Literarna kritika

Literarna kritika

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Virant Špela

Vsebina

Študentje se seznanijo z zgodovino nemške literarne kritike, z osnovami aksiologije in z različnimi zvrstmi sodobne literarne kritike v različnih medijih. Z analizo različnih kritik spoznajo strukture, terminologijo, vpliv medijev na strukturo in terminologijo teksta, pomen individualnih poetik in stilistično raznovrstnost kritiškega pisanja. S pomočjo sodobnih medijev si samostojno ustvarijo vpogled v sodobno literarno produkcijo in v diskusiji ugotavljajo temeljne težnje sodobnega literarnega pisanja in pisanja o literaturi. Ob samostojnem pisanju kritik izbranih knjižnih novitet preverijo svoje sposobnosti vrednotenja literarnih besedil, medkulturnega posredovanja in medijsko specifičnega pisanja.