Razvojna psihologija: 1. zvezek

Razvojna psihologija: 1. zvezek

Urednik:
Ljubica Marjanovič Umek, Maja Zupančič

Pred nami je druga, dopolnjena in razširjena izdaja znanstvene monografije z naslovom Razvojna psihologija, ki je v prvi različici izšla leta 2004 in takrat v slovenskem prostoru zapolnila veliko praznino v psihologiji, še posebej v razvojni psihologiji in tudi v širšem družbenem prostoru. Hiter razvoj razvojnopsihološke discipline, nova teoretska znanja in metodološki pristopi v raziskovanju ter ocenjevanju dojenčkov, malčkov in otrok, mladostnikov, mladih na prehodu v odraslost in odraslih oseb, izsledki velikega števila novejših empiričnih raziskav so narekovali dopolnjevanje prvotnega besedila predvsem v dve smeri, in sicer posodobitve nekaterih ter dodajanja posameznih novih delov besedila in bibliografskih enot. Že tako obsežna znanstvena monografija je postala še obsežnejša, zato smo jo vsebinsko razdelili v tri zvezke. 

Leto izida: 2020

Št. strani: 335

Tip vezave: mehka vezava

ISBN: 978-961-06-0285-9

Zbirka: Učbeniki FF

Redna cena: 24,90 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
5700

publications

230

authors