Back to top
Ime in priimek: Katja Trdan
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 25.10.2019
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 125/c
Naslov: Duševno zdravje in psihopatološki znaki
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert

Ime in priimek: Tina Benčina
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 25.10.2019
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Položaj in delo samozaposlenega prevajalca v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Hirci Nataša

Ime in priimek: Tina Tomšič
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 29.10.2019
Ura in prostor: 12:10, Predavalnica 430
Naslov: Besedotvorni postopki pri književnih neologizmih v angleščini in španščini: Kontrastivna analiza primerov iz knjig o Harryju Potterju
Mentor: izr. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara, doc. dr. Lipovšek Frančiška

Ime in priimek: Viktor Zelj
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 29.10.2019
Ura in prostor: 16:20, 1-Rim.
Naslov: I tecnicismi nell’italiano sportivo Lo stile e la frequenza della terminologia sportiva tecnica nell’italiano scritto e parlato
Mentor: red. prof. dr. Ožbot Currie Martina

Ime in priimek: Domen Vogrin
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 05.11.2019
Ura in prostor: 07:45, 023-seminarska soba
Naslov: Spremembe izbranih kategorij rabe tal na Veliki planini v zadnjih stotih letih
Mentor: doc. dr. Repe Blaž

Ime in priimek: Alenka Kastelic
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 05.11.2019
Ura in prostor: 08:45, 023-seminarska soba
Naslov: Mejice kot element slovenske kulturne pokrajine – stanje in vloga na primeru treh izbranih območij
Mentor: izr. prof. dr. Lampič Barbara

Ime in priimek: Manca Dremel
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 05.11.2019
Ura in prostor: 13:00, 023-seminarska soba
Naslov: Prostorska razširjenost onesnaženosti zunanjega okolja z azbestom v Sloveniji
Mentor: izr. prof. dr. Lampič Barbara

Ime in priimek: Renata Močnik
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 06.11.2019
Ura in prostor: 15:00, Modra soba
Naslov: Doživljanje nasilja na delovnem mestu pri ginekologih
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert