Vladavine, sistemi, režimi

Vladavine, sistemi, režimi

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kovačič Gorazd, doc. dr. Krašovec Primož

Vsebina

- Definiranje temeljnih pojmov: vladavina, politični sistem, režim.
- Klasične tipologije vladavin (Aristotel, Bodin, Hobbes, Locke, Montesquieu); tipologija režimov med obema svetovnima vojnama: demokratični in totalitarni; po 2. svetovni vojni delitev na tri svetove: kapitalistični (liberalno-demokratični), komunistični (enopartijski) in tretji svet (avtoritarni); režimi sodobnega sveta: zahodne poliarhije, nove demokracije, vzhodnoazijski režimi, islamski režimi, vojaški režimi.
- Demokracija, totalitarizem, avtoritarizem:
- Strankarski sistem – temeljno načelo sodobnih režimov (M. Weber, E. Weil, R. Aron, N. Bobbio, N. Luhmann);
- Paradigma totalitarizma (R. Aron, C. Friedrich, F. Neumann, K. Popper, H. Arendt, J. Derrida);
- Sodobne klasifikacije nedemokratičnih (avtokratičnih) režimov (H. Kelsen, H. Arendt, B. de Jouvenel, A. Stepan, J. Linz).
- Študija primera: Jugoslovanski socializem med totalitarizmom in demokracijo.