Back to top

Kim Majoranc

28.03.2018

Ime in priimek: Kim Majoranc
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 28.03.2018
Ura in prostor: 15:00, Modra soba
Naslov: Povezanost feritina v krvi z izbranimi kognitivnimi sposobnostmi slovenskih vrhunskih športnikov
Mentor: red. prof. dr. Grega Repovš

Ema Karo

22.03.2018

Ime in priimek: Ema Karo
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 22.03.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 303
Naslov: Representation of the Holocaust in Morris Gleitzman's Novels: Once, Then and After
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake, red. prof. dr. Vanesa Matajc

Ema Karo

22.03.2018

Ime in priimek: Ema Karo
Oddelek: Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Primerjalna književnost in literarna teorija - 2. stopnja D, Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 22.03.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 303
Naslov: Tematizacija holokavsta v romanih Morrisa Gleitzmana: Nekoč, Potem in Tedaj
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake, red. prof. dr. Vanesa Matajc

Sandra Fišter

22.03.2018

Ime in priimek: Sandra Fišter
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 22.03.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 532
Naslov: Družinska pismenost: znanje staršev predšolskih otrok in dejavnosti splošnih knjižnic na Dolenjskem
Mentor: izr. prof. dr. Polona Vilar

Ines Čeligoj Pregelj

21.03.2018

Ime in priimek: Ines Čeligoj Pregelj
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 21.03.2018
Ura in prostor: 08:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Vpliv tuje vojske in okolja na jezik slovenskih prekomorcev
Mentor: red. prof. dr. David John Limon

Ajda Gašperšič

20.03.2018

Ime in priimek: Ajda Gašperšič
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španski jezik in književnost - 2. stopnja - D
Datum: 20.03.2018
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: Traduciendo el estilo: Javier Marías - Así empieza lo malo/Prevajanje sloga: Javier Marías - Tu začne se zlo
Mentor: red. prof. dr. Jasmina Markic

Nina Šefer

19.03.2018

Ime in priimek: Nina Šefer
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja
Datum: 19.03.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 442/a
Naslov: Biseksualnost kot osebna in družbena identiteta
Mentor: red. prof. dr. Roman Kuhar

Tadeja Logar

19.03.2018

Ime in priimek: Tadeja Logar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 19.03.2018
Ura in prostor: 10:30, Kabinet 304
Naslov: Existentialism in Ernest Hemingway's War Novels "A Farewell to Arms" and "Whom the Bell Tolls"
Mentor: red. prof. dr. Igor Maver

Eva Klančič

14.03.2018

Ime in priimek: Eva Klančič
Oddelek: Oddelek za azijske študije
Program: Sinologija - 2. stopnja
Datum: 14.03.2018
Ura in prostor: 14:40, Predavalnica 06
Naslov: Kitajska poslovna kultura: Izzivi poslovanja slovenskih podjetij na kitajskem trgu
Mentor: red. prof. dr. Mitja Saje

Metka Guštin

14.03.2018

Ime in priimek: Metka Guštin
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 14.03.2018
Ura in prostor: 14:30, Kabinet 125/c
Naslov: Povezanost razvoja pripovedovanja zgodbe in risanja v zgodnjem otroštvu
Mentor: izr. prof. dr. Urška Fekonja

Žan Jovišić

08.03.2018

Ime in priimek: Žan Jovišić
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 08.03.2018
Ura in prostor: 09:30, Modra soba
Naslov: Non-coordinative Paratactic Clausal Juxtaposition in English
Mentor: doc. dr. Franciška Lipovšek

Katarina Slevec

08.03.2018

Ime in priimek: Katarina Slevec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 08.03.2018
Ura in prostor: 12:00, 023-seminarska soba
Naslov: Učinki psihoterapije
Mentor: izr. prof. dr. Robert Masten

Sebastijan Pešec

07.03.2018

Ime in priimek: Sebastijan Pešec
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 07.03.2018
Ura in prostor: 13:30, Kabinet 435
Naslov: Ziran ali kako postaneš, kar si: daoizem in Nietzsche
Mentor: red. prof. dr. Borut Ošlaj

Rok Kastelic

06.03.2018

Ime in priimek: Rok Kastelic
Oddelek: Oddelek za geografijo, Oddelek za zgodovino
Program: Geografija – 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 06.03.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 233
Naslov: Orientalizem v učnih načrtih za zgodovino in geografijo
Mentor: doc. dr. Dušan Mlacovic

Valentina Rebec

01.03.2018

Ime in priimek: Valentina Rebec
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 01.03.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Proces prevajanja in uporaba jezikovnih virov pri študentih prevajalstva
Mentor: doc. dr. Tamara Mikolic Južnic