Phonetics and Phonology of Polish Language

Phonetics and Phonology of Polish Language

Study Cycle: 1

Lectures: 15

Seminars: 0

Tutorials: 30

ECTS credit: 4

Lecturer(s): asist. Nowak Marta, izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia

Zakres zainteresowań fonetyki i fonologii. Założenia i aspekty analiz fonetycznych. Prawidła systemu fonetycznego języka polskiego, analiza fonetyczna i fonologiczna samogłosek i spółgłosek, akcent. Porównanie polskiego i słoweńskiego systemu fonetycznego. Fonologiczne właściwości języka polskiego. Diachroniczny przegląd poszczególnych wzg. najważniejszych form.

Nauka prawidłowej wymowy i akcentowania zarówno pojedynczych słów, jak i zdań. Analiza miejsca i sposobu artykulacji poszczególnych głosek, relacji głoski i fonemu, fonologicznego systemu języka, akcentu, prawidłowej wymowy liter, zwłaszcza samogłosek nosowych, w różnych wariantach pozycyjnych.