Izbrana poglavja iz muzeologije

Izbrana poglavja iz muzeologije

Ure predavanj: 40

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mahnič Katja

Vsebina

Izbrana poglavja študentu nudijo poglobitev poznavanja področja (nepremične) kulturne dediščine. Posebna pozornost je namenjena naslednjim problematikam:
• interpretacija dediščine;
• dediščina in identiteta;
• dostopnost dediščine.
Izbrana poglavja študenta seznanjajo z najnovejšimi raziskovalnimi problemi, metodami in strokovno literaturo.
Tema Izbranih poglavij se vsako leto spremeni in je objavljena na začetku študijskega leta.