Literarni sistem II

Literarni sistem II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: lekt. Winkler Bernhard, red. prof. dr. Virant Špela

Vsebina

Literarni sistem II se navezuje na predmet Literarni sistem I in ga nadgrajuje. Oba predmeta nudita uvod v literarno teorijo. Vsebina predmeta LS II je posvecena kratkemu zgodovinskemu pregledu razvoja teorije drame in teorij proznih zvrsti ter temeljnim pojmom naratologije, sklene pa jo kratek pregled literarnovedne metodologije, ki se navezuje na predmet Literarnovedne metodologije, ki se izvaja na drugostopenjskem programu Germanistika. V središcu pregleda teorij je predvsem refleksija razmerja med literaturo in realnostjo. Pregled starejših teorij izpostavlja zlasti tiste vidike, ki so osrednjega pomena za sodobno germanisticno literarno vedo.
Vaje se navezujejo na predavanja. Namenjene so delu s konkretnimi besedili in razvijanju zmožnosti analize, sinteze, argumentiranja in uporabi literarnovednih orodij.