Back to top

Mateja Clara Jelenčič

26.07.2018

Ime in priimek: Mateja Clara Jelenčič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko, Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za klasicno filologijo, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za slavistiko
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Literarne vede
Datum: 26.07.2018
Ura in prostor: 16:00, Predavalnica 309
Naslov: Konstrukcija modela stvarnosti v literarnem diskurzu Franza Kafke
Mentor: izr. prof. dr. Špela Virant

Jasmin Franza

26.07.2018

Ime in priimek: Jasmin Franza
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 26.07.2018
Ura in prostor: 17:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Načrt za korpusnojezikoslovni opis slovenščine v Italiji
Mentor: red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Polona Paulič

25.07.2018

Ime in priimek: Polona Paulič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 25.07.2018
Ura in prostor: 09:45, Predavalnica 306
Naslov: Spontano in zavestno učenje angleščine kot tujega jezika v predšolski dobi
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Zala Završnik

25.07.2018

Ime in priimek: Zala Završnik
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 25.07.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 306
Naslov: Ustreznost izbranih učnih gradiv za angleščino kot tuji jezik za učence z disleksijo
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Maruša Ancelj

24.07.2018

Ime in priimek: Maruša Ancelj
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 24.07.2018
Ura in prostor: 09:45, Predavalnica 306
Naslov: Učenje britanske kulture z zgodbami v osnovni šoli
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Amela Merdanović

24.07.2018

Ime in priimek: Amela Merdanović
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 24.07.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 306
Naslov: Uporaba filma za spodbujanje avtonomije učenja izven učilnice
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Sarah Humar

23.07.2018

Ime in priimek: Sarah Humar
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 23.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Kritična leksikografija: stilna zaznamovanost in družbeni spol v dvojezičnih slovarjih
Mentor: red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Nik Fortič

17.07.2018

Ime in priimek: Nik Fortič
Oddelek: Oddelek za arheologijo
Program: Arheologija - 2. stopnja
Datum: 17.07.2018
Ura in prostor: 11:00, kabinet 105 P5 Zavetiška
Naslov: Novci v arheološkem kontekstu: primer novčnih najdb iz arheološkega najdišča Mariborska cesta - III. etapa
Mentor: doc. dr. Andrej Gaspari

Aleksander Stojnšek

17.07.2018

Ime in priimek: Aleksander Stojnšek
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - P
Datum: 17.07.2018
Ura in prostor: 17:00, Predavalnica 102
Naslov: Waffen SS na vzhodni fronti
Mentor: doc. dr. Kornelija Ajlec

Jana Opara

16.07.2018

Ime in priimek: Jana Opara
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Sociologija kulture
Datum: 16.07.2018
Ura in prostor: 11:00, Modra soba
Naslov: Identiteta in zdrav življenjski prehranjevalni stil v sodobni družbi
Mentor: doc. dr. Igor Škamperle

Miha Helbl

12.07.2018

Ime in priimek: Miha Helbl
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 12.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Terminologija v slovenskih prevodih govorov TED
Mentor: red. prof. dr. Špela Vintar

Urban Šrimpf

11.07.2018

Ime in priimek: Urban Šrimpf
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: doktorski študij Humanistika in družboslovje - Prevodoslovje
Datum: 11.07.2018
Ura in prostor: 11:00, Modra soba
Naslov: Vloga prevajalca v razsvetljenstvu in prevodno vzpostavljanje književnih zvrsti
Mentor: red. prof. dr. Nike Kocijancic Pokorn

Daša Ramšak

11.07.2018

Ime in priimek: Daša Ramšak
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Informacijska znanost z bibliotekarstvom - 2. stopnja
Datum: 11.07.2018
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 532
Naslov: Vizualizacija informacij v sistemih za poizvedovanje
Mentor: doc. dr. Tanja Mercun Kariž

Tilen Heco

11.07.2018

Ime in priimek: Tilen Heco
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Informacijska znanost z bibliotekarstvom - 2. stopnja
Datum: 11.07.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 532
Naslov: IFLA gradi močno izobraževanje na področju bibliotekarske in informacijske znanosti
Mentor: red. prof. dr. Primož Južnic

Anja Slekovec

11.07.2018

Ime in priimek: Anja Slekovec
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 11.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Vloga nemščine v slovenskih podjetjih: jezikovna raba in prevodna dejavnost
Mentor: izr. prof. dr. Tanja Žigon

Eva Ferme

10.07.2018

Ime in priimek: Eva Ferme
Oddelek: Oddelek za sociologijo
Program: Sociologija kulture - 2. stopnja - D
Datum: 10.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Kabinet 442/a
Naslov: Televizijski svet serij v ZDA - realni odraz demografske slike prebivalstva?
Mentor: doc. dr. Nikolai Jeffs

Tina Zorko

10.07.2018

Ime in priimek: Tina Zorko
Oddelek: Oddelek za prevajalstvo
Program: Prevajanje - 2. stopnja
Datum: 10.07.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 30 - tajništvo
Naslov: Vloga podpičja pri prevajanju leposlovnih besedil iz francoščine v angleščino in slovenščino
Mentor: red. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

Iris Poklar

10.07.2018

Ime in priimek: Iris Poklar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 10.07.2018
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Čustvena inteligentnost kot mediator med strukturo jaza in subjektivnim blagostanjem
Mentor: izr. prof. dr. Andreja Avsec

Jana Fajt

10.07.2018

Ime in priimek: Jana Fajt
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 10.07.2018
Ura in prostor: 11:00, Predavalnica 306
Naslov: Aktivnosti za spodbujanje motorične inteligence pripomorejo k uspešnejšemu usvajanju angleščine v športnih oddelkih gimnazije
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Manuela Korečič

09.07.2018

Ime in priimek: Manuela Korečič
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko
Program: Nemcistika - 2. stopnja - D
Datum: 09.07.2018
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 306
Naslov: O rabi sloganov izven oglaševanja. Korpusno podprta študija aktualnih nemških sloganov v nemškem referenčnem korpusu (DeReKo) / Zum Gebrauch von Slogans außerhalb der Werbung. Eine korpusbasierte Studie aktueller deutscher Werbeslogans im Deutschen Referenzkorpus (DeReKo)
Mentor: izr. prof. dr. Janja Polajnar Lenarcic

Jaka Črešnar

09.07.2018

Ime in priimek: Jaka Črešnar
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 09.07.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 306
Naslov: Tukaj smo vsi nori: Reinterpretacija Alice v čudežni deželi s pomočjo ilustracij Salvadorja Dalija
Mentor: izr. prof. dr. Jason Frederick Blake

Brin Blatnik

06.07.2018

Ime in priimek: Brin Blatnik
Oddelek: Oddelek za filozofijo
Program: Filozofija - 2. stopnja
Datum: 06.07.2018
Ura in prostor: 13:30, Kabinet 433/b
Naslov: Pravičnost in učinki dednega prava
Mentor: izr. prof. dr. Igor Pribac

Maja Kumar

06.07.2018

Ime in priimek: Maja Kumar
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Hispanistika - 2. stopnja
Datum: 06.07.2018
Ura in prostor: 08:30, 209C
Naslov: Variante španščine v sinhronizaciji animiranih filmov: leksikalna, morfosintaktična in sociolingvistična analiza
Mentor: red. prof. dr. Jasmina Markic

Špela Poljanšek

06.07.2018

Ime in priimek: Špela Poljanšek
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 06.07.2018
Ura in prostor: 08:30, 209C
Naslov: Speči glas: pričevanja političnih zapornic v madridskem ženskem zaporu Las Ventas v obdobju frankizma
Mentor: red. prof. dr. Branka Kalenic Ramšak

Janja Babelić

05.07.2018

Ime in priimek: Janja Babelić
Oddelek: Oddelek za umetnostno zgodovino
Program: Umetnostna zgodovina - 2. stopnja
Datum: 05.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 34
Naslov: Problem odtujenih umetniških del in primer slik iz mest Slovenske Istre ter njihove restitucije
Mentor: doc. dr. Katja Mahnic

Nika Bregant

05.07.2018

Ime in priimek: Nika Bregant
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 05.07.2018
Ura in prostor: 12:00, Predavalnica 306
Naslov: Pomen sodelovanja staršev pri učenju angleščine kot tujega jezika v zgodnjem otroštvu
Mentor: red. prof. dr. Janez Skela

Tina Ivnik

05.07.2018

Ime in priimek: Tina Ivnik
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 05.07.2018
Ura in prostor: 18:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Turkinje v Sloveniji: Vpliv migracij na odnose med spoloma
Mentor: doc. dr. Ana Sarah Lunacek Brumen

Urška Klemenčič

05.07.2018

Ime in priimek: Urška Klemenčič
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 05.07.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 306
Naslov: RAZVIJANJE MEDKULTURNE OZAVEŠČENOSTI UČENCEV RAZLIČNIH STAROSTI PRI POUKU ANGLEŠČINE KOT TUJEGA JEZIKA Z UPORABO PESMI
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Anja Banko

04.07.2018

Ime in priimek: Anja Banko
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francisticne študije - 2. stopnja - D
Datum: 04.07.2018
Ura in prostor: 09:00, Kabinet 403
Naslov: Podobe alžirske vojne: zgodovina, spomin in mitologija
Mentor: doc. dr. Florence Lucienne Gacoin Marks

Eva Skok Lamut

04.07.2018

Ime in priimek: Eva Skok Lamut
Oddelek: Oddelek za slavistiko, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Rusistika - 2. stopnja - D, Anglistika – 2. stopnja - D
Datum: 04.07.2018
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 306
Naslov: Preverjanje hipoteze o jezikovni relativnosti na primeru angleščine in ruščine
Mentor: izr. prof. dr. Eva Sicherl

Nastja Radoš

03.07.2018

Ime in priimek: Nastja Radoš
Oddelek: Oddelek za slovenistiko, Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Slovenistika - 2. stopnja - D, P, Španšcina - 2. stopnja - D, P
Datum: 03.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 012
Naslov: Kontrastivna analiza slovenskega in španskega samoglasniškega sistema
Mentor: izr. prof. dr. Hotimir Tivadar, red. prof. dr. Jasmina Markic

Tina Veselinovič

03.07.2018

Ime in priimek: Tina Veselinovič
Oddelek: Oddelek za slovenistiko
Program: Slovenistika - 2. stopnja - P
Datum: 03.07.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 012
Naslov: Frazeološka stičišča slovenščine, francoščine in španščine (Primerjava pomenske in skladenjske prekrivnosti frazemov s sestavino žival v treh jezikih)
Mentor: izr. prof. dr. Mojca Smolej

Urška Klasinc

02.07.2018

Ime in priimek: Urška Klasinc
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Španšcina - 2. stopnja - D, P, Anglistika – 2. stopnja - D, P
Datum: 02.07.2018
Ura in prostor: 13:00, Predavalnica 02
Naslov: Stališča in prepričanja dijakov ter profesorjev do rabe materinščine pri poučevanju angleščine in španščine
Mentor: doc. dr. Marjana Šifrar Kalan, red. prof. dr. Janez Skela