Back to top

Kaj potrebujem za izpis?

 

V primeru, da se želite izpisati iz Filozofske fakultete, to storite osebno na Referatu za dodiplomski študij med uradnimi urami (vsak dan med 11. in 13. uro, ob sredah do 15. ure).

Za izpis potrebujete:

  • originalno maturitetno spričevalo oz. spričevalo o zaključku štiriletnega srednješolskega programa, če ste zaključili srednjo šolo pred 1. 6. 1995 (če imate na njem zaznamek, da ste vpisani na Filozofsko fakulteto),

  • indeks (če ga imate),

  • študentsko izkaznico,

  • obrazec za izpis, ki ga izpolnite in podpišete.

V primeru vaše odsotnosti vas lahko izpiše oseba, ki jo pisno pooblastite.

 

Referat za dodiplomski študij, maj 2017