Antropologija in politike v Afriki

Antropologija in politike v Afriki

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lunaček Brumen Ana Sarah

Vsebina

Predmet obravnava antropološke pristope in etnografije pri obravnavi politične zgodovine ter makro in mikro politik v Afriki in v povezavi z Afriko. Obravnava sklope, ki so povezani s politiko na mednarodni, državni in lokalni ravni ter v vsakdanjem življenju. Obenem opozarja na politično v kontekstih in praksah antropologije. Vsako leto pri predavanjih obravnavamo več spodaj naštetih tematskih sklopov ali se osredotočimo na enega v povezavi z vajami.

Tematski sklopi se nanašajo na: politično zgodovino Afrike na posameznih primerih in z izhodišči za antropološko preučevanje; razlike med in posledice portugalske, francoske in britanske kolonizacije, primeri antropoloških vpogledov; ideologije, ki so spremljale osamosvajanje in neodvisnost afriških držav; afriški socializem; diktature in gverila; različne oblike neokolonializma, specifike globalizacije v Afriki; pomen spremenjenih razmerij v svetu in novih mednarodnih akterjev; interesi in dejavnosti Kitajske v Afriki; antropologija v kontekstih kolonializma in postkolonializma. Izhodišča za antropološko proučevanje neuvrščenosti; odnos med nekdanjo SFRJ in afriškimi državami: pomen neuvrščenosti nekdanje Jugoslavije za status pisanja o Afriki. Problematizacija dihotomije moči in razumevanje strategij preživetja in razlik na lokalni ravni ter njihove vpetosti v globalne ekonomske in politične procese; načini, možnosti, pristopi in problemi raziskovanja in pisanja o različnih vidikih političnega znotraj antropologije Afrike. Etnografija državnih meja in migracij znotraj in izven Afrike. Lokalni in mednarodni akterji v konfliktih, najemniške vojske in gospodarji vojne. Etnografije konfliktnih situacij in teorije konfliktov. Aplikacija antropologije in etnografije v razvojnih raziskavah, projektih in dejavnostih; kritika konceptov razvoja; vprašanja humanitarne pomoči; vloga nevladnih organizacij. Problemi korupcije in privatizacije. Program strukturne prilagoditve in etnografije javnega sektorja. Antropološka obravnava zemljiških reform in decentralizacije. Preoblikovanje in vpliv nekaterih tradicionalnih praks v sodobnih političnih procesih. Nova družbena gibanja v Afriki. Politično v umetnosti. Feministična gibanja v Afriki.