Sodobna kitajščina 1 fonetika

Sodobna kitajščina 1 fonetika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. mag. Cheng Yo-Ning, izr. prof. dr. Petrovčič Mateja

Vsebina

Intenzivno treniranje slušnega razumevanja in odzivov v različnih situacijah v hitrosti naravnega govora.