Back to top

 

Seta Štuhec za delo Dvoinpolrazsežnostna (2,5D) in trirazsežnostna (3D) vizualizacija artefaktov, Oddelek za arheologijo, mentor: izr. prof. dr. Predrag Novaković  in

Aleš Zobec za delo Javna šola, koncepti seksualnosti ter politike gejev in lezbijk Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, mentorica: red. prof. dr. Mojca Kovač Šebart in mentor: izr. prof. dr. Roman Kuhar