Back to top
Ime in priimek: Samanta Sabadin
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 16.12.2019
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 420B
Naslov: Učiteljeva pisna korektivna povratna informacija pri pouku tujega jezika/Feedback correttivo scritto dell’insegnante nell’apprendimento di una lingua straniera
Mentor: izr. prof. dr. Štefanc Damijan, doc. dr. Mertelj Darja

Ime in priimek: Brina Zagorc
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Datum: 16.12.2019
Ura in prostor: 14:40, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov: Antropološka in arheološka obravnava grobov zgodnjesrednjeveškega grobišča na Muljavi
Mentor: doc. dr. Milavec Tina

Ime in priimek: Laura Železen
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Datum: 17.12.2019
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 420B
Naslov: Slikanica kot učno sredstvo pri obravnavi tematike drugačnosti
Mentor: red. prof. dr. Kalin Janica

Ime in priimek: Žan Korošec
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 17.12.2019
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Vprašanje glagolskega vida v izrazih fiktivnega gibanja, ki vsebujejo glagole premikanja v povedku
Mentor: doc. dr. Lipovšek Frančiška

Ime in priimek: Nika Grizila
Oddelek: Oddelek za slavistiko, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 17.12.2019
Ura in prostor: 11:30, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Deležniški polstavki v ruščini, angleščini in slovenščini: ruski roman Čapajev in praznota in njegova prevoda
Mentor: doc. dr. Uhlik Mladen, doc. dr. Stopar Andrej

Ime in priimek: Katja Rijavec
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 17.12.2019
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: La crítica social en la novela El camino de Miguel Delibes y en la novela Primera memoria de Ana María Matutee
Mentor: red. prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Ime in priimek: Luka Povšič
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Datum: 18.12.2019
Ura in prostor: 10:00, 209C
Naslov: Leposlovje v Glasu naroda med letoma 1898 in 1910
Mentor: red. prof. dr. Hladnik Miran

Ime in priimek: Aleš Marđetko
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 18.12.2019
Ura in prostor: 13:00, 4-Rim.
Naslov: Celje med okupacijo 1941 ̶ 1945
Mentor: izr. prof. dr. Ferenc Mitja

Ime in priimek: Nuša Klepec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 19.12.2019
Ura in prostor: 10:00, Modra soba
Naslov: Vloga psiholoških dejavnikov in psihološka priprava pri e-športu
Mentor: izr. prof. dr. Podlesek Anja

Ime in priimek: Katja Mavrič Bordon
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 19.12.2019
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 23
Naslov: Uporabni elektronski viri za prevajanje terminologije s področja krasoslovja
Mentor: doc. dr. Vaupot Sonia

Ime in priimek: Katerina Pertot
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 19.12.2019
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Analiza prevajalskih strategij pri prevajanju personifikacij v francoščino v romanu Nekropola Borisa Pahorja
Mentor: doc. dr. Vaupot Sonia

Ime in priimek: Neža Molnar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 23.12.2019
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 532
Naslov: Bibliotekarstvo na Slovenskem med obema vojnama (1918⠒1940)
Mentor: doc. dr. Kodrič-Dačić Eva

Ime in priimek: David Gosar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 24.12.2019
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Spoznavne sposobnosti in nevroslikovni kazalci pri mladostnikih in mladih odraslih z obporodno hipoksijo
Mentor: izr. prof. dr. Masten Robert

Ime in priimek: Davor Špoljar
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Datum: 06.01.2020
Ura in prostor: 15:00, EIKA P2, Zavetiška 5
Naslov: Poselitev severozahodne Hrvaške v času bronaste in starejše železne dobe
Mentor: akad. red. prof. dr. Teržan Ljubinka

Ime in priimek: Aleš Mendiževec
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 22.01.2020
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Epistemologija in politično v Althusserjevi filozofiji
Mentor: red. prof. dr. Dolar Bahovec Eva

Ime in priimek: Breda Zalašček
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 28.01.2020
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 102
Naslov: Poskus nacionalne pomiritve v Istri v letih pred prvo svetovno vojno
Mentor: izr. prof. dr. Stergar Rok