COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


NOVOSTI OHK FF - januar 2018


OHK 2018/1 1
ACIDINI Luchinat, Cristina, 1951-
        I Medici e le arti / Cristina Acidini. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 255 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06421-8

7.034(450):929Medici
UMZG Per Č 255 T/ita/Fi/57
COBISS.SI-ID 66088802

OHK 2018/1 2
        AD amussim : Festschrift zum 65. Geburtstag von Franz Glaser / Herausgegeben von Ines Dörfler ... [et al.]. - Klagenfurt am Wörthersee : Verlag des Landesmuseums für Kärnten, 2017. - 383 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Kärntner Museumsschriften ; Bd. 85)

Na dnu nasl. str.: in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Archäologischen Institut an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. - Prispevki v nem., dva v angl., eden v it. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-3-900575-66-3 (trda vezava)

903/904(436.5)(082) 082.2Glaser F.
ARH 06 149
COBISS.SI-ID 42426669

OHK 2018/1 3
        AFRIKA in Slovenija : preplet ljudi in predmetov = Africa & Slovenia : a web of people and objects / [besedila Marko Frelih ... [et al.] ; urednica Bojana Rogelj Škafar ; fotografije Aleš Verbič ; prevod Franc Smrke]. - Ljubljana : Slovenski etnografski muzej = Slovene Ethnographic Museum, 2017 (Žirovnica : Medium). - 47 str. : ilustr. ; 23 x 28 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Vzpor. besedilo v slov. in prevod v angl. - "Razstava Slovenskega etnografskega muzeja = Exhibition of the Slovene Ethnographic Museum, december 2017-april 2018" --> kolofon

ISBN 978-961-6388-66-5

719:002(6+497.4)(082)
UMZG X/afr/a1/13 ZGO D 9036 7 AFRIKA in Slovenija
COBISS.SI-ID 292787968

OHK 2018/1 4
AIMI, Antonio
        L'arte inca e le culture preispaniche del Perù / Antonio Aimi. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 261 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06462-1

7.031.2(85)
UMZG Per Č 261 X/am/a1/25
COBISS.SI-ID 66091618

OHK 2018/1 5
        AIN, Haute-Savoie [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 142 x 100 cm na listu 153 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 328)

Ov. nasl. - Spodaj: načrta mest Annecy in Bourg-en-Bresse ter zvd. s predlaganimi izleti. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713382-2

912.43(445.66)
GEO ZK VIII F AIN, HAUTE-SAVOIE
COBISS.SI-ID 66155618

OHK 2018/1 6
AJDAČIĆ, Dejan
        Erotoslavija : preobraženja Erosa u slovenskim književnostima / Dejan Ajdačić. - Beograd : Albatros Plus, 2013 (Kovin : Pres x pres). - 415 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Albatros ; knj. 162)

Cir. - O avtorju: str. 407-408. - Bibliografija pri svakem poglavju

ISBN 978-86-6081-110-5

821.16.09:176
SLA Zb I 244/162 AJDAČIĆ D. Erotoslavija
COBISS.SI-ID 195606284

OHK 2018/1 7
ALIGHIERI, Dante, 1265-1321
        To hell and back : an anthology of Dante's Inferno in English translation (1782-2013) / edited by Tim Smith, Marco Sonzogni. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2017. - XX, 295 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-90-272-1251-1 (trda vezava)

821.131.1Dante A.:81'25=111 81'255.4:821.131.1Dante A.=111
GER 840/860 ALIGHIERI D. To hell and back
COBISS.SI-ID 66136418

OHK 2018/1 8
        ALKOHOL v Sloveniji : trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko / urednice Maja Zorko ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2013 (Ljubljana : EPPS). - 142 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.ivz.si/Mp.aspx/?ni=0&pi=7&_7_Filename=attName.png&_7_MediaId=7265&_7_AutoResize=false&pl=0-7.3.. - 300 izv. - Bibliografija na koncu poglavij in na str. 72. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-6911-19-1
ISBN 978-961-6911-20-7 (pdf)

364.692:615.015.6:663.51(082) 613.81(497.4)
CC-APA: 2990 2840
COBISS.SI-ID 267959296

OHK 2018/1 9
ALLENDE, Isabel, 1942-
        Paula / Isabel Allende. - 14a. ed. - Barcelona : Plaza & Janés Editores, 1995. - 366 str. ; 22 cm. - (Ave Fénix. Serie mayor ; 23)

ISBN 84-01-38523-7

821.134.2(83)-31
ROM 860(7/8) ALLENDE I. Paula
COBISS.SI-ID 66137698

OHK 2018/1 10
ALMA-Tadema, Lawrence
        Alma-Tadema / Eugenia Querci. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 239 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05320-5

75.035.93(492):929Alma-Tadema L.
UMZG Per Č 239 M/AlmT/2
COBISS.SI-ID 66064738

OHK 2018/1 11
        ALSACE, Lorraine [Kartografsko gradivo]. - 10e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 76 x 99 cm na listu 75 x 133 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Regional France ; 516)

Ov. nasl. - Ob strani: preglednica razdalj in potovalnih časov med kraji in načrta mest Metz in Strasbourg. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713524-6

912.43(443.82+443.83)
GEO ZK VIII F ALSACE LORRAINE
COBISS.SI-ID 66079074

OHK 2018/1 12
ANDERSON, Perry
        Ameriška zunanja politika in njeni snovalci / Perry Anderson ; prevedli Marjana Karer in Seta Knop ; [spremna beseda Kornelija Ajlec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - VIII, 328 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: American foreign policy and its thinkers. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 500 izv. - O avtorju: str. II. - O simbolnem nasilju in ortodoksnosti / Kornelija Ajlec: str. 307-318. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-14-7

327(73)
ZGO C 6469/8 94(100) ANDERSON P. Ameriška zunanja

COBISS.SI-ID 292387584

OHK 2018/1 13
ANDO, Hiroshige, 1797-1858
        Hiroshige / Francesco Morena. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 254 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06455-3

75/76(520):929Hiroshige
UMZG Per Č 254 M/Hir/3
COBISS.SI-ID 66087778

OHK 2018/1 14
        ANGELO Vivante e il tramonto della ragione / a cura di Luca Zorzenon ; testi di Renate Lunzer ... [et al.]. - Trieste : Centro studi Scipio Slataper, 2017. - 364 str. ; 23 cm. - (Il filo della corrente : collana di saggistica ; 2)

Bibliografija z opombami pri vseh prispevkih

ISBN 978-88-941961-0-8

929Vivante
ZGO D 9025/2 929A/Z Vivante A. ANGELO Vivante

COBISS.SI-ID 65949026

OHK 2018/1 15
ANIEVAS, Alexander
        How the West came to rule : the geopolitical origins of capitalism / Alexander Anievas and Kerem Nişancioğlu. - London : Pluto, cop. 2015. - XIII, 386 str. : ilustr., zvd. ; 23 cm

Opombe z bibliografijo: str. 283-369. - Kazalo

ISBN 978-0-7453-3615-2 (paperback)

94(4):330.342.14
SOC 32 ANIEVAS A. How
COBISS.SI-ID 2048306748

OHK 2018/1 16
ANTONELLO da Messina
        Antonello da Messina / Marco Bussagli. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 221 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04869-5
ISBN 978-88-09-04869-0

75.034.4(450):929Antonello da Messina
UMZG Per Č 221 M/Antonello/4
COBISS.SI-ID 66050658

OHK 2018/1 17
APOLLONI, Marco Fabio
        Napoleone e le arti / Marco Fabio Apolloni. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 206 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04023-6
ISBN 978-88-09-04023-6

7.035.23/.24:929Napoleon
UMZG Per Č 206 Ba24/39
COBISS.SI-ID 66034274

OHK 2018/1 18
ARCE, Javier
        El último siglo de la España romana : 284- 409 / Javier Arce. - 2a ed. actualizada y aumentada. - Madrid : Alianza, 2009. - 312 str. ; 23 cm : ilustr. - (Ensayo ; 385)

ISBN 978-84-206-8266-2

94(460)"284/409"
ROM 9 ARCE J. España romana
COBISS.SI-ID 66126946

OHK 2018/1 19
        ARCHAEOLOGICAL research in the Sultanate of Oman : Bronze and Iron Age graveyards / editor Paul A. Yule. - Bochum : Deutsches Bergbau-Museum ; ; Rahden/Westf. : In Kommission bei VML Verlag Marie Leidorf GmbH, 2015. - 216 str. : illustrations (some color), maps ; 30 cm. - (Expedition of the Deutsches Bergbau-Museum Bochum in Oman ; 1) (Montanhistorische Zeitschrift Der Anschnitt. Beiheft ; 28, ISSN 0003-5238) (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum, ISSN 1616-9212 ; Nr. 208)

Bibliografija: str. 207-213. - Vsebina: Al-Sasit Tomb W1 and other sites: redefining the second millennium BCE chronology in South-Eastern Arabia / Paul A. Yule, Gerd Weisgerber ; The skeletal remains from the excavation of 1989 at al-Wasit / Manfred Kunter ; The cemetery at al-Akhdar near Samad al-Shan in the Sharqiya (Oman) / Paul A. Yule, Gerd Weisgerber ; Thermoluminescence dating of ceramics from Oman / Günther Wagner, Paul A. Yule ; Excavation and prospection in Izki and neighbouring areas of central Oman 2011 / Paul A. Yule ; Lithological and mineralogical description of the stone bowl, DA 7540, Grave B42, Bawshar / Ingeborg Guba

ISBN 978-3-86757-009-1
ISBN 3-86757-009-4

902
ARH Per 02-D 5/28
COBISS.SI-ID 66111074

OHK 2018/1 20
ARCHAEOMETALLURGY in Europe (3 ; 2011 ; Deutsches Bergbau-Museum Bochum)
        Archaeometallurgy in Europe III : proceedings of the 3rd international conference, Deutsches Bergbau-Museum Bochum, June 29 - July 1, 2011 / editors, Andreas Hauptmann, Diana Modarressi-Tehrani. - Bochum : Deutsches Bergbau-Museum, 2015. - 408 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm. - (Der Anschnitt. Beiheft ; 26) (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum ; Nr. 202)

Includes bibliographical references

ISBN 978-3-937203-74-4
ISBN 3-937203-74-5

902/903
ARH Per 02-D 5/26
COBISS.SI-ID 66110306

OHK 2018/1 21
ARNOLFO, di Cambio, 13. st.
        Arnolfo di Cambio / Alessandro Tomei. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 218 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04527-0
ISBN 978-88-09-04527-9

72/73.033.52(450):929Arnolfo di Cambio
UMZG Per Č 218 M/ArnC/3
COBISS.SI-ID 66048098

OHK 2018/1 22
        The ASHGATE research companion to the thirty years' war / edited by Olaf Asbach and Peter Schröder. - Surrey ; Burlington : Ashgate, 2015. - XIV, 347 str. ; 25 cm. - (Ashgate research companion)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-0629-7

94(100)"1618/1648"
ZGO D 9019/1 94(4) ASHGATE RESEARCH
COBISS.SI-ID 66046562

OHK 2018/1 23
AVSENIK Nabergoj, Irena
        Esej na maturi 2018 : človek med preteklostjo in sedanjostjo / [avtorji Irena Avsenik Nabergoj, Janja Perko, Mihael Šorli]. - 1. izd. - Ljubljana : Intelego, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 191 str. ; 21 cm

300 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografija: str. 47-53, 119-121

ISBN 978-961-6558-38-9

821.09-311.2(035) 821.163.6.09Kosmač C. 821.111(71).09Michaels A. 82.0-4:373.5.091.27(035)
SLA L.H II 5800 AVSENIK NABERGOJ I. Esej
COBISS.SI-ID 292657152

OHK 2018/1 24
BACON, Francis, 1909-1992
        Bacon / Marco Meneguzzo. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 247 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05745-6

75(410):929Bacon F.
UMZG Per Č 247 M/Baco/7
COBISS.SI-ID 66068834

OHK 2018/1 25
BALDINOTTI, Andrea
        Manierismo / Andrea Baldinotti. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 269 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74810-1

7.034.6
UMZG Per Č 269 Ba231/39
COBISS.SI-ID 66099298

OHK 2018/1 26
BANČIČ, Domen
        Trajnostno bivanje urbanih skupnosti : primer stanovanjske zadruge Cornerstone v Leedsu : magistrsko delo / Domen Bančič. - Ljubljana : [D. Bančič], 2017. - 156 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD

Mentor Peter Simonič. - Bibliografija: str. 103-116. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo

502:572(41 Leeds)
FRASCATI: 5-402
COBISS.SI-ID 66221154

OHK 2018/1 27
BARBERO, Luca Massimo, 1963-
        Action Painting : la scuola di New York 1943-1959 / Luca Massimo Barbero, Sileno Salvagnini. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 250 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05748-7

75.038.2(734.711)"1943/1959"
UMZG Per Č 250 T/usa/e252/9
COBISS.SI-ID 66073442

OHK 2018/1 28
BASQUIAT, Jean-Michel
        Basquiat / Gianni Mercurio. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 227 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 978-88-09-04536-1

75.038.6(73):929Basquiat J.-M.
UMZG Per Č 227 M/Basq/2
COBISS.SI-ID 66055010

OHK 2018/1 29
BAYLY, Jaime, 1965-
        El huracán lleva tu nombre / Jaime Bayly. - Barcelona : Planeta, 2004. - 462 str. ; 24 cm. - (Autores españoles e iberoamericanos)

ISBN 84-08-05032-X

821.134.2(85)-31
ROM 860(7/8) BAYLY J. El huracán lleva
COBISS.SI-ID 66139746

OHK 2018/1 30
BELLO, Antoine, 1970-
        Ada : roman / Antoine Bello. - [Paris] : Gallimard, 2016. - 361 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-07-017967-1

821.133.1-312.9
ROM 840 BELLO A. Ada
COBISS.SI-ID 66079586

OHK 2018/1 31
BENZI, Fabio
        Art Déco / Fabio Benzi. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 199 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03548-8
ISBN 978-88-09-03548-5

7.038.17
UMZG Per Č 199 Ba251/78
COBISS.SI-ID 66030434

OHK 2018/1 32
BERIČNIK, Jure
        Kako smo služili tovarišu Titu / Jure Beričnik. - Velenje : samozal. Letras, 2017 (Log pri Brezovici : Smar-team). - 338 str., [5] str. pril. ; 21 cm

ISBN 978-961-288-015-6

821.163.6-312.6
ZGO C 6873 94(497.1) BERIČNIK J. Kako smo služili

COBISS.SI-ID 291644160

OHK 2018/1 33
BEZLAJ, Jiři
        Prepleti : Galerija kemijskega inštituta, [od 28. 9. do 30. 10. 2017] / Jiři Bezlaj. - Ljubljana : Kemijski inštitut, [2017]. - 11 str. : ilustr. ; 12 cm

Ov. nasl. - Del dodatka k nasl. naveden v kolofonu

730(497.4):929Bezlaj J.
UMZG M/Bez/7
COBISS.SI-ID 66133858

OHK 2018/1 34
BIAŁOSTOCKI, Jan
        Sztuka cenniejsza niż złoto : opowieść o sztuce europejskiej naszej ery / Jan Białostocki. - 1. wyd. - Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1963. - 612 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 589-590. - Kazalo

7(4)"03/19" 72(4)"03/19" 73(4)"03/19" 75(4)"03/19"
UMZG Ba1/114
COBISS.SI-ID 66145122

OHK 2018/1 35
BLAKE, Jason
        Diversity and leisure in Canada / Jason Blake.

V: Canadian values at 150. - Budapest : [S.n.], 2017. - Str. 2.

821.111(71).09:796.966
COBISS.SI-ID 66004834

OHK 2018/1 36
BONITO Oliva, Achille
        Transavanguardia / Achille Bonito Oliva. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 183 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02821-X
ISBN 978-88-09-02821-0

75.038.6
UMZG Per Č 183 Be252/10
COBISS.SI-ID 66021218

OHK 2018/1 37
BONTADINA, Nadja
        Alexander Herzen und die Schweiz : das Verhältnis des russischen Publizisten und Aristokraten zur einzigen Republik im Europa seiner Zeit / Nadja Bontadina. - Frankfurt am Main ; New York : P. Lang, cop. 1999. - 510 str. ; 21 cm. - (Slavica Helvetica, ISSN 0171-7316 ; 62)

Bibliografija: str. [495]-502. - Kazalo

ISBN 3-906762-28-9 (Broš)

929Hercen A. I. 821.161.1.09Hercen A. I.
SLA Zb II 572/62 BONTADINA N. Alexander
COBISS.SI-ID 66042466

OHK 2018/1 38
BOYD, Brian, 1952-
        O izvoru zgodb : evolucija, mišljenje in fikcija / Brian Boyd ; [prevod Igor Žunkovič]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 453 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: On the origins [!] of stories. - 300 izv. - Bibliografija: str. 401-446. - Kazalo

ISBN 978-961-237-817-2

82.091-3:575.8
GER 82.08-3 BOYD B. O izvoru zgodb PRK 11172 82.0 BOYD B. O izvoru zgodb 1-3
COBISS.SI-ID 284205056

OHK 2018/1 39
BRANCUSI, Constantin
        Brancusi / Gabriella Di Milia. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 190 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03168-7
ISBN 978-88-09-03168-5

73(44):929Brancusi C.
UMZG Per Č 190 M/Branc/8
COBISS.SI-ID 66023266

OHK 2018/1 40
BRONZINO, Agnolo, 1503-1572
        Bronzino / Antonio Paolucci. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 180 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02642-X
ISBN 978-88-09-02642-1

75.034.6(450):929Bronzino
UMZG Per Č 180 M/Bron/3
COBISS.SI-ID 66014818

OHK 2018/1 41
BRUNELLESCHI, Filippo
        Brunelleschi / Stefano Borsi. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 229 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05321-2

72.034.4(450):929Brunelleschi F.
UMZG Per Č 229 M/Brun/9
COBISS.SI-ID 66055522

OHK 2018/1 42
BUJAK, Adam
        Nad Wisłą / [zdjęcia] Adam Bujak ; tekst Bogdan Baran. - Wyd. 1. - Kraków : Baran i Suszyński, cop. 1996 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 208 str. : barvne fotogr. ; 31 cm

Nasl. str. raztegnjena čez dve strani

ISBN 83-85845-50-X

779:908(438) 908(438)(084.12)
UMZG T/pol/o/4
COBISS.SI-ID 61971200

OHK 2018/1 43
BULJUBAŠIĆ, Muhamed
        Vstop v Spenglerjevo filozofijo življenja : diplomska naloga / Muhamed Buljubašić. - Ljubljana : [M. Buljubašić], 2017. - 68 str. ; 30 cm

Mentor Dean Komel. - Bibliografija: str. 67-68. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

1Spengler O.:165.745
FIL DiplB XI.5 BULJUBAŠIĆ M. Vstop v Spenglerjevo

COBISS.SI-ID 66151778

OHK 2018/1 44
BUONARROTI, Michelangelo
        Michelagniolo Buonarroti : Quellen und Forschungen zu seiner Geschichte und Kunst / dargestellt von Karl Frey. Bd. 1, Michelagniolos Jugendjahre. - Berlin : Curtius, 1907. - VIII, 147 str., [1] f. zganj. pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

73(430):929Michelangelo
UMZG M/Miche/4/i
COBISS.SI-ID 66177634

OHK 2018/1 45
BUONARROTI, Michelangelo
        Michelangelo : sein Leben in Geschichte und Kultur seiner Zeit, der Blütezeit der Kunst in Florenz und Rom / Herman Grimm. - Berlin : Safari-Verlag, cop. 1949. - 352 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

7(450):929Michelangelo
UMZG M/Miche/15
COBISS.SI-ID 66177378

OHK 2018/1 46
BUONARROTI, Michelangelo
        Michelangelo : il David / Antonio Paolucci, Gary M. Radke, Franca Falletti. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 202 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03758-8
ISBN 978-88-09-03758-8

730.034.5(450):929Michelangelo
UMZG Per Č 202 M/Miche/54
COBISS.SI-ID 66033506

OHK 2018/1 47
BUONARROTI, Michelangelo
        Michelangelo : gil ultimi anni / Filippo Tuena. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 223 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04870-9
ISBN 978-88-09-04870-6

72/75.034.5(450):929Michelangelo
UMZG Per Č 223 M/Miche/55
COBISS.SI-ID 66052194

OHK 2018/1 48
BURCAR, Lilijana
        Ethnicizing women's domestic entrapment in Sandra Cisnero's antibildungsroman The house on Mango Street / Lilijana Burcar. - Bibliografija: str. 133-137. - Abstract ; Sažetak: Etniciziranje kućanske zatočenosti žena u antibildungsromanu Sandre Cisneros Kuča u ulici Mango.

V: Fluminensia. - ISSN 0353-4642. - God. 29, br. 2 (2017), str. 113-137.

821.111(73).09Cisneros S.
COBISS.SI-ID 66014306

OHK 2018/1 49
BUSSAGLI, Marco
        Arte americana : 1620-1913 / Marco Bussagli. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 240 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05738-8

7(73)"1620/1913"
UMZG Per Č 240 T/usa/a1/4
COBISS.SI-ID 66064994

OHK 2018/1 50
BUTTOLO, Franca
        Fanny Haussman (1818-1853) - biografija prve slovenske pesnice v luči njenega domnevno spornega avtorstva / Frančiška Buttolo. - Ljubljana : Slavistično društvo Slovenije, 2010. - Str. 465-474 ; 24 cm

Viri: str. 472-473. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - P. o.: Slavistična revija 58, 2010, št. 4

821.163.6.09Hausmann F.
SLA Br II 7590 BUTTOLO F. Fanny Haussman
COBISS.SI-ID 66110818

OHK 2018/1 51
BUTTOLO, Franca
        Franjo Čibej in sodobna literatura / Franca Buttolo. - Postojna : samozal., 2015 ([Postojna] : Inženiring grafičnih storitev). - 63 str. : fotogr. ; 30 cm

200 izv. - O avtorici: str. 63. - Bibliografija: str. 57. - Povzetek v angl. - Kazalo

ISBN 978-961-283-305-3

82.0(497.4):929Čibej F. 929Čibej F.
FIL VII BUTTOLO F. Franjo Čibej SLA L.H III 40 BUTTOLO F. Franjo Čibej SOC 316 BUTTOLO F, Franjo Čibej
COBISS.SI-ID 279156992

OHK 2018/1 52
BUTTOLO, Franca
        Morfološke značilnosti poezije prve slovenske pesnice Fanny Haussmann : (1818-1853) / Frančiška Buttolo. - [S. l. : s. n., 2010]. - Str. 6-15

Bibliografija: str. 14-15. - Povzetek ; Summary. - P. o.: Dialogi 46, 1010, št. 11/12

821.163.6.09-1Hausmann F.
SLA Br II BUTTOLO F. Morfološke
COBISS.SI-ID 66111330

OHK 2018/1 53
BUTTOLO, Franca
        Prva slovenska pesnica Fanny Haussmann : (1818-1853) / Franca Buttolo. - Ljubljana : [samozal.] F. Buttolo, 2011 ([s. l. : s. n.]). - 31 str., [22] str. pril. : ilustr. ; 30 cm

Popravljeno in razširjeno predavanje o prvi slovenski pesnici Fanny Haussmann v Medobčinski matični knjižnici Žalec (24. 4. 2003). - Priimek Hausmann je večkrat pisan tudi kot Haussmann. - Računalniški iztis. - Bibliografija: str. 29-30. - Kazalo

821.163.6.09 Hausmann:929
COBISS.SI-ID 15538229

OHK 2018/1 54
        C de C1 : curso de español de nivel superior : cuaderno de ejercicios / Rosana Acquaroni ... [et al.]. - Barcelona : Difusión, 2017. - 167 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-84-16657-02-5

811.134.2(075)
ROM 806.0-07 C DE C1 ejercicios
COBISS.SI-ID 66026338

OHK 2018/1 55
CALDER, Alexander, 1898-1976
        Calder / Riccardo Venturi. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 260 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06461-4

73/75(73):929Calder A.
UMZG Per Č 260 M/Cal/2
COBISS.SI-ID 66090850

OHK 2018/1 56
CAMEROTA, Filippo
        Arte e scienza : da Leonardo a Galileo / Filippo Camerota. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 253 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06454-6

7.034:0
UMZG Per Č 253 Ba23/11
COBISS.SI-ID 66087010

OHK 2018/1 57
CAPA, Robert, 1913-1954
        Robert Capa / Alberta Gnugnoli. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 270 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74811-8

77(439):929Capa R.
UMZG Per Č 270 M/Capa/1
COBISS.SI-ID 66099554

OHK 2018/1 58
CARAVAGGIO, Michelangelo Merisi da
        Caravaggio : gli anni giovanili : (1571-1606) / Rodolfo Papa. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 217 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04096-1
ISBN 978-88-09-04096-0

75.034.7(450):929Caravaggio
UMZG Per Č 217 M/Carava/14
COBISS.SI-ID 66047586

OHK 2018/1 59
CARAVAGGIO, Michelangelo Merisi da
        Caravaggio : le origini, i modelli / Rodolfo Papa. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 264 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74805-7

75.034.7(450):929Caravaggio
UMZG Per Č 264 M/Carava/15
COBISS.SI-ID 66095202

OHK 2018/1 60
CASORATI, Felice
        Casorati / Francesco Poli. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 232 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05324-3

75(450):929Casorati F.
UMZG Per Č 232 M/Caso/1
COBISS.SI-ID 66057570

OHK 2018/1 61
CÉZANNE, Paul
        Cézanne : i temi / Maria Teresa Benedetti. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 176 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02595-4
ISBN 978-88-09-02595-0

75.036.4(44):929Cézanne P.
UMZG Per Č 176 M/Ceza/27
COBISS.SI-ID 65990498

OHK 2018/1 62
        CHAMPAGNE-Ardenne [Kartografsko gradivo]. - 8e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2014. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 76 x 99 cm na listu 100 x 110 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Regional France ; 515)

Ov. nasl. - Ob strani: preglednica razdalj in potovalnih časov med kraji in načrt mesta Châlons-en-Champagne. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713523-9

912.43(443.7)
GEO ZK VIII F CHAMPAGNE-ARDENNE
COBISS.SI-ID 66073698

OHK 2018/1 63
CHAPMAN, Henry, 1973-
        Modelling archaeology and palaeoenvironments in wetlands : the hidden landscape archaeology of Hatfield and Thorne Moors, eastern England / Henry P. Chapman and Benjamin R. Gearey ; with contributions by Michael Bamforth ... [et al.]. - Oxford [etc.] : Oxbow Books, cop. 2013. - XXVI, 205 str. : ilustr. ; 31 cm

Kazalo. - Vsebina: Landscape archaeology, space, chronology, palaeoenvironments and peatlands ; Raised mires and the Humber Peatlands ; Building from the bottom up : aims and approaches ; Laying the foundations : modelling pre-peat landscapes ; Modelling, dating and contextualising palaeoenvironmental records ; Patterns of change : modelling mires in four dimensions ; Archaeological investigations of a late Neolithic site on Hatfield Moors ; The "hidden landscape archaeology" of Hatfield and Thorne Moors ; Conclusions: Themes in the archaeo-environmental study of peatlands

ISBN 1-78297-174-2
ISBN 978-1-78297-174-0

902
ARH 020-VI 26,10
COBISS.SI-ID 66122594

OHK 2018/1 64
CHARDIN, Jean Baptiste Siméon
        Chardin / Alexis Merle du Bourg ; [traduzione dal francese di Enrica Crispino]. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 272 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74813-2

75.034.8(44):929Chardin J.-B.-S.
UMZG Per Č 272 M/Char/3
COBISS.SI-ID 66100322

OHK 2018/1 65
        CHARENTE, Charente-Maritime [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm na listu 153 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 324)

Ov. nasl. - Spodaj: zvd. s predlogi za izlete. - Ob strani: načrti mest La Rochelle in Angoulême. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713378-5

912.43(446.2/.5)
GEO ZK VIII F CHARENTE
COBISS.SI-ID 66159970

OHK 2018/1 66
CHRZANOWSKI, Tadeusz
        Polska sztuka sakralna / Tadeusz Chrzanowski ; fotografie Ryszard Czerwiński ... [et al.]. - Kraków : Kluszczyński, 2002. - 335 str. : ilustr. ; 37 cm

ISBN 83-88080-70-9

7.046(438)
UMZG T/pol/a1/5
COBISS.SI-ID 66158178

OHK 2018/1 67
CIGLENEČKI, Jan, 1980-
        Pozabljeni temenos : ontologija in eshatologija v arhaični grški misli / Jan Ciglenečki. - Ljubljana : KUD Logos : Inštitut za preučevanje krščanskega izročila, 2015 ([Begunje] : Cicero). - 431 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 50)

Bibliografija: str. 409-419. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract : The forgotten temenos : ontology and eschatology in archaic Greek thought

ISBN 978-961-6519-93-9

1(38):2-175
FIL XI.2 CIGLENEČKI J. Pozabljeni temenos PRK 11137 1 CIGLENEČKI J. Pozabljeni
COBISS.SI-ID 282892800

OHK 2018/1 68
        CITIES contested : urban politics, heritage, and social movements in Italy and west Germany in the 1970s / Martin Baumeister, Bruno Bonomo, Dieter Schott (eds.). - Frankfurt ; New York : Campus Verlag, 2017. - 382 str. : ilustr. ; 22 cm

Kazali. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-3-593-50697-5

ZGO C 6871 94(4) CITIES CONTESTED
COBISS.SI-ID 66156130

OHK 2018/1 69
COLLODI, Carlo
        Les aventöres de Pinocchio : cuntia de n buratin / C. Collodi ; dessëgns de Sara Welponer. - San Martin de Tor : Institut ladin Micurá de Rü, 2017. - 180 str. : ilustr. ; 30 cm

Izv. stv. nasl.: Le avventure di Pinocchio. - Na nasl. str. tudi: Traduzion tl ladin dla Val Badia

ISBN 978-88-8171-124-6

821.131.1-93-34
ROM 850 COLLODI C. Aventöres
COBISS.SI-ID 66104418

OHK 2018/1 70
COLONETTI, Aldo
        Design italiano del XX secolo / Aldo Colonetti con Elena Brigi e Valentina Croci. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 244 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05742-5

7.012-027.37(450)"19"
UMZG Per Č 244 Bi252/18
COBISS.SI-ID 66067042

OHK 2018/1 71
        A COMPANION to the British and Irish novel : 1945-2000 / edited by Brian W. Shaffer. - Malden (MA) ; Oxford ; Carlton (Victoria) : Blackwell, 2007. - XIX, 583 str. ; 25 cm. - (Blackwell companions to literature and culture ; 28)

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 1-4051-6745-9 (broš.)
ISBN 978-1-4051-6745-1 (broš.)
ISBN 978-1-4051-1375-5 (trda vezava)

821.111.09-31"1945/2000"(082) 821.111(417).09-31"1945/2000"(082) 930.85(410)"19"(082) 930.85(417)"19"(082)
GER 820.09-3/-9 COMPANION Shaffer B. W. (ur.)

COBISS.SI-ID 1112400478

OHK 2018/1 72
        Il CONTROLLO dello straniero : i "campi" dall' ottocento a oggi / a cura di Eliana Augusti, Antonia M. Morone e Michele Pifferi. - Roma : Viella, 2017. - 247 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-88-6728-771-0

94(100)"18/19"
ZGO C 6515/242 94(4-12)"18" CONTROLLO
COBISS.SI-ID 66179170

OHK 2018/1 73
CRANACH, Lucas, 1472-1553, st.
        Cranach / Bernard Aikema. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 271 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74812-5

75.034.5(430):929Cranach L.
UMZG Per Č 271 M/Cran/7
COBISS.SI-ID 66099810

OHK 2018/1 74
        CULTURES of lutheranism: reformation repertoires in early modern Germany / edited by Kat Hill. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2017. - 302 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Past & present supplements ; 12)

Kazalo

ISBN 978-0-19-882207-3

94(430)"15/16" 930.85(430)"15/16"
ZGO C 5749/12 930.85 CULTURES lutheranism
COBISS.SI-ID 66074978

OHK 2018/1 75
CURATOLA, Giovanni
        Arte islamica / Giovanni Curatola. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 236 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 978-88-09-05328-1

7.033.3
UMZG Per Č 236 Ba216/11
COBISS.SI-ID 66059362

OHK 2018/1 76
CVELFAR, Bojan
        Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama / Bojan Cvelfar ; [prevod povzetka Borut Praper]. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino : Arhiv Republike Slovenije, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 554 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones, ISSN 2350-5664 ; 31)

400 izv. - O avtorju: str. 551. - Bibliografija: str. 532-534 in v opombah na dnu str. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-81-4

930.85(497.4)"1918/1941":271.222(497.11) 271.222(497.11)(091) 271.2(497.4)"1918/1941"
ZGO C 5870/31 94(497.4)"1919/1939" CVELFAR B.Srbska pravoslavna

COBISS.SI-ID 292114176

OHK 2018/1 77
CVITKOVIĆ Kalanjoš, Ines
        Glasba Romov v Primorsko-goranski županiji in možnosti uporabe glasbe Romov v vzgojno-izobraževalnem procesu na Hrvaškem : doktorska disertacija / Ines Cvitković Kalanjoš. - Ljubljana : [I. Cvitković Kalanjoš], 2017. - 176 f. : ilustr., note ; 31 cm

Zagovor disertacije je bil 21. 12. 2017. - Mentor Svanibor Pettan. - Bibliografija: f. 157-176. - Izvleček ; Povzetek ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Humanistika in družboslovje, Muzikologija

78(497.5Primorsko-goranska županija)(=214.58):37
MUZ Diss CVITKOVIĆ KALANJOŠ I. Glasba Romov

COBISS.SI-ID 66056290

OHK 2018/1 78
CZERWIŃSKI, Janusz
        Wrocław : przewodnik turystyczny / Janusz Czerwiński ; [fotografie Stefan Arczyński ... [et al.] ; rysunki aksonometryczne Magdalena Gruna-Sulisz ... et al.]. - Wyd. 1. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, cop. 1997 ([Ljubljana : Delo]). - 267 str. : barvne ilustr. ; 22 cm

Kazalo

ISBN 83-7023-593-X

913(438.26)(036)
UMZG T/pol/Wro/1
COBISS.SI-ID 67670016

OHK 2018/1 79
        ČAS za slovenščino 2. Delovni zvezek za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Tjaša Alič, Damjana Kern, Mihaela Knez ; ilustrator Miha Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 202 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-237-776-2

811.163.6(075.4)(076)
SLA Gram II 1439/2 ČAS 1-3
COBISS.SI-ID 291324928

OHK 2018/1 80
        ČAS za slovenščino 2. Učbenik za začetno učenje slovenščine kot drugega in tujega jezika za najstnike [Dva medija] / Mihaela Knez ... [et al.] ; [urednice Tjaša Alič, Damjana Kern, Mihaela Knez ; ilustrator Miha Čebulj]. - 2. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017
135 str. : ilustr. ; 30 cm
1 CD : stereo ; 12 cm

1.000 izv.

ISBN 978-961-237-775-5

811.163.6(075.4)
SLA Gram II 1439/1 ČAS 1-3 SLA Gram II 1439/1 CD ČAS 1-3
COBISS.SI-ID 291324416

OHK 2018/1 81
ČATER, Dušan, 1968-
        Džehenem / Dušan Čater ; [překlad Libor Doležán]. - 1. české vyd. - [Brno] : Větrné mlýny, 2016 ([Brno] : Grafico). - 217 str. ; 22 cm

Prevod dela: Džehenem. - O avtorju na ov.

ISBN 978-80-7443-177-7

821.163.6-311.2
SLA Čech I 540 ČATER D. Džehenem
COBISS.SI-ID 288422400

OHK 2018/1 82
ČERNO, Viljem
        Na izpostavljenem mestu / Viljem Černo ; pripravil in uredil Igor Tuta ; [slikovno gradivo družinski arhiv ... et al.]. - Čedad : Zadruga Novi Matajur ; [Trst] : SKGZ, 2017 (Divača : Mljač). - 292 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 284-285. - Kazalo

ISBN 978-88-95636-30-6

929Černo V. 821.163.6-821
SLA L.A II 7596 ČERNO V. Na izpostavljenem
COBISS.SI-ID 10032876

OHK 2018/1 83
ČIPIĆ Rehar, Marija
        Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501-2015 / [[spisala regeste ] in pripravila izbor slikovnega gradiva] Marija Čipić Rehar ; [prevod povzetka Maja Sužnik ; reprodukcije Tone Krampač]. - Ljubljana : Nadškofija, 2016 ([Ljubljana] : Formatisk). - 616 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Recenzenta Miha Preinfalk, Matjaž Ambrožič. - Bibliografija: str. 552-558. - Summary. - Kazali

ISBN 978-961-285-531-4

930.253:27-772(497.4Ljubljana)"1501/2015" 27-772(497.4Ljubljana)"1501/2015"(093.2)
ZGO D 9034 930.25 ČIPIĆ REHAR M. Listine Nadškofijskega

COBISS.SI-ID 287433984

OHK 2018/1 84
        DAVORIN Jenko (1835-1914) : prilozi za kulturo sećanja = prispevki za kulturo spomina / urednik Katarina Tomašević ; [prevod Maja Đukanović, Adriana Sabo]. - Beograd : Muzikološki institut Srpeske akademije nauka i umetnosti : Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u RS, 2016. - 220 str. : ilustr., note ; 24 cm

Prispevki v srb., slov. in angl. - Povzetki v srb., slov. in angl. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-86-80639-27-7

78.071.1(497.4):78(497.11):929Jenko D.
MUZ A 3781 DAVORIN JENKO Prilozi
COBISS.SI-ID 1969525

OHK 2018/1 85
DE Chirico, Giorgio
        De Chirico metafisico / Gioia Mori. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 230 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05322-9

75.037.5(450):929De Chirico
UMZG Per Č 230 M/Chir/5
COBISS.SI-ID 66056034

OHK 2018/1 86
DE Pisis, Filippo, 1896-1956
        De Pisis / Sileno Salvagnini. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 219 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04528-9
ISBN 978-88-09-04528-6

75(450):929De Pisis F.
UMZG Per Č 219 M/DePisi/1
COBISS.SI-ID 66048866

OHK 2018/1 87
DEGAS, Edgar
        Degas : tra antico e moderno / Gioia Mori. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 204 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03909-2
ISBN 978-88-09-03909-4

75.036.2(44):929Degas E.
UMZG Per Č 204 M/Deg/20
COBISS.SI-ID 66034018

OHK 2018/1 88
DEL Puppo, Alessandro
        Primitivismo / Alessandro Del Puppo. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 195 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03210-1
ISBN 978-88-09-03210-1

7.031.2"18/19"
UMZG Per Č 195 Ba25/48
COBISS.SI-ID 66028386

OHK 2018/1 89
        DELAVSKO gibanje in delavska enotnost : zbornik ob 75-letnici Delavske enotnosti / [uredil Franček Kavčič ; fotografije faksimile DE (Aleš Golja) ... et al.]. - Ljubljana : Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, 2017 ([Ljubljana] : Januš). - 199 str. : ilustr. ; 31 cm

Predgovor / Franček Kavčič: str. 6-13. - 1.500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6708-27-2

070(497.4)(091)(082) 329.14/.15(497.4)(091)(082)
SOC 32 DELAVSKO Kavčič F. ur. ZGO F 682 33 DELAVSKO gibanje
COBISS.SI-ID 291728896

OHK 2018/1 90
DELEUZE, Gilles
        Anti-Ojdip : kapitalizem in shizofrenija / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; [prevedla Jelka Kernev Štrajn ; spremna beseda Eva D. Bahovec ... et al.]. - Ljubljana : Krtina, 2017 (Nonparel : Ljubljana). - 491 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: L'anti-Oedipe. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-260-109-6

1Deleuze G. 1Guattari F. 130.2
FIL XI.5 DELEUZE G. Anti-Ojdip PRK 11641 1 DELEUZE G. Anti-Ojdip
COBISS.SI-ID 292382464

OHK 2018/1 91
DEPERO, Fortunato, 1892-1960
        Depero / Maurizio Scudiero. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 251 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06452-2

75.037.3(450):929Depero F.
UMZG Per Č 251 M/Dep/1
COBISS.SI-ID 66073954

OHK 2018/1 92
DERAIN, André
        Derain / Jacqueline Munck. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 226 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04535-1
ISBN 978-88-09-04535-4

75.037.1(450):929Derain A.
UMZG Per Č 226 M/Dera/2
COBISS.SI-ID 66054754

OHK 2018/1 93
D'ERME, Elisabetta
        Trieste vittoriana ritratti / Elisabetta D'Erme ; prefazione di John McCourt. - Trieste : Fuorilinea, 2017. - 363 str. : ilustr. ; 21 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 341-356

ISBN 978-8-896-55141-7

94(450)"18/19"
ZGO C 6870 94(450) D'ERME E. Trieste vittoriana

COBISS.SI-ID 66152546

OHK 2018/1 94
        DISCOURSE analysis in translation studies / edited by Jeremy Munday, Meifang Zhang. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2017. - 151 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins current topics, ISSN 1874-0081 ; vol. 94)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Povzetki v angl.

ISBN 978-90-272-4282-2 (trda vezava)

81'25:81'42(082) 81'42:81'25(082)
GER AN 81'25 DISCOURSE ANALYSIS Munday J. (ur.)

COBISS.SI-ID 66135138

OHK 2018/1 95
DOBRIĆ Basaneže, Katja
        Razširjene enote v pravnem jeziku pogodb = Extended units of meaning in the legal language of contracts : doktorska disertacija / Katja Dobrić Basaneže. - Ljubljana : [K. Dobrič Basaneže], 2017. - 391 str. : ilustr., tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Primož Jurko. - Bibliografija: str. 179-197. - Abstract ; Izvleček. - Razširjeni povzetek v slov.: str. 198-214. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'25:81'373.7=163.42=111:34(043.3)
GER Diss DOBRIĆ BASANEŽE K. Razširjene
COBISS.SI-ID 66065762

OHK 2018/1 96
DOLINAR, Ivan
        Albanska špijonka : povest iz balkanske vojske / spisal Ivan Dolinar. - V Ljubljani : Katoliška bukvarna, 1917 ([v Ljubljani] : Katoliška tiskarna). - 74 str. ; 16 cm

821.163.6-32
SLA L.A I 7597 DOLINAR I. Albanska
COBISS.SI-ID 82042112

OHK 2018/1 97
        DONNE dentro la guerra : il primo conflitto mondiale in area veneta / a cura di Nadia Maria Filippini. - 1a ed. - Roma : Viella, 2017. - 230 str. ; 21 cm. - (Il libri di Viella ; 269)

Bibliografija v opombah tekoče pod besedilom. - Kazalo

ISBN 978-88-6728-924-0

94(450.3)"1915/1918"
ZGO C 6515/269 94(100)"1914/1918" DONNE dentro guerra

COBISS.SI-ID 66110562

OHK 2018/1 98
DUBUFFET, Jean, 1901-1985
        Dubuffet / Lorenza Trucchi. - Firenze : Giunti, 2001. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 173 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-01773-0
ISBN 978-88-09-01773-3

73/75(44):929Dubuffet J.
UMZG Per Č 173 M/Dub/3
COBISS.SI-ID 65988962

OHK 2018/1 99
DUCCIO di Buoninsegna, ?-1319
        Duccio di Buoninsegna / Luciano Bellosi e Giovanna Ragionieri. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 193 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03208-X
ISBN 978-88-09-03208-8

75.033.52(450):929Duccio di Buoninsegna
UMZG Per Č 193 M/Ducc/7
COBISS.SI-ID 66025826

OHK 2018/1 100
DÜRER, Albrecht, 1471-1528
        Dürer / Rodolfo Papa. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 231 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05323-6

75.034.5(430):929Dürer A.
UMZG Per Č 231 M/Duer/63
COBISS.SI-ID 66057058

OHK 2018/1 101
DÜRER, Albrecht, 1471-1528
        Die Welt der Künstler : Gruppen künstlerischer Darstellung. Band 2, Albrecht Dürer / herausgegeben von E. W. Bredt. - Ravensburg : O. Maier, cop. 1913. - 32 str. : ilustr. ; 20 cm

74/76(430):929Dürer A.
UMZG M/Duer/8
COBISS.SI-ID 66038882

OHK 2018/1 102
DWECK, Carol S.
        Mindset : changing the way you think to fulfil your potential / Carol S. Dweck. - Updated ed. - New York : Robinson, 2017. - XI, 301 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 265-285. - Kazalo. - Vsebina: 1. The mindsets 2. Inside the mindsets 3. The truth about ability and accomplishment 4. Sports: the mindset of a champion 5. Business: mindset and leadership 6. Relationship: mindsets in love (or not) 7. Parents, teachers and coaches: where do mindsets come from? 8. Changing mindsets

ISBN 978-1-47213-995-5

159.923
CC-APA: 3120 3040 3140
PSI 14826 159.923 DWECK C. S. Mindset
COBISS.SI-ID 66155362

OHK 2018/1 103
        DYNAMICS and terminology : an interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication / edited by Rita Temmerman, Marc Van Campenhoudt. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2014. - VI, 302 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Terminology and lexicography research and practice, ISSN 1388-8455 ; vol. 16)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-2340-1

81'373:316.7(082) 316.74:81(082)
GER 801.3 DYNAMICS Temmerman R. (ur.)
COBISS.SI-ID 1536933316

OHK 2018/1 104
        EARLY modern emotions : an introduction / edited by Susan Broomhall. - London ; New York : Routledge, 2017. - XXXVIII, 386 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Early modern themes)

Izbrana bibliografija: str. 355-364. - Kazalo

ISBN 978-1-138-92574-8 (hbk)
ISBN 978-1-138-92575-5 (pbk)
ISBN 978-1-315-44136-8 (ebk)

94(4)"0492/1914"
ZGO D 9029/1 94(100) )"15/17" EARLY MODERN
COBISS.SI-ID 66177890

OHK 2018/1 105
ELOY Martínez, Tomás
        El cantor de tango / Tomás Eloy Martínez. - Buenos Aires : Planeta, 2004. - 253 str. ; 23 cm. - (Autores españoles e iberoamericanos)

ISBN 950-49-1198-6

821.134.2(82)-31
ROM 860(7/8) ELOY MARTÍNEZ T. El cantor de tango

COBISS.SI-ID 66136930

OHK 2018/1 106
ERTEL, Chiristine
        Bestandteile von römischen Grabbauten aus Aquincum und dem Limesabschnitt im Stadtgebiet von Budapest / bearbeitet von Christine Ertel ; unter Mitwirkung von Margit Németh. - Budapest : Archaeolingua, 2010. - 216 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Corpus signorum imperii Romani. Corpus der Skulpturen der römischen Welt. Ungarn ; Bd. 9)

Bibliografija: str. 9-28. - Kazala

ISBN 978-963-9911-18-5

904:726.82(439.151)"652"
ARH 03.5-H 9
COBISS.SI-ID 2311635

OHK 2018/1 107
ESCHER, Maurits Cornelis, 1898-1972
        Escher / Marco Bussagli. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 196 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03542-9
ISBN 978-88-09-03542-3

76(492):929Escher M.C.
UMZG Per Č 196 M/Esch/1
COBISS.SI-ID 66028642

OHK 2018/1 108
        ESPAÑA centro [Kartografsko gradivo] : Extremadura, Castilla-La Mancha, Madrid. - 13e éd. - 1:400.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve ; 142 x 100 cm na listu 153 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Regional España ; 576)

Ov. nasl. - Zadaj: načrti mest Madrid, Toledo, Badajoz in Cáceres ter preglednica potovalnih časov in razdalj med mesti. - Kazalo

ISBN 978-2-06-718435-0

912.43(460.25+460.27+460.28)
GEO ZK VIII E ESPAÑA CENTRO
COBISS.SI-ID 65807458

OHK 2018/1 109
        EWHA Korean = Ihwa hangugeo. 1-1 : English version / Yi Mi-hye ... [etc.]. - Seoul : Epress, 2010. - 139 str. : ilustr. + 1 CD-ROM ; 26 cm

Besedilo v ang. in kor.

ISBN 978-89-7300-876-6
ISBN 89-7300-876-5

811.531(07)
AAŠ KOR 81(07) EWHA korean
COBISS.SI-ID 66154338

OHK 2018/1 110
FABJAN, Dragica
        Homerski vplivi na jezik in slog Kavafisovih pesmi z antično tematiko : doktorska disertacija / Dragica Fabjan Andritsakos. - Ljubljana : [D. Fabjan Andritsakos], 2016. - 104 f. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Kavčič, somentorica Erasmia-Louiza Stavropoulou. - Bibliografija: f. 99-103. - Povzetek ; Abstract: Homeric influences in the language and style of poems with ancient themes written by Kavafis (Second Odyssey and Ithaca). - Univ. v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za klasično filologijo

821.14'06.09Kavafis K.P.(043.3) 821.14'02.09(043.3)
KLF Diss FABJAN D. Homerski vplivi
COBISS.SI-ID 286667008

OHK 2018/1 111
        Le FABLIER . - Château-Thierry : Société des Amis de Jean de La Fontaine, 1988-

ISSN 0996-6560 = Le Fablier (Château-Thierry)
UMZG Per 21
2017 no 28
COBISS.SI-ID 66185314

OHK 2018/1 112
FANGOR, Wojciech
        Fangor : malarz przestrzeni / Bożena Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, cop. 2001. - 188 str. : ilustr. ; 34 cm. - (Sztuka polska XX wieku)

Nasl. str. obsega dve str. - Bibliografija: str. 185-188

ISBN 83-221-0735-8
ISBN 83-01-13629-4

73/75(438):929Fangor W.
UMZG M/Fan/1
COBISS.SI-ID 66148706

OHK 2018/1 113
FEDERHOFER, Hellmut
        Musikpflege und Musiker am Grazer Habsburgerhof der Erzherzöge Karl und Ferdinand von Innerösterreich (1564-1619) / Hellmut Federhofer. - Mainz : B. Schott's Söhne, 1967. - 308 str., [2] f. pril. : ilustr., faksimili ; 25 cm

Kazala

78(436-89)"1564/1619"(091) 78.071.1
MUZ A 696 FEDERHOFER Hellmut Musikpflege UMZG T/aut/z/18
COBISS.SI-ID 17844834

OHK 2018/1 114
FELLE, Katja
        Katja Felle : segmenti lomljive realnosti 2 = segments of fragile reality 2 : Mestna galerija, Nova Gorica, 12. 1.-2. 2. 2018 / [besedilo, text Božidar Zrinski ; prevod, translated by Tadej Reissner ; fotografije, photo Katja Felle, Nika Hölcl Praper, Koroški medgeneracijski center]. - Nova Gorica : Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, [2018] ([Ljubljana] : Present). - 19 str. : ilustr. ; 26 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. - O avtorici: str. [20]. - 300 izv.

75(497.4):929Felle K.
UMZG M/Felle/2
COBISS.SI-ID 23608882

OHK 2018/1 115
FERJAN, Ines
        Atenska Akropola v rimskem obdobju z odlomki Pavzania : diplomska seminarska naloga univerzitetnega študijskega programa / Ines Ferjan. - Ljubljana : [I. Ferjan], 2017. - 38 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Kavčič, somentorica Alenka Cedilnik. - Bibliografija: str. 37-38. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za klasično filologijo

94(38Atene)(043.2)
KLF DiplB FERJAN I. Atenska Akropola
COBISS.SI-ID 66080354

OHK 2018/1 116
FFYTCHE, Matt
        The fundation of the unconscious : schelling, Freud and the birth of the modern psyche / Matt Ffytche. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2012. - IX, 310 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-521-76649-4 (trda vezava)

159.964.2
CC-APA: 2380 2340
PSI 14827 159.96 FFYTCHE M. Fundation
COBISS.SI-ID 66156642

OHK 2018/1 117
FILIPPINI, Nadia Maria
        Generare, partorire, nascere : una storia dall' antichità alla provetta / Nadia Maria Filippini. - Roma : viella, 2017. - 349 str., 16 str. pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Storia delle donne e di genere ; 7)

Kazalo. - Bibliografija: str. 311-340

ISBN 978-88-6728-673-7

939.85
ZGO C 6874/7 94:305-055.2 FILIPPINI N. M. Generare partorire

COBISS.SI-ID 66169954

OHK 2018/1 118
FINI, Leonor, 1907-1996
        Leonor Fini / Maria Masau Dan, Vanja Strukelj. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 265 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74806-4

75(450):929Fini L.
UMZG Per Č 265 M/Fini/2
COBISS.SI-ID 66098018

OHK 2018/1 119
FIOR, Manuele
        Nenavadna srečanja : Galerija Kresija, 17. 1.-15. 2. 2018 / Manuele Fior in Miha Ha. - Ljubljana : Galerija Kresija, [2018]. - 1 zgibanka ([6] str.) : ilustr. ; 15 x 21 cm

Ov. nasl. - V sklopu trinajstega natečaja Živel strip! Živela animacija!

741.52:070.449.8
UMZG M/Fio/1
COBISS.SI-ID 66120034

OHK 2018/1 120
FISCHEL, Oskar
        Raphael und Dante / von Oskar Fischel. - Berlin : Grotesche Verlagsbuchhandlung, 1920. - 20 cm : ilustr. ; 31 cm

75.034.5Raffaello S.:82-1Dante
UMZG M/Raf/6
COBISS.SI-ID 66090082

OHK 2018/1 121
FONTANA, Lucio
        Fontana / Paolo Campiglio. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 249 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05736-4

73/75(450):929Fontana L.
UMZG Per Č 249 M/Font/3
COBISS.SI-ID 66072674

OHK 2018/1 122
FRANČIČ, Franjo
        Ma biće sve u redu : izbor iz kratkih priča / Franjo Frančič ; sa slovenačkog preveli Franjo Frančič ... [et. al.]. - Beograd : Z. Tijanić, 2016 (Vrnjačka Banja : SaTCIP). - 81 str. ; 21 cm

100 izv. - Ma biće sve u redu / Zorica Tijanić: str. 80-81. - Srpski pisci o Franji Frančiču / Josip Osti ... [et al.]: str. 77-79. - Biografija / Ana Ristović: str. 75-76

ISBN 978-86-918123-3-1

821.163.6-32 821.163.6.09Frančič F.
SLA L.A II 7594 FRANČIČ F. Ma biće
COBISS.SI-ID 284393728

OHK 2018/1 123
        FROM bright ores to shiny metals : Festschrift for Andreas Hauptmann on the occasion of 40 years research in archaeometallurgy and archaeometry / editors Gabriele Körlin ... [et al.]. - Rahden/Westf. : Leidorf, 2016. - 267 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum Bochum ; Nr. 210) (Der Anschnitt ; Beih. 29, ISSN 0003-5238)

Prispevki v angl. ali nem. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-3-86757-010-7

902
ARH Per 02-D 5/29
COBISS.SI-ID 9687136

OHK 2018/1 124
GAČIĆ, Aleksandra, 1986-
        Odsev antičnega mita o Sizifu in Camusove moderne predelave v drami Kaligula : diplomsko delo / Aleksandra Gačić. - Ljubljana : [A. Gačić], 2017. - 41 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Franci Zore, Gašper Troha. - Bibliografija: f. 40-41. - Izvleček ; Abstract: Reflection of the ancient myth of Sisyphus and Camus's modern interpretation in a play Caligula. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo

821.133.1.09Camus A. 14Camus A.
FIL DiplB XI.1 GAČIĆ A. Odsev antičnega mita PRK DiplB 258/BD GAČIĆ A. Odsev
COBISS.SI-ID 65043042

OHK 2018/1 125
GARLICKI, Jan
        Führer durch Krakau / Jan Garlicki, Jerzy Kossowski, Leszek Ludwikowski ; [Planskizzen Kazimierz Trafas ; aus dem Polnischen übersetzt von Maria Wołczacka]. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1968. - 198 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zvd.

Nasl. na ov. in hrbtu: Krakau. - Kazalo

908(438.31)
UMZG T/pol/Krak/17 UMZG T/pol/Krak/17 zvd.
COBISS.SI-ID 66162786

OHK 2018/1 126
GAUGUIN, Paul
        Gauguin a Tahiti / Anna Maria Damigella. - Firenze : Giunti, cop. 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 216 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04095-3
ISBN 978-88-09-04095-3

75.036.4(44):929Gauguin P.
UMZG Per Č 216 M/Gaug/21
COBISS.SI-ID 66044002

OHK 2018/1 127
GELDEREN, Elly van
        Syntax : an introduction to minimalism / Elly van Gelderen. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, 2017. - XVI, 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 131-134. - Kazalo

ISBN 978-90-272-1253-5 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-1254-2 (broš.)

81'364'367
GER 801.56 GELDEREN E. v. Syntax (2017)
COBISS.SI-ID 66134626

OHK 2018/1 128
GENTILESCHI, Artemisia, 1593-1652/3
        Artemisia Gentileschi / Tiziana Agnati. - Firenze : Giunti, 2001. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 172 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02059-6
ISBN 978-88-09-02059-7

75.034.7(450):929Gentileschi A.
UMZG Per Č 172 M/GentiA/3
COBISS.SI-ID 65988450

OHK 2018/1 129
GEREMEK, Bronisław
        Litość i szubienica : dzieje nędzy i miłosierdzia / Bronisław Geremek. - 1. wyd. - Warszawa : Czytelnik, 1989. - 307 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Wielkie problemy dziejów człowieka)

ISBN 83-07-01490-5

364.682.42:177.74(091)
UMZG Z3/10
COBISS.SI-ID 66146146

OHK 2018/1 130
GHIRLANDAIO, Domenico
        Ghirlandaio / Rodolfo Papa. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 246 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05744-9

75.034.4(450):929Ghirlandaio D.
UMZG Per Č 246 M/Ghir/6
COBISS.SI-ID 66068066

OHK 2018/1 131
GIAMBOLOGNA
        Giambologna / Donatella Pegazzano. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 220 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 88-09-04529-7
ISBN 978-88-09-04529-3

730.034.6(450):929Giambologna
UMZG Per Č 220 M/Giambol/4
COBISS.SI-ID 66049890

OHK 2018/1 132
GILSON, Étienne
        Heloiza in Abelard / Étienne Gilson. Zgodovina mojih nesreč / Peter Abelard. Pisma Abelarda in Heloize ; prevedla [in opombe] Andrej Capuder in Mateja Švajncer [drugo delo] ; [spremna beseda Igor Škamperle]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 267 str. ; 21 cm

Prevodi del: Héloïse et Abélard ; Historia calamitatum ; Lettres d'Abélard et Héloïze. - Peter Abelard : intelektualec, učitelj, ljubimec / Igor Škamperle: str. 7-25. - O avtorju Étiennu Gilsonu na zadnjem zavihku ov. - 400 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-278-335-8

141.31(081) 929Abelard P. 821.124'04-6
PRK 11637 2 GILSON E. Heloiza in Abelard SOC 316.7 GILSON É. Heloiza in Abelard
COBISS.SI-ID 290272768

OHK 2018/1 133
        GISTARYČNY slounik belaruskaj movy / [galouny redaktar A. I. Žurauski]. - Minsk : Navuka i tehnika, 1982-<2017>. - Zv. 1-14, 19-23, 26-32, 34-37 ; 23 cm

Cir.

Dosedanja vsebina:
Vyp. 1: A-Bien´. - 1982. - 294 str.
Vyp. 2: Biec˝-Varivnyj. - 1983. - 319 str.
Vyp. 3: Varivo-Vkupe. - 1983. - 309 str.
Vyp. 4: Vkupitisja-Vspenie. - 1984. - 295
Vyp. 5: Vsperati-Vyorati. - 1986. - 313 str.
Vyp. 6: Vyostrenyj-Gljadati. - 1985. - 302 str.
Vyp. 7: Gljaden´e-Devičestvo. - 1986. - 302 str.
Vyp. 8: Devičij-Dorogost´. - 1987. - 311 str.
Vyp. 9: Dorogocennyj-Žerebej. - 1989. - 295 str.
Vyp. 10: Žerebec˝-Zamena. - 1990. - 285 str.
Vyp. 11: Zamenivati-Zaškoditi. - 1991. - 277 str.
Vyp. 12: Zaškodnij-Zlotnickij. - 1993. - 285 str.
Vyp. 13: Zlotnictvo-Ivovyj. - 1993. - 286 str.
Vyp. 14: Igde-Katujučij. - 1996. - 300 str.
Vyp. 19: Poznej-Porobtati. - 2000. - 395 str.
Vyp. 20: Nevagajučijsja-Nikogdy. - 2001. - 401 str.
Vyp. 21: Nikoj-Odduh˝. - 2002. - 404 str.
Vyp. 22: Oddyhan´e-Ost´. - 2002. - 442 str.
Vyp. 23: Osudarskij-Papista / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2003. - 447 str.
Vyp. 26: Poznej-Porobtati / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2006. - 443 str.
Vyp. 27: Poroben˝-Pregrešiti / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2007. - [512] str.
Vyp. 28: Pregroza-Pristranstvo [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2008. - [478] str.
Vyp. 29: Pristrastnyj-Rak˝ / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2009. - [484] str.
Vyp. 30: Ralec˝-Rušat´ / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2010. - [496] str.
Vyp. 31: Rušajučij-Smuščen´e / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2011. - [507] str.
Vyp. 32: Smykovati-Strumen´ / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2012. - [500] str.
Vyp. 34: Tresolnečnyj-Umopomjaten´e / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2014. - [427] str.
Vyp. 35: Umorati-Foldrovyj / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2015. - [415] str.
Vyp. 36: Folkga-Čornogryvyj / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2016. - [437] str.
Vyp. 37: Čornoe-Jaščyk˝ ; Dadatak / [pad redakcyjaj A. M. Bulykì]. - 2017. - [415] str.

ISBN 5-343-00294-3 (vyp. 9)
ISBN 5-343-00140-8 (vyp. 10)
ISBN 5-343-00448-2 (vyp. 11)
ISBN 5-343-00744-9 (vyp. 12)
ISBN 5-343-00961-1 (vyp. 13)
ISBN 5-343-01218-3 (vyp. 14)
ISBN 985-08-0415-7 (vyp. 19)
ISBN 985-08-0374-6 (vyp. 20)
ISBN 985-08-0484-X (vyp. 21)
ISBN 985-08-0527-7 (vyp. 22)
ISBN 985-08-0559-5 (vyp. 23)
ISBN 985-08-0707-5 (vyp. 26)
ISBN 978-985-08-0817-2 (vyp. 27)
ISBN 978-985-08-0935-3 (vyp. 28)
ISBN 978-985-08-1028-1 (vyp. 29)
ISBN 978-985-08-1128-8 (vyp. 30)
ISBN 978-985-08-1271-1 (vyp. 31)
ISBN 978-985-08-1413-5 (vyp. 32)
ISBN 978-985-08-1685-6 (vyp. 34)
ISBN 978-985-08-1851-5 (vyp. 35)
ISBN 978-985-08-2023-5 (vyp. 36)
ISBN 978-985-08-2134-8 (vyp. 37)

811.161.3(038)
SLA Lex II 747 GISTARYČNY
COBISS.SI-ID 33669888

OHK 2018/1 134
GIURICIN, Ezio
        Il percorso di un'eredità : la stampa della comunità nazionale nel solco della storia dell'editoria italiana dell'Adriatico orientale / Ezio e Luciano Giuricin. - Fiume : Unione italiana ; Trieste : Università popolare, 2017. - 218 str. ; 29 cm. - (Etnia / Centro di ricerche storiche, Rovigno, ISSN 0353-3271 ; 15)

Dostopno tudi na: http://crsrv.org/pdf//etnia/Etnia_25.pdf. - Sažetak ; Povzetek ; Summary

ISBN 978-953-7891-21-3

655.41:323.15(497.4/.5=131.1)
ZGO F 468/15 0 GIURICIN E. Percorso di un'eredità

COBISS.SI-ID 17920049

OHK 2018/1 135
GIUSTI, Anna Maria
        Arte e illusione / Annamaria Giusti. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 267 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74808-8

7.01:75.058
UMZG Per Č 267 C/Gius/1
COBISS.SI-ID 66098530

OHK 2018/1 136
GOGH, Vincent van
        Van Gogh : tra antico e moderno / Andreas Blühm. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 187 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03160-1
ISBN 978-88-09-03160-9

75.036.4:929Gogh V. van
UMZG Per Č 187 M/Gogh/32
COBISS.SI-ID 66021986

OHK 2018/1 137
GOLEC, Boris
        Vzpon in zaton Dienerspergov : štajersko potomstvo Janeza Vajkarda Valvasorja v luči svojih genealoško-biografskih in spominskih zapisov (1278-1908) / Boris Golec ; [prevod povzetka Tina Bahovec ; kartografija Mateja Rihtaršič]. - Ptuj : Zgodovinski arhiv, 2017 ([Maribor] : Florjančič tisk). - 255 str. : ilustr., rodoslovne tabele, zvd. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 242-249. - Zusammenfassung: Aufstieg und Untergang der Dienersperg

ISBN 978-961-6305-22-8

929.52Dienersperg
ZGO D 9037 929A/Z Dienerspergi GOLEC B.
COBISS.SI-ID 93398273

OHK 2018/1 138
        GRAĐA za Leksikon pisaca Jugoslavije. T. 5, O / [glavni urednik Ljiljana Pešikan-Ljuštanović]. - Novi Sad : Matica srpska, 2010. - 174 str. ; 29 cm

Tom 1-4 pod stv. nasl.: Leksikon pisaca Jugoslavije. - "Leksikon pisaca Jugoslavije" - četrnaest godina kasnije / Ljiljana Pešikan-Ljuštanović: str. 9. - Kazala

ISBN 978-86-7946-077-6

821.163.3/.6.09:929(031)
SLA Bibl II 598/5 GRAĐA
COBISS.SI-ID 32822317

OHK 2018/1 139
GRDINA, Igor, 1965-
        Pluti je treba : kontraadmiral Bubnov ter njegove domovine in vojne : [znanstvena monografija] / Igor Grdina. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - XIV, 247 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 25)

Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 250 izv. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6554-40-4

929Bubnov A. D.
SLA Bibl II 909/25a GRDINA IG. Pluti ZGO C 5816/25 929A/Z GRDINA I. Pluti je treba

COBISS.SI-ID 291866368

OHK 2018/1 140
        GREAT Britain & Ireland [Kartografsko gradivo] = Grde Bretagne [&] Irlande. - 5e éd. - 1:1.000.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 88 x 66 cm na listu 100 x 66 cm, zložen na 12 x 22 cm. - (National ; 798)

Zvd. je natisnjen na papirju, ki se ne zmoči in ne trga. - Spodaj: zvd. ladijskih povezav Velike Britanije in Irske s Francijo in skandinavskimi državami ter preglednica razdalj in potovalnih časov med kraji

ISBN 978-2-06-713799-8

912.43(41)
GEO ZK VIII GB GREAT BRITAIN
COBISS.SI-ID 66008418

OHK 2018/1 141
GRISEY, Gérard
        Vortex temporum I, II, III [Glasbeni tisk] : pour piano et cinq instruments : (1994-1996) / Gérard Grisey. - Partition. - Paris : Ricordi, cop. 1995. - 1 partitura (141 str.) ; 39 x 50 cm

Izvajalske opombe v fran., angl., ital. in nem.

R2714 Ricordi

785.76(44)"19":78.089.6
MUZ P f GRISEY G. Vortex
COBISS.SI-ID 66037346

OHK 2018/1 142
GUTTUSO, Renato
        Guttuso / Werner Haftmann. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 208 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50. - Kazalo

ISBN 88-09-04087-2
ISBN 978-88-09-04087-8

75(450):929Guttuso R.
UMZG Per Č 208 M/Gutt/1
COBISS.SI-ID 66034786

OHK 2018/1 143
        HANDBOOK of psycholinguistics / edited by Matthew J. Traxler, Morton A. Gernsbacher. - 2nd ed. - Amsterdam [etc.] : Elsevier/Academic Press, 2006. - XII, 1184 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 0-12-369374-8
ISBN 978-0-12-369374-7

81'23(082)
GER PK 800 PSYCHOLINGUISTICS Traxler M. J. (ur.)

COBISS.SI-ID 58845953

OHK 2018/1 144
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich
        Predavanja o estetiki III : tretji del. Sistem posameznih umetnosti. Razdelek 2, Kiparstvo / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; [prevedel Robert Vouk]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017 ([Ljubljana] : Ulčakar grafika). - 149 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Analecta) (Problemi, ISSN 0555-2419 ; letn. 55, 7-8)

Izbor iz: Vorlesungen über die Ästhetik. - Nasl. na ov. in hrbtu: Predavanja o estetiki. - 500 izv. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-6376-76-1

72:111.852 1Hegel G.W.F.
FIL VII HEGEL G. W. F. Predavanja o est. 3/3 SOC 72 HEGEL G. W. F. Predavanja
COBISS.SI-ID 292705024

OHK 2018/1 145
HIRSCH, Robert
        Seizing the light : a social & aesthetic history of photography / Robert Hirsch. - 3rd ed. - New York ; Abingdon : Routledge, 2017. - XIII, 594 str. : ilustr. ; 28 cm. - (A focal press book)

Select bibliography: str. 572-579. - Kazalo

ISBN 978-1-138-94427-5 (hbk.)
ISBN 978-1-138-94425-1 (pbk.)

77.04(091)
UMZG Bf1/41
COBISS.SI-ID 66105186

OHK 2018/1 146
        HISTORIA świata. Średniowiecze, renesans / [redaktor naczelny Esmond Wright ; tłumaczenie Grzegorz Waliński ... et al.]. - Wyd. 1. - Warszawa : Agencja Informacyjna, 1993 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 384 str. : črnobele in barvne ilustr. ; 31 cm

Na vzpor. nasl. str.: The medieval and renaissance world. - Ilustr. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 376. - Kazalo

ISBN 83-85406-13-1

940.1"07/15"
UMZG Z1/14
COBISS.SI-ID 35034112

OHK 2018/1 147
HOPPER, Edward, 1882-1967
        Hopper / Orietta Rossi Pinelli. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 174 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02499-0
ISBN 978-88-09-02499-1

75(73):929Hopper E.
UMZG Per Č 174 M/Hopp/3
COBISS.SI-ID 65989218

OHK 2018/1 148
        IMPERIAL spheres and the Adriatic : Byzantium, the Carolingians and the treaty of Aachen (812) / edited by Mladen Ančić, Jonathan Shepard and Trpimir Vedriš. - London ; New York : Routledge, 2018. - XXXII, 333 str. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-138-22594-7 (hbk)

94(4)"07/08"
ZGO D 9023 94(4) IMPERIAL SPHERES
COBISS.SI-ID 65394274

OHK 2018/1 149
        The INKA empire : a multidisciplinary approach / edited by Izumi Shimada. - First edition. - Austin : University of Texas Press, 2015. - VI, 382 str. : illustrations, maps ; 29 cm. - (The William and Bettye Nowlin series in art, history, and culture of the Western hemisphere)

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo

ISBN 978-0-292-76079-0 (trda vezava)

985/.01:94(5/9)-
SOC 94(5/9) INKA EMPIRE Shimada I. ed.
COBISS.SI-ID 66064482

OHK 2018/1 150
        INSPIRATIONS franţcaises : recueil d'interventions portant sur l'historie de l'art : journées académiques franco-tchèques, tenues dans le cadre de la saison tchèque en France les 7-8 novembre 2002 à Paris: Université de la Sorbonne établissements de l'école normale supérieure / [comité de rédaction: Ivan Hlaváček ...]. - 1. éd. - Praha : Éditions de la Faculté des Lettres à l'Université Charles de Prague, 2006. - 156 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis ; vol. 1)

Dostopno tudi na: http://bvbr.bib-bvb. de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=016071363&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA - Inhaltsverzeichnis

ISBN 80-903600-8-4

UMZG T/cze/a1/2
COBISS.SI-ID 515206527

OHK 2018/1 151
INTERNATIONAL congress of Slavists (9 ; 1983 ; Kiev)
        Comparative and contrastive studies in Slavic languages and literatures : Japanese contributions to the ninth international congress of Slavists, Kiev, September 7-13, 1983 / edited by Shoichi Kimura. - Tokyo : Japanese association of slavists, 1983. - 102 str. ; 26 cm

Bibliografije ob posameznih prispevkih

061.31(477.111)"1983":81/82.0 811.16:821.16(063)(082) 821.16(082)
SLA Zb II 1374/9 INTERNATIONAL Comparative
COBISS.SI-ID 2663469

OHK 2018/1 152
        The INTERNATIONAL handbook of children, media and culture / edited by Kirsten Drotner and Sonia Livingstone. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2008. - XXI, 537 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: Culture - nature and the construction of childhood / Alan Prout ; The child in the picture / Patricia Holland ; Managing monsters: videogames and the mediatization of the toy / Dan Fleming ; Harlequin meets the SIMS: a history of interactive narrative media for children and youth from early flap books to contemporary multimedia / Jacqueline Reid-Walsh ; Making waves: historical aspects of public debates about children and mass media / Chas Critcher ; Children and media in the context of the home and family / Stewart M. Hoover / Lynn Schofield Clark ; Reality and fantasy in media: can children tell the difference and how do we know? / Maire Messenger Davies ; Children, youth and the mobile phone / Rich Ling / Leslie Haddon ; The mediated playground : media in early childhood / Dafna Lemish ; Dividing delights: children, adults and the search for sales / Jane Kenway / Elizabeth Bullen ; Youth films: transforming genre, performing audiences / Anne Jerslev ; Learning theory, video games, and popular culture / James Paul Gee ; Children and media: a cultural studies approach / David Buckingham ; The African reception of global media / Larry Strelitz / Priscilla Boshoff ; Let the world in! globalization in Greenland / Jette Rygaard ; Games in the media : the acquisition of social structure and social rules / Maria Heller ; Children, media and regional modernity in the Asia Pacific / Stephanie Hemelryk Donald ; Girls issues, gender and the media: Feminist activism in China / Bu Wei ; Contextualizing media competencies among young people in Indian culture : interface with globalization / Usha S. Nayar / Amita Bhide ; Youth, media and culture in the Arab world / Marwan M. Kraidy / Joe F. Khalil ; Constrained appropriations : practices of media consumption and imagination amongst Brazilian teens / Norbert Wildermuth ; Television culture and media socialization across countries : theoretical issues and methodological approaches / Letizia Caronia / Andre H. Caron ; Mobilizing the imagination in everyday play : the case of Japanese media mixes / Mizuko Ito ; Japanese young people, media and everyday life: towards the internationalizing of media studies / Toshie Takahashi ; Debates and challenges facing new literacies in the 21st century / Renee Hobbs ; From parental control to peer pressure: cultural transmission and conformism / Dominique Pasquier ; The commodification of youth culture / Janet Wasko ; Media and communications regulations and child protection: an overview of the field / David Oswell ; Facilitating political participation: young citizens, internet and civic cultures / Peter Dahlgren / Tobias Olsson ; Childrens communication rights: beyond intentions / Cees J. Hamelink

ISBN 978-1-4129-2832-8 (trda vezava)
ISBN 1-4129-2832-X (trda vezava)

159.9:316.77(035) 316.77-053.6 659.3/.4:008
CC-APA: 2930 2750
PSI 14822 CHILDREN MEDIA Drotner E. (ur.)
COBISS.SI-ID 6480947

OHK 2018/1 153
INTERNATIONAL Symposium Negotiating Intangible Cultural Heritage (2017 ; Osaka)
        Programme and abstracts / International Symposium Negotiating Intangible Cultural Heritage, [Osaka], November 29 - December 1, 2017. - Osaka : National Museum of Ethnology, 2017. - 30 str. ; 30 cm

Ov. nasl. - Besedilo v angl.

39
COBISS.SI-ID 66094434

OHK 2018/1 154
INTERNATIONALER Lyriktag der Germanistik Ljubljana (7 ; 2017 ; Ljubljana)
        Zum 50. Geburtstag von Franzobel : Interpretationen, Kommentare, Didaktisierungen / 7. Internationaler Lyriktag der Germanistik Ljubljana, 15. Mai 2015, Ljubljana. - Ljubljana : Filozofska fakulteta, 2017. - [12] str. ; 30 cm

Ov. nasl.

821.112.2(436).09Franzobel(082)(048)
GER AR VALENČIČ ARH U. FRANZOBEL
COBISS.SI-ID 66097506

OHK 2018/1 155
        ITINÉRANCES de la fable : transmissions, transferts et transactions : II. - Reims : Éditions et presses universitaires, 2017. - 166 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Le Fablier (Château-Thierry), ISSN 0996-6560 ; no 28)

Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-2-37496-051-7

82.0(082)
COBISS.SI-ID 66186338

OHK 2018/1 156
        IZZIVI razvijanja in vrednotenja znanja v gimnazijski praksi. Psihologija / Ines Celin ... [et al.] ; [uredila Ines Celin]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2013 ([Ljubljana] : Present). - 200 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Izzivi_razvijanja_in_vrednotenja_znanja_v_gimnazijski_praksi_PSIHOLOGIJA/. - 200 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-03-0090-8
ISBN 978-961-03-0131-8 (pdf)

159.9 37.091.26:159.9
CC-APA: 3530
PSI 14828 159.9 IZZIVI Celin I. (ur.)
COBISS.SI-ID 267802624

OHK 2018/1 157
JANŽEKOVIČ, Izidor
        Ravnotežje moči in ideja Evrope v zgodnjem novem veku : magistrska naloga / Izidor Janžekovič. - Ptuj ... [etc.] : [I. Janžekovič], 2017. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorja Marko Štuhec, Sašo Jerše. - Bibliografija: str. 100-123. - Izvleček ; Abstract ; Summary: The balance of power and the idea of Europe in the early modern era. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino

94(4)"14/18"
ZGO MagB 72 JANŽEKOVIČ Izidor
COBISS.SI-ID 66005602

OHK 2018/1 158
JENKINS, Richard, 1967-
        Cannabis and young people : reviewing the evidence / Richard Jenkins. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2006. - 111 str. ; 24 cm. - (Child and adolescent mental health series)

Kazalo

ISBN 1-84310-398-2

613.83-057.87 316:613.8
CC-APA: 2956
PSI 14824 159.97:615.015.6 JENKINS R. Cannabis

COBISS.SI-ID 8768771

OHK 2018/1 159
JENNINGS, Christian
        Flashpoint Trieste : the first battle of the cold war / Christian Jennings. - Oxford : Osprey Publishing, 2017. - 352 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 20 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4728-2173-7

94(450)"19"
ZGO C 6872 94(4-12)"19/20" JENNINGS C. Flashpoint Trieste

COBISS.SI-ID 66157154

OHK 2018/1 160
JENSEN, Robert
        Marketing modernism in fin-de-siècle Europe / Robert Jensen. - 2nd printing and 1st paperback printing. - Princeton (N. J.) : Princeton University Press, 1996. - 367 str. ; 24 cm. - (Art history)

Kazalo

ISBN 0-691-03333-1

UMZG Ba24/40
COBISS.SI-ID 952430

OHK 2018/1 161
JERALA, Maja
        Herkulov tempelj in svetišče v Celju : peripterni in psevdoperipterni templji v Sloveniji : doktorska disertacija / Maja Jerala. - Ljubljana : [M. Jerala], 2017. - [404] str. : ilustr.

Mentor Bojan Djurić. - Bibliografija:. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za arheologijo, doktorski študij Humanistika in družboslovje

904:726.1(497.4Celje)(043.3)
ARH 029 Dr 109
COBISS.SI-ID 293350144

OHK 2018/1 162
JERCOG, Aleksi
        Slavko Avsenik : življenje za glasbo / Aleksi Jercog ; [uvodni nagovor, Prvine glasbe bratov Avsenik Tomaž Habe ; fotografije arhiv družine Avsenik, arhiv avtorja Aleksija Jercoga in arhiv Mladinske knjige]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 310 str. : ilustr., note ; 30 cm

3.000 izv. - Uvodni nagovor ; Prvine glasbe bratov Avsenik / Tomaž Habe: str. 5-7 in 288-300. - Bibliografija: str. 308-310

ISBN 978-961-01-4978-1

78.071(497.4):929Avsenik S. 784.69(497.4):929Avsenik S.
MUZ B 745 JERCOG A. Slavko Avsenik
COBISS.SI-ID 291253760

OHK 2018/1 163
JESENOVEC, Barbara, 1986-
        Literarne upodobitve odnosa med babico in vnukinjo = Literarische Darstellungen der Beziehung zwischen Großmutter und Enkelin : doktorska disertacija / Barbara Jesenovec. - Ljubljana : [B. Jesenovec], 2016. - 310 str. ; 30 cm + [1] optični disk (CD-ROM)

Besedilo v nem. - Mentorica Špela Virant, somentorica Alojzija Zupan Sosič. - Bibliografija: str. 289-308. - Zusammenfassung ; Abstract: Literary representations of relationship between grandmother and grandaughter ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., doktorski program Humanistika in družboslovje, področje literarne vede

821.112.2.09:821.163.6.09(043) 821.163.6.09:821.112.2.09(043) 82.091:316.356.2(043)
GER Diss JESENOVEC B. Literarne
COBISS.SI-ID 64108386

OHK 2018/1 164
JOLEVSKA, Ana
        Integrating foreign cultures in the EFL classroom as a means to promote tolerance = Vključevanje tujih kultur v EFL razredu kot sredstvo za spodbujanje strpnosti : magistrsko delo / Ana Jolevska. - Ljubljana : [A. Jolevska], 2018. - VIII, 45 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 44-45. - Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

[811.111'243:37.091.3]:316.7(043.2)
GER MagB JOLEVSKA A. Integrating
COBISS.SI-ID 66166370

OHK 2018/1 165
JOVIĆ, Dejan
        Rat i mir : politika identiteta u suvremenoj Hrvatskoj / Dejan Jović. - [Zaprešić] : Fraktura, 2017. - 406 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 60)

Bibliografija: str. 394-400. - Kazalo

ISBN 978-953-266-876-6

94(497.5)"19/20"
ZGO D 9017/60 94(4-12)"19/20" JOVIĆ D. Rat i mir

COBISS.SI-ID 66016354

OHK 2018/1 166
JOVIĆ, Pavle
        Prilog bibliografiji Brižinskih spomenika = (Prispevek k bibliografiji Brižinskih spomenikov) / Pavle Jović. - Beograd : P. Jović, 2017 (Beograd : Panda). - 69 str. : autorova slika ; 21 cm

20 izvodov. - O autoru: str. 65. - Povzetek; Summary.

(978-86-911773-5-5)

016:091=163.6"10"
SLA Bibl II 1105 JOVIĆ P. Prilog
COBISS.SI-ID 253540364

OHK 2018/1 167
KACZYŃSCY, Izabela
        Polska : najciekawsze zamki / Izabela i Tomasz Kaczyńscy ; [zdjęcia Izabela i Tomasz Kaczyńscy oraz Roman Pawlak i z archiwum SiT ; rysunki Zofia Kobyłkowa]. - Wyd. 1. - Warszawa : Muza : Sport i Turystyka, 2001 (Lublana : Mladinska knjiga). - 383 str. : barvne ilustr. ; 19 cm

Besedilo na enem spojnem listu. - Kazalo

ISBN 83-7200-871-X (Muza)

728.81(438)
UMZG T/pol/b3/1
COBISS.SI-ID 113427712

OHK 2018/1 168
KAHLO, Frida
        Kahlo / Achille Bonito Oliva, Martha Zamora. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Nasl. na ov.: Frida Kahlo. - Publikacija je priloga k št. 213 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04092-9
ISBN 978-88-09-04092-2

75.031.2(72):929Kahlo F.
UMZG Per Č 213 M/Kahl/2
COBISS.SI-ID 66043234

OHK 2018/1 169
        KAR tresla se je od lepote : folklorne pripovedi iz Selške doline / [zbrale] Breda Benedik ... [et al.] ; [uredile Katja Mohorič Bonča, Anka Pintar, Marija Stanonik ; spremna beseda Katja Mohorič Bonča ; kartografska shema Manca Volk Bahun ; ilustracije in zemljevid Agata Pavlovec]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 315 str., [4] f. pril. ; 21 cm. - (Zbirka Glasovi / Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU ; knj. 50)

Zvd. na spojnih listih. - 650 izv. - Breseda h knjigi / Marija Stanonik: str. 7-10. - Summary ; Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 978-961-05-0007-0

398.2(497.4Selška dolina)
ETN B.5 9658/50 KAR TRESLA Mohorič Bonča K. (ur.) SLA L.A II 2718/50 KAR TRESLA
COBISS.SI-ID 290915328

OHK 2018/1 170
        KÉRAMOS : tukaj in zdaj : pogledi na sodobno keramiko : [mednarodna skupinska razstava : katalog] = qui e adesso : vedute sulla ceramica contemporanea : [mostra collectiva internazionale : catalogo] / [urednica Tatjana Sirk ; besedila Franco Bertoni, Tatjana Sirk, Dražen Vitolović ; biografije uredili Majda Božeglav Japelj, Tatjana Sirk ; prevodi Daniela Paliaga, Amidas, Tatjana Sirk]. - Piran : Obalne galerije = Pirano : Gallerie costiere, 2017. - 88 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-961-6394-58-1

738(497.4)"20"(083.824)
UMZG Kr/Pir/15
COBISS.SI-ID 292927488

OHK 2018/1 171
KITAGAWA, Utamaro, 1753?-1806
        Utamaro / Francesco Morena. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 224 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04871-7
ISBN 978-88-09-04871-3

75/76(520):929Utamaro
UMZG Per Č 224 M/Uta/1
COBISS.SI-ID 66053474

OHK 2018/1 172
KLIMO, Alojz
        Alojz Klimo : Mal'ba : Slovenská národná galéria, Bratislava, jul1993 - oktober 1993. - Bratislava : Slovenská národná galéria, cop.1993. - 78 str. : ilustr. ; 26 cm

Vzpor. slovaško. in nem. besedilo. - Bibliografija: str. 70-71

ISBN 80-85188-06-6

75(437.6):929Klimo A.
UMZG M/Klimo/1
COBISS.SI-ID 66010466

OHK 2018/1 173
KLINGER, Max
        Die Welt Max Kllingers / [herausgegeben und eingeleitet von Gustav Kirstein]. - 26.-40.Tsd. - Berlin : Furche-Verlag, 1918. - 12 str. [30] f. sl. pril. : ilustr. ; 24 cm. - (Liebesgaben deutscher Hochschüler ; Kunstgabe 8)

Nalepljenih 6 barvnih pril.

73/76(450):929Klinger M.
UMZG M/Klin/2
COBISS.SI-ID 66024034

OHK 2018/1 174
KOCBEK, Edvard
        Zbrano delo / Edvard Kocbek. - V Ljubljani : Državna založba Slovenije, 1991-<2017>. - Zv. <1-10, 12-16> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 217; 221; 249; 253; 258; 260; 263; 264; 269; 274)

Od zv. 5 dalje založba DZS, od zv. 8 dalje založba Litera, vključno z zv. 3 in 4, od zv. 12 dalje Založba ZRC, ZRC SAZU. - Opombe na koncu vsake knjige

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: Zemlja ; Nezbrane pesmi 1929-1940 ; Mladostne pesmi ; Dodatek. - 1991 (v Ljubljani : Delo). - 410 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: Groza ; Pentagram ; Nezbrane pesmi 1946-1963 ; Neobjavljene pesmi 1940-1963 ; Dodatek. - 1993 (v Ljubljani : Delo). - 817 str. - 1.000 izv.
Knj. 3: Poročilo ; Nezbrane pesmi 1957-1969 ; Neobjavljene pesmi. - Maribor : Litera, 2006 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 351 str.
Knj. 4: Žerjavica ; Nevesta v črnem ; Nezbrane pesmi 1970-1973 ; Neobjavljene pesmi ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2008 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 733 str.
Knj. 5: Strah in pogum ; Nezbrana in neobjavljena pripovedna proza ; Mladostna proza ; Mladostni drami ; Fragmenti ; Osnutki. - 1994 (v Ljubljani : Delo). - 855 str. - 1.000 izv.
Knj. 6: Tovarišija ; Predgovor k drugi izdaji ; Dnevnik 1941 ; Dnevnik 1942 ; Dodatek. - 1996 (Ljubljana : Delo). - 944 str.
Knj. 7, del 1: Listina ; Prve objave. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 805 str.
Knj. 7, del 2: Dodatek. - 2000 (Ljubljana : Delo). - 848 str. - Vsebina na nasl. str.: Znamenja ; Večer pod Hmeljnikom ; Osnutki
Knj. 8: Krogi navznoter ; Nezbrana potopisna proza ; Dodatek. - Maribor : Litera, 2004 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 538 str.
Knj. 9: Svoboda in nujnost ; Eros in seksus / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 476 str. - Spremna beseda / France Vodnik: str. 459-474. - 300 izv.
Knj. 10, del 1: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in opombe napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2016 (Begunje : Cicero). - 434 str. - 300 izv.
Knj. 10, del 2: Programsko-politični spisi : 1941-1951 / [uredil in komentar napisal Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 455 str. - Memento k deseti knjigi Kocbekovega zbranega dela / Matija Ogrin: str. 443-451. - 300 izv. - Bibliografija: str. 439-440
Knj. 12: Dnevnik 1932 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 509 str. - 300 izv.
Knj. 13: Dnevnik 1933 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2013 (Hrastnik : Sinet). - 439 str.
Knj. 14: Dnevnik 1934 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 289 str. - 300 izv.
Knj. 15: Dnevnik 1935 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 2014 (Begunje : Cicero). - 219 str. - 300 izv.
Knj. 16: Dnevnik 1936 ; Dnevnik 1937 ; Dnevnik 1940 ; Dnevnik 1944 ; Dnevnik 1945 / [uredila in opombe napisala Andrej Inkret in Mihael Glavan]. - 1. izd., 1. natis. - 2015 (Begunje : Cicero). - 555 str. - 300 izv. - Kazalo / sestavila Darja Markoja

ISBN 86-341-0637-3 (zv. 1)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 2)
ISBN 961-6422-98-7 (zv. 3)
ISBN 978-961-6604-46-8 (zv. 4)
ISBN 86-341-1069-9 (zv. 5)
ISBN 86-341-1726-X (zv. 6)
ISBN 86-341-2355-3 (zv. 7, del 1)
ISBN 86-341-2356-1 (zv. 7, del 2)
ISBN 961-6422-50-2 (zv. 8)
ISBN 978-961-254-855-1 (zv. 9)
ISBN 978-961-254-938-1 (zv. 10, del 1)
ISBN 978-961-05-0029-2 (zv. 10, del 2)
ISBN 978-961-254-368-6 (zv. 12)
ISBN 978-961-254-474-4 (zv. 13)
ISBN 978-961-254-687-8 (zv. 14)
ISBN 978-961-254-717-2 (zv. 15)
ISBN 978-961-254-822-3 (zv. 16)

821.163.6 821.163.6 Kocbek E.1
PRK 6655 KOCBEK E. Zbrano delo SLA L.A II 1179 KOCBEK E. Zbrano 1-3
COBISS.SI-ID 23726080

OHK 2018/1 175
KOSTOV, Heli
        Mifopoètika Andreja Platonova v romane Sčastlivaja Moskva / Heli Kostov. - Helsinki : University of Helsinki, Department of Slavonic and Baltic Languages and Literatures, 2000. - 324 str. ; 22 cm. - (Slavica Helsingiensia ; 19, ISSN 0780-3281)

Cir. - Bibliografija: str. 255-324. - Summary. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 951-45-9628-5

821.161.1.09Platonov A. P.
SLA Phil II 3230/19 KOSTOV H. Mifopoètika
COBISS.SI-ID 165105415

OHK 2018/1 176
KREVEL, Mojca
        A tale of being everything : literary subject in Ruth Ozeki's A tale for the time being / Mojca Krevel. - Bibliografija: str. 124-125. - Abstract.

V: Brno Studies in English. - ISSN 0524-6881. - Vol. 43, issue 2 (2017), str. 111-125.

doi: 10.5817/BSE2017-2-6

821.111(73).09-31Ozeki R.
COBISS.SI-ID 66129506

OHK 2018/1 177
        KRUNSKI svedoci : mlada slovenačka proza devedesetih / izbor i predgovor Mitja Čander ; [prevela sa slovenačkog Ana Ristović Čar]. - Beograd : Rad, 2002 (Beograd : Sprint). - 293 str. ; 20 cm

Krunski svedoci / Mitja Čander: str. 5-15. - Beleška o autorima: str. 289-291

ISBN 86-09-00769-3

821.163.6-32/1990/2000"(082)
SLA L.A I 7223 KRUNSKI
COBISS.SI-ID 118772224

OHK 2018/1 178
KRZYŻANOWSKI, Lech
        Gdańsk, Sopot, Gdynia : przewodnik / Lech Krzyżanowski. - Warszawa : Sport i Turystyka, 1973. - 155 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 zvd. : obojestransko, barve ; 61 x 44 cm

908(438.52)
UMZG T/pol/Gda/2 UMZG T/pol/Gda/2 zvd.
COBISS.SI-ID 66159202

OHK 2018/1 179
KULČAR, Marjan
        Vzajemna povezanost vida in vezljivosti pri glagolih v slovenščini : doktorska disertacija / Marjan Kulčar. - Maribor : [M. Kulčar], 2017. - 291, 35, 28 str. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69053. - Mentorica Melita Zemljak Jontes, somentorica Andreja Žele. - Bibliografija z opombami tekoče pod besedilom in str. 285-290, 33-35, 27-28. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek ; Summary. - Univ. v Mariboru, Filozofska fak., Oddelek za slovanske jezike in književnosti

811.163.6'366.58(043.3) 811.163.6'367.625(043.3)
COBISS.SI-ID 23552776

OHK 2018/1 180
KUNTNER, Rok
        Vokalizem in konzonantizem arkadijskega narečja : diplomsko delo / Rok Kuntner. - Ljubljana : [R. Kuntner], 2017. - 63 str. ; 30 cm

Mentorica Jerneja Kavčič, somentor Luka Repanšek. - Bibliografija: str. 53-55. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za klasično filologijo

811.14'282(043.2)
KLF DiplB KUNTNER R. Vokalizem in
COBISS.SI-ID 66076002

OHK 2018/1 181
KUPIECKI, Edmund.
        Kraków : krajobraz i architektura / [opracowanie fotograficzne Edmund Kupiecki ; Jerzy Dobrzycki]. - 1. wyd. - Warszawa : Arkady, 1966. - 283 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Polj. besedilo ter razlaga slikovnega gradiva tudi v angl. in rus. - Avtorja navedena na vzpor. nasl. str.

72(438.31)
UMZG T/pol/Krak/16
COBISS.SI-ID 66162530

OHK 2018/1 182
LAHARNAR, Boštjan
        Železnodobne zgodbe s stičišča svetov / Boštjan Laharnar, Peter Turk ; [avtorica seznama razstavljenih predmetov Vesna Svetličič ; avtor poglavja Keltski denar Peter Kos ; uredniki Polona Bitenc, Boštjan Laharnar, Peter Turk ; ureditev seznamov literature Barbara Jerin ; fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; zemljevidi GeoPodobe Vida Bitenc ; risbe in grafični prikazi Ida Murgelj ... et al.]. - Ljubljana : Narodni muzej Slovenije, 2017. - 223 str : ilustr., zvd. ; 30 cm

Bibliografija: str. 219-222

ISBN 978-961-6981-24-8

903(497.4)"638"(083.824)
ARH 012-SLO
COBISS.SI-ID 292859392

OHK 2018/1 183
LAI, Guolong
        Excavating the afterlife : the archaeology of early Chinese religion / Guolong Lai. - Seattle ; London : University of Washington Press, 2015. - XI, 297 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 243-282. - Kazalo

ISBN 978-0-295-99449-9

[2:902](510) 902(510)
AAŠ K 2 LAI G. Excavating
COBISS.SI-ID 66178146

OHK 2018/1 184
LANE, Nick, 1967-
        The vital question : energy, evolution, and the origins of complex life / Nick Lane. - First American Edition. - New York : W. W. Norton & Company, 2015. - 360 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 306-333. - Kazalo

ISBN 978-0-393-08881-6 (broš.)

576.8
SOC 574.9 LANE N. Vital question
COBISS.SI-ID 66062690

OHK 2018/1 185
LEGA, Silvestro
        Lega / Giuliano Matteucci. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 210 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04089-9
ISBN 978-88-09-04089-2

75.036(450):929Lega S.
UMZG Per Č 210 M/LegaS/1
COBISS.SI-ID 66035554

OHK 2018/1 186
        Le LEGGI dei Longobardi : storia, memoria e diritto di un popolo germanico / a cura di Claudio Azzara e Stefano Gasparri. - Roma : Viella, 2005. - IXV, 405 str. ; 21 cm. - (Altomedioevo ; 4)

Bibliografija: str. 345-344. - Kazalo

ISBN 88-8334-099-X

94(100)"06/08"
ZGO C 6867 94(100)"03/14" LEGGI DEI LONGOBARDI

COBISS.SI-ID 66069346

OHK 2018/1 187
LEONARDO da Vinci
        Leonardo : l'anatomia / Carlo Pedretti, Domenico Laurenza, Paola Salvi. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 207 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04086-4
ISBN 978-88-09-04086-1

74.034.5(450):929Leonardo da Vinci
UMZG Per Č 207 M/Leo/43
COBISS.SI-ID 66034530

OHK 2018/1 188
LEONARDO da Vinci
        Leonardo : la Gioconda / Pietro C. Marani. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 189 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03167-9
ISBN 978-88-09-03167-8

75.034.5(450):929Leonardo da Vinci
UMZG Per Č 189 M/Leo/42
COBISS.SI-ID 66022754

OHK 2018/1 189
LEONARDO da Vinci
        Leonardo : la pittura / Carlo Pedretti. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 215 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04094-5
ISBN 978-88-09-04094-6

75.034.5(450):929Leonardo da Vinci
UMZG Per Č 215 M/Leo/44
COBISS.SI-ID 66043746

OHK 2018/1 190
LEŠNIK, Sabina, 1965-
        Vodni stolp v Mariboru in gradnja elektrarn na Dravi : 50 let od dviga vodnega stolpa leta 1968 : spominski zbornik / Sabina Lešnik ; [prevodi Boštjan Zajšek (nemščina), Nina Gostenčnik (angleščina)]. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 100 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Summary: The Maribor Water tower and building of hydro power plants on the Drava river - 50 years from the lifting of the Maribor Water tower in 1968 ; Zusammenfassung: Der Wasserturm (Vodni stolp) in Maribor und der Bau von Draukraftwerken - 50 Jahre nach der Hebung der Wasserturms 1968. - Bibliografija: str. 98

ISBN 978-961-6507-78-3

621.311.21(497.41)(091)(084.12) 725.96(497.4Maribor)(091)(084.12)
ZGO E 1896 94(497.4A/Ž) Maribor LEŠNIK S.
COBISS.SI-ID 93457665

OHK 2018/1 191
LIGABUE, Antonio
        Ligabue / Giuliano Serafini. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 211 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04090-2
ISBN 978-88-09-04090-8

75(450):929Ligabue A.
UMZG Per Č 211 M/Lig/1
COBISS.SI-ID 66035810

OHK 2018/1 192
LILČIK, Viktor
        Visoka and Staro Bonce : center of the kingdom of Pelagonia and the Royal tomb of Pavla Cuka / [for the publishers, photos] Viktor Lilchikj Adams, Antonio Jakimovski ; [translation from Macedonian Dance Ristovska Kostadinova]. - Skopje : Cultural Heritage Protection Office, 2015. - 42 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The most significant values of the cultural and natural heritage)

Dostopno tudi na: https://issuu.com/sonjcemarceva/docs/visoka_and_staro_bonche_-_center_of. - Bibliografija: str. 26, 42

ISBN 978-608-4549-15-4

930.85(381) 902.2(497.774/775) 903.5(381)
ARH 013 402
COBISS.SI-ID 99408138

OHK 2018/1 193
LIPPI, Filippo, ok. 1406-1469
        Filippo Lippi / Antonio Paolucci. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 234 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05326-7

75.034.4(450):929Lippi F.
UMZG Per Č 234 M/Lipp/7
COBISS.SI-ID 66058338

OHK 2018/1 194
        LOIRE valley [Kartografsko gradivo] = Pays de la Loire. - 11e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2016. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 110 x 75 cm na listu 133 x 75 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Regional France ; 517)

Spodaj: načrt mestnega središča Nantesa. - Ov. nasl. - Kazalo

ISBN 978-2-06-720976-3

912.43(441.5/.9)
GEO ZK VIII F LOIRE VALLEY
COBISS.SI-ID 66008930

OHK 2018/1 195
        LOIRE, Rhône [Kartografsko gradivo]. - 11e éd. - 1:150.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2013. - 1 zvd. : barve ; 98 x 100 cm na listu 132 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Local France ; 327)

Ov. nasl. - Spodaj in ob strani: načrt mest St. Étienne in Lyon. - Zgoraj: zvd. s predlogi za izlete. - Kazalo

ISBN 978-2-06-713381-5

912.43(445.67+445.68)
GEO ZK VIII F LOIRE, RHÔNE
COBISS.SI-ID 66159714

OHK 2018/1 196
LORENTZ, Stanisław
        Museen und Sammlungen in Polen / Stanisław Lorentz ; [deutsch B. Heinrich ... [et al.] ; Personenregister Aleksandra Czarnecka ; Landkarte Polens und Stadtpläne Wojciech Szczawinski ; Grundrisse der Museumsobjekte Ewa Biesaga]. - Warszawa : Interpress, 1973. - 368 str., [120] str. pril. : ilustr. ; 23 cm + 1 zvd.

Kazalo

069:7(438)(036)
UMZG Kt/pol/3 UMZG Kt/pol/3 zvd.
COBISS.SI-ID 66146658

OHK 2018/1 197
LORENZETTI, Pietro, deloval 1310-1348
        Pietro e Ambrogio Lorenzetti / Giovanna Ragionieri. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 257 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06458-4

75.033.52(450):929Lorenzetti
UMZG Per Č 257 M/Lor/5
COBISS.SI-ID 66089570

OHK 2018/1 198
MACIJAUSKAS, Aleksandras
        Fotografijos paroda, katalogas = Vystavka fotografii, katalog = Photography exhibition, catalogue : [paroda atidaryta Kauno fotografijos galerijoje 1988 m. birželio men.] / Aleksandras Macijauskas. - Vilnius : Lietuvos TSR fotografijos meno draugija = Obšestvo fotoiskusstva litovskoj CCR = Photography Art Society of Lihuanian SSR, 1988. - [64] str. : ilustr. ; 23 X 24 cm

77(474.5)(083.824)Macijauskas A.
UMZG M/Mac/1
COBISS.SI-ID 66129250

OHK 2018/1 199
MALAGUZZI, Silvia
        Arte e vino / Silvia Malaguzzi. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 268 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74809-5

7.04:663.2
UMZG Per Č 268 Icl/Mala/1
COBISS.SI-ID 66098786

OHK 2018/1 200
MALEVIČ, Kazimir Severinovič
        Malevič / Jolanda Nigro Covre. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 200 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03552-6
ISBN 978-88-09-03552-2

75.037(470):929Malevič K.S.
UMZG Per Č 200 M/Malj/7
COBISS.SI-ID 66031202

OHK 2018/1 201
        MAN and Mining - Mensch und Bergbau : studies in honour of Gerd Weisgerber on occasion of his 65th birthday / editors, Herausgeber Thomas Stöllner ... [et al.]. - Bochum : Deutsches Bergbau-Museum, 2003. - 546 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Der Anschnitt. Beiheft ; 16) (Veröffentlichungen aus dem Deutschen Bergbau-Museum ; Nr. 114)

Besedilo v angl., nem. in franc. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Zusammenfassung ; Abstract ; Riassunto ; Résumé

ISBN 3-921533-98-8

902
ARH Per 02-D 5/16
COBISS.SI-ID 5424224

OHK 2018/1 202
MANET, Édouard
        Edouard Manet : paintings and drawings / introduced by John Richardson. - London : Phaidon, cop. 1958. - 132 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija z opombami na dnu str.

75(44):929Manet É.
UMZG M/Mane/9
COBISS.SI-ID 66026850

OHK 2018/1 203
MANTEGNA, Andrea
        Mantegna e la corte di Mantova / Leandro Ventura. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 225 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04534-3
ISBN 978-88-09-04534-7

75.034.4(450):929Mantegna A.
UMZG Per Č 225 M/Mant/16
COBISS.SI-ID 66053986

OHK 2018/1 204
MANZÙ, Giacomo
        Manzù / Giovanni Carandente. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 184 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02822-8
ISBN 978-88-09-02822-7

73(450):929Manzù
UMZG Per Č 184 M/Manz/2
COBISS.SI-ID 66021474

OHK 2018/1 205
        MAPS and mapping in children's literature : landscapes, seascapes and cityscapes / edited by Nina Goga, Bettina Kümmerling-Meibauer. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2017. - X, 267 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Children's literature, culture, and cognition, ISSN 2212-9006 ; vol. 7)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Izvlečki v angl.

ISBN 978-90-272-0161-4 (trda vezava)

82.09-93:084.3(082) 084.3:82.09-93
GER 82(100).09 MAPS AND MAPPING Goga N. (ur.)

COBISS.SI-ID 66139234

OHK 2018/1 206
MARÍAS, Javier
        El siglo / Javier Marías. - Barcelona : Suma de Letras, 2003. - 302 str. ; 18 cm. - (Punto de Lectura ; 4/11)

ISBN 84-663-1139-4

821.134.2-31
ROM 860 MARÍAS J. El siglo
COBISS.SI-ID 66128482

OHK 2018/1 207
MARSÉ, Juan, 1933-
        El embrujo de Shanghai / Juan Marsé. - 6a ed. - Barcelona : Plaza & Janes, 1998. - 147 str. ; 18 cm. - (Ave fénix. Biblioteca Juan Marsé ; 158,7)

ISBN 84-01-42817-3

821.134.2-31
ROM 860 MARSÉ J. El embrujo de Shanghai
COBISS.SI-ID 66128226

OHK 2018/1 208
MARSÉ, Juan, 1933-
        Rabos de lagartija / Juan Marsé. - 1a ed. - Barcelona : Lumen : Debolsillo, 2001. - 343 str. ; 18 cm. - (Ave fénix ; 158/7)

Druga založba navedena tudi Debols!llo

ISBN 84-8450-628-2

821.134.2-311.2=134.2
ROM 860 MARSÉ J. Rabos de lagartija
COBISS.SI-ID 12128569

OHK 2018/1 209
MARTELANC, Saša
        Il valzer della felicità / Saša Martelanc ; traduzione dallo sloveno Diomira Fabjan Bajc. - Trieste : Mladika, 2016 ([s. l.] : Mediagraf). - 125 str. ; 21

Prefazione / Alice Zen: str. 5-6. - Podatki o avtorju: str.125

ISBN 978-88-7342-231-0

821.163.6-32
ROM 886.3=50 MARTELANC S. Valzer
COBISS.SI-ID 8833260

OHK 2018/1 210
MASOLINO da Panicale, 1383-1440?
        Masolino / Stefano Borsi. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 192 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03207-1
ISBN 978-88-09-03207-1

75.034.4(450):929Masolino
UMZG Per Č 192 M/Masol/3
COBISS.SI-ID 66025058

OHK 2018/1 211
MASSARI, Giorgio
        Giorgio Massari, architetto italiano del settecento / Antonio Massari ; presentazione di Elena Bassi. - Vicenza : Neri Pozza, 1971. - 162 str., [120] str. pril. : ilustr. ; 31 cm. - (Saggi e studi di storia dell'arte ; 12)

Bibliografija: str. [139]-143. - Kazali

72(459):929Massari G.
UMZG M/Massa/1
COBISS.SI-ID 66121314

OHK 2018/1 212
MAZZOCCA, Fernando
        Neoclassicismo / Fernando Mazzocca. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 178 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02628-4
ISBN 978-88-09-02628-5

7.035.23/.24
UMZG Per Č 178 Ba24/38
COBISS.SI-ID 65998434

OHK 2018/1 213
        MEDICINE and healing in the ancient Mediterranean world : including the proceedings of the international conference with the same title, organised in the framework of the Research Project INTERREG IIIA : Greece-Cyprus 2000-2006, Joint Educational and Research Programmes in the History and Archaeology of Medicine, Palaeopathology, and Palaeoradiation, and the 1st International CAPP Symposium "New Approaches to Archaeological Human Remains in Cyprus" / edited by Demetrios Michaelides. - Oxford [England] ; Philadelphia, Pennsylvania : Oxbow Books, 2014. - XIX, 374. str. : ilustr.

Vsebina: Medicine and archaeology ; Media ; The Aegean ; Medical authors/schools of medicine ; Surgery ; Medicaments and cures ; Skeletal remains ; 1st International CAPP Symposium "New approaches to archaeological human remains in Cyprus" ; Asklepios and incubation ; Byzantine, Arab and medieval sources

ISBN 978-1-78297-235-8

902/903:61
ARH 09 142,1
COBISS.SI-ID 66145890

OHK 2018/1 214
MEDNARODNI simpozij kiparjev Forma viva (2017 ; Kostanjevica na Krki, Portorož)
        Forma viva 2017 / [Mednarodni simpozij kiparjev Forma viva = International Symposium of Sculptors Forma Viva, Kostanjevica na Krki, 3.-29. 7. 2017, Portorož, 13. 9.-13. 10. 2017 ; [urednica Majda Božeglav Japelj ; uvoda Goran Milanović, Jelka Pečar ; besedila Goran Milanović, Majda Božeglav Japelj ; fotografije Alja Fir, Silvia Vallesi, Jadran Rusjan ; prevodi Maja Šavle, Amidas, Martin Cregeen]. - Kostanjevica na Krki : Galerija Božidar Jakac, 2017 (Izola : Repro point). - 55 str. : ilustr. ; 20 cm

Korporativni avtor naveden na hrbtu nasl. str. - Slov. besedilo in angl. prevod. - 500 izv.

730(100)"20"(083.824)
UMZG Kr/Por/1/lvii
COBISS.SI-ID 293171968

OHK 2018/1 215
MEDVED, Drago
        Stebri slovenskega gospodarstva : podjetniške družine na Slovenskem do 2. svetovne vojne / Drago Medved. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017 (Celje : Gracer). - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Od črke do smisla / Slavko Pezdir: str. 12-17. - Potiskane spojne str. - Bibliografija: str. 292-295

ISBN 978-961-6192-71-2

334.722.24(497.4)(091)
ZGO D 9026 94(497.4) MEDVED D. Stebri slovenskega

COBISS.SI-ID 290877952

OHK 2018/1 216
MEGLIORANZA, da Thiene
        Note e quaderni di Meglioranza da Thiene : notario dei patriarchi di Aquileia (1302-1310, 1318-1319) / Martina Cameli. - Roma : Istituto storico italiano per il Medio evo ; Udine : Istituto Pio Paschini, 2017. - 377 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Fonti per la storia della chiesa in Friuli. Serie medievale / Istituto Pio Paschini ; 19)

Besedilo v it. in lat. - Kazali

ISBN 978-88-87948-41-7

930.2(450.36)
ZGO D 7382/19 27-9 MEGLIORANZA T. Note e quaderni

COBISS.SI-ID 66079330

OHK 2018/1 217
MEMLING, Hans
        Memling / Till-Holger Borchert. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 214 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04093-7
ISBN 978-88-09-04093-9

75.034.4(493):929Memling H.
UMZG Per Č 214 M/Mem/11
COBISS.SI-ID 66043490

OHK 2018/1 218
MIKLIČ, Mirko Bogomir, 1965-
        Sredi krute sile nežno trajam : idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani / Mirko Bogomir Miklič ; [fotografije Arhiv Republike Slovenije ... [et al.] ; spremna beseda Janez Juhant ; priprava imenskega kazala Jasmina Spahalić ; prevod povzetka v angleščino Janko Jemec, prevod povzetka v nemščino Wulf Peter Scherber]. - 1. izd. - Celovec : Mohorjeva, 2017 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 446 str. : ilustr. ; 24 cm

450 izv. - Knjigi na pot / Janko Prunk: str. 13-14. - Kocbek kot veličina in neznanost človeka v revolucionarnem prijemu / Janez Juhant: str. 397-427. - Bibliografija: str. 430-438. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract ; Zusammenfassung

ISBN 978-3-7086-0981-2

929Kocbek E. 94(497.4)"19"
ZGO D 9027 929A/Z MIKLIČ M. B. Sredi krute
COBISS.SI-ID 292562944

OHK 2018/1 219
        MISCELLANEA Hadriatica et Mediterranea . - Zadar : Sveučilište, 2013-

ISSN 1849-0670 = Miscellanea Hadriatica et Mediterranea
ARH Per 01 HR 81
Vol. 2 2015
COBISS.SI-ID 41187373

OHK 2018/1 220
MLAKAR, Robert, 1992-
        Der Gebirgskrieg und seine Darstellung in Karl Kraus' Werk Die letzten Tage der Menschheit = Gorsko bojevanje in njegov prikaz v delu Karl [!] Krausa Poslednji dnevi človeštva : magistrsko delo / Robert Mlakar. - Ljubljana : [R. Mlakar], 2018. - 79 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo v nem. - Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Mentorja Johann Georg Lughofer, Rok Stergar. - Bibliografija: str. 69-72. - Izvleček ; Abstract ; Zusammenfassung ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko

821.112.2(436).09Kraus K.:355.244.1(043.2) 355.244.1"1914/1918":821.112.2(436).09(043.2) 94(100)"1914/1918":821.112.2(436).09(043.2)
GER MagB MLAKAR R. Gebirgskrieg ZGO MagB 74 MLAKAR Robert
COBISS.SI-ID 66119010

OHK 2018/1 221
        MOCARSTWA świata. 5 / [wstęp Ovidio Dallera ; mapy Gian Franco Leonardi ; tłumaczenie z jęz. niemieckiego Iwona i Leszek Wawrzyniukowie]. - Wyd. 1. - Warszawa : Muza, 1996 (Lublana : Mladinska knjiga). - 332 str. : barvne ilustr. ; 31 cm

Prevod dela: Le Grandi civiltà. - Ilustr. na spojnih listih. - Kazalo. - Vsebina na nasl. str.: Królestwo Francji / Flavio Conti ; Imperium brytyjskie / Ugo Basso ; Rosja i carowie / Pacifico Montanari ; Portugalczycy i konkwistadorzy / Angela Sala

ISBN 83-7079-441-6

94(4)"10/18" 930.85(4) 779:930.85(4)
UMZG Z1/9/v
COBISS.SI-ID 60556288

OHK 2018/1 222
MOORE, Henry
        Moore / Giovanni Carandente. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 201 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03556-9
ISBN 978-88-09-03556-0

73(410):929Moore H.
UMZG Per Č 201 M/Moor/12
COBISS.SI-ID 66032994

OHK 2018/1 223
MORENA, Francesco
        Arte cinese / Francesco Morena. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 242 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05740-1

7(510)
UMZG Per Č 242 X/chn/a1/12
COBISS.SI-ID 66066530

OHK 2018/1 224
MOZETIČ, Brane
        Objemi norosti / Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2015 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 129 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 121)

400 izv.

ISBN 978-961-6983-04-4

821.163.6-311.2
SLA L.A II 2899/121 MOZETIČ B. Objemi 1, 2
COBISS.SI-ID 283002624

OHK 2018/1 225
MUGERLI, Anja
        Spovin / Anja Mugerli ; [spremna beseda Diana Pungeršič]. - Maribor : Založba Litera, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 259 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Piramida)

500 izv. - Igra spomina / Diana Pungeršič: str. 254-259

ISBN 978-961-7018-76-9

821.163.6-311.2
SLA L.A I 7221 MUGERLI A. Spovin
COBISS.SI-ID 93472513

OHK 2018/1 226
        MUSLIM diaspora in the West : negotiating gender, home and belonging / edited by Haideh Moghissi and Halleh Ghorashi. - London ; New York : Routledge, 2016. - X, 222 str. ; 25 cm. - (Research in migration and ethnic relations series)

Kazalo. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-1-138-26066-5 (broš.)

28:32
SOC 2 MUSLIM DIASPORA Moghissi H. eds.
COBISS.SI-ID 11909197

OHK 2018/1 227
MUSTAR, Aleš
        Srednja leta / Aleš Mustar. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2017 ([Šmarje Sap] : Mišmaš). - 100 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 183)

200 izv. - Spremna beseda Petra Semoliča na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6789-56-1

821.163.6-1
SLA L.A II 2316/183 MUSTAR A. Srednja
COBISS.SI-ID 292129792

OHK 2018/1 228
        NEW approaches to Slavic verbs of motion : edited by Victoria Hasko, Renee Perelmutter. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins, cop. 2010. - X, 392 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Studies in language companion series, ISSN 0165-7763 ; vol. 115)

Bibliografija pri vsakem prispevku. - Kazala

ISBN 978-90-272-0582-7

811.16'367.625(082)
SLA Phil II 4483/115 NEW A
COBISS.SI-ID 1602043

OHK 2018/1 229
NIGRO Covre, Jolanda
        Der Blaue Reiter / Jolanda Nigro Covre. - Firenze : Giunti, cop. 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 194 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03209-8
ISBN 978-88-09-03209-5

75.036.7(430)
UMZG Per Č 194 T/deu/e251/14
COBISS.SI-ID 66027874

OHK 2018/1 230
NIGRO Covre, Jolanda
        I fauves / Jolanda Nigro Covre. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 263 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74804-0

7.037.1
UMZG Per Č 263 Ba251/79
COBISS.SI-ID 66094178

OHK 2018/1 231
NOFLANER, Franz Josef
        Franz Josef Noflaner / herausgegeben von Markus Klammer. - 1. Aufl. - Innsbruck : Haymon ; St. Martin in Thurn : Istitut Ladin Micurá de Rű : Museum Ladin Ciastel de Tor, 2017, cop. 2016. - 2 zv. ; 25 cm

Bd. 1: Dichter Worte : Gedichte, Prosa, Briefe / mit ausgewählten Illustrationen des Autors mit Texten von Elmar Locher, Markus Klammer, Verena Zankl. - 269 str. : ilustr., avtorj. sl. ; 25 cm. - Bibliografija: str. 265-268 ; Bd. 2: Menschen Blicke : Malerei und Zeichnungen / herausgegeben von Markus Klammer ; mit Texten von Markus Landert, Markus Klammer, Katharina Moling. - 253 str. : barvne ilustr., avtorj. sl. ; 25 cm. - Bibliografija: str. 249-252

ISBN 978-3-7099-7244-1 (Zv. 1)
ISBN 978-3-7099-7245-8 (Zv. 2)

821.112.2(436.6)Noflaner F. J.3 821.112.2(436.6).09Noflaner F. J.
GER 830 NOFLANER F. J. Franz
COBISS.SI-ID 66163810

OHK 2018/1 232
        NORD-Pas-de-Calais, Picardy [Kartografsko gradivo] = Nord-Pas-de-Calais, Picardie. - 10e éd. - 1:200.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2016. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 110 x 75 cm na listu 121 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Regional France ; 511)

Ov. nasl. - Spodaj: načrta mestnih središč Lilla in Amiensa. - Kazalo

ISBN 978-2-06-720958-9

912.43(442.7/.8)
GEO ZK VIII F NORD-PAS-DE-CALAIS
COBISS.SI-ID 66009442

OHK 2018/1 233
NOVAK, Maja, 1960-
        Karfanaum ili As killed / Maja Novak ; [prevod od slovenečki jazik Lidija Arizankovska]. - Skopje : Begemot, 2014 (Skopje : Naumovski). - 230 str. ; 20 cm. - (Edicija Mračna serija)

Prevod dela: Karfanaum ali As killed. - Cir. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-608-4718-21-5

821.163.6-311.2=163.3
SLA L.A I 7222 NOVAK M. Karfanaum
COBISS.SI-ID 66047074

OHK 2018/1 234
OBLAK, Urša
        Career and life skills in ELT : from theory to practice = Poučevanje spretnosti za življenje in poklic pri pouku angleščine : od teorije k praksi : magistrsko delo / Urša Oblak. - Ljubljana : [U. Oblak], 2018. - 42 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Urška Sešek. - Bibliografija: str. 39-41. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

811.111'243:37.091.3(043.2)
GER MagB OBLAK U. Career
COBISS.SI-ID 66167650

OHK 2018/1 235
OH, Seung-eun
        Korean made easy for beginners / [written by Seung-eun Oh ; translated by Jennifer Lee ; illustrated by Moon-Su Kim]. - 2nd printing. - Paju-si (Gyonggi-do) : Darakwon, 2006. - 287 str. + 1 CD-rom : ilustr. ; 26 cm

ISBN 89-7255-797-8

811.531(075)
AAŠ KOR 81(07) OH S.-E. Korean
COBISS.SI-ID 66153826

OHK 2018/1 236
ORFF, Carl
        Carmina burana [Glasbeni tisk] : cantiones profanae : cantoribus et choris cantandae : comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis / Carl Orff ; Klavierauszug von Hans Bergese. - Klavierauszug. - Mainz [etc.] : B. Schottʼs Söhne, cop. 1937. - 1 klavirski izvleček (88 str.) ; 31 cm

B.S.S. 34989 B. Schottʼs Söhne
2877 Edition Schott

784.5.089.7
MUZ P p ORFF C. Carmina Burana
COBISS.SI-ID 289585664

OHK 2018/1 237
        ORGELWOORDENBOEK = Organ dictionary = Orgelwörterbuch = Orgelordbog = Orgelordbok = Orgelordbok = Organalis thesaurus = Dictionnaire de l'orgue = Diccionario del órgano = Diccionari de l'orgue = Dicionário do órgão = Dizionario dell' organo = Dicţionar de orgǎ = Vargonu žodynas = Urkusanakirja = Słownik organowy = Varhanní slovník = Orgonaszótár = Orgelski slovar = Organnyj slovar´ = Orgena vortaro / [auteurs] Wilfried Praet, general concept ... [et al.] ; [illustraties Ronald Joseph en Wilfried Praet]. - Nieuwkerken : CEOS, cop. 2015. - 606 str. : ilustr. ; 25 cm

Lat., kit. in jap. - Besedilo v niz., angl., nem., dan., šved., nor., lat., franc., špan., kat., it., port., litv., fin., pol., češč., madž., slov., rus., esp., jap. in kit. - Besedilo vzpor. nasl. tudi v kit. in jap. - Kazalo

ISBN 978-9-073-44300-6

780.649(038)
MUZ PK ORGELWOORDENBOEK Orgelski slovar
COBISS.SI-ID 40658989

OHK 2018/1 238
        The OXFORD handbook of deaf studies, language, and education. Vol. 2 / edited by Marc Marschark, Patricia Elizabeth Spencer. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. - XVII, 506 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford library of psychology)

Bibliografija na koncu poglavja. - Kazali

ISBN 978-0-19-539003-2

37.015.3:616.28-008.15(082)
CC-APA: 3299
PSI 14823 37.015.3:376 DEAF STUDIES MarscharkM.(ur.)

COBISS.SI-ID 66151010

OHK 2018/1 239
        The OXFORD handbook of pragmatics / edited by Yan Huang. - 1st ed. - Oxford ; New York, NY : Oxford University Press, 2017. - XXV, 711 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford handbooks in linguistics)

Bibliografija: str.: 591-697. - Kazalo

ISBN 978-0-19-969796-0

81'33
ROM 81 OXFORD Huang Y. (ur.)
COBISS.SI-ID 66134882

OHK 2018/1 240
PAGDEN, Anthony
        The burdens of empire : 1539 to the present / Anthony Pagden, University of California, Los Angeles. - New York, NY : Cambridge University Press, 2015. - XII, 288 str. ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://assets.cambridge.org/97805211/98271/cover/9780521198271.jpg - Cover image
Sorodni elektronski vir: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=44742 - Book review (H-Net)

ISBN 978-0-521-18828-9 (broš.)

32:94(4)"1539/1914"
SOC 94(41/49) PAGDEN A Burdens of empire
COBISS.SI-ID 66059874

OHK 2018/1 241
PAGDEN, Anthony
        The fall of natural man : the American Indian and the origins of comparative ethnology / Anthony Pagden. - 1st. pbk. ed., repr. with corrections and additions. - Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1986, cop. 1982. - XII, 268 str. ; 23 cm. - (Cambridge Iberian and Latin American studies)

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/cam028/86014799.html - Table of contents
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/cam023/86014799.html - Publisher description. - Bibliografija: str. 247-263. - Kazalo

ISBN 0-521-33704-6 (broš.)

32:39:94(100)
SOC 39 PAGDEN A Fall of natural
COBISS.SI-ID 66061154

OHK 2018/1 242
PAOLO Veronese
        Veronese : la pittura profana / Augusto Gentili ... [et al.]. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 209 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04088-0
ISBN 978-88-09-04088-5

75.034.5(450):929Paolo Veronese
UMZG Per Č 209 M/Vero/14
COBISS.SI-ID 66035298

OHK 2018/1 243
PAPA, Rodolfo
        Caravaggio : gli ultimi anni : [1606-1610] / Rodolfo Papa. - Firenze ; Milano : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e Dossier ; n. 205, 2004)

Ov. nasl. - Drugi dodatek k nasl. na str. 3. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03965-3

75(450):929Caravaggio M. M. da
UMZG Per Č 205 M/Carava/13
COBISS.SI-ID 14256178

OHK 2018/1 244
        PAPERS in Slavic, Baltic and Balkan studies / edited by Juhani Nuorluoto, Martti Leiwo and Jussi Halla-aho. - Helsinki : University of Helsinki, 2001. - 174 str. : tabele ; 22 cm. - (Slavica Helsingiensia, ISSN 0780-3281 ; 21)

Besedila v ang., nem. in ruš. - Predgovor / the editors: str. 1. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 952-10-0246-8 (Broš.)

930.85(497+474) 821.163.2.09 308(497+474) 81(474+497)
SLA Phil II 3230/21 PAPERS IN SLAVIC
COBISS.SI-ID 176687367

OHK 2018/1 245
        PARIS [Kartografsko gradivo] : plan. - 1:10.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 načrt : barve ; 132 x 100 cm na listu 143 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm + Index des rues (55 str. ; 25 cm)

Kazalo

ISBN 978-2-06-715038-6

912.43(443.611)
GEO ZK VII F/NAČRTI PARIS
COBISS.SI-ID 66073186

OHK 2018/1 246
PÉREZ-Reverte, Arturo, 1951-
        Un día de cólera / Arturo Pérez-Reverte. - Madrid : Alfaguara, 2007. - 401 str. ; 22 cm

ISBN 978-84-204-7280-5

821.134.2-31
ROM 860 PÉREZ-REVERTE A. Un día de cólera
COBISS.SI-ID 66140002

OHK 2018/1 247
PEROV, Vasilij Grigor´evič
        V. G. Perov : osobennosti tvorčeskogo puti hudožnika / O. A. Ljaskovskaja. - Moskva : Iskusstvo, 1979. - 173 str. : ilustr. ; 27 cm

Cir. - Bibliografske navedbe v opombah ob koncu knjige

75(470):929Perov V. G.
UMZG M/Pero/1
COBISS.SI-ID 66115682

OHK 2018/1 248
PERUGINO
        Perugino / Vittoria Garibaldi. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 197 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03544-5
ISBN 978-88-09-03544-7

75.034.4(450):929Perugino
UMZG Per Č 197 M/Perug/3
COBISS.SI-ID 66029410

OHK 2018/1 249
PESANDO, Fabrizio
        Arte romana / Fabrizio Pesando. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 259 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06460-7

7.032(37)
UMZG Per Č 259 Ba213/78
COBISS.SI-ID 66090338

OHK 2018/1 250
PESANDO, Fabrizio
        Pompei : la pittura / Fabrizio Pesando, Marco Bussagli, Gioia Mori. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 191 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03206-3
ISBN 978-88-09-03206-4

75.032(37)'02
UMZG Per Č 191 Be213/13
COBISS.SI-ID 66024802

OHK 2018/1 251
PETERSEN, Anne Ring
        Installation art : between image and stage / Anne Ring Petersen ; [translated by Annemette Fogh and Nicolas Atkinson]. - Copenhagen : Museum Tusculanum Press, University of Copenhagen, cop. 2015. - 507 str. : ilustr. ; 25 cm

Nasl. str. obsega dve str. - Bibliografija: str. 490-500. - Kazalo

ISBN 978-87-635-4257-9

7.038.55
UMZG Ba252/88
COBISS.SI-ID 66196322

OHK 2018/1 252
PETRIČ, Matej, 1992-
        Simahova pisma : konstrukcija javne podobe v pozni antiki : magistrsko delo / Matej Petrič. - Ljubljana : [M. Petrič], 2017. - 148 str. ; 30 cm

Mentor Marko Marinčič. - Bibliografija: str. 145-147. - Izvleček ; Abstract: The letters of Symmachus: constructing a public image in late antiquity. - Univ. v Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za klasično filologijo

821.124Symmachus(043.2)
KLF MagB PETRIČ M. Simahova pisma
COBISS.SI-ID 66071906

OHK 2018/1 253
PETROVIĆ, Goran
        Seansy odnovremennogo čtenija / Goran Petrovič ; perevod Larisa Savel´eva. - Moskva : Centr knigi Rudomino, 2016. - 318 str. ; 21 cm. - (Serija "Sto slovjanskih romanov")

Cir. - O avtorju in njegovem delu ter fotografija na zadnjem zavihku ščitnega ov.

ISBN 978-5-00087-088-4 (karton z ov.)

821.163.41-31=161.1
SLA Rus II 2310 PETROVIĆ G. Seansy
COBISS.SI-ID 240150796

OHK 2018/1 254
PIERO di Cosimo, 1462-1521
        Piero di Cosimo / Silvia Malaguzzi. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 262 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74803-3

75.034.4(450):929Piero di Cosimo
UMZG Per Č 262 M/PieroC/4
COBISS.SI-ID 66093666

OHK 2018/1 255
PILGRAM, Anton, ok. 1460-ok. 1515
        Anton Pilgram und die Bildhauer von St. Stephan / Karl Oettinger. - Wien : Herold, cop. 1951. - 119, [144] str. : ilustr. ; 33 cm

Bibliografija v opombah ob koncu besedila. - Kazali

72/73(436):929Pilgram A.
UMZG M/Pilg/1
COBISS.SI-ID 66155874

OHK 2018/1 256
PILICHOWIE, Maria
        Polska : ilustrowany przewodnik / Maria i Przemysław Pilichowie ; [zdjęcia Mieczysław Bancerowski ... et al.]. - Wyd. 1. - Warszawa : Muza : Sport i Turystyka, 1999 (Lublana : Mladinska knjiga). - 943 str. : barvne ilustr. ; 19 cm

Zvd. na spojnih listih. - Kazalo

ISBN 83-7200-115-4 (Muza)

913(438)(036) 908(438)
UMZG T/pol/o/3
COBISS.SI-ID 103819264

OHK 2018/1 257
PINTURICCHIO
        Pintoricchio / Claudia La Malfa. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 241 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05739-5

75.034.4(450):929Pinturicchio
UMZG Per Č 241 M/Pintu/4
COBISS.SI-ID 66066274

OHK 2018/1 258
PIRANESI, Giovanni Battista, 1720-1778
        Piranesi / Orietta Rossi Pinelli. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 186 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03072-9
ISBN 978-88-09-03072-5

72.034.7/.035.27(450):929Piranesi G.B.
UMZG Per Č 186 M/Pira/5
COBISS.SI-ID 66021730

OHK 2018/1 259
PISANELLO
        Pisanello : le peintre aux sept vertus : Musée du Louvre, Paris, 6 mai-5 août. - Paris : Réunion des Musées Nationaux, cop. 1996. - 518 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 491-518. - Kazalo

ISBN 2-7118-3139-6

73/76(450)(083.824):929Pisanello
UMZG M/Pisane/6
COBISS.SI-ID 66157410

OHK 2018/1 260
        PISANELLO : una poetica dell'inatteso / testi di Donata Battilotti ... [et al.] ; a cura di Lionello Puppi. - [Cinsello Balsamo (Milano)] : Silvana, cop. 1996. - 263 str : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 250-263
- - [The structure of the volume Pisanello]. - 16 str.

75(450):929Pisanello
UMZG M/Pisane/7 UMZG M/Pisane/7 pril.
COBISS.SI-ID 66164834

OHK 2018/1 261
PISTOLESI, Elena
        Il parlar spedito : l'italiano di chat, e-mail e SMS / Elena Pistolesi. - 3a ristampa. - Padova : Esedra, 2009. - 292 str. : preglednice ; 21 cm. - (Lingua contemporanea ; 3)

Bibliografija. str. 251-268. - Kazali

ISBN 88-86413-82-3

811.131.1'276:004.773
ROM 805.0 PISTOLESI E. Parlar
COBISS.SI-ID 66076514

OHK 2018/1 262
PLAUTUS, Titus Maccius
        Perzijec ; Kazina / Tit Makij Plavt ; prevod, opombe in spremna beseda Nada Grošelj. - Ljubljana : Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017 (Ljubljana : Nonparel). - 209 str. ; 21 cm. - (Zbirka Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 27)

Izv. stv. nasl.: Persa ; Casina. - 200 izv. - Io, Saturnalia: svet obrnjen na glavo / Nada Grošelj: str. 7-32. - Bibliografija: str. 207-209

ISBN 978-961-6966-24-5

821.124'02-22 821.124'02.09Plautus
KLF Pre 821.124'02/'04 PLAUTUS T. Perzijec; Kazina PRK 11638 PLAVT T. M. Perzijec; Kazina
COBISS.SI-ID 291678208

OHK 2018/1 263
PODRŽAJ, Sanja, 1995-
        Matthew Gregory Lewis: Menih : nova podoba človeka in sveta v gotskem romanu : diplomsko delo / Sanja Podržaj. - Ljubljana : [S. Podržaj], 2017. - 39 f. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorja Vanesa Matajc, Miran Božovič. - Bibliografija: f. 38-39. - Izvleček ; Abstract: Matthew Gregory Lewis: The Monk. A new image of the world and man in the gothic novel. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za filozofijo

821.111.09Lewis M.G.:130.2
FIL XI.3 PODRŽAJ S. Matthew G. Lewis PRK DiplB 245/BD PODRŽAJ S. Matthew Gregory Lewis

COBISS.SI-ID 64572514

OHK 2018/1 264
        POGLED od zunaj na slovenski jezik, prostor in kulturo : v zgodovinski perspektivi / [avtorji prispevkov Irena Avsenik Nabergoj ... et al.] ; Neža Zajc (ur.). - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 302 str. : ilustr., portreti ; 24 cm. - (Zbirka Življenja in dela ; 14. Biografske študije, ISSN 2385-9792 ; 10)

Nasl. na ov. in hrbtu: Pogled od zunaj. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov. in angl. na koncu knjige. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0036-0

930.85(497.4)(082) 929-054.6:930.85(497.4)(082)
SLA Zb II 1487/14 POGLED
COBISS.SI-ID 292441344

OHK 2018/1 265
        POGOVARJAJMO se naprej. Koverzacija pri pouku slovenščine kot tujega jezika [Elektronski vir] / [gradivo so prispevale: Beti Boškovič ... [et al.] ; zbrala in uredila Mojca Stritar. - El knjiga. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. - 79 str. : preglednice

Način dostopa (URL): http://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/Pogovarjajmo_se_naprej_notranjost_splet.pdf . - Knjiga v pdf-formatu obsega 79 str. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 11. 1. 2018

811.163.6'243(076) 811.163.6'243(035)
COBISS.SI-ID 66061666

OHK 2018/1 266
POLITAKIS, Georgios
        Raba kretskega narečja v delu Joannisa Kondylakisa : doktorska disertacija = The use of the cretan dialect in the work of Ioannis Kondylakis : doctoral dissertation / Georgios Politakis. - Ljubljana : [G. Politakis], 2017. - 209 str. ; 31 cm

Besedilo v angl. - Mentorica Jerneja Kavčič. - Bibliografija: str. 187-199. - Summary ; Povzetek. - Razširjeni povzetek v slov.: str. 12-24. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., študijski program Humanistika in družboslovje, področje Jezikoslovje

821.14'282(043.3) 821.14'06.091Kondylakis I.(043.2)
KLF Diss POLITAKIS G. Raba kretskega narečja

COBISS.SI-ID 293412864

OHK 2018/1 267
        The POLITICS of public space / edited by Setha Low and Neil Smith. - New York ; London : Routledge, cop. 2006. - VII, 185 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 0-415-95139-9

711.5:572
ETN A.8 10835 The POLITICS SOC 32 POLITICS OF PUBLIC Smith N. ed.
COBISS.SI-ID 31433058

OHK 2018/1 268
POLLAIUOLO, Antonio
        I Pollaiolo : la pittura / Angelo Tartuferi. - Firenze : Giunti, 2010. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 266 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-74807-1

75.034.4(450):929Pollaiolo A. del
UMZG Per Č 266 M/Poll/4
COBISS.SI-ID 66098274

OHK 2018/1 269
POLLOCK, Jackson, 1912-1956
        Pollock / Achille Bonito Oliva. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 177 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02627-6
ISBN 978-88-09-02627-8

75.038.2(73):929Pollock J.
UMZG Per Č 177 M/Pollo/4
COBISS.SI-ID 65998178

OHK 2018/1 270
        PORTUGAL [Kartografsko gradivo] : norte. - 10e éd. - 1:300.000. - Boulogne-Billancourt : Michelin, 2015. - 1 zvd. : barve ; 88 x 75 cm na listu 111 x 100 cm, zložen na 12 x 25 cm. - (Regional Portugal ; 591)

Ov. nasl. - Ob strani: načrti mest Porto, Aveiro, Braga, Guimarães in Viseu ter preglednica razdalj in potovalnih časov med kraji. - Kazalo

ISBN 978-2-06-718473-2

912.43(469)
GEO ZK VIII P PORTUGAL NORTE
COBISS.SI-ID 66007650

OHK 2018/1 271
PRE-Columbian Studies Symposium "Merchants, Trade, and Exchange in the Pre-Columbian World" (2010 ; Washington, D.C.)
        Merchants, markets, and exchange in the Pre-Columbian world / Kenneth G. Hirth and Joanne Pillsbury, editors. - Washington, DC : Dumbarton Oaks Research Library and Collection, cop. 2013. - VII, 472 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Dumbarton Oaks Pre-Columbian symposia and colloquia)

Bibliografija: str. 432-434. - Kazalo

ISBN 978-0-88402-386-9 (brezkislinski papir)

94(399.7).2
SOC 94(5/9) PRE-COLUMBIAN Merchants markets

COBISS.SI-ID 66093154

OHK 2018/1 272
PREGELJ, Marij
        Marij Pregelj : [retrospektiva = a retrospective : Moderna galerija, Museum of Modern Art, Ljubljana, 14. 12. 2017-20. 5. 2018] / [urednica kataloga Martina Vovk ; besedila Marko Jenko ... [et al.] ; biografija in bibliografija Jana Intihar Ferjan ; dokumentacija del v zbirki Moderne galerije, Ljubljana Mojca Štuhec ; prevodi Tamara Soban ... [et al.] ; fotografija Fotoarhiv Moderne galerije, Ljubljana ... et al.]. - Ljubljana : Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 453 str. : ilustr. ; 27 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu. - Slov. besedilo in prevod v angl. - Biografski podatki: 339-[345], [450-452]. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. [354]-359

ISBN 978-961-206-127-2

75(497.4):929Pregelj M.
UMZG M/PregMa/10
COBISS.SI-ID 292715520

OHK 2018/1 273
PREMK, Eva
        Časovno v večnem in večnost v minljivem : primerjalna študija ustvarjalnosti Nikole Šopa in Gregorja Strniše v luči tradicionalizma / Eva Premk Bogataj ; [prevod povzetka v angleščino Eva Premk Bogataj]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017. - 227 str. ; 24 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 125)

Nasl. v angl. jeziku v kolofonu: Timeley in timeless, eternal in temporal. - 300 izv. - O knjigi / Milena Mileva Blažić, Zvonko Kovač, Vladimir Osolnik: str. 217-220. - Viri in literatura: str. 193-209. - Povzetek ; Abstract: Timeley in timeless, eternal in temporal

ISBN 978-961-286-117-9

821.163.4(497.6).09Šop.N.:821.163.6.09Strniša G.
SLA Zb II 1179/125 PREMK E. Časovno 1, 2
COBISS.SI-ID 93467905

OHK 2018/1 274
PROTT, Volker
        The politics of self-determination : remaking territories and national identities in Europe, 1917-1923 / Volker Prott. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - IX, 266 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 245-260. - Kazalo

ISBN 978-0-19-877784-7

94(4)"1917-1923"
ZGO D 9018 94(4) PROTT V. Politics
COBISS.SI-ID 66045026

OHK 2018/1 275
QUERNER, Curt
        Curt Querner / Gert Claußnitzer. - Berlin : Henschelverlag, 1979. - 15, [56] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Welt der Kunst)

75(430):929Querner C.
UMZG M/Quer/1
COBISS.SI-ID 66075234

OHK 2018/1 276
QUINSAC, Annie-Paule
        La Scapigliatura / Annie-Paule Quinsac. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 258 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06459-1

73/75(450)"18"
UMZG Per Č 258 T/ita/a24/1
COBISS.SI-ID 66089826

OHK 2018/1 277
RABINOWITCH, Alexander
        Boljševiki prihajajo na oblast : revolucija leta 1917 v Petrogradu / Alexander Rabinowitch ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Lev Centrih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - LV, 413 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The Bolsheviks come to power. - 500 izv. - Vulgarni marksizem in oktobrska revolucija / Lev Centrih: str. 389-407. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 363-387 in v opombah na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-19-2

94(470.23)"1917" 323.272(47)"1917"
SOC 32 RABINOWITCH A. Boljševiki prihajajo ZGO C 6469/9 94(100) RABINOWITCH A. Boljševiki prihajajo

COBISS.SI-ID 292387840

OHK 2018/1 278
RAFFAELLO Sanzio
        Raffael / von H. Knackfuss. - 4. Aufl. - Bielefeld ; Leipzig : Velhagen & Klasing, 1895. - 124 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Künstler-Monographien ; 1)

Got.

74/75(450):929Raffaello S.
UMZG M/Raf/4
COBISS.SI-ID 66076770

OHK 2018/1 279
RAUSCHENBERG, Robert, 1925-2008
        Rauschenberg / Giuliano Serafini. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 198 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03546-1
ISBN 978-88-09-03546-1

75/76.038.51(73):929Rauschenberg R.
UMZG Per Č 198 M/Raus/2
COBISS.SI-ID 66029922

OHK 2018/1 280
        RDEČI klobčič : zbornik zmagovalnih del literarnih natečajev Rdeča nit 2015, 2016 in 2017 / [avtorice_ji besedil Mateja Arnež ... [et al.] ; urednici_ka in avtorici_ja uvodnika Alex Devetak, Maja Ličen]. - 1. izd. - Ljubljana : Študentska organizacija Filozofske fakultete : Študentski svet Filozofske fakultete, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 129 str. : ilustr. ; 21 cm

250 izv.

ISBN 978-961-288-169-6

821.163.6-82
FIL VII RDEČI KLOBČIČ Devetak, A.(ur.) PRK 11639 RDEČI KLOBČIČ SLA L.A II 7591 RDEČI
COBISS.SI-ID 293094912

OHK 2018/1 281
REBULA, Alojz
        Korintski steber : roman / Alojz Rebula. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 200 str. ; 22 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ščitnega ov. - 600 izv.

ISBN 978-961-278-334-1

821.163.6-311.6
SLA L.A II 7593 REBULA A. Korintski
COBISS.SI-ID 292948480

OHK 2018/1 282
REDON, Odilon, 1840-1916
        Redon / Eva di Stefano. - Firenze : Giunti, 2005. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 212 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04091-0
ISBN 978-88-09-04091-5

75.035.93(44):929Redon O.
UMZG Per Č 212 M/Red/3
COBISS.SI-ID 66042978

OHK 2018/1 283
        A REFORMATION sourcebook : documents from an age of debate / edited by Michael W. Bruening. - Toronto : University of Toronto Press, 2017. - XXIV, 273 str. : ilustr. ; 26 cm

Kazalo

ISBN 978-1-4426-3568-5

94(100)"13/16"
ZGO D 9028 94(100) )"15/17" REFORMATION
COBISS.SI-ID 66171490

OHK 2018/1 284
REGAZZONI, Susanna
        Osvaldo Soriano, la añoranza de la aventura : una perspectiva exterior / Susanna Regazzoni. - Buenos Aires : Katatay, 2017. - 110 str. ; 14 cm. - (Ensayos)

Bibliografija: str. 105-110

ISBN 978-987-29565-7-8

821.134.2(82).09
ROM 860(7/8).09 SORIANO OSVALDO
COBISS.SI-ID 66070626

OHK 2018/1 285
REMBRANDT, Harmenszoon van Rijn
        Rembrandt e Amsterdam / Rodolfo Papa. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 222 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-04531-9
ISBN 978-88-09-04531-6

75.034.7(492.623):929Rembrandt
UMZG Per Č 222 M/Rem/66
COBISS.SI-ID 66051426

OHK 2018/1 286
        RIMSKI teatar Skupi / [urednik Antonio Jakimovski ; [prevod na angliski Akesandra Karovska Ristovska, Goce Pavlovski ; fotografii Liljana Toševa, Vlado Kiprijanovski, Stanimir Nedelkovski] = Roman theatre Scupi / [editor Antonio Jakimovski ; translation Aleksandra Karovska Ristovska, Goce Pavlovski ; photography Liljana Toševa, Vlado Kiprijanovski, Stanimir Nedelkovski]. - Skopje : Muzej na grad Skopje = Skopje : Museum of the city of Skopje, 2017 (Skopje : Data pons = Skopje : Data pons). - 4487 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo tiskano v dveh stoplcih. - Besedilo vzporedno v mak. in angl. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-608-233-062-4

904:725.826(497.711)"652" 930.85(497.711)"652"
ARH 013 401,2
COBISS.SI-ID 103237386

OHK 2018/1 287
RIPPL-Rónai, József, 1861-1927
        József Rippl-Rónai / Katalin Keserü ; [übersetzt von Álmos Csongár]. - Berlin : Henschelverlag, 1983. - 15, [57] str. : ilustr. ; 28 cm. - (Welt der Kunst)

75(439):929Rippl-Rónai J.
UMZG M/Ripp/2
COBISS.SI-ID 66107234

OHK 2018/1 288
RIVERA, Diego, 1886-1957
        Rivera / Carolina Brook. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 235 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05327-4

75.031.2(72):929Rivera D.
UMZG Per Č 235 M/RiveD/4
COBISS.SI-ID 66058850

OHK 2018/1 289
ROETZ, Heiner
        Confucian ethics of the axial age : a reconstruction under the aspect of the breakthrough toward postconventional thinking / Heiner Roetz. - Albany (NY) : State University of New York Press, cop. 1993. - XIII, 373 str. ; 23 cm. - (SUNY series in Chinese philosophy and culture)

Bibliografija: str. 343-361. - Kazalo

ISBN 0-7914-1649-6
ISBN 0-7914-1650-X
ISBN 978-0-7914-1650-1

221.7:17
AAŠ K 1 ROETZ H. Confucian
COBISS.SI-ID 66179426

OHK 2018/1 290
ROGERSON-Revell, Pamela
        English phonology and pronunciation teaching / Pamela Rogerson-Revell. - Reprinted. - London [etc.] : Bloomsbury Academic, 2017, cop. 2011. - XII, 352 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 294-306. - Kazalo

ISBN 978-0-8264-4356-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-8264-2403-7 (broš.)

811.111'34:37.091.3(035) 37.091.3:811.111'34(035)
GER 802.0:37 ROGERSON-REVELL P. English phonology

COBISS.SI-ID 66085474

OHK 2018/1 291
RONDEAU, Daniel
        Mécaniques du chaos : roman / Daniel Rondeau. - Paris : B. Grasset, 2017. - 457 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-246-68831-0

821.133.1-31
ROM 840 RONDEAU D. Mecaniques
COBISS.SI-ID 515787807

OHK 2018/1 292
ROSA, Salvatore, 1615-1673
        Salvator Rosa / Marco Chiarini. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 243 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05741-8

75.034.7(450):929Rosa S.
UMZG Per Č 243 M/Rosa/3
COBISS.SI-ID 66066786

OHK 2018/1 293
ROTHKO, Mark, 1903-1970
        Rothko / Riccardo Venturi. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 238 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05330-4

75(73):929Rothko M.
UMZG Per Č 238 M/Roth/3
COBISS.SI-ID 66063458

OHK 2018/1 294
ROUSSEAU, Henri
        Henri Rousseau / by Daniel Catton Rich. - 2nd ed. revised. - New York : The Museum of Modern Art ; [Chicago] : Art Institute of Chicago, cop. 1946. - 80 str. : ilustr. ; 26 cm

75(44):929Rousseau H.
UMZG M/RousH/1
COBISS.SI-ID 65993314

OHK 2018/1 295
RYDET, Zofia
        Mały człowiek / [Zofia Rydet ; wstęp Alfred Ligocki ; tłumaczyli na język angielski Marek Łatyński, na język francuski Gilberte Crépy-Szymańska, na język rosyjski Eugeniusz Szpak]. - 1. wyd. - Warszawa : Arkady, 1965. - [214] str. : ilustr. ; 25 cm

Avtorica navedena na vzpor. nasl. str. - Polj. besedilo ter prevod v angl., franc. in rus. - Lat. in cir. - Vsebina na nasl. str.: Małe kobietki ; Między nami mężczyznami ; Zapowiedź jutra ; Radość istnienia ; Dramaty ; Świat jest ciekawy ; A jednak samotni ; W poczuciu bespieczeństwa ; Medytacje ; Obserwujemy was ; Dziewczęce miny ; Myślimy i pracujemy ; Pierwsza przyjaźń ; Winowajcy ; Moja galeria

77.04(438):929Rydet Z.
UMZG M/Ryde/1
COBISS.SI-ID 66152290

OHK 2018/1 296
RYRIE, Alec
        The age of reformation : the Tudor and Stewart realms 1485-1603 / Alec Ryrie. - Second edition. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVIII, 308 str. ; 24 cm. - (Religion, politics and society in Britain)

Bibliografija: str. 293-300. - Kazalo

ISBN 978-1-138-78464-2

94(410)"1485/1603"
ZGO D 9024/1 94(100) )"15/17" RYRIE A. Age ofreformation

COBISS.SI-ID 66074722

OHK 2018/1 297
SAFTICH, Dario
        Enzo Bettiza e la "nazione dalmata" / Dario Saftich. - Fiume : Unione italiana ; Trieste : Università popolare, 2017. - 194 str. ; 24 cm. - (Monografie / Centro di ricerche storiche, Rovigno, ISSN 0353-328X ; vol. 14)

Dostopno tudi na: http://crsrv.org/pdf//monografie/Monografie_14.pdf. - Presentazione / Egidio Ivetic: str. 9-10. - Bibliografija: str. 189-192 in z opombami na dnu str. - Sažetak ; Povzetek ; Summary

ISBN 978-953-7891-20-6

929Bettiza E.
ZGO D 7694/14 94(497.1) SAFTICH D. Enzo Bettiza e nazione

COBISS.SI-ID 17919537

OHK 2018/1 298
SAGADIN, Teja, 1992-
        Semantic prosody : its nature = Semantična prozodija : njena narava : magistrsko delo / Teja Sagadin. - Ljubljana : [T. Sagadin], 2017. - 78 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega programa. - Besedilo v angl. - Mentor Dušan Gabrovšek. - Bibliografija: str. 66-72. - Izvleček ; Abstract ; Povzetek. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

801:81'322.2:81'371(043.2)
GER MagB SAGADIN T. Semantic
COBISS.SI-ID 65991266

OHK 2018/1 299
SALADINO, Vincenzo
        Arte greca / Vincenzo Saladino. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 245 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05743-2

7.032(38)
UMZG Per Č 245 Ba212/54
COBISS.SI-ID 66067810

OHK 2018/1 300
SALARIS, Claudia
        Futurismo : la prima avanguardia / Claudia Salaris. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 252 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06453-9

7.037.3(450)
UMZG Per Č 252 T/ita/a251/7
COBISS.SI-ID 66075490

OHK 2018/1 301
        Le SANCTUAIRE de Corent (Puy-de-Dôme, Auvergne) : vestiges et rituels / sous la direction de Matthieu Poux et Matthieu Demierre. - Paris : CNRS éditions, 2015. - VII, 707 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm. - (Gallia. Supplément, ISSN 0072-0119 ; 62)

Bibliografija. - Vsebina: Chapitre premier. Contexte géographique et géologique, historique des recherches , conditions et méthode de fouilles / Matthieu Poux ; chapitre II. Occupations antérieures au sanctuaire / Julie Gasc ; chapitre III. Sanctuaire d'époque gauloise / Matthieu Poux, Matthieu Demierre ; chapitre IV. Sanctuaire d'époque romaine / Magali Garcia, Matthieu Poux ; chapitre V. Le mobilier ; Mobilier métallique / Matthieu Demierre ; Clouterie et éléments de construction / François Blondel ; Fibules / Matthieu Demierre, Magali Garcia ; Bagues coudées en or / Adeline Richard ; Parure et vaisselle en verre / Hélène Duchamp, Aline Colombier ; Parures en lignite / Alexandre Michel ; Rondelles de céramique / Romain Guichon ; Autres petits mobiliers / Pascal Brand ; Monnaies / Katherine Gruel ; Catalogue des monnaies du sanctuaire de Corent ; Amphores / Matthew Loughton ; Catalogue des timbres ; Céramiques Laténiennes / Romain Lauranson ; Céramique romaines / Aurélie Tripier ; Faune / Sylvain Foucras ; Restes humains / Patrice Courtaud, Élisabeth Rousseau ; Les restes textiles, analyse des vestiges en matière organique de la cotte de mailles / Fabienne Medard ; Le graffiti sur céramique / Richard Sylvestre ; Descriptif des graffiti ; chaptire VI. Analyse chronologique et fonctionnelle / Matthieu Poux, Matthieu Demierre, Romain Lauranson ; chapitre VII. Synthèses ; Le cadre architectural / Matthieu Poux ; Aux origines du culte: trophées militaires et offrandes de parure / Matthieu Demierre ; Sacrifices, libations et festins / Matthieu Poux, Sylvain Foucras, Romain Lauranson, Matthieu Demierre ; Échanges, évergétisem et votes / Romain Guichon, Katherine Gruel ; Les pratiques collectives ; Les acteurs du culte: divinités, maîtres de cérémonie et dévots / Matthieu Poux, Noémie Beck, Audrey Pranyies ; Le sanctuaire dans son contexte urbain / Matthieu Poux ; Le sanctuaire d'époque romaine: continuité et mémoire / Matthieu Poux, Magali Garcia

ISBN 978-2-271-08273-2
ISBN 2-271-08273-0

904"652"
ARH 013 289,3
COBISS.SI-ID 66063714

OHK 2018/1 302
        SANKTUARIA w Europie / [autorzy Charlotte Behringer ... [et al.] ; tłumaczenie Barbara Ostrowska, Marzena Świrska, Piotr Lewiński]. - Wyd. 1. - Warszawa : Muza, 2002 ([Ljubljana] : Mladinska knjiga). - 544 str. : barvne ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Die grössten [!] Kathedralen, Klöster und Pilgerstätten Europas

ISBN 83-7319-312-X

726.5(4)(036) 248.153.8(4)(036)
UMZG Bb3/40
COBISS.SI-ID 120948224

OHK 2018/1 303
SARGENT, John Singer, 1856-1925
        Sargent / Alberta Gnugnoli. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 182 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02706-X
ISBN 978-88-09-02706-0

75.036(73):929Sargent J.S.
UMZG Per Č 182 M/Sarg/1
COBISS.SI-ID 66016610

OHK 2018/1 304
SAVINIO, Alberto
        Savinio / Pia Vivarelli. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 185 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03071-0
ISBN 978-88-09-03071-8

75.037.5(450):929Savinio A.
UMZG Per Č 185 M/Savini/1
COBISS.SI-ID 66020962

OHK 2018/1 305
SCHIELE, Egon
        Schiele : gli autoritratti / Eva di Stefano. - Firenze : Giunti, 2003. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 188 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03165-2
ISBN 978-88-09-03165-4

75.041.53(436):929Schiele E.
UMZG Per Č 188 M/Schie/5
COBISS.SI-ID 66022242

OHK 2018/1 306
SCHMULLER, Joseph
        Statistical analysis with R for dummies / by Joseph Schmuller. - Hoboken : J. Wiley & Sons, 2017. - XIII, 438 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (For dummies)

Dodatek k nasl. na ov.: Learning made easy. - Kazalo

ISBN 1-119-33706-2
ISBN 978-1-119-33706-5

920.1:311(035)
GEO II 11521 311 SCHMULLER J. Statistical
COBISS.SI-ID 66172258

OHK 2018/1 307
        SCOPOLIA : glasilo Prirodoslovnega muzeja Slovenije = journal of the Natural History Museum of Slovenia. - 1978, št. 1-        . - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 1978-

(El. vir na naslovu http://www2.pms-lj.si/publikacije/scopolia/sco p_vsebina.html ni več dostopen (16. 5. 2017))
Dostopno tudi na: https://www.dlib.si/results/?query=%27rel%3dscopolia%27&pageSize=25&frelation=Scopolia (Arhiv: 1978-)
ISSN 0351-0077 = Scopolia
GEO PerZ 432,ZGO ZD 1005
2017 št. ,91,
COBISS.SI-ID 15960578

OHK 2018/1 308
SEGANTINI, Giovanni, 1858-1899
        Segantini / Annie-Paule Quinsac. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 179 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02631-4
ISBN 978-88-09-02631-5

75.035.93/.036.4(450):929Segantini G.
UMZG Per Č 179 M/Seg/5
COBISS.SI-ID 65998690

OHK 2018/1 309
SELMANOVIĆ, Behaudin, 1915-1972
        Behaudin Selamanović : retrospektiva : Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, decembar 1986 - januar 1987, Dom Jugosovenske narodne armije, Plevlja, mart [-] april 1987 / [predgovor Meliha Husedžinović]. - Sarajevo : Umjetnička galerija BiH, [1987]. - 101 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 87-94. - Povzetek v fr.

74/75(497.6)(083.824):929Selmanović B.
UMZG M/Selm/1
COBISS.SI-ID 66061922

OHK 2018/1 310
SEVERUS, Sulpicius, svetnik
        Martinovo berilo = (Martinellus) : Življenje svetega Martina, Pisma o Martinu in Dialogi / Sulpícij Sevér ; prevedla Sibil Gruntar Vilfan in David Movrin ; spremna beseda Rajko Bratož in Miran Špelič ; uredil David Movrin. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2017 (Maribor : Dravski tisk). - 247 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Cerkveni očetje ; 17)

500 izv. - Uvodna beseda / Miran Špelič: str. 9-30. - Spremna študija / Rajko Bratož: str. 193-239. - Bibliografija: str. 241-247 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebina: Življenje svetega Martina = Vita sancti Martini ; Pisma o Martinu = Epistulae ; Dialogi = Dialogi

ISBN 978-961-278-368-6

27-36:929sv. Martin
ZGO C 6609/17 27-9 SEVERUS S. Martinovo berilo

COBISS.SI-ID 293008896

OHK 2018/1 311
SHARIFIAN, Farzad
        Cultural linguistics : cultural conceptualisations and language / by Farzad Sharifian. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2017. - XIV, 171 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Cognitive linguistic studies in cultural contexts (CLSCC), ISSN 1879-8047 ; vol. 8)

Bibliografija: str. 151-164. - Kazalo

ISBN 978-90-272-0411-0 (trda vezava)
ISBN 978-90-272-0412-7 (broš.)

81:316.7
GER 800:316 SHARIFIAN F. Cultural linguistics

COBISS.SI-ID 66101858

OHK 2018/1 312
SICK, Bastian
        Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Folge 4-6 in einem Band, Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache / Bastian Sick ; [Illustrationen Katharina M. Ratjen und Annika Trosien]. - 1. Aufl. - Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2016. - 715 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Kiwi ; 1523)

Nasl. na hrbtu: Der Dativ ist dem Genitiv ---

ISBN 978-3-462-04941-1

811.112.2'271.1(035)
GER 803.0-06 SICK B. Dativ/Folge 4-6
COBISS.SI-ID 66071650

OHK 2018/1 313
SIGNAC, Paul, 1863-1935
        Signac / Marina Ferretti Bocquillon. - Firenze : Giunti, 2008. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 248 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05746-3

75.036.4(44):929Signac P.
UMZG Per Č 248 M/Sign/4
COBISS.SI-ID 66072162

OHK 2018/1 314
SIMONCIG, Sara
        Evaluating communicative competence - the balance between accuracy and intelligibility : (English and Italian as foreign languages) = Valutare la competenza comunicativa - l'equilibrio tra accuratezza e comprensibilità : (Inglese e Italiano come lingue straniere) = Vrednjotenje [!] sporazumevalne zmožnosti - ravnovesje med pravilnostjo in razumljivostjo : (angleščina in italijanščina kot tuja jezika) : magistrsko delo / Sara Simoncig. - Ljubljana : [S. Simoncig], 2017. - 215 str. : ilustr. ; 30 cm

Zaključno delo 2. stopnje bolonjskega študija. - Besedilo deloma v ital., deloma v angl. - Izšlo skupaj z el. verzijo (CD-ROM). - Priloge: str. 126-215. - Mentorja Janez Skela in Darja Mertelj. - Bibliografija: str. 119-125. - Izvleček v ital. ; Abstract ; Izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko in Oddelek za romanske jezike in književnosti

[811.111:811.131.1'243]:37.091.3(043.2)
GER MagB SIMONCIG S. Evaluating ROM MagB ITA/38
COBISS.SI-ID 66152802

OHK 2018/1 315
SISLEY, Alfred
        Sisley / Mary Anne Stevens ; [la traduzione del testo inglese è di Lara Fantoni, la traduzione delle citazioni in francese è di Enrica Crispino]. - Firenze : Giunti, 2002. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 175 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02521-0
ISBN 978-88-09-02521-9

75.036.2(44):929Sisley A.
UMZG Per Č 175 M/Sisl/3
COBISS.SI-ID 65989986

OHK 2018/1 316
SLEKOVEC, Goran, 1994-
        Translatio imperii in Tretji rajh : diplomska naloga / Goran Slekovec. - Ljubljana : [G. Slekovec], 2017. - 45 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99471&lang=slv. - Mentorja Kornelija Ajlec in Igor Pribac. - Bibliografija: f. 43-44. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za zgodovino, Oddelek za filozofijo

930"19"
FIL DiplB IX.2 SLEKOVEC G. Translatio imperii ZGO DiplB SLEKOVEC Goran
COBISS.SI-ID 65018722

OHK 2018/1 317
        SLLOVENISHTJA në xhepin tuaj = Žepna slovenščina / [autore Tjaša Alič ... [et al.] ; fjala përcjellëse Marko Stabej ; redaktorë Mojca Nidorfer Šiškovič ... [et al.] ; përkthimi Alma Bejtullahu ; ilustrimet Alenka Čuk]. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 123 str. : ilustr. ; 14 cm

ISBN 978-961-237-933-9

811.163.6'36=163.41(084.2)
SLA Lex I 742 SLLOVENISHTJA 1, 2
COBISS.SI-ID 290464256

OHK 2018/1 318
SLODNJAK, Anton
        Davorin Trstenjak : (disertacija) / Anton Slodnjak. - [Ljubljana : [A. Slodnjak], 1924. - II, 162 str. ; 36 cm

Rokopis. - Referent (mentor) France Kidrič. - Uporabljena literatura in viri: str. [2-3]. - Univerza Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, Filozofska fakulteta

821.163.6.09Trstenjak D.:930.85(497.4)"18"
SLA Diss 300 SLODNJAK A. Davorin Trstenjak
COBISS.SI-ID 66071138

OHK 2018/1 319
        SLOVENKA : prvi ženski časopis (1897-1902) / uredila Marta Verginella. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 117 str. : ilustr. ; 30 cm

400 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-999-5

050-055.2(450.361=163.6)"1897/1902"
PRK 11634 0 SLOVENKA Verginella M. (ur.) SLA Zb II 1743 SLOVENKA ZGO E 1891 94:305-055.2 SLOVENKA Verginella M. (ur.) 1, 2

COBISS.SI-ID 292945664

OHK 2018/1 320
SNOJ, Jurij, 1953-
        Umetnost glasbe v času od Monteverdija do Bacha / Jurij Snoj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 (Begunje : Cicero). - 632 str. : tabele ; 25 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 606-610. - Kazalo

ISBN 978-961-254-998-5

78(4)"16/17" 78.034.7
MUZ A 3764 SNOJ J. Umetnost glasbe 1 ZGO D 9035 7 SNOJ J. Umetnost glasbe
COBISS.SI-ID 289988352

OHK 2018/1 321
        SOPHIA perennis : antologija tradicionalizma / urednika antologije, [uvodna beseda] Jan Ciglenečki in Milosav Gudović ; prevajalci Polonca Zupančič ... [et al.]. - Ljubljana : KUD Logos : Inštitut za preučevanje krščanskega izročila, 2015 (Begunje : Cicero). - 525 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 49)

Modrost izročil(a) / Milosav Gudović, Jan Ciglenečki: str. 9-20. - 400 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6519-94-6 (KUD Logos)

165.612(082) 1(37/38) 2.01
FIL X SOPHIA PERENNIS Ciglenečki, J.(ur.) PRK 11140 1 SOPHIA PERENNIS Ciglenečki J. (ur.)

COBISS.SI-ID 282942976

OHK 2018/1 322
STABEJ, Marko
        Naj gre za jezik / Marko Stabej ; [avtor spremne besede Primož Vitez]. - 1. izd., 1. natis. - Zagorje ob Savi : Ocean, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 148 str. ; 22 cm

1.000 izv. - Iz kota v slovensko jezikovno javnost / Primož Vitez: str. 143-146. - Tehnične male(n)kosti / urednica: str. 147-148. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-94306-0-6

811.163.6'27
SLA Phil II 4478 STABEJ M. Naj 1-3
COBISS.SI-ID 292298240

OHK 2018/1 323
        STAROST - izzivi historičnega raziskovanja / uredila Mojca Šorn. - Ljubljana : Inštitut za novejšo zgodovino, 2017 ([Žirovnica] : Medium). - 334 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Vpogledi ; 18, ISSN 2350-5656)

300 izv. - Bibliografija: str. 295-319. - Kazalo

ISBN 978-961-6386-83-8

316.346.32-053.9(497.4)(091)(082)
ZGO D 8032/18 94(497.4) STAROST
COBISS.SI-ID 292673792

OHK 2018/1 324
STEGU, David
        The American perception of westward expansion in contemporary literature = Ameriško dojemanje širjenja na zahod v sodobni literaturi : magistrsko delo / David Stegu. - Ljubljana : [D. Stegu], 2017. - 76 str. : ilustr., graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Besedilo v angl. - Mentor Igor Maver. - Bibliografija: str. 76. - Abstract ; izvleček. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za anglistiko in amerikanistiko

821.111(73).09(043.2)
GER MagB STEGU D. American
COBISS.SI-ID 66134114

OHK 2018/1 325
STOPAR, Andrej, 1976-
        Perception of the GB vowels [...] by Slovenian speakers of English [Elektronski vir] / Andrej Stopar. - El. članek. - Ilustr. - Način dostopa (URL): http://www.ucl.ac.uk/pals/study/cpd/cpd-courses/ptlc/proceedings_2017/PTLC-Proceedings-2017.pdf. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 4. 1. 2017. - Naslov vsebuje transkripcijske znake za nekatere angleške vokale. - References: str. 108-109.

V: PTLC2017 [Elektronski vir]. - London : Phonetics Teaching and Learning Conference, 2017. - ISBN 978-0-9926394-2-6. - Str. 104-109.

811.111'342.41:811.163.6'342.41
COBISS.SI-ID 65997410

OHK 2018/1 326
STOPAR, Andrej, 1976-
        Reading for a test : the effect of high-stakes exams on reading strategies / Andrej Stopar, Gašper Ilc. - Ilustr. - Bibliografija: str. 112-113. - Abstract ; Resumen: Lectura para una prueba: el efecto de los exámenes de alto riesgo en las estrategias de lectura.

V: Porta linguarum. - ISSN 1697-7467. - (Nov. 2017), str. 103-115.

811.111'243:37.091.27:028
COBISS.SI-ID 66099042

OHK 2018/1 327
ŠMIDT, Sigurd Ottovič
        Rossija Ivana Groznogo / S. O. Šmidt. - Moskva : Nauka, 1999. - 556 str. ; 22 cm

Cir. - Kazalo

ISBN 5-02-008622-3 (Vez.)

94(470+571)"15"
SLA Hist II 1332 ŠMIDT S. O. Rossija
COBISS.SI-ID 155465223

OHK 2018/1 328
ŠOUREK, Danko
        Altarističke radionice na granici : barokni marmorni oltari u Rijeci i Hrvatskom primorju / Danko Šourek ; [fotografije Danko Šourek, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta, Ljubljana]. - Zagreb : Leykam International, cop. 2015. - 395 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 349-377. - Kazali

ISBN 978-953-340-020-4

730.034.7(497.572)
UMZG T/hrv/d232/3
COBISS.SI-ID 66168930

OHK 2018/1 329
ŠTEGER, Aleš
        Neverend / Aleš Šteger. - Ljubljana : Beletrina, 2017. - 455 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Ilustr. na spojnih listih. - 600 izv. - Na zavihkih ov. o avtorju in njegovem delu

ISBN 978-961-284-287-1

821.163.6-311.2
SLA L.A II 7592 ŠTEGER A. Neverend
COBISS.SI-ID 292998144

OHK 2018/1 330
ŠVAJNCER, Janez J., 1948-
        Partizanska spomenica 1941 : seznam nosilcev / [avtor, fotografije] Janez J. Švajncer. - Logatec : Vojni muzej, 2017 ([Ljubljana] : Demat). - 211 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Izdano v počastitev 20-letnice delovanja Vojnega muzeja Logatec. - 150 izv.

ISBN 978-961-93929-7-3

94(497.4)"1941" 355.134.2(497.4)
ZGO D 9033 94(497.4)"1939/1945" ŠVAJNCER J. J. Partizanska spomenica

COBISS.SI-ID 292572416

OHK 2018/1 331
        TEACHERS for teachers : examples of active/efficient school principles application / Renata Miljević-Riđički ... [et al.] ; urednik Predrag Zarevski. - Zagreb : IEP, 2000. - [XVII], 158 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija: str. 157-158

ISBN 953-97820-2-3 (vezana)
ISBN 953-97820-1-5 !

159.953:355.098:37-051(082)
PSI 14825 37.015.3-051 TEACHERS Zarevski P.(ur.)

COBISS.SI-ID 66153570

OHK 2018/1 332
        TEACHING dialogue interpreting : research-based proposals for higher education / edited by Letizia Cirillo, Natacha Niemants. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2017. - XIV, 393 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library (BTL), ISSN 0929-7316 ; vol. 138)

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5885-4 (trda vezava)

81'253:37(082)
GER 81'253 TEACHING DIALOGUE Cirillo L. (ur.)

COBISS.SI-ID 66135650

OHK 2018/1 333
        TESTI storici e poetici dell'Italia carolingia / Edizione e traduzione a cura di Luigi Andrea Berto. - Padova : CELUP, 2002. - LX, 84 str. ; 22 cm. - (Medioevo Europeo ; 3)

Kazalo

ISBN 88-7178-015-9

94(450)"08/09"
ZGO C 6869/3 94(4-12)"04/14" TESTI STORICI
COBISS.SI-ID 66150498

OHK 2018/1 334
        TEXTUAL and contextual voices of translation / edited by Cecilia Alvstad ... [et al.]. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2017. - VI, 267 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library, ISSN 0929-7316 ; vol. 137)

Bibliografija: str. 241-262. - Kazalo. - Izvleček v angl. pri vsakem prispevku

ISBN 978-90-272-5884-7

81'255.4(082)
GER 81'255.4 TEXTUAL AND Alvstad C. (ur.)
COBISS.SI-ID 66103138

OHK 2018/1 335
THREED
        3D digital recording of archaeological, architectural and artistic heritage / Ján Zachar, Milan Horňák & Predrag Novaković (eds.). - 1st ed. = 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2017. - 178 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Conpra series ; vol. 1)

Kazalo. - Bibliografija: str. 163-172

ISBN 978-961-06-0003-9

902 528:902 719:903/904
ARH 020-VI 40,5/1 ARH 020-VI 40,5/1 D
COBISS.SI-ID 293229824

OHK 2018/1 336
TINTORETTO, 1518-1594
        Tintoretto : i temi religiosi / Augusto Gentili. - Firenze : Giunti, 2006. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 228 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-04537-8

75.034.5(450):929Tintoretto
UMZG Per Č 228 M/Tin/20
COBISS.SI-ID 66055266

OHK 2018/1 337
TIRADRITTI, Francesco
        Arte egizia / Francesco Tiradritti. - Firenze : Giunti, 2001. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 181 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-02648-9
ISBN 978-88-09-02648-3

7.032(32)
UMZG Per Č 181 Ba211/91
COBISS.SI-ID 66015330

OHK 2018/1 338
        TLUMAČAL´NY slounìk belaruskaj lìtaraturnaj movy : bol´š za 65 000 slou / pod rèdakcyjaj M. R. Sudnìka ... [et al.]. - 9. vyd. - Mìnsk : Belaruskaja èncyklapedyja, 2016. - 967 str. ; 27 cm

Cir.

ISBN 978-985-11-0937-7

811.161.3'374(038)
COBISS.SI-ID 66240610

OHK 2018/1 339
        TOGETHER : combat comradeship between the Slovenian partisans and the allies / Gorazd Bajc ... [et al.] ; editor Zdenko Čepič ; [translation Borut Praper]. - 1. izd. - Ljubljana : Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 72 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 zgibanka ([8] str.)

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Na nasl. str. tudi: 1944-2014, 70 years anniversary of D-Day. - 500 izv.

ISBN 978-961-6681-35-3

94(497.4)"1941/1945"
ZGO E 1893 94(100)"1939/1945" TOGETHER
COBISS.SI-ID 274006784

OHK 2018/1 340
TORKAR, Silvo
        Obloke and Hudajužna : history and identity / [text and photography Silvo Torkar]. - [S. l. : s. n.], 2014. - 1 zgibanka ([8] str.) : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Obloke in Hudajužna

908(497.4Hudajužna) 908(497.4Obloke)
SLA Br II 7588 TORKAR S. Obloke
COBISS.SI-ID 37451309

OHK 2018/1 341
TORKAR, Silvo
        Obloke i Hudajužna : istorija i svoeobrazie / [tekst i fotografii Silvo Torkar]. - [S. l. : s. n.], 2014. - 1 zgibanka ([8] str.) : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Obloke in Hudajužna. - Cir.

908(497.4Hudajužna) 908(497.4Obloke)
SLA Br II 7587 TORKAR S. Obloke
COBISS.SI-ID 37451565

OHK 2018/1 342
TORKAR, Silvo
        Obloke in Hudajužna : zgodovina in istovetnost / [besedilo in fotografiji Silvo Torkar]. - [S. l. : s. n.], 2014. - 1 zgibanka ([8] str.) : ilustr. ; 21 cm

908(497.4Hudajužna) 908(497.4Obloke)
SLA Br II 7586 TORKAR S. Obloke
COBISS.SI-ID 66131554

OHK 2018/1 343
TRNOVŠEK, Tadej
        Stiški urbarji iz 16. stoletja / [[besedilo], fotografija] Tadej Trnovšek ; [angleški prevod Sunčan Stone]. - Stična : Muzej krščanstva na Slovenskem, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 530 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 521-524. - Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-93529-5-3

347.236.2(497.4Stična)"15"
ZGO D 9020 94(497.4)"15/17" TRNOVŠEK T. Stiški urbarji

COBISS.SI-ID 292620032

OHK 2018/1 344
TROBIŠ, Smiljan, 1956-
        Ko tišina me objame : molitve / Smiljan Trobiš ; skulpture Rudi Škof ; [spremna beseda Stanislav Matičič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Spes, 2015 (Novo mesto : Špes grafični studio). - 39 str. : ilustr. ; 15 cm

300 izv. - O pesmih z naslovom "Ko tišina me objame" Smiljana Trobiša / Stanislav Matičič: str. 35-37. - O avtorju: str. 38

ISBN 978-961-6621-10-6

821.163.6-1 27-29
SLA L.A I 7224 TROBIŠ S. Ko tišina
COBISS.SI-ID 278550016

OHK 2018/1 345
TROBIŠ, Smiljan, 1956-
        Prelivi slik, besed in oblik : pesmi ob likovih delih / Smiljan Trobiš ; [uvodna beseda Jože Bartolj ; o likovnih delih Jožef Matijevič ; fotografije Matej R. Škof ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Spes, 2018. - 132 str. : ilustr. ; 22 cm

Pesmi ob slikah - nekaj uvodnih misli / Jože Bartolj: str. 4-5. - O pesmih Smiljana Trobiša, nastalih na koloniji / Nataša Petrov: str. 7. - "Svet je bogatejši, ker smo tu ---" / Jožef Matijević: str. 116-117

ISBN 978-961-6621-25-0

821.163.6-1 75/76
SLA L.A II 7595 TROBIŠ S. Prelivi
COBISS.SI-ID 293067520

OHK 2018/1 346
TRÜBNER, Wilhelm
        Trübner : des Meisters Gemälde in 450 Abbildungen / herausgegeben von Jos. Aug. Beringer. - Stuttgart ; Berlin : Deutsche Verlags-Anstalt, 1917. - XXXVIII, 392 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben ; 26. Bd.)

Kazalo. - Bibliografija: str.389-390

75(430):929Trübner Wilhelm
UMZG M/Tru/1
COBISS.SI-ID 65993826

OHK 2018/1 347
TURA, Cosimo
        Cosmè Tura / Marcello Toffanello. - Firenze : Giunti, 2007. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 237 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-05329-8

75.034.4(450):929Tura C.
UMZG Per Č 237 M/Tura/5
COBISS.SI-ID 66060642

OHK 2018/1 348
TURK, Boštjan Marko
        Kota 101 : kronika črne utopije titoizma / Boštjan Marko Turk. - Ljubljana : Philopatridus : Illyricus ; Radenci : Društvo za raziskovanje zgodovine, 2017 (natisnjeno v EU). - 774 str. ; 24 cm

O avtorju: str. 721. - Bibliografija: str. 731-746. - Résumé. - Kazalo

ISBN 978-961-285-986-2

323(497.4) 329.15(497.4) 321.64
SOC 32 TURK B. M. Kota 101 ZGO D 9021 94(497.4)"1945/%" TURK B. M. Kota 101

COBISS.SI-ID 292779264

OHK 2018/1 349
TURNER, Joseph Mallord William
        Turner / Ian Warrell. - Firenze : Giunti, 2004. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 203 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 88-09-03886-X
ISBN 978-88-09-03886-8

75.035(410):929Turner J.M.W.
UMZG Per Č 203 M/Turn/15
COBISS.SI-ID 66033762

OHK 2018/1 350
        L'UNIVERSALITÉ de Pouchkine / publié sous la direction de Michel Aucouturier et Jean Bonamour. - Paris : Institut d'études slaves, cop. 2000. - 485 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Bibliothèque russe de l'Institut d'études slaves ; t. 104)

"Colloque international ... organisé par l'Institut d'études slaves et le Centre de recherches sur les littératures et civilisations slaves de l'Université de Paris-Sorbonne, 29 Septembre-2 Octobre 1999" --> na vzor. nasl. str. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 2-7204-0347-4 (Broš.)

821.161.1.09Puškin A. S.
SLA Zb II 994/104 L'UNIVERSALITÉ
COBISS.SI-ID 66151266

OHK 2018/1 351
        UPRIZORITVENE umetnosti, migracije, politika : slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjav / urednica Barbara Orel ; [prevod razprav v slovenščino Aleksandra Rekar ; prevod povzetkov v angleščino Jana Renée Wilcoxen]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Akademija za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani, 2017 (Ljubljana : Birografika Bori). - 504 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetki ; Abstracts. - Kazalo

ISBN 978-961-06-0000-8

792.054(497.4):316.7(082)
PRK 11636 792 UPRIZORITVENE Orel B. (ur.) SLA Zb II 1742 UPRIZORITVENE
COBISS.SI-ID 293054464

OHK 2018/1 352
URBAS, Janja
        [Slovnični priročnik k učbeniku Situacije, mnenja, vaje] : grammatičeskoe priloženie : MRJ II, lektorat / Janja Urbas. - Lj[ubljana]. : (J. Urbas], [20]09. - 81 str. : preglednice ; 30 cm

Interno študijsko gradivo. - Cir. in lat.

811.161.1(076)
SLA R.L II 660 URBAS J. [Slovnični
COBISS.SI-ID 66109538

OHK 2018/1 353
        Die VIELEN Väter und Mütter Österreichs : Vorträge im Rahmen der Klassensitzung der philosophisch-historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften am 13. Oktober 2016. - Wien : Präsidium der Österreichische Akademie der Wissenschaften, 2017. - 36 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Forschung und Gesellschaft ; 10)

Bibliografija pri posameznih prispevkih

930(436)
ZGO C 6866 94(436-89) VIELEN Väter
COBISS.SI-ID 66030178

OHK 2018/1 354
        VIRTUAL reconstructions and computer visualisations in archaeological practice / Nenad Tasić, Predrag Novaković & Milan Horňák (eds.). - 1st ed. = 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 110 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Conpra series ; vol. 4)

200 izv.

ISBN 978-961-237-970-4

902:004(082)
ARH 020-VI 40,5/4 ARH 020-VI 40,5/4 D
COBISS.SI-ID 292699392

OHK 2018/1 355
        VLADIMIR Solov´ev und Friedrich Nietzsche : eine deutsch-russische kulturelle Jahrhundertbilanz / Urs Heftrich, Gerhard Ressel (Hrsg.). - Frankfurt am Main ; New York : P. Lang, cop. 2003. - vII, 573 str. ; 21 cm. - (Trierer Abhandlungen zur Slavistik ; Bd. 1)

"... im Marz 2001 and der Universität Trier Experten ... zu einem Symposion 'Vladimir Solov´ev und Friedrich Nietzsche - eine deutsch-russische kulturelle Jahrhundertbilanz' zusammengekomen." ---> hrbet ov. - Besedila v angl., nem. in ruš. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 3-631-50800-X (Broš.)

1Solov´ëv V. S. 82.09 930.85 1Nietsche F.
SLA Zb II 1734/1 VLADIMIR SOLOV´EV
COBISS.SI-ID 66067554

OHK 2018/1 356
VOGRIN, Aljaž
        Primerjava Kafkove Preobrazbe z njenima filmskima adaptacijama : filozofski in literarno-teoretski vidiki : diplomsko delo / Aljaž Vogrin. - Ljubljana : [A. Vogrin], 2017. - 44 str. ; 30 cm

Oddano tudi na el. optičnem disku (CD-ROM). - Mentorici Vanesa Matajc, Eva Dolar Bahovec. - Bibliografija: str. 43. - Izvleček ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za filozofijo

821.112.2.09Kafka F.:14
FIL DiplB XI.5 VOGRIN A. Primerjava Kafkove PRK DiplB 282/BD VOGRIN A. Primerjava
COBISS.SI-ID 66109282

OHK 2018/1 357
VRČON, Kristina
        Primerjava prevodov poezije študentk prevajalstva in pesnikov mlajše generacije : magistrsko delo / Kristina Vrčon. - Ljubljana : [K. Vrčon], 2017. - V, 120 f. ; 30 cm

Zaključno delo druge stopnje bolonjskega programa. - Mentorica Nike Kocijančič Pokorn. - Bibliografija: f. 70-74. - Izvleček ; Abstract ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za prevajalstvo

81'255.4:821.111-1Zephaniah B.=163.6(043.2)
GER MagB VRČON K. Primerjava
COBISS.SI-ID 65987938

OHK 2018/1 358
VREČAR, Tomislav
        [Second]
        2nd hand emotions / Tomislav Vrečar. - Ljubljana : Center za slovensko književnost, 2015 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Aleph ; 173)

400 izv. - Spremna beseda Roka Vevarja na zavihkih ov. - Ov. nasl.: 2-nd hand Emotions

ISBN 978-961-6789-46-2

821.163.6-311.2
SLA L.A II 2316/173 VREČAR T. 2nd hand 1, 2

COBISS.SI-ID 282409728

OHK 2018/1 359
VRTOVEC, Neža Kristina
        Vergilijeva 4. ekloga v zgodnjekrščanskem obdobju : diplomsko delo / Neža Kristina Vrtovec. - Ljubljana : [N. K. Vrtovec], 2016. - 41 str. ; 30 cm

Mentorica Sonja Weiss. - Bibliografija: str. 37-38. - Izvleček ; Abstract: Virgil's Fourth Eclogue during the early Christian period. - Univ. v Ljubljana, Filozofska fak., Oddelek za klasično filologijo

821.124Vergilius"-01"(043.2)
KLF DiplB VRTOVEC N. K. Vergilijeva 4. ekloga

COBISS.SI-ID 66113122

OHK 2018/1 360
VUILLARD, Éric
        L'ordre du jour : récit / Éric Vuillard. - 1re éd. - Arles : Actes Sud, 2017. - 150 str. ; 19 cm. - (Un endroit où aller ; 278)

Prix Goncourt, 2017

ISBN 978-2-330-07897-3

821.133.1-311.6=133.1
ROM 840 VUILLARD E. Ordre
COBISS.SI-ID 1113938014

OHK 2018/1 361
WALKER, Michael B., 1942-
        The psychology of gambling / by Michael B. Walker. - 1st. ed. - Oxford [etc.] : Pergamon, 1992. - VIII, 262 str. : tabele ; 24 cm. - (International series in experimental social psychology)

Bibliografija: str. 244-255. - Kazali

ISBN 0-08-037263-5

159.97:615.015.6
CC-APA: 3217 3210
PSI 159.97 WALKER M. B. Psychology
COBISS.SI-ID 66160738

OHK 2018/1 362
WALKER, Michael J.
        Palaeolithic pioneers : behaviour, abilities, and activity of early Homo in European landscapes around the western Mediterranean basin ~1.3-0.05 Ma / Michael J. Walker. - Oxford : Archaeopress, 2017. - I, 197 str. ; 25 cm. - (Archaeopress archaeology)

Bibliografija: str. 117-197. - Vsebina: Machine generated contents note: ; 1. Introduction ; 2. Background ; 3. Significant Matters of Quaternary Early Human Palaeobiology ; 4. Early Homo: Life-History, Stone artifacts, Stone tools, Dispersal ; 5. Evidence from southern Europe before the Jaramillo sub-chron ; 6. Humans in southwestern Europe between the Jatamillo sub-chron and the Matuyama-Brunhes boundary ; 7. After the Matuyama-Brunhes boundary: the Early Middle Pleistocene in western Mediterranean Europe ; 8. The later Middle Pleistocene and onset of the early Late Pleistocene in western Mediterranean Europe ; 9. Problems of MIS-4 and MIS-3 ; 10. Whatever happened to...?

ISBN 978-1-78491-620-6
ISBN 1-78491-620-X
ISBN 978-1-78491-621-3 (e-pdf)

902
ARH 012 47
COBISS.SI-ID 66145378

OHK 2018/1 363
WARREN, Paul, 1958-
        Introducing psycholinguistics / Paul Warren. - 5th printing. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017, cop. 2013. - XIV, 273 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Cambridge introductions to language and linguistics)

Bibliografija: str. 255-268. - Kazalo

ISBN 978-0-521-11363-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-521-13056-1 (broš.)

81'23=111
GER 800:159.9 WARREN P. Introducing
COBISS.SI-ID 66158946

OHK 2018/1 364
WICKHAM, Chris, 1950-
        Medieval Europe / Chris Wickham. - New haven ; London : Yale University Press, 2016. - 335 str., [24] str. barvnih pril. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 288-315. - Kazalo

ISBN 978-0-300-20834-4

94(4)"0375/1492"
ZGO D 9022 94(100)"03/14" WICKHAM C. MedievalEurope

COBISS.SI-ID 66072418

OHK 2018/1 365
        WILD things : recent advances in palaeolithic and mesolithic research / edited by Frederick W.F. Foulds ... [et al.]. - Oxford ; Philadelphia : Oxbow Books, 2015. - VIII, 201 str. : ilustr. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=967529 (Dostopno tudi na:) - EBSCOhost. - Vsebina: Chronology of the mid upper palaeolithic of European Russia : problems and prospects / Natasha Reynolds ; Invisible individuals, visible groups : on the evidence for individuals and groups at the lower palaeolithic site of Caddington, Bedfordshire, UK / Frederick W.F. Foulds ; Alpine "hunters" from the middle mesolithic to early neolithic : a contribution to the study of lithic industries from two high altitude loci (Gerland and La Mare) in Vercors, northern French Alps / Alexandre Angelin ; The phenomenon of mesolithic settlement within the Bohemian paradise area Czech Republic / Petr Šída, Marta Moravcová, Dagmar Vokounová Franzeová and Jan Prostředník ; Palaeoenvironments and prehistoric interactions in northern France from the Eemian interglacial to the end of the Weichselian middle pleniglacial / Jean-Luc Locht, Emilie Goval, Pierre Antoine, Sylvie Coutard, Patrick Auguste, Clément Paris and David Hérisson ; The feasibility of reconstructing neanderthal demography as an approach to examining extinction / Danae Rebecca Dodge ; Le Cuzoul de Gramat (Lot, France) : a key sequence for the early holocene in Southwest France / Nicolas Valdeyron, Aureade Henry, Benjamin Marquebielle, Bruno Bosc-Zanardo, Bernard Gassin, Sylvene Michel and Sylvie Philibert ; Human craniometric variation supports discontinuity at the late glacial maximum in Europe / Ciarán Brewster, Ron Pinhasi and Christopher Meiklejohn ; Funerary contexts : the case study of the mesolithic shellmiddens of Muge (Portugal) / Olívia Figueiredo, João Cascalheira, João Marreiros, Telmo Pereira, Cláudia Umbelino and Nuno Bicho ; Fire as a component of mesolithic funerary rituals : charcoal analyses from a burial in Cabeço da Amoreira (Muge, Portugal) / Patrícia Diogo Monteiro, João Cascalheira, João Marreiros, Telmo Pereira and Nuno Bicho ; Animal magic : the discovery of upper palaeolithic parietal art in Cathole Cave Gower Peninsula, south Wales / George Nash ; Ideology of the hunt and the end of the epi-palaeolithic / Piotr Jacobsson ; Animal exploitation strategies in eastern Aquitaine (France) during the last glacial maximum / Jean-Christophe Castel, Myriam Boudadi-Maligne, Sylvain Ducasse, Caroline Renard, François-Xavier Chauvière, Delphine Kuntz and Jean-Baptiste Mallye ; Locating potential mesolithic fish sites in Britain using predictive modelling : applying the "fishing site model" to British conditions / Kris Hall ; Foragers and farmers in mesolithic/neolithic Europe, 5500-3900 cal. BC : beyond the anthropological comfort zone / Peter Rowley-Conwy

ISBN 978-1-78297-746-9 !
ISBN 1-33620-874-0
ISBN 978-1-33620-874-2
ISBN 1-78297-746-5

903
ARH 012 46
COBISS.SI-ID 66121058

OHK 2018/1 366
WILKINSON, Toby
        The Thames & Hudson dictionary of ancient Egypt : with 316 illustrations, 163 in colour / Toby Wilkinson. - London : Thames & Hudson, 2008. - 272 str. : ilustr., zvd. ; 21 cm. - (World of art)

Bibliografija: str. 270-271

ISBN 978-0-500-20396-5

94(32)(031)
ARH 022 23,4
COBISS.SI-ID 62601473

OHK 2018/1 367
WITZ, Konrad, 1400-1444/46
        Konrad Witz / Josef Gantner. - In Wien : Schroll & Co., cop.1942. - 36, 74 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Sammlung Schroll)

Bibliografija: str. 36

75(494):929Witz K.
UMZG M/Witz/1
COBISS.SI-ID 66089314

OHK 2018/1 368
WITZ, Konrad, 1400-1444/46
        Konrad Witz / text Walther Ueberwasser. - Basel : Cratander, [1938]. - XXIII, [96] str. : ilustr. ; 37 cm. - (Basler Kunstbücher ; Bd. 1)

Bibliografija z opombami na dnu str.

75(494):929Witz K.
UMZG M/Witz/2
COBISS.SI-ID 66108770

OHK 2018/1 369
WRIGHT, Frank Lloyd, 1867-1959
        Frank Lloyd Wright / Luciana Miotto. - Firenze : Giunti, 2009. - 50 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Art e dossier, ISSN 0394-0179)

Publikacija je priloga k št. 256 Art e dossier. - Bibliografija: str. 50

ISBN 978-88-09-06457-7

72(73):929Wright F.L.
UMZG Per Č 256 M/Wri/11
COBISS.SI-ID 66089058

OHK 2018/1 370
XU Yun, Susan
        Translation of autobiography : narrating self, translating the other / by Susan Xu Yun. - Amsterdam ; Philadelphia : J. Benjamins, cop. 2017. - VIII, 230 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Benjamins translation library (BTL), ISSN 0929-7316 ; vol. 136)

Besedilo v angl., številni besedilni primeri tudi v kit. - Bibliografija: str. 213-219. - Kazalo

ISBN 978-90-272-5883-0

81'255.4:929Yew L. K.
GER 81'255.4 XU YUN S. Translation of
COBISS.SI-ID 66104674

OHK 2018/1 371
ZABUKOVEC, Urša
        Vseživo : eseji / Urša Zabukovec. - Ljubljana : KUD Logos, 2017 (Begunje : Cicero). - 174 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Collectanea ; 09)

400 izv.

ISBN 978-961-7011-45-6 (12 EUR)

821.163.6-4
PRK 11644 821.163.6 ZABUKOVEC U. Vseživo SLA Var II 1173/09 ZABUKOVEC U. Vseživo
COBISS.SI-ID 292617472

OHK 2018/1 372
ZAGERNIK, Matej, 1994-
        Simbolne forme v "Dark Souls" : diplomsko delo / Matej Zagernik. - Ljubljana : [M. Zagernik], 2017. - 27 f. ; 31 cm

Mentor Borut Ošlaj. - Bibliografija: f. 25. - Izvleček ; Abstract : Symbolic forms in "Dark Souls". - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak., Oddelek za filozofijo

111:165.02
FIL DiplB VI ZAGERNIK M. Simbolne forme
COBISS.SI-ID 66157922

OHK 2018/1 373
ZIBELNIK, Luka, 1980-
        Podoba Juda v slovenski prozi do 1933 : doktorska disertacija / Luka Zibelnik. - Ljubljana : [L. Zibelnik], 2017. - f. a-d,166 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=99520. - Mentor Aleksander Bjelčevič. - Bibliografija: f. 157-166. - Povzetek ; Abstract: The image of the Jews in Slovenian prose until 1933. - Univ. v Ljubljani, Filozofska fak.,

821.163.6.09-"-1933"3(043.3) 159.922.4(=411.16):821.163.6(043.3)
SLA Diss 301 ZIBELNIK L. Podoba
COBISS.SI-ID 293371136

OHK 2018/1 374
ZUPAN Sosič, Alojzija
        Teorija pripovedi / Alojzija Zupan Sosič. - Maribor : Litera, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 451 str. ; 26 cm. - (Knjižna zbirka Znanstvena literatura)

500 izv. - Bibliografija: str. 387-416. - Povzetek ; Synopsis. - Kazali

ISBN 978-961-7018-47-9

82.0-3
GER 82.08-3 ZUPAN SOSIČ A. Teorija pripovedi PRK 11608 82.0-3 ZUPAN SOSIČ A. Teorija pripovedi 1-4 SLA L.H II 5790 ZUPAN SOSIČ A. Teorija 1, 2

COBISS.SI-ID 91812097

OHK 2018/1 375
ŽUNKOVIČ, Igor
        Evolucija in literatura : literarni darvinizem v precepu literarne vede / Igor Žunkovič ; [prevod povzetka Sergej Hvala]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018 (Ljubljana : Birografika Bori). - 165 str. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 149-162. - Kazalo. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-06-0004-6

82.0:575.8
PRK 11642 82.0 ŽUNKOVIČ I. Evolucija 1-3
COBISS.SI-ID 293257472


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO