Nemška literarna in kulturna zgodovina II

Nemška literarna in kulturna zgodovina II

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virant Špela

Kot komplementarni predmet k predmetu »Nemška literarna in kulturna zgodovina I« dopolnjuje njegove vsebine na sledečih področjih:
- zgodovina nemške literature in kulture od začetkov do sedanjega časa v evropskem kontekstu;
- eksemplarična obravnava avtorjev, njihovih del, zvrsti, literarnih dob;
- literatura v izročilnih, institutionalnih, izobraževalnih in zgodovinskih kontekstih;
- zgodovinski pogoji literarne komunikacije in kulturnega transfera kot interaktivnega kulturnega procesa.

- Beutin, Wolfgang (2001): Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler Verlag. 783 str. (kot enciklopedični priročnik) COBISS.SI-ID – 12337209
- Biti, Vladimir (2001): Literatur- und Kulturtheorie. Hamburg: Rowohlt. 820 str. (izbrana poglavja) COBISS.SI-ID - 17208930
- Bumke, Joachim/Cramer Thomas/Kartschoke, Dieter (1990): Geschichte der deutschen Literatur im Mittelalter. München: dtv, 412, 441, 444 str. (kot enciklopedični priročnik) COBISS.SI-ID – 5537294 COBISS.SI-ID – 5537550 COBISS.SI-ID – 5537806
- Borries, Erika / Borries, Ernst: (2003): Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 2–5 (izbrana poglavja; kot enciklopedični priročnik). München: dtv. COBISS.SI-ID – 38444642 COBISS.SI-ID – 38388997 COBISS.SI-ID – 38444898 COBISS.SI-ID – 38445154
- Rinsum, Annemarie van / Rinsum, Wolfgang van (2006): Deutsche Literaturgeschichte, Bd. 7 (izbrana poglavja; kot enciklopedični priročnik). München: dtv. COBISS.SI-ID – 38445666

Druga sekundarna literatura bo v skladu z vsakoletnim poudarkom objavljena na začetku vsakega študijskega leta.