Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation

Contrastive analysis in discourse studies and translation = Analyse contrastive de discours et traduction = Kontrastive Diskurzanalyse und Translation

Urednik:Mojca Schlamberger Brezar, David Limon, Ada Gruntar Jermol
Avtor:Mojca Schlamberger Brezar, David Limon, Ada Gruntar Jermol

Monografija prinaša članke s področja prevodoslovja in prevodoslovno usmerjene kontrastivne analiz v treh jezikih. Razdeljena je v dva dela, v prvem delu so zbrane prevodoslovno usmerjene diskurzivne študije, v drugem delu pa članki o tolmačenju in prevajanju književnosti z različnih prevodoslovnih vidikov. Raziskave temeljijo na veliki količini obdelanega večjezičnega \ gradiva bodisi v obliki splošno dostopnih korpusov bodisi narejenih v ta namen. Poleg kvantitativne analize podajajo tudi kvalitativne poglede na obravnavano tematiko, kar je še posebej dragoceno za potencialne naslovnike. Glede na trenutno stanje v preučevanju jezika in prevajalski stroki menimo, da je knjiga dragocen prispevek za vse, ki se že ukvarjajo z jezikoslovjem in prevajanjem ali pa se za to usposabljajo. Nikakor ne ponuja enostranskih rešitev za prevodne probleme, spodbuja pa k razmišljanju o njih in podaja nove poglede na tematike, ki so v jezikoslovju in prevodoslovju vedno aktualne. 

Leto izida:2015

Št. strani:384

Tip vezave:mehka

ISBN:978-961-237-804-2

Zbirka:Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje

Redna cena: 10,00 EUR
Nazadnje ogledano
Similar publications
700

publications

300

authors