Metode analize glasbe 2

Metode analize glasbe 2

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Namen predmeta je predstaviti pristope k analizi glasbe v različnih medijih. Glasba je sama umetniški medij, ki ga opredeljujejo različne oblike posredovanja (mediacije): če je bila dolga leta osnovna oblika posredovanja glasbe živa izvedba in zlasti zapis, se je z razvojem publicistike začelo medijsko polje glasbe vedno bolj obračati k pragmatičnim, uporabnim oblikam posredovanja informacij o glasbi. Danes predstavljajo najbolj pomembne oblike uživanja glasbe tiste, ki jih ponujajo elektronski mediji, ki so vedno bolj tesno prepleteni s tistimi klasičnimi množičnimi mediji, kot sta časopis, literatura, radio, televizija ali internet.
Predmet se osredotoča na fenomen glasbe kot umetniškega medija, ki ga drugi mediji predstavljajo s svojimi optikami. Zato predmet podaja zgodovino, teorijo in metodologijo analiziranja glasbe, kakor se pojavlja v drugih medijih, predvsem v pisnih oblikah, v posnetkih in drugih simbolnih sistemih (kot so glasbeni zapis, slika, fotografija, spletne oblike širjenja in uživanja glasbe).
Teme in individualne naloge se spreminjajo ob vsaki izvedbi predmeta.