Magistrski seminar 1

Magistrski seminar 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Rozman Andrej

Vsebina

Pri književnem seminarju nosilec predstavi razvojne faze posamezne nacionalne literarne vede in njenih metodoloških pristopov, osvetli njeno razmerje do sočasnih metod v splošnem kontekstu literarnovednih pristopov. Predstavi teme seminarskega dela v tekočem letu, vezanega na izbrana metodološka izhodišča in literarne pojave.
Študentje/študentke izberejo posamezne teme in jih pripravijo v obliki odlomkov nalog (metodološko izhodišče, izbrana bibliografija). V nadaljevanju pa predstavijo celotno nalogo. Posamezne faze dela predstavljajo študentovo opravljanje seminarskih obveznosti, predvidenih za posamezen semester. Večina kontaktnih ur je namenjena predstavitvi del študentov/ študentk in diskusiji po predstavitvi v seminarju.
Magistrsko delo se ovrednoti ob zagovoru magistrskega dela.