UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
Revije z e-dostopom
OHK-SLAVISTIKA
Zap. št. ISSN Naslov Kol. vrsta elektronskega dostopa  URL naslov   URL naslov 
1 0012-6756 Družba narodov  1 prost dostop http://magazines.russ.ru/druzhba/  
2 0130-9730 Filologičeskie nauki 1 /    
3 0449-363X Filologija 1 prost dostop http://hrcak.srce.hr/filologija?lang=en  
4 1027-3964 Itogi
1 prost dostop http://www.itogi.ru/  
5 1605-7880 Izvestija Akademii nauk. Serija literatury i
jazyka
1 /    
6 0021-6941 Język polski 1 dostopna samo kazala http://www.jezyk-polski.pl/index.html  
7 0350-185X Južnoslovenski filolog 1 /    
8 0454-0689 Književnost i jezik 1 /    
9 0130-3414 Literatura v škole 1 /    
10 1124-657X Mladika 1 /    
11 0131-2332 Moskva  1 /    
12 0130-741X Neva  1 prost dostop http://magazines.russ.ru/neva/  
13 0869-6365 Novoe literaturnoe obozrenie  1 prost dostop http://magazines.russ.ru/nlo/  
14 0130-7673 Novyj mir
1 prost dostop http://magazines.russ.ru/novyi_mi/  
15 1070-5465 Palaeoslavica   1 kazala http://palaeoslavica.com/index.html  
16 0031-0514 Pamiętnik literacki 1 dostopna kazala http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=211  
17 0078-866X Pamiętnik slowianski 1 dostopna kazala in povzetki http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/cgi-bin/getpis.cgi?czas=Pamietnik+Slowianski+%28Slavonic+Diary%29 http://www.semper.pl/wlodek/pam.html
18 0304-422X Poetics 1 ScienceDirect; DiKUL (Revija je dostopna iz prostorov UL in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene UL.)
http://www.sciencedirect.com/  http://dikul.uni-lj.si/V/L3DJYA4SVPRN31DNPVAEKHTYQCTF5ECI7Y5U9EY2DJU6U1UCLM-06555?RN=106747844&pds_handle=GUEST
19 1845-7762 Poezija 1 /    
20 0304-3487 Russian linguistics 1 SpringerLink; DiKUL (Revija je dostopna iz prostorov UL in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene UL.) http://www.springerlink.com/ http://dikul.uni-lj.si/V/L3DJYA4SVPRN31DNPVAEKHTYQCTF5ECI7Y5U9EY2DJU6U1UCLM-06555?RN=106747844&pds_handle=GUEST
21 0304-3479 Russian literature 1 ScinceDirect; DiKUL (Revija je dostopna iz prostorov UL in z oddaljenim dostopom za študente in zaposlene UL.) http://www.sciencedirect.com/ http://dikul.uni-lj.si/V/L3DJYA4SVPRN31DNPVAEKHTYQCTF5ECI7Y5U9EY2DJU6U1UCLM-06555?RN=106747844&pds_handle=GUEST
22 0131-6117 Russkaja reč'  1 /    
23 0036-0384 Russkij jazyk za rubežom 1 /    
24 0869-544X Slavjanovedenie 1 /    
25 0037-6795 The Slavonic and East European review 1 print + online (Ebsco): ni urejeno    
26 0038-5972 Sovremenost 1 /    
27 0867-0633 Teksty drugie 1 dostopna kazala in tudi nekaj polnih tekstov http://www.ibl.waw.pl/index.php?strona=212  
28 1813-1921 Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Serija 9, Filologija, vostokovedenie, žurnalistika 1 dostopna samo kazala in povzetki člankov http://vestnik.unipress.ru/  
29 0373-658X Voprosy jazykoznanija 1 /    
30 0042-8795 Voprosy literatury  1 prost dostop http://magazines.russ.ru/voplit/ http://voply.livejournal.com
31 0044-3492 Zeitschrift für slavische Philologie 1 /    
32 0751-0357 Zeszyty literackie 1 prost dostop http://www.zeszytyliterackie.pl/  
33 0321-1878 Zvezda 1 prost dostop http://magazines.russ.ru/zvezda/  
             
             
1 1318-3680 Apokalipsa 1 kratka vsebina posameznih številk http://www.kud-apokalipsa.si/  
2 0012-2068 Dialogi 1 kazala http://www.aristej.si/slo/dialogi/index.html  
3 0350-8935 2000 1 kazala http://www.drustvo-dvatisoc.si/pregled_revij  
4 0353-5606 Fontana 1 /    
5 0021-6933 Jezik in slovstvo 1 prost dostop http://www.jezikinslovstvo.com/ http://www.dlib.si/v2/Default.aspx
6 0023-2424 Knjižnica 1 prost pristop do el. izdaje (ISSN 1581-7903) http://revija-knjiznica.zbds-zveza.si/  
7 0353-9237 Knjižničarske novice 1 dostop samo z geslom http://www.nuk.uni-lj.si/knjiznicarskenovice/v2/knjiznicarskenovice.aspx  
8 0353-5622 Literatura 1 /    
9 0459-8210 Loški razgledi 1 cele številke (2004-2006), članki  (1954-2003) http://www.dlib.si/v2/Default.aspx  
10 0351-367X Mentor 1 /    
11 0352-7808 Mostovi 1 prost dostop do kazal in povzetkov http://www.dztps.si/slo/index.html  
12 0351-9805 Nova revija 1 /    
13 1855-5705 Otočjeo. 1 /    
14 0351-5141 Otrok in knjiga 1 /    
15 1855-8747 Pogledi 1 prost dostop http://www.pogledi.si/  
16 0350-5723 Primorska srečanja 1 /    
17 0555-2419 Problemi 1 prost dostop (1968-2003)  http://www.dlib.si/v2/Default.aspx http://www.drustvo-dtp.si/
18 0353-6750 Rast 1 prost dostop (v arhivu od leta 2010) http://kultura.novomesto.si/si/revija-rast/  
19 0350-6894 Slavistična revija 1 prost dostop http://www.ff.uni-lj.si/publikacije/sr/okvir.html  
20 0353-1724 Slovenska bibliografija. A, Serijske publikacije 1 prost dostop http://www.nuk.uni-lj.si/sb/  
21 0353-1716 Slovenska bibliografija. Knjige 1 prost dostop http://www.nuk.uni-lj.si/sb/  
22 0038-0482 Sodobnost 1 prost dostop (dostopni le nekateri članki) http://www.sodobnost.com/  
23 1408-8363 Stati inu obstati 1 prost dostop http://www.drustvo-primoztrubar.si/sl/stati_inu_obstati/vse_stevilke  
24 1318-1483 Šolski razgledi 1 prost dostop http://www.solski-razgledi.com/revije.asp  
25 1318-1238 Tretji dan 1 prost dostop http://www.drustvo-skam.si/td/  
26 1318-2498 Zgodovina za vse 1 prost dostop do povzetkov http://www.zdc.si/slo/revija/revija.html  
27 0351-5664 Znamenje 1 /    
28 1408-645X Zvon 1 /