Back to top

NAVODILA in URNIK ZA PREDMET ŠPORT IN HUMANISTIKA - klikni na datoteko 

urnik_in_navodila_2018-2019.pdf

 

ŠTUDENTI VPISANI NA »BOLONJSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM«

Vsi študenti in študentke, ki ste vpisani v prenovljene bolonjske študijske programe lahko izberete splošni izbirni predmet »Šport in humanistika« ovrednoten s 5 ECTS kreditnimi točkami. Znotraj predmeta se lahko usmerite na prvi bolonjski stopnji v filozofijo športa, sociologijo športa ter medicino in preventivo, ter na drugi bolonjski stopnji v sociologijo športa II. In zgodovino športa. Predmet je sestavljen iz teoretičnega dela ter praktičnega dela. Praktični del predmeta (katerokoli športno panogo na urniku, ne glede na usmeritev pri predmetu »Šport in humanistika«) si izbere vsak študent sam iz katerega tudi na koncu opravlja praktični izpit. Študent mora biti na praktičnem delu vsaj 10x na semester kar je pogoj za opravljanje praktičnega dela izpita. Omenjenega predmeta ne smemo mešati s predmetom na centru za univerzitetni šport, ker ne gre za isti predmet - predmeta sta ločena.  

 

ŠTUDENTI S STATUSOM ŠPORTNIKA

Študenti in študentke s statusom kategoriziranih športnikov po kriterijih OKS – ZŠZ so opravičeni prisotnosti na praktičnih urah predmeta. Obveznost izpolnijo z ustreznimi dokazili o svoji tekmovalni aktivnosti. Vsi tisti, ko so opravičeni športne vzgoje zaradi zdravstvenih razlogov, lahko prinesejo zdravniška opravičila predavateljem športne vzgoje na govorilne ure do 15.novembra. 

 

ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI

V letošnjem študijskem letu imajo študenti s posebnimi potrebami možnost izbire splošnega izbirnega predmeta Šport in humanistika. Ravno tako, lahko izberejo športno panogo zgolj kot obliko rekreacije. Športi med katerimi lahko izbirajo so objavljeni na urniku (vsi športi nosilca Maje Krpan Božič). Po obveznem predhodnem pogovoru preko elektronske pošte ali telefona, se bomo dogovorili o ustreznosti izbire vadbe.

urnik_in_navodila_2018-2019.pdf

 

 

VSE INFORMACIJE GLEDE REZULTATOV TEORETIČNIH IZPITOV DOBITE PRI PREDAVATELJIH ŠPORTNE VZGOJE:

 

PRED. GREGOR HRIBAR - SOCIOLOGIJA ŠPORTA 1 IN 2

PRED. ALEŠ MOČNIK - FILOZOFIJA ŠPORTA

PRED. METKA JERMAN ŠENICA - MEDICINA IN PREVENTIVA, ZGODOVINA ŠPORTA