Back to top

Polona Balantič

26.11.2018

Ime in priimek: Polona Balantič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina
Datum: 26.11.2018
Ura in prostor: 13:30, Modra soba
Naslov: Helmut Schmidt in Jugoslavija
Mentor: red. prof. dr. Nećak Dušan