Back to top

Katja Jezeršek

31.05.2017

Ime in priimek: Katja Jezeršek
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 31.05.2017
Ura in prostor: 08:30, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Analiza sprejemnih in nastanitvenih centrov v Sloveniji v času begunskega koridorja
Mentor: doc. dr. Uršula Čebron-Lipovec

Tamara Casar

30.05.2017

Ime in priimek: Tamara Casar
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - P
Datum: 30.05.2017
Ura in prostor: 10:30, Modra soba
Naslov: Muzejska dejavnost v Pomurskem muzeju Murska Sobota
Mentor: izr. prof. dr. Danijela Trškan

Maja Furlan

30.05.2017

Ime in priimek: Maja Furlan
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - P
Datum: 30.05.2017
Ura in prostor: 08:30, Modra soba
Naslov: Metoda razlage pri pouku zgodovine v osnovni in srednji šoli
Mentor: izr. prof. dr. Danijela Trškan

Tomaž Mesarič

30.05.2017

Ime in priimek: Tomaž Mesarič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 30.05.2017
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 115
Naslov: Mesto na pragu novega časa. Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa
Mentor: izr. prof. dr. Rok Stergar

Jakob Saje

30.05.2017

Ime in priimek: Jakob Saje
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 30.05.2017
Ura in prostor: 09:30, Modra soba
Naslov: Pouk zgodovine na Waldorfski šoli Tübingen
Mentor: izr. prof. dr. Danijela Trškan

Jurij Benko

26.05.2017

Ime in priimek: Jurij Benko
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 26.05.2017
Ura in prostor: 11:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Skupnost, identiteta, aktivizem in govor v virtualnem svetu: primer Anonymous
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Nadija Kolmanič

26.05.2017

Ime in priimek: Nadija Kolmanič
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 26.05.2017
Ura in prostor: 13:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Podzemne scene in thrash metal v Sanfranciškem zalivu
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršič

Marja Nikolčić

26.05.2017

Ime in priimek: Marja Nikolčić
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 26.05.2017
Ura in prostor: 17:30, Predavalnica 343
Naslov: Slovenske likovne ustvarjalke in Klub likovnih umetnic (Zagreb, 1927-1941)
Mentor: izr. prof. dr. Beti Žerovc

Tanja Pestotnik

25.05.2017

Ime in priimek: Tanja Pestotnik
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 25.05.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 420B
Naslov: Kazalniki inkluzije na izbranih finskih osnovnih šolah; Študija primera
Mentor: izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc

Kaja Robida

25.05.2017

Ime in priimek: Kaja Robida
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 25.05.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 536/c
Naslov: Členkovni stavki
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Smolej

Tjaša Erjavec

24.05.2017

Ime in priimek: Tjaša Erjavec
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 24.05.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 125
Naslov: Osebnostne lastnosti dijakov in problematična raba mobilnih telefonov med poukom
Mentor: red. prof. dr. Sonja Pečjak

Špela Stritar

22.05.2017

Ime in priimek: Špela Stritar
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Tolmačenje - 2. stopnja
Datum: 22.05.2017
Ura in prostor: 19:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Potrebe po tolmaških in prevajalskih kompetencah na področju turizma v Sloveniji
Mentor: red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Luka Finžgar

18.05.2017

Ime in priimek: Luka Finžgar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja
Datum: 18.05.2017
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Idioms and Their Slovene Translations in Harper Lee's "To Kill a Mockingbird"
Mentor: izr. prof. dr. Marjeta Vrbinc

Žiga Mohar

18.05.2017

Ime in priimek: Žiga Mohar
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Germanistika – 2. stopnja
Datum: 18.05.2017
Ura in prostor: 11:20, Predavalnica 05
Naslov: Erotika in spolnost v Dunajski moderni: od lahkega dekleta do centralne literarne figure / Erotik und Sexualität in der Wiener Moderne: Vom einen leichten Mädchen bis zur zentralen literarischen Figur
Mentor: izr. prof. dr. Špela Virant

Maruša Pirnat

18.05.2017

Ime in priimek: Maruša Pirnat
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 18.05.2017
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 420B
Naslov: Refleksija s pomočjo video povratne informacije in njen prispevek k profesionalnemu razvoju učiteljev
Mentor: izr. prof. dr. Barbara Šteh

Manja Kuzma

15.05.2017

Ime in priimek: Manja Kuzma
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 15.05.2017
Ura in prostor: 12:00, 029-sem.soba
Naslov: Povezanost slogov starševstva, družinskih dejavnikov in vedenjskih težav otrok
Mentor: izr. prof. dr. Matija Svetina

Lidija Vezenšek

15.05.2017

Ime in priimek: Lidija Vezenšek
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 15.05.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 420B
Naslov: Poklicna matura v funkciji priprave na zaposlitev in nadaljnje izobraževanje
Mentor: red. prof. dr. Janko Muršak

Nina Škufca

12.05.2017

Ime in priimek: Nina Škufca
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 12.05.2017
Ura in prostor: 13:30, Predavalnica 532
Naslov: Knjige v angleščini v slovenskih splošnih knjižnicah
Mentor: red. prof. dr. Primož Južnič

Luka Ručigaj

11.05.2017

Ime in priimek: Luka Ručigaj
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 11.05.2017
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 343
Naslov: Slavnostna dvorana Auerspergovega "Knežjega dvorca" v Ljubljani in Faetonov padec v imaginariju 17. stoletja
Mentor: doc. dr. Stanko Kokole

Vesna Perko

10.05.2017

Ime in priimek: Vesna Perko
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 10.05.2017
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 118
Naslov: Pojavnost besede Wein v nemški leksiki / Das Vorkommen des Wortes Wein im deutschen Wortschatz
Mentor: doc. dr. Urška Valenčič Arh

Maša Kastelic

09.05.2017

Ime in priimek: Maša Kastelic
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 09.05.2017
Ura in prostor: 17:00, Predavalnica 06
Naslov: Presentación y refuerzo de las estructuras gramaticales en la enseñanza del español como LE en los últimos 3 años de la escuela primaria eslovena/Uvajanje in utrjevanje slovničnih struktur pri pouku španščine kot TJ v zadnjem triletju OŠ
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan

Hana Volk

09.05.2017

Ime in priimek: Hana Volk
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 09.05.2017
Ura in prostor: 17:00, Predavalnica 06
Naslov: Enseñanza y aprendizaje del imperfecto en los manuales de español como lengua extranjera/Poučevanje in učenje "imperfecta" v učbenikih španščine kot TJ
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan

Elita Parić

05.05.2017

Ime in priimek: Elita Parić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemščina - 2. stopnja - D, P
Datum: 05.05.2017
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 309
Naslov: Medpredmetno povezovanje v luči razvijanja socialne in medkulturne zavesti net-generacije (sociologija in literatura pri pouku nemščine kot tujega jezika) / Fächerverbindender Unterricht aus Sicht der sozialen und interkulturellen Bewusstseinsbildung der Web-Generation (Soziologie und Literatur im DaF-Unterricht)
Mentor: Alojzija Židan, doc. dr. Irena Samide

Elita Parić

05.05.2017

Ime in priimek: Elita Parić
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Sociologija - 2. stopnja - D, P
Datum: 05.05.2017
Ura in prostor: 14:00, Predavalnica 309
Naslov: Medpredmetno povezovanje v luči razvijanja socialne in medkulturne zavesti net-generacije (sociologija in literatura pri pouku nemščine kot tujega jezika) // Fächerverbindender Unterricht aus Sicht der Sozialen und interkulturellen Bewusstseinsbildung der Web-Generation (Soziologie und Literatur im DAF-Unterricht)
Mentor: Alojzija Židan, doc. dr. Irena Samide

Eva Seehase

04.05.2017

Ime in priimek: Eva Seehase
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 04.05.2017
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 420B
Naslov: Ženske v družbi: ozaveščanje o položaju žensk v družbi, s poudarkom na položaju žensk v izobraževanju in znanosti
Mentor: izr. prof. dr. Sabina Jelenc Krašovec