09Austen J.
FRASCATI: 6-308
PRK Dipl 902/SK PLAVEC V. Dramatizacija
COBISS.SI-ID 61889122

OHK 2016/9 532
PLAZNIK, Urška
        Iskalne in študijske strategije študentov : diplomsko delo s prilogami na CD ROMu / Urška Plaznik. - Ljubljana : [U. Plaznik], 2015. - 37 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 31-32. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika - Bibliotekarstvo. - Manjka optični disk (CD-ROM)

37.091.332.7:027.54(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 023/024 PLAZNIK U. Iskalne
COBISS.SI-ID 281718272

OHK 2016/9 533
PLESKALOVÁ, Jana
        Vlastní jména osobní v češtině / Jana Pleskalová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 95 str. ; 23 cm

Bibliografija ob posameznih poglavjih

ISBN 978-80-210-6938-1
ISBN 80-210-6938-4

811.162.3'373.23(075.8)
SLA Phil II 4376 PLESKALOVÁ J. Vlastní
COBISS.SI-ID 61683298

OHK 2016/9 534
PLEŠNIK, Katja
        Die Geschlechterbeziehungen in Wolframs von Eschenbach Parzival und in Christoph Heins Die Ritter der Tafelrunde = Odnosi med spoloma v Parzivalu Wolframa von Eschenbacha in v drami Die Ritter der Tafelrunde Christopha Heina : diplomsko delo / Katja Plešnik. - Ljubljana : [K. Plešnik], 2016. - 47 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 42-46. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2'04.09Wolfram v. Eschenbach:305(043.2) 821.112.2.09Heim C.:305(043.2) 305:821.112.2.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN PLEŠNIK K. Geschlechterbez.
COBISS.SI-ID 62033762

OHK 2016/9 535
PODKRIŽNIK, Eva
        Pregled in primerjava dosedanjih prevodov Prešernovega Sonetnega venca v nemščino : magistrsko delo / Eva Podkrižnik. - Ljubljana : [E. Podkrižnik], 2016. - 214 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., tabele s prevodi sonetov slov. in nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: str. 210-213. - Izvlečka v slov. in angl., povzetek v nem. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.163.6-1Prešeren F.=112.2(043.2) 821.163.6Prešeren F.:81'25=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB PODKRIŽNIK E. Pregled
COBISS.SI-ID 61983586

OHK 2016/9 536
PODOBNIK, Tilen
        Arheološke raziskave grobišča Kranj - Lajh v letih 2004 in 2005 : diplomsko delo / Tilen Podobnik. - Ljubljana : [T. Podobnik], 2016. - 115 f., [9] f. tabel : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Tina Milavec. - Bibliografija: f. 92-103. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 385
COBISS.SI-ID 61969250

OHK 2016/9 537
        POESIS of peace / edited by Helena Motoh. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2014 ([Dob] : Grafika 3000). - 178 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; vol. 19 (2014), no. 75-76)

Ov. nasl. - 250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl. in slov. na koncu knjige

ISBN 978-961-6964-03-6

17(082)
PRK 7683/2014, 75/76 POESIS OF PEACE Motoh H. (ur.) SOC 1 POLIGRAFI 75/76
COBISS.SI-ID 277393152

OHK 2016/9 538
POGAČAR, Martin
        Fičko po Jugoslaviji : zvezda domačega avtomobilizma med cestami in spomini / Martin Pogačar ; [posamezni prispevki Zdravko Duša, Hannah Marshall in Tanja Radež ; fotografije Tomaž Alauf ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 236 str. : ilustr. ; 24 cm + 2 zganj. plakata. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 5)

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1160. - Fotogr. na spojnih listih. - 400 izv. - Recenzenti Jure Gombač, Oto Luthar, Peter Stanković. - Bibliografija: str. 225-229. - Kazalo

ISBN 978-961-254-916-9

316.7:629.331(497.1) 629.331:316.7(497.1)
ZGO C 6475/3 930.85 POGAČAR Martin
COBISS.SI-ID 285012224

OHK 2016/9 539
POGAČAR, Mateja, 1975-
        Leposlovje v podlistku časopisa Slovenec v obdobju 1873-1890 : diplomsko delo / Mateja Pogačar. - Ljubljana : [M. Pogačar], 2016. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://slov.si/dipl/pogacar_mateja.pdf. - Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - V prilogah (str. 73-150) preglednice in bibliografije leposlovnih objav. - Mentorja Miran Hladnik, Tone Smolej. - Viri in literatura: str. 70-72. - Izvleček ; Abstract: Belletristic fuelleton [!] in the Slovenec newspaper 1873-1890. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

070.448(497.4)"1873/1890" 070.448(497.4)"1873/1890":016
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 899/SK POGAČAR M. Leposlovje
COBISS.SI-ID 61882978

OHK 2016/9 540
POLAJNAR, Saša
        Cvetje v jeseni : primerjava knjige, filma in muzikala : diplomsko delo / Saša Polajnar. - Ljubljana : [S. Polajnar], 2016. - 32 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: str. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09Tavčar I.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 211/BD POLAJNAR S. Cvetje v jeseni
COBISS.SI-ID 61895266

OHK 2016/9 541
POLIČAR, Barbara
        Primerjava poročanja francoskih medijev o izbrani novici : diplomska seminarska naloga / Barbara Poličar. - Ljubljana : [B. Poličar], 2016. - 41 f. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., primeri člankov v franc. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27-31. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'276.6:[070.431:314.151.3](043.2) 070.431(44):314.151.3(043.2) 314.151.3:[070.431(44)](043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP POLIČAR B. Primerjava
COBISS.SI-ID 61690722

OHK 2016/9 542
POLLAK, Tomaž
        Flavius Ricimer (418/425-472) : njegovo življenje in pomen za Zahodno rimsko cesarstvo : diplomsko delo / Tomaž Pollak. - Ljubljana : [T. Pollak], 2016. - 60 str. ; 30 cm

Mentor Rajko Bratož. - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

929Ricimer
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP POLLAK Tomaž
COBISS.SI-ID 61758050

OHK 2016/9 543
POLLOCZEK, Dieter Paul
        Literature and legal discourse : equity and ethics from Sterne to Conrad / Dieter Paul Polloczek. - Digitally printed version. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - VIII, 269 str. ; 23 cm

Prva izd. 1999. - Bibliografija: str. 246-263. - Kazalo. - Vsebina 1. Introduction ; 2. Trappings of a transnational gaze: legal and sentimental confinement in Sterne's novels ; 3. Reinstitutionalizing the common law: Bentham on the security and flexibility of legal rules ; 4. Aporias of retribution and questions of responsibility: classifying the legacy of incarceration in Dickens's Bleak House ; 5. A curse gone re-cursive: the case and cause of solidarity in Conrad's The Nigger of the 'Narcissus' ; 6, Conclusion

ISBN 978-0-521-12680-9 (broš.)
ISBN 0-521-12680-0 (broš.)

821.111.09:34
PRK 11247 821.111.09 POLLOCZEK D. P. Literature
COBISS.SI-ID 61625698

OHK 2016/9 544
POLSKA Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
        Katalog atasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / [opracowanie Jadwiga Bzinkowska ; współpraca Ewa Niedziałkowska]. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010. - 215 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Bibliografija pri posameznih enotah in na str. 211. - Kazala. - Summary

ISBN 978-83-7676-048-3

912.44(082.1)"18":027.021(438)
UMZG Kt/Krak/9
COBISS.SI-ID 34467629

OHK 2016/9 545
POLSKA Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk
        Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / [opracowali Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015. - 285 str. : faks. ; 30 cm

Bibliografija: str. 278-281. - Kazala. - Zusammenfassung ; Summary

ISBN 978-83-7676-223-4

026(438):093(083.82)
UMZG RoKb CO/56
COBISS.SI-ID 39775277

OHK 2016/9 546
PONIKVAR, Carmen Bianca
        Leben zwischen zwei Kulturen : Heimarverlust und Zugehörigkeit in Yadé Karas Selam Berlin und Melinda Nadj Abonjis Tauben fliegen auf = Živeti med dvema kulturama : izguba domovine in pripadnost v Selam Berlin avtorice Yadé Kara in Tauben fliegen auf avtorice Melinde Nadj Abonji = Living between two cultures : loss of homeland and belonging in Yadé Kara's Selam Berlin and Melinda Nadj Abonji's Tauben fliegen auf : magistrsko delo / Carmen Bianca Ponikvar. - Ljubljana : [C. B. Ponikvar], 2016. - 61 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 59-60. - Izvleček v nem., slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09"19/2":314.151.3-054.72(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB PONIKVAR C. B. Leben zwischen
COBISS.SI-ID 61657698

OHK 2016/9 547
        POPOL Vuh : las antiguas historias del Quiché / traducidas del texto original con introducción y notas por Adrán Recinos. - 20a ed. - México : Fondo de cultura económica, 1990. - 185 str. ; 18 cm. - (Colección popular ; 11)

ISBN 968-16-0327-3

821.134.2(72)
ROM 860(7/8) POPOL VUH
COBISS.SI-ID 61778786

OHK 2016/9 548
POPOVIČ, Anja, 1984-
        Vrednote in znanost : diplomsko delo / Anja Popovič. - Ljubljana : [A. Popovič], 2016. - 39 str. ; 31 cm

Mentor Sebastjan Vörös. - Bibliografija: str. 38-39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17:001(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV POPOVIČ A. Vrednote
COBISS.SI-ID 61946210

OHK 2016/9 549
POPOVIĆ, Sara
        Monitoring kulturne dediščine na Starigradskem polju na Hvaru : doktorska disertacija / Sara Popović. - Ljubljana : [S. Popović], 2016. - 222 f., [75] str. : ilustr. ; 30 cm + 10 zganj. pril. v žepku

Mentor Predrag Novaković, somentorica Jelka Pirković. - Bibliografija: f. 204-219. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Dr 103
COBISS.SI-ID 61835874

OHK 2016/9 550
        La PORTA d'Italia : diari e viaggiatori polacchi in Friuli-Venezia Giulia dal XVI al XIX secolo / a cura di Lucia Burello e Andrzej Litwornia. - Udine : Forum, 2000 (Tavagnacco (Udine) : Arti grafiche friulane). - 379 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 371-375. - Kazalo

ISBN 88-8420-023-7

930.85(450.36)(093.3) 821.162.1(093.3)
SLA L.A II 7077 LA PORTA
COBISS.SI-ID 2960620

OHK 2016/9 551
POTOČNIK, Boštjan, 1982-
        Praznovanje dneva ujedinjenja v Kraljevini SHS in Kraljevini Jugoslaviji : diplomsko delo / Boštjan Potočnik. - Ljubljana : [B. Potočnik], 2016. - 44 str. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 42-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.1)"1918/1941"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP POTOČNIK Boštjan
COBISS.SI-ID 62148706

OHK 2016/9 552
POTOČNIK, Karlina
        " Zrno na zrno - skodelica riža?" : razširjena akumulacija in oblike izkoriščanja v družbenem razvoju sodobne Kitajske : diplomsko delo / Karlina Potočnik. - Ljubljana : [K. Potočnik], 2016. - 73 f. ; 31 cm

Mentor Jože Vogrinc. - Bibliografija: f. 69-71. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.342.5:[330.146:338](510)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 POTOČNIK K. III 2205
COBISS.SI-ID 61675618

OHK 2016/9 553
POTOKAR, Gašper, zgodovinar
        Povojni poboji in Svobodna misel : uredniški pogled na temo povojnih pobojev v časopisu Svobodna misel : diplomsko delo / Gašper Potokar. - Ljubljana : [G. Potokar], 2016. - 66 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: f. 55-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1945":070"1992/2012"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP POTOKAR Gašper
COBISS.SI-ID 61771362

OHK 2016/9 554
        POVUNGNITUK print collection = Collection de gravures de Povungnituk : 1988-89 : [with] retrospective collection = [avec] collection rétrospective : 1977-1987 / [editor Mary M. Craig ; syllabic translators Yves Michaud, Laina Tullaugak ; photo Debbie Smith]. - Nouveau-Québec : La Fédération des Coopératives, [1989]. - [37] str. : ilustr. ; 22 x 25 cm

Dela drugega dodatka k nasl. navedena na ov. - Besedilo v angl. in vzpor. franc. prevod

76.031.2(71Povungnituk)
UMZG T/can/h252/1
COBISS.SI-ID 61731426

OHK 2016/9 555
POŽAR, Igor, 1982-
        Analiza šolske kronike osnovne šole Tomišelj med letoma 1920-1947 : diplomsko delo / Igor Požar. - Ljubljana : [I. Požar], 2016. - 49 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: f. 47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Tomišelj)"1920/1945"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP POŽAR Igor
COBISS.SI-ID 61663330

OHK 2016/9 556
POŽAR, Sabina
        Pivški tabor na Kalcu : diplomsko delo / Sabina Požar. - Pivka : [S. Požar], 2016. - 31 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Irena Selišnik. - Bibliografija: f. 28-30. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Kalec)"18"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB POŽAR Sabina
COBISS.SI-ID 61768034

OHK 2016/9 557
PRAH, Uroš, 1988-
        Avtenticizem v sodobni slovenski literarni kritiki : diplomsko delo / Uroš Prah. - Ljubljana : [U. Prah], avg. 2016. - 82 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Matevž Kos, Lev Kreft. - Bibliografija: f. 79-82. - Povzetek ; Summary: Authenticism in contemporary Slovenian literary critique. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za filozofijo

82.0-95:111.852
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK Dipl 891/SK PRAH U. Avtenticizem
COBISS.SI-ID 61827938

OHK 2016/9 558
PRANJIĆ, Ivana, 1987-
        Online neologisms : the study of word-formation processes = Novotvorjenke na spletu : raziskava besedotvornih procesov : diplomsko delo / Ivana Pranjić. - Ljubljana : [I. Pranjić], 2016. - 55 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 52-54. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.43:004.738.5(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA PRANJIĆ I. Online
COBISS.SI-ID 61823586

OHK 2016/9 559
PRAPER, Alenka
        Igroteke v splošnih knjižnicah : diplomsko delo s prilogo na CD-ROMU / Alenka Praper. - Ljubljana : [A. Praper], 2016. - 94 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 74-80. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027.022:688.72(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 027.022 PRAPER A. Igroteke
COBISS.SI-ID 61643618

OHK 2016/9 560
        Los PREDICADOS psicológicos / Rafael Marín (ed.). - Madrid : Visor libros , 1997. - 277 str. ; 21 cm. - (Colección Gramática del Espanol ; 16)

Bibliografija Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-84-9895-690-0

811.134.2''367.332.7
ROM 806.0 MARIN R. Predicados
COBISS.SI-ID 61968738

OHK 2016/9 561
PREMRL, Matej
        Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo in vloga dialogov pri orisu zgodovinskih dejstev in oseb = Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo a role dialogů při vyobrazení historyckých faktů a osob : diplomsko delo / Matej Premrl. - Ljubljana : [M. Premrl], 2016. - 69 f. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Petra Stankovska, Igor Škamperle. - Viri in literatura: f. 67-69. - Izvleček ; Resumé: Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo a role dialogů při vyobrazení historyckých faktů a osob v románu Šotolovo Tovaryšstvo Ježíšovo ; Abstract: Šotola's relationship to historical facts and persons in the novel The Society of Jesus. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za sociologijo

821.162.3.09-311.6:141.82(437)
FRASCATI: 6-200
SLA D-ČPS 102 PREMRL M. Šotolovo SOC DIP 3 PREMRL M. III 2227
COBISS.SI-ID 61065826

OHK 2016/9 562
PREŠEREN, France, 1800-1849
        Poezije doktorja Francéta Prešérna / [uredil, uvod in razlago napisal Anton Slodnjak]. - Ljubljana : Slovenski knjižni zavod, 1951 ([Maribor] : Mariborska tiskarna). - XXXIII, 310 str. ; 17 cm. - (Prešernova knjižnica ; letn. 6, 1952)

France Prešeren in njegove Poezije / A. Slodnjak: str. III-XXXIV. - Razlaga posameznih pesmi: str. 201-[311] Vsebuje tudi pismi: ; Staršem z Dunaja ; Gospodu Francetu Ladislavu Čelakovskemu

821.163.6-1 821.163.6.09 Prešeren F.
SLA L.A I 1047 PREŠEREN F. Poezije
COBISS.SI-ID 24729857

OHK 2016/9 563
PRIBAC, Teja, 1977-
        Ženske v jazzu : kratek pregled zgodovine položaja žensk znotraj okvirjev specifičnega glasbenega žanra : diplomsko delo / Teja Pribac. - Lucija : [T. Pribac], 2016. - 48 f. ; 31 cm

Mentorica Milica Antić Gaber. - Bibliografija: f. 44-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305:785.161(043.2) 316.74:78 78.071-055.2
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 PRIBAC T. III 2261
COBISS.SI-ID 61930338

OHK 2016/9 564
PROSTOVOLJNO gasilsko društvo (Nadgorica)
        [Sto]
        100 let gasilstva v Nadgorici / [uredniški odbor France M. Dolinar ... [et al.] ; fotografije arhiv društva ... et al.]. - Nadgorica : PGD, 2012 ([Ljubljana] : Formatisk). - 120 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Nasl. v kolofonu: Sto let gasilstva v Nadgorici

ISBN 978-961-269-694-8

614.842(497.4Nadgorica)(091)(082)
ZGO D 8847 94(497.4A/Ž) NADGORICA Sto let gasilstva
COBISS.SI-ID 261909504

OHK 2016/9 565
PUC, Tamara, 1993-
        Iz revije v knjigo : primer Zadnja izmena : diplomsko delo / Tamara Puc. - Ljubljana : [T. Puc], 2016. - 23 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Andrej Blatnik. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 22. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 PUC T. Iz
COBISS.SI-ID 62047330

OHK 2016/9 566
PULKO, Radovan
        Družbeno življenje ruskih emigrantov na Slovenskem 1918-1941 : magistrsko delo / Radovan Pulko. - Maribor : [R. Pulko], 2009. - 240 f. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: f. 210-230. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:314.151.3(497.1=1.161)"1918/1941" 325(497.1=1.161)"1918/1941"
ZGO H 440 PULKO Radovan
COBISS.SI-ID 17736712

OHK 2016/9 567
PUNGERČAR, Majda
        Novo mesto : 1848-1918 / Majda Pungerčar ; [prevod Amidas ; fotografije Branko Babič, Boris Farić in Borut Križ ; ilustracije Jana Kocjan]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Predgovor = Foreword / Zdenko Picelj: str. 6-9. - Bibliografija: str. 150-151

ISBN 978-961-6306-37-9

94(497.4Novo mesto)"1848/1918"(083.824)
FRASCATI: 6-100
ARH 05-SLO 31,2
COBISS.SI-ID 258094848

OHK 2016/9 568
PUNGERČAR, Marija Mojca
        Prava Runotova volna : Galerija Kresija, 25. 8.-8. 9. 2016 / Marija Mojca Pungerčar. - Ljubljana : Galerija Kresija, [2016]. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl.

7.038(497.4):929Pungerčar M.M.
UMZG M/Pun/2
COBISS.SI-ID 61691234

OHK 2016/9 569
PUNTAR, Katja
        Domače in tuje v opusu Janeza Trdine : diplomsko delo / Katja Puntar. - Ljubljana : [K. Puntar], 2016. - 55 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 51-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09Trdina J.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 920/SK PUNTAR K. Domače
COBISS.SI-ID 62052194

OHK 2016/9 570
PUSTINEK Rakar, Katarina
        e.mon@si [Glasbeni tisk] : za altovski saksofon in klavir = for alto saxophone and piano / Katarina Pustinek Rakar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (10 str.) ; 30 cm + part sax (4 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 210)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-70-3
Mc. DSS 210 Društvo slovenskih skladateljev

785.72:780.643.2:780.616.433
MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. e.mon@si sax MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. Part sax
COBISS.SI-ID 280314368

OHK 2016/9 571
PUSTINEK Rakar, Katarina
        e.mon@si [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir = for flute and piano / Katarina Pustinek Rakar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (10 str.) ; 30 cm + part fl (4 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 207)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-67-3
Mc. DSS 207 Društvo slovenskih skladateljev

785.72:780.641.2:780.616.433
MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. e.mon@si fl MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. Part fl
COBISS.SI-ID 280313088

OHK 2016/9 572
PUSTINEK Rakar, Katarina
        e.mon@si [Glasbeni tisk] : za klarinet in klavir = for clarinet and piano / Katarina Pustinek Rakar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (10 str.) ; 30 cm + part cl (4). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 209)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-69-7
Mc. DSS 209 Društvo slovenskih skladateljev

785.72:780.643.1:780.616.433
MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. e.mon@si cl MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. Part cl
COBISS.SI-ID 280314112

OHK 2016/9 573
PUSTINEK Rakar, Katarina
        e.mon@si [Glasbeni tisk] : za oboo in klavir = for oboe and piano / Katarina Pustinek Rakar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (10 str.) ; 30 cm + glas ob (4 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 208)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-68-0
Mc. DSS 208 Društvo slovenskih skladateljev

785.72:780.644.1:780.616.433
MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. e.mon@si ob MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. Part ob
COBISS.SI-ID 280313856

OHK 2016/9 574
PUSTINEK Rakar, Katarina
        Štiri barve za klavir [Glasbeni tisk] = Four colours for piano / Katarina Pustinek Rakar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 9 str. ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; št. 219)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-74-1
Mc. DSS 219 Društvo slovenskih skladateljev

780.616.433.087.1
MUZ P p PUSTINEK RAKAR K. Štiri barve
COBISS.SI-ID 281924608

OHK 2016/9 575
PUSTOVRH, Jerneja
        Zmanjšano hormonsko delovanje ščitnice in depresivnost pri ženskah : diplomsko delo / Jerneja Pustovrh. - Ljubljana : [J. Pustovrh], 2016. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 65-76. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:611.44-055.2(043.2)
CC-APA: 3290 3260 5-100
PSI Dipl PUSTOVRH J. Zmanjšano
COBISS.SI-ID 61848162

OHK 2016/9 576
PUŠNIK, Gregor
        Retorika nezavednega : diplomsko delo / Gregor Pušnik. - Ljubljana : [G. Pušnik], 2016. - 84 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Ana Vogrinčič Čepič. - Bibliografija: f. 80-82. - Izvleček ; Abstract: Rhetorics of the unconscious. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

81-116:159.964.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 905/SK PUŠNIK G. Retorika SOC DIP 3 PUŠNIK G. III 2331
COBISS.SI-ID 61908066

OHK 2016/9 577
RABY, Frederic James Edward
        Castle Acre Priory : Norfolk : [official guide-book] / history by F. J. E. Raby ; description by P. K. Baillie Reynolds. - 9th impression. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1966. - 19 str., [1] zganjen f., [4] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Ancient monuments and historic buildings / Ministry of Public Building and Works)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

726:27-523.5(410Castle Acre)
UMZG T/gbr/CastAcr/1
COBISS.SI-ID 61801570

OHK 2016/9 578
RADEŽ, Simona Ana
        Ali je e-vic drugačen? : diplomsko delo / Simona Ana Radež. - Ljubljana : [S. A. Radež], 2016. - 45 f. ; 31 cm

Mentor Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:81(043.2) 159.942.3:004.7(043.2) 81'27:004.738.5(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 RADEŽ S. A. III 2219
COBISS.SI-ID 61913442

OHK 2016/9 579
RADIĆ, Marina, 1987-
        Shakespearjev vpliv na Borisa Godunova Aleksandra S. Puškina : diplomsko delo / Marina Radić. - Ljubljana : [M. Radić], 2016. - 41 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Viri in literatura: f. 38-39. - Izvleček: Aleksander S. Puškin: Boris Godunov in Shakespeare ; Abstract: Aleksander S. Pushkin: Boris Godunov and Shakespeare. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.161.1.09-2Puškin A. S.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 195/BD RADIĆ M. Shakespearjev
COBISS.SI-ID 61677922

OHK 2016/9 580
RAGOLIČ, Anja
        Epigrafika v osnovni šoli - primer Osnovne šole Prežihovega Voranca, Ljubljana : diplomsko delo / Anja Ragolič. - Ljubljana : [A. Ragolič], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Matej Hriberšek. - Bibliografija: f. 67-72. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za klasično filologijo

930.2:373.3(497.4Ljubljana)
FRASCATI: 6-200
KLF Dipl RAGOLIČ A. Epigrafika v osnovni
COBISS.SI-ID 61698402

OHK 2016/9 581
RAJH, Aleksandra
        Drugi spol in filozofija : diplomsko delo / Aleksandra Rajh. - Ljubljana : [A. Rajh], 2016. - V, 59 f. ; 31 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 58-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.72(043.2) 305-055.2(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.5 RAJH A. Drugi spol
COBISS.SI-ID 61754722

OHK 2016/9 582
RAKUŠ, Maša
        Ameriški kriminalni roman (1830-1945) : magistrsko delo / Maša Rakuš Dobnik. - Ljubljana : [M. Rakuš Dobnik], 2016. - 131 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 118-131. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09-312.4"1830/1945"(043.2) 82.01-312.4
FRASCATI: 6-200
GER Mag RAKUŠ M. Ameriški
COBISS.SI-ID 61770594

OHK 2016/9 583
RATEJ, Julija
        Emil Adamič - recepcija njegovega dela in ustvarjanja : diplomsko delo / Julija Ratej. - Ljubljana : [J. Ratej], 2016. - 75 str. ; 30 cm

Mentor Leon Stefanija. - Bibliografija: str. 69-73. - Izvleček v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.07(497.4)Adamič E. 929Adamič E.
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl RATEJ J. Emil Adamič
COBISS.SI-ID 61780066

OHK 2016/9 584
RATEJ, Mateja, 1974-
        Vojna po vojni : štajerske kmečke družine v dvajsetih letih 20. stoletja / Mateja Ratej ; [spremna beseda Boris A. Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 157 str. : ilustr. ; 25 cm

400 izv. - Zločin kot nadaljevanje vojne na bojnem polju intime: o raziskavi Mateje Ratej Vojna po vojni / Boris A. Novak: str. 147-154. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 155-157

ISBN 978-961-241-968-4

94(497.4-18)"1920/1929" 316.343:63-051(497.4-18)"1920/1929"
ZGO D 8844 94(497.4) RATEJ Mateja Vojna
COBISS.SI-ID 284769280

OHK 2016/9 585
RAVBAR, Ana, 1983-
        Krajevni ljudski odbor Branik od leta 1945 do 1952 : diplomsko delo / Ana Ravbar. - Ljubljana : [A. Ravbar], 2016. - 67 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: f. 64-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Branik)"1945/1952"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP RAVBAR Ana
COBISS.SI-ID 61991778

OHK 2016/9 586
RAVNJAK, Aljaž
        Translating the past perfect in The remains of the day : diplomsko delo / Aljaž Ravnjak. - Ljubljana : [A. Ravnjak], 2016. - 81 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 61-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'366.582.6:81'255.4(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA RAVNJAK A. Translating
COBISS.SI-ID 62045538

OHK 2016/9 587
RAZPOTNIK, Zala
        Vzgoja in izobraževanje o spolnosti v javni šoli : diplomsko delo / Zala Razpotnik. - Ljubljana : [Z. Razpotnik], 2016. - 108 str. ; 30 cm

Mentorja Mojca Kovač Šebart, Roman Kuhar. - Bibliografija: str. 100-107. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za sociologijo

37.015.4
FRASCATI: 5-300
PED DIP RAZPOTNIK Z. Vzgoja SOC DIP 3 RAZPOTNIK Z. III 2216
COBISS.SI-ID 61128290

OHK 2016/9 588
        A READER in sociophonetics / edited by Dennis R. Preston, Nancy Niedzielski. - New York : De Gruyter Mouton, [2011]. - VII, 426 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Reader)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazali

ISBN 978-1-934078-05-1 (broš.)
ISBN 978-1-934078-06-8 (e-knjiga)

81'342.9(082)
COBISS.SI-ID 61941090

OHK 2016/9 589
REBEC, Tanja, 1981-
        Cosa una donna non dovrebbe essere : maschilismo femminile nel romanzo Signorsi di Liala = Kaj ženska ne bi smela biti : ženski maskulinizem v Lialinem romanu Signorsi : diplomsko delo / Tanja Rebec. - Ljubljana : [T. Rebec], 2016. - 120, [2] f. ; 30 cm

Besedilu v it. sledi slov prevod. - Mentorja Irena Prosenc in Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 61-62. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za romanske jezike in književnosti in Oddelek za sociologijo

821.131.1.09-31Liala(043.2) 305:82.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
ROM dipl ITAL/769 SOC DIP 3 REBEC T. III 2210
COBISS.SI-ID 60212322

OHK 2016/9 590
        The RECEPTION of Chinese art across cultures / edited by Michelle Ying-ling Huang. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2014. - XLI, 315 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-1-4438-5909-7
ISBN 1-4438-5909-5

7(510):316
AAŠ K 7 The RECEPTION Huang M. Y. (Ed.)
COBISS.SI-ID 61652322

OHK 2016/9 591
        RECOVERING lost landscapes / edited by Vujadin Ivanišević... [et al.]. - Belgrade : Institute of Archaeology : Aerial Archaeology Research Group, 2015 (Beograd : Tronik dizajn). - 168 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Monographs / Institute of Archaeology ; vol. 58) (Occasional publication / Aerial Archaeology Research Group ; no. 6)

Bibliografija in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-86-80093-99-4 (Institute of Archaeology)

902:528.7
FRASCATI: 6-103
ARH 020-II 66,17
COBISS.SI-ID 219931916

OHK 2016/9 592
REHAR, Barbara
        Antigonino dejanje med filozofijo in psihoanalizo : problem umestitve sorodstva v branjih Antigone : diplomsko delo / Barbara Rehar. - Ljubljana : [B. Rehar], 2016. - III, 33 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Eva Dolar Bahovec, Vid Snoj. - Bibliografija: str. 31-32. - Izvleček ; Abstract: The act of Antigone in philosophy and psychoanalysis: The problem of kinship in readdings of Antigone. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-21Sophocles 159.964.2 305-055.2 141.72
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK DiplB 209/BD REHAR B. Antigonino
COBISS.SI-ID 61891682

OHK 2016/9 593
REID, Gavin, 1950-
        Dyslexia : a practitioner's handbook / Gavin Reid. - 4th ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. - XX, 388 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 331-356. - Kazalo

ISBN 978-0-470-76040-6

159.9:616.89-008.434.5
CC-APA: 3253 3570
PSI 37.015.3:376 REID G. Dyslexia
COBISS.SI-ID 61840482

OHK 2016/9 594
REMŠKAR, Kaja
        Galileo Galilei o dveh sistemih sveta : diplomsko delo / Kaja Remškar. - Ljubljana : [K. Remškar], 2016. - 28 str. ; 31 cm

Mentor Marko Uršič. - Bibliografija: str. 27-28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

113/119(043.2) 523.2(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VIII REMŠKAR K. Galileo
COBISS.SI-ID 61941858

OHK 2016/9 595
REPNIK, Urška, 1989-
        Postmodernizem v češki prozi : diplomsko delo / Urška Repnik. - Ljubljana : [U. Repnik], 2016. - 76 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tomo Virk, Erik Gilk. - Viri in literatura: str. 73-75. - Izvleček ; Abstract: Postmodernism in Czech prose. - Povzetek v češkem jeziku: str. 59-72. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slavistiko

821.162.3.02
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 869/SK REPNIK U. Postmodernizem
COBISS.SI-ID 61658978

OHK 2016/9 596
RERIH, Nikolaj Konstantinovič
        Nikolaj Rerih / E. Poljakova. - Moskva : Iskusstvo, 1985. - 302, [44] str : ilustr. ; 21 cm

75(470):929Rerih N.
UMZG M/Rer/1
COBISS.SI-ID 61875554

OHK 2016/9 597
REŠKOVÁ, Ivana
        Communicative Czech : (elementary Czech) / Ivana Rešková, Magdalena Pintarová. - 2. dotisk, 3. vyd. - Praha : I. Rešková, 2009. - 262 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 80-239-6575-1

811.162.3(075)
SLA Č.L II 221 REŠKOVA I. Communicative
COBISS.SI-ID 61779554

OHK 2016/9 598
        REVISTA del Museo de Arqueología, Antropología e Historia. - Trujillo : Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ciencias Sociales, [19--]-[----]

ISSN 0000-0000
UMZG Per 23
1997<izšlo 1999> n. 7
COBISS.SI-ID 62050402

OHK 2016/9 599
        REVISTA del Museo Nacional . - Lima : Museo Nacional de la Cultura Peruana, 1932-

ISSN 0304-2367 = Revista del Museo nacional
UMZG Per 23
T. 48 1986-1987
COBISS.SI-ID 62052962

OHK 2016/9 600
REZAR Grilc, Barbara
        Tehniški muzej Slovenije od ustanovitve do skorajšnje prenove : diplomsko delo / Barbara Rezar Grilc. - Ljubljana : [B. Rezar Grilc], 2016. - 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 109-110. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

069(497.4Bistra)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP REZAR GRILC Barbara
COBISS.SI-ID 61753442

OHK 2016/9 601
RIEMSCHNEIDER, Margarete
        Von Olympia bis Ninive im Zeitalter Homers / Margarete Riemschneider. - Leipzig : Koeler & Amelgang, [1963]. - 157 str, [3] f. zg. pril. : ilustr. ; 23 cm

94(38)
UMZG T/grc/o/2
COBISS.SI-ID 61997154

OHK 2016/9 602
RISMONDO, Helena
        Analiza dostopa na primeru Predjamskega gradu : diplomsko delo / Helena Rismondo. - Ljubljana : [H. Rismondo], 2016. - VI, 7-75 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 65-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 375
COBISS.SI-ID 61930082

OHK 2016/9 603
RITTER, Michael, 1967-
        "Man sieht der Sternen König glantzen" : der Kaiserhof im barocken Wien als Zentrum deutsch-italienischer Literaturbestrebungen (1653-1718) am besonderen Beispiel der Libretto-Dichtung / Michael Ritter. - Wien : Edition Praesens, 1999. - 237 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 223-232. - Kazalo

ISBN 3-7069-0028-9

821.112.2(436).09-293"1653/1718" 821.131.1.09-293"1653/1718"
GER 830(436).09 RITTER M. Man sieht
COBISS.SI-ID 61742690

OHK 2016/9 604
ROGINA, Nina, 1983-
        Interpretacija in analiza recepcij Mazzinijevega romana Telesni čuvaj : diplomsko delo / Nina Rogina. - Kranj [i. e. Ljubljana] : [N. Rogina], 2016. - 51, VI str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - V pril. (str. I-V) besedilo ankete. - Mentorja Aleksander Bjelčevič, Tomo Virk. - Viri in literatura: str. 48-51. - Izvleček ; Abstract: Interpretation and analysis of the receptions of Guarding Hanna. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-31Mazzini M.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 894/SK ROGINA N. Interpretacija SLA D-L 2196 ROGINA N. Interpretacija
COBISS.SI-ID 61839714

OHK 2016/9 605
ROHLS, Jan
        Geschichte der Ethik / Jan Rohls. - 2., umgearbeitete und ergänzte Aufl. - Tübingen : Mohr Siebeck, 1999. - XIII, 762 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 741-742. - Kazali

ISBN 3-16-146706-X

17
FIL IV ROHLS J. Geschichte
COBISS.SI-ID 2669393

OHK 2016/9 606
ROJAS, Fernando de, 1465-1541
        La Celestina : (tragicomedia de Calisto y Melibea) / Fernando de Rojas. - Madrid : Club internacional del libro, 1994. - 253 str. ; 17 cm. - (Biblioteca del estudiante)

ISBN 84-7461-693-X

821.134.2-2"14"
ROM 860 ROJAS F. Celestina
COBISS.SI-ID 61646690

OHK 2016/9 607
ROJC, Kristina
        Strategien zum Abbau von Angst im DaF-Unterricht = Strategije za premagovanje strahu pri pouku nemščine kot tujega jezika : diplomsko delo / Kristina Rojc. - Ljubljana : [K. Rojc], 2016. - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 64-66. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:811.112.2'243]:364.624.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ROJC K. Strategien
COBISS.SI-ID 61902434

OHK 2016/9 608
ROJNIK, Viktorija
        Deutsch in Unternehmen mit Direktinvestition aus deutschsprachigen Ländern in Slovenien - eine Sprachbedarfserhebung : diplomsko delo / Viktorija Rojnik. - Ljubljana : [V. Rojnik], 2016. - 68 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 66-67. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:334(497.4)(043.2) 334(497.4):811.112.2'276.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ROJNIK V. Deutsch in
COBISS.SI-ID 61652578

OHK 2016/9 609
        Der RÖMISCHE Bestattungsplatz von Frankfurt am Main-Zeilsheim : Grabbau und Gräber der provinzialen Oberschicht / Peter Fasold ... [et al.] ; mit Beiträgen von Kurt W. Alt ... [et al.]. - 1. Auflage. - Regensburg : Schnell + Steiner, 2016 . - 317 str. : ilustr. + 3 pril. v žepku. - (Schriften des Archäologischen Museums Frankfurt am Main ; 26)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028856164&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5113767&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm. - Summary

ISBN 978-3-7954-2974-4
ISBN 3-7954-2974-9

902
FRASCATI: 6-103
ARH Per 02-D 60/26
COBISS.SI-ID 62006114

OHK 2016/9 610
ROSE, Graham
        The history of the Alien Priory of Wenlock : [official guide-book] / by the late Rose Graham. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1965. - 23 str., [1] zganjen f., [4] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Ancient monuments and historic buildings / Ministry of Public Building and Works)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Nasl. na ov.: Wenlock Priory

726:27-523.5(410Much Wenlock)
UMZG T/gbr/MuWen/1
COBISS.SI-ID 61806434

OHK 2016/9 611
ROSTOHAR, Gordana
        Razvoj diagnostike perfekcionizma : doktorska disertacija / Gordana Rostohar. - Ljubljana : [G. Rostohar], 2016. - X, 197 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: f. 156-173. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.072-057.87(043.3) 159.9.072:17.036.2(043.3)
CC-APA: 2223 5-100
PSI Diss ROSTOHAR G. Razvoj diagnostike
COBISS.SI-ID 286285568

OHK 2016/9 612
ROTHSCHILD, Hannah, 1962-
        The improbability of love / Hannah Rothschild. - 1st Vintage Books ed. - New York : Vintage Books, 2016. - 499 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-101-87257-4

821.111-311.2
GER 820 ROTHSCHILD H. Improbability
COBISS.SI-ID 61934690

OHK 2016/9 613
ROYLE, Nicholas
        The uncanny / Nicholas Royle. - Manchester : Manchester university press, 2003. - X, 340 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 329-333. - Kazalo. - Vsebina: 1. The uncanny: an introduction ; 2. Supplement: 'The Sandman' ; 3. Literature, teaching, psychoanalysis ; 4. Film ; 5. The death drive ; 6. Silence, solitude and . ; 7. Darkness ; 8. Night writing: deconstruction reading politics ; 9. Inexplicable ; 10. Buried alive ; 11. Deja vu ; 12. The double ; 13. Chance encounter ; 14. Cannibalism: for starters ; 15. Manifestations of insanity: Hunger and contemporary fiction ; 16. A crowded after-life ; 17. To be announced ; 18. Mole ; 19. The 'telepathy effect': notes toward a reconsideration of narrative fiction ; 20. Phantom text ; 21. The private parts of Jesus Christ ; 22. Book end: deja vu (reprise)

ISBN 978-0-7190-5561-4 (broš.)

82.091:159.964.2
PRK 11259 82.091PRK ROYLE N. Uncanny
COBISS.SI-ID 62011746

OHK 2016/9 614
ROZMAN, Julija
        Poročanje nemških in slovenskih medijev o begunski krizi : diplomska seminarska naloga / Julija Rozman. - Ljubljana : [J. Rozman], 2016. - 89 f. : tabele ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo pretežno v slov., primeri besedil v slov., nem. in angl. - Mentorica Tanja Žigon. - Bibliografija: f. 47-49. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25'38:070=112.2=163.6(043.2) 314.151.3-054.73:070=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ROZMAN J. Poročanje
COBISS.SI-ID 61626466

OHK 2016/9 615
ROZMAN, Kristina, 1983-
        Zasnova digitalne knjižnice sodobnega plesa : Trezor sodobnega plesa : diplomsko delo s prilogo na CD ROMu / Kristina Rozman. - Ljubljana : [K. Rozman], 2016. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Maja Žumer. - Bibliografija: f. 52-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

[026:792.8]:004.5(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 004 ROZMAN K. Zasnova
COBISS.SI-ID 61938274

OHK 2016/9 616
ROZMAN, Marjan, 1967-
        O spominu in njegovih mejah : diplomsko delo / Marjan Rozman. - Ljubljana : [M. Rozman], 2016. - 68 f. ; 30 cm

Mentor Franci Zore. - Bibliografija: f. 64-67. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1(091):159.953(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP XI.1 ROZMAN M. O spominu
COBISS.SI-ID 61847906

OHK 2016/9 617
ROŽMAN Bogovac, Tadeja
        Igrajmo se boga : nadzor družbe v antiutopični literaturi : diplomsko delo / Tadeja Rožman Bogovac. - Ljubljana : [T. Rožman Bogovac], 2016. - 50 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://slov.si/dipl/rozman_bogovac_tadeja.pdf. - Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Aleksander Bjelčevič, Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 47-49. - Izvleček ; Abstract: Let's play god: control over society in anti-utopian literature. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-313.2 821.163.6.09-313.2
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 862/SK ROŽMAN BOGOVAC T. Igrajmo SLA D-L 2199 ROŽMAN BOGOVAC T. Igrajmo
COBISS.SI-ID 61637730

OHK 2016/9 618
RUDOLF, Metod
        PGD Unec (1911-1941) : diplomsko delo / Metod Rudolf. - Ljubljana : [M. Rudolf], 2016. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: str. 51-53. - Povzetek ; Summary. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

061.2:94(497.4Unec)"1911/1941"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB RUDOLF Metod
COBISS.SI-ID 61898082

OHK 2016/9 619
RUPAR, Gregor
        Slovenske ljudske molitve v okviru krščanske religije : diplomsko delo / Gregor Rupar. - Ljubljana : [G. Rupar], 2016. - 48 f. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: f. 43-45. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2) 27-534.3:398.3(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 RUPAR G. III 2256
COBISS.SI-ID 62002786

OHK 2016/9 620
RYAN, Judith, 1943-
        Rilke, modernism and poetic tradition / Judith Ryan. - Digitally printed 1st pbk version. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2006. - XI, 256 str. ; 23 cm. - (Cambridge studies in German)

Prva izd. 1999. - Opombe z bibliografijo: str. 228-249. - Kazalo

ISBN 978-0-521-66173-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-02511-9 (broš.)
ISBN 0-521-02511-7 (broš.)

821.112.2.09Rilke R. M. 111.852
PRK 11251 821.112.2.09 RYAN J. Rilke
COBISS.SI-ID 807163

OHK 2016/9 621
RYCHNER, Antoinette
        Le prix : [roman] / Antoinette Rychner. - Paris : Buchet-Chastel, 2014, cop. 2015. - 282 str. ; 18 cm. - (Qui vive)

Podnasl. naveden na ov. - Natisnjeno dec. 2014

ISBN 978-2-283-02841-4

821.133.1(494)-311.2
ROM 840 RYCHNER A. Prix
COBISS.SI-ID 61635682

OHK 2016/9 622
SADIKI, Sahide
        English idioms with personal names and their Slovene equivalents = Angleški idiomi z osebnimi lastnimi imeni in njihove slovenske ustreznice : diplomsko delo / Sahide Sadiki. - Ljubljana : [S. Sadiki], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 92-95. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'373.23:81'25=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA SADIKI S. English
COBISS.SI-ID 61859938

OHK 2016/9 623
SAJE, Gea
        Pogoji in okoliščine nastanka trubadurske poezije : diplomsko delo / Gea Saje. - Ljubljana : [G. Saje], 2016. - 50 str. ; 30 cm

Mentor Marko Štuhec. - Bibliografija: str. 49-50. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:82-1(44)
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB SAJE Gea
COBISS.SI-ID 62016610

OHK 2016/9 624
SAJE, Gea
        Vpliv grške demokracije na grško tragedijo : diplomsko delo / Gea Saje. - Ljubljana : [G. Saje], 2016. - 57 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: str. 55-56. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.14'02.09-21 321.1:321.7(38)
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 220/BD SAJE G. Vpliv
COBISS.SI-ID 61939554

OHK 2016/9 625
SALMIČ Kovačič, Karmen
        Demetrij Žebre in sodobne slogovne tendence slovenske glasbe : doktorska disertacija / Karmen Salmič Kovačič. - Ljubljana : [K. Salmič Kovačič], 2016. - 204 f. ; 30 cm

Seznam skladb Demetrija Žebréta: f. 182-191. - Zagovor disertacije je bil 7. 9. 2016. - Mentor Matjaž Barbo. - Bibliografija: f. 192-204. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.03(497.12) 78.071(497.12) Žebre D.:78.03
FRASCATI: 6-307
MUZ Diss SALMIČ KOVAČIČ K. Demetrij
COBISS.SI-ID 61717090

OHK 2016/9 626
SAMEC, Petra, 1980-
        Tradicija in primerjalni moderni premiki v ženskem ustvarjanju bosanske literature : doktorska disertacija / Petra Samec Stefančič. - Ljubljana : [P. Samec Stefančič], mar. 2016. - 209 str. ; 30 cm

Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 199-209. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.4(497.6).09:305-055.2 930.85(497.6)
FRASCATI: 6-200
PRK Diss 11267 SAMEC STEFANČIČ P. Tradicija
COBISS.SI-ID 61909602

OHK 2016/9 627
SAMOTORČAN, Saša
        Filozofski aspekti kloniranja : diplomsko delo / Saša Samotorčan. - Ljubljana : [S. Samotorčan], 2016. - 40 str. ; 31 cm

Mentor Igor Pribac, somentor Luka Omladič. - Bibliografija: str. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17.023.33:602.72(043.2) 1-055.21(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV SAMOTORČAN S. Filozofski
COBISS.SI-ID 62042210

OHK 2016/9 628
SAMSA, Miha
        Stalinova represija : diplomsko delo / Miha Samsa. - Ljubljana : [M. Samsa], 2016. - 87 str. ; 30 cm

Mentorja Dušan Nećak in Avgust Lešnik. - Bibliografija: str. 85-86. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(470)"1927/1953
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 SAMSA M. III 2243 ZGO DIP SAMSA Miha
COBISS.SI-ID 61500258

OHK 2016/9 629
SANAEV, Pavel, 1969-
        Pokopljite me za šprajc / Pavel Sanajev ; [prevedla Lijana Dejak]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 212 str. ; 21 cm

Prevod dela: Pohoronite menja za plintusom. - 500 izv.

ISBN 978-961-282-162-3

821.161.1-311.2
SLA L.A II 7323 SANAEV P. Pokopljite
COBISS.SI-ID 285804544

OHK 2016/9 630
SANTINI, Loretta
        Capri : the blue island / Loretta Santini ; [photographs by Archivio Plurigraf ... et al.]. - Narni : Plurigraf, 1990. - 125 delno zganj. str. : ilustr. ; 27 cm

908:7(450Capri)(036)
UMZG T/ita/Cap/3
COBISS.SI-ID 61800290

OHK 2016/9 631
        SBÍRKA textů k předmětu Topics in linguistics (Syntax) / Martin Drápela. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - 128 str. ; 24 cm

Besedilo v angl.,nasl. str. in uvod v češčini. - Bibliografija: str. 127-128

ISBN 978-80-210-6561-1

811.111'367(075.8)
GER 802.0-56 DRÁPELA M. Topics
COBISS.SI-ID 61826146

OHK 2016/9 632
        SBÍRKA textů k předmětu Úvod do syntaxe / Martin Drápela. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v angl., nasl. str. in uvod v češčini. - A glossary of syntax: str. 193-217. - Bibliografija: str. 218-220

ISBN 978-80-210-7104-9

811.111'367(075.8)
GER 802.0-56 DRÁPELA M. Sbírka textů
COBISS.SI-ID 61824866

OHK 2016/9 633
        SCENES of intimacy : reading, writing and theorizing contemporary literature / edited by Jennifer Cooke. - 1st pbk ed. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XI, 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025892895&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prva izd. 2013. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazalo

ISBN 978-1-4725-8757-2 (broš.)

82.091
PRK 11263 82.091PRK SCENES Cooke J. (ur.)
COBISS.SI-ID 62018914

OHK 2016/9 634
SCHLEIFER, Ronald
        Modernism and popular music / Ronald Schleifer. - 1. paperback ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge Univ. Press, 2013. - XX, 233 str. : ilustr. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=021188664&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prva izd. 2011. - Bibliografija: str. 216-225. - Kazalo

ISBN 978-1-107-65530-0 (broš.)
ISBN 1-107-65530-7 (broš.)

82.02"19":78.036.9
PRK 11245 78 SCHLEIFER R. Modernism
COBISS.SI-ID 61621090

OHK 2016/9 635
SCHUTTING, Julian, 1937-
        Aufhellungen / Julian Schutting. - Salzburg ; Wien : Residenz, cop. 1990. - 89 str. ; 21 cm

ISBN 3-7017-0625-5

821.112.2(436)-1
GER 830 SCHUTTING J. Aufhellungen
COBISS.SI-ID 27777537

OHK 2016/9 636
SCHWEIGER, Nastasja
        Ko se na razpotju srečata Kralj Ojdip in Chrysippos : primerjava Sofoklejevega Kralja Ojdipa in Mrakovega Chrysipposa : diplomsko delo / Nastasja Schweiger. - Ljubljana : [N. Schweiger], 2016. - 45 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Mateja Pezdirc Bartol, Janez Vrečko. - Viri in literatura: f. 43-44. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-21 821.14'02.09-21Sophocles 821.163.6.09-21Mrak I.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 208/BD Schweiger N. Ko se na razpotju
COBISS.SI-ID 61867874

OHK 2016/9 637
SCHWEIKERT, Ruth, 1965-
        Wie wir älter werden : Roman / Ruth Schweikert. - 2. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 2015. - 270 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-10-002263-9

821.112.2(494)-31
GER 830 SCHWEIKERT R. Wie wir
COBISS.SI-ID 61639266

OHK 2016/9 638
SCHWEMER, Daniel
        Texte aus den Grabungen 2014-2015 und Nachlese von Texten verschiedener Herkunft / von Daniel Schwemer ; mit einem Beitrag von Michele Cammarosano. - Berlin : Gebr. Mann Verlag, 2015. - XIII, 23 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Keilschrifttexte aus Boghazköi ; Heft 70)

ISBN 978-3-7861-2726-0

811.292.1
SPJ 1.1. SCHWEMER D. Texte
COBISS.SI-ID 61901410

OHK 2016/9 639
SCHWITTER, Monique
        Eins im Andern : Roman / Monique Schwitter. - 6. Aufl. - Graz ; Wien : Droschl, cop. 2015. - 232 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-85420-969-0

821.112.2(494)-311.2
GER 830 SCHWITTER M. Eins
COBISS.SI-ID 61630306

OHK 2016/9 640
SEDEMSTO
        700 let Nadgorice : [zbornik ob 700 letnici prvega imenovanja kraja] / [zbral in uredil Janko Jarc]. - Nadgorica : Odbor za pripravo proslave 700 letnice Nadgorice, 2000 ([Ljubljana] : Prima). - 112 str. : ilustr. ; 23 cm

Podnasl. iz kolofona. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

908(497.4 Nadgorica)(091) 94(497.4)
ETN 9302 ZGO D 8846 94(497.4A/Ž) NADGORICA Sedemsto let
COBISS.SI-ID 107729664

OHK 2016/9 641
SEIKADO Bunko Art Museum (Tokyo)
        [Hundred]
        100 Seikado masterpieces = Seikado hyakusen. - Tokyo : Mitsubishi Corporation, 1984. - 170 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v jap. in vzpor. angl. prevod. - Jap. pismenke in lat.

73/75(520):069.5
UMZG Kt/Tok/2
COBISS.SI-ID 62024802

OHK 2016/9 642
SELČAN, Alenka
        Tehnologija ob vzniku 3. tisočletja : diplomsko delo / Alenka Selčan. - Ljubljana : [A. Selčan], 2016. - 77 f. ; 31 cm

Mentorja Cvetka H. Tóth, Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 75-77. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

316.7:62(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX SELČAN A. Tehnologija SOC DIP 3 SELČAN A. III 2247
COBISS.SI-ID 61738338

OHK 2016/9 643
SENČAR, Tadeja
        Weiterführende Nebensätze = Prosti oziralni odvisniki : diplomsko delo / Tadeja Senčar. - Ljubljana : [T. Senčar], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Stojan Bračič. - Bibliografija: str. 72-75. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SENČAR T. Weiterführende
COBISS.SI-ID 61951586

OHK 2016/9 644
SERENI, Clara
        Via Ripetta 155 / Clara Sereni. - 1a ed. - Firenze ; Milano : Giunti, 2015. - 199 str. ; 22 cm. - (Italiana. Narratori Giunti)

Ilustr. na notr. str. ov. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-88-09-99335-8

821.131.1-312.6=131.1
ROM 850 SERENI C. Via
COBISS.SI-ID 512922951

OHK 2016/9 645
SEŠEK, Urška, 1973-
        The European Language Portfolio as an educational innovation in primary and secondary schools : you have to catch them young? = Europski jezični portfolio kao obrazovna invencija u osnovnim i srednjim školama : uhvatite ih dok su mladi? / Urška Sešek and Janez Skela. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://hrcak.srce.hr/160250. - Angl. besedilo, prevod v hrv. - References: str. 404-407. - Abstract ; Sažetak.

V: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. - ISSN 1848-5189. - Vol. 18, no. 2 (2016), str. 391-418.

doi: 10.15516/cje.v18i2.1624

81'243:373.3/.5(497.4)
FRASCATI: 6-200
COBISS.SI-ID 61928034

OHK 2016/9 646
SILLER, Barbara
        Identitäten, Imaginationen, Erzählungen : Literaturraum Südtirol seit 1965 / Barbara Siller. - 1. Aufl. - Insbruck : Insbruck university press, 2015. - 268 str. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 82)

Bibliografija: str. 257-268. - Kazalo

ISBN 978-3-901064-45-6

821.112.2(436.6).09-3"1965/2015" 821.132.2.09-3"1965/2015"
GER 830(436).09 SILLER B. Identitäten
COBISS.SI-ID 61700194

OHK 2016/9 647
SILOVŠEK, Anja
        Mit in ritem bobna : poteze modernega mitološkega romana v Pločevinastem bobnu : diplomsko delo / Anja Silovšek. - Ljubljana : [A. Silovšek], 2016. - 27 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 25. - Izvleček ; Extract: Myth and the rhythm of a drum: aspects of the modern mythological novel in ''The tin drum''. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.112.2.09Grass G.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 190/BD SILOVŠEK A. Mit
COBISS.SI-ID 61634146

OHK 2016/9 648
SIMMONS, David, 1979-
        The anti-hero in the American novel : from Joseph Heller to Kurt Vonnegut / David Simmons. - 1st ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2008. - XI, 200 str. ; 22 cm. - (American literature readings in the 21st century)

Bibliografija: str. 183-196. - Kazalo. - Vsebina: The rebel with a cause? the anti-heroic figure in American fiction of the 1960s ; Individualism and the anti-capitalist, anti-heroic figure in American fiction of the 1960s ; The outlaw returns : the cowboy in American fiction of the 1960s ; Sinner or saint? the anti-hero as Christ figure in the American novel of the 1960s

ISBN 978-1-137-47325-7 (broš.)

821.111(73).09"19"
PRK 11249 821.111.09 SIMMONS D. Anti-hero
COBISS.SI-ID 61629026

OHK 2016/9 649
SINOŽIĆ, Nina
        Magna carta : its social, political and linguistic features = Magna carta : družbene, politične in jezikovne značilnosti : diplomsko delo / Nina Sinožić. - Ljubljana : [N. Sinožić], 2016. - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Dušan Mlacović, Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 119-121. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

342(410)"1215"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP SINOŽIĆ Nina
COBISS.SI-ID 61890914

OHK 2016/9 650
SIVEC, Kaja
        Lokalne volitve v Novem mestu skozi Dolenjski list (1994-2010) : diplomsko delo / Kaja Sivec. - Ljubljana : [K. Sivec], 2016. - 104 str. : tabele ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 103-104. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

324(497.4Novo mesto)"1994/2010"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP SIVEC Kaja
COBISS.SI-ID 61744738

OHK 2016/9 651
SIVEC, Kaja
        Scientološka cerkev : analiza scientologije kot novega religijskega gibanja : diplomsko delo / Kaja Sivec. - Ljubljana : [K. Sivec], 2016. - 62 str. ; 31 cm

Mentorica Anja Zalta. - Bibliografija: str. 60-62. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.74:2(043.2) 299.93(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 SIVEC K. III 2257
COBISS.SI-ID 61998434

OHK 2016/9 652
SLATINŠEK, Rebeka
        Kitajska knjižnična klasifikacija in Univerzalna decimalna klasifikacija : pregled in primerjava : diplomsko delo / Rebeka Slatinšek. - Ljubljana : [R. Slatinšek], 2016. - 125 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorici Mateja Petrovčič, Marija Petek. - Bibliografija: f. 91-95. - Povzetek v slov. angl. in kit. jeziku. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Oddelek za azijske študije

025.4(497.4:510)(043.2) 025.45UDC:025.45CLC(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 025.4 SLATINŠEK R. Kitajska
COBISS.SI-ID 61947746

OHK 2016/9 653
SLOVENSKI slavistični kongres (2016 ; Ljubljana)
        Iz jezika v jezik : slovenščina v prevodih / Slovenski slavistični kongres, Ljubljana, 23. september 2016 ; uredila Andreja Žele. - Ljubljana : Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2016. - 91 str. : portreti ; 24 cm. - (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, ISSN 1408-3043 ; 27)

Dostopno tudi na: http://641.gvs.arnes.si/bilten_16_web.pdf. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Zvlečki v slov. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6715-21-8

811.163.6'25(082) 061.2(497.4):811.163.6(082) 811.163.6:81'25(082)
FRASCATI: 6-200
SLA Zb II 1028/27 SLOVENSKI Iz jezika 1, 2
COBISS.SI-ID 286171392

OHK 2016/9 654
        SLOVNÍK diel slovenskej literatúry 19. storočia / [zostavili a na vydanie pripravili Dana Hučková a Rudolf Chmel]. - 1. vyd. - Bratislava : Kalligram, 2009. - 344 str. ; 21 cm. - (Edícia Knižnica slovenskej literatúry ; 6)

Bibliografija pri posameznih geslih. - Kazali

ISBN 978-80-8101-280-8
ISBN 80-8101-280-X

821.162.4:929A/Ž(038)
SLA Lex II 1884 SLOVNÍK
COBISS.SI-ID 61946466

OHK 2016/9 655
        SLOVNÍK slovenských spisovateÍov pre deti a mládež / [zostavovateÍ a vedecký redaktor Ondrej Sliacky ; autory Ondrej Sliacky ... [et al.]]. - 2., opravené a doplnené vyd. - Bratislava : Literárne informačne centrum, 2009. - 486 ; 25 cm

Študijná literatúra: str. 486. - Kazala

(978-80-89222-64-3)

821.162.4:929A/Ž(038)
FRASCATI: 6-200
SLA Lex II 1883 SLOVNÍK
COBISS.SI-ID 61945186

OHK 2016/9 656
SLUGA, Barbara, 1991-
        Španija na predvečer odkritja Amerike : diplomsko delo / Barbara Sluga. - Ljubljana : [B. Sluga], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Mentor Janez Mlinar. - Bibliografija: str. 51-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak, Oddelek za zgodovino

94460)"14"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB SLUGA Barbara
COBISS.SI-ID 61986146

OHK 2016/9 657
SMITHSONIAN Institution (Washington)
        Northern spirits : selected works of Inuit art = [choix d'oeuvres d'art inuit] : from the Collection of the National Museum of Natural History Smithsonian Institution : [collection du National Museum of Natural History Smithsonian Institution] : The Art Gallery of the Canadian Embassy, July 1-October 10, 1992 : [la Galerie d'art de l'Ambassade du Canada, 1 juillet-10 ocobre, 1992] / [photographer, photographe Frank P. Herrera]. - [S. l. : s. n., 1992]. - 1 zgibanka ([10] str.) : ilustr. ; 28 cm

Ov. nasl. - Nasl. in dodatki k nasl. v franc. navedeni na zadnji str. ov. - Besedilo v angl. in franc.

7:069.5(73-25)
UMZG Kt/Wash/15
COBISS.SI-ID 61730658

OHK 2016/9 658
SMOLEJ, Tamara
        Šport in etika nacionalne identitete : diplomsko delo / Tamara Smolej. - Ljubljana : [T. Smolej], 2016. - 75 f. ; 31 cm

Mentor Lev Kreft. - Bibliografija: f. 71-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

172.15:796(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV SMOLEJ T. Šport in etika
COBISS.SI-ID 61890146

OHK 2016/9 659
SMOLKOVIČ, Laura
        Das "Unsagbare" sagen : Auseinandersetzungen mit dem Holocaust : George Taboris Die Kannibalen, Mutters Courage und Mein Kampf = Izreči neizrekljivo : soočenje s holokavstom : Kanibali, Materina korajža in Moj boj Georga Taborija : diplomsko delo / Laura Smolkovič. - Ljubljana : [L. Smolkovič], 2016. - 81 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: f. 77-80. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-2Tabori G.(043.2) 329.18:82.09Tabori G.(043.2) 341.485(=411.16) :82.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN SMOLKOVIČ L. Unsagbare
COBISS.SI-ID 61666402

OHK 2016/9 660
SMREKAR, Andrej, 1954-
        Bojan Kovačič : grafika, risba = prints, drawings / [avtor, prevod] Andrej Smrekar ; [Kristina Preininger Kovačičevo pedagoško poslanstvo ; fotografija Janko Dermastja, Bojan Salaj ; ilustracije v besedilu Janez Bernik ... et al.]. - Šmarje-Sap : Buča ; Ljubljana : Narodna galerija, 2011 ([Ljubljana] : Povše). - 303 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. besedilo v slov. in angl. prevod. - Ilustr. na spojnih listih. - Izdano ob razstavi v Narodni galeriji, od 5. aprila do 29. maja 2011. - 500 izv. - O avtorju: str. 301. - Bibliografija: str. 297-299

ISBN 978-961-6704-21-2 (Buča)

74/76(497.4):929Kovačič B.
UMZG M/KovačičB/3
COBISS.SI-ID 255292672

OHK 2016/9 661
SMREKAR, Mitja
        Filmske adaptacije po literarni predlogi romana Viharni vrh Emily Brontë : diplomsko delo / Mitja Smrekar. - Ljubljana : [M. Smrekar], 2016. - 79 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Bibliografija: f. 74-77. - Izvleček ; Abstract: Film adaptations of the novel Wuthering Heights by Emily Brontë. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09Brontë E.:791.31 791.31:82
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 880/SK SMREKAR M. Filmske
COBISS.SI-ID 61755234

OHK 2016/9 662
SNOJ, Anton
        Narodno-patriotska vzgoja osnovnošolskih slovesnosti v času kraljevine Jugoslavije : diplomsko delo / Anton Snoj. - Ljubljana : [A. Snoj], 2016. - 75 str. : tabele ; 30 cm

Mentorja Mitja Ferenc, Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

394.21(497.1)"1918/1941"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB SNOJ Anton
COBISS.SI-ID 61872738

OHK 2016/9 663
        The SOCIAL meanings of language, dialect and accent : international perspectives on speech styles / edited by Howard Giles & Bernadette Watson. - New York : Peter Lang, [2013] . - VIII, 194 str. ; 23 cm. - (Language as social action ; vol. 16)

O urednikih na ov. - Bibliografija ob posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4331-1868-5 (broš.)
ISBN 978-1-4331-1869-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-4539-0981-2 ! (e-knjiga)

81'27(08)
COBISS.SI-ID 61960802

OHK 2016/9 664
SOLINA, Kaja
        Absurd v delu Alberta Camusa : diplomsko delo / Kaja Solina. - Ljubljana : [K. Solina], 2016. - 52 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Boris A. Novak, Lev Kreft. - Bibliografija: f. 50-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.133.1.09Camus A. 141.32
FRASCATI: 6-200 6-301
FIL DIP VII SOLINA K. Absurd PRK Dipl 890/SK SOLINA K. Absurd
COBISS.SI-ID 61810786

OHK 2016/9 665
        SOSESKE in ulice : Vladimir Braco Mušič in arhitektura velikega merila / uredil Luka Skansi ; [besedila Matevž Čelik ... et al. ; bibliografija Neli Grafenauer ; fotografije Miran Kambič]. - Ljubljana : Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2016 ([Velden am Wörthersee] : GPS Group). - 237 str. : ilustr. ; 28 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija Vladimirja Braca Mušiča, 1955-1980 / Neli Grafenauer: str. 223-234. - Kazalo

ISBN 978-961-6669-40-5

711(497.4):Mušič V.
UMZG M/MušV/1
COBISS.SI-ID 284931584

OHK 2016/9 666
SOURDOT, Marc
        Aux marges de la langue : argots, style et dynamique lexicale : hommage a Marc Sourdot pour son 65eme anniversaire / [Marc Sourdot] ; Alena Podhorná-Polická (éd.). - Brno : Masarykova univerzita, 2011. - 184 str., [14] str. pril. : ilustr., portret ; 24 cm

Izbor že objavljenih člankov Marca Sourdota ob njegovi 65-letnici. - Éléments biographiques: str. 169-175. - Empreintes argotiques de Marc Sourdot : synthese des articles présentés dans le recueil et regards croisés sur la dynamique argotiques / par Alena Podhorná-Polická: str. 176-184. - Témoignages: str. [185-196]. - Références bibliographiques: str. 156-160. - Bibliographie de Marc Sourdot: str. 163-166

ISBN 978-80-210-5562-9

811.133.1'276.45 929Sourdot M. 012Sourdot M.
ROM 804.0 SOURDOT M. Aux marges
COBISS.SI-ID 61671266

OHK 2016/9 667
        SPOMINI na partizanska leta / zbral in uredil Ferdo Godina [in] France Bevk. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1946-1949. - 4 zv. : ilustr. - (Prešernova knjižnica. Letnik [I]-IV)

Pri 3. in 4. knjigi na nasl. str. navedena zbirka, podatki o založništvu navedeni v kolofonu

Vsebina:
[1] / zbral in uredil Ferdo Godina ; [knjigo so ilustrirali Božidar Jakac ... et al.]. - Tiskano 1946. (v Ljubljani : Slovenski poročevalec). - 210 str. ; 20 cm + 1 zvd. - (Prešernova knjižnica). - 30.000 izv.
2 / zbral in priredil Ferdo Godina ; [knjigo so ilustrirali Alenka Gerlović ... et al.]. - 1948 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna, 1947). - 160 str. ; 20 cm. - (Prešernova knjižnica. Leto II). - 35.000 izv.
Knj. 3 / zbral in uredil Ferdo Godina. - Tiskano 1948 (Mariborska tiskarna). - 285 str. ; 17 cm. + 1 zvd. - (Prešernova knjižnica. Letn. III, 1949). - 60.000 izv.
Knj. 4 / zbral in uredil France Bevk. - Tiskano 1949 (Mariborska tiskarna). - 294 str. ; 17 cm. - (Prešernova knjižnica. Letn. IV, 1950). - 80.000 izv.

940.53(497.13) 92
ZGO B 1017/3 94(497.4)"1939/1945" SPOMINI na partizanska ZGO B 1017/4 94(497.4)"1939/1945" SPOMINI na partizanska
COBISS.SI-ID 21206017

OHK 2016/9 668
        SPRICHWÖRTER und Redensarten im Biedermeier : Prosatexte von Moritz Gottlieb Spahir (1795-1858) / herausgegeben und eingeleitet von Wolfgang Mieder. - Wien : Edition Praesens, 1998. - 298 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

Bibliografija: str. 283-288. - Kazalo

ISBN 3-901126-65-1

821.112.2(436).09Saphir M. G.:811.112.2'373.7
GER 830.09 Saphir M. G. Mieder W.(ur.)
COBISS.SI-ID 61715554

OHK 2016/9 669
SPRINGER, Katja
        Razvoj ideje in stvarno oblikovanje Afriške unije : diplomsko delo / Katja Springer. - Ljubljana : [K. Springer], 2016. - 56 str. ; 30 cm

Mentorja Kornelija Ajlec, Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 52-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

327.3(6)"2002/..."
FRASCATI: 6-100
SOC DiplB 3 SPRINGER K. III 2290 ZGO DiplB SPRINGER Katja
COBISS.SI-ID 61881186

OHK 2016/9 670
SRNEC, Helena
        Prleška düša : severovzhodna Slovenija s poudarkom na Prlekiji : prleški ustvarjalci in Prlekija v literarnih delih / Helena Srnec. - Ponatis. - Središče ob Dravi : KUD Prasila, 2014. - 448 str. : ilustr. ; 23 cm

O avtorici na sprednjem zavihku ov. - 400 izv. - V knjigi naveden CIP za 1. natis. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-281-741-1

821.163.6(497.412).09:929 929(497.412) 821.163.6-82
SLA L.A II 7320 SRNEC H. Prleška
COBISS.SI-ID 1110696286

OHK 2016/9 671
SRNEL, Meta
        Apulejeva pravljica o Amorju in Psihi ter njeni odmevi v pravljici Lepotica in zver in slovenskem pravljičarskem izročilu : diplomsko delo / Meta Srnel. - Ljubljana : [M. Srnel], 2016. - 50 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vid Snoj, Aleksander Bjelčevič. - Bibliografija: f. 46-48. - Povzetek ; Abstract: Apuleious' tale of Cupid and Psyche and its echos in the fairy tale Beauty and the beast and Slovenian fairy tale tradition. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slovenistiko

82.091-343 398.2
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 204/BD SRNEL M. Apulejeva SLA DiplB 278 SRNEL M. Apulejeva
COBISS.SI-ID 61836130

OHK 2016/9 672
SRŠEN, Saša
        Srednjeveški gradovi, dvori in druge utrdbe na Šentjernejskem polju : diplomsko delo / Saša Sršen. - Volovnik : [S. Sršen], 2016. - IV, 85 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 79-84. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 373
COBISS.SI-ID 61918562

OHK 2016/9 673
STANČIČ, Helena
        Prevajanje sicilijanskih jezikovnih prvin v romanu Il giorno della civetta (Sovji dan) Leonarda Sciascie : diplomska seminarska naloga / Helena Stančič. - Ljubljana : [H. Stančič], 2016. - 39 str. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., korpus primerov v slov. in it. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Robert Grošelj. - Bibliografija: str. 36-38. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.131.1Sciascia L.=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP STANČIČ H. Prevajanje
COBISS.SI-ID 62057314

OHK 2016/9 674
STANIČ, Žiga
        Preludij [Glasbeni tisk] : za dve trobenti in orgle = Prelude : for two trumpets and organ / Žiga Stanič ; [notografija Žiga Stanič]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (10 str.) ; 30 cm + 1 part. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 156)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-08-6
Mc. DSS 156 Društvo slovenskih skladateljev

78.086.1
MUZ P p STANIČ Ž. Part tr MUZ P p STANIČ Ž. Preludij
COBISS.SI-ID 270185472

OHK 2016/9 675
STERLE, Sara
        Mit o Antigoni pri Dominiku Smoletu in Dušanu Jovanoviću : diplomsko delo / Sara Sterle. - Ljubljana : [S. Sterle], 2016. - 33 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 32. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-21 821.14'02.09-21
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 226/BD STERLE S. Mit o Antigoni
COBISS.SI-ID 61957986

OHK 2016/9 676
STERLE, Tamara
        Sarah Kane in Draga Potočnjak : britanska in slovenska različica gledališča "u fris" : diplomsko delo / Tamara Sterle. - Ljubljana : [T. Sterle], 2016. - 32 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: f. 31. - Izvleček ; Abstract: Sarah Kane and Draga Potočnjak - British and Slovenian versions of in-yer-face theatre. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-2 821.111.09-2Kane S. 821.163.6.09-2Potočnjak D.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 229/BD STERLE T. Sarah Kane
COBISS.SI-ID 62034530

OHK 2016/9 677
STEVENSON, Robert Louis
        Vom sich verlieben / Robert Louis Stevenson ; aus dem Englischen von Johanna Fürstauer. - Salzburg ; Wien : Residenz Verlag, cop. 1994 (Linz : Landesverlag Druckservice). - 31 str. ; 23 cm. - (Liber : libertas)

ISBN 3-7017-0856-8

821.111-32=112.2
GER 820 STEVENSON R. L. Vom sich Verlieben
COBISS.SI-ID 6297911

OHK 2016/9 678
STIFTER, Adalbert, 1805-1868
        Der Hagestolz : [Erzählungen] / Adalbert Stifter ; mit einer Einleitung von Karl-Heinz Ebnet. - Vollständige und ungekürzte Ausg. - Kehl : Swan Buch-Vertrieb, cop. 1994. - 472 str. ; 18 cm. - (Die deutschen Klassiker ; Bd. Nr. 24)

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. [477]. - Vsebina: Der Hagestolz ; Abdias ; Brigitta ; Kalkstein ; Bergkristall

ISBN 3-89507-024-6

821.112.2(436)-32(082.2) 821.112.2(436).09Stifter A.
GER 830 STIFTER A. Hagestolz
COBISS.SI-ID 61958242

OHK 2016/9 679
STOLNIK Jakelj, Aleksandra
        Spreminjanje prevoda pod vplivom družbenega konteksta : na primeru romana Georgea Orwella 1984 : diplomsko delo / Aleksandra Stolnik Jakelj. - Ljubljana : [A. Stolnik Jakelj], 2016. - 61 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Boris A. Novak, Igor Škamperle. - Literatura: f. 58-61. - Izvleček ; Abstract: Translation change under the influence of social context: in the case of the novel by George Orwell 1984. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za sociologijo

821.111.09Orwell G.:81'255.4=163.6 81'255.4:316.7
FRASCATI: 6-200 5-415
PRK Dipl 870/SK STOLNIK JAKELJ A. Spreminjanje
COBISS.SI-ID 61665890

OHK 2016/9 680
STOPAR, Nina
        Sodobna umetnost v filozofski refleksiji : magistrsko delo / Nina Stopar. - Ljubljana : [N. Stopar], 2016. - 105 str. ; 31 cm

Mentor Lev Kreft. - Bibliografija: str. 101-104. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

7(497.4):1(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL Mag VII STOPAR N. Sodobna umetnost
COBISS.SI-ID 61694306

OHK 2016/9 681
STOPAR, Valerija
        Primerjava dramskih del Pri nas je vse v redu in Na dnu : diplomsko delo / Valerija Stopar. - Ljubljana : [V. Stopar], 2016. - [35] f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Mateja Pezdirc Bartol, Gašper Troha. - Viri in literatura: f. [33-34]. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091-2:792.011.2"1990/2015" 821.163.6.09-2Möderndorfer V. 821.162.1.09-2Masłowska D.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 189/BD STOPAR V. Primerjava SLA DiplB 269 STOPAR V. Primerjava
COBISS.SI-ID 61631330

OHK 2016/9 682
STRAJNAR, Aleš, 1947-
        Trije sentimenti [Glasbeni tisk] : za kitaro = Three sentiments : for guitar / Aleš Strajnar. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 16 str. ; 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 191)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-42-0
Mc. DSS 191 Društvo slovenskih skladateljev

780.614.131.087.1
MUZ P p STRAJNAR A. Trije sentimenti
COBISS.SI-ID 278502912

OHK 2016/9 683
STROJANŠEK, Matic B.
        Paleolitska poselitev Amerike : diplomsko delo / Matic Benjamin Strojanšek. - Ljubljana : [M.B. Strojanšek], 2016. - 42 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Simona Petru. - Bibliografija: str. 40-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 369
COBISS.SI-ID 61851490

OHK 2016/9 684
STRONG, Donald Emrys
        Eltham Palace : London : [official guidebook] / by D. E. Strong ; with a foreword by F. A. Forman. - 7th impression. - London : Her Majesty's Stationery Office, 1974. - 19 str., [1] zganjen f. : ilustr. ; 22 cm. - (Ancient monuments and historic buildings / Department of Environment)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 0-11-670153-6

728.8(410.111.11)
UMZG T/gbr/Lo/11
COBISS.SI-ID 61803618

OHK 2016/9 685
SU, Gang
        Fun reading about China. Chinese folk arts and crafts / Su Gang. - Di 1 ban. - Hefei : Huang Shan Publishing House, 2014. - 2, 102 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Du tu shi dai = Du to time ; 805)

Prevod dela: Yue du Zhongguo. Min jian gong yi mei shu

ISBN 978-7-5461-2051-5 (broš.)
ISBN 7-5461-2051-9

7.031.4(510)
UMZG X/chn/n/2
COBISS.SI-ID 283557888

OHK 2016/9 686
SULLIVAN, Michael, 1916-
        The arts of China / Michael Sullivan. - 3rd ed. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, cop. 1984. - XVII, 278 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 269-271. - Kazalo

ISBN 0-520-04917-9
ISBN 0-520-04918-7 (pbk.)

7(510)
UMZG X/chn/a1/8
COBISS.SI-ID 61822050

OHK 2016/9 687
SURIKOV, Vasilj Ivanovič, 1848-1916
        Vasilij Surikov / V. S. Kemenov. - Leningrad : Aurora, cop. 1978. - 309 str. : ilustr. ; 30 cm

75(470):929Surikov V. I.
UMZG M/Sur/1
COBISS.SI-ID 61907810

OHK 2016/9 688
SÜSSINGER, Una
        Značilnosti terminologije v slovenskih in nemških besedilih s področja grafologije : diplomsko delo / Una Süssinger. - Ljubljana : [U. Süssinger], 2016. - VI, 93 : ilustr. ; 30 cm

Besedilo pretežno v slov., frekvenčna seznama različič in vzorčni primeri v slov. in angl. - Mentorica Špela Vintar. - Bibliografija: f. 53-58. - Izvleček ; Abstract. - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

81'373.46:159.925.6=163.6=112.2(043.2) 81'322:[81'373.46:159.925.6]=163.6=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Dipl SÜSSINGER U. Značilnosti
COBISS.SI-ID 61984610

OHK 2016/9 689
SZYMANOWSKI, Karol
        Lieder 1 für singstimme und Klavier [Glasbeni tisk] = Songs 1 for voice and piano / Karol Szymanowski ; redaktion des Bandes, volume edited by Adam Neuer. - Kraków : PWM-Edition ; Wien : Universal Edition, 1997. - 1 partitura (XXI, 198 str.) : faksimili ; 36 cm. - (Gesamtausgabe. Ser. C, Gesänge, 10-12 = Complete edition. Ser. C, Vocal works, 10-12 / Karol Szymanowski ; Editionsleiter, general editor Teresa Chylińska ; Bd. 10)

Einleitung / Adam Neuer: str. VI-XIII. - Revisionsbericht: str. 153-198. - Vsebina: Sech Lieder nach Worten von Kazimierz Tetmajer, op. 2 ; Drei Fragmente aus Poem von Jan Kasprowicz, op. 5 ; Der Schwan, op. 7 ; Vier Lieder nach Worten von Tadeusz Miciński, op. 11 ; Fünf Gesänge, op. 13 ; Zwölf Lieder, op. 17 ; Sechs Lieder nach Worten von Tadeusz Miciński, op. 20 ; Bunte Lieder, op. 22

ISBN 83-224-3334-4

784.3
FRASCATI: 6-307
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Lieder I
COBISS.SI-ID 72241408

OHK 2016/9 690
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Hagith [Glasbeni tisk] : Oper in einem Aufzug = opera w jednym akcie : op. 25 / Karol Szymanowski ; text Felix Dörmann. - Wien [etc.] : Universal Edition, cop. 1920. - 1 klav. izvl. (180 str.) ; 31 cm. - (Universal Edition ; 5912)

782.089.7
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Hagith
COBISS.SI-ID 514285498

OHK 2016/9 691
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Harnasie [Glasbeni tisk] : Goralenballett in einem Akt und zwei Aufzügen, Op. 55 = Harnasie : a Tatra highland ballet in one act and two tableaux, op. 55 / Karol Szymanowski ; [Redaktion des Bandes, volume edited by Barbara Konarska]. - Partitur = Score. - Kraków : PWM-Edition ; Paris : M. Eschig ; Wien : Universal Edition, 1994. - 1 partitura (XCVI, 153 str.) : faks. ; 36 cm. - (Gesamtausgabe. Bühnenwerke = Complete edition. Stage works / Karol Szymanowski ; Editionsleiter, general editor Teresa Chylińska ; Ser. D ; Bd. 15)

Einleitung = Preface / Kazimierz Nowacki: str. VII-XLIII, XLVII-LXXXI. - Szenarium = Scenario / Karol Szymanowski: str. XCII-XCVI. - Revizijsko poročilo: str. 143-153

ISBN 83-224-2913-4

782.91
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Harnasie
COBISS.SI-ID 49421056

OHK 2016/9 692
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        König Roger (Der Hirt) [Glasbeni tisk] : Oper in drei Akten op. 46 (1918-1924) = Król Roger (Pasterz) : opera w trzech aktach op. 46 (1918-1924) / Karol Szymanowski ; Text von Jarosław Iwaszkiewicz und Karol Szymanowski = słowa Jarosława Iwaszkiewicza i Karola Szymanowskiego ; Deutsch von Rudolf Stephan Hoffmann = słowa w języku niemieckim Rudolfa Stephana Hoffmanna ; Klavierauszug von Arthur Willner = partycja fortepianowa Arthura Willnera. - [Neuauflage]. - Wien : Universal Edition, [2012]. - 1 klav. izvl. (207 str.)

Vzpor. besedilo v polj. in nem. - Neuaufl. der Ausg.: Wien : Universal Edition, cop. 1953

ISBN 978-3-7024-0977-7
ISMN 979-0-008-01661-5
UE 7750 Universal Edition

782.089.7
MUZ P p SZYMANOWSKI K. König Roger
COBISS.SI-ID 61875042

OHK 2016/9 693
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Mazurkas für Klavier op. 50 (1924-1925) [Glasbeni tisk] / Karol Szymanowski. - [Neuauflage]. - Wien : Universal Edition, [2012]. - 1 partitura (78 str.) ; 31 cm

Neuaufl. der Ausg.: Wien : Universal Edition, cop. 1958

ISBN 978-3-7024-3194-5
ISMN 979-0-008-00316-5
UE 15 972 Universal Edition

780.8.085.2:780.616.433
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Mazurkas
COBISS.SI-ID 61871714

OHK 2016/9 694
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Notturno e tarantella [Glasbeni tisk] : für Violine und Klavier, op. 28 / Karol Szymanowski. - Revision (1995) nach der Gesamtausgabe. - Wien : Universal Edition, cop. 1993. - 1 partitura (24 str.) ; 31 cm + 1 part

ISBN 978-3-7024-1160-2
ISMN 979-0-008-00821-4
U.E. 6626 Universal Edition

780.8.087.2:780.614.332:780.616.433
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Notturno MUZ P p SZYMANOWSKI K. Part vln
COBISS.SI-ID 61847394

OHK 2016/9 695
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Sechs Lieder aus Kurpie für gemischten A-cappella-Chor [Glasbeni tisk] = Six Kurpian songs for unaccompanied mixed chorus / Karol Szymanowski ; redaktion des Bandes, volume edited by Barbara Konarska. - Kraków : PWM-Edition ; Wien : Universal Edition, 1982. - 1 partitura (XIII, 20 str.) : faksimili ; 36 cm. - (Gesamtausgabe. Ser. C, Gesänge, 10-12 = Ser. C, Vocal works, 10-12 / Karol Szymanowski ; Editionsleiter, general editor Teresa Chylińska ; Bd. 12)

Einleitung / Józef M. Chomiński: str. VI-IX. - Revisionsbericht: str.

PWM 15932

78.087.684
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Sechs
COBISS.SI-ID 72240896

OHK 2016/9 696
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Stabat Mater [Glasbeni tisk] : für Sopran, Alt, Bariton, gemischten Chor und Orchester, op. 53 : (1925-1926) / Karol Szymanowski. - Partitur. - Vienna ; London ; New York : Universal Edition, [2014], cop. 1965. - 1 žepna partitura (55 str.) ; 24 cm

"Revised version", str. [1]. - Besedilo v lat. in polj.

ISBN 978-3-7024-2390-2
ISMN 979-0-008-02497-9
UE 17403 Universal Edition

783.089.6
MUZ P ž SZYMANOWSKI K. Stabat Mater
COBISS.SI-ID 61895010

OHK 2016/9 697
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Symphonie Nr. 3 [Glasbeni tisk] : "Das Lied von der Nacht" : für Tenor, gemischten Chor ad lib. und Orchester, op. 27, 1914-1916 / Karol Szymanowski. - Wien : Universal Edition, [2012] . - 1 partitura (86 str.) ; 31 cm

Pisec libreta Jalal ad-Din Muhammad Rumi, nemški prev. Hans Bethge, angl. prev. Ann in Adam Czerniawscy. - Besedilo v polj., nem. in angl.

ISBN 978-3-7024-7153-8
ISMN 979-0-008-08484-3
UE 35 569 Universal Edition
UE 35 569 Universal Edition

785:78.082.1
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Symphonie Nr. 3
COBISS.SI-ID 61863778

OHK 2016/9 698
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        Violinkonzert Nr. 1, op. 35 (1916) [Glasbeni tisk] / Karol Szymanowski. - Wien : Universal Edition, [2012], cop. 1976. - 1 študijska partitura (106 str.) ; 24 cm

"Revision 1995 nach der Gesamtausgabe."

ISBN 978-3-7024-7083-8
ISMN 979-0-008-08416-4
UE 35 537 Universal Edition

785.6:78.082.4:780.614.332
MUZ P ž SZYMANOWSKI K. Violinkonzert Nr. 1
COBISS.SI-ID 61895778

OHK 2016/9 699
SZYMANOWSKI, Karol Maciej
        I. Sinfonie, f-Moll, op. 15 [Glasbeni tisk] = 1st symphony in F minor, op. 15 / Karol Szymanowski. - Partitur. - Kraków : PWM-Edition ; Wien : Universal Edition, 2009. - 1 partitura (XX, 111 str.) : faksimile, portret ; 34 cm. - (Gesamtausgabe / Karol Szymanowski ; Serie A, Bd. 1b)

Predgovor v nem. in angl. / Stefan Keym

ISBN 978-3-7024-6950-4
ISMN 979-0-008-08289-4
PWM 10 985 PWM-Edition

785.089.6:78.082.1
MUZ P p SZYMANOWSKI K. Simfonija št. 1
COBISS.SI-ID 61885026

OHK 2016/9 700
ŠABIĆ, Dženita
        Primerjava strukture novinarskega članka v francoskih in slovenskih časopisih : diplomska seminarska naloga / Dženita Šabić. - Ljubljana : [D. Šabić], 2016. - 34 f. : tabele ; 30 cm + 1 CD-ROM

Besedilo pretežno v slov., primeri besedil v franc. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 30-32. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'276.6:070]:811.163.6(043.2) 070:81'276.6=133.1=163.6(043.2) 81'25:070=133.1=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplBP ŠABIĆ D. Primerjava
COBISS.SI-ID 61690210

OHK 2016/9 701
ŠAVLI, Slavica
        Frauenfiguren in Thomas Bernhards Kunstlerdramen = Ženski liki v umetniških dramah Thomasa Bernharda : diplomsko delo / Slavica Šavli. - Ljubljana : [S. Šavli], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 64-66. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Bernhard T.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠAVLI S. Frauenfiguren
COBISS.SI-ID 62025570

OHK 2016/9 702
ŠAVLI, Tomaž
        Dojemanje relikvij kot objektov čaščenja ali kot predmetov trgovanja na višku njihove pojavnosti v evropskem visokem in poznem srednjem veku : diplomsko delo / Tomaž Šavli. - Ljubljana : [T. Šavli], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Janez Mlinar in Anja Zalta. - Abstract ; Izvleček. - Bibliografija: f. 64-71. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Oddelek za sociologijo

94(4)"0375/1492"
SOC DIP 3 ŠAVLI T. III 2232 ZGO DIP ŠAVLI Tomaž
COBISS.SI-ID 61248354

OHK 2016/9 703
ŠČUSEV, Aleksej Viktorovič
        A. V. Ščusev / K. N. Afanas'ev. - Moskva : Strojizdat, 1978. - 189 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografske navedbe v opombah

72(470)"19":929Ščusev A. V.
UMZG M/Ščus/1
COBISS.SI-ID 62011234

OHK 2016/9 704
ŠEGA, Klemen
        O filozofiji zla : diplomsko delo / Klemen Šega. - Ljubljana : [K. Šega], 2016. - 55 str. ; 30 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: str. 54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111.84(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV ŠEGA K. O filozofiji zla
COBISS.SI-ID 61620578

OHK 2016/9 705
ŠEGA, Klemen
        Prehod iz socializma v kapitalizem : prikaz privatizacije v občini Šentjur : diplomsko delo / Klemen Šega. - Ljubljana : [K. Šega], 2016. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: srt. 57-58. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1980/2000"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŠEGA Klemen
COBISS.SI-ID 62031714

OHK 2016/9 706
ŠEGATIN, Jerneja
        Angleški pacient : podobnosti in razlike med romanom in filmsko priredbo : diplomsko delo / Jerneja Šegatin. - Ljubljana : [J. Šegatin], 2016. - 29 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: f. 28. - Izvleček ; Abstract: The English patient: similarities and differences between novel and movie adaptation. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(71).09Ondaatje M.:791.31 791.31:82
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 197/BD ŠEGATIN J. Angleški pacient
COBISS.SI-ID 61814882

OHK 2016/9 707
ŠENK, Nina
        Impetus II [Glasbeni tisk] : za oboo in klavir = for oboe and piano / Nina Šenk. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (14 str.) ; 34 cm + part ob (11 str.) ; 36 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 199)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-72-7
Mc. DSS 199

785.72:780.644.1:780.616.433
MUZ P p ŠENK N. Impetus II MUZ P p ŠENK N. Part oboa
COBISS.SI-ID 280720384

OHK 2016/9 708
ŠENK, Nina
        Impetus III [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir = for flute and piano / Nina Šenk ; [notografija Nina Šenk]. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2013 (Begunje : Cicero). - 1 partitura (15 str.) ; 34 cm + 1 part ; 36 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 134)

150 izv.

ISMN 979-0-709036-81-3
Mc. DSS 134 Društvo slovenskih skladateljev

780.641.2:780.616.433
MUZ P p ŠENK N. Impetus III MUZ P p ŠENK N. Part flavta
COBISS.SI-ID 266958592

OHK 2016/9 709
ŠENK, Nina
        Odsevi [Glasbeni tisk] : za trobento in klavir = Reflections : for trumpet and piano / Nina Šenk. - [Ljubljana] : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (5 str.) ; 30 cm + 1 part (6; [1]; [1] str.). - (Muzicija DSS ; št. 201)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-93-2
Mc. DSS 201 Edicije DSS

785.72:780.646.1:780.616.433
MUZ P p ŠENK N. Odsevi
COBISS.SI-ID 283608832

OHK 2016/9 710
ŠENK, Nina
        Phases of water [Glasbeni tisk] : for saxophone quartet = za kvartet saksofonov / Nina Šenk. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (18 str.) ; 30 cm + 4 parti. - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 200)

ISMN 979-0-709047-71-0
Mc. DSS 200

785.74:780.643.2
MUZ P p ŠENK N. Part alt sax MUZ P p ŠENK N. Part sopran sax MUZ P p ŠENK N. Part tenor sax1 MUZ P p ŠENK N. Part tenor sax2 MUZ P p ŠENK N. Phases
COBISS.SI-ID 280710912

OHK 2016/9 711
ŠENK, Nina
        Quasso [Glasbeni tisk] : za violino in klavir = for violin and piano / Nina Šenk. - [Ljubljana] : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (8 str.) ; 34 cm. - (Muzicija DSS ; št. 216)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-90-1
Mc. DSS 216 Edicije DSS

785.72:780.614.332:780.616.433
MUZ P p ŠENK N. Quasso
COBISS.SI-ID 283361024

OHK 2016/9 712
ŠENK, Nina
        Scratch [Glasbeni tisk] : za alt saksofon in cajon = for alto saxophone and cajon / Nina Šenk. - [Ljubljana] : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (11 str.) ; 34 cm + 1 part (8 str.) ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; št. 218)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-88-8
Mc. DSS 218 Edicije DSS

785.72:780.643.2:780.634
MUZ P p ŠENK N. Part sax MUZ P p ŠENK N. Scratch
COBISS.SI-ID 283358464

OHK 2016/9 713
ŠENK, Nina
        --- entourer --- [Glasbeni tisk] : za kitaro in godalni kvartet = for guitar and string quartet / Nina Šenk. - [Ljubljana] : Društvo slovenskih skladateljev, 2016. - 1 partitura (27 str.) ; 30 cm + 5 partov. - (Muzicija DSS ; št. 217)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-91-8
Mc. DSS 217 Edicije DSS

780.614.131.087.2:785.74
MUZ P p ŠENK N. ...entourer... MUZ P p ŠENK N. Part gtr MUZ P p ŠENK N. Part vc MUZ P p ŠENK N. Part vla MUZ P p ŠENK N. Part vln1 MUZ P p ŠENK N. Part vln2
COBISS.SI-ID 283362304

OHK 2016/9 714
ŠENTJURC Stefanoski, Mojca
        Die Textanalyse von auf dem Internet veröffentlichten Kochrezepten = Besedilna analiza kuharskih receptov, objavljenih na nemških internetnih straneh : diplomsko delo / Mojca Šentjurc Stefanoski. - Ljubljana : [M. Šentjurc Stefanoski], 2016. - 41 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 36-37. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'42:641.5(043.2) 641.5:811.112.2'42(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠENTJURC STEFANOSKI Textanalyse
COBISS.SI-ID 61864290

OHK 2016/9 715
ŠIMUNIĆ, Marjan
        Luka Koper : razvoj skozi desetletja : diplomska naloga / Marjan Šimunić. - Ljubljana : [M. Šimunić], 2016. - 59 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: str. 54-59. - Povzetek ; Synopsis. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:627.21(497.4Koper)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŠIMUNIĆ Marjan
COBISS.SI-ID 61979490

OHK 2016/9 716
ŠKARABOT, Anja
        Gorica po prvi svetovni vojni : spremembe, ki v mestu ustvarijo nov kolektivni spomin : diplomsko delo / Anja Škarabot. - Ljubljana : [A. Škarabot], 2016. - 73 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Božo Repe, Božidar Jezernik. - Bibliografija: str. 65-72. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

94(450.367Gorica)"1918/1922"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ŠKARABOT Anja
COBISS.SI-ID 61874274

OHK 2016/9 717
ŠKERJANEC, Luka, 1991-
        Poznoprazgodovinska in zgodnjerimska poselitvena slika na Gorenjskem : diplomsko delo / Luka Škerjanec. - Ljubljana : [L. Škerjanec], 2015. - V f., 84 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Andrej Gaspari. - Bibliografija: str. 70-81. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 389
COBISS.SI-ID 61981026

OHK 2016/9 718
ŠKOF, Jožef, 1929-
        Bela krajina, evropska oaza / Jožef Škof. - Ljubljana : Dušan Cunjak, založniško-knjigotrška družba, 2008. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm

Literatura: str. 184

ISBN 978-961-238-957-4

908(497.4-122) 39(497.4-122)
COBISS.SI-ID 240968960

OHK 2016/9 719
ŠKOLNIK, Anja
        Analiza stereotipov in ksenofobije v slovenskem filmu Outsider : diplomsko delo / Anja Školnik. - Ljubljana : [A. Školnik], 2016. - 37 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Polona Petek. - Bibliografija: f. 33-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

791-21(497.4):316.647.8(043.2) 791-21(497.4):314.15-026.48(=163.4)
FRASCATI: 5-410
SOC 3 ŠKOLNIK A. III 2212
COBISS.SI-ID 61807458

OHK 2016/9 720
ŠLABNIK, Matevž
        Časopis "Naprej!" in idrijska socialna demokracija 1903-1908 : diplomsko delo / Matevž Šlabnik. - Ljubljana : [M. Šlabnik], 2016. - 30 f. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

070(497.4Idrija)"1903/1908"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ŠLABNIK Matevž
COBISS.SI-ID 61998946

OHK 2016/9 721
ŠMAJGL, Samo
        Dedov paradoks v sodobnih teorijah časa : diplomsko delo / Samo Šmajgl. - Ljubljana : [S. Šmajgl], 2016. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Marko Uršič. - Bibliografija: f. 42-43. - Povzetek ; Abstract : Grandfather paradox in the contemporary theories of time. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

113/119:115''20''
FRASCATI: 6-301
FIL DIP VIII ŠMAJGL, S. Dedov paradokx
COBISS.SI-ID 61620322

OHK 2016/9 722
ŠMITEK, Zmago
        Mandale : tajni vrtovi razsvetljenja / Zmago Šmitek. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 537 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-284-209-3

003.62 7.045
SOC 73/77 ŠMITEK Z. Mandale
COBISS.SI-ID 285741568

OHK 2016/9 723
ŠOBAR, Vanja
        Nietzschejeva vprašanja morale : diplomsko delo / Vanja Šobar. - Ljubljana : [V. Šobar], 2016. - 47 f. ; 30 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: f. 44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17.022.1:1Nietzsche F.
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV ŠOBAR, V. Nietzschejeva
COBISS.SI-ID 61811554

OHK 2016/9 724
ŠOLSKI center (Ljubljana)
        Sto let srednjega šolstva na Aškerčevi / [glavni urednik Mirko Geršak ; fotografije arhiv Šolski center Ljubljana ... et al.]. - Ljubljana : Šolski center, 2011 ([Ljubljana] : Nam). - 417 str. : ilustr. ; 28 cm

2.000 izv.

ISBN 978-961-269-511-8

373.5(497.4Ljubljana)(091)(082)
ZGO E 1835 94(497.4A/Ž) LJUBLJANA Sto let
COBISS.SI-ID 257534976

OHK 2016/9 725
ŠORC, Ana
        Apocalyptic and post-apocalyptic themes in Margaret Atwood's MaddAddam trilogy = Apokaliptične in post-apokaliptične teme v trilogiji MaddAddam Margaret Atwood : diplomsko delo / Ana Šorc. - Ljubljana : [A. Šorc], 2016. - 58 str. ; 30 cm

Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 57-58. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09Atwood M.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ŠORC A. Apocalyptic
COBISS.SI-ID 61711970

OHK 2016/9 726
ŠOSTER, Martina
        Zum lexikalischen und semantischen Aspekt des Lexems Glück in der deutschen Sprache = Leksikalni in semantični vidik leksema Glück v nemškem jeziku : diplomsko delo / Martina Šoster. - Ljubljana : [M. Šoster], 2016. - 60 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: 58-60. - Abstractum ; Izvleček ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.611(043.2) 811.112.2'373.7(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŠOSTER M. Zum lexikalischen
COBISS.SI-ID 62034786

OHK 2016/9 727
ŠPILER, Jaka
        Katalogizacija zvočnih posnetkov : primerjalna analiza razvoja mednarodnih standardov za bibliografski opis : diplomsko delo / Jaka Špiler. - Ljubljana : [J. Špiler], 2016. - 75 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Marija Petek. - Bibliografija: f. 70-74. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

025.31/.32:025.177(043.2) 025.3:086.7(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 025.3 ŠPILER J. Katalogizacija
COBISS.SI-ID 61943138

OHK 2016/9 728
ŠPILER, Jaka
        Vpliv razumevanja pojma film na strategije za dolgoročno ohranjanje in prikazovanje analognega arhivskega filmskega gradiva : diplomsko delo / Jaka Špiler. - Ljubljana : [J. Špiler], 2016. - 54 f. ; 31 cm

Mentorica Polona Petek. - Bibliografija: f. 50-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

791:930.25(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ŠPILER J. III 2254
COBISS.SI-ID 61999458

OHK 2016/9 729
ŠTAMULAK, Lucija
        Primerjalna analiza učbeniških trgov v Sloveniji, Avstriji in na Češkem : primer izbranih beril : magistrsko delo / Lucija Štamulak. - Ljubljana : [L. Štamulak], 2016. - 119 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85093&lang=slv. - Mentor Mihael Kovač. - Bibliografija: f. 91-98. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Šolsko knjižničarstvo

821(075):655.4/.5(497.4+436+437.3)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB MagB 655.4/.5 ŠTAMULAK L. Primerjalna
COBISS.SI-ID 61654882

OHK 2016/9 730
ŠTANGELJ, Blaž
        Bolnica Jelenbreg - postojanka Slovenske centralne vojno partizanske bolnice : diplomsko delo / Blaž Štangelj. - Novo mesto : [B. Štangelj], 2016. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1941/1945"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ŠTANGELJ Blaž
COBISS.SI-ID 61888610

OHK 2016/9 731
ŠTAUT, Lucija
        Samo vojne nikoli : spomini otrok na nemška in italijanska taborišča v času 2. svetovne vojne : diplomsko delo / Lucija Štaut. - Ljubljana : [L. Štaut], 2016. - 85 str. ; 30 cm

Mentorica Marta Verginella. - Bibliografija: str. 81-85. - Izvleček ; Abstract. - Uni. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

355.674:316.346.3-053.2"1939/1945"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŠTAUT Lucija
COBISS.SI-ID 61773922

OHK 2016/9 732
ŠTIH, Matjaž, 1966-
        Reševanje ciganskega vprašanja v novomeškem srezu med 1. in 2. svetovno vojno : diplomsko delo / Matjaž Štih. - Ljubljana : [M. Štih], 2016. - 70 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Bojan Balkovec, Avgust Lešnik. - Bibliografija: f. 70. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Odd. za sociologijo

94(497.4Novo mesto)(=214.58)"1918/1941"
SOC DIP 3 ŠTIH M. III 2215 ZGO DIP ŠTIH Matjaž
COBISS.SI-ID 61120098

OHK 2016/9 733
ŠTOLFA, Kaja
        Družbena resničnost v kratki prozi Franja Frančiča : diplomsko delo / Kaja Štolfa. - Ljubljana : [K. Štolfa], 2016. - 34 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: str. 33-34. - Izvleček ; Abstract: Social reality in short prose of Franjo Frančič. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-32Frančič F.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 196/BD ŠTOLFA K. Družbena
COBISS.SI-ID 61812322

OHK 2016/9 734
ŠTRUKELJ, Taša
        Nadrealizem proti toku : diplomsko delo / Taša Štrukelj. - Ljubljana : [T. Štrukelj], 2016. - 48 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Lev Kreft, Janez Vrečko. - Bibliografija: f. 44-47. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.02"1920/1930":141.82 111.852:141.82 821.133.1.09-92Breton A.
FRASCATI: 6-200 6-301
PRK Dipl 918/SK ŠTRUKELJ T. Nadrealizem
COBISS.SI-ID 62041698

OHK 2016/9 735
ŠTRUS, Nika
        Vojni obrazi : primerjava tem v romanih Menuet za kitaro in Vojaki Salamine : diplomsko delo / Nika Štrus. - Ljubljana : [N. Štrus], 2016. - 27 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 25-27. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-311.6 821.163.6.09-311.6Zupan V. 821.134.2.09-311.6Cercas J.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 228/BD ŠTRUS N. Vojni obrazi
COBISS.SI-ID 62033250

OHK 2016/9 736
ŠTUMBERGER, Matija
        Razvoj rocka in underground na Slovenskem : od začetkov 1955 do punka 1980 : diplomsko delo / Matija Štumberger. - Ljubljana : [M. Štumberger], 2016. - 107 str. ; 31 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorja Jože Vogrinc, Božo Repe. - Bibliografija: str. 101-105. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za zgodovino
- - Priloga 1 [Zvočni posnetek] / Matija Štumberger. - 1 CD : stereo ; 12 cm
CD vsebuje 16 skladb

316.723:78(497.4)"1955/1980"(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ŠTUMBERGER M. III 2260
COBISS.SI-ID 61907298

OHK 2016/9 737
ŠUBIC Krpič, Tilen
        Lov v srednjem veku : arheološki podatki : diplomsko delo / Tilen Šubic Krpič. - Ljubljana : [T. Šubic Krpič], 2016. - 61 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 59-60. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 387
COBISS.SI-ID 61972578

OHK 2016/9 738
ŠURK, Barbara
        Alaa Al Aswany : arabski roman in želja po revoluciji : diplomsko delo / Barbara Šurk. - Ljubljana : [B. Šurk], 2016. - 67 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 66-67. - Izvleček ; Abstract: Alaa Al Aswany: The Yacoubian building, the Arab novel and the desire for a revolution. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.411.21'06(620).09Aswani A.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 914/SK ŠURK B. Alaa Al Aswany
COBISS.SI-ID 62025314

OHK 2016/9 739
ŠURK, Barbara
        Pisatelji in novinarji : literatura dejstev med resničnim in izmišljenim : seminarsko delo / Barbara Šurk. - Ljubljana : [B. Šurk], 2016. - 39 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 35-38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-3:070 821.111(73).09Hemingway E.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 149/SD ŠURK B. Pisatelji
COBISS.SI-ID 61821794

OHK 2016/9 740
        TAKSONOMIJA za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja : revidirana Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev / uredniki izvirnika Lorin W. Anderson in David R. Krathwohl ... [et al.] ; [prevod Sonja Sentočnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 332 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: A taxonomy for learning, teaching, and assessing. - Potiskana notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 321-328. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0338-1

37.02 37.02
CC-APA: 3530
GEO II 11291 91:37 TAKSONOMIJA PED 37.01 TAKSONOMIJA Anderson L.W. (ur.) PSI 37 TAKSONOMIJA Anderson L.W.(ur.) PSI ČIT 37 TAKSONOMIJA Anderson L.W.(ur.)
COBISS.SI-ID 285155584

OHK 2016/9 741
TALABER, Ana
        Imagološka analiza romana G. Johna Bergerja : diplomska naloga / Ana Talaber. - Ljubljana : [A. Talaber], 2016. - 63 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 60-62. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09Berger J.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 882/SK TALABER A. Imagološka
COBISS.SI-ID 61758306

OHK 2016/9 742
TARTT, Donna
        Skrivna zgodovina / Donna Tartt ; prevod Uroš Kalčič ; [spremna beseda Ana Schnabl]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 571 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 92)

Prevod dela: The secret history. - 500 izv. - Vrhunec in padec vednosti / Ana Schnabl: str. 563-571

ISBN 978-961-282-170-8

821.111(73)-31 821.111(73).09Tartt D.
PRK 8400/92 TARTT D. Skrivna zgodovina
COBISS.SI-ID 285023232

OHK 2016/9 743
TAUFER, Lara Simona
        Geneza Kaligule Alberta Camusa in njena interpretacija : diplomski seminar / Lara Simona Taufer. - Ljubljana : [L. S. Taufer], 2016. - 38 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Viri in literatura: f. 36-37. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.133.1.09-2Camus A.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 147/SD TAUFER L. S. Geneza
COBISS.SI-ID 61676386

OHK 2016/9 744
TAUFER, Lara Simona
        Klasično arabsko pesništvo in njegova evropska recepcija : diplomsko delo / Lara Simona Taufer. - Ljubljana : [L. S. Taufer], 2016. - 111 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 105-110. - Povzetek v slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.411.21.091
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 872/SK TAUFER L. S. Klasično
COBISS.SI-ID 61676642

OHK 2016/9 745
        TEME jezikoslovne u srbistici kroz dijahroniju i sinhroniju : zbornik u čast Ljiljani Subotić / urednici Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević. - Novi Sad : Filozofski fakultet, 2016 (Novi Sad : Sajnos). - 760 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. in lat. - 300 izvodov. - Reč urednika / Jasmina Dražić, Isidora Bjelaković, Dejan Sredojević: str. 11-13. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. ; bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečki v srb. ; povzetki v angl., nem. ali franc. pri vsakem prispevku

ISBN 978-86-6065-378-1 (broš.)

811.163.41(082)
SLA Phil II 4381 TEME
COBISS.SI-ID 307312135

OHK 2016/9 746
THORNE, Jack, 1978-
        Harry Potter and the cursed child : parts one and two / [a new play by Jack Thorne ; based on an original new story by J. K. Rowling, John Tiffany & Jack Thorne]. - Special rehearsal ed. - London : Little, Brown, 2016. - 343 str. ; 24 cm

Avtor naveden na vzpor. nasl. str. - O avtorjih: str. 339-341. - "The eighth story. Nineteen years later." --> zadnja str. ov.

ISBN 978-0-7515-6535-5

821.111-93-2=111
GER 820M THORNE J. Harry Potter 8
COBISS.SI-ID 1111218782

OHK 2016/9 747
TIEPOLO, Giovanni Battista, 1696-1770
        Giambattista Tiepolo 1696-1770, Domenico Tiepolo 1727-1804, Lorenzo Tiepolo 1736-1776 : peintures, dessins, pastels : Galerie Cailleux, 136, Faubourg Saint-Honoré - Paris, 4 juin - 12 juillet 1974. - Paris : Les Presses Artistiques, [1974]. - [39] str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Giambattista, Domenico et Lorenzo Tiepolo

74/75.034.7/.8(450):929Tiepolo(083.824)
UMZG M/Tie/18
COBISS.SI-ID 61629538

OHK 2016/9 748
TIŠEVA, Jovka
        Kak govori s˝vremennijat b˝lgarin. T. 2, Gramatika i ustna reč / Jovka Tiševa. - Sofija : Fond naučni izsledvanija : Fondacija Fokus, 2014. - 128 str. ; 24 cm

Cir.

ISBN 978-619-90196-2-7

811.163.2'33
COBISS.SI-ID 61759330

OHK 2016/9 749
TOLAR, Katja
        Etika okolja v kapitalizmu : diplomsko delo / Katja Tolar. - Ljubljana : [K. Tolar], 2016. - 55 f. ; 31 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: f. 54-55. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

502.12:330.342.14(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IV TOLAR K. Etika okolja
COBISS.SI-ID 62027874

OHK 2016/9 750
TOLSTOJ, Aleksej Nikolaevič
        Trnova pot : trilogija / Aleksej Tolstoj ; [prevedel Vladimir Levstik]. - 2. izd. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1958. - 3 zv. (350; 391; 511 str.) ; 19 cm

Prevod dela: Hoždenie po mukam

Vsebina:
[Knj. 1: Sestri]. - 350 str.
[Knj. 2: Leto osemnajsto]. - 391 str.
[Knj. 3: Mračno jutro]. - 511 str. - Aleksej N. Tolstoj (1883-1945) / Bratko Kreft: str. 381-510. - Bibliografija: str. 511

821.161.1-311.6 821.161.1.09Tolstoj A.N.
SLA L.A I 1076 TOLSTOJ A. N. Trnova
COBISS.SI-ID 7443513

OHK 2016/9 751
TOMAŽIN, Gašper
        Bratje Karamazovi v slovenski literarni vedi : diplomsko delo / Gašper Tomažin. - Vir : [G. Tomažin], sep. 2016. - 54 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tomo Virk, Aleksander Bjelčevič. - Bibliografija: str. 53-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slovenistiko

821.161.1.09-31Dostojevski:27-23
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 917/SK TOMAŽIN G. Bratje Karamazovi
COBISS.SI-ID 62041186

OHK 2016/9 752
TOMAŽINČIČ, Špela, 1976-
        Memorem Iunonis ob iram : motiv Junonine jeze v rimski epiki : doktorska disertacija / Špela Tomažinčič. - Ljubljana : [Š. Tomažinčič], 2016. - 216 f. ; 30 cm

Mentor Marko Marinčič. - Bibliografija: f. 189-216. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za klasično filologijo

821.124-13(043.3)
FRASCATI: 6-200
KLF Diss TOMAŽINČIČ š. Memorem Iunonis
COBISS.SI-ID 61714530

OHK 2016/9 753
TOMKINSON, Michael
        Michael Tomkinson's Tunisia / with eighty photographs by Jacques Perez. - 6th ed., reprinted. - Hammamet : Michael Tomkinson Publishing ; Oxford : POB. 215, 1994. - 128 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na hrbtu: Tomkinson's Tunisia. - Kazalo

ISBN 0-905500-58-X

908(611)
UMZG X/tun/o/1
COBISS.SI-ID 61838178

OHK 2016/9 754
TOMŠE, Jasmina
        Totalitarni režimi in človekove pravice v učbenikih za zgodovino in domovinsko in državljansko kulturo ter etiko v osnovni šoli : diplomsko delo / Jasmina Tomše. - Ljubljana : [J. Tomše], 2016. - 173 str. : ilustr. ; 30 cm

Diplomska naloga oddana tudi na CD-ju. - Mentorici Danijela Trškan, Alojzija Židan. - Bibliografija: str. 164-172. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

37.091.3:(94+17)(497.4)(043.2) 373.3(497.4)
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 TOMŠE J. III 2223 ZGO DIP TOMŠE Jasmina
COBISS.SI-ID 61103714

OHK 2016/9 755
TOMŠE, Petra, 1971-
        Psihološki vzvodi za nasilje in agresijo v trilogiji Stiega Larssona : diplomsko delo / Petra Tomše. - Ljubljana : [P. Tomše], 2016. - 40 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. 39. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.113.6.09-312.4Larsson S.:159.964.21
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 913/SK TOMŠE P. Psihološki
COBISS.SI-ID 62021730

OHK 2016/9 756
        TOPORIŠIČEVO leto / uredil Marko Jesenšek. - V Mariboru : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta ; Brežice : Posavski muzej, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 225 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 115)

Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Cir. in lat. - 300 izv. - O J. Toporišiču na zavihkih ov. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl., nem., rus. ali češ.

ISBN 978-961-6930-40-6

811.163.6:929 Toporišič J.(082) 811.163.6(082)
SLA Zb II 1179/115 TOPORIŠIČEVO 1, 2
COBISS.SI-ID 87787777

OHK 2016/9 757
TORKAR, Aljaž
        Nietzsche : vznik in zaton tragedije : diplomsko delo / Aljaž Torkar. - Ljubljana : [A. Torkar], 2016. - 44 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Literatura: f. 42-43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-21 111.852Nietzsche F.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 868/SK TORKAR A. Nietzsche
COBISS.SI-ID 61656162

OHK 2016/9 758
TRAMTE, Metka
        Kritični odzivi na delovanje Rajka Koritnika v SNG Opera in balet Ljubljana v sezonah 1960/61-1970/71 : diplomsko delo / Metka Tramte. - Ljubljana : [M. Tramte], 2016. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Aleš Nagode. - Bibliografija: str. 79-83. - Izvlečka v slov. in angl. ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

78.071.2(497.4)Koritnik R.:78.072.3
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl TRAMTE M. Kritični
COBISS.SI-ID 62149730

OHK 2016/9 759
TRATNIK, Ana, 1993-
        Oglaševanje v Bukli : diplomsko delo / Ana Tratnik. - Ljubljana : [A. Tratnik], 2016. - 37 f. : graf. prikazi ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Andrej Blatnik. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: f. 34. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5(05)(497.4)(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DiplB 655.4/.5 TRATNIK A. Oglaševanje
COBISS.SI-ID 61986914

OHK 2016/9 760
TRONTELJ, Nik
        Predavatelji osnovnega bogoslovja na ljubljanski Teološki fakulteti od njene ustanovitve do danes : magistrsko delo / Nik Trontelj. - Ljubljana : [N. Trontelj], 2016. - VIII, 118, CLXXIX str. : tabele ; 30 cm

Mentorja Bojan Balkovec in Mari Jože Osredkar. - Bibliografija: str. 168-188. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino in Teološka fak.

27-1:7.071.4(497.12TF)"1919/2016"
ZGO MagB 24 TRONTELJ Nik
COBISS.SI-ID 61756258

OHK 2016/9 761
        TRPLJENJE / uredili Lenart Škof, Tina Košir Mazi, Maja Bjelica ; [fotografije Maja Bjelica]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; letn. 20 (2015), št. 79-80)

Ov. nasl. - 250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6964-54-8

141.32(082) 2-185.2(082)
PRK 7683/2015, 79/80 TRPLJENJE Škof L. (ur.)
COBISS.SI-ID 283074048

OHK 2016/9 762
TYLER, Anne
        A spool of blue thread / Anne Tyler. - New York : Ballantine Books, cop. 2016. - 371 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-553-39439-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) TYLER A. Spool of blue
COBISS.SI-ID 61651298

OHK 2016/9 763
ULČAR, Urška, 1978-
        Arheologija redovništva na Angleškem : diplomsko delo / Urška Ulčar. - Ljubljana : [U. Ulčar], 2016. - 110 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: f. 105-109. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 374
COBISS.SI-ID 61931106

OHK 2016/9 764
UNAMUNO, Miguel de
        Antología poética / Miguel de Unamuno ; Edición Roberto Paoli. - Madrid : Espasa Calpe, 1992. - 304 str. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 283)

Bibliografija: str. 45-48

ISBN 84-239-7283-6

821.134.2-1
ROM 860 UNAMUNO M. Antologia
COBISS.SI-ID 61874786

OHK 2016/9 765
UNAMUNO, Miguel de
        El Cristo de Velázquez / Miguel de Unamuno ; edición crítica de Víctor de la Concha. - Madrid : Espasa-Calpe, 1987. - 387 str. ; 20 cm. - (Clásicos castellanos ; 3)

ISBN 84-239-3843-3

821.134.2-1"19"
ROM 860 UNAMUNO M. Cristo
COBISS.SI-ID 61978210

OHK 2016/9 766
        URGESCHICHTE und Römerzeit in der Steiermark : [300.000 v. Chr. bis 5. Jh. n. Chr.] / herausgegeben von Bernhard Hebert im Auftrag der Historischen Landeskommission für Steiermark ; Redigiert von Bernhard Hebert, Ortwin Hesch und Meinhard Brunner. - Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau, 2015. - 864 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Geschichte der Steiermark / Historische Landeskommission für Steiermark ; Bd. 1)

Dodatek k nasl. na hrbtu. - Bibliografija: str. 783-840. - Kazali

ISBN 978-3-205-79691-6

94(436.4)"63/652" 903(436.4)
FRASCATI: 6-103
ARH 016-A 10
COBISS.SI-ID 39290157

OHK 2016/9 767
URI, Helene, 1964-
        Jezičnica / Helene Uri ; prevod in priredba Darko Čuden ; ilustracije Jan Seušek ; [avtorji 11. in 12. poglavja Monika Kalin Golob, Nataša Gliha Komac in Nataša Logar ; priredba 11. in 12. poglavja Darko Čuden in Vojko Gorjanc]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 154 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Den store faktaboka om sprak. - 500 izv. - Bibliografija: str. 154-[155]

ISBN 978-961-237-857-8

81(02.053.2)
GER 800 URI H. Jezičnica GER AR ČUDEN D. URI H.: Jezičnica SLA Phil II 4382 URI H. Jezičnica
COBISS.SI-ID 286355968

OHK 2016/9 768
        Die URKUNDEN der Karolinger. Bd. 2, Die Urkunden Ludwigs des Frommen / unter mitwirkung von Jens Peter Clausen ... [et al.] ; bearbeitet von Theo Kölzer. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2016. - 2 zv. (LXXXVII, 1241 str.) ; 30 cm. - (Monumenta Germaniae Historica, ISSN 0343-091X)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Diplomata Karolinorum. T. 2, Ludovici pii diplomata. - Besedilo v nem. in lat.

ISBN 978-3-447-10091-5

930.2"653"
ZGO F 421/2 930.2 URKUNDEN der Karolinge
COBISS.SI-ID 61639778

OHK 2016/9 769
        Die URKUNDEN der Karolinger. Bd. 2, Die Urkunden Ludwigs des Frommen. Register / unter mitwirkung von Jens Peter Clausen ... [et al.] ; bearbeitet von Theo Kölzer. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2016. - Str. 1246-1676 ; 30 cm. - (Monumenta Germaniae Historica, ISSN 0343-091X)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Diplomata Karolinorum. T. 2, Ludovici pii diplomata. - Besedilo v nem. in lat.

ISBN 978-3-447-10091-5

930.2"653"
ZGO F 421/2 930.2 URKUNDEN der Karolinge
COBISS.SI-ID 61640034

OHK 2016/9 770
        UTOPIJE - še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju / [Neven Borak ... [et al.] ; ureditev Neda Pagon, Saša Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 524 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetki na koncu knjige

ISBN 978-961-6798-61-7

130.2(082)
FIL IX.2 UTOPIJE Pagon N. et al. (ur.) PRK 5740/UTO 1 UTOPIJE SOC 1 UTOPIJE Pagon N. et al. ur.
COBISS.SI-ID 283764736

OHK 2016/9 771
UTROŠA, Katja
        Darśana nyaya v začetnem obdobju njegovega razvoja : diplomsko delo / Katja Utroša. - Ljubljana : [K. Utroša], 2016. - 99 f. ; 30 cm

Mentor Andrej Ule. - Bibliografija: f. 95-97. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

233-852.5NYA:16(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP V UTROŠA K. Darśana nyaya
COBISS.SI-ID 62028642

OHK 2016/9 772
VALENTE, José Ángel, 1929-2000
        Al Dios del lugar / José Angel Valente. - Barcelona : Tusquets Editores, 1989. - 109 str. ; 21 cm. - (Marginales ; 104. Nuevos textos sagrados)

ISBN 84-7223-104-6

860
ROM 860 VALENTE J.A. Al Dios
COBISS.SI-ID 61781090

OHK 2016/9 773
VALENTE, José Ángel, 1929-2000
        No amanece el cantor / José Angel Valente. - 2a ed. - Barcelona : Tusquets Editores, 1993. - 121 str. ; 21 cm. - (Marginales ; 118. Nuevos textos sagrados)

ISBN 84-7223-469-X

821.134.2-1
ROM 860 VALENTE J.A. No amanece
COBISS.SI-ID 61943394

OHK 2016/9 774
VALENTE, José Ángel, 1929-2000
        Las palabras de la tribu / José Angel Valente. - Barcelona : Tusquets Editores, 1994. - 257 str. ; 21 cm. - (Marginales ; 132)

Poems

ISBN 84-7223-430-4

821.134.2.-1"19"
ROM 860 VALENTE J.A. Palabras
COBISS.SI-ID 61780578

OHK 2016/9 775
VALENTE, Joseph
        James Joyce and the problem of justice : negotiating sexual and colonial difference / Joseph Valente. - Digitally printed version. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XIII, 282 str. ; 23 cm

Prva izd. 1995. - Opombe z bibliografijo: str. 257-277. - Kazalo. - Vsebina: Justice unbound ; Joyce's sexual 'differend': an example from 'Dubliners' ; Dread desire: imperialist abjection in 'Giacomo Joyce' ; Btween/beyond men: male feminism and homosociality in 'Exiles' ; Joyce's siren song: "Becoming-woman" in 'Ulysses' ; Epilogue: trial and mock trial in Joyce

ISBN 978-0-521-11045-7 (broš.)
ISBN 0-521-11045-9 (broš.)

821.111.09Joyce J.
PRK 11243 821.0A/Ž JOYCE JAMES Velente J.
COBISS.SI-ID 61619298

OHK 2016/9 776
VALENTINČIČ, Marjeta
        Glasbena in literarna podoba Ajdne Lojzeta Lebiča : diplomsko delo / Marjeta Valentinčič. - Ljubljana : [M. Valentinčič], 2016. - 57 str. : ilustr., note ; 30 cm

Mentor Matjaž Barbo. - Bibliografija: str. 37-40. - Izvleček v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

784Ajdna:78.08 929Lebič L.
FRASCATI: 6-307
MUZ Dipl VALENTINČIČ M. Glasbena
COBISS.SI-ID 61779298

OHK 2016/9 777
VALIČ, Lara
        Kaj je to biti intelektualka, filozofinja? : diplomsko delo / Lara Valič. - Ljubljana : [L. Valič], 2016. - 46 f. ; 30 cm

Mentorja Cvetka Hedžet Tóth, Primož Kraševec. - Bibliografija: f. 44-45. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

32:1(043.2) 1-055.21(043.2) 340.126(043.2)
FRASCATI: 6-301
FIL DIP IX VALIČ L. Kaj je to biti SOC DIP 3 VALIČ L. III 2391
COBISS.SI-ID 62029666

OHK 2016/9 778
VALLEJO, César, 1892-1938
        Obra poética completa / César Vallejo ; introducción de Américo Ferrari. - Madrid : Alianza, 2003. - 311 str. ; 20 cm. - (Alianza literaria)

ISBN 84-206-5442-6

821.134.2(85)-1
ROM 860(7/8) VALLEJO C. Obra poetica
COBISS.SI-ID 61980002

OHK 2016/9 779
VALVERDE, Álvaro
        Mecánica terrestre / Álvaro Valverde. - Barcelona : Tusquets Editores, 2002. - 125 str. ; 21 cm. - (Marginales ; 201. Nuevos textos sagrados)

ISBN 84-8310-786-4

821.134.2-1
ROM 860 VALVERDE A. Mecanica
COBISS.SI-ID 61944162

OHK 2016/9 780
VARGA, Petra
        Das lexikalische Feld Gewürze im Deutschen und slowenischen auf dem Gebiet der Morphologie und Wortbildung = Oblikoslovne in besedotvorne značilnosti leksikalnega polja začimba v nemščini in slovenščini : diplomsko delo / Petra Varga. - Ljubljana : [P. Varga], 2016. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 69-74. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'36'37:641.88=112.2=163.6(043.2) 811.112.2'36'37:811.163.6(043.2) 811.163.6'36'37:811.163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VARGA P. Lexikalische
COBISS.SI-ID 61857634

OHK 2016/9 781
        VARIATION and change in spoken and written discourse : perspectives from corpus linguistics / edited by Julia Bamford, Silvia Cavalieri, Giuliana Diani. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, cop. 2013. - XIII, 290 str. : iustr. ; 25 cm. - (Dialogue studies, ISSN 1875-1792 ; vol. 21)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-1038-8 (vezano)
ISBN 978-90-272-71211- (el. knjiga)

81'27
COBISS.SI-ID 1536122308

OHK 2016/9 782
VASILEVSKA, Maja
        Arhetipski besedilni nizi in umetna pravljica : diplomska naloga / Maja Vasilevska. - Ljubljana : [M. Vasilevska], 2016. - 98 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Viri in literatura: f. 93-98. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-343
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 903/SK VASILEVSKA M. Arhetipski
COBISS.SI-ID 61890658

OHK 2016/9 783
VASILEVSKA, Maja
        Motiv konja v evropski literaturi : diplomski seminar / Maja Vasilevska. - Ljubljana : [M. Vasilevska], 2016. - 38 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tone Smolej. - Viri in literatura: f. 36-38. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 144/SD VASILEVSKA M. Motiv konja
COBISS.SI-ID 61659746

OHK 2016/9 784
VASNECOV, Apollinarij Mihajlovič
        Apollinarij Vasnecov = Apollinary Vasnetsov / avtor'i-sostaviteli E. K. Vasnecova i I. M. Šmidt = compiled and introduced by Yekaterina Vasnetsova and Igor Schmidt. - Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 1980. - 167 str. : ilustr. ; 27 cm

Povzetek v ang., podatki o delih v rus. in ang. - Bibliografija: str. 149-152

75(470):929Vasnecov A.
UMZG M/VasnA/1
COBISS.SI-ID 62031458

OHK 2016/9 785
VAVPOTIČ, Urška
        Spolna identiteta Alme Karlin = Geschlechtsidentität bei Alma Karlin : diplomsko delo / Urška Vavpotič. - Ljubljana : [U. Vavpotič], 2016. - 85 str., [21] str. pril. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Irena Samide, Roman Kuhar. - Bibliografija: str. 74-78. - Povzetek ; Summary ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo

82.09-055.2-992:929Karlin A. M.(043.2) 305-055.2:159.922.1(043.2) 159.922.1:305-055.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VAVPOTIČ U. Spolna SOC DIP 3 VAVPOTIČ U. III 2316
COBISS.SI-ID 61794402

OHK 2016/9 786
VEBER, Boštjan, 1971-
        Amarnska kraljeva korespondenca (mednarodna diplomacija faraonov s konca 18. dinastije v starem Egiptu) in verska revolucija faraona Ehnatona : diplomsko delo / Boštjan Veber. - Ljubljana : [B. Veber], 2016. - 130 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Janez Marolt in Anja Zalta. - Bibliografija: f. 127-129. - Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(3)
FRASCATI: 6-100
SOC DIP 3 VEBER B. III 2259 ZGO DIP VEBER Boštjan
COBISS.SI-ID 61659490

OHK 2016/9 787
VÉGSÖ, Roland
        The naked communist : Cold War modernism and the politics of popular culture / Roland Végső. - 1st ed. - New York : Fordham University Press, 2013. - 245 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=38195 - Book review (H-Net). - Bibliografija: str. 229-238. - Kazalo. - Vsebina: Part I. Anti-Communist Politics ; The Aesthetic Unconscious ; Anti-Communist Politics and the Limits of Representation ; The Enemy, the Secret, and the Catastrophe ; Anti-Communist Aesthetic Ideology ; Part II. Anti-Communist Fiction ; One World : Nuclear Holocausts ; Two Worlds : Stolen Secrets ; Three Worlds : Global Enemies

ISBN 978-0-8232-4556-7 (trda vezava)
ISBN 0-8232-4556-X (trda vezava)
ISBN 978-0-8232-4557-4 (broš.)
ISBN 0-8232-4557-8 (broš.)

821.111(73).09:316.7"1950/1960"
PRK 11257 821.111.09 VEGSO R. Naked communist
COBISS.SI-ID 61997666

OHK 2016/9 788
VEHAR, Maja, 1992-
        Življenjske prelomnice na Žirovskem v 20. stoletju : magistrsko delo / Maja Vehar. - Ljubljana : [M. Vehar], 2016. - 125 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 117-123. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)
ZGO MagB 28 VEHAR Maja
COBISS.SI-ID 62055522

OHK 2016/9 789
VENGUŠT, Katarina Katjuša
        Linguistische Aspekte der Vertikalität in deutschen veterinärmedizinischen Fachtexten = Lingvistični vidiki vertikalnosti v nemških veterinarsko-medicinskih strokovnih besedilih : diplomsko delo / Katarina Katjuša Vengušt. - Ljubljana : [K. Katjuša Vengušt], 2016. - 95 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentor Darko Čuden, somentorica Viktorija Osolnik Kunc. - Bibliografija: str. 65-67. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'276.6:636.09(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VENGUŠT K. K. Linguistische
COBISS.SI-ID 62060642

OHK 2016/9 790
VENIŠNIK, Vesna
        Zgodnja simfonična glasba na Slovenskem : doktorska disertacija / Vesna Venišnik. - Ljubljana : [V. Venišnik], 2016. - 282 str. : note ; 30 cm

Zagovor disertacije je bil 16. 9. 2016. - Mentor Matjaž Barbo. - Bibliografija: str. 252-270. - Izvlečka v slov. in angl. ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

785.082.1(497.4)"1759-1830" 785.11(497.4)"1750-1830"
FRASCATI: 6-307
MUZ Diss VENIŠNIK V. Zgodnja
COBISS.SI-ID 62152290

OHK 2016/9 791
VENTA, Katarina
        Perraultova Trnuljčica nekoč in danes = La Belle au bois dormant de Perrault a nos jours : magistrsko delo / Katarina Venta. - Ljubljana : [K. Venta], 2016. - 124 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Primož Vitez. - Bibliografija: str. 115-123. - Izvleček ; Abstract: Perrault's Sleeping beauty now and then. - Résumé en slovene: str. 91-114. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost, Oddelek za romanske jezike in književnosti

821.133.1.09-343Perrault C.
FRASCATI: 6-200
PRK MagB 14 VENTA K. Perraultova ROM MagB FRA/10
COBISS.SI-ID 61654626

OHK 2016/9 792
VERBIČ, Eva
        Problem žanra v dramatiki Dragice Potočnjak : diplomsko delo / Eva Verbič. - Ljubljana : [E. Verbič], 2016. - 51 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Gašper Troha. - Viri in literatura: f. 48-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-2Potočnjak D. 792.054(497.4)
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 875/SK VERBIČ E. Problem
COBISS.SI-ID 61712226

OHK 2016/9 793
VERBIČ, Irena, 1988-
        Odvisnost od ljubezenskih razmerij v sodobnem romanu : diplomsko delo / Irena Verbič. - Ljubljana : [I. Verbič], 2016. - 59 str. ; 30 cm + [1] optični disk - CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Alojzija Zupan Sosič, Matevž Kos. - Viri in literatura: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091:177.6 821.163.6.09
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 893/SK VERBIČ I. Odvisnost
COBISS.SI-ID 61834594

OHK 2016/9 794
        VERDIPERSPEKTIVEN. - 1. Jahrgang (2016)-        . - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2016-

ISSN 2366-746X = Verdiperspektiven (Würzburg)
MUZPer
Jahrg. 1 2016
COBISS.SI-ID 61717602

OHK 2016/9 795
VERGINELLA, Marta
        Terre e lasciti : pratiche testamentarie nel contado triestino fra Otto e Novecento / Marta Verginella ; [traduzione di Igor Jogan]. - Trieste : Beit, 2016. - 329 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Beit storia)

Prevod dela: Ekonomija odrešenja in preživetja. - Bibliografija: str. 309-325

ISBN 978-88-95324-51-7

316.343(450.361)"18/19" 347.67:316.343(450.361) 393(450.361=163.6)"18/19"
FRASCATI: 6-100
ZGO C 6470/2 94:323.15 (=163.6) VERGINELLA M. Terre e lasciti
COBISS.SI-ID 9065964

OHK 2016/9 796
VERLAK, Klavdija
        Die Texte auf Etiketten von Nahrungsergänzungsmitteln in deutscher und slowenischer Sprache = Teksti na ovojninah prehranskih dopolnil v nemščini in slovenščini : diplomsko delo / Klavdija Verlak. - Ljubljana : [K. Verlak], 2016. - 62 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., vzorčni primeri v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 49-51. - Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

81'276.6:615.1=112.2=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VERLAK K. Texte
COBISS.SI-ID 61965410

OHK 2016/9 797
VERSTOVŠEK, Tim
        Nacionalna zavest pri literatih mladoslovenskega tabora : diplomsko delo / Tim Verstovšek. - Ljubljana : [T. Verstovšek], 2016. - 83 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Tone Smolej, Rok Stergar. - Bibliografija: str. 76-82. - Izvleček ; Abstract: The national consciousness of literates of the young Slovenian movement. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za zgodovino

821.163.6.09:329.7(497.4)"18" 930.85(497.4)"18"
FRASCATI: 6-200 6-100
PRK DiplB 186/BD VERSTOVŠEK T. Nacionalna ZGO DiplB VERSTOVŠEK Tim
COBISS.SI-ID 61584994

OHK 2016/9 798
VERTIČ, Živa
        Trendi v znamčenju mest : primer mesta Ljubljana : diplomsko delo / Živa Vertič. - Ljubljana : [Ž. Vertič], 2016. - 54 f. ; 31 cm

Mentorica Ksenija Vidmar Horvat. - Bibliografija: f. 53-54. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

316.334.56(043.2) 659.113:338.48(497.4Ljubljana)(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 VERTIČ Ž. III 2224
COBISS.SI-ID 61911394

OHK 2016/9 799
VIDIC, Helena
        Arcturus [Glasbeni tisk] : za altovski saksofon in klavir = for alto saxophone and piano / Helena Vidic. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (9 str.) ; 30 cm + part sax (3 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 205)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-65-9
Mc. DSS 205

785.72:780.643.2:780.616.433
MUZ P p VIDIC H. Arcturus sax MUZ P p VIDIC H. Part sax
COBISS.SI-ID 280311296

OHK 2016/9 800
VIDIC, Helena
        Arcturus [Glasbeni tisk] : za flavto in klavir = for flute and piano / Helena Vidic. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (9 str.) ; 30 cm + part fl (3 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 203)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-63-5
Mc. DSS 203

785.72:780.641.2:780.616.433
MUZ P p VIDIC H. Arcturus fl MUZ P p VIDIC H. Part fl
COBISS.SI-ID 280310528

OHK 2016/9 801
VIDIC, Helena
        Arcturus [Glasbeni tisk] : za klarinet in klavir = for clarinet and piano / Helena Vidic. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (9 str.) ; 30 cm + part cl (3 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 202)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-62-8
Mc. DSS 202

785.72:780.643.1:780.616.433
MUZ P p VIDIC H. Arcturus cl MUZ P p VIDIC H. Part cl
COBISS.SI-ID 280310272

OHK 2016/9 802
VIDIC, Helena
        Arcturus [Glasbeni tisk] : za oboo in klavir = for oboe and piano / Helena Vidic. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (9 str.) ; 30 cm + part ob (3 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; št. 204)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-64-2
Mc. DSS 204

785.72:780.644.1:780.616.433
MUZ P p VIDIC H. Arcturus ob MUZ P p VIDIC H. Part ob
COBISS.SI-ID 280310784

OHK 2016/9 803
VIDIC, Zala, 1993-
        Mit desetništva v romanu Poslednji deseti bratje : diplomsko delo / Zala Vidic. - Ljubljana : [Z. Vidic], 2016. - 22 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: str. 21-22. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-31Simčič Z.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 198/BD VIDIC Z. Mit desetništva
COBISS.SI-ID 61816162

OHK 2016/9 804
VILLENA, Luis Antonio de, 1951-
        La belleza impura : poesía (1970-1989) / Luis Antonio de Villena. - Madrid : Visor, 1996. - 362 str. ; 20 cm. - (Visor de poesía ; 345)

ISBN 84-7522-345-1

821.134.2-1"19"
ROM 860 VILLENA L.A. Belleza
COBISS.SI-ID 61782370

OHK 2016/9 805
VILLENA, Luis Antonio de, 1951-
        Las herejías privadas : infancia y dano en un pequeno país oscurecido (1998-2001) / Luis Antonio de Villena. - Barcelona : Tusquets Editores, 2001. - 90 str. ; 21 cm. - (Marginales ; 199. Nuevos textos sagrados)

ISBN 84-8310-781-3

821.134.2-1
ROM 860 VILLENA L.A.
COBISS.SI-ID 61944674

OHK 2016/9 806
VODOPIVEC, Polonca
        Soča o Judih v širšem kontekstu : magistrsko delo / Polonca Vodopivec. - Ljubljana : [P. Vodopivec], 2016. - V, 131 str. ; 30 cm

Mentorica Marta Verginella. - Bibliografija: str. 125-129. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

26-674(450.367)"1871/1915"
FRASCATI: 6-100
ZGO H 439 VODOPIVEC Polonca
COBISS.SI-ID 61850722

OHK 2016/9 807
VOJVODIĆ, Biljana
        Monika Marons Roman Flugasche = Roman Monike Maron Flugasche : diplomsko delo / Biljana Vojvodić. - Ljubljana : [B. Vojvodić], 2016. - 58 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 51-56. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Maron M.
FRASCATI: 6-200
GER DiplN VOJVODIĆ B. Monika
COBISS.SI-ID 61971298

OHK 2016/9 808
VOMBEK, Sara
        Primerjava Ovidijevih Metamorfoz in Ransmayrjevega Poslednjega sveta : diplomsko delo / Sara Vombek. - Ljubljana : [S. Vombek], 2016. - 35 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; Abstract: Comparison between Ovid's Metamorphoses and Ransmayr's The last world. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091 821.112.2(436).09Ransmayr C. 821.124'02.09Ovidius Naso
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 192/BD VOMBEK S. Primerjava
COBISS.SI-ID 61636194

OHK 2016/9 809
VOMER-Gojkovič, Mojca
        Kol’kor kapljic, tol’ko let / Mojca Vomer Gojkovič & Nataša Kolar ; [prevod besedila Tanja Ostrman Renault ; fotografije Boris Farič, fotoarhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož] = As many years as there are drops / text Mojca Vomer Gojkovič & Nataša Kolar ; [text translations Tanja Ostrman Renault ; photographs Boris Farič, fotoarhiv Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož]. - 1. izd. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2015 (Vičava : Sandi Kelnerič). - 34 str. : ilustr. ; 31 cm

150 izv. - Vzporedno slov. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 34

ISBN 978-961-6438-54-4

634.8+663.2(497.4Ptuj) 069(497.4Ptuj)
FRASCATI: 6-399
ARH 017-SLO 84,11
COBISS.SI-ID 84128513

OHK 2016/9 810
VRBANAC, Darinka
        Življenje ob Kolpi - geografska in zgodovinska učilnica v naravi : diplomsko delo / Darinka Vrbanac. - Ljubljana : [D. Vrbanac], 2016. - 233 f. : ilustr., zvd. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201609_darinka_vrbanac.pdf. - Mentorici Tatjana Resnik Planinc, Danijela Trškan. - Bibliografija: f. 208-233. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino

91:37(497.4)
FRASCATI: 5-404
GEO Dipl 2051 VRBANAC D. CD GEO Dipl 2051 VRBANAC D. Življenje ZGO DIP VRBANAC Darinka
COBISS.SI-ID 61677154

OHK 2016/9 811
VRČON, Maja
        Zgodovina in fikcija : zgodovina in fikcija v delih Grobovi in junaki Ernesta Sabata in Respiración artificial (Umetno dihanje) Ricarda Piglie = Historia y ficción : historia y ficción en las novelas Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato y Respiración artificial de Ricardo Piglia : diplomsko delo / Maja Vrčon. - Ljubljana : [M. Vrčon], 2016. - 90 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Besedilo v slov. in daljši povzetek (str. 72-87) v španščini. - Mentorja Maja Šabec, Tomislav Virk. - Bibliografija: str. 88-90. - Izvleček ; Abstract: History and fiction: history and fiction in On heroes and tombs by Ernesto Sábato and Artificial respiration by Ricardo Piglia ; Resumen en espanol. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za romanske jezike in književnost, španski jezik in književnost

821.134.2(82).09-311.6 82.0-311.6
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 889/SK VRČON M. Zgodovina ROM Dipl SPAN 617
COBISS.SI-ID 61810018

OHK 2016/9 812
VRTAČNIK, Špela, 1993-
        Primerjava Grumove drame Dogodek v mestu Gogi in Deklevovega romana Zmagoslavje podgan : diplomsko delo / Špela Vrtačnik. - Ljubljana : [Š. Vrtačnik], sep. 2016. - 45 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorici Mateja Pezdirc Bartol, Vanesa Matajc. - Viri in literatura: f. 43-45. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 203/BD VRTAČNIK Š. Primerjava SLA DiplB 277 VRTAČNIK Š. Primerjava
COBISS.SI-ID 61833058

OHK 2016/9 813
VURNIK Navinšek, Lara Gea
        Lik Narcisa pri Wildu, Gidu in Valéryju : diplomsko delo / Lara Gea Vurnik Navinšek. - Ljubljana : [L. G. Vurnik Navinšek], 2016. - 40 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Vid Snoj. - Bibliografija: f. 37-39. - Povzetek ; Abstract: Narcissus in the works of Wilde, Gide and Valéry. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 222/BD VURNIK NAVINŠEK L. G. Lik Narcisa
COBISS.SI-ID 61942370

OHK 2016/9 814
WAGNER, Manfred, 1944-
        Musikland Österreich / Manfred Wagner. - Innsbruck ; Wien ; Bozen : Studienverlag, cop. 2005. - 104 str. ; 23 cm. - (Österreich - Zweite Republik : Befund, Kritik, Perspektive ; Bd. 14)

Bibliografija: str. 99-103

ISBN 3-7065-4179-3 (trda vezava)
ISBN 978-3-7065-4179-4 (trda vezava)

78(436):94
GER 78 WAGNER M. Musikland
COBISS.SI-ID 60228609

OHK 2016/9 815
WALKER, Gordon P.
        Environmental justice : concepts, evidence and politics / Gordon Walker. - London ; New York : Routledge, 2012. - XVI, 256 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 222-248. - Kazalo

ISBN 978-0-415-58973-4 (hbk.)
ISBN 978-0-415-58974-1 (pbk.)

502/504:177.9 502.12
FIL IV WALKER G. P. Environmental
COBISS.SI-ID 61644642

OHK 2016/9 816
WALSH, Edward J.
        Gateway : blueprint of the future. Book 1, Jacobs Field / by Edward J. Walsh. - [Louisville] : Gateway Press Incorporated, cop. 1994. - 123 str. : ilustr. ; 34 cm

ISBN 0-934837-62-7

725.826(736.755.3)
UMZG T/usa/Cleve/1
COBISS.SI-ID 61809506

OHK 2016/9 817
WATSON, Alan, 1933-
        The spirit of Roman law / Alan Watson. - Athens ; London : University of Georgia Press, 1995. - XiX, 241 str. ; 24 cm. - (The spirit of the laws)

Bibliografija: str. 209-235. - Vsebina: 1. Introduction to Roman Law ; 2. The Spiritual History of the Law ; 3. Public Law and Private Law: Public and Religious Dimensions ; 4. Juristic Law and the Sources of Law ; 5. Legal Isolationism: I ; 6. State Law: Statute and Edict ; 7. Juristic Law: Reasoning and Conceptualization ; 8. Jurists and Reality ; 9. Legal Isolationism: II ; 10. Conservatism and Absence of System ; 11. Conservatism and Tradition ; 12. A Central Indefiniteness ; 13. Legal Isolationism: III ; 14. "Law Keeps Out" ; 15. Simplicity and Economy of Means ; Appendix A: Cicero the Outsider ; Appendix B: Gaius and His Institutes ; Appendix C: A Conclusion: The Astonishing Success of Roman Law

ISBN 0-8203-1669-5
ISBN 978-0-8203-1669-7

930:34
FRASCATI: 6-100
ARH 09 20,1
COBISS.SI-ID 61730402

OHK 2016/9 818
WIESINGER, Andreas
        Boulevardzeitungen im crossmedialen Vergleich : Inhalte und Gestaltung des populären Journalismus / Andreas Wiesinger. - 1. Aufl. - Innsbruck : Innsbruck university press, 2015. - 244 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Germanistische Reihe ; Bd. 83)

Bibliografija: str. 223-244

ISBN 978-3-901064-46-3

070.16=112.2
GER 070 WIESINGER A. Boulevardzeitungen
COBISS.SI-ID 61711458

OHK 2016/9 819
WISCHERMANN, Susanne
        Johannes Cladders : Museumsmann und Künstler / Susanne Wischermann. - Frankfurt am Main [etc.] : Lang, cop. 1977. - 451 str. ; 21 cm. - (Europäische Hochschulschriften. Reihe 28, Kunstgeschichte ; Bd. 291)

Bibliografija: str. 121-159

ISBN 3-631-31269-5

069:929Cladders J.
UMZG H/Wisch/1
COBISS.SI-ID 62048866

OHK 2016/9 820
WRIGHT, Frank Lloyd, 1867-1959
        Frank Lloyd Wright : 1867-1959 : building for democracy / Bruce Brooks Pfeiffer. - Köln : Taschen, cop. 2015. - 96 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Basic art)

Nasl. na ov.: Wright. - Bibliografija: str. 96

ISBN 978-3-8365-6049-8

72(73):929 Wright F.L. 71(73) 747(73):929 Wright F.L.
UMZG M/Wri/10
COBISS.SI-ID 61722210

OHK 2016/9 821
WULFF, Oskar
        Die neurussische Kunst im Rahmen der Kulturentwicklung Russlands von Peter dem Grossen bis zur Revolution. - Baden bei Wien ; Wien ; Brünn ; Leipzig : Rohrer, cop. 1932. - 361, XIV, 219 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. [350]

72/76(470)"1700/1917"
UMZG T/rus/a1/3
COBISS.SI-ID 61994594

OHK 2016/9 822
YANAGIHARA, Hanya
        A little life : a novel / Hanya Yanagihara. - 1st Anchor Books ed. - New York : Anchor Books, 2016. - 816 str. ; 21 cm

ISBN 978-0-8041-7270-7 (broš.)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) YANAGIHARA H. Little life
COBISS.SI-ID 61652066

OHK 2016/9 823
ZAGMAJSTER-Anko, Urša
        Ženske v novem nemškem filmu = Frauen im neuen deutschen Film : diplomsko delo / Urša Zagmajster-Anko. - Ljubljana : [U. Zagmajster-Anko], 2016. - [XIV], 59 f. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorici Polona Petek in Špela Virant. - Bibliografija: f. 59. - Izvleček v slov. in angl., daljši povzetek v nem. (f. V-XII). - Univerza v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

791.633-051-055.2(430)"19"(043.2) 305-055.2:791(430)"19"(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZAGMAJSTER-ANKO U. Ženske SOC DIP 3 ZAGMAJSTER ANKO U. III 2360
COBISS.SI-ID 61903458

OHK 2016/9 824
ZAGORC, Brina
        Srednjeveški grad kot statusni simbol in orodje moči - izbrani primeri iz Velike Britanije : diplomsko delo / Brina Zagorc. - Ljubljana : [B. Zagorc], 2016. - 60 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Katarina Katja Predovnik. - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

904"654"
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 366
COBISS.SI-ID 61836642

OHK 2016/9 825
ZAJC, Ivana
        Literarno delo in njegov (implicitni) avtor : vidika literarne vede in šolske prakse : magistrsko delo / Ivana Zajc. - Ljubljana : [I. Zajc], 2016. - 174 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Alenka Žbogar, Tomislav Virk. - Literatura: str. 165-171. - Izvleček ; Abstract: The literary work and it's author: the views of literary science and school practice. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0:37.012
FRASCATI: 6-200
PRK MagB 13 ZAJC I. Literarno SLA MagB 42 ZAJC I. Literarno
COBISS.SI-ID 61642850

OHK 2016/9 826
ZAJC, Natalija, 14.12.1988-
        Kitajski idiomatski izrazi (chéngyu) s simboliko živali in njihove ustreznice v nemščini = Chinesische idiomatische Redewendungen (chéngyu) mit Tiersymbolik und ihre deutschen Äquivalente : diplomsko delo / Natalija Zajc. - Ljubljana : [N. Zajc], 2016. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in nem., primeri idiomov tudi v kit. - Mentorja Mitja Saje in Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 69-72. - Povzetek v slov., nem. in kit. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske in afriške študije in Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.581'373.72:811.112.2(043.2) [59:164.02]:81'373.7=581=112.2(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZAJC N. Kitajski
COBISS.SI-ID 61923682

OHK 2016/9 827
ZAJEC, Veronika
        Present participial and gerundial forms in the book The boy in the striped pyjamas and their Slovene translation equivalents = Deležniške, deležijske in glagolniške oblike iz knjige Deček v črtasti pižami in njihove prevodne ustreznice : magistrsko delo / Veronika Zajec. - Ljubljana : [V. Zajec], 2016. - 40 str., [37] str. pril. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Gašper Ilc. - Bibliografija: str. 38. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'25:81'367.625.43=111=163.6(043.2) 81'367.625.43:81'25=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER MagB ZAJEC V. Present
COBISS.SI-ID 62026338

OHK 2016/9 828
ZALAZNIK, Lina
        Italijanski in francoski futurizem : diplomsko delo / Lina Zalaznik. - Ljubljana : [N. Zalaznik], 2016. - 22 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Janez Vrečko. - Bibliografija: f. 22. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.02"1900/1918" 821.131.1.02"1819/1918" 821.133.1.09Apollinaire G.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 225/BD ZALAZNIK N. Italijanski
COBISS.SI-ID 61953634

OHK 2016/9 829
ZALAZNIK, Nika
        Ameriški sen v dramah Tennesseeja Williamsa in Arthurja Millerja : magistrsko delo / Nika Zalaznik. - Ljubljana : [N. Zalaznik], 2016. - VII, 102 f. ; 30 cm

Mentor Igor Maver. - Bibliografija: f. 100-102. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09-2Williams T.(043.2) 821.111(73).09-2Miller A.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag ZALAZNIK N. Ameriški
COBISS.SI-ID 62058338

OHK 2016/9 830
ZALTA, Anja
        Contribution of buddhist mindfulness to the transformation of conflict - dependent origination (paticca-samuppada and deconstruction of identity / Anja Zalta. - Bibliografija: str. 150-151. - Abstract; Izvleček.

V: Asian studies. - ISSN 2232-5131. - Vol. 4, no. 2 (2016), str. 139-151.

24:34:316.7
FRASCATI: 5-410
COBISS.SI-ID 61642594

OHK 2016/9 831
ZATLER, Katja
        Zgodovinski roman E. L. Doctorowa : magistrsko delo / Katja Zatler. - Ljubljana : [K. Zatler], 2016. - 122 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: str. 113-122. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73).09-311.6Doctorow E. L.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER Mag ZATLER K. Zgodovinski
COBISS.SI-ID 62056802

OHK 2016/9 832
ZEČEVIĆ, Milan, 1988-
        Mongolski napad na katoliško Evropo v letih 1241/42 : diplomsko delo / Milan Zečević. - Ljubljana : [M. Zečević], 2016. - 113 str. : zvd. ; 30 cm

Mentor Janez Mlinar. - Bibliografija: str. 109-112. - Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.,Oddelek za zgodovino

94(4)"1241/1242"
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ZEČEVIĆ Milan
COBISS.SI-ID 61976930

OHK 2016/9 833
ZEVNIK, Marko, 1984-
        Problematika prehoda iz mladostništva v odraslost na primeru romana Varuh v rži : diplomsko delo / Marko Zevnik. - Ljubljana : [M. Zevnik], 2016. - 56 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Ksenija Vidmar Horvat, Tomo Virk. - Bibliografija: f. 52-54. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(73).09Salinger J. D. 316.346.32-053.6
FRASCATI: 6-200 5-410
PRK Dipl 896/SK ZEVNIK M. Problematika SOC DIP 3 ZEVNIK M. III 2348
COBISS.SI-ID 61876066

OHK 2016/9 834
ZIKOVÁ, Markéta
        Úvod do slabičné typologie / Markéta Ziková. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 91 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 88-91

ISBN 978-80-210-6924-4 (broš.)
ISBN 80-210-6924-4 (broš.)

81'342.7(075.8)
SLA Phil II 4373 ZIKOVÁ M. Úvod
COBISS.SI-ID 61686882

OHK 2016/9 835
ZOBEC, Aleš
        Jadran Krt in socialno-politična podoba Anglije v osemdesetih : diplomsko delo / Aleš Zobec. - Ljubljana : [A. Zobec], 2016. - 73 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 75-81. - Izvleček ; Abstract: Adrian Mole and the socio-political picture of England in the 1980s. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111.09-92Townsend S.:316.7
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 908/SK ZOBEC A. Jadran Krt
COBISS.SI-ID 61928546

OHK 2016/9 836
ZOR, Maja, 28.12.1981-
        Die Begegnung mit einer fremden Kultur in Hans Stadens Reisebericht Wahrhaftige Historia = Soočanje s tujo kulturo v potopisu Hansa Stadena Wahrhaftige Historia : diplomsko delo / Maja Zor. - Ljubljana : [M. Zor], 2016. - 51 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Marija Javor Briški. - Bibliografija: str. 45-50. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09-992Staden H.(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ZOR M. Begegnung
COBISS.SI-ID 61886562

OHK 2016/9 837
ZORČ, Anamarija
        Grška mitologija v romanu Evalda Flisarja: Začarani Odisej : diplomsko delo / Anamarija Zorč. - Ljubljana : [A. Zorč], 2016. - 29 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Tomo Virk. - Bibliografija: f. 28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-31Flisar E.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 200/BD ZORČ A. Grška
COBISS.SI-ID 61820002

OHK 2016/9 838
ZORE, Urša
        Recepcija Bartolovega Al Arafa : diplomsko delo / Urša Zore. - Ljubljana : [U. Zore], 2016. - 31 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: f. 31. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09-32Bartol V.
FRASCATI: 6-200
PRK DiplB 199/BD ZORE U. Recepcija
COBISS.SI-ID 61817186

OHK 2016/9 839
ZORKO, Monika, 1982-
        Pogrebne in ritualne prakse v pozno mezolitskih in zgodnje neolitskih skupnostih na Balkanu : primer Lepenskega Vira in Vlasca : diplomsko delo / Monika Zorko. - Ljubljana : [M. Zorko], 2016. - 77 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mihael Budja. - Bibliografija: str. 68-76. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

903
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Di 378
COBISS.SI-ID 61946722

OHK 2016/9 840
ZORN, Nina
        Postmodernistična romana Ime rože Umberta Eca in Parfum Patricka Süskinda ter njuni filmski verziji v režiji Jean-Jacques Annauda in Toma Tykwerja : diplomsko delo / Nina Zorn. - Ljubljana : [N. Zorn], 2016. - 122 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 117-121. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091:791.31 791.31:82 821.131.1.09Eco U. 821.112.2.09Süskind P.
FRASCATI: 6-200
PRK Dipl 898/SK ZORN N. Postmodernistična
COBISS.SI-ID 61880930

OHK 2016/9 841
ZRIM, Damijan
        Bližnjevzhodni konflikt : izraelsko-palestinski nacionalizem : diplomsko delo / Damijan Zrim. - Ljubljana : [D. Zrim], 2016. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Damjan Mandelc in Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 50-51. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

94(5-011)"20"
FRASCATI: 6-100
SOC DiplB 3 ZRIM D. III 2300 ZGO DiplB ZRIM Damijan
COBISS.SI-ID 61754210

OHK 2016/9 842
ZUPANC, Maja, 29.4.1986-
        A comparative analysis of errors encountered in machine translations of texts from English into Slovene using Google Translate and Bing Translator = Primerjalna analiza napak pri strojnih prevodih besedil iz angleščine v slovenščino, opravljenih s prevajalnikoma Google Translate in Bing Translator : diplomsko delo / Maja Zupanc. - Ljubljana : [M. Zupanc], 2016. - XIII, 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl., prevajalski primeri v angl. in slov. - Mentorica Marjeta Vrbinc. - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

81'322.4:004.738.5=111=163.6(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplA ZUPANC M. Comparative
COBISS.SI-ID 61827426

OHK 2016/9 843
ZVARDOŇ, František
        Ljubljanski proces : obnova naše skupne dediščine = Ljubljana process : rehabilitating our common heritage = Processus de Ljubljana : réhabiliter notre patrimoine commun / [[fotografija] Frantisek Zvardon, Sandro Weltin]. - [Ljubljana] : Svet Evrope, Slovensko predsedovanje = Council of Europe, Slovenian Chairmanship = Conseil de l'Europe, La présidence slovene, 2009. - 78 str. : ilustr. ; 21 X 21 cm

Podatki o avtorjih na str. 79. - Ov. nasl. - Uvodno besedilo v slov. ter prevoda v angl. in fran., biografiji fotografov v fran. in angl.

77.04(437.1/.2):929Zvardoň F. 77.04(44):929Weltin S. 719(4-014)(083.824) 930.85(4-014)(083.824) 7.03(4-014)(083.824)
COBISS.SI-ID 325369

OHK 2016/9 844
ŽABOT, Klavdija
        Leni Riefenstahl : diplomsko delo / Klavdija Žabot. - Ljubljana : [K. Žabot], 2016. - 61 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Igor Škamperle. - Bibliografija: f. 60. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

7.071:929Riefenstahl L.(043.2) 316.74:7(043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DIP 3 ŽABOT K. III 2249
COBISS.SI-ID 62001250

OHK 2016/9 845
ŽELJEŽIČ, Mirjana
        Poučevanje in ocenjevanje govorne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku v luči ideološke funkcije izobraževalnega sistema : doktorska disertacija / Mirjana Želježič. - Ljubljana : [M. Želježič], 2016. - 285 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Urška Sešek, somentorica Liljana Burcar. - Bibliografija: str. 276-285. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:808.5(043.3)
FRASCATI: 6-200
GER Diss ŽELJEŽIČ M. Poučevanje
COBISS.SI-ID 61728610

OHK 2016/9 846
ŽEMVA, Petra
        Normani in normansko kraljestvo v Zahodni in Južni Evropi : diplomsko delo / Petra Žemva. - Žirovnica : [P. Žemva], 2016. - 52 f. ; 30 cm

Mentor Janez Mlinar. - Bibliografija: f. 49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(4)"10/12"
FRASCATI: 6-100
ZGO DiplB ŽEMVA Petra
COBISS.SI-ID 61882210

OHK 2016/9 847
ŽMAVC, Eva
        Narodno prebujenje Novega mesta : razvoj družabnega in kulturnega življenja v Novem mestu v drugi polovici 19. stoletja : diplomsko delo / Eva Žmavc. - Ljubljana : [E. Žmavc], 2016. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Marta Verginella. - Bibliografija: f. 112-114. - Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Novo mesto)"18"(043.2)
FRASCATI: 6-100
ZGO DIP ŽMAVC Eva
COBISS.SI-ID 61731682

OHK 2016/9 848
ŽOHAR, Monika
        Aufgaben zu Sprachbausteinen im DaF-Unterricht auf den Niveaus A1 und A2 = Naloge za jezikovne gradnike pri pouku nemščine na stopnjah A1 in A2 : diplomsko delo / Monika Žohar. - Ljubljana : [M. Žohar], 2016. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 83-86. - Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:811.112.2'243(043.2)
FRASCATI: 6-200
GER DiplN ŽOHAR M. Aufgaben
COBISS.SI-ID 61935458

OHK 2016/9 849
ŽORŽ, Alja, 1982-
        Obredna pokrajina : jame v Sloveniji in Istri kot obredni prostori : doktorska disertacija / Alja Žorž. - Ljubljana : [A. Žorž], 2016. - 304 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM

Mentor Andrej Pleterski. - Bibliografija: str. 263-290. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo

902
FRASCATI: 6-103
ARH 029 Dr 102
COBISS.SI-ID 61833314

OHK 2016/9 850
ŽUNIČ, Ana, 1993-
        Primerjava diskurzov po terorističnih napadih na WTC in na Charlie Hebdo : diplomsko delo / Ana Žunič. - Ljubljana : [A. Žunič], 2016. - 64 f. ; 31 cm

Mentor Gorazd Kovačič. - Bibliografija: f. 61-64. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

323.28:[316.774:81'42](043.2)
FRASCATI: 5-410
SOC DiplB 3 ŽUNIČ A. III 2230
COBISS.SI-ID 61883746

OHK 2016/9 851
ŽURA, Janez, 1977-
        Od fanzina do Facebooka : primerjava fanzinov s spletnimi socialnimi profili : diplomsko delo / Janez Žura. - Ljubljana : [J. Žura], 2016. - 54 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Ana Vogrinčič Čepič. - Bibliografija: f. 51-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

316.77(043.2) 316.472.4:050-028.82(043.2)
FRASCATI: 5-408
BIB DIP 3 ŽURA J. Od
COBISS.SI-ID 61988450

OHK 2016/9 852
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Chrysanthemum [Glasbeni tisk] : za klarinet, violončelo in klavir = for clarinet, violoncello and piano / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 1 partitura (24 str.) ; 30 cm + 3 parti (7; 9; 10 str.). - (Edicije DSS. Muzicija ; 183)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-40-6
Mc. DSS 183

785.73
MUZ P p ŽURAJ V. Chrysanthemum MUZ P p ŽURAJ V. Part cl MUZ P p ŽURAJ V. Part piano MUZ P p ŽURAJ V. Part vc
COBISS.SI-ID 277547264

OHK 2016/9 853
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Quiet, please [Glasbeni tisk] : for three brass mouthpieces = za tri trobilne ustnike / Vito Žuraj. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura (8 str.) ; 30 cm. - (Muzicija DSS ; 185)

150 izv.

ISMN 979-0-709047-79-6
Mc. DSS 185

785.73
MUZ P p ŽURAJ V. Quiet
COBISS.SI-ID 282407168

OHK 2016/9 854
ŽURAJ, Vito, 1979-
        Schub'rdy G'rdy [Glasbeni tisk] : for soprano, accordion, percussion and piano = za sopran, akordeon, tolkala in klavir / Vito Žuraj ; libretto Patrick Hahn. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2015. - 1 partitura ([XV], 40 str.) ; 30 cm. - (Edicije DSS. Muzicija ; 177)

Schub'rdy G'rdy oder das Oktopusquartett : eine Schubert-Paraphrase / Patrick Hahn, str. [II-IV]. - 150 izv.

ISMN 979-0-709047-77-2
Mc. DSS 177

785.7
MUZ P p ŽURAJ V. Schub'rdy
COBISS.SI-ID 282404352


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO