Back to top

Matej Križanec

29.09.2017

Ime in priimek: Matej Križanec
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D
Datum: 29.09.2017
Ura in prostor: 09:30, .
Naslov: Rusifikacija in sovjetizacija Srednje Azije s poudarki na jezikovni politiki
Mentor: doc. dr. Mladen Uhlik

Eva Volk

29.09.2017

Ime in priimek: Eva Volk
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 29.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Čustvene težave ter z njimi povezano presejanje otrok in mladostnikov s sladkorno boleznijo tipa 1
Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj

Karmen Gosenca

28.09.2017

Ime in priimek: Karmen Gosenca
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 28.09.2017
Ura in prostor: 10:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Medkulturna mediacija: Priložnost za boljšo zdravstveno oskrbo
Mentor: doc. dr. Uršula Čebron-Lipovec

Iris Jurić

28.09.2017

Ime in priimek: Iris Jurić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - P
Datum: 28.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 309
Naslov: Iris Jurić Usvajanje tujega jezika z večjezičnimi pristopi / Fremdsprachenerwerb durch plurilinguale Ansätze
Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

Petra Kordiš

28.09.2017

Ime in priimek: Petra Kordiš
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 28.09.2017
Ura in prostor: 11:30, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Splavati po splavu: Različni vidiki prekinitve nosečnosti ter osebne izpovedi žensk, ki imajo izkušnjo z abortusom
Mentor: doc. dr. Uršula Čebron-Lipovec

Marija Križ

28.09.2017

Ime in priimek: Marija Križ
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 28.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 306
Naslov: English as a World Language: A Sociolinguistic Study
Mentor: red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Nastja Sajovic

28.09.2017

Ime in priimek: Nastja Sajovic
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 28.09.2017
Ura in prostor: 10:45, Predavalnica 309
Naslov: Govorne naloge v učbenikih kot spodbuda za ustvarjalno pisanje / Sprachaufgaben in Lehrwerken als Impuls zum kreativen Schreiben
Mentor: izr. prof. dr. Brigita Kosevski Puljić

Mateja Slovenc

28.09.2017

Ime in priimek: Mateja Slovenc
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 28.09.2017
Ura in prostor: 10:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Strategije družinskih kmetij v Sloveniji: Trajnostni razvoj, generacije in spol
Mentor: doc. dr. Alenka Bartulović

Nika Škof

28.09.2017

Ime in priimek: Nika Škof
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 28.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 434
Naslov: Razdiralna dvojnost: problematičnost in implikacije dihotomnega načina mišljenja
Mentor: doc. dr. Sebastjan Voros

Nika Boršič

27.09.2017

Ime in priimek: Nika Boršič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 309
Naslov: The Role of Drama and Theatre in Teaching English
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Tadeja Čigon

27.09.2017

Ime in priimek: Tadeja Čigon
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor: 09:00, 209C
Naslov: Prostorečja v ruščini
Mentor: red. prof. dr. Aleksandra Derganc

Tina Godina

27.09.2017

Ime in priimek: Tina Godina
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Reforme Marije Terezije in Jožefa II. v gimnazijskih učnih načrtih in učbenikih po letu 1991
Mentor: izr. prof. dr. Damijan Štefanc, red. prof. dr. Danijela Trškan

Andreja Hančič

27.09.2017

Ime in priimek: Andreja Hančič
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - P
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 306
Naslov: Internacionalizmi v sodobnem nemškem in slovenskem jeziku /Internationalismen in der deutschen und slowenischen Gegenwartssprache
Mentor: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Špela Markovič

27.09.2017

Ime in priimek: Špela Markovič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 302
Naslov: Languages in Contact: English and Greek
Mentor: red. prof. dr. Frančiška Trobevšek Drobnak

Anita Tomanič

27.09.2017

Ime in priimek: Anita Tomanič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 27.09.2017
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 309
Naslov: Art and Crafts Promote Cognitive Development in Students
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Nina Breznikar

26.09.2017

Ime in priimek: Nina Breznikar
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 420B
Naslov: Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v Osnovni šoli s pomočjo samoevalvacije
Mentor: izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Sabina Bricelj

26.09.2017

Ime in priimek: Sabina Bricelj
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 306
Naslov: (Un)translatability of Humor in English and Japanese Children's Literature
Mentor: izr. prof. dr. Eva Sicherl

Jerneja Erjavec

26.09.2017

Ime in priimek: Jerneja Erjavec
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 306
Naslov: Alice in Wordland: Wordplay in Lewis Carroll's "Alice's Adventures in Wonderland" and its 1927 and 2010 Japanese Translations
Mentor: izr. prof. dr. Eva Sicherl

Patricija Horvat

26.09.2017

Ime in priimek: Patricija Horvat
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 119
Naslov: Povezanost teorije uma in razumevanja ironije pri otrocih v zgodnjem otroštvu
Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj

Mirjam Jelnikar

26.09.2017

Ime in priimek: Mirjam Jelnikar
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: Muzikologija – 2. stopnja
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 10:45, 535B
Naslov: Zbor sv. Nikolaja Litija kot primer dobre prakse sodobne cerkvene glasbe
Mentor: red. prof. dr. Matjaž Barbo

Mojca Krapež

26.09.2017

Ime in priimek: Mojca Krapež
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: Muzikologija – 2. stopnja
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 10:00, 535B
Naslov: Glasbeno izobraževanje odraslih: Sinergija aplikativne etnomuzikologije in andragogike
Mentor: red. prof. dr. Svanibor Pettan

Miha Rajh

26.09.2017

Ime in priimek: Miha Rajh
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Germanistika – 2. stopnja
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 307
Naslov: Ljudska pesem v delu Gustava Mahlerja in njegov prispevek k oblikovanju nemške nacionalne identitete/Das Volkslied in Gustav Mahlers Werk und sein Beitrag zur Gestaltung der deutschen nationalen Identität
Mentor: izr. prof. dr. Špela Virant

Antonija Todić

26.09.2017

Ime in priimek: Antonija Todić
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 26.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 430
Naslov: Od feministične epistemologije k epistemologiji feminizma
Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

Tija Jerkič

25.09.2017

Ime in priimek: Tija Jerkič
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 09:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Odnos do narave v Sloveniji: Iztrebljanje invazivnih vrst
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Janez Kraner

25.09.2017

Ime in priimek: Janez Kraner
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 09:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: »Jürjovo je!« Oris rokovske iniciative in skupine Dežurni krivci v Svetem Juriju ob Ščavnici
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Lidija Kuzmanović

25.09.2017

Ime in priimek: Lidija Kuzmanović
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja - D
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 13:00, 209C
Naslov: Simbolika zemlje in vode v sodobni makedonski poeziji
Mentor: doc. dr. Igor Škamperle

Ajda Lovec

25.09.2017

Ime in priimek: Ajda Lovec
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 404
Naslov: Reprezentacija kruha v literarnih in polliterarnih delih o I. svetovni vojni
Mentor: red. prof. dr. Vanesa Matajc

Tim Mavrič

25.09.2017

Ime in priimek: Tim Mavrič
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 343
Naslov: Stavbni fond družine Barbabianca v Kopru
Mentor: doc. dr. Renata Novak Klemenčič

Klemen Mihačič

25.09.2017

Ime in priimek: Klemen Mihačič
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: Muzikologija – 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 10:30, 535B
Naslov: Giulio Cesare in Matejev pasijon: dve uglasbitvi dramske strukture
Mentor: doc. dr. Aleš Nagode

Ema Nartnik

25.09.2017

Ime in priimek: Ema Nartnik
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: Muzikologija – 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 11:15, 535B
Naslov: Otroško zborovstvo v Ljubljani in Leipzigu: primerjava, zgled in spodbuda
Mentor: red. prof. dr. Matjaž Barbo

Tadeja Oderlap

25.09.2017

Ime in priimek: Tadeja Oderlap
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 09:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Gorski turizem v Nepalu: Antropološki pogled vpliva gorskega turizma na območji Everesta in Manasluja
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Matija Pupič

25.09.2017

Ime in priimek: Matija Pupič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 12:30, Predavalnica 102
Naslov: Srednjeveška komenda nemškega viteškega reda v Veliki Nedelji. Posesti in posamezniki komendne administracije do začetka 16. stoletja.
Mentor: izr. prof. dr. Janez Mlinar

Tanja Sinković

25.09.2017

Ime in priimek: Tanja Sinković
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 14:30, Predavalnica 119
Naslov: Psihosocialne značilnosti otrok s prirojenimi srčnimi napakami in kakovost njihovega življenja
Mentor: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Tjaša Urbanc

25.09.2017

Ime in priimek: Tjaša Urbanc
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 11:45, Predavalnica 404
Naslov: Pogledi na predvojno književnost Vladimirja Bartola v slovenski literarni vedi
Mentor: red. prof. dr. Vanesa Matajc

Eva Žagar

25.09.2017

Ime in priimek: Eva Žagar
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: Muzikologija – 2. stopnja
Datum: 25.09.2017
Ura in prostor: 12:00, 535B
Naslov: Sinestezija v glasbi
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Pompe

Vitja Dominkuš Dreu

22.09.2017

Ime in priimek: Vitja Dominkuš Dreu
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 430
Naslov: Propad socialistične Jugoslavije ter razlogi za začetek jugoslovanskih vojn
Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

Žan Logar

22.09.2017

Ime in priimek: Žan Logar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Zajezitev zlatega toka priseljevanja: Razvoj priseljenske zakonodaje v ZDA in njen vpliv na priseljevanje med leti 1882 in 1924
Mentor: red. prof. dr. Marta Verginella

Kristina Nastran

22.09.2017

Ime in priimek: Kristina Nastran
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 306
Naslov: Reality and Stimulation in Jonathan Lethem's Chronic City: Virtuality and Information Narrative Within the Posthuman Paradigm
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel

Maja Pavlin

22.09.2017

Ime in priimek: Maja Pavlin
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Italijanščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 442/a
Naslov: Sodobni slovensko-italijanski odnosi na plitičnem, gospodarskem, jezikovnem in manjšinskem področju
Mentor: doc. dr. Igor Škamperle, red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Maja Pavlin

22.09.2017

Ime in priimek: Maja Pavlin
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 442/a
Naslov: Sodobni slovensko-italijanski odnosi na političnem, gospodarskem, jezikovnem in manjšinskem področju
Mentor: doc. dr. Igor Škamperle, red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Jakob Saje

22.09.2017

Ime in priimek: Jakob Saje
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Filozofija - 2. stopnja - D, P
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 434
Naslov: Problematizacija pristopa evolucijske psihologije k vprašanjem izvora nasilja
Mentor: doc. dr. Valentina Hribar Sorčan

Petra Švob

22.09.2017

Ime in priimek: Petra Švob
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 22.09.2017
Ura in prostor: 13:15, Kabinet 303
Naslov: Adaptations of William Shakespeare's Plays and Elements of His Plays in Modern-Day Cartoons
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake

Sabina Bricelj

21.09.2017

Ime in priimek: Sabina Bricelj
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Japonologija - 2. stopnja - D
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 15:30, 1A-Rim.
Naslov: (Ne)prevedljivost humorja v angleški in japonski otroški literaturi
Mentor: izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

Jerneja Erjavec

21.09.2017

Ime in priimek: Jerneja Erjavec
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja - D
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 15:30, 1A-Rim.
Naslov: Alica v deželi besed. Besedne igre v "Alica v čudežni deželi" Lewisa Carrolla ter njenih japonskih prevodih iz let 1927 ter 2010
Mentor: izr. prof. dr. Chikako Shigemori Bučar

Zala Mojca Jerman Kuželički

21.09.2017

Ime in priimek: Zala Mojca Jerman Kuželički
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 302
Naslov: Shut up! An account of the grammaticalization of locative particles into aspectual particles in English compositional phrasal verbs
Mentor: izr. prof. dr. Gašper Ilc

Urška Klajn

21.09.2017

Ime in priimek: Urška Klajn
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 4
Naslov: Strategije uprizarjanja sodobne slovenske dramatike
Mentor: izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Doroteja Šekoranja

21.09.2017

Ime in priimek: Doroteja Šekoranja
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P, Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 4
Naslov: Poezija Barbare Korun in njena recepcija
Mentor: red. prof. dr. Matevž Kos, red. prof. dr. Irena Novak-Popov

Nina Trebovc

21.09.2017

Ime in priimek: Nina Trebovc
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 4
Naslov: Dramatika Mire Mihelič
Mentor: izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol, red. prof. dr. Tone Smolej

Jure Velikonja

21.09.2017

Ime in priimek: Jure Velikonja
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 08:30, Predavalnica 306
Naslov: "We smile because we are genomed to do so": A Posthumanist Reading of David Mitchell's Cloud Atlas
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel

Nika Zadravec

21.09.2017

Ime in priimek: Nika Zadravec
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 21.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 4
Naslov: Literarno potovanje Zvezdice Zaspanke
Mentor: izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Sandra Antić

20.09.2017

Ime in priimek: Sandra Antić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 10:15, Predavalnica 309
Naslov: Kulturna integracija beguncev v evropsko družbo na primeru Nemčije / Kulturelle Integration der Flüchtlinge in die europäische Gesellschaft, Fallstudie Deutschland
Mentor: doc. dr. Irena Samide

Sandra Antić

20.09.2017

Ime in priimek: Sandra Antić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 10:15, Predavalnica 309
Naslov: Kulturna integracija beguncev v evropsko družbo na primeru Nemčije
Mentor: doc. dr. Irena Samide, doc. dr. Igor Škamperle

Radha Bačurina

20.09.2017

Ime in priimek: Radha Bačurina
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 119
Naslov: Radovski govor v filmu Vrnitev Lojza Maškute iz Amerike
Mentor: red. prof. dr. Vera Smole

Alen Červ

20.09.2017

Ime in priimek: Alen Červ
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 232
Naslov: Vpliv lastniške strukture na razvoj romskih naselij: analiza primerov v Sloveniji in na Slovaškem
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Katja Jug

20.09.2017

Ime in priimek: Katja Jug
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Tolmačenje - 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Združevanje tolmaških in prevajalskih kompetenc: raziskava slovenskega trga
Mentor: red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Neža Kejžar

20.09.2017

Ime in priimek: Neža Kejžar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 306
Naslov: Re-subordination of Women Through Contemporary Mainstream Chick Literature. A Case Study of Ruth Saberton's Novel Katy Carter Wants a Hero
Mentor: izr. prof. dr. Lilijana Burcar

Tjaša Kodela

20.09.2017

Ime in priimek: Tjaša Kodela
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 232
Naslov: Dejavniki vpliva na dekompozicijo, stabilne izotope in distribucijo glavnih elementov in elementov v sledeh na primeru šotnih barij Šijec (Slovenija) in Harz (Nemčija)
Mentor: izr. prof. dr. Darko Ogrin

Frančka Lesjak Čvan

20.09.2017

Ime in priimek: Frančka Lesjak Čvan
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Medpredmetne lokalne učne vsebine v osnovni šoli na primeru Vranskega z okolico
Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

Biljana Makuljević

20.09.2017

Ime in priimek: Biljana Makuljević
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 434
Naslov: Avtentičnost bivanja
Mentor: red. prof. dr. Cvetka Toth

Nejc Marić

20.09.2017

Ime in priimek: Nejc Marić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 309
Naslov: Petdeset odtenkov pismenosti/ Fünfzig Abstufungen der Alfabetisierung
Mentor: doc. dr. Irena Samide

Nejc Marić

20.09.2017

Ime in priimek: Nejc Marić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 309
Naslov: Petdeset odtenkov pismenosti
Mentor: doc. dr. Irena Samide, doc. dr. Igor Škamperle

Erika Može

20.09.2017

Ime in priimek: Erika Može
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 119
Naslov: Medgeneracijska primerjava krajevnega govora Dolenje vasi pri Senožečah
Mentor: red. prof. dr. Vera Smole

Mihael Ojsteršek

20.09.2017

Ime in priimek: Mihael Ojsteršek
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 102
Naslov: Moderne teorije etnogeneze Slovanov
Mentor: akad. red. prof. dr. Rajko Bratož

Nina Prešeren

20.09.2017

Ime in priimek: Nina Prešeren
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P, Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Geografska in sociološka analiza obmejnega območja v Beli krajini
Mentor: doc. dr. Blaž Repe, izr. prof. dr. Jernej Zupančič , izr. prof. dr. Damjan Mandelc

David Rajh

20.09.2017

Ime in priimek: David Rajh
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 10:00, 1A-Rim.
Naslov: Onesnaževanje okolja na Japonskem - analiza posledic industrije in odziva nanje v mestu Yokkaichi
Mentor: red. prof. dr. Andrej Bekeš

Teja Rupčič

20.09.2017

Ime in priimek: Teja Rupčič
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 232
Naslov: Romsko naselje Lokve pri Črnomlju
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Ivana Saratlija

20.09.2017

Ime in priimek: Ivana Saratlija
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 102
Naslov: Medpredmetno povezovanje pri pouku zgodovine in domovinske in državljanske kulture in etike na primeru religije
Mentor: Alojzija Židan, red. prof. dr. Danijela Trškan

Ivana Saratlija

20.09.2017

Ime in priimek: Ivana Saratlija
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 102
Naslov: Medpredmetno povezovanje pri pouku zgodovine in domovisnke državljanske kulture in etike na primeru religije
Mentor: Alojzija Židan, red. prof. dr. Danijela Trškan

Katarina Šukelj

20.09.2017

Ime in priimek: Katarina Šukelj
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 11:00, 1A-Rim.
Naslov: Kritična analiza reprezentacije japonske kulture in družbe v učbenikih za japonščino kot tuji jezik
Mentor: red. prof. dr. Andrej Bekeš

Eva Trivunović

20.09.2017

Ime in priimek: Eva Trivunović
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 119
Naslov: Analiza rokopisov o Antikristu: Antichrsta Shiullenie ali Lebn Antechrista (1767) in Shiulenje, regierenga inu smert Antikrista (1790)
Mentor: red. prof. dr. Vera Smole

Nataša Vukajlović

20.09.2017

Ime in priimek: Nataša Vukajlović
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 20.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 232
Naslov: Organiziranost srbske skupnosti v Sloveniji
Mentor: izr. prof. dr. Jernej Zupančič

Jasmina Batić

19.09.2017

Ime in priimek: Jasmina Batić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - P
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 14:30, Predavalnica 306
Naslov: Linksversetzungen in deutschen Texten der Gegenwart/ Premiki nominalnih sintagem v stavčno predpolje v sodobnih nemških besedilih
Mentor: red. prof. dr. Stojan Bračič

Špela Bezjak

19.09.2017

Ime in priimek: Špela Bezjak
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 102
Naslov: Učenci z disleksijo pri pouku zgodovine v osnovni šoli
Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

Admira Ćosić

19.09.2017

Ime in priimek: Admira Ćosić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - P
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 13:30, Predavalnica 306
Naslov: Aspekte der sprachlichen Interferenz zwischen Deutsch und Slowenisch/ Vidiki jezikovne interference med slovenščino in nemščino
Mentor: izr. prof. dr. Uršula Krevs Birk

Manca Grom

19.09.2017

Ime in priimek: Manca Grom
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Malčkova vključenost v oddelek v povezavi z njegovo navezanostjo na mamo, temperamentom in uvajanjem v vrtec
Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj

Mateja Klinc

19.09.2017

Ime in priimek: Mateja Klinc
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - D, P, Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 10:00,
Naslov: Jezikovna in ekonomska integracija odraslih priseljencev na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja
Mentor: izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina, izr. prof. dr. Marko Radovan

Simon Koblar

19.09.2017

Ime in priimek: Simon Koblar
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji
Mentor: doc. dr. Blaž Repe

Deja Kuhar

19.09.2017

Ime in priimek: Deja Kuhar
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 420B
Naslov: Sodelovanje šolske svetovalne službe s starši v primerih pomoči učencem z učnimi težavami
Mentor: doc. dr. Petra Gregorčič Mrvar

Lara Martinčič

19.09.2017

Ime in priimek: Lara Martinčič
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 232
Naslov: 3D modeliranje in prikazi z uporabo LiDARsko zajetih podatkov
Mentor: doc. dr. Blaž Repe

Nina Ropret

19.09.2017

Ime in priimek: Nina Ropret
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Modra soba
Naslov: Primerjava kognitivnih sposobnosti pri bolnikih z zgodnjo fazo multiple skleroze in zdravih posameznikih
Mentor: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Tilen Sirše

19.09.2017

Ime in priimek: Tilen Sirše
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 232
Naslov: Turizem v občini Trbovlje - s poudarkom na pohodništvu ter rudarskem turizmu
Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

Petra Udrih

19.09.2017

Ime in priimek: Petra Udrih
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 08:00, Predavalnica 232
Naslov: Določanje ogroženosti zaradi snežnih plazov v Kamniško-Savinjskih Alpah s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
Mentor: doc. dr. Blaž Repe

Barbara Žabota

19.09.2017

Ime in priimek: Barbara Žabota
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 232
Naslov: Vpliv prostorske ločljivosti digitalnega modela višin na napoved odlaganja skalnih podorov
Mentor: doc. dr. Blaž Repe

Ivan Žgavec

19.09.2017

Ime in priimek: Ivan Žgavec
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - P
Datum: 19.09.2017
Ura in prostor: 08:30, Predavalnica 102
Naslov: Pouk zgodovine na Finskem s primerjavo izbranih učbenikov za osnovno šolo
Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

Radha Bačurina

18.09.2017

Ime in priimek: Radha Bačurina
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 4
Naslov: Zvezdni jezik Hlebnikova
Mentor: red. prof. dr. Miha Javornik

Miha Brvar

18.09.2017

Ime in priimek: Miha Brvar
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 233
Naslov: Geografski vidiki zadolževanja slovenskih občin
Mentor: izr. prof. dr. Simon Kušar

Klemen Cof

18.09.2017

Ime in priimek: Klemen Cof
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 233
Naslov: Rekonstrukcija Soškega ledenika s pomočjo geografskih informacijskih sistemov
Mentor: izr. prof. dr. Uroš Stepišnik

Ana Černič

18.09.2017

Ime in priimek: Ana Černič
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 20:00, Predavalnica 532
Naslov: Preobrazba slovenskih založniških organizacij iz leta 1991
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik

Marko Doles

18.09.2017

Ime in priimek: Marko Doles
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Muzej Radia Študent med obstoječim in mogočim
Mentor: izr. prof. dr. Jože Hudales

Miha Drobnič

18.09.2017

Ime in priimek: Miha Drobnič
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 233
Naslov: Poučevanje krasa na primeru Županove jame
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc

Anita Fideršek

18.09.2017

Ime in priimek: Anita Fideršek
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 424
Naslov: Ekokritiški pogled na poezijo Svetlane Makarovič in Jureta Detele
Mentor: red. prof. dr. Matevž Kos

Barbara Fijavž

18.09.2017

Ime in priimek: Barbara Fijavž
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Bralna kultura in dejavniki, ki vplivajo na izbiro gradiva v splošnih in javnih knjižnicah: Primerjava med Slovenijo in Veliko Britanijo
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Lucija Gerdevič

18.09.2017

Ime in priimek: Lucija Gerdevič
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 420B
Naslov: Vpliv raznarodovalne politike Avstro-Ogrske in fašistične Italije na razvoj šolstva na Krasu
Mentor: izr. prof. dr. Tadej Vidmar, red. prof. dr. Božo Repe

Niko Habjanič

18.09.2017

Ime in priimek: Niko Habjanič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 102
Naslov: Vzpostavljanje avtoritarnega režima v Avstriji med letoma 1933 in 1934 z vidika slovenskega časopisja: Od zatona demokracije do nacističnega julijskega puča
Mentor: red. prof. dr. Božo Repe

Anisa Kete

18.09.2017

Ime in priimek: Anisa Kete
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 420B
Naslov: Transformativno učenje skupine plesalcev ob medkulturni izkušnji na Kitajskem
Mentor: izr. prof. dr. Nives Ličen

Katja Klemenčič

18.09.2017

Ime in priimek: Katja Klemenčič
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 233
Naslov: Vpliv tematske poti na lokalni razvoj v KS Dob pri Šentvidu
Mentor: red. prof. dr. Dejan Rebernik

Tara Klun

18.09.2017

Ime in priimek: Tara Klun
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: Materializem in vrste nakupa v povezavi s hedonskim vidikom blagostanja in temeljnimi psihičnimi potrebami
Mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik

Pia Marincelj

18.09.2017

Ime in priimek: Pia Marincelj
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 19:00, Predavalnica 532
Naslov: Življenja knjig z domačih knjižnih polic
Mentor: red. prof. dr. Mihael Kovač

Maja Nemec

18.09.2017

Ime in priimek: Maja Nemec
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Veganstvo na Slovenskem: Avtoetnografski vpogled v življenje veganke
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Alenka Potočnik

18.09.2017

Ime in priimek: Alenka Potočnik
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Skupinska produktivnost v povezavi s kulturo, komunikacijo, znanjem in inovacijo
Mentor: red. prof. ddr. Velko Rus

Agata Šimenc

18.09.2017

Ime in priimek: Agata Šimenc
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 21:00, Predavalnica 532
Naslov: Načini podpore prevajanju v državah Evropske unije
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik

Timotej Trček

18.09.2017

Ime in priimek: Timotej Trček
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 233
Naslov: Geografsko-zgodovinska učna pot v Žireh
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc , red. prof. dr. Danijela Trškan

Katja Urbanija

18.09.2017

Ime in priimek: Katja Urbanija
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 18:00, Predavalnica 532
Naslov: Prodaja avtorskih pravic slovenskih leposlovnih avtorjev v tujino
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik

Tina Uršič

18.09.2017

Ime in priimek: Tina Uršič
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P, Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 233
Naslov: Trajnostni razvoj pri pouku v srednjih šolah: Študija primera gimnazije Jurija Vege Idrija
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc , izr. prof. dr. Damijan Štefanc

Polona Zajec

18.09.2017

Ime in priimek: Polona Zajec
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Južnoslovanski študiji - 2. stopnja - D
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 430
Naslov: Otrokove pravice ali segregacija? Primer "dve šoli pod eno streho"
Mentor: lekt. dr. Tatjana Balažic Bulc

Polona Zajec

18.09.2017

Ime in priimek: Polona Zajec
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja - D
Datum: 18.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 430
Naslov: Otrokove pravice ali segregacija? Primer "dve šoli pod eno streho" v Bosni in Hercegovini
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Mandelc

Klavdija Bizjak

15.09.2017

Ime in priimek: Klavdija Bizjak
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P, Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 15.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 4
Naslov: Recepcija antične književnosti in njeni odmevi pri pouku književnosti v gimnaziji
Mentor: izr. prof. dr. Alenka Žbogar, red. prof. dr. Vid Snoj

Kaja Cvelbar

15.09.2017

Ime in priimek: Kaja Cvelbar
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 15.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Pogledi na žensko v dramah slovenskih dramatičark
Mentor: izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Sonja Domazet

15.09.2017

Ime in priimek: Sonja Domazet
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 15.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Modra soba
Naslov: Spodbujanje učne uspešnosti in socialne vključenosti pri romskem učencu
Mentor: red. prof. dr. Cirila Peklaj

Veronika Karničnik

15.09.2017

Ime in priimek: Veronika Karničnik
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 15.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Pomen vrstniških odnosov pri žalujočih otrocih in mladostnikih
Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja Peklaj

Veronika Šoster

15.09.2017

Ime in priimek: Veronika Šoster
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 15.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 533
Naslov: Slovaška ženska poezija zadnjih desetletij
Mentor: red. prof. dr. Boris Novak

Anja Godec

14.09.2017

Ime in priimek: Anja Godec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 14.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Modra soba
Naslov: Osebnostne lastnosti učencev žrtev in nasilnežev v spletnem medvrstniškem nasilju
Mentor: red. prof. dr. Sonja Pečjak

Ines Grlj

14.09.2017

Ime in priimek: Ines Grlj
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Informacijska znanost z bibliotekarstvom - 2. stopnja
Datum: 14.09.2017
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 532
Naslov: Sistem VIS z vidika študentov
Mentor: doc. dr. Jan Pisanski

Katarina Kalan

14.09.2017

Ime in priimek: Katarina Kalan
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Germanistika – 2. stopnja
Datum: 14.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 102
Naslov: Franz Werfel in fašizem / Franz Werfel und der Faschismus
Mentor: doc. dr. Johann Georg Lughofer

Alma Kare

14.09.2017

Ime in priimek: Alma Kare
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 14.09.2017
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 532
Naslov: Vloga in delovanje splošne knjižnice za podporo pri soočanju z demenco
Mentor: izr. prof. dr. Polona Vilar

Lucija Kelbl

13.09.2017

Ime in priimek: Lucija Kelbl
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 13.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 306
Naslov: Co-creation and the Fluidity of Text in Fan Fiction
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel

Simona Maneska

13.09.2017

Ime in priimek: Simona Maneska
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 13.09.2017
Ura in prostor: 14:30, Predavalnica 306
Naslov: The Impact of Charles Darwin's Theory of Evolution on Literary Imagination. Case Study: George Eliot's Novel The Mill on the Floss
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel

Špela Reher

13.09.2017

Ime in priimek: Špela Reher
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 13.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Slovenščina na prepihu: kodno preklapljanje v objavah slovenskih uporabnikov Twitterja Kvantitativna in kvalitativna analiza tvitov iz korpusa nestandardne slovenščine Janes
Mentor: doc. dr. Darja Fišer

Laura Repovš

13.09.2017

Ime in priimek: Laura Repovš
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 13.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 404
Naslov: José Ángel Valente in proces pesniškega ustvarjanja
Mentor: izr. prof. dr. Maja Šabec, red. prof. dr. Boris Novak

Laura Repovš

13.09.2017

Ime in priimek: Laura Repovš
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Španščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 13.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 404
Naslov: José Ángel Valente in proces pesniškega ustvarjanja/José Ángel Valente y el proceso de la creación poética
Mentor: izr. prof. dr. Maja Šabec, red. prof. dr. Boris Novak

Anže Sobočan

13.09.2017

Ime in priimek: Anže Sobočan
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Sinologija - 2. stopnja
Datum: 13.09.2017
Ura in prostor: 09:00, 1A-Rim.
Naslov: Kitajsko čebelarstvo v literaturi in praksi
Mentor: izr. prof. dr. Mateja Petrovčič

Silvija Žnidar

13.09.2017

Ime in priimek: Silvija Žnidar
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 13.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 424
Naslov: Občutek nečesa izgubljenega: Prepoznavanja Williama Gaddisa
Mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk

Ernest Alilović

12.09.2017

Ime in priimek: Ernest Alilović
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 14:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Prevajanje kulturnospecifičnih prvin v obeh prevodih romana To kill a Mockingbird
Mentor: red. prof. dr. David John Limon

Jelena Beželj

12.09.2017

Ime in priimek: Jelena Beželj
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 12:00, 1A-Rim.
Naslov: Obuditev kulture in jezika Ainujev
Mentor: doc. dr. Nataša Visočnik

Ana Dejanović

12.09.2017

Ime in priimek: Ana Dejanović
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Tolmačenje - 2. stopnja
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Primerjava vzorcev napak pri simultanem tolmačenju iz nemščine in angleščine v slovenščino
Mentor: doc. dr. Tanja Žigon

Barbara Lah

12.09.2017

Ime in priimek: Barbara Lah
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina jugovzhodne Evrope - 2. stopnja (skupna diploma)
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 01
Naslov: Problematika pobojev v času 1. in 2. balkanske vojne
Mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar

Mateja Počkaj

12.09.2017

Ime in priimek: Mateja Počkaj
Oddelek: Oddelek za klasično filologijo
Program: Grški jezik , književnost in kultura - 2. stopnja - D, P
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 15:00, Predavalnica 345
Naslov: Kodno preklapljanje v latinščini: primer Ciceronovih pisem Atiku
Mentor: izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

Mateja Počkaj

12.09.2017

Ime in priimek: Mateja Počkaj
Oddelek: Oddelek za klasično filologijo
Program: Latinski jezik , književnost in kultura - 2. stopnja - D, P
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 15:00, Predavalnica 345
Naslov: Kodno preklapljanje v latinščini: primer ciceronovih pisem Atiku
Mentor: izr. prof. dr. Jerneja Kavčič

Sara Podgoršek

12.09.2017

Ime in priimek: Sara Podgoršek
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 09:00, didakt
Naslov: Razvoj in evalvacija treninga socialnih veščin pri otrocih z lažjo motnjo v duševnem razvoju: študija primera
Mentor: red. prof. dr. Cirila Peklaj

Tadej Pogačnik

12.09.2017

Ime in priimek: Tadej Pogačnik
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francoščina - 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Položaj francoščine v Ilirskih provincah / La situation du français dans les Provinces illyriennes
Mentor: doc. dr. Florence Lucienne Gacoin Marks, izr. prof. dr. Rok Stergar

Mojca Svetek

12.09.2017

Ime in priimek: Mojca Svetek
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 12.09.2017
Ura in prostor: 08:00, Kabinet 129
Naslov: Varna prožnost zaposlitve in zadovoljstvo z zaposlitvijo, organizacijska pripadnost ter psihološko blagostanje
Mentor: red. prof. dr. Valentin Bucik

Lea Alič

11.09.2017

Ime in priimek: Lea Alič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 08:30, Modra soba
Naslov: Preverjanje učinkovitosti kognitivnega treninga pozornosti pri mladostnikih
Mentor: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Jan Bernot

11.09.2017

Ime in priimek: Jan Bernot
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 119
Naslov: "Dobri postajajo boljši, slabi slabejši" Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno
Mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar

Kaja Cvelbar

11.09.2017

Ime in priimek: Kaja Cvelbar
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 430
Naslov: Kulturacija rasizma skozi različne diskurzivne prakse
Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

Gita Gregorinčič

11.09.2017

Ime in priimek: Gita Gregorinčič
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 09:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Ustvarjalni proces umetnika kot primer etnografske prakse
Mentor: izr. prof. dr. Jaka Repič

Nuša Hernavs

11.09.2017

Ime in priimek: Nuša Hernavs
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 430
Naslov: Vizualne umetnice in aspekt pripisanih in stereotipnih značilnosti ženskega v umetniškem ustvarjanju
Mentor: red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

Petra Kosi

11.09.2017

Ime in priimek: Petra Kosi
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 09:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Antropološka raziskava položaja likovnih ustvarjalcev v sodobnem času
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Andreja Mihelič

11.09.2017

Ime in priimek: Andreja Mihelič
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 16:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Ekovas Mokri Potok
Mentor: izr. prof. dr. Peter Simonič

Katarina Ravnihar

11.09.2017

Ime in priimek: Katarina Ravnihar
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 13:00, EIKA P2, Zavetiška 5
Naslov: "Tradicija je za Slovenceljne": Sodobne družine na Slovenskem, kontraverze in dileme
Mentor: red. prof. dr. Božidar Jezernik

Zarja Rebernik

11.09.2017

Ime in priimek: Zarja Rebernik
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 09:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: »Službo, pokojnino in socialne pravice nasploh si moramo ustvariti sami.«: Prevzemanje odgovornosti za družbeni problem (ne)zaposlenosti in socialnih pravic družboslovno in umetniško izobraženih mladih prekarnih delavk in delavcev v Ljubljani
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Marija Manca Sok

11.09.2017

Ime in priimek: Marija Manca Sok
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 16:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Antropološka analiza "črnega zlata" na primeru občine Kozje
Mentor: izr. prof. dr. Peter Simonič

Tanja Vozelj

11.09.2017

Ime in priimek: Tanja Vozelj
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 119
Naslov: Razvoj turizma v občini Zagorje ob Savi
Mentor: doc. dr. Bojan Balkovec

Tanja Vozelj

11.09.2017

Ime in priimek: Tanja Vozelj
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 11.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 119
Naslov: Razvoj turizma v občini Zagorje ob Savi
Mentor: doc. dr. Dejan Cigale

Maša Bračič

08.09.2017

Ime in priimek: Maša Bračič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 08.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Zgodovina psihiatrije in psihiatrične bolnišnice v Ljubljani med letoma 1868 in 1910
Mentor: doc. dr. Irena Selišnik

Mateja Brus

08.09.2017

Ime in priimek: Mateja Brus
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 08.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 13
Naslov: Kontrastivna analiza reklamnih besedil v slovenskem in italijanskem jeziku - jezikovna sredstva z namenom prepričevanja naslovnika
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Smolej, red. prof. dr. Martina Ožbot Currie

Matevž Remškar

08.09.2017

Ime in priimek: Matevž Remškar
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 08.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 343
Naslov: Stenske poslikave v cerkvi sv. Marjete na Gradišču pri Lukovici in slikarstvo zgodnjega 16. stoletja na Gorenjskem
Mentor: red. prof. dr. Samo Štefanac

Sara Turk

08.09.2017

Ime in priimek: Sara Turk
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 08.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 343
Naslov: Kamniti baročni oltarji v Kopru
Mentor: red. prof. dr. Matej Klemenčič

Vita Zalar

08.09.2017

Ime in priimek: Vita Zalar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 08.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 102
Naslov: "Vedel pa jest nisem tega da se nemsejo Cigani prenočvat" Prispevek k zgodovini "ciganov" na Kranjskem, 1870-1918
Mentor: red. prof. dr. Marta Verginella

Manca Černivec

07.09.2017

Ime in priimek: Manca Černivec
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 07.09.2017
Ura in prostor: 10:00, 1A-Rim.
Naslov: Modeli pouka slovenskega jezika kot prvega/maternega jezika v slovenskih gimnazijah
Mentor: izr. prof. dr. Jerica Vogel

Bojana Jovićević

07.09.2017

Ime in priimek: Bojana Jovićević
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 07.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 434
Naslov: Sintetični princip konstitucije predmetnosti pri Leibnizu in Kantu
Mentor: doc. dr. Jurij Simoniti

Nejc Slukan

07.09.2017

Ime in priimek: Nejc Slukan
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 07.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 430
Naslov: Tehnika in individuacija
Mentor: red. prof. dr. Dean Komel

Maja Vinter

07.09.2017

Ime in priimek: Maja Vinter
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 07.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 233
Naslov: Primerjava zahtev japonskih in korejskih gostov ter vpliv na obisk Slovenije
Mentor: doc. dr. Nataša Visočnik

Jan Hacin

06.09.2017

Ime in priimek: Jan Hacin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 06.09.2017
Ura in prostor: 11:15, Predavalnica 306
Naslov: The Transhumanist Dilemma in "Deus Ex: Human Revolution"
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Krevel

Hedija Ljutić

06.09.2017

Ime in priimek: Hedija Ljutić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja - D
Datum: 06.09.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 443/a
Naslov: Desničarski populizem v Nemčiji: primer gibanja Pegida in stranke AfD
Mentor: izr. prof. dr. Damjan Mandelc

Martina Sirk

06.09.2017

Ime in priimek: Martina Sirk
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 06.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 01
Naslov: Vloga zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc, red. prof. dr. Danijela Trškan

Martina Sirk

06.09.2017

Ime in priimek: Martina Sirk
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 06.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 01
Naslov: Uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli
Mentor: izr. prof. dr. Tatjana Resnik Planinc, red. prof. dr. Danijela Trškan

Petra Šinkovec

06.09.2017

Ime in priimek: Petra Šinkovec
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 06.09.2017
Ura in prostor: 11:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Družabno življenje v Otočcu
Mentor: doc. dr. Mateja Habinc

Klara Vrhovec

06.09.2017

Ime in priimek: Klara Vrhovec
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 06.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 443/a
Naslov: Vloga RKC pri vzpostavitvi socialne enakosti brezdomcev
Mentor: doc. dr. Anja Zalta

Nataša Vukajlović

06.09.2017

Ime in priimek: Nataša Vukajlović
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 06.09.2017
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 01
Naslov: Maturitetni tečaj za zgodovino za odrasle
Mentor: red. prof. dr. Danijela Trškan

Nika Čermak Hauko

05.09.2017

Ime in priimek: Nika Čermak Hauko
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 05.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: Zgodnja navezanost kot napovednik prijateljstva otrok: Vzdolžna študija
Mentor: red. prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek

Tamara Krmelj Plohl

05.09.2017

Ime in priimek: Tamara Krmelj Plohl
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 05.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 233
Naslov: Mnenje študentov japonologije o rabi novejših pripomočkov pri učenju japonščine
Mentor: doc. dr. Nagisa Moritoki Škof

Rok Tomažič

05.09.2017

Ime in priimek: Rok Tomažič
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 05.09.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 233
Naslov: Japonski spoštljivi govor v splošnih učbenikih za japonščino
Mentor: doc. dr. Nagisa Moritoki Škof

Žiga Horvat

04.09.2017

Ime in priimek: Žiga Horvat
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 04.09.2017
Ura in prostor: 14:00, Kabinet 444
Naslov: Protislovja Althusserjeve filozofije znanosti
Mentor: doc. dr. Primož Krašovec

Vita Veselko

04.09.2017

Ime in priimek: Vita Veselko
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 04.09.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 533
Naslov: Análisis sintáctico y papel discursivo de los procedimientos de topicalización y focalización en el discurso periodístico/Skladenjska analiza in diskurzivna vloga jezikovnih postopkov topikalizacije in fokalizacije v španskem novinarskem diskurzu
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

Ana Virant

01.09.2017

Ime in priimek: Ana Virant
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P, Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 01.09.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 306
Naslov: Ästhetik und Sprache in Immer noch Sturm von Peter Handke / Estetika in jezik v delu Še vedno vihar Petra Handkeja
Mentor: doc. dr. Johann Georg Lughofer, izr. prof. dr. Jason Frederick Blake