Back to top

Polona Klemše

24.01.2018

Ime in priimek: Polona Klemše
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Andragogika – 2. stopnja - P
Datum: 24.01.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 420B
Naslov: Aktivna politika zaposlovanja mladih. Jamstvo za mlade
Mentor: red. prof. dr. Janko Muršak

Ana Jolevska

24.01.2018

Ime in priimek: Ana Jolevska
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 24.01.2018
Ura in prostor: 08:50, Predavalnica 306
Naslov: Integrating Foreign Cultures in the EFL Classroom as a Means to Promote Tolerance
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Urša Oblak

24.01.2018

Ime in priimek: Urša Oblak
Oddelek: Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
Program: Anglistika – 2. stopnja - P
Datum: 24.01.2018
Ura in prostor: 09:30, Predavalnica 306
Naslov: Career and Life Skills in ELT: From Theory to Practice
Mentor: izr. prof. dr. Urška Sešek

Mija Šoster

23.01.2018

Ime in priimek: Mija Šoster
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 23.01.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 532
Naslov: Ženske zgodbe v slovenskem časopisju od Republike do One
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik

Tanja Teršar

23.01.2018

Ime in priimek: Tanja Teršar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 23.01.2018
Ura in prostor: 11:30, Predavalnica 532
Naslov: Spremembe v "Slovenski kuharici"
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Blatnik

Klemen Breznikar

23.01.2018

Ime in priimek: Klemen Breznikar
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Založniški študiji - 2. stopnja
Datum: 23.01.2018
Ura in prostor: 12:30, Predavalnica 532
Naslov: Alternativne (glasbene) vsebine, klasični nosilci: primer It’s Psychedelic Baby Magazine
Mentor: red. prof. dr. Mihael Kovac

Tina Šešerko

22.01.2018

Ime in priimek: Tina Šešerko
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 22.01.2018
Ura in prostor: 11:00, Kabinet 420B
Naslov: Vključevanje osnovnošolcev v izvedbo interesnih dejavnosti kot organizirano obliko prostega časa
Mentor: doc. dr. Petra Gregorcic Mrvar

Klemen Levpušček

19.01.2018

Ime in priimek: Klemen Levpušček
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja - P
Datum: 19.01.2018
Ura in prostor: 10:00, Predavalnica 232
Naslov: Kulturni upor proti fašizmu na Primorskem
Mentor: red. prof. dr. Božo Repe

Maja Tomšič

18.01.2018

Ime in priimek: Maja Tomšič
Oddelek: Oddelek za romanske jezike in književnosti
Program: Francisticne in romanisticne študije - 2. stopnja
Datum: 18.01.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 325
Naslov: Analiza slovenskega prevoda zbirke Récits des hommes libres - contes berbères (Hamadi)
Mentor: izr. prof. dr. Primož Vitez

Manuela Fonda

18.01.2018

Ime in priimek: Manuela Fonda
Oddelek: Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Program: Bibliotekarstvo - 2. stopnja
Datum: 18.01.2018
Ura in prostor: 10:30, Predavalnica 532
Naslov: Karierna orientacija študentov in diplomantov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Mentor: red. prof. dr. Mihael Kovac

Robert Mlakar

17.01.2018

Ime in priimek: Robert Mlakar
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za zgodovino
Program: Nemšcina - 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 17.01.2018
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: •Gorsko bojevanje in njegov prikaz v delu Karl Krausa "Poslednji dnevi človeštva" / Der Gebirgskrieg und seine Darstellung in Karl Kraus Werk "Die letzten Tage der Menscheit"
Mentor: doc. dr. Johann Georg Lughofer, izr. prof. dr. Rok Stergar

Robert Mlakar

17.01.2018

Ime in priimek: Robert Mlakar
Oddelek: Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Oddelek za zgodovino
Program: Nemšcina - 2. stopnja - D, P, Zgodovina - 2. stopnja - D, P
Datum: 17.01.2018
Ura in prostor: 12:00, Kabinet 301 tajništvo
Naslov: Gorsko bojevanje in njegov prikaz v delu Karl Krausa "Poslednji dnevi človeštva" / Der Gebirgskrieg und seine Darstellung in Karl Kraus Werk "Die letzten Tage der Menscheit"
Mentor: doc. dr. Johann Georg Lughofer, izr. prof. dr. Rok Stergar

Nika Kovač

17.01.2018

Ime in priimek: Nika Kovač
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: KREOL - Kulturna raznolikost in transnacionalni procesi - 2. stopnja (skupna diploma)
Datum: 17.01.2018
Ura in prostor: 14:00, EIKA P3, Zavetiška 5
Naslov: Pravica do izbire v Sloveniji
Mentor: red. prof. dr. Rajko Muršic

Marjeta Žagar Rupar

17.01.2018

Ime in priimek: Marjeta Žagar Rupar
Oddelek: Oddelek za psihologijo
Program: Psihologija - 2. stopnja
Datum: 17.01.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 125
Naslov: Delovna zavzetost učiteljev v povezavi z osebnostjo in samoučinkovitostjo
Mentor: red. prof. dr. Cirila Peklaj

Teja Rupčič

16.01.2018

Ime in priimek: Teja Rupčič
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 16.01.2018
Ura in prostor: 11:00, Modra soba
Naslov: Romski pomočnik in njegova vloga pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok v Beli Krajini
Mentor: red. prof. dr. Mojca Kovac Šebart

Teja Medle

09.01.2018

Ime in priimek: Teja Medle
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - P
Datum: 09.01.2018
Ura in prostor: 12:00, Modra soba
Naslov: Izobraževanje otrok na domu
Mentor: izr. prof. dr. Klara Skubic Ermenc

Maša Skok

08.01.2018

Ime in priimek: Maša Skok
Oddelek: Oddelek za pedagogiko in andragogiko
Program: Pedagogika – 2. stopnja - D, P
Datum: 08.01.2018
Ura in prostor: 13:00, Kabinet 420B
Naslov: Mobing v osnovni šoli: Razumevanje in doživljanje mobinga med šolskimi svetovalnimi delavci
Mentor: doc. dr. Petra Gregorcic Mrvar

Izidor Janžekovič

03.01.2018

Ime in priimek: Izidor Janžekovič
Oddelek: Oddelek za zgodovino
Program: Zgodovina - 2. stopnja
Datum: 03.01.2018
Ura in prostor: 13:00, Rimljanka
Naslov: Ravnotežje moči in ideja Evrope v zgodnjem novem veku
Mentor: doc. dr. Marko Štuhec, izr. prof. dr. Sašo Jerše

Domen Bančič

03.01.2018

Ime in priimek: Domen Bančič
Oddelek: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo
Program: Etnologija in kulturna antropologija - 2. stopnja
Datum: 03.01.2018
Ura in prostor: 13:00, EIKA P4, Zavetiška 5
Naslov: Trajnostno bivanje urbanih skupnosti: Primer stanovanjske zadruge Cornerstone v Leedsu
Mentor: izr. prof. dr. Peter Simonic