Glasbeno gledališče 3

Glasbeno gledališče 3

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Pompe Gregor

Vsebina

Študij je usmerjen v sistematično obravnavo zgodovine glasbenega gledališč (opera, glasbena drama, scenska glasba, instrumentalno gledališče). Ta se osredotoča na razlicna vprašanja, ki lahko obsegajo:
• posamezne ustvarjalce,
• zvrsti,
• oblike,
• časovne izseke/šole,
• geografska območja,
• glasbeno reprodukcijo in recepcijo glasbenih del.
• Glavna poglavja: opera po Wagnerju, verizem, moderna, ekspresionizem, neoklasicizem, politična opera, antiopera, serializem in opera, Nova glasba in tradicija, glasbeno gledališče, instrumentalno gledališče, scenske kompozicije, avantgarda, postmodernizem, sodobnost, postopera.
Obenem se v študiju spozna osnovna dramaturška vprašanja, povezana s tipiko glasbeno-gledaliških del v posameznih zgodovinskih obdobjih.
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.