COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI OHK FF - avgust 2017


OHK 2009/8 1
        50 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention in Österreich / Herausgegeben vom Bundesministerium für Inneres. - Wien : NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2005. - 157 str. ; 22 cm. - (Schriftenreihe BM.I ; Bd. 5)

ISBN 3-7083-0328-8

94(436)"19"
ZGO C 6839/5 94(41/49) 50 JAHRE GENFER
COBISS.SI-ID 64905570

OHK 2009/8 2
AKBARI, Suzanne Conklin
        Idols in the East : European representations of Islam and the Orient, 1100-1450 / Suzanne Conklin Akbari. - Ithaca : Cornell University Press, 2012. - XII, 323 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cornell paperbacks)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017678641&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Table of contents. - Prva izd. 2009. - Bibliografija: str. 289-313. - Kazalo. - Vsebina: Medieval Orientalism? ; The shape of the world ; From Jerusalem to India ; The place of the Jews ; The Saracen body ; Empty idols and a false prophet ; The form of heaven ; A glance at early modern Orientalism

ISBN 978-0-8014-7781-2 (broš.)
ISBN 0-8014-7781-6 (broš.)

82.091
PRK 11594 82.091TIM AKBARI S. C. Idols in theEast

COBISS.SI-ID 64849250

OHK 2009/8 3
ALDERMAN, Naomi
        The power / Naomi Alderman. - [London] : Viking, 2016. - 340 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-0-670-91998-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-241-01572-8 (broš.)

821.111-312.9
GER 820 ALDERMAN N. Power
COBISS.SI-ID 16433718

OHK 2009/8 4
ANGELINI, Cinzia
        Bridging the gap : activation, participation and role modification / a manual by Cinzia Angelini ; introduction by Emma Nardi. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 95 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 3)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N3_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 3, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. [97-101]

ISBN 978-3-902796-31-8

069(4)(035)
ETN B.3 13397 ANGELINI C. Bridging ZGO C 6656 06 EMEE Bridging gap
COBISS.SI-ID 618348

OHK 2009/8 5
        ANIMAL umwelten in a changing world : zoosemiotic perspectives / Timo Maran, Morten Tønnessen, Kristin Armstrong Oma, Laura Kiiroja, Riin Magnus, Nelly Mäekivi, Silver Rattasepp, Paul Thibault, Kadri Tüür. - Tartu : University of Tartu Press, cop. 2016. - 276 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tartu Semiotics Library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 18)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Loomade omailmad muutuvas maailmas : zoosemiootilisi vaateid . - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Umvel´ty životnyh v izmenjajuščemsja mire : zoosemiotičeskie perspektivy. - Opombe tekoče na dnu str. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-9949-77-280-3
ISBN 9949-77-280-X
ISBN 978-9949-77-281-0 (pdf)
ISBN 9949-77-281-8

81'22:59(082)
COBISS.SI-ID 64857186

OHK 2009/8 6
        ANTI-gender campaigns in Europe : mobilizing against equality / edited by Roman Kuhar and David Paternotte. - London ; New York : Rowman & Littlefield International, Ltd., 2017. - 292 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78348-999-2 (cloth : brezkislinski papir)

305.3:32:316
SOC 305 ANTI-GENDER Kuhar Roman eds.
COBISS.SI-ID 64848738

OHK 2009/8 7
        APOHA : Buddhist nominalism and human cognition / edited by Mark Siderits, Tom Tillemans, Arindam Chakrabarti. - New York : Columbia University Press, 2011. - VIII, 333 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 305-320. - Kazalo

ISBN 978-0-231-15360-7 (hbk.)
ISBN 978-0-231-15361-4 (pbk.)

16:24(082) 81'37:24(082)
FIL V APOHA Siderits M. (ur.)
COBISS.SI-ID 64849762

OHK 2009/8 8
        AVSTRO-ogrska monarhija v besedi in podobi : Slovenci. 1, Štajerska, Porabje in Prekmurje, Koroška / uredili Monika Kropej Telban in Ingrid Slavec Gradišnik ; [prevod Alenka Novak ; spremna besedila Maja Godina Golija ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 248 str. : ilustr. ; 25 cm

Izbor in prevod iz dela: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. - Nasl. v kolofonu: Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi - Slovenci. - "Prevod narodopisnih poglavij o Slovencih iz Avstro-ogrske monarhije v besedi in podobi ..." --> uredniška opomba. - Zvd. na sprednjem spojnem listu, ilustr. na zadnjem spojnem listu. - 400 izv. - Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Ingrid Slavec Gradišnik: str. 7-25. - Uredniška opomba / urednici: str. 27-28. - Slovenska ljudska kultura v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Helena Ložar-Podlogar: str. 173-211. - Materialna kultura Slovencev v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Maja Godina Golija: str. 213-229. - Pripovedništvo in pesemsko izročilo v delu Avstro-ogrska monarhija v besedi in podobi / Monika Kropej Telban: str. 231-248. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-254-913-8

39(436-89=163.6)
ETN D.0 13398 AVSTRO-OGRSKA Kropej Telban M. (ur.) SLA Ethn II 306 AVSTRO-OGRSKA SOC 39 AVSTRO-OGRSKA Kropej M. ur.
COBISS.SI-ID 284965376

OHK 2009/8 9
BABIČ, Saša, 1979-
        Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev / Saša Babič ; [prevod [povzetka] Manca Berkopec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 155 str. ; 25 cm. - (Ethnologica - Dissertationes / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, ISSN 2232-3090 ; 6)

Podatek o izdaji in natisu v CIP-u. - 300 izv. - Bibliografija: str. 145-155. - Povzetek v angl.: Beseda ni konj (Word is not a horse) / It doesn't hurt to ask: aesthetic structure of Slovenian short folklore forms

ISBN 978-961-254-766-0

398(497.4)
ETN D.3.2 13403 BABIČ S. Beseda SLA Fol II 577/6 BABIČ S. Beseda
COBISS.SI-ID 278195712

OHK 2009/8 10
BEĆKOVIĆ, Matija
        O međuvremenu : zapisi / Matija Bećković. - Dopunjeno izd. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1985. - 241 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

Beleška o piscu: str. 241

821.163.41-4
SLA L.A I 2393 BEĆKOVIĆ M. O međuvremenu
COBISS.SI-ID 12477959

OHK 2009/8 11
        BEITRÄGE zur Translation von gestern, heute und morgen / Vlasta Kučiš und Petra Žagar-Šoštarić (Hrsg.). - U Rijeci : Filozofski fakultet Sveučilišta, 2017. - 252 str. : ilustr. ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://izdavastvo.ffri.hr/wp-content/uploads/2017/01/END_WEB_VERSION.pdf. - 300 izv. - Besedilo v nem. in angl. - Bibliografija in povzetek v nem. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-953-7975-47-0

81ʼ25(082)
SLA Phil II 4468 BEITRÄGE
COBISS.SI-ID 22982152

OHK 2009/8 12
BELJKAŠIĆ-Hadžidedić, Ljiljana
        Susreti sa ljudima : iz etnografskog terenskog dnevnika / Ljiljana Beljkašić-Hadžidedić. - Sarajevo : Zemaljski muzej BiH, 2007 (Sarajevo : DES). - 85 str. : ilustr. ; 20 cm

Naklada 300 izv. - Beseda o avtorju: str. 85

ISBN 978-9958-502-03-3 (broš.)

39(497.6)(093.3)
ETN B.1 13428 BELJKAŠIĆ L. Susreti
COBISS.SI-ID 15610374

OHK 2009/8 13
BENCHLEY, Peter, 1940-2006
        Jaws / Peter Benchley. - 21st printing. - London ; Sidney : Pan Books, 1976, cop. 1974. - 285 str. ; 18 cm

ISBN 0-330-24382-9

821.111(73)-3
GER 820(73) BENCHLEY P. Jaws
COBISS.SI-ID 64812386

OHK 2009/8 14
BLAKE, Jason
        Introduction / Jason Blake and Andrew C. Holman.

V: The same, but different / edited by Jason Blake and Andrew C. Holman. - Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, 2017. - ISBN 978-0-7735-5054-4. - Str. 3-13.

796.966:821.111(71).09
COBISS.SI-ID 64899426

OHK 2009/8 15
BLAKE, Jason
        Richard and the rest : Quebec in hockey fiction / Jason Blake. - Bibliography: str. 305-328.

V: The same, but different / edited by Jason Blake and Andrew C. Holman. - Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, 2017. - ISBN 978-0-7735-5054-4. - Str. 185-208.

821.111(71).09:796.966:(714)
COBISS.SI-ID 64900706

OHK 2009/8 16
BOGARD, Paul
        The ground beneath us : from the oldest cities to the last wilderness, what dirt tells us about who we are / Paul Bogard. - 1st ed. - New York ; Boston ; London : Little, Brown and Company, 2017. - IX, 307 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd. ; 25 cm

Bibliografija: str. 265-297. - Kazalo

ISBN 978-0-316-34226-1
ISBN 0-316-34226-2

631.4
GEO II 11445 631.4 BOGARD P. The ground
COBISS.SI-ID 64868962

OHK 2009/8 17
BONOMELLI, Geremia, 1831-1914
        Un autunno in Occidente / Geremia Bonomelli. - 3. ed. - Milano : Cogliati, 1907. - 416 str., [12] f. pril : ilustr. ; 19 cm

27:82-992
UMZG Stg C/Bonom/1
COBISS.SI-ID 64842338

OHK 2009/8 18
BONOMELLI, Geremia, 1831-1914
        Un autunno in Oriente / Geremia Bonomelli. - 3. ed. con illustrazioni. - Milano : Cogliati, 1910. - XXIII, 372 str., [18] f. pril. : ilustr. ; 19 cm

27:82-992
UMZG C/Bonom/2
COBISS.SI-ID 64842594

OHK 2009/8 19
BORGES, Jorge Luis
        Historia universal de la infamia / Jorge Luis Borges. - 11a reimp. - Madrid : Alianza Editorial ; Buenos Aires : Emecé Editores, 1995. - 139 str. ; 18 cm. - (El libro de bolsillo. Sección Literatura ; 353)

ISBN 84-206-1353-3

821.134.2(82)-32=134.2
ROM 860(7/8) BORGES J. L. Historia universal

COBISS.SI-ID 9336121

OHK 2009/8 20
BOŠKOVIĆ, Aleksandar
        Etnologija svakodnevnog života / Aleksandar Bošković. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2005. - 137 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svedočanstva / Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji ; br. 23)

Bibliografija: str. 134-137

ISBN 86-7208-113-7 (broš.)

316.728:572(497.11)
ETN Č.2 13415 BOŠKOVIĆ A. Etnologija
COBISS.SI-ID 127190284

OHK 2009/8 21
BOŠTJANČIČ, Maja
        Zaton arabske vladavine na Iberskem polotoku : diplomsko delo / Maja Boštjančič. - Ljubljana : [M. Boštjančič], 2017. - 44 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Janez Mlinar. - Bibliografija: str. 43-44 in pod besedilom. - Izvleček v slov. in angl. ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(46)"10"
ZGO DiplB BOŠTJANČIČ Maja
COBISS.SI-ID 64831586

OHK 2009/8 22
BOURDELLE, Antoine, 1861-1929
        È. Burdell' / B. Ternovec. - [Moskva] : Ogiz-Izogiz, 1935. - 51, [32] str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. [52]

73(44):929Bourdelle A.
UMZG M/Bour/1
COBISS.SI-ID 64919906

OHK 2009/8 23
BOŽIĆ, Mirko, 1982-
        Kristalno zvono / Mirko Božić. - Zaprešić : Fraktura ; Sarajevo : Synopsis, 2017. - 211 str. ; 21 cm

O avtoru: str. 211

ISBN 978-953-266-888-9 (Fraktura)
ISBN 978-9958-01-047-7 (Synopsis)

821.163.4(497.6)-32
SLA L.A II 7521 BOŽIĆ M. Kristalno
COBISS.SI-ID 64902498

OHK 2009/8 24
BOŽIĆ, Tanja, 1995-
        Premeščene identitete v romanu Canzone di guerra Daše Drndić : diplomsko delo / Tanja Božić. - Ljubljana : [T. Božić], 2017. - 50 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorica Vanesa Matajc, somentorica Đurđa Strsoglavec. - Bibliografija: str. 45-48. - Izvleček ; Abstract: Misplaced identities in the novel Canzone di guerra by Daša Drndić. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.163.42.09Drndić D.
PRK DiplB 246/BD BOŽIĆ T. Premeščene identitete

COBISS.SI-ID 64899170

OHK 2009/8 25
BRUCK, Robert
        Die Denkmalpflege im Königreiche Sachsen / von Robert Bruck. - Dresden : Kühtmann, 1910. - 115 str. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

719(430.246)
UMZG C/BruckR/1
COBISS.SI-ID 64820322

OHK 2009/8 26
BRÜCKNER, Uwe R.
        Synaesthetic translation of perspectives : scenography - a sketchbook / a manual by Uwe R. Brückner and Linda Greci ; [sketches Uwe R. Brückner ; translations Sean McLaughlin]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 167 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 4)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N4.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 4, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija: str. 164-167

ISBN 978-3-902796-32-5

069(4)(035)
ETN B.3 13397 BRÜCKNER U. R. Synaesthetic ZGO C 6657 06 EMEE Synaesthetic
COBISS.SI-ID 618604

OHK 2009/8 27
        BUDDHISM, international relief work, and civil society / edited by Hiroko Kawanami and Geoffrey Samuel. - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XII, 224 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Contemporary anthropology of religion)

ISBN 978-1-137-38022-7 (trda vezava)

24-464:316 316
AAŠ 39 BUDDHISM Kawanami H. (ed.)
COBISS.SI-ID 64908130

OHK 2009/8 28
BUGARSKI, Astrida
        Bosanske brvnare : drvo - čuvar najstarijih graditeljskih vještina stanovnika Bosne / Astrida Bugarski ; [fotografije Astrida Bugarski ; prijevod Saba Risaluddin]. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2009 (Sarajevo : Bemust). - 146 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Beseda o avtorju: str. 145-146. - Bosnia's wooden buildings : building with wood - preserving Bosnia's ancient skills, str. 135-143. - Bibliografija: str. 125-127. - Slovarček manj znanih besed z razlago: str. 129-133.

ISBN 978-9958-502-08-8 (trda vezava)

728.18:39(497.6)
ETN Č.1 13429 BUGARSKI A. Bosanske
COBISS.SI-ID 17286662

OHK 2009/8 29
BULATOVIĆ, Miodrag, 1930-1991
        Gullo gullo : roman / Miodrag Bulatović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1985. - 316 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

821.163.41-31
SLA L.A I 1081 BULATOVIĆ M. Gullo gullo
COBISS.SI-ID 11032327

OHK 2009/8 30
BULATOVIĆ, Miodrag, 1930-1991
        Heroj na magarcu : roman / Miodrag Bulatović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, [1981]. - 357 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga : Beletristika ; 12)

Iz recenzija nove verzije "Heroja na magarcu" / Mirko Đorđević, Vaso Milinčević: str. 356-357

821.163.4-311.2=163.4
SLA L.A I 1075/12 BULATOVIĆ M. Heroj
COBISS.SI-ID 5048217

OHK 2009/8 31
BULATOVIĆ, Miodrag, 1930-1991
        Jahač nad jahačima : moje istrgnute ljubavne stranice / Miodrag Bulatović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1983. - 216 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

821.163.41--3
SLA L.A I 1056 BULATOVIĆ M. Jahač
COBISS.SI-ID 14281473

OHK 2009/8 32
BURK, Michael, 1924-
        The tribunal / Michael Burk ; translated by Marcus Bullock. - Sevenoaks ; London : Coronet Books : Hodder and Stoughton, cop. 1978. - 285 str. ; 18 cm

Izvirni stvarni nasl.: Das Tribunal

ISBN 0-340-23089-4

821.112.2-311.6=111
GER 830 BURK M. Tribunal (ang)
COBISS.SI-ID 64828514

OHK 2009/8 33
BURLEY, Mikel, 1972-
        Classical samkhya and yoga : an Indian metaphysics of experience / Mikel Burley. - London ; New York : Routledge, 2012, cop. 2007. - XIV, 226 str. ; 24 cm. - (Routledge Hindu studies series)

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0613/2006014247.html - kazalo
Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2006014247-d.html - opis založnika. - Bibliografija: str. 205-217. - Kazalo

ISBN 978-0-415-39448-2 (hbk.)
ISBN 978-0-415-64887-5 (pbk.)

233-852.5YOG:11
FIL X BURLEY M. Classical samkhya
COBISS.SI-ID 64873058

OHK 2009/8 34
BUSCHA, Joachim
        Der Infinitiv / Joachim Buscha, Irene Zoch. - 2., durchgesehene Aufl. - Leipzig [etc.] : Langenscheidt : Verlag Enzyklopädie, cop. 1992. - 128 str. ; 22 cm. - (Zur Theorie und Praxis des Deutschunterrichts für Ausländer)

Bibliografija: str. 124-128

ISBN 3-324-00309-1

811.112.2'367.625.41
GER 803.0-2 BUSCHA J. Infinitiv (1992)
COBISS.SI-ID 4608057

OHK 2009/8 35
CHEN, Gang, politične študije
        The politics of disaster management in China : institutions, interest groups, and social participation / Gang Chen. - New York : Palgrave Macmillan, cop. 2016. - XI, 137 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Palgrave pivot)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-137-55711-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-137-54831-3 (e-knjiga)

316:005:656.085.2
AAŠ K 316 CHEN G. The politics
COBISS.SI-ID 64925026

OHK 2009/8 36
        The CHURCH history of Rufinus of Aquileia : Books 10 and 11 / translated by Philip R. Amidon, S.J. - New York : Oxford University Press, 1997. - XIX, 132 str. ; 23 cm

Bibliografija: str.117-123. - Kazalo

ISBN 0-19-511031-5

94(3)
ZGO C 6836 94(3) CHURCH HISTORY
COBISS.SI-ID 64860258

OHK 2009/8 37
        La CIVILTÀ del pane : storia, tecniche e simboli dal Mediterraneo all'Atlantico : atti del convegno internazionale di studio (Brescia, 1-6 dicembre 2014) / a cura di Gabriele Archetti. - Spoleto : Fondazione Centro italiano di studi sull' alto medioevo, 2015. - 3 zv. [2075 str.] : ilustr. ; 30 cm. - (Centro studi longobardi. Ricerche ; 1)

Bibliografija pri večini prispevkov pod besedilom. - Kazala

ISBN 978-88-6809-053-1

664.6(091)
ZGO D 8994/1 930.85 CIVILTÀ del pane
COBISS.SI-ID 64806242

OHK 2009/8 38
        COLLINS COBUILD English grammar / [founding editor-in-chief John Sinclair]. - 4th ed. - Glasgow : HarperCollins, 2017. - XXII, 554 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-00-813581-2 (PB)
ISBN 978-0-00-821314-5 (EB)

811.111'36(075)
GER 802.0-5 COLLINS COBUILD Sinclair J. '17

COBISS.SI-ID 64832610

OHK 2009/8 39
        CONCEPTS for semiotics / edited by Claudio Julio Rodríguez Higuera, Tyler James Bennett. - Tartu : University of Tartu Press, cop. 2016. - 256 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tartu Semiotics Library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 16)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Mõisteid semiootikale . - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Koncepty dlja semiotiki. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-9949-77-258-2
ISBN 9949-77-258-3
ISBN 978-9949-77-265-0
ISBN 9949-77-265-6

81'22(082)
COBISS.SI-ID 64858978

OHK 2009/8 40
CORTÁZAR, Julio
        Deshoras / Julio Cortázar. - Madrid : Alfaguara, 1983. - 173 str. ; 22 cm. - (Biblioteca Cortázar ; 109)

ISBN 84-204-2146-4

821.134.2(82)-32
ROM 860(7/8) CORTÁZAR J. Deshoras
COBISS.SI-ID 64816738

OHK 2009/8 41
CORTÁZAR, Julio
        Libro de Manuel / Julio Cortázar. - 2a ed. - Barcelona : Bruguera, 1981. - 415 str. ; 18 cm. - (Libro amigo ; 1502/744)

ISBN 84-02-07204-6

821.134.2(82)-32
ROM 860(7/8) CORTÁZAR J. Libro de Manuel
COBISS.SI-ID 64816482

OHK 2009/8 42
COUNIS, Salomon-Guillaume
        Salomon-Guillaume Counis : (1785-1859) : peintre de S.A.I. la Grande-Duchesse de Toscane / Ernest Naef. - Paris : Morancé, 1934. - 128 str, XXIV f. pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 125-126. - Vsebuje tudi: Dissertation sur la peinture en émail, sur la peinture en porcelaine et du leur usage ; suivi du Petit traité a l'usage du peintre en émail / Salomon-Guillaume Counis

75(44)"18":929 Counis S.-G.
UMZG M/Coun/1
COBISS.SI-ID 64917858

OHK 2009/8 43
ČERNYŠEVSKIJ, Nikolaj Gavrilovič
        Èstetika / N. G. Černyševskij. - Moskva ; Leningrad : Iskusstvo, 1939. - 287 str. : ilustr. ; 22 cm

Cir. - Bibliografija v opombah na koncu knjige. - Kazalo

111.852
UMZG C/Černy/1
COBISS.SI-ID 64823650

OHK 2009/8 44
ČEVKA, Klara
        Vpliv geomorfoloških značilnosti na poteh invazije v Normandiji : diplomsko delo / Klara Čevka. - Ljubljana : [K. Čevka], 2017. - IV, 97 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Uroš Stepišnik, Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 85-96. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak, Oddelek za geografijo, Odd. za zgodovino

94(100)"1944"
GEO DiplB 316 ČEVKA K. CD GEO DiplB 316 ČEVKA K. Vpliv ZGO DiplB ČEVKA Klara
COBISS.SI-ID 64912226

OHK 2009/8 45
ČUČNIK, Primož
        Ti na S / Primož Čučnik. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 95 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

250 izv.

ISBN 978-961-7017-01-4

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/87 ČUČNIK P. Ti na S
COBISS.SI-ID 289440256

OHK 2009/8 46
DAVIS, Jennifer R.
        Charlemagne's practice of empire / Jennifer R. Davis. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - XIX, 531 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 437-521. - Kazalo

ISBN 978-1-107-43413-4 (pb)
ISBN 978-1-107-07699-0 (hb)

94(100)"07/08"
ZGO D 8997 94(100)"03/14" DAVIS J. R. Charlemagne's

COBISS.SI-ID 64831842

OHK 2009/8 47
        DEIXIS in narrative : a cognitive science perspective / edited by Judith F. Duchan, Gail A. Bruder, Lynne E. Hewitt. - Hillsdale (New Jersey) ; Hove (UK) : Lawrence Erlbaum Associates, 1995. - XIX, 522 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 487-505. - Kazali

ISBN 0-8058-1462-0 (trda vezava)
ISBN 0-8058-1463-9 (broš.)

81'42'36:165.194(082)
GER AN 81'42 DEIXIS IN Duchan J. F. (ur.)
COBISS.SI-ID 64913762

OHK 2009/8 48
        DESCARTES' meditations : a critical guide / edited by Karen Detlefsen. - 1st paperback ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - XII, 264 str. ; 23 cm. - (Cambridge critical guides)

Bibliografija: str. 243-254. - Kazalo

ISBN 978-1-107-46317-2 (broš.)
ISBN 978-0-521-11160-7 (trda vezava)

1Descartes R.(082) 165.63(082)
FIL XI.4 DESCARTES' Detlefsen K. (ur.)
COBISS.SI-ID 39653421

OHK 2009/8 49
DMITROVIĆ, Katarina, 1974-
        Nekropole bronzanog doba u regiji Čačka / Katarina Dmitrović ; [prevod Ksenija Dunjić, Katarina Dmitrović, Predrag Radović] = Bronze Age Necropolises in the Čačak Region / Katarina Dmitrović ; [translated by Ksenija Dunjić, Katarina Dmitrović, Predrag Radović]. - Čačak : Narodni muzej, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 303 str. : ilustr. ; 29 cm

"Knjiga o nekropolama bronzanog doba regije Čačka predstavlja deo moje doktorske disertacije koja je pod nazivom "Sahranjivanje u kulturama bronzanog doba u Zapadnom Pomoravlju", odbranjena na Filozofskom fakultetu u Beogradu 26.11. 2015. godine" --> str. [9]. - Besedilo vzporedno v srb. in prevod v angl. - Cir. in lat. - Bibliografija: str. 262-271, 302-303. - Vsebuje tudi: Bioarheološka analiza bronzanodopskih ljudskih posmrtnih ostataka iz Čačka i okoline / Predrag Radović = Bioarchaeological Analysis of Bronze Age Human Remains from the Čačak and Surrounding Area / Predrag Radović

ISBN 978-86-84067-60-1 (trda vezava)

903.5"637"(497.11)
ZGO E 1872 902/904 DMITROVIĆ K. Nekropole bronzanog

COBISS.SI-ID 228283916

OHK 2009/8 50
        DOPO il Rosso : artisti a Volterra e Pomarance : [Volterra, Pinacoteca Civica, Pomarance, Palazzo Ricci, 19 luglio - 3 novembre 1997. - [Venezia] : Marsilio, 1997. - 117 str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 115-117

75.034.6(450.52)
UMZG T/ita/e231/40
COBISS.SI-ID 64820578

OHK 2009/8 51
        DTV junior Literatur-Lexikon : Sprache, Lebensbilder, literarische Begriffe und Epochen / [Mitautoren Renate Freyeisen ... et al.] ; herausgegeben von Heinrich Pleticha ; [überarbeitet und aktualisiert von Dr. Hans-Jürgen Hereth ; mit Porträtzeichnungen von Ingrid Kellner]. - 11. überarbeitete Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag ; Berlin : Cornelsen Verlag, 1997, cop. 1986. - 255 str. : ilustr. ; 20 cm. - (DTV. DTV junior ; 79517)

Avtor naveden v kolofonu. - Kazalo

ISBN 3-423-79517-4

821.112.2.09-93(031) 821.0-93(031)
GER Lex 830.09 DTV JUNIOR Pleticha H. (ur.)

COBISS.SI-ID 64886882

OHK 2009/8 52
        DUDEN : das große Wörterbuch der deutschen Sprache in sechs Bänden / herausgegeben und bearbeitet vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion unter Leitung von Günther Drosdowski. - Mannheim ; Wien ; Zürich : Bibliographisches Institut : Dudenverlag, 1976-1981. - 6 zv. ; 23 cm.

Vsebina:
Bd. 1: A-Ci / [Mitarbeiter an diesem Band Gerda Berger et al.]. - 1976. - 464 str.
Bd. 2: Cl-F / [Miterbeiter an diesem Band Gerda Berger et al.]. - 1976. - 465-928 str.
Bd. 3: G-Kal / [Mitarbeiter an diesem Band Gerda Berger et al.]. - 1977. - 929-1408 str.
Bd. 4: Kam-N / [Mitarbeiter an diesem Band Gerda Berger et al.]. - 1978. - 1409-1904 str.
Bd. 5: O-So / [Mitarbeiter an diesem Band Brigitte Alsleben et al.]. - 1980. - 1905-2432 str.
Bd. 6: Sp-Z / [Mitarbeiter an diesem Band Brigitte Alsleben et al.]. - 1981. - 2433-2992 str.

ISBN 3-411-01354-0 (Gesamtwerk)
ISBN 3-411-01355-9 (Bd. 1)
ISBN 3-411-01356-7 (Bd. 2)
ISBN 3-411-01357-5 (Bd. 3)
ISBN 3-411-01358-3 (Bd. 4)
ISBN 3-411-01359-1 (Bd. 5)
ISBN 3-411-01360-5 (Bd. 6)

811.112.2'374
GER SkK 803.0 DUDEN Großes 1 izd.
COBISS.SI-ID 52911104

OHK 2009/8 53
        DUDEN Wörterbuch neue Rechtschreibung : was Duden empfiehlt / [Redaktion Birgit Eickhoff, Angelika Haller-Wolf]. - Mannheim [etc.] : Dudenverlag, cop. 2005. - 575 str. ; 19 cm

ISBN 3-411-05069-1

811.112.2'35(038)
GER Lex 803.0-1 DUDEN NEUE Eickhoff B. (ur)

COBISS.SI-ID 64904546

OHK 2009/8 54
DUNNE, John D.
        Foundations of Dharmakirtiʼs philosophy / John D. Dunne. - 1st ed. - Boston : Wisdom, 2004. - XVII, 467 str. ; 23 cm. - (Studies in Indian and Tibetan Buddhism)

Bibliografija: str. 417-438. - Kazalo

ISBN 0-86171-184-X

1Dharmakirti 24:165
FIL X DUNNE J.D. Foundations
COBISS.SI-ID 64857698

OHK 2009/8 55
DURAS, Marguerite
        The lover / Marguerite Duras ; translated from the French by Barbara Bray. - London : Fontana Paperbacks, 1986. - 123 str. ; 20 cm. - (Flamingo : 4159)

Prevod dela: L'amant

ISBN 0-00-654159-3

821.133.1-311.2=111
GER 840/860 DURAS M. Lover
COBISS.SI-ID 64913506

OHK 2009/8 56
        DVANAJST : umetnost prihodnosti / [uredila Maja Brodschneider Kotnik ; fotografije Miha Sagadin]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 155 str. : fotogr. ; 23 cm

13.000 izv.

ISBN 978-961-6744-59-1

929(047.53)
SLA Var II 1435 DVANAJST
COBISS.SI-ID 72314881

OHK 2009/8 57
        EDILIZIA residenziale tra IX-X secolo : storia e archeologia / a cura di Paola Galetti. - Borgo S. Lorenzo (Firenze) : All'insegna del giglio, 2010. - 244 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.ilibri.casalini.it/toc/10955830.pdf - Kazalo. - Proceedings of a meeting held in Bologna, Italy, June 20-21, 2005

ISBN 978-88-7814-357-9
ISBN 88-7814-357-X

902
ARH 015 82,7
COBISS.SI-ID 64836962

OHK 2009/8 58
EDMONDS, David
        Would you kill the fat man? : the trolley problem and what your answer tells us about right and wrong / David Edmonds. - 5th printing, and 1st paperback printing. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2015. - XVII, 220 str. : ilustr. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo: str. 193-204. - Bibliografija: str. 205-212. - Kazalo

ISBN 978-0-691-15402-2
ISBN 978-0-691-16563-9 (broš.)

17:159.942.3
FIL IV EDMONDS, D. Would you kill
COBISS.SI-ID 15900214

OHK 2009/8 59
        La ESCRITURA inacabada : continuaciones literarias y creación en España. Siglos XIII a XVII / editado por David Álvarez Roblin y Olivier Biaggini. - Madrid : Casa de Velázquez, 2017. - XII, 289 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Collection de la Casa de Velázquez, ISSN 1132-7340 ; 159)

Bibliografija: str. [264]-289

ISBN 978-84-90960-71-4

821.134.2.09"12/16"
ROM 860.09 ESCRITURA INACABADA
COBISS.SI-ID 64822114

OHK 2009/8 60
        ETIMOLOŠKI rječnik hrvatskoga jezika. Sv. 1, A - Nj / urednik Ranko Matasović ; autori Ranko Matasović ... [et al.]. - Zagreb : Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, cop. 2016. - XXXIV, 729 str. ; 25 cm

Predgovor: str. VII-XII. - Kratice: str. XXX-XXXIV. - Citirana literatura: str. XIII-XXIX

ISBN 978-953-7967-51-2

811.163.42'373.7(038)
SLA Lex II 1900 ETIMOLOŠKI
COBISS.SI-ID 64828002

OHK 2009/8 61
        EUROPE : imagination & practices / edited by Jurij Fikfak, Maria Vivod. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU, 2009 [i. e.] 2010 (Ljubljana : Present). - 178 str. : ilustr. ; 25 cm

150 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Izvleček v angl. in slov. ter povzetek v slov.

ISBN 978-961-254-186-6

316.7:39(4)(082)
ETN C.0 13406 EUROPE Fikfak J. (ur.)
COBISS.SI-ID 250883328

OHK 2009/8 62
        EUROPEAN perspectives on museum objects : selected examples on the change of perspective / Susanne Schilling ... [et al.] (eds.) ; [concept descriptions Linda Greci ; sketches Uwe R. Brückner]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 273 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 6)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N6_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 6, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Bibliografija in povzetek v angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-3-902796-39-4

069(4)(035)(082)
ETN B.3 13397 EUROPEAN ZGO C 6659 06 EMEE European perspectives
COBISS.SI-ID 619116

OHK 2009/8 63
FABRIO, Nedjeljko
        Berenikini lasje : Familienfuge / Nedjeljko Fabrio ; prevedla Sonja Polanc, [soprevajalca Klarisa Jovanović, Gašper Malej ; spremna beseda Julijana Matanović]. - Koper : KUD AAC Zrakogled ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2014 (Ljubljana : Demat). - 413 str. ; 21 cm. - (Jadranska trilogija / Nedjeljko Fabrio ; 2) (Zbirka Helia ; 9)

Prevod dela: Berenikina kosa. - 500 izv. - Partitura za nemočne junake in zgodovino z veliko začetnico / Julijana Matanović ; prevedel in priredil Gašper Malej: str. 392-413

ISBN 978-961-93099-6-4 (KUD AAC Zrakogled)

821.163.42-311.2 821.163.42.09Fabrio N.
SLA L.A II 6693/9 FABRIO N. Berenikini
COBISS.SI-ID 277324544

OHK 2009/8 64
FERENC, Mitja
        Cerkve na Kočevskem nekoč in danes. 2, [Opisi cerkva nekdanjega nemškega jezikovnega območja v župnijah Črmošnjice, Črnomelj, Planina, Poljane in Semič] = Die Kirchen im Gottscheerland einst und heute. 2, [Beschreibungen der Kirchen der ehemaligen deutschen Sprachinsel in den Pfarren Tschermoschnitz, Črnomelj, Stockendorf, Pöllandl und Semič] / Mitja Ferenc in, und Gojko Zupan ; [prevod Doris Debenjak ; fotografi, Fotografen Mitja Ferenc ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. - 271 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v slov. in prevod v nem. - Zvd. na spojnih listih. - Spremna beseda = Dem Buch zum Geleit / August Gril: str. 4-7. - Knjigi na pot = Dem Buch zum Geleit / Janez Gril: str. 6-7. - Beseda o avtorjih = Die Verfasser: str. 268-271. - Bibliografija: str. 263-267. - Kazali

ISBN 961-6568-68-X
ISBN 978-961-6568-68-5

726.5(497.4) 262.2(497.4)
UMZG T/svn/Ko/6 ZGO D 7463
COBISS.SI-ID 230560000

OHK 2009/8 65
FORNASARI, Giuseppe
        Viaggio al centro del Medioevo : questioni, luoghi, personaggi / Giuseppe Fornasari. - 1a ed. italiana. - Napoli : Liguori, 2014. - IX, IX, 947 str. (2 zv.) ; 24 cm. - (Nuovo Medioevo ; 83) (Biblioteca)

Vezano v dveh zv. - Bibliografija: str. 789-894. - Kazali

ISBN 978-88-207-5002-2

94(4)"03/14"
ZGO D 8999/83 FORNASARI G. Viaggio al centro

COBISS.SI-ID 64848482

OHK 2009/8 66
FRENCH, Tana
        The trespasser / Tana French. - London : Hodder, 2017, cop. 2016. - 469 str. ; 18 cm

ISBN 978-1-444-75566-4 (B format)
ISBN 978-1-444-75565-7 (A format)

821.111(417)-312.4
GER 820 FRENCH T. Trespasser
COBISS.SI-ID 64827490

OHK 2009/8 67
FRITZ, Ervin
        Velika radost : vse zbirke / Ervin Fritz. - Ljubljana : Društvo Knjižna zadruga, 2017 ([Žabnica] : Pro grafika). - 878 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 24 cm

400 izv. - Esej ; 4 časopisne ocene / Peter Kolšek: str. 829-850. - Kazalo

ISBN 978-961-6140-68-3

821.163.6-1(081.2) 821.163.6.09Fritz E.
SLA L.A II 7515 FRITZ E. Velika
COBISS.SI-ID 290314752

OHK 2009/8 68
GABRON, Nina K.
        Emina romarska pot : romarski vodnik / [avtorji besedil Nina K. Gabron, Uroš Vidovič, Teo Hrvoje Oršanič ; avtorji fotografij Izidor Kotnik ... et al.]. - Podsreda : Kozjanski park, 2014 ([Nazarje] : Argos). - 231 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

Dodatek k nasl. na ov. in hrbtu: Vodnik. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 228-229

ISBN 978-961-6745-17-8

27-57:908(497.4)(036) 796.51/.52(497.4)(036) 796.52(497.4)(036)
GEO SLO I 5131 908 EMINA ROMARSKA POT
COBISS.SI-ID 276112128

OHK 2009/8 69
GAINSBOROUGH, Thomas
        Thomas Gainsborough / par Oliver Millar. - Paris : Flammarion, 1949. - 19, [30] str., [8] f. pril. : ilustr. ; 27 cm

74/75(410):929 Gainsborough T.
UMZG M/Gain/3
COBISS.SI-ID 64904802

OHK 2009/8 70
GALLANT, Thomas W.
        The Edinburgh history of the Greeks, 1768 to 1913 : the long nineteenth century / Thomas W. Gallant. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2015. - VIII, 372 str. : ilustr. ; 24 cm. - (The Edinburgh history of the Greeks)

Bibliografija: str.: 329-364. - Kazalo

ISBN 978-0-7486-3606-8 (pb)
ISBN 978-0-7486-3605-1 (hb)

94(495)"1768/1913"
ZGO D 8998/1 94(4-12)"18" GALLANT THOMAS W. Edinburgh history

COBISS.SI-ID 64841570

OHK 2009/8 71
GALLÉN-Kallela, Axel, 1865-1931
        Akseli Gallen-Kallela : 1865-1931 : [Budapest], Magyar Nemzeti Galéria, 1982 október 15-november 28. - [Budapest] : Magyar Nemzeti Galéria, 1982. - 59 cm : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 30

74/76(480):929 Gallen-Kallela A.
UMZG M/GallKall/1
COBISS.SI-ID 64904290

OHK 2009/8 72
        GAŠPER Križnik (1848-1904) in njegov čas / [uredila Marija Stanonik ; s sodelovanjem Jožeta Semprimožnika, Barbare Ivančič Kutin in Saše Babič]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2008 (Ljubljana : Littera picta). - 317 str. : ilustr. ; 28 cm

400 izv. - Bibliografija in summary na koncu posameznih prispevkov. - Bibliografija Gašperja Križnika / Andreja Štorman, Florjana Uršič: str. 236-303. - Kazala

ISBN 978-961-254-080-7

39(497.4):929Križnik G.(082) 39(497.4)(082) 012Križnik G. 811.163.6'282(082) 908(497.4Motnik)(082)
ETN D.3.2 13404 GAŠPER KRIŽNIK Stanonik M. (ur.) SLA Zb III 34 GAŠPER KRIŽNIK
COBISS.SI-ID 240606976

OHK 2009/8 73
GAUGUIN, Paul
        Lettres de Gauguin à Daniel de Monfreid : précédées d'un hommage à Gauguin par Victor Segalen. - Paris : Falaize, 1950. - 251 str., [16] f. pril. : ilustr. ; 22 cm

Nasl. na ov.: Lettres à Daniel de Monfreid. - Kazalo

75(44)(044.2):929 Gauguin P.
UMZG M/Gaug/3
COBISS.SI-ID 64926818

OHK 2009/8 74
GIOVANNI di Francesco
        Giovanni di Francesco and the Master of Pratovecchio / Burton B. Fredericksen. - [Los Angeles] : The J. Paul Getty Museum, cop. 1974. - 39, [36] str. : ilustr. ; 29 cm

Bibliografija v opombah na koncu knjige

75.034.3(450)
UMZG M/GiovanniF/1
COBISS.SI-ID 64894050

OHK 2009/8 75
GIULIANI, Giovanni
        Giovanni Giuliani / Elfriede Baum ; Fotos von Eva Ritter-Gelinek und Ekkehard Ritter. - Wien ; München : Herold, cop. 1964. - 84, [48] str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 84-[85]

73(450):929 Giuliani G.
UMZG M/Giu/1
COBISS.SI-ID 64884834

OHK 2009/8 76
GLOBOČNIK, Damir
        Kulturnozgodovinske študije / Damir Globočnik. - Ljubljana : Slovensko društvo likovnih kritikov, 2009 ([Horjul] : Potens). - 227 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Eseji / Slovensko društvo likovnih kritikov)

300 izv. - Bibliografija: 225-227

ISBN 978-961-92208-3-2

930.85(497.4)(081)
ZGO C 6840 930.85(497.4) GLOBOČNIK D. Kulturnozgodovinske

COBISS.SI-ID 246626304

OHK 2009/8 77
GOGH, Vincent van
        Vincent van Gogh / Julius Meier-Graefe. - 5., verbesserte Aufl. - München : Piper, 1922. - 82 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

75(492):929 Gogh, V. van
UMZG M/Gogh/1
COBISS.SI-ID 64873570

OHK 2009/8 78
GOGH, Vincent van
        Vincent van Gogh : 1853-1890 / Februar-März 1958, Wien, Österreichische Galerie im Oberen Belvedere. - 2. Aufl. - [s. l. : s. n.], 1958. - 33, [12] str. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija: str. 10

75(492)(083.824)Gogh V. van
UMZG M/Gogh/8
COBISS.SI-ID 64874594

OHK 2009/8 79
GONĚC, Vladimír
        An eastern Schuman plan? : project of Central european coal and steel community and political community (1953) / Vladimir Goněc. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2009. - 168 str. ; 24 cm. - (Outlines on the european ideas, federalism and constitutionalism = Skizzen zu europäischen Ideen, Föderalismus und Konstitutionalismus ; 3, ISSN 1803-0416)

Kazalo

ISBN 978-80-210-4932-1

32(4)"19"
ZGO D 9003/3 32 GONĚC V. Eastern Schuman plan

COBISS.SI-ID 64905826

OHK 2009/8 80
GONĚC, Vladimír
        Hubert Ripka : un européen / Vladimír Goněc ; [translation Petr Dytrt]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - 370 str., [8] str. slik. pril. ; 24 cm. - (L'histoire de la intégration européenne)

Bibliografija z opombami pod besedilom. - Kazalo

ISBN 80-210-3896-9

929
ZGO D 9002/1 929 Ripka Hubert GONÉC V.
COBISS.SI-ID 64894562

OHK 2009/8 81
GONĚC, Vladimír
        Skizzen zu mitteleuropäischem rechtspolitischem Denken : über Voraussetzungen, Bedingungen, Hindernisse für europäische Integrationsprozesse / Vladimir Goněc. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2006. - 199 str. ; 24 cm. - (Outlines on the european ideas, federalism and constitutionalism = Skizzen zu europäischen Ideen, Föderalismus und Konstitutionalismus ; 1, ISSN 1803-0416)

Kazalo

ISBN 80-210-4189-7

34(4)"19"
ZGO D 9003/1 34 GONĚC V. Skizzen
COBISS.SI-ID 64897634

OHK 2009/8 82
GORENAK, Mitja
        Svet turističnih vodnikov in spremljevalcev : znanstvena monografija / Mitja Gorenak. - Harlow (England) [etc.] : Pearson Education Limited, 2017 (Suffolk : Clays Ltd. Bungay). - 127 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - O avtorju: str. 127. - Bibliografija: str. 111-116

ISBN 978-1-78449-653-1

338.486.2-057.33
GEO II 11441 91:338.483 GORENAK M. Svet
COBISS.SI-ID 2048188499

OHK 2009/8 83
GORLÉE, Dinda L.
        From translation to transduction : the glassy essence of intersemiosis / Dinda L. Gorlée. - Tartu : University of Tartu Press, [2015] . - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Tartu semiotics library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 15)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Tõlkest transduktsioonini : intersemioosi klaasjas olemus. - Nasl. na vzpor. nasl. str. : Ot perevoda do transdukcii : prozračnaja suščanost´ intersemiozisa. - References: str. 236-252. - Kazalo

ISBN 978-9949-32-989-2
ISBN 9949-32-989-2
ISBN 978-9949-77-010-6 (on-line)
ISBN 9949-77-010-6 !

81'22:81'25
COBISS.SI-ID 64859490

OHK 2009/8 84
GOULDEN, Joseph C.
        The death merchant : the rise and fall of Edwin P. Wilson / Joseph C. Goulden & Alexander W. Raffio. - Toronto [etc.] : Bantam Books, 1985. - XVII, 438 str. ; 18 cm

Kazalo

ISBN 0-553-25117-1

929Wilson E. P.:[339.166:623.4]
GER 929 Wilson E. P. GOULDEN J. C.
COBISS.SI-ID 64825186

OHK 2009/8 85
GOYA, Francisco de, 1746-1828
        Francisco de Goya / von Valerian von Loga. - 2. Aufl. - In Leipzig : Klinkhardt & Biermann, [1923]. - 41 str., 72 f. : ilustr. ; 32 cm. - (Meister der Graphik ; Bd. 4)

Bibliografija z opombami na dnu str.

76(460)Goya F.
UMZG M/Goy/2
COBISS.SI-ID 64857442

OHK 2009/8 86
GOYA, Francisco de, 1746-1828
        Goja / I. M. Levina. - Leningrad : Gosudarstvennyj Èrmitaž, 1945. - 41, [50] str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 41-[42]

75(460):929 Goya F.
UMZG M/Goy/5
COBISS.SI-ID 64864098

OHK 2009/8 87
GOYA, Francisco de, 1746-1828
        Goya / text by Frederick S. Wight. - New York : Abrams, cop. 1954. - 24 str. : ilustr. ; 33 cm. - (The library of great painters)

75/76(480):929 Goya F.
UMZG M/Goy/11
COBISS.SI-ID 64850786

OHK 2009/8 88
GRABAR´, Igor´
        Moja žizn' : avtomonografija / [Igor' Grabar']. - [Moskva ; Leningrad] : Iskusstvo, [1938]. - 372 str., [30] f. pril. : ilustr. ; 29 cm

Cir. - Bibliografija: str. 351-362. - Povzetek v fr.

75:82-94 Grabar' I.
UMZG M/Grab/1
COBISS.SI-ID 64907874

OHK 2009/8 89
GRAF, Urs
        Federzeichnungen / Urs Graf ; Geleitwort von Margarete Pfister-Burkhalter. - Leipzig : Insel-Verlag, 1960. - 51 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Insel-Bücherei ; Nr. 664)

74(494)Graf U.
UMZG M/Graf/1
COBISS.SI-ID 64866658

OHK 2009/8 90
GREEN, Gerald, 1922-2006
        Holocaust : [a novel of survival and triumph] / Gerald Green. - 11th printing. - Toronto ; New York ; London : Bantam Books, 1978. - 408 str. ; 18 cm

Dodatek k nasl. na ov.

ISBN 0-553-11877-3

821.1111(73)-3
GER 820(73) GREEN G. Holocaust
COBISS.SI-ID 64813666

OHK 2009/8 91
GRIMM, Dieter
        Sovereignty : the origin and future of a political and legal concept / Dieter Grimm ; translated by Belinda Cooper. - New York : Columbia University Press, cop. 2015. - XIV, 167 str. ; 18 cm. - (Columbia Studies in Political Thought / Political History)

Prevod dela: Souveränität. - Bibliografija v opombah: str. [129]-155

ISBN 978-0-231-16424-5 ((cloth: alk. paper))
ISBN 978-0-231-16425-2 ((pbk: alk. paper))
ISBN 978-0-231-53930-2 ((e-book))

321.011
FIL IX.2 GRIMM, DIETER Sovereignty
COBISS.SI-ID 64869218

OHK 2009/8 92
        Das GROSSE Sprichwörterbuch / ausgewählt, zusammengestellt und herausgegeben von J. H. Kirchberger. - Sonderausg. - München : Orbis, 1993, cop. 1986. - 536 str. ; 22 cm

Nasl. na ov.: Sprichwörter von A-Z. - Bibliografija: str. 535-536. - Kazalo

ISBN 3-572-00627-9

398.9=112.2(038) 821(100)-84=112.2(038) 811.112.2'373.72(038)
GER Lex 803.0-318 GROSSES SPRICHWB. Kirchberger J. H.

COBISS.SI-ID 64906082

OHK 2009/8 93
        GRUNDZÜGE der Literaturwissenschaft / herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Heinrich Detering. - 4. Aufl. - München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001. - 804 str. ; 19 cm. - (DTV ; 30171)

Bibliografija: str. 706-770. - Kazali

ISBN 3-423-30171-6

82.0(082) 82.0:801.7
GER 82.0 GRUNDZÜGE Arnold H. L. (ur.)
COBISS.SI-ID 19274541

OHK 2009/8 94
GWYNNE, Paul
        World religions in practice : a comparative introduction / Paul Gwynne. - 2nd edition. - Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2017. - XVII, 363 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 343-349. - Kazalo. - Vsebina: Image ; Book ; Ethics ; Birth ; Death ; Marriage ; Food ; Clothing ; Year ; Building ; Journey

ISBN 978-1-118-97226-7 (broš.)

2:316
SOC 2 GWYNNE P World religions
COBISS.SI-ID 64863074

OHK 2009/8 95
HAĐIĆ, Alema
        Neuspešno posredovanje mirovnih sil OZN v Srebrenici : diplomsko delo / Alema Hađić. - Ljubljana : [A. Hađić], 2017. - [6] f., 47 str. ; 30 cm

Mentor Mitja Ferenc. - Bibliografija: str. 45-46. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(497.1Srebrenica)"1995"
ZGO DiplB HAĐIĆ Alema
COBISS.SI-ID 64911714

OHK 2009/8 96
HALL, Adam
        The Sinkiang executive / Adam Hall. - Glasgow : Fontana/Collins, 1979. - 222 str. ; 18 cm. - (Fontana : 5693)

ISBN 0-00-615693-2

821.111-312.4
GER 820 HALL A. Sinkiang executive
COBISS.SI-ID 64821602

OHK 2009/8 97
        HANDBUCH der Lexikologie / Christoph Schwarze, Dieter Wunderlich (Hrsg.). - Königstein/Ts. : Athenäum, cop. 1985. - 491 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 3-7610-8331-9

81'373=112.2=133.1(035)
GER PK 800 LEXIKOLOGIE Schwarze C. (ur.)
COBISS.SI-ID 64888930

OHK 2009/8 98
HANGI, Antun, 1866-1909
        Život i običaji muslimana u Bosni i Hercegovini / Antun Hangi. Narodne pjesme iz Bosne / priredila i pogovor napisala Aiša Softić. - Sarajevo : Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, 2009 (Sarajevo : DES). - 533 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-502-09-5 (trda vezava)

392:28(497.6) 94(497.6):28 28-44(497.6)
ETN Č.2 13430 HANGI A. Život
COBISS.SI-ID 17796614

OHK 2009/8 99
HAUG, Wolfgang Fritz
        Pluraler Marxismus : Beiträge zur politischen Kultur : Band 1 / Wolfgang Fritz Haug. - Berlin : Argument, cop. 1985. - 268 str. ; 21 cm

Bibliografija: str.259-266. - Kazalo

ISBN 3-88619-303-9
ISBN 3-88619-302-0 (broš.)

141.82:33:32
FIL IX.1 HAUG, W.F. Pluraler Marxismus
COBISS.SI-ID 64893538

OHK 2009/8 100
HEDL, Drago
        Osječka slikovnica / Drago Hedl. - Ponovljeno izd. - Čakovec : "Zrinski", 1984. - 117 str. ; 20 cm. - (Biblioteka posebnih izdanja ; knj. 31)

821.163.42-32:908(497.13 Osijek)
SLA Zb II 720/31 HEDL D. Osječka
COBISS.SI-ID 1940489

OHK 2009/8 101
HERZOG, Miran
        Cvetje v jeseni : dramatizacija Mirana Herzoga v poljanskem narečju / [avtor literarne predloge] Ivan Tavčar ; [spremno besedo napisal Andrej Šubic ; ilustrirala Maja Šubic ; fotografije Franci Dolenc]. - Ljubljana : Modrijan ; Poljane : KD dr. Ivan Tavčar, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 222 str. : ilustr. ; 22 cm

400 izv. - Sto let po izidu povesti Cvetje v jeseni sta Tavčar in Cvetje še vedno poljanska / Andrej Šubic: str. 203-222. - Vsebuje tudi: Cvetje v jeseni / Ivan Tavčar

ISBN 978-961-287-052-2 (Modrijan)

821.163.6-2
SLA L.A II 7514 HERZOG M. Cvetje
COBISS.SI-ID 291008000

OHK 2009/8 102
HORVAT, Srećko, 1983-
        Znakovi postmodernog grada : prilog semiologiji urbanizma / Srećko Horvat. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2007. - 191 str. ; 18 cm : ilustr. - (Znanost u džepu)

Bibliografija v opombah na dnu strani

ISBN 978-953-222-280-7 (broš.)

711.4
ETN A.8 13418 HORVAT S. Znakovi
COBISS.SI-ID 4171365

OHK 2009/8 103
HRVATSKO-slovenske etnološke paralele (10 ; 2008 ; Varaždin)
        Jedna granica - dvije etnologije? : zbornik radova 10. hrvatsko-slovenskih etnoloških paralela Kultura, identiteti, ideologije granica. Jedna granica - dvije etnologije?, Varaždin, 29. 5.-1. 6. 2008 = Ena meja - dve etnologiji? : zbornik prispevkov 10. slovensko-hrvaških etnoloških vzporednic Kultura, identitete, ideologije meja. Ena meja - dve etnologiji?, Varaždin, 29. 5.-1. 6. 2008 / [uredile Željka Jelavić, Sanja Potkonjak, Helena Rožman]. - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009 ([Zagreb] : Denona). - 298 str. : ilustr. ; 23 cm

Besedilo v slov. ali hrv. - 300 izv. - Bibliografija in povzetki v angl. pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-55302-4-4

39(497.4-192.2)(082) 39(497.5-192.2)(082) 719(082)
ETN O.3 13414 JEDNA Rožman H. (ur.)
COBISS.SI-ID 1262470

OHK 2009/8 104
HUGHES-Hallett, Lucy
        Ščuka : Gabriele d'Annunzio : pesnik, zapeljivec in vojni pridigar / Lucy Hughes-Hallett ; prevedel Andrej E. Skubic. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 685 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The pike. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Ilustr. na spojnih listih. - 800 izv. - Bibliografija: str. 645-652. - Kazalo

ISBN 978-961-241-982-0

929D'Annunzio G. 821.131.1.09D'Annunzio G.
PRK 11383 821.0A/Ž D'Annunzio Gabriele Hughes-Hallet L. ZGO D 8996 HUGHES-HALLETT L. Ščuka
COBISS.SI-ID 286601728

OHK 2009/8 105
        HUMAN enhancement / edited by Julian Savulescu and Nick Bostrom. - Reprinted. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - VI, 423 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0824/2008031138.html - kazalo. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-19-959496-2

17.023.33(082) 602.6: 608.1(082)
FIL IV HUMAN Savulescu J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64917346

OHK 2009/8 106
IHAN, Alojz
        Državljanski eseji : o fiziologiji človeške moralnosti / Alojz Ihan ; [spremna beseda Rado Pezdir]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 237 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Ob državljanskih esejih / Rado Pezdir: str. 225-237. - Rožančeva nagrada, 2013

ISBN 978-961-242-512-8

821.163.6-4
SLA L.A II 543 IHAN A. Državljanski
COBISS.SI-ID 263058944

OHK 2009/8 107
ILJAŠ, Izidor
        Phraseme im Roman von Cornelia Funke Die Wilden Hühner auf der [!] Klassenfahrt = Frazemi v romanu Die Wilden Hühner auf der [!] Klassenfahrt pisateljice Cornelie Funke = Phraseological units in Cornelia Funke's Die Wilden Hühner auf der [!] Klassenfahrt : diplomsko delo / Izidor Iljaš. - Ljubljana : [I. Iljaš], 2016. - 35 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 1. stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 34. - Izvleček v slov. in angl., povzetek v nem. in slov. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373.7:821.112.2.09Funke C.(043.2)
GER DiplB ILJAŠ I. Phraseme im Roman
COBISS.SI-ID 64901986

OHK 2009/8 108
        IN between enthusiasm and pragmatism: how to construct Europe? : six studies / editor: Vladimir Goněc. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2008. - 205 str. ; 24 cm. - (Outlines on the european ideas, federalism and constitutionalism = Skizzen zu europäischen Ideen, Föderalismus und Konstitutionalismus ; 2, ISSN 1803-0416)

Kazalo

ISBN 978-80-210-4498-2

3(4)"19"
ZGO D 9003/2 3 IN between
COBISS.SI-ID 64905058

OHK 2009/8 109
        INTEGRACIJA multikulturne Evrope : muzeji kot družbene arene : priročnik za razumevanje vloge muzejev v družbi / Kaja Širok ... [et al.] ; [urednica Kaja Širok ; prevod Multilingual Pro prevajalska agencija]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016 (Ljubljana : Solos). - 113, [13] str. : ilustr. ; 19 x 21 cm

Nasl. na ov.: Integracija medkulturne Evrope. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe, EvroVizija - muzeji predstavljajo Evropo. - 450 izv. - Bibliografija: str. [115-121]

ISBN 978-961-6665-42-1

069(082)
ETN B.3 13397 INTEGRACIJA UMZG H/Integracija/1 ZGO C 6653 06 EMEE Integracija
COBISS.SI-ID 284671744

OHK 2009/8 110
        INTEGRATING a multicultural Europe : museums as social arenas / a manual by Kaja Širok ... [et al.] ; [editor Kaja Širok]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 129 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 2)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2015/09/EMEE-Toolkit-2-Integrating-multicultural-Europe.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 2, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [130-137]

ISBN 978-3-902796-30-1

069(4)(035)(082)
ETN B.3 13397 INTEGRATING ZGO C 6655 06 EMEE Integrating
COBISS.SI-ID 618092

OHK 2009/8 111
INTERNATIONAL Council for Traditional Music. Study Group on Music Archaeology. Symposium (15 ; 2017 ; Ljubljana)
        Glasba v kameni dobi : program in izvlečki = Music in the stone age : programme and abstracts / 15. simpozij študijske skupine ICTM za glasbeno arheologijo & Delavnica evropskega glasbenoarheološkega projekta (EMAP), 24.-26. avgust 2017, Ljubljana, Slovenija = 15th Symposium of the ICTM Study Group on Music Archaeology & Workshop of the European Music Archaeology Project (EMAP), 24 - 26 August 2017, Ljubljana, Slovenia ; [uredili Svanibor Pettan, Arnd Adje Both, Jan Kern]. - 1st ed. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts, 2017. - 44 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv.

ISBN 978-961-237-949-0

781.7(082)
MUZ 948 GLASBA v kameni dobi
COBISS.SI-ID 291349760

OHK 2009/8 112
        INVIDIA : Eifersucht und Neid in Kultur und Literatur / Kreuzer, Tillman F.; Weber, Kathrin (Hg.). - Gießen : Psychosozial-Verlag, 2011. - 257 str. ; 21 cm. - (Imago)

Sorodni elektronski vir: http://d-nb.info/1009108328/04 - kazalo vsebine
Sorodni elektronski vir: http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=3637059&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm - založnikova predstavitev. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-3-8379-2116-8 (broš.)
ISBN 3-8379-2116-6 (broš.)

82.091:316.6
PRK 11596 82.091TIM INVIDIA Kreuzer T. (ur.)

COBISS.SI-ID 64858722

OHK 2009/8 113
IVETIC, Egidio
        L'Istria moderna : 1500-1797 : una regione confine / Egidio Ivetic. - Sommacampagna : Cierre, 2010. - 188 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Nordest. Nuova serie ; 88)

Bibliografija: str. 159-180. - Kazalo

ISBN 978-88-8314-415-8

94(497.5)"1500/1797"
ZGO C 6835/88 94(100) )"15/17" IVETIC E. Istria moderna

COBISS.SI-ID 4200428

OHK 2009/8 114
IVETIC, Egidio
        Un confine nel Mediterraneo : l'Adriatico orientale tra Italia e Slavia : (1300-1900) / Egidio Ivetic. - 1a ed. - Roma : Viella, 2014. - 328 str. : zvd. ; 22 cm. - (I libri di Viella ; 178)

Bibliografija: str. 265-320. - Kazalo

ISBN 978-88-6728-207-4

341.222(497.1:450)"1300/1900"
ZGO C 6515/178 94(4) IVETIC E. Confine nel
COBISS.SI-ID 280704512

OHK 2009/8 115
        IZVORI za historiju srednjovjekovne Bosne I : (ispisi iz knjiga zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku 1365-1521) / Esad Kurtović. - Sarajevo : Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017. - 2 zv. (870 str.) : ilustr. ; 30 cm. - (Građa ; knj. 31 / Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Centar za balkanološka ispitivanja ; knj. 2 = Materials ; book 31 / Adademy of Sciences and Arts of Bosnia and Hercegovina. Centre for Balkan studies ; vol. 2)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Sources for the history of Medieval Bosnia. - Uvod v na bos. in angl. ostalo besedilo v lat. - Kazalo

ISBN 978-9926-410-22-3

94(497.6)"1365/1521"(093.2)
ZGO E 1871/2 930.25 IZVORI za historiju Kurtović E. (ur.)

COBISS.SI-ID 23963910

OHK 2009/8 116
        JAKOBOVA pot : romarski vodnik / [avtorji besedil Teo Hrvoje Oršanič ... [et al.] ; avtorji fotografij Izidor Kotnik ... et al.]. - Podsreda : Kozjanski park v okviru projekta Pilgrimage Europe SI-AT (OP SI-AT 2007-2013), 2012 ([Vojnik] : GM tisk). - 71 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm

V CIP-u leto izida 2013. - Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 71

ISBN 978-961-6745-09-3

27-57(497.4)(036) 796.51/.52(497.4)(036) 796.52(497.4)(036)
GEO SLO I 5130 908 JAKOBOVA POT
COBISS.SI-ID 266713856

OHK 2009/8 117
JANČAR, Drago
        Mesto, meje in ustvarjalnost / Drago Jančar. - Maribor : Zavod Maribor 2012, 2012 (Ljubljana : Fotoprospekt). - 34 str. : ilustr. ; 18 cm

O avtorju: str. 33-34

316.7(497.4Maribor)(042.5) 821.163.6-5
SLA Br I 398 JANČAR D. Mesto
COBISS.SI-ID 262258944

OHK 2009/8 118
JAY, Paul
        Global matters : the transnational turn in literary studies / Paul Jay. - 1. publ. - Ithaca, NY [u.a.] : Cornell University Press, 2010. - XI, 231 str. ; 24 cm. - (Cornell paperbacks)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020619447&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis. - Bibliografija: str. 215-223. - Kazalo. - Vsebina: Difference, multiculturalism, and the globalizing of literary studies ; What is globalization? ; Economies, cultures, and the politics of globalization ; Border studies : remapping the locations of literary study ; Post-postcolonial writing in the age of globalization : The god of small things, Red earth and pouring rain, Moth smoke ; Globalization and nationalism in Kiran Desai's The inheritance of loss ; The cultural politics of development in Zakes Mda's The heart of redness ; Multiculturalism and identity in Zadie Smith's White teeth ; Transnational masculinities in Junot Díaz's The brief wondrous life of Oscar Wao

ISBN 978-0-8014-4900-0 (trda vezava)
ISBN 0-8014-4900-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-8014-7607-5 (broš.)
ISBN 0-8014-7607-0 (broš.)

82.091
PRK 11593 82.091PRK JAY P. Global matters
COBISS.SI-ID 64848226

OHK 2009/8 119
JEVNIKAR, Martin
        Autori sloveni in Italia / Martin Jevnikar ; a cura di Neva Zaghet. - Trieste : Associazione temporanea di scopo Jezik - Lingua = Trst : Ciljno začasno združenje Jezik - Lingua, 2015 ([Gorizia] : Grafica Goriziana). - 119 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Introduzione / di Neva Zaghet: str. 5-6

ISBN 978-88-7342-218-1

821.163.6(450.36).09:929
SLA L.H II 5778 JEVNIKAR M. Autori
COBISS.SI-ID 8229612

OHK 2009/8 120
        KAJ se skriva za prevodom? : izzivi pri prevajanju iz francoščine v slovenščino - zbornik študentskih prevajalskih nalog / uredila, [avtorica uvodnega besedila] Adriana Mezeg ; [avtorji prevajalskih nalog Lea Anžur ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 178 str. ; 24 cm

Besedilo v slov., izvirna besedila v franc. - Bibliografija in izvleček v slov. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-945-2

811.133.1'25=163.6(082)
GER AR MEZEG A. KAJ SE SKRIVA GER SL 81'25 KAJ SE SKRIVA Mezeg A. (ur.)
COBISS.SI-ID 291033600

OHK 2009/8 121
        KAMP, koridor, granica : studije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu / uredile Emina Bužinkić i Marijana Hameršak. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku : Centar za mirovne studije : Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Centar za istraživanje etničnosti, državljanstva i migracija, 2017. - 184 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-953-8089-13-8 (broš.)

314.15(497.5):39(082) 394-054.73(497.5)
ETN A.15 13412 KAMP Hameršak M. (ur.)
COBISS.SI-ID 41706541

OHK 2009/8 122
KANT, Immanuel, 1724-1804
        Ideja univerziteta / Immanuel Kant, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Friedrich Nietzsche ; izabrao, preveo i predgovor napisao Branko Despot. - Zagreb : Globus, 1991. - 329 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Episteme)

ISBN 86-343-0369-1

378.4.01(082) 141
FRASCATI: 5-300 6-301
FIL IX KANT, I. Ideja PED 1 KANT I. Ideja
COBISS.SI-ID 2461955

OHK 2009/8 123
KAPOR, Momo
        Beleške jedne Ane : [hronika u 26 glava] / Momo Kapor. - 4. izdanje. - Zagreb : Znanje, 1978. - 259 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Itd)

Podnasl. na ov. - O avtorju in njegovem delu na hrbtni str. ov.

821.163.41-311.2
SLA L.A I 2654 KAPOR M. Beleške
COBISS.SI-ID 6678322

OHK 2009/8 124
KARAČA-Beljak, Tamara
        Zvučni krajolici : pogled na vokalne fenomene Bosne i Hercegovine / Tamara Karača Beljak. - Sarajevo : Univerzitet, Muzička akademija, Institut za muzikologiju, 2014 ([s. l.] : ŠDC). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Etnomusicologica ; knj. 3)

Tiraž 500. - Biografija: str. 159. - Bibliografija: str. 149-153. - Kazalo

ISBN 978-9958-689-08-6 (trda vezava)

398.8:781.7](497.6) 784.4(497.6)
ETN B.6 13425 KARAČA-BELJAK T. Zvučni
COBISS.SI-ID 21229574

OHK 2009/8 125
KARDELJ, Edvard, 1910-1979
        Izbrano delo. 1 / Edvard Kardelj ; izbral in uredil Josip Vidmar. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 501 str. : avt. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

821.163.6
SLA L.A II 1068/1 KARDELJ E. Izbrano ZGO C 6838/1 32 KARDELJ E. Izbrano delo 1
COBISS.SI-ID 4050947

OHK 2009/8 126
KARDELJ, Edvard, 1910-1979
        Izbrano delo. 2 / Edvard Kardelj ; [izbral in uredil Josip Vidmar]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1973. - 317 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbirka Naša beseda)

Vsebuje: Narod in mednarodni odnosi, Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji in socialistična revolucija, Narodnost in mednarodni odnosi, Socializem in vojna

329.15(497.1)(081)
ZGO C 6838/2 32 KARDELJ E. Izbrano delo 2
COBISS.SI-ID 4179715

OHK 2009/8 127
KERNEV-Štrajn, Jelka
        Renesansa alegorije : alegorija, simbol, fragment / Jelka Kernev Štrajn. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 219 str. ; 21 cm. - (Studia litteraria / Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU)

350 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 189-199. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-254-119-4

82.0:81'373.612.2
PRK 7762/[12] KERNEV ŠTRAJN J. Renesansa alegorije 2 SLA L.H II 5119 KERNEV-ŠTRAJN J. Renesansa SOC 8 KERNEV-Štrajn, J. Renesansa ... UMZG Icl/Kerne/1
COBISS.SI-ID 244867584

OHK 2009/8 128
KNEZ, Lea, 1994-
        Skrivnosti druge svetovne vojne: primerjava japonskih in nacističnih eksperimentov na ljudeh : diplomsko delo / Lea Knez. - Ljubljana : [L. Knez], 2017. - 53 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 46-51. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(100)"1939/1945"
ZGO DiplB KNEZ Lea
COBISS.SI-ID 64803170

OHK 2009/8 129
KOMELJ, Miklavž
        Liebestod / Miklavž Komelj. - Novo mesto : Goga, 2017. - 458 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

300 izv.

ISBN 978-961-277-179-9

821.163.6-1
SLA L.A II 7518 KOMELJ M. Liebestod
COBISS.SI-ID 290176512

OHK 2009/8 130
KÖNIG, Tomáš
        Nitra-Mlyny : stredoveké osídlenie lokality / Tomáš König a kolektív. - 1. vyd. - Bratislava : Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2014. - 147 str. : ilustr. ; 25 cm + 1 CD-ROM. - (Keramika : výroba, distribúcia a použitie od včasnej doby dejinnej po včasný stredovek na juhozápadnom Slovensku)

V kolofonu navedena tudi avtorja: Silvia Bodoriková (str. 44-49) in Marek Budaj (str. 72-77). - Na nasl. str. tudi: Publikácia je výsledkom riešenia grantovej úlohy MŠ SR VEGA č. 1/0533/13. - Bibliografija: str. 103-109

ISBN 978-80-971715-4-4

903/904(437.614)"638.7+653"
ARH 015 114,4
COBISS.SI-ID 41475629

OHK 2009/8 131
KORCELLI, Piotr
        Zmiany użytkowania ziemi a interakcje przestrzenne na obszarach metropolitalnych Polski / Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, Piotr Werner. - Warszawa : Instytut geografii i przestrzennego zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polska Akademia Nauk, 2016. - 114 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Prace Geograficzne ; nr. 254)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Land use change and spatial interactions in Poland's metropolitan areas . - Bibliografija: str. 104-107. - Summary

ISBN 978-83-61590-81-1
ISBN 83-61590-81-1

911.375.5
GEO PerP 37/a/254 KORCELLI P. Zmiany
COBISS.SI-ID 64903522

OHK 2009/8 132
KRAMBERGER, Miha, 1981-
        Milan Lenarčič : diplomsko delo / Miha Kramberger. - Ljubljana : [M. Kramberger], 2017. - 40 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Božo Repe. - Bibliografija: f. 39-40. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

929(=163.6Lenarčič M.)
ZGO DiplB KRAMBERGER Miha
COBISS.SI-ID 64875618

OHK 2009/8 133
KRIVEC, Jaroš
        Dojemanje pomena turizma za gospodarstvo : skozi oči sodobnikov 1871-1941 : diplomsko delo / Jaroš Krivec. - Ljubljana : [J. Krivec], 2017. - 41 str. ; 30 cm

Mentor Božo Repe, somentorica Maja Vehar. - Bibliografija: str. 36-40. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94:338.48(497.4)
ZGO DiplB KRIVEC Jaroš
COBISS.SI-ID 64801122

OHK 2009/8 134
KRLEŽA, Miroslav
        Gospoda Glembajevi : drama u tri čina / Miroslav Krleža ; [priredio Dževad Karahasan]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1984 (Novi Sad : Budućnost). - 189 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ars. Lektira)

5000 izvodov. - Između tragedije i komedije / Dževad Karahasan: str. 5-15. - Bilješka o piscu / Dž.[Dževad] K. [Karahasan]: str. 185-187. - Bibliografija: str. 187

821.163.42-2 821.163.42.09-2Krleža M.
SLA L.A II 7511 KRLEŽA M. Gospoda
COBISS.SI-ID 134918

OHK 2009/8 135
KRLEŽA, Miroslav
        Hrvatski bog Mars / Miroslav Krleža ; [priredio Ivan Lovrenović]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1984 (Novi Sad : Budućnost). - 276 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ars. Lektira)

5000 izvodov. - Izbor iz kritika: str. 269-274. - Bilješka o piscu / I.[Ivan] L. [Lovrenović]: str. 275. - Bibliografija: str. 276

821.163.42-32 821.163.42.09-32Krleža M.
SLA L.A II 7512 KRLEŽA M. Hrvatski
COBISS.SI-ID 42758

OHK 2009/8 136
KRLEŽA, Miroslav
        Povratak Filipa Latinovicza / Miroslav Krleža ; [priredio Radovan Vučković]. - Sarajevo : "Veselin Masleša", 1984 (Novi Sad : Budućnost). - 211 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Ars. Lektira)

5000 izvodov. - Izbor iz kritika: str. 197-207. - Bilješka o piscu / Radovan Vučković: str. 209-210. - Objašnjenje stranih i manje poznatih riječi i izraza: str. 189-193. - Bibliografija: str. 210-211

821.163.42-31 821.163.42.09-31Krleža M.
SLA L.A II 7513 KRLEŽA M. Povratak
COBISS.SI-ID 64845410

OHK 2009/8 137
KUL´BAKIN, Stepan Mihajlovič
        Kratkaja serbskaja grammatika dlja russkih˝ : s˝ tekstami i slovarčikom˝ k˝ nim˝ / sostavil˝ S. M. Kul´bakin˝. - Beograd : Knjižarnica Gece Kona, 1920. - 103 str. ; 23 cm

Cir. - Slovar´: str. 79-103

(Broš.)

811.163.41(075)
SLA Gram II 1427 KUL´BAKIN S. M. Kratkaja
COBISS.SI-ID 134370567

OHK 2009/8 138
KUŽNIK, Ivana
        Limona pove ribi ; Povest o zeleni limoni = Tale of a green lemon / Ivana Kužnik ; [prevod 2. knjige v angleščino Pavel Koltaj ; ilustriral Brane Kotar]. - Novo mesto : samozal., 2016 (Novo mesto : Špes). - 105 str. : ilustr. ; 21 cm

Drugo delo v slov. in angl. prevodu. - 100 izv.

ISBN 978-961-283-646-7

821.163.6-32
SLA L.A II 7509 KUŽNIK I. Limona
COBISS.SI-ID 284810752

OHK 2009/8 139
KUŽNIK, Ivana
        Zlatosrebrni dih / [[besedilo in] fotografije] Ivana Kužnik. - Novo mesto : Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba, 2002 ([Novo mesto] : Tiskarna Novo mesto). - 147 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Siga ; knj. 29)

ISBN 961-6297-58-9

821.163.6-94
SLA L.A II 3314/29 KUŽNIK I. Zlatosrebrni
COBISS.SI-ID 118935296

OHK 2009/8 140
KVEDER, Zofka
        Zbrano delo / Zofka Kveder ; [uredila in opombe napisala Katja Mihurko Poniž]. - Maribor : Litera, 2005-<2016>. - Zv. <1-4> : sl. avtorice ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ; knj. 213; 229; 256; 271)

Od zv. 2 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Misterij žene ; Odsevi ; Iz naših krajev ; Iskre. - 2005 ([Maribor] : Železnik in Železnik). - 560 str.
Knj. 2: Nezbrana proza 1898-1903 : črtice, povesti, novele. - 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 838 str. - 400 izv.
Knj. 3: Nezbrana proza 1904-1933 : črtice, povesti, novele / [uredil in komentar napisal Katja Mihurko Ponič (!)]. - 2013 (Begunje : Cicero). - 1008 str. - 300 izv. - Vsebina tretje knjige: str. 981-999. - Bibliografija: str. 1003-1004
Knj. 4: Nada ; Njeno življenje ; Neobjavljena kratka pripovedna proza. - 1. izd., 1. natis. - 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 457 str. - 300 izv. - Bibliografija: str. 455- 457

ISBN 961-6422-74-X (zv. 1)
ISBN 978-961-254-228-3 (zv. 2)
ISBN 978-961-254-488-1 (zv. 3)
ISBN 978-961-254-963-3 (zv. 4)

821.163.6-821 821.163.6.09Kveder Z.
PRK 8055 KVEDER Z. Zbrano delo SLA L.A II 1185 KVEDER Z. Zbrano 1, 2 SLA L.A II 1185 KVEDER Z. Zbrano delo 1, 2
COBISS.SI-ID 54781185

OHK 2009/8 141
LAINŠČEK, Feri
        Los intocables : (el mito de los gitanos) / Feri Lainšček ; [traducción Ana Fras]. - Málaga ; Benalmádena : EDA Libros, 2017. - 177 str. ; 22 cm. - (Los días terrestres : (narrativa) ; 36)

Prevod dela: Nedotakljivi. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Nota preliminar / Ana Fras: str. 7-10

ISBN 978-84-92821-85-3

821.163.6-311.2
ROM 886.3=60 LAINŠČEK F. Los intocables SLA L.A II 7523/36 LAINŠČEK F. Los intocables

COBISS.SI-ID 290513152

OHK 2009/8 142
LAJIĆ, Ivan
        Kvarnerski otoci : demografski razvoj i povijesne mijene / Ivan Lajić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2006. - 336 str. : ilustr., graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija: str. 317-324. - Summary

ISBN 953-6028-19-0 (broš.)

314(497.5-3 Kvarner)(091)
ETN Č.2 13420 LAJIĆ I. Kvarnerski
COBISS.SI-ID 1096147

OHK 2009/8 143
LAJIĆ, Ivan
        Otoci - ostati ili otići? : studija o dnevnoj cirkulaciji sa šibenskih otoka / Ivan Lajić, Sonja Podgorelec, Dragutin Babić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2001. - 206 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 187-191. - Summary

ISBN 953-6028-15-8 (broš.)

314.15(497.5 Šibenik)
ETN Č.2 13421 LAJIĆ I. Otoci
COBISS.SI-ID 20665133

OHK 2009/8 144
LATOURETTE, Kenneth Scott, 1884-1968
        A history of christianity / Kenneth Scott Latourette. - New York : Harper&Row, 1975. - 2 zv. (1552 str.) : ilustr. ; 21 cm

Kazalo. - Vsebina Vol. 1: to A.D. 1500 ; Vol. 2: A.D. 1500-A.D. 1975

ISBN 0-06-064952-6 (Vol. 1)
ISBN 0-06-064953-4 (Vol. 2)

94(100)
ZGO C 6837/1 94(100) LATOURETTE K. S. Historyof ZGO C 6837/2 94(100) LATOURETTE K. S. Historyof

COBISS.SI-ID 64876898

OHK 2009/8 145
LATZEL, Sigbert
        Das deutsche Passiv als Lernproblem : ein Überblick für den Lehrer / Siegbert Latzel. - München : Goethe-Institut, 1982. - 90 str. ; 21 cm. - (Lehrschwierigkeiten im Fach 'Deutsch als Fremdsprache' ; Nr. 10)

Bibliografija: str. 82-90

37.091.3:811.112.2'367.625 811.112.2'367.625:37.091.3
GER 803.0:37 LATZEL S. Deutsches Passiv
COBISS.SI-ID 3925768

OHK 2009/8 146
        LEONARD Bernstein und seine Zeit : mit 25 Abbildungen und 25 Notenbeispielen / herausgegeben von Andreas Eichhorn. - Laaber : Laaber, cop. 2017. - 407 str. : ilustr., note ; 23 cm. - (Große Komponisten und ihre Zeit)

Bibliographie: str. 395-398. - Kazalo. - Seznam del: str. 387-394

ISBN 978-3-89007-768-0 (trda vezava)

78.071.1(73):929Bernstein L.
MUZ A 3770 GROSSE KOMPONISTEN L. Bernstein
COBISS.SI-ID 64862306

OHK 2009/8 147
LISJAK, Manuela
        Praznovanje božiča v Medžimurju v 19. stoletju : diplomsko delo / Manuela Lisjak. - Logatec : [M. Lisjak], 2017. - 41 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentorja Irena Selišnik in Jože Hudales. - Bibliografija: f. 37-40 in pod besedilom. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

39(497.5 Medžimurje)"18"
ETN Dipl 3656 LISJAK M. Praznovanje ZGO DiplB LISJAK Manuela
COBISS.SI-ID 64800866

OHK 2009/8 148
LO, Shiu-Hing Lo
        The politics of crisis management in China : the Sichuan earthquake / Sonny Shiu-Hing Lo. - Lanham [etc.] : Lexington Books, cop. 2014. - XXIV, 135 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 127-130. - Kazalo

ISBN 978-0-7391-3952-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-7391-3954-7 ! (e-knjiga)

316:550.34:005
AAŠ K 316 LO S. S. The politics
COBISS.SI-ID 64924770

OHK 2009/8 149
LÜSCHER, Jonas
        Kraft : Roman / Jonas Lüscher. - München : C. H. Beck, cop. 2017. - 235 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-406-70531-1

821.112.2(494)-311.2
GER 830 LÜSCHER J. Kraft
COBISS.SI-ID 64876642

OHK 2009/8 150
        MAKING Europe visible : re-interpretation of museum objects and topics / a manual by Anna-Lena Fuhrmann ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp ; translation Kerstin Bachmeier, Sofie Sonnenstatter, Maximilian Grundler]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 185 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 1)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N1_DIG-1.pdf. - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 1, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. [187-193]

ISBN 978-3-902796-29-5

069(4)(035)(082)
ETN B.3 13397 MAKING ZGO C 6654 06 EMEE Making Europe
COBISS.SI-ID 617836

OHK 2009/8 151
MAKSIMOVIĆ, Desanka
        Izabrane pesme / Desanka Maksimović ; [priredio Uglješa Krstić]. - 4. dopunjeno izd. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1983. - 197 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga / Beogradski izdavačko-grafički zavod. Beletristika)

Beleška / U. K.: str. 197-[198]

821.163.41-14
SLA L.A I 1197 MAKSIMOVIĆ D. Izabrane
COBISS.SI-ID 12931847

OHK 2009/8 152
MALLETTE, Karla
        European modernity and the Arab Mediterranean : toward a new philology and a counter-orientalism / Karla Mallette. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2010. - 312 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=020496107&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Bibliografija: str. 281-303. - Kazalo. - Vsebina: Scheherazade among the philologists (Paris, 1704) ; Metempsychosis : Dante, Petrarch, and the Arab Middle Ages ; I nostri saracini : writing the history of the Arabs of Sicily ; The ramparts of Europe : the invention of the Maltese language ; The life and times of Enrico Cerulli ; Amalgams : Emilio García Gómez (s. XX), Alvarus (s. IX), and philology after the nation ; Scheherazade at home (Baghdad, A.D. 803; London and Hollywood, 1939)

ISBN 978-0-8122-4241-6 (trda vezava)
ISBN 0-8122-4241-6 (trda vezava)

82.091
PRK 11595 930.85 MALLETTE K. European modernity

COBISS.SI-ID 64850018

OHK 2009/8 153
MARIÁTEGUI, José Carlos, 1894-1930
        Sieben Versuche, die peruanische Wirklichkeit zu verstehen / José Carlos Mariátegui ; mit einer Einleitung von Kuno Füssel und einem Nachwort von Wolfgang Fritz Haug. - Berlin : Argument ; Freiburg (Schweiz) : Edition Exodus, 1986. - 315 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana (Lima 1928). - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 3-88619-360-8 ((Argument))
ISBN 3-905575-24-8 ((Edition Exodus))

141.7:32(8)
FIL IX.1 MARIÁTEGUI, J. C. Sieben Versuche

COBISS.SI-ID 64887906

OHK 2009/8 154
        MARIJINA romarska pot : romarski vodnik / [avtorji besedil Hosting zahod & vzhod svetovanje ... [et al.] ; avtorji fotografij Izidor Kotnik ... [et al.] ; kartografija Geodetski inštitut Slovenije]. - Podsreda : Kozjanski park v okviru projekta Marijina romarska pot, 2011 ([Vojnik] : GM tisk). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskane notr. str. ov. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 131

ISBN 978-961-6745-04-8

27-57(497.4)(036) 796.52(497.4)(036)
GEO SLO I 5132 908 MARIJINA ROMARSKA POT
COBISS.SI-ID 257732608

OHK 2009/8 155
        MARNVAM po domače : živi narečni besednjak slovenskega govora v zgornjem Rožu : od Huma pri Rožeku do Mute pri Svečah / zbral in uredil Franc Kattnig, pd. Prosenov Francej ; [uvodna beseda Janko Zerzer, ; spremna beseda Martina Piko-Rustia ; [izdala] Slovenski narodopisni inštitut "Urban Jarnik", Celovec [in Kulturno društvo "Peter Markovič, Rožek]. - 1. izd. - Celovec ; Ljubljana ; Dunaj : Mohorjeva založba, 2017 (Vetrinj pri Celovcu : Mohorjeva tiskarna). - 183 str. ; 17 cm

Potiskani spojni listi. - 300 izv. - Bomo še marnvali po domače? / Janko Zerzer: str. 5-8. - Bogata zbirka domačih besed / Martina Piko-Rustia: str. 9-14

ISBN 978-3-7086-0850-1

811.163.6'282(436.5)(038) 811.163.6(436.5=163.6)(038)
SLA Lex I 740 MARNVAM
COBISS.SI-ID 287254528

OHK 2009/8 156
MARUŠIČ, Branko, 1938-
        Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba / Branko Marušič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 13. Biografske študije, ISSN 2385-9792 ; 9)

Potiskane notr. str. ov. - 500 izv. - O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-254-897-1

929Lavrič K. 94(497.473)"18" 94(450.367=163.6)"18"
ZGO D 6585/13 929 Lavrič Karel MARUŠIČ B.
COBISS.SI-ID 284150528

OHK 2009/8 157
        MASTERSTVO pisatelja : sbornik statej / [sostaviteli M. P. Lobanov, P. I. Pavlovskij]. - Moskva : Sovetskaja Rossija, 1961. - 242 str. ; 22 cm

Cir.

821.161.1.09(082)
SLA L.H II 5779 MASTERSTVO
COBISS.SI-ID 64844130

OHK 2009/8 158
MATOŠEVIĆ, Andrea
        Polutani dugog trajanja : balkanistički diskursi / Andrea Matošević i Tea Škokić. - Zagreb : Institut za etnologijo i folkloristiku, 2014. - 186 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija: str. [173]-186 in na dnu str.

ISBN 978-953-6020-88-1

39:316.6(292.464)
ETN C.11 13409 MATOŠEVIĆ A. Polutani
COBISS.SI-ID 38312749

OHK 2009/8 159
        MAVRICA na tri plamene, bog nas živi vse Slovene : folklorne pripovedi iz vzhodnega dela Slovenskih goric in s Ptujskega polja / [zbrali] Jelka Pšajd ... [et al.] ; [uredila Marija Stanonik ; prevod povzetka v angleščino in nemščino Tamara Andrejek ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; uvodni zemljevid Branko Kanop ; ilustracije Martina Korošec ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 203 str., [4] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 48)

Zvd. na spojnih listih. - 400 izv. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 978-961-254-989-3

398.2(497.412)
ETN B.5 9658/48 PŠAJD J. Mavrica SLA L.A II 2718/48 MAVRICA
COBISS.SI-ID 289021440

OHK 2009/8 160
MEYER, Frank, geograf
        Zur Komplexität jugendlicher Migrationsentscheidungen in schrumpfenden Regionen : eine qualitative Untersuchung der Zukunftsorientierungen von Schüler/innen am Beispiel des Altenburger Landes / Frank Meyer, Judith Miggelbrink und Tom Schwarzenberg. - Leipzig : Leibniz-Institut für Länderkunde, 2017. - 65 str. : zvd., graf. prikazi ; 30 cm. - (Forum ifl ; H. 33)

Bibliografija: str. 64-[66]. - Zusammenfassung

ISBN 978-3-86082-105-3

911.373:314.15(430)
GEO PerZ 472/33 MEYER F. Zur Komplexität
COBISS.SI-ID 41895469

OHK 2009/8 161
MICHAELS, Leonard, 1933-2003
        Sylvia / Leonard Michaels ; with a foreword by David Lodge. - London : Daunt Books, 2015. - XIII, 131 str. ; 20 cm

Foreword / David Lodge: str. V-XIII

ISBN 978-1-907970-55-9

821.111(73)-312.6
GER 820(73) MICHAELS L. Sylvia
COBISS.SI-ID 1112441694

OHK 2009/8 162
MIEDER, Wolfgang
        Phrasen verdreschen : Antiredensarten aus Literatur und Medien / Wolfgang Mieder ; Gesellschaft für deutsche Sprache (Hrsg.). - Wiesbaden : Quelle & Meyer, 1999. - XII, 399 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 359-399

ISBN 3-494-01281-4

811.112.2'373.7:659.1
GER 803.0-31 MIEDER W. Phrasen verdreschen

COBISS.SI-ID 64888418

OHK 2009/8 163
        MIGRACIJE i regionalni razvoj Hrvatske / urednik Ivan Lajić. - Zagreb : Institut za migracije i narodnosti, 2010. - 172 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Summary

ISBN 978-953-6028-25-2 (broš.)

314.15(497.5):332.1
ETN Č.2 13419 MIGRACIJE Lajić I. (ur.)
COBISS.SI-ID 32257837

OHK 2009/8 164
MIJATOVIĆ, Nada
        Do ljubavi i natrag / Nada Mijatović. - [1. izd. (džepno)]. - Gornji Milanovac : Dečije novine, 1983. - 148 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Tom. Serija Tom Kupidon ; 06/0002)

821.163.41-31
SLA L.A I 7201/06/0002 MIJATOVIĆ N. Do ljubavi

COBISS.SI-ID 12425223

OHK 2009/8 165
        MODERN literary theory : a reader / edited by Philip Rice and Patricia Waugh. - 3rd ed. - London [etc.] : Arnold, 1996. - X, 385 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 379-383. - Kazalo

ISBN 0-340-64585-7

82.09"19"(082)
GER 82.01 MODERN LITERARY Rice P. (1996)
COBISS.SI-ID 44059393

OHK 2009/8 166
MONTERROSO, Augusto
        Zgodbe, basni, utrinki / Augusto Monterroso ; prevod [in spremna beseda] Sara Virk. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 197 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 96)

500 izv. - Uresniči se samo to, o čemer še nismo sanjali / Sara Virk: str. 183-197

ISBN 978-961-282-260-6

821.134.2(728.1)-32 821.134.2(728.1).09Monterroso A.
PRK 8400/96 MONTERROSO A. Zgodbe
COBISS.SI-ID 290205440

OHK 2009/8 167
MORGAN, C. E., 1976-
        The sport of kings / C. E. Morgan. - London : 4th Estate, 2017, cop. 2016. - 545 str. ; 20 cm

Kirkus Prize, 2016. - Windham-Campbell Literature Prize, 2016

ISBN 978-0-00-817331-9

821.111(73)-311.2
GER 820(73) MORGAN C. E. Sport of kings
COBISS.SI-ID 22730549

OHK 2009/8 168
        A MURAVIDÉKI magyarok néprajza = Narodopisje prekmurskih Madžarov / szerkesztő, uredil Halász Albert ; [fordítók Halász Albert, Halász Renata]. - Lendva = Lendava : Muravidéki Magyar tudományos társaság = Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev : Združenje za znanost = Tudományért Egyesület ; Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 210 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo prispevkov v slov. ali madž., predgovor v madž. in prevod v slov. in angl. - "V pričujoči publikaciji so zbrana predavanja z mednarodne etnološke konference A muravidéki magyarok néprajza / Narodopisje prekmurskih Madžarov, ki je potekala 25. in 26. januarja 2008 v prostorih Mestne hiše v Lendavi" --> predgovor. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Összefoglaló ; Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-92788-1-9 (Društvo prekmurskih madžarskih znanstvenikov in raziskovalcev)

39(497.411=511.141)(082)
ETN D.0.3 13401 A MURAVIDÉKI Halász A. (ur.)

COBISS.SI-ID 250386432

OHK 2009/8 169
NASTASIJEVIĆ, Slavomir
        Miloš Obilić : legende / Slavomir Nastasijević. - Beograd : Jovo Karadžić [etc.], 1989 (Bor : Bakar). - 214 str. ; 17 cm

Cir. - 3.000 izvodov. - Objašnjenja: str. 213-[215]

((Broš.))

821.163.41(02.053.2)-343
SLA NASTASIJEVIĆ S. Miloš Obilić
COBISS.SI-ID 6308098

OHK 2009/8 170
        NATURE, Tourism and Ethnicity as Drivers of (De)Marginalization : Insights to Marginality from Perspective of Sustainability and Development / Stanko Pelc, Miha Koderman, editors. - Cham : Springer International Publishing, cop. 2018. - XX, 341 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi, zvd. ; 24 cm. - (Perspectives on Geographical Marginality ; vol. 3, ISSN 2367-0002)

Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-3-319-59001-1 (trda vezava)
ISBN 978-3-319-59002-8 (e-knjiga)

doi: 10.1007/978-3-319-59002-8

911.3:502/504(082)
GEO II 11446 911.3 NATURE
COBISS.SI-ID 1539617988

OHK 2009/8 171
NAZOR, Vladimir
        Pjesni ljuvene / Vladimir Nazor. - Zagreb : St. Kugli, 1915. - 104 str. ; 17 cm

821.163.42-1
SLA L.A I 1055 NAZOR V. Pjesni
COBISS.SI-ID 6836999

OHK 2009/8 172
NETTEL, Guadalupe, 1973-
        Telo, v katerem sem se rodila / Guadalupe Nettel ; prevod [in spremna beseda] Veronika Rot. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 149 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 98)

Prevod dela: El cuerpo en que nací. - 500 izv. - Pogled z roba / Veronika Rot: str. 141-149

ISBN 978-961-282-161-6

821.134.2(72)-311.2 821.134.2(72).09Nettel G.
PRK 8400/98 NETTEL G. Telo
COBISS.SI-ID 290250752

OHK 2009/8 173
NGAI, Sianne
        Our aesthetic categories : zany, cute, interesting / Sianne Ngai. - 1st Harvard University Press paperback ed. - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2015, cop. 2012. - 333 str. : ilustr. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_number=025400458&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - kazalo vsebine. - Opombe z bibliografijo: str. 245-317. - Kazalo. - Vsebina: The cuteness of the avant-garde ; Merely interesting ; The zany science. - Ray and Pat Browne Award for Best Reference/Primary Source Work, Popular Culture Association and American Culture Association; James Russell Lowell Prize, Modern Language Association

ISBN 0-674-08812-3 (broš.)
ISBN 978-0-674-08812-2 (broš.)

111.852
PRK 11597 111.852 NGAI S. Our aesthetic
COBISS.SI-ID 64859234

OHK 2009/8 174
NOVAK, Vilko, 1909-2003
        Zgodovina iz spomina : polemika o knjigi Tiborja Zsige Muravidéktől Trianonig = Történelem emlékezetből : polémia Zsiga Tibor Muravidéktől Trianonig című könyvéről / Vilko Novak ; [uredila Helena Ložar Podlogar in Oto Luthar ; prevod v madžarski jezik Júlia Bálint Čeh, Jutka M. Király, prevod v slovenski jezik Katarina Munda Hirnök, Renata Mejak, Júlia Bálint Čeh]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 232 str. ; 24 cm

Vzpor. slov. in madž. besedilo. - Knjiga iz spomina / Oto Luthar: str. 5. - Raziskovalec Prekmurja in Porabja Vilko Novak (1909-2003) / Kózar Mária: str. 6-11

ISBN 961-6500-34-1

323.1(497.4-188) 323.15(497.4=511.141)(082)
ETN D.0.1 13402 NOVAK V. Zgodovina
COBISS.SI-ID 212939520

OHK 2009/8 175
OBLAK, Urška, 1993-
        Vloga Roxolane v političnem življenju Osmanskega cesarstva in njen prikaz v literarnih delih Zahodne in Vzhodne Evrope : diplomsko delo / Urška Oblak. - Ljubljana : [U. Oblak], 2017. - 37 f. ; 30 cm

Mentor Sašo Jerše. - Bibliografija: f. 34-36. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

929
ZGO DiplB OBLAK Urška
COBISS.SI-ID 64801890

OHK 2009/8 176
OCEPEK, Tadeja
        Phraseme im Kinderroman Speed-Dating mit Papa von Juma Kliebenstein und ihre Anwendung im DaF-Unterricht = Frazemi v otroškem romanu Speed-Dating mit Papa Jume Kliebenstein in njihova uporaba pri pouku nemščine kot tujega jezika : magistrsko delo / Tadeja Ocepek. - Ljubljana : [T. Ocepek], 2017. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Urška Valenčič Arh. - Bibliografija: str. 80-82. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

811.112.2'373:821.112.2.08Kliebenstein J.(043.2) 37.091.3:811.112.2'243(043.2)
GER MagB OCEPEK T. Phraseme
COBISS.SI-ID 64839010

OHK 2009/8 177
        OD prvih oglasov do interneta : k zgodovini oglaševanja na Slovenskem / uredil Andrej Studen. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 250 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 13)

O avtorjih: str. 247-250. - 300 izv. - Bibliografija: str. 219-237. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-71-5 (broš.)

659.1(082)
ZGO D 8032/13 94(497.4) OD PRVIH OGLASOV
COBISS.SI-ID 287629056

OHK 2009/8 178
OJSTERŠEK, Roman
        Ethik der Medien in Thomas Glavinics Der Kameramörder = Etičnost medijev v romanu Thomasa Glavinica Der Kameramörder : magistrsko delo / Roman Ojsteršek. - Ljubljana : [R. Ojsteršek], 2017. - 61 str. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant. - Bibliografija: str. 56-58. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Glavinic T.:316.77(043.2)
GER MagB OJSTERŠEK R. Ethik der Medien
COBISS.SI-ID 64899682

OHK 2009/8 179
OMERZA, Igor
        Boris Pahor : v žrelu Udbe / Igor Omerza. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 636 str. : ilustr. ; 24 cm

600 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-3-7086-0952-2

929Pahor B. 351.746.1(497.4)(091) 323.28(497.4)"1945/1991"
SLA Hist II 1319 OMERZA I. Boris Pahor
COBISS.SI-ID 290096896

OHK 2009/8 180
        OPAZOVANI / Polona Glavan ... [et al.] ; uredila Gabriela Babnik. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo slovenskih pisateljev : UMco, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 125 str. ; 21 cm

300 izv. - Povečani tisk. - Vsebina: Nobene razlike / Polona Glavan. Poteza z amarantno figuro / Mojca Kumerdej. Teorija o obstoju svetlobe (in druge teorije) / Davorin Lenko. Levi kroše (resnična zgodba) / Samo Rugelj. Klara / Ana Schnabl.

ISBN 978-961-6954-79-2 (UMco)

821.163.6-32(082)
SLA L.A II 7516 OPAZOVANI
COBISS.SI-ID 289859328

OHK 2009/8 181
OREL, Urban
        Italijanska zunanja politika med leti 1933 in 1940 : diplomsko delo / Urban Orel. - Ljubljana : [U. Orel], 2017. - 59 str. ; 30 cm

Mentorica Kornelija Ajlec. - Bibliografija: str. 58-59. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(450)"1933/1940"
ZGO DiplB OREL Urban
COBISS.SI-ID 64802146

OHK 2009/8 182
        ÖSTERREICH erzählt : 27 Erzählungen / ausgewählt und mit einer Nachbemerkung von Jutta Freund. - Originalausg. - Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1989. - 261 str. ; 18 cm. - (Fischer ; 9283)

Bibliografija: str. 261-262

ISBN 3-596-29283-2

821.112.2(436)-32(082.21)
GER 830(436)A ÖSTERREICH ERZÄHLT Freund J. (ur.)

COBISS.SI-ID 26490369

OHK 2009/8 183
OSTI, Josip
        Sarajevo između Ljubljane i Beograda : iz prepiske, 1994-1999 / Josip Osti & Vera Zogović. - Skopje : Blesok, 2013. - 257 str. ; 20 cm. - (Edicija von edicii ; knj. 08)

O Josipu Ostiju: str. 248-252. - O Veri Zogović: str. 253-255. - Zbirka navedena v CIP zapisu.

ISBN 978-9989-59-543-1

821-6=163
SLA L.A I 7194/08 OSTI J. Sarajevo
COBISS.SI-ID 6379673

OHK 2009/8 184
PANJEK, Giovanni, 1939-
        La vite e il vino nell'economia friulana : un rinnovamento frenato : secoli XVII - XIX / Giovanni Panjek. - Torino : G. Giappichelli, 1992. - 23 cm : graf. prikazi ; 23 cm. - (Dipartimento di scienze economiche e statistiche / Università degli studi di Trieste)

Kazali

ISBN 88-348-2099-1

634.8(453.3)"16/18" 663.2(453.3)"16/18"
ZGO D 9004 94(450) PANJEK G. La vite e il vino

COBISS.SI-ID 68347904

OHK 2009/8 185
PATCHETT, Ann
        Commonwealth / Ann Patchett. - London [etc.] : Bloomsbury, 2016. - 322 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-4088-8040-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-4088-8039-5 (broš.)
ISBN 978-1-4088-8037-1 (e-knjiga)

821.111(73)-311.4
GER 820(73) PATCHETT A. Commonwealth
COBISS.SI-ID 64829794

OHK 2009/8 186
PEROVIĆ, Zoran
        Najranija dubrovačka stoljeća : replike restauriranih isprava iz fundusa dubrovačkog arhiva do godine 1200 = The early centuries of Dubrovnik : replicas of the restored charters in the holdings of the Dubrovnik archives prior to 1200 / [Zoran Perović ; prevoditelj = translated by Vesna Rimac]. - Dubrovnik : Državni arhiv u Dubrovniku, 2011. - 51 str. : ilustr. ; 27 cm

Katalog izložbe v Palači Sponza Dubrovnik. - Vzpor. besedilo v hrv. in angl.

ISBN 978-953-55146-2-6

930.25(497.5Dubrovnik)
ZGO E 1873 930.25 PEROVIĆ Z. Najranija dubrovačka

COBISS.SI-ID 64937314

OHK 2009/8 187
PERŠAK, Tone
        Preobrazbe : roman / Tone Peršak. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 573 str. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-282-239-2

821.163.6-312.6
SLA L.A II 7519 PERŠAK T. Preobrazbe
COBISS.SI-ID 289356032

OHK 2009/8 188
PEŠINA, Jaroslav
        Tektonický prostor a architektura u Giotta / Jaroslav Pešina. - V Praze : Česká akademie věd a umění, 1945. - 372 str., 24 f. pril. : ilustr. ; 27 cm

Riassunto

75.033.5(450):742
UMZG M/Giot/6
COBISS.SI-ID 64929122

OHK 2009/8 189
PETROV, Ana, 1982-
        Jugoslovenska muzika bez Jugoslavije : koncerti kao mesta sećanja / Ana Petrov. - Beograd : Fakultet za medije i komunikacije, 2016 (Novi Sad : Artprint). - 149 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Nova humanistika)

300 izv. - O avtorici: str. [151]. - Recenzentki Catherine Baker, Ana Hofman. - Bibliografija: str. 131-143

ISBN 978-86-87107-53-3 (broš.)

316.74:78(497.1) 78(497.1)"19/20"
ETN A.9 13427 PETROV A. Jugoslovenska
COBISS.SI-ID 225657612

OHK 2009/8 190
PIAGET, Jean
        The principles of genetic epistemology / Jean Piaget ; translated by Wolfe Mays. - Reprinted. - London ; New York : Routledge, cop. 1972. - V, 98 str. ; 22 cm. - (Selected works / Jean Piaget ; vol. 7)

Kazalo

ISBN 978-0-415-16890-8 (hbk.)
ISBN 978-0-415-51503-0 (pbk.)

165
FIL VI PIAGET J. Principles
COBISS.SI-ID 64842082

OHK 2009/8 191
PIVKA, Jurij
        Moč valov / Jurij Pivka. - Maribor : Litera, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 177 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

400 izv. - Spremna beseda / Veronika Podgoršek: str. 177

ISBN 978-961-7018-49-3

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7197 PIVKA J. Moč
COBISS.SI-ID 91907329

OHK 2009/8 192
        POD gorami : folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, Storžičem in Krvavcem / [zbrali] Anica Arh ... [et al.] ; [uredil, ilustriral Miha Mohor ; spremna beseda Drago Papler ; kartografija Drago Papler, Simon Papler, Manca Volk Bahun]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 411 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 49)

Zvd. na spojnih listih. - 850 izv. - Beseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 5-7. - Življenje pod gorami, za borštom in na Kranjskem polju / Drago Papler: str. 9-31. - Slovar narečnih in namj znanih besed: str. 377-385. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazala

ISBN 978-961-254-997-8

398.2(497.4)
COBISS.SI-ID 290096640

OHK 2009/8 193
PODPEČAN, Blaž
        Nagrobnik, podoba živih / [besedilo in fotografije] Blaž Podpečan ; [prevod povzetka Katarina Predovnik ; zemljevid Birografika Bori]. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, 2006 (Ljubljana : Birografika Bori). - 113 str. : ilustr. ; 29 cm + popravek. - (Archaeologia historica Slovenica ; 5)

300 izv. - Bibliografija: str. 109-113. - Summary / translatsd by Katarina Predovnik

ISBN 961-237-147-4

726.825(497.4-115)
FRASCATI: 6-100
ARH Per 02-SLO 14/5 D ETN D.2.1 13396 PODPEČAN B. Nagrobnik UMZG T/svn/d1/5 ZGO E 1636/5
COBISS.SI-ID 225073408

OHK 2009/8 194
POGLAJEN, Črt
        Skozi oči prekariata : brez konsenza : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija / [intervjuji] Črt Poglajen ; [sodelavci pri intervjujih Manja Kovačič, Ana Marija Lednik, Anja Pucer ; fotografi Črt Poglajen ... et al.]. - Ljubljana : samozal., 2017. - 416 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-283-939-0

331.102.12
PED 37.015.4 POGLAJEN Č. Skozi ZGO D 8759 3 POGLAJEN Č. Skozi oči prekariata

COBISS.SI-ID 290408960

OHK 2009/8 195
POLETNA šola vizualnega (1997 ; Nova Gorica)
        Vizualna kultura : zbornik predavanj na Poletni šoli vizualnega v Novi Gorici 1997 / uredil Naško Križnar. - Ljubljana : ZRC SAZU, Založba ZRC ; Nova Gorica : Zveza kulturnih organizacij, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - 63 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-6182-82-X

7.038.53(082) 159.931:7.01(082)
ETN A.4 13399 VIZUALNA Križnar N. (ur.)
COBISS.SI-ID 100490752

OHK 2009/8 196
POLÓNYOVÁ, Soňa
        Z kultúrnych dejín Slovákov v Madarsku : (1945-1990) / Soňa Polónyová. - Kraków : Spolok Slovákov v Poĺsku ; Banská Bystrica : Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2016. - 177 str. : ilustr. ; 21 cm

O avtorici na ov. - Bibliografija: str. 141-154. - Summary

ISBN 978-83-7490-620-3

323.15(=162.4)(439)"1945/90":930.85
COBISS.SI-ID 64882274

OHK 2009/8 197
POTRPIN, Ksaver
        Kontrastivna analiza rabe frazeoloških enot v govorjenem športnem komentarju ZDA in Slovenije : diplomska seminarska naloga / Ksaver Potrpin. - Ljubljana : [K. Potrpin], 2015. - 33 f. ; 30 cm

Mentorica Agnes Pisanski Peterlin. - Bibliografija: f. 24. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Odd. za prevajalstvo

[811.163.6'373.7:811.111'373.7]:796(043.2)
GER DiplBP POTRPIN K. Kontrastivna
COBISS.SI-ID 64921186

OHK 2009/8 198
POWERS, John, 1957-
        Introduction to Tibetan Buddhism / by John Powers. - Revised ed. - Boston ; London : Snow Lion, 2007. - 591 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 561-575. - Kazali

ISBN 978-1-55939-282-2

243.4
FIL X POWERS J. Introduction
COBISS.SI-ID 64857954

OHK 2009/8 199
PREGELJ, Sebastijan
        Vdih. Izdih. : kratek roman / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Aljaž Krivec]. - Novo mesto : Goga, 2017. - 191 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

Nasl. v CIP-u: Vzdih. Izdih. - 500 izv. - Legenda pravi, da je nekje mesto, kjer se nazadnje vsi najdejo / Aljaž Krivec: str. 180-191

ISBN 978-961-277-178-2

821.163.6-311.2 821.163.6.09Pregelj S.
SLA L.A II 7517 PREGELJ S. Vdih.
COBISS.SI-ID 290176000

OHK 2009/8 200
PREGL, Arjan
        O ženski, ki ni hotela z balkona / Arjan Pregl. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 92 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

500 izv. - Predstavitev knjige na zavihku ov. zadaj

ISBN 978-961-7017-03-8

821.163.6-32
SLA L.A I 7085/90 PREGL A. O ženski
COBISS.SI-ID 289795072

OHK 2009/8 201
PRTENJAČA, Ivica, 1969-
        Tiho rušenje / Ivica Prtenjača. - Zagreb : V.B.Z., 2017. - 151 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 456)

O avtoru: str. 165

ISBN 978-953-304-940-3

821.163.42-31
SLA L.A II 4701/456 PRTENJAČA I. Tiho
COBISS.SI-ID 64901730

OHK 2009/8 202
RADZINSKIJ, Èdvard Stanislavovič
        Stalin / Èdvard Radzinskij. - Moskva : Vagrius, 2004. - 734 str. ; 21 cm

Cir. - Bibliografija: str. 724-[735]

ISBN 5-9560-0206-9

929Stalin I. V.:930.85(47)"19"
SLA Hist II 1318 RADZINSKIJ È. S. Stalin
COBISS.SI-ID 64855394

OHK 2009/8 203
        RAZLIČNE ženske pjesme : rukoveti narodne lirike / priredila Hatidža Krnjević. - Beograd : Beogradski-izdavačko grafički zavod, 1987 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - 284 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Klasika)

Cir. - 10.000 izvodov. - Lirske narodne pesme iz zbirke Vuka Karadžića Četiri godišnja doba: str. 5-34. - Beleške uz izbor / H[atidža] K[rnjević]: str. 265-276. - Na zadnjem ov.: Za Vukovu dvestogodišnjicu / Dušan Ivanić. - Rečnik manje poznatih reči i objašnjenja: str. 271-280

ISBN 86-13-00206-4 ((Broš.))

821.163.41-14:398.8(497.11)
SLA L.A I 7199 RAZLIČNE
COBISS.SI-ID 2492674

OHK 2009/8 204
        READINGS in later Chinese philosophy : Han dynasty to the 20th century / edited by Justin Tiwald and Bryan W. Van Norden. - Indianapolis ; Cambridge : Hackett, 2014. - XIII, 421 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 413-416. - Kazalo

ISBN 978-1-62466-190-7

1(510)"-02/19"
FIL XI.1 READINGS Tiwald J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64846434

OHK 2009/8 205
        REČNIK srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, Institut za srpskohrvatski jezik, 1959-<2014>. - Zv. <1-13, 15-18> ; 28 cm

Cir.

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: A-Bogoljub / [glavni urednik Aleksandar Belić]. - 1959. - CXIX, 694 str.
Knj. 2: Bogoljub-Vražogrnci / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1962. - XII, 800 str.
Knj. 3: Vraznuti-guščurina / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1965. - XIV, 794 str.
Knj. 4: D-digilja / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1966. - 798 str.
Knj. 5: Duguljan-zaključiti / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1968. - 798 str.
Knj. 6: Zaključnica-zemljen / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1969. - 798 str.
Knj. 7: Zemljenast-intoniranje / [urednici Mihailo Stevanović ...et al.]. - 1971. - 798 str.
Knj. 8: Intonirati-jurve / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1973. - XI, 798 str.
Knj. 9: Jurget -kolitva / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1975. - 800 str.
Knj. 10: Koliti-kukutica / [urednici Mihailo Stevanović ... et al.]. - 1978. - VIII, 800 str.
Knj. 11: Kukutka-makva / [urednici knjige Mitar Pešikan ... et al.]. - 1981. - 800 str.
Knj. 12: Makven-mozurica / [urednici Mitar Pešikan ... et al.]. - 1984. - 800 str.
Knj. 13: Moire-naklapuša / [urednici Mitar Pešikan ... et al.]. - 1988. - VIII, 800 str.
Knj. 15: Nedotupav-nokavac / [urednici Mitar Pešikan ... et al.]. - 1996. - VII, 799 str.
Knj. 16: Nokat-odvrzivati / [urednici knjige Mitar Pešikan ... et al.]. - 2001. - XII, 781 str.
Knj. 17: Odvrkao-opovo / [urednici knjige Mitar Pešikan ... et al.]. - 2006. - CXIII, 800 str.
Knj. 18: Opovrganje-ocariti / [urednici knjige Darinka Gortan-Premk ... et al.]. - 2010. - VII, 800 str.
Knj. 19: ocat-petoglasnik. - 1. izd. - Beograd : Institut za srpski jezik SANU, 2014. - CXVI, 800 str.

ISBN 86-7025-309-7 (knj. 17)
ISBN 978-86-7025-510-4 (knj. 18)

811.163.4'374
SLA Lex II 245 REČNIK SRPSKOHRV SPJ ČOP 75 RECNIK SPJ ČOP 76 RECNIK SPJ ČOP 77 RECNIK
COBISS.SI-ID 898050

OHK 2009/8 206
        REGIONALNI vidiki tranzicije / uredila Aleksander Lorenčič in Željko Oset. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 174 str. : tabele ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 16)

Prispevki v slov. ali hrv. - 300 izv. - O avtorjih: str. 171 -174. - Recenzenta Jurij Hadalin, Gregor Jenuš. - Bibliografija: str. 145-161. - Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-74-6

332.1:330.342.14/.15(082)
ZGO D 8032/16 94(497.4) REGIONALNI VIDIKI
COBISS.SI-ID 288003584

OHK 2009/8 207
REINHARD, Wolfgang, 1937-
        Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti / Wolfgang Reinhard ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 144 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 182)

Prevod dela: Geschichte des modernen Staates. - 400 izv. - Bibliografija: str. 111-112. - Kazalo

ISBN 978-961-260-103-4

321.01(091)
FIL IX.2 REINHARD W. Zgodovina SOC 32 REINHARD W. Zgodovina SOC 32 REINHARD W. Zgodovina ...
COBISS.SI-ID 290330880

OHK 2009/8 208
REPAR, Primož
        Trije dnevi v Istri in en dan prej / Primož Repar ; [spremna beseda Milan Dekleva]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2017 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 65 str. ; 20 cm. - (Zbirka Apokalipsa ; no. 73)

400 izv. - Biti na pravem mestu / Milan Dekleva: str. 63-65. - Spremna beseda Jurija Hudolina na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6894-89-0

821.163.6-1
SLA L.A I 5697/73 REPAR P. Trije
COBISS.SI-ID 290038784

OHK 2009/8 209
        RESEARCH papers on teaching English as an additional language / edited by Ismail Hakki Mirici ... [et al.]. - Rijeka : Faculty of Humanities and Social Sciences, cop. 2016. - XIV, 205 str. : ilustr. ; 23 cm

Povzetki v angl. pri vseh prispevkih. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-953-7975-27-2 (pbk)

37.091.3:811.111(082)
GER 802.0:37 RESEARCH Mirici I.H. (ed.)
COBISS.SI-ID 22094344

OHK 2009/8 210
RILEY, Gwendoline, 1979-
        First love / Gwendoline Riley. - London : Granta, 2017. - 169 str. ; 21 cm

ISBN 978-1-78378-318-2 (trda vezava)
ISBN 978-1-78378-325-0 (e-knjiga)

821.111-311.2
GER 820 RILEY G. First love
COBISS.SI-ID 22747701

OHK 2009/8 211
ROBINSON, Douglas, 1954-
        Semiotranslating peirce / Douglas Robinson. - Tartu : University of Tartu Press, cop. 2016. - 280 str. ; 24 cm. - (Tartu Semiotics Library = Tartuskaja biblioteka semiotiki, ISSN 1406-4278 ; 17)

Nasl. na vzpor. nasl. str.: Peirce semiotõlkes . - Nasl. na vzpor. nasl. str.: Pirs v semioperevode . - References: str. 223-235. - Kazalo

ISBN 978-9949-77-247-6
ISBN 9949-77-247-8
ISBN 978-9949-77-306-0
ISBN 9949-77-306-7

81'22:81'25
COBISS.SI-ID 64858210

OHK 2009/8 212
ROJAS, Fernando de, 1465-1541
        La Celestina / Fernando de Rojas ; edición de Bruno Mario Damiani. - Madrid : Cátedra, 1974. - 302 str. ; 18 cm. - (Letras Hispánicas)

ISBN 84-376-0005-7

821.134.2-2"14"
ROM 860 ROJAS F. La Celestina
COBISS.SI-ID 64814690

OHK 2009/8 213
        ROOTS of Yoga / translated and edited with an introduction by James Mallinson and Mark Singleton. - [S. l.] : Penguin Books, 2017. - XL, 540 str. ; 20 cm. - (Penguin classics)

Bibliografija: str. 443-472. - Kazalo

ISBN 978-0-241-25304-5

233-852.5YOG
FIL X ROOTS OF YOGA Mallinson J. (ur.)
COBISS.SI-ID 64865122

OHK 2009/8 214
ROTH, Philip, 1933-
        The humbling / Philip Roth. - London : Vintage, 2016. - 140 str. ; 19 cm

ISBN 978-0-099-53565-2

821.111(73)-311.2
GER 820(73) ROTH P. Humbling (2016)
COBISS.SI-ID 64871522

OHK 2009/8 215
        The ROUTLEDGE companion to social media and politics / edited by Axel Bruns, Gunn Enli, Eli Skogerbø, Anders Olof Larsson, and Christian Christensen. - New York : Routledge, 2018. - XXII, 537 str. ; 26 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-30093-4 (mehka vezava)

316.1:32
SOC 31 THE ROUTLEDGE Bruns, A. eds.
COBISS.SI-ID 64862562

OHK 2009/8 216
SALZER, Ronald Kurt
        Burg Grafendorf : Archäologie und Geschichte einer spätmittelalterlichen Niederungsburg in Stockerau / Ronald Kurt Salzer ; mit einem Beitrag von Philipp Jettmar und Günther Karl Kunst. - St. Pölten : NÖ Institut für Landeskunde ; Asparn an der Zaya : Urgeschichtemuseum MAMUZ, 2017. - 502 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Archäologische Forschungen in Niederösterreich / herausgegeben von Elisabeth Loinig und Ernst Lauermann ; Bd. 15)

ISBN 978-3-901635-77-9

728.81:902(436Stockerau)
ZGO ZD 1304/15 902/904 SALZER R. K. Burg Grafendorf

COBISS.SI-ID 64914274

OHK 2009/8 217
        The SAME, but different : hockey in Quebec / edited by Jason Blake and Andrew C. Holman. - Montreal [etc.] : McGill-Queen's University Press, 2017. - VIII, 339 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 305-328. - Kazalo

ISBN 978-0-7735-5054-4 (cloth)
ISBN 978-0-773-55055-1 (paper)

796.966(714)(082)
COBISS.SI-ID 64897122

OHK 2009/8 218
SCHELLENBERG, Renata
        Commemorating conflict : models of remembrance in postwar Croatia / Renata Schellenberg. - Oxford [etc.] : P. Lang, 2016. - 177 str. ; 23 cm. - (Cultural memories, ISSN 2235-2325 ; vol. 5)

Bibliografija: str. 165-174. - Kazalo

ISBN 978-3-0343-1901-0

725.945(497.5) 94:355.48(497.5)"1991/1995"
ZGO D 8991/5 94(4-12)"19/20" SCHELLENBERG R. Commemorating

COBISS.SI-ID 41806125

OHK 2009/8 219
SCHMIDT, Margot
        Der Basler Medeasarkofag : ein Meisterwerk spätantoninischer Kunst / Margot Schmidt. - Tübingen : Wasmuth, [1968]. - 49, [32] str., [1] f. zganj. pril. : ilustr. ; 23 cm. - (Monumenta artis antiquae ; Bd. 3)

Bibliografske navedbe v opombah

726.829(37)
UMZG Bd213/2
COBISS.SI-ID 64820066

OHK 2009/8 220
SELIMOVIĆ, Meša
        Sjećanja / Meša Selimović. - Jubilarno izd. povodom tridesetogodišnjice stvaralaštva. - Beograd : Sloboda, 1977. - 363 str. ; 20 cm. - (Sabrana dela / Meša Selimović)

Odbrana od samoće / Milivoje Marković: str. 303-[364]

821.163.4(497.6)-94 821.163.4(497.6).09Selimović M.
SLA L.A I 1196 SELIMOVIĆ M. Sjećanja
COBISS.SI-ID 12727089

OHK 2009/8 221
SEMINAR slovenskega jezika, literature in kulture (53 ; 2017 ; Ljubljana)
        Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi / 53. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 3.-14. 7. 2017 ; [urednica Alojzija Zupan Sosič ; prevajalec David Limon] ; [izdala] Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 139 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, ISSN 2386-0561 ; 53)

Dostopno tudi na: http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/53-ssjlk/. - 450 izv. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-934-6

doi: 10.4312/SSJLK.53

811.163.6(082) 821.163.6.09(082) 930.85(497.4)(082)
ETN PerSl 3780 SEMINAR Ljubezen KLF Per 224 SSJLK 53 PRK 4796/53 LJUBEZEN Zupan Sosič A. (ur.) SLA Zb II 370/53 SEMINAR Ljubezen 1-5 ZGO C 3498/53 SEMINAR 53 Ljubezen
COBISS.SI-ID 290542336

OHK 2009/8 222
        SENSES and religion / edited by Jurij Fikfak in Gábor Barna. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007 (Ljubljana : Present). - 220 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - "The 5th Conference of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) - Ethnology of religion group took place in Celje from 9 to 11 September 2006." --> foreword. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvleček v angl. in slov., povzetek v slov.

ISBN 978-961-254-093-7

2-184.3:159.93(082) 159.93:2-184.3(082)
ETN A.6 13405 SENSES Fikfak J. (ur.)
COBISS.SI-ID 242020864

OHK 2009/8 223
SIMONEK, Stefan, 1964-
        Distanzierte Nähe : die slawische Moderne der Donaumonarchie und die Wiener Moderne / Stefan Simonek. - Bern [etc.] : Lang, 2002. - 242 str. ; 22 cm. - (Wechselwirkungen : österreichische Literatur im internationalen Kontext, ISSN 1424-7674 ; Bd. 5)

Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Bibliografija: str. 215-229. - Kazalo

ISBN 3-906769-49-6

821.16(091)"18/19" 821.16.09:929
SLA L.H II 5780/5 SIMONEK S. Distanzierte
COBISS.SI-ID 16487430

OHK 2009/8 224
SINGER, Isaac Bashevis, 1904-1991
        In my father's court / Isaac Bashevis Singer. - 2nd printing. - New York : Fawcett Crest, 1986. - 287 str. ; 18 cm

ISBN 0-449-21244-0

821.112.28(73)-3=111
GER 830-088 SINGER I. B. In my father's
COBISS.SI-ID 64813154

OHK 2009/8 225
SLAPŠAK, Svetlana
        Antična miturgija / Svetlana Slapšak ; [ilustracije Branko Đukić]. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 693 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

600 izv. - Bibliografija: str. 661-666. - Kazalo

ISBN 978-961-284-277-2

255.2
SOC 2 SLAPŠAK S. Antična miturgija
COBISS.SI-ID 291097088

OHK 2009/8 226
SLAVEC, Vojko, 1950-
        Rép[e]lce : Boljunec - življenje in jezik nekdaj in danes / Vojko Slavec ; [fotografije fotografski arhiv Društva France Prešeren - Boljunec]. - 1. izd. - Trst : Založništvo tržaškega tiska ZTT-EST, 2017 (Gorica : Grafica Goriziana). - 347 str. : ilustr. ; 23 cm

Nasl. je na nasl. str. zapisan z obrnjeno črko "e". - Potiskane notranje str. ov. - O avtorju: str. 347. - Vtisi k zgodbi o malih ljudeh / Katja Hrobat Virloget: str. 7-11. - Slovar narečnih besed iz Boljunca pri Trstu: str. 271-341. - Bibliografija: str.11, 342-343. - Kazalo

ISBN 978-88-7174-212-0 (23 EUR)

908(450.361Boljunec=163.6) 811.163.6(450.361Boljunec pri Trstu)'374 930-85(450.361Boljunec pri Trstu)
SLA Hist II 1320 SLAVEC V. Rép[e]lce 1, 2
COBISS.SI-ID 9836268

OHK 2009/8 227
        SLOVAR zvonjenja in pritrkavanja / Mojca Kovačič ... [et al.] ; [angleški ustrezniki Mojca Kovačič ; skici zvona priredil Drago Bokal st. ; avtorji fotografij Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Zgodovinski oddelek ... et al.]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 172 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv. - Angleško-slovenski slovar: str. 143-164. - Slovarju za popotnico / Mirko Ramovš: str. 9. - Iz recenzij / Matjaž Barbo, Tjaša Jakop, Vlado Nartnik: str. 171-172. - Bibliografija: str. 165-170

ISBN 978-961-05-0010-0

780.8:780.633.133(497.4)(038)=163.6 780.8:780.633.133(497.4)(038)=111=163.6 781.7:780.633.1(4)(038)=163.6 781.7:780.633.1(4)(038)=111=163.6
SLA Lex II 1899 SLOVAR
COBISS.SI-ID 290509056

OHK 2009/8 228
        SLOVENCI in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi / uredila Žarko Lazarević in Aleš Gabrič ; [prevod iz bolgarščine Ljudmil Dimitrov, prevod iz angleščine Natalija Majsova]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2016 ([Žirovnica] : Medium). - 293 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 15)

300 izv. - O avtorjih: str. 289-293. - Bibliografija: str. 264-286 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6386-75-3

327(497.4:497.2)(082) 339.92(497.4:497.2)(082)
ZGO D 8032/15 94(4) SLOVENCI IN BOLGARI
COBISS.SI-ID 288003840

OHK 2009/8 229
        SLOVENSKO madžarski priročnik za varstvo pred poplavami in odpravljanje posledic onesnaženj vodotokov = Magyar-szlovén árvízvédekezési és vízminőség kárelhárítási kézikönyv / [szerzők, avtorji besedila Engi Zsuzsanna ... [et al.] ; szlovén nyelvű fordítás, prevod v slovenščino Helena Zver, Domonkos Lendvay, magyar nyelvű fordítás, prevod v madžarščino Engi Zsuzsanna, Domonkos Lendvay ; szerkesztők, uredniki Engi Zsuzsanna, Déri Lajos, Kránitz Tibor]. - Ljubljana : Inštitut za vode Republike Slovenije, 2016 ([Pécs] : Kontraszt Plusz). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. in madž. - Bibliografija: str. 326-332

ISBN 978-961-90074-9-5

627.51(439+497.4)(035) 556.166(439+497.4)(035) 504.4:556.166(439+497.4)(035)
GEO II 11442 504.4 SLOVENSKO
COBISS.SI-ID 283626496

OHK 2009/8 230
SMILEVSKI, Goce
        Sestrata na Sigmund Frojd / Goce Smilevski. - Skopje : Kultura, 2007 (Skopje : Datapons). - 182 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Sovremen makedonski roman)

Avtorjeva fotografija in bio- ter bibliografski podatki na hrbtni str. ov. - Cir.

ISBN 978-9989-32-530-4

821.163.3-31
SLA L.A II 504 SMILEVSKI G. Sestrata
COBISS.SI-ID 70330634

OHK 2009/8 231
SMREKAR, Andrej, 1954-
        Kostanjevica na Krki / Andrej Smrekar ; [fotografije Drago Bac]. - Ljubljana : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 116 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije : zbirka vodnikov ; 218)

Ilustr. in zvd. na notr. str. ov. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 110-113

ISBN 978-961-6902-97-7

7:069(497.4Kostanjevica na Krki)(036)
ETN O.10 6286/218 SMREKAR A. Kostanjevica na Krki GEO PerZ 336/218 SMREKAR A. Kostanjevica na Krki UMZG mf T/svn/KoK/10 UMZG mf T/svn/KoK/10/d ZGO B 682/218 94(497.4A/Ž) Kostanjevica na Krki SMREKAR A.

COBISS.SI-ID 282672128

OHK 2009/8 232
        SOCIAL web and interaction : social media technologies for European national and regional museums / a manual by Anika Kronberger ... [et al.] ; [editors Susanne Schilling, Günther Friesinger, Susanne Popp]. - Vienna : Edition Mono/Monochrom, 2016. - 115 str. : ilustr., zvd. ; 20 x 22 cm. - (EMEE toolkit series ; vol. 5)

Dostopno tudi na: http://www.museums-exhibiting-europe.de/wp-content/uploads/2016/01/EMEE_Toolkit_N5_DIG.pdf . - Na nasl. str. tudi: Toolkit no. 5, EuroVision Museums Exhibiting Europe. - Izšlo v okviru projekta EuroVision - Museums Exhibiting Europe (EMEE). - Opombe z bibliografijo pri večini prispevkov, bibliografija: str. 112-115

ISBN 978-3-902796-33-2

069(4):316.472.4(035)(082)
ETN B.3 13397 SOCIAL WEB ZGO C 6658 06 EMEE Social web
COBISS.SI-ID 618860

OHK 2009/8 233
SPAHIĆ, Ognjen
        Calypso / Ognjrn Spahić. - Zaprešić : Fraktura ; Cetinje : OKF, 2017. - 627 str. ; 23 cm

O avtorju: str. 627 ter na zadnjem zavihku ščitnega ov. s fotografijo

ISBN 978-953-266-872-8 (Fraktura)
ISBN 978-9940-36-058-0 (OKF)

821.163.4(497.16)-31
SLA L.A II 7522 SPAHIĆ O. Calypso
COBISS.SI-ID 64903266

OHK 2009/8 234
        SRBI v Sloveniji, Slovenci v Srbiji / uredili Ingrid Slavec Gradišnik in Dragana Radojičić. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 320 str. : ilustr. ; 25 cm

Uvod v slov. in prevod v angl., prispevki v slov. ali srb. - 150 izv. - Bibliografija in povzetek v angl. pri večini prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-254-251-1

323.15(497.11=163.6)(082) 323.15(497.4=163.41)(082) 016:323.15(497.11=163.6) 39:323.15(082)
ETN D.0.3 13400 SRBI Slavec Gradišnik I.
COBISS.SI-ID 254710016

OHK 2009/8 235
STANZEL, Franz Karl
        A theory of narrative / F. K. Stanzel ; translated by Charlotte Goedsche ; with a preface by Paul Hernadi. - 1st paperback ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1986. - XV, 308 str. : grafični prikazi ; 22 cm

Prevod dela: Theorie des Erzählens. - Bibliografija: str. 275-293. - Kazali

ISBN 0-521-24719-5 (trda vezava)
ISBN 0-521-31063-6 (broš.)

82.0-3=111
GER 82.08-3 STANZEL F. K. Theory of
COBISS.SI-ID 64914530

OHK 2009/8 236
        STRANPUTICE humanistike / uredili Petar Bagarić, Ozren Biti i Tea Škokić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2017. - 215 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Sažetak ; Summary

ISBN 978-953-8089-04-6 (broš.)

3:[001:7/9]
ETN O.0 13411 STRANPUTICE Prica I. (ur.)
COBISS.SI-ID 64259938

OHK 2009/8 237
SVETINA, Peter, 1970-
        Vsakdanje geometrije / Peter Svetina. - Ljubljana : LUD Literatura, 2017 (Begunje : Cicero). - 93 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prišleki)

250 izv.

ISBN 978-961-7017-02-1

821.163.6-1
SLA L.A I 7085/88 SVETINA P. Vsakdanje
COBISS.SI-ID 289551360

OHK 2009/8 238
SZULC, Lukasz
        Transnational homosexuals in communist Poland : cross-border flows in gay and lesbian magazines / Lukasz Szulc. - London : Palgrave Macmillan, 2017. - 253 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Global Queer Politics)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-3-319-58900-8

305:32
SOC 305 SZULC LUKASZ Transnational
COBISS.SI-ID 64849506

OHK 2009/8 239
        ŠE vedno na prepihu : pripovedi iz dežele med Logatcem in Črnim vrhom, Uncem in Rovtami / [zbral] Milan Trobič ; [ilustracije Mitja Milavec ; kartografija Mitja Milavec, Manca Volk Bahun]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 (Begunje : Cicero). - 380 str., [9] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 46)

Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Zbirka vsakršnih prepihov / Ingrid Slavec Gradišnik: str. 5-8. - Še vedno na prepihu / Milan Trobič: str. 9-12. - Geografski opis pokrajine / Bibijana Mihevc: str. 13-17. - Zgodovinski oris območja od Unca do Rovt / Mira Hodnik: str. 19-24. - Kratek pregled razvoja organizirane kulture oziroma kulturno-prosvetnih društvev na Logaškem od 2. polovice 19. stoletja do 2. svetovne vojne / Gvido Komar: str. 25-29. - Narečja in govori med južnimi obronki Rovtarskega hribovja in Planinskim poljem / Alen Albin Širca: str. 31-35

ISBN 978-961-254-854-4

398.2(=163.6)
ETN B.5 9658/46 TROBIČ M. Še vedno SLA L.A II 2718/46 ŠE VEDNO
COBISS.SI-ID 282500096

OHK 2009/8 240
ŠKRBIĆ Alempijević, Nevena
        Misliti etnografski : kvalitativni pristupi i metode u etnologiji i kulturnoj antropologiji / Nevena Škrbić Alempijević, Sanja Potkonjak, Tihana Rubić. - Zagreb : Filozofski fakultet, Sveučilišče u Zagrebu : Hrvatsko etnološko društvo, 2016 (Zagreb : Denona). - 134 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Hed)

O autorici: str. [135]. - Bibliografija: str. 124-134

ISBN 978-953-175-615-0 (FF)
ISBN 978-953-58391-8-7 (HED)

39
ETN B.1 13416 ŠKRBIĆ ALEMPIJEVIĆ N. Misliti

COBISS.SI-ID 64916834

OHK 2009/8 241
ŠKRJANEC, Klemen, 1988-
        Podoba orla skozi zgodovino mesta Kranja : razvoj kranjskega mestnega grba : diplomsko delo / Klemen Škrjanec. - Kranj : [K. Škrjanec], 2017. - 85 f. : ilustr. ; 30 cm

Mentor Peter Štih. - Bibliografija: f. 76-83. - Povzetek ; Zusammenfassung. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

929.6(497.4Kranj)(043.2)
ZGO DiplB ŠKRJANEC K. Podoba orla skozi
COBISS.SI-ID 64851042

OHK 2009/8 242
        ŠPANIJA 1975-2015 : štirideset let tranzicije / Urša Geršak, Alejandro Rodríguez Díaz del Real, Maja Šabec (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 181 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-237-935-3

94(460)"1975/2015"
ROM 9 ŠPANIJA 1975-2015 SOC 93/94 ŠPANIJA Geršak U. (ur.)
COBISS.SI-ID 290573056

OHK 2009/8 243
ŠPELEC, Sara
        "Zaboga, saj sem vendar jaz na pol Slovenec!" : naš najdražji gost kralj Aleksander I. Karađorđević v slovenski časopisni zapuščini (1918-1934) / Sara Špelec ; [fotografije KZLMRS ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 202 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 175-195. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-927-8 (19,90 EUR)

929 Karađorđević A.I, jugoslovanski kralj 070(497.4)"1918/1934"
ETN Č.0 13394 ŠPELEC S. Zaboga ZGO D 9001 94(4-12)"19/20" ŠPELEC S. Zaboga

COBISS.SI-ID 290284288

OHK 2009/8 244
ŠUŠA, Ivan
        Talianska literatúra v slovenskom prekladovo-recepčnom kontexte po roku 1989 : vedecká monografia / Ivan Šuša. - V Banskej Bystrici : Belianum, 2017

O autorovi: str. 240-241. - Bibliografija: str. 222-237. - Kazali. - Summary

821.131.1.09:821.162.4
COBISS.SI-ID 64870242

OHK 2009/8 245
ŠVAJNCER, Janez J., 1948-
        Vojaške kape / [besedilo, fotografije] Janez J. Švajncer. - Logatec : Vojni muzej, 2017. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-93929-4-2

687.44
ZGO E 1870 355.48 ŠVAJNCER J. J. Vojaške kape

COBISS.SI-ID 289786624

OHK 2009/8 246
        TAIWAN and the 'China Impact' : challenges and opportunities / edited by Gunter Schubert. - London ; New York : Routledge/Taylor & Francis Group, 2016. - XVII, 316 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge research on Taiwan ; 17)

Bibliografija: str. 298-300. - Kazalo

ISBN 978-1-138-94592-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-67111-6 ! (e-knjiga)
ISBN 1315671115 ! (e-knjiga)

[32+33](529):32(510)
AAŠ TK 32 TAIWAN Schubert G. (Ed.)
COBISS.SI-ID 64907106

OHK 2009/8 247
TEMPESTINI, Anchise
        Van Dyck, Rubens, van Dyck / Anchise Tempestini ; saggio introduttivo di Salvatore Settis. - 1a ed. - Todi : Ediart, 2009. - 88 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami na koncu prispevkov

ISBN 978-88-85311-57-1 !

75.034.7(493):929Dyck A. van
UMZG M/Dyck/6
COBISS.SI-ID 64917090

OHK 2009/8 248
THIEN, Madeleine, 1974-
        Do not say we have nothing / Madeleine Thien. - London : Granta, 2017. - 473 str. ; 20 cm

Scotiabank Giller Prize, 2016. - Governor General's Literary Award, 2016

ISBN 978-1-78378-267-3

821.111(71)-311.2
GER 820(71) THIEN M. Do not say
COBISS.SI-ID 22731829

OHK 2009/8 249
        TI si čist normalen : raperske pesmi za mlade in vse druge / [izbral in spremno besedo napisal Aljoša Harlamov ; uvodnik napisal Marko Godnjavec - Jizah DaFunk ; slovarček Tjaša Jakop ; prevod besedila Kar si mi Đurđa Strsoglavec ; fotografije Maja Aš, Miha Lapanje]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Ljubljana] : Formatisk). - 158 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Sončnica)

1.500 izv. - Kratek pregled zgodovine slovenskega rapa: keš burek / Marko Godnjavec - Jizah DaFunk: str. 5-14. - Z ulice v knjigo / Aljoša Harlamov: str. 141-150. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-01-4048-1

821.163.6-93-194
SLA L.A I 7195 TI SI ČIST
COBISS.SI-ID 289471232

OHK 2009/8 250
        TIGR v zgodovini in zgodovinopisju / uredil Aleš Gabrič. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 186 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi, ISSN 2350-5656 ; 17)

Predgovor / Aleš Gabrič: str. 5-6. - O avtorjih: str. 183-186. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. in na str. 161-173. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-77-7

94(497.47)"1918/1945"(082)
ZGO D 8032/17 94(497.4)"19/20" TIGR V ZGODOVINI

COBISS.SI-ID 290693120

OHK 2009/8 251
TKALČIĆ Simetić, Mirna
        Hrelić : antropologija prijepornog mjesta / Mirna Tkalčić Simetić. - Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2016 (Zagreb : Denona). - 111 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Hed)

O autorici: str. [112]. - Bibliografija: str. 107-111

ISBN 978-953-58391-3-2 (broš.)

394.6(497.5 Zagreb)
ETN Č.2 13417 TKALČIĆ SIMETIĆ M. Hrelić
COBISS.SI-ID 40475949

OHK 2009/8 252
TOKIN, Ivan
        Najbolj normalen človek na svetu / Ivan Tokin ; prevedel Urban Vovk ; [spremna beseda Saša Ćirić]. - Maribor : Litera, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 145 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Babilon)

Prevod dela: Najnormalniji čovek na svetu. - 400 izv. - Sentimentalni šarm samoozdravitve / Saša Ćirić: str. 141-145

ISBN 978-961-6949-88-0

821.163.41-31
SLA L.A I 7196 TOKIN I. Najbolj
COBISS.SI-ID 89831681

OHK 2009/8 253
TOPOL, Jáchym
        Nočno delo / Jáchym Topol ; prevedla Nives Vidrih. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 359 str. ; 21 cm. - (Zbirka Vilenica)

Prevod dela: Noční práce. - 500 izv. - Avtorjeva fotografija ter podatki o njem in njegovem delu na hrbtni str. ov.

ISBN 978-961-282-212-5

821.162.3-311.2
SLA L.A II 7510 TOPOL J. Nočno
COBISS.SI-ID 285453056

OHK 2009/8 254
        TRANSITIONAL justice theories / edited by Susanne Buckley-Zistel ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2015. - X, 226 str. ; 24 cm. - (Transitional justice)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-92445-1 (pbk.)
ISBN 978-0-415-82210-7 (hbk.)

177.9(082) 340.114(082) 347.426.6
FIL IV TRANSITIONAL Buckley-Zistel (ur.)
COBISS.SI-ID 64907362

OHK 2009/8 255
        TRANSLATION and public policy : interdisciplinary perspectives and case studies / edited by Gabriel González Núñez and Reine Meylaerts. - New York ; London : Routledge, 2017. - VI, 177 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Routledge advances in translation and interpreting studies ; 23)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-69744-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-52177-0 (e-knjiga)

81'25
GER Zb 81'25 GONZÁLEZ NÚÑEZ G. Translation

COBISS.SI-ID 64840290

OHK 2009/8 256
UČAKAR, Tjaša
        Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju / Tjaša Učakar ; [izdal Oddelek za sociologijo]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 205 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2017, 4)

200 izv. - Migracije, EU in neoliberalni duh / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-6. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 195-201. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-941-4

314.15(4) 316.344.7+314.5(4)"20"
SOC 31 UČAKAR T. Migracijska politika
COBISS.SI-ID 290709760

OHK 2009/8 257
UGREŠIĆ, Dubravka
        Lisica / Dubravka Ugrešić. - Zaprešić : Fraktura, 2017. - 309 str. ; 21 cm

O autorici: str. 309

ISBN 978-953-266-870-4

821.163.42-31
SLA L.A II 7520 UGREŠIĆ D. Lisica
COBISS.SI-ID 64903010

OHK 2009/8 258
        ÚVOD do studia dějepisu / kolektiv autorů [Tomáš Dvořák ... et al.]. - 1. vyd. - Brno : Masarykova univerzita, 2014. - 164 str. : ilustr. ; 24 cm

Vsebina:
1. díl: 164 str.
2. díl: 134 str.

ISBN 978-80-210-7012-7 (Vol. 1)
ISBN 978-80-210-7016-5 (Vol. 2)

930
ZGO D 9005/1 ÚVOD do studia 1 ZGO D 9005/2 ÚVOD do studia 2
COBISS.SI-ID 64922722

OHK 2009/8 259
VELMAR-Janković, Svetlana
        Lagum / Svetlana Velmar-Janković. - 7. izd. - Beograd : Studio Mono, 1995 (Batajnica : ZM). - 284 str. ; 17 cm. - (Biblioteka Džepna knjiga / Studio Mono)

Cir. - 2.000 izvodov. - Beleška o piscu: str. 284

821.163.41-31
SLA L.A I 7200 VELMAR-JANKOVIĆ S. Lagum
COBISS.SI-ID 34776844

OHK 2009/8 260
VINCE-Pallua, Jelka
        Zagonetka virdžine : etnološka i kulturnoantropološka studija / Jelka Vince Pallua. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2014. - 310 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka studije ; knj. 18)

Večina besedila v hrv., manjši del v angl., nem. ali ital. - Bibliografija: str. 285-294. - Sažetak ; Summary ; Zusammenfassung

ISBN 978-953-6666-91-1

392.37
ETN A.10 13422 VINCE-PALLUA J. Zagonetka
COBISS.SI-ID 1537898180

OHK 2009/8 261
VIRANT, Ana
        Ästhetik und Sprache in Immer noch Sturm von Peter Handke = Aesthetics and language in Storm still by Peter Handke = Estetika in jezik v delu Še vedno vihar Petra Handkeja : magistrsko delo / Ana Virant. - Ljubljana : [A. Virant], 2017. - 60, 41 str. ; 30 cm

Dve tretjini besedila v nem., tretjina v angl. - Mentorja Johann Georg Lughofer, Jason Blake. - Bibliografija: str. 46-40 drugega štetja str. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko in Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.112.2(436).09Handke P.:81'38(043.2) 81'255.4:821.112.2(436)Handke P.=111(043.2)
GER MagB VIRANT A. Ästhetik und
COBISS.SI-ID 64938594

OHK 2009/8 262
VOJNOVIČ, Vladimir Nikolaevič
        Život i priključenija vojnika Ivana Čonkina / Vladimir Vojnovič ; s ruskog prevela Lola Vlatković. - [1. izd.]. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1988 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - 261 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga. Beletristika)

Prevod dela: Žizn´ i neobyčajnye priključenija soldata Ivana Čonkina. - 10.000 izvodov

ISBN 86-13-00325-7 ((Broš.))

821.161.1-31=163.41
SLA L.A I 1077 VOJNOVIČ V. N. Život
COBISS.SI-ID 2728706

OHK 2009/8 263
VOLAVŠEK Kurasch, Nadja
        Zdaj razumem [Zvočni posnetek] : vaje za za slušno razumevanje in sporočanje : začetniška stopnja / Bernarda Volavšek Kurasch. - 1. izd. = 1. Aufl. - Celovec : Mohorjeva družba, 2014 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 2 CD (51 min; 50 min) : stereo ; 12 cm

Uvodna beseda v slov. in nem. - 300 izv. - Berejo: Ljuba Črnivec, Peter Svetina, Bernarda Volavšek Kurasch, Aleksander Kurasch
- - Zdaj razumem : vaje za za slušno razumevanje in sporočanje : začetniška stopnja / Bernarda Volavšek Kurasch. - 64 str. ; 15 x 21 cm

ISBN 978-3-7086-0822-8 (knjižica)

811.163.6'271.1(035)
SLA Gram I 194 VOLAVŠEK KURASCH N. Zdaj
COBISS.SI-ID 274999296

OHK 2009/8 264
VOLOS, A. G., 1955-
        Vrnitev v Pandžrud / Andrej Volos ; prevod Simon Dobravec ; [spremna beseda Urša Zabukovec]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 445 str. ; 25 cm. - (Moderni klasiki ; 97)

Prevod dela: Vozvraščenie v Pandžrud. - 500 izv. - Bogastvo življenja in usodnost "podrobnosti" / Urša Zabukovec: str. 437-445. - Ruska Bookerjeva nagrada, 2013

ISBN 978-961-282-274-3

821.161.1-311.6 821.161.1.09Volos A.
PRK 8400/97 VOLOS A. G. Vrnitev v Pandžrud SLA L.A II 4877/97 VOLOS A. G. Vrnitev
COBISS.SI-ID 290445312

OHK 2009/8 265
VUKUŠIĆ, Stjepan
        Uskraćene blagosti / Stjepan Vukušić. - Pula : Istarska naklada, 1982 (Pula : "Otokar Keršovani"). - 186 str. ; 20 cm

O pisatelju in fotografija na hrbtni str. ov.

821.163.42-31
SLA L.A II 602 VUKUŠIĆ S. Uskraćene
COBISS.SI-ID 1715721

OHK 2009/8 266
VYGOTSKIJ, Lev Semenovič
        Mind in society : the development of higher psychological processes / L. S. Vygotsky ; edited by Michael Cole ... [et al.]. - Cambridge (Massachusetts) ; London : Harvard University Press, cop. 1978. - XI, 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija z opombami: str.135-140. - Kazalo

ISBN 0-674-57629-2

159.922 159.955
FIL XIII VYGOTSKIJ L. S. Mind in society
COBISS.SI-ID 512423537

OHK 2009/8 267
WASHAUSEN, Klaus
        Die Künstlerische und politische Entwicklung Goyas in Lion Feuchtwangers Roman / Klaus Washausen. - Rudolstadt : Greifenverlag, cop. 1957. - 117 str. ; 19 str. - (Wir diskutieren ; Hft. 2)

Nasl. na ov.: Die Künstlerische und politische Entwicklung Goyas in Feuchtwangers Roman. - Bibliografija: str. [118]

82.09 Feuchtwanger L.
UMZG M/Goy/15
COBISS.SI-ID 64848994

OHK 2009/8 268
        WEGE der deutschen Literatur : ein Lesebuch / herausgegeben von Hermann Glaser, Jakob Lehmann, Arno Lubos. - Frankfurt am Main ; Berlin : Ullstein Sachbuch, 1989, cop. 1962. - 654 str. ; 18 cm. - (Ullstein Buch ; 34492)

Kazalo

ISBN 978-3-548-34493-5
ISBN 3-548-34493-5 !

821.112.2(091)
GER 830(091) WEGE Glaser H. (ur.)
COBISS.SI-ID 64889442

OHK 2009/8 269
        Die WELTCHRONIK des Johannes Malalas : Quellenfragen / Laura Carrara, Mischa Meier, Christine Radtki-Jansen (Hg.). - Stuttgart : F. Steiner, 2017. - 409 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Malalas Studien : Schriften zur Chronik des Johannes Malalas ; Bd. 2)

Prispevki v nem. ali angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazali. - Povzetki v angl.

ISBN 978-3-515-11644-2

929Malalas
ZGO D 8995/2 929 WELTCHRONIK
COBISS.SI-ID 64825442

OHK 2009/8 270
WHITE, David Gordon
        Kiss of the Yogini : "tantric sex" in its South Asian contexts / David Gordon White. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2003. - XIX, 372 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 335-356. - Kazalo

ISBN 0-226-89483-5 (hbk.)
ISBN 0-226-89484-3 (pbk.)

243.2
FIL X WHITE D.G. Kiss
COBISS.SI-ID 64862818

OHK 2009/8 271
WOLFF, Odilo
        Beuron : Bilder und Erinnerungen aus dem Mönchsleebn der Gegenwart / von Odilo Wolff. - 6., erweiterte Auflage. - Freiburg im Breisgau : Herder, 1923. - 209 str, [4] str. pril. : ilustr. ; 19 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

27-789.2:82-94
UMZG T/deu/Beu/1
COBISS.SI-ID 64820834

OHK 2009/8 272
ZADNIK, Vesna
        Rodbina Ivana Cankarja : raziskovalna naloga : ob 35. letnici Cankarjeve knjižnice na Vrhniki / Vesna Zadnik. - Vrhnika : Skupščina občine, 1993 (Logatec : Mali). - 52 str. : ilustr. ; 20 cm

1.000 izv. - Izvleček ; Abstract. - Bibliografija: str. 51-52
- - Drevo rodbine Cankar

929.52 Cankar
SLA L.H II 3876 ZADNIK V. Rodbina ZGO C 6834 929A/Z Cankar ZADNIK V.
COBISS.SI-ID 35096320

OHK 2009/8 273
        ZADUŽBINA Lenke Beljinice. Knj. 4, Sveti Sava u narodnim i umetničkim pesmama / prikupio i sredio Uroš Džonić. - Beograd : "Narodna misao", 1935. - VII, 376 str. ; 24 cm. - (Društvo Sv. Save ; "knj." 44)

Cir.

821.163.41-1:929 Sveti Sava 398.8(497.11):929Sveti Sava
COBISS.SI-ID 2589492

OHK 2009/8 274
ZALOKAR, Špela
        Zgodovina zapora in aktualnost filozofije : diplomsko delo / Špela Zalokar. - Ljubljana : [Š. Zalokar], 2017. - 35 f. ; 30 cm

Mentorica Eva D. Bahovec. - Bibliografija: f. 33-35. - Izvleček ; Abstract : The history of prison and the actuality of philosophy. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141.7:343.8:17
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB IX.2 ZALOKAR, ŠPELA Zgodovina zapora

COBISS.SI-ID 64875362

OHK 2009/8 275
        ZBORNIK radova : proslava 110 godina rođenja prve bosanskohercegovačke etnokoreologinje Jelene Dopuđe = The collection of papers : celebrating 110 years of the birth of Jelena Dopuđa / [urednice, editors Jasmina Talam, Tamara Karača Beljak]. - Sarajevo : Muzička akademija = Academy of Music : Muzikološko društvo FBiH = Musicological Society of FB&H, 2014 (Sarajevo : ŠDC). - 271 str. : note, ilustr. ; 24 cm

Bibliografija v opombah in na koncu prispevkov

ISBN 978-9958-689-11-6 (broš.)

78:929 Dopuđa J.(082) 929 Dopuđa J.(082) 78.07-055.2(497.6)(082)
ETN B.6 13426 ZBORNIK Talam J. (ur.)
COBISS.SI-ID 21646342

OHK 2009/8 276
ZIRIĆ, Mustafa
        Lošinj je poezija, psorijaza je stvarnost / Mustafa Zirić ; [likovni prilozi Maja Arčanin]. - Zagreb : Društvo psorijatičara Hrvatske, 1984. - 51 str. : ilustr. ; 20 cm

Bilješka o piscu / Z. R.: str. 49

821.163.42-1
SLA L.A I 501 ZIRIĆ M. Lošinj
COBISS.SI-ID 21591303

OHK 2009/8 277
ZNANSTVENI skup Hrvati u Sloveniji (1996 ; Zagreb)
        Hrvati u Sloveniji : zbornik radova / Znanstveni skup, Zagreb, 20-21. lipnja 1996 ; [glavna urednica Mirjana Domini]. - Zagreb : Institut za migracije, 1997. - 518 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija ob večini prispevkov. - Summaries. - Bio-bibliografki podaci o autorima: str. 509-514. - Recenzije: Miroslav Bertoša, Hrvati i Slovenci: tisućljetno susjedstvo, Glas Istre, 13.X.1997, str.16

ISBN 953-6028-03-4

91:323.15(=1.497.5)
ETN D.0.3 13408 HRVATI Domini M. (ur.) GEO SLO III 5662 314HRVATI U SLOVENIJI SLA Zb II 1173 HRVATI SOC 32HRVATI u Sloveniji ZGO E 1589
COBISS.SI-ID 5892429

OHK 2009/8 278
ZUPAN, Vitomil
        Igra s đavolovim repom : roman / Vitomil Zupan ; sa slovenačkog preveo Živojin Pavlović. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1985. - 316 str. ; 18 cm. - (Džepna knjiga Beogradskog izdavačko-grafičkog zavoda. Beletristika)

Nasl. na ov.: Igra s djavolovim repom. - Beleška o piscu / Ž. P.: str. 340-341

821.163.6-31=163.41
SLA L.A I 1058 ZUPAN V. Igra
COBISS.SI-ID 64923746

OHK 2009/8 279
ŽAGAR, Aleš, 1989-
        Pojem filozofije pri poznem Ludwigu Wittgensteinu - standardna interpretacija : diplomsko delo / Aleš Žagar. - Ljubljana : [A. Žagar], 2017. - 42 str., [+2 str.] : slike, tabele ; 30 cm

Mentor Borut Cerkovnik. - Bibliografija: 2 str. - Povzetek ; Abstract : Late Wittgenstein's concept of philosophy - standard interpretation. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

141:81:1 1Wittgenstein L.
FRASCATI: 6-301
FIL DiplB VI ŽAGAR, ALEŠ Pojem filozofije
COBISS.SI-ID 64874082

OHK 2009/8 280
        ŽENE nositeljice narodne muzičke prakse Bosne i Hercegovine = Women as bearers of folk music practices in Bosnia and Herzegovina / [urednice, editors Tamara Karača Beljak, Jasmina Talam]. - Sarajevo : Muzička akademija = Academy of Music, 2014. - 246 str. : ilustr., note ; 24 cm + 1 CD (32 min, 7 sek)

Na priloženem CD-ju arhivski posnetki Zvočnega arhiva Instituta za muzikologijo Muzičke akademije v Sarajevu. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-9958-689-12-3 (broš.)

784.4.07-055.2(497.6)(082) 398.8(497.6)(082)
ETN B.6 13423 ŽENE Karača Beljak T. (ur.) MUZ A 3667 784.4 ŽENE nositeljice narodne muzičke MUZ A 3667 784.4 ŽENE nositeljice Priloga CD

COBISS.SI-ID 21838342


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO