Back to top


16.01.2020

Mentor leta (2019)


Društvo Mlada akademija bo tudi letos najboljšim slovenskim mentorjem doktorskih študentov podelilo nagrado Mentor leta (2019).

 

Pravico do predlaganja svojega mentorja oz. mentorice imajo vsi trenutni doktorski študentje, ki so se vpisali na študij leta 2017 ali prej, in nekdanji doktorski študenti, ki so zagovarjali doktorsko disertacijo leta 2017 ali kasneje.

 

Svojega mentorja lahko predlagajo tako, da do 10. februarja 2020 izpolnijo vlogo, ki je pripravljena v obliki elektronskega obrazca v slovenščini in angleščini. Podrobnosti si lahko preberete na spletni strani.

 

Slavnostna podelitev nagrade bo potekala v marcu 2020 v Ljubljani.15.01.2020

56. seminar slovenskega jezika, literature in kulture - Parada mladih


Ali ste ravnokar diplomirali, magistrirali ali doktorirali? Raziskujete na področju jezikoslovja, književnosti ali v kakšni drugi disciplini humanistike ali družboslovja? Ste prišli do zanimivih rezultatov? Če je tako, vas vabimo k sodelovanju na 56. seminarju slovenskega jezika, literature in kulture. Tema Seminarja je Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Seminar prireja Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; letos poteka od 29. junija do 11. julija. Udeleženci so tuji slovenistični strokovnjaki in študentje, program je sestavljen iz intenzivnih lektoratov, predavanj, delavnic in spremljevalnih strokovnih ter kulturnih prireditev (https://centerslo.si/seminar-sjlk/).

 


Ponujamo 4 predavateljska mesta v seriji Parada mladih. Predvideni datum nastopa je ponedeljek, 6. 7. 2020. V 20-minutnem predavanju na razumljiv, argumentiran in kar se da dinamičen način predstavite svoje raziskovalne rezultate, povezane s krovno temo Seminarja. Poslušali vas bodo in se z vami pogovarjali seminaristi in domači strokovnjaki. Predavanje je v slovenščini.
 


Če vas sodelovanje zanima, vas prosimo, da do 20. februarja 2020 na naslov damjan.huber@ff.uni-lj.si pošljete naslov in povzetek svojega predavanja (v obsegu do 3000 znakov) ter kratko samopredstavitev. O izboru vas bomo obvestili do 5. marca 2020. Avtorice in avtorji sprejetih povzetkov boste morali nato najpozneje do 1. aprila 2020 pripraviti besedilo za monografijo (do 10.000 znakov s presledki), saj seminarska monografija izide pred prireditvijo.08.01.2020

International Conference for Doctoral Students "Authority - Traditon - Originality"


Conference will be held on 23rd April 2020 in Prague, Catholic Theological Faculty of Charles University.

 

The attachment is Call for Papers and Application Form.


DATOTEKE
authority_tradition_originality_2020_cfp_eng.pdf
application_form_2020.docx


08.01.2020

IHSSSC2020 International Student Congress


As the Faculty of Humanities and Social Sciences at Maltepe University, we are proud to announce and invite you for the 8th Annual International Humanities and Social Sciences Student Congress (IHSSSC) organized by Maltepe University. The conference will take place in Istanbul, Turkey between April 02-03, 2020.

 

Since 2013, IHSSSC has brought students from around the world giving them the opportunity to present their research interests and discuss ideas on various important topics in social sciences.
This year, the conference is devoted to the topic of “Pleasure”. Please find in the attachment some sub-topics that will be discussed under this main theme and details on the dates and logistics. Detailed information will be provided upon request.

 

We welcome students at both undergraduate and graduate level from all fields of social sciences to actively participate in IHSSSC 2020. We invite students for abstract submissions. The abstracts will be evaluated by the review committee for paper and poster presentations.

 

There is no registration fee for the Congress.The University will cover all accommodation (including hotel fees as well as breakfast, lunch and dinners) for students whose submission is accepted as paper or poster presentation.

 

Students whose submission is accepted will also have the opportunity to take part in the organization of the conference if they want to.

 

IMPORTANT DATES
Abstract Submission Deadline:  February 24,2020
Notice of Acceptance: March 9,2020
IHSSSC: April 02-03, 2020

 

Registration Form

 

For details please contact: ihsssc@maltepe.edu.tr
IHSSC 2020 website: https://www.maltepe.edu.tr/ihsssc


DATOTEKE
ihssc_2020_main_themes.pdf


06.01.2020

Nagradni natečaj SLORI 2019/2020 za diplomska in podiplomska dela


Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI razpisuje nagradni natečaj za zaključna dela študentov druge in tretje bolonjske stopnje.

 

Z nagradami namerava SLORI spodbuditi mlade in perspektivne diplomirane strokovnjake k študijskemu izpopolnjevanju in raziskovalnemu delu oziroma k sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom pri raziskovalnih projektih.

 

Na SLORI-jev nagradni natečaj 2019/2020 se lahko prijavijo kandidati, ki so diplomirali/magistrirali/doktorirali na univerzah v Italiji, Sloveniji oz. drugih državah v obdobju od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2019, in sicer pod pogojem, da se v preteklih letih na SLORI-jev nagradni natečaj s tem delom še niso prijavili.

 

Kandidati lahko prijavijo naloge, ki predstavljajo pomemben ali izviren prispevek k poznavanju slovenske skupnosti v Italiji, njene družbene strukture, funkcije v sklopu njenega naselitvenega in družbenega prostora, njenih razvojnih procesov na družbenem, kulturnem, političnem, gospodarskem, pravnem in izobraževalnem področju, medetničnih odnosov, identitetnih in jezikovnih praks ter komunikacije. Naloge se lahko osredinjajo tudi na druge manjšinske študije, ki vsebujejo primerjavo s slovensko skupnostjo v Italiji, ali so relevantne za razumevanje slovenske stvarnosti v Italiji.

 

Rok za oddajo prijavne dokumentacije je ponedeljek, 13. 1. 2020, na sedežu inštituta ali po pošti (s priporočenim pismom, oddanim do vključno 13. 1. 2020).

 

Več na www.slori.org .

 

 


DATOTEKE
prijavni_obrazec_nagradni_natecaj_slori_2019_20.pdf