Back to top

 

Predmetnik in pogoji za napredovanje

Predmetnik

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje obsega 5400 ur oz. 180 ECTS. Od tega je organiziranim oblikam namenjenih 1800 ur oz. 60 ECTS in 3600 ur oz. 120 ETCS individualnemu raziskovalnem delu. 1 ETCS je ovrednotena s 30 urami študentovega dela. Organizirane oblike dela predstavljajo 33,3 %, raziskovalno delo pa 66,7% obveznosti študenta. Predavanja praviloma ne presegajo 20% vseh organiziranih oblik organiziranega pouka. Delež seminarjev, vaj in drugih oblik študija znaša v povprečju več kot 80 %.

 

Organizirane oblike - 60 ECTS

Temeljni predmet I* - 10 ECTS

Temeljni predmet II* - 10 ECTS

Doktorski seminar I** - 10 ECTS

Doktorski seminar II** - 10 ECTS

Zunanji izbirni predmet*** - 10 ECTS

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela komisiji z zagovorom doktorske disertacije  - 10 ECTS

 

*Temeljni metodološki in teoretski predmeti: obvezni za vse študente na določenem področju (izvajanje v organizirani obliki študija oz. prilagojeno številu študentov)

**Doktorski seminarji: omogočajo ožjo usmeritev v izbrano smer študija, ki jo določa izbor teme doktorske disertacije (izvajanje za majhne skupine študentov ali kot individualno delo s študenti)

*** Zunanji izbirni predmet: študent izbere v dogovoru z mentorjem (predmet, ki je akreditiran v drugih študijskih programih 3. stopnje na drugih fakultetah ali univerzah, doma ali v tujini)

 

Druge učne enote  - 120 ECTS

Izdelava dispozivije doktorske naloge - 15 ECTS

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev - 15 ECTS

Individualno raziskovalno delo - raziskovalno delo v skupini/projektu in delo na doktorski disertaciji  - 50 ECTS

Priprava znanstvenega prispevka* za objavo  - 40 ECTS

 

*Objava znanstvenega prispevka

V skladu s študijskim programom mora biti znanstveni prispevek objavljen ali sprejet v objavo najkasneje pred zagovorom doktorske disertacije.

Ustreznost študentovega znanstvenega prispevka pred zagovorom doktorske disertacije potrdijo člani komisije za oceno in zagovor doktorske disertacije oziroma člani Komisije za spremljanje doktorskega študenta.

Če znanstveni prispevek še ni bil objavljen, mora študent predložiti potrdilo uredništva, v katerem je navedeno, da  je znanstveni  prispevek sprejet v objavo in kdaj bo objavljen. Znanstveni prispevek mora biti objavljen do promocije študenta za doktorja znanosti na UL.

 

 

Pogoji za napredovanje

 

Generacije, vpisane od 2013/14 dalje:

Za vpis iz 1. v 2. letnik študija:

  • 40 ECTS iz organiziranih oblik študija

 Za vpis iz 2. v 3. letnik študija:

  • 10 ECTS iz organiziranih oblik študija

  • 15 ECTS-  prijava teme doktorske disertacije

  • 15 ECTS - javna predstavitev teme doktorske disertacije

  • soglasje k temi doktorske disertacije na UL 

 

Generacije, vpisane pred 2013/14:

Za vpis iz 1. v 2. letnik študija:

  • 30 ECTS iz organiziranih oblik študija
  • 15 ECTS - prijava teme in javna predstavitev doktorske disertacije

Za vpis iz 2. v 3. letnik študija:

  • 20 ECTS iz organiziranih oblik študija
  • soglasje k temi doktorske disertacije na UL
 
Pogoj za dokončanje študija in pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti je, da kandidat uspešno opravi vse s programom določene študijske obveznosti v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS in uspešno zagovarja doktorsko disertacijo.