Italijanska družba, kultura in literatura II

Italijanska družba, kultura in literatura II

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, doc. dr. Paolucci Sandro

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 2
b) Italijanska literatura 2

Italijanska družba in kultura 2:
Italija na pragu tretjega tisočletja: ekonomskogeografski vidiki in njihov vpliv na družbo, multietnična kultura, antropološki vidiki, socialni vidiki, problem priseljencev; odpiranje trgovskih meja, Evropska unija itd. družbene različnosti Severne, Srednje in Južne Italije.

Italijanska literatura 2: nadaljnje razprave o izbiri literarnega italijanskega jezika; Seicento: barok, melodrama; rojstvo znanstvene proze in Galileo; Settecento: Arcadia, commedia dell'arte in Goldonijeva reforma; razsvetljenstvo; neoklasicizem, romantika: Vico, Foscolo, Leopardi, Manzoni; verizem: Verga, Carducci.