Back to top

Nuša Zupanc

28.11.2017

Ime in priimek: Nuša Zupanc
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 28.11.2017
Ura in prostor: 10:40, Kabinet 424
Naslov: Sovpadanje literarnih in arhitekturnih epicentrov med letoma 1890 in 1910
Mentor: red. prof. dr. Tone Smolej

Jan Peternelj

28.11.2017

Ime in priimek: Jan Peternelj
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 28.11.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 115
Naslov: Obdobje tebanske hegemonije
Mentor: doc. dr. Alenka Cedilnik

Jana Crnkovič

28.11.2017

Ime in priimek: Jana Crnkovič
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 28.11.2017
Ura in prostor: 10:30, Modra soba
Naslov: Kontrastivna analiza stavčnega vzorca slovenskega in nemškega jezika s poudarkom na besednem redu / Kontrastive Analyse des Satzmodells der slowenischen und deutschen Sprache mit dem Schwerpunkt Wortfolge
Mentor: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Klemen Murn

24.11.2017

Ime in priimek: Klemen Murn
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - P
Datum: 24.11.2017
Ura in prostor: 15:00, Modra soba
Naslov: Literarni kanon v okviru študija Germanistike na Filozofski fakultete v Ljubljani / Lektürekanon im Germanistikstudium an der Philosophischen Fakultät in Ljubljana
Mentor: doc. dr. Irena Samide

Aleša Koncut

23.11.2017

Ime in priimek: Aleša Koncut
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Sinologija - 2. stopnja
Datum: 23.11.2017
Ura in prostor: 09:45, Kabinet R12BI
Naslov: Analiza političnih odnosov med Kitajsko in Filipini
Mentor: red. prof. dr. Mitja Saje

Sabina Slankovič

21.11.2017

Ime in priimek: Sabina Slankovič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 21.11.2017
Ura in prostor: 14:30, Modra soba
Naslov: Poročanje slovenskih časopisov o ruskem imperializmu od rusko-japonske vojne do oktobrske revolucije
Mentor: doc. dr. Kornelija Ajlec

Ana Metličar

16.11.2017

Ime in priimek: Ana Metličar
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 16.11.2017
Ura in prostor: 13:00, 2-Tobačna
Naslov: Zmaga nad soncem ali prvafuturistična opera- vrnitev k ničli
Mentor: red. prof. dr. Miha Javornik

Lara Žabkar

15.11.2017

Ime in priimek: Lara Žabkar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 15.11.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 532
Naslov: Uporaba elektronskih učnih gradiv v slovenskih osnovnih šolah
Mentor: red. prof. dr. Mihael Kovac

Dina Vidan

14.11.2017

Ime in priimek: Dina Vidan
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 14.11.2017
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 019
Naslov: Vpliv podnebnih sprememb na naravne nesreče v Sloveniji na primeru Pomurske statistične regije
Mentor: izr. prof. dr. Karel Natek

Matic Bradač

14.11.2017

Ime in priimek: Matic Bradač
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 14.11.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 019
Naslov: Vrednotenje rezultatov simulacij spreminjanja obsega gozdnih površin v osrednjeslovenski statistični regiji do leta 2016
Mentor: izr. prof. dr. Marko Krevs

Eva Tehovnik

14.11.2017

Ime in priimek: Eva Tehovnik
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 14.11.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 019
Naslov: Študija ranljivosti občine Medvode
Mentor: izr. prof. dr. Matej Ogrin

Nina Mikić

14.11.2017

Ime in priimek: Nina Mikić
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 14.11.2017
Ura in prostor: 08:30, 029-sem.soba
Naslov: Povezanost med samospoštovanjem, telesno samopodobo in zadovoljstvom v partnerskem odnosu
Mentor: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Tamara Selko

13.11.2017

Ime in priimek: Tamara Selko
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 13.11.2017
Ura in prostor: 08:30, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Vloga in podoba žensk v trboveljskih rudarskih družinah med in po drugi svetovni vojni
Mentor: izr. prof. dr. Jože Hudales

Ajda Gašperšič

09.11.2017

Ime in priimek: Ajda Gašperšič
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D
Datum: 09.11.2017
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 424
Naslov: Shakespeare v treh romanih Javierja Maríasa: Tako belo srce, Jutri v bitki misli name in Tu se začne zlo
Mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk

Karmen Novak

09.11.2017

Ime in priimek: Karmen Novak
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 09.11.2017
Ura in prostor: 12:45, Kabinet 131
Naslov: Evalvacija spolne edukacije oseb z motnjo v duševnem razvoju
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Anja Pušnik

09.11.2017

Ime in priimek: Anja Pušnik
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 09.11.2017
Ura in prostor: 14:00, Kabinet 125
Naslov: Depresivnost in anksioznost v povezavi s kvaliteto življenja pri bolnikih s presajeno ledvico
Mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina

David Stegu

08.11.2017

Ime in priimek: David Stegu
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 08.11.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 304
Naslov: The American Perception of Westward Expansion in Contemporary Literature
Mentor: red. prof. dr. Igor Maver

Tami Vreča

06.11.2017

Ime in priimek: Tami Vreča
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - P
Datum: 06.11.2017
Ura in prostor: 12:10, didakt
Naslov: Visualizirane leksikalne naloge v izbranih učbeniških kompletih za nemščino kot tuji jezik / Visualisierte lexikalische Aufgaben in ausgewählten DaF-Lehrwerken
Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljic

Nina Čufer

02.11.2017

Ime in priimek: Nina Čufer
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Italijanšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 02.11.2017
Ura in prostor: 13:50, Predavalnica 410
Naslov: L'analisi degli errori orali e della loro correzione nella classe di italiano come lingua straniera/Analiza ustnih napak in njihovega popravljanja pri pouku italijanščine kot tujega jezika
Mentor: doc. dr. Darja Mertelj