Kreativno pisanje v francoščini

Kreativno pisanje v francoščini

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Pintarič Miha

Vsebina

Na temelju vsakokrat posebej določenega korpusa že znanih ali na novo obdelanih reprezentativnih besedil različnih zvrsti in analize njihovih specifičnih značilnosti razumeti njihovo praktično diferenciacijo v historično-sociološkem (diahronem in sinhronem) smislu s posebnim ozirom na funkcionalnost besedila in, predvsem, samostojno uporabiti pridobljeno znanje pri ustvarjanju lastnih besedil v ustreznih kontekstih.