Etnomuzikologija 2

Etnomuzikologija 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

• Teoretična in metodološka izhodišča za študij glasbe v konfliktnih situacijah
• Kontinuum med vojno in mirom v etnomuzikološki literaturi in v sklopu dejavnosti vodilnih nacionalnih in mednarodnih stanovskih združenj
• Vojna v zemljepisni in zgodovinski perspektivi
• Poglobljen študij izbranih primerov funkcij in rab glasbe v konfliktnih situacijah v različnih delih sveta
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.

• Blažekovic, Zdravko., ur. 2001. Music of the 1990s in the Context of Social and Political Changes in the Countries of the Former Yugoslavia. Muzika 5/1. Sarajevo: Muzikološko društvo FBiH.
• Daughtry, Martin. 2015. Listening to War: Sound, Music, Trauma, and Survival in Wartime Iraq. New York: Oxford University Press.
• Galtung, Johan. 1996. Peace by Peaceful Means. Thousand Oaks: SAGE.
• Kalinga Dona, Lasanthi Manaranjanie. 2009. 'Music and War in Sri Lanka'. V: Militärmusik im Diskurs 3. Bonn: Bundesamt fur Wehrverhaltung, 93-106.
• O'Connell, John Morgan in Salwa el Shawan Castelo-Branco, ur. 2010. Music and Conflict. Urbana Champaign: University of Illinois Press.
• Pettan, Svanibor. 1998. Music, Politics, and War: Views from Croatia. Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research.
• Urbain, Olivier. Music and Conflict Transformation. London: I. B. Tauris.