Back to top

Nina Retko

31.03.2017

Ime in priimek: Nina Retko
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 31.03.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Prevajanje kulturnih realij v nemškem prevodu romana Jamnica
Mentor: doc. dr. Tanja Žigon

Pia Robida

31.03.2017

Ime in priimek: Pia Robida
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 31.03.2017
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Dotik v psihoterapiji: doživljanje in izkušnje psihoterapevtov
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Žvelc

Sabina Frankovič

29.03.2017

Ime in priimek: Sabina Frankovič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 29.03.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 129
Naslov: Slovenski prevod in psihometrična analiza mednarodnih vprašalnikov za oceno psihosocialnega stanja bolnika s temporomandibularno motnjo
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Sočan

Maša Medved

29.03.2017

Ime in priimek: Maša Medved
Oddelek: Oddelek za muzikologijo
Program: Muzikologija – 2. stopnja
Datum: 29.03.2017
Ura in prostor: 09:00, Modra soba
Naslov: Učinki petja v zboru na človekov kognitivni, čustveno-motivacijski in socialni razvoj
Mentor: red. prof. dr. Matjaž Barbo

Maja Drašček

27.03.2017

Ime in priimek: Maja Drašček
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 27.03.2017
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: Razvoj postopka za merjenje kognitivnega nadzora
Mentor: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Polonca Belej

21.03.2017

Ime in priimek: Polonca Belej
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 21.03.2017
Ura in prostor: 16:00, Predavalnica 532
Naslov: Stres in izgorelost referenčnih knjižničarjev v Sloveniji. Raziskava med referenčnimi knjižničarji iz splošnih, visokošolskih/univerzitetnih in specialnih knjižnic / Stress and Burnout among Reference Librarians in Slovenia. A survey of public, academic, and special reference librarians
Mentor: doc. dr. Marija Petek

Anita Lisac

21.03.2017

Ime in priimek: Anita Lisac
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 21.03.2017
Ura in prostor: 13:00, Modra soba
Naslov: Učinkovitost programa razvoja socialnih spretnosti pri učencih
Mentor: red. prof. dr. Sonja Pečjak

Leja Rakar

21.03.2017

Ime in priimek: Leja Rakar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 21.03.2017
Ura in prostor: 15:00, Predavalnica 532
Naslov: Vprašanja, ki jih uporabniki postavljajo referenčnim knjižničarjem v Mestni knjižnici Grosuplje in Mestni knjižnici Ljubljana
Mentor: doc. dr. Marija Petek

Julia Žefran

21.03.2017

Ime in priimek: Julia Žefran
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Informacijska znanost z bibliotekarstvom - 2. stopnja
Datum: 21.03.2017
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 532
Naslov: Družinsko branje: primer učencev prve triade
Mentor: izr. prof. dr. Polona Vilar

Nika Lampret

16.03.2017

Ime in priimek: Nika Lampret
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 16.03.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 423
Naslov: Identiteta v izbranih romanih Taharja Ben Jellouna
Mentor: izr. prof. dr. Vanesa Matajc

Timotej Strnad

15.03.2017

Ime in priimek: Timotej Strnad
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 15.03.2017
Ura in prostor: 12:00, didakt
Naslov: Primerjava osebnostnih lastnosti po modelu HEXACO pri igralcih različnih žanrov video iger
Mentor: izr. prof. dr. Anja Podlesek

Petra Perić

13.03.2017

Ime in priimek: Petra Perić
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 13.03.2017
Ura in prostor: 12:30, Kabinet 125
Naslov: Povezanost motivacije za gibalno dejavnost in duševnega zdravja z gibalno učinkovitostjo pri slovenskih srednješolcih
Mentor: red. prof. dr. Darja Kobal Grum

Teja Levačič

08.03.2017

Ime in priimek: Teja Levačič
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 08.03.2017
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Postkolonialni afriški roman: hibridni jezik v Achebejevem romanu Božja puščica Prevajanje hibridnega jezika v slovenski jezik
Mentor: doc. dr. Marija Zlatnar Moe

Tina Sever

08.03.2017

Ime in priimek: Tina Sever
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 08.03.2017
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 430
Naslov: Novodobniška duhovnost: preučevanje odnosa okolice do slovenskih novopoganskih gibanj
Mentor: doc. dr. Anja Zalta

Tina Furlan

07.03.2017

Ime in priimek: Tina Furlan
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 07.03.2017
Ura in prostor: 12:30, Kabinet 424
Naslov: Tema literature v metaliterarni trilogiji Enriqueja Vila-Matasa
Mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk

Andraž Pelicon

07.03.2017

Ime in priimek: Andraž Pelicon
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 07.03.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Primerjava prevajalskega procesa med študenti prevajalstva in študenti angleškega jezika Uporaba jezikovnih virov in prevajalskih strategij pri prevajanju tehničnih besedil
Mentor: red. prof. dr. David John Limon

Tisa Frelih

06.03.2017

Ime in priimek: Tisa Frelih
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 06.03.2017
Ura in prostor: 12:30, Kabinet 133
Naslov: Elektrofiziološki korelati vzdrževanja in integracije zaporedno prikazanih dražljajev v vidno-prostorskem delovnem spominu
Mentor: red. prof. dr. Grega Repovš

Irena Smodiš

02.03.2017

Ime in priimek: Irena Smodiš
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Germanistika – 2. stopnja
Datum: 02.03.2017
Ura in prostor: 11:15, Predavalnica 05
Naslov: Der gesellschaftskritische Aspekt in Martin Walsers Ein fliehendes Pferd / Družbenokritični vidik v noveli Bežeči konj Martina Walserja
Mentor: izr. prof. dr. Špela Virant

Katja Šircelj

01.03.2017

Ime in priimek: Katja Šircelj
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 01.03.2017
Ura in prostor: 11:20, Modra soba
Naslov: Slovene Dyslexic Students' Attitude towards the English Language // Kako otroci z disleksijo doživljajo učenje tujega jezika
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Staša Žibrat

01.03.2017

Ime in priimek: Staša Žibrat
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 01.03.2017
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 125
Naslov: Narcisizem in čustvena inteligentnost kot napovednika kvalitete in zadovoljstva s partnerskim odnosom
Mentor: izr. prof. dr. Andreja Avsec