Antropologija sodobne Slovenije

Antropologija sodobne Slovenije

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: asist. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Habinc Mateja, prof. dr. Muršič Rajko

Vsebina

Predmet prikaže možnosti in omejitve raziskovanja sodobnih načinov življenja in kulturnih praks. Obravnava kulturne spremembe in dinamiko, stereotipe in predsodke. Prikaže pojmovanje množične kulture v slovenski etnologiji in temeljne poteze kritik množične kulture v 20. stoletju. Sledi kratek historiat posameznih sestavin sodobne kulture, materialne kulture in tehnologije ter njihovih učinkov (tisk, fotografija, film, nosilci zvoka, radio in televizija, internet). Učinkovanje trga in potrošnje. Primeri iz slovenske popularne kulture: popularna literatura (znanstvena fantastika), film, radio in televizija. Zgodovina popularne glasbe na Slovenskem in v bivši Jugoslaviji. Analiza izbranih primerov avdio-vizualne produkcije. Življenjski slogi, podkulture in scene. Potrošnja in sodobna materialna kultura. Pregled preučevanja sodobnega življenja na Slovenskem in v svetu. Etnografija posocializma. Primeri soočanja tradicije in inovacij, revitalizacije tradicij, kritika konceptov dediščine. Javna kultura in kultura potrošnje.

Vaje usmerjajo študente in študentke k projektnemu delu v resničnih okoliščinah, predvsem k prostovoljnemu delu v alternativnih kulturnih institucijah, medijih, civilni družbi itd.