Leksikologija

Leksikologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 15

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška, red. prof. dr. Žele Andreja

Vsebina

Ločevanje med pojmi (a) (izrazna) beseda – leksem oz. slovarska beseda, (b) denotativni, konotativni in pragmatični (leksikalizirani) pomen; razčlenjevanje uslovarjenih pragmatičnih funkcij jezika tudi kot podlaga sociolingvističnih interpretacij.
Prepoznavanje različnosti leksemov z vidika denotata (referenčne vsebine): (a) denotat s pomenom, določljivim s pomenskimi sestavinami (semi) – stavčnočlenske besedne vrste, (b) leksikalizirano govorno dejanje s potencialnimi leksikaliziranimi pragmatičnimi okoliščinami, (b1) prvine govornega dejanja – prostor in čas, (c) razmerje v jeziku – predložna in vezniška beseda.
Na podlagi sintagmatskih in paradigmatskih razmerij ugotavljani pomenotvorni postopki. – V podstavi medleksemskih razmerij – pomembnega stilotvornega sredstva – predvsem paradigmatski vidik.