Back to top

Lektorat Slovenščine za tuje študente

 

V študijskem letu 2016/17 se bo za tuje študente vseh članic Univerze v Ljubljani, ki so redno vpisani v študijske programe prve ali druge bolonjske stopnje, izvajal predmet Slovenščina kot tuji jezik – lektorat 1 (3 kreditne točke ECTS, šifra predmeta: 8103). Predmet je akreditiran v okviru prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Slovenistika.

 

Vpišejo ga lahko študenti, ki imajo v svojih programih možnost izbire zunanjega izbirnega predmeta za 3 KT. Predmet je možno vpisati in obiskovati v zimskem ali poletnem semestru.

 

Predmet se bo izvajal v obliki tečaja slovenskega jezika in je namenjen tujim govorcem, ki se želijo sporazumevati in študirati v slovenščini. Izvedba se prilagaja stopnji predznanja udeležencev. Lektorat poteka en semester, dvakrat tedensko po dve šolski uri. Obveznost študenta je najmanj (80-odstotna prisotnost na urah, sprotno opravljanje nalog in zaključni test.

Predvideni urnik za poletni semester je ob ponedeljkih od 18.00 do 20.15 v predavalnici 209c in ob petkih od 8.00 do 9.35 v predavalnici 04.

 

Študenti, ki bodo predmet obiskovali v zimskem semestru in lektorat uspešno zaključili, bodo imeli možnost nadaljevanja učenja slovenščine z obiskovanjem predmeta Slovenščina kot tuji jezik - lektorat 2 (3 kreditne točke ECTS).

 

Študent se k predmetu prijavi z izpolnjenim obrazcem Izbira predmetov na UL FF za študente drugih visokošolskih zavodov. 

 

Članica, na kateri je študent redno vpisan, z žigom in podpisom uradne osebe na obrazcu potrdi, da dovoljuje vpis tega zunanjega izbirnega predmeta na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in da bodo opravljene obveznosti pri tem predmetu priznane v okviru 5-odstotne zunanje izbirnosti. 

 

Prijave (izpolnjene, žigosane in podpisane obrazce) bo sprejemalo tajništvo Oddelka za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani do 30. 9. 2016 (za zimski semester) in do 10. 2. 2017 (za poletni semester). 

 

O urniku bodo študenti pravočasno obveščeni na svoje e-naslove, ki jih bodo navedli v prijavnici.

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: .