Back to top

Jana Smole

30.11.2018

Ime in priimek: Jana Smole
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 30.11.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 420B
Naslov: Percepcije možnih vzrokov in načinov razreševanja medvrstniškega nasilja z vidika različnih profilov strokovnih delavcev v vzgojnem zavodu - študija primera
Mentor: red. prof. dr. Antić Gaber Milica, red. prof. dr. Kroflič Robert

Alen Senegačnik

28.11.2018

Ime in priimek: Alen Senegačnik
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 28.11.2018
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Učinkovitost psihoterapije pri zdravljenju depresivnih motenj
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert

Manca Račič

27.11.2018

Ime in priimek: Manca Račič
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Oddelek za sociologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja - D, Sociologija kulture - 2. stopnja - D
Datum: 27.11.2018
Ura in prostor: 13:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Maroška družba in gibanja za spolno enakopravnost: Sodobni pogledi na (islamski) feminizem
Mentor: doc. dr. Bartulović Alenka, doc. dr. Zalta Anja

Polona Balantič

26.11.2018

Ime in priimek: Polona Balantič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Zgodovina
Datum: 26.11.2018
Ura in prostor: 13:30, Modra soba
Naslov: Helmut Schmidt in Jugoslavija
Mentor: red. prof. dr. Nećak Dušan

Kaja Marinšek

22.11.2018

Ime in priimek: Kaja Marinšek
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 22.11.2018
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 424
Naslov: Spolnost, droge in življenje na cesti v delih beatniške generacije
Mentor: red. prof. dr. Virk Tomislav

Tanja Repič

20.11.2018

Ime in priimek: Tanja Repič
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 20.11.2018
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 125
Naslov: Povezanost spletnega medvrstniškega nasilja, psihosomatike in socialne podpore pri mladostnikih
Mentor: red. prof. dr. Pečjak Sonja

Danijela Strle

19.11.2018

Ime in priimek: Danijela Strle
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja
Datum: 19.11.2018
Ura in prostor: 09:00, 023-seminarska soba
Naslov: Tipizacija pojava znižane meje sneženja v izbranih dolinah Julijskih Alp
Mentor: izr. prof. dr. Ogrin Matej

Luka Ruter

19.11.2018

Ime in priimek: Luka Ruter
Oddelek: Oddelek za geografijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P
Datum: 19.11.2018
Ura in prostor: 10:00, 023-seminarska soba
Naslov: Strokovne osnove za izvedbo kabinetnih in terenskih vaj pri predmetu Meteorologija in oceanografija v srednješolskem programu Plovbni tehnik
Mentor: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Maja Bajd

16.11.2018

Ime in priimek: Maja Bajd
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 16.11.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 2
Naslov: Znanje in raba slovenskega jezika pri piseljencih različnih generacij: Primer občine Tržič
Mentor: izr. prof. dr. Pirih Svetina Nataša

Marina Blagovič

15.11.2018

Ime in priimek: Marina Blagovič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 15.11.2018
Ura in prostor: 13:45, didakt
Naslov: Teorija kritičnega obdobja in njeni vplivi na poučevanje in učenje angleščine kot tujega jezika
Mentor: red. prof. dr. Skela Janez

Mariana Vasle

15.11.2018

Ime in priimek: Mariana Vasle
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 15.11.2018
Ura in prostor: 13:45, Kabinet 21
Naslov: Zgodovina, razvoj in uporaba slovenskega nogometnega besedišča
Mentor: doc. dr. Reindl Donald Francis

Katarina Jurkošek

14.11.2018

Ime in priimek: Katarina Jurkošek
Oddelek: Oddelek za geografijo, Oddelek za sociologijo
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P, Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 14.11.2018
Ura in prostor: 08:00, 023-seminarska soba
Naslov: Uporaba multimedije za kakovostno geografsko in sociološko izobraževanje
Mentor: doc. dr. Židan Alojzija, izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana

Nina Ozebek

14.11.2018

Ime in priimek: Nina Ozebek
Oddelek: Oddelek za geografijo, Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P, Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 14.11.2018
Ura in prostor: 09:00, 023-seminarska soba
Naslov: Pisno ocenjevanje znanja pri pouku geografije v osnovni šoli
Mentor: izr. prof. dr. Resnik Planinc Tatjana, izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Katarina Gomboc

14.11.2018

Ime in priimek: Katarina Gomboc
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za slavistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Rusistika - 2. stopnja - D, P
Datum: 14.11.2018
Ura in prostor: 09:15, Predavalnica 116
Naslov: Slovenska glagola moči in morati in njune ustreznice v stavčnih strukturah v ruskem in ukrajinskem jeziku
Mentor: doc. dr. Uhlik Mladen, red. prof. dr. Žele Andreja

Snežna Poljanšek

14.11.2018

Ime in priimek: Snežna Poljanšek
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francoščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 14.11.2018
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 401 - tajništvo
Naslov: Le tableau blanc interactif et son utilisation en classe de français langue étrangère en Slovénie
Mentor: izr. prof. dr. Lah Meta

Lana Modrej

12.11.2018

Ime in priimek: Lana Modrej
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 12.11.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 443/a
Naslov: Vloga medijev pri konstrukciji družbe strahu
Mentor: red. prof. dr. Vidmar Horvat Ksenija

Maša Flogie

12.11.2018

Ime in priimek: Maša Flogie
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 12.11.2018
Ura in prostor: 12:00, EIKA P1, Zavetiška 5
Naslov: Vpliv filmskega festivala SHOTS pri konstrukciji kraja Slovenj Gradec
Mentor: izr. prof. dr. Repič Jaka

Magdalena Cvetkova

09.11.2018

Ime in priimek: Magdalena Cvetkova
Oddelek: Oddelek za slavistiko, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, P, Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, P
Datum: 09.11.2018
Ura in prostor: 09:40, Predavalnica 5
Naslov: Moskovski konceptualizem
Mentor: red. prof. dr. Javornik Miha, red. prof. dr. Virk Tomislav

Anja Robavs

06.11.2018

Ime in priimek: Anja Robavs
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 06.11.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Prevajanje sardinskih elementov v romanu Trsi v vetru Grazie Deledda
Mentor: doc. dr. Grošelj Robert