COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Nobosti OHK FF - februar 2017


OHK 2017/3 1
ABRAM, Adam
        India / [author David Abram, Magdalena Helsztyńska-Stadnik]. - 11th ed. - Singapore : APA Publications, 2016. - 458 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Insight guides)

Avtorja navedena v kolofonu. - Zvd. na notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-178-005-725-5

913(540)(036)
GEO AZI-J II 11375 908(5) ABRAM A. India
COBISS.SI-ID 512382835

OHK 2017/3 2
        AFGANISTAN : slovenski pogledi / [urednik Ralf Čeplak Mencin]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 311 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

600 izv.

ISBN 978-961-6388-62-7

908(581)(082)
GEO AZI-JZ III 8114 913 AFGANISTAN UMZG X/afg/o/1 ZGO F 671 94(5/9) AFGANISTAN
COBISS.SI-ID 286750464

OHK 2017/3 3
        AKADEMSKI jeziki v času globalizacije = Academic languages in the era of globalisation / uredila Sonja Starc ; [prevod povzetkov v angl./slov. avtorji, Mirko Zorman]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Boex DTP). - 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus)

300 izv. - Prispevki v slov., angl. ali v srb. - Bibliografija v opombah na dnu strani in pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Summaries. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-28-8

81'276.6(082) 81'373.46(082)
SLA Phil II 4246 AKADEMSKI 1, 2
COBISS.SI-ID 264727552

OHK 2017/3 4
ALBAHARI, David, 1948-
        Drugi jezik / David Albahari. - 2. izd. - Beograd : Stubovi kulture, 2003. - 234 str. : avtor. sl. ; 17 cm. - (Biblioteka Minut ; knj. 95)

1.000 izv. - Beleška o avtoru: str. 231

821.163.41-32
SLA L.A I 6009/95 ALBAHARI D. Drugi
COBISS.SI-ID 4170099

OHK 2017/3 5
        AMFITRION od antike do klasicizma / Tit Makij Plavt, Jean-Baptiste Poquelin Molière ; prevod [prvega dela] Kajetan Gantar, [drugega dela] Marija Javoršek ; [spremni besedi Kajetan Gantar, Tone Smolej]. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2016 (Ljubljana : Nonparel). - 267 str. ; 23 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 24)

200 izv. - Vsebina: Amfitruo / Tit Makij Plavt ; [prevod] Kajetan Gantar. - Rimski komediograf Plavt in njegov Amfitruo / Kajetan Gantar: str. 7-19. Amfitrion / Molière ; [prevod] Marija Javoršek. - Klasicistična Amfitrion in Alkmena ter njuni potomci / Tone Smolej: str. 151-163

ISBN 978-961-6192-68-2

821.124'02-22 821.124'02.09Plautus 821.133.1-22 821.133.1.09Molière
PRK 11422 AMFITRION Sunčič M. (ur.) ROM 840 MOLIERE Amfitrion
COBISS.SI-ID 287683584

OHK 2017/3 6
        AMPAK : mesečnik za kulturo, politiko in gospodarstvo. - Letn. 1, št. 1 (jul. 2000)-letn.11, št. 11/12 (dec. 2010). - Ljubljana : Nova revija, 2000-2010

Suplement ali priloga k: Nova revija = ISSN 0351-9805
ISSN 1580-304X = Ampak (Ljubljana)
FIL Per AMPAK, SOC Per, GER Per, UMZG Per 2
Letn. 9 2008 št. ,4,8/9,
COBISS.SI-ID 106355200

OHK 2017/3 7
ANDERSON, Janet, 1946-
        The monkey tree / Janet S. Anderson. - 1st ed. - New York : Dutton Children's Books, cop. 1998. - 152 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 0-525-46032-2 (hc)

821.111(73)-93-31
GER 820M ANDERSON J. Monkey tree
COBISS.SI-ID 63353698

OHK 2017/3 8
ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975
        Najlepše pripovetke Iva Andrića / izbor i predgovor Mihajlo Pantić. - Beograd : Prosveta, 2002 (Smederevo : "Dimitrije Davidović"). - 220 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Naj)

Cir. - Avtorjeva fotografija na ov. - 1.000 izvodov. - Ivo Andrić: čarobnjak priče / Mihajlo Pantić: str. 7-14.

ISBN 86-07-01385-8 (vez.)

821.163.41-32 821.163.41-32.09 Andrić I.
SLA L.A I 5778 ANDRIĆ I. Najlepše
COBISS.SI-ID 183351815

OHK 2017/3 9
ANGIEL, Joanna
        Rzeki i ich wartości w edukacji geograficznej / Joanna Angiel. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 2016. - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 177-192

ISBN 978-83-63245-46-7
ISBN 83-63245-46-1

556.53:37
GEO II 11359 91:37 ANGIEL J. Rzeki
COBISS.SI-ID 63534946

OHK 2017/3 10
        The ANGLO-Saxon chronicle / translated and edited by Michael Swanton. - Paperback revised ed. - London : Phoenix Press, 2000. - XXXVI, 364 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (A Phoenix Press paperback)

Bibliografija: str. 301-328. - Kazalo

ISBN 978-1-8421-2003-3

811.111'02Anglo-Saxon chronicle5.03 821.111'02.09
GER 820-022 ANGLO-SAXON Swanton M. (ur.)
COBISS.SI-ID 63376738

OHK 2017/3 11
ANIĆ, Vladimir
        Rječnik hrvatskoga jezika / Vladimir Anić. - 3., prošireno izd. - Zagreb : Novi Liber, 2000 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 1439 str. ; 25 cm

2.500 izv. - Kazalo

ISBN 953-6045-13-3

811.163.42'374
COBISS.SI-ID 109390848

OHK 2017/3 12
        ANTOLOGÍA de la poesía española del siglo XX : 1890-1939. 1 / Arturo Ramoneda [comp.]. - Madrid : Alianza, 1996. - 699 str. ; 18 cm. - (El Libro de Bolsillo. Clásicos ; 1775)

Bibliografija: str. 55-59

ISBN 84-206-0775-4

821.134.2-1"19"(082.2)
ROM 860(082.2) XX st. 1890-1939
COBISS.SI-ID 63572578

OHK 2017/3 13
APEL, Karl-Otto
        Transformacija filozofije / Karl-Otto Apel ; [s njemačkog preveo Aleksa Buha ; izbor, redakcija i pogovor Abdulah Šarčević]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1980 (Novi Sad : Budućnost). - 631 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Logos)

Prevod dela: Transformation der Philosophie. - 2.000 izv. - Pogovor / Abdulah Šarčević: str. 557-631. - Vsebina: Tom 1: Analitika jezika, semiotika, hermenevtika ; Tom 2: Apriori komunikacione zajednice

14:801.73
FIL XI.5 APEL K. O. Transformacija
COBISS.SI-ID 4378624

OHK 2017/3 14
ARBEITSTREFFEN der Europäischen Slavistischen Linguistik <Polyslav> (2015 ; Warszawa) (19)
        Beiträge zum 19. Arbeitstreffen der Europäischen Slavistischen Linguistik (Polyslav) : 14.-16. September 2015, Warschau / herausgegeben von Enrique Gutiérrez Rubio, Ekaterina Kislova und Emilia Kubicka. - Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2016. - XI, 307 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Die Welt der Slaven. Sammelbände = Sborniki, ISSN 2363-8605 ; Bd. 60)

Hrbtni nasl.: Polyslav 19 . - Lat. in cir. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-447-10657-3
ISBN 3-447-10657-3

811.161(082)
SLA Zb II 1323/60 ARBEITSTREFFEN Beiträge
COBISS.SI-ID 63502434

OHK 2017/3 15
ARP, Jean, 1886-1966
        Dada in druge pesmi / Hans Arp ; [izbral, prevedel in spremne opombe napisal Andrej Medved]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 160 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 33)

Izbor in prevod iz: Gesammelte Gedichte I-II. - 200 izv. - V nekaj letnicah / Andrej Medved: str. 157-160. - Spremna beseda Andreja Medveda na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-4060-3

821.112.2-1
PRK 8280/33 ARP H. Dada in druge pesmi
COBISS.SI-ID 287724032

OHK 2017/3 16
ARRUZZA, Cinzia
        Nevarna razmerja : poroke in razveze marksizma in feminizma / Cinzia Arruzza ; [prevedla Mojca Dobnikar ; spremna beseda Maca Jogan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XX, 155 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: Dangerous liaisons. - O avtorici: str. [II]. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 450 izv. - Predgovor / Penelope Duggan v sodelovanju s Terry Conway: str. IX-XX. - Ob slovenskem prevodu knjige Nevarna razmerja / Maca Jogan: str. 125-155. - Bibliografija: str. 119-124

ISBN 978-961-7003-07-9

141.72:32:305 32-055.2 141.82:305-055.2
SOC 32 ARRUZZA, C. Nevarna razmerja ZGO C 6469/7 ARRUZZA C. Nevarna razmerja
COBISS.SI-ID 287876864

OHK 2017/3 17
        ART history : the future is now : studies in honor of professor Vladimir P. Goss / [editors Maja Cepetić ... et al.]. - 2nd unchanged ed. - Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2016. - 433 str. : ilustr. ; 30 cm

Prispevki v angl., nem., hrv. in it. - Bibliografija in/ali bibliografija z opombami pri posameznih prispevkih ter Summary pri enem prispevku

ISBN 978-953-7975-44-9

7(082)
UMZG C/Goss/2
COBISS.SI-ID 63388770

OHK 2017/3 18
AŠKERC, Anton, 1856-1912
        Rapsodii na b˝lgarskija guslar = poezija, proza, publicistika, pisma / s˝stavitel i komentaren aparat Ljudmil Dimitrov ; predgovor Ivan Dimitrov ; prevod ot slovenski ezik Ljudmil Dimitrov, Ivan Dimitrov. - 1. izd. - Sofija : Fakel, 2016. - 167 str. : ilustr. ; 20 cm

Cir. - Posveščava se na 160-godišninata ot roždenieto na Anton Aškerc. - B˝lgarskijat na edin slovenski klasik / Ivan Dimitrov: str. 7-45. - Bibliografija: str. 45

ISBN 978-954-411-234-9

821.163.6-1=163.2 821.163.6.09Aškerc A.
COBISS.SI-ID 63513698

OHK 2017/3 19
        AVGUST Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci = August Pavel among the Slovenians, Hungarians and Austrians / uredil, edited by Marko Jesenšek ; [prevod v angleščino Joanna Bertoncelj, prevod v madžarščino Marija Kozar Mukič, Dušan Mukič]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 223 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 120)

400 izv. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetki v slov., madž. in angl. pri vseh prispevkih. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-008-0

doi: 10.18690/978-961-286-008-0

81:929Pavel A.(082) 929Pavel A.(082) 811.163.6'282(497.411)(082)
COBISS.SI-ID 90397953

OHK 2017/3 20
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 1 [Garnitura] : gradivo za zgodnje učenje angleščine : kovček s slikovnim gradivom in učnimi pripomočki / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; slikovno gradivo Igor Ribič. - 1. izd. - Maribor : Obzorja, 2009. - 9 map : barve ; 31 cm, v kovčku 33 x 24 x 11 cm

Vsebuje: The three billy goats gruff. - 1 mapa (16 listov) ; The very clumsy centipede. - 1 mapa (28 listov) ; Halloween. - 1 mapa (9 listov) ; The gingerbread man. - 1 mapa (19 listov) ; The mitten. - 1 mapa (32 listov) ; The little red hen. - 1 mapa (34 listov) ; Easter. - 1 mapa (21 listov) ; Chicken Licken. - 1 mapa (27 listov) ; Christmas. - 1 mapa (23 listov)

ISBN 978-961-230-349-5

811.111'243(075.2):793.5/.7(084)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 1 Kovček
COBISS.SI-ID 248161792

OHK 2017/3 21
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 2 [Zvočni posnetek] : gradivo za zgodnje učenje angleščine / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; glasba in glasbena oprema Danilo Ženko ; izvajalca govornega in glasbenega dela Ayesha Christmas, Robert Blease. - [Maribor] : Obzorja, [2011?] ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2 CD-ja (42 min, 47 sek ; 46 min, 15 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

Vsebina:
CD 1: The rabbit and the water ; Rain dance ; Jungle ; The animals went in two by two ; Number chant ; Numbers ; The Clever tortoise ; Jackie is ill ; Halloween sounds ; Halloween painting ; Trick or treat ; Stone soup ; Let's cook ; Ten fat sausages ; At the market ; Rudolphthe red nosed reindeer ; Jungle bells ; Visiting Santa
CD 2: The twelve uncles ; What's the weather like today? ; You are my sunshine ; The alphabet song ; Telephone conversations ; The little red riding hood ; Skpi, skip ; Feelings ; There was an old lady ; Visiting a sick friend ; Goldilocks and the three bears ; Going for a walk ; Pease porridge hot ; At the restaurant ; The frog prince ; The frog prince painting ; Story without words ; The frog prince chant ; Who said that? ; Five litle speckled frogs ; Lavender's blue ; At the beach

H11121/1 Obzorja
H11121/2 Obzorja

811.111(075.2)(086.76)
GER CD 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Gradivo
COBISS.SI-ID 258690304

OHK 2017/3 22
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 2 : gradivo za učitelje. Mapa z gradivi za učitelje [Garnitura] / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; ilustracije Igor Ribič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna)
1 mapa (74 listov) : ilustr. ; 31 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

100 izv.

ISBN 978-961-230-400-3

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Mapa
COBISS.SI-ID 67603969

OHK 2017/3 23
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 3 [Zvočni posnetek] : gradivo za zgodnje učenje angleščine / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; glasba in glasbena oprema Danilo Ženko ; izvajalca govornega in glasbenega dela Ayesha Christmas, Robert Blease. - [Maribor] : Obzorja, [med 2012 in 2016] ([Ljubljana] : Racman AVS). - 2 CD-ja (42 min ; 42 min) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.)

Vsebina:
CD 1: The ant and the grasshopper ; This is the way ; Pesmica ; Sprehod po gozdu ; Naloga slušnega razumevanja ; A helpful grasshopper ; Pocahontas ; American natives-story in music ; My Bonnie ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Naloga slušnega razumevanja ; A coyote in love ; The big ship sails on the alley alley oh ; Pesmica ; Fire circle dance ; A warm welcome ; The shoemaker and the elves ; Naloga slušnega razumevanja ; Rudolph the red nosed reindeer ; Pesmica ; Buying clothes
CD 2: The town mouse and the country mouse ; Three blind mice ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Birthday party ; Jack and the beanstalk ; B-i-n-g-o ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Mother's day ; Mojca Pokrajculja ; Naloga slušnega razumevanja ; Mojca pokrajculja ; I like ; Pesmica ; Naloga slušnega razumevanja ; Favourite hobbies ; Sweeping the floor ; Sleeping and stealing honey ; Arguing and fighting ; Chasing the rabbit ; Naloga slušnega razumevanja

ISBN 978-961-230-421-8
H12135/1 Obzorja
H12135/2 Obzorja

811.111(075.2)(086.76)
GER CD 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Gradivo
COBISS.SI-ID 63469154

OHK 2017/3 24
AVSENIK, Bernarda
        My fairyland 3 : gradivo za zgodnje učenje angleščine. Mapa z gradivi za učitelje [Garnitura] / Bernarda Avsenik, Andrea German Velušček ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 ([Maribor] : Design Studio)
1 mapa (116 str.) : ilustr. ; 31 cm
1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

100 izv.

ISBN 978-961-230-420-1

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Mapa
COBISS.SI-ID 70913281

OHK 2017/3 25
BADI, Dida
        Les régions de l'Ahaggar et du Tassili n'Azjer : réalité d'un mythe / Dida Badi ; [avec la collaboration de Ginette Aumassip ... et al.]. - [S. l.] : Editions Anep, cop. 2004. - 220 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija: str. 219. - Kazalo

ISBN 9947-21-149-5

908:7(654)
UMZG X/dza/t/Aha/1
COBISS.SI-ID 63453026

OHK 2017/3 26
BADIOU, Alain, 1937-
        Deleuze : ''das Geschrei des Seins'' / Alain Badiou ; aus dem Französischen von Gernot Kamecke. - Zürich ; Berlin : Diaphanes, 2003. - 178 str. ; 22 cm

Prevod dela: Deleuze : ''la clameur de l'Etre''. - Bibliografija v opombah

ISBN 3-935300-33-6

1Deleuze G. 159.92
FRASCATI: 6-301
FIL II BADIOU, A. Deleuze
COBISS.SI-ID 63549026

OHK 2017/3 27
BADIOU, Alain, 1937-
        Ethik : Versuch über das Bewusstsein des Bösen / Alain Badiou ; aus dem Französischen von Jürgen Brankel. - Wien : Turia+Kant, 2003. - 155 str. ; 20 cm

Prevod dela: L'éthique : essai sur la conscience du mal. - Bibliografija: str. [118]

ISBN 3-85132-343-2

17.022
FRASCATI: 6-301
FIL IV BADIOU, A. Ethik
COBISS.SI-ID 63544162

OHK 2017/3 28
BADIOU, Alain, 1937-
        Wofür steht der Name Sarkozy? / Alain Badiou ; aus dem Französischen von Heinz Jatho. - Zürich ; Berlin : Diaphanes, 2008. - 124 str. ; 16 cm

Prevod dela: De quoi Sarkozy est-il nom?. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-03734-041-7

321.01(44)"20"
FRASCATI: 6-301
FIL IX BADIOU, A. Wofür ... Sarkozy?
COBISS.SI-ID 63559522

OHK 2017/3 29
BAJANI, Andrea
        Un bene al mondo / Andrea Bajani. - Torino : Einaudi, 2016. - 134 str. ; 22 cm. - (I coralli)

ISBN 978-88-06-21315-2

821.131.1-311.2
ROM 850 BAJANI A. Bene
COBISS.SI-ID 63480930

OHK 2017/3 30
BALDWIN, James, 1924-1987
        Giovanni's room / James Baldwin. - London [etc.] : Penguin, 2007. - 149 str. ; 18 cm. - (Great loves ; 17)

ISBN 978-0-141-03294-8

821.111(73=013)-31
GER 820(73) BALDWIN J. Giovanni's (2007)
COBISS.SI-ID 63551842

OHK 2017/3 31
BALL, Hugo, 1886-1927
        Bizantinsko krščanstvo : življenje treh svetnikov / Hugo Ball ; prevod Alfred Leskovec ; spremna beseda Tadej Rifel. - Ljubljana : KUD Logos, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 288 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 51)

Prevod dela: Byzantinisches Christentum. - 400 izv. - Času primerna premišljevanja / Tadej Rifel: str. 273-288. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6519-98-4

271.22(495-89)"653" 271-36:929Dionizij Areopagit 271-36:929Janez Klimak 271-36:929Simeon Stilit
FIL X BALL, H. Bizantinsko PRK 11417 2 BALL H. Bizantinsko krščanstvo
COBISS.SI-ID 286952704

OHK 2017/3 32
BALL, John Clement
        Satire & the postcolonial novel : V.S. Naipaul, Chinua Achebe, Salman Rushdie / John Clement Ball. - Digital printing. - New York ; London : Routledge, 2009. - X, 213 str. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018703855&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2003. - Bibliografija: str. 185-201. - Kazalo

ISBN 978-0-415-80349-6 (broš.)

821.111(5/6).09-313.1
PRK 11408 821.111.09 BALL J. C. Satire
COBISS.SI-ID 63499362

OHK 2017/3 33
BALL, Phil
        Putting CLIL into practice / Phil Ball, Keith Kelly, and John Clegg. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XIII, 320 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks for language teachers)

Bibliografija: str. 308-316 in na koncu poglavij. - Summaries. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442105-8

37.091.31 81'246.2:37.091.31
GER 800:37 BALL P. Putting CLIL
COBISS.SI-ID 10851913

OHK 2017/3 34
BÁNOVSKÝ, Juraj
        Teórie mysle : k problému interpretácie iných myslí / Juraj Bánovský. - Bratislava : VEDA, 2016. - 213 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 193-208. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-80-224-1527-9

1
COBISS.SI-ID 63441506

OHK 2017/3 35
        BARCELONA [Kartografsko gradivo] : plànol = plano. - 20. éd. - 1:12.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, cop. 2012. - 1 zvd. : barve ; 130 x 100 cm na listu 143 x 100 cm, zložen na 12 x 26 cm + Indeks (40 str. ; 25 cm). - (Michelin Travel Partner ; 41)

ISBN 978-2-06-712767-8

912.43(460.235.2)
GEO ZK VII E/NAČRTI BARCELONA
COBISS.SI-ID 63372386

OHK 2017/3 36
BAUER, Laurie, 1949-
        The Oxford reference guide to English morphology / Laurie Bauer, Rochelle Lieber, and Ingo Plag. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2013. - XXVI, 691 str. : tabele ; 25 cm. - (Oxford linguistics)

Bibliografija: str. 643-665. - Kazalo

ISBN 978-0-19-874706-2 (broš.)
ISBN 978-0-19-957926-6 (trda vezava)

811.111'366'373(035)
GER 802.0-54 BAUER L. Oxford reference
COBISS.SI-ID 63431522

OHK 2017/3 37
BAVERSTOCK, Alison
        How to market books / Alison Baverstock. - 5th ed. - London ; New York : Routledge, 2015. - XXI, 471 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 455-458. - Kazalo

ISBN 978-0-415-72758-7

655.4/.5:339.138
BIB 655.4/.5 BAVERSTOCK A. How
COBISS.SI-ID 63512930

OHK 2017/3 38
BAZIN, Germain
        The museum age / by Germain Bazin ; translated from the French by Jane van Nuis Cahill. - New York : Universe Books, cop. 1967. - 302 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliograski navedki v opombah. - Kazalo

069.01
UMZG H/Baz/1
COBISS.SI-ID 63535458

OHK 2017/3 39
BEATTY, Paul
        The sellout / Paul Beatty. - 1st Picador ed. - New York : Farrar, Straus and Giroux : Picador, 2016, cop. 2015. - 288 str. ; 21 cm

National Book Critics Circle Award, 2015. - The Man Booker Prize, 2016

ISBN 978-1-250-08325-8 (broš.)
ISBN 978-0-374-26050-7 (trda vezava)

821.111(73)-311.2
GER 820(73) BEATTY P. Sellout
COBISS.SI-ID 63388514

OHK 2017/3 40
BECKETT, Samuel, 1906-1989
        First love and other shorts / Samuel Beckett ; [texts written in French translated by the author]. - 1st Grove Press ed., 1st printing. - New York : Grove Press, 1974. - 87 str. ; 21 cm

Vsebina: First love = Premier amour ; From an abandoned work ; Enough = Assez ; Imagination dead imagine = Imagination morte imaginez ; Ping = Bing ; Not I : [a play] ; Breath

ISBN 0-394-49149-1
ISBN 0-8021-0008-2 (Grove Press)

821.111(417)-32 821.133.1-32=111
GER 820 BECKETT S. First
COBISS.SI-ID 63476578

OHK 2017/3 41
        BEITRÄGE zur Translation von gestern, heute und morgen [Elektronski vir] / herausgegeben von Vlasta Kučiš und Petra Žagar-Šoštarić. - El. knjiga. - U Rijeci : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2017

Način dostopa (URL): http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/01/END_WEB_VERSION.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 30. 1. 2017. - El. publikacija obsega 247 štetih str. pdf. - Prispevki v nem. ali angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7975-48-7

81'25(082)
COBISS.SI-ID 22919688

OHK 2017/3 42
BELL, Daniel M., 1966-
        Ekonomija želje : krščanstvo in kapitalizem v postmodernem svetu / Daniel M. Bell jr. ; prevod Tina Vrščaj ; spremna beseda Matjaž Črnivec. - Ljubljana : KUD Logos, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 285 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 52)

400 izv. - Uvodna beseda / James K. A. Smith: str. 11-14. - Na poti k svobodni želji / Matjaž Črnivec: str. 269-285. - Opombe z bibliografijo: str. 237-268

ISBN 978-961-7011-09-8

27:330.342.14 141.78
PRK 11418 3 BELL D. M. Ekonomija želje
COBISS.SI-ID 287755520

OHK 2017/3 43
BELTRAMINI, Guido
        Nella mente di Vincenzo Scamozzi : un intellettuale architetto al tramonto del Rinascimento : [Vicenza, Palladio Museum, 25 maggio - 20 novembre 2016 : nel 400° anniversario della morte di Vincenzo Scamozzi (1548-1616)] / [schede Guido Beltramini, Katherine Isard. - [Vicenza : Palladio Museum, 2016]. - 15 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Avtorja, drugi in tretji dodatek k nasl. navedeni v kolofonu. - Bibliografija pri kataložnih enotah

72(450):929Scamozzi V.(083.824)
UMZG M/Scam/4
COBISS.SI-ID 63510882

OHK 2017/3 44
BERG, Sibylle, 1962-
        Der Tag, als meine Frau einen Mann fand : Roman / Sibylle Berg. - München : C. Hanser, 2015. - 253 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-24760-4 (trda vezava)

821.112.2(494)-311.2
GER 830 BERG S. Tag
COBISS.SI-ID 16691602

OHK 2017/3 45
BERK Bevc, Katja
        Skupnostno tolmačenje in postopek mednarodne zaščite : Slovenija, Avstrija in Združeno kraljestvo : magistrsko delo / Katja Berk Bevc. - Ljubljana : [K. Berk Bevc], 2017. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentor Vojko Gorjanc. - Bibliografija: str. 81-89. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'253:341.43-052(497.4:436:41)(043.2)
GER MagB BERK BEVC K. Skupnostno
COBISS.SI-ID 63382114

OHK 2017/3 46
BERTO, Luigi Andrea
        In search of the first Venetians : prosopography of early medieval Venice / by Luigi Andrea Berto. - Turnhout : Brepols, cop. 2014. - VI, 485 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in the early middle ages ; vol. 41)

Bibliografija: str. 477-485

ISBN 978-2-503-54101-3

94(4):930.85
ZGO D 7194/41 94(100)"03/14" BERTO LUIGI A. In search of the

COBISS.SI-ID 63566690

OHK 2017/3 47
BESSIÈRE, Gérard, 1928-
        Jezus, nepričakovani Bog / Gérard Bessière ; [prevod Davorin Bažec]. - Ljubljana : DZS, 1995 (Trst : Libraria per azioni). - 192 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Mejniki. Verstva)

Prevod dela: Jésus, le Dieu inattendu. - Hrbtni nasl.: Jezus. - Bibliografija: str. 182. - Kazalo

ISBN 86-341-1483-X
ISBN 86-341-1200-4 (zbirka)

232.9
PED 232 BESSIÈRE G. Jezus
COBISS.SI-ID 50245120

OHK 2017/3 48
        BETTER doggy style than no style : (slikarstvo po koncu stilov) = (painting after the end of styles) : [razstava, exhibition] 29. 9. -13. 11. 2016 / Viktor Bernik ... [et al.] ; [besedilo Tomislav Vignjević ; urednica kataloga Mateja Podlesnik ; prevodi Arven Šakti Kralj, Manca Gašperšič ; fotografije Matevž Paternoster, avtorji]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 145 str. : ilustr. ; 24 cm

Del drugega dodatka k nasl. naveden v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6969-14-7

7.038.5(497.4)"20"(083.824)
UMZG Kr/Lj/266
COBISS.SI-ID 288561408

OHK 2017/3 49
BIENALE mladih (Rijeka) (2 ; 1962)
        II biennale mladih : juni-septembar 1962, Rijeka, [Moderna galerija]. - [Rijeka : Moderna galerija, 1962]. - [50] str. : ilustr. ; 15x21 cm. - (Izdanja Moderne galerije u Rijeci ; br. 27)

73/76(083.824)(497.1)"1962"
UMZG Kr/Ri/2
COBISS.SI-ID 63437154

OHK 2017/3 50
BIERMANN, Günther
        Ruden : Natur, Geschichte, Kultur : Gemeindechronik / herausgegeben von Wilhelm Wadl und Thomas Zeloth ; mit Beitträgen von Günther Biermann ... [et al.]. - Klagenfurt am Wörthersee : Verlag des Kärntner Landesarchivs, 2016. - 272 str. : ilustr. ; 31 cm

Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-9503973-1-4

908(436.5Ruden)
ZGO F 673 93/94 BIERMANN G. Ruden
COBISS.SI-ID 1912437

OHK 2017/3 51
        BILINGUAL minds : emotional experience, expression and representation / edited by Aneta Pavlenko. - Clevedon ; Buffalo ; Toronto : Multilingual Matters, cop. 2006. - XVI, 324 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Bilingual education and bilingualism ; 56)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0516/2005021290.html - kazalo vsebine. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-1-85359-873-9 (trda vezava)
ISBN 1-85359-873-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-85359-872-2 (broš.)
ISBN 1-85359-872-0 (broš.)

159.94:81(082)
CC-APA: 2720 2360
PSI 159.9:316.77 BILINGUAL MINDS Pavlenko A.(ur.)

COBISS.SI-ID 63410018

OHK 2017/3 52
BIRGUS, Vladimír
        Fotografie v českých zemích : 1839-1999 : chronologie / Vladimir Birgus, Pavel Scheufler. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 215 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 191-205. - Kazalo

ISBN 80-7169-902-0

77.04(437.3)"1839/1999"
UMZG T/cze/f1/1
COBISS.SI-ID 63387746

OHK 2017/3 53
BLANCO White, José María, 1775-1841
        Obra inglesa de D. José María Blanco White / con un prólogo de D. Juan Goytisolo. - 3a ed. - Barcelona : Seix Barral, 1982. - X, 331 str. ; 20 cm. - (Biblioteca breve ; 619)

Presentación crítica de Blanco White: str 3-98

ISBN 84-322-0465-X

821.134.2"17".09
ROM 860 BLANCO WHITE J. Obra inglesa
COBISS.SI-ID 63518562

OHK 2017/3 54
BLAYLOCK, Suzanne
        Ice Queen / Suzanne Blaylock. - London : Sapphire, 2000. - 236 str. ; 20 cm

ISBN 0-352-33517-3

821.111-31-055.34-055.2
GER 820 BLAYLOCK S. Ice Queen
COBISS.SI-ID 63391842

OHK 2017/3 55
        BLEJSKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / [izbor besedil Marjeta Zorec ; dopolnitev izbora besedil, izbor slikovnega gradiva Milček Komelj]. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Kranj] : Žnidarič). - 400 str., [36] f. pril. ; 25 cm. - (Mestne knjige ; 13)

600 izv.

ISBN 978-961-213-262-0

821.163.6-82 94(497.4Bled)(082) 930.85(497.4Bled)(082)
SLA L.A II 7131/13 BLEJSKA 1, 2
COBISS.SI-ID 287051008

OHK 2017/3 56
BORGES, Jorge Luis
        Antología poética : 1923-1977 / Jorge Luis Borges. - 2a reimpr. - Madrid : Alianza ; Buenos Aires : Emecé, 1986. - 147 str. ; 18 cm. - (El libro de bolsilo. Literatura ; 508)

ISBN 84-206-1805-5

821.134.20(82)-1"1923/1977"
ROM 860(7/8) BORGES J. L. Antología poética

COBISS.SI-ID 63572066

OHK 2017/3 57
BORICH, Barrie Jean, 1959-
        My lesbian husband : landscapes of a marriage / Barrie Jean Borich. - Saint Paul (MN) : Graywolf Press, cop. 1999. - 294 str. ; 24 cm

ISBN 1-55597-292-6 (cloth)
ISBN 1-55597-310-8 (paperback)

821.111(73)-312.6-055.34-055.2
GER 820(73) BORICH B. J. My lesbian
COBISS.SI-ID 63397986

OHK 2017/3 58
BOTKIN, Daniel B.
        [Twenty-five]
        25 myths that are destroying the environment : what many environmentalists believe and why they are wrong / Daniel B. Botkin. - Guilford (Connecticut) : Taylor Trade Publishing, cop. 2017. - XIX, 298 str. : ilustr. ; 23 cm

Predgovor / Alfred Runte: str. IX-XII. - Bibliografija z opombami: str. 215-298

ISBN 978-1-4422-4492-4 (pbk.)

502/504
GEO II 11368 502/504 BOTKIN D. B. 25 myths
COBISS.SI-ID 63524450

OHK 2017/3 59
BOŽIČ, Rasto
        Schindlerjev vojak : zgodba Staneta Ponikvarja / Rasto Božič ; [spremna beseda Marjan Toš ; ilustracije Srečko Majcenič ; fotografije Rasto Božič, Foto Pep in Historical Museum of the City of Krakow]. - Maribor : Kulturni center, 2016. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 092)

500 izv. - Schindlerjev vojak: spominjajmo se, da ne bo pozabljeno / Marjan Toš: str. 88-93. - O avtorju: str. 94-95

ISBN 978-961-6620-86-4

929Ponikvar S. 94(100)"1942/1945"(092)
ZGO C 6710 94(497.4)"1939/1945" BOŽIČ R. Schindlerjev vojak

COBISS.SI-ID 88173057

OHK 2017/3 60
BRAJOVIĆ, Tihomir
        Fikcija i moć : ogledi o subverzivnoj imaginaciji Ive Andrića / Tihomir Brajović. - Beograd : Arhipelag, 2011. - 249 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Znakovi / Arhipelag)

500 izv. - Lat. - O piscu: str. 247. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-86-523-0024-2

821.163.4(497.6).09Andrić I.
SLA L.H II 5730 BRAJOVIĆ T. Fikcija
COBISS.SI-ID 1103941214

OHK 2017/3 61
BRANDS, Hal
        Making the unipolar moment : U.S. foreign policy and the rise of the post-Cold War order / Hal Brands. - Ithaca ; London : Cornell University Press, 2016. - IX, 469 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 363-458. - Kazalo. - Vsebina: Introduction : structure, strategy, and American resurgence ; Roots of resurgence ; The Reagan offensive and the transformation of the Cold War ; American statecraft and the democratic revolution ; Toward the neoliberal order ; Structure versus strategy in the greater Middle East ; The dawn of the unipolar moment ; Conclusion : understanding the arc of American power

ISBN 978-1-5017-0272-3

93/94(73-43)
ZGO D 8907 94(100)"19/20" BRANDS H. Making the unipolar

COBISS.SI-ID 63496802

OHK 2017/3 62
BRANDSTETTER, Alois, 1938-
        Romulus und Wörthersee : ein poetisches Wörterbuch / Alois Brandstetter. - Salzburg ; Wien : Residenz, 1989. - 124 str. ; 21 cm

ISBN 3-7017-0592-5

821.112.2(436)-7
GER 830 BRANDSTETTER A. Romulus
COBISS.SI-ID 63413090

OHK 2017/3 63
BRATE, Tadej
        Ljubljanski javni promet v slikah / Tadej Brate ; slikovno gradivo Tadej Brate, (fotografije in grafično gradivo iz zasebne zbirke). - Ljubljana : Kmečki glas, 2008 (Ljubljana : Schwarz). - 111 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm

1.200 izv.

ISBN 978-961-203-343-9

911.3:656.34(497.4Ljubljana)(091)(084.12) 656.132(497.4Ljubljana)(091)(084.12) 711.73/.75(497.4Ljubljana)(091)(084.12)
GEO LJU II 11387 91:656 BRATE T. Ljubljanski

COBISS.SI-ID 242278656

OHK 2017/3 64
BREZNIK, Andreja, 1977-
        Po poteh skozi čas : vodnik po arheoloških parkih Slovenije / [besedilo] Andreja Breznik ; [fotografije Andreja Breznik ... [et al.] ; slike in rekonstrukcije Slavko Ciglenečki in Tamara Korošec ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 226 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Ilustr. na sprednjem spojnem listu. - 1.800 izv. - O avtorici za zadnji str. ov. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-01-4280-5

903/904(497.4)(036) 719:903/904(497.4)(036)
GEO SLO II 11376 908 BREZNIK A. Po poteh
COBISS.SI-ID 287853568

OHK 2017/3 65
        BRIEFE des Bonifatius = Bonifatii epistulae : Willibalds leben des Bonifatius = Willibaldi vita Bonifatii : nebst einigen Zeitgenössischen Dokumenten = quidibus accedunt aliquot litterarum monumenta coaeva / Unter Benützung der Übersetzung von M. Tangl und Ph. H. Külb neu bearbeitet von Reinhold Rau. - Darmstadt : WBG, 2011. - XV, 535 str. ; 22 cm. - (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des mittelalters ; Bd. 4b)

Kazalo

ISBN 978-3-534-24668-7

94(100)"672/754"
ZGO C 3033/4b 94(100)"03/14" BRIEFE DES BONIFATIUS

COBISS.SI-ID 63490914

OHK 2017/3 66
BRINTON, Christopher G.
        The Power of networks : six principles that connect our lives / Christopher G. Brinton, Mung Chiang. - Princeton, NJ : Princeton University Press, 2017. - XI, 310 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-0-691-17071-8 (trda vezava : brezkislinski papir)

004.316.77
SOC 316.77 BRINTON C. G. Power
COBISS.SI-ID 63354722

OHK 2017/3 67
BRKOVIĆ, Balša
        Berlinski krug : priče / Balša Brković. - Beograd : Prosveta, 2008 (Kragujevac : Grafostil). - 115 str. ; 20 cm. - (Biblioteka ProLibris)

1.000 izvodov. - Biografija: str. 111-112. - O avtorju in fotografija na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-86-07-01811-6 (broš.)

821.163.4(497.16)-32
SLA L.A I 5775 BRKOVIĆ B. Berlinski
COBISS.SI-ID 147111948

OHK 2017/3 68
BRUGGER, Eveline
        Regesten zur Geschichte der Juden in Österreich im Mittelalter / Eveline Brugger, Birgit Wiedl ; [hrsg. vom Institut für Geschichte der Juden in Österreich]. - Innsbruck : StudienVerlag, cop. <2005-2015>. - zv. <1-3> ; 24 cm

Kazalo

Dosedanja vsebina:
Band 1: Von den Anfängen bis 1338 / unter Mitarbeit von Manfred Anselgruber ... [et al.]. - 2007. - 451 str.
Band 2: 1339-1365. - 2010. - 442 str.
Band 3: 1366-1386. -2015. - 551 str.

ISBN 3-7065-4018-5 (v. 1 : broš.)
ISBN 978-3-7065-4018-6 (v. 1 : broš.)
ISBN 978-3-7065-4831-1 (v. 2: broš.)
ISBN 978-3-7065-5326-1 (v. 3: broš.)

930(436)(=924)"903/1338"
UMZG T/aut/z/14 ZGO D 7486/1 ZGO D 7486/2 94(100)"03/14" Brugger E. Regesten ZGO D 7486/3 94(100)"03/14" Brugger E. Regesten

COBISS.SI-ID 34282338

OHK 2017/3 69
BULGAKOV, Mihail Afanas´evič, 1891-1940
        Pseće srce ; Zapisi mladog lekara : novele / M. A. Bulgakov ; prevod Dajić Putnik. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1972. - 190 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda ; 22)

Prevod dela: Zapiski junogo vrača; Sobač´e serdce. - Cir. - Nasl. na ov.: Zapisi mladog lekara. - O avtorju na hrbtni str. ov.

821.161.1.-32=163.41
SLA L.A I 3002/22 BULGAKOV M. A. Pseće
COBISS.SI-ID 1230622

OHK 2017/3 70
BURCKHARDT, Jacob
        Die Kultur der Renaissance in Italien : ein Versuch / Jacob Burckhardt. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 2009. - 526 str. ; 19 cm. - (Fischer Klassik ; 90229)

Bibliografske opombe

ISBN 978-3-596-90229-3

94(450)"12/14"
ZGO C 6716 94(450) BURCKHARDT J. Kultur der Renaissance

COBISS.SI-ID 63561826

OHK 2017/3 71
BUTTOLO, Franca
        Rakov Škocjan, Cerkniško jezero : fotokopije ljubiteljskih akvarelov / Franca Buttolo. - Ljubljana : samozal., 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 110 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. in prevod v angl. - 60 izv. - O avtorici: str. 109

ISBN 978-961-283-507-1

75.021.322:502.2(497.4Rakov Škocjan) 75.021.322(285.2Cerkniško jezero)
UMZG M/Butt/1
COBISS.SI-ID 282538752

OHK 2017/3 72
CABRÉ, Jaume
        Confiteor / Jaume Cabré ; prevod Vesna Velkovrh Bukilica ; [spremna beseda Andrej Koritnik]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 699 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 95)

Prevod dela: Jo confesso. - 500 izv. - Moje življenje in druge izmišljije / Andrej Koritnik: str. 689-699. - Premio de la Crítica de narrativa catalana, 2011. - Premio Crítica Serra d'Or de Literatura y Ensayo, 2012

ISBN 978-961-282-137-1

821.134.1-311.2 821.134.1.09Cabré J.
PRK 8400/95 CABRÉ J. Confiteor
COBISS.SI-ID 287446272

OHK 2017/3 73
CACCIN, Angelo Maria
        St. Mark's : the basilica of gold / Angelo M. Caccin ; translated from the Italian by Richard Creese-Parsons. - 3rd Italian ed. - Venezia : Edizioni Zanipolo, 1968. - 145 str. : ilustr. ; 19 cm

726:27-523.41(450.341)
UMZG mf T/ita/Ve/94
COBISS.SI-ID 63490658

OHK 2017/3 74
        Il CAIRO : un itinerario architettonico italiano : guida agli edifici storici progettati e construiti dagli italiani nel XIX e XX secolo = Cairo : an Italian architectural itinerary : a guide to the historic buildings designed and built by Italians in the 19th and 20th century / [fotografia Ahmed al-Bindari ; mappa dell'itinerario Maha Ragab ; traduzione in inglese Ahmed Abuzaid]. - Cairo : Istituto italiano di cultura, [20--]. - 51 str. : ilustr. ; 15 x 21 cm

Vzpor. stv. nasl. tudi v arab. - Besedilo v it. ter vzpor. arab. in angl. prevod. - Lat. in arab. pisava

72(620.123)"18/19":72.071(=131.1)
UMZG T/egy/Cair/6
COBISS.SI-ID 63498338

OHK 2017/3 75
CAMPBELL, B. M. S.
        The great transition : climate, disease and society in the late-medieval world : the 2013 Ellen McArthur lectures / Bruce M.S. Campbell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XXV, 463 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 402-447. - Kazalo. - Vsebina: 1. Interactions between nature and society in the late medieval world ; 2. Efflorescence : the enabling environment and the rise of Latin Christendom ; 3. A precarious balance : mounting economic vulnerability in an era of increasing climatic instability and re-emergent pathogens ; 4. Tipping point : war, climate change and plague shift the balance ; 5. Recession : the inhibiting environment and Latin Christendom's late medieval demographic and economic contraction ; Epilogue: Theory, contingency, conjuncture and the Great Transition

ISBN 978-0-521-14443-8 (broš.)

94 "04/14"
ZGO D 8902 94(100)"03/14" CAMPBELL B. M. S. The great transition

COBISS.SI-ID 63489634

OHK 2017/3 76
CELA, Camilo José, 1916-2002
        La familia de Pascual Duarte / Camilo José Cela. - 18a ed. - Barcelona : Ediciones Destino, 1988. - 164 str. ; 18 cm. - (Colección Destinolibro ; 4)

Naslov raztegnjen čez dve strani

ISBN 84-233-0732-8 !

821.134.2-3
ROM 860 CELA C.J. Familia Pascual Duarte
COBISS.SI-ID 63570274

OHK 2017/3 77
        CELJSKI baročni orglarski mojster Janez Frančišek Janeček / [pisci prispevkov Jurij Dobravec ... [et al.] ; urednica Tatjana Štefanič ; pisca uvodnih besedil Aleksander Lorenčič, Edo Škulj ; fotografije Jurij Dobravec ... [et al.] ; arhivsko gradivo Nadškofijski arhiv Ljubljana ... [et al.] ; risbe Nejka Uršič]. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2016 ([Medvode] : Rolgraf). - 280 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str.273-280 in pod besedilom pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6438-64-3

780.649(497.4Celje):929Janeček J.F. 929Janeček J.F.
UMZG M/Jane/1
COBISS.SI-ID 89825537

OHK 2017/3 78
CHAN, Sin-wai
        The future of translation technology : towards a world without Babel / by Sin-wai Chan. - London ; New York : Routledge, 2017. - XIII, 301 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge studies in translation technology ; 1)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-84204-5

81'25:[004:001.895]
GER AN 81'25 CHAN SIN-WAI Future of
COBISS.SI-ID 63541090

OHK 2017/3 79
CHICAGO International Art Exposition
        Chicago International Art Exposition : [May 5 to 10, 1988, Navy Pier, Chicago USA]. - [s. l. : s. n., 1988]. - 371 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: CIAE

73/76:339.174
UMZG Kr/Chic/1
COBISS.SI-ID 63544418

OHK 2017/3 80
CHIERICHETTI, Sandro
        Verona : illustrated artistic guide : with a plan showing places of interest / Sandro Chierichetti ; [photographs Alinari, Civic Museum Verona, Chierichetti]. - Milan ; Rome : N. Moneta, [196-?]. - 111 str. : ilustr. ; 16 cm + 1 zvd. - (Guide Moneta)

Nas. na skrajšani nasl. str.: Guide-book of Verona

7(450.342)(036)
UMZG mf T/ita/Ver/2 UMZG mf T/ita/Ver/2 zvd.
COBISS.SI-ID 63491682

OHK 2017/3 81
CHOMOVÁ, Alexandra
        Vybrané kapitoly z dejín spisovnej slovenčiny od 15. storočia / Alexandra Chomová. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Filozofická fakulta, 2016. - 157 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 144-157

ISBN 978-80-557-1134-8

811.162.4'27-112
COBISS.SI-ID 63437922

OHK 2017/3 82
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Zvezda nad Vifleemom : roždestvenskie istorii / Agata Kristi ; perevod s anglijskogo Ol´ga Varšaver. - Moskva : Boslen, cop. 2014. - 139 str. : ilustr. ; 21 cm

Cir. - Prevod dela: Star over Bethlehem. - Vsebuje tudi pregled del Agate Cristie v angl., prevodov v ruš. in komentarje. - Summary. - Vsebuje tudi: Agata Kristi - neobyčnaja i neizvestnaja / Alla Nikolaevskaja

ISBN 978-5-91187-212-0
ISBN 5-91187-212-9

821.111-32=161.1
SLA Rus II 2286 CHRISTIE A. Zvezda
COBISS.SI-ID 63477858

OHK 2017/3 83
CITTÀ del Vaticano
        Visiting the Vatican : [guide to the Vatican City and the Pontifical Museums with reproductions of all the most important works and really practical system of reference to the plans] / [The Vatican]. - New ed. - [Vatican] : Edizione Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie, [med 1960 in 1990]. - 158 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatek k nasl. in korporativna odgovornost navedena na ov. - Kazalo

908(456.31)
UMZG Kt/Roma/23
COBISS.SI-ID 63470434

OHK 2017/3 84
COLE, J. Michael
        Officially unofficial : confessions of a journalist in Taiwan / by J. Michael Cole. - [Scotts Valley, Calif.] : [CreateSpace], [2014]. - 259 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-49-612000-7

82-94Cole M. J.
AAŠ TK 82 COLE J. M. Officially
COBISS.SI-ID 63488610

OHK 2017/3 85
COLINA, Sonia
        Fundamentals of translation / Sonia Colina. - Reprinted. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - XXV, 310 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 301-304. - Kazalo

ISBN 978-1-107-03539-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-64546-2 (broš.)

81'25
GER AN 81'25 COLINA S. Fundamentals
COBISS.SI-ID 63459426

OHK 2017/3 86
COLLS, Robert
        George Orwell : English rebel / Robert Colls. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015, cop. 2013. - XIV, 330 str., [16] str. pril. ; 24 cm

Bibliografija: str. 237-304. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968081-8
ISBN 0-19-968081-7

929Orwell G. 821.111.09:929Orwell G.
GER 820.09 Orwell G. COLLS R.
COBISS.SI-ID 63455330

OHK 2017/3 87
CONVEGNO "Da Ulysses a 2001: Odissea nello spazio (il viaggio come motivo artistico nel XX secolo)") (2001 ; Imperia, Italy)
        Da Ulysses a 2001: Odissea nello spazio : il viaggio come motivo artistico nel XX secolo : atti del convegno internazionale (Imperia, 11-13 ottobre 2001) / a cura di Giorgetta Revelli. - Pisa : ETS, cop. 2002. - 443 str., 8 str. uv. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Memorie e atti di convegni ; 18)

Prispevki v ital. in rus. jeziku. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl., franc. in špan. - Kazalo

ISBN 88-467-0571-8 (broš.)
ISBN 978-88-467-0571-6 (broš.)

82.091
PRK 11399 82.091TIM DA ULYSSES A 2001 RevelliG. (ur.)

COBISS.SI-ID 63411810

OHK 2017/3 88
CRUMLEY, Jack S.
        An introduction to epistemology / Jack S. Crumley II. - 2nd ed. - Peterborough [etc.] : Broadview Press, 2009. - 319 str. ; 23 cm. - (Broadview guides to philosophy)

Bibliografija: str. 303-314. - Kazalo

ISBN 978-1-55111-907-6

165
FIL VI CRUMLEY JACK S. Introduction
COBISS.SI-ID 63370594

OHK 2017/3 89
        The CYRIL and Methodius mission and Europe : 1150 years since the arrival of the Thessaloniki brothers in Great Moravia / Pavel Kouřil et al. - Brno : The Institut of Archaeology of the Academy of sciences of the Czech Republic, 2014. - 401 str. : ilustr. ; 31 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki

ISBN 978-80-86023-51-9

94(437.32)"863/885"
ZGO F 667 94(100)"03/14" CYRIL AND METHODIUS

COBISS.SI-ID 63487330

OHK 2017/3 90
        CZECH & Slovak Republics / [contributors Marek Pernal ... [et al.] ; photographers Dorota Jarymowiczowie ... [et al.] ; illustratiors Michał Burkiewich, Dorota Jarymowicz, Pawel Marczak ; translator Magda Hannay]. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2015. - 432 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Eyewitness travel)

Zvd. in ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-1-4093-7142-7

913(437.3)(036) 913(437.6)(036)
GEO CZ II 11370 908(4) CZECH & SLOVAK
COBISS.SI-ID 1109147486

OHK 2017/3 91
ČAR, Aleš
        Pasji tango / Aleš Čar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 200 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska zgodba ; knj. 18)

Na zavihkih ov. fotografija ter zapis o avtorju in njegovem delu

ISBN 86-341-3918-2

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 214098944

OHK 2017/3 92
ČEPAR, Metod
        Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja / Metod Čepar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 328 str. ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica ; 35)

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - 300 izv. - O avtorju in fotografija na sprednjem zavihku ov. - Recenzenti Metka Furlan, Majda Merše, Natalija Ulčnik. - Bibliografija: str. 212-216. - Kazali. - Povzetek ; Summery: Proto-Slavic masculine i-nouns in Slovenian literary language of the 16th century

ISBN 978-961-254-983-1

811.16'366.521 811.163.6'271.1"15"
COBISS.SI-ID 288443392

OHK 2017/3 93
ČETINA, Nejc
        Sprache und Kommunikation im Internet = Internetni jezik in komunikacija : magistrsko delo / Nejc Četina. - Ljubljana : [N. Četina], 2017. - 105 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 78-80. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373:004.738.5(043.2) [004.738.5:316.47]:81'373(043.2)
GER MagB ČETINA N. Sprache und
COBISS.SI-ID 63532386

OHK 2017/3 94
ĆOSIĆ, Dobrica
        Piščevi zapisi : (1969-1980) / Dobrica Ćosić. - Beograd : Filip Višnjić, 2001. - 429 str. ; 21 cm. - (Dela Dobrice Ćosića ; kolo 2, knj. 14)

Cir. - Cir. - Kazalo

ISBN 86-7363-296-X

821.163.4-94
SLA L.A II 7264/II, 4 ĆOSIĆ D. Piščevi
COBISS.SI-ID 1364852

OHK 2017/3 95
ĆOSIĆ, Stjepan
        Ideologija rodoslovlja : Kornjenić-Neorićev grbovnik iz 1595 / Stjepan Ćosić. - Zagreb ; Dubrovnik : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2015. - 416 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Posebna izdanja / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku. Serija, Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice ; knj. 23, ISSN 1330-075X)

Bibliografija: str. 364-376. - Kazali. - Summary

ISBN 978-953-347-002-3 (HAZU)
ISBN 978-953-500-139-3 (NSK)

929.6/.9
ZGO D 6515/23 94(4-12)"15/17" ĆOSIĆ S. Ideologija rodoslovlja

COBISS.SI-ID 63534690

OHK 2017/3 96
DAHL, Roald
        Matilda / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - New York : Puffin Books, 2013. - 240, 17 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-0-14-241037-0

821.111-93-311.2
GER 820M DAHL R. Matilda
COBISS.SI-ID 63383138

OHK 2017/3 97
DALTON, Annie
        Invisible threads / Annie Dalton & Maria Dalton. - London : Definitions, 2004. - 228 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 0-099-43338-9

821.111-93-31
GER 820M DALTON A. Invisible threads
COBISS.SI-ID 63359330

OHK 2017/3 98
        DÄNISCHES Lesebuch / Claus Ingemann Jørgensen. - Halle (Saale) : M. Niemeyer, 1958. - VIII, 131 str. ; 22 cm

811.113.4-82
GER 803.98 DÄNISCHES LESEBUCH Ingemann Jørgensen C.

COBISS.SI-ID 63406434

OHK 2017/3 99
DANOJLIĆ, Milovan
        Veliki ispit : hronike 1996-1998. / Milovan Danojlić. - Beograd : Verzal press, 1999 (Beograd : Čigoja). - 270 str. ; 20 cm. - (Biblioteka za džep) (Energija knjige)

Cir. - 2000 izvodov. - Biografija: str. 269-270

ISBN 86-7388-140-4 (broš.)

821.163.41-4
SLA L.A I 5777 DANOJLIĆ M. Veliki
COBISS.SI-ID 146635271

OHK 2017/3 100
DATA Management Workshop (2 ; 2014 ; Köln)
        Proceedings of the 2nd Data Management Workshop : 28.-29.11.2014, University of Cologne, Germany / Constanze Curdt and Christian Willmes (eds.). - Köln : Geographisches Institut der Universität zu Köln, 2016. - VII, 155 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Kölner geographische Arbeiten ; Hft. 96)

Bibliografija pri večini prispevkov

910.1(430)(063)(082)
GEO PerP 288/96 DATA MANAGEMENT Proceedings

COBISS.SI-ID 63524706

OHK 2017/3 101
DAZAI, Osamu, 1909-1948
        Blue bamboo : tales by Dazai Osamu / Osamu Dazai ; translated and with an introduction by Ralph F. McCarthy. - Chuo-ku, Fukuoka : Kurodahan Press, 2012. - 206 str. ; 21 cm

ISBN 978-4-902075-58-8
ISBN 4-902075-58-X

821.521-36
AAŠ J 82 DAZAI O. Blue bamboo
COBISS.SI-ID 63486050

OHK 2017/3 102
DELANEY, Marie
        Special educational needs / Marie Delaney. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 104 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Into the classroom)

ISBN 978-0-19-420037-0

376=111
GER 371.3 DELANEY M. Special
COBISS.SI-ID 63445858

OHK 2017/3 103
DELLA Volpe, Galvano, 1895-1968
        Istorija ukusa / Galvano dela Volpe ; prevod Vesna Kilibarda ; stručna redakcija Milica Popović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1979. - 138 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga : Biblioteka Eidos)

Prevod dela: Schizzo di una storia del gusto. - Bibliografija na dnu str.

111.852:141.82
FIL VII DELLA VOLPE G. Istorija ukusa SOC 1 DELLA VOLPE G. Istorija ukusa
COBISS.SI-ID 875016

OHK 2017/3 104
DELLAR, Hugh
        Teaching lexically : principles and practice / Hugh Dellar and Andrew Walkley. - Peaslake : Delta Publishing, 2016. - 152 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Delta teacher development series)

Bibliografija: str. 145-146

ISBN 978-1-909783-22-5

37.091.3:811.111'24 811.111'373:37.091.3
GER 802.0:37 DELLAR H. Teaching lexically
COBISS.SI-ID 63392610

OHK 2017/3 105
DEMŠAR, Avgust
        Pohorska transverzala : politična kriminalka / Avgust Demšar. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 326 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6968-59-1

821.163.6-312.4
SLA L.A II 7416 DEMŠAR A. Pohorska
COBISS.SI-ID 87382017

OHK 2017/3 106
DENVER Art Museum
        Denver Art Museum : major works in the collection. - [Denver : Denver Art Museum], cop. 1981. - 304 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 0-914738-21-6

069(73):73/76
UMZG Kt/Den/1
COBISS.SI-ID 63542626

OHK 2017/3 107
DERMASTIJA, Barbara
        Slovenska skupnost v Torontu skozi čas : magistrsko delo / Barbara Dermastija. - Ljubljana : [B. Dermastija], 2016. - 61 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 53-54. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

314.151.1
ZGO DiplB DERMASTIJA Barbara
COBISS.SI-ID 63564130

OHK 2017/3 108
DESCARTES, René
        Strasti duše / Rene Dekart ; prevod i pogovor Milan Tasić. - Beograd : Grafos, 1981. - 133 str. ; 19 cm. - (Horizonti)

Prevod dela: Les passions de l'âme

1:159.9.016.1 159.942
FIL XIII DESCARTES R. Strasti SOC 1 DESCARTES R. Strasti
COBISS.SI-ID 21747712

OHK 2017/3 109
        DESIGNING for zero waste : consumption, technologies and the built environment / edited by Steffen Lehmann and Robert Crocker. - London ; New York : Earthscan, 2012. - XXX, 418 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Earthscan book series on sustainable design)

Bibliografija: str. 406-609 in na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-84971-435-8 (broš.)

91:502 628.4:502.131.1(082)
GEO II 11366 502/504 DESIGNING
COBISS.SI-ID 1111988062

OHK 2017/3 110
DICK, Philip K.
        Galactic pot-healer / Philip K. Dick. - London : Pan Books, 1972. - 155 str. ; 18 cm. - (Pan science fiction)

ISBN 0-330-23337-8

820(73)-312.9
GER 820(73) DICK P. K. Galactic
COBISS.SI-ID 1005372

OHK 2017/3 111
DIMITRIJEVIĆ, Jelena J.
        Pisma iz Niša o haremima ; Đul-Marikina prikažnja / Jelena J. Dimitrijević ; priredila Jelena Jovanović. - 1. izd. - Niš : Prosveta, 2003 (Niš : Prosveta). - 205 str. ; 24 cm

Cir. - 500 izvodov. - Niš i Nišlijke u prozi Jelene Dimitrijević / Jelena Jovanović: str. 5-15. - Rečnik: str. 193-199. - O izdanju / J.[Jelena] J.[Jovanović]: str. 201. - Jelena Dimitrijević, život i rad: str. 203-205. - Bibliografija

ISBN 86-7455-597-7

821.163.4.09 Dimirijević J. 821.163.4-6 821.163.4-32 821.163.4-992
SLA L.A II 7404 DIMITRIJEVIĆ J. J. Pisma
COBISS.SI-ID 8160784

OHK 2017/3 112
DIMKOVSKA, Lidija
        Literatura in etika [Elektronski vir] : oddaja Arsov forum, Radio Slovenija, 3. program, 14. 9. 2016 ob 14:10 / Lidija Dimkovska, Irena Samide, Peter Semolič ; voditelj Vlado Motnikar. - Spletni zvočni posnetek

Način dostopa (URL): http://4d.rtvslo.si/arhiv/arsov-forum/174426185. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 27. 2. 2017. - Dolžina zvočnega posnetka je 42 min. - Pogovor o Festivalu Vilenica ter o 14. komparativističnem kolokviju Literatura in etika, ki je bil 9. in 10. 9. 2016 na Filozofski fakulteti v Ljubljani

82:17
COBISS.SI-ID 63562850

OHK 2017/3 113
DINTINJANA, Veronika
        V suhem doku / Veronika Dintinjana. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 115 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

Spremno besedo na zadnjem zavihku ov. je napisal Uroš Zupan. - 350 izv.

ISBN 978-961-6952-91-0

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/86 DINTINJANA V. V suhem
COBISS.SI-ID 287222528

OHK 2017/3 114
DIRNBERGER-Puchner, Silvia
        Ali postajamo naši starši? : umetnost spremeniti svoje življenje / Silvia Dirnberger-Puchner ; [prevajalec Tomaž Dietinger]. - 1. izd. - Logatec : Firis Imperl, 2016. - 233 str. ; 23 cm

Prevod dela: Werden wir wie unsere Eltern?. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 231-233

ISBN 978-961-92231-2-3

615.851:159.922.62 159.92 316.728
CC-APA: 3300 2840
PSI 615.851 DIRNBERGER-PUCHNER Ali postajamo

COBISS.SI-ID 286610432

OHK 2017/3 115
        The DISCIPLINE of organizing / edited by Robert J. Glushko. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : MIT Press, cop. 2013. - XX, 539 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 441-477. - Kazalo. - Vsebina: Foundations for Organizing Systems ; Activities in Organizing Systems ; Resources in Organizing Systems ; Resource Description and Metadata ; Describing Relationships and Structures ; Categorization: Describing Resource Classes and Types ; Classification: Assigning Resources to Categories ; The Forms of Resource Descriptions ; Interactions with Resources ; A Roadmap for Organizing Systems

ISBN 978-0-262-51850-5 (broš.)

001
BIB 001 DISCIPLINE Glushko (ur.)
COBISS.SI-ID 37510149

OHK 2017/3 116
DJILAS, Ivana
        Hiša / Ivana Djilas. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 263 str. ; 21 cm

1.000 izv. - Fotogr. avtorice in o avtorici na zadnjem spojnem listu

ISBN 978-961-282-136-4

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7413 DJILAS I. Hiša
COBISS.SI-ID 288125696

OHK 2017/3 117
DOBNIK, Ivan, 1960-
        Bolska : (prototip pesnitve) / Ivan Dobnik ; [fotografije Murr]. - 2. natis. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2016 ([Ljubljana] : Itagraf). - 97 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 59)

300 izv.

ISBN 978-961-6758-74-1

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288169472

OHK 2017/3 118
DOBNIK, Ivan, 1960-
        Magični pesniški izreki / Ivan Dobnik. - Ljubljana : Književno društvo Hiša poezije, 2016 ([Ljubljana] : Itagraf). - 92 str. ; 24 cm. - (Poetikonove lire ; knj. 63)

500 izv.

ISBN 978-961-6758-98-7

821.163.6-1
COBISS.SI-ID 288087808

OHK 2017/3 119
        DRUŽINE s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti / uredili Tadeja Kodele in Nina Mešl. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016 ([Ljubljana] : Boex Dtp). - 177 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: https://www.fsd.uni-lj.si/mma/-/2016091213042605/. - 400 izv. - O avtorjih: str. 6-10. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vsakem prispevku. - Kazali

ISBN 978-961-6569-57-6

316.6:364.64(082) 364-787.24(082)
CC-APA: 2950
PSI 316.6:364.64 DRUŽINE Kodele T.(ur.)
COBISS.SI-ID 88157697

OHK 2017/3 120
DÚS, László, 1941-
        Laszlo Dus / edited by Albert Scaglione. - [s. l. : s. n.], cop. 1980. - 97 str. : ilustr. ; 32 cm

75/76(439):929Dús L.
UMZG M/Dus/1
COBISS.SI-ID 63555682

OHK 2017/3 121
DUSSERE, Erik
        Balancing the books : Faulkner, Morrison, and the economies of slavery / Erik Dussere. - 1st pbk. ed. - New York ; London : Routledge, 2013. - IX, 161 str. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Sorodni elektronski vir: http://www.gbv.de/dms/bowker/toc/9780415942980.pdf - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2003. - Bibliografija: str. 151-158. - Kazalo

ISBN 0-415-86105-5 (broš.)
ISBN 978-0-415-86105-2 (broš.)

821.111(73).09:330.342.12
PRK 11401 821.111.09 DUSSERE E. Balancing thebooks

COBISS.SI-ID 63461474

OHK 2017/3 122
EROFEEV, Viktor
        Telo / Viktor Jerofejev ; prevedli Drago Bajt, Sara Špelec, Anjuša Belehar. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 425 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Telo. - 600 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-284-271-0

821.161.1-32
SLA L.A I 7154 EROFEEV V. Telo
COBISS.SI-ID 288740352

OHK 2017/3 123
        ETYMOLOGICAL research into Old Church Slavonic : proceedings of the Etymological symposium Brno 2014, 9 - 11 September 2014, Brno / edited by Ilona Janyšková & Helena Karlíková. - Praha : Lidové noviny, 2015. - 457 str. ; 24 cm. - (Studia etymologica Brunensia ; 18)

Bibliografija: str. 389-432. - Summary

ISBN 978-80-7422-381-5

811.16(091)(082)
COBISS.SI-ID 38694445

OHK 2017/3 124
        La EVIDENCIALIDAD en español : teoría y descripción / Ramón González Ruiz, Dámaso Izquierdo Alegría, Óscar Loureda Lamas (eds.). - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt : Vervuert, 2016. - 350 str. ; 23 cm. - (Lingüística Iberoamericana ; 60)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-84-8489-948-8 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-483-5 (Vervuert)

811.134.2
ROM 806.0 EVIDENCIALIDAD En E.
COBISS.SI-ID 63452002

OHK 2017/3 125
FAULKNER, William, 1897-1962
        Sanctuary / William Faulkner. - London : Vintage Books, 2011. - 219 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

ISBN 978-0-099-54102-8

821.111(73)-311.2
GER 820(73) FAULKNER W. Sanctuary (2011)
COBISS.SI-ID 63421794

OHK 2017/3 126
FAUSTO, Boris
        Zgodovina Brazilije / Boris Fausto ; v sodelovanju s Sérgiem Faustom ; [prevod Barbara Juršič in Jasmina Markič ; kartografija Jerneja Fridl, Kartografska in slikovna zbirka NUK]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 558 str. : tabele ; 25 cm

Prevod dela: História do Brasil. - Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Bibliografija: str. 541-551. - Kazalo

ISBN 978-961-254-953-4

94(81)
ROM 9 FAUSTO B. Zgodovina Brazilije SOC 94(5/9) FAUSTO B. Zgodovina Brazilije ZGO D 8896 94(100) FAUSTO B. Zgodovina Brazilije

COBISS.SI-ID 286751744

OHK 2017/3 127
FELESZKO, Kazimierz
        Značenja i sintaksa srpskohrvatskog genitiva / Kazimjež Feleško ; s poljskog prevela Gordana Jovanović. - Beograd : Vukova zadužbina : Orfelin ; Novi Sad : Matica srpska, 1995 (Beograd : Čigoja štampa). - 164 str. ; 24 cm. - (Studije o Srbima ; 6)

Cir. - Prevod dela: Składnia genetiwu i wyrażeń przyimkowych z genetiwem w języku serbsko-chorwackim / Kazimierz Feleszko. - Opombe z bibliografijo tekoče na koncu poglavij. - O sintaksi genitiva / Milorad Radovanović: str. 5-15. - Résumé

(Broš.)

811.163.41/.42'36
SLA Zb II 1146/6 FELESZKO K. Značenja
COBISS.SI-ID 107396871

OHK 2017/3 128
FERLINGHETTI, Lawrence
        Prvo in zadnje vsega / Lawrence Ferlinghetti ; [izbral, iz angleščine prevedel in spremne opombe napisal Miha Avanzo]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 112 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 32)

Izbor in prevod pesmi iz desetih zbirk. - 200 izv. - V nekaj letnicah / Miha Avanzo: str. 105-112. - Spremna beseda Mihe Avanza na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-4062-7

821.111(73)-1 821.111(73).09Ferlinghetti L. 929Ferlinghetti L.
PRK 8280/32 FERLINGHETTI L. Prvo in zadnje vsega

COBISS.SI-ID 284066560

OHK 2017/3 129
FERNÁNDEZ- Díaz, David-Félix
        Hermógenes contra Talía : Moratín en el teatro español (1828-1928) / David-Félix Fernández-Díaz. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2015. - 284 str. ; 24 cm. - (La questión palpitante. Los siglos XVIII y XIX en España ; 23)

Bibliografija: str. 267-278. - Kazalo

ISBN 978-84-8489-834-4 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-95487-412-5 (Vervuert)

821.134.2-2.09"17"
ROM 860.09 MORATIN
COBISS.SI-ID 63462498

OHK 2017/3 130
FITZGERALD, F. Scott, 1896-1940
        Babylon revisited and other stories / by F. Scott Fitzgerald ; with a new afterword by James L. W. West III. - 1st Scribner trade paperback ed. - New York [etc.] : Scribner, 2003, cop. 1965. - 260 str. ; 21 cm

FSF: life and career / James L. W. West III: str. 255-260. - Vsebina: The Ice Palace ; May day ; The diamond as big as Ritz ; Winter dreams ; Absolution ; The rich boy ; The freshest boy ; Babylon revisited ; Crazy Sunday ; The long way out

ISBN 978-0-684-82448-2

821.111(73)-32(081)
GER 820(73) FITZGERALD F. S. Babylon revisited

COBISS.SI-ID 63456354

OHK 2017/3 131
FLISAR, Evald
        Dekleta, ki se jih spomnim : [roman] / Evald Flisar ; [spremna beseda Tina Kozin]. - Ljubljana : Sodobnost International, 2016 (Ljubljana : Grafis Trade). - 297 str. ; 22 cm. - (Izbrana dela. Proza / Evald Flisar)

600 izv. - Dodatek k nasl. v kolofonu. - Samo igralci v drami, ki je nihče ni prebral do konca / Tina Kozin: str. 287-297

ISBN 978-961-6970-56-3

821.163.6-311.2 821.163.6.09Flisar E.
SLA L.A II 7420 FLISAR E. Dekleta
COBISS.SI-ID 287898880

OHK 2017/3 132
FORREST, Katherine V., 1939-
        Daughters of an amber noon / Katherine V. Forrest. - 1st ed. - Los Angeles : Alyson Books, 2002. - 209 str. ; 22 cm

ISBN 1-55583-663-1 (broš.)

821.111(73)-31-055.34-055.2
GER 820(73) FORREST K. V. Daughters
COBISS.SI-ID 63392866

OHK 2017/3 133
FOTIĆ, Aleksandar
        Sveta gora i Hilandar u Osmanskom carstvu (XV-XVII) / Aleksandar Fotić ; [prevod rezimea Marina Adamović-Kulenović ; fotografije Gojko Subotić]. - Beograd : Balkanološki institut SANU ; [Sveta gora] : Manastir Hilandar, 2000. - 498 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Posebna izdanja / Balkanološki institut SANU ; 74)

Cir. - Na vzpored. nasl. str.: Mount Athos and Hilandar in the Ottoman Empire (15th-17th centuries). - Bibliografija: str. 452-471. - Kazala. - Summary

ISBN 86-7179-030-4

271:281.9(495.623 Atos) 94(560)"14/16":281.9
SLA Zb II 723/74 FOTIĆ A. Sveta
COBISS.SI-ID 22431789

OHK 2017/3 134
        FRANC Jožef / [avtorji Gregor Antoličič ... et al.] ; Gregor Antoličič (ur.). - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 224 str., [48] str. pril. : ilustr. ; 25 cm

3.200 izv. - Ilustr. na spojnih listih. - Uvodna beseda / Gregor Antoličič: str. 7-8. - Recenzenta Jernej Kosi, Renato Podbersič. - Bibliografija: str. 207-216 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-219-4

929Franc Jožef I, avstrijski cesar(082) 94(436-89)"18/19"(082)
SOC 929 FRANC JOŽEF Antoličič G. ur. ZGO D 8895 94(100)"1750/1914" FRANC JOŽEF
COBISS.SI-ID 286588928

OHK 2017/3 135
FRANCESCHI, Daniele
        Ingressive and egressive verbs in English : a cognitive-pragmatic approach to meaning / by Daniele Franceschi. - Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2015. - VII, 191 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 175-187. - Kazalo

ISBN 978-1-4438-8028-2

811.111'366.58
GER 802.0-2 FRANCESCHI D. Ingressive
COBISS.SI-ID 63408482

OHK 2017/3 136
FREEBORN, Dennis
        From Old English to standard English : a course book in language variation across time / Dennis Freeborn. - 3rd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. - XXIII, 446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Studies in English language)

Bibliografija: str. 435-437. - Kazalo

ISBN 978-1-4039-9880-4

811.111(091) 811.111'373.6
GER 802.0(091) FREEBORN D. From Old English

COBISS.SI-ID 63378274

OHK 2017/3 137
FREEDMAN, Ariela
        Death, men, and modernism : trauma and narrative in British fiction from Hardy to Woolf / Ariela Freedman. - 1st pbk ed. - New York ; London : Routledge, 2013. - IX, 155 str. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy036/2002151626.html - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2003. - Bibliografija: str. 141-147. - Kazalo

ISBN 978-0-415-86711-5 (broš.)

821.111.09
PRK 11406 821.111.09 FREEDMAN A. Death
COBISS.SI-ID 63497570

OHK 2017/3 138
FREEMAN, Donald
        Educating second language teachers : the same thing done differently / Donald Freeman. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - XXI, 290 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 273-283. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442756-2

37:[37.011.3-051:81'243] 37.011.3-051:81'243
GER 800:37 FREEMAN D. Educating
COBISS.SI-ID 63435874

OHK 2017/3 139
FREEMAN, Kimberly A.
        Love American style : divorce and the American novel, 1881-1976 / Kimberly A. Freeman. - 1st pbk. ed. - New York ; London : Routledge, 2013. - XV, 182 str. ; 23 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=010316961&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2003. - Bibliografija: str. 165-171. - Kazalo

ISBN 978-0-415-86138-0 (broš.)

821.111(73).09-31:347.627.3
PRK 11402 821.111.09 FREEMAN K. A. Love American style

COBISS.SI-ID 63461986

OHK 2017/3 140
FREUD, Sigmund
        Mali Hans ; Volčji človek / Sigmund Freud ; [prevedla Irena Hrast]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta : ŠKUC, 1989. - 272 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

159.964 159.942
ARH 023 1989 FREUD FIL XIII FREUD S. Mali PED 159.964.2 FREUD S. Mali PRK 5740/4. letn. FREUD S. Mali Hans PSI 159.964.2 FREUD S. Mali Hans SOC 159.9 FREUD S. Mali
COBISS.SI-ID 244744

OHK 2017/3 141
FRITZ-Kunc, Marinka
        Cesta ni cesti enaka : Ljubljanski potniški promet skozi čas / Marinka Fritz-Kunc ; [spremna beseda Anton Peršak, Zoran Janković]. - Ljubljana : Ljubljanski potniški promet, 2016 ([s. l.] : Birografika Bori). - 319 str. : ilustr. ; 24 cm

3.000 izv. - Na nasl. str. tudi: 115 let LPP. - Bibliografija: str. 319

ISBN 978-961-91685-1-6

911.3:656
GEO LJU II 11386 91:656 FRITZ-KUNC M. Cesta

COBISS.SI-ID 285789440

OHK 2017/3 142
FURLAN Seaton, Stasha
        Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu / Stasha Furlan Seaton ; prevedla Maja Novak in Andrej E. Skubic ; spremna beseda Peter Vodopivec. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 399 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: War changes everything. - 1.000 izv. - O avtorici: str. 387. - Ob spominih Staše Furlan-Seaton / Peter Vodopivec: str. 389-399. - Bibliografija: str. 385

ISBN 978-961-241-989-9

929Furlan Seaton S. 929Furlan B.
ZGO C 6712 94(497.4)"1939/1945" FURLAN SEATONS. Vojna vse spremeni

COBISS.SI-ID 287825152

OHK 2017/3 143
FURLAN, Aljoša, 1926-1963
        Domov / Aljoša Furlan ; predgovor napisala Špela Furlan. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 112 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - Predgovor Špele Furlan, hčere Aljoše Furlana: str. 5-8. - O avtorju in njegovem delu na zavihkih ov. - Ilustr. na notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-991-2

821.163.6-312.6 929Furlan A.
SLA L.A II 7388 FURLAN A. Domov ZGO C 6713 94(497.4)"1939/1945" FURLAN A. Domov

COBISS.SI-ID 288396800

OHK 2017/3 144
GABRIČ, Adam
        Primerjava slovenskega ter češkega gospodarstva v drugi polovici 20. stoletja : diplomsko delo / Adam Gabrič. - Ljubljana : [A. Gabrič], 2017. - 66 str. : ilustr. ; 31 cm

Dipl. delo oddano tudi na CD. - Mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 65-66. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

93/94:338
ZGO DiplB GABRIČ Adam
COBISS.SI-ID 63563106

OHK 2017/3 145
        GAIAN economics : living well within planetary limits : economic key / editors Jonathan Dawson, Ross Jackson and Helena Norberg-Hodge. - Hampshire : Permanent Publications, cop. 2010. - XV, 238 str. : ilustr. ; 25 cm. - (4K : keys to sustainable communities everywhere on the planet ; vol. 2)

"The economic key of the EDE Gaiaeducation"-->Ov. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov

ISBN 978-1-85623-056-8

502.131.1:33(082)
GEO II 11378 502/504 GAIAN
COBISS.SI-ID 63533922

OHK 2017/3 146
GARCÍA Cárcel, Ricardo
        La herencia del pasado : las memorias historicas de España / Ricardo García Cárcel. - Barcelona : Galaxia Gutenberg : Circulo de lectores, 2011. - 759 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 651-712. - Kazalo

ISBN 978-84-8109-932-4 (Galaxia Gutenberg)
ISBN 978-84-672-4395-6 ! (Círculo de Lectores)

94(460)
ROM 9 GARCÍA CÁRCEL R. La herencia del pasado

COBISS.SI-ID 63516002

OHK 2017/3 147
GARCÍA Lorca, Federico, 1898-1936
        Antología poética / Federico García Lorca ; edición, selección y notas Mario Hernández. - Madrid : Alce, 1978. - 175 str. ; 17 cm

ISBN 84-85262-16-6

821.134.2-1
ROM 860 GARCÍA LORCA F. Antología poética
COBISS.SI-ID 63572322

OHK 2017/3 148
GATTO, Maristella
        The web as corpus : theory and practice / Maristella Gatto. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XXII, 232 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Corpus and discourse)

Bibliografija: str. 215-228. - Kazalo

ISBN 978-1-4411-6112-3

81'322:004.738.5
GER 81'32 GATTO M. Web
COBISS.SI-ID 63405154

OHK 2017/3 149
        GEOGRAPHY / edited by Jason Shattuck. - New York : Britannica Educational Publishing, cop. 2017. - 117 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The study of science)

"... in association with Rosen educational services."-->Nasl. str. - Bibliografija: str. 110-112. - Kazalo

ISBN 978-1-5081-0428-5

910.1
GEO II 11377 910 GEOGRAPHY
COBISS.SI-ID 63521890

OHK 2017/3 150
GERMAN, Andrea
        My fairyland 1 : učim po CLIL : dodatek k priročniku za učitelje / Andrea German, Bernarda Avsenik. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2015 (Maribor : Design studio). - 48 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 48

ISBN 978-961-230-466-9

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 1 Dodatek
COBISS.SI-ID 83805953

OHK 2017/3 151
GERMAN, Andrea
        My fairyland 1. Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 2. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 50 str., [8] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-230-347-1

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 1 Učbenik (2012)

COBISS.SI-ID 70131201

OHK 2017/3 152
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2 : [gradivo za zgodnje učenje angleščine]. Priročnik za učitelje / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2011 (Maribor : Dravska tiskarna). - 121 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 112

ISBN 978-961-230-398-3

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FARYLAND 2 Priročnik
COBISS.SI-ID 67457537

OHK 2017/3 153
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2 : učim po CLIL : dodatek k priročniku za učitelje / Andrea German, Bernarda Avsenik. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2015 (Maribor : Design studio). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija: str. 52

ISBN 978-961-230-482-9

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Dodatek
COBISS.SI-ID 83806209

OHK 2017/3 154
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2. Slikovne kartice za besedišče [Slikovno gradivo] / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; ilustracije Igor Ribič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012. - [99] kartic : barve ; 15 x 22 cm

ISBN 978-961-230-422-5

811.111'243(076)(084)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Slikovne kartice

COBISS.SI-ID 71134465

OHK 2017/3 155
GERMAN, Andrea
        My fairyland 2. Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. ponatis. - Maribor : Obzorja, 2014 (Maribor : Ma-tisk). - 67 str., f. 70-77 z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-230-397-6

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 2 Učbenik (2014)

COBISS.SI-ID 78329345

OHK 2017/3 156
GERMAN, Andrea
        My fairyland 3 : [gradivo za zgodnje učenje angleščine]. Priročnik za učitelje / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 113 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv.

ISBN 978-961-230-419-5

37.091.3:811.111'243(035)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Priročnik
COBISS.SI-ID 70674177

OHK 2017/3 157
GERMAN, Andrea
        My fairyland 3. Slikovne kartice za besedišče [Slikovno gradivo] / Andrea German, Bernarda Avsenik. - Maribor : Obzorja, 2016. - [159] kartic : barve ; 15 x 22 cm

200 izv.

ISBN 978-961-230-498-0

811.111(076)(084)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Slikovne kartice

COBISS.SI-ID 88167937

OHK 2017/3 158
GERMAN, Andrea
        My fairyland 3. Učbenik za zgodnje učenje angleškega jezika / Andrea German Velušček, Bernarda Avsenik ; [ilustracije Igor Ribič]. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 66 str., [7] f. pril. z nalepkami : ilustr. ; 28 cm

Potiskana zadnja notr. str. ov. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-230-417-1

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 MY FAIRYLAND 3 Učbenik
COBISS.SI-ID 70503681

OHK 2017/3 159
        GERMANICA : unsere Vorfahren von der Steinzeit bis zum Mittelalter / herausgegeben von Uta von Freeden, Siegmar von Schnurbein ; mit Illustrationen von Flemming Bau. - Augsburg : Weltbild, 2009. - 519 str. : ilustr. ; 29 cm

Kazalo

ISBN 3-8289-0581-1

94(4)".../14"
ZGO E 1852 94(4) GERMANICA
COBISS.SI-ID 63516770

OHK 2017/3 160
GHIŢEANU, Serenela
        Marguerite Duras ou Le goût du vertige / Serenela Ghiţeanu. - Cluj-Napoca : Casa Cǎrţii de Ştiinţǎ, 2016. - 176 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 158-166. - Oeuvres de Marguerite Duras: str. 167-174. - Résumé

ISBN 978-606-17-1029-4

821.133.1.09Duras M. 929Duras M.
ROM 840.09 DURAS M. Ghiteanu S.
COBISS.SI-ID 63545442

OHK 2017/3 161
GHIŢEANU, Serenela
        Nancy Huston et Nina Bouraoui : question d'identité / Serenela Ghiţeanu. - Cluj-Napoca : Presa Universitarǎ Clujeanǎ, 2013. - 214 str. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Question d'identité : Nancy Huston et Nina Bouraoui. - Bibliografija: str. 139-143, 207-211. - Résumé

ISBN 978-973-595-541-0

821.133.1.09Huston N. 821.133.1.09Bouraoui N.
ROM 840.09 GHITEANU S. Nancy
COBISS.SI-ID 63547746

OHK 2017/3 162
GIMBUTAS, Marija
        The civilization of the goddess / Marija Gimbutas ; edited by Joan Marler. - 1st ed. - San Francisco, Calif. : HarperSanFrancisco, cop. 1991. - XI, 529 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 503-511. - Kazalo

ISBN 0-06-250337-5 (brezkislinski papir)

903/904:2
SOC 9 GIMBUTAS M. Civilization
COBISS.SI-ID 63451746

OHK 2017/3 163
        GLOBALIZATION and security relations across the Taiwan Strait : in the shadow of China / edited by Ming-chin Monique Chu and Scott L. Kastner. - London : Routledge/Taylor and Francis Group, 2015. - XXIII, 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Asian security studies)

Bibliografija: str. 229-232. - Kazalo

ISBN 978-1-13-879309-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-31-576155-8 ! (e-knjiga)

32(529):32(521):339.97
AAŠ TK 3 GLOBALIZATION Chu M. M. (Ed.)
COBISS.SI-ID 63491170

OHK 2017/3 164
GOGWILT, Christopher Lloyd
        The invention of the West : Joseph Conrad and the double-mapping of Europe and empire / Christopher GoGwilt. - Stanford (CA) : Stanford University Press, 1995. - VIII, 280 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija str. 263-272. - Kazalo

ISBN 0-8047-2401-6 (cloth)

821.111.09Conrad J.
GER 820.09 Conrad J. GOGWILT C. L.
COBISS.SI-ID 63537250

OHK 2017/3 165
GOODEY, Diana
        Messages 2. Učbenik za angleščino v 7. razredu osnovne šole : new edition / Diana Goodey, Noel Goodey ; [prevod Janja Strojin, Petra Bizjak ; ilustracije Fred Blunt ... [et al.] ; fotografije Gareth Boden ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Rokus Klett, 2015 ([Kragujevac] : Grafostil). - 145 str. : ilustr. ; 30 cm

Potiskane notr. str. ov. - 3.000 izv.

ISBN 978-961-271-672-1

811.111(075.2)
GER 802.0-07 MESSAGES 2 Učbenik
COBISS.SI-ID 279455744

OHK 2017/3 166
GOSS, Vladimir Peter
        Space : sense and substance / Vladimir Peter Goss. - Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, 2016. - 137 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 117-133

ISBN 978-953-7975-45-6

7.01
UMZG C/Goss/3
COBISS.SI-ID 63394658

OHK 2017/3 167
GRAY, Richard J., 1944-
        American poetry of the twentieth century / Richard Gray. - 4th impression. - London ; New York : Longman, 1992, cop. 1990. - XVI, 424 str. ; 22 cm. - (Longman literature in English series)

Bibliografija: str. 366-380. - Kazalo

ISBN 0-582-49444-3 (ppr)
ISBN 0-582-49437-0 (csd)

820(73).09-1"19"
GER 820(73).09-1 GRAY R. American poetry
COBISS.SI-ID 63478626

OHK 2017/3 168
GRAY, Richard J., 1944-
        American poetry of the twentieth century / Richard Gray. - London ; New York : Longman, 1990. - XVI, 424 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 366-380. - Kazalo

ISBN 0-582-49437-0 (csd)
ISBN 0-582-49444-3 (ppr)

821.111(73).09-1"19"
GER 820(73).09-1 GRAY R. American poetry
COBISS.SI-ID 20741632

OHK 2017/3 169
GROŠELJ, Jon
        Nietzsche in Girard : volja do ne-moči : magistrsko delo / Jon Grošelj. - Ljubljana : [J. Grošelj], 2016. - 50 f. ; 30 cm

Mentor Janko Lozar Mrevlje. - Bibliografija: f. 47-50. - Izvleček ; Abstract : Nietzsche and Girard : the will to powerlessness. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141:165.721
FRASCATI: 6-301
FIL MagB VI GROŠELJ, J. Nietzsche in Girard

COBISS.SI-ID 63505250

OHK 2017/3 170
GUERRA, Alfonso
        Dejando atrás los vientos : memorias 1982-1991 / Alfonso Guerra. - Madrid : Espasa Calpe, 2006. - 397 str., [8] : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 84-670-2107-1

821.134.2-94"1982/1991" 32(460)"1982/1991"
ROM 9 GUERRA A. Dejando atrás
COBISS.SI-ID 63519842

OHK 2017/3 171
GUILLAUME, Bénédicte
        A corpus-based study of since-clauses in contemporary English / Bénédicte Guillaume. - Toulouse : Presses universitaires du Mirail, cop. 2014. - 207 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Interlangues)

Bibliografija: str. 191-195. - Kazalo

ISBN 978-2-8107-0323-4

811.111'36:81'322
GER 802.0-56 GUILLAUME B. Corpus-based
COBISS.SI-ID 63410786

OHK 2017/3 172
GULDIN, Rainer
        Translation as metaphor / Rainer Guldin. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - IX, 131 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Translation theories explored)

Bibliografija: str. 120-127. - Kazalo

ISBN 978-1-138-80356-5

81'25:81'373.612.2
GER AN 81'25 GULDIN R. Translation
COBISS.SI-ID 63459682

OHK 2017/3 173
HAJDINI, Simon
        Kaj je ta duh? : k filozofiji voha / Simon Hajdini. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 277 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta)

400 izv. - Bibliografija: str. 269-277

ISBN 978-961-6376-72-3

130.2:612.86
FIL XIII HAJDINI S. Kaj je ta duh?
COBISS.SI-ID 287930112

OHK 2017/3 174
HAMEL, Micha
        Nu je het vraagt : gedichten / Micha Hamel. - Amsterdam ; Antwerpen : Augustus, cop. 2010. - 72 str. ; 24 cm

ISBN 978-90-457-0315-2

821.112.5-1
GER 839.31/.32 HAMEL M. Nu je het vraagt
COBISS.SI-ID 63386978

OHK 2017/3 175
HAMMERSCHMIDT, Claudia
        "Mi genio es un enano llamado Walter Ego" : estrategias de autoría en Guillermo Cabrera Infante / Claudia Hammerschmidt ; traducción de Beatriz Galán y Claudia Hammerschmidt. - Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main : Vervuert, 2015. - 412 str. ; 23 cm. - (Ediciones de Iberoamericana ; 60)

naslov izvirnika: "Mi genio es un enano llamado Walter Ego" . Strategien von Autorschaft bei Guillermo Cabrera Infante. - Bibliografija: str. 377-412

ISBN 978-84-8489-677-7 (Iberoamericana)
ISBN 978-38-6527-726-8 (Vervuert)

821.134.2(729.1).09
ROM 860(7/8).09 CABRERA INFANTE G.
COBISS.SI-ID 63460450

OHK 2017/3 176
        HANDBOOK of self and identity / edited by Mark R. Leary and June Price Tangney. - 2nd ed. - New York ; London : The Guilford Press, 2014, cop. 2012. - XIII, 754 str. ; 26 cm

Kazali. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-1-4625-1537-0

93/94+159.9
ZGO D 8906 930.85 HANDBOOK OF SELF
COBISS.SI-ID 63499106

OHK 2017/3 177
        HANDBUCH Musik und Medien / Holger Schramm (Hg.). - Konstanz : UVK, 2009. - 629 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017649186&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents
Dostopno tudi na: http://paperc.de/4749-handbuch-musik-und-medien-9783867640794 (kostenfrei, registrierungspflichtig) - Volltext. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali. - Vsebina: Anfänge der medialen Übermittlung von Musik ; Musik in auditiven und audio-visuellen Medien ; Musik in nicht-auditiven Medien ; Komposition und Produktion von Musik unter dem Einfluss von Medien ; Ergänzende Perspektiven ; Anhang

ISBN 978-3-86764-079-4

78:316.774:070
MUZ A 3745 HANDBUCH Musik und Medien
COBISS.SI-ID 63445602

OHK 2017/3 178
HANDELMAN, Howard
        Challenges of the developing world / Howard Handelman. - 8th ed. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, cop. 2017. - XXI, 351 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Understanding underdevelopment ; The surge and partial retreat of democracy ; Religion and politics ; The politics of cultural pluralism and ethnic conflict ; Women and development ; The politics of the rural and urban poor ; Revolutionary change ; Soldiers and politics ; The political economy of the developing world

ISBN 978-1-4422-5688-0 (broš.)

911.3:33
GEO II 11383 911.3 HANDELMAN H. Challenges
COBISS.SI-ID 63516514

OHK 2017/3 179
HARTMAN, Ervin, 1943-
        Slovenski predvodnik : smernice za delovanje slovenskih godb na področju godbeništva v gibanju / Ervin Hartman, Ivan Medved, Roman Grabner ; [fotografije Robert Tkavc, Mirna Viola, Mediaspeed ; skice Robert Turk]. - 3. dopolnjena izd. - Ljubljana : Zveza slovenskih godb : Javni sklad RS za kulturne dejavnosti ; Maribor : Hartman, 2015 (Cerknica : Abakos). - 48 str. : ilustr. ; 18 cm

300 izv. - Pomemben del osrednje dejavnosti slovenskega godbeništva / Igor Teršar: str. 5. - Korakanje in figurativi - v korak s časom / Tone Urbas: str. 6

ISBN 978-961-91274-5-2 (Hartman)

785.12:781.68(035)
MUZ 927 HARTMAN E. Slovenski predvodnik
COBISS.SI-ID 276760832

OHK 2017/3 180
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Predavanja o estetiki : uvod / G. W. F. Hegel ; [prevedel Robert Vouk]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2003 ([Begunje] : Cicero). - 123 str. ; 20 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi, ISSN 0555-2419 ; letn. 41, 1)

700 izv. - Uredniška opomba k nemški izdaji: str. 7-10. - Terminološki slovarček: str. 117-123. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 961-6376-14-4

111.852
FIL VII HEGEL G.W.F. Predavanja o ... PRK 4536/41.2003, 1 HEGEL G.W.F. Predavanja SLA Per II 531/41, 1 HEGEL G. W. F. Predavanja SOC 1 HEGEL, G.W.F. Predavanja...
COBISS.SI-ID 121900288

OHK 2017/3 181
HEIJDEN, A. F. Th. van der, 1951-
        Advocaat van de hanen / A. F. Th. van der Heijden. - 12e druk. - Amsterdam : Querido, 1998, cop. 1996. - 573 str. ; 17 cm. - (Collectie van der Heijden / A. F. Th. van der Heijden) (De tandeloze tijd ; 4)

ISBN 90-214-6690-2

821.112.5-31
GER 839.31/.32 HEIJDEN A.F.TH.v.d. Advocaat

COBISS.SI-ID 63373154

OHK 2017/3 182
HEIJDEN, A. F. Th. van der, 1951-
        Asbestemming : een requiem / A. F. Th. van der Heijden. - 1e en 2e druk. - Amsterdam : Querido, 1994. - 309 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 90-214-6598-1

821.112.5-31
GER 839.31/.32 HEIJDEN A.F.TH.v.d. Asbestemming

COBISS.SI-ID 63379810

OHK 2017/3 183
HEMINGWAY, Ernest
        Za kim zvono zvoni : roman / Ernest Hemingvej ; preveo Svetozar Brkić. - Beograd : Kultura, 1961 (Novi Sad : Budućnost). - 449 str. ; 18 cm. - (Biblioteka "Kultura". Kolo 1 ; knj. 2/3)

821.111(73)-311.6=163.41
SLA L.A I 2258/2/3 HEMINGWAY E. Za kim
COBISS.SI-ID 2320414

OHK 2017/3 184
HEMMERECHTS, Kristien
        Margot en de engelen / Kristien Hemmerechts. - 2e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Atlas, 1998. - 238 str. ; 21 cm

ISBN 90-450-0192-6

821.112.5(493)-31
GER 839.31/.32 HEMMERECHTS K. Margot
COBISS.SI-ID 63364194

OHK 2017/3 185
HENSHALL, Kenneth George
        A history of Japan : from Stone Age to superpower / Kenneth G. Henshall. - 3rd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XIV, 288 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 260-273. - Kazalo

ISBN 978-0-230-34662-8

94(520)
AAŠ J 93/94 HENSHALL K. G. A history
COBISS.SI-ID 1101568862

OHK 2017/3 186
HILGER, Stefan
        Entwicklung eines Systems zur interaktiven Analyse und Synthese von Sprache unter besonderer Berücksichtigung der Glottissimulation : Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln / vorgelegt von Stefan Hilger. - Köln : [s. n.], 1988. - 160 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. [161-166]. - Dokt. disert., Univ. Köln, Philosophische Fakultät

81-115:81'34=112.2 81-112:81'34=112.2
GER 801.4 HILGER S. Entwicklung
COBISS.SI-ID 63465314

OHK 2017/3 187
HILPERT, Martin
        Construction grammar and its application to English / Martin Hilpert. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2014. - XII, 220 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Edinburgh textbooks on the English language)

Bibliografija: str. 205-216. - Kazalo

ISBN 978-0-7486-7585-2

81'364:811.111
GER 801.5 HILPERT M. Construction
COBISS.SI-ID 63433570

OHK 2017/3 188
HIRALDO, Carlos
        Segregated miscegenation : on the treatment of racial hybridity in the U.S. and Latin American literary traditions / Carlos Hiraldo. - 1st pbk ed. - New York ; London : Routledge, 2015. - IX, 128 str. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/fy038/2002151046.html - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0651/2002151046-d.html - založnikova predstavitev. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v vezani obliki) 2003. - Bibliografija: str. 113-123. - Kazalo

ISBN 978-0-415-86710-8 (broš.)

82.091:316.356.4
PRK 11412 82.091PRK HIRALDO C. Segregated
COBISS.SI-ID 63511138

OHK 2017/3 189
HODEL, Robert
        Raskršća književnog Juga : (od Dositeja do Mihailovića) / Robert Hodel. - Beograd : Filološki fakultet : Institut za književnost i umetnost : Čigoja štampa, 2014 (Beograd : Čigoja štampa). - 240 str. : slika avtorja ; 24 cm. - (Seminarium Serbicum ; 3)

300 izvodov. - Beleška o autoru: str. [237-238]. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-86-531-0087-2 (ČŠ; karton)

821.163.4.09"17/20"
SLA L.H II 5014/3 HODEL R. Raskršća
COBISS.SI-ID 209857036

OHK 2017/3 190
HOLLIDAY, Adrian
        The struggle to teach English as an international language / Adrian Holliday. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2005. - XII, 193 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 179-187. - Kazalo

ISBN 978-0-19-442184-3

37.091.3:[811.111'243'27:316.7] [811.111'243'27:316.7]:37
GER 802.0:37 HOLLIDAY A. Struggle
COBISS.SI-ID 63434082

OHK 2017/3 191
HOLZER, Sepp
        Desert or paradise : restoring endangered landscapes using water management, including lake and pond construction / Sepp Holzer with Leila Dregger ; [translated from the German by Thomas Hoelzer]. - 1st english language ed. - East Meon (Hampshire) : Permanent Publications, 2012, cop. 2011. - XIIII, 200 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Wüste oder Paradies by Leopold Stocker Verlag. - Vsebina: Reading nature ; Grounding ; Afforestation with nature ; A strategy to feed the world ; Animals are co-workers, not merchanise ; Conclusion

ISBN 978-1-85623-109-1

91:63
GEO II 11363 91:63 HOLZER S. Desert
COBISS.SI-ID 63469410

OHK 2017/3 192
        HOMMAGE à Malevič : še o Črnem kvadratu = Hommage à Malevich : Black square continued : [razstava, exhibition], 2. 7.- 6. 9. 2015 / Goran Đorđević ... [et al.] ; [besedilo, urednica kataloga Mateja Podlesnik ; druga besedila Adrian Darmon ... [et al.] ; prevodi Tamara Soban ... [et al.] ; fotografije Matevž Paternoster ... et al.]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016 (Ljubljana : Formatisk). - 158 str. : ilustr. ; 24 cm

Del drugega dodatka k nasl. naveden v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6969-15-4

7.038.5(4)"20"(083.824)
UMZG Kr/Lj/264
COBISS.SI-ID 288654592

OHK 2017/3 193
HONDERD
        De 100 beste gedichten van 1996 / gekozen door Herman de Coninck. - Amsterdam ; Antwerpen : De Arbeiderspers, cop. 1997. - 136 str. ; 20 cm

Zbirka je nastala v sodelovanju s Stichting VSB Poëzieprijs

ISBN 90-295-1161-3

821.112.5-1(082.2)"1996"
GER 839.31/.32A HONDERD De Coninck H. (ur.)

COBISS.SI-ID 63393378

OHK 2017/3 194
HORVAT, Jože, 1930-2009
        Horvat Jože-Jaki / [uvod] Zoran Kržišnik ; izbor slikovnega gradiva Zoran Kržišnik, Harald Draušbaher ; življenjski podatki, pregled razstav in literatura o umetniku Ljerka Menaše ; seznam del Helena Pogačnik-Grobelšek ; fotografski posnetki Egon Kaše, Duško Arandjelović ; črno-bele fotografije Lado Mlekuš, Edo Gregorič ; v nemščino prevedla Helena Menaše ; v angleščino prevedla Jerneja Petrič. - Velenje : Kulturni center "Ivan Napotnik", 1980 (Čakovec : Zrinski). - 185 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. str. je zadnja str. s kolofonom --> str. 185. - Ov. nasl.: Jaki. - Beseda o avtorju --> 172-184. - 3.000 izv

75/76(497.4) Horvat J.-Jaki
UMZG M/Jaki/13
COBISS.SI-ID 1219870

OHK 2017/3 195
        HOVA megyünk, bajtársak? - Világnak! : Szlovénia és az '56-os magyar menekültek / [szerkesztő Kovács Attila ; mutatók Gerebic Betina]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies = Etnikai kutatóintézet, 2016 (Lendva : Digifot). - 122, 117 str. : ilustr. ; 24 cm

550 izv. - Recenzenti: Gusztáv D. Kecskés, Árpád Hornyák, Mateja Režek. - Opombe z bibliografijo pri posameznem prispevku. - Kazalo. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Kam gremo, prijatelji? V svet! : Slovenija in madžarski begunci v letih 1956 in 1957 / [prevod v slovenski jezik Vesna Dunjko]

ISBN 978-961-6159-60-9

94(497.4=511.141)"1956/1957" 314.151.3-054.73(497.4=511.141)"1956/1957"
ZGO D 8908 94(100)"19/20" HOVA MEGYÜNK
COBISS.SI-ID 287926784

OHK 2017/3 196
HOWARD, Nicole
        The book : the life story of a technology / Nicole Howard. - Johns Hopkins paperback ed. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2009. - XIV, 171 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 163-167. - Kazalo

ISBN 978-0-8018-9311-7
ISBN 0-8018-9311-9

655.1(091)
BIB 655.4/.5 HOWARD N. The book
COBISS.SI-ID 38135085

OHK 2017/3 197
HRIBAR, Tine
        Evangelij po Nietzscheju / Tine Hribar. - Ljubljana : Nova revija, 2002 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 347 str. ; 24 cm. - (Zbirka Phainomena ; 18)

Bibliografija: str. 339-347

ISBN 961-6352-47-4

226.045 1Nietzsche F.
FRASCATI: 6-301
FIL X HRIBAR, T. Evangelij PED 1 HRIBAR T. Evangelij PRK 7523 HRIBAR T. Evangelij 2 SOC 1 HRIBAR T. Evangelij
COBISS.SI-ID 121342976

OHK 2017/3 198
HRVATSKO društvo likovnih umjetnika Rijeka
        Izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka : u čast titovih jubileja 40-godišnjice KPH i 35-godišnjice Jugoslavenske ratne mornarice i pomorstva Jugoslavije : Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka, rujan 1977. - [Rijeka] : HDLU Rijeka, [1977]. - [50] str. : ilustr. ; 21 cm

75(083.824)
UMZG Kr/Ri/3
COBISS.SI-ID 63423330

OHK 2017/3 199
HRVATSKO društvo likovnih umjetnika Rijeka
        More & grad : u čast Dana Jugoslavenske ratne mornarice i pomorstva Jugoslavije : Pomorski i povijesni muzej hrvatskog primorja, Rijeka, rujan 1978 / izložba Hrvatskog društva likovnih umjetnika Rijeka. - [Rijeka] : HDLU Rijeka, [1978]. - [52] str. : ilustr. ; 20 cm

75(083.824):
UMZG Kr/Ri/4
COBISS.SI-ID 63420770

OHK 2017/3 200
        HUMANITY : a history of european concepts in practice from the sixteenth century to the present / edited by Fabian Klose and Mirjam Thulin. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 2016. - 324 str. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz ; Suppl. 110)

Opombe z bibliografijo tekoče pod besedilom. - Kazali

ISBN 978-3-525-10145-2

930.85"15/19"
ZGO D 3078/110 930.85 HUMANITY
COBISS.SI-ID 63565410

OHK 2017/3 201
HUMPHREYS, Richard, 1953-
        Pound's artists : Ezra Pound and the visual arts in London, Paris and Italy. - London : The Tate Gallery, 1985. - 176 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm

Avtorji navedeni v kazalu in pri prispevkih. - Bibliografija: str. 11

ISBN 0-946590-26-5 (paper)
ISBN 0-946590-28-1 (cloth)

821.111(73).09-1Pound E.:7.038.53
COBISS.SI-ID 63494754

OHK 2017/3 202
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 1. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476455-1

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 1/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21205045

OHK 2017/3 203
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 2. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476456-8

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 2 Student's book
COBISS.SI-ID 21205301

OHK 2017/3 204
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 3. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476457-5

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 3/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21205557

OHK 2017/3 205
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 4. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476458-2

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 4/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21205813

OHK 2017/3 206
HUTCHINSON, Tom, 1943-
        Project 5. Student's book / Tom Hutchinson. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 87 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 978-0-19-476459-9

811.111'243(075.2)
GER 802.0-07 PROJECT 5/4. izd. Student's book

COBISS.SI-ID 21206069

OHK 2017/3 207
IBN Tufayl, Muhammad ibn 'Abd al-Malik, 1110-1185
        Živi sin budnega / Ibn Tufayl ; iz arabskega izvirnika prevedel in spremno besedo napisal Sami Al-Daghistani. - Ljubljana : KUD Logos, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 176 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 54)

400 izv. - Oris arabske islamske filozofije, Ibn Tufayl in rojstvo filozofskega romana / Sami Al-Daghistani: str. 123-154. - Bibliografija: str. 155-162

ISBN 978-961-7011-08-1

821.411.21'02-312.1 28:1(091)
PRK 11419 821.21/.41 IBN TUFAYL Živi sin budnega

COBISS.SI-ID 287753984

OHK 2017/3 208
IČIN, Kornelija
        Dramsko stvaralaštvo Lava Lunca / Kornelija Ičin. - 1. izd. - Beograd : Filološki fakultet, 2002 (Beograd : Foto futura). - 461 str. : slika L. Lunca ; 24 cm. - (Monografije / [Filološki fakultet, Beograd])

Cir. - "Monografija ... predstavlja dok. disert. odbranjenu 19. aprila 1998. godine na Filol. fak. u Beogradu." --> Reč autora: str. 5. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 441-454. - Kazalo. - Rezjume: Dramaturgija L´va Lunca

ISBN 86-80267-56-2 (broš.)

821.161.1.09-2Lunc L. N. 012Lunc L. N.
SLA L.H II 5736 IČIN K. Dramsko
COBISS.SI-ID 103159820

OHK 2017/3 209
ILIČEVSKIJ, Aleksandr Viktorovič
        Sprava nalevo : pro vremja, pro geroev, pro glavnoe, pro literaturu, pro prostranstvo, pro gorod / Aleksandr Iličevskij. - Moskva : Izdatel´stvo AST : Redakcija Eleny Šubinoj, 2015. - 573 str. ; 21 cm. - (Uroki čtenija)

Cir.

ISBN 978-5-17-088621-0

821.161.1-4
SLA Rus II 2288 ILIČEVSKIJ A. V. Sprava
COBISS.SI-ID 63475810

OHK 2017/3 210
        L'IMMAGINAZIONE costruttiva : [Padova,] Civica Galleria di Piazza Cavour, 30 aprile-31 maggio 1987 / Franco Carlassare, Sandra Marconato, Diego Piazza, Renato Vanzelli. - [s. l. : s. n., 1987]. - 34 str. : ilustr. ; 21x22 cm. - (Figurazione a Padova ; 6)

73/76(083.824)(450)
UMZG Kr/Pd/1/vi
COBISS.SI-ID 63439458

OHK 2017/3 211
        IN memoriam Ellen Meiksins Wood / uredila Tibor Rutar in Tanja Velagić ; [prevod Martin Hergouth ... et al.]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Matformat). - 174 str. ; 24 cm. - (Borec, ISSN 0006-7725 ; letn. 68 (2016), št. 730-732)

400 izv. - Izvleček ; Abstract

ISBN 978-961-7003-10-9

321.01:929Wood E. M.
SOC 32 IN MEMORIAM Rutar T. ur.
COBISS.SI-ID 287904512

OHK 2017/3 212
INTERNATIONAL Colloquium of Funerary Archaeology (14 ; 2015 ; Čačak)
        Funerary practices during the Bronze and Iron Ages in Central and Southeast Europe : Proceedings of the 14th International Colloquium of Funerary Archaeology in Čačak, Serbia, 24th - 27th September 2015 / edited by Valeriu Sîrbu ... [et al.]. - Belgrade : Faculty of philosophy ; Čačak : National museum, 2016. - 377 str. : ilustr. ; 29 cm

Na vrhu nasl. str.: International Union for Prehistoric and Protohistoric Sciences (UISPP) - 30th Commission: Prehistoric and Protohistoric Mortuary Practices, Association for Studies of Funerary Archaeology (ASFA) - Romania. - Na podlagi začetnih str. ter biografije je razvidno, da je mednarodni kolokvij posvečen arheologu Rastku Vasiću. - Rastko Vasić, Biography: str. 6-7. - Rastko Vasić, Bibliography: str. 9-21. - Prispevki v angl., franc. ali nem. - Reviewers Aleksandar Bulatović, Radu Bǎjenaru. - Bibliografija ter povzetek pri vseh prispevkih. - Abstract ; Abstrait

ISBN 978-86-6427-040-3

903.5"637/638"(4)(082)
ARH 04 211
COBISS.SI-ID 1538944196

OHK 2017/3 213
        ITALIAN Carolingian historical and poetic texts / edit and translated by Luigi Andrea Berto. - Pisa : Pisa University Press, cop. 2016. - 143 str. ; 24 cm. - (Fonti tradotte per la storia dell'Alto Medioevo)

Bibliografija: str. 40-47. - Kazala

ISBN 978-88-6741-664-6

930.85
ZGO D 8899/2 94(100)"03/14" ITALIAN CAROLINGIAN

COBISS.SI-ID 63512162

OHK 2017/3 214
IVANOV, Andrej Vjačeslavovič
        Ispoved´ luntika : roman / Andrej Ivanov. - Moskva : Izdatel´stvo AST : Redakcija Eleny Šubinoj, 2015. - 348 str. ; 21 cm

Cir. - Laureat premii "NOS" , finalist premii "RUSSKIJ BUKER"

ISBN 978-5-17-088594-7

821.161.1-31
SLA Rus II 2289 IVANOV A. V. Ispoved´
COBISS.SI-ID 63476066

OHK 2017/3 215
JACOB, Max
        Večne zdajšnjosti / Max Jacob ; prevod Vladimir Pogačnik ; spremna beseda Tone Smolej. - Ljubljana : KUD Logos, 2016. - 287 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 30)

"Sem desni razbojnik, Gospod, odpusti mi": Max Jacob med kubizmom in katolicizmom / Tone Smolej: str. 278-287

ISBN 978-961-7011-24-1

821.133.1-1 821.133.1.09Jacob M.
PRK 11420 821.133.1 JACOB M. Večne zdajšnjosti ROM 840 JACOB M. Večne
COBISS.SI-ID 288233728

OHK 2017/3 216
JACOBS, J. Bruce
        Democratizing Taiwan / by J. Bruce Jacobs. - Leiden ; Boston : Brill, 2012. - 305 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 275-293. - Kazalo

ISBN 978-90-04-22154-3 (trda vezava)
ISBN 978-90-04-22590-9 (e-knjiga)

32(529):93/94
AAŠ TK 3 JACOBS J. B. Democratizing
COBISS.SI-ID 63488866

OHK 2017/3 217
JAHIĆ, Sanela
        Menedžer med nami = A manager among us : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Kulturni center Tobačna 001, 20. 9.-14. 10. 2016 / Sanela Jahić ; [tekst Alenka Trebušak ; prevod Manca Gašperšič ; fotografije Toni Mlakar, Matevž Paternoster, Janez Pelko]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 13 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 200 izv.

ISBN 978-961-6969-13-0

7.038.53(497.4):929Jahić S.
UMZG M/Jah/3
COBISS.SI-ID 288137728

OHK 2017/3 218
JAKŠA, Lado
        Resonance časa : fotografije : Mestna galerija, Nova Gorica, 3.-24.2.2017 / Lado Jakša ; [besedilo Nuša Podgornik ; prevod Peter Szabo in Nina Malobabić ; fotografije Lado Jakša]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom : Mestna galerija, [2017] ([Ljubljana] : Present). - 19 str. : ilustr. ; 26 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv.

77(497.4):929Jakša L.
UMZG M/Jakša/1
COBISS.SI-ID 22357554

OHK 2017/3 219
JASHEMSKI, Stanley A.
        Pompeii : and the region destroyed by Vesuvius in A. D. 79 / Stanley A. Jashemski ; text and notes by Wilhelmina F. Jashemski. - Munich : Andermann OHG Publishers, 1971. - 61 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Panorama-books)

7.032(37)
UMZG Ba213/76
COBISS.SI-ID 63468642

OHK 2017/3 220
JELČIĆ, Jasmina
        Spodbujevalni učinek konceptualne metafore pri učenju frazemov = The facilitative effect of conceptual metaphor upon idiom learning : doktorska disertacija / Jasmina Jelčić. - Ljubljana : [J. Jelčić], 2017. - XXXV, 208 f. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl., daljši povzetek (f. X-XXIX) v slov. - Mentorica Alenka Vrbinc. - Bibliografija: f. 188-193. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., doktorski študij: Humanistika in družboslovje, področje: jazikoslovje

811.111'243:[81'373.7:378](043.3) 81'373.612.2:[81'373.7:378](043.3)
GER Diss JELČIĆ J. Spodbujevalni
COBISS.SI-ID 63524194

OHK 2017/3 221
JEREB, Mojca
        Die Bronzegefässe in Slowenien / von Mojca Jereb ; [Übersetzung Katica Kaldenhoff]. - Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 2016. - IX, 149 str., 160 str. tabel : ilustr., zvd. ; 29 cm. - (Prähistorische Bronzefunde ; Ab. II, Bd. 19)

Delo je prevod diplomske naloge "Prazgodovinske bronaste posode s področja današnje Slovenije". - Bibliografija: str. 135-144. - Kazalo

ISBN 978-3-515-11319-9
ISBN 3-515-11319-3

903
ARH 03 3/II,19
COBISS.SI-ID 63561058

OHK 2017/3 222
        The JESUITS : cultures, sciences, and the arts, 1540-1773 / edited by John W. O'Malley ... [et al.]. - Toronto : University of Toronto Press, cop. 1999. - XX, 772 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-8020-4287-2
ISBN 978-0-8020-4287-3

271.5:93/94
ZGO D 8904 94(100)"03/14" JESUITS
COBISS.SI-ID 3619418

OHK 2017/3 223
JIMÉNEZ, Juan Ramón, 1881-1958
        Platero y yo : elegía andaluza / Juan Ramón Jiménez ; ilustraciones, Fernando Marco. - 3a. ed. - Barcelona : Óptima, 2003. - 275 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Grandes obras)

ISBN 84-89693-93-5

821.134.2-14"19"
ROM 860 JIMÉNEZ J. R. Platero y yo
COBISS.SI-ID 63519586

OHK 2017/3 224
JIMÉNEZ, Juan Ramón, 1881-1958
        Segunda antolojía poética : (1898-1918) / Juan Ramón Jiménez ; prólogo de Leopoldo de Luis. - 4a ed. - Madrid : Espasa-Calpe, 1983. - 294 str. : portr. ; 18 cm. - (Selecciones Austral ; 6)

ISBN 84-239-2006-2

821.134.2-1
ROM 860 JIMÉNEZ J.R. Segunda antolojía
COBISS.SI-ID 63573090

OHK 2017/3 225
JORIS, Pierre
        Janus / Pierre Joris. - Rhinebeck (New York) : St. Lazaire Press, cop. 1988. - 32 str. ; 22 cm

821.111(73)-1
GER 820(73) JORIS P. Janus
COBISS.SI-ID 63410274

OHK 2017/3 226
        JUGOSLAVSKE zpevy : sborník lidové epiky jižních Slovanu / preložili František Halas, Vilém Závada a Oton Berkopec ; [ilustrace do dřeva vyřezal Ferdiš Duša]. - Praha : Naše vojsko, 1958. - 311 str. : ilustr. ; 25 cm

821.163-1(082.21)=162.3
COBISS.SI-ID 4236297

OHK 2017/3 227
JUNG, C. G.
        Spomini, sanje, misli / [Carl Gustav Jung ; zapisala in uredila Aniela Jaffé ; prevedel Božidar Kante]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1989 (Ljubljana : ČGP Delo). - 374 str. ; 21 cm. - (Zbirka Biografije / Državna založba Slovenije)

Prevod dela: Erinnerungen, Träume, Gedanken. - Avtor naveden na prelim. str. - Uvod / Aniela Jaffé: str. 5-13. - Bibliografija v opombah na koncu knjige

159.9(494):929Jung C.G. 159.964.2 821.112.2:82-94(494) 159.963.3(494):929Jung C.G.
FIL XIII JUNG, C.G. Spomini, sanje, misli PSI 159.964.2 JUNG C. G. Spomini, sanje SOC 159.9 JUNG C.G. Spomini (1989)
COBISS.SI-ID 7561984

OHK 2017/3 228
        KAKRŠEN gospod - tak sluga : burka iz vojaškega življenja v 1 dejanju / po neki humoreski za podeželne odre priredil V. V. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1920. - 63 str. ; 17 cm

821.163.6-25
SLA L.A I 749 KAKRŠEN
COBISS.SI-ID 38721536

OHK 2017/3 229
        KAKŠNA sociologija? Za kakšno družbo? / zasnoval in uredil Zdravko Mlinar ; [prevajalec povzetka in kazala Murray Bales]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 631 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Prispevki in izzivi sociologije na Slovenskem ; 1)

Prispevki v slov. in eden v angl. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-235-799-3 (Fakulteta za družbene vede)

316(082) 303(497.4)(082) 316-051(497.4)(082)
SOC 2 KAKŠNA SOCIOLOGIJA? Mlinar Z. ur.
COBISS.SI-ID 287060480

OHK 2017/3 230
KANDUČ, Urška
        Around the house the fox chased the mouse - tactile books and prepositions = Around the house the fox chased the mouse - tipne slikanice in predlogi : magistrsko delo / Urška Kanduč. - Ljubljana : [U. Kanduč], 2017. - 49 f. : barvne ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentorica Frančiška Lipovšek, somentorica Aksinija Kermauner. - Bibliografija: f. 47-48. - Summary ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'367.633:[37.015.3:376:028](043.2)
GER MagB KANDUČ U. Around
COBISS.SI-ID 63474274

OHK 2017/3 231
        "KAR ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane." : Vinko Möderndorfer - učitelj, politik in raziskovalec / uredila Ingrid Slavec Gradišnik in Jože Hudales. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 395 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Zupaničeva knjižnica ; št. 41, ISSN 1855-671X)

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-846-2 (broš.)

929Möderndorfer V.(082)
FRASCATI: 5-402
ETN D.3 13297 MÖDERNDORFER V. Kar 1, 2
COBISS.SI-ID 285940480

OHK 2017/3 232
KEATING, Jerome F.
        The mapping of Taiwan : desired economies, coveted geographies : new perspectives on cartography, competing monopolies and the destiny of Taiwan / Jerome F. Keating. - Taipei : SMC Publishing, 2011. - XVIII, 130 str. : Ilustr., zvd. ; 31 cm

Bibliografija: str. 125-126. - Kazalo

ISBN 978-957-41-8641-9
ISBN 957-41-8641-5

9(529)
AAŠ TK 908 KEATING J. F. The mapping
COBISS.SI-ID 63493730

OHK 2017/3 233
KELLY, Robert
        Taiwan / written and researched by Robert Kelly, Chung Wah Chow. - 9th ed. - Footscray (Victoria) ; St. Oakland ; London : Lonely Planet, 2014. - 399 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Kazalo

ISBN 978-1-74220-135-1

908(529)(036) 913(529)(036)
AAŠ TK 908 KELLY R. Taiwan
COBISS.SI-ID 38386181

OHK 2017/3 234
KIERKEGAARD, Søren
        Brevijar / Seren Kjerkegor ; prema izboru Petera Šefera i Maksa Benzea ; preveo D. Najđenović, prevod "Molitve" M. Tabaković. - Beograd : Grafos, 1981 (Novi Sad : Budućnost). - 76 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Horizonti)

Prevod dela: Brevier

141.32
FIL XI.5 KIERKEGAARD S. Brevijar
COBISS.SI-ID 4217610

OHK 2017/3 235
KIERKEGAARD, Søren
        Dve kratke etičko-religiozne rasprave / Seren Kjerkegor ; preveo Milan Tabaković. - Beograd : Grafos, 1982 (Novi Sad : Budućnost). - 71 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Horizonti ; kolo 8, 38)

Prevod dela: Zwei Kurze ethisch-religiöse Abhandlungen. - Ov. nasl.: Dve rasprave. - Kazalo

141.32
FIL IV KIERKEGAARD S. Dve kratke
COBISS.SI-ID 3779850

OHK 2017/3 236
KIERKEGAARD, Søren
        Knjiga o Adleru / Seren Kjerkegor ; preveo Milan Tabaković. - Beograd : Grafos, 1982 (Novi Sad : Budućnost). - 245 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Horizonti)

Prevod dela: Das Buch Adler

141.32:27
FIL X KIERKEGAARD S. Knjiga PSI 159.964.2 KIERKEGAARD S. Knjiga o Adleru

COBISS.SI-ID 3690250

OHK 2017/3 237
KIERKEGAARD, Søren
        Osvrt na moje delo / Seren Kjerkegor ; prevela Lela Matić. - Beograd : Grafos, 1981 (Beograd : "Jovan Popović"). - 111 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Horizonti ; kolo 7, 34)

141.32:82
FIL XI.5 KIERKEGAARD S. Osvrt SOC 1 KIERKEGAARD S. Osvrt
COBISS.SI-ID 3894538

OHK 2017/3 238
KIERKEGAARD, Søren
        Šelingova pozna filozofija : (Kjerkegorove i Mitermerove beleške sa Šelingovih predavanja 1841/42. i 1827) / Seren Kjerkegor ; preveo s nemačkog Milutin Stanisavac. - Beograd : Grafos, 1984 (Novi Sad : Budućnost). - 117 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Horizonti)

Prevod dela: Schellings Seinslehre und Kierkegaard. - Aktualnost Šelingove pozne filozofije / Sreten Petrović: str.109-[118]

1Schelliing F. W. J.
FIL XI.4 KIERKEGAARD S. Šelingova
COBISS.SI-ID 192023

OHK 2017/3 239
KNAPP, Robert
        Römer im Schatten der Geschichte : Gladiatoren, Prostituierte, Soldaten: Männer und Frauen im Römischen Reich / Robert Knapp ; aus dem Englischen von Ute Spengler. - Stuttgart : Klet-Cotta, 2016. - 397 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod iz angl. - Bibliografija: str. 372-377. - Kazalo

ISBN 978-3-608-96038-9

94(37):316.344.7
ZGO C 6715 94(37) KNAPP R. Römer im Schatten

COBISS.SI-ID 63563362

OHK 2017/3 240
KOCJANČIČ, Daša
        Anksioznost, osebnostna čvrstost in strategije spoprijemanja s stresom pri starših ter povezanost le-teh z vedenjskimi težavami otrok z epilepsijo : magistrsko delo / Daša Kocjančič. - Ljubljana : [D. Kocjančič], 2017. - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Robert Masten. - Bibliografija: str. 82-93. - Izvleček ; Abstract: Anxiety, personal hardiness and coping strategies in parents and their correlation with behaviour problems of their children with epilepsy. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.97:616.853(043.2)
CC-APA: 3200
PSI MagB KOCJANČIČ D. Anksioznost
COBISS.SI-ID 63515234

OHK 2017/3 241
KOJEN, Leon
        Jakobson : poetika i metrika / Leon Kojen. - Beograd : Narodna knjiga, Alfa, 1998. - 137 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Pojmovnik ; knj. 34)

Cir.

82.02 Jakobson R. 801.6
SLA Zb I 246/34 KOJEN L. Jakobson
COBISS.SI-ID 215446272

OHK 2017/3 242
KOKALJ, Alojzij, 1869-1931
        Cerkvene miši : povest iz sedanjosti / spisal Luigi Calco. - Ljubljana : Narodna založba, 1914 (v Ljubljani : Narodna tiskarna). - 154 str. ; 27 cm

Pravo avtorj. ime je Alojzij Kokalj

821.163.6-311.2
SLA L.A II 40 KOKALJ A. Cerkvene
COBISS.SI-ID 345459

OHK 2017/3 243
KOLLÁR, Ján
        Slávy dcera : ve třech zpěvích / od Jana Kollára ; [redaktor Rudo Brtáň ; ilustrátor Martin Benka]. - [T. Sv. Martin] : Matica slovenská, 1946. - 217 str. : ilustr. ; 25 cm

Spremna besedila Ruda Brtáňa v slovašč. na str. 179-217

821.162.3-1
SLA Čech II 178 KOLLÁR J. Slávy
COBISS.SI-ID 63361890

OHK 2017/3 244
        KONFRONTATIVE Semantik : zur Kritik am Fremdsprachenunterricht aus grundlagentheoretischer Sicht kritischer Psychologie und sozialwissenschaftlicher Linguistik / Autoren Rainer Paris ... [ et al.] ; Bernd-Dietrich Müller (Hrsg.). - Weil der Stadt : Lexika-Verlag, cop. 1981. - 154 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Neue Lernverfahren ; 8)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-88146-268-6

37.091.3:81'37(082)=112.2 81'37:37.091.3(082)=112.2 159.9:37.091.3(082)=112.2
GER 800:37 KONFRONTATIVE SEMANTIK Müller B.-D.(ur.)

COBISS.SI-ID 63557730

OHK 2017/3 245
KÖPP, Kai
        Handbuch historische Orchesterpraxis : Barock - Klassik - Romantik / Kai Köpp. - Kassel : Bärenreiter, 2009. - 377 str. : ilustr, note ; 25 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/994676794/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 370-377. - Kazalo

ISBN 978-3-7618-1921-0

785"16/18":781.68(035)
MUZ A 3746 KÖPP K. Handbuch historische
COBISS.SI-ID 63446370

OHK 2017/3 246
KORNHAUSER, Julian
        Wiersze zebrane / Julian Kornhauser ; redaktorzy tomu Adrian Gleń, Jakub Kornhauser. - Poznań : Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, 2016. - 715 str. : faks. ; 22 cm. - (Biblioteka Poezji Współczesnej ; t. 119)

Nota edytorska: str. 655-680. - Kazalo

ISBN 978-83-64504-70-9
ISBN 83-64504-70-3

821.162.1-1
COBISS.SI-ID 63523170

OHK 2017/3 247
KOŠMELJ-Beravs, Vida
        Železniki skozi čas / Vida Košmelj ; [avtorji fotografij Vida Košmelj ... [et al.] ; skica Vlasto Kopač]. - Radovljica : Didakta, 2007 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Predgovor / Damir Globočnik: str. 11-13. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6646-06-2

94(497.4Železniki)
ZGO D 8900 94(497.4) KOŠMELJ-BERAVS V. Železniki skozi čas

COBISS.SI-ID 231789312

OHK 2017/3 248
KRABBÉ, Tim
        Vertraging : roman / Tim Krabbé. - 11e druk. - Amsterdam : Ooievaar, 1997, cop. 1994. - 143 str. ; 18 cm

ISBN 90-5713-190-0

821.112.5-31
GER 839.31/.32 KRABBÉ T. Vertraging
COBISS.SI-ID 63383906

OHK 2017/3 249
KRANICH, Svenja
        Contrastive pragmatics and translation : evaluation, epistemic modality and communicative styles in English and German / Svenja Kranich. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - XIV, 204 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Pragmatics & beyond. New series, ISSN 0922-842X ; vol. 261)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028885010&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Inhaltsverzeichnis)
Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=028885010&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (Klappentext). - Bibliografija: str. 191-202. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5666-9
ISBN 90-272-5666-7

811.111'33'38:811.112.2 81'25:[811.111'33:811.112.2'33]
GER AN 81'25 KRANICH S. Contrastive
COBISS.SI-ID 63492450

OHK 2017/3 250
KRAVANJA, Aljoša
        Specifičnost človekovih spoznavnih zmožnosti v filozofiji Immanuela Kanta : doktorska disertacija / Aljoša Kravanja. - Ljubljana : [A. Kravanja], 2016, [i. e.] 2017. - 179 str. ; 31 cm

Na ov. letnica 2017. - Mentor Zdravko Kobe. - Bibliografija: str. 165-172. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozof. fak., Oddelek za filozofijo

165.0(043.3)
FIL Diss VI KRAVANJA A. Specifičnost
COBISS.SI-ID 63554658

OHK 2017/3 251
        KRITIKA kritike : kritičari o delu Radomira V. Ivanovića : izbor / priredio Miloš Đorđević. - 1. izd. - Novi Sad : Filozofski fakultet : Zmaj, 2010 (Novi Sad : Scan studio). - 279 str. : portret ; 23 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Zmaj, Novi Sad)

Cir. - "Ovim izdanjem izdavači obeležavaju pedeset godina plodnog naučnog rada akademika Radomira V. Ivanovića" --> prelim. str. - 500 izvodov. - Napomene priređivača: str. 259-263. - Str. 264-268: Beleška o piscu / Jelica Jovović. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-86-489-0672-4 (broš.)

821.163.41.09Ivanović R. V.(082)
SLA L.H II 5729 KRITIKA
COBISS.SI-ID 242847239

OHK 2017/3 252
KRŽAN, Marko, 1982-
        Marxova teorija vrednosti in razredov / Marko Kržan ; [spremna beseda Rastko Močnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2016. - X, 168 str. ; 18 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

ISBN 978-961-7003-03-1

330.85
SOC 33 KRŽAN, M. Marxova
COBISS.SI-ID 287876608

OHK 2017/3 253
KUBEALAKOVÁ, Martina
        Deti zvedené, deti predučené : dieta a detstvo v staršej slovenskej literatúre / Martina Kubealaková. - Banská Bystrica : Belianum, 2016. - 117 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 93-101. - Kazalo

ISBN 978-80-557-1184-3

821.162.1.09:347.63
COBISS.SI-ID 63439202

OHK 2017/3 254
KUKANJA-Gabrijelčič, Mojca
        Nadarjeni in talentirani učenci : med poslanstvom in odgovornostjo / Mojca Kukanja Gabrijelčič ; [izdajatelj] Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 241 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686)

300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 205-221. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-37-1

37.015.3:159.924 373.3.091.21:159.924-053.5 159.924-053.3 37.091.21:159.924-053.5
CC-APA: 3575
PED 159.928 KUKANJA Gabrijelčič M. Nadarjeni PSI 37.015.3:376 KUKANJA-GABRIJELČIČ Nadarjeni

COBISS.SI-ID 282956032

OHK 2017/3 255
        KULTURELLE Souveränität : politische Deutungs- und Handlungsmacht jenseits des Staates im 20. Jahrhundert / herausgegeben von Gregor Feindt, Bernhard Gißibl und Johannes Paulmann. - Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 2017. - 287 str. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, ISSN 0170-365X ; 112)

Bibliografija z opombami na dnu str. pri posameznih poglavjih

ISBN 978-3-525-10150-6

94(4)
ZGO D 7194/112 94(100)"19/20" KULTURELLE
COBISS.SI-ID 63533666

OHK 2017/3 256
KURNIAWAN, Eka
        Lepota je pogubna / Eka Kurniawan ; prevod Alenka Moder Saje ; [spremna beseda Gabriela Babnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 350 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 94)

Prevedeno po: Beauty is a wound; izv. stv. nasl.: Cantic itu luka. - 500 izv. - Spolnost kot preživetvena strategija / Gabriela Babnik: str. 343-350

ISBN 978-961-282-227-9

821.621-311.2 821.621.09Kurniawan E.
PRK 8400/94 KURNIAWAN E. Lepota je pogubna
COBISS.SI-ID 287448064

OHK 2017/3 257
LAIRD, Martin
        V tiho deželo : vodnik h krščanski kontemplativni praksi / Martin Laird ; prevedla Marija Zlatnar Moe ; spremna beseda Alen Širca. - Ljubljana : KUD Logos, 2016 (Ljubljana : Cicero). - 175 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 53)

Prevod dela: Into the silent land. - 400 izv. - Kaj je kontemplativna molitev / Alen Širca: str. 143-173. - Bibliografija: str. 174-175 in na dnu str.

ISBN 978-961-7011-00-5

27-583
PRK 11416 2 LAIRD M. V tiho deželo
COBISS.SI-ID 287382272

OHK 2017/3 258
LALIĆ, Ivan V.
        Najlepše pesme Ivana V. Lalića / izbor i predgovor Vuk Krnjević. - Beograd : Prosveta, 2002 (Smederevo : "Dimitrije Davidović"). - 118 str. ; 20 cm. - (Naj / Prosveta)

Cir. - 750 izvodov. - Lalićeva žudnja za trajnim: str. 7-13. - Avtorjeva fotografija na ov.

ISBN 86-07-01373-4

SLA L.A I 5779 LALIĆ I. V. Najlepše
COBISS.SI-ID 183316999

OHK 2017/3 259
LALIĆ, Ivan V.
        Prostori upanja / Ivan V. Lalić ; [izbral, iz srbščine prevedel in spremne opombe napisal Peter Svetina]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 90 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nova lirika ; 31)

Izbor in prevod iz: Čin ; Izabrane i nove pesme ; Smetnje na vezama ; Strasna mera ; Pismo ; Četiri kanona. - 200 izv. - V nekaj letnicah / Peter Svetina: str. 87-90. - Spremna beseda Petra Svetine na zavihkih ov.

ISBN 978-961-01-4061-0

821.163.41-1
PRK 8280/31 LALIĆ I. V. Prostori upanja SLA L.A II 6080/31 LALIĆ I. V. Prostori
COBISS.SI-ID 283955712

OHK 2017/3 260
LAPUH Maležič, Jedrt
        Bojne barve / Jedrt Lapuh Maležič. - Ljubljana : Škuc, 2016 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 152 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 124)

500 izv. - Spremna beseda Suzane Tratnik na zadnji str. ov.

ISBN 978-961-6983-09-9

821.163.6-32
SLA L.A II 2899/124 LAPUH MALEŽIČ J. Bojne barve

COBISS.SI-ID 287130880

OHK 2017/3 261
LAVRIČ, Andreja, 1972-
        Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih : priročnik za vsakdanjo rabo / Andreja Lavrič in Mateja Štirn ; [fotografije Jakob Oražem]. - Ljubljana : Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016. - 146 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.sos112.si/slo/tdocs/prirocnik_psihosocialna_pomoc.pdf. - O avtoricah: str. 4. - Bibliografija: str. 136-139

ISBN 978-961-92687-5-9

615.851:614.8.084(035) 614.8:159.9(035) 159.913(035)
CC-APA: 4000 3350
PSI 615.851 LAVRIČ A. Psihosocialna
COBISS.SI-ID 284822528

OHK 2017/3 262
LAWRENCE, Thomas Edward
        Seven pillars of wisdom / T. E. Lawrence ; with an introduction by Angus Calder. - Ware (Hertfordshire) : Wordsworth Editions, 1997. - XXVIII, 665 str. ; 20 cm. - (Wordsworth classics of world literature)

Introduction / Angus Calder: str. V-XXV

ISBN 1-85326-469-5
ISBN 978-1-85326-469-6

821.111-94 94(100)"1939/1945"
GER 820 LAWRENCE T. E. Seven pillars
COBISS.SI-ID 13457977

OHK 2017/3 263
        LECTURAS y diálogos en torno a Pío Baroja / Francisco J. Flores Arroyuelo ... [et al.] ; Antonio Regalado y José Lasaga (eds.). - Madrid : CSIC : Catarata, 2011. - 268 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Anejos arbor ; 5)

ISBN 978-84-00-09329-7 (CSIC)
ISBN 978-84-8319-606-9 (Catarata)

821.134.2-3.09"19"
ROM 860.09 BAROJA PIO
COBISS.SI-ID 63478114

OHK 2017/3 264
LEDIĆ, Jasminka
        Europska dimenzija u obrazovanju : pristupi i izazovi = The European dimension in education : approaches and challenges / Jasminka Ledić, Ivana Miočić, Marko Turk ; [prijevod, English translation Vedrana Baretić]. - Rijeka : Filozofski fakultet u Rijeci, 2016. - 117, 127 str. : ilustr ; 24 cm

Hrv. besedilo, v obratni smeri tiskano. angl. besedilo. - Bilješke o autorima ; About authors: str. 114-115, 124-125. - Literatura ; References: str. 94-101, 104-111. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-7975-39-5

37(497.5)
COBISS.SI-ID 63389794

OHK 2017/3 265
LEE, Stephen J.
        European dictatorships 1918-1945 / Stephen J. Lee. - 4th ed. - London ; New York : Routledge, 2016. - XVI, 476 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 455-463. - Vsebina: Dictatorships : comparative timeline 1918-45Prologue: The seventeen dictatorships, 1918-45 ; The setting for dictatorship ; Types of dictatorship ; Dictatorship in Russia ; Dictatorship in Italy ; Dictatorship in Germany ; Dictatorship in Spain ; Dictatorship elsewhere ; Dictatorships vs. democracies ; Dictatorships compared ; Epilogue: Europe since 1945

ISBN 978-0-415-73614-5 (broš.)

93/94:321.6
ZGO D 8901 94(100)"19/20" LEE STEPHEN J. European dictatorships

COBISS.SI-ID 63508834

OHK 2017/3 266
LEEFLANG, Ed
        Op Pannewips plek / Ed Leeflang. - Groningen : Wolters-Noordhoff ; Deurne : Wolters Plantyn, 1997, cop. 1982. - 51 str. ; 20 cm. - (De grote lijsters ; 1997, nr. 6)

ISBN 90-01-54967-5 (Nizozemska)
ISBN 90-309-3109-4 (Belgija)

821.112.5-1
GER 839.31/.32 LEEFLANG E. Op Pannewips plek

COBISS.SI-ID 63384930

OHK 2017/3 267
LENART, Lea
        Učne težave in strategije študentov z disleksijo = Learning difficulties and strategies among students with dyslexia in higher education : magistrsko delo / Lea Lenart. - Ljubljana : [L. Lenart], 2017. - 77 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v slov. - Mentorja Marko Radovan, Urška Sešek. - Bibliografija: str. 73-74. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

376:811.111'243:616.89-008.434.5(043.2) 378.01
FRASCATI: 6-200
GER MagB LENART L. Učne PED DIP LENART L. Učne
COBISS.SI-ID 63489890

OHK 2017/3 268
LEŠIĆ, Andrea
        Bahtin, Bart, strukturalizam : književnost kao spoznaja i mogućnost slobode / Andrea Lešić. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 363 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književne nauke. Kolekcija Znak)

500 izvodov. - Beleška o autorki: str. [364]. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 323-356. - Kazali

ISBN 978-86-519-0931-6 (broš.)

82.015:929Bahtin M. M. 821.161.1.09 Bahtin M. M. 821.133.1.09 Bart R.
SLA L.H I 2104 LEŠIĆ A. Bahtin
COBISS.SI-ID 186140940

OHK 2017/3 269
LEWYCKA, Marina, 1946-
        Two caravans / Marina Lewycka. - London : Penguin, 2008. - 407 str. ; 18 cm

ISBN 978-0-141-03553-6 (trade pbk)

821.111-31
GER 820 LEWYCKA M. Two caravans
COBISS.SI-ID 15848763

OHK 2017/3 270
        LIJEPA naša Hrvatska / [ideja, koncepcija i likovna oprema Drago Zdunić ; autori fotografija Arheološki muzej Zagreb ... et al.]. - Zagreb : "Marin Držić" : Grafousluga, 1994 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - 303 str. : barvne fotogr. ; 34 cm

Nasl. na ov.: Hrvatska. - Ilustr. na spojnih listih. - Skupna naklada 20.000 izv. v hrv., angl., nem. in franc. jeziku

ISBN 953-6069-00-8

908(497.5) 77.047(497.5)
UMZG T/hrv/o/7
COBISS.SI-ID 3383070

OHK 2017/3 271
        LIKOVNI umjetnici Crnogorske akademije nauka i umjetnosti : povodom 10 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore i 45 godina CANU : [Dvorac Petrovića, Podgorica, novembar 2016.] / [tekst Ljiljana Zeković ; urednik Pavle Pejović ; fotografija Lazar Pejović, Duško Miljanić]. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016 (Podgorica : DPC). - 65 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Katalozi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 11)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 200 izv. - Bibliografija: str. [66]

ISBN 978-86-7215-387-3

061.12(497.16):929(083.824) 73/76.071.1(497.16):929(083.824)
UMZG Kr/Podg/2
COBISS.SI-ID 31724304

OHK 2017/3 272
LINGVISTIČKI skup "Boškovićevi dani" (9 ; 2016 ; Podgorica)
        Deveti lingvistički skup "Boškovićevi dani" : Vuk Stefanović Karadžić i Petar Drugi Petrović Njegoš : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 26. maj 2016. g. / [organizator Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Odjeljenje humanističkih nauka] ; urednik Branislav Ostojić ; redakcioni odbor Branislav Ostojić, Nenad Vuković, Niko Martinović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016 (Podgorica : Pro File). - 218 str. : preglednice ; 24 cm. - (Naučni skupovi / [Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica] ; knj. 141. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 9)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Devetaja lingvističeskaja konferencija "Dni Boškoviča". - 150 izvodov. - Cir. in lat. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Izvlečki v jeziku besedila, povzetki v angl. ali ruš.

ISBN 978-86-7215-390-3 (broš.)

811.163.41'373(082)
COBISS.SI-ID 31911952

OHK 2017/3 273
        LIPALJA vas in njena slovenska govorica / Robert Grošelj ... [et al.] ; [uredili Nataša Gliha Komac in Andreja Legan Ravnikar ; prevod povzetka Mitja Trojar (angl.) in Laura Sgubin (it.)]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Tipografia Tarvisiana). - 136 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Linguistica et philologica, ISSN 1854-2956 ; 34)

600 izv. - Recenzenti Hubert Bergmann, Simona Klemenčič, Marko Snoj, Silvo Torkar, Andrejka Žejn in Andreja Žele. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetek ; Summary: Lipalja vas and its Slovenian speech ; Abstract: Laglesie San Leopoldo e la sua parlata slovena

ISBN 978-961-254-969-5

811.163.6'282 323.15(430.36=163.6)
COBISS.SI-ID 287485696

OHK 2017/3 274
        LIRIKA vode : izabrane pesme o vodama / [priredio] Milan S. Kosović. - Beograd : Interprint, 2002. - 457 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija: str. 441-447

ISBN 86-82263-26-2

821.163.41-194 39(497.11):556
SLA L.A II 7401 LIRIKA
COBISS.SI-ID 213734912

OHK 2017/3 275
        LITERARISCHER Pazifismus und pazifistische Literatur : Bertha von Suttner zum 100. Todestag / herausgegeben von Johann Georg Lughofer, Stephane Pesnel. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2016. - 257 str. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-8260-5649-9
ISBN 3-8260-5649-3

821.112.2(436).09Suttner B.v.:172.4(082) 172.4:82.09Suttner B.v.(082)
GER AR LUGHOFER J. G. LITERARISCHER
COBISS.SI-ID 63457122

OHK 2017/3 276
LOVELOCK, James, 1919-
        Težavna pot v prihodnost / James Lovelock ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 199 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca)

Prevod dela: A rough ride to the future. - Bibliografija: str. 198-199

ISBN 978-961-01-4291-1

502.2:575.8 575.8:502.2
GEO II 11367 502/504 LOVELOCK J. Težavna
COBISS.SI-ID 287497984

OHK 2017/3 277
LOWRY, Malcolm
        Under the volcano / Malcolm Lowry ; with an introduction by Michael Schmidt. - London [etc.] : Penguin Books, 2000. - XXIV, 375 str. ; 20 cm. - (Modern classics)

Introduction / Michael Schmidt: str. VII-XXII. - Bibliografija: str. XXIII-XXIV

ISBN 0-14-118225-3
ISBN 978-0-141-18225-4

821.111-311.2
GER 820 LOWRY M. Under (2000)
COBISS.SI-ID 8592694

OHK 2017/3 278
LU Xun, 1881-1936
        Dnevnik nekega norca in druge zgodbe / Lu Xun ; prevod iz kitajščine Jana S. Roškar, Andrej Stopar, Katja Kolšek ; [spremna beseda Tina Ilgo, Jana S. Rošker]. - 1. izd. - Ljubljana : ZAMIK, 2008. - 437 str. ; 24 cm

500 izv. - Lu Xun: humanist, individualist in bojevnik duha / Tina Ilgo: str. 386-413. - Kanibalizem konfucianizma ter upanje na rešitev nedolžnih otrok: Lu Xun in moderna kitajska književnost / Jana S. Rošker: str. 415-435

ISBN 978-961-6744-08-9

821.581-32 821.581.09Lu X.
AAŠ K 82 LU Xun Dnevnik
COBISS.SI-ID 61941505

OHK 2017/3 279
        I LUOGHI sacri comuni ai monoteismi : tra cristianesimo, ebraismo e islam / Dionigi Albera, Maria Couroucli (eds.). - Brescia : Morcelliana, 2013. - 263 str. ; 23 cm. - (Scienze umane / [Morcelliana]. Nuova serie ; 7)

Prevod dela: Religion traversées : lieux saints partagés entre chrétiens, musulmans et juifs en Méditerranée. - Bibliografija v opombah ali na koncu prispevkov

ISBN 978-88-372-2657-2 (broš.)
ISBN 88-372-2657-8 (broš.)

2
ETN C.10 13299 I LUOGHI Albera D. (ur.)
COBISS.SI-ID 63712610

OHK 2017/3 280
        LUXOR und Karnak. - Deutsche Ausg. - Firenze : Casa Editrice Bonechi, cop. 1999. - 32 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl.

ISBN 88-8029-535-7

7.032(32)(036)
UMZG Ba211/89
COBISS.SI-ID 63467362

OHK 2017/3 281
MACHADO, Antonio, 1875-1939
        Poesías completas / Antonio Machado ; Edición Manuel Alvar. - 14a ed. - Madrid : Espasa-Calpe, 1989. - 474 str. ; 18 cm. - (Colección Austral ; 33)

ISBN 84-239-1833-5

860-1=60
ROM 860 MACHADO A. Poesías completas
COBISS.SI-ID 63548514

OHK 2017/3 282
        MAKEDONSKATA leksikologija i leksikografija : zbornik na trudovi od sobirot održan na 15-16 mart 2001 / [redakciski odbor Snežana Velkovska, Olgica Dodevska-Mihajlovska, Elena Jovanova-Grujovska]. - Skopje : Institut za makedonski jazik "Krste Misirkov", 2001 (Skopje : BPT print). - 257 str. ; 24 cm. - (Edicija vo čest na Blagoja Korubin "Jazikot naš denešen" ; kn. 6)

Cir. - 500 izvodov. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 9989-640-34-3

811.163.3'373(082) 811.163.3'374(082)
COBISS.SI-ID 49173002

OHK 2017/3 283
        MAŁE przyjemności : katalog słowiański / pod redakcją Elżbiety Solak, Barbary Popiołek i Bojany Todorović. - Vyd. 1. - Kraków : Scriptum, cop. 2016. - 437 str. : ilustr. ; 23 cm

Večina prispevkov v polj., posamezni v angl., bolg., mak., hrv. in češ. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček pri večini prispevkov v angl., pri posameznih v polj., bolg., hrv. in slov.

ISBN 978-83-65432-34-6

811.16(082) 821.16.09(082) 39(=16)(082)
COBISS.SI-ID 63106658

OHK 2017/3 284
MANN, Michael E.
        The madhouse effect : how climate change denial is threatening our planet, destroying our politics, and driving us crazy / Michael E. Mann and Tom Toles. - New York : Columbia University Press, 2016. - XV, 186 str. : ilust. ; 24 cm

Bibliografija z opombami: str. 151-174. - Kazalo

ISBN 978-0-231-17786-3

502.3:504.7 504.7:551.583
GEO II 11380 551.5 MANN M. E. The madhouse
COBISS.SI-ID 63525218

OHK 2017/3 285
MANN, Thomas, 1875-1955
        Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull : der Memoiren erster Teil / Thomas Mann ; Nachwort von Hans Wysling. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1985. - 450 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. 447-448

ISBN 3-10-048240-9

821.112.2-311.2
GER Z.D. 830 MANN T. Bekenntnisse
COBISS.SI-ID 236218

OHK 2017/3 286
MANN, Thomas, 1875-1955
        Betrachtungen eines Unpolitischen / Thomas Mann ; Nachwort von Hanno Helbling. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1983. - 609 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. [611]

ISBN 3-10-048234-4

821.112.2-4:32(430)
GER Z.D. 830 MANN T. Betrachtungen
COBISS.SI-ID 235706

OHK 2017/3 287
MANN, Thomas, 1875-1955
        Buddenbrooks : Verfall einer Familie / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1981. - 814 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen von Peter de Mendelssohn: str. 775-812. - Bibliografija: str.: [813-814]

ISBN 3-10-048222-0

821.112.2.-311.2
GER Z.D. 830 MANN T. Buddenbrooks
COBISS.SI-ID 238522

OHK 2017/3 288
MANN, Thomas, 1875-1955
        Der Erwählte : Roman / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, cop. 1980. - 297 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen von Peter de Mendelssohn: str. 263-297. - Bibliografija: str. [299]

ISBN 3-10-048221-2

821.112.2-311.6
GER Z.D. 830 MANN T. Erwählter
COBISS.SI-ID 236730

OHK 2017/3 289
MANN, Thomas, 1875-1955
        Frühe Erzählungen / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1981. - 714 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen [von Peter de Mendelssohn]. - Bibliografija: str. [709]-714. - Vsebina: Vision ; Gefallen ; Der Wille zum Glück ; Der Tod ; Der kleine Herr Friedemann ; Enttäuschung ; Der Bajazzo ; Tobias Mindernickel ; Luischen ; Der Kleiderschrank ; Gerächt ; Der Weg zum Friedhof ; Gladius Dei ; Das Wunderkind ; Beim Propheten ; Schwere Stunde ; Fiorenza ; Wälsungenblut ; Anekdote ; Das Eisenbahnunglück ; Wie Jappe und Do Escobar sich prügelten ; Der Tod in Venedig

ISBN 3-10-048223-9

821.112.2-32 821.112.2-1
GER Z.D. 830 MANN T. Frühe Erzählungen
COBISS.SI-ID 235194

OHK 2017/3 290
MANN, Thomas, 1875-1955
        Königliche Hoheit : Roman / Thomas Mann ; Nachwort von Albert von Schirnding. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1984. - 391 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

ISBN 3-10-048236-0

821.112.2-311.2
GER Z.D. 830 MANN T. Königliche Hoheit
COBISS.SI-ID 237242

OHK 2017/3 291
MANN, Thomas, 1875-1955
        Leiden und Größe der Meister / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1982. - 1188 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen [von Peter de Mendelssohn]: str. 1069-1188. - Bibliografija: str. 1179-1188

ISBN 3-10-048227-1

821.112.2-4
GER Z.D. 830 MANN T. Leiden
COBISS.SI-ID 237754

OHK 2017/3 292
MANN, Thomas, 1875-1955
        Sämtliche Erzählungen : in zwei Bänden. 2 / Thomas Mann. - 4. Aufl. - Berlin : S. Fischer, 1994, cop. 1967. - 470 str. ; 20 cm

Vsebina: Herr und Hund : ein Idyll ; Gesang vom Kindchen : Idylle ; Tristan und Isolde ; Unordnung und frühes Leid ; Mario und der Zauberer : ein tragisches Reiseerlebnis ; Die vertauschten Köpfe : eine indische Legende ; Das Gesetz ; Die Betrogene

ISBN 3-10-348116-0

821.112.2-32
GER 830 MANN T Sämtliche
COBISS.SI-ID 4932360

OHK 2017/3 293
MANN, Thomas, 1875-1955
        Späte Erzählungen / Thomas Mann. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1981. - 538 str. ; 18 cm. - (Gesammelte in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Nachbemerkungen [von Peter de Mendelssohn]. - Bibliografija: str. 537-538. - Vsebina: Herr und Hund ; Gesang vom Kindchen ; Tristan und Isolde ; Unordnung und frühes Leid ; Mario und der Zauberer ; Die vertauschten Köpfe ; Das Gesetz ; Die Betrogene

ISBN 3-10-048225-5

821.112.2-32
GER Z.D. 830 MANN T. Späte Erzählungen
COBISS.SI-ID 63477090

OHK 2017/3 294
MANN, Thomas, 1875-1955
        Über mich selbst : autobiographische Schriften / Thomas Mann ; Nachwort von Martin Gregor-Dellin. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1983. - 534 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. 523-532

ISBN 3-10-048235-2

821.112.2-4:929Mann T. 929Mann T.
GER Z.D. 830 MANN T. Über mich selbst
COBISS.SI-ID 237498

OHK 2017/3 295
MANN, Thomas, 1875-1955
        Von Deutscher Republik : politische Schriften und Reden in Deutschland / Thomas Mann ; Nachwort von Hanno Helbling. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : S. Fischer, 1984. - 406 str. ; 18 cm. - (Gesammelte Werke in Einzelbänden : Frankfurter Ausgabe / Thomas Mann)

Bibliografija: str. 399-406

ISBN 3-10-048238-7

821.112.2-4:32(430)
GER Z.D. 830 MANN T. Von Deutscher Republik

COBISS.SI-ID 235450

OHK 2017/3 296
        MANU propria : vom eigenhändigen Schreiben der Mächtigen (13.-15. Jahrhundert) / herausgegeben von Claudia Feller und Christian Lackner. - Wien : Böhlau Verlag, 2016. - 316 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung ; Bd. 67)

Prispevki v angl., nem. it. ali špan. - Bibliografija tekoče pod besedilom

ISBN 978-3-205-20288-2

930.2(4)"12/14"
ZGO D 6786/67 930.2 MANU propria
COBISS.SI-ID 63540066

OHK 2017/3 297
MARCUSE, Herbert
        Kontrarevolucija i revolt / Herbert Markuze ; preveli Pavluško i Jelka Imširović. - Beograd : Grafos, 1979. - 141 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Horizonti)

Prevod dela: Konterrevolution und Revolte

323.273
FIL IX MARCUSE H. Kontrarevolucija SOC 32 MARCUSE H. Kontrarevolucija
COBISS.SI-ID 6025984

OHK 2017/3 298
MARCUSE, Herbert
        Merila vremena / Herbert Markuze ; preveo Zvonimir Herget ; redakcija prevoda Jovica Aćin. - Beograd : Grafos, 1978. - 77 str. ; 19 cm. - (Horizonti)

Prevod dela: Die Zeitmessungen

316.257
FIL IX MARCUSE H. Merila vremena SOC 316.2 MARCUSE H. Merila
COBISS.SI-ID 6024960

OHK 2017/3 299
MARIAN, Günter
        Studien zum mittelalterlichen Adel im Tullnerfeld / Günter Marian. - St. Pölten : Verein für Landeskunde von Niederösterreich, 2017. - 472 st. : ilustr. ; 24 cm. - (Forschungen zur Landeskunde von Niederösterreich ; Bd. 39)

Bibliografija: str. 402-429. - Kazalo

ISBN 978-3-901234-27-9

94(436-89)"10/14"
ZGO D 4596/39 94(436-89) MARIAN G. Studien zum Adel

COBISS.SI-ID 63566178

OHK 2017/3 300
MARKEŠ, Janez
        Premišljevanja o Sloveniji / Janez Markeš. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 (Maribor : Ma-tisk). - 286 str. ; 25 cm

2.200 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-282-222-4

323(497.4)
SOC 32 MARKEŠ J, Premišljevanja
COBISS.SI-ID 286641408

OHK 2017/3 301
MARKL, Mateja
        Učinkovitost različnih pristopov vplivanja na prometno varno vedenje srednješolcev : doktorska disertacija / Mateja Markl. - Ljubljana : [M. Markl], 2016. - 393, [27] str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Vlasta Zabukovec. - Bibliografija: str. 379-392. - Povzetek ; Abstract: Efficiency of different approaches toward road safe behaviour of secondary school students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Eksperimentalna psihologija

159.9:656.05(043.3)
CC-APA: 4090
PSI Diss MARKL M. Učinkovitost
COBISS.SI-ID 63558754

OHK 2017/3 302
MAROJEVIĆ, Igor
        Mamina roka / Igor Marojević ; prevedel Jurij Hudolin. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 229 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina)

Prevod dela: Majčina ruka. - 800 izv. - O avtorju na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-284-269-7

821.163.41-311.2
SLA L.A I 7153 MAROJEVIĆ I. Mamina
COBISS.SI-ID 288739840

OHK 2017/3 303
MAZZA, Attilio
        Sirmione und der Gardasee : [Reiseführer : Kunst, Geschichte, Ansichten] / Attilio Mazza. - Brescia : M. Rossi, [197-]. - 80 str. : ilustr. ; 22 cm

Dodatki k nasl. navedeni na ov. - Bibliografija: str. 80

908:7(450Sirmione)
UMZG T/ita/Sir/1
COBISS.SI-ID 63489122

OHK 2017/3 304
MCDONALD, Karen Schneller-
        Connecting the drops : a citizens' guide to protecting water resources / Karen Schneller-McDonald. - Ithaca : Comstock Publishing Associates, a division of Cornell University Press, 2015. - XI, 275 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. [263]-265. - Kazalo

ISBN 978-0-8014-5310-6 (cloth : brezkislinski papir)
ISBN 978-1-5017-0028-6 (broš. : brezkislinski papir)

502.171:546.212 502.51:504.5 556.18
GEO II 11365 502/504 MCDONALD K. Connecting

COBISS.SI-ID 15735454

OHK 2017/3 305
MCINTYRE, Chris
        Namibia : the Bradt travel guide / Chris McIntyre ; [photographs Martin Harvey ... [et al.] ; illustrations Annabel Milne, Carole Vincer ; maps David McCutcheon]. - 5th ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2015. - XII, 540 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-84162-914-8

913(688.1)(036)
GEO AFR-J II 11372 908(6) MCINTYRE C. Namibia

COBISS.SI-ID 1108483678

OHK 2017/3 306
MEDVED, Andrej, 1947-
        Muca = La chatte / Andrej Medved ; [spremna beseda Miklavž Komelj ; risba Živko Marušič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 103 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 250 izv. - Kam vodijo besede gibi muce? / Miklavž Komelj: str. 95-[104]. - Fotografija in o avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4093-1

821.163.6-1
ROM L.A II 7393 MEDVED A. Muca
COBISS.SI-ID 287558656

OHK 2017/3 307
MEDVEŠEK, Janez
        Ni vsakomur dano : zbirka pesmi in misli / [avtor [besedila], fotografij in slik] Janez Medvešek. - Dragomelj : samozal., 2006 (Celje : Fotolik). - 177 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 961-245-192-3
ISBN 978-961-245-192-9

821.163.6-1
SLA L.A I 7146 MEDVEŠEK J. Ni vsakomur
COBISS.SI-ID 228702208

OHK 2017/3 308
MEĐUNARODNI naučni skup Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi (3 ; 2014 ; Beograd)
        Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi : tematski zbornik radova. 3 / [glavni urednik Vesna Krajišnik]. - Beograd : Filološki fakultet, Centar za srpski kao strani jezik, 2016 (Beograd : Čigoja štampa). - 445 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Cir. in lat. - "Na Filološkom fakultetu u Beogradu je od 24. do 25. oktobra 2014. godine organizovan treći Međunarodni naučni skup posvećen izučavanju i učenju srpskog kao stranog jezika na temu 'Srpski kao strani jezik u teoriji i praksi'."--> Reč priređivača: str. [5]. - 500 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl., franc. ali ruš.

ISBN 978-86-6153-313-6 (broš.)

811.163.41'243(082) 811.163.41'243(082):37.091.3
SLA Zb II 1453/3 MEĐUNARODNI Srpski
COBISS.SI-ID 222522380

OHK 2017/3 309
MENCEJ, Mirjam
        Styrian witches in European perspective : ethnographic fieldwork / Mirjam Mencej. - London : Palgrave Macmillan, cop. 2017. - 454 str. ; 22 cm. - (Palgrave historical studies in witchcraft and magic)

Bibliografija: str. 419-443. - Kazalo

ISBN 978-1-137-37249-9 (trda vezava)

398.47(497.4)
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 13271 MENCEJ M. Styrian witches ZGO C 6717/1 930.85 MENCEJ M. Styrian witches

COBISS.SI-ID 63177314

OHK 2017/3 310
MENGIN, Françoise
        Fragments of an unfinished war : Taiwanese entrepreneurs and the partition of China / Françoise Mengin. - London : Hurst, 2015. - XIX, 393 str. ; 23 cm. - (The CERI series in comparative politics and international studies)

Prevod dela: Fragments d'une guerre inachevée. - Bibliografija: str. 339-364. - Kazalo

ISBN 1-84904-470-8
ISBN 978-1-84904-470-7

32(529):32(521):33
AAŠ 3 MENGIN F. Fragments
COBISS.SI-ID 63488354

OHK 2017/3 311
MENNES, Paul
        Tox / Paul Mennes. - 4e druk. - Amsterdam : Singel Pockets, 1997, cop. 1994. - 154 str. ; 18 cm

ISBN 90-413-5018-7

821.112.5-31
GER 839.31/.32 MENNES P. Tox
COBISS.SI-ID 63363682

OHK 2017/3 312
MIKOLIČ Južnič, Tamara
        Nominalizacija : korpusni pristop h kontrastivnim in prevodoslovnim vprašanjem / Tamara Mikolič Južnič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 348 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje, ISSN 2335-335X)

Bibliografija: str. 269-290. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-893-6

81'367:81'322=163.6=131.1 81'25=163.6=131.1:81'367 81'322=163.6=131.1
GER 81'32 MIKOLIČ JUŽNIČ T. Nominalizacija GER AR MIKOLIČ JUŽNIČ T. Nominalizacija ROM 81 MIKOLIČ J. T. Nominalizacija
COBISS.SI-ID 288884736

OHK 2017/3 313
MIKŠA, Peter
        Trden kakor skala : kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala / Peter Mikša, Elizabeta Gradnik ; [urednika Kornelija Ajlec, France Malešič]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2017 (Maribor : Evrografis). - 111 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija z opombami: str. 100-108 in pod besedilom

ISBN 978-961-6870-28-3

061.2:796.52(497.4Ljubljana)(091)
ZGO D 8897 06 MIKŠA P. Trden kakor skala
COBISS.SI-ID 288536832

OHK 2017/3 314
MIRACKY, James J.
        Regenerating the novel : gender and genre in Woolf, Forster, Sinclair, and Lawrence / James J. Miracky. - 1st pbk. ed. - New York ; London : Routledge, 2013. - XIII, 178 str. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0647/2002155375-d.html - Publisher description. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2003. - Bibliografija: str. 159-169. - Kazalo. - Vsebina: Gender and gender matters: Virginia Woolf as pioneer and paradigm ; Pursuing (a) fantasy: E.M. Forster's doubled-up fiction ; The sexing of genius: May Sinclair's experimental novels ; From consummation to "remasculation": D.H. Lawrence's quest for the phallic novel

ISBN 978-0-415-86709-2 (broš.)

821.111.09-31"19":305
PRK 11403 821.111.09 MIRACKY J. J. Regenerating the novel

COBISS.SI-ID 63463010

OHK 2017/3 315
MISHIMA, Yukio, 1925-1970
        Prepovedane barve / Jukio Mišima ; iz japonščine prevedel Iztok Ilc. - Ljubljana : Škuc, 2011 ([Ljubljana] : Littera picta). - 398 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 95)

Prevod dela: Kinjiki. - 500 izv.

ISBN 978-961-6751-51-3

821.521-311.2
AAŠ J 82 MISHIMA Y. Prepovedane
COBISS.SI-ID 258976768

OHK 2017/3 316
        MLA handbook. - 8th ed. - New York : The Modern Language Association of America, 2016. - XIV, 146 str. : ilustr. ; 23 cm

Predhodni naslov: MLA Handbook for writers of research papers. - Kazalo

ISBN 978-1-60329-262-7
ISBN 1-60329-262-4

001.818(035)
GER PK 001 MLA HANDBOOK 8th ed./2016
COBISS.SI-ID 4078939

OHK 2017/3 317
MOBERG, Vilhelm, 1898-1973
        Invandrarna / Vilhelm Moberg ; återberättad av Cecilia Davidsson. - 1a uppl., 1a tryckningen. - Johanneshov : LL-förlaget, 2016. - 283 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 22 cm. - (Lättläst klassiker)

ISBN 978-91-8807-310-5

821.113.6-311.6(0.046.6)
GER 839.7 MOBERG V. Invandrarna
COBISS.SI-ID 63531362

OHK 2017/3 318
        MOBING, trpinčenje, šikaniranje --- : nekaj usmeritev za pogum pri ohranjanju dostojanstva / [urednik Franc Posel ; avtorji Tanja Česen ... et al.]. - Ljubljana : Pogum - društvo za dostojanstvo pri delu, 2009. - 40 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-961-92606-0-9

159.9:331.1:364.63(035) 658.310.42:364.63(082)
CC-APA: 3650
BIB 36 MOBING PED 658.3 Mobing PSI 159.9:331.1 MOBING Posel F.(ur.) SOC 36 MOBING Posel F. (ur.)
COBISS.SI-ID 62247681

OHK 2017/3 319
MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-
        Konec zgodbe / Vinko Möderndorfer ; [risba Pavle Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 153 str. ; 22 cm. - (Nova slovenska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Fotografija in o avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4094-8

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7394 MÖDERNDORFER V. Konec
COBISS.SI-ID 287562240

OHK 2017/3 320
        MORE! 1. Student's book / [Günter] Gerngross ... [et al.]. - 2nd ed. - [Rum] : Helbling Languages, 2009, cop. 2007. - 160 str. : ilustr. ; 28 str.

Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-3-85272-032-6

811.111'24(075.2)
GER 802.0-07 MORE! 1 Student's book
COBISS.SI-ID 63408738

OHK 2017/3 321
        MORE! 1. Workbook / [Günter] Gerngross ... [et al.]. - 2nd ed. - [Rum] : Helbling Languages, 2009, cop. 2007. - 152 str. : ilustr. ; 30 cm

Avtor naveden v kolofonu

ISBN 978-3-85272-031-9

811.111'24(075.2)(076)
GER 802.0-07 MORE! 1 Workbook
COBISS.SI-ID 63411042

OHK 2017/3 322
        MOROCCO / [project editors Helene Gedouin-Hines ... [et al.] ; contributors Rachida Alaoui [et al.] ; cartography Fabrice Le Goff]. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2015. - 396 str. : barvne ilustr. ; 23 cm. - (Eyewitness travel)

Podatki o avtorjih navedeni v kolofonu. - Ilustr. oz. zvd. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-1-4093-2977-0

913(64)(036)
GEO AFR-S II 11371 908(6) MOROCCO
COBISS.SI-ID 19598386

OHK 2017/3 323
MOZETIČ, Uroš, 1961-2016
        Anna Christie and Desire under the elms by Eugene Gladstone O'Neill : the response to their productions on the Slovene stage : angleška diplomska naloga / Uroš Mozetič. - Ljubljana : [U. Mozetič], 1987. - 114 f. ; 30 cm

Fakultetna Prešernova nagrada za 1987. - Bibliografija: f. 103-107. - Dipl. delo, Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., PZE za germanske jezike in književnosti

821.111(73).09-2O'Neill E.:792(497.4)(043.2)
GER DiplA MOZETIČ U. Anna
COBISS.SI-ID 63492962

OHK 2017/3 324
MOZETIČ, Uroš, 1961-2016
        T. S. Eliot's attitude towards modern man in The Waste land and in The hollow men : diplomska naloga / Uroš Mozetič. - Ljubljana : [U. Mozetič], 1985. - 33, [5] f. ; 30 cm

Bibliografija: f. 33. - Univ. Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pedagoška akademija v Ljubljani

821.111.09-1Eliot T. S.(043.2)
GER DiplA MOZETIČ U. T. S. Eliot's
COBISS.SI-ID 63494498

OHK 2017/3 325
MUCK, Desa
        Takole bom rekla : zbirka kolumn 2008-2015 / Desa Muck. - 1. izd. - Mokronog : Muck Blažina, 2017 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 211 str. ; 24 cm

1.000 izv. - Avtoričina bibliografija na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94144-0-8

821.163.6-92
SLA L.A II 7419 MUCK D. Takole
COBISS.SI-ID 287972864

OHK 2017/3 326
MUHR, Irena
        Zaznavanje tekmovalnosti med sorojenci na prehodu v odraslost : magistrska naloga / Irena Muhr. - Ljubljana : [I. Muhr], 2016. - 86 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 80-85. - Povzetek ; Abstract: Competition among siblings during emerging adulthood. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.922:316.362.1-055.71-053.81(043.2)
CC-APA: 2840 2950
PSI MagB MUHR I. Zaznavanje
COBISS.SI-ID 63523426

OHK 2017/3 327
MÜNCHNER neue-Secession
        VIII. Ausstellung : München, Glaspalast (Westflügel), 1922 / Münchner Neue-Secession. - [s. l. : s. n., 1922]. - 32, [46] str. : ilustr. ; 16 cm

Nasl. na ov.: 1922

73/76(083.824)"1922"
UMZG Kr/Mu/4/viii
COBISS.SI-ID 63359586

OHK 2017/3 328
MURAKAMI, Haruki
        Brezbarvni Tsukuru Tazaki in njegova leta romanja / Haruki Murakami ; iz japonščine prevedel Aleksander Mermal. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 354 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Dostopno tudi na: http://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=3339 - predstavitev knjig. - Prevod dela: Shikisai o motanai Tazaki Tsukuru to, kare no junrei no toshi. - 1.000 izv. - Potiskane spojne str.

ISBN 978-961-01-3675-0

821.521-311.2
AAŠ J 82 MURAKAMI H. Brezbarvni
COBISS.SI-ID 279004928

OHK 2017/3 329
MUSEK, Janek
        Psihološki temelji družbe prihodnosti / Janek Musek. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj, 2014. - 240 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 215-240. - Kazalo

ISBN 978-961-93606-1-3

159.923:17 159.923:17
CC-APA: 3100 2910 5-100
PSI 159.9 MUSEK J. Psihološki temelji
COBISS.SI-ID 276451328

OHK 2017/3 330
        MUSIC and manipulation : on the social uses and social control of music / edited by Steven Brown and Ulrik Volgsten. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2006. - XXI, 376 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 1-84545-098-1 (broš.)
ISBN 978-1-84545-098-4 (broš.)
ISBN 1-57181-489-2
ISBN 978-1-57181-489-0

316.74:78(082)
MUZ A 3744 MUSIC and manipulation
COBISS.SI-ID 1101599070

OHK 2017/3 331
        MUSIKPHILOLOGIE / herausgegeben von Bernhard R. Appel und Reinmar Emans. - Laaber : Laaber, 2017. - 325 str. : note ; 22 cm. - (Kompendien Musik / herausgegeben im Auftrag der Gesellschaft für Musikforschung durch Detlef Altenburg ... [et al.] ; Band 3)

Kazalo. - Bibliografija: str. 289-315

ISBN 978-3-89007-723-9

78.089.6(035)
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3346/3 KOMPENDIEN MUSIK Musikphilologie

COBISS.SI-ID 63437410

OHK 2017/3 332
        MUZEA & galerie v České republice / [fotografie Pavel Frič ; redakce Yvonna Fričová]. - 1. vyd. - Praha : Titanic, 1999. - 222 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kapesní encyklopedie)

Nasl. na hrbtu knj.: Muzea a galerie v České republice

ISBN 80-85909-51-0

069(437.1/.2)(036) 7:069(437.1/.2)(036)
UMZG Kt/cze/1
COBISS.SI-ID 104212992

OHK 2017/3 333
MYSLIVEC, Josef, 1907-1971
        Catalogue of icons from the collection of the former N.P. Kondakov Institute in Prague / Josef Myslivec ; prepared for publication by Jana H. Hlaváčková ; [translation Jan Valeška ; introductory text Jana H. Hlaváčková]. - Prague : Artefactum, 1999. - 132 str., ilustr. pril. ; 24 cm. - (Fontes historiae artium ; 7)

Ov. nasl.: Catalogue of icons. - Bibliografija: str. 123-132

ISBN 80-902279-6-1

75.05(069.5)(437.10) 069.538(437.10):75.05
UMZG Kt/Pra/18
COBISS.SI-ID 16933677

OHK 2017/3 334
MŽYKOVÁ, Marie, 1945-
        Křídla slávy : Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie : Galerie Rudolfinum, Praha [14.9.2000-14.1.2001] / Marie Mžyková ; přispěvky Thérése Burollet ... [et al.]. - Praha : Galerie Rudolfinum, 2000. - 2 vol. (623 str.) : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. [612]-623

ISBN 80-86443-00-0

UMZG T/cze/e24/7/i UMZG T/cze/e24/7/ii
COBISS.SI-ID 512468607

OHK 2017/3 335
        NAD pregradami 3 = Poverh bar´erov 3 : jubilejna številka ob dvajsetletnici Društva Slovenija - Rusija in stoletnici Ruske kapelice pod Vršičem = jubilejnyj v'ypusk v čest' 20-letija obščestva družby Slovenija - Rossija i 100-letija Russkoj časovni na Vršiče / [zbral in uredil Urban Ocvirk ; fotografije arhiv Društva Slovenija Rusija ... [et al.] ; prevodi Jasna Čakarun ... et al.]. - Ljubljana : Društvo Slovenija Rusija, 2016. - 230 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Bilten Društva Slovenija - Rusija = Bjulleten´ Obščestva Slovenija - Rossija)

ISBN 978-961-285-558-1

327(497.4:470)(082) 394.912(497.4:470)(082)
COBISS.SI-ID 287826432

OHK 2017/3 336
NAJDER, Zdzisław
        Joseph Conrad : a life / Zdzisław Najder ; translated by Halina Najder. - 2nd, extensively revised English-language ed. - Rochester (NY) : Camden House, 2007. - XXIV, 745 p., [32] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Prevod dela: Życie Conrada-Korzeniowskiego. - Bibliografija: str. 687-703. - Kazali

ISBN 978-1-57113-347-2
ISBN 1-57113-347-X

821.111.09Conrad J. 929Conrad J.
GER 820.09 Conrad J. NAJDER Z.
COBISS.SI-ID 63535202

OHK 2017/3 337
        NAJLEPŠE srpske priče / izbor, predgovor i komentari Milisav Savić. - Beograd : Raška škola, 1999. - 418 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Antologije)

Cir. - Predgovor: str. [5]-7

821.163.41-32(082.2)
SLA L.A I 5776 NAJLEPŠE
COBISS.SI-ID 56530186

OHK 2017/3 338
        NEVYDUMANNAJA istorija pohoždenij Jozefa Švejka v Rossii. Kn. 1, 1926-1940 / [sostavlenie, predislovie kommentarii N. L. Glazkovoj]. - Moskva : Center knigi Rudomino, 2012. - 366 str. : ilustr. ; 25 cm

Cir. - Švejk šagaet " "Levoj! Levoj! Levoj!" / N. L. Glazkova: str. 5-12. - Kazalo

ISBN 978-5-7380-0374-5

821.162.3.09-32Hašek J.(047)"1926/1940"
SLA L.H II 5682/1 NEVYDUMANNAJA
COBISS.SI-ID 63469666

OHK 2017/3 339
        NEW illustrated guide of Rome and Vatican. - Terni : Fotorapidacolor, 1971. - 191 str. : ilustr. ; 21 cm

Nasl. na ov.: Rome and Vatican. - Nasl. na hrbtu: A new guide to Rome

7:908(450.621)
UMZG T/ita/Roma/100
COBISS.SI-ID 63475042

OHK 2017/3 340
        Die NIBELUNGEN : Sage - Epos - Mythos / herausgegeben von Joachim Heinzle, Klaus Klein und Ute Obhof. - Wiesbaden : Reichert, 2003. - VIII, 656 str., 130 str. pril. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 3-89500-347-6
ISBN 978-3-89500-347-9

821.112.2'04.09Nibelungenlied(082) 398.22(=11):821.112.2'04.09 257.4:821.112.2'04.09
GER 830-023.09 Nibelungen Heinzle J. (ur.)

COBISS.SI-ID 63368034

OHK 2017/3 341
NIETZSCHE, Friedrich, 1844-1900
        Dionisovi ditirambi / Fridrih Niče ; preveo Jovica Acin. - Beograd : Grafos, 1981. - 45 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Horizonti ; 32)

Prevod dela: Dionysos-Dithyramben

821.112.2.09-1
FIL VII NIETZSCHE F. Dionisovi
COBISS.SI-ID 9686273

OHK 2017/3 342
NIETZSCHE, Friedrich, 1844-1900
        Filozofija u tragičnom razdoblju Grka / Fridrih Niče ; preveo Božidar Zec. - Beograd : Grafos, 1981 (Novi Sad : Budućnost). - 89 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Horizonti ; 23)

Prevod dela: Werke. - Pogovor / Božidar Zec: str. 87-[90]. - 3.000 izv.

1(38)
FIL XI.2 NIETZSCHE F. Filozofija u tragičnom

COBISS.SI-ID 3692042

OHK 2017/3 343
NIETZSCHE, Friedrich, 1844-1900
        Knjiga o filozofu / Fridrih Niče ; preveo Jovica Aćin. - Beograd : Grafos, 1984. - 113 str. ; 19 cm. - (Biblioteka "Horizonti")

Prevod dela: Das Philosophenbuch

1-051
FIL I NIETZSCHE F. Knjiga o filozofu
COBISS.SI-ID 22774272

OHK 2017/3 344
NIETZSCHE, Friedrich, 1844-1900
        O koristi i šteti istorije za život / Fridrih Niče ; preveo Milan Tabaković. - 2. izd. - Beograd : Grafos, 1979. - 91 str. ; 19 cm

930.1 1Nietzsche F.
FIL IX.2 NIETZSCHE F. O koristi SOC 1 NIETZSCHE F. O koristi
COBISS.SI-ID 4672000

OHK 2017/3 345
        NIETZSCHE, godfather of fascism? : on the uses and abuses of a philosophy / edited by Jacob Golomb and Robert S. Wistrich. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, cop. 2002. - XV, 341 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/prin031/2001055185.html - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=9900 - ocena knjige
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/description/prin021/2001055185.html - založnikova predstavitev. - Bibliografija: str. 323-332. - Kazalo

ISBN 0-691-00709-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-691-00709-0 (trda vezava)
ISBN 0-691-00710-1 (broš.)
ISBN 978-0-691-00710-6 (broš.)

1Nietzsche F.:
PRK 11405 1 NIETZSCHE Golomb J. (ur.)
COBISS.SI-ID 63492706

OHK 2017/3 346
NISSLEY, Tom
        Intimate and authentic economies : the American self-made man from Douglass to Chaplin / Tom Nissley. - 1st pbk ed. - New York ; London : Routledge, 2013. - XI, 200 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip045/2003014363.html - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0647/2003014363-d.html - založnikova predstavitev. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2003. - Bibliografija: str. 187-194. - Kazalo

ISBN 978-0-415-86142-7 (broš.)

821.111(73).09
PRK 11410 821.111.09 NISSLEY T. Intimate
COBISS.SI-ID 63505506

OHK 2017/3 347
NOORDERVLIET, Nelleke
        Het oog van de engel / Nelleke Noordervliet. - 7e druk. - Amsterdam : Meulenhoff, 1997, cop. 1991. - 263 str. ; 18 cm. - (Rainbow Pocketboek ; 311)

ISBN 90-417-1038-8

821.112.5-31
GER 839.31/.32 NOORDERVLIET N. Oog van de engel

COBISS.SI-ID 63371618

OHK 2017/3 348
        NOVO raspeće : antologija savremene srpske poezije tragom estetskog egzorcizma : 1967-2000 / [priredio] Zoran Bognar. - Beograd : Rad, 2001 (Beograd : Sprint). - 219 str. ; 22 cm

O pesništvu na kraju XX veka tragom estetskog egzorcizma / Zoran Bognar: str. 199-212. - Beleška o autoru: str. 213. - Sadrži bio-bibliografske bilješke o pjesnicima

ISBN 86-09-00752-9 (broš.)

821.163.41-14(082.2)
SLA L.A II 7405 NOVO
COBISS.SI-ID 175872263

OHK 2017/3 349
OBERMAN, Heiko Augustinus
        Luther : Mensch zwischen Gott und Teufel / Heiko A. Oberman. - Verbesserte Aufl. - Berlin : Siedler, 1987. - 379 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Siedler paperback)

Kazalo

ISBN 3-88680-285-X

274.5(4)"15"
ZGO C 6711 27-9 OBERMAN H. A. Luther
COBISS.SI-ID 63549538

OHK 2017/3 350
O'BYRNE, Darren J.
        Human rights in a globalizing world / Darren J O'Byrne. - London ; New York, NY : Palgrave Macmillan, 2016. - XIV, 175 str. ; 23 cm

Includes bibliographical references (pages 164-172) and index. - Kazalo

ISBN 978-1-137-33596-8 (broš. : brezkislinski papir)

34:005.44:32
SOC 34 O'BYRNE, D. Human rights
COBISS.SI-ID 63354210

OHK 2017/3 351
        OFFIZIELLER Katalog der X. Internationalen Kunstausstellung im Kgl. Glaspslast zu München 1909 : 1. Juni bis Ende Oktober / veranstaltet von der "Münchener Künstlergenossenschaft" im Verein mit der "Münchener Secession". - 2. Ausg. - München : Verlag des Zentralkomitees der X. Internationalen Kunstausstellung, 1909. - 360, 183, 44 str. : ilustr. ; 17 cm

Nasl. na ov.: München 1909 : X. Internationale Kunstausstellung, Königl. Glaspslast : Illustrierter Katalog. - Kazalo

73/76(083.824)"1909"
UMZG Kr/Mu/3/x
COBISS.SI-ID 63358562

OHK 2017/3 352
OGNJENOVIĆ, Vida
        Najlepše pripovetke Vide Ognjenović / izbor i predgovor Milisav Savić. - Beograd : Prosveta, 2001 (Bor : Bakar). - 160 str. ; 21 cm

Cir. - 1.000 izvodov. - Avtoričina fotografija na ov. - Deset napomena za čitanje pripovedaka Vide Ognjenović: str. 5-8

ISBN 86-07-01277-0

821.163.41-32
SLA L.A II 7395 OGNJENOVIĆ V. Najlepše
COBISS.SI-ID 172904967

OHK 2017/3 353
OLOHAN, Maeve
        Scientific and technical translation / Maeve Olohan. - London ; New York : Routledge, 2016. - VIII, 253 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge translation guides)

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-0-415-83784-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83786-6 (broš.)

81'255:001.4(035) 81'255:62(035)
GER 81'255 OLOHAN M. Scientific
COBISS.SI-ID 63461218

OHK 2017/3 354
        ON the edge / compiled by Aidan Chambers. - London : Macmillan Children's Books, 1991, cop. 1990. - 164 str. ; 18 cm. - (Pan)

Vsebina: Toad in the hole / Patricia Windsor. The trap / Robert Westall. Air pressure / Jan Mark. Local knowledge / Margaret Mahy. The man in the lift / Rex Harley. Eena, Meena / Vivien Alcock. The steel finger / John Gordon. The delicate sound of thunder / Brian Morse.

ISBN 0-330-31983-3

821.111-93-32(082.2)
GER 820M ON THE EDGE Chambers A. (ur)
COBISS.SI-ID 63367266

OHK 2017/3 355
OSOJNIK, Iztok, 1951-
        Hamlet / Iztok Osojnik. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 186 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prišleki)

200 izv.

ISBN 978-961-6952-89-7

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/84 OSOJNIK I. Hamlet
COBISS.SI-ID 287221504

OHK 2017/3 356
OTROŠENKO, Vladislav
        Vedi menja, slepec : roman-rassledovanie o sud´be i ugolovnom dele Suhovo-Kobylina / Vladislav Otrošenko. - Moskva : Kul´turnaja revoljucija, 2007. - 285 str. ; 20 cm

Cir. - O avtorju in fotografija na sprednjem zavihku ov. - Kratkaja bibliografija: str. 281-285

ISBN 5-250-06001-3

821.161.1-31:929Suhovo-Kobylin A. V.
SLA Rus I 1275 OTROŠENKO V. Vedi
COBISS.SI-ID 63476834

OHK 2017/3 357
        OUTSIDE the clause : form and function of extra-clausal constituents / edited by Gunther Kaltenböck, Evelien Keizer, Arne Lohmann. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2016. - VI, 450 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in language companion series, ISSN 0165-7763 ; vol. 178)

Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5943-1

81'367'42(082)
GER 801.56 OUTSIDE THE CLAUSE Kaltenböck G. (ur.)

COBISS.SI-ID 63493986

OHK 2017/3 358
PACHLOVSKA, Oxana
        Civiltà letteraria ucraina / Oxana Pachlovska. - 1e ed. - Roma : Carocci, cop.1998. - 1104 str. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi ; 59. Lettere)

Bibliografia essenziale: str. 1013-1062. - Kazala

ISBN 88-430-1138-3

821.161.3.09(091)
COBISS.SI-ID 63485282

OHK 2017/3 359
PARKER, John Henry
        A concise glossary of architectural terms / John Henry Parker. - London : Bracken Books, 1989. - 335 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 1-85170-266-0

72:001.4
COBISS.SI-ID 1571589

OHK 2017/3 360
        PARKS and protected areas in Canada : planning and management / edited by Philip Dearden, Rick Rollins, Mark Needham. - 4th ed. - Don Mills (Ontario) : Oxford University Press, 2016. - XVII, 486 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-900993-0

913:502/504(71)
GEO CDN II 11369 502/504 PARKS
COBISS.SI-ID 63393634

OHK 2017/3 361
PASTERNAK, Boris Leonidovič
        Boris Pasternak : choix de textes, traductions inédites, portraits, documents, bibliographie / une étude par Yves Berger. - Paris : Pierre Seghers, 1958. - 221 str., [10] str. s črno-belimi fotografijami B. Pasternaka ; 16 cm. - (Poètes d'aujourd'hui ; 63)

[Présentation par Yves Berger]: str. 8-83. - Bibliografija: 216-219. - Oeuvre de Pasternak traduit en français ; Ouvrages a consulter: str. 218-219

821.161.1(082.2) Pasternak B. N. 821.161.1.09Pasternak B. N.
COBISS.SI-ID 118994695

OHK 2017/3 362
PAVLETIČ, Andrej, 1962-
        Vzgoja duha : vzgojno-teoretske razsežnosti religijskih konceptov duha : (fenomenološki pristop k novodobnim religijam) / Andrej Pavletič. - Nova Gorica : Educa, Melior, 2008. - 216 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-194

ISBN 978-961-6753-05-0

130.121:37
SOC 37 PAVLETIČ A. Vzgoja duha
COBISS.SI-ID 242157824

OHK 2017/3 363
PAZIŃSKI, Piotr
        Penzion / Piotr Paziński ; prevedel Klemen Pisk. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016 ([Bled] : Belin grafika). - 157 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

Prevod dela: Pensjonat. - 1.000 izv. - Kjer se sedanjost srečuje s preteklostjo / Klemen Pisk: str. 153-155. - European Union Prize for Literature, 2012

ISBN 978-961-6968-80-5

821.162.1-311.2
SLA L.A II 7392 PAZIŃSKI P. Penzion
COBISS.SI-ID 90247169

OHK 2017/3 364
PENMAN, Danny, 1966-
        Čuječnost za ustvarjalnost : kako se prilagajati, ustvarjati in uspevati v ponorelem svetu / Danny Penman ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2016 (natisnjeno v EU). - 206 str. ; 20 cm

Prevod dela: Mindfulness for creativity. - Tisk po naročilu. - O avtorju: str. [207]. - Predgovor Marka Williamsa: str. 9-13. - Bibliografija: str. 201-204

ISBN 978-961-00-3125-3 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-3126-0 (broš.)

159.923.35 159.955
CC-APA: 2380
PSI 159.928 PENMAN D. Čuječnost
COBISS.SI-ID 286376704

OHK 2017/3 365
PEPETONE, Gregory G., 1946-
        Hogwarts and all : Gothic perspectives on children's literature / Gregory G. Pepetone. - New York [etc.] : P. Lang, cop. 2012. - 236 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 229-232. - Kazalo

ISBN 978-1-4331-0060-4
ISBN 1-4331-0060-6

821.111.09-93-312.9"18/20" 821.111(73).09-93-312.9
GER 820.09-3/-9 PEPETONE G. G. Hogwarts and all

COBISS.SI-ID 63393890

OHK 2017/3 366
PERAT, Katja
        1001 / Katja Perat. - [Ljubljana : MGL], 2016. - 74 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - Po motivih pravljične zbirke Tisoč in ena noč. - Premiera: MGL 1. marec 2016. - Na ovoju kot soavtor ročno pripisan Boštjan Gombač: FFLJ

821.163.6-2
COBISS.SI-ID 4164187

OHK 2017/3 367
PESTOTNIK, Lidija
        Sprachlernspiele in der Erwachsenenbildung = Jezikovne igre pri poučevanju odraslih : magistrsko delo / Lidija Pestotnik. - Ljubljana : [L. Pestotnik], 2017. - 68 f., [f] f. pril. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Brigita Kosevski Puljić. - Bibliografija: f. 64-67. - Abstract ; Izvleček ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

[37.091.3:81'243]:794(043.2) [794:81'24]:37.091.3(043.2)
GER MagB PESTOTNIK L. Sprachlernspiele
COBISS.SI-ID 63417954

OHK 2017/3 368
PETERS, Kimberley
        Your human geography dissertation : designing, doing, delivering / Kimberley Peters. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2017. - XIV, 241 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 217-232. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-9520-5 (pbk.)
ISBN 978-1-4462-9518-2

910.1(035) 911.3:[001.81:378.22](035)
GEO II 11385 910.1 PETERS K. Your human
COBISS.SI-ID 63546722

OHK 2017/3 369
PETROVIĆ Njegoš, Petar II, črnogorski vladika, 1813-1851
        Gorskij vienac˝ : istoričesko sobytiè pri svršetku XVII vieka. / sočineniè P. P. N. vladyke crnogorskoga. - Reprint izd. - Cetinje : Obod, 1963. - [10], 116 str. : portret, faks. ; 27 cm

Cir. - "Povodom sto pedesete godišnjice pjesnikova rođenja" -> notranja str. zadnjega ov. - Reprint izd.: U Beču : Slovima Č. O. O. Mehitarista,1847

821.163.41-13
COBISS.SI-ID 4760089

OHK 2017/3 370
PHILLIPS, Angus
        Turning the page : the evolution of the book / Angus Phillips. - London ; New York : Routledge, 2014. - XV, 139 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 129-135. - Kazalo

ISBN 978-0-415-62564-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-62565-4 (broš.)

004.738.5:655.4 347.78 004.738.5:655.41
BIB 347.78 PHILLIPS A. Turning
COBISS.SI-ID 283104768

OHK 2017/3 371
PILKOVIĆ-Maksimović, Dora, 1911-2001
        Izabrane pesme / Dora Pilković. - 1. izd. - Kragujevac : Jefimija, 2004 (Kragujevac : Prizma). - 245 str. : ilustr., faks., portreti ; 16 cm. - (Biblioteka Jefimija)

Cir. - 500 izvodov. - Nepristajanje na javu ili ukleti pev Dore Pilković / Slobodan Rakitić: str. 7-19. - Savremenici o Dori Pilković / Desimir Blagojević ... [i dr.]: str. 181-187. - Godine života Dore Pilković: str.191-208. - Bibliografija [Dore Pilković]: str. 211-240

ISBN 86-7016-043-9 (karton)

821.163.41-14 821.163.41:929 Pilković D. 012 Pilković D. 016:929 Pilković D.
SLA L.A I 5780 PILKOVIĆ-MAKSIMOVIĆ D. Izabrane

COBISS.SI-ID 113824268

OHK 2017/3 372
PINKER, Steven, 1954-
        Language, cognition, and human nature : selected articles / Steven Pinker. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XI, 378 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazali

ISBN 978-0-19-025928-0

81'23
GER 800:159.9 PINKER S. Language cognition

COBISS.SI-ID 63453282

OHK 2017/3 373
PIPER, Predrag
        Ruski jezik : izgovor, gramatika, konverzacija, vežbe / Predrag Piper, Mila Stojnić. - 1. izd. - Beograd : Zavet, 2002 (Beograd : Kultura). - 375 str. : tabele ; 24 cm

Cir. - 1000 izvodov. - Bibliografija: str. 367-368

ISBN 86-7034-047-X

811.161.1(075)
COBISS.SI-ID 100367628

OHK 2017/3 374
PISCI dvadesetog veka
        Pisci XX veka. Knj. 2 / priredio Slobodan Grubačić ; [urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković]. - Višegrad : Andrićev institut, 2016 (Beograd : Belpak). - 270 str. ; 20 cm. - (Edicija Književnost XX veka)

300 izvodov. - Cir. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Povzetki v kazalih v srb. in angl.

ISBN 978-99976-21-12-2

821.09:929A/Ž
COBISS.SI-ID 6185240

OHK 2017/3 375
PISCI dvadesetog veka
        Pisci XX veka. Knj. 1 / priredio Slobodan Grubačić ; [urednici Aleksandra Vraneš, Ljiljana Marković]. - Višegrad : Andrićev institut, 2016 (Beograd : Belpak). - 339 str. ; 20 cm. - (Edicija Književnost XX veka)

300 izvodov. - Cir. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-99976-21-11-5

821.09"19":929A/Ž
COBISS.SI-ID 6184984

OHK 2017/3 376
        PODOBY interpretácie / Tatiana Sedová ... [et al.]. - Bratislava : VEDA, 2016. - 213 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 196-206. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-80-224-1549-1

1:82
COBISS.SI-ID 63440738

OHK 2017/3 377
PODSTENŠEK, Tomo
        Papir, kamen, škarje / Tomo Podstenšek. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 211 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv.

ISBN 978-961-6949-83-5

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7155 PODSTENŠEK T. Papir
COBISS.SI-ID 89027585

OHK 2017/3 378
POLJANEC, Andraž
        Julijske Alpe. Južni del : enciklopedični vodnik / Andraž Poljanec ; [avtorji fotografij Andraž Poljanec, Gorazd Gorišek, Andrej Stritar]. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 226 str. : ilustr. ; 22 cm

Zvd. na sprednjem veznem listu. - 800 izv. - Bibliografija: str. 219-221. - Kazalo

ISBN 978-961-6870-25-2

796.52(234.323.6-13)(036)
GEO SLO II 11356 908 POLJANEC A. Julijske Alpe

COBISS.SI-ID 286900224

OHK 2017/3 379
        POMEMBNI vidiki izida goriških pesmaric 1929-1933 : in separat Pesmi, ki bi jih pripisala Terčelju / zbrala in uredila [in spremno besedo napisala] Marija Pegan. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016 (Ljubljana : Nadja Maruša Hren). - 1 partitura (73 str.) : ilustr. ; 24 cm + spremna knjižica Pesmi, ki bi jih pripisala Terčelju (30 str. ; ilustr., note ; 22 cm). - (Zbirka Pelikan ; 7) (Vaš Terčelj ; 2016, 5)

200 izv.

783.29
MUZ P ž POMEMBNI VIDIKI goriških pesmaric MUZ P ž POMEMBNI VIDIKI Pesmi, ki bi jih
COBISS.SI-ID 9228780

OHK 2017/3 380
POMPE, Gregor
        Novi tokovi v glasbi 20. stoletja / Gregor Pompe. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za muzikologijo, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 292 str. : ilustr., note ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 272-278. - Kazalo

ISBN 978-961-237-657-4

78.03"19"(075.8)
FRASCATI: 6-307
MUZ A 3629 POMPE G. Novi tokovi 4
COBISS.SI-ID 286536192

OHK 2017/3 381
        PONAVLJANJA / [avtorji in prevajalci Mladen Dolar ... [et al.] ; urednik Gregor Moder]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 267 str. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi ; letn. 54, št. 9/10, ISSN 0555-2419)

500 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetek; Abstract

ISBN 978-961-6376-73-0

792:159.964.2
SOC 1 PONAVLJANJA Dolar M. ur.
COBISS.SI-ID 288008960

OHK 2017/3 382
POPOVIĆ, Milorad, 1957-
        Njegoš i crnogorska nacija / Milorad Popović. - Cetinje : Otvoreni kulturni forum, 2011 (Cetinje : IVPE). - 190 str. ; 20 cm

500 izvodov. - Na zavihku zadnjega ov. avtorjeva fotografija in biografski podatki

ISBN 978-86-85747-42-7

821.163.4:929Petrović Njegoš P. II:321.1(497.16)
SLA Zb I 294 POPOVIĆ M. Njegoš
COBISS.SI-ID 19446800

OHK 2017/3 383
PORENTA, Ana, 1965-
        Deklice / Ana Porenta ; [spremna beseda Barbara Korun]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 87 str. ; 20 cm. - (Posebne izdaje ; no. 33)

300 izv. - Ko nekega dne ne najdeš več domov / Barbara Korun: str. 78-87

ISBN 978-961-6894-84-5

821.163.6-1 821.163.6.09Porenta A.
SLA L.A I 7152/33 PORENTA A. Deklice
COBISS.SI-ID 287186432

OHK 2017/3 384
        POSTIMPRESIONIZAM : izvori moderne umjetnosti / preveli Jelena Ivičević-Desnica, Joso Ricov. - Zagreb : Mladost, 1979. - 342 str. : ilustr. ; 32 cm

Prevod dela: Il postimpressionismo

7.036.4
COBISS.SI-ID 18057729

OHK 2017/3 385
POTRČ, Matjaž, 1948-
        Pojave i psihologija : (fenomenološki spisi) / Matjaž Potrč ; prijevod Ksenija Premur. - Zagreb : Lara ; Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2017 (Petrinja : Glasila). - 284 str. ; 20 cm

Prevod dela: Pojavi in psihologija. - Bibliografija: str. 275-284. - Summary

ISBN 978-953-7289-73-7

165.62
FIL VI POTRČ M. Pojave
COBISS.SI-ID 63511650

OHK 2017/3 386
        PREDAREA, receptarea şI evaluarea limbii române ca limbǎ strǎinǎ : dimensiune a interculturalitǎţii / Loredana Netedu (editor). - Ploieşti : Editura Universitǎţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2016. - 106 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki in povzetki v romun. - Recenzenta Marius Nica in Lucia Ispas. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-973-719-674-3

811.135.1'243:37.091.3
ROM 37 PREDAREA Netedu L. (ur.)
COBISS.SI-ID 63548770

OHK 2017/3 387
PREGARC, Aleksij
        Trst in njegove krošnje : antološki izbor = Trieste e le sue fronde : scelta antologica / Aleksij Pregarc ; [prevod v italijanščino, traduzione in italiano Jolka Milič, Darja Betocchi ; spremna beseda, saggio introduttivo Irena Žerjal]. - Trst = Trieste : Mladika, 2016 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 147 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v it. - Brezčasovni poetični utrinki = Nell' infinito della poesia / Irena Žerjal: str. 8-13. - O avtorju = Note sull' autore: str. 145-146. - Bibliografija: str. 147-[148]

ISBN 978-88-7342-230-3

821.163.6(450)-1 821.163.6.09Pregarc A.
SLA L.A II 7318 PREGARC A. Trst 1, 2
COBISS.SI-ID 8806892

OHK 2017/3 388
PREZELJ, Sara
        Napake rusko govorečih v slovenščini kot drugem in tujem jeziku : študije primerov : magistrsko delo / Sara Prezelj. - Ljubljana : [S. Prezelj], 2017. - 77 str. : preglednice ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Mentorici Simona Kranjc, Aleksandra Derganc. - Viri in literatura: str. 62-63. - Povzetek ; Rezjume ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za slovenistiko, Oddelek za slavistiko

811.163.6'243
COBISS.SI-ID 63391074

OHK 2017/3 389
PRILEPIN, Zahar
        Botinki, polnye gorjačej vodkoj : [pacanskie rasskazy] / Zahar Prilepin. - Moskva : Izdatel´stvo AST, 2016. - 254 str. ; 18 cm. - (Èkskljuzivnaja novaja klassika)

Cir. - Podnaslov na ov.

ISBN 978-5-17-095123-9

821.161.1.-32
SLA Rus I 1273 PRILEPIN Z. Botinki
COBISS.SI-ID 63475298

OHK 2017/3 390
PROKOPIEV, Aleksandar
        Ars Amatoria : (deset priča o ljubavi) / Aleksandar Prokopiev. - Beograd : Geopoetika, 1997 (Beograd : Čigoja štampa). - 124 str. ; 19 cm. - (Mala edicija proze)

Majstor igre u zrelom periodu / Vlada Urošević: str. 121-124

ISBN 86-83053-02-4 (broš.)

821.163.3-32
SLA L.A I 7147 PROKOPIEV A. Ars
COBISS.SI-ID 128382215

OHK 2017/3 391
PROPP, Vladimir Jakovlevič
        Zgodovinske korenine čarobne pravljice / Vladimir Jakovljevič Propp ; [prevod Lijana Dejak] ; [izdajatelj] Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts = Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. - Ljubljana : Založba ZRC : Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2013 (Begunje : Cicero). - 343 str. ; 24 cm. - (Zbirka Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 8)

Prevod dela: Istoričeskie korni volšebnoj skazki. - 400 izv. - Spremna beseda / Monika Kropej: str. 13-16. - Bibliografija: str. 319-331. - Kazali

ISBN 978-961-254-656-4 (trda vezava)

398.2.001(100) 82.0-34
FRASCATI: 5-402
ETN B.5 13187/8 PROPP V. J. Zgodovinske PRK 10577 82.0-1/-9 PROPP V. J. Zgodovinske 2 SOC 82 PROPP Zgodovinske
COBISS.SI-ID 270047488

OHK 2017/3 392
        PSIHOLOGIJA obrazovanja / Vlasta Vizek Vidović [et al.]. - Zagreb : IEP : VERN', 2003. - [16], 563 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis Studiorum Zagrabiensis)

O avtoricah: str. 563. - Bibliografija: str. 521-540 in pri posameznih poglavjih. - Kazali. - Povzetek v hrv. pri vsakem poglavju

ISBN 953-7057-06-2 (IEP)
ISBN 953-99244-0-5 (VERN')
ISBN 978-953-7057-06-0

37.015.3
CC-APA: 3500
PSI 37.015.3 PSIHOLOGIJA Vizek Vidović V.
COBISS.SI-ID 63405410

OHK 2017/3 393
PUNCER, Mojca
        Sodobna umetnost in estetika / Mojca Puncer. - 1. natis. - Ljubljana : Publicistično društvo ZAK, Društvo za proučevanje zgodovine, antropologije in književnosti ; Maribor : Pedagoška fakulteta, 2010 (Ljubljana : Hren). - 333 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Eos / Publicistično društvo ZAK ; knj. 1)

300 izv. - Slikovna priloga: str. 281-303. - Bibliografija: str. 305-321. - Kazalo. - Summary

ISBN 978-961-6747-05-9 (ZAK)

7.038.53 111.852
FRASCATI: 6-301
FIL VII PUNCER M. Sodobna PRK 9840 PUNCER M. Sodobna umetnost
COBISS.SI-ID 254087936

OHK 2017/3 394
PUZO, Mario, 1920-1999
        Omertà / Mario Puzo. - London : William Heinemann, 2000. - 316 str. ; 25 cm

ISBN 0-434-00870-2 (trda vezava)
ISBN 0-434-00881-8 (broš.)

821.111(73)-312.4
GER 820(73) PUZO M. Omertà
COBISS.SI-ID 8278834

OHK 2017/3 395
PYNCHON, Thomas
        V. / Thomas Pynchon. - 1st Harper Perennial modern classics ed. - New York [etc.] : Harper Collins, 2005. - 547 str. ; 21 cm. - (Harper Perennial modern classics)

ISBN 978-0-06-093021-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) PYNCHON T. V.
COBISS.SI-ID 63382626

OHK 2017/3 396
RACKOVIĆ, Miodrag
        Lovac na žene / Miodrag Racković. - Beograd : Apostrof, 2000 (Beograd : Midim print). - 163 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Šum vremena ; knj. 130)

500 izvodov. - Beleška o autoru: str. 161. - Številka na hrbtu 2

821.163.41-31
SLA L.H II 5674/130 RACKOVIĆ M. Lovac
COBISS.SI-ID 183551239

OHK 2017/3 397
RACKOVIĆ, Miodrag
        Pedalj ispod pupka / Miodrag Racković. - Beograd : Apostrof, 2000 (Beograd : Midim print). - 159 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Šum vremena ; knj. 129)

500 izvodov. - Beleška o autoru: str. 157

(Broš.)

821.163.41-32
SLA L.H II 5674/129 RACKOVIĆ M. Pedalj
COBISS.SI-ID 183551495

OHK 2017/3 398
RANKIN, Ian
        Fleshmarket Close / Ian Rankin. - Paperback ed. - London : Orion, 2005. - 482 str. ; 18 cm. - (An inspector Rebus novel ; 15)

ISBN 0-75286-563-3

821.111-312.4
GER 820 RANKIN I. Fleshmarket
COBISS.SI-ID 9956253

OHK 2017/3 399
RANKIN, Ian
        The naming of the dead / Ian Rankin. - London : Orion, 2007. - 517 str. ; 18 cm. - (An Inspector Rebus novel ; 16) (An Orion paperback)

ISBN 978-0-7528-8163-8

821.111-312.4
GER 820 RANKIN IAN Naming
COBISS.SI-ID 14562617

OHK 2017/3 400
RANKIN, Ian
        Resurrection men / Ian Rankin. - Paperback ed. - London : Orion, 2002. - 484 str. ; 18 cm. - (An Inspector Rebus novel / Ian Rankin ; 13) (An Orion paperback)

ISBN 0-75284-822-4
ISBN 978-0-75284-822-8

821.111-312.4
GER 820 RANKIN I. Resurrection
COBISS.SI-ID 1098276446

OHK 2017/3 401
        REASON + enjoyment / edited by Kate Montague, Sigi Jöttkandt. - Ljubljana : Filozofski inštitut ZRC SAZU = Institute of Philosophy at SRC SASA, 2016. - 342 str. ; 24 cm. - (Filozofski vestnik, ISSN 0353-4510 ; vol. 37, no. 2)

V kazalu tudi nasl. v slov. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Abstracts ; Povzetki

ISBN 978-961-254-979-4

130.2(082)
COBISS.SI-ID 288009472

OHK 2017/3 402
        REČNIK srpskih govora Vojvodine / redaktor Dragoljub Petrović. - Novi Sad : Matica srpska ; Tiski cvet, 2000-<2010>. - Zv. <1-10> : ilustr. ; 24 cm. - (Leksikografska izdanja / Matica srpska ; knj. 3. Dijalekatski rečnici ; knj. 2)

Cir. - Bibliografija

Dosedanja vsebina:
Sv. 1: A-B. - 2000. - 161, [1] str. pril.
Sv. 2: V-D. - 2002. - 288, [1] str. pril.
Sv. 3: Đ-J. - 2003. - 218, [1] str. pril. - Spremno besedilo Petra Weissa na zavihku ov.
Sv. 4: K-Lj. - 2004. - 296 str., pril.
Sv. 5: M-Nj. - 2005. - 189, [8] str. pril.
Sv. 6: O-Poljupčić. - 2006. - 233, [2] str. pril.
Sv. 7: poljučiti-rzati. - 2007. - 192, [2] str., [2] str. pril., [1] zganjena pril.
Sv. 8: riba-S. - 2008. - 209 str., [8] str. pril., [1] zganjena pril.
Sv. 9: T-F. - 2009. - 203 str., [9] str. pril., [1] zganjena pril.
Sv. 10: H-Š. - 2010. - 202 str., [11] str. pril., [1] zganjena pril.

ISBN 86-7264-011-X (Sv. 1)
ISBN 86-83651-05-3 (Sv. 2)
ISBN 86-83651-18-5 (Sv. 3)
ISBN 86-83651-31-2 (Sv. 4)
ISBN 86-83651-51-7 (Sv. 5)
ISBN 86-83651-77-0 (Sv. 6)
ISBN 978-86-83651-93-1 (Sv. 7)
ISBN 978-86-7946-019-6 (Sv.8)
ISBN 978-86-7946-052-3 (Sv. 9)
ISBN 978-86-7946-075-2 (Sv. 10)

811.163.41'282(497.113)(038)
SLA Lex II 1612 REČNIK
COBISS.SI-ID 21493805

OHK 2017/3 403
REES, Tobias
        Plastic reason : an anthropology of brain science in embryogenetic terms / Tobias Rees. - Oakland, California : University of California Press, [2016] . - XXIII, 323 str. : ilustr. ; 24 cm

Način dostopa (URL): http://public.eblib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=4305550 - Ebook Library
Način dostopa (URL): https://muse.jhu.edu/book/45743/ - Project MUSE. - Description based on online resource; title from PDF title page (EBSCO, viewed April 1, 2016). - Bibliografija: str. 281-314. - Kazalo. - Vsebina: Entry : Observation ; Relational : Regional rationalities ; Conceptual : Histories of truth (plasticity ca. 1890, 1970, and 1990) ; Nocturnal : Vital concepts ; Experimental : Plastic anatomies of the living ; Ethical : Humility ; Letting go : Adventures ; Coda: plasticity after 2003

ISBN 978-0-520-28813-3 (broš.)

572:60
SOC 575 REES T Plastic reason
COBISS.SI-ID 63356770

OHK 2017/3 404
        RELIGIOUS minorities in the Middle East : domination, self-empowerment, accommodation / edited by Anh Nga Longva, Anne Sofie Roald. - Leiden ; Boston : Brill, 2015. - viii, 369 str. ; 25 cm. - (Social, economic, and political studies of the Middle East and Asia, ISSN 1385-3376 ; v. 108)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-04-29044-0 (mehka vezava : brezkislinski papir)

323.15:316:2
SOC 32 RELIGIOUS Longva A. N. eds.
COBISS.SI-ID 63535714

OHK 2017/3 405
        RESEARCHING audio description : new approaches / edited by Anna Matamala, Pilar Orero. - London : Palgrave Macmillan, 2016. - XX, 328 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Palgrave studies in translating and interpreting)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-56916-5
ISBN 1-137-56916-6

81'25:654.1-056.262(082)
GER 81'25:654.1 RESEARCHING AUDIO Matamala A. (ur.)

COBISS.SI-ID 63463778

OHK 2017/3 406
        RIVER science : research and management for the 21st century / edited by David J. Gilvear ... [et al.]. - Chichester : Wiley Blackwell, cop. 2016. - XIX, 392 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-119-99434-3

911.2:556
GEO II 11381 556 RIVER
COBISS.SI-ID 63515490

OHK 2017/3 407
RJABUŠKIN, Andrej Petrovič
        Rjabuškin / [Irina Aronovna Gutt]. - 2-e izdanie. - Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, cop.1975. - [27] str. : ilustr. ; 34 cm. - (Obraz i cvet)

Cir. - Kazalo ilustracij v ang. in fr.

75(470):929Rjabuškin A.
UMZG M/Rjab/1
COBISS.SI-ID 63467874

OHK 2017/3 408
ROBERTS, Rachael
        Insight. Upper-Intermediate. Workbook / Rachael Roberts, Mike Sayer. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401114-3

811.111(075.3)(076)
GER 802.0-07 INSIGHT UI Workbook
COBISS.SI-ID 3201963

OHK 2017/3 409
ROBOTHAM, Michael, 1960-
        The suspect / Michael Robotham. - London : Time Warner Paperbacks, 2005. - 486 str. ; 18 cm

ISBN 0-7515-3479-X

821.111(94)-312.4
GER 820(94) ROBOTHAM M. Suspect
COBISS.SI-ID 10049439

OHK 2017/3 410
RODIN, Auguste
        Auguste Rodin / by Philip R. Adams. - New York : The Hyperion Press, 1945. - [44] str. : ilustr. ; 34 cm. - (Hyperion art monographs)

73(44):929Rodin A.
UMZG M/Rodi/6
COBISS.SI-ID 63470178

OHK 2017/3 411
ROGAČ, Maja
        Istorija, pseudologija, fama : studija o prozi Svetislava Basare / Maja Rogač. - Beograd : Službeni glasnik, 2010 (Beograd : Glasnik). - 334 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura. Kolekcija Nova tradicija)

Cir. - Avtoričina fotografija na hrbtni str. ov. - 500 izvodov. - Beleška o piscu: str. 331. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Summary: Reassessing history as a narrative strategy in Svetislav Basara's fiction. - Bibliografija: str. 315-330.

ISBN 978-86-519-0563-9 (broš.)

821.163.41.09 Basara S.
SLA L.H I 2108 ROGAČ M. Istorija
COBISS.SI-ID 175728908

OHK 2017/3 412
ROGERS, Francis M.
        Higher education in the United States : a summary view / Francis M. Rogers. - 3rd ed., revised. - Cambridge (MA) : Harvard University Press, 1960. - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo

378(73)
GER 37 ROGERS F. M. Higher education
COBISS.SI-ID 4526386

OHK 2017/3 413
ROLANDI, Francesca
        Con ventiquattromila baci : l'influenza della cultura di massa italiana in Jugoslavia (1955-1965) / Francesca Rolandi. - 1a ed. - Bologna : Bononia University press, 2015. - 195 str. ; 24 cm. - (Collana DiSCi / Dipartimento di Storia Culture Civiltà. Sezione: Scienze del moderno, storia, istituzioni, pensiero politico ; 3, ISSN 2385-0973)

Bibliografija: str. 175-195

ISBN 978-88-6923-074-5

327(497.1:450)"1955/1965"
ZGO D 8898/3 94(497.1) ROLANDI F. Con ventiquattromila

COBISS.SI-ID 63559266

OHK 2017/3 414
ROSE, Barbara
        American art since 1900 / Barbara Rose. - Revised and expanded ed. - New York ; Washington : Praeger, cop 1975. - 320 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 0-275-43900-3

73/76(73)"1900/1975"
UMZG T/usa/a25/2
COBISS.SI-ID 63527522

OHK 2017/3 415
ROUSSEAU, Jean-Jacques, 1712-1778
        Družbena pogodba, [3. popravljena izd.] ; Razprava o izvoru in temeljih neenakosti med ljudmi, [2. popravljena izd.] / Jean-Jacques Rousseau ; [[prvo delo] prevedel Maks Veselko ml., [drugo delo] prevedla Tatjana Jurkovič]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Ljubljana] : Nonparel). - 253 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela)

Prevoda del: Du contrat social, ou Principes du droit politique ; Discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. - Nasl. 1. dela v CIP-u: Družbena pogodba ali Načela političnega prava. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-260-099-0

321.01
FIL IX.2 ROUSSEAU J. J. Družbena
COBISS.SI-ID 288445184

OHK 2017/3 416
        RUE des fabriques 43 : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Kulturni center Tobačna 001, 11. 2.-11. 3. 2016 / Thibaut Espiau ... [et al.] ; [tekst Ištvan Išt Huzjan, Alenka Trebušak ; urednik Alenka Trebušak ; prevod Manca Gašperšič ; fotografije Matevž Paternoster]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 15 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - Slov. besedilo in prevod v angl. - 200 izv.

ISBN 978-961-6969-12-3

7.038.5(4)"20"(083.824)
UMZG Kr/Lj/265
COBISS.SI-ID 288136960

OHK 2017/3 417
RUEBSAMEN, Helga
        Het lied en de waarheid : [roman] / Helga Ruebsamen. - 11e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Contact, 1999, cop. 1997. - 395 str. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 90-254-9715-2

821.112.5-31
GER 839.31/.32 RUEBSAMEN H. Lied
COBISS.SI-ID 63373666

OHK 2017/3 418
        RURAL wealth creation / edited by John L. Pender ... [et al.]. - Abingdon ; New York : Routledge, 2014. - XVII, 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Textbooks in environmental and agricultural economics)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-85897-7 (hbk.)
ISBN 978-0-415-85898-4 (pbk.)

711.3:502/504
GEO II 11361 91:63 RURAL
COBISS.SI-ID 63394402

OHK 2017/3 419
RUSHDIE, Salman
        Two years eight months and twenty-eight nights : a novel / Salman Rushdie. - London : J. Cape, 2015. - 286 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-1-910-70203-1 (hbk.)
ISBN 978-1-910-70204-8 (trade pbk.)

821.111(540)-311.2
GER 820 RUSHDIE S. Two years
COBISS.SI-ID 20400178

OHK 2017/3 420
        RUSSKAJA literatura konca XIX - načala XX v / [otvet. redaktor B. A. Bjalik]. - Moskva : Nauka, 1968-1972. - 3 zv. ; 23 cm

Cir. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

Vsebina:
T. 1: Devjanostye gody. - 1968. - 501 str.
T. 2: 1901-1907. - 1971. - 591 str.
T. 3: 1908-1917. - 1972. - 735 str.

821.161.1.09"18/19"
SLA L.H II 1843 RUSSKAJA
COBISS.SI-ID 63508322

OHK 2017/3 421
RUŽIĆ, Milutin
        Hiljadu slika iz istorije umetnosti / Milutin Ružić. - 6., izmenjeno izd. - Sarajevo : [samozal.] M. Ružić, 1968- (Beograd : Vojnogeografski institut). - Zv. <1-> : ilustr. ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
1. - 1968. - 131 str.

7.03(4)(091)(084.1)=163.4
UMZG R/Ruž/1
COBISS.SI-ID 11734329

OHK 2017/3 422
RUŽIĆ, Milutin
        Hiljadu slika iz istorije umetnosti. 2 / Milutin Ružić. - 2. izd. - Sarajevo : samozal., 1968. - 134 str. : reprodukcije ; 24 cm

Tekst uz Hiljadu slika iz istorije umetnosti u posebnoj knjizi Kratak pregled istorije umetnosti

7.03
UMZG R/Ruž/2
COBISS.SI-ID 512925227

OHK 2017/3 423
SAKSIDA, Igor
        Kla kla klasika / Igor Saksida, [pesmi] Rok Terkaj - Trkaj ; [ilustrator Damijan Stepančič ; slikovno gradivo Matic Kremžar, Shutterstock, arhiv MKZ]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Maribor] : Ma-tisk). - 143 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 CD (57 min). - (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom)

3.100 izv. - Negotov uvod, napeto jedro, srečen zaključen / Igor Saksida: str. 4-7. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 978-961-01-4376-5 (komplet)

821.163.6-93-1 821.163.6.09
SLA L.A II 7414 SAKSIDA I. Kla kla klasika SLA L.A II 7414/CD SAKSIDA I. Kla kla klasika

COBISS.SI-ID 288465664

OHK 2017/3 424
SAMARDŽIJA, Marko, 1947-
        Hrvatski jezik i pravopis : od ujedinjenja do kraja Banovine Hrvatske (1918.-1941.) / Marko Samardžija. - Zagreb : Školska knjiga, 2012. - 653 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Lucius ; knj. 9)

Bilješka o autoru: str. 627-628. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. ; Bibliografija: str. 619-623. - Kazalo

ISBN 978-953-0-61952-4

811.16342'31918/1941"5(091)
SLA Phil II 4438/9 SAMARDŽIJA M. Hrvatski
COBISS.SI-ID 63431010

OHK 2017/3 425
SCHEDLER, Christopher
        Border modernism : intercultural readings in American literary modernism / Christopher Schedler. - 1st pbk ed. - New York ; London : Routledge, 2002. - XVII, 167 str. ; 23 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009884297&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2002. - Bibliografija: are. 149-162. - Kazalo. - Vsebina: Mariano Azuela: migratory modernism ; D.H. Lawrence: modernist migrations ; From deracination to deterritorialization ; John Joseph Mathews: tribal modernism ; Ernest Hemingway: modernist "tribalism" ; From primitivism to tribalism ; Willa Cather: modernist ethnography ; Amřico paredes: ethnographic modernism ; From formalism to historicism

ISBN 978-0-415-86707-8

821.111(73).09:323.15
PRK 11404 821.111.09 SCHEDLER C. Border modernism

COBISS.SI-ID 63491938

OHK 2017/3 426
SCHIMITZEK, Stanisław
        Mały słownik niemiecko-polski / St. Schimitzek, B. Sypniewska, M. Żurakowska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. - 1 zv. (XVI, 316 ; XV, 336 str.) ; 15 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Kleinwörterbuch deutsch-polnisch . - Obratno priključeno: Kleinwörterbuch polnisch-deutsch / Jan Czochralski

811.112.2'374=162.1 811.162.1'374=112.2
SLA Lex I 568 SCHIMITZEK S. Mały
COBISS.SI-ID 63403618

OHK 2017/3 427
SCHLAWE, Fritz
        Literarische Zeitschriften : 1910-1933 / Fritz Schlawe. - Stuttgart : J. B. Metzler, 1962. - 111 str. ; 19 cm. - (Sammlung Metzler : Realienbücher für Germanisten. Literaturgeschichte)

Kazalo

821.112.2.09:050
COBISS.SI-ID 63459170

OHK 2017/3 428
SCOFFHAM, Stephen
        Teaching primary geography / by Stephen Scoffham and Paula Owens. - London [etc.] : Bloomsbury, 2017. - V, 258 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Bloomsbury curriculum basics)

Bibliografija: str. 253

ISBN 978-1-4729-2110-9

91:373.3
GEO II 11374 91:37 SCOFFHAM S. Teaching primary

COBISS.SI-ID 63544674

OHK 2017/3 429
SEIDLHOFER, Barbara
        Understanding English as a lingua franca / Barbara Seidlhofer. - Oxford : Oxford University Press, 2015, cop. 2011. - 244 str. ; 24 cm. - (Oxford applied linguistics)

Bibliografija: str. 211-231. - Kazalo

ISBN 978-0-19-437500-9
ISBN 0-19-437500-5

811.111'243'27 811.111'33
GER 802.0:37 SEIDLHOFER B. Understanding
COBISS.SI-ID 63433058

OHK 2017/3 430
SELEC, Michel
        Kammermusik : eine Sterbenskomödie / Michel Selec. - 2. Aufl. - Nospelt : Ultimomondo, 2013. - 190 str. ; 15 cm

ISBN 978-2-919933-90-7

821.112.2(435.9)-311.2
GER 830 SELEC M. Kammermusik
COBISS.SI-ID 63412066

OHK 2017/3 431
        SEREBRJANYJ vek : čuvstvennaja lirika / Veronika Vero ... [et al.]. - Moskva : Alta-Print, 2004. - 319 str. : ilustr. ; 18 cm

Na hrbni strani nasl. str.: Fallosofičeskie pamjatniki

ISBN 5-98628-004-0
ISBN 978-5-98628-004-2

821.161.1-1"19"(082.2)
COBISS.SI-ID 63496034

OHK 2017/3 432
SEREINIG, Uši
        Popotnik po Zilji : kulturno-zgodovinski vodnik / Uši Sereinig, Polona Sketelj ; [izdajatelja] Mohorjeva Celovec [in] Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, Celovec. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 239 str. : ilustr. ; 20 cm

400 izv. - O avtoricah na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 226-236. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0906-5

930.85(436.5=163.6)(036) 908(436.5)(036)
GEO A I 5104 908(4) SEREINIG U. Popotnik
COBISS.SI-ID 287877120

OHK 2017/3 433
SHANKS, Hershel
        Skrivnost in pomen kumranskih rokopisov / Hershel Shanks ; [prevedel Erik Majaron]. - Tržič : Učila International, 2004 (Ljubljana : Formatisk). - 240 str., [8] str. pril. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International ; 3/1)

Prevod dela: The mystery and meaning of the Dead Sea scrolls. - Predgovor / Marijan Peklaj: str. 7-10. - O avtorju: str. [241]. - Bibliografija: str. 233-238

ISBN 961-233-565-6

299.24"-00":281.2
ZGO C 6709 94(100) SHANKS H. Skrivnost in pomen

COBISS.SI-ID 128146944

OHK 2017/3 434
SHERRY, Samantha
        Discourses of regulation and resistance : censoring translation in the Stalin and Khrushchev era Soviet Union / Samantha Sherry. - Edinburgh : Edinburgh University Press, cop. 2015. - VII, 198 str. ; 25 cm. - (Russian language and society)

Bibliografija: str. 179-195. - Kazalo

ISBN 978-0-7486-9802-8
ISBN 0-7486-9802-7

81'25-051:351.751.5(47)"193/196" 351.751.5(47)"193/196":81'25-051
GER AN 81'25 SHERRY S. Discourses
COBISS.SI-ID 63458658

OHK 2017/3 435
SHIELDS, Carol, 1935-2003
        Jane Austen / Carol Shields. - 3rd impression. - London : Phoenix, 2003. - 177 str. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-0-7538-1256-3

929Austen J. 821.111(71)-312.6
GER 820.09 Austen J. SHIELDS C.
COBISS.SI-ID 63429730

OHK 2017/3 436
SIMONITI, Jurij, 1977-
        Die Philosophie der kleinsten Prätentiösität / Jure Simoniti ; aus dem Slowenischen von Alfred Leskovec. - Wien ; Berlin : Turia + Kant, 2014. - 254 str. ; 24 cm

Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-3-85132-749-6

165.82:111:81
FRASCATI: 6-301
FIL VI SIMONITI J. Philosophie
COBISS.SI-ID 54308450

OHK 2017/3 437
        SIR Gawain and the Green Knight / translated by Simon Armitage. - London : Faber and Faber, 2007. - IX, 114 str. ; 20 cm

Introduction / Simon Armitage: str. V-X. - Prevod dela: Gawain and the Grene Knight

ISBN 978-0-571-22328-2

821.111'04-131=111
GER 820-023 SIR GAWAIN Armitage S.(prev.)
COBISS.SI-ID 63430498

OHK 2017/3 438
SIVEC, Ivan, 1949-
        Kraljica s tremi kronami : o nesrečni sestri Mihelini Turnški, predvsem pa o trojni kraljici in cesarici Barbari Celjski / Ivan Sivec ; [spremna beseda Rolanda Fugger Germadnik ; fotografije Ivan Sivec in Pokrajinski muzej Celje ; portreti Jože Barachini]. - Mengeš : Ico, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 320 str., [2] str. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 9) (Celjski grofje in knezi ; 3)

Dodatek k nasl. na ov.: Barbara Celjska. - Beseda o Barbari Celjski / Rolanda Fugger Germadnik: str. 281-283. - O pisatelju: str. 289-290. - Povečan tisk. - Bibliografija: str. 277-279. - Sivčeva bibliografija: str. 284-288

ISBN 978-961-6868-64-8

821.163.6-311.6
SLA L.A II 6597/9 SIVEC I. Kraljica
COBISS.SI-ID 281686272

OHK 2017/3 439
SIVEC, Ivan, 1949-
        Poslednji celjski knez : [Ulrik II. Celjski] : o meni, Andreju (Modestu) Turnškem ter predvsem o življenju in uboju Ulrika II. Celjskega / Ivan Sivec ; [spremna beseda Tomaž Lazar ; fotografije Ivan Sivec in Pokrajinski muzej Celje ; portreti Jože Barachini]. - Mengeš : Ico, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 320 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 11) (Celjski grofje in knezi ; 5)

Prvi dodatek k nasl. na ov. - Povečani tisk. - O Ulriku II. Celjskem / Tomaž Lazar: str. 278-281. - O avtorju: str. 289-290. - Bibliografija: str. 274-276. - Sivčeva bibliografija: str. 284-288

ISBN 978-961-6868-66-2

821.163.6-311.6
SLA L.A II 6597/11 SIVEC I. Poslednji
COBISS.SI-ID 281688576

OHK 2017/3 440
SIVEC, Ivan, 1949-
        Resnica o Prešernu / Ivan Sivec ; [spremna beseda Ciril Zlobec ; ilustracije Jure Engelsberger ; fotografije in arhivsko gradivo Ivan Sivec]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 195 str. : ilustr. ; 25 cm

800 izv. - O Prešernu z ljubeznijo / Ciril Zlobec: str. 193-194. - O avtorju: str. 195. - Bibliografija: str. 189-192

ISBN 978-961-272-234-0

929Prešeren F.(02.053.2) 821.163.6-93-94 821.163.6-1
SLA L.A II 7418 SIVEC I. Resnica
COBISS.SI-ID 288076288

OHK 2017/3 441
SIVEC, Ivan, 1949-
        Samotna divja roža : [Veronika Deseniška] : o ubogem Mihaelu Turnškem ter o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško / Ivan Sivec ; [spremna beseda Karel Gržan ; fotografije Ivan Sivec in Pokrajinski muzej Celje ; portreti Jože Barachini]. - Mengeš : Ico, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 320 str., [1] f. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Slovenska zgodovina ; št. 10) (Celjski grofje in knezi ; 4)

Prvi dodatek k nasl. na ov. - Povečani tisk. - Knjiga, ki vrednoti dragoceno dediščino naše dežele / Karel Gržan: str. 273-282. - O avtorju: str. 289-290. - Bibliografija: str. 269-271, 283. - Sivčeva bibliografija: str. 284-288

ISBN 978-961-6868-65-5

821.163.6-311.6
SLA L.A II 6597/10 SIVEC I. Samotna
COBISS.SI-ID 281688320

OHK 2017/3 442
SLOT, Pauline
        Zuiderkruis : roman / Pauline Slot. - 7e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : De Arbeiderspers, 1999. - 202 str. ; 20 cm

ISBN 90-295-3735-3

821.112.5-31
GER 839.31/.32 SLOT P. Zuiderkruis
COBISS.SI-ID 63353186

OHK 2017/3 443
        SLOVENIJA [Kartografsko gradivo] : Istra, Kvarner : avtokarta = road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:270.000. - Ljubljana : Kartografija, 2016. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 97 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Ov. nasl. - Desno spodaj načrt Ljubljane. - Na hrbtni strani zvd. Istre in Kvarnerskega zaliva ter indeks. - 2.500 izv. - Kazalo

912.43(497.4+497.5)
BL: 372.1 372.22
GEO ZK III SLOVENIJA SLOVENIJA
COBISS.SI-ID 287783936

OHK 2017/3 444
        SLOVENSKA zemlja : [razstava slikarskih del ob 20. obletnici ljudske revolucije : otvoritev razstave 13. maja 1961 v prostorih Umetnostne galerije v Mariboru] / Fakin, Pandur, Šubic, Vidic. - V Mariboru : samozal., 1951. - 34 str. : ilustr.

Ov. nasl. - Dodatek k nasl. na nasl. strani in hrbtu nasl. str.

75(083.824)(083.824)
UMZG Kr/Mb/9
COBISS.SI-ID 63490146

OHK 2017/3 445
        SLOVENSKI etnološki leksikon / uredil Angelos Baš s sodelovanjem uredniških odborov. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - XV, 730 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija navedena pri posameznih geslih

ISBN 86-11-16654-X

39(497.4)(031)
ARH /022 18,5 ETN Lex 10300 SLOVENSKI 1 SOC 39 SLOVENSKI... Baš, A. ur. ZGO E 1431
COBISS.SI-ID 215529984

OHK 2017/3 446
SLUKAN Altić, Mirela
        Povijesna topografija otoka Krka : slike vremena u zrcalu starih karata / Mirela Slukan Altić. - Zagreb ; Rijeka : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2016. - 165 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 149-154. - Kazalo

ISBN 978-953-347-073-3
ISBN 953-347-073-9

358.3:528(497.5 Krk)
ZGO E 1853 94(41/49) SLUKAN ALTIĆ M. Povijesna topografija

COBISS.SI-ID 3715700

OHK 2017/3 447
SMITH, Zadie
        Swing time / Zadie Smith. - UK [i. e. London] [etc.] : Hamish Hamilton, 2016. - 453 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-241-14415-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-241-24731-0 (broš.)

821.111-311.2
GER 820 SMITH Z. Swing time
COBISS.SI-ID 22172981

OHK 2017/3 448
SNEGIRËV, Aleksandr
        Vera / Aleksandr Snegirëv. - Moskva : Izdatel´stvo È, 2016 . - 284 str. ; 19 cm. - (Proza o ljubvi i boli)

Cir. - Laureat premii "Russkij buker" -2015

ISBN 978-5-699-81666-8
ISBN 5-699-81666-6

821.161.1-31
SLA Rus I 1274 SNEGIRËV A. Vera
COBISS.SI-ID 63474530

OHK 2017/3 449
SNOEK, Paul
        Bloemlezing uit de poëzie / van Paul Snoek ; samengesteld door Herwig Leus. - 2e druk. - Gent : Poëziecentrum, 1995, cop. 1991. - 219 str., [16] f. pril. ; 20 cm. - (Dichters van nu ; 2)

Bibliografija: str. 210-213

ISBN 90-70968-55-X

821.112.5-1
GER 839.31/.32 SNOEK P. Bloemlezing
COBISS.SI-ID 63396194

OHK 2017/3 450
        SOCIALNA in kulturna zgodovina hrane / uredila Dragica Čeč, Branko Šuštar. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2016. - 406 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov. ali nem. - 300 izv. - Bibliografija: str. 369-398. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-69-2 (Inštitut za novejšo zgodovino)

930.85:613.2(082)
ZGO C 6708 930.85 SOCIALNA IN KULTURNA
COBISS.SI-ID 287442432

OHK 2017/3 451
SPECTOR, Stephen, 1946-
        May I quote you on that? : a guide to grammar and usage / Stephen Spector. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2015. - XXVIII, 394 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 387-388. - Kazalo

ISBN 978-0-19-021528-6

811.111'36'38(035)
GER 802.0-06 SPECTOR S. May I quote
COBISS.SI-ID 63456866

OHK 2017/3 452
SRBINOVIĆ, Mladen
        Mladen Srbinović : crtež i projekti za mozaik i tapiseriju / [autori postavke Mladen Srbinović, Gordana Harašić ; predgovor Miodrag Pavlović]. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 1998. - 225 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Srpska akademija nauka i umetnosti ; 89)

Na vzpor. nasl. str. : Mladen Srbinović, Drawing and Projects for Mosaic and tapestry

74(497.11):929Srbinović 061.43(497.11Beograd)"1998":74
UMZG M/Srb/4
COBISS.SI-ID 138509575

OHK 2017/3 453
        ŚRODOWISKO przyrodnicze i społeczno-kulturowe strefy suchej i półsuchej : (wybrane przykłady z Afryki Południowej) / redakcja Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas. - Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2016. - 554 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-83-63245-42-9
ISBN 83-63245-42-9

913(6-13)
GEO AFR-J II 11360 913 ŚRODOWISKO
COBISS.SI-ID 63533410

OHK 2017/3 454
STANDING, Guy
        The precariat : the new dangerous class / Guy Standing. - [Revised ed.], reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury, 2016. - XII, 336 str. ; 22 cm

Podatek o izd. v predgovoru. - Bibliografija: str. 317-325. - Kazalo

ISBN 978-1-4725-3616-7
ISBN 978-1-8496-6454-7 (ePDF)
ISBN 978-1-8496-6456-1 (ePUB)

331.102.1
SOC 33 STANDING, G. Precariat
COBISS.SI-ID 4508261

OHK 2017/3 455
STANNETT, Katherine
        Insight [Dva medija] : [with teacher's resource disk]. Upper-Intermediate. Teacher's book / Katherine Stannett. - Oxford : Oxford University Press, 2014
159 str. : ilustr. ; 30 cm
1 optični disk (DVD) : barve, zvok ; 12 cm
(Oxford exam support)

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 978-0-19-401084-9 (priročnik)
ISBN 978-0-19-401089-4 (DVD)
ISBN 978-0-19-401079-5 (komplet)

811.111'24(075.3)(072)
GER 802.0-07 INSIGHT UI Teacher's book GER DVD 802.0-07 INSIGHT UI Teacher's book

COBISS.SI-ID 3202219

OHK 2017/3 456
STAVRIANOS, Leften Stavros
        Balkan posle 1453. godine / Leften Stavrijanos ; sa dijaloškim uvodom Trajana Stojanovića ; s engleskog preveo Veselin Kostić. - Beograd : Equilibrium, 2005. - XXVII, 871 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Dimenzije istorije ; knj. [6])

Prevod dela: The Balkans since 1453. - O piscu: str. [873]. - Avtorjeva fotografija na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 809-871 in opombe na dnu str.

ISBN 86-82937-09-3

94(497.1)"1453/1947"
SLA Hist II 1305/6 STAVRIANOS L. S. Balkan
COBISS.SI-ID 5982304

OHK 2017/3 457
STEIN, Gertrude, 1874-1946
        The autobiography of Alice B. Toklas / by Gertrude Stein. - [S. l.] : Stellar Classics, cop. 2013 (printed and manufactured in the United States of America). - 176 str. ; 23 cm

ISBN 978-80-87888-34-6

821.111(73)-94 929Stein G. 929Toklas A.B.
GER 820(73) STEIN G. Autobiography
COBISS.SI-ID 63391586

OHK 2017/3 458
STOLLBERG-Rilinger, Barbara
        Europa im Jahrhundert der Aufklärung / Barbara Stollberg-Rilinger. - Stuttgart : P. Reclam jur., 2000. - 407 str. : ilustr. ; 15 cm. - (Universal-Bibliothek ; 17025)

Bibliografija: str. 385-396

ISBN 3-15-017025-7

94(4)"17"
ZGO B 1023/17025 94(4) STOLLBERG-RILINGER B. Europa im Jahrhundert

COBISS.SI-ID 63559778

OHK 2017/3 459
STRUTZ, Josef
        Sanjska dežela : inšpektor Mangart in rop Pernhartove Ribnice : tretji primer : [kriminalka] / Jože Strutz. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2016 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 123 str. ; 19 cm. - (Družinske večernice ; zv. 73)

Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 900 izv.

ISBN 978-3-7086-0920-1

821.163.6(436.5)-312.4
SLA L.A I 2942/73 STRUTZ J. Sanjska
COBISS.SI-ID 286036736

OHK 2017/3 460
SUCHÝ, Jiří
        Trocha poezie / Jiří Suchý ; [výběr a komentář Kateřina Blahynková, Milan Blahynka]. - Vyd. 1. - Praha : Československý spisovatel, 1989. - 296 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Výběrová řada Klubu přátel poezie)

ISBN 80-202-0114-9
ISBN 978-80-202-0114-0

821.162.3-1
COBISS.SI-ID 63508578

OHK 2017/3 461
        SÜDAFRIKA, Namibia, Botswana [Kartografsko gradivo] = Afrique du sud, Namibie, Botswana = South Africa, Namibia, Botswana. - 1:200.000. - Ostfildern : MairDumont, cop. 2010. - 1 zvd. : barve ; 123 x 94 cm na listu 131 x 98 cm, zložen na 13 x 25 cm + Index (24 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Ov. nasl. - Veljavno do 2014. - Spremna knjižica vsebuje tudi sezname svetovne dediščine in nacionalnih parkov

ISBN 978-3-8297-3901-6

912.43 (6-13)
GEO ZK X AFR-J SÜDAFRIKA
COBISS.SI-ID 63361634

OHK 2017/3 462
SUVIN, Darko, 1930-
        Metamorphoses of science fiction : on the poetics and history of a literary genre / Darko Suvin ; edited by Gerry Canavan. - Oxford [etc.] : P. Lang, 2016. - L, 465 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Ralahine utopian studies, ISSN 1661-5875 ; vol. 18) (Ralahine classics)

Prvi izd. iz 1979 dodani trije eseji. - Bibliografija: str. 340-344 in z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-1948-5
ISBN 3-0343-1948-7

82.0-312.9 82(100).09-312.9
GER 82.08-3 SUVIN D. Metamorphoses PRK 11400 82.0-1/-9 SUVIN D. Metamorphoses
COBISS.SI-ID 63186786

OHK 2017/3 463
SVETINA, Ivo
        Heliks in Tibija / Ivo Svetina. - V Ljubljani : Študentska založba, 1973. - 106 str. ; 12 x 18 cm. - (Študentska založba ; 3)

821.163.6-1
SLA L.A II 1697/3 SVETINA I. Heliks
COBISS.SI-ID 7015225

OHK 2017/3 464
SYNESIUS Cyrenensis
        Hvalnice / Sinezij iz Kirene ; prevod in spremna beseda Gorazd Kocijančič. - Ljubljana : KUD Logos, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 203 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 29)

Vzporedno starogr. besedilo in slov. prevod. - 300 izv. - Sinezij Kirenski in njegove Hvalnice / Gorazd Kocijančič: str. 171-199. - Bibliografija: str. 200-203

ISBN 978-961-6519-96-0

821.14'02-1 929Synesius Cyrenensis
PRK 11421 821.124+821.14 SINEZIJ IZ KIRENE Hvalnice

COBISS.SI-ID 286684160

OHK 2017/3 465
SZAKY, Tom
        Outsmart waste : the modern idea of garbage and how to think our way out of it / Tom Szaky. - San Francisco : Berrett-Koehler, cop. 2014. - IX, 156 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 139-146. - Kazalo Machine generated contents note: Introduction: The unique nature of garbage ; Chapter 1: Where did the modern idea of garbage come from? ; Chapter 2: The culprit: You and me ; Chapter 3: Our primary global solution to waste: bury it ; Chapter 4: The energy inherent in our waste ; Chapter 5: The hierarchy of waste ; Chapter 6: The art of upcycling ; Chapter 7: The science of recycling ; Chapter 8: Separation: The critical element ; Chapter 9: The economics of outsmarting waste ; Conclusion: There is no such thing as garbage, if we want it

ISBN 978-1-62656-024-6 (broš.)

91:502
GEO II 11364 502/504 SZAKY T. Outsmart
COBISS.SI-ID 63520098

OHK 2017/3 466
        ŠAVRINKA / zbrali in uredili Ingrid Celestina in Suzana Todorović. - 1. izd. - Koper : Libris, 2017 ([Grosuplje] : Grafis trade). - [319] str. : ilustr. ; 28 cm

600 izv. - Bibliografija: str. [309]-[317]. - Kazalo

ISBN 978-961-6618-49-6

39(497.472)(082) 316.728-055.2(497.472)(082)
SLA Ethn II 308 ŠAVRINKA
COBISS.SI-ID 287761408

OHK 2017/3 467
ŠENOA, August
        Prekletstvo : zgodovinski roman / August Šenoa ; [prevedel D. Ravljen]. - V Ljubljani : Slovenski knjižni zavod, 1954-1955 (v Ljubljani : Blasnikova tiskarna). - 2 zv. (398; 405 str.) ; 21 cm. - (Nova ljudska knjižnica)

Prevod dela: Kletva. - Avgust Šenoa in njegovo delo / -dr.-: zv. 2, str. 403-405

821.163.42-311.6
COBISS.SI-ID 7738425

OHK 2017/3 468
ŠEVČÍK, Jiří, 1940-
        České umění 1938-1989 : programy, kritické texty, dokumenty / Jíří Ševčík, Pavlína Morganová, Dagmar Dušková. - Vyd. 1. - Praha : Academia, 2001. - 520 str. : ilustr., faksim., fotogr. ; 25 cm

Chronologie: str. 423-479

ISBN 80-200-0930-2

73/76(437.1)"1938/1989"
UMZG T/cze/a252/1
COBISS.SI-ID 5070451

OHK 2017/3 469
ŠIRCA, Alen Albin
        Slovenska baročna literatura v evropskem kontekstu : uvod / Alen Širca. - Ljubljana : KUD Logos, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 151 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 55)

400 izv. - Bibliografija: str. 135-145. - Povzetek ; Summary / prevod Nada Grošelj. - Kazalo

ISBN 978-961-7011-23-4

821.163.6.09"16/17"
PRK 11415 821.163.6.09 ŠIRCA A. A. Slovenska baročna

COBISS.SI-ID 288256768

OHK 2017/3 470
ŠKLOVSKIJ, Viktor Borisovič
        Zoo o lettere non d'amore / Viktor Borisovič Šklovskij ; a cura di Maria Zalambani ; note di Aleksandr Galuškin e Vladimir Nechotin ; [traduzione di Maria Zalambani]. - Palermo : Sellerio, [2002]. - 170 str. ; 17 cm. - (La memoria ; 0534)

Prevod dela: Zoo ili pis´ma ne o ljubvi

ISBN 88-389-1763-9
ISBN 978-88-389-1763-9

821.161.1-31=131.1
COBISS.SI-ID 63510114

OHK 2017/3 471
        TAJNE o bojama : priručnik za pripravu boja iz 15. stoljeća / prijevod teksta i objašnjenja Jurica Matijević, Jelica Zelić ; [urednica Ksenija Škarić]. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, 2016. - 408 str. ; 23 cm

Besedila v hrv., lat. in it. - Bibliografija: str. 401-405. - Kazalo

ISBN 978-953-7389-23-9

7.021.33"14"(035)
UMZG V231/4
COBISS.SI-ID 63565154

OHK 2017/3 472
TARTT, Donna
        The goldfinch / Donna Tartt. - 1st domestic mass market ed. - New York ; Boston ; London : Little, Brown and Company, 2016. - 962 str. ; 19 cm

The Pulitzer Prize for Fiction, 2014

ISBN 978-0-316-05542-0

821.111(73)-311.2
GER 820(73) TARTT D. Goldfinch
COBISS.SI-ID 63390562

OHK 2017/3 473
TAYLOR, Joshua Charles, 1917-1981
        America as art / Joshua C. Taylor ; with a contribution by John G. Cawelti. - 1st Icon ed. - New York [etc.] : Harper & Row, [1979]. - XI, 323 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Icon editions)

Kazalo

ISBN 0-06-430090-0

73/75(73)(064)(085)
UMZG T/usa/a1/1
COBISS.SI-ID 63525474

OHK 2017/3 474
TELLEGEN, Toon
        Er ligt een appel op een schaal : [gedichten] / Toon Tellegen. - 5e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Querido, 2003, cop. 1999. - 72 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 90-451-0107-6

821.112.5-93-1
GER 839.31/.32 TELLEGEN T. Er ligt
COBISS.SI-ID 63386210

OHK 2017/3 475
TERČELJ, Filip, 1892-1946
        Terčeljev Gospodov dan [Glasbeni tisk] : s Terčeljevimi liturgičnimi uvodi / zbrala in uredila [in spremno besedo napisala] Marija Pegan. - Faksimiliran ponatis. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016 (Ljubljana : Nadja Maruša Hren). - 1 partitura (85 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pelikan ; 7) (Vaš Terčelj ; 2016, 2)

Faksimiliran ponatis iz prvotne pesmarice Gospodov dan, Goriška Mohorjeva družba, 1930. - Dodatek k nasl. na ov.: Mašne, obhajilne in blagoslovne pesmi za mešani zbor. - 200 izv.

783.29
MUZ P ž TERČELJ F. Terčeljev Gospodov
COBISS.SI-ID 9227756

OHK 2017/3 476
TERČELJ, Filip, 1892-1946
        Terčeljeva Zdrava Marija [Glasbeni tisk] : z dodatkom pesmi iz drugih virov / zbrala in uredila [in spremno besedo napisala] Marija Pegan. - Faksimiliran ponatis. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016 (Ljubljana : Nadja Maruša Hren). - 1 partitura (115 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pelikan ; 7) (Vaš Terčelj ; 2016, 3)

Faksimiliran ponatis iz prvotne pesmarice Zdrava Marija, Goriška Mohorjeva družba, 1933, z dodatkom pesmi, faksimiliranih iz drugih virov. - Dodatek k nasl. na ov.: Marijine pesmi za mešani zbor. - 200 izv.

783.29
MUZ P ž TERČELJ F. Terčeljeva Zdrava
COBISS.SI-ID 9228012

OHK 2017/3 477
TERČELJ, Filip, 1892-1946
        Terčeljeve svete pesmi v uglasbitvah Brede Šček [Glasbeni tisk] : iz njenih samozaložniških rokopisnih zbirk 1929-1939 / zbrala in uredila [in spremno besedo napisala] Marija Pegan. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016 (Ljubljana : Nadja Maruša Hren). - 1 partitura (74 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pelikan ; 7) (Vaš Terčelj ; 2016, 4a)

200 izv.

783.29
MUZ P ž TERČELJ F. Terčeljeve svete
COBISS.SI-ID 9228268

OHK 2017/3 478
TERČELJ, Filip, 1892-1946
        Terčeljeve svete pesmi v vzporednih uglasbitvah [Glasbeni tisk] : iz arhivskih in uporabnih virov / zbrala in uredila [in spremno besedo napisala] Marija Pegan. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016 (Ljubljana : Nadja Maruša Hren). - 1 partitura (75 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pelikan ; 7) (Vaš Terčelj ; 2016, 4b)

200 izv.

783.29
MUZ P ž TERČELJ F. Terčeljeve svete 2
COBISS.SI-ID 9228524

OHK 2017/3 479
TERČELJ, Filip, 1892-1946
        Terčeljevi Božji spevi [Glasbeni tisk] : s Terčeljevimi liturgičnimi uvodi / zbrala in uredila [in spremno besedo napisala] Marija Pegan. - Faksimiliran ponatis. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2016 (Ljubljana : Nadja Maruša Hren). - 1 partitura (99 str.) : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Pelikan ; 7) (Vaš Terčelj ; 2016, 1)

Faksimiliran ponatis iz prvotne pesmarice Božji spevi, Goriška Mohorjeva družba, 1929. - Dodatek k nasl. na ov.: Terčeljeve pesmi cerkvenega leta za mešani zbor. - Bogastvo nekega izročila / Rafko Valenčič: I. - Svetilnik presežnega / Aleš Nagode: str. 4. - 200 izv.

783.29
MUZ P ž TERČELJ F. Terčeljevi Božji
COBISS.SI-ID 9227500

OHK 2017/3 480
TESLENKO, Tatiana
        Feminist utopian novels of the 1970s : Joanna Russ & Dorothy Bryant / Tatiana Teslenko. - Digital printing. - New York ; London : Routledge, 2009. - XII, 200 str. ; 24 cm. - (Literary criticism and cultural theory : outstanding dissertations)

Delo na osnovi doktorske disertacije. - Prva izd. (v trdi vezavi) 2003. - Bibliografija: str. 183-192. - Kazalo

ISBN 978-0-415-80351-9 (broš.)

821.111(73).09-313.2:305.055.2
PRK 11407 821.111.09 TESLENKO T. Feminist utopian

COBISS.SI-ID 63498082

OHK 2017/3 481
THOMPSON, Alison Mary, 1971-
        The boy from hell : life with a child with ADHD / Alison M. Thompson ; foreword by Rory Bremner. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, 2016. - 183 str. ; 20 cm

Foreword / Rory Bremner: str. 11-13. - Bibliografija: str. 180-181

ISBN 978-1-78592-015-8

159.97:159.922
CC-APA: 3250
PSI 37.015.3:376 THOMPSON A.M. Boy from hell

COBISS.SI-ID 63576162

OHK 2017/3 482
TIMMERIJE, Anneloes
        Zwartzuur : verhalen / Anneloes Timmerije. - 2e druk. - Amsterdam ; Antwerpen : Augustus, 2005. - 191 str. ; 20 cm

Vsebina: Loopdroom ; Aus Liebe ; Aanspraak ; Zwartzuur ; De plaats der dingen ; Remzand ; Ogentroost ; Het Andreaspad

ISBN 978-90-457-0006-9

821.112.5-31
GER 839.31/.32 TIMMERIJE A. Zwartzuur
COBISS.SI-ID 63353954

OHK 2017/3 483
TIPTON, Rebecca
        Dialogue interpreting : a guide to interpreting in public services and the community / Rebecca Tipton and Olgierda Furmanek. - London ; New York : Routledge, 2016. - XV, 295 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge interpreting guides)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-78460-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-78462-8 (broš.)

81'253:3(035)
GER 81'253 TIPTON R. Dialogue
COBISS.SI-ID 63462754

OHK 2017/3 484
        TIŠINA i vremja : antologija sovremennogo čilijskogo rasskaza = Silencio y tiempo : antologia de cuento chileno contemporáneo / [sostavlenie i vstupitel´naja stat´ja Ekaterina Hovanovič]. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2015. - 461 str. : ilustr. ; 25 cm

Cir.

ISBN 978-5-00087-078-5

82(083)-32(082.2)=161.1
SLA Rus II 2290 TIŠINA
COBISS.SI-ID 63478370

OHK 2017/3 485
TIVADAR, Hotimir
        Javno govorno nastopanje : (Spezialvorlessung/Spezialkurs) : [učno gradivo za predmet Javno govorno nastopanje na] Institut für Slawistik, Alpen-Adria Universität, Klagenfurt, študijsko leto 2015/16] / Hotimir Tivadar. - [Celovec : s. n., 2016]. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Gradivo za interno uporabo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

808.5:811.163.6'342
COBISS.SI-ID 63557218

OHK 2017/3 486
TIVADAR, Hotimir
        O bontonu in javnem nastopanju : [učno gradivo za predmet Javno govorno nastopanje na Institut für Slawistik, Alpen-Adria-Universität, Klagenfurt, študijsko leto 2015/16] / Hotimir Tivadar. - [Celovec : s. n., 2016]. - [12] str. : ilustr. ; 30 cm

Gradivo za interno uporabo. - Bibliografija: str. [12]

808.5
COBISS.SI-ID 63554914

OHK 2017/3 487
TODD, Olivier
        Albert Camus : a life / Olivier Todd ; translated by Benjamin Ivry. - New York : A. A. Knopf, 1997. - X, 434 str., [32] str. pril. ; 25 cm

Prevod dela: Albert Camus : une vie. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

1(44):929Camus A.
FIL XI.5 TODD O. Albert
COBISS.SI-ID 63422562

OHK 2017/3 488
TODOROVIĆ, Suzana
        Narečna raznolikost v okolici Kopra : Dekani, Hrvatini, Škofije / Suzana Todorović. - 1. izd. - Koper : Libris, 2017 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 238 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 231-234. - Kazalo

ISBN 978-961-6618-50-2

811.163.6'282(497.472)
SLA Phil II 4439 TODOROVIĆ S. Narečna
COBISS.SI-ID 288296192

OHK 2017/3 489
        TOLMINSKA knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja / izbral in uredil Zdravko Duša. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 303 str., [18] f. pril. : ilustr. ; 25 cm. - (Mestne knjige ; 14)

500 izv.

ISBN 978-961-213-265-1

821.163.6-82 94(497.4Tolmin)(082) 930.85(497.4Tolmin)(082)
SLA L.A II 7131/14 TOLMINSKA
COBISS.SI-ID 288414464

OHK 2017/3 490
        TRAGEDY and the idea of modernity / ed. by Joshua Billings and Miriam Leonard. - 1. ed. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XI, 354 str. - (Classical presences)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027959629&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Bibliografija: str. 329-347. - Kazalo

ISBN 978-0-19-872779-8 (trda vezava)
ISBN 0-19-872779-8 (trda vezava)

82.0-21
PRK 11413 82.0-1/-9 TRAGEDY Billings J. (ur.)

COBISS.SI-ID 63513442

OHK 2017/3 491
        TRANSLATING values : evaluative concepts in translation / Piotr Blumczynski, John Gillespie, editors. - London : Palgrave Macmillan, cop. 2016. - XV, 363 str. ; 22 cm. - (Palgrave studies in translating and interpreting)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-54970-9
ISBN 1-137-54970-X

81'25:316.7(082) 172:81'25(082)
GER Zb 81'25 TRANSLATING VALUES Blumczyński P. (ur.)

COBISS.SI-ID 63491426

OHK 2017/3 492
TRAVERSO, Enzo
        The end of Jewish modernity / Enzo Traverso ; translated by David Fernbach. - London : Pluto Press, 2016, cop. 2013. - VI, 165 str. ; 22 cm

Prevod dela: La fin de la modernité juive: histoire d'un conservateur by editions la Découverte. - Bibliografija: str. 133-157. - Kazalo

ISBN 978-0-7453-3666-4

94(4)"19/20"
ZGO C 6714 94(100)"1939/1945" TRAVERSO E. Endof Jewish moderni

COBISS.SI-ID 63458914

OHK 2017/3 493
        TRENUTAK čovjeka : XI. izložba fotografije : [...] od 25. novembra do 1. decembra 1975. godine [...] u čitaonici Radničkog univerziteta u Maglaju / Foto klub "Natron". - Maglaj : Foto klub Natron, [1975]. - [26] str. : ilustr. ; 21X29 cm

Dodatek k nasl. na ov.: Man's moment = Augenblick des Menschen = Le moment de l'homme = mgnovenie čeloveka 1975. - Naslovi del v katalogu v originalnih jezikih

77(083.824)"1975"
UMZG Kr/Mag/1
COBISS.SI-ID 63450466

OHK 2017/3 494
        TREZOR srpske poezije : (srpski pesnici dvadesetog veka) : troglava antologija / priredili Miljurko Vukadinović i Dušan Stojković. - Beograd : Fondacija Solidarnost Srbije, 2014 (Valjevo : Topalović). - 759 str. ; 25 cm

Cir. - 500 izvodov. - Komentari: str. 739-743. - Vrt bez kraja / Miljurko Vukadinović, Dušan Stojković: str. 744-749. - Pri posameznem avtorju tudi bio- in bibliografski podatki. - Bibliografija: str. 730-739

ISBN 978-86-80126-00-5 (karton)

821.163.41-1(082.2)
SLA L.A II 7403 TREZOR
COBISS.SI-ID 211014668

OHK 2017/3 495
TURILOV, Anatolij Arkad´evič
        Issledovanija po slavjanskomu i serbskomu srednevekov´ju / A. A. Turilov ; [izdanie podgotovili Snežana Elesievič, Džordže Trifunovič]. - Beograd : Čigoja štampa, 2014 (Beograd : Čigoja štampa). - 739 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Ortograf ; knj. 1)

Cir. - Nasl. na vzpor. nasl. strani: Studije iz slovenskog i srpskog srednjeg veka. - 1.000 izvodov. - Svedenija ob avtore = Beleška o piscu: str. 675-678. - Napomene i bibliografske reference uz svaki rad. - Bibliografičeskaja spravka: str. 679-683. - Kazalo. - Rezimeia: str. 705-731

ISBN 978-86-531-0042-1 (karton.)

821.163.41.09"11/17"(081.2) 821.163.1.09"653"(081.2) 091=163.41"11/17"(081.2)
SLA Text II 784/1 TURILOV A. A. Issledovanija

COBISS.SI-ID 206101004

OHK 2017/3 496
UJEVIĆ, Tin, 1891-1955
        Lelek sebra ; Kolajna / Tin Ujević ; priredio i propratne tekstove napisao Mihajlo Pantić. - Faksimil. izd. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 1997 (Beograd : Narodna biblioteka Srbije). - 87, 54, XXVIII str. ; 21 cm. - (Biblioteka Živa prošlost ; knj. 13)

Cir. - 500 izvodov. - Tin, na kraju veka: str. II-XI. - Napomene: str. XII-XVIII. - Augustin (Tin) Ujević : (hronologija): str. XIX-XXII. - Izv. izd.: Lelek sebra / Avgustun Ujević. - Beograd: S.B. Cvijanović, 1920; Kolajna / Tin Ujević. - Beograd. S. B. Cvijanović, 1926

ISBN 86-7035-066-1
ISBN 86-7035-068-8 !

821.163.42-1 821.163.42.09-1
SLA L.A II 7398/13 UJEVIĆ T. Lelek
COBISS.SI-ID 56917004

OHK 2017/3 497
        URBAN allotment gardens in Europe / edited by Simon Bell ... [et al.]. - New York : Routledge, 2016. - XXII, 384 str. : ilustr. ; 25 cm

Na nasl. str. : Earthscan. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-138-92109-2 (trda vezava)

911.375:[71:502.131.1] 711.28:635.018
GEO EVR II 11379 911.375 URBAN
COBISS.SI-ID 2749123

OHK 2017/3 498
        URKUNDEN und ihre Erforschung : zum Gedenken an Heinrich Appelt / herausgegeben von Werner Maleczek. - Wien : Böhlau Verlag, 2014. - 284 str. : ilust. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung ; Bd. 62)

Bibliografija na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-205-78949-9

930.2
ZGO D 6786/62 930.2 URKUNDEN
COBISS.SI-ID 63538018

OHK 2017/3 499
        URKUNDEN, Schriften, Lebensordnungen : neue Beiträge zur Mediävistik : Vorträge der Jahrestagung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung aus Anlass des 100. Geburtstags von Heinrich Fichtenau (1912-2000) (Wien, 13.-15. Dezember 2012) / herausgegeben von Andreas Schwarcz und Katharina Kaska. - Wien : Böhlau Verlag, 2015. - 371 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung ; Bd. 63)

Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-205-79633-6

930.2"08/14"
ZGO D 6786/63 930.2 URKUNDEN, Schriften
COBISS.SI-ID 63538786

OHK 2017/3 500
        URKUNDENFORMELN im Kontext : Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.-14. Jahrhundert) / herausgegeben von Sébastien Rossignol und Anna Adamska. - Wien : Böhlau Verlag, 2016. - 207 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung ; Bd. 65)

Prispevki v nem. ali angl. - Bibliografija tekoče pod besedilom. - Kazalo

ISBN 978-3-205-20285-1

930.2(4)"12/13"
ZGO D 6786/65 930.2 URKUNDENFORMELN
COBISS.SI-ID 63539554

OHK 2017/3 501
VAFIN, Artur Mansurovich
        Politicheskie marginaly v Rossii i Evrope : Limonov, Fortein, Kon-Bendit i drugie sluchai = Political Marginals in Russia and Europe: Limonov, Fortuyn, Cohn-Bendit and Other Cases / A.M. Vafin. - Moskva : Kanon+ : : Reabilitatsiia, 2016. - 148 str. ; 21 cm

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Political Marginals in Russia and Europe : Limonov, Fortuyn, Cohn-Bendit and Other Cases. - Summary also in English. - Abstract. - Bibliografija: 128-149. - Kazalo

ISBN 978-5-883-73504-1 (broš.)

32
SOC 32 VAFIN A. M. Politicheskie
COBISS.SI-ID 63374178

OHK 2017/3 502
        VALENCIA y alrededores, Costa del Azahar [Kartografsko gradivo]. - 5. éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2016. - 1 zvd : barve ; 98 x 133 cm na listu 100 x 144 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (ZOOM España ; 149)

Ov. nasl. - Legenda v več jezikih

ISBN 978-2-06-714068-4

912.43(460.31)
GEO ZK VIII E VALENCIA
COBISS.SI-ID 63376482

OHK 2017/3 503
        VALORI tattili . - San Casciano Val di Pesa (FI) : Libro Co. Italia, 2011-

ISSN 2280-479X = Valori tattili
UMZG Per N
2016 n. 7#
COBISS.SI-ID 63542114

OHK 2017/3 504
VAMPELJ Suhadolnik, Nataša
        V svetu nesmrtnih bitij : grobna umetnost dinastije Han in njena kozmološka zasnova / Nataša Vampelj Suhadolnik. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 262 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF)

Bibliografija: str. 231-254. - Kazalo

ISBN 978-961-237-881-3

[75:726.8:93/94](510) 113/119(510)
AAŠ K 7 VAMPELJ S. N. V svetu
COBISS.SI-ID 287905024

OHK 2017/3 505
VAN de Woestijne, Karel
        Aan de hoogste kim : [bloemlezing] : een keuze uit de poëzie / van Karel van de Woestijne ; samengesteld en ingeleid door Anne Marie Musschoot. - 2e druk. - Gent : Poëziecentrum, 1994, cop. 1989. - 250 str. ; 20 cm

ISBN 90-70968-38-X

821.112.5(493)-1
GER 839.31/.32 VAN DE WOESTIJNE K. Aan de hoogste kim

COBISS.SI-ID 63393122

OHK 2017/3 506
VAN Londersele, Roel Richelieu
        Verzamelde gedichten : een keuze : 1973-1995 / Roel Richelieu Van Londersele. - Gent : Poëziecentrum, [1995]. - 93 str. ; 21 cm

ISBN 90-5655-004-7

821.112.5(493)-1
GER 839.31/.32 VAN LONDERSELE R. R. Verzamelde gedichten

COBISS.SI-ID 63398498

OHK 2017/3 507
VAUPOTIĆ, Miroslav
        Tragom tradicije / Miroslav Vaupotić. - Zagreb : Matica hrvatska, 2002. - 703 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Pleter)

Pogovor / Dubravko Jelčić: str. 681-696. - Autobiografski zapis: str. 697-699. - Kazalo

ISBN 953-150-656-6

821.163.42.09"18/19"
COBISS.SI-ID 512595654

OHK 2017/3 508
VÁZQUEZ Montalbán, Manuel
        El premio / Manuel Vázquez Montalbán. - Barcelona : Planeta, 1996. - 345 str. ; 21 cm. - (Autores españoles e hispanoamericanos)

ISBN 84-08-01713-6

821.134.2
ROM 860 VÁZQUEZ MONTALBÁN El premio
COBISS.SI-ID 63520354

OHK 2017/3 509
        VENICE : an illustrated guide-book with map of Venice : the Lido and the islands in the Estuary : useful information for the guidance of the tourist. - Venezia : R. Borgoni, [med 1960 in 1980]. - 159 str. : ilustr. ; 22 cm + 1 zvd.

Nasl. na ov.: How to visit Venice and her islands. - Nas. na skrajšani nasl. str.: Guide-book of Venice. - Kazalo

908:7(450.341)
UMZG T/ita/Ve/93 UMZG T/ita/Ve/93 zvd.
COBISS.SI-ID 63489378

OHK 2017/3 510
VIĐEN, Ivan
        Zidno slikarstvo grada Dubrovnika : pregledni katalog / [tekstovi Ivan Viđen, Veronika Šulić ; fotografije Katarina Gavrilica, Veronika Šulić, Antun Baće]. - Dubrovnik : Hrvatski restauratorski zavod, 2016. - 111 str. : ilustr. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.h-r-z.hr/images/stories/publikacije/knjige/zidno_slikarstvo_grada_dubrovnika.pdf. - Avtorja navedena v kolofonu. - Bibliografija pri kataložnih enotah. - Kazalo

ISBN 978-953-7389-19-2

75.052(497.584)
UMZG T/hrv/Dub/40
COBISS.SI-ID 63563874

OHK 2017/3 511
VIRIPAJEV, Ivan
        Iluzije : komedija / Ivan Viripajev ; prevod Tatjana Stanič. - [Ljubljana] : MGL, 2016. - 39 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - Datum premiere: MGL 12. maj 2016

821.161.1-2
COBISS.SI-ID 4168283

OHK 2017/3 512
        VJERODOSTOJNOST medija - nedostižan san : [radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 25. septembar 2015. godine / u organizaciji Centra mladih naučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti] ; urednik Niko Martinović. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2016 (Podgorica : Pro File). - 152 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, Podgorica ; knj. 140. Odjeljenje humanističkih nauka ; knj. 8)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Credibility of the Media - the Elusive Dream. - 100 izvodov. - Opome tekoče na dnu str. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Summaries

ISBN 978-86-7215-389-7 (broš.)

659.3(082) 32.019.5(082)
COBISS.SI-ID 31877648

OHK 2017/3 513
VLADIMOV, Georgij Nikolaevič
        General i ego armija : roman / Georgij Vladimov. - Moskva : Vremja, 2016. - 571 str, [8] str. črno-belih pril. ; 21 cm. - (Serija Samoe vremja!")

Cir. - Moj otec - Georgij Vladimov / Marina Vladimova: str. 7-45. - Laureat premii "Russkij buker desjatiletija"

ISBN 978-5-9691-1433-3

821.161.1-311.6 821.161.1.09-31Vladimiv G. N.
SLA Rus II 2287 VLADIMOV G. N. General
COBISS.SI-ID 63468898

OHK 2017/3 514
VOCELKA, Karl, 1947-
        Geschichte Österreichs : Kultur, Gesellschaft, Politik / Karl Vocelka. - Graz ; Wien ; Köln : Styria, cop. 2000. - 408 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 3-222-12825-1

94(436)
PRE 908(436) VOCELKA K. Geschichte ZGO D 8903 94(436-89) VOCELKA K. Geschichte Österreichs

COBISS.SI-ID 45061889

OHK 2017/3 515
        VRAZOVA Ljubica 2007. / 18. zbirka hrvatske ljubavne poezije ; [urednica Vesna Burić]. - Samobor : Pučko otvoreno učilište Samobor, 2008. - 48 str. ; 21 cm

821.163.42-1(082.2)
SLA L.A II 7383 VRAZOVA
COBISS.SI-ID 63369314

OHK 2017/3 516
VUKSANOVIĆ, Miro
        Semolj gora : azbučni roman u 878 priča o riječima / Miro Vuksanović. - 2. izd. - Beograd : Narodna knjiga-Alfa, 2001 (Beograd : Alfa). - 430 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Alfa. Proza 2001)

Cir. - Avtorjeva fotografija na hrbtni st. ov. - Beleška o autoru: str. 421

(Broš.)

821.163.41-31
SLA L.A II 7396 VUKSANOVIĆ M. Semolj
COBISS.SI-ID 168547335

OHK 2017/3 517
WAGNER-Martin, Linda, 1936-
        Toni Morrison and the maternal : from The bluest eye to Home / Linda Wagner-Martin. - New York [etc.] : P. Lang, 2014. - XI, 211 str. ; 23 cm. - (Modern American literature : new approaches, ISSN 1078-0521 ; vol. 67)

Bibliografija: str. 183-203. - Kazalo

ISBN 978-1-4331-2457-0

821.111(73).09Morrison T.
GER 820(73).09 Morrison T. WAGNER-MARTIN L.

COBISS.SI-ID 63396962

OHK 2017/3 518
WALKER, John, 1906-1995
        National Gallery of Art, Washington / by John Walker ; foreword by J. Carter Brown. - New York : Abrams, [1975]. - 696 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 0-8109-0336-9

069(73):73/76
UMZG Kt/Wash/2
COBISS.SI-ID 63559010

OHK 2017/3 519
WEIL, Ray R.
        The nature and properties of soils / Ray R. Weil, Nyle C. Brady. - Global 15th ed. - Harlow : Pearson Education, cop. 2017. - 1104 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija ob vseh poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-292-16223-2 (broš.)
ISBN 1-292-16223-6 (broš.)

631.4
GEO III 8115 631.4 WEIL R. R. The nature
COBISS.SI-ID 8572281

OHK 2017/3 520
WETZ, Ben
        English plus. Student's book 1 / Ben Wetz, Diana Pye. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - 119 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-0-19-474856-8

811.111'24(075)
GER 802.0-07 ENGLISH PLUS 1 Student's book

COBISS.SI-ID 15307570

OHK 2017/3 521
WHITEHEAD, Hal
        The cultural lives of whales and dolphins / Hal Whitehead and Luke Rendell. - Chicago : The University of Chicago Press, 2015. - 417 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 351-398. - Kazalo. - Vsebina: Culture in the ocean? ; Culture? ; Mammals of the ocean ; Song of the whale ; What the dolphins do ; Mother cultures of the large toothed whales ; How do they do it? ; Is this evidence for culture? ; How the whales got culture ; Whale culture and whale genes ; The implications of Culture: ecosystems, individuals, stupidity, and conservation ; The cultural whales: how we see them and how we treat them ; This book came from and is built on.

ISBN 978-0-226-32592-7 (cloth : brezkislinski papir)

591
SOC 591.51 WHITEHEAD H. Cultural lives
COBISS.SI-ID 63355746

OHK 2017/3 522
WIERINGA, Tommy
        Dit zijn de namen : roman / Tommy Wieringa. - Amsterdam : De bezige bij, 2013, cop. 2012. - 301 str. ; 22 cm

Libris Literatuur Preis 2013

ISBN 978-90-234-7269-8

821.112.5-31
GER 839.31/.32 WIERINGA T. Dit zijn de namen

COBISS.SI-ID 63365474

OHK 2017/3 523
WILDMAN, Jayne
        Insight. Upper-Intermediate. Student's book / Jayne Wildman, Fiona Beddall. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - 143 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Oxford exam support)

ISBN 978-0-19-401109-9

811.111'243(075.3)
GER 802.0-07 INSIGHT UI Student's book
COBISS.SI-ID 3202475

OHK 2017/3 524
WILLIAMS, John Edward, 1922-1994
        Stoner : [a novel] / John Williams ; with an introduction by John McGahern. - London : Vintage Books, 2012. - XVI, 288 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Introduction / John McGahern: str. IX-XVI

ISBN 978-0-099-56154-5

821.111(73)-311.2 821.111(73).09Williams J.E.
GER 820(73) WILLIAMS J. E. Stoner
COBISS.SI-ID 1105000030

OHK 2017/3 525
WILLIAMS, Marion, 1948-
        Exploring psychology in language learning and teaching / Marion Williams, Sarah Mercer, and Stephen Ryan. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - IX, 171 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks for language teachers)

Bibliografija: str. 157-168. - Kazalo. - Ben Warren International House trust Prize, 2015

ISBN 978-0-19-442399-1
ISBN 0-19-442399-9

[37.091.3:81'243]:159.9 37.015.3:[37.091.3:81'243]
GER 800:37 WILLIAMS M. Exploring
COBISS.SI-ID 63440226

OHK 2017/3 526
WILLIS, F. Roy
        Western civilization : an urban perspective / F. Roy Willis. - Davis : University of California, cop. 1973. - Zv. 1-<2> : ilustr. ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
Vol. 1: From the rise of Athens through the Late Middle Ages. - XI, 336 str. - Suggested reading: str. 328-329. - Kazalo
Vol. 2: From 1300 to 1815. - XI str.,str. 291-625 - Suggested reading: str. 615-617. - Kazalo

ISBN 0-669-89235-1 (zv. 1)
ISBN 0-669-89243-2 (zv. 2)

71:930.85(091)
COBISS.SI-ID 63407970

OHK 2017/3 527
WOLTERS, Reinhard
        Die Römer in Germanien / Reinhard Wolters. - 4., aktualisierte Aufl. - München : C. H. Beck, 2004. - 127 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Beck'schen Reihe. C. H. Beck Wissen ; 2136)

Kazalo

ISBN 3-406-44736-8

94(37)
ZGO B 994/2136 94(37) WOLTERS R. Römer in Germanien

COBISS.SI-ID 63563618

OHK 2017/3 528
WRIGHT, C. D., 1949-
        Steal away : selected and new poems / C. D. Wright. - 2nd ed. - Port Townsend : Copper Canyon Press, 2003. - 227 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-55659-194-5 (broš.)
ISBN 1-55659-172-1 (trda vezava)

821.111(73)-1
GER 820(73) WRIGHT C. D. Steal away
COBISS.SI-ID 63392098

OHK 2017/3 529
        The YORKSHIRE Cistercian heritage / James Hogg. Vol. 3, Fountains, Kirkstall, Meaux. - Salzburg : Universität Salzburg, Institut für englische Sprache und Literatur, 1978. - III, [107] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Salzburger Studien zur Anglistik und Amerikanistik ; Bd. 8)

72(410.15):27-789.25
UMZG T/gbr/t/Yorks/1/iii
COBISS.SI-ID 63568482

OHK 2017/3 530
        The YORKSHIRE Cistercian heritage / James Hogg. Vol. 4, Roche, Salley. - Salzburg : Universität Salzburg, Institut für englische Sprache und Literatur, 1978. - V, [103] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Salzburger Studien zur Anglistik und Amerikanistik ; Bd. 8)

72(410.15):27-789.25
UMZG T/gbr/t/Yorks/1/iv
COBISS.SI-ID 63567458

OHK 2017/3 531
YU, Hua, 1960-
        Živeti / Yu Hua ; prevod [in spremna beseda] Natalija Toplišek. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 162 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 93)

Prevod dela: Huozhe. - 500 izv. - Življenje je lahko močnejše / Natalija Toplišek: str. 153-162

ISBN 978-961-282-224-8

821.581-311.2 821.581.09Yu H.
PRK 8400/93 YU H. Živeti
COBISS.SI-ID 286982400

OHK 2017/3 532
ZEISES, Lara M.
        Bringing up the bones / Lara M. Zeises. - New York : Delacorte Press, 2002. - 213 str. ; 19 cm

ISBN 0-385-73001-2

821.111(73)-93-31
GER 820M ZEISES L. M. Bringing up
COBISS.SI-ID 63354466

OHK 2017/3 533
ZHANG, Donghui
        A prehistory of the cloud / Tung-Hui Hu. - Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, [2015] . - XXIX, 209 str. : illustrations, map ; 24 cm

Bibliografija: str.177-194. - Kazalo

ISBN 978-0-262-02951-3 (trda vezava : brezkislinski papir)

004.6:316
SOC 004 TUNG HUI, H. A prehistory
COBISS.SI-ID 63452258

OHK 2017/3 534
ZIGLIO, Luciana
        Espresso 1 : corso di italiano. Libro dello studente ed esercizi / Luciana Ziglio, Giovanna Rizzo. - Firenze : Alma, 2005. - 240 str. : ilustr. ; 28 cm

Slovar
- - Espresso 1 [Zvočni posnetek] : corso di italiano. - 2001. - 1 CD : stereo ; 12 cm

ISBN 88-86440-30-8 (komplet)
ISBN 88-86440-29-4 (knjiga)

811.131.1'24(075)
GER 805.0-07 ZIGLIO L. Espresso 1
COBISS.SI-ID 14715963

OHK 2017/3 535
ZOPPI, Federica
        Risa, sonrisa, ironía en el Quijote : burlas de acción y burlas de palabra / Federica Zoppi. - Vigo : Academia del Hispanismo, 2016. - 232 str. ; 21 cm. - (Biblioteca Cátedra Miguel de Cervantes ; 35)

Bibliografija: str. 219-232

ISBN 978-84-16187-38-6

821.134.2-3.09"15"
ROM 860.09CERVANTES MIGUEL
COBISS.SI-ID 63461730

OHK 2017/3 536
        ZUM Glück gibt's Österreich : junge österreichische Literatur / herausgegeben von Gustav Ernst und Karin Fleischanderl. - Originalausg. - Berlin : K. Wagenbach, cop. 2003. - 143 str. ; 19 cm. - (Wagenbachs Taschenbuch ; 456)

ISBN 3-8031-2456-5

821.112.2(436)(082.2)
GER 830(436)A ZUM GLÜCK Ernst G.(ur.)
COBISS.SI-ID 63455586

OHK 2017/3 537
ZUPET, Krištof
        Nevarna zjedrenost = Dangerous succinctness : monografija = monograph : 1961-2004 / Krištof Zupet ; [besedila Janez Zupet, Taras Kermauner, Ivan Mrak ; fotografije Bogdan Jurkovšek, Euro foto ; prevod Sonja Rosa]. - Ljubljana : Math, 2005 ([Ljubljana] : Bori). - 200 str. : ilustr. ; 30 cm

Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - Bibliografija: str. 187-192

ISBN 961-6100-65-3

75(497.4):929 Zupet K.
UMZG M/Zupe/3
COBISS.SI-ID 217696512

OHK 2017/3 538
ŽAGAR, Janja, 1961-
        Čipkaste vezi : razstava Slovenskega etnografskega muzeja, junij - december 2016 / [besedilo Janja Žagar ; fotografije Janja Žagar, Jure Rus, Marko Habič ; prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 71 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorica navedena v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija: str. 66. - Summary

ISBN 978-961-6388-64-1

746.2(091)(083.824)
UMZG T/svn/n/50 ZGO D 8894 39 ŽAGAR J. Čipkaste vezi
COBISS.SI-ID 287171584

OHK 2017/3 539
ŽUPANIČ, Jernej
        Tatar / Jernej Županič. - Ljubljana : LUD Literatura, 2016 (Begunje : Cicero). - 107 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

250 izv.

ISBN 978-961-6952-90-3

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/85 ŽUPANIČ J. Tatar
COBISS.SI-ID 287222272


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO