Back to top
Ime in priimek: Nika Grebenc
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 21.01.2020
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 05
Naslov: Análisis del lenguaje inclusivo en el discurso político contemporáneo español y francés/Analiza spolno vključujoče rabe jezika v sodobnem španskem in francoskem političnem diskurzu
Mentor: izr. prof. dr. Perko Gregor, izr. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Ime in priimek: Aleš Mendiževec
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 22.01.2020
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Epistemologija in politično v Althusserjevi filozofiji
Mentor: red. prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Ime in priimek: Breda Zalašček
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 28.01.2020
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 102
Naslov: Poskus nacionalne pomiritve v Istri v letih pred prvo svetovno vojno
Mentor: izr. prof. dr. Stergar Rok

Ime in priimek: Eva Ulčnik
Oddelek: Oddelek za geografijo
Datum: 29.01.2020
Ura in prostor: 12:15, Predavalnica 232
Naslov: Možnosti lokalne energetske samooskrbe na osnovi lesne biomase na Jezerskem
Mentor: izr. prof. dr. Potočnik Slavič Irma

Ime in priimek: Katarina Kastelic
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 31.01.2020
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 119
Naslov: Jutranjost - večernost in subjektivno blagostanje
Mentor: izr. prof. dr. Avsec Andreja

Ime in priimek: Vanja Bunderla
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 31.01.2020
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 119
Naslov: Stališča do spolnosti pri varovancih centrov za usposabljanje, delo in varstvo
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert

Ime in priimek: Sanja Karas
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 13.02.2020
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 102
Naslov: Psihološki miti: Razširjenost pri študentih in individualne razlike
Mentor: red. prof. dr. Kobal Grum Darja