Back to top

Sandra Erpe

31.05.2018

Ime in priimek: Sandra Erpe
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja
Datum: 31.05.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 425
Naslov: Kantavtorstvo na Slovenskem
Mentor: red. prof. dr. Boris Novak

Patricija Klemenčič

30.05.2018

Ime in priimek: Patricija Klemenčič
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 30.05.2018
Ura in prostor: 13:30, Kabinet 118
Naslov: Vpliv frazeološke kompetence v maternem jeziku na razumevanje frazemov v tujem jeziku /Der Einfluss der phraseologischen Kompetenz in der Muttersprache auf das Verstehen der Phraseme in der Fremdsprache
Mentor: doc. dr. Urška Valencic Arh

Tamara Suligoi

28.05.2018

Ime in priimek: Tamara Suligoi
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Slovenščina v stiku: primer slovenskih ustanov, društev, zvez in organizacij v Gorici in njeni pokrajini
Mentor: doc. dr. Tamara Mikolic Južnic

Katka Koren

28.05.2018

Ime in priimek: Katka Koren
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 28.05.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 125/c
Naslov: Izbrani indikatorji duševnega zdravja pri bolnikih s kronično bolečino
Mentor: doc. dr. Saška Roškar

Luka Horjak

24.05.2018

Ime in priimek: Luka Horjak
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D
Datum: 24.05.2018
Ura in prostor: 11:20, Predavalnica 02
Naslov: Slovenski polglasnik: Diahrona in sinhrona primerjava
Mentor: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar

Anja Dolinšek

22.05.2018

Ime in priimek: Anja Dolinšek
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 22.05.2018
Ura in prostor: 08:30, Predavalnica 024
Naslov: Konstruktna veljavnost Testa barvnih asociacij pri študentih Fakultete za šport v svetovalnem procesu
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Karmen Vajngerl

22.05.2018

Ime in priimek: Karmen Vajngerl
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 22.05.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Odločitev za delo v tujini v povezavi z osebnimi vrednotami
Mentor: izr. prof. dr. Eva Boštjancic

Martina Škoberne

22.05.2018

Ime in priimek: Martina Škoberne
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 22.05.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 125
Naslov: Povezanost psihosocialnih dejavnikov učenca z njegovo vlogo opazovalca pri medvrstniškem nasilju
Mentor: red. prof. dr. Sonja Pecjak

Maruša Fakin

22.05.2018

Ime in priimek: Maruša Fakin
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 22.05.2018
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: Los relatos de viaje hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XX : Definición del género y análisis de cuatro obras escogidas / Hispanoameriški potopisi druge polovice 20. stoletja: Opredelitev žanra in analiza štirih izbranih del
Mentor: izr. prof. dr. Maja Šabec

Luka Horjak

17.05.2018

Ime in priimek: Luka Horjak
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemcistika - 2. stopnja - D
Datum: 17.05.2018
Ura in prostor: 14:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Stara visoka nemščina kot zlogovni jezik na primeru dela Evangelienbuch Otfrida Weisenburškega/Althochdeutsch als Silbensprache am Beispiel des Evangelienbuchs Otfrids von Weißenburg
Mentor: izr. prof. dr. Marija Javor Briški

Jasna Dobnik

15.05.2018

Ime in priimek: Jasna Dobnik
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 15.05.2018
Ura in prostor: 17:00, Predavalnica 06
Naslov: Učenje slovenščine kot tujega jezika pri domačih govorcih španščine
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

Jasna Dobnik

15.05.2018

Ime in priimek: Jasna Dobnik
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 15.05.2018
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: Učenje slovenščine kot tujega jezika pri domačih govorcih španščine
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, izr. prof. dr. Nataša Pirih Svetina

Maruša Telban

08.05.2018

Ime in priimek: Maruša Telban
Oddelek: Oddelek za slavistiko
Program: Slovakistika - 2. stopnja - D
Datum: 08.05.2018
Ura in prostor: 14:00, 4-Tobačna
Naslov: Naš junak - pripovedne strategije v kratki prozi in romanu Rudolfa Slobode
Mentor: doc. dr. Špela Sevšek Šramel

Tina Šešerko

08.05.2018

Ime in priimek: Tina Šešerko
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 08.05.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 420B
Naslov: Vključevanje osnovnošolcev v izvedbo interesnih dejavnosti kot organizirano obliko prostega časa
Mentor: doc. dr. Petra Gregorcic Mrvar

Mateja Dolinar

08.05.2018

Ime in priimek: Mateja Dolinar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 08.05.2018
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 120/b
Naslov: Perfekcionizem in ciljne usmerjenosti kot dejavniki akademske (ne)poštenosti pri študentih
Mentor: red. prof. dr. Cirila Peklaj

Katja Mesarič

08.05.2018

Ime in priimek: Katja Mesarič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 08.05.2018
Ura in prostor: 15:00, Kabinet 125/c
Naslov: Kvaliteta življenja in osebnostne lastnosti pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten