Back to top

 

Prejemniki študentske Prešernove nagrade Filozofske fakultete v Ljubljani za leto 2006

 

Ime in priimek

Naslov dela

Mentor

1

TOMA STRLE

ZAVESTNA VOLJA IN DEJANJA

doc. dr. Olga Markič

2

TOMAŽ GRUŠOVNIK

WITTGENSTEINOVA FILOZOFIJA PSIHOLOGIJE

doc. dr. Borut Cerkovnik
doc. dr. Olga Markič

3

DENIS MANCEVIČ

TEMELJNE KARAKTERISTIKE BELORUSKEGA MEDIJSKEGA PROSTORA IN PERSPEKTIV POROČANJA BELORUSKIH TISKANIH MEDIJEV O PREDSEDNIŠKIH VOLITVAH 2006

doc. dr. Bernard Nežmah

4

KRISTIANE KONČAN

PRIMERJAVA SPOLNE VZGOJE V ŠOLSTVU V NEMČIJI, NA ŠVEDSKEM IN V SLOVENIJI

prof. dr. Zdenko Medveš

5

URŠKA ARNAUTOVSKA

STALIŠČA SLOVENSKIH MLADOSTNIKOV DO SAMOMORILNOSTI: POVEZAVA Z NEKATERIMI DEJAVNIKI TVEGANJA IN ZADOVOLJSTVOM Z ŽIVLJENJEM

prof. dr. Janez Bečaj
prof. dr. Onja Tekavčič Grad, somen.

6

LUKA LISJAK GABRIJELČIČ

RAZUMETI TOTALITARIZEM INTERPRETACIJE TOTALITARIZMA PRI HANNAH ARENDT, SLAVOJU ŽIŽKU IN VIKTORJU BLAŽIČU

prof. dr. Marta Verginella

7

MILOŠ FON

BIZANTINCI V ISTRI V 6. STOLETJU

prof. dr. Rajko Bratož

8

DEJAN PRŠA

IKONOGRAFIJA KONJENIKA V SLOVENSKI  UMETNOSTI NOVEGA VEKA

doc. dr. Tine Germ
izr. prof. dr. Milček Komelj, somen.

9

KSENIJA BATIČ

»VIRBAVIH 189 LET« ZGODOVINA DRUŽINE IZ LOKAVCA POD ČAVNOM

prof. dr. Rajko Muršič

10

MOJCA ILC

AMERIŠKI SLOVENCI ALI AMERIČANI S SLOVENSKIMI KORENINAMI V METROPOLITANSKEM OBMOČJU CLEVELANDA

doc. dr. Tatjana Resnik Planinc

11

VALERIJA TROJAR

MERJENJE JEZIKOVNE ZMOŽNOSTI DEMETNIH OSEB S POMOČJO BESEDIL, TVORJENIH OB SLIKOVNI PREDLOGI

prof. dr. Marko Stabej

12

ANDREJA KALC

K INTERPRETACIJI POEME ZRAKA MARINE IVANOVNE CVETAJEVE

 prof. dr. Miha Javornik

13

ALENKA MRAZ

ENGLISH – PRIMARY STUDENTS΄ NIGHTMARE  How to Bring English Learning Closer to Low Achievement Students
ANGLEŠČINA – NOČNA MORA OSNOVNOŠOLCEV:Kako približati učenje angleščine učno šibkim učencem

prof. dr. Janez Skela
asist. mag. Mihaela Zavašnik, somen.

14

JANA KRMPOTIČ

MODIFIKACIJE FRAZEMOV V SATIRIČNIH ČASOPISIH

 prof. dr. Stojan Bračič
lekt. mag. Urška Valenčič Arh, somen.

15

TINA KOMEL

ČLEN V ANGLEŠČINI IN FRANCOŠČINI: PRIMERJALNA ANALIZA

doc. dr. Primož Vitez
doc. dr. Marjeta Vrbinc

16

EVA LAJEVEC

PREVZETE BESEDE IZ LATINŠČINE v televizijskih pogovornih oddajah za mladostnike

prof. dr. Erika Kržišnik
prof. dr. Matjaž Babič

17

LEA HLADKY TURK

MODEL LJUDSKE PRAVLJICE IN KITAJSKO  LJUDSKO PROZNO SLOVSTVO

doc. dr. Maja Lavrač
doc. dr. Milena Mileva Blažić, som.
Nataša Vampelj Suhadolnik, som.

18

TINA MAJCEN

ANALIZA PREVODOV KLASIČNE KITAJSKE POEZIJE V SLOVENSKI JEZIK

prof. dr. Boris A.Novak

19

MATJAŽ MATOŠEC

RAZVOJ NEMŠKEGA SAMOSPEVA MED LETOMA 1782 IN 1878: DESET UGLASBITEV GOETHEJEVE BALADE ERLKÖNIG

doc. dr. Leon Stefanija

20

DAŠA KANELLOPULOS

TRDI PREVAJALSKI OREHI OTROŠKE POEZIJE Slovenski prevodi pesmi v pravljici Hrestač in mišji kralj

 prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

21

SIMONA KNAVS

KONCEPT DUHA V PEDAGOŠKI TEORIJI STANKA GOGALE 

izr. prof. dr. Robi Kroflič
izr. prof. dr.Alojzij Slavko Snoj