Back to top

Kaj potrebujem za izpis?

 

V primeru, da se želite izpisati iz Filozofske fakultete, lahko to storite osebno na Referatu za dodiplomski študij med uradnimi urami (vsak dan med 11. in 13. uro, ob sredah do 15. ure) ali po pošti.

Za izpis potrebujete obrazec za izpis, ki ga izpolnite in podpišete in študentsko izkaznico.

V primeru vaše odsotnosti vas lahko izpiše oseba, ki jo pisno pooblastite.

 

Referat za dodiplomski študij, oktober 2017