Back to top
Ime in priimek: Polona Paulič Podstenšek
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 18.02.2020
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: La escritura creativa en los niveles A1-A2 de ELE a través del microrrelato / Kreativno pisanje pri pouku španščine kot tujega jezika na ravneh A1-A2 s pomočjo mikrozgodbe
Mentor: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria

Ime in priimek: Jošt Jesenovec
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 20.02.2020
Ura in prostor: 12:10, didakt
Naslov: Uporaba tehnik improvizacijskega gledališča pri poučevanju italijanščine in umetnostne zgodovine / L’uso delle tecniche dell’improvvisazione teatrale nell’insegnamento dell’italiano e della storia dell’arte
Mentor: doc. dr. Mertelj Darja

Ime in priimek: Nik Krivec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 21.02.2020
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 012
Naslov: Situacijsko zavedanje in skupinska kohezivnost kot napovednika tekmovalnega rezultata pri ekipnih športih
Mentor: red. prof. dr. Bucik Valentin

Ime in priimek: Alenka Kepic Mohar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 21.02.2020
Ura in prostor: 15:30, Modra soba
Naslov: Vpliv tehnologije in družbenih okoliščin na uredniško delo v Sloveniji
Mentor: izr. prof. dr. Blatnik Andrej

Ime in priimek: Ana Vičar
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Datum: 24.02.2020
Ura in prostor: 13:30, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov: Jeterbenške utrdbe v luči arheoloških in zgodovinskih virov
Mentor: doc. dr. Gaspari Andrej

Ime in priimek: Jernej Pirnat
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 26.02.2020
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 102
Naslov: Pragmatično pismenstvo in družba v poznem srednjem veku na področju Vzhodnih Alp
Mentor: izr. prof. dr. Mlinar Janez

Ime in priimek: Eva Kraševec
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 03.03.2020
Ura in prostor: 16:00, Predavalnica 02
Naslov: Komedija v ogledalu filozofije
Mentor: red. prof. dr. Dolar Mladen

Ime in priimek: Eva Ševerkar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 04.03.2020
Ura in prostor: 09:40, Predavalnica 102
Naslov: Strokovna ekskurzija po Normandiji za gimnazijce
Mentor: red. prof. dr. Trškan Danijela

Ime in priimek: Pia Nikolič
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Datum: 06.03.2020
Ura in prostor: 15:00, Predavalnica 426
Naslov: Smrt v igranem slovenskem celovečernem filmu (1991-2018)
Mentor: doc. dr. Petek Polona

Ime in priimek: Sabina Đuvelek
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 09.04.2020
Ura in prostor: 15:00, Modra soba
Naslov: Povezanost čustvene inteligentnosti, na cilje usmerjenih kompetenc in delovne zavzetosti z učinkovitostjo notranjega usmerjevalca
Mentor: izr. prof. dr. Boštjančič Eva