Back to top
Ime in priimek: Anja Cizel
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Datum: 17.08.2020
Ura: 09:00
Prostor:
Naslov: Tango – uspeh in pohujšanje sezone: Diskurz o tangu v slovenskem časopisju med letoma 1911 in 1940
Mentor: izr. prof. dr. Habinc Mateja

Ime in priimek: Iztok Stariha
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 17.08.2020
Ura: 09:00
Prostor:
Naslov: Anglija skozi prizmo Bede Venerabilisa
Mentor: izr. prof. dr. Mlinar Janez

Ime in priimek: Ana Dvoraček
Oddelek: Oddelek za slavistiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Datum: 17.08.2020
Ura: 12:00
Prostor:
Naslov: Vljudnostne strategije v španščini in ruščini na primeru spletnih kozmetičnih oglasov
Mentor: doc. dr. Uhlik Mladen, izr. prof. dr. Pihler Ciglič Barbara

Ime in priimek: Lea Knez
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 18.08.2020
Ura: 10:00
Prostor:
Naslov: Koncentracijsko taborišče Neuengamme 1938–1945: Slovenski ujetniki in njihova usoda
Mentor: izr. prof. dr. Ajlec Kornelija

Ime in priimek: Ksaver Potrpin
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 26.08.2020
Ura: 11:00
Prostor:
Naslov: Semantična prozodija izbranih besednih zvez v slovenskem jeziku
Mentor: izr. prof. dr. Jurko Primož

Ime in priimek: Špela Grum
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 15.09.2020
Ura: 18:00
Prostor:

Povezava do virtualne seje zagovora:
(geslo za dostop lahko pridobite v tajništvu oddelka)

https://us02web.zoom.us/j/87339732335?pwd=ZERHTlZDZ3lyRFZNelBQNGN4blNvQT09
Naslov: Književno ustvarjanje srednjeameriških priseljencev v ZDA
Mentor: red. prof. dr. Maver Igor