Back to top

Navodila in postopki

 

Študentske prošnje

Obvestilo za študente, ki odhajajo na študij v tujino

Digitalna identiteta (UL-ID)

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

Stroški zagovora magistrskega dela

Izdaja dvojnika oz. nove študentske izkaznice

Izpis

Sistematski pregledi

 

_________________________________

Študentske prošnje

 

Postopek, roki in navodila za oddajo prošenj so enaki, kot za študente dodiplomskega študija.

  

 Vrsta prošnje OD  DO
     
Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v dodatnem letu 3.7.2017  31.8.2017
 Prošnja za ponovni vpis v letnik (izredni študij)  1.9.2017  20.9.2017
 Prošnja za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov  1.9.2017  20.9.2017
 Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij  1.9.2017  20.9.2017
 Prošnja za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami  1.9.2017  20.9.2017

 

Študenti 2. stopnje prošnje pošljejo na naslov: Filozofska fakulteta, Referat za magistrski študij (2. stopnja), Aškerčeva 2, Ljubljana.

 

_________________________________

Obvestilo za študente, ki odhajajo na študij v tujino

 

Študenti, ki odhajate na študij v tujino, obvezno preberite  OBVESTILO ZA ŠTUDENTE, KI ODHAJAJO NA ŠTUDIJ V TUJINO in ravnajte v skladu z zapisanim. V obvestila so tudi povezave na ustrezne dokumente, ki jih boste potrebovali za urejanje dokumentacije pred odhodom na študij v tujino in po prihodu domov.

 

Več informacij je dostopnih tudi na spletni strani Mednarodne pisarne.

 

_________________________________

Digitalna identiteta (UL-ID)

 

Študenti lahko digitalno identiteto UL-ID uporabljate za knjižnice, brezžično omrežje EDUROAM, spletne učilnice, ...

Več

 

_________________________________

Vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi

 

V prilogi k diplomi se lahko zabeležijo naslednji dosežki študenta v času študija:  

• uradne študijske izmenjave in prakse (ERASMUS, CEEPUS …),

• univerzitetna Prešernova nagrada,

• fakultetna Prešernova nagrada,

• sodelovanje v organih Univerze v Ljubljani (predsednik ŠSUL, podpredsednik ŠSUL, član ŠSUL, tajnik ŠSUL, študent senator UL, mesto v komisijah in delovnih skupinah senata UL in ŠSUL, predstavnik študentov v upravnem odboru UL),

• sodelovanje v organih članice UL (predsednik ŠS, podpredsednik ŠS, tajnik ŠS, član ŠS, študent senator, mesto v komisijah in delovnih skupinah, član upravnega odbora/prodekan študent),

• tutor študent, koordinator tutorjev študentov, demonstrator.  

 

Za vse podatke, ki jih študent želi uveljavljati, mora sam priskrbeti ustrezna dokazila/potrdila.  

 

Študent se za vpis v prilogo k diplomi odloči prostovoljno. V Referatu za magistrski študij (2. stopnje) odda obrazec »Vloga za vpis drugih dosežkov študenta v času študija v prilogo k diplomi« in priloži dokazila/potrdila. Obrazec morajo študenti drugostopenjskih študijskih programov oddati ob prijavi k zagovoru magistrskega dela. Naknadnih vlog in dokazil/potrdil ne bo mogoče upoštevati.

 

_________________________________

Stroški zagovora magistrskega dela

 

Mag. delo oddano v študijskem letu 2016/17

V skladu z drugim odstavkom 20. člena Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani za 2016/17 se stroški zagovora magistrskega dela zaračunajo osebam, ki magistrsko delo oddajo po preteku 24-ih mesecev od zaključka zadnjega vpisanega letnika oziroma dodatnega leta.

 

Cena je objavljena v ceniku za študijsko leto.

 

_________________________________

Izdaja dvojnika oz. nove študentske izkaznice

 

Če ste študentsko izkaznico izgubili ali so vam jo ukradli, morate na Referatu za magistrski študij (2. stopnja) zaprositi za izdajo nove.

Študenti, ki so izkaznico prejeli pred 1. 8. 2013, morajo najprej na Uradnem listu (Dunajska 167, Ljubljana) izvesti preklic študentske izkaznice in s potrdilom, ki ga prejmejo, v referatu naročiti izdelavo nove izkaznice.

Za študentske izkaznice, izdane po 1. 8. 2013, preklic v Uradnem listu ni več potreben.

Študent za izdajo dvojnika oz. nove študentske izkaznice izpolni obrazec in ga odda v Referatu za magistrski študij (2. stopnja). Izdaja nove študentske izkaznice je plačljiva v skladu s cenikom.

 

_________________________________

Izpis

 

Če se želite izpisati iz Filozofske fakultete, to storite osebno na Referatu za magistrski študij (2. stopnja) v času uradnih ur ali dokumentacijo pošljete po pošti. Za izpis potrebujete: indeks (če ga imate), študentsko izkaznico, obrazec za izpis, ki ga izpolnete in podpišete. V primeru vaše odsotnosti vas lahko izpiše oseba, ki jo pisno pooblastite.

 

_________________________________

Sistematski pregledi

 

Študenti boste o sistematskih pregledih obveščeni preko spletnih strani, oglasne deske referata in tudi preko elektronske pošte.

Zgibanka ZD