Back to top
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 07.03.2019
Ura in prostor: 18:00, Predavalnica 434
Naslov: Temelji Aristotelove politične filozofije
Mentor: red. prof. dr. Zore Franc

Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 05.03.2019
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Znanstveno publiciranje in uporaba znanstvene literature na manjših univerzah
Mentor: red. prof. dr. Južnič Primož