COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Novosti OHK FF - MAJ 2017


OHK 2017/5 1
        ADMIRED as well as overlooked beauty : contributions to architecture and urbanism of historicism, art nouveau, early modern and traditionalism / Jan Galeta, Zuzana Ragulová (eds.). - 1st ed. - Brno : Barrister & Principal : Masarykova univerzita, 2015. - 286 str. : ilustr. ; 23 cm

"This book is a proceeding from the PhD candidate's conference Admired as well as overlooked beauty ..." --> zavihek ov.

ISBN 978-80-7485-090-5 (Barrister & Principal)
ISBN 978-80-210-8092-8 (Masarykova univerzita)

72.03
UMZG Bb251/9
COBISS.SI-ID 40806445

OHK 2017/5 2
ALBRECHT-Carrié, René, 1904-
        Europe after 1815 / by René Albrecht-Carrié. - 5th ed. - Totowa ; New Yersey : Littlefield, Adam, cop. 1972. - XIII, 354 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Kazalo

94(4)
COBISS.SI-ID 64266850

OHK 2017/5 3
ALJAŽ, Saša
        Ljubljanska škofija v času vladanja Marije Terezije (1740-1780) : diplomsko delo / Saša Aljaž. - Ljubljana : [S. Aljaž], 2017. - 24 str. ; 31 cm

Mentor Sašo Jerše. - Bibliografija: str. 23-24. - Izvleček ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

93/94:27-7
ZGO DiplB ALJAŽ Saša
COBISS.SI-ID 64118882

OHK 2017/5 4
ALLEGRO, John Marco
        The Dead Sea Scrolls : a reappraisal / John Allegro. - Reprinted. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1974. - 207 str., [24] str. ilustr. pril. : zvd. ; 18 cm. - (Pelican books)

Bibliografija: str. 196-197. - Kazali

ISBN 0-14-020376-1

26/27:09"-00/00"
COBISS.SI-ID 64122466

OHK 2017/5 5
ALONSO Ramos, Margarita
        Las construcciones con verbo de apoyo / Margarita Alonso Ramos. - Madrid : Visor Libros, 2004. - 332 str. ; 21 cm. - (Gramática del español ; 10)

Bibliografija: str. 291-316. - Kazalo

ISBN 978-84-7522-920-1

811.134.2'367.625.5
ROM 806.0 ALONSO RAMOS M. Las construcciones

COBISS.SI-ID 64211042

OHK 2017/5 6
ANDRICH, Maria Rosa
        Turismo per tutti in Veneto : con notizie utili per il turista di ridotta mobilita' / [testi Maria Rosa Andrich, Giuseppe Barbieri, Loredana Olivato ; fotografie Fulvio Orsenigo ... et al.]. - [S. l] : Regione del Veneto, Assessorato al Turismo, [1998?]. - 64 str. : ilustr. ; 24 cm

911.3:379.8(450.34)
COBISS.SI-ID 20280930

OHK 2017/5 7
ANELLI, Angela
        Tante idee --- per (far) apprendere l'italiano : livello principianti [e] pre-intermedio (QCER: A1-B1) : con schede fotocopiabili / Angela Anelli. - 1a ed., 1a ristampa. - Roma : Bonacci, 2010. - 106, [6] str. : ilustr. ; 29 cm. - (L'italiano per stranieri)

ISBN 978-88-7573-398-8

811.131.1'243:37.091.3
ROM 37 ANELLI A. Tante
COBISS.SI-ID 64111458

OHK 2017/5 8
        ANIMALITÄT und Ästhetik / hrsg. von Jessica Ullrich. - 3. Aufl. - Berlin : Neofelis, 2016. - 172 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Tierstudien ; 01)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1021098507/04 - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3998938&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Prva izd. 2012

ISBN 978-3-943414-01-1 (broš.)

7.042 82.091 111.852:591.5
PRK 11502 7 ANIMALITÄT Ullrich J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64239714

OHK 2017/5 9
        APPLICATIONS of social research methods to questions in information and library science / Barbara M. Wildemuth, editor. - 2nd ed. - Santa Barbara : Libraries Unlimited, cop. 2017. - VII, 433 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 27 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazali

ISBN 978-1-4408-3904-7

02:001.8 659.2:004:001.8
BIB 001 APPLICATIONS Wildemuth, B. (ed.)
COBISS.SI-ID 64116322

OHK 2017/5 10
ARIÈS, Philippe, 1914-1984
        L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime / Philippe Ariès. - Paris : Seuil, 1975, cop. 1973. - 316 str. ; 18 cm. - (Collection Points. Série Histoire ; 20)

Bibliografija na dnu strani

ISBN 2-02-004235-5

COBISS.SI-ID 513574687

OHK 2017/5 11
ARSENIJEVIĆ, Vladimir
        Let / Vladimir Arsenijević. - 4. izd. - Beograd : Laguna, 2013. - 347 str. ; 20 cm

O autoru: str. [351]

ISBN 978-86-521-1251-7

821.163.41-311.2=163.41
SLA L.A I 7170 ARSENIJEVIĆ V. Let
COBISS.SI-ID 1104087390

OHK 2017/5 12
ARSENIJEVIĆ, Vladimir
        Ovo nije veselo mesto / Vladimir Arsenijević. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2014 (Beograd : Colografx). - 250 str. : ilustr. ; 20 cm

O autoru: str. 249-250. - Vsebuje tudi: Minut - put oko sveta za 60 sekundi 20-01-2010, 12:00-12:01 GMT / [Vladimir Arsenijević] ; ilustrovala Valentina Broštean.

ISBN 978-86-521-1562-4 (broš.)

821.163.41-32
SLA L.A I 7171 ARSENIJEVIĆ V. Ovo nije
COBISS.SI-ID 64227426

OHK 2017/5 13
ARSENIJEVIĆ, Vladimir
        Ti i ja, Anđela : sapunska opera / Vladimir Arsenijević. - 2. izd. - Beograd : Laguna, 2016 (Beograd : Margo-art). - 358 str. ; 20 cm. - (Cloaca Maxima : sapunska opera / Laguna, Beograd ; knj. 2)

Tiraž 1.500. - O autoru: str. 357-358. - "Nastavak kultnog romana 'U potpalublju' nagrađenog Ninovom nagradom"

ISBN 978-86-521-2193-9 (broš.)

821.163.41-31
SLA L.A I 7172/2 ARSENIJEVIĆ V. Ti i ja
COBISS.SI-ID 226092044

OHK 2017/5 14
        ATHÈNES : [Grèce]. - Athènes : Pervolarkis : Office hellènique de tourisme, [19--]. - 48 str., [1] zganj. f. : ilustr. ; 17 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov.

908(495Atene)
COBISS.SI-ID 64206690

OHK 2017/5 15
AUTOR, Nika
        The news belong to us! = Novicam se ne odpovemo! = Alle notizie non rinunciamo! : Paviljon Republike Slovenije na 57. mednarodni umetnostni razstavi - La Bienale di Venezia, [13. 5.-26. 11. 2017]. - Ljubljana : Moderna Galerija, [2017]. - [8] str. ; 21 cm + 1 vabilo

Ov. nasl. - Del dodatka k nasl. naveden na vabilu. - Avtorica navedena pred besedilom in na vabilu. - Besedilo v slov. ter angl. in it. prevod

7.038.5
UMZG M/Aut/2 UMZG M/Aut/2 pril.
COBISS.SI-ID 64152418

OHK 2017/5 16
AVSEC, Andreja
        Temeljni vidiki osebnosti / Andreja Avsec, Tina Kavčič, Mojca Petrič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 205-247

ISBN 978-961-237-924-7

159.923.2(075.8)
CC-APA: 3100
PED 159.923 AVSEC A. Temeljni PSI 159.923 AVSEC A. Temeljni vidiki PSI ČIT 159.923 AVSEC A. Temeljni vidiki
COBISS.SI-ID 290146304

OHK 2017/5 17
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Zgodovina protijudovstva in antisemitizma v Evropi / Irena Avsenik Nabergoj. - Ljubljana : Slovenska matica, 2016 ([Kranj] : Žnidarič). - 248 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji ; 70)

500 izv. - Bibliografija: str. 209-229. - Povzetek. - Kazali

ISBN 978-961-213-267-5

94(4=411.16) 26-674 323.12(=411.16)(091)
SOC 323.1 AVSENIK N. I. Zgodovina ZGO D 4218/70 94(4) AVSENIK Nabergoj I. Zgodovina

COBISS.SI-ID 289114624

OHK 2017/5 18
        BACITE stil kroz vata, vratit će se kroz prozor : suvremena francuska i frankofonska stilistika / priredio Krešimir Bagić. - Zagreb : Naklada MD, 2006. - 447 str. ; 20 cm

Opombe tekoče na dnu str. - Izabrana bibliografija: str. 413-444 / priredio Krešimir Bagić

ISBN 978-953-217-105-1

81'38(082)
SLA Phil I 902 BACITE
COBISS.SI-ID 64254818

OHK 2017/5 19
BAČNIK, Laura
        Haruki Murakami in feministična kritika : podobe žensk v binarnih opozicijah : diplomsko delo / Laura Bačnik. - Ljubljana : [L. Bačnik], 2017. - 42 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc. - Bibliografija: str. 40-42. - Izvleček ; Abstract: Haruki Murakami and feminist critique. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.521.09Murakami H.:305-055.2
PRK DiplB 236/BD BAČNIK L. Haruki Murakami
COBISS.SI-ID 64231010

OHK 2017/5 20
BANKS, Iain, 1954-2013
        Feersum Endjinn / Iain M. Banks. - Reprinted. - London : Orbit, 2007, cop. 1994. - 279 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-1-85723-273-8

821.111-312.9
GER 820 BANKS I. Feersum Endjinn
COBISS.SI-ID 64193122

OHK 2017/5 21
BECKER, Horst J.
        Berlin : mit 32 Illustrationen sowie 19 Karten und Plänen / [Bearbeiter Horst J. Becker und Frauke Schellenberger ; Illustrationen Ib Withen und Karl Bauer-Oltsch ; Karten und Pläne Franz Huber... [et. al.]. - 9. Aufl. - München : Polyglott-Verlag, 1978/79, cop. 1967. - 63 str. : ilustr., zvd ; 20 cm. - (Polyglott-Reiseführer ; 601)

ISBN 3-493-60601-X

913(4)(036)
COBISS.SI-ID 5090914

OHK 2017/5 22
        BEGUNCI : slovenski begunci s soške fronte : dokumentarna fotomonografija / [urednika Marko Klavora, Ana Hawlina ; spremno besedilo Marko Klavora]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2015 ([Nova Gorica] : Studio Graph). - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv. - Misliti in razumeti begunsko izkušnjo / Marko Klavora: str. 5-7. - Bibliografija: str. 87

ISBN 978-961-6201-61-2

94(497.473)"1915/1917"(084.12) 314.151.3-054.73(497.473)"1915/1917"(084.12)
ZGO C 6781 94(497.4)"1914/1918" BEGUNCI
COBISS.SI-ID 284875008

OHK 2017/5 23
        BEGUNCI : slovenski begunci s soške fronte : zbornik / [avtorji prispevkov Katarina Brešan ... [et al.] ; urednika Ines Beguš, Marko Klavora ; prevod povzetkov Urška Žitnik]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2016 (Nova Gorica : Studio Graph). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

Prispevki v slov., povzetki v angl. - 600 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v angl. na koncu knj.

ISBN 978-961-6201-62-9

94(497.473)"1915/1917"(082)
ZGO C 6780 94(100)"1914/1918" BEGUNCI
COBISS.SI-ID 284979200

OHK 2017/5 24
BELLAH, Robert Neelly, 1927-
        Religion in human evolution : from the Paleolithic to the Axial Age / Robert N. Bellah. - Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The Belknap Press of Harvard University Press, cop. 2011. - XXVII, 746 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 609-714. - Kazalo

ISBN 978-0-674-06143-9 (brezkislinski papir)

2-18:575.8
FRASCATI: 6-309
FIL X BELLAH R. N. Religion SOC 2 BELLAH R. N. Religion in human
COBISS.SI-ID 5545818

OHK 2017/5 25
BENDURE, Glenda
        Denmark : a Lonely Planet travel survival kit / Glenda Bendure, Ned Friary. - 1st ed. - Hawthorn : Lonely Planet publications, 1996. - 378 str.,[16] str. pril. : ilustr. ; 19 cm. - (Lonely planet. Travel survival kit)

ISBN 0-86442-330-6

908(489)(036)=111
GEO DK I 3281 908(4) BENDURE G. Denmark 2, 3

COBISS.SI-ID 12010043

OHK 2017/5 26
        BERGAMO nella cultura russa e dei paesi slavi : per Rosanna Casari / a cura di Ugo Persi. - Salerno : Università di Salerno, Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari, 2016. - 194 str., [8] str. ilustr. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Europa orientalis ; 27)

ISBN 978-88-97174-11-0
ISBN 88-97174-11-6

821.161.1.09(08)
COBISS.SI-ID 64260450

OHK 2017/5 27
BERNHARDSON, Wayne
        Buenos Aires / Wayne Bernhardson. - Hawthorn : Lonely Planet Publications, 1996. - 230 str. : ilustr., zvd. ; 19 cm. - (Lonely Planet city guide)

ISBN 0-86442-337-3

908(82 Buenos Aires)(036)
GEO RA I 3781 908(8) BERNHARDSON W. Buenos Aires 2

COBISS.SI-ID 261266

OHK 2017/5 28
BERTONI, Silvia
        Caleidoscopio italiano : uno sguardo sull'Italia attraverso i testi letterari / Silvia Bertoni, Barbara Cauzzo, Gabriella Debetto. - Torino : Loescher, 2016. - 303 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Italiano per stranieri ; 3676)

Na ov. tudi: B1-C1

ISBN 978-88-201-3676-5

811.131.1'243(075) 316.72(450)(075)
ROM 805.0-07 CALEIDOSCOPIO Bertoni S. et al.

COBISS.SI-ID 64169314

OHK 2017/5 29
BLAKE, Jason
        Batting the fluidities of my new country - Cricket and Joseph O'Neill's Netherland / Jason Blake. - Bibliografija: str. 105-107. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 89-109.

821.111(73).09-31O'Neill J.
COBISS.SI-ID 64147042

OHK 2017/5 30
BLANCHARD, Paul
        Southern Italy : from Rome to Calabria / Paul Blanchard ; atlas, maps and plans by John Flower. - 7th ed. - London : Black ; New York : Norton, 1990. - 402 str., [16 str. zvd] : ilustr. ; 20 cm. - (Blue guide)

ISBN 0-7136-3141-4

913(4450.7)(036)
COBISS.SI-ID 29974784

OHK 2017/5 31
BONECHI, Edoardo
        Florence : a complete guide for visiting the city / Edoardo Bonechi ; translated by Louis Giardini. - 6th ed. - Florence : Bonechi edizioni Il turismo. - 207 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Mercurio)

913(4)(036)
COBISS.SI-ID 6903394

OHK 2017/5 32
BONNEAU, Sophie
        L'universe poétique d'Alexandre Blok / par Sophie Bonneau. - Paris : Institut d'études slaves de l'Université de Paris, 1946. - 519 str. : portet ; 25 cm. - (Bibliothèque de l'Institut français de Léningrad continuée par la Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves ; t. 20)

Bibliographie: str. 509-514

821.161.1.09Blok A. a.
SLA Zb II 698/20 BONNEAU S. L'universe
COBISS.SI-ID 64128610

OHK 2017/5 33
        BORDER-crossings : narrative and demarcation in postcolonial literatures and media / edited by Russell West-Pavlov, Justus Makokha, Jennifer Wawrzinek. - Heidelberg : Winter, cop. 2012. - 280 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Anglistische Forschungen ; Bd. 419)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3871774&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev - kazalo vsebine. - Bibliografija pri večini pripevkov

ISBN 978-3-8253-5899-0 (trda vezava)
ISBN 3-8253-5899-2 (trda vezava)

82.091
PRK 11484 82.091PRK BORDER-CROSSINGS West-Pavlov R. (ur.)

COBISS.SI-ID 64153698

OHK 2017/5 34
BOWLE, John
        A history of Europe : a cultural and political survey / John Bowle. - London : Pan Books, 1982, cop. 1979. - XI, 626 str. : zvd. ; 20 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 0-330-26598-9
ISBN 978-0-330-26598-0
ISBN 0-436-05906-1
ISBN 978-0-436-05906-3

94(4)
COBISS.SI-ID 64157794

OHK 2017/5 35
BRANDI, Cesare, -1988
        La Regia Pinacoteca di Siena / Cesare Brandi. - Roma : La Libreria dello Stato, 1933. - 383 str., [4] f. pril. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri posam. kataložnih enotah

069(450 Siena):75
UMZG Kt/Si/2
COBISS.SI-ID 64176226

OHK 2017/5 36
BRINTON, Crane
        Modern civilization : a history of the last five centuries / Crane Brinton, John B. Christopher, Robert Lee Wolff. - 2nd ed. - New Jersey : Prentice-Hall : Englewood Cliffs, 1967, cop. 1957. - XX, 961 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Kazalo

930.85
ZGO D 8972 94(100) BRINTON C. Modern
COBISS.SI-ID 64069730

OHK 2017/5 37
        BRITAIN : a book which attempts to do more than its size permits. - London : The British Travel and Holidays association, [1954?]. - 200 str. : ilustr. ; 19 cm

91(41)
COBISS.SI-ID 371678

OHK 2017/5 38
BRLIĆ-Mažuranić, Ivana
        Priče iz davnine : (1916. - 2016.) / Ivana Brlić-Mažuranić ; ilustrirao Krsto Hegedušić ; priredio Vinko Brešić. - Zagreb : V. B. Z., 2016. - 265 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 448)

Nepoznata crtanka Krste Hegedušića / Vinko Brešić: str. 226-239. - Modernost Hegedušićevih crteža / Branislav Glumac: str. 240-243. - Ilustracije "Priča iz davnine" / Krsto Hegedušić: str. 244-258. - Ivana Brlić-Mažuranić: str. 261-263. - Krsto Hegedušić: str. 264-265. - "100 godina najčitanije hrvatske knjige"--> ov.

ISBN 978-953-304-897-0

821.163.42-93-34=163.4
SLA L.A II 4701/448 BRLIĆ-MAŽURANIĆ I. Priče

COBISS.SI-ID 1113263454

OHK 2017/5 39
        BUDAPEST / [Verfasser Hans Lajta ; Karten und Pläne Franz Huber und Gert Oberländer]. - [10. Aufl.]. - München : Polyglott-Verlag, 1986/87. - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Polyglott-Reiseführer ; 858)

ISBN 3-493-60858-6

914(439.151)(036)=30
COBISS.SI-ID 2120586

OHK 2017/5 40
BURFORD, Tim
        The Rough guide to Romania / written and researched by Tim Burford and Norm Longley ; [cartography Rajesh Mishra]. - 7th ed. - London ; New Delhi : Rough Guides, 2016. - 413 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Rough guides)

Hrbtni nasl.: Romania. - O avtorjih: str. 406. - Kazalo

ISBN 978-0-24124-945-1

913(498)(036)
GEO RO I 5125 908(4) BURFORD T. Romania
COBISS.SI-ID 7198387

OHK 2017/5 41
BUTKOVIĆ, Matea
        Druga svetovna vojna in črnci v ameriški književnosti = World War II and the blacks in American literature : doktorska disertacija / Matea Butković. - Ljubljana : [M. Butković], 2017. - 311 str. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Jerneja Petrič. - Bibliografija: f. 288-311. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Podiplomski program Ameriške študije

821.111(73=013).09:94(100)"1939/1945"(043.3) 94(100)"1939/1945":821.111(73=013).09(043.3)
GER Diss BUTKOVIĆ M. Druga
COBISS.SI-ID 64201826

OHK 2017/5 42
CANAVAN, Bernard
        Economists for beginners / Bernard Caravan. - New York : Pantheon, cop. 1983. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (A Pantheon documentary comic book)

Kazalo

ISBN 0-394-73939-6

93/94:33
ZGO C 6774/2 94(100) CANAVAN B. Economists
COBISS.SI-ID 64103778

OHK 2017/5 43
CAPELLE, Guy
        Communiquer à l'écrit. Niveau perfectionnement : B2-C1 / Guy Capelle. - [Paris] : CLE International, [2016]. - 127 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Compétences)

Na ov. tudi: "FOU - Français sur objectifs universitaires"

ISBN 978-2-09-038190-0

811.133.1'243(075)
ROM 804.0-07 CAPELLE G. Communiquer
COBISS.SI-ID 64071010

OHK 2017/5 44
CAPUDER, Andrej
        Zamrznjene besede : eseji / Andrej Capuder. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 243 str. ; 22 cm

400 izv. - Opombe: str. 223-243

ISBN 978-3-7086-0939-3

821.163.6-4
SLA L.A II 7462 CAPUDER A. Zamrznjene
COBISS.SI-ID 289185792

OHK 2017/5 45
CAREY, Benedict
        Kako se učimo : presenetljiva resnica o tem, kdaj, kje in zakaj se to zgodi / Benedict Carey ; prevedla Miriam Drev. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 323 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: How we learn. - 500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 289-304. - Kazalo

ISBN 978-961-6954-49-5

159.953.5
CC-APA: 2343
PED 37.015.3 CAREY B. Kako PSI 159.95 CAREY B. Kako se učimo
COBISS.SI-ID 282934528

OHK 2017/5 46
CARLI, Enzo
        Guida della Pinacoteca di Siena / a cura di Enzo Carli. - Milano : Martello, [1961]. - 137 str., X f. pril. : ilustr. ; 20 cm

069(450 Siena):75(450)
UMZG Kt/Si/3
COBISS.SI-ID 64142946

OHK 2017/5 47
        CATALOGUE de l'exposition du tri-centenaire de Madame de Sévigné. - Paris : Musée Carnevalet, 1926. - 20 str. ; 19 cm

Ov. nasl.

929Rabutin-Chantal M.(44)"16"
COBISS.SI-ID 64203106

OHK 2017/5 48
CHAMONIKOLASOVÁ, Jana
        A concise history of English / Jana Chamonikolasová. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 93 str. : ilustr., zvd., faks. ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-80-210-7479-8
ISBN 80-210-7479-5

811.111(091)(075.8)
GER 802.0(091) CHAMONIKOLASOVÁ J. Concise history

COBISS.SI-ID 64068450

OHK 2017/5 49
CHIAPPINI, Loredana
        Congiuntivo, che passione! : teoria e pratica per capire e usare il congiuntivo in italiano / Loredana Chiappini, Nuccia De Filippo. - Formello : Bonacci ; Torino : Loescher, 2015. - 156, [4] str. : ilustr. ; 26 cm

Na nasl. str. tudi: livello B1-C2

ISBN 978-88-7573-444-2

811.131.1'366.59(075)(076)
ROM 805.0-07 CHIAPPINI L. Congiuntivo
COBISS.SI-ID 64107874

OHK 2017/5 50
        CHONGQING : mystical Three Gorges and glamorous municipality. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 253 str., [15] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04310-2

908(513.1)
AAŠ K 908 CHONGQING
COBISS.SI-ID 238260480

OHK 2017/5 51
CHRISTIN, Olivier
        La paix de religion : l'autonomisation de la raison politique au XVIe siècle / Olivier Christin. - [Paris] : Seuil, cop. 1997. - 327 str., [6] str. pril. ; 22 cm. - (Collection Liber)

ISBN 2-02-032003-7

94(4)"15"
ZGO C 5438
COBISS.SI-ID 14319202

OHK 2017/5 52
CHRISTINE de Pisan
        Knjiga o Mestu dam / Christine de Pizan ; [prevod Tatjana Jurkovič ; spremna beseda Eva D. Bahovec]. - Ljubljana : Delta, 1999 ([Ljubljana] : Simčič). - 339 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Delta : knjižna zbirka za ženske študije in feministično teorijo)

Prevod dela: Le livre de la cité des dames. - Nasl. na ov. in hrbtu: Mesto dam. - Christine de Pizan in problem začetka: str. 7-28. - Življenje in delo Christine de Pizan (1365-1429?): str. 312-320. - Bibliografija: str. 29-31. - Kazalo

305 342.726-055.2 316.7
FIL IX PIZAN C. Knjiga PED 396 PIZAN C. Knjiga SOC 396 PIZAN, Christine de Knjiga o mestu dam ZGO C 6773 94:305-055.2 PIZAN C. Knjiga o Mestu dam

COBISS.SI-ID 103740928

OHK 2017/5 53
        The CITY as a project / edited by Pier Vittorio Aureli. - 3rd ed. - Berlin : Ruby Press, 2016. - 344 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na robu str.

ISBN 978-3-944074-06-1

711.41:72(091)
UMZG Bc/50
COBISS.SI-ID 64138594

OHK 2017/5 54
        CIVILIZATIONS in world politics : plural and pluralist perspectives / edited by Peter J. Katzenstein. - London ; New York : Routledge, 2010. - XII, 236 str. ; 24 cm

Bibliografija: str.201-227. - Kazalo

ISBN 978-0-415-77711-7 (broš.)

305.8:32:316.7
SOC 32 CIVILIZATIONS Katzenstein P. J.
COBISS.SI-ID 64132450

OHK 2017/5 55
CLEBSCH, William A.
        Christianity in European history / William A. Clebsch. - New York : Oxford University Press, 1979. - XII, 315 str. ; 21 cm

Bibliografija z opombami: str. 283-298. - Kazalo

ISBN 0-19-502472-9 (pbk.)
ISBN 0-19-502471-0 (hbk.)

27-9(4)
COBISS.SI-ID 64120930

OHK 2017/5 56
COLOMBO, Fulvio
        Majenca & vino / [besedila Fulvio Colombo, Vojko Kocjančič, Boris Pangerc]. - [Dolina] : Slovensko kulturno društvo Valentin Vodnik : Dolinski praznik : Majenca, 2016 (Dolina : B. B.). - [35] str. : ilustr. ; 11 x 23 cm

Vzpor. slov. in it. besedilo. - Bibliografija: str. [33]

394.2(450.361Dolina=163.6)
SLA Br I 397 COLOMBO F. Majenca
COBISS.SI-ID 9066220

OHK 2017/5 57
CONGRÈS mondial de traductologie (1 ; Paris ; 2017)
        In the name of translation [Elektronski vir] : in memory of Umberto Eco, honorary president of the French Society for Translation Studies : [programme and abstracts] / 1er Congrès mondial de traductologie, 10-14 avril 2017, Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense = 1st World Congress on Translation Studies, April 10-14th 2017, Paris West University, Nanterre-La Défense. - El. zbornik. - Paris : Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense, 2017

Način dostopa (URL): https://cmt.u-paris10.fr/program/. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 24. 5. 2017. - Besedilo v franc. in angl. - El. publikacija v formatu pdf obsega 644 str. loč. pag. v 6 sklopih in 24 sekcijah

81'25(082)(048)
COBISS.SI-ID 64203874

OHK 2017/5 58
CONNELL, John, 1909-1965
        Winston Churchill / by John Connell. - 1st published. - London ; New York ; Toronto : Longmans, Green & Co. for The British Council and the National Book League, 1956. - 43 str. : avtorj sl. ; 22 cm. - (Writers and their work ; No. 80)

Bibliografija: str. 41-43

929Churchill W.
GER 929 Churchill W. CONNELL J.
COBISS.SI-ID 64195682

OHK 2017/5 59
        The CONSEQUENCES of global disasters / edited by Anthony Elliott and Eric L. Hsu. - London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. - XVII, 251 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Antinomies : innovations in the humanities, social sciences and creative arts)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-86114-5 (hbk)
ISBN 1-138-86114-6
ISBN 978-1-138-86115-2 (pbk)
ISBN 1-138-86115-4

504.4:159.9
GEO II 11404 504.4 CONSEQUENCES
COBISS.SI-ID 64093282

OHK 2017/5 60
COSTANTINO, Anna
        Obiettivo professione : corso di italiano per scopi professionali, livello A2-B1. Libro [e] CD audio / Anna Costantino, Antonella Rivieccio. - 1a ed., 2a ristampa. - Formello (Roma) : Bonacci, 2015. - 242 str. : ilustr. ; 29 cm + CD

ISBN 978-88-7573-435-0

811.131.1'243(075)(076)
ROM 805.0-07 OBIETTIVO/CD Costantino A. et al. ROM 805.0-07 OBIETTIVO/knj. Costantino A. etal.

COBISS.SI-ID 64169826

OHK 2017/5 61
CRAGG, Gerald R.
        The church and the Age of Reason : 1648-1789 / Gerald R. Cragg. - Reprinted. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1979. - 299 str. ; 18 cm. - (The Pelican history of the church ; vol. 4)

Nasl. na ov. in hrbtu: The church & the Age of Reason. - Bibliographical note: str. 285-288. - Kazalo

ISBN 0-14-020505-5

27:930.85(4)"1648/1789"
COBISS.SI-ID 64123234

OHK 2017/5 62
CRANKSHAW, Edward
        The Habsburgs / Edward Crankshaw. - London : Corgi Books, 1972. - 272 str. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

929.52 Habsburg 94(4)"12/19"
COBISS.SI-ID 64238946

OHK 2017/5 63
CROALL, Stephen
        Nuclear power for beginners / text by Stephen Croall ; illustrations by Kaianders. - New York : Pantheon Books, cop. 1983. - 148 str. : ilustr. ; 21 cm. - (A Pantheon documentary comic book)

ISBN 0-394-71539-X
ISBN 978-0-394-71539-1
ISBN 0394714881 !

930.85:629.7.036.8
COBISS.SI-ID 64157026

OHK 2017/5 64
CSERES, Tibor
        Titoist atrocities in Vojvodina : Serbian vendetta in Bácska / Tibor Cseres. - 1st ed. in the English language. - Buffalo : Hunyadi, cop. 1993. - 166 str. : zvd. ; 23 cm

Prevod dela: Vérbosszú Bácskában

ISBN 1-882785-01-0

940.540.56(497.113)"1944/1945"
COBISS.SI-ID 130550791

OHK 2017/5 65
        CUENTOS breves y extraordinarios : antología / [Ed.] Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares. - 3a ed. - Buenos Aires : Losada, 1989. - 152 str. ; 18 cm. - (Biblioteca clásica y contemporánea ; 408)

ISBN 950-03-0287-X

82.0-32
ROM 860(7/8) BIOY CASARES Cuentos
COBISS.SI-ID 64118370

OHK 2017/5 66
CVIRN, Janez
        Das "Festungsdreieck" : zur politischen Orientierung der Deutschen in der Untersteiermark (1861-1914) / Janez Cvirn ; übersetzt von Irena Bruckmüler-Vilfan ; redigiert von Ernst Bruckmüller ... [et. al.]. - Wien : LIT, 2016. - ii, 329 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Forschungen zur geschichtlichen Landeskunde der Steiermark ; Bd. 76)

Uredniki še: Meinhard Brunner, Janez Cvirn, Filip Čuček, Jure Gašparič, Martin Moll, Mojca Šorn in Andrej Studen. - Bibliografija: str. 300-313. - Kazalo

ISBN 978-3-643-50757-0

94(497.4)"1861/1914"
ZGO D 8806/76 94(100)"1750/1914" CVIRN J. Festungsdreieck

COBISS.SI-ID 64137314

OHK 2017/5 67
ČALE Feldman, Lada, 1963-
        Euridikini osvrti : o rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu / Lada Čale Feldman. - Zagreb : Naklada MD : Centar za ženske studije, 2001. - 376 str.

Bibliografija: str. 315-351. - Kazalo

ISBN 953-217-024-3 (Broš.)

82
SLA L.H II 5754 ČALE FELDMAN L. Euridikini
COBISS.SI-ID 715661

OHK 2017/5 68
ČUČEK, Filip
        Svoji k svojim : na poti k dokončni nacionalni razmejitvi na Spodnjem Štajerskem v 19. stoletju / Filip Čuček ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 198 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 29)

300 izv. - Beseda o avtorju: str. 195. - Bibliografija: str. 170-187. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-73-9

94(497.4-18)"18" 323.1(497.4-18)"18"
ZGO C 5870/29 94(497.4)"1800/1914" ČUČEK F. Svoji

COBISS.SI-ID 287984128

OHK 2017/5 69
ČUKA, Maja
        Tajna niti : od samih početaka do rimskog doba = Il segreto dei fili : dai primordi all'eta romana = The secret of thread : from its genesis to the roman period / [autorica izložbe i teksta,autrice della mostra e del testo, exhibition and text author] Maja Čuka ; uredništvo, redazione, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; [prijevod na talijanski, traduzione italiana, translation in Italian Elis Barbalich-Geromella, prijevod na engleski, traduzione inglese, translation in English Neven Ferenčić ; autorica fotografija, autrice delle fotografie, photographer Tanja Draškić Savić]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archaelogico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 25 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalozi izložbe = Cataloghi delle mostre = Exhibition catalogues, ISSN 2459-864X ; 3)

Besedilo vzporedno v hrv. ter prevod v ital. in angl. - "Izložba /Mostra / Exhibition: ... Prozor u prošlost / Una finestra sul passato / Window to the Past, 13.04. - 16.05.2017" --> kolofon. - Bibliografija: str. 24

ISBN 978-953-8082-10-8

ARH 017-HR 11/3 UMZG Kt/Pu/8/iii ZGO ZD 1569/3 ČUKA M. Tajna niti
COBISS.SI-ID 9646432

OHK 2017/5 70
DAČIĆ, Uršula
        Geografsko-zgodovinska učna pot po Kranju za osnovno šolo : magistrsko delo / Uršula Dačić. - Ljubljana : [U. Dačić], 2017. - 149 str. : ilustr. ; 31 cm

Dostopno tudi na: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/magB_201706_ursula_dacic.pdf. - Mentorici Tatjana Resnik Planinc in Danijela Trškan. - Bibliografija: str. 105-110. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za geografijo

93/94:37.091.3
GEO MagB 50 DAČIĆ U. CD GEO MagB 50 DAČIĆ U. Geografsko-zgodovinska ZGO MagB 41 DAČIĆ Uršula
COBISS.SI-ID 64119650

OHK 2017/5 71
DADSON, Simon J.
        Statistical analysis of geographical data : an introduction / Simon J. Dadson. - Chichester : J. Wiley, 2017. - XII, 252 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Bibliografija: str. 241-242. - Kazalo

ISBN 978-0-470-97704-0

910.1:311
GEO II 11422 311 DADSON S. J. Statistical
COBISS.SI-ID 64134498

OHK 2017/5 72
DAVIDOVSKA, Lidija
        Duhovna arhiva / Lidija Davidovska. - Skopje : Antolog, 2016 (Skopje : Grafoden). - 86 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 36)

Cir. - 150 izvodov. - Večnoto arhe na svetot : pogovor kon poetskata kniga "Duhovna arhiva" na Lidija Davidovska / Ivan Dodovski: str. 79-85. - Kratka biografija: str. 86

ISBN 978-608-243-170-3 (13)
ISBN 608-243-170-7 (10)

821.163.3-1 821.163.3-1.09Davidovska, L.
SLA L.A I 7167/36 DAVIDOVSKA L. Duhovna
COBISS.SI-ID 101639178

OHK 2017/5 73
DE Waal, Thomas
        The Caucasus : an introduction / Thomas de Waal. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010. - IX, 259 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 237-248. - Kazalo. - Vsebina: Among the mountains ; Russia's south ; The Soviet Caucasus ; Armenia and Azerbaijan : an intimate quarrel ; Georgia : nationalism and war ; Caspian energy and Caucasian corridors ; Modern Georgia : rebirth, Rose Revolution, and conflict ; Conclusion: Making a region ; Chronology

ISBN 978-0-19-539976-9 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-539977-6 (broš.)

327:323(479)
GEO AZI-SR II 11426 91:32 DE WAAL T. The Caucasus

COBISS.SI-ID 11859021

OHK 2017/5 74
        DELPHES : un guide des ses monuments : [Grèce]. - Athènes : Office hellènique de tourisme, [19--]. - 23 str. : ilustr. ; 17 cm

Čelni nasl. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

908:7(495Delfi)
COBISS.SI-ID 64214370

OHK 2017/5 75
        DENKEN/SCHREIBEN (in) der Krise : Existentialismus und Literatur / Cornelia Blasberg und Franz-Josef Deiters (Hrsg.). - St. Ingbert : Röhrig, 2004. - 569 str. ; 21 cm. - (Kunst und Gesellschaft : Studien zur Kultur im 20. und 21. Jahrhundert ; Bd. 2)

Sorodni elektronski vir: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz114553033inh.htm - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://swbplus.bsz-bw.de/bsz114553033vlg.htm - založnikova predstavitev. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 3-86110-379-6 (broš.)
ISBN 978-3-86110-379-0 (broš.)

82.02:141.32
PRK 11503 82.091PRK DENKEN/SCHREIBEN BlasbergC. (ur.)

COBISS.SI-ID 64240738

OHK 2017/5 76
DEŽMAN, Jože
        Nemci in partizani : nemške izgube na Gorenjskem med miti in resnico / [avtorji besedil Jože Dežman, Darko Cafuta, Marcus Schreiner Božič ; spremna beseda Marjana Žibert ; priprava zemljevidov Matjaž Budkovič]. - Kranj : Gorenjski muzej, 2016 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 114 str. : ilustr., zvd. ; 27 cm + popravek. - (Zbirka Gorenjski kraji in ljudje ; št. 39)

Avtorji navedeni v kolofonu. - 500 izv. - Spremna beseda / Marjana Žibert: str. 7

ISBN 978-961-6478-79-3

94(497.452)"1941/1945"(083.824)
ZGO E 894/39 NEMCI in partizani
COBISS.SI-ID 287360768

OHK 2017/5 77
DIADORI, Pierangela
        Buon lavoro : l'italiano per le professioni / Pierangela Diadori, Stefania Semplici ; con la collaborazione di Benedetta Cinotti ... [et al.]. - Torino : Loescher, 2014-2015. - 2 zv. : ilustr. ; 27 cm. - (Italiano per stranieri)

Besedilo v it., le nekatere vaje in besedišče tudi v angl.

Vsebina:
1: Cura della persona : [estetica, palestra e sport, infermeria]. - 2014. - 96 str. - Kazalo
2: Ristorazione. - 2015. - 96 str. - Kazalo

ISBN 978-88-201-3654-3 (zv. 1)
ISBN 978-88-201-3653-6 (zv. 2)

811.131.1'243(075)(076):001.4
ROM 805.0-07 BUON lavoro 1 Diadori P. et al. ROM 805.0-07 BUON lavoro 2 Diadori P. et al.

COBISS.SI-ID 15821361

OHK 2017/5 78
DIPUTACIÓN Foral de Guipúzcoa (Donostia/San Sebastián)
        Palácio de la Diputación Foral de Guipúzcoa : 1883-1983. - [s. l. : s. n., 1983?]. - 84 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

72(460.15) 069:73/76((460.15 Donostia)
UMZG Kt/SSeb/1
COBISS.SI-ID 64175202

OHK 2017/5 79
DONALDSON, Julia
        The smartest giant in town / written by Julia Donaldson ; illustrated by Axel Scheffler. - London : Macmillan Children's Books, 2003. - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

- - The smartest giant in town [Zvočni posnetek]. - 1 CD (20 min, 39 sek) ; 12 cm

ISBN 978-0-333-96396-8
ISBN 1-405-05050-0 (CD)
ISBN 978-1-4050-9237-1 (nalepka na ov.)

821.111-93-34
GER 820M DONALDSON J. Smartest giant
COBISS.SI-ID 13202738

OHK 2017/5 80
DONALDSON, Julia
        Zog / by Julia Donaldson ; illustrated by Axel Scheffler. - London : Alison Green Books, 2012. - [32] str. : ilustr. ; 25 x 28 cm

- - Zog [Zvočni posnetek]. - 1 CD (28 min, 52 sek) ; 12 cm

ISBN 978-1-407130-01-9

821.111-93-34
GER 820M DONALDSON J. Zog
COBISS.SI-ID 64201314

OHK 2017/5 81
DRENJAKOVIĆ, M.
        Beograd. - Beograd : Turistička štampa, 1977

GEO SRB II 5238 908 BEOGRAD 2
COBISS.SI-ID 16263175

OHK 2017/5 82
DRNDIĆ, Daša, 1946-
        EEG / Daša Drndić. - Zaprešić : Fraktura, 2016. - 415 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorici: str. 415

ISBN 978-953-266-720-2

821.163.42-311.2=163.4
SLA L.A II 7457 DRNDIĆ D. EEG
COBISS.SI-ID 1112694366

OHK 2017/5 83
DUCKETT, Eleanor Shipley
        The Gateway to the Middle Ages. Monasticism / by Eleanor Shipley Duckett. - 3rd printing. - [Ann Arbor] : The University of Michigan Press, 1971. - 262 str. ; 21 cm. - (Ann Arbor paperbacks ; 51)

Select bibliography: str. 257-260. - Kazalo

ISBN 0-472-06051-1

94:271(4)"03/06"
COBISS.SI-ID 64124258

OHK 2017/5 84
        EARLY French voyages to Australia [Slikovno gradivo] = Les premières expéditions françaises vers l'Australie. - [Paris] : Banque Nationale de Paris, 1981. - 1 mapa ([8] str., XVII f.) : barve ; 62 x 46 cm

910.4(94)(=133.1)"1766/1840"(091)
COBISS.SI-ID 64249698

OHK 2017/5 85
        ECONOMIC growth and poverty reduction in sub-Saharan Africa : current and emerging issues / edited by Andy McKay and Erik Thorbecke. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - XV, 312 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali

ISBN 978-0-19-872845-0
ISBN 0-19-872845-X

330.34:364.662(6-13)
GEO AFR II 11425 91:33 ECONOMIC GROWTH
COBISS.SI-ID 64143458

OHK 2017/5 86
ENGLISH, Elizabeth
        Lesbian modernism : censorship, sexuality and genre fiction / Elizabeth English. - 1st pbk ed. - Edinburgh : Edinburgh University Press, [2017]. - IX, 220 str. ; 25 cm. - (Edinburgh critical studies in modernist culture)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027470075&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2015. - Bibliografija: str. 194-214. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: Foul minds and foul mouths: censorship and a turn to genre fiction ; 1. 'The book is a sort of touch-stone to other people': sexology, the invert and desire in Katharine Burdekin's utopian fiction ; 2. 'Ghost desire': the lesbian occult and Natalie Clifford Barney's The one who is legion or A.D.'s after-life ; 3. 'Spiritual progenitors' and the historical biographies of Margaret Goldsmith and Mary Gordon ; 4. 'I dislike the correct thing in clothes': Virginia Woolf's Orlando: a biography and the cross-dressing historical romance ; 5. 'Murder is a queer crime': the lesbian criminal and female communities in detective fiction ; 6. 'Lizzie Borden took an axe': repetition and heterosexual crime in Gertrude Stein's detective fiction

ISBN 978-1-4744-2449-3 (broš.)

82.02"19":305-055.2
PRK 11507 821.111.09 ENGLISH E. Lesbian modernism

COBISS.SI-ID 64243810

OHK 2017/5 87
ERGAVER, Angelika
        Krvno maščevanje med nasiljem in mirom v Jugovzhodni Evropi = Blood revenge between violence and peace in southeastern Europe : doktorska disertacija / Angelika Ergaver. - Ljubljana : [A. Ergaver], 2017. - [8], 224 f. ; 30 cm

Raziskovalni mentor Darko Darovec, mentor Dušan Mlacović. - Bibliografija: f. 206-223. - Povzetek, Resume. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

343(091)(398)"14/17"
ZGO H 450 ERGAVER Angelika
COBISS.SI-ID 64216162

OHK 2017/5 88
ERICSON, Eric, zgodovinar
        The world, the flesh, the devil : a biographical dictionary of witches / Eric Ericson. - New York : Mayflower Books, cop. 1981. - 285 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-8317-9512-3

93:929
ZGO C 6776 94(100) )"15/17" ERICSON E. World

COBISS.SI-ID 64093026

OHK 2017/5 89
ERJAVEC, Tjaša, 7. 6. 1992
        Osebnostne lastnosti dijakov in problematična raba mobilnih telefonov med poukom : magistrsko delo / Tjaša Erjavec. - Ljubljana : [T. Erjavec], 2017. - 63 str. : tabele ; 31 cm

Mentorica Sonja Pečjak. - Bibliografija: str. 47-52. - Izvleček ; Abstract: Personality traits and problematic mobile phone use among secondary school students. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

37.015.3-053.6(043.2)
CC-APA: 3560
PSI MagB ERJAVEC T. Osebnostne
COBISS.SI-ID 64232034

OHK 2017/5 90
        Das ERSTE Jahrzehnt : Narrative und Poetiken des 21. Jahrhunderts / herausgegeben von Julia Schöll und Johanna Bohley. - Würzburg : Königshausen & Neumann, [2011] . - 299 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1018875069/04 - kazalo vsebine. - Prispevki z medn. konference (24.-26. februar 2011, Berlin)

ISBN 978-3-8260-4802-9 (broš.)
ISBN 3-8260-4802-4 (broš.)

82.0-31"2000/2010"
PRK 11485 82.0-3 ERSTE JAHRZEHNT Schöll J. (ur.)

COBISS.SI-ID 64162402

OHK 2017/5 91
ETNOLOŠKI muzej (Kostanje)
        Etnološka zbirka Kostanje : kraj spomina in učenja : [katalog muzejske zbirke na Kostanjah] = Volkskundliche Schausammlung Köstenberg : ein Ort der Erinnerung und des Lernens : [Museumskatalog der volkskundlichen Schausammlung in Köstenberg] / [avtorici besedil, Autorinnen Uši Sereinig, Polona Sketelj ; zapis narečnih besed, Dokumentation der Dialektwörter Uši Sereinig ; prevodi v nemščino, Übersetzungen ins Deutsche Miha Vrbinc, Uši Sereinig ; fotografije, Fotografien Vito Hazler ... et al.]. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 174 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Kulturna dediščina ; zv. 11)

Vzpor. slov. besedilo in nem. prevod. - Fotogr. na notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 170-171

ISBN 978-961-237-879-0

39(436.5Kostanje)(083.82) 930.85(436.5Kostanje)(083.82)
SLA Ethn II 310/11 ETNOLOŠKI Etnološka
COBISS.SI-ID 287827968

OHK 2017/5 92
        EUROPEAN history / edited by C. Emmott, ; contributors J. H. Rowsell, B. S. Millican. - London: : Grolier, 1971, cop.1965. - 520 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (The certificate library)

Kazalo

ISBN 0-7172-7710-0
ISBN 978-0-7172-7710-0

94(4):930.85
ZGO D 8974/1 94(4) EUROPEAN HISTORY
COBISS.SI-ID 64137058

OHK 2017/5 93
EYKMAN, Christoph
        Entwurf der Vergangenheit : geschichtsphilosophische Positionen im deutschen historischen Roman / Christoph Eykman. - Berlin : Weidler, 2011. - 244 str. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022476617&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 239-244

ISBN 978-3-89693-294-5
ISBN 3-89693-294-2 (broš.)

821.112.2.09-311.6:930.1
PRK 11496 821.112.2.09 EYKMAN C. Entwurf
COBISS.SI-ID 64217442

OHK 2017/5 94
FILIPPONE, Antonella
        Caccia ai tesori : corso di lingua e civiltà italiana per stranieri / Antonella Filippone, Sandra Radicchi. - 1a ristampa. - Torino : Loescher, 2013. - 203 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 video DVD

Na ov. tudi: Livello B1-C1

ISBN 978-88-201-3362-7

811.131.1'243(075)
ROM 805.0-07 CACCIA B1, C1/DVD Filippone A. et al. ROM 805.0-07 CACCIA B1, C1/knj. Filippone A et al.

COBISS.SI-ID 18180914

OHK 2017/5 95
FLORES, Thomas Edward
        Elections in hard times : building stronger democracies in the 21st century / Thomas Edward Flores and Irfan Nooruddin. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press ; Washington : Woodrow Wilson Center, 2016. - XIX, 277 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Bibliografija: str. 253-267. - Kazalo

ISBN 978-1-107-13213-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-107-58463-1 (broš.)

324
GEO II 11405 91:32 FLORES T. E. Elections
COBISS.SI-ID 64077154

OHK 2017/5 96
        FODOR'S Washington D. C. : 1988 / [editors Staci Capobianco, Audrey Liounis] ; [illustrations Ted Burwell, Sandra Lang]. - New York ; London : Fodor's Travel Publications, cop. 1988. - IX, 211 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Fodor's travel guides)

ISBN 0-679-01579-5
ISBN 0-340-41875-3

91(75)(036)
COBISS.SI-ID 2426466

OHK 2017/5 97
FORD, Julienne
        Paradigms and fairy tales : an introduction to the science of meanings / Julienne Ford ; [illustrations by Martin Davis and Sally Cutting]. - London : Routledge and Kegan Paul, 1975. - 2. zv. (VIII, 218 ; 220-482 str.) : ilustr. ; 22cm

Bibliografija: str. 186-216, 439-462. - Kazalo

ISBN 0-7100-8068-9 ((c))
ISBN 0-7100-8248-7 ((p))
ISBN 0-7100-8216-9 (SET)
ISBN 0-7100-8250-9 (SET, pbk.)

3:303
SOC 3 FORD J. Paradigms
COBISS.SI-ID 29306461

OHK 2017/5 98
FORSCHUNGSZENTRUM Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Jahrestagung (1 ; 2014 ; Regensburg)
        Mehrsprachigkeit in Mittel-, Ost- und Südosteuropa : gewachsene Vielfalt oder belastendes Erbe der Vergangenheit : Beiträge zut 1. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Regensburg, 2.-4. Oktober 2014 / Christoph Mauerer (Hrsg.). - Regensburg : F. Pustet, 2017 . - 456 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 4)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1120945151/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-7917-2859-9
ISBN 3-7917-2859-8

81'246.3(4)(082)
GER AR KREVS BIRK U. MEHRSPRACHIGKEIT
COBISS.SI-ID 64182370

OHK 2017/5 99
FORSCHUNGSZENTRUM Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Jahrestagung (2 ; 2015 ; Budapest)
        Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa : geschichtliche Grundlagen und aktuelle Einbettung : Beiträge zur 2. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Budapest, 1.-3. Oktober 2015 / Hannes Philipp, Andrea Strobel (Hrsg.). - Regensburg : F. Pustet, 2017 . - 344 str., XVI str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 5)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1120945437/04 - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-7917-2860-5
ISBN 3-7917-2860-1

811.112.2'243(4-191.2)(082) 811.112.2'243:37(4-191.2)(082) 316.7(4-191.2):811.112.2'243(082)
GER AR KREVS BIRK U. DEUTSCH IN MITTEL-
COBISS.SI-ID 64184930

OHK 2017/5 100
FRANKO, Ivan Jakovyč, 1856-1916
        Lystuvannja Ìvana Franka ta Myhajla Dragomanova / [redakcyjna kolegìja ... [et al.]]. - L´vìv : Vydavnyčyj centr LNU ìm. Ìvana Franka, 2006. - 552 str. ; 25 cm

Cir.

ISBN 966-613-461-6

821.161.3-6:929Franko Ì. Ja.:929Dragomanov M. P.
SLA L.H II 5759 FRANKO I. J. Lystuvannja
COBISS.SI-ID 64223074

OHK 2017/5 101
        FÜHRER durch Rotterdam. - Rotterdam : Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs = Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer, [19--]. - 76 str., [1] zganj. f. zvd. : ilustr. ; 22 cm

908(492.613)
COBISS.SI-ID 64235874

OHK 2017/5 102
GAJDAR, Egor Timurovič, 1956-2009
        Gibel´ imperii : uroki dlja sovremennoj Rossii / Egor Gajdar. - Moskva : Astrel´ : Corpus, cop. 2012. - 590 str. : tabele, graf. prikazi ; 22 cm

Cir. - Bibliografija na dnu str.

ISBN 978-5-271-42092-4

330.1:94(47)
SLA Hist II 1312 GAJDAR E. T. Gibel´
COBISS.SI-ID 23063526

OHK 2017/5 103
GALE, Damjan
        Damjan Gale : arhitekt svetlobe : retrospektivna razstava = the architect of light : retrospective exhibition / [fotograf Damjan Gale ; urednica Marija Skočir ; besedila kataloga Janez Koželj, Marija Skočir ; prevodi Marjana Karer ; dokumentacija arhiv Damjana Galeta, Julija Hoda, Petra Radoja]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič = Museum and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery, 2017 (Kranj : Gorenjski tisk). - 250 str. : ilustr., fotogr. ; 25 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - 300 izv. - Bibliografija: str. 244-250

ISBN 978-961-6969-16-1

77.04(497.4):929Gale D.(083.824)
UMZG M/Gale/1
COBISS.SI-ID 289271808

OHK 2017/5 104
GASPARO, Dario
        Glinščica in njena slikovita krajina : poti v Rezervatu / Dario Gasparo [[besedilo] fotografije, risbe] in Elio Polli ; [prevod v slovenščino Goran Čuk]. - [S. l.] : Regione autonoma Friuli Venezia Giulia : Riserva naturale Val Rosandra = Naravni rezervat Dolina Glinščice ; San Dorligo della Valle : Comune = Dolina : Občina, 2008 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

Izšlo v okviru projekta INTERREG IIIA Italija-Slovenija 2000-2006

913(450.361Glinščica)(036)
GEO I I 5123 502/504 GASPARO D. Glinščica
COBISS.SI-ID 3238124

OHK 2017/5 105
GATTI, Fabia
        Grammatica in contesto : strutture e temi di italiano per stranieri / Fabia Gatti, Stella Peyronel. - 6a ristampa. - Torino : Loescher, 2016. - IV, 332 str. : ilustr. ; 27 cm

Na ov. tudi: "Con fascicolo soluzioni"
- - Grammatica in contesto. Soluzioni esercizi. - 32 str.

ISBN 978-88-201-2843-2

811.131.1'36(075)(076)
ROM 805.0-07 GATTI F. Grammatica/knj. ROM 805.0-07 GATTI F. Grammatica/reš.
COBISS.SI-ID 64092258

OHK 2017/5 106
GEISENHANSLÜKE, Achim
        Dummheit und Witz : Poetologie des Nichtwissens / Achim Geisenhanslüke. - Paderborn : Fink, 2011. - 320 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=022592122&line_number=0002&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (založnikova predstavitev)
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1011727412/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 283-293. - Kazalo. - Vsebina: Dummheit und Witz bei Kant ; Lob der Einfalt. Johann Peter Hebel - Matthias Claudius - Friedrich Hölderlin ; Missgeburten und Schalttagskinder. Poetik des Monströsen bei Karl Philipp Moritz und Jean Paul ; Müde Helden. Phlegma bei Iwan Gontscharow, Wilhelm Raabe und Franz Kafka ; Sokrates und Nietzsche. Tragödie und Nichtwissen ; Gelehrte Unwissenheit. Von Petrarca zu Goethe ; Dumme Schreiber. Flaubert - Dostojewski - Thomas Mann ; Witz und Dummheit bei Freud ; Schöndummheit. Über Robert Musil ; Ludwig Wittgenstein und der Zweifel am Wissen ; Im Labyrinth des Nichtwissens. Jorge Luis Borges ; Unheimliches Nichtwissen. E.T.A. Hoffmann und David Lynch

ISBN 3-7705-5205-9 (broš.)
ISBN 978-3-7705-5205-4 (broš.)

82.0:165
PRK 11505 82.0 GEISENHANSLÜKE A. Dummheit undWitz

COBISS.SI-ID 64241762

OHK 2017/5 107
GEISENHANSLÜKE, Achim
        Die Wahrheit in der Literatur / Achim Geisenhanslüke. - Paderborn : Wilhelm Fink, 2015. - 262 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=5099088&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1063298997/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 231-238. - Kazalo

ISBN 978-3-7705-5845-2 (broš.)
ISBN 3-7705-5845-6 (broš.)

82.0 165.033:82.0
PRK 11504 82.0 GEISENHANSLÜKE A. Wahrheit
COBISS.SI-ID 64241250

OHK 2017/5 108
        GEIST und Literatur : Modelle in der Weltliteratur von Shakespeare bis Celan / herausgegeben von Edith Düsing und Hans-Dieter Klein ; mit einer Einleitung von Annette und Linda Simonis. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2008. - 338 str. ; 24 cm. - (Geist und Seele ; Bd. 4)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3082532&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=016422949&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine). - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-8260-3790-0 (broš.)
ISBN 3-8260-3790-1 (broš.)

82.091:1
PRK 11497 GEIST UND LITERATUR Düsing E. (ur.)

COBISS.SI-ID 64218466

OHK 2017/5 109
GEMÄLDEGALERIE Alte Meister (Dresden)
        V'ystavka kartin Drezdenskoj gallerei : katalog : [Moskva, Muzej izobrazitel'n'ih iskusstv imeni A. S. Puškina, maj-ijul' 1955]. - Moskva : Ministerstvo kul'tur'y SSSR, Gosudarstvennyj muzej izobrazitel'n'ih iskusstv imeni A. S. Puškina, 1955. - 70, [64] str. : ilustr. ; 23 cm

Cir.

069.15(430 Dresden)
UMZG Kt/Dres/10
COBISS.SI-ID 64088930

OHK 2017/5 110
GENZ, Julia
        Diskurse der Wertung : Banalität, Trivialität und Kitsch / Julia Genz. - Paderborn : Fink, 2011. - 381 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1002363128/04 - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 349-381

ISBN 978-3-7705-5055-5 (broš.)
ISBN 3-7705-5055-2 (broš.)

82.0:111.852
PRK 11506 82.0 GENZ J. Diskurse der Wertung

COBISS.SI-ID 64242274

OHK 2017/5 111
        The GEOGRAPHY of tourism of Central and Eastern European countries / editors Krzysztof Widawski, Jerzy Wyrzykowski. - 2nd ed. - Cham : Springer, 2017. - XV, 551 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Geography)

Bibliografija ter povzetki v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-319-42203-9

doi: 10.1007/978-3-319-42205-3

911.3:338.483(4-191.2+4-11)(082)
GEO EVR II 11424 91:338.483 GEOGRAPHY OF TOURISM

COBISS.SI-ID 64160098

OHK 2017/5 112
        GEORGIA, Armenia & Azerbaijan / this edition written and researched by Alex Jones ... [et al.]. - 5th ed. - Footscray (Victoria) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet Publications, 2016. - 319 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-74220-758-2

913(479.22/.25)(036)
GEO AZI-JZ I 5126 908(5) GEORGIA
COBISS.SI-ID 1111013982

OHK 2017/5 113
        GERMANISTIK in Maribor : Tradition und Perspektiven = Germanistika v Mariboru : tradicija in perspektive = German studies in Maribor : tradition and perspectives / uredila, Herausgeberin, edited by Vida Jesenšek. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017. - 251 str. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 121)

Besedilo v slov. ali nem., povzetki v angl. in slov. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - 200 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-286-019-6

811.11(497.4Maribor)(082)
SLA Zb II 1179/121 GERMANISTIK
COBISS.SI-ID 91216897

OHK 2017/5 114
GJORGJIEVSKI, Bojan
        Miselni modeli cepljenja, zaupanje v zdravnike in odnos do cepljenja otrok : doktorska disertacija / Bojan Gjorgjievski. - Ljubljana : [B. Gjorgjievski], 2016. - XI f., 166 str. : ilustr. ; 31 cm

Besedilo v slov., prilogi v mak. - Mentor Marko Polič, somentor Valentin Bucik. - Bibliografija: str. 116-134. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Aplikativne psihološke študije

159.9:316.644:614.47(497.4)(495.6)(043.3)
CC-APA: 3360
PSI Diss GJORGJIEVSKI B. Miselni modeli
COBISS.SI-ID 64247906

OHK 2017/5 115
GLASER, Gerlinde
        Ženata vo makedonskite narodni prikazni i anegdoti / Gerlinde Glazer. - Skopje : Institut za folklor "Marko Cepenkov", 1990. - (1990), str. 200-264 ; 24cm

Na vzpor. nasl. str. nasl.: Frauen in den makedonischen Volksnovellen und Anekdoten. - P. o.: Makedonski folklor, god. 23, 1990, br. 45

398.2/.8(497.17)
ETN E.3 8824 GLAZER G. Ženata SLA Fol II 601 GLASER G. Ženata
COBISS.SI-ID 2414434

OHK 2017/5 116
GOETTLE, Gabriele
        Deutsche Sitten : Erkundungen in Ost und West / [Gabriele Goettle] ; mit Photographien von Elisabeth Kmölniger. - 3. Aufl., Reprint der limitierten Bleisatzausg. - Frankfurt am Main : Eichborn, 1992, cop. 1991. - 381 str. : ilustr. ; 22 cm

Avtor naveden na hrbtu knjige

ISBN 3-8218-4422-1

821.112.2-9
GER 830 GOETTLE G. Deutsche Sitten
COBISS.SI-ID 64200802

OHK 2017/5 117
GOGOV, Mitko
        Ledena voda / Mitko Gogov. - [1. izd.]. - Skopje : Antolog, 2014 (Skopje : Grafoden). - 64 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 18)

Cir. - 500 izvodov. - Dvata grada na Mitko Gogov / Jana Koteska: str. 49-52. - Kon poezijata na Mitko Gogov / Slavica Gadžova: Str. 53-54. - Namesto biografija / Ivan Antonovski: str. 57-62

ISBN 978-608-243-012-6 (13)
ISBN 608-243-012-3 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/18 GOGOV M. Ledena
COBISS.SI-ID 95542026

OHK 2017/5 118
GORIŠNEVA, Elena Jevgen˝evna
        The variety of functions of the numeral and indefinite marker "one" in Bulgarian and Russian / Elena Gorishneva. - Herne : G. Schäfer, 2016. - 199 str. ; 21 cm. - (Slavistische Beiträge ; Bd 503)

Bibliografija: str. 185-197. - Summary

ISBN 978-3-944487-40-3

811.163.2'367.627 811.161.1'367.627
SLA Zb II 471/503 GORIŠNEVA E. J. The variety

COBISS.SI-ID 289636096

OHK 2017/5 119
GOSSUDARSTVENNYJ Èrmitaž (Sankt Peterburg)
        Èrmitaž : zapadnoevropejskaja živopis'. - Leningrad : Aurora, cop. 1975. - 82, 119 str. : ilustr. ; 17 cm

Cir.

069(470 Sankt Peterburg):75(4-15)
UMZG Kt/StPet/1
COBISS.SI-ID 64154210

OHK 2017/5 120
        GOSUDARSTVENNAJA Tret'jakovskaja galereja : živopis' = The Tretyakov Gallery : painting. - Leningrad : Aurora, cop. 1975. - [84], 88 str. : ilustr. ; 17 cm

Besedilo v rus., ang., fr., nem. in šp. - Hrbtni nasl. Tret'jakovskaja galereja

069(470 Sankt Peterburg):75(470)
UMZG Kt/Mos/15
COBISS.SI-ID 64241506

OHK 2017/5 121
GOYA, Francisco de, 1746-1828
        Goya : acht farbige Nachbildungen seiner Hauptwerke / mit einem Begleitworte von August L. Mayer. - Leipzig : E. A. Seemann, [192-]. - [8] str., [8] f. : ilustr. ; 33 cm. - (E. A. Seemanns Künstlermappen ; 27)

Got.

75(460):929Goya
UMZG M/Goy/37
COBISS.SI-ID 64240994

OHK 2017/5 122
        GRADOVI i regije hrvatskog priobalja / Ivo Šimunović ... [et al.]. - Zagreb : Školska knjiga ; Split : Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2011. - 191 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Bibliografija: str. 184-186. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-0-30881-7 (Školska knjiga)
ISBN 978-953-281-025-7 (Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet)

911.375(497.572)
GEO HR III 8119 911.375 GRADOVI
COBISS.SI-ID 64089698

OHK 2017/5 123
        GUANGDONG : forerunner of and era. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 238 str., [22] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04121-5

908(512.31)
AAŠ K 908 GUANGDONG
COBISS.SI-ID 238256384

OHK 2017/5 124
GUERRIERO, Simone
        Giusto Le Court : due opere ritrovate / Simone Guerriero, Maichol Clemente. - Firenze : G. Pratesi Antiquario, 2015. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na koncu prispevkov

ISBN 978-88-6430-116-7

730.034.8(450.34):929Corte J. de
UMZG M/Cort/1
COBISS.SI-ID 64159842

OHK 2017/5 125
GUYER, Samuel
        Siena und die Hügelstädte der Toskana : Bilder zur Kunstgeschichte / von S. Guyer. - Augsburg : B. Filser, cop. 1929. - 12, 104 str. : ilustr. ; 30 cm

7(450.52)
UMZG T/ita/t/Tos/4
COBISS.SI-ID 64243298

OHK 2017/5 126
HAN, Zhenboj
        Odvečna : roman / Han Zhenboj ; [prevedla Jana Rošker]. - Murska Sobota : Pomurska založba, 1987 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 221 str. ; 21 cm. - (Zbirka Mavrica)

5.000 izv.

821.581-311.2
AAŠ K 82 HAN Z. Odvečna
COBISS.SI-ID 1894402

OHK 2017/5 127
        HEILONGJIANG : world of ice and snow & green home. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 231 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04515-6

908(518.3)
AAŠ K 908 HEILONGJIANG
COBISS.SI-ID 238263808

OHK 2017/5 128
HELLMUTH, Anja
        Monkodonja : istraživanje protourbanog naselja brončanog doba Istre = Forschungen zu einer protourbanen Siedlung der Bronzezeit Istriens. Knj. 2, Brončanodobna keramika s gradine Monkodonja = Teil 2 =Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja / Anja Hellmuth Kramberger ; [prijevodi, Übersetzungen Mario Gavranović, Elis Barbalich Geromella, anja Hellmuth Kramberger]. - Pula : Arheološki muzej Istre = Archäologisches Museum Istriens, 2017. - 2 zv. (438; 247 str.) : ilustr., zvd. ; 31 cm. - (Monografije i katalozi / Arheološki muzej Istre = Monographien und Kataloge / Archäologisches Museum Istriens ; 28/1; 28/2)

Vzpor. besedilo v hrv. in nem. - Bibliografija: str. 423-438. - Sažetak i rezultati ; Zusammenfassung und Ergebnisse ; Sintesi e risultati : Summary and conclusions

Vsebina:
Zv. 1: Tekst
Zv. 2: Katalog

ISBN 978-953-6153-92-3 (celota)
ISBN 978-953-8082-03-0 (knj. 2/1)
ISBN 978-953-8082-04-7 (knj. 2/2)

903.3(497.57)"637"
ARH Per 02-HR 5/28 UMZG T/hrv/Monk/1/ii-1 UMZG T/hrv/Monk/1/ii-2 ZGO ZD 990/28/1 94(497.1) HELLMUTH K. A. Monkodonja 2 ZGO ZD 990/28/2 94(497.1) HELLMUTH K. A. Monkodonja 2

COBISS.SI-ID 17639217

OHK 2017/5 129
        HENAN : the central plains of Chinese culture. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 255 str., [10] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04304-8

908(511.23)
AAŠ K 908 HENAN
COBISS.SI-ID 238264064

OHK 2017/5 130
HERR, Stanley S.
        The eighteenth-century revolution in Spain / by Richard Herr. - Princeton : Princeton University press, 1958. - XII, 484 str. : ilustr, zvd. ; 22 cm

Bibliografija: str. 445-454. Kazalo: str. 455-484

94(4)"18"(460)
ZGO C 2518
COBISS.SI-ID 26251874

OHK 2017/5 131
        HISTOIRE de la France rurale / sous la direction de Georges Duby et Armand Wallon. - [Paris] : Seuil, cop. <1975>-1976. - Zv. <2>-3 : ilustr. ; 23 cm

Oznake in nasl. zv. navedeni za nasl. str. - Kazala

Vsebina:
T. 2: L'âge classique : 1340-1789 / par Hugues Neveux, Jean Jacquart, Emmanuel Le Roy Ladurie. - cop. 1975. - 620 str. - Bibliografija: str. 602-611
T. 3: Apogée et crise de la civilisation paysanne : 1789-1914 / par Maurice Agulhon, Gabriel Désert, Robert Specklin. - cop. 1976. - 568 str. - Bibliografija: str. 552-557

ISBN 2-02-004413-7 (zv. 3)

94(44)
COBISS.SI-ID 64133474

OHK 2017/5 132
        HISTORIKER der Reichskrise des 3. Jahrhunderts I / ediert, übersetzt und kommentiert von Bruno Bleckmann und Jonathan Gross. - Paderborn : F. Schöningh, 2016. - XXVIII, 165 str. ; 24 cm. - (Kleine und fragmentarische historiker der spätantike (KFHist). A ; 1-4 u. 6-8)

ISBN 978-3-506-78490-2

94(3)
ZGO D 8977/A 1-4 u. 6-8 930.85 HISTORIKER
COBISS.SI-ID 64236642

OHK 2017/5 133
HOBBS, Joseph John, 1956-
        Fundamentals of world regional geography / Joseph J. Hobbs ; cartography by Andrew Dolan. - 4th ed. - Boston : Cengage Learning, 2017, cop. 2013. - XVIII, 552 str., [38] str. pril. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Opombe z bibliografijo na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-305-57826-5
ISBN 1-305-57826-0

913(100)
GEO SVET III 8123 913(100) HOBBS J. J. Fundamentals

COBISS.SI-ID 64186978

OHK 2017/5 134
HOBSBAWM, Eric J., 1917-2012
        The Age of Empire : 1875-1914 / Eric Hobsbawm. - Reprinted. - London : Abacus, 1997. - [XII], 404 str., [24] str. ilustr. pril. : zvd. ; 20 cm

Further reading: str. 379-390. - Kazalo

ISBN 0-349-10598-7

94(4)"1875/1914"
COBISS.SI-ID 64188002

OHK 2017/5 135
HOLST, Niels von
        Creators, collectors and connoisseurs : the anatomy of artistic taste from antiquity to the present day / Niels von Holst ; introduction by Herbert Read. - London : Thames and Hudson, cop. 1967. - 400 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografske navedbe v opombah. - Kazalo

069:7
UMZG H/Hol/1
COBISS.SI-ID 64170594

OHK 2017/5 136
HOUGHTON, Rob
        Mountain biking in Slovenia : Julian Alps - Gorenjska and Soča Valley, south, central and north east / by Rob Houghton ; [mapping Kartografija ; photographs by Rob Houghton ... et al.]. - 1st ed. - Milnthorpe : Cicerone, 2017 (printed in China). - 204 str. : ilustr., zvd. ; 18 cm

About the author: str. 2

ISBN 978-1-85284-808-8

796.61(497.4)(036) 913(497.4)(036)
GEO SLO I 5127 908 HOUGHTON R. Mountain biking

COBISS.SI-ID 1113160542

OHK 2017/5 137
        HOW to make a Monster : zur Konstruktion des Monströsen / herausgegeben von Sabine Kyora und Uwe Schwagmeier. - Würzburg : Königshausen & Neumann, 2011. - 283 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Film - Medium - Diskurs ; Bd. 37)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=024433698&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-8260-4662-9 (broš.)
ISBN 3-8260-4662-5 (broš.)

82.091
PRK 11501 82.091TIM HOW TO MAKE A MONSTER Kyora S. (ur.)

COBISS.SI-ID 64238690

OHK 2017/5 138
HOZJAN, Andrej
        Prve pošte i poštari kontinentalne Hrvatske : postanak i djelatnost vojnokrajiškog poštanskog sustava na področju između Kupe i Mure do 1606. godine / Andrej Hozjan ; [prijevod na engleski i njemački jezik Dejan Zadravec, Maja Trifunović ; izrada karata Igor Žiberna]. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti : Filozofski fakultet ; Maribor : Filozofska fakulteta, 2017. - 231 str. : ilustr. ; 29 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 207-211. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazali. - Vsebuje biografske podatke o avtorju

ISBN 978-953-347-149-5 (HAZU)
ISBN 978-953-175-626-6 (FFZG)

94(497.5):656.8(497.5)
ZGO E 1862 94(41/49) HOZJAN A. Prve pošte
COBISS.SI-ID 23107080

OHK 2017/5 139
        HUBEI : land of the phoenix. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 249 str., [20] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04370-6

908(512.21)
AAŠ K 908 HUBEI
COBISS.SI-ID 238259968

OHK 2017/5 140
HUDEČEK, Lana
        Jezik medija : publicistički funkcionalni stil / Lana Hudeček, Milica Mihaljević. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009 (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 208 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 201-209; opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

ISBN 978-953-169-162-8

811.163.42'27:316.774 316.774:811.163.42:070
SLA Phil II 4459 HUDEČEK L. Jezik
COBISS.SI-ID 513064646

OHK 2017/5 141
        HUMAN rights : new perspectives, new realities / edited by Adamantia Pollis, Peter Schwab. - Boulder (CO) ; London : Lynne Rienner Publishers, 2000. - VII, 259 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 225-243. - Kazalo

ISBN 1-55587-944-6 (trda vez.)
ISBN 1-55587-979-9 (broš.)

342.7
AAŠ 34 HUMAN Pollis Adamantia (Ed.)
COBISS.SI-ID 64221282

OHK 2017/5 142
        HUMANGEOGRAPHIE kompakt / Hrsg. Tim Freytag ... [et al.]. - Berlin ; Heidelberg : Springer Spektrum, cop. 2016. - XIII, 188 str. : ilustr., zvd. ; 29 cm

Bibliografija: str. 182-183. - Kazalo

ISBN 978-3-662-44836-6

911.3
GEO III 8121 911.3 HUMANGEOGRAPHIE
COBISS.SI-ID 64115554

OHK 2017/5 143
HUMBER, Thomas
        The Fifth Gospel : the miracle of the Holy Shroud : [is this a photograph of Jesus?] / by Thomas Humber. - 2nd printing. - Markham : Simon & Schuster of Canada, 1974. - 18 cm. - (Pocket books)

Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 171-175

27-526.7
COBISS.SI-ID 64111970

OHK 2017/5 144
        IDENTITETA Evrope / uredila Anja Zalta, Rok Svetlič. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016 ([Celje] : Koštomaj). - 277 str. : tabeli ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; Letn. 21 (2016), št. 81-82)

Ov. nasl. - 250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6964-69-2

930.85(4)(082) 316.73(4)(082) 130.2(4)(082)
SOC 1 POLIGRAFI 81/82
COBISS.SI-ID 288688384

OHK 2017/5 145
ILC, Gašper
        Metrixing the matrix : a linguistic analysis of intertextuality on the basis of Virginia Woolf's Mrs. Dalloway and Michael Cunningham's The hours / Gašper Ilc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 84-86. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 61-88.

81'42:81'322 82.091
COBISS.SI-ID 64090978

OHK 2017/5 146
        Das IMAGINÄRE der Nation : zur Persistenz einer politischen Kategorie in Literatur und Film / Katharina Grabbe, Sigrid G. Köhler, Martina Wagner-Egelhaaf (Hg.). - Bielefeld : transcript, 2012. - 354 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Kultur- und Medientheorie)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1017777659/04 - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3931603&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 3-8376-1981-8 (broš.)
ISBN 978-3-8376-1981-2 (broš.)

930.85(430):323.1 821.112.2.09:323.1 323.1(430)
PRK 11499 930.85 IMAGINÄRE DER NATION Grabbe K. (ur.)

COBISS.SI-ID 64234594

OHK 2017/5 147
IMPOSTI, Gabriella
        Aleksandr Christoforovič Vostokov : dalla pratica poetica agli studi metrico-filologici / Gabriella Imposti. - Bologna : CLUEB, cop. 2000. - 274 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Heuresis. 3, Strumenti ; 13)

Besedilo v ita., vsebuje tudi faksimila člankov v ruš. - Kazalo. - Biblografija: str. 155-171

ISBN 88-491-1524-5 (Broš.)

821.161.1.09:929 Vostokov A. H. 811.161.1
SLA L.H II 5735/13 IMPOSTI G. Aleksandr
COBISS.SI-ID 64080738

OHK 2017/5 148
        INSIDE out : critical discourses concerning institutions / [texts by Zdenka Badovinac ... et al.] ; edited by, [introduction texts] Alenka Gregorič & Suzana Milevska. - Ljubljana : Museum and Galleries of Ljubljana, City Art gallery = Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2017 (Zagreb : Kerschoffset). - 170 str. ; 24 cm

400 izv. - Selected bibliography of books, texts and conferences: str. 165-170

ISBN 978-961-6969-18-5

7:069.53(082) 7.078"20"(082)
UMZG H/Inside/1
COBISS.SI-ID 289860864

OHK 2017/5 149
INTERNATIONALE Konferenz Blick ins Ungewisse; Visionen und Utopien im Donau-Karpatenraum, 1917 und danach (2017 ; Ljubljana)
        Blick ins Ungewisse : Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum, 1917 und danach : internationale Konferenz = Pogled v negotovo : vizije in utopije v podonavsko-karpatskem prostoru leta 1917 in pozneje : mednarodna konferenca = Into the unknown : visions and utopias in the Danube-Carpathian region in 1917 and beyond : international conference, Laibach, Ljubljana, 10.-12. Mai 2017 : abstracts, curricula vitae / [herausgegeben von, uredile, edited by Angela Ilić, Tanja Žigon, Irena Samide] ; [organizatorji] Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der LMU München [in] Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko [in] Oddelek za prevajalstvo. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2017. - 59 str. ; 30 cm

Vsa besedila v slov., nem. in angl. - Ov. nasl.

94(4)"1917/1920"(048.3) 930.85(4)"1917/1920"(048.3)
GER AR SAMIDE I. BLICK INS UNGEWISSE GER AR ŽIGON T. BLICK INS UNGEWISSE
COBISS.SI-ID 64179042

OHK 2017/5 150
        ITALIA centrale. - 1a ed. - Milano : Consociazione turistica italiana, 1939. - 448 str., [1] zganj. zvd. : zvd., načrti ; 17 cm + pril. - (Guida breve ; v. 2)

Kazalo
- - Piante di Roma : annesse al II volume della Guida breve della C.T.I. Italia centrale. - [2] f., [4] zganj. zvd.

908(450)(036)
COBISS.SI-ID 2763379

OHK 2017/5 151
IVANOVA, Albena Ljudmilova
        Poezijata na južnoslavjanskija simvoliz˝m / Albena Ljudmilova Ivanova. - 1. izd. - Sofija : "Marin Drinov", 2006. - 305 str. ; 20 cm

Cir. - Predgovor / Lilija Kirova: str. 11-13. - O avtorici in njenem delu na hrbtni str. ov. - nasl. na vzpor. naslv. str.: The poetry of South Slavic symbolism. - Beležki: str. 274-285. - Bibliografija: str. 286-294. - Summary : The Poetry of South Slavic Symbolism. - Kazalo

ISBN 954-430-972-1 (broš.)

821.163.02"18/19" 821.163.41.02"18/19"
SLA L.H I 2113 IVANOVA A. L. Poezijata
COBISS.SI-ID 136830988

OHK 2017/5 152
        IZAZOV moderne : Zagreb-Beč oko 1900. : slikarstvo, kiparstvo i arhitektura zagrebačke i bečke secesije : [Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb, 9. veljače - 7. svibnja 2017.] / [autori tekstova Darija Alujević ... [et al.] ; urednice Irena Kraševac, Petra Vugrinec ; prijevod s njemačkog Sanja Mihelić Goglia, Iva Sudec Andreis, prijevod na engleski Nikolina Jovanović ; fotografije Goran Vranić, Srećko Budek, Vedran Benović]. - Zagreb : Galerija Klovićevi dvori, [2017]. - 317 str. : ilustr. ; 28 cm

Dostopno tudi na: http://gkd.hr/wp-content/uploads/2016/12/katalog_zagreb_bec.pdf. - Tretji dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 312-317

ISBN 978-953-271-101-1

7.035.93(497.521.2)(083.824) 7.035.93(436.1)(083.824)
UMZG Ba251/72
COBISS.SI-ID 64064610

OHK 2017/5 153
JANČAR, Drago
        Lahka konjenica : igra / Drago Jančar. - [Ljubljana : MGL, 2008]. - 79 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2007/2008. - Datum premiere: MGL 28. 2. 2008, podatek najden na sigledal.org

821.163.6-2
SLA L.A II 7473 JANČAR D. Lahka
COBISS.SI-ID 4291931

OHK 2017/5 154
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Doboši noći : studija / Miljenko Jergović. - Zaprešić : Fraktura, 2015. - 153 str. ; 22 cm

O autoru: str. 153

ISBN 978-953-266-682-3

821.163.42-311.2=163.4
SLA L.A II 7458 JERGOVIĆ M. Doboši
COBISS.SI-ID 1110301534

OHK 2017/5 155
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Sarajevo, plan grada / Miljenko Jergović. - Zagreb : Fraktura, 2015-. - Zv. <1-> ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
Knj. 1. - 2015. - 469 str. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-953-266-666-3
ISBN 978-953-266-665-6 (zv. 1)

821.163.42-94=163.4
SLA L.A II 7454/1 JERGOVIĆ M. Sarajevo
COBISS.SI-ID 15856689

OHK 2017/5 156
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Wilimowski / Miljenko Jergović. - Zaprešić : Fraktura, 2016. - 159 str. ; 21 cm

O avtorju: str. 159

ISBN 978-953-266-805-6

821.163.4(497.6)-311.2=163.4
SLA L.A II 7455 JERGOVIĆ M. Wilimowski
COBISS.SI-ID 1111902558

OHK 2017/5 157
JESENOVEC, Barbara, 1986-
        Literarne upodobitve odnosa med babico in vnukinjo = Literarische Darstellungen der Beziehung zwischen Großmutter und Enkelin : doktorska disertacija / Barbara Jesenovec. - Ljubljana : [B. Jesenovec], 2016. - 310 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant, somentorica Alojzija Zupan Sosič. - Bibliografija: str. 289-308. - Zusammenfassung ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., doktorski program Humanistika in družboslovje, področje literarne vede

821.112.2.09:821.163.6.09(043) 821.163.6.09:821.112.2.09(043) 82.091:316.356.2(043)
GER Diss JESENOVEC B. Literarne
COBISS.SI-ID 64108386

OHK 2017/5 158
        JIANGSU : water town journeys. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 239 str., [30] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04369-2

908(511.31)
AAŠ K 908 JIANGSU
COBISS.SI-ID 238257920

OHK 2017/5 159
        JIANGXI : cradle of red China / [translators Zhang Tingquan ... [et al.] ; English editors Sue Duncan and He Jun]. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 231 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04211-4

908(511.33)
AAŠ K 908 JIANGXI
COBISS.SI-ID 238256128

OHK 2017/5 160
JOHNSON, Paul, 1928-
        A history of Christianity / Paul Johnson. - Reprinted. - Harmondsworth [etc.] : Penguin Books, 1980. - X, 556 str. ; 21 cm. - (Pelican books)

Select bibliography: str. 519-533. - Kazalo

ISBN 0-14-022297-9

27-9
COBISS.SI-ID 64120418

OHK 2017/5 161
JONES, Arnold Hugh Martin, 1904-1970
        The later Roman Empire : 284-602 : a social, economic, and administrative survey / by A.H.M. Jones. - Reprinted. - Oxford : B. Blackwell, 1986. - 2 zv. ([XXI], 1518 str.) ; 23 cm

Bibliografija: str. 1462-1476. - Kazalo

ISBN 0-631-15250-4
ISBN 0-631-14965-1 (pbk.)
ISBN 0-631-15077-3 (v. 1)
ISBN 0-631-15075-7 (v. 1 : pbk.)
ISBN 0-631-15260-1 (v. 2)
ISBN 0-631-15076-5 (v. 2 : pbk.)

94(37)"284/602"
COBISS.SI-ID 64189538

OHK 2017/5 162
JONES, Reece
        Violent borders : refugees and the right to move / Reece Jones. - London ; New York : Verso, 2016. - IX, 212 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 181-209. - Kazalo

ISBN 978-1-78478-471-3 (hbk)
ISBN 1-78478-471-0
ISBN 978-1-78663-183-1 (export)
ISBN 1-78663-183-0

314.745.3-054.73
GEO II 11431 91:32 JONES R. Violent borders

COBISS.SI-ID 64130914

OHK 2017/5 163
JOVIĆ, Borisav, 1928-
        Kako su Srbi izgubili vek : tragična sudbina Srba u zajedničkoj državi / Borisav Jović. - Beograd : Službeni glasnik, 2016. - 211 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Publikus)

ISBN 978-86-519-0634-6

94(497.1)
ZGO C 6785/1 94(497.1) JOVIĆ B. Kako su Srbi

COBISS.SI-ID 64225890

OHK 2017/5 164
JOVIĆEVIĆ, Bojana
        Oris sentencioznega realizma : k filozofiji Jureta Simonitija : diplomsko delo / Bojana Jovićević. - Ljubljana : [B. Jovićević], 2015. - 56 f. ; 30 cm

Mentor Zdravko Kobe. - Bibliografija: f. 52-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111:165.82(043.2)
FIL DIP II JOVIĆEVIĆ B. Oris
COBISS.SI-ID 64097634

OHK 2017/5 165
JUDSON, Pieter M.
        Habsburg : Geschichte eines Imperiums : 1740-1918 / Pieter M. Judson ; aus dem Englischen von Michael Müller. - München : C.H.Beck, 2017. - 667 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 585-661

ISBN 978-3-406-70653-0

94(4)"1740/1918"
ZGO C 6779 94(100)"1750/1914" JUDSON P. M. Habsburg

COBISS.SI-ID 64185698

OHK 2017/5 166
JUNG, C. G.
        Psihologija in alkimija / C. G. Jung ; prevedel Alfred Leskovec. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 540 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Psychologie und Alchemie. - 800 izv. - Bibliografija: str. 503-525. - Kazali

ISBN 978-961-284-272-7

159.9:133.5 159.9Jung C.G.
PRK 11490 159.9 JUNG C. G. Psihologija
COBISS.SI-ID 289322240

OHK 2017/5 167
JURČIČ, Josip, 1844-1881
        E dike toy tragoy ste Bisniagkora / Giosip Gioyrtsits ; metáphrase apó ta slobénika Lóiska Abagianoý ; eikonographese Giánez Kastélits. - Ivančna Gorica : JSKD OI, 2013 (Šmarje-Sap : Center grafike). - [27] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Kozlovska sodba v Višnji Gori. - Grš. pisava. - Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - O avtorju na str. 27

ISBN 978-961-6819-47-3

821.163.6-32
SLA L.A II 7467 JURČIČ J. E dike
COBISS.SI-ID 265680640

OHK 2017/5 168
JURČIČ, Josip, 1844-1881
        Meggyes-hegyi kecskeper / Josip Jurčič ; fordította Bálint Čeh Júlia ; illusztrálta Štefan Horvat. - Ivančna Gorica : JSKD RS OI = Szlovén Köztársaság Kulturális Tevékenységek Közalapja Ivančna Goricai Iroda, 2016 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - [24] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Kozlovska sodba v Višnji Gori. - Ilustr. na veznih listih. - 150 izv.

ISBN 978-961-7010-01-5

821.163.6-93-32 087.5
SLA L.A II 7466 JURČIČ J. Meggyes-hegyi
COBISS.SI-ID 287160320

OHK 2017/5 169
JURČIČ, Josip, 1844-1881
        Det store gedeståhej / Josip Jurčič ; oversættelse Jette Ostan Vejrup ; illustrationer Robert Kuhar. - Ivančna Gorica : JSKD OI, 2014 ([Ljubljana] : Hiša grafike). - 1 zgibanka (14 str.) : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: Kozlovska sodba v Višnji Gori. - Ov. nasl. - 150 izv.

ISBN 978-961-6819-74-9

821.163.6-32
SLA L.A II 7465 JURČIČ J. Det store
COBISS.SI-ID 276537856

OHK 2017/5 170
JUSTIN, Manca
        Podoba vojne pri Rožancu in Jančarju: Ljubezen in To noč sem jo videl : odnos literarnih junakov do druge svetovne vojne : diplomsko delo / Manca Justin. - Ljubljana : [M. Justin], 2017. - [V], 32 f. : ilustr. ; 30 cm

Oddano tudi na optičnem disku (CD-ROM). - Mentor Matevž Kos. - Bibliografija: f. 24-27. - Izvleček ; Abstract: The portrait of war in the works of Jančar and Rožanc. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.6.09:94(497.4)"1939/1945"
PRK DiplB 234/BD JUSTIN M. Podoba vojne
COBISS.SI-ID 64211298

OHK 2017/5 171
KAGANOFF, Benzion C.
        A dictionary of Jewish names and their history / Benzion C. Kaganoff. - New York : Schocken Books, 1978. - XIII, 250 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 212-213. - Kazali

930.85:26
ZGO D 8975 KAGANOFF B. C. Dictionary of Jewish

COBISS.SI-ID 64104546

OHK 2017/5 172
KAMBIČ, Marko
        Recepcija rimskega dednega prava na Slovenskem s posebnim ozirom na dedni red Karla VI. / Marko Kambič ; [prevod povzetka Katarina Kambič]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ljubljana : Littera picta). - 256 str., [41] str. pril. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo delno tudi v nem. - Delo nastalo na osnovi avtorjeve dokt. disert. - 400 izv. - Bibliografija: str. 235-251. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-254-023-4

34(37):347.65/.68(497.4)
SOC 34 KAMBIČ M. Recepcija rimskega ZGO E 1545
COBISS.SI-ID 235009280

OHK 2017/5 173
KAPLAN, Robert D., 1952-
        Balkan ghosts : a journey through history / [Robert D. Kaplan]. - 1st Vintage Departures ed. - New York : Vintage Departures, 1994. - XXXI, 307 str., [16] str. pril. : zvd. ; 21 cm. - (Vintage departures)

Avtor naveden na vzpor. nasl. str. - Bibliografija: str. 289-296. - Kazalo

ISBN 0-679-74981-0

94(497)"19"
COBISS.SI-ID 52774912

OHK 2017/5 174
KERSNIK, Janko, 1852-1897
        Kmetske slike / Janko Kersnik ; [uredil Boris Paternu ; likovna priloga Jožefa Petkovška]. - (Ponatis). - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1965 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 104 str., [1] f. pril. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; 61)

Kersnikove Kmetske slike / Boris Paternu: str. 73-97. - Likovna priloga / A. C.: str. 104-[105]

821.163.6-32 821.163.6.09Kersnik J.
SLA L.A I 1736/61 KERSNIK J. Kmetske 5
COBISS.SI-ID 21003265

OHK 2017/5 175
        KIEV : spravočnik-putevoditel´. - Kiev : Gosudarstvennoe izdatel´stvo političeskoj literatury USSR, 1954. - 284 str. : ilustr. ; 7 cm

Cir.

908(477.41)
COBISS.SI-ID 64245090

OHK 2017/5 176
KIMOVEC, Franc, 1878-1964
        Veldes einst und jetzt / Freunden des "slovenischen Paradieses" gewidmet von Franz Kimovec. - Laibach : Verlag der Kirche Maria im See, 1908 ([Laibach] : Katoliška tiskarna). - 75 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 20 cm

Izv. stv. nasl.: Bled nekdaj in sedaj / Frančišek Kimovec. - Izvod razpada: SKLJ: CK B 285/nem.
- - Veldes mit der Umgebung. - 1 zganj. list : fotogr. ; 12 x 39 cm

GEO GORE I 621 913 KIMOVEC F. Veldes
COBISS.SI-ID 59604480

OHK 2017/5 177
KING, John
        Prague : a Lonely Planet city guide / John King, Richard Nebeskÿ ; [photographs by John King ... et al.]. - 2nd ed. - Hawthorn : Lonely Planet Publications, 1997. - 304 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Lonely planet. City guide)

Kazalo

ISBN 0-86442-468-X

908(437.10)(036)=111
GEO CZ I 3782 908(4) KING J. Prague 2
COBISS.SI-ID 12106299

OHK 2017/5 178
KING, John S.
        Karakoram Highway / John King, Bradley Mayhew. - 3rd ed. - Hawthorn, Vic. : Lonely Planet, 1998. - 281 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd. ; 19 cm

Kazalo. - Predhodna izd.: Karakoram Highway the high road to China. - 2nd ed. 1993

ISBN 0-86442-531-7

913(54)(036)=111
GEO RC I 5122 908(5) KING J. S. Karakoram Highway

COBISS.SI-ID 6382750

OHK 2017/5 179
KOCIJANČIČ, Gorazd
        O nekaterih drugih : štirje eseji o preobilju / Gorazd Kocijančič ; [spremna beseda Milosav Gudović]. - Ljubljana : Beletrina, 2016. - 471 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

500 izv. - Raz-biti, ne razdrobiti : hipostatična dekonstrukcija filozofije v delu Gorazda Kocijančiča / Milosav Gudović: str. 439-471. - "Knjiga O nekaterih drugih (skupaj s knjigama Razbitje in Erotika, politika itn.) zaokrožuje trilogijo ..." --> na hrbtni str. ov. - Vsebina na nasl. str.: O živalih ; O sanjah ; O ekscesu jezika ; O mračnem niču

ISBN 978-961-284-180-5

111(081)
PRK 11491 1 KOCIJANČIČ G. O nekaterih drugih

COBISS.SI-ID 284283648

OHK 2017/5 180
KOHN, Hans, 1891-1971
        Basic history of modern Russia : political, cultural, and social trends / Hans Kohn. - Princeton [etc.] : D. Van Nostrand, cop. 1957. - 192 str. ; 19 cm. - (An Anvil original ; no. 24)

Bibliografija: str. 185-191. - Kazalo

94(470)
COBISS.SI-ID 64264034

OHK 2017/5 181
KOLJADA, Nikolaj
        Kača : komedija v dveh dejanjih / NIkolaj Koljada ; prevedla Vanja Slapar Ljubutin. - [Ljubljana] : Mestno gledališče ljubljansko, [1999]. - 59 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - Prevod dela: "My edem, edem, edem v dalëkie kraja ---". - MGL 1999/2000

821.161.1-2
SLA L.A II 7469 KOLJADA N. Kača
COBISS.SI-ID 4296283

OHK 2017/5 182
KOMŠO, Darko
        Blago iz dubina : Spondylus gaederopus, najdragocjeniji nakit neolitičke Europe = Un tesoro degli abissi : Spondylus gaederopus, il gioiello piu prezioso dell'Europa neolitica = A treasure from the depths : Spondylus gaederopus, neolithic Europe's most prized jewellery : [exhibition] / [autor izložbe i teksta,autore della mostra e del testo, exhibition and text author] Darko Komšo ; uredništvo, redazione, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; [prijevod na talijanski, traduzione italiana, translation in Italian Elis Barbalich-Geromella, prijevod na engleski, traduzione inglese, translation in English Neven Ferenčić ; autor fotografija, autore delle fotografie, photographer Tanja Draškić Savić, Enzo Morović, Darko Komšo]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archaelogico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalozi izložbe = Cataloghi delle mostre = Exhibition catalogues, ISSN 2459-864X ; 2)

Besedilo vzporedno v hrv. ter prevod v ital. in angl. - "Izložba /Mostra / Exhibition: ... Prozor u prošlost / Una finestra sul passato / Window to the Past, 10.03. - 11.04.2017" --> kolofon. - Bibliografija: str. 20

ISBN 978-953-8082-08-5

ARH 017-HR 11/2 UMZG Kt/Pu/8/ii ZGO ZD 1569/2 KOMŠO D. Blago iz dubina
COBISS.SI-ID 9646176

OHK 2017/5 183
KOMŠO, Darko
        Glazba na škrinjici : prikaz glazbe i plesa na pulskoj koštanoj škrinjici iz 10. stoljeća = La musica sul cofanetto : raffigurazioni musicali e tersicoree sullo scrignetto osseo polese del X sec. = Music on a cascet : music and dance depicted on the tenth century bone Pula cascet / [autor izložbe i teksta,autore della mostra e del testo, exhibition and text author] Darko Komšo ; uredništvo, redazione, editorial board Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović ; [prijevod na talijanski, traduzione italiana, translation in Italian Elis Barbalich-Geromella, prijevod na engleski, traduzione inglese, translation in English Neven Ferenčić ; autor fotografija, autore delle fotografie, photographer Goran Vranić]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archaelogico dell'Istria = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Katalozi izložbe = Cataloghi delle mostre = Exhibition catalogues, ISSN 2459-864X ; 1)

Besedilo vzporedno v hrv. ter prevod v ital. in angl. - "Izložba /Mostra / Exhibition: ... Prozor u prošlost / Una finestra sul passato / Window to the Past, 27.01. - 05.02.2017" --> kolofon. - Bibliografija: str. 19

ISBN 978-953-8082-06-1

ARH 017-HR 11/1 UMZG Kt/Pu/8/i ZGO ZD 1569/1 KOMŠO D. Glazba na škrinjici
COBISS.SI-ID 9644384

OHK 2017/5 184
KORDAŠ, Marjan
        Dva jezika - ena identiteta / Marjan Kordaš. - Klagenfurt = Celovec : Drava, 2016. - 133 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-85435-800-8

82.09:323.1 81:316.7
SLA L.H II 5761 KORDAŠ M. Dva
COBISS.SI-ID 287456768

OHK 2017/5 185
KORŠIČ, Petra
        Furlanka je dvignila krilo / Petra Koršič ; [spremna beseda Alenka Jovanovski]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 124 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prvenci / Mladinska knjiga)

300 izv. - Arheologija glasu / Alenka Jovanovski: str. 117-124. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4582-0

821.163.6-1 821.163.6.09Koršič P.
SLA L.A II 7464 KORŠIČ P. Furlanka
COBISS.SI-ID 289744896

OHK 2017/5 186
KORTING, James
        An outline of German history from 1890 to 1945 / by James Korting. - Toronto [etc.] : Forum House, cop. 1969. - 182 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm

94(430)
ZGO C 6777 94(4) KORTING J. Outline
COBISS.SI-ID 64084578

OHK 2017/5 187
KOS, Janko, 1931-
        Ivan Cankar med Shakespearjem in Cervantesom / Janko Kos. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2017 ([Trzin] : Setzer). - 47 str. ; 21 cm

Čelni nasl. - 300 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Summary: Ivan Cankar between Shakespeare and Cervantes

ISBN 978-961-268-049-7

821.163.6.09Cankar I. 821.111.09Shakespeare W. 821.134.2.09Cervantes
GER 886.3 KOS J. Ivan Cankar PRK 11492 821.163.6.09 KOS J. Ivan Cankar ROM 860.09 CERVANTES MIGUEL SLA Br II 7577 KOS J. Ivan Cankar
COBISS.SI-ID 289745408

OHK 2017/5 188
KREJČÍ, Pavel
        Přehled vývoje jihoslovanských spisovných jazyků : (od 9. do počátku 19. století) / Pavel Krejčí. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 114 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 112-114

ISBN 978-80-210-6914-5
ISBN 80-210-6914-7

811.163'271.12(075.8)
SLA Phil II 4463 KREJČÍ P. Přehled
COBISS.SI-ID 64070754

OHK 2017/5 189
KREVEL, Mojca
        Being a time being : who is who in Ozeki's A tale for the time being / Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 36-39. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 19-39.

821.111(73).09Ozeki R.
COBISS.SI-ID 64109666

OHK 2017/5 190
KREVEL, Mojca
        Mapping the territory / Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 18.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 5-18.

821.111(73).09"198/..."
COBISS.SI-ID 64108130

OHK 2017/5 191
KREVEL, Mojca
        Pot k nežnosti / Mojca Krevel. - Opombe z bibliografijo tekoče pod besedilom.

V: Ljubimec lady Chatterley / D. H. Lawrence. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - (Zbirka Veliki večni romani). - ISBN 978-961-01-0869-6. - Str. 335-363.

821.111.09Lawrence D. H.
COBISS.SI-ID 64107106

OHK 2017/5 192
KREVEL, Mojca
        Writing the Future / Mojca Krevel. - Tabela. - Bibliografija: str. 190-191. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 177-192.

821.111(73).09-31Gibson W. 575.8:004.8
COBISS.SI-ID 64110434

OHK 2017/5 193
        KROZ Dubrovnik i okolicu : mali ilustovani vodić. - Dubrovnik : L. Tošović, [19--]. - 40 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 16 cm + 1 zvd.

Ov. nasl.

908:7(497.584)
COBISS.SI-ID 64217698

OHK 2017/5 194
KRUČËNYH, Aleksej, 1886-1968
        La vittoria sul sole / Aleksej Kručënych ; musica di M. Matjušin ; traduzione e postfazione a cura di Michaela Böhmig. - Doria di Cassano Jonio : La Mongolfiera, 2003. - 61, 39 str. : ilustr. ; 21 cm

Vsebuje tudi faksimile v ruš, tiskano v nasprotni smeri. - Prevod dela: Pobeda nad sloncem. - L' opera cubo-futurista russa La vittoria sul sole : una creazione a-logica di Aleksej Kručënych: str. 33-58. - Bibliografija: str. 59-61. - Tiskano v obratni smeri: Pobjeda nad˝ solncem˝ / opera A. Kručenyh, muzika M. Matjušina. - 39. str. : ilustr. - Izv. izd.: [Sankt Peterburg : s. n., 1913]

ISBN 88-87897-40-9 (Broš.)

821.161.1-2 821.161.1.09
SLA Rus I 1280 KRUČËNYH A. La vittoria
COBISS.SI-ID 64222818

OHK 2017/5 195
KRUTCH, Joseph Wood, 1893-1970
        Experience and art : some aspects of the esthetics of literature / Joseph Wood Krutch. - 1st Collier Books Edition. - New York : Collier, 1962. - 126 str. ; 18 cm

7.01+82.0
UMZG C/Kru/1
COBISS.SI-ID 64065634

OHK 2017/5 196
KUHAR, Robert
        Kozlovska sodba v Višnji Gori [Slikovno gradivo] : ob 170-letnici rojstva Josipa Jurčiča / ilustracije Kozlovske sodbe v Višnji Gori Robert Kuhar. - [Višnja Gora : s. n.], 2014. - 1 plakat : ilustr. ; 68 x 58 cm zloženo na 17 x 24 cm

Vsebuje tudi besedilo Kozlovske sodbe v Višnji Gori

766:821.163.6-93-32
SLA Br II 7576 KUHAR R. Kozlovska 1, 2
COBISS.SI-ID 23666231

OHK 2017/5 197
KÜHBERGER, Christoph
        Zum Umgang mit Nationalsozialismus, Holocaust und Erinnerungskultur : eine quantitative Untersuchung bei Lernenden und Lehrenden an Salzburger Schulen aus geschichtsdidaktischer Perspektive / Christoph Kühberger, Herbert Neureiter. - Schwalbach am Taunus : Wochenschau Verlag, 2017. - 175 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Geschichte Unterrichten)

Bibliografija: str. 155-165

ISBN 978-3-7344-0443-6 (Buch)

37.091.3:93/94
ZGO C 6784/1 37.091.3:93/94 KÜHBERGER C. Zum Umgang

COBISS.SI-ID 64223330

OHK 2017/5 198
KUHN, Albert P.
        Moderne Kunst- und Stilfragen / von P. Albert Kuhn. - Einsiedeln ; Köln a. Rh. ; Waldshut : Benziger, 1909. - 94 str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija: str. [91]-92

7.01:7.03
UMZG C/Kuhn/1
COBISS.SI-ID 64076642

OHK 2017/5 199
KÜHNEL, Josef, 1886-
        Von der "Enkelin Gottes" : Gedanken über religiöse Kunst / von Joseph Kühnel. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1926. - 127 str., [8] f. pril. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. na ov.: Von der Enkelin Gottes

72/76:27
UMZG C/Kuehn/1
COBISS.SI-ID 64066658

OHK 2017/5 200
KUJUNDŽISKI, Aleksandar
        I strofite rastat / Aleksandar Kujundžiski. - Skopje : Antolog, 2013. - 72 str. ; 21 cm. - (Edicija Sinčec ; kn. 9)

Cir. - Beleška za avtorot: str. 71-72

ISBN 978-608-243-000-3 (13)
ISBN 608-243-000-X (10)

821.163.3-93-1
SLA L.A II 7460/9 KUJUNDŽISKI A. I strofite

COBISS.SI-ID 95118602

OHK 2017/5 201
KUJUNDŽISKI, Aleksandar
        Sakam kniga / Aleksandar Kujundžiski. - Skopje : Antolog, 2007. - 47 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Mozaik ; kn. 1)

Cir.

ISBN 9989-2603-9-7

821.163.3(02.053.2)
SLA L.A II 7461/1 KUJUNDŽISKI A. Sakam
COBISS.SI-ID 68021770

OHK 2017/5 202
KUMAR, Ann
        Globalizing the prehistory of Japan : language, genes and civilisation / Ann Kumar. - London ; New York : Routledge : Taylor & Frances, 2009. - 219 str. ; 24 cm. - (Routledge studies in the early history of Asia ; 5)

Bibliografija: str. 184-200. - Kazalo

ISBN 978-0-7103-1313-3 (trda vez.)
ISBN 978-0-4155-4207-4 (broš.)

903(520)
AAŠ J 902/904 KUMAR A. Globalizing
COBISS.SI-ID 64215138

OHK 2017/5 203
KUZMA, Manja
        Povezanost slogov starševstva, družinskih dejavnikov in vedenjskih težav otrok : magistrsko delo / Manja Kuzma. - Ljubljana : [M. Kuzma], 2017. - 51 str. : tabele, graf. prikazi ; 31 cm

Mentor Matija Svetina. - Bibliografija: str. 47-51. - Izvleček ; Abstract: Relation between parenting style, family factors and behavioral problems. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

316.614-053.6(043.2)
CC-APA: 2956
PSI MagB KUZMA M. Povezanost slogov
COBISS.SI-ID 64233570

OHK 2017/5 204
KUZMANOVSKA, Anja
        Iskonska taga / Anja Kuzmanovska. - Skopje : Antolog, 2016 (Skopje : Grafoden). - 62 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 29)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. 62

ISBN 978-608-243-125-3 (13)
ISBN 608-243-125-1 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/29 KUZMANOVSKA A. Iskonska
COBISS.SI-ID 100423946

OHK 2017/5 205
KVAPIL, Miroslav
        Bohemo-serbica bohemo-croatica / Miroslav Kvapil ; [předmluvu a úvodní biografickou stat k bibliografii napsala a text redakčně zpracovala Milada Nedvědová]. - [1. vyd.]. - Praha : Euroslavica, 1995. - 116, XXI str. : portret ; 23 cm

Předmluva: str. 9-10. - Bibliografický soupis prací Miroslava Kvapila za léta 1955-1994: str. I-XXI.

ISBN 80-85494-22-1 (broš.)

821.162.3.09:821.163.41.09"18/19" 821.162.3.09:821.163.42.09"18/19" 012 Kvapil
SLA L.H II 5758 KVAPIL M. Bohemo-serbica
COBISS.SI-ID 97914887

OHK 2017/5 206
LABARTE, Jules
        Description des objets d'art qui composent la collection Debruge Dumenil : précedé d'une introduction historique / par Jules Labarte. - Paris : Didron, 1847. - X, 858 str., V f. : ilustr. ; 24 cm

Hrbtni nasl.: Collection Debruge Dumenil. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

069-027.551:73/76
UMZG Stg Kt/Par/7
COBISS.SI-ID 64233058

OHK 2017/5 207
LAINŠČEK, Feri
        Šlagerji : popevke in napevi / Feri Lainšček ; [fotografije iz avtorjevega osebnega arhiva]. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 140 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Simfonica Slovenica ; 008)

1.000 izv. - Urednikova beseda / Dušan Hedl: str. 5-6. - Spremna beseda / Dragan Bulič: str. 7-8. - O avtorju: str. 106-107. - Feri Lainšček : fotobiografija: str. 109-140

ISBN 978-961-6620-95-6 (trda vezava)

821.163.6-1 821.163.6.09Lainšček F. 929Lainšček F.(084.12)
SLA L.A II 7333/008 LAINŠČEK F. Šlagerji
COBISS.SI-ID 91287041

OHK 2017/5 208
LAN´KOV, Andrei Nikolaevich
        The real North Korea : life and politics in the failed Stalinist utopia / Andrei Lankov. - Fully updated and revised. - New York : Oxford University Press, 2015. - XVII, 315 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 289-299. - Kazalo

ISBN 978-0-19-939003-8 (broš.)

33:32(519.3)
GEO AZI-V II 11428 91:32 LAN´KOV A. N. The real North Korea

COBISS.SI-ID 64154722

OHK 2017/5 209
LAPAJNE, Tone, 1933-2011
        Spomin zemlje : retrospektivna razstava = Memory of earth : retrospective exhibition / Tone Lapajne ; [besedila kataloga Tone Peršak, Barbara Savenc, Nadja Zgonik ; dokumentacija Julija Hoda, Petra Radoja ; fotografije Matevž Paternoster ... [et al.] ; prevodi Arven Šakti Kralj Szomi, Polonca Mesec]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič = Museum and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery, 2016 (Ljubljana : R-tisk). - 268 str. : ilustr. ; 25 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - Ilustr. na spojnih listih. - 300 izv. - Bibliografija: str. 243-259

ISBN 978-961-93064-5-1

730(497.4):929Lapajne T.
UMZG M/Lap/7
COBISS.SI-ID 287153152

OHK 2017/5 210
LEBIČ, Lojze
        Preludij in etuda za klavir (1957) [Glasbeni tisk] = Prelude and etude for piano : (homage a Aleksander Skrjabin) / Lojze Lebič ; [besedilo, text Jelena Ukmar ; prevod, translation Neville Hall]. - Prevalje : Kulturno društvo Mohorjan, 2017 (Ravne na Koroškem : SIJ ZIP center). - 7 str. ; 30 cm

Na nasl. str. tudi: Izdano ob 60. obletnici nastanka Lebičevih skladb (1957-2017). - Uvodno besedilo v slov. in angl. - 200 izv.

ISMN 979-0-709057-26-9

780.8:780.616.433
MUZ P p LEBIČ L. Preludij in etuda
COBISS.SI-ID 91230721

OHK 2017/5 211
LEFEBVRE, Georges, 1874-1959
        Napoléon / par Georges Lefebvre. - 6. éd. - Paris : Presses universitaires de France, 1969. - 626 str. ; 23 cm. - (Peuples et civilisations. Histoire générale ; 14)

Kazalo: str. 587-621

94(4)"1492/1914"(44)
ZGO C 3862/14
COBISS.SI-ID 28941666

OHK 2017/5 212
        LEGGERE per scrivere : antologia letteraria / [a cura di] Lisa Bentini, Alessandro Borri. - 2a ristampa. - Torino : Loescher ; [Bologna] : La Linea, 2017. - 143 str. : ilustr. ; 26 cm. - (La Linea Edu)

Na ov. tudi: "Per i CPIA"

ISBN 978-88-58-32313-7

821.131.1'243 82(082.2):37.091.3
ROM 805.0-07 LEGGERE Bentini L. (ur.)
COBISS.SI-ID 64087650

OHK 2017/5 213
LEKACHMAN, Robert
        Capitalism for beginners / by Robert Lekachman & Borin Van Loon. - 1st American ed. - New York : Pantheon Books, cop. 1981. - 174 str. : ilustr. ; 22 cm. - (A Pantheon documentary comic book)

Bibliografija: str. 174

ISBN 0-394-73863-2 (broš.)

93/94:330.3
ZGO C 6774/1 94(100) LEKACHMAN R. Capitalism

COBISS.SI-ID 64105826

OHK 2017/5 214
LEPPIN, Volker
        Martin Luter / Volker Leppin ; [predgovor k slovenski izdaji Geza Erniša ; prevedel Igor Antič]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 351 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Martin Luther. - 3.000 izv. - Udarci kladiva iz Wittenberga / Geza Erniša: str. 7-11. - Bibliografija: str. 329-343. - Kazalo

ISBN 978-961-282-210-1

929Luther M. 274(430):929Luther M.
ZGO D 8965 929A/Z LEPPIN V. Martin
COBISS.SI-ID 288950528

OHK 2017/5 215
        LETTERATURA italiana del Medioevo e del Rinascimento / Jiří Špička ... [et al.]. - 1. vyd. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2014 . - 264, [2] str. ; 21 cm

Spred. nasl.: Italská literatura středověku a renesance. - Dizionario dei termini: str. 240-260

ISBN 978-80-244-4391-1

821.131.1.09"04/15"(075)
ROM 850.09 LETTERATURA Špička J. et al.
COBISS.SI-ID 64106850

OHK 2017/5 216
LIM, Louisa
        The People's Republic of amnesia : Tiananmen revisited / Louisa Lim. - New York (NY) : Oxford University Press, cop. 2014. - X, 248 str., [16] str. pril. : ilustr., zvd ; 25 cm

Bibliografija: str. 231-236. - Kazalo

ISBN 978-0-19-934770-4 (trda vezava : brezkislinski papir)

93/94"1989"(510)
AAŠ TK 93/94 LIM L. The People's
COBISS.SI-ID 64146274

OHK 2017/5 217
        LITERATURE, ecology, ethics : recent trends in ecocriticism / Timo Müller, Michael Sauter (eds.). - Heidelberg : Winter, 2012. - 242 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Anglistische Forschungen ; Bd. 432)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1026022215/04 - založnikova predstavnikova
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4123148&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - kazalo vsebine. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-3-8253-6110-5 (broš.)
ISBN 3-8253-6110-1 (broš.)

82.0:502/504
PRK 11483 82.091PRK LITERATURE Müller T. (ur.)

COBISS.SI-ID 64145506

OHK 2017/5 218
LJAHOVA, Vesela
        Bežanci : roman / Vesela Ljahova. - Plovdiv : Žanet 45, 2013. - 702 str. ; 22 cm

Cir. - Rečnik: str. 699-702

ISBN 978-954-491-942-9

821.163.2-31
SLA Bolg II 242 LJAHOVA V. Bežanci
COBISS.SI-ID 1260435940

OHK 2017/5 219
LJAHOVA, Vesela
        Kvartal "Zona obikolna" : [razkazi] / Vesela Ljahova. - Plovdiv : Žanet 45, 2015. - 137 str. ; 20 cm

Cir. - O avtorici, njenem delu in fotografija na hrbtni str. zadnjega ov.

ISBN 978-619-186-157-6

821.163.2-32
SLA L.A I 7173 LJAHOVA V. Kvartal
COBISS.SI-ID 1273536484

OHK 2017/5 220
        LONDON : mit 122 Abbildungen und 62 Karten in Farbe und Schwarzweiss / [hrsg. von der Polyglott-Redaktion ; Verfasser Hans Latja ; Karten und Pläne Ferdinand Helm ; Illustrationen Margit Rein und Ib Withen ; Fotos Bildagentur Bavaria ... et al.]. - 23. Aufl. - München : Polyglott Verlag, 1989/90 (Berlin : Druckhaus Langenscheidt). - 398 str., 1 zvd. : ilustr. ; 20 cm. - (Der Grosse Polyglott Reiseführer ; 55)

Kazalo

ISBN 3-493-60 055-0 !

914.2(036)
COBISS.SI-ID 360990

OHK 2017/5 221
MACLEOD, Calum, 7.6.1969-
        Uzbekistan : the golden road to Samarkand / text and photography by Calum MacLeod and Bradley Mayhew ; [maps Tom Le Bas, Justin Marozzi ; photography by Magnus Bartlett ... et al.]. - 8th [i. e. 9th] ed. - Hong Kong : Odyssey Books & Maps, cop. 2017. - 383 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Kazalo

ISBN 978-962-217-837-3 !

908(575.1)(036)
GEO AZI-SR I 5114 908(5) MACLEOD C. Uzbekistan

COBISS.SI-ID 64080994

OHK 2017/5 222
MAERTZ, Gregory
        Literature and the cult of personality : essays on Goethe and his influence / Gregory Maertz. - Stuttgart : ibidem-Verlag, [2017]. - X, 278 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 205-222. - Kazalo. - Vsebina: Literature and the cult of personality: on Goethe's influence in Britain ; Goethe and the generation of 1789 : cultural mediation and literary enfranchisement ; Goethe, the reception of Kant, and the Romantic culture war in Britain ; The accidental intermediary : Henry Crabb Robinson and the translation of Goethe's poetry ; Goethe and the Romantic idealization of the artist ; Resistance and concealment : Goethe and the Canonical British Romantic poets ; Thomas Carlyle and the Imitatio Goethe ; Cultural identity and the transmission of Goethe in New England ; The failure of Romanticism and the Triumph of Realism in Middlemarch: Goethe and the literary formation of George Eliot ; De-mythologizing Goethe: George Saintsbury and the Assertion of British cultural autonomy

ISBN 978-3-8382-0981-4 (broš.)

821.112.2.09Goethe J. W.:821.111.09
PRK 11480 82.091REC MAERTZ G. Literature
COBISS.SI-ID 64141154

OHK 2017/5 223
MALÁ, Jiřina
        Texte über Filme : Stilanalysen anhand von Filmrezensionen und filmbezogenen Texten / Jiřina Malá. - 1. Ausg. - Brno : Filozofická fakulta, Masarykova unverzita, 2016. - 218 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovi univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 447)

Bibliografija: str. 177-192. - Summary

ISBN 978-80-210-8353-0

doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8353-2016

811.112.2'38 791.32.072.3=112.2
GER 803.0:82.081 MALÁ J. Texte über Filme
COBISS.SI-ID 64082018

OHK 2017/5 224
MAMET, David
        Oleanna / David Mamet. - Reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury, 2015, cop. 1992. - 79 str. ; 20 cm. - (Methuen drama modern classics)

ISBN 978-0-413-62620-2

821.111(73)-2
GER 820(73) MAMET D. Oleanna
COBISS.SI-ID 64087138

OHK 2017/5 225
MAMULA, Branko
        Slučaj Jugoslavija / Branko Mamula. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Dan Graf i CLUB PLUS, 2014. - 368 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Pogovor ; knj. 16)

ISBN 978-86-83517-81-7

94(497.1)
ZGO D 7000/16 94(497.1) MAMULA B. Slučaj Jugoslavija

COBISS.SI-ID 64226658

OHK 2017/5 226
MANOLAKEV, Hristo
        Griboedov - Gogol´ - Dostoevskij : tipologija i germenevtika slova / Hristo Manolakev ; [perevod Ljubov´ Aleksandrovna Dubova]. - [V. T˝rnovo] : Faber, 2011. - 182 str. ; 18 cm

Cir. - "Posvjaščaetsja 190-letiju so dnja roždenija Fedora Mihajloviča Dostoevskogo" -> hrbtna str. nasl. str. - Podatek o prevajalki na hrbtni str. prednasl. str. - Bibliografija: str. 171-182

ISBN 978-954-400-621-1

821.161.1.09Griboedov A. S. 92(470) 821.161.1.09Gogol´ N. V. 821.161.1.09Dostoevskij F. M.
SLA L.H I 2114 MANOLAKEV H. Griboedov
COBISS.SI-ID 1245081572

OHK 2017/5 227
        MARIBORSKI okrug : najvažniji gradovi, lečilišta i kupališta, letovališta i za letovanja prikladna mesta, turističke stanice i izletišta mariborskog okruga. - Beograd : Putnik, [med 1900 in 1951]. - 16 str., [1] zganj. pril. : fotogr. ; 18 cm

913(497.4-18)(036)
GEO SLO I 574 908 MARIBORSKI
COBISS.SI-ID 102168064

OHK 2017/5 228
MARTIN, Malachi
        The decline and fall of the Roman Church / Malachi Martin. - Bentam ed. - Toronto [etc.] : Bentam Books, 1983. - 259 str. ; 18 cm. - (Bentam books)

ISBN 0-553-22944-3

272(091)
COBISS.SI-ID 64114018

OHK 2017/5 229
MARTINIS, Dalibor
        Data recovery : 1969 2077 : [Muzej suvremene umjetnosti Zagreb = Museum of Contemporary Art Zagreb,] 06 12 2016 12 02 2017 / Dalibor Martinis ; [tekstovi Petra Belc ... [et al.] ; prijevodi Graham McMaster ...[et al.] ; biografija, videografoija, bibliografija, popis izložbi Dalibor Martinis, Tihana Puc ; fotografije Zoran Alajbeg ... et al.]. - [Zagreb] : Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu = The Zagreb Museum of Contemporary Art, 2017. - 350 str. : ilustr. ; 27 cm

Del dodatka k nasl. naveden na ov., hrbtu in v kolofonu. - Besedilo v hrv. in vzpor. angl. prevod. - Bibliografija: str. 347-350

ISBN 978-953-8146-06-0

7.038.53(497.5):929Martinis D.(083.824)
UMZG M/Martinis/2
COBISS.SI-ID 64059746

OHK 2017/5 230
MATEVSKI, Mateja
        Denovi i knigi / Mateja Matevski. - Skopje : Makedonska akademija na naukite i umetnostite, 2017 (Skopje : Marsaž). - 277 str. ; 20 cm

Cir. - 300 izvodov

ISBN 978-608-203-188-0

821.163.3-5 821.163.3.09Matevski,M.(042)
SLA L.H I 2115 MATEVSKI M. Denovi
COBISS.SI-ID 102735882

OHK 2017/5 231
MATIJEVIĆ, Milan, 1951-
        Pedagogija za učitelje i nastavnike / Milan Matijević, Vesna Bilić, Siniša Opić. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet : Školska knjiga, 2016. - 503 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 457-484. - Kazali

ISBN 978-953-0-30725-4

37.01(075.8)
GEO II 11412 91:37 MATIJEVIĆ M. Pedagogija
COBISS.SI-ID 64088418

OHK 2017/5 232
MATZ, Jesse
        Literary impressionism and modernist aesthetics / Jesse Matz. - 1st pbk ed. - Cambridge etc. : Cambridge University Press, 2006. - IX, 278 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=009554387&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Prva izd. 2001. - Opombe z bibliografijo: str. 250-274. - Kazalo

ISBN 0-521-03301-2

82.02"19"
PRK 11500 82.02 MATZ J. Literary impressionism

COBISS.SI-ID 64236898

OHK 2017/5 233
        MED Slovani = Among the Slavs / [avtorice izvirnega besedila / original text authors Tjaša Alič ... et al.] ; uredil, edited by Matej Šekli ; [avtorji prevodov/priredb / authors of the translations/adaptations: Janoš Ježovnik ... et al.]. - 1. izd. = 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. - 83 str. : preglednice ; 21 x 30 cm

Uvodno besedilo vzpor. v slov. in angl., sporazumevalni vzorci vzpor. v slov., hrv., bos., črnogor., srb., mak., bolg., ruš., belorus., ukr., polj., kašub., dolnji srb., gornji srb., češ. in slovaš. - Nasl. na nasl. str. tudi: Među Slavenima; Među Slovenima; Megu Slovenite; Sred Slovenite; Sred slavjanite; Sredi slavjan; Sjarod slavjan; Miž slov´janami; Wśród Słowian; Westrzód Słowianów; Mjazy Słowjanami; Mezi Slovany; Medzi Slovanmi. - Med avtorji prevodov in priredb tudi: Tatjana Balažic Bulc, Namita Subiotto, Ljudmil Dimitrov, Mladen Uhlik, Maria Wtorkowska, , Matej Šekli, Jana Šnytová, Petra Stankovska, Anežka Kočálková, Jozef Pallay

ISBN 978-961-237-925-4

811.16'362(035)
COBISS.SI-ID 290223872

OHK 2017/5 234
METERC, Matej
        Paremiološki optimum : najbolj poznani in pogosti pregovori ter sorodne paremije v slovenščini / Matej Meterc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 280 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Zbirka Lingua Slovenica, ISSN 1855-9425 ; 10)

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 251-267. - Summary. - Kazali

ISBN 978-961-05-0000-1

811.163.6'373.7 821.163.6-84 398.9(497.4)
SLA Phil II 3560/10 METERC M. Paremiološki
COBISS.SI-ID 289617152

OHK 2017/5 235
MEZZADRI, Marco
        Italiano plus : imparare l'italiano per studiare in italiano. A1-A2 / Marco Mezzadri ; [illustrazioni Ermanno Leso]. - 1a ristampa. - Torino : Bonacci : Loescher, 2016. - IX, 231 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)

Zemljevid Italije na notranji str. ov. zadaj

ISBN 978-88-201-0881-6 (knj.)
ISBN 978-88-577-1497-4 (e-knj.)

811.131.1'24(075)(076)=131.1
ROM 805.0-07 ITALIANO plus/A1,2 Mezzadri M.

COBISS.SI-ID 21952306

OHK 2017/5 236
MIKŠA, Peter
        Triglav in Jakob Aljaž / Peter Mikša. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2017 (Medvode : Nonparel). - 51 str. : ilustr. ; 27 cm

650 izv. - Zvd. in note na spojnih listih. - Bibliografija: str. 50-51

ISBN 978-961-7004-04-5

796.52(497.4)(091)(02.053.2) 796.52(497.4):929Aljaž J.(02.053.2) 796.52(234.323.6Triglav)(091)(02.053.2)
GEO GORE III 8120 MIKŠA P. Triglav in Jakob Aljaž

COBISS.SI-ID 288569856

OHK 2017/5 237
MISOSKI, Milčo
        Iznevereno vreme / Milčo Misoski. - Skopje : Antolog, 2016 (Skopje : Poliestrdej). - 62 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 31)

Cir. - 200 izvodov. - Kratka biografija: str. 59

ISBN 978-608-243-151-2 (13)
ISBN 608-243-151-0 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/31 MISOSKI M. Iznevereno
COBISS.SI-ID 100423434

OHK 2017/5 238
MITCHELL, Laurence
        Kyrgyzstan : the Bradt travel guide / Laurence Mitchell ; [photographs Alamy ... [et al.] ; maps David McCutcheon, Nick Rowland]. - 3rd ed. - Chalfont St. Peter (Bucks) : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2015. - VIII, 312 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-84162-856-1

913(575.2)(036)
GEO AZI-SR II 11414 908(5) MITCHELL L. Kyrgyzstan

COBISS.SI-ID 1108271198

OHK 2017/5 239
MITKOVSKI, Boris
        Drvo koe šepoti : haiku-pesni / Boris Mitkovski. - Skopje : Antolog, 2015 ([Skopje] : Grafoden). - 159 str. : vinjeti ; 20 cm. - (Biblioteka Creša ; kn. 7)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. 159

ISBN 978-608-243-071-3 (13)
ISBN 608-243-071-9 (10)

821.163.3-193
SLA L.A I 7174/7 MITKOVSKI B. Drvo
COBISS.SI-ID 97855498

OHK 2017/5 240
        MLETAČKO-austrijska granica u Istri = Il confine veneto-austriaco in Istria / urednica, a cura di Tatjana Bradara ; [autori tekstova, autori dei testi Tatjana Bradara ... [et al.] ; transkripcija i prijevod latinskog teksta, trascrizione e traduzione del testo latino Milena Joksimović, Jan Šipoš ; prijevod na talijanski, traduzione italiana Elis Geromella Barbalich ; prijevod s talijanskog, traduzione croata Katja Radoš-Perković, Biserka Budicin ; fotografije, fotografie Tatjana Bradara ... [et al.]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria, 2017. - 420 str. : ilustr., zvd. ; 31 cm. - (Monografije i katalozi / Arheološki muzej Istre = Monografie e cataloghi / Museo archeologico dell'Istria ; 29)

Vzpor. besedilo v hrv. in prevod v ital. - Tridentski pravorijek : transkripcija i prijevod / Milena Joksimović, Jan Šipoš: str. 288-333. - Bibliografija: str. 401-414

ISBN 978-953-8082-05-4

904(497.4/.5Istra)"1421/1797"
ARH Per 02-HR 5/29 UMZG T/hrv/t/Is/38 ZGO ZD 990/29 94(497.1) MLETAČKO-austrijska

COBISS.SI-ID 9642336

OHK 2017/5 241
MOHAR, Žiga, 1989-
        Erotik und Sexualität in der Wiener Moderne : von einem leichten Mädchen zur zentralen literarischen Figur = Erotika in spolnost v dunajski moderni : od lahkega dekleta do osrednjega literarnega lika : magistrsko delo / Žiga Mohar. - Ljubljana : [Ž. Mohar], 2017. - VII, 52 str. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 47-50. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09:176.5(043.2)
GER MagB MOHAR Ž. Erotik und
COBISS.SI-ID 64233314

OHK 2017/5 242
MONNIER, Franck
        L'ère des géants : une description détaillée des grandes pyramides d'Egypte / Franck Monnier. - Paris : Éditions de Boccard, 2017. - 267 str. : ilustr. ; 30 cm. - (De l'archéologie à l´histoire ; 67)

Bibliografija: str. 240-256. - Kazalo

ISBN 978-2-7018-0493-4

93/94
ZGO E 1861 94(3) MONNIER FRANCK L'ère des géants

COBISS.SI-ID 64130402

OHK 2017/5 243
MORENO Castillo, Ricardo
        La conjura de los ignorantes : de cómo los pedagogos han destruido la enseñanza / Ricardo Moreno Castillo ; prólogo de Arcadi Espada. - 5a ed. - Madrid : Pasos perdidos, 2016. - 200 str. ; 21 cm. - (Ensayo)

ISBN 978-84-944769-2-1

37(460)-4
ROM 37 MORENO CASTILLO R. La conjura
COBISS.SI-ID 64119394

OHK 2017/5 244
MOSHÖVEL, Andrea
        Wîplîch man : Formen und Funktionen von "Effemination" in deutschsprachigen Erzähltexten des 13. Jahrhunderts / Andrea Moshövel. - Göttingen : V & R unipress, cop. 2009. - 563 str. ; 25 cm. - (Aventiuren ; Bd. 5)

Študija in opombe v nem., pripovedna besedila v srednji visoki nem. - Bibliografija: str. 523-563. - Zusammenfassung. - Diss., Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

ISBN 978-3-89971-447-0

821.112.2'04.09-3 305-055.2=112.2
GER 830-023.09 MOSHÖVEL A. Wîplîch man
COBISS.SI-ID 64161122

OHK 2017/5 245
        MOSKVA : kratki putovođa / [prevod s ruskog Laličina]. - Moskva : Izdavačko preduzeće literature na stranim jezicima, 1956. - 309 str. : ilustr. ; 17 cm

Cir.

908(470.311)(036)
COBISS.SI-ID 4461939

OHK 2017/5 246
        MOŽNOSTI vizuálních studií : obrazy, texty, interpretace / Marta Filipová, Matthew Rampley (eds.). - 1. vyd. - Brno : Společnost pro odbornou literaturu, Barrister & Principal : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin uměni, 2007. - 254 str., [32] str. ilustr. pril. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na koncu prispevkov

ISBN 978-80-87029-26-8

7.01(082)
UMZG C/Možnosti/1
COBISS.SI-ID 64089442

OHK 2017/5 247
MUHINA, Ol´ja
        Tanja - Tanja : drama / Olja Muhina ; prevod Miha Javornik. - [Ljubljana : MGL], 2008. - 62 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2008/09. - Prevod dela: Tanja - Tanja

821.161.1-2
SLA L.A II 7474 MUHINA O. Tanja
COBISS.SI-ID 2829659

OHK 2017/5 248
MULEC, Breda
        Ponižani in razžaljeni funkcionarji, uradniki in javni uslužbenci / Breda Mulec. - Ljubljana : Nova obzorja, 2017. - 171 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Predgovor / Tone Jerovšek: str. 6. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija: str. 164-170

ISBN 978-961-6942-32-4

342.98:94(497.1)"1918/1941" 343.133:35.08(497.4)
ZGO D 8964 94(497.4) MULEC B. Ponižani
COBISS.SI-ID 289324544

OHK 2017/5 249
NABOKOV, Vladimir Vladimirovič
        Lolita : filmski scenarij / Vladimir Nabokov ; odrska predelava Ira Ratej ; [odlomke iz romana Vladimirja Nabokova Lolita je prevedel Janko Moder]. - Ljubljana : MGL, 2007. - 80 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2007/2008. - Prevod dela: Lolita

821.111(73)
SLA L.A II 7472 NABOKOV V. V. Lolita
COBISS.SI-ID 2430299

OHK 2017/5 250
NAGÓRKO, Alicja
        Podręczna gramatyka języko polskiego / Alicja Nagórko. - Warszawa : Wydanictwo naukowe PAN, 2012. - 335 str. : ilustr. ; 24 cm

Literatura: str. 323-328. - Kazalo

ISBN 978-83-01-16092-0

811.162.1'36
SLA Phil II 4461 NAGÓRKO A. Podręczna
COBISS.SI-ID 64168034

OHK 2017/5 251
NANNI di Bartolo
        Nanni di Bartolo e il portale di San Nicola a Tolentino / Anne Markham Schulz ; con un saggio di Luciano Bellosi e interventi di Brunella Teodori. - Firenze : Centro Di, 1997. - 291 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 123-130

ISBN 88-7038-295-8 (ril.)

73.034.4(450)
UMZG M/NanBar/1
COBISS.SI-ID 64160354

OHK 2017/5 252
NAYEBPOUR, Karam
        Mind presentation in Ian McEwan's fiction : consciousness and the presentation of character in Amsterdam, Atonement, and On Chesil Beach / Karam Nayebpour. - Stuttgart : ibidem-Verlag, 2017 . - 317 str. ; 21 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=8e7b45207d7e40aea93460459b94abd3&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1120721512/04 - kazalo vsebine

ISBN 978-3-8382-0979-1 (broš.)
ISBN 3-8382-0979-6 (broš.)

821.111.09McEwan I.
PRK 11481 821.0A/Ž MCEWAN IAN Nayebpour K.
COBISS.SI-ID 64141922

OHK 2017/5 253
NENNING, Günther
        Kostbarkeiten österreichischer Literatur : 111 Porträts in Rot-Weiß-Rot / Günther Nenning ; herausgegeben von Peter Csulak. - Wien : Ueberreuter, cop. 2003. - 359 str. : ilustr. ; 27 cm

Kazalo

ISBN 3-8000-3960-5 (trda vezava)

821.112.2(436).09 929(436)
GER 830(436).09 NENNING G. Kostbarkeiten
COBISS.SI-ID 54245889

OHK 2017/5 254
        NEURASTHENIE : die Krankheit der Moderne und die moderne Literatur / Maximilian Bergengruen, Klaus Müller-Wille, Caroline Pross (Hg.). - 1. Aufl. - Freiburg, Br. ; Berlin ; Wien : Rombach, 2010. - 426 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Rombach Wissenschaften / Reihe Litterae ; Bd. 175)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020325524&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Prispevski s kongresa na univerzi v Baslu, 1.-3. feb. 2007. - Opombe na dnu str. - Bibliografija: str. 383-409. - Kazalo

ISBN 978-3-7930-9619-1 (broš.)
ISBN 3-7930-9619-X (broš.)

82.091"19":616.891.4
PRK 11486 82.091PRK NEURASTHENIE BergengreuenM. (ur.)

COBISS.SI-ID 64163938

OHK 2017/5 255
NEWBOLD, K. Bruce
        Population geography : tools and issues / K. Bruce Newbold. - 3rd ed. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2017. - XVII, 347 str. : ilustr., zvd. ; 26 cm

Opombe z bibliografijo str.: 283-328. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-6530-1 (cloth)
ISBN 978-1-4422-6531-8 (broš.)

911.3:314
GEO II 11432 91:314 NEWBOLD K. B. Population geography

COBISS.SI-ID 64131938

OHK 2017/5 256
NOVAK, Boris A.
        Vrata nepovrata : epos. Knj. 3, Bivališča duš / Boris A. Novak ; [spremna beseda Janez Vrečko]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 1103 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

600 izv. - Poezija kot zgodovina in obujeni ep / Janez Vrečko: str. 1069-1103

ISBN 978-961-277-152-2

821.163.6-13 821.163.6.09Novak B. A.
PRK 11104/3 NOVAK B. A. Bivališča duš SLA L.A II 7092/3 NOVAK B. A. Vrata
COBISS.SI-ID 288149248

OHK 2017/5 257
NOVAK, Kristian
        Ciganin, ali najljepši / Kristian Novak. - 1. izd. - Zagreb : Oceanmore, 2016. - 392 str. : ilustr. ; 23 cm

Zapis o avtorju in fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-953-332-049-6

821.163.42-311.2
SLA L.A II 7451 NOVAK K. Ciganin
COBISS.SI-ID 1112691038

OHK 2017/5 258
        NOVI Slovenski biografski leksikon / [glavna urednica Barbara Šterbenc Svetina ; vodja projekta Oto Luthar]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013-<2017> (Begunje : Cicero). - Zv. <1-2> : portreti ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.slovenska-biografija.si/. - Na nasl. str. tudi: NSBL. - Bibliografija pri geslih

Dosedanja vsebina:
Zv. 1: A / [avtorji prispevkov Matjaž Ambrožič ... [et al.] ; področni uredniki pri prvem zvezku Pavlina Bobič ... et al.]. - 2013. - 369 str. - 600 izv. - Kazalo
Zv. 2: B-Bla / [področni uredniki pri drugem zvezku Matej Ažman ... et al.]. - 2017. - 494 str. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-254-645-8 (zv. 1)
ISBN 978-961-254-985-5 (zv. 2)

929(497.4)(031)
ETN Lex 13089 NOVI SLOVENSKI SLA Lex II 1835 NOVI SOC 030 BIOGRAFSKI LEKSIKON A
COBISS.SI-ID 269493248

OHK 2017/5 259
        NUOVO contatto C1 : corso di lingua e civiltà italiana per stranieri / Rosella Bozzone Costa ... [et al.]. - Torino : Loescher, 2014. - 288, 175 str. : ilustr. ; 29 cm

Na nasl. str. navpično: DC9-9D6-E70-4D6. - Na hrbtu št. 30312, ki je sestavni del ISBN in označuje knj. brez CD in DVD

ISBN 978-88-583-0312-2
ISBN 978-88-58-30312-2 !

811.131.1'243(075)(076)
ROM 805.0-07 NUOVO contatto C1/uč.
COBISS.SI-ID 64198242

OHK 2017/5 260
NUZZO, Elena
        Input, output e interazione nell'insegnamento delle lingue / Elena Nuzzo, Roberta Grassi. - 2a ristampa. - [Roma] : Bonacci ; Torino : Loescher, 2017. - 173 str. : ilustr. ; 24 cm. - (L&L, Lingua e lingue : studi sull'insegnamento dell'italiano e delle lingue straniere ; 6)

Na hrbtu knj. tudi: "B3784". - Bibliografija: str. 161-173

ISBN 978-88-201-3784-7

811.131.1'243:37.091.3
ROM 37 NUZZO E. Input
COBISS.SI-ID 64091746

OHK 2017/5 261
O'DONNELL, Terence
        Portland : an informal history and guide / Terence O'Donnell and Thomas Vaughan. - 2nd ed. - [Portland] : The Oregon Historical Society, cop. 1984. - 211 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo

ISBN 0-87595-104-X (pbk.)

913(73 Portland)(036)
COBISS.SI-ID 7251042

OHK 2017/5 262
        Das ÖFFENTLICHE Ich : Selbstdarstellungen im literarischen und medialen Kontext / Vincent Kaufmann, Ulrich Schmid, Dieter Thomä (Hg.). - Bielefeld : transcript, 2014. - 240 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Kultur- und Medientheorie)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4532668&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1044928719/04 - kazalo vsebine

ISBN 978-3-8376-2409-0 (broš.)
ISBN 3-8376-2409-9 (broš.)

316.7
PRK 11494 316.7 ÖFFENTLICHE ICH Kaufmann V. (ur.)

COBISS.SI-ID 64173410

OHK 2017/5 263
OLLIVIER, Gabriel
        Les quatre villes de Monaco / Gabriel Ollivier. - (2e éd.). - Monaco : Imprimerie nationale : Commissariat Général au Tourisme : L'Information de la Principauté, cop. 1959. - 285 str. : ilustr. ; 16 cm

908:7(449.49)
COBISS.SI-ID 64229474

OHK 2017/5 264
        OLYMPIE : un guide des ses monuments : [Grèce]. - Athènes : Office hellènique de tourisme, [19--]. - 23 str. : ilustr. ; 17 cm

Čelni nasl. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov.

908:7(495Olimpija)
COBISS.SI-ID 64215394

OHK 2017/5 265
OPAČIĆ, Nives
        Hrvatski ni u zagradama : globalizacijska jezična teturanja / Nives Opačić ; [urednica Anita Šikić]. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012 (Sv. Ivan Zelina : Tiskara Zelina). - 206 str. ; 21 cm

Bio-bibliografska bilješka o autorici: str. 199-202. - Bibliografija: str. 195-198

ISBN 978-953-169-250-2 (meki uvez)

811.163.42'373.45:811.111
SLA Phil II 4458 OPAČIĆ N. Hrvatski
COBISS.SI-ID 513096396

OHK 2017/5 266
ORY, Carlos Edmundo de
        Cuentos sin hadas / Carlos Edmundo de Ory ; edición de José Manuel García Gil. - Madrid : Cátedra, 2017. - 366 str. ; 19 cm. - (Letras hispánicas ; 782)

Bibliografija: str. 81-93

ISBN 978-84-376-3634-4

821.134.2-32
ROM 860 ORY C. E. Cuentos sin hadas
COBISS.SI-ID 64255074

OHK 2017/5 267
OSTROVSKIJ, Aleksandr Nikolaevič
        Nevihta : drama v petih dejanjih / Aleksander Nikolajevič Ostrovski ; prevedla Tatjana Stanič. - [Ljubljana : MGL, 2011]. - 71 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - Prevod dela: Groza

821.161.1-2
SLA L.A II 7480 OSTROVSKIJ A. N. Nevihta
COBISS.SI-ID 3372379

OHK 2017/5 268
        PAGINE di ucrainistica europea / a cura di Giovanna Brogi Bercoff, Giovanna Siedina. - Alessandria : Edizioni dell'Orso, 2001. - 220 str. ; 25 cm. - (Slavica ; 4)

Bibliografia dell'ucrainistica italiana (1991-2000): str. 201-218. - Bibliografije tudi ob posameznih prispevkih

ISBN 88-7694-572-5 (Broš.)

81/82.09(=161.2)(450)
SLA Zb II 1210/4 PAGINE
COBISS.SI-ID 64147810

OHK 2017/5 269
PAIS, Abraham, 1918-
        Subtle is the Lord... : the science and the life of Albert Einstein / Abraham Pais. - Oxford : Clarendon ; New York : Oxford University Press, 1982. - XVI, 552 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibilografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 0-19-853907-X (trda vezava)

530.12 929Einstein A.
ZGO D 8966 PAIS A. Subtle
COBISS.SI-ID 64096098

OHK 2017/5 270
PANTIĆ, Mihajlo
        Staromodnaja manera uhaživat´ / Mihajlo Pantič ; [perevod [s serbskogo] L. A. Savel´eva, E. Sagalovič, O. Sarajkina, Ju. Sozina, V. Sokolov, Ž. Perkovskaja, A. Plotnikova, E. Šat´ko]. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2016. - 287 str. : avtorjev portret ; 21 cm. - (Serija Serbskoe slovo)

Cir.

ISBN 978-5-00087-106-5 (karton)

821.163.41-32(082.2)=161.1
SLA Rus II 2295 PANTIĆ M. Staromodnaja
COBISS.SI-ID 528612756

OHK 2017/5 271
PARIĆ, Elita
        Medpredmetno povezovanje v luči razvijanja socialne in medkulturne zavesti net-generacije : (sociologija in literatura pri pouku nemščine kot tujega jezika) = Fächerverbindender Unterricht aus Sicht der sozialen und interkulturellen Bewusstseinbildung der Web-Generation : (Soziologie und Literatur im DaF-Unterricht) : magistrsko delo / Elita Parić. - Ljubljana : [E. Parić], 2017. - 115 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v slov. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Mentorici Alojzija Židan, Irena Samide. - Bibliografija: str. 81-84. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za sociologijo, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

37.016(4):316.7(043.2) [316+821.112.2.09]:37(043.2) [82=112.2+316]:37(043.2)
GER MagB PARIĆ E. Medpredmetno SOC MagB 3 PARIĆ E. III 2410
COBISS.SI-ID 64106594

OHK 2017/5 272
        PARIS / [les auteurs Eléonore Baumann ... [et al.] ; traduction, adaptation de l'allemand Monique Pras ; photographes Beck Joseph ... et al.]. - 1ère ed. - Munich : Nelles ; [Paris] : Editions du Buot, 1992 (Kranj : Gorenjski tisk). - 256 str. : barvne ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Nelles guides)

Avtorji navedeni na str. 251. - Kazalo

ISBN 3-88618-502-8
ISBN 2-908480-22-0

913(443.611)(036)
COBISS.SI-ID 30670336

OHK 2017/5 273
PARRINDER, Patrick
        Utopian literature and science : from the scientific revolution to Brave New World and beyond / Patrick Parrinder. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2015. - IX, 222 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 209-214. - Kazalo. - Vsebina: 1. Introduction ; Part I. Sciences of Observations and Intervention: 2. Beyond the Telescope: From Astronomy to (Dystopian) Fiction; 3. A Sylph under the Microscope: Science and Romance; 4. Satanism and Genetics: Haldane's Daedalus and Its Begetters ; Part II. The Human Animal: 5. Eugenics, Utopia, Eudemonics: Bellamy, Galton and Morris; 6. Strains of the Non-Human: The Coming Race, A Crystal Age, Erewhon; 7. Gorilla Warfare: Darwin, Freud, and the Stone Age Romance; 8. From Human to Animal: Wells and Kafka ; Part III. Modern Utopias and Post-Human Worlds: 9. War is Peace: Conscription and Mobilisation in the Modern Utopia; 10. Towards the Singularity? Čapek's R.U.R. and its Times; 11. Olaf Stapledon and the Shape of Things to Come; 12. The Expulsion of the Poets

ISBN 978-1-137-45677-9 (trda vezava)
ISBN 1-137-45677-9 (trda vezava)

82.091-313.2
PRK 11487 82.0-1/-9 PARRINDER P. Utopian literature

COBISS.SI-ID 64167266

OHK 2017/5 274
PAVÓN Lucero, María Victoria
        Sintaxis de las partículas / Ma Victoria Pavón Lucero. - Madrid : Visor libros, 2003. - 337 str. ; 27 cm. - (Gramática del español ; 9)

Bibliografija: str. 315-337

ISBN 978-84-7522-921-8

811.134.2'367.635
ROM 806.0 PAVÓN LUCERO Ma Partículas
COBISS.SI-ID 64211810

OHK 2017/5 275
PEACOCK, James L.
        Consciousness and change : symbolic anthropology in evolutionary perspective / James L. Peacock. - Oxford : Basil Blackwell, cop. 1975. - XI, 264 str. ; 22 cm. - (Pavilion series)

Bibliografije: str. 227-238. - Kazali

ISBN 0-631-16120-1

316.3:572
SOC 572 PEACOCK J. L. Consciousness
COBISS.SI-ID 1024324929

OHK 2017/5 276
PEČNIK, Barbara
        Samo zaradi lakote in žeje gre Slovenec malokedaj v krčmo : podoba ljubljanskih gostišč na prelomu 19. v 20. stoletje / Barbara Pečnik ; [izbor slikovnega gradiva Barbara Pečnik, Nina Frakelj, Tina Arh ; prevod v nemščino Walter Lukan]. - Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2017. - 380 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Gradivo in razprave / Zgodovinski arhiv Ljubljana ; 38)

ISBN 978-961-6247-43-6

640.43(497.4Ljubljana)"18/19"
ZGO D 2350/38 94(497.4)"1800/1914" PEČNIK B. Samo zaradi lakote

COBISS.SI-ID 289740800

OHK 2017/5 277
PELEVIĆ, Maja
        Pomarančna koža / Maja Pelević ; prevod Teja Kleč. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2009. - 74 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL Mala scena 2010/11. - Prevod dela: Pomorandžina kora. - Na nasl. str. tudi: Beograd, junij 2005

821.163.41-2
SLA L.A II 7478 PELEVIĆ M. Pomarančna
COBISS.SI-ID 3197275

OHK 2017/5 278
PELIZZA, Giovanna
        Un vero affare! : corso di italiano per gli affari : A2+/B2 / Giovanna Pelizza, Marco Mezzadri. - Torino : Bonacci : Loescher, 2015. - VI, 210 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Italiano per stranieri)

ISBN 978-88-201-2038-2

811.131.1
ROM 805.0-07 VERO affare Pelizza G. et al.

COBISS.SI-ID 1537940932

OHK 2017/5 279
PEPE, Daniela
        Al lavoro! : corso di italiano per stranieri in cotesto lavorativo / Daniela Pepe, Giovanni Garelli. - Torino : Loescher, 2016-2017. - 2 zv. : ilustr. ; 29 cm

Vsebina:
A1. - 2016. - VIII, 184 str.
A2. - 2017. - VIII, 183 str.

ISBN 978-88-201-3751-9 (zv. 1)
ISBN 978-88-201-3752-6 (zv. 2)

811.131.1'243(075)(076)
ROM 805.0-07 AL LAVORO/A1 Pepe D. et al. ROM 805.0-07 AL LAVORO/A2 Pepe D. et al.
COBISS.SI-ID 16582705

OHK 2017/5 280
PÉREZ, Joseph
        Historia de una tragedia : la expulsión de los judíos de España / Joseph Pérez. - Barcelona : Crítica, 1993. - 174 str. ; 20 cm. - (Crítica. Historia medieval)

Bibliografija: str. [159]-161

ISBN 84-7423-597-9

94(460)"14"
ROM 9 PÉREZ J. Judios
COBISS.SI-ID 64119138

OHK 2017/5 281
PERRY, John Curtis
        Singapore : unlikely power / John Curtis Perry. - New York : Oxford University Press, 2017. - XXV, 329 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Bibliografija: str. 289-313. - Kazalo

ISBN 978-0-19-046950-4

911.375:330.34(592.3)
GEO AZI-JV II 11403 91:33 PERRY J. C. Singapore

COBISS.SI-ID 64109154

OHK 2017/5 282
PETROVIĆ Njegoš, Petar II, črnogorski vladika, 1813-1851
        Gorski vijenac / Petar Petrović Njegoš. Smrt Smail age Čengijića / Ivan Mažuranić ; [besedili izbral, vezne tekste, spremno besedo in slovarček manj znanih besed napisal Janko Jurančič ; izbor iz ilustracij Rika Debenjaka (Gorski venec) in Marija Preglja (Smrt Smail age Čengijića)]. - V Ljubljani : Mladinska knjiga, 1962. - 159 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižnica Kondor ; zv. 50)

Spremna beseda / Janko Jurančič: str. 105-119. - Manj znani pojmi, imena, besede in oblike / Janko Jurančič: str. 121-159

821.163.4(497.16)-1 821.163.4(497.16).09-1Mažuranić I.
SLA L.A I 1736/50 NJEGOŠ P. P. Gorski 1, 3
COBISS.SI-ID 2849281

OHK 2017/5 283
PETROVIĆ Njegoš, Petar II, črnogorski vladika, 1813-1851
        Yama no hanawa / Petaru Petorobicchi Nyegoshu ; [prevod in spremna beseda] Tanaka Kazuo, Yamazaki Hiroshi. - [Beograd] : Nyegoshu zaidan, 2003. - 219 str. : ilustr. ; 35 cm

Jap. - Prevod dela: Gorski vijenac. - Vsebuje spremno besedo in kronološki pregled Njegoševega življenja v jap.

ISBN 86-82995-11-5 (Vez.)

821.163.4-13 821.163.41.09-13 821.163.41:929 Petrović Njegoš P. II
SLA L.A II 4584 PETROVIĆ NJEGOŠ PE. Yama
COBISS.SI-ID 105907212

OHK 2017/5 284
PEZDIRC-Bartol, Mateja
        The innovative dramatic works of Simona Semenič / Mateja Pezdirc Bartol. - Honk Kong ; Wuhan ; West Lafayette : Knowledge Hub Publishing Company Limited, 2017. - Str. [68]-84

Opombe na koncu besedila. - Works cited: str. 83-84. - Abstract. - P. o.: Forum for world literature studies ; 9, No. 1 (2017)

821.163.6.09-2Semenič S.
SLA Br II 7575 PEZDIRC-BARTOL M. The innovative

COBISS.SI-ID 64243554

OHK 2017/5 285
PHILLIPS, Kim M.
        Before orientalism : asian peoples and cultures in european travel writing, 1245-1510 / Kim M. Phillips. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2014. - 314 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The middle ages series)

Bibliografija: str. 268-304. - Kazalo

ISBN 978-0-8122-4548-6

930.85
ZGO D 7470/8 930.85 PHILLIPS K. M. Before orientalism

COBISS.SI-ID 64231778

OHK 2017/5 286
PIERUCCI, Annalisa
        Spazio Italia : [corso di italiano per stranieri]. 1, Livello A1 : guida per l'insegnante / Annalisa Pierucci, Viviana Simonetti. - 1a ristampa. - Torino : Loescher, 2015. - 80 str. : ilustr. ; 26 cm

Prvi dodatek k nasl. naveden na ov.

ISBN 978-88-201-3353-5

811.131.1'243(075):37(035)
ROM 805.0-07 SPAZIO 1/prir.
COBISS.SI-ID 64125282

OHK 2017/5 287
PIPES, Richard
        Russia under the old regime / Richard Pipes. - Harmondsworth : Penguin books, cop. 1977. - XVIII, 360 str. : zvd. ; 20 cm

Bibliografija: str. 321-332. - Kazalo

ISBN 978-0-1405-5126-6

94(470)
COBISS.SI-ID 64238178

OHK 2017/5 288
PIPES, Richard
        Three "whys" of the Russian revolution / Richard Pipes. - Toronto : Vintage Canada, cop. 1995. - 84 str. ; 21 cm. - (The Barbara Frum historical lecture)

ISBN 0-679-30793-1

94(47+57)
COBISS.SI-ID 64198754

OHK 2017/5 289
PISKERNIK, Angela
        Nemško-slovenski in slovensko-nemški žepni slovarček : s slovničnimi podatki za Slovenca / sestavila Angela Piskernik. - V Ljubljani : Jugoslovanska knjigarna, 1936 (Novo mesto : Jugoslovanska tiskarna podružnica). - 232 str. ; 17 cm

Ov. nasl.: Slovarček slovenskega in nemškega jezika

811.112.2=163.6(038) 811.163.6=112.2(038)
GER LexD 803.0 PISKERNIK A. Nemško-slovenski

COBISS.SI-ID 6757379

OHK 2017/5 290
        POJĘCIA zapisane w języku / redakcja naukowa, Marta Falkowska i Krystyna Waszakowa. - Warszawa : Wydano Nakładem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedila v polj. ali češ. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-83-64111-69-3
ISBN 83-64111-69-8

811.162.1'23'37(082) 811.162.3'23'37(082) 811.162.4'23'37(082)
SLA Phil II 4462 POJĘCIA
COBISS.SI-ID 64219746

OHK 2017/5 291
POOLE, Austin Lane
        From Domesday Book to Magna Carta : 1087-1216 / by Austin Lane Poole. - Reprinted. - Oxford : Clarendon Press, 1951. - XV, 541 str. ; 23 cm. - (The Oxford history of England)

Bibliografija: str. 487-512. - Kazalo

94(420)"1087/1216"
COBISS.SI-ID 64185954

OHK 2017/5 292
POPOVA, Aneta
        Naj-kratki raskazi / Aneta Popova ; [ilustracii avtorkata]. - Skopje : Antolog, 2009. - 159 str. : ilustr. ; 16x17 cm. - (Edicija Vestibul ; kn. 4)

Cir. - Za edna minijaturna forma na raskažuvanje / Slavica Srbinovska: str. 147-149. - Aneta Popova, Naj-kratki raskazi / Lidija Kapuševska-Drakulevska: str. 151-152. - Multimedijalno patuvanje / Vladimir Martinovski: 153-155. - Kratka biografija: str. 157. - Dosedanja vsebina: Album ; Alisa ; Al Pačino ; Bal ; Bela pedalinka ; Boja ; Večera ; Vlakno ; Voda ; Goli ; Gostin ; Greška ; Grmuška ; Dvosed ; Devojka ; Dlanki ; Duh ; Živealište ; Zavesa ; Zelen i Sina ; Indija ; Kamenot i Izvorot ; Karti ; Kniga ; Kola ; Kradec ; Kukla ; Kutija ; Lora ; Muzičar ; Nova godina ; Ognomet ; Oči ; Pajak ; Pat ; Pehar ; Po doma ; Potraga ; Prašanje ; Prozorec ; Ptica ; Razgovor ; Sedum ; Seno ; Skali ; Skitnik ; Sneg ; Soba ; Spirali ; Sredba ; Sredba vtora ; Stolovi ; Stomak ; Te sakam ; Tetovaža ; Torba ; Točak ; Ubava ; Ubavec ; Flomaster ; Flora i Faun ; Fotografija ; Hrana ; Cvet ; Crvenkapa ; Crn klavir ; Čovekot što umre ; Šareniot čovek ; Šuma

ISBN 978-608-4507-04-8 (13)
ISBN 608-4507-04-2 (10)

821.163.3-32
SLA L.A I 7168/4 POPOVA A. Naj-kratki
COBISS.SI-ID 76070666

OHK 2017/5 293
POPOVA, Aneta
        Triniti : [drama] / Aneta Popova. - Skopje : Antolog, 2013 (Skopje : Grafo den). - 63 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Skrši noga ; kn. 3)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. [64]

ISBN 978-608-4507-95-6 (13)
ISBN 608-4507-95-6 (10)

821.163.3-2
SLA L.A I 7175/3 POPOVA A. Triniti
COBISS.SI-ID 93889802

OHK 2017/5 294
        The POWER of geographical thinking / editors Clare Brooks, Graham Butt, Mary Fargher. - Cham : Springer, 2017. - IX, 238 str. : ilustr. ; 24 cm. - (International perspectives on geographical education, ISSN 2367-2773)

Bibliografija pri vseh prispevkih

91:37
GEO II 11423 91:37 POWER
COBISS.SI-ID 64141410

OHK 2017/5 295
        PRESENZE femminili nella letteratura russa / a cura di Emilia Magnanini. - 1. ed. - Padova : CLUEP, 2000. - 192 str. ; 24 cm. - (Eurasiatica : quaderni del Dipartimento di Studii Eurasiatici / Università deigli Sudi Ca' Foscari di Venezia ; 57)

Besedila v ital. in ruš. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

821.161.1.09-055.2
SLA Zb II 1152/57 PRESENZE
COBISS.SI-ID 64086114

OHK 2017/5 296
RADZINSKII, Edvard
        Stalin : the first in-depth biography based on explosive new documents from Russia'secret archives / Edvard Radzinsky ; translated by H.T. Willetts. - New York [etc.] ; Anchor : Doubleday, cop. 1996. - XII, 607 str., [14] str. pril. ; 21 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 585-594. - Kazalo

ISBN 0-385-47397-4

929 Stalin J.
SOC 929 STALIN Radzinsky E.
COBISS.SI-ID 501108

OHK 2017/5 297
        RE-thinking ressentiment : on the limits of criticism and the limits of its critics / Jeanne Riou, Mary Gallagher (eds.). - Bielefeld : transcript, [2016] . - 214 str. ; 23 cm. - (Cultural and Media Studies)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4208956&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - založnikova predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1028836856/04 - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-8376-2128-0 (broš.)
ISBN 3-8376-2128-6 (broš.)

130.2
PRK 11482 1 RE-THINKING Riou J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64143970

OHK 2017/5 298
        REALISTISCHES Schreiben in der Weimarer Republik / herausgegeben von Sabine Kyora und Stefan Neuhaus. - Würzburg : Königshausen & Neumann, cop. 2006. - 340 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Schriften der Ernst-Toller-Gesellschaft ; Bd. 5)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=014933111&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine)
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2839860&prov=M&dok%5Fvar=1&dok%5Fext=htm - založnikova predstavitev. - Prispevki z medn. konference (jan. 2005, Oldenburg). - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 3-8260-3390-6 (broš.)
ISBN 978-3-8260-3390-2 (broš.)

821.112.2.09"1918-1933"
PRK 11493 821.112.2.09 REALISTISCHES Kyora S.(ur.)

COBISS.SI-ID 64172386

OHK 2017/5 299
REBECCHINI, Damiano
        Il business della storia : il 1812 e il romanzo russo della prima metà dell'Ottocento fra ideologia e mercato / Damiano Rebecchini. - Salerno : Università, Dipartimento di Studi Umanistici, 2016. - 222, [16] str. ilustr. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Europa Orientalis ; 28) (Edizioni Culturali Interanzionali)

Bibliografija: str. [189]-198. - Kazalo

ISBN 978-88-97174-12-7
ISBN 88-97174-12-4

821.161.1.09:32"18"
COBISS.SI-ID 64260962

OHK 2017/5 300
REHAR, Radivoj
        Vodnik po koprskem okraju / sestavil Rudo Goljak ; [vinjete narisal A. Novak ; zemljevida J. Selan]. - Koper : Turistična podzveza, 1957 (Koper : Primorski tisk). - 71 str. : ilustr. ; 17 cm + 1 zvd.

Vsebina na nasl. str.: Postojna, Koper, Portorož

908.497.12 Primorska
GEO PRIM I 1002 908 GOLJAK R. Vodnik ZGO B 585
COBISS.SI-ID 2018817

OHK 2017/5 301
REINHARDT, Volker
        Pontifex : die Geschichte der Päpste : von Petrus bis Franziskus / Volker Reinhardt. - München : C.H.Beck, 2017. - 928 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 884-910

27-9
ZGO D 8976 94(100) REINHARDT V. Pontifex
COBISS.SI-ID 64188514

OHK 2017/5 302
        RICORDO di Roma [Slikovno gradivo]. - [S. l. : s. n., 19--]. - 1 album ([64] zgibanih str.) : č-b ; 17 x 12 cm

Ov. nasl. - Opis fotografij v it., nem., angl., franc. in špan. - Na spojnih str. ov. načrt mesta Rim

7.047(450.621)
COBISS.SI-ID 64228194

OHK 2017/5 303
RISTO, Sotir
        Prodolženo obrazovanie i drugi prozi / Sotir Risto. - Skopje : Antolog, 2009. - 127 str. ; 20 cm. - (Edicija Damar ; kn. 4)

Cir. - O avtorju na hrbtni str. ov.

ISBN 978-608-4507-13-0

821.163.3-31 821.163.3-32
SLA L.A I 7176/4 RISTO S. Prodolženo
COBISS.SI-ID 79639306

OHK 2017/5 304
        Die RITTERIDEE in der deutschen Literatur des Mittelalters : eine kommentierte Anthologie / Jörg Arentzen, Uwe Ruberg (Hgg.) ; mit einer Einleitung von Peter Somogyi und Jürgen Wolf. - 2., durchgesehene und bibliografisch ergänzte Aufl. - Darmstadt : WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2011. - 320 str. : ilustr. ; 22 cm

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3716479&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - Inhaltstext. - Odlomki iz viteških pesnitev v srednji visoki nem., komentar v nem.

ISBN 978-3-534-24412-6
ISBN 3-534-24412-5

821.112.2'04(082.2) 821.112.2'04.09
GER 830-02A RITTERIDEE Arentzen J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64154466

OHK 2017/5 305
ROBERTS, Nigel
        Belarus : the Bradt travel guide / Nigel Roberts ; [photographs Agencja Fotograficzna Caro ... [et al.] ; maps David McCutcheon]. - 3rd ed. - Chalfont St. Peter (Bucks) : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2015. - X, 302 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Potiskane notr. str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-84162-909-4

913(476)(036)
GEO BY II 11415 908(4) ROBERTS N. Belarus
COBISS.SI-ID 1108251230

OHK 2017/5 306
ROBINSON, Jennifer, 1963-
        Working, housing: Urbanizing : The International Year of Global Understanding - IYGU / Jennifer Robinson, Allen J. Scott, Peter J. Taylor. - Cham : Springer, cop. 2016. - XIII, 60 str. : ilustr. ; 24 cm. - (SpringerBriefs in global understanding)

ISBN 978-3-319-45179-4

COBISS.SI-ID 64152162

OHK 2017/5 307
RODES, John E.
        A short history of the Western world / John E. Rodes. - New York, : C. Scribner, cop. 1970. - XXI, 608 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Bibliografija: str. 585-608. - Kazalo

94(4)
COBISS.SI-ID 64271970

OHK 2017/5 308
ROHDE, Jürgen E.
        Brüssel : mit 23 Illustrationen sowie 16 Karten und Plänen / [Verfasser Jürgen E. Rohde ; laufende Bearbeitung Margo Engel] ; [Illustrationen Astrid Hufnagel, Heinz Bogner ; Karten und Pläne Franz Huber, Gert Oberländer]. - 5. Aufl. - München : Polyglott-Verlag, 1986/87, cop. 1980. - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Polyglott-Reiseführer ; 885)

Avtor naveden na hrbtni strani naslovnega lista. - Kazalo

ISBN 3-493-60885-3

913(4)
COBISS.SI-ID 5059170

OHK 2017/5 309
        The ROLE of religious confraternities in medieval and early modern art : international conference : France Stele Institute of Art History ZRC SAZU, Ljubljana, May 10-12, 2017 = Vloga cerkvenih bratovščin v likovni umetnosti srednjega in zgodnjega novega veka : mednarodni simpozij : Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, Ljubljana, 10.-12. maj 2017. - Ljubljana : Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU, 2017 ([s. l.] : Cicero). - 26 str. ; 21 cm

Prispevki v angl. in nem.

7:2-737"12/17"
UMZG C/Vloga/1
COBISS.SI-ID 64184674

OHK 2017/5 310
RÖLLEKE, Heinz
        Annette von Droste-Hülshoff: Die Judenbuche / interpretiert von Heinz Rölleke. - 2., überarbeitete Aufl., 10. Druck. - München : Oldenbourg, 2001. - 107 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oldenbourg Interpretationen ; Bd. 33)

Hrbtni nasl.: Droste-Hülshoff Die Judenbuche. - Zeittafel: str. 106-107. - Bibliografija: str. 97-105

ISBN 978-3-637-01433-6

821.112.2Droste-Hülshoff A. v.7Die Judenbuche.07
GER 830.09 Droste-Hülshoff A. v. Judenbuche/RÖLLEKE H.

COBISS.SI-ID 64176482

OHK 2017/5 311
ROSENBLUM, Naomi
        A world history of photography / by Naomi Rosenblum. - 4th ed. - New York ; London : Abbeville Press, 2007. - 712 str. : ilustr. ; 29 cm

Nasl. raztegnjen čez dve str. - Bibliografija: str. 666-683. - Kazalo

ISBN 978-0-7892-0937-5 (pbk)
ISBN 978-0-7892-0946-7 (hardcover)

77(100)(091)=111
UMZG Bf1/39
COBISS.SI-ID 5714841

OHK 2017/5 312
ROŠKAR, Sanja
        Vpliv pozornosti na optimalno izkoriščenost vida pri slabovidnosti : magistrsko delo / Sanja Roškar. - Ljubljana : [S. Roškar], 2017. - 64 str. : ilustr. ; 31 cm

Mentor Matija Svetina, somentor Marko Hawlina. - Bibliografija: str. 51-58. - Izvleček ; Abstract: The effect of attention on optimal utilisation of sight in amblyopia. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za psihologijo

159.931:617.75(043.2)
CC-APA: 2323
PSI MagB ROŠKAR S. Vpliv pozornosti
COBISS.SI-ID 64086882

OHK 2017/5 313
ROT Gabrovec, Veronika
        Veter v jadrih za sanje / Veronika Rot Gabrovec. - Ilustr. - O medgeneracijskem branju.

V: Super 50. - ISSN 2536-1600. - Leto 5, št. 5 (maj 2017), str. 20.

028.3-053.9(497.4)
COBISS.SI-ID 64128098

OHK 2017/5 314
ROYSE, David Daniel
        Emotional abuse of children : essential information / David Royse. - New York ; London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016 . - VIII, 217 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 191-207. - Kazalo

ISBN 978-1-138-83178-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-83179-7 (broš.)

316.624-053.2
CC-APA: 3230
PSI 316.624 ROYSE D.D. Emotional abuse
COBISS.SI-ID 64248930

OHK 2017/5 315
ROZINA, Roman, 1960-
        Zločin in ljubezen / Roman Rozina. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 191 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 100)

500 izv. - O avtorju in delu na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-977-6

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7017/100 ROZINA R. Zločin
COBISS.SI-ID 286047488

OHK 2017/5 316
RUBENS, Petrus Paulus
        Peter Paul Rubens : zweite Mappe : acht farbige Gemäldewiedergaben / mit einer Einführung von Hans Vollmer. - In Leipzig : Seemann, [192-]. - [8] str., [8] f. : ilustr. ; 33 cm. - (Seemanns Künstlermappen ; 86)

Nasl. na ov.: Rubens. - Got.

75.034.7(493):929Rubens P.P.
UMZG M/Rub/36/ii
COBISS.SI-ID 64242018

OHK 2017/5 317
RUCK, Adam
        Francija / Adam Ruck ; [prevedel Jože Plešej]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1997 (natisnjeno v Italiji). - 288 str. : barvne ilustr. ; 22 cm. - (Svetovni popotnik)

Prevod dela: France. - Zvd. na notranji str. ov. - Kazalo

ISBN 86-11-14795-2

913(44)(036)
GEO F II 8213 908(4) RUCK A. Francija 2
COBISS.SI-ID 66197248

OHK 2017/5 318
RUDÉ, George
        Revolutionary Europe : 1783-1815 / George Rudé. - 12th impression. - [S.l.] : Fontana, 1974 (Glasgow : W. Collins Sons & Co.). - 350 str. : zvd ; 18 cm. - (The Fontana history of Europe ; 2125)

Further reading: str. 317-328. - Kazalo

ISBN 0-00-632125-9

94(44)"1783/1815"
COBISS.SI-ID 64108642

OHK 2017/5 319
RUSINOW, Dennison I.
        The Yugoslav experiment : 1948-1974 / by Dennison Rusinow. - Berkeley ; Los Angeles : University of California Press for the Royal Institute of International Affairs, 1978 (printed in the United States of America). - XXI, 410 str. : zvd. ; 22 cm. - (Campus ; 215)

Select bibliography: str. 395-400. - Kazalo

ISBN 0-520-03730-8

94(497.1)"1948/1974" 308(497.1)"1948/1974"
COBISS.SI-ID 64098304

OHK 2017/5 320
SAJKO, Ivana
        Ljubavni roman / Ivana Sajko. - Zagreb : MeandarMedia, 2015. - 118 str. ; 20 cm. - (MeandarMedia. Roman ; knj. 69)

Bilješka o autorici: str. 117-118, o romanu na hrbtni str. zadnjega ov.

ISBN 978-953-334-096-8

821.163.42-31
SLA L.A I 7169/69 SAJKO I. Ljubavni
COBISS.SI-ID 64178530

OHK 2017/5 321
        SALONAE = Solin. - Split : Putnički ured, 1925. - 20 str. : ilustr. ; 23 cm

Na vrhu nasl. str.: Jugoslovensko primorje

COBISS.SI-ID 739424

OHK 2017/5 322
SAMARIN, Jasna
        Jasna Samarin in Zvonko Čoh : odtisnjeni fragmenti = impressions, fragments : Mestna galerija, Nova Gorica, 5. 5.-26. 5. 2017 / [besedilo, text Tatjana Pregl Kobe ; prevod, translated by Erica Debeljak ; fotografije, photo Jasna Samarin]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, [2017] ([Ljubljana] : Present). - 19 str. : ilustr. ; 26 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - O avtorjih: str. [20]. - 300 izv.

75(497.4):929Samarin J. 75(497.4):929Čoh Z.
UMZG M/Sam/2
COBISS.SI-ID 22901810

OHK 2017/5 323
SCHONFIELD, Hugh Joseph
        A history of Biblical literature / Hugh J. Schonfield. - 1st printing. - New York : The New American Library, 1962. - 223 str., [4] str. ilustr. pril. ; 19 cm. - (A Mentor book ; 376)

Bibliografija: str. 219-220. - Kazalo

2-25(091)
COBISS.SI-ID 64109922

OHK 2017/5 324
SEJRANOVIĆ, Bekim
        Dnevnik jednog nomada / Bekim Sejranović. - Zagreb : V. B. Z., 2017. - 277 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 449)

O avtorju in njegovem delu na sprednjem zavihku ov. in na str. 276. - Bibliografija: str. 277

ISBN 978-953-304-899-4

821.163.4(497.6)-312.6
SLA L.A II 4701/449 SEJRANOVIĆ B. Dnevnik
COBISS.SI-ID 13456670

OHK 2017/5 325
SEMENIČ, Simona
        Ubij me nežno : (po motivih filmskega scenarija Frančka Rudolfa) / Simona Semenič. - Ljubljana : MGL, 2012. - 105 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL Mala scena 2012/13

821.163.6-2
SLA L.A II 7481 SEMENIČ S. Ubij
COBISS.SI-ID 3498587

OHK 2017/5 326
        SERGIIS in honorem / [urednice kataloga, redattrici del catalogo Giulia Codacci-Terlević, Jadranka Ostić ; autori tekstova, testi di Giulia Codacci-Terlević ... [et al.] ; prijevod, traduzione italiana Elis Barbalich-Geromella ; fotografije, fotografie Tanja Draškić Savić]. - Pula = Pola : Arheološki muzej Istre = Museo archeologico dell'Istria, 2017. - 208 str. : ilustr. ; 16 x 24 cm. - (Katalozi Edukacijskog odjela = Cataloghi del dipartimento didattico, ISSN 1848-4859 ; 17)

Besedilo vzporedno v hrv. in prevod v ital. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Predgovor = Prefazione / Darko Komšo: str. 12-13. - Bibliografija: str. 174-178

ISBN 978-953-8082-09-2

904(497.5Pula)
UMZG R/Cod/9 ZGO ZD 1568/17 SERGIIS in honorem
COBISS.SI-ID 9641056

OHK 2017/5 327
        SHANDONG : home of Mount Taishan / [translators Han Qingyue ... [et al.] ; English editors Sue Duncan and Huang Youyi]. - 1st ed., 2nd printing. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 225 str., [17] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04176-2

908(511.21)
AAŠ K 908 SHANDONG
COBISS.SI-ID 238258944

OHK 2017/5 328
SILVA, José Asunción
        Poesía ; De sobremesa / José Asunción Silva ; edición de Remedios Mataix. - Madrid : Cátedra, 2006. - 549 str. ; 18 cm. - (Letras hispánicas ; 594)

Bibliografija: str. 169-172

ISBN 84-376-2316-2

821.134.2(862)
ROM 860(7/8) SILVA J. A. Poesía
COBISS.SI-ID 64255586

OHK 2017/5 329
        SLOVANSKE ljudske v novi embalaži : Slovanski večer, Foersterjev vrt, Ljubljana, četrtek, 25. maj 2017 : program. - [S. l. : s. n.], 25. maj 2017. - 20 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Vsebuje prevode slovanskih ljudskih pravljic in pesmi v slov., deloma tudi originalna besedila. - Slovanski večer je potekal v okviru sejma akademske knjige Liber.ac 2017 Kdo je tebe, Praslovan ...

398.2/8(47)=163.6(082)
SLA Br I 396 SLOVANSKE
COBISS.SI-ID 64240226

OHK 2017/5 330
SMOLE, Dominik
        Črni dnevi in beli dan / Dominik Smole. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2004 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 165 str. ; 21 cm. - (Zbirka Slovenska zgodba : Dnevnikova knjižnica ; knj. 22)

O avtorju in njegovem delu ter fotografija na zavihkih ščitnega ov.

ISBN 86-341-3930-1

821.163.6-311.2
SLA L.A II 5050/22 SMOLE D. Črni
COBISS.SI-ID 215056384

OHK 2017/5 331
SOBOTOVIČ, Ivan Dmitrievič
        Moskva s borta teplohoda : putevoditel´ / [avtory I. D. Sobotovič i E. P. Sobotovič]. - Moskva : Rečnoj transport, 1955. - 214 str., [3] f. pril. : ilustr. ; 8 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - Cir. - Bibliografija: str. 214-[215]

908(470-25)
COBISS.SI-ID 64244322

OHK 2017/5 332
        SOCIAL orders and social classes in Europe since 1500 : studies in social stratification / [History department of Manchester University, Sept. 19-21, 1988] ; edited by M.L. Bush. - London ; New York : Longman, 1992. - VII, 267 str. ; 23 cm

Referati iz konference, ki jo je organiziral oddelek za zgodovino univerze iz Manchestra in je potekala od 19. - 21. septembra 1988. - Social orders & social classes in Europe since 1500. - Bibliografija: str. 250-258. - Kazalo

ISBN 0-582-08344-3
ISBN 0-582-08343-5 (broš.)

316.3:316.342(4)"15/20"(091)
SOC 316.342 SOCIAL orders
COBISS.SI-ID 18215010

OHK 2017/5 333
SÖDERBERG, Lasse, 1931-
        Zemjata e sina / Lase Soderberg ; izbor, prepev od švedski i pogovor Ivica Čelikovik ; [likoven urednik Mende Cvetkoski]. - Struga : Struški večeri na poezijata, 2013 (Ohrid : "Kosta Abraš"). - 129 str. ; 22 cm

Cir. - 500 izvodov. - Puknatini za svetlinata megu sonot i javeto : (kon poezijata na Lase Soderberg): str. 125-129

ISBN 978-9989-193-83-5

821.113.6-1=163.3
SLA L.A II 7452 SÖDERBERG L. Zemjata
COBISS.SI-ID 94324490

OHK 2017/5 334
SPIERLING, Volker
        Ungeheuer ist der Mensch : eine Geschichte der Ethik von Sokrates bis Adorno / Volker Spierling. - München : C.H.Beck, 2017. - 428 str. ; 23 cm

ISBN 978-3-406-70418-5

930.85
ZGO C 6778 930.85 SPIERLING V. Ungeheuer
COBISS.SI-ID 64164194

OHK 2017/5 335
        SPLIT : "Putnikov" vodič / urednik Dmitar J. Čulić ; [tekst Stojana Čulić ; fotografije Tošo Dabac ... et al.]. - Split : Putnik, 1954. - 80 str. : ilustr. ; 17 cm + 1 zvd.

908(497.13Split)(036) 913(497.13Split)(036)
COBISS.SI-ID 6113543

OHK 2017/5 336
        STAATENLEXIKON Afrika : Geographie, Geschichte, Kultur, Politik und Wirtschaft / Wolfgang Gieler (Hrsg.). - 2., aktualisierte und erweiterte Aufl. - Frankfurt am Main [etc.] : P. Lang, 2016. - 767 str. : zvd. ; 22 cm

ISBN 978-3-631-67041-5 !

913(6)(082)
GEO AFR II 11419 913 STAATENLEXIKON
COBISS.SI-ID 64115298

OHK 2017/5 337
        Die STADT Utrecht : (Holland). - Utrecht : Verkehrsbüro = Verkeershuis, [19--]. - 1 zgibanka ([8] str.) : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl.

908(492.832)
COBISS.SI-ID 64239458

OHK 2017/5 338
STANOVSKÁ, Sylvie
        Sagt mir jemand, was Liebe ist? : deutschsprachige und tschechische Liebeslyrik des Mittelalters : eine Typologie / Sylvie Stanovská. - Vydání první. - Brno : Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2015. - 332 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 434)

Vsebuje besedila pesmi v srednjevisoki nemščini in stari češčini. - Bibliografija: str. 311-328. - Kazalo

ISBN 978-80-210-7960-1

doi: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7960-2015

821.112.2'04.09-1 821.162.3.09-1
GER 830-023.09 STANOVSKÁ S. Sagt mir jemand

COBISS.SI-ID 64058978

OHK 2017/5 339
STEARNS, Peter N.
        European society in upheaval : social history since 1800 / Peter N. Stearns. - London : Macmillan, cop. 1969. - XIX, 425 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 406-418. - Kazalo

94(4)
COBISS.SI-ID 64221026

OHK 2017/5 340
STEPIŠNIK, Uroš, 1975-
        Dinarski kras [Elektronski vir] : plitvi kras Zgornje Pivke / [[besedilo], fotografije, prevajalec povzetka] Uroš Stepišnik ; [kartografija Uroš Stepišnik, Aleš Grlj ; urednika Dejan Cigale, Barbara Lampič]. - 1. izd., elektronska izd. - El. knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 115 str. : fotogr., zvd. - (E-GeograFF ; 10)

Način dostopa (URL): https://knjigarna.ff.uni-lj.si. - O avtorju: na ov. - Nasl. z nasl. zaslona. - El. publikacija v pdf formatu obsega 115 str. - Opis vira z dne 9. 5. 2017. - Bibliografija: str. 103-108. - Summary: The Dinaric Karst: shallow Karst of Upper Pivka. - Kazalo

ISBN 978-961-237-922-3 (pdf)

911.2:551.435.8(497.471)(0.034.2) 551.435.8(497.471)(0.034.2)
COBISS.SI-ID 290141696

OHK 2017/5 341
STEVES, Rick, 1955-
        Rick Steves Croatia & Slovenia / Rick Steves & Cameron Hewitt. - 6th ed. - Berkeley : Avalon Travel, 2016. - 823 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

O avtorjih na notranji str. ov. - Kazalo

ISBN 978-1-63121-301-4
ISBN 1-63121-301-6

913(497.5+497.4)(036)=111
GEO HR I 5117 908 STEVES R. Croatia & Slovenia

COBISS.SI-ID 15543966

OHK 2017/5 342
STOJANOVSKA, Biljana, 1984-
        Zborovite nemaat značenje / Biljana Stojanovska. - Skopje : Antolog, 2015 (Skopje : Grafoden). - 65, [1] str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 24)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. [66]

ISBN 978-608-243-067-6 (13)
ISBN 608-243-067-0 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/24 STOJANOVSKA B. Zborovite
COBISS.SI-ID 99174666

OHK 2017/5 343
STOJIĆ, Aneta
        Deutsch-kroatische Sprachkontakte : historische Entwicklung und aktuelle Perspektiven auf lexikalischer Ebene / Aneta Stojić, Marija Turk. - Tübingen : Narr Francke Attempto Verlag, cop. 2017. - 370 str. ; 22 cm

Quellenverzeichnis: st. 358-370

ISBN 978-3-8233-8081-8

811.112.2'27'373.4(497.5) 811.163.642'373.45=112.2
SLA Phil II 4456 STOJIĆ A. Deutsch-kroatische

COBISS.SI-ID 64108898

OHK 2017/5 344
STOJKOVIĆ, Sreten J.
        Istorija Srpske književne zadruge / napisali Sr. Stojković i V. Ćorović. - Beograd : [s. n.], 1932 (Beograd : D. Gregorić). - 162 str. ; 21 cm

Cir. - Na vrhu nasl. str.: Srpska književna zadruga. - Predgovor / V.[Vladimir] Ćorović: str. 3. - Bibliografija i bilješke uz tekst. - Spisak Zadruginih izdanja: str. 129-145. - Pisci i prevodioci: str. 146-162

061.22(497.11)(047)"1892/1932"
SLA Bibl II 1102 STOJKOVIĆ S. J. Istorija
COBISS.SI-ID 3458566

OHK 2017/5 345
        STORIA di Roma. 1, Roma in Italia. - Torino : Giulio Einaudi, 1988. - XV,628 str., pril. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 88-06-11396-8

937.01/.02(082) 711.424(376)(082)
ARH 08 121,1 ZGO C 5447/1
COBISS.SI-ID 15661

OHK 2017/5 346
        STORIA di Roma. Vol. 2, L'impero mediterraneo. 1, La repubblica imperiale / [a cura di Guido Clemente, Filippo Coarelli, Emilio Gabba]. - Torino : Giulio Einaudi, cop. 1990. - XXXIX,1044 str., pril. : ilustr. ; 22 cm

Kazala

ISBN 88-06-11741-6

937(082)
ZGO C 5447/2/1
COBISS.SI-ID 2902317

OHK 2017/5 347
        STORIA di Roma. Vol. 2, L'impero mediterraneo. 3, La cultura e l'impero / [a cura di Emilio Gabba e Aldo Schiavone]. - Torino : Giulio Einaudi, cop. 1992. - XXV,698 str., pril. ; 22 cm

Kazala

ISBN 88-06-12842-6

930.85(37)(082) 937(082)
ZGO C 5447/2/3
COBISS.SI-ID 2902573

OHK 2017/5 348
STOSS, Veit, ok.1445-1533
        Veit Stoß : der Krakauer Marienaltar / beschrieben und gedeutet von Veit Funk. - Freiburg ; Basel ; Wien : Herder, 1985. - 132 str. : ilustr. ; 28 cm

Nasl. na skrajšani nasl. str.: Veit Stoß - Der Krakauer Marienaltar. - Bibliografija: str. 132

ISBN 3-451-20187-9

UMZG M/Stoss/5
COBISS.SI-ID 64242530

OHK 2017/5 349
STRAHOVNIK, Vojko, 1978-
        Moralna teorija : o naravi moralnosti / Vojko Strahovnik. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2016 (Maribor : Dravski tisk). - 267 str. ; 21 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letn. 16)

400 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Recenzenta Matjaž Potrč, Friderik Klampfer. - Bibliografija: str. 254-260. - Kazali

ISBN 978-961-220-110-4

17.02
FIL IV STRAHOVNIK V. Moralna teorija SOC 1 STRAHOVNIK V. Moralna teorija
COBISS.SI-ID 89944321

OHK 2017/5 350
STROGANOV, Aleksandr Evgen´evič
        Ptičjeslovje [sic!] : drama v dveh dejanjih na trgu / Aleksander Stroganov ; prevedel Miha Javornik. - Ljubljana : MGL, 2011. - 87 f. ; 30 cm

Strojep. avtogr. - Prevod dela: Ornitologija

821.161.1-2
SLA L.A II 7479 STROGANOV A. E. Ptičjeslovje [sic!]

COBISS.SI-ID 3372635

OHK 2017/5 351
        STUDI e scritti in memoria di Marzio Marzaduri / a cura di Giovanna Pagani-Cesa e Ol'ga Obuchova. - Padova : CLEUP, 2002. - 494 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Eurasiatica ; 66)

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.

821.161.1.09"19"
SLA Zb II 1152/66 STUDI
COBISS.SI-ID 207816460

OHK 2017/5 352
        SUBJEKTFORM Autor : Autorschaftsinszenierungen als Praktiken der Subjektivierung / Sabine Kyora (Hg.). - Bielefeld : Transcript, [2014] . - 358 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Praktiken der Subjektivierung ; Band 3)

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=026992930&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4460780&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Prispevki z mednarodnega simpozija na univerzi v Oldenburgu sept. 2012. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-3-8376-2573-8 (broš.)
ISBN 3-8376-2573-7

82.0
PRK 11495 82.0 SUBJEKTFORM Kyora S. (ur.)
COBISS.SI-ID 64215906

OHK 2017/5 353
SUHAMY, Henri
        Les figures de style / Henri Suhamy. - 13e éd. - Paris : PUF, 2016. - 124, [4] str. ; 18 cm. - (Que sais-je ? ; n° 1889)

Bibliografija: str. 121-122. - Kazalo

ISBN 978-2-13-073342-3

808:821.133.1.09
ROM 0 QUE SAIS-JE/1889
COBISS.SI-ID 64128354

OHK 2017/5 354
        El SUSTANTIVO sin determinación : la ausencia de determinante en la lengua española / Ignacio Bosque ed. - Madrid : Visor Libros, 1996. - 386, [3] str. : ilustr. ; 21 cm. - (Gramática del español ; 2)

Bibliografija: str. [387-389]

ISBN 84-7522-456-3

811.134.2'367.622
ROM 806.0 SUSTANTIVO
COBISS.SI-ID 64180578

OHK 2017/5 355
SZÉPMŰVÉSZETI Múzeum (Budapest)
        Malarstwo w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie / Klára Garas ; [tłumaczyła z języka angielskiego Hanna Pawlikowska]. - Warszawa : Arkady, cop. 1975 (Kossuth : Budapest). - 288 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: A Szépművészeti Múzeum Képei. - Kazalo

069(439 Budapest):75
UMZG Kt/Bud/7
COBISS.SI-ID 64099170

OHK 2017/5 356
ŠALAMUN, Tomaž
        Šepetanje / Tomaž Šalamun ; [risbe, izbor pesmi in spremna beseda] Metka Krašovec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 141 str. : ilustr. ; 20 x 25 cm

V globini mirna, na površini orkani / Metka Krašovec: str. 137-141. - 2.200 izv.

ISBN 978-961-01-4477-9

821.163.6-1 821.163.6.09Šalamun T.
SLA L.A I 7166 ŠALAMUN T. Šepetanje
COBISS.SI-ID 288316160

OHK 2017/5 357
ŠAROTAR, Dušan
        Billiards at the Hotel Dobray : novel : sample translation / Dušan Šarotar ; [prevodi v angleščino Jason Blake]. - Ljubljana : Javna agencija za knjigo Republike Slovenije = Slovenian Book Agency, 2014 ([Ljubljana] : R-tisk). - 58 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

Ov. nasl. - Odlomek v slov. in prevod v enajst jezikov. - 300 izv.

ISBN 978-961-93270-2-9

821.163.6(048.4)
SLA L.A II 7453 ŠAROTAR D. Billiards
COBISS.SI-ID 272402688

OHK 2017/5 358
ŠKERLJ, Ružena
        Angleško-slovenski slovar : rekla in jezikovne posebnosti / R. Škerlj. - Ljubljana : samozal., 1944 (v Ljubljani : Merkur). - 216 str. ; 18 cm

811.111=163.6(035)
GEO I 873 030 ŠKERLJ R. Angleško GER LexD 802.0 ŠKERLJ R. Angleško
COBISS.SI-ID 77705216

OHK 2017/5 359
ŠOP, Nikola
        Poeta di Gesù e del cosmo / Nikola Šop ; prefazione, scelta, traduzione e commento a cura di Fedora Ferluga-Petronio. - Rimini : Raffaelli Editore, 2017. - 189 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteca universitaria)

O urednici, prevajalki in piski spremnega besedila, ilustratorju ter avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-88-6792-164-5

821.163.42-1 821-163-42-2
SLA L.A II 7459 ŠOP N. Poeta
COBISS.SI-ID 290378752

OHK 2017/5 360
ŠPORČIČ, Anamarija
        The future of gender in transhumanist science fiction / Anamarija Šporčič. - Bibliografija: str. 105-107. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 193-220.

821.111(73).09-311.9:305
COBISS.SI-ID 64151394

OHK 2017/5 361
ŠTIKS, Igor
        Brašno u venama = Flour in the veins / Igor Štiks ; translated by Andrew Wachtel. - Zagreb : Frakutra, 2016. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm

Vzporedno hrv. besedilo in angl. prevod. - O avtorju na str. 174-175

ISBN 978-953-266-705-9

821.163.42-2 821.163.42-2=111
SLA L.A II 7456 ŠTIKS I. Brašno
COBISS.SI-ID 64181602

OHK 2017/5 362
ŠTIVIČIĆ, Tena
        Spet ta nedelja! / Tena Štivičić : monodrama za dve osebi ; prevedla Alja Predan. - Ljubljana : Mestno gledališče ljubljansko, 2002. - 55 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2002/2003. - Prevod dela: Nemreš pobjeć od nedjelje

821.163.42-2
SLA L.A II 7470 ŠTIVIČIĆ T. Spet
COBISS.SI-ID 179699

OHK 2017/5 363
ŠTUMBERGER, Saška
        Študijsko gradivo za vaje pri predmetu Morfologija slovenskega knjižnega jezika : [študijsko leto] 2016/17 / Saška Štumberger. - Ljubljana : [S. Štumberger], maj 2017. - 54 str. : ilustr. ; 30 cm

Gradivo za interno uporabo pri študiju slovenistike na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. - Bibliografija navedena posameznih besedilih

811.163.6'366'373(076)
SLA Br III 485 ŠTUMBERGER S. Študijsko 1, 2

COBISS.SI-ID 64203618

OHK 2017/5 364
        TAM čez Savo, na Črnučah : sto petdeset let župnije Ljubljana Črnuče / [zbral in uredil France M. Dolinar ; prevod v angleščino Maja Sužnik ; fotografije Andrjaževa kronika ... et al.]. - Ljubljana : Družina, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 456 str. : ilustr. ; 28 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 700 izv. - Bibliografija: str. 443-452. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-222-986-3

27-774(497.4Ljubljana-Črnuče)(091)(082)
ZGO E 1863 94(497.4A/Ž) Črnuče TAM čez Savo

COBISS.SI-ID 268986624

OHK 2017/5 365
TANESKI, Zvonko
        Čekajki ja istorijata / Zvonko Taneski. - Skopje : Antolog, 2016 (Skopje : Grafoden). - 60 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ognovi ; kn. 28)

Cir. - 500 izvodov. - Kratka biografija: str. 55-56

ISBN 978-608-243-145-1 (13)
ISBN 608-243-145-6 (10)

821.163.3-1
SLA L.A I 7167/28 TANESKI Z. Čekajki
COBISS.SI-ID 100424458

OHK 2017/5 366
TAVARES, Miguel Sousa, 1952-
        Èkvator / Migel Souza Tavareš ; perevod s portugalskogo [i predislovie R. Valiulina]. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2016. - 542 str. ; 21 cm

Cir. - Prevod dela: Equador. - O perevodčika / R. Valiulin: str. 5-8

ISBN 978-5-00087-079-2

821.134.3-31=161.1
SLA Rus II 2296 TAVARES M. S. Èkvator
COBISS.SI-ID 64124514

OHK 2017/5 367
        TELESNOST = Corporeality : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 23. 2.-9. 4. 2017 / Uroš Abram ... [et al.] ; [spremna študija, urednik kataloga Sarival Sosič ; angleški prevod Manca Gašperšič ; fotografije arhivi umetnikov ... [et al.] ; dokumentacija arhivi umetnikov]. - Ljubljana : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2017. - ilustr.

300 izv.

ISBN 978-961-6969-17-8

7.038.5(497.4)(083.824)
UMZG Kr/Lj/296
COBISS.SI-ID 289657856

OHK 2017/5 368
THOMPSON, Donald N.
        The $12 million stuffed shark : the curious economics of contemporary art and auction houses / Don Thompson. - London : Aurum, 2008. - 290 str., [8] str. pril. ; 21 cm

Bibliografija: str. 275-278. - Kazalo

ISBN 978-1-84513-302-3

7.073:658.727
UMZG C/Thom/1
COBISS.SI-ID 27985501

OHK 2017/5 369
        TIHI svjedoci vjere, baštine i raskoši : konzervatorsko-restauratorski radovi Crkva sv. Nikole biskupa u Žumberku / [tekstovi Ana Azinović Bebek ... [et al.] ; prijevod na engleski Tamara Levak Potrebica ; recenzenti Krešimir Filipec, Katarina Katja Predovnik]. - Zagreb : Hrvatski restauratorski zavod, [2017]. - 126 str. : ilustr. ; 27 cm

Podatek o letu izida prevzet iz CIP zapisa Hrvatske nacionalne biblioteke v Zagrebu. - Bibliografija: str. 112-119. - Summary: Church of St. Nicholas the Bishop

ISBN 978-953-7389-25-3

726.025.3/.4(497.521Žumberak) 904:726(497.521Žumberak)
ARH 015 183,11 UMZG T/hrv/Žum/1
COBISS.SI-ID 9609824

OHK 2017/5 370
TIRAN, Jernej
        Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani / [avtor, kartograf] Jernej Tiran ; [fotografi David Bole ... [et al.] ; prevod izvlečka Živa Malovrh]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, 2017 (Begunje : Cicero). - 110 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Georitem, ISSN 1855-1963 ; 28)

250 izv. - Predgovor / Vladimir Drozg: str. 11-12. - O avtorju: str. 7. - Bibliografija: str. 92-109. - Izvleček ; Abstract: Quality of residential environment in Ljubljana

ISBN 978-961-254-966-4

911.375(497.4Ljubljana) 316.728(497.4Ljubljana) 711.4(497.4Ljubljana)
GEO LJU I 5124 911.37 TIRAN J. Kakovost 2
COBISS.SI-ID 287273216

OHK 2017/5 371
        TLUMAČAL´NY slounìk belaruskaj lìtaraturnaj movy : bol´š za 65 000 slou / pod rèdakcyjaj M. R. Sudnìka ... [et al.]. - 4. vyd. - Mìnsk : Belaruskaja èncyklapedyja, 2005. - 783 str. ; 27 cm

Cir.

ISBN 985-11-0332-2

821.161.3'374(038)
SLA Lex II 1896 TLUMAČAL´NY
COBISS.SI-ID 137692428

OHK 2017/5 372
TOBIN, Robert Deam
        Warm brothers : queer theory and the age of Goethe / Robert Tobin. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, cop. 2000. - X, 240 str. : ilustr. ; 24 cm. - (New cultural studies)

Bibliografija: str. 211-226. - Kazalo

ISBN 0-8122-3544-4 (brezkislinski papir)

305:821.112.2
SOC 305 TOBIN R. D. Warm brothers
COBISS.SI-ID 64099682

OHK 2017/5 373
TOCINOVSKI, Vasil
        Vreme minato i segašno : kon prašanjeto za dvodomnite pisateli / Vasil Tocinovski. - Skopje : Institut za makedonska literatura, 2002. - 262 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 9989-886-35-0 (Broš.)

821.163.3.09
SLA L.H II 5756 TOCINOVSKI V. Vreme
COBISS.SI-ID 49163786

OHK 2017/5 374
TOMAŽIČ, Bojan, 1958-
        Vmes : kratka proza / Bojan Tomažič. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2016 ([Bled] : Belin grafika). - 131 str. ; 21 cm. - (Zbirka Branje. Proza)

700 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6968-91-1

821.163.6-32
SLA L.A II 7463 TOMAŽIČ B. Vmes
COBISS.SI-ID 90095873

OHK 2017/5 375
TOMC, Gregor
        Posoda minevanja : razumevanje prostora in časa v fiziki in znanostih o življenju / Gregor Tomc, Erik Margan. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. - 343 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Humanistika in naravoslovje)

Dodatek k nasl. na ov.: mišljenje prostora in časa v fiziki in znanostih o življenju. - Tiskano po naročilu. - Potiskane notr. str. ov. - O avtorjih na prednji notranji str. ov. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Povzetek pri enem poglavju

ISBN 978-961-235-764-1

113/119
PRK 11533 1 TOMC GR. Posoda minevanja
COBISS.SI-ID 282549248

OHK 2017/5 376
TOPORIŠIČ, Jože
        (Ne)znani Toporišič : akademik prof. dr. Jože Toporišič (1926-2014) : [od 10. do 17. novembra 2016, Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana] / [urednika Helena Dobrovoljc, Tomaž Toporišič ; fotografije družinski arhiv]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 15 str. : fotogr. ; 21 cm

Dodatek k nasl. naveden na notranji str. ov. - 300 izv.

811.163.6:929Toporišič J.(083.824)
SLA Br II 7572 TOPORIŠIČ J. (Ne)znani
COBISS.SI-ID 4236379

OHK 2017/5 377
TORNER Castells, Sergio
        De los adjetivos calificativos a los adverbios en -mente : semántica y gramática / Sergi Torner Castells. - Madrid : Visor libros, 2007. - 306 str. ; 21 cm. - (Gramatica del español ; 12)

Bibliografija: str. 279-287. - Kazalo

ISBN 978-84-7522-009-3

811.134.2'367.333
ROM 806.0 TORNER CASTELLS S. De los adjetivos

COBISS.SI-ID 64211554

OHK 2017/5 378
        TOURIST map of Greece [Kartografsko gradivo]. - Washington : Hellenic Information Bureau ; London : The Anglo-Hellenic League, [1928]. - 1 zvd. : barve ; 42 x 37 cm na listu 74 x 44 cm, zložen na 10 x 22 cm

Nasl. na ov.: Greece

912.43(495)
COBISS.SI-ID 64205666

OHK 2017/5 379
        TRIESTE : Friuli-Venezia Giulia / [ed. Stella Rasman ; translation by Sara Scrinzi, Francesca Simonetto]. - Eng. ed. - Trieste : Azienda di promozione turistica, [1990?]. - 47 str. : barvne ilustr. ; 20 cm

908(450)
COBISS.SI-ID 15839842

OHK 2017/5 380
        TRPLJENJE / uredili Lenart Škof, Tina Košir Mazi, Maja Bjelica ; [fotografije Maja Bjelica]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015 ([Dob] : Grafika 3000). - 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Poligrafi, ISSN 1318-8828 ; letn. 20 (2015), št. 79-80)

Ov. nasl. - 250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6964-54-8

141.32(082) 2-185.2(082)
PRK 7683/2015, 79/80 TRPLJENJE Škof L. (ur.) SOC 1 POLIGRAFI 79/80
COBISS.SI-ID 283074048

OHK 2017/5 381
TRŠAR, Dušan
        Dušan Tršar : retrospektiva : Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki, 31. marec-20. avgust 2017, Galerija DLUL, Ljubljana (izbor male plastike), 11. april-7. maj 2017, Moderna galerija Ljubljana, 29. september-5. november 2017, Galerija Murska Sobota, 16. november-30. december 2017 / [besedila Aleksander Bassin ... [et al.] ; dokumentacija Adrijana Petrič, Kristina Tina Simončič ; fotografija Tomaž Grdin ; prevod Sunčan Stone]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac ; Murska Sobota : Galerija ; Ljubljana : Društvo likovnih umetnikov, [2017] (Ljubljana : R-tisk). - 147 str. : ilustr. ; 28 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 300 izv. - Bibliografija: str. 144-147

730(497.4):929Tršar D.(083.824)
UMZG M/TršD/11
COBISS.SI-ID 64075362

OHK 2017/5 382
TSYGANKOV, Andrei P., 1964-
        The strong state in Russia : development and crisis / Andrei P. Tsygankov. - New York : Oxford University Press, 2014. - X, 259 str. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo: str. 213-239. - Kazalo

ISBN 978-0-19-933620-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-933621-0 (broš.)

330.34:32(470)
GEO RU II 11429 91:32 TSYGANKOV A. P. The strong

COBISS.SI-ID 64153954

OHK 2017/5 383
TUMA, Elias H.
        European economic history : tenth century to the present : theory and history of economic change / Elias H. Tuma. - New York [etc.] : Harper & Row, cop. 1971. - X, 384 str. ; 27 cm : ilustr.

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

93/94:33
ZGO D 8973 94(4) TUMA E. H. European economic

COBISS.SI-ID 64138338

OHK 2017/5 384
        "UND die Brücke hat gezogen, die vom Ost zum West sich schwingt" : literarische, kulturelle und sprachliche Vernetzungen und Grenzüberschreitungen : Festschrift für Mira Miladinovič Zalaznik / Petra Kramberger, Irena Samide in Tanja Žigon (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 515 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Slovenske germanistične študije ; 14)

200 izv. - 18 prispevkov v nem., 9 v slov. - Zusammenfassung ; Povzetek

ISBN 978-961-237-928-5

821.112.2.09(082) 821.163.6.09(082)
GER 082.2 Miladinović Z. M. UND DIE BRÜCKE GER AR KRAMBERGER P. UND DIE BRÜCKE
COBISS.SI-ID 290286336

OHK 2017/5 385
        UNGARISCHE Malerei und Bildhauerei im 19. Jahrhundert : Führer durch die Ausstellung der Ungarischen Nationalgalerie / [Zsuzsanna Bakó ... [et al.] ; herausgegeben von Géza Csorba ; aus dem Ungarischen von Anikó Harmath]. - Budapest : [Magyar Nemzeti Galéria], 1989. - 47, [46] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Veröffentlichungen der Ungarischen Nationalgalerie ; 1989/1)

73/75(439)"18":069(439 Budapest)
UMZG Kt/Bud/16
COBISS.SI-ID 64091234

OHK 2017/5 386
        VEČJEZIČNI priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Fjalor shumëgjuhësh për komunikim më të lehtë në shëndetësi. 6 [i. e. 4], Albansko / [avtorice Nataša Hirci ... [et al.] ; urednice Uršula Lipovec Čebron ... [et al.] ; prevod Hakim Asanabla (arabščina) ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 243 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/alban_www_skupaj.pdf. - Besedilo v slov. in alban. - Bibliografija: str. 242-243

ISBN 978-961-237-908-7

81'221=163.6=18(035)(038)
GER AR KOCIJANČIČ P.N. VEČJEZIČNI
COBISS.SI-ID 289377280

OHK 2017/5 387
        VEČJEZIČNI priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu = Mnogojazyčnoe rukovodstvo dlja lučšej kommunikacii v sisteme zdravoohranenija = Yiliao waiyu shouce wei fangbian benguo yiliao gongzuozhe yu waiguoren jinxing jiben yiliao qingjing huihua suobian. 2, Rusko kitajsko / [avtorice Nataša Hirci ... [et al.] ; urednice Uršula Lipovec Čebron ... [et al.] ; prevod Hakim Asanabla (arabščina) ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Povše BM). - 245 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/kit_rus_www_skupaj.pdf. - 250 izv. - Besedilo v slov., rus. in kit. - Bibliografija: str. 244-245

ISBN 978-961-237-905-6

81'221=163.6=161.1=581(038)(035)
GER AR KOCIJANČIČ P.N. VEČJEZIČNI
COBISS.SI-ID 289376512

OHK 2017/5 388
        VEČJEZIČNI priročnik za lažje sporazumevanje v zdravstvu. 3, Arabsko-farsi / [avtorice Nataša Hirci ... [et al.] ; urednice Uršula Lipovec Čebron ... [et al.] ; prevod Hakim Asanabla (arabščina) ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Povše BM). - 245 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/arab_far_www_skupaj.pdf. - 250 izv. - Besedilo v slov., arab. in perzijščini (farsi). - Bibliografija: str. 244-245

ISBN 978-961-237-907-0

81'221=163.6=411.21'06=222.1'06(038)(035)
GER AR KOCIJANČIČ P.N. VEČJEZIČNI
COBISS.SI-ID 289377024

OHK 2017/5 389
VENEZIA, Shlomo, 1923-
        Sonderkommando : dans l'enfer des chambres à gaz / Shlomo Venezia ; en collaboration avec Béatrice Prasquier ; préface de Simone Veil. - [Paris] : A. Michel, cop. 2007. - 264 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 263-[265]

ISBN 978-2-226-17593-9 (broš.)

93/94: 343.819.5
COBISS.SI-ID 64234850

OHK 2017/5 390
VESEL, Irena, 1966-
        Šance in Jože Plečnik = Šance and Jože Plečnik / Irena Vesel ; [fotografije Narodni muzej Slovenije ... [et al.] ; prevod v angleščino Neville Hall]. - Ljubljana : Ljubljanski grad = Ljubljana Castle, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - [18] str. : ilustr. ; 22 cm

Ov. nasl. - Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 2.000 izv.

712/72(497.4Ljubljana):929Plečnik J.
UMZG M/Pleč/46 UMZG tf T/svn/Lj/177
COBISS.SI-ID 64213090

OHK 2017/5 391
VICKOV, Gloria
        Hrvatska kultura u učenju stranog jezika / Gloria Vickov. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada ; Split : Filozofski fakultet, 2016. - 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Beleška o autorici: str. 195. - Literatura: str.165-185. - Kazali

ISBN 978-953-169-346-2

37.02:008(=163.42)(075.8)
SLA Var II 1430 VICKOV G. Hrvatska
COBISS.SI-ID 64159330

OHK 2017/5 392
        VILLE, castelli e città murate. - Padova : Provincia di Padova, Assessorato al turismo, [199?]. - [24] str. : ilustr. ; 21 cm

Ovojni nasl. - Zvd. na spojnih listih

908(450.2/.4)(036)
COBISS.SI-ID 7418978

OHK 2017/5 393
VODOPIVEC, Janko
        Čebelarski zapiski / Janko Vodopivec ; [spremni besedi sta napisala Borut Koloini in Jožef Švagelj]. - 1. izd. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk ; Ajdovščina : Občina ; Sežana : Občina, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 379 str. : ilustr. ; 32 cm. - (Berila / Goriški muzej ; zv. 13)

Janko Vodopivec / Jožef Švagelj: str. 3-6. - Spremna beseda s kratkim orisom zgodovine čebelarstva / Borut Koloini: str. 7-14. - Potiskani spojni listi. - 500 izv.

ISBN 978-961-6201-63-6 (Goriški muzej Kromberk)

638.1(092)
ZGO E 671/13 94(497.4) VODOPIVEC J. Čebelarski

COBISS.SI-ID 286780928

OHK 2017/5 394
VOGRINC Javoršek, Urša
        Hybridity of space as force of control in Paul Auster's Travels in the Scriptorium / Urša Vogrinc Javoršek. - Bibliografija: str. 56-57. - Summary ; Povzetek.

V: Becoming world / Mojca Krevel (ed.). - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - (Book series Razprave FF, ISSN 2335-3333). - ISBN 978-961-237-916-2. - Str. 41-59.

821.111(73).09Auster P.
COBISS.SI-ID 64169570

OHK 2017/5 395
VORHEES, Mara
        Moscow / this edition written and researched by Mara Vorhees, Leonid Ragozin. - 6th ed. - Footscray (Victoria) ; Oakland (CA) ; London : Lonely Planet Publications, 2015. - 279 str. : ilustr., zvd. ; 20 cm. - (Lonely planet)

Potiskani notr. str. ov. - Kazalo
- - Moscow [Kartografsko gradivo] : city map. - 1 zvd. ; 46 x 39 cm, zložen na 19 x 19 cm

ISBN 978-1-74220-998-2

913(470Moskva)(036)
GEO RU I 5115 908(4) VORHEES M. Moscow
COBISS.SI-ID 1107946078

OHK 2017/5 396
VOS, Dirk de
        Bruges, Musées Communaux : catalogue des tableaux du 15e et du 16e siècle / Dirk de Vos ; traduit [...] par J. Lebbe. - [s. l. : s. n.], cop. 1982. - 283 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov.: Brugge, Musées Communaux. - Bibliografija pri posam. kat. enotah. - Kazalo

069(493 Brugge):75(492/493)"14/15"
UMZG Kt/Brug/1
COBISS.SI-ID 64145762

OHK 2017/5 397
VOSS-Gerling, Wilhelm
        Normandie : mit 17 Illustrationen sowie 11 Karten und Plänen / [Verfasser Wilhelm Voss-Gerling ; Bearbeitung Ulla Vögele ; Illustrationen Vera Solymosi-Thurzó ; Karten und Pläne Franz Huber und Gert Oberländer]. - 9. Aufl. - München : Polyglott Verlag, 1989/90, cop. 1977. - 63 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Polyglott Reiseführer ; 825)

Avtor na hrbu nasl. strani. - Kazalo

ISBN 3-493-60825-X

914.4(036)
COBISS.SI-ID 5070434

OHK 2017/5 398
VUČINIĆ, Ljubica
        Blago Nacionalne biblioteke Crne Gore : stara i rijetka knjiga / Ljubica Vučinić = Treasures of the National Library : old and rare book ; [prevod Vesna Vučković ; fotografije Lazar Pejović]. - Cetinje : Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević", 2016 (Podgorica : Grafogroup). - 227 str. : ilustr. ; 24 cm

800 izvodov. - Uvodna besedila tudi v angl.

ISBN 978-86-7079-155-8

027.54:094/096(497.16)(064)
SLA Bibl II 1101 VUČINIĆ L. Blago
COBISS.SI-ID 28905744

OHK 2017/5 399
        W stronę Norwida : prace Warszawskiego Koła Norwidologicznego dedykowane Profesor Jadwidze Puzyninie / red. Tomasz Korpysz, Marta Ewa Rogowska. - Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - 107 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-83-64111-73-0
ISBN 83-64111-73-6

821.162.1.09Norwid C.(082)
SLA L.H II 5757 W STRONĘ
COBISS.SI-ID 64220002

OHK 2017/5 400
WATSON, Steven J.
        The reign of George III : 1760-1815 / by J. Steven Watson. - Oxford : The Clarendon Press, 1960. - XVIII, 637 str., 4 zvd. ; 23 cm. - (The Oxford history of England ; 12)

Kazalo

94(41)"1760/1815"
GER 908(41) OXFORD HISTORY England
COBISS.SI-ID 26550114

OHK 2017/5 401
WEGE, Sophia
        Wahrnehmung, Wiederholung, Vertikalität : zur Theorie und Praxis der koginitiven Literaturwissenschaft / Sophia Wege. - Bielefeld : Aisthesis, 2013. - 532 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=serviceetdoc_library=BVB01etdoc_number=025503522etline_number=0001etfunc_code=DB_RECORDSetservice_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Delo na osnovi doktorske disertacije (Ludwig-Maximilians-Universität, München, 2011). - Bibliografija: str. 496-532

ISBN 978-3-89528-953-8 (trda vezava)
ISBN 3-89528-953-1

82.0-3:165
PRK 11498 82.0 WEGE S. Wahrnehmung
COBISS.SI-ID 64219234

OHK 2017/5 402
WEIDER, Ben
        The murder of Napoleon / Ben Weider and David Hapgood. - New York : Berkley Books, 1983. - VIII, 273 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 18 cm

Kazalo

ISBN 0-425-06050-0

93/94:929
ZGO B 1101 94(100) )"15/17" WEIDER B. Murder

COBISS.SI-ID 64155746

OHK 2017/5 403
WESTERN, John R.
        The end of European primacy / J. R. Western. - London : C. Clark, cop. 1965. - VIII, 573 str. ; 22 cm. - (History of Europe)

Bibliografija: str. 551-557. - Kazalo

94(4)
COBISS.SI-ID 64196962

OHK 2017/5 404
WHITE, Patrick, 1912-1990
        Voss / Patrick White ; with an introduction by Robert Macfarlane. - London : Vintage, cop. 2013. - XV, 442 str. ; 20 cm. - (Vintage classics)

ISBN 978-0-099-32471-3

821.111(94)-31
GER 820(94) WHITE P. Voss
COBISS.SI-ID 64087906

OHK 2017/5 405
WITKOWSKA, Monika
        Denmark / main contributors Monika Witkowska and Joanna Hald ; [cartographers Magdalena Polak, Olaf Rodowald, Jarosław Talacha ; photographers Dorota and Mariusz Jarymowiczowie ; illustrators Michał Burkiewicz, Paweł Marcza [!] ; translator Magda Hannay]. - Reprinted with revisions. - London [etc.] : Dorling Kindersley, 2015. - 320 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm. - (Eyewitness travel)

Zvd. in ilustr. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 978-1-4093-7056-7

913(489)(036)=111
GEO DK II 11416 908(4) WITKOWSKA M. Denmark

COBISS.SI-ID 8438673

OHK 2017/5 406
        WITZ und Wirklichkeit : Komik als Form ästhetischer Weltaneignung / Carsten Jakobi, Christine Waldschmidt (Hg.). - Bielefeld : transcript, 2015. - 486 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mainzer historische Kulturwissenschaften ; 23)

Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=4670016&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikoba predstavitev
Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=027920640&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA (kazalo vsebine)

ISBN 3-8376-2814-0 (broš.)
ISBN 978-3-8376-2814-2 (broš.)

82.0
PRK 11488 82.091PRK WITZ
COBISS.SI-ID 64168290

OHK 2017/5 407
WITZLINGER, Hans
        Deutsch aber hallo! : Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe / Hans Witzlinger. - 1. Aufl. - Wien : Lemberger, 2017. - 292 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-7098-1014-9

811.112.2'36(076.1/.2)
GER 803.0-5(076) WITZLINGER H. Deutsch aber

COBISS.SI-ID 64208482

OHK 2017/5 408
WITZLINGER, Hans
        Deutsch aber hallo! : Grammatikübungen Mittel- und Oberstufe. Lösungen / Hans Witzlinger. - 1. Aufl. - Wien : Lemberger, 2017. - 132 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-3-7098-1022-4

811.112.2'36(076.1/.2)
GER 803.0-5(076) WITZLINGER H. Deutsch aber

COBISS.SI-ID 64208994

OHK 2017/5 409
WÖBCKE, Manfred
        Dubai, United Arab Emirates / [text Manfred Wöbcke and Birgit Müller-Wöbcke ; editing John Sykes, Robert Taylor, Michael Scuffil ; translation David Andersen ... et al.]. - 1st ed. - Basingstoke (Hampshire) : Marco Polo Travel Publishing, 2017. - 320 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm + 1 zganj. zvd. - (Marco Polo handbooks)

Avtorji navedeni v kolofonu. - Tekst in zvd. na notr. str. ov. - Nasl. na ov.: Travel handbook Dubai, United Arab Emirates. - Hrbtni nasl.: Dubai, UAE. - Kazalo

ISBN 978-3-8297-6842-9
ISBN 3-8297-6842-7

908(536.2)
GEO AZI-JZ I 5116 908(5) WÖBCKE M. Dubai
COBISS.SI-ID 64058466

OHK 2017/5 410
WYATT, W. Joseph
        B. F. Skinner from A to Z : [brief quotations on everything from Approval to Zen] / W. Joseph Wyatt. - Hurricane (WV) : Third Millennium, 2001. - 154 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Bibliografija: str. 146-149. - Kazalo

ISBN 0-9663622-5-X (trda vezava)
ISBN 0-9663622-2-5 (broš.)
ISBN 978-0-966-36222-0

159.9:929(082.22)Skinner B. F.
CC-APA: 2140
PSI 159.9 WYATT W.J. B. F. Skinner
COBISS.SI-ID 64109410

OHK 2017/5 411
YOUNG, George Malcolm, 1882-1959
        Victorian England : portrait of an age / by G. M. Young. - [5th impression]. - London ; New York ; Toronto : Oxford University Press, [1949]

Kazalo

94(41)"18"
COBISS.SI-ID 211210752

OHK 2017/5 412
        YUNNAN : "Shangri-La" over the horizon / [translators Zhang Shaoning ... [et al.] ; English editors Sue Duncan and Yu Ling]. - 1st ed. - Beijing : Foreign Languages Press, 2006. - 238 str., [32] str. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Panoramic China)

ISBN 7-119-04077-4

908(513.21)
AAŠ K 908 YUNNAN
COBISS.SI-ID 238261504

OHK 2017/5 413
        ZAČETKI grškega mišljenja / uredila Franci Zore in Jan Ciglenečki. - Ljubljana : KUD Logos : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 303 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 08)

Besedilo v slov. ali hrv. - Predgovor / urednika: str. 7-8. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v različnih jezikih

ISBN 978-961-6519-97-7 (KUD Logos)

1(38)"-06/-05"(082)
FIL XI.2 ZAČETKI GRŠKEGA Zore F. (ur.) PRK 11489 1 ZAČETKI GRŠKEGA Zore F. (ur.)
COBISS.SI-ID 286750976

OHK 2017/5 414
        ZAČETKI in dosežki slovenskega gledališča moderne dobe : ob 150-letnici ustanovitve Dramatičnega društva v Ljubljani / urednika Štefan Vevar in Barbara Orel ; [prevodi povzetkov Melita Silič ; imensko kazalo Ksenija Kaučič in Štefan Vevar]. - Ljubljana : Slovenski gledališki inštitut, 2017 (Begunje : Cicero). - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, ISSN 2463-8277 ; letn. 54, št. 95)

400 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-6860-14-7

792.054(497.4)"19"
MUZ A 3755 ZAČETKI in dosežki PRK 11467 ZAČETKI Vevar Š. (ur.)
COBISS.SI-ID 288859904

OHK 2017/5 415
        ZÁPISKY z cest. 1, Jižní Balkán / Ivan Foletti, Zuzana Frantová, Monika Kučerová (eds.). - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 63 str. : ilustr. ; 16 x 22 cm

Nasl. str. obsega dve str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-80-210-6853-7

7.033.2(497)
UMZG Ba220/35
COBISS.SI-ID 64090210

OHK 2017/5 416
        ZBORNIK : vo čest na prof. d-r Radmila Ugrinova-Skalovska po povod devedesetgodišninata od raganjeto / [redakciski odbor Emilija Crvenkovska, urednik... et al.]. - Skopje : Filološki fakultet "Blaže Koneski", 2016 (Skopje : Boro grafika). - 309 str. : ilustr. ; 24 cm

Cir. in lat. - 300 izvodov. - Prispevki večinoma v mak., ostali v hrv. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Bibliografija na trudovite na prof. d-r Radmila Ugrinova-Skalovska: str. 19-30. - Izvlečki v mak. ali hrv., povzetki v angl.

ISBN 978-608-234-045-6

811.163.3-05Ugrinova-Skalovska R.(082) 811.163.1(082) 811.163.3(082)
SLA Phil II 4457 ZBORNIK
COBISS.SI-ID 102161930

OHK 2017/5 417
        ZBORNIK simpozija v spomin dr. Milanu Ževartu / [zbral in uredil Damijan Kljajič ; fotografije Peter Marinšek, arhiv Muzeja Velenje]. - Velenje : Muzej, 2017. - 267 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-94125-5-8

94(497.4)"19"(082) 929Ževart M.(082)
ZGO C 6783 929A/Z Ževart M. ZBORNIK simpozija

COBISS.SI-ID 290161152

OHK 2017/5 418
ZELENKA, Petr
        Zgodbe vsakdanje norosti : (gledališka igra) / Petr Zelenka ; prevedla Nives Vidrih. - [Ljubljana] : MGL, 2006. - 95 str. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2006/2007. - Prevod dela: Příběhy obyčejného šílenství

821.162.3-2
SLA L.A II 7471 ZELENKA P. Zgodbe
COBISS.SI-ID 2253147

OHK 2017/5 419
ZLATUNIĆ, Romuald
        Izrada i pečenje keramike na neolitički način : izložba = The making and firing of neolithic pottery : exhibition / Romuald Zlatunić ; [urednik kataloga, catalogue editor Romuald Zlatunić ; fotografije, photography Romuald Zlatunić ... [et al.] ; prijevod, translation Tamara Levak Potrebica]. - Pula : Arheološki muzej Istre = Archaeological Museum of Istria, 2017. - 68 str. : ilustr. ; 17 X 24 cm. - (Katalog = Catalogue / Arheološki muzej Istre Pula, ISSN 1845-8025 ; 84)

Besedilo vzporedno v hrv. in prevod v angl. - Keramičko tumačenje eksperimentalne arheologije : vađenje prirodnog sedimenta, oblikovanje i pečenje keramičkih posuda = A potter's interpretation of the experimental archaeology : extraction of natural sediment and shaping and firing of ceramic vessels / Marina Orlić: str. 45-54. - Bibliografija: str. 62-66

ISBN 978-953-8082-07-8

903/904
ARH 017-HR 12/84 UMZG Dd/17 ZGO ZD 1411/84 ZLATUNIĆ R. Izrada i pečenje

COBISS.SI-ID 9641312

OHK 2017/5 420
ZUPANČIČ, Matjaž, 1959-
        Reklame, seks in požrtija : črna komedija / Matjaž Zupančič. - [Ljubljana : MGL], 2008. - 58 f. ; 29 cm

Strojep. avtogr. - MGL 2009/2010

821.163.6-2
SLA L.A II 7477 ZUPANČIČ M. Reklame
COBISS.SI-ID 3017563

OHK 2017/5 421
ŽAGAR, Jošt
        Umetnost in Lenoba [i. e. lenoba] : negacija v umetnosti Mladena Stilinovića : diplomsko delo / Jošt Žagar. - Ljubljana : [J. Žagar], 2017. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Lev Kreft, Rebeka Vidrih. - Bibliografija: str. 51-52. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za umetnostno zgodovino, Oddelek za filozofijo

7.038(497.5):929Stilinović M.
FRASCATI: 6-302
FIL DIP VII ŽAGAR J. Umetnost
COBISS.SI-ID 64058210


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO