Back to top
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 20.12.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 125/c
Naslov: Razvoj vprašalnika za ocenjevanje psiholoških konstruktov pri športnikih
Mentor: izr. prof. dr. Podlesek Anja

Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 20.12.2018
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Povezanost prehranskega vedenja z rezultati na delovnem mestu in s splošnim življenjskim zadovoljstvom
Mentor: red. prof. dr. Kobal Grum Darja

Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 19.12.2018
Ura in prostor: 09:00, Modra soba
Naslov: Razvoj turizma v Goriških brdih skozi Primorske novice od osamosvojitve naprej
Mentor: doc. dr. Balkovec Bojan

Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 19.12.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 32
Naslov: Analiza strategij tolmačenja znakovnega jezika v Sloveniji in njihovega vpliva na razumevanje
Mentor: red. prof. dr. Vintar Špela

Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 19.12.2018
Ura in prostor: 12:15, Predavalnica 102
Naslov: Helmut Schmidt in Jugoslavija
Mentor: red. prof. dr. Nećak Dušan

Oddelek: Oddelek za klasično filologijo, Oddelek za slovenistiko
Datum: 17.12.2018
Ura in prostor: 12:10, Predavalnica 325
Naslov: »Niso namenjene v tisk, Tebi velja njih obisk«: Neobjavljena dela dr. Joža Lovrenčiča – pesniška zbirka Nič Niče, kronika Brat Honorat in prevod Ovidijevih Metamorfoz
Mentor: doc. dr. Movrin David, izr. prof. dr. Bjelčevič Aleksander

Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 14.12.2018
Ura in prostor: 13:30, Predavalnica 532
Naslov: Bibliometrijska analiza revije Knjižnica v obdobju 2011 - 2016
Mentor: red. prof. dr. Južnič Primož

Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 14.12.2018
Ura in prostor: 14:30, Predavalnica 532
Naslov: Delovanje nabavnih konzorcijev - primerjava Slovenije, Finske in Islandije
Mentor: red. prof. dr. Južnič Primož

Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 13.12.2018
Ura in prostor: 12:50, Predavalnica 532
Naslov: Center za vseživljenjsko učenje v splošni knjižnici: razvoj in delovanje – študija primera Mestne knjižnice Ljubljana
Mentor: izr. prof. dr. Vilar Polona

Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 12.12.2018
Ura in prostor: 13:00, Modra soba
Naslov: Primerjalna študija vplivov družbenega ozadja na spremembe knjižnične zakonodaje
Mentor: red. prof. dr. Južnič Primož

Oddelek: Oddelek za slavistiko
Datum: 06.12.2018
Ura in prostor: 09:40, Predavalnica 4
Naslov: Sodobne ruske kriminalne govorice
Mentor: red. prof. dr. Derganc Aleksandra

Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Datum: 04.12.2018
Ura in prostor: 11:20, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: »Nomen est omen.« Uradna in neuradna poimenovanja krajine v Gorici
Mentor: red. prof. dr. Jezernik Božidar