Splošna knjižnica

Splošna knjižnica

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Švab Katarina

Vsebina

• Opredelitev in naloge splošne knjižnice, razvoj splošnih knjižnic po svetu in pri nas, različne pojavne oblike (samostojne, v sklopu drugih ustanov, knjižnične mreže, mobilne knjižnice).
• Potrebe okolja kot izhodišče načrtovanja in delovanja knjižnice, zakonski in strokovni okviri delovanja, vloga knjižnice v knjižničnem sistemu, vloga v odnosu do uporabnikov (izobraževalna, kulturna, za prosti čas).
• Knjižnične storitve.
• Uporabniki: vrste uporabnikov, posebne uporabniške skupine.
• Notranja organizacija knjižnice, organizacija delovnega procesa, upravljanje in vodenje.
• Stiki z javnostjo, trženje, knjižnično založništvo.
• Vrednotenje, povratne informacije od uporabnikov.