Back to top

Dunja Maričić

26.07.2017

Ime in priimek: Dunja Maričić
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 26.07.2017
Ura in prostor: 10:00, 1A-Rim.
Naslov: SPOŠTLJIVOST IZRAŽENA S PERFORMATIVI V JAPONSKEM POSLOVNEM DISKURZU - Analiza spoštljivega govora (keigo) v korespondenci v turizmu
Mentor: red. prof. dr. Andrej Bekeš

Valentina Seničić

26.07.2017

Ime in priimek: Valentina Seničić
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 26.07.2017
Ura in prostor: 10:00, 1A-Rim.
Naslov: DISKRIMINACIJA NA JAPONSKEM: ANALIZA BOLEZNI MINAMATA
Mentor: red. prof. dr. Andrej Bekeš

Špelca Bradeško

13.07.2017

Ime in priimek: Špelca Bradeško
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 13.07.2017
Ura in prostor: 10:00, 1-Rim.
Naslov: Razmerje med besednimi vrstami in stavčnimi členi pri pouku slovenščine v osnovni šoli
Mentor: red. prof. dr. Simona Kranjc

Tina Komic

10.07.2017

Ime in priimek: Tina Komic
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 10.07.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Prevajanje sociolekta v italijanskem prevodu romana Čefurji raus!
Mentor: doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Teja Maksl

10.07.2017

Ime in priimek: Teja Maksl
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija kulture - 2. stopnja - D
Datum: 10.07.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 410
Naslov: Kulturno hermenevtični vidiki jezikovnih presečišč v afriških frankofonskih romanih
Mentor: doc. dr. Florence Lucienne Gacoin Marks, red. prof. dr. Dean Komel

Teja Maksl

10.07.2017

Ime in priimek: Teja Maksl
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Francistične študije - 2. stopnja - D
Datum: 10.07.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 410
Naslov: Kulturno hermeneutični vidiki jezikovnih presečišč v afriških frankofonskih romanih
Mentor: doc. dr. Florence Lucienne Gacoin Marks, red. prof. dr. Dean Komel

Vid Ropoša

10.07.2017

Ime in priimek: Vid Ropoša
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 10.07.2017
Ura in prostor: 08:30, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Nadnapisi pod žarometi Raziskava in predstavitev nadnapisovanja gledaliških predstav
Mentor: doc. dr. Silvana Orel Kos

Maja Stepančič

10.07.2017

Ime in priimek: Maja Stepančič
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 10.07.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Revizija prvega prevoda antiutopičnega romana Georga Orwella 1984 Primerjava prevodov Alenke Puhar in Tine Mahkota
Mentor: red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Marin Cvetkovič

06.07.2017

Ime in priimek: Marin Cvetkovič
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 06.07.2017
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 424
Naslov: Označenec v zunanji realnosti in literarnem delu
Mentor: red. prof. dr. Tomislav Virk

Tanja Hozner

06.07.2017

Ime in priimek: Tanja Hozner
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 06.07.2017
Ura in prostor: 11:00, 1-Rim.
Naslov: Homoerotika v najnovejši slovenski pripovedi (2010-2016)
Mentor: red. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič

Tjaša Mislej

06.07.2017

Ime in priimek: Tjaša Mislej
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 06.07.2017
Ura in prostor: 11:30, 1-Rim.
Naslov: Dramska pisava Drage Potočnjak in Simone Semenič (analiza in primerjava dramske forme izbranih besedil)
Mentor: izr. prof. dr. Mateja Pezdirc Bartol

Tina Prek

06.07.2017

Ime in priimek: Tina Prek
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 06.07.2017
Ura in prostor: 09:00, 1-Rim.
Naslov: Jezikovno-stilna analiza multimedijskih besedil na primeru objav Jonasa Žnidaršiča.
Mentor: red. prof. dr. Simona Kranjc

Maša Grad

05.07.2017

Ime in priimek: Maša Grad
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francoščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 05.07.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 410
Naslov: Enseignement de la grammaire de FLE au collège et au Iycée slovène: cas particulier des articles/Poučevanje francoske slovnice v slovenskih osnovnih šolah in gimnazijah s poudarkom na poučevanju členov
Mentor: doc. dr. Meta Lah

Sara Gulam

05.07.2017

Ime in priimek: Sara Gulam
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemcistika - 2. stopnja - D
Datum: 05.07.2017
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 05
Naslov: Konstitucija subjekta v romanu Irmgard Keun Das kunstseidene Mädchen/Subjektkonstitution in Irmgard Keuns Roman Das kunstseidene Mädchen
Mentor: izr. prof. dr. Špela Virant

Lara Krašovec

05.07.2017

Ime in priimek: Lara Krašovec
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - P
Datum: 05.07.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 306
Naslov: Figure izpuščanja, njihove besediloslovne značilnosti in stilistične funkcije v sodobni nemščini / Figuren der Auslassung, ihre textlinguistischen Merkmale und stilistischen Funktionen im Gegenwartsdeutsch
Mentor: red. prof. dr. Stojan Bračič

Luka Pavlin

05.07.2017

Ime in priimek: Luka Pavlin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Francoščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 05.07.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 410
Naslov: L'anxiété langagière dans la classe de FLE en Slovénie/Strah pred tujim jezikom pri pouku francoščine kot tujega jezika v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Meta Lah

Jan Peternelj

05.07.2017

Ime in priimek: Jan Peternelj
Oddelek: Oddelek za klasično filologijo
Program: Grški jezik , književnost in kultura - 2. stopnja - D, P
Datum: 05.07.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 325
Naslov: Podobe grškega simpozija v Corpus Theognideum in Ksenofontovem Simpoziju
Mentor: doc. dr. Branko Senegačnik

Anja Šterk

05.07.2017

Ime in priimek: Anja Šterk
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Japonologija - 2. stopnja
Datum: 05.07.2017
Ura in prostor: 09:00, 1A-Rim.
Naslov: Položaj žensk in razvoj feminizma na Japonskem
Mentor: doc. dr. Nataša Visočnik

Petra Zabukošek

05.07.2017

Ime in priimek: Petra Zabukošek
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francistične in romanistične študije - 2. stopnja
Datum: 05.07.2017
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 410
Naslov: Les images stéréotypées des animaux domestiques dans la langue française et slovène/Stereotipne podobe domačih živali v francoskem in slovenskem jeziku
Mentor: izr. prof. dr. Gregor Perko

Urša Jerman

04.07.2017

Ime in priimek: Urša Jerman
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 04.07.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 118
Naslov: Samomnožinski samostalniki v nemščini in slovenščini / Pluraliatantum in deutscher und slowenischer Sprache
Mentor: izr. prof. dr. Darko Čuden

Luka Lavrin

04.07.2017

Ime in priimek: Luka Lavrin
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 04.07.2017
Ura in prostor: 09:00, Predavalnica 306
Naslov: Effect of Teacher's Body Language on Student Motivation and Retention // Vpliv učiteljeve govorice telesa na motivacijo in pomnjenje učencev
Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

Jasna Mehle

03.07.2017

Ime in priimek: Jasna Mehle
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 533
Naslov: Los marcadores discursivos en diferentes tipos de discurso: artículo de opinión, ensayo, artículo científico y cuento/Diskurzivni označevalci v različnih besedilnih vrstah: mnenjski članek, esej, znanstveni članek in pravljica
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Pihler Ciglič

Jana Pustoslemšek

03.07.2017

Ime in priimek: Jana Pustoslemšek
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor: 12:30, Predavalnica 533
Naslov: El análisis de la traducción de los folletos turísticos y las páginas web eslovenos al español/Analiza prevodov turističnih besedil in spletnih strani iz slovenščine v španščino
Mentor: red. prof. dr. Jasmina Markič

Tina Sever

03.07.2017

Ime in priimek: Tina Sever
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 410
Naslov: La motivación y el papel del manual en la enseñanza de ELE en la escuela secundaria/Motivacija in vloga učbenika pri poučevanju španščine kot tujega jezika na srednjih šolah
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan

Lucija Šarc

03.07.2017

Ime in priimek: Lucija Šarc
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Španščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 03.07.2017
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 410
Naslov: Španska in hispanoameriška literatura v slovenski gimnaziji
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, izr. prof. dr. Alenka Žbogar