Back to top

 

Interdisciplinarni doktorski študijski program HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE

 

Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede v sodelovanju z Akademijo za glasbo, Teološko fakulteto, Fakulteto za socialno delo ter Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani izvaja Interdisciplinarni doktorski študijski program 3. stopnje Humanistika in družboslovje. Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti programa so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ETCS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo. Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo. Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na naslednjih znanstvenih področjih:

 

Področja, ki jih koordinira Filozofska fakulteta:

1. ANDRAGOGIKA

2. APLIKATIVNE PSIHOLOŠKE ŠTUDIJE

3. ARHEOLOGIJA

4. AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE

5. DIDAKTIKA TUJIH JEZIKOV

6. EKSPERIMENTALNA PSIHOLOGIJA

7. ETNOLOGIJA, KULTURNA IN SOCIALNA ANTROPOLOGIJA

8. FILOZOFIJA

9. GEOGRAFIJA

10. HERITOLOGIJA

11. INFORMACIJSKE VEDE

12. JEZIKOSLOVJE

13. LITERARNE VEDE

14. MUZIKOLOGIJA

15. PEDAGOGIKA

16. PREVODOSLOVJE

17. PSIHOLOGIJA OSEBNOSTI

18. RAZVOJNOPSIHOLOŠKE ŠTUDIJE

19. SLAVISTIČNI ŠTUDIJI

20. SLOVENISTIKA

21. SOCIOLOGIJA KULTURE

22. TEORETSKA PSIHOANALIZA

23. UMETNOSTNA ZGODOVINA

24. ZGODOVINA

 

Področja, ki jih koordinira Fakulteta za družbene vede:

1. ANALIZA POLITIK

2. DIPLOMACIJA

3. DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA

4. JAVNA UPRAVA

5. KOMUNIKOLOGIJA

6. KULTUROLOGIJA

7. MEDNARODNI ODNOSI

8. NOVINARSKE ŠTUDIJE

9. OBRAMBOSLOVJE

10. ODNOSI Z JAVNOSTMI

11. OKOLJSKE IN PROSTORSKE ŠTUDIJE

12. ORGANIZACIJSKO KADROVSKE ŠTUDIJE

13. POLITOLOGIJA

14. PSIHOLOGIJA KOMUNICIRANJA

15. RAZVOJNE ŠTUDIJE

16. SOCIALNA IN POLITIČNA ANTROPOLOGIJA

17. SOCIALNA IN POLITIČNA PSIHOLOGIJA

18. SOCIOLOGIJA

19. ŠTUDIJE VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

20. ŠTUDIJE ŽIVLJENJSKIH POTEKOV

21. TRŽNO KOMUNICIRANJE

22. UPRAVLJANJE IN RAZVOJ ORGANIZACIJ

23. VARNOSTNE ŠTUDIJE

24. VOJAŠKE DRUŽBOSLOVNE ŠTUDIJE

 

Področji, ki jih koordinira Akademija za glasbo:

1. GLASBENA PEDAGOGIKA

2. KOMPOZICIJA IN GLASBENA TEORIJA

 

Področje, ki ga koordinira Akademija za gledališče, radio, film in televizijo:

1. ŠTUDIJI SCENSKIH UMETNOSTI

 

Področja, ki ga skupaj koordinirata Filozofska fakulteta in Fakulteta za družbene vede:

1. AMERIŠKI ŠTUDIJI

2. BALKANSKI ŠTUDIJI

3. DRUŽBOSLOVNA METODOLOGIJA

4. EPISTEMOLOGIJA HUMANISTIKE IN DRUŽBOSLOVJA

5. ETNIČNI IN MIGRACIJSKI ŠTUDIJI

6. EVROPSKE ŠTUDIJE

7. GLOBALIZACIJSKI ŠTUDIJI

8. MEDIJSKI ŠTUDIJI

9. ŠTUDIJI SPOLA

 

Področje, ki ga skupaj koordinirajo Filozofska fakulteta, Fakulteta za družbene vede in Teološka

fakulteta:

1. RELIGIOLOGIJA

 

Področje, ki ga koordinira Fakulteta za socialno delo:

1. SOCIALNO DELO