Back to top
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 22.03.2019
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Vloga projektnega vodje pri zagotavljanju kakovosti prevodov
Mentor: red. prof. dr. Vintar Špela

Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Datum: 14.03.2019
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Kognitivne sheme v slovenskih definicijah na področju krasoslovja
Mentor: red. prof. dr. Vintar Špela

Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 14.03.2019
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 125/c
Naslov: Struktura odnosov v socialni mreži mladih na prehodu v odraslost
Mentor: red. prof. dr. Svetina Matija

Oddelek: Oddelek za psihologijo
Datum: 14.03.2019
Ura in prostor: 13:00, 1-Rim.
Naslov: Sociopsihološke in osebnostne značilnosti sledilcev kot dejavniki pozicioniranja digitalnih vplivnežev na družbenem omrežju Instagram
Mentor: red. prof. ddr. Rus Velko

Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Datum: 14.03.2019
Ura in prostor: 14:30, Kabinet 420B
Naslov: Vključevanje staršev v šolsko delo učencev tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole
Mentor: izr. prof. dr. Štefanc Damijan

Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Datum: 12.03.2019
Ura in prostor: 17:10, Predavalnica 06
Naslov: Vpliv anksioznosti na razvijanje govornih zmožnosti pri pouku tujega jezika
Mentor: doc. dr. Šifrar Kalan Marjana, red. prof. dr. Skela Janez

Oddelek: Oddelek za zgodovino
Datum: 08.03.2019
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 115
Naslov: Vloga Mednarodne skupnosti po vojni v Bosni in Hercegovini
Mentor: izr. prof. dr. Ferenc Mitja

Oddelek: Oddelek za filozofijo
Datum: 07.03.2019
Ura in prostor: 18:00, Predavalnica 434
Naslov: Temelji Aristotelove politične filozofije
Mentor: red. prof. dr. Zore Franc

Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Datum: 05.03.2019
Ura in prostor: 14:00, Modra soba
Naslov: Znanstveno publiciranje in uporaba znanstvene literature na manjših univerzah
Mentor: red. prof. dr. Južnič Primož