Back to top
Ime in priimek: Ana Kosič
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 01.06.2020
Naslov: Analiza prireditev v Goriški knjižnici Franceta Bevka
Mentor: red. prof. dr. Žumer Maja

Ime in priimek: Nika Knez
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 01.06.2020
Naslov: Določanje potencialnih habitatov za naselitev evropskega bizona v Sloveniji
Mentor: doc. dr. Repe Blaž

Ime in priimek: Alenka Hren Medved
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 03.06.2020
Ura: 10:00

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

https://us02web.zoom.us/j/85620646564?pwd=c3N1bXV4Mlk4VnJ4SDlnRFBnKzJMUT09
Naslov: Modernizacija Laškega v dolgem 19. stoletju
Mentor: izr. prof. dr. Stergar Rok

Ime in priimek: Miha Hlede
Oddelek: Oddelek za geografijo, Oddelek za slovenistiko
Datum: 03.06.2020
Naslov: Medpredmetno povezovanje geografije, slovenščine in izbirnih predmetov v osnovni šoli
Mentor: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana, izr. prof. dr. Vogel Jerica

Ime in priimek: Anja Katarina Negovec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 03.06.2020
Naslov: Relacijske potrebe, odnos s starši in proces psihološkega osamosvajanja na prehodu v odraslost
Mentor: izr. prof. dr. Žvelc Gregor

Ime in priimek: Mihaela Strmečki
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Datum: 03.06.2020
Naslov: Minoritska cerkev na Ptuju v obdobju od leta 1945 do leta 1968
Mentor: doc. dr. Novak Klemenčič Renata

Ime in priimek: Katja Šuštar
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Datum: 05.06.2020
Naslov: Model učenja po sistemu »Nikola Tesla« v luči teorij učenja in znanstvenih spoznanj
Mentor: izr. prof. dr. Šteh Barbara

Ime in priimek: Katarina Penko
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 08.06.2020
Naslov: Semantische Aspekte von englischen und deutschen Kollokationen des Typus Adjektiv + Substantiv und deren slowenischen Äquivalenten
Mentor: lekt. dr. Valenčič Arh Urška, red. prof. dr. Gabrovšek Dušan

Ime in priimek: Lara Lipnik
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 10.06.2020
Naslov: Analiza jezikovnih napak pri pisnem izražanju na maturi pri slovenskih učencih španščine kot tujega jezika
Mentor: doc. dr. Santiago Alonso Gemma Maria

Ime in priimek: Hamza Lavić
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 15.06.2020
Naslov: Evaluation of digital librarianship for manuscripts: Case of Manuscriptorium and Gazi Husrev Bey Library in Sarajevo
Mentor: red. prof. dr. Žumer Maja

Ime in priimek: Irma Grbec
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 17.06.2020
Naslov: Nemške izposojevalne knjižnice v 19. stoletju na Slovenskem
Mentor: doc. dr. Kodrič-Dačić Eva