Angleški jezik IV

Angleški jezik IV

Stopnja: 1

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:0

Ure vaj:15

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pisanski Peterlin Agnes

Vsebina

Študentje se seznanijo s tistimi besednimi vrstami, ki v okviru predmetov Angleški jezik I, II in III še niso bile obravnavane (zaimki, pridevniki in prislovi) ter s strukturo predložne zveze. Predmet se osredotoča tudi na teme kot so neosebne glagolske oblike, trpnik in besedni red.
Poseben poudarek je na odnosu med strukturo, pomenom in rabo funkcijo. Študentje primerjajo slovnične kategorije v angleščini in slovenskimi in se ukvarjali s problematiko načina prevoda izbranih slovničnih elementov v slovenščino.