COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI OHK FF - oktober 2017


OHK 2017 1
ABAKANOWICZ, Magdalena
        Magdalena Abakanowicz / [fotografie Artur Starewicz ... et al.]. - Warszawa : centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, 1995. - 247 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. str. obsega dve str. - Nasl. na ov.: Abakanowicz. - Besedilo v polj. in prevod v angl. - Wybrana bibliografia: str. 224-228. - Kazalo

ISBN 83-85142-18-5

73(438):929Abakanowicz M.
UMZG M/Aba/1
COBISS.SI-ID 65375842

OHK 2017 2
        ABRUZZO, Molise [Kartografsko gradivo]. - 6e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 110 x 100 cm na listu 121 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 361)

Spodaj: načrta mest Pescara in L'Aquila ter preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712670-1

912.43(450.65+450.67)
GEO ZK VIII I ABRUZZO MOLISE
COBISS.SI-ID 65429346

OHK 2017 3
ABRY, Dominique
        La grammaire des premiers temps : B1-B2 / Dominique Abry, Marie-Laure Chalaron. - Grenoble : Presses universitaires, cop. 2015. - 317 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD MP3. - (Grammaire ; 0297-5718)

- - La grammaire des premiers temps. - 115 str.

ISBN 978-2-7061-2284-2 (učbenik)
ISBN 978-2-7061-2285-9 (rešitve)

811.133.1'36(075)(076)
ROM 804.0-07 ABRY D. Grammaire/CD ROM 804.0-07 ABRY D. Grammaire/reš. ROM 804.0-07 ABRY D. Grammaire/uč.
COBISS.SI-ID 65258338

OHK 2017 4
AHČIN, Anja
        Primerjava simbolike zmaja v kitajski in slovenski kulturi : diplomsko delo / Anja Ahčin. - Ljubljana : [A. Ahčin], 2016. - 58 f. : ilustr. ; 31 cm

Mentorica Maja Lavrač. - Bibliografija: f. 54-57. - Zhaiyao. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Sinologija

398.44:[008(497.4)+008(497.4)]
COBISS.SI-ID 65391970

OHK 2017 5
AKADEMIJA nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
        Members of the Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina : artists and architects / editors Petar Perica Vidić, Ibrahim Krzović ; [[text] authors Azra Begić ... [et al.] ; translated by Janet Tuškan]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017. - 422 str. : ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - likovni umjetnici i arhitekti, 2. dopunjeno izd., 2015. - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Članovi Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - likovni umjetnici i arhitekti. - Na vrhu nasl. str.: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine = Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, Department of Arts. - Na ov. navedeni umetniki: Dimitrijević V., Dimitrijević B., Finci, Hozo, Janković, Kadić, Kućanski, Likar, Misirlić, Mujezinović, Neidhardt, Ramić, Redžić, Šeremet, Štraus, Todorović, Ugljen, Vidić, Zaimović, Zec

ISBN 978-9926-410-23-0

7.071.1:001.32-051(497.6)
UMZG T/bih/a252/3
COBISS.SI-ID 41994541

OHK 2017 6
ALBRECHT, Manuel
        Carl Spitzwegs Malerparadies / Manuel Albrecht. - Herrsching : Schuler Verlagsgesellschaft, cop. 1980. - 175 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija z opombami: str.174-[176]

ISBN 3-7796-5175-0

75.036(430):929Spitzweg C.
UMZG M/Spit/5
COBISS.SI-ID 65473890

OHK 2017 7
ALIČ, Lea
        Preverjanje učinkovitosti kognitivnega treninga pozornosti pri mladostnikih : magistrsko delo / Lea Alič. - Ljubljana : [L. Alič], 2017. - 69 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 58-60. - Izvleček ; Abstract: Efficiency of cognitive training of attention on high school students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.8:612.821.2(043.2)
CC-APA: 2323 2340
PSI MagB ALIČ L. Preverjanje
COBISS.SI-ID 65352802

OHK 2017 8
        AMSTERDAM [Kartografsko gradivo] : city map. - 1st ed. - [Grafično merilo]. - [S. l.] : Lonely Planet, 2016. - 2 načrta na 1 listu : obojestransko, barve, vodoodporen ; na listu 63 x 49 cm, zložen na 19 x 9 cm

Ov. nasl. - Vsebuje seznam ulic in pomembnejših objektov, osnovne podatke o najpomembnejših znamenitostih, pomembne tel. številke. - Zvd. v ovitku. - Vsebuje načrta: Paris ; načrt javnega mestnega prometa

ISBN 978-1-78657-409-1

913(492.623) 912.43(492.623)
GEO ZK VII NL/NAČRTI AMSTERDAM
COBISS.SI-ID 1375304

OHK 2017 9
ANTIĆ, Sandra
        Kulturna integracija beguncev v evropsko družbo na primeru Nemčije = Kulturelle Integration der Flüchtlinge in die europäische Gesellschaft - Fallstudie Deutschland : magistrsko delo / Sandra Antić. - Ljubljana : [S. Antić], 2017. - 94 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., intervjuji v prilogah v nem. in angl. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorja Igor Škamperle, Irena Samide. - Bibliografija: str. 71-75. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo

316.4.063.3-054.73(430)(043.2) 323.1-054.73(043.2) 314.15(430)(043.2)
GER MagB ANTIĆ S. Kulturna SOC MagB 3 ANTIĆ S. III 2430
COBISS.SI-ID 65107810

OHK 2017 10
        ARCHAEOLOGIA Transylvanica : studia in honorem Stephani Bajusz / [editors Dobos Alpár ... [et al.]. - Cluj-Napoca ; Târgu Mureş ; Budapest : Transylvanian Museum Society, 2015. - 422 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Opitz Archaeologica ; 8)

ISBN 978-606-7390-36-0
ISBN 606-7390-36-1

902
ARH 06 147
COBISS.SI-ID 65262178

OHK 2017 11
ARNŠEK, Urška, 1985-
        Patty Diphusa med časopisnimi kolumnami in dramskim tekstom : magistrsko delo / Urška Arnšek. - Ljubljana : [U. Arnšek], 2017. - 72 str. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Na str. 26-46 besedilo Patty Diphusa v dramatizaciji Ivane Djilas. - Mentor Gašper Troha. - Bibliografija: str. 68-70. - Izvleček ; Abstract: Development of Patty Diphusa from newspaper columns to theatre play. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

792(497.4)
PRK MagB 33 ARNŠEK U. Patty Diphusa
COBISS.SI-ID 65235042

OHK 2017 12
ARSENIJEVIĆ, Slavica
        Pojasne kopče iz mlađeg gvozdenog doba na tlu zapadnog i centralnog Balkana / Slavica Arsenijević ; [prevod sažetka na engleski jezik Olivera Teinović ; originalni crteži Ljiljana Korać]. - Banja Luka : Muzej Republike Srpske, 2013 (Banja Luka : Mako print). - 177 str., [7], XX, [7] f., [8] zganj. f. ilustr. pril. : ilustr. ; 30 cm

Cir. in lat. - Bibliografija: str. 156-175. - Summary

ISBN 978-99955-28-27-0

903"638"(497)
ARH 012-SRB 10 ARSENIJEVIĆ S.
COBISS.SI-ID 3932952

OHK 2017 13
ARTAUD, Antonin
        Gledališče in njegov dvojnik / Antonin Artaud ; [prevedel Aleš Berger ; uvodna študija Blaž Lukan]. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 1994 ([Ljubljana] : Ljudska pravica). - 169 str. ; 19 cm. - (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega ; zv. 119)

Prevod dela ter tudi nasl. na ov.: Le théâtre et son double. - 700 izv. - Uvod v Artauda / Blaž Lukan: str. 6-30. - Bibliografija z opombami na dnu str.

792.01(081) 792.027(44):929 Artaud A.
FIL VII ARTAUD,A. Gledališče PRK 6587 ARTAUD A. Gledališče PRK 6587 792 ARTAUD A. Gledališče 2 SLA Zb I 74/119
COBISS.SI-ID 45040384

OHK 2017 14
        ASTRATTISMO / Rossana Bossaglia ... [et al.]. - Firenze : Giunti, 1990. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 52 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76147-2

7.038
COBISS.SI-ID 65269858

OHK 2017 15
AUGUSTYNIAK, Urszula
        Historia Polski : 1572-1795 / Urszula Augustyniak. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - 1005 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografia: str. 916-952. - Kazali

ISBN 978-83-01-15592-6

94(438)"1572/1795"
SLA Hist II 1324 AUGUSTYNIAK U. Historia
COBISS.SI-ID 65283426

OHK 2017 16
AVSENIK, Klara
        Analiza stresorjev in spoprijemanja z njimi pri beguncih v Sloveniji : magistrsko delo / Klara Avsenik. - Ljubljana : [K. Avsenik], 2017. - 49 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 45-48. - Izvleček ; Abstract: Analysis of stressors and coping with them among refugees in Slovenia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.944.4:314-15-051(043.2)
CC-APA: 3300 2900
PSI magb AVSENIK K. Analiza
COBISS.SI-ID 65464930

OHK 2017 17
BAKIĆ, Vojin, 1915-1992
        Vojin Bakić / izbor i predgovor Milan Prelog. - Zagreb : Naprijed, 1958. - [16], 32, [6] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Mala likovna biblioteka ; [7])

Besedilo v hrv. in ang.

73(497.5):929Bakić V.
UMZG M/Bakić/1
COBISS.SI-ID 65310818

OHK 2017 18
BALÁŽ, Anton, 1943-
        The camp of fallen women / Anton Baláž ; translated by Jonathan Gresty ; [afterword Mića Vujičić]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2016 ([Celje] : Dikplast). - 301 str. ; 22 cm. - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Tábor padlých žien. - Hunting down the Colorado potato beetle or A million pricks for comrade Stalin / Mića Vujičić ; translated from Serbian into English by Mateja Jančar: str. 293-295. - O avtorju in prevajalcu: str. 297, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94006-0-9

821.162.4-311.2 821.162.4.09Baláž A.
SLA L.A II 7543 BALÁŽ A. The camp
COBISS.SI-ID 284234752

OHK 2017 19
BALAŽIC, Janez, 1958-
        Likovna zbirka : [umetnostnozgodovinski značaj gornjeradgonske stalne likovne zbirke] = Fine arts collection : [the art-historical nature of the permanent fine arts collection in Gornja Radgona] = Kunstsammlung : [zum Kunsthistorischen Charakter der ständigen Kunstsammlung in Gornja Radgona] / [besedilo Janez Balažic ; prevod v angleščino in nemščino Mirka Nečak ; foto Tomislav Vrečič]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2013 ([Murska Sobota] : Atelje za črko in sliko). - 36 str. : ilustr. ; 17 cm

Dodatek k nasl. in avtor naveden v kolofonu. - Slov. besedilo ter angl. in nem. prevod. - Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija str. 36

73/76(497.4Gornja Radgona)(083.824)
UMZG Kt/GRadg/1
COBISS.SI-ID 77650433

OHK 2017 20
BALAŽIC, Janez, 1958-
        Murin park skulptur / [avtor] Janez Balažic ; [fotografije Tomislav Vrečič]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 30 str. : ilustr. ; 21 cm

Katalog Murinega parka skulptur, ki so last Pomurskega muzeja Murska Sobota. - Nasl. na ov.: Mura odprto. - 500 izv.

730(497.411)(084)
UMZG Kt/Ms/4
COBISS.SI-ID 70966273

OHK 2017 21
BARFÉTY, Michèle
        Expression orale. Niveau 4 / Michèle Barféty. - [Paris] : CLE international, 2017. - 127 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD. - (Compétences)

Na nasl. str. tudi: C1

ISBN 978-2-09-038195-5

811.133.1'243(075)(076)
ROM 804.0-07 BARFETY M. Expr. orale 4/CD ROM 804.0-07 BARFETY M. Expr. orale 4/uč.
COBISS.SI-ID 65265762

OHK 2017 22
BAŠEVSKI, Dimitar, 1943-
        The well / Dimitar Bashevski ; translated by Ljubica Arsovska and Margaret Peggy Reid ; [afterword Maja Bojadzievska]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2016 ([Celje] : Dikplast). - 165 str. ; 22 cm. - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Bunar. - 1.000 izv. - The well of the secret / Maja Bojadzievska: str. 155-161. - O avtorju in prevajalcu: str. 163, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94006-2-3

821.163.3-311.2 821.163.3.09-31Bashevski D.
SLA L.A II 7544 BAŠEVSKI D. The well
COBISS.SI-ID 285342464

OHK 2017 23
BEJA, Boris
        Koncert za pianino in dva mešalca = Concert for a pianino and two concrete mixers / Boris Beja ; [besedilo Mojca Grmek ; prevodi Polona Petek ; fotografije Boris Beja]. - Ribnica : JZ Rokodelski center, [2017] (Ribnica : P&G). - 17 str. : ilustr. ; 23 cm

Ov. nasl. - Slov. besedilo in prevod v angl.

7.038.55(497.4):929 B.(083.824)
UMZG M/Bej/2
COBISS.SI-ID 65467234

OHK 2017 24
BELAJ, Vitomir, 1937-
        Sveti trokuti : topografija hrvatske mitologije / Vitomir Belaj i Juraj Belaj. - Zagreb : Ibis grafika : Institut za arheologiju : Matica hrvatska, 2014. - XXIV, 484 str. : ilustr. ; 25 cm

Beseda o avtorjema: str. 483-484. - Bibliografija: str. 433-453. - Kazalo. - Sažetak

ISBN 978-953-6927-74-6 (trda vezava)

398.3:2-5(497.5)
ETN Č.3 13434 BELAJ V. Sveti
COBISS.SI-ID 37773613

OHK 2017 25
        BENELUX [Kartografsko gradivo]. - 9e éd. - 1:400.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 77 x 66 cm na listu 111 x 66 cm, zložen na 11 X 23 cm. - (National ; 795)

Ob strani: zvd. Bruslja in Amsterdama v merilu 1:100.000. - Zvd. je tiskan na papir odporen na vodo in trganje. - Kazalo

ISBN 978-2-06-719908-8

912.43(435.9+492+493)
GEO ZK VIII BENELUX BENELUX
COBISS.SI-ID 65318754

OHK 2017 26
BENNETT, Mildred R.
        Vanity fair : notes / by Mildred R. Bennett. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1992, cop. 1964. - 74 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Thackeray's Vanity fair

ISBN 0-8220-1320-7

821.111.09Thackeray W. M.
GER 820.09 Thackeray W. M. Vanity/BENNETT
COBISS.SI-ID 65470562

OHK 2017 27
BERGAMO, Marija, 1937-
        Muzikološke sledi ob osemdesetletnici / Marija Bergamo ; [uredniki Leon Stefanija, Zoran Krstulović, Nataša Cigoj Krstulović]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 343 str. : ilustr., note ; 24 cm

Vsebuje avtoričin portret. - Muzikološke sledi Marije Bergamo / Leon Stefanija: str. 5-9. - Muzikološki pojmovnik Marije Bergamo / [Leon Stefanija]: str. 10-29. - Bibliografija Marije Bergamo / Zoran Krstulović: str. 279-328. - Bibliografija: str. 265-277. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-955-1

781(497.4)(082) 012Bergamo M. 78.072(497.4):929Bergamo M.
MUZ A 3778 BERGAMO M. Muzikološke 1-3
COBISS.SI-ID 291787008

OHK 2017 28
BERTALANIČ, Maruša
        Uspešnost in učinkovitost knjižnice dr. Toneta Pretnarja s stališča uporabnikov : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROM-u / Maruša Bertalanič. - Ljubljana : [M. Bertalanič], 2017. - 47 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 37-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

027.022-052(497.4Tržič)(043.2)
BIB DiplB 027 BERTALANIČ M. Uspešnost
COBISS.SI-ID 65326690

OHK 2017 29
BERTALANIČ, Zala
        Mestna knjižnica Kranj : zadovoljstvo najstnikov s storitvami Mestne knjižnice Kranj : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROM-u / Zala Bertalanič. - Ljubljana : [Z. Bertalanič], 2017. - 45 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 37-38. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

027-053.6(497.4)(043.2)
BIB DiplB 027 BERTALANIČ Z. Zadovoljstvo
COBISS.SI-ID 16576822

OHK 2017 30
BEŽELJ, Jelena
        The revival of the Ainu culture and language = Ainu bunka to gengo no fukkô = Obuditev kulture in jezika Ainu : magistrsko delo / Jelena Beželj. - Ljubljana : [J. Beželj], 2017. - 56 f. ; 30 cm

Nataša Visočnik. - Bibliografija: f. 49-55. - Abstract ; Izvleček ; Povzetek v jap. ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Japonologija

323.15(520)
AAŠ MagJ 3 BEŽELJ J. The revival
COBISS.SI-ID 65444194

OHK 2017 31
        BITJA v novejšem slovenskem kiparstvu : Umetnostna galerija Maribor, marec - maj 2016, Galerija Lojzeta Spacala Štanjel, junij - november 2016, Gorenjski muzej, Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, januar - marec 2017 / [urednici kataloga Breda Kolar Sluga, Simona Šuc ; besedilo Lev Menaše ; življenjepisi avtorji, Simona Šuc ; prevod Jana Kranjec Menaše, Ksenija Vidic ; fotografije Damjan Švarc vse, razen strani 52-53] = Creatures in recent Slovenian sculpture : Maribor Art Gallery, March - May 2016, Lojze Spacal Gallery Štanjel, June - November 2016, Gorenjska Museum, Prešern Award Winners' Gallery Kranj, January - March 2017 / [catalogue editors Breda Kolar Sluga, Simona Šuc ; text Lev Menaše ; biographies authors, Simona Šuc ; translation Jana Kranjec Menaše, Ksenija Vidic ; photographs Damjan Švarc, exept pages 52-53]. - Maribor : Umetnostna galerija = Maribor Art Gallery, 2016 ([Ljubljana] : R-tisk). - 81 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv.

ISBN 978-961-6489-22-5

730(497.4)"20"(083.824)
UMZG Kr/Mb/32
COBISS.SI-ID 284649216

OHK 2017 32
BLAKE, Jason
        How Canadians communicate V: sports. David Taras and Christopher Waddell, eds. Edmonton: Athabasca University press, 2016, 395 pp. ISBN 9781771990073 (Paperback) / Jason Blake. - Ocene in poročila.

V: Central European journal of Canadian studies. - ISSN 1213-7715. - Vol. 10/11 (2016), str. 156-159.

908(71)(049.32)
COBISS.SI-ID 65465698

OHK 2017 33
BLAŠKOVIĆ, Laslo
        The madonna's jewels : based on a true story / Laslo Blašković ; translated by Randall A. Major ; [afterword Ljiljana Šop]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2015 ([Celje] : Dikplast). - 367 str. : fotogr. ; 22 cm. - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Madonin nakit. - 1.000 izv. - Between two Madonnas / Ljiljana Šop: str. 359-365. - O avtorju in prevajalcu: str. 366, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-92433-9-8

821.163.41-311.2 821.163.41.09-31Blašković L.
SLA L.A II 7542 BLAŠKOVIĆ L. The madonna's
COBISS.SI-ID 281667328

OHK 2017 34
BONOMI, Ilaria
        Il magnifico parassita : librettisti, libretti e lingua poetica nella storia dell'opera italiana / Ilaria Bonomi, Edoardo Buroni ; con i contributi di Valeria Marina Gaffuri e Stefano Saino. - 1a ristampa. - Milano : F. Angeli, 2011. - 272 str. ; 23 cm. - (Critica letteraria e linguistica ; 73)

Bibliografija: str. 239-253. - Kazali

ISBN 978-88-568-1766-9

811.131.1"16/20":792.026 792.026(450):811.131.1 821.131.1.09-1:792.026
ROM 805.0 BONOMI I. Magnifico
COBISS.SI-ID 65323106

OHK 2017 35
BOROVNIK, Silvija
        Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti / Silvija Borovnik. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 (Begunje : Cicero). - 172 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 123)

300 izv. - Nasl. v kolofonu: Multiculturality and interculturality in Slovenian literature. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Bibliografija: str. 157-162. - Povzetek ; Abstract: Multiculturality and interculturality in Slovenian literature. - Kazalo

ISBN 978-961-286-093-6

821.163.6.09
SLA Zb II 1179/123 BOROVNIK S. Večkulturnost1, 2

COBISS.SI-ID 93062657

OHK 2017 36
BORŠIČ, Nika
        The role of drama and theatre in teaching English = Vloga dramatike in gledališča pri učenju angleškega jezika : magistrsko delo / Nika Boršič. - Ljubljana : [N. Boršič], 2017. - 40 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 38-39. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:792(043.2)
GER MagB BORŠIČ N. Role
COBISS.SI-ID 65376610

OHK 2017 37
BRAVNIČAR, Dejan
        Antologija. Bach - Mozart - Beethoven - Stravinski [Zvočni posnetek] / Dejan Bravničar, [violina]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, cop. 2017. - 1 CD (74 min, 25 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (22 str.). - (Klasika)

Sorodni elektronski vir: http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_BACH_MOZART_BEETHOVEN_STRAVINSKI/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo o violinistu, izvajani glasbi in pianistih v slov. in angl. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS --> na ov. - Leto posnetja 2017. - Prvo delo je bilo posneto na Radiu Slovenija, Studio 14, leta 1999, drugo delo je bilo posneto v Slovenski filharmoniji leta 1992, tretje delo je bilo posneto v Slovenski filharmoniji leta 1964, četrto delo je bilo posneto na Radiu Slovenija, Studio 13, leta 1979. - Spremljata Aci Bertoncelj (2, 4), klavir in Marijan Lipovšek (1, 3), klavir. - Vsebina: Ciaccona iz Partite za solo violino št. 2 v d-molu, BWV 1004 / Johann Sebastian Bach. Sonata za violino in klavir v B-duru, KV 454 / Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata za violino in klavir št. 1 v D-duru, op. 12, št. 1 / Ludwig van Beethoven. Italijanska suita za violino in klavir / Igor Stravinski

114748 RTV SLO

780.8:780.614.332(086.76) 780.8:780.614.332:780.616.433(086.76)
MUZ CD 1364/5 BRAVNIČAR D. Antologija
COBISS.SI-ID 1113758046

OHK 2017 38
BRAVNIČAR, Dejan
        Antologija. Bruch - Mendelssohn - Stravinski [Zvočni posnetek] / Dejan Bravničar, [violina]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, cop. 2017. - 1 CD (73 min, 55 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (22 str.). - (Klasika)

Sorodni elektronski vir: http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_BRUCH_MENDELSSOHN_STRAVINSKI/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo o violinistu, izvajani glasbi in dirigentih v slov. in angl. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS --> na ov. - Leto posnetja 2017. - Posneto v Slovenski filharmoniji, prvo delo leta 1964, drugo delo leta 1968, tretje delo 1969. - Izvajalci: Simfonični orkester RTV Ljubljana (1, 2), Orkester Slovenske filharmonije (3); dirigenti Samo Hubad (1), Uroš Prelovšek (2), Edgar Doneux (3). - Vsebina: Koncert za violino in orkester št. 1 v g-molu, op. 26 / Max Bruch. Koncert za violino in orkester v e-molu, op. 64 / Felix Mendelssohn. Koncert za violino in orkester v D-duru / Igor Stravinski

114731 RTV SLO

785.6:780.614.332(086.76)
MUZ CD 1364/4 BRAVNIČAR D. Antologija
COBISS.SI-ID 1113757534

OHK 2017 39
BRAVNIČAR, Dejan
        Antologija. Čajkovski - Bartók [Zvočni posnetek] / Dejan Bravničar, [violina]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, cop. 2017. - 1 CD (75 min, 48 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (22 str.). - (Klasika)

Sorodni elektronski vir: http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA_DEJAN_BRAVNICAR_CAJKOVSKi_BARTOK/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo o violinistu, izvajani glasbi in dirigentih v slov. in angl. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS --> na ov. - Leto posnetja 2017. - Posneto v Slovenski filharmoniji, dvorana Marjana Kozine, prvo delo leta 1966, drugo delo leta 1978. - Izvajalci: Simfonični orkester RTV Ljubljana (1), Orkester Slovenske filharmonije (2); dirigenta Samo Hubad (1), Bogo Leskovic (2). - Vsebina: Koncert za violino in orkester v D-duru, op. 35 / Peter Iljič Čajkovski. Koncert za violino in orkester št. 2, Sz. 112 / Béla Bartók

114700 RTV SLO

785.6:780.614.332(086.76)
MUZ CD 1364/1 BRAVNIČAR D. Antologija
COBISS.SI-ID 1113757278

OHK 2017 40
BRAVNIČAR, Dejan
        Antologija. Lalo - Sibelius - Ravel [Zvočni posnetek] / Dejan Bravničar, [violina]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, cop. 2017. - 1 CD (74 min, 45 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (22 str.). - (Klasika)

Sorodni elektronski vir: http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_LALO_SIBELIUS_RAVEL/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo o violinistu, izvajani glasbi in dirigentih v slov. in angl. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS --> na ov. - Leto posnetja 2017. - Prvo in tretje delo posneto v Slovenski filharmoniji leta 1980, drugo delo v Mariboru v živo, prav tako leta 1980. - Izvajalci: Orkester Slovenske filharmonije (1), Simfonični orkester RTV Ljubljana (2, 3); dirigenta Uroš Lajovic (1), Samo Hubad (2, 3). - Vsebina: Španska simfonija v d-molu, op. 21 / Édouard Lalo. Koncert za violino in orkester v d-molu, op. 47 / Jean Sibelius. Tzigane, koncertna rapsodija za violino in orkester / Maurice Ravel

114717 RTV SLO

785.082.1:780.614.332(086.76) 785.6:780.614.332(086.76) 785.083.5:780.614.332(086.76)
MUZ CD 1364/2 BRAVNIČAR D. Antologija
COBISS.SI-ID 1113757790

OHK 2017 41
BRAVNIČAR, Dejan
        Antologija. Mozart - Brahms [Zvočni posnetek] / Dejan Bravničar, [violina]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, cop. 2017. - 1 CD (70 min, 14 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica (22 str.). - (Klasika)

Sorodni elektronski vir: http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_MOZART_BRAHMS/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo o violinistu, izvajani glasbi in dirigentih v slov. in angl. - Izdano v sodelovanju z Radio Slovenija, Program ARS --> na ov. - Leto posnetja 2017. - Posneto v Slovenski filharmoniji, prvo delo leta 1976, drugo delo leta 1984. - Izvajalci: Simfonični orkester RTV Ljubljana (1, 2); dirigenta Samo Hubad (1), Anton Nanut (2). - Vsebina: Koncert za violino in orkester št. 5 v A-duru, KV 219 / Wolfgang Amadeus Mozart. Koncert za violino in orkester v D-duru, op. 77 / Johannes Brahms

114724 RTV SLO

785.6:780.614.332(086.76)
MUZ CD 1364/3 BRAVNIČAR D. Antologija
COBISS.SI-ID 1113757022

OHK 2017 42
BREGAR, Marjeta, 1966-
        Pošta na Dolenjskem do leta 1918 : katalog zgodovinske razstave, Dolenjski muzej, Novo mesto, 26. november 2004 - 15. maj 2005 / Marjeta Bregar ; [fotografije Borut Križ, Tomaž Lauko ; prevod v angleški jezik Amidas]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2004 ([Novo mesto] : Tiskarna Novo mesto). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Slov. besedilo in angl. prevod nekaterih poglavij. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 94-95

ISBN 961-6306-11-1

656.8(497.4-12)".../1918"(064)
ETN D.1.7 10927 BREGAR M. Pošta ZGO E 1882 94(497.4) BREGAR M. Pošta na DolenjskeM

COBISS.SI-ID 216469760

OHK 2017 43
BREGAR, Marjeta, 1969-
        Skupaj do samostojnosti - Dolenjska 1991 / Marjeta Bregar, Matej Rifelj ; [prevod povzetka v angleški jezik Amidas ; fotografije Branko Babič ... et al.]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Predgovor / Zdenko Picelj: str. 6-7. - Bibliografija: str. 68-70. - Povzetek v angl.

ISBN 978-961-6306-36-2

94(497.434)"1991"(083.824)
ZGO E 1881 94(497.4)"19/20" BREGAR M. Skupaj do

COBISS.SI-ID 256279808

OHK 2017 44
BRGLEZ, Mojca, 1993-
        Primerjava francoske in slovenske učne snovi pri pouku zgodovine v osnovni šoli : diplomska seminarska naloga / Mojca Brglez. - Ljubljana : [M. Brglez], 2017. - 43 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus jezikovnih primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 43. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

[811.133.1'42:94(075.2)]:811.163.6(043.2) [811.163.6'42:94(075.2)]:811.133.1(043.2)
GER DiplBP BRGLEZ M. Primerjava
COBISS.SI-ID 65345122

OHK 2017 45
BRICELJ, Sabina
        (Un)translatability of humor in English and Japanese children's literature = Igrisu to nihon no jidôbungaku ni okeru yakusenai yûmoa = (Ne)prevedljivost humorja v angleški in japonski otroški literaturi : magistrsko delo / Sabina Bricelj. - Ljubljana : [S. Bricelj], 2017. - 95 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v jap. in slov. - Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentorici Eva Sicherl in Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: str. 89-94. - Izvleček ; Abstract ; Summary in Japanese ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za azijske študije

81'255.4:82-94:82-7(043.2) 821.111.09-94Walliams D.:81'25(043.2) 821.521.09-94Kadono E.:81'25(043.2)
AAŠ DiplJ 82 BRICELJ S. (Un)translatability GER MagB BRICELJ S. (Un)translatability
COBISS.SI-ID 65237858

OHK 2017 46
BRUEGEL, Pieter, ok. 1525-1569, st.
        Pieter Bruegel / von Max J. Friedländer. - Berlin : Propyläen-Verlag, cop. 1921. - 201 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Die führenden Meister)

75(493):929Bruegel P.
UMZG M/Brue/2
COBISS.SI-ID 65256290

OHK 2017 47
BRUEGEL, Pieter, ok. 1525-1569, st.
        Pieter Bruegel : (c. 1527-1569) / with an introduction and notes by Trenchard Cox. - [London] : Faber and Faber, [1951]. - 24 str. : ilustr. ; 31 cm. - (The Faber Gallery)

75(493):929Bruegel P.
UMZG M/Brue/16
COBISS.SI-ID 65257826

OHK 2017 48
        BRUXELLES [Kartografsko gradivo] = Brussel. - 1:17.500. - Boulogne-Billancourt : Michelin. - 1 zvd. : barve ; 120 x 100 na listu 132 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm + Index (64 str. ; 25 cm)

912.43(493.21)
GEO ZK VII B/NAČRTI BRUXELLES
COBISS.SI-ID 65470050

OHK 2017 49
BULIĆ, Frane, 1846-1934
        Po ruševinama stare Salone / Frane Bulić ; prvo izdanje priredio, predgovor napisao i izabranu bibliografiju sastavio Emilo Marin ; tekst priredila Ivana Britvić. - Split : Arheološki muzej, 1986. - 185 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku ; sv. 79. Supplément)

Izabrana bibliografija Salone nakon Bulića: str. 182-183. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek v franc.

UMZG T/hrv/So/6
COBISS.SI-ID 3074656

OHK 2017 50
BURRI, Alberto, 1915-
        Burri / Giuliano Serafini. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 62 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 88-09-76158-8

73/75(450):929Burri A.
COBISS.SI-ID 65394018

OHK 2017 51
BUTARA, Urška, 1993-
        Prevajanje kulturnospecifičnih prvin v zbirki novel Mož, ki je hodil skozi stene avtorja Marcela Ayméja : diplomsko delo / Urška Butara. - Ljubljana : [U. Butara], 2017. - 28 f. ; 30 cm

Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1Aymé M.=163.6(043.2)
GER DiplBP BUTARA U. Prevajanje
COBISS.SI-ID 65341282

OHK 2017 52
        CALABRIA [Kartografsko gradivo]. - 4e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 100 x 132 cm na listu 100 x 145 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 364)

Ob strani: načrti krajev Reggio di Calabria in Cosenza ter preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712673-2

912.43(450.78)
GEO ZK VIII I CALABRIA
COBISS.SI-ID 65426786

OHK 2017 53
        CAMPANIA, Basilicata [Kartografsko gradivo]. - 8e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2016. - 1 zvd. : barve ; 144 x 100 cm na listu 155 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 362)

Spodaj: načrti mest Napoli, Salerno, Potenca in otoka Capri ter preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712671-8

912.43(450.72+450.77)
GEO ZK VIII I CAMPANIA BASILICATA
COBISS.SI-ID 65427298

OHK 2017 54
CANOVA, Antonio
        Canova / Marco F. Apolloni. - Firenze : Giunti, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 68 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 88-09-76164-2

730.035.1(450):929Canova A.
COBISS.SI-ID 65397346

OHK 2017 55
CAPELLO, Luigi
        Caporetto, perché? : la 2a armata e gli avvenimenti dell'ottobre 1917 / Luigi Capello. - Torino : Einaudi, 1967. - XXI, 362 str., [12] f. pril., [2] zemljevida : ilustr. ; 22 cm. - (Saggi ; 414)

ZGO C 2445/414 94(497.4)"1914/1918" CAPELLO L. Caporetto perché?

COBISS.SI-ID 1188724

OHK 2017 56
CHAGALL, Marc, 1887-1985
        Mark Šagal : grafika / N. V. Apčinskaja ; [fotografy B. V. Golovčenko ... et al.]. - Moskva : Sovetskij hudožnik, 1990. - 222 str. : ilustr. ; 34 cm

Cir. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Summary

ISBN 5-269-00300-7

76(476):929Chagall M.
UMZG M/Chag/14
COBISS.SI-ID 65473378

OHK 2017 57
        CHEMINS de Compostelle [Kartografsko gradivo] : Le Puy-en-Velay [de] Saint-Jean-Pied-de Port. - 2e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. na 32 listih : barve ; 20 x 12 cm

Zvd. je razdeljen na 32 listov, vsebuje tudi profile etap poti ter praktične informacije o poti. - Vsebuje tudi načrte mest Le Puy-en-Velay, Figeac, Cahors, Condom in St-Jean-Pied-de-Port. - Kazalo

ISBN 978-2-06-717401-6

912.43(44)
GEO ZK VIII F CHEMINS DE COMPOSTELLE
COBISS.SI-ID 65374306

OHK 2017 58
CHEVALIER, Tracy
        Falling angels / Tracy Chevalier. - London : HarperCollins, 2006. - 403 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-00-721723-6
ISBN 0-00-721723-4

821.111(73)-311.2
GER 820(73) CHEVALIER T. Falling angels
COBISS.SI-ID 11797918

OHK 2017 59
CHOMSKY, Noam
        Kdo vlada svetu? / Noam Chomsky %nN ; prevedla Maja Novak. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 286 str. ; 24 cm

Prevod dela: Who rules the world?. - 600 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 239-267. - Kazalo

ISBN 978-961-287-022-5

327(100)"19/20" 327(73)"19/20"
SOC 32 CHOMSKY N. Kdo vlada svetu?
COBISS.SI-ID 290854656

OHK 2017 60
CIZEL, Matic
        Strategije staršev in učiteljev pri delu z otroki z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo : magistrsko delo / Matic Cizel. - Ljubljana : [M. Cizel], 2017. - 46 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 40-45. - Izvleček ; Abstract: Strategies for parents and teachers working with children with attention-deficit and hyperactivity dirsorder. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.76-056.49:364.4-055.5/.7 :616.89-008.481
CC-APA: 2800
PSI MagB CIZEL M. Strategije
COBISS.SI-ID 65310306

OHK 2017 61
        A COMPANION to twentieth-century United States fiction / edited by David Seed. - Chichester (U. K.) ; Malden (MA) : Wiley-Blackwell, 2010. - XVI, 592 str. ; 26 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 64)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-405-14691-3
ISBN 1-405-14691-5

821.111(73).09"19"(035)(082)
GER PK 820(73) TWENTIETH-CENTURY Seed D. (ur.)

COBISS.SI-ID 65323874

OHK 2017 62
COMPARATO, Vittor Ivo
        Giuseppe Valletta : un intellettuale napoletano della fine del seicento / Vittor Ivo Comparato. - Napoli : Istituto italiano per gli studi storici, 1970. - 360 str. ; 25 cm. - (Istituto italiano per gli studi storici ; 24)

Kazalo

929
COBISS.SI-ID 65468002

OHK 2017 63
        CONCEPTUAL art book / [edited by Nina Slejko Blom and Conny Blom]. - Landskrona : Conceptual Art Centre Bukovje, 2017. - 250 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. v kolofonu: CAB. - Bibliografija z opombami na dnu str. pri večini prispevkov

ISBN 978-91-639-4443-7

7(082)
UMZG C/Conceptual/1
COBISS.SI-ID 65417058

OHK 2017 64
        CONNECTING resources [Elektronski vir] : which issues have to be solved to integrate CMC corpora from heterogeneous sources and for different languages? / Michael Beißwenger ... [et al.]. - El. članek. - Način dostopa (URL): https://cmc-corpora2017.eurac.edu/tmp/proceedings-20170928.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 10. 2017. - El. članek obsega 3 str. - Avtorica iz Slovenije: Darja Fišer. - Bibliografija: str. 12-13. - Abstract.

V: Proceedings of the 5th Conference on CMC and Social Media Corpora for the Humanities (cmccorpora17) [Elektronski vir] / editors Egon W. Stemle, Ciara R. Wigham. - Bolzano : [S. n.], 2017. - Str. 10-13.

81'322:004.773 004.773:81'322
COBISS.SI-ID 65428834

OHK 2017 65
COROT, Jean-Baptiste-Camille
        Corot und Troyon : mit 89 Abbildungen nach Gemälden und Zeichnungen / von Walther Gensel. - Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing, 1906. - 111 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Künstler-Monographien ; 83)

Got.

75(44)"18"
UMZG M/Corot/2
COBISS.SI-ID 65268066

OHK 2017 66
COURBET, Gustave
        Gjustav Kurbe : očerk žizni i tvorčestva / N. Kalitina. - Moskva : Iskusstvo, 1981. - 183 str. : ilustr. ; 23 cm

Cir. - Bibliografija: str. 183. - Kazalo

75(44):929Courbet G.
UMZG M/Cour/2
COBISS.SI-ID 65267298

OHK 2017 67
COVACICH, Mauro
        La città interiore / Mauro Covacich. - 6a ed. - Milano : La nave di Teseo, 2017. - 233 str. ; 22 cm. - (Oceani ; 10)

1. izd. je izšla jan., 6. izd. jul. 2017. - Opombe z bibliografijo: str. 231-233

ISBN 978-88-9344-107-0

821.131.1-31
ROM 850 COVACICH M. Citta
COBISS.SI-ID 65350242

OHK 2017 68
        The CUBISM seminars / edited by Harry Cooper. - Washington : National Gallery of Art ; New Haven ; London : Yale University Press, [2017]. - VIII, 347 str. : ilustr. ; 26 cm + errata. - (CASVA seminar papers ; 3)

Bibliografija z opombami na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-300-22618-8

7.037.2(082)
UMZG Ba251/73 UMZG Ba251/73 pril.
COBISS.SI-ID 65346146

OHK 2017 69
        The CULTURAL and historical heritage of Vojvodina in the context of classical and medieval studies / editor Đura Hardi. - Novi Sad : Faculty of Philosophy, Department of History, 2015. - 222 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Monographs / Faculty of Philosophy, Department of History, Novi Sad ; vol. 61)

Bibliografske opombe pri posameznih prispevkih

ISBN 978-86-6065-296-8 (broš.)

930.85(497.113)(082)
ZGO D 9025/61 930.85 CULTURAL historical
COBISS.SI-ID 1989254

OHK 2017 70
CUVAJ, Roksana
        Značenje nauke o boji za interpretaciju umjetničkih djela : (skraćeno) / Roksana Cuvaj. - Zagreb : (R. Cuvaj), 1938. - 35 str. : ilustr. ; 23 str.

Bibliografija: str.33-34. - Zusammenfassung. - Doktorska disertacija, Filozofski fakultet, Zagreb

7.01:535.6
UMZG C/Cuv/1
COBISS.SI-ID 65421922

OHK 2017 71
CVETIČ Mlakar, Tajda
        Načini distribucije knjig za male slovenske založbe : diplomski seminar / Tajda Cvetič Mlakar. - Ljubljana : [T. Cvetič Mlakar], 2017. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Andrej Blatnik. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4(497.4)(043.2)
BIB DiplB 655.4/.5 CVETIČ M. T. Načini
COBISS.SI-ID 65344354

OHK 2017 72
CZERNIAWSKA, Ewa
        25 lat pracy odrodzonego Senatu na rzecz Polonii i Polaków za granicą / Ewa Czerniawska, Romuald Łanczkowski, Karolina Orzechowska. - Wydanie 2. - Warszawa : Kancelaria Senatu, 2015. - 407 str. : ilustr. ; 31 cm

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-83-63220-74-7
ISBN 83-63220-74-4

94(438):314.15
SLA Hist III 61 CZERNIAWSKA E. 25 lat
COBISS.SI-ID 65284450

OHK 2017 73
        ČAROPIS na pisanicah : zbirka pirhov in risb ornamentov s pirhov iz zapuščine Ivana Jagra na SAZU / uredil Dušan Koman. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2011 ([Ljubljana : Birografika Bori]). - 50 str. : ilustr. ; 30 x 43 cm. - (Biblioteka / Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Bibliotheca / Academia scientiarum et artium Slovenica ; 14)

Bibliografija: str. 10-11

ISBN 978-961-268-010-7

398.332.12:75.058(497.4) 7.048.3:398.332.12(292.45)(083.824)
UMZG Kt/Lj/92
COBISS.SI-ID 255871488

OHK 2017 74
        ČAS za slovenščino 1. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike : A1 / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Damjana Kern ... [et al.] ; ilustrator Miha Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Bori). - 122 str. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_DZ_web_lockd.pdf. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-237-773-1

811.163.6(075.4)(076)
SLA Gram II 1428/2 ČAS 1-3
COBISS.SI-ID 291323904

OHK 2017 75
        ČAS za slovenščino 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike [Dva medija] : A1 / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Damjana Kern, Tjaša Alič, Mihaela Knez ; ilustrator Miha Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Bori)
111 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD : stereo ; 12 cm

Dostopno tudi na: http://centerslo.si/wp-content/uploads/2016/03/CasZaSlo1_Ucbenik_web_lockd.pdf. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-237-772-4

811.163.6(075.4)
SLA Gram II 1428/1 ČAS 1-3
COBISS.SI-ID 291323136

OHK 2017 76
ČEČ, Katja
        "Tudi v Radečah so ustanovili Svobodo" : dejavnosti prosvete v Radečah 1948-1953 : diplomsko delo / Katja Čeč. - Ljubljana : [K. Čeč], 2017. - 60 f. ; 30 cm

Mentor Bojan Balkovec. - Bibliografija: f. 52-59. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1948/1953"
ZGO DiplB ČEČ Katja
COBISS.SI-ID 65235810

OHK 2017 77
ČERMAK Hauko, Nika
        Zgodnja navezanost kot napovednik prijateljstva otrok: vzdolžna študija : magistrsko delo / Nika Čermak Hauko. - Ljubljana : [N. Čermak Hauko], 2017. - 61 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 48-60. - Izvleček ; Abstract: Early attachment as a predictor of children's friendship: a longitudinal study. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:37.064.3
CC-APA: 3500
PSI MagB ČERMAK HAUKO N. Zgodnja
COBISS.SI-ID 65340770

OHK 2017 78
ČERNIČ, Ana
        Preobrazba slovenskih založniških organizacij iz leta 1991 : magistrsko delo / Ana Černič. - Ljubljana : [A. Černič], 2017. - 61 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96544&lang=slv. - Mentor Andrej Blatnik. - Bibliografija: f. 56-58. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

655.41(497.4)"1945/1991"(043.2)
BIB MagB 655.4/.5 ČERNIČ A. Preobrazba
COBISS.SI-ID 65247074

OHK 2017 79
ČEŠNOVAR, Nika
        Etični vidiki prekinitve aktivnega zdravljenja : diplomsko delo / Nika Češnovar. - Ljubljana : [N. Češnovar], 2015. - 48 f. ; 31 cm

Mentor Matjaž Potrč, somentor Vojko Strahovnik. - Bibliografija: f. 45-46. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17.023.33:616-083:179.7
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB IV ČEŠNOVAR,N. Etični vidiki
COBISS.SI-ID 65316706

OHK 2017 80
ČVRLJAK, Krešimir
        Filozofija u enciklopedizmu Pavla Skalića / Krešimir Čvrljak ; [prevoditelj sažetka Stanislav Tuksar]. - Zagreb [i. e.] Skradin : Ogranak Matice hrvatske, 2004. - 391 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 351-362. - Sažatak ; Summary. - Kazalo. - Posvetilo avtorja: FFLJ

ISBN 953-98705-2-6

1(497.5)"15" 1Skalić P.
FIL XI.4 ČVRLJAK K. Filozofija SOC 1 ČVRLJAK K. Filozofija ...
COBISS.SI-ID 235711744

OHK 2017 81
ČVRLJAK, Krešimir
        Renesansni ezoterizam u hrvatskih humanista : na zasadama europske i izvaneuropske tradicije : kabalističke, alkemijske, magijske, astrološke i hermetičke / Krešimir Čvrljak. - Zagreb : [K. Čvrljak], 2015. - XXVIII, 739 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 677-708. - Kazalo. - Posvetilo avtorja: FFLJ

ISBN 978-953-56188-2-9

133.5(497.13)"14/15"
FIL XI.4 ČVRLJAK K. Renesansni
COBISS.SI-ID 65374562

OHK 2017 82
ČVRLJAK, Krešimir
        Trogirani i Trogir u sustavu hrvatskoga i europskoga humanizma i renesanse / Krešimir Čvrljak. - Zagreb : K. Čvrljak, 2017. - XX, 785 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 703-742. - Kazali

ISBN 978-953-56188-3-6

299.4:7.034.4/.6(497.5Trogir)
UMZG T/hrv/Tr/16
COBISS.SI-ID 65367394

OHK 2017 83
DAILL, Emmanuelle
        Oral et gestion du tableau : de la compréhension à la production / Emmanuelle Daill et Martine Stirman. - Paris : Hachette, français langue étrangère, 2017. - 157 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 DVD-ROM. - (Pratiques de classe)

ISBN 978-2-01-401604-8

811.133.1'243:37.091.3
ROM 37 DAILL E. Oral/DVD-ROM ROM 37 DAILL E. Oral/knj.
COBISS.SI-ID 65266530

OHK 2017 84
        DALMATINOVA Biblija. Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo / [[prevedel] Jurij Dalmatin ; prevod v danes razumljivo slovenščino, spremna beseda Vinko Ošlak, Benjamin Hlastan]. - Slovenj Gradec : Združenje Trubarjev forum, 2017 (Budapest : Interpress). - 354 str. : ilustr. ; 22 cm

50.000 izv.

ISBN 978-961-92432-8-2 (brezplačno)

27-246
FIL X DALMATINOVA Biblija Novi testament SLA Text II 788 DALMATINOVA SOC 2 DALMATINOVA Ošlak, V.
COBISS.SI-ID 289726208

OHK 2017 85
DAUMIER, Honoré
        Daumier / par Raymond Escholier. - Paris : Floury, 1934. - 191 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 20 cm

75(44):929Daumier H.
UMZG M/Daum/1
COBISS.SI-ID 65234530

OHK 2017 86
        DEEP South [Kartografsko gradivo] : Mississippi to Florida. - 1:1.267.200. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 111 X 100 cm na listu 155 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM USA ; 177)

Spodaj: zvd. New Orelans, Atlante, Birminghama, Memphisa, Orlanda, Miamija, zaliva Tampa ter preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-719055-9

912.43(735)
GEO ZK XII ZDA DEEP SOUTH
COBISS.SI-ID 65394786

OHK 2017 87
        DELAVSKO gibanje in delavska enotnost : zbornik ob 75-letnici Delavske enotnosti / [uredil Franček Kavčič ; fotografije faksimile DE (Aleš Golja) ... et al.]. - Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2017. - 199 str. : ilustr. ; 31 cm

1.500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6708-27-2

070(497.4)(091)(082) 329.14/.15(497.4)(091)(082)
ZGO F 682 33 DELAVSKO gibanje
COBISS.SI-ID 291728896

OHK 2017 88
DERNULC, Nastja
        Informacijsko vedenje : primer Gimnazije Želimlje : primerjava 1. in 4. letnikov : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROMU / Nastja Dernulc. - Ljubljana : [N. Dernulc], 2017. - 46 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 38-39. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

027.8:025.4.03-057.874(497.4)(043.2)
BIB DiplB 027.8 DERNULC N. Informacijsko
COBISS.SI-ID 65333858

OHK 2017 89
DERVIŠEVIĆ, Amira, 1973-
        Novelistička i šaljiva priča u bošnjačkoj usmenoj prozi / Amira Dervišević ; [indeksi Amela Mujagić ; prijevod rezimea Mirzada Čaušević-Prša (engleski), Adijata Ibrišimović-Šabić (ruski)]. - Sarajevo : Slavistički komitet : Fondacija "Novi vidici", 2016 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 271 str. : portret ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Monografije ; knj. 14 / Slavistički komitet)

O autorici: str. [273]. - Bibliografija: str. [247]-261 ; Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Sažetak ; Summary ; Rejume. - Kazalo

ISBN 978-9958-648-13-7 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9926-8068-0-4

821.163.4(497.6).09-32:398 821.163.4(497.6).09-7:398
ETN Č.3 13432 DERVIŠEVIĆ A. Novelistička SLA Zb II 1604/14 DERVIŠEVIĆ A. Novelistička

COBISS.SI-ID 22776326

OHK 2017 90
DESANKINI majski razgovori (2009 ; Beograd)
        Poezija Miroslava Maksimovića : zbornik radova / Desankini majski razgovori, Beograd, 25. maja 2009. ; priredila Nada Mirkov. - Beograd : Zadužbina Desanke Maksimović, 2011 (Beograd : Draslar partner). - 130 str. ; 21 cm. - ("Desankini majski razgovori" ; knj. 27)

Cir. - 300 izvodov. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Summaries ; Zussammenfassung. - Kazalo

ISBN 978-86-82377-32-0 (broš.)

821.163.41.09Maksimović M.
COBISS.SI-ID 183259660

OHK 2017 91
DESANKINI majski razgovori (2010 ; Beograd)
        Poezija Rajka Petrova Noga : zbornik radova / Desankini majski razgovori, Beograd, 19. maja 2010. ; priredio Staniša Tutnjević. - Beograd : Zadužbina "Desanka Maksimović", 2011 (Beograd : Draslar partner). - 284 str. : note ; 21 cm. - (Desankini majski razgovori ; knj. 28)

Cir. - 300 izvodov. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Summaries. - Kazalo

ISBN 978-86-82377-33-7 (broš.)

821.163.41.09-1 Nogo R. P.(082)
COBISS.SI-ID 183298572

OHK 2017 92
DI Pietrantonio, Donatella
        L'Arminuta / Donatella Di Pietrantonio. - Torino : Einaudi, 2017. - 163 str. ; 22 cm

Premio Campiello 2017

ISBN 978-88-06-23210-8

821.131.1-311.2
ROM 850 DI PIETRANTONIO D. Arminuta
COBISS.SI-ID 65387874

OHK 2017 93
DIBBLE, Terry Jerome, 1934-
        The scarlet letter : notes / by Terry J. Dibble. - Revised ed. - Lincoln : Cliffs Notes, 1992, cop. 1988. - 89 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Hawthorne's The scarlet letter. - Bibliografija str.: 85-89

ISBN 0-8220-1165-4

821.111(73).09Hawthorne N.
GER 820(73).09 Hawthorne N. Scarlet/DIBBLE

COBISS.SI-ID 65437538

OHK 2017 94
DIMITRIJEVIĆ, Kosta
        Naiva u Jugoslaviji : mali leksikon slikara i vajara / Kosta Dimitrijević ; predgovor i recenzija Josip Depolo. - Beograd : Beogradsko izdavačko-grafički zavod, 1979. - 283 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda)

20.000 izv. - Bibliografija: str. 255

7.067.2(497.1)
UMZG T/exyu/a25/4
COBISS.SI-ID 5093125

OHK 2017 95
DOLENJSKI muzej (Novo mesto)
        Dolenjska in njeni ljudje : [vodnik po stalni etnološki razstavi Dolenjskega muzeja Novo mesto] = The Dolenjska region and its people : [guide to the permanent etnological exibition at the Dolenjska Museum Novo mesto] / [pripravila] Ivica Križ ; [fotografije Branko Babič ; prevod Amidas ; predgovor Zdenko Picelj]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Predgovor / Zdenko Picelj. - Bibliografija: str. 70-71

ISBN 978-961-6306-40-9

069(497.4Novo mesto):39 39(497.434)
ARH 05-SLO 31,3 ZGO E 1880 94(497.4A/Ž) DOLENJSKI Dolenjska in njeni

COBISS.SI-ID 264027392

OHK 2017 96
DOLINŠEK, Tadeja
        Primerjava sodobnega aboriginskega in maorskega romana : S. Morgan, D. Pilkington, W. Ihimaera : magistrsko delo / Tadeja Dolinšek. - Ljubljana : [T. Dolinšek], 2017. - 119 str. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 116-118. - Izvleček ; Abstract: Comparison of the modern aboriginal and maori novels: S. Morgan, D. Pilkington, W. Ihimaera. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.111(93/94).09
PRK MagB 34 DOLINŠEK T. Primerjava
COBISS.SI-ID 65237602

OHK 2017 97
DOMAZET, Sonja, psihologinja
        Spodbujanje učne uspešnosti in socialne vključenosti pri romskem učencu : magistrsko delo / Sonja Domazet. - Ljubljana : [S. Domazet], 2017. - 96 str. : tabele, ilustr. ; 31 cm

Mentor Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 61-65. - Izvleček ; Abstract: Encouraging a Romani student to improve his learning performance and social engagement. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:(=214.58)(043.2)
CC-APA: 3500 3570
PSI MagB DOMAZET S. Spodbujanje učne
COBISS.SI-ID 65418594

OHK 2017 98
DOVIĆ, Marijan
        Prešeren po Prešernu : kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika / Marijan Dović. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 343 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 67)

400 izv. - Potiskani notr. str. ov. - Bibliografija: str. 311-329 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary: Prešeren after Prešeren: the canonization of a national poet and cultural saint. - Kazalo

ISBN 978-961-7017-04-5

821.163.6.09Prešeren F. 929Prešeren F.
PRK 11587 821.163.6.09 DOVIĆ M. Prešeren po Prešernu 1, 2 SLA L.H I 2045/67 DOVIĆ M. Prešeren 1, 2 SOC 82 DOVIĆ M. Prešeren po Prešernu
COBISS.SI-ID 290117376

OHK 2017 99
DUBOČANIN, Alija H.
        Evergreen tongue / Alija H. Dubočanin ; [translated from the Bosnian, Croatian, Serbian into English by Olja Knežević]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 212 str. ; 21 cm. - (Edition International affirmation of contemporary literature of Bosnia and Herzegovina)

Prevod dela: Zimzeleni jezik. - 400 izv. - About the author: str. 205-2016 in na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-9926-410-18-6

821.163.4(497.6)-1=111
SLA L.A II 7548 DUBOČANIN A. H. Evergreen
COBISS.SI-ID 23786246

OHK 2017 100
DUO Claripiano
        V objemu dvojine [Zvočni posnetek] : slovenska ljudska glasba v koncertni preobleki = Slovenian folk music in concert garments / Duo Claripiano ; [[srpemno besedilo] Simona Moličnik ; prevod [sprem. besed.], translation Steven Loy ; glasbeni producent Janja Velkavrh]. - Ljubljana : RTV Slovenija, ZKP, 2017. - 1 CD (67 min, 25 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica (15 str.). - (Klasika)

Sorodni elektronski vir: http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/DUO_CLARIPIANO__V_OBJEMU_DVOJINE/ - predstavitev albuma. - Spremno besedilo v slov. in angl. - "Posneto: Radio Slovenija, Studio 26, 2016"---> v spremni knjižici. - Izdano v sodelovanju: Prvi program Radia Slovenija - Prvi. - Duo Claripiano sta: Dušan Sodja, klarinet in Tatjana Kaučič, klavir

Vsebina:
Histria et amor / Andrej Makor
Zeleno, ki te ljubim zeleno = Green, how I want you green / Tomaž Habe
Venec treh dolin = A Garland of three valleys / Katarina Pustinek Rakar
Tri prekmurske pesmi (Poj mi, poj mi droubna ftica ; Ne ouri ne sejaj ; Gnes je en leipi den) = Three folk songs from Prekmurje (Sing, do sing to me, little bird ; Don't plough, don't sow ; Today ia a lovely day) / Jani Golob
Oj, deklica, povej mi to = Hey, maiden, do tell me / Peter Šavli
Oblaki so rudeči & Petelinček je zapieu = The clouds are red & The little rooster crowed / Tadeja Vulc
Marija in Brodnik (Marija z Ogerskega gre) = Maria and the Ferryman (Maria on her way from Hungary) / Andrej Misson
Kresna = Midsummer day's / Helena Vidic. - Za starejšo mladino in odrasle

114755 RTVS ZKP

785.72:398(497.4)(086.76) 398:785.72(086.76)
MUZ CD 1365 DUO CLARIPIANO V objemu
COBISS.SI-ID 1113668190

OHK 2017 101
        DVANAJST odtenkov FF : 23. april 2015 / [uredila Mateja Gaber]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2015. - [28] str. : ilustr. ; 30 cm

50 izv.

[72/77:77.04](497.4)(083.824)
GER AR GABER M. DVANAJST
COBISS.SI-ID 65436514

OHK 2017 102
DVORŠAK, Ivan, 1934-2013
        Ivan Dvoršak : fotograf in grafični oblikovalec : Umetnostna galerija Maribor, 9. oktober 2015-8. februar 2016 = photographer and graphic designer : Maribor Art Gallery, 9 October 2015-8 February 2016 / [besedila Andreja Borin ... [et al.] ; biografija in dokumentarno gradivo Andreja Borin ; bibliografija Andreja Podjavoršek ; prevod Ksenija Vidic ; fotografije Stojan Kerbler, Damjan Švarc = texsts Andreja Borin ... [et al.] ; biography and documentary material Andreja Borin ; bibliography Andreja Podjavoršek ; translation Ksenija Vidic ; photographs Stojan Kerbler, Damjan Švarc]. - Maribor : Umetnostna galerija = Maribor Art Gallery, 2016 (Ljubljana : R-tisk). - 147 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 145-147

ISBN 978-961-6489-24-9

77.04(497.4):929Dvoršak I. 766(497.4):929Dvoršak I.
UMZG M/Dvo/1
COBISS.SI-ID 86364929

OHK 2017 103
        The EARTH is flat : Slovenian and Chinese contemporary art : Maribor Art Gallery, 3 June - 14 August 2016 = Zemlja je ploščata : sodobna slovenska in kitajska umetnost : Umetnostna galerija Maribor : 3. junij - 14. avgust 2016. Flat and distant : China/Slovenia - Contemporary art : Today Art Museum, 10 September - 9 October 2016 = Ploščato in oddaljeno : Kitajska/Slovenija - Sodobna umetnost : Today Art Museum, 10. september - 9. oktober 2016 / artists, umetniki Uršula Berlot ... [et al.] ; [texts Peng Feng, Feng Fang, Breda Kolar Sluga = besedila Peng Feng, Feng Fang, Breda Kolar Sluga ; Slovenian and English translation Ksenija Vidic, Chinese and English translation Tang Keyi = prevod v slovenski in angleški jezik Ksenija Vidic, prevod v kitajski in angleški jezik Tang Keyi ; photographs Damjan Švarc ... [et al.] = fotografije Damjan Švarc ... et al.]. - Maribor : Umetnostna galerija = Maribor Art Gallery, 2016 ([Ljubljana] : R-tisk). - 87 str. : ilustr. ; 26 cm

Nasl. str. in kolofon tudi v kit. - Vzpor. besedilo v slov., kit. in angl. - 400 izv.

ISBN 978-961-6489-25-6

73/76(497.4+510)(083.824)
UMZG Kr/Mb/33
COBISS.SI-ID 88313089

OHK 2017 104
EFENDIĆ, Nirha
        Bošnjačka usmena lirika : kulturnohistorijski okviri geneze i poetička obilježja / Nirha Efendić. - Sarajevo : Slavistički komitet : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2015 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 212 str. : slika autorice ; 25 cm. - (Biblioteka Bosnistika. Monografije ; knj. 13 / Slavistički komitet)

Naklada 500 izv. - O autorici: str. [213-214]. - Bibliografija: str. 197-203. - Summary ; Rezjume. - Kazala

ISBN 978-9958-648-12-0 (Slavistički komitet)
ISBN 978-9958-502-16-3 (Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine)

821.163.4:398(497.6).09-14:398
ETN Č.3 13431 EFENDIĆ N. Bošnjačka
COBISS.SI-ID 22106374

OHK 2017 105
EISMANN, Stefan
        Frühe Kirchen über römischen Grundmauern : Untersuchungen zu ihren Erscheinungsformen in Südwestdeutschland, Südbayern und der Schweiz / Stefan Eismann. - Rahden/Westf. : M. Leidorf, 2004. - 383 str. : ilustr., zvd., načrti ; 30 cm. - (Freiburger Beiträge zur Archäologie und Geschichte des ersten Jahrtausends, ISSN 1437-1707 ; Bd. 8)

Povzetki v angl. in franc. jeziku. - Bibliografija: str. 179-198. - Kazalo

ISBN 3-89646-768-9
ISBN 978-3-89646-768-3

902
ARH 015 10,1
COBISS.SI-ID 65289570

OHK 2017 106
        ENCICLOPEDIA de Lingüística Hispánica / Editado por Javier Gutiérrez-Rexach. - London ; New York : Routledge, 2016. - 2 zv. (XXVII,869; XXVII,821 str.) : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-138-94138-0 (Set)
ISBN 978-0-415-84086-6 (Vol. 1)
ISBN 978-1-138-94142-7 (Vol. 2)

811.134.2
ROM 806.0 LINGÜÍSTICA HISPÁNICA Vol 1 ROM 806.0 LINGÜÍSTICA HISPÁNICA Vol 2
COBISS.SI-ID 65424482

OHK 2017 107
ERJAVEC, Jerneja
        Alice in Wordland : wordplay in Lewis Carroll's Alice's Adventures in Wonderland and its 1927 and 2010 Japanese translations = Kotoba no kuni no Arisu : Ruisu Kyaroru no fushigi no kuni no Arisu to sono 1927nen to 2010nen no nihongoyaku niokeru kotobaasobi = Alica v deželi besed : besedne igre v Alica v čudežni deželi Lewisa Carrolla ter njenih japonskih prevodih iz let 1927 ter 2010 : magistrsko delo / Jerneja Erjavec. - Ljubljana : [J. Erjavec], 2017. - 101, XIX str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek v jap. in slov. - Zaključno delo druge bolonjske stopnje. - Mentorici Eva Sicherl in Chikako Shigemori Bučar. - Bibliografija: str. 97-101. - Izvleček ; Abstract ; Summary in Japanese ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za azijske študije

82-845:81'255.4=111=521(043.2) 81'255.4:821.111.09-94Carroll L.(043.2)
AAŠ MagJ 81 ERJAVEC J. Alice GER MagB 81 ERJAVEC J. Alice
COBISS.SI-ID 65239394

OHK 2017 108
ERNST, Max
        Ernst / Giuseppe Gatt. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 63 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76159-6

73/75.037.5(430):929Ernst M.
COBISS.SI-ID 65394530

OHK 2017 109
ESPOSITO, Roberto, 1950-
        Communitas : izvor in usoda skupnosti / Roberto Esposito ; prevedel Gašper Malej ; [spremna beseda Boštjan Nedoh]. - Ljubljana : Maska, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 165 str. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 38)

Prevod dela: Communitas. - 400 izv. - Communitas kot dekonstrukcija imunosti / Boštjan Nedoh: str. 153-165. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6572-47-7

316.334.5:1
SOC 316 ESPOSITO R. Communitas
COBISS.SI-ID 290829056

OHK 2017 110
        ÈSTETIKA, iskusstvo, čelovek : (o sud'bah buržuaznogo iskusstva). - Moskva : Nauka, 1977. - 342 str. ; 21 cm. - (Èstetika za rubežom)

Cir. - Bibliografija z opombami na dnu str.

7.01:141.82
UMZG C/Est/1
COBISS.SI-ID 65373282

OHK 2017 111
        EVALUATING the European approach to rural development egrass-roots experiences of the LEADER programme [Elektronski vir] : grass-roots experiences of the LEADER programme / edited by Leo Granberg, Kjell Andersson, Imre Kovách. - El. knjiga. - London ; New York : Routledge, 2016. - XIV, 243 str. : ilustr. - (Perspectives on rural policy and planning)

Način dostopa (URL): http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=841538&lang=sl&site=eds-live. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-131-5581-19-4

711.3(4)(082)
COBISS.SI-ID 65295458

OHK 2017 112
        EXPERIMENTIERT, diskutiert, visualisiert : die IfL Forschungswerkstätten: #1 und #2 im Rückblick / Kristine Beurskens ... (Hrsg.). - Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, 2017. - 76 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Forum ifl ; H. 34)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-86082-106-0

910.1:331.362
GEO PerZ 472/34 EXPERIMENTIERT
COBISS.SI-ID 41983789

OHK 2017 113
FARINELLI, Patrizia
        Soliloqui e tradimenti : narrativa italiana tra modernismo e postmoderno / Patrizia Farinelli. - 1a ed. - Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2017 ([s. n.] : Global Print). - XVIII, 162, [4] str. - (Letture di pensiero e d'arte ; 114)

Izid publikacije je finančno podprla Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-88-9359-074-7

821.131.1.09"19/20"
PRK 11605 821.131.1.09 FARINELLI P. Soliloqui ROM 850.09 FARINELLI P. Soliloqui
COBISS.SI-ID 65338722

OHK 2017 114
FELGNER, Lars
        Nonverbale Kommunikation beim medizinischen Dolmetschen / Lars Felgner. - Berlin : Frank & Timme, 2017. - 423 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Transkulturalität - Translation - Transfer, ISSN 2196-2405 ; Bd. 34)

Bibliografija: str. 379-406

ISBN 978-3-7329-0386-3

[81'253:61]:81'221 81'42:81'253 801.6:81'253
COBISS.SI-ID 65429602

OHK 2017 115
        FESTSCHRIFT für Herbert von Einem zum 16. Februar 1965 / [herausgegeben von Gert von der Osten und Georg Kauffmann]. - Berlin : Mann, cop. 1965. - 347, 74 str. : ilustr. ; 28 cm

Hrbtni nasl.: Festschrift Herbert von Einem. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

7.072(430):929Einem, von H.(082)
UMZG C/Ein/1
COBISS.SI-ID 65367138

OHK 2017 116
        FIELD archaeology from around the world : ideas and approaches / Martin Carver, Bisserka Gaydarska, Sandra Montón-Subías, editors. - Cham : Springer, 2015. - XXXII, 245 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer Briefs in Archaeology, ISSN 1861-6623)

Dostopno tudi na: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1966905 - Ebook Library
Dostopno tudi na: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-09819-7 - SpringerLink. - Kazalo. - Vsebina: Part 1: Methods ; Chapter 1: Field Method in Archaeology: Overview ; Chapter 2: Natural and Cultural Formation Processes ; Chapter 3: Aerial archaeology ; Chapter 4: Surface Survey: Method and Strategies ; Chapter 5: Non-destructive Subsurface Mapping ; Chapter 6: Excavation methods ; Chapter 7: The Archaeological Study of Buildings ; Chapter 8: Recording Fieldwork ; Chapter 9: Spatial analysis ; Chapter 10: Sequence and Date ; Chapter 11: Ethno-archaeology: approaches to fieldwork ; Chapter 12: Publication ; Part 2: Projects ; Chapter 13: Large scale landscape mapping in Yorkshire, England ; Chapter 14: Seascape Survey on the Inner Ionian archipelago ; Chapter 15: Archaeology in advance of motorway construction in Ireland ; Chapter 16: Digging through permafrost in Siberia ; Chapter 17: A tropical rainforest site in Belize Cynthia Robin ; Chapter 18: Excavating a Rock shelter in north-west Greece Nena Galanidou ; Chapter 19: Excavation and survey at Pinnacle Point, S Africa ; Chapter 20: An upper Paleolithic living floor at Monruz, Switzerland ; Chapter 21: On the beach in Remote Oceania ; Chapter 22: Defining the Neolithic on the German loess ; Chapter 23: Crannóg investigations in Scotland ; Chapter 24: Investigating Tells in Syria ; Chapter 25: Terp excavation in the Netherlands ; Chapter 26: A terramare site on the Po Plain, Italy ; Chapter 27: Hillfort investigations in the Czech Republic ; Chapter 28: Excavating burials in Anglo-Saxon England ; Chapter 29: A Burial mound dissection in Sweden ; Chapter 30: Down a mine at Gavá, Spain ; Chapter 31: Urban archaeology at Five Points New York City ; Chapter 32: After the earthquake in Bam, Iran; archaeological and social investigations ; Chapter 33: Ethnoarchaeology in the field: Learning from potters in Gilund, India ; Part 3: Traditions ; Chapter 34: America ; Chapter 35: Poland ; Chapter 36: Britain ; Chapter 37: Scandinavia ; Chapter 38: France ; Chapter 39: China ; Chapter 40: Japan ; Chapter 41: Australia

ISBN 978-3-319-09819-7
ISBN 3-319-09819-5
ISBN 978-3-319-09818-0 !
ISBN 3-319-09818-7 !

902.3
ARH 020-II 26,1
COBISS.SI-ID 65249122

OHK 2017 117
FIŠER, Darja, 1978-
        Introduction / Darja Fišer and Michael Beißwenger. - Bibliografija: str. 11.

V: Investigating computer-mediated communication / edited by Darja Fišer and Michael Beißwenger. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts, 2017. - (Book series Translation studies and applied linguistics, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-950-6. - Str. 6-11.

81'322:004.773
COBISS.SI-ID 65384034

OHK 2017 118
        FRANJEVCI u Čakovcu : fotomonografija : u povodu 350. obljetnice dolaska franjevaca u Čakovec : 1659.-2009. / [autor povijesnih prikaza Vladimir Kapun ; glavni urednik Stjepan Hranjec ; fotografije Tomislav Koren ... et al.]. - Čakovec : Zrinski : Franjevački samostan, 2009. - 317 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-953-155-110-6

27-789.32(497.524)"1659/2009"
UMZG T/hrv/Čak/1
COBISS.SI-ID 65453922

OHK 2017 119
        FRAUEN an der Macht? : neue interdisziplinäre Ansätze zur Frauen- und Geschlechterforschung für die Eisenzeit Mitteleuropas / herausgegeben von Christin Keller, Katja Winger. - Bonn : Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, 2017. - 259 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie ; Bd. 299)

Prispevki v nem. in angl. jeziku z angl. oz. nem. povzetkom. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-7749-4089-5
ISBN 3-7749-4089-4

903
ARH 03 7/299
COBISS.SI-ID 65378914

OHK 2017 120
FRIDLUND, Emily
        History of wolves / Emily Fridlund. - London : Weidenfeld & Nicolson, 2017. - 279 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-474-60294-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-474-60295-2 (broš.)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) FRIDLUND E. History of wolves
COBISS.SI-ID 16585782

OHK 2017 121
        Die FRÜHE Eisenzeit zwischen Schwarzwald und Vogesen = Le Premier âge du Fer entre la Forêt-Noire et les Vosges / zusammengestellt von Andrea Bräuning, Wolfgang Löhlein und Suzanne Plouin. - Stuttgart : Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, 2012. - 286 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Archäologische Informationen aus Baden-Württemberg ; H. 66)

Povzetki v franc. ali nem. jeziku

ISBN 978-3-942227-10-0
ISBN 3-942227-10-X

903
ARH 012-D 163
COBISS.SI-ID 65388898

OHK 2017 122
FUJS, Metka
        Skulpture iz Murinega parka v novem okolju / [besedilo Metka Fujs ; fotografije Pomurski muzej Murska Sobota (Tomislav Vrečič)]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2017 (Murska Sobota : Pomurski muzej). - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 15 cm

Avtorica navedena v kolofonu

73:712.26(497.4Murska Sobota)
UMZG Kt/Ms/5
COBISS.SI-ID 65435234

OHK 2017 123
FUJS, Metka
        Ženske in reformacija : vodnik po razstavi : 2017, 500 let reformacije / [avtorica Metka Fujs]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2017 ([s. l.] : Dadotisk)

Avtorica navedena v kolofonu

ISBN 978-961-6579-36-0

305-055.2:274.5
UMZG ZC3/15
COBISS.SI-ID 92238081

OHK 2017 124
FURLAN, Zala, 1994-
        Razum in razodetje v delu Bratje Karamazovi : diplomsko delo / Zala Furlan. - Ljubljana : [Z. Furlan], 2017. - 43 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Janko Lozar Mrevlje, Tomislav Virk. - Bibliografija: f. 41-42. - Izvleček ; Abstract: Reason and revelation in The brothers Karamazov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.161.1.09-31Dostojevski F.M.
FIL DiplB VII FURLAN,Z. Razum in razodetje PRK DiplB 275/BD FURLAN Z. Razum in razodetje

COBISS.SI-ID 65126754

OHK 2017 125
GAŠPERIČ, Ana, 1995-
        Bibliopedagoške dejavnosti v Mestni knjižnici Grosuplje : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROMU / Ana Gašperič. - Ljubljana : [A. Gašperič], 2017. - 40 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

027.6257(497.4Grosuplje)(043.2)
BIB DiplB 027 GAŠPERIČ A. Bibliopedagoške
COBISS.SI-ID 65345378

OHK 2017 126
        GEORGIAN manuscript book : 5th-19th centuries : album / prepeared by Maia Karanadze ... [et al.] ; editor Nestan Chkhikvadze ; [photoes [!] by Mirian Kiladze]. - Tbilisi : National Centre of Manuscripts, 2014. - 188 str. : ilustr. ; 27 cm

Nasl. na ov.: Georgian manuscript = Kartuli khelnašeri. - Vzpor. nasl. str. v gruz. - Besedilo v angl. z vzpor. gruz. prevodom uvoda. - Bibliografija: str. 186-188

ISBN 978-9941-9415-1-1

75.057(479.22)"04/18"
UMZG Bk/geo/1
COBISS.SI-ID 65318498

OHK 2017 127
        The GIANT Buddhas of Bamiyan II : safeguarding the remains : 2010-2015 / edited by Erwin Emmerling and Michael Petzet. - 1. Aufl. - Berlin : H. Bäßler, 2016. - 656 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Monuments and sites = Monuments et sites = Monumentos y sitios = Monumentos y sitos ; 21)

Na vrhu nasl. str.: International Council on Monuments and Sites = Conseil international des monuments et des sites = Consejo internacional de monumentosy sitios = Meždunarodnyj sovet po voprosam pamjatnikov i dostoprimečatel´nyh mest. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-3-545880-07-4 !

903/904(581Bamyan)(082)
UMZG X/afg/Bamy/1
COBISS.SI-ID 65414242

OHK 2017 128
GILD, David C.
        The mayor of Casterbridge : notes / by David C. Gild. - Revised ed. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1992, cop. 1981. - 87 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Hardy's The mayor of Casterbridge

ISBN 0-8220-0816-5

821.111.09Hardy T.
GER 820.09 Hardy T. Mayor of/GILD
COBISS.SI-ID 65455970

OHK 2017 129
GODEC, Anja, 1992-
        Osebnostne lastnosti učencev žrtev in nasilnežev v spletnem medvrstniškem nasilju : magistrsko delo / Anja Godec. - Ljubljana : [A. Godec], 2017. - 49 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 43-45. - Izvleček ; Abstract: Personality traits of victims and bullies in cyberbullying. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3:364.632:004.738.5(043.2)
CC-APA: 3560
PSI GODEC A. Osebnostne
COBISS.SI-ID 65353314

OHK 2017 130
GOLIJA, Bojan
        Bojan Golija : Umetnostna galerija Maribor, 15. september 2017-7. januar 2018 = Maribor Art Gallery, 15 September 2017-7 January 2018 / [uredniški odbor kataloga Breda Kolar Sluga, Gaja Golija, Jure Kirbiš ; besedila Breda Kolar Sluga ... [et al.] ; dokumentacija Andreja Podjavoršek, Gaja Golija ; prevod Helena Fošnjar ; fotografije Bogo Čerin, Jan Hecl, Dragiša Modrinjak]. - Maribor : Umetnostna galerija, 2017 (Ljubljana : Cicero). - 177 str. : ilustr. ; 26 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6489-28-7

76(497.4):929Golija B.(083.824)
UMZG M/GolB/1
COBISS.SI-ID 92878081

OHK 2017 131
GOLOB, Nataša, 1947-
        Črna umetnost v barvah : naslikane in natisnjene upodobitve v prvotiskih Narodne in univerzitetne knjižnice = The black art in colours : painted and printed images in The National and University Library's incunabula / Nataša Golob, Marijan Rupert, Sonja Svoljšak ; [predgovor Martina Rozman Salobir ; angleški prevod Jernej Hočevar, Saša Mlacović, Sonja Svoljšak ; fotografije Milan Štupar]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica = The National and University Library, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 162 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - "Knjiga je spremljevalna publikacija razstave Črna umetnost v barvah: naslikane in natisnjene upodobitve v prvotiskih Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK, 20. junij - 22. september 2017)" --> kolofon. - 200 izv. - Barve črne umetnosti = The colours of the black art / Martina Rozman Salobir: str. 6-7. - Katalog = Catalogue / Nataša Golob: str. 113-148. - Bibliografija: str. 150-155

ISBN 978-961-6551-74-8

094/096:027.54(497.4Ljubljana) 75.056:094/096
UMZG NG CO/63
COBISS.SI-ID 290365696

OHK 2017 132
GORENC, Boštjan, 1977-
        Kaj se skriva očku v bradi? / napisal Boštjan Gorenc - Pižama ; ilustriral Igor Šinkovec. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 453)

1.400 izv.

ISBN 978-961-01-4970-5

821.163.6-93-1 087.5
SLA L.A I 2329/453 GORENC B. Kaj se
COBISS.SI-ID 290821888

OHK 2017 133
GORJAN, Taja
        Ponovno prevajanje na primeru prevodov pravljic Oscarja Wilda : magistrsko delo / Taja Gorjan. - Ljubljana : [T. Gorjan], 2017. - 92 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus prevodov v angl. in slov. - Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 65-68. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-343Wilde O.=163.6(043.2)
GER MagB GORJAN T. Ponovno
COBISS.SI-ID 65451106

OHK 2017 134
GOROPEČNIK, Tina
        Kontrastivna analiza gerundijskih in participialnih struktur v francoščini in slovenščini iz romana Les fleurs bleues : magistrsko delo / Tina Goropečnik. - Ljubljana : [T. Goropečnik], 2017. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Osnovno besedilo v slov., korpus prevodnih primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 54-56. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.133.1.08Queneau R.=163.6(043.2) 811.133.1'367.625.44:811.163.6(043.2)
GER MagB GOROPEČNIK T. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 65338466

OHK 2017 135
GOSUDARSTVENNYJ Russkij muzej. Stroganovskij dvorec (Sánkt-Peterbúrg)
        Ikony iz kollekcii Sergeja Grigor´eviča Stroganova / Gosudarstvennyj Russkij muzej, Stroganovskij dvorec ; [avtory stat´i Tat´jana Vilindahova, Nadežda Pivovarova ; fotograf Vladimir Dorohov]. - S.-Peterrburg : Gosudarstvennyj Russkij muzej ; [s. l.] : Palace Edition, cop. 1996. - 23 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir.

ISBN 5-900872-34-3 (Rossija)
ISBN 3-930775-19-0 (Germany)

75:27-526.62(470.23)"15/17"
UMZG Kt/StPet/52
COBISS.SI-ID 65473122

OHK 2017 136
GOURVENNEC, Ludovic
        Paroles et musique : le français par la chanson / Ludovic Gourvennec. - Vanves : Hachette français langue étrangère, 2017. - 191 str. : ilustr. ; 23 cm. - (F)

ISBN 978-2-01-401616-1

811.133.1'243:37.091.3(035) 811.133.1'243:784.66(035)
ROM 37 GOURVENNEC L. Paroles
COBISS.SI-ID 65282658

OHK 2017 137
        GRAND Duchy of Luxembourg [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 50 x 89 cm na listu 50 x 144 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (National ; 717)

Spodaj: podroben načrt središča Luksemburga in razpredelnica razdalj in potovalnih časov med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-717081-0

912.43(435.9)
GEO ZK VIII BENELUX GRAND DUCHY
COBISS.SI-ID 65310050

OHK 2017 138
GRDINA, Igor, 1965-
        Pluti je treba : kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2017. - 247 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 25)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-961-6554-40-4

929Bubnov A. D.
SLA Bibl II 909/25a GRDINA IG. Pluti
COBISS.SI-ID 291866368

OHK 2017 139
        GREAT lakes [Kartografsko gradivo]. - 1:1.267.200. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 111 x 85 cm na listu 155 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM USA ; 173)

Zgoraj in ob strani: zvd. mest Toronto, Milwaukee, Buffalo-Niagara Falls, Chicago, Cleveland, Detroit ter preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-719084-9

912.43((734.7/.8+737.1/.6)
GEO ZK XII ZDA GREAT LAKES
COBISS.SI-ID 65395810

OHK 2017 140
GREENBAUM, Sidney
        A student's grammar of the English language / Sidney Greenbaum, Randolph Quirk. - Noida : Pearson India Education Services, 2016, cop. 1990. - 496 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 482-490. - Kazalo

ISBN 978-81-317-2198-8

811.111'36(075.8)
GER 802.0-5 GREENBAUM S. Student's/2016
COBISS.SI-ID 65293154

OHK 2017 141
GREGORČIČ, Teja
        Kontrastivna analiza modalnosti in pretvorbe nedoločnika v francoskih stavkih z modalnimi in brezosebnimi glagoli : magistrsko delo / Teja Gregorčič. - Ljubljana : [T. Gregorčič], 2017. - 64 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus jezikovnih primerov v franc. in slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: f. 53. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.133.1'367.625:811.163.6(043.2)
GER MagB GREGORČIČ T. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 65340514

OHK 2017 142
GREGUR, Marko
        Kako je zgorel presvetli Trombetashizh / Marko Gregur ; prevod [in spremna beseda] Tomo Podstenšek. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 175 str. ; 19 cm

Prevod dela: Kak je zgorel presvetli Trombetassicz. - 300 izv. - Kaj osvetljuje presvetli Trombetashizh / Tomo Podstenšek: str. 169-175. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-7018-71-4

821.163.42-311.6 821.163.42.09Gregur M.
SLA L.A I 7211 GREGUR M. Kako
COBISS.SI-ID 92852481

OHK 2017 143
GRLJ, Ines
        Sistem VIS z vidika študentov : magistrsko delo : s prilogami na CD-ROMu / Ines Grlj. - Ljubljana : [I. Grlj], 2017. - 94 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96542&lang=slv. - Mentor Jan Pisanski. - Bibliografija: f. 80-85. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

004:659.2-057.875(043.2)
BIB MagB 004 GRLJ I. Sistem
COBISS.SI-ID 65243234

OHK 2017 144
GROM, Manca
        Malčkova vključenost v oddelek v povezavi z njegovo navezanostjo na mamo, temperamentom in uvajanjem v vrtec : magistrsko delo / Manca Grom. - Ljubljana : [M. Grom], 2017. - 44 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Urška Fekonja Peklaj. - Bibliografija: str. 38-41. - Izvleček ; Abstract: Relations between toddler's involvement in preschool and his attachment to mother, temperament and preschool introduction. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923-053.2(043.2)
CC-APA: 2800 2840
PSI MagB GROM M. Malčkova
COBISS.SI-ID 65385314

OHK 2017 145
GUERCINO
        Guercino / Luigi Ficacci. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 61 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 88-09-76157-X

75.034.7(450):929Guercino
COBISS.SI-ID 65393762

OHK 2017 146
        GULF charities and Islamic philanthropy in the "age of terror" and beyond / edited by Robert Lacey and Jonathan Benthall. - Berlin : Gerlach, 2014. - X, 401 str. : ilustr. ; 25 cm

Zbornik je nastal na podlagi prispevkov na Golf research Meeting, Workshop, University of Cambridge. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-3-940924-32-2
ISBN 978-3-940924-33-9 (e-knjiga)

177.72(267.35):28:316
AAŠ AZI 316 GULF Lacey R. (ed.)
COBISS.SI-ID 65264482

OHK 2017 147
HAMID, Mohsin, 1971-
        Exit west : [a novel] / Mohsin Hamid. - UK [i. e. London] [etc.] : Hamish Hamilton, 2017. - 228 str. ; 24 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-0-241-29008-8

821.111(549.1)-311.2
GER 820(100) HAMID M. Exit west
COBISS.SI-ID 1113703006

OHK 2017 148
HAZAN, Éric
        Zapiski o okupaciji : Nablus, Kalkilija, Hebron / Eric Hazan ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Nikolai Jeffs]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Maribor] : Darima). - 139 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

400 izv. - Prevod dela: Notes sur l'occupation. - Utopični potencial katastrof: Eric Hazan, emancipacija in Zahodni breg / Nikolai Jeffs: str. 87-139

ISBN 978-961-257-082-8

323(569.4)
SOC 32 HAZAN É. Zapiski o okupaciji
COBISS.SI-ID 291553536

OHK 2017 149
HELD, Klaus, 1936-
        Zeitgemäße Betrachtungen / Klaus Held. - Frankfurt am Main : V. Klostermann, cop. 2017. - 205 str. ; 20 cm. - (Klostermann RoteReihe ; 95, ISSN 1865-7095)

ISBN 978-3-465-04306-5

130.2
FIL XI.5 HELD K. Zeitgemäße
COBISS.SI-ID 65419106

OHK 2017 150
        HEROES we love : ideology, identity and socialist art in the new Europe : Belgrade, Gdańsk, Maribor, Koper, Sofia, Tirana, Zagreb, October 2014 - March 2017 / [contributors Ana Kutleša ... [et al.] ; edited by Simona Vidmar ; photography Darko Bavoljak ... [et al.] ; English translations Žarko Cvejić, Ksenija Vidic, Zoran Ž. Paunović]. - Maribor : Umetnostna galerija = Maribor Art Gallery, 2017 (Begunje : Cicero). - 358 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6489-27-0

7:01(4):141.8(082)
UMZG T/exyu/a252/10
COBISS.SI-ID 91036161

OHK 2017 151
HEWITT, Andrew, 1961-
        Družbena koreografija : ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju / Andrew Hewitt ; prevedla Aleksandra Rekar ; [spremna beseda Pia Brezavšček in Alja Lobnik]. - Ljubljana : Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Transformacije ; knj. št. 39)

Prevod dela: Social choreography : ideology as performance in dance and everyday movement. - Potiskana zavihka ov. - 400 izv. - O avtorju in delu / Amelia Kraigher in Rok Vevar: na zavihkih ov. - Spremna beseda : "Erlebnisse sind kein als ob" : ob rob Hewittovi metodologiji spotika / Pia Brezavšček in Alja Lobnik: str. 203-213. - Bibliografija: str. 215-223 ter bibliografija k spremni besedi z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6572-48-4

793.322
FIL VII HEWITT A. Družbena SOC 79 HEWITT A. Družbena koreografija
COBISS.SI-ID 291293952

OHK 2017 152
        HISTORIA Polski / [autorzy tekstów syntezy] Henryk Samsonowicz ... [et al.]. - Wyd. 1. - Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2007. - 2 zv. (599 ; 599 str.) : ilustr. ; 26 cm

Kalendarium: zv. 2, str. 284-384. - Słownik biograficzny: zv. 2, str. 385-395. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-83-01-15038-9 (t. 1)
ISBN 978-83-01-15038-9 (t. 2)

94(438)(091)
SLA Hist II 1321 HISTORIA
COBISS.SI-ID 65246562

OHK 2017 153
HLADE, Jan, 1993-
        Ljubljanska škofija med letoma 1930 in 1940 : diplomsko delo / Jan Hlade. - Ljubljana : [J. Hlade], 2017. - 85 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Boris Golec. - Bibliografija: str. 56-58. - Izvleček ; Abstract: Diocese of Ljubljana between 1930 and 1940. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

2-523(497.4Ljubljana)"1930/1940"(043.2)
ZGO DiplB HLADE Jan
COBISS.SI-ID 65260130

OHK 2017 154
HO, Wan-Li
        Ecofamilism : women, religion, and environmental protection in Taiwan / Wan-Li Ho. - St. Petersburg (FL) : Three Pines Press, cop. 2016. - 224 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 185-212. - Kazalo

ISBN 978-1-931483-33-9 (brezkislinski papir)

316(529):574
AAŠ K 316 HO W.-L. Ecofamilism
COBISS.SI-ID 65259874

OHK 2017 155
HOBSBAWM, Eric J., 1917-2012
        Kunst und Kultur am Ende des 20. und am Beginn des 21. Jahrhunderts / Eric J. Hobsbawm, Hubert Christian Ehalt. - 2. Aufl. - Wien : Picus, 2011. - 84 str. ; 19 cm. - (Wiener Vorlesungen im Rathaus ; Bd. 61)

Nasl. na ov.: Kunst und Kultur am Ausgang des 20. und am Beginn des 21. Jahrhunderts. - Weiterführende Literatur: str. 82

ISBN 978-3-85452-361-1

7.01"19/20"
UMZG C/Hob/1
COBISS.SI-ID 65373794

OHK 2017 156
HOČEVAR, Andrej, 1980-
        Seznam / Andrej Hočevar ; [risba Anja Delbello]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 91 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 200 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4577-6

821.163.6-1
SLA L.A II 7538 HOČEVAR A. Seznam
COBISS.SI-ID 290680320

OHK 2017 157
HOFMANNSTHAL, Hugo von, 1874-1929
        The Lord Chandos letter / Hugo von Hofmannsthal ; translated by Russell Stockman. - 1st ed. - Marlboro (Vermont) : Marlboro Press, 1986. - 61 str. ; 21 cm

Prevod dela: Ein Brief. - Besedilo v angl. in nem. - Vsebuje tudi izvirno besedilo: Ein Brief

ISBN 0-910395-18-7 (broš.)

821.112.2(436)-6
GER 830 HOFMANNSTHAL H.v. Lord Chandos (eng)

COBISS.SI-ID 65409378

OHK 2017 158
HOKE, Giselbert
        Italien, Spanien, Peru.... : neue Landschaften von Giselbert Hoke : Neue Galerie am Landesmuseum Joanneum, Graz, 12.6.-30.6. 1985, Galeria Goethe, Bolzano/Bozen, 18.9.-20.10.1985, Moderna galerija - Likovno razstavišče Rihard Jakopič, Ljubljana, 6.-31.3. 1986, Galerie Academia, Salzburg, Mai 1986. - [s. l. : s. n., 1985] ([Graz] : Grazer Druckerei). - [94] str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v nem., it. in sl. - Nasl. na ov.: G. Hoke. - Izbrana bibliografija: str. [17, 19, 21]

75(436):929Hoke G.
UMZG M/Hok/1
COBISS.SI-ID 65289314

OHK 2017 159
HOLBEIN, Hans, 1497-1543, ml.
        Bilder des Todes / Hans Holbein ; [Geleitwort Emil Waldmann]. - [Leipzig] : Insel, 1958. - [48] str. : ilustr. ; 19 cm

76(494)Holbein H.
UMZG M/Holb/11
COBISS.SI-ID 65289826

OHK 2017 160
        HORIZONTY kognitivně-kulturní lingvistiky : schémata a stereotypy v mluvených a znakových jazycích / Irena Vaňková, Veronika Vodrážková, Radka Zbořilová (eds.). - Vydání 1. - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017 . - 287 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Varia / Filozofická fakulta Univerzity Karlovy ; 61. sv.)

Povzetek v angl.: Horizons of cognitive-cultural lingustics. Schemas and stereotypes in spoken and sign languages. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-80-7308-727-2
ISBN 80-7308-727-8

811.162.3'23(082) 811.161.3'42(082) 81'221.24 81'23 81:316.7 81'373.612.2 159.942
SLA Var II 1316/61 HORIZONTY
COBISS.SI-ID 65378146

OHK 2017 161
HOUELLEBECQ, Michel
        Soumission : roman / Michel Houellebecq. - Paris : J'ai lu, 2017. - 314, [6] str. ; 18 cm. - (J'ai lu ; 11631)

ISBN 978-2-290-11361-5

821.133.1-31
ROM 840 HOUELLEBECQ M. Soumission
COBISS.SI-ID 65351778

OHK 2017 162
HOXHAJ Zyberi, Ermelinda
        Reisen durch Kulturen : Selim Özdogans Wieso Heimat, ich wohne zur Miete = Potovanje skozi kulture : roman Selima Özdogana Wieso Heimat, ich wohne zur Miete : diplomsko delo / Ermelinda Hoxhaj Zyberi. - Ljubljana : [E. Hoxhaj Zyberi], 2017. - 29 f. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 27-28. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2.09Özdogan S.(043.2)
GER DiplB HOXHAJ ZYBERI E. Reisen durch
COBISS.SI-ID 65324386

OHK 2017 163
HRIBAR, Tine, 1941-
        Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 2, Krščanska posmrtna nesmrtnost / Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Ljubljana] : Studio Print). - 444 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 71)

400 izv. - Bibliografija: str. 437-444

ISBN 978-961-213-271-2

27-187:128
PRK 11471/2 1 HRIBAR T. Nesmrtnost
COBISS.SI-ID 291571968

OHK 2017 164
HUANG, Chun-chieh
        Idejnozgodovinske perspektive vzhodne Azije / Chun-chieh Huang ; prevod Jan Vrhovski ; [urednica Jana Rošker]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 215 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-237-954-4

930.85(5-11)(075.8) 130.2(5-11)(075.8)
AAŠ K 1 HUANG C.-C. Idejnozgodovinske
COBISS.SI-ID 291749888

OHK 2017 165
HUIZINGA, Johan
        Europäischer Humanismus: Erasmus / Johan Huizinga. - Hamburg : Rowohlt, 1958. - 195 str., 4 str. pril. : ilustr. ; 19 cm. - (Rowohlts deutsche Enzyklopädie)

Hrbtni nasl. Erasmus. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

299.4:929Erasmus
UMZG C/Hui/1
COBISS.SI-ID 65365858

OHK 2017 166
        I ti svetnuva parče ubavina : sovremena slovenečka poezija / prepev od slovenečki jazik Viktorija Blažeska, Sonja Dolžan. - Skopje : Matica makedonska, 2016 (Skopje : Grafostil). - 119 str. ; 21 cm

Cir. - 500 izvodov. - Kapki apsurd vo zemjata na sonceto / Milan Jazbec: str. 111-116

ISBN 978-608-10-0531-8 (13)
ISBN 608-10-0530-5 (10)

821.163.6-1(082.2)=163.3
SLA L.A II 7539 I TI SVETNUVA
COBISS.SI-ID 102164746

OHK 2017 167
        INKARNAT und Signifikanz : das menschliche Abbild in der Tafelmalerei von 200 bis 1250 im Mittelmeerraum / Herausgeber Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft, Technische Universität München ... [et al.] ; Redaktion Yvonne Schmuhl, Esther P. Wipfler. - 1. Aufl. - München : Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft, Technische Universität München ; München : Forschungsstelle Realienkunde, Zentralinstitut für Kunstgeschichte ; [München] : Doerner Institut, Bayerische Staatsgemäldesammlungen ; Florenz : Opificio delle Pietre Dure, 2017. - 667 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München ; Bd. 42) (Schriften der Forschungsstelle Realienkunde ; Bd. 3) (Studien aus dem Lehrstuhl für Restaurierung, Kunsttechnologie und Konservierungswissenschaft)

Besedilo v nem., angl. in it. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-9815094-1-0

7.041.5(262)(082)
UMZG Ich/m/154
COBISS.SI-ID 41999149

OHK 2017 168
        INTERACTIONS, dialogues, conversations : l'oral en français langue étrangère / Elisa Ravazzolo ... [et al.]. - Vanves : Hachette français langue étrangère, 2015. - 223 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 213-218

ISBN 978-2-01-401601-7

811.133.1'243:37.091.3
ROM 37 INTERACTIONS Ravazzolo E. et al.
COBISS.SI-ID 65281122

OHK 2017 169
INTERNATIONAL Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates (4 ; 2017 ; Tbilisi)
        Art and cross-cultural dialogue : identity and cultural diversity : book of abstracts / 4th International Conference for PhD Students and Recent PhD Graduates, Tbilisi, 28-30 September 2017. - 1st ed. - Tbilisi : Faculty of Restoration, Art History and Theory : Apollon Kutateladze Tbilisi State Academy of Art, 2017 ([Tbilisi] : VIP Print). - 43 str. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-9941-27-377-3

7:378.046-021.68(082)
UMZG Icl/ICPS/2
COBISS.SI-ID 65406050

OHK 2017 170
        INVESTIGATING computer-mediated communication : corpus-based approaches to language in the digital world / edited by Darja Fišer and Michael Beißwenger. - 1st ed. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts, 2017. - 235 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Book series Translation studies and applied linguistics, ISSN 2335-335X)

Izvleček v angl. in bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-961-237-950-6

81'322:004.9(082)
GER 81'32 INVESTIGATING Fišer D. (ed.) GER AR FIŠER D. INVESTIGATING
COBISS.SI-ID 291555584

OHK 2017 171
ISHIGURO, Kei
        Setsuzokushi no gijutsu : kakitai koto ga surasura kakeru / Ishiguro Kei. - Shohan. - Tokyo : Jitsumukyoikushuppan, 2016. - 206 str. ; 20 cm : ilustr.

ISBN 978-4-7889-1184-0

81'36(520):811.521
AAŠ J 81(07) ISHIGURO K. Setsuzokushi
COBISS.SI-ID 65254242

OHK 2017 172
        ITALIA felix : migrazioni slave e albanesi in Occidente : Romagna, Marche, Abruzzi, secoli XIV-XVI / a cura di Sergio Anselmi. - Ancona : Università degli studi, 1988. - 334 str. ; 23 cm. - (Quaderni di "Proposte e ricerche" ; n. 3)

Kazalo

314.15(4)"15/17"
COBISS.SI-ID 65321826

OHK 2017 173
        ITINERARI turistico-culturali in Puglia / [redazione Francesco Carofiglio]. - Bari : M. Adda, cop. 1986. - XIV, 432 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 423-432. - Kazalo

7:908(450.75)
UMZG T/ita/t/Pu/4
COBISS.SI-ID 65475426

OHK 2017 174
        IZLOŽBE domišljije : prodajna razstava umetnikov in rokodelcev = Windows of imagination : group sales exhibition of artists and craftsmen : Škofja Loka, 29. 11.-31. 12. 2016 / [fotografije Aleksander Jesenovec ... [et al.] ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi]. - Škofja Loka : Loški muzej, 2016 ([Ljubljana] : R-tisk). - [10] str. : ilustr. ; 15 cm

Ov. nasl. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 1.500 izv.

659.152
UMZG Kr/ŠkL/11
COBISS.SI-ID 65468258

OHK 2017 175
        IZPITNA literatura za Izbrana poglavja iz zgodovine JV Evrope v 19. stoletju : študijsko leto 20017/18. Tema 1, Nacionalizem in oblikovanje narodov v JV Evropi: osmanizem in ilirizem / jugoslovanstvo / [uredil Rok Stergar]. - [Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2017]. - 152 str. loč. pag. : ilustr. ; 29 cm

Gradivo za interno uporabo

94(4)"1900/1918"
FRASCATI: 6-100
ZGO E 1876 94(4-12)"18" IZPITNA literatura Stergar R. (ur.) 1

COBISS.SI-ID 65399650

OHK 2017 176
JAKOVLJEVIĆ, Ivan, 1992-
        Razvoj Testa odkrivanja in reševanja problemov : magistrsko delo / Ivan Jakovljević. - Ljubljana : [I. Jakovljević], 2017. - 59 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 53-56. - Izvleček ; Abstract: Development of test for detecting and solving problems. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:0004.02 (043.2)
CC-APA: 3100 2220
PSI MagB JAKOVLJEVIĆ I. Razvoj Testa
COBISS.SI-ID 65298530

OHK 2017 177
JAMES, Rosetta
        The bluest eye & Sula : notes / by Rosetta James and Louisa S. Nye. - Lincoln : Cliffs Notes, 1997. - 98 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Morrison's The bluest eye & Sula. - Bibliografija: str. 95-98

ISBN 0-8220-0251-5

821.111(73).09Morrison T.
GER 820(73).09 Morrison T. Bluest eye/ROSETTA

COBISS.SI-ID 65415522

OHK 2017 178
JANČAR, Drago
        Desejo debochado / Drago Jančar ; [traduzido por] Thaís Caroline Schmitt Vrečko ; [prefácio de Gojko Božović]. - 1a ed. - Ljubljana : Fundação Internacional FSK, 2015 ([Celje] : Dikplast). - 269 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Slawa : dos autores eslavos para o mundo)

Prevod dela: Posmehljivo poželenje. - 1.000 izv. - Os mundos se encontram / texto de Gojko Božović ; traduzido para o esloveno por Tânia Tuma: str. 259-263. - O avtorju: str. 264

ISBN 978-961-92433-8-1

821.163.6-311.2
ROM 886.3=690 JANČAR D. Desejo Debochado SLA L.A II 7540 JANČAR D. Desejo
COBISS.SI-ID 280911104

OHK 2017 179
JANDL, Liza Ana
        Nisem lepa, sem pa dobra : vpliv zunanjega izgleda knjig na izposojo : diplomski seminar : s prilogami na CD ROM-u / Liza Ana Jandl. - Ljubljana : [L. A. Jandl], 2017. - 38 f. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 35-36. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

027:024.6(043.2)
BIB DiplB 027 JANDL L. A. Nisem
COBISS.SI-ID 65331554

OHK 2017 180
JARMAN, Mark Anthony
        I didn't know you could do this! : an interview with Mark Anthony Jarman = Je ne savais pas qu'on pouvait faire ça! : un entretien avec Mark Anthony Jarman / interviewed by / interrogé par Jason Blake. - Besedilo v angl.

V: Central European journal of Canadian studies. - ISSN 1213-7715. - Vol. 10/11 (2016), str. 5-10.

929Jarman M. A.:821.111(71).09
COBISS.SI-ID 65465442

OHK 2017 181
JERELE, Tonja
        Žanrska delitev subvencioniranih knjig : analiza kulturnih politik na področju potrjevanja subvencij : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROMu / Tonja Jerele. - Ljubljana : [T. Jerele], 2017. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Miha Kovač. - Bibliografija: f. 32-33. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5"1945/2017"(497.4)(043.2)
BIB DIPLB 655.4/.5 JERELE T. Žanrska
COBISS.SI-ID 65359458

OHK 2017 182
        JESKYNĚ Býčí skála ve svých dějích a pradějích = Býčí skála cave, history and prehistory / Martin Oliva ... [et al.]. - Vydání 1. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2015. - 212 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Anthropos : studies in anthropology, palaeoethnology, palaeontology and quaternary geology ; vol. 39, N.S. 31, 2015)

Hrbtni nasl.: Býčí skála. - Besedilo v češ. jeziku z angl. povzetki. - Bibliografija: str. 200-212

ISBN 978-80-7028-461-2
ISBN 80-7028-461-7

903
ARH 012-CZ 12
COBISS.SI-ID 65262946

OHK 2017 183
        JOSIP Vončina : 1932.-2010. / [uredio August Kovačec]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2012. - 56 str. : portr. ; 26 cm. - (Spomenica preminulim akademicima / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : sv. 174)

Bibliografija radova akademika Josipa Vončine / Loretana Farkaš, Tena Babić: str. 37-56

ISBN 978-953-154-117-6

929Vončina J. 012Vončina J.
COBISS.SI-ID 65435746

OHK 2017 184
JURIĆ, Iris
        Fremdsprachenerwerb durch plurilinguale Ansätze = Usvajanje tujih jezikov z večjezičnimi pristopi : magistrsko delo / Iris Jurić. - Ljubljana : [I. Jurić], 2017. - 103 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 91-98. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:81'243'246(043.2) 81'272(4):[37.091.3:81'243'246](043.2)
GER MagB JURIĆ I. Fremdsprachenerwerb
COBISS.SI-ID 65364578

OHK 2017 185
KALAN, Katarina, 1990-
        Franz Werfel und der Faschismus = Franz Werfel in fašizem : magistrsko delo / Katarina Kalan. - Ljubljana : [K. Kalan], 2017. - 67 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentor Johann Georg Lughofer. - Bibliografija: str. 63-67. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Werfel F.:329.18(043.2)
GER MagB KALAN K. Franz Werfel
COBISS.SI-ID 65312098

OHK 2017 186
KARDINAR, Marko, 1991-
        Zgodovina Dobrovnika od začetka do marčne revolucije : diplomsko delo / Marko Kardinar. - Ljubljana : [M. Kardinar], 2017. - 52 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Peter Štih. - Bibliografija: f. 49-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4Dobrovnik)(043.2)
ZGO DiplB KARDINAR Marko
COBISS.SI-ID 65305698

OHK 2017 187
KARE, Alma
        Vloga in delovanje splošne knjižnice za podporo pri soočanju z demenco : magistrsko delo / Alma Kare. - Ljubljana : [A. Kare], 2017. - 171 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96545&lang=slv. - Mentorica Polona Vilar, somentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 147-164. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027.022:616.892.3(043.2)
BIB MagB 027.022 KARE A. Vloga
COBISS.SI-ID 65263202

OHK 2017 188
KARLIN, Adam
        Washington, DC / [writers Adam Karlin, Regis St. Louis, Karla Zimmerman]. - 1st ed. - Footscray (Victoria) : Lonely Planet Publications, cop. 2015. - 1 zv. (rezani listi) : ilustr., zvd. ; 20 cm + 1 zganj. zvd. - (Make my day)

Avtorji navedeni na zadnjih str. - Zvd. na notr. str. zganj. nasl. str. - Rezani listi. - Spiralna vezava

ISBN 978-1-74360-938-5

913(75)(036)
GEO USA 5165 908(7) KARLIN A. Washington DC

COBISS.SI-ID 16571026

OHK 2017 189
KARLOVČEC, Senka
        Sidonija : samostojna pesniška zbirka / Senka Karlovčec ; [fotografije domač arhiv avtorice]. - Velenje : samozal., 2016 ([Velenje] : Eurograf). - 64 str. : ilustr. ; 30 cm

Nekatere pesmi tudi v nem. ali hrv. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 200 izv.

ISBN 978-961-283-736-5

821.163.6-1
SLA L.A II 7546 KARLOVČEC S. Sidonija
COBISS.SI-ID 286763264

OHK 2017 190
        KARTAUSE Mauerbach : 1314 bis heute : [vom Kloster zum Zentrum für Baudenkmalpflege] / [verantwortliche Redaktion Ulrike Knall-Brskovsky]. - [Wien] : Bundesdenkmalamt, [2014]. - 368 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Fokus Denkmal ; 3)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija z opombami na dnu str. pri posameznih prispevkih. - Razen uvoda in nove paginacije ponatis iz: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege ; 53 (1999), H. 2-4

ISBN 978-3-901858-11-6

726:27-523.6(436.2)(082) 27-789.24(436.2)(082)
ZGO E 1883/3 7 KARTAUSE Mauerbach
COBISS.SI-ID 41472045

OHK 2017 191
KAVALIR, Monika
        Funkcijska opredelitev pridevniške zveze v slovenskem in angleškem jezikoslovju / Monika Kavalir. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 347-352. - Abstract: Functional definitions of the adjectival phrase in Slovene and English linguistics.

V: Slavia. - ISSN 0037-6736. - Roč. 86, seš. 2/3 (2017), str. 335-352.

811.163.6'362:811.111
COBISS.SI-ID 65285986

OHK 2017 192
KAVALIR, Monika
        Tri muhe na en mah : Erasmus+ pedagoška praksa študentov angleščine v Veliki Britaniji / Monika Kavalir. - Bibliografija: str. 79-80. - Povzetek ; Summary.

V: Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu / uredile Sonja Rutar ... [et al.]. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2017. - (Knjižnica Ludus, ISSN 2536-1937 ; 6). - ISBN 978-961-7023-31-2. - Str. 65-80.

811.111:331.55-057.87(410)
COBISS.SI-ID 65290594

OHK 2017 193
KINTRUP, Carola
        Die attischen Sarkophage. Zweiter Faszikel, Amazonomachie - Schlacht - Epinausimachie / Carola Kintrup. - Berlin : Mann, Gebr., 2016 . - 320 str., 104 str. tabel : ilustr. ; 35 cm. - (Die antiken Sarkophagreliefs ; Bd. 9, T.1, F 2)

Kazalo

ISBN 978-3-7861-2755-0
ISBN 3-7861-2755-7

904"652"
ARH 03 6,1/9,1,2
COBISS.SI-ID 65343586

OHK 2017 194
KIPLING, Rudyard, 1865-1936
        Plain tales from the hills / by Rudyard Kipling. - Copyright ed. - Leipzig : B. Tauchnitz, 1890. - 312 str. ; 16 cm. - (Collection of British authors ; vol. 2649)

821.111-32
GER 820 KIPLING R. Plain tales
COBISS.SI-ID 32715265

OHK 2017 195
KIRBIŠ, Andrej, 1982-
        Politična kultura v postjugoslovanskih družbah : [znanstvena monografija] / Andrej Kirbiš. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 207 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 104)

Dodatek k nasl. v kolofonu. - 100 izv. - Bibliografija: str. 187-207

ISBN 978-961-6620-99-4

316.334.3(497.1)
SOC 316.3 KIRBIŠ A. Politična kultura
COBISS.SI-ID 92004609

OHK 2017 196
KIRIGIN, Branko
        Issa : otok Vis u helenističko doba : izložba Arheološkog muzeja u Splitu, [otvorena 4. 7. 1983 u Visu] / [autor teksta Branko Kirigin ; fotografije Živko Bačić]. - [Split : Arheološki muzej, 1983]. - 25 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Posebno izdanje / Arheološki muzej u Splitu)

Ov. nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Osnovna bibliografija o arheološkim spomenicima otoka Visa: str. 24. - Summary

UMZG T/hrv/Vis/4
COBISS.SI-ID 799328

OHK 2017 197
KLEČ, Milan
        Moji spomini na morje / Milan Kleč. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4579-0

821.163.6-94
SLA L.A II 7536 KLEČ M. Moji
COBISS.SI-ID 290658816

OHK 2017 198
KLOBUČAR, Urška
        Evalvacija avtomatskega razvrščanja člankov v programu za analizo poslovanja podjetij : diplomski seminar / Urška Klobučar. - Ljubljana : [U. Klobučar], 2017. - 30 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Maja Žumer. - Bibliografija: f. 29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

659.2:004(043.2)
BIB DiplB 659.2 KLOBUČAR U. Evalvacija
COBISS.SI-ID 65388130

OHK 2017 199
KLUN, Tara
        Materializem in vrste nakupa v povezavi s hedonskim vidikom blagostanja in temeljnimi psihičnimi potrebami : magistrsko delo / Tara Klun. - Ljubljana : [T. Klun], 2017. - 74 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 58-66. - Izvleček ; Abstract: Materialism and purchase types in relation to hedonic well-being and fundamental psychological needs. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923.2:364.668(043.2)
CC-APA: 3120
PSI KLUN T. Materializem in
COBISS.SI-ID 65354082

OHK 2017 200
KOESTLER, Arthur, 1905-1983
        The Sleepwalkers : a history of man's changing vision of the universe / Arthur Koestler ; with an introduction by Herbert Butterfield. - London : Penguin Books, 1959. - 623 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 555-612. - Kazalo

930.85-
ZGO C 6854 930.1 KOESTLER A. Sleepwalkers
COBISS.SI-ID 65366882

OHK 2017 201
KOGELNIK, Kiki
        Kiki Kogelnik : [Monographie] / mit Texten von Arnulf Rohsmann ... [et al.] ; [Übersetzung ins Englische Meredith Schneeweiss]. - Klagenfurt : Ritter, cop. 1989. - 191 str. : ilustr. ; 28 cm

Dodatek k nasl. naveden na skrajšani nasl. str. - Nem. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 189. - Kazalo

ISBN 3-85415-075-X

73/75(436):929Kogelnik K.
UMZG M/Koge/1
COBISS.SI-ID 65383522

OHK 2017 202
KOLETNIK Korošec, Melita
        Vpliv uporabe prevoda kot sredstva za pridobivanje jezikovne kompetence na razvoj prevodne kompetence : doktorska disertacija / Melita Koletnik. - Ljubljana : [M. Koletnik], 2017. - 391 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: str. 242-263. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81:37.09.3(043.3)
GER Diss KOLETNIK KOROŠEC M. Vpliv
COBISS.SI-ID 65406818

OHK 2017 203
KOMES, Nikola
        Medsebojno zaupanje v poslovnih odnosih med Slovenijo in Hrvaško : magistrsko delo / Nikola Komes. - Ljubljana : [N. Komes], 2017. - 39 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 35-39. - Izvleček ; Abstract: Mutual trust in business relationships between Slovenia and Croatia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.331:331.101.3(043.2)
CC-APA: 3600 3620
PSI MagB KOMES N. Medsebojno
COBISS.SI-ID 65411426

OHK 2017 204
KONDOR, Ladislav
        Karikature Ladislava Kondorja / avtorica [spremnega besedila] Tamara Andrejek ; [fotografije karikatur Tomislav Vrečič]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 69-70

ISBN 978-961-6579-26-1

741.5(497.4):929Kondor L.(083.824)
UMZG M/KondL/1
COBISS.SI-ID 84319489

OHK 2017 205
KOSMAČ, Tomaž, 1965-
        Preko vode do svobode / Tomaž Kosmač ; [spremna beseda Zoran Božič]. - Maribor : Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 121 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - O Tomažu, romanu, vojski in sreči / Zoran Božič: str. 108-121

ISBN 978-961-7018-72-1

821.163.6-312.6
SLA L.A I 7212 KOSMAČ T. Preko
COBISS.SI-ID 92950785

OHK 2017 206
KOSTRHUN, Petr
        Cesty moravské paleolitické archeologie v období Československé republiky / Petr Kostrhun. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2014. - 339 str. : ilustr., zvd., portreti ; 26 cm

Angleški prevod povzetka: Path of Moravian palaeolithic archaeology at the time of the Czechoslovak Republic 1918-1938. - Summary. - Bibliografija: str. 238-262

ISBN 978-80-7028-422-3
ISBN 80-7028-422-6

902
ARH 016-CZ 16
COBISS.SI-ID 65259106

OHK 2017 207
KOZAMERNIK, Tomaž
        Ponovno rojstvo v svetu Malazana : magistrsko delo / Tomaž Kozamernik. - Notranje Gorice : [T. Kozamernik], 2017. - 56 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 55-56. - Izvleček ; Abstract: Rebirth in the Malazan world. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-312.9 821.111(71).09Erikson S.
PRK MagB 37 KOZAMERNIK T. Ponovno rojstvo
COBISS.SI-ID 65244002

OHK 2017 208
KRANJEC, Lidija
        Način rabe izobraževalnih portalov v šoli : primer UČIMse.com : diplomski seminar / Lidija Kranjec. - Ljubljana : [L. Kranjec], 2017. - 42 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Miha Kovač. - Bibliografija: f. 40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4/.5:004-057.874(497.4)(043.2)
BIB DiplB 655.4/.5 KRANJEC L. Način
COBISS.SI-ID 65381218

OHK 2017 209
KRENN, Mark
        Julij (Gyula) Schönauer, Šalovski fotograf / Mark Krenn ; [dodatna besedila Jelka Pšajd, Metka Fujs ; fotografije Tomislav Vrečič]. - Murska Sobota : Pomurski muzej, 2014 ([Ljubljana] : Pleško). - 303 str. : Ilustr. ; 27 cm. - (Prekmurski fotografi)

Fotogr. na notr. str. ov. - Predgovor / Metka Fujs: str. 4-5. - Bibliografija: str. 298-301

ISBN 978-961-6579-23-0

77(497.411):929Schönauer J.
UMZG M/Schoen/1
COBISS.SI-ID 80350465

OHK 2017 210
        KRIŽ kraž 1. Priročnik za učitelje / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednika Matej Klemen, Mihaela Knez ; ilustratorka Marta Bartolj]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-237-947-6

37.091.3:811.163.6(035)
COBISS.SI-ID 291212544

OHK 2017 211
        KRIŽ kraž 1. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za neopismenjene otroke [Dva medija] / Mihaela Knez ... [et al.] ; [uredniki Matej Klemen, Mihaela Knez, Mateja Lutar ; ilustratorka Marta Bartolj]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
124 str. : ilustr. ; 30 cm
[1] CD ; 12 cm

Na ov. učbenika tudi: A1
- - Križ kraž 1. - [32] f. ; 28 cm

ISBN 978-961-237-946-9

811.163.6(075.2)
COBISS.SI-ID 291212288

OHK 2017 212
KRIŽ, Marija
        English as a world language : a sociolinguistic study = Angleščina kot svetovni jezik : sociolingvistična študija : magistrsko delo / Marija Križ. - Ljubljana : [M. Križ], 2017. - 42 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Trobevšek Drobnak. - Bibliografija: str. 40-41. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'27(043.2)
GER MagB KRIŽ M. English
COBISS.SI-ID 65360226

OHK 2017 213
KRIŽAJ, Lana
        Tezaurus spomeničkih vrsta : podatkovni standard u inventarima graditeljske baštine / Lana Križaj ; [prijevod na engleski Aida Njunjić]. - Zagreb : Ministarstvo kulture RH, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2017. - 155 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture, ISSN 1333-4190 ; sv. 18)

Dostopno tudi na: http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/godisnjaci/Ministarstvo%20kulture%20MALA%20BIBLIOTEKA%2018_2016.pdf. - Bibliografija: str. 151-154. - Summary

ISBN 978-953-312-040-9

7.025:72(03)
ARH Per 02-HR 11/18 UMZG G/Kri/1
COBISS.SI-ID 65106018

OHK 2017 214
KRIŽANEC, Matej, 1989-
        Rusifikacija in sovjetizacija Srednje Azije : s poudarkom na jezikovni politiki : magistrsko delo / Matej Križanec. - Ljubljana : [M. Križanec], 2017. - 84 str. : ilustr., zvd ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Jože Vogrinc, Mladen Uhlik. - Seznam literature: str. 80-83. - Izvleček ; Abstract: Russification and Sovietization of Central Asia with emphasis in language policy ; Povzetek ; Rezjume. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelke za sociologijo, Oddelek za slavistiko

811.161.1'272(47)"19"
SLA MagB 96 KRIŽANEC M. Rusifikacija SOC MagB 3 KRIŽANEC M. III 2461
COBISS.SI-ID 65222498

OHK 2017 215
KRIŽANEC-Beganović, Danijela
        Čarobna družba : vjerovanja u nadnaravna bića u Podravini : Etnografski muzej, Zagreb, 12. prosinac 2015. - 31. svibanj 2016. / Danijela Križanec-Beganović ; autorica fotografija Iva Lulić. - Zagreb : Etnografski muzej, 2015. - 79 str. : ilustr. ; 28 str.

U potrazi za mitskim svjetovima u suvremenom društvu / Luka Šešo: str. 64-69. - Bibliografija: str. 70-71

ISBN 978-953-6273-64-5 (broš.)

398.4(497.525)
ETN Č.3 13435 KRIŽANEC-BEGANOVIĆ D. Čarobna

COBISS.SI-ID 39751213

OHK 2017 216
KRŠLIN, Anja
        Azijske filozofije in religije v Flisarjevem delu Čarovnikov vajenec : diplomsko delo / Anja Kršlin. - Hrastnik : [A. Kršlin], 2017. - 78 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 76-77. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09Flisar E.:1(5)
PRK DiplB 280/BD KRŠLIN A. Azijske
COBISS.SI-ID 65230946

OHK 2017 217
KUHAR, Roman, 1973-
        Prizadevanja za enakost : okviri homofobije v Sloveniji : [priročnik] / Roman Kuhar in Iztok Šori ; [prevod Andrej Zavrl]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 65, 65 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Campaigning for equality : the frames of homophobia in Slovenia : [handbook]

ISBN 978-961-237-957-5

342.726(497.4)(035) 316.346.2(497.4)(035)
SOC 316.3 KUHAR R. Prizadevanja
COBISS.SI-ID 291897088

OHK 2017 218
KUZMANOVIĆ, Lidija
        Simbolika zemlje in vode v sodobni makedonski poeziji : magistrsko delo / Lidija Kuzmanović. - Ljubljana : [L. Kuzmanović], 2017. - 78 f. ; 30 cm

Mentorja Namita Subiotto, Igor Škamperle. - Literatura: f. 77-78. - Izvleček ; Abstract: The symbolism of soil and water in the modern Macedonian poetry ; Povzetek ; Rezime. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za filozofijo

821.163.3.09-1:7.045
SLA MagB 91 KUZMANOVIĆ L. Simbolika SOC MagB 3 KUZMANOVIĆ L. III 2456
COBISS.SI-ID 65207650

OHK 2017 219
LAJOVIC, Jan
        Ruska cesta čez Vršič in usoda ruskih ujetnikov : diplomsko delo / Lan Lajovic. - Ljubljana : [L. Lajovic], 2017. - 36 str. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentorica Maja Vehar. - Bibliografija: str. 34. - Izvleček ; Abstract: Vršič Road and the destiny of Russian prisoners. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:656.022(497.4Vršič)"1914/1917"(043.2)
ZGO DiplB LAJOVIC Jan
COBISS.SI-ID 65261410

OHK 2017 220
LATEGANO Štrukelj, Jaša
        Percepcije razrednosti v marksistični teoriji in komunistični politični praksi : diplomsko delo / Jaša Lategano Štrukelj. - Ljubljana : [J. Lategano Štrukelj], 2017. - 44 f. ; 31 cm

Mentor Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 43. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

141.82:330(043.2)
SOC DiplB 3 LATEGANO ŠTRUKELJ J. III 2455
COBISS.SI-ID 65465186

OHK 2017 221
LAVRIN, Janko
        Ibsen and his creation : a psycho-critical study / by Janko Lavrin. - London [etc.] : W. Collins Sons & Co., cop. 1921. - IX, 145 str. ; 19 cm

"The substance of this work appeared originally in the New age" --> Uvod

821.113.5.09Ibsen H.
GER 839.6.09 Ibsen H. LAVRIN J. (1921)
COBISS.SI-ID 2692187

OHK 2017 222
        LAZIO [Kartografsko gradivo]. - 7e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 111 x 100 cm na listu 144 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 360)

Spodaj načrti mest: Rim, Viterbo, Tivoli in preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712669-5

912.43(450.62)
GEO ZK VIII I LAZIO
COBISS.SI-ID 65444706

OHK 2017 223
LEČIČ, Rada
        Slovenščina od A do Ž. [Učbenik za začetnike] = Slovenački od A do Ž. [Udžbenik za početnike] / Rada Lečič ; prevod Maja Đukanović ; [ilustracije Tamara Korošec ; avtorji in viri fotografij Rada Lečič ... et al.]. - 1. natis = 1. izd. - Cerkno : Gaya, 2017. - 184 str. : ilustr. ; 28 cm

Slovar ; Rečnik: str. 158-170. - Rešitve ; Rešenja: str. 171-180. - Viri ; Izvori ; Literatura: str. 182

ISBN 978-961-94271-0-1

811.163.6(075)
COBISS.SI-ID 291204864

OHK 2017 224
LENIN, Vladimir Il´ič
        Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917 / Vladimir Iljič Lenin ; [prevod, ureditev in spremna študija Lev Centrih ; spremna študija Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 239 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

400 izv. - O diktaturi proletariata včeraj in danes / Lev Centrih: str. 187-222. - Brati teorijo kot revolucionar / Jože Vogrinc : str. 223-239. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-70-9

141.82 323.272:321.01
PRK 5740/LEN LENIN V. I. Država in revolucija SOC 141.82 LENIN V. I. Država in revolucija

COBISS.SI-ID 291226112

OHK 2017 225
LEONARDO da Vinci
        Leonardo : il disegno / Carlo Pedretti. - Firenze : Giunti, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 67 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76163-4

75.034.5(450):929Leonardo da Vinci
COBISS.SI-ID 65396834

OHK 2017 226
        LÉTA do pole okovaná 1914-1918. Sv. 2, 1915 - noví nepřátelé, nové výzvy / Jaroslav Láník, Tomáš Kykal a kolektiv. - Praha : Ministerstvo obrany České republiky - VHÚ Praha, 2017. - 718 str. : ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: Vojenský historický ústav. - Prispevki v češ., angl. ali nem., predgovor in uvod v češ. in angl. - Bibliografija: str. 551-607 in v opombah na dnu str. - Kazalo. - Summary ; Resumé

ISBN 978-80-7278-715-9

94(437.3)"1915"
ZGO C 6848 94(100)"1914/1918" LÉTA do pole 1915

COBISS.SI-ID 64770658

OHK 2017 227
LICHTWARK, Alfred, 1852-1914
        Übungen in der Betrachtung von Kunstwerken : nach Versuchen mit einer Schulklasse herausgegeben von der Lehrervereinigung zur Pflege der kunstlerischen Bildung / Alfred Lichtwark. - [Aufl. 2]. - Berlin : Cassirer, 1922. - 136 str., [16] f. pril. : ilustr. ; 21 cm

7.01:37
UMZG C/Lich/1
COBISS.SI-ID 65344098

OHK 2017 228
        LIGURIA [Kartografsko gradivo]. - 8e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve ; 110 x 100 cm na listu 122 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 352)

Spodaj: načrti mest Savona, Genova, La Spezia in Imperia Oneglia et Porto Maurizio ter preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712660-2

912.43(450.42)
GEO ZK VIII I LIGURIA
COBISS.SI-ID 65437282

OHK 2017 229
LIPONIK, Vesna
        Ljubica Rolanda Barthesa : feministično branje : diplomsko delo / Vesna Liponik. - Ljubljana : [V. Liponik], 2017. - 47 f. ; 30 cm

Mentorici Vanesa Matajc, Irena Novak Popov. - Literatura in viri: f. 43-46. - Izvleček ; Abstract: Ljubica Rolanda Barthesa : feminist reading. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slovenistiko

821.163.6.09-1Makuc A.
PRK DiplB 281/BD LIPONIK V. Ljubica SLA DiplB 365 LIPONIK V. Ljubica
COBISS.SI-ID 65222754

OHK 2017 230
LODGE, David, 1935-
        Deaf sentence / David Lodge. - London [etc.] : Penguin Books, 2009, cop. 2008. - 308 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-14-103570-3

821.111-311.2
GER 820 LODGE D. Deaf sentence
COBISS.SI-ID 65322338

OHK 2017 231
LOGONDER, Tone, 1932-1987
        Spomenik umetnosti in lepoti = A monument of art and beauty : Loški muzej Škofja Loka, Galerija Ivana Groharja = Škofja Loka Museum, Ivan Grohar Gallery : 12. 4.-31. 5. 2017 / Tone Logonder ; [besedilo Jana Fojkar ; prevod Arven Šakti Kralj Szomi ; fotografije arhiv družine Logonder ... et al.]. - Škofja Loka : Loški muzej = Škofja Loka Museum, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - [23] str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - Fotogr. na notr. str. ov. - 600 izv.

730(497.4):929Logonder T.
UMZG M/Logo/3
COBISS.SI-ID 291130368

OHK 2017 232
        LOMBARDIA [Kartografsko gradivo]. - 8e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve ; 122 x 100 cm na listu 133 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 353)

Zadaj: načrti mest Milano, Brescia, Como, Bergamo, Varese. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712661-9

912.43(450.25)
GEO ZK VIII I LOMBARDIA
COBISS.SI-ID 65437026

OHK 2017 233
MADARASI, Lea
        Med teorijo zapeljevanja in fantazijo skozi Freuda in Laplanchea : doktorska disertacija / Lea Madarasi. - Ljubljana : [L. Madarasi], 2017. - 146 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 141-145. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Študijski program Humanistika in družboslovje, področje Teoretska psihoanaliza

177.62:159.964.26
FRASCATI: 6-301
FIL DissB XI.5 MADARASI,Lea Med teorijo
COBISS.SI-ID 65261154

OHK 2017 234
MAGRITTE, René
        Magritte / Giorgio Cortenova. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 59 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76155-3

75.037.5(493):929Magritte R.
COBISS.SI-ID 65393250

OHK 2017 235
MAKULJEVIĆ, Biljana
        Avtentičnost bivanja : magistrsko delo / Biljana Makuljević. - Ljubljana : [B. Makuljević], 2017. - 73 str. ; 31 cm

Mentorica Cvetka Hedžet Tóth. - Bibliografija: str. 70-71. - Izvleček ; Abstract : Authenticity of existence. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

17.035.1:316.472.4
FIL MagB IV MAKULJEVIĆ,B. Avtentičnost bivanja

COBISS.SI-ID 65443426

OHK 2017 236
MANTEGNA, Andrea
        Mantegna / Claudia Cieri Via. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art dossier ; no. 55)

Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76149-9

COBISS.SI-ID 514777471

OHK 2017 237
MARASOVIĆ, Tomislav
        Dioklecijanova palača, svjetska kulturna baština, Split, Hrvatska / Tomislav Marasović ; [autori fotografija Milan Babić ... et al.]. - 2. dopunjeno i prošireno izd. - Split [i. e.] ; Zagreb : Dominović-Buvina, 1994. - 128 str. : ilustr. ; 34 cm

Bibliografija: str. 124-126

ISBN 953-6006-02-2

728.81(497.13 Split) 711.523(497.13 Split) 719:728.81(497.13 Split) 728.523.032.77(497.13 Split)
UMZG T/hrv/St/38
COBISS.SI-ID 50858496

OHK 2017 238
MARIBOR (Slovenija ; mestna občina)
        Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1860-1861 : kritična objava arhivskih dokumentov / [[pripravila], prevodi] Zdenka Semlič Rajh. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 228 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora ; zv. 42)

Besedilo v slov. ali nem. - 100 izv. - Zusammenfassung ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6507-77-6

352:94(497.4Maribor)"1860/1861"
ZGO D 4705/42 94(497.4A/Ž) MARIBOR Sejni zapisniki

COBISS.SI-ID 92777729

OHK 2017 239
MARIČIĆ, Dunja
        Spoštljivost v japonskem poslovnem diskurzu : analiza spoštljivega govora (keigo) v korespondenci v turizmu = Politeness in Japanese business discourse : analysis of keigo in tourism industry correspondence = Nihongo bijinesubunsho ni okeru poraitonesu : ryokôgyôbuntsû ni okeru keigo no bunseki : magistrsko delo / Dunja Maričić. - Ljubljana : [D. Maričić], 2017. - 132 str. ; 30 cm : ilustr.

Andrej Bekeš. - Bibliografija: str. 99-102. - Povzetek v jap. ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Japonologija

811.521:316
AAŠ MagJ 81 MARIČIĆ D. Spoštljivost
COBISS.SI-ID 65445986

OHK 2017 240
MARIĆ, Nejc, 1992-
        50 Abstufungen der Alphabetisierung = Petdeset odtenkov pismenosti : magistrsko delo / Nejc Marić. - Ljubljana : [N. Marić], 2017. - 87 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorja Igor Škamperle, Irena Samide. - Bibliografija: str. 82-85. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za sociologijo

37.014.22:028(043.2) 028:37.014.22(043.2) 81'246.2(043.2)
GER MagB MARIĆ N. Fünfzig SOC MagB 3 MARIĆ N. III 2431
COBISS.SI-ID 65107554

OHK 2017 241
MARIĆ, Ruža
        Vučedol : Vukovar - Hrvatska - Jugoslavija / [tekst Ruža Marić ; fotografije M. Pintar, Stjepan Ninković ; likovna oprema Branka Čičin-Šain ; izrada karata Miroslav Acić]. - Zagreb : Turistkomerc, 1981. - 31 str. : ilustr., zvd. ; 16 cm. - (Biblioteka Male turističke monografije ; Broj 49)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Povzetek v nem., angl. in ruš.

UMZG mf T/hrv/Vuč/1
COBISS.SI-ID 9673312

OHK 2017 242
MARINCELJ, Pia
        Življenje knjig z domačih knjižnih polic : magistrsko delo / Pia Marincelj. - Ljubljana : [P. Marincelj], 2017. - 153 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96546&lang=slv. - Mentor Miha Kovač. - Bibliografija: f. 96-99. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

027.1+655.4(497.4)(043.2)
BIB MagB 027 MARINCELJ P. Življenje
COBISS.SI-ID 65263970

OHK 2017 243
MARKIČ, Jasmina
        Aspectos teóricos y prácticos del análisis sintáctico del español / Jasmina Markič, Barbara Pihler Ciglič. - 2., dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 161 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 159-161

ISBN 978-961-237-951-3

811.134.2'367(075.8)
ROM 806.0 MARKIČ J. Análisis sintáctico
COBISS.SI-ID 291574784

OHK 2017 244
MARUŠIĆ, Urška
        Analiza medijske pozicioniranosti, kariernega razvoja in odnosa ciljnih skupin javnosti do izbrane ciljne osebnosti (primer Severine Vučković) : magistrsko delo / Urška Marušić. - Ljubljana : [U. Marušić], 2017. - 70 str. : ilustr., tabele ; 31 cm

Mentor Velko S. Rus. - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract: Analysis of the media positioning, of the career development and of the target public relations' toward the chosen target personality (case of Severina Vučković). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.654:316.346.32:316.477(043.2)
CC-APA: 3000 3040
PSI MagB MARUŠIĆ U. Analiza medijske
COBISS.SI-ID 65409890

OHK 2017 245
        MATERIALI per la storia urbana di Tridentum / a cura di Enrico Cavada. - Trento : Provincia Autonoma, Servizio Beni Culturali, Ufficio Beni Archeologici, 1995. - 402 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Archeologia delle Alpi ; 3)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 88-7702-056-3

ARH 013 155,2
COBISS.SI-ID 3736416

OHK 2017 246
MATIĆ, Tina
        The correlations between motivation for language learning and the perceptions of the target language culture in Slovenian students = Corrélations entre la motivation pour l'apprentissage d'une LE et les perceptions de la culture cible chez les apprenants slovènes = Vzporednice med motivacijo za učenje tujega jezika in vtisi o kulturi tujega jezika pri slovenskih učencih : magistrsko delo / Tina Matić. - Ljubljana : [T. Matić], 2017. - 81 f. : preglednice ; 30 cm

Besedilo deloma v angl., deloma v franc., nekateri vprašalniki v slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Izšlo tudi na CD-ROM-u. - Mentorja Urška Sešek in Meta Lah. - Bibliografija: f. 63-64. - Izvleček ; Abstract ; Résumé. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti

81'243.37.015.3(043.2) 811.111'243:008(41)(043.2) 811.133.1'243:008(44)(043.2)
GER MagB MATIĆ T. Correlations ROM MagB FRA/32
COBISS.SI-ID 65274722

OHK 2017 247
MCCULLIN, Don, 1935-
        La pace impossibile : dalle fotografie di guerra ai paesaggi, 1958-2011 : [Palazzo Magnani, Reggio Emilia, 11 maggio - 15 luglio 2012] = The impossible peace : from war photographs to landscapes, 1958-2011 : [[Palazzo Magnani, Reggio Emilia, 11] May [- 15] July [2012]] / Don McCullin ; a cura di, edited by Sandro Parmiggiani ; con la collaborazione di, in collaboration with Robert Pledge ; [testi di, texts by Don McCullin, Sandro Parmiggiani ; testi dell'antologia, antology texts Guido Ceronetti ... [et al.] ; traduzione, translations Barbara Venturi ... et al.]. - 1st ed. - Ginevra ; Milano : Skira ; New York : Rizzoli ; London : Thames and Hudson, 2012. - 250 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na ov. in skrajšani nasl. str.: Don McCullin. - Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - It. besedilo in prevod v angl. - Bibliografija: str. 248-250

ISBN 978-88-572-1388-0 (Skira)
ISBN 978-88-572-1401-6 (Rizzoli)

77.04(410)McCullin D.(083.824)
UMZG M/McC/1
COBISS.SI-ID 65383778

OHK 2017 248
        MED podeželjem in mestom : Murska Sobota 1850-1920 : katalog razstave v okviru projekta pHisCulture: Spoznajmo skupno preteklost v kulturnem sodelovanju za prihodnost / [avtorji Franc Kuzmič ... [et al.] ; uredila Mateja Huber ; fotografije Tomislav Vrečič]. - Čakovec : Muzej Međimurja, 2015 ([Čakovec] : Printex). - 83 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-953-6896-25-7

94(497.4Murska Sobota)"1850/1920"(083.824) 930.253(497.4Murska Sobota):929Eberl A.(083.824)
UMZG T/svn/Ms/5
COBISS.SI-ID 12921395

OHK 2017 249
MEDEN, Katja
        Implementacija metapodatkov na portalu SIstory : diplomski seminar / Katja Meden. - Ljubljana : [K. Meden], 2017. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Jan Pisanski. - Bibliografija: f. 35. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

004.774:001.103.2(043.2)
BIB DiplB 004.7 MEDEN K. Implementacija
COBISS.SI-ID 65398370

OHK 2017 250
        MEDIEVAL fishing tackle from Bergen and Borgland / editor Ingvild Øye. - Bergen : Fagbokforlaget, 2004. - 133 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Bryggen papers. Main series ; 5)

Bibliografija: str. 127-128

ISBN 82-450-0139-2
ISBN 978-82-450-0139-6

902
ARH 015 306,3
COBISS.SI-ID 65357154

OHK 2017 251
MEDNARODNI kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM (1 ; 2016 ; Piran)
        Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta / 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev = 1. International Congress of Slovenian Museums, Piran, 20.-22. 10. 2016 ; [odgovorni urednici Nadja Terčon, Verena Vidrih Perko ; prevod Luka Hauptman (angl.), Franco Juri (it.) et al.]. - Radovljica : SMD, Slovensko muzejsko društvo = Slovenian Museum Association ; [Ljubljana] : SMS, Skupnost muzejev Slovenije = Slovenian Museum Confederation ; [Celje] : ICOM Slovenija = ICOM Slovenia, 2017 ([Maribor] : Demago). - 470 str. : ilustr. ; 30 cm

Večina prispevki v slov. ter en v hrv. in srb. - 250 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov ter Povzetek ali Sažetak ali Sinopsis in Summary pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93561-4-2 (Slovensko muzejsko društvo)

069.01(082)
ARH 04-SLO 26/2016 UMZG H/MKSM/1
COBISS.SI-ID 291599104

OHK 2017 252
MEDZINÁRODNÍ zjazd slavistov (12 ; 1998 ; Krakov)
        Zborník k XII. medzinárodnému zjazdu slavistov / zostavil Juraj Glovňa. - V Nitre : Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných vied, 1998. - 267 str. ; 22 cm

Povzetki v angl., nem. in ruš.

ISBN 80-8050-183-1 (Broš.)

811.16(082) 821.16(082)
SLA Zb II 1732 ZBORNIK
COBISS.SI-ID 65398114

OHK 2017 253
MEGUNARODEN seminar za makedonski jazik, literatura i kultura (49 ; 2016 ; Ohrid)
        Predavanja na 49. Megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura : Ohrid, 11-26 juni 2016 / [redakciski odbor Gordana Josifova Nedelkovska ... i dr.]. - Skopje : Univerzitet "Sv. Kiril i Metodij", Megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, 2017 (Skopje : Čokolografija). - 278 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Cir. - Ov. nasl.: Predavanja na XLIX Megunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-9989-43-390-0

271.2-36Sv. Kliment Ohridski(062) 811.163.3(062) 821.163.3(062) 821.163.3-82 316.728(497.711)"1918/41"
SLA Zb II 507/49 MEGUNARODEN Predavanja
COBISS.SI-ID 103513354

OHK 2017 254
        MEMOR fui dierum antiquorum : studi in memoria di Luigi de Biasio / a cura di Pier Cesare Ioly Zorattini, Attilio Mauro Caproni, con la collaborazione di Andreina Stefanutti. - Udine : Campanotto, [1995]. - 493 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zeta Universitá ; 59)

Prispevki v it. ali ang. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

7.072+93/94(450:929De Biasio L.(082)
UMZG C/DeBia/1
COBISS.SI-ID 65330274

OHK 2017 255
MERVIC, Tina
        Prepoznavanje otrokove laži : Kdo je najuspešnejši pri prepoznavi? : magistrsko delo / Tina Mervic. - Ljubljana : [T. Mervic], 2017. - 57 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 45-49. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922.7-053.5(043.2)
CC-APA: 2700 2956
PSI MagB MERVIC T. Prepoznavanje
COBISS.SI-ID 65386082

OHK 2017 256
MIKLAVČIČ, Milena
        Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje / Milena Miklavčič. - Žiri : Jutri 2052, 2017 (Brežice : Primus). - 461 str. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92872-5-5

392.6(497.4)(091) 394(497.4)(091) 613.88(497.4)(091)
ZGO C 6519/2 94(497.4) MIKLAVČIČ M. Ogenj rit in kače

COBISS.SI-ID 292193536

OHK 2017 257
MIKULIN, Veronika
        Normativna kontrola imen oseb, družin in korporativnih teles v knjižnicah in arhivih : primerjava domoznanskega oddelka Goriške knjižnice Franceta Bevka in Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici : magistrsko delo / Veronika Mikulin. - Ljubljana : [V. Mikulin], 2017. - 66 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Alenka Šauperl, somentorica Zdenka Semlič Rajh. - Bibliografija: f. 62-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

025.323+930.255(497.4)(043.2)
BIB MagB 025.3 MIKULIN V. Normativna
COBISS.SI-ID 65468514

OHK 2017 258
MILIČEVIĆ, Maja
        Birds of a feather don't quite tweet together : an analysis of spelling variation in Slovene, Croatian and Serbian twitterese / Maja Miličević, Nikola Ljubešić, Darja Fišer. - Ilustr. - Bibliografija: str. 39-42.

V: Investigating computer-mediated communication / edited by Darja Fišer and Michael Beißwenger. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts, 2017. - (Book series Translation studies and applied linguistics, ISSN 2335-335X). - ISBN 978-961-237-950-6. - Str. 14-43.

81'322:004.773
COBISS.SI-ID 65266274

OHK 2017 259
MILLER, Daniel, 1954-
        Potrošnja in njene posledice / Daniel Miller ; [prevod Polona Petek ; spremna študija Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 261 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Consumption and its consequences, 1st ed. - Norveška obstaja: Millerjeva etnografija in posledice potrošnje / Jože Vogrinc: str. 245-261. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-71-6

330.567.2 330.1
SOC 33 MILLER D Potrošnja
COBISS.SI-ID 291488512

OHK 2017 260
MIRNIK, Ivan
        Sylloge Nummorum Graecorum. Croatia. Zagreb, The Archaeological Museum Numismatic Collection. Vol. 8, Aegyptus. Ptolomaei - Roman Provincial Coinage / Ivan Mirnik. - Zagreb : Archaeological Museum, 2016. - 366 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Musei Archaeologici Zagrabiensis catalogi et monographiae = Catalogues and monographs of the Archaeological Museum in Zagreb ; Vol. 15)

Bibliografija: str. 13-17. - Kazala

ISBN 978-953-6789-99-3

737
ARH Per 02-HR 10/15
COBISS.SI-ID 9706848

OHK 2017 261
        MISLITI o revoluciji : 100 let pozneje : povzetki : mednarodna znanstvena konferenca na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani, 24. oktober 2017 = Thinking about the revolution : 100 years after : abstracts : international conference at the Institute of Contemporary History in Ljubljana, Slovenia, 24 October 2017 / [organizator] Inštitut za novejšo zgodovino = [organizer] Institute of Contemporary History ; [uredila Mojca Šorn ; prevodi Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. - 65 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-6386-80-7

94(497.4)"1918/1945"(082) 323.272(47)"1917"(082)
ZGO C 6855 94(100)"19/20" MISLITI o revoluciji

COBISS.SI-ID 292055552

OHK 2017 262
MITHANS, Gašper
        Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf" / Gašper Mithans ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. - 388 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 30)

Bibliografija: str. 358-372. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-78-4

322(497.1)"1918/1941" 327(497.1:456.31)"1918/1941"
ZGO C 5870/30 94(497.1) MITHANS G. Jugoslovanski

COBISS.SI-ID 291160832

OHK 2017 263
MOZLEY, Fiona
        Elmet / Fiona Mozley. - London : JM Originals, 2017. - 311 str. ; 22 cm

ISBN 978-1-473-66054-0

821.111-311.2
GER 820 MOZLEY F. Elmet
COBISS.SI-ID 1113618526

OHK 2017 264
MOŽINA, Sara
        Interpretacija začetka osamosvojitvene vojne za Slovenijo : diplomsko delo / Sara Možina. - Ljubljana : [S. Možina], 2017. - 43 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentor Peter Mikša. - Bibliografija: str. 39-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.4)"1991"
ZGO DiplB MOŽINA Sara
COBISS.SI-ID 65242722

OHK 2017 265
MULISCH, Harry, 1927-2010
        The discovery of heaven : a novel / Harry Mullisch ; [translated by Paul Vincent]. - London [etc.] : Penguin Books, 1998. - 730 str. ; 20 cm

Prevod dela: De ontdekking van de hemel

ISBN 0-14-027238-0

821.112.5-311.2=111
GER 839.31/.32 MULISCH H. Discovery
COBISS.SI-ID 65401186

OHK 2017 266
MULLER, Herbert Joseph, 1905-1980
        The uses of the past : profiles of former societies / by Herbert J. Muller. - Oxford : Oxford University Press, 1952. - IX, 416 str. ; 18 cm. - (A Mentor book ; 1199)

930
ZGO B 1110/1199 930.1 MULLER H. J. Uses of the

COBISS.SI-ID 65361506

OHK 2017 267
MUÑOZ-Basols, Javier
        Spanish idioms in practice : understanding language and culture / Javier Muñoz-Basols, Yolanda Pérez Sinusía and Marianne David. - London ; New York : Routledge, 2014. - XVI, 215 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 214-215

ISBN 978-0-415-53392-8

811.134.2'373.7
ROM 806.0 MUÑOZ-BASOLS J. Spanish idioms
COBISS.SI-ID 65422690

OHK 2017 268
MUTHER, Richard, 1860-1909
        Aufsätze über bildende Kunst. Bd. 1, Künstler und Werke / Richard Muther ; in drei Bänden herausgegeben von Hans Rosenhagen. - Berlin : Ladyschnikow, 1914. - 315 str. ; 22 cm

75"15/19"
UMZG C/Mut/1/i
COBISS.SI-ID 65474146

OHK 2017 269
MYGLAND, Sigrid Samset
        Children in medieval Bergen : an archaeological analysis of child-related artefacts / Sigrid Samset Mygland. - Bergen : Fagbokforlaget, 2007. - 113 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The Bryggen papers. Main series ; 7)

ISBN 978-82-450-0712-1
ISBN 82-450-0712-9

902
ARH 015 306,4
COBISS.SI-ID 65357922

OHK 2017 270
NAWROTH, Manfred
        Die vor- und frühgeschichtlichen Funde aus Georgien / Manfred Nawroth ; mit Beiträgen von Mindia Dschalabadse ... [et al.]. - Berlin : Museum für Vor- und Frühgeschichte, 2016. - 184, 34 str. tabel : ilustr. ; 30 cm. - (Bestandskatalog / Museum für Vor- und Frühgeschichte ; 13)

ISBN 978-3-88609-780-7
ISBN 3-88609-780-3

903
ARH 016-SU 9
COBISS.SI-ID 65384290

OHK 2017 271
NERUDA, Petr
        Čas neandrtálců = Time of Neanderthals / Petr Neruda. - Vydání první. - Brno : Moravské zemské muzeum, Historické muzeum, Ústav Antropos, 2016 . - 315 stran : ilustrace (některé barevné), mapy, portréty ; 27 cm

Souběžný anglický text. . - Obsahuje bibliografické odkazy

ISBN 978-80-7028-475-9
ISBN 80-7028-475-7

903
ARH 020-I 72,12
COBISS.SI-ID 65264226

OHK 2017 272
        NEW York city : map & guide / [contributing writers Terry Marsh ... [et al.] ; cartography Laurence Sénéchal, Daniel Duguay]. - Watford (Herts) : Michelin Travel Partner, 2015. - 1 zv. : ilustr., zvd. ; 16 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Kazalo

ISBN 978-2-067212-96-1
ISBN 2-067212-96-6

908(734.711)
GEO USA I 5162 908(7) NEW YORK CITY
COBISS.SI-ID 65256546

OHK 2017 273
NIGRO Covre, Jolanda
        Cubismo / Jolanda Nigro Covre. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 58 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76154-5

7.037.2
COBISS.SI-ID 65392738

OHK 2017 274
NORŠIĆ, Vjekoslav
        Povijest župe Uznesenja Bl. Dj. Marije u Zlataru / napisao Vjekoslav Noršić (fototipsko izdanje), nastavio Zvonimir Kurečić ; [fotografije Cvjetko Šoštarić]. - Zlatar : Gradsko poglavarstvo : Župa ; Zlatar-Bistrica : Općinsko poglavarstvo, 1994. - IV, 196 str., [11] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

27-774(497.5Zlatar)
UMZG T/hrv/Zla/1
COBISS.SI-ID 65449058

OHK 2017 275
NOVAK, Kristian
        Črna mati zemla / Kristian Novak. - Zagreb : OceanMore, 2017. - 293 str. ; 23 cm

Pogovor / Kruno Lokotar: str. 289-293. - Fotografija ter podatki o avtorju in njegovem delu na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-953-332-059-5

821.163.42-31 821.163.42.09-31Novak K.
SLA L.A II 7534 NOVAK K. Črna
COBISS.SI-ID 65366114

OHK 2017 276
        O slovenski književnosti v Italiji in Avstriji / [uredila Katja Kleindienst]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Kranj] : Tisk Žnidarič). - 100 str. ; 20 cm

300 izv. - [Uvodni nagovor] / Milček Komelj: str. 5-9

ISBN 978-961-213-273-6

821.163.6(436).09(082) 821.163.6(450).09(082)
PRK 11609 821.163.6.09 O SLOVENSKI Kleindienst K. (ur.)

COBISS.SI-ID 291747584

OHK 2017 277
        O životinjama i ljudima = Of animals and humans / [urednica, editor Željka Petrović Osmak ; prijevod na engleski, english translation Janko Paravić]. - Zagreb : Etnografski muzej, 2017. - 241 str. : ilustr. ; 28 str.

Katalog razstave. - Besedilo vzporedno v hrv. in angl. jeziku. - Bibliografija: str. 223-226

ISBN 978-953-6273-72-0 (broš.)

39
ETN O.0 13436 O ŽIVOTINJAMA
COBISS.SI-ID 2077062

OHK 2017 278
        ODVETNIK in oblast : dr. Igor Rosina (1900-1969) / uredila Jure Gašparič in Katja Škrubej. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, cop. 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 234 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtorjih: str. 231-234. - Bibliografija: str. 211-222 in pri vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-79-1

929Rosina I.(082)
ZGO D 9024 929A/Z Rosina Igor ODVETNIK in oblast

COBISS.SI-ID 291630080

OHK 2017 279
OLIVA, Martin, 1951-
        Palaeolithic and mesolithic Moravia / Martin Oliva. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2005. - 120 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Moravian museum discovery series ; vol. 11)

"Catalogue of the permanent exhibition in the Anthropos Pavilion"--Colophon. - Bibliografija: str. 114-120

ISBN 80-7028-284-3
ISBN 978-80-7028-284-7

903
ARH 012-CZ 11
COBISS.SI-ID 65259362

OHK 2017 280
        ON prepositions / Ljiljana Šarič, Donarld F. Reindl (eds.). - Oldenburg : Bibliotheks- und Informationssysem der Universität, 2001. - 327 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studia slavica Oldenburgensia ; 8)

Bibliografije pri posameznih prispevkih

ISBN 3-8142-0777-7 (Broš.)

81
SLA Zb II 1563/8 ON PREPOSITIONS
COBISS.SI-ID 65364322

OHK 2017 281
OPEKA, Julija
        Mentorjevo doživljanje kakovosti in karierna odpornost v kariernem mentorskem odnosu : magistrsko delo / Julija Opeka. - Ljubljana : [J. Opeka], 2017. - 66 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Eva Boštjančič. - Bibliografija: str. 59-66. - Izvleček ; Abstract: Mentor's quality perception and career resilience in the career mentoring relationship. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.923:005.963.2
CC-APA: 3410
PSI MagB OPEKA J. Mentorjevo
COBISS.SI-ID 65308514

OHK 2017 282
ORNIK Turk, Ana
        Znaki z dna srednjeveških posod : doktorska disertacija / Ana Ornik Turk. - Ljubljana : [A. Ornik Turk], 2017. - 538 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Mentorica Andrej Pleterski. - Bibliografija: str. 271-298. - Povzetek; Abstract; Summary. - Univ. Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo. Študijski program: Humanistika in družboslovje

903/904
ARH 029 Dr 106
COBISS.SI-ID 65245026

OHK 2017 283
        OSEMDESETA o osemdesetih / [urednica Bojana Piškur ; avtorji in avtorice besedil Tea Hvala ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 77 str. ; 27 cm

Urednica in avtorji besedil so navedeni v kolofonu. - Publikacija je del petletnega programa Rabe umetnosti - dediščina let 1848 in 1989. - 300 izv. - Uvodnik / Bojana Piškur: str. 7. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-206-124-1

316.7(497.4)"1980/1990"(082)
SOC 316.7 OSEMDESETA Hvala Tea et al.
COBISS.SI-ID 289220608

OHK 2017 284
OSMANBAŠIĆ, Hajrudin
        Pogled slovenskih politikov na aneksijo Bosne in Hercegovine : diplomsko delo / Hajrudin Osmanbašić. - Ljubljana : [H. Osmanbašić], 2017. - 39 str. ; 30 cm

Mentorica Irena Selišnik. - Bibliografija: str. 36-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

323"497.15)"1908"(043.2)
ZGO DiplB OSMANBAŠIĆ Hajrudin
COBISS.SI-ID 65239906

OHK 2017 285
OSOJNIČKI, Antonio
        Mrežnik NUK : ocenjevanje vidika navigacije in iskanja : diplomski seminar / Antonio Osojnički. - Ljubljana : [A. Osojnički], 2017. - 35 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Jan Pisanski. - Bibliografija: f. 32-34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Informacijska znanost

659.2:004(043.2)
BIB DiplB 004.7 OSOJNIČKI A. Mrežnik
COBISS.SI-ID 65397090

OHK 2017 286
        OSTEOARCHAEOLOGICAL analyses from medieval Bergen / Ingvild Øye editor. - Bergen : Fagbokforlaget, 2009. - 137 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm. - (The Bryggen papers. Supplementary series ; 8)

ISBN 978-82-450-0907-1
ISBN 82-450-0907-5

903
ARH 020-V 3,3
COBISS.SI-ID 65358434

OHK 2017 287
        OUTSIDER : revija, ki presega meje. - [Slovenska tiskana izd.]. - Letn. 1, št. 1 (2015)-        . - Ljubljana : Zavod za oblikovanje prostora, 2015-

Dostopno tudi na: http://outsider.si/. - Ima nem. izd.: Outsider = ISSN 2590-9800. - Ima slov. spletno izd.: Outsider = ISSN 2590-9819
ISSN 2386-0030 = Outsider (Slov. tisk. izd.)
UMZG Per 2
Letn. 3 2017 št. ,10,
COBISS.SI-ID 278422016

OHK 2017 288
PALOMBARINI, Augusta
        Sedotte e abbandonati : "madri illegittime" ed esposti nelle marche di età moderna / Augusta Palombarini. - Ancona : Università degli studi, 1993. - 164 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Quaderni monografici di "Proposte e ricerche" ; n. 12)

316.3(450)"17/18"
COBISS.SI-ID 65301602

OHK 2017 289
PAVLIN, Maja, 19.2.1989-
        Sodobni slovensko-italijanski odnosi na političnem, gospodarskem, jezikovnem in manjšinskem področju : magistrsko delo / Maja Pavlin. - Ljubljana : [M. Pavlin], 2017. - 120 f. : zvd. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Oddano tudi na CD-ROM-u. - Mentorja Igor Škamperle in Martina Ožbot Currie. - Literatura in viri: f. 108-119. - Povzetek ; Abstract ; daljši Riassunto. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo in Oddelek za romanske jezike in književnosti

327(497.4:450)(043.2) 338(497.4:450) 81'272(497.4:450) 323.15(497.4:450)
ROM MagB ITA/29 SOC MagB 3 PAVLIN M. III 2457
COBISS.SI-ID 65224290

OHK 2017 290
PAVLOVIĆ, Tanja
        Od jezika ka mitu / Tanja Pavlović. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Zmaj, 2013. - 141 str. ; 23 cm

200 izv. - Cir. - Besedilo v srb. in rus. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja

ISBN 978-86-489-0720-2

811.161.1'37 811.16:39
COBISS.SI-ID 20360712

OHK 2017 291
PAVLOVIĆ, Tanja
        Život i smrt u jeziku i kulturi : (na ruskom i srpskom materijalu) = Žizn´ i smert´ v jazyke i kul´ture : (na russkom i serbskom materiale) / Tanja Pavlović. - Beograd : Čigoja štampa : autor, 2004. - 211 str. ; 20 cm

Cir. - Bibliografija: str. 191-204

ISBN 86-7558-289-7

811.161.1'37=163.41
COBISS.SI-ID 119029260

OHK 2017 292
        PETER the Great : reformer or revolutionary? / edited with an introduction by Marc Raeff. - Boston : D. C. Heath and company, 1966. - XVIII, 109 str. ; 24 cm. - (Problems in European civilization)

94(100)
ZGO D 4334/39 94(4) PETER THE GREAT
COBISS.SI-ID 65368674

OHK 2017 293
PETKOVIĆ, Novica
        Poezija u ogledalu kritike / Novica Petković ; [registar Marija Jovancai]. - Novi Sad : Matica srpska, 2007 (Novi Sad : Budućnost). - 181 str. ; 21 cm. - (Edicija Matica ; kolo 1, knj. 4)

Cir. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-86-87079-04-5 (karton)

821.163.41.09-1:801.6 801.6 821.163.41.09
COBISS.SI-ID 225231367

OHK 2017 294
        PETROVA gora - pavlinski samostan sv. Petra / Tajana Pleše ... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, 2017. - 93 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Mala biblioteka Godišnjaka zaštite spomenika kulture Hrvatske ; 19)

Dostopno tudi na: http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/godisnjaci/Ministarstvo%20kulture%20MALA%20BIBLIOTEKA%2019_2017.pdf. - Bibliografija: str. 86-91

ISBN 978-953-312-038-6

904:726(497.529-37Vojnić)
ARH Per 02-HR 11/19 UMZG T/hrv/Petrg/1
COBISS.SI-ID 1685748

OHK 2017 295
        The PHILOKALIA : the complete text / compiled by St Nikodimos of the Holy Mountain and St Makarios of Corinth ; translated from the Greek and edited by G. E. H. Palmer, Philip Sherrard, Kallistos Ware, with the assistance of the Holy Transfiguration Monastery (Brookline). - London ; Boston : Faber and Faber, 1983-1998. - Zv. <1, 3-4> ; 20 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/description/hol054/83001426.html - opis založnika. - Vsebina: Vol. 1: 1983. - 378 str. - Kazalo ; Vol. 3: 1995. - 379 str. - Kazalo ; Vol. 4: 1998. - 379 str. - Kazalo

ISBN 0-571-13013-5 (zv. 1)
ISBN 0-571-17525-2 (zv. 2)
ISBN 0-571-19382-X (zv. 3)
ISBN 978-0-571-19382-0 (zv. 3)

271.2-284
FIL X PHILOKALIA
COBISS.SI-ID 65374818

OHK 2017 296
PINTAR, Vita
        The Influence of extensive reading on vocabulary acquisition = Vpliv ekstenzivnega branja na usvajanje besedišča : magistrsko delo / Vita Pintar. - Ljubljana : [V. Pintar], 2017. - IX, 46 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Janez Skela. - Bibliografija: str. 36-38. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:028(043.2) 028:[811.111'243:37](043.2)
GER MagB PINTAR V. Influence
COBISS.SI-ID 65389154

OHK 2017 297
PLEVNIK, Božo
        Stari Osijek / Božo Plevnik. - Osijek : Radničko sveučilište Božidar Maslarić, 1987. - 183 str. : ilustr. ; 23 x 25 cm

Bibliografija: str. 177-179. - Povzetek v angl., rus. in nem.

ISBN 86-7209-027-6

908(497.543)
UMZG T/hrv/Osi/1
COBISS.SI-ID 65474658

OHK 2017 298
PODGORŠEK, Sara
        Razvoj in evalvacija treninga socialnih veščin pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju : študija primera : magistrsko delo / Sara Podgoršek. - Ljubljana : [S. Podgoršek], 2017. - 74 str. : ilustr., tabele ; 31 cm

Mentorica Cirila Peklaj. - Bibliografija: str. 40-45. - Izvleček ; Abstract: Development and evaluation of social skills training in children with mild intellectual disability: case study. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-159.922.76-056.34
CC-APA: 3256 2840
PSI MagB PODGORŠEK S. Razvoj in
COBISS.SI-ID 65309794

OHK 2017 299
POGAČNIK, Bogdan, 1921-2005
        Pel je za vse : Pavle Kernjak / Bogdan Pogačnik. - Celovec : Drava, 1985 (Ljubljana : Ljudska pravica). - 151 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 3-85435-050-3

929Kernjak P. 78(436.5=163.6):929Kernjak P.
MUZ 210 POGAČNIK B. Pel je za vse 2
COBISS.SI-ID 575518

OHK 2017 300
POLAJNAR, Janja
        Deutsche Morphologie : eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache / Janja Polajnar, Ana Marija Muster. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 285 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 283-285

ISBN 978-961-237-939-1

811.112.2'366(075.8)
GER 803.0-55 POLAJNAR J. Deutsche Morphol. GER AR POLAJNAR J. Deutsche Morphol.
COBISS.SI-ID 290660096

OHK 2017 301
        The PORTABLE Beat reader / edited by Ann Charters. - New York [etc.] : Penguin Books, 1992. - XXXVI, 645 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Penguin classics)

Zastopani avtorji:. - Bibliografija: str. 623-631. - Kazalo

ISBN 978-0-14-243753-7 (broš.)
ISBN 0-670-83885-3 (trda vezava)
ISBN 0-14-243753-0 (broš.)

821.111(73)(082.2)"195/196"
GER 820(73)A PORTABLE BEAT Charters A. (ur.)

COBISS.SI-ID 65320802

OHK 2017 302
POUSSIN, Nicolas, 1594-1665
        Poussin / Maurizio Marini. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 54 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76151-0

75.034.7(44):929Poussin N.
COBISS.SI-ID 65270626

OHK 2017 303
PREDIN, Zoran
        Dno nima dna / Zoran Predin ; [spremna beseda Janez Markeš]. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 206 str. ; 19 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Ljubeznivo in s srcem z glavo skozi zid /Janez Markeš: str. 200-206

ISBN 978-961-7018-54-7

821.163.6-92
SLA L.A I 7210 PREDIN Z. Dno
COBISS.SI-ID 92886017

OHK 2017 304
PRELOVŠEK, Nina
        Slowenische und deutsche Phraseme mit der Komponente smrt bzw. Tod = Slovenski in nemški frazemi s sestavino smrt oz. Tod : magistrsko delo / Nina Prelovšek. - Ljubljana : [N. Prelovšek], 2017. - 84 str. : ilustr., note ; 30 cm

Besedilo v nem., številni stavčni primeri v nem. in slov. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 81-83. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72:811.163.6(043.2)
GER MagB PRELOVŠEK N. Slowenische
COBISS.SI-ID 65350754

OHK 2017 305
        PRESSURES on art criticism : what is an independent art critic today? / editor Margareta Tillberg ; [English language translations Angela Barnett-Lindberg]. - Lund : The Swedish Art Critics Association Press, cop. 2009. - 146 str. ; 18 cm

ISBN 978-91-633-4960-7

7.01
UMZG C/Pressures/1
COBISS.SI-ID 65375074

OHK 2017 306
PREŠEREN, Nina, 1990-
        Geografska in sociološka analiza obmejnega območja v Beli krajini : magistrsko delo / Nina Prešeren. - Ljubljana : [N. Prešeren], 2017. - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Jernej Zupančič, Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 111-118. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo

911.3:32(497.4)
GEO MagB 67 PREŠEREN N. CD GEO MagB 67 PREŠEREN N. Geografska SOC MagB 3 PREŠEREN N. III 2427
COBISS.SI-ID 65214562

OHK 2017 307
PREUSCHEN, Erwin
        Handbuch der Kirchengeschichte für Studierende. T. 1, Das Altertum / bearbeitet von Erwin Preuschen und Gustav Krüger. - 2., neu bearbeitete Aufl. - Tübingen : Mohr, 1923. - XII, 292 str. ; 25 cm

Got. - Bibliografija: str.X-XII. - Kazalo

27-9"00/1054"
UMZG ZC3/1
COBISS.SI-ID 65442146

OHK 2017 308
        PUGLIA [Kartografsko gradivo]. - 7e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : barve ; 142 x 100 cm na listu 155 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 363)

Zgoraj, spodaj in ob strani so načrti ožjih mestnih središč mest Brindisi, Taranto, Lecce, Foggia, Barletta in Bari. - Vsebuje tudi preglednico s potovalnimi časi in razdaljami med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712672-5

912.43(450.75)
GEO ZK VIII I PUGLIA
COBISS.SI-ID 65269602

OHK 2017 309
PUNGERČAR, Majda
        Novo mesto : 1848-1918 / Majda Pungerčar ; [prevod Amidas ; fotografije Branko Babič, Boris Farić in Borut Križ ; ilustracije Jana Kocjan]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 151 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Predgovor = Foreword / Zdenko Picelj: str. 6-9. - Bibliografija: str. 150-151

ISBN 978-961-6306-37-9

94(497.4Novo mesto)"1848/1918"(083.824)
FRASCATI: 6-100
ARH 05-SLO 31,2 ZGO E 1879 94(497.4A/Ž) PUNGERČAR M. Novo mesto

COBISS.SI-ID 258094848

OHK 2017 310
PUPIČ, Matija
        Srednjeveška komenda nemškega viteškega reda v Veliki Nedelji : posesti in posamezniki komendne administracije do začetka 16. stoletja : magistrsko delo / Matija Pupič. - Ljubljana : [M. Pupič], 2017. - 77 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Mlinar. - Bibliografija: str. 72-75. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

27-78(497.4Velika Nedelja)"12/15"
ZGO MagB 68 PUPIČ Matija
COBISS.SI-ID 65255266

OHK 2017 311
PUREBER, Anže
        Beneški mit : razvoj ter uporaba s posebnim ozirom na humanistično zgodovinopisje : diplomsko delo / Anže Pureber. - Ljubljana : [A. Pureber], 2017. - 44 str. ; 30 cm

Mentor Dušan Mlacović. - Bibliografija: str. 44. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(450Benetke)
ZGO DiplB PUREBER Anže
COBISS.SI-ID 65237346

OHK 2017 312
RABUZA, Kaja
        Phraseme in den deutschen Gegenwartsfilmen und ihre slowenischen Entsprechungen = Frazemi v sodobnih nemških filmih in njihovi prevodi v slovenščini : diplomsko delo / Kaja Rabuza. - Ljubljana : [K. Rabuza], 2017. - 30 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 29. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:[81'25:791(430)](043.2) [791(430):81'25]:811.112.2'373.7(043.2) 81'25:791(430)=163.6(043.2)
GER DiplB RABUZA K. Phraseme
COBISS.SI-ID 65255778

OHK 2017 313
        RAUMKONZEPTE : konstruktivistische Tendenzen in Bühnen- und Bildkunst : 1910-1930 : eine Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Theatermuseum der Universität zu Köln, Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt am Main, 2. März-25. Mai 1986 / [Katalog Hannelore Kersting, Bernd Vogelsang]. - Frankfurt am Main : Städtische Galerie im Städelschen Kunstinstitut, cop. 1986. - 391 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

7.038.11"1910/1930"(083.824)
UMZG Ba251/74
COBISS.SI-ID 65372770

OHK 2017 314
RAZGOR, Mateja
        Psevdonimi v slovenskih dnevnikih : magistrsko delo : s prilogami na CD ROMu / Mateja Razgor. - Ljubljana : [M. Razgor], 2017. - 89 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Alenka Šauperl, somentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: f. 42-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

347.189:070(497.4)(043.2)
BIB MagB 025 RAZGOR M. Psevdonimi
COBISS.SI-ID 65441634

OHK 2017 315
RAZPOTNIK, Klara
        Nabavna politika e-knjig v splošnih knjižnicah : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROMu / Klara Razpotnik. - Ljubljana : [K. Razpotnik], 2017. - 39 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Miha Kovač. - Bibliografija: f. 35-37. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

025.5:027.022(497.4)(043.2)
BIB DiplB 025 RAZPOTNIK K. Nabavna
COBISS.SI-ID 65358690

OHK 2017 316
REITHER, Joseph
        World history : a brief introduction / Joseph Reither. - New York : McGraw-Hill Paperbacks, 1973. - XX, 503 str. ; 21 cm

ISBN 0-07-051875-0

94(100)
ZGO C 6853 94(100) REITHER J. World history

COBISS.SI-ID 65353058

OHK 2017 317
REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn
        Rembrandt / Denny van Dongen, Maurizia Tazartes. - Firenze : Giunti, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 65 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76161-8

75.034.7(492):929Rembrandt
COBISS.SI-ID 65396322

OHK 2017 318
        REPREZENTAČNÝ zborník Filozofickej fakulty UKF v Nitre / zostavil Jaroslav Čukan. - V Nitre : Filozofická fakulta, 2000. - 370 str. ; 21 cm. - (Acta Nitriensiae = Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ; 3)

Besedila v slovaščini, angl. in nem. - Povzetki v več jezikih. - Bibliografije ob posameznih prispevkih

ISBN 80-8050-348-6 (Broš.)

811.162.4(082)
SLA Zb II 1241/3 REPREZENTAČNÝ
COBISS.SI-ID 65431394

OHK 2017 319
RIBERA, José de, 1591-1652
        Ribera / Nicola Spinosa, Oreste Ferrari. - Firenze : Giunti, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 66 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 88-09-76162-6

75.034.7(460):929Ribera J.
COBISS.SI-ID 65396578

OHK 2017 320
RIFELJ, Matej
        Zdravljeni v zavetju gozda : partizanske bolnice v Kočevskem rogu : katalog razstave, 13. 10. 2017 - 31. 12. 2017 / [avtorji besedil Matej Rifelj, Jože Saje, Blaž Štangelj ; fotografije Boštjan Pucelj]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2017. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 72-73 in tekoče pod besedilom

ISBN 978-961-6306-58-4

355.72(497.4Kočevski Rog)"1942/1945"(083.824)
ZGO E 1877 94(497.4)"1939/1945" RIFELJ M. Zdravljeni v zavetju

COBISS.SI-ID 291872768

OHK 2017 321
ROBERTS, James L.
        Poe's short stories : notes / by James L. Roberts. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1996, cop. 1980. - 70 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Poe's short stories. - Bibliografija: str. 70

ISBN 0-8220-1046-1

821.111(73).09 Poe E. A.
GER 820(73).09 Poe E. A. Poe's short/ROBERTS

COBISS.SI-ID 9081653

OHK 2017 322
ROBERTS, James Lamar, 1929-
        As I lay dying : notes / by James L. Roberts. - Lincoln (NE) : Cliffs Notes, 1997, cop. 1969. - 69 str. ; 22 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Faulkner's As I lay dying. - Bibliografija str.: 67-69

ISBN 0-8220-0210-8

821.111(73).09 Faulkner W.
GER 820(73).09 Faulkner W. As I lay/ROBERTS

COBISS.SI-ID 7189813

OHK 2017 323
ROBERTS, James Lamar, 1929-
        Of mice and men : notes / by James L. Roberts. - Lincoln (Nebraska) : Cliffs Notes, 1997, cop. 1966. - 49 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Steinbeck's Of mice and men. - Bibliografija: str. 48

ISBN 0-8220-0939-0

821.111(73).09Steinbeck J.
GER 820(73).09 Steinbeck J. Of mice/ROBERTS

COBISS.SI-ID 65455458

OHK 2017 324
ROBERTS, John Morris, 1928-2003
        The Pelican history of the world / J. M. Roberts. - Harmondsworth : Penguin books, 1981. - 1052 str. ; 20 cm. - (Pelican Books)

Kazalo

94(100)
ZGO C 6850 94(100) ROBERTS J. M. Pelican history

COBISS.SI-ID 65312354

OHK 2017 325
ROMIH, Maruša
        The teacher character in the short stories of Alice Munro : the reflections of patriarchy in Munro's stories = Lik učiteljev v kratkih zgodbah Alice Munro : odsevi patriarhata v zgodbah Munrojeve : magistrsko delo / Maruša Romih. - Ljubljana : [M. Romih], 2017. - 91 str. ; 30 cm

Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Besedlo v angl. - Mentor Jason Blake. - Bibliografija: str. 88-90. - Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(71).09-32Munro A.(043.2)
GER MagB ROMIH M. Teacher
COBISS.SI-ID 65386338

OHK 2017 326
ROPRET, Nina
        Primerjava kognitivnih sposobnosti pri bolnikih z zgodnjo fazo multiple skleroze in zdravih posameznikih : magistrsko delo / Nina Ropret. - Ljubljana : [N. Ropret], 2017. - 49 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Anja Podlesek. - Bibliografija: str. 39-46. - Izvleček ; Abstract: Comparison of cognitive abilities of patients in early stage of multiple sclerosis and healthy individuals. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9.072:616--056.24(043.2)
CC-APA: 2226 3363
PSI MagB ROPRET N. Primerjava
COBISS.SI-ID 65408098

OHK 2017 327
ROSS, Mary
        Mark Twain : Tom Sawyer : notes / by Mary Ross. - Beirut : York ; London : Longman, cop. 1980. - 96 str. ; 21 cm. - (York notes ; 76)

Hrbtni nasl.: York notes on Tom Sawyer

ISBN 0-582-78125-6

821.111(73).09Twain M.
GER 820(73).09 Twain M. Tom Sawyer/ROSS
COBISS.SI-ID 65407842

OHK 2017 328
ROT Gabrovec, Veronika
        Od Kmetskih slik do Ljubezni na seniku? : razmišljanje o državi bralcev = From Images of rural life to Farmer wants a wife? : envisaging a country of readers / Veronika Rot Gabrovec. - Besedilo v slov. - Bibliografija: str. 312-314. - Izvleček ; Abstract.

V: Povezovanje, sodelovanje, skupnosti / Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Podčetrtek, 27.-29. september 2017 = Slovenian Library Association Congress, Podčetrtek, 27.-29. September 2017. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2017. - ISBN 978-961-6683-20-3. - Str. 300-314.

028.01
COBISS.SI-ID 65255010

OHK 2017 329
ROT Gabrovec, Veronika
        Od septembra do septembra --- : z Bralnim društvom Slovenije / Veronika Rot Gabrovec. - Poročilo o delu Bralnega društva Slovenije.

V: Bukla. - ISSN 1854-3359. - Leto 13, št. 134-135 (julij-avgust 2017), str. 47.

061.2:028(497.4)
COBISS.SI-ID 65257314

OHK 2017 330
ROT Gabrovec, Veronika
        Poročilo s kongresa ZBDS : Povezovanje, sodelovanje, skupnosti: ustvarimo državo bralcev : Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Olimlje, 27. - 29. september 2017 / Veronika Rot Gabrovec. - Ilustr.

V: Bukla. - ISSN 1854-3359. - Leto 13, št. 137 (oktober 2017), str. 13.

02:005.745(062.537)
COBISS.SI-ID 65434722

OHK 2017 331
ROZMAN, Urška, 1990-
        Literarizacija zakoncev Hribar v romanih April in To noč sem jo videl : magistrsko delo / Urška Rozman. - Ljubljana : [U. Rozman], 2017. - 84 f. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Alenka Žbogar, Tomo Virk. - Bibliografija: f. 80-83. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za slovenistiko

821.163.6.09-311.6
PRK MagB 38 ROZMAN U. Literarizacija SLA MagB 93 ROZMAN U. Literarizacija
COBISS.SI-ID 65418338

OHK 2017 332
RUSSELL, Bertrand, 1872-1970
        History of Western philosophy and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day / Bertrand Russell. - 7th impression. - London : George Allen & Unwin, 1961. - 842 str. ; 22 cm

Bibliografija na dnu str. - Kazalo

1(091)
FIL XI.1 RUSSELL B. History
COBISS.SI-ID 65448034

OHK 2017 333
SABATI, Špela
        Poglavitni metodološki pristopi ob analizi čeških pravljic : magistrsko delo / Špela Sabati. - Ljubljana : [Š. Sabati], 2017. - 65 f. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 64-65. - Izvleček ; Abstract: Methodological approaches to interpretation of Czech fairytales. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.0-343 821.162.3.09Němcová B.
PRK MagB 36 SABATI Š. Poglavitni
COBISS.SI-ID 65242210

OHK 2017 334
        SAGGI e ricerche sul settecento. - Napoli : Istituto italiano per gli studi storici, 1968. - 574 str., pril. ; 24 cm. - (Istituto italiano per gli studi storici ; 22)

94(450)"17"
COBISS.SI-ID 65460578

OHK 2017 335
SAJE, Jože, 1961-
        Kočevski Rog med drugo svetovno vojno in danes : vodnik po spomenikih državnega pomena in razstavah Dolenjskega muzeja Novo mesto = Kočevski Rog during the Second World War and today : a guide to the monuments of national importance and exhibitions of the Dolenjska Museum, Novo Mesto / Jože Saje ; [fotografije Marko Pršina ; prevod Amidas]. - Novo mesto : Dolenjski muzej, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzporedno slov. besedilo in angl. prevod. - 1.000 izv. - Predgovor = Foreword / Zdenko Picelj: str. 5-9. - Bibliografija: str. 51

ISBN 978-961-6306-43-0

908(497.4Kočevski Rog) 719(497.4Kočevski Rog)
ZGO F 685 94(497.4) SAJE J. Kočevski Rog
COBISS.SI-ID 266345216

OHK 2017 336
SAJOVIC, Nastja
        Sprechaufgaben in Lehrwerken als Impuls zum kreativen Schreiben = Govorne naloge v učbenikih kot spodbuda za ustvarjalno pisanje : magistrsko delo / Nastja Sajovic. - Ljubljana : [N. Sajovic], 2017. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: str. 110-113. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.091.3:[811.112.2'243:808](043.2) [811.112.2'243:808]:37.091.3(043.2)
GER MagB SAJOVIC N. Sprechaufgaben
COBISS.SI-ID 65271650

OHK 2017 337
        SAN Francisco [Kartografsko gradivo] : city map. - 1st ed. - [Grafično merilo]. - [S. l.] : Lonely Planet, 2016. - 2 načrta na 1 listu : obojestransko, barve, vodoodporen ; na listu 63 x 49 cm, zložen na 19 x 9 cm

Ov. nasl. - Vsebuje seznam ulic in pomembnejših objektov, osnovne podatke o najpomembnejših znamenitostih, pomembne tel. številke. - Zvd. v ovitku. - Vsebuje načrta: San Francisco ; načrt mestnega prometa

ISBN 978-1-78657-781-8

913(739.443.2) 912.43(739.443.2)
GEO ZK XII ZDA/NAČRTI SAN FRANCISCO
COBISS.SI-ID 1375048

OHK 2017 338
        SAN Martino a Rive D'Arcano : archeologia e storia di una pieve friulana / a cura di Silvia Lusuardi Siena ; testi di Luca Benciolini ... [et al.]. - Udine : Campanotto, 1997. - 356 str. : ilustr. ; 30 cm + 5 načrtov. - (Relazioni / Ministero per i beni culturali e ambientali. Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici, archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia ; 11)

Bibliografija: str. 35-38

ISBN 8-8456-0005-X
ISBN 978-8-8456-0005-0

902
ARH 015 82,8
COBISS.SI-ID 65348194

OHK 2017 339
        Le SANCTUAIRE de Mars Mullo, Allonnes (Sarthe) / sous la direction de Katherine Gruel et de Véronique Brouquier-Reddé ; [exposition réalisée par la Mairie d'Allonnes, l'UMR 8546 de CNRS-ENS (Paris) et le CAPRA]. - Le Mans : Éditions de la reinette, 2003. - 190 str. : ilustr. ; 28 cm + errata + 1 CD-ROM

Le CD-rom présente les principales fouilles effectuées à Allonnes depuis le 18e siècle (présentation historique et géographique et études du mobilier et des techniques de constructions antiques). Il est intitulé "Allonnes la romaine, 200 ans de fouilles archéologiques.". - Titre complet de l'exposition : "Le sanctuaire de Mars Mullo aux portes de la capitale des Aulerques Cénomans" ; exposition organisée par la mairie d'Allonnes, l'UMR 8546 du CNRS/ENS (Paris) et le CAPRA. - Bibliografija: str. 184-190

ISBN 2-913566-24-3
ISBN 978-2-913566-24-8

902
ARH 017-F 13
COBISS.SI-ID 65345890

OHK 2017 340
SARATLIJA, Ivana
        Medpredmetno povezovanje pri pouku zgodovine in domovinske in državljanske kulture in etike na primeru religije : magistrsko delo / Ivana Saratlija. - Ljubljana : [I. Saratlija], 2017. - 146 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorici Danijela Trškan in Alojzija Židan. - Bibliografija: str. 133-137. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za sociologijo

37.091.3:[316+93/94]
SOC MagB 3 SARATLIJA I. III 2428 ZGO MagB 65 SARATLIJA Ivana
COBISS.SI-ID 65141602

OHK 2017 341
SAUNDERS, George, 1958-
        Lincoln in the bardo / George Saunders. - London [etc.] : Bloomsbury, 2017. - 341 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-4088-7174-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-4088-7175-1 (broš.)

821.111(73)-311.6
GER 820(73) SAUNDERS G. Lincoln
COBISS.SI-ID 1113697118

OHK 2017 342
        SBORNÍK k sedmdesátinám Jana Květa / [Albert Kutal ... [et al.] ; uspořádal Jaroslav Pešina]. - Praha : Universita Karlova, 1965. - 220, [68] str : ilustr. ; 30 cm. - (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica ; 1-1965)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v češ., angl., nem. ali fr.

74/76(437.3)(082)
UMZG C/Kve/1
COBISS.SI-ID 65450082

OHK 2017 343
SCHIELE, Egon
        Schiele / Eva di Stefano. - Firenze : Giunti, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 64 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76160-X

75.036.7(436):929Schiele E.
COBISS.SI-ID 65395554

OHK 2017 344
SCHMITT, Eric-Emmanuel
        Les deux messieurs de Bruxelles / Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : A. Michel, 2012. - 280, [8] str. ; 21 cm

Vsebina: Les deux messieurs de Bruxelles ; Le chien ; Ménage à trois ; Un cœur sous la cendre ; L'enfant fantôme

ISBN 978-2-226-24432-1

821.133.1-32
ROM 840 SCHMITT E.-E. Deux
COBISS.SI-ID 65355874

OHK 2017 345
SCHMITT, Eric-Emmanuel
        L'élixir d'amour : roman / Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : A. Michel, 2014. - 155, [7] str. ; 19 cm

ISBN 978-2-226-25619-5

821.133.1-311.2
ROM 840 SCHMITT E.-E. Elixir
COBISS.SI-ID 65388642

OHK 2017 346
SCHNABL, Ana
        Razvezani : kratke zgodbe / Ana Schnabl ; [spremna beseda Aljoša Harlamov]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 143 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

500 izv. - Sentimentalni bralec / Aljoša Harlamov: str. 133-143. - Ilustr. na spojnih listih. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-284-276-5

821.163.6-32 821.163.6.09Schnabl A.
SLA L.A II 7537 SCHNABL A. Razvezani
COBISS.SI-ID 289723904

OHK 2017 347
SCIASCIA, Leonardo
        Fine del carabiniere a cavallo : saggi letterari (1955-1989) / Leonardo Sciascia ; a cura di Paolo Squillacioti. - Milano : Adelphi, 2016. - 246 str. ; 22 cm. - (Biblioteca Adelphi ; 647)

Komentirana izdaja

ISBN 978-88-459-3051-5

82.09(4)"18/19" 930.85(4)"18/19" 821.131.1-4
ROM 82.09 SCIASCIA L. Fine
COBISS.SI-ID 65349474

OHK 2017 348
        SCRIPTA praehistorica in honorem Biba Teržan / uredniki Martina Blečić ... [et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2007. - VII, 902 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Situla : razprave Narodnega muzeja Slovenije = dissertationes Musei nationalis Sloveniae, ISSN 0583-4554 ; 44)

ISBN 978-961-6169-53-0

903/904(082)
ZGO D 4382/44 9 SCRIPTA praehistorica
COBISS.SI-ID 233936640

OHK 2017 349
ŞEN, Mehmet Lütfi
        Izložba turskog streličarstva Kemankeş = Kemankeş türk okçuluğu sergisi / kustos / küratör Mehmet Lütfi Şen ; prevod na bosanski / boşnakça çeviri Edina Nurikić, Mirsad Turanović ; fotografija / fotoğraf Cihat Hidir. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2017. - 103 str. : fotogr. ; 28 cm

Vzpor. tur. besedilo in prevod v bos. - Bibliografija: str. 103

799.322.2:94(560)(091)
ZGO E 1884 94(41/49) ŞEN M. L. Izložba turskog

COBISS.SI-ID 65445218

OHK 2017 350
SENIČIĆ, Valentina
        Discrimination in Japan : analysis on Minamata disease = Diskriminacija na Japonskem : analiza bolezni Minamata = Nihon ni okeru sabetsu : minamatabyô no bunseki : magistrsko delo / Valentina Seničić. - Ljubljana : [V. Seničić], 2017. - 100 str. ; 30 cm

Andrej Bekeš. - Bibliografija: str.86-91. - Kazalo. - Povzetek v jap. ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Japonologija

316.647.82(520):616-00
AAŠ MagJ 316 SENIČIĆ V. Discrimination
COBISS.SI-ID 65445474

OHK 2017 351
SEURAT, Georges, 1859-1891
        Seurat / [testo] Maurizia Tazartes. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art dossier ; no. 60)

Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76156-1

COBISS.SI-ID 514778751

OHK 2017 352
SIMONE Martini, 1283-1344
        Simone Martini / Piero Torriti. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 56 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 88-09-76152-9

75.033.52(450):929Simone Martini
COBISS.SI-ID 65377634

OHK 2017 353
SINKOVIĆ, Tanja
        Psihosocialne lastnosti otrok s prirojenimi srčnimi napakami in kakovost njihovega življenja : magistrsko delo / Tanja Sinković. - Ljubljana : [T. Sinković], 2017. - 68 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Ljubica Marjanovič Umek. - Bibliografija: str. 49-56. - Izvleček ; Abstract: Psychosocial aspects of children with congenital heart disease and quality of their life. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922:616.12-039 -053.2(043.2)
CC-APA: 2840
PSI MagB SINKOVIĆ T. Psihosocialne
COBISS.SI-ID 65417314

OHK 2017 354
SIRONI, Mario, 1885-1961
        Sironi e il Novecento / Rossana Bossaglia. - Firenze : Giunti, 1991. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 53 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76150-2

75(450):929Sironi M.
COBISS.SI-ID 65270370

OHK 2017 355
SITAR, Anja
        Oglaševalska jezikovna sredstva v turističnooglaševalskih besedilih in ohranjanje njihove ekspresivnosti pri prevodu v francoščino : magistrsko delo / Anja Sitar. - Ljubljana : [A. Sitar], 2017. - 99 str. ; 30 cm

Besedilo v slov., korpus primerov besedil v slov. in franc. - Mentorica Mojca Schlamberger Brezar. - Bibliografija: str. 96-98. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

811.163.6'276.6:659.1=133.1(043.2) 81'25:[659.1:338.48]=163.6=133.1(043.2) [659.1:338.48]:81'25=163.6=133.1(043.2)
GER MagB SITAR A. Oglaševalska
COBISS.SI-ID 65324898

OHK 2017 356
SITAR, Iztok
        Kako je Jaka Racman postal fašist : eseji o družbeni kritiki in politični (ne)korektnosti v stripu / Iztok Sitar ; [spremna beseda Ana Bogataj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 (Matformat). - 314 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Varia)

400 izv. - (Kritično) pisanje o stripu na Slovenskem / Ana Bogataj: str. 295-341

ISBN 978-961-257-083-5

084.11:316.334.3 741.52 070.449.8
PRK 11607 316.7 SITAR I. Kako je Jaka Racman

COBISS.SI-ID 291736832

OHK 2017 357
SITAR, Polona
        "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji / Polona Sitar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 419 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 6)

Fotogr. na notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija: str. 376-410. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0005-6

930.85(497.4)"1945/1991" 316.728-055.2(497.4)"1945/1991"
SOC 32 SITAR P. Ne le kruh ...
COBISS.SI-ID 290333696

OHK 2017 358
SKIBO, James M.
        Understanding pottery function / James M. Skibo. - New York [etc.] : Springer, 2013. - IX, 192 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Manuals in archaeological method, Theory and technique, ISSN 1571-5752)

Kazalo. - Vsebina: Understanding Pottery Function. The Joys of Pottery ; Actual Versus Intended Pottery Function ; An Approach to Pottery Function ; Performance-Based Life History Approach ; Life-History/Behavioral Chain ; Activities and Interactions ; Technical Choices and Compromises ; Performances Characteristics ; The Approach to the Writing in This Book ; A Story of Pottery and People: Origins of Pottery Making on Grand Island ; Review of the Book's Contents ; References ; Intended Function: Inferring Manufacturing Performance ; Understanding Technical Choices and Performance ; Morphology ; Paste Composition: Temper (Type, Size, Shape, Quantity) and Clay (Type, Chemistry) ; Firing Temperature ; Surface Treatments ; Inferring Intended Function: Primary and Secondary Performance Characteristics, and Derivative Choices ; Is It Just About Techno-function? ; From Sherds to Intended Function ; Reference ; Sooting and Carbonization. Kalinga Vessels and Internal and External Carbonization ; The Kalinga ; The Kalinga Ethnoarchaeological Project ; Kalinga Internal and External Carbonization Patterns ; Principles for External Sooting ; What Is Soot ; Soot Patches ; Temperature of Fire ; Distance from Fire ; Mode of Cooking ; Case Study: Late Archaic Pottery and Exterior Sooting ; Principles for Internal Carbonization ; Mode of Cooking: Wet/Dry ; Other Factors ; Case Study: Origins of Pottery on the Colorado Plateau ; Recording External and Internal Carbonization on Prehistoric Collections ; Start with Whole Vessels ; Recording Use Carbonization and Sooting Patterns on Whole Vessels ; Recording Use-Alteration Traces on Sherds ; Trickery ; Inferences ; References ; Attrition. Principles of Ceramic Attrition ; Use-Attrition: Abrasive Processes ; Use Attrition: Nonabrasive Processes ; Use-Attrition Terms ; Case Study: Kalinga ; Kalinga Pottery Surfaces and Other Relevant Technical Properties ; Use Attrition on Kalinga Pots ; Summary ; Case Study: Griffiths and Bray ; Case Study: Hardin and Mills ; Case Study: Sherds as Tools ; Case Study: Alcohol Fermentation ; Recording Attritional Traces on Prehistoric Pottery ; References ; Residue ; Co-authored by Mary Malainey Kalinga Study ; British Invasion ; Approaches to Lipid Residue Analysis ; Sample Selection ; Sample Processing Techniques ; Gas Chromatography for the Analysis of Archaeological Lipid Residues ; The Problem of Diagenesis ; Compound-Specific Stable Isotope Analysis ; Infrared and Raman Spectroscopy ; Case Study: Origins of Pottery in the Upper Great Lakes ; Case Study: Late Prehistoric Pottery Function from Western Canada ; Case Study: Finding Evidence of Maize Processing in North America ; Case Study: Origins of Pottery in Southeastern Arizona ; Final Recommendations ; A Concluding Comment ; References

ISBN 978-1-4614-4198-4
ISBN 1-4614-4198-6
ISBN 978-1-4614-9611-3
ISBN 1-4614-9611-X

902
ARH 020-III 2,2
COBISS.SI-ID 65248610

OHK 2017 359
SKUBIN, Maša, 1990-
        Spletni strojni prevajalniki : zaznavanje entitet = Online machine translators : named entity recognition = Tłumaczenie automatyczne w sieci komputerowej : rozpoznawanie podmiotów nazywanych : magistrsko delo / Maša Skubin. - Ljubljana : [M. Skubin], 2017. - VI, 176 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov., primeri tudi v angl. in pol., daljši povzetek v pol. - Mentorici Marjeta Vrbinc, Maria Zofia Wtorkowska. - Bibliografija: str. 96-97. - Izvleček ; Abstract ; Summary ; Streszczenie. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za slavistiko

81'322.4:004.738.5(043.2)
GER MagB SKUBIN M. Spletni
COBISS.SI-ID 65430626

OHK 2017 360
        SLOVENIJA in neuvrščeni pop : [Umetnostna galerija Maribor, 2. december 2016 - 26. marec 2017] = Slovenia and non-aligned pop : [Maribor Art Gallery, 2 December 2016 - 26 March 2017] / [urednica Petja Grafenauer ; avtorji besedil Breda Kolar Sluga ... [et al.] ; fotografije Damjan Švarc ... [et al.] ; prevod Sunčan P. Stone]. - Maribor : Umetnostna galerija = Maribor Art Gallery, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 169 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 spremna knjižnica (38 str. ; 18 cm)

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - Sodelujoči umetniki in umetniške skupine: Marjan Amalietti, Berko, Janez Bernik, Avgust Černigoj, Bogdan Čobal, Grupa DHLM, Kostja Gatnik, Gustav Gnamuš, Tomaž Gorjup, Herman Gvardjančič, Štefan Hauko, Boštjan Hladnik, Stane Jagodič, Rihard Jakopič, Tone Kralj, Matija Jama, Andrej Jemec, Zmago Jeraj, Boris Jesih, Grupa Junij, Bogoslav Kalaš, Metka Krašovec, Stane Kregar, Naško Križnar, Janez Logar, Lojze Logar, Adriana Maraž, Janez Marinšek, Franc Mesarič, Ivo Mršnik, Miki Muster, Franc Novinc, OHO, Marija (Miša) Pengov, Slavko Pengov, Jože Pogačnik, Marko Pogačnik, Vladimir Potočnik, Marij Pregelj, Marjan Remec, Mako Sajko, Duba Sambolec, Matjaž Schmidt, Hinko Smrekar, Jože Spacal, Lojze Spacal, Koni Steinbacher, Tinca Stegovec, Gabrijel Stupica, Branko Suhy, Marko Šuštaršič, Milena Usenik, Peter Vernik.

ISBN 978-961-6489-26-3

7(1/9)(497.4)(083.824)
UMZG T/svn/a252/29 UMZG T/svn/a252/29 pril.
COBISS.SI-ID 289292288

OHK 2017 361
SLOVENISTIKA deset
        Slovenistika 10 : [zbornik predavanj, Budimpešta, 26. oktober 2016] / szerkesztette Lukácsné Bajzek Mária. - Budapest. - Budapest : ELTE BTK, Szláv Filológiai Tanszék, 2017. - 229 str. ; 20 cm. - (Opera Slavica Budapestinensia. Symposia Slavica, ISSN 1789-3976)

Zbornik ob 10. obletnici študija slovenistike v Budmpešti. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvlečka v slov. in madž.

ISBN 978-963-284-885-3

811.163.6(082) 821.163.6.09(082)
SLA Zb I 296 SLOVENISTIKA 10
COBISS.SI-ID 65290338

OHK 2017 362
SMITH, Ali, 1962-
        Autumn / Ali Smith. - London : Penguin Books, 2017. - 263 str. ; 20 cm

ISBN 978-0-241-97331-8

821.111-311.2
GER 820 SMITH A. Autumn
COBISS.SI-ID 13183389

OHK 2017 363
SMREKAR, Andrej, 1954-
        Kostanjevica na Krki / Andrej Smrekar ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 116 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 218)

Ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 110-113

ISBN 978-961-6902-97-7

7:069(497.4Kostanjevica na Krki)(036)
ARH 017-SLO 45/218 ETN O.10 6286/218 SMREKAR A. Kostanjevica na Krki GEO PerZ 336/218 SMREKAR A. Kostanjevica na Krki UMZG mf T/svn/KoK/10 UMZG mf T/svn/KoK/10/d ZGO B 682/218 94(497.4A/Ž) Kostanjevica na Krki SMREKAR A.

COBISS.SI-ID 282672128

OHK 2017 364
SNODGRASS, Mary Ellen
        The handmaid's tale : notes / by Mary Ellen Snodgrass. - Lincoln : Cliffs Notes, 1998, cop. 1994. - 86 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Atwood's The handmaid's tale. - Bibliografija: str. 81-85

ISBN 0-8220-0572-7

821.111(71).09Atwood M.
GER 820(71).09 Atwood M. Handmaid's/SNODGRASS

COBISS.SI-ID 65420386

OHK 2017 365
SNODGRASS, Mary Ellen
        Jane Eyre : notes / by Mary Ellen Snodgrass. - New ed. - Lincoln : Cliffs Notes, 1993, cop. 1988. - 92 str. ; 21 cm. - (Cliffs notes)

Nasl. na ov.: Cliffs notes on Bronte's Jane Eyre. - Bibliografija str.: 91-92

ISBN 0-8220-0672-3

821.111.09Brontë C.
GER 821.111.09 Brontë C. Jane Eyre/SNODGRASS

COBISS.SI-ID 65428578

OHK 2017 366
SOBOČAN, Anže
        Kitajsko čebelarstvo v literaturi in praksi : magistrsko delo / Anže Sobočan. - Ljubljana : [A. Sobočan], 2017. - 97 str. ; 30 cm

Glosar terminoloških izrazov str. 41. - Mateja Petrovčič. - Bibliografija: str. 40. - Povzetek ; Abstract ; Povzetek v kit. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Sinologija

638.1(510)
AAŠ MagK 6 SOBOČAN A. Kitajsko čebelarstvo

COBISS.SI-ID 65410658

OHK 2017 367
SOLOMON, Kristyna
        Minne ist ein sô swœrez spil, daz ichs niemer tar beginnen : eine Untersuchung der weiblichen Stimme im Hohen Sang / Kristýna Solomon. - Göppingen : Kümmerle, 2013. - 160 str. - (Göppinger Arbeiten zur Germanistik ; Nr. 773)

Prej disertacija na Philosophische Fakultät Olomouc (2005). - Bibliografija: str. 151-160 in z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-86758-028-1
ISBN 3-86758-028-6

821.112.2'04.09-14:305-055.2
GER 830-023.09 SOLOMON K. Minne ist ein
COBISS.SI-ID 65324130

OHK 2017 368
SOSIČ, Marko
        Balerina, balerina / Marko Sosič ; [perevod so slovenskogo Julii Sozinoj]. - Moskva : Lingvistika, 2016 (Ul´janovsk : Pervaja Obrazcovaja tipografija). - 126 str. ; 21 cm. - (Sto slavjanskih romanov)

Prevod dela: Balerina, balerina. - Prevajalka navedena v CIP-u. - Cir. - 1000 izv. - O avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnji str. zaščitnega ov. - V kolofonu tudi: literaturno-hudožestvennoe izdanie 16+

ISBN 978-5-91922-044-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 9990636

OHK 2017 369
SOSIČ, Vid
        Ekumenizem v Katoliški in Evangeličanski cerkvi na Slovenskem v letih 1945-1991 : diplomsko delo / Vid Sosič. - Ljubljana : [V. Sosič], 2017. - 53 f. ; 30 cm

Mentorja Lilijana Žnidaršič Golec, Bogdan Dolenc. - Bibliografija: f. 50-52. - Izvleček ; Abstract: Ecumenical relations between the Catholic Church and the Evangelical Church in Slovenia from 1945-1991. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

27-675(497.4)"1945/1991"(043.2)
ZGO DiplB SOSIČ Vid
COBISS.SI-ID 65362018

OHK 2017 370
        SPUREN römischen Lebens im Burgenland / [Redaktion: Josef Tiefenbach, Evelyn Fertl]. - Eisenstadt : Amt der Burgenländischen Landesregierung, 2008. - 189 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland ; Heft 124)

ISBN 978-3-85405-167-1
ISBN 3-85405-167-0

902
ARH 013 335,1
COBISS.SI-ID 65252194

OHK 2017 371
SQUIRES, Tasha
        Library partnerships : making connections between school and public libraries / Tasha Squires ; [foreword by Gail Buch]. - Medford (New Jersey) : Information Today, 2009. - XIX, 203 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 189-191. - Kazalo

ISBN 978-1-57387-362-8

027:37(73)
BIB 027.8 SQUIRES T. Library partnerships
COBISS.SI-ID 247556096

OHK 2017 372
STANKOVIĆ, Bogoljub, lingvist
        60 godina Slavističkog društva Srbije / Bogoljub Stanković. - Beograd : Slavističko društvo Srbije, 2008. - 272 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slavistička biblioteka. Posebna izdanja)

Cir. - Na vzpor. nasl. str.: 60 let Slavističeskogo obščestva Serbii. - Bibliografije v opombah pod besedilom. - Rezjume. - Kazalo

ISBN 978-86-7391-017-8 (Broš.)

061.6:811.16(497.11)"1948/2008" 811.16(497.11)"1948/2008"
SLA Zb II 1729 STANKOVIĆ B. 60 godina
COBISS.SI-ID 147754764

OHK 2017 373
STAVRIANOS, Leften Stavros
        The world since 1500 : a global history / L.S. Stavrianos. - 2nd ed. - Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1971. - 683 str. : ilustr. ; 24 sm

Notes: str. 671-683. - Registar.

93/94
ZGO D 9020 94(100) STAVRIANOS L. S. World since

COBISS.SI-ID 2381066

OHK 2017 374
STEWART, Matthew, 1963-
        Natureʼs God : the heretical origins of the American republic / Matthew Stewart. - New York ; London : W. W. Norton & Company, 2015. - 566 str. ; 21 cm

Bibliografija z opombami: str. 439-534. - Kazalo

ISBN 978-0-393-35129-3

321.01:2
FIL XI.4 STEWART M. Natureʼs God
COBISS.SI-ID 65241698

OHK 2017 375
STOJAN, Slavica
        Vjerenice i nevjernice : žene u svakodnevici Dubrovnika (1600-1815) / Slavica Stojan. - Zagreb ; Dubrovnik : Prometej, 2003. - 408 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Posebna izdanja. Monografije / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku ; knj. 23) (Posebna izdanja / Prometej)

Bibliografija: str. 385-400. - Summary

ISBN 953-6460-36-X

398.47(497.13 Dubrovnik)"1600/1815"
ETN Č.3 13433 STOJAN S. Vjerenice ZGO D 5410/23
COBISS.SI-ID 23160930

OHK 2017 376
STOPAR, Andrej, 1976-
        Lexical bleaching of the verbal construction fail to x : a contrastive corpus-based study / Andrej Stopar. - Graf. prikazi. - Dostopno tudi na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=275950. - Bibliografija: str. 142-144. - Abstract ; Sažetak: Desemantizacija glagolske konstrukcije fail to x: kontrastivno korpusno istraživanje.

V: Jezikoslovlje. - ISSN 1331-7202. - Vol. 18, No. 1 (2017), str. 125-144.

811.111'367.625 811.111'42:34
COBISS.SI-ID 65299298

OHK 2017 377
STRZYGOWSKI, Josef, 1862-1941
        Die acht Handzeichnungen des Sandro Botticelli zu Dantes Göttlicher Komödie im Vatikan : ein Supplement zu dem Codex im Kgl. Kupferstichkabinet zu Berlin / herausgegeben von Josef Strzygowski. - Berlin : G. Grote´sche Verlagsbuchhandlung, 1887. - 30 str. ; 31 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

74.034.4(450)Botticelli S.
UMZG M/Bott/1
COBISS.SI-ID 65297250

OHK 2017 378
SUŠIĆ, Derviš
        Spies / Derviš Sušić ; [translated by Amira Sadiković]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 205 str. ; 21 cm. - (Edition International affirmation of contemporary literature of Bosnia and Herzegovina)

Prevod dela: Uhode. - 400 izv. - About the author: str. 203, o avtorju tudi na sprednjem zavihku ov. - Translator's note: str. 2015

ISBN 978-9926-410-19-3

821.163.4(497.6)-31=111
SLA L.A II 7547 SUŠIĆ D. Spies
COBISS.SI-ID 23881478

OHK 2017 379
SVETEK, Mojca, 1992-
        Varna prožnost zaposlitve in zadovoljstvo z zaposlitvijo, organizacijska pripadnost ter psihološko blagostanje : magistrsko delo / Mojca Svetek. - Ljubljana : [M. Svetek], 2017. - str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 72-84. - Izvleček ; Abstract: Employment flexicurity and job satisfaction, organizational commitment, and psychological well-being. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.9:331.101.32(043.2)
CC-APA: 3120
PSI MagB SVETEK M. Varna prožnost
COBISS.SI-ID 65365346

OHK 2017 380
ŠIFRER Bulovec, Mojca
        Opečne prezračevalne mreže, gospodarskemu poslopju v korist in okras = Ventilation brickwork screens - a decorative and useful feature of agricultural buildings : Loški muzej Škofja Loka, Galerija Ivana Groharja = Škofja Loka Museum, Ivan Grohar Gallery : 7. 6. 2017-1. 9. 2017 / [besedili Mojca Šifrer Bulovec, Boštjan Soklič ; prevod Mateja Žuraj ; fotografije Sašo Kočevar, Janez Pelko]. - Škofja Loka : Loški muzej = Škofja Loka Museum, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - [39] str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Besedilo v slov. in prevod v angl. - Fotogr. na notr. str. ov. - 600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in na str. 17

7
UMZG T/svn/n/52
COBISS.SI-ID 291131392

OHK 2017 381
ŠIMENC, Agata
        Načini podpore prevajanju v državah Evropske unije : magistrsko delo / Agata Šimenc. - Ljubljana : [A. Šimenc], 2017. - 80 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96547&lang=slv. - Mentor Andrej Blatnik. - Bibliografija: f. 67-79. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

655.41:81'255.4(4-6EU)(043.2)
BIB MagB 655.4/.5 ŠIMENC A. Načini
COBISS.SI-ID 65265506

OHK 2017 382
ŠINK, Urška
        Načrt prehoda na sistem COBISS za šolske knjižnice : primer načrta za šolsko knjižnico Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROM-u / Urška Šink. - Ljubljana : [U. Šink], 2017. - 33 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 30-31. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

027.8:004.42(497.4Kamnik)(043.2)
BIB DiplB 027.8 ŠINK U. Načrt
COBISS.SI-ID 65322850

OHK 2017 383
ŠIROVNIK, Azra
        Pusti otrokom, naj se smejejo / Azra Širovnik ; [prevod odlomka Iva Andrića Janko Moder, prevod verzov Severin Šali ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 295 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih)

Izv. stv. nasl.: Pusti djecu nek se smiju. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-4630-8

821.163.6-311.2 821.163.4(497.6)-311.2
SLA L.A II 7535 ŠIROVNIK A. Pusti
COBISS.SI-ID 291523072

OHK 2017 384
ŠTRAJN, Varja
        Smisel stavkov v Wittgensteinovi filozofiji : razprava o teoriji smisla in pomena ter možnostih spoznanja / [Varja Štrajn ; spremna beseda Pedja Ašanin Gole]. - Ljubljana : Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave, 2017 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 204 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Razprava o teoriji smisla in pomena ter možnostih spoz[!]anja. - Avtorica navedena na ov. in v kolofonu. - 150 izv. - Spremna beseda Pedje Ašanina Goleta na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 194-203. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-94261-0-4

1Wittgenstein L.
FIL VI ŠTRAJN,V. Smisel stavkov GER 1(091) Wittgenstein L. ŠTRAJN V. PRK 11610 1 ŠTRAJN V. Smisel
COBISS.SI-ID 290846464

OHK 2017 385
ŠTRAUS, František, 1933-
        Princíp hry v slovenskej poézii / František Štraus, Štefan Moravčík. - Martin : Matica slovenská, 2001. - 223 str. ; 21 cm. - (Knižnica slovenských pohladov ; zv. č. 3)

ISBN 80-7090-631-6 (Broš.)

821.162.4.09
SLA Phil II 3382/2 ŠTRAUS F. Princíp
COBISS.SI-ID 65452642

OHK 2017 386
ŠTURM, Eva, 1993-
        Katalogizacija drobnega tiska v Narodni in univerzitetni knjižnici : diplomski seminar / Eva Šturm. - Ljubljana : [E. Šturm], 2017. - 32 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Marija Petek. - Bibliografija: f. 27-28. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

025.3:025.17(043.2)
BIB DiplB 025.3 ŠTURM E. Katalogizacija
COBISS.SI-ID 65343330

OHK 2017 387
ŠUBIĆ, Anastazija
        With Shakespeare / Anastazija Šubić ; [translated from the Bosnian, Croatian, Serbian into English by Ulvija Tanović]. - Sarajevo : Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina, 2017. - 215 str. ; 21 cm. - (Edition International affirmation of contemporary literature of Bosnia and Herzegovina)

Prevod dela: Sa Šekspirom. - About the author: str. 215, o avtorici tudi na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-9926-410-20-9

821.111.09
SLA L.H II 5789 ŠUBIĆ A. With Shakespeare
COBISS.SI-ID 23898630

OHK 2017 388
ŠUŠA, Vito
        Uporaba slenga in pogovornega jezika v intervjujih na področju košarke v ZDA in v Sloveniji : diplomska seminarska naloga / Vito Šuša. - Ljubljana : [V. Šuša], 2017. - 32 f. ; 30 cm

Mentor David Limon. - Bibliografija: f. 14-15. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'276.2:796.323.2-051(73:497.4)(043.2)
GER DiplBP ŠUŠA V. Uporaba
COBISS.SI-ID 65442658

OHK 2017 389
ŠVAJNCER, Janez J., 1948-
        Slovenska vojska : oznake, odlikovanja, znaki : izdano v počastitev 20-letnice delovanja Vojnega muzeja Logatec / [[besedilo], fotografije] Janez J. Švajncer. - Logatec : Vojni muzej, 2017 ([Maribor] : Demago). - 122 str. : ilustr. ; 30 str.

Potiskane notr. str. ov. - 200 izv. - O avtorju na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-93929-6-6

355.14(497.4)(091) 069(497.4Logatec):355.14
ZGO 1878 355.48 ŠVAJNCER J. J. Slovenska vojska

COBISS.SI-ID 290726144

OHK 2017 390
TABERY, Erik
        Opuštěná společnost : česká cesta od Masaryka po Babiše / Erik Tabery. - Vydání 1. - V Praze : Paseka, 2017 . - 280 str. : portr. ; 20 cm

Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík. - Kazalo

ISBN 978-80-7432-849-7
ISBN 80-7432-849-X

32(437.3):821.162.3-4
SLA Var I 539 TABERY E. Opuštěná
COBISS.SI-ID 65378658

OHK 2017 391
TECCO Hvala, Sneža
        Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana / Sneža Tecco Hvala ; s prispevki, with contributions of Brina Škvor Jernejčič ... [et al.] ; [prevod, translation Andreja Maver ; risbe, drawings Dragica Knific Lunder ... et al.]. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print. - Ljubljana : ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - 272 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae ; 36)

Slov. besedilo in angl. prevod. - Nasl na hrbtu: Molnik. - 600 izv. - Bibliografija: str. 171-178

ISBN 978-961-05-0020-9

903(497.4Molnik)"638"
ARH Per 02-SLO 20/36
COBISS.SI-ID 290776320

OHK 2017 392
TENIERS, David, 1610-1690, ml.
        Teniers der Jüngere : mit 63 Abbildungen von Gemälden und Zeichnungen / von Adolf Rosenberg. - Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing, 1895. - 79 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Künstler-Monographien ; 8)

"Liebhaber Ausgaben" --> na prelim. str. - Got. - Bibliografija: str. 98

75(493):929Teniers D.
UMZG M/Ten/1
COBISS.SI-ID 65273698

OHK 2017 393
TEPEH, Sitka
        Phraseme im Roman Die kleine Hexe von Otfried Preußler und ihre Entsprechungen im Slowenischen = Frazemi v romanu Die kleine Hexe pisatelja Otfrieda Preußlerja in njihovi ustrezniki v slovenskem jeziku : diplomsko delo / Sitka Tepeh. - Ljubljana : [S. Tepeh], 2017. - 71 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:821.112.2Preußler O.(043.2) 81'255.4:821.112.2Preußler O.=163.6(043.2)
GER DiplB TEPEH S. Phraseme
COBISS.SI-ID 65304930

OHK 2017 394
THOMPSON, James Matthew, 1878-1956
        European history, 1494-1789 / J. M. Thompson. - New York : Harper & Row, 1969. - 346 str. ; 21 cm. - (Harper Torchbooks)

Kazalo. - Bibliografija: str. 335-340

94(4)-
ZGO C 6852 94(4) THOMPSON J. M. European
COBISS.SI-ID 65352034

OHK 2017 395
TODIĆ, Antonija
        Od feministične epistemologije k epistemologiji feminizma : magistrsko delo / Antonija Todić. - Ljubljana : [A. Todić], 2017. - 68, [3] f. ; 31 cm

Mentor Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 61-68. - Povzetek v slov. in angl. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo

305(043.2)
SOC MagB 3 TODIĆ A. III 2459
COBISS.SI-ID 65451874

OHK 2017 396
TOMANIČ, Anita
        Art and crafts promote cognitive development in students = Umetnost in ustvarjanje vzpodbujata kognitivni razvoj učencev : master's thesis / Anita Tomanič. - Ljubljana : [A. Tomanič], 2017. - V, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 47-49. - Abstract ; Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3:7(043.2)
GER MagB TOMANIČ A. Art
COBISS.SI-ID 65368162

OHK 2017 397
TOMIC, Ana
        Sodelovanje splošne Knjižnice Velenje z lokalnimi osnovnošolskimi knjižnicami : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROM-u / Ana Tomic. - Ljubljana : [A. Tomic], 2017. - 28 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Primož Južnič. - Bibliografija: f. 25-26. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

021.64:027.022+027.8(497.4Velenje)(043.2)
BIB DiplB 027 TOMIC A. Sodelovanje
COBISS.SI-ID 65301090

OHK 2017 398
TOULOUSE-Lautrec, Henri de, 1864-1901
        Toulouse-Lautrec / Giorgio Cortenova. - Firenze : Giunti, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 70 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76166-9

75/76(44):929Toulouse-Lautrec H.
COBISS.SI-ID 65437794

OHK 2017 399
TRIDESETPETA
        35. prije Krista = 35 before Christ / [autori teksta i kataloških jedinica Zdenko Burkowsky ... [et al.] ; urednice Rosana Škrgulja, Tea Tomaš Barišić ; autori fotografija Blaženka Suntešić, Igor Krajcar ; prijevod LeksikoM]. - Sisak : Gradski muzej, [2015]. - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v hrv. in angl. prevod. - Katalog razstave, Gradski muzej Sisak, dec. 2015 - feb. 2016. - Bibliografija: str. 76-91

ISBN 978-953-6439-65-2

903(497.5)"652":711.45(083.824)
ARH 017-HR 15,1
COBISS.SI-ID 41332525

OHK 2017 400
TRISTO pedeset
        350 godina franjevaca u Čakovcu : zbornik radova sa znantvenog skupa : održanog 20. i 21. veljače 2009. u Čakovcu / [glavni urednik Stjepan Hranjec]. - Čakovec : Franjevački samostan ; Ogranak Čakovec : Matica Hrvatska, 2010. - 452, 44 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija ali bibliografija z opombami in povzetek v hrv. in angl. ali it. ali nem. pri posameznih prispevkih. - Vsebuje tudi: Likovna i kulturna baština čakovčkih franjevca : izložba u povodu 350 godine franjevaca u čakovcu : Muzej Međimurja Čakovec, 20. veljače - 20. ožujka 2009. / [tekst Mirjana Repanić-Braun, Vetroslav Frkin ; kataloške jedinice Doris Baričević ... [et al.] ; fotografije Mario Braun, Vid Barac, Miro Dvorščak]

ISBN 978-953-6138-37-1

27-789.32(497.524)"1659/2009"(082)
UMZG T/hrv/Čak/2
COBISS.SI-ID 65455714

OHK 2017 401
TROBIŠ, Smiljan, 1956-
        Oboki tihe svetlobe / Smiljan Trobiš ; [spremna beseda Manja Žugman, foto Dina Nunić]. - 1. izd. - Ljubljana : Spes, 2017 (Novo mesto : Špes). - 47 str. : avtorj. sl. ; 22 cm

O pesniku Smiljanu Trobišu: str. 41-42. - V rast proti nebu / Manja Žugman: str. 39-40. - 300 izv.

ISBN 978-961-6621-21-2

821.163.6-1
SLA L.A II 7545 TROBIŠ S. Oboki
COBISS.SI-ID 289989376

OHK 2017 402
TUMPEJ, Veronika
        Doživljanje okrevanja pri osebah z motnjo hranjenja : magistrsko delo / Veronika Tumpej. - Ljubljana : [V. Tumpej], 2017. - 111 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 91-101. - Izvleček ; Abstract: Perception of recovery in individuals with an eating disorder. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

616.89-008.441.42(043.2)
CC-APA: 3260
PSI MagB TUMPEJ V. Doživljanje
COBISS.SI-ID 65308002

OHK 2017 403
UCCELLO, Paolo
        Paolo Uccello / Stefano Borsi. - Firenze : Giunti, 1992. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 69 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-76165-0

75.034.4(450):929Paolo Uccello
COBISS.SI-ID 65397858

OHK 2017 404
        UMBRIA, Marche [Kartografsko gradivo]. - 7e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve ; 99 x 100 cm na listu 144 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 359)

Spodaj in ob strani so načrti mest Perugia, Assisi, Terni, Spoleto, Ancona, San Marino, Pesaro ter preglednica potovalnih časov in razdalj med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712668-8

912.43(450.55+450.57)
GEO ZK VIII I UMBRIA MARCHE
COBISS.SI-ID 65420898

OHK 2017 405
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ museum (Praha)
        Il Liberty e la rivoluzione europea delle arti : dal Museo delle Arti Decorative di Praga : [Scuderie e Museo storico del Castello di Miramare, 23 giugno 2017 - 7 gennaio 2018] / a cura di Lucie Vlčková e Radim Vondráček ; [traduzioni Viviana Tonon]. - 1a ed. - Venezia : Marsilio, 2017. - 239 str. : ilustr. ; 25 cm

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Prevod dela: Vital Art Nouveau 1900. - Bibliografija z opombami na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-88-317-2785-3

7.035.93:069.5(437.311)(083.824)
UMZG Kt/Pra/19
COBISS.SI-ID 65351266

OHK 2017 406
URBANIJA, Katja
        Prodaja avtorskih pravic slovenskih leposlovnih avtorjev v tujino : magistrsko delo / Katja Urbanija. - Ljubljana : [K. Urbanija], 2017. - 65 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96543&lang=slv. - Mentor Andrej Blatnik. - Bibliografija: f. 50-53. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo

347.78(043.2)
BIB MagB 347.78 URBANIJA K. Prodaja
COBISS.SI-ID 65244770

OHK 2017 407
URŠIČ, Nika
        Obrambni mehanizmi in sočutje do sebe pri pacientih z razpoloženjskimi in psihotičnimi motnjami : magistrsko delo / Nika Uršič. - Ljubljana : [N. Uršič], 2017. - 71 str. : tabele ; 31 cm

Mentor Gregor Žvelc. - Bibliografija: str. 55-63. - Izvleček ; Abstract: Defense mechanisms and self-compassion in patients with affective and psychotic disorders. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:364-786
CC-APA: 3312 3210
PSI MagB URŠIČ N. Obrambni
COBISS.SI-ID 65451362

OHK 2017 408
        ÚSVIT pravěkých lovců : po stopách Jana Jelínka = Dawn of prehistoric hunters : in the footsteps of Jan Jelínek / Petr Kostrhun ... [et al.]. - Brno : Moravské zemské muzeum, 2016 . - 191 stran : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Studie Centra kulturní antropologie = Study of the Centre for Cultural Anthropology ; 1/2016)

"90 let od narození Jana Jelínka. = 90th anniversary of Jan Jelinek`s birth". - Vzpor. besedilo v češ. in angl. jeziku

ISBN 978-80-7028-469-8
ISBN 80-7028-469-2

069
ARH 05-CZ 5
COBISS.SI-ID 65261666

OHK 2017 409
        UTMARK : the outfield as industry and ideology in the Iron Age and the Middle Ages / Ingunn Holm, Sonja Innselset and Ingvild Øye (eds.). - Bergen : University of Bergen, Department of Archaeology, [2005?]. - 251 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (UBAS. International ; 1, ISSN 0809-6066)

Papers originally presented at a conference held Sept. 2003 in Bergen

ISBN 82-90273-79-7
ISBN 978-82-90273-79-3

902
ARH 04 214
COBISS.SI-ID 65355362

OHK 2017 410
        V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti / urednica Dragica Haramija. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 ([Celje] : Koštomaj). - 194 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-286-079-0

37.014.22 028
BIB 028 V OBJEMU Haramija (ur.)
COBISS.SI-ID 92934657

OHK 2017 411
VALAND, Tia
        Spominska obeležja in poimenovanja prve svetovne vojne v Kopru : diplomsko delo / Tia Valand. - Ljubljana : [T. Valand], 2017. - 44 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentorica Maja Vehar. - Bibliografija: f. 40-42. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

719(497.4Koper)"1914/1918"
ZGO DiplB VALAND Tia
COBISS.SI-ID 65238114

OHK 2017 412
VEDUN
        Slovansko in staroslovensko zvočno predivo [Zvočni posnetek] = Slavic and ancient Slovene sound yarn / Ansambel Vedun ; [spremna beseda Mira Omerzel - Mirit ; prevod Andra Lujić]. - Ljubljana : Sventovid, 2016 ([Ljubljana] : Racman). - 1 CD (69 min, 6 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 knjižica (19 str.)

Spremna beseda v slov. in angl. - Vedun je ansambel za staro in meditativno glasbo in oživljanje spiritualnih zdravilnih zvokov kultur sveta. - "Posneto v živo na gradu Turjak pri Ljubljani, oktober 2015". - Izvajalci: Mira Omerzel-Mirit, Tine Omerzel Terlep, Mojka Žagar, Polona Kuret, Igor Meglič. - Vsebina: Rapsodičnost in mehkoba slovanske duše = Rhapsody and softness of the Slavic soul ; Staroslovanska zvočna preja = An ancient Slavic sound yarn ; Prazgodovinski glasovi stvarjenja = Prehistoric voices of creation ; Kelto - ilirska zvočna dediščina = The Celtic - Illyrian sound heritage ; Staroslovensko zvočno tkanje = An ancient Slovene sound weave ; Glasovi medžimuskih tambur = The Voice of tambouras from Medžimurje region (Croatia) ; Dalmatinsko valovanje neba = Dalmatian waving of the sky ; Balkanska zvočna igra in kolo = Balkan sound play and the kolo dance. - Za odrasle

VED CD 003 Sventovid

784.4(086.76)
MUZ CD 1363 VEDUN Slovansko
COBISS.SI-ID 8981137

OHK 2017 413
VEGETTI, Enrico
        Prospettiva lineare speculativa e pratica. 1., La teoria fondamentale / Enrico Vegetti. - Milano : Calcaterra, 1896. - 118 str., [4] f. delno zganj. pril. : ilustr. ; 27 cm

742
UMZG C/Veg/1
COBISS.SI-ID 65412450

OHK 2017 414
VELE, Urh
        Problem sledenja pravilom pri Wittgensteinu : doktorska disertacija / Urh Vele. - Ljubljana : [U. Vele], 2017. - 238 str. ; 31 cm

Mentor Borut Cerkovnik. - Bibliografija: str. 209-238. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za filozofijo

81'271.1(043.3)
FIL Diss VI VELE U. Problem
COBISS.SI-ID 65419618

OHK 2017 415
        VENETO [Kartografsko gradivo]. - 8e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve ; 100 x 110 cm na listu 100 x 122 cm, zložen na 12 x 26 cm. - (Local ; 355)

Zadaj: načrti mest Benetke, Padova, Verona, Vicenza, Mestre, Treviso. - Kazalo

ISBN 978-2-06-712663-3

912.43(450.34)
GEO ZK VIII I VENETO
COBISS.SI-ID 65438050

OHK 2017 416
        VENEZIA - Senato : deliberazioni miste : registro XVI (1333-1335) / par François-Xavier Leduc. - Venise : Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2013. - XXIV, 572 str., [4] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Venezia - Senato : Deliberazioni miste ; vol. 3)

Kazalo

ISBN 978-88-95996-42-4

94(450)"1333-1335"
ZGO D 7676/3 94(100)"03/14" VENEZIA - Senato

COBISS.SI-ID 65448546

OHK 2017 417
        VENEZIA - Senato : deliberazioni miste : registro XXVIII (1357-1359) / a cura di Ermanno Orlando. - Venezia : Instituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2009. - XIII, 508 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Venezia-Senato : Deliberazioni miste ; vol. 15)

Kazalo

ISBN 978-88-95996-12-7

94(450)"1357/1359"
ZGO D 7676/15 94(100)"03/14" VENEZIA - SENATO

COBISS.SI-ID 65413218

OHK 2017 418
        VENEZIA - Senato : deliberazioni miste : registro XXXI (1363-1366) / a cura di Laura Lev Antino. - Venezia : Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2016. - XIII, 655 str., [4] str. barvnih pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Venezia - Senato : deliberazioni miste ; vol. 18)

Kazalo

ISBN 978-88-95996-62-2

94(450)"1363-1366"
ZGO D 7676/18 94(100)"03/14" VENEZIA - SENATO

COBISS.SI-ID 65456226

OHK 2017 419
        VENEZIA-Senato : deliberzioni miste : registro XXXIV (1372-1375) / a cura di Ermanno Orlando. - Venezia : Istituto Veneto di scienze, Lettere ed arti, 2015. - XII, 628 str., [4] str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Venezia-Senato : deliberazioni miste ; vol. 21)

Kazalo

ISBN 978-88-95996-56-1

94(450)"1372-1375"
ZGO D 7676/21 94(497.4)"04/14" VENEZIA-SENATO

COBISS.SI-ID 65449826

OHK 2017 420
VESEL, Maruša
        Deutsche und slowenische Phraseme mit einem Bestandteil zur Benennung von Früchten = Nemški in slovenski frazemi s sestavino za poimenovanje sadežev : diplomsko delo / Maruša Vesel. - Ljubljana : [M. Vesel], 2017. - 39 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem., tabele s primeri v nem. in slov. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 33-37. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811'112.2'373.72:811.163.6(043.2)
GER DiplB VESEL M. Deutsche
COBISS.SI-ID 65360738

OHK 2017 421
VIDANOVSKI, Kaja
        Feminizem, metoda, etika : diplomsko delo / Kaja Vidanovski. - Ljubljana : [K. Vidanovski], 2017. - 44 f. ; 30 cm

Mentorja: Eva D. Bahovec, Primož Krašovec. - Bibliografija: f. 43-44. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za sociologijo

141.72:305
FRASCATI: 6-301 5-410
FIL DiplB XI.5 VIDANOVSKI,K, Feminizem SOC DiplB 3 VIDANOVSKI K. III 2460
COBISS.SI-ID 65320546

OHK 2017 422
VIDRIH, Rebeka
        Arhitekturna in urbanistična zgodovina Madrida : študijsko gradivo za strokovno ekskurzijo v Madrid, 21. 9.-27. 9. 2017 / Rebeka Vidrih. - Ljubljana : Oddelek za umetnostno zgodovino, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2017. - 30, [26] str. : ilustr. ; 30 cm

71/72(460.271)
UMZG T/esp/Madr/2
COBISS.SI-ID 65309282

OHK 2017 423
VILAR, Polona
        Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo / Polona Vilar ; sodelavca pri pripravi metodologije in izvedbi raziskave, zasnovi modela proaktivne splošne knjižnice ter oblikovanju zaključkov Gorazd Vodeb, Milena Bon ; sodelavci pri pripravi teoretičnih izhodišč Gorazd Vodeb ... [et al.]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Potiskana zavihka ov. - 300 izv. - Knjigi na pot / Sabina Fras Popović: str. 11-13. - Bibliografija: str. 113-115

ISBN 978-961-6683-35-7

028:027.022
BIB 028 VILAR P. Proaktivna
COBISS.SI-ID 291642880

OHK 2017 424
VINTAR, Špela
        Nisam za jezično čistunstvo, anglizmi su samo dokaz da ne živimo u izolaciji / [intervjuvanka] Špela Vintar ; razgovarala Nataša Vlašić Smrekar. - Ilustr. - Ob prevodu knjige Prevajalske tehnologije v hrvaščino.

V: Večernji list. - ISSN 0350-5006. - God. 59, br. 19218 (29. jul. 2017), str. 32-33.

81'25
COBISS.SI-ID 65273442

OHK 2017 425
VINTAR, Špela
        Računalnik prevajalec vse boljši - a ne za slovenščino / [intervjuvanka] Špela Vintar ; [zapisala] Mojca Vizjak Pavšič. - Ilustr.

V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Leto 59, št. 219 (21. sep. 2017), str. 14.

81'25(047.53)
COBISS.SI-ID 65273954

OHK 2017 426
VINTER, Maja
        Primerjava zahtev japonskih in korejskih gostov ter vpliv na obisk Slovenije = Nihonjin kankôkyaku kankokujin kankôkyaku niyoru kankôyôbô deno hikaku oyobi Surobenia no kankôsenryaku heno eikyô : magistrsko delo / Maja Vinter. - Ljubljana : [M. Vinter], 2017. - 59 str. : tabele ; 30 cm

Mentorica Nataša Visočnik. - Bibliografija: str. 54-58. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek v jap. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za azijske študije, Japonologija

338.48(497.4):656.072.44(520):656.072.44(519.5 )
AAŠ MagJ 33 VINTER M. Primerjava
COBISS.SI-ID 65478754

OHK 2017 427
VIRK, Jani
        The last temptation of Sergij / Jani Virk ; translated by Tom Priestley, [afterword translated by Zoran Paunović] ; [afterword by Mladen Vesković]. - 1st ed. - Ljubljana : International Foundation Forum of Slavic Cultures, 2016 ([Celje] : Dikplast). - (Slawa : Slavic authors to the world)

Prevod dela: Zadnja Sergijeva skušnjava. - Despair and spite : afterword / Mladen Vesković ; translated from Serbina into English by Zoran Paunović: str. 198-201. - O avtorju in prevajalcu: str. 203, o avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-961-94006-3-0

821.163.6-311.2 821.163.6.09-31Virk J.
SLA L.A II 7541 VIRK J. The last
COBISS.SI-ID 286663936

OHK 2017 428
VIRK, Tomo
        Trojka s Filozofske : spisi o Vebru, Bartolu in Jugu / Tomo Virk. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 174 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Historia facultatis)

300 izv. - Bibliografija: str. 161-169. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-895-0

1(497.4) 821.163.6.09Bartol V. 378.6:1(497.4Ljubljana)"191/1945"
FIL XI.5 VIRK,T. Trojka s Filozofske PRK 11430 1 VIRK T. Trojka s Filozofske 1-3 SLA L.H II 5753 VIRK T. Trojka SOC 1 VIRK TOMO Trojka s Filozofske
COBISS.SI-ID 288973824

OHK 2017 429
        VISOŠKA domačija pripoveduje / [avtorji besedil Milan Čadež ... [et al.] ; fotografije Fototeka Loškega muzeja ... et al.]. - Gorenja vas : Občina Gorenja vas - Poljane ; Škofja Loka : Loški muzej ; Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine - Območna enota Ljubljana, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 1 zgibanka ([12] str.) : ilustr. ; 15 cm

Ov. nasl. - 3.000 izv.

728.81(497.4Visoko pri Poljanah):929Tavčar I.
UMZG mf T/svn/Viso/1
COBISS.SI-ID 65352290

OHK 2017 430
VIVARELLI, Roberto, 1929-2014
        Il dopoguerra in Italia e l'avveno del fascismo (1918-1922). 1, Dalla fine della guerra all'impresa di Fiume / Roberto Vivarelli. - Napoli : Istituto italiano per gli studi storici, 1967. - XIII, 620 str. ; 25 cm. - (Istituto italiano per gli studi storici ; 20)

Kazalo

94(450)"1918/1922"
COBISS.SI-ID 65453154

OHK 2017 431
VOGA, Maksima
        Nakupne navade in analiza zadovoljstva kupcev na otroškem oddelku Konzorcij : diplomsko delo : s prilogami na CD-ROM-u / Maksima Voga. - Ljubljana : [M. Voga], 2016. - 36 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentor Miha Kovač. - Bibliografija: f. 29. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Knjigarstvo

655.4+366.12:087.5(497.4Ljubljana)(043.2)
BIB DiplB 655.4/.5 VOGA M. Nakupne
COBISS.SI-ID 65267810

OHK 2017 432
VOGLAR, Mira
        Biba buba baja / Mira Voglar ; [ilustrirala] Lidija Osterc. - 5. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Subotica] : Rotografika). - 33 str. : ilustr. ; 21 x 27 cm. - (Zbirka Zakladi otroštva)

Ilustr. na spojnih listih. - 2.800 izv.

ISBN 978-961-01-1789-6

821.163.6-93-1 373.2(035)
MUZ B 744 VOGLAR M. Biba buba
COBISS.SI-ID 255319808

OHK 2017 433
VOGLAR, Mira
        Krampata campata [Glasbeni tisk] / Mira Voglar ; [ilustriral] Daniel Demšar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2005 (Maribor : Ma-tisk). - 38 str. : ilustr. ; 27 cm

ISMN M-709008-04-9

784:373.29 784.67
MUZ B 743 VOGLAR M. Krampata
COBISS.SI-ID 223024384

OHK 2017 434
VOGLAR, Mira
        Krampata, campata [Zvočni posnetek] : [pesmi, bibe in uganke iz Mirinega žepa] / Mira Voglar ; [ilustracija na naslovnici Daniel Demšar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, cop. 2005. - 1 CD (51 min, 6 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

"Krampata, campata je volk : iz pesmi in z naslovnice. Je naslov nove knjige in priložene zgoščenke avtorice Mire Voglar, ki prinašata pesmice, uganke in radovedne bibe - vse iz "Mirinega žepa". Žep je skrito zavetje, v katerem vlada načelo : mi se imamo radi.". - "Zvočni posnetki iz arhiva Mladinske knjige in arhiva Radia Slovenija". - Podnasl. z ov. - "Zvočni posnetki iz oddaje Ciciban dober dan (sodelovanje z Radiem Slovenija)". - Pravljico in uganke bere Nik Burkeljca. Pesem Tri ribice poje Eva Novšak Houška, mezzosopran. - Vsebina: Jesen: Čisto tiho in skrivaj --- ; Dva psa ; Bela mačica ; Živali jeseni ; Vetrič, veter ; Pesem o lisici ; Rjava pesmica ; Uspavanka za sove ; Pesem o megli ; Zima: Zemljici trudni --- ; Babica zima ; Ples snežink ; Kaj delajo živali pozimi ; Krampata, campata ; Nadaljevanka za ure ; Vesela pesmica ; Pomlad: Zjutraj brez budilke --- ; Sij, sončece, sij ; Pesmica o telohu ; Tri pomladne ; Žafran, dober dan ; Gos in goske ; Kje stanuješ mala miška ; Padaj, padaj mili dežek ; Sinička ; Sonce za krta ; Bosi in obuti vrabci ; Poletje: Sredi rumenega klasja ; Poletni raj ; Pesmica o čričku ; Jagode vabijo ; Gugalnica ; Tri ribice ; Moj čolniček ; Pesmica o frnikoli ; Dogodivščine tvoje frnikole (glasbena pravljica)

784.67(497.4)(086.76)
MUZ B 743 VOGLAR M. Krampata CD
COBISS.SI-ID 12590645

OHK 2017 435
VOJINOVIĆ, Sanja
        Kodovi Borislava Pekića : tematske i poetičke srodnosti Pekićevih tekstova "Uspenje i sunovrat Ikara Gubelkijana" i "Odbrana i poslednji dani" / Sanja Vojinović. - Cetinje : Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje "Vojislav P. Nikčević", 2010 (Cetinje : IVPE). - 145 str. ; 21 cm

300 izvodov. - Predgovor: str. 5-11. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 137-143.

ISBN 978-9940-541-06-4 (broš.)

821.163.4.09 Pekić B.
COBISS.SI-ID 15996432

OHK 2017 436
VOLČJAK, Jure
        Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774) / Jure Volčjak ; [[prevodi povzetkov] Maja Sužnik, Jaka Čibej, Tina Benčina]. - Ljubljana : Teološka fakulteta, 2017 (printed in Slovenia). - 403 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Acta Ecclesiastica Sloveniae, ISSN 0351-2789 ; 39)

350 izv. - O avtorju: str. 403. - Bibliografija: str. 353-372. - Povzetek ; Summary / prevedla Maja Sužnik ; Zusammenfassung / prevedla Tina Benčina ; Riassunto / prevedel Jaka Čibej. - Kazalo

ISBN 978-961-6844-57-4

27-772(450.367)"1750/1774" 27-722.51:929Attems K. M.
ZGO D 2260/39 27-9 VOLČJAK J. Goriška nadškofija

COBISS.SI-ID 291848192

OHK 2017 437
VOLER, Lara Vanessa
        Slovenska geografska imena v delu Stevena Fallona Slovenia z vidika kontrastivne stilistike : diplomska seminarska naloga / Lara Vanessa Voler. - Ljubljana : [L. V. Voler], 2017. - 32 f. : tabele ; 30 cm

Besedilo v slov., prevodni primeri tudi v angl. - Zaključno delo prve stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Silvana Orel Kos. - Bibliografija: f. 29-30. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

908(497.4)(036)=111(043.2) 81'25:908(497.4)(036)=111(043.2) 811.163.6'373.21=111(043.2)
GER DiplBP VOLER L. V. Slovenska
COBISS.SI-ID 65448290

OHK 2017 438
        VON deutscher Republik 1775-1795 : Texte radikaler Demokraten / herausgegeben von Jost Hermand. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1975. - X, 411 str. ; 18 cm. - (Edition Suhrkamp ; 793)

ISBN 3-518-00793-9

94(430)"1775/1795"
ZGO B 852/793 94(41/49) VON deutscher
COBISS.SI-ID 65447778

OHK 2017 439
VRAN, Anja
        Einige Aspekte deutscher und schwedischer Nebensätze im Vergleich = Några aspekter på tyska och svenska bisatser i jämförelse = Izbrani primerjalni vidiki nemških in švedskih odvisnih stavkov : diplomsko delo / Anja Vran. - Ljubljana : [A. Vran], 2017. - 24 str. ; 30 cm

Besedilo v nem., stavčni primeri v nem. in švedščini. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Darko Čuden. - Bibliografija: str. 21. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'367:811.113.6(043.2) 811.113.6'367:811.112.2'367(043.2)
GER DiplB VRAN A. Einige Aspekte
COBISS.SI-ID 65293410

OHK 2017 440
VREČKO, Asta
        Društvo likovnih umetnikov Ljubljana : 35 let : Galerija DLUL, 4. oktober - 12. november 2017 / kustosinji Asta Vrečko, Maruša Kocjančič. - Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov, [2017]. - 1 zgibanka ([8] str.) ; 15 x 21 cm

7:061.2(497.4Ljubljana)
UMZG tf T/svn/Lj/178
COBISS.SI-ID 65313634

OHK 2017 441
VREMŠAK-Richter, Vanda
        Deutsche Sprachlehre für Musiker und Musikologen : Lehr- und Übungsbuch / Vanda Vremšak-Richter. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 163 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 161

ISBN 978-961-237-959-9

811.112.2'243:78(075.8)
GER 803.0-07:1/9 VREMŠAK-RICHTER V. Deutsche GER AR VREMŠAK-RICHTER V. Deutsche
COBISS.SI-ID 291988736

OHK 2017 442
VRHUNC, Larisa
        Vplivi spektralne glasbe na slovensko kompozicijsko ustvarjalnost zadnjih desetletij : doktorska disertacija / Larisa Vrhunc. - Ljubljana : [L. Vrhunc], 2017. - 325 str. : ilustr., tabele, note ; 30 cm

Zagovor disertacije je bil 12. 10. 2017. - Mentor Gregor Pompe. - Bibliografija: str. 286-301. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za muzikologijo

785(497.4)"19/20"(043.3):781
MUZ Diss VRHUNC L. Vplivi spektralne
COBISS.SI-ID 65411682

OHK 2017 443
VRŠČAJ, Tina
        Plah, plašen, najplašnejši Tapatapata : o zajcu, ki se je postavil zase / Tina Vrščaj ; ilustrirala Ana Baraga. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 (Srbija : Rotografika). - [16] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Čebelica ; 452)

1.000 izv. - ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4948-4

821.163.6-93-34 087.5
SLA L.A I 2329/452 VRŠČAJ T. Plah
COBISS.SI-ID 290763776

OHK 2017 444
VURNIK, Helena
        Helena Vurnik : slikarka in oblikovalka, 1882-1962 : Narodna galerija, 20. september - 3. december 2017 / [predgovor Barbara Jaki ; avtor besedil Andrej Smrekar ; dokumentacija Sandra Bratuša, Andrej Smrekar ; seznam literature Nataša Ciber ; fotografija Miran Kambič, Janko Dermastja, Bojan Salaj]. - Ljubljana : Narodna galerija, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 159 str. : ilustr. ; 27 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 149-159

ISBN 978-961-6743-64-8

75(497.4):929Vurnik H.
UMZG M/VurH/1
COBISS.SI-ID 291566848

OHK 2017 445
WARNKE, Martin
        Bau und Überbau : Soziologie der mittellterlichen Architektur nach den Schriftquellen / Martin Warnke. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1984. - 238 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbücher. Wissenschaft ; 468)

Bibliografija: str. 217-[229]. - Kazalo

ISBN 3-518-28068-6

72.033:316
UMZG C/Warn/1
COBISS.SI-ID 65463394

OHK 2017 446
WEINZIERL, Erika
        Der Februar 1934 und die Folgen für Österreich / Erika Weinzierl ; mit einem Gespräch der Autorin mit Hubert Christian Ehalt. - Wien : Picus Verlag, 1995. - 64 str. ; 19 cm. - (Wiener Vorlesungen im Rathaus ; Bd. 32)

Vorwort / Hubert Christian Ehalt: str. 9-12

ISBN 3-85452-331-9

94(436)"1934"
ZGO B 1111/32 94(41/49) WEINZIERL E. Februar 1934

COBISS.SI-ID 65380706

OHK 2017 447
WOLFF, Robert Lee
        The Balkans in our time / by Robert Lee Wolff. - New York : W. W. Norton, 1967. - XXI, 618 str. ; 20 cm

Kazalo

94(292.464)
ZGO C 6849 94(4) WOLFF R. L. Balkans in
COBISS.SI-ID 65310562

OHK 2017 448
YANG, Ling, profesor
        Taiwan minsu yiliao : Han ren xinyang pian / [Yang Ling zuo]. - Chu ban. - Taizhong Shi : Guoli ziran kexue bowuguan, 2002. - 120 str. : ilustr. ; 20 cm

Kit. - V kolofunu tudi naslov v eng.: Folk medicine in Taiwan: from the viewpoint of traditional Han religion. - Bibliografija: str. 118-119. - Kazalo

ISBN 957-8503-74-1

61:001.5(510):2
AAŠ TK 908 YANG L. Taiwan
COBISS.SI-ID 65403490

OHK 2017 449
YOKOYAMA, Yuta
        Mira san : shosetsu / Yokoyama Yuta. - Shohan. - Tokyo : Surienettowaku, 2017. - 147 str. ; 22 cm. - (Minna no nihongo shokyu shirizu)

Jap.

ISBN 978-4-88319-755-2
ISBN 4-88319-755-7

811.521:82 811.521
AAŠ J 81 YOKOYAMA Y. Mira san
COBISS.SI-ID 65254498

OHK 2017 450
        YUGOSLAVIA from the historical perspective / [editorial board Latinka Perović ... et al.]. - Belgrade : Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2017 (Beograd : Delfimedia). - 576 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Jugoslavija u istorijskoj perspektivi. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-86-7208-208-1

94(497.1)
ZGO D 9022 94(497.1) YUGOSLAVIA
COBISS.SI-ID 240800780

OHK 2017 451
ZADRAVEC, Eva
        Projekt Mesto bere : diplomski seminar : s prilogami na CD-ROM-u / Eva Zadravec. - Ljubljana : [E. Zadravec], 2017. - 38 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Mentorica Polona Vilar. - Bibliografija: f. 34. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo; študijski program Bibliotekarstvo in informatika, smer Bibliotekarstvo

027:028.8-053.8(497.4Ljubljana)(043.2)
BIB DiplB 027 ZADRAVEC E. Projekt
COBISS.SI-ID 65322594

OHK 2017 452
ZAJEC, Polona, 1991-
        Otrokove pravice ali segregacija? : Primer "dve šoli pod eno streho" v Bosni in Hercegovini : magistrsko delo / Polona Zajec. - Ljubljana : [P. Zajec], 2017. - 85 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorica Tatjana Balažic Bulc, mentor Damjan Mandelc. - Bibliografija: str. 78-85. - Povzetek ; Sažetak ; Abstract ; Povzetek v hrvaščini. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slavistiko, Oddelek za sociologijo

373(497.15):323-053.2 342.72/.73-053.2(497.15) 811.163.4(497.15)
SLA MagB 89 ZAJEC P. Otrokove SOC MagB 3 ZAJEC P. III 2429
COBISS.SI-ID 65162338

OHK 2017 453
ZAVRTANIK, Miha
        Mediji med naslovom in vsebino : diplomsko delo / Miha Zavrtanik. - Ljubljana : [M. Zavrtanik], 2017. - 48 str. : ilustr. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorja Simona Kranjc, Jože Vogrinc. - Literatura in viri: str. 46-47. - Izvleček ; Abstract: Media between headline and content ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za sociologijo

811.163.6'38"20":070(497.4)
SLA DiplB 338 ZAVRTANIK M. Mediji SOC DiplB 3 ZAVRTANIK M. III 2450
COBISS.SI-ID 65094754

OHK 2017 454
ZBOROVANJE Slovenskega muzejskega društva (2017 ; Beltinci)
        Stalna muzejska razstava : povzetki predstavitev / Zborovanje SMD - SUZD, Beltinci, 29. 9.-30. 9. 2017. - [Radovljica] : Slovensko muzejsko društvo, 2017. - 19 str. ; 21 cm

069(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 513986156

OHK 2017 455
ZDRADA, Jerzy
        Historia Polski : 1795-1914 / Jerzy Zdrada. - Wyd. 1, 1. dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - 859 str. : zvd. ; 24 cm

Bibliografia: str. 820-838. - Kazalo

ISBN 978-83-01-14506-4

94(438)"1795/1914"
SLA Hist II 1325 ZDRADA J. Historia
COBISS.SI-ID 65283938

OHK 2017 456
        ZNANSTVENI posvet ob 300-letnici kronanja podobe Svetogorske Matere Božje : [Frančiškanski samostan Sveta Gora, 7. oktobra 2017] = Convegno scientifico per la ricorrenza del 300° anniversario dell'incoronazione dell'immagine della Madonna di Monte Santo : [Convento Francescano di Monte Santo, 7 ottobre 2017] / [organizira] Mednarodno središče za primerjalne zgodovinske raziskave (ICCHS) Filozofske fakultete v Ljubljani v sodelovanju s Frančiškanskim samostanom na Sveti Gori in Restavratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije = [organizzato dal] Centro internazionale per la riceca storica comparata (ICCHS) presso la Facoltà dell'Università di Ljubljana in collaborazione con il Convento francescano di Monte Santo ed il Centro di restauro della Soprintendenza per i Beni Culturali Slovena ; [uredila Monika Osvald]. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2017 (Ljubljana : Demat). - 18 str. ; 30 cm

100 izv. - Besedilo v slov. in vzpor. prevod v it. - Podnasl. na ov.

27-523.42(497.4Sveta Gora)
UMZG T/svn/SvGo/4
COBISS.SI-ID 1966197

OHK 2017 457
ZNANSTVENI skup Klasicizam u Hrvatskoj (2014 ; Zagreb)
        Zbornik radova znanstvenog skupa Klasicizam u Hrvatskoj / [uredila Irena Kraševac ; prijevod na engleski Tanja Trška]. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2016. - 414 str. : ilustr. ; 23 cm

Sestanek je potekal v Zagrebu, 30. in 31. maja 2014. - Opombe z bibliografijo ter sažetak pri posameznih prispevkih. - Bibliografija: str. 381-402. - Kazali. - Summaries

ISBN 978-953-7875-28-2

7.035.2(497.5)(082)
UMZG T/hrv/a24/3
COBISS.SI-ID 40986925

OHK 2017 458
ZOLA, Émile, 1840-1902
        Umetnina / Émile Zola ; prevedel Jaroslav Skrušný ; [spremna beseda Tone Smolej]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 561 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: L'oeuvre. - 600 izv. - Veliki roman o velikem neuspelem slikarju / Tone Smolej: str. 541-561

ISBN 978-961-284-291-8

821.133.1-311.2 821.133.1.09Zola É.
PRK 11606 821.133.1 ZOLA É. Umetnina
COBISS.SI-ID 291748352

OHK 2017 459
ZOVKO Dinković, Irena
        Foreword / Irena Zovko Dinković, Gašper Ilc. - Dostopno tudi na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=275932.

V: Jezikoslovlje. - ISSN 1331-7202. - Vol. 18, No. 1 (2017), str. 1-4.

81'367.4
COBISS.SI-ID 65295970

OHK 2017 460
ZOVKO Dinković, Irena
        Pleonastic negation from a cross-linguistic perspective / Irena Zovko Dinković, Gašper Ilc. - Dostopno tudi na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=275954. - Bibliografija: str. 176-179. - Abstract ; Sažetak: Pleonastična negacija iz međujezične perspektive.

V: Jezikoslovlje. - ISSN 1331-7202. - Vol. 18, No. 1 (2017), str. 159-180.

811.163.42'367.4=111 811.163.6'367.4=111
COBISS.SI-ID 65294690

OHK 2017 461
ZUPAN Sosič, Alojzija
        Teorija pripovedi / Alojzija Zupan Sosič. - Maribor : Litera, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 451 str. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Znanstvena literatura)

500 izv. - Bibliografija: str. 387-416. - Kazali. - Povzetek ; Synopsis

ISBN 978-961-7018-47-9

82.0-3
PRK 11608 82.0-3 ZUPAN SOSIČ A. Teorija pripovedi 1, 2

COBISS.SI-ID 91812097

OHK 2017 462
ZVEZA bibliotekarskih društev Slovenije. Kongres (2017 ; Podčetrtek)
        Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings / Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Podčetrtek, 27.-29. september 2017 = The Slovenian Library Association Congress, Podčetrtek, 27.-29. september 2017 ; [urednika Tomaž Bešter in Damjana Vovk]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2017 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 455 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Ali je branje res vrednota? Pa dajte no! Ne me zezat! / Sabina Fras Popović: str. 17-20. - Bibliografija, izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6683-20-3

028(082)
BIB 02 ZBDS. Kongres Povezovanje GER AR ROT GABROVEC V. ZBDS 2017 SLA Bibl II 1103 ZVEZA Povezovanje
COBISS.SI-ID 291645184

OHK 2017 463
ŽABOT, Vlado
        Volč´i noči / Vlado Žabot ; perevod Marianny Beršadskoj. - Moskva : Lingvistika, 2014 (Ul´janovsk : Pervaja Obrazcovaja tipografija). - 191 str. ; 21 cm. - (Sto slavjanskih romanov)

Izv. stv. nasl.: Volčje noči. - Cir. - 500 izv. - O avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnji str. zaščitnega ov. - V kolofonu tudi: literaturno-hudožestvennoe izdanie 18+

ISBN 978-5-91922-030-5

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 279105792

OHK 2017 464
ŽIŽEK, Nastja, 1995-
        Položaj in vloga otrok v romanih Ana Karenina in Madame Bovary : diplomsko delo / Nastja Žižek. - Ljubljana : [N. Žižek], 2017. - 53 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: f. 51-52. - Izvleček ; Abstract: The position and the role of a child in the novels Ana Karenina and Madame Bovary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

82.091:316.362.1-055.52-055.62 821.161.1.09Tolstoj L. N. 821.133.1.09Flaubert G.
PRK DiplB 279/BD ŽIŽEK N. Položaj
COBISS.SI-ID 65229922

OHK 2017 465
ŽNIDARŠIČ, Joco, 1938-
        Deset let je Slovenija država : [fotomonografija] / [fotografije Joco Žnidaršič ter fotoreporterji in novinarji "Dela" ; uvodno besedilo in ureditev prispevkov znanih Slovencev Boris Jež ; spremno besedilo k fotografijam Željko Kozinc in Boris Jež]. - Ljubljana : Veduta AŽ : Delo, 2001 (Ljubljana : Delo). - [224] str. : fotogr. ; 31 cm

Podnasl. v kolofonu. - Avtor naveden na prelim. str. in v kolofonu. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 961-90798-6-8 (Veduta AŽ)

94(497.4)"1991/2001"(084.12)
ZGO F 683 ŽNIDARŠIČ J. Deset let Slovenija
COBISS.SI-ID 112861696

OHK 2017 466
ŽVOKELJ, Primož, 1993
        Soočenje realistov in idealistov zgodnjega novega veka : diplomsko delo / Primož Žvokelj. - Ljubljana : [P. Žvokelj], 2017. - 50 str. ; 30 cm

Mentorja Igor Škamperle, Marko Štuhec. - Bibliografija: str. 46-48. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za zgodovino

930.85:7.034(450)(043.2)
SOC DiplB 3 ŽVOKELJ P. III 2453 ZGO DiplB ŽVOKELJ Primož
COBISS.SI-ID 65129314


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO