Roki za prijavo teme in oddajo diplomskih in magistrskih nalog za vse, ki nameravajo študij končati v tem študijskem letu

Roki za prijavo teme in oddajo diplomskih in magistrskih nalog za vse, ki nameravajo študij končati v tem študijskem letu:

Rok za prijavo teme: 5. 5. 2021.

Rok za oddajo prve verzije dela je 28. 5. 2021.

Rok za oddajo zadnje verzije je 16.8.2021.

Notices

Department of Asian Studies

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Department of Asian Studies

The Passing of Prof. Nobuhiro Shiba 柴宜弘 (1946 – 2021)

Faculty of Arts

Save the date for SAVAS 2021

Faculty of Arts

Save the date for SAVAS 2021

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

EUTOPIA Doctoral Mobility Programme

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

EUTOPIA Doctoral Mobility Programme

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

Spring Meeting of the UL Doctoral School

Administrative Office for Doctoral Study, Administrative Office

Spring Meeting of the UL Doctoral School

Faculty of Arts

New Opportunities for Participation in Eutopia

Faculty of Arts

New Opportunities for Participation in Eutopia